VG171214 ULLEVAAL ( VG ) Norges Fotballforbund ( NFF ) la torsdag fram 2018-budsjettet hvor det kommer frem at kvinnefotballen skal utvikles .
NL171214 Vi håper at studioarbeidet kan være et bidrag til byens diskusjoner om hvordan arealene på Holt kan disponeres og utvikles til beste for byen og dens befolkning gjennom å legge til rette for rekreasjon og fortsatt dyrking i området.
DN171212 I tillegg skal det utvikles regler for hvordan selskaper må rapportere om sitt eget fotavtrykk på klimaet.
DB171212 Terje Kristensen ved SINTEF kan derimot fortelle Høyre at hyperloopteknologien « utvikles langt raskere enn først antatt ».
VG171211 - En ny kunstnerpolitikk må utvikles i nær kontakt med kunstnerorganisasjonene og feltet for øvrig.
AP171210 Han fikk straks en advarsel fra Merkel, som sa at dette ikke er hennes politikk - selv om mye EU-samarbeid kan utvikles videre.
NL171208 Vi trodde også det var en selvfølge at når to fylker slår seg sammen så skal de nye planene utvikles i fellesskap.
NL171207 Den nye regionen må utvikles slik at den blir sterkest mulig i nasjonale og internasjonal konkurranse med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft, nye innbyggere og kapital.
DN171207 - I tråd med hvordan etterspørselen utvikles sesongmessig, tilpasser vi nettverket for målgruppen vår.
AA171207 Et annet eksempel er genetisk, og annet biologisk materiale som gjennom bioprospektering kan utvikles til å bli viktige bestanddeler i nye medisiner, næringsmiddel, mat, fôr og kosmetikk.
DN171206 Draktene utvikles av et firma som laget dressene det kanadiske alpinlandslaget hadde suksess med under VM i St.
DN171206 Draktene utvikles av et firma som laget dressene det kanadiske alpinlandslaget hadde suksess med under VM i St.
DN171206 Draktene utvikles av et firma som laget dressene det kanadiske alpinlandslaget hadde suksess med under VM i St.
DB171206 Takket være teknologien forskes det nå på, og utvikles , modifisering som kan skape sykdomsresistente dyr og planter, endre næringsinnhold, og øke produktiviteten i produksjonen.
AP171206 - Forurensningene er ikke bare skadelig for barnas lunger - den kan også føre til permanent skade mens hjernen deres utvikles og dermed skade deres fremtid, sier Unicef-direktør Anthony Lake.
NL171205 Staten investerer årlig store beløp direkte i forsknings- og utviklingsprosjekter som genererer mange ideer som kan utvikles til nye forretningskonsept enten i form av en lisens eller bedriftsetablering.
DB171205 I et leid verkstedlokale på Jessheim skulle det utvikles en prototyp for en revolusjonerende elbil.
BT171205 Eidsvåg kan utvikles som et bymessig strøk, betjent av Bybanen.
AP171205 Nye våpen skal utvikles i fellesskap, europeiske styrker skal trene mer sammen og EU skal kunne bidra sterkere i internasjonale operasjoner.
VG171204 Hva slags empati kan utvikles hos en ung mann, hvis han vokser opp med å lære at vold mot ham er mindre alvorlig, på grunn av hans kjønn ?
NL171204 15-20 år nå, og det er på tide at disse utvikles .
DA171204 Det er naturlig at NSF driver interessekamp for sine medlemmer, og så har vi en felles målsetting om at helsetjenestetilbudet for barn og unge må utvikles kunnskapsbasert med tellinger og fortellinger.
BT171204 Da musklene i ryggen og magen ikke klarer å holde ryggsøylen oppe, utvikles skoliose som deretter legger press på lungene.
AP171202 Det hittil siste forslaget er det nå ledige Filipstad-området, den siste store « indrefileten » som skal utvikles .
AP171202 Den fremhever at kriminelle har en klar fordel av at ny teknologi og nye metoder utvikles raskere enn politiet klarer å tilpasse seg dem.
DA171130 Tillit vedtas ikke - det utvikles i samspill mellom mennesker.
BT171130 Samlokaliseringens logikk er å tilrettelegge for at neste generasjon kan utfordres og utvikles i samspill mellom verdensledende fagmiljøer, ambisiøse bedrifter og verdens beste forvaltere.
SA171129 KRONIKK : Når fagfolk med svært spesifikk kompetanse fra helt ulike fagfelt setter seg sammen, kan det utvikles løsninger ingen av dem hadde tenkt på hver for seg.
SA171129utvikles
SA171129 Evnen til å tegne må utvikles slik at interessen ikke brutalt og totalt opphører hos nesten alle rundt 14-årsdagen, men slik at tegning kan bli et naturlig uttrykksmiddel, som kan være til nytte og glede gjennom hele livet.
SA171128 Kun at det skal utvikles substitutter og andre alternativer.
NL171128 Narvik bør også gå fra endestasjon til knutepunkt i nord med jernbanespor i flere retninger og utvikles videre som landsdelens logistikknutepunkt.
AA171128 - Reiselivet i Norge er i en spennende utvikling og Trøndelag har et stort potensial som kan utvikles videre.
AA171128 Kalenderløsningen skal utvikles i dialog med arrangørene og ulike kulturinstutisjoner.
NL171127 Regjeringen ønsker videre å fremme en samfunnsutvikling hvor samfunnet utvikles mer nedenfra.
NL171127 Internasjonalt ser man tydelige tendenser at det utvikles sterke regioner med byer som motorer.
NL171127 Det nye fylket i nord må utvikles slik at den står sterkest mulig i den nasjonale og internasjonale konkurransen med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft, nye innbyggere og kapital.
AP171126 Legemidler utvikles over tiår, og selskapene bruker opp mot 100 milliarder kroner i året på dette.
NL171125 Dette bryter helt med hva de sier seg stå for i eget partiprogram og med sine påståtte idealer om at Norge ikke kan utvikles om ikke hele landet satses på.
NL171125 Det betyr at mindre kommuner må få muligheten og sjanse til å vokse og utvikles ved at de største kommunene gir slipp på viktige offentlige arbeidsplasser.
DB171125 Spesielt dersom autonome våpen utvikles og havner i gale hender.
AP171125 Én av dem er konflikten mellom : ¶ forskerne som leverer beslutningsgrunnlag til de politiske prosessene, blant annet gjennom å lage prognoser og fremskrivinger med store tallfestede regnemodeller som må utvikles og vedlikeholdes ¶ forskerne som skriver artikler om enkelttemaer i internasjonale tidsskrifter med kvalitetsvurdering fra vitenskapelige « dommere » ¶
AP171125 Flere tiår beskrives og en rekke historier utvikles og fortelles parallelt.
AP171125 Et mangfold av personer introduseres, utvikles og står etter hvert frem som karakterer.
SA171124 De har selv stått nær barnet og ungdommen som skal utvikles og dannes.
BT171124 Nå ønsker vi at alle engasjerte bergensere skal melde seg på i den store bydebatten : Hvor og hvordan skal byen utvikles fram mot 2030.
NL171122 Tilsvarende prosjekter og grep bør utvikles for de andre byene.
NL171122 FRAMTIDS-BODØ : Bodø kan utvikles til å bli en nasjonal motor - som en av Europas mest moderne og effektive transportknutepunkter, med ny flyplass, ny havn og jernbane knyttet sammen i ett grep.
DB171121 I Norge utvikles det veldig mange gode dramaideer, så man velger mellom veldig mange gode dramaforslag, sier han, og avviser at de vraket « Mammon » fordi ideen til den tredje sesongen ikke var bra nok.
NL171120 Hos potet er det mest innhold i røtter, stengler og den grønne frukten som utvikles i blomstene.
SA171118 Men repertoaret kan også utvikles med tiden.
FV171118 Men repertoaret kan også utvikles med tiden.
BT171118 Men repertoaret kan også utvikles med tiden.
AP171118 Men repertoaret kan også utvikles med tiden.
DB171117 Norge vil bidra til at hoppsporten utvikles .
DA171117 De som møter Oslo kommune og utbyggere når byen skal utvikles .
BT171117 Nettopp her i Bergen utvikles ny teknologi for verdens reneste energi.
BT171117 Nettopp her utvikles ny teknologi for utslippsfri maritim transport.
VG171116 Minst like viktig for idretts-Norge er å skape en åpen og inkluderende organisasjon innad, slik at problemer kan belyses og løsninger utvikles - uten at medarbeidere behøver å frykte å komme i unåde.
DA171116 Gjennom tidlig innsats og forebygging kan vi ruste barn og unge slik at de vokser opp uten å få alvorlige diagnoser som utvikles av tanken om å ikke være god nok.
DB171114 CTE, eller kronisk traumatisk encefalopati, er en degenerativ hjernesykdom som utvikles som følge av hjernerystelser og andre gjentatte hodeskader.
DB171111 CTE, eller kronisk traumatisk encefalopati, er en degenerativ hjernesykdom som utvikles som følge av hjernerystelser og andre gjentatte hodeskader.
VG171110 Begrunnelsen til departementet er at dette vil gi en bredere diskusjon av forskningens rolle i SSB og av hvordan avdelingen skal utvikles .
DB171110 - Det gir et viktig signal at vår toppscorer ønsker forlenge og tror at hun kan utvikles videre hos oss, og det er vi veldig stolte og glade for, sier Riise til Dagbladet.
VG171109 Kvaliteten på modellene henger nøye sammen med om de utvikles forskningsnært.
VG171109 Hos oss er det forskere som er bekymret for om disse modellene fortsatt vil utvikles og forbedres etter omleggingen, sier hun.
DB171109 Hjelmene utvikles til å beskytte bedre.
BT171109 Gode tjenester utvikles i god dialog mellom alle involverte.
VG171107 Bakterien utvikles hos rotter og bæres av lopper.
NL171107 For bedre å forstå innholdet i protokollene og hvorfor og hvordan samepolitikk utvikles , anbefaler jeg min debattbok « Fra ide til faktura - fra samepolitikk til politikk for Sametinget ».
NL171107 Den utvikles i lukkede rom ( Opplysningsloven § 19 ).
DB171107 Felles for de tre eksemplene er at vi snakker om roboter med kunstig intelligens som utvikles gjennom bruk og som blir stadig bedre, og spørsmålet vi alle bør stille oss er hvor lang tid vil det ta før vi som kunder og innbyggere vil foretrekke å kommunisere med maskiner som gir oss objektive, korrekte og raske svar - hver gang.
VG171106 De la også frem planer for hvordan ideen kan utvikles for å bli tatt ut på markedet, sier høgskolelektor Øyvind Midtbø Berge ved Høgskolen på Vestlandet til VG.
DB171104 Om den nordiske modellen skal utvikles , forsterkes og bevares, må vi holde tett kontakt med våre naboer.
VG171102 Utviklingssjef Tore Grønning snakker om næringskjeden som må utvikles : Fra bredde til krets til akademi til A-stall til A-lag - og helst til Europa og A-landslaget.
VG171102 Det gjelder kanskje spesielt i et område som dette, hvor det er høy spenning og hvor det står militære styrker tett opp mot hverandre, og hvor det nå også utvikles atomvåpen, sier Jens Stoltenberg til VG i Seoul.
VG171102 Både Sør-Korea og Japan har utviklet avanserte systemer for missilforsvar, og også i Europa utvikles det rakettforsvar.
DA171102 Dersom området vest for stasjonen utvikles som vist i mulighetsstudien, blir kommunens andel av innløsingsinntektene mer enn 50 prosent.
SA171101 Sosiale og emosjonelle kompetanser kan utvikles og læres.
NL171101 Når framtidas Nord-Norge skal bygges og utvikles , er det dessuten framtidas stemmer som bør få sette tonen, og ikke storkjefta « gammelhunder » som Rafaelsen.
VG171031 Jeg har et spennende lag som kan utvikles , sa Hareide under tirsdagens landslagsuttak.
SA171031 Jeg har et spennnede lag, som kan utvikles , sier Hareide.
FV171031 Jeg har et spennnede lag, som kan utvikles , sier Hareide.
DB171031 Jeg har et spennende lag som kan utvikles , sa Hareide under tirsdagens landslagsuttak.
DA171031 Jeg har et spennende lag som kan utvikles , sa Hareide under tirsdagens landslagsuttak.
BT171031 Jeg har et spennnede lag, som kan utvikles , sier Hareide.
AP171031 Jeg har et spennnede lag, som kan utvikles , sier Hareide.
AA171031 Jeg har et spennnede lag, som kan utvikles , sier Hareide.
SA171030 Men dette forutsetter at skolen forblir en del av det lokale demokratiet, at den formes og utvikles i et tett og tillitsfullt samarbeid mellom lokalt folkevalgte, foreldre og profesjonene i skolen, innenfor tydelige nasjonale rammer.
SA171030 KrF mener at kunnskap ikke bare er matte og norsk, og utvikles ikke bare på skolebenken.
NL171030 Men dette forutsetter at skolen forblir en del av det lokale demokratiet, at den formes og utvikles i et tett og tillitsfullt samarbeid mellom lokalt folkevalgte, foreldre og profesjonene i skolen, innenfor tydelige nasjonale rammer.
VG171026 Ved gjentatt administrering av opioider kan det utvikles toleranse, samt fysisk og/eller psykologisk avhengighet.
SA171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, uttaler sentralbanksjefen.
BT171026 Nøstet/Verftet og Dokken vil i de neste tiårene være det området der Bergen sentrum kan utvides og utvikles .
AP171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.
AP171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.
AP171026 I 2018 skal dette gigantmottaket utvikles og fasiliteres slik at asylantene skal kunne bo her i inntil 21 dager, mens de får sin asylsøknad behandlet og avgjort.
AP171026 Like viktig er det at nye næringer og ny industri som utvikles som følge av ny teknologi, strever med å finne sin plass i regelverket.
SA171025 I 2018 skal dette gigantmottaket utvikles og fasiliteres slik at asylantene skal kunne bo her i inntil 21 dager, mens de får sin asylsøknad behandlet og avgjort.
BT171025 I 2018 skal dette gigantmottaket utvikles og fasiliteres slik at asylantene skal kunne bo her i inntil 21 dager, mens de får sin asylsøknad behandlet og avgjort.
AP171025 I 2018 skal dette gigantmottaket utvikles og fasiliteres slik at asylantene skal kunne bo her i inntil 21 dager, mens de får sin asylsøknad behandlet og avgjort.
DB171024 - Det er en vanlig praksis innen farmasi at medikamenter utvikles i samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer.
AP171024 I 2018 skal dette gigantmottaket utvikles og fasiliteres slik at asylantene skal kunne bo her i inntil 21 dager, mens de får sin asylsøknad behandlet og avgjort.
VG171023 Denne teknologien finnes ikke, og den utvikles heller ikke på Mongstad.
SA171023 Den viktigste konklusjonen er at det trengs mer forskning, og at det må utvikles bedre metoder for hvordan man kan avdekke og måle omfanget av plastproblemet.
DN171023 Deres viktigste konklusjon er at det trengs mer forskning, og at det må utvikles bedre metoder for hvordan man skal avdekke og måle plastproblemet.
AP171023 Deres viktigste konklusjon er at det trengs mer forskning, og at det må utvikles bedre metoder for hvordan man skal avdekke og måle plastproblemet.
FV171022 - Det er fint å bevise at man fortsatt kan utvikles .
AP171022 - Det viktigste er å få kjennskap til hva slags våpen som nå utvikles , for eksempel i Russland, sier Endre Barane, mangeårig skipper på kystvaktfartøy og nå kommandørkaptein.
SA171021 - Det er fint å bevise at man fortsatt kan utvikles .
BT171021 - Det er fint å bevise at man fortsatt kan utvikles .
AP171021 - Det er fint å bevise at man fortsatt kan utvikles .
AA171021 Dette skal utvikles hos det statlige barnevernet ( Bufdir ) sammen med frivillige organisasjoner på feltet.
AA171021 Det skal blant annet etableres retningslinjer for politiets beskyttelse av trusselutsatte, opplæring av religiøse lærere skal utredes, opplæring om godt foreldreskap skal styrkes, opplæringstilbud for ressurspersoner fra berørte miljøer skal utvikles , ordningen med minoritetsrådgivere skal videreutvikles, informasjonsarbeidet til utsatte om deres rettigheter skal styrkes og forsk
BT171020 Styrken ved frivillige og uavhengige organisasjoner er at de utvikles nedenfra, ikke gjennom politiske vedtak.
DA171019 Putin viste videre til at det nå utvikles nye presisjonsvåpen som kan forårsake like store ødeleggelser som atomvåpen, og han bekreftet at også Russland er i ferd med å utvikle slike våpen.
DA171019 Høyre skal bidra med en mediestøtte som skal utvikles og endres i takt med en endret medieverden.
DA171019 DEBATT : Mediestøtten skal utvikles og endres.
AP171019 Universitetet er en fri og uavhengig institusjon der kunnskap utvikles , bevares og formidles.
VG171018 LOVENDRING : Jon Rouse mener det er viktig å pushe regjeringen til å endre lovverket all den tid teknologien utvikles i høy hastighet.
AP171018 • Kultur for nysgjerrighet og risikotagning må utvikles .
DB171017 I tillegg til disse såkalte universelle tiltakene utvikles spesifikke tiltak som skal hjelpe familier med et særskilt behov.
AP171017 - Volumet bør ned, UD bør bli i Vika, Y-og Høyblokken bør utvikles og bevares godt for ettertiden.
SA171016 Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf ( Helen & Hard ) beskrev i Aftenbladet i vår hvordan trehusbyen kunne utvikles med moderne forretningsbygg i tre.
NL171016 Sterk politisk makt for et Troms og Finnmark bygges og utvikles best med utgangspunkt i Tromsø, derfor bør politisk ledelse i Troms og Finnmark ha sitt tilhold her, det samme gjelder den administrative ledelsen.
DN171016 Det er et godt utgangspunkt i tider med økende behov for omstilling, men også en ressurs som må vedlikeholdes og utvikles , understreker hun.
DA171016 Det er et godt utgangspunkt i tider med økende behov for omstilling, men også en ressurs som må vedlikeholdes og utvikles , understreker hun.
AP171016 Så fort utvikles teknologien ¶
NL171015 Der leser jeg en av delslutningene : " Planer for å binde allierte til forsvaret av Norge må utvikles samtidig med og som en integrert del av den nasjonale forsvarsplanleggingen.
VG171014 Etter at den animerte figuren ble videreutviklet av Stig Saxegaard på Qvisten i 2007, i samarbeid med NRK, skulle Fantorangen utvikles til å bli en ekte dukke.
DB171014 I fjor høst lanserte selskapet sin første kolleksjon for ungdom, som skal utvikles videre til voksne.
AP171014 Han sier at ni av ti innovasjoner flopper, og begrunner det med at det utvikles noe markedet ikke vil ha.
DN171013 ¶ Vi har sammen med Innovasjon Norge tatt til orde for at offentlig sektor har mye å hente gjennom samarbeid med privat næringsliv og de innovative løsningene som utvikles der, skriver innleggsforfatteren.
AP171013 I samme bok skrev Kurzweil at programvare i stand til å analysere avansert strategi ville utvikles , slik at datamaskiner ville kunne slå verdens beste sjakkspiller innen år 2000.
AA171012 Vi må sørge for at denne kunnskapen deles og utvikles videre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en kommentar.
AP171011 Dette må utvikles av helsemyndighetene, for å sørge for at sikkerhet og personvern ivaretas, sier Vevstad.
VG171009 * Hvilke og hvor mange andre symptomer som utvikles , er avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad.
AA171007 For Handelshøyskolen er det her tre scenarioer : Scenario 1 : Dersom instituttet skal utvikles videre som integrert handelshøyskole og tilfredsstille de internasjonale akkrediteringskravene, må den akademiske aktiviteten økes vesentlig og breddekompetansen ivaretas.
AA171007 Da kan fagene spisses, kompetansen utvikles og forskningen konsentreres.
DB171006 - Det skal utvikles gjennom hele skoleløpet og tilpasses til ulike alderstrinn.
SA171003 I de senere årene har Kosha Joubert, president i Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
DB171003 På grunn av avstanden kan han hvile og føle at han har makt, men i virkeligheten utvikles en ensomhetsfølelse.
DA171003 Det finnes flere sjangere som har eksistert lenge nok til at de stadig utvikles og bearbeides.
BT171003 I de senere årene har Kosha Joubert, president i Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
AP171003 I de senere årene har Kosha Joubert, president i Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
AA171003 Skal sammenslåingen av de to fylkeskommunene gi oss mer kraft og bedre forutsetninger for å utvikles oss, må politikerne vise at de kan samarbeide til felles beste og skape et politisk miljø som bygger på samarbeid på tvers av politiske skillelinjer og gamle fylkesgrenser.
VG170930 Samarbeidet mellom NIH og Skiforbundet i prosjektet som ble gjort for 6 år siden og som Helsetilsynet nå har gjennomgått, hadde i hovedsak følgende problemstilling : Kan astmatilstanden som utvikles hos voksne skiløpere ( skiastma ) ha andre årsakssammenhenger og fysiologiske mekanismer enn den klassiske astmatilstanden som ofte debuterer i ung alder.
DB170930 Ved å gi beboerne tomtene som naturlig omkranser eiendommene gratis med tillegg av et kontantvederlag, vil de stå igjen med 80 mål som kan utvikles i stor skala.
NL170928 I stedet har dette blitt et levende dokument, som følges opp av regjeringene i Barentslandene og som utvikles videre av transportetatene.
AP170928 Samtidig utvikles nye dufter.
DN170926 Tv-seriene som utvikles og nye filmer om « Karsten og Petra » i årene fremover, vil også sørge for inntekter.
DB170926 Han forteller at denne typen teknologi utvikles hele tiden, men er likevel i tvil om at akkurat denne metoden vil bli sentral i lignende tilstelninger i framtida.
DA170926 I Oslo sør-satsingen skal konkrete tiltak utvikles i samarbeid med lokale behov, noe som har vært meget vellykket i Groruddalssatsingen, sier byråd for byutvikling Hanna E.
SA170925 Kan overse de som utvikles saktere ¶
NL170925 Hun sier videre at seksuell modenhet utvikles gjennom akkumulering av seksuelle erfaringer, gode som dårlige, og at modenhet kommer sist, ikke først.
DB170925 Forsøkene er viktige og gjør at verden og vår forståelse av den utvikles og beveges i riktig retning.
AP170925 Kan overse de som utvikles saktere ¶
AP170923 En hydrogenbombe kan også lettere utvikles til et stridshode på et missil.
DN170920 En stor del av Amazons oransje mobile roboter både utvikles og bygges nemlig i selskapets robot-fabrikk i North Reading, Massachusetts.
AP170920 Vi har vært i tett kontakt med Plan- og bygningsetaten om hvordan det rommet skal utvikles , sier prosjektlederThoresen.
NL170919 Skal reformen lykkes må vi sikre at hele regionen utvikles videre.
NL170919 Det bygges og utvikles i Tromsø sentrum om dagen og vi gleder oss over at byen fornyes og vedlikeholdes.
AP170918 Hvordan aksen i EU mellom Tyskland og Frankrike utvikles vil bli viktig.
AA170918 Trondheim kommune må sørge for å ta grep i selskapet Trondheim Havn IKS slik at Nyhavna og andre havneområder kan utvikles til boligområder, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170918 Områdene har enorm verdi, særlig dersom de utvikles som boligområder.
VG170917 Av 1 kg naturgass som forbrennes, utvikles det nesten tre ganger så mye klimagass : 2,8 kg CO₂, som går ut i atmosfæren.
VG170916 Det må bygges, vedlikeholdes og utvikles .
AP170916 Det er viktigere enn å diskutere hvem som tjener penger på dagens barnehager, at kravene til innhold utvikles og oppfølgingen av både kommunale og private barnehager styrkes.
DA170915 - Målet er at programmet som utvikles for opplæring av lærerne skal kunne brukes både nasjonalt og internasjonalt i framtida.
NL170914 Tjenestene må utvikles i nært samarbeid med brukerne, slik at deres ønsker for hvordan hverdagen skal innrettes blir førende for de ansatte som skal utføre omsorgstjenestene.
AP170913 En hydrogenbombe kan også lettere utvikles til et stridshode på et missil.
DA170912 1 av 10 kvinner vil utvikle en kronisk HPV-infeksjon, og hos rundt 1 % av disse kvinnene vil livmorhalskreft utvikles om ikke forstadiene behandles.
AP170911 ett av 130 000 egg overlever og utvikles til voksne krabber. 10 prosent av voksne krabber dør fordi de havner på ryggen når de er på stranden for å gyte og ikke klarer å snu seg igjen.
NL170908 I tillegg vil vi foreslå at de mulighetene som nå åpner seg for bruk av elektriske, ubemannede små skip for tilbringer-tjenester utvikles videre og benyttes jo før jo heller.
NL170908 Arbeiderpartiet vil arbeide for at Arktisk råd utvikles videre, med fokus på bærekraftig næringsvirksomhet, sterkere lokal og regional innflytelse, en mer aktiv rolle i å møte klimautfordringene, og et økt engasjement knyttet til havet.
AP170908 På borgerlig side utvikles den beste politikken når tyngdepunktet ligger i Høyre, med innslag av Venstres politikk på klima, nyskapning, skole og arbeidsliv.
DB170907 La markedet investere i å lage slike tekniske løsninger som kan utvikles til internasjonale produkter.
DA170907 Dette fører til at det utvikles klikker, og dermed fortsetter de utenlandske arbeiderne stort sett å snakke sitt eget språk.
AA170907 Det er viktig at den demokratiske utvikling som har vært i Afghanistan ikke undergraves men forsetter å utvikles .
AA170907 De to ordbøkene, som eies og utvikles av Universitetet i Bergen og Språkrådet i fellesskap, er åpne og tilgjengelige for alle.
AP170906 Studenter bruker mye av tiden sin ute og bringer med seg kreativitet, og stedet utvikles sakte, men sikkert.
AP170906 I norske byer bygges og utvikles stadig nye bydeler.
AA170906 Studenter bruker mye av tiden sin ute og bringer med seg kreativitet, og stedet utvikles sakte, men sikkert.
AA170906 I norske byer bygges og utvikles stadig nye bydeler.
DA170905 Mange er enige med oss i at grunnleggende tjenester som politi, sykehus og forsvar, skal utvikles , ikke avvikles, sier Arnstad.
AP170905 Mange er enige med oss i at grunnleggende tjenester som politi, sykehus og forsvar skal utvikles , ikke avvikles, sier Arnstad i en e-post til Aftenposten.
AA170905 - Mange er enige med oss i at grunnleggende tjenester som politi, sykehus og forsvar, skal utvikles , ikke avvikles, sier Senterungdommens leder Ada Arnstad.
AP170903 Brende mener derfor det nå må utvikles en samlet strategi til for å finne veien videre.
VG170831 * Sykdommen utvikles på grunn av en gradvis ødeleggelse av hjerneceller i et lite og avgrenset område, som fører til dopaminmangel ¶
DB170831 Han avsluttet med å si at det må utvikles separate terapier for introverte og ekstraverte.
AA170831 Hvordan utvikles og læres denne gode egenskapen ? » spør kronikkforfatteren.
AA170831 Hvordan utvikles og læres denne gode egenskapen ?
DB170830 - Vi kommer til å fortsette å utvikle rakettskjold-teknologi for å møte trusselen etter hvert den utvikles , sier MDA-direktør Sam Greaves i en uttalelse.
DA170830 Jeg forutsetter at fly, i likhet med biler, blir mer miljøvennlige og at det utvikles alternative drivstofformer.
AA170830 - Vi kommer til å fortsette å utvikle rakettskjold-teknologi for å møte trusselen etter hvert den utvikles , sier MDA-direktør Sam Greaves i en uttalelse.
AA170830 Framtidas skolehelsetjeneste må utvikles og psykiske lidelser i befolkningen må forebygges.
VG170829 I juni i fjor ble det avklart at Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus ; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.
DB170829 En middelklasse er på vei til å utvikles , og de har ikke ordentlige veterinærer, så mye av det vi gjør er å lære bort.
SA170828 - Vil du bli målt i jobben din på hvor mange toppspillere som utvikles i Trøndelag eller på hvor mange som spiller fotball ?
AP170828 - Vil du bli målt i jobben din på hvor mange toppspillere som utvikles i Trøndelag eller på hvor mange som spiller fotball ?
SA170825 Alle prøvene vil bli lagret i 10 år slik at de kan analyseres igjen etter hvert som mer avanserte analysemetoder utvikles .
DA170825 Byene må utvikles for mennesker.
BT170825 Alle prøvene vil bli lagret i 10 år slik at de kan analyseres igjen etter hvert som mer avanserte analysemetoder utvikles .
AP170825 Alle prøvene vil bli lagret i 10 år slik at de kan analyseres igjen etter hvert som mer avanserte analysemetoder utvikles .
NL170824 Men det er følsomt å snakke om at de samiske institusjonene kanskej bør styrkes og utvikles nettopp der det bor flest samer.
NL170823 Jeg tror ikke dette er en reform som bør reverseres, men heller videre utvikles - uavhengig av hvilken regjering vi får i fremtiden.
NL170822 Man fristes til å tro at konseptet med verdidebatter etterhvert kan utvikles til en ny eksportartikkel for Norge.
VG170821 Dette er ikke et sykehus som skal avvikles, det er et sykehus som skal utvikles og satses på, sier Masud Gharahkhani ( 35 ) til VG.
DB170821 Lederrollen må utvikles ytterligere slik at ansatte trives, vokser og utvikler seg.
VG170820 Vi tror at dette er noe som kan utvikles , men det vil ta tid, sier Gozi til VG.
VG170817 Norsk olje- og gassindustri skal utvikles til å møte lavutslippssamfunnet og bli enda mer energi- og klimaeffektiv.
VG170817 En helhetlig verdikjede for fanging og lagring av CO₂ må utvikles .
NL170816 I 2008 stadfesta Senterpartiet i den Rød-grønne regjeringen at " Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for forsvarets fremtidige helikopterstruktur ".
DB170816 - Insektburgeren er et eksempel på nye produkter som utvikles som en følge av kravene og forventningene om en mer bærekraftig matproduksjon og matprodukter, sier han.
DB170815 I tillegg til sikkerhetsaspektet er http også et krav til flere nye funksjonaliteter og tjenester som utvikles .
AP170815 Hvis infrastrukturen utvikles riktig kan dette også føre til mindre bruk av bil, økt trivsel, mindre ensomhet og bedre inkludering og integrering.
AP170815 Hvis infrastrukturen utvikles riktig kan dette også føre til mindre bruk av bil, økt trivsel, mindre ensomhet og bedre inkludering og integrering.
DN170814 Anleggene må bygges, teknologien utvikles , og selve produksjonsprosessen kan ta inntil tre år fra egg til slaktet fisk, sier Sletmo.
AA170814 Hos enkelte utvikles økende muskellammelser og pustebesvær som kan være livstruende, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.
AP170812 - En annen mulighet er at det utvikles en lavintensitetskonflikt, hvor avhoppere fra militæret og andre oppretter en urban gerilja-motstandsbevegelse, sier Gunson.
VG170811 Hvordan blir debatten når CRISPR utvikles videre og blir mer presis, og mulighetene for hva dette potensielt kan brukes til virkelig synker inn ?
VG170810 Dette skjer delvis fordi vi siden mai ikke har hatt samme El Nino-situasjon, El Nino-systemet hindrer gjerne tropiske orkaner å utvikles , sier han på NOAAs egne nettsider.
NL170810 Derfor bør strategier og tiltak innen besøksforvaltningen utvikles i samarbeid mellom næringsaktører, kommuner, fylkeskommuner, og fylkesmenn.
DA170810 - Jeg ønsker at Marienlyst utvikles til et friidrettsområde med park og grøntområder.
DB170809 Det utvikles mentale parallellsamfunn som bryter med tradisjonelle norske verdier.
DA170808 Læreren må i tillegg beherske relasjonskompetanse, nærværskompetanse og refleksjonskompetanse for at fagkompetansen hos den enkelte elev skal utvikles maksimalt.
DB170804 Hvis vi mener alvor med at det sikkerhetspolitiske bildet rundt oss har endret seg, kan ikke en erstatning av Hærens hovedkampsystem utsettes i 10-15 år mens det utvikles en lettere panserjager ingen har sett - og som vi ikke aner om andre av våre allierte vil velge.
AA170804 Aktørenes tekst utvikles i stor grad i samspill med andre aktører.
SA170803 Fotballen utvikles i alle land, og aller mest teknisk.
DB170803 For mange er det tilhørigheten til en klubb som har vedvart siden barndommen, men det kan også være sympatier som utvikles under kampens gang.
AP170803 Fotballen utvikles i alle land, og aller mest teknisk.
AP170802 Her kan du sjekke om din fastlege er tilknyttet nyordningen, som utvikles av Helsenorge.no.
NL170801 Luleå utvikles til en « storregion » i Nord-Sverige fra 167 000 til 205 000 innbyggere, Umeå fra 145 000 til 243 000 innbyggere ¶
NL170801 Hvordan skal Norge da utvikles med slike politikere ?
DB170731 Brukerne må spille en aktiv rolle når nye løsninger utvikles og tas i bruk.
AP170731 Stadion eies, drives og utvikles av to aksjeselskaper som begge er heleid av Vålerenga Fotball.
VG170730 Med andre ord, er dette en sykdom der det er viktig å få mer informasjon om hva som er årsakene til at den utvikles .
VG170730 Dette genet påvirker hvordan blodårene virker og utvikles , sier hun.
SA170728 Det er viktig å få avklart den statlige innsatsen tidlig, for å sikre at Granåsen utvikles for bredde- og hverdagsidrett.
AP170728 Det er viktig å få avklart den statlige innsatsen tidlig, for å sikre at Granåsen utvikles for bredde- og hverdagsidrett.
AA170728 Robotikk og autonome systemer må utvikles og testes under kontrollerte betingelser før det tas i bruk i havet.
AA170728 Dernest må det utvikles driftsmodeller som gjør det lønnsomt for den som skal drifte laboratoriene.
DB170727 Sesong 3 utvikles av serieskaperen Nic Pizzolatto, som også har skrevet de to tidligere sesongene, skriver Deadline.
SA170726 Han har rett når han peker på at det utvikles for få gode spillere rundt i klubbene.
DN170726 Brasse ligger på relativt grunt vann, nær eksisterende infrastruktur, og kan derfor utvikles raskt og med god lønnsomhet selv på lav oljepris, sier administrerende direktør Helge Hammer i Faroe Petroleum Norge i pressemeldingen.
AP170726 Han har rett når han peker på at det utvikles for få gode spillere rundt i klubbene.
AA170726 God sommer til alle « maur », mannskap og « poteter » som står på for at dette fellesskapet vårt basert på nestekjærlighet og aksept skal fungere og utvikles .
SA170725utvikles over tid ¶
SA170725 - Det går ikke an å forstå, for det er noe som utvikles gjennom en praksis hvor man prøver og feiler og tilpasser.
BT170725utvikles over tid ¶
BT170725 - Det går ikke an å forstå, for det er noe som utvikles gjennom en praksis hvor man prøver og feiler og tilpasser.
AP170725utvikles over tid ¶
AP170725 - Det går ikke an å forstå, for det er noe som utvikles gjennom en praksis hvor man prøver og feiler og tilpasser.
VG170724 Nå må vi finne modellen de skal utvikles i, og spillerutviklerne som skal drifte den.
DB170721 Den kan for eksempel forsvares som en moralsk doktrine, og dersom den utvikles i denne retningen sier den bare at vi har en moralsk forpliktelse til ikke å være rike.
AA170718 - Ja, mest sannsynlig er det en skjevfordeling da også, sier Hunt og har et dagligdagseksempel på hvor viktig det er med begge kjønn når ny teknologi skal utvikles .
AA170718 På den måten utvikles motstandsdyktighet mot sykdommen.
AA170718 - Jeg tror ikke vi skal gå til 60.000 neste gang heller, det må utvikles over tid, i så fall.
DB170716 - Den fungerer bra, men kan utvikles og forbedres.
VG170715 - Den fungerer bra, men kan utvikles og forbedres.
AP170715 - Bakgrunnen for at vi mener det bør utvikles et toårig PPU-løp, er at vi stiller spørsmål ved om man utvikler profesjonsidentitet som lærer gjennom kun ett år i studiet.
VG170708 Det kan enten være at kreftsykdommen er resistent fra starten av eller det utvikles resistens mot behandlingen underveis, sier Aamdal.
SA170707 Det blir flere utviklingsansatte i klubbene, og det er kompetansen som må utvikles .
SA170707 Det blir flere utviklingsansatte i klubbene, og det er kompetansen som må utvikles .
NL170707 I 2008 stadfesta Senterpartiet i den Rød-grønne regjeringen at " Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for forsvarets fremtidige helikopterstruktur ".
AP170707 Det blir flere utviklingsansatte i klubbene, og det er kompetansen som må utvikles .
AP170707 Det blir flere utviklingsansatte i klubbene, og det er kompetansen som må utvikles .
SA170705 De vil jo at jeg skal utvikles .
AP170705 De vil jo at jeg skal utvikles .
AA170705 Det bør fra myndighetenes side i økende grad finansielt legges til rette for å kunne eksperimentere og å ta større risiko i forskning- og innovasjonsprosjekter, slik at helt nye løsninger kan utvikles i stedet for « bare » inkrementell forbedring av gamle.
DB170704 ED innebærer forandringer i ektoderm - de strukturene i fosterstadiet som utvikles til bl.a. hud, hår, tenner, negler, kjertler og sentralnervesystem.
DB170703 akene til at norsk forskning har behov for et visst vern, ikke gjennom aktivt å stenge noen ute, men å være påpasselig med at det til enhver tid forskes grundig og godt på norsk historie, lovverk, språk og litteratur, og at de nasjonale hensynene får veie tungt når strategiene for disse feltene utvikles .
NL170630 Og det er akkurat dette som er mitt poeng ; kan Norge være bekjent av at det som i framtida er antatt å bli vår viktigste ressurs skal utvikles og styres av grådighet og kortsiktig gevinst ?
NL170629 Statoils beslutning synes derfor å være et strategisk valg om hvordan og hvor Barentshavet skal utvikles i framtiden.
NL170628 Det fant at når teori farges inn mot praksis og blir tydelig, gjør dette en forskjell for studenten ; " Det utvikles en sterkere yrkesdannende karakter som øker motivasjonen og samler studentgruppen og lærerkollegiet til en helhet " ( Berglund 2009, s. 208 ).
VG170627 Teknologien har vi, det er ikke der det butter imot, men kommersielle og juridiske rammeverket må utvikles , sier Torbjørg Fossum i Statoil, som jobber med forretningsutvikling av lavkarbonløsninger.
SA170627 Men historien viser at når staten får utvidet makt til å legge restriksjoner på ytringsfriheten, kan dette utvikles i en svært skadelig og autoritær retning, fordi slike grenser for ytringsfriheten alltid må bli skjønnsmessige.
NL170626 I 2008 stadfesta Senterpartiet i den Rød-grønne regjeringen at " Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for forsvarets fremtidige helikopterstruktur ".
AP170626 Den røde fargen er antocyaniner, kjemiske stoffer som utvikles i plantenes « hud », det ytterste cellelaget.
AP170626 Den røde fargen er antocyaniner, kjemiske stoffer som utvikles i plantenes « hud », det ytterste cellelaget.
AP170623 Utvalget mener også at høringene av bankens ledelse og styrende organer i finanskomiteen i Stortinget kan utvikles videre.
AP170623 Utvalget mener også at høringene av bankens ledelse og styrende organer i finanskomiteen i Stortinget kan utvikles videre.
DA170622 - Stortinget har vedtatt at landmakta skal utvikles innenfor den økonomiske opptrappingsplanen som ligger til grunn for langtidsplanen, uttalte Forsvarsdepartementet til Dagsavisen mandag.
AA170622 Deres bidrag står sentralt når innhold og tilrettelegging av oppfølgingen skal videre utvikles , sier seksjonsleder Nils Petter Reinholdt ved RVTS Øst i en kommentar til undersøkelsen.
NL170621 Spørsmålet skulle kanskje heller vært hvordan Hæren og HV skal utvikles for å møte dagens og fremtidens behov.
NL170621 Hovedspørsmålet som skal besvares å beskrive hvordan Hæren og HV best kan utvikles innenfor de allerede vedtatte økonomiske rammene for å møte dagens og fremtidens behov.
AP170621 De to kobler folk sammen og skaper næring, kanskje med ny teknikk som utvikles på huset.
NL170620 Arktis er også det nordlige mennesket, og framtidens nord skal leves og utvikles av folk - i balanse og kontrast til råvarerikdom, sikkerhetspolitikk og miljøspørsmål.
DN170619 Ministerrådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet er fortsatt ikke i mål med forhandlingene om hvordan kvotesystemet skal utvikles videre i årene frem mot 2030.
DA170619 - Stortinget har vedtatt at landmakten skal utvikles innenfor den økonomiske opptrappingsplanen som ligger til grunn for langtidsplanen.
BT170618 Verden forandrer seg, ny teknologi utvikles .
VG170617 Jeanett Kristiansen er et godt eksempel på hva som utvikles ute i klubbene.
VG170617 Håndball for gutter er ingen gigantisk gren i Norge, men her utvikles det usedvanlig mye ut fra et tynt grunnlag med talenter og enda færre penger.
VG170617 LANGTIDSPLAN : Gjert Ingebrigtsen, pappa og trener, er opptatt av at Jakobs løperkarriere utvikles i et fornuftig tempo.
BT170617 Jeg ser hva som fungerer, hva som mangler i støttetilbudet, og hvordan de forskjellige tiltakene kan kombineres og utvikles videre.
AP170617 Våre utviklings og operasjonskonsepter må utvikles i samarbeid med våre NATO-partnere slik at vi sikrer samvirke og samlet evne til strid, sier Sunde til Aftenposten.
VG170616 Og på treløse Orknøyene, hvor de før måtte brenne torv for å få energi, utvikles ny teknologi sammen med blant annet norske krefter.
SA170616 Vi kan si at de ulike egganleggene legger seg i « modningskø » og utvikles til rogn.
NL170615 At eiendommen i Robukta simpelthen byttes mot en kommunal eiendom enten på Storelva eller Skjelnan, der det kan utvikles boliger, som hovedsakelig er virksomheten Totalrenovering arbeider med.
AP170612 Men : « For å håndtere økende etterspørsel, må kollektivnettet utvikles slik at reisetilbudet blir best for flest mulig.
BT170610 Vi tar oss den tiden som skal til for å skape gode hverdager der vennskap kan etableres, gode læringsprosesser kan utvikles og lek kan få blomstre uforstyrret.
AP170610 Men : « For å håndtere økende etterspørsel, må kollektivnettet utvikles slik at reisetilbudet blir best for flest mulig.
AA170610 I prosjektet som kalles Rissamat utvikles det et samarbeid mellom kommunen, skoler, næringsliv, frivillige og NAV sånn at det blir sunne, gode og billige skolemåltid.
FV170608 det store politiske spørsmålet framover blir hvordan senturum og Hunsøya skal utvikles .
NL170607 Vi i Senterpartiet tror det er innbyggerne som vet best hvordan deres egen kommune best kan styres og utvikles .
DB170604 Fordi det utvikles oxalsyre når den blir eldre så er det viktig å holde seg til de unge stilkene.
DN170530 Disse forskerne håper nå at chilien kan utvikles til å bli et alternativ til lokalbedøvelse for mennesker som ikke tåler vanlig bedøvelse.
DA170530 For storkraftsektoren, som ifølge Tveit står foran store rehabiliteringskostnader, kan privat kapital være like avgjørende for at kraftverkene utvikles videre.
AA170529 Teknologien som skal testes og utvikles i Trondheimsfjorden vil prege hele den internasjonale skipsindustrien.
DB170528 Ikke minst er det viktig å lytte til barn og unges erfaringer når tilbudet skal utvikles videre.
SA170527 Sandnes kommune har sikret seg retten til å kjøpe en stor strandeiendom i Lauvvik som skal utvikles til turisme og reiseliv.
AP170526 - Det har gitt oss innsikt i hvordan tjenesten bør utvikles videre, sier Wenche Mobråten, avdelingsdirektør for oppvekstavdelingen i Bufdir.
AP170526 - Dette er en helt spesiell anledning for byggherren til å fremme et tydeligere ønske om at bygget også skal være et utstillingsvindu der norsk teknologi, innovative og bærekraftige løsninger skal utvikles og leveres i samspill med nye og etablerte aktører, sier hun.
AA170526 I barnehagen er det norsk tale som brukes, og norsk talespråk utvikles på aldersadekvat nivå, men det gjør at tegnspråkutviklingen bremset opp.
AA170526 I barnehagen er det norsk tale som brukes, og norsk talespråk utvikles på aldersadekvat nivå, men det gjør at tegnspråkutviklingen bremset opp.
AA170526 I det utvikles en ærefrykt og opplevelse av fellesskap med alt det Gud skapte.
VG170525 Det er mye som kan utvikles , svarer Magnus Carlsen.
DN170524 - Siden vi i 2016 tok beslutningen om å selge vår upstream olje- og gassforretning har vi jobbet målrettet for å oppnå den beste transaksjonen ved å selge virksomheten i sin helhet, få en fair og fornuftig pris for den og sikre at det var optimale betingelser for at olje- og gassforretningen kunne utvikles på lang sikt.
DB170524 De beskriver også en situasjon der nye trusler utvikles raskt.
DA170524 Studentbyen utvikles best i tett samarbeid mellom studentene selv og byens ledelse.
VG170523 Det begynner i samlivets første fase, og utvikles nærmest til perfeksjon ettersom årene går.
VG170523 Bentzen formidler med ørsmå nyanser frustrasjon, sinne og stille resignasjon som utvikles når han må slippe taket i det som har vært fundamentet i hans liv, Anna.
VG170522 Gjør vi drivverdige funn der, kan det utvikles en egen utbygging eller knyttes mot Goliat, sier Eek.
DA170522 Med dagens system er vi fanget i et lønnssystem der sykepleiernes lønn utvikles i tråd med hva som skjer i KS og staten.
AA170522 Svaret på innledningsspørsmålet så langt er derfor at : Når skoler og universitet samarbeider utvikles skolebaserte utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider utvikles utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider utvikles samskapte forsknings- og utviklingsprosjekter.
VG170521 Når celledelingen opphører og cellene blir gamle og dårlige, øker nemlig faren for at det utvikles kreft eller inflammasjon-sykdommer, ¶
NL170521 Men det er beklagelig at utsagn fra et møte der meninger brytes og utvikles , tas ut av sin sammenheng og fremstilles som kritikkverdige meninger.
VG170520 - Det finnes krefter i den internasjonale skifamilien som ikke deler vårt syn på hvordan jentehopping skal utvikles , sier Clas Brede Bråthen.
DB170520 Bak denne talleksersisen ligger en politisk strid om hvordan norsk landbruk skal utvikles i åra som kommer.
NL170519 ¶ For å unngå misforståelser og unødig sammenblanding er det viktig å se og akseptere forskjellen på luftvern og det missilforsvaret som utvikles i NATO-rammen, skriver statssekretær Øystein Bø.
NL170519 For å unngå misforståelser og unødig sammenblanding er det viktig å se, og akseptere, forskjellen på luftvern og det missilforsvaret som utvikles i NATO-rammen.
AA170519 Det er vanlig med nedsatt motorisk evne, og etter hvert utvikles problemer med respirasjonen.
AA170519 - Tanken er at dette skal gjøre kulturaktiviteter mer tilgjengelige for folk, sier Opoku om appen som skal utvikles i samarbeid med Visit Trondheim.
SA170518 Uten slike tilpasninger vil ikke sentrum kunne utvikles .
NL170518 På den måten kan utvikles et godt kompetansemiljø over tid.
DN170518 Ett av målene i prosjektet er at det skal utvikles en felles infrastruktur mellom bankene som gjør det mulig å gjøre raske betalinger på tvers av applikasjoner, for eksempel mellom Vipps og MobilePay.
NL170516 | Mener Tromsø kommune planlegger tomtekupp : - Skal vår eiendom utvikles , så skal vi være med ¶
DA170516 Da det kom over 17.000 tilskuere til Lerkendal denne kvelden, fant man ut at kanskje denne kampdagen kunne utvikles .
NL170515 Det er vel disse verdier loven har ment skal sikres og utvikles .
DA170515 Tilsvarende ser vi at det innenfor maritim næring og gods- og varetransport, nå ligger til rette for at nye løsninger kan fases inn etter hvert som de utvikles .
BT170515 Det utvikles best engasjement, legitimitet og lokal identitet til bydelsdemokratiet ved at bydelspolitikerne velges av innbyggerne i bydelene.
DA170513 Han proklamerer også at « verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen for kultur- og naturforvaltning ».
NL170512 Nå er det nettopp boligene som tar over når verftsområdet skal utvikles til Tromsøs nye boligbydel.
AP170512 Et eksempel på dette er terapi som utvikles for den arvelige genetiske sykdommen Epidermolysis bullosa, som forårsaker store blemmer og sår i huden, og som det ikke finnes noen behandling for.
AP170512 Et eksempel på dette er terapi som utvikles for den arvelige genetiske sykdommen Epidermolysis bullosa, som forårsaker store blemmer og sår i huden, og som det ikke finnes noen behandling for.
NL170511 - Aarekol overtar stillinga på et tidspunkt der et nytt universitetsmuseum skal utvikles .
FV170510 Slik kan Kristiansand utvikles fram til 2030.
FV170510 I tillegg skal Rona, Kvadraturen og Vågsbygd utvikles videre.
AP170510 Prosjektet utvikles i samarbeid med Sanger instituttet i England.
AA170509 Næringsminister Monica Mæland beskriver Norsk katapult som « en sløydsal, som bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling, og som gjør at ideer utvikles raskere, rimeligere og bedre ».
AA170509 Før jul investerte Siva 37 millioner for å få på plass et testsenter for biofermentering i Rogaland, slik at teknologien kan utvikles videre.
DA170505 Tomten skal utvikles med boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk, i tillegg til kontorarealer.
SA170504 Da kan en også forstå at ekstremisme kan utvikles helt ned til personlig nivå.
AP170503 Det er stor og glødende interesse for hvordan Oslo skal utvikles .
SA170502 Alternativet for disse bedriftene i deres industriprosesser er ( så langt ) ikke fornybar energi, men slike løsninger vil forhåpentligvis utvikles over tid.
BT170501 Odda-modellen skal både opprettholdes og utvikles , sier Ruth Grung ( Ap ) til BT.
AP170501 Odda-modellen skal både opprettholdes og utvikles , sier Ruth Grung ( Ap ) til BT.
AP170430 Særlig frykter han for områder som utvikles fra næring og industri til boliger.
DB170428 På spørsmål fra Dagbladet, legger ikke Jørgensen skjul på at Toppserien kan utvikles som produkt.
SA170427 Med lett tilgang til antibiotika øker misbruket av disse medikamentene, og dermed øker sannsynligheten for at resistens utvikles .
SA170427 For å lykkes med å ta knekken på bakterier som har utviklet resistens, er det nye stoffklasser som må utvikles .
DA170427 Det må utvikles bærekraftige pensjonsordninger i Operaen.
AP170427 Utkastet til overordned plan deler områdene som skal utvikles i størst grad, inn i A- og B.
AP170427 Utkastet til overordned plan deler områdene som skal utvikles i størst grad, inn i A- og B.
AP170426 Nye metoder utvikles stadig for å kunne måle enda flere kvalitetsegenskaper i stadig nye matvarer, uten å ødelegge produktet på noen måte.
DB170425 Foreløpig utvikles utvalget på restaurantene i varehusene : ¶
DB170425 Norsk barnehagesektor er en suksess som bør utvikles videre, ikke raseres.
AP170425 Byene er i endring og nå er tidspunktet for at verdiene kan utvikles videre for å forme morgendagens byer og det samfunnet vi ønsker oss.
DA170423 Men han ser mye som må utvikles videre.
DA170423 De satt på benken i dag, men skal utvikles videre.
DN170422 - Vi ønsker at det skal utvikles sårbarhetskriterier som er tydelig definerte og som rettes inn mot denne gruppen, sier Tajik.
DN170421 Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sier statsminister Solberg.
DB170421 Det hindrer ham dog verken i å bivåne denne ukes Tour of the Alps som tilskuer, eller komme med nye, kreative utspill om hvordan overgangsreglene i sykkelsporten bør utvikles i framtida : ¶
DN170420 Det må utvikles et testprogram for om denne tilfredsstiller operative og funksjonelle krav for tauing av F-35 », heter det i en evalueringsrapport.
DA170419 - Folkehelseinstituttet skal sørge for at støtten til smittevernberedskapen i kommunene ivaretas og utvikles videre.
SA170418 - Kjøretøyene skal utvikles , driftes og vedlikeholdes.
DB170417 Jeg hadde nesten glemt den, da jeg ble kontaktet av en forlegger som mente den kunne utvikles til en bok.
DB170417 Jeg hadde nesten glemt den, da jeg ble kontaktet av en forlegger som mente den kunne utvikles til en bok.
BT170417 Vi ønsker også at innsatsen til Nav utvikles i takt med utfordringene.
AP170417 - Kjøretøyene skal utvikles , driftes og vedlikeholdes.
DN170415 - Jeg tror det er lettere å lage gode etiske rammer når det gjelder noe som utvikles digitalt og teknologisk, sier han.
DB170415 Ingen av dem er testet eller skutt opp ennå, så alt er i utviklings- og utstillingsfasen, og det er langt fra sikkert at alle fire modellene vil utvikles videre.
AP170409 Selskapene bør ikke misbruke at lovverket og skatteavtaler ikke utvikles raskt nok.
AA170407 NTNU styre har besluttet at campus i hovedsak skal utvikles i områdene Gløshaugen-Elgeseter-Øya.
AP170406 Byrådsleder Raymond Johansen mener det er viktig at Oslo sitter i førersetet når såkalt smartby-teknologi skal utvikles .
AA170406 Vi mener at Nyhavna bør utvikles med en god miks av boliger, kultur- og næringsvirksomhet.
AA170406 På den delen av Nyhavna som grenser til Svartlamon kan det utvikles en levende økologisk bydel.
SA170405 Riksantikvarens bystrategi peker på at kulturminner og kulturmiljøer gir byene egenart, og at denne egenarten ikke må ødelegges når byene skal fortettes og utvikles .
DA170405 Flyplassen kan være et showroom for å vise hva som utvikles i regionen.
DN170404 Sammen med to andre kommuner rundt Xiongxian skal dette utvikles til å bli et nytt økonomisk og administrativt senter for Kina.
DA170404 Landmaktutredningen er en utredning av hvordan Norges « landmakt » skal se ut i framtiden, det vil si hvordan Hæren og Heimevernet bør utvikles for å forbli relevante ¶
SA170403 For det første må det utvikles en nasjonal strategi for reiselivet - Reiseliv 21.
AP170403 Leder arbeid med operasjonsanalyse i et langtidsperspektiv, for å vurdere om planverket fortsatt er relevant eller om nye planer må utvikles .
AP170403 Leder arbeid med operasjonsanalyse i et langtidsperspektiv, for å vurdere om planverket fortsatt er relevant eller om nye planer må utvikles .
AP170401 Her er tre kunstig intelligens-prosjekter som utvikles i Norge nå : ¶ 1.
AP170401 Det er ikke bare hos Google og i Silicon Valley det utvikles dataprogrammer med kunstig intelligens.
DB170331 Når de blir svettet i og blir liggende i for eksempel plast, utvikles det vond lukt, og dette er vanskelig å få ut, sier Klepp.
DA170331 Skam er også kommet inn i skolene, og det utvikles undervisningsmateriell til nordiske elever.
FV170330 Politikerne i Kristiansand skal i løpet av året bestemme seg for de overordnede prinsippene om hvordan byen skal utvikles de kommende årene.
AA170330 For det andre må skolens læringsmiljø utvikles til å være fokusert på elevenes læring, og ikke på deres prestasjoner.
DB170329 - Bakgrunnen for at vi flytter, er at bygget vi leier i dag i Sommerogaten på Solli Plass er solgt, og eiendommen skal utvikles .
DA170328 Samtidig som det skulle utvikles som kunstsenter og scene for musikk og scenekunst.
DB170327 Samtidig må det offensive spillet utvikles slik at det ikke er så ensidig at det tar livet av seg selv når kvalifiseringen til EM 2020 starter.
AP170327 Begge deler er i ferd med å utvikles , og målet er å sende dem opp ubemannet i bane rundt månen i 2018 og deretter en bemannet ekspedisjon til månen i 2021.
AA170327 Ifølge Fosna-Folket skal Brekstadbukta næringsområde utvikles i to trinn.
AP170326 I en by der Bud Lite er konge har 62-åringen våget å satse på at smaksløkene kan utvikles også her.
AP170325 - Nå har Riksantikvaren en rådgivende rolle, og dette er retningslinjer for hvordan byene skal utvikles .
AA170325 Nye transportløsninger : Skandinaviasjef i Telenor, Berit Svendsen, mener det nye 5G-nettet blant annet blir helt uunngåelig når nye transportløsninger skal utvikles .
SA170324 Hva kravene - eller ønskene - går ut på eller eksakt hvilke deler av sykkeldrakten som utvikles i Trondheim, kan ikke forskeren gå inn på.
DN170324 Samtidig må det utvikles en bedre gründerkultur.
AP170324 Hva kravene - eller ønskene - går ut på eller eksakt hvilke deler av sykkeldrakten som utvikles i Trondheim, kan ikke forskeren gå inn på.
SA170323 Skal landbruket utvikles , må bøndene også et ha velfungerende støtteapparat rundt som skal kunne være til hjelp og veilede, slik som f.eks. produksjonsrådgivere.
DA170322 - Ingen politikkområder skaper så mye usikkerhet og engstelse i befolkningen som hvordan Forsvaret brukes, og hvordan det utvikles for framtida.
AA170322 » Det heter videre at « rollen bør utvikles i takt med at AtB utvikler sin kompetanse innenfor de aktuelle kollektivområdene og sin forståelse for politiske mål og rammer innenfor områdene.
DB170321 Uansett bør også den hjemlige tillatte spillreklamen begrenses, og det må utvikles andre målemetoder for reklameomfang enn pengebruk.
DA170321 Togtilbudet bør utvikles for å binde sammen byområdet med resten av Jæren og Sør- og Østlandet.
BT170321 Når RV 7 skal utvikles til en turistvei for persontrafikk, må ideen om en lang tunnel under Hardangervidda bli sendt til drømmekirkegården.
VG170320 Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
VG170320 HOVEDVEI : Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles til hovedveiforbindelse for persontrafikk, selv om det ofte er kolonnekjøring eller stengt på strekningen i vinterhalvåret.
VG170320 Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
VG170320 BLIR HOVEDVEI : Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk.
SA170320 Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
DN170320 Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
DB170320 Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
BT170320 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk.
BT170320 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk.
AP170320 « Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken, » heter det i budskapet fra Helleland og Wold.
AP170320 Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er enige om følgende veisatsinger mellom Vestlandet og Østlandet : * Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.
AA170320 Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
DN170318 Nye tjenester må utvikles .
BT170318 Frukt skulle byttes ut med skolebøker, læreryrket skulle løftes og kunnskap i skolen skulle være det overveiende premisset for politikken som skulle utvikles .
DN170317 - Normalt bruker man å belønne toppsjefer for at virksomheten utvikles i positiv retning, men det har mildt sagt ikke skjedd i PostNord, sier økonomiprofessor Anders Drejer ved Aalborg Universitet.
AA170316 VR-seansen var utrolig bra, og det gjør meg ekstra stolt at dette er teknologi som utvikles i Trondheim, sier fylkespolitiker Guro Angell Gimse ( H ), som selv har jobbet mange år i politiet.
VG170315 Det er et regnskapsmessig underskudd, men da må du forstå hvordan IT utvikles og finansieres.
BT170315 Derfor er det viktig at politiet moderniseres og utvikles i takt med samfunnsutviklingen.
AA170314 - Det stilles derfor krav om at det ved store arrangementer skal utvikles en egen arrangementsplan for å håndtere trafikkavviklingen.
VG170313 Det nye spillet er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, VG og TV-selskapet Discovery, og utvikles av samme leverandør som Fantasy Premier League.
AP170313 Hvordan påvirker den nye skogen klimaet, og hvordan kan klimamodellene utvikles slik at de blir mer treffsikre i nordlige strøk ?
SA170312 I likhet med oss ønsker han at hele Romsdal skal få et eliteserielag i håndball, og han er opptatt av at de lokale talentene skal utvikles videre.
AP170312 I likhet med oss ønsker han at hele Romsdal skal få et eliteserielag i håndball, og han er opptatt av at de lokale talentene skal utvikles videre.
VG170311 Vi må understreke viktigheten av tiden etter sykdommen når det utvikles flere pakkeforløp, og vi må sørge for at rehabilitering ikke er et avsluttet kapittel når menneskene selv opplever at de er i det ingenmannslandet Aagesen beskriver.
VG170310 Deltakelse, gjensidighet og tillit som « felles verdier » og « det norske » er naturlig nok ikke faste størrelser, men utvikles i dialog og omgang med hverandre.
DB170310 Stemmesøkefunksjonen i telefonen skal utvikles videre.
DB170310 I takt med at teknikken utvikles og mobilen blir en større del av vår hverdag, dreier reisen seg i stor grad om mobilen sier Nordensjef i Travellink, Erik Wikander.
AP170309 De avslørte verktøyene utvikles av enten private selskaper på oppdrag for myndighetene, eller av ansatt i CIA eller signaletterretningen NSA, skriver The Wall Street Journal.
DB170308 Og samtidig som bleier testes og utvikles grundig i laboratorier, er det få tester som kan måle seg med den virkeligheten babyer og bleieskiftarbeidere lever i hver dag.
AA170308 - Dersom mandatet til Kosovos sikkerhetsstyrker nå utvikles som foreslått, vil NATO måtte vurdere nivået på sine forpliktelser, særlig når det gjelder kapasitetsbygging, sier Stoltenberg.
DB170307 I helga, med åpenheten innført og i ferd med å utvikles til en god standard, og med ny generalsekretær som med frynsegoder tjener noen hundre tusen mindre enn forgjengeren, var det knapt en stemme som brummet.
SA170306 Å være kvinnelig prest utfordrer gamle stereotypier og beviser at presteskapet kan utvikles og forandres.
SA170306 Batteriene utvikles i samarbeid med Samsung.
FV170306 Batteriene utvikles i samarbeid med Samsung.
DB170306 Men det å vinne er også en ferdighet som må utvikles og derfor må fotballjentene tilbake på det sporet allerede på kvinnedagen.
BT170306 Batteriene utvikles i samarbeid med Samsung.
AP170306 Batteriene utvikles i samarbeid med Samsung.
AA170306 Batteriene utvikles i samarbeid med Samsung.
VG170304 - Jeg har i denne dramatiske tiden som jeg har opplevd blitt fortalt at det i store redaksjoner er helt vanlig at det kontinuerlig utvikles konspirasjonsteorier, som det over lang tid forsøksvis jobbes med, etter relativt uortodokse metoder.
DB170304 - Jeg har i denne dramatiske tiden som jeg har opplevd blitt fortalt at det i store redaksjoner er helt vanlig at det kontinuerlig utvikles konspirasjonsteorier, som det over lang tid forsøksvis jobbes med, etter relativt uortodokse metoder.
AA170304 - Jeg har i denne dramatiske tiden som jeg har opplevd blitt fortalt at det i store redaksjoner er helt vanlig at det kontinuerlig utvikles konspirasjonsteorier, som det over lang tid forsøksvis jobbes med, etter relativt uortodokse metoder.
VG170303 Lek er lystbetont, gjennom glede, uten bevisst anstrengelse utvikles sansene, grovmotoriske ferdigheter og koordinasjon, som er avgjørende for senere innlæring av tall og begreper.
BT170303 Vi er helt avhengig av at dere som er med i dette miljøet også sier ifra, for at likestillingen skal kunne utvikles .
DA170302 Men barna utfolder seg og de utvikles .
VG170301 Stensbøl snakker om « prestasjonsvariablene » som må utvikles videre.
DB170301 « Det er teoretisk mulig at avanserte livsformer, som fisk, fugler og dyr har hatt tid til å utvikles og at de fremdeles eksisterer » Tor Grenne, forsker og geolog, Norges Geologiske Undersøkelse.  ¶
DB170301 - Da er det også teoretisk mulig at avanserte livsformer, som fisk, fugler og dyr har hatt tid til å utvikles og at de fremdeles eksisterer, sier Grenne til Dagbladet.
DA170228 For å skape nye arbeidsplasser trengs det først og fremst entusiastiske og flinke folk, så må det en god idé eller teknologi til, det må utvikles en god strategi og plan, og sist, men ikke minst trengs det kapital for å vokse.
AP170227 Dyrking av menneskeorganer i gris : Først slås relevante gener i et befruktet griseegg av med genredigeringsteknikken CRISPR, slik at det aktuelle organet ikke kan utvikles , i dette tilfellet bukspyttkjertel.
VG170225 - Det det er god grunn til å frykte er at denne typen bruk av droner vil utvikles og at væpnede droner kan brukes i terrorangrep mot sivile i fremtiden, sier Slensvik.
FV170224 I de senere årene har Kosha Joubert, president av Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
AP170224 - Vi har gått til anskaffelse av et felleseuropeisk helikopter som skulle utvikles sammen med en rekke andre land.
AP170224 - Vi har gått til anskaffelse av et felleseuropeisk helikopter som skulle utvikles sammen med en rekke andre land.
AP170224 - Vi har gått til anskaffelse av et felleseuropeisk helikopter som skulle utvikles sammen med en rekke andre land.
AA170224 Når universitetet nå skal utvikles i byen er følgen at det er reguleringsmyndigheten kommunen, som i plansammenheng gir rammene som universitetet må utvikle seg innenfor.
DB170223 Trener Christian Meyer opplyser at det er delte meninger om hvor raskt kvinnehopp bør utvikles .
AP170223 Vi ønsker å demonstrere det for mediehus og brukere mens det utvikles videre, sier Jigsaw-sjef Jared Cohen i en telefonkonferanse med europeiske journalister.
SA170222 - For å være ærlig så er jeg bare glad for å kunne bidra til laget, men egentlig vil jeg utvikles som bakspiller da.
AP170222 - For å være ærlig så er jeg bare glad for å kunne bidra til laget, men egentlig vil jeg utvikles som bakspiller da.
AA170221 Strategien innholdet en rekke viljeserklæringer og planer for hvordan de offentlige myndighetene skal legge til rette for at de etablerte havnæringene skal vokse, og hvordan kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringer kan utvikles .
AA170221 Strategien inneholder en rekke viljeserklæringer og planer for hvordan de offentlige myndighetene skal legge til rette for at de etablerte havnæringene skal vokse og hvordan kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringer kan utvikles .
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser, aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles .
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser, aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles .
AA170217 De neste årene skal det utvikles et bedre og mer moderne politi, som jobber mer effektivt, som er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer og som skaper trygghet der folk bor og ferdes.
DN170216 - Det var ikke vår feil at dialogen stanset opp og at den ikke lenger utvikles .
DN170216 Regjeringen legger fram sin distriktsmelding fredag, og der vil det komme signaler om hvordan by og land skal utvikles i årene som kommer, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ) i en sak gjengitt i Dagsavisen.
DB170216 Regjeringen legger fram sin distriktsmelding fredag, og der vil det komme signaler om hvordan by og land skal utvikles i årene som kommer, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ) i en sak gjengitt i Dagsavisen.
DB170216 Anlegget skulle dermed bygges, og teknologien utvikles parallelt.
AA170216 - Det var ikke vår feil at dialogen stanset opp og at den ikke lenger utvikles .
AA170216 Regjeringen legger fram sin distriktsmelding fredag, og der vil det komme signaler om hvordan by og land skal utvikles i årene som kommer, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ) i en sak gjengitt i Dagsavisen.
AP170215 - Avdelingen skal utvikles innen samtalehjelp i hverdagen, veiledningstilbud for ansatte i helse- og sosialsektoren samt kurs og kompetanseheving med særlig vekt på samtalemetodikk.
AP170215 Fredskorpset ble bygget etter en modell der gjensidig utveksling mellom nord og sør var basert på likeverd mellom partene, der de som skal utvikles selv definerer hva som er deres utviklingsbehov.
DB170214 Men dersom de ønsker det, og dersom kunstnerskapet utvikles mot muligheter for større inntekter, kan Kreativt Norge være en avgjørende støttespiller.
DA170214 - Det unike med Norsk Standard er at den utvikles i en åpen prosess med alle interessegrupper involvert.
AP170214 Men det skjer store endringer innenfor fagfeltene våre, profesjonene må utvikles raskt, og forventningene til institusjonene skjerpes derfor stadig.
AA170214 For at denne teknologien skal utvikles videre må det forskes, og forskning er og blir en av NTNUs viktigste oppgaver.
FV170213 Hvorfor skal småbyer på Agder utvikles med tanker laget for svære metropoler ?
DB170213 En farlig situasjon kan utvikles .
DB170212 « Man kan bare utvikles som menneske ved at man har et rom der man kan føle seg fri fra å måtte stå til ansvar for hva man sier eller gjør overfor ytre, ukjente kontrollører.
DB170212 Slik beskyttelse er forutsetningen for at man kan utvikles til et myndig menneske.
AA170212 Heller ikke i de 36 eksterne idéskissene om hvordan en samlet campus kan utvikles , er de klare kommunale ønskene lagt inn som premiss i arbeidet.
DA170210 Den skal nå utvikles til bolig og næring, opplyser Base Property.
AA170210 Når det er sagt er jeg opptatt av utvikling og kvalitetsheving, og er motivert for å gjøre det jeg kan for å bidra til at samspillet mellom Nav, arbeids- og inkluderingsbransjen og næringslivet utvikles .
VG170209 Det skal også vurderes om det bør utvikles en egen juridisk bindende global avtale for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast i havet.
BT170208 Dette kan avhjelpes ved at det utvikles bransjestandarder og regler for beste praksis på personvernområdet.
AA170207 Kunstig intelligens vil utvikles og kunne bidra inn i de fleste digitale tjenester i samfunnet.
SA170206 Fiskeoppdrett representerer et hjemmemarked for ny-fornybare energiløsninger fra både vind og solenergi - som så kan utvikles til en ny lokal eksportindustri.
AP170205 Arbeiderpartiet mener at dette skal vi få til, blant annet gjennom reformer som utvikles i samarbeid med partene, sier Støre, som understreker at Ap skal være en garantist for at Norge bekjemper sosial dumping.
AP170205 Arbeiderpartiet mener at dette skal vi få til, blant annet gjennom reformer som utvikles i samarbeid med partene, sier Støre, som understreker at Ap skal være en garantist for at Norge bekjemper sosial dumping.
AA170203 NTNU styre har besluttet at campus i hovedsak skal utvikles i områdene Gløshaugen-Elgeseter-Øya.
AA170203 Forskerne har sett på hvordan hjernen utvikles i tinninglappen, spesielt hippocampus og en del av hjernebarken som er viktig for stedsans og hukommelse, skriver Adresseavisen.
AP170202 Hjernen utvikles i rekkefølge ¶
AP170202 Den nye forskningen handler om hvordan hjernen utvikles i tinninglappen, spesielt områdene hippocampus og entorhinal cortex, som er viktig for stedsans og hukommelse.
SA170131 Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement.
SA170131 Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement.
FV170131 Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement.
FV170131 Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement.
BT170131 Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement.
AP170131 Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement.
DB170128 Norge har lang tradisjon for å sikre at verdens befolkning får tilgang til gode legemidler og at det utvikles nye.
DB170127 For å sikre en reell helhetsvurdering må det utvikles en ny metode for psykososiale aldersundersøkelser som vektes tyngre enn den medisinske testen.
SA170126 Hun tror « new deco»-stilen utvikles med klassiske elementer som barvogner, barsett og konsollbord.
AP170126 Hun tror « new deco»-stilen utvikles med klassiske elementer som barvogner, barsett og konsollbord.
DB170124 Han forteller at det utvikles teknologi hvor analysen kan avgjøre om en finger tilhørere et levende menneske.
AP170124 Dette handler ikke om en blankofullmakt til statlige penger, dette må utvikles sammen.
DB170123 - Distriktspolitikken må fornyes og utvikles .
DB170123 Basert på det nobelprisvinnende arbeidet til Alvin Roth og Lloyd Shapley, kan et slikt byttesystem utvikles til å gjelde mange flere donorer og mottakere.
BT170120 For å lykkes må de nye produktene utvikles sammen med kundene, understreker Tryg-direktøren.
SA170118 Hovedsetet skal ligge i Oslo, og i første omgang skal det utvikles vaksiner mot mers, lassafeber og nipahvirus, tre virussykdommer alle har potensial til å bli store epidemier.
DB170118 - I en verden der folk bor trett og man reiser mer utvikles det nye sykdommer og nye utbrudd.
BT170118 Kort sagt utvikles fornybar energi i en forrykende fart, stikk motsatt Søviknes sin trylleformel.
BT170118 Kort sagt utvikles fornybar energi i en forrykende fart, stikk motsatt Søviknes sin trylleformel.
AP170118 Arbeiderpartiet ønsker at det skal utvikles et nasjonalt system for merittering, blant annet for å gjøre det enklere for ansatte å bytte institusjon.
DB170117 Det forteller om en god sportslig kultur med bred kunnskap om hvordan sportens ferdigheter best mulig kan utvikles .
AP170117 - Vi er mer redd for langvarige høye konsentrasjoner, for det er der det kan utvikles sykdommer.
AP170116 Dette er en tilstand der barnet blir født med unormalt lite hode der hjernen ikke utvikles normalt og ofte også nedsatt levealder.
DN170115 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener det bør utvikles flere studieløp på tvers av etablerte « båser ».
DB170115 Denne tilliten kan utvikles og vedlikeholdes.
BT170115 Vi antar at dette kan bidra til at mennesker og aper ikke utvikles fullt ut som de sosiale flokkdyrene de har i seg å kunne bli.
BT170115 Begge deler kan kun utvikles i direkte samhandling med voksne som kan lese barnets behov og speile forståelsen av disse til barnet som indre kvaliteter hos barnet.
BT170115 Når nye rammeplaner skal utvikles bør absolutt barna bli spurt om hva som er viktig for dem.
SA170114 Vi trenger løsninger som inkluderer og utvikles i samarbeid med de ansatte.
SA170112 » I utkastet til strategiplanen for Universitetet i Stavanger for 2017 - 2020 står det : « I det innovative universitetet preger nyskapning og innovasjon alle våre utdanninger, vår undervisning, forskning, formidling og den kunnskapen som utvikles og deles.
DB170112 Når man har bedrevet denne type virksomhet over tid, utvikles det en forståelse og en evne til å lese mellom linjene i kommunikasjonen.
AP170110 I Norge er det lang tradisjon for å diskutere etikk parallelt med at ny teknologi utvikles .
AP170110 I Norge er det lang tradisjon for å diskutere etikk parallelt med at ny teknologi utvikles .
SA170109 De vil jo at jeg skal utvikles .
DB170108 Motivet utvikles i refrenget, som understreker reisen fra intet ( « nothin' » ) til noe ( « somethin' » ), måten pengene ble tjent på, hjemme på mammas kjøkken ( « cookin' up dope in the crockpot » ), at man ikke kan stole på noen ( « I don't trust nobody, grip the trigger » ), og minst av alt på dama di, so
SA170106 Ny kunnskap utvikles hele tiden, og det er ikke rett fram å tilrettelegge for faget i skolen.
AP170106 Nå ser jeg hvordan galskapen utvikles .
AP170105 Han mener det er nødvendig at teknologien utvikles videre slik at samkjøringen lett kan komme i gang når folk ønsker å samkjøre.
DB170103 Lærdom skal trekkes og tiltak utvikles for andre byer.
DB170102 Det skal sies at drivlinjen utvikles delvis av de samme personene som har vært med å utvikle den til Tesla.
AP161231 Klimavennlig teknologi utvikles i rekordfart, men samtidig overtar Trump i USA, og Carl I.
AP161231 Klimavennlig teknologi utvikles i rekordfart, men samtidig overtar Trump i USA, og Carl I.
BT161222 Batteripakken utvikles i samarbeid med Samsung.
BT161222 Batteripakken utvikles i samarbeid med Samsung, og bilene skal bygges på en fabrikk som er planlagt i Casa Grande, Arizona.
AP161222 Batteripakken utvikles i samarbeid med Samsung.
AP161222 Batteripakken utvikles i samarbeid med Samsung, og bilene skal bygges på en fabrikk som er planlagt i Casa Grande, Arizona.
SA161213 Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Norge tidligere, og vi har hatt et ønske om at sporten skal utvikles i våre naboland.
FV161213 Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Norge tidligere, og vi har hatt et ønske om at sporten skal utvikles i våre naboland.
AP161213 Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Norge tidligere, og vi har hatt et ønske om at sporten skal utvikles i våre naboland.
AP161201 Et eksempel er i enden av Kongens gate og Kirkegata, hvor det foreslås at det utvikles en « publikumsmagnet for barn og unge » uten at dette er nærmere spesifisert.
AP161201 Byrådet har fått overlevert en rekke forslag til hvordan byen skal utvikles fra 2017, når færre skal få muligheten til å kjøre bil i sentrum.
AP161028 Fornybar energi utvikles raskt og vinner terreng.
SA161024 « Innen olje og gass finnes det en rekke insitamenter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi, mye av de samme virkemidlene kunne utvikles ovenfor helsesektoren », skriver adm.dir.
SA161024 Innen olje og gass finnes det en rekke insitamenter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi, mye av de samme virkemidlene kunne utvikles ovenfor helsesektoren.
AP161013 Kjørefeltvarsler utvikles til å bli kjørefeltholder, som tvinger bilene til å holde kjørefeltet sitt.
VG161004 Over tid avtar virkningen og det kan utvikles avhengighets-syndrom, hormon-forstyrrelser og overfølsomhet for smerte, altså mer i stedet for mindre smerte.
AP161003 Årsberetningen må inneholde redegjørelse for hvordan åpenhet praktiseres og utvikles .
SA161001 Ved å utfordre hverandres løsninger på tvers av fag og oppgaver, utvikles innsikt i hvordan andre ser situasjonen.
AP160922 Det er da følelsene så lett løper løpsk og fiendebildene utvikles .
AP160921 Samtidig utvikles få nye alternativer, ettersom legemiddelindustrien ikke tjener særlig godt på dette arbeidet.
AP160920 - Det er viktig at det utvikles arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunktene Skøyen og Vækerø.
AP160915 Men ifølge rapporten fantes ingen strategi for hvordan et Libya etter Gadafi skulle støttes og utvikles .
AP160906 Jeg tror at skolen er en fantastisk mulighet for å utfordres, utvikles og bli klar for ansvaret som venter i arbeidslivet.
DA160905 Det er samarbeid som bidrar til at vi utvikles videre, og med dette genuine samarbeidet kan nå arbeidsplasser skapes.
AP160902 Og det er ingen nyhet at sol- og vindenergi går så det suser eller at batteriteknologien utvikles i høyt tempo.
AP160821 Aftenposten på lederplass om rapporten : Integreringspolitikken må utvikles videre ¶
FV160818 Ikke vask syntetiske klær med skyllemiddel, da utvikles det vond lukt.
AP160810 | Aftenposten mener : Integreringspolitikken må utvikles videre ¶
AA160725 IOC har bedt WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) invitere til en stor verdenskonferanse i 2017 hvor systemet skal drøftes og utvikles .
SA160723 I langrenn kan trening i kulden være en tilleggsfaktor som bidrar til at astma utvikles .
AP160723 I langrenn kan trening i kulden være en tilleggsfaktor som bidrar til at astma utvikles .
FV160722 I langrenn kan trening i kulden være en tilleggsfaktor som bidrar til at astma utvikles .
SA160721 I langrenn kan trening i kulden være en tilleggsfaktor som bidrar til at astma utvikles .
BT160721 I langrenn kan trening i kulden være en tilleggsfaktor som bidrar til at astma utvikles .
AP160721 For tiden utvikles denne teknologien i stor skala, blant annet av Oculus og Leap Motion.
AP160721 I langrenn kan trening i kulden være en tilleggsfaktor som bidrar til at astma utvikles .
AP160720 Holmenkollen : Eevee ( kan utvikles til svært sterke Vaporeon ) ¶
AP160720 Aker Brygge : Magicarp, Gyarados, Gastly ( som kan utvikles til svært sterke Gengar ) ¶
SA160715 Selv når byen vokser som fortest, vil vi fortsette å stille tydelige krav til utbyggerne, slik at alle bydelene i Stavanger kan utvikles til det beste for innbyggerne.
SA160625 Etter den tyske sammenslåingen måtte strukturene for talentutvikling utvikles .
BT160625 Etter den tyske sammenslåingen måtte strukturene for talentutvikling utvikles .
AP160625 Etter den tyske sammenslåingen måtte strukturene for talentutvikling utvikles .
VG160623 FEIL AV VG : - Gaustad og Aker er likeverdige prosjekter som skal utvikles parallelt, og med befolkningens behov som viktigste driver, skriver direktør Cathrine M.
VG160623 Derfor er Aker og Gaustad likeverdige prosjekter som skal utvikles parallelt, og med befolkningens behov som viktigste driver.
VG160623 Aker utvikles til et nytt og stort lokalsykehus i tett samarbeid med Oslo kommune, Gaustad blir et komplett regionsykehus og Radiumhospitalet skal utvikles videre som kreftsykehus.
VG160623 Aker utvikles til et nytt og stort lokalsykehus i tett samarbeid med Oslo kommune, Gaustad blir et komplett regionsykehus og Radiumhospitalet skal utvikles videre som kreftsykehus.
AP160617 Innretningen av Hæren med høyt innslag av vervet personell i enkelte avdelinger utvikles videre, i tråd med tidligere beslutninger.
AP160617 Et ​samvirkekonsept med sivilt helsevesen i fred, krise, katastrofe og krig skal utvikles . ​​ ¶
SA160604 De som er involvert i situasjonen, er ansvarlige for å ordne opp, og det er gjennom refleksjon og samtale dem imellom at handlingen utvikles .
AP160604 Utvikles av Statoil i samarbeid med Statkraft, Scottish and Southern Energy og RWE.
SA160602 Vi ønsker ikke at det utvikles en modell hvor det er bare utøvere med store økonomiske ressurser eller spesielt ivrige foreldre som kan vinne fram i idretten.
SA160602 En stor jobb i den nye idrettspolitikken hvor storsamfunnet og idretten må samarbeide er å sørge for at denne delen av idretten utvikles innenfor idrettsorganisasjonen. 9.
AP160602 Vi ønsker ikke at det utvikles en modell hvor det er bare utøvere med store økonomiske ressurser eller spesielt ivrige foreldre som kan vinne fram i idretten.
AP160602 En stor jobb i den nye idrettspolitikken hvor storsamfunnet og idretten må samarbeide er å sørge for at denne delen av idretten utvikles innenfor idrettsorganisasjonen. 9.
AA160602 Vi ønsker ikke at det utvikles en modell hvor det er bare utøvere med store økonomiske ressurser eller spesielt ivrige foreldre som kan vinne fram i idretten.
AA160602 En stor jobb i den nye idrettspolitikken hvor storsamfunnet og idretten må samarbeide er å sørge for at denne delen av idretten utvikles innenfor idrettsorganisasjonen. 9.
SA160601 Det er det afrikanske fotballforbundet som vet best hvordan fotballen utvikles i Afrika og ikke FIFA, sier Espelund.
BT160601 Det er det afrikanske fotballforbundet som vet best hvordan fotballen utvikles i Afrika og ikke FIFA, sier Espelund.
AP160601 Det er det afrikanske fotballforbundet som vet best hvordan fotballen utvikles i Afrika og ikke FIFA, sier Espelund.
AP160531 Fra et medvirkningsperspektiv er det vesentlig at det utvikles ulike alternativer av viktige planer, slik at mulighetene belyses og folk får et grunnlag for å kunne medvirke i byutviklingen.
AP160525 Det må utvikles et såkalt forventningsdokument om åpenhet om skatt.
AP160516 Teknologien må utvikles ulike steder, men erfaringsdeling må være et sentralt ansvar.
AP160507 Samfunnsøkonomene i OECD er opptatt av at verdiskapingspotensialet i havet best kan gripes dersom de maritime næringene og ressursforvaltningsansvaret sees på som et helhetlig « økonomisk system » som må utvikles strategisk, og ikke som individuelle og adskilte aktiviteter.
AP160502 Hvis operasjonskonseptet utvikles , og situasjonen tilsier trening og støtte på syrisk territorium, vil regjeringen konsultere Stortinget særskilt om dette. 65 land i koalisjonen mot IS ¶
AP160428 Derfor er det viktig at det utvikles gode teknologiske løsninger fra begynnelsen av, med fokus på personvern, stabilitet og sikkerhet.
AP160421 KVU Oslo-navet utreder hvordan kollektivtransportsystemet må utvikles frem mot 2030 og 2060.
DA160416 Stykket blir spilt, og de ulike karakterene utvikles mens tilskuerne følger forberedelsene til fortellingen om den lille « koftekledde helnorske » piken - uten svovelstikker, men med en rosekvast - som etter hvert skal bli utnyttet på det grimmeste av den svært så slemme jøde.
AP160415 Unge kunstnere opplever ateliermangelen som prekær, og mener det må være rom for dem når byen utvikles .
AP160415 Unge kunstnere opplever ateliermangelen som prekær, og mener det må være rom for dem når byen utvikles .
AP160414 - Hun mente Fridthjof Nansens plass hadde et kjempepotensial, og oppfordret oss til å komme med ideer til hvordan den kunne utvikles , hvis vi skulle ta egne initiativer, sier Kurt Singstad, partner i MAD arkitekter.
AP160414 - Hun mente Fridthjof Nansens plass hadde et kjempepotensial, og oppfordret oss til å komme med ideer til hvordan den kunne utvikles , hvis vi skulle ta egne initiativer, sier Kurt Singstad, partner i MAD arkitekter.
AP160409 Det er de som mener at slike fartøyer om ikke lenge fullstendig vil erstatte tradisjonelle fly, og at F-35 kan tilhøre en siste generasjon av kampfly som utvikles med piloter om bord.
AP160328 Det må utvikles en innvandringspolitikk som skaper større forutsigbarhet i tallet på ankomster.
AP160316 - Det er nødvendig, ikke bare for Klemetsrud, men for alle prosjektene som vurderes nå, at man tar en investeringsbeslutning og setter av nok midler til at alle tre prosjektene kan utvikles og bygges, sier Skriung til Aftenposten.
SA160309 Vi mener at vi har en instans som vil kunne utvikles til å bli en slik kommisjon i Norge.
SA160304 Statsarkivene skal i tillegg utvikles ved å få overført nasjonale oppgaver fra Riksarkivet.
SA160301 Smakssansen utvikles tidlig i fosterlivet, og forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
SA160301 Det betyr at den kan påvirkes og utvikles .
FV160301 Smakssansen utvikles tidlig i fosterlivet, og forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
FV160301 Det betyr at den kan påvirkes og utvikles .
BT160301 Smakssansen utvikles tidlig i fosterlivet, og forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
BT160301 Det betyr at den kan påvirkes og utvikles .
AP160301 Løsningen utvikles nå til å brukes over hele landet.
AP160227 At mange kjøper, bidrar til at teknologien utvikles .
AP160227 Det ligger i språkets natur at det utvikles , spørsmålet er bare hvordan.
AP160223 I likhet med politikerne legger de Vibe vekt på at Oslo-regionen må ses i sammenheng- ¶ †" Et tettere bebyggelsesmønster må utvikles i alle de tre transportkorridorene mot sør, nord og vest.
AP160223 For å konkurrere med Oslos kvaliteter må Fornebu utvikles med reell flerfunksjonalitet i de ulike delområdene, dvs. servicetilbud, handel, kontorer og boliger, slik som i Barcode.
NL160222 Bruk heller kreftene til å kjempe for at viktig infrastruktur, i dette tilfellet lufthavnene, må beholdes og utvikles til beste for befolkning og næringsliv i fylket.
NL160222 Alta lufthavn må bevares og utvikles fordi her bor det flest mennesker.
SA160218 Flere selskaperser imidlertid ut til å være optimistiske på vegne av de som føler at deres private sfære blir invadert, og det utvikles i skrivende stund flere våpenrettet spesifikt mot nedskyting av droner.
SA160218 DRONEAMMO : Det utvikles blant annet ammunisjon rettet mot nedskyting av droner.
AP160218 †" Teknologien utvikles stadig, og modellene blir flere.
AP160218 Flere selskaperser imidlertid ut til å være optimistiske på vegne av de som føler at deres private sfære blir invadert, og det utvikles i skrivende stund flere våpenrettet spesifikt mot nedskyting av droner.
AP160218 DRONEAMMO : Det utvikles blant annet ammunisjon rettet mot nedskyting av droner.
AP160218 †" Teknologien utvikles stadig, og modellene blir flere.
AP160216 Rundt Radiumhospitalet i Oslo utvikles det i dag produkter, tjenester og bedrifter i verdensklasse.
AP160216 Filipstad kan bli et sted unge talenter drømmer om å jobbe, der utenlandske selskaper slåss om å etablere seg og der gode ideer utvikles til sterke bedrifter.
AP160216 Filipstad kan bli et sted unge talenter drømmer om å jobbe, der utenlandske selskaper slåss om å etablere seg og der gode ideer utvikles til sterke bedrifter, skriver Espen Sørbye Frederiksen.
AP160213 ¶ Professor Jørn Rattsø understreker at det meste av teknologien norsk næringslivtrenger, utvikles i utlandet FOTO : Bendiksby, Terje ¶
AP160212 I samarbeid med arkitektkontoret Eriksen Skajaa har kulturhuset Hausmania laget en mulighetsstudie for hvordan kvartalet kan utvikles på alternative premisser og med ikke-kommersielle boligløsninger i samarbeid med dagens okkupanter.
DA160210 La kunsten bli integrert i det som skal utvikles , sier Myrvold.
AP160209 Men slik vedlikeholdes og utvikles også en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk gjennom snart 70 år, forholdet til USA.
AP160128 Et nytt stoff utvikles hvert tredje sekund, mens det tar opp til 20-25 år å få på plass et forbud, sier Forsberg.
BT160127 Hvis de blir behandlet som kriseområder, vil det for eksempel ikke utvikles nødvendig infrastruktur, arbeidsrettigheter vil ikke bli gitt, og så videre.
AP160126 Dette er en tilstand der barnet blir født med krympet hode der hjernen ikke utvikles normalt og ofte også nedsatt levealder.
AP160126 Dette er en tilstand der barnet blir født med krympet hode der hjernen ikke utvikles normalt og ofte også nedsatt levealder.
AP160124 For at disse skal utvikles videre til å levere jevnlig på toppnivå må de ha noen å se opp til.
AP160123 Droneteknologien utvikles stadig.
SA160122 Morten Seljeskog i SINTEF forklarer at forskjellen er stor, både fordi nye ovner forbrenner langt mer av partiklene som utvikles når det fyres, og fordi nye ovner er langt mer effektive enn de gamle.
FV160122 Morten Seljeskog i SINTEF forklarer at forskjellen er stor, både fordi nye ovner forbrenner langt mer av partiklene som utvikles når det fyres, og fordi nye ovner er langt mer effektive enn de gamle.
BT160122 Morten Seljeskog i SINTEF forklarer at forskjellen er stor, både fordi nye ovner forbrenner langt mer av partiklene som utvikles når det fyres, og fordi nye ovner er langt mer effektive enn de gamle.
AP160122 Morten Seljeskog i SINTEF forklarer at forskjellen er stor, både fordi nye ovner forbrenner langt mer av partiklene som utvikles når det fyres, og fordi nye ovner er langt mer effektive enn de gamle.
AP160121 Alle som har eid en slik kjole vet jo også hvor raskt det utvikles egne økosystemer når lag på lag med tyll møter spraytan, pubertale kroppsvæsker og negle-gelish.
SA160115 Nye produkter utvikles .
FV160115 Nye produkter utvikles .
AP160115 Nye produkter utvikles .
AP160109 Torgersen mener derfor at bygningen kan utvikles til å bli en møteplass for familier fra ulike kulturer.
AP160109 Når det nye Munchmuseet står ferdig i Bjørvika i 2019, kan det gamle bygget på Tøyen utvikles til en flerkulturell møteplass for beboere i bydelen.
AP160105 Det skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter, basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten.
AP160103 Når nye boligområder skal utvikles er det viktig å planlegge både kulturtilbud og grøntarealer.
AP160103 Utredning av kapasitetsøkende tiltak på Hovedbanen mellom Lillestrøm og EidsvollHva : Utredning av hvordan kapasiteten på banen kan utvikles i samsvar med forventninger om trafikk i 2023-perspektiv.
AP160103 Konseptvalgutredning for kapasitet gjennom Oslo ( KVU Oslo-navet )Hva : Skal belyse hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange.
AP160102 Mye av det som skjer nå, handler om teknologi som utvikles av de unge generasjonene, mens det er de eldre som leder.
AP160102> Mye av det som skjer nå, handler om teknologi som utvikles av de unge generasjonene, mens det er de eldre som leder.