DN170610 Spørsmål om skiftkompensasjon og ordninger med tap av helseattest, skal tas videre i avtalte utvalgsarbeider .
AA170610 Spørsmål om skiftkompensasjon og ordninger med tap av helseattest, skal tas videre i avtalte utvalgsarbeider .