FV170102 - Han er relativt ung, og han har en hoppteknikk som tåler mange variasjoner som de stadige utstyrsendringene fører med seg.
SA170101 - Han er relativt ung, og han har en hoppteknikk som tåler mange variasjoner som de stadige utstyrsendringene fører med seg.
BT170101 - Han er relativt ung, og han har en hoppteknikk som tåler mange variasjoner som de stadige utstyrsendringene fører med seg.
AP170101 - Han er relativt ung, og han har en hoppteknikk som tåler mange variasjoner som de stadige utstyrsendringene fører med seg.