DB171116 « digitale penger » som kan overføres elektronisk mellom datamaskiner, og som ikke utstedes av en sentral enhet.
AP171113 Det utstedes kun én tillatelse pr. bil.
VG171112 - Selv om førerkortdirektivet forutsetter at det utstedes et fysisk førerkort, kan det vurderes om gjeldende krav til å medbringe førerkort, og gebyr på 500 kroner for manglende medbringelse, da vil være hensiktsmessig, skriver Samferdselsdepartementet.
VG171103 | Nyhetsbyråer : Arrestordren mot Puigdemont utstedes fredag ¶
VG171103 Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.
VG171103 Avgangsområdet er et offentlig sted, men ved andre offentlige steder hvor det utstedes gebyrer, er det et visst slingringsmonn for å hente bilen, sier Elena Eika til VG.
SA171103 Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.
DN171103 Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.
DB171103 Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.
DA171103 Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.
AP171103 Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.
DN171102 For de fem ber påtalemyndigheten om at det utstedes en internasjonal arrestordre slik at de kan pågripes på vegne av spansk politi.
DA171102 I retten i Madrid la den spanske påtalemyndigheten også ned påstand om at det utstedes en internasjonal arrestordre på Catalonias avsatte regionspresident Carles Puigdemont, samt fire andre tidligere ministre.
BT171102 I retten la den spanske påtalemyndigheten også ned påstand om at det utstedes en internasjonal arrestordre på Catalonias avsatte regionspresident Carles Puigdemont, samt fire andre tidligere ministre.
DA171025 Aksjeandelen på 75 prosent av vederlaget skal utstedes gjennom en emisjon hvor Storebrand ASA utsteder noe over 17,9 millioner nye aksjer.
SA171024 Siden klubblisensen utstedes til klubben som er medlem i NFF, altså Viking FK, vil ikke den dras med dersom finansieringsselskapet, Viking AS, går konkurs.
AA171011 Forslaget innebærer blant annet at all usikret obligasjonsgjeld på rundt 500 millioner euro gjøres om til egenkapital i selskapet, og at utstedes et nytt lån til kreditorene som har pant i Norske Skogs papirfabrikker.
DN171010 Midlertidige visum utstedes blant annet i forbindelse med turistreiser, medisinske behandlingsreiser, handelsreiser, eller studieturer til USA.
DB171007 - Som sagt kan det ikke utstedes garantier mot mislighold.
DN171005 Et annet avgjørende stridsspørsmål har vært hvorvidt det skal utstedes såkalte « warrants », det vil si kjøpsopsjoner med lang løpetid, til de usikrede kreditorene.
AA170919 For lengre opphold kreves visum som utstedes av Thailands ambassade i Oslo.
AP170918 De viser til at dokumentene kan utstedes 75 år etter fangens død, som ifølge FSB var i 1947.
AA170918 De viser til at dokumentene kan utstedes 75 år etter fangens død, som ifølge FSB var i 1947.
DB170907 Uttalelsen falt i forbindelse med at Listhaug foreslo integreringskriterier som tillegg til krav om botid før det utstedes permanent opphold.
AA170906 Kim kan også bli satt på FNs svarteliste, noe som vil medføre at det utstedes et globalt innreiseforbud for ham. ( ©NTB ) ¶
DB170826 ° ID-kort med eID skal utstedes ved politiets passkontor. ° eID vil være gratis i bruk både for privat personer og nettsteder som vil benytte tjenesten. °Justis- og beredskapsdepartementet vurderer muligheten for også å utstede kortet til utlendinger med avklart identitet, herunder utenlandske arbeidstagere og asylsøkere.
DB170826 ° Det nasjonale ID-kortet skal utstedes ved bruk av nye systemer for pass og ID-kort i politiet.
DB170826 - ID-kortet skal utstedes etter samme sikre prosedyre som for pass.
DB170826 - Hvordan skal de nye passene utstedes ?
DB170804 Men det kan utstedes ved noen av de største flyplassene.
FV170619 Det utstedes fire forenklede forelegg.
AA170619 Ifølge arbeidsmiljøloven skal det utstedes slik dokumentasjon når praktisk og teoretisk opplæring er gitt.
DB170612 Arctic Race-arrangøren har ikke bekreftet Uno X sitt invitasjonsavslag offisielt og kunne ikke garantere at nye invitasjoner skal utstedes da de ble kontaktet av procycling.no mandag.
DB170610 Dersom passet er misbrukt, bør det ikke utstedes nytt pass før det er gått minst fem år fra det tidspunktet misbruket fant sted.
DB170610 Dersom passet er misbrukt, bør det ikke utstedes nytt pass før det er gått minst fem år fra det tidspunktet misbruket fant sted, sier Atle Roll-Matthiesen.
DB170520 Vær klar over at nødpass ikke utstedes av politistasjonene i helger og på kveldstid.
DB170520 - Nødpass utstedes både til voksne og barn.
DB170509 Når dommerkontraktene for 2017 utgår på dato og nye skal utstedes for 2018 får vi svaret på hvor vellykket det har vært.
VG170419 Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet ( over en periode på 180 dager ) utstedes gratis i passkontrollen og trenges ikke søkes om på forhånd.
DN170419 « Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i Midt-Norsk Havbruk benyttes som tingsinnskudd.
FV170406 I dag er det i Vest- og Aust-Agder sju steder hvor det utstedes pass, i Kristiansand, Arendal, Mandal, Flekkefjord, Lyngdal, Tvedestrand og Valle.
VG170330 Det er normal praksis for ambassader verden over å få godkjennelse fra hovedstaden før et visum kan utstedes , skriver ambassaden i en epost til VG.
AA170330 Påtalemyndigheten har bedt om at det utstedes arrestordre på den tidligere presidenten, og domstolen vil innen fredag morgen ta stilling til om hun skal varetektsfengsles.
DN170327 Sør-Koreas påtalemyndighet vil be om at det utstedes arrestordre på den avsatte presidenten Park Geun-hye, melder flere medier i landet.
AA170327 Sør-Koreas påtalemyndighet vil be om at det utstedes arrestordre på den avsatte presidenten Park Geun-hye, melder flere medier i landet.
DB170316 Obligasjoner utstedes typisk av store aksjeselskaper, banker, fylker og stater, men for å sikre at det ikke blir helt anarki i hva som er grønne obligasjoner, så trengs det en uavhengig godkjenning eller revisjon av hvilke obligasjoner som faktisk er grønne og hvilke som bare poserer som grønne.
VG170310 Dersom det er sannsynlig at vedkommende får bli, bør det utstedes midlertidig arbeidstillatelse. 4.
DB170306 Pass utstedes nå og har blitt utstedt tidligere, så registre vil finnes ved ambassadene.
DB170226 Dette kan utstedes hos bilistorganisasjonene KNA, MA ( Motorførernes Avholdsforbund ), og NAF i Norge.
VG170217 ruar 2017, der partene med et glass vin drøftet den nåværende situasjonen som oppsto etter at en gjenvisitt av en delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ledet av komitélederen Anniken Huitfeldt, til Moskva ble utsatt etter beslutningen fra norsk side, på grunn av at det ikke kan utstedes visa til to delegasjonsmedlemmer fru Trine Skei Grande og herr Bård Vegar Solhjell for innre
DN170217 " (.. )der partene med et glass vin drøftet den nåværende situasjonen som oppsto etter at en gjenvisitt av en delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ledet av komitélederen Anniken Huitfeldt, til Moskva ble utsatt etter beslutningen fra norsk side, på grunn av at det ikke kan utstedes visa til to delegasjonsmedlemmer fru Trine Skei Grande og herr Bård V
DB170217 ruar 2017, der partene med et glass vin drøftet den nåværende situasjonen som oppsto etter at en gjenvisitt av en delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ledet av komitélederen Anniken Huitfeldt, til Moskva ble utsatt etter beslutningen fra norsk side, på grunn av at det ikke kan utstedes visa til to delegasjonsmedlemmer fru Trine Skei Grande og herr Bård Vegar Solhjell for in
VG170213 Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
SA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
AA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
AP170201 januar opplyste Politiets utlendingsenhet at Benadi nå er verifisert som borger av Nigeria og at reisedokumenter trolig utstedes i uke 6.
AP170130 - Når presidentordrer omhandler store ting som får omfattende konsekvenser er det vanlig at de blir nøye vurdert og går gjennom en lang prosess før de utstedes .
AP170130 - Når presidentordrer omhandler store ting som får omfattende konsekvenser er det vanlig at de blir nøye vurdert og går gjennom en lang prosess før de utstedes .
DN170122 125.000 nye utstedes årlig.
SA170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
FV170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
BT170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
AP170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
DN170114 Nettsedlene vil være elektroniske, men skal i prinsippet fungere som dagens kontanter og skal utstedes av Norges Bank dersom de blir en realitet.
DN170106 Tilsynsmyndigheten følger driftstillatelsen, så om et utenlandsk selskap får tillatelse til å fly helikopter på norsk sokkel, er det myndighetene i det landet hvor tillatelsen utstedes som har ansvar for å følge opp en eventuell ulykke, skriver avisen.
AA160831 Nødpass utstedes bare i situasjoner det er helt nødvendig.
AP160627 Nødpass utstedes bare i situasjoner det er helt nødvendig.
AP160627 NØDPASS : Nødpass utstedes enten hos det lokale politiet hjemme i Norge før avreise eller ved norske utenriksstasjoner.
AA160627 Nødpass utstedes bare i situasjoner det er helt nødvendig.
AA160627 NØDPASS : Nødpass utstedes enten hos det lokale politiet hjemme i Norge før avreise eller ved norske utenriksstasjoner.
DA160114 - Det utstedes sluttbrukersertifikater som sier at mottakerlandene ikke skal selge videre, men det siste året har det vært utallige eksempler på at norsk militært utstyr har havnet på avveie.
DA160114> - Det utstedes sluttbrukersertifikater som sier at mottakerlandene ikke skal selge videre, men det siste året har det vært utallige eksempler på at norsk militært utstyr har havnet på avveie.
DA160114> target="avis" href= - Det utstedes sluttbrukersertifikater som sier at mottakerlandene ikke skal selge videre, men det siste året har det vært utallige eksempler på at norsk militært utstyr har havnet på avveie.
DA160114> target="avis" href= target="avis" href= - Det utstedes sluttbrukersertifikater som sier at mottakerlandene ikke skal selge videre, men det siste året har det vært utallige eksempler på at norsk militært utstyr har havnet på avveie.