DN171215 Fredag ble det klart at Ap, SV, KrF og Venstre tapte kampen om krav til større utslippskutt i den nye kystrutekontrakten.
VG171212 Bare opptrapping av ambisjoner og utslippskutt - slik Parisavtalen innebærer - vil gi oss det.
DN171210 Hun er overbevist om at det er tid til anbudsendring, og at bare en måneds utsettelse kunne få aktuelle rederier til å regne inn økte krav til utslippskutt i sine tilbud om å drive kystrute.
DN171210 Bellona sier det er for sent å komme med nye krav i det statlig anbudet, og at større utslippskutt først kan pålegges fra 2030.
DN171210 - Da er ti år uten høyere krav til utslippskutt en lang periode, sier han.
DB171204 Ideen om at norsk gass er hovedårsak til utslippskutt i Storbritannia stemmer ikke i det hele tatt, sier Stoknes, som gir Heggelund rett i en ting.
DB171204 På den ene siden framholdes alvoret i klimasaken og på den andre siden fraskriver regjeringen seg delvis ansvaret for å møte sine forpliktelser om tilstrekkelige og hurtige utslippskutt .
DB171204 Det finnes enorme muligheter for utslippskutt , og byggebransjen er klar og villig til å bidra.
BT171126 « Det er ingenting som hindrer næringen fra å levere enda større utslippskutt dersom de mener det er realistisk », skriver Solvik-Olsen.
DB171125 Prinsippet med kvotesystemet var at prisen på kvoter skulle føre til utslippskutt der det koster minst.
DB171125 I tillegg betyr det at utslippskutt i kvotepliktig sektor nå faktisk vil føre til reelle utslippskutt totalt, ikke bare flytte dem til et annet land.
DB171125 I tillegg betyr det at utslippskutt i kvotepliktig sektor nå faktisk vil føre til reelle utslippskutt totalt, ikke bare flytte dem til et annet land.
BT171122 Norsk verftsnæring kan bidra til å utvikle og bygge stadig bedre skip - det er ingenting som hindrer næringen fra å levere enda større utslippskutt dersom de mener det er realistisk.
DB171120 USAs offisielle forhandlere gjør dette med viten om at de ikke kan levre noe på finansiering og utslippskutt , men de deltar aktivt i forhandlingene fordi de også kan se for seg at en ny president kanskje vil gjøre en snuoperasjon, sier Johanne Houge, klimarådgiver i Naturvernforbundet.
BT171119 Industriens budskap til samferdselsministeren er at fartøyer til Kystruta kan leveres med utslippsfrie teknologier som kan gi store utslippskutt og teknologiutvikling til anbudsstarten i 2021.
DN171118 Når det gjelder utslippskutt og finansiering er samtalene fremdeles et langt stykke unna en konklusjon.
AP171117 Åpenhet om utslipp, måling og verifisering av utslippskutt er stikkord.
AP171117 Avtalen slår fast at løftene om utslippskutt skal revideres etter fem år - nye løfter skal altså legges inn i 2020.
DA171115 Kun ni prosent av Norges klimafinansiering går til klimatilpasning, mens resten går til utslippskutt .
DB171114 I Nederland er staten dømt til å forsterke forpliktelsene om utslippskutt ( og har anket ).
AP171111 Store utslippskutt
DB171108 195 land har til nå forpliktet seg gjennom Parisavtalen, og flere av dem gjennomfører nå utslippskutt .
DB171103 Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 fastsatte over 190 land frivillige mål om utslippskutt .
DB171103 - Det er et katastrofalt gap mellom klimaløftene til verdens land og behovet for store utslippskutt , sa Solheim.
DA171103 Utslippskutt kan være en « vinn-vinn-situasjon », mener han. - « Vinn-vinn » er den viktigste beskjeden.
DA171102 Selskapet har de senere årene fulgt de ulike bilprodusentenes utvikling med hensyn til utslippskutt .
DA171101 Regjeringen begrunnet det med at Oslos klimabudsjett var så mangelfullt at det verken gikk an å måle utslippskutt eller kostnader med det.
DA171101 Med sitt klimabudsjett og tilhørende styringssystemer, teller kommunen nå utslippskutt på samme måte som penger.
DA171101 - Basert på dette la vi fram en forbedret versjon av klimabudsjettet, hvor vi både viser tydeligere hvordan hvert enkelt tiltak bidrar til utslippskutt og kommuniserer hvilke tiltak som krever mer utredning for at vi skal bli sikre på nøyaktig effekt.
VG171031 - De løftene som er gitt i Parisavtalen vil bare gi en tredel av den utslippsreduksjonen som er påkrevd om vi skal nå de målene vi har satt for utslippskutt innen 2030, heter det i rapporten.
VG171031 Vi har en administrasjon som viser en manglende interesse i å spille en rolle for klima internasjonalt, og som ønsker å reversere nasjonale tiltak for utslippskutt .
DN171031 Miljøorganisasjonen Zero er svært fornøyd med at næringslivet går foran, og fagrådgiver Torfinn Belo oppfordrer det offentlige om å bruke ethvert anbud og utlysning til å stille krav om utslippskutt .
AP171029 Stortinget har vedtatt at vi ikke skal sette oss noe nasjonalt mål for utslippskutt i industrien, siden dette er ivaretatt av EUs felles mål.
DA171010 Det er realistisk med betydelige utslippskutt fra flytrafikken, hvis statlige avgifter brukes til å gjøre biodrivstoff billig, mener NHO Luftfart.
DB171006 Regjeringens egne utslippskutt så langt tyder på at det vil ta omtrent 2050 år for Norge å nå målet om nullutslipp, et mål som skal være nådd innen år 2050.
DB170924 I 2009 kom de første studiene som brukte en helt ny tilnærming for å beregne hvor store utslippskutt som er nødvendig for å holde temperaturstigningen under grensen på 2 °C.
DB170916 Meldingen er et flott oppsussingsobjekt med potensiale - det mangler bare konkrete tiltak for utslippskutt .
VG170914 Få av oss vil høre om rushtidsavgift, utslippskutt og reguleringer.
DB170913 Det betyr at vi ikke kan investere i selskaper som motarbeider lover og reguleringer som sikrer utslippskutt og som må på plass for å hindre en farlig temperaturøkning på to grader.
DA170911 Utslippskutt
DB170910 Under Kyoto-forhandlingene i 1997 motsatte Norge seg at de ulike landene skulle bli pålagt å gjennomføre utslippskutt .
DB170910 Det var Norge, på Jens Stoltenbergs initiativ, som fikk gjennomslag for ideen om at rike land skulle kunne betale for utslippskutt andre steder.
DB170909 Til statsministre og andre som tror kvotekjøp er like bra som utslippskutt : Når norske bedrifter kjøper klimakvoter for sine utslipp, fører det dessverre ikke til tilsvarende utslippskutt andre steder.
DB170909 Til statsministre og andre som tror kvotekjøp er like bra som utslippskutt : Når norske bedrifter kjøper klimakvoter for sine utslipp, fører det dessverre ikke til tilsvarende utslippskutt andre steder.
AP170906 Universitetet i Bergen ¶ Utslippskutt
AP170906 De nye resultatene våre bekrefter at utslippskutt er viktig for å begrense klimaendringene, og viser at isdekkets skjebne i hovedsak er bestemt av fremtidige klimagassutslipp.
AA170904 ldeling av nye felt hvor oljeindustrien kan bore etter olje, som satser på jernbane fremfor nye motorveier og flyplassutvidelser, som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel, som satser på energieffektivisering og fortsatt satsing på utslippskutt fra industrien.
VG170902 Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.
DB170902 Byrådet, og særlig Miljøpartiet, har justert opp ambisjonene kraftig med en forventning om utslippskutt i Oslo men, fra vårt perspektiv, uten å følge opp proporsjonalt med praktisk politikk.
DA170831 De store partiene vedtar ambisiøse mål for utslippskutt med den ene hånda, og fører en transportpolitikk designet for større utslipp med den andre.
DN170825 | Oppskrift på utslippskutt
DN170823 | Oppskrift på utslippskutt
AA170819 Jeg vil utfordre dere til å forplikte dere til utslippskutt i Norge de neste fire årene og komme med deres forslag til hvordan vi skal kutte utslippene kraftig.
AA170819 Fire år med utslippskutt : I 1989 fikk Norge sitt første mål om å kutte utslippene av CO₂ Innen år 2000 skulle utslippene stabiliseres på et 1990-nivå.
DB170818 - De scorer dårligere enn sin regjeringspartner Høyre, fordi de også på det siste spørsmålet, om nasjonale utslippskutt , svarer tynt.
DB170811 Klimaforskerne er klare på at Arbeiderpartiets klimabudsjett ville bidratt til større utslippskutt enn regjeringens, også etter budsjettforhandlingene med Venstre.
DB170811 Arbeiderpartiet skal sørge for at Norge oppfyller Paris-forpliktelsen om 40 prosent utslippskutt innen 2030.
DN170809 I rapporten står det ifølge avisen at Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikke er på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.
DB170809 ¶ PARIS-AVTALEN : Norges utslipskurs er ikke på linje med nivaet av globale utslippskutt som skal til for å nå målene i Paris-avtalen, viser rapport.
DB170809 « Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt er ikke på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene fra Parisavtalen ».
DA170809 I rapporten står det ifølge avisen at Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikke er på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.
DA170809 Arbeiderpartiet : Vil nå målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 og har lagt fram en tallfestet plan som innebærer nullutslippsteknologi i veitransporten, biodrivstoff, grønn skipsfart og karbonfangst og lagring.
AP170809 I rapporten står det ifølge avisen at Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikke er på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.
DA170804 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har denne uka sådd tvil om Norge, under hans ledelse, vil forplikte seg til EU-samarbeidet om utslippskutt .
DB170802 - Det sender et utrolig dårlig signal til velgerne når politikere stadig foretrekker å betale for utslippskutt i andre land fremfor å kutte utslippene i Norge.
DN170801 Skulle samarbeidet med EU ryke, er Norges plan B foreløpig å nå målene ved en kombinasjon av utslippskutt hjemme i Norge og kjøp av klimakvoter fra utviklingsland.
DN170801 Bakgrunnen er at Ap-lederen mandag uttalte at han ikke uten videre ville forplikte seg til planen om å samarbeide med EU om utslippskutt .
DN170731 Skulle samarbeidet med EU ryke, er Norges plan B å nå målene ved en kombinasjon av utslippskutt hjemme i Norge og kjøp av klimakvoter fra utviklingsland.
DB170731 Skulle samarbeidet med EU ryke, er Norges plan B å nå målene ved en kombinasjon av utslippskutt hjemme i Norge og kjøp av klimakvoter fra utviklingsland.
AP170731 Skulle samarbeidet med EU ryke, er Norges plan B å nå målene ved en kombinasjon av utslippskutt hjemme i Norge og kjøp av klimakvoter fra utviklingsland.
NL170726 Skal vi lykkes med det, holder det ikke lenger med gradvise utslippskutt der vi kun iverksetter de minst kostbare kuttene først.
DB170726 Dette er krevende å få til siden utslippskutt tar tid og utslippene nærmest har stått stille denne perioden, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
DB170726 Derfor vil SV forplikte oss til store utslippskutt i kommende fireårsperiode, sier SV-profil og tidligere leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.
DB170726 - Løfter om utslippskutt langt fram i tid har preget norsk klimapolitikk, og felles for dem er at de ikke er nådd eller ligger an til å bli nådd.
DB170726 - Det er mulig å gjøre utslippskutt på ulike måter og med ulike tiltak.
DA170720 Med moderate utslippskutt vil temperaturen øke til « bare » 41.6 grader.
DA170720 Med moderate utslippskutt kan Oslo få en temperatur på 22.1 grader, som Berlin.
DA170720 De framhever særlig Oslos utslippskutt innen 2030, når borgermestre i byer over hele verden går sammen om å overholde Parisavtalen.
AA170719 I det øyeblikket hvor biogass er et rimeligere alternativ enn fossil diesel kan mer biogass produseres og store utslippskutt tas.
DA170715 - Mens kravet er 50-60 prosent utslippskutt , velger operatørene 100 prosent elektrisk drift, fordi det er mest lønnsomt.
DA170715 - Mens kravet er 50-60 prosent utslippskutt , velger operatørene 100 prosent elektrisk drift, fordi det er mest lønnsomt.
NL170711 Vitenskapen viser at utslippskutt virker.
VG170708 Det finnes noen klimakvotesystemer i verden i dag, blant annet i EU, men prisen er stort sett alt for lav til å tvinge frem utslippskutt .
DN170705 - Arbeiderpartiet har lagt frem en ambisiøs og konkret plan for utslippskutt og nye klimaarbeidsplasser, som har fått mye skryt av miljøbevegelsen, sier han.
AP170622 I år er det budsjettert å kutte 165.000 tonn CO2 med dette tiltaket og utslippskutt i produksjonen av fjernvarme.
AP170622 Hvor skal de resterende 159.200 tonn i utslippskutt komme fra ?
AP170622 Fakta : Dette menes med utslippskutt
BT170621 Slik blir det større utslippskutt i Europa enn det ellers ville blitt.
BT170621 Når vi skal inngå forhandlinger med landbruket om utslippskutt på kanskje 20 prosent der, så snakker vi om utslippsreduksjoner i Norge.
BT170621 At europeiske land kan samarbeide om å gjennomføre utslippskutt er en sentral del av EU-løsningen.
AP170621 Stor tvil om størrelsen på utslippskutt
AP170621 Politikerne valgte det mest optimistiske, som på papiret gir størst utslippskutt .
AP170621 Nå viser et notat fra Klimaetaten i Oslo kommune at hvor stor effekt man får i faktiske utslippskutt kan være satt langt høyere enn det som er realistisk.
AP170621 Klimabudsjettet, som fikk oppmerksomhet i inn- og utland, viser hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målet, og hvor store utslippskutt man oppnår.
BT170620 Norge kan kjøpe skogkreditter, hva nå enn det er, fra andre land, så behovet for utslippskutt blir mindre.
BT170620 Fremdeles er det stor usikkerhet om hvor store utslippskutt det faktisk skal bli i Norge.
DB170617 Helgesen lover at hovedvekten skal legges på utslippskutt på hjemmebane fram mot 2030.
DB170617 - Målet må være at alle utslippskutt tas i Norge mot 2030, sier Ola Elvestuen i Venstre.
DB170617 Men det betinger at Norge samtidig klarer å jobbe med egne utslippskutt .
VG170616 Å legge ned et par kinesiske kullkraftverk gir synlige utslippskutt , til forskjell fra det meste av norsk miljøpolitikk.
DB170616 Dette skal skje enten via utslippskutt i hvert enkelt land eller ved at landene som slipper ut mer enn hva som er regulert i den europeiske avtalen, må handle CO₂-kvoter ( EU ETS ) tilsvarende den overskytende mengden.
AP170616 AP vil rydde i den kaotiske klimadebatten : Vil ha beregningsutvalg for utslippskutt
AP170616 AP vil rydde i den kaotiske klimadebatten : Vil ha beregningsutvalg for utslippskutt
AA170616 I meldingen lover han å legge hovedvekten på utslippskutt i Norge i årene fram mot 2030.
AA170616 - Målet må være at alle utslippskutt tas i Norge mot 2030, sier Ola Elvestuen i Venstre.
SA170604 Marginale utslippskutt
VG170602 Skal Parisavtalen virke etter hensikten må USA bidra til utslippskutt .
VG170602 Han brukte sin utøvende makt til å gjennomføre utslippskutt hjemme og støtte klimatiltak utenlands.
DN170602 I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs : Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1 - 2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.
DA170602 Vil andre land måtte ta ansvar for større utslippskutt fordi USA forlater avtalen ?
BT170602 Ambisjoner om utslippskutt har ikke gitt resultater som monner, verken i Norge eller globalt.
BT170602 Utslippskutt meldt inn etter klimatoppmøtet i Paris i 2015 vil gi en global temperaturstigning på hele 3 grader med katastrofale konsekvenser for store deler av verden.
AA170602 Men han avviste å stramme enda mer inn på målene om utslippskutt og sa at det internasjonale samfunnet allerede er enig om, er svært ambisiøst. ( ©NTB ) ¶
AA170602 I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs : Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1 - 2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.
AA170602 Den nye klimaloven vil gi oss en sterkere systematikk i arbeidet med å kutte norske utslipp, og forplikter fremtidige regjeringer og Storting til å gjennomføre utslippskutt i tråd med våre egne mål og internasjonale forpliktelser, sier Ola Elvestuen ( V ), som også leder Stortingets energi- og miljøkomité ¶
AA170602 - De langsiktige og kortsiktige målene om utslippskutt skal oppnås i fellesskap med EU.
DN170601 Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt , og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
DA170601 Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt , og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
BT170601 - Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt , og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Lundberg.
AP170601 Parisavtalen er ment å stagge klimaendringene ved å innføre strenge utslippskutt .
AP170601 Parisavtalen er ment å stagge klimaendringene ved å innføre strenge utslippskutt .
AP170601 Det står intet om hvor raskt utslippskutt skal skje, kun « så raskt som mulig ».
AA170601 Enkelte, blant dem Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn, søker en mellomting, for eksempel slik at USA blir, men svekker målene om utslippskutt som Obama-administrasjonen meldte inn.
AA170601 - Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt , og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Lundberg.
DB170531 Den skal oppdateres hvert femte år med nye utslippskutt .
BT170531 De nasjonale bidragene til utslippskutt strekker imidlertid ikke til for å nå dette målene.
AP170531 - Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt , og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Ask Lundberg.
AP170531 - Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt , og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Ask Lundberg.
DA170530 Selve avtalen har en klar intensjon om å drive frem stadig mer ambisiøse utslippskutt .
DN170529 Som et alternativ til å gå ut av Parisavtalen har Trump også vurdert å redusere USAs nasjonale mål om utslippskutt .
DA170526 Al Gore startet pressemøtet i Cannes med å rose utfallet av klimakonferansen i Paris og vertslandets arbeid for å få på plass den historiske avtalen der 186 land forpliktet seg til å bidra til utslippskutt og begrense temperaturstigningen til ikke mer enn to grader, fortrinnsvis 1,5.
SA170524 Den gjør for lite for å sikre utslippskutt .
DA170524 Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.
DA170524 SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt .
DA170524 Det får SV til å kalle den kommende loven « et makkverk av en klimalov », som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.
DA170524 - Vi håper at den vil bety like mye for norsk omstilling og utslippskutt som røykeloven har betydd for inneklimaet, sier Jensen.
DA170524 - Den er vidåpen for at Norge kan kjøpe utslippskutt i utlandet.
AA170524 SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt .
AA170524 Det får SV til å kalle den kommende loven « et makkverk av en klimalov », som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.
DN170522 Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.
DA170522 Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.
AP170522 Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.
VG170519 Videre sier Helgesen at regjeringen har vært opptatt av at opptrappingen av biodrivstoffbruken skal gi utslippskutt både hjemme og ute : ¶
AA170519 | Biodrivstoff ga utslippskutt
AA170519 Ifølge lovforslaget skal Norge innen 2030 bidra til utslippskutt tilsvarende 40 prosent av de norske utslippene. ( ©NTB ) ¶
DA170515 Forskningsrådet skal bruke 355 millioner kroner på forskning som kan føre til « raske og dype » utslippskutt i transportsektoren og jordbruket.
DN170514 Regjeringen mener metodene i Oslos klimabudsjett er så mangelfulle at det ikke går an å måle utslippskutt og kostnader.
DN170514 - Det er derfor de ikke har fått til utslippskutt de siste 30 årene, sier Daniel Rees.
AA170514 Finansdepartementet mener metodene i Oslos klimabudsjett er så mangelfulle at det verken går an å måle utslippskutt eller kostnader, skriver Dagens Næringsliv.
DN170509 De aktuelle alternativene er trolig å enten trekke USA fra avtalen eller senke landets mål om utslippskutt .
AA170509 Parisavtalen fungerer som et rammeverk for frivillige mål om utslippskutt som verdens land selv har fastsatt.
AA170509 Alternativet er å bli værende i avtalen, men da trolig med svakere utslippskutt enn hva USA tidligere har lovet.
AA170509 De aktuelle alternativene er trolig å enten trekke USA fra avtalen eller senke landets mål om utslippskutt .
DN170508 Parisavtalen fungerer som et rammeverk for frivillige mål om utslippskutt som verdens land selv har fastsatt.
DN170508 Alternativet er trolig å bli værende i avtalen, men svekke USAs mål om utslippskutt .
AA170508 Parisavtalen fungerer som et rammeverk for frivillige mål om utslippskutt som verdens land selv har fastsatt.
AA170508 Alternativet er trolig å bli værende i avtalen, men svekke USAs mål om utslippskutt .
AP170504 Si ;D-innlegg : Miljøpartiet De Grønnes politikk er absolutt nærmest å nå målene for utslippskutt .
DB170426 Utslippskutt fra avfallssektoren er en avgjørende bidragsyter for å få ned CO2-utslippene, og teknologien kan dermed bli ettertraktet.
VG170421 Nå står han omgitt av venner som ingen miljøminister har hatt siden Helen Bjørnøy ( SV ) kunne « garantere utslippskutt på 20 prosent ».
SA170420 Og det er nesten tre ganger så mye som målsettingene Stavanger vedtok i 2010 om utslippskutt i transport fra 2010 til 2020.
SA170420 I strid med vedtak om utslippskutt
AP170419 Hun viser til at de ulike fagmiljøene som i dag utfører beregninger av utslippskutt , bruker forskjellige metoder.
DN170405 Trump varslet nylig at han innen mai vil beslutte om USA skal trekke seg fra Parisavtalen, som forplikter verdens nasjoner til store utslippskutt .
DN170405 Men Kina har lovet å stå ved sine løfter om utslippskutt .
DA170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier planen legger til rette for utslippskutt .
DB170404 Skal Norge overholde sine forpliktelser om reduserte CO₂-utslipp, trengs det vesentlige utslippskutt i veitransport, sjøtransport, luftfart, landbruk, bygg og avfallshåndtering.
DB170403 Vi har sett kvotepriser nede i fire euro når vi burde sett priser på 40 - 50 euro for at det skal føre til tiltak som gir utslippskutt .
DB170403 I Norge har vi lenge unnskyldt oss med at utslippskutt vi gjør her hjemme vil dukke opp igjen som nye utslipp i Polen.
DB170403 EUs kvotesystem er skakkjørt, og fører ikke til tilstrekkelige utslippskutt .
DN170331 Kan bidra til utslippskutt
DN170331 Flere miljøorganisasjoner har argumentert for at slike investeringer vil kunne gi store utslippskutt .
AA170331 Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.
DB170330 Klimaloven handler om å sørge for et langsiktig mål som sier hvor store de nasjonale klimautslippene skal være, og en plan for hvordan målet skal nås gjennom utslippskutt i alle samfunnets sektorer.
AP170330 Slike investeringen vil kunne gi store utslippskutt , ifølge WWF.
DN170329 ¶ Vår klimaplan viser hvordan vi skal nå Paris-målet om utslippskutt på 10,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i transport, avfall, bygg og landbruk i Norge innen 2030, sier forfatteren.
AP170329 | New York varsler kamp mot Trumps vraking av utslippskutt
DB170322 Det er fristende å minne om Jens Stoltenbergs egne ord : « Vi setter oss ambisiøse mål for utslippskutt som skal oppnås et tidspunkt langt fram i tid.
AP170322 Mer bruk av biodrivstoff kan gi både utslippskutt , mer miljøvennlig energi og flere nye grønne arbeidsplasser.
AP170321 Det er mange hensyn å ivareta - reelle utslippskutt fra transportsektoren, skjerming av landbruksjord, bærekraftig forvaltning av skog, hindre avskoging og økonomi.
VG170319 - Det er en enighet som styrker miljøprofilen til SV som sier at vi skal ha store utslippskutt i Norge, sier Haltbrekken til VG.
VG170319 SV vil ha tøffere krav til utslippskutt i Norge og vil lage et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal « muliggjøre et kutt på tre millioner CO₂-ekvivalenter i løpet av fireårsperioden ».
VG170319 De skrotet å få oljefondet ut fra fossile investeringer som hovedkrav og krever heller utslippskutt .
VG170319 - Det er noe som mangler i norsk politikk, og det er utslippskutt i Norge, sier Valen til landsmøtet.
SA170319 Mens Kina på klimatoppmøtet i Paris lover verden utslippskutt som monner, er landets egen hovedstad innhyllet i ekstremt helsefarlig smog.
DN170319 SV samlet seg også om et mål for norske utslippskutt på 3 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i løpet av den neste fireårsperioden.
DB170319 Som Dagbladet skrev i går, sto to fronter i partiet mot hverandre, hvor den ene, med Lars Haltbrekken i spissen, ønsket å benytte en mulig vippeposisjon i høstens valg til å binde Ap opp mot konkrete og betydelige utslippskutt .
DB170319 Frustrasjonen i Venstre har tidvis vært enorm gjennom denne stortingsperioden, og partiet var angivelig nær ved å trekke seg ut av regjeringssamarbeidet i fjor høst grunnet manglende vilje fra Frp til å forplikte seg til utslippskutt .
AA170319 Utslippskutt
AA170319 Derfor valgte vi heller å prioritere kravet om norske utslippskutt , sier han.
DB170318 Mindretall : Konkrete utslippskutt
DB170318 jeg har forståelse for Haltbrekkens utgangspunkt for å sette krav om konkrete utslippskutt .
AA170318 Nå kjemper han for gjennomslag for knallharde krav til norske utslippskutt .
VG170317 - Det er viktig å få til utslippskutt i Norge så derfor fremmer vi et så konkret forslag og håper å få flertall for det, sier Haltbrekken til VG.
DB170317 Opptrappingsplanen for biodrivstoff vil gi utslippskutt på 900 000 tonn i Norge i 2020.
DB170317 Norge har forpliktet seg til en avtale som gjør at vi har vært nødt til å finne konkrete utslippskutt .
DB170317 Det er realistisk å oppnå store utslippskutt ved bruk av biodrivstoff.
DA170317 « Klimakvoter gir ikke store og raske nok utslippskutt i industrien », konkluderes det på Miljødirektoratets nettsider ¶
DA170317 Det Aasland sikter til er EUs målsetting om store samlede utslippskutt i kvotepliktig sektor, som omfatter industrien og oljenæringen, ved handel med utslippskvoter.
DA170317 - Norge må forplikte seg til å ta utslippskutt hjemme, og det må settes et nasjonalt mål for 2050 om dette i klimaloven, mener hun.
BT170317 STEMMER GRØMT : Norges utslippskutt kan på ingen måte ha en direkte innvirkning på menneskeskapte klimaendringer.
BT170317 Jeg anerkjenner det faktumet at Norge ikke kan påvirke verdens utslipp av klimagasser direkte ved hjelp av våre utslippskutt .
DN170316 Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder.
DN170316 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020.
DN170316 Alle understreker viktigheten av utslippskutt innen transport, landbruk og resten av ikke-kvotepliktig sektor.
AP170316 Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder.
AP170316 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020.
AP170316 Alle understreker viktigheten av utslippskutt innen transport, landbruk og resten av ikke-kvotepliktig sektor.
AA170316 | SV vil bruke Oslo som modell for utslippskutt
DN170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DA170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
AA170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
SA170308 Klimautslippene fra norsk olje- og gassproduksjon har steget over 83 prosent siden 1990 - tross politikernes mål om utslippskutt .
DN170308 Derfor mener han at også denne sektoren må forberede seg på utslippskutt i årene framover.
AP170304 Skal vi oppnå visjonen om utslippskutt , må utviklingen gå mye raskere, mener Jon Rysst, regionsleder for Nord-Europa i DNV GL og med i det offentlig-private samarbeidsprosjektet « Grønt kystfartsprogram ».
AP170304 Skal vi oppnå visjonen om utslippskutt , må utviklingen gå mye raskere, mener Jon Rysst, regionsleder for Nord-Europa i DNV GL og med i det offentlig-private samarbeidsprosjektet « Grønt kystfartsprogram ».
DA170303 - Dette bidrar til både utslippskutt , energieffektivisering og utvikling av ny grønn teknologi, sier Bru.
VG170226 - Først må det være lov å si at regnestykket sammenligner hele vinterens oljefyring på byggeplasser med utslippskutt per dag med dieselforbud.
AA170218 Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.
AA170218 - For det andre må loven, hvis den skal bli effektiv, etablerer tydeligere mål for hvor store utslippskutt som skal skje innenlands og i de enkelte sektorene i Norge, understreker han.
DB170215 Sterkt synlige klimaendringer kan presse fram en politisk kursendring for å sikre raske utslippskutt , som igjen vil føre til dramatisk fall i oljeprisen.
AP170214 Men hva må egentlig til for å få til så store utslippskutt ?
AP170214 Men hva må egentlig til for å få til så store utslippskutt ?
VG170213 I en verden hvor USAs klimaforpliktelser ser svært usikre ut og hvor EU sliter med å tilpasse seg en virkelighet uten Storbritannia, kan Kina innta en ledende rolle innen ren teknologi, bærbare løsninger og utslippskutt .
BT170131 Han har varslet at USA vil skrote Parisavtalen om utslippskutt , han innskrenker ytringsfriheten til ansatte ved vitenskapelige organisasjoner og kunngjort at det likevel blir bygging av omstridte oljerørledninger.
BT170122 I stedet har man valgt å øke ambisjonene for utslippskutt til 40 prosent, men flyttet tidspunktet til 2030. 2030 er ikke lenge til, spesielt når målene som er satt, vil kreve vesentlig endring i vår bruk av energi.
BT170120 Verden står overfor store klimautfordringer og nødvendige utslippskutt , Norge står overfor et grønt skifte.
BT170120 Parisavtalen er vedtatt og undertegnet, med store forpliktelser til utslippskutt .
DB170102 Sistnevnte mener regjeringen vil kunne føre til utslippskutt i Norge på en million tonn CO2 i 2020.
DB170102 Overfor Dagbladet konkluderte Zero og Cicero med at budsjettforslaget kunne føre til utslippskutt på rundt 150 000 tonn CO2, selv om anslagene varierte noe.
DB170102 Nå hadde de regnet på budsjettets klimaeffekt, og Trine Skei Grande slo fast at det ville føre til et utslippskutt på 662 500 tonn CO2.
DB170102 Mener Venstre og regjeringen har forpliktet seg til utslippskutt på 1,6 millioner tonn CO2 ¶
DB170102 Men nye fly med lavere drivstofforbruk vil ikke være i nærheten av hva som trengs for å oppnå kraftige utslippskutt , dersom trafikkveksten fortsetter.
VG161227 Fordeler : Vil være et globalt gode, utslippskutt vil muliggjøre fortatt bruk av fossile brensler mens vi legger om til alternativt ¶
VG161227 - Jeg tror det vil bli vanskelig å holde kloden under 1,5 graders oppvarming i dette århundret med bare utslippskutt kombinert med karbonfangst og - lagring.
AP161122 Klassekampen har gjengitt beregninger fra Klimadepartementet som viser at Norge hvert år trenger nye utslippskutt på mellom 3,5 og 5 prosent - mot 0,5 prosent i EU.
AP161122 Grunntanken i Paris-avtalen - at verdens land skal bli enige om at kravene til utslippskutt skal økes over tid - er nå urealistisk.
AP161122 Både EU-landene og Norge kan oppfylle deler av sine forpliktelser ved å betale for utslippskutt i de EU-landene hvor utslippene kan kuttes billigst.
AP161111 Han lovet å oppheve Barack Obamas Clean Energi Plan som pålegger kullkraftverkene store utslippskutt .
AP161111 Alle landene har selv lagt inn løfter om egne utslippskutt .
AP161028 Industrien vil gjøre utslippskutt gjennom blant annet ny teknologi til et globalt konkurransefortrinn.
AP161028 Aldri før har vi hatt et like forpliktende mål for utslippskutt som det vi har fått på plass sammen med Venstre og KrF.
AP161006 Ifølge regjeringen vil grepet bidra til utslippskutt på 150.000 tonn CO2 i Norge og 120.000 tonn CO2 globalt, melder NTB.
AP161006 Solberg-regjeringen måtte i fjor - under forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 - love Venstre at den skulle legge frem forlsag om grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017 som ville innebære « betydelige utslippskutt ».
AP161006 De må komme med betydelige utslippskutt , sier hun.
AP161006 Om 13 år skal Norge kunne vise til et utslippskutt på 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990.
BT161005 Når det gjelder norske utslippskutt , vil statsbudsjettet for neste år, som legges fram torsdag, ta Norge i en grønnere retning, slår klima- og miljøministeren fast.
BT161005 Ifølge regjeringen vil økt innslag av biodrivstoff bidra til utslippskutt på 150.000 tonn CO₂ i Norge og 120.000 tonn CO₂ globalt.
AP160930 Forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt ( TØI ) får ikke regjeringens regnestykke for utslippskutt gjennom økte drivstoffavgifter til å gå opp.
AP160930 - Dette gir ikke utslippskutt , i beste fall øker det mindre enn det gjorde i fjor.
AP160928 Fakta : Dette mener de med utslippskutt
AP160825 De fleste klimaforskere, FNs klimapanel inkludert, mener CO₂-fangst er en forutsetning for å oppnå store nok globale utslippskutt tidsnok til å begrense oppvarmingen til 2 grader.
DB160721 Han har sittet musestille i båten og ventet på hva EU ville servere av krav om utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, som Norge har forpliktet seg til.
SA160504 Klimamøtet i Paris var en marsjordre, det haster å komme i gang med effektive utslippskutt i alle sektorer.
AP160428 Norges nye klimamål : 40 prosent utslippskutt
SA160427 Utslippskutt fra avfallsforbrenning håndteres av avfallssektoren og oppskriften er å sortere ut mest mulig gjenvinnbare materialer før forbrenningen.
AP160425 Langt fra målet om utslippskutt
AP160425 I vedtaket fra Paris slås det fast en alvorlig bekymring for gapet mellom behovet for utslippskutt og hva enkeltlandene har lovet av kutt innen 2020.
AP160425 Det vi trenger er både store utslippskutt i Norge og støtte til klimatilpasning og ren energi i sør.
AP160417 Norge har allerede inngått en forpliktelse med EU om 40 prosents utslippskutt innen 2030, men Venstre mener arbeidet med å forhandle fram en bilateral avtale tar for lang tid.
AP160417 Landsmøtet i Venstre samlet seg søndag om et mål for nasjonale utslippskutt på 50 prosent innen 2030, men Venstre vil ikke stanse alle tildelinger i 23. konsesjonsrunde på sokkelen.
AP160315 - Tallene viser med tydelighet at det haster med å gjennomføre utslippskutt , sier statsråden og varsler at 12. april vil han komme til Stortinget for å redegjøre hvordan Norge skal følge opp Paris-avtalen.
AP160222 Opposisjonen var positiv til utslippskutt , men negativ til virkemidlene etter at byrådet vedtok sin offensive klima - og energistrategi i forrige uke.
AP160128 Høye grønne skatter fremmer utslippskutt , men vi trenger også en massiv satsing på innovasjon for å utvikle bedre og billigere klimaløsninger.
AP160126 Store utslippskutt
AP160126 - Oslo har lovet 95 prosent utslippskutt innen 2030.
AP160122 Problemet er jo at regjeringen allerede har hatt over to år på seg, men fremdeles ikke maktet å få til noen utslippskutt .
AP160122 Han lover ingen utslippskutt de to neste årene. 3rd-party-bio ¶
AP160122 Han lover ingen utslippskutt de to neste årene.
AP160122 Han lover ingen utslippskutt de to neste årene ¶
AP160117 Lover betydelige utslippskutt i Norge ¶
AP160109 Norske utslippskutt må skje på veiene, i industrien og på plattformene.
AP160109 Derfor er Norge er nødt til å få til store utslippskutt i årene fremover.