DN170515 « Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet frem til utslippseffektene som presenteres.
DN170514 - Kommunen har ikke gjort rede for hvordan man har kommet frem til utslippseffektene som det regnes med.
AA170514 - Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet fram til utslippseffektene som presenteres.
DB170420 Miljødirektoratet publiserte nylig et utkast til en utredning om utslippseffektene av biodrivstoffsatsingen i budsjettavtalen.
DB170420 Da har det selvstendig interesse å se på utslippseffektene av denne bruken og denne delen av budsjettavtalen.
AA170314 Miljødirektoratet kommer snart med en konsekvensutredning, som vil kvalitetssikre utslippseffektene .