SA171020 Men vi er bekymret for at tiltakene som brukes for å få ned utslippene , vil bli flere og dyrere jo nærmere vi kommer fristen.
SA171020 Men vi er bekymret for at tiltakene som brukes for å få ned utslippene , vil bli flere og dyrere jo nærmere vi kommer fristen », skriver Inger Elisabeth Sagedal.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Men utslippene og tilhørende data som kommer ut av disse testene er kunstig lave, sier hun.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Hun mener de faktiske utslippene er mye høyere enn det som blir oppgitt og at bilavgiftene bidrar tilsvarende mindre.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Han sier det fra 2019 kommer nye utslippstester med tall for like bilmodeller som vil ligge mye nærmere de faktiske utslippene .
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler - Som et gjennomsnitt viser disse undersøkelsen at utslippene ligger 40 - 45 prosent høyere enn det bilprodusentene oppgir.
DB171019 Det på tross av at regjeringen i sin strategi for grønn konkurransekraft, lansert sammen med statsbudsjettet, fastslår at avgifter er deres hovedvirkemiddel i ikke-kvotepliktig sektor, at vi innen 2030 skal kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent og at alle partiene på Stortinget er blitt enige om at alle nye biler i 2025 skal være fornybare.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar En del av klimapolitikken er å bytte ut bilparken for å få ned utslippene , sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ).
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Dermed synker både utslippene og statens inntekter.
DB171013 Som jeg viste til har de samlede utslippene fra land- og lufttransport i Norge økt fra 7.115.000 tonn i 2009 til 10.275.000 i 2015.
DB171013 Man skulle også tro at når han får presentert de økende utslippene fra de sektorene Høyre sier de har politikk for å håndtere, så ville han i det minste forklare tallene.
AA171013 Utslippene knyttet til anleggsarbeid er beregnet til 430.000 tonn totalt.
AA171013 Kostnader vil bli kuttet med 80%-90%, miljø-effektene er enorme, utslippene vil reduseres, varene vil komme frem raskere og tryggere og trafikken vil bli redusert med 70%.
DN171012 Utslippene går kraftig ned.
DB171012 - Dette budsjettet gå enda et skritt lenger med å ikke redusere utslippene enn de fire foregående åra.
DB171012 - Dette budsjettet gå enda et skritt lenger med å ikke redusere utslippene enn de fire foregående åra.
DA171012 Det er riktignok en liten liste der over klimatiltak, hvor man også prøver å regne på utslippene .
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/byyWB/Greenpeace-aksjonerte-med-fyrverkeri-pa-fransk-atomkraftverk Greenpeace-aktivister demonstrerer foran FN-hovedkvarteret i Genève for at ofrene for de radioaktive utslippene i Fukushima i Japan skal få mer støtte.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift - I Europa sees hybrider som en viktig del av løsningen for å få ned CO₂ utslippene , sier Egil Steinsland som er kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.
AA171012 Det er riktignok en liten liste der over klimatiltak, hvor man også prøver å regne på utslippene .
AA171012 Det er riktignok en liten liste der over klimatiltak, hvor man også prøver å regne på utslippene .
DA171010 Miljøorganisasjonen mener at både at innføring av flyavgifter med « reell miljøeffekt » og stans i videre investeringer ved Gardermoen, må til for å dempe reiselysten og utslippene .
DA171010 IATA, flyselskapenes bransjeorganisasjon, har satt seg som mål at de globale utslippene fra luftfarten skal reduseres med 50 prosent innen 2050.
DA171010 oktober tok Framtiden i våre hender til orde for « drastiske virkemidler » for å få ned utslippene fra transportsektoren.
AP171010https://www.aftenposten.no/osloby/i/KOv0y/Her-er-det-foreslatt-at-de-nye-bomstasjonene-skal-ligge Det er ventet at det vil få store ringvirkninger for trafikken og utslippene i byen.
DA171004 Miljødirektoratet mener utslippspunktet på 300 meter fra Vikingbanken gjør at utslippene ikke vil skade naturmangfoldet, fortsetter Nåmdal.
DA171004 Miljødirektoratet mener utslippspunktet på 300 meter fra Vikingbanken gjør at utslippene ikke vil skade naturmangfoldet, fortsetter Nåmdal.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/59d1W/Miljodirektoratet-foreslar-a-grave-opp-alle-oljetanker - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da forbudet ble vedtatt i juni i år.
AA171004 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da forbudet ble vedtatt i juni i år.
DA171002 « Vi er det landet i verden med flest elbiler per person, og mye er gjort for å øke bruken av utslippsfrie biler, og for å redusere utslippene fra fossildrevne biler », påpekes det i den nye FIVH-rapporten.
DA171002 Slik miljøorganisasjonen ser det, er det nødvendig med nye og drastiske virkemidler for å få ned utslippene fra transportsektoren.
DA171002 Samtidig står transportsektoren nå for nær en tredel av de samlede norske utslippene .
DA171002 Når det gjelder den omfattende bilbruken, har politikerne allerede fattet flere ulike vedtak for å få ned utslippene . 33 km med bil daglig ¶
DA171002 Likevel går ikke de samlede utslippene fra den norske bilparken ned.
DA171002 Fortsatt ligger de norske utslippene over 1990-nivået.
DA171002 Det bør derfor ikke overaske noen at utslippene fra transportsektoren har økt.
DA171002 Denne utviklingen står i sterk kontrast til Stortingets mål om minst 40 prosent kutt i utslippene innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået.
DA171002 « Utslippene har tvert imot ligger ganske stabile de siste ti årene.
DA171002 « Vi er det landet i verden med flest elbiler per person, og mye er gjort for å øke bruken av utslippsfrie biler, og for å redusere utslippene fra fossildrevne biler », påpekes det i den nye FIVH-rapporten.
DA171002 Slik miljøorganisasjonen ser det, er det nødvendig med nye og drastiske virkemidler for å få ned utslippene fra transportsektoren.
DA171002 Samtidig står transportsektoren nå for nær en tredel av de samlede norske utslippene .
DA171002 Når det gjelder den omfattende bilbruken, har politikerne allerede fattet flere ulike vedtak for å få ned utslippene . 33 km med bil daglig ¶
DA171002 Likevel går ikke de samlede utslippene fra den norske bilparken ned.
DA171002 Fortsatt ligger de norske utslippene over 1990-nivået.
DA171002 Det bør derfor ikke overaske noen at utslippene fra transportsektoren har økt.
DA171002 Denne utviklingen står i sterk kontrast til Stortingets mål om minst 40 prosent kutt i utslippene innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået.
DA171002 « Utslippene har tvert imot ligger ganske stabile de siste ti årene.
AA170929 Verstingen er Island, som har femdoblet utslippene . ( ©NTB ) ¶
AA170929 I Norge lå utslippene av kvikksølv på rundt 600 kilo i 2015.
AA170929 Den skal føre til verdensomspennende kutt i utslippene av kvikksølv.
AA170929 Blant landene i EU og EFTA har sju land klart å kutte utslippene av kvikksølv mer enn Norge, viser tall fra EUs miljøbyrå EEA.
AA170929 - I Norge har vi oppnådd store reduksjoner i de nasjonale utslippene de siste årene, og vi har et generelt forbud mot kvikksølv i produkter.
DB170927 Det er ren avledningsmanøver fra en statsråd, et parti og en regjering som ikke er villig til å gjennomføre større kutt i utslippene .
VG170925 Det er et politisk spørsmål hvilke tiltak man ønsker å bruke for å redusere utslippene fra lette dieselbiler, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten, som har ledet arbeidet som er gjort sammen med Statens vegvesen.
DA170925 Målsettingen er omstillinger fram mot 2040 som kan redusere utslippene fra industrien, styrke virksomhetenes konkurransekraft og sikre svenske arbeidsplasser.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2Q2lx/Kjenner-du-en-familie-som-vil-skatte-60-prosent-av-inntekten-sin--Lars-Kolbeinstveit Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff ¶
DB170924 I stedet for å vurdere hvor mange prosent utslippene må reduseres innen et gitt årstall, beregnet disse studiene den totale mengden klimagasser vi har igjen å slippe ut før temperaturgrensen er nådd.
DN170922 Statoils kutt tilsvarer utslippene til rundt 600.000 personbiler, ifølge Statoils beregninger.
DN170922 Dermed reduserte vi utslippene med 26.000 tonn per år, sier Knut Simon Helland.
DN170922 Bjartnes minner likevel om at Statoil ikke er alene om å kutte utslippene .
DN170922 - Å redusere utslippene er god butikk, sier Arne Sigve Nylund.
DA170921 Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP, mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP.
DA170921 Copyright © 2016 Dagsavisen ¶ kostnadssvarende : Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP, mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar - Men på lengre sikt handler det jo særlig om å få ned utslippene .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar - Alle de vestlige landene må gjøre mer for å få utslippene ned.
NL170919 De totale utslippene er beregnet til å utgjøre 420.000 tonn CO2 og ca 2.900 tonn NOx per år.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/O4KQE/Pa-fire-ar-kan-mye-skje_-og-klimaet-har-ikke-tid-til-mer-tompreik--Oyunn-Kaset--Asalinn-Dale Si ;D-innlegg : Ditt ansvar de neste fire årene blir å kutte i utslippene vi har mulighet til å kontrollere.
DN170918 - I dag representerer skipene over en prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig del av transportsektoren.
DN170918 - I dag representerer skipene over en prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig del av transportsektoren.
AA170918 - I dag representerer skipene over en prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig del av transportsektoren.
AA170918 - I dag representerer skipene over en prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig del av transportsektoren.
AA170917 Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.
VG170916 Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.
NL170915 De fire siste år har helsekøene gått ned, soningskøene er nesten borte, det har blitt flere politifolk per innbygger, etterutdanning av lærere er tredoblet, det er nesten 500 flere helsesøstre, jernbanen rustes opp, utslippene fra veitrafikken går ned, og 2015 og 2016 var rekordår for nyetableringer av bedrifter.
DB170913 - Forskerne sier at vi har tre år på å redusere utslippene slik at vi kommer oss unna de farligste klimaendringene.
NL170912 Selv om de ødelagte arealene skulle være noe høyere enn jeg har antatt her, og CO2-opptaket skulle være betydelig høyere enn gjennomsnittet for jordas landareal, så kan ikke dette endre det faktum at effekten på utslippene er mikroskopisk i forhold til reduksjonen ved overgang fra kull til vind.
NL170912 Samme kilde beregner utslippene fra konstruksjonen vindmøllene og anleggene til 4000 tonn, som er neglisjerbart i forhold til gevinsten.
NL170912 I følge Europakommisjonens Joint Research Centre ( http://bit.ly/2wTTd3r ) er utslippene av CO2 fra kraft generert fra kull 900.000 tonn CO2 per produsert terrawatt time.
NL170912 Hvis denne kraften erstatter kull i Europa, vil kraftverket redusere de europeiske utslippene med 234.000 tonn CO2 per år.
DA170912 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store kutt i de samlede norske utslippene innen 2020.
DA170912 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store kutt i de samlede norske utslippene innen 2020.
DB170911 Klima og Miljø : - Fordi Frp har senket avgiften på nye biler, fornyes bilparken og utslippene går ned.
DB170911 - Punkt to er kutt i utslippene i transportsektoren, ved at elbilfordelene beholdes videre, og at det kommer tiltak som gjør at de store maskinene også går over på miljøvennlig drivstoff, sier Skei Grande.
DA170911 * Årlige klimabudsjetter hvor det helt konkret rapporteres om utviklingen i utslippene .
DA170911 * En forpliktelse til å kutte utslippene .
DB170910 Men siden det har utslippene bare fortsatt å øke.
DB170910 Men utslippene av klimagasser har fått økosystemene på kloden til å begynne å røre på seg, på måter vi ennå ikke forstår fullt ut.
DB170910 Det har gjort at temperaturen har økt med over en grad, og karbonet vi allerede har sluppet ut vil føre til ytterligere oppvarming, selv om vi skulle fått utslippene ned til null i morgen.
NL170909 En stemme på Arbeiderpartiet eller Høyre vil være et anerkjennende nikk til " det samme gamle ", der man klenger seg fast til en selvmotsigende tanke om at vi kan få ned utslippene samtidig som vi øker oljeavhengigheten vår.
DA170909 Norge har fortsatt å øke utslippene både under Høyre og Arbeiderpartiet, sier Bastholm.
NL170907 Å sammenlikne dette med utslippene fra snauhogst av regnskog i Indonesia er bare latterlig.
NL170907 Det hevdes at vindkraft vil øke utslippene fordi myr og boreale torvområder raseres.
DB170907 De to henger sammen, både for å få ned forskjellene og utslippene trenger vi mer solidaritet.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/wWXB1/Norske-klimaforskere-mener-monsterorkanene-har-en-sammenheng-med-klimaendringene - Det er et paradoks at øyene i Karibia er små og mange nesten ikke har CO₂-utslipp, men det er vi som må lide for de omfattende utslippene fra store, industrialiserte land.
NL170906 Vindkraft vil beviselig øke utslippene
DN170906 Innen 2050 skal selskapet ha kuttet utslippene av drivhusgasser med 67 prosent.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Vår forskning viser at vi har et valg : Klarer vi å kutte utslippene tilstrekkelig er det stor sjanse for at isen i Barentshavet forblir, og at konsekvensene for det sårbare økosystemet reduseres.
DB170905 Norge er det eneste landet i Europa bortsett fra Bulgaria som ikke har kutta utslippene siden årtusenskiftet.
DA170905 Etter som det er transport som er den største brukeren av olje, er det viktig med kraftfull innsats for å få ned utslippene der, sier Helgesen om dette.
DA170905 - Verden må få ned utslippene fra transport, og vår politikk viser verden at det er mulig, tilføyer han.
NL170904 Ettersom vindmøllene ikke produseres i Norge, unngår man behendig at utslippene av klimagasser vil bli registrert i det norske klimaregnskapet.
NL170904 Norge vil måtte betale den virkelige prislappen for utslippene vi velger som vårt levebrød, og dette vil underminere den nasjonaløkonomiske gevinsten av oljevirksomheten lenge før oljeselskapene går i minus og velger andre investeringsobjekter.
NL170904 Kostnadskrevende reduksjon av utslippene fra selve produksjonen gjøres for å gi inntrykk av at norsk olje og gass er renere enn andres.
DA170904 De siste årene har vi fått tidenes klimabudsjetter, og faktisk sett utslippene gå ned.
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/pwVaV/Tenk-hvis-all-oljen-plutselig-blir-verdilos--Trine-Eilertsen Utslippene knyttet til oljeproduksjon håndteres innenfor EUs kvotesystem, påpeker Solberg.
AA170904 VW sliter fortsatt etter at de måtte innrømme at de hadde installert software i dieselbilene sine for å lure myndighetene til å tro at utslippene var lavere enn de var. ( ©NTB ) ¶
AP170903https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Xy41n/-Trenger-vi-et-nytt-miljoparti-som-ser-hele-verden--Jostein-Flo Miljøutslipp kjenner ikke landegrenser - det er de globale utslippene som teller.
VG170902 Han sier det viktigste for dem er å ha et veisystem som ikke øker utslippene og miljøproblemene.
DA170902 Den er en av verdens mest progressive og vil føre til at hver eneste regjering må minske utslippene for å møte Parisavtalen.
DA170901 Når alle i u-landene får bedre levestandard kommer utslippene til å vokse voldsomt, men vi kan jo ikke nekte dem bedre og tryggere liv heller.
DA170901 - Cicero har regnet ut at med tempoet til dagens regjering, vil det gå 2.050 år før man får kuttet utslippene nok til å oppnå klimamålene.
DB170831 Søviknes mener dette vil bli avgjort gjennom EUs kvotesystem, der produksjonen med de høyeste utslippene vil bli så dyrt at det fases ut.
DB170831 Det er der oljen brukes at de store utslippene kommer.
DB170831 - En må huske på at utslippene fra produksjon bare er en bittebitteliten del av utslippene .
DB170831 - En må huske på at utslippene fra produksjon bare er en bittebitteliten del av utslippene.
DB170831 I denne perioden har vi fått til så sterke virkemidler i klimapolitikken at de norske utslippene av klimagasser nå går ned.
DB170831 Å få bedre og mer effektiv trafikkflyt og mindre utslipp fra kjøretøyene vil hjelpe oss i å nå det overordnede målet om reduksjoner i de totale utslippene , og samtidig gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken.
DB170831 Forbruket - og utslippene - er altså høyt ved lave hastigheter og såkalte « stop-and-go ».
DB170831 Utslippene fra transportsektoren vil omtrent være eliminert med neste generasjons kjøretøy, og da har man manglende perspektiv når man ikke ønsker å bygge flere og bedre veier, og slik løse de langsiktige trafikkutfordringene for våre barn som skal bruke morgendagens miljøvennlige kjøretøy.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/Wro32/Sor-Asia-er-rammet-av-en-av-de-verste-flommene-pa-15-ar India vil rammes hardt av klimaendringene - men øker utslippene
DA170829 Det er vi enige i, men en slik regjering vil ikke inkludere Arbeiderpartiet som ikke har noen konkrete mål for hvor mye utslippene skal kuttes med.
AA170829 Statoil frykter for konkurransedyktigheten hvis Miljødirektoratet finner ut at utslippene ved oljeraffineriet på Mongstad ikke er forsvarlige for miljøet.
AA170829 Nå vil Miljødirektoratet se nærmere på omfanget av utslippene og vurdere om mengden er forsvarlig.
AA170829 Hun peker på at Statoil uansett tar egne målinger av utslippene, og at deres egne fagfolk ikke mener at utslippene har hatt konsekvenser for miljøet. ( ©NTB ) ¶
AA170829 Hun peker på at Statoil uansett tar egne målinger av utslippene , og at deres egne fagfolk ikke mener at utslippene har hatt konsekvenser for miljøet. ( ©NTB ) ¶
NL170828 Samtidig ser vi at utslippene har minsket i land der miljøbevegelsen har stått sterkere, som for eksempel i Sverige.
DA170828 Og utslippene i Norge gikk ned med 1 pst. fra 2015-16 - og hele 3,6 pst.
DA170828 Derfor lager vi rammebetingelser og støtteordninger som hjelper bedriftene til å utvikle og prøve ut ny teknologi som kutter utslippene og øker konkurransekraften.
DA170828 Utslippene skal kuttes med 40 pst. innen 2030 i samarbeid med EU, alle nye kjøretøy etter 2025 skal være null- eller lavutslippskjøretøy, vi lover minst 50 pst. statlig finansiering av nye store kollektiv- og jernbaneutbygginger og vi skal fortsatt ha gode støtteordninger for bedriftene til å skape nye gr
VG170826 Utslippene skapes ikke - som oljelobbyen liker å gi inntrykk av - når fossile brensler hentes opp, men når de brennes.
VG170825 Retten i Detroit mener Liang bidro til å installere programvare som skjulte de reelle utslippene fra kjøretøy.
VG170825 Jukset ble avdekket av amerikanske miljømyndigheter som fant at de reelle utslippene fra bilene lå opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
VG170825 Høsten 2015 ble det kjent at det amerikanske miljødirektoratet EPA mente at Volkswagen hadde installert en programvare i sine dieselbiler som reduserer utslippene av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes.
VG170825 september skriver den britiske avisen The Guardian at det amerikanske miljødirektoratet EPA mener at Volkswagen har installert programvare i sine dieselbiler som reduserer utslippene av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes. * 20. september innrømmer Volkswagens konsernsjef Martin Winterkorn at han var klar over utslippsjukset. * 22. september opplyste Volkswagen at
VG170825 september opplyste Volkswagen at 11 millioner biler solgt verden over, har programvaren som skal pynte på utslippene . * 11 millioner biler solgt over hele verden er berørt, og mer enn 147.000 av dem er solgt i Norge.
DN170825 Jukset ble avdekket av amerikanske miljømyndigheter som fant at de reelle utslippene fra bilene lå opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
AA170825 Jukset ble avdekket av amerikanske miljømyndigheter som fant at de reelle utslippene fra bilene lå opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
DN170824 Kutter utslippene
DB170824 Når vi undersøkte alle disse så vi markante svingninger i vannstanden og kunne se de fire utslippene som har funnet sted i vintermånedene, typisk fra november til mars, sier han.
DB170824 Hvert av utslippene har utløst en energi tilsvarende opp mot 240 Hiroshima-bomber, forteller hovedforfatter Aslak Grinsted ved S enter for is og klima ved Niels Bohr Instituttet ved Universitetet i København ti l universitetets nettsider.
DB170824 De tidligere utslippene har aldri blitt skikkelig observert. 40 milliarder liter vann forsvant ¶
DB170824 Norsk gass er mye renere enn kull, og er en del av løsningen for å få ned utslippene .
AA170823 År hvor utslippene skulle gått ned, ikke opp.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar Med batteridrift er utslippene beregnet til 269 tonn CO₂ årlig, altså ikke helt utslippsfritt, men allikevel en brøkdel av utslippene fra dieseldrevne ferger.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar Med batteridrift er utslippene beregnet til 269 tonn CO₂ årlig, altså ikke helt utslippsfritt, men allikevel en brøkdel av utslippene fra dieseldrevne ferger.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar Utslippene i indre oslofjord er ikke ubetydelige, sier Solli.
VG170821 Det er bedre å stoppe utslippene enn å lagre.
VG170821 Utslippene oppstår når den brennes opp, ikke når den hentes opp.
NL170821 Vi har da skrevet klimagassutslippene som en multiplikasjon av folketallet B og tre intensiteter ; V/B er gjennomsnittlig verdiskapning per innbygger ( verdi-intensiteten ), E/V er energiforbruket per krone skapt verdi ( energi-intensiteten ) og U/E er utslippene for hver enhet konsumert energi ( karbon-intensiteten ).
NL170821 Summeringen av vekstrater viser at vi kan oppnå nullvekst i utslippene ved for eksempel å etablere negative vekstrater for energi- og karbon-intensitet på rundt - 1.5 prosent.
NL170821 Når man ser på et gitt scenario for utslipp ( et scenario er en kurve som viser en tenkt utvikling av utslippene for de neste århundrene ), så er det betydelige usikkerheter i temperaturprojeksjonene.
NL170821 Litt enkel matematikk anvendt på Kayas identitet viser at vekstraten i utslippene kan skrives som summen av vekstraten i folketall og vekstraten i de tre intensitetene.
NL170821 La oss for eksempel anta at U er de årlige globale utslippene av klimagasser, B er verdens befolkning, V er verdens brutto verdiskapning per år og E er verdens energiforbruk per år.
NL170821 I det lange løp, når vekstraten i folketallet og i verdiskapningen avtar, kan utslippene reduseres mot en likevekt med alle vekstrater lik null.
NL170821 Dette betyr at utslippene økte 1.5+1.5-0.9-0.0=2.1 prosent per år i denne perioden.
NL170821 Det Kayas identitet viser oss er for det første at for å redusere utslippene må vi gjøre noe med befolkningsveksten og/eller en eller flere av de tre intensitetene.
DN170821 Tyske politikere og topper i industrien ble i august enige om å oppgradere fem millioner dieselbiler slik at utslippene ble lavere.
DB170821 Begge er enige om at utslippene skal til null så fort som mulig - men strategien er ulik.
DA170819 Ikke et ondt ord om sånt, men jeg tror klimasaken hadde krevd at flere løftet blikket og krevde tiltak som faktisk får ned utslippene i tide.
AA170819 Jeg vil utfordre dere til å forplikte dere til utslippskutt i Norge de neste fire årene og komme med deres forslag til hvordan vi skal kutte utslippene kraftig.
AA170819 I 2000 var utslippene skyhøyt over.
AA170819 Fire år med utslippskutt : I 1989 fikk Norge sitt første mål om å kutte utslippene av CO₂ Innen år 2000 skulle utslippene stabiliseres på et 1990-nivå.
AA170819 Fire år med utslippskutt : I 1989 fikk Norge sitt første mål om å kutte utslippene av CO₂ Innen år 2000 skulle utslippene stabiliseres på et 1990-nivå.
NL170817 Stortingsperioden 2017 - 2021 avgjør om Norge klarer å redusere utslippene så mye som klimatrusselen og internasjonale forpliktelser krever.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdstyrann-eller-en-sofavelger I for store mengder fører utslippene til klimaendringer.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdsprofitor-eller-en-sofavelger I for store mengder fører utslippene til klimaendringer.
DB170816 Spørsmålene er kanskje naturlige, særlig når vi tenker på utslippene fra atomkraftulykken i Japan, som i noen grad er påvist i fisk.
DB170815 Med Høyre, Frp, V og KrF går nemlig utslippene i Norge nedover, 1 prosent ned fra 2015-16, og 3,6 prosent ned i utslipp fra veitrafikken.
DN170814 « Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren », skriver Energi Norge i rapporten.
DN170814 For olje- og gassnæringen kan utslippene kuttes betydelig gjennom elektrifisering av sokkelen fra land.
AA170814 Vedfyring i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv og utgjorde 44 prosent av de norske utslippene , ifølge SSB.
AA170814 I 2015 var transport opphav til 44 prosent av utslippene av nitrogenoksider ( NOX ) i Norge.
AA170814 Utslippene av ammoniakk har økt noe », skriver SSB.
AA170814 « Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren », skriver Energi Norge i rapporten.
AA170814 For olje- og gassnæringen kan utslippene kuttes betydelig gjennom elektrifisering av sokkelen fra land.
DB170811 Vi har imidlertid ikke tid til å vente med å kutte utslippene !
DB170811 Det trenger vi når vi skal forsikre oss om at utslippene går ned - år for år.
DB170809 For å gjøre det mulig å nå dette målet sikter partene i avtalen mot en topp i utslippene av klimagasser « så snart som mulig ».
DB170809 Etter at toppen er nådd, er målet at utslippene skal synke raskt nedover mot « balanse » mellom utslipp og fjerning av klimagasser i siste halvdel av århundret.
DA170809 SV : Vil delta i en regjering som kutter utslippene i Norge kraftig i neste stortingsperiode, og lanserte for noen dager siden en plan som kan kutte utslippene med fem millioner tonn CO2 over fire år.
DA170809 SV : Vil delta i en regjering som kutter utslippene i Norge kraftig i neste stortingsperiode, og lanserte for noen dager siden en plan som kan kutte utslippene med fem millioner tonn CO2 over fire år.
VG170806 TILBYS OPPGRADERING : Eierne av Mercedeser med nyere dieselmotorer får tilbud om oppgradering, som skal gjøre utslippene renere.
VG170806 Også norske eiere av Mercedeser med dieselmotor vil nå få en software-oppdatering for at utslippene skal bli renere.
VG170806 Det er viktig å understreke at motorene er lovlige, men at de underpresterer i forhold til de utslippene de er typegodkjent med, spesielt NOx, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i seksjon for kjøretøy i Vegdirektoratet ¶
DB170805 Hansson mener at SV ikke gjorde en god nok jobb som miljøparti i den forrige regjeringen, siden utslippene gikk opp i perioden og SV var med på å åpne flere oljeområder.
DB170805 I virkeligheten økte utslippene kraftig, på grunn av de mange nye oljeplattformene.
DA170804 Arbeiderpartiet vil redusere utslippene med 40 prosent, og AUF kommer til å passe på at vi når det målet.
VG170803 - Her i California er beskjeden klar fra både næringslivet og myndighetene at de styrker arbeidet for å få ned utslippene av klimagasser.
DN170802 Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.
DN170802 Partene er blitt enige om at programvaren i fem millioner dieselbiler skal oppgraderes for å redusere utslippene av Nox.
DN170802 Halvparten av bilene som skal oppgraderes for å redusere utslippene kommer fra Volkswagen.
DN170802 Bilindustrien håper å unngå et forbud, ved frivillig å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene .
DN170802 Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.
DN170802 Bilindustrien håper å unngå et forbud, ved frivillig å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene .
DB170802 - Det sender et utrolig dårlig signal til velgerne når politikere stadig foretrekker å betale for utslippskutt i andre land fremfor å kutte utslippene i Norge.
DB170802 Vi vet at om utslippene ikke faller, så kommer pisken.
DB170802 Gjennom å forme avgjørelsene til folk og bedrifter, påvirker de utslippene av klimagasser, både i dag og i framtida.
DB170802 Fram mot 2030 skal Norge, på grunn av en snart bindende forpliktelse ovenfor EU, kutte 40 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.
AA170802 Ved å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene , vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler. ( ©NTB ) ¶
AA170802 Målet er å kutte utslippene av nitrogenoksid med 25 - 30 prosent, og tiltakene gjelder biler som er produsert etter 2009.
AA170802 Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.
AA170802 Bilindustrien håper å unngå et forbud, ved frivillig å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene .
AA170802 Siden 2011 har utslippene fra landbruket økt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170802 Dyrket myrjord bidrar på sin side med nær halvparten av utslippene fra landbruket.
AA170802 Utslippene fra Landbruket er nå på samme nivå som for tolv år siden, skriver Nationen.
AA170802 ( ©NTB ) ¶ | Utslippene fra landbruket øker ¶
DN170801 Norge skal etter planen bli med i fordelingen og må trolig kutte utslippene med 40 prosent.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger Det viser hvordan utslippene fra cruiseskipene, på en vindstille dag, kan legge seg som et teppe over turistbygda.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger - Med nye tiltak blir utslippene fra skip mye lavere, og vi ønsker den britiske turisten og alle andre tilbake til renere luft og renere vann, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170731 Utslippene fra nye felt er som kjent relativt lavere enn utslippene fra eldre felt.
DB170731 Rapporten viser to positive tegn for bransjens del : Samtidig som aktivitetsnivået på sokkelen har økt, gjennom oppstarten av de nye feltene Goliat og Edvard Grieg, har ikke utslippene økt like mye som det man forventet.
DB170731 Utslippene fra nye felt er som kjent relativt lavere enn utslippene fra eldre felt.
VG170727 - SVs hovedkrav for å gå inn i en regjering er å kutte utslippene med minst 3 millioner tonn de neste fire årene.
DN170727 Amerikanske myndigheter avdekket i 2015 hvordan Volkswagen, som eier Porsche, hadde jukset på samme måte og at utslippene av skadelige gasser og partikler fra dieselmotorene deres var opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
DA170727 Amerikanske myndigheter avdekket i 2015 hvordan Volkswagen, som eier Porsche, hadde jukset på samme måte og at utslippene av skadelige gasser og partikler fra dieselmotorene deres var opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
AA170727 Amerikanske myndigheter avdekket i 2015 hvordan Volkswagen, som eier Porsche, hadde jukset på samme måte og at utslippene av skadelige gasser og partikler fra dieselmotorene deres var opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
DN170726 Amerikanske myndigheter avdekket jukset i 2015 og fant at utslippene fra VWs dieselmotorer lå opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
DB170726 Hvis Sp og Ap tar klima på alvor, bør de støtte opp under vår plan, som kutter utslippene i Norge, sier Kaski.
DB170726 Dette er krevende å få til siden utslippskutt tar tid og utslippene nærmest har stått stille denne perioden, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
DB170726 Ifølge FNs klimapanel må vi redusere utslippene med 40-70 prosent fra 2010 til 2050 og være nær null eller under null i 2100, dersom det skal være sannsynlig å nå togradersmålet.
AA170726 Amerikanske myndigheter avdekket jukset i 2015 og fant at utslippene fra VWs dieselmotorer lå opptil 40 ganger høyere enn tillatt.
AA170726 Mulige tiltak for å redusere utslippene er renere løsninger for busser og andre kjøretøyer og endringer på veiene slik som fartsdumper og reprogrammering av trafikklys for å bedre trafikkflyten.
NL170725 Vi er nødt til å senke de globale utslippene , og Norge kan være en sterk bidragsyter til å gjøre dette.
NL170725 Klimautfordringene er et globalt problem som ikke kan løses ved at vi bare senker utslippene i Norge.
DA170725 Hvis petroleumsproduksjon i resten av verden gjorde som Norge og hadde forbud mot å brenne gass for å bli kvitt den, ville man bare i Vest-Afrika bidra til en reduksjon i CO2-utslippene som er større enn de totale norske utslippene .
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/QV2G8/Norway-Cup-fjerner-tusen-biler På Ekebergsletta kuttes utslippene med like mye som tusen bensin-/dieselbiler slipper ut i løpet av Norway Cup-uken.
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/QV2G8/Norway-Cup-fjerner-tusen-biler Men slapp av : Det er ikke de faktiske bilene som skal kuttes, bare utslippene fra fotballcupens dieselaggregater.
DA170720 Ved å lage en framskriving av temperaturer mot 2100, vil WMO vise at klimakampen nytter : I et scenario der utslippene fortsetter som før, kan Sudans hovedstad Khartoum få rekordhøye 44.1 grader.
DA170720 Sommeren i Madrid kan bli som Erbil i Irak, Bangkok som Lahore i Pakistan og New York som Juarez i Mexico i 2100 : Flere av nordmenns feriefavoritter kan få en kraftig temperaturøkning dersom utslippene av drivhusgasser ikke stanses.
DA170720 Men somrene kan bli dramatisk varmere hvis utslippene fortsetter.
DA170720 Flere av verdens byer kan bli mellom 6 og 9 grader varmere hvis utslippene fortsetter å stige og byene fortsetter å vokse.
DA170720 - Ikke noe sted på jorden er i dag så varmt som sommerrekordene som byer som Doha og Bangladesh vil oppleve dersom de globale utslippene forblir høye, skriver WMO i en pressemelding.
DA170720 Kuttes ikke utslippene av drivhusgasser dramatisk, kan det bli verre, advarer forskerne : Da vil 48 prosent av verdens befolkning i 2100 oppleve dødelige hetebølger.
DA170720 Det kan skje i 2100 dersom ikke utslippene reduseres dramatisk, advares det i ny studie.
DA170720 Dersom utslippene ikke kuttes i det hele tatt, kan konsekvensen bli katastrofale : tre av fire i verden vil da trues av hetebølger som tar liv.
DA170720 Når det gjelder utslippene til Værlebukta er det snakk om renset anleggsvann fra byggegroper, som i hovedsak vil ha et høyt innhold av uoppløst materiale.
NL170719 Oppdrettsnæringen har begge, og utslippene går rett til sjøs.
NL170719 Oppdrettsnæringen har begge, og utslippene går rett til sjøs, skriver Nils Kvisgaard i den ideelle stiftelsen Redd Villaksen.
DN170719 Burger sier samtidig at det er en rekke juridiske hindre som gjør det vanskelig å få gjennomslag for et søksmål, og da i hovedsak at de må vise sammenhengen mellom utslippene til selskapene og skaden som vil ramme byene og fylkene gjennom øking av havnivået.
DA170719 Foto : Marit Hommedal / NTB scanpix ¶ Utslippene bidrar til stigende havnivå, skriver saksøkerne i en pressemelding, ifølge Dagens Næringsliv.
DA170719 En utfordring vil være å påvise at utslippene fra akkurat disse 37 selskapene bidrar til havnivåstigningen i California.
DA170719 De har derfor saksøkt 37 av selskapene som har bidratt mest til de globale utslippene av klimagasser.
AA170719 En utfordring vil være å påvise at utslippene fra akkurat disse 37 selskapene bidrar til havnivåstigningen i California. ( ©NTB ) ¶
AA170719 De har derfor saksøkt 37 av selskapene som har bidratt mest til de globale utslippene av klimagasser.
AA170719 Utslippene bidrar til stigende havnivå, skriver saksøkerne i en pressemelding, ifølge Dagens Næringsliv.
AA170719 Rådgivingsselskapet Rambøll har anslått at det kan være mulig å bygge ut nok biogass til å kutte utslippene fra tungtransporten med 25 prosent de neste sju årene.
AA170719 Kutt : Utslippene fra tungtransporten kan reduseres med 25 prosent de neste sju årene, men det må offentlig støtte til.
NL170718 Plasten som velter innover strendene, er synlig, men utslippene av mikroplast ( partikler under 5 mm. ) er det verre med.
NL170718 I regnskapet fra oppdrettsnæringa ser vi ikke noe til utslippene av plast og annen søppel i det " Havrommet " som Jonas Gahr Støre snakker så varmt om.
AA170718 Bilene skal ha blitt utstyrt med programvare som senker utslippene til kunstig lave nivåer under testing.
AA170718 Det særpregede miljøprogrammet omfatter en serie tiltak som skal kutte utslippene av drivhusgasser ved bruk av utslippstak og salg av kvoter.
VG170715 Norske myndigheter ønsker å stanse utslippene innen 2020 og EU jobber for et forbud.
VG170715 Giftighet er alltid et spørsmål om mengde, og så lenge utslippene er større enn nedbrytningsraten, vil naturen før eller siden få et problem med D5, sier han.
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL.
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL. | - Frekt og pinlig ¶
AA170715 Best av alt : selskapet benytter kun nye fly som reduserer utslippene med nærmere 50 prosent, mot de selskapene som operer med langt høyere priser.
AA170715 Merkeligst er det at ingen stilles til ansvar for utslippene i internasjonalt luftrom, selv om langdistanseflyene visstnok gjør større skade fordi utslippene skjer i stor høyde.
AA170715 Merkeligst er det at ingen stilles til ansvar for utslippene i internasjonalt luftrom, selv om langdistanseflyene visstnok gjør større skade fordi utslippene skjer i stor høyde.
AA170715 I alle andre bransjer forsøker man å redusere utslippene , men flybransjen er subsidiert.
AA170715 Forsvinner disse utslippene bare i løse luften ?
AA170714 Og selv om utslipp fra produksjonen, som da mitt selskap svarer for, er lav sammenlignet med når det forbrukes i forbrenning eller annet, er målet å redusere utslippene mer, sier Eek.
DB170713 Norges eksportbidrag til de økte CO2-nivåene i atmosfæren er over ti ganger større enn de utslippene som skjer i norsk territorium.
DB170713 Ved å overvurdere hva utslippene blir uten sonen, blir effekten, og dermed også den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av sonen, tilsvarende overvurdert.
DB170713 Norsk Institutt for Luftforskning ( NILU ), som har sett på effektene på utslippene , skriver at « lavutslippssonene vil i svært i liten grad påvirke konsentrasjonen av svevestøv ( PM10 ) i Oslo », noe som ikke er overraskende siden det er et tiltak som i hovedsak er rettet mot NOx-utslipp.
DB170713 Noen vil sikkert innvende at det ikke er så farlig at prisene i lavutslippssonen er satt feil i forhold til det faktiske utslippsnivået, så lenge man faktisk får en viss nedgang i utslippene .
DB170713 Lavutslippssonen lider av motsatte problem, med gebyrer for enkelte aktører som er ute av enhver proporsjon i forhold til størrelsen på utslippene
DB170713 For eksempel koster det for industrien under 50 kroner per tonn CO2 som slippes ut, mens kostnaden for verdenssamfunnet ved utslippene anslås av forskjellige aktører til å ligge mellom noen hundre kroner til mange tusen per tonn.
DB170713 For at en miljøpolitikk basert på avgifter skal fungere, må det være en rimelig sammenheng mellom kostnadene utslippene påfører samfunnet, og prisen man må betale for utslipp.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Og selv om utslipp fra produksjonen, som da mitt selskap svarer for, er lav sammenlignet med når det forbrukes i forbrenning eller annet, er målet å redusere utslippene mer, sier Eek.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem 100 selskaper står bak 71 prosent av verdens totale klimautslipp siden 1988, hvis man medregner utslippene fra deres produkter.
AA170713 Flere Mercedes-modeller skal ha blitt utstyrt med programvare som senker NOx-utslippene når kjøretøyene testes og utslippene måles.
DB170712 Transport er den største kilden til farlig luftforurensning i Oslo, og eldre lastebiler og andre tunge kjøretøy står for en vesentlig andel av disse utslippene .
AA170709 Hvert tre hun planter skal på sikt gi klimagevinst : Sju dekar klimaskog i Inderøy tilsvarer et co₂-opptak lik utslippene fra en fossildreven bil som tilbakelegger 25 000 kilometer i året.
DA170708 - Vi kan godt ha flytrafikk på Rygge, men i så fall må de kunne leve med en avgift som kan bære de utslippene det vil medbringe.
AA170707 Totalt har utslippene i denne perioden økt med 4,2 prosent, det siste året ( 2014 - 2015 ) med 1,1 prosent.
AA170707 Men utslippene i industrien går altså ned, mens vi vet fint lite om realiteten bak « grønne » universiteter og deres « grønne profil », som er betegnelser vi ofte hører.
SA170705 Volvo har lenge snakket om å minimere utslippene fra produksjonen sin, og målet er å bli klimanøytrale innen 2025. | - Fortsatt terror fra IS selv om kalifatet kollapser ¶
DA170705 Men vi mener det må føres en nasjonal politikk for å få ned utslippene fra både fly og skipsfart.
DA170705 I dag går ikke utslippene som skjer i internasjonalt farvann eller luftrom på noen staters klimaregnskap.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html UTREDER : Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene, skriver Vidar Helgesen ( H ).
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Med disse tiltakene på plass vil utslippene fra skip i verdensarvfjordene bli betydelig redusert.
AA170705 Volvo har lenge snakket om å minimere utslippene fra produksjonen sin, og målet er å bli klimanøytrale innen 2025.
DB170704 Der slo Ap fast at de, i motsetning til regjeringen, tar mål av seg til å " halvere utslippene fra transportsektoren fra dagens nivå innen 2030 ".
DA170704 Siden 1990 har utslippene fra oljesektoren økt med hele 83 prosent, mens flere andre sektorer kan vise til en betydelig nedgang i utslippene de seneste årene.
DA170704 Siden 1990 har utslippene fra oljesektoren økt med hele 83 prosent, mens flere andre sektorer kan vise til en betydelig nedgang i utslippene de seneste årene.
DB170701 Mens Donald Trump og Det hvite hus har gjort det klart at de på ingen som helst måte har klimaendringer og global oppvarming på sin dagsorden, har hele 30 amerikanske delstater sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene .
DB170701 Furevik er likevel skeptisk til å sette en endelig dato for når man må ha lykkes med å stoppe utslippene .
SA170630 Nylig påviste Havforskningsinstituttet og universitetet i Bergen at Jøssingfjord fortsatt er ødelagt etter utslippene 30 år tilbake i tid.
DN170630 Hun mener tildelingen er en viktig milepæl, også i det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagassen.
DB170629 Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslippene .
DN170628 Kjøperne av kvotene er bedrifter som er underlagt kvoteplikt for utslippene sine.
DA170628 - Ap har i Nasjonal transportplan slått fast at de vil kutte 50 prosent av utslippene i transport innen 2030, noe regjeringen ikke ønsker.
AA170628 Kjøperne av kvotene er europeiske bedrifter som er underlagt kvoteplikt for utslippene sine.
AA170628 I Norge dekker systemet omtrent halvparten av utslippene av klimagasser.
AA170628 Alle fartøyene vil bli utstyrt med hybrid batteridrift og mulighet for å benytte landstrøm, da Statoil sier de vil jobbe effektivt med å redusere utslippene fra logistikkvirksomheten.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-onsdag-28-juni-624099b.html Det eneste som i grunn er veldig klart, er at utslippene ikke går ned, og at Høyre-regjeringens viktigste tiltak er å kjøpe kvoter i andre land.
DB170626 Idet byene omsider fylles av førerløse biler, må vi samarbeide for å skape et reguleringssystem som sikrer at dette skiftet vil bidra til å redusere utslippene , framfor å øke dem.
DA170626 - Utslippene går ned, og det skyldes tiltakene vi har fått på plass de siste årene.
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-havn-skal-tilby-landstrom-pa-Vippetangen-623892b.html Mottak av landstrøm gjør at skip ikke trenger å stå på tomgang i kaien, og dermed reduserer utslippene av blant annet CO₂.
SA170622 Men produksjon står for minimalt av utslippene knyttet til olje.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html Tallene fra 2015, viser at utslippene fra oljefyr sank med 122.500 tonn fra 2013 til 2015, ifølge Berg.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html Helt siden valget har jeg ikke trodd at Oslo kan kutte 50 prosent av utslippene innen 2020, fordi det er så mange forutsetninger som må være på plass.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html Den viser at vi skal ha redusert utslippene med 165.000 tonn innen utgangen av 2017 sammenliknet med 2013-nivå, sier byråden til Aftenposten.
BT170621 EU-løsningen gir oss ikke bare et mål for hvor utslippene skal være i år 2030.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Når vi legger frem budsjettet for 2018 vil vi ha bedre beregninger, og oppdatert status om utslippene .
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Målet tar utgangspunkt i utslippene fra 1990.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Det er uklart hvor stor effekt tiltakene i klimabudsjettet vil få på utslippene i Oslo.
AP170621 Når vi legger frem budsjettet for 2018 vil vi ha bedre beregninger, og oppdatert status om utslippene .
AP170621 Målet tar utgangspunkt i utslippene fra 1990.
AP170621 Det er uklart hvor stor effekt tiltakene i klimabudsjettet vil få på utslippene i Oslo.
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Reduserer de utslippene , kan de selge kvotene.
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Og i motsatt ende innførte den forrige regjeringen en CO₂-kompensasjonsordning for å unngå at industrien ble for hardt rammet av at den måtte betale for utslippene .
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Men alt er mer komplisert : Også i kvotepliktig sektor er utslipp underlagt en egen CO₂-avgift, så det blir en slags dobbeltprising av utslippene .
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Hvis systemet fungerer, vil utslippene reduseres nærmest « av seg selv », fordi kvotene begrenses til det som er utslippsmålet.
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html EUs mål er å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030.
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Det lenge uavklarte spørsmålet var hvordan utslippene skulle reduseres i ikke-kvotepliktig sektor, der den største utslippskilden er transport.
BT170620 Reduserer de utslippene , kan de selge kvotene.
BT170620 Og i motsatt ende innførte den forrige regjeringen en CO₂-kompensasjonsordning for å unngå at industrien ble for hardt rammet av at den måtte betale for utslippene .
BT170620 Men alt er mer komplisert : Også i kvotepliktig sektor er utslipp underlagt en egen CO₂-avgift, så det blir en slags dobbeltprising av utslippene .
BT170620 Hvis systemet fungerer, vil utslippene reduseres nærmest « av seg selv », fordi kvotene begrenses til det som er utslippsmålet.
BT170620 EUs mål er å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030.
BT170620 Det lenge uavklarte spørsmålet var hvordan utslippene skulle reduseres i ikke-kvotepliktig sektor, der den største utslippskilden er transport.
SA170619 Alle de andre stortingspartiene har sittet i regjering, mens asylpolitikken har blitt mer inhuman og utslippene steget.
NL170619 Halvparten mener norske politikere gjør altfor lite for å få ned utslippene .
DN170619 Norge skal etter planen bli med i fordelingen og må trolig kutte utslippene med 40 prosent.
DN170619 Det overordnede målet er at utslippene av klimagasser i disse sektorene skal kuttes med 30 prosent fra 2005-nivå innen 2030.
DB170619 Nylig publiserte Heathrow ei liste over flyselskapene som støyer mest og står for de største utslippene på flyplassen.
FV170617 - Vi jobber med å begrense utslippene , sier Skårland.
VG170616 En overgang fra kull til gass betyr halvering av utslippene .
NL170616 Enigheten var stor om at nøkkelen til å håndtere plastforurensning først og fremst ligger i å strupe utslippene .
DB170616 Siden global oppvarming er en global utfordring, ble verdens nasjoner i desember 2015 enige om å kutte utslippene av klimagasser nok til å holde temperaturstigningen på kloden under to grader Celsius.
DB170616 Norsk petroleumsnæring handler for det første klimakvoter for millioner av kroner hvert år, som alle bidrar til å redusere de globale utslippene .
DB170616 I Europa har vi blitt enige om å kutte utslippene kraftig innen 2030.
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Regjeringen omtalte det som « tidenes klimabudsjett » : Koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Norge har som mål å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Det antas at Norge i denne sektoren må kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html - Det ligger ikke noe mål for hvor høye utslippene skal være i 2030, og ikke noe mål om hvor mye de skal kutte utslippene i Norge, sier hun.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html - Det ligger ikke noe mål for hvor høye utslippene skal være i 2030, og ikke noe mål om hvor mye de skal kutte utslippene i Norge, sier hun.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html - Det avgjørende er at de totale globale utslippene går ned.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html * Klima- og miljødepartementet anslår at Norge vil måtte kutte utslippene med til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å nå målet, sammenlignet med den utslippsbanen som er ventet i dag.
AP170616 Regjeringen omtalte det som « tidenes klimabudsjett » : Koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene
AP170616 Norge har som mål å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
AP170616 Det antas at Norge i denne sektoren må kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030.
AP170616 - Det ligger ikke noe mål for hvor høye utslippene skal være i 2030, og ikke noe mål om hvor mye de skal kutte utslippene i Norge, sier hun.
AP170616 - Det ligger ikke noe mål for hvor høye utslippene skal være i 2030, og ikke noe mål om hvor mye de skal kutte utslippene i Norge, sier hun.
AP170616 - Det avgjørende er at de totale globale utslippene går ned.
AP170616 * Klima- og miljødepartementet anslår at Norge vil måtte kutte utslippene med til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å nå målet, sammenlignet med den utslippsbanen som er ventet i dag.
AA170616 Planen sier dermed ingenting om utslippene fra utvinning av olje og gass, som er den største utslippskilden i Norge.
AA170616 I klimameldingen kommer det fram at utslippene i Norge er ventet å bli langt høyere framover enn det nivået som vil bli tillatt hvis vi skal bli med i EUs klimaplan.
SA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170615 Så på lang sikt tror jeg ikke dette har betydning for utslippene , sier Wærness til NTB.
DN170615 - De amerikanske utslippene har gått ned de siste årene, litt på tross av mangel på politikk.
DN170615 Planen er at fondet skal belønne næringsliv som kutter utslippene .
DN170615 Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.
DN170615 I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2.
DN170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
DN170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170615 Hvis alle gjør som de mest iherdige, vil Norge kunne redusere utslippene med 30 prosent.
AA170615 Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.
AA170615 I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2.
AA170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
AA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170614 Målet er å redde miljøet og få ned utslippene av klimagasser.
BT170612 Dersom vi leverer norsk gass, blir utslippene veldig mye mindre enn med brunkull, kull, eller olje.
AP170609 Internasjonal luftfart står for to prosent av de globale utslippene av klimagassen CO₂.
AP170609 I tillegg kommer effekten av at deler av utslippene skjer i høye luftlag, noe som betyr at klimaeffekten blir noe høyere.
AP170609 I en fersk rapport om klimakutt i luftfarten fra det internasjonale fornybarbyrået Irena, er biodrivstoff pekt på som det eneste betydningsfulle virkemiddelet for å få ned utslippene .
AP170609 Hvis luftfartens målsetting om å kutte utslippene med 50 prosent innen 2050 skal nås, vil det innebære behov for et landareal som er rundt halvparten av dette.
AP170609 Utslippene vil trolig øke kraftig i årene som kommer.
VG170607 - Vi kan vel forvente at de vil komme med en mulig redusert nasjonal forpliktelse, men om det betyr at utslippene går opp igjen eller om reduksjonen avtar, vet vi ikke ennå.
VG170607 - Vi støtter ikke lenger tiltak i kvotepliktige anlegg hvor det primære formålet er å redusere utslippene .
SA170607 - Vi kan vel forvente at de vil komme med en mulig redusert nasjonal forpliktelse, men om det betyr at utslippene går opp igjen eller om reduksjonen avtar, vet vi ikke ennå.
DN170607 - Vi kan vel forvente at de vil komme med en mulig redusert nasjonal forpliktelse, men om det betyr at utslippene går opp igjen eller om reduksjonen avtar, vet vi ikke ennå.
BT170607 Det betyr at utslippene må kuttes dramatisk.
VG170606 - Alle aktører må ta del i å minske utslippene og forbedre bærekraften av mat - produsenter, matindustrien, grossister og supermarkeder, konsumenter og politikere.
DB170606 - Vi kan vel forvente at de vil komme med en mulig redusert nasjonal forpliktelse, men om det betyr at utslippene går opp igjen eller om reduksjonen avtar, vet vi ikke ennå.
DB170606 Det er selvsagt bra for miljøet at utslippene fra bilparken reduseres, men det rammer også regnskapene til Fjellinjen.
AP170606 - Vi kan vel forvente at de vil komme med en mulig redusert nasjonal forpliktelse, men om det betyr at utslippene går opp igjen eller om reduksjonen avtar, vet vi ikke ennå.
SA170604 Å minske utslippene under produksjonen på plattformene er vel og bra, men når dette brukes som argument for at man kan hente opp og brenne enda mer olje og gass, koker det ned til pur grønnvasking.
SA170604 Disse utgjør drøye 97 prosent av utslippene , men ble knapt nevnt på fremtidsmessen i Stavanger.
DB170603 I tillegg tar rapporten utgangspunkt i noe analytikere ikke mener er veldig sannsynlig : at USA klarer å kutte 26 til 28 prosent av utslippene sine innen 2025, skriver Washington Post.
DB170603 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
VG170602 Også India har uttalt at de vil kutte utslippene , og landet krever ikke bistand i bytte mot å nå målene eller som kompensensjon for eventuelle kostnader det vil medføre, skriver Washington Post.
VG170602 Kina får fortsette utslippene mens USA må la være ¶
VG170602 Det stemmer at Kina har skissert at utslippene deres vil stige frem mot 2030 og at de deretter vil hente mer av energien fra fornybare kilder, skriver NBC News i sin faktasjekking av talen.
VG170602 Obama-administrasjonen ville finne ut hvor store utslippene av metangass var, spesielt innen produksjon av skiferolje, for deretter å redusere utslippene .
VG170602 Obama-administrasjonen ville finne ut hvor store utslippene av metangass var, spesielt innen produksjon av skiferolje, for deretter å redusere utslippene.
VG170602 Den viktigste delen i planen heter « Clean Power Plan » og handlet om å få ned utslippene fra kullkraftverk og kraftsektoren.
VG170602 - Trump har fjernet noen veldig viktige reguleringer i energisektoren, spesielt når det gjelder « Clean Power Plan », som var en reguleringsplan for å få ned utslippene fra strømproduksjon.
VG170602 Der øker utslippene mer enn noe annet sted.
DN170602 Totalt skal utslippene kuttes med 26 - 28 prosent innen 2025 i forhold til nivået i 2005.
DB170602 30 stater i USA har blant annet sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene på egenhånd.
DB170602 Ifølge avtalen skulle de redusere utslippene med mellom 26 og 28 prosent i forhold til 2005-nivået innen 2025.
DB170602 Kina har erklært at de skal nå maksimal utslipp innen 2030 - noe som i praksis betyr at de kan øke utslippene fram til 2030.
DB170602 Ifølge forskningsinstituttet Climate Action Tracker viser derimot ferske analyser at utslippene av CO2-gasser allerede allerede kan ha stoppet økningen og at Kina allerede har nådd toppen.
DB170602 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DA170602 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
BT170602 Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.
BT170602 For å kunne begrense global temperaturøkning til under to grader, tyder beregninger på at rike land må kutte utslippene med rundt 80 prosent innen 2030.
AP170602https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-karet-til-Europas-miljohovedstad-av-EU-622420b.html 70 prosent av utslippene i verden kommer fra byer, sier Berg på telefon til Aftenposten, like etter at prisen ble delt ut.
AP170602 Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.
AP170602 70 prosent av utslippene i verden kommer fra byer, sier Berg på telefon til Aftenposten, like etter at prisen ble delt ut.
AA170602 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
AA170602 Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.
VG170601 - Det er alle ting han sier i forhold til hvor urettferdig Parisavtalen er for USA, at alle land har mye mer utslipp enn USA, at de har blitt behandlet urettferdig hele veien, at klimaendringer vil få mye større konsekvenser for alle andre enn USA, at Parisavtalen vil bare redusere de globale utslippene med - så - mye, sier Jensen.
VG170601 En analyse fra det amerikanske Breakthrough Institute viser at det har vært vanskelig å dokumentere effekt av klimapolitikken på de globale utslippene .
VG170601 Det nesten alle land i verden lovet i Paris, var å kraftig redusere eller bremse utslippene av klimagasser.
VG170601 Det internasjonale Energibyrået var på besøk i Oslo denne uken, og gjentok igjen den gledelige nyheten om at verden har hatt økonomisk vekst kombinert med nedgang i utslippene de siste tre årene.
NL170601 NORWEA skriver : " Vi imøteser gjerne en forklaring på hvordan Naturvernforbundet planlegger å kutte utslippene på Melkøya uten mer kraftproduksjon, og mer nett.
FV170601 Avtalen preges av store ambisjoner, men forplikter ikke landene til faktisk å kutte i utslippene .
DN170601https://www.dn.no/nyheter/2017/06/01/2222/Utenriks/obama-om-trumps-klimaoppror-vraker-fremtiden - Det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.
DN170601 - Det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.
DN170601 Kinas mål er å stabilisere utslippene av klimagasser rundt 2030 og aller helst tidligere.
DN170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
DB170601 USA står for verdens nest største utslipp av klimagasser ( etter Kina ), og trekker landet seg ut, vil det få drastiske konsekvenser for arbeidet med å begrense utslippene .
DB170601 Ifølge Washington Post har så langt 30 stater sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene .
DB170601 I 2006 vedtok California å redusere utslippene ned til 1990-nivå innen 2020, og å få på plass et system der selskapene som ikke kan møte kravene må betale for sine for høye utslipp.
DA170601 Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.
DA170601 - Det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.
DA170601 Avtalen preges av store ambisjoner, men forplikter ikke landene til faktisk å kutte i utslippene .
DA170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
DA170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
DA170601 Man kan få inntrykk av at Norge ikke nødvendigvis ønsker å redusere utslippene hjemme, og det gjør at beslutningstakere ikke får et tydelig signal de kan styre etter.
BT170601 Leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.
BT170601 Avtalen preges av store ambisjoner, men forplikter ikke landene til faktisk å kutte i utslippene .
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Han finner at klimautslippene fra biodiesel fra palmeolje er « opptil tre ganger verre » enn utslippene fra fossilt drivstoff.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Kjorelengden-kan-komme-til-a-erstatte-bompengene-622308b.html Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig, og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
AP170601 Kampen mot disse utslippene er helt sentralt i Paris-avtalen.
AP170601 Han finner at klimautslippene fra biodiesel fra palmeolje er « opptil tre ganger verre » enn utslippene fra fossilt drivstoff.
AP170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig, og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
AA170601 For første gang siden 2010 har utslippene av drivhusgasser økt i EU-området.
AA170601 EU påpeker samtidig at unionen har oppnådd en langsiktig reduksjon av utslippene fra 1990 til 2015 på 22,1 prosent, enda den økonomiske veksten i de samme årene har vært på 50 prosent. ( ©NTB ) ¶ | 200.000 flykter fra Raqqa før offensiv ¶
AA170601 Utslippene økte med 0,5 prosent i 2015 i forhold til året før, stort sett på grunn av økt transport og en kald vinter, ifølge EUs miljøbyrå.
AA170601 Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.
AA170601 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
AA170601 Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.
AA170601 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
AA170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
AA170601 Leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.
VG170531 Selv om USA de siste årene har redusert utslippene , i hovedsak fordi de går over fra kull til gass, er de tilbake til å motarbeide den viktigste kampen i vår tid.
VG170531 I årene etterpå er Norge det eneste landet i Europa bortsett fra Bulgaria som ikke har kuttet utslippene .
DN170531 147 land har ratifisert Parisavtalen og dermed forpliktet seg til å redusere utslippene av skadelige klimagasser, blant dem USA.
DB170531 147 land har ratifisert Parisavtalen og dermed forpliktet seg til å redusere utslippene av skadelige klimagasser, blant dem USA under president Barack Obama.
DB170531 ( Dagbladet ) : I dag kom meldingen om at USAs president Donald Trump vil trekke USA fra Parisavtalen, som forplikter land å redusere utslippene av skadelige klimagasser.
DB170531 Derfor bør utslippene ned så raskt som mulig.
DA170531 I 2016 var de norske utslippene høyere enn i 1990, påpeker han.
DA170531 Det går ikke når de store utslippene fra Klemetsrudanlegget ikke blir drastisk krympet før eventuelt et stykke ut på 2020-tallet.
DA170531 Det er også året da klimaforliket sier at de nasjonale utslippene skulle vært redusert med 15 til 17 millioner tonn.
DA170531 - Når vil Oslo nå målsettingen om 50 prosent kutt i utslippene ?
BT170531 Pelosi betegner Parisavtalen, som er et forsøk på å bremse utslippene av skadelige klimagasser, som en milepæl.
BT170531 Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.
AA170531 Pelosi betegner Parisavtalen, som er et forsøk på å bremse utslippene av skadelige klimagasser, som en milepæl.
AA170531 Startpunktet skal da være gjennomsnittlig utslippsnivå i årene fra 2016 til 2018, men medlemslandet skal ha sitt gjeldende mål for 2020 som startpunkt hvis de faktiske utslippene ligger høyere enn dette målet.
AA170531 Samtidig foreslår miljøkomiteen at det skal opprettes en egen reserve for land som har vært tidlig ute med å kutte utslippene .
AA170531 Komiteen går samtidig inn for begrense muligheten til å plante skog for å slippe å kutte i utslippene .
AA170531 Hvordan EU velger å regne ut startpunktet for klimaplanen, kan få store konsekvenser for hvor mye Norge må kutte i utslippene .
AA170531 EU-parlamentets miljøkomité tar til orde for et langsiktig mål om at alle medlemsland må kutte utslippene med 80 prosent fra 2005-nivå innen 2050.
AA170531 Han finner at klimautslippene fra biodiesel fra palmeolje er « opptil tre ganger verre » enn utslippene fra fossilt drivstoff.
AA170531 De finner at omsetningskravet i Norge øker de globale utslippene med henholdsvis 90.000 og 700.000 tonn CO2 i året mer enn om drivstoffet var laget av olje fra Nordsjøen ¶
AA170531 De direkte utslippene fra biodrivstoff skal være minst 50 prosent lavere enn fra fossilt drivstoff.
AA170531 Arbeidet med å kutte utslippene fra transportsektoren, er sett på som helt avgjørende for å nå verdens klimamål.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/IEA-anbefaler-Norge-a-oke-olje--og-gassproduksjonen---og-a-skaffe-seg-en-klimastrategi-622160b.html Landet er i en situasjon der elsektoren allerede praktisk talt er utslippsfri, og må heller se på hvordan man kan kutte utslippene fra for eksempel transport og industri, sier Simons.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/IEA-anbefaler-Norge-a-oke-olje--og-gassproduksjonen---og-a-skaffe-seg-en-klimastrategi-622160b.html Han mener videre satsing på karbonfangst- og lagring, energieffektivisering og tiltak som kan få ned utslippene i olje- og gassektoren og i industrien vil være viktige midler for å nå målet.
AP170530 Landet er i en situasjon der elsektoren allerede praktisk talt er utslippsfri, og må heller se på hvordan man kan kutte utslippene fra for eksempel transport og industri, sier Simons.
AP170530 Han mener videre satsing på karbonfangst- og lagring, energieffektivisering og tiltak som kan få ned utslippene i olje- og gassektoren og i industrien vil være viktige midler for å nå målet.
AA170530 147 land har ratifisert Parisavtalen og dermed forpliktet seg til å redusere utslippene av skadelige klimagasser, blant dem USA.
DN170529 Ødeleggelsene ventes å forverre seg i takt med de menneskeskapte utslippene av klimagasser.
BT170529 I nesten to årtier har vi i Norden redusert avhengigheten av fossilt drivstoff - og dermed utslippene av drivhusgasser - uten at det er gått ut over sysselsetting og velferd.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AP170529 Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AA170529 Ødeleggelsene ventes å forverre seg i takt med de menneskeskapte utslippene av klimagasser.
AA170529 Vårt neste mål er både økt hastighet på hurtigbåtene og samtidig kutte utslippene .
VG170528 SKULLE FÅ NED UTSLIPPENE : Venstre-leder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg, Siv Jensen og Krf-leder Knut Arild Hareide etter budsjettforhandlingene i fjor.
VG170528 For i atmosfæren blandes alle utslippene uansett hvor de kommer fra.
SA170528 Faktisk blir jo bare « klimastatistikken » enda bedre, ved at flyet fylles opp og utslippene per passasjer går ned.
DN170528https://www.dn.no/nyheter/2017/05/28/1945/Klima/frykter-det-blir-vanskelig Totalt skal utslippene kuttes med 26 - 28 prosent innen 2025 i forhold til nivået i 2005.
DN170528 Totalt skal utslippene kuttes med 26 - 28 prosent innen 2025 i forhold til nivået i 2005.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Tsjuprov peker mot de delene av fabrikken hvor utslippene kommer fra.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Raffineriet har nå innrømmet utslippene , sa Donskoi på Nevskij miljøkongress i St.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Norske skattebetalere eier en liten del av selskapet som har stått bak flere at utslippene .
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Myndighetene hevder at utslippene er redusert med 11 prosent de siste fem årene som følge av høyere parkeringsavgifter og kraftig utbygging av kollektivtrafikken.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html For første gang etter gjentatte giftutslipp, slo russiske miljømyndigheter kategorisk fast hvem som hadde skylden for utslippene : ¶
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Folk kan lukte selv og føle på kroppen disse utslippene .
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Ett av de største utslippene fant sted 17. mai.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Det er disse stasjonene som har registrert utslippene .
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html De siste utslippene har imidlertid utløst omfattende presseoppslag og en storstilt underskriftskampanje.
AP170528 Tsjuprov peker mot de delene av fabrikken hvor utslippene kommer fra.
AP170528 Raffineriet har nå innrømmet utslippene , sa Donskoi på Nevskij miljøkongress i St.
AP170528 Norske skattebetalere eier en liten del av selskapet som har stått bak flere at utslippene .
AP170528 Myndighetene hevder at utslippene er redusert med 11 prosent de siste fem årene som følge av høyere parkeringsavgifter og kraftig utbygging av kollektivtrafikken.
AP170528 Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.
AP170528 For første gang etter gjentatte giftutslipp, slo russiske miljømyndigheter kategorisk fast hvem som hadde skylden for utslippene : ¶
AP170528 Folk kan lukte selv og føle på kroppen disse utslippene .
AP170528 Ett av de største utslippene fant sted 17. mai.
AP170528 Det er disse stasjonene som har registrert utslippene .
AP170528 De siste utslippene har imidlertid utløst omfattende presseoppslag og en storstilt underskriftskampanje.
DA170527 Ved Værlebukta kan utslippene i tillegg inneholde tungmetaller, olje og PAH, ettersom tiltaket flere steder innebærer graving i forurensede masser.
DA170527 Rådmannens innstilling er å be Fylkesmannen ta en vurdering om hvordan vannforekomstene vil takle de forventede utslippene .
DA170527 Molbekktjernet vil kun være utsatt for utslippene i en begrenset periode.
DA170527 De mener utbyggingen av anleggsveien og de påfølgende utslippene i tjernet ikke vil gi noen store miljøkonsekvenser.
DA170527 Utslippene som kan havne i Molbekktjernet var inntil vi tok kontakt nytt for henne.
DB170526 Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2.
DB170526 Dette setter oljenæringen overfor et klimapolitisk paradoks : Dersom vi ikke snart kommer i gang med en offensiv klimapolitikk som får ned de globale utslippene spiser vi karbonbudsjettet, og det blir mindre plass til olje og gass frem i tid.
AA170526 Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2.
DA170524 WWF mener at en klimalov som lovfester at Norge skal bli et lavutslippssamfunn uten å sette mål for utslippene i Norge, har en åpenbar mangel.
DA170524 De har laget en klimalov som gjør at de kan betale andre land for å kutte utslippene istedenfor å kutte i Norge, sier miljøpolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB.
AA170524 De har laget en klimalov som gjør at de kan betale andre land for å kutte utslippene istedenfor å kutte i Norge, sier miljøpolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170522 Venstres stortingsgruppe deler Statens vegvesens syn i denne saken : Vi ønsker en helhetlig motorveiutbygging med tunnel under Høvik og flere andre tunneler, som gjør at innbyggerne skal få slippe den omfattende støyen og utslippene de har fra E18 i dag, sier Raja til VG.
DN170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DN170522 Det tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.
DN170522 Nå gleder klima- og miljøminister Vidar Helgesen seg over at utslippene falt med en snau prosent i 2016.
DN170522 For mye skryt da utslippene gikk ned.
DN170522 For mye kjeft da utslippene gikk opp.
DB170522 Norge er nødt til å redusere utslippene sine, samtidig som vi skaffer oss to ting : Nok arbeidsplasser og nok eksport.
DA170522 Staten må derfor framover etablere et strammere regime og øke insentivene for å få ned utslippene .
DA170522 Den er inngått innen rammen av Norsk Transportplan og fastsetter sammen med Bypakke Nord-Jæren målene og tiltakene som skal settes inn i regionen for å bedre framkommeligheten og redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren.
DA170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DA170522 Enkle grep kan nesten fjerne utslippene helt, heter det i en ny rapport utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona.
DA170522 Det tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.
BT170522 Selv om en kan finne enkelte oljefelt som er bedre enn den norske sektoren, så har den norske utvinningssektoren de laveste samlede utslippene pr. produsert enhet.
AP170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
AP170522 Enkle grep kan nesten fjerne utslippene helt, heter det i en ny rapport utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona.
AP170522 Det tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.
DB170520 Utslippene har fortsatt å øke.
BT170520 Han viser til undersøkelser Rystad har gjort på vegne av Norsk olje og gass, som viser at norsk oljeindustri har de laveste utslippene i verden pr. produserte oljefat.
BT170520 - Siden 90-tallet har utslippene fra norsk oljevirksomhet økt med 95 prosent.
BT170520 Han viser til undersøkelser som viser at norsk oljeindustri har de laveste utslippene i verden pr. produserte oljefat.
BT170520 - Men hva skal Norge gjøre for å kutte utslippene av klimagasser ?
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Partileledelsen-tapte-Miljopartiet-vil-stanse-oljeproduksjonen-fra-norsk-sokkel-den-2-oktober-2032-621547b.html Han viser til undersøkelser Rystad har gjort på vegne av Norsk olje og gass, som viser at norsk oljeindustri har de laveste utslippene i verden pr. produserte oljefat.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Partileledelsen-tapte-Miljopartiet-vil-stanse-oljeproduksjonen-fra-norsk-sokkel-den-2-oktober-2032-621547b.html - Siden 90-tallet har utslippene fra norsk oljevirksomhet økt med 95 prosent.
AP170520 Han viser til undersøkelser Rystad har gjort på vegne av Norsk olje og gass, som viser at norsk oljeindustri har de laveste utslippene i verden pr. produserte oljefat.
AP170520 - Siden 90-tallet har utslippene fra norsk oljevirksomhet økt med 95 prosent.
VG170519 Sannheten er at de globale utslippene går opp.
VG170519 For selv om nordmenn kjører mer og bruker mer drivstoff i 2016 enn årene før, går utslippene fra veitrafikken ned med 3,6 prosent.
VG170519 De mener det gir et dekkende bilde av hvor mye utslipp som kommer som følge av biodrivstoff fra palmeolje, men at det er grunn til å tro at utslippene er enda høyere.
SA170519 Så steg utslippene jevnt og trutt fram til 2007, hvor toppen ble nådd med 15,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
SA170519 Så sank tallet under 14 millioner tonn, før utslippene igjen passerte 15 millioner i 2015.
SA170519 Selv om det var en nedgang fra 2015 til 2016, har utslippene fra olje- og gassutvinning økt med 80,4 prosent siden 1990.
SA170519 Også utslippene fra olje- og gassektoren gikk ned i fjor sammenlignet med 2015.
SA170519 Likevel gikk utslippene av klimagasser fra sokkelen ned.
SA170519 Her skriver oljeselskapet at utslippene av drivhusgasser gikk ned fra 16,3 millioner tonn i 2015 til 15,4 millioner i 2016.
SA170519 Han påpeker at selv om utslippene fra sokkelen er en stor utslippspost i det norske regnskapet, er det ikke produksjonen av olje og gass som er det viktigste for klimaet.
SA170519 Da var utslippene av klimagasser på 8,4 millioner tonn.
SA170519 At utslippene nå går ned, er selvsagt bra, sier Anders Bjartnes, redaktør hos Norsk Klimastiftelse.
SA170519 - Det er jo på forbrukssiden at de virkelig store utslippene kommer.
DB170519 MDG vil at vi skal få litt dårligere råd, slik at forbruksveksten og dermed utslippene går ned.
AA170519 Løsningen for å få ned utslippene er å redusere drivstoffbehovet - ikke å lene seg på « regnskogdiesel », mener Naturvernforbundet.
AA170519 Ifølge lovforslaget skal Norge innen 2030 bidra til utslippskutt tilsvarende 40 prosent av de norske utslippene . ( ©NTB ) ¶
AA170519 Utslippene utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, viser foreløpige tall fra ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170519 Utslippene fra olje- og gassektoren gikk også ned i fjor sammenlignet med 2015.
AA170518 Hvordan i all verden har Michelsen tenkt til å redusere utslippene med 25 prosent på tre år ?
AA170518 Transport står i dag for 50 prosent av CO 2 - utslippene i Trondheim.
AA170518 I den nye planen legges det opp til en helhetlig tilnærming for å få de samlede utslippene ned.
AA170518 CO 2 - utslippene har økt de siste årene.
AA170518 Restavfallet vil fortsatt brukes til å produsere fjernvarme, men utslippene fra forbrenningsanlegget skal reduseres betydelig.
AA170518 Kommunens oppgave, i tillegg til å kutte utslippene i egen virksomhet, er å legge til rette slik at det blir enkelt, billig og gjerne morsomt å velge klimavennlige løsninger.
AA170518 Det vil si de utslippene som skjer innenfor kommunens grenser.
AA170518 De indirekte utslippene er ikke umulig å redusere.
DA170515 Utslippene går ned ¶
DA170515 Utslippene av klimagasser fra husholdningene har nemlig gått jevnt og trutt nedover de seneste årene.
DA170515 Utslippene av klimagasser fra bygge- og anleggsvirksomhet har imidlertid økt betydelig.
DA170515 Håpet er at Forskningsrådets midler vil bidra til at det satses på utvikling og implementering av teknologier og systemer som vil redusere utslippene gjennom for eksempel digitalisering, automatisering og elektrifisering.
DA170515 - Hva ligger i ambisjonen om « raske » kutt i utslippene ?
DA170512 Det vises blant annet til at forhold i kommunens budsjett som kan øke utslippene ikke er omtalt.
BT170511 FN har selv anslått at om hvert eneste land levde opp til den lovede reduksjonen i CO₂ mellom 2016 og 2030, ville utslippene likevel bare bli kuttet med en hundredel av hva som skal til for å holde temperaturstigningen under to grader.
DN170510 - Ladbare hybridbiler gir store utslippsreduksjoner og avgiftssystemet bør reflektere at utslippene er lavere.
DB170510 Og de utslippene regjeringen ser for seg fra Norge som helhet, frem til 2030, rimer overhodet ikke med det vi har lovet inn i Paris-avtalen.
DB170510 - For klimaet er det bare en ting som teller : Å få ned utslippene av drivhusgasser i tide.
AA170510 Når forbruket øker, øker også utslippene , sier Haltbrekken.
AA170510 - Med en ny og bedre vei er det mulig at utslippene øker noe, men det vil jo være midlertidig.
VG170509 Parisavtalen er resultatet av 20 år med internasjonale forhandlinger for å begrense de globale utslippene av klimagasser.
VG170509 Men avtalen er basert på at alle gjør en innsats for å kutte utslippene , og at rike land bidrar til finansiering av klimatiltak i fattige deler av verden.
DN170509 Formålet med Parisavtalen er å senke utslippene av klimagasser og dempe risikoen for katastrofale klimaendringer.
DA170509 Viktig for klima : Miljøbevegelsen mener investeringer i blant annet vind og sol vil redusere utslippene av klimagasser.
AA170509 Formålet med Parisavtalen er å senke utslippene av klimagasser og dempe risikoen for katastrofale klimaendringer. ( ©NTB ) ¶
SA170508 Vi må få ned utslippene fra bilparken, og da må vi som folkevalgte legge til rette for at det blir enklere for flere å velge elbil og hybrid.
SA170508 Bilsalget viser at avgiftskutt på nye miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt, og utslippene fra nye biler har stupt. 2.
FV170508 Vi må få ned utslippene fra bilparken, og da må vi som folkevalgte legge til rette for at det blir enklere for flere å velge elbil og hybrid.
FV170508 Bilsalget viser at avgiftskutt på nye miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt, og utslippene fra nye biler har stupt. 2.
BT170508 Vi må få ned utslippene fra bilparken, og da må vi som folkevalgte legge til rette for at det blir enklere for flere å velge elbil og hybrid.
BT170508 Bilsalget viser at avgiftskutt på nye miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt, og utslippene fra nye biler har stupt. 2.
AP170508https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-vil-politikerne-at-du-skal-velge-Og-dette-kjorer-de-selv-10118b.html Vi må få ned utslippene fra bilparken, og da må vi som folkevalgte legge til rette for at det blir enklere for flere å velge elbil og hybrid.
AP170508https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-vil-politikerne-at-du-skal-velge-Og-dette-kjorer-de-selv-10118b.html Bilsalget viser at avgiftskutt på nye miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt, og utslippene fra nye biler har stupt. 2.
AP170508 Vi må få ned utslippene fra bilparken, og da må vi som folkevalgte legge til rette for at det blir enklere for flere å velge elbil og hybrid.
AP170508 Bilsalget viser at avgiftskutt på nye miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt, og utslippene fra nye biler har stupt. 2.
SA170506 Motstanden mot tiltak for å få ned utslippene fra biler og kjøretøy er massiv, og motorveier prioriteres framfor tog.
DA170505 I perioden 2013-2015 gikk utslippene fra veitrafikken opp i samtlige fylker med unntak av Finnmark.
AP170505 | Vindkraft vil beviselig øke utslippene Håvard Melbye ¶
DA170504 Stortinget må i den anledning sette et tak for hvor store utslippene kan være i hver femårsperiode, mener de 23 organisasjonene.
DA170504 Hun påpeker at WWF mener at dette vil gi en usikkerhet om hvorvidt utslippskuttene skal tas i Norge mot 2050, et tidspunkt hvor utslippene globalt skal være ned mot null.
DA170504 Dette er nødvendig for å sikre at utslippene faktisk går ned, i tråd med målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i løpet av de neste 33 årene.
DA170504 - Venstre og KrF gjorde en avtale med regjeringen om at 2050-målet skulle innebære kutt i utslippene på 80-95 prosent.
DA170504 - Første gjennomgang skal gjøres i 2020, og så gjentas hvert femte år framover, men her må vi få tallfestet et tak på hvor store utslippene kan være i hver periode, slik at vi kan få redusert utslippene i Norge tilstrekkelig fram mot 2050.
DA170504 - Første gjennomgang skal gjøres i 2020, og så gjentas hvert femte år framover, men her må vi få tallfestet et tak på hvor store utslippene kan være i hver periode, slik at vi kan få redusert utslippene i Norge tilstrekkelig fram mot 2050.
DA170504 - Utslippene fra alle sektorer må synliggjøres.
SA170503 Ansvar for å kutte utslipp, utvikle mer effektiv produksjonsteknologi og mer effektive måter å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner.
DB170502 Slik er det selvsagt, men forskningen er klar på at det er de menneskeskapte utslippene som bidrar til at klimaet nå er i forandring.
SA170428 De fysiske utslippene av CO₂ i EU og Norge reguleres gjennom et kvotesystem hvor utslipp av CO₂ medfører en kostnad i form av plikt til å kjøpe CO₂-kvoter.
SA170428 Unionen jobber med hvordan man skal fordele utslippskuttene mellom medlemslandene, men det ligger an til at Norge må forplikte seg til å reduser utslippene tilsvarende 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.
AA170428 De verste scenarioene kan unngås hvis vi klarer å bremse CO 2 - utslippene .
VG170426 Vi vil videreføre elbil-fordelene fordi utslippene i trafikken må reduseres drastisk.
SA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelsene i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
DA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelser i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
AA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelsene i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
DN170425 Det er like mye som 75 ganger de årlige norske utslippene , sier 1. nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, i en pressemelding.
DN170421 Den føderale dommeren Sean Cox i Detroit felte fredag dom etter rettssaken for seks uker siden hvor Volkswagen sa seg skyldig i å ha påvirket utslippene på sine biler.
DN170421 Bilprodusenten innrømmer at nesten 600 000 dieselbiler som var solgt i USA hadde installert en programvare som senket utslippene av NOx når bilen ble testet for utslipp, skriver AP.
SA170420 Kommunene som eier Lyse, har altså vedtak om å kutte utslipp, men politikerne som er valgt til å sitte i Lyses styre, vedtok det motsatte ; i eiermeldingen kan vi lese at styret har vedtatt som et konsernmål å øke bruken av gass, og dermed øke utslippene .
SA170420 Det viktige spørsmålet blir å finne ut hvordan vi kan avslutte de enorme utslippene fra gassrøret.
SA170420 Det er knapt halvparten av utslippene som blir kuttet når gasskraftverket på Mongstad stenges, men det er et stort utslipp sammenlignet med alle andre utslipp i Rogaland. 123.000 tonn tilsvarer 21,4 prosent av utslippene fra all kjøring med personbiler i Rogaland i 2016.
SA170420 123.000 tonn tilsvarer 21,4 prosent av utslippene fra all kjøring med personbiler i Rogaland i 2016.
DB170420 Temaet er klimaeffekter av budsjettavtalens planlagte opptrapping av matbasert biodrivstoff til 12 prosent i 2020, og mine beregninger som viser at utslippene øker som følge av dette.
DB170420 Også Miljødirektoratets beregninger viser at Norges bruk av matbasert biodrivstoff øker utslippene .
DA170420 Generelt er det slik at jo høyere utslippene er, jo flere blir syke, fortsetter hun.
DA170420 Det at kommuner fortsatt ikke klarer å begrense utslippene til luft, går på helsa løs, konstaterer seksjonssjef Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.
DA170420 - Det som bekymrer oss mest er årsmiddelnivået, utslippene over tid, og ikke bare de akutte situasjonene, sier Sorteberg.
DA170420 I tillegg regner man med at utslippene av CO2 vil bli redusert med om lag 80.000 tonn i året.
VG170419 Utslippene fra produksjonen på norsk sokkel er langt mindre enn i andre olje- og gass provinser, og vi leverer i tillegg avansert teknologisk utstyr som gir eksportinntekter på nær 200 milliarder kroner i året.
VG170419 Utslippene fra fossil energi må reduseres, hvis ikke setter vi framtidige generasjoner i en alvorlig situasjon.
SA170419 At man beslutter å kjøre nye 60 busser til på biodiesel, inntil man en gang i fremtiden har en adekvat elektrisk løsning, hjelper ikke på de globale utslippene .
DB170419 Transportsektoren inngår i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, hvor vi har forpliktet oss til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030.
DB170419 Utslippene fra veisektoren er blant de aller største CO2-synderne i Norge.
VG170418 - Skal vi få ned utslippene kommer vi ikke unna en fornying av bilparken.
SA170418 Utslippene i dette scenariet tilsvarer en global oppvarming på i underkant fire grader.
DA170418 Samme år skal utslippene være 40 prosent lavere enn i 1990.
DA170418 - Når klimaloven skal vedtas av Stortinget nå i vår, må politikerne sørge for at den inneholder en tydelig forpliktelse til å utarbeide en handlingsplan for hvordan utslippene skal reduseres i Norge framover, mener hun.
BT170412 I dag har den norske kraftforsyningen den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa.
FV170411 Det er rett og rimelig at de bilene med de største utslippene må betale mest i bomstasjonene.
DB170411 30 år seinere kjenner vi fasiten : utslippene er nær fordoblet.
VG170410 Å redusere utslippene i Kina har stått høyt på prioriteringslisten til sentrale myndigheter de siste årene. 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.
SA170410 Da får vi muligens en enda tyngre jobb med å kutte de utslippene vi skal om noen år.
AP170410 Dette er gode nyheter, men utslippene må ytterligere ned.
BT170409 Konfronteres politikerne med de voksende utslippene fra oljesektoren, svarer de som regel med at norsk oljeproduksjon er ren, og at norsk gass erstatter kull, og dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp.
BT170409 Gassen konkurrerer også mot ren, fornybar energi og atomkraft, så det kan etter hvert være like sannsynlig at gassen bidrar til å øke utslippene , som det er at den bidrar til å redusere dem.
BT170409 Det settes stadig i gang ny leting og produksjon på sokkelen, og siden 1990 har utslippene fra olje- og gassutvinningen økt med over 83 prosent.
BT170409 Dessuten står CO2-utslipp under produksjon for noen ytterst få prosent av de totale utslippene fra olje.
VG170407 I tillegg minsker utslippene av metan, som er en viktig drivhusgass.
FV170407 Miljødifferensierte bomsatser er ment som et middel for å redusere utslippene fra biltrafikken.
DA170406 Den står for om lag 60 prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, som også omfatter bygg, jordbruk og avfall.
DA170406 De innebærer en reduksjon i klimagassutslippene på 40 prosent fram mot 2030, sammenlignet med utslippene i 1990.
AP170406 Nå, derimot, melder Regjeringen at utslippene skal fortsette å være høye, med litt reduksjon på sikt.
SA170405 For å redusere utslippene av klimagasser, er det nødvendig å bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene.
DN170405 Han er også nysgjerrig på hva planen sier om hvordan utslippene i transportsektoren skal gå ned.
DB170405 Forbud mot bruk av fossil fyringsolje vil kutte utslippene med 340.000 tonn CO₂ årlig, hvorav 90.000 tonn er fra spisslast.
DA170405 Transportsektoren står for rundt en tredel av utslippene i Norge, i alt 15,6 millioner tonn CO2.
DA170405 Men dersom bilparken skiftes ut raskere, kan utslippene kuttes til 4 millioner tonn i løpet av de neste tolv årene, framholder han.
DA170405 Vi må gjøre alt vi kan for å redusere utslippene , for den veksten kommer vi ikke unna, sier Mosvold Larsen, som var en av foredragsholderne under det « grønne » seminaret på Stavanger lufthavn Sola i går.
DA170405 Om ikke utslippene minker, kan lufttrafikken stå for halvparten av CO2-utslippene fra transportsektoren.
DA170405 - Vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, at utslippene fra lufttrafikken øker.
VG170404 Forskerne sier det først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming og hovedsakelig utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass.
BT170404 Norsk petroleumsteknologi kan bidra til å redusere utslippene av klimaskadelige gasser : ¶
AA170404 Forskerne sier det først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming og hovedsakelig utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass.
DB170403 Og målet i 2030 er bare fem prosent lavere enn de faktiske utslippene er i 2020.
DB170403 Norske medier formidlet nylig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet støtter Høyres uttalelse om at utslipp fra norsk oljeindustri fint kan øke de kommende årene, så lenge utslippene går ned i EU.
DB170403 Ideen er at en høy kvotepris vil føre til at bedriftene vil gjøre alle utslippsfremmende tiltak som er billigere enn kvoteprisen, og kan selge kvotene sine, og dermed går utslippene ned.
DB170403 I tillegg velger man et startpunkt som ikke er der utslippene er, men et langt høyere ett, som fører til at man får to nye milliarder kvoter til i overskudd.
DB170403 Climate Action Network, som koordinerer 140 miljø- og utviklingsorganisasjoner i Europa, krever at EU må redusere utslippene med 55 prosent i 2030 i forhold til 1990-nivå for å være på linje med Paris.
DB170403 Utslippene har med andre ord gått fortere ned i Europa enn det kvotesystemet har tatt høyde for.
VG170402 Hva vi gjør i hverdagen kan bidra til å redusere utslippene .
VG170402 Her er forskernes beste råd til hvordan du kan redusere utslippene .
VG170402 Utslippene kommer fra oss ¶
VG170401 Min største bekymring er vår manglende forståelse for de langsiktige konsekvensene utslippene vil ha på organismer og næringskjeder, forteller Andrew Booth, seniorforsker ved SINTEF i Trondheim, til VG.
DB170401 Hun tok avstand fra Cicero, UiOs senter for klimaforskning, som hadde laget en liste over hvor store kutt i utslippene av klimagasser de respektive partienes budsjettforslag ville føre til.
DB170401 Samtidig er det helt nødvendig å fortsette å redusere utslippene fra veitrafikken.
DB170401 Men det vil også bli nødvendig å redusere utslippene i de delene av økonomien som i dag slipper helt unna klimaavgifter, som landbruket, slik Civita tidligere har skrevet om. 5.
DB170401 Likevel er anslaget på hva utslippene blir klart høyere enn klimaforlikets mål for 2020.
DB170401 Fremskrivningene av hva utslippene vil være i 2020 og 2030 er justert ned.
DB170401 For 2020 er anslaget på utslippene justert ned med hele 3 millioner tonn CO2 i forhold til perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2013 av den rød-grønne regjeringen.
DB170401 alle utslipp bortsett fra industri, olje og deler av luftfarten ), må utslippene i 2030 begrenses til 16,5 mill. tonn, mens dagens klimapolitikk spås å gi utslipp på 23,1 mill. tonn.
AA170401 Partiets hovedmål for transportpolitikken er å halvere utslippene innen 2030. ( ©NTB ) ¶
SA170330 Transportsektoren står for over en tredjedel av de samlede norske utslippene .
SA170330 Punkt 1 : Miljødirektoratet har beregnet at utslippene både nasjonalt og globalt går ned med Stortingets vedtak.
SA170330 IEA anslår at biodrivstoff vil gi det største bidraget til å redusere utslippene .
SA170330 Det vil være dyrere og mer komplisert å få ned utslippene fra landbruk og andre deler av ikke-kvotepliktig sektor.
SA170330 Derfor må kuttene bli ekstra store i transportsektoren når utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030.
DB170330 Prosessindustrien skal selv være med på å finne ut hvordan de kan få ned utslippene framover, gjennom et samarbeid som har fått navnet Prosess 21.
DB170330 Ut fra det langsiktige utslippsmålet, som for Sverige er 85 prosent reduksjon i 2045, kan man definere hvor store utslippene kan være underveis.
AP170330 En av verdens største enkeltforurensere er det russiske gigantselskapet Norilsk Nickel, som før jul lovet å redusere utslippene kraftig.
AP170330 Etablerer Prosess 21 for å redusere utslippene fra kraftkrevende industri, også kalt prosessindustri.
AP170330 Og en bedre miljøpolitikk, som kutter utslippene og som verner Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreflaket utenfor Ålesund » ¶
AP170330 Miljødirektoratet har beregnet at utslippene både nasjonalt og globalt går ned med Stortingets vedtak.
AA170330 Forutsetningen er imidlertid at industrien klarer å få ned utslippene , skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet, og også flere bedrifter, uttalte Solberg.
VG170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
VG170329 Og de faktiske utslippene i Norge har gått opp de siste årene.
VG170329 Fant giftstoffer i skolesaker : Her er produktene som ble trukket fra markedet ¶ 1990-nivå ¶ - Utslippene i 2020 vil være omtrent tilbake på 1990-nivå, sier Solberg og legger til at innsatsen fra regjeringen og de to samarbeidspartiene skal ha mye av æren for at det går rett vei.
SA170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
SA170329 Kuttet de snakket om skulle nemlig være fra de reelle utslippene i 2016, og gjaldt ikke fremskrivninger.
SA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
SA170329 I løpet av fire år skal utslippene ned med 3 millioner tonn.
DN170329 - Det er hyggelig hvis klimagassutslippene omsider kommer til å gå litt ned etter tre tiår med brutte klimaløfter, men Regjeringen og støttepartiene har vedtatt at utslippene i 2020 skulle være på maksimalt 47 millioner tonn, sier Hansson.
DN170329 - At utslippene kan gå noe opp i Norge, er en del av det europeiske systemet vi har valgt å slutte oss til, sa Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Terje Lien Aasland for to uker siden.
DN170329 For første gang har regjeringen anslag på at utslippene går ned.
DN170329 - Utslippene i 2020 vil være omtrent tilbake på 1990-nivå, sier Solberg og legger til at innsatsen fra regjeringen og de to samarbeidspartiene skal ha mye av æren for at det går rett vei.
DN170329 Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk.
DA170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DA170329 Kuttet de snakket om skulle nemlig være fra de reelle utslippene i 2016, og gjaldt ikke fremskrivninger.
DA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
DA170329 I løpet av fire år skal utslippene ned med 3 millioner tonn.
BT170329 Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk.
AA170329 Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk.
AA170329 Kina er det landet i verden som slipper ut mest klimagasser, men kineserne har samtidig tatt en ledende rolle i å få bukt med utslippene .
AA170329 De kinesiske løftene går blant annet ut på å minske bruken av kull som kraftkilde i industrien og dermed redusere utslippene av karbondioksid ( CO2 ).
AA170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AA170329 Kuttet de snakket om skulle nemlig være fra de reelle utslippene i 2016, og gjaldt ikke fremskrivninger.
AA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
AA170329 I løpet av fire år skal utslippene ned med 3 millioner tonn.
VG170328 - Konsekvensen vil bli at effektiviteten i Paris-avtalen blir svekket når verdens nest største utslipper ikke bidrar i det internasjonale arbeidet for å kutte utslippene .
VG170328 30% av totale klimagassutslipp, der kullkraftverk er en viktig årsak til utslippene .
DN170328 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig virkemiddel for å begrense den globale oppvarmingen.
DN170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
DN170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.
DN170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.
DB170328 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig virkemiddel for å begrense den globale oppvarmingen. 0 dollar til klimafond ¶
DB170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
DA170328 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig virkemiddel for å begrense den globale oppvarmingen. 0 dollar til klimafond ¶
DA170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
DA170328 * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.
DA170328 Trump avvikler forgjengerens bejublede energiplan, Clean Power Plan, som skulle tvinge kullindustrien til å kutte 32 prosent av utslippene innen 2030.
DA170328 - Clean Power Plan var Obamas signaturplan og det absolutt viktigste elemementet i å få ned utslippene i sektoren som bidrar aller mest til utslipp, nemlig energisektoren.
BT170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
AP170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.
AP170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.
AA170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.
AA170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.
SA170327 Slik blir flyreiser billigere enn de ellers ville ha vært, noe som øker antall flyreiser og dermed utslippene fra flytrafikk.
DB170327 Sammenlignet med utslippene i 2016.
AP170327 Norge må redusere utslippene i transportsektoren for å nå klimapolitiske mål.
BT170325 Da Børge Brende ble miljøvernminister i Bondevik II-regjeringen i 2001, truet han umiddelbart Storbritannia med rettssak for å få stanset utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 fra Sellafield.
AP170324 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
SA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
SA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
SA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
DB170322 De mørkegrønne investeringene er de investeringene som står seg best i et langsiktig perspektiv, som tog og trikk, og fornybar energi, mens lysegrønne prosjekter reduserer utslippene på kortere sikt, som mer effektiv bruk av fossil energi.
AP170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
AP170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AP170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert. 4 ) På TV sa de at norsk skog kan være løsningen på dette.
AA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
SA170321 Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet, der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene .
SA170321 Da er det relevant å nevne at Globiom-rapportens funn innebærer at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO₂ - utslipp som er om lag fire ganger så høye som CO₂ - utslippene fra fossil diesel.
DA170321 sammenlignet med utslippene i 2016.
BT170321 Behovet for å kutte utslippene vil dessuten gjøre at gass både vil erstatte kull og ha en fleksibel funksjon når vind og sol og ikke produserer for fullt, sier Søviknes.
BT170321 Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene .
DA170320 Han sier dette er et av mange tiltak som trengs for å få ned utslippene .
AP170320 Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene .
VG170319 - Vi har nå fått på plass enighet om klima og kampen mot å trekke oljefondet ut av fossil energi kan vi ta en gang i året, men å få til en ramme om utslippene er en viktig kamp.
VG170319 Norge må kutte mer i utslippene hjemme. 3.
DB170319 Vi må jo faktisk ha solide kutt i utslippene i neste periode for å nå 2030-målet om utslippsreduksjon 11 millioner tonn, sier Kaski til Dagbladet.
DB170319 Dette er et stort skip å snu, og det er tidligere beslutninger, fattet under den rødgrønne regjeringa, som gjør at utslippene fortsatt øker.
DB170319 - Vi har gjort flere vedtak som vil kutte utslippene fram i tid.
DB170319 - Vi er allerede igang med å kutte utslippene , blant annet gjennom satsing på biodrivstoff.
DB170319 - Så utslippene har økt med Høyre/Frp-regjeringa, slik SV sier ?
DB170319 - Elvestuen sitter igjen som en Venstre-mann som har støttet en regjering som har økt utslippene .
BT170319 Vi deler engasjementet deres for å få kutt i utslippene , og styrke kompetansen blant lærere.
BT170319 I løpet av kommende stortingsperiode skal de norske utslippene kuttes med minst tre millioner tonn CO₂.
AA170319 I en situasjon der de norske utslippene har økt de siste årene, er det bra at SV nå går foran med tydeligere krav til reduksjon.
AA170319 Det tilsvarer utslippene fra 1,3 millioner privatbiler, men er likevel under 10 prosent av de totale utslippene .
AA170319 Det tilsvarer utslippene fra 1,3 millioner privatbiler, men er likevel under 10 prosent av de totale utslippene.
AA170318 Det er bra på flere måter, men da må vi sørge for å redusere utslippene andre steder, som i transportsektoren, og slutte å fordele nye lisenser til oljeindustrien, sier Haltbrekken. ( ©NTB ) ¶
FV170317 Dermed bedres lønnsomheten og utslippene av klimagasser kan reduseres.
DB170317 Rapporten konkluderer med at det norske vedtaket vil øke utslippene globalt med mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DB170317 Politikerne har bestemt seg for særlig to tiltak som skal få ned disse utslippene raskt : ¶
DB170317 kull reduserer utslippene enormt på lang sikt.
DB170317 Utslippene fra produksjonen av biodrivstoffet vil føre til at kuttene vil lande på rundt 490 000 til 560 000 tonn globalt i 2020, beregner Miljødirektoratet.
DA170317 Norge er blant de få landene i Europa som ikke har klart å kutte i utslippene siden 1990.
DA170317 I kvotepliktig sektor har utslippene økt med over 80 prosent, hovedsakelig på grunn av oljenæringen, svarer Lomelde.
DA170317 - At utslippene kan gå noe opp i Norge, er en del av det europeiske systemet vi har valgt å slutte oss til, sier Aps Terje Lien Aasland.
AA170317 I USA var utslippene de laveste siden 1992, til tross for stor økonomisk vekst siden den gang.
AA170317 Forskningsprosjektet Global Carbon Project anslo i november at utslippene fra fossile brensler og industri i 2016 ville bli på 0,2 prosent.
AA170317 De siste årene har utslippene vært stabile selv om økonomien har vokst.
AA170317 - Dette er absolutt en grunn til optimisme, selv om det er for tidlig å si sikkert om de globale utslippene har nådd toppen, sier IEA-sjef Fatih Birol.
AA170317 Utslippene i Europa lå flatt, mens de økte i mange andre deler av verden.
AA170317 Utslippene falt både i Kina og USA, verdens to største utslippsnasjoner.
DN170316 Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp, har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned.
DN170316 Selv om de største partiene på Stortinget mener det kan være greit at utslippene stiger videre, er ingen av dem klare for å offisielt avlyse 2020-målet. - 2020-målet står ved lag, bekrefter Aasland.
DN170316 Selv om de fire partiene åpner for utslippsøkning, er de opptatt å få på plass tiltak som gjør at utslippene begrenses.
DN170316 Men dette skal skje sammen med EU, og i teorien kan vi nærme oss målet uten å kutte de samlede norske innenlandske utslippene .
DN170316 Det er først og fremst dette systemet som regulerer utslippene fra kvotepliktig sektor - som omfatter industri og oljenæring.
DN170316 Bru satte som betingelse at utslippene må fortsette å falle i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor i Norge, og i kvotepliktig sektor i Europa.
DN170316 - At utslippene kan gå noe opp i Norge, er en del av det europeiske systemet vi har valgt å slutte oss til, sier Aps miljøpolitiske talsperson Terje Lien Aasland.
DB170316 Og aller viktigst, selvsagt : utslippene fra forbrenningen av olje er ikke en del av EUs kvotesystem.
DB170316 Likevel er det ingen av dem som tar inn over seg en helt sentral mangel ved norsk klimapolitikk : Oljevirksomheten vår kan ikke bare måles på utslippene som skjer under produksjon, den må også måles på utslippene den bidrar til når oljen forbrennes.
DB170316 Likevel er det ingen av dem som tar inn over seg en helt sentral mangel ved norsk klimapolitikk : Oljevirksomheten vår kan ikke bare måles på utslippene som skjer under produksjon, den må også måles på utslippene den bidrar til når oljen forbrennes.
DB170316 Andelen av utslippene fra oljen når den produseres er mellom 5 - 25 prosent, avhengig av produksjonsmåte.
DA170316 Tryllemiddelet som SV mener kan føre til et massivt kutt i utslippene i stedet for en fortsatt økning, er klimabudsjetter.
DA170316 På totalt 16 områder er ambisjonen at utslippene skal gå ned ved bruk av ulike virkemidler.
DA170316 Hun tror det er helt nødvendig å konkretisere effekten av klimakuttene og hvordan de skal skje, for å oppnå de høyst påkrevde reduksjonene i utslippene .
DA170316 - Nedgangen i utslippene skyldes målrettet innsats gjennom flere år der de borgerlige partiene hadde makten, og ikke byrådsskiftet som kom i 2015.
BT170316 Vi mener derfor at det blir feil, som flere av de store regionavisene de siste dagene har skrevet, at biodrivstoff vil øke utslippene våre.
BT170316 Vi mener at det er feil, som flere av de store regionavisene de siste dagene har skrevet, at biodrivstoff vil øke utslippene våre.
BT170316 Jeg kan forsikre Guldbrandsen om at dette vedtaket er basert på oppdatert og solid kunnskap om utslippene fra ulike typer drivstoff.
AP170316 « Tidenes klimabudsjett » koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene .
AP170316 Siden 1990 har utslippene i olje- og gassnæringen steget med over 83 prosent.
AP170316 Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp, har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned.
AP170316 Selv om de største partiene på Stortinget mener det kan være greit at utslippene stiger videre, er ingen av dem klare for å offisielt avlyse 2020-målet. - 2020-målet står ved lag, bekrefter Aasland.
AP170316 Selv om de fire partiene åpner for utslippsøkning, er de opptatt å få på plass tiltak som gjør at utslippene begrenses.
AP170316 Men dette skal skje sammen med EU, og i teorien kan vi nærme oss målet uten å kutte de samlede norske innenlandske utslippene .
AP170316 Det er først og fremst dette systemet som regulerer utslippene fra kvotepliktig sektor - som omfatter industri og oljenæring.
AP170316 Bru satte som betingelse at utslippene må fortsette å falle i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor i Norge, der transport - og byggsektorene står for store deler av utslippene , og i kvotepliktig sektor i Europa.
AP170316 Bru satte som betingelse at utslippene må fortsette å falle i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor i Norge, der transport - og byggsektorene står for store deler av utslippene, og i kvotepliktig sektor i Europa.
AP170316 - At utslippene kan gå noe opp i Norge, er en del av det europeiske systemet vi har valgt å slutte oss til, sier Aps miljøpolitiske talsperson Terje Lien Aasland.
AA170316 Hvis resten av Norges kommuner følger Oslos eksempel med et klimabudsjett, kan utslippene halveres inn 2030, mener SV.
AA170316 Hun tror det er helt nødvendig å konkretisere effekten av klimakuttene og hvordan de skal skje, for å oppnå de høyst påkrevde reduksjonene i utslippene .
AA170316 CCS-teknologien kan få ned CO2-utslippene ved at kraftprodusenter og industrianlegg settes i stand til å fange CO2-utslippene fra drift og produksjon slik at utslippene kan lagres under bakken.
VG170315 - Opptrappingsplanen for biodrivstoff kutter utslippene og gir forutsigbarhet for næringslivet.
DN170315 Utslippene til både bensin- og dieselmotorer skal ha blitt jukset med.
DN170315 Svindelen skal særlig gjelde bilmodellene Captur og Clio, der de reelle utslippene er tre ganger så høye som rapportert.
DB170315 Utslippene til både bensin- og dieselmotorer skal ha blitt jukset med.
AA170315 Utslippene til både bensin- og dieselmotorer skal ha blitt jukset med.
VG170314 Problemet var bare at ingen hadde undersøkt om det virkelig ville kutte utslippene .
VG170314 Men på tross av løftet, har ikke utslippene gått ned under fire år med Erna.
VG170314 Biodrivstoff er en del av løsningen når vi skal kutte utslippene fra transport, men palmeblader skal ikke brukes til å skjule at regjeringens dårlige klimapolitikk.
DA170313 Utviklingen gjør Berg til optimist når det gjelder å få ned utslippene fra veitrafikken også.
DA170313 Tunge og lette kjøretøy sto for henholdsvis 14 og 37 prosent av utslippene i hovedstaden i 2015.
DA170313 Nedgangen i de samlede utslippene , fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming.
DA170313 Klimamålene vedtatt av Oslo bystyre, innebærer 50 prosent reduksjon av utslippene innen 2020, sammenlignet med 1990.
DA170313 Innen 2030 skal utslippene ned med 95 prosent.
DA170313 Hun klandrer to partier for den fortsatte veksten i utslippene fra veitrafikken.
DA170313 Disse utslippene utgjør nå over halvparten av Oslos samlede utslipp.
DA170313 Det er den virkelig store utslippskilden, der utslippene har økt kraftig både i Oslo og nasjonalt de siste 30 årene, kommenterer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
DA170313 Dermed sank utslippene ned til det som omtrent var 1991-nivået, ifølge byrådet.
DA170313 Byrådets overordnede strategi for å få ned utslippene fra veitrafikken, er å gjøre det enklere og bedre å reise kollektivt, sykle og gå, stimulere til mer bruk av utslippsfri kjøretøy og redusere biltrafikken med 20 prosent før neste kommunevalg.
DA170313 - Gjennom snart 30 år har de norske utslippene økt, i sterk kontrast til våre vesteuropeiske naboer som har kuttet sine utslipp med opp mot 20 prosent.
DA170313 Utslippene fra veitrafikken har nemlig økt i hovedstaden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for perioden 2013-2015.
DA170313 Utslippene fra veitrafikken gikk derimot opp med 10.000 tonn i samme periode.
AA170313 Og hadde vi fylt hele tanken med det, ville utslippene av klimagasser økt tilsvarende utslippene fra en halv million biler som kjører på fossilt drivstoff, ifølge forsker Bjart Holtsmark i Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170313 Og hadde vi fylt hele tanken med det, ville utslippene av klimagasser økt tilsvarende utslippene fra en halv million biler som kjører på fossilt drivstoff, ifølge forsker Bjart Holtsmark i Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170312 Energi- og vannforbruket går ned, og utslippene likeså, sier Børresen.
VG170311 Snart er det ventet at den nye administrasjonen vil oppheve handlingsplanen for renere energi, som ble innført under Barack Obama, og som begrenser utslippene av drivhusgasser fra blant annet kullkraftverk.
AP170311 Utslippet av radioaktiv stråling er beregnet til rundt 17 prosent av utslippene etter Tsjernobyl-katastrofen i 1986 - historiens verste atomulykke. 120.000 evakuerte har fortsatt ikke fått flytte hjem.
DB170310 Logikken er at bruk av raps til drivstoff fører til at man må lage et nytt jorde til dyrking av matolje et annet sted i verden, og begge disse utslippene tillegges drivstoffet i form av direkte og indirekte arealbruksendringer.
DA170310 Utslippene økte mest fra tungtrafikken i Oslo og Akershus, men også lette kjøretøy bidro samlet sett til en vekst i utslippene mellom 2013 og 2015 i landets to mest folkerike fylker.
DA170310 Selv i Akershus og Oslo, som etter hvert har et betydelig antall elbiler, økte utslippene .
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2, metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2, metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
DA170310 I alle fylker unntatt Finnmark, er utslippene fra veitrafikken på vei opp.
DA170310 I Finnmark var utslippene av klimagasser like store i 2015 som i 2013.
DA170310 Han anbefaler følgende medisin for å unngå en videre vekst i utslippene : ¶
DA170310 Det er en ny oversikt fra Statistisk sentralbyrå som viser at utslippene av klimagasser fra veitrafikken, er på ville veier over hele landet.
DA170310 - Hovedbildet både nasjonalt og i fylkene er at, til tross for en kraftig økning i antallet personbiler de siste årene, har utslippene vært ganske stabile.
DA170310 Utslippene økte mest fra tungtrafikken i Oslo og Akershus, men også lette kjøretøy bidro samlet sett til en vekst i utslippene mellom 2013 og 2015 i landets to mest folkerike fylker.
AP170310 Utslippet av radioaktiv stråling er beregnet til rundt 17 prosent av utslippene etter Tsjernobyl-katastrofen i 1986 - historiens verste atomulykke. 120.000 evakuerte har fortsatt ikke fått flytte hjem.
AP170310 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
DB170309 Hvis drivstoffet produseres i land hvor regnskog hogges for å gjøre plass til mer jordbruksjord, kan utslippene i praksis bli svært høye.
DB170309 Det meste av regjeringens kreative energi brukes på å komme opp med nye forklaringer på hvorfor utslippene aldri går ned som lovet, som regel handler det om at forrige regjering ikke har gjort nok.
DB170309 Denne historien er akkurat nå på vei til å gjenta seg : Regjeringen leverer en Nasjonal Transportplan som vil øke flytrafikken og biltrafikken, uten noen reell plan for hvordan vi kan få ned utslippene .
BT170309 | Tidenes klimabudsjett koster milliarder for bilistene og øker utslippene
BT170309 Nå er vi et halvt år nærmere fristen, og det er blitt greit å øke utslippene .
BT170309 Men i Norge er det greit at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene , ifølge Tina Bru.
BT170309 Hun sier riktignok at « utslippene må synke innen transport, landbruk og resten av det som kalles ikke-kvotepliktig sektor i Norge ».
BT170309 De samlede utslippene fra kvotepliktig sektor i EU og EFTA må gå ned - herunder industri og energiproduksjon.
BT170309 Utslippene må ned.
DN170308 Øker utslippene enda mer de neste årene, blir 2020-målet nærmest pulverisert.
DN170308 Siden begge forutsetningene for tiden er på plass, mener Bru det er akseptabelt at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene .
DN170308 På spørsmål om han da har siktet til de samlede utslippene , eller ikke-kvotepliktig sektor, svarer han " begge deler ".
DN170308 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store kutt i de samlede norske utslippene innen 2020.
DN170308 I tillegg må de samlede utslippene fra kvotepliktig sektor i EU og EFTA-landene gå ned.
DN170308 Hvis de samlede norske utslippene vokser i årene framover, vil ikke det være noen ny utvikling.
DN170308 For det første må utslippene synke innen transport, landbruk og resten av det som kalles ikke-kvotepliktig sektor i Norge.
DN170308 Da kan det være at utslippene i Norge går opp, men at utslippene i EU går ned, sa hun på en pressekonferanse i fjor. ( ©NTB ) ¶
DN170308 Da kan det være at utslippene i Norge går opp, men at utslippene i EU går ned, sa hun på en pressekonferanse i fjor. ( ©NTB ) ¶
DN170308 Aller helst bør utslippene synke i begge sektorene i Norge, understreker Bru.
DN170308 - Hvis mer av verdens aluminiumproduksjon flyttes til Norge fordi produksjonen er renere her, er det veldig positivt - selv om utslippene går opp i Norge, sier Helgesen til NTB.
DN170308 - Det er greit at de samlede norske utslippene stiger så lenge de fortsetter å synke både i ikke-kvotepliktig sektor i Norge, og i europeisk kvotepliktig sektor sett under ett, sier hun til NTB.
DN170308 Utslippene i olje- og gassnæringen har steget med over 83 prosent.
AA170308 Han sier det er positivt at industrien legges til land med strenge klimakrav, men advarer mot at det vil bli mer krevende å omstille næringslivet dersom utslippene i Norge fortsetter å øke.
AA170308 Det var i et intervju med NTB onsdag at Høyres klimapolitiske talskvinne Tina Bru slo fast at det er greit om norske utslipp øker, dersom de samlede utslippene i kvotepliktig sektor i EU, går ned.
AA170308 Det er på tide regjeringspartiet kutter unnskyldningene, gjør jobben sin og reduserer utslippene , sier stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.
AA170308 - Vi har hatt to brede stortingsforlik som har fastslått at utslippene skal ned.
AA170308 - Det er viktig å skape nye arbeidsplasser, selv om det gjør at utslippene øker i Norge.
DN170307 Økningen i de globale utslippene blir trolig på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DN170307 Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt.
DN170307 Men klimaminister Vidar Helgesen ( H ) bekreftet i fjor overfor NTB at det konvensjonelle drivstoffet isolert sett kan øke de globale utslippene .
DN170307 Dette tilsvarer utslippene fra mellom 29.000 og 238.000 personbiler, heter det i rapporten.
DN170307 Dette kan skje til tross for at de norske utslippene isolert sett vil synke når bruken av biodrivstoff trappes opp.
DN170307 Det uttalte formålet med satsingen er å kutte, ikke øke, utslippene av klimagasser.
DN170307 Økningen i de globale utslippene blir på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020, heter det i rapporten.
DN170307 Dette tilsvarer utslippene fra mellom 29.000 og 238.000 personbiler.
DN170307 Det uttalte formålet med satsingen er å kutte, ikke øke, utslippene av klimagasser.
DN170307 Hvert år dannes det rundt 8.000 tonn med mikroplast i Norge, og gummistøv fra bildekk er kilde til over halvparten av utslippene .
DB170307 Om lag halvparten av utslippene stammer fra båthavner og marinaer når båter skal rengjøres og spyles etter endt sesong.
BT170307 | Tidenes klimabudsjett koster milliarder for bilistene og øker utslippene
BT170307 Årlig dannes det rundt 8000 tonn med mikroplast i Norge, og gummistøv fra bildekk er kilde til over halvparten av utslippene .
BT170307 Slike løsninger kan også redusere problemet med utslippene av plasthår som havner i avløpet når vi vasker fleeceklær, sier Helgesen.
AP170307https://www.aftenposten.no/norge/Tidenes-klimabudsjett-koster-milliarder-for-bilistene-og-kan-oke-utslippene-616491b.html | « Tidenes klimabudsjett » koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene
AP170307 | Tidenes klimabudsjett koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene
AA170307 Selv med konvensjonelt biodrivstoff tilsvarer utslippene det halve eller enda mindre av utslippene ved fossilt drivstoff, fortsetter han.
AA170307 Selv med konvensjonelt biodrivstoff tilsvarer utslippene det halve eller enda mindre av utslippene ved fossilt drivstoff, fortsetter han.
AA170307 Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt.
AA170307 Men klimaminister Vidar Helgesen ( H ) bekreftet i fjor overfor NTB at det konvensjonelle drivstoffet isolert sett kan øke de globale utslippene .
AA170307 Dette kan skje til tross for at de norske utslippene isolert sett vil synke når bruken av biodrivstoff trappes opp.
DB170306 Dette skal redusere utslippene av nitrogenoksider til det minimale.
AA170306 Haken ved dette er at klimautfordringen er global og utslippene fra norsk sokkel allerede er del av et felles-Europeisk kvotehandelssystem der det er satt et tak for utslippene .
AA170306 Haken ved dette er at klimautfordringen er global og utslippene fra norsk sokkel allerede er del av et felles-Europeisk kvotehandelssystem der det er satt et tak for utslippene.
AA170306 Faktisk gikk utslippene ned med 4,5 pst.
AA170306 Dette systemet, selv om det er langt fra perfekt, skal sikre at vi får de mest kostnadseffektive kuttene og at utslippene går ned globalt.
VG170305 Vi har gjort mye for at utslippene skal ned, uten at man har måttet sette norsk industri på spill.
AP170304 Ifølge DNV GL kan utslippene av CO₂ kuttes med 40 prosent innen 2040 hvis 28 prosent av den seilende flåten - eller 2750 skip - tar i bruk alternative drivstoffer.
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff.
VG170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
VG170303 EPA ba i november amerikanske olje- og gasselskaper oppgi informasjon om metanutslipp - noe som er nødvendig for å lage nye regler for å redusere utslippene .
VG170303 Utenfor kvotepliktig sektor skal utslippene reduseres med 30 prosent.
VG170303 Det første målet er et kutt i utslippene av klimagasser innen 2030 på minst 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990.
DN170303 Utslippene fra Njord-plattformen varte i en periode på sju år, og til sammen ble det sluppet ut 3.245 tonn.
DB170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DB170303 EPA ba i november amerikanske olje- og gasselskaper oppgi informasjon om metanutslipp - noe som er nødvendig for å lage nye regler for å redusere utslippene .
DB170303 Forskerne anslår at de ekstra, ulovlige utslippene fra disse bilene vil føre til at 1200 mennesker dør tidligere enn de ellers ville gjort.
DA170303 Illustrasjonsfoto : Kent Skibstad / NTB scanpix ¶ Utslippene fra Njord-plattformen varte i en periode på syv år, og til sammen ble det sluppet ut 3245 tonn.
DA170303 Skal norsk industri henge med, må de få ned utslippene nå, mener Vidar Helgesen.
DA170303 Det betyr at vi må kutte utslippene i industri i Europa, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), som var til stede i Brussel under ministermøtet tirsdag.
AA170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
AA170303 EPA ba i november amerikanske olje- og gasselskaper oppgi informasjon om metanutslipp - noe som er nødvendig for å lage nye regler for å redusere utslippene .
AA170303 Utslippene fra Njord-plattformen varte i en periode på sju år, og til sammen ble det sluppet ut 3.245 tonn.
DN170302 Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg.
DB170302 Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg.
AP170302 Tross alt vil et helt livs kildesortering neppe veie opp for utslippene på én eneste flyreise tur-retur Bergen.
AA170302 Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
DB170301 Kommunen har et ønske om å redusere utslippene til byen med 45 prosent innen 2020.
DN170228 Ifølge OECD vil investeringene redusere utslippene av karbondioksid med 457 millioner tonn de første 30 årene.
BT170228 Vi må redusere utslippene og antallet flyreiser.
BT170228 Men utslippene skal økes.
BT170228 Klimaeffekten fra nordmenns flyreiser er større enn utslippene fra personbiltrafikken.
BT170228 Vi må redusere utslippene og antallet flyreiser.
BT170228 Men utslippene skal økes.
BT170228 Klimaeffekten fra nordmenns flyreiser er større enn utslippene fra personbiltrafikken.
DA170227 Under rettsforhandlingene argumenterte flyplassens representanter for at en tredje rullebane ville redusere utslippene som følge av mer effektive avganger og ankomster.
DA170227 Mulighetene for å ta i bruk solcellepaneler og elektriske kjøretøy ved flyplassen, ble også nevnt som mulige virkemidler for å redusere utslippene .
DA170227 Etter tre dager med rettsforhandlinger, konkluderte de tre dommerne med at økningen i flytrafikken som følge av en tredje rullebane, ville føre til en uakseptabel stor økning i utslippene av CO₂ i Østerrike.
AA170227 Utslippene fra lastebilene i Posten, Bring og Asko er ventet å øke igjen i 2017 etter fjorårets utslippsreduksjon.
VG170226 Utenfor kvotepliktig sektor skal utslippene reduseres med 30 prosent.
VG170226 Men jeg er enig i at den er for svak til å redusere utslippene raskt nok.
VG170226 Det første målet er et kutt i utslippene av klimagasser innen 2030 på minst 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990.
VG170226 Han vil imidlertid ikke stille dieselbiler opp mot utslippene fra aggregatene.
VG170226 Fordi det er så mange av dem, og fordi utslippene fra nye dieselbiler i kulde er langt høyere enn oppgitt, fra fire til 20 ganger høyere.
VG170226 - Når anleggsmaskiner slipper ut klimagasser tilsvarende tre fjerdedeler av alle personbilene i Oslo, så er det på tide å gjøre noe med de utslippene , sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zero til VG.
VG170226 - Utslippene bør derfor være enkelt og raskt å bli kvitt.
VG170226 Rees sier at Oslopakke 3-avtalen vil få ned utslippene , men at det fortsatt er mange som vil slite med høy luftforurensning i Oslo.
VG170226 - En lavutslippssone vil bidra til at utslippene i 2018 og 2019 blir kraftig redusert.
BT170226 NO2 utslippene stammer i all hovedsak fra biltrafikken.
BT170226 I fjor ble kunnskapen anvendt i en studie for Bergen og omland havnevesen, for å studere hva som skjer med utslippene fra skip som ligger ved kai i Bergen havn.
BT170226 De lokale utslippene av luftforurensing kommer i hovedsak fra biltrafikk, vedovner eller skip.
AP170226 » Det er riktig at utslippene fra transportselskapene som gruppe vil gå opp igjen, men utslippene fra ASKO isolert sett vil fortsette å gå ned i 2017, ifølge selskapet.
AP170226 » Det er riktig at utslippene fra transportselskapene som gruppe vil gå opp igjen, men utslippene fra ASKO isolert sett vil fortsette å gå ned i 2017, ifølge selskapet.
AP170226 Posten/Bring med miljøsjef Colin Campbell ( i midten ) har som mål å redusere utslippene fra kjøretøyparken med 40 prosent innen 2020.
AP170226 Mens utslippene fra tungbilene gikk kraftig ned i fjor, går de i 2017 betydelig opp igjen hos flere av transportkjempene, som i 2016 hadde tilgang på det anbefalte biodrivstoffet HVO.
AP170226 I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi « Mens utslippene fra tungbilene hos Posten/Bring og Asko gikk kraftig ned i fjor, går de i 2017 betydelig opp igjen.
AP170226 I 2017 kommer vi til å øke vi utslippene av CO₂, konstaterer Campbell.
AP170226 Faktisk er utslippene fra kjøttproduksjonen større enn hele biltrafikken.
AA170226 Ifølge rapporten er den desidert største kilden slitasje av bildekk som står for cirka 4500 tonn, eller nær halvparten av de totale utslippene .
DB170224 At svært mange mennesker må kutte utslippene sine for å få virkning, betyr nettopp at hver og en av oss må gjøre vårt.
DA170221 - At noen norske felt har lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden spiller liten rolle all den tid 90 prosent av utslippene skjer når oljen og gassen brukes.
DA170218 Han viser til at transport står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme, og peker på at det fortsatt legges opp til at reiselivsveksten skal komme innen de mest fossilintensive formene for transport, særlig cruise og fly.
AA170218 Været har mye å si for hvor mye utslippene påvirker byens befolkning.
AA170218 Jørgensen sier han føler en forpliktelse til å få ned utslippene fra skipsbesøkene og påpeker at « vi som jobber i Bergen havn puster inn den samme luften som andre bergensere ». ( ©NTB ) ¶
BT170217 Direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier landstrøm er et viktig satsingsområde i arbeidet med å senke utslippene av klimagasser.
BT170217 - Utslipp fra biler foregår på bakkenivå, og har dermed høyere innvirkning på mennesker, mens utslippene fra cruiseskipene foregår mange etasjer over hodene våre.
BT170217 Den konkluderte med at elve-forskriften ville kuttet utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år, skriver nettstedet Inside Climate News.
DB170216 Nå må vi sette tusener på tusener i arbeid for å få ned utslippene av klimagasser før det er for sent.
DB170216 Det er ei bru mellom de umiddelbare behovene som de fleste har, for gode og trygge jobber - og det behovet som alt levende liv har for å få ned utslippene av klimagasser.
DN170215 I tillegg må forbruk og produksjonsmetoder legges om for å redusere utslippene av klimagasser.
DN170215 Det hevdes at høye avgifter fører til at utslippene flyttes et annet sted.
DN170215 De økte utslippene av klimagasser er i stor grad knyttet til menneskelig aktivitet.
DB170215 Reduserer utslippene
DA170215 Transport står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme.
DB170214 Disse menneskeskapte utslippene er riktignok mye mindre enn de naturlige, men over tid har denne menneskeskapte ubalansen gjort at konsentrasjonene har steget med ca 40% siden den industrielle revolusjonen.
AP170214https://www.aftenposten.no/osloby/Her-er-seks-miljotiltak-Oslo-partiene-i-stor-grad-er-enige-om-614975b.html Innen 2020 er målet til byrådet at utslippene i Oslo kuttes med 60 prosent.
AP170214 Innen 2020 er målet til byrådet at utslippene i Oslo kuttes med 60 prosent.
AP170214 Innen 2020 er målet til byrådet at utslippene i Oslo kuttes med 60 prosent.
DA170213 - Restaurering kan redusere utslippene og bidra til klimatilpasning og flere leveområder for truede arter, svarer Holte.
DA170213 - Reduserer utslippene
AP170212 Regjeringen er i ferd med å innse at det krever store skritt å redusere utslippene , sier Isbrand Ho, administrerende direktør i BYD.
VG170211 - California har innført et kvotehandelssystem for å få ned utslippene , og har også en sterkt incentivordning for fornybar energi.
DA170211 For at det skal bli mulig å holde utslippene fra transportsektoren selv på 2015-nivået, må det iverksettes « et bredt spekter av politikk og tiltak », også i byene, påpekes det i den nye rapporten fra ITF.
DB170210 I år 2015 var utslippene vokst til ca 35 000 Gt.
DB170210 I 1950 var utslippene ca 500 Gt.
DB170210 Dette blir en vekst på mer enn 600 %, mens utslippene altså har vokst med 30 %.
DB170210 Benestad forsvarer Klimapanelets politiske konsensus som hevder at naturlig variasjon ikke lenger gjør seg særlig gjeldende og at utslippene av CO2 er den dominerende faktoren.
AP170210 FOTO : Olav Olsen ¶ 63 prosent av utslippene i Oslo kommer fra transport.
AP170210 En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.
AP170210 FOTO : Olav Olsen ¶ 63 prosent av utslippene i Oslo kommer fra transport.
AP170210 En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.
AP170209 Jeg håper at det Storbritannia gjør for å redusere utslippene er noe resten av Europa også tar lærdom av, sa Statoil-sjef Eldar Sætre til Aftenposten under Statoils kapitalmarkedsdag i London tirsdag.
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud, reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene .
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud, reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene .
DN170202 Hun viser til at Norge har vedtatt at utslippene av klimagasser skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
DB170202 Men vi mener at det er mye viktigere og haster mer å få på plass tiltak for å hindre de store utslippene .
DB170201 CO2-konsentrasjonene ( x0 ) startet fra 280 ppm, mens de menneskeskapte utslippene i utgangspunkt var ganske lave.
DB170130 Samtidig skal vi kraftig redusere utslippene av klimagasser, og bevege oss mot et lavutslippssamfunn i 2050.
BT170130 Selve reisen står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme.
SA170129 Selv om utslippene fra oljeproduksjon kan variere fra land til land så betyr ikke dette at noen olje kvalifiserer til hedersbetegnelsen « klimavennlig ».
SA170129 DEBATT : Brorparten av utslippene fra olje kommer ikke under produksjon, men når olja brennes til sist i verdikjeden.
SA170129 Brorparten av utslippene fra olje kommer ikke under produksjon, men når olja brennes til sist i verdikjeden.
AP170126 Miljøorganisasjoner frykter at Keystone-prosjektet vil bidra til å øke utslippene av klimagasser og frykter lekkasjer og forurensning.
SA170124 Hvis alle kjøretøy i Norge benyttet seg av et elektrisk bilvarmesystem, kunne vi redusert utslippene betydelig.
SA170124 | " Hvis alle kjøretøy benyttet seg av et elektrisk bilvarmesystem, kunne vi redusert utslippene betydelig " ¶
SA170124 Miljøorganisasjoner frykter at Keystone-prosjektet vil bidra til å øke utslippene av klimagasser og frykter lekkasjer og forurensning.
DB170124 Miljøorganisasjoner har fryktet at Keystone-prosjektet ville bidra til å øke utslippene av klimagasser, og også øke risikoen for lokale miljøproblemer som følge av mulige lekkasjer.
DB170124 Miljøorganisasjoner frykter at Keystone-prosjektet vil bidra til å øke utslippene av klimagasser og frykter lekkasjer og forurensning.
BT170124 Miljøorganisasjoner frykter at Keystone-prosjektet vil bidra til å øke utslippene av klimagasser og frykter lekkasjer og forurensning.
AP170124 Miljøorganisasjoner frykter at Keystone-prosjektet vil bidra til å øke utslippene av klimagasser og frykter lekkasjer og forurensning.
BT170123 Norge skal kutte utslippene kraftig og er helt avhengig av smarte bygg for å få det til.
AP170123 De reelle utslippene fra dieselbiler er et komplekst felt der det har vært mangel på kunnskap og der politikken må endres etter hvert som ny kunnskap kommer til.
BT170122 Men om en antar at utslippene fra denne sektoren må reduseres med 40 prosent fra dagens nivå, og at halve bidraget kommer ved å erstatte gassturbiner med elektrisk energi fra fornybare kilder, vil det være behov for ny elektrisk energi i størrelsesorden 6 TWh/år, altså omtrent like mye som for personbilene.
BT170122 Det er kanskje ikke så rart, for i 2015 var status at utslippene var større enn i 1990.
BT170122 Det er derfor naturlig å se på hva en kan gjøre med utslippene fra disse to sektorene.
SA170119 Utslippene fra kvotepliktig sektor i EUs kvotesystem skal kuttes med 43 prosent innen 2030 sammenliknet med utslippene i 2005.
SA170119 Resultatet er at utslippene fra norsk sokkel er langt lavere enn tilsvarende produksjon andre steder i verden.
SA170119 Den høye utslippsprisen for næringen er en viktig grunn til at utslippene fra næringen i dag er vesentlig lavere enn de ellers ville vært.
SA170119 Utslippene fra kvotepliktig sektor i EUs kvotesystem skal kuttes med 43 prosent innen 2030 sammenliknet med utslippene i 2005.
DN170119 Det begynner med andre ord å nærme seg en dobling, selv om utslippene de globale utslippene de siste årene har flatet ut ¶
DN170119 Det begynner med andre ord å nærme seg en dobling, selv om utslippene de globale utslippene de siste årene har flatet ut ¶
VG170118 Problemet er at bilprodusentene har lært seg hvordan de skal få bilene gjennom godkjenningen, uten at utslippene faktisk er lavere, sier han.
VG170118 Men siden vi fikk den anbefalingen, har kravene for godkjenning av NOx-utslipp gått ned, mens de faktiske utslippene er de samme.
SA170117 For å få ned utslippene må vi ha to parallelle satsninger som begge er viktige.
AP170117 UTSKIFTNING : NLF mener Euro VI-motorer har redusert utslippene med 90 prosent sammenlignet med tidligere generasjoner tunge kjøretøy.
DB170116 Kravene om laboratorietester har gitt et helt urealistisk lavt inntrykk av hvor store utslippene er.
AP170116 - Ja, for selv om deres utslipp gjør mindre skade på klimaet, så er utslippene mye mer skadelige helt lokalt enn bensinutslipp.
AP170115 - Den kåringen var omstridt, sier Slagsvold Vedum, som viser til at Sp har en « praktisk klimapolitikk der man kombinerer målet om å få ned utslippene med en politikk som går ut på å skape arbeidsplasser.
AP170115 - Den kåringen var omstridt, sier Slagsvold Vedum, som viser til at Sp har en « praktisk klimapolitikk der man kombinerer målet om å få ned utslippene med en politikk som går ut på å skape arbeidsplasser.
AP170115 Her får hun svar på hva politikerne vil gjøre for å få ned utslippene .
DN170112 Utslippene fra bilene var høyere under vanlig kjøring enn under utslippstester, ifølge EPA.
DB170112 Ifølge South China Morning Post fører også de kinesiske utslippene til problemer i Hong Kong.
AP170111https://www.aftenposten.no/osloby/De-forste-elbussene-kommer-til-Oslo-i-november---sjekk-om-din-linje-far-elbuss-612762b.html Lydnivået blir imidlertid langt lavere, og utslippene mindre.
AP170111 Lydnivået blir imidlertid langt lavere, og utslippene mindre.
DB170110 I tillegg har studien kun sett på partikkelforurensning ( svevestøv ) - ikke på alle de andre utslippene fra biltrafikk ( og andre forurensingskilder, som vedfyring ) som bidrar til luftforurensning ( primært NOx og SO2 ).
DB170110 Da reduserer man utslippene av sotpartikler drastisk ».
DB170110 Utslippene fra utendørs biltrafikk sprer seg åpenbart ut over et mye større område enn utslipp fra stearinlys som står inne i en leilighet.
DB170109 Vi vet at en stor del av utslippene våre knyttes til forbruk og hvordan vi lager ting.
DB170107 Dersom USA trekker seg fra Parisavtalen, blir det vanskeligere for verden å redusere utslippene av klimagasser nok til å hindre at havet stiger med fra en til fire meter i løpet av inneværende århundre.
DB170107 Utslippene fra kvotepliktig sektor i EUs kvotesystem skal kuttes med 43 prosent innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2005.
DB170107 Utslippene fra kvotepliktig sektor i EUs kvotesystem skal kuttes med 43 prosent innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2005.
DB170107 Utslippene fra enkeltfelt kan være høyere eller lavere.
SA170105 Transportsektoren står for de største utslippene av klimagasser utenfor kvotepliktig sektor i Norge.
AP170105 Straff, bøter og skatt skal få utslippene ned ¶
DB170102 Statsminister Erna Solberg sa da at bilpakka - med blant annet økte drivstoffavgifter - på kort sikt ville redusere utslippene med omlag 0,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
AP161231 Derfor må utslippene kuttes raskt for at vi skal få lengre tid på oss til omstillingen.
AP161231 Utslippene faller mer i Kina, USA og Europa enn de øker i India, Afrika og Sør-Amerika.
VG161230 Men utslippene per krone produsert har vi nesten halvert siden 1990.
VG161230 Innenlands derimot, øker utslippene , stort sett på grunn av energien vi bruker på å ta opp olje og gass.
VG161230 De betyr at de totale utslippene blir høyere enn de kunne ha vært.
VG161230 Utslippene per innbygger har falt med rundt 10 prosent siden 2005.
VG161227 Formål : Ikke bare redusere utslippene , men også fjerne gamle utslipp ¶
AP161202https://www.aftenposten.no/verden/Over-natten-forbod-statsministeren-de-storste-pengesedlene-Resultatet-er-kaos_-bankkoer-dognet-rundt-og-avlyste-bryllup-610233b.html India vil rammes hardt av klimaendringene - samtidig øker utslippene deres eksplosivt ¶
AP161103 Han gikk inn for å kutte utslippene fra kullfyrte kraftverk med 32 prosent innen 2030.
BT161005 Regjeringen er preget av en stor erkjennelse av at utslippene må ned, sier han.
BT161005 - På den andre siden står vi i et teknologiskifte som er helt formidabelt og som muliggjør større kutt i utslippene enn de vi så for oss for bare noen år siden, understreker han.
BT161005 Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene , forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Videre jobbes det med et deponigassanlegg fra den nedlagte søppelfyllingen på Grønmo, som skal redusere utslippene med 8.000 tonn.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Transport står for 63 prosent av utslippene i Oslo.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Her er byrådets klimaplan : Vil kutte 50 prosent av utslippene innen 2020 ¶
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Dette skal redusere utslippene med 30.000 tonn.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Det er beregnet et kutt i utslippene på 27.000 tonn fra dette.
AP160924 » « Gass er viktig for europeisk forsyningssikkerhet, men har også en sentral rolle for å få ned utslippene . » « Den største utfordringen er at alternativet til gass kommer til å være kull, som vil gi betydelig større utslipp.
AP160913https://www.aftenposten.no/norge/Statoil-dropper-elektrifisering-pa-Castberg-feltet-604451b.html Utslippene vil da blir 270.000 tonn CO₂ per år, som utgjør 2 prosent av det årlige utslippet fra norsk sokkel i dag.
AP160902 Visste du at vi nordmenn kaster 100 millioner kroner rett i søpla hvert år ? 12 ) Utslippene øker ikke ¶
SA160504 Lobbyistene er opptatt av at utslippene pr. i dag ikke går ned om man lar være å bruke energien fra et forbrenningsanlegg.
SA160504 Et fjernvarmeanlegg har lang levetid, klimasituasjonen krever at utslippene blir kuttet.i ¶
SA160504 Dette stemmer ikke, i Oslo regner det nye byrådet med utslippene fra både den fossile delen i avfallet og fra tilført fossil energi.
SA160504 De er sterkt opptatt av å redusere disse utslippene , et av tiltakene de nå utreder er en løsning for CO2-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud.
SA160421 Statistikken blir bedre over natta, selv om utslippene egentlig øker.
SA160421 Men i de syv årene som har gått, har utslippene økt.
SA160421 Dette er skuffende når vi vet hvor mye det haster med å komme i gang med effektive tiltak som kan kutte utslippene .
SA160421 Dermed blir statistikken bedre over natta, selv om utslippene egentlig øker.
SA160404 Problemet for bilprodusentene er at den nye testen vil gjøre at de målte utslippene øker med rundt ti prosent, sammenlignet med testen som brukes i dag.
SA160404 Han tror også at produsentene som ikke klarer kravene, vil slite med å få sympati, ettersom flere andre trolig vil få utslippene tilstrekkelig ned.
BT160404 Problemet for bilprodusentene er at den nye testen vil gjøre at de målte utslippene øker med rundt ti prosent, sammenlignet med testen som brukes i dag.
BT160404 Han tror også at produsentene som ikke klarer kravene, vil slite med å få sympati, ettersom flere andre trolig vil få utslippene tilstrekkelig ned.
DN160223https://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/02/23/0910/Verdenshavene/havnivet-stiger-raskere-enn-p-2800-r-og-akselererer De to studiene konkluderer med at innen utgangen av dette århundret vil havnivået stige med mellom 28 og 131 centimeter avhengig av de videre utslippene av klimagasser.
AP160220https://www.aftenposten.no/osloby/Slik-gikk-det-da-smabarnsfamilien-droppet-bilen-10749b.html Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier : Skal kutte 60 prosent av utslippene innen 2020 med ny klimastrategi ¶
AP160218 Utslippene har økt siden 1990 : Nå skal de dramatisk ned.
AP160218 Utslippene har økt siden 1990 : Nå skal de dramatisk ned.
AP160217 Det er en utbredt misoppfatning at ettersom klimaet har endret seg betydelig i jordens historie, så betyr ikke de menneskeskapte utslippene noe.
AP160217 | Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier innen 2020 ¶ Utslippene i Oslo skal kuttes med 60 prosent på fire år - og fjernes helt innen 2030.
AP160217 Transportforskeren kan naturlig nok ikke uttale seg om de andre tiltakene som kan få ned klimagassutslippene, men tror det også blir krevende å få ned utslippene med 60 prosent ( fra dagens nivå ) innen 2020.
AP160217 Transport står for 63 prosent av de totale utslippene i Oslo.
AP160217 Endrede reisevaner er trolig noe av det folk flest vil merke mest på kroppen, men like viktig er nok utfasing av oljefyr i bygg, CO2-lagring på Klemetsrud, varetransporten og utslippene fra anleggssektoren.
AP160217 Anleggsmaskiner står for nesten en fjerdedel av utslippene fra transport.
AP160217 - Jeg er samferdsels- og miljøbyråd, men store deler av utslippene ligger under andre sektorer.
AP160204 Dette var foreslått i en tidligere runde, men byrådet har konkludert med at det ikke er stor nok forskjell mellom utslippene på nye og gamle biler til å gi noen unntak. 10.
AP160202https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-kommunen-gjore-og-ikke-gjore-for-bedre-byluft-9777b.html Likevel er utslippet av NOx fra cruiseskip under ti prosent av utslippene i Oslo.
AP160202https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-kommunen-gjore-og-ikke-gjore-for-bedre-byluft-9777b.html Likevel er utslippet av NOx fra cruiseskip under ti prosent av utslippene i Oslo.