BT171021 Nå skal båten drives av hydrogen som kun har vann som eneste utslipp .
VG171020 Tre norske selskaper har jobbet i flere år med å utvikle metoder for å fange CO2 fra sin industriproduksjon, og dermed stoppe utslipp av hundretusenvis av tonn av klimagassen slik de gjør nå.
SA171020 Elven Bellundur i Bangalore er forurenset som følge av industrielt utslipp .
SA171020 Derfor bør en og samme CO2-skatt som funksjon av eget totalt utslipp per capita innføres i alle land både på utvinning og forbruk.
SA171020 Altså, jo høyere CO2-utslipp et land totalt har, jo høyere CO2-skatt bør betales for å bidra til ytterligere utslipp globalt.
SA171020 Prinsippet om at lavere utslipp gir lavere avgift bør derfor bestå.
DB171020 Gjennom hemmelige arbeidsgrupper skal den tyske bilindustrien ha blitt enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, hevdet Der Spiegel.
DA171020 - Han er rett person til å lede arbeidet med å utvikle Statoil som et bredt energiselskap, med en klar strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp , fortsetter han. 14 millioner ¶
AP171020 Elven Bellundur i Bangalore er forurenset som følge av industrielt utslipp .
AP171020 Uendrede samlede utslipp
AP171020 Tallene viser at oppgitt gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler på bensin og diesel sank fra et gjennomsnittlig CO₂-utslipp på 142 gram/km i 2008 til 98 g/km i fjor.
AP171020 Statistisk sentralbyrås tall viser at utslipp fra veitrafikken samlet og samlede utslipp fra personbiler særskilt var uendret fra 2008 til 2015.
AP171020 Statistisk sentralbyrås tall viser at utslipp fra veitrafikken samlet og samlede utslipp fra personbiler særskilt var uendret fra 2008 til 2015.
AP171020 Men en nedgang i gjennomsnittlig oppgitt utslipp pr. km på 30 prosent er vanskelig å etterspore i tallene for faktiske, samlede utslipp, til tross for mange år med sammenhengende fall.
AP171020 Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund sier bransjen er godt kjent med avviket mellom oppgitte utslippsdata for de ulike modellene og faktiske utslipp ved bruk av bilen.
AP171020 For veitrafikk var fallet i utslipp rundt 3,6 prosent fra 2015 til 2016.
AP171020 En viktig årsak til uendret samlet utslipp, til tross for mange års fall i oppgitt utslipp for nye biler, kan være at antall kjørte kilometer øker i takt med inntektsveksten og befolkningsveksten.
AP171020 En viktig årsak til uendret samlet utslipp , til tross for mange års fall i oppgitt utslipp for nye biler, kan være at antall kjørte kilometer øker i takt med inntektsveksten og befolkningsveksten.
AP171020 km på 30 prosent er vanskelig å etterspore i tallene for faktiske, samlede utslipp , til tross for mange år med sammenhengende fall.
AP171019 Elvestuen understreker at det er viktig for Stortinget å ha en fri og reell behandling av feltutbygginger, ikke minst for å sikre elektrifisering og dermed mindre miljøfarlig utslipp .
VG171017 De sjekker blant annet om det kan ha vært utslipp fra lokale bedrifter som ligger høyere opp langs elven, men hittil har de ikke noe godt svar på mysteriet.
DA171017 LES OGSÅ : - Vi har satt strenge krav til utslipp
DA171017 - Det er riktig at det ikke har vært mange store ulykker, men det har vært vedvarende utslipp av kjemikalier.
DA171017 - Det er riktig at det ikke har vært mange store ulykker, men det har vært vedvarende utslipp av kjemikalier.
AP171017 Greenpeace har rangert 17 av verdens ledende teknologiselskaper på tre områder : Kutt i utslipp ved bruk av fornybar energi, gjenbruk av materialer og fjerning av farlige stoffer i produksjonen.
AP171017 I statsbudsjettet for 2018 skriver Regjeringen at den de senere årene har « gjennomført en betydelig omlegging av engangsavgiften for å stimulere til en bilpark med lavere utslipp ».
AP171017 I første halvår i år ligger gjennomsnittlig utslipp enda lavere.
AP171017 Halvert utslipp pr. km ¶
AP171017 Det ligger an til at nesten hver femte nye personbil i år er en bil med null utslipp .
AP171017 Beregningen av engangsavgiften er lagt om for å stimulere folk til å kjøpe biler med lavere utslipp .
AA171017 Strømprodusentene vil likevel få krav om lavere utslipp , og regjeringen forsikrer at den vil overholde Australias forpliktelser i Parisavtalen.
SA171016 Volumet av utslipp av CO2 er det samme som før utbyggingen av sol- og vindkraft.i ¶
SA171016 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 47 g/km CO₂. 7,9 mg/km NOx ¶
FV171016 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 47 g/km CO₂. 7,9 mg/km NOx ¶
DA171016 Selskapets utslipp av klimagasser har gått ned med 52 prosent siden 2006.
DA171016 Selskapets utslipp av klimagasser har gått ned med 52 prosent siden 2006.
AP171016 Er det overhodet mulig, når utslipp fra norsk oljeproduksjon utgjør cirka 500 millioner tonn i året, tilsvarende 10 ganger våre nasjonale utslipp ?
AP171016 Er det overhodet mulig, når utslipp fra norsk oljeproduksjon utgjør cirka 500 millioner tonn i året, tilsvarende 10 ganger våre nasjonale utslipp ?
AP171016 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 47 g/km CO₂. 7,9 mg/km NOx ¶
BT171015 Uten å gå i detaljer vil hver sparte kilometer kjøring gi mindre utslipp , som igjen sparer miljøet.
AP171015 | Statoil har lave utslipp sammenlignet med andre oljeprodusenter Bjørn Otto Sverdrup ¶
AP171015 Vi måler disse, og rapporterer utslipp til myndigheter, i egne årsrapporter og til den internasjonalt anerkjente CDP-basen.
AP171015 Statoil har lave utslipp sammenlignet med andre oljeprodusenter, fordi vi lenge har vært opptatt av utslipp og tror det er viktig for vår konkurranseevne.
AP171015 Statoil har lave utslipp sammenlignet med andre oljeprodusenter, fordi vi lenge har vært opptatt av utslipp og tror det er viktig for vår konkurranseevne.
AP171015 Lave utslipp er viktig for vår konkurranseevne.
AP171015 oktober gode spørsmål om våre utslipp og ber om at vi forklarer disse nærmere.
DB171013 Det betyr nok en sesong med utslipp av skadelige fluorforbindelser.
AA171013 Det overordnede målet er å kutte EUs samlede utslipp av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
AA171013 - Vi samarbeider med utbyggere, leverandører og forskningsmiljøer for å få ned utslipp fra utbyggingene, sier Gustavsen.
VG171012 Dersom de ikke-ladbare hybridbilene ilegges engangsavgift basert på utslipp og vekt på linje med andre som benytter tradisjonelt drivstoff, vil spesielt Toyota og Lexus komme dårlig ut.
VG171012 - Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp .
VG171012 Ikke-ladbare hybridbiler vil dermed ilegges engangsavgift basert på utslipp og vekt på linje med øvrige kjøretøy som benytter tradisjonelt drivstoff.
DN171012 Vekt og utslipp er de to største komponentene i utregningen av avgifter på bilimport i Norge.
DN171012 Vekt og utslipp er de to største komponentene i utregningen av avgifter på bilimport i Norge og avgiftendringen betyr at regjeringen i realiteten innfører en engangsavgift for elbiler, selv om den ikke vil slå ut for alle.
DN171012 I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen at dette målet kan nås tre år før tiden, det vil si i 2017, på grunn av det nye avgiftsregimet som belønner nullutslippsbiler og biler med lavt utslipp .
DN171012 - Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp .
AP171012 - Derfor vil det å øke vrakparten være et godt signal til forbrukerne, og et incentiv for å kjøpe en bil med lavere utslipp .
AA171012 I november i fjor spådde Hauge at Venstre trolig ville fortsatt budsjettforhandlingene som da pågikk dersom regjeringen hadde kommet med andre gode tiltak som kutter utslipp .
AA171012 De øker for eksempel bevillingene til veibygging, og øker flere steder hvor man vet at det vil komme økte utslipp .
AA171012 Da er det veldig uklart hvor de skal klare å kutte utslipp , sier hun.
AA171012 - Jeg lurer på helheten i budsjettet, på om de vil klare å følge opp målene om å kutte utslipp i Norge.
AA171012 - Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp .
DB171011 Det skal heller ikke foreslå tiltak for å kutte utslipp , spesifikke tilpasninger til endret klima, eller endringer av oljepolitikken eller oljeskattesystemet.
DA171011 Menneskeskapte utslipp av klimagasser er høyst sannsynlig en viktig grunn til at klimaet vest i USA er blitt varmere og tørrere.
DA171011 - Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp .
DA171011 - Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp .
AA171011 Menneskeskapte utslipp av klimagasser er høyst sannsynlig en viktig grunn til at klimaet vest i USA er blitt varmere og tørrere.
VG171010 Uttalelsen kommer i kjølvannet av at sjefen for den amerikanske miljøetaten EPA, Scott Pruitt, mandag sa at han vil signere et lovforslag som skal avvikle et av Barack Obamas viktigste klimatiltak - den såkalte Clean Power Plan som hadde som formål å senke utslipp fra kullfyrte kraftverk.
VG171010 Likevel : Halvparten sier at de ikke en gang vil betale én dollar ( åtte kroner ) på strømregningen for å sørge for lavere utslipp .
VG171010 Bang understreker at flertallet av republikanere tviholder på at klimaproblemet ikke finnes, til tross for at klimaforskningen blir stadig sikrere på sammenhengen mellom utslipp og oppvarming.
DN171010 Vi skal gjøre to ting : Både utvinne miljøvennlig olje og gass med lave utslipp og bygge mer fornybar energi, sier han.
DN171010 I selve utvinningen er våre utslipp halvparten av det globale gjennomsnittet.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 - Med en vekst i flytrafikken på 41 prosent mot 2030, vil likevel 30 prosent innblanding av biodrivstoff bidra til 15 prosent reduksjon i absolutte utslipp , svarer Lothe.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
AA171010 Abe selv innledet valgkampen tirsdag i Fukushima, som ble rammet av omfattende kjernefysiske utslipp etter at nedsmeltingen av en atomreaktor i 2011.
AA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
SA171009 Forbruk : 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 118 g/km CO₂. 23,9 mg/km NOx ¶
FV171009 Forbruk : 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 118 g/km CO₂. 23,9 mg/km NOx ¶
BT171009 Forbruk : 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 118 g/km CO₂. 23,9 mg/km NOx ¶
AP171009 Forbruk : 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 118 g/km CO₂. 23,9 mg/km NOx ¶
DB171006 Regjeringen har ikke vist vilje til å kutte utslipp raskt nok.
DB171006 FNs klimapanel har anslått at vi bare kan fortsette med dagens utslipp i fire år til før vi sprenger målet om 1,5 grader.
DB171006 Det tryggeste vil alltid være å kutte utslipp så raskt og effektivt som mulig.
DB171006 Det er rett og slett ikke fysisk mulig for et samfunn å kutte utslipp så raskt.
DA171006 - Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser departementet.
AA171006 - Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser departementet.
DA171005 I Dagsavisen i går uttalte Miljødirektoratet at de « har satt strenge krav » til Statoils utslipp ved brønnboringen på Vikingbanken.
DA171004 - Miljødirektoratet har satt strenge krav til utslipp av borekaks ved Tune Statfjord, forsikrer avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.
DA171004 | - Vi har satt strenge krav til utslipp
DA171004 Tillatelsen som Statoil har fått, innebærer også tommelen opp for utslipp av borekaks, knuste steinmasser fra avgrensningsbrønnen, sammen med vannbasert borevæske.
DA171004 Statoil har dessuten søkt om og fått innvilget utslipp av 15 tonn kjemikalier i såkalt gul kategori.
DA171004 Les også : Miljødirektoratet og Statoil tror tobisen vil klare seg : - Vi har satt strenge krav til utslipp ¶ | - Vi har satt strenge krav til utslipp
DA171004 - Miljødirektoratet har satt strenge krav til utslipp av borekaks ved Tune Statfjord, forsikrer avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.
DA171004 Tillatelsen som Statoil har fått, innebærer også tommelen opp for utslipp av borekaks, knuste steinmasser fra avgrensningsbrønnen, sammen med vannbasert borevæske.
DA171004 Statoil har dessuten søkt om og fått innvilget utslipp av 15 tonn kjemikalier i såkalt gul kategori.
DA171004 Les også : Miljødirektoratet og Statoil tror tobisen vil klare seg : - Vi har satt strenge krav til utslipp ¶ | - Vi har satt strenge krav til utslipp ¶
AP171004 Flyflåten vår er oppgradert med nye fly, noe som også betyr mindre utslipp , sier Lönnblad.
AA171003 Utslipp fra frakteskip per tonn fraktet gods kan utgjøre under 20 prosent av tilsvarende utslipp fra en lastebil over samme distanse.
AA171003 Utslipp fra frakteskip per tonn fraktet gods kan utgjøre under 20 prosent av tilsvarende utslipp fra en lastebil over samme distanse.
SA171002 Forbruk : 0,58 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 152 g/km CO₂. 60,2 mg/km NOx ¶
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2, går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2, går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
BT171002 Forbruk : 0,58 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 152 g/km CO₂. 60,2 mg/km NOx ¶
AP171002 CO2-utslippet til en bil måles i gram per kilometer, og gjennomsnittlig utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september var 71 gram per kilometer.
AP171002 - Nedgangen bidrar til historisk lave utslipp .
AP171002 Forbruk : 0,58 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 152 g/km CO₂. 60,2 mg/km NOx ¶
NL170929 Vi oppnår 0-vekst i utslipp uten å kvele biltrafikken.
NL170929 Det er positivt at luftforurensning og utslipp fra bilene skal reduseres.
NL170929 Bileierne har også betalt selv for en utvikling av bilmotorene til elbiler, hybrider og vanlige biler med langt lavere utslipp enn tidligere.
NL170929 0-vekst i utslipp er ikke lengre det samme som 0-vekst i biltrafikk.
AA170929 Målet er å stanse bruk og menneskeskapte utslipp av kvikksølv, sier han.
AA170929 Aller størst utslipp er det Kina som har.
NL170928 Kravet ligger 25 % lavere enn dagens utslipp .
VG170927 Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.
DB170927 Og selv hvis vi klarer å begrense oss til 20 år med utslipp er sjansen for å lykkes bare rundt 66 prosent, ifølge forskerne.
AA170926 52-åringen er en av verdens fremste miljøjurister og får årets hederspris « for å ha avslørt utslipp av miljøgifter som har pågått gjennom tiår, sikret rettferdighet for folk som er berørt av miljøgifter og for å ha skapt presedens for effektiv regulering av helse- og miljøfarlige stoffer ». ( ©NTB ) ¶
DN170925 ¶ Vårt poeng er ganske enkelt at utslipp av CO2 fra forbrenning av olje produsert fra norsk sokkel ikke har noen større forurensende effekt enn forbrenning av olje fra andre steder i verden, skriver artikkelforfatterne.
DB170925 Blant landene er Storbritannia, Irland, Tyskland og Frankrike - som er blant landene i Europa som står for mest utslipp .
DB170924 Og for det andre fordi systemet for kvotehandel har gjort det mulig for Norge å sette relativt ambisiøse utslippsmål uten at det har lagt noen demper på oljeindustriens muligheter til å øke sine utslipp .
DB170924 Det gir et totalt « budsjett » for utslipp som kan fordeles på ulike måter i tid og rom.
DB170923 Flaggskipet i tysk økonomi, bilindustrien, er avslørt i den store « diesel-skandalen » hvor bilfabrikkene er knepet i juks med utslipp .
DB170923 Om ikke annet så burde det være i USAs interesse - America First - å kutte i utslipp av klimagasser etter to veldig ødeleggende stormer i USA på kort tid.
DB170923 For mennesker som tar kunnskap på alvor går det ikke an å melde seg ut av Paris-avtalen om utslipp som ødelegger klimaet.
DN170921 President Xi Jinping har tidligere slått hardt ned på ulovlige utslipp .
DB170921 Det er på høy tid å gå vekk fra suicidale utslipp .
DA170921 - Jeg skulle selvsagt ønske at vi fikk en regjering som var på lag med storbyene, men vi må nok bare jobbe enda hardere for å få Høyre og klimafornekterne i Frp til å innse at mange av løsningene på Norges utslipp , finnes i bedre og grønnere storbypolitikk, fortsetter han.
DA170921 - I noen tilfeller, som i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø benyttes restavfall til fjernvarme, og bidrar derfor til at miljøskadelige utslipp fra ved- og oljefyring reduseres.
AP170920 Det er et middel til å skape best mulig inneklima med minst mulig virkemidler og å oppnå god komfort med lave utslipp , sier Hegli.
AP170920 I tillegg sparer vi miljøet for utslipp , fordi folk ikke trenger å kjøre til ulike offentlige kontorer eller sende mengdevis med papirer i posten, forklarer Kaljulaid.
AP170920 Hun mener digitaliseringen er nødvendig både for at myndighetene skal henge med i utviklingen som skjer i næringslivet og blant teknologiinteresserte innbyggere, samt at det både kan spare klimaet for utslipp og velferdsstatene for penger.
AP170920 I tillegg sparer vi miljøet for utslipp , fordi folk ikke trenger å kjøre til ulike offentlige kontorer eller sende mengdevis med papirer i posten, forklarer Kaljulaid.
AP170920 Hun mener digitaliseringen er nødvendig både for at myndighetene skal henge med i utviklingen som skjer i næringslivet og blant teknologiinteresserte innbyggere, samt at det både kan spare klimaet for utslipp og velferdsstatene for penger.
NL170919 Å elektrifisere den norske kystfiskeflåten vil redusere utslipp tilsvarende 100 000 personbiler, og gi norsk matfisk et miljømessig konkurransefortrinn.
NL170919 For sjømatnæringen vil lavere utslipp gi en konkurransefordel i et marked som vil kreve bedre dokumentasjon av hele verdikjeden.
NL170919 Dette bidrar til en fergerevolusjon med lavere utslipp og en overfart uten lukt, støy eller vibrasjoner.
DB170919 Omstillingen av norsk økonomi må fortsette og Norge må få flere bein å stå på, vi må investere for å kutte utslipp og samtidig skape bærekraftige verdier.
DB170919 Det Trump ikke snakket om var Israel-Palestina konflikten, Parisavtalen om utslipp av klimagasser, som det fortsatt er uklart om USA støtter.
DA170919 Det er på høy tid å gå vekk fra suicidale utslipp .
DA170919 - Det har vært altfor ensidig oppmerksomhet rundt å redusere bispedømmenes utslipp knyttet til bil og fly.
AA170919 Det er på høy tid å gå vekk fra suicidale utslipp .
AA170919 - Det har vært altfor ensidig oppmerksomhet rundt å redusere bispedømmenes utslipp knyttet til bil og fly.
SA170918 Forbruk : 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 23,8 mg/km NOx ¶
NL170918 Videre arbeides det med å redusere bruk av engangsbestikk, plastflasker, plastposer og utslipp fra kosmetikk, tekstiler, maling og bildekk.
NL170918 Vi trenger holdningsendringer i befolkningen for å redusere utslipp av plast til havmiljøet.
NL170918 Når noen sier at norske utslipp fra olje og gass siden 1990 fram til 2015 har økt med 83 prosent, kan du kontre lett med punkt nummer én : Norsk olje og gass er mest klimavennlig - så da er det bare 83 prosent klimavennlig utslippsøkning !
FV170918 Forbruk : 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 23,8 mg/km NOx ¶
DB170918 Store utslipp i olje ¶
DB170918 - Denne sektoren står for en så stor del av Norges utslipp at også små seire her er viktige.
DB170918 Store utslipp i olje ¶
DB170918 - Denne sektoren står for en så stor del av Norges utslipp at også små seire her er viktige.
DB170918 Han har skapt usikkerhet med sin isolasjonisme og motstand mot frihandel, sitt nei - eller ja ? - til Paris-avtalen om utslipp av klimagasser, sine skudd fra hofta, i form av Twitter-meldinger, og sitt krigshissende språk overfor Nord-Korea.
DB170918 Vi trenger ikke kutte utslipp for å ta historisk ansvar, men for å unngå massive naturkatastrofer med en infrastruktur som ikke tåler dem.
BT170918 Forbruk : 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 23,8 mg/km NOx ¶
AP170918 Forbruk : 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 23,8 mg/km NOx ¶
AA170918 Overvik blir et negativt prosjekt miljømessig med store utslipp av klimagasser og den type utvikling som vi bør bort fra.
AA170918 Det vil også kunne gjøre området mer attraktivt for barnefamilier og andre som ellers ville ha bosatt seg lenger unna sentrum, med økt trafikk og utslipp som resultat.
VG170917 Ikke mange kjente til bruk av negative utslipp , og mange reiste spørsmål de neste årene.
VG170917 Ideen om å skape negative utslipp - altså fange og lagre CO₂ fra luften - ble født i ¶ 1998, men ideen fikk først luft under vingene i 2007 da det ble laget en klimamodell som viste at dersom en la slike negative utslipp inn i regnestykket, kunne målet om å begrense temperaturstigningen til to grader Celsius nås.
VG170917 Ideen om å skape negative utslipp - altså fange og lagre CO₂ fra luften - ble født i ¶ 1998, men ideen fikk først luft under vingene i 2007 da det ble laget en klimamodell som viste at dersom en la slike negative utslipp inn i regnestykket, kunne målet om å begrense temperaturstigningen til to grader Celsius nås.
VG170917 En av disse kalles såkalt negative utslipp - som innebærer fjerning av CO₂ som allerede er sluppet ut i atmosfæren.
VG170917 Det er vel og bra, men skal vi nå målene satt i Parisavtalen, krever det såkalte negative utslipp - at vi fjerner CO₂ som allerede er sluppet ut i atmosfæren, og fjerner det i stor skala.
VG170917 - Så du mener at hele ideen om negative utslipp - å fjerne CO₂ som er i atmosfæren - er urealistisk - teknisk, politisk og økonomisk ?
VG170917 - Det finnes i dag noen få tekniske innretninger som fjerner CO₂ fra utslipp - dels i USA, dels i Norge.
SA170917 Det sies at de har større utslipp enn flyene og bilene våre.
AP170917 Det sies at de har større utslipp enn flyene og bilene våre.
DN170915 Norge er det første industrilandet som har ratifisert en klimaavtale som skal redusere utslipp av HFK-gasser.
DN170915 - Kigali-avtalen er trolig den enkeltstående klimaavtalen som kutter mest utslipp , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170915 - Kigali-avtalen er trolig den enkeltstående klimaavtalen som kutter mest utslipp , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
DA170915 * Kutte utslipp og skape vekst i industrien med ny teknologi og fangst og lagring av CO2.
VG170914 * Høsten 2015 innrømmet Volkswagen ( VW ) at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.
VG170914 * BMW er anklaget for å ha hatt et hemmelig samarbeid med VW og Daimler om blant annet utslipp fra dieselbiler.
DB170913 Hun legger til at oljefondet har klare forventninger til selskapene det investeres i, blant annet rapportering av utslipp og om hvordan selskapene jobber mot offentlige myndigheter og andre policy-utviklere i forhold til klimareguleringer.
DB170913 ( Dagbladet ) : En ny rapport fra InfluenceMap rangerer selskapene i verden som i størst grad påvirker reguleringer som kan føre til mindre utslipp av klimagasser.
DN170912 | Effektivisering gir lavere utslipp
SA170911 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO2. 4,8 mg/km NOx ¶
NL170911 15% av verdens utslipp - Norge for ca. 1,2 promille.
DN170911 I tillegg har Kinas utslipp av klimagasser vokst til å bli verdens største.
DA170911 SV : Vil gjøre Norge fritt for fossile utslipp innen 2040.
DA170911 Men de strever med å forstå hvordan partiene faktisk skal kutte utslipp .
DA170911 KrF : Vil kutte norske utslipp med 40 prosent innen 2030.
BT170911 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO2. 4,8 mg/km NOx ¶
AP170911 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO2. 4,8 mg/km NOx ¶
AA170911 I tillegg har Kinas utslipp av klimagasser vokst til å bli verdens største.
DB170910 Fram til i dag er det så godt som ingen land som har ønsket å redusere sine egne utslipp .
DB170910 Den globale klimapolitikken vi har i dag - kvotemarkeder der rike land kan betale fattige land for å redusere sine utslipp i stedet for å kutte selv - var det Norge som tok initiativ til på 90-tallet.
DB170909 Til statsministre og andre som tror kvotekjøp er like bra som utslippskutt : Når norske bedrifter kjøper klimakvoter for sine utslipp , fører det dessverre ikke til tilsvarende utslippskutt andre steder.
DB170909 For det første må vi kutte våre egne utslipp .
VG170908 Vil du ha lavere CO2 utslipp , så slutt å fly !
NL170908 Norges klima-politiske forpliktelser pålegger oss reduserte utslipp av klima-gasser, og etter hvert null-utslipp, fra transportsektoren.
NL170908 Dette vil gi reduserte utslipp i størrelsesorden 100 000 til 500 000 tonn CO2-ekvivalenter per år.
DB170908 I byrådserklæringen heter det at de vil « holde lokale utslipp som svevestøv under helsemyndighetenes anbefalinger ».
DB170908 Klimadebatten fikk god plass, og seerne fikk både nyanser i utslipp , avgifter og industri.
DA170908 Juliana i dette tilfellet rettssaken « Juliana mot De Forente Stater », der en gruppa barn har saksøkt myndighetene for å være ansvarlige for utvinning av fossilt brennstoff, og derved forårsaket utslipp som medfører klimaendringene.
AP170908 Hvis Norge fortsetter å kutte utslipp i den farten som Erna og Jonas har gjort til nå, så vil det ta 2000 år før vi er en nullutslippsnasjon.
DN170907 Produksjonen var energikrevende og ga store utslipp .
DN170907 Produksjonen var energikrevende og ga store utslipp .
DN170907 Når vi feller et tre, tar vi i CO 2 - regnskapet ut karbonet fra « banken » og fører det opp som et CO 2 utslipp .
DB170907 SV har som eneste parti lagt fram en helt konkret plan for hvordan vi kan kutte utslipp i neste fireårsperiode.
AP170907 Karbonbudsjettet for 1,5 grader er brukt opp på fem til ti år med dagens utslipp .
NL170906 Sitat : « Mye av vannressursene er bygget ut, og derfor er vindkraften viktig, » og påpeker et behov for produksjon mer fossilfri energi med formål å redusere utslipp .
DN170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad, hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
DA170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad, hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
DA170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad, hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
AA170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad, hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
NL170905 Det finnes nå en overveldende dokumentasjon på at utslipp av drivhusgasser gir global oppvarming.
DN170905 Johan Sverdrup-feltet ligger nå an til å klare fem prosent av gjennomsnittlige utslipp i verden fra produksjonen og en break even-pris på 20 dollar per fat, sier Søviknes.
DN170905 I tillegg kommer miljøhensyn - både utslipp og faren for at høy leteaktivitet kan fortrenge gradvis omstilling og i stedet ende med en kjempesmell for næring og arbeidsplasser når etterspørselen blir borte.
DA170905 De vil ha slutt på at forskjellene i makt og rikdom øker, og de vil ha en klimapolitikk som kutter utslipp allerede i neste periode, sier Lysbakken.
AP170905 De vil ha slutt på at forskjellene i makt og rikdom øker, og de vil ha en klimapolitikk som kutter utslipp allerede i neste periode, sier Lysbakken i en e-post til Aftenposten.
AA170905 - De vil ha slutt på at forskjellene i makt og rikdom øker, og de vil ha en klimapolitikk som kutter utslipp allerede i neste periode, fremholder han.
AA170904 | Merkel vil gjøre mer for å kutte utslipp fra biler ¶
AA170904 Tysklands statsminister Angela Merkel vil doble størrelsen på et fond som skal brukes til å kutte skadelige utslipp fra dieselbiler i tyske byer.
AA170904 I dag handler det om å kutte utslipp av klimagasser og bekjempe de farlige klimaendringene som utgjør en alvorlig trussel mot framtida vår.
AP170903 Kina, India og USA står alene for nesten 50 % av verdens utslipp, men det som er viktig er at 60 % av deres utslipp kommer fra kull.
AP170903 Kina, India og USA står alene for nesten 50 % av verdens utslipp , men det som er viktig er at 60 % av deres utslipp kommer fra kull.
VG170902 Vi betaler tross alt allerede i tråd med utslipp og kjørelengde gjennom drivstoffavgiften, skriver han i en sms til VG.
SA170902 Forbruk : 1,14 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 259 g/km CO₂. 17,6 mg/km NOx ¶
BT170902 Forbruk : 1,14 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 259 g/km CO₂. 17,6 mg/km NOx ¶
AP170902 Forbruk : 1,14 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 259 g/km CO₂. 17,6 mg/km NOx ¶
FV170901 Forbruk : 1,14 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 259 g/km CO₂. 17,6 mg/km NOx ¶
DB170831 Vi vet at i løpet av vår levetid så må verdens klimagassutslipp ikke bare komme i null, men kanskje også i negative utslipp , hvis vi skal lykkes med å holde klimautslippene på et nivå vi kan håndtere, sier hun.
DB170831 Hvis vi skrur av i Norge, så øker man produksjonen i andre regioner, som har langt høyere utslipp fra sin produksjon enn det vi har i Norge.
DB170831 Da får man et insentiv til at feltene med høye utslipp fases ut.
DB170831 - Mitt poeng er at når verden trenger olje og gass, så bør vi produsere den der det er lavest mulig c02 utslipp i produksjonen.
DB170831 Å få bedre og mer effektiv trafikkflyt og mindre utslipp fra kjøretøyene vil hjelpe oss i å nå det overordnede målet om reduksjoner i de totale utslippene, og samtidig gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken.
DB170831 Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) kan nå rapportere at utslipp for alle nye biler solgt i første halvår i år er 86g co2 per km.
DB170831 Min visjon er at de veiene vi nå bygger vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp .
DB170831 Jeg har selv vært på kjøretur med lastebil, utstyrt med notatblokk og drivstoffmåler, og har sett hvordan kjøremønster og infrastruktur påvirker drivstofforbruk og utslipp .
DB170831 Gjennomsnittsbilen i daglig trafikk på våre veier er kjøpt i 2006, og utslipp for nye biler den gang var 177g co2 per km.
DB170831 Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.
DB170831 Du står i kø, stopper og akselererer om hverandre, noe som er svært ugunstig for både drivstofforbruk og utslipp .
DB170831 Dette er blant annet godt dokumentert i SINTEF-rapporten « Miljømessige konsekvenser av bedre veier » fra 2007, og man har solid forskningsbasert belegg for at et moderne stamveinett vil gi færre ulykker, og videre at bedre veistandard er positivt for miljøet på grunn av reduserte utslipp av klimagasser og helseskadelige NOx-forbindelser.
DB170831 Det betyr at i 2025 vil gjennomsnittsbilen ha halverte utslipp i forhold til i dag, bare på grunn av den teknologiske utviklingen.
DB170831 Utslipp av miljø- og helseskadelige gasser følger samme mønster som drivstofforbruket.
DB170831 Utslipp av miljø- og helseskadelige gasser følger samme mønster som drivstofforbruket, og i køkjøring hvor man bruker mye drivstoff per kilometer, vil utslippet av klimagasser være høyt.
DA170831 Vi risikerer derfor fire nye år med vekst i flytrafikken innenlands, og dermed større utslipp .
DA170831 På den andre siden er den svært oppløftende : vi kan kutte utslipp som monner om vi reduserer flytrafikken noe.
DA170831 De store partiene vedtar ambisiøse mål for utslippskutt med den ene hånda, og fører en transportpolitikk designet for større utslipp med den andre.
DA170830 Flere oljeselskaper, deriblant Exxon Mobil og Shell, melder om forurensende utslipp på grunn lagringstanker som er blitt ødelagt av vannmassene.
DA170830 - Økte utslipp
AA170830 Flere oljeselskaper, deriblant Exxon Mobil og Shell, melder om forurensende utslipp på grunn lagringstanker som er blitt ødelagt av vannmassene.
AA170830 Samtidig står transport for nær en fjerdedel alle utslipp av CO2 i Norge og verden.
DB170829 Brann- og redningsetaten i East Sussex mener det er høyst usannsynlig at det dreide seg om utslipp av klorgass.
DB170829 ( Dagbladet ) : 133 strandgjester nær Eastbourne i England ble søndag sendt til sykehus etter at de begynte å kaste opp og svi i øynene som følge av et ukjent kjemisk utslipp i lufta.
DB170829 133 strandgjester til sykehus etter mystisk kjemisk utslipp
AA170829 Statoil har fram til nå ikke hatt noen utslippsgrenser ved Mongstad, men nå skjerper myndighetene kontrollen med utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter fra det store oljeraffineriet, melder NRK.
AA170829 Resultatet kan føre til at Statoil kan bli pålagt begrensninger på utslipp , noe de altså ikke har hatt fram til nå.
SA170828 Forbruk : 0,72 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 167 g/km CO₂. 17,2 mg/km NOx ¶
NL170828 Skap heller internasjonal interesse for å legge press på USA og Europa til å redusere sine utslipp fra kull og skitne olje-kvaliteter.
NL170828 Med fasit i hand kan vi se at både borgelige og sosialistiske regjeringer i Norge har bidratt til økte utslipp .
NL170828 Det er for eksempel minst sagt betimelig at vi som tilhører den absolutte eliten i verden også står for halvparten av verdens utslipp ?
NL170828 NSR har valgt å vektlegge miljømessige hensyn ved utslipp av gruveavfall i Repparfjord, og at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
DB170828 Redningsselskapet RNLI har opplyst at det « trolig dreier seg om et gassholdig utslipp » i lufta som kom inn over land og som rammet et betydelig antall personer på stranda og på klippene.
DB170828 Brann- og redningsetaten i East Sussex mener det er høyst usannsynlig at det dreide seg om utslipp av klorgass, selv om strandgjester har sagt at de merket klorlukt.
DA170828 Vi har vist at vi kan føre en klimapolitikk som både skaper arbeidsplasser og kutter utslipp .
DA170828 Vi har kraftig økt bevilgningene til en lang rekke klimatiltak, Norge har vært en bidragsyter til å få på plass Parisavtalen og vi har laget et felles rammeverk med EU for å kutte utslipp .
AP170828 | Over 130 til sykehus etter ukjent kjemisk utslipp ved britisk strand ¶ 133 strandgjester nær Eastbourne i England ble sendt til sykehus etter at de begynte å kaste opp og svi i øynene som følge av et ukjent kjemisk utslipp i luften.
AP170828 | Over 130 til sykehus etter ukjent kjemisk utslipp ved britisk strand ¶ 133 strandgjester nær Eastbourne i England ble sendt til sykehus etter at de begynte å kaste opp og svi i øynene som følge av et ukjent kjemisk utslipp i luften.
AP170828 Redningsselskapet RNLI har opplyst at det « trolig dreier seg om et gassholdig utslipp » som kom inn over land og rammet et betydelig antall personer.
AP170828 Brann- og redningsetaten i East Sussex mener det er høyst usannsynlig at det dreide seg om utslipp av klorgass, selv om strandgjester har sagt at de merket klorlukt.
AP170828 Året etter, i 2030, skal utslipp fra sektoren ha blitt redusert med ca. 40 prosent.
AP170828 Forbruk : 0,72 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 167 g/km CO₂. 17,2 mg/km NOx ¶
VG170826 Kun Estland og Russland har høyere utslipp per innbygger i Europa.
DB170826 Vi skal nå målet om 40 prosent kutt i utslipp innen 2030.
DN170825 Volkswagen innrømmet i 2015 at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.
DN170825 Foruten fare for ulykker og utslipp frykter Maggs også at noen av skipene som trafikkerer Nordøstpassasjen, vil benytte tyngre og mer forurensende drivstoff, noe som kan forurense snø og is og bidra til ytterligere issmelting.
DB170825 Maggs viser til faren for ulykker, samt at utslipp av svart karbon skal skitne til snø og is.
AA170825 Volkswagen innrømmet i 2015 at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.
AA170825 Foruten fare for ulykker og utslipp frykter Maggs også at noen av skipene som trafikkerer Nordøstpassasjen, vil benytte tyngre og mer forurensende drivstoff, noe som kan forurense snø og is og bidra til ytterligere issmelting.
DB170824 Fra 1966 til 2012 er det registrert fire utslipp - hvert av dem i størrelsesorden 2,6-3,4 kubikkilometer vann. 3,4 kubikkilometer vann tilsvarer 3400 milliarder liter.
DB170824 Bare enkelte utslipp i Argentina og USA har vært støtte, og det største noensinne skjedde ved Hubbard-isbreen i Alaska i 1986, da 5400 milliarder liter vann ble sluppet ut.
DB170824 - Modellen kan med en viss sikkerhet beregne når neste utslipp kommer.
AP170824 En undersøkelse gjort av Europaparlamentet i 2015 viste at shippingindustrien er en av de raskest voksende kildene til utslipp av drivhusgasser.
DB170823 - Både Helsedirektoratet og FNs klimapanel anbefaler redusert kjøttforbruk som virkemiddel mot livsstilssykdommer og utslipp av klimagasser.
AA170823 Den viktigste saken de neste fire årene er å få kutte utslipp her hjemme.
AA170823 - Skal vi unngå dramatiske klimaendringer må land som Norge kutte sine utslipp .
AP170822 Mindre utslipp og støv ¶
AP170822 Utslipp av NOx, beregnes til 48 tonn årlig i dag, men vil bli redusert til 350 kilo.
VG170821 Risikoen for fremtidige utslipp er for stor.
VG170821 - Arbeiderpartiet har lagt fram en troverdig plan for hvordan vi kan skal kutte 40 prosent i norske utslipp innen 2030 i tråd med Parisavtalen.
NL170821 Når man ser på et gitt scenario for utslipp ( et scenario er en kurve som viser en tenkt utvikling av utslippene for de neste århundrene ), så er det betydelige usikkerheter i temperaturprojeksjonene.
NL170821 Dette kunne vi nok ha kommet fram til uten matematikk, men vi trenger også tallfestete mål for hvor effektive mulige endringer i disse intensitetene vil være til å redusere utslipp , og vi må vite hvordan endringer av en intensitet kan påvirke de andre.
DN170821 I april fikk Volkswagen ordre om å betale 2,8 milliarder dollar i USA for å ha jukset med utslipp - i tillegg til halvannen milliard i en annen sak mot USAs regjering og 11 milliarder på å kjøpe tilbake biler og tilby annen kompensasjon.
DB170821 Vi må kutte våre egne utslipp .
DB170821 Deres utslipp har ikke gått opp, men det har arbeidsledigheten.
DB170821 Da gjelder det å ikke drite seg ut mens man kutter sine egne utslipp .
AA170819 De siste årene har advarslene mot konsekvensene av våre utslipp og forbruk av natur bare blitt sterkere.
NL170818 Tenk hvor mye samfunnet sparer på at folk bidrar til mindre utslipp i lokalmiljøet og samtidig bedrer sin egen helse.
DB170818 - Det er de minste partiene som uttrykker at de vil ta størst ansvar i det Norge og verden må gjennom for å kutte utslipp .
DB170818 Hennes regjering legger til rette for massive nye utslipp fra norsk sokkel, med rekordmange utlysninger av nye letearealer - på toppen av alt i stadig mer sårbare naturområder som Arktis.
DB170818 Denne sommeren har det kommet nye forskningsrapporter som viser at vi bare har tre år igjen med dagens utslipp hvis vi skal klare å nå klimamålene.
VG170817 Vi bidrar til å nå klimamålet ved stadig å finne løsninger som gir mindre utslipp .
NL170817 Av våre ti spørsmål gjentar vi her to det skulle være lett å svare på, to om samferdsel, en sektor der det er mulig å kutte utslipp raskt. 1.
DA170816 Derfor er noe av det mest ironiske i norsk politikk, at Frp er det partiet som på den ene siden er mest opptatt av å begrense antall flyktninger som kommer til Norge, og samtidig minst opptatt av å kutte utslipp .
DA170816 Den andre grunnen til at vi bør holde liv i diskusjonen om verdens flyktningkrise, er at vi bidrar til å forverre den på sikt, gjennom våre utslipp av klimagasser.
NL170815 De virker ikke interessert i å kutte utslipp fra Norges største utslippssektor.
DB170815 Og vi har gått inn i en avtale med EU om å kutte 40 prosent i utslipp i 2030 - en avtale Ap og Sp sår tvil om å binde seg til dersom de kommer i regjering.
DB170815 Med Høyre, Frp, V og KrF går nemlig utslippene i Norge nedover, 1 prosent ned fra 2015-16, og 3,6 prosent ned i utslipp fra veitrafikken.
AP170815 Økt fortetting bidrar samtidig til mindre privat transport, et utvidet kollektivtilbud, som betyr mindre utslipp av klimagasser og redusert lokal forurensning.
AP170815 Byfortetting kan gi bedre folkehelse og mindre utslipp av klimagasser, men også økt kriminalitet og større sosiale forskjeller.
AP170815 Økt fortetting bidrar samtidig til mindre privat transport, et utvidet kollektivtilbud, som betyr mindre utslipp av klimagasser og redusert lokal forurensning.
AP170815 Byfortetting kan gi bedre folkehelse og mindre utslipp av klimagasser, men også økt kriminalitet og større sosiale forskjeller.
DN170814 Brannen hos resirkuleringsbedriften Revac i Vestfold i 2014 medførte omfattende utslipp av farlige stoffer.
DN170814 - Muligheten for høy fortjeneste er stor, men faren for skader på miljøet også er stor, noe denne saken viser, sier han og legger til at man neppe har sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.
DN170814 - Det gir oss et unikt utgangspunkt for å elektrifisere andre samfunnssektorer og dermed kutte utslipp av klimagasser, sier Ulseth.
AA170814 « Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden.
AA170814 « Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden.
AA170814 « Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden.
AA170814 Vedfyring i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv og utgjorde 44 prosent av de norske utslippene, ifølge SSB.
AA170814 - Det gir oss et unikt utgangspunkt for å elektrifisere andre samfunnssektorer og dermed kutte utslipp av klimagasser, sier Ulseth.
DB170813 Dessuten er det mer plasskrevende og tyngre å frakte, noe som fører til større utslipp fra transport.
AP170813 | Utslipp av opptil 35.000 fat olje utenfor Kuwait ¶
DN170812 Sist uke inngikk den tyske regjeringen en avtale med bilindustrien om å redusere utslipp for fem millioner tyske dieselbiler, som et første steg for å legge utslippskandalen bak seg.
DN170812 Schulz foreslo også strengere overvåking av nye bilers utslipp for bilprodusentene.
DN170811 Hauge poengterer at på den faste plassen er det strukket 400 meter med kabel for å gi landstrøm som har vært en av Bellonas kampsaker for å få ned utslipp .
DB170811 Høstens budsjettdebatt endte i en krangel om hvordan man beregner utslipp , istedenfor en debatt om klimatiltak.
DB170811 Bruken av fossile brensler vil gå ned, i takt med målene for kutt i utslipp og i takt med stadig rimeligere fornybare løsninger.
VG170810 * 1 Trakk USA ut av Parisavtalen, som skal sørge for å redusere verdens utslipp av klimagasser. * 1 Innenfor miljø og klima har presidenten også gått tilbake på en rekke ting hans forgjenger, Barack Obama, innførte.
DN170810 | Hydrogen uten utslipp
DA170810 Transport er en av sektorene med aller høyest utslipp i Norge, og hvor vi må kutte aller mest.
DN170809 Det kommer også fram at de foreslåtte og prosjekterte feltene vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag, og at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp .
DN170809 Det kommer også fram at de foreslåtte og prosjekterte feltene vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag, og at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp.
DB170809 Samtidig kommer det fram at Norges foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag.
DB170809 Lundberg mener rapporten vider betydningen av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon og at den understreker viktigheten av å fase ut oljeindustrien.
DB170809 GLOBALE UTSLIPP : Grafen viser grad av endring av globale utslipp innenfor et spekter på 1,5- eller 2-gradsscenarier, sammenlignet med utslipp fra norske utbygde eller ikke-utbygde olje- og gassfelt.
DB170809 GLOBALE UTSLIPP : Grafen viser grad av endring av globale utslipp innenfor et spekter på 1,5- eller 2-gradsscenarier, sammenlignet med utslipp fra norske utbygde eller ikke-utbygde olje- og gassfelt.
DB170809 GLOBALE UTSLIPP : Grafen viser grad av endring av globale utslipp innenfor et spekter på 1,5- eller 2-gradsscenarier, sammenlignet med utslipp fra norske utbygde eller ikke-utbygde olje- og gassfelt.
DB170809 Etter at toppen er nådd, er målet at utslippene skal synke raskt nedover mot « balanse » mellom utslipp og fjerning av klimagasser i siste halvdel av århundret.
DB170809 Det kommer også fram i rapporten at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp .
DA170809 Det kommer også fram at de foreslåtte og prosjekterte feltene vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag, og at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp .
DA170809 Det kommer også fram at de foreslåtte og prosjekterte feltene vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag, og at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp.
DA170809 Venstre : Vil at de som forurenser skal betale, ha et grønt skatteskifte der skatter og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatter og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser økes, og at all planlegging og investeringer skal resultere i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050.
AP170809 Det kommer også fram at de foreslåtte og prosjekterte feltene vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag, og at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp .
AP170809 Det kommer også fram at de foreslåtte og prosjekterte feltene vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag, og at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp.
SA170807 Forbruk : 0,38 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 101 g/km CO₂. 88 mg/km NOx ¶
FV170807 Forbruk : 0,38 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 101 g/km CO₂. 88 mg/km NOx ¶
DN170807 Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp .
DN170807 Der mor og far er ansvarlige for halvparten av klimagassutslippene fra sine barn og en firedel av samme utslipp fra sine antatte fire barnebarn.
DB170807 Det stilles strenge krav til produksjonsform, sosiale forhold, kjemikaliebruk og utslipp , for å nevne noe, utdyper Jensen overfor Dagbladet.
BT170807 Forbruk : 0,38 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 101 g/km CO₂. 88 mg/km NOx ¶
AP170807 Forbruk : 0,38 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 101 g/km CO₂. 88 mg/km NOx ¶
AA170807 Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp . ( ©NTB ) ¶
AA170807 Der mor og far er ansvarlige for halvparten av klimagassutslippene fra sine barn og en firedel av samme utslipp fra sine antatte fire barnebarn.
VG170806 Gjennom måleprogrammet Emiroad, for utslipp fra kjøretøy, som Transportøkonomisk institutt har gjennomført for oss, har det vært kjørt en rekke laboratorietester som er hardere enn dagens typegodkjenningstester.
VG170806 - Med hensyn til klimaet og utslipp av CO₂, er det slik at man fortsatt kan kjøre lenger med en dieselbil enn en bensinbil per kilo CO₂ utslipp .
VG170806 - Med hensyn til klimaet og utslipp av CO₂, er det slik at man fortsatt kan kjøre lenger med en dieselbil enn en bensinbil per kilo CO₂ utslipp.
DB170806 Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp .
DB170806 Der mor og far er ansvarlige for halvparten av klimagassutslippene fra sine barn og en firedel av samme utslipp fra sine antatte fire barnebarn.
AP170806 Ifølge magasinet har studien avdekket at hverken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp .
AP170806 Der mor og far er ansvarlige for halvparten av klimagassutslippene fra sine barn og 25 prosent av samme utslipp fra sine antatte fire barnebarn.
VG170804 Vi er bekymret for at man hele tiden utsetter mål og når vi skal utsette utslipp , sier Hussaini.
DB170804 44 prosent av de spurte svarte ja på spørsmålet « Er du villig til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp ? », mens 42 prosent svarte nei.
AA170804 Hensikten med den økte avgiften var å redusere utslipp fra biltrafikk og bedre luftkvaliteten.
VG170803 Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken, og skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport.
NL170803 Vi står overfor tre store utfordringer for transport mellom nord og sør og internt i landsdelen : begrenset kapasitet, utslipp og utilstrekkelig hastighet.
NL170803 Sjøtransport blir for langsomt for fersk fisk, flytransport har utslipp , trailere gir for stor belastning på veier, miljø og klima.
NL170803 Dette er en sårbarhet som kan ramme hardt når det kommer nye internasjonale krav utslipp fra godstransport.
DN170803 I undersøkelsen, utført av Ipsos for Dagbladet, ble deltakerne spurt om de er villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp .
DB170803 Ifølge Hansen produserer Norge olje og gass på en måte som gir lavere utslipp og bedre sikkerhet enn de fleste andre land.
DB170803 Deltakerne er spurt om de er villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp .
DB170803 - Det gjør at en for eksempel kan erstatte kull i Storbritannia med norsk gass som gir vesentlig lavere CO - utslipp , sier han.
DB170803 De kan heller ikke svare på om kratrene i seg selv bidrar med store utslipp av klimagasser i atmosfæren.
DA170803 I undersøkelsen, utført av Ipsos for Dagbladet, ble deltakerne spurt om de er villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp .
AA170803 I undersøkelsen, utført av Ipsos for Dagbladet, ble deltakerne spurt om de er villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp .
DN170802 Toppsjefene i tysk bilindustri er blitt enig med regjeringen om tiltak som skal redusere utslipp fra fem millioner dieselbiler.
DN170802 Volkswagen innrømmet i september 2015 at selskapet installerte programvare i 11 millioner biler med dieselmotorer verden over, teknologi som førte til reduserte utslipp når bilene ble testet.
DN170802 Men nå er det mistanke om at selskapet brukte lånet til å utvikle software som førte til at det ble registrert mindre utslipp fra bilene under tester enn hva de egentlig slapp ut.
DN170802 Lånet var på 400 millioner euro ( over 3,7 milliarder kroner ) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.
DN170802 Men dette er en foreløpig løsning for å forhindre utslipp når forbrukerne vasker klærne sine, påpeker klesprodusenten.
DB170802 - Vi overforbruker natur i alle deler av økosystemet : Noe av det viktigste er overforbruk av ferskvann, overfiske, nedhogging av skog og katastrofalt høye utslipp av klimagasser.
AP170802 Også Daimler så vel som Volkswagens datterselskaper Porsche og Audi har installert instrumenter som viser lavere NOx-utslipp under tester enn det som er faktiske utslipp under kjøring.
AP170802 Forbudet rammer biler som har for høye utslipp , noe nettopp bransjens eget juks har gjort det vanskelig å vite.
AP170802 Etter en klage fra miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe kom dommen om at kjøreforbud for dieselbiler med for høye utslipp i sentrum skal innføres.
AA170802 New Yorks guvernør Andrew Cuomo sier han ikke tror på en forklaring fra et lokalt vannverk om utslipp av svart avløpsvann i Niagara Falls.
AA170802 Toppsjefene i tysk bilindustri er enig med regjeringen om tiltak som skal redusere utslipp fra fem millioner dieselbiler.
AA170802 Det var i september 2015 at det ble avslørt at Volkswagen hadde installert programvare i millioner av biler slik at de viste lavere utslipp under tester.
AA170802 Landbruket har kuttet i sine utslipp betydelig siden 1990-tallet, men tendensen har snudd de siste fem årene.
AA170802 Ifølge forsker ved Ciceri, Robbie Andrew, er det sauenæringen som har hatt størst økning i utslipp det siste året.
AA170802 I dag kommer hele 30 prosent av norsk storfekjøtt fra ammekyr, som gir større utslipp per kilo kjøtt.
AA170802 Bruken av kunstgjødsel har økt med 7 prosent de siste to årene, som har ført til mer utslipp av drivhusgassen dinitrogenoksid ( lystgass ).
NL170801 Når det gjelder utslipp fra oppdrettsanleggene i form av næringssalter har din kollega kommunikasjonssjef Øyvind A.
DB170801 Flere internasjonale avtaler arbeider med å redusere utslipp av søppel til havene, som London-konvensjonen ( Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter ) og OSPAR ( Oslo-Paris )-konvensjonen som skal beskytte det marine miljø i nordøstlige deler av Atlanterhavet.
AP170801 I svaret lover statsråden at fjordene skal bli renere og mindre plaget av utslipp fra cruiseskip i fremtiden.
AP170801 En kartlegging som Sjøfartsdirektoratet gjorde i fjor på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, viser at cruisetrafikken i perioder fører til helse- og miljøskadelige utslipp .
AP170801 - Blant annet vil det komme strengere krav til utslipp av nitrogenoksider til luft, krav om lavt svovelinnhold i drivstoffet og forbud mot utslipp av kloakk fra skipene.
AP170801 - Blant annet vil det komme strengere krav til utslipp av nitrogenoksider til luft, krav om lavt svovelinnhold i drivstoffet og forbud mot utslipp av kloakk fra skipene.
AA170801 Volkswagen innrømmet i september 2015 at selskapet installerte programvare i 11 millioner biler med dieselmotorer verden over, teknologi som førte til reduserte utslipp når bilene ble testet. ( ©NTB ) ¶
AA170801 Men nå er det mistanke om at selskapet brukte lånet til å utvikle software som førte til at det ble registrert mindre utslipp fra bilene under tester enn hva de egentlig slapp ut.
AA170801 Lånet var på 400 millioner euro ( over 3,7 milliarder kroner ) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.
AA170801 Effektivt utslipp
DN170731 Per i dag finnes det ikke teknologi som gjør at alle biler i Norge kan gi null utslipp , sier hun.
DN170731 Han er gründeren bak selskapet Chooose, et oppstartsselskap som for en månedspris på 49 kroner vil gjøre folk klimanøytrale gjennom å kjøpe opp utslippskvoter som kompensasjon for deres private utslipp .
DB170731 Målet om at vi over tid skal ha så lave utslipp fra utvinning at andre oljeland vi liker å sammenlikne oss med settes i et dårlig lys, lever altså i beste velgående.
DB170731 Det blir bygget ut mer fornybar enn fossil energi og våre nære naboland, Sverige og Danmark, kutter sine utslipp .
DB170731 50 år senere feirer bransjen en ny milepæl : Norsk sokkel er i verdenstoppen med lave utslipp .
DB170731 Vi har allerede gode systemer, og kan med ganske enkle grep kutte store utslipp til naturen.
AP170731 Per i dag finnes det ikke teknologi som gjør at alle biler i Norge kan gi null utslipp , sier hun.
AA170731 Per i dag finnes det ikke teknologi som gjør at alle biler i Norge kan gi null utslipp , sier hun.
DB170728 Alle andre land må kutte utslipp , mens vi kan slippe unna.
VG170726 Det er vanskelig å forestille seg hva utslipp fra industri og kloakk rett ut i vannet kan gjøre med vannkvaliteten.
VG170726 Ifølge DSB-analysen viser klimafremskrivningene at antall dager med ¶ kraftig nedbør på ett år kan øke med mellom 50 prosent ved middels utslipp, og 90 prosent ved høye utslipp , mot slutten av århundret.
VG170726 Ifølge DSB-analysen viser klimafremskrivningene at antall dager med ¶ kraftig nedbør på ett år kan øke med mellom 50 prosent ved middels utslipp , og 90 prosent ved høye utslipp, mot slutten av århundret.
DB170726 Vårt forbruk og livsstil har også stor betydning for det helhetlige bildet og mye utslipp kan kuttes hvis vi tar flere miljøvennlige valg i hverdagen. 1.
AA170726 Blant postene i pakken er et fond på 255 millioner pund, eller 2,65 milliarder kroner, som skal hjelpe lokale myndigheter å takle utslipp fra dieselkjøretøy.
AA170726 - Den tyske bilindustrien har gjennom hemmelige arbeidsgrupper blitt enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, ifølge Der Spiegel.
NL170725 ¶ Norge er et av landene som har renest gassproduksjon i verden og med minst utslipp , noe som gjør at Norge kan spille en stor rolle i å løse de globale klimaproblemene, mener artikkelforfatteren.
NL170725 Norge er et av landene som har renest gassproduksjon i verden og med minst utslipp , noe som gjør at Norge kan spille en stor rolle i å løse de globale klimaproblemene, og også gjøre at vi kan nå 2-gradersmålet.
DB170725 Oljebransjen vil frita seg ansvaret for sine utslipp , politikere fritar seg ansvaret for norsk utenrikspolitikk og vi fritar oss selv for miljøkonsekvensene av vårt forbruk og ferievaner.
DA170725 Tenkningen synes å være at redusert tilbud av norsk olje og gass på markedet vil føre til reduserte utslipp .
DA170725 Redusert produksjon i Norge vil ha stor negativ effekt på den norske økonomien, og vårt velferdssamfunn, men vil ikke ha noen påviselig effekt på globale utslipp .
AA170723 I tillegg til turistenes fotavtrykk er verdensarvlisten truet av miljøforurensning, utslipp , forsøpling og terroristers ødeleggelseslyst.
AA170722 - Den tyske bilindustrien har gjennom hemmelige arbeidsgrupper blitt enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, ifølge Der Spiegel.
DN170720 Samset og Lund sier at de ikke er overrasket over at 2017 blir et varmt år, og at mengden utslipp av klimagasser ikke tyder på utviklingen vil endre seg i fremtiden.
DA170720 | Nektes utslipp i Molbekktjernet ¶
DA170720 Strenge krav til utslipp
DA170720 Fylkesmannen har også skjerpet grensen for turbiditet og utslipp av olje her, sammenlignet med hva Bane NOR opprinnelig søkte om.
DA170720 En forutsetning er at det skjer som dykket utslipp under sommermånedene.
DA170720 De har også stilt vilkår om at eventuelle utslipp fra arbeidet overvåkes, for å sikre at sikre at nødvendige tiltak iverksettes ved behov.
DA170720 - For å sikre at anleggsarbeidene ikke vil påvirke vannforekomsten negativt må Bane NOR gjennomføre effektivt forebyggende tiltak for å hindre eventuelle utslipp til denne, skriver de videre i sitt svar til Bane NOR.
DA170720 - Det skal ikke være utslipp til Molbekktjern, slår Fylkesmannen fast i sitt svar som ble kjent onsdag.
AA170720 Et lite utslipp av soyaolje har havnet i sjøen ved kraftfôrfabrikken i Ila.
NL170719 ¶ Det finnes ingen andre næringer som har dispensasjon fra forurensingsloven med hensyn til utslipp av forbudte miljøgifter.
NL170719 Tatt i betraktning at oppdrettsnæringen i praksis deponerer 300.000 tonn med organisk avfall i sjøen hvert år, utgjør også utslipp av samlet mengde forbudte miljøgifter en betydelig andel.
NL170719 Haram fremstiller utslipp fra norsk oppdrettsnæring som næringssalter og « på godt norsk » ; fiskeskit.
NL170719 Haram anbefaler Gustavsen å ta ringerunden til « norske eksperter på næringssalter », og henviser til « Eutrofirapporten fra 2012 », der angivelig noen av « verdens beste forskere » har gått igjennom utslipp fra oppdrettsnæringen og funnet liten påvirkning.
NL170719 Det finnes ingen andre næringer som har dispensasjon fra forurensingsloven med hensyn til utslipp av forbudte miljøgifter.
NL170719 Dernest medfører dagens havbruksforvaltning utslipp av enorme mengder lakselus og rømt oppdrettslaks, som myndighetene anser som de to største utfordringene med oppdrettsindustrien.
NL170719 Utslipp av sykdomsfremkallende patogener er et annet moment som har vært viet svært liten oppmerksomhet av norske myndigheter.
DN170719 Saksøkerne hevder at de 37 selskapene, som inkluderer Statoil, Exxon og Shell, har vært klar over effekten deres utslipp har hatt på klimaet og havnivået.
DN170719 Pedersen sier også at Statoil er ledende når det gjelder CO2-effektiv produksjon av olje og gass verden trenger og at selskapet rapporterer åpent om utslipp og hvordan de jobber for å redusere dem.
DN170719 Ifølge søksmålet er selskapene ansvarlig for omtrent 20 prosent av totale utslipp mellom 1956 og 2015.
DB170719 Til å begynne med fantes det bare isolerte bestander rundt pelsfarmene, men på grunn av rømminger og utslipp har den spredd seg til nesten hele landet.
DA170719 To fylker og en by i California saksøker 37 olje-, gass- og kullselskaper - blant dem Statoil - for å ha bidratt til store utslipp av klimagasser.
AA170719 To fylker og en by i California saksøker 37 olje-, gass- og kullselskaper - blant dem Statoil - for å ha bidratt til store utslipp av klimagasser.
AA170718 Forsamlingen vedtok også å øke kontrollen med utslipp , samt strengere bøter for overtredere. ( ©NTB ) ¶
VG170717 Les også : Ap vil samle hele Europas utslipp under Nordsjøen ¶
DB170716 Slik degradering står for utslipp omtrent 1 milliarder tonn CO2 årlig.
AA170715 Flyene er riktig nok blitt mer miljøvennlige, mer effektive motorer gir opp til 30 prosent mindre utslipp , men hva hjelper det når passasjerveksten går rett til værs ?
AA170715 Fem prosent av alle menneskers utslipp av drivhusgasser, skriver seg fra flytrafikk.
AA170715 Da er det all grunn til å reflektere over følgende før vi bestiller neste reise : Å dra på fotballtur til England gir et utslipp på 0,5 tonn, eller like mye som et halvt år med bilkjøring.
AA170714 Og selv om utslipp fra produksjonen, som da mitt selskap svarer for, er lav sammenlignet med når det forbrukes i forbrenning eller annet, er målet å redusere utslippene mer, sier Eek.
AA170714 Eek understreker at de støtter målene i Paris-avtalen, og at de som selskap jobber for at deres produksjon av olje og gass har så lave utslipp som mulig.
AA170714 Du bidrar til Statoils utslipp
AA170714 ESA pekte på at Norge må respektere EUs kjemikalieregelverk REACH, og at et ensidig forbud kan undergrave det internasjonale samarbeidet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter.
AA170714 Samfunnets krav om mindre utslipp og mer energieffektiv teknologi har hengt over bransjen som en mørk sky i mange år.
DB170713 Mye av dette skyldes utslipp i forbindelse med olje- og gassutvinningen.
DB170713 Årsaken er blant annet at eldre lastebiler gradvis byttes ut med nye kjøretøy som tilfredsstiller de strenge Euro VI-kravene til utslipp .
DB170713 Å sette en pris på utslipp er det mest sentrale virkemiddelet i enhver fornuftig miljøpolitikk.
DB170713 TØI har også anslått at kostnadene for samfunnet ved utslipp av NOX og svevestøv i Oslo er på henholdsvis rundt 320 kroner per kg og 6200 kroner per kg.
DB170713 Transportøkonomisk institutt ( TØI ) har undersøkt utslipp fra lastebiler i faktisk bruk og funnet ut at en lastebil uten den nyeste teknologien slipper ut 4 g NOx per kilometer kjørt, og 0,025 g svevestøv ( PM10 ).
DB170713 Og til sist vil den allerede vedtatte miljødifferensieringen i bomringen bidra til reduserte utslipp .
DB170713 I tillegg har partiene bak Oslopakke 3 klokelig blitt enige om miljødifferensierte satser i bompengeringen, slik at dieselbiler og lastebiler med høyere utslipp må betale mer.
DB170713 For at en miljøpolitikk basert på avgifter skal fungere, må det være en rimelig sammenheng mellom kostnadene utslippene påfører samfunnet, og prisen man må betale for utslipp .
DB170713 Det vanlige i blant annet klimapolitikken er at prisen på utslipp settes alt for lavt.
DB170713 Det gir klart høyere utslipp enn NILU har forutsatt i 2022, og sannsynligvis tilsvarende høyere utslipp i alle årene fra 2019 til 2023 ( som er det siste året som er relevant for utredningen ).
DB170713 Det gir klart høyere utslipp enn NILU har forutsatt i 2022, og sannsynligvis tilsvarende høyere utslipp i alle årene fra 2019 til 2023 ( som er det siste året som er relevant for utredningen ).
AP170713 Og selv om utslipp fra produksjonen, som da mitt selskap svarer for, er lav sammenlignet med når det forbrukes i forbrenning eller annet, er målet å redusere utslippene mer, sier Eek.
AP170713 Eek understreker at de støtter målene i Paris-avtalen, og at de som selskap jobber for at deres produksjon av olje og gass har så lave utslipp som mulig.
AP170713 Du bidrar til Statoils utslipp
AA170713 | Medier : Mercedes-produsent jukset med utslipp fra 1 million biler ¶
AA170713 Etterforskere i Tyskland tror Mercedes-produsenten Daimler har jukset med utslipp fra 1 million biler, ifølge tyske medier.
AA170713 De siste årene har oppdrettsnæringens rykte blitt svekket av flere saker, blant annet dårlig håndtering av lakselus, utslipp og rømming.
DB170712 Ved å premiere de som velger miljøvennlig får vi til en raskere overgang til kjøretøy med lave utslipp .
DB170712 De nyeste kjøretøyene ( euroklasse 6 ) slipper gebyr, siden disse har lave utslipp .
AA170710 Atomkraft har svært lave utslipp av klimagasser, men brukt atombrensel kan være svært dyrt å lagre og forårsake store lokale miljøproblemer.
DB170709 Det var ingen tvil om at hun i utgangspunktet ville isolere Trump etter at han i vår trakk USA fra forpliktelsene i Paris-avtalen om fossile utslipp .
DB170707 Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslipp .
DA170707 - For prosjekter som slipper ut mer enn 100.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, kreves både alternativanalyser og særskilt ekstern årlig rapportering av utslipp .
AA170707 Australia er en kullprodusent og et av landene i verden med størst utslipp av klimagasser per innbygger. ( ©NTB ) ¶
AA170707 En rapport fra Cicero kan fortelle at en flyreise til London og tilbake innebærer utslipp som svarer til et halvt års bilkjøring for en gjennomsnittlig nordmann.
AA170707 Den blir gjerne framstilt som « klimavennlig » ; det er vanskelig å se for seg utslipp fra helsesektoren, kulturvirksomhet og informasjonsarbeid - for ikke å snakke om utdanning.
SA170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall.
FV170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall.
DN170706 Australia er en viktig eksportør av kull og et av landene i verden med størst utslipp av klimagasser per innbygger.
DB170706 Nyere kjøretøy med lave utslipp slipper gebyr.
BT170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall.
AP170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall.
AA170706 Nyere kjøretøy med lave utslipp slipper gebyr.
DN170705 - I stedet for å ruste opp jernbanen, styrke busstilbudet, gjøre gang- og sykkelveier trygge og sikre ladenett for elbiler over hele landet, bruker regjeringen penger på bredere motorveier som skaper mer farlig utslipp .
DB170705 - Det er ikke stor forskjell på Barentshavet kontra forholdene i Norskehavet, sier Søviknes og sier at Norge nå har hatt 50 år med oljeproduksjon uten utslipp som har nådd land.
DA170705 Som et minimum burde Norge internasjonalt være pådriver for at det kommer på plass internasjonale handlingsplaner for kutt av utslipp fra luft og sjøtransport.
DA170705 Når vi vet hvor store utslipp det er snakk om, og i flere tilfeller også skadelig lokal luftforurensing, er det merkelig at ikke staten trår til.
DA170705 En rask utregning viser at disse per døgn vil generere utslipp tilsvarende nesten 2,5 millioner biler.
DA170705 Det er snakk om enorme utslipp , og forringelse av luftkvaliteten lokalt.
BT170705 Direktoratet skal dessuten arbeide med muligheter for å stille flere krav til skipene, blant annet grenser for utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) til luft, grenser for svovelinnhold i drivstoff samt forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018.
BT170705 Direktoratet skal dessuten arbeide med muligheter for å stille flere krav til skipene, blant annet grenser for utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) til luft, grenser for svovelinnhold i drivstoff samt forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018.
VG170704 78 gram CO 2/km i gjennomsnittlige utslipp fra de nye bilene i juni er også rekordlavt og langt under det nivået som EU har satt til 95 gram/km i 2021 og det tilsvarende norske nivåønsket på 85 gram/km.
SA170704 Utslipp av fiskeskitt er ikke negativt for fjorden så lenge det spres og tynnes ut som gjødsel på jordet.
DA170704 I overgangen til lavutslippssamfunnet vil oljesektoren bli en hovedutfordring for politikerne, i og med at den er den største kilden til utslipp av CO2 i Norge.
BT170704 UTSLIPP I FJORD : Slik kan det se ut i Aurlandsfjorden ved Flåm en sommerdag.
DB170701 Dermed kan det bli vanskeligere å bremse landenes utslipp av klimagasser.
DB170701 * Få en endelig plan på hvordan man kan halvere utslipp fra avskoging innen 2050.
AA170701 Et tankskip og et lasteskip har kollidert i Den engelske kanal mellom Frankrike og Storbritannia, men det er ikke fare for utslipp .
DA170630 Miljøtiltaket vil langt lavere utslipp av blant annet sotpartikler og nitrogenoksid enn dagens busser.
AA170630 Radioaktiviteten i atomkraftverket er nå rekordhøy, men det er ikke meldt om utslipp .
AA170630 Da kjølesystemene til tre av reaktorene ble slått ut og reaktorkjernene smeltet ned, førte det til radioaktive utslipp .
NL170628 Mens nasjonal transport representerer 25-30 prosent av alle utslipp , så er den 50-60 prosent i nord.
DN170628 ¶ Kraftsektoren i Kina står i dag for utslipp av tre milliarder tonn CO2.
AA170628 Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp , og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt med oss, sier Frida Eklöf Monstad, leder for Statoils maritime avdeling. ( ©NTB ) ¶
VG170627 | Ap vil samle hele Europas utslipp under Nordsjøen ¶
SA170627 Kutter utslipp av eksos.
AP170627 Deretter blir det mindre utslipp for hvert år fremover.
SA170626 Dermed kan det bli vanskeligere å bremse landenes utslipp av klimagasser.
DB170626 Som ordførere forplikter vi oss til drastiske reduksjonsplaner for å begrense utslipp , å motarbeide luftforurensning og investere i en bærekraftig infrastruktur som gjør byene våre motstandsdyktige overfor effektene av klimaendringer.
DB170626 Hundrevis av amerikanske byer, universiteter og bedrifter har erklært « We Are Still In » ( « Vi er fortsatt med » ), og forpliktet seg til å strebe etter ambisiøse klimamål og sikre at USA forblir ledende i å forminske utslipp .
DB170626 Disse byene vil også være mer økonomisk dynamiske, rettferdige, mindre helsefarlige og ha et lavere utslipp .
DA170626 * At Norge skal ta sin del av ansvaret for klimaproblemene ved å bidra til å utvikle klimateknologi, redusere egne klimagassutslipp og bidra til at andre land får redusert sine utslipp .
AA170626 Dermed kan det bli vanskeligere å bremse landenes utslipp av klimagasser.
AA170626 Bruk av kull til strømproduksjon, oppvarming og industri er en hovedkilde til utslipp av klimagassen CO2. ( ©NTB ) ¶
DN170625 Besøket kommer i en tid der mange fester sin lit til at landet med høyest utslipp av karbondioksid tar føringen i klimakampen, i etterkant av USAs utmelding av Parisavtalen.
DB170625 Mange land har både høy befolkningsvekst og rask økonomisk vekst, blant annet i Afrika, og vil få store og økende utslipp , sier Helge Brunborg.
AP170625 Uttalelsen om å ta to tredjedeler av kuttene nasjonalt refererer til utslipp fra sektorer utenfor EUs kvotesystem, som transport, jordbruk og bygg.
AP170624 - Cruiseskip har mye større utslipp .
DB170623 Vi vil for første gang få et eget utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktige utslipp , vi må systematisk rapportere på framdriften og vi kan bli møtt med sanksjoner hvis vi ikke oppfyller forpliktelsene.
AP170622 SSBs tall for Oslos utslipp kommer hvert andre år.
AP170622 Melby tror kuttene kan bli på rundt 20 - 30 prosent av Oslos utslipp .
AP170622 Gjennomsnittlig utslipp fra disse oljefyrene er 30 tonn.
DA170621 Ettersom disse tar mindre plass og står for mindre utslipp , mener jeg at det kan være ønskelig at mindre/lettere kjøretøy betaler mindre enn biler.
BT170621 Det er vanskelig å tenke seg ett regelverk som kan redusere utslipp fra alle deler av samfunnet på en enkel og effektiv måte.
AP170621 | Byrådet sier de skal kutte halvparten av Oslos utslipp .
AP170621 Om ikke tiltakene som i dag er i klimabudsjettet er nok for å vri bilparken, kutte utslipp , få flere til å sykle og reise kollektivt, må man se på tiltakene.
AP170621 Husk at det er første gang noen i Norge har laget en så konkret plan for å kutte utslipp .
AP170621 Da Klimaetaten skulle beregne hvor store utslipp hvert av de 42 tiltakene i klimabudsjettet ville kutte, ga de politikerne beskjed om at det var vanskelig å beregne.
AP170621 - Bystyret hadde allerede vedtatt å kutte 50 prosent av Oslos utslipp innen 2020, gitt at man får karbonfangst på Klemetsrud.
BT170620 Norske utslipp er delt mellom kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor.
BT170620 Men alt er mer komplisert : Også i kvotepliktig sektor er utslipp underlagt en egen CO₂-avgift, så det blir en slags dobbeltprising av utslippene.
BT170620 Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
SA170619 Allikevel har hverken rød-grønne eller blå-blå regjeringer kuttet norske utslipp .
NL170619 Sirkulær økonomi tilstreber langvarig ressursutnyttelse blant annet gjennom redusert råvarebruk, avfall, utslipp , energiforbruk.
DB170619 Vi vil arbeide for å redusere utslipp både fra kjøretøy, bygninger og ikke minst fly, sier Matt Gorman, direktør for bærekraft på Heathrow til The Financial Times.
DB170619 Samtidig lover flyplassen å arbeide for å redusere både utslipp og ikke minst støy fra flytrafikken.
DB170619 Flere flyselskap fra Midt-Østen gjør det dårlig på Heathrows målinger, blant annet støyende aktivitet natterstid er et av parameterne i tillegg til generell støy, utslipp og prosedyrer for grønne innflyginger.
DB170619 Anerkjennelsen fra Heathrow hvor SAS kommer helt i toppsjiktet er gledelig for alle hos oss som jobber med miljø, og til pilotene som bidrar til å redusere utslipp gjennom gode prosedyrer og grønne innflygninger, sier Hohansen til Dagbladet.
DB170619 - Undersøkelsen viser at vi har støysvake fly med lave utslipp , og at vi flyr helt i samsvar med de inn- og utflygingsprosedyrer som er gjeldende på Heathrow, sier Johansen.
DB170619 - Biltrafikken er fortsatt hovedkilden til lokale utslipp , men vi innser at vi også spiller en rolle i å forbedre luftkvaliteten.
SA170618 Forbruk : 0,96 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 223 g/km CO₂. 18,7 mg/km NOx ¶
BT170618 Forbruk : 0,96 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 223 g/km CO₂. 18,7 mg/km NOx ¶
AP170618 Forbruk : 0,96 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 223 g/km CO₂. 18,7 mg/km NOx ¶
VG170617 Det, kombinert med moderne drivlinjer, vil i sin tur sørge for lavere forbruk og utslipp .
DB170617 Det var ventet at klimameldingen skulle fortelle mer om hvordan Norge skal klare å kutte sine utslipp , slik at vi lever opp til avtalen vi har forpliktet oss til overfor EU.
DB170617 Den sier at vi skal kutte 40 prosent av våre utslipp i såkalt kvotepliktig sektor innen 2030, altså om 13 år.
DB170617 Utslipp er globale, og må håndteres gjennom internasjonalt samarbeid.
SA170616 « At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp, som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet », skriver Atle Simonsen.
SA170616 « At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp , som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet », skriver Atle Simonsen.
SA170616 De skriver : « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp , og den er viktig for Europas forsyningssikkerhet.
SA170616 At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp, som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet.
SA170616 At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp , som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet.
NL170616 Degradering av plast i verdenshavene kan også føre til utslipp av giftige kjemikalier som i sin ytterste konsekvens kan være skadelige for helsen.
DB170616 Klimautslippene er globale, og derfor gir det heller ingen mening å vurdere norske utslipp isolert - uten å se det i sammenheng med hvordan det påvirker energimiksen globalt.
DB170616 fem ganger Norges totale årlige utslipp .
DN170615 I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2.
AA170615 Videregående skoler i Trøndelag konkurrerte om hvem som kunne spare klimaet mest for utslipp .
AA170615 Og hvis alle i dette landet klarte å leve som de aller flinkeste elevene, ville Norge hatt 30 prosent mindre utslipp .
AA170615 Ida Fuchs gir en enklere måte å forstå hvor mye utslipp disse elevene har spart : ¶
AA170615 Elever i Trøndelag sparte landet for utslipp verd tre flyturer rundt Ekvator, på bare tre uker i mai.
AA170615 - På tre uker sparte 19689 elever landet for utslipp verd tre flyturer rundt Ekvator !
AA170615 mai og hensikten var å bevisstgjøre elevene om hvor mye de selv, som enkeltmennesker, kunne spare klimaet for når det kommer til egne utslipp .
AA170615 I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2.
VG170614 Luftfartens samlede klimagassutslipp i Norge tilsvarer utslipp fra Yaras fabrikker på Herøya, og er som klimagassutslippene på Herøya regulert av EUs kvotehandel.
SA170614 - I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.
DN170614 Utslipp av klimagasser skaper store problemer for økonomien og folks helse, skriver artikkelforfatteren.
AP170614 I fredstid for eksempel ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.
AA170614 - I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.
AA170614 Grunnen er at det både fører til avskoging av regnskog og høyere utslipp av klimagasser, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.
AA170614 Både hogst og drenering forårsaker store utslipp av klimagasser som bidrar til den globale oppvarmingen.
VG170613 I presentasjonen trakk han frem man i dag trenger 23 kalorier med planter for å gro 1 kalori med kjøtt, og la samtidig vekt på at vanlig kjøttproduksjon fører til et høyt utslipp av drivhusgasser.
NL170613 Saken er at fossile energikilder må brennes, noe som også gir utslipp .
NL170613 Nordlys mener at gass er løsningen, fordi det skaper mindre utslipp enn olje.
NL170613 Jeg vil si at uslipp er utslipp , uavhengig av om det kommer fra et såkalt " stabilt " eller " ustabilt " land.
AA170613 I fredstid for eksempel ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.
VG170612 VIL KUTTE MATSVINN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakket på EAT-konferansen om hvordan matsvinn bidrar til utslipp av drivhusgasser.
VG170612 - Hvis matsvinn var et land, ville det vært nummer tre på listen over kilden til utslipp av drivhusgasser.
SA170612 Ingen scenarier som med en viss grad av sannsynlighet holder oss under 1,5 graders temperaturstigning, tillater utslipp av klimagasser når jeg, som i dag er 22 år, har passert femti.
SA170612 Forbruk : 0,66 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 154 g/km CO₂. 11,8 mg/km NOx ¶
AP170612 Forbruk : 0,66 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 154 g/km CO₂. 11,8 mg/km NOx ¶
DN170611 At norske myndigheter ikke lenger avgiftsbelegger hestekrefter, men heller utslipp som på denne modellen er akkurat under 200 gram per kilometer, gjør at prisen blir langt hyggeligere enn den noen gang har vært.
DN170611 680 hestekrefter sørger for null til 100 km/t på 3,4 sekunder kombinert med et oppgitt utslipp på 66 gram per kilometer.
DB170609 Nord-Irland er den eneste delen av Storbritannia som ikke har lover for å redusere utslipp .
AP170609 Samlede klimagassutslipp fra alt flydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner i 2015 tilsvarer om lag 5 prosent av Norges samlede utslipp .
AP170609 FNs luftfartsorganisasjon ICAO anslår et utslipp på 750 millioner tonn i 2020 og hele 2700 millioner tonn i 2050, om ingenting gjøres.
DB170608 De jobber med å gjennomføre grep som kutter utslipp .
BT170608 Eller kuttet utgiftene til byen, slik at man ikke er avhengig av inntekter fra båtene som ligger til kai, som for øvrig har et utslipp som overstiger mange ganger hele bilparken i Bergen.
VG170607 Men det gjelder også prosessindustrien på land, som har store utslipp når de produserer aluminium og andre produkter.
VG170607 Det andre området kalles ikke-kvotepliktig sektor, og består i hovedsak av utslipp fra trafikk og landbruk, samt bygg og avfall.
SA170607 ) I følge brosjyrene bruker Tesla 0,2 kWh/km, som derved gir et utslipp på 200 gram CO₂/km.
SA170607 1 kWh produsert i kullkraftverk gir et utslipp på 1 kg CO₂.
AP170607 Larssen har i en 15-årsperiode arbeidet sammen med kolleger i Kina for å bremse den asiatiske stormaktens utslipp av det potensielt farlige grunnstoffet som finnes naturlig i jordskorpen og lett frigjøres til luft, vann, og jord, ikke minst ved industriprosesser.
AP170607 Konvensjonen for beskyttelse mot menneskeskapte utslipp av det giftige metallet er oppkalt etter den japanske landsbyen Minamata, der alvorlige helse- og miljøskader som skyldtes kvikksølv, ble avslørt på 1950-tallet og opprørte en hel verden.
AP170607 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AA170607 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
VG170605 Ifølge FN-ambassadør Nikki Haley vil USA fortsatt forplikte seg til å redusere utslipp , til tross for den oppsiktsvekkende avtale-exiten.
AP170605 Havforskningsinstituttet fraråder petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen på grunn av konsekvensene av et betydelig utslipp .
NL170603 Med færre biler blir det bedre for de som er igjen på veiene, mindre slitasje, mindre svevestøv og mindre utslipp .
DB170603 USA trekker seg ut av den såkalte Paris-avtalen, en avtale mellom nær sagt alle verdens land om å redusere sine utslipp kraftig.
DB170603 Vi kunne gått glipp av mange nye, arbeidsplasser med lave utslipp .
AA170603 Haley sier videre at betingelsene som er lagt til grunn for den internasjonale enigheten om å bremse utslipp av klimagasser, som alle land har undertegnet unntatt Nicaragua, og Syria, er for ujevnt fordelt byrdemessig og for ufordelaktig for amerikanske bedrifter. ( ©NTB ) ¶
AA170603 Vulkaner med ekstremt store utslipp av masse kalles supervulkaner.
VG170602 Studien antar at andre land ikke reduserer sine utslipp , at selskaper ikke klarer å tilpasse seg reguleringer, at det ikke blir noen reduksjon i strømforbruket, skriver de.
VG170602 I tillegg gjentok han gang etter gang at avtalen gjør lite for å faktisk redusere utslipp og den globale oppvarmingen.
VG170602 I 2015 var amerikanerne skyld i mer enn dobbelt så høye uslipp av karbondioksid som Kina, og åtte ganger mer enn India - målt i utslipp per innbygger, skriver Washington Post.
VG170602 Planen innebar at man innførte en standard på utslipp som gjorde at gamle kullkraftverk ble ulønnsomme fordi det ble for dyrt å drive dem, sier Bang.
VG170602 I starten av mars fjernet amerikanske myndigheter et krav om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av den kraftige klimagassen metan.
VG170602 ARVEN ETTER OBAMA : Barack Obamas administrasjon innførte i 2015 « Climate Action Plan » for å få ned utslipp fra kullkraftverk og kraftsektoren, ta lederskap i klimaforhandlingene og forbedre forberedelsene på klimaendringene.
VG170602 Kina er den klart største CO₂ forurenser, med nesten 30 prosent av verdens samlede utslipp .
DN170602 Kineserne er klar over en reduksjon av utslipp fra fabrikker og andre tiltak er mulig - hvis viljen er til stede.
DN170602 Parisavtalen fornyes hvert femte år, der landene melder inn nye mål som skal hjelpe til med å få ned utslipp av klimagasser.
DB170602 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red. anm. ), sier Spetalen.
DB170602 USA står for verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina, og landets uttreden av Parisavtalen er et stort tilbakeskritt for tilhengerne.
DB170602 Kina har erklært at de skal nå maksimal utslipp innen 2030 - noe som i praksis betyr at de kan øke utslippene fram til 2030.
DB170602 Det oppsiktsvekkende i lederartikkelen fra WSJ var at Kina ikke har noen forpliktelser til CO2 utslipp før i 2030.
DB170602 - USA har enormt mye større utslipp per person enn alle andre land i verden, så man skal synes enormt synd på seg selv for å mene at USA har blitt urettferdig behandlet, sier Hauge.
DB170602 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red. anm. ), sier Spetalen.
DB170602 Men når Stortinget i dag vedtar en ny klimalov, vil ikke flertallet engang stemme for noe bindende mål om å kutte utslipp innen 2050 !
DA170602 - De har bidratt til å gjøre norsk oljeutvinning til verdens reneste med lave utslipp .
DA170602 - Dersom det er riktig at Kina ikke har noen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen et bedrag.
DA170602 - De har bidratt til å gjøre norsk oljeutvinning til verdens reneste med lave utslipp .
BT170602 For 1,5 grad må energirelaterte utslipp være nær null innen 2040.
AP170602 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AA170602 | Tillerson : USA vil fortsatt redusere utslipp av klimagasser ¶
AA170602 Ifølge Tillerson har USA en « fantastisk rekord » når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser.
AA170602 Den nye klimaloven vil gi oss en sterkere systematikk i arbeidet med å kutte norske utslipp , og forplikter fremtidige regjeringer og Storting til å gjennomføre utslippskutt i tråd med våre egne mål og internasjonale forpliktelser, sier Ola Elvestuen ( V ), som også leder Stortingets energi- og miljøkomité ¶
AA170602 - Dersom det er riktig at Kina ikke har noen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen et bedrag.
AA170602 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
VG170601 Siden 1970-tallet har California vært først ute med å innføre lover og gjennomføre progressive tiltak for å bevare miljøet, og hindre utslipp av klimagasser.
VG170601 Innen 2050 har EU som mål å kutte sine utslipp med mellom 80 og 95 prosent i forhold til 1990-nivået.
VG170601 I Kina har de enorme helsekonsekvensene av luftforurensning endret både politikere og meningmanns holdninger, i tillegg til at industri med renere utslipp viser evne til både å tjene penger og ivareta miljøhensyn. * 1 I Kina har følelsen av global ansvarlighet vært økende - og er det fortsatt.
VG170601 De jobber hardt både med å kutte egne utslipp , og bidrar både økonomisk og på flere måter for å hjelpe andre land og regioner til å gjøre det samme.
VG170601 - Det er alle ting han sier i forhold til hvor urettferdig Parisavtalen er for USA, at alle land har mye mer utslipp enn USA, at de har blitt behandlet urettferdig hele veien, at klimaendringer vil få mye større konsekvenser for alle andre enn USA, at Parisavtalen vil bare redusere de globale utslippene med - så - mye, sier Jensen.
VG170601 Også USAs utslipp har gått ganske mye ned de siste årene.
SA170601 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
SA170601 Det gir store gevinster, både i utslipp , energi-effektivitet og - om vi får det riktig - i levetidskostnader.
NL170601 Dette utslaget vil altså føre til mer biltrafikk og større utslipp .
NL170601 Det er en uforsvarlig politikk å først tillate ei utbygging som gir gigantiske utslipp av CO2 og så i ettertid bruke utslippa som påskudd for økt kraftutbygging for å rette opp skadevirkningene.
NL170601 Allerede under planlegginga av utbygginga på Melkøya advarte vi mot at dette ville føre til store utslipp av klimagasser.
DB170601 USA står for verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina, og landets uttreden av avtalen er et stort tilbakeskritt for forkjemperne.
DB170601 USA står for verdens nest største utslipp av klimagasser ( etter Kina ), og trekker landet seg ut, vil det få drastiske konsekvenser for arbeidet med å begrense utslippene.
DB170601 USA står for verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina, og landets uttreden av avtalen er et stort tilbakeskritt for forkjemperne.
DB170601 I 2006 vedtok California å redusere utslippene ned til 1990-nivå innen 2020, og å få på plass et system der selskapene som ikke kan møte kravene må betale for sine for høye utslipp .
DB170601 Disse lovendringene medfører et betydelig økt utslipp av klimagasser, det forstyrrer dyrelivet og gjør det tradisjonelle friluftslivet mindre attraktivt.
DA170601 Derfor er det synd klimaloven ikke er tydelig på hvor store utslipp Norge skal ha i 2050, men lener seg på en felles gjennomføring med EU.
BT170601 - 14 dagers utslipp fra Kina vil utslette hele USAs reduksjon av utslipp innen 2030, etter at vi har brukt milliarder av dollar og utradert amerikanske arbeidsplasser.
BT170601 - 14 dagers utslipp fra Kina vil utslette hele USAs reduksjon av utslipp innen 2030, etter at vi har brukt milliarder av dollar og utradert amerikanske arbeidsplasser.
AP170601 Audi er en av flere bilprodusenter som har vært anklaget for omfattende juks med utstyr og programvare som måler utslipp .
AP170601 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
AP170601 Dette bildet viser utslipp fra kullkraftverket i Belchatow i Polen, som er Europas største.
AP170601 Det er en verdensomspennende avtale som ble vedtatt i Paris i desember 2015, og den omfatter nesten hele verdens utslipp av klimagasser.
AA170601 | Utslipp av drivhusgasser økte i EU ¶
AA170601 - USA står for en stor andel, 15 prosent, av verdens utslipp .
VG170531 Viktigst av alt var at rike land skulle få lov til å kjøpe seg fri fra sine forpliktelser ved å betale for utslipp i andre land.
VG170531 Kyoto-avtalen består av felles bindende mål for å kutte utslipp , og en fordeling av byrdene mellom rike land.
VG170531 I 1997 var EU sterkt skeptiske til USAs krav om at rike land skulle få kjøpe seg fri fra å kutte utslipp .
VG170531 EU og USA har vært motstandere i klimasamarbeidet, fordi EU har presset på for at alle rike land skal kutte utslipp selv.
VG170531 EU har kuttet nærmere 20 prosent, mens Norge har økt våre utslipp med nærmere fire prosent i forhold til 1990-nivå.
SA170531 Energirelaterte utslipp i USA har falt med 14 prosent mellom 2005 og 2016, som følge av at kullkraftverk har stengt ned til fordel for gasskraftverk og fornybar energi.
FV170531 Energirelaterte utslipp i USA har falt med 14 prosent mellom 2005 og 2016, som følge av at kullkraftverk har stengt ned til fordel for gasskraftverk og fornybar energi.
DB170531 USA har lovet å kutte sine utslipp med 26 til 28 prosent fra 2005 til 2025.
DB170531 Men først av alt : hva er det som står på spill ? Utslipp av klimagasser har fylt atmosfæren slik at jordkloden er i ferd med å koke.
DB170531 Vårt ærend er verken å snakke opp en industri med klare utfordringer som må håndteres i årene som kommer, eller å fremme viktigheten av redusere våre utslipp resultert av utvinning på norsk sokkel.
DB170531 Men viktigst er det at reduserte utslipp av klimagasser vil styrke grunnlaget for global fred og sikkerhet.
DA170531 Forbrenning av avfall ved anlegget, fører til enorme utslipp av CO2, også i nasjonal sammenheng.
AP170531 Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.
AP170531 Det gjør også store byer og selskaper, så det er ikke sikkert det vil bety så mye for USAs totale utslipp , sier Bradley.
AA170531 SSB har regnet på utslipp fra matoljebasert biodiesel og etanol, med utslippstallene fra både ILUC-direktivet og Globiom-rapporten.
AA170531 Men såkalte indirekte utslipp endrer dette bildet.
AA170531 Indirekte utslipp beregnes fordi produksjon av matplanter til drivstoff fortrenger matvare- og fôrproduksjon.
AA170531 Her er det beregnet hvor stort utslipp de ulike drivstofftypene forårsaker.
AA170531 Forskerne bak denne rapporten har kommet frem til mye høyere utslipp av biodrivstoff enn i ILUC-direktivet.
AA170531 For å beregne klimaeffekten brukes både direkte og indirekte utslipp : ¶
AA170531 Fakta : Slik beregnes utslipp fra biodrivstoff ¶
AA170531 Nå skal støvsugere merkes met et nytt minimumskrav om evnene til å få med seg støv, hvor strømknipne de er, utslipp av partikler og forventet levetid til motor og slange.
SA170530 Staten har også innført et tak på utslipp av karbondioksid og gitt anledning for selskaper og industrier til å kjøpe og selge utslippskvoter innen California.
SA170530 Paris-avtalen skulle forplikte USA til å redusere sine utslipp med 26 prosent innen 2025, og denne avtalen har Trump i valgkampen lovet å trekke landet ut av ( men avgjørelsen om hva han vil gjøre kommer først denne uken, sa han under G7-møtet på Sicilia sist helg.
SA170530 Delstaten i vest taler Trump og republikanerne tvert imot, og undertegnet i april en avtale med Canada og Mexico om å redusere utslipp av drivhusgasser.
SA170530 Bedrifter klager over ulik og urettferdig konkurranse fra selskaper i andre stater eller i utlandet som ikke har like strenge standarder for utslipp .
DN170530 « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet », heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.
DA170530 « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet », heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.
AP170530 « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet », heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.
AA170530 Det ble heller ikke påvist store radioaktive utslipp , men ulykken ble likevel klassifisert til fem på en skala til sju og resulterte i store miljøprotester.
AA170529 Ødeleggelsene på korallrevet utenfor nordøstkysten av Australia er mer omfattende enn først antatt og vil øke hvis ikke utslipp av drivhusgasser reduseres.
AA170529 For å hindre at slike utslipp skal skje igjen må bedriften gå gjennom og eventuelt forbedre rutinene.
AA170529 Etter kort tids etterforskning innrømmet de at de stod bak et mindre utslipp .
VG170528 Men også biodrivstoffet gir store utslipp globalt.
VG170528 Fossilbruken fører som kjent til utslipp i utlandet mange ganger større enn samlede norske utslipp .
VG170528 Fossilbruken fører som kjent til utslipp i utlandet mange ganger større enn samlede norske utslipp.
VG170528 Det er kutt i utslipp fra olje- og gassproduksjonen og økt bruk av biodrivstoff som har gitt nedgang hjemme.
VG170528 At nedgangen i norske utslipp gir oppgang i utslipp i utlandet.
VG170528 At nedgangen i norske utslipp gir oppgang i utslipp i utlandet.
SA170528 Det å velge Tesla ga altså minst 80 prosent reduserte utslipp , med disse svært konservative beregningene og forutsetningene.
SA170528 Cicero har beregnet at å fly tur/rretur London-Oslo, tilsvarer utslipp på seks måneders kjøring, ca. 5500 km.
DN170528 Parisavtalen fornyes hvert femte år, der landene melder inn nye mål som skal hjelpe til med å få ned utslipp av klimagasser.
DN170528 Kallbekken viser til at både Kina og USA, som har henholdsvis største og nest største utslipp av klimagasser i verden, har vært viktige for å få avtalen i havn ved å legge press på de landene som ikke har vært enige i avtaleteksten.
AP170528 Vladimir Tsjuprov i Greenpeace Russia ved den store fabrikken Moskva Oljeraffineri som har stått bak store utslipp i Russlands hovedstad.
AP170528 Stor biltrafikk med endeløse køer og 50 store forurensende fabrikker, kraftverk og oljeraffinerier og industrianlegg har ført til store utslipp .
AP170528 Det er et av flere utslipp som har skremt moskovitter denne våren : - Dette er en giftig gass som alle vet gir helseskader, sier Vladimir Tsjuprov i Greenpeace Russland.
AP170528 Den dagen ble det målt utslipp av hydrogensulfid langt over faregrensen i blant annet bydelene Kapotnija, Lublino, Vijino Zjulebino, Novokosina, Kuzminiki og Marino.
AP170528 Det mest effektive klimatiltaket for å redusere utslipp fra privat biltrafikk er sannsynligvis en kombinasjon av subsidier for miljøvennlig kjøretøy, billigere kollektivtrafikk og en økning i skatt på fossilbilder, skriver artikkelforfatteren.
DA170527 Det søkes blant annet om tillatelse til utslipp av såkalt overvann i Molbekktjernet.
AP170527 Når det skjer hos to millioner kunder er innsparingen nok til å takle en hvilken som helst kuldetopp - uten et eneste ekstra utslipp .
AA170527 Byene spiller en stor rolle i omstillingen til et samfunn med lavere utslipp , det er her endringene skjer først.
SA170524 Først og fremst fordi den ikke når de målene vi har ønsket oss for kutt i utslipp fra privatbilismen.
DB170524 I likhet med terrorekspert Hans Brun, intervjuet av Dagbladet tidligere denne uka, identifiserer hun inn- og utslipp som to sårbare tidspunkter ved større arrangementer.
DA170524 Økt utslipp og mer kaos i trafikken kan umulig ha vært intensjonen.
DA170524 Når cirka 110 parkeringsplasser for MC forsvinner fra Oslo sentrum, betyr det at de som i dag pendler med MC og skuter/moped, må stille seg i kø med sine biler og bidra til et enda større utslipp enn i dag.
DA170524 Jeg tror ikke utfordringen er utslipp fra motorsykler når det må være tillatt med tungtrafikk for blant annet varelevering og drosjenæring.
DA170524 Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.
DA170524 - Vi er særlig skuffet over at det ikke ble et flertall for at regjeringen må redegjøre for utslipp i alle sektorer, både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig, når Norge skal kutte utslipp .
DA170524 - Vi er særlig skuffet over at det ikke ble et flertall for at regjeringen må redegjøre for utslipp i alle sektorer, både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig, når Norge skal kutte utslipp.
DA170524 - Også norske utslipp må ned til null i løpet av dette århundret.
DB170523 - Både innslipp og utslipp er sårbare for terrorangrep.
DA170523 Det er beregnet at det har spart til sammen 1,57 TWh energi siden opprettelsen ( =ca 15 prosent av Oslos energibruk ), og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80 000 tonn CO2 siden 2008 ( litt under 7 prosent av Oslos utslipp ).
BT170523 Maks 1,5 grader gir oss bare fem år igjen med utslipp på dagens nivå.
AA170523 Nå mener direktoratet å kunne fastslå at Fiat Chrysler har forsøkt å jukse i tester av skadelige utslipp .
SA170522 Enn så lenge blir det slik at å redusere elektrisitetsforbruk i Norge eller i Tyskland, medfører reduksjon i utslipp fra kullkraftverkene i Europa.
SA170522 Forbruk : 0,74 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 166 g/km CO₂. 14,2 mg/km NOx ¶
SA170522 Forbruk : 0,74 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 166 g/km CO₂. 14,2 mg/km NOx ¶
DN170522 Det er første gang utslipp fra både anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørk på byggeplasser er beregnet samlet.
DN170522 Foto : Aleksander Nordahl ¶ | Utslipp av selvskryt ¶
DA170522 Norge må rapportere til kontrollregimer i FN og EU, og regjeringen må stå til ansvar for egne utslipp og tiltak for utslippsreduksjoner.
DA170522 Det er første gang utslipp fra både anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørk på byggeplasser er beregnet samlet.
AP170522 Det er første gang utslipp fra både anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørk på byggeplasser er beregnet samlet.
AP170522 Men det Bøhler glemmer, er at det finnes et klimanøytralt biodrivstoff på markedet som har betydelig lavere lokale utslipp enn biodiesel, nemlig biogass.
AP170522 Ifølge Ruter gir biogass 40 prosent lavere utslipp av NOx, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂.
AP170522 Ifølge Ruter gir biogass 40 prosent lavere utslipp av NOx, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂.
AP170522 Ifølge Ruter gir biogass 40 prosent lavere utslipp av NOx, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂.
AP170522 Forbruk : 0,74 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 166 g/km CO₂. 14,2 mg/km NOx ¶
VG170521 Få forskernes råd : Slik unngår du utslipp av mikroplast ¶
SA170520 Altså en fordel for landet med tanke på reiseliv og turisme, en fordel for de reisende som kan fly korteste vei, en fordel miljøet med tanke på drivstofforbruk og utslipp og en fordel for flyselskap som ønsker å bygge et globalt nettverk både mot øst og vest, mener hun og legger til : ¶
DB170520 - Mens det er bred politisk enighet om å kutte klimautslippene fra andre deler av transportsektoren, har vi svært få virkemidler som er satt inn for å begrense økningen i utslipp fra flytrafikk slik det er i dag.
DB170520 Med mål om å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen og fase ut oljenæringen innen 2032, vedtok MDG en rekke ambisiøse forslag til hvordan vi skal omorganisere det norske samfunnet under landsmøtet lørdag. 30 timers uke ¶
DB170520 Landene rundt oss skaper grønne jobber, kutter utslipp og utvikler fornybar industri.
DB170520 Jo lenger vi utsetter omstillingen, desto raskere blir vi nødt til å kutte utslipp .
BT170520 Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, vil produksjonsnedgang i Norge erstattes av andre land, som produserer med høyere utslipp , mener han.
BT170520 Hun mener det vil være mer økonomisk fornuftig å for eksempel sette en høyere avgift på utslipp fra eksisterende felt eller kompensere med kjøp av CO₂-kvoter, enn å stenge dem ned.
BT170520 Det er den største utslippsøkningen fra noen sektor i Norge, og en avgjørende grunn til at norske utslipp ikke går ned, mens alle andre land i Europa, utenom Bulgaria, reduserer sine utslipp , sier hun.
BT170520 Det er den største utslippsøkningen fra noen sektor i Norge, og en avgjørende grunn til at norske utslipp ikke går ned, mens alle andre land i Europa, utenom Bulgaria, reduserer sine utslipp, sier hun.
BT170520 - Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han.
BT170520 Resultatet vil bli at andre land overtar og de produserer med høyere utslipp enn det vi gjør på norsk sokkel, sier Sande, som er femtekandidat på stortingslisten til Arbeiderpartiet i Hordaland.
BT170520 - Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han til Aftenposten.
AP170520 Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, vil produksjonsnedgang i Norge erstattes av andre land, som produserer med høyere utslipp , mener han.
AP170520 Hun mener det vil være mer økonomisk fornuftig å for eksempel sette en høyere avgift på utslipp fra eksisterende felt eller kompensere med kjøp av CO₂-kvoter, enn å stenge dem ned.
AP170520 Det er den største utslippsøkningen fra noen sektor i Norge, og en avgjørende grunn til at norske utslipp ikke går ned, mens alle andre land i Europa, utenom Bulgaria, reduserer sine utslipp , sier hun.
AP170520 Det er den største utslippsøkningen fra noen sektor i Norge, og en avgjørende grunn til at norske utslipp ikke går ned, mens alle andre land i Europa, utenom Bulgaria, reduserer sine utslipp, sier hun.
AP170520 - Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han.
VG170519 Regjeringens klimakutt i Norge har gitt økte utslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt. på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt.
VG170519 Nedgangen i klimagassutslipp som regjeringen skryter av i dag, er faktisk en økning av globale utslipp .
VG170519 Men at biodrivstoffet har sørget for å kutte utslipp her hjemme, har lite å si for verdens klima : ¶
VG170519 I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet om kutt i norske utslipp heter det at « den globale utslippseffekten av biodrivstoff vil imidlertid være annerledes enn i det norske regnskapet ».
VG170519 I andre sammenhenger argumenterer regjeringen og Høyre for hvor viktig det er at vi ikke snevert ser på utslipp i Norge, men ser på hele den globale effekten.
VG170519 Hermann reagerer sterkt på at regjeringen teller utslipp fra palmeoljeprodukter som nullutslipp her hjemme.
VG170519 De mener det gir et dekkende bilde av hvor mye utslipp som kommer som følge av biodrivstoff fra palmeolje, men at det er grunn til å tro at utslippene er enda høyere.
VG170519 * 1 Modell for utslipp fra Miljødirektoratet ( se side 6 ) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2.
VG170519 * 1 Modell for utslipp fra Miljødirektoratet ( se side 6 ) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2.
SA170519 | Oljebransjens utslipp minker - men er fortsatt nesten på topp ¶
SA170519 Mindre utslipp fra olje- og gassproduksjon viste seg også da Statoil tidligere i år la fram sin bærekraftsrapport.
SA170519 Men det var også olje- og gassfelt som startet opp i 2016, og dermed bidro til økte utslipp .
SA170519 Men det betyr ikke at det ikke er viktig at også produksjonen reduserer utslipp , sier Bjartnes.
SA170519 Hovedforklaringen er vedlikeholdsstans, redusert leteaktivitet, mindre fakling på skifergassanlegg i USA, samt tiltak for å redusere utslipp .
SA170519 - Vi ser en økning i utslipp fra blant annet feltene Goliat og Edvard Grieg.
SA170519 - Oljebransjen sier at det gjøres et betydelig arbeid for å få ned utslipp fra produksjon av olje og gass.
AP170519 Brannene fører til stor luftforurensning og utslipp av enorme mengder helsefarlig svevestøv.
AP170519 Altså en fordel for landet med tanke på reiseliv og turisme, en fordel for de reisende som kan fly korteste vei, en fordel miljøet med tanke på drivstofforbruk og utslipp og en fordel for flyselskap som ønsker å bygge et globalt nettverk både mot øst og vest, mener hun og legger til : ¶
AP170519 Altså en fordel for landet med tanke på reiseliv og turisme, en fordel for de reisende som kan fly korteste vei, en fordel miljøet med tanke på drivstofforbruk og utslipp og en fordel for flyselskap som ønsker å bygge et globalt nettverk både mot øst og vest, mener hun og legger til : ¶
AP170519 - Nå får Norge en klimalov som slår fast at Norge innen 2050 skal være et lavutslippssamfunn med 80 - 95 prosent lavere utslipp enn i 1990, sa Hansson.
AA170519 Lavere norske utslipp til tross, Natur og Ungdom er ikke imponert.
SA170518 Dermed får man i pose og sekk, både et attraktivt sentrum og mindre bilisme med reduksjon i energiforbruk og utslipp .
DN170518 ¶ Jeg mener uansett at de ladbare hybridene har vært et positivt bidrag til den norske bilparken, og bidrar til lavere utslipp - spesielt lokalt, sier forfatteren.
DB170518 Vi har flere ganger kommentert at bilavgiftene i dag er basert på kunstig lave oppgitte utslipp for de komponentene som er relatert til CO2 og NOx-utslipp.
DB170518 Dagens metode for å måle utslipp fra bil, New European Driving Cycle ( NEDC ), har ironisk nok ikke blitt justert siden 1997.
AA170518 Utslipp fra fjernvarmeanlegget på Heimdal, som er byens største utslippspunkt av CO 2, representerer en stor utfordring for å få klimagassene ned.
AA170518 Vi vil allerede da se fem prosent reduksjon i kommunens direkte utslipp .
AA170518 Vi vet at ved å redusere forbruk, forlenge levetiden på ting vi kjøper og velge varer som er produsert lokalt, reduserer vi indirekte utslipp .
AA170518 Men vi bidrar også til store utslipp i form av varer vi kjøper i Trondheim som produseres andre steder og fraktes hit.
AA170518 Les hele regnestykket i SSBs notat : Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 ¶
AA170518 I 2030 vil klimagassutslippene i Trondheim være redusert til 20 prosent av dagens utslipp , ifølge en ny energi- og klimaplan som behandles i dag.
AA170518 I 2030 vil direkte klimagassutslipp fra denne sektoren være redusert med 80 prosent, det vil si fra 15 til tre prosent av kommunens totale utslipp .
AA170518 Dette er indirekte utslipp , og det er vanskelig å få oversikt over hvor store disse er.
AA170518 Bygg- og anleggssektoren står for en stor del av kommunens utslipp .
NL170516 Kostnadsbesparende og økte inntekter for næringslivet, bedre kvalitet for kundene og betydelig redusert CO2 utslipp til atmosfæren.
SA170515 Forbruk : 0,86 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 197 g/km CO2. 11 mg/km NOx ¶
DN170515 - Det trengs et styringsverktøy som gir oversikt over totalbildet av norske utslipp .
DN170515 - Den gir en oversikt over utslipp per utbyggingsprosjekt.
DB170515 , USA, Kina og India brukt opp mulighetsrommet for utslipp allrede om ti år.
DB170515 PASSER I BYEN : Null lokale utslipp gjør brenselcelledrevne Clarity like miljøvennlig lokalt som en hvilkensomhelst elbil.
DA170515 Dette skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og også redusere belastningen på strømnettet.
DA170515 Det viktigste er at målinger og beregninger kan vise betydelige reduserte utslipp fram mot 2030.
AP170515 Fra å unngå uopprettelige menneskeskapte klimaendringer og beskytte retten til ren luft og rent vann, til å nekte for endringenes realitet og å oppheve restriksjoner på forurensning og skadelige utslipp .
AP170515 Forbruk : 0,86 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 197 g/km CO2. 11 mg/km NOx ¶
DB170514 Skal vi unngå 1,5 graders oppvarming, har vi fem år igjen før « karbonbudsjettet » for utslipp av CO2 til atmosfæren er brukt opp.
DB170514 Forskning fra fremtredende økonomer ved Statistisk Sentralbyrå viser at å redusere norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, også globalt.
AA170514 Heller ikke forhold ved kommunens budsjett som kan gi økte utslipp , er omtalt.
DB170513 De legger nemlig teoretisk utslipp til grunn når de rapporterer det totale CO2-utslippet fra biltrafikken.
DA170513 Synlig utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet ¶
DA170513 Krav om at skip skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx ¶
DA170513 Forbud mot utslipp av scrubbervann, gråvann, urenset og renset kloakk, ¶
DA170513 Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp
AP170513 april : Beordret høyere grenser for utslipp av giftige utslipp fra kraftverk i elver på statlig grunn. 18. april : Beodret gjennomgang av regler som begrenser metanutslipp ved nye oile- og gassfelter. 26. april : Beordret gjennomgang av alle nasjonalparker som er dannet siden 1996. 27. april : Utsatte et søksmål m
AP170513 april : Beordret høyere grenser for utslipp av giftige utslipp fra kraftverk i elver på statlig grunn. 18. april : Beodret gjennomgang av regler som begrenser metanutslipp ved nye oile- og gassfelter. 26. april : Beordret gjennomgang av alle nasjonalparker som er dannet siden 1996. 27. april : Utsatte et søksmål m
VG170512 Argumentene er mest garnityr til den virkelig gode motforestillingen : Utslipp av CO2.
NL170512 Dette er avgjørende for å kunne møte fremtidens byvekst og trafikkvekst uten økte utslipp , støy og annen trafikkbelastning.
DN170511 Departementet vil innføre en progressiv avgiftskomponent for CO2- utslipp for motorsykler med registrerte CO2-utslipp med en sats på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram.
DN170511 Departementet vil innføre en progressiv avgiftskomponent for CO2- utslipp for motorsykler med registrerte CO2-utslipp med en sats på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram.
DN170511 - Vi har gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp .
BT170511 Derfor vil forsøk på å kutte utslipp vesentlig ikke bare bety at vi bestikker de fattige landene, men også at vi betaler dyrt for det.
AP170511 Slik sparer vi Oslo-luften for utslipp , bidrar med 2 momsmillioner - og finansierer statlige avgiftskutt for fem hybrid-SUV-er i luksusklassen.
AA170511 | MC med lavt utslipp får avgiftskutt ¶
AA170511 Engangsavgiften kuttes for motorsykler med lave utslipp i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
AA170511 - Vi har gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp .
SA170510 Republikanere i Senatet klarte onsdag ikke å fjerne regler som skal redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan i USA.
FV170510 - I dag står kraft- og varmeproduksjon for 26 prosent av de samlede utslipp i Europa.
DN170510 Ved å differensiere avgiftene kan en tilsynelatende styre kjøperne i retning biler med lavest utslipp .
DN170510 I en ny undersøkelse har Transportøkonomisk Institutt testet to ladbare hybridbiler i et avgass-laboratorium ved tilnærmet norsk bruk, for å avdekke CO2-utslipp, energiforbruk og utslipp av lokalt forurensende avgasser.
DN170510 50 prosent mindre utslipp
DB170510 Republikanere i Senatet klarte onsdag ikke å fjerne regler som skal redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan i USA.
DB170510 Formålet med reglene er å begrense utslipp av metan og såkalt fakling ved amerikanske olje- og gassinstallasjoner.
DB170510 Ved å si nei til tredje rullebane, sier man ja til periodevis økt utslipp , nei til framtidige generasjoner, ja til konkurransevridning. generasjoner, ja til konkurransevridning.
DB170510 Ved å si nei til tredje rullebane, sier man ja til periodevis økt utslipp , nei til framtidige generasjoner, ja til konkurransevridning.
DB170510 - Senest i 2050, hvis det ikke kommer revolusjonerende teknologi på banen for å fange opp utslipp .
BT170510 Avisen skrev tirsdag at i Fagforbundets forslag heter det at « investeringer som vil gi utslipp , lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås. » - Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser.
AA170510 Republikanere i Senatet klarte onsdag ikke å fjerne regler som skal redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan i USA.
AA170510 Formålet med reglene er å begrense utslipp av metan og såkalt fakling ved amerikanske olje- og gassinstallasjoner.
AA170510 | Papirfabrikken innrømmer ulovlig utslipp
AA170510 Selv små utslipp kan gjøre stor skade.
AA170510 Etter kort tids etterforskning innrømmer de at de står bak et mindre utslipp .
AA170510 Et ødelagt rør førte til utslipp av limrester i Vikelva på Ranheim.
DB170509 Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser.
DB170509 Globalt står husdyrproduksjonen for større globale utslipp enn hele transportsektoren til sammen, og kyr fôres i stadig større grad opp på importert kraftfôr for å øke ytelsen per ku.
DA170509 « Investeringer som vil gi utslipp , lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås. » - Mange av de områdene vi diskuterer i dag, vil ha løpetid fram til da.
AA170509 Ifølge Dagsavisen heter det i deres forslag at « investeringer som vil gi utslipp , lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.
SA170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp , og særlig ladbare hybridbiler.
SA170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp .
SA170508 Ambisjonen er jo at vi skal ha minst mulig utslipp , og det langsiktige målet er å få folk bort på drivstoff som forurenser minimalt.
SA170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp , og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
SA170508 - Biler med minst mulig utslipp .
SA170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
FV170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp , og særlig ladbare hybridbiler.
FV170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp .
FV170508 Ambisjonen er jo at vi skal ha minst mulig utslipp , og det langsiktige målet er å få folk bort på drivstoff som forurenser minimalt.
FV170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp , og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
FV170508 - Biler med minst mulig utslipp .
FV170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
BT170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp , og særlig ladbare hybridbiler.
BT170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp .
BT170508 Ambisjonen er jo at vi skal ha minst mulig utslipp , og det langsiktige målet er å få folk bort på drivstoff som forurenser minimalt.
BT170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp , og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
BT170508 - Biler med minst mulig utslipp .
BT170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
AP170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp , og særlig ladbare hybridbiler.
AP170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp .
AP170508 Ambisjonen er jo at vi skal ha minst mulig utslipp , og det langsiktige målet er å få folk bort på drivstoff som forurenser minimalt.
AP170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp , og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
AP170508 - Biler med minst mulig utslipp .
AP170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
SA170507 NOx utslipp fra avansert biodiesel er mye lavere enn fossilt fordi forbrenningstemperaturen i motoren er lavere.
SA170505 I tillegg til å være naturødeleggende vil disse prosjektene om bygget medføre økte utslipp av bla CO₂ og partikler, samt at de utgjør gigantiske pengesluk.
BT170505 UTSLIPP I FJORD : Slik kan det se ut i Aurlandsfjorden ved Flåm en sommerdag.
DB170504 Vi snakker selvfølgelig om de oppgitte tallene fra produsentene, basert på EUs målesyklus for utslipp , NEDC.
DB170504 Utslipp ute i trafikken vil i praksis være til dels betydelig høyere.
DA170504 Utslippsmålene som settes for 2050, må gjelde utslipp på norsk territorium.
SA170503 Ansvar for å kutte utslipp , utvikle mer effektiv produksjonsteknologi og mer effektive måter å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner.
DA170503 - Vi kan ikke doble antall flyvninger fra Gardermoen om vi skal kutte norske utslipp av klimagasser.
AA170503 Han tror Europa særlig må se på hvordan transportsektoren kan kutte utslipp .
AP170502 - Jeg har ikke fått melding om noen utslipp i Akerselva, så noe alvorlig kan det ikke ha vært.
DN170501 Skipet skal også kunne suge opp plastsøppel som brennes ombord uten giftige utslipp .
BT170501 Og på sin ferd skal plastsøppel suges opp og brennes om bord uten et eneste giftig utslipp .
BT170501 Og på sin ferd skal plastsøppel suges opp og brennes om bord uten et eneste giftig utslipp .
AP170501 Lasteskip uten mannskap og utslipp .
AP170501 Dyrere drivstoff og sterkere regulering av utslipp kan imidlertid endre dette.
AP170501 Og på sin ferd skal plastsøppel suges opp og brennes om bord uten et eneste giftig utslipp .
AP170430 Transport uten utslipp
AA170429 Blant tiltakene som Trump er i full gang med å skrote, er begrensninger på gruvedrift, oljeboring og utslipp fra kullkraftproduksjon.
SA170428 Kundene på sin side fikk et dokument, en finansiell garanti, som kan benyttes for å dokumentere at virksomheten økonomisk sett kompenserer for utslipp virksomhetens strømforbruk medfører.
SA170428 Inntektene fra salg av slike kvoter går til å finansiere og fremme utbygging av fornybar energi - fysisk sett reduseres ikke flyets utslipp .
SA170428 De fysiske utslippene av CO₂ i EU og Norge reguleres gjennom et kvotesystem hvor utslipp av CO₂ medfører en kostnad i form av plikt til å kjøpe CO₂-kvoter.
SA170428 Helgesen bekrefter at sektorvise utslipp også blir et tema, men ikke fordelingen av utslippskuttene mellom ulike sektorer.
AA170428 Brenner du hydrogen, får du bare vann som utslipp .
AA170428 Vi står foran en djevelsk kjedereaksjon der varme i nord fører til tining av permafrost, noe som skaper nye utslipp - som igjen fører til klimakaos og ny issmelting.
AP170427 Det er på høy tid at vi også ser på hvordan en stor økning av andelen biodrivstoff vil slå ut når det gjelder lokale helseskadelige utslipp .
VG170426 GJØR FOLK SYKE : Diesel- og bensinbiler har utslipp som gjør folk syke.
VG170426 European Environmental Agency har beregnet at utslipp fra biler bidrar til 467.000 for tidlige dødsfall i Europa årlig.
VG170426 - Kostnaden omfatter sykdom, redusert produktivitet på grunn av sykefravær og for tidlig død som følge av utslipp fra fossilbiler.
VG170426 - I Norge er anslagene at 1600 mennesker rammes av for tidlige dødsfall som følge av utslipp fra alle kjøretøy, ifølge Det europeiske miljøbyrået EAA og NILU, sier Hauge.
DN170426 Karbonfangst, transport og lagring kan bli en viktig del av løsningen for å kutte utslipp fra industrien og slik bidra til å nå målene i Paris-avtalen, sier Leversund.
DB170426 For å være sikre på å nå klimamålet, trenger vi troverdige klimatall som viser hvilke klimatiltak som faktisk kutter utslipp .
AP170426 Trump tillater utslipp til luft og vann ¶
AP170426 President Donald Trump undertegnet i februar en ordre om at forbudet mot at kullindustriens utslipp i lokale bekker og elver skal oppheves.
AP170426 Ingen begrensninger på utslipp av CO₂ og ingen krav til moderniseringer.
AP170426 Trump tillater utslipp til luft og vann ¶
AP170426 President Donald Trump undertegnet i februar en ordre om at forbudet mot at kullindustriens utslipp i lokale bekker og elver skal oppheves.
AP170426 Ingen begrensninger på utslipp av CO₂ og ingen krav til moderniseringer.
AA170426 På konferansen i New York sa Perry at USA og Kina har gjort en stor innsats i å redusere verdens miljøskadelige utslipp , mens han stiller spørsmål ved hvorvidt Frankrike og Tyskland gjør nok.
AA170426 - Faktum er at deres utslipp har økt fordi de bruker mer kull, og de bruker kull som er, du vet, ikke ren teknologi.
AP170425 Kortere helsekø, flere gode lærere, flere helsesøstre, mindre fravær og mindre utslipp - dette er merittlisten til Høyre i regjering, skriver Silje Johansen.
VG170424 Det er ikke meldt om personskader eller skadelige utslipp .
SA170424 Forbruk : 0,1 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 22 g/km CO₂. 0,8 mg/km NOx ¶
FV170424 Forbruk : 0,1 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 22 g/km CO₂. 0,8 mg/km NOx ¶
DB170424 - 341 tonn er ikke et ubetydelig utslipp i Norge, det er vel en av de mellomstore plastforsøplingskildene i Norge, sier Schulze, som også peker på at rundballer og rundballavfall lagres for nær flomsonen.
BT170424 Forbruk : 0,1 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 22 g/km CO₂. 0,8 mg/km NOx ¶
AP170424 Forbruk : 0,1 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 22 g/km CO₂. 0,8 mg/km NOx ¶
AP170423 Billigere billetter og null utslipp
AP170423 - Det beste av alt er at el-fly gjør at vi blir kvitt alt av dagens klimaskadelige utslipp fra luftfarten.
AP170423 - Derfor gikk vi for 20 år siden aktivt inn i prosjektet med å fylle biodrivstoff på flytankene for å redusere utslipp .
DA170422 Eksosrøyken lå ofte tett, men det var ingen som snakket om utslipp og forbruk.
AA170422 Årsaken var at det å tilpasse seg klimaendringer ble betraktet som å gi opp arbeidet med å kutte klimaskadelige utslipp .
SA170421 Vi vet at både lete og boreaktivitet har ulykkespotensiale, det vil kunne komme i konflikt med fiskerne og, ikke minst : Bidra til større utslipp av klimagasser.
DN170421 Bilprodusenten innrømmer at nesten 600 000 dieselbiler som var solgt i USA hadde installert en programvare som senket utslippene av NOx når bilen ble testet for utslipp , skriver AP.
BT170421 Verdens ledere må nå komme fram til en løsning som sikrer dramatiske kutt i utslipp av klimagasser », sa Støre.
SA170420 Kommunene som eier Lyse, har altså vedtak om å kutte utslipp , men politikerne som er valgt til å sitte i Lyses styre, vedtok det motsatte.
SA170420 Kommunene som eier Lyse, har altså vedtak om å kutte utslipp , men politikerne som er valgt til å sitte i Lyses styre, vedtok det motsatte ; i eiermeldingen kan vi lese at styret har vedtatt som et konsernmål å øke bruken av gass, og dermed øke utslippene.
SA170420 Dette gasskraftverket er berømt på grunn av store utslipp og mislykket rensing.
SA170420 Det er knapt halvparten av utslippene som blir kuttet når gasskraftverket på Mongstad stenges, men det er et stort utslipp sammenlignet med alle andre utslipp i Rogaland. 123.000 tonn tilsvarer 21,4 prosent av utslippene fra all kjøring med personbiler i Rogaland i 2016.
SA170420 Det er knapt halvparten av utslippene som blir kuttet når gasskraftverket på Mongstad stenges, men det er et stort utslipp sammenlignet med alle andre utslipp i Rogaland. 123.000 tonn tilsvarer 21,4 prosent av utslippene fra all kjøring med personbiler i Rogaland i 2016.
SA170420 De som eier vårt Mongstad, er dyktige til å fortelle historien om at de står rene og ranke og har som mål å kutte utslipp .
SA170420 like store utslipp som kull pr. energienhet, og større utslipp enn olje.
SA170420 energienhet, og større utslipp enn olje.
SA170420 | Nå skal cruiseskipenes utslipp måles ¶
SA170420 Beboere i gamle Stavanger har lenge ønsket seg måling av støv og andre utslipp fra skipstrafikken i Vågen.
DB170420 Martiniussen mener også at mine beregninger bygger på tvilsomme premisser, ved at jeg inkluderer utslipp fra såkalte indirekte areaendringer ( indirect land use change, ILUC ).
DA170420 Kommunene har nå en rekke virkemidler for å vri trafikken i retning lavere utslipp .
DA170420 Hovedkilden til slike utslipp er veitrafikk, og den store synderen i så måte er dieselbilen.
DA170420 Det skyldes henholdsvis utslipp fra industribedriften Saint Gobain og smelteverket i Nikel i Russland.
DA170420 * Både Oslo og Bergen hadde høyere utslipp av nitrogendioksid ( NO2 ) enn tillatt i fjor.
BT170420 RØDEHAVET : Store deler av Sørepollen ble rødfarget etter utslipp av jernoksid.
SA170419 Skal vi kunne nå målene om reduserte utslipp , må det satses offensivt og ved utvikling av ny teknologi.
SA170419 Men har slike tiltak noen effekt på utslipp og global oppvarming ?
AP170419 - Etter statsbudsjettet i høst opplevde vi at klimadebatten ble en krangel om hvordan man beregner utslipp , i stedet for en debatt om klimatiltak.
AA170419 Komiteens flertall har formulert fire overordnede mål for landbruket : Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.
AA170419 Utslipp av giftstoffer har ført til at de fleste kvinner ikke lenger er fruktbare og bare de få gjenlevende som kan få barn ( kalt handmaidens ) får i oppdrag å ha sex med menn fra samfunnseliten for å sikre menneskennes framtid.
VG170418 Elbilfordelene er videreført, men de store, nye avgiftslettelsene har gått til hybrider og vanlige familiebiler med lave utslipp .
DB170418 - Vi renser utslipp til over 90 prosent, det er ingen rømming og ingen lakselus.
DB170418 WWF har vist at man, ved å investere fem prosent av fondet i unotert, fornybar infrastruktur, kan kutte klimagassutslipp tilsvarende 35 ganger Norges årlige utslipp .
DA170418 Selv om alle de 28 medlemslandene i løpet av januar 2015 skulle levere planer for hvordan de skal redusere sine utslipp av klimagasser fram mot 2050, var det hele 17 av dem som ikke gjorde det.
SA170417 Walvik i Straen velforening og Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) vil måle utslipp fra offshore- og cruisefartøyer i Vågen.
SA170417 Forbruk : 0,73 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 170 g/km CO₂. 29,3 mg/km NOx ¶
BT170417 Forbruk : 0,73 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 170 g/km CO₂. 29,3 mg/km NOx ¶
AP170417 Forbruk : 0,73 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 170 g/km CO₂. 29,3 mg/km NOx ¶
DB170414 - Det eneste som på sikt kan redde revene, er om utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres.
SA170413 - Det viktige nå er at det fastsettes et mål for hvor høye utslipp drosjene kan ha, og at næringen innfrir dette målet.
DN170413 - Det viktige nå er at det fastsettes et mål for hvor høye utslipp drosjene kan ha, og at næringen innfrir dette målet.
BT170413 KREVER MILJØDROSJER : Fylkeskommunen kan nå gi påbud om at biler som driver drosjekjøring skal ha lave miljøskadelige utslipp .
DB170412 Enhver irregulær onanering « utenfor en kvinnes vagina, eller som skjer utenfor en helseklinikk, straffes med 100 dollar i bot for hvert utslipp og vil bli ansett som et angrep på et ufødt barn og på livets ukrenkelighet ».
DB170412 - Og selv om utslipp fra torv ikke er verdens største utslipp , så bidrar det til klimapåvirkningen.
DB170412 - Og selv om utslipp fra torv ikke er verdens største utslipp, så bidrar det til klimapåvirkningen.
FV170411 Forbruk : 0,73 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 170 g/km CO₂. 29,3 mg/km NOx ¶
AA170411 Jeg tenker at det må være utslipp fra fabrikken som ikke er så heldig, skriver Hansen i en e-post til Adresseavisen.
AA170411 - Senest i forrige uke fikk vi inn en vannprøve fra en privatperson som hadde mistanke om utslipp i Vikelva.
SA170410 Forbruk : 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 138 g/km CO₂. 55,6 mg/km NOx ¶
AP170410 Forbruk : 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 138 g/km CO₂. 55,6 mg/km NOx ¶
DB170409 Årsaken er at Holtsmark legger til det man kan kalle indirekte utslipp som følge av økt biodrivstoffproduksjon, såkalte ILUC-utslipp ( fra indirect land use change ).
DB170409 Premisset om at biodrivstoff gir økte utslipp , ligger til grunn.
DB170409 Fakta var at alt biodrivstoff førte til økte utslipp , skrev en av journalistene bak reportasjeserien på twitter.
DB170409 Derfor har heller ikke denne måten å beregne utslipp på fått noen praktisk anvendelse.
DB170409 DET ER mange grunner til at denne måten å beregne utslipp på, ikke er helt vanlig.
DB170409 Avisene behandlet likevel ikke denne studien som fakta, men som del av en løpende vitenskapelig debatt om hvordan man mest effektivt kutter utslipp .
BT170409 I en intern faks fra Olje- og energidepartementet til Finansdepartementet høsten 1991, ble det skrevet at kvotehandel « vil gjøre det mulig for Norge i betydelig grad å øke våre utslipp ».
BT170409 For å ta oljeargumentet først : Det finnes flere andre oljeland som produserer med lave utslipp .
BT170409 En rekke oljefelt i andre deler av verden har langt lavere utslipp enn gjennomsnittet i Norge, og det finnes også oljefelt i Norge som ligger langt over gjennomsnittet i verden.
SA170408 « Vi gjør klimaarbeidet en stor bjørnetjeneste om vi tror at snarlig utfasing av norsk gassproduksjon vil hjelpe på globale utslipp », skriver Svein Olav Simonsen.
SA170408 Vi gjør klimaarbeidet en stor bjørnetjeneste om vi tror at snarlig utfasing av norsk gassproduksjon vil hjelpe på globale utslipp .
FV170407 I 2019 kan Kristiansand få en bomring der bilene med høyest utslipp betaler mest og der bompenger kan gå til å sponse bussbilletter.
VG170406 De har en aktiv politikk for å redusere utslipp og tvinger lokale myndigheter til å implementere politikken, sier Hansen.
DN170405 Hvordan NTP skal bidra til reduserte utslipp og hva slags krav som bymiljøavtalene stiller til trafikkreduksjon er andre spørsmål.
DB170405 Kanskje vi lykkes med å kutte utslipp i solcelle- og silisiumindustrien ?
DA170405 Utslipp fra veitrafikk står for den største andelen.
DA170404 Fordi slike arbeidsplasser verken støyer eller har utslipp , kan de plasseres nær der hvor folk bor, og det er noe man bør etterstrebe for å kunne oppfylle de politiske målsettingene om et bærekraftig bysamfunn, mener Langeland.
BT170404 For det norske konsumet har vi mye å hente ved å redusere utslipp .
DN170403 - Energi står for 60 prosent av utslipp av klimagasser.
DB170403 SAMMEN : Statsminister Erna Solberg og Høyre har fått med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet på en uttalelse om at utslipp fra norsk oljeindustri fint kan øke de kommende årene.
DB170403 Og alle utslipp teller.
DB170403 Nå må vi vente til etter 2030 for å håpe at politikerne tar ordentlig grep for å redusere utslipp i Europa.
DB170403 Norske medier formidlet nylig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet støtter Høyres uttalelse om at utslipp fra norsk oljeindustri fint kan øke de kommende årene, så lenge utslippene går ned i EU.
DB170403 Norge har økt sine utslipp fra 2015 og har omtrent dobbelt så store utslipp per person som sine naboland.
DB170403 Norge har økt sine utslipp fra 2015 og har omtrent dobbelt så store utslipp per person som sine naboland.
DB170403 Men for at dette skal føre til at virksomhetene gjør tiltak som reduserer utslipp , må antall kvoter som er ute på markedet være så få at etterspørselen blir stor og prisen høy.
DB170403 I Norge har vi lenge unnskyldt oss med at utslippskutt vi gjør her hjemme vil dukke opp igjen som nye utslipp i Polen.
DB170403 Grunnen er overflod av kvoter i systemet og at altfor store utslipp er tillatt.
DB170403 At de i en slik situasjon går ut og sier at vi godt kan øke norske utslipp , tyder enten på en alvorlig mangel på kunnskap, mangel på empati med dem som allerede i dag ikke har et hjem eller mat på bordet på grunn av klimaendringer, eller mangel på ansvar for våre barn og barnebarn.
VG170402 - Svært skuffende, er reaksjonen til Nina Jensen i WWF, som har regnet seg frem til at deres forslag kan gi kutt som tilsvarer 35 ganger Norges årlige utslipp .
VG170402 | Slik kan du unngå utslipp av mikroplast ¶
VG170402 Være bevisst på produkter som kan bidra til utslipp av mikroplast ¶ 5.
VG170402 Unngå utslipp av plastpartikler i avløpsvannet og bruk filter hvis mulig. 5.
VG170402 Les også : Flere hudpleieprodukter i Norge inneholder mikroplast ¶ - Utslipp fra plastproduksjon og plasthåndtering utgjør nærmest 1000 tonn, mens utslipp fra forbruksvarer med mikroplastpartikler i kroppspleie og kosmetikk utgjør 40 tonn, sier Bogevik.
VG170402 I havet kommer mikroplasten i stor grad fra utslipp fra landjorden og finnes blant annet i fleece, kunstgress, bildekk og kosmetikk.
VG170402 Forskernes beste råd til å unngå utslipp av mikroplast i hverdagen ¶ 1.
VG170402 - Utslipp fra plastproduksjon og plasthåndtering utgjør nærmest 1000 tonn, mens utslipp fra forbruksvarer med mikroplastpartikler i kroppspleie og kosmetikk utgjør 40 tonn, sier Bogevik.
VG170402 - Vi er i den situasjonen at Kina meget aktivt stenger ned kullkraftverk og går i bresjen for å få ned sine utslipp , mens Trump vil åpne for igjen å åpne kullkraftverk for å skape amerikanske arbeidsplasser.
SA170402 Forbruk : 0,74 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 169 g/km CO₂. 30 mg/km NOx ¶
AP170402 Forbruk : 0,74 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 169 g/km CO₂. 30 mg/km NOx ¶
VG170401 Partiledelsen i Venstre argumenterte både med helseskadelig alkoholforbruk, og klimaskadelige utslipp fra flytrafikken for å få landsmøtet til å arbeide for en avvikling, ¶
VG170401 TENK ALTERNATIVER : Ingun Grimstad Klepp, forsker ved SIFO, mener det er viktig å ikke vaske syntetiske klær for ofte dersom man skal klare å redusere utslipp av mikrofiber.
VG170401 Ingun Grimstad Klepp, forsker ved SIFO, mener både forbrukere og produsenter har et ansvar når det kommer til utslipp av mikrofiber.
DB170401 Hypotesen er disse vulkanene har vært aktive i flere hundre tusen år med store utslipp av CO2 og diverse partikler.
DB170401 FRYKTER UTSLIPP : Forskere er bekymret for at metan skal lekke ut fra havbunnen i Arktis og til atmosfæren.
DB170401 Det vil si at når den smelter, så får man et veldig stort utslipp av gassen.
DB170401 - Vi står overfor store utfordringer når det gjelder utslipp av klimagasser, global oppvarming og klimaendringer, og Perm-trias-utryddelsen er en viktig lærdom for menneskeheten, skriver forskerne i studien.
DB170401 ( Dagbladet ) : - Global oppvarming forårsaket av CO2-utslipp kan bli katastrofalt, men utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk.
DB170401 Skal målene nås må vi fortsette innsatsen mot utslipp i fra veitransport.
DB170401 Norge er et av landene i verden som har gått lengst i å sette avgifter på utslipp for at det skal lønne seg å velge mer klimavennlige alternativer, og har også svært mange andre virkemidler i klimapolitikken.
DB170401 tonn, mens dagens klimapolitikk spås å gi utslipp på 23,1 mill. tonn.
DB170401 alle utslipp bortsett fra industri, olje og deler av luftfarten ), må utslippene i 2030 begrenses til 16,5 mill. tonn, mens dagens klimapolitikk spås å gi utslipp på 23,1 mill. tonn.
DA170401 USAs samlede utslipp har gått ned i senere år - med en nedgang på 12 prosent fra 2005 til 2015.
AA170401 - Deponering av utslipp fra gruveindustrien i fjordbunnen er en trussel mot fjordmiljø, gyteområder og sjømattrygghet, heter det i Venstres nye program.
VG170331 Lobbyistene har krevd subsidier, garantier, øremerking, billigere lån og sponsing av utslipp .
AP170331 Et grønt skatteskifte : økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
AA170331 Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.
DN170330 Hvis norske politikere er villig til å gi grønn metanol de samme fordelene som de har gitt biodrivstoff, kan vi meget raskt redusere utslipp av CO2 fra norske biler med mer enn 15 prosent fordi metanolen erstatter fossilt karbon, skriver artikkelforfatterne.
DN170330 Grønn metanol basert på CO2 er like bra for utslipp som biodrivstoff og har større kommersielt potensial.
DB170330 JUKSET : Martin Winterkorn og Volkswagen jukset med bilenes utslipp i 2015.
DB170330 Den tyske bilprodusenten Volkswagen fusket med bilenes utslipp, og installerte et « jukseprogram » som gjorde at bilen leverte lavere utslipp under tester, men ikke under vanlig bruk.
DB170330 Den tyske bilprodusenten Volkswagen fusket med bilenes utslipp , og installerte et « jukseprogram » som gjorde at bilen leverte lavere utslipp under tester, men ikke under vanlig bruk.
DB170330 | På tide å innrømme den store ladebløffen ¶ ¶ UTSLIPP : Den røde grafen viser hvordan ladbare hybrider har påvirket de offisielle utslippstallene på bensinbiler.
DB170330 Tross at de er klar over problemstillingen fortsetter Regjeringen å kjøpe seg til slike pyntede resultater gjennom subsidier som gjør de ladbare hybridene billigere, for på den måten å senke offisielle utslippstall ytterligere - selv om de er klar over at oppgitt forbruk og utslipp ikke er i nærheten av å samsvare med virkeligheten.
DB170330 WWF har foreslått en stortingsmelding om klima som inneholder karbonbudsjetter for 10-12 år framover, som fungerer som et tak for hvor store utslipp som er tillatt.
DB170330 Hvor store utslipp kan tillates i Norge i 2030 ?
DB170330 Det viktigste er et definert nasjonalt mål for hvor store utslipp som kan tillates fra norsk territorium, og planer for å nå dette målet.
DA170330 Likevel har ikke Russland forpliktet seg til reelle kutt i sine utslipp av klimagasser.
DA170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AP170330 Likevel har ikke Russland forpliktet seg til reelle kutt i sine utslipp av klimagasser.
AP170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AP170330 Et grønt skatteskifte : økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
AA170330 Oppvarmingen, som med svært høy sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser, kan føre til tørke, ekstrem hete, havnivåstigning, ekstremvær og utryddelse av arter.
AA170330 I løpet av månedene han har vært president, har Trump fjernet en rekke tiltak som skulle redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170330 Likevel har ikke Russland forpliktet seg til reelle kutt i sine utslipp av klimagasser.
AA170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AA170330 I meldingen lanseres initiativet Prosess 21, der prosessindustrien og myndighetene skal jobbe sammen for å få ned utslipp i prosessindustrien.
VG170329 Han kom ut av møtet med det som kan være en god nyhet for alle i Øst-Finnmark som plages av store utslipp fra fabrikkanleggene i Nikel : ¶
VG170329 Dette skyldes økte utslipp fra oljeindustrien og økt antall fossilbiler, sier Hauge.
VG170329 - Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene.
SA170329 Disse tallene velter hele regnestykket som viser et netto utslipp på 90.000 til 700.000 tonn CO₂.
SA170329 Det handler om indirekte utslipp fordi man kalkulerer inn mulig bruksendring av areal og omtales som en svært teoretisk modell.
SA170329 Prognosen er nå at man vil ha et utslipp på 51,8 tonn i 2020, mens klimaforlikets maksgrense var på 48,6 tonn.
SA170329 Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.
SA170329 - SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp , ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av « gap » i prognoser.
SA170329 - Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene.
SA170329 - Det eneste Erna har vist i dag er anslag i en prognose, men det eneste hun har levert til nå, er økte utslipp , sier Kaski til NTB.
DN170329 Stiftelsen viser til en ny klimaparagraf som tilsier at selskaper kan utelukkes fra fondet dersom det står for « handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser ».
DN170329 I løpet av de siste 15 årene har vi investert 7 milliarder dollar for å utvikle energiløsninger som gir lavere utslipp .
DN170329 ExxonMobil addresserer dette ved å redusere utslipp av klimagasser i våre egne operasjoner, ved å hjelpe våre kunder til å redusere utslipp , samt at vi driver forskning for å finne teknologiske løsninger.
DN170329 ExxonMobil addresserer dette ved å redusere utslipp av klimagasser i våre egne operasjoner, ved å hjelpe våre kunder til å redusere utslipp, samt at vi driver forskning for å finne teknologiske løsninger.
DN170329 Åpnet for større utslipp
DN170329 Tidligere i mars åpnet et flertall på Stortinget for å øke norske utslipp til tross for målsetningen om reduksjon, ifølge NTB.
DN170329 Nå er avstanden 3 millioner tonn, og den totale mengden utslipp anslås å være 51,8 millioner tonn om tre år.
DN170329 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier at det aller meste av kutthjelpen vil komme fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som er utslipp fra veitransport, landbruk, bygg og avfallshåndtering.
DN170329 Ferske målinger tilsier at norske utslipp innen 2020 vil ligge på 1990-nivå, sa Solberg.
DA170329 Tirsdag ga han ordre om å oppheve Clean Power Plan, som skulle kutte utslipp fra amerikanske kullkraftverk.
DA170329 - Utfordringen har vært at passasjerbåter har brukt mye diesel og stått for mye utslipp .
DA170329 Prognosen er nå at man vil ha et utslipp på 51,8 tonn i 2020, mens klimaforlikets maksgrense var på 48,6 tonn.
DA170329 Nei, det eneste hun har levert til nå, er økte utslipp , parerer SVs Kaski.
DA170329 Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.
DA170329 - SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp , ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av « gap » i prognoser.
DA170329 - Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene.
DA170329 - Det eneste Erna har vist i dag er anslag i en prognose, men det eneste hun har levert til nå, er økte utslipp , sier Kaski til NTB.
BT170329 NY KURS : Donald Trump endrer politikken som forgjengeren iverksatte for å redusere utslipp .
AP170329 Vikebø peker på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt hvordan økosystemet som helhet vil påvirkes av et oljeutslipp, og at effekten på skreien kan være større dersom systemet rundt skades av et utslipp .
AP170329 Resultatene viser at skreibestanden er mindre sårbar for utslipp enn man først har antatt : ¶
AP170329 I rapporten presiseres noen viktige forbehold : Prosjektet har bare analysert effektene av utslipp på skrei og skreilarvenes hovedmatkilde raudåte, og ikke andre arter.
AP170329 Et eksempel på det er hyse, som har klebrige egg og dermed blir mer sensitive for et utslipp enn torsken, sier han.
AP170329 Et utslipp kan ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden, sier han.
AA170329 Tirsdag ga han ordre om å oppheve Clean Power Plan, som skulle kutte utslipp fra amerikanske kullkraftverk.
AA170329 Det har også vært noen lignende utslipp ved flystasjonen i det siste.
AA170329 - Det har skjedd et par små utslipp på anleggsområdet vårt i senere tid, som håndteres av de som har ansvar for det.
AA170329 Prognosen er nå at man vil ha et utslipp på 51,8 tonn i 2020, mens klimaforlikets maksgrense var på 48,6 tonn.
AA170329 Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.
AA170329 - SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp , ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av « gap » i prognoser.
AA170329 - Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene.
AA170329 - Det eneste Erna har vist i dag er anslag i en prognose, men det eneste hun har levert til nå, er økte utslipp , sier Kaski til NTB.
AA170329 Framskrivninger av norske utslipp kommer annethvert år og er tradisjonelt en del av nasjonalbudsjettet.
AA170329 Detaljene blir først kjent på en pressekonferanse på Statsministerens kontor klokken 13 i dag, men etter det NTB forstår vil framskrivningene vise en nedgang i norske utslipp fra 2015 til 2020/2030.
DN170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina.
DN170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 Formålet med planen er å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.
DN170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.
DN170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.
DB170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina.
DB170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DB170328 Formålet med planen var å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.
DB170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina.
DA170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina.
DA170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DA170328 Formålet med planen er å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.
DA170328 * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
DA170328 Oljen som Keystone-ledningen kommer fra er oljesand, som er regnet å ha 17 prosent større utslipp av klimagasser enn vanlig oljeutvinning.
DA170328 - Clean Power Plan var Obamas signaturplan og det absolutt viktigste elemementet i å få ned utslippene i sektoren som bidrar aller mest til utslipp , nemlig energisektoren.
DA170328 Økte utslipp
DA170328 Politikerne kjører på med mer olje og økte utslipp , men klimaforsker Bjørn H.
BT170328 Siden han ble innsatt som president, har Trump jobbet målrettet for å fjerne reguleringer som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
BT170328 Formålet med planen er å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.
AP170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.
AP170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
AP170328 Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.
AA170328 USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.
AA170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170328 Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.
VG170327 I tillegg kommer økningen i dieseldrevet tungtransport og utslipp fra industri.
VG170327 Her er tydeligvis utslipp underordnet, men V8 kan bli et alternativ for dem som klarer seg med litt mindre muskler eller ønsker et grønnere alternativ.
SA170327 Selvfølgelig frykter han utslipp .
SA170327 Instituttet påpeker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til hvordan et utslipp vil påvirke økosystemene.
SA170327 Han viser til en fersk rapport fra Akvaplan Niva som konkluderte med at torskebestanden er mer robust for utslipp enn man har antatt.
SA170327 Dessuten skjer det jo mindre utslipp av kjemikalier og slikt hele tiden.
SA170327 - Skjer det et utslipp , driver oljen rett inn her.
SA170327 - Et utslipp vil ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden, sier han.
DN170327 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
AP170327 Selvfølgelig frykter han utslipp .
AP170327 Instituttet påpeker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til hvordan et utslipp vil påvirke økosystemene.
AP170327 Han viser til en fersk rapport fra Akvaplan Niva som konkluderte med at torskebestanden er mer robust for utslipp enn man har antatt.
AP170327 Dessuten skjer det jo mindre utslipp av kjemikalier og slikt hele tiden.
AP170327 - Skjer det et utslipp , driver oljen rett inn her.
AP170327 - Et utslipp vil ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden, sier han.
SA170326 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
SA170326 Forbruk : 0,64 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 146 g/km CO₂. 35,7 mg/km NOx ¶
DA170326 Ifølge WWFs beregninger vil kullkraftverkene som Oljefondet kan bidra til, alene slippe ut CO2 tilsvarende 10 ganger Norges årlige utslipp , hvert år de neste 40 årene.
DA170326 10 ganger Norges utslipp
AP170326 Forbruk : 0,64 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 146 g/km CO₂. 35,7 mg/km NOx ¶
BT170325 Han viser også til at skiftende norske regjeringer gjentatte ganger har påpekt at eventuelle radioaktive utslipp fra Sellafield og andre britiske atomanlegg vil kunne ramme Norge i løpet av relativt kort tid.
BT170325 - Norske myndigheter har ikke har hatt mulighet til å komme med innspill og bekymringer knyttet til eventuelle utslipp fra dette atomkraftverket.
AP170325 - Vi mangler et globalt tak som begrenser utslipp i alle sektorer.
FV170324 Forbruk : 0,64 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 146 g/km CO₂. 35,7 mg/km NOx ¶
BT170324 Ved utslipp vil Vestlandet og Sørlandet rammes aller hardest, ifølge en rapport fra Statens strålevern.
BT170324 Leder i havnestyret, Jan Erik Kjerpeseth, vil ha mer treffsikre virkemidler for å redusere utslipp fra Bergen havn.
AA170324 Miljøorganisasjoner har lenge kjempet mot prosjektet, blant annet fordi oljesand-utvinning har svært høye utslipp av klimagasser.
DB170323 ¶ NULL UTSLIPP ?
DB170323 Venstres Ola Elvestuen fortalte i en debatt på NRK nylig at Norge ville spare et utslipp på 1 million tonn CO2 ved å gå over til biodrivstoff.
DB170323 Målsetningen er at alle nye biler i 2025 skal ha null utslipp .
DA170323 Miljøvernere mener disse tiltakene på ingen måte vil være nok til å unngå at Heathrow blir Storbritannias absolutt største kilde til utslipp av klimagasser. | - Film-likestilling går for sent ¶
SA170322 I Havforskningsinstituttets rapport « Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter » fra 2016 ender omtrent hvert eneste avsnitt med en ganske enkel konklusjon : Man mangler kunnskap og trenger mer forskning.
SA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
DN170322 | Viktig å kutte norske utslipp
DN170322 Dette målet blir lite troverdig når det styres mot økte utslipp på kort sikt, sier forfatterne.
DB170322 Oljebransjen, som bidrar med 500 millioner tonn utslipp i året til atmosfæren, ti ganger høyere enn norske utslipp , skal dessuten få full støtte til å pumpe mer olje og gass i årene som kommer, lover Jonas Gahr Støre.
DB170322 Oljebransjen, som bidrar med 500 millioner tonn utslipp i året til atmosfæren, ti ganger høyere enn norske utslipp, skal dessuten få full støtte til å pumpe mer olje og gass i årene som kommer, lover Jonas Gahr Støre.
DB170322 10 millioner CO₂-ekvivalenter tilsvarer alle utslipp fra transport i Norge.
BT170322 Man kan også argumentere med at klimaendringer, som i størst grad forårsakes av utslipp i vestlige og ny-rike land, uforholdsmessig rammer tørkeutsatte land det her er snakk om.
AP170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AP170322 Utslipp fra veitrafikk utgjør i underkant av en fjerdedel av Norges totale CO2-produksjon, og selv et bilforbud ville medført minimale forskjeller på en global skala.
AA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AA170322 Selv om vi stanser all biltrafikk i dette øyeblikk her i landet ville verdens totale utslipp reduseres med under en promille, det er den berømte fjerten i snøstormen.
SA170321 Da er det relevant å nevne at Globiom-rapportens funn innebærer at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO₂ - utslipp som er om lag fire ganger så høye som CO₂ - utslippene fra fossil diesel.
BT170321 Søviknes skryter av olje- og gassnæringen i Norge, som han mener har staket ut kursen for enda lavere utslipp på sokkelen.
BT170321 Meldingen har noen avsnitt om skipstrafikken, men konklusjonen her er slapp : Regjeringen skal legge til rette for at lokale myndigheter og lokale aktører « arbeider for at cruisenæringen reduserer utslipp av klimagasser.
BT170321 ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at produksjon av biodrivstoff indirekte kan forårsake utslipp når man bruker jordbruksareal i for eksempel Europa til produksjon av biodrivstoff i stedet for mat.
VG170320 Det vil gi større fare for ulykker og økte utslipp , sier Arild Hermstad, stortingskandidat for De Grønne i Hordaland.
SA170320 Det vil gi større fare for ulykker og økte utslipp , sier Arild Hermstad, stortingskandidat for De Grønne i Hordaland.
DB170320 Torsdag forrige uke uttalte Scott Pruitt, leder for US Environmental Protection Agency ( EPA ), at utslipp av karbondioksid ( CO2 ) ikke var en av de viktigste drivkraftene for global oppvarming.
DA170320 For én uke siden vedtok Stortinget at fylkeskommunene selv kan stille utslippskrav til drosjer, enten det er snakk om redusert utslipp eller nullutslipp.
AA170320 Det vil gi større fare for ulykker og økte utslipp , sier Arild Hermstad, stortingskandidat for De Grønne i Hordaland.
VG170319 - Vi er nødt til kutte utslipp for å ta klimaendringene på alvor.
SA170319 Forbruk : 0,60 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 137 g/km CO₂. 33,8 mg/km NOx ¶
FV170319 | Fylkesmannen om utslipp av betongrester : - Dette er ulovlig forurensing ¶
DN170319 Vi har i vårt alternative budsjett skissert et behov for å kutte norske utslipp med 10,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter fram til 2030, sier Aps Hadia Tajik. ( ©NTB ) ¶
DB170319 Økte utslipp med borgerlig regjering ¶
DB170319 Vi har gitt et tydelig signal om at de økende klimagassutslippene skal bli til utslipp som går nedover, sier han.
DA170319 I tillegg går SV inn for et forpliktende klimabudsjett som viser hvordan norske utslipp kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i løpet av neste periode. 3 ) Nasjonal lærernorm på skolenivå, med maks 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn og maks 20 per lærer fra 5. til 7. trinn. 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak.
BT170319 Forbruk : 0,60 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 137 g/km CO₂. 33,8 mg/km NOx ¶
AP170319 I tillegg går SV inn for et forpliktende klimabudsjett som viser hvordan norske utslipp kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i løpet av neste periode ¶ 3 ) Nasjonal lærernorm på skolenivå, med maks 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn og maks 20 per lærer fra 5. til 7. trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak ¶
AP170319 I tillegg går SV inn for et forpliktende klimabudsjett som viser hvordan norske utslipp kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i løpet av neste periode ¶ 3 ) Nasjonal lærernorm på skolenivå, med maks 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn og maks 20 per lærer fra 5. til 7. trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager,
AP170319 Forbruk : 0,60 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 137 g/km CO₂. 33,8 mg/km NOx ¶
AA170319 I stedet skjerper SV kravene til norske utslippsmål, bare dager etter at Sp, Ap, Høyre og Frp overfor NTB har uttrykt at det under visse betingelser er greit at norske utslipp øker.
AA170319 I stedet skjerper SV kravene til norske utslippsmål, bare dager etter at Sp, Ap, Høyre og Frp overfor NTB har uttrykt at det under visse betingelser er greit at norske utslipp øker.
VG170318 - Kamp for miljøet og å redusere utslipp av klimagasser vil være mitt viktigste bidrag for SV.
DB170318 - Vi legger nå bak oss fire år med økte utslipp .
AA170318 | SV-strid om norske utslipp
AA170318 Vi foreslår en halvering av norske utslipp fram til 2030, sier Haltbrekken til NTB.
AA170318 På Stortinget mener Sp, Høyre, Frp og Ap at det er greit at norske utslipp øker, dersom de fortsetter å falle i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor samt i kvotepliktig sektor i Europa.
AA170318 - Vi vet jo at det blir økt produksjon og økte utslipp ved Hydro Aluminium på Karmøy.
AA170318 - Det er viktig at rike land som Norge faktisk kutter sine utslipp .
SA170317 Denne byspredningen gir ineffektiv mobilitet og dermed økt utslipp av klimagasser og større bruk av særs verdifull landbruksjord.
DB170317 Med EUs foreløpige gjennomsnittlige beregningsfaktorer for ILUC til grunn, regner Miljødirektoratet seg fram til at det vil føre til cirka 140 000 tonn CO2 mindre kutt i utslipp .
DB170317 Dagen etter ble bensinstasjonkjedene selv enige om en bransjestandard som sørger for at alt biodrivstoff omsatt i Norge er i tråd med bærekraftkriteriene, og dermed kutter utslipp av klimagasser med 50 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff.
DA170317 | Aksepterer økte utslipp
DA170317 Like fullt skriver NTB at Frps Øyvind Korsberg « mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem. » - Kvotesystemet virker ikke, og det vet vi godt, responderer Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
DA170317 - Hvordan harmonerer stortingsflertallets ja til økte utslipp med den kommende klimaloven ?
BT170317 Jeg anerkjenner det faktumet at Norge ikke kan påvirke verdens utslipp av klimagasser direkte ved hjelp av våre utslippskutt.
BT170317 De samme folkene som tvinger sine utslipp på alle oss andre.
DN170316 I et endret energilandskap spår Statoil-toppen at produsentene som kan levere til lave kostnader og lave utslipp vil stå igjen som vinnere.
DN170316 Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.
DN170316 Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp , har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned.
DN170316 Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder.
DN170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
DN170316 Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.
DN170316 Høyre åpner for større utslipp av klimagasser ¶
DN170316 Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp .
DN170316 Et stort flertall på Stortinget åpner for større utslipp .
DN170316 Et drøyt år etter klimatoppmøtet i Paris bekrefter de største norske partiene at de kan godta mer utslippsvekst - tross det overordnede målet om å få verdens utslipp ned.
DB170316 « Hver eneste test resulterte i hemningsløse utslipp av betydelige mengder radioaktivt materiale, som videre ble spredt i atmosfæren, og deponert overalt på jordas overflate », står det i rapporten.
DB170316 Unionen skal kutte 40 prosent av sine utslipp innen 2040, men skulle man nådd Paris-målet måtte kuttet egentlig ha vært på 55 prosent.
DB170316 Tanken var at kostnaden ved utslipp skulle finansiere grønn energiutvikling i EU.
DB170316 Norge har knyttet seg til en avtale som regulerer utslipp fra produksjonen, men det finnes ingen slik som regulerer forbrenningen av fossil energi.
DB170316 Fem år til med utslipp som i dag, før vi kan glemme ambisjonen om å stoppe den globale oppvarmingen på 1,5 grader - også kjent som Paris-avtalen.
BT170316 | Jo, biodrivstoff kutter utslipp
BT170316 Ettersom disse kravene gjelder, vil det ikke være det dårligste biodrivstoffet som kommer i salg på det norske markedet, men tvert imot et biodrivstoff som fører til reduserte utslipp .
BT170316 Det er også viktig at politikken er basert på solid kunnskap om hva som bidrar til å redusere utslipp , og hva som ikke gjør det.
AP170316 Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.
AP170316 Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp , har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned.
AP170316 Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder.
AP170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
AP170316 Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.
AP170316 Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp .
AP170316 Et stort flertall på Stortinget åpner for større utslipp .
AP170316 Et drøyt år etter klimatoppmøtet i Paris bekrefter de største norske partiene at de kan godta mer utslippsvekst - tross det overordnede målet om å få verdens utslipp ned.
DN170315 Renault har ifølge franske etterforskere jukset med utslipp i 25 år.
DN170315 Den franske bilprodusenten Renault har jukset med utslipp en mannsalder.
BT170315 et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, som er utgangspunkt for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp .
AA170315 Utslipp gjennom tre sluser ¶
SA170314 et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, som er utgangspunkt for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp .
DB170314 Slike utslipp fra en mann vil « ses på som en en handling mot et ufødt barn » heter det i lovforslaget, ifølge BBC.
DB170314 I lovforslaget heter det blant annet at « alt utslipp utenfor en kvinnes vagina, eller som ikke er skapt på en medisinsk institusjon » skal bøtelegges med 100 dollar ( 850 kroner ).
DB170314 Sannheten om dieselbiler og utslipp
BT170314 Våre beregninger viser at opptrappingsplanen totalt sett gir reduserte utslipp globalt.
BT170314 SSBs beregninger opererer også med et gjennomsnittstall for utslipp fra alle oljeholdige vekster.
BT170314 Dette forutsetter at biodrivstoffet er produsert i henhold til bærekraftskriteriene, og at vi tar hensyn til om produksjonen av biodrivstoffet fører til avskoging og dermed økte utslipp .
AP170314 - Enten er det snakk om et utslipp som har pågått over flere dager, eller så er det et nytt utslipp .
AP170314 - Enten er det snakk om et utslipp som har pågått over flere dager, eller så er det et nytt utslipp.
AA170314 Økte utslipp av klimagasser og mer ødelagt natur er det vi trenger minst av alt i miljøkampen.
AA170314 Opptrappingsplanen vil totalt sett gir reduserte utslipp globalt.
AA170314 Forutsetningen er at produksjonen skjer i henhold til bærekraftskriteriene og ikke fører til avskoging og dermed økte utslipp .
SA170313 - Regjeringen vil øke norske utslipp , og utlyser i tillegg rekordmange blokker i Barentshavet.
DA170313 Disse utslippene utgjør nå over halvparten av Oslos samlede utslipp .
DA170313 - Gjennom snart 30 år har de norske utslippene økt, i sterk kontrast til våre vesteuropeiske naboer som har kuttet sine utslipp med opp mot 20 prosent.
VG170312 Så ille er det, at drivstoffet fører til økte utslipp av klimagasser tilsvarende å sette inn 29 000 ekstra personbiler på veiene.
SA170312 Forbruk : 0,39 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 87 g/km CO₂. 39,6 mg/km NOx ¶
DB170312 Samtidig sier lederen for hav i WWF Australia, Richard Leck, at uten massiv reduksjon i utslipp , vil vi måtte regne med årlige masseblekinger av revet innen 2050.
DB170312 Systemet tillater også å fange energi som ellers ville gått til spille, og det skal ifølge redusere utslipp med 25 gram CO2 per kilometer, tilsvarende 0,1 liter lavere forbruk per mil.
BT170312 Forbruk : 0,39 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 87 g/km CO₂. 39,6 mg/km NOx ¶
AP170312 Forbruk : 0,39 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 87 g/km CO₂. 39,6 mg/km NOx ¶
AA170312 Det samtidig med at vi kan redusere utslipp av kull og endre ikke-fornybare energikilder.
BT170311 Vil Vestlandet bli verdensledende på en kraftkrevende industri som bortimot ikke har utslipp ?
AP170311 Radioaktiviteten i atomkraftverket er nå rekordhøy, men det er ikke meldt om utslipp .
AP170311 Kjølesystemene til tre av reaktorene ble slått ut og reaktorkjernene smeltet ned, noe som førte til radioaktive utslipp .
AA170311 Radioaktiviteten i atomkraftverket er nå rekordhøy, men det er ikke meldt om utslipp .
AA170311 Kjølesystemene til tre av reaktorene ble slått ut og reaktorkjernene smeltet ned, noe som førte til radioaktive utslipp .
AA170311 Det ene, som vi har gjort i samarbeid med flere andre mediehus, har vist hvordan budsjettforlikets klimaløft faktisk fører til større utslipp .
DN170310 DN mener : Hvis miljøvennlig diesel fører til økte utslipp , er den ikke miljøvennlig ¶
DN170310 I tillegg ønsker regjeringen angivelig å fjerne alle ansatte i en avdeling som jobber med utslipp fra dieselbiler.
DN170310 For en uke siden vakte det oppsikt da EPA fjernet kravet fra november om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av metan.
DB170310 ØNSKER NYE REGLER : Anton Vestavik i Kellox, som blant annet importerer Honda, ønsker at norske myndigheter fjerner avgiftslegging av effekt og kubikk, men istedet utslipp , slik det gjøres det med bil, nå som tallene er tilgjengelige.
DB170310 ILUC handler om mulige utslipp som følge av at biodrivstoff kan bidra til at landbruksarealer tas i bruk et annet sted for å produsere for eksempel såpe eller mat.
DB170310 EUs aktive politikk og de metodiske utfordringene knyttet til ILUC gjør at det er en feilaktig konklusjon at biodrivstoff fører til økte utslipp .
DB170310 Det er uheldig å bruke ILUC-beregninger til å holde biodrivstoff ansvarlig for utslipp i andre sektorer.
DA170310 I tillegg ønsker regjeringen angivelig å fjerne alle ansatte i en avdeling som jobber med utslipp fra dieselbiler.
DA170310 For en uke siden vakte det oppsikt da EPA fjernet kravet fra november om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av metan.
DA170310 Når det gjelder varebiler og tunge kjøretøy, har de økt sine utslipp noe.
DA170310 - Den største kategorien med utslipp kommer fra veitrafikken.
AP170310 Seks år etter jordskjelvet som førte til store radioaktive utslipp i Fukushima får noen av innbyggerne flytte tilbake.
AP170310 Forutsetningen er at produksjonen skjer i henhold til bærekraftskriteriene og ikke fører til avskoging og dermed økte utslipp .
AA170310 I tillegg ønsker regjeringen angivelig å fjerne alle ansatte i en avdeling som jobber med utslipp fra dieselbiler.
AA170310 For en uke siden vakte det oppsikt da EPA fjernet kravet fra november om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av metan.
AA170310 Elsykkelen, derimot er ekstremt stillegående, gir få eller ingen utslipp og har god rekke-vidde.
VG170309 Det grønne drivstoffet er dyrere og gir mer utslipp av klimagasser enn vanlig diesel og bensin.
DB170309 Norge er nå det eneste landet i EU bortsett fra Bulgaria som ikke har kuttet utslipp siden år 2000.
DA170309 - Det vil ikke være aktuelt å bruke cyanid og kvikksølv i Kautokeino, fordi det norske regelverket vil bli fulgt, og det tillater ikke utslipp av giftige stoffer.
BT170309 Høyre går altså rundt og tror at utslipp « blir borte » hvis de kalles kvotepliktige, at vi kan kjøpe oss fri ? 11. november i fjor innrømmet regjeringen i et intervju med NTB, gjengitt i blant annet Klassekampen, at de ikke har noen plan for å nå klimaforlikets mål innen 2020.
VG170308 Omtrent 140 tonn av avfallet brant opp, noe som førte til både utslipp av en rekke stoffer til luften, samt avrenning til flere bekker og elver i området.
VG170308 Man har neppe eksempler fra tidligere med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen », heter det i dommen.
VG170308 I dommen kommer det frem at det foreligger flere opplysninger i saken som gir klare indikasjoner på betydelige utslipp i luften av blant annet kvikksølv, bly, bromerte flammehemmere, PCB og dioksiner.
VG170308 Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim sier de ikke kjenner til noen andre saker med så stort utslipp av miljøgifter i naturen : ¶
SA170308 Tysklands statsminister Angela Merkel fastholder at hun først via mediene ble kjent med Volkswagens juksing med utslipp fra dieselbiler.
SA170308 | Høyre åpner for større utslipp av klimagasser ¶
DN170308 Høyre åpner for større utslipp av klimagasser ¶
DN170308 Tysklands statsminister Angela Merkel fastholder at hun først via mediene ble kjent med Volkswagens juksing med utslipp fra dieselbiler.
DN170308 Forbundsdagen prøver å finne ut om Angela Merkel og den tyske regjeringen hadde kjennskap til Volkswagens juks med utslipp fra dieselbiler før sakne sprakk i media.
DN170308 Som tingretten også skriver, har vi neppe hatt saker tidligere i Norge med større utslipp av miljøgifter i naturen, sier han.
DN170308 Dette er en alvorlig sak med omfattende utslipp .
DN170308 | Høyre åpner for større utslipp av klimagasser ¶
DN170308 Samtidig påpeker han at det europeiske kvotemarkedet gradvis strammes inn, noe som vil gjøre utslipp dyrere for kvotepliktig sektor.
DN170308 Også statsminister Erna Solberg ( H ) har åpnet for at utslipp fra enkelte norske sektorer eller bedrifter må kunne stige.
DN170308 Men i hele denne perioden har den politiske målsettingen vært å kutte utslipp - ikke øke dem.
DN170308 Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru åpner for høyere utslipp av klimagasser.
DN170308 - Økte utslipp i kvotepliktig sektor i Norge betyr tilsvarende reduksjon i utslipp et annet sted innenfor EU, så det blir altså ikke økte utslipp totalt, sier Bru.
DN170308 - Økte utslipp i kvotepliktig sektor i Norge betyr tilsvarende reduksjon i utslipp et annet sted innenfor EU, så det blir altså ikke økte utslipp totalt, sier Bru.
DN170308 - Økte utslipp i kvotepliktig sektor i Norge betyr tilsvarende reduksjon i utslipp et annet sted innenfor EU, så det blir altså ikke økte utslipp totalt, sier Bru.
DN170308 Høyre åpner for større utslipp av klimagasser ¶
AA170308 Tysklands statsminister Angela Merkel fastholder at hun først via mediene ble kjent med Volkswagens juksing med utslipp fra dieselbiler.
AA170308 Ifølge førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim har man neppe sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.
AA170308 | Høyre får refs for betinget ja til økte utslipp
AA170308 Hun satte også som forutsetning at norske utslipp innen landbruk, transport og resten av ikke-kvotepliktig sektor, synker.
AA170308 Det var i et intervju med NTB onsdag at Høyres klimapolitiske talskvinne Tina Bru slo fast at det er greit om norske utslipp øker, dersom de samlede utslippene i kvotepliktig sektor i EU, går ned.
AA170308 Avtalene med EU og FN forutsetter at vi kutter utslipp i Norge.
DN170307 Å vite nøyaktig hvordan europeisk produksjon av biodrivstoff påvirker utslipp i regnskogland, er vanskelig.
DN170307 Det vil si at denne typen drivstoff i praksis kan ha høyere utslipp enn vanlig, fossil diesel og bensin.
DN170307 Beregningene i rapporten bekrefter at mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge gir økte globale utslipp .
DB170307 Når båtene skrapes og påføres ny bunnstoff blir det i tillegg til miljøgifter utslipp av mikroplast fra malingen.
DB170307 Dekkslitasje er den største kilden til mikroplastutslipp i Norge med et årlig utslipp på 5000 tonn mikroplast, ifølge Mepex.
DA170307 Utslipp fra cruisebåttrafikken må også måles.
AP170307 Når vi gjør et politisk grep for å kutte utslipp , handler det også om å fortsette jobben med å skape et marked for nullutslippsteknologi, sier Kari Elisabeth Kaski, 1.-kandidat for SV i Oslo.
AP170307 Men de bidrar mye til lokale utslipp .
AP170307 Når vi gjør et politisk grep for å kutte utslipp , handler det også om å fortsette jobben med å skape et marked for nullutslippsteknologi, sier Kari Elisabeth Kaski, 1.-kandidat for SV i Oslo.
AP170307 Men de bidrar mye til lokale utslipp .
AA170307 Det vil si at denne typen drivstoff i praksis kan ha høyere utslipp enn vanlig, fossil diesel og bensin.
AA170307 Beregningene i rapporten bekrefter at mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge gir økte globale utslipp .
SA170306 « Store veikryss » som skal vurderes her, er knutepunkt som avbryter trafikkflyten og fører til utslipp som er forskjellige ( « stopp og kjør»/«stop & go » ) fra resten av veien.
AA170306 Det tilsvarer nesten hele Norges samlede utslipp av klimagasser.
DB170305 Sannheten om diesbiler og utslipp
DB170305 Diksjonen har rast rundt hvorvidt biler med så stor motor fortjener et miljørelatert avgiftskutt, og om de testene som brukes for å måle forbruk og utslipp gjenspeiler et reelt forbruk og utslipp .
DB170305 Diksjonen har rast rundt hvorvidt biler med så stor motor fortjener et miljørelatert avgiftskutt, og om de testene som brukes for å måle forbruk og utslipp gjenspeiler et reelt forbruk og utslipp.
FV170304 Området blir overvåket for å se etter forurensning, men det er ikke meldt om utslipp fra båten, sier daglig leder John Willy Nilsen i Farsund Fortøyningsselskap.
VG170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.
VG170303 Amerikanske myndigheter har fjernet et krav om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av den kraftige klimagassen metan.
SA170303 Politiet siktet Statoil etter et utslipp av flere tusen tonn kjemikalier.
DN170303 Politiet siktet Statoil etter et utslipp av flere tusen tonn kjemikalier.
DB170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.
DB170303 Amerikanske myndigheter har fjernet et krav om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av den kraftige klimagassen metan.
DB170303 Ulovlig høye utslipp fra Volkswagen-biler i Tyskland vil trolig føre til at 1200 mennesker dør tidligere enn de ellers ville gjort, ifølge forskere.
DB170303 Etter hvert ønsker forskerne også å undersøke konsekvensene av utslipp fra dieselbiler fra andre fabrikanter.
DA170303 Politiet siktet Statoil etter et utslipp av flere tusen tonn kjemikalier.
DA170303 Norsk industri kommer fortsatt til å måtte fortsette å akselerere utviklingen mot lavere utslipp med lavutslippsteknologi.
DA170303 Innsatsen for å redusere utslipp dramatisk vil man tjene på om man setter i gang tidlig, sier Helgesen.
DA170303 En av årsakene er at finanskrisen i Europa ga mindre økonomisk aktivitet, og dermed lavere utslipp enn forventet.
DA170303 - Klimapolitikken betyr ekstra forpliktelser til å kutte utslipp .
AA170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Amerikanske myndigheter har fjernet et krav om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av den kraftige klimagassen metan.
AA170303 Politiet siktet Statoil etter et utslipp av flere tusen tonn kjemikalier.
AP170302 Å droppe en tredje rullebane er mest sannsynlig både en effektiv og ikke minst billig måte å kutte utslipp på.
AP170302 Parallelt med økende bompengesatser, Paris-avtaler og massiv jernbanesatsing øker både antall flypassasjerer og utslipp så å si hvert eneste år.
VG170301 I tillegg til å få ned energiforbruket i bygg i Oslo, skal fondet også bidra til å få ned utslipp av klimagasser og redusere svevestøv.
SA170301 Kabelen kan også gjøre det mulig for Londons nylig vedtatte el-taxiflåte å kjøre med vind- og vannbasert energi fra Rogaland på tanken, uten utslipp .
SA170301 Den kan også gjøre det mulig for Londons nylig vedtatte el-taxiflåte å kjøre med vind- og vannbasert energi fra Rogaland på tanken, uten utslipp .
DA170301 Her heter det at « observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for (... ) handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.
SA170228 Forbruk : 0,38 l/mil ( blandet )i ¶ Utslipp : 88 g/km CO₂. 3,8 mg/km NOxi ¶
DN170228 Kina har verdens største utslipp av klimagasser, mens USA ligger på andre plass.
DN170228 Bruk av kull er den største kilden til utslipp av klimagasser, som igjen er den fremste årsaken til global oppvarming.
DA170228 Vært et lite utslipp av propan.
BT170228 Når vil vi forstå at den ville veksten i utslipp som vi tillater for flybransjen er totalt uansvarlig ?
BT170228 Når vil vi forstå at den ville veksten i utslipp som vi tillater for flybransjen er totalt uansvarlig ?
AP170228 Forbruk : 0,38 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 88 g/km CO₂. 3,8 mg/km NOx ¶
AA170228 Overskuddet har oppstått fordi finanskrisen har ført til lavere økonomisk aktivitet - og dermed lavere utslipp - enn ventet, i tillegg til at europeiske bedrifter har importert billige klimakvoter fra utviklingsland.
AA170228 Kina har verdens største utslipp av klimagasser, mens USA ligger på andre plass. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Bruk av kull er den største kilden til utslipp av klimagasser, som igjen er den fremste årsaken til global oppvarming.
DA170227 Dessuten, det blir flere og flere elbiler, og mindre forurensende utslipp fra diesel- og bensinbiler, sier Steinbakk.
DA170227 - Det er bra at domstolen er tydelig på dette og setter foten ned for flybransjens ønsker om en fortsatt trafikkvekst som vil låse samfunnet til et høyt energibehov og høye utslipp i lang tid, sier Schlaupitz.
BT170227 Jeg har ingen tester å vise til med hensyn til utslipp fra vedovner produsert før 1940, det finnes sikkert.
AP170227 | Slik redder Asko sin lastebilflåte fra økte CO₂ - utslipp
VG170226 Poenget er at vi må komme ned til null utslipp i løpet av få tiår, og denne utfordringen er tøff - det er så mange motkrefter som vil beholde fossil brensler lenge.
VG170226 Zero vil rette fokus mot et relativt ukjent utslipp : Entreprenører som lar dieseldrevne aggregater gå store deler av vinteren, fordi de må tørke sement i gulv og vegger i nye bygg, såkalt byggtørk.
VG170226 STORE UTSLIPP : Teknologi-ansvarlig Marius Gjerset i Zero sier anleggsmaskiner står for 16 prosent av klimautslippene i hovedstaden.
VG170226 I løpet av ett år utgjør det like mye utslipp av NOX som 1,3 millioner dieselbilturer i Oslo.
VG170226 Dieselbilene får svi på grunn av utslipp , men anleggsmaskiner på byggeplasser slipper ut nesten like mye.
VG170226 Byggtørk er et utslipp det er lett å kutte, sier energirådgiver i Bellona, Christian Eriksen til VG.
BT170226 Under hvilke forhold vil utslipp fra skip i Bergen havn påvirke luftkvaliteten i bebodde områder ?
BT170226 Dette er en typisk inversjonshøyde over Bergen hvor luftlaget nær bakken kan bli forurenset av lokale utslipp fra biler, vedovner eller skip.
AP170226 I 2012 måtte Imperial Beach i San Diego stenge stranda med samme navn, populær blant surfere, i fire dager etter at et kloakkrør i Tijuana sprakk og førte til et utslipp på over 11 millioner liter kloakk.
AP170226 - Grensemyndighetene som er ansvarlig med å håndtere kloakkinfrastruktur og å melde fra om utslipp , må gjøre jobben sin bedre og holdes ansvarlig for denne handlingen, sier Dedina.
AP170226 Det neste prosjektet måtte bli noe med kjøtt, tenkte hun, siden den som spiser kjøtt forårsaker utslipp av bortimot ti ganger så mye CO₂ som den som spiser plantebasert mat.
AA170226 I 2012 måtte Imperial Beach i San Diego stenge stranda med samme navn, populær blant surfere, i fire dager etter at et kloakkrør i Tijuana sprakk og førte til et utslipp på over 11 millioner liter kloakk.
AA170226 - Grensemyndighetene som er ansvarlig med å håndtere kloakkinfrastruktur og å melde fra om utslipp , må gjøre jobben sin bedre og holdes ansvarlig for denne handlingen, sier Dedina.
VG170225 Og vi skjønner politikere som forlanger nye, mer realistiske målemetoder for utslipp .
VG170225 Når Porsche lanserer sin andre ladbare hybrid basert på nye Panamera, har de flyttet fokus fra utslipp til muskler.
SA170225 At norske utslipp har fortsatt å øke, og at man har skapt en økonomi som baserer seg på eksport av det som skaper klimaendringer, har blitt en godkjent følgefeil.
SA170225 At et land som Norge, med svært høye utslipp per innbygger, ville iverksette en rekke effektive klimatiltak - og det fort.
VG170224 Målet med alle miljøstøtte, enten det er regnskogbevaring eller elbiler, må være at kronene faktisk går til å kutte utslipp .
DB170224 Om ikke mange nok andre kutter i sine utslipp er det irrelevant om du gjør det.
AP170224 - I dette forslaget får en el-lastebil ingen fordeler fremfor en moderne bensinlastebil med høyere utslipp .
BT170223 ARKIVFOTO : KRISTIN JANSEN ¶ | - Bergen havn har ikke tatt miljø og utslipp på alvor.
BT170223 Bergen havn er Norges desiderte versting, med mer enn dobbelt så høye utslipp som Oslo havn.
AP170223 Samtidig mener hun det er viktig å få det på plass raskt, siden de nye prisene i bomringen som skiller på utslipp fra bilen, ikke kommer på plass i år.
AP170223 Vei : ¶ • På sikt erstatte bompenger med veiprising som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser. • Vurdere en sammenslåing av transportetatene for å se transportsystemene mer i sammenheng og for å avvikle unødvendig byråkrati. • Starte en nasjonal satsing på ubemannet bilteknologi -
AP170223 Legge til rette for bruk av ny teknologi for reduserte utslipp på gjenværende dieselstrekninger.
AA170223 Kommunen har som mål å redusere utslipp med 25 prosent innen 2020.
VG170222 Oslo kommune vil vurdere å skifte ut de bensindrevne luksus-Audiene for politikertoppene med nullutslipp-biler eller biler med lavere utslipp .
VG170222 En ting er vi bidrar til lavere klimagassutslipp ved at vi ikke lenger har oljefyr, men det er også greit å vite at vi ikke bidrar til lokale utslipp , sier Astrup, som er parlamentarisk nestleder i Høyre og leder av Stortingets transportkomite.
DN170221 « Ingen personer ble fysisk skadet under hendelsen, men ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen ført til storulykke med tap av flere liv, større materielle skader og utslipp til ytre miljø », skriver tilsynet i meldingen.
DB170221 Neste fase i teknologiromatikken blir planetingeniører som gjennom massiv kjemisk innsprøyting i atmosfæren, og massive utslipp i verdenshavene, skal minske CO₂-utslipp.
DA170221 - At noen norske felt har lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden spiller liten rolle all den tid 90 prosent av utslippene skjer når oljen og gassen brukes.
BT170220 | - Bergen havn har ikke tatt miljø og utslipp på alvor.
AP170220 Det viktigste menneskeskapte pådrivet er utslipp av drivhusgasser.
DB170218 Men kritikken har ikke bare handlet om utslipp .
BT170218 At Norge arbeider for en internasjonal avtale for å stanse utslipp av plast til havet.
BT170218 Oljeplattformer, utslipp og ulykker kan gjøre at bærekraftige arbeidsplasser forsvinner for noen få år med fossilsatsing.
AA170218 Skip som benytter flytende naturgass som drivstoff, har rundt 90 prosent reduksjon av NOx, 100 prosent reduksjon av svovel, og potensielt 10 - 20 prosent CO2-reduksjon, opplyser han og legger til at landstrøm kan redusere utslipp til luft med 100 prosent.
AA170218 - På sommerdager med nordavind eller vestavind viser modellsimuleringene at utslipp fra skip i Bergen havn vil bli transportert mot bebodde områder nær sjølinjen, forklarer forsker Tobias Wolf-Grosse ved Nansensenteret.
AA170218 - Katalysator kan redusere utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) med 80 prosent.
AA170218 Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.
AA170218 Lahn sier at den svenske loven er mye mer konkret og offensiv når det gjelder å sette mål for hvordan svenske innenlandske utslipp skal utvikle seg, uavhengig av hva slags klimatiltak Sverige betaler for i andre land.
BT170217 Seniorforskeren sier følgende om forholdet mellom utslipp og konsentrasjon : ¶
BT170217 Richardsen peker videre på at landstrøm kan redusere utslipp til luft med 100 prosent.
BT170217 Her er et estimat av totale utslipp fra cruiseskipene som i 2017 kommer til Bergen havn.
BT170217 Foregår utslippet langt fra folk bidrar det relativt mindre til vår eksponering enn et tilsvarende utslipp midt i byen.
BT170217 Bergens Tidende har tatt utgangspunkt i estimater Møreforsk har gjort av utslipp fra skip som har ligget i ro for hjelpemaskin i Geirangerfjorden, og beregnet tilsvarende utslipp Bergen havn får med rundt 300 cruiseskipsanløp i år.
BT170217 Bergens Tidende har tatt utgangspunkt i estimater Møreforsk har gjort av utslipp fra skip som har ligget i ro for hjelpemaskin i Geirangerfjorden, og beregnet tilsvarende utslipp Bergen havn får med rundt 300 cruiseskipsanløp i år.
BT170217 Beregninger Det Norske Veritas har gjort viser at utslipp fra alle typer skip i Bergen utgjør omtrent dobbelt så mye som Oslo havn på 2. plass.
BT170217 - På sommerdager med nordavind eller vestavind viser modellsimuleringene at utslipp fra skip i Bergen havn vil bli transportert mot bebodde områder nær sjølinjen ( Sandviken, Bergenhus, Nordnes, Gyldenpris, Møhlenpris og Laksevåg ), sier Wolf-Grosse.
BT170217 - Katalysator om bord kan redusere utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) med 80 prosent.
BT170217 - Utslipp fra biler foregår på bakkenivå, og har dermed høyere innvirkning på mennesker, mens utslippene fra cruiseskipene foregår mange etasjer over hodene våre.
AA170217 Kontrollutstyr for o kontrollere vannføringen i bekken med tanke på utslipp finnes allerede på stedet.
AA170217 Kartlegger utslipp .
AA170217 Hovedsakelig med tanke på utslipp fra avising.
DA170216 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
DN170215 Prising av utslipp møter også motstand i rike land.
DN170215 Prising av utslipp er helt sentralt for å nå målene om fremtidige utslippsreduksjoner.
DN170215 Prising av utslipp bidrar også til økt etterspørsel etter ny og mer miljøvennlig teknologi.
DN170215 Men et blikk på hvor mye det koster å slippe ut karbon i Norge, viser at det også her er langt igjen før prinsippet om lik pris på utslipp er møtt, se figur 14.
DN170215 Mangelfull prising av utslipp er en av grunnene.
DN170215 Et internasjonalt kvotesystem som omfatter alle land, kan i prinsippet sørge for lik prising av utslipp .
DN170215 Utslipp fra alle områder veier like tungt i det globale klimaregnskapet.
DB170215 * Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg.
DA170215 Men må de snarest mulig ha et tydelig svar på, selv om utslipp fra skips- og luftfart ikke inngår i parisavtalen.
DA170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AA170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
SA170214 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet )i ¶ Utslipp : 49 g/km CO₂. 7 mg/km NOxi ¶
DB170214 Som Bergsmark påpeker, var naturens utslipp ca 770 000 gigatonn ( Gt ).
DB170214 Over tusener av år har det etablert seg en likevekt mellom utslipp og opptak av CO2.
DB170214 Utslipp og opptak derimot er viktig for karbonets kretsløp, og Bergmarks feilaktige tolkning av utslippstallene er et sterkt bevis for at han ikke forstår tallgrunnlaget og hva saken egentlig dreier seg om.
AP170214 Miljøorganisasjonen Zero har laget en rekke tiltak de mener politikerne må gjennomføre om de skal nå sitt eget mål om kutt i utslipp .
AP170214 Miljøorganisasjonen Zero har laget en rekke tiltak de mener politikerne må gjennomføre om de skal nå sitt eget mål om kutt i utslipp .
AP170214 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO₂. 7 mg/km NOx ¶
VG170213 Flere klimaforskere mener Kina kan bli nøkkelen i kampen mot klimaendringer og utslipp i fremtiden.
DN170213 Utslipp fra biler i vinterkulden bidrar til at det er ventet høyt forurensningsnivå i Oslo mandag.
DA170213 Tall fra SINTEF og Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) viser at vedfyring er en mye større kilde til svevestøv, enn utslipp fra veitrafikk.
AP170213 Lykkes man i å produsere robuste rensefisker vil man spare miljøet for utslipp av kjemikalier som pr. i dag brukes til avlusning.
AP170213 På minussiden kommer konsekvenser for dyrket mark og miljø, inkludert økte utslipp fra trafikken.
AP170213 De befinner seg dermed i selskap med 17 av 28 EU-land som, ifølge Det europeiske miljøbyrået ( EEA ), overskrider sine grenseverdier for helseskadende utslipp .
AP170213 De befinner seg dermed i selskap med 17 av 28 EU-land som, ifølge Det europeiske miljøbyrået ( EEA ), overskrider sine grenseverdier for helseskadende utslipp .
AA170213 Han sier restaurering kan redusere utslipp og bidra til klimatilpasning og økte leveområder for truede arter.
DB170211 - Det er klima-alarmister som har laget den, og de sørger for at mange går rundt og tror at utslipp av CO2 har noen som helst betydning for klimaet.
BT170211 Det hjelper lite om Norge alene reduserer sine utslipp av plast, så lenge lite skjer ellers i verden.
SA170210 Vi har ikke trukket fra økningen i utslipp i utlandet, sier Pettersen.
SA170210 - Det blir trolig økt matimport og mer utslipp i andre land.
SA170210 Tall fra Sintef og Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) viser at vedfyring er en mye større kilde til svevestøv, enn utslipp fra vegtrafikk.
DB170210 Wang, som bor i landsbyen Yushutun i Heilongjiang-provinsen i Kina, forteller at han aldri kommer til å glemme året 2001 - året da jorda hans skal ha blitt oversvømmet av utslipp fra anlegget til Qihua Group.
DB170210 I tiden etter det første utslippet, er det også rapporter om ytterligere utslipp fra fabrikken, som produserer polyvinylklorid ( PVC ).
DB170210 Dette for å kunne saksøke en kjemikaliegigant som skal stå bak store utslipp som igjen ødela jorda som er Enlin Wangs levebrød.
DB170210 Bonden Enlin Wang har fått landeområdene sine ødelagt av utslipp fra fabrikken.
DB170210 Utslipp
DB170210 Vi ser at den siste oppvarmingsperioden starter omkring år 1900, lenge før våre utslipp for alvor begynte å vokse, rundt 1950.
DB170210 Menneskeskapte utslipp av CO2 fører til en viss økning av atmosfæretemperaturen. 3.
DB170210 Klimaskeptikerne hevder at klimaendringen fra 1890 og fram til i dag fortsatt er dominert av naturlig variasjon, men med et relativt lite bidrag som skyldes utslipp av CO2.
DB170210 Et tredje slående faktum er at fra 1950 til i dag har de menneskeskapte utslipp økt med mer enn 600 % mens CO2-innholdet i atmosfæren bare har økt med 30 % !
DB170210 Dette tyder i meget sterk grad på at menneskeskapte utslipp er svært lite merkbare i atmosfæren.
DB170210 Dette begrunnes med at det ikke er noen grunn til at naturlig variasjon plutselig har sluttet å gjøre seg gjeldende, at det finnes en god erfaringsbasert fysisk forklaringsmodell for skeptikernes syn og at virkningen av CO2 alene som klimagass har nærmet seg metning og at ytterligere utslipp har liten betydning.
AP170210 Så mye utslipp skal kuttes fra transportsektoren i Oslo, ifølge kommunens klimabudsjett.
AP170210 Så mye utslipp skal kuttes fra transportsektoren i Oslo, ifølge kommunens klimabudsjett.
AA170210 Vi har ikke trukket fra økningen i utslipp i utlandet, sier Pettersen.
AA170210 - Det blir trolig økt matimport og mer utslipp i andre land.
VG170209 Lokale myndigheter understreker at det ikke er fare for radioaktive utslipp og at innbyggere i området derfor ikke er i fare, ifølge avisen Quest France.
VG170209 Det har vært en eksplosjon på et atomkraftverk i Normandie i Frankrike, men ifølge franske medier skal det ikke være fare for radioaktive utslipp .
VG170209 Hvis Oslo skal nå 50 prosent kutt i CO₂ utslipp innen 2020 må slike tiltak på plass fort.
DB170209 Det skal imidlertid ikke være fare for radioaktive utslipp , ifølge den franske regionavisa.
AA170209 Lokale myndigheter understreker at det ikke er fare for radioaktive utslipp og at innbyggerne i området derfor ikke er i fare, ifølge avisen Quest France.
AA170209 Det har vært en eksplosjon på atomkraftverket Flamanville i Normandie i Frankrike, men ifølge franske medier skal det ikke være fare for radioaktive utslipp .
SA170206 Forbruk : 0,5 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO₂. 45,7 mg/km NOx.
FV170206 Forbruk : 0,5 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO₂. 45,7 mg/km NOx.
BT170206 Forbruk : 0,5 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO₂. 45,7 mg/km NOx.
AP170206 Forbruk : 0,5 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO₂. 45,7 mg/km NOx.
VG170205 Men selv 911 må tilpasse seg en fremtid med stadig lavere utslipp , og både analytikere og media mener fremtidens sportsbiler blir ladbare, sier Blume.
VG170205 Med andre ord hybride drivlinjer som øker ytelsene samtidig som de reduserer forbruk og utslipp .
AP170205 Klima : Nybilsalget etter 2025 skal være biler uten utslipp .
AP170205 Klima : Nybilsalget etter 2025 skal være biler uten utslipp .
BT170203 Kjøp enkeltbillett på bussen eller kjør tungtransport med lavt utslipp .
DB170202 For å hindre at det skjer må Norge gå foran med konkrete tiltak her hjemme og jobbe for en internasjonal avtale for å stanse utslipp av plast i havet.
DN170201 Denne modellen har et oppgitt utslipp på 124 og 139 gram CO2 per kilometer.
BT170131 Paasche og kollega Henning Åkesson sendte tirsdag ut et brev til klimaforskere i hele Norden, med invitasjon til å signere et støtteopprop til både klimaforskningen i USA og Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagasser.
FV170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2. 31,7 mg/km NOx.
DB170130 Vi skal selvsagt kutte nasjonale utslipp , men vår klimasatsing må innrettes slik at den skaper verdier nasjonalt og betyr noe globalt.
DB170130 Oljen og gassen ville raskt bli produsert et annet sted, gjerne med høyere utslipp .
DB170130 For NHO er essensen i det grønne skiftet å få til økt verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp .
DB170130 Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet, men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.
BT170130 Så langt har tiltak for å fremme bærekraftig reiseliv ført til økte - ikke reduserte utslipp av klimagasser.
BT170130 Innovasjon Norge sine ti prinsipper for bærekraftig reiseliv nevner ikke det å redusere utslipp av klimagasser, og sier heller ingen ting konkret om å redusere miljøbelastningen fra transportdelen av reiselivet.
BT170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2. 31,7 mg/km NOx.
AP170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2. 31,7 mg/km NOx.
AP170128 Og særlig i Beijing og de øvrige større byene, der utslipp fra industri og trafikk ofte gjør utemiljøet helsefarlig, er det åpenbart positivt om flere velger å gå tilbake til den transport for egen kraft som kineserne tidligere var verdensberømte for.
DN170127 Det var amerikanske myndigheter som oppdaget programvaren, som er plassert i bilene for å pynte på miljøskadelige utslipp fra dieselmotorer.
DB170126 Eller redusert utslipp fra vedfyring.
DB170126 bety høyere avgifter på kjøp av biler med høye utslipp .
AP170126 Det betyr at det ikke kan føre til økte utslipp , eller økt biltrafikk inn i Oslo sentrum.
SA170124 Studien viser at reduksjon av kaldstarter må øverst på agendaen for å få ned skadelige utslipp fra bilparken.
SA170124 Situasjonen er frustrerende, spesielt fordi vi vet at enkle grep kunne gjort mye for å løse en av de viktigste årsakene til den dårlige luftkvaliteten - utslipp fra ordinære personbiler.
SA170124 En studie utført av VTT, den finske statens forskningssentral, konkluderer med at elektrisk forvarming og lading nesten eliminerer utslipp av hydrokarboner og karbonmonoksid, og reduserer NOx-utslippene med opptil 52 prosent de første 20 minuttene med kjøring på kalde dager.
SA170124 En ny amerikansk studie fra forskere ved blant annet MIT og Berkeley bekrefter at kaldstarter er hovedårsaken til skadelige utslipp fra bil.
SA170124 Elektriske bilvarmesystemer, som sørger for at motor og kupé er oppvarmet, og at batteriet er toppladet før bilen startes, gir drastisk reduserte miljøskadelige utslipp .
SA170124 Det er gjerne de store løsningene som diskuteres når politikere vil redusere farlige utslipp fra bilparken.
SA170124 Den nevnte amerikanske studien slår fast at nesten alle utslipp fra nye biler kommer umiddelbart etter oppstart, når motoren er kald.
AP170124 EUs klimapolitikk gir dyrere utslipp og dyrere strøm i Europa.
AP170124 Skipet vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord, og vil derfor ikke gi utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser i dette området.
VG170122 Årsaken var utslipp fra biler og vedfyring kombinert med stillestående luft.
VG170122 Kina slipper ut mye mer CO2 enn noe annet land, om lag 30 prosent av verdens samlede utslipp , noe som bidrar sterkt til global oppvarming.
BT170122 Utslipp fra industri og bergverk er redusert med nesten 40 prosent siden 1990, mens utslipp fra og olje- og gassutvinning og veitransport har økt med til sammen 59 prosent.
BT170122 Utslipp fra industri og bergverk er redusert med nesten 40 prosent siden 1990, mens utslipp fra og olje- og gassutvinning og veitransport har økt med til sammen 59 prosent.
BT170122 2,8 millioner personbiler som finnes i Norge i dag, har et samlet årlig utslipp på ca. 6,1 million tonn CO₂.
DB170121 Sist ute i rekken av eventyrfortellinger fra hans side er påstanden om at et storstilt utslipp av olje i Barentshavet verken vil skade fisken eller det marine miljøet.
DN170120 Treforedlingsindustrien vil ha null utslipp av klimagasser og doblet verdiskapning innen 2050.
DN170119 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av fossile brensler som fører til enorme utslipp av CO2.
DN170119 I 1990 var verdens utslipp av CO2 ifølge Energi og Klima 22,3 milliarder tonn, mens dette var økt til 36,3 milliarder tonn i 2015.
DB170118 * Gruveselskapene og norske myndigheter mener at deponeringen ikke fører til miljøskadelige utslipp .
DB170118 Svevestøv og utslipp fra vedfyring er like ille, blir det sagt.
DB170118 Flere norske byer og tettsteder har vært over de tillatte grensene for utslipp i lange perioder hvert år.
BT170118 Gruveselskapene og norske myndigheter mener at deponeringen ikke fører til miljøskadelige utslipp .
BT170118 Gruveselskapene og norske myndigheter mener at deponeringen ikke fører til miljøskadelige utslipp .
AP170118 - Programmet har et miljømotiv, hvor redusert hastighet underveis og i sluttfasen bidrar til mindre forbruk og færre utslipp .
SA170117 « Norge er på jumboplass i å kutte utslipp , det haster med effektive tiltak », skriver Susanne Heart.
SA170117 Norge er på jumboplass i å kutte utslipp , det haster med effektive tiltak.
DB170117 Likevel var det ikke sikkert hvor stor reduksjonen i utslipp var.
DB170117 Årsaken til forbedret luftkvalitet i dag er mest sannsynlig en kombinasjon av værforholdene og reduksjon av utslipp fra dieselbiler, tror Bymiljøetaten.
AP170117 NY TEKNOLOGI : Lastebiler levert etter 2014 har renseteknologi som gir små utslipp .
AP170117 Moderne lastebiler bidrar til langt mindre utslipp enn en dieselpersonbil.
AP170117 Ifølge NLF har det vært rekordhøy utskiftningstakt blant deres medlemmer, slik at de aller fleste har byttet ut de eldre kjøretøyene som har langt høyere utslipp , med Euro-VI lastebiler.
SA170116 Mindre utslipp og støy ¶
SA170116 Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.
SA170116 Både støy og utslipp er betydelig redusert for den nye generasjonen av mindre jetfly.
SA170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp .
FV170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp .
DB170116 - Det er været - kombinert med utslipp fra trafikken og vedfyring som i hovedsak gjør at luftforurensningen er høy, forklarer Tørnkvist.
DB170116 Sannheten om dieselbiler og utslipp
DB170116 Mer om utslipp : ¶
DB170116 La oss se på fakta : I april 2011 kom en rapport fra Transportøkonomisk Institutt ( TØI ), som i samarbeid med finske VVT viste at dieselbilers reelle utslipp av giftig NOx var betydelig høyere enn det alle trodde.
DB170116 Ifølge tall fra Sintef og Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) er vedfyring en mye større kilde til svevestøv på landsbasis, enn utslipp fra veitrafikk. 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) stammer fra vedfyring, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
DB170116 Trump har også sagt at han vil skrote Paris-avtalen om å begrense utslipp av menneskeskapte klimagasser.
DB170116 Under slike forhold - når bilene spyr ut uendelig mye mer enn forutsatt - blir det tilnærmet umulig å regulere trafikk og utslipp lokalt.
DB170116 Man trodde ikke økningen av NOx- utslipp skulle bli så stor, blant annet på grunn av tro på utvikling av reinere forbrenning fra dieselbiler.
DB170116 I den store Volkswagen-skandalen kom det fram at enkelte av bilene slapp ut så mye som 40 ganger mer enn godkjent utslipp .
DB170116 I 2007 ble jeg oppfordret av Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i regjering til å kjøpe dieselbil for å redusere utslipp av CO2.
BT170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp .
AP170116 - Ja, for selv om deres utslipp gjør mindre skade på klimaet, så er utslippene mye mer skadelige helt lokalt enn bensinutslipp.
AP170116 Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.
AP170116 Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.
AP170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp .
SA170115 Dette er en debatt om kampen mot klimaendringene og settet av virkemidler vi skal sette inn for at Norge skal redusere sine lokale utslipp raskest mulig.
AP170115 Bevilgningene på 2,5 billioner Yuan - over 3000 milliarder kroner - vitner om at Kina mener alvor med sine løfter om å redusere sine utslipp .
AP170115 Dieselkjøretøy har høyere utslipp av nitrogendioksid ( NO2 ) sammenlignet med bensinbiler.
AP170115 Dieselkjøretøy har høyere utslipp av nitrogendioksid ( NO2 ) sammenlignet med bensinbiler.
DN170112 Fiat Chrysler anklages av amerikanske myndigheter for å brukt programvare som tillot økt utslipp , ifølge Reuters. 100.000 lastebiler og SUV-er skal ha benyttet programvaren.
DB170112 Den kommer av at bruken av kull som brensel er utbredt, i tillegg til utslipp fra biler og anleggsarbeid.
AP170112 De som tror at de menneskeskapte utslipp av CO2, som er ca. 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap, skrev Hagen.
AP170111 Den tyske bilprodusenten har erkjent å ha installert datautstyr som forvrengte testresultater av bilenes utslipp . 475.000 biler med jukseutstyret installert, ble solgt i USA, skriver NTB.
AP170111 - Elektriske busser er morgendagens bussløsninger, som hverken gir utslipp av klimagasser eller lokale helseskadelige utslipp .
AP170111 - Elektriske busser er morgendagens bussløsninger, som hverken gir utslipp av klimagasser eller lokale helseskadelige utslipp.
AP170111 De som tror at de menneskeskapte utslipp av CO2, som er ca. 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap, skriver Carl I.
SA170110 Vi trenger en samarbeidspartner som kan forsyne energi når solen ikke skinner, og som har lave utslipp .
DN170110 Kostnadene er knyttet til veislitasje, støy, lokale utslipp og kø.
DB170110 Utslippene fra utendørs biltrafikk sprer seg åpenbart ut over et mye større område enn utslipp fra stearinlys som står inne i en leilighet.
DB170110 Noen felt har langt lavere utslipp enn snittet, mens andre ligger høyere.
DB170110 MÅ initial;>REDUSERES " : - Kull må reduseres raskt, og olje og gass må produseres med lavest mulig utslipp , understreker artikkelforfatteren.
DB170110 Kull må reduseres raskt, og olje og gass må produseres med lavest mulig utslipp .
DB170110 Fra norsk sokkel rapporteres alle utslipp fra alle felt.
DB170110 Dette synes tydeligvis ikke Dagbladet er så viktig, de har latt seg imponere av at « NRK Brennpunkt » har « avslørt » det selvsagte : at det finnes enkeltfelter i Midtøsten som har lavere utslipp enn gjennomsnittet av norsk sokkel.
DB170110 Alternativ produksjon vil ikke komme fra eksisterende felter med lave kostnader og utslipp .
DB170110 Alle aktører, produsenter og konsumenter har ansvar for å redusere sine utslipp for å bidra til redusert global oppvarming.
AP170110 Kostnadene er knyttet til veislitasje, støy, lokale utslipp og kø.
DN170108 London ligger på verdenstoppen i utslipp av nitrogendioksid ( NO2 ), skriver The Guardian.
BT170108 Hun er prosjektleder i Klimapartnere Hordaland, et nettverk av private selskaper og offentlige virksomheter som vil kutte utslipp og utvikle grønne forretningsideer.
DB170107 Resultatet er at den samlede produksjonen av olje og gass på sokkelen skjer med lavere utslipp enn i resten av verden.
DB170107 For det første gjennom en økt pris på utslipp når kvotesystemet innstrammes frem mot 2030.
SA170106 - Men vi synes dette er et viktig prosjekt, for det foregår nok snøproduksjon som ikke er bærekraftig og som bidrar til store utslipp , sier han.
DB170106 Men utvinning fra landbaserte brønner i de svært oljerike områdene i Midtøsten har lavere utslipp . 2.
DB170106 Det er andre typer utvinning som har betydelig høyere utslipp , som for eksempel oljesand som Statoil nylig har solgt seg ut av etter enorme tap.
DB170106 Både Sætre og Søviknes sier at norsk olje og gassutvinning har halvparten så høye utslipp under produksjon som gjennomsnittet i verden.
AP170106 - Men vi synes dette er et viktig prosjekt, for det foregår nok snøproduksjon som ikke er bærekraftig og som bidrar til store utslipp , sier han.
AP170106 - Men vi synes dette er et viktig prosjekt, for det foregår nok snøproduksjon som ikke er bærekraftig og som bidrar til store utslipp , sier han.
SA170105 Med ren energi fra 1500 vannkraftverk over hele landet, kan vi konsentrere oss om å kutte utslipp i andre sektorer - som transport, industri og bygg.
DB170105 Og videre at biodrivstoff vil være et sentralt tiltak for å kutte utslipp .
DB170105 Norge skal vinne denne konkurransen ved både å kutte utslipp og bygge grønn konkurransekraft, sa Helgesen da.
BT170105 Norge er et av de landene i verden med høyest utslipp av klimagasser og er også et av verdens rikeste land per innbygger.
AP170105 Samtidig er både lokale og sentrale myndigheter i det daglige svært opptatt av å opprettholde den økonomiske veksten, og det forutsetter selvsagt effektiv veitransport og høy aktivitet ved fabrikker og kraftverk med produksjon som fører til utslipp .
DB170103 Det bidrar blant annet til at det settes likhetstegn mellom Norges ansvar for å redusere klimautslipp, og at utslipp må kuttes i Norge.
BT170103 Oppdretterne bør selv ta de mulige skadevirkningene av utslipp av giftstoffer på større alvor.
BT170103 Utslipp av giftstoffer langs kysten må reguleres strengere.
FV170102 Det er først og fremst utslipp fra transport og vedfyring som er hovedårsaken til forurenset luft, opplyser NILU.
FV170102 Utslipp fra transport og vedfyring, er ifølge Norsk institutt for luftforskning hovedkildene til luftforurensningen.
FV170102 Det er først og fremst utslipp fra transport og vedfyring som er hovedårsaken til forurenset luft, opplyser NILU.
FV170102 Utslipp fra transport og vedfyring, er ifølge Norsk institutt for luftforskning hovedkildene til luftforurensningen.
DB170102 Overfor Dagbladet peker Nikolai Astrup på at Cicero blant annet utelot effekten av reduserte utslipp fra nye biler, Enovas tiltak for å kutte utslipp , og effekten av biodrivstoff.
DB170102 Overfor Dagbladet peker Nikolai Astrup på at Cicero blant annet utelot effekten av reduserte utslipp fra nye biler, Enovas tiltak for å kutte utslipp, og effekten av biodrivstoff.
DB170102 Veibruksavgiftene på drivstoff skal stille brukeren overfor de eksterne kostnadene ved vegtrafikken : ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og utslipp ( eks CO2 ) ¶
DB170102 Noen kan til og med gi betydelig økte utslipp .
DB170102 Fra 2002 og fram til 2014 har utslipp av klimagasser fra flytrafikken fra Norge til utlandet økt med 109 prosent.
DB170102 Mindre utslipp i 2018.
BT170102 Helt generelt bør prisene gjenspeile lokal forhold og differensieres for rushtid og forurensende utslipp .
BT170102 De lengre kollektivreisene i Bergen får gjort mer transportarbeid, frigitt mer veiplass og spart større utslipp .
BT170102 Bybanen er miljøvennlig Bybanen transporterer et høyt antall mennesker med null lokale utslipp , og elektrisitet er fortsatt en ren kraftkilde i Norge.
BT170102 Bybanen er miljøvennlig Bybanen transporterer et høyt antall mennesker med null lokale utslipp , og elektrisitet er fortsatt en ren kraftkilde i Norge.
AP170102 Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring.
BT170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2. 12.8 mg/km NOx.
BT170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2. 19,1 mg/km NOx.
AP170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2. 12.8 mg/km NOx.
AP170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2. 19,1 mg/km NOx.
AP161231 For å klare det må alle utslipp stanses om fire år.
AP161231 Det er også utenkelig at alle utslipp vil opphøre om 20 år.
AP161231 Derfor må forskerne regne sammen alle våre historiske utslipp når de skal finne ut hvor mye atmosfæren tåler for at oppvarmingen skal begrenses til 2 grader.
AP161231 Analytikerne i Bloomberg New Energy mener hele energirevolusjonen nå går så raskt at de i november konkluderte med at i 2040 vil 60 prosent av el- og varmeproduksjonen i verden produseres med null utslipp - altså fornybar energi.
VG161230 Rundt 30 prosent av verdens utslipp blir underlagt et tak.
VG161230 Nå står riktignok Norge for ubetydelige utslipp i verdenssammenheng.
VG161230 Norge når klimamålene ved å betale for å kutte utslipp i utlandet.
VG161230 Det betyr ikke at vi skal slutte å tenke på utslipp i Norge.
VG161227 Formål : Ikke bare redusere utslippene, men også fjerne gamle utslipp
VG161227 Formål : Hindre økte utslipp av varmende klimagasser til atmosfæren ¶
VG161227 For 20 år siden var det nesten tabu blant klimaforskere å snakke om slike løsninger - først og fremst fordi de tok bort fokuset på det aller viktigste : Å fjerne årsaken til global oppvarming, nemlig galopperende utslipp av klimagasser.
VG161227 Dette gjelder både å utvikle såkalte « negative utslipp » ved å fange og fjerne CO₂.
FV161223 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2. 12.8 mg/km NOx.
FV161223 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2. 19,1 mg/km NOx.
BT161219 Aks : 5,3 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,25 l/mil ( blandet ) Utslipp : 49 g/km CO₂. 6,4 mg/km NOx.
BT161212 Aks : 4,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 190 g/km CO2. 53,4 mg/km NOx.
FV161209 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene, digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer.
FV161209 Det er all mulig grunn til å tro at dette vil gi en rekke bilmodeller langt høyere utslipp enn de får av dagens test.
BT161207 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene, digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer.
BT161207 Det er all mulig grunn til å tro at dette vil gi en rekke bilmodeller langt høyere utslipp enn de får av dagens test.
BT161206 Forbruk : 0,60 l/mil ( landevei ), 0,98 l/mil ( by ), 0,60 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 169 g/km CO₂. 32,5 mg/km NOx.
FV161202 Aks : 4,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 190 g/km CO2. 53,4 mg/km NOx.
SA161201 Aks : 6,7 sekunder Toppfart : 229 km/t Forbruk : 0,64 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 167 g/km CO₂. 3,5 mg/km NOx.
BT161201 Aks : 6,7 sekunder Toppfart : 229 km/t Forbruk : 0,64 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 167 g/km CO₂. 3,5 mg/km NOx.
DN161128 Beløpet omfatter blant annet kompensasjon til de mange tusen menneskene som av frykt for radioaktive utslipp ble tvangsflyttet fra området.
SA161122 En ovnen fra før 1999, er den mest sannsynlig ikke rentbrennende, og vil gi større utslipp av partikler og svevestøv.
BT161122 En ovnen fra før 1999, er den mest sannsynlig ikke rentbrennende, og vil gi større utslipp av partikler og svevestøv.
AP161122 En ovnen fra før 1999, er den mest sannsynlig ikke rentbrennende, og vil gi større utslipp av partikler og svevestøv.
SA161121 Forbruk : 0,56 l/mil ( landevei ), 0,78 l/mil ( by ), 0,64 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 148 g/km CO2. 7,2 mg/km NOx.
SA161121 Forbruk : 0,46 l/mil ( landevei ), 0,63 l/mil ( by ), 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 119 g/km CO2. 33,6 mg/km NOx ¶
BT161121 Forbruk : 0,56 l/mil ( landevei ), 0,78 l/mil ( by ), 0,64 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 148 g/km CO2. 7,2 mg/km NOx.
BT161121 Forbruk : 0,46 l/mil ( landevei ), 0,63 l/mil ( by ), 0,52 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 119 g/km CO2. 33,6 mg/km NOx ¶
SA161114 Forbruk : 0.81 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 186 g/km CO₂.
FV161114 Forbruk : 0,49 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 129 g/km CO₂. 41 mg/km NOx ¶
BT161114 Forbruk : 0.81 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 186 g/km CO₂.
AP161111 Og fordi USA er så store, har så enorme utslipp , kan hans nasjonale klimapolitikk være nok til at verden kan glemme togradersmålet.
AP161111 Disse 114 selskapene slipper hvert år ut minst 476 millioner tonn CO₂ - det tilsvarer utslipp fra 125 store kullkraftverk eller nesten ti ganger som Norges samlede utslipp .
AP161111 Disse 114 selskapene slipper hvert år ut minst 476 millioner tonn CO₂ - det tilsvarer utslipp fra 125 store kullkraftverk eller nesten ti ganger som Norges samlede utslipp.
SA161107 Forbruk : 0,67 l/mil ( landevei ), 0,76 l/mil ( by ), 0,71 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 185 g/km CO2. 68 mg/km NOx ¶
SA161031 Forbruk : 0,35 l/mil ( landevei ), 0,53 l/mil ( by ), 0,42 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 109 g/km CO₂. 62,1 mg/km NOx ¶
AP161031 Forbruk : 0,35 l/mil ( landevei ), 0,53 l/mil ( by ), 0,42 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 109 g/km CO₂. 62,1 mg/km NOx ¶
AP161025 Splitter nye fly halverer støyen og kutter utslipp .
SA161024 Forbruk : 0,55 l/mil ( landevei ), 0,65 l/mil ( by ), 0,65 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 152 g/km CO2. 42 mg/km NOx ¶
SA161011 Forbruk : 0,49 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 129 g/km CO₂. 41 mg/km NOx ¶
BT161011 Forbruk : 0,49 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 129 g/km CO₂. 41 mg/km NOx ¶
AP161011 Forbruk : 0,49 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 129 g/km CO₂. 41 mg/km NOx ¶
BT161005 - Parisavtalen er den første globale avtalen som pålegger alle land å sette seg gradvis mer ambisiøse klimamål for å redusere utslipp .
AP160928 Det skal kuttes 352.000 tonn utslipp i denne sektoren.
AP160928 De to postene skal samlet redusere Oslos utslipp med 96.000 tonn innen 2020.
AP160928 Byrådet har budsjettert med 152.000 tonn kutt i utslipp fra dette.
AP160924 Vi prøver å kontrollere utslipp på en veldig nitid måte, og vi har egne prosjekter for å redusere metanutslipp.
AP160924 Når det er store utslipp av naturgass, slippes også mye metan ut.
AP160924 - For å ha lave utslipp fra gass, må vi unngå store utslipp av metan.
AP160924 - For å ha lave utslipp fra gass, må vi unngå store utslipp av metan.
AP160924 » « Den største utfordringen er at alternativet til gass kommer til å være kull, som vil gi betydelig større utslipp .
FV160906 Men den kanskje viktigste konkurrenten, ikke minst om man tenker utslipp og miljø, kommer fra USA og heter Tesla Model X.
FV160906 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO₂. 8,5 mg/km NOx ¶
SA160905 Men den kanskje viktigste konkurrenten, ikke minst om man tenker utslipp og miljø, kommer fra USA og heter Tesla Model X.
SA160905 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO₂. 8,5 mg/km NOx ¶
AP160905 Men den kanskje viktigste konkurrenten, ikke minst om man tenker utslipp og miljø, kommer fra USA og heter Tesla Model X.
AP160905 Forbruk : 0,21 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 49 g/km CO₂. 8,5 mg/km NOx ¶
AP160831 Samtidig avtalte lastebilprodusentene å forsinke ny teknologi som kunne redusere lastebilenes utslipp av helsefarlige stoffer.
AP160831 Det var det amerikanske miljødirektoratet EPA som fastlo at bilselskapet hadde installert en programvare i sine dieselbiler som viser feilaktig lave utslipp av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes.
AP160830 For norsk olje- og gassindustri har mulighet til å produsere med lavere utslipp enn ellers i verden, og de har mulighet til å komme med ny teknologi, blant annet innenfor fangst og lagring, som kan være avgjørende for arbeidet mot klimaendringer, sier han.
SA160829 Forbruk : 0,55 l/mil ( landevei ), 0,91 l/mil ( by ), 0,68 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 159 g/km CO₂. 32 mg/km NOx.
SA160829 Forbruk : 0,5 l/mil ( landevei ), 071 l/mil ( by ), 0,58 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO₂. 25 mg/km NOx.
AP160829 Forbruk : 0,55 l/mil ( landevei ), 0,91 l/mil ( by ), 0,68 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 159 g/km CO₂. 32 mg/km NOx.
AP160829 Forbruk : 0,5 l/mil ( landevei ), 071 l/mil ( by ), 0,58 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO₂. 25 mg/km NOx.
AP160823 Forbruk : 0,55 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 126 g/km CO2. 16 mg/km NOx.
AP160823 Forbruk : 0,55 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 126 g/km CO₂. 16 mg/km NOx.
AP160628 Her gjøres mye av avfallet i Oslo om til fjernvarme, og det er det største enkeltpunktet for utslipp av CO² i hovedstaden.
BT160625 Han frykter at utslipp av giftige kjemikalier fra avlusing av laksen i verste fall kan føre til at reker og hummeryngel går dukken.
SA160623 Forbruk : 0,77 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 175 g/km CO2. 46 mg/km NOx.
FV160623 Forbruk : 0,77 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 175 g/km CO2. 46 mg/km NOx.
SA160613 Forbruk : 0,47 l/mil ( landevei ), 0,62 l/mil ( by ), 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 47 mg/km NOx.
BT160613 Forbruk : 0,47 l/mil ( landevei ), 0,62 l/mil ( by ), 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 47 mg/km NOx.
AP160613 Forbruk : 0,47 l/mil ( landevei ), 0,62 l/mil ( by ), 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 139 g/km CO₂. 47 mg/km NOx.
SA160606 Forbruk : 0,48 l/mil ( landevei ), 0,74 l/mil ( by ), 0,57 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 32 g/km CO2. 4 mg/km NOx.
AP160606 Forbruk : 0,48 l/mil ( landevei ), 0,74 l/mil ( by ), 0,57 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 32 g/km CO2. 4 mg/km NOx.
SA160603 Høg-Jæren vindpark, som kan skimtes i bakgrunnen, kan levere strøm tilsvarende behovet til samtlige biler i Stavanger kommune og de to vertskommunene Time og Hå til sammen dersom alle var el-biler, uten utslipp fra verken strømproduksjonen eller bruken i el-bilmotorene.
SA160530 Forbruk : 0,19 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 44 g/km CO2. 6 mg/km NOx.
AP160530 Forbruk : 0,19 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 44 g/km CO2. 6 mg/km NOx.
SA160523 Forbruk : 1,18 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 270 g/km CO2.
AP160523 Forbruk : 1,18 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 270 g/km CO2.
SA160518 Vi må vite at tiltak ikke fører til økte utslipp et annet sted, og ha gode prosesser med berørte aktører, understreker han.
BT160518 Vi må vite at tiltak ikke fører til økte utslipp et annet sted, og ha gode prosesser med berørte aktører, understreker han.
BT160518 Forbruk : 0,64 l/mil ( landevei ), 1,05 l/mil ( by ), 0,79 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 185 g/km CO2.
AP160518 Vi må vite at tiltak ikke fører til økte utslipp et annet sted, og ha gode prosesser med berørte aktører, understreker han.
FV160512 I tillegg kan DNV GL Fuel Fighter tilbakelegge distansen Oslo til Trondheim på energi tilsvarende én liter bensin, uten å avgi annet utslipp enn ren vanndamp, sier Christoffersen.
BT160512 I tillegg kan DNV GL Fuel Fighter tilbakelegge distansen Oslo til Trondheim på energi tilsvarende én liter bensin, uten å avgi annet utslipp enn ren vanndamp, sier Christoffersen.
SA160504 Våre utslipp har kjørt klimaet til kanten av stupet.
SA160504 Hvordan beregne CO 2 - utslipp fra fjernvarme ?
SA160504 EU har klargjort at avfall ikke kan regnes som fornybart, de har også beskrevet hvordan utslipp fra energiproduksjon skal beregnes.
BT160503 Forbruk : 0,50 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO2. 40,1 mg/km NOx.
SA160502 Forbruk : 0,50 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO2. 40,1 mg/km NOx.
BT160502 Forbruk : 0,50 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO2. 40,1 mg/km NOx.
AP160502 Forbruk : 0,50 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 132 g/km CO2. 40,1 mg/km NOx.
SA160427 Samtidig betviler ingen at avfallsforbrenning fører til CO2-utslipp, men poenget med å identifisere utslipp må være å få på plass tiltak for å kutte dem.
SA160427 Men ingen utslipp kuttes i virkeligheten, siden restavfallet uansett må forbrennes.
SA160427 Men både Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Miljødirektoratet skiller mellom utslipp fra avfallsforbrenning og fjernvarme.
SA160427 Ingen utslipp kuttes hvis fjernvarmen i Stavanger slutter å bruke energien fra avfallsforbrenningen på Forus.
SA160427 Ingeborgrud viser til « statlige retningslinjer » om at fjernvarmen må belastes for avfallsforbrenningens utslipp .
SA160427 Forbrenningen er altså i seg selv et viktig tiltak for å redusere utslipp .
SA160427 Både Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet skiller mellom utslipp fra avfallsforbrenning og fjernvarme.
SA160421 Men i Stavanger har altså det politiske flertallet vedtatt at vi skal ha egne lokale regler for utslipp , i strid med nasjonale føringer og i strid med EU.
SA160421 Men enda verre, hvis store utslipp så lett kan defineres vekk, er jo utslippstallene ren svindel.
SA160421 Kort fortalt er det slik at energi fra avfall gir store utslipp av CO2.
SA160421 Jeg ba dem spesielt om å spørre etter utslipp fra avfallsbrenning og fjernvarme.
SA160421 Fjernvarmen Lyse leverer kalles i rapporten « overskuddsvarme » og klimanøytral uten utslipp .
SA160418 Forbruk : 0,20 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 46 g/km CO2. 3 mg/km NOx.
AP160418 Forbruk : 0,20 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 46 g/km CO2. 3 mg/km NOx.
SA160411 Forbruk : 0,33 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 76 g/km CO2. 16,2 mg/km NOx.
FV160411 Forbruk : 0,33 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 76 g/km CO2. 16,2 mg/km NOx.
AP160411 Forbruk : 0,33 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 76 g/km CO2. 16,2 mg/km NOx.
SA160407 | Norge er best i Europa på lavest utslipp fra nybilsalget ¶
SA160407 TESTER : Peugeot kjører egne tester med utslipp i « virkeligheten ».
SA160407 Nissan havnet på femteplass, med et snitt på 114,3, og endte dermed opp med et høyere utslipp enn året før.
SA160407 Ingen land i Europa har lavere samlet utslipp fra nybilsalget enn Norge.
SA160407 - Selv om det gjennomsnittlige utslippsnivået fra SUVer er høyt i 2015, er forbedringene lovende for bilindustrien og deres fremtidige strategier for å kutte utslipp , særlig meg tanke på at dette segmentet er bestselgeren i Europa, sier Munoz.
FV160407 | Norge er best i Europa på lavest utslipp fra nybilsalget ¶
FV160407 Nissan havnet på femteplass, med et snitt på 114,3, og endte dermed opp med et høyere utslipp enn året før.
FV160407 Ingen land i Europa har lavere samlet utslipp fra nybilsalget enn Norge.
FV160407 FOTO : produsenten TESTER : Peugeot kjører egne tester med utslipp i « virkeligheten ».
FV160407 - Selv om det gjennomsnittlige utslippsnivået fra SUVer er høyt i 2015, er forbedringene lovende for bilindustrien og deres fremtidige strategier for å kutte utslipp , særlig meg tanke på at dette segmentet er bestselgeren i Europa, sier Munoz.
BT160407 | Norge er best i Europa på lavest utslipp fra nybilsalget ¶
BT160407 TESTER : Peugeot kjører egne tester med utslipp i « virkeligheten ».
BT160407 Nissan havnet på femteplass, med et snitt på 114,3, og endte dermed opp med et høyere utslipp enn året før.
BT160407 Ingen land i Europa har lavere samlet utslipp fra nybilsalget enn Norge.
BT160407 - Selv om det gjennomsnittlige utslippsnivået fra SUVer er høyt i 2015, er forbedringene lovende for bilindustrien og deres fremtidige strategier for å kutte utslipp , særlig meg tanke på at dette segmentet er bestselgeren i Europa, sier Munoz.
SA160329 Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,92 l/mil ( by ), 0,75 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 175 g/km CO2. 10,6 mg/km NOx.
AP160329 Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,92 l/mil ( by ), 0,75 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 175 g/km CO2. 10,6 mg/km NOx.
BT160321 Grunnen til at Porsche nå har tydd til turbofisering av Carrera-modellene, er naturligvis drivstofforbruk og utslipp .
BT160321 Forbruk : 0,66 l/mil ( landevei ), 1,03 l/mil ( by ), 0,79 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 180 g/km CO, 24,8 mg/km NO ¶
AP160321 Grunnen til at Porsche nå har tydd til turbofisering av Carrera-modellene, er naturligvis drivstofforbruk og utslipp .
AP160321 Forbruk : 0,66 l/mil ( landevei ), 1,03 l/mil ( by ), 0,79 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 180 g/km CO, 24,8 mg/km NO ¶
DA160229 Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp , skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget.
FV160224 | Nytt drivstoff skal gi kraftig redusert utslipp
FV160224 Biodrivstoffet HVO skal gjøre at tungtransport får samme utslipp som en personbil.
FV160224 Utslipp , forbruk og kjøremønster vil bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell diesel.
BT160224 | Nytt drivstoff skal gi kraftig redusert utslipp
BT160224 Biodrivstoffet HVO skal gjøre at tungtransport får samme utslipp som en personbil.
BT160224 Utslipp , forbruk og kjøremønster vil bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell diesel.
BT160222 Forbruk : 0,61 l/mil ( landevei ), 1,16 l/mil ( by ), 0,81 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 194 g/km ¶
AP160222 Forbruk : 0,61 l/mil ( landevei ), 1,16 l/mil ( by ), 0,81 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 194 g/km ¶
AP160218 - 60 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra dagens nivå innen 2020 tror jeg ikke er mulig med tiltakene som er beskrevet.
AP160218 - 60 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra dagens nivå innen 2020 tror jeg ikke er mulig med tiltakene som er beskrevet.
AP160217 Nå skal alle byrådene være med på å kutte utslipp , sier Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP160217 Ansvaret for å kutte utslipp går på tvers av hele kommunen.
FV160215 Forbruk : 0,45 l/mil ( landevei ), 0,68 l/mil ( by ), 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 119 g/km ¶
BT160215 Forbruk : 0,45 l/mil ( landevei ), 0,68 l/mil ( by ), 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 119 g/km ¶
AP160215 Forbruk : 0,45 l/mil ( landevei ), 0,68 l/mil ( by ), 0,53 l/mil ( blandet ) ¶ Utslipp : 119 g/km ¶
AP160209 Høyesteretts avgjørelse betyr at de nye forskriftene om utslipp fra kraftstasjoner ikke trer i kraft så lenge rettstvisten om reglenes lovlighet fortsetter.
AP160209 Avgjørelsen betyr at de nye forskriftene om utslipp fra kraftstasjoner ikke trer i kraft, og dermed fortsetter tvisten om hvorvidt endringene skal innføres.
SA160208 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle : ¶
FV160208 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle : ¶
AP160208 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle : ¶
AP160204 Dieselkjøretøy har høyere utslipp av nitrogendioksid ( NO2 ) sammenlignet med bensinbiler.
AP160202 Fyring fra vedovner er det som skaper mest problemer om vinteren etter fossile utslipp fra kjøretøy.
AP160125 Forbruk l/min ( oppgitt ) : 0,6 ¶ Utslipp ( oppgitt ) : 139 ¶
SA160122 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle.
FV160122 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle.
BT160122 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle.
AP160122 Nye vedovner har nesten 90 prosent lavere utslipp enn gamle.
DA160119 Hva skjedde med « polluter pays»- og « føre var»-prinsippene ? Utslipp fra skips- og luftfart inngår ikke i Parisavtalen.
AP160119 Fyrer du riktig kan det også bidra til mindre utslipp : ¶ 10.
AP160112 I vinter er det bare to av fergene som er i drift, men de har allerede i en måned tøffet rundt med miljøvennlig drivstoff som gir 82 prosent lavere utslipp , ifølge produsenten.
SA160111 Forbruk l/min ( målt / oppgitt ) : 0,67/0,58i ¶ Utslipp ( oppgitt ) : 134i ¶
SA160111 Forbruk l/min ( målt / oppgitt ) : 0,67/0,58 ¶ Utslipp ( oppgitt ) : 134 ¶
FV160111 Forbruk l/min ( målt / oppgitt ) : 0,67/0,58 ¶ Utslipp ( oppgitt ) : 134 ¶
AP160111 Forbruk l/min ( målt / oppgitt ) : 0,67/0,58 ¶ Utslipp ( oppgitt ) : 134 ¶
BT160106 Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.
BT160106> Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.
BT160106> target="avis" href= Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.
BT160106> target="avis" href= target="avis" href= Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.
BT160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.