SA170420https://www.aftenbladet.no/bil/Lei-denne-gule-lappen-Atte-tips-for-a-unnga-parkeringsbot-10035b.html - Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer.
SA170420 - Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer.
FV170420 - Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer.
BT170420https://www.bt.no/bil/Lei-denne-gule-lappen-Atte-tips-for-a-unnga-parkeringsbot-10035b.html - Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer.
BT170420 - Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer.
AP170420 - Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer.