AA171212 Er ikke norsk kultur under press og gatene utrygge likevel ?
DB171211 - Det kan bli en dominoeffekt når folk føler seg utrygge , og så blir det en ond sirkel.
DB171211 Brannen utløste en storstilt inspeksjon av byens « illegale og utrygge strukturer », på offisielt språk.
DB171209 De unge ga av sin erfaringskunnskap, om utrygge klassemiljøer, utrygge voksne, mobbing, sorg og smerte, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
DB171209 De unge ga av sin erfaringskunnskap, om utrygge klassemiljøer, utrygge voksne, mobbing, sorg og smerte, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
SA171207 Forbrukerrådet mener at disse produktene, som i utgangspunktet skal gjøre barn tryggere, i praksis gjør dem mer utrygge .
FV171207 Forbrukerrådet mener at disse produktene, som i utgangspunktet skal gjøre barn tryggere, i praksis gjør dem mer utrygge .
BT171207 Forbrukerrådet mener at disse produktene, som i utgangspunktet skal gjøre barn tryggere, i praksis gjør dem mer utrygge .
AP171207 Forbrukerrådet mener at disse produktene, som i utgangspunktet skal gjøre barn tryggere, i praksis gjør dem mer utrygge .
AA171207 Forbrukerrådet mener at disse produktene, som i utgangspunktet skal gjøre barn tryggere, i praksis gjør dem mer utrygge .
SA171205 Og videre : I etterkant av et sykehusopphold eller opphold på et sykehjem er det mange som er utrygge .
VG171130 - Det blir en stor hodepine for den norske staten når det viser seg at man har risikert å sende mindreårige til krigsherjede områder som er utrygge for barn, sier han til VG.
DB171130 Utrygge og usikre mennesker som de barna vergene ringte meg om i forrige uke.
AP171130 Vi har hatt en kultur hvor mye nedsettende oppførsel av ymse slag har vært normalisert, men det er ingenting normalt eller biologisk gitt ved at kvinner skal føle seg utrygge rundt menn.
DB171127 Det skjer ikke så mye her, men hendelser rundt i verden gjør inntrykk og folk kjenner seg utrygge ute når det er mørkt, sa Peter Karlsson, politiinspektør i Oskarshamn til SVT 18. november.
BT171124 I undersøkelser oppgir de som er blitt utsatt for trakassering at de ønsker å slutte i jobben, de har fått psykiske plager, er blitt utrygge på fritiden, er blitt mindre motivert i jobben eller de har fått økt sykefravær.
VG171115 TV 2 har dessverre gjort seg til selve skrekkeksempelet på en bedrift som styres etter macho-prinsipper der kvinner stilles til pynt og hvor enkelte menn misbruker sin makt og stauts til å gjøre kvinnelige ansatte utrygge .
DA171115 Bakgrunnen for forslaget er at kunstnere og kulturarbeidere gjerne lever utrygge arbeidsliv med perioder uten lønn, sykelønn og pensjonsrettigheter, ifølge SV og MFO.
BT171115 Kun to provinser, Nangarhar og Helmand, regnes som så utrygge at ingen kan tvangsreturneres dit, ifølge NTB.
AA171115 Men hvor utrygge skal forholdene være før vi unnlater å sende integrerte ungdommer tilbake ?
VG171114 UDI : Derfor er bare to av Afghanistans 34 provinser utrygge
DB171114 Et par av dem skal ha bli satt i situasjoner der de følte seg fysisk utrygge , og noen av kvinnene fikk karrierene sine truet, hevdes det i brevet.
AP171114 Kun to provinser, Nangarhar og Helmand, regnes som så utrygge at ingen kan tvangsreturneres dit, ifølge NTB.
DA171111 En må forvente at de forskerne som velger å bli i forskningsavdelingen, men som ikke ble innplassert, blir utrygge og ikke vil fullt ut klare å levere ift arbeidsplaner.
DA171110 Kilde : Center for Reproductive Rights ( CRR )/The World's Abortion Laws 2016/Guttmacher Institute ¶ Utrygge aborter ¶
DA171110 Hvert år får 760.000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter, ifølge den amerikanske forskningsinstitusjonen Guttmacher Institute.
DA171110 * Hvert år får 760 000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter.
DA171110 * Det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden hvert år. * 84 prosent av de uønskede graviditetene i utviklingsland, skjer med kvinner som ikke har et tilstrekkelig tilbud om moderne prevensjon.
DA171110 97 prosent av verdens utrygge aborter ble utført i afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land.
DA171110 * 97 prosent av verdens utrygge aborter ble utført i afrikanske, asiatiske og latin-amerikanske land.
VG171109 De er utrygge når de legger seg.
DA171109 Risikovurdering av faren for å bli utsatt for vold og trusler gjennom kartlegging av elever og utrygge situasjoner.
VG171108 Avgjørelsene må baseres på kunnskap, noe som også betyr at politikerne må rette seg etter UDI, også når de vurderer land som for utrygge for retur.
VG171108 Listhaug problematiserete i Stortinget om politikerne skal begynne å overstyre fagmyndighetene på hvilke land som er trygge eller utrygge .
VG171108 Bare to av 34 provinser er utrygge
DA171108 Områder som Norge definerer som utrygge , defineres av Sverige som trygge - og omvendt, sier hun.
AA171108 Amnesty International har vært flere dager i Trondheim, for å lage en kampanje mot retur av asylsøkere til utrygge land.
BT171107 Tidligere fikk mange unge asylsøkere fra utrygge deler av Afghanistan bli i Norge, fordi det ble ansett for å være urimelig å sende dem til et sted de er uten nettverk og tilknytning.
VG171106 Altså blir dagens vurdering stående : I dag mener UDI at bare to av Afghanistans 34 provinser er så utrygge at ingen asylsøkere kan returneres dit.
VG171106 Så avgjør UDI hvilke provinser som skal defineres som trygge eller utrygge .
VG171106 Per nå vurderer de bare at to av Afghanistans provinser er utrygge , Nangarhar og Helmand : ¶
VG171105 Jeg synes det er bemerkelsesverdig at hvis de følte seg utrygge på tribunen, at de fortsetter å hoppe, sier operasjonsleder i Haugesund-politiet Norunn Byrknes til VG.
DB171105 - Regjeringens åpninger for økt bruk av innleie og midlertidige ansettelser gjør flere arbeidstakere utrygge , og svekker fagforeningenes muligheter til å ta opp ulovligheter, sier LO-lederen.
VG171101 UDI mener bare to av Afghanistans provinser er utrygge : Nangarhar og Helmand.
NL171029 De fleste vil da også mene, skulle jeg tro, at stabile og trygge samfunn er å foretrekke fremfor ustabile og utrygge samfunn.
DB171027 - Man blir utrygge etter slike episoder, og derfor skal man ikke gå rundt og spøke med det.
VG171026 Likevel mener norske myndigheter at kun to av Afghanistans 34 provinser er vurdert som « utrygge ».
DN171026 Derfor har vi sendt ut et reisevarsel der vi oppfordrer til å vise varsomhet med å booke flyreiser hos selskapet, da passasjerene kan bli møtt med respektløse, diskriminerende og utrygge omgivelser, heter det i en uttalelse fra gruppen.
DN171026 - Passasjerene kan bli møtt med respektløse, diskriminerende og utrygge omgivelser, skriver menneskerettsorganisasjon om flyselskapet American Airlines.
DB171026 ( Dagbladet ) : - Å booke eller å være om bord på fly hos American Airlines kan utsette folk for respektløse, diskriminerende eller utrygge forhold.
SA171023 Kathrine Humberset ¶ Utrygge på egen stemme ¶
SA171023 - Vi møter mange studenter som er utrygge på sin egen sangstemme og ukomfortable med å synge med og for andre.
AP171023 Kathrine Humberset ¶ Utrygge på egen stemme ¶
AP171023 - Vi møter mange studenter som er utrygge på sin egen sangstemme og ukomfortable med å synge med og for andre.
DB171021 Han vokste opp i Nangarhar-fylket i Afghanistan, som er en av to provinser UDI mener er utrygge .
VG171019 UDI regner bare to av Afghanistans 34 provinser som utrygge : ¶
AA171012 Den økende tilgangen til porno, og at den vanligvis ekstra store pornopenisen er så synlig, har gjort at de har blitt mer utrygge på om egen størrelse er tilstrekkelig.
DB171011 Skulle det skje at vi føler oss utrygge da vi besøker et land, så velger vi å droppe turneringen, sier Pedersen til Ekstra Bladet.
AP171011 - I stedet for å roe seg ned og komme på rett kjøl av mye voksenkontakt føler ungdommene seg utrygge , overvåket og mistenkeliggjort.
VG171010 En følelse kan vanskelig bevises eller motbevises med faktiske forhold, og det vil være lett for fornærmede eller andre å si at de føler seg utrygge på hunden uten at det nødvendigvis er gode grunner til det.
VG171006 Det finnes ingen erfaring med vannbombing av utrygge fjell, ifølge NVE.
DA171006 Selv om det har kommet mange rapporter som viser at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg, vurderer UDI fortsatt bare to av landets 34 provinser som utrygge .
DA171006 Selv om det har kommet mange rapporter som viser at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg, vurderer UDI fortsatt bare to av landets 34 provinser som utrygge .
VG171005 Her er noen av de utrygge : ¶
DB171004 Det står også at Bob utgjør en uakseptabel risiko for fremtidig angrep og gjør omgivelsene utrygge , og at en omplassering ikke er tilstrekkelig.
VG171002 Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ), innkalte til hastemøte samme dag som Stovner-rektoren varslet om utrygge arbeidsforhold for elever og lærere på skolen.
DA171002 I dag er det bare to provinser i Afghanistan som er definert som utrygge .
AP170930 Det har også blitt rapportert om at naboer til den bilfrie sonen har klaget over bråk og støy på nattetid, og at de føler seg mer utrygge enn før.
DB170928 Han sier det er uakseptabelt at lærere føler seg utrygge på jobb.
DB170928 Tvert imot viser forskning at komplikasjoner som følge av utrygge aborter er en av de vanligste årsakene til at kvinner i Tanzania dør i forbindelse med svangerskap og fødsel.
DB170928 Med støtte fra FOKUS og Kvinnefronten, arbeider Women's Promotion Centre ( WPC ) blant annet med å styrke kvinners tilgang til trygge aborter, til helsetjenester etter utrygge aborter samt til seksualundervisning og prevensjon.
DB170928 Hvis ikke er det selve livet som står på spill når kvinner søker utrygge aborter.
DB170928 - som tidligere anført av FOKUS - ikke bare flere penger på bordet for å bøte på kuttene til Trump-administrasjonen, men Norge må også bruke sine diplomatiske forbindelser til å sikre at kvinner i utviklingsland får tilgang til seksualopplysning, prevensjon, trygge aborter og god behandling etter utrygge aborter.
DB170928 Utrygge aborter utføres ofte under uhygieniske forhold og med svært smertefulle metoder.
VG170927 UDI : Bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge
BT170924 - Vi har ingen opplysninger om at uskyldige tredjeparter føler seg utrygge på noen som helst måte.
DA170921 Skolen har opplevd daglige slåsskamper og mange lærere føler seg utrygge på egen arbeidsplass.
DA170921 Mange skoleansatte føler seg redde og engstelige, og er utrygge på egen arbeidsplass, ifølge flere kilder Dagsavisen har vært i kontakt med.
DA170921 - Det er ofte lærerne selv som vet i hvilke situasjoner og med hvilke elever de føler seg utrygge .
VG170920 - Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass, sier en kilde til avisen.
AP170920 - Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass, sier en kilde til Dagsavisen.
AP170920 Når jeg får høre at folk er skeptiske til å stemme ved valg digitalt eller få e-resepter fra legen, tenker jeg at det er veldig viktig å skille mellom trygge og utrygge digitale plattformer.
AP170920 Når jeg får høre at folk er skeptiske til å stemme ved valg digitalt eller få e-resepter fra legen, tenker jeg at det er veldig viktig å skille mellom trygge og utrygge digitale plattformer.
AA170920 - Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass, sier en kilde til Dagsavisen.
DB170919 Det er et tema som går igjen i hele Europa, som gjør folk urolige og utrygge .
DB170919 - Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge .
DA170919 Lærerlederen mener det er svært alvorlig dersom lærere opplever at de er utrygge i sin egen arbeidshverdag.
DA170919 - Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass, sier en kilde til Dagsavisen.
DA170919 Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge .
DA170919 Det er et tema som går igjen i hele Europa, som gjør folk urolige og utrygge .
AA170919 Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge .
AA170919 Det er et tema som går igjen i hele Europa, som gjør folk urolige og utrygge .
DB170915 Terroristiske angrep hadde gjort innbyggerne utrygge .
DB170910 » Her sier Listhaug at innbyggerne i Oslo sør føler seg utrygge .
DB170910 Listhaug skriver : « Vi må gi tryggheten tilbake til innbyggere som føler seg utrygge i nærmiljøet i Oslo sør og forhindre at unge mennesker havner på skråplanet.
DB170910 Hvilke data har hun på om innbyggerne i sør er mer eller mindre utrygge enn i Oslo nord ?
DB170910 Hvilke data har hun på hvor mange som føler utrygghet, eller hvor utrygge de er, eller hva de som er utrygge er utrygge på - trafikken kanskje ?
DB170910 Hvilke data har hun på hvor mange som føler utrygghet, eller hvor utrygge de er, eller hva de som er utrygge er utrygge på - trafikken kanskje ?
DB170910 Hvilke data har hun på hvor mange som føler utrygghet, eller hvor utrygge de er, eller hva de som er utrygge er utrygge på - trafikken kanskje ?
DB170910 Folk føler seg utrygge i Oslo sør.
DB170910 Det er jo flott å gi tryggheten tilbake til alle som er utrygge .
DB170910 ( Og de som ikke føler seg utrygge begynner å tenke på om de egentlig burde føle seg utrygge . ) ¶
DB170910 ( Og de som ikke føler seg utrygge begynner å tenke på om de egentlig burde føle seg utrygge. ) ¶
DB170909 Hvilken rolle kan og bør politikken ha i disse spørsmålene - som åpenbart gjør en rekke nordmenn utrygge på utviklingen, bidrar til at mennesker med innvandrerbakgrunn og norsk statsborgerskap omtaler seg selv som " utlendinger " og gir barna deres en mistanke om at de blir ansett som annenrangs nordmenn.
VG170908 Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
DB170908 Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Stadig flyttinger fra mottak til mottak gjør dem enda mer utrygge - det fører til flere brudd i skolegang, med nye venner og voksne de har blitt trygge på.
DA170908 Fjerningen av rimelighetsvilkåret og UDIs sikkerhetsvurdering av forholdene i Afghanistan, der kun to av landets 34 provinser blir regnet som « generelt utrygge », har ført til en voldsom vekst i antallet som får midlertidig opphold.
DA170908 - Regjeringen har strammet inn praksisen slik at ungdom som kommer fra utrygge områder og tidligere hadde rett på beskyttelse i Norge, nå blir returnert til et sted de kanskje aldri har vært.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Stadig flyttinger fra mottak til mottak gjør dem enda mer utrygge - det fører til flere brudd i skolegang, med nye venner og voksne de har blitt trygge på.
DA170908 Fjerningen av rimelighetsvilkåret og UDIs sikkerhetsvurdering av forholdene i Afghanistan, der kun to av landets 34 provinser blir regnet som « generelt utrygge », har ført til en voldsom vekst i antallet som får midlertidig opphold.
DA170908 - Regjeringen har strammet inn praksisen slik at ungdom som kommer fra utrygge områder og tidligere hadde rett på beskyttelse i Norge, nå blir returnert til et sted de kanskje aldri har vært.
DA170906 Dette er sannsynligvis ikke en banebrytende observasjon, men det interessante spørsmålet er om dette ville skjedd hvis vi i hadde hatt en styrt nedleggelse av oljebransjen eller gjort jobbene mer utrygge .
SA170904 Det hjalp dem at de norske spillerne var det motsatte - nølende, duellsvake, taktisk utrygge , teknisk underlegne.
AP170904 Det hjalp dem at de norske spillerne var det motsatte - nølende, duellsvake, taktisk utrygge , teknisk underlegne.
VG170901 Det er et svik mot den ungdommen som enten har opplevd overgrep eller føler seg utrygge på skolene sine.
VG170831 For Rinkebys del viser han til at en stor andel av ungdommen verken studerer eller jobber, at svært mange faller ut av skolesystemet og at innbyggerne oppgir at de er utrygge .
AP170831 Vi må gi tryggheten tilbake til innbyggere som føler seg utrygge i nærmiljøet i Oslo sør og forhindre at unge mennesker havner på skråplanet.
DB170826 Grunnen til at det finnes Karen-grupperinger nord i Thailand, er den utrygge politiske situasjonen som har vært i Myanmar/Burma de siste tiårene.
DB170826 Grunnen til at det finnes Karen-grupperinger nord i Thailand, er den utrygge politiske situasjonen som har vært i Myanmar/Burma de siste tiårene.
DB170824 Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt, og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge , som SV mener Norge gjør til Afghanistan.
DB170824 Det betyr at Norge kan returnere asylsøkere til Kabul, selv om andre deler av landet betegnes som for utrygge .
VG170822 Mange føler seg utrygge overfor et Norge i forandring.
DB170818 mars i år at UDI endelig innser at store deler av Afghanistan er utrygge .
AP170818 Asyltilstrømningen til Norge i 2015 har ikke gjort oss mer utrygge , men skapte en krevende situasjon og et behov for ekstra ressurser, mener justisministeren.
AP170818 Asyltilstrømningen til Norge i 2015 har ikke gjort oss mer utrygge , men skapte en krevende situasjon og et behov for ekstra ressurser, mener justisministeren.
DA170815 Kvinnene forteller at de ikke føler seg utrygge på jobb.
VG170812 Han mener arbeidslivet allerede er presset for ungdom på grunn av høy arbeidsledighet, og at andelen utrygge jobber er alt for høy.
AP170808 Det vi ser på som nåtidens største kunstverk, fra renessansen, var sjeldent bestillingsverk eller laget på deadlines, men sannheten er for tiden at utrygge rammer hemmer kreativiteten, fremfor å styrke den.
VG170807 - Det jeg ser når Kjensli er i aksjon, er at spillerne virker relativt utrygge .
DB170807 Flere uttrykte at de følte seg utrygge og vi ønsket å undersøke dette.
DB170807 Det vi fant ut var at et altfor stort antall føler seg utrygge der, sier Sanner.
DB170807 - Det er alvorlig at så mange føler seg utrygge i enetiltak, da gode relasjoner og et trygt og godt bomiljø er grunnlaget for en positiv utvikling for det enkelte barn.
DA170806 Fordi det skaper dårligere levekår, utrygge samfunn og er skadelig for oss alle, skriver Schulze-Krogh om det kommende stortingsvalget på SVs nettsider.
DA170806 Fordi det skaper dårligere levekår, utrygge samfunn og er skadelig for oss alle, skriver Schulze-Krogh om det kommende stortingsvalget på SVs nettsider.
DB170803 Primæroppgaven til politiet er å beskytte innbyggerne i kongerike Norge, men når de ikke er her, blir folk utrygge .
DB170803 - Værøy er en trygg plass, men nå sitter folk inne med låste dører og er utrygge .
DB170802 - Mange eldre er utrygge og ensomme alene.
VG170801 Det er en av de mest sårbare fasene for mange, at de enten blir skrevet ut til utrygge hjem eller kan være utrygge på om de får den oppfølgingen de trenger utenfor sykehuset.
VG170801 Det er en av de mest sårbare fasene for mange, at de enten blir skrevet ut til utrygge hjem eller kan være utrygge på om de får den oppfølgingen de trenger utenfor sykehuset.
SA170728 Dette er konkrete grep som kan bli viktige for et lag som fra før er utrygge på seg selv.
DB170725 Mange har trykket på lenker og kommer inn på nettsider der de har følt seg utrygge .
DA170721 Greske myndigheter advarer om at bygg som ble skadd i det første skjelvet, er utrygge som følge av etterskjelvene.
AA170721 Greske myndigheter advarer om at bygg som ble skadd i det første skjelvet, er utrygge som følge av etterskjelvene.
AA170721 Greske myndigheter advarer om at bygg som ble skadd i det første skjelvet, er utrygge som følge av etterskjelvene.
SA170720 Det bidrar til at spillerne blir utrygge i rollene sine, og det går utover samhandlingen.
AP170720 I Alaska er det store forskjeller, og mange er utrygge .
AP170720 Det bidrar til at spillerne blir utrygge i rollene sine, og det går utover samhandlingen.
AP170719 Mange opplever Oslo og Norge som et trygt land å reise til i utrygge tider.
DB170718 Alle som stod i køen diskuterte, og noen ble nesten litt redde og følte seg utrygge .
DA170716 En grunn kan være den utrygge situasjonen i land som Tunisia, Tyrkia og Egypt, men en del av « problemet » er at stadig flere turister fra land som Russland, Kina og India reiser på ferie.
DA170716 En grunn kan være den utrygge situasjonen i land som Tunisia, Tyrkia og Egypt, men en del av « problemet » er at stadig flere turister fra land som Russland, Kina og India reiser på ferie.
VG170715 Jøkling sier vekterne følte seg utrygge .
VG170710 - At Venstre er uklare i samarbeidsspørsmålet på borgerlig side, er ikke det med på å gjøre velgere utrygge ?
VG170708 Et bakteppe av voldsomme og voldelige opptøyer har gjort gatene utrygge i den tyske havnebyen, med bilbranner, flaskekasting, brannbomber og flere direkte angrep på politiet.
VG170708 UDI : Derfor er bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge
AA170708 Et bakteppe av voldsomme og voldelige opptøyer har gjort gatene utrygge i den tyske havnebyen, med bilbranner, flaskekasting, brannbomber og flere direkte angrep på politiet.
AA170708 UDI betrakter to av Afghanistans 34 provinser som utrygge , men mener det blant annet er trygt å returnere asylsøkere til Kabul. | 24-årig mann siktet for drapsforsøk etter skyteepisode i Oslo ¶
VG170707 UDI : Derfor er bare to av Afghanistans 34 provinser utrygge
DB170705 Jeg synes at det er sykt at halve befolkningen skal gå rundt og føle seg utrygge .
VG170704 UDI : Derfor er bare to av Afghanistans 34 provinser utrygge
VG170704 I dag er det bare to provinser i Afghanistan som ifølge UDI er så utrygge at ingen kan returneres dit : Helmand i sør og IS-befestede Nangarhar i øst.
DB170626 Sannheten er at det vil gi mer lokaltrafikk, utrygge skoleveier, mer støy og støv lokalt og attpåtil like mye eller mer kø på E18.
DA170624 « Bilbranner, utrygge skoler og lokalmiljøer preget av ukultur er resultatet av en hodeløs og naiv innvandringspolitikk gjennom mange år », het det i en artikkel på partiets nettside.
DA170624 « Bilbranner, utrygge skoler og lokalmiljøer preget av ukultur er resultatet av en hodeløs og naiv innvandringspolitikk gjennom mange år », het det i en artikkel på partiets nettside.
DA170623 UDI anser bare to afghanske provinser som for utrygge , til tross for flere bombeangrep i Kabul i det siste.
DB170622 Ifølge WHO dør 41000 kvinner årlig av komplikasjoner etter utrygge aborter.
SA170619 Vi tvangsreturnerer flyktninger til land som FN definerer utrygge .
SA170619 Vi tvangsreturnerer flyktninger til land som FN definerer utrygge , også barn som ikke husker noe annet enn Norge.
DB170614 Dette er utrygge gutter som mangler både selvrespekt og respekt for medmennesker.
DA170614 UDI anser kun to av provinsene i Afghanistan som generelt utrygge , nemlig Nangarhar og Helmand.
DA170614 Flyktninger som kommer fra andre deler av Afghanistan som norske myndigheter faktisk anser som utrygge , blir også sendt hit.
AA170614 UDI anser kun to av provinsene i Afghanistan som generelt utrygge , nemlig Nangarhar og Helmand.
AA170614 Flyktninger som kommer fra andre deler av Afghanistan som norske myndigheter faktisk anser som utrygge , blir også sendt hit.
VG170612 Flere av stedene ble ansett som utrygge .
VG170610 - Det er nok en grunn for velgerne til å føle seg utrygge .
AP170607 Gilje mener VG med sin barnehagegranskingsserie gjør seg til nyttige idioter for trygghetstyranner og helikopterforeldre, det hun beskriver som utrygge voksne som signaliserer til selvstendighetssøkende små mennesker at livet i grunn er for farlig til å leves.
AP170606 Hekkelstrand sier til NRK at folk i området ikke trenger å føle seg utrygge selv om politiet har væpnet seg.
AA170606 Hekkelstrand har uttalt til NRK at folk i området ikke trenger å føle seg utrygge selv om politiet har væpnet seg.
DA170603 ASYL : Norge har vurdert to afghanske provinser som så utrygge at de ikke returnerer asylsøkere dit.
AA170602 Folk føler seg utrygge på kontorene, sier sorenskriveren.
VG170601 UDI endret nylig sine sikkerhetsvurderinger, hvor bare to av landets 34 provinser som « generelt utrygge ».
DB170601 - Det er med stor skepsis at vi ser at norske myndigheter fortsetter å sende afghanske asylsøkere som har fått avslag tilbake til utrygge områder i Afghanistan.
DA170601 Vi jobber i elleve provinser og mange av dem er veldig utrygge , sier landdirektøren.
DA170601 I 2003 skrev VG at lærere ved en videregående skole i Kristiansand følte seg så utrygge på skolen at de krevde vektere til å passe på.
AP170601 De neste fire timene er gatene utrygge .
AA170601 Noen må gjenbosettes i tredjeland eller få asyl utenfor utrygge nærområder.
DA170531 Vi jobber i elleve provinser og mange av dem er veldig utrygge .
DA170531 I 2003 skrev VG at lærere ved en videregående skole i Kristiansand følte seg så utrygge på skolen at de krevde vektere til å passe på.
AP170531 UDI anser bare to av landets 34 provinser, Nangarhar og Helmand, som for utrygge til å returnere afghanere som har fått avslag på asylsøknaden.
AP170531 UDI : Kun to utrygge provinser ¶
DB170530 Thorvald Stoltenberg mener bare den som aldri har opplevd det utrygge kan 
finne på å rakke ned på trygghet.
DB170530 Trafikken på lokalveiene vil også øke, noe som vil gjøre veiene mer utrygge og forurensede for lokalbefolkningen.
AA170529 I tillegg har store byer som Kabul blitt mer utrygge , og de blir ikke lenger regnet som trygge tilfluktssteder for personer som bor i krigsrammede områder andre steder i landet. 42 prosent av de fordrevne kommer nå fra Nord-Afghanistan, som tidligere ble regnet som relativt fredelig. 31 prosent kommer fra Sør-Afghanistan, som regnes som kjerneom
DA170523 Nå tar Anniken Hauglie ( H ) nye grep for å hindre arbeidslivskriminalitet og utrygge tilstander på norske veier.
AA170523 De utrygge barna er mest sårbare for akkurat det, mener han.
DN170522 Det er ingen som vil sende laks til markedet hvis de er utrygge på om den kommer inn, sier Rørtvedt.
SA170521 - Forslaget om å fase ut oljenæringen på 15 år er starten på en prosess som skal drive fram et grønt skifte og satsing på trygge, grønne jobber til erstatning for stadig mer utrygge jobber i oljesektoren og tilknyttede næringer, sier Hansson.
DB170519 Italia er ett av flere land der mange føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslinger, røde hunder og kusma.
AA170519 Italia er ett av flere land der mange føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslinger, røde hunder og kusma.
AP170518 Vi får bare flere som er utrygge i jobb.
AP170518 Flere i utrygge jobber ¶
DA170517 - Vi ble utrygge da vi tok ledelsen.
AA170516 - Da vi fikk indikasjoner på et høyere nivå enn det vi normalt ser, så ble vi utrygge på om det hadde skjedd noe.
SA170515 Sande mener rittene i Norge er utrygge , og kommer med de to følgende argumentene : ¶ 1 ) Rittene arrangeres på trafikkerte veier. 2 ) For mange syklister på ulikt nivå sykler sammen.
AP170515 Sande mener rittene i Norge er utrygge , og kommer med de to følgende argumentene : ¶ 1 ) Rittene arrangeres på trafikkerte veier. 2 ) For mange syklister på ulikt nivå sykler sammen.
VG170510 Folk som i dag føler seg utrygge når de kjører ned mot det dypeste punktet på 134 meter under havet, og som akuttmerker kvalmen når det begynner å ryke under hjulbuen av lastebilen foran, vil fortsatt måtte kjenne på det samme hamrende harehjertet.
DB170509 Samtidig må vi være i stand til å ta vare på et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsforhold, der sosial dumping og utrygge ansettelser slås ned på.
AA170509 I Norge opplyste Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i forrige måned at de definerer to av de 34 afghanske provinsene som « generelt utrygge ».
DB170505 Han sa samtidig at folk ikke skal gå rundt og være utrygge , men være årvåkne.
VG170504 UDI : Bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge ¶ 187 har fått avslag siden 2016 ¶
VG170428 Vi har samtidig også sett at det er en økning i folk som føler seg utrygge , sier forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Fjeldsbø, til VG.
AA170427 Men oftest handler foreldrenes bekymring mer om at bilistene på de samme veiene skaper utrygge situasjoner, enn om skoleveiens utforming og sikkerhetstiltak for de mykeste trafikantene.
AA170427 Utrygge skoleveier kan bli langt tryggere enn i dag dersom de som sitter bak rattet, viser mer hensyn.
BT170426 Hvor passasjerene føler seg utrygge for hver sving du tar og angrer på at de ikke tok beina fatt de to bussholdeplassene de skulle.
DA170425 UDI anser nå to av landets 34 provinser, Nangarhar og Helmand, som utrygge .
AP170422 Han har havnet i den vanskelige klemma mellom høyre og venstre, og endel velgere føler seg utrygge .
DA170421 UDI endret nylig sin vurdering av provinsene Nangarhar og Helmand som nå anses som utrygge .
DA170421 UDI endret nylig sin vurdering av provinsene Nangarhar og Helmand som nå anses som utrygge .
SA170420 Støre sier at i mange OECD-land er over halvparten av nye jobber utrygge , midlertidige jobber.
AA170420 Støre sier at i mange OECD-land er over halvparten av nye jobber utrygge , midlertidige jobber.
SA170419 Mange følte seg utrygge .
BT170419 Mange følte seg utrygge .
AP170419 Mange følte seg utrygge .
AP170419 Mange følte seg utrygge .
DA170418 - Vi viser tydelig forskjeller fra Høyre i at vi har en offensiv politikk basert på konkrete bekymringer, at stadig flere står utenfor arbeidslivet, forskjellene øker og at mange jobber er utrygge , sier Stenseng.
DB170417 Et mangelfullt helsevesen, samt utrygge ferger og små lokale flyselskap, påpekes også.
VG170413 Den er en av to provinser i Afghanistan som regnes som utrygge .
VG170413 Kommentar : Dersom Kabul er en « trygg by », er det vanskelig å forestille seg hvordan det er i Afghanistans utrygge områder ¶
VG170413 * 1 Nangarhar er en av to provinser i Afghanistan som UDI definerer som så utrygge at ingen asylsøkere kan sendes tilbake dit.
AA170413 Selv om det er vakkert på høyfjellet på denne tiden av året, så kan det raskt bli dårlige og mer utrygge forhold, og marginene kan fort bli små for folk på tur, advarer Røde Kors.
DA170411 - Gjennom « Operasjon Husløs » i Oslo så vi hvordan politiet jaget sexarbeidere fra trygge leiligheter med hjemmel i hallikparagrafen, til mer utrygge forhold.
VG170410 Konsekvensen ble at ingen områder generelt ble ansett som utrygge .
SA170410 Jeg skjønner godt at folk kjenner usikkerhet, sier Amundsen, som gjentar at folk ikke skal gå rundt og være utrygge , men være årvåkne.
DA170410 Jeg skjønner godt at folk kjenner usikkerhet, sier Amundsen, som gjentar at folk ikke skal gå rundt og være utrygge , men være årvåkne.
AA170410 Jeg skjønner godt at folk kjenner usikkerhet, sier Amundsen, som gjentar at folk ikke skal gå rundt og være utrygge , men være årvåkne.
VG170407 UDI mener bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge
VG170404 | UDI : Bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge
VG170404 UDI-direktør Frode Forfang kunngjør nå at de har besluttet å definere provinsene Helmand og Nangarhar som « generelt utrygge ».
VG170404 Selv om sikkerhetssituasjonen i landet var forverret, fjernet UDI i januar 2016 sin definisjon av flere afghanske provinser som « generelt utrygge ». 28 prosent av afghanerne fikk opphold i fjor ¶
VG170404 Nå definerer de igjen to provinser i Afghanistan som utrygge .
VG170404 Men når UDI nå endrer sine sikkerhetsvurderinger, defineres bare to av landets 34 provinser som « generelt utrygge ».
VG170404 Hvis det riktige hadde vært å definere flere områder som utrygge , hadde vi landet på det.
VG170404 Forfang sier at UDI mot slutten av 2015 hadde definert flere områder som « generelt utrygge » enn det det egentlig var grunnlag for i lov og landkunnskap.
VG170404 Derfor var ingen provinser utrygge
AA170404 | UDI : To provinser i Afghanistan " generelt utrygge " ¶
AA170404 UDI-direktør Frode Forfang sier de øvrige provinsene ikke er så utrygge som mange tror.
AA170404 UDI endrer sikkerhetsvurderingene og definerer to av Afghanistans 34 provinser som « generelt utrygge ».
AA170404 Ifølge VG har UDI besluttet å definere provinsene Helmand og Nangarhar som utrygge .
AA170404 I juli i fjor sa innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at UDI konkluderte med at ingen provinser i Afghanistan var så utrygge at ingen kunne sendes tilbake dit.
AA170404 | UDI : To provinser i Afghanistan " generelt utrygge " ¶
AA170404 UDI-direktør Frode Forfang sier de øvrige provinsene ikke er så utrygge som mange tror.
AA170404 UDI endrer sikkerhetsvurderingene og definerer to av Afghanistans 34 provinser som « generelt utrygge ».
AA170404 Ifølge VG har UDI besluttet å definere provinsene Helmand og Nangarhar som utrygge .
AA170404 I juli i fjor sa innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at UDI konkluderte med at ingen provinser i Afghanistan var så utrygge at ingen kunne sendes tilbake dit. ( ©NTB ) ¶
AA170331 - Det er noen ytterst få provinser som vil bli definert som « generelt utrygge », sier Forfang til VG.
VG170330 | UDI varsler endringer : Flere provinser i Afghanistan skal defineres som utrygge
VG170330 Nå skal flere provinser skal defineres som utrygge .
VG170330 Mens situasjonen på bakken stadig ble verre og Taliban var på fremmarsj, trakk UDI i februar i fjor sin vurdering av at flere provinser i Afghanistan var generelt utrygge .
VG170330 Forfang påpeker at selv om flere provinser nå vil bli definert som utrygge , vil det ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge.
VG170330 - Det er noen ytterst få provinser som vil bli definert som « generelt utrygge », sier Forfang til VG.
DB170327 | Smart app gjør utrygge WiFi-nett trygge ¶
SA170323 Det fordrer dog forutsigbarhet slik at spillerne ikke blir utrygge på hva som forventes av dem, samt at spillerne vet cirka hvor langt unna laget de er.
AP170323 Det fordrer dog forutsigbarhet slik at spillerne ikke blir utrygge på hva som forventes av dem, samt at spillerne vet cirka hvor langt unna laget de er.
BT170322 UTRYGT : Flere områder rundt Westminster i London ble betegnet som utrygge i etterkant av angrepet onsdag kveld.
AP170322 Londons ordfører sier at ingen skal føle seg utrygge i Londos gater.
AP170322 Han sa videre at ingen skulle føle seg utrygge i London, og at byen ville ha styrket vakthold og flere politier i gatene som følge av terroren.
VG170320 Han mener uroen i Europa nå handler om at folk føler seg utrygge og etterlyser handlekraftige politikere som kan skape trygghet.
AP170320 Jeg ønsker ikke oppholde meg på steder som føles utrygge .
VG170319 Her leder Pinar Uzun ( 25 ) fra det største opposisjonspartiet CHP den lokale nei-kampanjen, og hun sier de føler seg utrygge .
AA170317 Italia er ett av flere land der mange føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslinger, røde hunder og kusma.
DB170313 Sju millioner må få medisinsk behandling etter utrygge aborter, og mange blir skadet for livet.
DB170313 Millioner av disse er utrygge aborter, dvs. at de utføres av ukvalifiserte eller i et ikke-medisinsk miljø.
DB170313 Utrygge aborter fører til at opp mot 44.000 kvinner dør hvert år.
DA170310 - Det er mye marokkansk avskum i Holland som gjør gatene utrygge , sa Wilders til pressen.
VG170309 Det er noe i tiden som gjør folk utrygge .
DA170307 Vi vet at utrygge aborter er én av fem hovedårsaker til at kvinner dør i barsel.
BT170306 Hvert år hører vi om jenter som blir voldtatt, gutter som blir banket og utrygge forhold for russen.
SA170305 - Det er mange som føler seg utrygge .
BT170305 - Det er mange som føler seg utrygge .
AP170305 - Det er mange som føler seg utrygge .
VG170303 FØLER SEG UTRYGGE : Farida ( 11 ), mor Noorya og far Hafiz Khurami treffer VG utenfor Afghanistankomiteens kontor i Kabul.
DB170303 Samvittighetsfulle sykepleiere og helsefagarbeidere sliter seg ut for å hjelpe utrygge eldre og frustrerte pårørende.
VG170302 Han beskriver forholdene i området som utrygge .
VG170302 DRAMATIKK I FJELLET : Forholdene i området der snøskredet gikk i dag er utrygge .
DA170302 Hjelpeorganisasjonen Marie Stopes International, en av organisasjonene som rammes av Trumps beslutning, sier antallet utrygge aborter vil øke med 2,1 millioner og at 21.700 flere kvinner vil dø i denne perioden, hvis man ikke klarer å sikre alternative midler, skriver Bistandsaktuelt.
VG170228 FØLER SEG UTRYGGE : Najib Farhadi viser frem et dokument som angivelig skal bevise at han og familien er truet i hjemprovinsen Ghazni.
AP170226 Vi hadde blant annet flere skriv fra innsatte i Bergen som følte seg utrygge på grunn av dårlig bemanning i fellesskapsområdene.
AP170226 Fanger følte seg utrygge
AA170226 Vi hadde blant annet flere skriv fra innsatte i Bergen som følte seg utrygge på grunn av dårlig bemanning i fellesskapsområdene.
AA170226 Fanger følte seg utrygge
VG170225 Flere av gjerningsmannens naboer beskriver ham som en tilsynelatende hyggelig mann som aldri fikk dem til å føle seg utrygge .
AP170225 Vi hadde blant annet flere skriv fra innsatte i Bergen som følte seg utrygge på grunn av dårlig bemanning i fellesskapsområdene, sier hun.
AP170225 Fanger følte seg utrygge
AA170225 | Eldre blir utrygge av lav bemanning ¶
VG170223 Det er veldig farlig for integreringen, for det sier seg selv at trygge mennesker er bedre for samfunnet enn utrygge mennesker, sier Heikki Holmås ( SV ) til VG.
SA170221 Familien føler seg utrygge hver gang de forlater huset sitt i Beograd.
BT170221 Familien føler seg utrygge hver gang de forlater huset sitt i Beograd.
AP170221 Familien føler seg utrygge hver gang de forlater huset sitt i Beograd.
BT170220 I land der abort er kriminalisert øker tvert imot antallet utrygge aborter.
BT170220 Fortsatt dør altfor mange kvinner av utrygge aborter.
AA170218 Ikke alle, men mange er avskum som gjør våre gater utrygge .
DB170217 Dette er en nær optimal ordning for å gi unge mennesker mulighet for læring og selvutvikling i utrygge omgivelser.
VG170216 Sosialmedisinsk i form av utrygge og splittede bygder.
DB170216 Det gjør at de føler seg utrygge .
AA170214 - Beboerne i blokkene som er berørte er rystet og føler seg utrygge .
VG170213 Kommentar KABUL ( VG ) Dersom Kabul er en « trygg by », er det vanskelig å forestille seg hvordan det er i Afghanistans utrygge områder.
VG170213 KABUL ( VG ) Dersom Kabul er en « trygg by », er det vanskelig å forestille seg hvordan det er i Afghanistans utrygge områder.
DB170213 - Det er spennende å gå i en skog med ulv, og flott å se den på TV, men når den gjør folk utrygge for hvordan barna har det og folk ikke lenger kan ha bikkjer på tunet, synes jeg vi må lytte til det, sier han.
SA170212 Da kom det sterk kritikk fra foreldre og barn som følte seg utrygge i Kollen.
FV170212 Da kom det sterk kritikk fra foreldre og barn som følte seg utrygge i Kollen.
DB170212 WHO anslår at 21,6 millioner kvinner gjennomfører utrygge aborter hvert år, hvorav 86 prosent skjer i utviklingsland. 47.000 av kvinnene dør.
BT170212 Prosjektkoordinator i Rovernes beredskapsgruppe Rogaland, Ivar Anton Nøttestad, sier det ikke er grunn til å tro at alle vannene i Sirdal er utrygge , ifølge Stavanger Aftenblad.
AP170212 Da kom det sterk kritikk fra foreldre og barn som følte seg utrygge i Kollen.
AA170212 Prosjektkoordinator i Rovernes beredskapsgruppe Rogaland, Ivar Anton Nøttestad, sier det ikke er grunn til å tro at alle vannene i Sirdal er utrygge , ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170211 Forskningsorganisasjonen Marie Stopes International estimerer at finansieringsgapet knyttet til det nyinnførte forbudet kan medføre 6.5 millioner uplanlagte graviditeter, 2.2 millioner aborter, 2.1 million utrygge aborter og 21.700 dødsfall relatert til graviditet eller fødsel, over en fireårsperiode.
VG170209 Men det finnes mange områder i byen, særlig i utkanten, som helt klart er utrygge .
DA170209 Ingen provinser blir lenger sett på som så utrygge at afghanske asylsøkere ikke kan sendes tilbake.
DA170209 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DA170209 Ingen provinser blir lenger sett på som så utrygge at afghanske asylsøkere ikke kan sendes tilbake.
DA170209 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DA170208 Ingen provinser blir lenger sett på som så utrygge at afghanske asylsøkere ikke kan sendes tilbake.
DA170208 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
VG170207 UDI mener at ingen provinser i Afghanistan er så utrygge at asylsøkere ikke kan sendes tilbake dit.
VG170206 Mandag var skoler, parker og helsesenter stengte og alle lokale fotballkamper var utsatt på grunn av den utrygge situasjonen i området.
BT170130 Især har gamle mennesker lidd under utrygge naboforhold når det er gitt plass for leieboere med alvorlige rus- og psykiatriproblem i eldreinstitusjoner og bygninger med mange eldre beboere.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken, skriver innsenderen.
BT170130 Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken, skriver innsenderen.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken, skriver innsenderen.
BT170130 Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken, skriver innsenderen.
DN170124 Regelen Trump gjeninnførte mandag, omtales av kritikere som « munnkurv-regelen » fordi den rammer organisasjonenes mulighet til å gi kvinner informasjon og advare om utrygge aborter.
DN170124 Larsen påpeker at titusenvis av kvinner og unge jenter dør hvert år dør på grunn av utrygge aborter.
DB170112 I disse utrygge tider kan det være godt å vite at vi får deg hjem uansett og vi er alltid tilgjengelige.
DB170111 Mens Israel, Tyrkia og Egypt topper lista over destinasjoner turistene oppfatter som utrygge , ligger Norge i andre enden av lista.
DB170111 På den andre sida er det tall på andre områder som styrker hypotesen om at det skjer reelle endringer i det svenske samfunnet : Med 25 prosents økning fra 2015 er det nå én tredjedel av kvinnene i Sverige som føler seg nå utrygge når de går ut.
AP170110 | Mange svenske kvinner føler seg utrygge ute på kveldene ¶
AP170110 Nesten en tredel av alle kvinner i Sverige kjenner seg utrygge når de går ut på kveldene.
AP170110 31 prosent svarer at de føler seg ganske eller svært utrygge når de går ut i nabolaget om kveldene.
AP170107 Det er mange pårørende på norske sykehus som hver dag føler seg til bry og som blir utrygge og misfornøyde.
AP170105 Sendt ut selv om retten fastslo at han er et barn : « Vi er utrygge her i Kabul og redde for å gå ut » ¶
AP170105 Sendt ut selv om retten fastslo at han er et barn : « Vi er utrygge her i Kabul og redde for å gå ut » ¶
DB170104 Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
AP170104 Globalt har abortraten vært synkende, men samtidig har andelen utrygge aborter økt.
SA170101 Det er ikke bare i Oslo det kan være vanskelig å være ung, men mer enn noen andre steder er det der det har utviklet seg så store, destruktive miljøer, at det gjør hele bydeler både utrygge og utrivelige.
AP161231 Hvis sunnier nektes tillatelse til å vende hjem, er det fordi landsbyene eller byene deres ligger nær kampsoner og er utrygge , eller fordi de eller familiene deres mistenkes for å være alliert med Den islamske staten, sier Kareem Nouri.
AP161231 Hvis sunnier nektes tillatelse til å vende hjem, er det fordi landsbyene eller byene deres ligger nær kampsoner og er utrygge , eller fordi de eller familiene deres mistenkes for å være alliert med Den islamske staten, sier Kareem Nouri.
AP161215 Nettopp dette området har han bidratt til å gjøre til det kuleste og hippeste i Oslo, etter at det har vært blant sentrums mest utrygge områder i flere tiår.
AP161208 | Sendt ut selv om retten fastslo at han er et barn : « Vi er utrygge her i Kabul og redde for å gå ut » ¶
AP161208 Vi er redde og utrygge og tør ikke gå ut.
SA160905 * * * * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge .
BT160905 * * * * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge .
AP160905 * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge .
AP160902 En del av de som bor hjemme i dag og har fått diagnosen demens er ofte utrygge og kan være til fare for både seg selv og andre.
AP160901 Syklister føler seg utrygge i rundkjøringer.
AP160901 Kvinner følte seg mer utrygge i rundkjøringer enn menn.
AP160901 I sambruksområder, som i rundkjøringer, hvor hver enkelt trafikant må forhandle med de rundt seg om hvordan man skal forholde seg, følte syklistene seg mer utrygge , sier hun.
AP160901 Føler seg utrygge i rundkjøringer ¶
AP160901 Mange har måttet forlate trygge og bra betalte jobber til fordel for utrygge og dårlig betalte, hvis de har jobb i det hele tatt.
FV160816 For eksempel at man favoriserer ett barn fremfor andre søsken, eller snakker til barna på en måte som gjør dem utrygge .
BT160816 For eksempel at man favoriserer ett barn fremfor andre søsken, eller snakker til barna på en måte som gjør dem utrygge .
AP160809 De argumenterte med at utleien fører til bråk og støy, gjør beboerne utrygge og går ut over brannsikkerheten.
AA160727 Vi ville følt oss utrygge
AA160727 Vi ville følt oss utrygge , sier Vitalji Stepanov.
AA160727 Føler seg utrygge i Russland ¶
SA160624 Politiske rop og sanger under landskampene gjorde at mange katolikker følte seg uvelkomne og utrygge på Vindsor Park.
AP160624 Politiske rop og sanger under landskampene gjorde at mange katolikker følte seg uvelkomne og utrygge på Vindsor Park.
AP160619 - Veldig mange føler seg utrygge , både blant publikum og frivillige som hjelper til.
AP160513 Her var både biler og vindusruter utrygge .
AP160503 Om noen glemmer igjen noe av og til, så skal de ikke føle seg utrygge av den grunn.
AP160429 - Vi har trodd at fabrikanten hadde rettet opp alle mangler siden den gang, og har ikke opplevd disse som utrygge siden, sier Roy-Erling Furre, sikkerhetsansvarlig i fagforeningen SAFE til BT.
BT160426 Saken dreier seg om at etter en reportasje om at kvinner føler seg utrygge på grunn av at menn kommer inn på rommet deres, har noen aktører undersøkt muligheten for å montere lås på alle dørene.
AP160406 i dag anses som utrygge å reise tilbake til.
AP160402 Når vi gjør det, føler du deg trygg selv i utrygge situasjoner.
AP160329 Krig, nød, svake og utrygge stater, svak økonomi og lite arbeid flyter sammen som årsaker til at de kommer.
AP160320 - Mange i Oslo tør ikke å sykle fordi de føler seg utrygge .
AP160310 - Det virker ikke som at de har noen som helst plan om hvordan de skal få mannen min ut av de utrygge området.
DA160223 I og med at enkelte blir utrygge , vil jeg også oppfordre dem til å vurdere om de oppnår det de ønsker å oppnå, sier Wedler.
AP160204 - Det må selvfølgelig skje i tråd med folkeretten og menneskerettighetene, og vi må være sikre på at det er et vern mot videresending til utrygge land, sier Helga Pedersen.
AP160204 Utrygge ansettelsesforhold i kombinasjon med større driftsenheter og lokale monopoler på arbeidsplasser har gjort det lett å sanksjonere mot en brysom arbeidstager når kritikk av uheldige forhold på arbeidsplassen oppleves som svik mot bedriften.
AP160125 - Mest av alt er vi urolig for den kaotiske og utrygge situasjonen som per i dag har oppstått for de involverte barnai Finnmark ved grensen til Russland ¶
BT160118 Kvinnene forteller også at de føler seg utrygge på tyske asylmottak fordi de må dele toaletter og baderom med menn.
BT160118 UTRYGGE : Mange kvinner som flykter fra krigens redsler i Irak og Syria, opplever ny utrygghet på sin ferd gjennom Europa, advarer Amnesty International.
AP160118 Selv om det har vært ned mot 20 kuldegrader den siste tiden, er isen på mange av vannene i Marka utrygge .