DA171204 Noen ganger skyldes avvisninger tynne henvisninger fra fastlege og PPT, og der konkluderer vi ofte at det ikke er grunn til utredning , sier han. | « Kollektivtransport på Nord-Jæren trenger nye grep » ¶
DA171204 Jan Skandsen, avdelingsoverlege ved BUP på Stavanger universitetssjukehus, mener det er sjeldent at de avviser henvisninger der PPT har anbefalt utredning av ADD.
DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning , behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
DA171204 Guttens fastlege har to ganger sendt henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ) med anbefaling fra PPT om utredning av ADD.
NL171017 Lovforslaget la opp til at kommunene selv skulle velge omsorgstilbud og bestille det fra Bufetat som samtidig ble fratatt retten til å bidra til utredning av barnet og til valg av tiltak.
DN171017 Den finske transportministeren Anne Berner tok tidligere i år kontakt ned sin norske motpart, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), for å foreslå en felles utredning om en jernbanestrekning mellom Rovaniemi i Finland og sannsynligvis Kirkenes i Norge, melder NRK.
NL171012 Saken er nå sendt tilbake til administrasjonen for ny utredning , etter at opposisjonen hadde truet med å trekke seg fra bompengeforliket.
DB171012 Vi hadde håpet at vi kunne starte en utredning for å begynne å bygge fortere, sier Røine.
AA171012 - Jeg oppsøkte fastlegen og ble da innlagt til utredning på psykiatrisk avdeling i Levanger, opplyste 34-åringen.
DB171011 Selskapet har også tidligere - på eget initiativ - gjennom advokatfirmaet Cederquist, gjennomført en utredning av aksjesalget.
VG171010 Vi jobber med en utredning for å kartlegge handlingsrommet med tanke på våre internasjonale forpliktelser.
DB171010 - Det kan jo hende at kompromisset kan være et forslag som Senterpartiet har lansert tidligere ; en utredning av hvordan en lærernorm vil å slå ut, både på skolenivå og kommunenivå.
DB171010 Det samme konkluderte Delingsøkonomiutvalget med da de leverte sin utredning .
DA171010 Mediemangfoldsutvalget leverte sin utredning i mars.
DA171010 Kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk overlevert Mediemangfoldsutvalgets utredning i mars i år på en pressekonferanse full av spente pressefolk.
DA171010 - En nylig utredning av konsulentfirmaet Rambøll viser at vi faktisk kan produsere inntil 500 millioner liter biojetfuel hvert år uten at det går utover det bærekraftige volumet med biomasse som kan tas ut fra norske skoger.
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning , planlegging, utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
DB171006 ¶ OPPLEVER KLIMARISIKO : I en utredning av norsk økonomis klimarisiko slipper heller ikke oljebransjen unna.
DB171006 I en utredning av norsk økonomis klimarisiko slipper ikke vår største og viktigste bransje unna.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune Park og vei ønsker en utredning for å åpne Skolebekken som i dag går i rør under Klubbgata.
DN171005 Dagens Medisin har tidligere skrevet om hvordan pasienter på ventelister registreres som « uavklarte » og får time for utredning .
DA171004 Svaret er at vi ikke hadde opptrådt kritikkverdig i forhold til utredning av 6 - 7 ulike områder i kommunen som det var snakk om.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/yQ24r/Juryene-skal-fjernes-fra-norske-rettssaler-etter-nyttar En offentlig utredning i 2011 konkluderte klart med at juryordningen i dagens form burde avskaffes, noe som har hatt støtte av et bredt politisk flertall siden 2015.
NL171003 Med hjemmel i lovverket har kommuneoverlegen foretatt en grundig utredning i sin innsigelse til den nye og utvidete skytebanen inkludert dokumenterte helseskader ved ulik støy på nære beboere.
NL171002 Igangsetting av en utredning om et mulig, fremtidig psykiatrisk sykehustilbud for Finnmark, lokalisert i Alta.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Vi har fått en grundig og faglig god utredning .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere - Med det forbeholdet at jeg ikke kjenner saken utover det som fremgår her, så synes jeg umiddelbart det er litt underlig at fondets representanter skulle gå mot et forslag om en utredning , særlig når vi vet hvilken utfordring falske nyheter representerer.
DB170930 Hvordan et for dem som i reguleringsregime best kan se ut, krever imidlertid grundigere utredning og forsiktig eksperimentering.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Vil ha utredning
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html - Jeg ville i en slik utredning sett nøye på stadionstørrelse.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html - Jeg vil ikke ta stilling til om arenaen skal ligge på Alfheim eller ikke, men en bred utredning om hva man er best tjent med på lang sikt mener jeg er på sin plass.
DB170929 Målet vårt er å kutte ned tiden utøverne er ute med skade, og ikke minst få dem raskest mulig i riktig utredning .
DB170929 Her kommer man rett til en spesialist på idrettsmedisin og får ved behov en tverrfaglig utredning .
DB170929 - Vi tilbyr en tverrfaglig utredning av akutte idrettsskader.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Undervisningsbygg har definert skolen som utgående kapasitet, og da byrådet fikk denne beskjeden ble det bestilt en utredning av hvordan dette skulle håndteres.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Vil ha utredning
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html - Jeg ville i en slik utredning sett nøye på stadionstørrelse.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html - Jeg vil ikke ta stilling til om arenaen skal ligge på Alfheim eller ikke, men en bred utredning om hva man er best tjent med på lang sikt mener jeg er på sin plass.
NL170928 I byutviklingskomiteen gikk et flertall med Ap, SV, Rødt og Sp forbausende nok inn for administrasjonens forslag om tre felts vei, men ba samtidig om at saken utsettes med tanke på mer utredning .
DB170928 - Sophie Elise har vært inne til utredning for en mulig nyrebekkenbetennelse, med rutinemessig oppfølging de siste dagene.
AA170928 Siden vi nå er inne i en omfattende utredning om endringer av sogne- og prostistruktur også i Nord-Trøndelag, kan det ta noe tid før vi har en fast prost på plass, sier Finnset.
NL170927 Dette er nye fakta som artikkelforfatterne påstår ikke finnes, og som tilsier at det må gjøres en helhetlig utredning før en investerer i nytt sykehus.
NL170927 | Lokalpolitikere vil ikke la en uavhengig utredning forkludre synet på sykehusstrukturen i Finnmark ¶
NL170927 Når det skal investeres for milliarder i nytt sykehus skulle en tro at Stortingets krav om at alle offentlige innvesteringer av denne størrelsen skal konsekvensutredes også ville utløse en uavhengig utredning i dette tilfellet.
NL170927 Men fakta er at ingen har gjort noen uavhengig samfunnsøkonomisk og helsefaglig utredning av hvordan sykehusstrukturen bør se ut i Vest-Finnmark i framtiden.
NL170927 For det andre kan en jo lure på hvorfor ansvarlige politikere framstiller det som om at en uhildet utredning av framtidens sykehusstruktur er farlig for helsetilbudet i Finnmark.
NL170927 Disse rikspolitikerne har nemlig støttet sine partifeller i Finnmark i synet på at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark bør gjennom en uavhengig utredning før det gjøres investeringer milliardklassen.
NL170927 Da helseforetaket nektet å gjøre en uavhengig utredning av sykehusstrukturen bestilte Alta kommune selv en utredning fra Oslo Economics ( OE ).
NL170927 Da helseforetaket nektet å gjøre en uavhengig utredning av sykehusstrukturen bestilte Alta kommune selv en utredning fra Oslo Economics ( OE ).
DN170927 | DN mener : Bra med utredning av klimarisiko for norsk økonomi ¶
NL170926 Noen uforpliktende ord om enda ei utredning av NNB i Nasjonal Transportplan 2018-2029, holder ikke.
NL170926 Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 og sluttrapporten « Utredning av spesialhelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark » fra 2014 ble grundig behandlet i styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.
DN170926 Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
DB170926 Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 - 2030 og sluttrapporten « Utredning av spesialhelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark » fra 2014 ble grundig behandlet i styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.
DA170926 Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/BggO9/Endelig-kan-Oslo-fa-et-akvarium--i-Barum 80 år etter at Oslo begynte å arbeide med akvarieplanene ligger enda en utredning på vent.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wbjw/Oslo-kommune-apner-for-ny-dieselavgift Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
AA170926 Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
AA170926 I 2015 kom en offentlig utredning ; « Med åpne kort » hvor målet var forebygging og bedre oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren.
VG170925 Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Daniel Rees ( MDG ), sier til VG at rapporten de nå har fått er en faglig utredning som byrådet foreløpig ikke har tatt stilling til.
DN170925 juni frem en utredning der det anbefales å ta Oljefondet ut av Norges Bank.
DA170923 - Det tok to år med utredning før jeg fikk testosteron, så gikk det ytterligere to år før jeg fikk toppkirurgi ( fjerning av bryster, journ.anm. ).
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/jRGWe/Kreftsyke-John-McCain-trosser-Trump-og-redder-trolig-Obamacare-for-andre-gang Han reagerer først og fremst på at lovforslaget ikke blir behandlet etter Senatets vanlige regler og uten en grundig utredning .
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Overfor avisen har rådmann Bjørn Gudbjørgsrud anslått at en ny utredning og behandling av kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar kan ta ett til ett og et halvt år.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/walgd/Mathias-Rygh-trengte-en-ny-lever--Jeg-er-en-skikkelig-snyltefaen Derfor er han innkalt til utredning for mulig transplantasjon på Rikshospitalet.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/walgd/Mathias-Rygh-fikk-ny-lever--Jeg-er-en-skikkelig-snyltefaen Derfor er han innkalt til utredning for mulig transplantasjon på Rikshospitalet.
AA170920 Etter en intern utredning , vil arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd på slutten av året avgjøre om de bør bygge om eller bygge nytt.
DN170919 Questerre har nemlig møtt hard motstand fra miljøaktivister som har forsøkt å stanse utviklingen av feltet, og protestene har ledet til utredning av en ny olje- og gasslov som hittil har latt vente på seg.
DA170919 De krever en ny utredning av vedtaket, og krever rehabilitering.
AA170919 Stortinget ba derfor departementet om en uavhengig utredning av ulvens genetiske opprinnelse.
AA170918 Ved en nærmere utredning av trafikksituasjonen bør også en mer skånsom og mindre « drabantbypreget » utnyttelse tas med i vurderingen, noe som også vil gjøre det enklere å ivareta hensynet til miljø og transport.
DB170916 Han var ute i flere måneder og ble sendt til utredning i Bergen.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/xa2WB/Ingen-sa-langt-pagrepet-etter-T-banebombe-i-London Det er en veldig kompleks utredning , sier Mark Rowley, sjef for britisk antiterrorpoliti.
AA170916 Det er en veldig kompleks utredning , sier Mark Rowley, sjef for britisk antiterrorpoliti.
AA170916 Det er en veldig kompleks utredning , sier Mark Rowley, sjef for britisk antiterrorpoliti.
DB170915 Programmet ble ledet av ei lita gruppe bestående av kliniske spesialister med kompetanse på utredning , risikovurdering og behandling av barn og unge med skadelig seksuell atferd.
VG170914 Dessuten ville regjeringen kunne sette igang med utredning av Lofoten-Vesterålen, slik at man kan sikre videre aktivitetet for de 60 000 som arbeider med å ferdigstille Castberg og Sverdrup til 2022.
DA170914 Etter foreldrenes ønske ble Djabrail imidlertid overført til Rikshospitalet i Oslo for en ny utredning av andre spesialister.
AA170914 Etter foreldrenes ønske ble Djabrail imidlertid overført til Rikshospitalet i Oslo for en ny utredning av andre spesialister.
AA170914 For de to siste meldingene er kvinnene fortsatt under utredning .
DN170912 Derfor starter vi en utredning for å bytte hovedbank, sier den svenske LO-lederen Karl-Petter Thorwaldsson, ifølge en pressemelding.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/92J8q/Her-skapte-protestvalg-lokale-politiske-jordskjelv - Stemningen i Alta snudde for oss da partileder Siv Jensen gikk ut og bekreftet at Frp vil stemme ja til Venstres forslag om timeout og utredning av sykehusstrukturen i Finnmark.
VG170911 - Vi er nå i prosessen med å håndtere det identifiserte materialet i forbindelse med videre utredning .
NL170910 Utredning har avdekt at de konsekvensene militær flyplassdrift vil påføre det markasamiske samfunnet er uverdige, spesielt i et historisk perspektiv.
DN170909 Næringsminister Monica Mæland ( H ) bekrefter at det nå skal settes i gang en ekstern utredning .
DB170909 Regjeringen vil iverksette en utredning .
DB170909 Næringsminister Monica Mæland ( H ) bekrefter at det nå skal settes i gang en ekstern utredning . ( ©NTB ) ¶
VG170908 Der hører ikke en utvidelse fra to til tre felt hver vei på en forurensende motorvei hjemme, sier Lan, som har bedt om en utredning mot utvidet E18-kapasitet.
NL170908 Stortinget bestemte i juni ( Nasjonal Transportplan ( NTP ) 2018-2029 ) at det skal foretas en utredning av Nord-Norgebanen, fra Fauske til Tromsø.
NL170908 En grundig utredning i den første 4-årsperioden av NTP, etterfulgt av bygging i de neste 2 periodene skal lede til en halvering av transporttid og - pris per tonn/km av marine produkter fra influensområdet til kontinentet.
NL170908 40 millioner årlig til utredning , totalt 8o millioner i løpet av en to-års utredningsperiode.
DB170908 Ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Oslo Universitetssykehus mottar vi barn med alvorlige fysiske symptom til utredning og behandling.
DB170908 Allerede i 2013 kom en offentlig utredning av naturens verdi i kroner og øre.
DB170908 Man vil også få mer oversikt over ventetid, antall konsultasjoner, utredning og diagnostikk, hvilken type behandling man får, hvilken kompetanse behandlerne har og hvilken effekt behandlingen har.
DB170908 Det er problematisk at pasientene ikke vet hvilke metoder behandlere de møter er utdannet i, hvilken type utredning og terapi de får og hva som vanligvis er resultatet.
DB170908 Da får du vanligvis en liste med pasienter med forskjellige psykiske problemer og beskjed om at du skal starte utredning og behandling av alle.
VG170907 Ifølge domspapirene fra CAS skal Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) da offentliggjøre sin utredning av Russland, skriver avisen.
VG170907 - Vi må først bli enige om hvilke prinsipper som skal gjelde, sier Lysbakken, og viser til en svensk utredning .
NL170907 Jeg har derfor igangsatt en egen utredning av beredskapen i Nord-Norge, særlig med tanke på flyttingen av Bell 412 fra Bardufoss.
DB170907 Avisen skriver imidlertid at det hele kan ta en ny vending når det kommer en utredning fra OL-komiteen « Oswald Disciplinary Commission » i oktober.
DB170907 Innleggelsen skyldtes en mulig nyrebekkenbetennelse som hun var til utredning for og 22-åringen tok noen dager fri fra bloggingen.
NL170906 Utredning for prosjektet burde startet med en transportplan utarbeidet i samarbeid med Vegvesenets Spesialtransporter og med Vegvesenets fylkesavdeling for å lokalisere nødvendige utbedringer mht. broer, svinger, høy- og lavbrekk, m.m.
NL170905 I nord driver FrP valgkamp på krav om at en ny utredning om tall og faktagrunnlag må legges fram for Stortinget.
AA170905 Berit Tiller ( H ), derimot, mener saken er så klar at den ikke trenger noen videre utredning .
VG170904 - I neste runde blir konsulenter hyret inn til å gi et uavhengig grunnlag for å vurdere det konseptet som ble valgt i første utredning .
VG170904 - Dette kan åpenbart ikke klassifiseres som analyse, utredning eller praktisk forsøk.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Vi vil ha ny utredning med nye spesialister.
VG170902 Statsråden vil bruke det han kaller den omvendte voldsalarmen og lover en utredning av forslaget.
NL170902 Samisk legeforening fikk gjort en utredning av alternative organisasjonsstrukturer.
DB170902 Venstre etterlyser nå konkrete miljøtiltak fra Oslo-byrådet, spesifikt en egen utredning som viser behovet for antall ladestasjoner i hovedstaden.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch Barne- og likestillingsdepartementet sendte i midten av august ut en offentlig utredning som tar for seg vold og seksuelle overgrep mot barn på høring.
VG170901 Mer presist : Hun ber om en utredning for å finne ut om Norge kan tape penger på oljeutbygging.
VG170901 I alle fall har det overbevist meg om noe så kjedelig som å ta til orde for en utredning av klimarisiko.
VG170901 Aps prøveballong om utredning av leterefusjonsordningen viste dette til fulle.
AA170901 16 selskap fra ni land møtes mandag ettermiddag på Örebro slott for å ha sitt første arbeidsmøte etter at Oslo-Stockholm 2.55 i vår laget en utredning om saken. ( ©NTB ) ¶
DB170831 Vi trenger en offentlig utredning , en NOU, der ekspertisen kan gi oss faglige råd før vi tar en beslutning.
DB170831 Venstre mener en norsk utredning må se på hele verdikjeden for ulovlig narkotikahandel.
DB170831 ¶ UTREDNING : Venstre går inn for en utredning i neste stortingsperiode av ulike måter å regulere rusmidler som i dag er forbudt, skriver artikkelforfatteren.
DB170831 | Enda flere eksperimenter vil gi en bedre valgkampdekning ¶ ¶ UTREDNING : Venstre går inn for en utredning i neste stortingsperiode av ulike måter å regulere rusmidler som i dag er forbudt, skriver artikkelforfatteren.
DB170831 Venstre er enige med Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, og går inn for en utredning i neste stortingsperiode av ulike måter å regulere rusmidler som i dag er forbudt.
DB170831 En slik utredning må være en fordomsfri gjennomgang av hvilke konsekvenser dagens forbudspolitikk har for mennesker og for samfunnet.
DB170830 - Men det foregår en utredning .
DA170830 I oktober vil det foreligge en ny folkebetalt utredning om mulige alternative valg av jernbanetraséer.
DA170830 Ny detaljert utredning foreligger : Norsk Bane jobber nå med en detaljert utredning av den alternative jernbanetraseen fra Sandbukta til Såstad.
DA170830 Ny detaljert utredning foreligger : Norsk Bane jobber nå med en detaljert utredning av den alternative jernbanetraseen fra Sandbukta til Såstad.
DA170830 Han forteller at dette er første gang det foreligger en utredning på et slikt detaljnivå, selv om de ennå ikke er helt ferdige.
DA170830 Første utredning
DA170830 - Vi vil sette i gang med en utredning av dette med en gang, og intercityutbyggingen er første skritt på veien til et slikt togtilbud, svarer Haltbrekken.
VG170829 - Som justis- og beredskapsminister har jeg derfor satt i gang en egen utredning om den sivile beredskapssituasjonen i Nord-Norge, sier han. | « Pilotfrue » spontanaborterte igjen : - Situasjonen føles håpløs ¶
NL170829 De var jo også dessverre med på blokkeringen av Nord-Norgebanen i 1994, etter en utredning som var svært positiv i banens favør, og som etter dagens kriteria ga banen positiv sf.øk. nytte/kostverdi.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW3GP/Miljopartiet-De-Gronne-kan-havne-pa-vippen-Slik-vil-partiet-bruke-makten Vi deler LOs syn på at det er lurt å starte med en utredning om hvordan dette skal skje, og vi synes målet om 30 timers arbeidsuke er godt.
DA170828 Foreldreutvalget for Grunnskoleopplæringen ( FUG ) har lenge etterlyst en offentlig utredning om hva SFO skal være.
DA170825 | Ja til mer utredning om nytt teater ¶
DA170825 - Du er jo engasjert i jernbanesaken i Moss, men er det realistisk med en ny utredning ?
VG170822 Mark Sampson har ifølge The Telegraph ikke valgt å uttale seg om beskyldningene, men sier at han forstår at en intern utredning er underveis.
DA170822 - Det er noe en slik type utredning vil ta for seg.
DA170822 - Det er noe en slik type utredning vil ta for seg.
VG170820 juli fastslo NAV at Jannicke har krav på sykepenger, etter videre utredning fra fastlegen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien Derfor vil Ap sette i gang en samlet utredning for å få svar på hvordan denne usikkerheten kan ramme ulike sektorer i norsk økonomi.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien - Når vi får en utredning på bordet som gir et klarere bilde av hva slags risiko vi faktisk løper, er det helt naturlig at vi tar en diskusjon også om leterefusjonsordningen, sier Marthinsen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Elever som faller innenfor spesialundervisningen, må ofte vente for lenge på utredning hos PPT ( Pedagogisk-psykologisk tjeneste ).
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Elever som faller innenfor spesialundervisningen, må ofte vente for lenge på utredning hos PPT ( Pedagogisk-psykologisk tjeneste ).
DB170819 Et regjeringsoppnevnt utvalg kom i vår med en utredning .
DB170819 Finansdepartementet har i en utredning kalt arbeidende kapital et « kunstig begrep », og en rekke økonomer peker på det samme.
NL170818 Kommunen sender i stedet elevene til PPT for sakkyndig utredning .
DA170818 Jeg har for eksempel lovet at mitt første innlegg skal handle om at vi vil ha en alternativ utredning for jernbane gjennom fylket, sier han, og mener at folkeavstemning i hver by er eneste rettferdige løsning.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/ldAXk/Politisk-skepsis-til-mediefritak-for-arbeidsgiveravgift Utvalgets utredning har vært på høring.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/ldAXk/Politisk-skepsis-til-mediefritak-for-arbeidsgiveravgift Hun var med i Mediemangfoldsutvalget som i mars la fram sin utredning med forslag til fremtidens mediepolitikk i Norge.
NL170817 Hvis ikke, sendes det ut på ny « utredning » - og banen rykker enda lenger inn i fremtiden.
DA170817 TRAPPER OPP : Aksjonskomiteen « Bedre byutvikling i Moss » ( ABBM ) trapper opp virksomheten sin for å få en utredning av en alternativ togtrasé gjennom byen.
DA170817 Når vi ber Norsk Bane AS om en utredning , så kan det hende at den konkluderer for en annen løsning enn den vi primært ønsker.
DA170817 Han forteller at en alternativ utredning skal være klar fram til at statsbudsjettet legges fram i oktober.
DA170817 Han forteller at aksjonsgruppen skal samle inn 200.000 kroner for å kunne få en alternativ utredning til vedtaket om ny togtrasé som Moss bystyre har vedtatt.
DA170817 Fra dette møtet vil gå ut en oppfordring til byens befolkning om å gi bidrag, slik at vi får en alternativ utredning .
DA170817 - Vi vil hyre inn selskapet Norsk Bane AS til å lage en uhildet utredning av en annen togtrasé enn det flertallet i bystyret har vedtatt.
VG170816 Hun sier det jobbes med en utredning for å senke terskelen for å ilegge dette.
NL170816 Forliket mellom FrP, Høyre og Arbeiderpartiet om LTP'en dreier seg i all hovedsak om storinnkjøp av nye jagerfly, ubåter og marine overvåkningsfly og ikke minst en utredning av hæren.
DB170816 Innleggelsen skyldtes en mulig nyrebekkenbetennelse som hun var til utredning for.
DA170816 Løsningen ble å sende pensjonsspørsmålet videre til regjeringen for utredning og la det ligge foreløpig.
AA170816 » Om saksbehandlingen heter det at « Etter rettens syn er lovens krav til utredning av saken oppfylt.
AA170816 » Om saksbehandlingen heter det at « Etter rettens syn er lovens krav til utredning av saken oppfylt.
VG170815 Så en eventuell utredning av alternativer til EØS nå vil uansett ikke kunne få med seg hva britene og EU blir enige om.
DB170815 Filip var ute i flere måneder og ble sendt til utredning i Bergen.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise Det er litt rart å si kategorisk nei til å hente inn kunnskap fordi det kan føre til leting - selv om en utredning ofte er første steg på veien mot utvinning. 9.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort en offentlig utredning fra 2014 beregnet inntektstapet bare fra ROT-fradraget : 8 mrd. kr netto ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5lnL/Hva-vil-skje-nar-toget-moter-etablert-bybebyggelse-og-stasjonsomrader---Peter-Buteschon Problemet med mandatet til InterCity- utredningen er at det er er en jernbanefaglig utredning , ikke en byplanfaglig.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqlB4/Dette-kommer-Sp-og-Ap-til-a-krangle-mest-om Nå har Sp varslet utredning av alternativer til EØS-avtalen som en viktig sak.
VG170812 - Sophie Elise har vært inne til utredning for en mulig nyrebekkenbetennelse, med rutinemessig oppfølging de siste dagene.
DB170812 - Sophie Elise har vært inne til utredning for en mulig nyrebekkenbetennelse, med rutinemessig oppfølging de siste dagene.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Dessuten ønsker vi oss en utredning av konsekvensene av legalisering.
DB170810 Det faglige grunnlaget, hvorvidt kutt i formuesskatten faktisk er effektivt og skaper arbeidsplasser, har utredning etter utredning undersøkt.
DB170810 Det faglige grunnlaget, hvorvidt kutt i formuesskatten faktisk er effektivt og skaper arbeidsplasser, har utredning etter utredning undersøkt.
NL170809 En ny utredning av Nord-Norgebanen er altså vedtatt av Stortinget i NTP for 2018-2029.
DA170808 Det settes frister for utredning , diagnostisering og behandling.
AA170808 Blant dem har jeg ikke møtt noen bedrifter som ønsker en stor utredning om vi skal melde oss ut av EØS, slik Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) har tatt til orde for og som Jonas Gahr Støre ( Ap ) har lovet de skal sette i gang med.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LVr1p/Kort-sagt_-8-august Godal-utvalgets utredning av norsk mangeårig bistand til Afghanistan i 2016 peker på mye av det samme.
AA170807 Det innebærer nasjonale, standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
AA170807 Det innebærer nasjonale, standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
VG170806 I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oq2mj/Hoie-strammer-opp-helseforetakene-etter-rot-med-helsestudier - Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom som er under utredning eller behandling for sin tilstand i spesialisthelsetjenesten, kan ha et ønske om en ny vurdering og en gjennomgang av eventuelle uprøvde behandlingsmuligheter.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AA1kj/Kunnskapsministeren-svikter-friskolene Nå har det gått to år, og fortsatt foreligger det ingen utredning .
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AA1kj/Kunnskapsministeren-svikter-friskolene Friskoleorganisasjonene har derfor bestilt en egen utredning fra Vista Analyse.
VG170805 Tidlig i vinter overleverte hun sin utredning til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
VG170805 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke primært opptatt av klima, men forventer ifølge NRK at Arbeiderpartiet blir med på å en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen.
VG170805 I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent Grøndal sier at uttrykket « permanent bevæpning » er hentet fra bevæpningsutvalgets utredning og må stå for deres regning.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent Anne Kari Lande Hasle ledet bevæpningsutvalgets utredning .
AA170804 I en eventuell ny regjering ønsker Senterpartiet en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen.
AA170804 - Vi ønsker at et regjeringsoppnevnt utvalg, en såkalt Norsk offentlig utredning ( NOU ), bredt og fordomsfritt skal se på hva som tjener Norge og norsk folkestyre nå, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK på Youngstorget i Oslo, der han lanserte forslaget fredag formiddag.
AA170804 - Vi gjennomførte jo en Europa-utredning sist vi satt i regjering, så det er ikke uten videre et dårlig forslag å ha en tilsvarende utredning nå, sier hun. ( ©NTB ) ¶
NL170803 Og vi fikk utredning av mer jernbane mellom Fauske og Tromsø inn i NTP.
NL170803 Nå skal vi følge opp så det blir en utredning som gir et godt grunnlag for avgjørelser om banestrekninger, rekkefølge, trasevalg og tekniske løsninger.
DB170803 Hva skal foreldre gjøre når utredning er mangelfull og barnets nye kjønnsidentitet blir bekreftet ved første håndtrykk ?
DB170803 Her hjemme opplever foreldre vi har snakket med at utredning for deres barn som mener det er født i feil kropp, er mangelfull, og vi har eksempler på at barnets nye kjønnsidentitet blir bekreftet ved første håndtrykk av psykolog.
VG170802 Etter en utredning landet de blåblå på å kanalisere 100 millioner kroner utenom idrettsforbundet, til bruk for uorganisert aktivitet.
VG170802 I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.
NL170802 Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 i juni at man skal få på bordet en utredning av bygging av en Nord-Norgebane Fauske - Tromsø.
DN170802 I Skattedirektoratets egen utredning kom dette alternativet best ut, men kostet mest.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre I Skattedirektoratets egen utredning kom dette alternativet best ut, men kostet mest.
AA170802 I Skattedirektoratets egen utredning kom dette alternativet best ut, men kostet mest.
VG170801 Målet er at utredning og behandling skal settes i system og at pasientene skal slippe ventetid, » skriver de på hjemmesiden sin.
VG170801 I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.
NL170801 2011-behandlingen var ingen utredning i det hele tatt, mest en oppramsing av relevante og irrelevante forhold, og gir lite å bygge på.
NL170731 Til og med den nåværende regjeringen har bevilget penger i NTP for en utredning av jernbane videre nordover.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy SVs førstekandidat fra Vestfold i stortingsvalget presiserer at han støtter en utredning av alle tre alternativene.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Her vil ordfører Petter Berg ( H ) jobbe for å få inn et tredje alternativ til utredning : Jarlsbergtraseen.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy - Jeg støtter utredning av Nøtterøy-alternativet, fordi jeg har tro på jernbanen som fremtidens transportmiddel som flytter folk fra bysentrum til bysentrum.
VG170726 Regjeringen fikk i 2015 en tung utredning om farene som overvann kan medføre.
NL170724 I Nasjonal Transportplan er det satt av to millioner kroner til jernbane utredning i nord.
VG170723 Våren 2016 ble Helgesen pålagt av Stortinget å bestille en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.
VG170723 Ordførerne Erik Sletten ( Sp ) og Erik Hanstad ( H ) har så lav tillit til Miljødirektoratet og klimaminister Vidar Helgesen ( H ), at de vurderer å starte sin egen utredning for å kartlegge hvor den norske ulven kommer fra.
VG170723 - Hva vil departementet gjøre for å sikre tillit rundt egen utredning ?
VG170721 Det vil komme en utredning i august, slik at oppdragene på å gjennomføre dette kan bli gitt allerede før valget.
VG170721 - Han har vært statsråd i fire år og en utredning er det han har fått til ?
DB170721 Opplever du symptomer fra underlivet, som smerter, unormale blødninger eller uvanlig utflod skal du likevel ikke nøle med å kontakte legen for utredning , og er du bekymret skal du bli tatt på alvor, og bli fulgt opp på en skikkelig måte.
DN170719https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/19/2054/Multisport/under-100-i-puls-slar-hjertet-vilt En utredning er i gang.
DB170716 Men de trenger naturligvis ikke komme med en detaljert teknisk utredning .
VG170714 I 2016 fremmet Senterpartiet forslag om at regjeringen skulle gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen og komme tilbake til Stortinget med en beredskapsplan.
VG170714 Høye bestilte en utredning av nasjonal produksjon av sterile legemidler, men ikke nasjonal produksjon av legemiddel generelt, slik blodproppmedisinen det er mangel på i dag er et eksempel på.
VG170714 Høie : - Ikke behov for utredning
VG170714 Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i en e-post til VG at regjeringen ikke mener en slik utredning er nødvendig.
VG170714 - Vi stemte for en uavhengig utredning som regjeringspartiene stemte mot, og dette kommer vi til å fremme på nytt.
DA170714 Dette er et av mange spørsmål en slik utredning må se på, sier Shoaib Sultan.
VG170713 Skanska opplyser at de skal i gang med en utredning når de har fått bedre oversikt.
DB170713 Det er basert på en utredning byrådet har bestilt fra COWI som viser at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
DA170710 I mars 1947 ble det opprettet en komité til utredning av folkepark i Oslo med den nyvalgte ordføreren Arnfinn Vik og varaordfører Rolf Stranger i spissen.
DA170708 - Vi vil ha en utredning av Hyperloop mellom Oslo og København, sier han.
VG170704 - Landmaktutredningen er en faglig utredning , men rammene for den, er langtidsplanen.
SA170701 Han er fortsatt under utredning og jeg kan ikke si noe om omfanget før vi har konkludert innad i klubben, sa Thorbjørnsen torsdag.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-talentet-skadet-korsbandet-for-tredje-gang-238128b.html Han er fortsatt under utredning og jeg kan ikke si noe om omfanget før vi har konkludert innad i klubben, sa Thorbjørnsen torsdag.
DA170631 Han forteller at han til dags dato ikke har sett noen utredning som forklarer valget av Tønsberg, kun en power point presentasjon.
VG170630 Transmennene Nicolas ( 29 ) og Martin ( 30 ) fortalte til VG at de etter langvarig utredning hos Rikshospitalet til slutt mistet tålmodigheten.
NL170630 I denne sammenhengen blir det for smått å tenke bare på Narvik - Tromsø og bli glade for noen smuler sørfra til å få fram litt utredning uten reell planlegging og fremdrift.
NL170630 I NTP ( Nasjonal Transportplan ) er det foreslått å oppdatere tidligere utredning om Nord-Norgebanen, uten noen tidsrammer.
NL170630 En tilsvarende utredning med nåværende konsulentpriser og nye lovkrav kommer antakelig på 70-80 mill kr.
FV170630https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbelt-sa-ofte-ADHD-diagnose-til-barn-i-Aust-Agder-som-i-Vest-Agder-702763b.html Sørlandet Sykehus har ulike tilnærming til utredning av ADHD i Kristiansand og Arendal.
DN170630 ¶ Regjeringen og utenriksminister Børge Brende vil flytte Fredskorpset til Førde, det stedet som ifølge UDs egen utredning var det klart dårligste alternativet.
DB170629 Veldig ofte utvikler folk sykdommer som vårt moderne og meget gode norske offentlige helsevesen i det store og hele gir veldig god utredning og behandling for, på ulike nivåer.
DA170629 Dette er en viktig utredning og vi ønsker å komme raskt i gang med oppfølgningen, avslutter Terning.
DA170629 Barneminister Solveig Horne ( Frp ) mottok i forrige uke en utredning kalt « Svikt og svik » fra det regjeringsoppnevnte barnevoldsutvalget.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html Slik beskrives Førde som base for Fredskorpset i Utenriksdepartementets egen utredning , skriver Aftenposten.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Sprakradet-blir-i-Oslo-336268b.html Kulturdepartementet har gjennomført en utredning om hvor språkrådet skal plasseres.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html Slik beskrives Førde som base for Fredskorpset i Utenriksdepartementets egen utredning .
AA170628 Kulturdepartementet har gjennomført en utredning om hvor språkrådet skal plasseres.
VG170627 Han legger til at en slik utredning kan ta mange år, og at kommunen derfor har vært i kontakt med Statens vegvesen om å utbedre veien.
DB170627 168 000 forsinkede pasientavtaler i sykehusene, uten at noen vet hvilken utredning eller behandling de venter på.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Krigen-mot-matsvinn-336151b.html I 2013 bevilget Stoltenberg-regjeringen tre millioner kroner til utredning av gjenopprettelse av kornlageret, men samme høst ble det regjeringsskifte og planen ble forkastet.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Sprakradet-blir-i-Oslo-624140b.html Kulturdepartementet har gjennomført en utredning om hvor språkrådet skal plasseres.
AA170627 De ønsket nok en runde med utredning og dialog med eier av plassen, NTNU.
AA170627 De ønsket nok en runde med utredning og dialog med eier av plassen, NTNU.
VG170624 « Andreas » synes det er ekstra dumt at behandlerne på Rikshospitalet bruker tid på å gjennomføre en utredning som ligner veldig den han gjennomgått hos en barnepsykolog før han fikk henvisning til Rikshospitalet.
VG170624 - Behovet for utredning i andrelinjetjenesten, som Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ), i nærheten av der pasienten bor, vil fortsatt være viktig, svarer Wæhre og Diseth.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html Han uttalte også at målet var å få det opp til 50 prosent, som Øie-utvalget foreslo i sin utredning .
VG170623 Og så får de beskjed om at alle må gjennom utredning i annenlinjetjenesten, og da går tiden.
VG170623 Dette gjør de blant annet fordi en utredning hos Rikshospitalet kan ta mange måneder eller år, noe pasienter som snart kommer i puberteten ikke opplever at de har tid til.
SA170623 Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.
DN170623 Det foreslår tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem, som fredag legger frem en utredning om sentralbankloven etter over to års arbeid.
DN170623 Kringkastingssjefen påpeker også at finansieringen av NRK for tiden er under utredning , og at Stortinget har vedtatt at lisensen ikke kommer til å videreføres slik den er i dag.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Sentralbanksjef Øystein Olsen er dagens vert for Oljefondet, men uttaler seg i fortid når kommenterer Gjedrems utredning .
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JaO5R/Gjedrem-vil-endre-styringen-av-Norges-Bank Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-vil-endre-styringen-av-Norges-Bank-623863b.html Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Sentralbanksjef Øystein Olsen er dagens vert for Oljefondet, men uttaler seg i fortid når kommenterer Gjedrems utredning .
DB170622 ¶ LEGGES OM : Generalinspektørene for HV og Hæren mente på forhånd at det ikke var behov for noen ny utredning , bare ressurser til gjennomføring.
DB170622 Stortinget forpliktet seg til et historisk løft for forsvarssektoren over en lang tidshorisont, men landmakten ble avspist med den omstridte bestemmelsen om å utsette avgjørelsene for grenene gjennom en egen utredning .
DB170622 Radikale grep tydeliggjør behovet for en ny utredning som utfordrer gamle sannheter.
DB170622 Generalinspektørene for HV og Hæren mente på forhånd at det ikke var behov for noen ny utredning , bare ressurser til gjennomføring.
DA170622 Harald Sunde mener det er nødvendig med en ny utredning for landmakta, basert på økte økonomiske rammer i tråd med NATOs 2-prosentmål.
DA170622 - Mitt beste råd er å gi dette arbeidet en økt økonomisk ramme og en ny utredning , knyttet til opptrappingsambisjonen fram mot 2024, sier Sunde til Dagsavisen.
NL170621 I en tidligere høringsuttalelse foreslås en utredning hvorvidt økonomi kan inngå i et fakultet med mer beslektede fagfelt enn de som per i dag finnes ved BFE.
DB170621 Det at han fremmet forslaget i dag om en uavhengig utredning om ulvestammens opphav, er en sterk markering, sier Vedum.
DB170621 Derfor må vi få inn en uavhengig utredning av dette, sier Gundersen.
DB170620 Glad for utredning
DB170620 Det er nå 30 år siden siste utredning av autismefeltet, så det er behov for å kartlegge og finne forslag til løsninger, sier Drangsholt.
DB170620 De feiret på forhånd at Stortinget i natt vedtok at det skal gjennomføres en Norsk offentlig utredning ( NOU ) - en totalgjennomgang av autismetilbudet rundt omkring i landet.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/oqnk7/Aftenposten-mener-Et-sikkerhetspolitisk-hamskifte Statusrapporten som brigader Aril Brandvik nå har lagt frem synes som et godt grunnlag for videre utredning og debatt.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Et-sikkerhetspolitisk-hamskifte-623580b.html Statusrapporten som brigader Aril Brandvik nå har lagt frem synes som et godt grunnlag for videre utredning og debatt.
AP170620 Han har bedt om en utredning av hvordan kliniske studier og utprøvende behandling kan bli lettere tilgjengelig for norske kreftpasienter.
AP170620 Får utredning i løpet av høsten ¶
AP170620 - Jeg har bedt noen flinke ansatte i departementet om å se på dette, og jeg vil få en utredning i løpet av høsten.
AP170620 Statusrapporten som brigader Aril Brandvik nå har lagt frem synes som et godt grunnlag for videre utredning og debatt.
DB170619 * Regjeringen valgte å ta ut landmakten av langtidsplanen og varslet at forsvarsgrenen i stedet skulle være gjenstand for en utredning .
BT170619https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Luftslott-egner-seg-darlig-til-rassikring-335724b.html De rødgrønne la prosjektet på is i nesten åtte år før de endelig startet en utredning .
BT170619 De rødgrønne la prosjektet på is i nesten åtte år før de endelig startet en utredning .
VG170618 Velforeningen vil imidlertid ha en utredning av deres ønske om at et minnesmerke skal legges på Utsikten.
VG170618 - Over 90 prosent av medlemmene stemte for at vi ønsker utredning av Utsikten-alternativet, sier Holtane-Berge.
DA170617 Syversen viser i den anledning til en offentlig utredning fra 2009.
DB170615 Når Statsbygg i dag framlegger rapporten som anbefaler lokalisering på Utøykaia, er det etter en grundig utredning .
DA170615 Leder Kari Raustein ( H ) i kommunalstyret for byutvikling stemte mot sin nye partigruppe og sikret flertall for å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning .
DA170615 Mossebefolkningens krav om en alternativ utredning i dag kan ikke avvises med 17 år gamle sitater fra klagebehandlingen i 2000 !
DA170615 Både Moss Kommune og Bane Nor har bekreftet skriftlig at de ikke har noe annen utredning enn den fra 1993.
DA170614 Før vi drar i gang med en større utredning trenger vi en avklaring fra departementet på hva den eksplisitt skal inneholde og gi svar på, sier hun.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html Vi tok initiativet til samtaler med Polet etter at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen for 2017 ba Regjeringen om en utredning om muligheten for at Vinmonopolet overtar.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger.
AP170614 Vi tok initiativet til samtaler med Polet etter at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen for 2017 ba Regjeringen om en utredning om muligheten for at Vinmonopolet overtar.
AP170614 I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger.
VG170613 Vi er for å se på straffenivået, men i vårt forslag ba vi om en grundigere utredning for å vurdere flere forhold som ikke var med i saken, som for eksempel at de fengselsplassene som trengs ikke finnes.
VG170613 I NAV-rapporten « Aktiv eller passiv med arbeidsavklaringspenger ? » fra januar i år fremkommer det at én av syv mottakere av arbeidsavklaringspenger er uten pågående utredning , behandling eller arbeidsrettede aktiviteter.
VG170613 Hun sier de har fulgt opp i telefonmøter på månedlig basis og « i henhold til kravet i AAP om aktiv utredning , behandling og arbeidsrettet tiltak ».
DB170613 - Å endre straffeloven er en alvorlig sak og fordrer en utredning fra regjeringen.
DB170613 Vi ble møtt med at det ikke var mulig å gjøre en utredning av et annet alternativ enn Sørbråten, men når AUF og støttegruppa etter 22 kommer med et forslag kan de utrede det, sier Holtane-Berge.
DB170613 - Vil ha utredning
DA170613 Ønsker alternativ utredning
DA170613 Men vi ønsker utredning om Utsikten på lik linje med forslaget om Utøykaia, sier leder for Utstranda Vel, Maria Holtane-Berge.
DA170613 | Krever skikkelig utredning
AA170613 Men vi ønsker utredning om Utsikten på lik linje med forslaget om Utøykaia, sier leder for Utstranda Vel, Maria Holtane-Berge.
NL170612 Uten ordentlig utredning og sedvanlige høringsrunder gjennomføres den med rekordlav entusiasme og uten troverdig begrunnelse.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Savner grunnlag - men har ikke lest utredning fra 2015 ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Nå opplyser derimot partiets samferdselspolitiske talsmann og nestleder i Transportkomiteen, Eirik Sivertsen, at partiet vil vente på en ny utredning om alternativer til dagens Oslofjordtunnelen.
AP170612 Savner grunnlag - men har ikke lest utredning fra 2015 ¶
AP170612 Nå opplyser derimot partiets samferdselspolitiske talsmann og nestleder i Transportkomiteen, Eirik Sivertsen, at partiet vil vente på en ny utredning om alternativer til dagens Oslofjordtunnelen.
SA170611 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.h ) under en utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
DN170611 Meldingen er også en oppfølging av Lysne-utvalgets utredning om digital sårbarhet.
DB170611 I påvente av mer utredning rundt helse - og miljøfarene ved enkelte fluorprodukter, innføres et forbud mot slik smurning for å gjøre langrenn så billig at alle kan få være med.
DA170609 Legen mente han var i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, og at han ville behøve nøye oppfølging og videre utredning i Norge.
VG170608 Jeg har aldri vært med på at man i budsjettproposisjoner kommer med foreløpige tall når man holder på med en utredning .
DB170608 I forbindelse med dette ba Helsedirektoratet ungarske myndigheter om en utredning av ELTE-utdannelsen.
DA170608 Han reagerte sterkt på at avrusning, utredning , tvangsplasser for gravide med rusproblemer, og pårørendes tilbud i ruspoliklinikk var utelatt fra anbudet.
NL170607 Det første er å sørge for at vi ikke nok en gang avspises med en rutinemessig oppdatering av en gammel utredning , som legges vekk i en skuff hos Bane nor ( tidligere Jernbaneverket ).
DN170607 Før jul i fjor stemte Frp mot et lignende forslag, men på vårens landsmøte gikk partiet inn for en slik utredning .
DB170607 Foreløpig er sakene mot de russiske skiheltene utsatt mens det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og dommerne i Idrettens Voldgiftsnemd ( CAS ) venter på en felles utredning om forholdet mellom regimets moralske kollaps og den enkelte utøvers skyld.
DA170607 - Forsvarsbygg setter etter det i gang en utredning som skal konkluderes i år.
DA170607 Nå gjør Frp det samme etter at partiet på sitt landsmøte vedtok at de ønsker en slik utredning .
DA170607 Ifølge Grimstad var ikke Frp klar over at Ap på nytt har bedt om en utredning .
DA170607 De kunne satt i gang en utredning med en gang de kom i regjering.
AA170607 Før jul i fjor stemte Frp mot et lignende forslag, men på vårens landsmøte gikk partiet inn for en slik utredning .
DB170606 Senere denne onsdagen, altså forrige uke, tok Nilsson den lange veien hjem og dro videre til medisinsk utredning , i regi av den svenske landslagslegen Pär « Pliggen » Andersson.
DB170606 Medisinsk utredning
DB170606 ¶ Leder av det Morgenbladet kåret til Norges beste offentlige utredning ( NOU 1989 : 5 ), Tormod Hermansen.
DB170606 Resultatet ble det Morgenbladet kåret til tidens beste offentlige utredning : « En bedre organisert stat » ( NOU 1989:5 ), ledet av Tormod Hermansen.
DB170606 Når et menneske kommer på sykehus skal man igjennom et regime med utredning , diagnose og behandling.
SA170605 Deretter gikk hun gjennom en medisinsk utredning .
DB170605 Deretter gikk hun gjennom en medisinsk utredning .
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Svenskenes-langrennsyndling-har-trent-for-hardt-og-ble-sendt-hjem-fra-samling-236855b.html Deretter gikk hun gjennom en medisinsk utredning .
AP170605 Deretter gikk hun gjennom en medisinsk utredning .
NL170603 En skikkelig utredning med beregning og mulige finansieringsmodeller hvor dreining fra veiprosjekter og veivedlikehold blir tatt med i regnestykket.
DA170602 Men juridiske og økonomiske konsekvenser av et slikt utfall er ikke mulig å overskue på så kort varsel - et nøkternt overblikk hadde krevd en større utredning .
BT170531 Foreningen laget en fyldig utredning , som ble sendt til Handelsdepartementet som da også utredet saken. 27. april 1917 forelå Stortingsproposisjon nr. 99 der sågar utredningen fra Bergen var tatt inn som et vedlegg og derved gitt et offisielt preg.
VG170530 Fra helsesiden ble det vist til at det skulle gjennomføres en egen utredning om organisering av medisinsk nødmeldetjeneste og at de derfor vanskelig se at helsetjenesten kunne ta stilling til en eventuell samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi og brann.
VG170530 - Vårt oppdrag gikk ut på å tilrettelegge for samlokalisering med andre nødetater, men utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for brann og helse var ikke en del av politiets oppdrag.
DA170530 T-infrastruktur, helse og sosial ( 3 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, ny stilling ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Kunstisbane ( 1 000 000 kroner ) ¶ â - ª Kommunereform - avsettes disposisjonsfond ( 2 000 000 kroner ) ¶ â - ª Byjubileet - avsettes disposisjonsfond ( 3 000 000 kroner ) ¶ â - ª Utredning bysykkelordning ( 200 000 kroner ) ¶ â - ª Flygelreparasjon og flytting ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Nor
DA170529 De skal legge fram sin utredning innen 1. mars 2018.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-mener-Lysneutvalget-i-dag-om-digitalt-grenseforsvar--Bjorn-Erik-Thon-622080b.html Mer overraskende er det at utvalgets medlemmer ikke har kommentert forslaget i lys av den utviklingen vi har sett etter at de la frem sin utredning .
AP170529 Mer overraskende er det at utvalgets medlemmer ikke har kommentert forslaget i lys av den utviklingen vi har sett etter at de la frem sin utredning .
AA170529 Hun mener det er på tide med en større gjennomgang av Politidirektoratet, i form av en offentlig utredning . ( ©NTB ) ¶
VG170527 For mye evaluering og utredning , mente de.
DN170526 Mye utredning , lite handling ¶
DB170524 Det bes om en spesifisert utredning om hva som er hjemmels- og det barnevernfaglige grunnlag for kommunikasjonen, og for fremlegging av morens anonyme kronikk til en allerede sårbar sønn.
BT170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
NL170523 Men når vi i næringslivet og offentlig sektor opplever at det innen utdanning og forskning i teknologifag trengs mer kraft, utadvendthet og aktiv tilstedeværelse i hele landsdelen, uroer det oss at universitetene lar ei omorganisering følges av enda ei utredning .
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html I mars 2015 leverte de en utredning på 448 sider.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html I 2015 mottok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) Djupedal-rapporten, en offentlig utredning om mobbing.
AP170523 I mars 2015 leverte de en utredning på 448 sider.
AP170523 I 2015 mottok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) Djupedal-rapporten, en offentlig utredning om mobbing.
AA170523 For de to siste meldingene er pasientene under utredning , og Folkehelseinstituttet venter på resultatene.
NL170522 Et minimum må nå være at Helse Nord iverksetter en grundig og helhetlig utredning om saken.
AP170522 Den israelske regjeringen har imidlertid satt i gang en utredning som vil vekke palestinsk harme.
AP170522 Den israelske regjeringen har imidlertid satt i gang en utredning som vil vekke palestinsk harme.
SA170518 Aktoratet viste til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.
DB170518 Aktoratet viste til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.
AP170518 Aktoratet viste til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.
AA170518 Aktoratet viste til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.
NL170517 Etter innleggelsen gikk Åmo gjennom en omfattende utredning .
AP170517 Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt en utredning som skal se på etableringshindringene og foreslå tiltak som kan redusere disse.
DA170516 Utvalget Hjemdal viser til, leverte i desember i fjor en utredning om hvordan kvotesystemet skal innrettes for framtida.
AP170516 Aktoratet viser til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.
AA170516 Aktoratet viser til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.
NL170515 Under bondesamfunnets framrykning og overtakelse av gamle samiske områder til sin seterutbygging var det nødvendig for rettsapparatet helt opp til Høyesterett å støtte seg på nevnte historikers utredning om at sørsamene var kommet nordfra så sent som på 1700 tallet.
AP170514 Torsdag leverer Center for Cyber and Information Security en utredning til regjeringen der de anbefaler justisministeren å etablere et norsk « cyberkriminalitetssenter » under politiet.
DA170511 - Når vi likevel går for en utredning er det fordi vi vil høre på alle argumenter, la hun til.
VG170510 « Ja, det sier de alle », svarte legen, og sendte meg til utredning på Feiringklinikken.
VG170510 mai kom så Halvorsen til utredning hos spesialist på Feiringklinikken, og her viste ultralydundersøkelsen at nei, blodårene rundt hjertet var ganske fine.
VG170510 Kort tid etterpå bestilte departementet en ny utredning om bruken av private aktører i barnevernet.
VG170510 I en utredning som tenketanken Agenda har laget, fremholdes det at norske politikere har vært altfor forsiktige i å utnytte handlingsrommet som EØS-avtalen gir.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Derfor jobber vi for å etablere et nasjonalt Blærekreftregister som kan gi bedre kunnskap om kvaliteten på utredning og behandling i Norge.
AA170510 De vil også sende en utredning til Miljødirektoratet.
AP170509 Også SV vil ha tunnel - Ap vil ha mer utredning
SA170508 For alle involverte har det vært avgjørende med en detaljert utredning slik at problemene ble løst fullt og helt, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.
FV170508 For alle involverte har det vært avgjørende med en detaljert utredning slik at problemene ble løst fullt og helt, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.
DA170508 Trafikken i Hillevåg er vesentlig forverret, sier Frp-politiker Mats Danielsen, som sammen med Frode Myrhol i FNB ba om en utredning av konsekvenser av stengingen.
AP170508 Derfor jobber vi for å etablere et nasjonalt Blærekreftregister som kan gi bedre kunnskap om kvaliteten på utredning og behandling i Norge.
AA170506 | Sandberg utsetter utredning om doble pass ¶
AA170506 Venstre reagerer kraftig på at regjeringen likevel ikke vil legge fram en utredning om dobbelt statsborgerskap før sommeren.
AA170506 - Her har altså regjeringen gjennomført en utredning på oppdrag fra Stortinget, som den ikke vil legge fram fordi Frp skal ha et landsmøte.
AA170506 | Sandberg utsetter utredning om doble pass ¶
AA170506 Venstre reagerer kraftig på at regjeringen likevel ikke vil legge fram en utredning om dobbelt statsborgerskap før sommeren.
AA170506 - Her har altså regjeringen gjennomført en utredning på oppdrag fra Stortinget, som den ikke vil legge fram fordi Frp skal ha et landsmøte.
BT170505 UTREDNING OG BEHANDLING : Målet med NoFRACT er å se om en standardisert utredning og behandling av benskjørhet blant bruddpasienter kan forebygge nye benbrudd hos pasienter, skriver innsenderne.
BT170505 Målet med NoFRACT er å se om en standardisert utredning og behandling av benskjørhet blant bruddpasienter kan forebygge nye benbrudd.
BT170505 UTREDNING OG BEHANDLING : Målet med NoFRACT er å se om en standardisert utredning og behandling av benskjørhet blant bruddpasienter kan forebygge nye benbrudd hos pasienter, skriver innsenderne.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterer Digitalt sårbarhetsutvalgs utredning for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) i november 2015.
AP170505 Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterer Digitalt sårbarhetsutvalgs utredning for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) i november 2015.
DN170504 Foto : Fartein Rudjord Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre fikk med seg landsmøte i april på et oljekompromiss : Ja til konsekvensutredning av Nordland 6 og nei til utredning av Nordland 7 og Troms 2.
DA170503 Men det påpekes at reglene for henvisning til utredning eller behandling tolkes ulikt ved ulike helseforetak og at registreringssystemene også skaper forskjeller.
DA170503 Helseminister Bent Høie ( H ) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling.
DA170503 Helsedirektoratet har undersøkt hvordan helseforetakene praktiserer reglene som sier når pasienter har rett til utredning og behandling hos spesialist.
DA170503 Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.
DA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
DA170503 Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.
AA170503 Men det påpekes at reglene for henvisning til utredning eller behandling tolkes ulikt ved ulike helseforetak og at registreringssystemene også skaper forskjeller.
AA170503 Helseminister Bent Høie ( H ) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling.
AA170503 Helsedirektoratet har undersøkt hvordan helseforetakene praktiserer reglene som sier når pasienter har rett til utredning og behandling hos spesialist.
AA170503 Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.
AA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
AA170503 Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.
BT170501 - Etter fire års utredning var Odda eneste sykehus som ble ofret, mens andre sykehus med samme utfordringer, som Tynset og Gravdal, ble opprettholdt.
AP170501https://www.aftenposten.no/norge/Arbeiderpartiet-sikrer-flertall-for-a-redde-akuttkirurgien-i-Odda-620250b.html - Etter fire års utredning var Odda eneste sykehus som ble ofret, mens andre sykehus med samme utfordringer, som Tynset og Gravdal, ble opprettholdt.
AP170501 - Etter fire års utredning var Odda eneste sykehus som ble ofret, mens andre sykehus med samme utfordringer, som Tynset og Gravdal, ble opprettholdt.
VG170430 På den aktuelle avdelingen gis det psykosomatisk utredning av tilstander som man ikke har klart å behandle ellers i helsevesenet.
VG170430 I tillegg driver de med nevrokognitiv utredning av pasienter og diagnostisering og behandling av transseksuelle barn og voksne.
DB170428 Også i Sverige er Riksbanken i gang med en utredning , som skal være klar i 2019, hvor man ser på behovet for en e-krone - også her som et komplement til tradisjonelle kontanter.
AP170428https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-KrF-Det-bor-ikke-vare-lommeboken-som-avgjor-om-man-gar-til-optiker-620073b.html I forslag til nytt program sies det at KrF vil utrede en delvis takst eller betaling for optiker når barn under 18 år henvises til en generell utredning - og henvisningen kommer fra helsesøster, skolehelsetjenesten eller fastlegen.
AP170428 I forslag til nytt program sies det at KrF vil utrede en delvis takst eller betaling for optiker når barn under 18 år henvises til en generell utredning - og henvisningen kommer fra helsesøster, skolehelsetjenesten eller fastlegen.
DB170427 - Det pågår nå en egen utredning om Hæren og Heimevernets framtid, etter at Høyre og Frp valgte å ta dette ut av Langtidsplanen for Forsvaret, og dermed sette landmakten på vent.
DA170427 Her har Sp nylig sagt nei til å åpne for konsekvensutredning i deler av områdene - i motsetning til Arbeiderpartiet som har gitt grønt lys for utredning i deler av områdene.
BT170427 Det må utarbeides nasjonale retningslinjer for utredning , behandling og ettervern for personer som står i faresonen for, eller som har begått overgrep.
VG170426 Sandberg viser til Brochmann II-utvalgets utredning som kom tidligere i år, og at denne peker på de samme utfordringen som rapporten.
DB170426 En utredning fra Stortinget uteblir, og jeg skriver til politikerne, som kan gjøre en forskjell for meg og tusener av andre nordmenn rammet av dette.
BT170426 - I en utredning kom vi frem til at vi ikke skal være den beste skolen i landet på å holde bokmålsprosenten oppe, sier han.
AP170426 - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser vil være et godt verktøy for helsepersonell som behandler denne gruppen, sier fungerende avdelingsdirektør Vårin Hellevik i Helsedirektoratet.
AA170426 - I en utredning kom vi fram til at vi ikke skal være den beste skolen i landet på å holde bokmålsprosenten oppe, sier han. ( ©NTB ) ¶
SA170425 Det internasjonale tennisforbundet ( ITF ) har innledet en utredning mot Nastase, mannen som var verdensener i tennis på 1970-tallet.
FV170425 Her sier fylkestinget mot Høyres stemmer ja til ny utredning av fastlandsforbindelse til øya Hidra utenfor Flekkefjord.
FV170425 Fylkestinget i Vest-Agder sa tirsdag mot Høyres stemmer ja til en ny utredning av fastlandsforbindelse til Hidra.
DB170425 Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet sier til Dinside at regjeringens lovte utredning viste at et slik fradrag vil være lite treffsikkert, og at de derfor har beholdt særfradraget slik det er.
DB170425 » Jeg forventer et svar, samt en utredning om kunstmarkedet som lodder litt dypere enn at vi « kulturradikale er kapitalismens nyttige idioter ».
AP170425 Det internasjonale tennisforbundet ( ITF ) har innledet en utredning mot Nastase, mannen som var verdensener i tennis på 1970-tallet.
DA170424 Jeg kunne for eksempel skrevet en lengre utredning om de mange lagene i den altomfattende performancen « Track of Horns » som ble fremført i og langs en stolheis i Bolzano, Italia i 2015.
AA170424 Brannårsaken og materialskader er fortsatt under utredning , skriver Yara i en pressemelding.
AA170424 Brannårsaken og materialskader er fortsatt under utredning , skriver Yara i en pressemelding.
DN170423 Flere av Aps vedtak frir til Sp-velgere, blant annet strammere uttalelser om uttak av ulv, utredning av billigere bensin på bygda og understrekingen av frivillighet i kommunepolitikken.
AA170423 Der har de fått på bordet en grundig utredning med plan for « Dovresambandet », utarbeidet av Deutsche Bahn International.
DB170422 En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge.
DA170422 - Jeg føler meg helt trygg på at Jernbanedirektoratets utredning vil vise at den jernbaneutbyggingen i nord som vi ser for oss, vil være en meget lønnsom investering for det post-fossile, grønnere Norges næringsliv.
DB170420 Miljødirektoratet publiserte nylig et utkast til en utredning om utslippseffektene av biodrivstoffsatsingen i budsjettavtalen.
DA170420 Mens regjeringen vil ha nok en utredning om jernbane i Nord-Norge, går nordsatsingen allerede på skinner i vårt naboland i øst.
VG170419 - Det er en seier for norsk natur og den forvaltningen vi har når lovverket ikke blir uthulet av endringer uten utredning , sier Elvestuen til VG.
BT170419 I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen « bisarre oppfatninger ».
AP170419 En utredning foreslår å innføre et lisenssystem om to år.
AA170419 I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen " bisarre oppfatninger ".
SA170418 I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen " bisarre oppfatninger ".
DA170418 Høyre/Frp-regjeringen fikk i 2014 en utredning om tidstyver i skolen.
VG170417 Det er behov for en grundig utredning for å se på ulike løsninger og de juridiske konsekvensene, før vi konkluderer, sier Kjerkol.
VG170417 BARE UTREDE : Ingvild Kjerkol, som sitter i Aps sentralstyre og i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, understreker at Ap ikke skal konkludere på om dette er noe de vil innføre før en eventuell utredning er ferdig.
DB170413 I sin utredning påpekte statsadvokat McBride blant annet at Heather Franklin på Facebook har klaget over hvor stor byrde det var å ta vare på Jeffrey, som hun og ektemannen adopterte i 2012.
VG170411 Fortsetter utredning
DA170410 Men det pågår en utredning om ytterligere skjerpelser.
AP170410 I Migrationsverkets utredning har Akilov forklart at han var frihetsberøvet i Usbekistan i ni døgn og utsatt for mishandling og psykisk tortur i den grad at han « mistet oppfatningen om tid og rom ».
DN170409 Men det pågår en utredning om ytterligere skjerpelser.
DB170409 Men det pågår en utredning om ytterligere skjerpelser.
AA170409 Men det pågår en utredning om ytterligere skjerpelser.
AA170409 Men det pågår en utredning om ytterligere skjerpelser.
DA170407 Utredning av prosessen og organisering av det videre arbeidet med det planlagte folkebadet i Jåttåvågen ble behandlet i formannskapet torsdag.
DB170406 Som ledd i en stor utredning ( KS1 2010/11 ) ble spørsmålet vurdert av noen av Arkivverkets fremste og mest erfarne fagfolk og kostnadsberegningen kvalitetssikret eksternt.
AP170406 Slik vi ser det har det vært en ensporet og uforsvarlig utredning og saksbehandling hos Codan, sier advokat Eirik Espelid til BT.
AP170406 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
VG170405 Sveen ble sendt til sykehuset i Førde for utredning etter scoringen som endte ulykksalig.
SA170405 Slik vi ser det har det vært en ensporet og uforsvarlig utredning og saksbehandling hos Codan, sier advokat Eirik Espelid til Bergens Tidende.
SA170405 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
SA170405 Nå er han meget kritisk til Lillehammer kommunes utredning av mulighetene for et vinter-OL.
SA170405 Har brukt 300.000 kroner på utredning
FV170405 Nå er han meget kritisk til Lillehammer kommunes utredning av mulighetene for et vinter-OL.
FV170405 Har brukt 300.000 kroner på utredning
DA170405 Ønsker utredning
BT170405 Slik vi ser det har det vært en ensporet og uforsvarlig utredning og saksbehandling hos Codan, sier advokat Eirik Espelid til BT.
BT170405 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
BT170405 Vannskuterregelverket er under utredning .
BT170405 Navnsettings- og adressepolitikken er under utredning .
BT170405 Motorferdsel i utmark - catskiing er under utredning .
BT170405 Hjelpemidler er under utredning .
BT170405 Hittegods er under utredning .
BT170405 Finansieringsansvar pasienttransport er under utredning .
BT170405 Nå er han meget kritisk til Lillehammer kommunes utredning av mulighetene for et vinter-OL.
BT170405 Har brukt 300.000 kroner på utredning
AP170405https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsleder-raser-mot-OL-utredning-i-Lillehammer---Det-er-en-del-folk-sorpa-som-mangler-sosiale-antenner-233474b.html Nå er han meget kritisk til Lillehammer kommunes utredning av mulighetene for et vinter-OL.
AP170405https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsleder-raser-mot-OL-utredning-i-Lillehammer---Det-er-en-del-folk-sorpa-som-mangler-sosiale-antenner-233474b.html Har brukt 300.000 kroner på utredning
AP170405 Under utredning : ¶
AP170405 Nå er han meget kritisk til Lillehammer kommunes utredning av mulighetene for et vinter-OL.
AP170405 Har brukt 300.000 kroner på utredning
DA170404 Landmaktutredningen er en utredning av hvordan Norges « landmakt » skal se ut i framtiden, det vil si hvordan Hæren og Heimevernet bør utvikles for å forbli relevante ¶
AP170404 Etter måneder med utredning , skal tre potensielle universitetsnavn stå igjen i finaleheatet : ¶
DB170403 Liberale standpunkt som ja til altruistisk surrogati ble vedtatt, men utredning av aktiv dødshjelp falt.
DA170403 Material og utstyr blir kjøpt inn nærmest uten utredning og diskusjon.
DA170403 Dette er ikke noe synsing fra min side, men de ordrette hovedkonklusjonene fra Mediemangfoldsutvalget som har levert sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet den 7. mars 2017.
VG170402 Søndag formiddag avviste et flertall i Venstre å programfeste en utredning om aktiv dødshjelp.
SA170402 Høsten 2015 ba Stortinget regjeringen å legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.
DN170402 Aps Martin Kolberg konstaterer at en utredning fra Stortinget har åpnet veien for at Stortinget, mot regjeringens vilje, kan avgradere de hemmelige terror-dokumentene.
VG170401 Etter mye utredning kom vi til slutt frem til at jeg har noe som heter « Krohns disease ».
DN170401 konsesjonsrunde, og det vil bety mindre oljeleting, men mest i allerede åpnede områder, forutsatt en god utredning og som passer innen rammene av Parisavtalen, sier Hustveit.
DB170401 Rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen, sier at det er mange år siden kravet om utredning ble stilt politisk.
DB170401 Oslo Economics utførte en tilsvarende utredning i Møre og Romsdal da det skulle avgjøres om sykehuset skulle plasseres i Molde eller Kristiansund.
DB170401 - Hva tenker du om at det ikke ble gjort en utredning i regi av helseforetaket i denne sammenheng, men i andre ?
DB170401 - Det er naturlig at oppdragsgiver til en utredning sørger for å gi tilgang til nødvendig informasjon.
DB170401 For det viktigste, neste skrittet i norsk klimapolitikk er dette : at vi må gjennomføre en grundig utredning av klimarisiko ved norske oljeinvesteringer.
AP170401 Tvungen psykiatrisk utredning
AP170401 I fjor ble den krimtatarske lederen Ilmi Umerov dømt til psykiatrisk utredning .
AA170401 Ifølge en utredning som Stortinget fikk i fjor, vil en avvikling av taxfreeordningen også føre til lavere alkoholkonsum og slik bedre folkehelsen.
SA170331 Bevæpningsutvalget, ved leder Anne Kari Lande Hasle, overleverte sin utredning til justisminister Per-Willy Amundsen onsdag.
AP170331 Tilbudet om utredning kan gis ved dagens statlige og private barne- og familiesentre, eller det kan åpnes opp for ambulante spesialistteam som reiser rundt og gir utredning i hjemmet.
AP170331 Tilbudet om utredning kan gis ved dagens statlige og private barne- og familiesentre, eller det kan åpnes opp for ambulante spesialistteam som reiser rundt og gir utredning i hjemmet.
AP170331 De tre lederne mener at en utredning av folk med spesialkompetanse på sentrene kan avdekke og veilede foreldrene i deres omsorgskompetanse bedre enn mange i det kommunale barnevernet har mulighet til selv.
VG170330 Bevæpningsutvalget, ved leder Anne Kari Lande Hasle, overleverer sin utredning til justisminister Per-Willy Amundsen.
DB170330 Søviknes hevdet nylig at regjeringen må « kjøre på litt » når det gjelder utredning og oljeutvinning i Barentshave.
AA170330 Fylkesbyttet skal trolig gjennom en formell utredning .
AA170330 Arbeidsutvalget i det nye Trøndelag fylke får trolig fremlagt en sak om å starte en slik utredning på møtet tirsdag 4. april. 27. april blir det endelig behandling i Fellesnemnda, skriver Trønder-Avisa.
AA170330 | Utredning om innlemming av Nordmøre-kommuner i Trøndelag ¶
AA170330 Fylkesbyttet skal trolig gjennom en formell utredning .
AA170330 Arbeidsutvalget i det nye Trøndelag fylke får trolig fremlagt en sak om å starte en slik utredning på møtet tirsdag 4. april. 27. april blir det endelig behandling i Fellesnemnda, skriver Trønder-Avisa.
AA170330 ( ©NTB ) ¶ | Utredning om innlemming av Nordmøre-kommuner i Trøndelag ¶
VG170329 Til VG sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen at han har mottatt en god og grundig utredning fra utvalget.
VG170329 Bolstad understreker at dette kun er en utredning og ennå ikke politisk behandlet.
SA170329 « Venstre er for piggdekkgebyr, vasking av veiene, utredning av miljøfartsgrenser og en panteordning for gamle vedovner », skriver Jan Erik Søndeland.
SA170329 Derfor er Venstre for piggdekkgebyr, vasking av veiene, utredning av miljøfartsgrenser og ikke minst innfører vi nå en panteordning for gamle vedovner.
DN170329 Bevæpningsutvalget, ved leder Anne Kari Lande Hasle, overleverer sin utredning til justisminister Per-Willy Amundsen.
DB170329 ¶ UBEVÆPNET POLITI : Bevæpningsutvalget, ved leder Anne Kari Lande Hasle, overleverer sin utredning til justisminister Per-Willy Amundsen.
AP170329 Han uttaler i den offentlige utredning som utvalget har avgitt, NOU 2017:9, at han er enig i utvalgets vurderinger, men at han legger større vekt på at politiet må være forberedt på det uforutsigbare.
AA170329 - Vi hadde en fin prat, og ståa per i dag er at vi har bedt rådmannen om å komme med en utredning slik at vi kan ta opp saken politisk, sier ordføreren til Namdalsavisa.
AA170329 | HV-sjefen med krass kritikk mot utredning
DB170328 Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger.
DB170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
DB170328 Den første og eneste offentlige utredning om hjemløse katter i Norge ble publisert i 2001 ( Katteutvalget ), og slo fast at Norge har et omfang av hjemløse katter som utløser plikt til å iverksette tiltak etter Europeisk konvensjon om beskyttelse av kjæledyr.
DA170328 Rådgiver Gaute Bjørnsen mener det er påkrevd med en grundigere og mer kunnskapsbasert utredning for blant annet å få til en bedre klageordning.
DA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
AA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
SA170327 Regjeringens egen utredning om taxfree-ordningen viser at den øker alkoholforbruket og svekker klimamålene, fordi den gjør fly og ferge billigere.
SA170327 Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning .
SA170327 Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik : ¶
SA170327 Ap-mannen stiller også på landsmøtene til Frp og Ap for å kjempe for utredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
FV170327 Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning .
FV170327 Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik : ¶
DA170327 Formannskapet ba om ytterligere utredning om hvem et eventuelt forbud skal gjelde og om det er lovlig å pålegge folkevalgte er røykeforbud.
DA170327 - Administrasjonen ikke har hatt en utredning på lovligheten, legger Molvik til.
AP170327 Ap-mannen stiller også på landsmøtene til Frp og Ap for å kjempe for utredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170327 Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning .
AP170327 Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik : ¶
VG170324 På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning .
VG170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane lengre nord i framtiden.
SA170324 Alle faglige vurderinger og til og med en egen offentlig utredning , NOU 2005:11, konkluderer med at fylkeskommunen er et godt og velegnet forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten.
DB170324 På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning .
DB170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.
DB170324 Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger.
DB170324 Det er litt underlig at denne gutten ikke fikk fullført en skikkelig utredning , samtidig som de har vært flinke til å proppe i ham medisiner.
AA170324 Han viste til at de fire kommunene ble tvangssammenslått etter at kommunene selv har fulgt opp regjeringens krav om utredning .
AA170324 Fredag opplyser regjeringen at de imøtekommer ønsket fra hovedorganisasjonene om videre utredning .
AA170324 På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning .
AA170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.
AA170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.
SA170323 Samtlige momenter er behandlet i en offentlig utredning om tordningen som regjeringen la frem for Stortinget i fjor høst.
SA170323 I regjeringens utredning sier Vinmonopolet at de må danne et nytt selskap som skal frigjøre seg fra monopolets bestemmelser for å kunne tilby et alternativ som er på nivå med dagens ordning.
AA170323 | Stortingets rehabilitering basert på ikke-eksisterende utredning
AA170323 Stortinget har underveis i prosjektet vist til en " større byggeteknisk utredning " som ligger til grunn for prosjektet, men ifølge Teknisk Ukeblad eksisterer ikke noen slik utredning .
AA170323 Stortinget har underveis i prosjektet vist til en " større byggeteknisk utredning " som ligger til grunn for prosjektet, men ifølge Teknisk Ukeblad eksisterer ikke noen slik utredning.
AA170323 Rehabiliteringen av Prinsens gate 26, som tilhører Stortinget, er basert på en byggeteknisk utredning som ikke eksisterer, skriver Teknisk Ukeblad.
AA170323 | Stortinget avviser at rehabilitering er basert på utredning som ikke finnes ¶
AA170323 Terje Olsen, leder for Stortingets eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdeling, mener det er feilaktig å si at rehabiliteringen er basert på en ikke-eksisterende utredning .
AA170323 Stortingets eiendomsavdeling avviser at rehabilitering av Prinsens gate 26 er basert på en utredning som ikke eksisterer.
AA170323 Stortinget har underveis i prosjektet vist til en " større byggeteknisk utredning " som ligger til grunn for prosjektet, men ifølge Teknisk Ukeblad eksisterer ikke noen slik utredning .
AA170323 Stortinget har underveis i prosjektet vist til en " større byggeteknisk utredning " som ligger til grunn for prosjektet, men ifølge Teknisk Ukeblad eksisterer ikke noen slik utredning.
AA170323 - Jeg ser at begrepet " større byggeteknisk utredning " er noe upresist, men vil understreke at Stortingets byggeprosjekt er basert på faglige vurderinger.
AA170323 Av disse er omtrent halvparten allerede i en arbeidsrettet aktivitet, mens den andre halvparten dels er under utredning for sin livssituasjon eller er klar for en aktivitet.
SA170322 De som venter på operasjon eller undersøkelse med tanke på utredning av et helseproblem ¶
SA170322 Vi venter på en ytterligere utredning fra sykehuset innen kort tid og vil da vite hvor lenge han blir ute.
DA170322 Vil ha utredning
DA170322 Jeg vil derfor bestille en utredning av pengestrømmen i verdikjeden for film og tv-serier.
DA170322 Hun vil nå be om en ny utredning av pengestrømmen i norsk film og TV-bransje.
BT170322 De som venter på operasjon eller undersøkelse med tanke på utredning av et helseproblem ¶
AP170322 Dette prosjektet havarerte etter tre års utredning , da Statens vegvesen protesterte mot at utbyggingen kom i konflikt med sikkerhetssonene for E18 Operatunnelen.
AP170322 De som venter på operasjon eller undersøkelse med tanke på utredning av et helseproblem ¶
AP170322 Vi venter på en ytterligere utredning fra sykehuset innen kort tid og vil da vite hvor lenge han blir ute.
FV170321 De som venter på operasjon eller undersøkelse med tanke på utredning av et helseproblem ¶
DA170321 Inntil Statsbygg og Kommunaldepartementet er ferdig med sin utredning av ny plassering av nasjonalt minnested på Utøyakaia på fastlandet i Hole, har partene avtalt stans i rettssaken, skriver advokat Harald Stabell, som er naboenes advokat, i en pressemelding.
AP170321https://www.aftenposten.no/kultur/Rettssaken-om-minnestedet-pa-Sorbraten-er-stanset-617555b.html Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet en utredning om ny plassering av 22. juli-minnesmerket etter at AUF og 22. juli-støttegruppen foreslo Utøyakaia som nytt sted ( bildet ).
AP170321 Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet en utredning om ny plassering av 22. juli-minnesmerket etter at AUF og 22. juli-støttegruppen foreslo Utøyakaia som nytt sted ( bildet ).
AA170321 « På et senere tidspunkt fremkom det at røntgenbildet var unormalt og det ble anbefalt ytterligere utredning .
AA170321 Det dreier seg spesifikt om CT-undersøkelser som er sentrale i utredning og diagnostisering av ulike typer kreft, og MR-undersøkelser av ryggrad, muskler og skjelett.
AA170321 Inntil Statsbygg og Kommunaldepartementet er ferdig med sin utredning av ny plassering av nasjonalt minnested på Utøyakaia på fastlandet i Hole, har partene avtalt stans i rettssaken, skriver advokat Harald Stabell, som er naboenes advokat, i en pressemelding.
DN170320 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) varsler en utredning som skal kartlegge pengestrømmene i produksjon og salg av filmer og tv-serier.
DB170320 For det andre er dette spørsmålet aktualisert ved at det nettopp er overlevert en utredning til regjeringen der det foreslås til dels kraftige endringer i dagens etterlattedekninger fra folketrygden, forklarer Dyre Haug.
DB170320 Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger.
BT170320 I en utredning som ble presentert i januar 2015 gikk de inn for å satse på E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.
BT170320 I en utredning som ble presentert i januar 2015 gikk de inn for å satse på E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.
DB170317 Deres utredning spenner beina under SSBs rapport, ved å si det stikk motsatte.
AP170317 - Men det er viktig at så mange som mulig kommer inn i arbeidslivet, og jeg er glad for at Rettighetsutvalget tar opp denne problematikken i sin utredning .
AA170317 Statsminister Erna Solberg mener Arbeiderpartiet vil slite i forhandlinger med andre partier om utredning av olje utenfor Lofoten.
FV170316 - Hos de fleste menn med redusert sædkvalitet, finnes imidlertid ingen bestemt årsak, selv etter utvidet utredning .
BT170316 Statsministeren hevder at en utredning om « arm til Bergen » koster 50 millioner.
AA170316 Tre mulige prosjekter er under utredning - Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo. ( ©NTB ) ¶
SA170315 - Hos de fleste menn med redusert sædkvalitet, finnes imidlertid ingen bestemt årsak, selv etter utvidet utredning .
DA170315 * « Vi har en liste med aktiviteter som er under utredning med tanke på effektivisering, nedskalering eller avvikling. » * « Vi vil fatte beslutning om framtiden for dyrestallen og forsøksdyrvirksomheten i løpet av våren 2017.
AP170315 - Hos de fleste menn med redusert sædkvalitet, finnes imidlertid ingen bestemt årsak, selv etter utvidet utredning .
AA170315 Den nye pasientrettighetsloven fra i fjor gir pasienter rett til utredning eller behandling innen en viss dato.
DB170314 Noen taler mot en slik utredning ved å vise til at monarkiet ble innført ved folkeavstemning i 1905 og at det siden den gang har vært solid forankret i den norske opinionen.
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Dette-er-SVs-fire-ufravikelige-krav-for-a-stotte-en-Store-regjering-617117b.html Vi må ha en utredning om hvordan det er mulig å tette smutthullene.
AP170314 Vi må ha en utredning om hvordan det er mulig å tette smutthullene.
DB170313 ¶ MOT UTREDNING : Abid Raja.
DB170313 ¶ VIL HA UTREDNING : Ap-politiker Kristoffer Joner vil ha en utredning av muligheten for statlig salg av cannabis.
DB170313 ¶ VIL HA UTREDNING : Ap-politiker Kristoffer Joner vil ha en utredning av muligheten for statlig salg av cannabis.
DB170313 En bred offentlig utredning kan gi oss svar.
DA170313 May Hansen var klar på at en av de mest sårbare gruppene i samfunnet bør bli skånet for den usikkerheten som en utredning om nedleggelse fører med seg.
DA170313 Han var klar på at dette først og fremst er et nytt forslag for å spare penger innen omsorgstjenestene ; ikke en utredning for å gi brukerne av Lyngrabben et bedre tilbud. paul.norberg@dagsavisen.no ¶ | 90 prosent norsk i Frankrike ¶
AA170312 Brasils sentrale helsemyndigheter har så langt registrert 352 sikre tilfeller av gulfeber i år, mens ytterligere 915 sykdomstilfeller er under utredning for å avgjøre hva de skyldes.
DB170311 Det såkalte Særdomstolsutvalget, ledet av juss-professor Hans Petter Graver, har denne uka avgitt sin utredning til justis- og likestillingsminstrene.
VG170310 Lysbakken viser til en splitter ny offentlig utredning , som foreslår å behovsprøve barnetrygden og innføre gratis barnehage.
VG170310 Han har foreløpig ikke alle detaljene klare, men vil sette i gang en utredning .
DN170310 Knut Olav Åmås leverer mediemangfoldsutvalgets utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DA170310 Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, skriver Amundsen i en e-post til Dagsavisen.
DA170310 - En eventuell lovendring forutsetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den.
DA170310 Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, skriver Amundsen i en e-post til Dagsavisen.
DA170310 - En eventuell lovendring forutsetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den.
AA170310 Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, sier justisministeren. ( ©NTB ) ¶
AA170310 - En eventuell lovendring fortusetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den.
VG170309 - Spørsmålet er under utredning for å sikre et nødvendig beslutningsgrunnlag, sier kommunikasjonssjefen.
DB170309 Disse sakene bør samles og behandles i tingrett som første instans, mener det såkalte særdomstolsutvalget som torsdag la fram sin utredning .
BT170309 Statsbygg har tidligere laget en utredning om fordelene ved å samle alle de marine aktørene, som Havforskningsinstituttet, i en klynge.
AA170309 - Spørsmålet er under utredning for å sikre et nødvendig beslutningsgrunnlag, sier kommunikasjonssjefen.
SA170308 » Er det gjort markedsundersøkelse om hvor behovet for bussreiser er størst ? Utredning
DN170308 En ny utredning vil la mediene slippe å betale arbeidsgiveravgift i en periode hvor mediene omstiller seg.
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden ¶ ¶ UTREDNING : Kulturminister Linda Hofstad Helland ( H ) fikk i går overlevert Mediemangfoldsutvalgets rapport fra leder Knut Olav Åmås.
AA170308 Gode forslag : Kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk tirsdag overlevert Mediemangfoldsutvalgets utredning av utvalgsleder Knut Olav Åmås og Thor Gjermund Eriksen ( t.h. ).
VG170307 BARNESTØTTERAPPORT : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter ¶
DN170307 | DN mener : Åmås-utvalget fremstår mer som kartellvirksomhet enn utredning
DN170307 En ny utredning vil la mediene slippe å betale arbeidsgiveravgift i en periode hvor mediene omstiller seg.
DB170307 Justisdepartementet viser til at det er klima- og miljødepartementet som i tilfelle har ansvar for å gjennomføre en slik utredning .
DB170307 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen ( Frp ) har også fått en kopi av brevet, og bes om å starte en utredning av ideen - som altså innebærer at man kan skyte mer rovdyr i Norge mens et annet land verner en større andel av sin bestand enn de egentlig må.
DB170307 - Det hadde absolutt vært interessant å se en utredning om det, og for dem som har sendt det inn er det et ærlig forslag som absolutt bør undersøkes.
DB170307 Men mediemangfoldets utredning er først og fremst en anbefaling, et utgangspunkt for en politisk debatt.
DB170307 I stedet for å sende elevene på utredning hos PP-tjenesten, setter vi i gang intensivoppfølging med en gang.
DB170307 Mandag fikk barne- og likestillingsminister Solveig Horne overlevert en offentlig utredning om den samla støtten til barnefamilier, ledet av sosiologiprofessor Anne Lise Ellingsæter.
DB170307 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶
DB170307 Det kan ikke bli en akademisk utredning eller en fullstendig historie.
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 Mandag la et regjeringsoppnevnt utvalg frem en utredning om offentlig støtte til barnefamilier.
BT170307 Tirsdag overleverte Mediemangfoldsutvalget, ledet av Fritt Ord-redaktør Knut Olav Åmås, en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) med tittelen « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne ».
BT170307 DEBATT : Sjefredaktør for Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson, venter debatt om Mediemangfoldsutvalgets utredning .
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 Mandag la et regjeringsoppnevnt utvalg frem en utredning om offentlig støtte til barnefamilier.
AP170307 Tirsdag la Mediemangfoldsutvalget frem sin utredning om norsk mediepolitikk.
VG170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag morgen.
SA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
FV170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
DN170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt frem mandag.
DN170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter ( til høyre ).
DA170306 - Det blir verken besluttet noen tiltak eller diskutert noen videre utredning eller vurdering, konstaterer Jennifer.
BT170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
BT170306 Færre enn 20 prosent av dem som henvises til utredning for ME, viste seg å faktisk ha sykdommen, viser en fersk studie. | - Det var frivillig.
BT170306 Den siste runden med juridisk utredning bekrefter det samme som den forrige : Den utvidede kvoten er i strid med både naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
AP170306https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-gar-inn-for-gratis-barnehage_-fjerning-av-kontantstotten-og-behovsprovd-barnetrygd-616492b.html Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AP170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AP170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) fikk mandag overlevert en utredning om ulike former for støtte til barnefamilier.
AA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Jenta var på en fem dager lang utredning for ME vinteren 2016.
AA170306 - Det som vi kan beklage i ettertid, er at da hun kom til innlegging og fullstendig utredning og konkludering, da ble ikke de blodprøvene hun hadde tatt på høsten gjentatt.
AA170306 - Barneklinikken har egentlig veldig gode rutiner på utredning av ME og er grundige, så jeg tenker at dette er en liten glipp som dessverre kan skje.
VG170305 - Det var Idrettsstyret som tok initiativet og bad om en uavhengig utredning av rutiner og systemer når det gjelder åpenhet.
DB170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold.
AA170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold.
DN170304 Uttalelsene kommer i forbindelse med at Mediemangfoldsutvalget leverer sin utredning tirsdag.
AA170304 Uttalelsene kommer i forbindelse med at Mediemangfoldsutvalget leverer sin utredning tirsdag.
DA170302 Blyverket viser igjen til at Nav også har tatt til orde for en bred utredning av sykelønnsordningene.
DA170302 Multikulturalismen som ledesnor for norsk integreringspolitikk er begravd for godt, slo statsråd Torbjørn Røe Isaksen ( H ) fast i gårsdagens Dagsavisen, med henvisning til Brochmann-utvalgets siste utredning .
AP170302 En storstilt utredning av fremtidens forsvar er på trappene.
AP170302 Påtaleanalyseutvalget, som ble oppnevnt i statsråd i mars 2016, overleverte sin utredning til justisministeren torsdag 2. mars.
AP170302 Han har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten som nå er gjennomgått av et regjeringsoppnevnt utvalg som leverte sin utredning i går.
AP170302 Han har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten som er gjennomgått av et regjeringsoppnevnt utvalg - som nå har levert sin utredning .
VG170301 PST på hyttetur : Skjøt hull i vinduet ¶ Utredning om bevæpning i mars ¶
SA170301 Nå har vi startet utredning og behandling, og da ble VM raskt « bare et skirenn », selv om det er et mesterskap, sier kombinertlandslagets hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.
FV170301 Nå har vi startet utredning og behandling, og da ble VM raskt « bare et skirenn », selv om det er et mesterskap, sier kombinertlandslagets hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.
DB170301 Det er veldig tydelig i Helsedirektorates utredning at med den innretningen vi har nå, vil ikke det være konsekvensen.
DB170301 Det er veldig tydelig i Helsedirektorates utredning at med den innretningen vi har nå, vil ikke det være konsekvensen.
DA170301 Det leverte sin utredning 1. februar, hvor det også så på i hvilken grad høy innvandring ville påvirke tilliten og samholdet i Norge.
BT170301 Nå har vi startet utredning og behandling, og da ble VM raskt « bare et skirenn », selv om det er et mesterskap, sier kombinertlandslagets hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.
AP170301 Nå har vi startet utredning og behandling, og da ble VM raskt « bare et skirenn », selv om det er et mesterskap, sier kombinertlandslagets hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.
AA170301 - Og fagetatene er nettopp ferdig med sin utredning .
BT170228 Solvik-Olsen, som har sans for fellesprosjekter mellom vei og bane, hadde allerede satt i gang en utredning om dette.
AP170228 I den nevnte avtalen sies det at « valgdistriktene til stortingsvalg endres ikke som følge av dette, men kan eventuelt vurderes gjennom en bred offentlig utredning ».
AA170228 Endringer i barnetrygden er en del av mandatet til et utvalg som skal levere en utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i løpet av mars.
AP170227 Utredning av baneløsning på Nedre Romerike ¶
AP170227 Utredning av baneløsning på Nedre Romerike ¶
VG170226 I øyeblikket er han til utredning på sykehuset, dit han ble fraktet i bil.
VG170226 Planene om den nye bilavgiften bygger på en utredning laget av Bymiljøetaten i fjor, med bistand fra Norsk institutt for luftforskning.
BT170226 I Sandviken klarte imidlertid ikke politikerne å bli enige med seg selv, og det ble bestilt en ekstra utredning .
BT170226 En ny utredning viser imidlertid at et underjordisk stopp vil være en langt bedre løsning Ørjan Deisz ¶
AA170226 I en utredning fra Finanskriseutvalget i 2011 påpekes det at garantien har vært et vern mot uro og panikk, blant annet under finanskrisen.
VG170225 I øyeblikket er han til utredning på sykehuset, dit han ble fraktet i bil.
SA170225 I øyeblikket er han til utredning på sykehuset, dit han ble fraktet i bil.
AP170225 I øyeblikket er han til utredning på sykehuset, dit han ble fraktet i bil.
SA170224 Hun og kjæresten ble så tilbudt en utredning på Rikshospitalet i Danmark.
DN170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
DA170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
DA170224 Etter at byrådet gjennomførte en faglig utredning av hvordan en lavutslippssone kan innføres, kom den statlige hjemmelen på plass ved årsskiftet.
BT170224 Om kommunen virkelig mener at en anleggsbygning er viktigere enn grønne interesser i sentrale bystrøk, må de i det minste fremvise en utredning som viser at de har avveid de ulike samfunnsinteressene som er til stede.
AP170224 Hun og kjæresten ble så tilbudt en utredning på Rikshospitalet i Danmark.
AA170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
AA170224 Etter at byrådet gjennomførte en faglig utredning av hvordan en lavutslippssone kan innføres, kom den statlige hjemmelen på plass ved årsskiftet.
SA170223 Krever utredning og tidsgrenser ¶ 35-åringen møtte i forrige uke politikere fra flere partier på Stortinget.
BT170223 desember 2016 var plankonsulent OPUS ferdig med en slik utredning , med tegninger og snitt som viste omfang og høyder i prosjektet.
AP170223https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-jobber-med-enda-en-ny-avgift-for-diesel--og-bensinkjoretoy-614153b.html I en utredning kommunen laget i fjor, blir det foreslått at hele Oslo bør bli en lavutslippssone.
AP170223https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-jobber-med-enda-en-ny-avgift-for-diesel--og-bensinkjoretoy-614153b.html Dette er under utredning .
AP170223 I en utredning kommunen laget i fjor, blir det foreslått at hele Oslo bør bli en lavutslippssone.
AP170223 Dette er under utredning .
AP170223 I spørsmålet om utredning om opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka er vi kommet i en underlig situasjon ved at Enebakk som den eneste av de fem kommunene som omkranser Østmarka, har valgt å si nei til en utredning som kunne gitt svar på om det er grunnlag for å opprette en nasjonalpark.
AP170223 I spørsmålet om utredning om opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka er vi kommet i en underlig situasjon ved at Enebakk som den eneste av de fem kommunene som omkranser Østmarka, har valgt å si nei til en utredning som kunne gitt svar på om det er grunnlag for å opprette en nasjonalpark.
VG170222 - Prosessen om å slå oss sammen kom etter invitasjon fra daværende kommunalminister Kjell Opseth, og vi startet en utredning .
DB170222 Larsson hadde imidlertid et par spørsmål han ønsket å få klarert innen deadline, blant annet om utredning av astmasykdom og avtalen mellom det svenske forbundet og utøverne når det gjelder medisinutdeling, to elementer som har vært helt relevante for debatten i Norge.
DB170222 Ifølge Larsson ga Bo Berglund utvalgets leder avslag på innsyn i planene om utredning av sykdom, og Per Andersson henviste alle videre spørsmål til SOK-leder Peter Reinebo. 19 januar kommer svaret fra Reinebo til Kjell Larsson, når sistnevnte purrer : ¶
DB170222 - Så at vi deretter får denne meldingen fra Norges såkalte uavhengige utredning , som er nedsatt av det norske forbundet, om at vi skulle være hemmelighetsfulle og ikke villige til å dele våre synspunkter...
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning , sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning , sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Oslo Economics leverte i høst en utredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til oppdragsgiver Alta kommune.
AP170222 Krever utredning og tidsgrenser ¶ 35-åringen møtte i forrige uke politikere fra flere partier på Stortinget.
VG170221 Lysne II-utvalget har gjort en utredning om og skissert hvordan et digitalt grenseforsvar kan tenkes gjennomført.
SA170221 Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn.
FV170221 Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn.
BT170221 Veien fra første utredning til endelig investeringsbeslutning i Stortinget, er vanligvis lang.
BT170221 En fersk utredning bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet viser at samlokalisering av de marine forsknings- og forvaltningsmiljøene i Bergen, vil legge forholdene godt til rette for å skape en ny gullalder for norsk marin forskning.
BT170221 Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn.
AP170221 Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn.
VG170220 - Jeg mener vi hadde en behandling, vi var med på den utredningen til Telemarksforskning og hadde og vår egen utredning som rådmannen leverte.
DB170220 Grunnen er at Kulturdepartementet mener dette ikke trenger utredning .
AA170220 Lysne II-utvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, leverte sist høst en utredning som foreslår at så å si all norsk nettrafikk skal overvåkes.
VG170219 I påvente av en ny utredning må vi forsikre oss om at loven følges og kontrollinstansene fungerer.
VG170218 I stedet ble det satt i gang en såkalt landmaktstudie, en utredning om hvordan Norge skal forsvare seg på landjorden.
DA170218 « Det ( er ) naturlig at en eventuell utredning av en nasjonalpark i Østmarka skjer i forbindelse med dette arbeidet », mener Milde.
DA170218 For i Enebakk, med om lag 11.000 innbyggere, er nemlig politikerne imot en slik utredning .
BT170218 At miljøverndepartementets utredning om å forby kosmetikk - og renholdsprodukter som inneholder microplast jamfør følges opp i tråd med stortingets beslutning 12. mai 2016.
AP170218 Oslo, Oppegård, Lørenskog, Rælingen og Ski - som tilsammen har over 700.000 innbyggere - er positive til utredning , mens Enebakk med sine 11.000 innbyggere er imot.
AA170218 Oslo, Oppegård, Lørenskog, Rælingen og Ski - som til sammen har over 700.000 innbyggere - er positive til utredning , mens Enebakk med sine 11.000 innbygger er imot.
AA170217 Ifølge kanalen avgjorde kommunestyret i Aure torsdag at de vil bli med på en felles utredning sammen med kommunene Smøla, Kristiansund, Halsa og Surnadal.
AA170217 Ifølge kanalen avgjorde kommunestyret i Aure torsdag at de vil bli med på en felles utredning sammen med kommunene Smøla, Kristiansund, Halsa og Surnadal.
VG170216 På Ringerike sykehus på Hønefoss er det ifølge helsenorge.no 52 ukers ventetid på utredning hos hjertespesialist.
VG170216 - Dette er i realiteten utredning av utflytting og ikke vedtak om utflytting.
DN170216 « Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ut en ekstern utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten.
DN170216 « Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser.
DB170216 Hver gang vi foreskriver medisiner til utøvere, er det gjort på bakgrunn av en utredning fra en av våre leger, sa Løfshus.
DB170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DB170216 I Brochmann-utvalgets utredning nevnes det at innvandrere mister jobben lettere enn den øvrige befolkningen i nedgangskonjunkturer, og at innvandrere som er arbeidsledige har mindre sannsynlighet for å komme tilbake i arbeid når konjunkturene snur.
DB170216 Det bekrefter en norsk studie fra 2016 som er omtalt i Brochmann-utvalgets utredning .
DB170216 I alle disse møtene har vi vært tydelige på behovet for en tverrfaglig utredning av fenomenet og en handlingsplan med konkrete tiltak for å motarbeide kontrollen.
DA170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Politihøgskolen ( JD ) : Utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Husbanken ( KMD ) : Utredning av organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten.
DA170216 * Politihøgskolen ( JD ) : Utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Husbanken ( KMD ) : Utredning av organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten.
DA170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Politihøgskolen ( JD ) : Utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Husbanken ( KMD ) : Utredning av organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten.
AP170216 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring ¶
DB170215 Luna hadde da gått på hestedoser av nærmere ti medisiner, da moren tok henne med til utredning i utlandet.
AP170215 Asplan Viak gjorde en utredning der de pekte på flere negative konsekvenser.
AP170215 Asplan Viak gjorde en utredning der de pekte på flere negative konsekvenser.
AP170215 - Vi skal selvfølgelig være ydmyke for at det fortsatt gjenstår en utredning og en beslutning.
AP170215 - En utredning skal stå klar 1. juli, men de politiske føringene som er lagt er svært sterke for Trøndelag, bekrefter Høyres Frank Jenssen og Venstres André N.
AA170215 - Vi skal selvfølgelig være ydmyke for at det fortsatt gjenstår en utredning og en beslutning.
AA170215 - En utredning skal stå klar 1. juli, men de politiske føringene som er lagt er svært sterke for Trøndelag, bekrefter Høyres Frank Jenssen og Venstres André N.
DA170214 Det er laget en utredning om Bygdøy alles framtid, hvor det anbefales å følge opp Ruters forslag om å flytte trikketraseene som i dag går i Frognerveien og i Drammensveien til Bygdøy allé.
DA170214 Men forslaget til et digitalt grenseforsvar, slik det er skissert i Lysne-utvalgets utredning , har vekket skarp kritikk fra både juridiske og teknologiske miljøer.
AP170214 - Mitt departement jobber for tiden med en utredning hvor vi ønsker å kartlegge forskjellene mellom ulike sektorer, og hvilke årsaker som gjør at det er høyere andel kvinnelige toppledere i noen sektorer fremfor andre.
AP170214 - Mitt departement jobber for tiden med en utredning hvor vi ønsker å kartlegge forskjellene mellom ulike sektorer, og hvilke årsaker som gjør at det er høyere andel kvinnelige toppledere i noen sektorer fremfor andre.
AA170214 I en utredning regjeringen har bestilt fra den danske juristen Tanja Jørgensen, er konklusjonen at direkte markedsføring av forbrukslån kan forbys, skriver E24.
DA170213 Jeg håper at Høyres landsmøte vil støtte forslaget, og at stortingsrepresentantene vil stille seg positive når regjeringens utredning legges fram.
VG170212 Hun jobber ved Seksjon for barnehematologi og barneonkologi ved Oslo universitetssykehus, og i fjor var hun medforfatter av en utredning blant norske kreftforskere.
BT170211 I en utredning utarbeidet av Holte consulting, SNF og A-2 for Finans- og Kulturdepartementene hevdes det at den beste løsningen er å bygge et tilbygg i parken.
AA170211 Det er mye bra helse i det, men det er unødvendig at vi skal måtte sitte og ta inn pasienter for å skrive erklæringer og attester som har liten konsekvens for medisinsk behandling og utredning , sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen ¶ 96,6 prosent av legene som svarte opplyser at de opplever flere henvendelser knyttet til attestskriving etter innføringen av de nye
VG170210 Lysne II-utvalget leverte sin utredning i august i fjor.
DB170210 NY UTREDNING : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.v ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen.
DB170210 NY UTREDNING : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.v ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen.
DB170210 Et av ankepunktene som umiddelbart ble fremført, var at en maksgrense på 2 år på AAP vil kunne være altfor kort tid til å gjennomføre den utredning og kompetanseheving som mange klienter behøver.
DB170209 Hareide skriver også at « Biologiens betydning for hvorvidt vi forstår oss selv som mann eller kvinne forsvinner ikke av en utredning - ei heller av en eventuell innføring av « hen ».
DA170209 Å åpne opp for en utredning av deres situasjon og eventuelle politiske tiltak som kan være til hjelp, handler altså ikke om å åpne døren for en kategori, men om å finne en løsning for menneskene dette gjelder.
DA170209 Her mener jeg det er viktig å få en grundig utredning før vi konkluderer om et tredje juridisk kjønn.
AA170209 Å åpne opp for en utredning av deres situasjon og eventuelle politiske tiltak som kan være til hjelp, handler altså ikke om å åpne døren for en kategori, men om å finne en løsning for menneskene dette gjelder ", skriver han.
AA170209 Å åpne opp for en utredning av deres situasjon og eventuelle politiske tiltak som kan være til hjelp, handler altså ikke om å åpne døren for en kategori, men om å finne en løsning for menneskene dette gjelder ", skriver han.
AP170208 Utvalget la frem sin utredning mandag, og påpeker at de digitale plattformene først og fremst gjør det enklere å tilby og benytte seg av ulike tjenester, samtidig som de kan øke sikkerheten for forbrukeren.
AA170207 Dersom den politiske behandlingen konkluderer med at dette ikke er løst godt nok, har vi to valg : Vi kan enten sende planen tilbake for ny utredning eller vi kan bestemme oss for ikke å vedta den.
DB170206 Men Ruter er igang med en utredning om linje 1, men vi kan dessverre ikke si noe om når dette blir startet opp.
AA170206 Dette er en del av regjeringens pilotprosjekt hvor det er bevilget 38 millioner kroner til tverrfaglig utredning av disse pasientene i spesialisthelsetjenesten.
VG170205 I oktober i fjor foreslo en utredning at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre slike aksjoner, dersom et terrorangrep rammet Norge eller norske interesser til havs.
AP170205 Så er det en del ting som krever litt mer utredning .
AP170205 Den driver med utredning og statistikk, i tillegg til at den er en møteplass for samarbeid og diskusjon.
AA170205 I oktober i fjor foreslo en utredning ledet av den tidligere sjøoffiseren Arne Røksund at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre aksjoner, dersom Norge eller norske interesser til havs rammes av terrorangrep.
DN170203 Jeg har jo erfaring fra forrige utredning om innvandring i 2011, så jeg var forberedt.
DN170203 Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug ( til høyre ) har akkurat fått Brochmann-utvalgets utredning om konsekvensene av innvandring på norsk velferd av professor Grete Brochmann.
DN170203 Aktuell : Presenterte onsdag sin utredning .
DB170203 NY RAPPORT : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.v ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen.
BT170203 Det hender at det er en eller annen utredning vi absolutt må vente på før vi kan vite noe som helst ( Takk GUD for at vi bestilte den utredningen, tenker politikeren i sitt stille sinn ).
AA170203 Og Justisdepartementet gjorde som Fanden og nedsatte nok en komité til utredning av juryordningen.
AA170202 Så det er startet en utredning av hvilke reguleringer som finnes og om det trengs flere.
SA170201 Professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen før Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok utredning onsdag om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
SA170201 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.h ) mottok onsdag en utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
DN170201 Brochmann-utvalgets utredning om konsekvensene av innvandring på norsk velferd legges frem av professor Grete Brochmann.
DB170201 ¶ MÅ FÅ KOMMET SEG INN I ARBEIDSLIVET : Professor Grete Brochmann avleverte onsdag en ny utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
DB170201 ¶ Professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen før Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok utredning onsdag om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
AP170201https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Norge-har-sa-langt-ikke-lyktes-godt-nok-i-a-innlemme-flyktninger-i-arbeidslivet--Grete-Brochmann-614172b.html Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Norge-har-sa-langt-ikke-lyktes-godt-nok-i-a-innlemme-flyktninger-i-arbeidslivet--Grete-Brochmann-614172b.html Dette omfattende spørsmålet var utgangspunktet for en offentlig utredning som ble presentert for Regjeringen i dag : « Integrasjon og tillit.
AP170201 Se hele presentasjonen : Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring { { { silentplay : true } } } ¶
AP170201 Det sa professor Grete Brochmann da hun onsdag leverte Brochmann-utvalgets utredning om hvilke konsekvenser høy innvandring får for norske velferdsordninger til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
AP170201 ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen.
AP170201 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201 Dette omfattende spørsmålet var utgangspunktet for en offentlig utredning som ble presentert for Regjeringen i dag : « Integrasjon og tillit.
AP170201 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201 Dette omfattende spørsmålet var utgangspunktet for en offentlig utredning som ble presentert for Regjeringen i dag : « Integrasjon og tillit.
BT170131 Blir de bedt om å skrive en utredning om noe, gjør de det i et enormt tempo.
DN170130 - Det var stor motstand i partiorganisasjonen mot dette, men vi synes likevel det er synd at programkomiteen ikke vil gå inn for en sånn utredning .
DB170130 Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon virker intuitivt ønskelig, men øker samtidig sjansen for unødvendig utredning og behandling.
DB170130 Politiske ambisjoner og lansering av begreper som « Pasientens helsetjeneste » må ikke tolkes som at pasientene skal bestemme utredning og behandling.
DB170130 Overdiagnostikk kan også indirekte bidra til underdiagnostikk ved at begrensede ressurser går til overdreven utredning og sykeliggjøring istedenfor til aktiviteter som kunne gitt bedre uttelling.
DB170130 Den teknologiske utviklingen er en viktig bidragsyter til vår tilbøyelighet til overdreven utredning og tenderer til å utvide vår forståelse av sykdom og tiltro til teknologisk støttet individrettet forebyggende aktivitet.
SA170127 Stockholm bys utredning viser at det er « mulig og ønskelig » at den svenske hovedstaden søker om å arrangere vinter-OL og Paralympics i 2026.
BT170127 Stockholm bys utredning viser at det er « mulig og ønskelig » at den svenske hovedstaden søker om å arrangere vinter-OL og Paralympics i 2026.
AP170127https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stockholm-vil-ha-vinter-OL-i-2026-229499b.html Stockholm bys utredning viser at det er « mulig og ønskelig » at den svenske hovedstaden søker om å arrangere vinter-OL og Paralympics i 2026.
AP170127 Stockholm bys utredning viser at det er « mulig og ønskelig » at den svenske hovedstaden søker om å arrangere vinter-OL og Paralympics i 2026.
DN170126 Et annet forslag er en utredning av redusert skatt på overskudd fra grønne investeringer.
DN170125 Resten er under utredning .
DB170125 Deres løsning i Stortinget var derimot en langdryg utredning , i typisk Ap-ånd.
DB170124 Informasjonen Riksantikvaren savner i « dødshus»-søknaden, er illustrasjoner av hovedinngangen til atelieret, en utredning av eventuelle negative konsekvenser for vegetasjonen på lengre sikt, og en vurdering av hvilke konsekvenser utbyggingen har for naturmangfoldet på stedet.
DB170124 Hun er en av klagerne, og sendte også inn ny informasjon om fredede blomster i området, og ba om ny utredning av saken på grunn av naturmangfoldet.
DB170124 Dermed sendes saken tilbake til Byantikvaren for ny utredning og ny behandling.
DB170124 - At de sender saken tilbake for ny utredning er akkurat det vi ba om.
AP170124 Riksantikvaren sender søknaden for Bjarne Melgaards « dødshus » tilbake for ny utredning og behandling.
DB170123 Den ordningen gjør vi nå nasjonal, og noen bedre utredning enn det kan vi vel egentlig ikke få, parerer han.
DB170120 Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse bygger på grundig utredning .
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form.
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form.
SA170119 Blant annet sa den nå avgåtte utviklingsdirektøren på Leangen, Per Jørgensen, for snaue to år siden at han savnet en utredning om Skjetlein som et alternativ.
FV170119 Blant annet sa den nå avgåtte utviklingsdirektøren på Leangen, Per Jørgensen, for snaue to år siden at han savnet en utredning om Skjetlein som et alternativ.
DB170118 - Vi har ikke landet på et bestemt antall år, men ønsker en utredning for å se på foreldelsesfrist, sier partileder Knut Arild Hareide.
BT170118 - Vi har ikke landet på et bestemt antall år, men ønsker en utredning for å se på foreldelsesfrist, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.
DN170117 Sætre og Statoil mener det nå haster med en utredning for at industrien skal kunne ha store prosjekter å jobbe med etter 2020.
DB170117 Vi er i ferd med å klargjøre en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.
BT170117 Vi mener at en eventuell slik utredning vil bekrefte våre analyser og forsterke konklusjonen om at Rv 52 bør bygges før Rv 7 » skriver konsulentene.
BT170117 Fire private firma har hatt som oppdrag å gjennomgå veivesenets utredning om hvilke veier det bør satses på mellom Østlandet og Vestlandet.
AP170117 - Noe av det første vi gjorde da vi kom inn i byråd, var å be Oslopakke 3-sekretariatet om en utredning av beredskapstakster.
SA170116 Utredning etter utredning viser at det ikke blir gjort nok for å nå de norske klimamålene.
SA170116 Kortsiktig og dumdristig kultur ¶ Utredning etter utredning viser at det ikke blir gjort nok for å nå de norske klimamålene.
SA170116 Utredning etter utredning viser at det ikke blir gjort nok for å nå de norske klimamålene.
DB170116 Med utgangspunkt i de erfaringene man nå gjør seg i andre land, ønsker vi også en offentlig utredning av hvorvidt en strengt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon.
BT170116 Byrådet og bystyret har bestilt utredning om hvor arenaen kan bygges, og denne er nå klar.
AP170115https://www.aftenposten.no/norge/Mener-nytt-overvakingsforslag-ma-stoppes-Frykter-E-tjenesten-kan-fa-tilgang-til-svart-sensitive-helseopplysninger-612405b.html Han ledet også utvalget for Digital sårbarhet som her la frem sin utredning i 2015.
AP170115 Hun påpeker også at en utredning ( NOU 2015:4 ) om å frata statsborgerskapet fra folk som hadde begått terrorhandlinger bidro til at politikerne fikk oversikt over forholdene i andre land og ga noen nye innfallsvinkler.
AP170115 Han ledet også utvalget for Digital sårbarhet som her la frem sin utredning i 2015.
AP170115 Han ledet også utvalget for Digital sårbarhet som her la frem sin utredning i 2015.
AP170113 Ett av mange spørsmål i Norges Bank videre utredning er : ¶
SA170111 Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager, mens de beholder en del av de midlertidige.
SA170111 DEBATT : Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager, mens de beholder en del av de midlertidige.
AP170111 Det hevder han uten at det er gjort en eneste utredning eller at han sier noe om hvordan det nye skal bli.
DN170110 Det var det regjeringsoppnevnte aksjelovutvalget, under ledelse av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, som i en utredning i fjor høst foreslo å senke kravet til minste aksjekapital fra 30.000 til kun én krone.
DN170110 | Vil ha utredning av veiprising for hele bilparken ¶
AP170110 | Vil ha utredning av veiprising for hele bilparken ¶
AP170109 Han er glad for at Arbeiderpartiet i det minste går inn for utredning av Nordland 6.
AP170109 Han er glad for at Arbeiderpartiet i det minste går inn for utredning av Nordland 6.
BT170108 Det er jo kun en utredning fra administrasjonen ?
AP170105 Rett før jul leverte Politidirektoratet en utredning om mulighetene for å bruke elektronisk kontroll på utlendinger eller asylsøkere som man frykter vil unndra seg uttransportering.
AP170105 - Justis- og beredskapsdepartementet skal nå gå nøye gjennom politiets utredning for å vurdere eventuelle nye tiltak, varsler Bondevik.
DB170104 Amundsen viser til at kriteriene for strafferettslig utilregnelighet vil bli håndtert i et selvstendig lovarbeid, som en del av oppfølgningen av utilregnelighetsutvalgets utredning .
DN170103 Dette er en fremtidsrettet utredning om hvordan vi ser for oss at ting utvikler seg.
DN170103 Dette er en fremtidsrettet utredning om hvordan vi ser for oss at ting utvikler seg.
BT161130 Hun dro til Stockholm for en medisinsk utredning etter kollapsen.
BT161118https://www.bt.no/amagasinet/Helsesoster-Er-det-mishandling-jeg-ser-326353b.html Furuholmen tok i mot Jakob og foreldre til utredning på Aline politiklinikk.
SA160913 - Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning, og en uavhengig utredning , av bruken av astmamedisin.
SA160913 - Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning , og en uavhengig utredning, av bruken av astmamedisin.
FV160913 - Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning, og en uavhengig utredning , av bruken av astmamedisin.
FV160913 - Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning , og en uavhengig utredning, av bruken av astmamedisin.
BT160913 - Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning, og en uavhengig utredning , av bruken av astmamedisin.
BT160913 - Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning , og en uavhengig utredning, av bruken av astmamedisin.
SA160908 Wangen og lederen for hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker, Birgit Ranheim, vil være til stede sammen med styreleder Svein Morten Buer.
AP160908 Wangen og lederen for hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker, Birgit Ranheim, vil være til stede sammen med styreleder Svein Morten Buer.
AP160905https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-sier-ja-til-at-E-tjenesten-far-overvake-innholdet-i-all-internett--og-telefontrafikk-som-krysser-riksgrensen-603232b.html Han ledet også utvalget for Digital sårbarhet som her la frem sin utredning i fjor.
AP160905 Han ledet også utvalget for Digital sårbarhet som her la frem sin utredning i fjor.
BT160904 Da kan en utredning hos kompetent spesialist forenkle livet betydelig.
BT160904 Utredning av spesialist ¶
AP160811https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-advarer-mot-a-sette-barna-pa-allergi-diett-uten-grunn-601848b.html Barn bør ikke ha kostholdsrestriksjoner dersom det ikke er helt påkrevet, etter grundig utredning , sier overlegen, og påpeker at sunne matvaner må bygges tidlig.
BT160705 Det er ikke klokt å innføre en særskatt uten en bred utredning av konsekvensene slik de er i ferd med å gjøre.
AP160629https://www.aftenposten.no/norge/Fem-ar-etter-22-juli-Ikke-et-spadetak-tatt-for-nytt-beredskapssenter-580038b.html Samtidig gjennomførte de en utredning av andre konsepter andre steder, for å vurdere alternativer.
AP160629 Samtidig gjennomførte de en utredning av andre konsepter andre steder, for å vurdere alternativer.
NL160621 Selv om Arbeiderpartiet mente en økning til markedspris ville bli for mye, ba vi om en utredning for å kunne ha et grunnlag for å vurdere prisen.
AP160617 Regjeringen skal komme tilbake med en " særskilt utredning av landmakten ".
BT160601 Selv om denne undersøkelsen i henhold til bioteknologiloven ikke regnes som fosterdiagnostikk, kan den avdekke forhold ved fosteret som kan lede til spørsmål om fosterdiagnostisk utredning , som har som formål å skaffe informasjon om fosterets genetiske egenskaper, sykdom eller utviklingsavvik.
BT160601 Hvis det avdekkes unormale forhold, får kvinnen tilbud om videre utredning hos lege som arbeider med fostermedisin.
BT160601 Da vil jordmødre og leger anbefale utredning og behandling, og vi opplever sjelden at kvinnens og behandlerens synspunkt er i konflikt.
BT160601 Da blir kvinnen henvist til seksjon for fostermedisin ved Kvinneklinikken for videre utredning .
SA160521 Bispemøtets utredning , « Sammen », er viktig lesning for de som vil se noe av bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak.
SA160521 Målet er å øke kompetansen på forebygging, utredning og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
SA160521 Målet er å heve kompetansen på forebygging, utredning og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
BT160521 Målet er å øke kompetansen på forebygging, utredning og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
BT160521 Målet er å heve kompetansen på forebygging, utredning og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
AP160521 Målet er å øke kompetansen på forebygging, utredning og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
AP160521 Målet er å heve kompetansen på forebygging, utredning og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
VG160510 Videre forstår vi at enkelte psykiatere, som er kjent med dette, i forståelse med Den katolske kirke utreder en persons psykiske helse og at en slik utredning - på en eller annen måte - inngår i den beslutningsprosessen som munner ut i at en person tilbys, eller ikke tilbys, eksorsisme, sier han videre.
AP160510 Saken under utredning
AP160510 - Det foregår for øyeblikket en utredning vedrørende dette i regi av Helsedirektoratet, sier dekan Pål Barkvoll.
DA160506 Det må utarbeides en ny detaljplan for Siriskjæret trinn 2 som følge av endringen », heter det i administrasjonens utredning , en oppsummering Nordtun mener gir flere spørsmål enn svar, og hun gjør det klart at kommunen ikke kan ofre en verdifull boligtomt uten at det kompenseres økonomisk.
SA160504 Jeg skrev dette i Aftenbladet tidligere : « [... ] en utvidelse av dagens fjernvarmenett må være tuftet på en ærlig utredning .
DA160419 Jernbaneverket er i gang med en utredning på hvorvidt man skal gjenåpne Forus stasjon eller ikke.
DA160414 I Sandnes bystyre kommende mandag fremmer Kristensen en interpellasjon hvor han ber at bystyret i Sandnes skal be Jernbaneverket og NSB om en utredning om mulighetene.
AP160403 Prisen de må betale er en utredning der Fellesforbundet mener at mandatet legger opp til at LO får gjennom flere av sine krav.
AP160403 I tillegg til permisjonsordningen, lover Solberg partene en utredning om tjenestepensjon, på premisser partene liker.
SA160303 Vi vil øke kvaliteten på kartlegging og utredning .
SA160303 Grundig kartlegging og utredning av barnet før valg av tiltak er sentralt.
AP160229 Det er konklusjonen etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Oslen mandag mottok en stor felles, utredning fra Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor.
DA160226 Høyre-politikeren er leder av kommunalstyret for levekår som nylig bestilte en utredning av piggdekkavgiften.
DA160226 Høyre-politikeren er leder av kommunalstyret for levekår som nylig bestilte en utredning av piggdekkavgiften.
SA160220 18-åringen reiser hjem til Norge søndag for videre utredning .
BT160220 18-åringen reiser hjem til Norge søndag for videre utredning .
AP160220 18-åringen reiser hjem til Norge søndag for videre utredning .
AP160202https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-kommunen-gjore-og-ikke-gjore-for-bedre-byluft-9777b.html Vegdirektoratet jobber med en utredning som skal være klar 15. mars.
AP160202https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-kommunen-gjore-og-ikke-gjore-for-bedre-byluft-9777b.html Ifølge Samferdselsdepartementet vil en utredning om dette være klar om kort tid.
DA160129 Nå er de glade for å få en full utredning .
SA160124 FORSLÅTT : Aksel Lund Svindal ble sendt til Innsbruck for videre utredning .
FV160124 FORSLÅTT : Aksel Lund Svindal ble sendt til Innsbruck for videre utredning .
BT160124 FORSLÅTT : Aksel Lund Svindal ble sendt til Innsbruck for videre utredning .
AP160124 FORSLÅTT : Aksel Lund Svindal ble sendt til Innsbruck for videre utredning .
AP160115https://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyre-topper-vil-vurdere-Okokrims-fremtid-etter-Transocean-saken-13099b.html Werp, peker på at det vil komme en utredning i løpet av året som blant annet skal se på særorganene i politiet.
AP160115https://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyre-topper-vil-vurdere-Okokrims-fremtid-etter-Transocean-saken-13099b.html Venter på utredning
AP160114 Oslos nye miljø - og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) vil få utredning med et anbefalt forslag på bordet i løpet av noen uker.- Vi prioriterer kollektivreisende, fotgjengere og syklister foran privatbiler.
FV160106https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Åtteårsalderen er en alder hvor mange av de barna som sliter blir henvist til hjelpeapparatet for utredning for ADHD.
FV160106https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html « ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse - nasjonal faglig retningslinje for utredning , behandling og oppfølging » Helsedirektoratet ¶ www.adhdnorge.no ¶
FV160106https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html I 2014 utga Helsedirektoratet nye retningslinjer for utredning , behandling og oppfølging.
FV160106https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Utredning
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Åtteårsalderen er en alder hvor mange av de barna som sliter blir henvist til hjelpeapparatet for utredning for ADHD.
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html « ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse - nasjonal faglig retningslinje for utredning , behandling og oppfølging » Helsedirektoratet ¶ www.adhdnorge.no ¶
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html I 2014 utga Helsedirektoratet nye retningslinjer for utredning , behandling og oppfølging.
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Utredning
AP160106 Utvalgets utredning skal nå ut på høring, før departementet skriver en stortingsmelding og foreslår konkrete endringer.
AP160106> Utvalgets utredning skal nå ut på høring, før departementet skriver en stortingsmelding og foreslår konkrete endringer.
AP160106> target="avis" href= Utvalgets utredning skal nå ut på høring, før departementet skriver en stortingsmelding og foreslår konkrete endringer.