DB171212 Tesla-gründer Elon Musk er hjernen bak hyperloop-teknologien, og kostnaden med å bygge hyperloop-bane mellom Norge og Danmark er blant tingene MDG nå ønsker å få utredet .
DA171212 Det er dårlig håndverk av departementet å sette i gang så viktige prosesser uten at dette er godt nok utredet og gjennomtenkt på forhånd.
NL171211 Vi har utredet .
NL171211 Det vet ingen så lenge det ikke er utredet .
DN171207 - Vi har utredet ulike alternativ og har nå tatt en endelig beslutning, sier konsernsjef Hanne Refsholt.
DA171207 Å få utredet konsekvensene av å slutte seg til den vedtatte FN-traktaten er derfor både naturlig og viktig, sier hun.
DB171206 - Hovedårsaken til at vi og flertallet i Stortinget stemte imot lovproposisjonen i juni i år var at den var altfor dårlig utredet og de la opp til en behandling i Stortinget på kun seks dager rett før sommerferien, sier Vågslid til ABC Nyheter.
VG171205 De andre angrepene rapporten utredet var Westminister-angrepet, London Bridge-angrepet og angrepet mot Finsbury Park.
NL171205 Det vet ingen så lenge det ikke er utredet .
DN171205 Tajik forsvarer på sin side valget av Jagland i 2014, selv om Ap nå altså ønsker utredet om det å sitte i Nobelkomiteen er uforenlig med å ha et internasjonalt lederverv.
DA171205 Tajik forsvarer på sin side valget av Jagland i 2014, selv om Ap nå altså ønsker utredet om det er uforenlig å sitte i Nobelkomiteen dersom man har et internasjonalt lederverv.
AP171205 Mulige utilsiktede konsekvenser av forslaget er ikke utredet .
AP171205 Ikke utredet
AP171205 Heller ikke dette forslaget er utredet .
DA171204 De venter fortsatt på å få utredet sønnen.
AP171204 - Dette er et litt mer komplisert tema, som vi vil ha utredet , sa Støre i Stortingets vandrehall mandag formiddag.
NL171203 Spørsmålet ble sist utredet i 1992, før det i 1981.
BT171203 Det betyr at forslaget ikke var tilstrekkelig utredet .
VG171202 Videre skriver Rush : « På grunn av disse omstendighetene har jeg besluttet å tre til side i min rolle som ambassadør for AACTA med umiddelbar virkning inntil disse forholdene er blitt utredet og løst.
NL171202 Saken har vært særdeles grundig utredet over lang tid og vært en gjenganger i styremøtene de to siste årene.
AP171202 I 80 har politikere og mange andre drømt om, diskutert og utredet akvarium i hovedstaden, men uten at det har materialisert seg.
SA171201 Stavanger Ap vil ha utredet om kommunen kan overta hele hullet.
SA171130 Prosjektet er mangelfullt utredet .
NL171130 I begge disse dokumentene vises det med all tydelighet at nærhet til akutt tjenester for befolkningen i Alta regionen ikke er utredet .
AP171130 Tross alt valgte byens lastebilsjåfører i fjor veiblokade - på ekte, fransk vis - som protest mot at økte bompenger i det hele tatt ble utredet .
NL171129 Få saksområder er så godt utredet , og har ligget på bordet til så mange kulturministre ( 6 stykk ) som overgangen til digital radio og slukkingen av FM-nettet.
NL171129 Dermed ser premisset over natten ut til å være endret til et døgntilbud i Bodø, og til en langt høyere pris enn det som opprinnelig lå til grunn, og uten at det er utredet .
BT171129 Valget burde vært enkelt, men man har utredet så mange ulike traséalternativer at man mistet det store bildet av syne.
VG171128 Et offentlig utvalg har utredet en massiv endring av særorganer som Kripos, Utrykningspolitiet ( UP ) og Økokrim - og fredag går høringsfristen ut.
VG171128 Vi er sterkt kritisk til at regjeringen, KrF og Venstre går inn for så kraftige økninger, uten at konsekvensene er utredet , sier konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli.
AP171127 Men hvis man aldri får utredet spørsmålene rundt aktiv dødshjelp, står jo debatten helt stille.
AP171125 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) ville ha utredet mulighetene.
VG171123 - Er ikke det du kaller en stor reform egentlig for lite utredet og forberedt - den kom på plass etter et intenst forhandlingsdøgn i Stortinget onsdag ?
BT171123 I tillegg vil 5Bb bli utredet videre.
AP171123 16 milliarder kroner, er ikke utredet !
AP171122 Skarheim var ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet 1998-2004, leder for det utvalg som utredet etableringen av Utdanningsdirektoratet, og ble deretter Utdanningsdirektoratets første direktør ( 2004 - 2016 ) med innlagt toårig studieopphold som ambassaderåd i OECD.
VG171120 I utvalget som hadde utredet endringene i Grunnloven, var det bred enighet om at deres forslag ikke skulle skape en ny rettstilstand.
DB171120 Og videre : Var alternativene så godt utredet at velgerne kunne gå til urnene med tilstrekkelig god oversikt ?
AP171120 Og Stortingets konstitusjonelle avdeling har utredet spørsmålet om vararepresentanters valgbarhet, og konkluderte slik : ¶
AP171120 Støre regner med at stortingspresidenten « vil stå ved det hans egen administrasjon har utredet og sagt at det er ikke noe meningsfullt skille mellom representant og vararepresentant.
SA171118 | Ap vil ha utredet moms på dyre el-biler.
SA171118 Samtidig vil Ap ha utredet å innføre moms på de dyreste elbilene.
AP171118 Saken er utredet i flere omganger av flere fagmiljøer.
AP171118 | Ap vil ha utredet moms på dyre el-biler.
AP171118 Samtidig vil Ap ha utredet å innføre moms på de dyreste elbilene.
AP171118 | Ap vil ha utredet moms på dyre el-biler.
AP171118 Samtidig vil Ap ha utredet å innføre moms på de dyreste elbilene.
DB171117 Stortingets konstitusjonelle avdeling har, på oppdrag fra Fremskrittspartiet, utredet om vararepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.
DA171117 Under bussturen fikk passasjerene høre en detaljert beskrivelse av den alternative togtraseen, som er utredet av Norsk Bane og Jørg Westermann.
AP171116 Stortingets administrasjon har på oppdrag fra Frp utredet spørsmålet om hvorvidt en vararepresentant til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen.
AP171116 Stortingets konstitusjonelle avdeling har utredet saken for Frp, og mener at Stortingets vedtak om at faste representanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, også må gjelde for vararepresentanter.
VG171115 Politihøgskolen ( PHS ) går også til knallhard kritikk på bevæpningsutvalgets vurdering i sitt høringssvar, og konkluderer med at bevæpningsspørsmålet ikke er tilstrekkelig utredet , skriver Politiforum.
VG171115 - Der har hun samarbeidet, og blitt utredet av psykologer.
NL171115 Dette er et hastverksarbeid og ikke tillitsskapende da konsekvensene ikke er utredet i forhold til lovverket.
DB171115 Hun er fra tidligere utredet mer enn tilstrekkelig.
DB171115 - Hun har vært utredet gjentatte ganger av psykologer i flere år, også etter 2014.
VG171114 - Der har hun samarbeidet, og blitt utredet av psykologer.
DN171114 - Vi mener tildelingen er ugyldig fordi det representerer et for stort inngrep i fremtidige generasjoners klima, og fordi klimakonsekvensene ikke er utredet , har Greenpeace-leder Truls Gulowsen uttalt til NTB.
DB171114 Stortinget bør derfor gjeninnføre rimelighetsvilkåret, og stanse returene midlertidig til både jussen og sikkerhetssituasjonen er forsvarlig utredet .
AP171114 De mener tildelingene er ugyldige fordi konsekvensene for klodens klima ikke er tilstrekkelig utredet før utdelingen.
AP171114 At hensynet til globale klimautslipp ikke er utredet , er ingen saksbehandlingsfeil fordi Parisavtalen slår fast at ansvaret for utslipp ligger på de landene der utslippene skjer, ikke der olje og gass produseres, mener Sejersted. 4.
AP171114 De nærmeste dagene kommer hun til å fortelle hvordan vedtaket var altfor dårlig utredet , og de økonomiske betraktningene beheftet med « banale feil ».
SA171112 Det går også fram av det høringssvaret Vik gav til utvalget som nå har utredet spørsmålet om bevæpning.
DN171112 At hensynet til globale klimautslipp ikke er utredet , er ingen saksbehandlingsfeil fordi Parisavtalen slår fast at ansvaret for utslipp ligger på de landene der utslippene skjer, ikke der olje og gass produseres, mener Sejersted.
DN171112 - Vi mener tildelingen er ugyldig fordi det representerer et for stort inngrep i framtidige generasjoners klima og fordi klimakonsekvensene ikke er utredet , sier Gulowsen til NTB, og viser til at tildelingen åpnet opp et helt nytt område for oljevirksomhet.
VG171109 I alle prosessene har det først vært satt ned et prosjekt med representanter for de ansatte som har utredet løsninger, skriver Meyer.
DA171109 Detaljer om hvordan dette kan gjennomføres vil bli diskutert og utredet i løpet av de neste to ukene.
AP171109 Detaljer om hvordan dette kan gjennomføres vil bli diskutert og utredet i løpet av de neste to ukene.
NL171108 Det som har dominert er en dårlig utredet regionreform i møtet med fylkespolitikere som mest av alt vil beskytte eget revir.
DA171108 KLEVBERGET : Arild Svenson ( Frp ) vil ha utredet Klevberget-alternativet.
AA171108 TV2 har denne uka fått innsyn i politimestrenes innspill i høringsrunden til bevæpningsutvalget som har utredet om politiet skal bære våpen eller ikke.
AA171108 Bevæpningsutvalget, som utredet spørsmålet, konkluderte tidligere i år med at dagens ordning med våpen i bilen fungerer tilfredsstillende, og sier nei til generell bevæpning.
SA171107 « Kommunen har utredet alternative områder hvor høyhus kan være aktuelle.
DN171107 På oppdrag fra Fremskrittspartiet har Stortingets konstitusjonelle avdeling utredet om vararepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.
DA171107 På oppdrag fra Fremskrittspartiet har Stortingets konstitusjonelle avdeling utredet om vararepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.
DA171107 På oppdrag fra Fremskrittspartiet har Stortingets konstitusjonelle avdeling utredet om vararepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.
AA171107 « Kommunen har utredet alternative områder hvor høyhus kan være aktuelle.
SA171104 TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget, som har utredet om politiet bør bære våpen.
DB171103 Regjeringen har ikke utredet hvordan tydelige forbudsbestemmelser kan inkluderes i vårt eksportkontrollregelverk, slik Stortinget ba om, sier Harlem.
DB171103 Regjeringen har ifølge seg sjøl utredet hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler kan innpasse i norsk lov eller forskrift, ifølge Audun Halvorsen, statssekretær i UD.
DB171103 » I tråd med Stortingets vedtak har regjeringen i årets eksportkontrollmelding utredet dette i meldingens kapittel 4.1.
DB171103 Spørsmålet er ikke utredet .
DB171102 TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget, som har utredet om politiet bør bære våpen.
DA171102 Uten et offentlig utredet alternativ tvinges Stortinget til å utsette saken.
BT171102 Kanalen har fått innsyn i politimesternes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget, som har utredet om politiet bør bære våpen.
AA171102 TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget, som har utredet om politiet bør bære våpen.
VG171101 Her er ikke kostnadene utredet , og de kommer i tillegg til de 2,5 milliardene.
DB171031 Ordningen ble utredet i fjor, og da ble det pekt på flere forslag til endringer.
DA171031 - Dælenenga har vært grundig utredet , og vi mener vi får den beste løsningen for idretten og området med å rive det gamle klubbhuset.
AP171031 - Vi vil få utredet en nedre grense for hva som er forsvarlig driftsramme for en skole.
AP171031 - Vi vil få utredet en nedre grense for hva som er forsvarlig driftsramme for en skole, sier Saida Begum ( H ).
VG171030 Han har blant annet har jobbet med innvandringsregnskapene og utredningene til Brochmann II-utvalget, som utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for den norske velferdsmodellen.
VG171030 Han har blant annet deltatt i arbeidet med Perspektivmeldingen for 2017 og utredningene til Brochmann II-utvalget, som utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for den norske velferdsmodellen.
SA171028 Bystyret vil ha utredet et eget kommunalt beredskapsteam mot mobbing og et uavhengig organ der elever og foreldre kan melde inn saker uten å gå via skolen.
DA171028 Rådmann Vareide hentet det virkelige skremmebildet fram fra produktivitetskommisjonen, der Jørn Rattsø har utredet hvordan stat, kommuner og bedrifter kan drive smartere og billigere.
AP171026 Norges Bank har avgitt sin høringsuttalelse til Gjedrem-utvalget som utredet ny lov for Norges Bank.
NL171025 PCI-saken var så elendig utredet at Lars Vorland nok en gang har fått den i retur.
DA171025 - Ordfører, vi har utredet dummere ting enn dette i Oslo Bystyre.
DA171024 Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.
BT171024 Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.
VG171023 Resultatet er at amin ikke frikjennes, men faren er utredet , og det er fastsatt miljømessige grenseverdier.
SA171023 Det er verdt å ta en ny runde for å få utredet både Venstres alternativ om en delt løsning, forslaget om å drive brannstasjonen videre på Lagårdsveien, sier Kvadsheim.
NL171023 Saken har vært grundig utredet og alle aspekter vurdert.
NL171023 Mens 88,6% av pasientene i UNN Narvik ble utredet med koronar angiografi ( KAG ) var andelen i Hammerfest 61,7%.
DA171023 Lervig ( som anses ferdig utredet ), Lagårdsveien med delt løsning for brannbåten, Fiskepiren, Svankevigå og plassering av kvartalet avgrenset av Haugesundsgata, Rennesøygata.
DA171023 Ap, SV, Rødt, MDG og V gikk inn for at alternativer ble utredet og at Lervig ble utelukket som et alternativ til ny brannstasjon fikk 32 stemmer.
AP171020 Professor Grete Brochmann, leder av utvalget som har utredet de langsiktige konsekvensene av innvandring, sier at « økonomisk bærekraft er avhengig av at folk kommer seg i arbeid, samme hvem vi snakker om ».
VG171018 Hun er overlege og spesialist i genetikk og barnesykdommer ved medisinsk genetisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), som har utredet søsknene.
VG171017 Fra før har man utredet de forskjellige mulighetene for å kvitte seg med det brysomme fjellet, men NVE fastholder at det ikke er så mye man får gjort.
NL171017 Nord-Norgebanen ble utredet i 1992 av NSB til prislapp 22-25 mill, kanskje betyr det ca 60 mill i dag ?
NL171017 Etter anmodning fra formannskapet utredet rådmannen null grense-forskrift, hvor alle beboelige hus i Lyngen, som blir omsatt, skal beboes av nye eiere eller leies ut på langsiktige vilkår - såkalt personlig boplikt.
DB171013 Bare en brøkdel er tilstrekkelig utredet med hensyn til mulige skadevirkninger.
DB171013 Bare en brøkdel er tilstrekkelig utredet med hensyn til mulige skadevirkninger, skriver leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.
AA171013 Derfor vil vi få utredet sprøyterom i Trondheim, for å se om dette vil hjelpe.
DN171012 Det er blitt utredet tre prosjekter for CO2-fangst i Norge de siste årene i Brevik, Porsgrunn og Oslo.
DB171012 mars la Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utredet hvilke mål de mener staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes.
VG171011 - Regjeringen har utredet landmakten innenfor de rammene som lå til grunn i langtidsplanen, sa Søreide i Stortinget.
DN171009 Organisasjonene mener åpningene av grenseområdet mot Russland var for dårlig utredet og at den 23. konsesjonsrunden må trekkes tilbake.
VG171007 Og Helgesen gjør klokt i å få utredet klimarisiko.
NL171006 Det er slike problemstillinger fylkeskommunale og sentrale myndigheter burde ha utredet i samband med en viktig reform som den om sammenslåing av fylker.
DA171006 Jeg er mest opptatt av at sakene er godt utredet , og trenger man litt ekstra tid, synes jeg man skal få det, sier hun til Dagsavisen Fremtiden fredag morgen.
DA171004 « I tråd med bystyrets vedtak er dette nå utredet , og når planen nå kommer og legges ut på høring, blir alt dette kjent », skriver han på bloggen.
AP170929 | Politikere innrømmer : Saken er ikke skikkelig utredet , men Ruseløkka skole rives likevel ¶
AP170929 Vi er enig med beboerne i at alle alternativer ikke er skikkelig utredet .
AP170929 - Bevaringsalternativet er altfor dårlig utredet .
NL170927 Sykehusstrukturen har aldri vært utredet .
NL170927 Hva som samlet gir det beste tilbudet, hva som er til beste for pasientene og hva som gir et akseptabelt akuttilbud for hele befolkningen i vest Finnmark er aldri utredet .
NL170927 Alle forhold er ikke tatt i betraktning så lenge en ikke har utredet et akuttsykehus i Alta.
DA170923 Nå frykter fagfolk at lavterskeltilbud hos blant annet fastleger, vil føre til at flere unge får hormonbehandling uten å ha blitt utredet godt nok.
DA170923 - Det tok veldig lang tid, men jeg skjønner at det er viktig å blir utredet grundig.
DB170922 Han understreker videre at han mener en ny helsereform må bli grundig debattert og utredet , og at begge partier bør bli enige om en reform som kan bli stående i lang tid.
DA170922 For et år siden utredet UDI en rekke målrettede tiltak som kunne bidra til å kutte ned på ankomstene.
AP170920 Rusfeltet er både diagnostisert og utredet så det holder.
VG170918 En ny rapport utredet av Statens vegvesen avslører en rekke svakheter i vegvesenets systemer.
AP170914 Ledende selskaper i bransjen ønsker kort og godt samarbeid med de beste forskermiljøene, konkluderer nevnte Biobank Norge, som har utredet hvordan norske helsedata aktivt kan brukes til innovasjon og næringsutvikling.
AP170912 Arbeidsgruppen som har utredet egen kommunikasjon på oppdrag fra forsvarssjefens egen stab mener at Forsvaret i dag kommuniserer for fragmentert, for lite effektivt og mer enn det som er hensiktsmessig for å oppnå mest mulig konsistent og kvalitativ god kommunikasjon.
VG170909 To alternativer er utredet , en øst via Vikingskipet og en med stasjon som i dag.
VG170909 Politikerne har bedt om å få utredet et tredje alternativ : Jarlsbergkorridoren, nær nåværende jernbanelinje.
VG170909 Nøtterøykorridoren vil de ikke engang ha utredet .
VG170909 Men politikerne presser på for å få utredet dette alternativet likevel.
DN170905 Det forholdsvis ferske rådet har som oppgave å påse om nye regler og offentlige krav virkelig er nødvendig, dessuten å vurdere om konsekvensene av nye bestemmelser er skikkelig utredet .
SA170904 Høyre vil vurdere innretningen på dagens kontantstøtte for å sikre at pengene utløser ønsket intensjon, men dette er ikke ferdig utredet ennå. 12.
FV170904 Høyre vil vurdere innretningen på dagens kontantstøtte for å sikre at pengene utløser ønsket intensjon, men dette er ikke ferdig utredet ennå. 12.
AP170904 Høyre vil vurdere innretningen på dagens kontantstøtte for å sikre at pengene utløser ønsket intensjon, men dette er ikke ferdig utredet ennå. 12.
VG170902 Noor har en nerve- og muskelsykdom, som ikke er blitt skikkelig utredet og diagnostisert.
NL170902 Stor var skuffelsen når fire års arbeid ble forkastet og Finnmarkssykehuset ønsket tilbudet utredet på nytt.
VG170831 Han forteller at forslagene hans nå kommer til å bli utredet , men at det vil kreve en lovendring å kunne kreve at en anmeldt person får fotlenke før vedkommende er dømt.
DB170831 Amundsen forteller at forslaget kommer til å bli utredet , men at det vil kreve en lovendring å kunne kreve at en anmeldt person får fotlenke før vedkommende er dømt.
AP170831 - Det fremstår likevel mer som et useriøst valgkamputspill enn ekte interesse for å få noe grundig utredet , når Nye Veier og Statens vegvesen får én uke på seg, sier Sivertsen.
AA170831 Amundsen forteller at forslaget kommer til å bli utredet , men at det vil kreve en lovendring å kunne kreve at en anmeldt person får fotlenke før vedkommende er dømt.
DA170830 Det som har vært utredet før har vært varianter av den samme løsningen, mener han.
DA170830 - Og det har aldri vært utredet noe reelt alternativ.
DA170830 I denne saken mener 31 av 39 bystyremedlemmer at saken er godt utredet og at vedtaket står seg godt, skriver han i en epost, og fortsetter : ¶
NL170829 Når man også hører at 0-alternativet, med P8 på Andøya, ikke er utredet , blir man bare enda mer overbevist om at dette er en styrt hestehandel.
DN170829 Protonterapi er regnet blant de fremste behandlingsmetodene innen stråleterapi og har vært utredet i Norge siden 2010.
DA170829 Det skremmer oss at han så kategorisk avviser dette, før spørsmålet er utredet og alternativer beskrevet.
DA170829 Det er skremmende at Kolumbus sitt forslag om busser over Domkirkeplassen kategorisk avvises før det er utredet og alternativet er skikkelig beskrevet, skriver arkitekt Per Th.
DA170829 Protonterapi er regnet blant de fremste behandlingsmetodene innen stråleterapi og har vært utredet i Norge siden 2010.
AA170829 Protonterapi er regnet blant de fremste behandlingsmetodene innen stråleterapi og har vært utredet i Norge siden 2010.
NL170824 Konsekvensene av en slik kombinasjon og faren for fremtidig konflikt mellom militær og sivil trafikk var for dårlig utredet i følge Avinor.
AA170824 Fylkesmannen anfører imidlertid at dette muligens kan kompenseres ved å etablere en ny tilsvarende eksponert grunn bløtbunnssone på yttersiden av utfyllingen, men vil ha dette utredet .
DA170823 - Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmålstegn gjenstår å bli utredet , skriver moren, ifølge Aftonbladet.
DA170823 Det siste punktet berører ordningen som ble initiert av den rødgrønne regjeringen, og utredet og igangsatt under den sittende Høyre-regjeringen slik at storproduksjonen « Snømannen » ble sikret innspilling i Norge med over 40 millioner i støtte.
AP170823 - Omfanget av katastrofen har vi ennå ikke oversikt over, og mengder av spørsmål gjenstår å bli utredet , skriver moren.
AA170823 - Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmålstegn gjenstår å bli utredet , skriver moren, ifølge Aftonbladet.
AA170823 - Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmålstegn gjenstår å bli utredet , skriver moren, ifølge Aftonbladet.
VG170822 - I forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen, som skal trekke linjene frem til 2060, ønsket vi å få utredet den samlede klimarisikoen norsk økonomi står overfor i fremtiden ; hva vil ulike scenarioer innebære for oss ?
DB170816 Derfor var vi veldig lettet da vi ble henvist fra fastlege til BUP og Yousef ble grundig utredet .
DB170816 Da sønnen vår var to år gammel ble han utredet for diagnosen ADHD, og før han fylte tre hadde han fått diagnosen og fikk lov å prøve ut Ritalin.
DA170816 I Moss er det ikke utredet faktiske alternativer til den togtraseen som flertallet har gått inn for.
DA170816 Regjeringen stilte opp og utredet det vi ba dem om.
AP170814 USAs president Donald Trump har gitt beskjed om at han vil ha utredet Kinas handelspraksis, et gnisningspunkt mellom de to landene.
AP170814 Nå har Trump gitt beskjed om at han vil få utredet Kinas handelspraksis.
AA170814 USAs president Donald Trump har gitt beskjed om at han vil ha utredet Kinas handelspraksis, et gnisningspunkt mellom de to land.
DB170810 Likevel ble ikke disse opplysningene utredet av Fylkesmannen.
NL170807 Her har man utredet seg fram til at den beste måten å forsvare landet på, mot en stormakt vi grenser til i nord, det er å flytte den militære helikopterbasen fra indre Troms til Østlandet.
AP170807 Høyre har endre standpunkt på landsmøtet rett og slett fordi vi utredet alternativene, og svarene som kom frem, fremsto ikke som bedre enn dagens modell.
AA170807 Politikerne i kommunen har gjennom flere år utredet , fattet vedtak og lagt til rette for at Trondheim skal bli å regne med som konsertby.
VG170805 Selv om Anders Borg ikke har oppdrag for Moderaterna nå, så ser jeg veldig alvorlig på det som han blir anklaget for å ha gjort og det er bla at det blir utredet .
VG170805 Professor Grete Brochmann har utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for det norske velferdssamfunnet.
DB170804 Etter å ha framlagt en langtidsplan ( LTP ) for Forsvaret i fjor sommer, der Hæren og Heimevernet ikke var behandlet, har regjeringen nå utredet landforsvaret.
DB170804 Da blir det dobbelt merkelig at regjeringen har utredet og planlegger å foreslå et landforsvar basert på rammebetingelser ingen av de store partiene lenger legger til grunn.
DN170802 Seks ulike alternativer er utredet , og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring.
AP170802 Seks ulike alternativer er utredet , og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring.
AA170802 Seks ulike alternativer er utredet , og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring.
DB170728 En variant av KrFs modell ble utredet i NOU Offentlig støtte til barnefamiliene.
VG170726 Les også : NTNU-professor varslet om mulig flomfare ¶ Utredet overvann ¶
AP170725 I år etter år har rehabiliteringen av Nationaltheatret vært utredet .
AA170722 Det kan stilles spørsmål ved om det kan hindre vesentlige saker i å bli utredet eller fremmet.
NL170721 Når en pasient er « ferdig utredet » ved en avdeling, uten at underliggende årsak er funnet, må da pasienten virkelig sendes ut av sykehuset for å oppsøke fastlegen og dokumentere at tilstanden er uforandret ?
DB170718 I Sverige ble organiseringen av private tilbydere av offentlige tjenester utredet i 2016.
DB170714 Det er også viktig at ustabile familier preget av rus eller andre problemer som kan indikere fare for omsorgssvikt, blir utredet ved spedbarns/familiesentre.
NL170710 Undersøkelser gjort av forskere ved det Karolinska institutet i Sverige viser at 99,1 % av de jentene som ble utredet for mulig behandling med veksthemmende hormon, men aldri fikk det, var glad for valget i dag.
DA170710 Igjen var det planer om bru, og komiteen utredet seks alternativer for landfast forbindelse.
VG170705 Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF valgte imidlertid å suspendere henne i 11 måneder mens « saken » ble utredet .
DA170705 * 34 virksomheter mistenkes for manglende registrering i mva-registeret og vil bli utredet nærmere. * 89 personer undersøkes nærmere for manglende innrapportert lønn og mistanke om svart arbeid. * 24 personer ( 5,6 % ) utredes nærmere for mulig trygdesvindel. * 11 personer ( 2,5 % ) var ikke registrert i Norge eller kunne ikke identifisere seg.
SA170704 DEBATT : Digitaliseringen av norsk radio har skjedd gradvis og som følge av flere Stortingsmeldinger der overgangen har vært utredet .
AP170703 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) er ikke enig med ekspertene i Scheel-utvalget som utredet skatt på bedrifter og kapital i en åpen økonomi.
AP170703 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) er ikke enig med ekspertene i Scheel-utvalget som utredet skatt på bedrifter og kapital i en åpen økonomi.
NL170628 Jernbanelinjen skal bare utredes, slik den har blitt utredet tre ganger før ( 1981, 1992, 2011 ).
AA170627 Så håper jeg at rådmannen merker seg i slike navnesaker at man får utredet også når man kan få realisert det på en god måte.
AA170627 Så håper jeg at rådmannen merker seg i slike navnesaker at man får utredet også når man kan få realisert det på en god måte.
DB170626 Den billigere og mer miljøvennlige versjonen av E18 som ifølge denne avtalen skulle bli utredet , har vi fortsatt ikke sett snurten av.
VG170624 Siden desember 2015 har han blitt utredet av leger for å utelukke andre faktorer som kan spille en rolle for opplevd kjønn og identitet.
DN170623 Svein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef og finansråd, har i over to år utredet en ny sentralbanklov.
DN170623 Gjedrem-utvalget har utredet en ny sentralbanklov og organiseringen av kapitalforvaltningen i Norges Bank, altså Oljefondet.
DA170623 Forslaget blir nå utredet .
DA170622 Vil ha utredet « utsikten » ¶
DA170622 Leder av den lokale velforeningen, Maria Holtane-Berg, står likevel fast på at de vil ha utredet et alternativt minnested.
DA170622 - Vi i velforeningen har hele tida vært tydelige på at vi vil få utredet et annet sted som kan være nasjonalt minnested, som heter « utsikten ».
AP170622 - Har russerne utredet alternative måter å frakte på ?
DA170621 I en pressemelding skriver Utstranda velforening at de fremdeles mener Utsikten, stedet som lokalbefolkningen har foreslått i mange år, burde vært utredet på lik linje med Utøykaia som nytt minnested, men sier de nå håper alle berørte parter kan ha en dialog for å komme fram til en omforent løsning.
AA170621 I en pressemelding skriver naboene i Utstranda velforening at de fremdeles mener Utsikten, stedet som lokalbefolkningen har foreslått i mange år, burde vært utredet på lik linje med Utøykaia som nytt minnested, men sier de nå håper alle berørte parter kan ha en dialog for å komme fram til en omforent løsning.
DB170620 Terje Holsen i Norsk tourette forening synes det er « fantastisk flott » at autismetilbudet og tilbudet for pasienter med andre nevrobiologiske funksjonsnedsettelser, som Tourettes syndrom, nå vil bli utredet .
AP170620 Fordeler og ulemper ved modellen burde Kvinnsland-utvalget ha utredet .
NL170619 Begge utvalgene har hatt alt for knappe tidsfrister og ikke utredet vesentlige deler av mandatene, som skulle sikre bedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse.
AA170619 Trafikkutredningene i hver av områdeplanene har utredet sine respektive planer nettopp i forhold til hele Trondheim øst.
AA170619 Områdeplanen for Overvik er utredet etter alle kravene i det politisk vedtatte planprogrammet som ble fremlagt av rådmannen.
DA170615 I dagens avis hevder prosjektlederen for Bane NOR at en langtunnel med stasjon ( under Moss sentrum ) er utredet både før og etter oppstart av detaljprosjekteringen.
NL170614 Aller viktigst er rekrutteringen av norske studenter til fakultetet, kan vi la en mangelfullt utredet omorganisering uten tilstrekkelig faglig begrunnelse sette rekrutteringen på spill ?
VG170613 - Dette har blitt utredet i flere ganger.
VG170613 - Han er aldri blitt utredet av spesialisthelsetjenesten.
DB170613 Barnets beste er ikke utredet i dagens retningslinje.
DA170613 " Opposisjonspartiene ville også ha inn et nytt punkt 5, som pålegger kommunen å få utredet et nytt vei-alternativ med direkte kobling av bydelene Konnerud/Fjell med E 18 - uten tilfartsvei vest del 2/Tilfartsvei Konnerud.
NL170612 Samfunnsviterne i Finnmark mener det er behov for å få belyst og utredet skoltesamenes situasjon, med tanke på å sikre deres rettigheter og oppfylle Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor skoltesamene.
AP170611 Muligheten for å få nasjonal statistikk om omfanget har vært utredet , men blant annet personvernhensyn gjør det komplisert å skulle lage et nasjonalt register.
NL170610 er som baken, sier et ordtak, og når enkeltpolitikere krysskopler smaken med visjoner fra baken, avstedkommer de merkeligste resultater ; en går i mot de mest åpenbare løsningene for god byutvikling ; Denne uken synset et flertall av medlemmene i byutviklingskomiteen seg fram til at en meget god utredet , nietasjes boligblokk i Vestregata 20/22, måtte redusere antallet etasjer.
VG170609 Børresen sier til VG at beløpene de satt på kun var foreløpige tall, og at de skulle komme tilbake til Stortinget når de hadde utredet saken.
NL170609 Disse reformene er påfallende dårlig utredet og begrunnet, og møter naturligvis motstand fra folk i Norge som ikke ønsker å bli overstyrt og fjernstyrt.
DB170608 Sentrumspartiene ønsket også en faktabasert og godt utredet sak.
DB170608 De andre partiene i Stortinget mente at forslaget var for dårlig utredet og ba om en ny runde.
BT170607 Så tror jeg at Schengen var et dårlig utredet konsept, fordi det har fraranet ekte asylsøkere deres rett til å søke asyl, noe som har skapt stigmatisering og konflikt.
VG170606 - Skipstunnelen i Stad har vært utredet så mange ganger nå at den burde vært lagt død, sier Riekeles.
VG170602 Samtidig med vår prosess, utredet Helse- og omsorgsdepartementet hvordan de skulle organisere sin nødmeldetjeneste.
NL170602 Det ble deretter nedsatt to arbeidsgrupper som utredet campusledelse og faglig organisering.
DB170602 Status per i dag når det gjelder oppfølging av rapporten fra 2008, er ifølge Bøhler at de har « innledet en oppdragsdialog med Politiets fellestjenester ( PFT ) for å få utredet volum- og plassbehov, logistikkbehov og alternativer for lokaler for langtidslagring av beslag.
AP170602 » Klima- og miljøministeren vil ta initiativ til å få dette utredet nærmere.
AA170602 » Klima- og miljøministeren vil ta initiativ til å få dette utredet nærmere.
DB170601 Kommisjonen har også utredet påstandene om en mulig forsikringssvindel, men skriver i den ferske rapporten at de ikke har avdekket noen informasjon som gir holdepunkter for andre konklusjoner enn den politiet tidligere har kommet fram til.
DB170601 - Vi har ønsket at kommunen skal stå for seg selv hele veien, men vi har utredet hva slags retning vil ville gå : Nordover eller sørover.
DB170601 - Fordi vi vil ha det utredet .
DB170601 - Fordi vi vil ha det utredet .
AP170601 Rapporten fra Lysne II-utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar, ble overlevert forsvarsministeren i september i fjor.
DA170531 Tre prosjekter har vært utredet for CO2-fangst, blant annet Klemetsrudsanlegget i Oslo.
BT170531 Foreningen laget en fyldig utredning, som ble sendt til Handelsdepartementet som da også utredet saken. 27. april 1917 forelå Stortingsproposisjon nr. 99 der sågar utredningen fra Bergen var tatt inn som et vedlegg og derved gitt et offisielt preg.
SA170530 Stavanger Ap vil ha utredet om kommunen kan overta hele hullet.
DB170530 Saken mot Souloy er etterforsket og utredet av både DNT og Svensk Travsport ( ST ).
NL170529 Befolkningen har faktisk et legitimt krav på å få kunnskap rundt sider av denne beslutningen som er så mangelfullt utredet .
DN170529 Etter aksjonen ble til sammen 11 personer utvist, og så mange som 54 personer vil bli utredet videre for mulig trygdesvindel.
DA170529 Etter aksjonen ble til sammen 11 personer utvist, og så mange som 54 personer vil bli utredet videre for mulig trygdesvindel.
AA170529 Etter aksjonen ble til sammen 11 personer utvist, og så mange som 54 personer vil bli utredet videre for mulig trygdesvindel.
NL170528 Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og Tromsø kommune har siden 2012 utredet muligheten for et tverrprofesjonelt undervisnings-helsesenter.
DB170528 Men det hører med at havner du på sykehus i USA, blir du gjerne grundig utredet og undersøkt for en hel masse.
NL170525 Vi har utredet siden sultestreikende samer tvang frem endringer i norsk samepolitikk.
DB170524 Styret har besluttet at man ikke vil gå videre før situasjonen er grundig utredet .
BT170524 Men de skulle helst utredet saken først.
AA170524 Men de skulle helst utredet saken først.
AA170524 Men de skulle helst utredet saken først.
AA170523 Hun mener at konsekvensene for beboerne når det gjelder sol - og skyggeforhold ikke er godt nok utredet .
AA170523 - Har planene vært godt nok utredet før den politiske behandlingen ?
BT170520 Hvordan kan bystyret være sikker på at beste løsning er valgt, når den mest opplagte, å pusse opp skolen på Tveiterås ikke har vært utredet slik man nå utreder Ulriken ?
BT170520 Hvordan kan bystyret være sikker på at beste løsning er valgt når oppussing av skolen på Tveiterås ikke har vært fullstendig utredet .
NL170519 NTEU har utredet alternativer til EØS uten at NTEU har vært i stand til å velge hvilket alternativ de foretrekker.
NL170518 Svarene som har fått Nordlys til å skifte mening er at det muligens skal finnes mere ressurser i områder i Barentshavet som verken er utredet , undersøkt av næringen eller åpnet for noen slags virksomhet verken nå eller på lang tid enda.
VG170512 Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling, skriver NTB.
DN170512 Det var på forhånd utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling.
AP170512 I de fleste europeiske land ville en gigantisk byplan om å rive og bygge opp store deler av hovedstaden bli utredet , diskutert og stemt over i flere år - og kanskje aldri blitt noe av.
AA170512 Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Museets behov i dag, og muligheter for utvikling fremover, er ikke utredet godt nok.
VG170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
DN170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
DA170508 Konsekvensene ved en permanent stenging er ikke godt nok utredet , mener Frp og FNB.
DA170508 De mener det ikke er godt nok utredet hvilke konsekvenser en stenging av avlastningsveien, som ved forrige trafikktelling hadde 5400 biler i døgnet, får for trafikken på fylkesvei 44.
DA170508 - Konsekvensene er ikke godt nok utredet , mener Frp og FNB som frykter kaos og lange køer i Hillevåg.
DN170505 Forslaget ble utredet av dagens Høyre/Frp-regjering, men senere lagt bort og frarådet.
AA170503 Dette er imidlertid ikke kommentert som et alternativ av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), og de har antakeligvis ikke utredet muligheten for alternativet, heter det i fengslingskjennelsen.
SA170502 Dersom politikerne i Klepp følger Time og Hå, vil Jæren gå for at også Jærlina blir utredet som et alternativ for E39 fra Sandnes til Lyngdal.
BT170502 Neste gang Bergen skal til regjeringen og be om penger til kulturbygg eller andre herligheter, må det være i form av en vel forberedt og finansielt utredet sak, støttet opp med konkrete, lokale vedtak.
DB170430 Derfor er det viktig å få utredet hvorvidt barnets mistenkte eller konstaterte allergi fremdeles gjør seg gjeldende, sier artikkelforfatter Winberg i en pressemelding fra det svenske universitetet.
AP170429 Trump utredet muligheten for å bygget et Trump Tower i Moskva midt på 2000-tallet, og arrangerte Miss Universe i den russiske hovedstaden i 2013.
VG170428 I rapporten skrives det at man ikke i tilstrekkelig grad utredet problemstillinger knyttet til Veirenos tilbud.
DN170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte.
DN170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad er utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt, heter det i rapporten.
DA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
DA170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.
AA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
AA170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.
DB170427 Dette er heller ikke utredet i forarbeidene til diskrimineringsloven om seksuell orientering, eller i det nylig framlagte forslaget til en samlet likestillings- og diskrimineringslov.
VG170426 Nylig kom det såkalte Brochmann-utvalget, som utredet de langsiktige konsekvensene av høy innvandring.
VG170426 Når hun er ferdig utredet og behandlet, vil NAV, utfra de opplysningene vi får fra lege da, se på arbeidsevnen hennes og vurdere den opp mot en eventuell uføretrygd.
DB170426 Den er grundig utredet .
VG170425 Statens arbeidsmiljøinstitutt som i fjor utredet 83 nordmenn for mulig yrkessykdom, viser til at det er to ulike juridiske begrep som ligger til grunn når man skal fastslå årsakssammenheng : ¶
BT170425 Det som overrasket meg, var at nitti prosent av barna som blir utredet ved mistanke om overgrep ikke har fysiske tegn på dette.
AA170425 Vil tillate eggdonasjon : « Debatten har gått i mange år og det er nå seks år siden Bioteknologirådet ( da kalt Bioteknologinemnda ) utredet dette og et flertall stemte for at det burde tillates » skriver Terje Sørdal.
AA170425 Debatten har gått i mange år og det er nå seks år siden Bioteknologirådet ( da kalt Bioteknologinemnda ) utredet dette og et flertall stemte for at det burde tillates.
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet.
DB170424 Nøyaktig hvor alvorlig tilstanden er, får vi ikke vite før spesialister har utredet skadene, men det har blitt spekulert i at Zlatan kan være ute så lenge som et år.
VG170422 - Hvilke helsemessige utfordringer er utredet tilknyttet å legge ungdomsskolen til Moheia ?
AA170422 Prosjektgruppen i Helse sør-øst som har utredet hvor en ny regional sikkerhetsavdeling skal bygges, har landet på Ila i Bærum.
BT170420 Jeg er utredet for flere ting da jeg fort tappes for energi og har ekstra behov for søvn.
DB170417 Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
DA170414 Ministeren sier til Sky News at de utredet Akilovs angivelige koblinger til terrororganisasjonen IS, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.
SA170409 « Felter gjøres klar for nedstengning av økonomiske grunner, uten at alternative utvinningstiltak synes å ha blitt utredet », skriver Reidar Kristensen, Knut Åm og Henrik Carlsen.
SA170409 Dette betyr at disse feltene av økonomiske grunner gjøres klar for nedstengning, uten at alternative utvinningstiltak synes å ha blitt utredet .
SA170409 « Felter gjøres klar for nedstengning av økonomiske grunner, uten at alternative utvinningstiltak synes å ha blitt utredet », skriver Reidar Kristensen, Knut Åm og Henrik Carlsen.
SA170409 Dette betyr at disse feltene av økonomiske grunner gjøres klar for nedstengning, uten at alternative utvinningstiltak synes å ha blitt utredet .
SA170406 Vestlandet har utredet et « fjord-OL », og den første rapporten er klar.
DB170406 Hvordan historien endte fikk jeg aldri vite, for jeg ble selv sendt inn til røntgen og ultralyd for å få utredet årsaken til min stusslige almenntilstand.
DB170406 For få år siden ble dette faktisk utredet .
BT170406 Vestlandet har utredet et « fjord-OL », og den første rapporten er klar.
AP170406 Vestlandet har utredet et « fjord-OL », og den første rapporten er klar.
VG170405 Strekningen ble utredet i 1992.
DB170405 - Nå har ikke dette lovforslaget kommet til Stortinget ennå, så det er mange detaljer og elementer vi ikke har sett på, men når det er utredet i en NOU og man der har kommet til en annen løsning enn det regjeringen foreslår, handler det ikke lenger bare om rettsstatsprinsipper, men om en politisk farget løsning.
DA170403 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.
DN170401 konsesjonsrunde er dårlig utredet , kommer til å påføre Norge stor klimarisiko og vi frykter for velferden til neste generasjon.
DB170401 Lokalt er det tverrpolitisk enighet om at strukturen burde vært utredet .
DB170401 Det er vedtatt at et nytt sykehus skal bygges i Hammerfest og hvorvidt Alta kommune kunne vært et alternativ for plassering, har aldri blitt skikkelig utredet .
AA170401 Grunnen til at Venstre sa nei til denne konsesjonsrunden er at den ikke er godt nok utredet i spørsmål om klima og de mest sårbare områdene rundt iskanten, sier Anda.
AP170331 Familierom på Seljelia barne- og familiesenter på Gjøvik, der familier med barn kan bli utredet og få veiledning.
DB170328 Sammen med Freddy de Ruiter og Stein Erik Lauvås ( Ap ), vil hun nå se om det er mulig å stille et forslag i Stortinget, for å hente Atiqullah tilbake til Norge for å få ham helsemessig utredet .
DB170328 Kan Norge tvangssende en person som antagelig er utviklingshemmet til Afghanistan før han er blitt utredet ordentlig ?
DB170328 Hun mener i tillegg at Utlendingsnemnda ( UNE ) har brutt forvaltningsloven siden afghaneren ikke har blitt utredet , slik overlegen ved Sørlandet sykehus mente var nødvendig.
BT170328 På oppdrag fra helseminister Bent Høie har Kvinnsland utredet den fremtidige styringen av sykehusene i Norge.
FV170327 Advokaten som varslet om rådmannens adferd, får ikke se rapporten fra advokatfirmaet som har utredet saken for Søgne kommune.
DA170327 - Utdanningsetaten har i samarbeid med kommunens eiendomsforetak Undervisningsbygg utredet Myntgata 2.
DB170324 - Han ble medisinert fordi han var medisinsk plaget - men ble ikke utredet for disse plagene.
DB170323 Det er ikke utredet hvilke virkemidler som må til for at målsetningen om at kun nullutslippsbiler skal slå til.
VG170321 FFI-rapporten ble laget på oppdrag fra Traavik-utvalget, som har utredet behovet for en ny sikkerhetslov.
DA170321 juli i Hole kommune er midlertidig utsatt i påvente av at Utøyakaia blir utredet som ny plassering.
AP170321 Dette er satt på hold inntil forslaget om å ha et minnesmerke på Utøyakaia er utredet .
AP170321 juli-minnesmerket er utredet .
AP170321 Dette er satt på hold inntil forslaget om å ha et minnesmerke på Utøyakaia er utredet .
AP170321 juli-minnesmerket er utredet .
AA170321 Han ble den gang henvist til røntgenundersøkelse, men funnene fra denne ble aldri utredet .
AA170321 juli i Hole kommune er midlertidig utsatt i påvente av at Utøyakaia blir utredet som ny plassering.
DB170320 Han skulle utredes for mulig funksjonshemming, men den informasjonen har ikke kommet til UNE, som nå har tvangsutsendt en gutt som skulle ha blitt utredet .
SA170319 - Ja, jeg vil be om å få dette utredet , sier Risvoll.
SA170317 Omgåelsen av det norske forbudet mot spillreklame fra utenlandske selskaper er et problem som vi har utredet på flere områder, sier Fredriksen.
FV170317 Omgåelsen av det norske forbudet mot spillreklame fra utenlandske selskaper er et problem som vi har utredet på flere områder, sier Fredriksen.
DB170317 Den var dårlig planlagt og mangelfullt utredet .
BT170317 Omgåelsen av det norske forbudet mot spillreklame fra utenlandske selskaper er et problem som vi har utredet på flere områder, sier Fredriksen.
AP170317 Omgåelsen av det norske forbudet mot spillreklame fra utenlandske selskaper er et problem som vi har utredet på flere områder, sier Fredriksen.
VG170316 Vi ber helseministeren på våre knær om å fryse prosessen til konsekvensen for pasientene er utredet , sier Marte Rua i aksjonen « Redd behandlingsbassenget ».
SA170316 - Fylkesmannen har full rett til å slå fast at saken fra Sandnes kommune ikke er godt nok utredet , så vi tar dette til etterretning, påpeker Wirak overfor Aftenbladet.
BT170316 Stortingsvedtaket trosset anbefalingen fra utvalget som utredet ny statsborgerlov i 2000.
AA170316 Mange statlige utredninger er for svake og har verken utredet problemet, målet eller alternativer godt nok, viser en ny rapport.
VG170315 - Hvordan norsk strøm vil konkurrere direkte med norsk gass, har ikke vært utredet godt nok, sier LO-forbundslederen.
SA170315 Fylkesmannen mener at vedtaket i kommunen må oppheves, da saken ikke er så godt opplyst som mulig og vurderes heller ikke å være tilstrekkelig utredet .
DB170315 Han reagerer på at gutten ikke har blitt ordentlig utredet før han ble tvangssendt fra Norge.
BT170315 SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer.
AA170315 SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer.
VG170314 Det forlot Indonesia før skadene etter grunnstøtingen var utredet .
AA170314 Det forlot Indonesia før skadene etter grunnstøtingen var utredet . ( ©NTB ) ¶
VG170312 I tillegg gikk Høyre til valg på en garanti om at kreftpasienter skulle ha krav på å bli utredet innen 48 timer.
AA170311 Når en så omfattende omlegging blir vedtatt uten at noen har utredet hva dette faktisk innebærer, er det ikke overraskende at resultatet kan bli et helt annet enn det som var hensikten.
DB170309 Det er viktig at man får utredet effekten og konsekvensen av dette, og at vi er med på tiltak som gir klimakutt, men vi kan ikke risikere at norske bileiere får en utforutsett regning.
BT170309 Dersom Europride skal komme til Bergen, mener KrF at byrådet må legge frem en egen sak om dette for bystyret, hvor de « økonomiske konsekvensene og ringvirkningene » av arrangementet er utredet .
BT170309 Dersom Europride skal komme til Bergen, mener KrF at byrådet må legge frem en egen sak om dette for bystyret, hvor de « økonomiske konsekvensene og ringvirkningene » av arrangementet er utredet .
AA170309 Når en så omfattende omlegging blir vedtatt uten at noen har utredet hva dette faktisk innebærer, er det ikke overraskende at resultatet kan bli et helt annet enn det som var hensikten.
SA170308 Et eget kollektivfelt kan ikke være godt utredet .
VG170307 Flertallet i utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamiliene, foreslår å inntektsprøve barnetrygden.
BT170307 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler kan benyttes.
BT170307 Et annet forslag han nå vil ha utredet , er en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen selv får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når det er blitt til avfall.
BT170307 - Jeg vil ha utredet mulige renseløsninger som kan fange opp mikroplast og andre forurensende stoffer fra de mest trafikkerte veiene, sier Helgesen.
BT170306 | Under to av ti utredet for ME hadde ME ¶
DB170305 - Dersom du har symptomer og bekymrer deg selv etter å ha fått et svar om at det ikke ble funnet celleforandringer, så må du ta kontakt med legen din og be om å bli utredet .
AA170303 Naturvernforbundet mener lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet er et hastverksarbeid, at det er dårlig utredet og at det snur opp ned på kunnskapsgrunnlaget som tilsier sterkere vern for jerv, ulv og bjørn i norsk natur.
BT170302 Den er blitt utredet hele 15 ganger.
AP170302 Men « Grenlandsbanen » har vært utredet i flere tiår, og mange vil være misfornøyd med målet om å ha den ferdig først i 2035.
AP170302 Men « Grenlandsbanen » har vært utredet i flere tiår, og mange vil være misfornøyd med målet om å ha den ferdig først i 2035.
FV170301 Det har blitt utredet flere muligheter for den nye strekningen på Sørlandsbanen.
BT170301 Odda-ordfører Roald Aga Haug satt i prosjektgruppen som utredet den opprinnelige rapporten.
AA170301 Et regjeringsoppnevnt utvalg, rettighetsutvalget, har utredet levekårene for utviklingshemmede.
AA170228 Finansdepartementet har allerede utredet endringer i innskuddspensjon, knyttet til om hver enkelt arbeidstaker skal ha egen pensjonskonto.
DA170227 Det er allerede brukt godt over én million skattekroner, 1.118.000 kroner, for å få på plass nye salgsboder, men etter rundturer i administrasjon og hos politikere nå har man gått bort fra ulike løsninger, først med seilduk og senere kryssfiner, og en løsning med metall er nå utredet .
BT170227 At det er utredet mange ganger skyldes stor usikkerhet om dette er et fornuftig prosjekt.
BT170227 Den er blitt utredet hele 15 ganger.
BT170226 Den røde linjen er en mellomløsning som også har vært utredet .
BT170226 Alternativet som politikerne fikk utredet nærmere heter 4B.
SA170225 Turnus-/skiftarbeid for leger har for øvrig vårt naboland utredet .
DN170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
DB170222 - Når saken er ferdig utredet av administrasjonen, vil den bli forelagt politisk behandling, sier rådgiver Berit Adriansen i kommunen til Finansavisen.
DB170222 Mange har sett behovet og ingen reform har vært mer diskutert og mer utredet enn kommunereformen.
DA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
DA170222 Når regjeringen presenterte tanken om å få utredet permitteringsregelverket var vi positive til det, da vi ønsker kunnskap og dokumentasjon til hvordan regelverket fungerer og om det til enhver tid er riktig dimensjonert, sier direktør for arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket.
BT170222 OMDISKUTERT : - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
BT170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
AA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
AA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
AA170222 Ordførere som aldri før har snakket sammen på denne måten, har utredet og lansert nye kommuner.
DB170221 - Vi har ønsket at kommunen skal stå for seg selv hele veien, men vi har utredet hva slags retning vil ville gå : Nordover eller sørover.
SA170220 Visjonen om en bybane på Nord-Jæren kollapset blant annet fordi alternativer ikke var tilstrekkelig utredet - en særdeles viktig lærdom.
DB170220 I stortingsmeldingen står det også at når man har utredet hver av modellene, skal de vurderes opp mot en ordning med ordinær finansiering over statsbudsjettet.
BT170220 Naturligvis er det forståelig at DNS foretrekker et nybygg for seg selv og BT hadde nok rett da avisen på lederplass skrev at Sentralbadet ikke var godt nok utredet før budsjettforhandlingene.
DN170219 Kommunen har i lengre tid utredet muligheten for å si opp kontrakten med Veireno as, men den største frykten til byrådet er at Oslo ville få Napoli-tilstander dersom kontrakten ble terminert.
BT170218 Den praktiske gjennomføringen av alle vedtakene er ikke ferdig utredet .
BT170218 Tunge fagmiljøer som Norut, Sintef, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet, Petroleumstilsynet og Det norske Veritas har utredet konsekvenser for miljø, fiskeri, sjøfugler, næringsliv, sysselsetting og reiseliv, utslippsanalyser, risiko og verdifulle områder.
DA170216 Det var den noe overraskende konklusjonen til utvalget som har utredet bruken av astmamedisiner i norsk langrenn.
AP170216 Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes, Sanner ?
AP170216 Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes, Sanner ?
DN170214 Regjeringen har derfor fått utredet hvilke muligheter vi har til å regulere dette innenfor de aktuelle EU-reglene, opplyser Finansdepartementet.
BT170213 - Vi mener den ikke var godt nok utredet , og derfor inviterte vi mange av byene til å presentere seg selv.
BT170213 - Statsråden sier at hun så bort fra anbefalingen fordi den ikke var godt nok utredet .
BT170213 - Ikke godt nok utredet
VG170210 Professor Olav Lysne, som har utredet et digitalt grenseforsvar og anbefalt det overfor regjeringen, har møtt stortingsgruppene i Høyre og Frp og redegjort for forslaget.
AP170210 Rivevedtaket er hverken utredet eller kunnskapsbasert.
DN170208 De er også urolige over at nye tiltak iverksettes uten at de er utredet og gjennomtenkt.
BT170207 Så lenge vårt bidrag vil bli så marginalt, burde det selvsagt vært utredet hva konsekvensene av nye kabler vil bli her i landet.
VG170204 Vi ønsker også å påpeke at Legemiddelverket allerede har utredet denne saken selv og hatt muligheten til å innvilge refusjon på disse produktene uten å gjøre noe.
AP170202 - Jeg er glad for at det siste hovedområdet i pensjonsreformen, folketrygdens ytelser til etterlatte, nå er utredet , sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) da hun mottok utvalgets rapport torsdag formiddag.
DB170129 For det tredje er det vanskelig å se for seg at beslutningen om å avvikle konsulentbruken i UD-systemet kan være særlig godt utredet rent praktisk og administrativt.
DB170127 Møreforsking har utredet konsekvensene av en tredje rullebane på oppdrag for Avinor, og konklusjonen er at utbyggingen har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
DN170126 På oppdrag fra regjeringen har de nå utredet byggingen av en splitter ny flyplass i Bodø.
DB170124 Jeg hadde håpet at de skulle stoppe det helt, og totalfredet hele området, men vi er veldig glade for at Riksantikvaren har hørt på oss, og sendt saken tilbake slik at den nå blir bedre utredet , sier Grotmol.
DB170123 Saken er blitt etterforsket og utredet av både DNT og Svensk Travsport ( ST ).
DB170123 Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet sier det er utredet - internt i departementet.
DB170123 Hun slakter prosessen, som ble banket igjennom av flertallet i Stortinget, uten at det ifølge Ap var ordentlig utredet .
DB170123 - APs innvending er vel at dette ikke er skikkelig utredet ?
DB170123 Utredet internt i departementet ¶
DB170123 Det ligger også an til en sammenslåing mellom Fet, Sørum, og Skedsmo, som utredet kommunesammenslåing sammen.
BT170121 Jeg fortalte en annen at jeg hadde blitt utredet på nytt og hva det handlet om.
SA170119 Både Melhus ( Vollmarka ), og ikke minst Klæbu har vist interesse for å få banen til sin kommune, men duoen mener det er en ansvarsfraskrivelse hvis ikke Skjetlein også blir utredet før det tas endelig standpunkt.
FV170119 Både Melhus ( Vollmarka ), og ikke minst Klæbu har vist interesse for å få banen til sin kommune, men duoen mener det er en ansvarsfraskrivelse hvis ikke Skjetlein også blir utredet før det tas endelig standpunkt.
SA170118 Utbygging på dagens tomt blir utredet , men ikke sammen med MUST.
BT170117 De anbefaler derfor at byggingen av en slik arm bør bli utredet skikkelig, og at det må skje før det blir vedtatt noe byggeprosjekt på Rv 7 eller Rv 52.
AP170117 Han peker også på at store deler av Nordland 6, som Ap nå vil konsekvensutrede, ble utredet allerede i 1994.
AP170117 - I området som allerede formelt er utredet og åpnet, burde man komme raskere i gang med aktiviteten, sier han til Aftenposten.
AP170117 Han peker også på at store deler av Nordland 6, som Ap nå vil konsekvensutrede, ble utredet allerede i 1994.
AP170117 - I området som allerede formelt er utredet og åpnet, burde man komme raskere i gang med aktiviteten, sier han til Aftenposten.
AP170115 Han sier tirsdagens dieselforbud er et mer omfattende tiltak enn det de utredet og at det ikke har vært prøvd før i dette omfang.
AP170115 Ideen om borgerlønn er tidligere foreslått av Venstre, som for noen år siden fikk en ordning med borgerlønn på drøyt 180.000 kroner ( 2G ) utredet .
AP170115 - Det vet vi ikke før vi har utredet saken, sier Ingrid Liland.
SA170111 « Med tanke på at Kvaleberg/Vannassen barnehage har venteliste, stiller vi spørsmålstegn ved at vi er foreslått utredet neddimensjonert », skriver Veronica Opheim, Tone Lønseth Davidsen og Veronica Rye.
SA170111 Med tanke på at vår barnehage har venteliste, stiller vi spørsmålstegn ved at vi er foreslått utredet neddimensjonert.
SA170111 « Med tanke på at Kvaleberg/Vannassen barnehage har venteliste, stiller vi spørsmålstegn ved at vi er foreslått utredet neddimensjonert », skriver Veronica Opheim, Tone Lønseth Davidsen og Veronica Rye.
SA170111 Med tanke på at vår barnehage har venteliste, stiller vi spørsmålstegn ved at vi er foreslått utredet neddimensjonert.
AP170110 Da spørsmålet ble utredet i 2010, var en av konklusjonene fra Veritas at det var vanskelig, nærmest umulig, å tenke seg utslipp fra oljeleting og oljeproduksjon som kunne true torskestammen eller Lofotens fremtid som gyteplass.
AP170109 - Vi mener man burde utredet hele området, men dette er et skritt i riktig retning, sier han.
AP170109 - Burde vært utredet
AP170109 - Vi mener man burde utredet hele området, men dette er et skritt i riktig retning, sier han.
AP170109 - Burde vært utredet
AP170109 - Vi mener man burde utredet hele området, men dette er et skritt i riktig retning, sier han.
AP170109 - Burde vært utredet
DN170105 DN skrev tirsdag at Dagbladet hadde kalt inn alle sine ansatte for å legge frem arbeidet fra prosjektet « Prosjekt P » som blant annet har utredet Dagbladets fremtidige frekvens på papir.
DB170105 Det finnes mange mennesker som ikke er utredet .
DB170105 - Samtidig gjelder dette bare dem som blir utredet for kognitiv svikt og demens.
BT170105 Dagens Næringsliv skrev tirsdag at Dagbladet gjennom « Prosjekt P » blant annet har utredet den fremtidige utgivelseshyppigheten for papirutgaven.
AP170105 Dagens Næringsliv skrev tirsdag at Dagbladet gjennom « Prosjekt P » blant annet har utredet den fremtidige utgivelseshyppigheten for papirutgaven.
DN170102 Den er verken utredet eller gjennomtenkt, men hastet igjennom uten at folk helt har fått det med seg, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.
VG161227 Ikke teknisk utviklet eller økonomisk utredet - trass i mange år med forsøk ¶
SA161126 Disse pasientene blir utredet med tanke på eventuell operasjon ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.
AP161118 Thøgersen-utvalget utredet praktiseringen av handlingsregelen og levertre sin utredning i juni i fjor.
AP161118 Han støtter seg på Mork-utvalget som utredet aksjeandelen i Oljefondets plasseringer.
AP161116 - Med dagens teknologi utføres denne typen operasjoner nå av kardiologer, i motsetning til før da kardiologene bare utredet pasientene før kirurgene overtok, sier Karl Øyri, leder for Seksjon metodeutvikling og industrisamarbeid ved Intervensjonssentert ¶
AP161112 I åtte år har Folkehelseinstituttets nye hovedkontor vært planlagt, tegnet, vurdert, utredet og satt på vent under fem ulike statsråder.
SA161102 Dette ble utredet i 2012, men en høringsrunde med daværende samferdselsminister Marit Arnstad konkluderte med at det ikke var nødvendig.
AP161102 Dette ble utredet i 2012, men en høringsrunde med daværende samferdselsminister Marit Arnstad konkluderte med at det ikke var nødvendig.
AP161027 I april 2016 satt syv personer fortsatt og utredet , da hadde de holdt på i åtte måneder og var fortsatt ikke ferdige.
BT160904 Torgeir Storaas er opptatt av at alle som har mistanke om at de har alvorlige allergiplager, blir utredet av spesialister.
SA160827 Det er utredet 40 ulike alternativ for hvordan dette kan bli løst.
SA160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell, sa Løfshus.
FV160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell, sa Løfshus.
BT160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell, sa Løfshus.
AP160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell, sa Løfshus.
SA160812 Familien Neergård har opplevd både god og dårlig oppfølging, og kjent på at det har tatt lang tid å få henvist og utredet barna.
FV160812 Familien Neergård har opplevd både god og dårlig oppfølging, og kjent på at det har tatt lang tid å få henvist og utredet barna.
BT160812 Familien Neergård har opplevd både god og dårlig oppfølging, og kjent på at det har tatt lang tid å få henvist og utredet barna.
AP160812 Familien Neergård har opplevd både god og dårlig oppfølging, og kjent på at det har tatt lang tid å få henvist og utredet barna.
AP160811 Familien Neergård har opplevd både god og dårlig oppfølging, og kjent på at det har tatt lang tid å få henvist og utredet barna.
AP160811 Men hun peker på at det er myndighetenes ansvar at barn blir utredet .
AP160602 Jon Christian Elden skriver at Metodekontrollutvalget, som utredet overvåkingsmetoder i 2009, foreslo en kompromissløsning hvor politiet hadde en mer begrenset tilgang til disse metodene.
AP160530 I 1996 var han embetsmann i Finansdepartementet, og hadde nettopp utredet hvordan oljepenger til overs skulle behandles i statens regnskap og kontosystem.
AP160530 I 1996 var han embetsmann i Finansdepartementet, og hadde nettopp utredet hvordan oljepenger til overs skulle behandles i statens regnskap og kontosystem.
BT160525 Flyttingen av Tveiterås skole er så lite utredet at vi foreldre lurer på om byrådsavdelingen som for to år siden foreslo skolen nedlagt, i det hele tatt har en plan for de elevene som trenger mest tilpasning, mest kloke hoder og varme hjerter.
DA160524 - Det finnes alternativer langs sjøsiden som ikke er godt nok utredet .
VG160510 MÅ VURDERES PÅ NASJONALT NIVÅ : Fylkeslegen vil be Den katolske kirke om navnene på psykiaterne for å få utredet sakens faktiske forhold, forteller Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
AP160504 Men Regjeringen skrev også at dette var et tall den hadde tatt fra Scheel-utvalget som utredet skattereformen.
AP160423 Bymiljøetaten har med bistand fra Norconsult utredet fremtidige løsninger.
AP160423 Bymiljøetaten har med bistand fra Norconsult utredet fremtidige løsninger.
SA160421 Statistisk sentralbyrå har utredet dette for regjeringen, og Miljødirektoratet har utredet det.
SA160421 Statistisk sentralbyrå har utredet dette for regjeringen, og Miljødirektoratet har utredet det.
DA160419 Dersom vi stemmer forslaget ned så har jeg en dårlig sak å gå videre med, og dersom det får flertall, så stemmer vi for en sak som ikke er utredet , sa Wirak.
AP160412 De mener at solforholdene er for dårlig utredet , og at bygget er for høyt.
AP160403 Eggum fikk en særdeles dårlig start da LOs representantskap gjorde det klart at resten av LO ikke ønsker pensjonsløsningen Eggum og Lier-Hansen har utredet .
AP160324 Og det ble gjort så grundig at den aldri mer dukket opp til tross for at den var utredet i 30 år.
AP160319 På bestilling fra Gjønnes-utvalget som utredet statskirkeordningen i 2006, ble det skrevet en rapport om mulige finansieringsordninger.
AP160317 Venstres Pål Farstad mener forslagene var for dårlig utredet i meldingen.
AP160223 Fellesforbundet og deres motpart Norsk Industri har utredet en ordning der hver ansatt har en personlig pensjonskonto som blir med fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.
AP160223 De to partene har utredet pensjonsordninger og blitt enige om et forhandlingsgrunnlag.
AP160223 Fellesforbundet og Norsk Industri har utredet en ordning der hver arbeidstager får sin egen pensjonskonto.
AP160221 Selskapet ber om at regjeringen utsetter avgiften, slik også Konkurransetilsynet har bedt om, til konsekvensene av den er utredet .
AP160221 En rekke høringsinstanser, blant dem Konkurransetilsynet, har kritisert avgiften for å være konkurransevridende og svakt utredet .
AP160218 Evalueringsrapporten viser behovet for å få utredet det mindretallsalternativet Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet fremsatte på styremøtet 28. januar : en klarere funksjonsdeling mellom Rikshospitalet som landets fremste spesialistsykehus og et oppgradert Ullevål som akuttsykehus for hovedstadsregionen.
AP160212 Spesielt er mange kritiske til at avgiften ser ut til å bli innført uten at konsekvensene av den er utredet .
AP160212 april, og mener konsekvensene ikke er godt nok utredet .
DA160211 Detaljene om hvordan piggdekkavgiften skal være vil bli utredet senere.
DA160211 Detaljene om hvordan piggdekkavgiften skal være vil bli utredet senere.
AP160211 Professor Jørn Rattsø har i to år utredet hvordan norsk økonomi kan bli smartere.
AP160211 « En rekke av forslagene vil ha svært store konsekvenser for barn, uten at disse utredet , redegjort for og veid opp mot eventuelle andre hensyn », skriver Barneombudet.
AP160211 Regjeringens forslag er for dårlig utredet og underbygget med fakta ¶
AP160210 I to år har økonomiprofessor Jørn Rattsø utredet hvordan staten, kommunene og bedriftene i det lange løp kan drive stadig smartere i stort og smått.
AP160210 Altfor dårlig utredet
AP160210 Alle forslagene er for dårlig utredet .
AP160203 Allerede før Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) kom til makten i Oslo, hadde norske og utenlandske landskapsarkitekter utredet hvordan man kan gjøre Oslo sentrum bilfritt.
AP160128 Sammen med Fellesforbundet har han utredet en ny form for pensjonssparing, som vil gi enkelte ansatte større mulighet til å spare selv, samt ta med seg pensjonen til ny arbeidsgiver.
AP160127 januar : ¶ * * • 49 har utredet og vil ikke. ( 11% ) ¶ • 244 utreder sammenslåing. ( 57% ) ¶ • 124 forhandler om sammenslåing ( 29% ) ¶ • 8 søkt om sammenslutning ( 2% ) ¶ • 3 vedtatt fusjonert ( 1% ) * * * ¶
AP160126 Man har heller ikke utredet hvilke veier man kan stenge.
AP160117 Hvordan dette utfordrer ytringsfriheten og blant annet pressens kildevern, er i praksis ikke utredet overhodet i disse sammenhengene.
AP160114 Åtte ulike konsepter og ett nullalternativ ( en analyse av hva som vil skje hvis man ikke endrer noe ) ble utredet i samarbeid med Norkonsult.
AP160114 Åtte ulike konsepter og ett nullalternativ ( en analyse av hva som vil skje hvis man ikke endrer noe ) ble utredet i samarbeid med Norkonsult.
AP160114 Det ble ikke utredet andre løsninger, heller ikke den mest åpenbare : Å la bussene kjøre som vanlig gjennom Henrik Ibsens gate og Stortingsgata, og så ned Tordenskiolds gate i retning øst, og omvendt opp Rosenkrantz' gate vestover.
AP160112 Derfor har konsulentgruppen også utredet muligheten for å flytte enkelte trafikantgrupper til Frognerveien og Drammensveien.
AP160112 Bymiljøetaten har med bistand fra Norconsult utredet fremtidige løsninger for Bygdøy allé på oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.
AP160112 Derfor har konsulentgruppen også utredet muligheten for å flytte enkelte trafikantgrupper til Frognerveien og Drammensveien.
AP160112 Bymiljøetaten har med bistand fra Norconsult utredet fremtidige løsninger for Bygdøy allé på oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.
AP160107 Vedkommende mener instruksen ikke var godt nok utredet på forhånd.
AP160107 - Ikke godt nok utredet
FV160106 Hvordan går jeg frem for å få utredet mitt barn ?
AP160106 Hvordan går jeg frem for å få utredet mitt barn ?