AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/B8Bl0/Studentene-som-skulle-til-Hoyesterett-og-fa-staten-domt Reglene er hjemlet i Flyktningkonvensjonen artikkel 28 og utlendingsloven § 64.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/B8Bl0/Studentene-som-skulle-til-Hoyesterett-og-fa-staten-domt De mener staten bryter Flyktningkonvensjonen og utlendingsloven .
DN171006 Han viser til regjeringens endring i utlendingsloven , som fikk støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Regjeringen fikk støtte for endringen i utlendingsloven av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven , og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Regjeringen fikk støtte for endringen i utlendingsloven av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven , og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten Han viser til regjeringens endring i utlendingsloven , som fikk støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
AA171006 Politiet har ifølge utlendingsloven anledning til å kreve legitimasjon av utenlandske statsborgere når tid, sted og situasjon gir grunn til det.
DB170930 Svensk politi bekrefter overfor Dagbladet at en person er pågrepet på Göteborgs sentralstasjon med hjemmel i utlendingsloven .
DB170930 Også en nordmann skal være pågrepet - svensk politi bekrefter overfor Dagbladet at en person er pågrepet på Göteborgs sentralstasjon med hjemmel i utlendingsloven .
DA170930 Den utenlandske statsborgeren er pågrepet med hjemmel i den svenske utlendingsloven , opplyser svensk politi lørdag ettermiddag.
AA170930 Den utenlandske statsborgeren er pågrepet med hjemmel i den svenske utlendingsloven , opplyser svensk politi lørdag ettermiddag.
VG170924 Nå sender hennes departement ut et forslag om justering av utlendingsloven på høring.
VG170924 - Utlendingsloven har riktig nok en straffebestemmelse som rammer utilbørlig utnyttelse av utlendinger i forbindelse med formidling av arbeid eller bolig i dag.
DB170831 Dette har departementet foreslått å tydeliggjøre i utlendingsloven - lenge før lagmannsrettens avgjørelse.
AA170831 - Det er en rettighet som er nedfelt i utlendingsloven når man oppfyller vilkårene som er satt, sier han. ( ©NTB ) ¶
DB170820 Imamen ble i 201 fengslet for brudd på utlendingsloven , skriver El País.
DA170817 Hæreid forklarer at det ikke står noe om faglærtbegrepet i Utlendingsloven , men at forskriften sier at faglært betyr fagutdanning tilsvarende videregående skole eller høyere, eventuelt « spesielle kvalifikasjoner ».
AA170811 Det er ifølge utlendingsloven ikke lov å gi arbeid til papirløse innvandrere, men Jørgensen, som er styreleder i organisasjonen Mennesker i limbo, mener det går på tvers av Grunnloven å nekte ureturnerbare flyktninger rett til å tjene til livets opphold.
AA170811 Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven, er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten : Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven , er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten : Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven. ( ©NTB ) ¶
DB170729 I dag må man ha brutt utlendingsloven for å utvises, for eksempel ved opphold ulovlig i landet etter at utreisefristen har utløpt.
VG170707 Etter innstramninger i utlendingsloven i fjor høst, skjøt antallet som får midlertidige tillatelser i været.
VG170703 De vanligste lovbruddskategoriene som nordmenn sitter inne for er narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap, mens « fem på topp » for utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven ( 152 brudd ) og voldtekt.
VG170703 De som er utvist fra Norge, men likevel reiser inn i landet igjen og dømmes for brudd på utlendingsloven , ender ifølge Rokkan også opp i fengsel.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-703378b.html Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-703378b.html Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
DB170703 ¶ INNSATTE : Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
DB170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-624472b.html Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-624472b.html Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
AA170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
AA170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
DA170631 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
AA170621 Justisdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet lettere kan få tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.
DB170615 Etter forlik i Stortinget med Ap og Sp har de endret utlendingsloven og gjort asyl- og innvandringspolitikken strengere.
DA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven .
AA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven .
DB170610 « Eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
AA170610 I svaret skriver PST at en « eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
AA170610 I svaret skriver PST at en « eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
DB170602 I vinter ble to ektepar fra Oslo dømt for brudd på utlendingsloven og straffeloven etter å ha hatt flere au pair'er.
DB170602 De tiltalte innrømmet straffskyld for brudd på utlendingsloven , men er anket.
DB170602 Stortinget, minus Venstre og SV, vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd.
AA170602 Stortinget, minus Venstre og SV, vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd. ( ©NTB ) ¶
VG170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170528 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170528 De foreslåtte endringene i utlendingsloven , hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
BT170429 Ifølge utlendingsloven ( paragraf 4 ) har asylsøkere lovlig opphold i Norge med de samme rettighetene og pliktene som norske statsborgere.
DA170428 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170428 De foreslåtte endringene i utlendingsloven , hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
VG170422 Aps landsmøte rører ikke utlendingsloven etter klar formaning fra Ap-sjefen selv, Jonas Gahr Støre.
DB170422 Rimelighetsvilkåret Grimsmo snakker om ble tatt ut av utlendingsloven i fjor høst, og trekkes fram som hovedårsaken til at bruken av midlertidige tillatelser har økt kraftig.
DA170422 - Dette er ting vi har en prosess i stortingsgruppa og der har man konkludert med at vi ikke ønsker å gjøre endringer i utlendingsloven .
SA170420 Toskedal ( KrF ) foreslår alternative reaksjonsformer til utvisning ved brudd på utlendingsloven .
SA170420 Per Sandberg ( Frp ) slakter forslaget om at bøter kan være tilstrekkelig ved brudd på utlendingsloven : - En gavepakke til alle som ønsker å komme til Norge for å misbruke vårt system.
DB170407 Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven .
AA170407 Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven .
DN170406 I tillegg til at det er opprettet utvisningssak, vurderer politiet om det også skal gis forelegg for brudd på utlendingsloven .
DN170406 Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven .
DB170406 - Vi har pågrepet 14 personer på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven , sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.
AA170406 - Vi har pågrepet 14 personer på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven , sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt Avisa Nordland.
AA170404 - Det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven , og jeg mener det er for tidlig å gjøre endringer, sier Pedersen. ( ©NTB ) ¶
DA170403 Hun viser til at det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven , og mener det er for tidlig å gjøre endringer.
AA170403 Hun viser til at det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven , og mener det er for tidlig å gjøre endringer. ( ©NTB ) ¶
VG170331 Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober i fjor.
AP170327 Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven , særlig når det skjer når en kommer til landet.
AA170320 Fra 2015 er alle asylsøkere mellom 15 og 18 år blitt alderstestet, selv om det er i strid med utlendingsloven .
BT170318 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
SA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
FV170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
DA170313 « Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
BT170313 « Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AP170313https://www.aftenposten.no/norge/Mahad-Abib-Mahamud-tapte-saken-om-statsborgerskap-i-Oslo-tingrett-616984b.html - Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AP170313 - Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
DB170310 « En utlending kan ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket, vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene », sier utlendingsloven .
VG170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
DB170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AP170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AA170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AA170307 Politiet har i dag adgang til å få opplysninger om utlendinger i mottak i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven .
DB170306 Hvorfor anvender da ikke utlendingsforvaltningen utlendingsloven i tråd med FN-konvensjonen, slik de er pålagt av loven ?
DB170306 Utlendingsloven skal etter § 3 anvendes i samsvar med internasjonale regler, som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling.
VG170305 Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober, da Stortinget fjernet bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
DB170305 Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.
DA170305 Utlendingsloven , hallikparagrafen og sexkjøpsloven virker sammen - mot de prostituerte, og for moralistene og feministene.
AA170305 Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.
AA170305 - Ifølge utlendingsloven skal asylsøkerne kun alderstestes dersom det er tvil om alderen, og i dette tilfellet var det helt klart snakk om en mindreårig, sier Strifeldt til NRK.
AA170304 Både 31-åringen og en 32-åring er tiltalt for brudd på utlendingsloven for å ha reist inn i Norge til tross for vedtak om utvisning.
DA170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
DA170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
BT170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
BT170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
AP170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) varsler rett før hun går ut i mammaperm at hun og regjeringen vil endre utlendingsloven .
AP170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
AA170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
DA170228 De vil ha med seg Ap og Høyre på å endre reglene for midlertidig opphold og reversere innstramninger i utlendingsloven .
AA170222 Norsk innstramming i Utlendingsloven og måten flyktninger og asylsøkere behandles på vekker bekymring i Amnestys internasjonale rapport.
AA170222 Ikke alle de 40 innstrammingsforslagene i Utlendingsloven regjeringen foreslo ble vedtatt i Stortinget.
AA170222 Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.
VG170214 Disse barna har opphold etter utlendingsloven §38, femte ledd.
DN170203 Forretningsmann og tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et naboektepar sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.
DB170203 Sammen med kona og et vennepar fra vestkanten i Oslo, har han stått tiltalt for brudd på utlendingsloven og straffeloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.
DB170203 januar startet rettsaken mot den tidligere styrelederen i skipsmegleren RS Platou, som står tiltalt for brudd så flere bestemmelser i utlendingsloven mellom 2011 og 2014, skriver e24.
AP170203 Han mener at selv om Utlendingsloven slår fast at man kan overgå kravet om maksimaltid hvis utlendingen er straffedømt eller ikke samarbeider med politiet, finnes det grenser for hvor lenge man kan internere utlendinger.
AA170203 Under rettssaken erkjente alle fire seg skyldige i overtredelse av utlendingsloven og misbruk av au pair-ordningen.
AA170203 De sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.
DN170201 De fire har erkjent seg skyldige i overtredelse av utlendingsloven og misbruk av au pair-ordningen, men ikke i dokumentfalsk, sier ekteparet Horns forsvarer Svein Holden.
AP170201 Samtidig er utlendingsloven klar : Det er ingen tidsbegrensning for fengsling av straffedømte utlendinger.
AP170201 Hun minner om at fengsling etter utlendingsloven ikke skyldes straffbare handlinger, men begrunnes med fare for unndragelse eller at utlendingen ikke samarbeider for å få avklart egen identitet.
BT170124 Nå er de tiltalt for usann forklaring og flere brudd på utlendingsloven .
DB170123 UDI ba i desember i fjor også regjeringen om å fjerne en bestemmelse i utlendingsloven fra 2014, om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i fosterhjem eller i en kommune.
BT170116 Han understreker at hans klienter har erkjent brudd på utlendingsloven og regner med å bli straffet for dette.
DN170105 Ragnar Horn og hans ektefelle er sammen med et nabopar tiltalt for brudd på straffeloven og utlendingsloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.
DN170104 Ekteparet Horn er sammen med et nabopar tiltalt for brudd på straffeloven og utlendingsloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.
DN170104 Innrømmer å ha misbrukt au pair-ordningen Tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et nabopar innrømmet i Oslo tingrett å ha brutt utlendingsloven i forbindelse med au pair-tillatelser for fire filippinere. mer ¶
DN170103 Tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et nabopar innrømmet i Oslo tingrett å ha brutt utlendingsloven i forbindelse med au pair-tillatelser for fire filippinere.
DN170103 Dette resulterte i en firesiders tiltale mot ekteparet Horn og et naboektepar for brudd på straffeloven og utlendingsloven .
DN170103 De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.
DN170103 Tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et nabopar innrømmet i Oslo tingrett å ha brutt utlendingsloven i forbindelse med au pair-tillatelser for fire filippinere.
DN170103 Dette resulterte i en firesiders tiltale mot ekteparet Horn og et naboektepar for brudd på straffeloven og utlendingsloven .
DN170103 De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.
DB170102 Innstramningstiltak og endring av Utlendingsloven har bidratt til at få har fått mulighet til å innfri sin rett til å søke asyl i Norge.
AP160831 Utlendingsinternatet på Trandum ved Gardermoen regnes imidlertid ikke formelt som et fengsel, og det er ingen nedre grense for fengsling av barn etter utlendingsloven .
AP160831 - Adgangen til å frihetsberøve barnefamilier følger av utlendingsloven og må ses i sammenheng med at avslag på søknad om asyl eller annen form for oppholdstillatelse omfatter hele familien, og en tvangsretur innebærer at familien skal reise samlet.
BT160531 I utlendingsloven og tilhørende forskrifter er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) gitt hjemmel til å kontrollere utlendinger.
AP160127 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160127 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160125 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.