VG171215 Han ble bortvist fra Norge med hjemmel i utlendingsloven fordi han hadde oppgitt å være turist i byen, noe han ikke kunne sannsynliggjøre.
VG171213 Mannen ble bortvist med hjemmel i utlendingsloven fordi han hadde oppgitt å være turist i Norge, noe han ikke kunne sannsynliggjøre.
DA171206 Kommunalkomiteen på Stortinget har ferdigbehandlet og levert innstilling om « Endringer i utlendingsloven - videreføring av innstramninger ».
DA171206 Høsten 2015 kom det så mange asylsøkere til Norge, særlig via Russland til Finnmark, at regjeringen la fram en pakke med innstramminger av utlendingsloven .
AP171206 Kommunalkomiteen på Stortinget har ferdigbehandlet og levert innstilling om « Endringer i utlendingsloven - videreføring av innstramninger ».
AP171206 Høsten 2015 kom det så mange asylsøkere til Norge, særlig via Russland til Finnmark, at regjeringen la frem en pakke med innstramminger av utlendingsloven .
AP171130 Etter å ha vært i Storbritannia i ti år, der han hadde flere vaskejobber på ulike klubber, ifølge forsvareren, ble den tiltalte pågrepet for brudd på utlendingsloven av britisk politi i juni.
AP171118 - Svenskene ble bortvist med hjemmel i utlendingsloven , opplyser påtalemyndigheten i Øst Politidistrikt.
DB171117 I straffeloven er det en fem års foreldelsesfrist for lovbrudd som kan gi fengsel i inntil tre år, til sammenligning kan uriktige opplysninger om identitet etter utlendingsloven gi inntil seks måneders fengsel.
AP171116 Den begrenset også den vurdering av hensynet til barnets beste som utlendingsmyndighetene har plikt til å foreta etter Grunnloven, barnekonvensjonen og utlendingsloven .
VG171115 I desember skal Stortinget behandle en ny innstrastramningspakke i utlendingsloven fra regjeringen.
DB171114 Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DB171114 Ifølge forarbeidene til utlendingsloven skal UNHCRs anbefalinger « veie tungt ved norske myndigheters tolkning av flyktningkonvensjonen.
DB171114 Hvis Norge nekter asylsøkere flyktningstatus i strid med flyktningkonvensjonen, så hjelper det ikke at utlendingsloven tillater det.
DB171114 Etter utlendingsloven § 3 skal folkeretten gis forrang ved motstrid.
DA171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DA171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
AP171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AP171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AP171114 Formelt skjer dette : Stortingsflertallet pålegger Regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » | Forsker om asylvedtak : Endrer ikke ankomstbildet til Europa ¶
DB171113 Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.
DB171113 Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
DB171113 Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
DB171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AA171113 Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
VG171029 Vi er avhengig av å bruke advokater som kan tematikken ettersom sakene våre er kompliserte både i forhold til volden som kanskje fører til en straffesak, og i mange saker berøres av utlendingsloven og barneloven.
DB171026 Da ble det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet i utlendingsloven , noe som særlig har rammet enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.
DB171025 Det skyldes delvis lovendringen om å oppheve rimelighetsvilkåret for internflukt i utlendingsloven , som Ap, Sp, og regjeringspartiene fjernet i fjor sommer.
DB171023 Departementet ønsker også fortsatt makt til å instruere Utlendingsnemnda ( UNE ) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven .
DB171022 Det innebærer blant annet en midlertidig stans av returer til Afghanistan mens konsekvensene av returene blir undersøkt, og en omkamp om det såkalte rimelighetsvilkåret i utlendingsloven som ble fjernet i oktober i fjor.
DB171021 Enkelte juseksperter har beskyldt den norske opphevingen av rimelighetsvilkåret i utlendingsloven for å være i strid med folkeretten.
AP171010 Reglene er hjemlet i Flyktningkonvensjonen artikkel 28 og utlendingsloven § 64.
AP171010 De mener staten bryter Flyktningkonvensjonen og utlendingsloven .
DN171006 Han viser til regjeringens endring i utlendingsloven , som fikk støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Regjeringen fikk støtte for endringen i utlendingsloven av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven , og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Regjeringen fikk støtte for endringen i utlendingsloven av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven , og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
AP171006 Han viser til regjeringens endring i utlendingsloven , som fikk støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
AA171006 Politiet har ifølge utlendingsloven anledning til å kreve legitimasjon av utenlandske statsborgere når tid, sted og situasjon gir grunn til det.
DB170930 Svensk politi bekrefter overfor Dagbladet at en person er pågrepet på Göteborgs sentralstasjon med hjemmel i utlendingsloven .
DB170930 Også en nordmann skal være pågrepet - svensk politi bekrefter overfor Dagbladet at en person er pågrepet på Göteborgs sentralstasjon med hjemmel i utlendingsloven .
DA170930 Den utenlandske statsborgeren er pågrepet med hjemmel i den svenske utlendingsloven , opplyser svensk politi lørdag ettermiddag.
AA170930 Den utenlandske statsborgeren er pågrepet med hjemmel i den svenske utlendingsloven , opplyser svensk politi lørdag ettermiddag.
VG170924 Nå sender hennes departement ut et forslag om justering av utlendingsloven på høring.
VG170924 - Utlendingsloven har riktig nok en straffebestemmelse som rammer utilbørlig utnyttelse av utlendinger i forbindelse med formidling av arbeid eller bolig i dag.
DB170831 Dette har departementet foreslått å tydeliggjøre i utlendingsloven - lenge før lagmannsrettens avgjørelse.
AA170831 - Det er en rettighet som er nedfelt i utlendingsloven når man oppfyller vilkårene som er satt, sier han. ( ©NTB ) ¶
DB170820 Imamen ble i 201 fengslet for brudd på utlendingsloven , skriver El País.
DA170817 Hæreid forklarer at det ikke står noe om faglærtbegrepet i Utlendingsloven , men at forskriften sier at faglært betyr fagutdanning tilsvarende videregående skole eller høyere, eventuelt « spesielle kvalifikasjoner ».
AA170811 Det er ifølge utlendingsloven ikke lov å gi arbeid til papirløse innvandrere, men Jørgensen, som er styreleder i organisasjonen Mennesker i limbo, mener det går på tvers av Grunnloven å nekte ureturnerbare flyktninger rett til å tjene til livets opphold.
AA170811 Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven, er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten : Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven , er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten : Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven. ( ©NTB ) ¶
DB170729 I dag må man ha brutt utlendingsloven for å utvises, for eksempel ved opphold ulovlig i landet etter at utreisefristen har utløpt.
VG170707 Etter innstramninger i utlendingsloven i fjor høst, skjøt antallet som får midlertidige tillatelser i været.
VG170703 De vanligste lovbruddskategoriene som nordmenn sitter inne for er narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap, mens « fem på topp » for utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven ( 152 brudd ) og voldtekt.
VG170703 De som er utvist fra Norge, men likevel reiser inn i landet igjen og dømmes for brudd på utlendingsloven , ender ifølge Rokkan også opp i fengsel.
FV170703 Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
FV170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
DB170703 ¶ INNSATTE : Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
DB170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
AP170703 Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
AP170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
AA170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
AA170703 Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.
DA170631 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
AA170621 Justisdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet lettere kan få tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.
DB170615 Etter forlik i Stortinget med Ap og Sp har de endret utlendingsloven og gjort asyl- og innvandringspolitikken strengere.
DA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven .
AA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven .
DB170610 « Eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
AA170610 I svaret skriver PST at en « eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
AA170610 I svaret skriver PST at en « eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
DB170602 I vinter ble to ektepar fra Oslo dømt for brudd på utlendingsloven og straffeloven etter å ha hatt flere au pair'er.
DB170602 De tiltalte innrømmet straffskyld for brudd på utlendingsloven , men er anket.
DB170602 Stortinget, minus Venstre og SV, vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd.
AA170602 Stortinget, minus Venstre og SV, vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd. ( ©NTB ) ¶
VG170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170528 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170528 De foreslåtte endringene i utlendingsloven , hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
BT170429 Ifølge utlendingsloven ( paragraf 4 ) har asylsøkere lovlig opphold i Norge med de samme rettighetene og pliktene som norske statsborgere.
DA170428 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170428 De foreslåtte endringene i utlendingsloven , hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
VG170422 Aps landsmøte rører ikke utlendingsloven etter klar formaning fra Ap-sjefen selv, Jonas Gahr Støre.
DB170422 Rimelighetsvilkåret Grimsmo snakker om ble tatt ut av utlendingsloven i fjor høst, og trekkes fram som hovedårsaken til at bruken av midlertidige tillatelser har økt kraftig.
DA170422 - Dette er ting vi har en prosess i stortingsgruppa og der har man konkludert med at vi ikke ønsker å gjøre endringer i utlendingsloven .
SA170420 Toskedal ( KrF ) foreslår alternative reaksjonsformer til utvisning ved brudd på utlendingsloven .
SA170420 Per Sandberg ( Frp ) slakter forslaget om at bøter kan være tilstrekkelig ved brudd på utlendingsloven : - En gavepakke til alle som ønsker å komme til Norge for å misbruke vårt system.
DB170407 Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven .
AA170407 Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven .
VG170406 Overfor avisen bekrefter politiet at de 14 er pågrepet på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven .
VG170406 Bakgrunnen er mistanke om brudd på utlendingsloven .
VG170406 - Men vi ser alvorlig på saken og brudd på utlendingsloven er høyt prioritert hos politiet, sier Ringkjøb.
DN170406 I tillegg til at det er opprettet utvisningssak, vurderer politiet om det også skal gis forelegg for brudd på utlendingsloven .
DN170406 Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven .
DB170406 - Vi har pågrepet 14 personer på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven , sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.
AA170406 - Vi har pågrepet 14 personer på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven , sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt Avisa Nordland.
AA170404 - Det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven , og jeg mener det er for tidlig å gjøre endringer, sier Pedersen. ( ©NTB ) ¶
DA170403 Hun viser til at det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven , og mener det er for tidlig å gjøre endringer.
AA170403 Hun viser til at det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven , og mener det er for tidlig å gjøre endringer. ( ©NTB ) ¶
AP170402 De høye ankomsttallene i 2015/16 førte til endringer i utlendingsloven .
VG170331 Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober i fjor.
AP170327 Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven , særlig når det skjer når en kommer til landet.
AP170327 Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven , særlig når det skjer når en kommer til landet.
AA170320 Fra 2015 er alle asylsøkere mellom 15 og 18 år blitt alderstestet, selv om det er i strid med utlendingsloven .
BT170318 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
SA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
FV170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
DA170313 « Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
BT170313 « Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AP170313 - Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
DB170310 « En utlending kan ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket, vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene », sier utlendingsloven .
VG170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
DB170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AP170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AP170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AA170308 For å forhindre tvangsekteskap som inngås i utlandet, innførte regjeringen i januar i år en ny bestemmelse i utlendingsloven om at begge parter må ha fylt 24 år for å få familiegjenforening.
AA170307 Politiet har i dag adgang til å få opplysninger om utlendinger i mottak i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven .
DB170306 Hvorfor anvender da ikke utlendingsforvaltningen utlendingsloven i tråd med FN-konvensjonen, slik de er pålagt av loven ?
DB170306 Utlendingsloven skal etter § 3 anvendes i samsvar med internasjonale regler, som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling.
VG170305 Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober, da Stortinget fjernet bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
DB170305 Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.
DA170305 Utlendingsloven , hallikparagrafen og sexkjøpsloven virker sammen - mot de prostituerte, og for moralistene og feministene.
AA170305 Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.
AA170305 - Ifølge utlendingsloven skal asylsøkerne kun alderstestes dersom det er tvil om alderen, og i dette tilfellet var det helt klart snakk om en mindreårig, sier Strifeldt til NRK.
AA170304 Både 31-åringen og en 32-åring er tiltalt for brudd på utlendingsloven for å ha reist inn i Norge til tross for vedtak om utvisning.
DA170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
DA170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
BT170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
BT170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
AP170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) varsler rett før hun går ut i mammaperm at hun og regjeringen vil endre utlendingsloven .
AP170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
AA170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
DA170228 De vil ha med seg Ap og Høyre på å endre reglene for midlertidig opphold og reversere innstramninger i utlendingsloven .
AA170222 Norsk innstramming i Utlendingsloven og måten flyktninger og asylsøkere behandles på vekker bekymring i Amnestys internasjonale rapport.
AA170222 Ikke alle de 40 innstrammingsforslagene i Utlendingsloven regjeringen foreslo ble vedtatt i Stortinget.
AA170222 Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.
VG170214 Disse barna har opphold etter utlendingsloven §38, femte ledd.
DN170203 Forretningsmann og tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et naboektepar sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.
DB170203 Sammen med kona og et vennepar fra vestkanten i Oslo, har han stått tiltalt for brudd på utlendingsloven og straffeloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.
DB170203 januar startet rettsaken mot den tidligere styrelederen i skipsmegleren RS Platou, som står tiltalt for brudd så flere bestemmelser i utlendingsloven mellom 2011 og 2014, skriver e24.
AP170203 Han mener at selv om Utlendingsloven slår fast at man kan overgå kravet om maksimaltid hvis utlendingen er straffedømt eller ikke samarbeider med politiet, finnes det grenser for hvor lenge man kan internere utlendinger.
AA170203 Under rettssaken erkjente alle fire seg skyldige i overtredelse av utlendingsloven og misbruk av au pair-ordningen.
AA170203 De sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.
DN170201 De fire har erkjent seg skyldige i overtredelse av utlendingsloven og misbruk av au pair-ordningen, men ikke i dokumentfalsk, sier ekteparet Horns forsvarer Svein Holden.
AP170201 Samtidig er utlendingsloven klar : Det er ingen tidsbegrensning for fengsling av straffedømte utlendinger.
AP170201 Hun minner om at fengsling etter utlendingsloven ikke skyldes straffbare handlinger, men begrunnes med fare for unndragelse eller at utlendingen ikke samarbeider for å få avklart egen identitet.
BT170124 Nå er de tiltalt for usann forklaring og flere brudd på utlendingsloven .
DB170123 UDI ba i desember i fjor også regjeringen om å fjerne en bestemmelse i utlendingsloven fra 2014, om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i fosterhjem eller i en kommune.
BT170116 Han understreker at hans klienter har erkjent brudd på utlendingsloven og regner med å bli straffet for dette.
DN170105 Ragnar Horn og hans ektefelle er sammen med et nabopar tiltalt for brudd på straffeloven og utlendingsloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.
DN170104 Ekteparet Horn er sammen med et nabopar tiltalt for brudd på straffeloven og utlendingsloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.
DN170104 Innrømmer å ha misbrukt au pair-ordningen Tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et nabopar innrømmet i Oslo tingrett å ha brutt utlendingsloven i forbindelse med au pair-tillatelser for fire filippinere. mer ¶
DN170103 Tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et nabopar innrømmet i Oslo tingrett å ha brutt utlendingsloven i forbindelse med au pair-tillatelser for fire filippinere.
DN170103 Dette resulterte i en firesiders tiltale mot ekteparet Horn og et naboektepar for brudd på straffeloven og utlendingsloven .
DN170103 De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.
DN170103 Tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et nabopar innrømmet i Oslo tingrett å ha brutt utlendingsloven i forbindelse med au pair-tillatelser for fire filippinere.
DN170103 Dette resulterte i en firesiders tiltale mot ekteparet Horn og et naboektepar for brudd på straffeloven og utlendingsloven .
DN170103 De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.
DB170102 Innstramningstiltak og endring av Utlendingsloven har bidratt til at få har fått mulighet til å innfri sin rett til å søke asyl i Norge.
AP160918 Det er Utlendingsloven § 106 som gir det rettslige grunnlaget for internering av utlendinger.
AP160906 Hjemmelen finnes i utlendingsloven , sier Listhaug.
AP160901 I dag åpner utlendingsloven for bare to andre alternativer, meldeplikt og krav om opphold ett bestemt sted.
AP160901 Dette er bakgrunnen for at utlendingsloven åpner for at også barn blir satt bak lås og slå på Trandum.
AP160901 Derfor reises det berettiget tvil om lovgrunnlaget for dagens ordning er godt nok, trass i hjemlene som finnes i utlendingsloven .
AP160831 Utlendingsinternatet på Trandum ved Gardermoen regnes imidlertid ikke formelt som et fengsel, og det er ingen nedre grense for fengsling av barn etter utlendingsloven .
AP160831 - Adgangen til å frihetsberøve barnefamilier følger av utlendingsloven og må ses i sammenheng med at avslag på søknad om asyl eller annen form for oppholdstillatelse omfatter hele familien, og en tvangsretur innebærer at familien skal reise samlet.
AP160831 Utlendingsinternatet på Trandum ved Gardermoen regnes imidlertid ikke formelt som et fengsel, og det er ingen nedre grense for fengsling av barn etter utlendingsloven .
AP160831 - Adgangen til å frihetsberøve barnefamilier følger av utlendingsloven og må ses i sammenheng med at avslag på søknad om asyl eller annen form for oppholdstillatelse omfatter hele familien, og en tvangsretur innebærer at familien skal reise samlet.
AP160603 UNE behandler alle påklagede avslag gitt av UDI etter utlendingsloven og statsborgerloven.
BT160531 I utlendingsloven og tilhørende forskrifter er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) gitt hjemmel til å kontrollere utlendinger.
AP160329 | Mener UDI bryter loven når unge asylsøkere alderstestes ¶ Utlendingsloven fastslår at medisinsk alderstest kan gjennomføres om det er tvil om alderen til mindreårige asylsøkere.
AP160329 Mona Reigstad Dabour er bekymret for at bruddene på utlendingsloven svekker rettssikkerheten : ¶
AP160224 Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven .
AP160216 | Endringene i utlendingsloven er som å pålegge de ansatte å røyke i barnehagene Sverre Varvin og Nora Sveaass ¶
AP160216 Endringene i utlendingsloven er ikke bare integreringshemmende ¶
AP160216 De endringer i utlendingsloven som foreslås går mot dette og må anses som tiltak med høy sannsynlighet for helseskadelige virkninger.
AP160211 Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven .
AP160211 Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven .
DB160210 Endringene i utlendingsloven vil i praksis gjøre det nær umulig å søke asyl i Norge, nekte familiegjenforening for de aller fleste flyktninger, hindre integrering og gi barn svakere vern enn voksne.
AP160210 * Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven . ( ©NTB ) ¶
AP160210 Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven .
AP160210 Hætta støtter de foreslåtte endringene i utlendingsloven som innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av søknaden, skal bortvises på grensen.
AP160210 Regjeringens siste forslag til endringer i utlendingsloven gjennomsyres av denne mistroen og kan oppsummeres omtrent slik : Kritisk holdning overfor flyktninger og deres grunnlag for å søke asyl, aksepterende holdning til vold og forfølgelser.
AP160209 * Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven .
AP160208 * Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven .
AP160204 - Innstrammingene i utlendingsloven ivaretar hverken behovet for forsvarlig asylsøknadsbehandling eller bedrer integreringen, sier NTL-leder John Leirvaag i en uttalelse som er gjengitt på forbundets nettsted.
AP160203 Stortinget vedtok en endring i utlendingsloven som skal oppheves 1. januar 2018.
AP160129 Og Lysbakken kritiserte prosessen der Regjeringen fremmet forslag til innstramming i Utlendingsloven på en fredag, men plan om å vedta endringene påfølgende mandag.
AP160128 Den nye utlendingsloven , gjeldende fra 1. januar 2010, som jeg var saksordfører for, ble også i all hovedsak vedtatt av et overveldende flertall i Stortinget.
AP160127 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160127 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160126 Tirsdag vedtok Folketinget et forslag om endringer i den danske utlendingsloven .
AP160125 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160125 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160125 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160122 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160122 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160120 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160120 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160120 * Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
AP160120 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven , inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.