AP171207 Inntil et norskdrevet barnehjem står klart, kan ikke Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet tvangsreturnere mindreårige til Afghanistan.
AP171207 Inntil et norskdrevet barnehjem står klart, kan ikke Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet tvangsreturnere mindreårige til Afghanistan.
VG171206 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter kontakt med Stiftelsen Ordet for få stanset dette.
DB171130 I mars avsluttet Universitetet i Oslo alderstestingen som skjedde på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB171130 I mars avsluttet Universitetet i Oslo alderstestingen som skjedde på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
SA171125 - Behovet for mottaksplasser er stadig synkende, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ¶
AA171125 - Behovet for mottaksplasser er stadig synkende, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ¶
DB171124 Da blir det jo enda mer snodig når Rolness unnlater å nevne at den harde praksisen han forsvarer er strengere enn hva Utlendingsdirektoratet ( UDI ) - de som faktisk er med på å utforme politikken - selv har anbefalt.
VG171115 Flertallet i Stortinget har nå sjansen til å gjenopprette et av rettsstatens grunnprinsipper om uavhengig overprøving av vedtakene som gjøres i Utlendingsdirektoratet , sier Andersen til VG.
VG171114 Dette bygger på Utlendingsdirektoratet forslag, og det er mer betryggende.
BT171114 Her er det også litt å hente i år : Regjeringen har satt av penger til tilsvarende 6000 asylsøkere, men i mellomtiden har Utlendingsdirektoratet nedjustert anslaget til 3000.
VG171113 Men det skal mye til for at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vurderer et helt land som for utrygt.
DA171109 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter at en økende andel av beboerne med tidsbegrenset tillatelse forlater mottakene.
DB171107 UDI : Trygt nok ¶ Utlendingsdirektoratet anser det som trygt å returnere afghanere som ikke har noen individuell grunn til å få beskyttelse i Norge.
DB171107 Ap stemte for å gi regjeringen mulighet til å instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, en sak som ble hurtigbehandlet i Stortinget da et stort antall asylsøkere kom til Norge i 2015.
AA171107 Ap stemte for å gi regjeringen mulighet til å instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, en sak som ble hurtigbehandlet i Stortinget da et stort antall asylsøkere kom til Norge i 2015.
AA171107 Utlendingsdirektoratet anser det som trygt å returnere afghanere som ikke har noen individuell grunn til å få beskyttelse i Norge.
AA171106 - Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet til NTB.
DB171031 Ambassaden har ikke selv mulighet til å undersøke tipset, men har gitt informasjonen videre til Utlendingsdirektoratet , Justisdepartementet, Utlendingsnemnda og Utenriksdepartementet.
DB171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet fikk i mars medhold i at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DA171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet fikk i mars medhold i at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AP171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet fikk i mars medhold i at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AP171027 Blant dem ansatte i Utlendingsdirektoratet .
AP171026 Slik vil Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Politiets utlendingsenhet ( PU ) bruke høyteknologi for å stoppe asyljuksere og utlendinger med falsk ID.
SA171025 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
DA171025 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
DA171025 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
AP171025 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
AP171025 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
AA171025 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
VG171024 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
DB171024 Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.
SA171023 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i Hausmanns gate i Oslo.
DA171023 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i Hausmanns gate i Oslo.
BT171023 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i Hausmanns gate i Oslo.
AP171023 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i Hausmanns gate i Oslo.
DB171019 Bare 1.613 av disse er ordinære asylsøkere, det vil si mennesker som kommer til Norge og søker om beskyttelse på egen hånd, ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP171019 Bare 1.613 av disse er ordinære asylsøkere, det vil si mennesker som kommer til Norge og søker om beskyttelse på egen hånd, ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG171018 Familiens asylsøknader endte likevel med avslag hos Utlendingsdirektoratet .
AP171014 Men både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) avslår søknaden om familiegjenforening med døtrene.
DA171013 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) trodde ikke på Bayat da hun advarte mot at hun ville bli straffet med 80 piskeslag hvis de tvangsreturnerte henne til Iran.
AA171013 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) trodde ikke på Bayat da hun advarte mot at hun ville bli straffet med 80 piskeslag hvis de tvangsreturnerte henne til Iran.
AA171013 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) trodde ikke på Bayat da hun advarte mot at hun ville bli straffet med 80 piskeslag hvis de tvangsreturnerte henne til Iran.
AA171013 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) trodde ikke på Bayat da hun advarte mot at hun ville bli straffet med 80 piskeslag hvis de tvangsreturnerte henne til Iran.
DN171012 Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DB171012 Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte.
DB171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AP171012 Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte.
AP171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AA171012 Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte.
AA171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AP171007 Informasjonsplakater fra Utlendingsdirektoratet på Oslo sentralstasjon i 2015.
DA170929 Vanunus norske kone fikk vedtaket fra Utlendingsdirektoratet fredag.
VG170926 Utlendingsdirektoratet har ledig saksbehandlingskapasitet og mange norske kommuner sier de kan bosette flere flyktninger.
AP170926 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har vedtatt at når disse fyller 18 år, må de ut.
AA170926 Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år.
AA170926 Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år.
DN170922 | UDI legger ned seks nye asylmottak ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned ytterligere seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser over hele landet.
AA170922 | UDI legger ned seks nye asylmottak ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned ytterligere seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser over hele landet.
AA170922 | UDI legger ned seks nye asylmottak ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned ytterligere seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser over hele landet.
DA170919 - De det gjelder fortjener at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tar en gjennomgang og omgjør vedtakene der det opprinnelige inntektskravet var oppfylt, sier Tønnessen.
DB170913 Ingen søkere ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og presserådgiver Kristian Stakset-Gundersen har følgende å si om sikkerheten til personer som søker tilflukt i Norge : ¶
AA170909 Helt ferske tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) for 2017 viser at enslige asylbarn fortsetter å forlater mottak i Norge.
VG170831 RIKTIG FAKTA, FEIL BEGREP : Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har rett i antallet som er sendt ut, men hverken Utlendingsdirektoratet ( UDI ) eller Politiets utlendingsenhet ( PU ) bruker begrepet « illegal innvandrer » slik Sandberg gjør, fordi « ingen innvandrer er illegal ».
AA170831 | Advokat mener Norge trenerer Vanunus familiegjenforening ¶ Utlendingsdirektoratet skal i to år ha nektet å svare på om på om den israelske atomvarsleren Mordechai Vanunu får familiegjenforening med sin norske ektefelle.
DB170829 Programlederen fikk avslag fra utlendingsdirektoratet da han søkte om norsk statsborgerskap i fjor.
AA170825 Omkring 1200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet . 32 mottak igjen ¶
AA170825 Få asylsøkere ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varslet fredag formiddag at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 | Mottak i Sunndal og Hemne legges ned ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Omkring 1200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet . 32 mottak igjen ¶
AA170825 | UDI kutter 17 asylmottak og 1.600 plasser ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Omkring 1.200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet .
AA170825 Omkring 1.200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet .
DB170822 Men antall asylsøkere som har kommet til Norge på egen hånd i første halvår i år, er det laveste siden 1990-tallet ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ¶
AA170822 Utlendingsdirektoratet registrerte bare 29 asylsøknader i forrige uke.
DB170821 Men i mars måtte Jabaly ut av landet, fordi Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda mener han ikke har tilstrekkelig kompetanse for å få arbeidstillatelse.
DA170819 Til uka møter Jabaly i retten for å forsøke å unngå at han må betale statens saksomkostninger etter at både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) sa nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.
DA170817 I mars måtte den palestinske dokumentarfilmregissøren Mohamed Jabaly forlate Norge, etter at både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) sa nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse.
AA170810 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har ansvaret for assistert retur, tidligere kalt frivillig retur, som ikke er omhandlet i politiets tall.
AP170807 NOAS er uenig i forslaget om at utvisning foreslås automatisk forhåndsvarslet allerede ved avslag fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) på søknad om asyl, skriver artikkelforfatterne.
VG170806 Resten tas i løpet av høsten, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP170806 Resten tas i løpet av høsten, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170806 Resten tas i løpet av høsten, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170806 Resten tas i løpet av høsten, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170805 Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk - og særlig dem som er i kontakt med barn - om å melde fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.
AP170805 Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk - og særlig dem som er i kontakt med barn - om å melde fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.
DB170804 Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk - og særlig dem som er i kontakt med barn - om å melde fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.
VG170803 Hun mener man ved å reise tilbake til stedet man har flyktet fra, gir en god grunn til å tvile på motivet, og ber derfor om at folk som mistenker at noen de kjenner til gjør dette, sier fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB170803 Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet.
DB170803 - ANSVAR : Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet. norsk tipping ¶
AP170803 Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet.
VG170728 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har ansvar for å behandle søknader fra utlendinger som vil besøk Norge.
DB170723 Avisen har fått tallene fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DA170723 Avisen har fått tallene fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DA170723 Avisen har fått tallene fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170717 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har ansvaret for assistert retur, tidligere kalt frivillig retur.
DA170714 Både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) sa nei.
AA170714 | Palestinsk filmregissør får likevel studere i Norge ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har snudd og lar likevel den palestinske prisvinnende palestinske filmregissøren Mohamed Jabaly få studentvisum. - 31. juli vender jeg tilbake til Tromsø.
AA170713 Norge vil da komme opp i 1.503 asylsøkere, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DA170707 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener færre asylankomster utfordrer deres beredskap.
AA170707 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener færre asylankomster utfordrer deres beredskap.
DA170706 Av eksperter på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) er imidlertid alderen hans fastslått til å være 20 år.
DA170706 - Da vi startet høsten 2015 inngikk vi en avtale med Utlendingsdirektoratet på markedsvilkår.
DA170631 Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag, men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
VG170627 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
DB170627 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AA170627 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AA170627 Utlendingsdirektoratet mente at retur til Kabul ikke lenger burde frarådes etter at far var gjenforent med resten av familien, noe UNE også stilte seg bak.
AP170626 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AP170626 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AP170626 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AP170626 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AA170623 1.109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1.831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene, opplyser Utlendingsdirektoratet . 1.322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland, nemlig Russland. 1.151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt.
AP170622 Etter dette fikk hun avslag hos både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ).
DA170621 I fjor kom det ingen asylsøkere fra Armenia til Norge, men i 2015 behandlet Utlendingsdirektoratet ( UDI ) 16 søknader.
AP170621 I fjor kom det ingen asylsøkere fra Armenia til Norge, men i 2015 behandlet Utlendingsdirektoratet ( UDI ) 16 søknader.
AA170621 I fjor kom det ingen asylsøkere fra Armenia til Norge, men i 2015 behandlet Utlendingsdirektoratet ( UDI ) 16 søknader.
AA170621 I fjor kom det ingen asylsøkere fra Armenia til Norge, men i 2015 behandlet Utlendingsdirektoratet ( UDI ) 16 søknader.
AA170621 Gruppen er kritisk til at asylbarn mellom 15 og 18 år bor i mottak drevet av Utlendingsdirektoratet ( UDI ), mens de som er under 15 tas hånd om av barnevernet.
AA170621 182 asylsøkere forsvant fra mottak for mindreårige i fjor, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) Hittil i år har 143 barn forsvunnet, meldte NRK i mai.
VG170619 | Nytt verktøy skal anslå unge asylsøkeres alder ¶ Utlendingsdirektoratet vil ta i bruk en ny metode for å beregne unge asylsøkeres alder.
VG170619 NY METODE : Hanne Jendal, avdelingsdirektør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet , er fornøyd med innføring av ny metode for alderstesting.
VG170619 Dette er jo noe vi har tatt initiativ til, og det er finansiert av oss, sier direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Hanne Jendal, til NTB.
AA170619 | Nytt verktøy skal anslå unge asylsøkeres alder ¶ Utlendingsdirektoratet vil ta i bruk en ny metode for å beregne unge asylsøkeres alder.
AA170619 Dette er jo noe vi har tatt initiativ til, og det er finansiert av oss, sier direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Hanne Jendal, til NTB.
AA170616 Dersom en tolk har anmerkninger på politiattesten, skal Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda vurdere hvert enkelt tilfelle. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Justisdepartementet foreslår at loven endres slik at asylsøkere som trolig får bli i Norge, kan arbeide før de blir intervjuet av Utlendingsdirektoratet .
DA170614 De som får bli i Norge, er de som enten er utsatt for en personlig begrunnet fare eller som tilhører en utsatt eller sårbar gruppe, sier områdeleder Line Schei Mogenstad i Utlendingsdirektoratet til NTB.
AA170614 De som får bli i Norge, er de som enten er utsatt for en personlig begrunnet fare eller som tilhører en utsatt eller sårbar gruppe, sier områdeleder Line Schei Mogenstad i Utlendingsdirektoratet til NTB.
AA170614 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror nå at det vil komme mellom 2.000 og 10.000 asylsøkere til Norge i år, i tillegg til de til sammen 1.250 asylsøkere som kommer gjennom EUs relokaliseringsordning.
AP170611 Seks direktorater er representert i fagteamet : ¶ Utlendingsdirektoratet : Dekker spørsmål knyttet til utlendingsforvaltningen ¶
AP170611 Seks direktorater er representert i fagteamet : ¶ Utlendingsdirektoratet : Dekker spørsmål knyttet til utlendingsforvaltningen ¶
DB170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig.
AP170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig.
AP170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig.
AA170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig.
DA170603 UDI : Ikke riktig ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener Strand bommer.
VG170601 Må ut på gaten om noen dager ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og norske myndigheter pleier å tilby opphold på hotellet for dem som blir uttransportert og reiser med assistert retur til Afghanistan.
AA170601 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og norske myndigheter pleier å tilby opphold på hotellet for dem som blir uttransportert og reiser med assistert retur til Afghanistan.
AA170601 Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om å gjenoppta behandling av Dublin-returer til Hellas.
VG170531 * I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer ; en karanteneordning kom på plass : I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170531 Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag, men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
DA170531 Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag, men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
BT170531 Tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at hele 90 prosent av alle au pairer i Norge er fra Filippinene.
AP170531 Det ble avslått av både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda.
AA170531 Familien var pliktet til å forlate Norge, fordi de fikk avslag på sin søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
AP170530 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet konkluderer Utlendingsdirektoratet med at visumfrihet for Georgia, Ukraina og Kosovo kan føre til at flere « søker asyl av økonomiske grunner ».
AP170525 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varslet onsdag at 16 nye asylmottak skal legges ned.
DB170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
AP170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
AA170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
DN170515 Mens PU har ansvaret for retur av personer uten lovlig opphold, er det Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som har ansvaret for assistert retur.
AP170515 Som representant for enslige mindreårige asylsøkere er jeg informert om at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ikke vil foreta nye asylintervjuer før i juni.
AP170515 Det må gå en øvre grense for hvor lang saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet kan være før den blir oppfattet som uforsvarlig.
AA170509 I Norge opplyste Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i forrige måned at de definerer to av de 34 afghanske provinsene som « generelt utrygge ».
DA170508 Dagsavisen har bedt Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om bakgrunnstall for de « 100.000 familieinnvandrerne ».
AA170505 Til sammen er det kommet 1.593 asylsøkere til Norge i årets fire første måneder, men bare halvparten, 795 personer, er kommet på egen hånd, viser tall Utlendingsdirektoratet la fram fredag.
VG170502 Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene - Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) - som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.
AA170502 Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene - Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) - som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.
AP170501 Tingretten slår fast at det er gode nok beviser på at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har hevdet.
DB170428 Her er hun sammen med Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som har ansvaret for håndteringen.
AP170425 Men da hun søkte om å få familiegjenforening med døtrene som hun etterlot hos en slektning i Pakistan, fikk hun avslag fra både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ).
DB170423 Tall Dagbladet har hentet inn fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ), viser at 4446 personer med utreiseplikt hadde ukjent oppholdssted per 31. mars i år.
AP170420 Utlendingsdirektoratet / budir.no ¶
AA170420 Nedleggelsene har vært på trappene lenge, men er blitt utsatt for å unngå at beboerne flyttes midt i et skoleår, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB170419 Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter praksisen.
DB170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
DA170419 Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter praksisen.
DA170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
BT170419 Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter praksisen.
BT170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
AP170419 Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har følgende kommentar til Minerva.
AA170419 Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter praksisen.
AA170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
DA170414 Illustrasjonsfoto : Berit Roald/NTB scanpix ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter overfor Nettavisen at ingen vet nøyaktig hvor mange som er ulovlig i landet til tross for at de plikter å reise ut.
AP170414 FOTO : Berit Roald, NTB scanpix ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter overfor Nettavisen at ingen vet nøyaktig hvor mange som er ulovlig i landet til tross for at de plikter å reise ut.
AA170414 Skiltet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i Hausmannsgata i Oslo.
AA170414 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bekrefter overfor Nettavisen at ingen vet nøyaktig hvor mange som er ulovlig i landet til tross for at de plikter å reise ut.
DB170411 Mens PU har ansvaret for retur av personer uten lovlig opphold, er det Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som har ansvaret for assistert retur.
AA170411 Mens PU har ansvaret for retur av personer uten lovlig opphold, er det Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som har ansvaret for assistert retur.
VG170407 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DB170407 Nordland politidistrikt opplyser at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har fattet vedtak på bakgrunn av utvisningssaken som politiet opprettet torsdag.
AA170407 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Det har også Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bedt om, ettersom disse ungdommene utsettes for unødig stress og angst i en lang venteperiode.
AA170407 Nordland politidistrikt opplyser at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har fattet vedtak på bakgrunn av utvisningssaken som politiet opprettet torsdag.
DN170406 Sakene oversendes nå til Utlendingsdirektoratet som har beslutningsmyndighet i slike saker.
DB170406 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AA170406 Strømmen av mindreårige asylsøkere fra Afghanistan til Norge har nesten helt stanset opp, viser tall fra Utlendingsdirektoratet .
AA170405 Mahamud gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt, men UNE og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AA170405 Ungdommer fra Syria topper listen med 19, fulgt av 14 fra Eritrea, viser tall Utlendingsdirektoratet la fram onsdag.
AA170404 Det er også vi veldig opptatt av, sier assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet , Birgitte Lange. ( ©NTB ) ¶
AA170403 En av de tre dømte, som fikk fem års fengsel, har fått innvilget opphold i Norge av Utlendingsdirektoratet ( UDI ), som mener han er mindreårig.
AA170403 Han viser til at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) spår 2017 som et rekordår for familieinnvandring til Norge.
AA170403 I fjor varslet Utlendingsdirektoratet 120 flyktninger fra Mogadishu om at man ville vurdere oppholdsgrunnlaget deres på nytt.
VG170402 I januar samlet Venstre, Ap, SV, Sp og MDG seg om et forslag om at bare domstolen, ikke Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, skal kunne tilbakekalle statsborgerskap fra personer som har løyet om identiteten sin.
DN170402 Det aktuelle forslaget innebærer at bare domstolen, ikke Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, skal kunne tilbakekalle statsborgerskap fra personer som har løyet om identiteten sin.
DN170331 Basert på data siden 2004 har Utlendingsdirektoratet ( UDI ) beregnet at en person som får opphold etter søknad om beskyttelse i gjennomsnitt vil føre til 0,62 familieinnvandringstillatelser.
AA170331 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) foreslo tidligere i år en praksisendring for 16-åringene, men de fikk ikke gehør for den foreslåtte oppmykningen, skriver VG.
DA170328 Nordby, tidligere direktør i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og nå konsulent, deltar på konferansen for å legge fram fakta om innvandring og integrering i Norden.
DA170328 Tall ABC Nyheter har fått fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at 3.120 av asylsøkerne som kom til Norge fra Russland over grensestasjonen på Storskog i Finnmark, har fått avslag på sin asylsøknad. 1.150 av sakene er henlagt av ulike årsaker.
AP170328 Tall ABC Nyheter har fått fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at 3.120 av asylsøkerne som kom til Norge fra Russland over grensestasjonen på Storskog i Finnmark, har fått avslag på sin asylsøknad. 1.150 av sakene er henlagt av ulike årsaker.
AA170328 Tall ABC Nyheter har fått fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at 3.120 av asylsøkerne som kom til Norge fra Russland over grensestasjonen på Storskog i Finnmark, har fått avslag på sin asylsøknad. 1.150 av sakene er henlagt av ulike årsaker.
SA170327 | UDI vil myke opp regelverket : - Barn bør ikke straffes for foreldrenes juks ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
DA170327 | UDI vil slutte å straffe barn for foreldrenes feil ¶ Utlendingsdirektoratet vil myke opp reglene i statsborgerskapssaker.
AP170327 | UDI vil myke opp regelverket : - Barn bør ikke straffes for foreldrenes juks ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
AP170327 | UDI vil myke opp regelverket : - Barn bør ikke straffes for foreldrenes juks ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
AA170327 ( ©NTB ) ¶ | Utlendingsdirektoratet vil myke opp reglene i statsborgerskapssaker ¶
VG170325 Verken Justisdepartementet eller Utlendingsdirektoratet vil begrunne vedtakene om asyl i Norge.
SA170323 TIL må få ferdigbehandlet en søknad hos Utlendingsdirektoratet ( UDI ) før de to senegaleserne er klarert for spill i Eliteserien.
AP170323 TIL må få ferdigbehandlet en søknad hos Utlendingsdirektoratet ( UDI ) før de to senegaleserne er klarert for spill i Eliteserien.
VG170321 VG har tidligere omtalt at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) er veldig bekymret for situasjonen for situasjonen til de mindreårige asylsøkerne, og i februar slo bekymrede mottaksledere alarm.
AA170320 Foto : Stein Bjørge ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har i flere år kastet ut et stort antall unge asylsøkere fordi de mener asylsøkerne har løyet om hvor gamle de er. 18 år er ofte aldersgrensen for om de får bli i Norge eller ikke.
BT170318 Siden 2005 har regjeringen hatt mulighet til å instruere Utlendingsdirektoratet ( som behandler utlendingssakene først ) i hvordan loven skal tolkes der.
AA170316 Vi legger derfor til grunn at antall migranter som ønsker seg til Europa er like stort som tidligere, understreker Utlendingsdirektoratet .
VG170315 I tildelingsbrevet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) for 2017 har Justis- og beredskapsdepartementet skrevet at enslige mindreårige asylsøkere skal prioriteres i alle ledd i migrasjonskjeden, enten det gjelder saksbehandling, asylmottak og omsorgssentre, retur eller bosetting, svarer Åmland.
DB170315 OUS anbefaler Utlendingsdirektoratet ( UDI ) å fortsette å ta røntgenbilder av hendene, men vente med å analysere dem til sykehuset har utviklet en ny metode.
DB170315 Ifølge VG kan metoden anslå alder med en usikkerhet på mellom fire og seks år, noe som kan bli en utfordring for Utlendingsdirektoratet , som må vite om en asylsøker er over eller under 18 år.
DB170315 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bruker nå langt større ressurser enn før, på å undersøke tidligere innvilgede saker og vurdere om statsborgerskapet skal trekkes tilbake.
SA170313 I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
FV170313 I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DA170313 I dommen får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud ikke er fra Somalia, slik han hevder, men fra Djibouti.
BT170313 I dommen får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud ikke er fra Somalia, slik han hevder, men fra Djibouti.
AA170313 I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AA170313 I dommen får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud ikke er fra Somalia, slik han hevder, men fra Djibouti.
AA170313 Fra slutten av 2014 og fram til i dag har Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hatt 50 familiegjenforeningssaker der en av ektefellene var under 16 år da ekteskapet ble inngått, får ABC Nyheter opplyst fra UDI.
DB170310 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) sender nå egne folk til Norges ambassader i Beirut og Ankara.
DA170310 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) sender nå egne folk til Norges ambassader i Beirut og Ankara.
AA170310 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) sender nå egne folk til Norges ambassader i Beirut og Ankara.
DB170306 Dette kan gjøres ved at departementet instruerer Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å anvende loven i tråd med FN-konvensjonen.
DA170306 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i Norge opplyser til Europarådet at det ikke har tillatelse til å samle data om seksuell kriminalitet mot barn.
VG170305 Også Utlendingsdirektoratet mener tilstanden til enslige mindreårige har blitt verre de siste månedene.
FV170303 Umiddelbart etter at rumenerne vedtok hvert sitt forelegg, og avgjørelsene var blitt rettskraftige, fattet Utlendingsdirektoratet ( UDI ) et utvisningsvedtak.
DB170303 Universitet har tjent gode penger på undersøkelsene og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet ( UDI ) nesten 14 millioner kroner av for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i.
DB170303 I år hadde Utlendingsdirektoratet planlagt å overlate ansvaret for alderstestene til det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge.
AA170303 Universitet har tjent gode penger på undersøkelsene og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet ( UDI ) nesten 14 millioner kroner av for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i.
AA170303 I år hadde Utlendingsdirektoratet planlagt å overlate ansvaret for alderstestene til det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge.
VG170302 Familier som denne sjekker jevnlig inn på dette hotellet : Her har de en avtale med Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om å ta imot dem som returneres fra Norge, enten det skjer med tvang eller frivillig.
VG170302 AFGHANISTAN-RETURENE ¶ * Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul.
AA170302 Utlendingsdirektoratet har anslått at målet kan nås i løpet av første halvår.
VG170301 Alderstestene som Utlendingsdirektoratet ( UDI ) benytter er svært omstridte.
VG170301 AFGHANISTAN-RETURENE ¶ * Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul.
DB170301 Ifølge Utlendingsdirektoratet er det også mulig å ha dobbelt statsborgerskap hvis man fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da man ble født.
DA170301 Ifølge Utlendingsdirektoratet er det også mulig å ha dobbelt statsborgerskap hvis man fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da man ble født.
AP170301 Representanter for SV, Sp, Venstre og MDG står bak forslaget, som går ut på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( Une ) ikke lenger skal kunne tilbakekalle statsborgerskap og at domstolene skal ta over ansvaret.
AA170301 Ifølge Utlendingsdirektoratet er det også mulig å ha dobbelt statsborgerskap hvis man fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da man ble født.
VG170228 AFGHANISTAN-RETURENE ¶ * Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul.
VG170228 Det hører med til fortellingen at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) allerede hadde fattet et negativt vedtak på søknaden deres om asyl i Norge, da « ankerbarn»-problematikken ble vist til i det endelige avslaget.
VG170228 AFGHANISTAN-RETURENE ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul.
VG170228 Retten vil uansett måtte lene seg på Utlendingsdirektoratet .
VG170228 AFGHANISTAN-RETURENE ¶ * Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul.
AA170228 Representanter for SV, Sp, Venstre og MDG står bak forslaget, som går ut på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( Une ) ikke lenger skal kunne tilbakekalle statsborgerskap og at domstolene skal ta over ansvaret.
VG170227 Mange er opprørt over saken til en familie der tre generasjoner blir fratatt sitt norske statsborgerskap fordi de eldste ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ga falske opplysninger da de kom hit i 1990.
DB170225 For to år siden ombestemte Utlendingsdirektoratet seg og vedtok å tilbakekalle statsborgerskapet hans.
BT170225 Neegaard ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vurderer for tiden å tilbakekalle norsk statsborgerskap i rundt 500 saker.
BT170225 Neegaard ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vurderer for tiden å tilbakekalle norsk statsborgerskap i rundt 500 saker.
AP170225 På grunn av sterkt dalende tall på asylankomster har Utlendingsdirektoratet fått bedre kapasitet til å se på gamle vedtak om statsborgerskap.
AP170225 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) mener derimot at de var jordanske statsborgere som ga feil opplysninger til norske myndigheter.
DA170224 Både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) har sagt nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse.
AP170223 Det har kommet mange og skarpe reaksjoner på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.
AP170223 Det har kommet mange og skarpe reaksjoner på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.
AA170223 | UDI mener par løy om id - vil kaste ut familie på tolv ¶ Utlendingsdirektoratet vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.
AA170221 Blant annet har hans nå avdøde far ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ) sagt at Mahad « alltid har bodd sammen med ham i Djibouti ».
DB170220 Verken Utlendingsdirektoratet ( UDI ) eller Utlendingsnemnda ( UNE ) ønsker å kommentere om dette var bakgrunnen for familiens asylsøknad.
DB170220 Det er opp til Utlendingsdirektoratet å vurdere om han oppfyller vilkårene for en slik tillatelse.
DB170220 Det er opp til Utlendingsdirektoratet å vurdere om han oppfyller vilkårene for en slik tillatelse.
DB170215 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vurderte i fjor beskyttelsesbehovet til mer enn 1600 asylsøkere fra Eritrea, og hele 98 prosent av dem fikk tillatelse til å bli i Norge.
AA170215 Også Barneombudet, organisasjoner og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) roper varsku.
AA170215 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har ansvaret for assistert retur, tidligere kalt frivillig retur, som ikke er med i disse tallene. ( ©NTB ) ¶
DN170213 Den kraftige økningen i antall kinesiske hotellovernattinger i Norge er sammenfallende med utviklingen Utlendingsdirektoratet har registrert de siste årene.
DA170213 Den kraftige økningen i antall kinesiske hotellovernattinger i Norge er sammenfallende med utviklingen Utlendingsdirektoratet har registrert de siste årene.
AA170213 Den kraftige økningen i antall kinesiske hotellovernattinger i Norge er sammenfallende med utviklingen Utlendingsdirektoratet har registrert de siste årene.
VG170210 Historien om Mahad Abib Mahamud som Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil kaste ut av landet, opprørte med gode grunner mange av oss.
BT170210 De siste seks årene har det brent 156 ganger på norske asylmottak, viser tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170209 Returene øker ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har i sin vurdering konkludert med at Kabul er generelt trygt å sende asylsøkere med returvedtak til, og i fjor økte antallet returer : Norge sendte totalt 613 personer.
VG170209 En oversikt VG har fått fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at det fra 2012 til 2016 ble tilbakekalt 29 statsborgerskap som ble innvilget før statsborgerloven trådte i kraft 1. september 2006.
VG170209 Dermed blir det slutt på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) kan gjøre slike vedtak alene.
DB170209 Det tok ni måneder før Norge tok konsekvensen av den russiske holdningen og besluttet å instruere Utlendingsdirektoratet om likevel å realitetsbehandle de om lag 1.300 asylsøknadene.
DA170209 Dermed blir det slutt på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) kan gjøre slike vedtak alene.
AA170209 Det tok ni måneder før Norge tok konsekvensen av den russiske holdningen og besluttet å instruere Utlendingsdirektoratet om likevel å realitetsbehandle de om lag 1.300 asylsøknadene.
AP170208 Uten disse ville antallet vært 240, noe som er på linje med ankomstene de siste tolv månedene, viser januartallene fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170208 Nylig ble det kjent at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) igjen avvikler en rekke mottak for flyktninger og asylanter i hele Norge.
AA170208 - Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170207 Noen få timer etter at Enaytullah og Atawolla ankom, mens de innlosjerte seg på et hotell som har en avtale med Utlendingsdirektoratet ( UDI ), smalt det igjen.
VG170205 * I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer ; en karanteneordning kom på plass : I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170205 * I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer ; en karanteneordning kom på plass : I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170203 Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ), melder NTB.
DB170203 Venneparet hadde oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem, men i realiteten bodde begge to hos Horn.
AA170203 Norge tok i fjor imot mer enn tre ganger så mange asylsøkere fra EU enn Norge returnerte til andre EU-land, viser tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170203 Siden det kun er lov med én, hadde et vennepar oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem.
BT170202 Kort tid før hadde regjeringen gitt en ny instruks til Utlendingsdirektoratet om at de rundt 1.300 asylantene med multivisum, likevel ville få sine søknader realitetsbehandlet i Norge.
AA170202 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) la ut en Twitter-melding om sjakk-VM.
DN170201 Siden det kun er lov med én, hadde venneparet oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem.
SA170131 Tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at 51.186 norske statsborgere kan være rammet av innreiseforbudet USAs president Donald Trump har innført, skriver Dagbladet.
FV170131 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anslo tirsdag overfor  Dagbladet at 51.186 nordmenn med dobbelt statsborgerskap kan være rammet av det nye innreiseforbudet fra USAs president Donald Trump.
DN170131 Tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) viser at 51.186 norske statsborgere kan være rammet av innreiseforbudet USAs president Donald Trump har innført, skriver Dagbladet.
DB170131 Det var Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som anslo at 51 186 norske borgere også har statsborgerskap i Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan eller Syria.
AP170131 Tidligere på tirsdagen kom ferske tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som viser hvor mange nordmenn som kan rammes av innreiseforbudet.
DN170130 | UDI og Sør-Varanger inngikk forlik om asylregning ¶ Utlendingsdirektoratet innfrir ytterligere 4,6 millioner kroner av kravet fra Sør-Varanger kommune for drift av transittmottak i Kirkenes.
SA170127 | UDI legger ned Hero-mottak i Stavanger ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
SA170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet .
SA170127 | UDI legger ned Hero-mottak i Stavanger ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
SA170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet .
DN170127 | UDI legger ned 20 mottak med 2.100 plasser ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
DB170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet .
DB170127 ( Dagbladet ) : Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
BT170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet . 150 plasser på Voss ¶
BT170127 Asylmottakene på Voss og i Odda ryker når Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kutter 2100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
AP170127 | UDI legger ned 20 mottak med 2.100 plasser ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
AP170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet .
BT170124 I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene, ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB170123 Tromsø-bosatte Jabaly er vedtatt utvist fra Norge av Utlendingsdirektoratet og seinere Utlendingsnemnda for grunner filmmiljøet mener er hårreisende.
AP170123 2017 : 9000 returer ¶ Utlendingsdirektoratet har ikke spådd økning i antall asylankomster for 2017, men regjeringens mål forblir det samme. 28 prosent av personene som ble uttransportert i 2016 var kriminelle, noe som er noe færre enn i fjor.
SA170122 Utlendingsdirektoratet har ikke spådd økning i antall asylankomster for 2017, men regjeringens mål forblir det samme. 28 prosent av personene som ble uttransportert i 2016 var kriminelle, noe som er noe færre enn i fjor. ( ©NTB ) ¶
DB170118 Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet , mener foreldelsesfrist kan få uheldige konsekvenser.
DB170118 Dermed blir det slutt på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda kan gjøre slike vedtak alene.
DB170118 Men dette forslaget har direktøren i Utlendingsdirektoratet lite til overs for.
DB170118 Men det er uenighet om det skal skje på forvaltningsnivå i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda eller om det automatisk skal skje ved domstolsbehandling.
DB170118 Kristelig Folkeparti mener domstolene bør overta beslutningen om å tilbakekalle statsborgerskap fra Utlendingsdirektoratet .
DB170118 ( Dagbladet ) : I ettermiddag ble det kjent at Kristelig Folkeparti velger å støtte representantforslaget om at domstolene bør overta beslutningen om å tilbakekalle statsborgerskap fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB170117 I FARE : Mahad Adib Mahamud står i fare for å bli statsløs etter at Utlendingsdirektoratet har trukket hans statsborgerskap tilbake.
AP170116 Tilbakekall gjøres som et enkeltvedtak i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og det er derfor mulig å miste statsborgerskapet uten noe annen saksbehandlingsprosess enn et enkeltvedtak.
AP170116 I dag er det Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som har en slik myndighet.
AP170116 Også Utlendingsdirektoratet kom søndag med en pressemelding der de presiserte at uriktige opplysninger om identitet kan være grunnlag for å miste statsborgerskapet, og at det har vært lang forvaltningspraksis.
AP170116 Holm, Per Annar ¶ Utlendingsdirektoratet mener Mahamud løy om sin nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring, og kommer fra Djibouti i stedet for borgerkrigsherjede Somalia.
DB170115 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil kaste den 30 år gamle bioingeniøren ut av Norge fordi de mener han snakket usant om opprinnelsesland i asylsøknaden sin for 16 år siden.
DB170115 » - Det er utlendingsmyndighetene, det vil si Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda - og eventuelt domstolene, som vurderer fakta i slike saker, det vil si om personen har snakket sant, og om det kan dokumenteres at han eller hun kommer fra et annet land enn oppgitt, skriver Solberg.
AP170115 Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble « grundig behandlet av både UDI og UNE ( Utlendingsnemnda ) » og at vedtaket « bygger på omfattende dokumentasjon ».
AP170115 Flere politikere har reagert sterkt på saken, og ber Regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at slike tilbakekallelser skjer ved dom og ikke kun som vedtak i Utlendingsdirektoratet .
AP170115 Tilbakekall gjøres som et enkeltvedtak i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og det er derfor mulig å miste statsborgerskapet uten noe annen saksbehandlingsprosess enn et enkeltvedtak.
AP170115 Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble « grundig behandlet av både UDI og UNE ( Utlendingsnemnda ) » og at vedtaket « bygger på omfattende dokumentasjon ».
AP170115 Flere politikere har reagert sterkt på saken, og ber Regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at slike tilbakekallelser skjer ved dom og ikke kun som vedtak i Utlendingsdirektoratet .
AP170112 Men Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror på lave ankomsttall i Norge også i 2017.
AP170112 Men Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror på lave ankomsttall i Norge også i 2017.
AP170112 Men Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror på lave ankomsttall i Norge også i 2017.
DB170110 Foto : Utlendingsdirektoratet
DB170106 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) økte i november den økonomiske støtten med 20.000 kroner ekstra per barn for lengeværende familier som søkte om assistert retur.
SA170105 Asylsøkerne som kom i fjor, var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea ( 586 ), Syria ( 529 ) og Afghanistan ( 373 ), melder Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB170105 Asylsøkerne som kom i fjor, var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea ( 586 ), Syria ( 529 ) og Afghanistan ( 373 ), melder Utlendingsdirektoratet .
AP170105 Det har skjedd samtidig som Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har avslått rekordmange asylsøknader. 5445 avslag - 5482 forsvinninger ¶
AP170105 Det har skjedd samtidig som Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har avslått rekordmange asylsøknader. 5445 avslag - 5482 forsvinninger ¶
AP170105 Asylsøkerne som kom i fjor, var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea ( 586 ), Syria ( 529 ) og Afghanistan ( 373 ), melder Utlendingsdirektoratet .
DN170104 I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP161208 Kilde : Utlendingsdirektoratet ( UDI )/NTB ¶
AP161206 | UDI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) er bekymret over at enslige mindreårige blir sittende lenge på mottak uten å bosettes, og har varslet innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) om mulige konsekvenser.
AP161006 * Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor, ifølge P4.
AP160826 Fredag offentliggjorde Utlendingsdirektoratet listen.
AP160826 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) stenger mottak over hele landet fordi det i år har kommet langt færre asylsøkere enn tidligere antatt.
AP160818 FOTO : Bendiksby, Terje / NTB scanpix ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har per 1. juli 1.450 ansatte Av disse er 442 midlertidige.
AP160617 januar 2006, og er tildeltoppgaver som tidligere lå under Utlendingsdirektoratet , herunder bosetting av flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, tolking i offentlig sektor og koordinering av arbeidet mot rasisme og diskriminering.
AP160603 Klageinnstans for vedtak fattet i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), som er etaten med ansvar for å iverksette norsk innvandrings- og flyktningpolitikk.
AP160509 Det er mye penger, og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) kunne sikkert ha håndtert mye på en bedre måte.
AP160506 Samme dag som Utlendingsdirektoratet rapporterer om laveste antall asylsøkere siden 1993, besøkte statsminister Erna Solberg ( H ) og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) torsdag et nesten folketomt transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad i Asker.
AP160506 I årets fire første måneder søkte 1.185 mennesker asyl i Norge, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160427 Det går frem av tall Aftenposten har fått fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og som har bakgrunn i en redegjørelse til Justis - og beredskapsdepartementet, der UDI ble bedt om å oppgi taxiutgiftene i forbindelse med frakt av asylsøkere.
AP160414 Sør-Varanger kommune og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har havnet i en bitter krangel om oppgjøret etter høstens asylkrise på Storskog i Finnmark. 3500 flyktninger fikk tak over hodet i Fjellhallen i Kirkenes over syv uker i høst.
AP160406 Av i alt 1165 realitetsbehandlede saker med enslige, mindreårige asylsøkere i 2015 ble det kun i 15 tilfeller gitt begrenset tillatelse fordi det manglet kjente omsorgspersoner, viser tall fra Utlendingsdirektoratet .
AP160331 Stortinget vedtok sist høst at Folkehelseinstituttet skal overta analysen av alderstester, og saksbehandle alderstester på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet .
AP160331 FHI og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i oktober oppdraget med å realisere oppdraget.
AP160329 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) gjennomfører massiv alderstesting av mindreårige asylsøkere, ifølge den ferske rapporten « Over eller under 18 ? ».
AP160326 Som alt annet Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tilbyr, er også garderoben de nyankomne asylsøkerne dresses opp i, av nøktern standard.
AP160321 Bente Aavik Skarprud fra Utlendingsdirektoratet sier at noen 16-åringer har skjegg, mens noen ser barnslige ut.
AP160321 A-magasinet baserer sin artikkel kun på uttalelser fra Utlendingsdirektoratet , som både bestiller og betaler for undersøkelsene, samt én radiolog som praktiserer i strid med anbefalinger fra sitt medisinske fagmiljø.
AP160304 Fredag offentliggjorde Utlendingsdirektoratet ( UDI ) asyltallene for januar og februar.
AP160303 Regjeringens opprinnelige påstand om at familieinnvandring kan overstige det opprinnelige antallet flyktninger, har ikke dekning i innvandringsstatistikk hverken hos Statistisk sentralbyrå ( SSB ), Justisdepartementet ( JD ) eller Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160301 I løpet av mars skal Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ha sin store kriseplan klar.
AP160229 Det er en nedgang på 12 personer fra uka før, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160227 Utlendingsdirektoratet mottok en bekymringsmelding om mulig korrupsjon i månedsskiftet mai/juni i fjor og engasjerte umiddelbart det internasjonale revisjons - og rådgivningsselskapet Deloitte til å foreta gransking.
AP160224 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160219 Vil flykte sammen ¶ Utlendingsdirektoratet mener innstrammingen « kan ha som utilsiktet konsekvens at familier i større grad vil reise samlet for å søke om beskyttelse, eventuelt at familien vil reise etter for å søke om beskyttelse på eget grunnlag, når de forstår hvor lang tid det vil ta før familiegjenforening kan finne sted ».
AP160216 Den påstanden har ikke dekning i innvandringsstatistikk hverken hos Statistisk sentralbyrå ( SSB ), Justisdepartementet ( JD ) eller Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160216 Utlendingsdirektoratet mener imidlertid at dette ikke er riktig.
AP160212 - Vi er særlig opptatt av hva de underlagte organene som Utlendingsdirektoratet ( UDI ), utlendingsnemnda ( UNE og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har å innvende i høringsrunden.
AP160211 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160211 Disse er kritiske : Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ), Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160211 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160210 * Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160210 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160210 desember i fjor gikk fristen ut for å tilby Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ordinære asylmottak.
AP160209 * Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160209 Sent i ettermiddag kom Utlendingsdirektoratet , som jo skal forvalte innstramningene, med sine innvendinger.
AP160209 | UDI om Listhaug-forslag : Flyktninger kan måtte vente 10 år på familiegjenforening ¶ Utlendingsdirektoratet kommer også med kritikk mot flere av innstramningene som Regjeringen har foreslått i asyl- og innvandringspolitikken.
AP160209 I sitt høringssvar skriver den øverste fagmyndigheten på feltet, Utlendingsdirektoratet ( UDI ) at den nye regelen kan få store konsekvenser.
AP160209 I høringsuttalelsen gjentar Utlendingsdirektoratet ( UDI ) direktør Frode Forfangs tidligere uttalelser om at strengere regler for familiegjenforening kan føre til at flere familier flykter til Norge.
AP160209 Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160209 Ruud sendte i desember et brev til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) der han forlanger bedre tilgang til Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes.
AP160208 * Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160205 I januar innvilget Utlendingsdirektoratet ( UDI ) i alt 321 søknader om asyl.
AP160205 Stopp i frivillig retur ¶ Utlendingsdirektoratet ( UDI ) rapporterer også om vanskeligheter i returarbeidet med pakistanere.
AP160203 Regjeringen ga også instruks til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, som utgangspunkt skal få avslag uten realitetsbehandling.
AP160203 Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet sa rett før jul at de som hovedregel må regne med avslag og at « deres fremtid ikke er i Norge ».
AP160202 Av de 61 var minst ti under den seksuelle lavalderen, viser tall NRK har hentet inn fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ). 49 jenter og 2 gutter var 16-17 år.
AP160126 - De som er her har nå status som vanlige beboere i mottak, men mottaket skal ha melding om hvor de drar hvis de reiser ut og ikke kommer tilbake på kvelden, opplyser stedlig leder for Utlendingsdirektoratet ved ankomstsenteret, Anne Siri Rustad.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160124 november bryter mot internasjonale forpliktelser ¶ 700 av asylsøkerne som har kommet til Norge over den russiske grensen, har enten oppholdstillatelse i Russland eller russisk statsborgerskap ved siden av sitt opprinnelige statsborgerskap, ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160122 Etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, vil de færreste få opphold i Norge, skriver Utlendingsdirektoratet ( UDI ) på sine nettsider.
AP160122 - Jeg har full tillit til de vurderingene som Utlendingsdirektoratet gjør.
AP160122 Vil forslaget føre til færre flyktninger ? Utlendingsdirektoratet har allerede påpekt at forslaget kan øke antallet asylsøkere fordi desperate foreldre tar barna med gjennom ørkener og over hav.
AP160119 - Jeg har full tillit til de vurderingene som Utlendingsdirektoratet gjør.
AP160119 Finnes det et bedre internasjonalt flyktningsystem, spør direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet : Dagens system bygger på et paradoks ¶
AP160111 Direktør i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Frode Forfang, advarer mot en helt motsatt effekt av regjeringens innstramminger : ¶
AP160109 Men direktør i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Frode Forfang advarer mot en helt motsatt effekt av en slik innstramming.
AP160109 De som ser at de ikke vil få hit familien på annen måte, vil enten reise tilbake eller så kommer familien etter som asylsøkere, mener Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160108 Han er kjent med at det også innad i Utlendingsdirektoratet finnes dem som mener at den norske praksisen er et brudd på folkeretten.
AP160107 Regjeringens asylinnstramminger møter motstand innad i Utlendingsdirektoratet .
AP160106 Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet .
AP160105 Torsdag presenterte Utlendingsdirektoratet ( UDI ) sin statistikk for hvor mange mennesker som har søkt asyl i Norge i hele 2015.
AP160105 Kilder : Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Integrerings - og mangfoldsdirektoratet ( IMDI ), Eurostat, International Organisation for Migration, BBC, NTB.
AP160105 Dagens system bygger på et stort paradoks, skriver Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet .
AP160103 Det er Politiets utlendingsenhet ( PU ) som har ansvaret for å tvangsreturnere asylsøkere som ikke reiser ut frivillig etter et dublinvedtak i Utlendingsdirektoratet .
AP160102 Denne gangen vil ikke Utlendingsdirektoratet ( UDI ) se på familiegjenforeningssaken.
AP160102 - Måltallet var bortenfor det som var realistisk for inneværende år, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og legger til at " dette har vært et tema som vi har diskutert mye og inngående med Justisdepartementet.
AP160101 Jeg vil takke alle de ansatte i Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet.
AP160101 Rekord : Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet sier at asylreturer blir et av de store temaene i årene fremover.
AP160101 Utlendingsdirektoratet forvalter ordningen med frivillig retur.