AP171211 I stedet for å styrke Søndre Nordstrand og Grønland med områdeløft, få ned arbeidsledighet og utjevne forskjeller slik de lovet i valgkampen, har Frp- og Høyre-regjeringen utelukkende bevilget mer penger til politi.
DB171210 Arbeiderpartiets syn på skatt har ikke vært å få flest mulig penger i kassen, men å « utjevne befolkningen », som det heter.
DA171206 Dette er ett av flere virkemidler bydelen har for å utjevne forskjeller og gi en best mulig oppvekst for alle, sa bydelsdirektøren.
DA171205 Alt i alt tyder PIRLS 2016 på at Norge er flinkere enn andre nordiske land på å utjevne forskjellene i leseferdigheter for minoritetsspråklige barn.
DA171124 - Det er klart at dette vil ikke utjevne forskjellene og fjerne fattigdom.
BT171124 Vi vil utjevne sosiale forskjeller og utvikle en miljø- og klimavennlig by.
SA171119 Kvinner i toppstillinger og med styreverv tror ikke på egne kvinnetiltak for å utjevne forskjellene.
AP171118 For det er selvsagt dette det handler om, tsunamien av anklager om kjønnstrakassering, overgrep og seksuell vold som nå rettes mot mannlige politikere, skuespillere og mediefolk i alle åpne samfunn : å utjevne maktforhold.
DB171112 En annen fordel med en progressiv forbruksskatt, er at den kan være et svært effektivt virkemiddel til å utjevne svingninger i økonomien.
DA171112 De så at private ikke turde å sende penger alle steder uten garanti, og prøvde å utjevne for det.
DA171110 Ambisjonen er å utjevne bedre, sier rådgiver Marianne Støa.
VG171109 Regelen om 1 G er dermed med på å utjevne den samlede kompensasjonen fra folketrygden og tjenestepensjonen mellom ulike lønnsgrupper, sier Melsom og legger til : ¶
AA171109 Under pressekonferansen med Xi torsdag ga han også uttrykk for at de to er på vei i samme retning når det gjelder å utjevne den store handelsubalansen mellom de to landene.
VG171107 Det er veldig bra, og viser at vi er på rett vei når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller i skolen, sier kunnskapsministeren.
DN171103 Teknikken med å lagre energi i svevende svinghjul - Flywheel Energy Storage ( FES ) - har vært kjent i mange år, og benyttes blant annet til å utjevne svingningene i New Yorks strømforsyning, skriver Energiwatch.
DA171101 Vi vil utjevne forskjeller, ikke øke dem.
AP171030 milliard, til å utjevne forskjeller, sier Tone Tellevik Dahl.
AA171030 Det kan også bidra til å utjevne kulturelle og sosiale forskjeller.
VG171026 Heine erkjenner at det ville vært mer penger i kvinnesykling om flere så på og sponsorinteressen var større, men hun mener man kan begynne i den andre enden - ved først å utjevne forskjellene i premiepenger og syklistenes inntekter generelt.
DA171024 Hersketeknikker kan også brukes for å utjevne makt.
DA171020 Byråden vil bruke én av fem milliarder kroner til grunnskolen målrettet for å utjevne forskjeller.
DA171018 Derfor bruker byrådet hver femte krone i grunnskolebudsjettet, til å utjevne forskjeller.
AA171016 - Får vi ikke noe ekstra, må vi gjøre stramme prioriteringer for å utjevne forskjeller.
AA171016 - Får vi ikke noe ekstra, må vi gjøre stramme prioriteringer for å utjevne forskjeller, sier Jan Ole Otnæs som leder utvalget som skal avgjøre hvilke festivaler som får støtte i 2018.
VG171014 649 år å utjevne det norske lønnsgapet hvis vi støtter oss på opplyste menn i Norges fotballforbund.
AA171012 Spørsmålet er om det er det beste tiltaket for å gi småbarnsfamilier mer valgfrihet og utjevne forskjeller.
DA171011 - Det er nødvendig for at vi skal klare å utjevne kompetansegapet på grunn av den teknologiske utviklingen med tiltakende automatisering, digitalisering og globalisering.
DA170927 Noe handler om at han et stykke på vei har klart å bygge bro over brexit-motsetninger i velgermassen, men også at han forsvarer arbeidsfolks kår og rettigheter, og blant annet ønsker å bruke skattesystemet innovativt for å utjevne sosiale forskjeller, sier Bratberg.
AP170927 Hun er opptatt av god sosialpolitikk, barnevern og å utjevne ulikheter.
SA170922 Det er vanskelig å tro at disse mekanismene, og de bakenforliggende forestillingene de har sitt utspring i, ikke skal ha noen betydning hvis hensikten er å utjevne de skeive levekårene som fortsatt er brennaktuelle i dag.
DA170922 Men Schulz har gjort det han kan for å belyse sine fanesaker, blant annet å utjevne sosiale forskjeller, sørge for bedre skoler og sikre gode pensjoner.
DA170917 Nå har vi marginer mot, men dette vil utjevne seg, sier VIF-treneren ¶
DA170911 - Oslo er en delt by, og jeg skal bidra til å utjevne de forskjellene, og sørge for en rettferdig boligpolitikk, sier hun.
NL170908 Velferdsstatens mål om å utjevne forskjeller og sikre at alle innbyggers basale behov blir ivaretatt er tuftet på den kunnskapen.
AA170907 Dette ble Norse nødt til å utjevne , men de ansatte har fremdeles ulike avtaler.
VG170906 Da kan dere trøste dere med at selvmord er et klasseløst fenomen dere trygt kan ta tak i, for å utjevne forskjellen mellom de som vil leve og de utsatte som vil ende sine egne liv.
VG170905 I statsbudsjettet vår foreslo Löfven-regjeringen å sette ned skatten for 1,4 millioner pensjonister for å utjevne skattenivået mellom lønn og pensjon igjen.
DN170905 - Vi må bruke skattesystemet til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller, sier Sp-lederen.
DA170905 - Vi må bruke skattesystemet til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller, sier Sp-lederen.
AP170905 I august hevdet utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen i NRKs « Dagsnytt 18 » nok en gang at Oslo-skolen har vært god til å utjevne sosiale forskjeller.
AP170905 Det er umulig å forholde seg til den kunnskapen som finnes og samtidig hevde Oslo-skolens fortreffelighet i å utjevne sosiale forskjeller.
DA170901 - Det er fattigdomsbekjempende og et viktig grep for å utjevne sosiale forskjeller.
DA170831 Hun vil på Stortinget for å jobbe med inkludering og integrering, og utjevne forskjeller.
DA170830 Oslo-skolen lykkes i betydelig grad med å utjevne forskjeller, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170830 Det viser at Oslo-skolen i betydelig grad lykkes med å utjevne forskjeller.
DA170830 » Før kommunevalget for to år siden hevdet ministeren i Dagbladet at osloskolen « (... ) har kommet lenger i å utjevne sosiale forskjeller enn noe annet fylke ».
DA170830 Ingen har vært bedre til å løfte elevenes skoleresultater og utjevne sosiale forskjeller enn osloskolen under Høyres ledelse, ifølge en rekke Høyre-topper.
DA170830 - Vi kan ikke si at Oslo er bedre enn andre til å utjevne sosiale forskjeller, for eksempel mellom minoriteter og majoritetsbefolkning.
DA170830 - Likevel burde det vært mulig for Oslo å utjevne sosiale forskjeller og løfte elevene i videregående skole mer enn de gjør, mener Nordahl.
DA170830 august i år uttalte han følgende under en debatt i NRKs radioprogram « Dagsnytt 18 » : « Det som har kjennetegnet osloskolen over flere år, er at osloskolen har vært god på å utjevne sosial bakgrunn.
VG170827 Hun fastslår at det gjenstår mye arbeid, ti år etter at hun i Stoltenberg-regjeringen la frem stortingsmeldingen om å utjevne sosiale ulikheter.
DB170826 - Frp mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne inntektsforskjeller.
VG170824 - Den er med på å utjevne forskjellene, men er heller ikke perfekt.
AA170823 At vi har et progressivt skattesystem som skal utjevne ulikheter, og fellesgoder som barnehage, skole, helse og eldreomsorg.
AA170820 » Dette er eksempler på en politikk som kan ivareta velferdsstaten over tid og som kan utjevne forskjellene mellom folk.
DA170819 Skolen må ikke med på å forsterke det, men bidra til å utjevne forskjellene, sier Kaski.
DA170814 Jeg tror det viktigste er å utjevne de sosiale forskjellene, sier investor og milliardær Øystein Stray Spetalen.
DA170814 Jeg tror det viktigste er å utjevne de sosiale forskjellene, sier investor og milliardær Øystein Stray Spetalen.
DN170811 Men fremdeles ser Libya og Nigerias økte produksjon ut til å utjevne etterspørselseffekten.
DA170811 Vi vet at i Norge så skjer det lite for å utjevne kjønnsforskjellene i filmbransjen hvis det ikke legges politiske føringer bak.
AP170809 Gjorde dere selv nok for å utjevne forskjellene ?
AP170809 - Å utjevne forskjeller er både et nasjonalt og lokalt ansvar, og SV bommer fullstendig når de selv ikke vil ta på seg noe av dette ansvaret, mener Lae Solberg.
VG170808 West Ham- og landslagsspilleren Martin Samuelsen, som viste frem tips og triks til de unge talentene på Statoils Talentleir, er litt usikker på om kvotering etter fødselsmåned er riktig vei å gå for å utjevne ubalansen på ungdomslandslagene.
AP170807 Det til tross for at SV selv sitter i byrådet og gikk til valg på å utjevne ulikheter i samme by.
VG170806 Målet er å utjevne sosiale og geografiske forskjeller, og vi er enige med Ap om mange viktige saker, sier han, og legger til : ¶
AA170805 I samfunnet for øvrig jobbes det med å utjevne forskjellene mellom kjønnene på områder der det ene står sterkere enn det andre.
VG170804 - Det har vært en grunnverdi i Norge å bruke politikken til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller.
DA170725 Heldigvis har vi klart å utjevne dette ved å satse på multipakker med blant annet kroneis, sier John Kjellesvik, salgsdirektør i Hennig-Olsen i en pressemelding.
NL170713 Men da må det være for å utjevne forskjeller mellom folk, ikke for å øke dem.
SA170712 Isungset påpeker at også språkbarrièren i innvandrerfamilier kan være med på å utjevne forskjellene mellom søsken.
FV170712 Isungset påpeker at også språkbarrièren i innvandrerfamilier kan være med på å utjevne forskjellene mellom søsken.
BT170712 Isungset påpeker at også språkbarrièren i innvandrerfamilier kan være med på å utjevne forskjellene mellom søsken.
AP170712 Isungset påpeker at også språkbarrièren i innvandrerfamilier kan være med på å utjevne forskjellene mellom søsken.
DN170707 Norge er operatørnasjon av Norway Grants og EØS-midlene til Romania og Bulgaria, som skal utjevne økonomiske forskjeller.
DA170630 - Utjevne konkurranse ¶
DA170626 En god utdanning er også det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller.
VG170622 Og selvsagt er det en politisk oppgave å utjevne forskjeller.
AP170622 - Går du ikke litt langt når du sier vi har en statsminister som mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller ?
AP170622 - Du sa også at hun mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller.
VG170614 Ved å gjeninnføre forhandlingsrett på løpende pensjon i folketrygden med utgangspunkt i rammen for lønnsvekst vil partene kunne fange opp ulikheter og på den måten utjevne økonomiske skjevheter.
DN170607 Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen.
DN170607 Utjevne forskjeller ¶
DA170607 Han er pasifist, antirasist, og er for å utjevne forskjeller slik at det ikke blir så store skiller mellom folk, sier Jameson.
DA170606 - Forholdet mellom statlige midler og brukerfinansiering vil utjevne seg ved bygging av de resterende parsellene.
VG170602 Torbjørn Røe Isaksen viser til økonomen Raj Chetty, som Agenda hadde på besøk i fjor høst, og peker på at han trekker fram utdanning som et viktig tiltak for å utjevne forskjeller.
SA170524 SV er et parti som er opptatt av å utjevne forskjeller og ta kampen mot fattigdom.
DN170522 - Stortinget har sagt at man skal utjevne forskjellen mellom inntektene til bøndene og resten av samfunnet.
DB170512 Og før Erna Solberg utnevnte henne til øverste ansvarlig for norsk økonomi, sa hun : « Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre ».
AP170504 Politiske motstandere har ofte brukt mot Frp at partiet mener det ikke er « en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet.
AP170504 Politiske motstandere har ofte brukt mot Frp at partiet mener det ikke er « en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet.
DB170502 - SÆRT OM SKATT : SV-leder Audun Lysbakken syns det er underlig av Siv Jensen å si at hun ikke tror på ideen om at en kan utjevne forskjeller med skatt.
DB170502 ( Dagbladet ) : I et ferskt intervju i Dagbladet i dag, blir Frp-leder Siv Jensen konfrontert med et av sine egne sitater fra 2013 : « Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre ».
AA170428 Der snakket hun om skattesystemet i Norge som er med på å utjevne forskjeller ved at de som tjener minst betaler minst skatt, og at de som tjener mye betaler mer.
DB170425 Det bidrar til å utjevne forskjeller i helsetjenesten, hevder Næsje.
SA170423 - Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller.
BT170423 - Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller.
AP170423 - Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller.
VG170422 Brann endret bonussystemet etter nedrykket i 2015, med hensikt om å utjevne forskjellene blant spillerne, forklarer sportssjef Rune Soltvedt i et intervju publisert i masteroppgaven.
BT170420 Onarheim og Hoff skriver at den norske velferdsstaten ikke er skapt for å utjevne forskjeller på tvers av landegrenser.
BT170419 Det norske velferdssystemet er ikke skapt for å utjevne forskjeller på tvers av landegrenser.
DN170410 Dette er avgifter knyttet til overproduksjon av varer for å selge dem billig og for å utjevne effekten av subsidier.
AA170408 - Men markedskreftene vil på lengre sikt bidra til å utjevne nordisk prisnivå med utlandet.
DN170407 Markedskreftene vil på lengre sikt bidra til å utjevne nordisk prisnivå med utlandet.
DN170407 Markedskreftene vil på lengre sikt bidra til å utjevne nordisk prisnivå med utlandet.
DA170404 - Og dette er ett av flere virkemidler bydelen har for å utjevne forskjeller og gi en best mulig oppvekst for alle, avslutter han.
DA170404 Bilbransjen tror ikke at den store forskjellen vil utjevne seg i særlig grad med det første.
BT170328 Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er det viktigste tiltaket for å utjevne forskjeller.
DA170327 Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv, utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser.
DA170325 Airbnb liker å framstå som et selskap som hjelper folk flest med å betale ned huslånene sine og tjene noen ekstra slanter og være med å utjevne inntektsforskjellene i et samfunn.
DA170321 Målet er å utjevne lønnsgapet mellom menn og kvinner innen fem år.
BT170317 Øke barnetrygden og pensjonene for å utjevne forskjellene, som Lysbakken hevder er økende i Norge. 3.
BT170317 Øke barnetrygden og pensjonene for å utjevne forskjellene, som Lysbakken hevder er økende i Norge. 3.
SA170313 Må det ikke være slik for å utjevne litt asymmetri i makt mellom herre og knekt ?
AA170310 Det må finnes mer treffsikre virkemidler for å utjevne sosiale forskjeller og tilgodese barnefamilier.
BT170307 Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er noe av det viktigste som kan gjøres for å utjevne forskjellene.
BT170307 Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er noe av det viktigste som kan gjøres for å utjevne forskjellene.
VG170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden.
DA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden.
BT170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.
AA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.
DB170303 Disse grepene er ikke tilstrekkelige til å utjevne forskjellene.
DB170301 Om dette forslaget blir realitet, kan det også være med på å utjevne en problematisk kjønnsskjevhet.
AA170210 Den norske velferdsmodellen er tuftet på en solidaritetstanke, der velferdsgodene eksisterer for å utjevne og motvirke sosial skjevhet.
AP170209 Byrådet ønsker å sette svært ambisiøse miljømål for Oslo, og vi tar i bruk kraftige grep for å utjevne sosiale forskjeller i byen, blant annet ved å forskjellsbehandle for å skape større likhet, sier Steen ¶
AA170206 Men gjennom endring av velferdsordninger kan vi i større grad utjevne forskjeller og stimulere til arbeid.
AA170206 Det er likevel på høy tid å vurdere en behovsrettet barnetrygd som faktisk kan utjevne forskjeller.
AP170201 Jeg kjenner Oslo, og den satsingen som er gjort på skolen, Det er viktig å utjevne forskjeller og bruke skolen som et integreringsarena, sier hun.
AP170129 Omsettelige lånepapirer skal dermed bidra til å utjevne risikoen ved aksjeinvesteringene.
AP170129 Omsettelige lånepapirer skal dermed bidra til å utjevne risikoen ved aksjeinvesteringene.
BT170128 Å kutte i leksehjelpsbudsjettet og å smøre penger tynt utover mange skoler, bidrar ikke til å utjevne sosiale forskjeller, mener Høyre.
BT170119 - Vårt hovedmål er å utjevne forskjeller og fange opp elever i risikosonen, sier Thorsen.
DB170104 - Er utdanning og kompetanse viktigere for å motvirke og utjevne forskjeller enn skatt ?
SA161111 Jan Bøhler ( Ap ) ber NFF opprette et fond for å utjevne sosiale forskjeller i fotballen.
SA161111 Han foreslår flere konkrete forslag til å utjevne forskjellene.
SA161111 - NFF må engasjere seg mer for å utjevne sosiale forskjeller.
AP161111 Jan Bøhler ( Ap ) ber NFF opprette et fond for å utjevne sosiale forskjeller i fotballen.
AP161111 Han foreslår flere konkrete forslag til å utjevne forskjellene.
AP161111 - NFF må engasjere seg mer for å utjevne sosiale forskjeller.
SA161104 Folk har utnyttet prisforskjellen mellom Oslo og Drammen, og har dermed bidratt til å utjevne forskjellene.
AP161104 Folk har utnyttet prisforskjellen mellom Oslo og Drammen, og har dermed bidratt til å utjevne forskjellene.
SA160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
BT160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
AP160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
BT160310 Når arveskatten nylig ble tatt bort, og formuesskatten nå er under press, er det snart ingen tiltak igjen for å utjevne økonomisk ulikhet i Norge.