DA171215 Dette er en sak som opptar næringslivet, sier Hagen, som peker på at NHO vendte tommelen ned da barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) foreslo å uthule fedrekvoten høsten 2014.
AA171128 - Det er bra at stortingsflertallet nå setter foten ned for fiskeriministerens forsøk på å uthule og snikliberalisere fiskeripolitikken, sier Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland.
NL171108 Dette vil uthule og sette press på en av våre viktigste grunnpilarer.
DN171005 Hvis dommen i Norge hadde blitt stående ville det vært å uthule kildevernet.
DN170831 Fagbevegelsen derimot ser reformene som et forsøk på å uthule arbeidstakernes rettigheter.
AA170818 Det kan uthule ordførerens politiske ansvar, samtidig som det skyver deler av ansvaret over på rådmannen og administrasjonen.
AP170801 Grunnen til motstanden var frykt for at Norwegian skulle bruke mannskap fra lavkostland, og med det uthule eksisterende rettigheter.
VG170720 Når man godtar særkrav fra enkelte grupper er man med på å uthule de verdiene vårt samfunn er bygget på.
VG170621 Nå frykter tilhengerne av abortloven at Trump-administrasjonen vil uthule loven ytterligere.
VG170615 At Stortinget tradisjonelt bare støtter den sittende regjeringens bud etter brudd i forhandlingene, begrunnes med at om politikerne hele tiden skal overprøve resultatet av selve forhandlingene, så vil det uthule de samme forhandlingenes legitimitet på sikt.
BT170530 - ALVORLIG : Riksrevisor Per-Kristian Foss frykter at manglende og utilstrekkelig åpenhet i statsforvaltningen kan bidra til å uthule offentlighetsprinsippet.
DB170526 Før det og før han forlot det hvite hus, brukte han sine presidentfullmakter til å begrense og uthule den økonomiske blokaden mot Cuba så mye som mulig.
NL170519 Noen kritisk refleksjon rundt hvorvidt Norge bidrar til å styrke eller heller uthule folkeretten gjennom vår vridning fra fredsbevarende FN-operasjoner til NATO-operasjoner i moderne tid, finnes ikke i meldinga.
VG170424 Vi tror det er svært usannsynlig at Sverige og co har som mål å uthule ikkespredningsregimet, slik Braut-Hegghammer antyder.
SA170420 - TV 2 uthuler en av våre største rettigheter, og vi er lite interessert i å gjøre det lettere for dem å uthule flere av rettighetene.
FV170420 - TV 2 uthuler en av våre største rettigheter, og vi er lite interessert i å gjøre det lettere for dem å uthule flere av rettighetene.
BT170420 - TV 2 uthuler en av våre største rettigheter, og vi er lite interessert i å gjøre det lettere for dem å uthule flere av rettighetene.
AP170420 - TV 2 uthuler en av våre største rettigheter, og vi er lite interessert i å gjøre det lettere for dem å uthule flere av rettighetene.
DN170416 - Vi ser stadige forsøk på å uthule lovverket.
AP170416 - Vi ser stadige forsøk på å uthule lovverket.
DA170329 På lengre sikt vil dette uthule moralen i samfunnet.
DB170321 Dette er et dårlig forslag fordi det vil uthule systemet og velte enda mer av kostnadene for pensjonsreformen over på dagens yrkesaktive.
SA170127 Målstyring kan uthule sannheten ¶
AP160910 En kvalitet i den forstand at Nina Lykke holder fast ved sitt prosjekt og ikke faller for fristelsen til å uthule det ved å inngår kompromisser.
DB160615 Statlig religionskontroll gjennom økonomiske sanksjoner vil uthule trosfriheten.
AP160531 For store og for mange dispensasjoner vil uthule planenes hensikt.
AP160331 - Forslaget innebærer at man med simpelt flertall kan uthule Grunnloven.
AP160316 Venstre : - Vil uthule retten ¶
AP160316 - Dette er enda et eksempel på KrF-politikk som vil uthule retten til fri abort.