DA171230 Retten kom til at halvannet kilo med marihuana utgjorde en stor spredningsfare til tross for at det ikke forelå opplysninger som tilsier at 25-åringen har solgt narkotika.
SA171216 I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling.
DB171216 Til sammen utgjorde myntene 8000 euro, noe som tilsvarer cirka 80 000 norske kroner.
DB171216 « Write-ins » utgjorde en stor faktor, men en seier er en seier », skrev Trump, som med « write-ins » siktet til alternativet amerikanerne har under valg, der de i stedet for å krysse av for en av kandidatene kan skrive på et navn selv.
DN171215 Fastlandseksporten økte med 14,7 prosent i november, sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjorde 38,1 milliarder kroner.
DN171215 Eksporten utgjorde 75,3 milliarder kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen utgjorde 79,5 milliarder kroner.
DN171215 Eksporten utgjorde 75,3 milliarder kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen utgjorde 79,5 milliarder kroner.
DB171215 Fastlandseksporten utgjorde 38,1 milliarder kroner i november, tilsvarende en økning på 14,7 prosent sammenlignet med november i fjor.
DA171215 I 2015 utgjorde personer med innvandringsbakgrunn 43 prosent av alle med vedvarende lavinntekt.
AP171215 I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling.
AP171215 - Det registrerte jordbruksarealet i drift utgjorde 9,82 millioner dekar i 2016.
VG171214 De utgjorde hele 29 prosent av velgerne.
AP171214 Det utgjorde over 90 prosent av totalt okkupert område.
VG171213 Hun mener politiet kunne ha løst saken med en rask telefon til en infeksjonslege, som kunne ha opplyst at mannen neppe utgjorde noen smittefare.
DB171213 Jeg trenger å vite at det vi gjorde i Afghanistan, på et eller annet nivå, betød noe, utgjorde en forskjell ».
SA171212 I fjor utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne gruppen som i øvrige pasientgrupper.
DA171212 Operaens samlede pensjonsforpliktelsene utgjorde i fjor hele 190 millioner kroner, og gjorde at regnskapet for 2016 endte med 42 millioner i underskudd.
DB171210 PLASS : Andreas Wellinger, Richard Freitag og Daniel André Tande utgjorde pallen under rennet i Titisee-Neustadt.
DN171209 I juli 2017 mottok han i alt 26 sms-varslinger som totalt kostet ham 52 kroner, mens sms-tjenesten fra januar til juli 2017 utgjorde en kostnad på 780 kroner.
DN171208 Mindretallet mente dette utgjorde et markert avvik på ordinær kortbruk.
DN171207 Ifølge Finanstilsynet utgjorde selskapets kurtasjemodell en åpenbar interessekonflikt, da den ga foretaket incentiver til å øke transaksjonshyppigheten for å øke egne inntekter.
DB171207 De siste årene har det vært adskillig oppmerksomhet omkring kriminelle gjengangere som ikke kunne dømmes til fengsel fordi de er psykotiske og dermed utilregnelige, men heller ikke kunne dømmes til tvungent psykisk helsevern ( TPH ) til tross for gjentatte forbrytelser, fordi de ikke utgjorde den tilstrekkelige fare for « andres liv, helse eller frihet » som loven krevde i slike tilfeller.
VG171205 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.
DN171205 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.
DB171205 De trange smugene og gatene med over 1500 butikker som solgte alt fra krydder til kobbergjenstander, utgjorde på kryss og tvers i alt 13 kilometer.
AP171205 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.
DB171204 Florida-artisten er kanskje en fæl fyr på privaten, men denne kombinasjonen av emosjonell, nedtonet rap, plaget alternativ rock og nydelige Shiloh Dynasty-samples utgjorde likevel en av årets definitivt beste utgivelser.
SA171202 I skjerpende retning pekes det på spredningsfaren den store mengden stoff utgjorde . 33-åringen dømmes til 360 timers samfunnsstraff.
VG171201 Totalt utgjorde jødene over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leirer under krigen.
DB171201 Han hadde funnet lykken med alpinstjerna Lindsey Vonn, og de to utgjorde et av idrettens absolutte superpar.
DB171201 Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.
DB171201 Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.
DB171201 Bidraget fra fondet utgjorde nesten samtlige av selskapets driftsinntekter i fjor.
AA171201 Sammen med Super Nintendo ( SNES ) utgjorde disse to det som vi i dag gjerne kaller for den fjerde konsollgenerasjonen.
DA171130 Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretallet som mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
BT171130 Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretallet som mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
AP171130 I 1978 utgjorde bybeboerne bare 16 prosent av befolkningen.
AP171130 - Under revolusjonen var det de fattige bøndene på landsbygda og industriarbeiderne i byene som utgjorde bevegelsens grunnstamme.
AA171130 Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretallet som mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
DN171129 Missilet som ble sendt opp fra det lukke regimet onsdag morgen lokal tid, utgjorde ingen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte, opplyser Pentagon.
DB171129 Pentagon gikk imidlertid ut å erklærte at rakettoppskytingen tirsdag kveld ikke utgjorde noen trussel for USA, deres områder eller deres allierte.
DA171129 Pentagon opplyste at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte.
BT171129 « Det var uomtvistelig glatt, men noen trafikkfelle, slik det er anført av forsikringsselskapet, er det ikke grunnlag for å si at de rådende føreforholdene på ulykkestidspunktet utgjorde », heter det i dommen.
BT171129 Jeg ville definitivt delt hennes bekymring dersom antall nye direktører utgjorde en betydelig økning i antall ansatte.
BT171129 Andelen har økt siden da, og i 2016 utgjorde kvinner fire av ti ledere i Norge.
AP171129 Pentagon opplyste at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte.
AA171129 Pentagon opplyste at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte.
SA171128 Missilet utgjorde ingen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte, opplyser Pentagon.
NL171128 Her må det legges til at mens landet i dag består av ti provinser og tre territorier, var det bare en liten del av dette arealet som utgjorde den nye staten Canada i 1867 : de fire provinsene Ontario, Quebec, Nova Scotia og New Brunswick.
DA171128 Missilet utgjorde ingen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte, opplyser Pentagon.
BT171128 Missilet utgjorde ingen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte, opplyser Pentagon.
BT171128 ), Mina Kubberød, Knut Magne Whist og Willads Kristoffersen utgjorde testpanelet da årets julebrustest sto på menyen.
SA171127 ), Mina Kubberød, Knut Magne Whist og Willads Kristoffersen utgjorde testpanelet da årets julebrustest sto på menyen.
SA171125 Det utgjorde forskjellen om vi sammenligner oss med de andre lagene.
FV171125 Det utgjorde forskjellen om vi sammenligner oss med de andre lagene.
AP171125 Det utgjorde forskjellen om vi sammenligner oss med de andre lagene.
AA171125 Det utgjorde forskjellen om vi sammenligner oss med de andre lagene.
VG171124 30 år etter at de to utgjorde markante motpoler i norsk politikk slår det fortsatt gnister når de diskuterer årsaken til den økonomiske krisen på 1980-tallet.
DA171124 Sammen med relativt meritterte navn som Steffen Iversen, Kjetil Wæhler og Ronny Johnsen utgjorde 21 år gamle Grindheim sentrallinja på laget som tok seriegull i 2005.
SA171123 Dette utgjorde et brudd på tilliten mellom USA og Israel og berørte sikkerhetssituasjonen i Midtøsten i sin helhet, skriver Vanity Fair, som viser til israelsk frykt for at Russland kunne komme til å dele informasjonen med sin egen allierte Iran.
DA171123 Dette utgjorde et brudd på tilliten mellom USA og Israel og berørte sikkerhetssituasjonen i Midtøsten i sin helhet, skriver Vanity Fair, som viser til israelsk frykt for at Russland kunne komme til å dele informasjonen med sin egen allierte Iran.
DB171122 Juventus manglet bautaen Giorgio Chiellini på stopperplass i kveld, uten at det utgjorde noen særlig forskjell - iallfall ikke i resultatprotokollen.
DB171122 Ifølge Universitas utgjorde kuttet på 15 millioner, en firedel av JURKs og en tredel av JussBuss' budsjetter.
DB171122 ¶ Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte onsdag.
DA171122 Antall arbeidsledige i september utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte onsdag.
BT171122 Han sier også at det er store spenningene mellom mange av statene som utgjorde det tidligere Jugoslavia.
AP171122 Antall arbeidsledige i september utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte onsdag.
AP171121 Strålevernet understrekte at konsentrasjonene var svært lave og ikke utgjorde noen risiko for helse og miljø.
VG171120 For budsjettåret 2016, som Riksrevisjonen har revidert, utgjorde mindreforbruket på gang- og sykkelveier hele to tredjedeler ( 66 prosent ) av hele bevilgningen.
DB171120 Konsentrasjonsnivået i Frankrike var imidlertid ikke så høyt at det utgjorde en fare.
AP171119 - Da den ble innført av en borgerlig regjering i 1967, utgjorde folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 50 år senere utgjør folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
AP171119 - Da den ble innført av en borgerlig regjering i 1967, utgjorde folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 50 år senere utgjør folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
AA171119 Da den ble innført i 1967, utgjorde Folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
DB171118 Hvis resultatene i vindtunnelen gjenspeiler virkeligheten, utgjorde de nye draktene da forskjellen på medalje og ikke medalje.
DB171118 Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.
DB171118 Norsk Megling avviste klagen, og viste til at differansen mellom bilag og sluttoppgjør, som utgjorde rundt 1060 euro, ca 10 300 kroner, er diverse offentlige gebyrer og bankgebyrer som man ikke får kvittering for i Italia.
SA171117 ), Mina Kubberød, Knut Magne Whist og Willads Kristoffersen utgjorde testpanelet da årets julebrustest sto på menyen.
FV171117 ), Mina Kubberød, Knut Magne Whist og Willads Kristoffersen utgjorde testpanelet da årets julebrustest sto på menyen.
DB171117 Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.
AP171117 ), Mina Kubberød, Knut Magne Whist og Willads Kristoffersen utgjorde testpanelet da årets julebrustest sto på menyen.
VG171115 Beredskapstroppens tidligere leder, Anders Snortheimsmoen, utgjorde mindretallet, og mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
DN171115 Salmar opplyser at den stående biomassen i sjøen i Norge utgjorde 746.600 tonn rund vekt ved utgangen av tredje kvartal 2017.
DB171115 Hvis resultatene i vindtunnelen gjenspeiler virkeligheten, utgjorde de nye draktene da forskjellen på medalje og ikke medalje.
DB171114 Men ingen av dem kom inn og utgjorde en forskjell i kampen.
DB171113 Clapper mener også at Trumps forsøk på å tone ned trusselen Russland utgjorde ved å blandet seg inn i presidentvalget er farlig for USA.
AP171112 I fjor utgjorde disse 20 prosent av det totale nybilsalget.
SA171111 Sammen med japaneren utgjorde fire nederlendere topp fem.
DB171111 Sammen med japaneren utgjorde fire nederlendere topp fem.
BT171111 Sammen med japaneren utgjorde fire nederlendere topp fem.
AP171111 Tilsammen utgjorde de to prosent av de samlede væpnede styrkene.
AP171111 Sammen med japaneren utgjorde fire nederlendere topp fem.
AP171110 Det andre følsomme tema gjelder massakren utført av amerikanske militære, slik som i landsbyen My Lai, og påstanden om at den utgjorde normen fremfor unntaket.
DN171109 « Selskapets sterke resultat var drevet av pen vekst i fraktvolumet, hvor frakt av anleggsmaskiner utgjorde en større del av volumet.
AP171109 I 2016 utgjorde helseutgiftene 10,5 prosent av brutto nasjonalprodukt, og de kommer til å utgjøre en enda større del i fremtiden.
VG171108 Beredskapstroppens tidligere leder, Anders Snortheimsmoen, utgjorde mindretallet, og mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
DB171108 Virksomheten utgjorde både en matbutikk og en restaurant, og ble etter hvert en kjede.
DA171108 Trafikklovbrudd utgjorde 17 prosent av anmeldelsene, mens narkotikaforbrytelser og lovbrudd i kriminalitetstypen « annen » sto for 12 prosent hver, ifølge straffesakstallene for andre tertial 2017.
AA171108 Innvandrere utgjorde i 2017 omlag tolv prosent av befolkningen i Trondheim.
DB171107 Han viste også til Nord-Koreas seineste atomprøvesprengning i september og regimets stadige missiloppskytninger, og understreket at de utgjorde en trussel mot folk over hele verden.
DA171107 I fjor utgjorde taxfreesalget om lag 10 prosent av det norske forbruket av vin, hetvin og brennevin.
AA171107 En bør og være klar over at fastlegeordningen i sin helhet utgjør 3,4 prosent av det totale helsebudsjettet og mindre enn det bare økningen i spesialisthelsetjenseteutgiftene utgjorde i 2016.
DN171106 Det utgjorde 32 prosent av samlede investeringer i Sverige, ifølge en rapport fra Invest Stockholm.
DB171106 De ville undersøke om han utgjorde noen reell trussel mot fru Thatcher etter å ha beskrevet hennes død som « en fantastisk drøm ».
DA171106 I og med at skyttelen ble brukt av flere, utgjorde den en stor smitterisiko.
BT171106 Dermed utgjorde de om lag ti prosent av den norske villreinstammen.
AA171106 Dermed utgjorde de om lag ti prosent av den norske villreinstammen.
DN171105 Før salget av Balder og Ringhorne-feltene utgjorde denne delen 75 prosent av produksjonen i selskapet.
AP171104 I 2016 utgjorde svensker, polakker og litauere de største gruppene som utvandret fra Norge.
AP171104 I 2016 utgjorde svensker, polakker og litauere de største gruppene som utvandret fra Norge.
DB171102 I NOVEMBER 1917 utgjorde jødene under ti prosent av Palestinas befolkning.
AP171102 Dommeren i denne saken erklærte at Trumps uttalelser var « urovekkende og skuffende » men at de ikke utgjorde et ulovlig forsøk på å påvirke rettsvesenet.
AA171102 Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.222 milliarder kroner ved utgangen av september.
VG171031 Det utgjorde en stor forskjell.
DN171031 Publikums samlede innenlandsgjeld utgjorde ved utgangen av september 5382 milliarder kroner.
DN171031 Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3222 milliarder kroner ved utgangen av september.
VG171030 De fem medlemmene får 100.000 hver, opplyser Nesbakken - noe som er nesten dobbelt så mye som i 2015, da honorarene utgjorde totalt 280.000 kroner.
SA171030 Det var en kamp der spillerne viste vilje og moral ; en kamp der treneren var offensiv og vågal ; en kamp der bortesupporterne utgjorde en helt avgjørende forskjell.
BT171030 Det var en kamp der spillerne viste vilje og moral ; en kamp der treneren var offensiv og vågal ; en kamp der bortesupporterne utgjorde en helt avgjørende forskjell.
AP171030 Det var en kamp der spillerne viste vilje og moral ; en kamp der treneren var offensiv og vågal ; en kamp der bortesupporterne utgjorde en helt avgjørende forskjell.
DB171029 Sammen med nordmennene Thorsby og Ødegaard utgjorde Vlap en ung, spennende og skapende trio offensivt på Heerenveens midtbane.
BT171029 Hvis vi er snille og sier at megler kun tok 2,5 prosent av salget den gangen, utgjorde det 50.000 kroner.
VG171028 Der stat og kirke tidligere hadde vært adskilt på viktige områder, utgjorde de nå en enhet.
DB171028 Vonn var en stund sammen med golferen Tiger Woods - og sammen utgjorde de kanskje verdens mest kjente idrettspar.
DB171028 Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.
DB171028 Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.
DN171026 Andre driftsinntekter, inkludert provisjonsinntekter, inntekter av eierinteresser og verdiendringer, utgjorde 3,2 millioner.
DN171026 Andre driftsinntekter, inkludert provisjonsinntekter, inntekter av eierinteresser og verdiendringer, utgjorde 3,2 millioner.
BT171026 Den ene professoren som utgjorde det nye instituttets stab i 1967, er i dag blitt til ni professorer og førsteamanuenser.
DN171025 Orkla opplyser i kvartalsrapporten at merkevarevirksomheten leverte en omsetningsvekst på fire prosent i tredje kvartal, hvorav organisk vekst utgjorde 1,2 prosent.
DN171025 I tredje kvartal utgjorde de driftsmessige investeringene 840 millioner kroner, mot 1280 millioner kroner ved samme periode i fjor.
DN171025 Abonnementsinntektene utgjorde 64 prosent av konsernets totale inntekter i kvartalet sammenlignet med 58 prosent i fjor.
DN171025 Tv-virksomhetenes brukerinntekter utgjorde 41,9 prosent av omsetningen i 2016, skriver tilsynet i pressemeldingen. Én prosent av BNP ¶
DN171025 Samme år utgjorde reklameinntekter 9,9 milliarder.
DN171025 Dermed utgjorde de knapt én prosent av fastlands-Norges brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
VG171024 - Kunstverket var ikke sikret og det var gjort hærverk på en slik måte at det utgjorde en reel fare, sier Støtad.
DN171024 Konsernsjef Per Sørlie i Borregaard sa til TDN Finans tirsdag at økte kostnader til distribusjon, som utgjorde rundt halvparten av nedgangen i resultatet for virksomhetsområdet performance chemicals i tredje kvartal, kommer til å vedvare de nærmeste kvartalene.
DB171024 Slyngetrening utgjorde en stadig viktigere del av treningen, i tillegg til en rekke andre styrkeøvelser med overføringsverdi til langrenn og som styrket Bjørgens kjernemuskulatur.
AA171024 Ifølge politiet var det ikke dyr i låven, og brannen utgjorde ingen fare for folk.
DB171023 Dette utgjorde inntil i forrige uke halvparten av det kurdiske Nord-Iraks oljeproduksjon.
AP171023 I 2015 og 2016 utgjorde det ca. 1,8 millioner kroner.
SA171022 Selv etter at sjøfartsmyndighetene var ute og sa at de representerte et lite problem, sommeren viste ganske få ulykker med denne farkosten og det ble understreket at sjøveisreglene gjelder også for dem, utgjorde de både en pest, plage og altfor mye bråk for de som mener at farkoster på sjøen bare skal bevege seg ved hjelp av påhengs eller årer ( akkurat her støttet vel Nilsen van
NL171022 Selvmordene utgjorde 11 prosent og mentale forstyrrelser / avhengighet 10 prosent i perioden 2003 til 2013.
NL171022 Overdosene utgjorde hovedtyngden av dødsfallene ( 78 prosent ).
BT171021 På busstasjonen som utgjorde hjertet i et sinnrikt bybussystem i Kyoto, opplevde jeg det samme.
SA171020 For mange utgjorde nemlig disse hælene et symbol på gapet mellom Trump-administrasjonen og virkelighetens verden.
AP171020 Årsaken til elbilenes relativt lave andel av lettelsene er at de i 2016 utgjorde bare 16 prosent av nybilsalget.
DA171018 Undervisningsrelaterte midler utgjorde 61 prosent av den samme rammen.
DA171018 * I 2017 utgjorde bygningsrelaterte utgifter 39 prosent av en totale rammen på fem milliarder kroner.
AP171017 I 2012 utgjorde elbilen og hybridbilene rundt 7 prosent av de nye førstegangsregistrere personbilene.
AP171017 I 2012 utgjorde elbilen og hybridbilene rundt 7 prosent av de nye førstegangsregistrere personbilene.
DB171015 I sistnevnte utgjorde han en fryktet spissduo med Adrian Mutu, som skremte motstandere med sin direkte spillestil.
VG171013 Den utgjorde den første av flere norske « selvpålagte restriksjoner » i vårt NATO-medlemskap.
DB171013 Vi brukte bare 15,3 milliarder oljekroner - som utgjorde drøye én prosent av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge.
AA171013 Telenor ( 0 ), Norsk Hydro ( +0,9 ) og Yara ( +2,3 ) utgjorde resten av omsetningstoppen.
DN171011 Differansen mellom utløsningskursen og den faktiske salgskursen utgjorde 88.500 kroner.
NL171009 Og i nord utgjorde ishavsskutene i flere tiår selve ryggraden i den norske polare infrastrukturen.
DB171009 I 1992 utgjorde andelen reiser med sykkel 6,5 prosent.
DA171009 Det utgjorde 1,7 prosent av det sorterte avfallet, og ikke mer enn 0,7 prosent av den totale avfallsmengden.
DA171009 Det utgjorde 1,7 prosent av det sorterte avfallet, og ikke mer enn 0,7 prosent av den totale avfallsmengden.
DB171007 Davide Ballerini ( Androni ), Jacques Janse Van Rensburg ( Dimension Data ), Lorenzo Rota ( Bardiani-CSF ), Matthias Le Turnier ( Cofidis ), Pier Paolo De Negri ( Nippo Vini Fantini ) og Lennard Hofstede ( Sunweb ) utgjorde den første utbrytergruppa.
VG171006 Han frykter for Vinmonopolets fremtid, og viser til at indeksreguleringen av alkoholavgiften utgjorde 11 prosent for brennevin og 10 prosent for vin og øl fra 2011 til 2016.
NL171006 Gamle Finnmarken amt utgjorde tidligere både Senjen og Tromsø fogderi.
DB171006 I en rapport i 2015 konkluderte Norges Handelshøyskole med at NRKs nyhetstilbud på nett, ikke utgjorde noen trussel mot regionale og lokale mediehus.
DB171006 Tall fra Innovasjon Norge viser at turisme utgjorde 159 milliarder kroner i Norge i 2016.
DB171005 Jeg hadde ikke vært på innsida, så jeg utgjorde ikke noen sikkerhetsfare.
AP171005 I 1992 utgjorde andelen reiser med sykkel 6,5 prosent.
SA171003 Kvalitet var vektet til 60 prosent, og av disse utgjorde smakspanelet 15 prosent.
DB171003 Basert på ordskiftet skulle man tro at bilparken og flytrafikken utgjorde de største miljøsynderne i Norge, og at offentlig politikk tok tak i problemet.
DB170929 Den tredje som utgjorde den populære trioen i « Playboyjentene », Bridget Marquardt, var aldri en såkalt Playmate.
VG170928 På spørsmål om det utgjorde noen forskjell i arvebeløpet for den 42 år gamle kvinnen i de to ulike testamentene, understreker Senum at han ikke husker alle detaljene fra den gang, men at han mener at det ikke gjorde det.
SA170928 I fjor utgjorde de utenlandske rettighetene 781,8 millioner pund ( cirka 8,3 milliarder kroner ).
NL170928 Hurtigruten AS hadde i 2016 en total aktivitet på ca 4 400 mill, av dette utgjorde « Hurtigruten » Bergen - Kirkenes 3 500 mill.
DN170928 Forbruket til oppdrettsfisk utgjorde kun 0,5 prosent av all antibiotika solgt i Norge i fjor.
DB170928 - Du og Christian Vieri utgjorde en fantastisk duo i 1997/98-sesongen.
AP170928 I fjor utgjorde de utenlandske rettighetene 781,8 millioner pund ( cirka 8,3 milliarder kroner ).
DN170927 Det utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fra april.
DB170927 Dette utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 4,3 prosent i juni.
AP170927 Mens antall kvinner som døde i Wien utgjorde 15.300 i 1914, var tallet steget til 20.800 i 1917 før det i 1918 nådde en topp på 23.900.
DN170926 Ri sa at en Twitter-melding Trump sendte på lørdag, der han advarte utenriksministeren og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un om at de ikke har så lenge igjen hvis de gjør alvor av truslene sine, utgjorde en krigserklæring.
AA170926 Ri sa at en Twitter-melding Trump sendte på lørdag, der han advarte utenriksministeren og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un om at de ikke har så lenge igjen hvis de gjør alvor av truslene sine, utgjorde en krigserklæring.
DB170925 Espeli, som har gått igjennom utallige statlige regnskaper, mener det som ble avdekket og pådømt, utgjorde toppen av et isfjell.
DB170924 Det var nok smartere og utgjorde kanskje forskjellen mellom oss.
AP170924 Solvik-Olsen fikk nemlig 4.888 renummereringer, noe som utgjorde 9,88 prosent av Frps stemmer i fylket.
VG170923 Flyet ble kapret under den kalde krigen, da Tyskland fortsatt var splittet i to, og venstreekstreme grupperinger i landet fortsatt utgjorde en terrortrussel. 40 år senere er flyet brakt hjem, skriver nyhetsbyrået DPA, ifølge AP.
DA170921 Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom ¶
AP170921 Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom ¶
AA170921 Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom.
AA170921 Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom ¶
DB170920 For mye fett, sukker og salt utgjorde , sammen med tobakk og krig, de vanligste årsakene til at mennesker døde i verden i fjor.
AA170920 Grunnen til at aksjen ble så mye omsatt, var et reguleringsutkast som utgjorde det siste store hinderet før selskapet kan begynne utvinning av store skiferressurser i Utica-området i Canada, skriver E24.
DB170919 Bush holdt i 2002 da han sa at nettopp Nord-Korea og Iran - og i Bushs tilfelle Irak - sammen utgjorde ondskapens akse.
AP170919 Det var disse angrepene som utgjorde startskuddet for militæroperasjonen som nå har sendt minst en tredjedel av rohingyabefolkningen på flukt.
AP170919 Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen, fordi man ikke kunne dokumentere at ulvene utgjorde noen fare for husdyr og tamrein.
AP170919 Helst hadde han sett at de tre sentrumspartiene sto sammen og utgjorde en blokk, men slik er det ikke.
AP170918 Bøndene utgjorde det sentrale elementet i høvdingenes og kongenes maktgrunnlag og kunne derfor ikke, dersom de ble skattlagt i det hele tatt, skattlegges særlig tungt.
VG170917 Miriam Bjørnsrud, Cecilie Gotaas Johnsen og Thea Thorsen utgjorde halvparten av Hitec-laget.
DB170917 Everton hadde mye kontroll i andre omgang, men kvaliteten på spillerne utgjorde forskjellen, sier Romelu Lukaku etter kampen.
DB170917 Opium og heroin utgjorde også en andel av virksomheten.
DN170916 Sekundærboliger utgjorde 15 prosent av boligene i Norge i 2016.
DN170915 Basert på dollarkursen ved utgangen av 2007, utgjorde 14,5 milliarder rundt 76 milliarder kroner.
DN170915 På importsiden fremhever statistikkbyrået at bilimporten steg med 10, 3 prosent og utgjorde 3,7 milliarder kroner i august i år.
DN170915 Pentagon opplyser at missilet aldri utgjorde noen trussel mot det nordamerikanske fastlandet.
DA170915 Pentagon opplyser at missilet aldri utgjorde noen trussel mot det nordamerikanske fastlandet.
AA170915 Pentagon opplyser at missilet aldri utgjorde noen trussel mot det nordamerikanske fastlandet.
AA170915 Pentagon opplyste raskt at missilet aldri utgjorde noen trussel mot det nordamerikanske fastlandet.
AA170915 Fastlandseksporten utgjorde 34,6 milliarder kroner i august.
AA170915 Eksportverdien av råolje utgjorde 17,4 milliarder kroner i august, som er en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med samme måned i 2016.
DB170914 Den gang sa den japanske regjeringens talsmann Yoshihide Suga at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
VG170912 Venstre havnet dermed over sperregrensen, noe som utgjorde fem ekstra mandater på Stortinget.
AA170912 Disse øyene utgjorde tidligere den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia.
VG170911 minutt utgjorde forskjellen på lagene i en ellers jevn kamp.
SA170911 Til tross for at svensken ser flere ting som kunne vært gjort annerledes, mener han det er helheten av dem som utgjorde den store forskjellen.
SA170911 Et skudd fra Riku Riski, som Linde tok seg relativt greit av, utgjorde den største farligheten de første 45 minuttene.
FV170911 Et skudd fra Riku Riski, som Linde tok seg relativt greit av, utgjorde den største farligheten de første 45 minuttene.
BT170911 Til tross for at svensken ser flere ting som kunne vært gjort annerledes, mener han det er helheten av dem som utgjorde den store forskjellen.
AP170911 Til tross for at svensken ser flere ting som kunne vært gjort annerledes, mener han det er helheten av dem som utgjorde den store forskjellen.
AP170911 Et skudd fra Riku Riski, som Linde tok seg relativt greit av, utgjorde den største farligheten de første 45 minuttene.
DB170910 Her hadde ikke trønderne vunnet på de syv siste oppgjørene før søndagens kamp, men denne gangen utgjorde Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro forskjellen for gjestene.
DA170909 Den er veldig stilisert og hard, og utgjorde steget bort fra realismen for min del.
VG170908 Muso-sjefen peker også på at analysen viser at uautorisert strømming kan være et mye større pirat-problem enn torrent-nedlasting ( som utgjorde 9,1 prosent ). | « Familien min ser en sterk ektemann, pappa og sønn bli redusert til en hjelpeløs masse av skinn og bein.
VG170908 Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene - som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia.
NL170908 Eksportverdien av olje og gass utgjorde i 2016 om lag 350 milliarder kroner ( Norskpetroleum.no ).
DN170908 Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene - som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia.
DA170908 Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene - som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia.
AP170908 Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene - som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia.
AA170908 Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene - som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia.
VG170907 De samlede kjøpene fra stat og kommune utgjorde i fjor 2,9 milliarder kroner - en økning på 24 prosent fra 2013.
AP170907 Falske nyheter utgjorde en betydelig faktor i det amerikanske presidentvalget.
AA170907 Eksportverdien av opiumsproduksjonen utgjorde 16% av BNP og er en viktig inntektskilde for bønder, spesielt i avsidesliggende og opprørskontrollerte områder.
AA170907 Afghanere utgjorde likevel fremdeles den nest største gruppen asylsøkere i Europa etter syrere i første kvartal, og push-faktorene som har bidratt til at svært mange afghanere ønsker å forlate sitt hjemland er fortsatt tilstedeværende : En vedvarende svak afghansk økonomi, for
AA170906 Den gang utgjorde hvite kristne 80 prosent av USAs befolkning.
AA170906 Nettstedet Digital Music News, som har tatt for seg analysen, skriver i dag at streaming sto for 41 prosent av lyttingen, men at hele 13 forskjellige måter å høre musikk på utgjorde totalen av alle svarene.
AA170906 For spørreundersøkelsen avslørte også at « gamle » måter å lytte til musikk på som vinyl, radio og CD utgjorde en ikke uvesentlig prosentandel av måten generasjon Z lyttet til musikk på.
SA170905 Fire ryttere, blant dem klatretrøyeholder Jacob Scott, utgjorde bruddet på tirsdagens etappe.
FV170905 Fire ryttere, blant dem klatretrøyeholder Jacob Scott, utgjorde bruddet på tirsdagens etappe.
DB170905 Fire ryttere, blant dem klatretrøyeholder Jacob Scott, utgjorde bruddet på tirsdagens etappe.
DA170905 Fire ryttere, blant dem klatretrøyeholder Jacob Scott, utgjorde bruddet på tirsdagens etappe.
DA170905 Disse angrepene kostet 238 mennesker livet og det utgjorde 0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor, i følge forskning.no den 25.08.2017.
DA170905 - I juni utgjorde elbil- og hybridsalget 42 prosent av totalen.
AP170905 Fire ryttere, blant dem klatretrøyeholder Jacob Scott, utgjorde bruddet på tirsdagens etappe.
DN170904 Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet.
DN170904 Import utgjorde en tilsvarende andel.
AP170904 Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet.
SA170903 Stefan Johansen og Sander Berge utgjorde en sterk duo sentralt på midtbanen mot Aserbajdsjan, men usikkerheten rundt kapteinen blir litt mindre kritisk ved at Ole Selnæs er disponibel igjen etter sin lange utelukkelse og klar til å rykke inn i laget.
DA170903 Sammen med Sander Berge utgjorde han en sterk duo sentralt på midtbanen mot Aserbajdsjan, men mandag er Ole Selnæs klar igjen etter sin karantene, og klar til å rykke inn i laget.
AP170903 Stefan Johansen og Sander Berge utgjorde en sterk duo sentralt på midtbanen mot Aserbajdsjan, men usikkerheten rundt kapteinen blir litt mindre kritisk ved at Ole Selnæs er disponibel igjen etter sin lange utelukkelse og klar til å rykke inn i laget.
DA170902 Det utgjorde rundt 13.000 kroner for familien på fire etter at husleien var betalt, som skal dekke alt fra mat, klær, internett, månedskort, fritidsaktiviteter og telefonutgifter.
VG170901 * Rene elbiler utgjorde 20,7 prosent av totalsalget ( 2780 biler ) og ladbare hybrider 19,4 prosent ( 2609 biler ).
DB170901 I Leicester utgjorde duoen en svært viktig brikke på midtbanen da klubben sensasjonelt vant Premier League i 2015/16-sesongen.
AP170901 Fire av seks dommere utgjorde flertallet da de erklærte valget av Kenyatta som ugyldig.
DN170831 Den nordnorske leverandørnæringen til oljeindustrien utgjorde 1670 årsverk i fjor, 536 færre årsverk enn året før, viser undersøkelsen.
DN170831 - Da vi overtok hadde bompengeandelen vokst over mange år og utgjorde over 40 prosent, sier han. 12 milliarder ¶
DB170831 - Da vi overtok hadde bompengeandelen vokst over mange år og utgjorde over 40 prosent, sier han. 12 milliarder ¶
DB170830 skader på vei og jernbane for denne flommen, utgjorde hele 1.1 milliard kroner.
DA170830 I 2013 utgjorde forhåndsstemmene 39,3 prosent av alle stemmene i Drammen.
AP170830 Undersøkelsen viser at upasteurisert melk, som drikkes av kun 3,2 prosent av USAs befolkning og upasteurisert ost, som forbrukes av bare 1,6 prosent av USAs befolkningen, utgjorde kilden til 96 prosent av sykdommene som var forårsaket av forurensede meieriprodukter.
AA170830 Mellom 1995 og 2008 utgjorde støtten mer enn 1,3 milliarder dollar, eller 7,8 milliarder kroner, ifølge Congressional Research Service.
DN170829 Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
DN170829 Pentagon bekrefter oppskytingen i en uttalelse til CBS News og fastslår samtidig at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika.
DB170829 Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
DA170829 Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
AA170829 Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
AA170829 Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
AA170829 Pentagon bekrefter oppskytingen i en uttalelse tilCBS News og fastslår samtidig at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika.
DB170828 Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.
DB170828 Pentagon bekrefter oppskytingen i en uttalelse til CBS News og fastslår samtidig at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika.
VG170827 Merkel på sin side sa at motstanderne av henne bare utgjorde noen få av de over 3.000 tilhørerne som hadde møtt fram.
DB170826 Det var da rapportert om 11 ganger flere dødsfall ved bruk av de nye midlene, selv om de bare utgjorde ti prosent av markedet.
AP170826 I 2015 utgjorde skattefradraget i BSU-ordningen 1,2 milliarder kroner.
VG170825 Fra alle verdens hjørner kommer det bevis på at Kim var en person som utgjorde en forskjell ».
DA170825 Disse angrepene kostet 238 mennesker livet og det utgjorde bare 0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor.
AP170825 Disse angrepene kostet 238 mennesker livet og det utgjorde bare 0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor.
AA170825 Disse angrepene kostet 238 mennesker livet og det utgjorde bare 0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor.
AA170825 Disse angrepene kostet 238 mennesker livet, noe som utgjorde bare 0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor.
VG170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » som var i arbeid, og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
VG170824 Hos entreprenører uten tariffavtale utgjorde innleien mer enn 50 prosent.
DN170824 Salget av nyboliger på Østlandet utgjorde 17 prosent av boligene som var til salgs.
DB170824 Enric Mas ( Quick-Step Floors ), Pawel Poljanski ( Bora Hansgrohe ), Tomasz Marczynski ( Lotto Soudal ) utgjorde trioen i tet.
DB170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
DA170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
AP170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
AP170824 Eiendomsskatt utgjorde i gjennomsnitt 2,9 prosent av kommunenes driftsinntekter.
VG170823 Fra alle verdens hjørner kommer det bevis på at Kim var en person som utgjorde en forskjell », avsluttet hun.
VG170823 Fra alle verdens hjørner kommer det bevis på at Kim var en person som utgjorde en forskjell », avsluttet hun.
AA170823 Det utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fra mars, viser tall fra SSB.
DA170822 Resultat etter skatt for første halvår 2017 utgjorde 492 millioner kroner, resultat etter skatt i tilsvarende periode i fjor var 630 millioner.
DB170821 Sammen utgjorde de et dødelig partnerskap på banen også : ¶
AP170821 Den kraftige asylstrømmen i 2015, der syrere utgjorde den største gruppen, førte til et betydelig hopp i tallet på innvilgede asylsøknader i fjor.
AA170820 Tjenestemenn anslår at så mange som 40.000 samlet seg i byen lørdag, og motdemonstrantene utgjorde et overveldende flertall.
SA170819 Å spille på Anfield hjelper mye, og i dag tror jeg at det utgjorde forskjellen, sier tyskeren.
FV170819 Å spille på Anfield hjelper mye, og i dag tror jeg at det utgjorde forskjellen, sier tyskeren.
BT170819 Å spille på Anfield hjelper mye, og i dag tror jeg at det utgjorde forskjellen, sier tyskeren.
AP170819 Billettinntekter utgjorde 35 prosent av de samlede inntekter.
AP170819 Å spille på Anfield hjelper mye, og i dag tror jeg at det utgjorde forskjellen, sier tyskeren.
VG170817 En NHH-studie av Lieng og Sveen viser at samlet formuesskatt for Norges 400 rikeste familier utgjorde 0,24 prosent av deres anslåtte realformue.
DA170817 Til sammen utgjorde stemmene fra dette vestlandsfylket over 16 prosent av hele partiets oppslutning på landsbasis.
AA170817 Til sammen utgjorde stemmene fra dette vestlandsfylket over 16 prosent av hele partiets oppslutning på landsbasis.
DN170816 Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første halvår kun 0,04 prosent.
DB170816 I årene som fulgte var det nettopp Mahler-symfoniene som utgjorde noen av de største bragdene.
DN170815 Eksporten utgjorde 60,7 milliarder kroner, opp 2,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen utgjorde 46,3 milliarder kroner, en oppgang på 1,0 prosent på årsbasis.
DN170815 Eksporten utgjorde 60,7 milliarder kroner, opp 2,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen utgjorde 46,3 milliarder kroner, en oppgang på 1,0 prosent på årsbasis.
AP170815 I juli utgjorde svensker halvparten av alle utlendinger som besøkte Frognerparken.
AA170814 Vedfyring i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv og utgjorde 44 prosent av de norske utslippene, ifølge SSB.
DA170813 Omar McLeod, Julian Forte og Yohan Blake utgjorde resten av gullaget.
DN170810 Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015.
DB170810 Om det var det faktum at ekstremistene på Oslo Symposium var blendahvite kristne og ikke muslimer som utgjorde forskjellen, vites ikke.
DB170809 Sist søndag utgjorde dette bare en håndfull færre saker enn det NRK la ut på nrk.no.
VG170808 Mange handler over grensen : Grensehandelen med mat utgjorde rundt tre milliarder kroner første halvår.
SA170808 Plutselig utgjorde United-angrepet en stor trussel.
AP170808 Plutselig utgjorde United-angrepet en stor trussel.
AA170808 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.170 milliarder kroner ved utgangen av juni.
AA170807 I 2015 utgjorde mindreårige bruder i alderen 13 til 17 år nesten 44 prosent av alle syriske kvinner som giftet seg i Jordan det året.
DB170806 Jeg ønsket ikke at de skulle gå fra hverandre, noe som utgjorde deler av skylda til depresjonen.
AP170804 Av dette utgjorde salget av deres egne osteprodukter 400.000 kroner.
DN170802 Forskerne ved Oregon Health & Science University lot de laboratorieskapte, redigerte embryoene utvikle seg noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
DN170802 De laboratorieskapte, redigerte embryoene i studien fikk ikke utvikle seg lenger enn noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
DB170802 Deretter fattet Stortinget vedtak med et flertall som utgjorde 80 prosent av representantene.
AP170802 De laboratorieskapte, redigerte embryoene i studien fikk ikke utvikle seg lenger enn noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
AA170802 De laboratorieskapte, redigerte embryoene i studien fikk ikke utvikle seg lenger enn noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
DN170801 I 1965 utgjorde kjøring med personbil i Norge ti milliarder personkilometer, 50 år senere var den samlede årlige reiselengden med personbil mer enn seksdoblet til 62 milliarder personkilometer.
DA170801 I 2013 utgjorde USAs diplomatiske utsending til Russland 1.279 personer, ifølge en rapport fra det amerikanske innenriksdepartementet som The Guardian referer til.
NL170731 Han - alene - utgjorde en fare for nazistene, skal vi tolke politiet i Kristiansand rett.
DB170730 Likevel utgjorde mitt nærvær tydeligvis en umiddelbar og eksistensiell trussel.
DB170729 Sett i forhold til befolkningstallet i landet den gangen utgjorde de som kom bare en 0,2 % mindre andel av befolkningen ( 0,4 % ) enn de som kom i 2015 ( 0,6%.
VG170728 Ingen vil tilbake » fra 2011 og « Det finnes ingen helhet » fra 2013 fikk også solide kritikker og utgjorde sammen med debutboken en trilogi.
VG170727 Kun fem dager etter at brasilianeren danset seg elegant forbi hele Juventus-forsvaret, utgjorde han forskjellen mellom Manchester United og Barcelona da lagene møttes i Washington natt til torsdag norsk tid.
SA170727 " De utgjorde ingen trussel framover og kunne svært lett ha tapt kampen ", fastslår avisen.
DB170727 Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.
AP170727 " De utgjorde ingen trussel framover og kunne svært lett ha tapt kampen ", fastslår avisen.
DN170724 Han var Norges best betalte megler i en årrekke og hadde en skattbar inntekt på 45 millioner kroner i 1999, der bonusen utgjorde 40 millioner kroner, rekord for en aksjemegler i Norge.
DB170721 Leteområdet utgjorde et område tre ganger så stort som Danmark.
DN170720 Helseforsikringen utgjorde en veldig liten del av bildet, selv om mange mente slike ordninger hadde stor effekt, sier Hem.
DB170720 67,5 kilometer, med avslutning opp Col d'Izoard, utgjorde den fjerde utgaven av La Course.
DA170719 I 2016 utgjorde disse private bestillingene godt over en tredjedel av alle kondomene som Helsedirektoratet sendte ut, mot bare en fjerdedel i 2014.
DA170719 Under den første rettssaken mot Reinhard, utgjorde Sanden-drapet ett av fire tiltalepunkter.
AP170719 Helseforsikringen utgjorde en veldig liten del av bildet, selv om mange mente slike ordninger hadde stor effekt.
VG170718 Dette utgjorde 2,8 prosent av den samlede trafikken.
DB170717 Jeg ønsket ikke at de skulle gå fra hverandre, noe som utgjorde deler av skylda til depresjonen.
VG170716 I 1990 utgjorde bistand 63 prosent av alle kapitalstrømmer til lav- og lavere mellominntektsland, i 2013 var denne andelen redusert til 21 prosent.
SA170716 Igjen var det Samuel Adegbenro som utgjorde forskjellen.
AP170716 Igjen var det Samuel Adegbenro som utgjorde forskjellen.
VG170715 Det var ikke nødvendig å spre demonstrasjonen med vold, trolig fordi den ikke utgjorde noen trussel mot Erdogan.
DB170715 Da utgjorde bønders inntekt under halvparten av snittet, mot to tredjedeler i dag, og kjøpekraften til bøndene var 30 prosent av dagens.
DB170714 ( Hegnar.no ) Importen av varer i juni utgjorde hele 67 milliarder kroner, 24,6 prosent mer enn i juni i fjor, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag.
DA170714 Spesielt øker importen av varer, som utgjorde 13,2 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor.
DA170714 Spesielt øker importen av varer, som utgjorde 13,2 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor.
AA170714 Spesielt øker importen av varer, som utgjorde 13,2 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor.
SA170712 Han er klar på at det ikke utgjorde noen fare for ham å spille fem sett med hoftetrøbbel.
FV170712 Han er klar på at det ikke utgjorde noen fare for ham å spille fem sett med hoftetrøbbel.
DB170712 Marco Marcato ( UAE Team Emirates ), Maciej Bodnar ( Bora-Hansgrohe ) og Frederick Backaert ( Wanty-Groupe Gobert ) var trioen som utgjorde dagens utbrytergruppe.
DB170712 · Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner ( 8,1 ) ¶
BT170712 Han er klar på at det ikke utgjorde noen fare for ham å spille fem sett med hoftetrøbbel.
AP170712 Han er klar på at det ikke utgjorde noen fare for ham å spille fem sett med hoftetrøbbel.
AP170712 Han er klar på at det ikke utgjorde noen fare for ham å spille fem sett med hoftetrøbbel.
AA170712 De fem utgjorde en gruppe som planla et angrep, mener politiet.
DB170711 Norge eksporterte i 2016 980 000 tonn oppdrettslaks og 68 227 tonn ørret av en verdi på henholdsvis 61,4 og 3,9 milliarder norske kroner og utgjorde hele 71,3 % av den samlede eksportverdien av sjømat på 91,6 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråd.
DB170709 Dersom politiet var av den oppfatning at tiltalte utgjorde en trafikkrisiko, skulle straffesaken vært påskyndet eller saken forelagt retten for fortsatt beslag av førerkortet », fastslo dommeren.
VG170707 Mens finansminister Siv Jensen ( FrP ) og statssekretær Ingvild Stub ( H ) sammen med Solberg utgjorde den norske delegasjonen, bestod Erdogans følge utelukkende av menn.
NL170707 den relativt beskjedne trafikkøkningen F-35 utgjorde i fremskutt base konkluderte Forsvarsdepartementet i rapporten « Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35 ( Konseptuell løsning-versjon 1.01 ) » med at « I en tobaseløsning hvor Evenes inngår med en skvadron anses det ikke som nødvendig å etablere helt ny rullebaneløsning.
DB170707 De kan samkjøre reklamesalg for hele landet, og reklame utgjorde 95 prosent av deres inntekter.
DB170706 Fredrik Backaert ( Wanty-Groupe Gobert ) gikk etter de to, og sammen utgjorde de dagens brudd.
VG170704 I en uttalelse fra Pacific Command, som har ansvar for USAs militære operasjoner i Asia og Stillehavs-regionen, heter det at missilet fløy i 37 minutter, men at det ikke utgjorde en trussel mot Nord-Amerika.
VG170704 I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at « påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
SA170704 Tirsdagens to scoringer utgjorde to tredjedeler av samtlige nettkjenninger Progres Niederkorn har gjort i Europa siden debuten i 1977.
DN170704 Missilet utgjorde ingen fare for Russland, heter det i en uttalelse fra landets forsvarsdepartement.
DB170704 Tirsdagens to scoringer utgjorde to tredeler av samtlige nettkjenninger Progres Niederkorn har gjort i Europa siden debuten i 1977.
DB170704 I 1965 utgjorde Kulturrådets fondsmidler 25% av det totale kulturbudsjettet.
AP170704 Ifølge NORAD ( North American Aerospace Defense Command ) utgjorde ikke oppskytingen noen trussel mot USA.
AP170704 Tirsdagens to scoringer utgjorde to tredjedeler av samtlige nettkjenninger Progres Niederkorn har gjort i Europa siden debuten i 1977.
VG170703 Det var først i slutten av april, etter at fire strake tap hadde gitt Vålerenga en tung start på sesongen, utgjorde Tollås Nation og Jääger VIFs stopperduo.
VG170703 * 1 Innvandrere, eller norskfødte med innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada og Australia og New Zealand, utgjorde 9,6 prosent av befolkningen i Norge i januar 2017, ifølge SSB.
DB170703 Key Lime Pie med syltet appelsin, peppermynte og vaniljeis utgjorde en grei avslutning på et måltid som dessverre kommer til å huskes bedre for hva det kunne ha vært enn hva det faktisk var.
AA170703 Markedsdagene synes å ha fått navn etter de bismervektene av tre, som vari bruk i gamle dager, og som var gitt passende mål med visse merker på stangen, som hver utgjorde en mark.
VG170702 De utgjorde bare 14 prosent av de rundt 35.000 asylsøkerne som de øvrige EU-landene har forpliktet seg til å ta imot, konstaterer UNHCR.
AP170702 De utgjorde bare 14 prosent av de rundt 35.000 asylsøkerne som de øvrige EU-landene har forpliktet seg til å ta imot, konstaterer UNHCR.
AP170702 De utgjorde bare 14 prosent av de rundt 35.000 asylsøkerne som de øvrige EU-landene har forpliktet seg til å ta imot, konstaterer UNHCR.
AA170702 De utgjorde bare 14 prosent av de rundt 35.000 asylsøkerne som de øvrige EU-landene har forpliktet seg til å ta imot, konstaterer UNHCR.
DN170630 Da DHT-kursen var nede på 4,02 dollar per aksje tidligere denne uken utgjorde DHT-investeringen et tap på over åtte millioner kroner for Frontline.
DN170630 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3149 milliarder kroner ved utgangen av mai.
DN170630 Det utgjorde et snitt på 283.000, og en markedsandel på 30 prosent.
DN170629 EIA opplyste onsdag at oljeproduksjonen i USA utgjorde 9,25 millioner fat per dag i forrige uke.
DB170628 De mener blant annet at politiet benytter elektrosjokkpistoler mot folk som ikke følger ordre, eller har skutt mennesker som ikke utgjorde noen alvorlig trussel.
VG170627 X-modeller utgjorde over 30 prosent av det internasjonale BMW-salget i 2016.
AP170626 Det var en ganske vanlig dag, der værmeldingen utgjorde den største bekymringen.
DB170625 Caroline Thorvik Olsen for Bergen CK, Grimstad-kvinnene Vibeke Dybwad og Julie Solvang, Ingrid Lorvik og Malin Eriksen fra CK Victoria, samt Bryne CKs Stine Borgli utgjorde resten av gruppa.
DB170625 6 runder a 19,8 kilometer utgjorde en totaldistanse på noe under 120 kilometer.
AP170625 Han anslår at senere levekostnader, regnet netto etter fradrag for arbeidsinnsats, utgjorde en like stor kostnad ved å vinne leveår som direkte behandlingskostnader.
AP170624 Blant disse utgjorde 39 drap av kvinner i 2015, inkludert ni æresdrap.
AP170624 - Det var ikke først og fremst ilden som utgjorde noen fare, det var røyken som var den største utfordringen, sier vaktkommandør Tor Bergstrøm i Oslo brann- og redningsetat.
VG170621 Prodigy utgjorde sammen med Kejuan « Havoc » Muchita hip hop-duoen Mobb Deep, som slo gjennom på 90-tallet.
DB170621 Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng, eller 10.000 personer fra januar, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170620 Sammen med Kejuan « Havoc » Muchita utgjorde han hip hop-duoen Mobb Deep, som slo gjennom på 90-tallet.
DA170620 Blant barn under 10 år, utgjorde barn som skjøt seg selv ved et uhell, 40 prosent.
AP170620 Blant barn under 10 år, utgjorde barn som skjøt seg selv ved et uhell, 40 prosent.
AA170620 Blant barn under 10 år, utgjorde barn som skjøt seg selv ved et uhell, 40 prosent.
DA170619 Den utgjorde 66 prosent av stortingslønnen.
AP170619 Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AP170619 Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AP170619 Den utgjorde 66 prosent av stortingslønnen.
AA170619 Den utgjorde 66 prosent av stortingslønnen.
AP170617 I 2016 utgjorde gassinntektene på over 160 milliarder kroner 47 prosent av Norges samlede olje- og gasseksport.
AP170617 Gass utgjorde i fjor nesten halvparten av den norske olje- og gasseksporten, men konkurransen blir stadig hardere.
SA170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
BT170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
AP170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
AA170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
DB170613 Da han møtte Terje Rød-Larsen første gang, visste han ikke engang at Oslo-forhandlingene utgjorde en hemmelig bakkanal i de mer omfattende, men ikke fungerende, fredssamtalene mellom israelere og palestinere.
AP170613 - Man mistet tiltroen til bankene, og når bankene utgjorde en så stor del av den islandske økonomien, rammet fallet hele landet.
AA170613 Av dem var over 16.000 tyrkere, mens polakker utgjorde den nest største gruppen. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Vellet er skuffet over at AUF og Støttegruppa vil ha minnestedet « midt blant dem som utgjorde en forskjell denne dagen og bidro til å hente ungdom hjem slik at ikke flere ble offer for gjerningsmannen og hans brutale fremferd på Utøya denne dagen ».
VG170612 Det utgjorde da 30 prosent av verdens befolkning.
VG170611 Dette utgjorde henholdsvis 5,8 og 2 prosent av BNP.
VG170611 Andelen uføre ( 18-29 år ) utgjorde 1,2 prosent av befolkningen i 2000 og 1,8 prosent per mars 2017, ifølge NAV.
DN170611 De to postene utgjorde tilsammen 200.000 aksjer og hadde en samlet salgspris på 32,7 millioner kroner.
AP170611 I perioden 2007 til 2014 utgjorde utleieboliger 10 - 25 prosent av totalen.
DB170609 Oliver Naesen ( AG2R La Mondiale ), Anthony Turgis ( Cofidis ), Nils Politt ( Katusha-Alpecin ), Alberto Bettiol ( Cannondale-Drapac ), Serge Pauwels ( Dimension Data ) og Thierry Hupond ( Delko Marseille Provence KTM ) utgjorde dagens brudd.
DB170609 Vigeland hadde i forkant kjøpt et areal som både utgjorde grunnen under veien til naboenes eiendommer og arealene opp mot naboenes eiendommer.
AA170609 Vigeland hadde i forkant kjøpt et areal som både utgjorde grunnen under veien til naboenes eiendommer og arealene opp mot naboenes eiendommer.
DB170607 Den russiske okkupasjonen, som på det meste også utgjorde 300 000 soldater, ble avsluttet med gjenforeningen i 1990.
DB170607 Allerede for to og et halvt år siden, forpliktet NATO-landene seg til å øke forsvarsbudsjettene sine til de utgjorde to prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2020.
NL170606 En trålerkvote i 2017 utgjorde 2400 tonn torsk, hyse og sei.
NL170606 ( Fiskeriavtalen ) På det meste utgjorde tilskuddene fra Staten 1/3 av fangstverdien.
DB170606 Koen Bouwman og Alexey Vermeulen ( begge LottoNL-Jumbo ), Bryan Nauleau ( Direct Energie ), Frederik Backaert ( Wanty-Groupe Gobert ), Quentin Pacher og Edvaldas Siskevicius ( Delko Marseille Provence KTM ) utgjorde bruddet på den tredje etappen.
DB170602 Nå ønsker de å bruke dokumentarfilmen, som blir 90 minutter lang og har arbeidstittelen « Diana », til å « minne folk om forskjellen » som moren utgjorde .
DB170601 Vi fikk høre at det aldri hadde vært noen folkerettslige spørsmål knyttet til Afghanistan, og fikk i stedet en lekse om NATOs artikkel 5 og 9/11, som utgjorde det folkerettslige grunnlaget for den amerikansk-britisk ledede invasjonen av Afghanistan i 2001- altså det som på fagspråket kalles jus ad bellum.
DN170531 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3125 milliarder kroner ved utgangen av april.
DN170531 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1646 milliarder kroner ved utgangen av april.
VG170530 Han viser til den påståtte russiske innblandingen i presidentvalget, som han mener utgjorde en trussel for demokratiet dersom det viser seg å stemme.
DN170530 Turister fra Tyskland og Russland utgjorde de to største gruppene av tilreisende i april.
DN170530 Gjeld utgjorde rundt 600 milliarder kroner - mer enn en tidobling siden 2011.
DN170530 I et intervju med den australske TV-kanalen ABC sier McCain, som er en av president Donald Trumps sterkeste kritikere innen eget parti, at den angivelige innblandingen i presidentvalget fra russisk side utgjorde en trussel mot demokratiet, om den faktisk fant sted.
DB170530 Det utgjorde 19,5 prosent av boligene.
DB170530 I et intervju med den australske TV-kanalen ABC sier McCain, som er en av president Donald Trumps sterkeste kritikere innen eget parti, at den angivelige innblandingen i presidentvalget fra russisk side utgjorde en trussel mot demokratiet, om den faktisk fant sted.
AP170530 I et intervju med den australske TV-kanalen ABC sier McCain, som er en av president Donald Trumps sterkeste kritikere innen eget parti, at den angivelige innblandingen i presidentvalget fra russisk side utgjorde en trussel mot demokratiet, om den faktisk fant sted.
AA170530 Turister fra Tyskland og Russland utgjorde de to største gruppene av tilreisende i april.
AA170530 I et intervju med den australske TV-kanalen ABC sier McCain, som er en av president Donald Trumps sterkeste kritikere innen eget parti, at den angivelige innblandingen i presidentvalget fra russisk side utgjorde en trussel mot demokratiet, om den faktisk fant sted.
NL170529 I saksfremlegget sto det at det som Privat Omsorg står for, bare utgjorde 1 prosent, slik at det ikke ville være noe problem å overta dette etter at Privat Omsorg var sluttet.
DA170529 Ifølge Kildenett.no var den gjengse oppfatning at de utgjorde både et økonomisk, moralsk og ordensmessig problem og derfor burde stues bort.
BT170529 Han rakk aldri å havne på myndighetenes liste over personer som utgjorde en sikkerhetsrisiko før han ble terrorist.
BT170529 En mann sier at han som barn ikke tenkte over at overgripernes kjønn utgjorde noen forskjell.
AP170529 - Gutten utgjorde ingen fare for noen.
DB170527 GRENSA : Elben utgjorde noen steder grensa mellom tidligere DDR og Tyskland.
DB170527 Gijs Van Hoecke ( LottoNL-Jumbo ), Kevin Van Melsen ( Wanty ) og Torkil Veyhe ( ColoQuick-Cult ) utgjorde utbryterne på den fjerde etappen.
VG170526 - I 2014 ville selv en overfladisk bakgrunnssjekk vist at Gertler utgjorde en stor korrupsjonsrisiko og at han var en lite troverdig partner.
NL170526 Det enorme området fra Sør-Helgeland til Øst-Finnmark utgjorde flere dagsreiser med den tids kommunikasjoner.
DB170526 Jon Rincon ( Caja Rural ), Jakub Kaczmarek ( CCC ), Jetse Bol ( Manzana Postobon ), Krists Neilands ( Israel Cycling Academy ) og Isac Lundgren ( TreBerg ) utgjorde dagens utbrytere.
DB170525 za Molina ( Orica-Scott ), Mads Pedersen og Jasper Stuyven ( Trek-Segafredo ), Dario Cataldo ( Astana Pro Team ), Winner Anacona og Andrey Amador ( Movistar Team ), Kanstantsin Siutsou ( Bahrain-Merida ), Jan Hirt ( CCC Sprandi Polkowice ) og Alexander Foliforov ( Gazprom - Rusvelo ) var de som utgjorde teten.
DB170525 185 kilometer fra Gulen til Norheimsund utgjorde andre etappe i vestlandsrittet.
AA170525 Nærmere 240 personer fra norsk næringsliv utgjorde den rekordstore delegasjonen.
VG170524 Tall fra Brønnøysundregistrene viser at gaver utgjorde 70 prosent av klubbens inntekter i 2016, en sesong som endte med nedrykk fra tredje til fjerde nivå.
AP170524 Til sammenligning utgjorde oljeinntektene 12 prosent av norsk BNP i fjor, ifølge Olje- og energidepartementet.
AP170524 Til sammenligning utgjorde oljeinntektene 12 prosent av norsk BNP i fjor, ifølge Olje- og energidepartementet.
BT170522 I 1664 kom Halsnøy Kloster inn under Bergenhus len, og utgjorde sammen med Hardanger og Voss et eget fogderi.
BT170522 Lagmannsretten oppfatter institusjonene slik at de mener avtalen ikke utgjorde noen vesentlig endring i forhold til hvordan samarbeidet ble praktisert i 2002.
BT170522 I 2005 utgjorde disse postene 54, 6 millioner kroner.
BT170522 Beløpet utgjorde 8,5 millioner kroner.
BT170522 Eller dersom eventuelle hensatte sykler utgjorde et problem for fremkommeligheten.
VG170520 USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan.
FV170520 USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan.
DB170520 USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan.
AP170520 USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan.
AP170520 Dette utgjorde 56,1 prosent av forholdene for begge kjønn samlet sett.
AP170520 Dette utgjorde 56,1 prosent av forholdene for begge kjønn samlet sett.
AA170520 USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan.
AA170520 USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan.
SA170519 Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall.
SA170519 På det meste utgjorde skatt fra oljebransjen over 30 prosent av alle skatteinnbetalinger i Norge.
NL170519 De som utgjorde mangfoldet, nemlig ungene, veivet ellers i vei med norske og samiske flagg, ropte hurra, og feiret dagen som det den er : en av de artigste dagene i hele året når man er liten.
DB170519 Sjoerd Van Ginneken ( Roompot ), Luis Mas Bonet ( Caja Rural ), Preben Van Hecke ( Sport Vlaanderen ), Sébastien Delfosse ( Veranclassic ), Vegard Breen ( Joker Icopal ) og Philip Lindau ( Team Coop ) var rytterne som utgjorde utbrytegruppa.
AP170519 Erstatningsskadene utgjorde 15 milliarder rubler.
AP170519 I desember 2008 utgjorde petroleumsskatt 31,7 prosent av skatteinnbetalingene i Norge.
AA170519 Utslippene utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, viser foreløpige tall fra ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170518 Svarene utgjorde grunnlaget for en rangering av nivået deres etiske retningslinjer ligger på.
DN170518 Bonusen utgjorde hele 2,9 millioner pund, 32 millioner kroner.
DB170518 - Du kan ikke lure noen ved å si at han ikke utgjorde en stor forskjell ( for oss ), innrømmer Parish.
AP170518 - Omtalen av tallene utgjorde omtrent ett minutt i dokumentaren.
AA170518 Kolonnen med regjeringstro sjiamilits utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan, heter det fra koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DA170516 En tetting av inntektsgapet var den andre komponenten i jordbrukets krav og utgjorde 645 millioner kroner ( 15.000 kroner per årsverk ).
DA170516 En tetting av inntektsgapet var den andre komponenten i jordbrukets krav og utgjorde 645 millioner kroner ( 15.000 kroner per årsverk ).
DA170515 I 2016 utgjorde utenlandsk seing rundt 30 prosent av ratingen for sesong tre av « Skam ».
VG170513 - Jeg utgjorde vel en liten forskjell i dag, men det er ikke jeg som utgjør hele forskjellen, det er det alle som spiller og deltar, og som jobber for hverandre.
DB170513 Han avviser Jaquessons påstand om at den al-Qaida-allierte Nusrafronten ( seinere Jabhat Fateh al-Sham ) utgjorde hoveddelen av opprørerne i Øst-Aleppo.
AP170513 LO har faste plasser i partiets sentralstyre, som også utgjorde partiets programkomite i år.
VG170512 ÅLESUND ( VG ) ( AaFK - Vålerenga 0-1 ) Herman Stengels kanon i krysset utgjorde forskjellen mellom AaFK og Vålerenga i en jevnspilt affære på Sunnmøre.
VG170512 For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.
SA170512 For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.
DB170512 For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika. 90 prosent av dem som blir smittet av ebola, dør av sykdommen.
DB170512 De utgjorde første kontingent av Marines Rotational Force Europe ( MRF-E ).
BT170512 For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.
AP170512 For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.
AA170512 For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika. | - Hackere brukte amerikanske etterretningsverktøy til globalt dataangrep ¶
DN170511 Salgsinntektene utgjorde 3,3 milliarder dollar, en oppgang på 3,2 milliarder fra året år.
DN170511 I 2008 utgjorde digital reklame 16 prosent av det nordiske reklamemarkedet.
NL170510 Det utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager i 2016.
DN170510 Av årsrapporten fremgår det at driftsinntektene utgjorde 703 millioner kroner i 2016, mot 626,5 millioner året før.
SA170509 Feil ved taket, baderommet og det elektriske anlegget utgjorde de største postene.
DB170509 De øvrige sivile tapene utgjorde 1779 personer.
BT170509 Feil ved taket, baderommet og det elektriske anlegget utgjorde de største postene.
AP170509 Feil ved taket, baderommet og det elektriske anlegget utgjorde de største postene.
AA170509 Feil ved taket, baderommet og det elektriske anlegget utgjorde de største postene.
DB170508 I bedriftssegmentet utgjorde volumet enkelte måneder i 2016 over 10 prosent av alle bedriftslån i Storbritannina og har slik « disruptet » den tradisjonelle bankindustrien. 20 mill. investert ¶
AP170508 - Disse 200 barnehageplassene utgjorde en betydelig andel av plassene byrådet gikk til valg på å bygge innen 2019, sier Begum.
AP170508 Nordland politidistrikt understreker i en pressemelding mandag ettermiddag at den aktuelle bilisten utgjorde en fare for seg selv og omgivelsene.
AA170508 Nordland politidistrikt understreker i en pressemelding mandag ettermiddag at den aktuelle bilisten utgjorde en fare for seg selv og omgivelsene.
VG170506 I hovedstaden Paris kunne Macron med sine 34,8 prosents støtte i første runde, fornøyd konkludere med at Le Pen ikke utgjorde en særlig trussel med kun 5 prosents oppslutning.
DN170505 Jordbruket sto for 8,3 prosent av norske klimagassutslipp i 2014, den fjerde største utslippskilden, og av dette utgjorde metanutslipp fra husdyrenes fordøyelse rundt halvparten ifølge undersøkelser Framtiden i våre hender viser til.
AP170505 Kong Haakon avpolitiserte monarkiet og sørget med det for at en i seg selv udemokratisk institusjon ikke lenger utgjorde noen trussel mot demokratiet.
DB170504 Elbilene utgjorde 14,9 prosent av markedet i april - i april i fjor var det 14,1 prosent.
DA170504 Kontantstøtten utgjorde i fjor cirka 80 prosent av en polsk gjennomsnittslønn, og da sier det seg selv at det må endres, sier Roy Steffensen ( Frp ), som sitter i finanskomiteen på Stortinget.
DB170503 DEN GANG : Arne Brimi, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Hjeltnes utgjorde den populære kvartetten i « Gutta på tur ».
DA170503 I 1861 ble det for første gang opprettet fire lærerinneposter ved skolen, og allerede i 1875 utgjorde lærerinnene et flertall.
AP170503 I 1861 ble det for første gang opprettet fire lærerinneposter ved skolen, og allerede i 1875 utgjorde lærerinnene et flertall.
DA170502 Kommuneforvaltningens gjeld utgjorde 467 milliarder kroner.
DA170502 Av dette utgjorde husholdningenes gjeld 3110 milliarder kroner.
AA170502 Kommuneforvaltningens gjeld utgjorde 467 milliarder kroner.
AA170502 Av dette utgjorde husholdningenes gjeld 3.110 milliarder kroner.
BT170501 Ser man historisk på barnehagens tradisjon, var det gjerne hagen og de lett tilgjengelige nærområdene som utgjorde stedene for naturopplevelser.
DB170430 I tillegg til avkastningen på 31,8 prosent på den norske aksjeporteføljen hadde Løge en solid utenlandsk aksjeportefølje slik at samlet aksjeavkastning utgjorde 16 prosent.
DA170430 Før var det folk født på 40- og 50-tallet som utgjorde partiet.
DN170428 « Alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv for Funcom, og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlige tillitsbrudd overfor selskapet.
DN170428 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,5 milliarder kroner, mot 7,9 milliarder kroner i samme periode i fjor.
DB170428 - Vi deler den oppfatning som dommeren gir uttrykk for, nemlig at alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlig tillitsbrudd overfor selskapet og undergraver tillit til Funcom-aksjen, sier Andersen i Økokrim til NTB.
DB170428 Kontrakten utgjorde nesten en halv milliard, og størrelsen tilsier at vi burde granske hvorfor det gikk så galt, sier Berg.
DB170428 Denne prosessen inneholdt en rekke beslutninger som til sammen utgjorde en stor risiko, sier Berg.
AP170428 - Vi deler den oppfatning som dommeren gir uttrykk for, nemlig at alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlig tillitsbrudd overfor selskapet og undergraver tillit til Funcom-aksjen, sier Andersen i Økokrim til NTB.
AA170428 - Vi deler den oppfatning som dommeren gir uttrykk for, nemlig at alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlig tillitsbrudd overfor selskapet og undergraver tillit til Funcom-aksjen, sier Andersen i Økokrim til NTB.
DB170427 Stefan Küng ( BMC Racing Team ), Sander Armee ( Lotto Soudal ), Frederik Veuchelen ( Wanty-Groupe Gobert ) og Andriy Grivko ( Astana ) utgjorde kvartetten i tet.
DB170427 I 2016 utgjorde dette svindel for 137 millioner kroner.
DB170427 Videre utgjorde den ulovlig diskriminering etter diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
DA170427 Konsernets driftskostnader utgjorde 519 millioner kroner i 1. kvartal 2017 mot 492 millioner kroner i samme periode i fjor.
DA170427 Det var jo de engelske lakselordene som utgjorde starten på turismen til fjordene, og som forvandlet vår måte å se på naturen på.
AA170427 Statoil ( - 1,3 ), DNB ( +0,1 ), Marine Harvest, og Norsk Hydro ( - 3,2 ) utgjorde resten av omsetningstoppen.
AA170427 En analyse av boligmarkedet gjort av Norges Bank ( Aktuelle kommentarer 4/14 ), viser at det mest vanlige for folk som kjøpte en bolig i 2014 var at de lånte så mye at det utgjorde 3,5 ganger inntekten.
VG170425 I fjor utgjorde 14 løpere Norges elitelag på herresiden.
FV170425 Bandet skapte ville tilstander under fjorårets arrangement da de utgjorde et av trekkplastrene sammen med Marcus & Martinus.
DB170425 Anders Nøstdahl Gløersen, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Emil Iversen utgjorde allroundslaget forrige sesong, i tillegg til Petter Northug i konkurransesongen.
DA170425 mars i år utgjorde et beløp på 148.994 kroner.
AA170424 I 2016 utgjorde den 179 prosent av BNP, og i rene penger lød den på 314,9 milliarder euro.
DB170423 Tiago Machado ( Katusha-Alpecin ), Anthony Perez og Stéphane Rossetto ( begge Cofidis ), Mekseb Debesay ( Dimension Data ), Bart De Clercq ( Lotto Soudal ), Nick Van Der Lijke ( Roompot ), Fabien Grellier ( Direct Energie ) og Aaron Gate ( Aqua Blue ) utgjorde dagens brudd, og de åtte fikk tidlig en stor luke.
DA170422 Andre dessert, og åttende og siste rett : Butterdeig i særklasse med engelsk « crème diplomat » i midten utgjorde en mini-napoleonskake, med Tahiti-vanilje og syltet rabarbra.
VG170421 Der utgjorde Marcus Rashford forskjellen.
VG170421 Den forteller tydelig at jo høyere temperaturen var i denne perioden, jo større andel av salget utgjorde de lyse produktene.
DB170421 Ved første omgang i 2012 utgjorde det 1,92% av stemmene ( 701 190 ).
SA170420 I 2016 utgjorde biogassen ca. 4 prosent.
DN170420 I fjor utgjorde de 80,1 prosent av søkerne, mens tilsvarende tall i år er 78,1 prosent.
DN170420 Av søkerne som har studieplass ved Norges veterinærhøgskole som førstevalg, utgjorde kvinnene 90,4 prosent mot 91,1 prosent året før.
DB170420 I årets renn utgjorde deltakere som gikk for bedrifter 13 og 20 prosent i henholdsvis Birkebeinerrennet og Holmenkollmarsjen.
SA170419 - Den utgjorde ingen fare for vår planet, sier astronom Ian Carnelli ved Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ).
SA170419 Den 30 år lange striden om seriemesterskapet i 1987 begynte da Flamengo gikk til topps i en liga som ble startet av klubbene som utgjorde den.
FV170419 Den 30 år lange striden om seriemesterskapet i 1987 begynte da Flamengo gikk til topps i en liga som ble startet av klubbene som utgjorde den.
DB170419 - Det var en rekke feil som utgjorde forskjellen.
DB170419 - Det var en rekke feil som utgjorde forskjellen.
DA170419 - Det var en rekke feil som utgjorde forskjellen.
BT170419 Den 30 år lange striden om seriemesterskapet i 1987 begynte da Flamengo gikk til topps i en liga som ble startet av klubbene som utgjorde den.
AP170419 Den 30 år lange striden om seriemesterskapet i 1987 begynte da Flamengo gikk til topps i en liga som ble startet av klubbene som utgjorde den.
AA170419 - Den utgjorde ingen fare for vår planet, sier astronom Ian Carnelli ved Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ).
DN170418 Dette var likevel langt under erstatningskravene, som utgjorde til sammen drøyt 68, 4 millioner kroner.
DN170418 Rapporten inkluderer de syv skiferregionene Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Marcellus, Niobrara, Permian og Utica, som utgjorde 92 prosent av veksten i oljeproduksjonen i USA i perioden 2011-2014.
BT170417 Den første utgivelsen av hans samlede verker utgjorde 124 bind.
FV170413 Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere.
BT170413 Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere.
AP170413 Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere.
AP170413 Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere.
AA170413 Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere.
AA170413 Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere.
AA170413 ¶ Disse ti appene og web-tjenestene utgjorde nærmere 60 prosent av all datatrafikk i Telenors mobilnett i uke 10 2017.
VG170412 Han skal ha vært mistenkt for å « produsere eller spre materiale som utgjorde en trussel mot allmenn sikkerhet » og for å ha deltatt i « religiøse, ekstremistiske organisasjoner ».
DB170412 Men utbyggingen de siste åra merkes, og for mars totalt, utgjorde solenergi 40 prosent av forbruket i California.
AP170412 Grunnlaget for etterlysningen var « produksjon eller spredning av materiell som utgjorde en trussel mot allmenn sikkerhet » samt « deltagelse i religiøse og ekstremistiske organisasjoner ».
AP170412 Antall bevæpnede politioppdrag utgjorde i 2016 under en prosent av totalantallet.
DA170411 Ifølge tall fra Thomson Reuters gikk aksjekursen ned 3,6 prosent, noe som utgjorde et fall på 800 millioner dollar av selskapets totale markedsverdi.
DB170410 De utgjorde en ordentlig motstemme i politikken.
DN170409 Strømming fra tjenester som Spotify, Apple Music og Tidal utgjorde 83 prosent av markedet i 2016, opp fra 78 prosent i 2015.
DN170409 IFPI opplyser i sin årsrapport at nedlasting av musikk sto for bare 4 prosent av det totale musikksalget i fjor, mens fysisk salg utgjorde drøye 13 prosent.
AA170409 Strømming fra tjenester som Spotify, Apple Music og Tidal utgjorde 83 prosent av markedet i 2016, opp fra 78 prosent i 2015.
AA170409 IFPI opplyser i sin årsrapport at nedlasting av musikk sto for bare 4 prosent av det totale musikksalget i fjor, mens fysisk salg utgjorde drøye 13 prosent. ( ©NTB ) ¶
DB170408 Det virket som om tilværelsens store spørsmål utgjorde hans spesielle form for hyggeprat.
DA170408 I forfjor ble jeg nektet innreise for å delta på en internasjonal historikerkongress med den begrunnelsen at jeg utgjorde en trussel mot Kinas nasjonale interesser.
DA170407 Det utgjorde 94 prosent av et totalmarked på 15.000 tonn.
DA170407 Det utgjorde 4 prosent av et totalmarked som hadde steget til 70.000 tonn.
AP170407 Ferske tall fra bransjeorganisasjonen IFPI viser at strømming utgjorde 83 prosent i 2016, opp fra 78 prosent året før.
AA170407 Fondet utgjorde i alt 7.867 milliarder kroner per 31. mars, hvorav 64,6 prosent var investert i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom. ( ©NTB ) ¶
VG170406 * Sammenlikner vi med USA, så utgjorde Kinas økonomi for femten år siden 10 prosent av USAs økonomi.
DA170406 Generalsekretær Mehtab Afsar utgjorde sammen med styreleder og nestleder i Islamsk Råd Norge ansettelseskomiteen som tilsatte nikabkledde Leyla Hasic i rådet.
AP170406 Den utgjorde 3,6 milliarder kroner i 2016, noe som er 14 prosent mindre enn året før.
AP170406 Bistandsbudsjettet utgjorde i fjor 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt ( BNI ) opp fra 1,05 prosent i 2015.
DN170405 I 2014 hadde den fylkeskommunale tannhelsetjenesten en omsetning på nesten 3 milliarder kroner og utgjorde om lag 3.400 årsverk.
BT170405 I 2014 hadde den fylkeskommunale tannhelsetjenesten en omsetning på nesten 3 milliarder kroner og utgjorde om lag 3.400 årsverk.
VG170404 Disse utgjorde 28 prosent av alle realitetsbehandlede saker fra Afghanistan, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.
SA170404 Det utgjorde et lappeteppe av inngrep over flere ti-år.
AP170404 Forbrukslån og lån på kredittkortet utgjorde rundt 90 milliarder kroner ved utgangen av 2016.
AA170404 Den amerikanske støtten utgjorde rundt 32,5 millioner dollar ( ca. 278 millioner kroner ) i 2017-budsjettet ¶ ( ©NTB ) ¶
DN170403 Tilsvarende utgjorde bistand 30 til 40 prosent av enkelte lands statsbudsjett.
DN170403 Brende viser til at bistand for noen tiår siden utgjorde 50 prosent av kapitaltilgangen til utviklingsland.
DN170403 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
DA170403 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
AA170403 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
DB170402 Det samme gjorde Yoann Offredo og GIlberts lagkamerat Matteo Trentin, og dermed utgjorde de en ny forfølgergruppe.
DB170402 ), Oliveiro Troia ( UAE Team Emirates ), Mark McNally ( Wanty Groupe-Goubert ), Stef Van Zummeren, Michael Goolaerts ( Vérandas Willems-Crelan ), Julien Morice ( Direct Energie ), André Looij ( Rompoot - Nederlandse Loterij ) og Edward Planckaert ( Sport Vlaanderen - Baloise ) var de åtte som utgjorde dagens brudd.
VG170401 Han utgjorde en forskjell allerede i serieåpningen, der hans presise innlegg ble headet i mål av Fredrik Brustad, nok til tre poeng for Solskjær og Molde.
DA170401 For Heineken utgjorde Afrika og Midtøsten 17 prosent av den totale fortjenesten i 2015, ifølge Heinekens hjemmesider.
AP170401 I 2008 utgjorde de 250.000 av Krims 2 millioner innbyggere.
AA170401 Andelen økologiske varer i dagligvarehandelen utgjorde i fjor 1,8 prosent av det totale salget, sammenlignet med 1,5 prosent i 2015.
VG170331 - Nå kan vi nærme oss den sterke posisjonen vi hadde inntil 2010 da blant annet fersk norsk laks utgjorde hele 94 prosent av markedet.
DN170331 Tidligere kunne det amerikanske forsvaret kun gjennomføre angrep i Somalia dersom målet utgjorde en trussel og det var gitt politisk klarsignal i Washington.
DN170331 Den innenlandske bruttogjelden for privatpersoner utgjorde 3091 milliarder kroner.
DN170331 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1.626 milliarder kroner ved utgangen av februar.
BT170331 I den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett mente retten at politiet hadde syndet på nettopp dette punkt, ved at de ikke hadde gjennomført en konkret vurdering av om klageren faktisk utgjorde en trafikksikkerhetsrisiko. | - Den er chill og ser fin ut ¶
AA170331 Tidligere kunne det amerikanske forsvaret kun gjennomføre angrep i Somalia dersom målet utgjorde en trussel og det var gitt politisk klarsignal i Washington. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 465 milliarder kroner ved utgangen av februar.
AA170331 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.091 milliarder kroner ved utgangen av februar.
AA170331 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1.626 milliarder kroner ved utgangen av februar.
AA170331 Til Pstereo fra England kommer Slowdive, som sammen med band som blant andre My Bloody Valentine og Ride utgjorde den britiske støypop-/shoegaze-adelen tidlig på 90-tallet.
VG170330 Annen rus pluss kombinasjon av alkohol utgjorde over halvparten av alle anmeldte rustilfeller i 2015 ( 52 prosent ) mot 37 prosent i 2005, heter det i UPs tilstandsanalyse.
DN170329 - Salget av disse eiendelene har ingen innvirkning på ExxonMobils andre oppstrømseiendeler, som utgjorde rundt 75 prosent av vår netto produksjon i Norge sist år, og selskapet vil fortsatt være en betydelig investor i Norge, heter det i en melding fra selskapets toppsjef i Norge, Morten Mauritzen.
DN170329 Summen utgjorde hele 13 prosent av det totale budsjettet, og Tyskland var det eneste landet som bidro mer.
DA170329 Retten viste også til at kvinnen ikke hadde tatt innover seg hvilken fare hun utgjorde ved å kjøre bil i sterkt ruspåvirket tilstand.
AP170329 Bestanden av bensin-hybridbiler utgjorde ved utgangen av fjoråret nær 88.000.
DA170328 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
AA170328 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
SA170327 Et enkeltbeslag gjort i en trailer under en kontroll i Risavika utgjorde bortimot halvparten av kvantumet sigaretter som ble beslaglaget på hele Vestlandet i fjor.
DN170327 For 2015, da Holsether overtok som konsernsjef i september, utgjorde posten « andre fordeler » litt mer enn 6 millioner kroner.
VG170326 Sammen med Northug og Didrik Tønseth utgjorde Iversen trioen alt handlet om under dagens konkurranse.
DB170326 15 år med for små innskudd, pluss renter, utgjorde totalt 300 milliarder pund, mente Trump.
DB170326 De lokale bøndene begynte å pløye over de mindre haugene som en gang utgjorde en stor nordamerikansk sivilisasjon.
VG170325 Totalt utgjorde salget over 220 millioner kroner.
DB170325 « Han var Norges best betalte megler i en årrekke og hadde en skattbar inntekt på 45 millioner kroner i 1999, der bonusen utgjorde 40 millioner kroner, som fortsatt er rekord for en aksjemegler i Norge », skrev DN.
DB170325 Den tredje som utgjorde den populære trioen i « Playboyjentene », Bridget Marquardt, var aldri en såkalt Playmate.
DA170324 De utgjorde hele 10,5 prosent av bruttonasjonalproduktet i fjor.
DN170323 Konsulentbruken i disse virksomhetene utgjorde i 2015 om lag 8 milliarder kroner.
AP170323 - Kamphundrasene utgjorde en trussel og fare, spesielt mot barn, sier Tørstad.
DB170322 « Han var Norges best betalte megler i en årrekke og hadde en skattbar inntekt på 45 millioner kroner i 1999, der bonusen utgjorde 40 millioner kroner, som fortsatt er rekord for en aksjemegler i Norge », skrev DN.
DB170322 I en vurdering fra 2010 ble det varslet om at byggets tilstand utgjorde en fare for liv og helse.
DA170321 Ferske tall fra SSB viser at kvinners gjennomsnittlige månedslønn i fjor utgjorde 86 prosent av menns månedslønn.
DN170320 I fjor utgjorde den norske omsetningen av vin og brennevin hos Arcus 29 prosent.
DB170320 I januar utgjorde begge gruppene rundt 45 prosent av totalen, ifølge NTB.
DA170320 De utgjorde 28 prosent av helseutgiftene i fjor.
BT170320 Til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter og reist signalbygg i andre land, utgjorde eksport bare én prosent av bransjens totale omsetning i 2014, ifølge Prognosesenteret.
BT170320 Tertiærnæringene, inkludert handel og kontor, media, IKT og lignende utgjorde 76 prosent av sysselsettingen i 2015.
AP170320 Til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter og reist signalbygg i andre land, utgjorde eksport bare én prosent av bransjens totale omsetning i 2014, ifølge Prognosesenteret.
AP170320 Til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter og reist signalbygg i andre land, utgjorde eksport bare én prosent av arkitektbransjens totale omsetning i 2014, ifølge Prognosesenteret.
DB170319 Republikanerens parti utgjorde nesten alle av de 23 stemmene for forslaget.
DA170319 Michailof ser ikke helt hva Norge kan bidra med for demokratisering og økonomisk utvikling, som utgjorde størstedelen av den norske bistanden i 2015.
DB170318 Anna Haag, Maiken Caspersen Falla, Kathrine Harsem og Kerttu Niskanen fulgte på de neste plassene og utgjorde topp 10 på fellesstarten i dag.
DB170318 Mattia Frapporti ( Androni ), Mirco Maestri ( Bardiani ), William Clarke, Tom Skuijins ( Cannondale ), Ivan Rovni ( Gazprom ), Alan Marangoni ( Nippo ), Umberto Poli ( Novo Nordisk ), Federico Zurlo ( UAE ), Julen Amezqueta ( Willier ) og Nico Denz ( AG2R ) utgjorde 10-mannsgruppen som ledet an.
DA170318 Kystfortet utgjorde en både en viktig del av det norske forsvaret og om en del av Lyngenlinja, den siste forsvarslinjen Tyskland bygget i Troms på slutten av andre verdenskrig, for å hindre russisk framrykning mot Narvik.
VG170316 Marion Ravn og Marit Larsen turnerte med Hanson i år 2000, da de utgjorde gruppen M2M.
DB170316 Fastlandseksporten utgjorde 31,91 milliarder kroner.
AA170316 Eksporten av råolje utgjorde 18,6 milliarder kroner i februar, noe som er 51,9 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor.
AA170316 Den samlede eksporten av varer utgjorde 71,2 milliarder kroner i februar, en oppgang på 18 prosent fra samme måned i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170315 Romansen mellom Isak og Even utgjorde kjernen i tredje sesong av NRK-suksessen, som kom ut før jul.
VG170313 Det utgjorde fem prosent av representantene, selv om bare én prosent av befolkningen i Oslo er norsk-somaliere.
VG170313 Da Irak ble uavhengig i 1932, utgjorde kristne 12 prosent av befolkningen.
AP170313 Norges forsvarsbudsjett utgjorde 1,55 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2016, en liten økning fra 1,47 prosent i 2015.
AA170313 Medisinsk behandling og rehabilitering utgjorde halvparten av de totale helseutgiftene i fjor.
AA170313 Heldøgnsopphold på sykehus utgjorde alene om lag 26 prosent av de totale helseutgiftene i Norge.
AA170313 Foreløpige tall viser at helseutgiftene i Norge i 2016 utgjorde i Norge 10,5 prosent av BNP, mot 10,0 prosent i 2015.
AA170313 Disse utgiftene består hovedsakelig av sykehjemstjenester og hjemmesykepleie og utgjorde om lag 90,8 milliarder kroner, tilsvarende 28 prosent av Norges totale helseutgifter i 2016. ( ©NTB ) ¶
AA170313 I 2016 utgjorde boliger med en anslått boligverdi på over 4 millioner kroner 32,2 prosent av eiendommene i kommunen, ifølge Byrådsavdelingen for finans.
VG170312 Joni Sledge utgjorde sammen med søstrene Debbie, Kim og Kathy bandet Sister Sledge.
DN170312 Dibs har estimert at den totale norske netthandelen av varer og tjenester utgjorde 90,6 milliarder kroner.
VG170311 Med fire norske fra start, Øystein Bråten, Felix Usterud, Birk Ruud og Eirik Sæterøy utgjorde de halvparten av deltakerene i Big Air-finalen.
SA170311 Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande og Johann André Forfang utgjorde det norske laget som lå på tredjeplass etter første omgang.
DB170311 Norske seere og de utenlandske juryene utgjorde 50 prosent hver.
AP170311 Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande og Johann André Forfang utgjorde det norske laget som lå på tredjeplass etter første omgang.
DN170310 februar utgjorde 4,3 prosent av trafikken i februar 2016.
DB170310 Det utgjorde hele 90 prosent av alle avspillingene for fjorårets MGP-låter, men det var Agnete Johnsen som vant med låta « Icebreaker ».
AA170310 februar utgjorde 4,3 prosent av trafikken i februar 2016.
AP170309 Når man spurte om hva som utgjorde en god saus, fikk man ikke noe tydelig svar.
SA170308 Selv om forskjellene blir mindre i fremtiden, mest sannsynlig, viser statistikk at kvinner har en gjennomsnittlig alderspensjon fra Folketrygden som utgjorde 77 prosent av menns gjennomsnittlige alderspensjon ( tall fra i 2016 ).
FV170308 Selv om forskjellene blir mindre i fremtiden, mest sannsynlig, viser statistikk at kvinner har en gjennomsnittlig alderspensjon fra Folketrygden som utgjorde 77 prosent av menns gjennomsnittlige alderspensjon ( tall fra i 2016 ).
BT170308 Selv om forskjellene blir mindre i fremtiden, mest sannsynlig, viser statistikk at kvinner har en gjennomsnittlig alderspensjon fra Folketrygden som utgjorde 77 prosent av menns gjennomsnittlige alderspensjon ( tall fra i 2016 ).
BT170308 Kvinner utgjorde henholdsvis 18 og 31 prosent av professorene/dosentene og førsteamanuensene/førstelektorene.
BT170308 Kvinner utgjorde henholdsvis 18 og 31 prosent av professorene/dosentene og førsteamanuensene/førstelektorene.
AP170308 Selv om forskjellene blir mindre i fremtiden, mest sannsynlig, viser statistikk at kvinner har en gjennomsnittlig alderspensjon fra Folketrygden som utgjorde 77 prosent av menns gjennomsnittlige alderspensjon ( tall fra i 2016 ).
DN170307 Markedsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliarder kroner, heter det i en pressemelding fra Folketrygdfondet.
DB170307 Det var Pierre-Roger Latour ( AG2R ), Romain Combaud ( Delko Marseille ) og Ben King ( Dimension Data ) som utgjorde trioen i front på dagens etappe.
DB170307 Romansen mellom Isak og Even utgjorde kjernen i tredje sesong av NRK-suksessen, som kom ut før jul.
AA170307 Markedsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliarder kroner.
DB170306 Der skulle hun, Midtstue Jensen og Kålheim konkurrere om å pusle sammen en rekke malte treklosser, slik at de til sammen utgjorde Lutherrosen.
SA170305 Det utgjorde 2,1 millioner liter ren alkohol, mot nær 2,3 millioner liter i 2015.
SA170305 Vetle Sjåstad Christiansen, Ole Einar Bjørndalen, Vegard Gjermundshaug og Henrik L'Abée-Lund utgjorde det norske laget på stafetten.
BT170305 Det utgjorde 2,1 millioner liter ren alkohol, mot nær 2,3 millioner liter i 2015.
AP170305 Det utgjorde 2,1 millioner liter ren alkohol, mot nær 2,3 millioner liter i 2015.
AP170305 Vetle Sjåstad Christiansen, Ole Einar Bjørndalen, Vegard Gjermundshaug og Henrik L'Abée-Lund utgjorde det norske laget på stafetten.
AP170305 Vetle Sjåstad Christiansen, Ole Einar Bjørndalen, Vegard Gjermundshaug og Henrik L'Abée-Lund utgjorde det norske laget på stafetten.
VG170304 Da var det Fannemel, Forfang, Tande og Kenneth Gangnes som utgjorde laget.
VG170304 minutt for Hull, men den tidligere Stabæk-spissen utgjorde ingen forskjell i 3-1-tapet.
VG170304 De tre utgjorde pallen etter et svært spesielt alpintrenn i Kransjka Gora.
AP170304 Tjenestehandelen utgjorde 94 milliarder, av dette var 46 milliarder eksport av norske tjenester.
AP170304 Tjenestehandelen utgjorde 94 milliarder, av dette var 46 milliarder eksport av norske tjenester.
SA170303 LAHTI/OSLO : Magnus Moan og Magnus Krog utgjorde det norske laget i kombinertens sprintstafett.
FV170303 LAHTI/OSLO : Magnus Moan og Magnus Krog utgjorde det norske laget i kombinertens sprintstafett.
DN170303 februar, viser at antall arbeidsløse personer utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken per desember.
BT170303 LAHTI/OSLO : Magnus Moan og Magnus Krog utgjorde det norske laget i kombinertens sprintstafett.
BT170303 LAHTI/OSLO : Magnus Moan og Magnus Krog utgjorde det norske laget i kombinertens sprintstafett.
AP170303 LAHTI/OSLO : Magnus Moan og Magnus Krog utgjorde det norske laget i kombinertens sprintstafett.
VG170302 Fire løpere dro etterhvert fra feltet, ved siden av Falla utgjorde svenske Anna Haag, polske Justyna Kowalczyk og finske Aino Kaisa Saarinen en tet-kvartett.
VG170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
VG170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen.
VG170302 Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1.013 personer.
DB170302 Tingretten var langt på vei enig med ham i at trusselen han utgjorde var overdrevet og at lite var gjort for å gi han en mer human soning.
DA170302 Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 12.800 personer, nesten 1.000 flere enn året før.
DA170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
DA170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen.
DA170302 Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1.013 personer.
AP170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
AP170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen.
AP170302 Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1.013 personer.
AA170302 Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 12.800 personer, nesten 1.000 flere enn året før.
AA170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
AA170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen.
AA170302 Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1.013 personer.
FV170301 De viser konserninntekter på 4,2 milliarder kroner og et overskudd før skatt som utgjorde 1,2 prosent av inntektene.
DA170301 Oljefondet utgjorde 7.510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.
AA170301 Av økningen på over 30 milliarder kroner i forhold til kvartalet før utgjorde eksportverdien av råolje- og naturgass 25 milliarder kroner.
AA170301 Resten gjaldt i all hovedsak Underholdningsavdelingen, der Lindmo og Nytt på Nytt utgjorde de største delene.
AA170301 Debatten, Lindmo, Trygdekontoret og 20 spørsmål utgjorde de største delene i fjor.
SA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu, tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og tidligere hærsjef Benny Gantz får kritikk for ikke å ha informert godt nok om trusselen som Hamas-tunnelene fra Gazastripen utgjorde , til tross for advarsler fra israelsk etterretning.
FV170228 Tirsdag ble 17-åringen utestengt fra institusjonen fordi han utgjorde et sikkerhetsproblem.
DN170228 Den siste aku-undersøkelsen viser at antall arbeidsløse personer utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken per desember.
DN170228 Kull utgjorde 62 prosent av energiforbruket, mot 64 prosent året før.
DN170228 Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 462 milliarder kroner ved utgangen av januar.
DN170228 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.080 milliarder kroner ved utgangen av januar.
DN170228 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1.622 milliarder kroner ved utgangen av januar.
DB170228 Sjømat og marin bioteknologi utgjorde 5 prosent og andre eiendeler 3 prosent, fremgår det av rapporten.
DB170228 65 prosent var relatert til olje- og gassektoren, 16 prosent i maritim industri og kontanter og likvide fondsplasseringer utgjorde 11 prosent.
DB170228 Claussen utgjorde duoen To Små Karer, og vant den første norske MGPjr-finalen noensinne. 15 år senere er Ramm fortsatt å se på statskanalen, som NRKs humor-alibi under VM i Lahti.
DA170228 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, utgjorde ved utgangen av året 7510 milliarder kroner. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.
AA170228 Han var uforberedt på den strategiske trusselen som Hamas-tunnelene fra Gazastripen til Israel utgjorde .
AA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu, tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og tidligere hærsjef Benny Gantz får kritikk for ikke å ha informert godt nok om trusselen som Hamas-tunnelene fra Gazastripen utgjorde , til tross for advarsler fra israelsk etterretning.
AA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu, tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og tidligere hærsjef Benny Gantz får kritikk for ikke å ha informert godt nok om trusselen som Hamas-tunnelene fra Gazastripen utgjorde , til tross for advarsler fra israelsk etterretning.
AA170228 Kull utgjorde 62 prosent av energiforbruket, mot 64 prosent året før.
AA170228 Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 462 milliarder kroner ved utgangen av januar.
AA170228 Husholdningenes gjeld utgjorde 3.080 milliarder kroner ved utgangen av januar.
AA170228 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1.622 milliarder kroner ved utgangen av januar.
AA170228 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, utgjorde ved utgangen av året 7.510 milliarder kroner. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.
SA170227 I bakgrunnen Målselv-guttene Morten Hol og Sigurd Alterskjær Eriksen, som til sammen utgjorde Troms sitt G16-lag på stafetten.
DN170227 5 I fjor utgjorde vindkraft 1,4 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge.
DB170227 - Dette er helt på trynet, mållinjeteknologien utgjorde forskjellen og det kunne sett annerledes ut uten, sier Zoet til NOS, gjengitt av Daily Mail.
DA170227 Først i feltet av filmene var selvsagt Damien Chazelles « La La Land » med sine rekordmange 14 nominasjoner, mens Barry Jenkins « Moonlight » fulgte etter med åtte nominasjoner i et felt der « Manchester By The Sea », « Arrival » og « Hacksaw Ridge » utgjorde de sterkeste utfordrerne.
DA170227 24 Oscar-statuetter skiftet hender under showet, preget av store stjerner som Meryl Streep, Nicole Kidman, Emma Stone, Ryan Gosling og Denzel Washington på nominasjonslistene og som utdelere, alt som kan krype og gå av celebriteter og en liste av underholdningsartister som utgjorde et helt show i seg selv i hælene på Justin Timberlake som åpnet ballet med « Sunshine In My Pocket ».
AP170227 I bakgrunnen Målselv-guttene Morten Hol og Sigurd Alterskjær Eriksen, som til sammen utgjorde Troms sitt G16-lag på stafetten.
VG170226 Sammen med Daniel André Tande ( 23 ), Maren Lundby ( 22 ) og Andreas Stjerne utgjorde hun det norske laget som ikke klarte å følge opp 2015-VMs overraskende sølvmedalje.
SA170226 I en kamp der motstanderen var bedre enn oss i lengre perioder, utgjorde han fortskjellen og vant det for oss, sier Mourinho til BBC.
FV170226 I en kamp der motstanderen var bedre enn oss i lengre perioder, utgjorde han fortskjellen og vant det for oss, sier Mourinho til BBC.
DB170226 Magnus Moan, Mikko Kokslien, Magnus Krog og Jørgen Graabak utgjorde Norges lag på stafetten.
BT170226 I en kamp der motstanderen var bedre enn oss i lengre perioder, utgjorde han fortskjellen og vant det for oss, sier Mourinho til BBC.
BT170226 I en kamp der motstanderen var bedre enn oss i lengre perioder, utgjorde han fortskjellen og vant det for oss, sier Mourinho til BBC.
SA170224 ) og Øivind Johnssen ( foran ) utgjorde de den legendariske kvartetten som kommenterte engelsk fotball.
DA170224 Til sammenligning hadde Norge i januar felt 15 ulv, som utgjorde 18,5 prosent av den norske ulvestammen.
AP170224 ) og Øivind Johnssen ( foran ) utgjorde de den legendariske kvartetten som kommenterte engelsk fotball.
VG170223 Ridgeley, som sammen med Michael utgjorde duoen Wham ! og smeltet ungpikehjerter verden over på 80-tallet, snakket om hvordan de to ble kjent i 1975, og hvordan de etter fire år med å « tulle og leke » valgte å satse for fullt.
DB170223 Utbetalingene fra slike forsikringer utgjorde nesten 900 millioner kroner.
DB170223 - Ungdommen i meg flirte seg ihjel, men som voksen er jeg jo klar over at den utgjorde en trafikkfare der den lå.
AP170223 Av disse utgjorde reiser med NSB 65 millioner, T-bane 160 millioner.
SA170222 Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.
DN170222 Den ferske arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå ( aku ) viser at antall arbeidsløse personer utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken per desember.
DN170222 Antall arbeidsløse personer utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken, viser Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.
DB170222 Dette utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.
AA170222 Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.
DB170221 FIKK KULTSTATUS : Ingrediensene som utgjorde TV-serien « Lost », fungerte en periode svært godt, med et gjennomsnitt på over 15 millioner seere hver uke i USA.
DB170220 Av dette utgjorde boller og kaffe 17,5 millioner.
DA170220 Scenen var ganske så stilig med videoskjerm bak trioen som utgjorde bandet, to videoskjermer på sidene og en anretning som ble løftet og senket over scenen med både skjermer og lys.
AP170219 Kneskader utgjorde 35 prosent av skadene som krevde behandling etter uhell i slalåmbakken i fjor, ifølge en undersøkelse fra Storebrand.
DB170218 Dette utgjorde mellom 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus, i tillegg til noen utvalgte skoler i Drammen. 63 prosent ( 4447 ) av de spurte har foreldre fra Norge, mens 808 hadde foreldre fra Vest-Europa/Amerika/Oseania, 296 har fra Øst-Europa/Balkan, 454 har foreldre fra Sør-, Øst- og
AP170218 Dette utgjorde en sikkerhetsrisiko, mente IRGC.
DB170217 Det er verdt å merke seg at målet om å være en god alliert ikke utgjorde en nevneverdig del av begrunnelsen for krigsinnsatsen fra offentlig hold.
AA170217 Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang.
AA170217 Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang.
AA170217 Av dette utgjorde bygg som fritidsbygninger og boliggarasjer 1,6 millioner kvadratmeter.
AA170216 Filmen utgjorde en del av bevismaterialet under rettssaken i Stockholm tingrett, der mannen torsdag ble kjent skyldig i grovt brudd på folkeretten.
AA170216 Ryddeaksjonen kom i stand etter at brannvesenet hadde vært på besøk og påpekt at gjenstander som sto i gangene utgjorde en brannfare, fortalte fungerende styreleder i borettslaget, Roar Thesen.
AA170216 Disse utgjorde 486 millioner kroner i fjor.
VG170215 Det var Gabriela Koukalova, Laura Dahlmeier og Kasia Mäkäräinen som utgjorde favoritt-trioen før start.
VG170215 Det er ikke driftsmidler og utgjorde 2,8 millioner, utdyper Hordnes overfor VG.
VG170215 Der utgjorde han stopperpar sammen med Leonardo Bonucci.
VG170215 Han viste til at Kim Jong-nam hadde liten politisk støtte i nord og at han ikke utgjorde noen trussel mot lillebroren.
VG170215 Nord-koreanske agenter utgjorde en stor trussel også under de tidligere Kim-diktatorene. 29. november 1987 tok Korean Air flight 858 av fra Baghdad med retning Seoul.
SA170215 Han viste til at Kim Jong-nam hadde liten politisk støtte i nord og at han ikke utgjorde noen trussel mot lillebroren. ( ©NTB ) ¶
DN170215 Driftsresultat før av- og nedskrivninger, utgjorde 23,4 millioner kroner mot 4,7 millioner året før.
DN170215 Annonseinntekten utgjorde 87,7 millioner, en nedgang på 15 prosent fra 103,7 millioner kroner året før.
DN170215 Abonnementsinntektene økte med 13 prosent og utgjorde 138,1 millioner kroner i årets siste kvartal.
DN170215 Rundt 1950 utgjorde den internasjonale handelen rundt 20 prosent av verdens samlede verdiskaping.
DN170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6459 millioner kroner, ned fra 8397 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.
DN170215 Driftsresultat før av- og nedskrivninger, utgjorde 23,4 millioner kroner mot 4,7 millioner året før.
DN170215 Annonseinntekten utgjorde 87,7 millioner, en nedgang på 15 prosent fra 103,7 millioner kroner året før.
DN170215 Abonnementsinntektene økte med 13 prosent og utgjorde 138,1 millioner kroner i årets siste kvartal.
DN170215 Driftsresultat før av- og nedskrivninger, utgjorde 23,4 millioner kroner mot 4,7 millioner året før.
DN170215 Annonseinntekten utgjorde 87,7 millioner, en nedgang på 15 prosent fra 103,7 millioner kroner året før.
DN170215 Abonnementsinntektene økte med 13 prosent og utgjorde 138,1 millioner kroner i årets siste kvartal.
AP170215 Forsvarsbudsjettet utgjorde 1,54 prosent av BNP i 2016, ifølge NATOs tall.
AP170215 Forsvarsbudsjettet utgjorde 1,54 prosent av BNP i 2016, ifølge NATOs tall.
AA170215 Han viste til at Kim Jong-nam hadde liten politisk støtte i nord og at han ikke utgjorde noen trussel mot lillebroren. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Ryddeaksjonen kom i stand etter at brannvesenet har vært på besøk i borettslaget og påpekt at gjenstander som sto i gangene utgjorde en brannfare, og at de kunne være til hindring for dem, ifølge styrelederen.
AA170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
AA170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
DN170214 I fjor utgjorde den norske omsetningen av vin og brennevin hos Arcus 29 prosent.
DN170213 Samlede funn utgjorde 8,2 milliarder oljeekvivalenter.
DN170213 Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner.
DB170213 Nettopp Fenne, Olsbu, Eckhoff og Wøien Nicolaisen utgjorde laget da det ble en kruttsterk tredjeplass på verdenscupstafetten i Ruhpolding i januar.
DA170213 Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner.
AA170213 Han fant en gang en strandet breiflabb på 30 kilo der rogn utgjorde en tredel av kroppsvekten.
AA170213 Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner.
VG170212 På første stående fylte Dahlmeier, Kaisa Mäkäräinen og Darja Domrachestja i tur og orden, og utgjorde tettrioen på vei ut fra fjerde runde - med Koukalova jagende bak før siste skyting.
SA170212 Tre Fana-løpere utgjorde Norges bidrag på 1500 meter herrer søndag, men det ble for langt frem til nederlandske Kjeld Nuis.
DB170212 Mens en pakketur i 1977 utgjorde fra 1,3 til 2,1 prosent av årslønna ( ifølge de annonseprisene vi har innhentet ), utgjør en pakkereise i dag kun 0,4-0,8 prosent av lønna.
BT170212 Elbilene utgjorde i fjor 30 prosent av det totale salget av nye personbiler i Hordaland.
BT170212 Tre Fana-løpere utgjorde Norges bidrag på 1500 meter herrer søndag, men det ble for langt frem til nederlandske Kjeld Nuis.
VG170211 Trioen Fredik Midtsjø, Anders Konradsen og Mike Jensen utgjorde den lagdelen mot FC København.
SA170211 Før pause var det Kjell Rune Sellin og Jon Petter Stangeland som utgjorde spissduoen til Sandnes Ulf, etter pause var det nykommer Oddbjørn Skartun og Roy Miljeteig som var i de rollene.
FV170211 Tirsdag ble 17-åringen utestengt fra institusjonen fordi han utgjorde et sikkerhetsproblem.
DB170211 Mot Tottenham scoret han begge målene og utgjorde den store forskjellen.
DB170211 Men han utgjorde forskjellen, Sadio Mané, og det var det Liverpool trengte i den bakevja laget hadde spilt seg inn i siden nyttår.
DB170211 Dette utgjorde mellom 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus, i tillegg til noen utvalgte skoler i Drammen. 63 prosent ( 4447 ) av de spurte har foreldre fra Norge, mens 808 hadde foreldre fra Vest-Europa/Amerika/Oseania, 296 har fra Øst-Europa/Balkan, 454 har foreldre fra Sør-, Øst- og
AP170211 Før pause var det Kjell Rune Sellin og Jon Petter Stangeland som utgjorde spissduoen til Sandnes Ulf, etter pause var det nykommer Oddbjørn Skartun og Roy Miljeteig som var i de rollene.
VG170209 * 1 Sammenlikner vi med USA, så utgjorde Kinas økonomi for femten år siden 10 prosent av USAs økonomi.
DN170209 Samtidig økte inntektene i fjerde kvartal med 1 prosent, noe som utgjorde nær 6 milliarder dollar.
DB170209 Da utgjorde Marte Olsbu, Fanny Horn Birkeland, Ole Einar Bjørndalen og Johannes Thingnes Bø laget.
AP170209 Med sine rundt 30 millioner innbyggere, er Usbekistan den tredje mest folkerike av de 15 tidligere republikkene som utgjorde Sovjetunionen.
AA170209 Samtidig økte inntektene i fjerde kvartal med 1 prosent, noe som utgjorde nær 6 milliarder dollar.
AA170209 En ny internasjonal rapport viser at økologiske produkter utgjorde 8,4 prosent av matvaresalget i Danmark i 2015, mens Sveits og Luxembourg følger etter med en andel på henholdsvis 7,7 og 7,5 prosent.
DB170208 Diskusjonen rundt dopingmerket på Trofodermin-pakningen utgjorde en svært sentral rolle under Therese Johaugs høring på Ullevaal Stadion for to uker siden.
DA170208 Kriminalitetstypen sedelighet utgjorde 1,9 prosent av alle anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt.
DN170206 Inntektene fra petroleumsproduksjon utgjorde 542 millioner dollar mens andre inntekter var 114 millioner dollar ifølge selskapet.
DB170206 LADBART I SKUDDET : Passat GTE, den ladbare versjonen av VWs familiebil ( bildet ), utgjorde 80 prosent av Passat-registreringene i januar.
SA170205 Sist sesong utgjorde Jensen landets giftigste høyreside sammen med Jonas Svensson og Pål André Helland.
AP170205 Sist sesong utgjorde Jensen landets giftigste høyreside sammen med Jonas Svensson og Pål André Helland.
SA170204 Sammen med Ottar Magnus Karlsson utgjorde Svendsen en giftig spissduo mot svenske Häcken.
AP170204 Sammen med Ottar Magnus Karlsson utgjorde Svendsen en giftig spissduo mot svenske Häcken.
VG170203 Ifølge Tolletaten er antall brukerdoser ulik for hver av stofftypene, men en av posene på fem gram utgjorde i alt 4 000 brukerdoser.
DN170203 Nettavisen skrev i februar i fjor at selskapet var registrert med 56 betalingsanmerkninger og at summen utgjorde nesten 2,3 millioner kroner.
DB170203 Det var den samme filen Dagbladet benyttet til å avsløre at bruddene på hviletidsbestemmelsene alene utgjorde 17 stykker i uke 50, mens det var 53 brudd i uke 51 og 71 brudd i uke 52.
AP170203 Gondwanaland utgjorde store deler av de kontinentene vi kjenner i dag.
AA170203 Statistisk sentralbyrå opererer med 130.000 arbeidsledige her i landet, noe som utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken i november, som er siste tilgjengelige tall.
DB170202 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner ( 9,3 ) ¶
DB170202 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 30,8 milliarder kroner ( 34,1 ) ¶
AA170202 Elbiler, plugin hybrid og hybrider utgjorde vel halvparten av alle nyregistrerte personbiler i januar.
DN170201 - Når var sist Russland utgjorde en slik trussel mot Norge ?
DN170201 Utestående lån og kreditt utgjorde 264 prosent av bruttonasjonalprodukt ved siste årsskifte, ifølge beregninger foretatt av Bloomberg Intelligence.
DN170131 Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 455 milliarder kroner ved utgangen av desember.
DN170131 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.057 milliarder kroner ved utgangen av desember, ifølge SSB.
DN170131 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1.609 milliarder kroner ved utgangen av desember.
SA170129 Marit Bjørgen i midten, med Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng på sidene, utgjorde pallen i Falun søndag.
AP170129 Marit Bjørgen i midten, med Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng på sidene, utgjorde pallen i Falun søndag.
DB170128 Sammen med skiløper Eldar Rønning ( 34 ) utgjorde Sørlie og Sørli et av lagene som skulle sykle en etappe på ti kilometer raskest mulig, der alle tre måtte være i mål før tida ble satt.
AP170127 Kreml måtte til slutt gå ut å berolige russerne om dette ikke utgjorde noen militær trussel.
AP170127 Kreml måtte til slutt gå ut å berolige russerne om dette ikke utgjorde noen militær trussel.
DB170126 Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken, ett fall på 0,1 prosentpoeng fra måneden før.
DB170126 Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken.
BT170126 Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken, et fall på 0,1 prosentpoeng fra måneden før.
AP170126 Menneskecellene utgjorde bare en bitte liten del av hver embryo og embryoene ble dyrket i bare noen få uker, rapporterte forskerne torsdag.
AP170126 Likevel utgjorde det samlede antallet menneskelige celler over 1 million celler, sier Wu.
AP170126 Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken, et fall på 0,1 prosentpoeng fra måneden før.
DB170125 Norske bønder er de mest subsidierte bøndene blant OECD-landene, og landbruksstøtten utgjorde rundt 60 prosent av norske bønders inntekt i årene 2009-2011.
DB170125 I Oslo utgjorde offentlig forvaltning ( statlig og kommunal ) i 2010 kun 16 prosent av bruttoproduktet i hovedstaden, mens i for eksempel Troms hadde offentlig tjenesteyting en andel på hele 33 prosent.
DB170125 Hvis man i tillegg trekker fra byggråstoffer som grus, pukk, leire og naturstein, som utgjorde mellom 6-7 milliarder kroner av omsetningen og som både konsumeres og utvinnes i storbyene, så kan heller ikke denne næringen trekkes frem som veldig vesentlig for Norges verdiskapning.
BT170123 Fakta : De store sedlene ¶ 1000-lapper og 500-lapper utgjorde 72 prosent av verdien av kontanter i omløp i 2015.
AP170123 Fakta : De store sedlene ¶ 1000-lapper og 500-lapper utgjorde 72 prosent av verdien av kontanter i omløp i 2015.
DB170120 Samtidig viser 2016-anslaget i Nasjonalbudsjettet 2017 at statens petroleumsinntekter på 152,5 milliarder kroner utgjorde 13,2 prosent av samlede skatter og avgifter.
DB170120 Det utgjorde 6,7 prosent av samlet sysselsetting, ifølge en oppdatering fra Statistisk sentralbyrå i går.
SA170119 - De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser, sier Pentagon-talsmann Peter Cook i en uttalelse.
DB170119 - De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser, sier Pentagon-talsmann Peter Cooks, ifølge nyhetsbyrået.
DB170119 For seks dager siden la hun ut bilder, som sammen utgjorde datoen 20.01.2017.
DB170118 To spisser med fantastiske karrierer i Liverpool, som tidlig utgjorde en forskjell.
BT170118 Selv om 17 prosent av alle NAV-mottakere i utlandet mottok barnetrygd, utgjorde beløpet bare 3 prosent av ytelsene til utlandet i 2015.
DN170116 Kaldt vær i Sibir bidro bare med 5000-10.000 fat av en reduksjon på rundt 150.000 fat pr dag i Russlands oljeproduksjon i første del av januar, idet frivillige kutt hos oljeselskapene utgjorde den største andelen, ifølge Russlands viseenergiminister Kirill Molodtsov.
DB170116 Luftkvaliteten i Oslo var mandag så dårlig at den utgjorde en betydelig helserisiko.
DB170116 I resten av landets større byer var luftkvaliteten slik at den enten utgjorde liten eller moderat helserisiko, framgår det av Luftkvalitet.no på hjemmesiden til Norsk institutt for luftforskning ( NILU ).
DB170116 Bare Ålesund var verre der kvaliteten utgjorde en alvorlig risiko.
DB170116 I 2011 hadde antall solgte dieselbiler doblet seg og utgjorde 75% av alle nye biler.
DB170114 Da vi skrev om alkoholavgifter i 2015, utgjorde avgiftene 66 prosent av prisen på en ølflaske i norske butikker.
BT170113 Det er mulig Rema 1000, som minst av de store vil forsøke å utfordre videre, og kapre en større andel av markedet som i 2015 utgjorde 164 milliarder kroner.
BT170113 Det er mulig Rema 1000, som minst av de store vil forsøke å utfordre videre, og kapre en større andel av markedet som i 2015 utgjorde 164 milliarder kroner.
BT170112 Tiden i varetekt hadde vært vanskelig og da han fikk innsyn i medtiltalte Gjermund Cappelens avhør som utgjorde grunnlaget for at han selv var trukket inn i hasjsaken.
DA170109 Fylkestinget har gjennom årene hatt ulik sammensetning fra starten hvor det var fylkets ordførere som utgjorde tinget til i dag hvor det er 47 folkevalgte representanter.
AP170109 Gratisavisen Israel Hayom har siden avisen ble lansert i 2007 blitt Israels mest leste avis og utgjorde dermed en trussel for den tidligere markedslederen Yedioth Ahronoth.
AP170109 Gratisavisen Israel Hayom har siden avisen ble lansert i 2007 blitt Israels mest leste avis og utgjorde dermed en trussel for den tidligere markedslederen Yedioth Ahronoth.
SA170107 Foto : Evan Vucci / AP / NTB scanpix FOTO : Evan Vucci / TT / NTB Scanpix ¶ 34 prosent av de spurte i en landsdekkende meningsmåling Ipsos har utført for Dagbladet svarte at Trump « i liten grad » utgjorde noen trussel. 13 prosent svarte « i svært stor grad » og 36 prosent « i ganske stor grad ».
AP170107 - Men så er det et spørsmål om de kritikkverdige forholdene var så alvorlige at de utgjorde et menneskerettighetsbrudd, sier Horn.
SA170106 Den 64 sider lange saken, som utgjorde en hel seksjon av avisen lørdag 30. januar 2016, slo ned som en bombe i barnevernkretser, i det politiske miljøet og i befolkningen generelt.
DN170106 Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 453 milliarder kroner ved utgangen av november.
DN170106 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde dermed 3 053 milliarder kroner ved utgangen av måneden.
DN170106 Dermed utgjorde den samlede gjelden som statistikken omfatter 5128 milliarder kroner.
DN170106 De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1621 milliarder kroner ved utgangen av november.
AP170105 Ulvesonen som da utgjorde ca. fem prosent av Norges landareal ( deler av Hedmark og Akershus, hele Oslo og Østfold ) ble litt mindre.
DB170104 Elbilandelen gikk ned fra 2015 og utgjorde 15,7 prosent av totalmarkedet mot 17,1 i 2015.
AP170104 Dommeren påpekte at ingen av de andre soldatene på stedet følte at Sharif utgjorde noen trussel på en slik måte at de grep inn.
SA161230 Og hvor han utgjorde spissduo med Eidur Gudjohnsen.
AP161230 Og hvor han utgjorde spissduo med Eidur Gudjohnsen.
AP161226 De utgjorde 26,5 prosent av dem som ble kalt inn. 907 av kvinnene møtte opp.
AP161208 Der slo musikalen alle rekorder ved å spille 21 år i strekk, noe som utgjorde rundt 9000 forestillinger.
AP161208 Der slo musikalen alle rekorder ved å spille 21 år i strekk, noe som utgjorde rundt 9000 forestillinger.
AP161109 Men hva spilte det for rolle, så lenge han kunne score stort hos hvite velgere, som utgjorde 69 prosent av alle velgerne.
AP161027 Det åpner med den Beatles-aktige gladlåten « Jesusmannen », om de artige karakterene med varierende grad av mental helse som før utgjorde en viktig del av bylivet, men som tilsynelatende har forsvunnet i dagens samfunn.
AP161020 I perioden 2005 - 2015 økte nordmenns reiser med 3,4 millioner i antall, noe som utgjorde rundt 38 prosent av veksten i utenlandstrafikken i denne perioden, sier Høeg Ulverud.
AP161007 Statens pensjonsfond utland utgjorde ved utgangen av september 7.119 milliarder kroner, kom det fram da Norges Bank Investment management ( NBIM ) la fram fondets resultat for tredje kvartal fredag formiddag.
VG160920 Da VG møtte de ivrige boligkjøperne tirsdag kveld, utgjorde køen elleve personer.
AP160916 Men i dette tilfellet utgjorde selvfølgelig ikke bildet av den nakne jenta barneporno.
AP160823 - Jeg gikk inn på den siden der man bestiller setereservasjon og bagasje, og valgte 24 kilo kolli, som utgjorde 264 kroner.
AA160823 - Jeg gikk inn på den siden der man bestiller setereservasjon og bagasje, og valgte 24 kilo kolli, som utgjorde 264 kroner.
AP160817 Eiendomsinvesteringene utgjorde ved utgangen av kvartalet 3,1 prosent av verdien til fonde.
AA160808 Samlet sum til utbetaling til klagere etter nemndsvedtaket i 2014 utgjorde 565.000 kroner.
AP160728 IMF-utsendinger utgjorde sammen med representanter fra EU-kommisjonen og ESB den såkalte troikaen.
DB160723 Mens militære utgjorde en tredel av etterretningsapparatet i 1995, skal bare 4,5 prosent av MITs grunnplan nå være soldater.
AP160705 - Dette utgjorde en hoveddel av asylsøkerne som kom til Norge i en kort periode, så det å få en avtale med Russland var avgjørende på kort sikt.
AP160621 Det utgjorde kun seks prosent av alle festivaler det året, men mange andre slet også med fallende inntekter. 3rd-party-bio ¶
AP160621 Det utgjorde kun seks prosent av alle festivaler det året, men mange andre slet også med fallende inntekter.
AP160620 Barn utgjorde rundt halvparten av verdens fordrevne.
AP160619 Litteraturhusets egeninntekter i fjor utgjorde 9,6 millioner kroner og utgjør 40 prosent av omsetningen.
DN160531 Til sammenlikning utgjorde bankinnskudd fra innenlandske husholdninger i Norge 1077 milliarder kroner ved utgangen av august ifjor, ifølge SSB.
DB160529 I 2015 utgjorde disse utgiftene 1.4 prosent av BNP.
SA160512 På tribunen var tilskuerne plassert og ikledd farger slik at tribunen utgjorde et nordkoreansk flagg.
BT160512 På tribunen var tilskuerne plassert og ikledd farger slik at tribunen utgjorde et nordkoreansk flagg.
AP160512 På tribunen var tilskuerne plassert og ikledd farger slik at tribunen utgjorde et nordkoreansk flagg.
AP160507 Det siste året økte husholdningenes gjeld med 5,8 prosent og utgjorde nær 3000 milliarder kroner ved utgangen av mars, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
AP160428 I 2014 utførte forskere fra universitetet i Florida DNA-analyser som avslørte at alligatorskilpadden ikke utgjorde én, men tre ulike skilpaddearter.
AP160428 I 2014 utførte forskere DNA-analyser som avslørte at alligatorskilpadden ikke utgjorde én, men tre ulike skilpaddearter.
AP160428 Det viste seg at alligatorskilpadden ikke utgjorde én stor populasjon, men tre små populasjoner av tre ulike arter.
AP160428 Investeringene i eiendom utgjorde 2,4 prosent av fondet ved utgangen av 2015.
AP160428 Fondet utgjorde totalt 7.079 milliarder kroner 31. mars. 59,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 37,0 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.
AP160424 I 2013 utgjorde den såkalte bompengegjelden 35 milliarder kroner.
AP160412 Landets økonomi utgjorde 17,1 prosent av verdensøkonomien i fjor mot USAs andel på 15,8 prosent.
AP160412 Strafferammen går opp til 6 måneder fengselstraff, men fra 2004-2014 utgjorde forelegg 88 prosent av straffereaksjonene.
SA160407 Tidligere utgjorde de spilleavhengige 30 prosent av totalen.
SA160407 Spilleproblemer utgjorde 35 prosent av totalt antall bedriftsbesøk i fjor, og alvorlighetsgraden i sakene har økt.
FV160407 Tidligere utgjorde de spilleavhengige 30 prosent av totalen.
FV160407 Spilleproblemer utgjorde 35 prosent av totalt antall bedriftsbesøk i fjor, og alvorlighetsgraden i sakene har økt.
BT160407 Tidligere utgjorde de spilleavhengige 30 prosent av totalen.
BT160407 Spilleproblemer utgjorde 35 prosent av totalt antall bedriftsbesøk i fjor, og alvorlighetsgraden i sakene har økt.
AP160407 Tidligere utgjorde de spilleavhengige 30 prosent av totalen.
AP160407 Spilleproblemer utgjorde 35 prosent av totalt antall bedriftsbesøk i fjor, og alvorlighetsgraden i sakene har økt.
AP160406 Det utgjorde 29 prosent av alle aktive selskaper MF jobbet for.
AP160329 Da baserte de kritikken på at den prosentdelen økologisk matvarer i dagligvarehandelen utgjorde 1,45 prosent i 2014.
AP160316 Som en del av det som utgjorde undertrykkingen, nevnte han at ble servert mat på papptallerkner, plastbestikk og Fjordland-mat, der han også fikk servert samme rett to ganger på rad.
AP160311 « Jeg mener faktisk at Ronald Reagan hadde stor suksess i sin utenrikspolitikk, som var å oppdage muligheten som Gorbatsjov utgjorde og gi seg inn på et storstilt diplomati.
AP160309 - Skyteepisoden falt tilfeldig sammen med våre inndragningsvedtak i tid og utgjorde ikke grunnlag for vår reaksjon, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Seljevold i Næringsetaten.
AP160307 Kvinner utgjorde den gang en svært liten andel i politikken.
AP160307 At kvinner ikke utgjorde noen fare i trafikken, ble først dokumentert på slutten av 70-tallet : Da viste statistikken at de kjørte mer skadefritt enn menn.
AP160307 utgjorde ikke kvinnene flere enn 60 av 315 delegater på LO-kongressen i 1981.
AP160305 Toll på laks utgjorde alene 700 millioner kroner.
AP160304 Det er en dobling av antallet syriske asylsøkere fra året før, og også i utenforlandet Norge utgjorde de den største gruppen, med over 10.500 søkere.
AP160302 Ifølge rapporten utgjorde økologisk mat 1,45 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen i 2014.
AP160302 Ifølge rapporten utgjorde økologisk mat 1,45 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen i 2014.
AP160301 Trump lå i går an til å vinne med klar margin for republikanerne da nominasjonsvalget gikk av stabelen i Massachusetts - akkurat som han gjorde i de fleste av de andre 11 delstatene som utgjorde supertirsdag.
AP160229 I 2007 utgjorde de ulovlige cirka 4 prosent av befolkningen.
AP160228 Clinton fikk blant annet 87 prosent av stemmene til afroamerikanerne, som utgjorde hele 61 prosent av velgerne.
AP160227 Clinton har spesielt stor støtte blant afroamerikanske velgere, som ifølge valgdagsmålinger utgjorde hele 61 prosent av velgerne som deltok i nominasjonsvalget på lørdag.
AP160224 Borgere fra de ti landene som produserte flest asylsøkere, utgjorde 96,05 prosent av alle innvilgede asylsøknader i 2014.
AP160224 « Investeringene i olje - og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 189,6 milliarder kroner i 2015.
AP160219 Hvitfisk - i all hovedsak torsk, sei og hyse - utgjorde 13 milliarder, én milliard mer enn året før.
SA160210 Helårsboliger utgjorde nesten en fjerdedel av alle tillatelser i 2013.
BT160210 Helårsboliger utgjorde nesten en fjerdedel av alle tillatelser i 2013.
AP160210 Helårsboliger utgjorde nesten en fjerdedel av alle tillatelser i 2013.
AP160204 For to år siden utgjorde gjelden 15 prosent av de midler selskapet har investert.
AP160204 Men både i Sverige og Norge er film fra nabolandet omtrent ikke å se på filmplakatene lenger : I Sverige utgjorde salget av billetter til norsk film i 2015 en markedsandel på 0,7 prosent.
AP160204 I 2014 utgjorde omsetningen av billetter til svenske filmer nær tre prosent av det totale kinomarkedet i Norge.
DN160203 Erlend Hjertø ( 23, fra venstre ), Caroline Strømme ( 26 ), Lauren Guido ( 22 ) og Anette Gutterød ( 23 ) utgjorde et tverrfaglig studentteam som i høst gjennomførte et bærekraftsprosjekt for Orkla.
AP160202 - Gud velsigne Iowa ! sa Cruz da han takket de rundt 200 menneskene som utgjorde kveldens publikum.
AP160202 SPILTE STOPPER : Jonas Grønner utgjorde hjertet av Branns midtforsvar mot Elfsborg mandag.
AP160129 Syrerne utgjorde bare halvparten av flyktningstrømmen som preget Europa i fjor.
AP160128 - Allerede det opprinnelige leketøysdirektivet fra 1990 krevde at leker ikke utgjorde noen kjemisk fare for barn.
AP160128 - Allerede det opprinnelige leketøysdirektivet fra 1990 krevde at leker ikke utgjorde noen kjemisk fare for barn.
AP160116 Polske statsborgere utgjorde 7,5 prosent av innvandrerne som utvandret i 2014, mens svenske statsborgere utgjorde 10 prosent. 22 prosent av dem som utvandret i 2014 var norske statsborgere.
AP160116 Polske statsborgere utgjorde 7,5 prosent av innvandrerne som utvandret i 2014, mens svenske statsborgere utgjorde 10 prosent. 22 prosent av dem som utvandret i 2014 var norske statsborgere.
DA160114 Til sammen eksporterte Norge forsvarsmateriell for 3,6 milliarder kroner i 2014, hvorav 2,9 milliarder utgjorde militært utstyr, ifølge Changemaker.
AP160106 Frem til 2011 hadde alle stortingsrepresentanter det mange mente var en svært god pensjonsordning som utgjorde 66 prosent av stortingslønnen.
AP160103 Les om det tragiske dødsfallet her : Forvillet seg ut i nattøyet og frøs ihjel I desember i år ble også over 4.500 avviksmeldinger ved sykehjemmene i kommunen offentliggjort, der blant annet feilmedisinering, underbemanning og vold mot pleiere utgjorde en stor del av problemene.
AP160103> Les om det tragiske dødsfallet her : Forvillet seg ut i nattøyet og frøs ihjel I desember i år ble også over 4.500 avviksmeldinger ved sykehjemmene i kommunen offentliggjort, der blant annet feilmedisinering, underbemanning og vold mot pleiere utgjorde en stor del av problemene.
AP160103> target="avis" href= Les om det tragiske dødsfallet her : Forvillet seg ut i nattøyet og frøs ihjel I desember i år ble også over 4.500 avviksmeldinger ved sykehjemmene i kommunen offentliggjort, der blant annet feilmedisinering, underbemanning og vold mot pleiere utgjorde en stor del av problemene.