DB171209 En annen hypotese var at spillets visuelle utforming ville hjelpe spillerne med å forstå forholdet mellom landemerkene i spillet og dermed utvikle bedre orienteringsevner.
FV171208 Skuespiller Kyrre Haugen Sydness og samboer Lone Torvik har fått et hus med miljøvennlig profil og særegen utforming .
SA171207 Skuespiller Kyrre Haugen Sydness og samboer Lone Torvik har fått et hus med miljøvennlig profil og særegen utforming .
BT171207 Med litt mer musikk, litt bedre vær, og en litt mer åpen utforming , kan Festplassen få en tradisjon som absolutt fortjener å komme tilbake år etter år.
DB171205 Men forslagene, hvis utforming bærer med seg uskrevne påstander om kameraderi og forfordeling av enkeltpersoner i dommersjefens nærmeste krets, kan ikke bare tolkes som et sidevalg i den pågående striden mellom Edvartsen og NFF.
AP171202 Men planen er å rive låven og bygge opp et nytt, låvelignende bygg med samme mål og utforming .
AP171202 Utforming av skjemaer.
VG171130 Etablere nytt inngangsparti etter universell utforming .
VG171130 - Det må i tillegg gjøres lovpålagt tilpasning til universell utforming .
AP171130 Universell utforming er blant dem.
AP171130 Men i løpet av første halvdel av 2018 lover jeg at SAS skal oppfylle alle krav til universell utforming .
AP171130 Det mest alvorlige er at synshemmede og folk med nedsatt funksjon i hendene ikke kan kjøpe flybilletter via nettsiden, sier tilsynsleder Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av IKT, som er underlagt Difi til Kampanje.
AA171130 Universell utforming er blant dem.
AA171130 Men i løpet av første halvdel av 2018 lover jeg at SAS skal oppfylle alle krav til universell utforming .
AA171130 Det mest alvorlige er at synshemmede og folk med nedsatt funksjon i hendene ikke kan kjøpe flybilletter via nettsiden, sier tilsynsleder Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av IKT, som er underlagt Difi til Kampanje.
VG171129 Tilsynet for universell utforming av IKT fastslår at måten den er utformet på, gjør at mange opplever den som vanskelig å bruke.
VG171129 SAS : Å bestille billett på Sas.no kan være vanskeligere enn nødvendig, mener Tilsynet for universell utforming .
VG171129 Men per definisjon skal alle nettsider følge krav til universell utforming .
VG171129 Der ble det også funnet avvik fra forskriften for universell utforming av IKT, men ikke på langt nær så mange som hos SAS.
VG171129 DIFI : Leder av Tilsynet for universell utforming av IKT, Malin Rygg.
VG171129 - Det mest alvorlige er den samlede mengden brudd, at det er funnet så mange brudd på så mange forskjellige nivåer, sier leder av Tilsynet for universell utforming av IKT, Malin Rygg.
SA171129 » For andre « demenslandsbyer » i Norge er det også slik at man henter noen av ideene til fysisk utforming og fra omsorgsfilosofien.
AP171126 Gjennom prosjektet er det foreslått flere viktige tiltak som både omfatter utforming av lands interne lovgivning, som regler om rentefradragsbegrensning, endring av de internasjonale standardene i skatteavtalene, klargjøring av OECDs retningslinjer for internprising av varer og tjenester som omsettes innad i et konsern og innføring av
BT171124 Gamle elementer kan fint kombineres med krav til universell utforming .
BT171123 Bergen må finne ut hvordan byen skal utvikle seg raskt, uten at det går ut over planlegging, utforming og tilrettelegging.
AP171123 Stasjonene skal også ha gjenkjennelige elementer, selv om de gis ulik utforming .
AP171123 Stasjonene på den nye Fornebubanen skal ha en høy arkitektonisk utforming , med egen identitet og særpreg.
DB171113 » Glasskannens utforming
DB171113 « Oppleves som en vesentlig styrke at glasskannen har en utforming som bevarer god kaffearoma.
AP171112 Viktige offentlige bygninger bør få en utforming og plassering som gjenspeiler deres betydning for samfunnet, mener Audun Engh.
VG171110 « En faktor som i stor grad medvirket til (... ) skadeomfanget var feil utforming mellom veirekkverket og bro-rekkeverket.
VG171110 Vegvesenets ulykkesgranskere konkluderte med at hovedårsakene til ulykken i februar 2013 var den glatte, sporete veien, manglende bilbelte - og feil utforming av rekkverket.
VG171110 DØDSULYKKE : Statens vegvesen konkluderte slik etter ulykken i Lofoten i 2013 : « En faktor som i stor grad medvirket til (... ) skadeomfanget var feil utforming mellom veirekkverket og bro-rekkeverket ».
BT171109 Men det trenger ikke å være noen motsetning mellom å beholde busslommene og å ha universell utforming på busstopp kombinert med kantstopp.
BT171109 Det er også et argument at man skal gi holdeplassen universell utforming for at blant annet bevegelseshemmede og blinde lettere skal kunne ta buss.
AA171107 Fasade og utforming er spennende, og hadde egentlig fortjent en mer eksponert plassering i bybildet, står det i begrunnelsen fra juryen til Eiendomsprisen.
AA171107 Nye krav til universell utforming kan føre til at det eldste hurtigruteskipet Lofoten må pensjoneres når den nye anbudsperioden trer i kraft fra 2020.
DN171106 Alle sigarett- og snuspakninger skal ha samme farge og utforming .
BT171106 Videre presiseres det at brukernes og pårørendes egne erfaringer og kompetanse skal vektlegges sterkere i utforming av tjenestetilbudene til disse målgruppene.
AP171104 Ifølge departementet vil en slik utforming av flypassasjeravgiften « kreve utredninger som det ikke er mulig å gjennomføre innenfor tidsrammen som er til rådighet.
NL171103 Byen trenger derfor en overordnet beskrivelse av sjøfronten og at vi legger føringer for hvilke funksjoner, sammenhenger og utforming byen skal ha i dette viktige området for Tromsø.
NL171101 Hvilken utforming Stakkevollvegen får, og hvilke trafikantgrupper man prioriterer, er den viktigste nøkkelen til suksess for utviklingen av området.
SA171031 Det første handler om at rådmannen bør lage en sak på hvordan Stavanger kan « utvide begrepet « demenslandsby » til å i like stor grad handle om et ressurssenter for mennesker med demens, med en lignende utforming som utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
AP171031 « Statsbygg har behandlet klagen fra Team G8+ på tildeling av kontrakt til Team Urbis i konkurransen om utforming av det nye regjeringskvartalet.
SA171030 HØY HEKK : Hekkens utforming gir lav luftmotstand, samtidig blir sikten rett bakover ganske dårlig.
NL171030 En arealplan skal sette rammer for ønsket utvikling innenfor et avgrenset geografisk område, og fastholde de viktigste prinsippene for lokalisering, utforming og funksjon for bebyggelse, anlegg og uterom.
AP171030 HØY HEKK : Hekkens utforming gir lav luftmotstand, samtidig blir sikten rett bakover ganske dårlig.
AA171030 Fylkesrådmannen vil derfor ta med seg erfaringene fra denne saken i prosessen med utforming av en innkjøpsstrategi for Trøndelag fylkeskommune. § ¶
AA171030 HØY HEKK : Hekkens utforming gir lav luftmotstand, samtidig blir sikten rett bakover ganske dårlig.
AP171028 Slik fant vi frem til pokerklubben i Oslo En planskisse av klubben avslørte bygningens utforming
AP171023 Slik fant vi frem til pokerklubben i Oslo En planskisse av klubben avslørte bygningens utforming
AP171023 For unge som er under utdanning, er det innovasjon i serviceomgivelsene, for eksempel butikklokalenes utforming , belysning og vareeksponering som skaper attraktivitet.
VG171021 I bestemmelsen trekkes det frem at arbeidsgiver skal ta særlig hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, vedlikehold av for eksempel alarmutstyr, muligheter for tilkalling av hjelp samt bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
DA171020 Sporene på skiva passer overraskende godt sammen, siden de spenner langt fra hverandre i utforming .
VG171019 De falske nettsidene varierer litt i utforming , men typisk vil det være en Google-logo øverst, etterfulgt av beskjeden : « Din er infisert med ( 5 ) virus ».
DA171019 Det må vurderes fjerning av øverste etasje, endret utforming og senking av terrenget under byggene for å redusere maks kotehøyden, sa Kjartan Lunde ( V ), som var positiv til selve prosjektet.
DA171019 - Det er mange hus som er i samme klasse og som ligner på disse i utforming .
DA171019 Her har de virkelig tatt et solid steg inn i premiumsegmentet, med både materialkvalitet og utforming på høyde med biler fra Mercedes-Benz og BMW.
AP171019 - Forsinkelsen skyldes at våre krav til komfort og utforming har vært krevende for produsenten å etterkomme.
NL171018 Reguleringssaken for E8 blir siste anledning for kommunestyret til å påvirke prosjektets utforming , tidsfremdrift og prinsipper for bompengebelastning.
DB171017 Da vi jobbet med å få vinter-OL til Oslo i 2020, var Olympic Agenda under utforming .
AA171016 Rådmannen i Trondheim legger frem planer for utforming av gatene langs den såkalte « Kollektivbuen ».
VG171012 - Hvordan sysselsetting påvirkes av kompetanse, av strukturelle forhold, og av ulike ytelsers utforming og innvirkning er blant det vi nå må se på.
AP171012 En mulighet som interiørarkitektene i Ledsten Arkitekter grep fatt i med en stor innlevelse, der de etterhvert inngikk et tett samarbeid med Element Arkitekter, som fikk ansvar for utforming av fasaden.
SA171009 Vålerengas nye stadion har fått mye skryt for både utforming og atmosfære.
BT171009 Vålerengas nye stadion har fått mye skryt for både utforming og atmosfære.
AP171009 Vålerengas nye stadion har fått mye skryt for både utforming og atmosfære.
AA171009 Vålerengas nye stadion har fått mye skryt for både utforming og atmosfære.
VG171008 Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, f
VG171006 Den årlige automatiske indekseringen av alkoholavgiften og andre særavgifter må opphøre inntil det er foretatt en fullstendig gjennomgang av avgiftene, der formål, utforming og virkninger av avgiftene blir vurdert i en helhetlig sammenheng, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke.
NL171004 For at frivillige skal kunne være en ressurs, må de involveres meningsfullt i beslutningstaking, planlegging og utforming av tjenestene de forventes å bidra til.
AP171002 I Renbergs kjærlighetsfylte og solidariske utforming er det uansett aldri noen tvil.
VG171001 Men han er også kritisk til hele regelens utforming , fordi den mangler en klausul om nødrett som gir fagfolk instrukser om hva man skal gjøre når risikoen for skade er større ved å forholde seg taus enn ved å snakke om en offentlig figur.
AP170929 Utredningen viste at dagens krav til universell utforming og kravene til størrelse og kvalitet på uteområdet ikke lot seg realisere uten å erstatte dagens bygg med nybygg.
AA170929 Rådmannen stiller som vilkår at fasadene bearbeides i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om høy kvalitet i arkitektonisk utforming og detaljering.
VG170928 Vinnerutkastet « Adapt », som kan oversettes med « tilpasning », er - oppdragets voluminøse omfang tatt i betraktning - nesten nøkternt i sin utforming .
VG170927 Og så ser vi at leserne også setter pris på at vi leverer et kvalitetsprodukt både når det gjelder innhold og utforming hver eneste dag, sier Bratvold, som er fungerende desksjef.
DN170925 Den nye boksen snus ( t.v ) som skal ha en mørkegrønn farge og pakningens utforming skal være lik.
VG170923 Men jeg tenker at denne ulykken skyldes kryssets utforming - at sykkelstien fører rett inn et så farlig kryss.
VG170923 Kryssets utforming
VG170923 Aarøy bærer ikke nag til bilisten - hun mener at ulykken skyldes kryssets utforming .
DA170912 Tidligere i år fikk dessuten utstillingen en ny, utradisjonell utforming , med innføringen av en rekke tablåer i syrinrosa og gule sjokkfarger, mot hvitt og dyprødt - og ikke minst en utstrakt bruk av speil.
AP170911 Den velprøvde resepten hans borger for bøker som konsekvent velger minste motstands vei i sin språklige utforming og i sitt samlede repertoar av virkemidler, men som slett ikke er uten til dels betydelige kvaliteter.
NL170908 Boka avtegner et sammensatt, uoversiktlig og vanskelig kontrollerbart hurtigvoksende privat marked underlagt forretningsjus, hvor pengesterke aktører øker sin makt over utforming av velferdspolitikken.
DA170907 I følge avtalen er tomtearealet beregnet til 33 mål, men det virker som om kartet med nøyaktig utforming av arealet er unntatt offentligheten ".
AA170907 En viktig målsetting var å mobilisere kvinner i 5 av de nordlige provinsene til aktiv deltagelse både i utforming og gjennomføring av nasjonal politikk.
SA170904 Velforeningen og kommunen har bestemt at husene skal bevares mest mulig i sin opprinnelige form, og det er regler for utbygging og utforming av området rundt huset.
AP170904 Velforeningen og kommunen har bestemt at husene skal bevares mest mulig i sin opprinnelige form, og det er regler for utbygging og utforming av området rundt huset.
DB170830 » Og videre, at det kommer an på utforming og detaljering av forslagene om de er i strid med menneskerettighetene.
DA170830 - Det har ført til at utforming og dimensjoner er endra.
NL170829 at rullebane og taksebaner har nødvendig dimensjon og utforming til å ta imot de fly som NATO opererer.
DB170829 - Vi må jobbe videre med en forskrift med krav om utforming og drift av kunstgressbaner.
AA170828 I praksis oppstår de største utfordringene i utforming av den spesialpedagogiske hjelpen fordi : 1 ) spesialpedagogisk hjelp tilbys i grupper av barn som ikke nødvendigvis har utfordringer som kan samkjøres på en god pedagogisk måte. 2 ) ambulerende spesialpedagoger flyttes mellom barnehager, baser eller avdelinger og har lite ressurser på hvert enke
DN170827 Modellen er under utforming , men Grytting sier det kan være snakk om premiering eller jobb for dem som kommer med de beste innspillene.
AA170824 Slike barrierer vil kunne heves og senkes på kort varsel og er i sin utforming lite sjenerende, vi har et par allerede på Bakklandet uten at de foringer bymiljøet der for turister eller fastboende.
AP170823 » Men også på Helgeland blir folk støtt, og fra beklagelsen i Herøy- fjerdingen tar vi med at dette var ment som en spøk for å få flere søkere, og at den gravide selv var med på annonsens utforming .
AA170823 - Det har ført til at vi nå har kunnet gjennomføre større prosjekter, eksempelvis tetting av tak på Trondheim Kunstmuseum, brannsikring og universell utforming på Kunstindustrimuseet og tetting av tak på Rørosmuseets magasin.
DB170810 Lovnaden skjedde på samme tidspunkt som hans eget parti vedtok at de støtter omvendingsterapi av homofile og lesbiske barn, en tydelig motstand mot likekjønnet ekteskap og ga en oppfordring til amerikanske politikere til å bruke religion som rettesnor i utforming av lover og politikk.
AP170808 Men vi må komme tilbake til konkret utforming i eventuelle forhandlinger, sier Arnstad.
AA170802 Trondheim Byggesakskontor mener derimot i tilsynssak, også etter dommen, at det ikke er noen krav til utforming av p-plasser.
AA170802 Retten fant at LL/Universell Utforming ( bolig fra 0 - 100 år og for funksjonshemmede ) som var forutsatt i byggesaken med 100 prosent allikevel ikke var et krav ved p-plassene.
AA170802 Barn må plasseres utenfor bil før parkering selv om byens politikere var framsynte og bestemte i kommuneplan allerede i 2007 at ordinære p-plasser burde være 2,50 meter og minimum 2,40 meter x 5,5 meter ved universell utforming .
AA170729 Flere forhold har dominert diskusjonen - det noe diffuse fortettingsbegrepet, NTNUs utvidelse og plassering, folks behov for den bynære natur, klimautfordringens innflytelse på utforming av byens infrastruktur og raseringen av jordbruksjord av best tenkelige bonitet.
SA170728 - Pumpene kan stå forskjellig eller ha ulik utforming .
FV170728 - Pumpene kan stå forskjellig eller ha ulik utforming .
AP170728 - Pumpene kan stå forskjellig eller ha ulik utforming .
AP170725 Når domprosten i Oslo, Anne-May Grasaas, i tirsdagens Aftenposten støtter et minnested i dette området, er dette en overveielse som bør bekreftes og forsterkes av flere, men det er betinget av en verdig plassering og estetisk utforming som både er tydelig og diskret. 3rd-party-bio ¶
AP170725 Når domprosten i Oslo, Anne-May Grasaas, i tirsdagens Aftenposten støtter et minnested i dette området, er dette en overveielse som bør bekreftes og forsterkes av flere, men det er betinget av en verdig plassering og estetisk utforming som både er tydelig og diskret.
VG170721 sket jobben som kommunikasjonssjef, eller om det var andre grunner til at han er misfornøyd med nyansettelsen er foreløpig uklart, men flere medier spekulerer i at det kan ha å gjøre med at Spicer fryktet at han i praksis ville måtte gjøre to jobber, ettersom Scaramucci ikke har noen erfaring med utforming av kommunikasjonsstrategier.
DB170721 Ifølge Minchin kan kartet også brukes til oseaonografi og til utforming av habitatmodeller.
AA170721 Partiet mister poeng for lite konkrete tiltak og at de ønsker å ta forbehold om krav til universell utforming av boliger der det er hensiktsmessig.
DB170720 Men selv om dette implisitt er et politisk vedtatt mål, har det ikke hatt noen tydelig virkning på utforming norsk utviklingspolitikk.
DN170718 ¶ Stortingets nye nasjonale Institusjon for menneskerettigheter fremhevet i 2016 i sin første Årbok Barneombudet for å ha tilbudt barn i det psykiske helsevern hjelp til utforming av klager, sier forfatteren.
DB170716 Tom Willy Christiansen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, er bekymret over det økende antallet oppgaver fastleger får.
VG170715 Trenden med nye, private legetilbud kan delvis skyldes at fastlegekapasiteten er for dårlig, mener mannen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, Tom Willy Christiansen.
DB170715 Når det gjelder utforming av ruspolitikken bør vi strekke oss i det lengste for å overkjøre empatien med de mange enkeltskjebnene vi ser, og heller rette oppmerksomheten mot totalregnskapet.
VG170714 Men han er ikke bare fascinert av tippekupongenes utforming og utvikling.
DA170714 Med riktig utforming vil dette kunne spre rushtiden ut i tid og fjerne mindre viktige reiser.
VG170707 Professoren mener det mest sannsynlige er at Trump vil fortsette det han omtaler som « presidentens mangel på utforming av en Russland-politikk ».
NL170707 NATO-kravene ( NATO criteria and standards for airfields ) har samme krav til minimumsavstand mellom senterlinjer for rullebane og parallell taksebane som de Norske forskriftene ( Forskrift om utforming av store flyplasser ( BSL E 3-2 ) ) - for dette tilfellet er kravet 183 meter.
NL170706 Da må vi jobbe sammen om rekruttering, teknologiutvikling og utforming av oppgavene.
AP170705 Aftenposten har et sterkt engasjement i spørsmålene om utforming og plassering av de nasjonale minnestedene etter 22. juli-terroren.
DB170704 I den liturgiske utforming av handlingen uttrykker kirken det grunnleggende i den kristne tro : at mennesket er Guds skapning, at Gud gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse og troen på ham har lagt grunnlaget for menneskets frelse, at det på dommens dag skal stå til ansvar for sitt liv, og at det skal gjenreises i legeme
AA170703 Disse to vennene og verten valgte seg en gressdekket jordvold, hvor de satte seg ned og fant behag iåbetrakte hagens vakre utforming .
SA170630 Dette ville gitt bystyret muligheter til å vurdere flere utbyggingsalternativer med ulik tetthet og utforming opp imot hensynet til den fredete eiendommen og naturkvalitetene på Sølyst.
SA170630 Bystyret kan godkjenne detaljreguleringen og en boligbygging som har et annet omfang, utforming og tetthet enn det som var konsekvensutredet og godkjent, men da må det gjennomføres en ny konsekvensutredning.
VG170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
DN170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
DN170628 Det opplyser direktoratet som har ansvaret for å vurdere forslagene til utforming , materialvalg og praktiske løsninger for president Donald Trumps mur på grensa mellom Mexico og USA.
AP170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
AP170628 Det opplyser direktoratet som har ansvaret for å vurdere forslagene til utforming , materialvalg og praktiske løsninger for president Donald Trumps mur på grensen mellom Mexico og USA.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming , kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming , kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AA170628 ¶ Det opplyser direktoratet som har ansvaret for å vurdere forslagene til utforming , materialvalg og praktiske løsninger for president Donald Trumps mur på grensa mellom Mexico og USA.
AA170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
SA170627 De er ikke interessert i å vente på en bybane i flere tiår og bare villige til å gå over til et kollektivmiddel som er støysvakt og utslippsfritt med full universell utforming .
SA170626 Arneageren tilfredsstiller heller ikke dagens krav til universell utforming .
AA170623 NTNU's campussamling utgjør en betydelig byutviklingssak i Trondheim og blir følgelig gjenstand for debatt om plassering og utforming .
VG170622 Valget av nytt sted og en langt mer beskjeden utforming kommer fordi man har skapt en situasjon der dette var den eneste muligheten.
SA170622 En studie gjennomført av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU på Gjøvik, viser at de fleste rullestoler kan snu i en korridor som er 130 centimeter bred, så lenge man har 180 centimeter tilgjengelighet i lengderetningen.
SA170622 universell utforming .
NL170622 Vi har vurdert det slik at det er viktigere med strenge krav til utforming og visuelle kvaliteter, fremfor etasjekutting.
BT170622 En studie gjennomført av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU på Gjøvik, viser at de fleste rullestoler kan snu i en korridor som er 130 centimeter bred, så lenge man har 180 centimeter tilgjengelighet i lengderetningen.
BT170622 universell utforming .
AP170622 En studie gjennomført av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU på Gjøvik, viser at de fleste rullestoler kan snu i en korridor som er 130 centimeter bred, så lenge man har 180 centimeter tilgjengelighet i lengderetningen.
AP170622 universell utforming .
AA170622 En studie gjennomført av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU på Gjøvik, viser at de fleste rullestoler kan snu i en korridor som er 130 centimeter bred, så lenge man har 180 centimeter tilgjengelighet i lengderetningen.
AA170622 universell utforming .
NL170620 De er slående vakre i kunstnerisk utforming : Stalins palasser for folket.
AP170620 I varslet til SAS skriver direktoratets tilsyn at dette gjøres « for å kontrollere om SAS' nettsider følger lovkravene til universell utforming av IKT », som det heter i brevet.
AP170620 Direktoratet skriver i brevet til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnet : ¶
AP170620 - Sidene skal selvsagt være tilgjengelige for så mange som mulig, og oppfylle alle de krav for universell utforming som er gjeldende.
DB170616 Velferdsstaten : Har du sett Regjeringens handlingsplan for universell utforming ?
DB170615 Seks år etter at Anders Behring Breivik gjennomførte udåden på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo er det ennå ikke enighet om minnesmerkets plassering eller utforming .
DB170613 - Vi er glade for at Oslo tingrett har frifunnet kommunen på alle punkter, og vært tydelig på at utforming av eiendomsskatten innenfor regelverket er opp til politisk skjønn, ikke rettslig vurdering.
DA170613 Departementet skal avgjøre om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.
AA170613 Departementet skal ta en beslutning om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.
AA170613 Departementet skal avgjøre om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.
AA170612 Etter dette har sykkelens grunnleggende utforming ikke endret seg så mye.
VG170611 - Det følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som kom i 2008, at alle elever med nedsatt funksjonsevne skal sikres mot diskriminering med krav til universell utforming i skolene våre.
DB170608 Nå er Nationaltheatret bekymret for at alternativet som er valgt undervurderer behovet for univsersell utforming , som blant annet betyr at det skal være enkelt alle å bruke bygget, også personer i rullestol eller syns- og hørselshemmede.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming , og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 I Statsbyggs tilstandsanalyse fra 2011, står det at bygget har store mangler når det gjelder universell utforming .
DB170608 Gunnerud ser likevel ikke for seg at Nationaltheatret vil gjennomgå en rehabilitering uten at det legges til rette med universell utforming .
DB170608 Et statlig byggeprosjekt i dag må forholde seg til de forskriftene som gjelder for universell utforming , men siden bygget er fredet har man også et bevaringshensyn.
DB170608 De skriver at spørsmålet om universell utforming er svært krevende i et kulturhistorisk bygg som Nationaltheatret.
DB170608 - Det er ofte en motsetning mellom hensyn til antikvariske kvaliteter og tilrettelegging for universell utforming .
DB170608 - Det er mulig at vi kan få inn kostnader til universell utforming innenfor de 1,9 milliardene.
DB170608 Nå er Nationaltheatret bekymret for at alternativet som er valgt undervurderer behovet for univsersell utforming , som blant annet betyr at det skal være enkelt alle å bruke bygget, også personer i rullestol eller syns- og hørselshemmede.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming , og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 I Statsbyggs tilstandsanalyse fra 2011, står det at bygget har store mangler når det gjelder universell utforming .
DB170608 Gunnerud ser likevel ikke for seg at Nationaltheatret vil gjennomgå en rehabilitering uten at det legges til rette med universell utforming .
DB170608 Et statlig byggeprosjekt i dag må forholde seg til de forskriftene som gjelder for universell utforming , men siden bygget er fredet har man også et bevaringshensyn.
DB170608 De skriver at spørsmålet om universell utforming er svært krevende i et kulturhistorisk bygg som Nationaltheatret.
DB170608 - Det er ofte en motsetning mellom hensyn til antikvariske kvaliteter og tilrettelegging for universell utforming .
DB170608 - Det er mulig at vi kan få inn kostnader til universell utforming innenfor de 1,9 milliardene.
AA170608 Det som blir vurdert er blant annet utførelse, materialbruk, utforming , energibruk, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser.
AA170607 Vinneren av NTNUs idékonkurranse for utforming av det nye universitetsområdet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien.
AA170606 Vinneren av NTNUs idékonkurranse for utforming av det nye universitetsområdet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien.
DA170601 Fem nye utstillinger, større kafe og universell utforming er bare noe av det som er nytt hos Stavanger museum.
DA170531 " Det skulle stått : " De neste tolv årene vil regjeringen sette av midler innenfor programområdepotten til ¶ kollektivtiltak og universell utforming på riksvegnettet.
DA170531 kr til programområdet kollektivtiltak og universell utforming på riksvegnettet.
FV170530 SNO understreker at slik fangst skal foregå i jakttida og at det stilles særegne krav til båsenes utforming .
DA170530 * Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
SA170524 Ingenting gleder meg likevel mer enn en utbygger som tar seg bryet med utforming og detaljer, og som legger vekt på bostandard og arkitektonisk kvalitet.
AP170515 Regionale forhold, for eksempel klima eller jordsmonn, var ikke viktig for å forstå naturens utforming på ulike steder.
AA170515 I finalen handlet det spesielt om å gå i dybden på plassering og utforming av bebyggelse, knutepunkt, byrom og park/grønt, campusutvikling og mobilitetssystem, og robusthet og gjennomførbarhet. | 115 døde av kolera i Jemen ¶
BT170511 Ønsket kan blant annet ha sitt opphav i tradisjon, kultur, tro- og livssyn, personlige preferanser, utforming av gravminne, stell/ikke stell av blomsterbed, miljøhensyn, arkitekturen på gravplassen, til og med hvor stor avtrykk en vil sette etter seg.
SA170510 De gjenværende hagene, gamle kart og beskrivelser tyder på at hver av dem fikk sin individuelle utforming, en utforming de beholdt lenge, til tross for branner og mer eller mindre heldige ombygginger rundt dem.
SA170510 De gjenværende hagene, gamle kart og beskrivelser tyder på at hver av dem fikk sin individuelle utforming , en utforming de beholdt lenge, til tross for branner og mer eller mindre heldige ombygginger rundt dem.
SA170509 Kristen Høyer Mathiassen ( H ) erstatter partifelle Ingebjørg Folgerø i juryen som skal bedømme konkurransen om utforming av Arneageren.
DA170508 I dag utføres helse- og omsorgsarbeidet på en helt annen måte og det er nye krav til utforming av sykehjemsrom.
DB170505 Askjer har hatt salgsoppdraget for en rekke profilerte prosjekter de senere årene, men lar seg ikke lokke ut på glattisen når Finansavisen ber ham nevne nye boligprosjekter der han mener utforming og standard burde vært av høyere kvalitet.
AA170505 Det er utforming , funksjon og kombinasjonen av fagfelt som nå må prates om.
DA170504 * * Tilrettelagt for universell utforming . * * Lanternen er blitt løftet høyere opp, og har nå trapper rundt seg. * * Alle vannrør og kabler under jorda er byttet ut.
DA170503 Bygningene er også oppgradert etter dagens krav til inneklima og universell utforming .
AP170503 Bygningene er også oppgradert etter dagens krav til inneklima og universell utforming .
AA170502 Videre heter det i saksfremlegget at ved etableringen av ny pris vil det komme kostnader knyttet til utforming av diplom og et eget kunstverk.
DA170430 * Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
AP170430 Bare programposten om universell utforming av alle offentlige bygg er tidligere anslått til å koste et sted mellom 10 og 80 milliarder kroner, kunne vi her i avisen fortelle.
AP170429 Universell utforming av « dagens skoler og andre offentlige bygg.
AP170429 Landsmøtet har vedtatt å forskriftsfeste en frist for tilpasning av universell utforming og sikre finansiering av dette.
AP170429 vedtok universell utforming av alle offentlige bygg, ikke bare grunnskoler som opprinnelig foreslått.
DB170428 Vi observerer at retten deler vår kritikk av tiltalens utforming , sier Brosveet til NTB.
AP170428 Vi observerer at retten deler vår kritikk av tiltalens utforming , sier Brosveet til NTB.
AA170428 Vi observerer at retten deler vår kritikk av tiltalens utforming , sier Brosveet til NTB.
SA170427 Torsdag leverte tre lokale konsulentfirma sine bidrag i en idékonkurranse for utforming av plassen foran kulturhuset Sølvberget.
SA170427 Sentrale elementer er ny type belegningsstein som sikrer universell utforming , et nytt kunstnerisk innslag med vann som skal erstatte dagens fontene og samtidig invitere til lek og aktivitet.
SA170427 Det er tre lokale grupper som har levert inn forslag til utforming av plassen.
SA170427 Arneageren tilfredsstiller heller ikke dagens krav til universell utforming .
DA170427 Arbeid med vann og avløp, manglende universell utforming og døende trær gjør at Arneageren må fornyes.
DA170427 - Det må utføres arbeid med vann- og avløpsrørene i området, ledninger i grunnen skal skiftes og Arneageren tilfredstiller ikke dagens krav til universell utforming .
AA170427 Men oftest handler foreldrenes bekymring mer om at bilistene på de samme veiene skaper utrygge situasjoner, enn om skoleveiens utforming og sikkerhetstiltak for de mykeste trafikantene.
DA170424 Universell utforming
DA170424 - Vårt alternativ inkluderte teaterutvikling i et 50-årsperspektiv, blant annet med større vekt på universell utforming og publikumsfasiliteter, sier Enger.
VG170421 Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for utforming av skjemaer og for øvrig informasjon til brukerne.
SA170419 Var det galt av politikerne og arkitektene å legge til rette for universell utforming ?
SA170419 Undertegnede deltok ikke i detaljutformingen av det nye Torget, men var med på å utarbeide reguleringspremisser for ny utforming og opplegg for gjennomføring av to idékonkurranser om bruk og utforming .
SA170419 Undertegnede deltok ikke i detaljutformingen av det nye Torget, men var med på å utarbeide reguleringspremisser for ny utforming og opplegg for gjennomføring av to idékonkurranser om bruk og utforming.
SA170419 Hovedforutsetning for utforming av det nye Torget - anbefalt av et stort antall medvirkende ressurspersoner i planleggingsprosessen - var at torgflaten skulle fungere som en fleksibel flate, kjørbar tilgjengelig med varebiler, tilgjengelig med spylebiler etter store tilstellinger, tilgjengelig for små og store scenerigger, st
SA170419 Det sterkt hellende trappeanlegget fra 1960-årene har fått en annen utforming i det nye Torget, men trappetrinnene er nå horisontale og bevirker at vår vakre Domkirke framstår vertikal og ikke, som tidligere, visuelt på skakke sett fra Indre Vågen.
DB170413 ¶ UNIVERSELL UTFORMING : - Folk tenker også det er usannsynlig at de noen gang vil trenge universell utforming i sin hverdag, sier Marianne Knudsen, fungerende leder i NHFU.
DB170413 ¶ UNIVERSELL UTFORMING : - Folk tenker også det er usannsynlig at de noen gang vil trenge universell utforming i sin hverdag, sier Marianne Knudsen, fungerende leder i NHFU.
DB170413 Vi vil ikke at man skal se på universell utforming som noe komplisert, men at det handler om frihet, forteller Marianne Knudsen ( 17 ), fungerende leder i NHFU, til Dagbladet.
DB170413 Universell utforming
DB170413 Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger, personlig service som et tillegg til selvbetjening eller teksting av filmer.
DB170413 Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak ( Frp ), påpeker at regjeringen tar tilgjengelighet og universell utforming på alvor.
DB170413 Leder for Ungdomsforeningen, Marianne Knudsen, synes at fokuset på universell utforming blir feil.
DB170413 - Vi vil vise at universell utforming er mer enn tall og penger, det handler om livene til mennesker og deres mulighet til å delta og å være en del av samfunnet på like vilkår.
DB170413 - Folk tenker også det er usannsynlig at de noen gang vil trenge universell utforming i sin hverdag.
BT170409 Da vi fikk ny samferdselsminister i 2015 som ga klar melding om at vei- og banestandard var hinsides all fornuftig utforming , fikk vi håp om at firefeltsvei til Trengereid var det eneste brukbare alternativet på E16 til Voss.
DA170406 Original norsk debutfilm som imponerer i utforming og innhold.
DB170405 Loven vil pålegge en konkret plikt til universell utforming av IKT i opplærings- og utdanningssektoren.
BT170405 Strekningens standard og utforming gjør at sikkerhetsrisikoen på denne veien ikke bare er en opplevd risiko.
VG170404 At debatten går om lokalisering og utforming skulle bare mangle.
AA170403 I forskriftene til utforming sto det riktignok : « Dog må soverommet ikke ha plass til mer enn én seng » !
DB170402 De er flott dekorerte og finnes i tre forskjellige kategorier, men både størrelse og utforming varierer lite.
AA170402 I et idémyldringsmøte på lensmannskontoret kom man frem til selve utforming av tekst og bilde.
AP170401 Da var det lavblokker med lys og luft og ikke snakk om 19 etasjer og bymessig utforming .
VG170331 Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming .
DB170331 Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming .
AA170331 Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming .
AA170331 Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming .
VG170330 Han mener man kommer til å savne blant annet britisk innflytelse på utforming av økonomipolitikk.
DB170329 Design og utforming er selvfølgelig veldig subjektivt, men jeg tør påstå at du kommer til å få dårlig samvittighet dersom du gjemmer S8 bort i et deksel.
SA170328 Tynn lyd, men god passform og diskret utforming
SA170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming , størrelse og funksjoner.
FV170328 Tynn lyd, men god passform og diskret utforming
FV170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming , størrelse og funksjoner.
DB170328 ¶ APENES KONGE : I tegneren Russ Mannings utforming er Tarzan tilbake i en ny serie.
DA170328 « Det danske klimarådet skal være et uavhengig rådgivende ekspertorgan som skal bidra med faglig rådgivning om klimainnsatsen, herunder status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamålsetninger og internasjonale forpliktelser, og utarbeide anbefalinger om utforming av klimapolitikken ».
BT170328 Tynn lyd, men god passform og diskret utforming
BT170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming , størrelse og funksjoner.
AP170328 Tynn lyd, men god passform og diskret utforming
AP170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming , størrelse og funksjoner.
AA170328 Tynn lyd, men god passform og diskret utforming
AA170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming , størrelse og funksjoner.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170327 - En gjenåpning av Jomfrubråten holdeplass vil kreve oppgradering til universell utforming .
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DB170326 Og uten filmrull kan man jo eksperimentere med design og utforming , noe Nikon gjorde til fulle da de konstruerte Coolpix 990 og senere Coolpix SQ.
AA170326 « Rovviltpolitikken må ha en utforming som ikke fratar folk beiteretten », heter det i vedtaket som ble gjort mot sentralstyrets innstilling. ( ©NTB ) ¶
AA170326 De klarer visstnok ikke bli enig om verken utforming eller arbeidsfordeling.
DB170325 Anbefalingene fra de eksterne utrederne og teatret selv anslår behovet for vedlikehold av bygningsmassen, lovpålagt universell utforming og opprustning for å videreutvikle teater som kunstform og møteplass til å koste mellom 3.9 og 4.5 milliarder kroner.
AP170325 Nybygg og endringer skal i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk. 2.
SA170324 PORT STEINGARD : Tradisjonsbygg i ny utforming reiser seg på Fitjar.
SA170324 Hyttene skulle ha en felles utforming , men alle skulle tilpasses tomtene.
BT170324 PORT STEINGARD : Tradisjonsbygg i ny utforming reiser seg på Fitjar.
BT170324 Hyttene skulle ha en felles utforming , men alle skulle tilpasses tomtene.
AP170324 PORT STEINGARD : Tradisjonsbygg i ny utforming reiser seg på Fitjar.
AP170324 Hyttene skulle ha en felles utforming , men alle skulle tilpasses tomtene.
AA170322 Fylkesadministrasjonene ønsker også at AtB på sikt skal ha ansvar for og utforming av innholdet i en mobilitetsportal som skal samle alle transporttilbud i en markedsplass som skal være « lett tilgjengelig, lett å benytte og lett å kombinere.
DB170320 Tidligere erfaringer i forhandlinger med Arbeiderpartiet har hatt betydning for innhold og utforming .
VG170319 « Murens utforming skal i høyde være imponerende », står det i kravspesifikasjonene som viser til at myndighetene ønsker en 30 fot, rett i overkant av ni meter, høy mur, men sier også at de kan gå med på 18 fot, rundt 5,4 meter.
DB170314 Denne har de samme svakhetene i utforming og konsistens som den andre, men ser hakket bedre ut på farge.
DB170312 Dommerne ble spesielt imponert over det dramatiske eksteriøret og interiørets særpreg og luksuriøse utforming , samt den sterke koblingen mellom eksteriør og interiør.
AA170312 Svar : Holdeplassene langs hovedlinjene får universell utforming .
AA170310 Den skal utformes etter prinsippene om universell utforming .
BT170309 - En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, direktør for Akvariet i Bergen.
VG170308 I utforming av politikk møter man en rekke dilemmaer.
SA170308 Småhus er frittliggende boliger med robust utforming beregnet for personer med rusproblematikk.
DA170308 Vi er nødt å jobbe med vår universelle utforming for å skape mer inkludering, og det er noe vi skal i gang med nå, sier Alstad.
DB170305 - Når vi diskuterer hva folk er villige til å betale for det riktige objektet, skjønner de at de fort må ut med over 50 millioner for å få det de ønsker hva gjelder størrelse, utforming og kvalitet, sier megleren, og oppsummerer : ¶
SA170302 Å fremme helse og forebygge sykdom var et bærende element i byens utforming .
DA170302 « Videre finner retten det sannsynliggjort at siktede har bestilt en sexdukke fra et firma i Hong Kong, og at dukkens utforming gjør at vilkåret i straffelovens paragraf 311, første ledd, om å anskaffe materiale som seksualisere barn er oppfylt », heter det i fengslingskjennelsen.
AP170301 Design er ikke bare utforming av møbler og ting.
AA170228 - Vi har hatt denne saken til behandling i mange år, og enda er ikke kostnadene klare for utbedringer i Klostergata og utforming av adkomsten over Nidelva.
DA170227 Ifølge Thorbjørnsen har de fleste partiene har vært positive til å får på plass en mer helthetlig utforming av salgsbodene.
DB170226 Moteekspert Heldal mener at kjolens utforming gir den et nesten makabert uttrykk : ¶
AP170226 Salen har imidlertid alltid hatt en stilren utforming , og ved renovering i 1997 ble salen delvis tilbakeført, gjennom veggpanel og indirekte belysning tilpasset dette.
AP170226 Kinosalen har alltid hatt en stilren utforming , og ved renovering i 1997 ble salen delvis tilbakeført, gjennom veggpanel og indirekte belysning tilpasset dette.
DA170225 Der flere av Nationaltheatrets oppsetninger på hovedscenen den siste tiden har vært preget av høytrykk i ellers nokså tomme ballonger, blir Runar Hodnes « Don Juan » for hermetisk i sin utforming , og mister farten etter noen lovende runder før den først på slutten igjen gjenfinner sin intensitet.
DA170220 Filmens mørke, menneskelige tema og visuelle utforming er ikke bare et langt skritt bort fra superheltfilmenes glorete underholdningsmaskineri, men resonnerer med dagens samfunnsutvikling og kampen for frihet og overlevelse.
DA170220 Norges Blindeforbund er « svært bekymret over at det er en rekke forslag som vil redusere kravene til utforming av bygg og bolig ».
DB170219 Spasenteret : Stort basseng som henger sammen med et utendørsbad, to deilige boblebad og flere forskjellige badstuer i lekre fliser og utforming .
DB170218 De første nettsidene som var tilpasset mobilskjermer, var naturlig nok veldig simple i utforming og innhold.
SA170217 Og ved utforming av et surrogatiregelverk, kan det for eksempel stilles krav til at en potensiell surrogat må ha gjennomført ukompliserte fødsler av egne barn først.
DB170217 Dermed er det trolig disse bekymringene som vil få en annen utforming - eller ordlyd - når Trump neste uke ruller ut sin erstatningsordre.
AP170217 Prosjektet viser gode løsninger i utforming , estetisk uttrykk og materialvalg ¶
AP170217 - Finn.no er et svært godt eksempel på interaksjonsdesign, en fagdisiplin som ofte forbindes med utforming av grafiske grensesnitt for nettsteder og applikasjoner.
AP170217 Prosjektet viser gode løsninger i utforming , estetisk uttrykk og materialvalg ¶
AP170217 - Finn.no er et svært godt eksempel på interaksjonsdesign, en fagdisiplin som ofte forbindes med utforming av grafiske grensesnitt for nettsteder og applikasjoner.
AP170215 Blant annet arkitektonisk utforming , kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser, miljø og sikkerhet, sier Morten Danielsen i Statsbygg.
SA170214 Dette skulle bli landets første fugletårn med universell utforming .
DB170210 Utforming og størrelse på et alternativt minnested har tross alt ennå ikke vært diskutert.
DB170209 Det som betyr mest er at det blir en verdig utforming og skjermet plassering, sier Hussaini.
AA170209 Det er heller ikke mulig å si noe om omfanget og utforming av minnested her.
AA170209 Det er heller ikke mulig å si noe om omfanget og utforming av minnested her.
AA170209 Utforming av rutetilbudet er bygget på mangelfulle markedsanalyser og trafikkdata.
FV170208 Andersen forteller at det er vanskelig å lage lover og regler når det gjelder rundkjøring, fordi rundkjøringene har så forskjellig utforming .
BT170208 Andersen forteller at det er vanskelig å lage lover og regler når det gjelder rundkjøring, fordi rundkjøringene har så forskjellig utforming .
AP170208 Andersen forteller at det er vanskelig å lage lover og regler når det gjelder rundkjøring, fordi rundkjøringene har så forskjellig utforming .
AA170208 Andersen forteller at det er vanskelig å lage lover og regler når det gjelder rundkjøring, fordi rundkjøringene har så forskjellig utforming .
DA170206 Kruse Smith vant anbudet om å sette vinnerforslaget til utforming av nytt rådhus i Sandnes ut i livet.
VG170203 Ser på stasjonens utforming
DB170203 På tross av de nye sanksjonenes « forsiktige » utforming er det liten tvil om at Trump kjører en hardere linje overfor USAs gamle erkefiende i Midtøsten.
AP170203 I tillegg må lokalene tilpasses nye krav til blant annet brannsoner, rømming og universell utforming .
SA170201 Hva bør dette bety for utforming av politikk ?
SA170131 Konseptstudie ( med valg av endelig overordnet planer og utforming ).i ¶
DA170130 * Tilstandene for utearealene reguleres av barnehageloven og oven og Kunnskapsdepartementets « Veileder for utforming av barnehager ».
AP170126 Men vi har hele tiden ønsket at Veivesenet skulle komme med nye planer for E18, med en utforming i et miljøperspektiv, i stedet for å holde fast ved gamle planer.
AP170125 Carl Berners plass, en av veldig få rundkjøringer med hjørner, har fått hederlig omtale for sin utforming .
AP170125 Carl Berners plass, en av veldig få rundkjøringer med hjørner, har fått hederlig omtale for sin utforming .
SA170124 Stolen kommer nå med ny utforming , og stoler som kjøpes fra februar og utover, skal være trygge.
SA170124 Stolen kommer nå med ny utforming , og stoler som kjøpes fra februar og utover, skal være trygge. ( ©NTB ) ¶
AP170124 Stolen kommer nå med ny utforming , og stoler som kjøpes fra februar og utover, skal være trygge. ( ©NTB ) ¶
FV170115 - Grunnet byens utforming har vi ikke tilsvarende problemer som i Bergen eller Oslo hvor luftforurensningen legger seg som et lokk over byen, forteller Lilletvedt og fortsetter : ¶
BT170112 Derfor må Bybanen ta adskillig større hensyn til sikkerheten for passasjerer, fotgjengere og bilister i forbindelse med utforming av holdeplasser og bybanetrase.
BT170112 Den åpne utforming er visuelt sett tiltalende.
BT170112 Bybanetraseen og holdeplassene har en utforming der det er lite bruk av fysiske barrierer i form av ledegjerder og rekkverk.
AP170112 At en kommune kan lage dette, viser hvilke muligheter som ligger i å ta med brukere i råd om utforming , sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune.
AP170112 Man kan også tenke seg at praktisk utforming av svømmehall, ved at det for eksempel kun er én garderobe, kan være en begrunnelse for å dele opp klassen etter kjønn.
DN170110 NP mener at man ved utforming av veiprising må sørge for at det ikke går på bekostning av personvernhensynet.
AP170110 NP mener at man ved utforming av veiprising må sørge for at det ikke går på bekostning av personvernhensynet.
SA170105 Iverksettingsfasen : Hvem påvirker tiltakenes konkrete utforming ?
SA170101 Vi har vært svært opptatt av å komme i dialog med dere innbyggere om viktige spørsmål som kommuneplan, sentrumsplan, det nye torget i sentrum og utforming av tjenestetilbudet i helse og omsorg.
SA161222 Universell utforming - rampe, 2020.
AA161221 Han skjønner hvilken betydning dette funnet har for byen og byens historie, og respektfullt gjør han om på sine byggeplaner mht fremdrift såvel som utforming .
SA161123 Universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne.
SA161123 Universell utforming ( UU ) er et viktig hensyn og begrep i samfunnsplanlegging, arkitektur og tjeneste- og produktutvikling.
SA161107 Standardmålet for utforming av en parkeringsplass for personbiler er fem ganger to meter, en Mercedes-Benz GLS er 513 ganger 193 centimeter.
SA161021 Gikk du glipp av denne : Me kan ikkje tillate at cruise-turismen får sette premissane for utforming av byen vår ¶
AP161013 Skjerpe krav til utforming av vei, veienes jevnhet og evne til kontakt mellom dekk og veibane.
BT161011 Sony-pluggene har tilnærmet helt lik utforming som Apples Earpods, og de låter ikke så veldig ulikt heller.
SA160930 Universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.
SA160930 UNIVERSELL UTFORMING : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.
SA160930 UNIVERSELL UTFORMING : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.
SA160930 - Bransjen bør samarbeide med sine leverandører, slik at standardbeltene får en ny og forbedret utforming .
AP160930 Universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.
AP160930 UNIVERSELL UTFORMING : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.
AP160930 UNIVERSELL UTFORMING : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.
AP160930 - Bransjen bør samarbeide med sine leverandører, slik at standardbeltene får en ny og forbedret utforming .
AP160929 Smakelokalets utforming er lysår unna de tradisjonelle « weinstubene».
AP160911 Den kunst- og arkitekturinteresserte dronningen har i så fall hatt utbytte av å bo i funkishuset fra 1935, et hjem som i sin utforming dokumenterer norsk historie, stilhistorie, norske verdier og kultur.
AP160831 - I Norge er lakrispipene betraktet som en tobakksvare på grunn av sin utforming .
AP160831 - I Norge er lakrispipene betraktet som en tobakksvare på grunn av sin utforming .
SA160825 Ifølge utviklingsleder Bryan Mitchell skal spillets endelige utforming være helt avhengig av akkurat hvordan akkurat ditt hjem ser ut.
BT160825 Ifølge utviklingsleder Bryan Mitchell skal spillets endelige utforming være helt avhengig av akkurat hvordan akkurat ditt hjem ser ut.
AP160708 GRAFISK : Sjablongen kan sprayes raskt, men forarbeidet med utforming av idé og utskjæring kan være tidkrevende.
AA160708 GRAFISK : Sjablongen kan sprayes raskt, men forarbeidet med utforming av idé og utskjæring kan være tidkrevende.
NL160618 « Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål.
AP160615 - I eneboligen Atelier Oslo har tegnet for Ingrid Nyhus og Joakim Lie er det kvaliteter i alle ledd ; fra disponering av tomten til utforming av detaljer, mener juryen bak Sundts premie.
AP160601 Når det gjelder konkret utforming av regelverket skal departementet gå i dialog med KS.
AP160525 Skolen tilfredsstiller heller ikke de kravene som i dag stilles til universell utforming .
SA160523 Materialer, utforming og ikke minst kvalitetsfølelsen er på nivå med de europeiske bilene som ligger på samme hylle.
AP160523 Materialer, utforming og ikke minst kvalitetsfølelsen er på nivå med de europeiske bilene som ligger på samme hylle.
AP160421 Strategien har seks innsatsområder : Utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold, samspill i trafikken, stimulere til aktiv gåkultur, kunnskap om fotgjengeres preferanser og om dagens tilbud, Ansvar og samarbeid for gående og gangnettet som er delt mellom statlige, regionale og lokale myndigheter og private aktører.
SA160418 RYDDIG : Innvendig er velkjent BMW-kvalitet og utforming , men den høyreiste sittestillingen er ikke helt vellykket.
AP160418 RYDDIG : Innvendig er velkjent BMW-kvalitet og utforming , men den høyreiste sittestillingen er ikke helt vellykket.
AP160408 Siste utforming av uttalelsen kommer lørdag.
AP160407 TRN har i etterkant av inspeksjonen tatt til etterretning at noen av utstillingenes utforming er i strid med alkoholloven, og har lovet å endre disse.
AP160407 Verdigrunnlag i lovs formSamfunnets verdigrunnlag fikk sin nye rettslige utforming i 2012.
AP160320 Kristelig Folkeparti jobber med utforming av politisk program.
AP160316 Nå har altså Regjeringen landet på Dahlbergs utforming av minnested.
AP160316 Nå har altså Regjeringen landet på Dahlbergs utforming av minnested.
AP160316 Derfor var det riktig å sette bremsene på, og ta en runde til i et forsøk på å forankre beslutningen om plassering og utforming .
AP160301 * Hver leir består av 10 standardiserte boligrigger i to etasjer, 1 rigg med universell utforming for bevegelseshemmede, og 1 administrasjonsrigg for driftsoperatør, samt for vektere og helsetilbud.
AP160216 Videre er det rimelig å spørre seg om ulike klyngekonsepter bør ha ulik utforming tilpasset ulike behov og samarbeidsformer.
AP160216 I en maktkåring i avisen Nationen troner Venstres Pål Farstad på toppen, og i den øvrige debatten om utforming av norsk landbrukspolitikk er det stadig flere stemmer som ymter om at Stortinget må ta større styring over landbrukspolitikken - på bekostning av forhandlingspartene Bondelaget og Landbruksdepartementet.
AP160212 Smakelokalets utforming er lysår unna de tradisjonelle « weinstubene ».
AA160212 Smakelokalets utforming er lysår unna de tradisjonelle « weinstubene ».
AP160207 * Her kan du lese mer om dieselforbudet på kommunale veier Hun presiserer Bylivsundersøkelsen fra 2014 vil være et godt grunnlag for utforming av bilfritt sentrum.
FV160129 Adapterne med ny utforming har en regionkode på tre bokstaver.
AP160119 - Vi har hatt en godt samarbeide med Byantikvaren for både å beholde mest mulig av den gamle byggmassen og samtidig legge til rette for moderne kulturvirksomhet og universell utforming .
AP160108 Begrepet " universell utforming " handler om mer enn lave dørterskler, store dorom og riktige trapper, og mitt håp er at dette temaet snart blir overflødig.
AP160108> Begrepet " universell utforming " handler om mer enn lave dørterskler, store dorom og riktige trapper, og mitt håp er at dette temaet snart blir overflødig.