NL171212 Nå dreier saken seg om reduksjon av reintall etter reindriftsloven som ble vedtatt i 2006 og utformet i nært samarbeide, både med reindriftsorganisasjonene og Sametinget.
DB171212 I en omtale i The New York Times i 1993 ble teknikken, som involverer elastisk stoff som er utformet på en korsett-liknende måte, beskrevet som Légers « spesialitet ».
VG171211 Jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet sammen med kunstnerne for å sikre at kunsterpolitikken er godt nok utformet for å ivareta kunstnerne og kunstproduksjons behov, svarer Helleland i en epost til VG.
DB171211 Dagens handelsavtaler og globale reguleringer er utformet for å legge best mulig til rette for kapitalflyt over landegrenser, med forventing om at investorenes gevinster vil komme fellesskapet til gode gjennom skatteinntekter og arbeidsplasser.
AP171211 Vedtaket om lærernorm er for eksempel slik utformet at vi risikerer at det er de skolene som trenger det minst, som får flest lærere, mens de skolene som kunne trenge flere lærere, ikke får noen.
AP171211 Vedtaket om fysisk aktivitet koster ikke like mye, men også dette vedtaket er svært rigid utformet : Alle elever skal ha minst én times fysisk aktivitet hver dag.
AP171211 Vedtakene om fysisk aktivitet i skolen er utformet så rigid at gjennomføringen både kan bli vanskelig og gi noen utilsiktede virkninger, som skader mer enn de gagner, mener Kristin Clemet.
AP171211 Vedtakene er også uheldige fordi de er utformet så rigid at gjennomføringen både kan bli vanskelig og gi noen utilsiktede virkninger, som skader mer enn de gagner.
SA171209 I stedet ser den ut til å være en éngangsavgjørelse som i stor grad er utformet for å glede kjerneelementer i Trumps velgerbase hjemme − evangelisk kristne og israelsvenner.
VG171205 Det er sosialliberal ideologi utformet blant annet i Storbritannia på 1700- og 1800-tallet.
DB171205 Den regelen er ifølge Helleland utformet som en ren « straffeekspedisjon » mot Carl I.
DN171204 Han skulle utformet politikken for en ny kompetansereform for arbeidslivet, fremtidens pensjonssystem, og tatt nye kamper mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - sammen med Arbeiderpartiet.
DN171204 Han skulle utformet politikken for en ny kompetansereform for arbeidslivet, fremtidens pensjonssystem, og tatt nye kamper mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - sammen med Arbeiderpartiet.
BT171203 Rett over hovedinngangen var et staselig møblert studierom med vakkert utformet tak.
AP171201 Stortingspresident Thommessen har ikke sett det endelige forslaget og sier at « hvordan forslaget er utformet », vil avgjøre hvordan avstemningene i Stortinget skal foregå.
DA171130 Det kommer blant annet an på hvordan er bygget er utformet og hvor lett det er å integrere det i bygget, sier han og fortsetter : ¶
AA171130 desember og vil bli utformet slik at det ikke nødvendigvis skal gjelde alle historiske bygninger.
VG171129 Tilsynet for universell utforming av IKT fastslår at måten den er utformet på, gjør at mange opplever den som vanskelig å bruke.
SA171128 Særlig ettersom bussveien er utformet likt av hensyn til at den skal kunne konverteres til nettopp bybane.
SA171128 Av og til virker det som om vi glemmer at det fortsatt er Vegvesenets primæroppgave å vedlikeholde og bygge veier som er utformet for å ta bilister fra a til b.
NL171128 Riksrevisjonen er åpenbart mest hensiktmessige instans for en gransking av hvordan Kulturdepartementet, myndighetene, NRK og Digitalradio Norge AS utformet Stortingets beslutningsgrunnlag for slukking av FM og innføring av DAB-radio.
NL171128 Da startet samebølgen for alvor, i stor grad med argumentasjonspotensial fra avhandlinger utformet av norske fagfolk og institusjoner, til dels også av skjønnlitterære forfattere !
AP171126 Veldig hyggelig er det å se igjen Brede Bøe på scenen i en presist utformet programleder av Travolta-årgang.
VG171125 Kjøperen av det rotteinvaderte huset mener at egenerklæringsskjemaene burde være utformet på en bedre måte, slik at det ikke skal være mulig å kamuflere opplysninger for kjøper.
BT171123 Slik normen er utformet , kan den også føre til flere grendeskoler blir nedlagt, fordi det er lettere for kommunene å sikre et tilstrekkelig antall lærere på færre skoler.
AA171123 Det er selvfølgelig helt på sin plass at lokalsamfunnene har stor innflytelse på hvordan veiene blir utformet .
DA171122 Hun brukte 24 timer med mandat fra forsvarer om å vurdere om avhørene er gjennomført på en korrekt måte, herunder hvordan spørsmålene er utformet , og hvordan de stilles.
BT171122 Det grønne må inn, ikke bare som visuelle kvaliteter, men som brukbare lunger som er utformet både for de som vil hvile og de som vil leke.
AP171121 For reglene synes å være utformet med bakgrunn i at myndighetene rett og slett ikke stoler på norske fedre.
AP171120 Scenarioer blir utformet i detalj, med alt fra regjeringssjefer til ministre, grupper som er i opposisjon, og militære kapasiteter.
BT171119 Vi synes derfor det er uforståelig at nytt anbud for ruten er utformet uten noe som helst dialog med aktørene som skal levere teknologien til disse båtene.
DN171118 Mye av Røldals off piste-terreng er bratt og utformet på en konveks måte som gjør det vanskelig å skimte hva som venter etter neste sving.
DB171118 Draktene er utarbeidet av de samme folkene i NTNU som Team Sky brukte da de utformet sine nye suksesstrøyer.
AP171118 Stoltenberg understreket at disiplinære tiltak er blitt truffet overfor vedkommende som utformet øvelsesmeldingen.
AP171118 Alien-figuren er tegnet og utformet av den sveitsiske kunstneren H.R.
NL171117 Som ideologi ble den utformet tilbake på 1700-tallet.
VG171116 januar er det ingen redegjørelsesplikt, før en ny blir utformet og vedtatt på et senere tidspunkt.
DB171115 Draktene er utarbeidet av de samme folkene i NTNU som Team Sky brukte da de utformet sine nye suksesstrøyer.
VG171114 Det har hele tiden vært full åpenhet rundt hvordan disse rammeavtalene har vært utformet , sier hun.
NL171113 Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet.
NL171113 Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet.
DN171113 Allerede da ordlyden ble utformet , mente man at den ikke dekket skattekrav.
DB171113 Men når det gjelder selve helletuten på kannen, skal de ha terningkast 6, altfor mange kanner er utformet med den klassiske korte tuten.
BT171113 Daværende statsråd Tora Aasland reagerte resolutt og utformet standardkontrakter for alle offentlige forskningsoppdrag og - utredninger, hvor faglig uavhengighet ble nedfelt.
DN171109 Avgiftskuttet er tenkt utformet trinnvis, med 20 prosent rabatt for de første 50.000 literne, 15 prosent for volum mellom 50.000 og 100.000 liter, 10 prosent for volum mellom 100.000 liter og 150.000 liter og 5 prosent rabatt for volum mellom 150.000 og 200.000 liter.
VG171106 Når vi gjennomfører tiltak for å redusere risikoen må det være klokt utformet .
SA171106 Er kontoret universelt utformet ?
AA171104 Prisen består av 50 000 kroner og en glasskulptur utformet av Cathrine Maske.
VG171103 Konsernsjefen forteller at det ikke var konsernledelsen som utformet hvordan vinterfesten ble.
VG171103 Det kan bli et demokratisk problem hvis departementet bruker sikkerhetsloven for å stanse relevant kritikk av seg selv, kritikk som i utgangspunktet er utformet slik at den skal kunne offentliggjøres, skriver han i en e-post til VG.
DB171102 President Barack Obamas tidligere seniorrådgiver Brian Deese utformet mye av presidentens klimapolitikk.
AP171102 Det å hevde at den russiske revolusjonen påvirket hvordan en utformet boliger i Oslo for 100 år siden, blir allikevel å ta litt hardt i.
VG171101 Da grunnloven ble utformet i 1978, kort tid etter nesten 40 år med Franco-diktaturet, ville staten beholde et forent Spania.
DA171031 Kallset skrev i en epost til Dagsavisen mandag : « På initiativ fra leietakerne som har sin virksomhet i Folketeaterpassasjen har det blitt utformet felles kjøreregler for blant annet dette med å fylle på vannflasker til personer som oppholder seg i passasjen.
AA171031 Det var derfor et følelsesladet og symbolsk punkt i gudstjenesten da den katolske biskopen Bernt Eidsvig ledet trosbekjennelsen, for anledningen utformet som tre spørsmål til de tre trosartiklene om Gud Fader, Jesus Kristus og Den hellige ånd.
DA171030 På initiativ fra leietakerne som har sin virksomhet i Folketeaterpassasjen har det blitt utformet felles kjøreregler for blant annet dette med å fylle på vannflasker til personer som oppholder seg i passasjen.
VG171028 Mange satt med ansvaret for grusomhetene, men ikke overraskende var det Luther og de danske lutheranske teologer som utformet de viktigste teologiske begrunnelsene.
AP171028 Som en snedig utformet satire fungerer romanen bra, selv om den ikke er en av bøkene som vil sette spor etter seg i litteraturåret 2017.
AP171028 Knut Nærums nye roman er snedig utformet satire.
AA171028 Snart er det vinter, og løypetraseene for langrenn er bedre utformet enn noensinne.
VG171027 Arveavgiften slik den var utformet før var ikke perfekt.
NL171027 Aps fremste forsvarspolitiker hadde åpenbart utformet sin politiske linje på stortingskontoret, uten å forankre den ute i partiet i de forsvarstunge delene av landet.
DN171027 En langvarig dragkamp utformet seg mellom Opec og amerikanske oljeprodusenter og markedet begynte å så tvil om Opecs kuttstrategi fungerte.
AP171027 Paragraf 155 i den spanske grunnloven er ikke utformet slik at den avvikler Catalonias selvstyre.
DA171026 De gjeldende skattereglene for petroleumsnæringen ble utformet i en tid da politikerne forventet vekst i etterspørselen etter olje og gass.
DA171026 - Skattesystemet er utformet med sikte på at alle investeringsprosjekt som er lønnsomt for en investor før skatt, også vil være det etter skatt.
DA171025 Stokken er utformet som en buesperre, som er et kjent samisk bygningselement.
DA171025 Stokken er utformet som en buesperre, som er et kjent samisk bygningselement.
DB171023 Kunstverket i Kvam er utformet av arkitektgruppen Fellesskapsprosjektet å fortette byen ( FFB ).
AP171020 Paragraf 155 er ikke utformet slik at man avvikler Catalonias selvstyre, men den skal forsikre at selvstyret opererer innenfor den spanske grunnloven.
DB171019 Oppi det hele er det liten tvil om at avgiftsfritaket, slik det er utformet i dag, går utover legitimiteten til elbilpolitikken i sin helhet.
DB171019 « Sammen utformet Statsbygg og flere av deltakerne fra Urbis svært viktige premisser for utviklingen av regjeringskvartalet.
AP171019 Dette var vesteuropeiske land, som utfra sine verdisyn hadde utformet regelverk som de østeuropeiske land måtte slutte seg til, på de fleste samfunnsområder utenom handel og forsvar.
AP171019 Denne klagen er utformet av advokat Inger Roll-Matthiesen i Schjødt.
AA171019 Selve skulpturen er utformet av profesjonelle håndverkere gjennom « Fargefabrikken » ved Kulturhuset Qulthus i Fredrikstad.
DN171016 Det var utgangspunktet da lavpriskonseptet Citybox ble utformet i 2006.
DN171016 Det var utgangspunktet da lavpriskonseptet Citybox ble utformet i 2006.
BT171016 Det er stor forskjell på tiltak utformet for noe annet, men som også kan tenkes å føre til redusert fattigdom - kanskje på veldig lang sikt, og tiltak som primært er utformet for å avhjelpe fattigdom mest mulig effektivt.
BT171016 Det er stor forskjell på tiltak utformet for noe annet, men som også kan tenkes å føre til redusert fattigdom - kanskje på veldig lang sikt, og tiltak som primært er utformet for å avhjelpe fattigdom mest mulig effektivt.
DB171015 Pengene du setter inn i IPS, investeres i en ferdig utformet investeringsprofil eller i en fondsportefølje du velger selv.
VG171014 Det er faktisk veldig hyggelig for alle parter at avtalene er utformet slik at alle er fornøyde, ingen av partene føler seg utnyttet og gjerne samarbeider ved neste produksjon.
AP171013 Trump kunngjorde at han på bakgrunn av en « total, strategisk gjennomgang av USAs politikk mot det brutale regimet i Iran », nå har utformet en strategi.
DA171012 Det er dermed uklart hvordan en eventuelt norm blir utformet , men ifølge NTB kan prislappen komme opp mot én milliard kroner den neste fireårsperioden.
AA171011 Et prøveprosjekt er nødvendigvis ikke ideelt utformet .
AA171011 - Selv når vi lager helt nye anlegg, som det i Ila, så blir ikke en gang det utformet som man ville gjort det i utlandet, hvor man har et helhetlig system som både syklister, bilister og fotgjengere respekterer.
VG171010 Kristelig folkepartis forslag er mindre konkret utformet .
NL171010 De selvpålagte restriksjonene og vår basepolitikk ble utformet i en turbulent tid etter den andre verdenskrigen.
NL171010 Felles for alle disse er at de som har utformet bygningene har evnet å samle alle intensjoner, forventninger, lover, regler, krav, behov, studenter og ansatte i en velfungerende, storslått helhet.
NL171010 ( For ordens skyld : vårt prosjekt ble av juryen vurdert til å ha « meget bra studentarealer og arealfordeling », « meget bra samspill mellom bygget, uteområdet og omgivelsene », at « inngangssituasjon, forhold til eksisterende bygg og utendørs arealer er meget bra utformet », « særdeles bra ivaretakelse av ytre miljø, med stor klimagassreduksjon og høyt fokus på miljøstyring » samt at « bygningen med uteområder vurder
DB171008 Her fra Rikssalen i Eidsvollsbygningen hvor grunnloven ble utformet .
DB171008 « Populismen og nasjonalismens appell er en sirene-sang, en måte for sjarlataner å forsterke sin makt, øke sin egen oppslutning, og bryte ned de mekanismene som ble utformet , enten i vår grunnlov eller internasjonalt, for å begrense maktmisbruk og destabilisere verden », sa Biden under foredraget.
DB171008 Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 ble nemlig utformet før valgkampen begynte i august.
AA171006 - Det er viktig at Arbeiderpartiet husker at den kjernefysiske strategien som NATO bygger på, ble utformet under den rødgrønne regjeringen, fortsetter hun.
DB171003 - Han har erkjent delvis skyld, men ikke for alle handlingene, sier forsvareren, som opplyser at hun ikke har snakket med mannen siden tiltalen ble utformet .
AP171003 Vi har utformet våre seremonier med tanke på ateister og andre som er seg bevisst at ord og tekst faktisk betyr noe.
AA171003 For det første var anmeldelsen plassert blant dødsfallene og nærmest utformet som en nekrolog.
VG171002 I kjølvannet av Catalonias løsrivingsforsøk fra Spania har VG sett på hvordan et katalansk landslag kunne vært utformet .
AA171002 Jaktvettreglene er utformet av Norges jeger- og fiskeforbund.
DN171001 Innovasjon skjer ikke bare blant leverandører av teknologi, men også i måten tjenester blir utformet , påpeker han.
DN171001 Innovasjon skjer ikke bare blant leverandører av teknologi, men også i måten tjenester blir utformet , påpeker han. - 80 prosent av næringen er fremdeles helsetjenester, og vi må ha åpen holdning til at private skal kunne være med.
AA170929 De foreslår å si ja til det meste, men rådmannen ønsker å avslå en dispensasjonssøknad og det stilles spørsmål rundt hvordan fasaden er utformet .
AA170923 Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier lovverket er utformet for å hindre at kommuner ansetter ukvalifiserte lærere, og at det kun skjer i de tilfellene der kommunene ikke får tak i kvalifiserte lærere.
DN170922 Det nye forslaget er utformet av republikanerne Lindsey Graham fra South Carolina og Bill Cassidy fra Louisiana.
DB170921 De er utformet for å ligne på et utsnitt av en trestamme og skal slik symbolisere tiden og arbeidet som har gått med for å utvikle koreansk kultur og de olympiske leker.
VG170919 » forteller Hjorth i boken som er utformet som en samtale mellom forfatteren og litteraturviter og kritiker Kaja Schjerven Mollerin.
NL170918 De snakket også om en felles og sterk nordnorsk region som kunne balansere maktforholdene mellom landsdeler i Norge, i den tro at de holdt fast ved partiets politikk, slik den er utformet i partiprogrammet.
DB170918 Justisdepartementet unnskylder seg med at organisasjonen som har utformet kampanjen i Somalia, er en internasjonalt anerkjent organisasjon med ansvar for bistand i hele verden, IOM.
NL170914 Politikken har ikke blitt utformet nedenfra, slik den har vært når Ap har gjort sine beste valg.
DB170914 Han beskrev et hus der faren og stemoren hans bodde i Hyattsville-området i Maryland, og gikk i detalj inn på hvordan kjelleren var utformet .
DB170913 I hagen til Kensington Palace i London er det blitt utformet en egen hage til minne om den avdøde prinsessa.
AA170913 Det var sterkt da vi kom fram til Stavne kirkegård og så hvor vakkert minnesmerket, med de 30 steinene fra de dødes hjemsteder, var utformet - og hvor vakkert det framstod i solskinn i de vakre omgivelsene nær Nidelva.
DN170912 Kina som er Nord-Koreas fremste handelspartner har også vært sentral når det tidligere er blitt utformet sanksjoner mot Nord-Korea.
DB170911 Kina er Nord-Koreas fremste handelspartner og har også vært sentral når det tidligere er blitt utformet sanksjoner mot Nord-Korea.
AA170911 Kina er Nord-Koreas fremste handelspartner og har også vært sentrale når det tidligere har blitt utformet sanksjoner mot Nord-Korea.
AP170909 LOVEN ER DA OGSÅ utformet på en måte som bør få alle demokratiske alarmklokker til å ringe : ¶
AP170909 I juni utformet Abbas-regimet en ny lov om såkalte « elektroniske forbrytelser ».
DB170907 For til tross for økningen av idrettsvitenskapeligelige tjenester som er utformet for å bedre hverdagen til eliteutøvere, er søvn et tema som ofte blir forsømt.
NL170904 En viktig grunn til denne skepsisen er at politikken er utformet uten forståelse for at fiskeri, selv på mindre fartøy, er en næringsvirksomhet som krever dyktige bedriftseiere og masse arbeid for at den skal bli lønnsom og skape gode og trygge arbeidsplasser i distriktet.
NL170904 Slik regelverket er utformet og kontrollen håndhevet er det tilnærmet risikofritt å dra ut av landet med flere hundre kilo.
VG170903 Men uttalelsen forplikter heller ikke USA til å gjøre det, slik uttalelsen er utformet , sier Tønnesson.
DB170901 Valgkampen var en pliktøvelse, hvor budskapet ble utformet av kommunikasjonsrådgivere med større kunnskap om donorer og særinteressegruppers politiske posisjoner enn behovene til folk flest.
AA170901 Foreløpig er det bare departementet som vet hvordan det nye anbudet kommer til å være utformet .
DB170827 Dagens utbrudd ble ganske raskt utformet og det var Jacopo Mosca ( Wilier ), Oliveiro Troia ( UAE Team Emirates ) Pierre Rolland ( Cannondale-Drapac ), Arnaud Gerard ( Fortuneo-Oscaro ), Natnael Berhane ( Dimension Data ), Delio Fernandez ( Delko Marseille Provence KTM ) og Marco Maronese ( Bardiani-CSF ) som kom seg avgårde.
AP170827 - Det er arkitekt Thomas Thiis-Evensen som har utformet ideen til hallen som en isbre.
AP170827 - Det er arkitekt Thomas Thiis-Evensen som har utformet ideen til hallen som en isbre.
DA170826 - Vi har ikke utformet kravene ennå, men det vil vi starte med rett etter stortingsvalget, svarer han.
VG170825 juli i år, og akkurat denne utgaven var utformet som en etterligning av VG, med navnet TG - forkortelsen på prosjektnavnet.
NL170825 En ny rapport fra Konjunkturbarometer Nord-Norge, utformet at Nofima og SALT viser at fiskernes andel av egen verdiskaping har fra 1994 til 2015 gått fra 80 prosent til 65 prosent, det er de passive eierne som tjener stadig mer av verdiskapingen.
DN170825 - Både læringsplattformer og digitale læremidler skal bli universelt utformet .
DA170825 juli i år, og akkurat denne utgaven var utformet som en etterligning av avisen VG, med navnet TG - forkortelsen på prosjektnavnet.
AA170825 juli i år, og akkurat denne utgaven var utformet som en etterligning av avisen VG, med navnet TG - forkortelsen på prosjektnavnet.
SA170824 Noen leieavtaler er utformet slik at du som leieboer har en utvidet vedlikeholdsplikt og da kan du fort måtte bruke mye tid og penger på utbedring før du flytter ut.
BT170824 Noen leieavtaler er utformet slik at du som leieboer har en utvidet vedlikeholdsplikt og da kan du fort måtte bruke mye tid og penger på utbedring før du flytter ut. 4.
AP170824 Noen leieavtaler er utformet slik at du som leieboer har en utvidet vedlikeholdsplikt og da kan du fort måtte bruke mye tid og penger på utbedring før du flytter ut.
SA170821 Mandag var bien utformet i det spanske flaggets røde og gule farge.
FV170821 Mandag var bien utformet i det spanske flaggets røde og gule farge.
BT170821 Mandag var bien utformet i det spanske flaggets røde og gule farge.
AP170821 Mandag var bien utformet i det spanske flaggets røde og gule farge.
AA170821 Hun utformet verket etter modell av Anna Kornelia Holm, en kvinne fra Skjervøy i Troms, som kom til Trondheim for å arbeide som hushjelp.
AP170819 På fronten av det britiske tidsskriftet The Economist snakker Trump i en ropert utformet som en slik hette.
AP170819 Løsningen er ikke avskaffelse, men at skatten er moderat og godt utformet .
VG170818 Hjelpelinjen.no har utformet fem problemstillinger for å kartlegge om du kan ha en spilleavhengighet eller ikke.
NL170818 De er utformet for en annen tidsepoke og en helt annen markedssituasjon enn i dag.
AP170818 I loven står det i dag at arbeidet skal søkes utformet « slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstagere i virksomheten ».
DB170814 Dette var nittende gang Teen Choice Awards ble avholdt, og i løpet av den stjernespekkede kvelden ble det delt ut en rekke priser - hvor de gjeve statuettene er utformet som surfebrett.
VG170812 Han mener reglene for lærertetthet må være utformet slik at det ikke blir for mange elever per lærer og samtidig sikrer mest hjelp til elever og skoler som trenger det mest.
DA170809 Hennes nyeste roman « Ankomst » er en intelligent utformet spenningsroman.
DB170807 - Mer enn elleve mindre isfjell har også blitt utformet .
VG170806 Forbudet skal være utformet slik at bare de nyeste dieselbilene, de som oppfyller de strengeste utslippskravene, som skal få kjøre på dager med høy forurensning.
DA170804 « Null problemer med naboer»-politikken ble utformet nettopp for å få til dette, samt å gjøre militæret irrelevant som politisk aktør.
AP170804 Det virket antakelig fullkomment logisk å straffe bruk og besittelse av narkotika da den norske ruspolitikken ble utformet på 1960- og 70-tallet. 50 år senere er det tydelig for alle at det er en strategi som ikke fungerer.
DN170803 Vi forholder oss til sanksjonene slik de er utformet , og de omfatter ikke utvinning fra kalkstein.
DN170803 Spørsmål om hvordan sanksjonene er utformet , bør eventuelt tas med de relevante myndighetene, sier informasjonsdirektøren ¶
AA170803 Hun tror imidlertid tjenesten blir nyttig slik den nå er utformet .
AP170802 Arbeiderpartiet på Stortinget ga i fjor sommer regjeringspartiene støtte i at det burde innføres en form for nasjonal fraværsgrense, men detaljene i dagens regelverk ble utformet av Høyre/Frp-regjeringen.
AP170801 - Akkurat nå ligger det an til at en ny stasjon vil bli utformet som stasjonshall på et nivå under sporene, og at det fra denne hallen vil gå tunneler under sporene, med trapper og heis opp til plattformene.
DB170731 De er med på å skape den norske kulturkanon som Hellelands regjeringskollega, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ville få utformet .
DA170729 Reformen ble utformet av Bondevik II-regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre, mens den ble implementert av Ap og den rødgrønne regjeringen i 2006.
DA170729 Reformen ble utformet av Bondevik II-regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre, mens den ble implementert av Ap og den rødgrønne regjeringen i 2006.
VG170726 - Jeg har en rygg som er spesielt utformet med en såkalt overgangsvirvel. 5-10 prosent av befolkningen har denne virvelen.
DN170722 Interpol har laget en liste som skal være utformet for å se om etterretningskilder i EU har detaljer om de navngitte IS-krigerne, skriver The Guardian, som VG siterer.
AA170722 Interpol har laget en liste som skal være utformet for å se om etterretningskilder i EU har detaljer om de navngitte IS-krigerne, skriver The Guardian, som VG siterer.
VG170721 Listen skal være utformet for å se om etterretningskilder i EU har detaljer om de navngitte IS-krigerne, skriver The Guardian.
DB170720 ¶ FATTIGDOM : Å redusere fattigdom er det overordnede målet for norsk utviklingspolitikk, men i følge Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun er det langt mellom tiltakene som er utformet spesifikt med tanke på å nå målet.
DB170720 Utviklingspolitikken preges nemlig av en idé om at de fleste utviklingstiltak, også de som er utformet for andre formål, til syvende og sist også reduserer fattigdom.
DB170720 Mens det finnes tiltak utformet for de fleste andre utviklingspolitiske mål, er det langt mellom tiltak som ser ut til å være utformet spesifikt med tanke på å redusere fattigdom.
DB170720 Mens det finnes tiltak utformet for de fleste andre utviklingspolitiske mål, er det langt mellom tiltak som ser ut til å være utformet spesifikt med tanke på å redusere fattigdom.
DB170720 Lite norsk bistand later til å være utformet for å nå dette målet på mest mulig effektiv måte.
DB170719 Konseptet er utformet av reklamebyrået FCB, og det ble gjort flere tester før videoen ble publisert, kommer det fram i pressemeldingen.
DB170714 I sin streben etter å gjøre kostholdsrådene så enkle, uforbeholdne og konkrete som mulig - for det er nemlig det som er argumentet for å ikke legge nyanser inn i kostholdsrådene - gjør det offentlig oppnevnte ernæringsrådet som har utformet dagens kostholdsråd befolkningen en stor bjørnetjeneste.
VG170713 Tjora understreker at han ikke er imot kompetanseheving for lærere, men er kritisk til hvordan reformen er utformet og kommunenes rolle.
DB170711 Når i tillegg Opinion opplyser at « spørsmålene er det primært Actis som har utformet » - og når Actis allerede har delt en avisartikkel som gjenga ting korrekt - blir det rimelig tynt å skulle unnskylde seg med at man ukritisk videreførte Opinions åpenbart uriktige gjengivelse.
AP170711 - Gjerdet er utformet i nygotisk stil med spesiallagede detaljer.
DN170709 Hvis stillingsannonsen er utformet slik at man egentlig ikke vet hva man søker på, da er det en dårlig annonse, sier Stub.
AP170706 Statens Vegvesenet har utformet en egen tilhengerkalkulator hvor du får mer informasjon ¶
AA170706 Statens Vegvesenet har utformet en egen tilhengerkalkulator hvor du får mer informasjon ¶ " ¶
DB170704 Et overveldende flertall av befolkningen søker Den norske kirke for gjennomføring av gravferdsseremoni, og det er neppe uten grunn : Seremonien står seg godt slik den i dag er utformet , og gir den nødvendige trøst og håp gjennom den bibelske formidlingen av Jesu oppstandelse, nåde og barmhjertighet.
VG170702 For spesielt interesserte : Den aktuelle lyssabelen ble, ifølge kanonen, utformet av Anakin Skywalker og brukt blant annet under klonekrigen.
SA170702 Lars Morten Bardal, en stipendiat ved NTNU i Trondheim, har utformet Sky-lagets trøyer sammen med den italienske forskere Luca Oggiano.
BT170702 Lars Morten Bardal, en stipendiat ved NTNU i Trondheim, har utformet Sky-lagets trøyer sammen med den italienske forskere Luca Oggiano.
AP170702 Lars Morten Bardal, en stipendiat ved NTNU i Trondheim, har utformet Sky-lagets trøyer sammen med den italienske forskere Luca Oggiano.
AA170702 Lars Morten Bardal, en stipendiat ved NTNU i Trondheim, har utformet Sky-lagets trøyer sammen med den italienske forskere Luca Oggiano.
SA170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
DN170629 Vesteuropeisk arbeidslivspolitikk ble i stor grad utformet i etterkrigstida, utdyper hun overfor NTB.
BT170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
BT170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
AP170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
AP170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
AA170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
SA170628 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
DB170628 - Etterforskningen dreier seg i hovedsak om terrorismemateriale utformet for bruk på nett, sier britisk politi i en uttalelse.
AA170628 - Etterforskningen dreier seg i hovedsak om terrorismemateriale utformet for bruk på nett, sier britisk politi i en uttalelse.
VG170627 Hjelpelinjen.no har utformet fem problemstillinger for å kartlegge om du kan ha en spilleavhengighet eller ikke.
AP170621 Det blir utformet av Statsbygg, og det blir ikke utlyst en ny kunstkonkurranse for hvordan minnesmerket skal se ut.
VG170620 Som vara til Europarådet har Godskesen vært observatør ved folkeavstemningen og har utformet to rapporter som var kritiske til regimet.
DN170620 Statsministere har stilt spørsmål rundt det siste testamentet og hvordan dette ble utformet .
DA170620 « Avtalen mellom kommunen og Ticon er utformet slik at Ticon vil bli tilkjent erstatning dersom kommunen trer ut av utbyggingsavtalen på det nåværende tidspunkt, altså i en tidlig planleggingsfase og før det er gitt godkjenning for utbyggingen.
AA170619 Det konkluderes også i rapporten med at planen er utformet slik at den bidrar til å nå kommunens nullvekstmål.
VG170618 I denne rollen har hun utformet to relativt kritiske rapporter som har fått Tyrkia satt under overvåkning av Europarådet.
VG170617 I tillegg har hun utformet rapporten som fikk landet satt under overvåkning av Europarådet.
DB170616 Jeg ser du byttet ut det dvaske målet om et universelt utformet Norge innen 2025 med et mål om at Norge skal bli universelt utformet ... aldri ?
DB170616 Jeg ser du byttet ut det dvaske målet om et universelt utformet Norge innen 2025 med et mål om at Norge skal bli universelt utformet... aldri ?
DB170615 Det borgerlige flertallet har kuttet i sykehusenes budsjetter, i fysioterapi, i barnetillegget for uføre forsørgere, kastet tusenvis ut av ordningen for bostøtte og fjernet målet om et universelt utformet Norge innen 2025.
AA170615 Motivene på de to frimerkene er utformet av illustratøren Ragnar Aalbu, som har hatt vestlandsnaturen i tankene når han designet frimerkene.
DB170613 Slik straffeloven er utformet der begrepet « voldtekt til samleie » er brukt i forbindelse med minstestraff for voldtekt i § 292, og ved minstestraff for voldtekt av barn under 14 år i § 300, kan det assosieres med noe som er positivt og frivillig, og ikke det brutale som en voldtekt faktisk er, sier Kjell Ingolf Ropstad.
DA170613 - Kan denne lave andelen ha noe å gjøre med hvordan tilstandsrapportene er utformet ?
BT170613 Vår hemmelighet var at vi tok høyde for psykologien hos trafikkantene og var tydelige på hvordan vi utformet trafikkområder.
AP170613 En del av anken « ble utformet i strid med ledelsens instruksjon ».
DN170612 - Det vil du aldri få servert på Facebook, der vil det være budskapene slik de er utformet av politikerne og deres etter hvert ganske mangfoldige rådgivere.
BT170612 - Det vil du aldri få servert på Facebook, der vil det være budskapene slik de er utformet av politikerne og deres etter hvert ganske mangfoldige rådgivere.
AA170612 - Det vil du aldri få servert på Facebook, der vil det være budskapene slik de er utformet av politikerne og deres etter hvert ganske mangfoldige rådgivere.
VG170610 Han tar på seg skylden for hvordan arbeidet med å utforme politikken påvirket valgkampen, og sier han angrer på hvordan nettopp sosialomsorgspakken ble utformet .
DN170609 ) er fundamentalt uenig i Brexit-strategien som statsminister Theresa May har utformet og som er godkjent av Labour-leder Jeremy Corbyn, sier han.
VG170607 - Slik skattereglene er utformet , er det for norske skattytere mest lønnsomt å investere i eiendom og aksjer hvis man skal spare formuesskatt.
DB170607 Innsamlingsaksjonen var basert på regjeringens kutt i rettshjelpmidler til asylsøkere og Listhaugs uttalelser om en stram politikk som rammer mange barnefamilier, sier Austenå, og viser til hvordan kampanjen var utformet : ¶
VG170606 Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet « utvannet » og « politisk korrekt ».
SA170606 Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet « utvannet » og « politisk korrekt ».
DN170606 Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet « utvannet » og « politisk korrekt ».
DB170606 » Man må anerkjenne at kvinnefrigjøringen faktisk var den viktigste døråpneren for å bringe menn tilbake til familien og ut av rollen som rene skaffedyr slik rollen ble utformet i husmødrenes tidsalder på 60 tallet.
DB170606 Helseforetaksloven er nemlig utformet etter mønster av foretaksloven, som igjen er utformet etter mønster av aksjeloven og som regulerer forretningsdrift.
DB170606 Helseforetaksloven er nemlig utformet etter mønster av foretaksloven, som igjen er utformet etter mønster av aksjeloven og som regulerer forretningsdrift.
BT170606 Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet « utvannet » og « politisk korrekt ».
AP170606 Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet « utvannet » og « politisk korrekt ».
AP170606 Flere londonere valgte å beskytte seg mot regnbygene med paraplyer utformet med flagget, Union Jacks, farger da de gikk til jobb tirsdag.
AP170606 Flere londonere valgte å beskytte seg mot regnbygene med paraplyer utformet med flagget, Union Jacks, farger da de gikk til jobb tirsdag.
AA170606 Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet « utvannet » og « politisk korrekt ».
DB170603 Avtalen er utformet slik at den skal være dynamisk.
AP170602 Det er viktig å sørge for at monopolordningen er utformet på en konsekvent og sammenhengende måte og at argumentasjonen er helhetlig, slik at ordningen kan bestå, også rettslig.
AP170602 Det som er ille, er at nynorskteksten var utformet slik at oppgaven fremstår langt enklere og mer begrenset sammenlignet med bokmålsteksten.
AP170602 De fikk et oppgavehefte der det som skulle være helt like spørsmål var utformet ulikt, avhengig av om du leste oppgaven på bokmål eller nynorsk.
AA170602 Teksten er utformet i samarbeid med Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller.
NL170601 Prestbakmo ( Sp ) som ansvarlig for samferdsel, som har utformet og vedtatt det nye prissystemet.
DA170601 Pliktene ble i sin tid utformet for å sikre at fisk ble levert på land og sørge for sysselsetting og bosetting i kystsamfunn langs kysten i Nord-Norge.
VG170531 Der er det publisert en video med tittelen « Ikke spreng deg - heng deg ! », utformet som et nyhetsinnslag der potensielle terrorister får veiledning til en annen måte å ta livet sitt på enn å detonere en selvmordsbombe.
VG170529 Slik jeg forstår eiendomsretten er den negativt utformet , slik at det som ikke er forbudt, det er tillatt, sier Vigeland, og legger til at han mener at han eier eiendommen hvor uthuset sto.
DN170529 - Slik jeg forstår eiendomsretten er den negativt utformet .
VG170527 Norsk alkoholpolitikk er i likhet med andre politikkområder utformet som forholdsregler.
NL170527 Og politikerne er de som skal sørge for at en slik politikk blir utformet og gjennomført.
BT170527 Kommunen utformet i samarbeid med partene profileringen av Sparebanken som bidragsyter, avtalen om levering, partenes og kommunes bidrag til avtalen og gavebrevet.
BT170527 Et gavebrev som for øvrig er datert og da formentlig utformet etter inngåelsen av avtalen og etter innspill fra Bergen kommune.
AP170526 I virkeligheten er det imidlertid Norges Banks egne seddeldesignere Arild Yttri og Morten Johansen som har utformet sedlene, på bakgrunn av designforslag fra Metric Design og Terje Tønnessen og Snøhetta Design.
DN170524 De mener også Norges særegne værforhold, spesielt om vinteren, gjør at vi må ha et lokalt utformet regelverk.
DN170524 De er utformet for å håndtere de vanskeligste sakene.
DA170524 De mener også Norges særegne værforhold, spesielt om vinteren, gjør at vi må ha et lokalt utformet regelverk.
DB170523 Her lander 12 fremmede romskip utformet som enorme, svarte egg forskjellige steder på kloden.
AP170523 Avtalen er dog såpass vagt utformet , med delvis motstridende enkeltsetninger, at spørsmålet om hva som skulle skje på den omstridte strekningen i praksis forble uavklart.
DA170522 Scenen er utformet som en skolegård, og publikum sitter på stillaser fire meter over scenen.
BT170522 Det lagmannsretten skal ta stilling til er partsforholdet i GenKols-avtalen, som ble inngått fire år tidligere og som partene utformet på en annen måte.
AA170522 - Anlegget er universelt utformet slik at alle skal komme seg opp i fjellet uansett nivå, sier produktmanager Ann-Helen Blakset i Visit Nordfjord.
VG170520 Wilsons amerikanere slåss i en mektig allianse for de universelle prinsippene som var blitt utformet av Tysklands største tenker.
DB170520 Det virker som disse forslagene er utformet av folk som bor i de største byene med et meget godt utbygd kollektivnett, mener han. | « En god deal » kan koste deg dyrt ¶
DN170518 De eksisterende norske løsningene er ikke utformet for å møte en slik økning.
BT170518 Skolen er ikke godt nok universelt utformet , bygget har dårlig tilpassede fasiliteter som ikke er tilrettelagt med nødvendige arealer og hjelpemidler for å utøve den grad av daglig hjelp elevene trenger.
AP170515 I stedet er de utformet i henhold til vevens egenart på forskjellige kontinenter og regioner.
DB170511 Rosenstein utformet et notat, som ble sendt videre til justisminister Jeff Sessions.
AP170511 Holdeplassene Tullinløkka og Holbergs plass skal bli universelt utformet .
VG170510 - Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, het det i en uttalelse fra Det hvite hus som kom etter at det ble kjent at Yates hadde fått sparken.
VG170509 Hun skal også ha hatt direkte innflytelse på politikken som ble utformet i det øverste politiske organet i Sør-Korea.
VG170509 Hun skal også ha hatt direkte innflytelse på politikken som ble utformet i det øverste politiske organet i Sør-Korea.
VG170509 Og så har de vært for passive i prosessene når direktiv blir laget : Norge bør jobbe mer for å sitte i ekspertutvalg som legger premissene for hvordan direktiv blir utformet .
DB170509 Seks rom i slottets østre fløy er opprinnelig utformet som presidentparets private bolig.
DB170508 - Det er slik vår forretningsmodell er utformet .
DB170507 Hemmelighetene bak mengden, hurtigheten og de velvillige statsgarantiene, var at W&V utformet teknisk gode manuskripter og produserte film til lave kostnader : « De hadde orden i regnskapene og de tenkte på publikum, » ble det sagt.
DA170504 I likhet med Steffensen, er han for EØS-avtalen, men mener måten den er utformet på i dag vil undergrave det norske velferdssystemet.
DN170503 De ble utformet i en tid da mediemarkedet så veldig annerledes ut enn i dag.
DA170503 Skolen, som ligger i Oslo sentrum, ble utformet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan ( 1824 - 1892 ) og er Oslos eldste skole.
DA170503 « Anarchy in the UKR » er en barndomserindring utformet som en slags reiseskildring.
AP170503 Skolen, som ligger i Oslo sentrum, ble utformet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan ( 1824 - 1892 ) og er Oslos eldste skole.
DB170502 Videre er det rettssikkerhetsgarantier knyttet til disse forvaltningsvedtakene, særlig utformet for rettsområdet.
DB170501 Den norske oljepolitikken er utformet i en tid da det var forventet at etterspørselen skulle vokse og prisene stige i et marked der skrantende ressursgrunnlag stadig gjorde det dyrere å utvinne den siste dråpe.
AP170428 Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet , er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte.
AP170428 De konkluderer blant annet med at anbudet ikke var godt nok utformet , at folk med operativ erfaring fra søppeltømming ikke ble godt nok inkludert i arbeidet med anbudet og at etaten forsøkte å gjøre for mye på en gang.
AP170428 Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet , er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte.
AP170428 De konkluderer blant annet med at anbudet ikke var godt nok utformet , at folk med operativ erfaring fra søppeltømming ikke ble godt nok inkludert i arbeidet med anbudet og at etaten forsøkte å gjøre for mye på en gang.
AP170427 Og KrF vil gi alle skoler - i forskrifts form - tidsfrist for når de må være universelt utformet .
DA170426 Vi nyter dens langstrakte, skulpturelt utformet hage på vei tilbake til sentrum, der vi inntar en lang lunsj.
DB170425 Slangen er utformet slik at bare en del av den taper luft - de andre kamrene er intakte.
VG170424 Når lover og regler ble utformet i København, var det sjelden høringsrunder blant fjellbøndene i innlandet.
DB170420 I boka « Bare en kvinne ? » skriver Brodtkorb om kommunikasjonsstrategien som ble utformet rundt Solberg som partileder.
DB170420 Grunnen var at vi alle så at budskapene og politikken som var utformet , skapte et engasjement ikke bare med hodet, men med hjertet der ute », skriver hun.
DB170419 På taket av Mathallen i Oslo står bikuber i utradisjonell design, utformet av arkitektkontoret Snøhetta.
DA170419 Karakteren, eller karakterene Archie Ferguson er utformet med et overskudd av positiv velvilje og begeistring.
DN170418 Nå kommer de med dette løpeskjørtet som veier 110 gram og har myk og fleksibel innerliner utformet som en tights.
DB170414 Eller dør : Nå har Facebook utformet en politikk ved dødsfall, profilen din kan slettes, den kan gjøres om til en minneside - ja, du kan til og med spille inn en egen hilsen som postes etter at du er død.
DB170413 Det samme gjelder krav til hvilke bygg som skal være universelt utformet , forteller han til Dagbladet.
VG170412 Obama sluttet seg til en politikk som ble utformet i NATO, ikke minst etter kraftig påtrykk fra Polen og andre østeuropeiske land.
VG170412 Mitt inntrykk er at NATO-landenes måte å håndtere Russland på, i stor grad ble utformet av europeerne selv.
DB170412 Lovforslaget var ironisk utformet , men bakgrunnen høyst alvorlig.
DB170411 Et amerikansk svar er i ferd med å bli utformet .
DB170409 Men falske nettbutikker med piratkopierte varer er for det første svært utbredt, og for det andre ganske så godt utformet .
DA170409 Slik paragrafen er utformet i dag, er det ulovlig å leie ut en leilighet til en person som selger sex dersom man « forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte ».
DA170409 Slik paragrafen er utformet i dag, er det ulovlig å leie ut en leilighet til en person som selger sex dersom man « forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte ».
AP170408 Studien, gjennomført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen, har evaluert seks områder i Norge som i mer eller mindre grad er utformet etter Shared space-prinsipper : ¶
AP170408 - Torggata er av Oslo kommune omtalt som, utformet for og til dels regulert for å være en sykkelgate.
VG170407 Ifølge ham ble angrepet utformet på en måte som skulle unngå dødsfall.
SA170406 Støtter Skogen Lund kravet i European Quality Charter on Internships and Apprenticeships, utformet av European Youth Forum, om at alle som utfører et arbeid, også studenter, skal ha lønn for strevet ?
DB170406 Hans alternative behandlingsmetode, « Den germanske nye medisin » ( GNM ), har som utgangspunkt at tradisjonell behandling med medisiner ( kjemoterapi ) er utformet av jødene for å ta livet av alle ikke-jøder - derfor må pasientene slutte med medisiner og i stedet tenke positive tanker, siden sykdom ifølge Hamer skyldes negative tanker og følelser, eller ulike «
AA170406 Erfaring viser at bydeler utformet i en industriell tankebane med ensartede bygninger til bolig og kjøpesentre verken gir plass til særpreg eller tilhørighet til byrommet.
DB170404 Slik loven er utformet i dag, er det mange avhør som faller inn under en ukes-fristen som ikke er akutte.
DA170403 Arbeidsretten mener at det ikke er noen tvil om at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 avtalte at det var Arbeidsmiljøloven - slik den er utformet til enhver tid - som skal gjelde.
VG170331 Slik NAVs skjemaer er utformet på dette området, mener Bjurstrøm at NAV ikke ivaretar sin forpliktelse til å jobbe for å sikre likestilling.
DN170329 Ifølge Samsung er telefonen utformet slik at skjermen er stor nok til at man kan se film samtidig som man skriver meldinger med full størrelse på tastaturet uten å måtte bruke begge hendene.
SA170328 Selve husene er utformet i aluminium, noe som gjør dem glatte og ganske enkle å miste.
FV170328 Selve husene er utformet i aluminium, noe som gjør dem glatte og ganske enkle å miste.
DB170328 Mange av forslagene er blitt utformet i nært samarbeid med fagbevegelsen.
BT170328 Selve husene er utformet i aluminium, noe som gjør dem glatte og ganske enkle å miste.
BT170328 Hovedproblemet var at lovforslaget, utformet av Paul Ryan, var dårlig.
AP170328 Selve husene er utformet i aluminium, noe som gjør dem glatte og ganske enkle å miste.
AA170328 Selve husene er utformet i aluminium, noe som gjør dem glatte og ganske enkle å miste.
DA170327 Vi må lavere ned i terrenget, og plattformene blir universelt utformet for å kunne ta i mot de nye trikkene med lavt gulv, sier hun.
DA170327 Samtidig ønsker byrådet å gjenåpne holdeplassen i Welhavens gate, og samtidig sørge for at holdeplassen på sikt blir utformet og tilrettelagt for universell tilgjengelighet, står det i byrådssaken.
DA170327 Holdeplassen er den minst brukte holdeplassen på Ekebergbanen og en av de minst brukte holdeplassene på trikkenettet, og den ligger 300 meter fra Sportsplassen holdeplass, som nå er gjenåpnet med universelt utformet standard, skriver byrådet i byrådssaken som også skal behandles i bystyret. 22 millioner ¶
AA170324 Forslaget om å legge de rustningsviktige råvarene under overnasjonal styring, ble utformet i den franske sentraladministrasjonen for å hindre nye tragedier.
DB170323 * Denne bestemmelsen ble opprinnelig utformet med tanke på tilrettelegging av teltplasser og badestrender.
VG170322 Det er sakte, men sikkert denne terrortrusselen, utformet og utøvd av fullstendig skruppelløse barbariske krefter, gnager løs på fundamenter i samfunnene våre.
DB170322 De har lansert et nytt « kompromiss » for Lofoten, som er utformet slik at oljebransjen nektes å bore etter olje i områder uten påviste oljeressurser, mens de får lov til å bore i noen av de mest sårbare gytefeltene i Lofoten, der olja ligger.
VG170320 World Happiness Report er et årlig prosjekt utformet av Sustainable Development Solutions Network ( SDSN ) på oppdrag fra FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon.
AA170320 Lærerledere utformet utkast til svar på Sæthers brev, der man sa : ¶
DB170319 Valkyrie er så aerodynamisk utformet at den ikke trenger noen hekkspoiler !
AA170316 De nye reglene for lobbyforbud og lobbyregister er ennå ikke utformet , men det er ingen som ønsker regler som utestenger folk fra næringslivet fra å være folkevalgt, sier Opoku.
DB170315 Gravsteiner er ofte omtenksomt utformet , og de forteller både en personlig og en offentlig historie.
VG170313 * E-postene er utformet til å etterligne fakturaer, kvitteringer, bestillingslister eller betalingspåminnelser.
DA170313 Vi ønsket at systemet skulle være utformet slik at folk kom ut av det omtrent som før, men det løftet følte vi ble brutt, sier Christoffersen.
DA170313 Uførereformen ble i sin tid utformet av den rødgrønne regjeringen.
AA170312 Rutetilbudet vil være basert på hvor folk faktisk reiser nå, i motsetning til dagens rutetilbud som ble utformet på 1970-tallet.
DB170311 Så å si alt er utformet på en uvanlig måte.
DB170311 Slik jeg oppfatter poesien, er den mer i tråd med noe som ikke er sagt, som ikke er ferdig utformet .
DB170310 - Vi føler oss veldig trygge på hvordan det ble utformet og de innspill som ble gitt, sier Spicer.
DB170310 Når EU likevel har utformet og vedtatt ILUC-direktivet, er dette et klart uttrykk for en føre-var-politikk.
AA170310 Det enorme hodet er utformet i samme stil som Ramses II pleide å bli avbildet.
SA170309 Danielsen understreker at tidligere kulturmeldinger har fått konsekvenser for hvordan kulturpolitikken ble utformet .
AP170308 Det finnes ikke lignende kulturhus eller utested i Norge som er utformet på denne måten, sier Eggesvik.
AA170308 Dagens mediepolitikk ble utformet i en helt annen tid, og nye tiltak er nødvendig for at mediene skal kunne fortsette med kritisk og korrekt journalistikk.
DB170307 Dette er utformet som en « kortstokk » for mobilpublisering.
DB170307 Dette er utformet som en « kortstokk » for mobilpublisering.
DB170307 Førstnevnte er ifølge Volkswagens presseinformasjon fokusert på premiumsegmentets materialer og designtrekk, mens R-Line-modellene er utformet for kundene som setter pris på det Volkswagen drister seg til å kalle bilens sportslige gener.
DA170307 LES OGSÅ : Mann varetektsfengslet : - Hadde sexdukke utformet som et barn ¶
DA170307 LES OGSÅ : Mann varetektsfengslet : - Hadde sexdukke utformet som et barn ¶
BT170307 Sammen med anleggsgartneren Ingolf Eide utformet Schou teaterparken etter engelske mønstre med myke asymmetriske linjer rundt teaterbygningen.
BT170307 Fasadene ble eksempelvis utformet med det formål å gi en estetisk opplevelse for forbipasserende.
DB170306 Ifølge henne er det måten presidentordren er utformet på, som medfører utfordringer for Trump.
DA170306 Forbudet ble stanset i det føderale rettsvesenet, og justisdepartementet utformet det nye innreiseforbudet i håp om at det skal overleve en ny omgang i retten.
DA170306 LES OGSÅ : Mann varetektsfengslet : - Hadde sexdukke utformet som et barn ¶
AA170306 Forbudet ble stanset i det føderale rettsvesenet, og justisdepartementet utformet det nye innreiseforbudet i håp om at det skal overleve en ny omgang i retten.
VG170303 Norske Kripos skriver fredag i en pressemelding at de vurderer det å bestille sexdukker utformet som barn som en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn.
VG170303 « Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn.
SA170303 - Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn.
DA170303 LES OGSÅ : Mann varetektsfengslet : - Hadde sexdukke utformet som et barn ¶
AA170303 « Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn.
AA170303 Tolletaten opplever at importen av sexdukker utformet som barn øker.
AA170303 Tolletaten oppdaget i 2016 at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn og ser at importen av sexdukker utformet som barn øker.
AA170303 Materialet fant politiet under ransaking hos vedkommende etter mistanke om at han hadde innført en sexdukke utformet som et barn.
AA170303 Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene, har en seksuell tiltrekning til barn.
AA170303 Tolletaten oppdaget at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn første gang i 2016, og ser at importen av sexdukker utformet som barn øker.
AA170303 Materialet fant politiet etter en ransaking hos vedkommende etter mistanke om at han hadde innført en sexdukke utformet som et barn.
AA170303 Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene, har en seksuell tiltrekning til barn.
SA170302 Dette geniale byplangrepet ble utformet av professor Sverre Pedersen, datidens mest anerkjente byplanlegger.
DA170302 | Mann varetektsfengslet : - Hadde sexdukke utformet som et barn ¶
DB170301 Brevet, utformet som en kontaktannonse, hadde tittelen « En nasjonalsosialistisk kontaktannonse.
DB170301 I det sivile var han arkitekt og utformet blant annet den moderne versjonen av hovedflyplassen på Fornebu sammen med sin arkitektfar Odd Nansen og arkitektsøster.
DB170301 Vi i den politisk korrekte og innvandringsliberale eliten, inkludert et stort flertall i Brochmann-utvalget bestående av blant andre Grete Brochmann, SSB-forsker Erling Holmøy, som har utformet « innvandringsregnskap » for SSB, og medlemmer i tankesmier på både høyre- og venstresida, ønsker å skjule det uunngåelige faktum, nemlig at nordmenn kommer til å komme i mindretall !
BT170301 MISFORNØYD : Ordfører i Odda, Roald Aga Haug ( Ap ), satt i prosjektgruppen som utformet planen om Odda sjukehus sin videre drift.
SA170228 Kapitalismen ble som kjent først utformet av John Locke på slutten av 1600-tallet.
VG170227 Budsjettforslaget som ble utformet mandag er helt grunnleggende og ment som et utgangspunkt til de forskjellige delene av regjeringsapparatet.
DB170227 En privat utformet leieavtale mellom de to tilsa nemlig at Signalen kunne overta festeavtalen og alt på tomten når fem års leie var betalt, men denne avtalen var tema for en tingrettssak mellom de to partene ifjor vår.
AP170226 Rogers var da fullstendig ute i kulden, mens all utenrikspolitikk ble utformet i Det hvite hus av Nixon og Kissinger selv.
VG170224 Etter det VG får opplyst var stillingsinstruksen, som Jensen selv hadde utformet , et sentralt tema i oppvaskmøtet.
FV170221 Terje sier at aksjonen på Utøya ble utformet på på informasjon om tre til fem gjerningsmenn og at aksjonen ville sett svært annerledes ut med et annet bilde av situasjonen.
DB170221 - Ja, men vi ville ha den annerledes utformet , og det er også det vi går for nå, og vi vil ha en gjennomgang basert på erfaringene så langt, sier hun.
DB170220 For det andre er appene blitt utformet som lukkede løsninger med eksklusive avtaler.
DB170220 - Betalingsappene blitt utformet som lukkede løsninger med eksklusive avtaler.
DB170218 I et samfunn hvor verdiskapingen fortsetter å øke mens mennesker får mer usikre arbeidsvilkår, blant annet på grunn av automatisering og globalisering, bør velferdstjenestene være utformet slik at de gir folk rammer til å leve med verdighet og opptre som voksne og ansvarlige.
DB170216 Frp har siden Oljefondet ble opprettet, vært mot handlingsregelen, som Carl I Hagen mente var utformet av « vever- og skredderøkonomer i finansdepartementet ».
DB170216 Den tidligere finansbyråden mener at kontraktene er utformet nettopp med tanke på den situasjon kommunen nå befinner seg i.
DB170216 Basert på innspillene utformet et panel sammensatt av pasienter, pårørende, behandlere, forskere og helsemyndigheter en invitasjon til forskere om å sende inn søknadsskisser.
BT170215 Eller hvor bra/dårlig testen var utformet i forhold til det elevene hadde lært, mer enn hva elevene egentlig hadde lært og hvilken innsats de hadde lagt i læringsprosessen.
DN170214 Rasende meksikanere brenner en « Alebrije » - en tradisjonell figur her utformet som Donald Trump - under en demonstrasjon foran USAs ambassade i Mexico.
DN170214 Lovforslaget er utformet slik at det trer i kraft dersom Trump innfører straffetoll på varer fra Mexico, eller fortsetter med kravene om at Mexico skal betale for en grensemur.
DA170214 - Som flere av oss har påpekt i høringssvarene, vil dette forslaget, slik det er utformet , også omfatte kommunikasjon mellom nordmenn i Norge, om det skjer på servere plassert i utlandet, sier Wessel-Aas.
DB170210 Ifølge henne er det måten presidentordren er utformet på, som medfører utfordringer for Trump.
DA170209 Stortingsrepresentant for Ap, Irene Johansen, mener forslaget om en ny kjønnskategori er altfor uklart utformet .
SA170208 Kontantstøtten er utformet for å gi foreldre og barn mer tid sammen.
DB170207 SUMMER I BAKGRUNNEN : - Moderne radio er utformet som en uforpliktende ledsager til hverdags- og arbeidsliv.
DB170207 Moderne radio er utformet som en uforpliktende ledsager til hverdags- og arbeidsliv.
DB170207 Men i skrivet som til sist gikk ut fra Kunnskapsdepartementet, som var utformet etter å ha skjelt til rådgivere i Barne- og likestillingsdepartementet, heter det at « det ikke er i samsvar med gjeldende likestillingslov å særbehandle menn i samme grad som kvinner ».
AA170207 Det gjelder for eksempel stenging av Klostergata, utvidelse av Klostergata, taxiholdeplass ved Ilen kirke, snuplass for privatbiler ved Rettsmuseet, forsterket og universelt utformet Nidareid bru, trafikkdirigering på Øya og parkeringsmuligheter utenfor Spektrum-området.
VG170205 Produksjonen er lagt til klubben Axis som er utformet som et amfiteater med sitteplasser, dansegulv, privat bordsetting og en kapasitet på 4600.
DB170204 Initiativet til den kom nedenfra, og den ble utformet gjennom en omfattende faglig-politisk dugnad.
AP170204 - Jeg tror budskapet nå er utformet for å kjøle ned begeistringen på den israelske høyresiden som tror de har en blankofullmakt, sier Ross.
VG170203 - Det er ikke snakk om et grenseforsvar på E-tjenesten sine premisser, men et grenseforsvar som er utformet på en måte der personvern og tilliten til myndighetene ivaretas, understreker han.
VG170203 Det er flere bassenger, alle vakkert utformet , 18 hulls golfbane, en kunstig lagune med hvit sand og bygninger som oser av gammel storhet.
DB170203 Forsiktig utformet
DB170203 De nye sanksjonene er utformet slik at de ikke kommer i konflikt med atomavtalen, som ble undertegnet av USA, Iran, Frankrike, Russland, Kina, Storbritannia og Tyskland.
DB170203 I et samfunn med overflod, og hvor automatisering har fortrengt manuell arbeidskraft, bør velferdstjenestene være utformet for å gi folk ressurser og ferdigheter til å leve et verdig liv.
AA170203 Elvenes vil imidlertid ha et grenseforsvar som er utformet på en måte der personvern og tilliten til myndighetene ivaretas, sier han.
SA170131 - Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en skarp uttalelse fra Det hvite hus.
FV170131 - Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en skarp uttalelse fra Det hvite hus.
DN170131 - Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en skarp uttalelse fra Det hvite hus.
DB170131 - Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en skarp uttalelse fra Det hvite hus.
AP170131 Administrasjonens mann sa at ordren ble utformet med hjelp fra flere eksperter på innvandring knyttet til Kongressen og deretter godkjent hos Justisdepartementets loveksperter og dessuten sett over av enkelte offentlige etater.
DB170130 Foto : Bjørn Eirik Loftås ENKELT : Veiviseren er helt eksemplarisk utformet .
SA170128 Hun sier det er viktig å forklare at i gamle dager var lovene utformet nettopp for å hindre at kvinner skulle kunne bli store forskere, kunstnere, musikere, oppdagelsesreisende og ledere. ( ©NTB ) ¶
DB170128 Hun sier det er viktig å forklare at i gamle dager var lovene utformet nettopp for å hindre at kvinner skulle kunne bli store forskere, kunstnere, musikere, oppdagelsesreisende og ledere.
BT170128 Hun sier det er viktig å forklare at i gamle dager var lovene utformet nettopp for å hindre at kvinner skulle kunne bli store forskere, kunstnere, musikere, oppdagelsesreisende og ledere.
DB170127 Dette svarer godt til Vegdirektoratets krav om at de kvalifiserte prosjektene er helhetlig utformet i forhold til omgivelsene, samt fungere godt for sine formål med tanke på miljøhensyn, fremkommelighet, trafikksikkerhet og teknologi.
DN170126 Den var utformet som en særavtale for disse tre stjernene på laget.
DB170125 Det var disse to som først utformet loven og som dermed med rette bør omtales som røykelovens far og røykelovens mor.
SA170123 Som det tydelig fremgår av høringsnotatet, er disse reglene utformet med utgangspunkt i de samme reglene som gjelder for tollkontroll i dag, og retter seg mot alle som krysser grensen.
SA170123 Deretter har departementet utformet forslag til slike regler, dels om adgang til vanlig visitasjon som rutinekontroll og dels om mer inngående personundersøkelse - herunder avkledning - i tilfeller hvor det er mistanke om at utlendingen skjuler opplysninger eller gjenstander av betydning.
DN170123 Marine Harvest har en klar lusestrategi utformet av våre forskere, men vi er avhengige av at alle er med og at en tar problemene på alvor - i hvert fall frem til at ny teknologi løser problemene.
DB170122 ¶ BET Awards, juni 2010 : Kanye West fremfører « Power » live for aller første gang, på en scene utformet som en fjelltopp, iført gull-lenke-kjedet fra videoen.
DB170120 Dornan utformet nemlig en skriftlig kontrakt som gikk ut på at produksjonen ikke fikk vise fram kjønnsorganet hans i filmen.
SA170119 Debattredaktør i Politiken, Ditte Giese, har utformet en liste med syv punkter som til sammen kan være en slags minitest på om du er tekstrovert.
FV170119 Debattredaktør i Politiken, Ditte Giese, har utformet en liste med syv punkter som til sammen kan være en slags minitest på om du er tekstrovert.
BT170119 Debattredaktør i Politiken, Ditte Giese, har utformet en liste med syv punkter som til sammen kan være en slags minitest på om du er tekstrovert.
AP170119 Debattredaktør i Politiken, Ditte Giese, har utformet en liste med syv punkter som til sammen kan være en slags minitest på om du er tekstrovert.
DB170117 Han har utformet manus i samarbeid med produksjonsselskapet, og mener det er viktig å ha glimt i øyet og ikke ta seg selv for høytidelig.
DB170115 De påsto at legene krevde arbeidsplanene utformet på én bestemt måte.
FV170113 - Kritikk skal en lytte til, men utfordringene her at kritikken er veldig generelt utformet .
DB170113 Han mener mange av dem, i London, er utformet på en dårlig måte.
DB170113 - Det er noen steder der de kanskje skaper for mye problemer for veibrukerne og de kunne vært utformet på en bedre måte, sa Grayling.
DB170113 Fra å ha vært en beskrivelse av nettartikler som bevisst var utformet som en løgn, gjerne med det hovedmotiv å tjene penger på det automatisk genererte annonsenettverket til Google, har det blitt til en søppelsekk hvor alle dumper sin foretrukne ( medie )kritikk.
AP170113 Istedenfor å legge frem EOS-utvalgets hastemelding, utformet presidentskapet forslag til midlertidig lovhjemmel for å unnta EOS-utvalget for taushetsplikt.
DB170111 Ett av dem er utformet som en kontaktannonse og har tittelen « En nasjonalsosialistisk kontaktannonse.
DB170110 For det andre : Språk og kommunikasjon er en uadskillelig del av de teknologiske nyvinningene, som må være utformet med forståelse for hvordan folk uttrykker seg og hva slags kontakt de har behov for.
DB170107 Han mener pressestøtten, slik den nå er utformet , fungerer konserverende, og bør vris til et fond for innovasjon for mediehus som vil prøve ut nye plattformer og infrastrukturer kan søke støtte fra.
SA170101 I forkant av et driftsstyre-møtet ble det utformet et internt notat, som innspill til en debatt.
AP161204 Norsk Redaktørforeningn har sammen med Norsk Journalistlag utformet en veileder for hvordan redaksjoner bør opptre hvis det rettes trusler mot redaktør eller journalist.
AP161101 Med det norske passet kan du reise vimsumfritt til 172 land, noe som gjør det til et av de mektigste passene i verden, følge en oversikt utformet av det britiske selskapet Henley & Partners.
AA161101 Med det norske passet kan du reise vimsumfritt til 172 land, noe som gjør det til et av de mektigste passene i verden, følge en oversikt utformet av det britiske selskapet Henley & Partners.
AA161019 Men denne gangen har Hurtigruten tatt et litt annet grep i sine nye skip og de to kommende skipene er utformet annerledes enn de skipene som går her i landet.
AP161003 Det planlagte « A house to die in », som skal plasseres i delvis fredet område på Ekely i nærheten av Edvard Munchs atelier Oslo, er utformet av Snøhetta og vil se slik ut.
AP160927 Boken er dessuten utformet slik at den ber om å bli lest som fiksjon, sier Riley.
AP160905 Dersom dette skal være aktuelt må det være bedre begrunnet og utformet enn forrige gang dette ble luftet som en tanke.
AP160905 Dersom dette skal være aktuelt må det være bedre begrunnet og utformet enn forrige gang dette ble luftet som en tanke.
AP160812 Begrunnelsen er at byrådet har utformet skatten slik at det, i motsetning til alle andre byer, bare er en femtedel av boligeierne som må betale.
SA160602 Bygget skal bli universell utformet , BREAM-sertifiseres og vil bidra til fortetting og nye arbeidsplasser i sentrum.
AP160524 Siden det ikke er lov å skille mellom ulike typer private barnehager har byrådet i stedet utformet følgende syv krav.
AP160510 To sterke årsaker til å boikotte det meste derfra, men jeg tviler på at det er den polske artisten Michał Szpak som har utformet dette lovforslaget.
AP160504 Faktisk inntekt vil avhenge av hvordan skatten blir utformet .
AP160426 Ikke-kommersiell : Vurderinger er utformet for å gi råd til dine medreisende, og skal ikke annonsere for en tjeneste eller virksomhet.
AP160423 Over 175 land undertegnet i New York fredag klimaavtalen som ble utformet i Paris i desember.
AP160421 Flere av de boområdene som i dag stemples som risikoområder for kriminalitet og parallellsamfunn er utformet etter denne ideen.
AP160421 Men asylsystemet er utformet slik at det er nesten umulig å yte.
AP160411 Senter for økonomisk forskning ( SØF ) i Trondheim har, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, utformet en rapport om kvaliteten på de videregående skolene.
AP160407 Lydbildet er mesterlig utformet med god balanse mellom instrumentene.
AP160406 Det var fem år etter utbetalingene var avsluttet, men bare uker etter foretaksstraffen var vedtatt og Økokrim hadde utformet sin tiltale.
AP160406 Det skapte inntrykk av at forelegget overfor Yara først ble endelig utformet etter at det var avklart at Yara ville akseptere foretaksboten.
AP160406 Det skapte inntrykk av at forelegget overfor Yara først ble endelig utformet etter at det gjennom kontakt mellom Haslestad og Økokrim var avklart at Yara ville akseptere foretaksboten.
AP160405 Oljefondets oppgave - utformet av Regjeringen og godkjent av Stortinget - er å sørge for at Norge tjener penger på verden slik som den er.
AP160404 Vi må også gi barna tilgang på arealer som ikke er ferdig tygget og utformet .
AP160330 Men for det første var grunnlagsmaterialet i denne saken utformet på en slik måte at poenget ikke ble fanget opp av erfarne saksbehandlere eller av vanligvis våkne politikere.
AP160330 Men for det første var grunnlagsmaterialet i denne saken utformet på en slik måte at poenget ikke ble fanget opp av erfarne saksbehandlere eller av vanligvis våkne politikere.
SA160328 « Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for elbiler », står det i det nye regelverket utformet av Samferdseldepartementet.
AP160328 « Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for elbiler », står det i det nye regelverket utformet av Samferdseldepartementet.
FV160323 « Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for elbiler », står det i det nye regelverket utformet av Samferdseldepartementet.
AP160319 Søker du etter Grove Ecosystem på Youtube, finner du en liten film om to MIT-studenter som har konstruert et komplett, lite økosystem, utformet som et stuemøbel, som lar deg dyrke mat hjemme.
AP160317 - Det er en kjensgjerning at pliktsystemet ikke fungerer godt nok slik det er utformet i dag, og det er vi nødt til å gjøre noe med.
AP160225 En av pronomenguidene utformet for et amerikansk universitet forklarer det med at noen foretrekker å ikke bli omtalt med det vi kaller « maskuline eller feminine pronomen » fordi de føler at det fører til uønskede stereotypier.
AP160222 Utredningen skal avgis innen 6 måneder fra oppnevnelsen av arbeidsgruppen.»Mandatet er utformet av oppdragsgiverne Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ¶
AP160219 Utredningen skal avgis innen 6 måneder fra oppnevnelsen av arbeidsgruppen.»Mandatet er utformet av oppdragsgiverne Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ¶
AP160211 « Slik forslaget er utformet , kan vi (... ) ikke se at det vil være et godt bidrag til å lette presset på saksbehandlingen i situasjoner med stor tilstrømning av asylsøkere.
AP160119 Økokrim iverksatte etterforskning, og en tiltale ble utformet .
AP160119 Økokrim iverksatte etterforskning, og en tiltale ble utformet .
AP160119 Vi har lovregler for utnevnelse av ordinære høyesterettsdommere, utformet for å sikre hensynet til domstolenes uavhengighet fra de politiske myndigheter, for å ivareta grundige fagvurderinger og for å muliggjøre innspill fra relevante institusjoner på en åpen måte.
AP160119 Der utformet han også råd omtrening etter sykdom.
AP160104 Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta ( 13 ) ble funnet død, ifølge VG.
AP160104 Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta ( 13 ) ble funnet død, ifølge VG.
AP160104> Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta ( 13 ) ble funnet død, ifølge VG.
AP160104> target="avis" href= Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta ( 13 ) ble funnet død, ifølge VG.