DA171210 Her tok Hanssen, som nå er PR-rådgiver i First House, et oppgjør med at norske politikere har gjort fint lite annet enn å prate om de demografiske utfordringene den norske velferdsstaten står overfor.
DA171210 Bjarne Håkon Hanssen mener det er få av dagens aktive politikere som skisserer en løsning på de demografiske utfordringene Norge og flere land i Europa står overfor.
DA171204 Han hadde de samme utfordringene da han var barn, og ble senere diagnostisert ADD - en hyperkinetisk lidelse som anses å være arvelig.
DA171029 - Utfordringene for Stavanger er nedgangen.
AP171019 » Hareide mener også at det er « naivt å tro at » utenriksministeren kan « ha full oppmerksomhet om utviklingspolitikken » og samtidig håndtere alt fra forholdet til Russland og en ny politisk situasjon i USA til utfordringene i Midt Østen, ISIL og en ny terrorsituasjon.
VG171018 - Vi er « best i klassen » når det kommer til å snakke med påtalemyndigheten, advokater og regjeringer om utfordringene vi møter for å ta disse lovbryterne.
DN171018 Inntektsforskjeller, arbeidsledighet og utdannelse var blant utfordringene Xi nevnte.
DN171018 Utsiktene er lyse, men utfordringene er mørke og alvorlige, sa Xi.
DN171018 Inntektsforskjeller, arbeidsledighet og utdannelse var blant utfordringene Xi nevnte.
DB171018 - De sa alt skulle bli så mye bedre, det skulle komme friske midler og utfordringene i hele Norge skulle løses.
DB171018 - Eyvind er en tøff type som tar utfordringene han får fra Truls på strak arm,, sier Leidland.
DB171018 Disse utfordringene er en direkte følge av en naiv integreringspolitikk fra venstresiden gjennom flere tiår.
DA171018 Bilmodellen med de aller største utfordringene når det gjelder levering, er Opels Ampera-e, en kompaktbil med en realistisk rekkevidde på rundt 40 mil.
DA171018 - Med hensyn til Kona er både vi og fabrikken oppmerksom på utfordringene i det norske markedet, og vi jobber for å unngå en lignende situasjon med denne bilen, sier Brusletto.
AP171018 Mange hevder at « digitale hoder » hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene .
BT171017 KREDITTVEKST : Utfordringene med kunder som har for stor forbruksgjeld og sliter med å refinansiere, er stor og vil øke, mener kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.
AP171017 - Primærhelseteam kan være et godt tiltak, men som ikke løser utfordringene for fastlegeordningen, sier Toppe.
AA171017 Gjennomføre nasjonale holdningskampanjer rettet mot hele befolkningen med hovedvekt på utfordringene og en ansvarliggjøring av den enkelte av oss. 7.
SA171016 Teambuilding : Mustafa Abdellaoue og fysioterapeut Jonas Nordal tok utfordringene hos Redningsselskapet på strak arm.
DN171016 - De andre månedene er de store utfordringene .
DA171016 Endringene påvirker alle byens borgere og det kreves aktive politikere som søker kunnskap, lytter til byens borgere og har et politisk program som søker svar på utfordringene .
DA171016 Jeg har ikke alltid hatt forutsetningene til å takle utfordringene og mulighetene karrieren har bydd på.
AP171016 Samfunnsdebattant Heidi Helene Sveen mener en av utfordringene knyttet til seksuell trakassering er mangel på interesse for problemet.
AP171016 - Jeg tror en av utfordringene er at vi er så innarbeidet i vår kultur.
AP171016 - Jeg tror en av utfordringene er at vi er så innarbeidet i vår kultur, mener Guri Idsø Viken.
VG171015 Trener Eirik Horneland reiser til Molde neste helg og er godt klar over utfordringene som venter på kunstgresset på Aker Stadion.
VG171015 Det handlet om et ungt par og utfordringene i forholdet.
DB171015 Han mener utfordringene er en sårbarhet verden må lære å leve med, men erkjenner at den kan skape utfordringer.
DB171015 - Verden er som vanlig usikker, og det må læres å leve med, men måten vi skal bli kvitt de økonomiske utfordringene på er at selskapene må hente mer egenkapital.
BT171015 Helge Milde i Showboat AS, selskapet som driver festbåten, sier til NRK at de møter de samme utfordringene som resten av utelivsbransjen når det gjelder narkotikabruk.
VG171014 Liverpool borte er en av de aller største utfordringene i Premier League, så de kommer til å få kjenne på det, fortsetter han.
DB171014 Det er behov for å bidra til at kunst- og kulturlivet møter utfordringene i et mer globalisert og digitalisert samfunn, derfor gjør vi viktige strukturelle grep for å gi rom for mer skapende virksomhet, sier Hofstad Helleland.
DA171014 En av de store utfordringene på integreringsfeltet er å få innvandrerkvinner til å jobbe og bli fullverdige deltakere i samfunnet.
AP171014 Vi kan få store problemer hvis ikke vi håndterer utfordringene blant ungdom her, og velger å investere i dem som ressurser.
VG171013 Det er disse utfordringene den nye landmaktutredningen gir noen gode svar på.
VG171013 Det sier noe om utfordringene i et marked i endring.
VG171013 De sitter med de samme problemstillingene, og de samme utfordringene når det gjelder å finne tilfredsstillende løsninger.
SA171013 Teambuilding : Mustafa Abdellaoue og fysioterapeut Jonas Nordal tok utfordringene hos Redningsselskapet på strak arm.
DN171013 - Med den store krisen mener jeg tiden har kommet for selskapet å begynne på nytt med nytt og ungt lederskap for å svare på utfordringene i den raskt skiftende IT-bransjen, sier Kwon i en uttalelse. 65 år gamle Kwon har vært Samsungs ansikt utad i fraværet av Lee Jae-yong, arvingen til Samsung-gruppen.
DN171013 | Lærernorm hjelper ¶ ¶ Utfordringene i norsk skole er sammensatt, men å konkludere med at flere lærere i klasserommet ikke svarer på noen av dem, blir helt feil.
DB171013 Støre om budsjettet : - Tar ikke tak i de store utfordringene
DB171013 Når regjeringen fortsetter å legge så mange oljekroner i potten, strammes handlingsrommet framover inn, og å møte de budsjettmessige utfordringene eldrebølgen vil medføre blir vanskeligere.
AP171013 Med den foreslåtte styrkingen av budsjettet for 2018 vil denne trenden fortsette, noe som er nødvendig for å kunne møte de eksisterende sikkerhetspolitiske utfordringene over tid, sier Bruun-Hanssen til Forsvaret.no ¶
AP171013 Det er to av utfordringene for regjeringen når Stortinget skal ta fatt på langtidsplanen for Hæren og Heimevernet - landmaktproposisjonen - som ble lagt frem fredag.
VG171012 - Ser vi på de mer langsiktige utfordringene vi står overfor med tanke på aldrende befolkning, så burde avstanden opp til handlingsregelen vært større, sier Haartveit.
DN171012 - Hvis du legger til side de strukturelle utfordringene og oljepengebruken over tid, så synes jeg at innretningen av finanspolitikken de siste tre årene har vært en god politikk.
DB171012 Det er denne varierte sosiale bakgrunnen som gjør at de lettere løser alle de høyst ulike utfordringene som kommer på veien mot suksess i internasjonal fotball.
DB171012 - Ser vi på de mer langsiktige utfordringene vi står overfor med tanke på aldrende befolkning, så burde avstanden opp til handlingsregelen vært større, sier Haartveit.
DB171012 ( Dagbladet ) : - Den tar ikke tak i det som nå er de store utfordringene .
DB171012 Støre om statsbudsjettet : - Tar ikke tak i det som nå er de store utfordringene
DB171012 Støre om statsbudsjettet : - Tar ikke tak i det som nå er de store utfordringene
DB171012 Støre mener budsjettet ikke tar tak i det som nå er de store utfordringene .
DB171012 - Budsjettet tar ikke tak i de store utfordringene .
DA171012 - Vi kan ikke ta lett på de utfordringene vi ser i hovedstadsskolen.
AP171012 Teambuilding : Mustafa Abdellaoue og fysioterapeut Jonas Nordal tok utfordringene hos Redningsselskapet på strak arm.
AA171012 Han mener det er det er nødvendig å ruste oss til utfordringene som kommer for norsk økonomi som følge av økte utgifter til en aldrende befolkning.
AA171012 De vil også diskutere de svært vanskelige utfordringene frilansjournalister i konfliktsoner står ovenfor i dag.
VG171011 Politikerne må sørge for de nødvendige ressursene og stole på at det er de som er nærmest utfordringene som er best i stand til å finne de gode løsningene.
VG171011 - Jeg deler også vurderingen av utfordringene .
DB171011 Ved å bygge den planlagte rominfrastrukturen som inkluderer DSG og DST, skal NASA identifisere og utvikle løsninger for de tekniske utfordringene som måtte dukke opp på en ferd til Mars.
DA171011 Samtidig mener hun det ikke er til å legge skjul på at regjeringens politikk de siste årene har gjort det vanskeligere å løse utfordringene i hovedstaden : ¶
DA171011 Mens utfordringene i Osloskolen har vokst, har regjeringen år for år krympet bevilgningene til områdesatsing som skulle styrke barns oppvekstvilkår.
AP171011 Hun mener teknologiutviklingen er i ferd med å tvinge de fleste bransjer til å tenke nytt rundt hvordan de løser utfordringene sine.
AA171011 - Når det gjelder klimapolitikk, så synes jeg det var en god beskrivelse av utfordringene i trontaledebatten - også fra regjeringspartienes side.
AA171011 Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), peker på at regjeringens politikk de siste årene har gjort det vanskeligere å løse utfordringene i hovedstaden.
AA171011 Regjeringen viser med dette budsjettet at den ikke tar utfordringene vi, her i Norge, står overfor i en verden som endrer seg, med fallende sysselsetting, klima, økte forskjeller mellom folk, på alvor.
NL171010 Ved å markere den internasjonale jentedagen hvert år rettes blikket mot de utfordringene som særlig jenter står overfor.
DA171010 « Det er lite sannsynlig at noen av disse strategiene alene vil kunne være løsningen på de utfordringene finansieringen av velferdsordningene står overfor.
AA171010 Kl 20.25 går første episode av « Vinterdrømmen » på NRK1, og kl 22.00 fortsetter utfordringene med et fiskesnøre og ei øks i « Alene » på Tv2 Zebra.
VG171009 Det er flott at de anerkjenner utfordringene som fortsatt finnes her til lands, men de gode intensjonene kan ikke få bli en hvilepute.
DB171009 På videregående var han på gruppe med andre som hadde de samme utfordringene som ham selv.
DA171009 - Vi skal vise sammenhengen i politikken og utfordringene framover.
DA171009 - Men jeg hadde ventet at de skulle varsle flere meldinger og prosjekter for å ta tak i de utfordringene de beskriver.
AA171009 - Fra en regjering som sitter og skal fortsette, så hadde jeg ventet at de skulle varsle flere meldinger og prosjekter for å ta tak i de utfordringene de beskriver.
AA171009 Etter oljeprisfallet, krise i olje- og gassnæringen, stigende ledighet og asylkrisen har norsk økonomi kommet seg helskinnet ut av de økonomiske utfordringene , ifølge Jensen, som mener det nå er på tide å tenke pragmatisk.
AA171009 - Jeg mener først og fremst at dette er en veldig beklagelig dag for muslimer i Norge, for de er helt avhengige av at vi har en troverdig organisasjon som kan målbære dem og utfordringene unge muslimer står overfor, sier Raja til NRK.
AA171009 Hun mener talen var god og pekte på de viktige utfordringene Norge står overfor, også behovet for en bærekraftig velferdsstat.
DB171008 For det spiller ingen rolle om du ligger riktig og med tidvis gode avstander mellom folk og lagdeler når du ikke evner å håndtere de utfordringene som kommer i den sonen du skal forsvare.
AA171008 ¶ Parkeringskaos : Stavne er et av de områdene som har endret karakter de siste årene og jeg har ved selvsyn fått med meg utfordringene , spesielt etter kamp.
AA171008 Stavne er et av de områdene som har endret karakter de siste årene og jeg har ved selvsyn fått med meg utfordringene , spesielt etter kamp.
SA171006 - Skjønnheten ligger i utfordringene mellom David og Goliat, noen ganger vinner David.
NL171006 Det er på tide at vi tar tak i utfordringene , så vi er rustet til fremtidens kvalitetskrav, og for å etterkomme våre egen ambisjon om å bli et bærekraftig reisemål.
FV171006 - Skjønnheten ligger i utfordringene mellom David og Goliat, noen ganger vinner David.
DB171006 Det er stor forskjell på utfordringene til en førsteklassing og en avgangselev, så tilpasset opplæring må skje hele veien, mener Bjarte Malmedal.
DB171006 Men mottakelsen viser også utfordringene ved å gå fra klimaforskning til politikk.
DA171006 - Man skal se at Ap er et parti som har løsninger på de utfordringene Norge står overfor, sier Tajik.
DA171006 - Man skal se at Ap er et parti som har løsninger på de utfordringene Norge står overfor, sier Tajik.
BT171006 - Skjønnheten ligger i utfordringene mellom David og Goliat, noen ganger vinner David.
AP171006 - Skjønnheten ligger i utfordringene mellom David og Goliat, noen ganger vinner David.
DA171005 Hva er de største utfordringene for folk som ikke har jobb/mistet jobb ?
DN171004 Google mener at svaret på utfordringene for hele bransjen er å utvikle produkter hvor kunstig intelligens ( AI ) vil stå sentralt.
AP171004 Nissrin og Nafisa er ikke overrasket over beskrivelsene av utfordringene i delbydelen med over 10.000 mennesker : ¶
AP171004 Dette byrådet har på oppfordring fra bydelen bestilt denne analysen for å få oversikt over utfordringene .
VG171003 Både økt utbygging og økt nedbør vil forsterke utfordringene med overvannshåndteringen.
SA171003 Øystein Dale setter videre ord på utfordringene .
SA171003 Men de økonomiske utfordringene stopper ikke der.
DB171003 Han understreker at utfordringene knyttet til at Norge er en energistormakt som står overfor store omstillinger for å bli et klimavennlig samfunn, innebærer internasjonalt arbeid.
BT171003 Øystein Dale setter videre ord på utfordringene .
BT171003 Men de økonomiske utfordringene stopper ikke der.
AP171003 At ledigheten synker, mener han ikke beviser at utfordringene i arbeidsmarked er borte.
AP171003 - Nedgangen i sysselsettingsandelen som har skjedd over lang tid, er en av de store utfordringene .
AP171003 Øystein Dale setter videre ord på utfordringene .
AP171003 Men de økonomiske utfordringene stopper ikke der.
SA171002 Likevel er det viktig å ta de utfordringene som er, på alvor.
DB171002 Det har ført til at utfordringene har eskalert, den politiske debatten har blitt polarisert og ekstreme krefter har vokst frem.
AP171002 Likevel er det viktig å ta de utfordringene som er, på alvor.
AA171002 Skolen må også i større grad sette seg inn i utfordringene som dagens unge møter.
DN171001 Og skal vi ha et godt grunnlag for ytterligere vekst med utfordringene vi har i lavlandet med relativt korte kuldeperioder, må vi sikre at vi kan produsere nok snø.
DN171001 Og skal vi ha et godt grunnlag for ytterligere vekst med utfordringene vi har i lavlandet med relativt korte kuldeperioder, må vi sikre at vi kan produsere nok snø.
VG170930 Det handlet mer om ordbruk og toneleie enn om de utfordringene vi står overfor.
AP170930 - Skolen har ikke tatt inn over seg de utfordringene dagens ungdom møter, fastslår fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ).
VG170929 - Jeg tror det aller viktigste når det gjelder trening er å variere utfordringene du presenterer for kroppen såpass mye, at kroppen må svare annerledes hele tiden.
DB170929 « At INGEN - verken havnedirektør, det tidligere styret eller Oslo kommune - har tatt skikkelig tak i de mange utfordringene i havna etter flere bekymringsmeldinger og varslinger fra hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, bedriftslegen samt flere ansatte over lengre tid, er svært alvorlig », skriver varsleren, som videre oppgir at hun så seg n
DB170929 Man legger dermed til grunn at utfordringene vil opphøre, eller at et eventuelt grunnlag for påstandene vil bortfalle når hun havner i en ny stilling.
AP170929 Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) sier det er trygt å gå på videregående skole i Oslo og peker på at politiet sier at utfordringene hovedsakelig er konsentrert rundt 100 av 17.000 elever i den videregående skolen.
AA170929 Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) sier det er trygt å gå på videregående skole i Oslo og peker på at politiet sier at utfordringene hovedsakelig er konsentrert rundt 100 av 17.000 elever i den videregående skolen.
VG170928 Etter at de økonomiske utfordringene ble kjent, ble det tatt initiativ til å starte en kronerulling.
DN170928 - Det er klart at lusekostnadene betyr noe for vår konkurranseevne, men også de andre lakseproduserende landene har de samme utfordringene med lus som oss.
DN170928 - Det er klart at lusekostnadene betyr noe for vår konkurranseevne, men også de andre lakseproduserende landene har de samme utfordringene med lus som oss, sier Nofima-forsker Audun Iversen.
DN170928 Sigmund Bjørgo, Norges Sjømatsråds fiskeriutsending i Kina, sier utfordringene for norsk lakseeksport er akkurat like store som før normaliseringen med Kina.
DN170928 Det er urealistisk, men jeg opplever at de er oppriktig bekymret og at det er dette som ligger bak de utfordringene vi nå ser.
DB170928 ¶ VOLD : John Roger Lund snakker om utfordringene i ungdomsmiljøene på Stovner.
DB170928 Han sier at én av utfordringene til politiet er å følge med på sosiale medier og de lukkede gruppene.
DA170928 - Egentlig burde Høyre hatt møte med seg selv for ti år siden og ta oppgjør med sin egen politikk for stykkprisfinansiering og markedsretting som har lagt grunnlaget for de mange sosiale utfordringene og den todelingen i Oslo-skolen som vi ser nå, sier Henriksen.
DA170928 Der forklarte områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS, hvorfor høyt sykefravær er blant de største utfordringene for kommunene, uten å foreslå botemidler i nærheten av det Thommessen tar til orde for.
AP170928 De som sier « ikke flere reformer » viker unna de store utfordringene .
AA170928 - Egentlig burde Høyre hatt møte med sitt eget Høyre-byråd i Oslo for ti år siden og tatt et oppgjør med sin egen politikk for stykkprisfinansiering og markedsretting, som har lagt grunnlaget for den todelingen og de mange sosiale utfordringene i Oslo-skolen som vi ser nå, mener Henriksen.
VG170927 - Jeg tror man må ha forståelse for at når det jobbes skikkelig for å løse utfordringene så kan det være frustrerende at interne dokumenter lekkes til media.
SA170927 Utfordringene er mange, både kortsiktige og langsiktige.
DN170927 DN har hatt en rekke saker om utfordringene i forholdet mellom gründere og storbedrifter : ¶
DN170927 DN har hatt en rekke saker om utfordringene i forholdet mellom gründere og storbedrifter : ¶
DN170926 ) NHO Reiseliv krever nå at norske konkurransemyndigheter tar tak i disse utfordringene i Norge.
DN170926 ) NHO Reiseliv krever nå at norske konkurransemyndigheter tar tak i disse utfordringene i Norge.
DB170926 Ved å forsøke å forstå de utfordringene Norge står overfor, og ved å søke nye svar på disse utfordringene , skal Høyre på ny fortjene velgernes tillit.
DB170926 Ved å forsøke å forstå de utfordringene Norge står overfor, og ved å søke nye svar på disse utfordringene, skal Høyre på ny fortjene velgernes tillit.
DA170926 Med klimakrise og flyktningkrise er det vanskelig å se for seg hvordan nasjonalstaten skal løse utfordringene verden står overfor.
DA170926 I spørreundersøkelsen som omfatter 216 kommuner og 14 fylkeskommuner, sier nær seks av ti at den høye andelen deltidsansatte er blant de største utfordringene de står overfor som arbeidsgivere.
DA170926 - Kommunesektoren har lenge sett at hvis den fortsatt skal klare å levere sine tjenester, særlig med tanke på eldrebølgen, er man nødt til å finne andre måter å løse utfordringene på.
DN170925 Vi er ikke trygge på utfordringene som ligger foran oss, men vi er optimistiske til vår lyse fremtid, la en talsmann fra departementet til, ifølge avisen.
DN170925 De åpenbare utfordringene med forhandlingene mellom EU og Storbritannia bidrar også til nedgraderingen, samt interne politiske maktkamper i Storbritannia.
DB170925 - En av utfordringene i forhandlingsarbeidet, var å definere hva som faktisk er matsvinn.
DN170924 Jeg tror utfordringene med å gå bort fra avtalen om Oslopakke 3 er store og kan bli dramatiske, sier Anette M.
DB170923 Blant annet har de økonomiske utfordringene gjort at arrangøren ikke har fått fjernet alle fartsdumpene.
DA170923 august 2015 snakket hun om alle utfordringene som ventet.
AP170923 Jeg tror utfordringene med å gå bort fra avtalen om Oslopakke 3 er store og kan bli dramatiske, sier Solli.
VG170922 VG MENER : Vi må snakke om hvordan vi best kan løse utfordringene
NL170922 Masterprogrammet svarer dessuten på utfordringene en samlet bransje har rettet mot universitetene med ønsket om et tidsriktig, relevant og fremtidsrettet utdannings- og læringsløp i luftfart.
NL170922 At det samtidig kan fokuseres og forskes på utfordringene ved operasjoner i arktiske strøk, er kun et ekstra argument for å etablere programmet.
DB170922 GRENSELØS FEMINISME : Onsdag den uka møttes organisasjonene Kvinnefronten Sekulær Feministisk Front, Norsk Kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, Lesbisk Forbund og Ottar for å drøfte utfordringene minoritetskvinner står overfor og etablere et tettere samarbeid om grenseløs feminisme.
DA170922 Byene i nettverket sikter mot samarbeid med FN og de enkelte lands regjeringer, som i dag er de som jobber med de aktuelle utfordringene .
AA170922 Den skal bygges ned til 400 meter under havoverflaten, som er sammenlignbart med de tekniske utfordringene som gjelder ved kryssing av Trondheimsfjorden.
DB170921 Også den norskættede modellen Chrissy Teigen, som er gift med artist John Legend ( 38 ), har valgt å være åpen om utfordringene hun sto overfor etter at hun fødte dattera Luna Simone ( 1 ) i fjor.
DB170921 Nå føyer også Ivanka Trump ( 35 ), dattera til president Donald Trump, seg inn i rekken av kjente personer som velger å snakke om utfordringene hun har vært gjennom hele tre ganger.
AP170921 - Vi har snakket sammen om hvor de ulike partiene står, og om de utfordringene Norge står overfor.
DB170920 - Det begynner å bli lenge siden dette fremsto overraskende første gang, svarer Klepp som gjennom flere år har merket seg utfordringene også i Norge.
DB170920 I stedet skal det « bygges kultur, tillit og handlingsrom », og « skoler og elever med de største utfordringene skal prioriteres over dem som uansett vil klare seg bra ».
AP170920 På FN-møtet etterlyste den norske statsministeren en liste over hva som må gjøres for å møte utfordringene med verdenshavene.
VG170919 - Vi trenger et sterkt FN for å løse mange av de store utfordringene vi ser i verden i dag.
FV170919 Der snakket han om utfordringene med å være alenepappa til tre barn, etter at kona Rebeca Ellison døde av kreft for to år siden.
DB170919 Presidenten pekte så på de utfordringene han mener verdens står overfor nå.
DB170919 Utfordringene er med andre ord mange.
AP170919 Presidenten understreket også at landene må jobbe sammen for å løse utfordringene .
VG170918 Her og i direkte konfrontasjon med en fotballspiller som ikke respekterer homofile, får Agledahl fram noen av utfordringene med å ikke være, om man kan kalle det dét, « som alle andre ».
VG170918 Vi løser utfordringene våre fortløpende gjennom en dialog jeg opplever som positiv, oppriktig og konstruktiv.
SA170918 Der snakket han om utfordringene med å være alenepappa til tre barn, etter at kona Rebeca Ellison døde av kreft for to år siden.
DB170918 - Jeg har stor forståelse for utfordringene han har, men for vår del er det viktig at vi er ryddig på hva som er kommunens ansvar og hva som er utbyggernes ansvar.
AP170918 Nå vil hun ikke utdype dette mer enn at hun understreker « Listhaug er en av de største utfordringene med å sitte i regjering med Frp ».
AP170918 Der snakket han om utfordringene med å være alenepappa til tre barn, etter at kona Rebeca Ellison døde av kreft for to år siden.
AA170918 Venstre har noen av de samme utfordringene .
VG170917 - World Economic Forum har gått inn i en ny fase, noe som gjenspeiles av det økte behovet for samarbeid mellom regjeringer, næringsliv og det sivile samfunn for å takle de mange utfordringene vi står overfor.
DN170917 - Vi trenger et sterkt FN for å løse mange av de store utfordringene vi ser i verden i dag.
DB170916 Deila peker på utfordringene som har vært spesielt offensivt.
DB170916 I tillegg hjelper vi kakaobøndene til å takle utfordringene bedre.
DA170916 Disse utfordringene forsvinner ikke, og der må Ap fortsatt være best, sier han.
DA170916 - Økende ulikhet er en av de største utfordringene i samfunnet vårt, som vi må ta på alvor om vi skal bevare Norge som et godt samfunn.
AA170916 Vi vil bruke dette giverlandsmøtet i New York til å drøfte en felles strategi for å håndtere de økonomiske utfordringene , sier utenriksminister Brende.
DN170915 DN har hatt en rekke saker om utfordringene i forholdet mellom gründere og storbedrifter : ¶
DA170915 - Det handler om å løse de store utfordringene i verden sammen, næringsliv, politikere og storsamfunn.
AA170915 - Det handler om å løse de store utfordringene i verden sammen, næringsliv, politikere og storsamfunn.
AA170915 - Det handler om å løse de store utfordringene i verden sammen, næringsliv, politikere og storsamfunn.
VG170914 Noen vil også hevde at utfordringene ikke bare begrenses til valgordningen, men at selve demokratiet har store svakheter i møte med de radikale omleggingene som klimasaken krever.
DB170914 Nestlés svar på utfordringene er The Nescafé Plan, et globalt initiativ for å bidra til en mer bærekraftig kaffebransje, sier han- ¶
AA170914 Utfordringene kan sendes fra appen via e-post, Google Classroom eller andre meldingstjenester, eller ved å dele en unik spill-kode direkte fra appen.
NL170913 Ap burde nå lære av sitt søsterparti i Danmark, og ikke lukke øynene for utfordringene knyttet til for eksempel innvandring og lav yrkesdeltakelse.
DB170913 Vi må tørre å synliggjøre utfordringene med innvandring og forstå og akseptere at en haug med folk opplever redsel for effekten av innvandring.
DB170913 På tross av disse enorme utfordringene har 122 humanitære organisasjoner - to tredeler av dem nasjonale ikke-statlige organisasjoner - vært i stand til å oppskalere sin virksomhet, og dekker nå samtlige av Jemens guvernement.
VG170912 * 1 Hvordan vil de takle at utfordringene rundt forholdet mellom organisert og uorganisert aktivitet nok vil bli ytterligere problematisert ? * 1 Klarer Tom Tvedt å få til et skikkelig samarbeid med kulturministeren, eller vil han fortsette å svekke seg selv helt til strikken ryker ?
VG170912 Men er troppen styrket nok til å takle utfordringene som venter ?
VG170912 Hva er de sosialdemokratiske svarene på utfordringene vi står overfor ?
VG170912 At folk flest har det bra og er i jobb kan ifølge Stenseng være årsaken til at de ikke har følt behov for et regjeringsskifte, men hun mener at Ap i sitt program tok grep for å møte utfordringene som kommer.
VG170912 Dette blir de største utfordringene Erna Solberg må takle fremover om hun vil fortsette å regjere med Fremskrittspartiet med støtte fra KrF og Venstre : ¶ 1.
NL170912 Det er delte meninger om han har innfridd i møtet med de store utfordringene i justissektoren.
DB170912 For selv om utfordringene er store for Olympiakos, gleder 25-åringen seg til å være tilbake i den gjeve turneringen etter en periode i Hull.
DB170912 Vi skal videreutvikle Norge, løse de store utfordringene , klimautfordringene og Norge skal levere sitt bidrag til Parisavtalen, sier Solberg.
DA170912 Klima, ulikhet og et mer uforutsigbart USA er blant de viktigste utfordringene de neste fire årene, ifølge eksperter.
DA170912 - Med økt grad av robotisering vil utfordringene knyttet til yrkesdeltakelse bare bli enda større, sier økonomiprofessoren.
DA170912 Klima, ulikhet og et mer uforutsigbart USA er blant de viktigste utfordringene de neste fire årene, ifølge eksperter.
DA170912 - Med økt grad av robotisering vil utfordringene knyttet til yrkesdeltakelse bare bli enda større, sier økonomiprofessoren.
AA170912 Hun viste også til hvordan regjeringen har håndtert utfordringene med oljeprisfallet og flyktningkrisen.
AA170912 Da kan det bli vanskelig å utvise politisk handlekraft i møte med de utfordringene Norge vil stå overfor de neste fire årene.
VG170911 Før hun fikk kjæreste for fem år siden, snakket Skorgan om utfordringene ved å skulle finne en livspartner.
NL170911 Han var ute av stand til å lage en troverdig fortelling om de utfordringene Norge står overfor.
NL170911 Sylvi Listhaug er den eneste personen i norsk politikk som har turt å ta utfordringene på strak arm.
NL170911 Listhaug tenker nytt og tar utfordringene fra grasrota.
NL170911 Debattene har i de fleste tilfeller fokusert bort fra hva dette valget egentlig det dreier seg om, hva som virkelig er de viktige utfordringene i vårt samfunn.
NL170911 Alle debatter gjennom valgkampen har i år fokusert på hvordan ting har vært, men ingen snakker i særlig stor grad om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi står overfor.
NL170911 Sylvi Listhaug er den eneste personen i norsk politikk som har turt å ta utfordringene på strak arm.
NL170911 Listhaug tenker nytt og tar utfordringene fra grasrota.
NL170911 Debattene har i de fleste tilfeller fokusert bort fra hva dette valget egentlig det dreier seg om, hva som virkelig er de viktige utfordringene i vårt samfunn.
NL170911 Alle debatter gjennom valgkampen har i år fokusert på hvordan ting har vært, men ingen snakker i særlig stor grad om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi står overfor.
NL170911 En grunnlov som tar inn over seg hvor mye Norge har utviklet seg, og som tar opp i seg de utfordringene vi står overfor..
DB170911 Dagbladet har snakket med sju landslagsprofiler som alle forteller om farene og utfordringene ved å trene på rulleski.
DB170911 Stortingsrepresentantenes svar på disse utfordringene , og mange andre, vil ikke bare forme vår felles framtid.
AP170911 Men selv om de fleste økonomiske pilene nå peker i riktig retning, står utfordringene i kø for den neste regjeringen.
AP170911 Men mange av de store utfordringene i norsk økonomi er av mer langsiktig karakter : ¶ høy ledighet etter norske forhold ¶ synkende andel av folket i jobb ¶ økt andel uføre blant unge ¶ mye strammere statsbudsjett på grunn av færre ekstra oljekroner ¶ behovet for å omstille seg bort fra oljeavhengig virksomhet ¶
AP170911 Utfordringene fremover blir store.
SA170910 Til tross for utfordringene Gyasi-vrakingen kan gi, mener Sunnmørspostens fotballekspert Frode Fagermo det er riktig av AaFK å statuere et eksempel.
DB170910 Men utfordringene har blitt så akutte at jeg ikke klarer å la være.
DB170910 For min del har disse utfordringene blitt noe jeg ikke klarer å la være å tenke på.
AP170910 Til tross for utfordringene Gyasi-vrakingen kan gi, mener Sunnmørspostens fotballekspert Frode Fagermo det er riktig av AaFK å statuere et eksempel.
VG170909 Vi må også ha mer modernisering og finne nye måter å løse utfordringene på.
DB170909 Når velgerne blir spurt om hvilke partier som er best til å løse utfordringene på skole og utdanningsfeltet, svarer 32, 2 prosent Høyre, 25,7 prosent Arbeiderpartiet og 9, 3 prosent SV.
DB170909 Men velgerne kårer likevel Erna Solberg som best egnet til å løse utfordringene når det gjelder jobb og økonomistyring. 33, 9 prosent mener Høyre er best til å holde orden i norsk økonomi, 29,5 prosent mener Ap er best til dette, mens 10, 8 prosent mener Frp er best. 34,4 prosent mener Høyre er best egnet til å skape nye arbeidsplasser, mens 33 prosent mener Ap er best
DB170909 De opplever at vi har gode svar på utfordringene de har i hverdagen, ikke minst i skolepolitikken og i helsepolitikken, sier han.
DB170909 30, 7 prosent mener Frp har er best skikket til å løse utfordringene , mens 20, 6 prosent mener det er Ap. 10, 5 prosent mener Høyre har de beste løsningene.
DB170909 29,1 prosent mener de er best skikket til å løse utfordringene på dette området, Venstre kommer på andre plass med 11, 6 prosent. 9,5 prosent mener Høyre har de beste løsningene, mens Ap og SV deler fjerdeplassen med 8, 7 prosent.
DB170909 28,9 prosent mener Ap er best skikket til å løse utfordringene her, mens Høyre kommer på andreplass med 27, 9 prosent, 4 prosent svarer SV, som får fjerdeplass.
DB170909 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
DB170909 Vi vil i større grad møte de samme utfordringene som andre vesteuropeiske land sliter med.
DB170909 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
DB170909 For å møte disse utfordringene vil politikerne bli stilt overfor krevende politiske valg.
DB170909 Faste rammer for finanspolitikken er antakelig en nødvendig forutsetning for å bli enige om gode fellesskapsløsninger i møte med disse utfordringene .
DB170909 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
DB170909 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
DA170909 Vi ser på dette sammen med entreprenøren, og vurderer hvordan utfordringene i grunnen vil kunne påvirke det videre arbeidet, sier Ingunn Olsen.
DA170909 Han mener den langvarige sysselsettingsnedgangen blant unge menn er en av de største utfordringene i norsk arbeidsliv.
AP170909 På dette området har man klart å få til praktisk samarbeid tross de tekniske utfordringene , sier Svein Lie, divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten i Helsedirektoratet.
NL170908 Jeg vil snakke om de utfordringene Forsvaret har i dag og framover.
NL170908 Jeg vil ha utfordringene opp på bordet.
NL170908 Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, noe som har forsterket de utfordringene som har bygget seg opp i forsvarssektoren over tid.
DB170908 - Det er viktig å synliggjøre utfordringene , sa Jensen.
DB170908 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
DB170908 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
DA170908 Slakten av Per-Willy Amundsen ( Frp ) blir begrunnet slik : « Altfor lave investeringer i forskning sammenlignet med de store og kunnskapskrevende utfordringene innen kriminalitetsforebygging, strafferettskjeden, innvandring og integrasjon, og beredskap. » - Pådriver for løsninger ¶
NL170907 Nye og store skattekutt til de rikeste i Norge er heller ikke forenlig med de økonomiske utfordringene vi står overfor.
NL170907 For landets neste regjering står utfordringene i kø - med klimakrise, digitalisering og automatisering, innvandring, et svakt forsvar, og fallende oljepris.
DB170907 Vi har bedt eksperter innenfor åtte sentrale områder om å gi sin analyse av hva som er de poliske utfordringene på hvert felt, hva slags politikk som virker og hvilke partier som har gode løsninger.
AA170907 Til tross for framgang er det store geografiske forskjeller og utfordringene er mange i forhold til reell innflytelse, vold, usikkerhet, tilgang til grunnleggende tjenester og fattigdom.
AA170907 Myndighetene kunne vise til enkelte gode resultater, men utfordringene er mange.
AA170907 Utfordringene står i kø på de fleste områder.
VG170906 Vi jobber nå med vår entreprenør NCC, for å se hvordan utfordringene i grunnarbeidene vil kunne påvirke arbeidet og hvordan vi på best mulig måte kan løse disse utfordringene .
VG170906 Vi jobber nå med vår entreprenør NCC, for å se hvordan utfordringene i grunnarbeidene vil kunne påvirke arbeidet og hvordan vi på best mulig måte kan løse disse utfordringene.
VG170906 Utfordringene står i kø.
VG170906 I kronikken viser Høie til flere tiltak som han mener vil løse utfordringene fastlegeordningen nå står ovenfor.
NL170906 Vi har løftet frem de store utfordringene med at samiske kvinner har økt risiko for vold i nære relasjoner, både nasjonalt og til FN.
DN170906 - Styrets beslutning om å flytte hovedkontoret til Finland kommer etter et halvt års grundige undersøkelser og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea står ovenfor.
DN170906 På « Music for people in trouble » har Susanne Sundfør beveget seg mot mer moderne popmusikk, men med et kunstnerisk innhold som tar opp i seg noen av de dystreste utfordringene verden står over.
AP170906 Vi fører i stedet en skolepolitikk der elever og skoler med de største utfordringene alltid prioriteres først.
AP170906 For forklaringen på utfordringene i videregående skole i Oslo, er ikke økt ungdomskriminalitet.
VG170905 Men å børste støv av lettvinte løfter løser ikke utfordringene med fastlegeordningen.
VG170905 Vi jobbet med å stabilisere legetilgangen, utfordringene stod i kø.
NL170905 Utfordringene som her beskrives kan løses ved at man « spar opp » ytterligere kr 5 milliarder for å forskyve rullebanesystemet vestover og med det etabler en fullverdig nødrullebane på Evenes.
DB170905 - Det er en av utfordringene våre.
DB170905 Den eldre delen av befolkningen har de samme psykiske utfordringene som er vanlig for oss andre, som psykoser, relasjonelle konflikter og rusmisbruk.
DA170905 Byene i nettverket sikter mot samarbeid med FN og de enkelte lands regjeringer, som i dag er de som jobber med de aktuelle utfordringene .
AP170905 Seks av ti oppgir at de har litt lav eller svak økonomisk beredskap til å møte utfordringene som kommer fra 2020 - 2025.
AA170905 - Det er ingen tvil om at vi ikke ønsker flere kunstgressbaner på grunn av de miljømessige utfordringene .
VG170904 Aleesami legger heller ikke skjul på at spenningsnivået blir høyere enn normalt foran det som er en av de tøffeste utfordringene du kan ha som fotballspiller.
DB170904 Det hadde for all del hjulpet å være fler, men når det kommer til å løse de utfordringene vi alle går gjennom en gang i blant i livet, er vi rett og slett ikke nødvendige.
DB170904 I fjor trente jeg ikke spesielt mye, men utfordringene og jaget gjør at jeg nå er ganske motivert.
DB170903 Han mener at de regionale utfordringene bør løses med direkte dialog og ikke skittkasting.
AP170902 De store oppgavene som utfordringene i helsevesenet må vi løse i fellesskap.
AP170902 - Det sier jo noe om utfordringene .
AP170902 Han etterlyste før valgkampen fokus på de store utfordringene verden står overfor.
AP170902 - Det er utrolig hvor mye tid som brukes på små og mellomstore utfordringer i verdens mest priviligerte, velfungerende og trygge land, og hvor lite som brukes på de store utfordringene .
AA170902 - En av de store utfordringene innen den digitale økonomien er at « the winner takes it all ».
AA170902 Kreftforeningen er redd for at det skal utvikle seg et todelt helsevesen, og ser på dette som en av de største utfordringene ihelsevesenet.
AA170902 Hensikten med møtet var da heller ikke å slå argumenter i hodene på hverandre, men å føre en dannet samtale om de utfordringene som er mest aktuelle i norsk kreftbehandling og - omsorg i dag.
NL170901 Men dette viser bare at man ikke engang har begynt å skjønne utfordringene som ligger i det for de barna og familiene som dette gjelder.
DN170901 - For oss har det vært viktig å bruke økonomien på en sånn måte at man klarer å holde hjulene i gang og unngå at nedturen som vi så i oljen sprer seg til flere bransjer og større deler av landet Vi har klart å holde utfordringene ganske konsentrert, sier Hauglie.
DB170901 Putin sier i uttalelsen at de regionale utfordringene bør løses med direkte dialog og ikke skittkasting.
VG170831 Dermed skulle utfordringene stå i kø for 22-åringen fra Mortensrud i Oslo.
VG170831 Heller enn en debatt som handler om for og imot, må vi snakke om hvordan vi best kan løse utfordringene til det beste for alle nordmenn - uavhengig av hvor de har sin opprinnelse.
VG170831 Helseminister Bent Høie mener kommunene har vært for passive i rekrutteringsarbeidet, og at de må skylde seg selv for utfordringene de nå møter.
VG170831 Slik vil helseministeren løse utfordringene : ¶ * 1 Krav om spesialisering : Fra 1.mars i år har det vært et krav at fastleger må være spesialister i allmennmedisin.
DN170831 Dette er de viktigste utfordringene de to partene skal nøste opp i : ¶
DB170831 Strategien avsluttes formelt ved neste årsskifte, men det gjør ikke de sammensatte utfordringene vi står ovenfor.
DB170831 I denne proposisjonen har departementet redegjort grundig for de betydelige utfordringene myndighetene står overfor når barnefamilier forsøker å unndra seg uttransportering etter avslag på asyl, og hvordan dette må ha betydning for nødvendighets- og forholdsmessighetsvurderingen som må tas.
DB170831 Til tross for utfordringene med å få barn, er skuespilleren i dag tobarnsmor.
DA170831 Problemet med å ikke snakke om de utfordringene vi har, er at det er den dagen du trenger Forsvaret du vil du oppdage at ting ikke fungerer, sier Eriksen Søreide.
DA170831 Men vi har de samme utfordringene som alle andre land.
DA170831 Disse utfordringene har vi vært veldig åpne om, mange vil kanskje si i overkant åpne.
DA170831 - Det er et resultat av de utfordringene vi har vært helt åpne om fra starten : Reaksjonsevnen og utholdenheten er for svak.
DA170831 - Hvis du kommer deg litt ut av Oslos grenser, så er det Groruddalen folk kjenner til, folk mangler kjennskap til Oslo sør og utfordringene der, sier Høyre-stortingsrepresentant Mudassar Kapur, som også har bodd store deler av livet i bydelen.
DA170831 Også han er klar på at en av de største utfordringene for de syklende i dag er at det er vanskelig å komme seg unna biltrafikken og at mange føler dette utrygt.
AP170831 Til tross for utfordringene i bydel Søndre Nordstrand, synes SV-lederen at Holmlia er et fantastisk sted å bo.
AP170831 Selv om han beskriver bydelen som et fantastisk sted å bo - barnevennlig, bilfritt og med naturen nær ved - kjenner han igjen utfordringene som beskrives i kronikken.
AP170831 Partilederen mener man må snakke om konkrete løsninger på utfordringene .
AP170831 Hun mener at utfordringene i Søndre Nordstrand handler om levekår og sosiale forskjeller, ikke bare integrering.
AP170831 Men midt oppi alt dette hadde jeg en veldig nyttig reise som ga meg mye innsikt i de utfordringene Sverige har i utsatte områder.
DN170830 Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.
DB170830 Poenget er å illustrere en del av utfordringene vi kan stå overfor dersom vi ikke sikrer en god integreringspolitikk, sier Jensen og understreker at det er mye som fungerer bra i norsk integreringspolitikk.
DB170830 Moon skal ha bedt forsvarsdepartementet om å gjennomføre militærreformer for å møte de stadige utfordringene fra Nord-Korea.
DB170830 Forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene - det vil lønne seg.
DA170830 For arbeidet med boken, der du har fulgt Stovner-politiet i over et år, stilte du to spørsmål : Viser Stovner og Groruddalen konturene av fremtidens Norge, og er politiet beredt til å takle utfordringene som venter ?
AP170830 Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.
AA170830 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyaene omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170830 Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.
AA170830 Røde Kors og Statistisk sentralbyrå har sammen laget en rapport som kartlegger de største humanitære utfordringene i landet.
AA170830 En av de største utfordringene knyttet til psykisk vold, mobbing og utestengelse blant unge er at en stadig større del av dette foregår over digitale medier og er gjerne skjult fra foreldre og lærere.
VG170829 Mulig hun synes det er nonsens, men nå har jeg hørt på politiet her som har fortalt om hvilke store utfordringer man står i, både med at politifolk slutter, det er problem med rekruttering og det er enkelte soner man må gå tungt for å gå inn, så utfordringene her er ganske store, og vi skal lære så vi ikke havner i samme situasjon, svarer Listhaug til begrunn
VG170829 Jeg hadde sett frem til møtet fordi jeg tror det hadde vært interessant å høre hennes bedømming av situasjonen, og også hva de gjør for å møte utfordringene .
VG170829 Jeg hadde sett frem til møtet fordi jeg tror det hadde vært interessant å høre hennes bedømming av situasjonen, og også hva de gjør for å møte utfordringene .
DB170829 Hovedgrunnen, som fortsatt er et problem i Sverige, er at man ikke tør å diskutere utfordringene man putter under teppet.
DB170829 I stedet prioriterer statsråden å dele stoff om innstramminger og utfordringene med innvandring.
DB170829 Mens Listhaug reiste til Rinkeby for å male videre på « svenske tilstander », dro Venstres Trine Skei Grande til Stovner videregående for å lytte til rektor Terje Wold ved skolen om de konkrete utfordringene der.
DA170829 - Det er positivt at tilbudet om motgift i nesespray og tilgangen på brukerutstyr skal bedres, men med de store utfordringene vi har og de bekymringsfulle trendene vi ser, er det viktig at både regjeringen og Stortinget holder trykket oppe slik at innsatsen ikke svekkes, fortsetter hun.
AP170829 De snakker om barnevern og om utfordringene med å være innvandrer.
AP170829 De snakker om barnevern og om utfordringene med å være innvandrer.
AP170829 Den globale klimakrisen er en av de mest akutte utfordringene menneskeheten står overfor.
SA170828 På XC60 sitter proporsjonene veldig godt, ikke minst med tanke på at det er en SUV, med de designmessige utfordringene det gir.
SA170828 Nå blir det spennende å møte folk for å finne ut hvor utfordringene ligger.
NL170828 Spørsmålet er om det blir lettere for disse samfunnene om utfordringene utsettes.
DB170828 - Dersom den sprer seg dit, vil konsekvensene bli mye verre og utfordringene vesentlig større, tilføyer han.
AP170828 Det er knyttet spenning til om denne spiren av optimisme overlever og vokser seg stor og slagkraftig, eller om den blir kvalt av utfordringene knyttet til kostnadseffektiv distribusjon og markedsføring grunnet små salgsvolum.
AP170828 På XC60 sitter proporsjonene veldig godt, ikke minst med tanke på at det er en SUV, med de designmessige utfordringene det gir.
AP170828 Nå blir det spennende å møte folk for å finne ut hvor utfordringene ligger.
AA170828 I praksis oppstår de største utfordringene i utforming av den spesialpedagogiske hjelpen fordi : 1 ) spesialpedagogisk hjelp tilbys i grupper av barn som ikke nødvendigvis har utfordringer som kan samkjøres på en god pedagogisk måte. 2 ) ambulerende spesialpedagoger flyttes mellom barnehager, baser eller avdelinger og har lite ressurser p
AP170827 Familie- og likestillingsminister Solveig Horne, som er ansvarlig for forbrukerpolitikken, sier i en e-post til Aftenposten at hun ikke var informert om de tekniske utfordringene i tiden før lansering.
AA170827 Vi har alle muligheter til å klare å løse disse utfordringene !
AA170827 Det kan jeg ikke garantere, men jeg kan garantere at jeg skal gjøre det jeg kan om jeg blir gjenvalgt til Stortinget ved dette valget, både om de utfordringene jeg har nevnt over og alle de andre sakene som er viktige for Trøndelag i årene fremover.
SA170826 - Vi har møtt tre veldig gode lag og måten vi har håndtert utfordringene på har imponert meg.
DN170826 Allerede er det mange land som har vist å ta utfordringene på alvor i større grad enn før.
DB170826 Men utfordringene blir ikke borte selv om Støre stikker hodet i sanda.
DB170826 Stemmen er det ikke mye å utsette på, men låten gir ikke de store vokale utfordringene heller.
AA170826 Dette gjør oss som samfunn dårligere rustet til å møte utfordringene som ligger foran oss, sier Støre til NTB.
AA170826 Dermed er vi mindre robuste til å møte utfordringene enn vi var tidligere.
DA170825 - Skoler med de desidert største utfordringene har aldri har fått nok ressurser til å takle jobben som står foran dem, sier hun.
DA170825 - Dette vitner om manglende forståelse for kompleksiteten i utfordringene mange skoler og elever sliter med, og reduserer problemet til et spørsmål om vold og krim.
DA170825 Utfordringene her er store og sammensatte, fastslår skolebyråd Tone Tellevik Dahl.
AP170825 Igjen er det enorm forskjell på utfordringene i bykommuner som Trondheim og Bergen, og i små fraflyttingskommuner andre steder i landet.
NL170824 Men i sum tror jeg samepolitikkens fremste utfordring er at den ikke korresponderer godt nok med de utfordringene mange samer sliter med i sine hverdagsliv.
NL170824 For den som søker innskt i utfordringene for samene, leverte debatten svarene i konsentert form.
NL170824 Jeg skal heller fortelle hva vi har gjort, noen av utfordringene vi står i og litt om tankene fremover.
DB170824 Den beste måten å redusere frafallet i den videregående skolen, er å gi ekstra hjelp til dem som trenger det tidlig, før utfordringene blir for store.
DA170824 Det betyr at man opprettholder de alvorlige utfordringene man ser i Oslo, og samtidig åpner man for at det samme kan skje i resten av landet.
AP170824 august et godt bilde av de utfordringene politi og tilsynsmyndighetene står oppe i når vi skal bekjempe kriminelle i arbeidslivet.
AA170824 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyane omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170824 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyaene omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170824 Flikke sier festivalen ønsker å invitere beboere på Bakklandet til et åpent nabomøte der de kan treffes og diskutere utfordringene .
NL170823 På AquaNor 2017 snakket mange på et seminar som NOFIMA i Tromsø arrangerte at vi står foran et paradigmeskifte, det vi si et systematisk skifte i hvordan vi løser utfordringene , innen oppdrett.
DN170823 Etterspørselen fra kundene viser at mange anser utfordringene med batteriet på forgjengeren for å være et engangstilfelle, sier Schmidt.
DB170823 Vi regner ellers med at det fortsatt vil være knapphet på vanilje framover, da utfordringene på forsyningssiden ser ut til å vedvare, medgir Ånonsen.
DB170823 Men en ting er de store partiene enige om : At de største utfordringene i verden i dag, finnes i Norge.
DA170823 Svelger vaskepulver ¶ Utfordringene står i kø i Malawi, som har en av verdens høyeste fødselsrater på 4.4 barn pr. kvinne.
DA170823 Regissør/manusforfatter Anne Zohra Berrached holder stilen dokumentarisk, kameraføringen håndholdt og skildrer de praktiske utfordringene med uovertruffen realisme.
DA170823 På Dagsavisens spørsmål om de aktuelle skolene på noen måte vil få ekstra ressurser til å håndtere de spesielle utfordringene kommende høsten, svarer hun : ¶
AP170823 Her vil vi by på undring, innsikt og debatt rundt en av de aller viktigste utfordringene vi står overfor i dag, nemlig klimaendringene og de konsekvensene de gir, sier Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk Museum, om innholdet i det nye klimahuset som skal stå ferdig i 2019.
AP170823 Miljøbevegelsen, SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre mener at dette er en subsidie av leting som skjuler de økonomiske utfordringene ved leting etter olje og gass på norsk sokkel.
VG170822 Det oppsiktsvekkende var at bare Senterpartiet svarte på utfordringene .
VG170822 Vi ønsker å få et klarere bilde av både utfordringene og muligheten for norsk økonomi.
NL170822 Utfordringene som måtte finnes, kan adresseres enkelte av lederne på ulike nivå i organisasjonen som med vitende og vilje ikke ønsker åpenhet rundt skjebnesvangre hendelser.
NL170822 Utfordringene med regelverket er ikke antallet lover og forskrifter, men at det står hele elleve departementer bak reguleringen.
DA170822 Naturlig nok varierer også utfordringene og behovene fra skole til skole, forklarer ordføreren.
AP170822 Til det er utfordringene med overgangen for store.
VG170821 Når jeg er på Kongsberg sykehus og hører om de utfordringene de har her, så ser jeg at vi trenger en ny regjering som prioriterer tre ekstra milliarder til sykehusene fremfor å gi skattekutt til de rikeste, sier Gharahkhani.
SA170821 - Lærere står ofte alene i klasserommet med alle de ulike utfordringene som finnes der.
DB170821 Jeg registrerer at mange på venstresiden mener det er å føre splittende retorikk, men de burde heller tørre å diskutere de utfordringene som høy innvandring fører til, fremfor å kneble diskusjonen med å kalle det « splittende retorikk ».
DB170821 Det har blitt stadig mer klart at utfordringene mot disse verdiene veier tyngre enn andre forretningsvurderinger, skriver American Cancer Society, som har droppet to arrangementer i Mar-a-Lago i en uttalelse.
DB170821 - For meg handler dette albumet mer om å finne essensen av livet, om utfordringene menneskeheten står overfor og hvordan man skal beholde roen og forstanden gjennom disse stormene.
DA170821 Å finne seg et godt og rimelig bosted, er en av de største utfordringene hun har.
DA170821 Å finne seg et godt og rimelig bosted, er en av de største utfordringene hun har.
DA170821 Hva er de største utfordringene dere har under forhåndsstemmingen ?
BT170821 - Lærere står ofte alene i klasserommet med alle de ulike utfordringene som finnes der.
AP170821 - Lærere står ofte alene i klasserommet med alle de ulike utfordringene som finnes der.
VG170820 Blant utfordringene var å trene på svømming og dykking, lære seg skjelveterapi og å gå inn og ut av en tilstand av ekstrem emosjonell spenning.
VG170820 BLANT UTFORDRINGENE : Eili Harboe måtte øve på svømming og dykking for rollen.
DN170820 Hva er de største utfordringene ?
VG170819 - Vi vil fordomsfritt sette oss ned å se på disse utfordringene .
VG170819 - Jeg har invitert elev- og lærerorganisasjonene, politiet og bydelene til et samarbeid om tiltak som kan løse utfordringene flere av de videregående skolene nå står i.
DB170819 Den som klarer å presentere gode visjoner for å møte disse utfordringene , vil markere seg sterkt.
DA170819 Utfordringene som en del skoler opplever, må ses i sammenheng med utfordringer i enkelte ungdomsmiljøer.
VG170818 - Det er ikke så lett, for du flytter bare utfordringene til en ny gate.
DA170818 Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene seint i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig.
DA170818 - I tillegg forsøkte vi å heve kompetansen og veilede både lærere og innleide vektere som kom i konfliktsituasjoner med elever, forteller Gloppen, som mener teamet nettopp besto av den type kompetanse og ressurser mange tar til orde for at må finnes i skolen hvis den skal takle de utfordringene den står overfor.
VG170817 Det er disse fem utfordringene vil vi jobbe for å få gjennomslag for i ny regjeringsplattform, sier den kanskje største oljeforkjemperen av dem alle, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, toppsjef i Norsk olje og gass og tidligere Ap-finansminister.
AP170817 Mange i distriktene er kritiske til denne gruppen og mener de har for stor makt og ikke forstår utfordringene til folk i landet ellers.
AP170817 Mange i distriktene er kritiske til denne gruppen og mener de har for stor makt og ikke forstår utfordringene til folk i landet ellers.
VG170816 Utviklerne bak appen sier til VG at de er klar over utfordringene bak Sarahah.
VG170816 Sarahah : Forsøker å møte utfordringene
DB170816 Partiets Nürnberg-avdeling har ved flere anledninger i høst lagt ut et bilde på sin Twitter-konto med en oppfordring til landets borgere om å bestige utfordringene man står overfor i helsesektoren.
DB170816 Etter hvert som sønnen vår har blitt voksen, så har han lært å takle utfordringene som følger med det å ha ADHD på en fantastisk god måte, men han sliter fortsatt med konsentrasjonen, impulsivitet og hyperaktivitet og går fremdeles på medisiner.
DB170816 Denne følelsen blir ikke bedre når han har lest i diverse aviser at han blir dopet ned, at diagnosen hans egentlig ikke finnes og at det er hans og vår feil at han har de ekstra utfordringene .
AA170816 Fylkesrådsleder i Hedmark fylkeskommune Per-Gunnar Sveen ( Ap ) forsikrer at de er klar over de demografiske utfordringene i Eidskog, Grue, Våler og Åsnes.
AA170816 Utviklerne bak appen uttaler til avisen at de er klar over utfordringene .
VG170815 Han er ikke enig i at spillerkjøp er løsningen på utfordringene .
NL170815 Å gi slipp på retten til å krenke og kritisere religioner er ikke en del av løsningen på de utfordringene vi står overfor.
DB170815 Og når Michael Lüftner som kom for en måned siden egentlig ikke er klar eller god nok per dato, og sidebacken Nicolai Boilesen må flyttes inn som makker, er plutselig utfordringene i overkant store.
DB170815 Dette er gruppene med de største humanitære utfordringene i det norske samfunnet i dag, ifølge Røde Kors : ¶
DB170815 Disse to utfordringene vil sammen prege Høyres vei framover, uavhengig av hvordan høstens valg går.
DB170815 Den første av utfordringene skal vi høre mye fra og om allerede denne valgkampen.
AP170815 At reformarbeidet kan være utfordrende, betyr ikke at man bør stanse opp, spesielt ikke i møtet med de store utfordringene den norske velferdsstaten står overfor.
NL170814 I mange år har vi i turoperatøren Hvitserk hatt med norske gjester på tur rundt omkring i verden, og sett hvordan man andre steder bruker turistinntektene til å løse utfordringene man der står overfor.
DN170814 Joar Viken sier nå at selskapet har funnet en midlertidig løsning på disse utfordringene .
DN170814 Samtidig er det få tegn til at utfordringene med lus og sykdommer blir løst med det første.
AP170814 Mindretallet på Stortinget mener det nye forslaget ikke løser utfordringene ved det opprinnelige forslaget.
AP170814 Den viktigste strategien er å få barn og unge inn i barnehage, skole og aktiviteter - og å bruke « de store pengene » på målrettede tiltak i områder med de største utfordringene , sier han.
AA170814 - Skatteøkninger er nødvendige og rettferdig, og må til for å løse de store utfordringene Norge står overfor, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
DB170813 De har klokkertro på at lærerkompetanse skal løse utfordringene i skolen.
DA170813 Norske kunstnere skal ikke være flaue over at de ønsker seg rimelige lønns- og arbeidsforhold, sier Solhjell, som også mener en ny kulturminister bør ta tak i de utfordringene norske kulturarbeidere står overfor når de skal forsøke å leve feltet sitt, selv om det er blitt digitalisert.
VG170812 - Hvis du ser på skoleresultatene til disse kommunene er det ingenting som tyder på at det er her de største utfordringene ligger, tvert imot kommer de store kommunene ut med gode resultater i skolen, sier Røe Isaksen.
DN170812 Men bare Senterpartiet svarte på utfordringene .
AP170812 Realitetene og utfordringene for barna er jo der uansett hva slags indikatorer man bruker, sier hun.
AP170812 Da slipper man i ettertid å bøte på utfordringene som ofte oppstår.
AA170812 Men bare Senterpartiet svarte på utfordringene .
VG170811 Utviklingen av bioteknologi stiller i stadig sterkere grad menneskeheten overfor noen av de vanskeligste utfordringene som finnes.
NL170811 Tidene skifter, men sosialliberale Venstre går fortsatt foran for å takle de store framtidige utfordringene .
DB170811 Men utfordringene er fremdeles de samme : Hva skjer etter at dietten slutter ?
DB170811 - Selv om vi har de samme utfordringene , vet vi nå at det finnes flere muligheter, der rask vektreduksjon også er et godt alternativ, sier Martins.
NL170810 I faglitteraturen er utfordringene som man står over for velkjente, så velkjente at man kan lure på hvorfor denne kunnskapen ikke har ført til handling tidligere ; man kunne vite at de ville komme.
NL170810 Vi er redd den bastante kampen mot å skape større og mer bærekraftige kommuner ikke vil gjøre utfordringene mindre.
DB170810 Kanskje de taktiske utfordringene er litt mindre i forhold til å gjøre store blemmer, men jeg må fortsatt være på rett plass når toget går.
DA170810 Working Class Hero måtte avlyses i år, hva er utfordringene for festivaler ?
AP170810 Utfordringene står i kø for det svenske politikorpset.
SA170809 I et stort intervju med BBC snakker russeren om utfordringene som følger med ikke å kunne konkurrere for landet sitt.
NL170809 | Havfisketurisme - en viktig og seriøs næring ¶ ¶ Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.
NL170809 For utfordringene skyldes ikke først og fremst det organiserte næringslivet.
NL170809 Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad, som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser.
NL170809 Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad, som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser, skriver NHO-representantene som svar til Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen.
NL170809 Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.
DB170809 Da Erna Solberg var på valgkampturné på Vestlandet i slutten av juli, fortalte hun at hun er glad for lysere tider, men understreket i et intervju med NTB at utfordringene ikke er over for folk i de tradisjonelle oljefylkene.
DA170809 Det tredje er gründerargumentet, sier hun, med henvisning til utfordringene for nystartede bedrifter.
DA170809 Det tredje er gründerargumentet, sier hun, med henvisning til utfordringene for nystartede bedrifter.
BT170809 I et stort intervju med BBC snakker russeren om utfordringene som følger med ikke å kunne konkurrere for landet sitt.
AP170809 I et stort intervju med BBC snakker russeren om utfordringene som følger med ikke å kunne konkurrere for landet sitt.
VG170808 - På det tidspunktet Tor Ole tok over var dette en av de største utfordringene i Norge.
NL170808 Dersom pressen undersøker forbindelsene mellom radikal islam og muslimske miljøer i Norge, vil det også føre til at de politiske partiene i større grad må ta stilling til disse utfordringene , som mange norske borgere nå føler en dyp uro for.
DN170808 Men de tekniske utfordringene kan bety at også Galaxy S9 vil ha fingerskanneren på baksiden.
DB170808 Som følge av de politiske utfordringene har det vært store demonstrasjoner i landet i lang tid.
DA170808 Vi har forsøkt å tilpasse oss utfordringene underveis, sier han.
AA170808 Et slikt nitid arbeid er grunnleggende for at samhandlingsreformen skal kunne virke og for at spesialisthelsetjenesten skal kunne veilede kommunehelsetjenesten i utfordringene ved sykelig overvekt.
DN170807 Styrelederen forteller om grunnene til de store tapene og utfordringene i Enklere Liv.
DN170807 For dem som ikke ønsker å diskutere utfordringene ved innvandring oppfattes det nok som fryktretorikk, sier Teigen.
DB170807 ¶ ELDRE : Jeg tror ikke de største utfordringene i eldreomsorgen lar seg løse bare vi øker budsjettene og bemanningen, skriver Bent Høie.
DB170807 Men jeg tror ikke de største utfordringene i eldreomsorgen lar seg løse bare vi øker budsjettene og bemanningen.
DA170807 Jeg synes programmet vårt i sum svarer godt på alle utfordringene i samfunnet vårt.
AA170807 Det er det samme som de lovet for fire år siden som den store løsningen på utfordringene i helsevesenet, sier Micaelsen.
SA170806 Det bør være lov å kose seg med godteri med god samvittighet, innimellom, men utfordringene her er hyppighet og mengde.
DA170806 - En av de største utfordringene er de økende forskjellene rundt oss.
DA170806 - En av de største utfordringene er de økende forskjellene rundt oss.
VG170804 Og som samtidig har den mentale karakteren til å takle de utfordringene som er på det nest øverste nivået.
NL170804 Den knugende motviljen som finnes både i Høyre og Arbeiderpartiet når det gjelder en åpen drøfting av problemene og utfordringene knyttet til innvandring og integrering, er nå Listhaugs beste kort.
DB170804 Det er nok av personer som stiller opp og sier ting i festtaler, uten å ta tak i utfordringene , sier hun til Dagbladet.
VG170803 Men vi må også snakke om utfordringene , sier hun.
NL170803 Fraværet av effektive og miljøvennlige transportløsninger i nord er en av utfordringene .
DB170803 Han mener utenforskap er en av de største utfordringene når det gjelder rekruttering til fundamentalistiske og nasjonalsosialistiske organisasjoner.
DA170803 Jeg er mest opptatt av de globale utfordringene , og i denne boka setter jeg dette hovedsakelig i et økonomisk perspektiv.
AP170803 Til Dagbladet sier Stormberg-gründeren at han mener utenforskap er en av de største utfordringene når det gjelder rekruttering til fundamentalistiske og nasjonalsosialistiske organisasjoner.
SA170802 En av de store utfordringene underveis er å få i seg nok mat og drikke.
NL170802 Nå er det slik at to av de største felles utfordringene vi har i hele Nord-Norge er etterslepet samt øvrige behov på fylkesvegnettet, og en manglende helhetlig jernbaneinfrastruktur i landsdelen.
FV170802 En av de store utfordringene underveis er å få i seg nok mat og drikke.
DB170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket.
DB170802 ¶ TROR FOLK BLIR LEI : Helseminister Bent Høie tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen, og sier Jonas tar feil når han hevder det har vært stillstand.
DB170802 Helseminister Bent Høie ( Høyre ) tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen.
DB170802 Utfordringene er store, dessverre er det mye som gjenstår.
AP170802 Det trengs tiltak for å løse noen av utfordringene som følger med økt turisme enkelte steder.
AP170802 Utfordringene burde likevel ikke komme som noen overraskelse.
AP170802 En av de store utfordringene underveis er å få i seg nok mat og drikke.
AA170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket. ( ©NTB ) ¶
NL170801 Utfordringene med å tilrettelegge for stadig flere besøkende i Lofoten handler om langt mer enn frekvensen for dotømming på rasteplasser.
DN170801 ¶ Det er merkelig at Taxiforbundet ikke ser de store utfordringene næringen står ovenfor, skriver artikkelforfatteren.
DA170801 Hun understreker samtidig at utfordringene ikke er over for folk i de tradisjonelle oljefylkene.
NL170731 Gagliato er en helt vanlig italiensk landsby uten åpenbar konkurransekraft stående ovenfor de samme utfordringene som en rekke andre steder over hele verden gjør : fraflytting, aldrende befolkning, lav tiltrekningskraft og dårlig kommuneøkonomi.
DB170731 Morgendagens samfunn må med andre ord lykkes med sosial utjevning for å møte utfordringene vi står overfor.
DA170731 Hun understreker samtidig at utfordringene ikke er over for folk i de tradisjonelle oljefylkene.
DA170731 Problemet med å ikke snakke om de utfordringene vi har, er at det er den dagen du trenger Forsvaret du vil du oppdage at ting ikke fungerer, sier Eriksen Søreide.
DA170731 Men vi har de samme utfordringene som alle andre land.
DA170731 Disse utfordringene har vi vært veldig åpne om, mange vil kanskje si i overkant åpne.
DA170731 - Det er et resultat av de utfordringene vi har vært helt åpne om fra starten : Reaksjonsevnen og utholdenheten er for svak.
AA170731 Vi ønsker å løfte fram fem funn som belyser utfordringene mange møter i utviklingsarbeidet : ¶ 1.
VG170730 - Men dette forslaget vil isolert sett ikke løse utfordringene med deltidsproblematikken særlig i helsesektoren.
VG170730 - Lovendringen vil ikke løse alle utfordringene knyttet til deltid, men det gir et viktig signal om at det er heltid som er målet.
DB170730 Som følge av den politiske utfordringene har det vært store demonstrasjoner i landet i lang tid.
DB170730 Nå jobber Sigrid som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, hvor hun følger utviklingen innen bioteknologi tett, og setter fokus på både de vitenskapelige og etiske utfordringene ved dette.
AP170730 Kim Jong-un, som ikke engang hadde fylt 30 da han kom til makten etter sin fars død i 2011, møter nå utfordringene av sin egen generasjon.
VG170729 Helten skal jo til slutt komme over de enorme og tilsynelatende umulige utfordringene .
DB170729 Politiet må dimensjoneres ut fra utfordringene knyttet til kriminalitet og hendelser, noe som varierer utover landet vårt.
DB170729 - Gjennom reformen, og det gode arbeidet politiet gjør, er vi i ferd med å utvikle et politi som er godt rustet til å møte utfordringene fremover.
AP170729 Dette er en av de største utfordringene vi står overfor i en stadig mer digitalisert verden.
DB170728 Her forteller den palestinske menneskerettighetsaktivisten Shehada om de mange utfordringene vanlige folk i Gaza møter når de ikke har jobb - eller håp om å noen gang få det.
VG170727 Han mener Norge er ledende innenfor turistnæringen, men at utfordringene likevel står i kø.
DB170727 Med de utfordringene Europa har, ikke minst i Sverige, bør de største innfartsårene til Norge være en nasjonal oppgave hvor ID-kompetansen er høy.
DB170727 Utfordringene kan tidvis komme på andre steder enn Gardermoen og Svinesund.
DB170727 Enklere vil det være om nasjonale myndigheter tar et større ansvar for de utfordringene turismen skaper, slik de hvert år bruker store summer på å markedsføre Norge og norsk reiseliv i utlandet.
DA170727 Stefan Löfven har vist at han har sett utfordringene , og han sørger for at Sverige blir trygt styrt framover i en tid som krever stabilitet, fortsetter Støre.
AA170727 Han viste blant annet til de formidable utfordringene som venter Sverige gjennom økt spenning i Østersjøen, usikkerheten rundt brexit og regjeringens arbeid med reformer innen helsesektoren.
AA170727 Stefan Löfven har vist at han har sett utfordringene , og han sørger for at Sverige blir trygt styrt framover i en tid som krever stabilitet, fortsetter Støre. ( ©NTB ) ¶
VG170726 - Dette er en ekstremt politisk ladet situasjon for palestinerne, i tillegg til de praktiske utfordringene det skaper for dem.
AP170726 Utfordringene gjelder små kommuner med få fastboende, der differansen mellom turistenes og innbyggernes behov er størst.
SA170725 Klaveness tror Sjögren, som har tre seriegull som trener i svensk klubbfotball, ikke har vært godt nok forberedt på utfordringene som møtte ham i et mesterskap.
DB170725 Samtlige partier i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er enige om at beboernes ønsker rundt mat trumfer utfordringene til å få vaktlistene til å gå i hop.
BT170725 Klaveness tror Sjögren, som har tre seriegull som trener i svensk klubbfotball, ikke har vært godt nok forberedt på utfordringene som møtte ham i et mesterskap.
AP170725 Klaveness tror Sjögren, som har tre seriegull som trener i svensk klubbfotball, ikke har vært godt nok forberedt på utfordringene som møtte ham i et mesterskap.
AA170725 En av utfordringene som Nina tar opp er at retten til sykepenger faller bort etter et år, og at dersom man fortsatt av helsemessige årsaker ikke kan jobbe må søke Nav om arbeidsavklaringspenger.
SA170724 Det handler om å ta utfordringene som kommer, sier Nilsen.
NL170724 Det vil nok gjøre selve debatten mer faktabasert, men løser ikke de langsiktige utfordringene .
AP170724 Det handler om å ta utfordringene som kommer, sier Nilsen.
AA170724 Vi trenger sterke forbilder som viser at det er mulig å lykkes på egne premisser i Norge, selv om utfordringene kan være store.
AA170724 I møte med disse utfordringene må vi som samfunn jobbe langs to spor.
VG170723 Det er en forutsetning for politisk stabilitet, og løsning av de andre utfordringene kontinentet har.
DN170723 At mediene skriver så mye om bransjen og alle utfordringene den står overfor, som for eksempel lakselus, bidrar nok også til at flere vil engasjere seg.
DN170723 Utfordringene står i kø, noe som gjør næringen mer attraktiv og interessant, sier Andrea Nordvik Brunner.
AP170723 Partier får politisk makt hvis de politiske løsningene de presenterer, svarer på utfordringene , er troverdige og har en verdimessig forankring.
DB170722 For WordTourens rikeste lag har tilpasset seg utfordringene .
AP170722 Verden trenger mennesker som ikke bare graver seg ned i utfordringene men også evner å løfte blikket og se etter muligheter og løsninger - og gjøre noe med dem.
VG170721 Frede Wiberg Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, sier POD ikke var overrasket over utfordringene knyttet til samlokalisering.
VG170721 VG har den siste tiden skrevet flere saker om utfordringene ved å innføre nye, dyre kreftmedisiner til Norge.
DB170721 Dette er et konsekvensialistisk argument som sier at det er moralsk viktigere å benytte ressursene til å møte disse utfordringene enn at de skal benyttes av mennesker som alt har det som skal til for å leve et rikt liv.
DB170721 Begge disse utfordringene kan møtes ved statlige tiltak finansiert av å skatte overskuddspenger.
DB170721 Men som politikere må vi også heve blikket, se 10 til 20 år frem i tid, og gi gode svar på hvordan utfordringene skal møtes.
DB170721 Med flere pensjonister og færre i yrkesaktiv alder vil disse utfordringene forsterkes i årene som kommer.
AP170721 Og hvis dere begge opplever at dere har en likeverdig og fin relasjon der disse utfordringene ikke er til stede, så er det jo bare dere som kan vite om dere er riktige for hverandre.
SA170720 På tross av tre veto-muligheter på utfordringene til kompisene, endte det hele opp i en tatoveringsbutikk i Trondheim.
NL170720 En av de største utfordringene i skolen er at elever ikke får læreplass.
DB170720 Tidligere denne måneden dro viseordfører Jaume Collboni i Barcelona til Brussel for å ta opp disse utfordringene med EU-kommissær Pierre Moscovici.
AP170720 På tross av tre veto-muligheter på utfordringene til kompisene, endte det hele opp i en tatoveringsbutikk i Trondheim.
AA170720 Det er nødvendige oppgraderinger på og rundt stasjonen som fører til utfordringene .
NL170719 Dernest medfører dagens havbruksforvaltning utslipp av enorme mengder lakselus og rømt oppdrettslaks, som myndighetene anser som de to største utfordringene med oppdrettsindustrien.
DB170719 - Jeg er så glad for både personalet og beboerne som åpent bød på seg selv i filmen og fortalte om utfordringene rundt det å spise på et sykehjem.
VG170718 Senest i juni var han på landsmøtet vårt og fortalte sin historie og om viktigheten av at man snakker om disse utfordringene .
DB170718 Det er en av de største utfordringene vi har i laget, sier Ada Hegerberg til Dagbladet.
NL170717 En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.
NL170717 Det vil gi oss et bedre og mer balansert forsvar, som vil være i stand til å møte utfordringene Norge står overfor i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, i tillegg til å ruste oss for framtida.
VG170716 Kopperud forteller at rabalderet begynte da de ville dele tomten, og at utfordringene har stått i kø siden den gang.
DB170715 Vurderingen av troverdigheten til en asylsøkers seksuelle orientering har lenge vært en av de største utfordringene for homofile som søker om asyl.
DB170715 Retningslinjene på feltet bør konkretiseres i større grad enn i dag for å ta høyde for disse utfordringene .
DA170715 Så får vi se hvordan Munchmuseet og Nasjonalmuseet svarer på disse utfordringene når de åpner om noen år ?
VG170714 Klima og matproduksjon er de to største globale utfordringene .
NL170714 Videre er det merkelig at man ikke, på et langt tidligere tidspunkt ser utfordringene , og kan justere rutene i god tid før planlagte avganger.
VG170713 Vi tror vi i arbeidet med å tilpasse totalforsvaret til de nye utfordringene , vil oppdage at det er nødvendig med et betydelig stykke arbeid for å sikre at dagens systemer holder mål.
VG170713 Dataangrep, terrortrusler og en økt spenning mellom øst og vest er bare noen av utfordringene Norge står overfor.
VG170713 - En av de store utfordringene Italia har, er at de har en så stor uformell økonomi, som kan være med på å legge til rette for denne typen migrasjon.
DN170713 Tirsdag ba Theresa May om hjelp fra opposisjonen for å møte de utfordringene Storbritannia står overfor.
DN170713 Hvordan vi besvarer det påvirker vår holdning til nesten alle de store politiske utfordringene vi står overfor.
DB170713 Verktøy som fokuserer på å skape motivasjon hos barna, og tilpasser utfordringene til hver enkelt elev.
DB170712 Men forenkling og retoriske poenger alene løser ingen av de utfordringene .
DB170712 Helt avgjørende for at utfordringene skal løses, er at man har henda på rattet lokalt.
DB170712 ¶ KUNNSKAP : Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande.
DB170712 I Norge bruker vi mye av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig.
DB170712 Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem.
DB170712 En av de største utfordringene den norske skolen står overfor, er at vi har for få lærere.
AA170712 Blant utfordringene på Ekebergsletta er veien som går midt over hele området.
VG170711 Lederskap blir påvirket av utfordringene hendelsen representerer, den ekstreme konteksten og av kulturen i organisasjonen.
SA170711 Blant utfordringene på Ekebergsletta er veien som går midt over hele området.
NL170711 Økningen i verdensbefolkningen forsterker utfordringene .
DB170711 Gang på på gang har han fylt opp lasterommet med matvarer og ikke brydd seg døyten om hverken hvor mye han har lov til å ha med seg inn i Norge eller de hygieniske utfordringene ved å sette frossenvarer inn i en varm bil.
BT170711 Blant utfordringene på Ekebergsletta er veien som går midt over hele området.
AP170711 Blant utfordringene på Ekebergsletta er veien som går midt over hele området.
AP170711 Blant utfordringene på Ekebergsletta er veien som går midt over hele området.
AA170711 I tirsdagens tale appellerte May til de andre partiene om å jobbe sammen med regjeringen for å takle de store utfordringene Storbritannia står overfor.
VG170710 Også der fortalte han om utfordringene øya står overfor.
DA170710 Utfordringene på det psykiske helseområdet er særlig store, og andelen unge som står utenfor arbeidsmarkedet på grunn av psykiske helseplager øker.
SA170709 - Hun ser utfordringene og ingen begrensninger.
AP170709 - Hun ser utfordringene og ingen begrensninger.
VG170708 - Langtidsplanen er i større grad svaret på utfordringer som for 10-15 år siden, enn svaret på utfordringene som vil komme om 10-15 år og langt fremover, sier Mood.
NL170708 Vi trenger sterke forbilder som viser at det er mulig å lykkes på egne premisser i Norge, selv om utfordringene kan være store.
NL170708 I møte med disse utfordringene må vi som samfunn jobbe langs to spor.
DA170708 Liadal bruker Kulturskolen som et eksempel på en av de store utfordringene å ta tak i.
VG170707 Avinor beklager ulempene dette medfører reisende, men regner med at de største utfordringene vil gi seg innen utgangen av juli.
VG170707 Mange store og små kulturskatter er blitt ulovlig ført ut av Myanmar gjennom årene, og det er derfor en stor glede å kunne bringe denne Buddha-skulpturen tilbake, sier Børge Brende, som med dette kan presentere en gladnyhet midt oppi de diplomatiske utfordringene rundt Liu Xiabo.
DB170707 ¶ LEDERSKAP : Tysklands forbundskansler Angela Merkel vil gjerne at G20-møtet hun leder, skal munne ut i enighet om de store utfordringene veren står overfor.
DB170707 ( Dagbladet ) : Hun ønsker at G20-møtet skal ta lederskap og vise størst mulig enighet om de største utfordringene i vår tid, og har tett kontakt med sine forhandlere.
AA170707 Det er en liten forsamling sammenlignet med mange av de store internasjonale møtene, og forhåpentligvis får vi en diskusjon over bordet om hvordan vi kan løse noen av de store utfordringene framover, sier Solberg til NTB.
AA170707 - Vi kjenner alle de store globale utfordringene .
VG170706 En av utfordringene for de øvrige landene blir å svare på signalene Trump har gitt om at han vil føre en proteksjonistisk politikk.
DB170706 Å skape økonomisk vekst og å få statsbudsjettet sånn nesten i balanse, noe de to tidligere presidentene og deres regjeringer ikke har klart, blir de største utfordringene for Macron og Philippe.
DA170706 Samlet innebærer disse utfordringene behov for enorme investeringer, som i all hovedsak må finansieres av husstandene.
DA170706 LEKKER : En av utfordringene vannverkene står foran er et til dels gammelt vannledningsnett.
AP170706 - Slik det ser ut nå, regner vi med at de verste utfordringene gir seg innen utgangen av juli, men inntil da håper vi de reisende ser på alternative transportløsninger før de skal ut og fly i sommer, sier Vangstein.
AA170706 Avinor regner med at de største utfordringene er over innen utgangen av juli. ( ©NTB ) ¶
BT170705 Vi skal skrive skjønnlitterære og faglige tekster om plast i havet, bruke plasten vi finner på ei strand som utgangspunkt for matematikk, lære om utfordringene som forurensningen av havene får for samfunn og naturen, og diskutere de etiske sidene rundt overforbruket i verden.
AA170705 Å løse utfordringene og behovet for innovasjon og omstilling er en kontinuerlig forbedring- og effektiviseringsprosess der evnen til å ta i bruk ny teknologi, metoder og samarbeidsformer er avgjørende for å lykkes.
AA170705 NTNUs ambisjon er å produsere kunnskap for en bedre verden og dette inkluderer tett samarbeid med offentlig sektor der vi i samarbeid omsetter kunnskapen fra forskningen til praktiske innovasjoner som bidrar til å løse utfordringene vi star overfor.
VG170704 Vi trenger sterke forbilder som viser at det er mulig å lykkes på egne premisser i Norge, selv om utfordringene kan være store.
VG170704 I møte med disse utfordringene må vi som samfunn jobbe langs to spor.
SA170704 Bjørner og aggressive elger er bare noen av utfordringene til kompisene Marius, Ivan og Peter, som i sommer skal padle Alaska på tvers.
DB170704 Vi kan selvsagt ansette flere personer til dette formål men vil det løse de utfordringene som er løftet eller blir det slik Jørgensen beskriver et ritual som strengt tatt er meningsløst ?
VG170703 - Vi er overbevist om at klimaendringer er en av de største utfordringene som menneskeheten står overfor. (...
VG170703 Det finnes allerede mange gode initiativ og organisasjoner som arbeider hardt for å redde mennesker og for å forstå utfordringene vi står ovenfor.
VG170703 Partier som SV og KrF har en mye mer aktiv kjønnskvotering på listene sine, men ender opp med de samme utfordringene , sier Horne til VG.
NL170703 Utredningen adresserer dermed utfordringene i Finnmark.
VG170702 og nest siste sesongen, snakker hun om hvordan det har vært å vokse opp parallelt med serien og utfordringene det har ført med seg.
VG170702 Søndag skulle Italias innenriksminister Marco Minniti diskutere utfordringene landet står overfor med sin franske kollega Gerard Collomb og tyske Thomas de Maizière i Paris, der også EUs migrasjonsminister Dimitris Avramopoulos skal delta.
DB170702 OBS : Niklas Dyrhaug ser utfordringene som utarter vedrørende kroppspress i visse miljø.
AP170702 Søndag skal Italias innenriksminister Marco Minniti diskutere utfordringene landet står overfor med sin franske kollega Gerard Collomb og tyske kollega Thomas de Maizière i Paris, der også EUs migrasjonsminister Dimitris Avramopoulos skal delta.
VG170701 Tilgang til arbeidstillatelser er en av de største utfordringene , og flere rapporter har avdekket at syrisk arbeidskraft utnyttes i blant annet klesindustrien.
NL170630 Dette blir nødvendig for å møte utfordringene i nord og ta igjen noen av fortidens forsømmelser.
NL170630 Det er ingen tvil om at utfordringene står i kø for det nye fylkesrådet i Troms.
DN170630 - Dette har vært en hovedprioritet etter at kommunen fikk kjennskap til de økonomiske utfordringene i RenoNorden as, skriver Bang.
DB170630 Samtidig som jeg håper at vi kan løfte noen av utfordringene knyttet til religion, herunder islam og f. eks.
AP170630 - Hva blir de største utfordringene for Trump ?
AP170630 En av utfordringene våre har jo vært at leger har vært altfor dårlige til å melde fra, sier Lindboe.
AA170630 I tillegg til utfordringene får man ifølge Halvorsen nyte utsikten over byen, fjorden og Fosen.
SA170629 Det er også viktig med saklige diskusjoner rundt de viktige utfordringene som Norge står overfor.
DB170629 - Hvem tar lederskap i de store internasjonale utfordringene nå ?
DB170629 - Et samstemt Europa som bidrar til at de store internasjonale utfordringene tas tak i, er viktig framover.
BT170628 BLIR DYRT : Utfordringene i Bergen tinghus er så store at rehabilitering kan koste nærmere 1,5 milliarder kroner, over 530 millioner kroner mer enn å bygge nytt.
VG170627 I brevet, som DN har fått tilgang til, skriver Norwegian at utfordringene med bemanning i sommer har vært større enn ventet og at problemene med leveringen av nye fly, har ført til at selskapet må gjøre endringer og prioritere reiser til USA.
VG170627 Han ønsker ikke å spekulere i om kapasitetsutfordringene har noe med Norwegians forretningsmodell å gjøre, men tror den store veksten Norwegian har hatt de siste årene kan gjøre at utfordringene med logistikk i høysesonger blir større.
SA170627 Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
NL170627 Det første handler om de store utfordringene knyttet til fylkesveiene.
NL170627 Utfordringene står i kø for det nye fylkesrådet i Troms, som skal ledes av Willy Ørnebakk ( Ap ) fra Storfjord.
DN170627 Alle utfordringene til tross, så er ikke Seadrill den verste situasjonen Fredriksen har stått i, ifølge ham selv.
DN170627 I brevet skriver Norwegian at utfordringene med bemanning i sommer har vært større enn ventet, blant annet fordi leveransen av den nye flymodellen Boeing 737 Max, som skulle vært levert i mai, er forsinket.
DA170627 Veibygging er en av utfordringene for den norske naturen, påpeker klima- og miljøministeren.
BT170627 Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
AP170627 Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
AA170627 Forventningene til mindre avkastning fra oljefondet og utfordringene som regjeringen selv peker på i perspektivmeldingen, gjør at de som vinner valget til høsten, må belage seg på bare å øke oljepengebruken med 3 milliarder kroner i året, ifølge rapporten.
VG170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
SA170626 Jeg har forståelse for at alle ikke kan relatere seg til utfordringene og de indre konfliktene som Sana opplever, men for oss som kan det, har denne sesongen vært utrolig viktig og modig.
SA170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
DN170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
DB170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
DB170626 - Vi skal diskutere hvordan vi kan møte disse utfordringene .
DA170626 Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig.
DA170626 * At Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen og på EU-nivå til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene , som migrasjon og klima.
BT170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
AP170626 Vi ønsker oss en skole hvor alle elever får de utfordringene de trenger.
AP170626 Vi ønsker oss en skole hvor alle elever får de utfordringene de trenger.
AA170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
AA170626 - Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk.
VG170625 Selv mener Hauglie at Arbeiderpartiet ikke ser utfordringene ved å ikke å tillate den mer klassiske vikarvirksomheten hos bemanningsbyråer.
DA170625 Så har jeg alltid tatt opp utfordringene i minoritetsmiljøene, som tvangsekteskap, omskjæring og andre spørsmål, framholder hun.
AA170625 Så har jeg alltid tatt opp utfordringene i minoritetsmiljøene, som tvangsekteskap, omskjæring og andre spørsmål, framholder hun.
DB170624 For å få en fornuftig konklusjon var det viktig for oss å gjøre dette med en som hadde evnen til å sette seg inn i samt forstå utfordringene eldre sliter med rent fysisk.
DB170624 - Du vet litt om hva som skjer med kroppen din når du eldes, men å kjenne på de fysiske utfordringene med det å være gammel var en sterk og ydmykende opplevelse, sier kjendisstylisten til Dagbladet.
DA170624 Mange av utfordringene han møter kan knyttes til den virkelige verden og uansett hvor mye man står på er det alltid nye utfordringer.
AA170624 Domstoladministrasjonen har etablert en utmerket dialog med domstolene og politiske myndigheter for å bevare domstolenes uavhengighet, og gjøre de enda bedre i stand til å møte utfordringene samfunnet står overfor.
VG170623 Brigadegeneral Khalaf al-Badran, Federal Police sin operative leder, forteller VG følgende om utfordringene med gatekampene som raser akkurat nå : ¶
VG170623 Ikke minst kan vi snakke med en tydelig felles røst når vi står overfor de samme utfordringene og ser de samme løsningene.
DB170623 - Det prøves å få i stand et arabisk ansikt, men utfordringene er store : Religiøse skiller - med sjiaer og sunnier, samt regionale oPvg internasjonale innblandinger.
DA170623 Det viser at det er potensial for partier som svarer med egen ideologi på de utfordringene som ytre høyre tar opp, sier Strømmen, som mener det gjelder uavhengig om partiene er sosialdemokrater eller liberale.
AP170623 Fungerende stasjonssjef ved Stovner politistasjon, Jarle Kolstad, sier man må møte de økte utfordringene ved å være ute blant ungdommen.
DN170622 - Dessuten er utfordringene med svindel med kredittkort ved forretningsreiser så minimale at det ikke er noen som helst grunn til å innføre strengere regler, mener Andersson.
DB170622 - Høyre og Frp-regjeringen bagatelliserer utfordringene på arbeidsmarkedet.
DB170622 Det nytter heller ikke underspille de store utfordringene vi har.
AA170622 Vi må i langt større grad og med kunnskap i ryggen møte, utforske og samarbeide om de nye utfordringene .
AA170622 Spørsmålet er om vi i har god nok innsikt i utfordringene vi står overfor og om tiltakene er treffsikre ?
AA170622 Det er veldig mye positivt med den digitale nyvinning, men utfordringene skal også håndteres.
VG170621 De største utfordringene for fotballproffen har vært språket - og maten.
VG170621 - Det er ganske utrolig at vi leder med de utfordringene vi har hatt, påpeker Nilsen.
NL170621 Å sparke Flovik i panikk, løser ikke de grunnleggende utfordringene .
NL170621 Det var tydeligvis lagt inn en stor innsats i å pynte bruden, men etter min mening klarer man ikke å skjule de underliggende utfordringene med rapporten og de åpenbare svakhetene.
AA170621 Å bevare den norske velferdsstaten er en av de største utfordringene vi står overfor.
DB170620 De andre store utfordringene hun trakk fram var migrasjonskrisen og en endret sikkerhetssituasjon.
DB170620 I det norske helsevesenet har lege/pasient-relasjonen utviklet seg mot en mer symmetrisk relasjon, der legen og pasienten er likeverdige partnere som samarbeider om de medisinske utfordringene .
DB170620 - Vi er klar over utfordringene , og i den sammenheng gjorde NRK drama en egen publikumsundersøkelse som tok for seg NRKs relevans blant flerkulturelle.
AP170620 Begge var opptatte av at utfordringene Oslo er annerledes enn i mange andre byer i landet.
AP170620 Utfordringene er rett og slett for store til at de folkevalgte kan abdisere overfor de fire regionale helseforetakene.
SA170619 I dag er det mest sannsynlig usikkerheten rundt Donald Trumps utenriks- og handelspolitikk og utfordringene EU-samarbeidet står overfor når Storbritannia er i ferd med å melde seg ut, som preger folks holdninger.
DN170619 En av de første utfordringene for den nye regjeringen er å endre landets arbeidslov uten å provosere fram store sosiale konflikter.
DN170619 Han trekker frem Frankrike som en av Norges viktigste samarbeidspartnere i Europa og sier de nå har fått fornyet engasjement til å gå løs på utfordringene landene har til felles.
AP170619 To forhold kan illustrere utfordringene : ¶
AA170619 I dag er det mest sannsynlig usikkerheten rundt Donald Trumps utenriks- og handelspolitikk og utfordringene EU-samarbeidet står overfor når Storbritannia er i ferd med å melde seg ut, som preger folks holdninger.
VG170618 - Spørsmålet er jo hva skolen skal gjøre som skole, hvordan man kan håndtere de ulike utfordringene .
SA170618 Vi fikk en fantastisk mulighet etter pause, men satte ikke den, men jeg er fantastisk fornøyd med gutta i den situasjonen vi er i og de utfordringene vi har, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.
BT170618 Vi fikk en fantastisk mulighet etter pause, men satte ikke den, men jeg er fantastisk fornøyd med gutta i den situasjonen vi er i og de utfordringene vi har, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.
AP170618 Vi fikk en fantastisk mulighet etter pause, men satte ikke den, men jeg er fantastisk fornøyd med gutta i den situasjonen vi er i og de utfordringene vi har, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.
VG170617 De diskuterte samarbeid mellom Norge og Somalia, og de store utfordringene i Øst-Afrika.
DB170617 Så kommer de eneste to utfordringene i gruppe 4 og 5 : ¶
AA170617 - Det var alt i alt en svært oppmuntrende samtale om å fortsette på veien vi er blitt enige om, til tross for alle utfordringene .
VG170616 Vi er nødt til å ta steg for steg og han må møte utfordringene på sitt nivå.
NL170616 Noen ser ut til å tro at vi løser problemene ved bare å snakke positivt og pent om hverandre, men vi er nødt til å forstå og snakke om utfordringene , for de er der.
AP170616 Stortingets EU-EØS nytt beskriver de forsvarspolitiske utfordringene for EU og Norge.
DN170615 Hun understreker at endringen ikke løser alle utfordringene knyttet til dagpengene og at de fortsatt jobber med andre mulige forbedringer.
DN170615 I Norge snakkes det mye om de teknologiske utfordringene en rekke bransjer står overfor.
DB170615 Men med all oppmerksomheten denne tragedien har fått, er det håp for at politikerne skjønner litt mer av hva utfordringene våre er.
DB170615 Putin appellerte til myke verdier, og snakket delvis bort de store demografiske utfordringene Russland har med å si at de utfordringene skyldes at det nå er kvinner født på 1990-tallet som er i sin mest fruktbare alder, og at krisa i dette ti-året er årsaken til at det nå fødes veldig få barn.
DB170615 Putin appellerte til myke verdier, og snakket delvis bort de store demografiske utfordringene Russland har med å si at de utfordringene skyldes at det nå er kvinner født på 1990-tallet som er i sin mest fruktbare alder, og at krisa i dette ti-året er årsaken til at det nå fødes veldig få barn.
BT170615 Utfordringene har stått i kø i hans første sesong som hovedtrener.
AA170615 Hun understreker at endringen ikke løser alle utfordringene knyttet til dagpengene og at de fortsatt jobber med andre mulige forbedringer.
AA170615 Hun understreker at endringen ikke løser alle utfordringene knyttet til dagpengene og at de fortsatt jobber med andre mulige forbedringer. ( ©NTB ) ¶
VG170614 Selv setter jeg stor pris på tilliten og gleder meg stort til å bli en del av ledergruppen, sa Aalbu da samtidig som han understreket at han gledet seg til utfordringene som ventet.
BT170614 - Der har han tatt tak i mange av de samme utfordringene som vi står overfor med havnen, sa Kjerpeseth.
AA170614 - Det er veldig positivt at saken nå er løftet opp på nasjonalt nivå og at det er en erkjennelse fra storsamfunnet at de må være med og være en medspiller for å løse utfordringene som en liten kommune i Nordland har, sier Solberg.
VG170613 Men hun snakker også om utfordringene hun møter fordi hun har bakgrunnen hun har.
DN170613 Samtidig har vi de store strategiske utfordringene knyttet til klimautfordringene, det grønne skiftet og behovet for å skape mange nye arbeidsplasser i Norge de neste tiårene.
DB170613 ( Dagbladet ) : For drøye to år siden sto Rune Forsberg fra Hval Sjokoladefabrikk fram i NRK-programmet Brennpunkt, der han fortalte om utfordringene han møtte med å få innpass i norske dagligvarekjeder.
BT170613 Det er et svært relevant spørsmål, og jeg mener at utfordringene Rossow peker på kan løses ved å organisere skoledagen annerledes enn i dag.
VG170612 - Det er viktig å ha med både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden på forståelsen av disse utfordringene og hvordan de kan løses.
SA170612 At de har større økonomiske muskler enn sine motstandere, gjør at mange av de beste eliteseriespillerne søker Lerkendal og utfordringene der.
DB170612 - Dette er en gledelig sak for LIM og vårt arbeid med å belyse alle utfordringene som et heldekkende ansiktsplagg har, sier Æsæl Manouchehri, generalsekretær i LIM.
DB170612 Verden og utfordringene overvelder oss.
DB170612 Ikke minst gir hverdagslivssamtalene håp fordi de viser at vi er mange som tar ansvar for utfordringene i verden, lokalt og globalt, skritt for skritt, dag for dag.
AP170612 At de har større økonomiske muskler enn sine motstandere, gjør at mange av de beste eliteseriespillerne søker Lerkendal og utfordringene der.
AA170612 Uansett hvem som skal lede landet framover, er utfordringene store i et land der over halvparten av befolkningen er under 30 år, og den offisielle arbeidsledigheten på 27,5 prosent.
VG170611 Jeg ville dokumentere for henne endel av de utfordringene og hva de kan gjøre for å løse dem.
SA170611 110.000 jenter spiller fotball rundt om i landet, men en av utfordringene er at mange, som i andre idretter, slutter i overgangen til tenårene.
SA170611 Når man da holder et møte får jeg vite om de utfordringene som finnes, sier han.
DN170611 Det er samspillet mellom forslagene som gjør at vi svarer på utfordringene på en god måte, sier Amundsen.
DN170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
DB170611 Dr Shivaswamy forteller at de største utfordringene med slike pasienter er at pasienten selv er så nervøs at det kompliserer en inngripen.
BT170611 110.000 jenter spiller fotball rundt om i landet, men en av utfordringene er at mange, som i andre idretter, slutter i overgangen til tenårene.
AP170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
AP170611 110.000 jenter spiller fotball rundt om i landet, men en av utfordringene er at mange, som i andre idretter, slutter i overgangen til tenårene.
AP170611 Når man da holder et møte får jeg vite om de utfordringene som finnes, sier han.
AA170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
AA170611 Selv om det blir færre kommuner, vil ikke de grunnleggende utfordringene løses.
VG170610 Han er imidlertid ikke bosatt på fast adresse i Asker, så det er en av utfordringene , sier politioverbetjenten.
DA170610 Mangel på jobber, utfordringer med å komme seg på universitetene på grunn av sikkerhetskontroller og frykt for å bli kjørt på eller skutt på gata, er blant utfordringene Alshaer trekker fram for unge palestinere.
BT170610 Selv om det finnes en omfattende velferdsstat og mange andre fordeler ved å bo her, er språk og klima noen av utfordringene man må bli vant til.
VG170609 Alle tok utfordringene på en sporty måte.
VG170609 Jeg ønsker derfor ikke å gå nøyere inn i de utfordringene du skisserer opp, skriver Dunlop.
DB170609 Jeg tror likevel ikke noe av de alvorlige utfordringene for hennes lederskap vil komme nå.
DB170609 Verken myndighetene, næringslivet eller den enkelte borger kan møte utfordringene i det digitale rommet alene.
AA170609 Mange av utfordringene i storbyene kunne vært løst ved å lære mer av bygda.
AA170609 Det er ferieklemma som byr på de største utfordringene .
DN170608 Spesielt for melkeproduksjonen vil utfordringene være store.
DB170608 Chrystia Freeland sier at utfordringene verden står overfor kan best overvinnes ved å samarbeide med likesinnede land, og sier at verden utenfor grensene og verden hjemme ikke er to ulike steder, men de er koblet sammen.
AP170608 Vi er mange som trives godt i Oslos sørlige utkant til tross for utfordringene vi har her.
VG170607 Og nå tvinges vi, mot vår vilje, fordi vi styres av noen som sitter 600 engelske mil herfra, folk som lever i en helt annen virkelighet enn oss og som ikke har de samme utfordringene som vi har her, sier skotten oppgitt.
DN170607 - Vi har kommet oss raskt gjennom utfordringene vi møtte som følge av oljeprisfallet, sier Jensen.
DN170607 - Møtet i dag handler om hvordan man skal videreutvikle veksten i verdensøkonomien i møte med utfordringene vi ser nå, som i stor grad er antiglobaliseringskreftene, forteller Jensen.
DB170607 Så fikk jeg et rom hvor vi delte stue, bad og kjøkken og det var der utfordringene begynte.
AP170607 - Vi trenger mer konstruktive løsninger på de felles utfordringene som finnes i regionen.
AP170607 Etablering av skolen vil kunne gi økt segregering med de samfunnsmessige utfordringene det medfører.
AA170607 - Vi trenger mer konstruktive løsninger på de felles utfordringene som fins i regionen.
AA170607 - Vi har kommet oss raskt gjennom utfordringene vi møtte som følge av oljeprisfallet.
AA170607 Valgdeltakelsen på torsdag kan bli urovekkende lav, og utfordringene står i kø.
VG170606 - Det blir en stor utfordring, men jeg rømmer aldri fra utfordringene .
SA170606 - Det er en stor utfordring for meg, men jeg rømmer aldri fra utfordringene her i livet.
SA170606 | Vikings spillerjakt : Her er utfordringene
NL170606 Disse felles utfordringene kan bidra til at man får en dialog mellom reindriftsnæringen og de som forvalter rovdyr, for per i dag er den nærmest ikke eksisterende.
DN170606 - De er en tragisk påminnelse om utfordringene vi alle står overfor, om det viktige arbeidet vi må gjøre for å overvinne dem og verdien av våre åpne og frie samfunn.
DB170606 - Det blir en stor utfordring for meg, men jeg rømmer aldri fra de utfordringene jeg får i livet.
DB170606 En av utfordringene er å få tillgang til og å operere på en trygg måte i områder med militær aktivitet.
BT170606 - Det er en stor utfordring for meg, men jeg rømmer aldri fra utfordringene her i livet.
AP170606 Vi er mange som trives godt i Oslos sørlige utkant til tross for utfordringene vi har her.
AP170606 - Det er en stor utfordring for meg, men jeg rømmer aldri fra utfordringene her i livet.
AP170606 | Vikings spillerjakt : Her er utfordringene
AA170606 - De er en tragisk påminnelse om utfordringene vi alle står overfor, om det viktige arbeidet vi må gjøre for å overvinne dem og verdien av våre åpne og frie samfunn.
DB170605 De svarer altså at de er i dialog med Qatar om de voksende utfordringene rundt det kontroversielle fotballverdensmesterskapet.
DB170605 - Vi er i jevnlig kontakt med den øverste komiteen og fotballforbundet i Qatar om utfordringene som allerede eksisterer og utfordringene som venter, skriver en FIFA-talsperson i en epost til Dagbladet.
DB170605 - Vi er i jevnlig kontakt med den øverste komiteen og fotballforbundet i Qatar om utfordringene som allerede eksisterer og utfordringene som venter, skriver en FIFA-talsperson i en epost til Dagbladet.
DB170605 Men allerede den gang var israelske politikere og militære klar over de utfordringene de sto overfor.
DB170604 Å vise hvor sammensatte utfordringene kan være.
NL170602 For å løse utfordringene for reiselivet gikk kommunene og reiselivsaktørene rundt Lyngenfjorden sammen i 2013 og dannet Visit Lyngenfjord.
DB170602 120 millioner og psykologtilbud er helt nødvendig, men adresserer ikke de grunnleggende humanitære utfordringene for disse barna. | « Snylter » på terrorofrenes gratiskonsert : - Over 10 000 skruppelløse personer har gjort krav på billetter ¶
BT170602 Politikerne kjenner utfordringene .
AA170602 Alle disse utfordringene må vi sammen arbeide med for å sikre villreinen.
AA170602 Disse fagene møter mange av de samme utfordringene i den senere tids utvikling, med mer satsing på teoretiske fag og såkalte basisfag.
DB170601 Da må skolen tørre å møte de religiøse, kulturelle eller sosiale utfordringene de måtte ha, istedenfor å skyve dem under teppet ved å kjønnsdele undervisningen.
DB170601 Ved å velge det siste vil vi oppleve at utfordringene blir mindre akutte, men at de kommer tilbake med forsterket tyngde og ofte i irreversibel form.
DA170601 Om de hadde tatt til seg kritikken, og begynt å snakke mer... intelligent om noen av de viktigste utfordringene landet vårt står foran.
AP170601 Om eller når disse utfordringene er løst kan også reisende fra disse destinasjonene bruke domestic transfer, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.
DA170531 Det er ingen enkel og rask løsning på utfordringene på Grønland, men et områdeløft kan være en god start, sier Campos.
AP170531 Frukttrær produserer mange flere blomster enn det som trengs for å bære frem en optimal avling, men én av utfordringene i fruktdyrking er at det ofte er en toårig syklus med mye og lite avling annethvert år som kalles vekselbæring.
AP170531 Frukttrær produserer mange flere blomster enn det som trengs for å bære frem en optimal avling, men én av utfordringene i fruktdyrking er at det ofte er en toårig syklus med mye og lite avling annethvert år som kalles vekselbæring.
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
DN170530 Arbeidsminister Anniken Hauglie, som også deltok på konferansen fra morgenen av, var også tydelig på utfordringene for hver og en som jobber i bransjen.
DB170530 På tross av at 80 kilo normalt sett er for mye å dra på i motbakkene, vil han ikke ta drastiske grep foran utfordringene som venter denne sommeren.
DB170530 - Det er leit at Steffens og Miskimmon ikke fant ut av utfordringene sammen.
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
NL170529 Vi har tidligere tatt opp utfordringene ved å armere flyene på Evenes ut fra gjeldende sikkerhetsavstander hvor vi kun ble avspist med " det har vi tenkt på og vil bli tatt hensyn til i den pågående arbeidet med konsekvensutredningen ".
DB170529 At vi får registrert virksomheter i turistfiskenæringen og hvilken mengde fisk gjestene tar ut, vil stimulere til ordnede former og gjøre det lettere å gjennomføre kontroller, men det vil ikke løse alle utfordringene med smugling av fisk, sier Sandberg.
DB170529 PSOE er svekket og splittet av mange av de samme årsakene og utfordringene som rammer sosialdemokrater i hele Europa, men noen er særegne.
DB170529 De står i klemme mellom å legge seg inn til den politiske midten, med fare for å til forveksling likne på de konservative og oppfattes som en del av den herskende eliten, eller å målbære opprøret til venstre og legge fram nye politiske svar på de nye utfordringene .
DA170529 Vi trenger mer kunnskap rundt hvilke forhold som påvirker varslingsprosessen og utfallet av en varslingssak og hvor de største utfordringene ligger.
VG170528 Vi var kjent med at politihuset i Bodø ikke var optimalt med hensyn til arealer og funksjonalitet, og at det kunne være fristende å flytte ut operasjonssentralen for å lette på utfordringene .
DN170528 Nå må landene i større grad rette oppmerksomheten mot hvordan de sammen kan håndtere utfordringene man står overfor i nærområdene.
DA170528 Han påpeker at det er avgjørende at europeiske land samarbeider tettere om de mange utfordringene vi står overfor.
DB170527 Utfordringene legger seg oppå hverandre og summeres.
DB170527 Utfordringene er at pengene må tas fra et sted.
DB170527 Det er en ganske forbilledlig måte å gi ytre uttrykk for Sanas indre tanker og følelser på ( å vise tydelig hva karakterer tenker og føler uten å forklare det, er en av de største utfordringene med visuell historiefortelling versus for eksempel skriftlig ), og å ta med Sana-Yousef-Noora-trekantdramaet inn i scener og lade dem, minne oss på hva som faktisk skjer her, selv når Yousef ikke er til stede
BT170527 Vi får ikke løst utfordringene i sentrum uten at gjennomgangstrafikken fjernes.
VG170526 Jeg avslutter med å spørre om den særs uttalte Trump- og Brexit-kritikeren Anne Applebaum er optimist på det liberale demokratiets vegne, og etter et litt nedslående « nei », modererer hun seg, og sier at det finnes veier ut av dilemmaene og utfordringene vi står overfor.
SA170526 Utfordringene har stått i kø i hans første sesong som hovedtrener.
AP170526 Utfordringene står i kø : Russland, terror, Tyrkia og Donald Trumps uttalelser er bare noen.
AP170526 Utfordringene har stått i kø i hans første sesong som hovedtrener.
SA170525 Håpet til begge klubbene er at donasjonen vil gjøre de skremmende utfordringene litt enklere for de som er berørt.
DA170525 Håpet til begge klubbene er at donasjonen vil gjøre de skremmende utfordringene litt enklere for de som er berørt.
AP170525 Men de største utfordringene har vi der det er mye mennesker og stor tilstrømning av ulike typer turister, sier kommunikasjonssjef Mette Øines Habberstad i DNT.
AP170525 Håpet til begge klubbene er at donasjonen vil gjøre de skremmende utfordringene litt enklere for de som er berørt.
VG170524 Den stupbratte fjellveggen er en av de tøffeste utfordringene før klatrerne når toppen.
VG170524 Læreren - og nå er det like gjerne en hun - skal være en godt skolert, kunnskapsrik person som er opptatt av de utfordringene verden står overfor, enten det gjelder miljøvern, fattigdomsproblemer, barns trivsel og inkludering, demokrati, menneskerettigheter, sosial rettferdighet og velferd.
DB170524 Stemningen er for økte kvoter, men endringen må sees i forhold til de utfordringene denne lille sporten møter med fallende internasjonale TV-tall.
AA170524 IMF mener de norske stimuleringstiltakene har vært godt tilpasset utfordringene , men varsler at de nå bør trappes ned for å unngå en overoppheting når økonomien nå henter seg inn igjen.
AA170524 Etter svikten som ble avdekket i utflagging av IT-infrastruktur i Helse sør-øst, vil helseminister Bent Høie ( H ) se på utfordringene på nasjonalt nivå.
VG170522 Utfordringene knyttet til økonomi og driftstype gjelder ikke bare Norge, og bønder i hele verden fortviler.
DB170522 Disse utfordringene ligger imidlertid ikke i mangel på regler om beskyttelse av sivilbefolkningen fra cyberangrep i folkeretten, men hvordan vi sikrer respekt for eksisterende folkerett ved disse angrepene.
AP170522 Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet The Global Burden of Disease Study ( GBD ) har utviklet et system for å beregne sykdomsbyrde som møter disse utfordringene .
AP170522 15 skoler hvor utfordringene er størst og ansette lærerne her.
AA170522 Universitetsskolesamarbeidet er etablert for å svare på disse utfordringene .
DA170521 Vi må ikke frykte framtiden, men ta tak i de langsiktige utfordringene på en positiv måte.
BT170521 Elevene er dermed mer forberedte på å møte utfordringene de helt sikkert vil møte senere i det virkelige liv.
DB170520 For det er ikke utfordringene og kravene til det som skal komme som er problematisk for Kåre Ingebrigtsens lokalt kritiserte mannskap, det er ikke det som plager dem.
BT170520 Nå kan kommunen gjøre noe med utfordringene bydelen har.
BT170520 Dette er en mulighet for kommunen til å bruke en statlig satsing som et virkemiddel til å gjøre noe med utfordringene som bydelen har, og som gjør at indre Laksevåg er en del av områdesatsings-programmet til Bergen kommune.
DN170519 Han vil samtidig be om samarbeid i kampen mot ekstremisme i den muslimske verden, og omtaler utfordringene som en « kamp mellom godt og ondt ».
DA170519 Etter et drøyt år som trener i Skeid har han sett utfordringene i Oslo-fotballen.
DA170519 Utfordringene er å sette sammen dette puslespillet med å presse på rett tidspunkt, vende spillet og komme til gjennombrudd, sier han.
DA170519 Utfordringene er å sette sammen dette puslespillet med å presse på rett tidspunkt, vende spillet og komme til gjennombrudd, sier han.
NL170518 Instinktet om å bli mer introvert når vi møter på krisetider løser ikke utfordringene vi står overfor.
DN170518 Den nye Perspektivmeldingen fra regjeringen peker på utfordringene med å finansiere velferdsstaten fremover.
AA170518 Utfordringene vi står overfor nå, er å veie høye ambisjoner opp mot hva som er realistisk, sa Lykke.
DB170517 I programmet « God Morgen Norge » fortalte Jan Thomas i november om utfordringene han hadde kjent på siden barndommen.
DA170517 Utfordringene er det vi gjør med ballen, sa Deila til NTB.
SA170516 Venstre er opptatt av at vi må adressere utfordringene som våre skoler melder ifra om.
NL170516 I tillegg til hvordan universitetene skal bidra med å løse de store utfordringene .
DN170516 Advokatforeningen er klar over utfordringene , og bekrefter at de har eksempler på medlemmer som har begått straffbare handlinger.
BT170516 De få gangene jeg får negative tilbakemeldinger, de få gangene folk er slitne og vurderer om de vil fortsette, så dreier det seg stort sett om utfordringene rundt dugnader.
AA170516 Utfordringene når torv og lyng brenner er at selv om det ikke er noen flammer, kan det ligge glo der.
DA170515 Her er det viktig at de ulike utfordringene blir sett og ivaretatt og at alle innbyggere kjenner seg igjen i nye Stavanger.
AA170515 Bygging i parken blir en av de største utfordringene framover.
AA170515 Fremad marsj : Fattigdommen er en av utfordringene for Frankrikes nye president Emmanuel Macron, peker kronikkforfatteren på.
VG170514 Utfordringene : Dette havner i fanget til Macron ¶
VG170514 Vi kan selvfølgelig heller ikke lukke øynene for de mange utfordringene som er knyttet til den store innvandringen, selv om man da står i fare for å bli kalt både rasistisk og innvandringsfiendtlig.
VG170514 Men vi kan heller ikke lukke øynene for utfordringene i innvandringsdebatten, mener Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund.
VG170514 Gjennom millioner av år med evolusjon er vi blitt eksperter på å leve sammen med andre mennesker og til å samarbeide om å løse mange av de sosiale utfordringene som livet har å by på.
DB170514 Konklusjonen er at utfordringene med tap av arbeidsplasser i oljeindustrien er fullt ut håndterbare.
DB170513 Men det er vel ikke uten grunn ; det er nok noe med landet og utfordringene som ligger her, som gjør at de tar ekstra godt vare på oss, legger han til.
AP170513 Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra TransCanada om utfordringene selskapet har støtt på i Nebraska, men selskapet har ikke besvart henvendelsene.
VG170512 Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større.
VG170512 Hun erkjenner at utfordringene er mange når det kommer til å holde oppe tempoet for å bekjempe kriminaliteten.
VG170512 - Disse utfordringene har man vært klar over i flere år- hva har du gjort for å rydde opp i det ?
DN170512 Det britiske sykehuset East and North Hertfordshire måtte blant annet avvise pasienter som følge av de tekniske utfordringene .
DN170512 Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større.
DB170512 Jeg er utrolig fornøyd med sesongen som var, ikke minst om vi tenker på alle utfordringene , forteller Weng til Dagbladet.
VG170511 - Mourinho har kommet med flere unnskyldninger de siste månedene, men det er ingen grunn til at United ikke skulle håndtere disse utfordringene , sier Roy Keane.
VG170511 Les også : Dette blir de største utfordringene for Frankrikes nye president ¶
VG170511 Hun skriver til VG at de deler langt på vei de viktigste utfordringene : ¶
DB170511 - United bør på ingen måte unna skygge unna disse utfordringene .
DB170511 De motstridende lege-erklæringene fra Uganda er en av utfordringene Domsutvalget må ta stilling til.
DB170510 For er det en ting vi vet, er det at de store utfordringene verden står ovenfor - klimakrisen, fattigdom, grønn omstilling av næringslivet og å ta vare på millioner av mennesker som flykter fra krig, nød og elendighet - disse utfordringene klarer vi aldri å løse alene, hver for oss.
DB170510 For er det en ting vi vet, er det at de store utfordringene verden står ovenfor - klimakrisen, fattigdom, grønn omstilling av næringslivet og å ta vare på millioner av mennesker som flykter fra krig, nød og elendighet - disse utfordringene klarer vi aldri å løse alene, hver for oss.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 Utfordringene var blant annet knyttet til for høy bemanning sett i forhold til planlagt aktivitet, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i en epost til Dagsavisen.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 Utfordringene var blant annet knyttet til for høy bemanning sett i forhold til planlagt aktivitet, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i en epost til Dagsavisen.
VG170509 Så vil tiden vise om unge Macron evner å overraske sine kritikere og levere en relevant politikk for vår tid - for utfordringene er like bratte som fjellsidene i De franske alpene.
DN170509 - Det har vært helt riktig og nødvendig å bruke mer penger for å møte utfordringene .
DN170509 Lakselus er en av de store utfordringene oppdrettsnæringen sliter med.
DA170509 Utfordringene har vi lenge vært klar over, og forholdene må løses i et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og institusjoner, i et tett samarbeid mellom myndigheter, fagekspertise, helsepersonlegg, forskning og næringsliv, mener Ramvi.
BT170509 Med Macron i Elyséepalasset og Merkel i Berlin består det viktigste fundamentet for å takle de utfordringene : Ikke hvert land for seg selv, men et sterkt fellesskap.
AP170509 Styreleder Anne Carine Tanum uttaler i pressemeldingen mandag at Lysø har håndtert de utfordringene institusjonen står overfor på en meget god måte.
VG170508 | Dette blir de største utfordringene for Frankrikes nye president ¶
VG170508 Men presidentvalget har delt landet i to, folket fremstår som splittet, og utfordringene er mange.
SA170508 Som politiker, og ikke minst som forretningsmann, skulle en tro at Trump tar tak der utfordringene er størst, og at han og embetsverket gjør « kost/nytte analyser ».
DB170508 Det rimer dessuten dårlig med utfordringene landet vårt møter om kort tid.
DA170508 | Må forsone en delt nasjon ¶ Utfordringene står i kø for den nye presidenten.
DA170508 Dette er utfordringene Frankrike står overfor de neste årene : ¶ 1 ) Raseri ¶
DA170508 Det er en besnærende tanke, men ikke lett, med alle de utfordringene som følger av digitalisering og robotisering.
DA170508 Det som er problematisk er at det ikke er lansert noen god plan for å løse disse utfordringene , og det gir grunn til bekymring, sier Myrhol til RA, og legger til at utbyggingen av Paradis med flere tusen boliger og arbeidsplasser også vil føre med seg en del ekstra biltrafikk.
AP170508 Først møter han utfordringene i Syria og Frankrikes ganske omfattende internasjonale militære engasjement.
AA170508 Slike nettverk er viktige fordi det er vanskelig for små kommuner med begrensede ressurser å vite hvordan de skal gå løs på utfordringene .
AA170508 Mange av utfordringene vi kommer til å møte i årene framover havner i fanget på kommunene.
VG170507 - Jeg er skeptisk til selve ideen, både på grunn av de teknologiske utfordringene og på grunn av de enorme kostnadene.
VG170507 Utfordringene i vår tid krever mer forpliktende samarbeid, ikke mindre.
DN170507 Jeg er trygg på at vi sammen vil løse utfordringene med å realisere konsernets muligheter.
DB170507 ¶ Foto : Marine Le Pen gratulerer Macron og ønsker han suksess « i møte med de enorme utfordringene Frankrike står overfor ».
DB170507 Le Pen har også tatt til Twitter for å kommentere resultatet, hvor hun gratulerer Macron og ønsker han suksess « i møte med de enorme utfordringene Frankrike står overfor ».
AP170507 Torgeir Alvestad, sjefingeniør i Nkom, er kjent med utfordringene knyttet til de ulike kommunenes regelverk.
AP170507 Torgeir Alvestad, sjefingeniør i Nkom, er kjent med utfordringene knyttet til de ulike kommunenes regelverk.
AP170507 Torgeir Alvestad, sjefingeniør i Nkom, er kjent med utfordringene knyttet til de ulike kommunenes regelverk.
AA170507 Vil løse utfordringene
AA170507 Jeg er trygg på at vi sammen vil løse utfordringene med å realisere konsernets muligheter.
AA170507 På lang sikt er utfordringene enda større.
DB170506 De samme utfordringene ligger i kule og diskos både for menn og kvinner, mens den mer teknisk baserte spydkast allerede er justert gjennom innføringen av et spyd med et annet tyngdepunkt.
DB170506 - Jeg tenkte på alle utfordringene som lå foran henne.
VG170505 Han mener en av de største utfordringene er at tilbudet og etterspørselen over flere år ikke har hengt sammen.
DN170505 Tilbudet svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, mener han.
DB170505 - Vi forventer at både politisk ledelse og opposisjon har fokus på utfordringene , og sikkerheten til oss som jobber i kriminalomsorgen, sier Qureshi.
DA170505 - Akkurat de utfordringene kunne det vært skrevet en bok om, sier Teigen til Dagsavisen.
BT170505 Senterpartiet ser de samme utfordringene som regjeringen, men har valgt å ri på en nei-bølge.
BT170505 Jeg tror at mange av utfordringene i møte med en ny kultur kan møtes med kommunikasjon.
AP170505 Dette er noen av utfordringene der samfunnet leter etter gode løsninger : ¶
AA170505 En av de voksende utfordringene for kulturlivet som Enger-utvalget påpekte, er hvordan kostnader til pensjon og forvaltning i store institusjoner tar en økende andel av midlene.
DN170504 Nå vil en svensk gruppe bruke kunstig intelligens for å takle en av de store utfordringene .
DB170504 Det er sannsynlig at han må trekke seg som følge av et skuffende valgresultat - men godt mulig at det i så fall gjør utfordringene til May og de konservative større for kommende år. | - Jeg kunne ikke forstå hvordan et maleri, uansett hvilket, kunne være verdt 120 millioner dollar ¶
DB170504 Han trekker blant annet fram Albert Einstein, Henry Ford og Steve Jobs som eksempler på mennesker med dysleksi som har taklet utfordringene og lykkes.
VG170503 Hvis Norge skal være et foregangsland for Open Access og Open Science, slik regjeringen har sagt, må vi innse at fake science er en av utfordringene som må håndteres.
SA170503 Analytikere ser nå på muligheter for å utvikle nye produkter for å møte disse utfordringene .
SA170503 - Det kan forsvares om det er snakk om aktiviteter og investeringer som gjør at vi er bedre rustet til de utfordringene som kommer, som at vi satser på beredskap og samferdsel, sier Chaffey.
DB170503 Men i praksis, og under situasjonens hete, oppstår utfordringene .
DB170503 Ikke desto mindre tror vi at utfordringene med samhandling som beredskapsetatene sliter med i dag i bunn og grunn skyldes organisasjonsnarsissisme og hierarkibesettelse.
DB170503 Utfordringene har bakgrunn i at samhandling og læring under risiko er noe annet enn samhandling i kontorlandskap.
AP170503 - Det kan forsvares om det er snakk om aktiviteter og investeringer som gjør at vi er bedre rustet til de utfordringene som kommer, som at vi satser på beredskap og samferdsel, sier Chaffey.
AP170503 Malmedal mener at er vanskelig å løse utfordringene som kommer med utflagging av IKT-driften.
AP170503 De særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø må vektlegges, sier saksordfører for regionreformen Andre N.
AA170503 Utfordringene kommer etterhvert, og først og fremst som en motreaksjon på det reaksjonære.
VG170502 TILBAKESLAG : - Utfordringene til Ukraina finner vi igjen også i andre land.
VG170502 Utfordringene til Ukraina finner vi igjen også i andre land.
VG170502 Fordi - i motsetning til for min sykdom - finnes det faktisk en kur for disse globale utfordringene , sa Stordalen i talen.
VG170502 Derfor vil jeg fokusere på de utfordringene som faktisk kan løses - her og nå.
VG170502 - I motsetning til for min sykdom, finnes det kur for de globale utfordringene , sier hun.
DB170502 Slik beskriver Oslo kommune utfordringene : « For barn kan det å bo trangt gjøre det vanskelig å ta med venner hjem og å få plass og ro til skolearbeid.
DB170502 Harry Benjamin ressurssenter på sin side skulle helst ha sett at vi kunne ha diskutert utfordringene i forkant av den nye loven.
AP170502 Analytikere ser nå på muligheter for å utvikle nye produkter for å møte disse utfordringene .
AA170502 Tiltaleformer og møter med potensielle kunder er de største utfordringene ifølge bedriftene.
VG170501 En oversikt fra nyhetskanalen CNN viser tvert imot at utfordringene står i kø for presidenten.
DB170501 « Diskusjonen mellom presidentene var varm, og president Trump uttrykte sin forståelse og anerkjennelse av utfordringene Philippinenes president står overfor, spesielt med tanke på farlig narkotika », heter det i en uttalelse fra talsperson for Duterte, Ernie Abella.
BT170501 Drømmen er at vi skal finne en måte å løse de store utfordringene i havet, som for eksempel den ekstreme plastforurensningen, sier hun og legger til : ¶
BT170501 Utfordringene er store, men dette er vi i stand til å løse.
BT170501 Drømmen er at vi skal finne en måte å løse de store utfordringene i havet, som for eksempel den ekstreme plastforurensningen, sier hun og legger til : ¶
BT170501 Utfordringene er store, men dette er vi i stand til å løse.
AP170501 Drømmen er at vi skal finne en måte å løse de store utfordringene i havet, som for eksempel den ekstreme plastforurensningen, sier hun og legger til : ¶
AP170501 Utfordringene er store, men dette er vi i stand til å løse.
AA170501 Se mulighetene for tilrettelegging, der man i dag bare ser utfordringene et synshemmet barn representerer.
DB170430 april snakket pave Frans om utfordringene i det internasjonale samfunnet, og roste Norge for å være en diplomatisk mekler.
SA170429 | Regjeringen utvikler verktøy for å håndtere utfordringene i byene ¶
SA170429 Selv om bypolitikk ikke alltid når avisenes førstesider, utvikler regjeringen verktøy for å håndtere utfordringene i byene.
DB170428 Hele tiden må man være på hugget og jeg er forberedt på at nivået vil være høyere enn i vueltaen, sier nordmannen - stålsatt på utfordringene i vente i hans andre Grand Tour.
DB170428 I det 42 minutter lange intervjuet Trump har gjort med Reuters, reflekterer han også over noen av de store geopolitiske utfordringene USA står overfor.
DB170428 Innenfor film er en av utfordringene at det lages færre produksjoner per år.
AP170428 I desember diskuterte etaten og Veireno noen av utfordringene .
AP170428 Synet kan ifølge KrF-politikeren være en av de største utfordringene for mange unge.
AA170428 I det 42 minutter lange intervjuet Trump har gjort med Reuters, reflekterer han også over noen av de store geopolitiske utfordringene USA står overfor.
AA170428 - Jeg er for valgfrihet for familiene, og jeg er for kontantstøtten, men jeg er også enig i at vi ikke kan ta lett på utfordringene med at en del minoritetsspråklige blir isolert fra samfunnet, og at kontantstøtten til dels har gjort dette mer krevende.
VG170427 - 1,2 millioner for en parkeringsplass i Oslo - det viser litt av forskjellene i dette landet og utfordringene de har i en trang by.
SA170427 Som ansatt i barnevernet, og med mastergrad i sosialfag, ønsker jeg å belyse de virkelige utfordringene det innebærer å jobbe i barnevernet, samt hvor kritikken av barnevernets arbeid egentlig bør rettes.
DB170427 Meråker-gutten har tidligere fortalt Dagbladet om utfordringene på det norske allroundlandslaget for en som er mer eksplosiv og trener mindre mengde enn Martin Johnsrud Sundby og co.
DB170427 Også « Swing Shift » bar preg av Demmes interesse for sine kvinnelige hovedpersonen og utfordringene de møter i kraft av at de er kvinner - en situasjon den empatiske regissøren gjerne levde seg inn i og ville hente frem i forgrunnen og inn i sjangerfilmen, uten at det gikk utover hans sans for det mangslungne.
BT170427 Kanskje ikke direkte, men den planlagte demonstrasjon mot bompenger er en konsekvens av utfordringene samfunnet vårt står overfor.
AA170427 Der snakket han om utfordringene i jordbruket og presset på matjorda i sentrale områder.
VG170426 For utfordringene i norsk alpint er for alvorlige til at man kan svinge utenom dem.
VG170426 Tar utfordringene på alvor ¶
VG170426 Han sier de allerede kjenner til utfordringene rapporten peker på.
SA170426 Ingen av kandidatene i Frankrike vil kunne løse de dype utfordringene som ligger foran dem, men bankmannen Emmanuel Macron er det minste av to onder, skriver Aftenbladet på lederplass.
DN170426 - Aksjer kan komme til å ta en pause ¶ « Utfordringene for Trump er å få skattereformen vedtatt i Kongressen.
DB170426 - Dommerne satt sammen og diskuterte utfordringene .
DB170426 Androids mange forskjellige telefonprodusenter og tilpasninger som må gjøres til disse, er også en del av disse utfordringene , forteller han.
DA170426 Til tross utfordringene , synes hun først og fremst det er befriende å spille en karakter som slipper hemningene løs.
DA170426 For selv om Rolls-medlemmene ikke har problemer med å nyte fordelene med å være singel ( « friheten ! » ), har de også kjent på utfordringene med å være alene.
AP170426 Men en av utfordringene for ham er at mange av dem som kunne tenkt seg å stemme på ham, ikke gjør det fordi det ser ut som han har vunnet allerede.
VG170424 Følgende faktum er en av de største utfordringene landets politikere og det norske samfunnet står overfor : ¶
SA170424 Ingen av kandidatene i Frankrike vil kunne løse de dype utfordringene som ligger foran dem, men bankmannen Emmanuel Macron er det minste av to onder, skriver Aftenbladet på lederplass.
DN170424 - Macron og Le Pen gir helt ulike svar på disse utfordringene .
DB170424 Vi må tørre å diskutere utfordringen som vil kunne komme som følge av den nye loven, med et ønske om å løse utfordringene til det beste for alle parter.
DB170424 HBRS skulle helst ha sett at vi kunne ha diskutert utfordringene i forkant av den nye loven, med en konsekvensutredning, men slik ble det ikke.
AA170424 - Macron og Le Pen gir helt ulike svar på disse utfordringene .
AA170424 Ingen aktør eller enkeltland klarer å løse disse utfordringene alene.
DB170423 - Macron og Le Pen gir helt ulike svar på disse utfordringene .
BT170423 Flere norske nyhetsmedier har de siste par årene avdekket de store utfordringene Norge har med menneskehandel.
VG170422 I forbindelse med etablering av den nye skolen vil det bli iverksatt støvdempende tiltak som vil redusere de helsemessige utfordringene ved svevestøv, skriver Nygård til VG.
VG170421 Vi møter utfordringene hele tiden.
VG170421 - Det var ut fra en helt annen situasjon, både hvordan EU var den gangen og de utfordringene som jeg opplevde at industrien og der jeg jobbet da hadde.
SA170421 Ekspertene bak rapporten peker på utfordringene i dagens skole og anbefaler å styrke lærerrollen.
SA170421 Alternativt vitner avslaget om manglende innsikt i utfordringene norsk skole står overfor, og det er minst like alvorlig.
SA170421 Spesielt med tanke på de utfordringene og kritikken som har kommet når det gjelder TIL og publikumssvikt.
DB170421 En ledelse som anerkjenner utfordringene og ser etter løsningene på problemene på vår vei, men som også anerkjenner og godtar den viktige rollen som medansvarlig, engasjert aktør i det som kalles den europeiske flyktningkrisen.
DA170421 Jeg tror Støre har møtt noen av de samme utfordringene , sier Brundtland.
AP170421 De andre store utfordringene er forsøpling, depot av narkotika og brukte sprøyter, sier oppvekstdirektør Anita Lisbakken i bydel Grünerløkka til Aftenposten.
AP170421 De andre store utfordringene er forsøpling, depot av narkotika og brukte sprøyter, sier oppvekstdirektør Anita Lisbakken i bydel Grünerløkka til Aftenposten.
AP170421 Spesielt med tanke på de utfordringene og kritikken som har kommet når det gjelder TIL og publikumssvikt.
AA170421 - Både hvordan EU var den gangen og de utfordringene som jeg opplevde at industrien hadde.
VG170420 Det må settes inn tilstrekkelig med ressurser i politiet som kan løse disse utfordringene og det internasjonale arbeidet må styrkes på dette feltet, sier han til VG.
DA170420 Han ser tydeligvis ikke at hittil gjennomførte tiltak og den foreliggende planen for regionens bussnett er gode nok svar på utfordringene som de politiske målene for trafikken og bymiljøet gir til kollektivtransporten.
BT170420 Et forbud mot tigging kan ikke løse utfordringene skissert i innlegget til Høyre-politikerne så lenge man har fattigdom.
AA170420 Det blir for snevert når politikerne automatisk viser til institusjoner som svar på utfordringene .
SA170419 Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.
FV170419 Ved Abup har man i flere år brukt nettbaserte spørreskjema før hver behandlingstime i par- og familieterapi for å kartlegge utfordringene de møter.
BT170419 Det er selvsagt greit å få avstand til alle problemene på hjemmebane, men jeg ser akkurat de samme utfordringene i mange av landene jeg har spilt i.
BT170419 Hva er utfordringene for distriktene ?
BT170419 Hva er utfordringene - og hva er løsningene ?
BT170419 En pakke med « distriktspolitikk » kan ikke løse begge disse utfordringene samtidig.
BT170419 Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.
AP170419 Sosialdemokratene møter utfordringene ulikt.
AP170419 Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.
DN170418 Den har ikke alltid vært enkel, noe valuta- og finanskrisene de siste årene viser, men den måten verdensøkonomien har mestret disse utfordringene på har vist seg å være smidige.
DB170418 Jeg har vært veldig klar på at jeg tror vi behøver tid og stabilitet for å kunne være istand til å håndtere utfordringene landet står overfor og avholdet valget i 2020.
DB170418 Han mener at Putin i alle tilfellene har reagert på utfordringene der og da de kom.
DA170418 Dagsavisen var til stede i Studio 2 i Abbey Road Studios da Giles Martin presenterte den nye miksen og fortalte om noen av utfordringene han støtte på under arbeidet.
AP170418 En av de største utfordringene for partier med mange unge velgere, er å få nok folk til urnene på valgdagen.
AP170418 Bakgrunn : Erdogan kan glede seg over et « ja », men nå står utfordringene i kø.
VG170417 Utfordringene er mange, men jeg syns at spillerne har vært flinke til å ikke la det påvirke dem for mye.
VG170417 - Utfordringene er mange ¶
DN170417 Ledere som ikke møter de utfordringene som kommer med nye teknologier, kan ende opp med å betale en langt høyere pris enn seminarutgiftene på Singularity University.
BT170417 Vi ønsker også at innsatsen til Nav utvikles i takt med utfordringene .
AP170417 Bakgrunn : Erdogan kan glede seg over et « ja », men nå står utfordringene i kø.
DN170416 Christian Haslestad i BCG understreker at alle bedrifter må være forberedt på de teknologiske endringene som nå tvinger seg frem, og han merker at mange er usikre på utfordringene de står overfor.
DB170416 I alle fall er det ei dårlig oppskrift for å samle landet om de store utfordringene som Tyrkia står overfor.
VG170413 Dette kontoret er forberedt og kommer til å svare på alle utfordringene som kan måtte oppstå mellom nå og henrettelsen » skriver statsadvokatens pressesjef i en uttalelse.
DN170412 Alder og digital kompetanse henger ikke nødvendigvis sammen, likevel er det tydelig at det er behov for større kunnskap om hvordan man kan løse de digitale utfordringene i styrene.
DN170412 Alder og digital kompetanse henger ikke nødvendigvis sammen, likevel er det tydelig at det er behov for større kunnskap om hvordan man kan løse de digitale utfordringene i styrene.
DB170412 Vansbrosimmet og Vätternrunden blir de største utfordringene .
DB170410 Orda og formuleringene er så svulstige og overordna at de vanskelig lar seg bryte ned til hverdagslige mål, krav og ønsker som møter utfordringene i det flerkulturelle klasserommet jeg står i hver dag.
DB170410 ep på utdanningsområdet for å styrke diskrimineringsvernet, vi styrker aktivitetsplikten, vi utvider aldersdiskrimineringsforbudet, vi gjør viktige grep for å gjøre loven mer tydelig og brukervennlig og vi sørger samtidig for at loven skal ta hensyn til at alle grupper ikke møter akkurat de samme utfordringene .
DB170410 Jeg har god kjennskap til LHBT-miljøet ( lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ), og har forstått utfordringene mange i miljøet står overfor.
DA170410 Hva er de største utfordringene NNN står ovenfor i årene som kommer ?
AA170410 - Midtøsten er fortsatt en viktig region for Filippinene, til tross for de økonomiske utfordringene med den fallende oljeprisen, sier Hjayceelyn Quintana i utenriksdepartementet før reisen.
BT170409 Hvordan vi skal løse alle utfordringene er sammensatt, og som student på 23 sitter jeg ikke på alle svarene.
SA170408 De store, globale utfordringene verden står overfor krever vilje til samarbeid og til kompromisser.
DB170408 Dette er dessverre en av utfordringene vi står overfor, at man har gjort biler og lasterbiler om til drapsvåpen, sier statsminister Solberg ( H ) til pressen.
DA170408 - Med de utfordringene næringen står overfor i dag, er ikke en slik produksjonsvekst - med dagens teknologi med åpne merder - i nærheten av å være forsvarlig.
DB170407 - Vi møter disse utfordringene av vår forskrudde verden.
AA170407 Dessverre er en av utfordringene vi står overfor, at nå er biler og lastebiler gjort om til drapsvåpen, sier Solberg til NTB. | - Man blir skjelven, det er ikke noe koselig situasjon ¶
AA170407 Dessverre er en av utfordringene vi står overfor, at nå er biler og lastebiler gjort om til drapsvåpen, sier Solberg.
VG170406 Utfordringene hoper seg opp, og realpolitikken siger på.
SA170406 For når man er nedfor, trenger man virkelig å være rustet for de daglige utfordringene .
DB170406 En slik undersøkelse ville kunne ha belyst flere av utfordringene med økt benyttelse av innleie av utenlandske operatører, språkproblemer inkludert.
DB170406 Dette er en gledelig utvikling, og det viser at Fremskrittspartiet i regjering har møtt utfordringene i norsk økonomi på riktig måte.
DA170406 Det er vanskelig for oss, men tenk da på utfordringene til kommuner med langt mindre budsjetter, sier hun.
AP170406 Tatt i betraktning de betydelige utfordringene som ligger i befolkningsvekst, urbanisering og klimautfordringer vil nye teknologi, og nye, smarte måter å løse oppgavene på, være den eneste mulige vei for å opprettholde dagens velferd og livskvalitet, sier Hagerup.
AP170406 april skal Johansen delta på Aftenpostens byutviklingskonferanse, hvor han vil fokusere på de utfordringene og mulighetene Oslo kommune står foran når det gjelder smartby-teknologi.
AA170406 - Forhåpentlig kan mye av utfordringene med markedsadgang i Kina være løst innen sommeren.
FV170405 Så langt jeg kan se, svarer ikke denne planen godt nok på de utfordringene , sier Sivertsen.
DB170405 Finansavisen : SpareBank 1-sjeføkonom Elisabeth Holvik mener regjeringen i Perspektivmeldingen ikke gir svarene på hvordan de langsiktige utfordringene for statsfinansene kan og skal møtes, skriver Finansavisen.
BT170405 Som dyslektiker med arvelig dysleksi og med både forelder og barn med tilsvarende problem, har jeg hatt mye tid til å tenke gjennom utfordringene i norsk skole.
AP170405 Så langt jeg kan se, svarer ikke denne planen godt nok på de utfordringene , sier Sivertsen.
AA170405 Så langt jeg kan se, svarer ikke denne planen godt nok på de utfordringene , sier Sivertsen.
VG170404 Noen steder har det derimot dukket opp uforutsette utfordringer som må løses, og de utfordringene tar vi.
SA170404 De globale utfordringene er en ramme rundt vår virksomhet som vi ønsker å være med i diskusjonen om sier Bård Glad Pedersen, kommunikasjonsdirektør i Statoil.
DB170404 På den måten kan det reelle nivået hans stå i stil med de spillemessige utfordringene .
DB170404 I sum vil jeg si at Norge har store muligheter, men utfordringene vi står overfor i årene som kommer betyr at vi er nødt til å tørre å omstille oss.
DB170404 Både Coop og REMA 1000 har svart på de grønne utfordringene fra Kiwi : ¶
DB170404 For å løse de utfordringene som gjenstår for å kunne lage biodrivstoff fra trevirke, er det etablert et norsk « landslag » : Forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuels.
AP170404 Banen er dermed klar for å møte utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye trikker.
AP170404 Men utfordringene har i stått i kø.
DB170403 Vi bærer i oss en trang til å klare stadig vanskeligere utfordringer, og vi opplever mestring når utfordringene blir gradvis vanskeligere.
DA170403 Vår region er ikke alene om disse utfordringene .
AP170403 Utfordringene
AA170402 - Logistikken er en av de største utfordringene våre, medgir Ivar Olsbø, fra forsvarsstaben.
AA170402 - Logistikken er en av de største utfordringene våre, medgir Ivar Olsbø, fra forsvarsstaben.
VG170401 Samtidig får seerne hjemme i stua sjansen til å konkurrere i de samme utfordringene via TV-seriens app, og de kan vinne like mye penger som deltagerne på TV.
VG170401 De språklige utfordringene til minoritetsspråklige og til folk med lese- og skrivevansker blir ikke mindre av et villnis av mulige former.
VG170401 DNB advarer mot « svært troverdig » svindelforsøk ¶ - Utfordringene ved mikrofiberutslipp er definitivt noe vi alle er ansvarlige for som forbrukere.
DB170401 Meldingen er regjeringens syn på de langsiktige utfordringene vi står overfor og den presenteres hvert fjerde år.
DB170401 På lang sikt er utfordringene enda større.
DA170401 Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen er enig i utfordringene som perspektivmeldingen beskriver.
DA170401 - Meldingen gir et godt bilde på utfordringene vi står overfor, men regjeringen har satt oss dårligere i stand til å løse dem, sier hun, og viser til at oljepengebruken i snitt har økt med 25 milliarder kroner i året i denne regjeringsperioden.
FV170331 Til ANB sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein ( Frp ) at heller ikke han tror et slikt utvalg vil løse utfordringene med nettporno.
DN170331 Til ANB sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein ( Frp ) at heller ikke han tror et slikt utvalg vil løse utfordringene med nettporno. ( ©NTB ) ¶
DN170331 « Økt skatt løser ikke utfordringene » ¶
DN170331 Blant de viktigste utfordringene for Norge fremover er den demografiske utviklingen : Det blir flere eldre og folk lever lenger.
DN170331 - Økt skatt løser ikke utfordringene .
DN170331 - En av de langsiktige utfordringene ligger i innvandrings- og integreringsfeltet.
DN170331 Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.
DN170331 Perspektivmeldingen skal handle om utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene.
DA170331 Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.
DA170331 Mitt håp for framtida er at vi vil være villige til å gi avkall på noe av våre egne goder for å kunne bidra til å løse disse store globale utfordringene .
DA170331 Til ANB sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein ( Frp ) at heller ikke han tror et slikt utvalg vil løse utfordringene med nettporno.
AP170331 Den ser på de langsiktige økonomiske utfordringene .
AP170331 - Økt skatt løser ikke utfordringene .
AP170331 Men en kombinasjon av økt arbeidsinnsats og mer effektiv sektor « vil kunne gi et godt bidrag til å møte utfordringene ».
AP170331 - Økt skatt løser ikke utfordringene .
AP170331 Til ANB sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein ( Frp ) at heller ikke han tror et slikt utvalg vil løse utfordringene med nettporno.
AP170331 Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.
AA170331 Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting, at velstandsvekst når fram til alle og at vi får mer igjen for innsatsen trekkes fram som de største utfordringene . ( ©NTB ) ¶
AA170331 Til ANB sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein ( Frp ) at heller ikke han tror et slikt utvalg vil løse utfordringene med nettporno. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.
AA170331 - Økt skatt løser ikke utfordringene .
AA170331 Perspektivmeldingen skal handle om utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene. ( ©NTB ) ¶
VG170330 Les også : Hemmelig pakt torpederte Trumps helseplan ¶ Utfordringene innensriksministeren trekker frem er de samme som Trumps forgjengere Barack Obama og George W.
VG170330 Han ba også forsvaret hjelpe det sivile i de utfordringene de står overfor i Arktis.
VG170330 Den russiske presidenten har tidligere uttrykt skepsis til forskning på klimaendringer, men under klimatoppmøtet i Paris kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.
VG170330 Men det er ikke tatt tak i essensen i utfordringene - at eiendomsskatten gir en skjevfordeling, sier bystyrerepresentant for Bodø Høyre, Jørgen Thomessen Fjørtoft, til VG.
DB170330 Kanskje ville min far vært fast representant i kommunens politiråd - et stadig mer anvendelig organ for å informere om utfordringene i kommunen.
DA170330 Da kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.
AP170330 Da kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.
AP170330 Utfordringene i infrastruktur er enorme.
AA170330 Da kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.
SA170329 Nå er vi mest opptatt av å løse utfordringene internt og ikke diskutere eksternt.
FV170329 Nå er vi mest opptatt av å løse utfordringene internt og ikke diskutere eksternt.
DN170329 Også i Norge snakkes det mye om de teknologiske utfordringene en rekke bransjer står overfor.
DB170329 * Samtalene om spesifikke detaljer bør starte raskest mulig, men de største utfordringene bør prioriteres.
BT170329 Se forbi de psykiske utfordringene , se heller på hva disse ungene får i oppveksten.
BT170329 Hva er så problemet med å ha disse psykiske utfordringene som forelder ?
BT170329 Nå er vi mest opptatt av å løse utfordringene internt og ikke diskutere eksternt.
AP170329 Nå er vi mest opptatt av å løse utfordringene internt og ikke diskutere eksternt.
AA170329 Dette er resultatet av en større prosess, men siden vi er den største av NRKs regioner er det også naturlig at vi har de største kuttene, sier Gjellan, som legger til at hvis de ikke kommer i land med de økonomiske utfordringene som kreves, kan resultatet bli at flere må gå.
VG170328 - Det er et marked som har styrt noe unna oljenedturen og de utfordringene vi har sett i Oslo med lav boligbygging.
VG170328 - Både Trondheim og Tromsø har styrt noe unna denne oljenedturen og de utfordringene vi har sett i Oslo.
VG170328 Det er ingen overraskelse at han trekker seg fra sin stilling etter alle konfliktene som har pågått de siste årene, men det sender allikevel et signal til medlemmene om at partiet ikke takler utfordringene de nå står overfor.
SA170328 mars om de utfordringene Legeforeningen hele tiden har advart mot : Nytt sykehusbygg på Ullandhaug innebærer en tidsubestemt deling av sykehustilbudet.
SA170328 Batteritiden er kanskje den største, men såfremt du har anledning til å stikke dem ned i etuiet med jevne mellomrom bør heller ikke det by på de største utfordringene .
FV170328 Batteritiden er kanskje den største, men såfremt du har anledning til å stikke dem ned i etuiet med jevne mellomrom bør heller ikke det by på de største utfordringene .
DN170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DB170328 - Vi er klar over utfordringene i deler av Chile og får ikke leveranser fra problemområdene i Petorca-provinsen.
DB170328 I løpet av de ni månedene skal deltakerne bygge hus, jakte og overvinne de utfordringene naturen skulle gi dem.
DB170328 Politikk må handle om at alle mennesker får mulighet til å være deltakere, og den må gi svar på de utfordringene folk opplever i sitt hverdags- og arbeidsliv.
DA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
BT170328 Batteritiden er kanskje den største, men såfremt du har anledning til å stikke dem ned i etuiet med jevne mellomrom bør heller ikke det by på de største utfordringene .
AP170328 Batteritiden er kanskje den største, men såfremt du har anledning til å stikke dem ned i etuiet med jevne mellomrom bør heller ikke det by på de største utfordringene .
AA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
SA170327 Helsedirektoratet beskriver antibiotikaresistens som en av de største utfordringene verden står overfor.
FV170327 Helsedirektoratet beskriver antibiotikaresistens som en av de største utfordringene verden står overfor.
DB170327 - Idrettsstyret har tatt beslutningen, og det betyr at man nå ønsker å se framover og gjøre noen endringer med tanke på utfordringene idretten står overfor.
DB170327 Skillet mellom skole og fritid er ikke så skarpt som det en gang var, så disse utfordringene har skolen, skoleeierne og foreldrene et ansvar for å løse sammen.
DB170327 Det kreves en felles innsats, og kanskje en ørliten dråpe optimisme, for at vi skal klare å håndtere disse utfordringene på en måte vi kan være bekjent av - vi som lever i verdens lykkeligste land.
DA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
DA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
AP170327 Helsedirektoratet beskriver antibiotikaresistens som en av de største utfordringene verden står overfor.
AA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
VG170326 Samtidig får seerne hjemme i stua sjansen til å konkurrere i de samme utfordringene via TV-seriens app, og de kan vinne like mye penger som deltagerne på TV.
DN170326 Man skulle tro vi var i ferd med å ta innover oss de massive utfordringene vi får når etterkrigstidens lykkelige babyboom om ikke lenge blir den veldig krevende eldrebølgen.
DB170326 Det gjør ikke utfordringene til Lars Lagerbäck mindre.
BT170326 En av utfordringene med den nye ordningen er nemlig at barnehagene enten må la plasser bli stående tomme og tape penger, eller tilby foreldrene plass etter sommerferien.
AP170326 Saken gjelder to ferske KS-rapporter om noen av de utfordringene kommunene står overfor når eldrebølgen for alvor skyller inn over oss om et par tiår.
VG170325 Samtidig får seerne hjemme i stua sjansen til å konkurrere i de samme utfordringene via appen, og de kan også vinne like mye som vinneren på TV.
DA170325 Alt fra Versailles til de små teatrene forteller at de strever for å finne nye økonomiske modeller for å kompensere for de økonomiske utfordringene .
BT170325 Skal man bruke 86 milliarder på dette prosjektet, eller finnes det bedre måter å bruke våre felles ressurser på i et samfunn der utfordringene står i kø ?
VG170324 Videre er det dessverre i mange land mangel på gode og troverdige svar på disse utfordringene .
VG170324 Det viktige nå i ukene og månedene framover er å jobbe mer målretta for å løse de utfordringene som gir grobunn for populisme, samtidig som vi er kompromissløse forsvarere av menneskeverd og liberale ideer.
VG170324 Så når utfordringene kommer, eller endrer karakter, er ikke unionen rustet til å møte dette med kjente løsninger.
SA170324 Bystyrerepresentant Frode Myrhol ( Folkeaksjonen Nei til bompenger ) reagerer på at de sosiale og økonomiske utfordringene ved bompengefinansiering ikke blir vurdert.
DN170324 Utfordringene vi står overfor krever omstillingsvilje, både hos arbeidsgivere og arbeidstagere - og også hos oss politikere.
AA170324 En liberal orden : Isolasjonisme og proteksjonisme hadde ikke løst utfordringene i mellomkrigstiden.
VG170323 Der ble de store utfordringene i internasjonalt antidopingarbeid diskutert.
VG170323 - Med de utfordringene internasjonal dopingkamp har i 2017 : Hva kan man gjøre for å få temaet på dagsorden i utlandet ?
SA170323 Her starter utfordringene , eller dessverre også problemene.
DB170323 Samtidig har han også satt opp det han mener er de største utfordringene .
DB170323 ¶ INNSPILLNG : Jonathan Rhys Meyers, som blant annet er kjent fra « The Tudors », sier at et av de største utfordringene i rollen som Gestapo-sjef i Tromsø, Kurt Stage, er å snakke tysk.
BT170323 Jeg er glad for god kontakt om å håndtere utfordringene med at Storbritannia vil tre ut av EU.
AP170323 Her starter utfordringene , eller dessverre også problemene.
AA170323 Her ligger utfordringene våre, men jeg vet det kommer til å bli bra, lover Nils Gaup.
SA170322 I intensivopplæringen må læringstrykket være høyt både i den enkelte undervisningsøkten og i en viss periode, og opplæringen må være tilpasset utfordringene til den eleven det gjelder.
DN170322 Hvis færre jobber blir utfordringene store, sier Støre ¶
DN170322 Vi er nødt til å problematisere utfordringene med uregulert arbeidsinnvandring også̊ i Norge.
DB170322 Vi har akkurat de samme utfordringene i Norge, mener Viestad.
DB170322 - I Norge har vi akkurat de samme utfordringene .
DB170322 Problemet er at Hylland Eriksen i møte med en virkelighet som dramatisk har forandra seg, bare fortsetter å ri sine gamle kjepphester - totalt blind for de utfordringene innvandringen har skapt.
DB170322 I møte med en virkelighet som dramatisk har forandra seg, fortsetter professoren å ri sine gamle kjepphester - totalt blind for de utfordringene innvandringen har skapt.
DB170322 Vår rolle er å formidle både de klimamessige fordelene ved slike prosjekter, men også utfordringene .
AA170322 Vi er nødt til å problematisere utfordringene med uregulert arbeidsinnvandring også̊ i Norge.
DB170321 Og jeg har derfor belyst utfordringene i forhold til lovverket, men også vist til andre tiltak som iverksettes.
BT170321 Ungdomstiden er vanskelig, og utfordringene står på rekke og rad, men det er så utrolig viktig å skille mellom hvilke situasjoner man må klare å gå gjennom selv, og når det går over til å måtte oppsøke profesjonell hjelp.
BT170321 Det er ikke slik at utfordringene Europa står ovenfor i dag bunner i ingenting.
SA170320 Men det er ikke der Viking har de største utfordringene .
DA170320 Så må vi heller gyve løs på de utfordringene vi ser ligger i EØS-avtalen og utnytte det handlingsrommet vi vet ligger der bedre enn vi har klart å gjøre hittil, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170320 Men det er ikke der Viking har de største utfordringene .
AA170320 Så må vi heller gyve løs på de utfordringene vi ser ligger i EØS-avtalen og utnytte det handlingsrommet vi vet ligger der bedre enn vi har klart å gjøre hittil, sier LO-leder Gerd Kristiansen.
VG170319 De fleste utfordringene drabantbyene står overfor er konsekvenser knyttet til sosial og økonomisk bo-segregering.
DA170319 Malis kvinner møter noen av de tøffeste utfordringene i verden : 91 prosent av kvinnene er kjønnslemlestet, et av de høyeste tallene globalt.
DB170318 Bare de aller nærmeste vet det tilnærmet riktige svaret på hvor bra idrettsfellesskapet har taklet utfordringene , men utad framstår langrennsmiljøet nå både troverdig og sterkt.
DA170318 Den sier imidlertid nokså lite konkret om hvordan man skal løse de store utfordringene reiselivsindustrien forurensende transportside, sett i forhold til prinsippene for grønn konkurransekraft.
DA170318 Den gir i stor grad reiselivet selv oppgaven med å finne ut hvordan det skal vokse, og med å løse de stadig større utfordringene som næringen og omgivelsene som påvirkes av den, står overfor.
AA170318 Gjennom dialogen skapes en felles forståelse av utfordringene med støy.
VG170317 ) og idrettspresidenten Tom Tvedt redegjorde under sin " åpen time " i går om utfordringene de har i forbindelse med Norges idrettsforbunds IT-satsing.
SA170317 Som et av mange tiltak for å møte de ovennevnte utfordringene vinner Smartby-begrepet større og større fotfeste.
SA170317 Hinna bydelsutvalg arrangerer folkemøte på Jåtten skole om de mange utfordringene med Bussveien i bydelen.
DA170317 - En av de største utfordringene er at den beste matjorda ligger rundt tettsteder og byer, der befolkningsveksten er størst.
DB170316 « Vi har alle rett til våre egne meninger om hvordan vi skal håndtere utfordringene som ligger i klimaendringene.
DB170316 Uansett viser historien om hvordan staten endte opp med investere rundt fem milliarder kroner i Aker Kværner Holding noen av de mange fallgruvene og prinsipielle utfordringene som oppstår når en regjering driver med en aktiv statlig eierskapspolitikk, der investeringer i helt private selskaper benyttes som virkemiddel.
DA170316 - En av de store utfordringene i forhold til videregående utdanning handler om gjennomføringsgrad, og da særlig for gutter i yrkesfaglig utdanning, sier Ravnanger.
DA170316 Herning : - De største utfordringene til SV er at for mange føler de gjør en jobb alene og at det er for høy terskel for å bli et aktivt medlem.
AP170316 For utfordringene er de samme nesten overalt : De store tradisjonelle partiene har mistet store velgermasser til populistene uten at de har klart å finne en effektiv motpolitikk.
DB170315 Vi vet at Norge er attraktivt, vi kjenner utfordringene , vi vet mye om hvor innsatsen må legges - nå må det handles, ikke utredes, sier han.
BT170315 - Det er dårlig vær i området, med de utfordringene det innebærer, sa Jansen i natt.
AP170315 - Det er dårlig vær i området, med de utfordringene det innebærer.
AA170315 - Det er dårlig vær i området, med de utfordringene det innebærer.
VG170314 Rapporten finner at utfordringene her er større enn i vestlige bydeler, ungdom i Grorud bydel vokser opp på færre kvadratmeter og velger oftere yrkesfag enn byungdom flest.
VG170314 De andre utfordringene , de statistikkene og forskningsrapportene forteller oss at vi har må vi adressere ut i fra, ja, den statistikken og forskningen vi har.
SA170314 Med Opptrappingsplanen for rusfeltet ( 2016 - 2020 ) lovet regjeringen et rusløft, og en hovedsatsning mot utfordringene i kommunene.
DB170314 Men NRK lager også journalistikk på de utfordringene som finnes i disse områdene, dette skal ikke ignoreres bare fordi fakta er ubehagelig.
DB170314 Den etablerte makten i landet, representert ved partiene PVDA ( Arbeiderpartiet ), D66 ( Venstre ) og VVD ( Høyre ), har i lengre tid ikke maktet å svare på utfordringene og står maktesløse overfor de forholdene som preget landets innenriks og utenrikspolitikk.
DA170314 | Ser flere behov for endringer ¶ Utfordringene står i kø for norske barnehager.
DA170314 Barnehager mangler tilsyn ¶ Utfordringene Kværnerdalen barnehage står overfor er ikke enestående ifølge ekspertene.
BT170314 De største demokratiske utfordringene er i Tyrkia, ikke i Nederland.
BT170314 Utfordringene er ikke akkurat blitt mindre.
AA170314 Høyres Ingrid Skjøtskift sa i bystyret at hun er bekymret fordi utfordringene knyttet til trafikk og beredskap er fremdeles uløst.
VG170313 Men da må man i det minste forsøke å være klar på hva som er de reelle utfordringene .
DB170313 Den unge stjerna har snakket om utfordringene ved å være homofil i Hollywood.
AP170313 Selv om utfordringene gjelder alle disse fem byene, står Oslo i en særstilling.
AP170313 På oppdrag fra Kommunenes sentralforbunds ( KS ) program for storbyrettet forskning har vi sett nærmere på de spesifikke utfordringene storbyer står overfor.
AP170313 I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand finner vi de rikeste og de fattigste, de beste mulighetene og de største utfordringene .
VG170312 Slik har EU tidligere vokst på kriser, og nå er utfordringene større enn på lenge.
DB170312 Cuma Icten kommer til å besøke ulike tyrkiske organisasjoner i Oslo og Drammen for å høre på problemene og utfordringene som tyrkere i Norge står ovenfor.
BT170312 De opplyser at Icten vil lytte til utfordringene tyrkere har i Norge, men også svare på spørsmål om grunnlovsendringene og selve folkeavstemningen, og stiller seg uforstående til at noen skal nektes tale- og møterett i enkelte andre land i Europa.
VG170311 Filmen er mild i sin omgang med de store utfordringene , grunnleggende blid og håpefull.
VG170311 Jeg har vært så heldig å få et signert eksemplar av boka, og i dedikasjonen til meg har han skrevet : « Jeg håper boka kan bidra til å utvide forståelsen av utfordringene vi som samfunn skal håndtere innen helse og velferd.
DB170311 Samtidig løser ikke den foreslåtte reformen de betydelige utfordringene for rettssikkerheten som finnes i barnevernets arbeid.
BT170311 Arrangementet bidrar til å løfte frem viktige problemstillinger, og det skaper oppmerksomhet rundt utfordringene LHBTI-personer står overfor i en verden der 72 land forbyr homofile å praktisere legningen sin.
AA170311 Hun møter de samme utfordringene , men har raskt fått gå videre når hun viser fram bilde av seg selv sammen med bokselegenden. ( ©NTB ) ¶
VG170310 ( VG ) Norges USA-ambassadør Kåre Aas ( 61 ) innså at han sto overfor en av de største utfordringene i karrieren da Donald Trump vant presidentvalget.
FV170310 KRISTIANSAND : Årsaken er de store utfordringene som kommer med vedlikeholdet av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen.
DN170310 Det er ingen andre steder i Presse-Norge der en fast ansatt journalist kan få de utfordringene som man får i DN, sier han.
DB170310 Det skyldes først og fremst at næringen ikke har kontroll med sine miljøproblemer og de biologiske utfordringene som oppdrett medfører.
DB170310 Den er standhaftig og skal forsterke båndet mellom de ulike utfordringene kvinner sliter med i ulike samfunnslag.
DB170310 EUs aktive politikk og de metodiske utfordringene knyttet til ILUC gjør at det er en feilaktig konklusjon at biodrivstoff fører til økte utslipp.
DA170310 Det handler om å se utfordringene fra elevens ståsted, mener professor Peder Haug, som drar følgende sammenligning : ¶
VG170309 Men samtidig varslet hun at Norge vil stå overfor store endringer de neste 10 årene : ¶ - Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge, sa Solberg, og nevnte digitalisering og et høyere omstillingstempo i arbeidslivet.
DN170309 - Utfordringene det norske samfunnet står overfor er kanskje mer fundamentale enn på lenge, sier Høyre-lederen.
DB170309 - Dette var Erna Solbergs siste mulighet til å gi nye og bedre svar på de største utfordringene i Norge.
DB170309 Men jeg håper også det blir gode debatter om det som er det store utfordringene for landet, som verdiskaping, kunnskap, skole, og helse, sier han til Dagbladet.
DB170309 Utfordringene det norske samfunnet står overfor er kanskje mer fundamental enn på lenge.
DB170309 Aksel Braanen Sterri peker på noen av utfordringene ved et slikt resonnement, som også er integreringshemmende.
AP170309 Kritiserte opposisjonen uten å nevne Støre ved navn ¶ - Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge.
AA170309 - Vi er klar over utfordringene i Steinberget og skulle gjerne fått stengt den veien med bom, men skjønner at det er trøbbel med å få gjort dette på en grei måte, sier Hedda Vormeland i FAU på Ila skole.
VG170308 Ved å gjøre barnehagen gratis svarer vi på flere av disse utfordringene .
VG170308 - En av de største utfordringene , i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner.
VG170308 Det er bare noen av utfordringene Norges mektige kvinner har møtt på veien opp.
SA170308 På bakgrunn av de mangfoldige utfordringene , har vi fra dag én etterlyst den faglige vurderingen av plasseringen av småhusene.
SA170308 Etter en slik befaring er vi relativt sikre på at de som skal fatte beslutningen langt tydeligere ser de samme utfordringene som oss i nabolaget til valg av denne tomten til de planlagte småhusene.
DB170308 24-åringen, som ble nummer to på den første etappen, sikrer seg dermed et fantastisk utgangspunkt før de resterende utfordringene .
DB170308 - En av de største utfordringene , i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner.
DB170308 De kommer til å forandre Norge, slik generasjoner med en annen bakgrunn, men mange av de samme utfordringene , gjorde før dem.
DB170308 Likestilling mellom kjønnene er sentralt til 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, den globale planen som ledere av alle land ble enige om for å møte utfordringene vi står overfor.
BT170308 De store utfordringene i verden i dag, klima- og miljøkrisen, atomtrusselen eller gapet mellom de som har og de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt.
AP170308 Tabben synliggjør de store utfordringene som styrkene står overfor når de skal innta gamlebyen, som er den tettest befolkede og mest uoversiktlige delen av byen.
AP170308 - En av de største utfordringene , i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner.
AP170308 Tregheten til side, rapporten som kom tirsdag gir en god beskrivelse av utfordringene norske medier står overfor.
AP170308 Forsøkene på å svare på utfordringene blir tatt relativt godt i mot av bransjen.
AA170308 Tabben synliggjør de store utfordringene som styrkene står overfor når de skal innta gamlebyen, som er den tettest befolkede og mest uoversiktlige delen av byen.
AA170308 - En av de største utfordringene , i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner.
DB170307 Dagbladet har i 2016 gjennom flere prosjekter bekreftet at det er fullt mulig å oppfylle samfunnsoppdraget - å bedrive banebrytende og viktig journalistikk i alle kanaler og på alle plattformer, til tross for de økonomiske utfordringene mediebransjen står i.
DB170307 Dagbladet har i 2016 gjennom flere prosjekter bekreftet at det er fullt mulig å oppfylle samfunnsoppdraget - å bedrive banebrytende og viktig journalistikk i alle kanaler og på alle plattformer, til tross for de økonomiske utfordringene mediebransjen står i.
DB170307 Kanskje kunne en del av utfordringene i Oslo vært unngått om man i større grad lyttet til leverandørenes erfaringer ?
DA170307 « Tiltaks-utredningen med handlingsplan for bedre luftkvalitet viser at utfordringene med luftkvalitet i Stavanger først og fremst er knyttet til svevestøv.
DA170307 Får vi en ny generasjon inn i voksenlivet som har denne holdningen både i arbeids- og privatliv, er veien kortere til å løse de utfordringene som kvinnedagen setter fokus på, år etter år.
AP170307 Utfordringene startet allerede i 2015.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørset, er glad for nye tiltak som treffer bedre i forhold til utfordringene i mediebransjen.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørset, er glad for nye tiltak som treffer bedre i forhold til utfordringene i mediebransjen.
VG170306 I disse tilfeller vil ikke penger løse utfordringene uansett.
VG170306 Det er ikke her utfordringene ligger, det er ledelsesleddet som må endres.
DB170306 DEN NORSKE SPILLESTILEN er ny, utfordringene mange og fram til EM-avspark mot vertsnasjonen Nederland i Utrecht 16. juli skal mye falle på plass på relativt kort tid.
DA170306 Blant de økonomiske utfordringene Kina står overfor, er et opphetet boligmarked og mye gjeld.
AA170306 LO og NHO er enige om at utfordringene norsk økonomi står overfor, tilsier et moderat lønnsoppgjør.
VG170305 Jeg er opptatt av hvordan vi responderer på de utfordringene som grasrota er opptatt av, svarer fotballpresidenten.
DB170305 Nei, kanskje adressaten er andre engstelige kommentatorer som trenger å ramme inn utfordringene .
AP170305 Elevene i videregående skole skal bli bedre til å mestre utfordringene i hverdagen.
AP170305 De lærer å slappe av og får innsikt i de utfordringene en fullpakket hverdag på videregående kan gi.
AA170305 Blant de økonomiske utfordringene Kina står overfor, er et opphetet boligmarked og mye gjeld.
VG170304 mai og en uløst forsvinningssak fra 1996 : Utfordringene står i kø når Hanne Wilhelmsen gjør comeback fra sitt selvpålagte eksil. 149kr.
VG170304 Boken hun leste ble utgitt i 1990 og handler om livets reise og utfordringene man møter på veien.
VG170304 Svaret på utfordringene ligger ikke i å bygge opp små fond for undersøkende journalistikk.
VG170304 Men hvis det er stor strid om hvordan virkeligheten ser ut, blir det også vanskelig å snakke om hvordan vi skal løse de utfordringene vi møter.
DB170304 Han henvises til en rekke eksperter, men savner noen som kan utfordringene hans som en helhet.
DA170304 Buddhismen er ikke egentlig en religion, men en filosofi som tar for seg mange av utfordringene vi alle møter i livet.
BT170304 Stavanger - og i mange tilfeller også Haugesund - har flere av de samme utfordringene og mulighetene som Bergen : Storbyene vokser, klimaproblemet vedvarer, næringslivet endrer seg og oljeprisen er lav.
BT170304 Når byene har utfordringene til felles, må løsningene også bli til i fellesskap.
BT170304 Når byene har utfordringene til felles, må løsningene også bli til i fellesskap, skriver Mathias Fischer.
BT170304 Men de to byene har de samme utfordringene og de samme mulighetene.
AP170304 Jeg har lenge forsøkt å ha tro på at kriminalomsorgen, justisdepartement og justisministeren som den profesjonelle part, har hatt kontroll i utfordringene vi står overfor i vår etat.
VG170303 Men disse utgjør ytterfløyene i en ellers ganske forstandig og konstruktiv samtale om de betydelige utfordringene ved det kulturelt heterogene samfunnet som Norge irreversibelt er blitt.
DB170303 ¶ KJIPT : En av utfordringene i Lagerbäcks nye jobb er falske profiler på sosiale medier.
DB170303 Utfordringene er at rettighetsopphavet til disse er mer krevende.
DB170303 Til tross for at utfordringene til tider var i det meste laget, legger ikke charter-kongen skjul på at han ville blitt med på reality-eventyret igjen.
AP170303 De mest sentrale utfordringene blir å etablere en ny fordeling av fiskekvoter mellom EU, Norge og Storbritannia.
AP170303 De mest sentrale utfordringene blir å etablere en ny fordeling av fiskekvoter mellom EU, Norge og Storbritannia.
SA170302 På mange måter har byutviklingen i dag de samme utfordringene som på 1950-tallet.
DB170302 Er det vi som påpeker disse utfordringene , som ikke er unike, som «..aldri kommer til å ta noe ansvar i den store debatten om hvordan vi skal sikre at norske velgere også i framtida tar beslutninger basert på kritisk formidling og fakta... » eller mediene som til stadig sporer av viktige debatter ved å vinkle dem til å dreie seg om enk
DA170302 » Svaret var dessverre enda et bevis på at Stavanger kommune ikke tar på alvor utfordringene med rekruttering av sykepleiere : ¶
AA170302 Disse utfordringene kan dels bli løst gjennom å ta i bruk ressursene til den andre målgruppen Nav skal jobbe spesielt med - innvandrere.
VG170301 De utfordringene man har når man er tretten, eller atten, er veldige reelle i den livsfasen man er i.
FV170301 I tillegg har jeg vært opptatt av å finne en person som forstår både utfordringene og potensialet som kan ligge i å lede en familieeid bedrift med en aktiv og engasjert styreleder.
DN170301 Tungesvik sier han ikke har noen glede av å jobbe med selskaper som går i minus, men er sikker på at det finnes enda bedre måter å løse utfordringene på.
DN170301 De politiske utfordringene som ligger foran Trump-administrasjonen kommer klart frem i denne talen.
DB170301 - Utfordringene vi står overfor som nasjon er store.
DB170301 - Utfordringene vi står overfor som nasjon er store.
DB170301 ¶ STIGLITZ' OPPSKRIFT : « En av de viktigste utfordringene i denne æraen er å forbli på vakt og - når og hvor det blir nødvendig - stå imot », skriver Joseph E.
DB170301 « En av de viktigste utfordringene i denne æraen er å forbli på vakt, og når og hvor det blir nødvendig stå imot », skriver han.
DB170301 Det har over tid vært en konstruktiv dialog med Fylkesmannen om utfordringene i barneverntjenesten.
DB170301 * Fylkesmannen kan heller ikke se at kommunen har iverksatt målrettede effektive tiltak ut fra de store utfordringene som i lang tid er avdekket.
DB170301 Hadde Akerhaug tatt seg bryet med å lese Brochmann-rapporten ville han sett at de gjør et godt stykke arbeid med å kartlegge den relevante forskningslitteraturen og at de foretar balanserte vurderinger av hvordan vi kan møte de utfordringene vi står overfor.
BT170301 Herlof Nilssen skriver i BT om utfordringene helsevesenet står overfor de neste årene - sett fra en direktørstol.
VG170228 Nå står utfordringene i kø for partiet.
SA170228 Det sier litt om utfordringene til oss som trenere, sier Sandstø.
FV170228 Det sier litt om utfordringene til oss som trenere, sier Sandstø.
DN170228 De økonomiske utfordringene for Kina blir trolig store også i år.
DN170228 Asia trenger ny og oppgradert infrastruktur som vil sette en standard for kvalitet, tilrettelegger for økonomisk vekst og er et tilsvar på de presserende globale utfordringene som kommer fra klimaendringer, sier bistandsbankens toppsjef Takehiko Nakao hos ADB i forbindelse med fremleggelsen av rapporten « Meeting Asia's Infrastructure Need » på tirsdag.
DB170228 Politikerne og toppbyråkratene virker blinde for den kompetansen som burde være mest sentral i møte med de utfordringene de selv framhever, den de utdanner til når de produserer sosionomer.
DA170228 - De kommunene som tar disse utfordringene på alvor, vil også vinne kampen om sykepleiernes gunst, sier hun.
AP170228 Det sier litt om utfordringene til oss som trenere, sier Sandstø.
VG170227 Trives vi og mestrer utfordringene der vi tilbringer tid, styrkes det psykologiske immunforsvaret, og vi slipper personlige og samfunnsmessige kostnader med reparasjoner.
VG170227 Det er så alvorlig at det er oppsiktsvekkende at det ikke er mer høylytt konkurranse mellom våre folkevalgte om å presentere planer og tiltak for å møte utfordringene .
SA170226 s, en skolegård som er for liten til at alle elevene kan ha friminutt samtidig, et lærerarbeidsrom som er så trangt at verneombudet har sagt nei til flere kontorplasser, kun to toaletter for alle skolens kvinnelige lærere og kun én dusj for ansatte som sykler til jobb, er noen av de plassmessige utfordringene skolen har.
DB170225 Nå ser brunetten frem til å ta fatt på utfordringene som venter på luksushotellet i Mexico.
DA170225 Hun nevner både en rapport, møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, etatstyringsmøte, kontaktmøter og et brev som beskriver utfordringene .
DB170224 - Hva er de største utfordringene ved å slå gjennom i så ung alder ?
DB170224 Store utfordringer ¶ Utfordringene sto imidlertid i kø.
DB170224 Det er viktig for myndigheter og planleggere å vite om antall, både for å forstå hva utfordringene er for helsevesenet akkurat nå og for å kunne planlegge framtida.
AA170224 Toppsjefen Matthias Müller skriver i en uttalelse at VW-gruppen har lagt bak seg sitt beste forretningsår noensinne til tross for de store utfordringene .
VG170223 Han peker på at utfordringene står i kø for Khaire.
SA170223 | Telenors besværlige India-satsing er over ¶ Utfordringene i India burde ikke kommet som noen overraskelse på Telenor, mener kommentator.
DN170223 Hun mener oljeoppturen har kamuflert utfordringene for norsk eierskap.
DN170223 De vil der vurdere utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt.
DB170223 Det betyr ikke at de interne utfordringene høyrepopulistiske krefter tar opp ikke er relevante.
DA170223 Selv hadde hun med et lite lager med vinterhansker som hun delte ut til renovatørene ¶ tom.vestreng@dagsavisen.no ¶ | - Bekymringsfull kriminalitet ¶ Utfordringene med arbeidsmarkedskriminalitet er store.
DA170223 Ellingsen sier at arbeidet fungerer bedre og bedre, men at utfordringene med arbeidsmarkedskriminalitet fortsatt er store.
DA170223 Til gjengjeld våger « La La Land » å treffe noen sårere sannheter om utfordringene med å kjærlighet, karriere og kompromissene man må inngå for å dem til å fungere.
AP170223 Men dagens samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens og hans hovedutfordrer, Aps Eirik Sivertsen, ser ulikt på hvordan utfordringene skal møtes.
AA170223 | Telenors besværlige India-satsing er over ¶ Utfordringene i India burde ikke kommet som noen overraskelse på Telenor, mener kommentator.
AA170223 De vil der vurdere utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt. ( ©NTB ) ¶
SA170222 Da legger jeg inn elementer i treningen som er lik de utfordringene som jeg kommer til å møte i Lahti.
AP170222 Da legger jeg inn elementer i treningen som er lik de utfordringene som jeg kommer til å møte i Lahti.
AP170222 Da legger jeg inn elementer i treningen som er lik de utfordringene som jeg kommer til å møte i Lahti.
AA170222 - Med den store usikkerheten som omgir oss, er én ting sikkert : Utfordringene kan kun overvinnes med besluttsom innsats, sier Moscovici.
AA170222 Et innovasjonssenter i Hesthagen er etter NTNUs oppfatning det riktige svaret på de nasjonale utfordringene om å skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig Norge i fremtiden.
VG170221 For å møte disse truslene må vi ruste forsvarsmakten og sikre at Norge har et forsvar som er i stand til å takle de utfordringene vi kan komme til å møte, både de sannsynlige og de mindre sannsynlige.
DN170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
DB170221 Men at diskusjonen gjenstår er positivt, for vi er blitt tvunget til å anerkjenne utfordringene rundt et nådeløst dopingregelverk og et stadig sterkere antidopingarbeid, mener TV 2-kommentatoren.
DB170221 - Vi kommer til å sende over en del helsedokumenter til tingretten om utfordringene han sliter med.
DA170221 Og høyt på listen av de forestående utfordringene er fordeling av oljeinntektene og grad av selvstyre til de kurdiske områdene i Nord - Irak.
DA170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
BT170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
BT170221 Jeg skriver dette brevet til deg, statsminister Erna Solberg, for å forklare de utfordringene jeg treffer i mitt hverdagsliv, jeg håper at du har tid til både å lese og svare meg.
BT170221 Vi skal, innenfor de rammene vi har, legge til rette for at arbeidssøkere er best mulig rustet til å møte utfordringene i arbeidsmarkedet.
AP170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
AP170221 Høykonjunkturen forsterket utfordringene Flyttingen av de statlige virksomhetene falt sammen med en sterk oppgangskonjunktur i Norge.
SA170220 Uten nettverk er utfordringene mange.
SA170220 I et intervju med den polske sportsavisen Przeglad Sportowy forteller en åpenhjertig Billie om alle utfordringene som har vært.
FV170220 I et intervju med den polske sportsavisen Przeglad Sportowy forteller en åpenhjertig Billie om alle utfordringene som har vært.
DB170220 En av de største utfordringene i likestillingskampen er at menn og kvinner fremdeles kjemper hver for seg.
BT170220 I et intervju med den polske sportsavisen Przeglad Sportowy forteller en åpenhjertig Billie om alle utfordringene som har vært.
AP170220 I et intervju med den polske sportsavisen Przeglad Sportowy forteller en åpenhjertig Billie om alle utfordringene som har vært.
VG170219 Den norske USA-kjenneren og skribenten Jar Arild Snoen tror de virkelige utfordringene ligger i gråsonene der det er fremmede makter eller sterke forretningsinteresser involvert.
VG170219 I omfang er autoritære styresett er en av de største - om ikke den største - utfordringene menneskeheten står overfor i vår tid.
DB170219 Derfor går ikke norske midler inn i DRKs statsfinanser, men forvaltes av FN og Verdensbanken, som har lang erfaring med å håndtere disse utfordringene .
DN170218 Som nyansatt kan man ikke ha de høyeste forventningene til lønn, men jeg synes man skal få lov å forvente en lønn som ligger rundt gjennomsnittet, slik at du slipper å tenke på de økonomiske utfordringene i din egen hverdag, kan spare og holde motivasjonen oppe, sier Linda Kukleci.
DB170218 Det verste man kan si om utredningen, som gjerne blir omtalt som « Brochmann 2 », er at de færreste kan være uenig i motsetningene, utfordringene og mulighetene som blir skissert opp.
AP170218 Byrådsleder Raymond Johansen mener mange " glemmer " å huske på alle utfordringene Oslo sliter med.
AA170218 Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo mener mange " glemmer " å huske på alle utfordringene Oslo sliter med.
VG170217 Det er likevel et annet team-medlem som står ovenfor de største utfordringene .
VG170217 Vi er overbevist om at bare med likeberettigelse som grunnlag kan man bygge opp mellomstatlige forhold i den moderne verden, utvikle gjensidig nyttig samarbeid, motvirke de utfordringene og truslene som er felles for hele menneskeheten, først og fremst internasjonal terrorisme.
VG170217 - Jeg synes vi skal legge handlingsregelen på skrothaugen og heller begynne å ta inn over oss de alvorlige utfordringene vi har.
DB170217 Uten rapporten ville det vært langt vanskeligere å gjøre seg opp en mening om de faktiske utfordringene og manglene ved Norges bidrag i krigen.
DB170217 For fredsbevegelsen bekrefter den mye av kritikken vi har rettet mot innsatsen de siste 15 årene, og gir ikke minst nyttig kunnskap for framtidige analyser av utfordringene ved bruk av væpnet makt i internasjonale relasjoner.
BT170217 Storheim sier at man har de samme utfordringene med rotter i Byparken og de nærliggende parkområdene.
BT170217 Storheim sier at man har de samme utfordringene med rotter i Byparken og de nærliggende parkområdene.
BT170217 I tråd med dette vedtok vi også byggingen av flere omsorgsboliger som skal stå ferdig i 2020/2021, slik at vi kan møte utfordringene med flere eldre i perioden 2020 - 2030.
AP170217 - Mange av de utfordringene vi står overfor i dag er helt og fullt globale.
AP170217 Samtidig er det viktig å minne om at reformen kommer for å møte samfunnsutviklingen og nytt kriminalitetsbilde, samt for å rette opp noen av de grunnleggende utfordringene som ble påpekt av blant annet Gjørv-kommisjonen etter 22. juli.
AA170217 En av de største utfordringene verden står overfor i dag, mener Sharief, er hvordan vi jobber med forskjeller mellom de ulike kulturene.
SA170216 Dyrevernalliansen mener at rensefisk ikke bør brukes i det hele tatt, og at utfordringene med lakselus må løses på andre måter enn å sette en ny dyregruppe i kryssilden.
DN170216 - Og at utfordringene nå heller ligger på finansiell ustabilitet og problemene med lave renter, heller enn risikoen for høy arbeidsledighet og en kraftig nedtur, sier Nordea-analytikeren.
DB170216 UANSETT om konkurrentene velger å ta inn over seg den faglige tyngden i denne internasjonale rapporten, er dette en frikjennelse som norsk langrenn trenger for å ta tak i de etiske utfordringene det i seg selv ligger i det å drive toppidrett.
DA170216 - Fylkesmannen har erfart utfordringene det er ved å bruke skyteledninger.
DA170216 Både politiet og flere andre aktører har blant annet pekt på de store utfordringene knyttet til innvandrerungdom i Grønland/Tøyen-området, hvor altfor få deltar i arbeidslivet, tar utdanning og mange driver med kriminalitet.
AP170216 Her er utfordringene størst.
AP170216 | Ungdommen nå til dags : « Fremtiden gjør meg urolig med tanke på de store utfordringene vi har i verden i dag » ¶
VG170215 Men NATO må ha gode svar på utfordringene i sør, sier hun.
DN170215 Svekket vekstevne har gjort utfordringene større.
DN170215 Omleggingen var et svar på utfordringene systemet med faste valutakurser møtte i en stadig mer åpen verdensøkonomi.
DN170215 I kveld skal jeg gå nærmere inn på disse utfordringene .
DN170215 De største utfordringene vi står overfor er globale.
DA170215 Turismen og verdensøkonomien endrer seg raskere enn vi klarer å håndtere dem, og utfordringene reiselivet fører med seg er mye mer komplekse en tidligere, påpeker Molstad, som understreker at han fortsatt har stor tro på den bærekraftige turismens evne til å skape verdier og verne sårbare ressurser.
AP170215 Men det som skaper de største utfordringene for ledelsen, er hva vi hører om Trumps forbindelser til Russland - og hvordan dette skaper bekymring hos etterretningsmyndighetene.
AA170215 Siste nytt er at byplankontoret mener de trafikale utfordringene lar seg løse med kollektivtransport, uten store kostnader.
DN170214 Etter at Senterparti-topp Ola Borten Moe ble oljegründer med Okea i Trondheim i 2015, har han fått kjenne på utfordringene med å bygge opp ny oljeproduksjon.
DB170214 er nesten alltid i form, og jeg tror ikke det blir noe annerledes foran denne utgaven, sier 20-åringen om utfordringene som venter.
DB170214 De uløste teknologiske utfordringene til tross er rakettskjoldet likevel en godt beskyttet budsjettpost i den amerikanske Kongressen.
AP170214 januar til et uformelt toppmøte i Lisboa for blant annet å drøfte utfordringene i kjølvannet av valget av Donald Trump og Brexit.
VG170213 Søndag skapte uværet problemer for fly, båter og biler i Nord-Norge, og lengst nord fortsetter utfordringene mandag.
DB170213 - Vi har samme ansvar for håndtering av avfall som andre gårdeiere og borettslag, og vi har de samme utfordringene som andre hvis avfallet ikke blir hentet, skriver kommunikasjonssjef Kristin Øyen i en kommentar til Dagbladet.
AP170213 Les Torkel Brekkes essay om utfordringene ved forskningsformidling : Forskere må kreve sjekk av overskrifter og ingresser ¶
AP170213 FN-sambandet mener at internasjonalt forpliktende samarbeid er løsningen på de utfordringene verden står ovenfor i dag, og at folkeretten og menneskerettighetskonvensjonene må ligge til grunn.
AA170213 Søndag skapte uværet problemer for fly, båter og biler i Nord-Norge, og lengst nord fortsetter utfordringene mandag.
VG170212 For dem er det beste jeg kan håpe på som mor, å gjøre sønnen min robust nok til å takle de utfordringene som kommer hans vei.
AP170212 De etiske utfordringene står i kø også for Donald Trump selv og hans familie.
AP170212 De etiske utfordringene står i kø også for Donald Trump selv og hans familie.
AP170212 - Den tunge smogen rundt de store byene, spesielt i hovedstaden Beijing, er blitt en av de største utfordringene det moderne Kina står overfor.
AA170212 Særlig når det kommer til klima og innvandring har utfordringene vært store, sier Sandvand.
VG170211 I intervjuet med den tyske kanalen oppfordret Juncker også de 27 EU-landene, hele Unionen minus Storbritannia, som er på vei ut, til å møte utfordringene med samhold og styrke.
SA170211 Her mener vi at det er langt bedre å ha en fast psykolog som kjenner de innsatte og utfordringene deres, og som dermed kan gi en bedre og mer langsiktig hjelp enn det tilfeldige polikliniske behandlere kan.
DB170211 Det er tredje er de biologiske utfordringene i laks.
AP170211 I intervjuet med den tyske kanalen oppfordret Juncker også de 27 EU-landene, hele Unionen minus Storbritannia, som er på vei ut, til å møte utfordringene med samhold og styrke.
AA170211 I intervjuet med den tyske kanalen oppfordret Juncker også de 27 EU-landene, hele Unionen minus Storbritannia, som er på vei ut, til å møte utfordringene med samhold og styrke.
SA170210 Og hvor mye vil utfordringene i kampene ha å si målt opp mot at innholdet i treningshverdagen kanskje ikke er like god ?
BT170210 Og hvor mye vil utfordringene i kampene ha å si målt opp mot at innholdet i treningshverdagen kanskje ikke er like god ?
AP170210 - Vi har en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor.
AP170210 - Vi har en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor.
AP170210 Og hvor mye vil utfordringene i kampene ha å si målt opp mot at innholdet i treningshverdagen kanskje ikke er like god ?
VG170209 Men vi deler synet på selskapet og de utfordringene vi står overfor, sier Strømme på spørsmål om han og Østgård tok avgjørelsen i felleskap.
DN170209 Økt effektivisering og bruk av ny teknologi er nødvendig for å møte utfordringene , mener KS.
DN170209 Men selv om utfordringene blir store, er det også flere positive trekk.
DN170209 Han nevner strukturrasjonalisering som ett av flere svar på utfordringene .
BT170209 Disse problemene må tas på alvor, og det er dagens barn og unge som må løse disse store utfordringene .
VG170208 Kommunereformen skal gjøre distriktskommunene bedre i stand til å møte de tøffe utfordringene som kommer med eldrebølgen og større krav til barnevern og skolen.
DN170208 Kan ikke løse alle utfordringene
DN170208 - Næringslivet kan ikke løse alle utfordringene alene, sier hun.
DB170208 Nå er utfordringene et tilbakelagt kapittel, og filmen har premiere på norske kinoer 24. mai.
DB170208 Vi er nødt til å finne gode og ansvarlige løsninger for avfallsinnhentingen som både løser utfordringene vi nå står i, og som står seg over tid.
DB170208 Det har vært mye fokus på overgangen til DAB og de utfordringene det har, spesielt for de mange bilene som kun har FM-radio ( her må vi legge til at løsningen er nær, og den trenger ikke koste mer enn 200 kroner ). 11. januar gikk startskuddet i Nordland, da de store riksdekkende radiokanalene og NRK skrudde av FM-knappen, og i løpet av året skal hele land
DA170208 Dersom kapasiteten i Norgerhaven fengsel avvikles før tilsvarende kapasitet er etablert, vil utfordringene med både soningskø og opphold i politiarrest utover lovbestemt frist, komme tilbake innen kort tid, mener justisministeren.
BT170208 Ifølge forskere kan det i 2050 være mer plast enn fisk i havet, og en av de største utfordringene er såkalt mikroplast.
BT170208 Ifølge forskere kan det i 2050 være mer plast enn fisk i havet, og en av de største utfordringene er såkalt mikroplast.
BT170208 januar på utfordringene med å begrense klimaendringene og tilfredsstille verdens økende etterspørsel etter energi.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
AA170208 - De utfordringene som er i samarbeidet mellom Russland og Europa og NATO har så langt ikke forplantet seg i Arktis.
SA170207 I tillegg bidrar forurensing til å forsterke utfordringene .
AP170207 - Nettopp mangelen på dette er årsaken til mange av utfordringene i norsk politi i dag.
AA170207 - Utbygger har lansert flere ideer om hvordan de trafikkale utfordringene kan løses.
VG170206 En av de største utfordringene i Afghanistan nå er at den politiske ledelsen er delt : ¶
DN170206 Rettferdig skattlegging av aktørene, både nye og eksisterende, er en av utfordringene med delingsøkonomi.
DN170206 Delingsøkonomiutvalget skal vurdere mulighetene og utfordringene med fremveksten av delingsøkonomien.
DB170206 - Det gjør at vi enklere kan fange opp utfordringene til hvert av barna.
BT170206 Forskjeller i reguleringen, svakere forbrukervern og skatteregler som kan oppfattes som uklare og kompliserte, er blant utfordringene .
BT170206 - Vi er opptatt av å unytte ny teknologi, men utfordringene er eldgamle, konstaterer LO-toppen.
AP170206 - Det er viktig at alle disse momentene kommer frem, at vi får en god prosess og det er ekstremt viktig at vi får ivaretatt personvernet på den aller beste måten som er mulig gitt de utfordringene landet står overfor med trusler i det digitale rom, sier han.
AA170206 Forskjeller i reguleringen, svakere forbrukervern og skatteregler som kan oppfattes som uklare og kompliserte, er blant utfordringene .
AA170206 - Vi er opptatt av å unytte ny teknologi, men utfordringene er eldgamle, konstaterer LO-toppen.
VG170205 Dette blir en av de tøffeste utfordringene i Claudio Ranieris lange trenerliv.
VG170205 De har mye av de samme utfordringene som vi har i Norge.
VG170204 Brochmann-utvalget er nøkternt og saklig i sin beskrivelse av utfordringene det norske samfunnet står midt oppe i.
VG170203 « Utfordringene i kø » handlet ifølge Jensen om sykdom i familien.
DB170203 - Hva er eventuelt utfordringene med et slikt skaderegister ?
DB170203 Toje, som også bekymrer seg for at etniske nordmenn vil bli en minoritet i Norge, mener utvalget ikke er nok opptatt av de kulturelle utfordringene ved innvandring.
DB170203 Problemet er at vi som samfunn på denne måten forhindres fra å gjøre noe med de utfordringene vi står overfor.
AA170203 Utfordringene hos disse pasientene tilsier at det vil være økt behov for sykepleiere for å ta seg av stadig mer komplekse diagnosebilder og kompliserte omsorgsbehov.
VG170202 Utfordringene står i kø for Ukraina nå, sier Bukkvoll.
DB170202 Slik har de følt på kroppen utfordringene ved regelverket og den vanskelige straffeutmålingen, samt det politiske spillet som preger den internasjonale kampen mot doping.
DB170202 Jeg er bekymret for at DeVos manglende erfaring med offentlige skoler vil gjøre det vanskelig for henne å fullt ut forstå, identifisere og hjelpe til med de utfordringene , spesielt skoler i utkantstrøk i stater som Maine, har, sier Collins, som er stemt inn i Senatet fra nettopp Maine.
SA170201 Svaret på utfordringene ligger i arbeidslinjen.
DN170201 - Og for å være helt klar : utfordringene Norge nå står overfor, med lavere vekstbidrag fra oljeindustrien til fastlandsøkonomien, er først og fremst en varig, strukturell endring i norsk økonomi.
DB170201 Svaret på utfordringene ligger i arbeidslinjen.
DB170201 Det nye med Brochmann II er at de også vurderer de kulturelle utfordringene innvandringen bringer med seg.
DB170201 Noen roser Zendaya, andre mener at stjerna ikke tar utfordringene med overvekt alvorlig.
AP170201 Svaret på utfordringene ligger i arbeidslinjen, mener utvalget : Norge må bli flinkere til å få innvandrere ut i arbeidslivet.
AP170201 Grunnen til at George Benadi og flere andre utlendinger blir sittende i månedsvis på Trandum, er de store utfordringene med å avklare identiteten deres.
AP170201 Svaret på utfordringene ligger i arbeidslinjen.
DN170131 Samtidig påpekte han de felles utfordringene Tyskland, Sverige og resten av EU står overfor.
DB170131 - Vi kommer til å sende over en del helsedokumenter til tingretten om utfordringene han sliter med.
DB170131 Det er opp til oss mennesker å løse utfordringene .
DB170128 Rapporten fra Høynivåpanelet om tilgang til medisiner, som Nordstrand spør meg om, tar bare opp en avgrenset del av utfordringene med manglende tilgang til legemidler - effekten av patentsystemet på prissetting av legemidler.
DB170128 Et ubalansert fokus på patentsystemet løser ingen av disse utfordringene .
SA170127 Jeg synes at Høyre skal se seg i speilet og stille seg spørsmålet : « Hvordan skal Høyre komme seg ut av blodtåka og tenke rasjonelt på hvordan de skal komme seg videre for å finne en løsning på disse utfordringene .
AP170127 I en uhyre urolig verden, vil velgerne etterlyse partienes syn på de globale utfordringene og deres forslag til hvordan Norge skal møte dem.
DN170126 - Vi forventer at det vil skje mye i 2017 også, og vi er godt forberedt på utfordringene .
AP170125 På kort sikt er mulighetene og utfordringene mange, men på lengre sikt kan vi møte et mer grunnleggende problem.
AP170125 På kort sikt er mulighetene og utfordringene mange, men på lengre sikt kan vi møte et mer grunnleggende problem.
AP170125 Samtidig gir Wilders enkle svar på de sammensatte utfordringene , forteller Korteweg.
AP170125 Samtidig gir Wilders enkle svar på de sammensatte utfordringene , forteller Korteweg.
DN170124 Hun peker samtidig på utfordringene ved så store bestander.
DN170124 Innleggsforfatternes masteroppgave gir ny innsikt i hvordan Schibsted Norge har håndtert utfordringene ved å slå sammen desker og redaksjoner på tvers av produkter.
DB170124 Som helsepolitiker på nasjonalt nivå har Robin Kåss i mange sammenhenger satt seg inn i utfordringene til den store pasientgruppen med leddgikt og andre kroniske plager.
DN170123 Vi trenger et tett samarbeid for å løse disse utfordringene .
DN170123 Utfordringene med lakselus gjør at Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog mener det står for mye oppdrettslaks i sjøen hele veien fra Hordaland til Lofoten.
AP170122 Det gjorde de også etter at Ruter i mai presenterte et notat som viste utfordringene .
AP170122 Kanskje vil det gå greit i to-tre år til, men på litt lengre sikt vil utfordringene bli for store hvis de skal stå alene, sier Bremnes.
AP170122 Resultatet er at Ruter sitter med all makt i utformingen av Bærums nye rutetilbud og at de utfordringene passasjerene peker på ikke behandles av noen folkevalgte organer.
SA170121 Hvilken veiledning kan en slik fortelling gi etter valget, når de mer tåkete utfordringene ved faktisk å være USAs president melder seg ?
SA170121 Hvilken veiledning kan en slik fortelling gi etter valget, når de mer tåkete utfordringene ved faktisk å være USAs president melder seg ?
DB170121 Felles for disse tre og resten av gjengen er at de mest sannsynlig er fullt klar over utfordringene Norge står overfor.
SA170120 - Vi må nå se på hvordan vi er organisert, og ta de utfordringene som ligger der.
FV170120 - Vi må nå se på hvordan vi er organisert, og ta de utfordringene som ligger der.
BT170120 - Vi må nå se på hvordan vi er organisert, og ta de utfordringene som ligger der.
AP170120 - Vi må nå se på hvordan vi er organisert, og ta de utfordringene som ligger der.
SA170119 « Når det gjelder petroleumsproduksjonen i Norge, er den en del av løsningen også på de globale utfordringene - ikke en del av problemet », skriver Terje Søviknes FOTO : Jon Ingemundsen ¶
SA170119 Regjeringen har en bred strategi for å møte begge utfordringene og samtidig ivareta norske arbeidsplasser og velferd.
SA170119 Når det gjelder petroleumsproduksjonen i Norge er den en del av løsningen også på de globale utfordringene - ikke en del av problemet.
SA170119 Det ikke er mulig å løse de utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt uten fortsatt å ha en sterk petroleumsnæring.
SA170119 Begge utfordringene må løses for å få til den bærekraftige utviklingen vi alle ønsker.
FV170119 Jatón sa før start at en av de største utfordringene underveis kom til å bli å porsjonere energien på en slik måte at bilen ikke ville gå tom før etappen var over.
DB170119 - Saksbehandleren jeg snakket med i Halden fengsel kjente til saken hans, men så det som vanskelig å få gjennomført soning på grunn av de helsemessige utfordringene .
DB170119 Utfordringene handler ofte om stigma og behovet for hemmelighold.
DB170119 I dag er svaret fra institusjonene at faget fungerer godt som det er, og at man ikke kan gi økonomifaget skylden for de økonomiske utfordringene man ser i virkeligheten.
DB170119 Derfor lurer jeg på om samfunnsøkonomer har det som kreves for å kunne møte de utfordringene vi ser i verdensøkonomien i dag.
BT170119 Jatón sa før start at en av de største utfordringene underveis kom til å bli å porsjonere energien på en slik måte at bilen ikke ville gå tom før etappen var over.
AP170119 Jatón sa før start at en av de største utfordringene underveis kom til å bli å porsjonere energien på en slik måte at bilen ikke ville gå tom før etappen var over.
SA170118 - Klimaendringene er en av de største utfordringene i det 21. århundre, sier klimaforsker Mark Maslin ved University College i London.
FV170118 Hvordan bør vi løse utfordringene ?
DB170118 Trumps tur ¶ - Utfordringene som vi står foran er virkelige.
BT170118 Det er altså en suksess som har skapt utfordringene vi nå står overfor, og la en ting ligge fast : Innhold er alltid viktigere enn hus.
SA170117 En av utfordringene Trump har møtt, er at svært mange av de mest kjente stjernene ikke vil opptre for ham i løpet av de tre dagene festen varer.
SA170117 Hvordan bør vi løse utfordringene ?
DN170117 Statoils konsernsjef Eldar Sætre ser også kostnadene som en av de største utfordringene fremover.
DN170117 Statoils konsernsjef Eldar Sætre ser også kostnadene som en av de største utfordringene fremover.
BT170117 Hvordan bør vi løse utfordringene ?
AP170117 Hvordan bør vi løse utfordringene ?
SA170116 At kommunen utarbeider en levekårsundersøkelse og ut fra disse funnene iverksetter tiltak som kan bedre utfordringene den enkelte bydel måtte ha, er meget bra.
DN170116 - Vi har mange av de redskapene som andre land famler etter for å møte utfordringene fra globaliseringen.
SA170115 De to NHO-foreningene ber om et møte med justisminister Amundsen for å diskutere utfordringene med passkontrollen.
DN170115 - Det er ikke nok til å løse de store utfordringene vi står overfor i verden.
DB170115 De virkelig store utfordringene ligger annetsteds.
AP170114 De to NHO-foreningene ber om et møte med justisminister Amundsen for å diskutere utfordringene med passkontrollen.
FV170113 - Kritikk skal en lytte til, men utfordringene her at kritikken er veldig generelt utformet.
DB170113 Vi vil gjøre det vi kan for å løse opp i de utfordringene som folk opplever, og som bransjeorganisasjon tar vi alle klager på det største alvor.
SA170112 Toppidrettssjefen sa følgende om muligheten for at utfordringene kan løses : ¶
DN170112 - I svært stor skala har vi ryddet opp i utfordringene som var i sommer, og vi opplever at leverandørene er fornøyde.
AP170112 Målet er å løse de utfordringene som kundene våre gir oss.
AP170112 Toppidrettssjefen sa følgende om muligheten for at utfordringene kan løses : ¶
SA170111 - Det er opp til oss alle å sørge for at myndighetene kan hjelpe oss å møte de mange utfordringene vi står overfor, fortsatte Obama i talen.
SA170111 Utfordringene mellom Ogna og Hellvik, som førte til redusert hastighet fra klokken 09 - 10.30, er løst.
DN170111 Utfordringene oppstår på litt lengre sikt, mener han.
DN170111 - Det er opp til oss alle å sørge for at våre myndigheter kan hjelpe oss å møte de mange utfordringene vi står overfor, fortsatte Obama i talen.
DN170111 Bresprekker, is og skiftende vær var noen av utfordringene .
DB170111 Vi må nyansere vårt syn på eldre og tenke nytt om hvordan vi kan møte utfordringene .
DB170111 Dagbladet har i flere artikler belyst eldres livssituasjon og de utfordringene samfunnet vil møte med en stadig eldre befolkning.
BT170111 - Det er opp til oss alle å sørge for at våre myndigheter kan hjelpe oss å møte de mange utfordringene vi står overfor, fortsatte Obama i talen.
BT170111 Visste om utfordringene
BT170111 Mack har møtt på de samme utfordringene .
AP170111 - Det er opp til oss alle å sørge for at myndighetene kan hjelpe oss å møte de mange utfordringene vi står overfor, fortsatte Obama i talen.
SA170110 Og det er lov å være redd utfordringene som følger med endring.
DN170110 Det er her utfordringene ligger.
DN170110 - Dette er en av utfordringene med masseutdannelse, sier han.
DB170110 En av de største utfordringene for humanitært arbeid i Syria er de krigførende parters nærmest totale mangel på respekt for folkeretten.
SA170109 - Dette blir tøft for Norwegian, mener den svenske luftfartsanalytikeren Richard Björnelid om de utfordringene det norske selskapet nå står foran.
SA170109 - Dette blir tøft for Norwegian, mener den svenske luftfartsanalytikeren Richard Björnelid om de utfordringene det norske selskapet nå står foran.
SA170109 - Det er et helt feil signal å komme med i lys av oljeprissjokket og de utfordringene som næringen har, sier Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
FV170109 Men med en gang utfordringene vokser litt, så vil de ikke mer.
DN170109 Handelsnæringen vil oppleve de samme utfordringene med digitalisering som mediebransjen har hatt de siste 20 årene.
DB170109 Noen av de store, globale utfordringene i vår tid, som fenomenet massemigrasjon, har blitt tydeligere i løpet av de siste tolv månedene ».
DB170109 - Det er et helt feil signal å komme med i lys av oljeprissjokket og de utfordringene som næringen har, sier Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
DB170109 Forbruksgiganter som IKEA og H&M vil også gjøre sin drift sirkulær fordi de ser utfordringene ressursknapphet innebærer.
DB170109 Det er noen av utfordringene i Sanas liv som Skogen mener hadde vært spesielt interessant å følge.
DB170109 - Jeg tror hun kan gjenspeile mange av de utfordringene muslimer i Norge står i, sier hun.
DB170109 Ser man til forskning vil man se at disse utfordringene er utbredt og at de er reelle.
AP170109 - Det er et helt feil signal å komme med i lys av oljeprissjokket og de utfordringene som næringen har, sier Terje Søviknes ( Frp ).
AP170109 - De fleste kjøpere har vært i en situasjon der de ligger godviljen til overfor utbygger og forsøker å løse utfordringene på egenhånd.
DN170108 Også utenfor Høyre mener kritikerne, blant dem Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, at Helgesens tiltak ikke svarer på utfordringene .
DB170108 Begge to er strålende eksempler på at låter som først skyter oppover listene gjennom fan-drevet entusiasme i sosiale medier henger igjen i toppen lenge etter at de virale « utfordringene » de ble kjent gjennom har dabbet av.
AP170108 - Dette blir tøft for Norwegian, mener den svenske luftfartsanalytikeren Richard Björnelid om de utfordringene det norske selskapet nå står foran.
SA170107 « Når politikerne bruker drivstoffavgiftene for å løse utfordringene med plassmangel og dårlig luft i byene, ender de bare med å gjøre bilbruken dyrere over hele landet.
SA170107 Når politikerne bruker drivstoffavgiftene for å løse utfordringene med plassmangel og dårlig luft i byene, ender de bare med å gjøre bilbruken dyrere over hele landet.
DB170107 Skal Merkel tangere tidligere forbundskansler Helmut Kohls rekordlange 16 år ved makten, er dette blant utfordringene hun må håndtere : ¶
DB170107 Utfordringene knyttet til flyktninger og integrering er felles for Europa, og hva tyskerne gjør vil trolig være toneangivende for andre land.
SA170105 Jeg nyter litt de utfordringene jeg får.
FV170105 Jeg nyter litt de utfordringene jeg får.
DB170105 Blant utfordringene nevner han nedgangen i antall deltakere til de norske turrittene.
DB170105 LAR SEG IKKE STOPPE : Charlotte Fossum har deltatt i cheerleading-konkurranser på både nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, på tross av utfordringene hun har hatt med barneleddgikt i knær og ankler.
BT170105 - Saken med de tre guttene var spesiell, og ikke nødvendigvis representativ for utfordringene i enkelte ungdomsmiljøer i Bergen, sier politioverbetjent Hans Sigurd Morstøl.
BT170105 - Saken med de tre guttene var spesiell, og ikke nødvendigvis representativ for utfordringene i enkelte ungdomsmiljøer i Bergen, sier politioverbetjent Hans Sigurd Morstøl.
BT170105 Jeg nyter litt de utfordringene jeg får.
AP170105 - Tilbakemeldingen var at han må løse de juridiske utfordringene , ikke bare slå seg til ro med at slik er det.
AP170105 Jeg nyter litt de utfordringene jeg får.
DB170104 Deretter blir det å forstå utfordringene til de store abonnementsavisene til Schibsted.
DB170103 Han mener regjeringen overser de belastninger man påfører mennesker i ulvesonen, man er ikke villige til å lytte til dem som lever med utfordringene .
DN170101 Det viser seg ofte at de største utfordringene ikke ligger i selve etableringen, men i det å vokse en virksomhet stor.
AP161231 - Utfordringene Irak står overfor er massive på så mange plan, og jeg tror ikke vi har sett den type historisk lederskap som kan ta denne utfordringen, sier Fawaz Gerges, som er professor ved London School of Economics og forfatter av boken « ISIS : A History.
AP161231 - Utfordringene Irak står overfor er massive på så mange plan, og jeg tror ikke vi har sett den type historisk lederskap som kan ta denne utfordringen, sier Fawaz Gerges, som er professor ved London School of Economics og forfatter av boken « ISIS : A History.
VG161228 - Derfor gir det meg en slags betryggende følelse at det er flere mennesker også sitter med de samme utfordringene som jeg gjorde denne julen.
BT161223 Vi som voksne tror utfordringene starter på skolen, når de begynner i barnehagen.
BT161223 Vi skjønner ikke at utfordringene starter med oss selv.
BT161220 Tord Lien overlot nøklene til Søviknes med en forsikring om at han var helt sikker på at hans arvtaker ville løse utfordringene som ligger foran ham på en helt utmerket måte.
BT161219 Denne testbilen svarer på begge utfordringene - for den har en firesylindret motor som nærmest virker bortkommen i det digre motorrommet.
AP161214 I dette ligger en av de store utfordringene .
BT161211 Det er veldig fint at det tenkes på utfordringene som kommer, fordi toppidrettsutøvere lever et veldig spesielt liv.
AP161211 Det er veldig fint at det tenkes på utfordringene som kommer, fordi toppidrettsutøvere lever et veldig spesielt liv.
AP161207 Arbeidsminister Anniken Hauglie mener rapporten stemmer godt overens med de utviklingstrekkene de har sett, men at de vil bidra til å minske utfordringene .
AP161206 Vær oppmerksom på at dette ikke løser utfordringene med manglende personvern.
AP161127 Flere advarer nå om at utfordringene for Europa stikker vesentlig dypere enn små budsjetter.
AP161116 Her er de heteste navnene til de viktigste postene og noen av utfordringene de skaper når Trump og Pence vurderer dem : ¶
SA161115 I elbilene er det samme type batteri, og dermed har man de samme utfordringene når kulden setter inn.
BT161115 I elbilene er det samme type batteri, og dermed har man de samme utfordringene når kulden setter inn.
AP161115 I elbilene er det samme type batteri, og dermed har man de samme utfordringene når kulden setter inn.
SA161111 Men han som både Hetland og Estil ønsker å beholde den klassiske delen, og mener at FIS har tatt utfordringene på alvor når de innfører nye regler.
AP161111 Kan oppstå flere utfordringer - Hva sier det om kundevennlighet ? - Utfordringene med en slik differensiert prisstrategi, oppstår når kundene ikke føler at prisvariasjonene er rettferdige, sier Silkoset.
AP161111 Men han som både Hetland og Estil ønsker å beholde den klassiske delen, og mener at FIS har tatt utfordringene på alvor når de innfører nye regler.
DN161031 Hun jobber derfor med andre medieministre i Norden for å se på hvordan utfordringene bør møtes.
AP161018 - Utfordringene ligger på ledelses- og politisk nivå.
SA161010 Veum opplyser at Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen har noe av de samme utfordringene , store områder som er minoritetsområder, og der gjennomsnittlig inntekt er lavere enn ellers i byen.
AP161010 Veum opplyser at Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen har noe av de samme utfordringene , store områder som er minoritetsområder, og der gjennomsnittlig inntekt er lavere enn ellers i byen.
SA161005 Ikke stram inn kredittsiden når det er tilbudssiden som kan løse utfordringene i Oslo, sier Dreyer.
FV161005 Ikke stram inn kredittsiden når det er tilbudssiden som kan løse utfordringene i Oslo, sier Dreyer.
BT161005 Ikke stram inn kredittsiden når det er tilbudssiden som kan løse utfordringene i Oslo, sier Dreyer.
AP161005 Ikke stram inn kredittsiden når det er tilbudssiden som kan løse utfordringene i Oslo, sier Dreyer.
AP161001 Han mener dette kanskje kan settes i sammenheng med utfordringene konkurransen Birken har hatt de siste årene, med færre deltakere.
AP160930 Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er også kjent med at mange har de samme utfordringene som Monica Cesilie når det gjelder for korte setebelter på buss.
AP160921 Stasjonssjef Janne Stømner sier at politiet er klar over utfordringene på Mortensrud, og planlegger nå et møte med de unge i bydelen.
AP160921 Stasjonssjef Janne Stømner på Manglerud politistasjon er klar over utfordringene .
VG160912 Og at « disse utfordringene er strengt ikke reelle heller.
VG160912 BLOGGER OM UTFORDRINGENE : - Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger, og det som går igjen er den enorme lettelsen ved å oppdage at man ikke er alene, skriver kronikkforfatteren.
AP160908 Løsningen på disse utfordringene ligger ikke i å skape et marked for tipsere som tar seg betalt, men ved å legge til rette for økt internasjonalt samarbeid og åpenhet, sier Holte.
AP160908 - Kortsiktige tiltak vil ikke løse de langsiktige utfordringene , og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder.
SA160907 En av konsekvensene av flytteprosessen var at det nye huset kun hadde en bod på beskjedne tre kvadratmeter, med de utfordringene det ga.
BT160907 En av konsekvensene av flytteprosessen var at det nye huset kun hadde en bod på beskjedne tre kvadratmeter, med de utfordringene det ga.
AP160907 En av konsekvensene av flytteprosessen var at det nye huset kun hadde en bod på beskjedne tre kvadratmeter, med de utfordringene det ga.
SA160818 Men med en gang utfordringene vokser litt, så vil de ikke mer.
BT160818 Men med en gang utfordringene vokser litt, så vil de ikke mer.
AP160818 Men med en gang utfordringene vokser litt, så vil de ikke mer.
SA160810 - All informasjon og verktøy som dette er bra og kan gjøre både barn og foreldre mer bevisst på mobilbruk og utfordringene de bør være klar over, sier Bjørkli.
BT160810 - All informasjon og verktøy som dette er bra og kan gjøre både barn og foreldre mer bevisst på mobilbruk og utfordringene de bør være klar over, sier Bjørkli.
AP160810 - All informasjon og verktøy som dette er bra og kan gjøre både barn og foreldre mer bevisst på mobilbruk og utfordringene de bør være klar over, sier Bjørkli.
BT160722 Uten ny motivasjon og påfyll av næring kan utfordringene simpelthen virke for store, skriver Birte Nordahl.
BT160722 For uten nye krefter, ny motivasjon og påfyll av næring, kan utfordringene vi står ovenfor simpelthen virke for store.
BT160722 Eller at vi er overveldet av utfordringene vi står overfor.
BT160713 | May : - Sammen vil vi skape et bedre Storbritannia ¶ Utfordringene står i kø for Theresa May som onsdag fikk i oppdrag av dronning Elizabeth å danne ny regjering i Storbritannia.
AP160704 Noen kunder fikk beskjed veldig kort tid før de skulle reise på lørdag og da kom de helt akutte utfordringene inn på toppen av det andre, opplyser Skånvik.
AP160629 Styrelederen forteller at de senest i fjor var i dialog med politiet for å møte utfordringene rundt ordensproblemer i området.
AP160620 Utdaterte systemer som henger og ikke snakker sammen har vært blant utfordringene .
AP160619 ) De langsiktige utfordringene er likevel fortsatt ikke løst. 2013 : Arbeidet med ny finansieringsordning har pågått siden 2009, og vært svært intensivt de siste to årene (...
SA160611 - Når man tenker på terrorfrykten og alle utfordringene Frankrike har, blir oppførselen til disse engelske " supporterne " enda mer pinlig, skriverden britiske politikeren Andy Burnham, som er parlamentsmedlem for Labour Party, på Twitter.
AP160611 - Når man tenker på terrorfrykten og alle utfordringene Frankrike har, blir oppførselen til disse engelske " supporterne " enda mer pinlig, skriverden britiske politikeren Andy Burnham, som er parlamentsmedlem for Labour Party, på Twitter.
AP160609 Nedgangen i turistflyten til landet er jo mye en konsekvens av urolighetene som spredte bombeangrep samt at deler av landet grenser til Syria med de utfordringene det medfører, sier Svines.
SA160604 De fleste vokser opp som flerspråklige, utfordringene er også et pluss.
SA160604 Utfordringene knyttet til ekstremisme og integrering preger den offentlige debatten.
AP160604 De fleste vokser opp som flerspråklige, utfordringene er også et pluss.
AP160604 Utfordringene knyttet til ekstremisme og integrering preger den offentlige debatten.
SA160601 ) og Sten-Are Harjo forserer en av utfordringene under OffroadFinnmark 2015.
DA160531 « Tariffavtale med lokal overenskomst er ikke tilpasset virksomhetens drift » ble av Moberg pekt ut som en av utfordringene , og dessuten arbeidsintensive og spredte arrangementer.
BT160525 Dette er barna med de største utfordringene .
SA160512 Mangel på tydelig karrièrevei, samt egne trenere, pekes på som de største utfordringene , sier Bjonge.
BT160512 Mangel på tydelig karrièrevei, samt egne trenere, pekes på som de største utfordringene , sier Bjonge.
AP160512 Vi følger tett med alle utfordringene i tekstilbransjen og samarbeider med mange ulike partnere, lokalt og globalt, for å få til langsiktige løsninger og varige forbedringer for tekstilarbeiderne i hele bransjen.
AP160512 - H&M produserer ikke i såkalte « Sweatshops », men vi tar utfordringene i vår del av bransjen svært alvorlig.
AP160512 - De største utfordringene i dag er bransjeutfordringer.
AP160512 Mangel på tydelig karrièrevei, samt egne trenere, pekes på som de største utfordringene , sier Bjonge.
AP160510 - Vi ser gjennom Groruddalssatsingen at utfordringene må løses nedenfra, av dem med lokale kunnskaper, mens sentrale myndigheter skal lage tydelige rammer og legge til rette.
SA160509 Mange kjenner på utfordringene , men det kan være vanskelig å gjøre noe med.
AP160509 Mange kjenner på utfordringene , men det kan være vanskelig å gjøre noe med.
AP160505 - De største utfordringene er store snømengder dersom det har vært en snørik vinter.
BT160504 Vi vil både utfordre og bidra som ressurs i disse konkrete utfordringene .
BT160412 NRK-PROGRAM : Åtte unge mennesker har gjennom egne videodagbøker dokumentert de psykiske utfordringene de står i i serien « Jeg mot meg ».
AP160411 Utfordringene sto i kø i Karibia der det var vanskelig å besøke alle landene uten å bruke flytransport.
BT160406 Når vi ikke aner hvem som tjener på ulovlighetene, er det vanskelig å gjøre noe med utfordringene .
BT160406 For å fortjene tillit ved neste valg bør våre politikere vise hvordan de tar utfordringene alvorlig.
AP160403 En del av integreringsløpet er å sørge for opplæring i norske verdier, sier han, men presiserer at han ikke er naiv og ser utfordringene .
SA160325 På andrespråket vil utfordringene være større.
AP160313 En tåkelegging av utfordringene
AP160313 - Det er en tåkelegging av de virkelige utfordringene .
BT160308 Alle disse utfordringene skaper mye hodebry for folk som arbeider i reiselivsnæringen.
AP160308 Vi må unngå å få én standard for likestilling i en etnisk norsk kontekst - og helt andre standarder når utfordringene er minoritetsrelaterte.
SA160307 De fysiske utfordringene var med på å bestemme hvilken idrett han til slutt skulle satse på.
BT160307 De fysiske utfordringene var med på å bestemme hvilken idrett han til slutt skulle satse på.
AP160307 De fysiske utfordringene var med på å bestemme hvilken idrett han til slutt skulle satse på.
BT160305 En dag som rommer en kollektiv erkjennelse av glasstakene og utfordringene og begrensningene vi alle møter, fordi vi er kvinner.
SA160304 Som riksarkivar har jeg kastet meg over mulighetene og utfordringene for Arkivverket som følger med at offentlig forvaltning og dokumentproduksjon skjer digitalt.
SA160304 I dag er det lett å se at omstillingsprosessens fokus på de nye utfordringene ga grunnlag for usikkerhet og tvil om hvorvidt de tradisjonelle og varige oppgavene vil bli like godt ivaretatt eller til og med nedprioritert.
DA160304 Det er bevilget mer penger, og jeg er sikker på at de gjør det som er mulig for å løse de utfordringene de nå står oppe i.
AP160303 - Jeg er glad for at vi er blitt enige om hvordan vi skal løse utfordringene med akuttkirurgi og stedlig ledelse på sykehus, sier Kristin Ørmen Johnsen.
SA160222 Hun mener det er de samme utfordringene hun møter innen fotballen som kvinner møter innenfor andre samfunnsfelt i Sierra Leone.
AP160222 Hun mener det er de samme utfordringene hun møter innen fotballen som kvinner møter innenfor andre samfunnsfelt i Sierra Leone.
AP160216 - Dette forslaget viser hvordan Oslo sentrum kan gjøres bilfritt samtidig som man tar hensyn til mange av de praktiske utfordringene et bilfritt sentrum vil skape.
SA160213 Ulvang peker på utfordringene som ligger i at det er et begrenset antall løpere som kan gå over hindringene samtidig.
AP160213 MÜNCHEN ( Aftenposten ) : Syria, flyktningkrise, russisk aggresjon og bevaring av båndene over Atlanteren - utfordringene for NATO vokser.
AP160213 Ulvang peker på utfordringene som ligger i at det er et begrenset antall løpere som kan gå over hindringene samtidig.
DA160211 Vi har politikere som ikke tør å ta opp problemene og utfordringene med islam, sier hun og fortsetter : ¶
AP160202 Utfordringene er mengden av mat som skal prepareres før flyene suser av sted.
AP160131 - Konserthuset er svært godt kjent med de utfordringene vi har i huset.
AP160131 - Konserthuset er svært godt kjent med de utfordringene vi har i huset.
AP160120 Norske myndigheter ønsker at digitalisering skal lette noen av de praktiske utfordringene som par i separasjonsprosess står i.
AP160120 - Mitt håp er at digitaliseringen vil lette noen av de praktiske utfordringene som par i denne prosessen står i, har hun tidligere uttalt til Romerikes Blad.
DA160119 En av utfordringene er at politikere for alvor må innse at reiselivets produkter er sterkt undervurdert økonomisk, at en mer helhetlig, bærekraftig tilnærming må til for å verne om dem, og forstå hvordan de påvirker relaterte næringer.
AP160119 Han er fornøyd med hvordan man har løst utfordringene som det nesten 120 år gamle bygget har budt på : †; " Vi glade for å kunne bruke eksisterende bygg, og har hatt et godt samarbeid og funnet gode løsninger med Byantikvaren.
DA160118 - En av de største utfordringene i markedet nå, og i dette området spesielt, er at det i mange tilfeller er stort sprik mellom selgers forventninger til pris og det markedet faktisk er villig til å betale.
DA160118 - En av de største utfordringene i markedet nå, og i dette området spesielt, er at det i mange tilfeller er stort sprik mellom selgers forventninger til pris og det markedet faktisk er villig til å betale.
AP160118 Her er noen av de andre utfordringene OECD-økonomene i Paris peker på : ¶
SA160115 Jeg håper de involverer hele skolen, inkludert ledelsen, i de utfordringene de har i klassen.
FV160115 Jeg håper de involverer hele skolen, inkludert ledelsen, i de utfordringene de har i klassen.
AP160115 Jeg håper de involverer hele skolen, inkludert ledelsen, i de utfordringene de har i klassen.
BT160108 Hun tok valget om å flytte fra faren min og til tross for alle utfordringene de første årene, så stilte hun krav til meg.
BT160108 En av de største utfordringene er alle de foreldrene som ikke har barn i trøbbel.
BT160107 Solberg : Det er faktisk viktig for regjeringen at vi ser helheten i forhold til de utfordringene og ikke minst mulighetene som ligger i endringer i arbeidsmarkedet.
BT160107 Om å møte de utfordringene vi står overfor.
BT160107> Om å møte de utfordringene vi står overfor.
BT160107> target="avis" href= Om å møte de utfordringene vi står overfor.
BT160107> target="avis" href= target="avis" href= Om å møte de utfordringene vi står overfor.