BT171203 Kronstadparken er dessverre et av de etter hvert mange eksempler på at lovnader om å gi området et kvalitetsløft og ferdig opparbeidede uterom ikke samsvarer med intensjonene i detaljreguleringsplanen.
BT171203 Kronstadparken er dessverre et av de etter hvert mange eksempler på at lovnader om å gi området et kvalitetsløft og ferdig opparbeidede uterom ikke samsvarer med intensjonene i detaljreguleringsplanen, skriver innsender.
BT171203 For høy utnyttelse kan eksempelvis føre til : Uakseptable dagslys- og solforhold, manglende kontakt med grøntområder, få felles uterom , ødeleggelse av etablerte nærmiljø og sosiale nettverk og sanering av verneverdige bygningsmiljø.
AP171123 I reguleringsplanen som bystyret nettopp har fått oversendt fra byrådet heter det at det nye T-baneanlegget, gater og uterom skal ha høy kvalitet i den estetiske og arkitektoniske utformingen, samtidig som det skal tilpasses de eksisterende bebyggelsen i området, bygulv og landskap.
NL171103 Hensynet til bevaringsverdige bygg, bevaringsverdig bebyggelse, siktlinjer, uterom , riktig lokalisering av boliger, er eksempler på forhold som bør sikres på en bedre måte i revidert plan.
NL171030 Prosjekter må sees i sammenheng med omgivelsene, og boliger må ha uterom .
NL171030 En arealplan skal sette rammer for ønsket utvikling innenfor et avgrenset geografisk område, og fastholde de viktigste prinsippene for lokalisering, utforming og funksjon for bebyggelse, anlegg og uterom .
NL171030 Det bør avsettes 15 m2 felles uterom pr. boenhet innenfor eget kvartal ( jfr. kmst. vedtak 11.06.08 ), hvilket gir fleksibilitet mtp løsning - for eksempel opparbeiding av offentlig byrom ¶
NL171030 Bevisst bruk av uterom er også viktig.
SA171016 Hernes bagatelliserer diskusjonen om høyder og volumer og ønsker å fokusere mer på kvalitet og uterom .
SA170922 Der tett og trangt, og mangel på uterom og sollys - gjerne i de tidligere arbeider- og industriområdene - nå blir trendy, kult og urbant, blir park og privatliv til ny eleganse og mer herskapelig livsførsel på en annen kant av byen.
SA170920 I Cape Town er det vanlig at boligene kobler sammen inne- og uterom .
BT170920 I Cape Town er det vanlig at boligene kobler sammen inne- og uterom .
AP170920 I Cape Town er det vanlig at boligene kobler sammen inne- og uterom .
AP170902 Haugen/Zohar i samarbeid med Dronninga Landskap vant med et helhetskonsept som utpekte seg, hvor de utnyttet den dårligste delen av tomten til nybygg i massivtre, beholdt det gamle huset og åpnet tomten for øvrig mot felles uterom med utsikt mot kirken, forteller daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo.
DA170829 Bussen kan tilføre vårt sentrale uterom puls.
DA170829 BULL er overbevist om at bussen kan tilføre vårt sentrale uterom puls.
SA170811 UNDER TAK : Vinterhagen fungerer som uterom under tak om sommeren, rett ved karpedammen.
BT170811 UNDER TAK : Vinterhagen fungerer som uterom under tak om sommeren, rett ved karpedammen.
AP170811 UNDER TAK : Vinterhagen fungerer som uterom under tak om sommeren, rett ved karpedammen.
DN170724 Det er egnet for flate tak, som også kan brukes som uterom .
SA170614 Kalesjen bak på hekken gir et ekstra uterom som også kan varmes opp.
SA170614 EKSTRA UTEROM : Bak på hekken har de et ekstra uterom , det mest brukte på hele båten.
SA170614 EKSTRA UTEROM : Bak på hekken har de et ekstra uterom, det mest brukte på hele båten.
BT170614 Kalesjen bak på hekken gir et ekstra uterom som også kan varmes opp.
BT170614 EKSTRA UTEROM : Bak på hekken har de et ekstra uterom , det mest brukte på hele båten.
BT170614 EKSTRA UTEROM : Bak på hekken har de et ekstra uterom, det mest brukte på hele båten.
AP170614 Kalesjen bak på hekken gir et ekstra uterom som også kan varmes opp.
AP170614 EKSTRA UTEROM : Bak på hekken har de et ekstra uterom , det mest brukte på hele båten.
AP170614 EKSTRA UTEROM : Bak på hekken har de et ekstra uterom, det mest brukte på hele båten.
DA170613 Bymiljøetaten, som forvalter Oslos felles uterom , svarer slik på kritikken fra beboerne, via presseansvarlig Monica Thorud Olsen : ¶
SA170524 Tomter ble utnyttet oppimot 200 prosent, og mange skulle leve i små boenheter - med sentrum som uterom og hage.
NL170512 Så hva er nødvendige ingrediensene for å få ett uterom å trives i ? 1.
SA170430 Bygde hus med huler, tårn og innelukkede uterom : - Dette er et hus du kanskje elsker eller hater.
SA170430 | Bygde hus med huler, tårn og innelukkede uterom : - Dette er et hus du kanskje elsker eller hater.
FV170430 | Bygde hus med huler, tårn og innelukkede uterom : - Dette er et hus du kanskje elsker eller hater.
BT170430 | Bygde hus med huler, tårn og innelukkede uterom : - Dette er et hus du kanskje elsker eller hater.
AP170430 | Bygde hus med huler, tårn og innelukkede uterom : - Dette er et hus du kanskje elsker eller hater.
AP170424 Har du et uterom , eller søker du leilighet med solrik balkong ?
AP170424 Uterom trekker opp prisen på boligen din, men her er noen faktorer som trekker prisen ned.
AP170424 Har du et uterom , eller søker du leilighet med solrik balkong ?
AP170424 Uterom trekker opp prisen på boligen din, men her er noen faktorer som trekker prisen ned.
SA170419 Stavanger Aftenblad holder ved like kritikken av nyere større uterom i Stavanger sentrum.
SA170419 Sittegruppen foran det gamle Haugehuset, for tiden disponert av Burger King, er dessverre lite attraktiv og kler ikke byens representative uterom .
SA170419 Sittegruppen foran Burger King i Haugehuset er lite attraktiv og kler ikke byens representative uterom .
SA170419 Alle større byer bør ha uterom som kan ta store ansamlinger av mennesker, jamfør Torgalmenningen og Festplassen i Bergen og Rådhusplassen og Operataket i Oslo.
SA170405 Dette vil være fremtidsrettet og moralsk god måte å ta vare på byens vakre, viktige og intime uterom .
SA170404 At Aftenbladet har oppfattet at « vox populi » ikke trives med fagekspertisens syn på hva som kjennetegner et godt uterom i værblåste Stavanger, er nettopp hva vi forventer av avisen.
SA170401 Stian Robberstad vil ha trivelige uterom .
SA170401 Stavanger sentrum tilbyr et hierarki av uterom : Torget, Domkirkeplassen og Arneageren.
SA170329 Et solforgylt Disney-landskap er mer behagelig enn den alminnelige virkeligheten av blokklandskap, skygger og trange uterom som vi egentlig skal betale for.
SA170329 Det er mer behagelig enn den alminnelige virkeligheten av blokklandskap, skygge og trange uterom som vi egentlig skal betale for.
SA170328 | - Vi må slutte å lage uterom i byen som ingen vil bruke ¶
AP170327 Forslagene kan resultere i færre boliger som er brukbare for bevegelseshemmede ( flere treroms boliger mindre enn 50 m² ), boliger uten innvendig bod, soverom der man ikke kan se ut av vinduet og enda trangere uterom med mer innsyn, dårligere lys og solforhold i boliger/balkonger og dårligere lekemuligheter.
AA170227 Slik er historien om Bakklandet og « byens beste uterom » et lærestykke for alle som i dag slåss mot stedstap.
AA170227 Bakklandstorget ble nylig pekt ut som byens beste uterom .
SA170224 Slik tar vi også ekstra godt vare på byens uterom , og på byens ildsjeler.
SA170224 Det andre forslaget lyder slik : Kommunalstyret for kultur og idrett ber administrasjonen om å opprette en arbeidsgruppe som har i oppdrag å bidra til utviklingen av det tverrfaglige potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling.
SA170105 Gutierrez er også leder i kommunens kunstutvalg, som rommer kunstfaglig ekspertise og som er rådgivende i saker om utsmykking av byens uterom .
SA161222 Dette er penger som for eksempel går til å oppgradere uterom som lekeplasser.
SA161118 UTEROM : De ulike bygningsvolumene gir rom for store uteplasser.
FV161118 UTEROM : De ulike bygningsvolumene gir rom for store uteplasser.
BT161118 Håkon Mosvold Larsen ¶ UTEROM : De ulike bygningsvolumene gir rom for store uteplasser.
AP161109 UTEROM : Det private atriet gir rom for lek og uteliv uten innsyn.
AA161109 Foto : Grøtt, Vegard Wivestad ¶ UTEROM : Det private atriet gir rom for lek og uteliv uten innsyn.
SA160907 Kanalplast brukes ofte i drivhus, og er ideelt for uterom .
BT160907 Kanalplast brukes ofte i drivhus, og er ideelt for uterom .
AP160907 Kanalplast brukes ofte i drivhus, og er ideelt for uterom .
AP160830 Kongens Have står i en særstilling blant byens grønne uterom .
AA160830 Kongens Have står i en særstilling blant byens grønne uterom .
SA160714 Folk liker å bo i Stavanger, vi er i vekst og en god, bærekraftig byutvikling handler om å ha visjoner som skaper boliger, uterom , opplevelser og trivsel.
SA160624 Arkitekten var også opptatt av å skape gode uterom .
AP160624 Arkitekten var også opptatt av å skape gode uterom .
AP160615 Det unge arkitektkontoret Atelier Oslo er tildelt den høythengende arkitekturprisen for å ha tegnet et særdeles helstøpt hus med mange og store kvaliteter, flere gode uterom og fine forbindelser mellom hus og hage i Parieliusveien 3G på Holtet i Oslo.
AP160531 Hvem skal få dominere byens uterom og silhuett ?
SA160525 Gartnerteknikk, Grønt Fokus, Veranda, Redskapsboden.no, Willab Garden, Ditt uterom , Norgesstua og Bøcon.
BT160525 Gartnerteknikk, Grønt Fokus, Veranda, Redskapsboden.no, Willab Garden, Ditt uterom , Norgesstua og Bøcon.
AP160525 Gartnerteknikk, Grønt Fokus, Veranda, Redskapsboden.no, Willab Garden, Ditt uterom , Norgesstua og Bøcon.
AP160419 Vi veier kvalitet, arkitektur, gode uterom og tilgang på grøntområder veies opp mot hverandre.
AP160419 Vi veier kvalitet, arkitektur, gode uterom og tilgang på grøntområder veies opp mot hverandre.
AP160404 - Det er viktig for meg at vi skaper en by der uterom er lagt til rette for både barn, unge og eldre.
AP160403 Innleggsforfatterne mener Tiedemannsjordet i Ensjøbyen har gode uterom .
DA160203 - Felles uterom og store parker er en forutsetning for at det er bygd så tett her.