SA171018 Utdanningen skal ha mer praksis og fordypning, samt bedre opplæring i digitale verktøy.i ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/karriere/Silje-tok-utdanningen-i-utlandet--Det-var-et-slag-i-trynet-a-komme-hjem-igjen-10394b.html | Silje tok utdanningen i utlandet : - Det var et slag i trynet å komme hjem igjen.
SA171017 « Når koding ikke er integrert i læreplanen, ender det med at utdanningen barna våre får, er for tilfeldig », skriver Charlotte Sørås og Håkon Haugli.
SA171017 Når koding ikke er integrert i læreplanen, ender det med at utdanningen barna våre får, er for tilfeldig.
DB171017 Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler, opplyser Anne Farseth.
DB171017 - Tatt ut av kontekst er det lett å bli villedet til å lese sitatene fra dette brevet som at utdanningen fører til at man kan jobbe som klinisk psykolog i Ungarn, sier Anne Farseth.
DB171017 - ELTE-studieløpets jevngodhet ble vurdert opp mot de norske profesjonsutdanningene, samt opp mot den danske utdanningen og fagene i Nasjonal plan for profesjonsutdanningen.
DB171017 - Det er riktig at utdanningen er godkjent i Ungarn, men vi mener den ikke gir godkjenning til å utøve yrket selvstendig som selvstendig psykolog med pasientrettede oppgaver, og at den derfor ikke gir rett til godkjenning i Norge etter EØS-forskriften, poengterer Anne Farseth.
DB171017 - Det aller mest forstemmende er påstanden om at vi skal ha « alvorlige mangler » i utdanningen vår.
DB171017 ( Dagbladet ) : - Ungarske myndigheter har opplyst at utdanningen ikke leder til selvstendig utøvelse av psykologyrket i Ungarn, og det er nettopp derfor de ikke kan godkjennes etter EØS-forskriften, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.
VG171016 Hun, i likhet med mange andre unge og bemidlede kasakhstanere, har tatt deler av utdanningen i utlandet.
DB171016 Sverter utdanningen
DB171016 - Problemstillingen er akkurat den samme for de norske psykolog-studentene i Ungarn, utdanningen hennes blir ikke godkjent i Norge, sier Swanstrøm.
DB171016 - De har spredt feilinfo og svertet utdanningen vår, som ble vurdert jevngod med de norske profesjonsløpene i 13 år.
DB171016 ) Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen », heter det.
AA171013 Men de som ikke har den etterspurte utdanningen kommer til å bli overflødige.
AA171012 Uten læreplass dropper de ut av utdanningen , skriver Adresseavisen på lederplass.
DB171011 - Utdanningen svekkes om klinikken flyttes ¶
VG171010 Beskjeden om at utdanningen mange av disse lærerne tok før 2014 - gjør dem uskikket til å undervise, er et svært dårlig og lite tillitsvekkende signal til lærerne, mener både Arnstad og Grøvan i KrF.
VG171009 Hun hadde vært to år i forsvaret, og akkurat begynt på utdanningen som sykepleier, da hun begynte å forsove seg til undervisning som startet midt på dagen.
DN171009 Ved dagens Y-løp på ingeniørutdanningene får studenter ekstra undervisning i norsk, matte og fysikk, men slipper noen tekniske emner som de allerede har i utdanningen sin.
DA171009 Ved dagens Y-løp på ingeniørutdanningene får studenter ekstra undervisning i norsk, matte og fysikk, men slipper noen tekniske emner som de allerede har i utdanningen sin.
BT171009https://www.bt.no/karriere/Utdanningen-finnes-ikke-i-Norge-Derfor-ma-Helene-ut-med-750000-kroner-for-a-oppna-drommen-10151b.html | Utdanningen finnes ikke i Norge.
DB171007 John Roger Lund, leder ved Enhet Øst, sier det er en skremmende utvikling av jenter ikke får ta utdanningen de vil.
DB171007 Jaki Nett, en av første mørkhudede bunnyene, forteller til The Guardian at Playboy-klubben finansierte utdanningen hennes, at det var nulltoleranse for seksuell trakassering, og hun følte seg mer beskyttet inne i klubben enn utenfor.
DB171006 - Vi vil styrke lærerutdanningenes evne til å gi studenter og lærere den digitale kompetansen de trenger, både i utdanningen og gjennom etter- og videreutdanningstilbud, skriver Henrik Asheim til Dagbladet.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yQjkx/Sang-er-ute-av-skolen-Det-er-sa-absurd--Nora-B-Kulset Først ble musikk fjernet som obligatorisk fag i utdanningen av pedagoger til skole og barnehage ( du vet vel at man kan være ferdig utdannet lærer og ikke ha hatt en eneste time med musikk ?
SA171005 | Utdanningen finnes ikke i Norge.
AP171005https://www.aftenposten.no/karriere/Utdanningen-finnes-ikke-i-Norge-Derfor-ma-Helene-ut-med-750000-kroner-for-a-oppna-drommen-10151b.html | Utdanningen finnes ikke i Norge.
AA171002 Når ansatte fra tjenestene deltar ved utdanningen oppstår nye relevante formidlingssituasjoner.
AA171002 Barn og unge fra Forandringsfabrikken, seks barnevernstjenester i Trøndelag og Barnevernspedagogutdanningene ved NTNU og Høgskolen i Sørøst Norge samarbeider tett i et felles prosjekt for å styrke denne utviklingen gjennom flere tiltak knyttet til endringer og kompetanseutvikling ved tjenestene og utdanningen .
AA171002 Utdanningen har gjort endringer ved at studenter høsten 2017 skal ha tett og nær kontakt med barn og unge i praksisfeltet.
DB170926 Dårlige toalettforhold er en av de viktigste hindringene for at jenter fullfører utdanningen sin i mange utviklingsland.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Den formelle utdanningen er én ting, der er vi ikke i mål.
SA170919 Den formelle utdanningen er én ting, der er vi ikke i mål.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Den formelle utdanningen er én ting, der er vi ikke i mål.
AA170919 I en uttalelse fra organisasjonen heter det : « Med et eventuelt forbud tvinges enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker å ta.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/mAlL0/Mattebok-mangler-126-parenteser-Elevene-matte-rette-opp-feilen Denne utdanningen vil partilederne at du skal ta.
DN170915 I en pressemelding skriver Nokut ( Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ) at en ny vurdering viser at krav i studietilsynsforskriften fortsatt ikke er oppfylt for åtte studietilbud innen eiendomsfag som Høgskolen i Østfold.
DN170915 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( Nokut ) har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved høgskolen.
VG170912 De tenker likt og har mye av den samme utdanningen .
AA170912 Næringslivet etterspør kvinnelige teknologer, og studentene har behov for å se hva de kan bruke utdanningen til tidlig i studiet.
DB170910 Vi har en god dialog med ANSA, Lånekassen og andre aktører om informasjon til norske utenlandsstudenter, og vårt råd til norske studenter som vil til EØS-land er å undersøke hva slags autorisasjonsstatus og yrkesutøvelse utdanningen gir rett til i studielandet før de velger.
DB170910 For å få norsk autorisasjon sier regelverket at utdanningen skal være jevngod med en tilsvarende norsk utdanning, eller at man på annen måte kan dokumentere nødvendig kompetanse.
DB170910 Denne virkeligheten kan være annerledes enn da studenten begynte på utdanningen , ofte fem-seks år tidligere.
DB170907 Det samme er dessverre tilfellet både blant fagfolk og i utdanningen vår.
DA170907 Vi må inn på skolenivå - og gjøre utdanningen mer praktisk.
BT170907https://www.bt.no/karriere/Denne-utdanningen-vil-partilederne-at-du-skal-ta-Og-dette-ville-de-valgt-selv-10411b.html | Denne utdanningen vil partilederne at du skal ta.
VG170905 Det gir trygghet under utdanningen og i oppstarten av jobben som fastlege.
DB170904 Satsingen inkluderer 30 studieplasser til den treårige utdanningen og 5 rekrutteringsstillinger.
AA170904 Da er det viktig at studentene får muligheten til å ta fag på tvers gjennom utdanningen .
DN170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 2015 - 2016.
DN170831 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 2015 - 2016.
DN170831 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med 2.820 norske studenter hadde en nedgang på 210.
DN170831 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 2015 - 2016.
AA170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 201
AA170831 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 2015 - 2016.
AA170831 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med 2.820 norske studenter hadde en nedgang på 210.
AA170831 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 2015 - 2016.
VG170830 Vi ser på utdanningen kandidatene har som noe som er viktig.
DA170830 I dag jobber Olsen hos Frelsesarmeen, som er arrangør, og er over halvveis i utdanningen for miljøarbeidere innen rus på Folkeuniversitetet.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72m7v/Laber-mottagelse-for-NRKs-duelldekning Vi ser på utdanningen kandidatene har som noe som er viktig, sier politisk redaktør Kyrre Nakkim i NRK til VG.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/kkQrv/Norge-trenger-sart-faglarte-til-a-bygge-landet_-men-lar-dem-ikke-fa-fagbrevet-de-trenger--Jan-Otto-Langleite Dette er på ingen måte et forsøk på å undergrave studiespesialiserende elever, heller et desperat forsøk på å vise at det er like mye en selvfølge at de to hovedvalgene vi gir tiendeklassinger i norsk skole gir den samme tryggheten for å fullføre utdanningen , skriver Jan Otto Langleite.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Xy5Or/Hilsen-fra-en-bortskjemt-drittunge--Mari-Qviller Lærerne mine bryr seg om meg og utdanningen min og ser og respekterer meg som enkeltindivid.
DA170828 Her heter det blant annet : ¶ * « De siste årene er utdanningen innen humantoksikologi blitt svekket. » * « Situasjonen knyttet til humantoksikologisk kompetanse er svært bekymringsfull, da det har foregått en gradvis svekking de senere årene. » * Universitetet i Oslo og NTNU er de to nasjonale utdanningsinstitusjonene for humantoksikologer, mens FHI er der
DB170823 Det er for få jobber nå, og mange har ikke den utdanningen og kompetansen de trenger, sier Bjørnstad til Dagbladet.
DB170822 Til høsten starter Jabaly på Norland film og kunsthøyskole i Kabelvåg og kan fortsette å bo i Norge den tiden det tar å gjennomføre utdanningen som er en bachelorutdanning.
DB170822 Advokatfullmektig Ida Kristine Berg- Johnsen, som representerte UNE og staten i retten, understreket i sitt innlegg at hovedregelen for å bli ansett som faglært i Norge uten formell utdanning, innebærer at praktisk erfaring må ha dobbel så lang varighet som den formelle utdanningen som kreves.
DB170821 For få studenter fullfører utdanningen sin.
AA170821 Uten læreplass dropper de ut av utdanningen , skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170821 Har de ikke det, dropper mange ut fra utdanningen .
DA170817 Pekepinnen i UDIs rundskriv, det UNE bruker, er at man må ha dobbelt så lang arbeidserfaring som utdanningen man ellers hadde behøvd, dersom denne mangler.
DB170816 Regelverket skal sikre at utdanningen er « jevngod », men fokuset er på « identisk ».
VG170815 I år har vi den laveste søkningen til barneskolelærer siden utdanningen ble opprettet, og vi kommer til å oppleve at flere hundre plasser nå står tomme.
NL170815 Utdanningen er svært etterspurt, har strenge krav til opptak og skårer høyt på studiebarometeret og andre målinger av studiekvalitet.
VG170814 Kvaliteten på utdanningen i utviklingsland må heves betydelig.
DB170814 Vi må bli enda mer utålmodige med å skape endring - og sikre at alle barn, både jenter og gutter, får den utdanningen de trenger, blir hørt og får lov til å være barn og ungdom uten å tvinges inn i voksne roller altfor tidlig.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/qqaKO/Heldige-Halvorsens-bolighistorie---slik-ble-100000-til-millioner Kjekt å ha når ungene er ferdig med utdanningen , og skal ha egne hjem.
DB170812 Men selv om det ikke er selvsagt at alle bør gjennom en formalisert praksisperiode i løpet av utdanningen , er det fortsatt for få som har muligheten.
DB170812 Men hvis praksis går fra å være et frivillig tilbud til en obligatorisk del av utdanningen , vil det være uheldig.
SA170808 | Denne utdanningen vil partilederne at du skal ta.
FV170808https://www.fvn.no/karriere/Denne-utdanningen-vil-partilederne-at-du-skal-ta-Og-dette-ville-de-valgt-selv-10411b.html | Denne utdanningen vil partilederne at du skal ta.
AP170808https://www.aftenposten.no/karriere/Denne-utdanningen-vil-partilederne-at-du-skal-ta-Og-dette-ville-de-valgt-selv-10411b.html | Denne utdanningen vil partilederne at du skal ta.
VG170807 For det første har jeg den faglige utdanningen og den praktiske bakgrunnen.
VG170805 Den utdanningen hadde allerede vært ferdig om hun ikke hadde blitt fotballproff, for tiden i Portland Thorns.
VG170803 70 prosent som tar utdanningen i nord blir værende i landsdelen og vi trenger høyt utdannet arbeidskraft i tiden fremover, sier Jakobsen.
NL170803 Og ikke minst for kunnskapen som bringes inn i utdanningen , og som kan foredles videre.
NL170802 Store deler av Norge har likevel anerkjent utdanningen og bruker paramedic som kvalitetssikring ved akuttmedisinske beslutninger og behandling prehospitalt.
NL170802 Som ambulansearbeider er en bachelorgrad som paramedic utdanningen som gir høyest kompetansenivå.
SA170731 Det er også slik at deler av lånet blir omgjort til stipend når du fullfører utdanningen din.
DB170731 Han var bare 24 år, ferdig med utdanningen og alt.
BT170731https://www.bt.no/familieogoppvekst/Flytte-hjemmefra-for-forste-gang-Dette-ma-du-kunne-10418b.html Det er også slik at deler av lånet blir omgjort til stipend når du fullfører utdanningen din.
AP170731https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Flytte-hjemmefra-for-forste-gang-Dette-ma-du-kunne-10418b.html Det er også slik at deler av lånet blir omgjort til stipend når du fullfører utdanningen din.
NL170725 Derfor mener jeg at lærere som skal undervise i matematikk, selv bør ha tatt matematikk i utdanningen, og lærere som skal undervise i norsk, bør selv ha tatt norsk i utdanningen .
NL170725 Derfor mener jeg at lærere som skal undervise i matematikk, selv bør ha tatt matematikk i utdanningen , og lærere som skal undervise i norsk, bør selv ha tatt norsk i utdanningen.
AP170723https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/WV2Vg/Hvor-trygg-kan-pasientjournalen-egentlig-vare-Informasjonssikkerhet-er-mer-enn-bare-personvern--Hurlen-og-Gulbrandsen - Vis meg litt hud Filmen er hentet fra Uke 6 og « Du bestemmer », et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen .
DA170720 - Det at vi trenger sykepleiere betyr at man kan få en sikker framtid hvis man velger denne utdanningen .
DA170720 - Da jeg var ferdig med utdanningen så jeg hvor vanskelig det var å få jobb innen film.
AA170720 Ranes forklarer at utdanningen for yrkesfaglærer har spesifikke krav, og søkere som mangler disse vil ikke bli vurdert selv om plassene ikke er fylt opp.
VG170719 Regjeringen har nå tre forskjellige modeller om karakterkrav til utdanningen på høring.
VG170719 Man får ansatte i undervisningstillinger som ikke har den riktige utdanningen , og man blir med det nødt til å fylle opp med folk uten lærerutdanning.
VG170719 Det har blitt mindre populært å søke seg til grunnskoleutdanning for 1-7 trinn, som har gjort at man i år har hatt den laveste søknaden siden utdanningen ble opprettet i 2010.
AA170719 Utdanningen er lagt om fra i fjor, og det er vanskelig å sammenligne inntaktskravene fra i fjor.
DA170717 Vi vil fortsette å jobbe for at alle skal fullføre den utdanningen de trenger, og komme i arbeid etter endt utdanning.
DB170716 I og med at militærtjeneste er obligatorisk i Israel skriver avisa videre at fasilitetene kun sikter seg mot turister, da de lokale styrkene allerede skal ha en høy standard på utdanningen av sine egne elitesoldater.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Det er en slags vits, og selv om det var morsomt første gangen jeg hørte det, vet jeg nå hvordan denne utdanningen er.
NL170714 De møter opp for å unngå å miste rett til karakterer som de må ha for å få utdanningen godkjent.
NL170714 De møter opp for å unngå å miste rett til karakterer som de må ha for å få utdanningen godkjent.
VG170713 Med Isaksens vedtak har vi mistet retten til å undervise, utdanningen vår er ugyldiggjort med tilbakevirkende kraft, sier Tjora.
VG170713 Lærere må stå i kø og vente på at utdanningen de tok skal bli gyldig igjen og dette kan ta mange år.
DB170713 Nøkkelen for å lykkes med denne omstillingen er kunnskap, og skal vi sikre at alle som ønsker det har mulighet til å ta høyere utdanningen må vi satse på studentene.
SA170712 Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
SA170712 Det er en fordel de tar med seg videre i utdanningen , mener forskerne.
FV170712https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-har-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
FV170712https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-har-en-spesiell-egenskap-10369b.html Det er en fordel de tar med seg videre i utdanningen , mener forskerne.
BT170712https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
BT170712https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Det er en fordel de tar med seg videre i utdanningen , mener forskerne.
AP170712https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
AP170712https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Det er en fordel de tar med seg videre i utdanningen , mener forskerne.
DB170711 Dattera er selv utdannet advokat, og fullførte utdanningen sin ved Fordham Law School i 2015.
DA170711 I noen tilfeller gjør utdanningen i fengselet at det ikke blir noen hull i CV-en.
DB170708 En stemme til Arbeiderpartiet sikrer studentene fortsatt lik rett til utdanning, flere studentboliger og bedre kvalitet i utdanningen .
VG170707 I tillegg til studentene som ikke vet om de noen gang kan får benyttet utdanningen sin hjemme, er fremtiden usikker for 16 psykologer som er ferdig utdannet og i jobb med lisens.
VG170707 * Direktoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med den norske psykologutdanningen.
VG170707 - Utdanningen vår har fått mye negativ omtale etter at Helsedirektoratet endret praksis i fjor.
AA170705 Vi vil kunne bruke dette samarbeidet i utdanningen , slik at flere studenter kan jobbe med relevante problemer og utfordringer fra både offentlig og privat sektor i sine master- og bachelor-oppgaver.
NL170703 Styrke den arktiske, næringsrettede utdanningen i samarbeid med universiteter i andre arktiske byer.
DB170630 Når Samina bidrar til utdanningen til datteren til tremenningen, så er ikke det tilfeldig.
NL170629 Frykten har vært at det å fjerne fakultetet ville gi utdanningen i Tromsø et B-stempel, i forhold til Bergen og Oslo.
NL170628 Denne utdanningen , som pågår over to år, krever at studentene har sterk motivasjon og en opplevelse av helhet.
AA170628 Mangelen på lærlingplasser er en hovedårsak til at mange elever ikke får fullført utdanningen sin.
AA170627 I denne gruppen finner man også den høyeste andelen studenter som ikke fullførte utdanningen .
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-trenger-akuttkirurger-335888b.html Vi har presisert at utdanningen i akuttkirurgi må ses isolert fra den « kalde » kirurgien, og at en slik utdanning må ende med en formell generell spesialitet.
NL170621 Vår påstand er at søkere til høyere utdanning som f.eks juss overhodet ikke reflekterer over hvordan utdanningen er organisert.
NL170621 Som et institutt vil utdanningen for jurister få nøyaktig den samme plassen og oppmerksomheten som i dag i universitetets rekrutteringskampanjer og studiekatalog.
SA170619https://www.aftenbladet.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.
SA170619 Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.
NL170619 Næringslivet, forskningen, utdanningen og forvaltningen vår kan hav.
AP170619https://www.aftenposten.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.
AP170619 Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.
DN170615 Blant annet vil Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen bli slått sammen fra årsskiftet.
AA170615 Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet.
AA170615 De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier Røe Isaksen.
NL170614 Og flere av UiT-kandidatene som fullførte utdanningen i Bodø denne våren sikret seg gode og attraktive jobber her i byen lenge før bacheloroppgaven var ferdigskrevet.
DB170614 Utdanningen for klassiske ballettdansere i Norge, som ligger innunder Kunsthøyskolen i Oslo, skal gå fra å hete « Avdeling Balletthøyskolen » til å hete « Avdeling Dans ».
NL170612 Innen teknologiutdanningen har vi konsentrert utdanningen i landsdelen sterkere enn innenfor mange andre felt.
NL170612 De kan komme til å beslutte at ingeniørutdanningen i Nord-Norge ikke skal styres fra Narvik, der nettopp landsdelens tyngste kompetanse på denne utdanningen er.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Og frykter at forbud tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker.
AP170612 Og frykter at forbud tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker.
AA170612 Forbudet mot ansiktsdekkende plagg, som regjeringen foreslo mandag, tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og utdanningen de ønsker å ta, mener organisasjonen.
DB170610 - Vi går ikke inn på hvor mange norske piloter som utdannes, men programmet går i henhold til planen og vi er svært godt fornøyd med treningen og utdanningen de norske pilotene får på Luke, sier han.
DA170610 Jeg synes det er lite fokus på mobbeforebyggende arbeid i utdanningen, og ønsker mer av dette i utdanningen .
DA170610 Jeg synes det er lite fokus på mobbeforebyggende arbeid i utdanningen , og ønsker mer av dette i utdanningen.
DB170608 Statens autorisasjonskontor ( nå Helsedirektoratet ) har tidligere fått faglig rådgvining av Universitetet i Oslo ( UiO ) vedrørende utdanningen ved ELTE.
DB170608 Men utdanningen « Clinical and Health Psychology » fra ELTE i Ungarn har vært godkjent siden 2003.
DB170608 I sin generelle vurdering av ELTE-utdanningen skrev UiO i 2014 at « utdanningen tar uten tvil sikte på å utdanne kliniske psykologer som skal være forberedt på å gå inn i ordinære psykologstillinger ».
DB170608 Helsedirektoratet har hevdet at den ungarske utdanningen ikke er jevngod med den norske.
AP170608 Begge rapportene bruker såkalte skolebidragsindikatorer for å finne ut hvorvidt skolene har løftet elevene og fått dem til å fullføre utdanningen .
AP170608 - Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på, påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i en pressemelding.
DB170607 - Det er min klare oppfatning at et enstemmig storting er utålmodige og ønsker en raskt løsning for de studentene som startet utdanningen før 2016-vedtaket til Helsedirektoratet om å stanse autorisasjonen.
DB170607 Ansvaret for utdanningen har Universitetet i Oslo ( UiO ), som har etablert utdanningen av ernæringsfysiologer ved hjelp av midler fra Freia sjokoladefabrikk.
DB170607 Ansvaret for utdanningen har Universitetet i Oslo ( UiO ), som har etablert utdanningen av ernæringsfysiologer ved hjelp av midler fra Freia sjokoladefabrikk.
AA170607 - Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke.
DN170606 Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre sank med 14 prosentpoeng i 2017 i forhold til 2016 », heter det i en pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( Nokut ).
AA170606 Den statlige pengesummen på 44,5 millioner kroner blir fordelt på 13 universitet og høyskoler med grunnskolelærerutdanning i forbindelse med at utdanningen blir femårig fra og med høsten.
SA170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
FV170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
BT170605https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Mannen-som-skal-fa-Johaug-domt_-overrasket-Sundby-med-en-uventet-u-sving--Det-skal-ikke-skje-236842b.html Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
BT170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Mannen-som-skal-fa-Johaug-domt_-overrasket-Sundby-med-en-uventet-u-sving--Det-skal-ikke-skje-236842b.html Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
VG170602 Når man hører om studenter som bruker rusmidler for å overleve utdanningen , så er vi alle enige om at dette ikke er noe som skal gå på helsa løs, sier Jarle Holtet-Lid, vice president for HR i Evry Norge, til VG, og legger til : ¶
SA170602 Primærmålgruppa er trenere i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå, sekundært trenere som i framtida kan tenkes å virke i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå, står det i beskrivelsen av utdanningen .
SA170602 Avsluttes i mars ¶ Utdanningen har oppstart i slutten av juni hvert år, i sammenheng med NFFs Talentleir i Porsgrunn.
AP170602 Primærmålgruppa er trenere i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå, sekundært trenere som i framtida kan tenkes å virke i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå, står det i beskrivelsen av utdanningen .
AP170602 Avsluttes i mars ¶ Utdanningen har oppstart i slutten av juni hvert år, i sammenheng med NFFs Talentleir i Porsgrunn.
AA170602 Det var dansen som motiverte meg til å fullføre utdanningen .
DB170601 « Stortinget ber regjeringen sørge for at studenter som søker studiestøtte for utdanning i utlandet, blir informert om hvorvidt den aktuelle utdanningen kvalifiserer til autorisasjon eller andre godkjenninger som er nødvendige for å utøve yrket i Norge.
DB170601 - De har åpenbart havnet i en veldig uheldig situasjon fordi de i god tro gikk ut fra at utdanningen deres skulle gi autorisasjon som psykolog i Norge.
VG170531 Om jeg hadde vært på venstresiden, ville jeg ha skrevet at klasse spiller en stor rolle for utdanningen .
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html Men mange barnehageansatte mangler fortsatt kompetanse, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Kløvstad i Senter for IKT i utdanningen .
AP170530 Men mange barnehageansatte mangler fortsatt kompetanse, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Kløvstad i Senter for IKT i utdanningen .
NL170529 Intensjonen var å oppnå økt kompetanse, bedre kvalitet i forskning og undervisning, styrke den forskningsbaserte utdanningen for profesjonsstudentene, samt gi flere studenter mulighet for utdannelse på master- og PhD-nivå.
DA170529 En evaluering av denne satsingen utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) viser at et overveldende flertall av lærerne som har fått videreutdanning er fornøyde, at de har endret undervisningsmetodene sine i etterkant av utdanningen , og ikke minst at de mener de er blitt bedre lærere.
DA170529 Dette mener vi gjør utdanningen mer konkurransedyktig og attraktiv for flere.
DA170529 Da må utdanningen bli enda mer attraktiv.
AA170526 Just saying... Utdanningen vår skor oss alt for dårlig til å møte en tøff hverdag i arbeidslivet.
AA170526 I utdanningen og arbeidslivet settes pasienten først av alt.
DN170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrieremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning, mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen , skriver E24. ( ©NTB ) ¶
AP170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrièremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning, mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen , skriver E24.
DA170524 Sammen med kvalitet i utdanningen , er trivsel en viktig faktor når studentene skal velge studiested.
NL170523 I tillegg er det nærmere 300 av 1.600 studenter som tar en del av utdanningen nettbasert.
DB170522 Sogn og Fjordane kan tjene som et eksempel på hvordan utdanningen av deltidsmannskaper skjer i dag og vil skje i framtida.
DB170522 Ifølge stortingsmeldingen har fagmiljøene varierende kvalitet : « Utredninger har slått fast at utdanningen som tilbys brann- og redningspersonell er mangelfull.
VG170519 - Det betyr veldig mye at vi får denne utdanningen på plass.
BT170519 Mange tilpasninger og en fleksibel holdning fra skolen gjorde at hun klarte å fullføre store deler av utdanningen .
BT170519 Hun var tidligere under høyskoleutdanning, men måtte avbryte utdanningen før hun var ferdig, som følge av sykdommen.
VG170517 De fleste tar utdanningen gjennom « bunadsopplæringen », som har mellom 20 - 25 elever årlig.
NL170516 Utdanningen av ingeniører i Narvik er bygd opp over mer enn 60 år.
AP170516 Foreløpig er det bare personer med utdanning fra Tyskland og Polen som kan søke, men den neste utvidelsen vil omfatte utvalgte utdanningen fra de baltiske landene.
AP170516 Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, sier direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ), Terje Mørland.
AA170516 Foreløpig er det bare personer med utdanning fra Tyskland og Polen som kan søke, men den neste utvidelsen vil omfatte utvalgte utdanningen fra de baltiske landene.
AA170516 Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, sier direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ), Terje Mørland.
VG170512 I Nord-Norge var det bare 50 studenter på utdanningen for trinn 1-7, sier Jordell til VG.
VG170512 - Du er ikke bekymret for at søkere som er motiverte til å bli gode lærere, blir utestengt fra utdanningen ?
VG170512 * Bare utdanningen for trinn 8-13, ( lektorutdanningen ) ligger på snittet med 2,4 førstevalgssøkere per studieplass.
NL170512 - Vi beklager situasjonen som har oppstått, spesielt overfor de som har latt sin konsultasjon bli filmet for å bedre kvaliteten på utdanningen til våre studenter, sier Njølstad i pressemeldingen.
NL170512 - Vi beklager situasjonen som har oppstått, spesielt overfor de som har latt sin konsultasjon bli filmet for å bedre kvaliteten på utdanningen til våre studenter, sier Njølstad i pressemeldingen.
DB170511 - Under utdanningen følte jeg at jeg måtte bevise mer enn andre.
DB170510 Fordi kunnskapen må tilhøre alle, ikke bare en elite som har tilgang på den beste utdanningen .
VG170506 Den lange utdanningen blir fremstilt som en kontrast.
VG170506 - Det verste er at disse politikerne har gått på de flotteste skolene og tatt den høyeste utdanningen , men det eneste de har evnet å gjøre, er å skakkjøre landet vårt.
DB170505 - Utdanningen for dårlig ¶
DA170504 - Hvis man skal begynne å spare fra null etter at man er ferdig med utdanningen , vil jeg si at det krever veldig høy selvdisiplin for å spare såpass mye at man kan etablere seg i indre by, og man må regne med å holde på noen år.
AA170502 I regjer-ingens Tysklandsstrategi og tiltaksplan ( 2015 ) oppfordres norske studenter til å ta hele eller deler av utdanningen sin i Tyskland for å oppnå såkalt « dobbeltkompetanse », dvs. at man lærer seg et fremmedspråk samtidig som man studerer for eksempel økonomi eller ingeniørfag.
SA170501 Leger, siviløkonomer, sivilingeniører og jurister har høy livsløpsinntekt, men førskolelærere og sykepleiere tjener lite på utdanningen sin, skriver forskning.no.
AP170429 Fremtidige lærere vil få mer praksis enn tidligere og utdanningen løftes til masternivå.
VG170428 Men uansett virkemiddel har søkertallene til utdanningen for grunnskolelærere ikke tatt av i den grad skolepolitikerne ønsker seg.
VG170428 Det er ikke derfor jeg går denne utdanningen , legger hun til.
VG170428 * Bare utdanningen for trinn 8-13, ( lektorutdanningen ) ligger på snittet med 2,4 førstevalgssøkere per studieplass.
VG170428 klasse våren 2017 er ned 3,6 prosent, mens søkningen til utdanningen for lærere 5. - 10. klasse er ned 5,5 prosent siden 2016.
AA170428 Der regjeringen har gjort koding til valgfag, slo Støre fast at det skulle bli del av den obligatoriske utdanningen i grunnskolen. - 15 andre europeiske land har gjort dette allerede.
DA170427 Samtidig med aksjonen lanserte organisasjonen « Drama- og teaterpedagogene » en fersk kartlegging som viser at 50 prosent av lærerutdanningene i Norge tilbyr 0-15 timer obligatorisk dramaundervisning for lærerstudentene i løpet av utdanningen , mens noen få tilbyr 70-90 timer.
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, som lærerutdanningsinstitusjonene følger i arbeid med egne planer, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen og dette beskrives slik : « Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy.
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen .
AA170427 Hun jobber nå deltid med noe som ikke er relevant for utdanningen hennes.
DB170425 Alle som uteksamineres fra utdanningen skal ha profesjonsfaglig digital kompetanse som vil gjøre dem enda bedre rustet til en hverdag i framtidas klasserom.
BT170424 Lærerstudenten må gjennom utdanningen oppøve evnen til se at det muntlige uttrykket ikke er det samme som personligheten.
BT170424 I dette arbeid kan fagfolk i drama og teater bidra sterkt til å løfte utdanningen til et masternivå også på dette området.
DN170420 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn.
DB170420 Med den nye ordningen vil lærerstudenter som tar femårig mastergrad på normert tid få bare marginalt høyere studielån enn de som tar den nåværende fireårige utdanningen .
VG170419 En av de viktigste årsakene til at Thorsnes valgte å bli i Avaldsnes, er utdanningen hun er i gang med. 28-åringen vil bli trener, og på Karmøy kan hun kombinere dette med fotball-livet.
DN170419 Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning ".
DN170419 - Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning.
BT170419 Utdanningen jeg tok ved humanistisk fakultet for 20 år siden, er gått i glemmeboken for lengst, og jeg hadde måttet ta den om igjen hvis jeg skulle hatt noe nytte av den i dag.
AA170413 Samarbeidet som skjer gjennom utdanningen kan implisitt også bidra til skoleutvikling, da man gjennomfører felles prosesser, deler erfaringer og refleksjoner rundt utprøvinger i praksis, og får til gode gruppeprosesser i arbeidet med arbeidskrav og eksamen.
AA170413 I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov.
AA170413 Etterutdanning : « I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov », skriver kronikkforfatterne.
AA170413 Dette innebærer at utdanningen skjer ved den enkelte skole, og det skjer kollektivt.
DB170412 Dagbladet ble derfor med studentene på Politihøgskolen i Oslo for å få et lite innblikk i utdanningen deres.
DB170406 Siden høsten 2010 har Politihøgskolen justert enkelte øvelser to ganger, grunnet endringer i fagplanene ved utdanningen .
DB170406 Politihøgskolen utdanner dagens og fremtidens politi, og vil naturligvis fra tid til annen vurdere opptakskravene til utdanningen , avslutter Framaas.
AA170404 Fra høsten blir lærerutdanningen femårig og utdanningen blir en integrert masterutdanning.
SA170403 VELG RIKTIG : Ekspertene gir tips til hvordan du kan finne utdanningen som passer for deg.
FV170403 VELG RIKTIG : Ekspertene gir tips til hvordan du kan finne utdanningen som passer for deg.
BT170403 VELG RIKTIG : Ekspertene gir tips til hvordan du kan finne utdanningen som passer for deg.
AP170403 VELG RIKTIG : Ekspertene gir tips til hvordan du kan finne utdanningen som passer for deg.
AA170401 Partiet vil både løfte lærerens status og gjøre utdanningen mer attraktiv.
VG170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
SA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
FV170331 Samtidig ser vi jo at det vil ta lengre tid å få folk ut i jobb og at det øke utdanningen fra fire til fem år, vil øke studielånet til studentene.
FV170331 Det siste punktet krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.
DN170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
DA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
AP170331 Samtidig ser vi jo at det vil ta lengre tid å få folk ut i jobb og at det øke utdanningen fra fire til fem år, vil øke studielånet til studentene.
AP170331 Det siste punktet krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.
AA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
AA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
AP170330 utdanningen generelt og Nord-Norge spesielt, sier Silje Marie Bentzen, leder for Pedagogstudentene.
AP170328 - Vi har ikke helsefag i utdanningen , vi blir ikke kvalifisert til å avdekke dette, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AP170328 Utdanningen inkluderer medisinske fag, etiske fag og hygienefag på lik linje med helsepersonell.
AA170328 - Vi har ikke helsefag i utdanningen , vi blir ikke kvalifisert til å avdekke dette, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170326 - Utdanningen min har stanset opp som følge av krigen.
VG170325 I Tromsø har hun fullført utdanningen , jobbet som jurist og drevet med lokal- og fylkespolitikk de siste tre årene.
SA170325 Virkeligheten for barn som trenger hjelp, er annerledes enn slik den framstår politisk i kommunene og i utdanningen av barnevernspedagoger.
DB170325 Etter videregående gikk han på Handelshøyskolen i Stockholm, men fullførte aldri utdanningen , og holdt bare ut et år før han droppet ut.
AA170325 Vi trenger impulser fra andre land for å få til innovasjonen landbruket trenger og for å heve kvaliteten på utdanningen generelt.
BT170324 Bare seks prosent av studentene ved NHH tror de vil jobbe i Bergen når de er ferdige med utdanningen .
BT170324 Norge har et godt skolevesen, men det kan bli enda mye bedre når det gjelder å støtte opp om barn og unge som er i fare for å ikke gjennomføre utdanningen sin.
BT170324 I det nye bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen vil blant annet tverrfaglig samarbeid mellom utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren bli ett av flere aktuelle tema som inngår i utdanningen .
DA170321 Men svaret er ikke å lage en minstestandard basert på en snever forståelse av hva kvalitet i utdanningen er, sier Handal.
DB170319 Jeg er absolutt skikket til å få lisens i California hva gjelder utdanning, opplæring og erfaring, men jeg har heller valgt å følge en annen sti og anvendelse av utdanningen min.
DA170319 Sitandombia Koné ville at døtrene Habibatou og Sofiatou skulle få den utdanningen moren hennes mente hun selv ikke trengte.
DB170317 Thompsons mor, Hakamie Stevenson, sier til The Eagle at dattera hadde utsatt utdanningen for å satse på en karriere som modell.
AP170314 Vi ønsker at barna skal være kreative produsenter i barnehagen, sier rådgiver Elin Dybdal Simensen i Senter for IKT i utdanningen .
AP170314 Barnehagemonitor 2015, en kartlegging av digitale tilstander i barnehagen, foretatt av Senter for IKT i utdanningen viser : Interesse og kompetanse blant barnepersonalet er viktige faktorer for å få til en økt og riktig bruk av digitale verktøy i barnehagen.
AP170314 ( Kilde : rådgiver Elin Dybdal Simensen i Senter for IKT i utdanningen ).
SA170313 Da er det viktig å gi dem mulighet til å fullføre utdanningen , mener Hugvik.
BT170313 Lidal bruker en turnusfri periode og egne penger til å delta på utdanningen .
AP170312https://www.aftenposten.no/okonomi/For-falt-nesten-like-mange-fra-rike-som-fra-fattige-familier-utenfor-Na-er-klasseskillet-blitt-betydelig-615113b.html Da er det viktig å gi dem mulighet til å fullføre utdanningen , mener Hugvik.
AP170312 Da er det viktig å gi dem mulighet til å fullføre utdanningen , mener Hugvik.
VG170311 Derfor må perspektiver som Aagesens bringes inn i utdanningen av helsepersonell.
AA170310 Sykepleierutdanningen i Levanger har siden 2011 hatt et samarbeid med USA hvor klinisk undersøkelse av pasienter lenge har vært en integrert del av utdanningen .
DB170309 - Vi prøver også å se om det er læring i slike hendelser, som vi kan bruke videre i utdanningen .
VG170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.
VG170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DB170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.
DB170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DB170308 Hun viser til lønn og mulighet for full stilling, som noe som bør tas tak i, for å gjøre utdanningen mer attraktiv.
DB170308 ( Dagbladet ) : - Det var ikke så mange som hadde trodd at jeg skulle begynne på den utdanningen .
DA170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.
DA170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
BT170308 Utdanningen her ved Høgskolen i Bergen ligger på tiendeplass på listen over antall søkere med studiet som førsteønske.
BT170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører, sier kunnskapsministeren. − Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre.
BT170308 Selv om han aldri fikk muligheten til å gå på skole, har han oppfordret og støttet Bresha til fortsette utdanningen sin.
AP170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører, sier kunnskapsministeren. − Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener Regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre.
AA170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og jobben som sykepleierne gjør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ). − Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at utdanningen blir bedre.
AA170308 Først og fremst vil de kreve tre i snitt i matematikk for å komme inn på utdanningen .
AA170308 − Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at utdanningen blir bedre.
AA170308 Denne utdanningen passer utrolig godt med interessene mine, som er bil og motorsykkel.
AA170308 Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.
AA170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DB170307 Likevel opplever mange flyktninger at det er vanskelig å få brukt utdanningen sin i Norge.
AP170303 - Bekymringen har vært at vi lager ordninger som gjør at elever med dysleksi ikke får den samme likeverdige utdanningen som andre, og at en slik ordning gjør det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge undervisningen, sier Røe Isaksen.
AP170303 - Bekymringen har vært at vi lager ordninger som gjør at elever med dysleksi ikke får den samme likeverdige utdanningen som andre, og at en slik ordning gjør det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge undervisningen, sier Røe Isaksen.
DA170225 - Vi trenger å endre utdanningen for barna våre og for voksne.
SA170224 Thomas Ergo : Mer åpenhet, bedre barnevern ! i ¶ Utdanningen bør utvides ¶
SA170224 Selv om vi arbeider aldri så hardt og mye med kvaliteten i utdanningen, ser jeg et behov for å styrke utdanningen ytterligere.
SA170224 Selv om vi arbeider aldri så hardt og mye med kvaliteten i utdanningen , ser jeg et behov for å styrke utdanningen ytterligere.
SA170224 For å få til dette bør utdanningen utvides til fem år med mastergrad, turnusår med veiledning og yrkesmessig autorisasjon.
SA170224 Det er et stort paradoks at fagpersonene med den korteste utdanningen skal ta de mest krevende beslutningene og hjelpe de mest sårbare familiene.
DB170224 Hun mener UNE ikke har tatt hensyn til den utdanningen Jabaly har på universitetsnivå.
DB170222 Han fullførte utdanningen på normert tid.
BT170221 Mitt ønske er å få godkjent utdanningen min, slik at jeg kan begynne å takke Norge for det jeg har fått.
BT170221 For å få utdanningen min som tannlege godkjent, må jeg gjennomgå et kvalifiseringsprogram.
DB170220 For innvandrere kan det være til stor hjelp å få bygget på utdanningen sin ved en norsk institusjon, som Universitetet i Oslo.
DB170218 Jeg holder også på å fullføre utdanningen min på Trondheim Handelshøyskole.
BT170217 Lidal bruker en turnusfri periode og egne penger til å delta på utdanningen .
VG170216 Gerd kommanderer, Odd jobber ¶ - Utdanningen har gjort meg i stand til å gå mer i dybden på den kliniske helsetilstanden til pasienten.
AA170216 Øvelsene er « Dynamic Guard », der det øves hovedsakelig på elektronisk krigføring og luftvern, og Marinens årlige øvelse « TG 17-1 » som blant annet er en del av utdanningen av nye ubåtsjefer.
DB170215 Vi har nå endret innstillingen i saken om overgangsstønad, slik at det kommer tydelig fram at vi tenker det er gode jobbmuligheter for denne utdanningen , skriver Arve Winsnes, avdelingsdirektør i Nav Sør-Trøndelag i en e-post til Dagbladet.
DB170215 I et brev signert fra Nav Arbeid og ytelser i Skien, fikk Dreier beskjed om at utdanningen han går på, i regi av Nav Trondheim, blir vurdert som « ikke hensiktsmessig sett i forhold til at det er små muligheter på arbeidsmarkedet innen det yrket du har valgt å utdanne deg innen ».
DB170215 - Selvsagt er Nav Trondheim engasjert i utdanningen jeg tar, og de har støtta meg der hele tiden.
AA170215 Frode Soelberg, ansvarlig for MBA-utdanningene ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet, serverer kake i anledning den nye utdanningen .
SA170214 Seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen , Karoline Tømte, påpeker at barn har rettigheter på linje med voksne, til tross for at bildene som deles som regel er tatt i beste mening.
AP170214 Seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen , Karoline Tømte, påpeker at barn har rettigheter på linje med voksne, til tross for at bildene som deles som regel er tatt i beste mening.
AA170214 Åm håper at arrangementet vil bidra til å avkrefte en del myter om kokk- og servitøryrket og at flere velger utdanningen .
BT170213 Forskjellen er at de to studiene har overvekt av mannlige studenter, og at kvinner derfor har blitt kvotert inn på utdanningen .
DB170210 Utdanningen og opplæringen av flyktninger som kommer til landet, må effektiviseres.
DB170209 Vi mister studenter som bidrar til nye perspektiver, faglige debatter og økt utbytte av utdanningen vår.
DB170209 Senter for internasjonalisering i utdanningen ( SiU ) gir oss derimot i sin rapport ( juni 2016 ) de faktiske svarene på hva som motiverer.
AA170209 Har du fått bruk for utdanningen din i « Anno » ?
DB170206 Hun sitter i et utvalg oppnevnt av Advokatforeningen, som jobber nettopp med denne utdanningen .
AP170206 Noen måneder før angrepet droppet han ut fra utdanningen på grunn av sin mentale tilstand.
AA170206 | Studentene er godt fornøyd med utdanningen
AA170206 På den måten kan man lære av hverandre, få til forbedringer og gi studentene den utdanningen både de og samfunnet forventer, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.
AA170206 Norske studenter er gjennomsnittlig veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og opplyser at de lærer mest når de er ute i praksis.
AA170206 De fleste norske studenter er godt fornøyd med utdanningen , og opplyser at de lærer mest når de er ute i praksis, viser den årlige studentundersøkelsen.
AA170206 Mandag la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( Nokut ) fram Studiebarometeret 2016.
DB170131 Denne utdanningen er den eneste av sitt slag i norsk og europeisk sammenheng.
SA170127 I friidretten får man heretter ikke delta i europeiske mesterskap hvis man ikke har den « utdanningen ».
BT170127 I friidretten får man heretter ikke delta i europeiske mesterskap hvis man ikke har den « utdanningen ».
AP170127 I friidretten får man heretter ikke delta i europeiske mesterskap hvis man ikke har den « utdanningen ».
SA170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
SA170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
FV170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
FV170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
BT170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
BT170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
BT170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
AP170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
AP170126 - Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.
DN170116 Studenter som skal bli leger, sykepleiere, lærere og advokater er blant gruppene som allerede har praksis i arbeidslivet som en del av utdanningen .
DB170116 TOLLER : Utdanningen til toller er lønnet.
DB170116 Resten av utdanningen , som er praktisk trening ved kontrolltårn eller - sentral i Norge, er lønnet.
DB170116 I år er det løpende innkalling til opptaksprøver, men søknadsfrist for utdanningen som starer i september, er 1. mars.
DB170116 Fengselsbetjent ¶ Utdanningen til fengselsbetjent går over fire semester, altså to år, og foregår kun ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, som ligger på Lillestrøm.
DB170116 FENGSELSBETJENT : Utdanningen til fengselsbetjent går over to år, og det er ett års plikttjeneste.
DB170116 Du kan lese mer om utdanningen hos Toll.no ¶
DB170116 Du får lønn mens du er under utdanning og er sikret jobb etter utdanningen .
DB170116 Det er 22 måneders plikttjeneste etter at utdanningen er fullført.
DB170116 Denne delen av utdanningen er ikke lønnet - men for denne delen kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.
DB170116 Utdanningen tar to år, hvorav de ni første månedene foregår i Storbritannia.
DB170116 Utdanningen strekker seg over 26 måneder og består av teoriundervisning ved Tolletatens kompetansesenter som ligger i Oslo samt praksis i tollregionen du er ansatt som tollaspirant.
DB170116 Utdanningen starter 6. juni 2017.
BT170113 De har vært for femårig utdanning for lærere, men mot den femårige utdanningen for lærere.
DN170110 Det har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ) spurt 2561 vitenskapelig ansatte ved 25 utdannelsesinstitusjoner om.
BT170109 Målet med utdanningen er å få flere menneskeorienterte prosjekter fra vår region.
BT170109 Målet med utdanningen er å få flere menneskeorienterte prosjekter fra vår region.
BT170105 VANSKELIGERE JOBBMARKED : Safina de Klerk og Mathias Skillingstad har henholdsvis ett og to år igjen av utdanningen for å bli kjemiingeniør ved Høgskolen i Bergen.
BT170105 Takk til Senter for IKT i utdanningen som har fokus på læringspotensialet.
DB170104 Både med alt jeg har i kofferten og ikke minst at jeg manglet den utdanningen flere av de andre søkerne hadde, sier Bråthen.
BT170103 Selv om utdanningen flytter ut av bysentrum, bør den nye skolen korte ned fysiske og mentale avstander, og dra til seg aktivitet, publikum og nysgjerrige som en supermagnet.
BT170103 Selv om utdanningen flytter ut av bysentrum, bør den nye skolen korte ned fysiske og mentale avstander, og dra til seg aktivitet, publikum og nysgjerrige som en supermagnet.
AP170102 Feil retning i utdanningen
SA161219 Skiskytterforbundet har sett utviklingen i skyteresultatene, og har opprettet en prosjektstilling for å bedre utdanningen for de yngste skiskytterne.
BT161123 Det vi lærer på utdanningen vår, henger dessverre ikke godt nok sammen med det vi ser når vi er ute i praksis.
AP161118 Helsesøsteren mener temaet må settes på agendaen i utdanningen og andre faglige sammenhenger.
AP161012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hver-dag-ma-Ida-velge-hva-hun-vil-bruke-sine-fire-timer-pa-Mat_-sosialt-liv-eller-skole--Vilde-Bratland-Hansen-606434b.html Si ;D-innlegg : Utdanningen skal være en start på den funksjonshemmedes selvstendige liv - ikke en start på et liv i isolasjon.
SA160524https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Den-nye-Byasen-sjefen-setter-seg-pa-skolebenken-i-Sverige-210648b.html I månedsskiftet juni/juli drar han til Stockholm for å starte på utdanningen som kreves for norske topptrenere fra sesongen 2017/18.
AP160524https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Den-nye-Byasen-sjefen-setter-seg-pa-skolebenken-i-Sverige-210648b.html I månedsskiftet juni/juli drar han til Stockholm for å starte på utdanningen som kreves for norske topptrenere fra sesongen 2017/18.
AP160505 Etter justering for blant annet pasientenes alder, kjønn og følgesykdommer som kols og nyresvikt, fant forskerne at de med den høyeste utdanningen hadde 15 prosent større sannsynlighet for å få PCI-behandling sammenlignet med dem med lavest utdanning.
NL160429 Mange av disse risikerer varig utenforskap om de ikke får en ny sjanse til å fullføre utdanningen sin.
AP160426https://www.aftenposten.no/reise/Selv-ikke-da-Ivar-gjorde-anmeldelsen-mer-positiv_-ble-den-godkjent-av-Tripadvisor-8707b.html - Må ikke ha naiv tillitFaglig leder for executive utdanningen ved Handelshøyskolen BI, Ragnhild Silkoset, har sett på forskning rundt Tripadvisor.
BT160311 Men blir det rett da å kalle utdanningen en universitetsutdanning, når det ikke lenger er universitetet som utdanner oss ?
BT160311 I dag går jeg selv på utdanningen som rett fram heter « bachelor i journalistikk ».
AP160305https://www.aftenposten.no/norge/Det-er-torsdag-Syv-nye-saker-om-vold-mot-barn-har-havnet-pa-Stovner-politiets-bord-i-lopet-av-uken-14711b.html Det er et overordnet viktig element i den juridiske utdanningen at fru Justitia er blind.
SA160226 Én av disse er å ta hele utdanningen i regi av en skole, såkalt Vg3 i skole.
SA160226 - Jordmødre som er utdannet etter 2006 har hatt prevensjon som en del av utdanningen .
FV160226 - Jordmødre som er utdannet etter 2006 har hatt prevensjon som en del av utdanningen .
AP160226https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Na-kan-du-fa-prevensjon-hos-jordmor-og-helsesoster-8998b.html - Jordmødre som er utdannet etter 2006 har hatt prevensjon som en del av utdanningen .
DA160205 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende høykvalifiserte arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som i stillingsannonser kreves.
DA160205 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende høykvalifiserte arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som i stillingsannonser kreves.
SA160202 Så klart, man luker kanskje ut en eller to i løpet av den treårige utdanningen , men du står igjen med en A, B, C, D eller E i gjennomsnittskarakter når du er ferdig.
AP160122https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-lenge-vil-Karibiens-best-bevarte-hemmelighet-forbli-hemmelig-9179b.html Utdanningen deres, forteller Troy, skjer via en ofte vablete, men stadig mer pålitelig internettforbindelse.
DA160115 - Veksten i oljebransjen, gode lønninger, trygghet og forutsigbarhet har trukket mange inn i arbeidslivet før de var ferdig med utdanningen .
DA160115 - Veksten i oljebransjen, gode lønninger, trygghet og forutsigbarhet har trukket mange inn i arbeidslivet før de var ferdig med utdanningen .
NL160105 Ungt Entreprenørskap har gjennom de siste tjue årene utviklet metoder for å øve på nytenking og verdiskaping i utdanningen .
NL160105> Ungt Entreprenørskap har gjennom de siste tjue årene utviklet metoder for å øve på nytenking og verdiskaping i utdanningen .