AA170816 Han lover at de setter inn tiltak, særlig innen folkehelse og utdanning .
AA170816 - Østfold har vært industrifylke i århundrer, med sosial arv av lavere utdanning og sysselsetting, så det ligger i noen grad bak, sier kommunalsjef for seksjon for utdanning og oppvekst, Arne R Olsen i Fredrikstad.
AA170816 - Østfold har vært industrifylke i århundrer, med sosial arv av lavere utdanning og sysselsetting, så det ligger i noen grad bak, sier kommunalsjef for seksjon for utdanning og oppvekst, Arne R Olsen i Fredrikstad.
AA170816 Praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) er den klart vanligste typen lærerutdanning i den videregående skolen. 14.000 av 27.000 lærere har PPU, og 36 prosent av disse har PPU for yrkesfaglærere.
AA170816 Nesten halvparten av lærere uten høyere utdanning har fag- eller svennebrev, mot 16 prosent av lærere i videregående totalt.
AA170816 Mange i denne gruppen er imidlertid i gang med en pedagogisk utdanning .
AA170816 Dette gjaldt nær 25 prosent av lærerne uten fullført høyere utdanning og 18 prosent av dem som har fullført høyere utdanning uten pedagogikk.
AA170816 Dette gjaldt nær 25 prosent av lærerne uten fullført høyere utdanning og 18 prosent av dem som har fullført høyere utdanning uten pedagogikk.
AA170816 Her kom det fram at den er lavere blant dem med lav inntekt, og høyere blant personer med høy utdanning enn blant personer med lav utdanning .
AA170816 Her kom det fram at den er lavere blant dem med lav inntekt, og høyere blant personer med høy utdanning enn blant personer med lav utdanning.
AA170816 Blant personer med kun grunnskoleutdanning deltok kun 65 prosent i valget der Erna Solberg ble statsminister, mens tallet for de med høyere utdanning er 90 prosent.
NL170815 Bevilgningene til veisektoren og samferdsel, til utdanning , forskning og investeringer så vel som til helsesektoren har vært historisk høye.
NL170815 Slik sett vil en mastergradsutdanning i luftfart også være et bidrag til å virkeliggjøre Stortingets høye ambisjoner slik det kommer til uttrykk i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015-2024 ( Stortingsmelding 7 2014-2015 ).
NL170815 Med dette vil UiT tilby en utdanning noe som ikke eksisterer i Norge eller Europa for øvrig, og som er etterspurt av næringen.
NL170815 Markedsundersøkelser ved UiT og dialogen med luftfartsnæringen viser at det er et stort behov for en slik utdanning i Norge.
NL170815 I dag finner vi Norges eneste offentlig finansierte utdanning av trafikkflygere ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.
DB170815 Unge utenfor jobb og utdanning .
DB170815 Det er forståelig at de fleste ønsker at valgkampen skal dreie seg om de viktigste saker for land og folk : Helse, utdanning , skatt, miljø, klima, etc.
DB170815 Vi opprettet Talent Norge, hvor våre fremste talenter får støtte og oppfølging både forut for og i kjølvannet av høyere kunstfaglig utdanning .
DB170815 For det første faller mange studenter fra underveis i høyere utdanning .
DB170815 Det er flere grunner til å bry seg om relasjonen mellom ansatte og studenter i høyere utdanning .
DB170815 Min drøm om en utdanning kunne fort fått en brå slutt før den i det hele tatt hadde begynt, og jeg er sikker på at flere kan kjenne seg igjen i samme opplevelse.
DB170815 Lik rett til utdanning er det viktigste prinsippet i norsk høyere utdanning .
DB170815 Lik rett til utdanning er det viktigste prinsippet i norsk høyere utdanning.
DB170815 Det føltes knusende for meg å få beskjed av rådgiver om at « Høyere utdanning er ikke ment for sånne som deg ».
DA170815 I en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo fra 2013 kommer det fram at kvinner som stripper på klubber i Norge er ressurssterke og bevisste på sine muligheter og rettigheter, og mange kombinerer jobben på strippeklubb med andre typer arbeid og utdanning .
AA170815 Unge i alderen 15 til 23 år uttaler seg om hva slags bakgrunn de kommer fra, hvilke valg de vil ta for utdanning og arbeid og hvorfor.
AA170815 Mens verden og kravene til utdanning utvikler seg, kan befolkningen blir stående på stedet hvil.
AA170815 Med en utdanning i bunn vil man ha flere bein å stå på, flere muligheter og evne til omstilling.
AA170815 Geografisk sett er de størst forskjellene mellom Oslo, der 90 prosent av de unge planlegger høyere utdanning , og landsbygda, der tilsvarende tall er 66 prosent.
AA170815 De aller fleste opplever ikke foreldrenes yrke eller utdanning som viktig i denne sammenhengen.
AA170815 Blant gutter med foreldre med lavere utdanning sier 38 prosent at de planlegger utdanning på grunnskolenivå eller vidergåendenivå, mens 13 prosent av jentene sier det samme.
AA170815 Blant gutter med foreldre med lavere utdanning sier 38 prosent at de planlegger utdanning på grunnskolenivå eller vidergåendenivå, mens 13 prosent av jentene sier det samme.
AA170815 - Undersøkelsen bekrefter det vi har sett i Oppvekstrapporten og annen forskning : Unge som vokser opp med dårlig råd og i familier der foreldre har lavere utdanning , har lavere ambisjoner.
AA170815 ( ©NTB ) ¶ | Utdanning : Unge følger foreldrene, men mener de velger selv ¶
AA170815 Senterpartiets Per Olaf Lundteigen ( 64 ) mener det største demokratiske problemet med det neste, tenkte Stortinget er at 82 prosent av de nye representantene har høyere utdanning .
AA170815 LES SAKEN HER : - Må ikke tro at én utdanning nødvendigvis er nok.
VG170814 | Bistand til utdanning virker ¶
VG170814 Vi har fremhevet betydningen av jenters rett til utdanning og vi har også satt utdanning i krise og konflikt høyt på agendaen.
VG170814 Vi har fremhevet betydningen av jenters rett til utdanning og vi har også satt utdanning i krise og konflikt høyt på agendaen.
VG170814 Veien videre ¶ Utdanning og kunnskap er viktig for enkeltmennesket og for utviklingen av gode samfunn.
VG170814 Satsing på utdanning nytter og gir resultater, men for de 263 millioner barn og unge som fortsatt ikke har tilgang til skolegang og utdanning må innsatsen fortsette.
VG170814 Satsing på utdanning nytter og gir resultater, men for de 263 millioner barn og unge som fortsatt ikke har tilgang til skolegang og utdanning må innsatsen fortsette.
VG170814 Norsk humanitær bistand til utdanning i kriser økte fra 67 millioner kroner i 2013 til 474 millioner kroner i 2016.
VG170814 Norges innsats har vært viktig for opprettelsen av No Lost Generation-initiativet i Syria, og fondet Education Cannot Wait, som finansierer utdanning i humanitære kriser.
VG170814 Norge har de siste fire årene doblet egen bistand til utdanning, og vi har bidratt til at utdanning står sterkere på den internasjonale dagsorden.
VG170814 Norge har de siste fire årene doblet egen bistand til utdanning , og vi har bidratt til at utdanning står sterkere på den internasjonale dagsorden.
VG170814 Norge arbeider for at andre givere og regjeringer i utviklingsland skal prioritere utdanning høyere.
VG170814 Men aller viktigst er det at utviklingslandene selv prioriterer utdanning på sine budsjetter.
VG170814 I dag lanseres Norad-rapporten Rising to the challenge, som viser at regjeringens satsing på utdanning har gitt viktige og konkrete resultater : ¶ * 1 Over 3,1 millioner barn fikk støtte til skolegang hvert år ¶ * 1 11 millioner elever fikk tilgang til læremateriell, over 8,5 millioner skolebøker ble delt ut ¶ * 1 140 000 lærere fikk opplæring ¶ * 1 Over 7000 klasserom mellom ble bygget eller op
VG170814 I 2014 startet Norge et samarbeid med FNs spesialutsending for utdanning , Gordon Brown.
VG170814 Et positivt eksempel er Malawi som de siste syv årene har satset tungt på utdanning .
VG170814 Dette har vi gjort fordi utdanning er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom.
VG170814 Det har vært veldig viktig for Norge å ta lederskap i det å skaffe barn utdanning .
VG170814 Dersom vi skal nå bærekraftsmålet om god utdanning til alle før 2030 må alle store giverland trappe opp innsatsen.
VG170814 Derfor har vi de fire siste årene doblet norsk bistand til utdanning fra 1,7 milliarder i 2013 til 3,4 milliarder i 2017 - etter åtte år med kutt.
VG170814 Derfor har Norge satset mye på utdanning i sårbare og konfliktrammede områder.
VG170814 Blant land som har mottatt støtte fra det globale partnerskapet for utdanning ( GPE ), hvor Norge er en tredje største bidragsyter, har en positiv utvikling. 12 av 49 land økte andelen offentlige midler som gikk til utdanningsformål mellom 2014 og 2015 og over halvparten av landene fortsatte i budsjettåret 2015 å bruke minst 20 prosent av offentlige utgifter til utdanning
VG170814 Arbeidet med å implementere flere av anbefalingene er i full gang og for første gang står finansiering av global utdanning på G20s agenda.
VG170814 Utdanning i konflikt ¶
VG170814 UTDANNING : - Verden trenger fremgang på et område som har stått stille lenge.
NL170814 Overnattingsinntekten er avgjørende for å løse lokale utfordringer som kvinnearbeidsplasser, dyrevern og utdanning .
NL170814 De finansierer utdanning av lokale masaiguider og masaikokker.
DN170814 ¶ Fra venstre Nismah Mushtaq ( 20 ) skal ta opp fag og Julie Haakenstad ( 25 ) har tatt opp fag ved Sonans Utdanning .
DB170814 Jeg må plutselig dokumentere relevant arbeid eller utdanning .
DB170814 Nå håper hun å fortsette videre til høyere utdanning .
DA170814 Flest mulig må få like muligheter til å ta en god utdanning , sier Spetalen.
DA170814 Blant annet oppgir sosiologiprofessor og ulikhetsforsker ved Universitetet i Bergen, Johs Hjellbrekke, at tre av fire studenter ved universiteter og høyskole i dag har foreldre som selv har høyere utdanning .
DA170814 Utdanning som nøkkel ¶
DA170814 Jeg har ingen høy kunstfaglig utdanning , men jeg syns bildene er fine.
DA170814 Redd Barna har vurdert partienes politikk på seks områder : Klima, barnefattigdom, bistand, tiltak globalt for helse og utdanning , beskyttelse for barn mot vold og seksuelle overgrep.
DA170814 Flest mulig må få like muligheter til å ta en god utdanning , sier Spetalen.
DA170814 Blant annet oppgir sosiologiprofessor og ulikhetsforsker ved Universitetet i Bergen, Johs Hjellbrekke, at tre av fire studenter ved universiteter og høyskole i dag har foreldre som selv har høyere utdanning .
DA170814 Utdanning som nøkkel ¶
BT170814 Over 200.000 av oss tok høyere utdanning i fjor.
AP170814 Samtidig er det en økning i andelen som underviser i grunnskolen og ikke har godkjent utdanning .
AP170814 Halvparten har en eller flere midlertidig ansatte i lærerstillinger uten godkjent utdanning . 44 prosent svarer « ja, noen få », 5 prosent « ja, flere ».
AP170814 - Men dette handler ikke bare om at man skal ha rett til å få undervisning av en lærer med relevant utdanning , det handler jo også om å få undervisning i det hele tatt.
VG170813 Årets TV-aksjon går til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, og går av stabelen søndag 22.oktober.
DA170813 - Kultur er blant de viktige tingene for mennesker, akkurat som utdanning , helse, arbeid og familie er det.
VG170812 Han mener at hovedårsaken til at det er tyngre for ungdom å få fotfeste i arbeidslivet er mangel på utdanning og erfaring.
DB170812 Høyere utdanning er og skal være vesensforskjellig fra arbeidslivet.
DB170812 Gårsdagens utspill var ikke første gang Skogen Lund var i media og snakket varmt om praksis i høyere utdanning .
DB170812 Frafall i høyere utdanning har vært et problem i mange år.
DB170812 Det nye finansieringssystemet for høyere utdanning innebærer nemlig en forskyvning, der universiteter og høyskoler fra nå av i langt større grad enn før blir premiert økonomisk for å uteksaminere ferdige kandidater, ikke for antallet studiepoeng studentene tar.
AP170812 - Fattige barn har større risiko for mindre utdanning , å falle utenfor arbeidslivet og få dårligere helse enn andre barn.
VG170811 NEW YORK ( VG ) Som grunnlegger av Studentaksjonen har Pamir Ehsas ( 23 ) bidratt til utdanning for 1200 afghanske skolebarn.
NL170811 Så gjelder det å gi alle lik rett til nødvendig utdanning for å skaffe seg en jobb, men også for å kunne skape en jobb og en bedrift og samtidig få del i de samme sosiale ordninger som arbeidstakere nyter godt av.
DN170811 Nesten hver femte innvandrer har høyere utdanning , det vil si universitets- eller høyskoleutdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.
AP170811 Hver femte innvandrer har høyere utdanning . 28.000 av dem jobber i yrker som ikke krever høyere utdanning.
AP170811 28.000 av dem jobber i yrker som ikke krever høyere utdanning .
AA170811 Det er helt tydelig for meg at jenter systematisk blir diskriminert, og det er alltid de fattigste jentene som kommer dårligst ut i all statistikk innen helse, utdanning , jobb og økonomi.
VG170810 Det vi derimot er helt klare på, er at vi skal ha 100 prosent sykelønn, et år foreldrepermisjon, gratis utdanning og helsestell.
SA170810 Jobber som : Direktør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet ¶ Utdanning : Dr.philos. 1.
NL170810 Og man må heve kompetansen i hvordan slike problemer skal håndteres, både innen forskning og høyere utdanning .
NL170810 På Senja er sysselsettingen i sjømatnæringen høy, og Senja trekker nå også til seg flere med fagkompetanse og høyere utdanning .
NL170810 Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning .
NL170810 DÅRLIG KVALITET : Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning .
DB170810 Det går 10 000 barn ut av norsk skole som vi ha problemer med videre utdanning fordi de er så dårlige til å lese.
DA170810 « Kommunen rangeres fortsatt meget høyt på de fleste øvrige indikatorene ; med høyt inntektsnivå, høy andel private arbeidsplasser, høyt teknisk og naturvitenskapelig utdanning og god kommuneøkonomi », heter det i begrunnelsen.
AP170810 Vi må gå gjennom lovgivningen og stille nye krav til arbeidsmiljø, utdanning og kvalitet og fjerne mulighetene til å manipulere regnskapene og ta ut store profitter.
AP170810 Jobber som : Direktør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet ¶ Utdanning : Dr.philos. 1.
AA170810 Ordet gymnasium ( avledet fra gymnos, som betyr naken ) ble opprinnelig brukt som betegnelse på et sted for den intellektuelle, følelsesmessige, moralske og fysiske utdanning av unge menn.
VG170809 Det er nok å ta av, som å få flere i arbeid, gi folk skikkelig utdanning og unngå at folk faller utenfor.
DN170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DB170809 Statsministeren virket langt mer komfortabel da tema skiftet til utdanning , og snakket både saktere og tydeligere.
DB170809 Skole og utdanning
DB170809 Det skjedde på tankesmien Civitas frokostmøte, og temaene var definert på forhånd : Økonomi, skole og utdanning og helse og omsorg.
DB170809 - Dette er sannsynligvis vårt viktigste politikkområde, sa hun og ramset opp flere viktige satsinger hun vil gjennomføre for å få flere gjennom videregående utdanning , med tidlig innsats i skolen og fokus på det psykososiale miljøet.
AP170809 Innvandring, skatt, utdanning og helse skal diskuteres frem til nordmenn går til valgurnene den 11.september.
AA170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170809 - Det er bra at vi nå har fått en bredere studie av IKT-sikkerhetskompetanse innen høyere utdanning .
VG170808 Borgerlige bevegelser med Venstre i spissen var også en av de helt sentrale bærende kreftene i arbeidet med å etablere og styrke den norske fellesskolen der utdanning for alle sto som det bærende element.
VG170808 Integrering handler om utdanning , arbeid, helse og bolig, og i små kommuner faller mye ansvar på få hender.
SA170808 SNAKKER OM UTDANNING : Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ).
NL170808 Midler blir utbetalt når en ungdom ønsker å ta høyere utdanning .
FV170808 SNAKKER OM UTDANNING : Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ).
DA170808 Før det var hun en av de 71.000 unge som verken er i arbeid, under utdanning eller i opplæring.
DA170808 Av utdanning har jeg allmennlærerutdanning, og i tillegg til ett års studium i sosialpedagogikk har jeg 1. avdeling spesialpedagogikk med stor vekt på lese- og skrivevansker ( 60 studiepoeng ), årsenhet i småskolepedagogikk med norsk som et av basisfagene ( 60 studiepoeng ), ett års studium i drama hvor tek
DA170808 38.000 lærere med utdanning før 01.01.2014 ble med et pennestrøk avskiltet, en beslutning som altså er gitt tilbakevirkende kraft.
AP170808 - Ungarn bruker mer penger på profesjonell idrett enn på høyere utdanning , sier 28 år gamle András Fekete-Győr, lederen av Momentum, til Politico.
AP170808 Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser, utdanning , likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.
AP170808 Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser, utdanning , likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.
AP170808 Vi burde også gjøre det lettere å stille andre krav enn karakterer ved opptak til høyere utdanning , som intervjuer og oppgaver. 10.
AP170808 SNAKKER OM UTDANNING : Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ).
AA170808 ¶ Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, forklarer at rolleinndelingen og organiseringen av ressursteamet tidligere ikke har holdt mål.
AA170808 - Jeg er enig i at det haster å få på plass et nytt tilbud, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.
AA170808 Fra bachelorutdanningen i sykepleies rammeplan finner vi blant annet dette som mål for sykepleierens kompetanse : Kompetansen etter endt utdanning består både av handlingskompetanse og av handlingsberedskap og er avgjørende for studentenes forutsetninger for å møte befolkningens behov for sykepleie.
AA170808 Deltakerene stiller fra ulike nivå, noen er fortsatt under utdanning , andre i startfasen av en karriere.
VG170807 Foto : Heiko Junge, NTB scanpix ¶ UTDANNING KAN VENTE : Jakob Ingebrigsen har ikke ofret skolestarten hjemme i Sandnes mange tanker.
VG170807 Utdanning kan jeg ta senere, sier han.
DB170807 Mange kommer fra land hvor det å være humanist, ateist eller ikke-troende kan koste dem statsborgerskapet, jobben, mulighet til utdanning og et anstendig familieliv.
DB170807 Derfor satser vi også på ansatte gjennom kompetanseløftet som innebærer at mange i eldreomsorgen får tilbud om utdanning og videreutdanning.
DA170806 Strand sikter her til gruppen som ofte omtales for NEETs ( Not in Employment, Education or Training ), altså de som verken er i jobb, under utdanning eller opplæring.
DA170806 Høyere utdanning vil gi flere muligheter på arbeidsmarkedet, sier han.
DA170806 Hun tror at unge som ikke har fullført videregående utdanning vil få vanskeligheter med å få jobb.
DA170806 Strand sikter her til gruppen som ofte omtales for NEETs ( Not in Employment, Education or Training ), altså de som verken er i jobb, under utdanning eller opplæring.
DA170806 Høyere utdanning vil gi flere muligheter på arbeidsmarkedet, sier han.
DA170806 Hun tror at unge som ikke har fullført videregående utdanning vil få vanskeligheter med å få jobb.
DA170805 - Unge må planlegge utdanning og etablering, barn og familie.
DA170805 - Unge må planlegge utdanning og etablering, barn og familie.
VG170804 Dette gjelder utdanning av flere sporhunder, uttak av ulv før beitesesongen og om fylkesmannen skal kunne gi fellingstillatelse.
VG170804 I tillegg til en familie med tre barn ønsker politiet kontakt med en mann i 60-årene som trolig har medisinsk utdanning .
DB170804 I 2011 fikk kvinner delvis stemmerett ( i lokale valg ) og det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning .
DB170804 - Det sier veldig mye om Høyre sine ambisjoner i skolepolitikken, hvor de altså er imot en nasjonal lærernorm, men skal gripe inn i hva slags modell fylkene skal bruke for opptak til videregående utdanning .
DB170804 Ifølge myndighetene skal Shkreli ikke bare ha begått tvilsomme transaksjoner, men også løyet om sin egen bakgrunn og utdanning .
DB170804 ¶ VIL INKLUDERE : Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon, mener manglende inkludering er en viktig grunn til at folk dropper høyere utdanning .
DB170804 Studenter som deltar i fadderuka dropper i mindre grad ut av høyere utdanning .
DA170804 - Dersom oljepengene brukes på områder som utdanning og infrastruktur, kommer de i stor grad dagens unge til gode, sier han. | - Vi trenger ikke almisser ¶
AA170804 Han mener det er imponerende sett ut ifra næringsstrukturen i fylket, med overvekt av landbruk og industri og der befolkningen har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen.
NL170803 Lykkes vi med å få midler til dette inn i neste års statsbudsjett så lukter det verdensklasse av utdanning av piloter til luftfart og ubemannede fly i Tromsø.
DB170803 Men det er selvsagt bare tull, det vil si, det har den hensikt å forbeholde høyere utdanning for de få.
DB170803 Forleden kunne en lese i Klassekampen at når det kommer til utdanning , er skillene i Norge like store som i USA.
DB170803 Av dem som tar høyere utdanning i Norge har 73 prosent foreldre med høyere utdanning , 21 prosent har foreldre med videregående skole, mens bare seks prosent har foreldre som ga seg etter grunnskolen.
DB170803 Av dem som tar høyere utdanning i Norge har 73 prosent foreldre med høyere utdanning, 21 prosent har foreldre med videregående skole, mens bare seks prosent har foreldre som ga seg etter grunnskolen.
DA170803 Det er åpenbart at når tjenester innenfor helse, utdanning , barnevern, arbeidsmarked og asylmottak blir drevet av selskaper som tar ut fortjeneste til sine eiere, er det med på å øke forskjellene mellom rikinger og vanlige folk.
NL170802 Det gjelder økonomiske ressurser til både utdanning og forskning, men ikke minst til samferdsel, transport og helse.
NL170802 Paramedic er en utdanning som dessverre ikke er et forskriftskrav enda.
DN170802 Ett av målene til Navarsete under valgkampen er å vise at distriktspolitikk gjelder innen de store sektorene i samfunnet, som utdanning , helse og landbruk.
DB170802 Uten videregående utdanning blir det vanskeligere og vanskeligere for folk å finne arbeid, ikke minst fordi teknologi og automatisering gjør at arbeidsgivere stiller stadig høyere krav til utdanning .
DB170802 Uten videregående utdanning blir det vanskeligere og vanskeligere for folk å finne arbeid, ikke minst fordi teknologi og automatisering gjør at arbeidsgivere stiller stadig høyere krav til utdanning.
DB170802 Etter at Arbeiderpartiet innførte aldersgrense for rett til videregående utdanning har færre nordmenn over 24 år hatt tilgang til en viktig yrkeskvalifikasjon.
DB170802 Det som derimot overrasker er hvor mange av de mellom 25 og 39 som ikke har fullført videregående utdanning .
DA170802 - Hilde Mari har utdanning , inntekt og kan sannsynligvis jobbe resten av sitt liv, men med reglene som bankene har laget er det umulig for henne å komme seg inn på boligmarkedet, sier han.
DA170802 - Hilde Mari har utdanning , inntekt og kan sannsynligvis jobbe resten av sitt liv, men med reglene som bankene har laget er det umulig for henne å komme seg inn på boligmarkedet, sier han.
AP170802 Rasmussen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og medlem av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ( NRØA ), som fastsetter læreplanene.
AP170802 I opptaket til høyere utdanning i 2017 hadde flere enn 15.000 søkere økonomi- og administrasjonsfag som sitt førstevalg, og studieretningen utgjør den nest største andelen av alle tilbudene som ble gitt.
AP170802 I sin tale på Utøya torsdag kommer Hussaini til å utfordre Arbeiderpartiet på to saker han mener er viktige for å få flere ungdom til å fullføre videregående utdanning : ¶
AA170802 Over 1300 trenere tar utdanning hvert år.
NL170801 Det skal reverseres i kommunesammenslåing, høyere utdanning , politi, i fiskeripolitikk osv.
DA170801 Noe av årsaken er at flere tar utdanning .
DA170801 Folk må tro på at det er smart å ta utdanning og annen opplæring, og bedriftene må våge å investere.
DA170801 Flere tilbake i jobb, flere tar utdanning , flere tør å investere, og økonomien går generelt bedre.
DB170730 Kampen om makt og de sosiale forskjellene førte landet inn i borgerkrig, og Burundi er blant de ti fattigste landene i verden, med minimale muligheter for jobb og utdanning for unge.
DB170730 Da han var 13 år gammel fikk han sin første jobb i butikk, og fant fort ut at studier og utdanning ikke var noe for ham.
AA170730 Rådgivning burde være en egen utdanning , i alle fall et valgfag på lærerhøgskolen eller på universiteter.
DN170729 Til sammen 134.330 nordmenn søkte om studieplass i høyere utdanning gjennom Samordna opptak i år.
DA170729 Alle elever som har avsluttet grunnskolen har rett til videregående utdanning fram til de er 24 år, uavhengig av om de har bestått alle fag.
DA170729 Alle elever som har avsluttet grunnskolen har rett til videregående utdanning fram til de er 24 år, uavhengig av om de har bestått alle fag.
AP170729 Og til å gi mennesker på flukt beskyttelse, mat, utdanning og helsetjenester.
AP170729 Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser.
AA170729 Til sammen 134.330 nordmenn søkte om studieplass i høyere utdanning gjennom Samordna opptak i år.
VG170728 Mange unge spillere ofrer, eller utsetter, utdanning fordi fotballen krever så mye oppmerksomhet i hverdagen.
VG170728 Men vi frykter også at de kommer til å kutte i sykelønnsordningen, som de har varslet at de vil, eller vil det gå utover ledighetshetstrygden, eldreomsorgen eller utdanning .
VG170727 I rapporten mener regjeringen at Norge er på god vei til å nå de fleste av FNs 17 bærekraftsmål, men nevner likevel noen flere områder som er problematiske : ¶ * 1 Stort frafall fra videregående utdanning . * 1 Helseutfordringer som skyldes usunn mat og mangel på mosjon. * 1 Luftkvaliteten som er dårligere i noen byer, på grunn av lokal forurensning. *
VG170727 * World Heritage List ( WHL ), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO ( FNs organisasjon for utdanning , vitenskap og kultur ).
NL170727 Rundt 60 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men likevel er kun 70 prosent av de som er engasjerte i den offentlige debatten menn.
DB170727 Mindre forskjeller i lønn og arbeid gir også større valgfrihet når det kommer til familieliv og valg av utdanning .
DB170727 Personer i alderen 15-29 år som verken er sysselsatt eller under utdanning har også ligget stabilt de siste åra.
DB170727 I overgangen mellom utdanning og heltidsarbeid er arbeidstakere ekstra sårbare for dårlige tider, og det vil også prege deres framtidige karrieremuligheter om de blir gående uten arbeid lenge.
SA170726 Det dummeste med den svake økonomien er at mange spillere med flere år igjen på banen gir seg for å prioritere utdanning eller jobb.
DB170726 Nesten 100 000 unge er verken i jobb eller utdanning .
DB170726 Grupper som kan trenge tilrettelegging er lavinntektsfamilier, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeid, flyktninger, tidligere innsatte, personer med rus- og/eller psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne.
DB170726 De fleste er enslige menn med rus/psykiatri-problemer, lav utdanning - med sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
AP170726 Det dummeste med den svake økonomien er at mange spillere med flere år igjen på banen gir seg for å prioritere utdanning eller jobb.
VG170725 - Jeg tror hovedårsaken til at slike myter oppstår er at man blir navlebeskuende og glemmer å løfte blikket, sier han, og trekker frem arbeidsmarkedet, helsevesenet, utdanning og integrering som fundamentale institusjoner som får uforholdsmessig mye negativ oppmerksomhet.
SA170725 De har bolig, mat, klær, strøm, tilgang på utdanning og transportmuligheter.
DB170725 Når du er ferdig med utdanning , så får du ikke jobb.
DA170725 Veien til flere arbeidsplasser, økt vekst og nye teknologiske gjennombrudd går gjennom kompetanse og utdanning .
AP170725 Siden endt utdanning har jeg ikke hatt jobb på noen av institusjonsteatrene.
AP170725 De har bolig, mat, klær, strøm, tilgang på utdanning og transportmuligheter.
AA170725 Opptaket til videregående og høyere utdanning er en årlig påminnelse om hvor mange muligheter som finnes, og hva som er mest populært.
VG170724 Han var bygningsarbeider av utdanning , men samtidig en parti- og nasjonsbygger, sier Stoltenberg.
NL170724 Mens generasjonene før oss kunne gå til sjøs, eller få seg jobb som lærling uten noen form for utdanning , er alternativene adskillig færre i dag.
DB170724 På 70-tallet var Høyre en pådriver for å gi funksjonshemmede bedre tilgang til utdanning og arbeid.
DB170724 Nesten 100 000 unge er verken i jobb eller utdanning .
AA170724 Møtet mellom de to i Élysée-palasset mandag varte i over en time, og etterpå sa Bono at møtet hadde vært « fruktbart » og at de to blant annet hadde diskutert utdanning for jenter og kvinner i flere afrikanske land.
AA170724 Vi foreslår inntil 15 milliarder kroner mer i skatt som skal brukes til blant annet skole, utdanning og opplæring.
AA170724 - Det Bergen kommune har gjort, er å se at de har hundrevis av unge mennesker som ikke får jobb, mange av dem med fullført utdanning .
AA170723 I tillegg er flere unge under utdanning enn før.
VG170721 Dette er handlinger som ødelegger prinsippet om sekularisme og vitenskapelig basert utdanning , sier Balik.
VG170721 Denne uken la SPD frem sitt 10-punkts-program for å modernisere Tyskland, her foreslår de å bruke langt mer penger på infrastruktur, grønn energi og utdanning .
NL170721 Skole og utdanning er en meget begrenset mulighet for innbyggerne, av samme årsak.
NL170721 Også raddisforeldre og - besteforeldre synes det er gjevt å se at barn og barnebarn ter seg så bra ; utdanning , gode jobber, hus, bil, og snart hytte på fjellet ( i mellomtiden låner de bobilen, med seks soveplasser ).
NL170721 Mange har samfunnsfaglig utdanning .
NL170721 Man bør ikke forlange særbehandling i skole og utdanning .
DB170721 Skal vi bevare små forskjeller, er god utdanning og arbeid aller viktigst.
DB170721 Kvalitativt god utdanning bidrar til stor grad av mulighetslikhet, men bidrar også til større resultatlikhet på lang sikt.
AA170721 Skolenes budsjettmodell er basert på at skoler som ligger i områder med svake levekår, ( hvor foreldrene har lav inntekt, lav utdanning og/eller ikke-vestlig minoritetsbakgrunn ) får mer ressurser enn andre slik at skolen kan kompensere noe for skjevheten.
VG170720 Det går ikke bare ut over karakterer og trivsel men også ut over holdninger til skole og utdanning .
NL170720 De skal lære mye om norsk historie i løpet av sine år i utdanning , men hva skal de lære om 22. juli ?
DB170720 - I motsetning til mange andre i toppen av kongedømmet, har ikke Mohammed bin Salman utdanning fra Vesten.
DB170720 Vi konsentrerer nå bistanden om fem hovedprioriteringer : ¶ utdanning ¶ helse ¶ jobbskapning og næringsutvikling ¶ klima, miljø og ren energi ¶ humanitær bistand.
DB170720 Mens den rødgrønne regjeringen kraftig reduserte andelen av bistand som gikk til utdanning, har vi doblet bistanden til utdanning i vår regjeringsperiode.
DB170720 Mens den rødgrønne regjeringen kraftig reduserte andelen av bistand som gikk til utdanning , har vi doblet bistanden til utdanning i vår regjeringsperiode.
DB170720 I 2017 går 3,4 milliarder kroner til utdanning .
DB170720 De ga meg muligheter til å ta en skikkelig utdanning , som da sikret meg en jobb og det tillot meg å komme inn i boligmarkedet.
DB170720 Bistanden er underlagt en klynge av ulike mål som bare er løst knyttet til hverandre, som helse, utdanning , vekst, næringsutvikling, demokratisering, menneskerettigheter, likestilling, klima, miljø, styresett, sivilsamfunn, antikorrupsjon - og redusert fattigdom.
DA170720 Vi ser nok en trend her om at de i større grad enn før søker seg til utdanning som gir gode sjanser for jobb, sier hun til Dagsavisen. 59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt.
DA170720 Siri Mikaela Jøssund ( 18 ) har søkt høyere utdanning for første gang, og kommet inn på sykepleierutdanningen.
DA170720 Også hun valgte utdanning basert på samfunnets behov.
DA170720 I går sendte Samordna Opptak ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning - 2.328 flere enn i fjor.
AP170720 Hørsel, utdanning , aktivitet, kosthold : En rekke faktorer er med på å avgjøre hvor stor risiko man har for å utvikle demens.
AA170720 Til tross for de ledige plassene er ikke prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, bekymret for mangel på studenter.
AA170720 Prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, understreker at man bør være tidlig ute dersom man vil sikre seg noen av de ledige studieplassene.
VG170719 I alt fra media, industri, utdanning og humanitært arbeid.
VG170719 Her med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen etter presentasjonen av opptakstallene for høyere utdanning .
VG170719 Fornøyd : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag formiddag opptakstallene for høyere utdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) i Oslo.
VG170719 | Økning i antall tilbud om høyere utdanning
VG170719 Tenk på dette når du velger utdanning
VG170719 Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning - 2.328 flere enn i fjor.
VG170719 NYE UTDANNINGSTALL : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte opptakstallene for høyere utdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) i Oslo onsdag.
DB170719 Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning - 2.328 flere enn i fjor.
DB170719 - Vi ser at studieprogram der studentene får spisskompetanse innen teknologi og digitalisering, er blant de fagene som har størst fremgang, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.
DB170719 - Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingslederi CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.
DB170719 I nyere tid kan vi blant annet nevne motstand mot lovfestet rett til videregående utdanning , skolefritidsordningen makspris i barnehagen og full barnehagedekning.
DB170719 Høyre har for eksempel opp gjennom historien vært mot allmenn stemmerett for menn, stemmerett for kvinner, 8-timers arbeidsdag, skattefinansiert alderstrygd, arbeidsløshetstrygd, uføretrygd, og Statens Lånekasse for utdanning , for å nevne noe.
DB170719 Og hvordan er det i forhold til prinsippet om ungdomsrett og lik rett til utdanning , Erna ?
DB170719 I tillegg kommer hvilke kriterier og rettigheter som skal gjelde for godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner, hvordan familiemedlemmer skal behandles og hvilken varighet ulike oppholdstillatelser skal ha.
DA170719 | Økning i antall tilbud om høyere utdanning
DA170719 Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning - 2.328 flere enn i fjor.
DA170719 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte opptakstallene for høyere utdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) i Oslo onsdag.
AP170719 Blant annet må varighet, omfang, arbeidstid og muligheter til å kombinere med annet lønnet arbeid eller utdanning tas med i vurderingen av om det er et normalt arbeidsgiver-arbeidstagerforhold.
AP170719 | Rekordstort inntak til høyere utdanning
AP170719 Onsdag formiddag la kunnskapsministeren frem resultatene av årets Samordna opptak til høyere utdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170719 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer opptakstallene for høyere utdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus onsdag.
AP170719 Hun mener at ansatte i barnevernet bør ha minst like høy utdanning som dem i skoleverket.
AA170719 Nå får søkerne til høyere utdanning beskjed om de har kommet inn på de studiene de ønsker.
AA170719 Dette viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.
AA170719 - Årets opptak viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning , Berit Kjeldstad.
AA170719 Det er gledelig for den enkelte søker, universitetet og for samfunnet at flere får mulighet til å studere det de har interesse for, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.
AA170719 Da er alle medregnet, både de som har det som førsteprioritet, og de som har det som andre og tredjevalg, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.
AA170719 | Økning i antall tilbud om høyere utdanning
AA170719 Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning - 2.328 flere enn i fjor.
DB170718 Utdanning : Jurist.
DB170718 Å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning , uavhengig av foreldrenes økonomi, er blant Venstres viktigste prioriteringer.
DA170718 En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning , omsorg og velferd for ungene våre.
DA170718 I ytterste konsekvens kan det føre til at unge velger bort studiene og drømmen om en utdanning fordi de ikke har råd til å leie bolig, sier Mats J.
AP170718 Åtte år senere finner vi forskjeller i utdanning og inntekter.
AP170718 Sammen med Edwin Leuven og Magne Mogstad, har jeg studert effekt av utdanningsretning på inntekt for søkere til høyere utdanning .
AP170718 Dette opptar ungdom som velger utdanning , men er også relevant for samfunnet ellers.
AP170718 Det er store inntektsforskjeller knyttet til utdanning .
AP170718 Utdanning som gir høyere inntekt gir sannsynligvis relevant kompetanse og også høyere fremtidige skatteinntekter.
AA170718 I ytterste konsekvens kan det føre til at unge velger bort studiene og drømmen om en utdanning fordi de ikke har råd til å leie bolig, sier Mats J.
NL170717 Videregående utdanning er tross alt valgfritt i Norge.
DB170717 Det er et paradoks at de med svakest utdanning skal ta hånd om de mest utsatte og hjelpeløse barna og samtidig disponere maktmidler.
DA170717 Vi vil fortsette å jobbe for at alle skal fullføre den utdanningen de trenger, og komme i arbeid etter endt utdanning .
DA170717 Utdanning er nemlig den viktigste investeringen for at vi skal få hele folket i arbeid.
VG170716 Vår internasjonale lederrolle innen utdanning for jenter, arbeidet mot pandemier og det målrettede arbeidet med å konsentrere bistanden ble også trukket frem.
VG170716 I løpet av fire år har Norge doblet satsingen på utdanning og har ved statsminister Erna Solberg tatt en internasjonal lederrolle.
VG170716 Etter mange år med global nedgang i satsingen på utdanning peker pilene igjen oppover, ikke minst pga norsk finansiering og bevisstgjøring om viktigheten av jenter og utdanning .
VG170716 Etter mange år med global nedgang i satsingen på utdanning peker pilene igjen oppover, ikke minst pga norsk finansiering og bevisstgjøring om viktigheten av jenter og utdanning.
VG170716 Et annet område som er helt vesentlig er utdanning .
DN170716 Blant nyutdannede med allmenn- eller grunnskolelærerutdanning jobber 86 til 90 prosent i skolen året etter fullført utdanning .
DB170716 Hvis kvinner ærbart viste seg ute i samfunnet, ved å være student og ta utdanning , da ville den konservative foreldregenerasjonen akseptere dette fordi de brukte slør og lange kjoler, forteller Vogt.
DB170716 - Det vi i dag kaller « hijab » er trenden fra 70-tallet som først og fremst har sine røtter i den moderne motstandsbevegelsen som ønsket fri utdanning og likhet i samfunnet, avslutter Vogt.
DB170716 - De sørget for gratis utdanning og helseklinikker for alle.
DN170715 Salvanes ved Norges Handelshøyskole ( NHH ) frykter at inntektsgapet mellom de med og uten utdanning vil øke.
DN170715 Han frykter at utdanningskravet blir bare høyere og at inntektsgapet mellom de med og uten utdanning øker.
DN170715 Av dem som tar høyere utdanning i Norge, har 73 prosent minst én forelder med høyere utdanning , 21 prosent foreldre med videregående skole og 6 prosent foreldre som ga seg etter grunnskolen.
DN170715 Av dem som tar høyere utdanning i Norge, har 73 prosent minst én forelder med høyere utdanning, 21 prosent foreldre med videregående skole og 6 prosent foreldre som ga seg etter grunnskolen.
DA170715 En ny generasjon, som takket være Erdogan har fått seg utdanning , har fått adgang til « middelklassefriheter ».
AP170715 Praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) : Etter å ha tatt enten en bachelor- eller mastergrad i valgfrie fag, kan man ta ett år PPU ved universitetene og flere høyskoler.
AP170715 I tillegg til dette har mange av studentene som kommer til PPU, fullført lang høyere utdanning med mastergrad, så det er enklere for dem å finne en annen jobb hvis de ikke finner en relevant stilling i skolen.
AP170715 Faglærerutdanning : Treårig utdanning ved flere læresteder.
AP170715 Ellisiv Rekdal var innom flere studier før hun endte opp på årsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) på Universitetet i Oslo.
AP170715 Ellisiv Rekdal ( 27 ) begynte på praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) på universitetet.
AP170715 Denne stillingen krever pedagogisk utdanning .
AA170715 | Forsker bekymret over norsk utdanningstrend ¶ 73 prosent av dem som tar høyere utdanning , har foreldre som har gjort det samme.
AA170715 Han frykter at utdanningskravet blir bare høyere og at inntektsgapet mellom de med og uten utdanning øker.
AA170715 Av dem som tar høyere utdanning i Norge, har 73 prosent minst én forelder med høyere utdanning , 21 prosent foreldre med videregående skole og 6 prosent foreldre som ga seg etter grunnskolen.
AA170715 Av dem som tar høyere utdanning i Norge, har 73 prosent minst én forelder med høyere utdanning, 21 prosent foreldre med videregående skole og 6 prosent foreldre som ga seg etter grunnskolen.
AA170715 De kan ha høy akademisk utdanning og være ressurssterke.
VG170714 I damefotballen finnes det bare noen få stillinger, så man må nesten ha en annen utdanning og et annet yrke i tillegg.
VG170714 får du avslag dersom du er under utdanning , at du har søkt til noe annet enn kunstnerisk virksomhet ( f.eks reisutgifter ), at du tidligere ikke har gjennomført prosjekter av kvalitet, eller har levert mangelfull søknad.
NL170714 Det er ingen overraskelse - de aller fleste elever er opptatt av å få godkjent egen utdanning .
NL170714 Det er ingen overraskelse - de aller fleste elever er opptatt av å få godkjent egen utdanning .
DB170714 - Moral, verdier og utdanning er viktig her.
DA170714 - Det er over 70.000 ungdommer nå som står helt uten arbeid, utdanning eller skole.
NL170713 Generell akuttkirurgi må være en utdanning .
NL170713 Den satser sammen med V på en utdanning som gjør det umulig å opprettholde akuttberedskap i Lofoten, i Vesterålen og på Helgeland.
DB170713 For Venstre er det viktig å sikre at alle har tilgang til høyere utdanning , uavhengig av inntekt og bakgrunn.
AA170713 Kommisjonen har samtidig bestemt seg for å ta et nytt skritt på veien mot et rettslig oppgjør om en ny lov om høyere utdanning i Ungarn.
SA170712 Mange innvandrere er opptatt av at barna skal ta høyere utdanning .
SA170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
SA170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
SA170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
SA170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning, som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
SA170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning , som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
FV170712 Mange innvandrere er opptatt av at barna skal ta høyere utdanning .
FV170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
FV170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
FV170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
FV170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning, som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
FV170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning , som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
DB170712 Med klare krav til utdanning , økt lønn og ved å gjøre « lærer » til en beskyttet tittel, vil Venstre bidra til å heve statusen og gjenreise læreryrket som det viktigste i samfunnet, slik at flere unge som drømmer om å skape en bedre verden, velger seg klasserommet som sin arena for å utgjøre en forskjell når de blir voksne
BT170712 Mange innvandrere er opptatt av at barna skal ta høyere utdanning .
BT170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
BT170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
BT170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
BT170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning, som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
BT170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning , som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
AP170712 Mange innvandrere er opptatt av at barna skal ta høyere utdanning .
AP170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
AP170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
AP170712 En ny studie viser nemlig at den eldste av søsknene tar lengre utdanning enn nummer to, nummer to tar lengre utdanning enn nummer tre - som igjen tar lengre utdanning enn nummer fire.
AP170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning, som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
AP170712 - I innvandrerfamiliene er det større press på at alle barna skal ta utdanning , som gjør at de tar omtrent like lang utdanning uavhengig av posisjon i søskenflokken.
VG170711 AIU skal drive utdanning og forebyggende arbeid, samt overvåke antidopingarbeid, drive etterforskning og ta ut tiltale av både utøvere og idrettsledere som bryter regelverket.
DB170711 Etter endt utdanning grunnla Bloom sitt eget advokatfirma, The Bloom Firm, som i dag har ni ansatte advokater, ifølge firmaets nettsider.
DA170711 Rådgiverne og karriereveilederne ønsker nå at innsatte i norske fengsler skal få et bedre og mer likeverdig tilbud, slik at det blir lettere både å skaffe seg relevant utdanning og en jobb som passer for hver enkelt.
DA170711 Vil legge ned utdanning
AP170711 Krav om relevant erfaring og utdanning gjør det vanskelig for unge på arbeidsmarkedet.
AA170711 Samtidig tar barn av innvandrere høyere utdanning enn foreldrene.
AA170711 Det har vært en lang og givende utdanning , men nå koser jeg meg ordentlig.
VG170710 Vi vet at særlig satsingen på jenters utdanning bidrar til å løfte både familier og lokalsamfunn.
VG170710 Vi støtter fullt ut regjeringens prioritering av utdanning i norsk bistand.
VG170710 Utfordret Erdogan : Solbergs kvinnesaksappell ¶ Utdanning er en menneskerett.
VG170710 SOLBERGS APPELL : Statsminister Erna Solberg oppfordret de rike landene på G20 å bidra til global utdanning .
VG170710 Redd Barna har advart om at verdens samlende bistand til utdanning faller, til tross for at behovet er prekært.
VG170710 Nøkkelen til en bedre fremtid ligger i utdanning for alle.
VG170710 Leder Ingen annen form for bistand gir bedre avkastning enn å investere i barns utdanning .
VG170710 Lav eller ingen utdanning fratar barn og unge muligheten til å komme ut av fattigdommen.
VG170710 Langt flere får mangelfull eller altfor kortvarig utdanning .
VG170710 Ingen annen form for bistand gir bedre avkastning enn å investere i barns utdanning .
VG170710 I flere fora brukte statsminister Erna Solberg anledningen til å minne om at Norge gir utdanning høyeste prioritet i bistanden og at norsk støtte til global utdanning er blitt fordoblet.
VG170710 I flere fora brukte statsminister Erna Solberg anledningen til å minne om at Norge gir utdanning høyeste prioritet i bistanden og at norsk støtte til global utdanning er blitt fordoblet.
VG170710 I denne saken bør andre rike land se til Norge og forplikte seg til å øke bistanden til utdanning .
VG170710 De rike landene må bidra mer for at alle verdens barn får gratis og god utdanning .
VG170710 Utdanning gir bedre helse og livskvalitet.
VG170710 Ullmann sier at en annen jobb som mange unge norsk gutter uten utdanning fikk før, også er borte.
VG170710 - Det er en utvikling som bekymrer : Det er en økning i antallet som ikke tar seg utdanning eller får seg jobb.
NL170710 Det går ikke bare ut over karakterer og trivsel men også ut over holdninger til skole og utdanning .
DB170710 Når det er en betalingsordning, ser vi at det først og fremst er barn av foreldre med høyere utdanning og som spiser mer frukt og grønt i utgangspunktet, som har glede av tilbudet, sier Klepp.
DB170710 SSB rapporterer om at eldre har mindre tiltro til miljøbevegelsen kontra de yngre og dem med høyere utdanning .
DB170710 Mye peker dermed på at den politikken vi ser i Norge er tilsvarende USA i sin kortsiktighet, og dermed ikke representerer den yngre generasjonen eller de med utdanning i tilfredsstillende grad.
DA170710 I tillegg til langsiktig satsing på utdanning , arbeid, bolig og helse er det viktig med konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen enklere for det enkelte barn i den enkelte kommune.
DA170710 En sterk satsing på et godt psykisk helsetilbud, hvor barn og unge får tilbud om behandling tidlig i sykdomsforløpet er viktig for å forhindre at unge med psykiske helseproblemer faller ut av utdanning og arbeidsliv.
DA170710 Vi må gjøre det lettere for folk å kombinere dagpenger med utdanning , slik at flinke ingeniører og andre kan bygge gründerkompetanse for så å starte for seg selv.
DA170710 I Rogaland er det mange folk med utdanning og kompetanse som ønsker å drive egen bedrift.
DA170710 - I Rogaland er det mange folk med utdanning og kompetanse som ønsker å drive egen bedrift.
VG170709 Solberg sa at FNs mål om utdanning må nås og trakk fram at Norge derfor har doblet pengestøtten til global utdanning , som har høyeste prioritet innen norsk bistand.
VG170709 Solberg sa at FNs mål om utdanning må nås og trakk fram at Norge derfor har doblet pengestøtten til global utdanning, som har høyeste prioritet innen norsk bistand.
VG170709 Samtidig oppfordret hun G20-toppmøtet til å øke støtten til utdanning , før hun avsluttet appellen med et lite « danke schön ».
VG170709 Sammen med Coldplay stod Shakira på scenen da Solberg holdt en kort appell om ungdom og utdanning .
VG170709 Hjelp oss med å få flere ledere på laget for utdanning ! » skriver Shakira under et bilde av de to - dog uten bærekraftsballen.
VG170709 FORSKJELLSBEHANDLING : - Dagens ordning, der fars rett til foreldrepenger avhenger av at mor går ut i jobb eller utdanning , innebærer en forskjellsbehandling av mor og far som omsorgspersoner og fratar en del fedre muligheten til å være hjemme med barna, skriver kronikkforfatteren.
VG170709 Dagens ordning, der fars rett til foreldrepenger avhenger av at mor går ut i jobb eller utdanning , innebærer en forskjellsbehandling av mor og far som omsorgspersoner og fratar en del fedre muligheten til å være hjemme med barna.
NL170709 En skole der det ikke spiller noen rolle om du heter Lars eller Ahmed, om du tar utdanning ved NTG eller Breivika, eller om foreldrene dine har tykk eller flat lommebok.
VG170708 - UDI vil legge føringer på hva den mindreårige kan bruke pengene på ( utdanning , arbeidstrening, bedriftsetablering, helse, bolig osv. ), skriver UDI i brevet.
DB170708 Det gjelder blant annet finansiering av utdanning , sier Solberg.
DB170708 Mens Arbeiderpartiet vil sikre lik tilgang til utdanning for alle, vil FpU innføre brukerbetaling - altså skolepenger i høyere utdanning .
DB170708 Mens Arbeiderpartiet vil sikre lik tilgang til utdanning for alle, vil FpU innføre brukerbetaling - altså skolepenger i høyere utdanning.
DB170708 I tillegg vil vi stille større krav til kvalitet i undervisningen og sørge for at høyere utdanning er mer tilpasset det arbeidslivet norske studenter skal ut i.
DB170708 En stemme til Arbeiderpartiet sikrer studentene fortsatt lik rett til utdanning , flere studentboliger og bedre kvalitet i utdanningen.
AP170708 I hvilken grad kan man fire på kravene som vanligvis gjelder for politiet - slik som kravene til utdanning og trening ?
AA170708 Det gjelder blant annet finansiering av utdanning , sier Solberg.
AA170708 Studier : Studieavgift kan øke verdien av høyere utdanning , mener kronikkforfatteren.
AA170708 Mens skotske 18-åringer fra de mest privilegerte bakgrunnene har fire ganger så høy sannsynlighet for å studere til en høyere utdanning som de med minst privilegert familiebakgrunn, er tilsvarende tall for England 2,4 ganger, mens Wales og Nord-Irland ligger på rundt tre.
AA170708 Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet.
AA170708 Likevel går høyere utdanning - stort sett - i arv i Norge.
AA170708 I et nytt Civita-notat diskuterer jeg verdien av høyere utdanning i Norge, samtidig som jeg undersøker effekten av studieavgifter i andre land.
AA170708 Gratis høyere utdanning innebærer derfor en betydelig overføring til studenter med en privilegert familiebakgrunn og gode fremtidsutsikter.
AA170708 Enkelte tidligere studier viser en liten negativ effekt på opptaket, blant annet ved at videregående-elever droppet høyere utdanning til fordel for et ikke-akademisk fagutdanningsløp med lønnsinntekt.
AA170708 Enkelte mener også at vi er på vei til å få en « mastersyke » i Norge, som betyr at flere enn nødvendig tar lang høyere utdanning .
AA170708 En studieavgift vil også bidra til en mer rettferdig fordeling av den økonomiske verdien av høyere utdanning .
AA170708 En studie fra 2011 viser at en studieavgift har en signifikant negativ effekt på opptak til høyere utdanning , der en økning på £1000 ( ca. 11.000 kroner ) i studieavgift reduserer opptaket til høyere utdanning med 3,9 prosentpoeng.
AA170708 En moderat studieavgift er derfor både mer rettferdig, kan hindre « overutdanning » og trolig øke verdien av høyere utdanning .
AA170708 Dette, i motsetning til i England, der en studieavgift har bidratt til å finansiere flere studieplasser og en ekspansjon av høyere utdanning på en slik måte at tilbudet har holdt tritt med etterspørselen.
AA170708 Dette kan være positivt, dersom eleven i utgangspunktet ikke var motivert nok til å studere til en høyere utdanning .
AA170708 Denne effekten kan uansett motvirkes ved å styrke Lånekassens finansieringsstøtte - som er det fremste verktøyet for å oppnå lik rett til utdanning .
AA170708 Den økonomiske avkastningen av høyere utdanning , både for samfunnet og for individet, er lav i Norge sammenlignet med andre OECD-land.
AA170708 De samme tallene for England, hvor det ikke ble innført gratis utdanning , viser en økning fra 30,9 prosent til 33,1 prosent.
AA170708 11.000 kroner ) i studieavgift reduserer opptaket til høyere utdanning med 3,9 prosentpoeng.
VG170707 Da holdt hun et innlegg der hun snakket om Paris-avtalen, klima, energi, utdanning , og koblet dette opp mot FNs bærekraftsmål.
VG170707 - Den største forskjellen når du blir bosatt i en kommune, er at du får startet livet ditt i Norge og bli integrert i lokalmiljøet, med utdanning , bolig og venner, sier Rieber-Mohn til VG.
VG170707 Her står det at lisensen er forlenget ut året, fordi direktoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere behovet for kompletterende utdanning i Norge.
DB170707 Merkel har gitt henne et særlig ansvar for å bidra til at verdens mest pengemektige blar opp for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer og utdanning .
DB170707 En historisk dugnad for kompetanse fra grunnskole, utdanning og gjennom hele arbeidslivet.
DA170707 Vi vet at unge menn er overrepresentert blant dem som ikke har fullført utdanning eller står uten jobb.
DA170707 Vi er et fremtidsoptimistisk parti, som er opptatt av å gjøre Norge i stand til å møte framtida, at folk skal få en god utdanning som kan lede til en jobb og muligheten til å skape gode liv for seg og sine.
DA170707 Én prosent flere elever fullførte videregående utdanning i Rogaland, og på landsbasis gikk elevfraværet ned 40 prosent for dager og 33 prosent for timer.
DA170707 Vi vet at unge menn er overrepresentert blant dem som ikke har fullført utdanning eller står uten jobb.
DA170707 Vi er et fremtidsoptimistisk parti, som er opptatt av å gjøre Norge i stand til å møte framtida, at folk skal få en god utdanning som kan lede til en jobb og muligheten til å skape gode liv for seg og sine.
AP170707 Frafallet fra videregående utdanning oppfattes som nær en samfunnssynd og et av vår tids største problem.
AP170707 Arbeidsmarkedet har endret seg, og mange av jobbene for dem uten utdanning har forsvunnet som følge av globalisering og ny teknologi.
AA170707 Solberg sa at FNs mål om utdanning må nås og trakk fram at Norge derfor har doblet pengestøtten til global utdanning , som har høyeste prioritet innen norsk bistand.
AA170707 Solberg sa at FNs mål om utdanning må nås og trakk fram at Norge derfor har doblet pengestøtten til global utdanning, som har høyeste prioritet innen norsk bistand.
AA170707 Solberg la vekt på ungdom og utdanning da hun holdt sin appell på Global Citizen Festival torsdag kveld.
AA170707 Samtidig oppfordret hun G20-toppmøtet til å øke støtten til utdanning .
AA170707 Alle barn og unge har rett til gratis utdanning og god utdanning , sa statsministeren.
AA170707 Alle barn og unge har rett til gratis utdanning og god utdanning, sa statsministeren.
AA170707 Dette gjelder overfor samfunnet som helhet, men spesielt overfor unge som er på vei inn i eller er under utdanning , som skal ut i voksenlivet og trenger klare signaler fra samfunnets institusjoner - stilt opp mot krattskogen av trender og medier.
AA170707 Den blir gjerne framstilt som « klimavennlig » ; det er vanskelig å se for seg utslipp fra helsesektoren, kulturvirksomhet og informasjonsarbeid - for ikke å snakke om utdanning .
VG170706 Vi må forsterke samarbeidet om utdanning , kultur, teknologi, forskning, media (... ) implementere visa-relaterte tiltak og bringe landene nærmere hverandre, sier den kinesiske presidenten i en uttalelse til tysk media.
VG170706 Vi har også et eget studentombud som kan bistå med veiledning og gi informasjon om rettigheter, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal ved UiB.
VG170706 VG har kontaktet flere av de største institusjonene for høyere utdanning i Norge, og spurt hvilke systemer og rutiner de har om studenter opplever seksuell trakassering.
DB170706 I vårt samfunn er det å ikke fullføre videregående skole en tung start på livet, vi har nesten ikke jobber igjen som ikke krever utdanning .
AA170706 Men det skyldes hovedsakelig at flere unge tar utdanning og at flere eldre pensjonerer seg, ifølge Statistisk sentralbyrå.
VG170705 Bakgrunnen er at vi har om lag 100.000 i alderen 18 til 30 år som hverken er i arbeid eller utdanning , sier han.
DB170705 Personen bak Facebook-sida Sløseriombudsmannen skriver i en melding til Dagbladet at dette er en av utallige sake som viser at politikerne ikke bruker skatte- og avgiftspengene på de offentlige kjernesakene helse, eldreomsorg og utdanning .
DB170705 Programtilbud knyttet til for eksempel rusmestring, samt utdanning i fengsel foregår ofte på språk de ikke behersker.
DA170705 Velger du å gå yrkesfag, burde det være en selvfølge at du får jobb etter endt utdanning .
BT170705 Ingen av oss foreldre har pedagogisk utdanning og vi er ikke selvsikre nok til å stå helt på egne bein, i hvert fall ikke i starten.
AP170705 Trener burde vært en beskyttet tittel som krever utdanning både i trenerfaget og pedagogikk, slik det er på for eksempel Island.
AA170705 Ifølge talsmannen vil i alt 6.150 ansatte innen helse, utdanning og andre offentlige sektorer bli berørt.
AA170705 Relevans i både utdanning og forskning har målsetting om økt kvalitet og effektivitet innen sektoren.
AA170705 Olavs Hospital, kommunen og NTNU med praksisnær og praksisrelevant utdanning og forskning.
AA170705 Kåringen ble utført av EU-Kommisjonens Regional Innovation Scoreboard ( RIS ), og baserer seg på 18 kriterier innen blant annet utdanning , forskning, små og mellomstore bedrifter, patenter og produksjon.
DB170704 Det trengs en stor satsing på utdanning, språkopplæring, på å dekke hull i utdanning og få folk i aktivitet.
DB170704 Det trengs en stor satsing på utdanning , språkopplæring, på å dekke hull i utdanning og få folk i aktivitet.
DA170704 Det store fokuset på yrkesfaglig utdanning har gitt resultater.
DA170704 Buskerud har siden 2010 gått gode tider for yrkesfaglig utdanning i møte.
VG170703 * 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning , blant annet i en rekke afrikanske land.
BT170703 * 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning , blant annet i en rekke afrikanske land.
BT170703 Han påpeker at det tidligere var mennesker med høy utdanning og høy sosial status som forhåndsstemte.
AP170703 Synliggjør betydningen av en toppidrettsutøvers verdier for arbeidsmarkedet, med riktige kvalifikasjoner og utdanning .
AP170703 Legger til rette for stipendordninger og utdanningstilbud som gjør det mulig å kombinere toppidrett med utdanning .
AA170703 Ekspedisjonssjef Semming Haugen krevde at hun tok mer utdanning , for videre avansement i bedriften.
VG170702 Nemlig gjennom trening og utdanning , i tillegg til bruk av spesialstyrker og etterretning i mer skarpe og direkte anslag mot sentrale terrorledere.
SA170702 Synliggjør betydningen av en toppidrettsutøvers verdier for arbeidsmarkedet, med riktige kvalifikasjoner og utdanning .
SA170702 Legger til rette for stipendordninger og utdanningstilbud som gjør det mulig å kombinere toppidrett med utdanning .
VG170701 Også karaktersnittet til dem som søker utdanning i Forsvaret, har skutt i været.
SA170701 Vil man forebygge ulikhet, er utdanning og arbeid desidert mest effektivt.
DB170701 I løpet av de første månedene har Trump omgjort flere vedtak som sikret LHBT-rettigheter innen utdanning og næringsliv.
DB170701 Han har utnevnt ultrakonservative mørkemenn på sentrale poster som justis, utdanning og helse.
DB170701 Omfattende motkonjunkturtiltak, gratis utdanning , og gode forsikringsordninger i trygd og helsesystem, bidrar til gode vilkår for bedrifter, vekst og velstand.
DB170701 I Politisk kvarter på NRK P2 kunne vi i går høre NHO-sjef Kristin Skogen Lund og den nyvalgte LO-lederen Hans Christian Gabrielsen i gemyttlig passiar om ungdomsledighet og frafall fra utdanning .
DB170701 Debattens anledning var den foruroligende veksten i antall unge mellom 18 og 30 år som er utenfor både arbeidsliv og utdanning .
BT170701 Haualand hevder at « Det er tegnspråkmiljøer i andre storbyer i Norge, men ingen med utdanning ( tilsvarende master ) i norsk tegnspråk utenfor Oslo.
VG170630 - Utfordringer med hensyn til eierstruktur, innleie, tilsyn, rapportering, språkproblemer, utdanning , sosiale vilkår og ansettelsesforhold burde etter NPFs syn vært underlagt en utvidet gransking.
DB170630 Eliassen var ferdig utdannet fysioterapeut for tre år siden, og har fortsatt ikke gjennomført pliktåret med turnustjeneste etter endt utdanning .
BT170630 Spesielt er det innvandrerbarn og barn av foreldre med lav utdanning som kommer dårlig ut av fordelingsstatistikken.
AP170630 - Men forskerne sier at dette med å komme seg tilbake til utdanning dersom man ikke får jobb ser ut til å favne ressurssterke familier mest, og at de dermed frykter økende sosiale forskjeller og større ulikhet ?
AP170630 - Men forskerne sier at dette med å komme seg tilbake til utdanning dersom man ikke får jobb ser ut til å favne ressurssterke familier mest, og at de dermed frykter økende sosiale forskjeller og større ulikhet ?
AP170630 Fullfører ikke utdanning
AP170630 Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning .
AP170630 Fullfører ikke utdanning
AP170630 Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning .
VG170629 - Det vil gi meg en god utdanning , og gode mulighter til å spille andre steder senere.
NL170629 For fakultetet ved UiT er ett av tre her i landet som gir utdanning i rettsvitenskap på høyeste nivå.
NL170629 Da de første medisinerstudentene gikk i gang med studiet i 1973, var det blant annet ut fra en målsetting om at de ville bli i landsdelen etter endt utdanning .
DB170629 Norge har også jobbet mye med skole og utdanning , sier Solberg.
DB170629 FrP kritiserer NSO fordi vi mener regjeringens forslag om et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg for studenter i høyere utdanning ikke har et solid faglig grunnlag.
DB170629 Ungdommen må sikres utdanning og arbeid.
DA170629 USAs president Donald Trump valg av kreasjonisten Jerry Falwell Jr som rådgiver i å videreutvikle høyere utdanning , et annet.
BT170629 Viserektor for utdanning på UiB, Oddrun Samdal, er ikke kjent med hvilken konkret jobb det var søkt på.
AP170629 Viserektor for utdanning på UiB, Oddrun Samdal, er ikke kjent med hvilken konkret jobb det var søkt på.
VG170628 Og i dag er jeg evig takknemlig for at vi i Norge har Statens Lånekasse, som muliggjorde at også jeg kunne fikk ta høyere utdanning .
NL170628 Fagskolen skal bidra med en helhetlig utdanning , ikke adskilte teori- og praksismoduler.
NL170628 Men en skrikende mangel i innlegget, er at hun knapt nevner utdanning og forskning med ett eneste ord.
SA170627 | Seks av ti fullfører høyere utdanning
SA170627 Studenter som har foreldre med høy utdanning , gjør det best.
SA170627 Bare seks av ti studenter som startet høyere utdanning i 2008, hadde fullført i løpet av åtte år.
NL170627 Prestbakmo, Sp, fylkesråd for kultur og næring : Sigrid Ina Simonsen, Ap, fylkesrådsleder Willy Ørnebakk, Ap, fylkesråd for plan og økonomi : Ane-Marthe Aasen, KrF og fylkesråd for utdanning : Roar Sollied, Venstre.
DB170627 - Målet med konkurransen var å promotere teknisk utdanning .
DB170627 De med høy utdanning legger ut færre bilder av barna på sosiale medier : - Er mer reflekterte ¶
AP170627 Norge er et av landene som bidrar aller mest for at alle barn og unge skal få tilgang på utdanning .
AP170627 Norge er et av landene som bidrar aller mest for at alle barn og unge skal få tilgang på utdanning .
AA170627 | Seks av ti fullfører høyere utdanning
AA170627 Tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser nemlig at blant studenter som har foreldre med lang høyere utdanning er det 78 prosent som har oppnådd en grad i løpet av åtte år.
AA170627 Studenter som har foreldre med høy utdanning , gjør det best.
AA170627 Bare seks av ti studenter som startet høyere utdanning i 2008, hadde fullført i løpet av åtte år.
AA170627 - Vi har lovfestet lik rett til utdanning .
NL170626 Ved sentralisering av ledelse vil det også følge en sentralisering av utdanning og forskning.
NL170626 IRS-fakultetet har idretts- og friluftslivutdanninger i Alta, Tromsø og på Svalbard, vi har sosialfaglig utdanning i Harstad, Alta, Tromsø, Finnsnes og Kirkenes og reiselivs- medieproduksjonsutdanning i Alta.
NL170626 Fakultets fagmiljø har fokus på utdanning , forskning og faglig formidling i hele regionen.
NL170626 Det handler om kvalitet, om UiT Norges arktiske universitet sin rolle i landsdelen, om tillit og omdømme, om sentralisering av makt, om å inkludere verdier fra høgskolesystemet inn i en universitetssammenheng, om synlighet, om at utdanning og forskning har stedlig ledelse i Finnmark fylke, og det handler om flercampusorganisering.
NL170626 utdanning ledet fra Finnmark, og det er det fullt mulig å få til gjennom systematisk bygging av kompetanse og et samarbeid mellom fakulteter rundt program.
DN170626 Undersøkelsen slår også fast at de med høy utdanning spiser mer fisk, samt at de som er i jobb spiser mer fisk enn arbeidsledige.
AP170626 Mer miljøvennlig samferdsel, satsing på jernbane, ny belønningsordning for sykkelveier, grønt skatteskifte med økt el- og mineralolje, satsing på skole og utdanning med flere studentboliger, flere studieplasser, økt lærertetthet og 11 måneders studiestøtte er noen av plusspostene i partiets regnskap.
AP170626 Mer miljøvennlig samferdsel, satsing på jernbane, ny belønningsordning for sykkelveier, grønt skatteskifte med økt el- og mineralolje, satsing på skole og utdanning med flere studentboliger, flere studieplasser, økt lærertetthet og 11 måneders studiestøtte er noen av plusspostene i partiets regnskap.
AA170626 Undersøkelsen slår også fast at de med høy utdanning spiser mer fisk, samt at de som er i jobb spiser mer fisk enn arbeidsledige.
BT170625 Barn av enslige forsørgere uten høyere utdanning faller oftest utenfor, viser ny undersøkelse.
BT170625 Vi har presisert at utdanningen i akuttkirurgi må ses isolert fra den « kalde » kirurgien, og at en slik utdanning må ende med en formell generell spesialitet.
BT170625 Fortvilelsen vi nå registrerer i det unge kirurgiske miljøet, kirurgene i utdanning representert ved FUNK, bør også regjeringspartiene merke seg.
BT170625 Det er tegnspråkmiljøer i andre storbyer i Norge, men ingen med utdanning ( tilsvarende master ) i norsk tegnspråk utenfor Oslo.
BT170625 Det handler om viktige velferdspilarer som arbeid, utdanning , helse og bolig og et bedre samarbeid innen velferd.
BT170625 At vi bor godt og trygt, er viktig for at vi skal kunne ta utdanning , danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår.
DB170624 Kvernvolden tar seg et « friår » før hun begynner på høyere utdanning .
DB170624 Han er ivrig kunstsamler og har kunstfaglig utdanning fra New York og London.
DA170624 De vil få samme rettigheter som briter til helse, utdanning , velferd og pensjoner. 2 ) Dem som har bodd der i færre enn fem år vil få lov til å bli værende til botiden er fem år.
DN170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning , pensjon og trygd.
DB170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning , pensjon og trygd.
DA170623 - De appeller til både høyt utdannede folk, som ofte er tolerante mot innvandring, og folk med lavere utdanning i industrien og arbeiderklassen, som er mer innvandringskritiske.
AA170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning , pensjon og trygd.
AA170623 - Bekymringsverdige mangler er i ferd med å bryte ut når det gjelder mat, husly og utdanning , sier FNs flyktningsjef Filippo Grandi under et globalt giverkonferanse med mål om å skaffe 66 milliarder kroner til Uganda over de fire neste årene.
SA170622 I Rogaland utgjør nord Jæren og Ryfylke to naturlige regioner vurdert mot arbeidsliv, næringsutvikling, arealutnyttelse, utdanning , samferdsel osv.
NL170622 Men hvilken sammenheng det har med kvaliteten på forskning og utdanning er det mange som ikke får helt øye på.
DB170622 - I motsetning til mange andre i toppen av kongedømmet, har ikke Mohammed bin Salman utdanning fra Vesten.
DB170622 Flere barn som har foreldre med høyere utdanning svarer ja, enn de uten ( 30 prosent ) ¶
DB170622 Det kunne vært enda lurere å ta steget fullt ut og slå de to grenene sammen fullstendig, så man fikk en smidigere organisasjon for ledelse, logistikk og utdanning .
VG170621 I forbindelse med opptak til høyere utdanning gis det derimot tilleggspoeng for realfag og språk.
SA170621 Helse- og omsorgstjenester og høyere utdanning er områder der flere andre OECD-land har vesentlig større innslag av privat medfinansiering enn Norge. 4.
NL170621 De har stått som garantister for en forskningsbasert juridisk utdanning og som akademiske forvaltere av rettsstaten.
NL170621 Vår påstand er at søkere til høyere utdanning som f.eks juss overhodet ikke reflekterer over hvordan utdanningen er organisert.
NL170621 Siden 2009 har vi opplevd økt tilgang til ressurser innenfor både utdanning og forskning som et resultat av at vi ble en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
NL170621 I samarbeid med Universitetet i Oslo fikk vi også landets første Senter for fremragende utdanning .
NL170621 Hva er det som gjør juristene så annerledes enn alle andre på UiT at de ikke klarer å drive sin utdanning og forskning på samme premisser som alle andre ?
VG170620 To av tre domfelte i fengsel har rusproblemer, og over halvparten har hverken jobb eller utdanning å gå til når de løslates.
VG170620 Tjenestene til den enkelte må være målrettede og treffsikre, slik at de reduserer levekårsproblemer og gjør det lettere å komme i jobb eller utdanning .
VG170620 Regjeringens strategi inneholder tiltak som sikrer at flere blir kvalifisert for arbeid, gjennom opplæring eller utdanning .
VG170620 Redusere utenforskap gjennom bedre overgang til utdanning og arbeid etter gjennomført straff.
FV170620 Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune vil ikke anbefale Utdanningsdirektoratet at Filadelfia får starte ny videregående skole i Kristiansand.
DB170620 Den gir alle flyktninger i landet rett til arbeid, fri bevegelse, tilgang på helsehjelp og utdanning .
DB170620 Flere barn som har foreldre med høyere utdanning svarer ja, enn de uten ( 30 prosent ) Undersøkelsen er en del av Ipsos' barne- og ungdomsundersøkelse for 2017. 800 respondenter mellom 8 og 19 år har svart på spørsmålene.
DB170620 Med den lederrollen som regjeringen nå har tatt i arbeidet for å skjerme skoler og utdanning fra krig og konflikt, bør Norge også nå ta ansvar i arbeidet for å få slutt på bruk av eksplosive våpen som rammer sivile og legger hele samfunn i ruiner.
BT170620 - Noen har erfaring med avbrutt utdanning .
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og S
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St.
NL170619 Jenters utdanning .
DA170619 Hva : Redaktør for fagbladet Utdanning , som nylig ble kåret til årets fagblad i Norge blant Fagpressens over 200 medlemmer, og som i tillegg mottok graveprisen.
BT170619 Han har åtte års utdanning , men har gått arbeidsledig i ett år ¶
AP170619 Internasjonalisering er det mest motstandsløse honnørordet i forskning og høyere utdanning .
AP170619 Internasjonalisering er det mest motstandsløse honnørordet i forskning og høyere utdanning .
SA170618 Det vil gi opplæring og utdanning for å kvalifisere ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, og bidra til at færre havner i risikosonen for å bli langtidsledige.
FV170618 Gjennom utdanning og humanitært arbeid, finner Mohammed Al-Mashhadani ( 20 ) lys i mørket etter en brutal start på livet.
AP170617 Det var funnet i en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) som ble lagt frem i fjor.
AP170617 Det var funnet i en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) som ble lagt frem i fjor. | 30-siders kontrakter villeder yngre arbeidstagere Jeanette Lea Romslo ¶
AP170617 Det var funnet i en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) som ble lagt frem i fjor.
AA170617 Venstre-lederen trakk fram hvordan Venstre de siste fire årene fått gjennomslag på områder som skole og utdanning , klima og gründerskap gjennom samarbeidet med de blåblå.
AA170617 En skole der de som trenger ekstra hjelp får det og at alle har like muligheter til høyere utdanning , motvirker sosiale forskjeller, framholdt Grande.
NL170616 ¶ Jeg har lagt merke til at rektoratet ved UiT legger stor vekt på at UiT skal være ledende innenfor samisk utdanning og forskning.
NL170616 Jeg har lagt merke til at rektoratet ved UiT legger stor vekt på at UiT skal være ledende innenfor samisk utdanning og forskning.
NL170616 I Norge har vi kun tre juridiske fakulteter som tilbyr utdanning på masternivå i rettsvitenskap, i Oslo, Bergen og Tromsø.
DB170616 World Economic Forum peker på at disse gode resultatene i stor grad kan tilskrives at Rwanda som nasjon har valgt å investere i - og tilrettelegge for - at kvinner kan få høyere utdanning .
DB170616 I World Economic Forums rapport, scorer også Rwanda svært høyt på likestilling målet etter parameterne utdanning , hele, politikk og økonomi.
DB170616 Om du blir syk, arbeidsledig, trenger barnehageplass, fødselspermisjon, å gå på skole, høyere utdanning , fødselspermisjon eller barnehageplass. 2 ) Noen stiller uten staver til start.
BT170616 En rapport fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning konkluderte i fjor med at elever ikke får alle undervisningstimene de har krav på, nettopp på grunn av dårlig organisering rundt eksamen.
VG170615 Under showet snakket han også som ventet om Russlands økonomi, innenrikspolitikk, offentlige tjenester og utdanning .
DN170615 Størst forskjell mellom menn og kvinner finner vi i Finnmark, der 34 prosent av kvinnene hadde fullført utdanning på universitets- og høyskolenivå, mens 20 prosent av mennene hadde fullført en utdanning på dette nivået.
DN170615 Størst forskjell mellom menn og kvinner finner vi i Finnmark, der 34 prosent av kvinnene hadde fullført utdanning på universitets- og høyskolenivå, mens 20 prosent av mennene hadde fullført en utdanning på dette nivået.
DN170615 Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høyskolenivå i fjor.
DN170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
DA170615 Pengene går ifølge rapport til blant annet mat, utdanning og helsetjenester.
AP170615 Målet er å sette funksjonshemmede i stand til å være aktive samfunnsborgere i utdanning , jobb, familie og fritid.
AA170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
AA170615 En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning . 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA170615 | Halvparten i Oslo har høyere utdanning
AA170615 Størst forskjell mellom menn og kvinner finner vi i Finnmark, der 34 prosent av kvinnene hadde fullført utdanning på universitets- og høyskolenivå, mens 20 prosent av mennene hadde fullført en utdanning på dette nivået. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Størst forskjell mellom menn og kvinner finner vi i Finnmark, der 34 prosent av kvinnene hadde fullført utdanning på universitets- og høyskolenivå, mens 20 prosent av mennene hadde fullført en utdanning på dette nivået. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Lavest andel med utdanning på universitets- og høyskolenivå finner vi i Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland med 25 prosent.
AA170615 I Oslo har halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høyskolenivå.
AA170615 I Oslo hadde 41 prosent utdanning på universitets- og høyskolenivå i 2006.
AA170615 I 2006 hadde 26 prosent utdanning på dette nivået i Norge, mens det hadde økt til 28 prosent i 2010.
AA170615 Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høyskolenivå i fjor.
AA170615 Blant kvinner hadde 37 prosent utdanning på dette nivået, mens tilsvarende tall for menn var 29 prosent.
NL170614 Og med en voksende IT-næring i Bodø som i dag teller godt over 600 direkte årsverk, med en omsetning på over 1 milliard kroner - skulle det strengt tatt bare mangle at vi har en slik utdanning i byen.
DB170614 OECD peker blant annet på at Norge ville hatt ni prosentpoeng høyere vekst siden 90-tallet dersom ulikheten var lavere, fordi ulikhet gjør utdanning mindre lønnsomt og bremser den sosiale mobiliteten og etterspørselen i økonomien.
DA170614 Kombinasjonen er utdanning og behandling i direkte tilknytning til sykehuset er unikt.
AA170614 Vi må ha en tydelig satsing på samferdsel og utdanning .
VG170613 Mellom 15 og 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv.
VG170613 Hun viser til at unge under 22 år kan få støtte til utdanning av kommunene.
VG170613 Etterlyser bedre mulighet for utdanning
VG170613 Det er også slik at de voksne mottakerne har mer arbeidserfaring bak seg, mens unge ofte kommer rett fra utdanningsløp eller ikke har fullført utdanning .
VG170613 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) shar satt ned grensen for å kombinere utdanning og AAP fra 26 til 22 år.
VG170613 - Mange som står utenfor utdanning og arbeid har sammensatte utfordringer, ofte knyttet til avbrutt videregående opplæring og psykisk helseproblemer.
SA170613 Sonja Holtermann i Utdanning for bidraget « Overgrep i skole og barnehage».i ¶
NL170613 Jeg har lagt godviljen til, men det er ikke mulig å komme til en annen konklusjon enn at det det må være feil å legge ned et juss-fakultet som er helt i nasjonal toppklasse, både når det gjelder forskning- og utdanning .
NL170613 Det er mye som tyder på at det vil få en rekke uheldige konsekvenser for utdanning og forskning innenfor juss i Nord-Norge.
NL170613 Det er i dag tre fakulteter i Norge som tilbyr utdanning i rettsvitenskap på høyeste nivå.
DN170613 | Enighet om lønn innen helse, utdanning og kultur ¶
DN170613 Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med over 30.000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner.
DA170613 Du skal ha svært, svært gode argumenter for å innskrenke noens mulighet til å ta utdanning .
DA170613 - Lik rett til utdanning er universelt og skal gjelde alle.
DA170613 - For like muligheter, spesielt til å ta utdanning .
DA170613 - At noen velger å ikke ta utdanning , som vil være en mye mer uheldig konsekvens enn at enkelte føler at nikab, burka eller andre heldekkende plagg er til hinder for deres læring.
VG170612 Hvis det å iføre seg et heldekkende ansiktsplagg i utdanning eller arbeid - enn å bidra i det nmorske samfunnet, ja da er dette lovforslaget meget viktig, svarer Per Sandberg.
VG170612 - Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, sier Marianne K.
VG170612 Et slikt forbud vil også frata mennesker muligheten til å ta høyere utdanning , som igjen kan føre til isolasjon og dårlig integrering, skriver generalsekretær Mehtab Afsar i en e-post til VG.
VG170612 Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV, som sikrer de unge arbeid, utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV.
VG170612 - Ja, det er veldig viktig, derfor har vi satt ned aldersgrensen for å kombinere utdanning med AAP fra 26 til 22 år.
NL170612 Nord-Norges to universiteter - UiT og Nord Universitet - tilbyr høyere utdanning flere steder i landsdelen.
FV170612 Tross god utdanning har hun fortsatt ikke fått napp.
FV170612 Antall arbeidsledige med høyere utdanning fortsetter å øke.
DB170612 Hun legger til at forbudet vil kunne påvirke slik at kvinner som bærer nikab eller burka kanskje ikke ønsker å ta høyere utdanning .
DB170612 - Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, sier Marianne K.
DB170612 - Det handler om ønske om like muligheter og lik tilgang til utdanning , sier lederen til Dagbladet.
DB170612 Fellesnevneren for teknologiselskapene som kunne søke seg til Oslo, var at de må bidra til å gjøre verden til et bedre sted, enten det handler om miljø, utdanning , helse eller på andre felt, skriver Finansavisen.
DB170612 Selv om manifestet blir omtalt som svært radikalt, satset han i valgkampen på tradisjonelle sosialdemokratiske velferdssaker som offentlig helsevesen og utdanning , to områder briter flest har merket de konservatives nedskjæringer og privatiseringsiver.
DA170612 Heller ikke utdanningsministeren mener forbudet rører ved retten til å ta utdanning .
BT170612 - Et forbud mot ansiktsdekkende plagg bryter med grunnleggende menneskerettigheter, som lik rett til utdanning .
AP170612 Studentorganisasjonen : - Forbud hindrer lik rett til utdanning
AP170612 Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning , introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 - Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, uttaler studentleder Marianne K.
AA170612 Heller ikke utdanningsministeren mener forbudet rører ved retten til å ta utdanning .
AA170612 Verken kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) eller fungerende integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) mener forslaget bryter med retten til å ta utdanning .
SA170611 Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning , tiltak eller passivitet.
SA170611 DEBATT : Nedgangen i arbeidsledigheten nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning , tiltak eller passivitet.
DB170610 - Der flere allierte nasjoner som samarbeider om trening og utdanning på Luke AFB, der nasjonene samarbeider tett og flyr hverandres fly.
DA170610 Labour appellerte til dem som er lei av økonomiske kutt i helse og utdanning , sier Bale.
DA170610 Vi mener alle skal ha adgang til å ta utdanning , uansett hvordan størrelsen på lommeboka deres er.
BT170610 Jeg ble veldig oppmuntret av min lærer på universitetet til å søke videre utdanning , og jeg fulgte rådene hennes.
BT170610 De siste årene har det blitt veldig vanlig å sjekke andre personers sosiale medier, for å finne ut hvilken utdanning og jobbkarriere de har.
AP170610 Han motbeviste oss alle, og jeg er virkelig glad for at han gjorde det, sa Lucy Powell, tidligere skyggestatsråd for utdanning .
AA170610 De splitter familier og ødelegger folks levebrød og utdanning , skriver menneskerettsorganisasjonen i en uttalelse lørdag.
VG170609 SKYLDER PÅ AP : Saida Begum ( H ) er Høyres talsperson om utdanning i Oslo bystyre.
DN170609 Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning , eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renten.
DB170609 Forebyggende arbeid og god utdanning er enda viktigere, proklamerte WADA-direktøren.
DB170609 Men vi i Lørenskog kommune ønsker ikke å ta noen unødvendige sjanser, og har derfor valgt å sende elever og ansatte hjem, opplyser kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune, Dagfinn Cock, til Romerikes Blad.
DB170609 Strategien vil omhandle tiltak på forskning og utdanning , og vil legge til rette for langsiktig oppbygging av kompetanse.
DB170609 Men kanskje har han med sine krav om re-nasjonalisering av deler av næringslivet, gratis utdanning , og husbygging for de unge, heller tatt partiet tilbake til røttene.
DB170609 Enkle krav om at vanlige mennesker må kunne leve av lønna si, og at det er samfunnets oppgave å investere i skole, utdanning , helse, og framtida for de unge, har mobilisert de unge, som - akkurat som i USA - ved det siste valget viste at de foraktet den evig snakkende politiker-klassen.
AA170609 Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning , eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta.
AA170609 Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning , eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Men vi i Lørenskog kommune ønsker ikke å ta noen unødvendige sjanser, og har derfor valgt å sende elever og ansatte hjem, opplyser kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune, Dagfinn Cock, til Romerikes Blad.
VG170608 Corbyns forslag om å bedre studiestøtten og fjerne de forhatte skolepengene som de konservative innførte, og som i enda større grad har gjort det til et klassespørsmål om hvem som har råd til å ta høyere utdanning , faller i god jord i dette segmentet.
DB170608 Masseavslagene i fjor var basert på UiOs vurdering av én enkeltpersons utdanning fra 2014.
DB170608 Framtida ligger i å støtte NHS, offentlige tjenester og utdanning av unge mennesker, skrev han.
BT170608 Tidligere denne våren la den norske regjeringen frem en egen stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning .
BT170608 Som kunnskapsminister er jeg naturlig nok opptatt av at barn har rett til utdanning .
BT170608 Men O'Neill ville kanskje sagt at det ikke at er klinkende klart hvor mye utdanning de har rett til, hva de skal utdannes i, hvilket ansvar jeg som statsråd har, og hvilket ansvar læreren har.
BT170608 De som har utdanning , tar bedre betalte jobber utenlands.
AP170608 Rapporten er laget av NIFU ( Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.
AA170608 Sistnevnte utdanning foregikk tidligere på Værnes.
AA170608 - En slik utdanning mener vi at det er plass til på Værnes.
VG170607 Vi trenger mer utdanning for unge mennesker, sier hun.
SA170607 Skolens tilbud, som innebar at idrettselevene fullførte en treårig utdanning i løpet av fire år, ble godkjent av departementet etter Reform 94.
SA170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
DA170607 Utdanning , fattigdom og arbeid ¶
DA170607 Men med dagens krav til karakterer og utdanning bør de nok innse at dette ikke kan tas for gitt, mener Odu.
DA170607 - Hvis du ikke vil lære noe nytt mer, bør du ikke jobbe med utdanning , sier Amalie Uchenna Odu.
BT170607 Utdanning , fattigdom og arbeid ¶
BT170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
BT170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
AP170607 I tillegg til bistanden som utbetales via ambassaden, gir NORAD støtte til å finansiere prosjekter i Kina, primært innen utdanning og helse, blant annet via frivillige organisasjoner basert i Norge.
AP170607 Utdanning , fattigdom og arbeid ¶
AP170607 Utdanning , fattigdom og arbeid ¶
AP170607 Derfor blir det ikke gitt tilleggspoeng ved disse studiene ved opptaket til høyere utdanning sommeren 2017.
AP170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
AA170607 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.
AA170607 Vi er glade for vi at vi ser på utdanning og lærlingplasser, og at vi gjør det innenfor rammen vi har vedtatt fra før, og som egentlig også styrker den finansielle situasjonen for statsbudsjettet, sier Syversen. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Utdanning , fattigdom og arbeid ¶
DB170606 Ingen kan kalle seg lege uten utdanning og autorisasjon, og det samme gjelder for advokater, sier Trine Skei Grande.
DA170606 Hvis du mener at de svake elevene ikke fortjener en sjanse og en utdanning , så er det trangsynt, sier Valencia.
BT170606 Utdanning for barna, sysselsetting av foreldre og likestilling.
VG170605 Han vil nok prøve å fokusere på helse, velferd, utdanning , statlige sektor og mer penger til politi, sier Mustad, som er på plass i Storbritannia for å følge innspurten.
VG170605 Den mest synlige delen av vår identitet formes gjennom utdanning , yrkesvalg og inntekt.
AP170605 - Partimedlemmene har mye høyere utdanning , mye høyere inntekt og mye mer liberale holdninger når det kommer til straff og innvandring.
AP170605 EØS-avtalen gir fri innreise og innenfor visse rammer rett til jobb og utdanning .
AP170605 Utdanning i Storbritannia vil ikke lenger automatisk gi autorisasjon i Norge.
AA170605 Folk med høy utdanning bruker kulturtilbud i større grad en folk med lav utdanning , kvinner mer enn menn.
AA170605 Folk med høy utdanning bruker kulturtilbud i større grad en folk med lav utdanning, kvinner mer enn menn.
VG170604 Hjemlig velferdspolitikk, helse, skole og utdanning har preget den britiske valgkampen.
VG170604 Og før det : Sørge for at unge menn tar utdanning og jobb.
SA170604 Det handler om behovet for å motivere ungdommen til en utdanning fossilnæringen kan dra nytte av og om hvor klimariktig det er at Norge henter opp mest mulig olje og gass.
SA170603 Kvinner kommer i overtall i stadig flere yrker som krever høyere utdanning, menn uten utdanning blir i økende grad mindre attraktive i kjønnsmarkedet.
SA170603 Kvinner kommer i overtall i stadig flere yrker som krever høyere utdanning , menn uten utdanning blir i økende grad mindre attraktive i kjønnsmarkedet.
VG170602 Målet hans er å kunne leve av å jobbe som skuespiller - å ta utdanning innen skuespill og muligens manusskriving.
VG170602 Torbjørn Røe Isaksen viser til økonomen Raj Chetty, som Agenda hadde på besøk i fjor høst, og peker på at han trekker fram utdanning som et viktig tiltak for å utjevne forskjeller.
VG170602 Tankesmien Agenda har skrevet om viktigheten av utdanning og kompetanse i flere notater.
VG170602 SVARER STATSRÅDEN : - Jeg kan berolige både Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Clemet at jeg og Agenda er opptatt av skole og utdanning , skriver Marte Gerhardsen.
VG170602 Over 70 prosent av norske studentene har foreldre med høyere utdanning .
VG170602 Også i Norge at det fortsatt sterk sammenheng mellom foreldrenes utdanning og hvor mye utdanning barna deres tar.
VG170602 Også i Norge at det fortsatt sterk sammenheng mellom foreldrenes utdanning og hvor mye utdanning barna deres tar.
VG170602 I USA og andre land som ikke har en god gratis fellesskole, og der høyere utdanning er så dyrt at det er forbeholdt de få, trengs det store endringer i skolesystemet for å sikre alle like muligheter.
VG170602 For det andre må vi utvikle hele velferdsstaten : Vi må ivareta og styrke den sosiale mobiliteten gjennom videreutvikling av barnehage, skole, utdanning , helse og ikke minst sikre at velferden løfter de som trenger det mest.
VG170602 Både Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Clemet har skrevet harmdirrende og opprørte kronikker der de hevder at jeg ikke er opptatt av skole og utdanning .
NL170602 gmiljø tilfredsstiller ikke fastsatte kvalitets- og kompetansekrav, flere studietilbud har svært få studenter, forskere ved UiT publiserer mindre enn sine kolleger ved UiO, UiB og NTNU, og institusjonen hevder seg dårligere enn de andre breddeuniversitetene på konkurransearenaer for forskning og utdanning .
NL170602 oktober 2016 besluttet styret at målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i UiTs kjerneoppgaver, som er utdanning , forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.
AA170602 Formålet er å gi flest mulig i hele landet anledning til utdanning og personlig utvikling.
AA170602 ¶ Utdanning : Regiondirektør Tord Lien i NHO uttalte til Trønder-Avisa at musikk, dans og drama dominerer for mye i videregående utdanning i Trøndelag.
AA170602 | På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet ¶ ¶ Utdanning : Regiondirektør Tord Lien i NHO uttalte til Trønder-Avisa at musikk, dans og drama dominerer for mye i videregående utdanning i Trøndelag.
AA170602 Jeg kan være enig i at vi har fått en mastersyke og at presset om å ta høyere utdanning har økt.
AA170602 Under et møte hos Levanger næringsforum denne uka, referert av Trønder-Avisa, snakket regiondirektør Lien om behovet for økt stimulering til yrkesfaglig utdanning .
AA170602 Mulighet til å utvikle talenter i estetiske fag, slik enkelte videregående skoler også tilbyr idrettsfag, som en del av studieforberedende kompetanse, er ikke noen trussel mot yrkesfaglig utdanning .
AA170602 Ifølge Lien dominerer musikk, dans og drama for mye i videregående utdanning i Trøndelag.
AA170602 Disse igjen bare til noen få av elevene, som en del av studieforberedende utdanning .
AA170602 Dette koblet han med synspunkt på hvordan videregående utdanning drives for tiden.
VG170601 I en kort periode på vårparten 2016 ble « lurelegen », som ikke har noen form for utdanning innen helse, god venninne med en kvinne i 20-årene.
NL170601 Det andre er at det ikke er sannsynliggjort at modellen som legges til grunn for endringene, vil gi bedre resultater for UiT verken når det gjelder forskning eller utdanning .
DB170601 « Stortinget ber regjeringen sørge for at studenter som søker studiestøtte for utdanning i utlandet, blir informert om hvorvidt den aktuelle utdanningen kvalifiserer til autorisasjon eller andre godkjenninger som er nødvendige for å utøve yrket i Norge.
DB170601 Ungarn-psykologenes opplevelser kan skremme unge fra å skaffe seg internasjonal utdanning og erfaring, sier Aasen.
DB170601 Henrik Asheim opplyser at Høyre har stemt mot fordi partiet mener godkjenning av utdanning må skje etter en faglig vurdering.
DB170601 - Tanken kommer raskt om at det ligger en norsk selvgodhet og arroganse i bunn for hvordan vi behandler folk som har tatt utdanning i utlandet.
VG170531 Hovedårsakene til disse nedslående tallene, skyldes dårlige helseforhold, konflikter, ekstrem vold, barneekteskap, tidlige graviditeter, underernæring, mangel på utdanning og barnearbeid.
VG170531 Mener hun at forskjellene basert på foreldrenes utdanning er tilfeldige utslag - og at det ikke kan øke forskjellene ?
VG170531 Marte Gerhardsens kronikk i VG kan ikke forstås på annen måte enn at utdanning og tidlig innsats er avsporinger i debatten om hvordan vi skal bekjempe uønskede sosiale forskjeller.
VG170531 I OECD-rapporten In it together : Why less inequality benefits all ( 2015 ) som Gerhardsen lenker til, er ett av hovedpoengene at underinvestering i utdanning fører til samfunnsøkonomisk tap fordi barn og unge fra underpriviligerte grupper ikke får utnyttet sine ferdigheter.
VG170531 Forskerne mener at økt tilgang til utdanning for alle har bidratt til utjevning mellom grupper med ulike evner, men også at utdanning er blitt stadig viktigere for å lykkes i arbeidslivet.
VG170531 Forskerne mener at økt tilgang til utdanning for alle har bidratt til utjevning mellom grupper med ulike evner, men også at utdanning er blitt stadig viktigere for å lykkes i arbeidslivet.
VG170531 Akademikeren, som også ga råd til president Obama, brukte i sin presentasjon svært mye tid på nettopp utdanning og på skolekvalitet.
DB170531 Nesten en tredel av personer mellom 25 og 74 år med bare grunnskoleutdanning røyker, mens blant dem med høyere utdanning er det kun 6 prosent som røyker.
DB170531 For ti år siden røykte drøyt 37 prosent av grunnskoleutdannede, 24 prosent av videregåendeutdannede og 11 prosent av dem med høyere utdanning .
DB170531 Dette viser hvor langt vi fremdeles må gå for at andre utenfor vår utdanning og profesjon skal kunne forstå lekens egenart og viktige betydning for barnets videre sosiale kompetanse og egenutvikling.
DB170531 Det vet vi, vi som har en utdanning innenfor vår profesjon og jobber med dette på et daglig basis. | - Mye ved Eirik Jensen-saken er som tatt rett ut av en John le Carré-roman ¶
DA170531 På tvers av alder, kjønn, bosted og utdanning : Alle går på konserter, viser Norsk Kulturbarometer for 2016.
DA170531 - Kategorien konserter peker seg ut, med jevne tall uavhengig av alder, kjønn og utdanning .
BT170531 Men det var også et nasjonalt siktemål å styrke høyere utdanning i Norge.
BT170531 Etter en meget langdryg etableringsfase, har skolen befestet sin posisjon som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt innen økonomisk utdanning og forskning.
BT170531 juni 1917 behandlet innstillingen om opprettelsen av en handelshøyskole i Bergen, ble det argumentert visjonært for den nasjonale betydningen en slik utdanning ville få.
AP170531 Til sammenligning var tallene for grunnskoleutdannede, folk med videregående skole og dem med høyere utdanning henholdsvis 37, 24 og 11 prosent for ti år siden.
AA170531 Til sammenligning var tallene for grunnskoleutdannede, folk med videregående skole og dem med høyere utdanning henholdsvis 37, 24 og 11 prosent for ti år siden.
AA170531 Til sammenligning var tallene for grunnskoleutdannede, folk med videregående skole og dem med høyere utdanning henholdsvis 37, 24 og 11 prosent for ti år siden.
AA170531 Basisbegrunnelsen for friskolene ligger i menneskerettighetenes konkrete omtale av både trosfrihet og foreldrenes rett til å velge utdanning for sine barn.
DB170530 Utdanning og levealder er i praksis tett korrelert.
DB170530 Nilsen Utdanning begrunner salget med at de ønsker å konsentrere seg om yrkesutdanning og voksenopplæring, samt at de har mottatt et godt tilbud fra Høyskolen Kristiania.
DB170530 Nilsen Utdanning AS.Anthon B.
DB170530 Nilsen Utdanning .
DB170530 Tilgangen til utdanning er jevnere fordelt nå enn den var etter krigen.
DB170530 Skole, utdanning og arbeid løftes fram som svaret på problemene av begge partier.
DB170530 Når konkurransen i skole og utdanning blir tøffere, blir det også viktigere å ha støtte og oppmuntring på hjemmebane.
DB170530 Men, i et samfunn der arbeidsmarkedet krever stadig mer utdanning , blir livets utfall avhengig av at man lykkes i skolesystemet.
DB170530 God utdanning er nøkkelen til gode jobber.
DB170530 Utdanning og skole er selvfølgelig viktig framover, men vi trenger sterkere lut.
DB170530 HØY UTDANNING : Trenden med at flest med høy utdanning går på teater fortsetter.
DB170530 HØY UTDANNING : Trenden med at flest med høy utdanning går på teater fortsetter.
DB170530 Flere med høy utdanning
DB170530 Andelen som går på teater er mye høyere blant dem med høy utdanning .
DB170530 ( Dagbladet ) : Tidligere har det vært personer med høy utdanning som har brukt kulturtilbudene mest.
DA170530 Men da han og de tre andre skulle velge utdanning på ungdomsskolen, merket de godt presset fra kamerater om å begynne på studiespesialisering i stedet.
AP170530 - Det ville vært uansvarlig av Norge å ikke sørge for en utdanning som fyller på kompetanse i Norges viktigste bransje.
AA170530 Tallene viser også at det er dem med høyest utdanning som bruker kulturtilbudene mest.
VG170529 Vi er alle enige i at det er viktig at ungene våre mestrer skolen, at de blir sett, at de lære det de trenger og fullfører en utdanning .
VG170529 Til slutt må vi ha en distriktspolitikk som sikrer at alle har gode tilbud og muligheter for utdanning og jobb, uansett hvor i landet de bor.
SA170529 foreldrenes inntekt og utdanning ) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling.
NL170529 Vi blir selv syke og eldre, vi får barn som trenger utdanning for å komme i jobb, gjerne gjennom en lærlingeplass.
NL170529 Vi har etablert flere emner på master- og PhD-nivå og dermed fått økt kapasitet til forskningsbasert utdanning .
NL170529 I denne meldingen pekte Regjeringen på utfordringer innen høyere utdanning og konkluderte med at : «...... det er det nødvendig å endre strukturen i universitets- og høyskolesektoren og samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner.
NL170529 Både det nye Teknologibygget og de nye studieplassene har vært unyttet målrettet til å styrke fagkompetansen, spesielt rettet mot forskning og forskningsbasert utdanning .
NL170529 Alle tall er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning ( DBH ).
DA170529 Slik har vi kunnet beholde mange gode undervisere som tidligere ikke hadde godkjent utdanning , og gitt mange lærere sjansen til å oppdatere seg på faget sitt.
DA170529 Og det bør ikke være mulig å kalle seg lærer hvis man ikke har godkjent utdanning , slik man heller ikke bare kan kalle seg « lege », « advokat » eller « sivilingeniør ».
DA170529 For Venstre er det viktig at lengre utdanning og høyere kvalitet speiles i inntekt og status.
DA170529 En evaluering av denne satsingen utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) viser at et overveldende flertall av lærerne som har fått videreutdanning er fornøyde, at de har endret undervisningsmetodene sine i etterkant av utdanningen, og ikke minst at de mener de er blitt bedre lærere.
AA170529 - Det ville vært uansvarlig av Norge å ikke sørge for en utdanning som fyller på kompetanse i Norges viktigste bransje.
VG170528 Her tok han utdanning og traff sin kone.
NL170528 | Kommunen sterkere inn i høyere utdanning og forskning ¶
NL170528 Resultatet av denne satsingen gjennom flere tiår, er at Tromsø kommune nå har internasjonalt ledende miljøer innen utdanning , forskning og spesialistbehandling på UiT/UNN.
NL170528 Med stortingsvedtaket 1968 om opprettelsen av Universitetet i Tromsø ( UiT ) trakk Tromsø det gullkortet en kommune kan drømme om, - langsiktige statlige investeringer i utdanning og forskning.
NL170528 For møte fremtidens behov må Tromsø kommune gå sterkere inn i høyere utdanning og forskning.
AP170528 Økt innvandring av arbeidskraft med lav utdanning og aldring av arbeidsstyrken gir lavere vekst i produktiviteten ¶
AP170528 Internasjonalt er man særlig bekymret for helse, utdanning og bygg/anlegg.
AP170528 I Norge er helse og utdanning hovedsakelig offentlig og produktivitet beregnes ikke som i private næringer.
AP170528 Det er de eldste foreldrene og de med høyest utdanning som er mest restriktive når det gjelder deling av bilder, videoer eller informasjon om egne barn på nettet, viser undersøkelsen.
AP170528 Det er de eldste foreldrene og de med høyest utdanning som er mest forsiktige når det gjelder deling av bilder, videoer eller informasjon om egne barn på nettet, viser undersøkelsen.
VG170527 UTDANNING : Karianne Skjæveland driver bunadsbedriften Kilonga - hvor Tiana Favena jobber som førsteklasselærer på formiddagen, og er daglig leder på systuen på ettermiddagen.
VG170526 Leder NRK har satt søkelyset på en uheldig eksamenspraksis, som i ytterste konsekvens kan gi negative følger for enkelte elever når de i neste omgang skal søke høyere utdanning . ytterste konsekvens kan gi negative følger for enkelte elever når de i neste omgang skal søke høyere utdanning.
VG170526 ytterste konsekvens kan gi negative følger for enkelte elever når de i neste omgang skal søke høyere utdanning .
VG170526 SOMMERFRI : Innsatte med korte dommer som har fri fra utdanning , kan i sommer ta ferien i Nederland.
VG170526 Innsatte som er under utdanning er normalt ikke i målgruppen for overføring til Norgerhaven, nettopp fordi de tar utdanning .
VG170526 Innsatte som er under utdanning er normalt ikke i målgruppen for overføring til Norgerhaven, nettopp fordi de tar utdanning.
BT170526 Vel, her er det som skjedde : Næringslivet på Vestlandet har lenge kjent på behovet for bedre utdanning innen yrkesfag.
AP170526 Innsatte med korte dommer og som tar utdanning under soningen, blir bedt om å søke seg til det « norske » fengselet i Nederland.
AP170526 Nordmenn får stadig høyere utdanning og realitysjangeren har fått harde konkurrenter i strømmetjenestene Netflix' og HBOs TV-serier.
AA170526 Innsatte med korte dommer og som tar utdanning under soningen, blir bedt om å søke seg til det « norske » fengselet i Nederland.
AA170526 Dessverre blir pasientfokuset så ekstremt i både utdanning og jobb at en slik tankegang er utenkelig og sikkert frastøtende.
SA170525 Vi blir selv syke og eldre, vi får barn som trenger utdanning for å komme i jobb, gjerne gjennom en lærlingeplass.
SA170525 Jobber som : Forsker ved NIBIO ( Norsk institutt for bioøkonomi ) ¶ Utdanning : Skogskole og Norges landbrukshøgskole ¶ 1.
DN170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrieremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning , mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen, skriver E24. ( ©NTB ) ¶
DB170525 Æ studere verken psykologi eller hotelledelse, men æ trur faktisk at man ikkje træng særlig høg utdanning for å se at måten dåkker har behandla denna saken på e heilt forkastelig.
BT170525 Jobber som : Forsker ved NIBIO ( Norsk institutt for bioøkonomi ) ¶ Utdanning : Skogskole og Norges landbrukshøgskole ¶ 1.
AP170525 Alle ønsker selvsagt helst å bruke penger på utdanning , helse og andre ting, men når usikkerheten øker, må vi dessverre bruke mer penger på forsvar, sier han til Aftenposten.
AP170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrièremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning , mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen, skriver E24.
AP170525 I 2014 la Regjeringen frem en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning .
AP170525 Jobber som : Forsker ved NIBIO ( Norsk institutt for bioøkonomi ) ¶ Utdanning : Skogskole og Norges landbrukshøgskole ¶ 1.
VG170524 I sin fortelling om lærernes historie i Norge viser Hagemann hvordan de gjennom sin utdanning var blant de første på landsbygda som fikk tilgang til boklig lærdom og nye ideer.
DB170524 Svært mange har opplevd å bli diskriminert ved ansettelse, og flere opplever diskriminering i utdanning eller på arbeidsplassen.
DB170524 En lignende advarsel får vi også fra Brochmann II-utvalget, men de advarer mot at vedvarende dårlige kår hos innvandrerbefolkningen vil skape sosial uro hos resten : «.. det er grunn til å tro at en kombinasjon av religion, tradisjon, lav utdanning , lav yrkesdeltakelse og dårlige levekår blant minoriteter samlet kan skape sosiale realiteter som påvirker holdninger i majoriteten ».
DB170524 De er nødt til å kjempe mot sterke krefter i jakt på både arbeid, utdanning og en rettferdig andel av godene i samfunnet.
AP170524 Han sier kommunene kan tilby tjenester som arbeid, kurs, utdanning , bolig, men at kompetansen bør heves.
AA170524 Funksjonshemmede stiller bakerst i køen for helsetjenester, utdanning og andre grunnleggende rettigheter. 32 millioner mennesker er blinde, og ved hjelp av en enkel operasjon kunne de ha fått synet tilbake De får sjelden sjansen til å gå på skole.
NL170523 Men når vi i næringslivet og offentlig sektor opplever at det innen utdanning og forskning i teknologifag trengs mer kraft, utadvendthet og aktiv tilstedeværelse i hele landsdelen, uroer det oss at universitetene lar ei omorganisering følges av enda ei utredning.
NL170523 Zachariassen påstand om at Sametingets ansvarsområde, som rådgivende organ, " i hovedsak er knyttet til samisk språk, utdanning og kulturarv ", er altså ikke i tråd med sentralmyndighetenes praksis og forståelse og heller ikke i tråd med vår forståelse.
VG170522 Vi ser på om vi kan tilby dem mer hjelp til utdanning av offiserer, trening av spesialstyrker, og om luftforsvar, sa Stoltenberg da han møtte statsminister Theresa May i London tidligere i mai.
VG170522 Forsvar mot populisme krever at det rettes mer oppmerksomhet mot forhold som hindrer integrering, blant dem diskriminering i boligsaker, utdanning , sysselsetting og politikontroll.
SA170522 De tyske sosialdemokratene er lei av harde sparetiltak og vil sette i gang med investeringer i utdanning og infrastruktur.
SA170522 Hva slags utdanning skal vi satse på ?
SA170522 Det er viktig både for den enkelte som skal velge utdanning og yrke, og for samfunnet som helhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
NL170522 Han er eksempel på at den vesle skolen i ei lita utkantbygd, kan være første steg på veg til den høyeste utdanning landet kan gi.
DB170522 Minoritetsjenter tar mer utdanning enn guttene og det finnes flere minoritetsjenter i prestisjestudier som medisin, jus, psykologi og farmakologi.
DB170522 Dagens jenter med minoritetsbakgrunn som har forbikjørt guttene i utdanning og karriere kjenner seg overhodet ikke igjen i Nora fra 1879, og de blir mer fornærmet av innlegget hans enn de mennene som i følge han har kjeftet på ham.
AP170522 I dag fokuserer hun, ifølge Svenska Dagbladet, på veldedighet innen utdanning , kvinners rettigheter og kunst.
AP170522 I dag fokuserer hun ifølge Svenska Dagbladet på non-profit entreprenørskap innen utdanning , kvinners menneskerettigheter og kunst.
DA170521 Det er i Norge jeg tok min utdanning .
BT170521 Selv om arbeidssøkingen ikke gikk så bra, var jeg heldig med utdanning .
BT170521 Jeg fikk veldig raskt godkjennelse for min tyrkiske utdanning og fikk plass på et masterstudium.
VG170519 Dengang da : Enken krever hus og utdanning for sin drepte enkemann ¶
VG170519 Før den tid var også kristne verdier i læreplaner, men da som etisk rettesnor for oppdragelse og utdanning av barn.
VG170519 Jeg kunne tenke meg en vaskejobb, men hvorfor skal det være utdanning på alt nå for tiden ?
NL170519 | Dårlige skoleresultater : Utdanning går i arv - hva kan vi gjøre med det ?
NL170519 Vi har rundt 16000 personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning , det er omlag 30 % av den voksne befolkningen.
NL170519 Først i 2064 ville hele den voksne befolkningen mellom 20 og 65 år ha minst videregående skole som høyeste fullførte utdanning .
NL170519 Fordi utdanning går i arv.
NL170519 Det er på høy tid at vi innser at utdanning av foreldregenerasjonen må inngå i den tidlige innsatsen i utdanningssystemet.
NL170519 Den andre effekten følger av at utdanning arves.
NL170519 Av finnmarkselever med foreldre med grunnskole som eneste utdanning , er det bare 19% som fullfører videregående på normert tid ( SSB ).
DB170519 For å bygge tillit med folk som har lavere utdanning enn deg, med folk som av en eller annen grunn ikke har jobb i offentlig sektor, og som aldri har vært på kammermusikkfestivalen i Risør, er det bare en ting å gjøre : du må kritisere skrivefeilene deres !
DB170519 Det er denne alliansen mellom innvandringsfiendtlige politikere og vanlige folk som er aller mest skremmende for oss med høyere utdanning .
BT170519 « Ingrid » risikerte hele fremtiden sin ved for å prøve å få seg en utdanning .
BT170519 « Ingrid » risikerte hele fremtiden sin for å prøve å få seg en utdanning .
BT170519 Saken reiser imidlertid særlig ett spørsmål som bør besvares av Nav : Skal unge og alvorlig syke mennesker, som etter beste evne har forsøkt å jobbe eller ta en utdanning , straffes for dette ?
BT170519 STENGES UTE : Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraft, skriver innsenderen.
BT170519 Prisen for å ha presset seg til å være under utdanning , ble at hun ikke fikk innvilget søknaden om ung ufør.
BT170519 Kravene fører også til at unge gir opp før de engang har forsøkt seg i utdanning eller med inntektsgivende arbeid, fordi det kan bli brukt mot dem senere.
BT170519 I noen tilfeller vil ikke så alvorlige sykdommer kunne overvinnes i ung alder ved å ta utdanning eller jobbe.
BT170519 Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraften til mange unge mennesker som ikke vil prøve seg i jobb fordi de risikerer samme skjebne som « Ingrid ».
BT170519 Det må åpnes for bredere vurderinger i hver sak, der det ikke bare ses på enkeltfaktorer som at en person har forsøkt seg i utdanning og arbeid.
BT170519 Den høye terskelen skaper problemer for dem som etter beste evne har forsøkt å ta utdanning eller stå i en jobb før fylte 26 år.
BT170519 Begrunnelsen er at hun har forsøkt å gjennomføre utdanning og hatt sommerjobb.
BT170519 Som bransje må vi snart spørre oss om det økte fokuset våre politikere i Hordaland har på yrkesfag og lærlinger kun er fine ord i festtaler, fremfor faktisk engasjement og vilje til å satse på utdanning av fremtidens fagarbeidere !
BT170519 Anleggsgartnerbransjen ønsker ikke noe privat utdanning , men et fruktbart samarbeid med de offentlige utdanninginstitusjonene som finnes i Bergen.
NL170518 Og for Vesterålens del : Om å jobbe for etablering av enda mer høyere utdanning i regionen.
NL170518 Dette er Norges viktigste regioner for fiske ( Vesterålen ), olje ( Harstad ), reiseliv ( Lofoten ) - og et Ofoten med kunnskapsnæring, utdanning og transport.
NL170518 Ikke minst gjennom satsing på forskning og ordninger som belønner høy kvalitet i høyere utdanning .
NL170518 Hvilke grep tar man for å få ungdommen til å ta en utdanning som landsdelen trenger, for eksempel innenfor reiseliv ?
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning , helse og barnehager, tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
AP170518 På organisasjonens nettsider opplyser de om sitt arbeid innen veldedighet, utdanning , helse, medier, eiendom, rekordproduksjon av hvete, og 60 millioner dollar i eksport fra en spesiell økonomisk sone, bare for å nevne noe.
VG170517 * 1 Satsingen på ny utdanning for brannfolk må muligens også reduseres. * 1 Arbeidet med samlokalisering av nødsentraler mellom politi, brann og helse stopper opp i 2018 dersom det ikke kommer penger.
VG170517 Toppen av Bunads-Norge ønsker egen utdanning på videregående. opplæringsløp.
VG170517 Toppen av Bunads-Norge ønsker egen utdanning på videregående.
VG170517 I dag kan man ta en toårig utdanning som bunadstilvirker på videregående, og fullføre med to år i lære.
VG170516 Økonomi og utdanning er to viktige ting.
VG170516 Det betyr mer spesifikk utdanning for rekruttene, avhengig om de skal være skarpskytter eller vaktsoldater.
VG170516 I dag kan man ta en toårig utdanning på videregående, og fullføre med to år i lære.
NL170516 Videreutvikling fordrer samarbeid mellom utdanning , forskning og næringsliv i nord.
NL170516 I det såkalte samfunnsoppdraget ligger det forventninger fra aktørene rundt til hva universitetene skal gjøre innen forskning, utdanning , innovasjon og formidling.
NL170516 Den teknologiske utdanning i nord må styrkes.
NL170516 Inkludering i det norske samfunnet er garanti for fremtidig suksess i utdanning , yrkesdeltakelse og det sosiale liv.
NL170516 Samtidig har jeg gått på gymnas, tatt lærerutdanning og annen utdanning på steder der samer er i mindretall og har kjent hetsen på kroppen som ungdom.
BT170516 Bergen egner seg særlig godt for å huse en slik utdanning , mener glasskunstner Vidar Koksvik.
AP170516 Foreløpig er det bare personer med utdanning fra Tyskland og Polen som kan søke, men den neste utvidelsen vil omfatte utvalgte utdanningen fra de baltiske landene.
AA170516 Foreløpig er det bare personer med utdanning fra Tyskland og Polen som kan søke, men den neste utvidelsen vil omfatte utvalgte utdanningen fra de baltiske landene.
VG170515 Frafallsrapporten 2015 fra Kunnskapssenter for utdanning har beregnet de samfunnsmessige kostnadene ved å droppe ut av videregående til omtrent fem milliarder kroner for hvert årskull.
VG170515 Statsråd Anniken Hauglie lar det likevel ikke være tvil om at tallet på folk i 20-årene som står utenfor jobb og utdanning , er for høyt.
SA170515 Penger som tidligere finansierte kriminelle bander og karteller, gir nå unge amerikanere arbeidsplasser, fremtidshåp og aspirasjoner fordi man finansierer utdanning med skatteinntektene fra regulert salg av cannabis.
NL170515 Det norske statsapparatet har frå 1815 samanhengande hatt eit departement med ansvar for all utdanning i Noreg.
DN170515 Angrepet har rammet hundretusener av datamaskiner og har spredt seg spesielt raskt i IT-nettverk innen høyere utdanning .
DB170515 Vi mener at både barnevernspedagog- og sosionomutdanningene bidrar med viktig kompetanse i barnevernsfeltet og det er langt ifra et ønske om å legge ned en utdanning eller profesjonskamp.
BT170515 - Han dukket opp i Storbritannia som 17-åring, skaffet seg utdanning og ble advokat.
BT170515 Nå kunne en tro at universitetsstrukturen var et middel for å gi god utdanning , ikke et mål i seg selv.
BT170515 I likhet med mange andre land har Norge mangel på kandidater med utdanning innen informatikk.
AP170515 Angrepet har rammet hundretusener av datamaskiner og har spredt seg spesielt raskt i IT-nettverk innen høyere utdanning .
AA170515 Angrepet har rammet hundretusener av datamaskiner og har spredt seg spesielt raskt i IT-nettverk innen høyere utdanning .
AA170515 En annen konsekvens av hennes politikk er at hun ønsker at arbeidsplasser og utdanning skal i all hovedsak skal kun gå til franskmenn.
VG170514 Han har forståelse for at ungdommene ikke vil stryke, og mener at det viser at norske elever er ansvarlige når det gjelder utdanning .
DB170514 I tillegg mener jeg at vi må lære mer om teknologi på skolen og i høyere utdanning .
AP170514 Man har valgt å prioritere synlig politi i gatene fremfor bekjempelse av cyberkriminalitet, sier Sofie Nystrøm, direktør ved CCIS, et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
SA170513 Hun er direktør i Center for Cyber and Information Security ( CCIS ), et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
DB170513 At kvinner kan ha et aktivt sexliv uten å frykte for graviditet, er bra for alle : For kjæresteparene som kan dyrke erotikken, og for samfunnet som kan utvikle en høyt utdannet befolkning der en stor andel har utdanning og begynnende karriere på plass før de begynner å mangfoldiggjøre seg.
DB170513 En gang i tiden, vi snakker før vi hoppet av sporet og ble kvalme av for mye kanapé, ble barn fortalt at uten utdanning fikk de ikke en ordentlig jobb.
BT170513 Arbeidskapasitet og arbeidslyst drepes av mangel på rett til arbeid, utdanning og helsevesenet.
AP170513 Hun er direktør i Center for Cyber and Information Security ( CCIS ), et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
VG170512 Wøien har selv utdanning og yrkesbakgrunn som lærer.
VG170512 Da VG i forrige uke spurte ham om høyere karakterkrav og en femårig utdanning ville føre til at lærerutdanningen produserer færre lærere, svarte Røe Isaksen : ¶
VG170512 - Eksamenskarakteren teller jo mye på karakterkortet når man skal søke videre til høyere utdanning , men det er viktig å huske på at man er mer enn eksamenskarakterene sine, sier Susanna.
VG170512 Hun går andre året på veterinærstudiet i Polen, og etter endt utdanning tenker hun å spesialisere seg på reptiler.
NL170512 Dette må vi bare beklage på det sterkeste, sier Inger Njølstad, prodekan for utdanning i medisin og odontologi ved UiT.
NL170512 Dette må vi bare beklage på det sterkeste, sier Inger Njølstad, prodekan for utdanning i medisin og odontologi ved UiT.
DB170512 70000 ungdommer står utenfor arbeid eller utdanning .
AP170512 Det som er godt nytt, er at andelen unge som hverken er i utdanning eller jobb, er uendret, sa hun.
DB170511 Han forteller om store politiske ambisjoner for partiet Edyna Syla, som driver med idrett og utdanning av ungdom, og har et fond for Ukrainske soldater.
DB170511 Familie, utdanning , bli gift og få barn.
DB170511 Desto lengre utdanning de som besvarte spørsmålene i undersøkelsen hadde, desto større forskjeller basert på et slikt kriterium ble akseptert.
BT170511 Kvaliteten på utdanning og forskning henger også sammen med bygg, og vi lager ikke bygg bare fordi de skal være pene og se på, sier Røe Isaksen.
AA170511 Utviklingen skyldes blant annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere utdanning og at pensjonsreformen har gjort det mulig å ta ut pensjon tidligere enn før, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170511 I dag trengs det utdanning som lærer deg å lære nye ting, ikke utdannelse med sikte på hermetiske ferdigheter med kort holdbarhet.
AA170511 Det norske skolesystemet har utviklet seg til å bli et fremragende eksempel på hvordan byråkratenes ideer om « utdanning » kun masseproduserer standardiserte middelmådigheter.
VG170510 Landslagskollegene er åpenbart enig i at utdanning og karriereplanlegging etter ishockeykarrieren er blitt mer populært enn det kanskje var.
SA170510 SENSOR : Inger Marie Stigen, sensor på utdanning for administrasjon og ledelse.
FV170510 SENSOR : Inger Marie Stigen, sensor på utdanning for administrasjon og ledelse.
DB170510 Og vi ser at opplysning av én generasjon ikke er opplysning av den neste ; hver eneste generasjon må få utdanning .
DB170510 Noe av det viktigste med en god utdanning er å lære å tenke selv.
DB170510 Men frykten for at ekstremistene tar barna hvis vi ikke gir dem utdanning er så veldig mye sterkere.
DB170510 I en region der valgmulighetene er få, og utdanning mangler, kan unge, frustrerte mennesker bli et lett bytte.
DB170510 Forfatterne av innlegget har lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer.
BT170510 Jeg kaller denne byen for « vitenskapsbyen », siden bergensere er opptatt av utdanning og studier.
BT170510 I fjor flyttet jeg endelig til vakre Bergen på grunn av utdanning .
BT170510 Denne auraen over byen motiverer meg for å jobbe mye med min utdanning .
AP170510 SENSOR : Inger Marie Stigen, sensor på utdanning for administrasjon og ledelse.
VG170509 Barn med foreldre med høy utdanning og høy inntekt har altså større mulighet til å få tilbringe like mye tid med hver av foreldrene, og til å utvikle god psykisk helse, sammenlignet med barn som bor fast hos bare én.
VG170509 BUFDIRs statistikk viser også at flere og flere velger delt bosted som utgangspunkt for barna etter foreldrenes samlivsbrudd, men at de som velger å dele på omsorgen har høy utdanning og høy inntekt.
DN170509 Kvinneandelen i faglige toppstillinger innen utdanning , som professorer og dosenter, fortsetter å øke.
DN170509 Det viser tilstandsrapporten før høyere utdanning .
DN170509 Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning , og det bør gjenspeiles også i professor- og dosentstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DN170509 Studiefinansiering må bedres for å gjøre lik rett til utdanning reell, sier forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag.
DN170509 - Det er fortsatt stor sosial skjevhet i rekrutteringen til høyere utdanning .
DB170509 Det hjelper nemlig lite med fire i matte om ikke lærerstudentene i større grad utfordres på også dette i utdanning og yrke.
DA170509 Macron lover 50 miliarder euro i investeringer til utdanning og overgangen til et mer klimavennlig samfunn og overgangen til en digital økonomien.
DA170509 Boko Haram begynte med spesifikke angrep på skoler ( Boko Haram betyr « vestlig utdanning er synd » ).
DA170509 Studiefinansiering må bedres for å gjøre lik rett til utdanning reell, sier forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag.
DA170509 - Det er fortsatt stor sosial skjevhet i rekrutteringen til høyere utdanning .
DA170509 Julie Lødrup vil ha med flere medlemmer med høyere utdanning i LO.
DA170509 Jeg vil også gjerne at LO skal være mer på banen i spørsmål om høyere utdanning .
DA170509 Alle trenger en fast jobb, uavhengig av hvilken utdanning de har og hvor de jobber.
DA170509 - Vi trenger flere medlemmer med høyere utdanning .
AA170509 Det er fordi vi ønsker enda bedre utdanning , forskning og innovasjon.
AA170509 Kvinneandelen i faglige toppstillinger innen utdanning , som professorer og dosenter, fortsetter å øke.
AA170509 Det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning .
AA170509 Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning , og det bør gjenspeiles også i professor- og dosentstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
SA170508 Han dro tidlig til Manchester Uniteds akademi, der han fikk sin utdanning .
DN170508 Utdanning , infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen. 14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september.
DA170508 Hun gikk til frontalangrep mot regjeringen, som hun mener ikke skaper nok arbeidsplasser, ikke tar kampen mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet på stor nok alvor, og som ikke satser nok på opplæring og utdanning .
DA170508 Ipsos-undersøkelsen viser også at det er de med lavest utdanning , som i størst grad mener regjeringen håndterer feltet godt.
DA170508 KrF gikk inn for avtalen fordi de mente det var økonomisk fornuftig for et lite land som Norge og at det vil sikre viktige avtaler innen forskning og utdanning og miljø.
BT170508 Han dro tidlig til Manchester Uniteds akademi, der han fikk sin utdanning .
AP170508 Ordet grunnforskning er imidlertid ikke brukt en eneste gang i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning ( 2015 - 2024 ).
AP170508 Ordet grunnforskning er ikke brukt en eneste gang i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning ( 2015 - 2024 ), skriver Kristian Gundersen.
AP170508 Ordet grunnforskning er imidlertid ikke brukt en eneste gang i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning ( 2015 - 2024 ).
AP170508 Ordet grunnforskning er ikke brukt en eneste gang i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning ( 2015 - 2024 ), skriver Kristian Gundersen.
AP170508 Samlet sett viser grafene fra første og andre valgomgang et Frankrike som er splittet etter inntekt, utdanning og bosted.
AP170508 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170508 Analyser av velgernes inntekt og utdanning gir et lignende bilde.
AA170508 Utdanning , infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen. 14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september.
AA170508 Utdanning , infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen. 14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september. ( ©NTB ) ¶
SA170507 Staten har investert utdanning i HV-soldaten som plutselig ikke vil mer, mens den unge mannen bare er dømt for det ene fraværet.
AP170507 Staten har investert utdanning i HV-soldaten som plutselig ikke vil mer, mens den unge mannen bare er dømt for det ene fraværet.
VG170506 Per 2015 var det omtrent tre av ti norske menn som hadde høyere utdanning i følge SSB.
VG170506 Mohsen har lang utdanning .
VG170506 Lang utdanning er kanskje ikke en motsetning ¶
VG170506 Det indikerte motsetningsforholdet mellom utdanning og MMA passer mindre bra, ikke fordi det er typisk at folk med høyere utdanning driver med kampsport, men at kampsport omfatter det brede grunnlaget av den norske befolkningen.
VG170506 Det indikerte motsetningsforholdet mellom utdanning og MMA passer mindre bra, ikke fordi det er typisk at folk med høyere utdanning driver med kampsport, men at kampsport omfatter det brede grunnlaget av den norske befolkningen.
VG170506 Det er selvsagt ikke slik at høy utdanning og MMA ikke hører sammen.
VG170506 Mamma skal selvfølgelig stemme i helgen, det blir Macron, fordi utdanning er viktigst for henne.
DA170506 For eksempel at folk med lav utdanning i større grad er bekymret for at innvandrere skal ta arbeidsplasser.
BT170506 Jeg har også muligheten til å ta utdanning , og kan bli lege eller ingeniør hvis jeg vil det.
AP170506 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170506 Goodharts « Anywheres » utgjør rundt 25 prosent av befolkningen og er mennesker som har en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg rundt.
AP170506 Førstnevnte er mennesker med en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg overalt.
AP170506 De tilhører i liten grad den øverste fjerdedelen av inntektsskalaen og få har høyere utdanning .
AP170506 De politikerne som kommer seg til topps, er dem med høy utdanning og de beste evnene.
AP170506 De fleste tjener ganske godt, har høyere utdanning og er dominerende blant beslutningstagere og meningsdannere.
AA170506 | De ser sjelden sin utdanning i stillingsannonser ¶
AA170506 Men de ser sjelden sin utdanning nevnt i stillingsannonser, selv om de er godt kvalifisert til å gjøre jobben.
SA170505 Lisbeth Gederaas ¶ Utdanning : Doktorgrad i plantefag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
SA170505 Bjarte Rambjør Heide ¶ Utdanning : Hovedfag i populasjonsgenetikk fra Norges landbrukshøgskole nå heter det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
DB170505 Med lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer ønsker vi å peke på at kompetansespørsmålet til arbeid i barnevernsfeltet handler om flere forhold, inkludert rammebetingelsene for arbeidet både i barnevernet og i utdanningene.
DB170505 Det vil alltid være behov for en kontinuerlig oppdatering og veiledning, ikke minst i overgangen mellom utdanning og yrkesliv, med krav til autorisasjon.
DB170505 Det er problematisk å se utdanning til et enkelt tjenestefelt isolert.
BT170505 Lisbeth Gederaas ¶ Utdanning : Doktorgrad i plantefag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
BT170505 Bjarte Rambjør Heide ¶ Utdanning : Hovedfag i populasjonsgenetikk fra Norges landbrukshøgskole nå heter det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
AP170505 - Røkke har allerede opprettet en stiftelse knyttet til dette med utdanning .
AP170505 Både gjennom tilstedeværelse og utdanning forsøkte unionskongene å gi tronfølgerne en norsk identitet, men når ting ble satt på spissen viste det seg som regel at unionskongen var først og fremst svensk.
AP170505 Lisbeth Gederaas ¶ Utdanning : Doktorgrad i plantefag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
AP170505 Bjarte Rambjør Heide ¶ Utdanning : Hovedfag i populasjonsgenetikk fra Norges landbrukshøgskole nå heter det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
AA170505 Siraji var født i Somalia, men vokste opp og fikk utdanning i en av verdens største flyktningleirer, Dadaab i Kenya.
AA170505 Mange av dem, over 35 prosent i denne aldersgruppa, har høyere utdanning .
DB170504 Macron sanker også inn stemmer blant folk med høyrere utdanning og høyere levekår, mens Le Pen skårer høyt blant arbeidere, bønder, lavlønnede, arbeidsledige, ungdommer og folk med lavere utdanning .
DB170504 Macron sanker også inn stemmer blant folk med høyrere utdanning og høyere levekår, mens Le Pen skårer høyt blant arbeidere, bønder, lavlønnede, arbeidsledige, ungdommer og folk med lavere utdanning.
DA170504 Kanskje bør man, når man begynner å tenke på utdanning , også begynne å tenke på boligetablering og hvilke muligheter man har, får, kan lage seg.
DA170504 Det er viktig å være realistisk i forhold til egne forutsetninger, med tanke på utdanning , lønn, sparing og livssituasjonen generelt, og tenke gjennom hva som er viktig for hver enkelt.
DA170504 Jeg tenker på analfabetisme, polio, medisiner og utdanning .
VG170503 Skal fullføre utdanning
VG170503 Vi er avhengig av denne kunnskapen på alle viktige samfunnsområder : innen helse, utdanning , teknologi og samfunnsutvikling generelt.
VG170503 Det kan få store konsekvenser for resten av livet, og da må det være mulig å kreve kompensasjon og oppreisning, sier KrFs talsperson for utdanning Anders Tyvand til VG.
SA170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.
SA170503 | Kvinner dominerer innen høyere utdanning
DB170503 PBL bør lytte til sitt eget medlem Læringsverkstedet og dets leder, Hans Jacob Sundby, som uttalte til fagbladet Utdanning at « det er legitimt at vi kikkes i kortene, og at det stilles spørsmål ved hvordan skattepenger brukes ».
DB170503 På et arrangement i New York i går hadde Microsoft fokus på utdanning da de slapp en håndfull nyheter.
DB170503 En annen nyhet er at Microsoft Teams for utdanning kommer senere i år, som et slags sosialt nettverk for samhandling.
DA170503 Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning , står et helt lands fremtid på spill.
BT170503 Men mødre som er misfornøyde med barnas utdanning , sitter ikke ved middagsbordet og ber om en « tillitsreform i skolen ».
AP170503 Le Pen og Macron var innom temaer som økonomi, terrorisme, utdanning og Europa.
AP170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.
AA170503 | Kvinner dominerer innen høyere utdanning
AA170503 I studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46.700 utdanninger i høyere utdanning .
AA170503 Andelen menn som fullfører høyere utdanning har ligget stabilt på 39 prosent de siste fem årene.
DB170502 Dette sier Redd Barna om bakgrunnen til dem som vokser opp i fattigdom : « Barnefattigdommen rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning , foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig bakgrunn.
AP170502 Si ;D-innlegg : Jeg ville ikke gå tre år på videregående skole for å ta fag jeg ikke synes noe om, for så å gå videre til en høyre utdanning .
AA170502 NHO støtter denne oppfordringen og sier at det er viktig for norsk næringsliv at flere har språk- og kulturkompetanse i tillegg til annen relevant utdanning .
VG170501 Ifølge Statistisk sentralbyrå har klassestørrelse ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen.
SA170501 Samtidig har Arbeiderpartiet forsøkt å dreie oppmerksomheten mot mer tradisjonelle saker, som helse, utdanning og minstelønn.
SA170501 | Sykepleiere og lærere taper på utdanning
SA170501 Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang.
DB170501 I det strengt religiøse landet må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, ta utdanning , jobbe, reise eller skaffe seg en bankkonto.
AP170501 Disse ungdommene kan få store problemer med å greie seg i videre utdanning og jobb.
AP170501 De aller fleste starter på en videregående skole - og går videre til høyere utdanning , læretid og jobb.
DB170430 Med fotball og hjelp til utdanning har han hjulpet tusenvis.
DA170429 - Innad i Sosialistpartiet var de på et tidspunkt fristet til å si at de var partiet for middelklassen og folk med høyere utdanning som bor i byene, og at de måtte legge fra seg ideen om at sosialistpartiet skulle fange opp arbeiderne, sier Chloé Morin, ekspert ved den sosialistiske tenketanken Jean Jaurès, til Dagsavisen.
DA170429 De tar lengre utdanning og vil ha et fotfeste i arbeidslivet og tryggere økonomiske rammer før de får familie, viser analyser SSB har gjort.
AA170429 Utdanning , helse - alt har blitt ødelagt.
VG170428 Her er oversikten over summer og ansvarlige statsråder : ¶ 2009 : 13,1 millioner kroner - Bård Vegar Solhjell/Tora Aasland ( høyere utdanning )/Kristin Halvorsen ( alle SV ). 2010 : 6,8 mill.
VG170428 Det er om lag 60.000 kroner mer enn en lærer med fireårig utdanning , understreker Røe Isaksen.
VG170428 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
VG170428 - Istedenfor å rette fokus mot lengre utdanning , strengere mattekrav og pengefordeler så bør de heller heve statusen til læreryrket og være mer tydelige på hvilken betydning den har for samfunnet, sier hun.
DN170428 - Her har vi snytt norsk ungdom fra å ta helt nødvendig utdanning , mener hun.
DA170428 Salvanes peker på at det satses på barn og familie, veier og infrastruktur, og utdanning og forskning.
AP170428 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170428 I tillegg er tiltak for kvinners rettigheter og utdanning prioritert i de 700 millionene kroner som årlig brukes på bistand i Afghanistan.
DB170427 Republikanere med høyere utdanning er ikke blant de største tilhengerne av Trump.
DB170427 En forklaring som trekkes fram er at valgdistriktet i Georgia er blant de ti valgdistriktene i USA med størst andel med høyere utdanning .
DB170427 En samlet kirke- og utdanningskomité uttalte at loven måtte « sikre større åpenhet og kontroll med at statlige tilskudd og at studentenes egenbetaling benyttes til akkreditert og godkjent utdanning ».
DA170427 I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp, er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøet som bidrar til gode, faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser.
DA170427 I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp, er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser.
AA170427 - Jeg ønsker Ole Petter Ottersen lykke til med sitt oppdrag som rektor for Karolinska institutet og ser fram til et konstruktivt samarbeid fremover, sier Helene Hellmark Knutsson, minister for høyere utdanning og forskning i Sverige.
VG170426 Vi vet allerede at nykommere som tar utdanning i Norge, deltar mer i arbeidslivet enn de som har utdanning fra hjemlandet - eller som mangler utdanning .
VG170426 Vi vet allerede at nykommere som tar utdanning i Norge, deltar mer i arbeidslivet enn de som har utdanning fra hjemlandet - eller som mangler utdanning.
VG170426 Vi vet allerede at nykommere som tar utdanning i Norge, deltar mer i arbeidslivet enn de som har utdanning fra hjemlandet - eller som mangler utdanning.
VG170426 UTDANNING HJELPER : Seniorforsker Bernt Bratsberg peker også på at innvandrere med videregående opplæring fra Norge har høyere deltagelse i arbeidsmarkedet enn innvandrere uten slik utdanning .
VG170426 Norsk utdanning hjelper ¶
VG170426 Foto : ¶ UTDANNING HJELPER : Seniorforsker Bernt Bratsberg peker også på at innvandrere med videregående opplæring fra Norge har høyere deltagelse i arbeidsmarkedet enn innvandrere uten slik utdanning.
VG170426 Ekteparet Sultani er ikke i tvil om at norsk utdanning er viktig.
VG170426 - Vi ser at utdanning i Norge hjelper veldig på arbeidsmarkedsdeltagelsen.
VG170426 - Utdanning er nøkkelen til suksess, og uten dette er en langsiktig integrering viktig, sier Younus.
SA170426 Ekspert : Erling Fløistad ¶ Utdanning : Gartner og hagebruk ¶
DA170426 I tillegg til å bygge bedre kvalitet generelt i skolen og høyere utdanning , må vi ha et utdanningssystem som er fleksibelt nok til å tilpasse seg de endringene som skjer i arbeidslivet, og som bidrar til å fremskaffe det nye næringslivet den kompetansen som trengs.
DA170426 Utdanning og etterutdanning vil bli enda viktigere enn noen gang tidligere.
BT170426 De fleste var uten militær utdanning , men hadde god erfaring fra navigasjon på fiskefartøy og fraktebåter langs kysten.
AP170426 - Det er nå en generasjon med barn som har gått glipp av utdanning .
AP170426 « I stor grad er det de vestlig orienterte unge saudiaraberne med utdanning fra utlandet som ønsker endringer, mens majoriteten av saudiarabiske kvinner ikke synes det er behov for stor endring », skriver Al-Thagafi.
AP170426 - Drømmen var jo at vi skulle komme hit, at jentene skulle få ta en utdanning .
AP170426 Ekspert : Erling Fløistad ¶ Utdanning : Gartner og hagebruk ¶
AA170426 Dere har iverksatt gode tiltak for å få flere ut i aktivitet, arbeid eller utdanning , sier Libe Rieber-Mohn.
AA170426 I tillegg fikk 53 prosent av deltakerne i introduksjonsarbeidet i Trondheim arbeid eller utdanning , noe som er best av alle landets store byer. 2016 var for øvrig et rekordår på landsbasis med 15.291 bosatte flyktninger.
AA170426 Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i Norge har en sysselsetting bare noen få prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå.
AA170426 Blant flyktningene fra Somalia har tre av fire ingen utdanning eller kun grunnskole.
AA170426 Jeg er ung og har lite erfaring, men jeg har en utdanning , er initiativrik, nøyaktig, hardtarbeidende ( hvis jeg får sjansen ) og utadvendt.
AA170426 May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur, sier hun gleder seg til fortsettelsen.
DB170425 I budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene i Stortinget ble det i inneværende års budsjett bevilget 500 ekstra studieplasser innen IKT, og ved opptaket til høyere utdanning har vi faktisk opplevd en voldsom vekst i antall søkere til IT-fag til høsten.
AP170425 - Drømmen var jo at vi skulle komme hit, at jentene skulle få ta en utdanning .
AA170425 Norge bidrar også gjennom Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond CERF og fondet for utdanning i krise og konflikt - Education Cannot Wait.
VG170424 Viktige årsaker til at 16- og 17-åringene koster samfunnet mye, er kostnadene til utdanning og helseutgifter.
VG170424 ) men også utgiftene til skattefinansierte tjenester rettet mot enkeltindivider ( utdanning , helse, omsorg for barn, eldre, pleietrengende ).
SA170424 Mener foreldrenes utdanning påvirker økonomiopplæringen ¶
SA170424 I DNBs undersøkelse kommer det frem at andelen barn og unge som sier de aldri snakker om økonomi, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
SA170424 - Vi ser også at barn med foreldre med høyere utdanning bruker mer penger og sparer mindre enn de uten.
FV170424 Mener foreldrenes utdanning påvirker økonomiopplæringen ¶
FV170424 I DNBs undersøkelse kommer det frem at andelen barn og unge som sier de aldri snakker om økonomi, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
FV170424 Andelen barn/unge som sier de aldri snakker om at det er viktig å spare, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
FV170424 - Vi ser også at barn med foreldre med høyere utdanning bruker mer penger og sparer mindre enn de uten.
DB170424 I Saudi-Arabia må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, ta utdanning , jobbe, reise eller skaffe seg en bankkonto.
BT170424 SWs jobb og utdanning skjerpet etterforskernes interesse ytterligere.
BT170424 Mener foreldrenes utdanning påvirker økonomiopplæringen ¶
BT170424 I DNBs undersøkelse kommer det frem at andelen barn og unge som sier de aldri snakker om økonomi, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
BT170424 Andelen barn/unge som sier de aldri snakker om at det er viktig å spare, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
BT170424 - Vi ser også at barn med foreldre med høyere utdanning bruker mer penger og sparer mindre enn de uten.
BT170424 Utdanning og etterutdanning er derfor svært sentral i Arbeiderpartiets kompetansereform, som det er i Høyres politikk.
BT170424 Utdanning handler om arbeidsplasser.
BT170424 » NLA Høgskolen gjennomfører derfor, tross manglende nasjonale krav, et dramakurs for alle lærerstudenter over de tre første årene, noe ledelsen har vedtatt å fortsette med i ny utdanning .
BT170424 Tross innspill i høringsrundene i 2016, ble avsnittet om opplæring i kropp- og stemmebruk strøket i de endelige retningslinjene for ny utdanning .
AP170424 Marine Le Pen dominerer i gruppen som ofte omtales som « taperne av globalisering », folk med lav utdanning og med jobber som møter hard konkurranse fra innvandret arbeidskraft.
AP170424 Macron vinner blant dem med høy utdanning , gode jobber og god inntekt, viser tall fra IPSOS' valgundersøkelse.
AP170424 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170424 Det helt grunnleggende hva angår søkning til høyere utdanning , er at det årlige tilsiget av nye studenter bare er på ca. halvparten av årskullet, ca. 30.000.
AP170424 Forskning om klassestørrelse som er spesifikk for norske forhold viser ganske tydelig at elever som går i små klasser, hverken får bedre karakterer eller har bedre inntekt og utdanning mange år senere, skriver innleggsforfatteren.
AP170424 Mener foreldrenes utdanning påvirker økonomiopplæringen ¶
AP170424 I DNBs undersøkelse kommer det frem at andelen barn og unge som sier de aldri snakker om økonomi, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
AP170424 Andelen barn/unge som sier de aldri snakker om at det er viktig å spare, er dobbelt så høy blant dem som har foreldre med høyere utdanning .
AP170424 - Vi ser også at barn med foreldre med høyere utdanning bruker mer penger og sparer mindre enn de uten.
BT170423 Skole, utdanning og jobb, men er ikke det litt kjedelig ?
AP170423 - Basen av hvite, rurale, eldre velgere uten høyere utdanning må se en forbedring av sin hverdagsøkonomi innen 2020, sier Yepsen.
DN170422 Imidlertid føyes det til et nytt forslag om at partiet skal arbeide for at alle under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på tre måneder.
DB170422 Økonomisk rådgivning ¶ Utdanning er nøkkelen til langsiktig velstand.
DB170422 GOD UTDANNING : Ramon Vega sammen med manager Gerry Francis i 1997.
DB170422 Nasjonsbyggingen i nord de siste 45 år har dreid seg om gode fellesgrep innen utdanning , forskning og helsevesen - og landsdelens patriotiske og unisone hyllest til idrettsfolk og kulturarbeidere som har hevdet seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.
VG170421 - Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet, sier Sandberg til VG.
DB170421 Regjeringen har økt pengebruken for å bygge landet, og vi bruker over 100 milliarder mer enn i 2013 på utdanning , helse, politi, samferdsel, forsvar og kommuneøkonomi.
DB170421 Hvis de lærer språket, tar utdanning og får jobb, skal de i hvert fall ikke roses for det.
DB170421 Hvis de ikke lærer språket og tar utdanning , er det ikke ønskelig.
BT170421 Det vil si at landene kommer til å kjøpe identiske ubåter, og samarbeide om blant annet utdanning , trening og vedlikehold.
AP170421 Kjønnsbalanse er både bra og viktig innen utdanning , næringsliv og politikk.
FV170420 Ifølge en ny undersøkelse er problemet like stort innen høyere utdanning .
FV170420 Forsker mener mobbingen blir bagatellisert og at det trengs en holdningsendring i høyere utdanning .
DN170420 Kunnskapsdepartementet, som vedtar regler for opptak til høyere utdanning , viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.
DN170420 Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU, i en pressemelding.
DB170420 Velger du å starte på den nye femårige lærerutdanningen er du garantert en spennende og trygg jobb - og god startlønn etter endt utdanning .
DB170420 april er søknadsfristen til høyere utdanning .
DA170420 - Franskmenn har høyere utdanning og er mer politisk moderate enn amerikanere.
DA170420 - En skole som ligger i et område der mange har høyere utdanning, kan godt ha litt færre lærere mot at en annen skole, med mange foreldre med lav utdanning , får flere lærere.
DA170420 - En skole som ligger i et område der mange har høyere utdanning , kan godt ha litt færre lærere mot at en annen skole, med mange foreldre med lav utdanning, får flere lærere.
DA170420 - En skole som ligger i et område der mange har høyere utdanning, kan godt ha litt færre lærere mot at en annen skole, med mange foreldre med lav utdanning , får flere lærere.
DA170420 - En skole som ligger i et område der mange har høyere utdanning , kan godt ha litt færre lærere mot at en annen skole, med mange foreldre med lav utdanning, får flere lærere.
BT170420 - Vi ønsker å bidra at flere menn vil være aktuelle til flere av våre profesjonsutdanninger, og vil jobbe aktivt for dette fremover, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.
AP170420 Han foreslår derfor en ny økonomisk ordning for investeringer innen utdanning .
AP170420 FNs spesialutsending for utdanning og tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, varsler at 800 millioner unge kommer til å gå ut av skolen uten ferdigheter til å få en jobb i 2030.
AP170420 - Jenter kommer til å være majoriteten av dem som trekker det korteste strået for utdanning, og i konfliktsoner kommer flesteparten av barna ikke til ha noen sjanse til å få utdanning , sier spesialutsendingen.
AP170420 - Jenter kommer til å være majoriteten av dem som trekker det korteste strået for utdanning , og i konfliktsoner kommer flesteparten av barna ikke til ha noen sjanse til å få utdanning, sier spesialutsendingen.
AP170420 Gjennom Samordna opptak er det i år lyst ut 55.470 studieplasser til 1.303 grunnutdanninger innen høyere utdanning .
AP170420 Flere og flere vil ta høyere utdanning
AA170420 Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.
AA170420 Viserektorer blir professor i statsvitenskap, Åse Gornitzka, og Per Morten Sandset, som er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Helse Sørøst og professor II ved Det medisinske fakultetet. ( ©NTB ) ¶
AA170420 | Søkertallene til høyere utdanning øker fortsatt ¶
AA170420 Norsk Studentorganisasjon viser til at tidligere statistikk fra 2016 viser at 40 prosent av dem som kommer inn på høyere utdanning faller fra.
AA170420 - Frafall er en stor utfordring i høyere utdanning i dag.
AA170420 Det er tidlig innsats, sa Støre og viste til at kun en av tre av dem som jobber i barnehage i dag har pedagogisk utdanning - og at mange er ufaglærte.
DN170419 | Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning
DN170419 Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning ".
DN170419 En samlet komité vil at skolene anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning " og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente " fagskolepoeng ".
DN170419 En samlet komité vil at skolene anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning " og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente " fagskolepoeng ".
DN170419 De tilbyr en " kort, yrkesrettet utdanning " som bygger på videregående opplæring, heter det på Fagskolene.no.
DB170419 » Han gjorde det også klart at alle kandidater måtte « tilfredsstille krav til utdanning , norsk skriftlig og muntlig, samt fremleggelse av gyldig vandelsattest ».
DB170419 - Ville denne kommunen ansatt personell med utdanning fra land i Europa - EU-EØS, hvis vedkommende hadde tilfredsstillende utdanning , og kunne grunnleggende norsk skriftlig og muntlig, spurte Røssbakken.
DB170419 - Ville denne kommunen ansatt personell med utdanning fra land i Europa - EU-EØS, hvis vedkommende hadde tilfredsstillende utdanning, og kunne grunnleggende norsk skriftlig og muntlig, spurte Røssbakken.
DB170419 Det viktigste vi nå kan gjøre er å finne løsninger hvor politi og hjelpeapparat samarbeider tettere, for å ivareta de prostituerte og sørge for å lose dem trygt ut av en farlig situasjon og inn i jobb og utdanning .
DB170419 Fremskrittspartiet og regjeringen la fram rimelige og fornuftige innstramninger som innebar tre års krav til arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening.
BT170419 Men Nav ville ikke støtte meg med mer studier, da jeg allerede har høyere utdanning, og de ikke anså at ytterligere utdanning ville få meg mer ut i jobb.
BT170419 Men Nav ville ikke støtte meg med mer studier, da jeg allerede har høyere utdanning , og de ikke anså at ytterligere utdanning ville få meg mer ut i jobb.
BT170419 Derfor bidrar både den norske stat og utallige nordmenn til organisasjoner som kjemper mot fattigdom gjennom utdanning , investeringer og bedre helsetilbud i Norge og verden over, slik at vi kan skape en verden fri for nød og fattigdom på sikt.
DA170418 Vi har også en egen stipendordning til ukvalifiserte lærere for at flere skal ta pedagogisk utdanning , og vi har innført nye kompetansekrav til lærerne, sier Asheim.
DA170418 SSB : Klassestørrelse har ingen betydning for videre utdanning
DA170418 Kvalifiserte lærere ¶ 69 prosent av de spurte foreldrene peker ut lærere med godkjent utdanning som den viktigste saken for dem.
DA170418 Ifølge SSB har klassestørrelse ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen.
DA170418 - Det vi fant var at klassestørrelse har null effekt på antall år med utdanning og inntekt senere i livet.
BT170418 For Ap er det noen som er helt avgjørende : At vi holder orden i økonomien, at vi får folk i arbeid, at vi klarer viktige løft i skole, utdanning , helse og eldreomsorg og at vi kan ha en stø og trygg utenrikspolitikk i en urolig internasjonal tid.
BT170418 Hun begrunner det med den norske velferdsmodellen, familiepolitikken og behovet for å tenke utdanning for bærekraftig utvikling også i barnehagesammenheng.
BT170418 Utdanning for bærekraftig utvikling på alle nivå får oppmerksomhet også i Kina.
AP170418 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AA170418 En hel generasjon er vokst opp med muligheten til å ta utdanning , arbeide og etablere seg fritt i hele EØS-området.
BT170417 Tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie peker seg ut som de mest kvinnedominerte studiene, mens ingeiørtudanningen, maritim utdanning og teknologi topper listen over studier med høyest andel menn.
BT170417 Å være utenfor arbeid eller utdanning over lengre tid er en stor påkjenning.
AP170417 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170417 For Ap er det noen som er helt avgjørende : At vi holder orden i økonomien, at vi får folk i arbeid, at vi klarer viktige løft i skole, utdanning , helse og eldreomsorg og at vi kan ha en stø og trygg utenrikspolitikk i en urolig internasjonal tid.
AP170415 Tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie peker seg ut som de mest kvinnedominerte studiene, mens ingeiørtudanningen, maritim utdanning og teknologi topper listen over studier med høyest andel menn.
AA170415 Ubalansen mellom utdanning og arbeidslivets behov er blitt løst ved import.
AA170415 OECD la i 2015 frem en rapport som er blitt tolket som at Norge trenger enda flere med utdanning på mastergrads- og bachelornivå.
AA170415 Men denne rapporten sier ikke hvor balansepunktet er mellom samfunnets behov for fagutdanning og høyere utdanning .
AA170415 Lørdag er fristen for å søke på høyere utdanning .
AA170415 Innsatsen for at unge skal ta lang utdanning har vært en stor suksess, men er nå i ferd med å bli et problem.
AA170415 I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen i Norge utdanning fra universitet og høyskoler.
AA170415 For Norges del kommer det nå signaler som tyder på at samfunnets jakt på mer og mer teoretisk utdanning er i ferd med å bli et problem mer enn å være en løsning.
AA170415 Det er delte meninger om Norge har en befolkning med for høy utdanning eller ikke.
AA170415 Utdanning er nøkkelen til bedre helse, velstand, lykke og fremgang.
SA170414 VÆR OBS : Når du søker høyere utdanning , er det ditt ansvar å passe på at søknad og dokumentasjon er riktig.
SA170414 Kryss av for hvilken utdanning du har fra før.
SA170414 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
DB170414 De kalte seg « vestlig utdanning er synd » og var en sekt som ville opprette et kalifat med sharialover i Nigeria.
AP170414 VÆR OBS : Når du søker høyere utdanning , er det ditt ansvar å passe på at søknad og dokumentasjon er riktig.
AP170414 Kryss av for hvilken utdanning du har fra før.
AP170414 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
AA170414 | Påskeaften er siste frist for å søke høyere utdanning
AA170414 Påskeaften er siste frist for å søke utdanning via Samordna opptak.
AA170414 For eksempel hvor mye arbeid man må legge ned for å få gode karakterer på de ulike studieprogrammene, eller hvilken utdanning som lønner seg for ulike typer jobber.
AA170413 I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov.
AA170413 I første omgang er det nå gjennomført videreutdanning på masternivå innen praksisveiledning og utdanning som fremmer profesjonell utvikling i disse universitetsskolene.
AA170413 Etterutdanning : « I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov », skriver kronikkforfatterne.
SA170412 Eksperten : Cecilie Staude ¶ Utdanning : Bachelor i kommunikasjon fra USA, master i ledelse fra BI ¶
DB170412 - Det betyr at flyktningene raskere kan komme i gang med sine nye liv i norske kommuner : lære seg norsk, få seg utdanning eller jobb og bli økonomisk selvstendige, sier Rieber-Mohn. 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
DB170412 Ikke rart at folk mister troen på politiet », « utrolig pinlig », « skandale », og « Å, se hvor skremt de blir i stedet for å ta mannen, får meg til å undre på hvilken utdanning de har fått ».
DA170412 - Det betyr at flyktningene raskere kan komme i gang med sine nye liv i norske kommuner : lære seg norsk, få seg utdanning eller jobb og bli økonomisk selvstendige, sier Rieber-Mohn. 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
DA170412 Det kan være rusbehandling, men også utdanning eller psykisk helsehjelp.
AP170412 Eksperten : Cecilie Staude ¶ Utdanning : Bachelor i kommunikasjon fra USA, master i ledelse fra BI ¶
AA170412 - Det betyr at flyktningene raskere kan komme i gang med sine nye liv i norske kommuner : lære seg norsk, få seg utdanning eller jobb og bli økonomisk selvstendige, sier Rieber-Mohn. 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
VG170411 « Investorene [ har ] alltid hatt troen på at veien til en fredeligere verden går gjennom fredelig sameksistens, åpensinnet dialog og nettopp utdanning », står det på skolens nettsider.
VG170411 Betydningen av utdanning må ikke undergraves, men det er langsiktig prosjekt.
SA170411 | Norske studenter tjener minst på høyere utdanning
SA170411 Av alle landene i OECD er Norge landet der høyere utdanning gir nest lavest økonomisk gevinst.
SA170411 | Høyere utdanning lønner seg - hvis du får den rette jobben ¶
SA170411 En Norstat-undersøkelse viser at foreldre i størst grad påvirker valg av skole og utdanning med nærmere 23 prosent.
FV170411 VÆR OBS : Når du søker høyere utdanning , er det ditt ansvar å passe på at søknad og dokumentasjon er riktig.
FV170411 Kryss av for hvilken utdanning du har fra før.
FV170411 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
FV170411 Eksperten : Cecilie Staude ¶ Utdanning : Bachelor i kommunikasjon fra USA, master i ledelse fra BI ¶
DB170411 - Andelen kvinnelige ledere øker og betydelig flere jenter enn gutter tar høyere utdanning , sier hun. 22.000 nye sjefer ¶
DA170411 | Tilbyr utdanning i helbredelse og profeti ¶
DA170411 - Jeg kritiserer ikke de som er uerfarne i jobbene ; jeg kritiserer at svært syke pasienter, gjerne medisinerte og med kompliserte diagnoser, skal tas hånd om av ansatte uten utdanning eller realkompetanse.
BT170411 Kunstneryrket skal også gjerne vare livet ut, lenge etter de første spennende årene etter endt utdanning .
AP170411 | Velg en utdanning som varer - også når samfunnet er i endring ¶
VG170410 Helgesen tar også praktisk-pedagogisk utdanning på deltid, slik at han har mulighet til å jobbe som yrkesfaglærer i videregående skole.
SA170410 Ekspertenes råd er klart : Vurderer du å ta en høyere utdanning, så bør du ta en utdanning .
SA170410 Ekspertenes råd er klart : Vurderer du å ta en høyere utdanning , så bør du ta en utdanning.
SA170410 Ikke ha status som ledetråd når utdanning og yrke skal velges.
SA170410 Foreldre kan være nyttige samtalepartnere når ungdommen skal velge utdanning , men ekspertene råder mødre og fedre til å unngå den belærende tonen.
SA170410 - Foreldre kan bruke eget nettverk og la barna få treffe noen som har tilsvarende utdanning som de selv vurderer, eller noen som har erfaring gjennom jobb, sier Hellsten.
SA170410 april er fristen for å søke på høyere utdanning , og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.
FV170410 Men elever på videregående vil heller gå på idrett og musikk i stedet for å ta utdanning om kan gi jobb i industrien.
FV170410 Ikke ha status som ledetråd når utdanning og yrke skal velges.
FV170410 Foreldre kan være nyttige samtalepartnere når ungdommen skal velge utdanning , men ekspertene råder mødre og fedre til å unngå den belærende tonen.
FV170410 - Foreldre kan bruke eget nettverk og la barna få treffe noen som har tilsvarende utdanning som de selv vurderer, eller noen som har erfaring gjennom jobb, sier Hellsten.
FV170410 april er fristen for å søke på høyere utdanning , og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.
DN170410 Kristina Jullum Hagen i NHO mener flere jenter bør satse på utdanning innen realfag og teknologifag.
DN170410 Hun legger til at Norge scorer lavt på andelen som tar utdanning innen ingeniør- og teknologifag, sammenlignet med andre land, for eksempel Tyskland.
DN170410 Salvanes ved Norges handelshøyskole sier det er en utbredt oppfatning at det er lett for barn i Norge å gjøre det bedre enn foreldrene når det kommer til jobb, inntekt og utdanning .
DN170410 Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig ¶
DB170410 Her kombineres utdanning med idrett for idrettstalenter, og Solberg inviterte et jentelag til å delta på Norway Cup til sommeren.
DB170410 Fordi det er umulig å bare premiere de som velger lærerutdanning over annen utdanning med, har tiltaket en grunnkostnad på over 50 millioner årlig.
DB170410 Du får enda mer penger hvis du etter utdanning tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark.
BT170410 Velgere med og uten høyere utdanning skiller på en måte lag.
BT170410 Unge som tar høyere utdanning , fortsetter nemlig å stemme gjennom 20-årene.
BT170410 Tallene fra lokalvalget i Bergen i 2015 viser at den lave valgdeltakelsen blant unge voksne skyldes at så få av dem uten høyere utdanning stemmer.
BT170410 Folk med utdanning bør definitivt ikke ha større politisk makt enn folk uten.
BT170410 Det er særdeles viktig at unge uten høyere utdanning påvirker politikken.
BT170410 Bare en tredjedel av unge menn uten utdanning brukte stemmeretten ved forrige valg i Bergen.
BT170410 At så få unge, særlig menn, uten høyere utdanning velger å stemme, kan være et sterkt uttrykk for misnøye.
BT170410 Når man i ung alder blir psykisk syk, settes mange prosesser på vent, blant annet jobb og utdanning .
BT170410 44 prosent har fått erfaring med lønnet arbeid, og ytterligere 8 prosent fikk oppfølging i utdanning .
BT170410 Kunst og estetiske fag er systematisk underprioritert i allmenn utdanning - fra barnehage til universitet.
BT170410 I tillegg til den opplagte kritiske sansen en opparbeider seg i en høyere utdanning , er det i møte med verden omkring at refleksjonen over egen kunstnerisk og kuratorisk praksis kan skjerpes.
AP170410 Av Utdanning og jobb er nøkkelen til fattigdomsbekjempelse Av Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister ( H ), Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister ( H ) og Solveig Horne, barne- og likestillingsminister ( FrP ) Regjeringen jobber for et samfunn som gir muligheter for alle.
AP170410 Utdanning og jobb er nøkkelen til fattigdomsbekjempelse ¶
AP170410 Ikke ha status som ledetråd når utdanning og yrke skal velges.
AP170410 Foreldre kan være nyttige samtalepartnere når ungdommen skal velge utdanning , men ekspertene råder mødre og fedre til å unngå den belærende tonen.
AP170410 - Foreldre kan bruke eget nettverk og la barna få treffe noen som har tilsvarende utdanning som de selv vurderer, eller noen som har erfaring gjennom jobb, sier Hellsten.
AP170410 april er fristen for å søke på høyere utdanning , og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.
AA170410 Solberg er med i en pådrivergruppe for FNs 17 bærekraftmål til kamp mot fattigdom og for utdanning og bedre helse.
AA170410 Solberg fortalte de omkring 20 norskstudentene litt om sine norske favorittforfattere, om hvilken utdanning hun har og hva hun anbefaler dem å gjøre i Norge.
AA170410 - Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning , eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Dammen. 578.200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 74.600 har fast rente. ( ©NTB ) ¶
VG170409 I 1916 utga han boka « Democracy and Education », der han påpeker en helt nødvendig sammenheng mellom demokrati og utdanning , og dessuten hevder at det viktigste skolen kan lære barna, er å tenke kritisk.
DA170409 Han hadde utdanning som sprengstoffekspert, skriver svenske Expressen.
DA170409 Han hadde utdanning som sprengstoffekspert, skriver svenske Expressen.
DA170409 Partiet har spredt seg til nye velgergrupper som før har vært skeptiske : Flere kvinner, flere eldre og flere med høyere utdanning vurderer å stemme på Le Pen, ifølge forskningsinstituttet CEVIPOF.
DA170409 Høyere utdanning har vært en av de siste barrierene mot partiet.
DA170409 Høyere utdanning har vært en av de siste barrierene mot Nasjonal Front.
DA170409 Flere av studentene vi møter sier at de ikke skjønner hvordan unge med høy utdanning kan stemme på Nasjonal Front.
DA170409 Effekten av utdanning som en buffer mot partiet er mindre tydelig, ifølge forskeren.
DA170409 Det er hard kamp for å komme inn på de første, som gir tilgang til eksklusiv utdanning og nettverk.
DA170409 Den slår inn hos dem med utdanning utover bachelorgrad.
DA170409 De sa alltid : « det er utdanning som vil få deg til å nå langt i samfunnet ».
DA170409 Partiet har spredt seg til nye velgergrupper som før har vært skeptiske : Flere kvinner, flere eldre og flere med høyere utdanning vurderer å stemme på Le Pen, ifølge forskningsinstituttet CEVIPOF.
DA170409 Høyere utdanning har vært en av de siste barrierene mot partiet.
DA170409 Høyere utdanning har vært en av de siste barrierene mot Nasjonal Front.
DA170409 Flere av studentene vi møter sier at de ikke skjønner hvordan unge med høy utdanning kan stemme på Nasjonal Front.
DA170409 Effekten av utdanning som en buffer mot partiet er mindre tydelig, ifølge forskeren.
DA170409 Det er hard kamp for å komme inn på de første, som gir tilgang til eksklusiv utdanning og nettverk.
DA170409 Den slår inn hos dem med utdanning utover bachelorgrad.
DA170409 De sa alltid : « det er utdanning som vil få deg til å nå langt i samfunnet ».
SA170408 Vi kan velge å investere dem ; i skole og utdanning , i forskning, i utvikling av nye næringsveier, i infrastruktur som gir oss konkurransekraft i fremtiden.
BT170408 Macron er ung og lovende, og har stor oppslutning i middelklassen, spesielt blant folk med høyere utdanning .
BT170408 - Fremtiden i Norge kan bli utfordrende, sier pappa Anton, som oppfordrer alle sine fire barn til å ta høy utdanning .
AP170408 Mer enn 130.000 personer søkte høyere utdanning i fjor.
AP170408 Ekspertenes råd er klart : Vurderer du å ta en høyere utdanning, så bør du ta en utdanning .
AP170408 Ekspertenes råd er klart : Vurderer du å ta en høyere utdanning , så bør du ta en utdanning.
AP170408 Mer enn 130.000 personer søkte høyere utdanning i fjor.
AP170408 Ekspertenes råd er klart : Vurderer du å ta en høyere utdanning, så bør du ta en utdanning .
AP170408 Ekspertenes råd er klart : Vurderer du å ta en høyere utdanning , så bør du ta en utdanning.
DN170407 I tillegg var det svak utvikling for utdanning og helse, skriver han i en kommentar til tallene.
VG170406 - Kinesere generelt har fått økte friheter, og det har skjedd en positiv utvikling blant annet når det gjelder kvinners rettigheter, ikke-diskriminering i arbeidslivet, og tilgang til skole og utdanning , sier Cecilie Figenschou Bakke Kina-ekspert ved Norsk senter for menneskerettigheter ( SMR ), Universitetet i Oslo, som har ledet SMRs Kina-program i mange år.
SA170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
DB170406 Civitas filibusterstrategi påstår at utdanningsøkonomi viser at lærertetthet og klassestørrelse ikke har noe å si for læringsutbytte ( målbart på en test ), eller for hvor lang utdanning en tar og hva en tjener når en blir voksen.
DB170406 En fullfinansiert barnehagesektor er fellesskapets investering i utdanning , omsorg og velferd - ikke en bankboks for milliardærer.
DA170406 Han viser til Lødrups erfaring fra statlig sektor, at hun også har høyere utdanning og at hun vil kunne bidra med mye som en yngre stemme i ledelsen.
DA170406 - Det vil være et fint signal om at LO også satser på yrkesutøvere med akademisk utdanning , sier forbundsleder Hans Ole Rian.
BT170406 februar ) ¶ Utdanning ( Trønder-Avisa, 20. februar ) ¶
BT170406 Jentene gjorde det ikke nødvendigvis dårlig, det var bare ikke forventet at de skulle ta del i utdanning og yrkeslivet på lik linje med guttene, som da ble oppfattet som hovedforsørger i familien.
BT170406 Jeg har absolutt ingenting imot at jenter gjør det bra, tvert imot synes jeg det er flott - det var også det som var meningen med likestilling mellom kjønnene i utdanning , yrkesliv og samfunnsliv.
BT170406 Guttenes tidligere tradisjonelle yrker, særlig yrker som ikke krevde utdanning , har derimot skrumpet inn og guttene eller utdanningsinstitusjonene har kanskje ikke vært flinke nok til å omstille seg.
AP170406 Norad : - Bistand til helse og utdanning nytter ¶
AP170406 Mens Norge øker støtten til utdanning , en sak statsminister Erna Solberg ( H ) har engasjert seg i, faller bistanden til miljø og energi.
AP170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
DB170405 Fattigdom skapes ved at vi tar imot for mange mennesker med lav utdanning som ikke lykkes i det norske arbeidsmarkedet.
DB170405 Det viser seg for eksempel at blant dem som gjennomfører videregående opplæring, er andelen med innvandringsbakgrunn i høyere utdanning større enn for den øvrige befolkningen.
DB170405 Blant nye studenter høsten 2014 startet hele 76 prosent av de norskfødte jentene med innvandrerforeldre i høyere utdanning direkte etter fullført videregående opplæring.
DA170405 I dag har barnehagen den laveste kompetansen, flest ufaglærte og færrest med relevant utdanning .
AP170405 I filmen kommer han med uttalelser som står i sterk kontrast til det inntrykket han ønsket å gi av seg selv under rettssaken høsten 2016 : Han vil satse på familie og utdanning .
AP170405 Man skal konkurrere med helse, utdanning , forsvar og pensjonsutbetalinger i de årlige budsjettene.
AA170405 Minst 15 prosent av pengene Norge gir, skal gå til utdanning .
AA170405 » Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, sier de vil søke om dette for flere studier.
AA170405 | Det blir lettere å starte opp igjen på videregående utdanning
SA170404 Da kan du spørre universitetet om alt du måtte lure på knyttet til høyere utdanning , søknadsfrister og dokumentasjon.
SA170404 april, går nemlig fristen ut for å søke plass om høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
DB170404 Dette er jenter som er gode på alt, fotball, flere tar høyere utdanning og studerer og de trener like mye som gutta.
BT170404 Norsk økonomi, utdanning og velferd er svært avhenig av oljeinntektene.
VG170403 * 1 Omtale av melding om høyere kvalitet i høyere utdanning presentert 17. januar 2017.
SA170403 Vi må å stimulere til tverrfaglig kunnskapsbygging og relevant utdanning .
SA170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling. ( ©NTB ) ¶
SA170403 Velge « sikker » eller morsom utdanning ?
SA170403 Slik velger du riktig utdanning
SA170403 Det viktigste er derfor å velge en utdanning du trives med.
SA170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning , og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
SA170403 Line Lervik-Olsen ¶ Utdanning : Doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.
SA170403 Håkon Hauge Johnsen ¶ Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
FV170403 Velge « sikker » eller morsom utdanning ?
FV170403 Slik velger du riktig utdanning
FV170403 Det viktigste er derfor å velge en utdanning du trives med.
FV170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning , og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
DN170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
DB170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21 000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
DB170403 Ikke rart at folk mister troen på politiet », « utrolig pinlig », « skandale », en annen skriver : « Å se hvor skremt de blir i stedet for å ta mannen, får meg til å undre på hvilken utdanning de har fått ».
DB170403 Nasjonalitet, familietype, og utdanning er ofte avgjørende.
DB170403 De som er på mottak lenge, øker ferdighetene i både norsk og samfunnskunnskap, de kommer bedre forberedt til arbeidslivet og utdanning når de får innvilget opphold, det sosiale nettverket vokser, og de lærer det norske byråkratiet å kjenne.
DB170403 Blant ungdom mellom 16 og 20 år, finner Fafo en « signifikant lavere overgang til arbeid og utdanning for de som har vært lenge i mottak ».
BT170403 Velge « sikker » eller morsom utdanning ?
BT170403 Slik velger du riktig utdanning
BT170403 Det viktigste er derfor å velge en utdanning du trives med.
BT170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning , og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
BT170403 Line Lervik-Olsen ¶ Utdanning : Doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.
BT170403 Håkon Hauge Johnsen ¶ Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
BT170403 Og det gjør de gjennom utdanning .
BT170403 Det å gå på en yrkesfaglig skole istedenfor å ta høyere utdanning , eller å ikke få toppkarakter - gjør ikke folk til tapere.
BT170403 Og det gjør de gjennom utdanning .
BT170403 Det å gå på en yrkesfaglig skole istedenfor å ta høyere utdanning , eller å ikke få toppkarakter - gjør ikke folk til tapere.
AP170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
AP170403 Velge « sikker » eller morsom utdanning ?
AP170403 Slik velger du riktig utdanning
AP170403 Det viktigste er derfor å velge en utdanning du trives med.
AP170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning , og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
AP170403 Line Lervik-Olsen ¶ Utdanning : Doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.
AP170403 Håkon Hauge Johnsen ¶ Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
AA170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
AA170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling. ( ©NTB ) ¶
VG170402 Fra Orkdal i Sør-Trøndelag ¶ Utdanning : Mastergrad i nordisk fra NTNU, masteroppgave handlet om dialektbruken i TV-programmet Team Antonsen.
VG170402 Fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane ¶ Utdanning : Studier i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
FV170402 Line Lervik-Olsen ¶ Utdanning : Doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.
FV170402 Håkon Hauge Johnsen ¶ Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
DB170402 « For å sikre alle barn rett til gratis utdanning og en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle barn.
DB170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid.
DB170402 Da gir du elevene et bedre grunnlag for å mestre en lang høyere utdanning senere i livet, sier Guri Melby.
DB170402 - Den landsdelen der de har lavest utdanning og dårligst dekning av gode lærere, så er det umulig å bryte ut av den onde sirkelen.
DA170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid.
BT170402 Mange lærere mangler utdanning i faget.
BT170402 Litt karikert kan vi få et kunstfag dominert av jenter og elever fra hjem med høy utdanning og inntekt.
AA170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid.
VG170401 All erfaring viser at med utdanning og økonomisk selvstendighet kommer det selvstendige valg, og da tror jeg hun og andre med nikab kommer til å velge den bort hvis de får muligheten til å bli selvstendige, sier Rafiq.
DB170401 Nå er det utdanning og den karrieren som blir veien videre, sier Borch til Dagbladet.
DB170401 Landsmøtet går inn for å løfte lærernes status og for å styrke lærerutdanningen ved å : ¶ * gi lærerne et lønnsløft som reflekterer nye krav til utdanning , kompetanse og krav om etterutdanning. * gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. * innføre en veiledningsordning for nyutdannede l
DA170401 Jeg mener det er viktig å fremme en politikk som kombinerer utdanning , næring og miljø for å skape nye inntektsmuligheter slik at vi slipper å bruke så mye oljepenger.
DA170401 - De skal vedtas på landsmøtet, men det er klart at fire saker alltid vil være der for Venstre : bredden i miljøpolitikken, styrking av utdanning og forskning, forsvare gründere og nyskapere og bekjempe fattigdom, samt stå ved internasjonale avtaler, sier han.
AA170401 Løftet skal reflektere de nye kravene til utdanning , kompetanse og krav om etterutdanning ¶
AA170401 I studietiden skrev Grønskag forestillinger for UKA, og etter endt utdanning fikk han et skrivestipend.
VG170331 Få tipsene : Tenk på dette når du velger utdanning
VG170331 Flere unge reiser stadig ut i verden for å ta fatt på sin utdanning .
VG170331 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
SA170331 Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
SA170331 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
DN170331 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
DN170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen, utdanning , jobber og investeringer i Skottland.
DB170331 Nav skal hjelpe arbeidsledige ut i arbeid, og ett av hjelpemidlene er å betale for utdanning .
DB170331 » Dette beviser at « klassestørrelse ikke har noen betydning for om man tar høyere utdanning eller tjener mer som voksen » hevder han.
DB170331 Hva slags utdanning trengs ?
DA170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen, utdanning , jobber og investeringer i Skottland.
DA170331 Dette må snus for å spare elever for nederlag i hele skoleløpet og forhindre at elever får problem i videre utdanning og arbeid.
DA170331 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
BT170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få « enorme følger » for helsevesen, utdanning , jobber og investeringer i Skottland.
BT170331 En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning , omsorg og velferd for barna våre- ikke en bankboks for milliardærer.
AP170331 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170331 Utdanning og kompetanse.
AP170331 Kompetanseheving og lønnsløft for lærere og å satse på forskning og høyere utdanning .
AA170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen, utdanning , jobber og investeringer i Skottland.
AA170331 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
AA170331 Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170331 - Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning , samtidig som du får god startlønn.
FV170330 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
FV170330 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
FV170330 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
DB170330 Forskning viser tydelig sammenheng mellom problemer tidlig i livet, frafall fra utdanning og til slutt utenforskap fra arbeidslivet.
DB170330 Forskerne har undersøkt utviklingen til elever som fullførte ungdomsskolen i perioden 1978 til 2003, og finner at klassestørrelse ikke har noen betydning for om man tar høyere utdanning eller tjener mer som voksen : ¶
DA170330 - Norge har et av de høyeste produktivitetsnivåene i verden, og i vårt arbeidsmarked vil personer med lav utdanning og dårlige språkkunnskaper slite med å få jobb.
DA170330 isterens ønske om at veien fra bekymring til handling skal være så kort som mulig i mobbesaker, men tror forslaget om å erstatte dagens krav om enkeltvedtak på skolenivå med en generell aktivitetsplikt, ikke nødvendigvis gagner dette arbeidet, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning .
DA170330 Med ansvar for skole og utdanning i kommunesektorens egen organisasjon KS, er han opptatt av at skoleeiere og skoleansatte rundt omkring i hele landet skal ha forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med å bekjempe mobbing i skolen.
DA170330 Dette er snarere en forenkling som egentlig skaper mer forvirring, og da vil vi heller beholde dagens enkeltvedtak, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning .
BT170330 For ti år siden valgte skolepolitikerne å peke på « tidlig innsats » som et satsingsområde for norsk utdanning .
AP170330 Barnehage, skole, SFO, høyere utdanning , helsetilbud til lærlinger og elever på videregående, norskopplæring, prevensjon, voldsalarm, dokumenter man ber innsyn i, ferger, kollektivtransport i store byer, kulturskole, leie av instrumenter og aviser og tidsskrifter på nett er blant det som skal være gratis.
AP170330 Kompetanseheving og lønnsløft for lærere og å satse på forskning og høyere utdanning .
AA170330 Spesielt anses utdanning som helt avgjørende i så måte, som investering for nasjonenes velferd og levestandard.
AA170330 Prestasjon i form av utdanning blir altså nærmest en forutsetning for å ikke falle utenfor fellesskapene i vår samtid.
VG170329 De samarbeider blant annet på områder som utdanning , forskning, helse, næring, urfolk og kultur.
SA170329 Begynner vi ikke umiddelbart å ta denne problematikken på ramme alvor, så risikerer vi en framtid hvor stadig flere ( mest menn uten høyere utdanning ) ikke får jobb, og at pengene hopes opp hos de som eier robotene.
SA170329 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
SA170329 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
SA170329 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
SA170329 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
SA170329 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
SA170329 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
SA170329 Geving ¶ Utdanning : Juristutdanningen på Universitetet i Oslo ¶
BT170329 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
BT170329 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
BT170329 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
BT170329 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
BT170329 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
BT170329 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
BT170329 Geving ¶ Utdanning : Juristutdanningen på Universitetet i Oslo ¶
AP170329 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170329 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170329 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170329 Eksperten : Grethe Nordhelle ¶ Utdanning : Utdannet psykolog og advokat.
AP170329 | Slik skal vi løfte ungdommen som står på utsiden Anniken Hauglie ¶ 73.000 unge under 30 år er hverken i arbeid, utdanning eller opplæring.
AP170329 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
AP170329 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
AP170329 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
AP170329 VÆR TIDLIG UTE : I år faller fristen for å søke på høyere utdanning på påskeaften.
AP170329 Fristen for å søke på høyere utdanning nærmer seg.
AP170329 april er søknadsfristen for høyere utdanning .
AP170329 Geving ¶ Utdanning : Juristutdanningen på Universitetet i Oslo ¶
AA170329 Det norsk-russiske samarbeidet omfatter blant annet fiskeriforvaltning, atomopprydning i nord og en rekke lokale og regionale prosjekter innen utdanning , forskning, helse, næring, urfolk og kultur.
DA170328 Målet er at flest mulig land underskriver en erklæring om trygge skoler ( den såkalte Safe Schools declaration ), der landene forplikter seg til å jobbe mot angrep på utdanning .
DA170328 Minst 21 land i verden med væpnet konflikt har opplevd en serie av angrep ( minst ti ) i årene siden 2013, ifølge nye tall fra Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep ( GCPEA ).
DA170328 Men angrep mot utdanning omfatter en rekke ulike typer angrep og overgrep som rammer barn og voksne med tilknytning til utdanningsinstitusjonene ( se faktaboks ).
DA170328 I dag samles ledere fra en rekke land i verden til en todagers konferanse i Buenos Aires i Argentina for å bekjempe angrep på utdanning .
DA170328 - Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning , og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i en pressemelding.
AA170328 - Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning , og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i en pressemelding.
AA170328 - Det er store avstander, desentraliserte skoler og mange små skoler, og kanskje har det også noe med at det historisk sett har vært en svakere tradisjon for å ta høyere utdanning her enn i andre landsdeler, legger han til som forklaring på hvorfor lærerutdanningene i nord sliter med rekrutteringen. ( ©NTB ) ¶
VG170327 Mange får ikke lov til å forlate leirene, og de nektes adgang til utdanning og helsehjelp.
SA170327 Skoler verdenn over blir utsatt for angrep eller benyttet til militære formål, og millioner av barn blir frarøvet muligheten til utdanning .
DB170327 Det vil kreve store endringer i utdanning , økonomi, integrering, samfunnsdebatt og verdifellesskap.
AP170327 Skoler verdenen over blir utsatt for angrep eller benyttet til militære formål, og millioner av barn blir frarøvet muligheten til utdanning .
AP170327 I denne beregningen har departementet kun inkludert de med videregående som høyeste fullførte utdanning som « ufaglært ».
AP170327 I den offisielle statistikken betyr ufaglært enten de som har videregående som høyeste fullførte utdanning eller de som har høyere utdanning, men som ikke har fullført lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ).
AP170327 I den offisielle statistikken betyr ufaglært enten de som har videregående som høyeste fullførte utdanning eller de som har høyere utdanning , men som ikke har fullført lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ).
AP170327 I den offisielle statistikken betyr ufaglært enten de som har videregående som høyeste fullførte utdanning eller de som har høyere utdanning, men som ikke har fullført lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ).
AP170327 Det er 479 lærere i grunnskolen og er 31 lærere i videregående skole uten høyere utdanning . 502 av lærerne i barne- og ungdomsskolene er 60 år eller mer, mens 1428 er 50 år eller mer.
AP170327 Det er 257 lærere uten høyere utdanning i grunnskolen og 38 lærere uten slik utdanning i videregående skole i Troms. 305 av lærerne i barne- og ungdomsskolene er 60 år eller mer, mens 905 er 50 år eller mer.
AP170327 Det er 257 lærere uten høyere utdanning i grunnskolen og 38 lærere uten slik utdanning i videregående skole i Troms. 305 av lærerne i barne- og ungdomsskolene er 60 år eller mer, mens 905 er 50 år eller mer.
AP170327 Det er 152 lærere uten høyere utdanning i grunnskolen og 7 lærere uten slik utdanning i videregående skole i Finnmark. 176 av lærerne i barne- og ungdomsskolene i Finnmark er 60 år eller mer, mens 557 er 50 år eller mer.
AP170327 Det er 152 lærere uten høyere utdanning i grunnskolen og 7 lærere uten slik utdanning i videregående skole i Finnmark. 176 av lærerne i barne- og ungdomsskolene i Finnmark er 60 år eller mer, mens 557 er 50 år eller mer.
AP170327 - Det er store avstander, desentraliserte skoler og mange små skoler, og kanskje har det også noe med at det historisk sett har vært en svakere tradisjon for å ta høyere utdanning her enn i andre landsdeler.
AA170327 UNICEF står bak årets TV-aksjon hos NRK, som har utdanning for fattige barn i verdens konfliktsoner på agendaen.
VG170326 Landsmøtet gikk inn for at det i første rekke skal innføres et nasjonalt regelverk som regulerer bruken av ansiktsdekkende plagg i grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning , viste avstemningen i landsmøtesalen søndag.
DB170326 TRONDHEIM ( Dagbladet ) : Ada Arnstad, Senterungdommens leder, reiste seg og jublet etter at Senterpartiets landsmøte med stort flertall støttet de unges kamp for gratis høyere utdanning for 25.000 utenlandske studenter i Norge.
DB170326 - Vi er svært fornøyd med at Senterpartiet vil bevare gratisprinsippet og gi like muligheter for utdanning i Norge, sier Andenæs.
DB170326 Her kan du trykke deg videre til ting som kontaktinformasjon, familieforhold, utdanning og jobb og den slags.
DA170326 To Europa tegner seg opp : Et der hvite, eldre, menn, religiøse og folk med lavere utdanning føler seg fremmede for et samfunn der deres verdier har blitt politisk ukorrekte.
DA170326 Dersom populistene var drevet fram av økonomisk ulikhet alene, burde de sanke flest stemmer hos ufaglærte arbeidere, arbeidsløse og folk med lavere utdanning , ifølge Inglehart og Norris.
DA170326 Han sier egyptiske myndigheter bruker millioner på sikkerhetsvakter på campus, men knapt noe på å sikre studentenes utdanning .
DA170326 Dissensen om å beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning , vant frem, noe Senterungdommen mobiliserte for.
BT170326 Deborah Beidel, professor i psykologi og medisinsk utdanning ved UCF Restores.
AP170326 Skolepenger : Beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning .
AP170326 Hvis dagens førsteklassinger gjør som foreldrene sine, vil over 60 prosent av dem gå inn i høyere utdanning .
AP170326 For eksempel vil kvaliteten på skole- og helsevesen være helt avhengig av institusjonene for høyere utdanning .
AP170326 Aldri før har flere tatt høyere utdanning i Norge.
AA170326 - Jeg synes ikke vi skal forby det ved lov, slik som under kommunismen, men vi burde promotere utdanning og prevensjon for å unngå uønskede graviditeter, sa Yuila Tapardel, en annen oppmøtt demonstrant. ( ©NTB ) ¶
AA170326 Senterpartiets landsmøte vil skjerpe kampen mot profitt i private barnehager, behandle og ikke straffe narkotikamisbruk og beholde gratis utdanning for utenlandske studenter.
AA170326 Ordningen koster samfunnet om lag fem milliarder kroner i året, og Ola Borten Moe mener pengene heller burde være brukt på å heve kvaliteten på utdanning her hjemme.
AA170326 I vedtaket heter det også at det skal gjenopprettes en egen utdanning for Heimevernet. 7.
AA170326 - Vi er svært fornøyd med at Senterpartiet vil bevare gratisprinsippet og gi like muligheter for utdanning i Norge, sier Andenæs. ( ©NTB ) ¶
VG170325 - Hvis jeg oppfatter landsmøtet riktig, så vil dette være en stor seier for Senterungdommen og høyere utdanning .
VG170325 - Det er rimelig at de betaler for dette når vi må betale vår utdanning hos dem.
DA170325 Mangler man utdanning , er man nødt til å ta til takke.
DA170325 Mangler utdanning .
AA170325 | Håper Sp lytter til grasrota og går for gratis utdanning
AA170325 Skolepenger er et gjennomført usolidarisk virkemiddel som vil redusere mangfoldet i studentmassen, og skape et klasseskille i norsk høyere utdanning .
AA170325 For at vi skal få den kvaliteten i høyere utdanning som vi alle ønsker så kan vi ikke redusere antall søkere.
VG170324 Nå vil hun ha flere unge til å komme hjem etter endt utdanning .
DB170324 Senterungdommen viser til kvalitetsmeldingen for høyere utdanning .
DB170324 - Her står det spesifikt at internasjonalisering er en forutsetning for å heve kvaliteten for norsk høyere utdanning .
DB170324 At de som har lavest tillit, er de som er arbeidsledige, har lav utdanning , har lange sykefravær og støtter andre partier enn de etablerte, tyder på at tillit stammer fra å lykkes.
BT170324 ENGASJERE SEG MER : Sjef for NHH-Symposiet Marit Abel Grape er overrasket over at så få NHH-studenter planlegger å bli i Bergen etter utdanning .
BT170324 | Nettmøte om utdanning i Bergen ¶ 15. april er fristen for å søke høyere utdanning.
BT170324 Nettmøtet ble arrangert i regi av Utdanning Bergen, og følgende institusjoner var med på nettmøtet for å svare : ¶
BT170324 april er fristen for å søke høyere utdanning .
BT170324 Mestring av skolen og å fullføre utdanning er selve inngangsbilletten til å bli en aktiv deltaker i samfunnet.
BT170324 Godt samarbeid mellom skolen og barnevernet er helt sentralt for å kunne støtte disse barna i å fullføre utdanning .
BT170324 Både nasjonal og internasjonal forskning viser at skolen i større grad bør delta i debatten knyttet til barn og unge som er i utdanning og som har fått eller mottar tiltak fra barnevernet.
AP170324 Derfor vil alle ha bruk for utdanning i eller kunnskap om maskinlære, mener Kofod-Petersen.
AP170324 Anne-Sofie Risåsen ( IBM ), Kjetil Staalesen ( LO ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte en ny retning for utdanning og arbeidsliv.
AP170324 Derfor vil alle ha bruk for utdanning i eller kunnskap om maskinlære, mener Kofod-Petersen.
AP170324 Anne-Sofie Risåsen ( IBM ), Kjetil Staalesen ( LO ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte en ny retning for utdanning og arbeidsliv.
AP170324 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AA170324 I tillegg ble ofrene tilkjent kollektiv erstatning i form av prosjekter som skal sikre boliger, jobber, utdanning og psykologisk behandling.
AA170324 « I dagens samfunn er det godtatt å ta fra barn med funksjonsnedsettelser muligheten til utdanning fordi det blir begrunnet i omsorg », skriver Marianne Knudsen i dette debattinnlegget.
AA170324 Vi lever i 2017, hvis det hadde vært kvinner som hadde blitt fratatt sin mulighet til utdanning ville det vært avisoverskrifter over alt, men når det gjelder understimulering av funksjonshemmede barn ser jeg ikke en eneste en.
AA170324 I dagens samfunn er det godtatt å ta fra barn med funksjonsnedsettelser muligheten til utdanning fordi det blir begrunnet i omsorg !
SA170323 Søkertallene fra 2016 viser at antall søkere til høyrere utdanning innen landbruksfag økte med 18,5 prosent.
SA170323 Skal denne posisjonen beholdes, tror jeg at det vil være behov for flere med høyere utdanning .
SA170323 I Rogaland er tilbudet for høyere utdanning innen landbruk begrenset.
SA170323 AgriAnalyse har også anslått at det trengs opptil 4600 uteksaminerte med høyere utdanning innen 2023.
DN170323 Etter DNs sak høsten 2015 omgjorde Anthon B Nilsen Utdanning transaksjonen i november 2015 : det slettet gjeld og tilbakeførte til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT.
DN170323 Dette ble ifølge selskapet gjort for å dempe uroen rundt skolen og « rydde enhver tvil av veien » - selv om Anthon B Nilsen Utdanning mener at transaksjonen ble gjort « etter lovens bokstav ».
DN170323 Etter DNs sak omgjorde Anthon B Nilsen Utdanning transaksjonen i november 2015 : det slettet gjeld og tilbakeførte til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT.
DB170323 Vi har hatt eksempler få falske leger som utfører sitt virke uten autorisasjon eller utdanning .
AA170323 De fleste ungdommer som mottar sosialhjelp gjør dette i en forholdsvis kort periode, og kommer seg med bistand fra Nav over i jobb eller utdanning .
SA170322 Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid.
SA170322 DEBATT : Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid.
SA170322 EUs program for utdanning , « Erasmus + », har tildelt Jærskulen, i samarbeid med Universitet i Stavanger og skoler i Frankrike 1.285.243 kroner for å finne ut hvordan man kan styrke kritisk bevissthet og refleksjon blant elevene.
FV170322 | Ønsker hotell, laboratorier og utdanning i ny helseby ¶
DN170322 - Den må ses i sammenheng med den øvrige politikken vår for å styrke kvaliteten i norsk forskning og høyere utdanning .
DB170322 Et forsøk på å finne ut hvilke gevinster i form av økt lykke en kan få ved å fjerne fattigdom, lav utdanning , arbeidsledighet, ensomhet og fysiske og psykiske lidelser, viser at den største effekten kommer av å fjerne depresjon og angstlidelser.
DA170322 Oljevirksomheten har hatt stor etterspørsel etter både mennesker med fagutdanning og med høyere utdanning .
DA170322 Men mange har avsluttet sin utdanning og gått ut i godt betalte jobber uten avsluttet utdanning .
DA170322 Men mange har avsluttet sin utdanning og gått ut i godt betalte jobber uten avsluttet utdanning.
DA170322 * Regjeringen vurderer dessuten et tverrgående IKT-organ for alt fra barnehagene opp til høyere utdanning .
DA170322 Ny teknologi vil løse utfordringer rundt klima, helse og utdanning på en måte som vil gi veldig mange spennende jobber.
VG170321 Politikerne fikk dermed diskutert tema som utdanning , sikkerhet, skatt, arbeidstider og - ledighet, EU og innvandring.
VG170321 Utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, skal få en mulighet til å videreføre sine studier i Norge.
VG170321 Mange tenker ikke seriøst på sin videre utdanning , og jeg mener foreldrene er alt for dårlige til å følge opp og pushe dem fremover.
VG170321 Mange tenker ikke seriøst på sin videre utdanning , og jeg mener foreldrene er alt for dårlige til å følge opp og pushe dem fremover, skriver kronikkforfatteren.
SA170321 Røvik ¶ Utdanning : Sertifisert « Getting Things Done Master Trainer ».
SA170321 Astrid Valen-Utvik ¶ Utdanning : Siviløkonom fra NHH i Bergen.
FV170321 Røvik ¶ Utdanning : Sertifisert « Getting Things Done Master Trainer ».
FV170321 Astrid Valen-Utvik ¶ Utdanning : Siviløkonom fra NHH i Bergen.
DN170321 Tirsdag ble søkertallene til videregående utdanning offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.
DB170321 Mer kompetanse hos rektor : Plikt for kommuner å tilby utdanning til pedagogisk ledelse til alle nye rektorer og et videre utdanningsprogram.
DB170321 - Vi ser bedre tilgang på utdanning , god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.
DA170321 Demokratene begynte å snakke om USA som et meritokrati, der eliten liksom fortjener å være elite fordi de er smartest - uten samtidig å se på ulikheter som gjør at folk har ulike forutsetninger til for eksempel å skaffe seg utdanning ved et eliteuniversitet, eller noe universitet som helst.
DA170321 Rektorkompetanse : Alle kommuner skal ha plikt til å tilby utdanning i pedagogisk ledelse til alle nye rektorer, samt videreutdanningsprogram for rektorer med flere år på baken.
AP170321 Noen har gått over på andre ytelser fra Nav eller begynt på utdanning .
AP170321 Slik jeg ser det, har vi en statistisk kjønnsskjevhet i høyere utdanning som er ganske stor og økende.
AP170321 Røvik ¶ Utdanning : Sertifisert « Getting Things Done Master Trainer ».
AP170321 Astrid Valen-Utvik ¶ Utdanning : Siviløkonom fra NHH i Bergen.
AA170321 - Vi ser bedre tilgang på utdanning , god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.
AA170321 - Vi ser bedre tilgang på utdanning , god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.
AA170321 Ifølge SSB utgjør norske kvinners månedslønn 86 prosent av menns lønn, og lønnsgapet er størst blant heltidsansatte og dem med høyere utdanning .
SA170320 Utdanning : Jurist ¶
DN170320 Det kommer frem av den halvårlige doktorgradsstatistikken fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
DB170320 Mer kompetanse hos rektor : Plikt for kommuner å tilby utdanning til pedagogisk ledelse til alle nye rektorer og et videre utdanningsprogram.
DB170320 » - Det er kanskje en hemsko, i alle fall sånn det er nå med det veldige presset på karakterer og utdanning for å skille mellom alle de som søker jobb.
DB170320 Velstand, demokrati, helseomsorg og utdanning er avgjørende for hvor lykkelig du er.
DB170320 Å sikre jenter og kvinners rett til utdanning og yrkesopplæring er en av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre for å bekjempe fattigdom.
DB170320 Utdanning er en effektiv måte å bekjempe barneekteskap, tenåringsgraviditet og HIV.
BT170320 På et tidspunkt i utviklingen begynner så snøballen å rulle for alvor, omkring år 2000 : jentene blir minst like mange som guttene i videregående skole og høyere utdanning , med en stor overvekt av kvinnelige lærere.
BT170320 Camilla Stoltenberg peker på at etter hvert når sjanselikheten i utdanning er en realitet, « ble de biologiske forskjellene mellom gutter og jenter viktige, i guttenes disfavør ».
AP170320 Ipsos-målingene viser at Wilders ikke klarte å få unge uten utdanning frem til valgurnene.
AP170320 I et valg med kjempedeltagelse, vel 80 prosent, var det nedgang i deltagelsen blant unge uten utdanning i aldersgruppen 18 til 24 år.
AP170320 Kommuner og fylkeskommuner skal dessuten pålegges å gi alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse, foreslår regjeringen.
AA170320 Regjeringen vil også pålegge kommuner og fylkeskommuner å tilby alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse. ( ©NTB ) ¶
DB170319 Politico skriver at 53-åringen er partner i advokatfirmaet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, med utdanning fra prestisjetunge Harvard og Yale.
DB170319 Jeg er absolutt skikket til å få lisens i California hva gjelder utdanning , opplæring og erfaring, men jeg har heller valgt å følge en annen sti og anvendelse av utdanningen min.
DA170319 Og utdanning .
DA170319 Norge vil øke satsingen på utdanning i Mali, sier statssekretær.
DA170319 Norge kan ikke drive med alt mulig, fra utdanning via kvinneprosjekter til kultur, mener Bøås.
DA170319 Landsbysjef Lamine Koné var imot jenters utdanning .
DA170319 Her gir Norge støtte til utdanning .
DA170319 Før var han imot at jenter skulle få utdanning .
DA170319 Det er hun som har bestemt at jentene i familien skal få utdanning .
DA170319 - Vi vil øke satsingen på utdanning , særlig for jenter.
DA170319 - Norge vil uten tvil gi god humanitær bistand til enkeltmennesker og lokalsamfunn, og styrke utdanning til jenter.
DA170319 - Kan tiltakene Norge setter inn, som utdanning , hindre migrasjon og terror ?
DA170319 - Jeg trodde utdanning ville lede jenter ut i prostitusjon, sier han.
DA170319 - For å skape stabilitet og framtidsmuligheter i et land, er utdanning og jobbskaping helt avgjørende.
DA170319 - Den gangen var det moren min, ikke faren min, som sa at utdanning ikke var for jenter, forteller hun.
AP170319 Solveig Hellebust, konserndirektør for HR i DNB, er bekymret for at for få jenter velger IT i fagkretsen når de skal velge utdanning .
AP170319 Skal du velge smart for fremtiden, bør du velge en utdanning hvor IT i alle fall inngår i fagkretsen, mener Solveig Hellebust, konserndirektør for HR i DNB.
AA170319 Vår nye kommunaldirektør for oppvekst og utdanning , Camilla Trud Nereid, skal påse at ansettelsesprosessen går rett for seg : Enhetslederne skal sørge for at de med lederutdanning blir foretrukket.
SA170318 Vi er stolte av å ha mange i SV med høyere utdanning, men vi bør også være et parti for dem uten høy utdanning , som gjør de tyngste jobbene, sier Halse.
SA170318 Vi er stolte av å ha mange i SV med høyere utdanning , men vi bør også være et parti for dem uten høy utdanning, som gjør de tyngste jobbene, sier Halse.
DB170318 De sier vel mest om kvalitet og tilgjengelighet på utdanning .
BT170318 Men kanskje kan det samme målet oppnås uten at deltakerne må leke russ, for eksempel gjennom bedre bruk av praksisprogram, kvalifiseringsprogram og godkjenning av utenlandsk utdanning .
BT170318 Hvor du bor i landet eller hvilken skole du går på, kan få mye å si på hvorvidt du kommer til å droppe ut av skolen, fullfører videregående, eller tar høyere utdanning .
BT170318 Det er dessverre slik i dag at hvor du går på skole, har mye å si for hva slags utdanning du får.
AP170318 Vi er stolte av å ha mange i SV med høyere utdanning, men vi bør også være et parti for dem uten høy utdanning , som gjør de tyngste jobbene, sier Halse. ( ©NTB ) ¶
AP170318 Vi er stolte av å ha mange i SV med høyere utdanning , men vi bør også være et parti for dem uten høy utdanning, som gjør de tyngste jobbene, sier Halse. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Videre har høyskolen et masterstudium i etterforskning som startet i fjor, og det kommer en egen ny utdanning for politiadvokater som skal lede avhør av barn under 16 år og andre særlig sårbare personer.
AA170318 Den enkeltes helse er blant annet avhengig av inntekt og utdanning .
VG170317 Rohingyane som bor i disse campene har ifølge Al Jazeera begrenset tilgang til mat, og har hverken rett til utdanning eller helsetilbud.
SA170317 Vår globaliserte verden er så godt som sømløs over kontinentene og landegrensene med tanke på utdanning og kompetanse, og det er sterk konkurranse mellom både bedrifter, regioner, nærings- og akademi-klyngene om de beste hodene og det stor konkurranse om varer og tjenester.
FV170317 En skulle derfor tro at direktør for forretningsutvikling, forskning og utdanning , Gisle Løhre Johansen, var en av dem som jublet over satsingen på biodrivstoff.
DN170317 | Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig ¶
DN170317 Det viser tall Akademikerne har hentet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning ( DBH ), som drives av Norsk senter for forskningsdata, ifølge Klassekampen.
DB170317 Vi må satse på systematisk utdanning for ansatte i barnehagen, sier hun.
DB170317 - Noen vil kanskje hevde at du nå sier at man må ha utdanning for å være flink i jobben sin, Lysbakken ?
DB170317 - Dette er overhodet ingen kritikk av alle heltene som jobber i barnehage og ikke har formell utdanning .
DA170317 En langsiktig årsak er at partiet har hatt store vanskeligheter med å forene de nye og de gamle venstrevelgerne : både de med høyere og lavere utdanning , sier Zaslove.
BT170317 Min utdanning og mine verdier, tilsier at det er det riktige valget.
AA170317 I de dårligste kommunene kan vi ikke med hånden på hjertet si at barna har fått en utdanning som er bra nok.
AA170317 | Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig ¶
AA170317 Det viser tall Akademikerne har hentet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning ( DBH ), som drives av Norsk senter for forskningsdata, ifølge Klassekampen.
AA170317 Både Solberg og Brende har gjort utdanning i krig og utdanning for jenter til en prioritert sak i norsk bistand.
AA170317 Både Solberg og Brende har gjort utdanning i krig og utdanning for jenter til en prioritert sak i norsk bistand.
AA170317 Av bistanden Norge gir til Syria og nabolandene, er 20 prosent øremerket utdanning .
SA170316 - Det har vært mye større mobilisering av unge og av folk med høy utdanning som har vært bekymret for fremveksten av populistiske partier.
SA170316 Eksperten : Elisabeth Lind Melbye ¶ Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
DA170316 - En av de store utfordringene i forhold til videregående utdanning handler om gjennomføringsgrad, og da særlig for gutter i yrkesfaglig utdanning , sier Ravnanger.
DA170316 - En av de store utfordringene i forhold til videregående utdanning handler om gjennomføringsgrad, og da særlig for gutter i yrkesfaglig utdanning, sier Ravnanger.
BT170316 Barn av enslige forsørgere uten høyere utdanning faller oftest utenfor, viser ny undersøkelse.
BT170316 Eksperten : Elisabeth Lind Melbye ¶ Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
BT170316 Da jeg var 20 år, fikk jeg høre at jeg var heldig fordi kjæresten min tok en solid, høyere utdanning - da var jeg i alle fall sikret et godt liv.
AP170316 Eksperten : Elisabeth Lind Melbye ¶ Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
AA170316 - Det har vært mye større mobilisering av unge og av folk med høy utdanning som har vært bekymret for fremveksten av populistiske partier.
VG170315 Hans stemme gikk til D66, fordi det etter hans utsagn er et parti som forstår viktigheten av jobber og utdanning til folket, og « som ser at Europa ikke klarer seg uten innvandring ».
VG170315 Som Trump appellerer Wilders til velgere med liten utdanning fra arbeiderklassen og den lavere middelklassen på småsteder og i industribyer.
FV170315 Eksperten : Elisabeth Lind Melbye ¶ Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
DB170315 Det er folk med høyere utdanning , mens folk som stemmer på det nederlandske arbeiderpartiet, er folk som har jobbet innen service og industrinæring, de vil heller vende seg til Wilders, sier Spaans.
DB170315 Det er folk med høyere utdanning , mens folk som stemmer på det nederlandske arbeiderpartiet, er folk som har jobbet innen service og industrinæring, de vil heller vende seg til Wilders, sier Spaans til Dagbladet.
DB170315 Fastleger har brukt sju og et halvt år på å tilegne seg kunnskap og erfaring gjennom utdanning , både om en frisk og syk kropp, og de fleste fastleger er i tillegg spesialister i allmennmedisin med fem års etterutdanning.
AP170315 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170315 Målet er at de får vitnemål og tar høyere utdanning , og at barna dermed bryter inntektsmønsteret til foreldrene.
AP170315 Blant menn mellom 19 - 24 i 2015, holdt 42 prosent på med høyere utdanning .
AP170315 Andelen bosniere som tar høyere utdanning , er eksempelvis høyere enn hele den norske befolkningen.
VG170314 Men, jeg har bodd i Norge siden jeg var 10 måneder gammel, har norsk statsborgerskap, tatt høyere norsk utdanning , bidratt til den norske statskassen, legger meg med sommerfugler i magen kvelden før 17. mai, feirer jul, og gleder meg hvert år til å høre på Kongens nyttårstale.
SA170314 Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning , blant annet gjennom stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet » og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.
SA170314 Dette er trist - når skolen først og fremst « produserer for utdanning » og arbeidsmarkedet der ute.
DN170314 Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning , blant annet gjennom stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet » og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.
DB170314 Der finner man alle tallene man kunne forvente : lavere sysselsetting, flere som ikke fullfører utdanning .
DA170314 Hun har startet sin egen organisasjon som aktiviserer flyktningene med utdanning og kulturprosjekter.
DA170314 I framtiden vil det stilles større krav til kompetanse i utdanning , arbeidsliv og samfunnsliv, og etter all sannsynlighet vil flere av dagens elever ha jobber som i dag ikke finnes.
DA170314 Når det gjelder Parisavtalens krav om å styrke utdanning , opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, viser Lunde til Kunnskapsdepartementet.
DA170314 « Norge har, gjennom Parisavtalen, skrevet under på at de skal styrke utdanning , opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer.
DA170314 « I avtalens artikkel 12 slås det fast at partene, der det er hensiktsmessig, skal samarbeide om å styrke utdanning , opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, samt øke allmennhetens tilgang til klimainformasjon og tilrettelegge for sivilsamfunnets deltakelse.
AP170314 - Utdanningstilbudet i Norgerhaven er ikke tilpasset innsatte med behov for videregående og høyere utdanning .
AA170314 Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning , blant annet gjennom stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet » og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.
AA170314 Det er verdier som skal gjennomsyre fellesskapet som utdanning i barnehagen skaper hver dag, her og nå, og som bidrar til å ruste barna for framtida.
VG170313 Utfallet er fair, og vi burde bruke pengene våre på bedre utdanning av utøverne, preventive tiltak og avsløre statsstyrt doping som vi har sett i Russland.
VG170313 Jeg oppdaget at mange norsk-somaliere har høy utdanning og jobber på høyt nivå i forskningsinstitusjoner, FN-organ og i frivillige organisasjoner.
VG170313 Retten vedgår også at hans integrering, jobb og utdanning styrker hans tilknytning til Norge.
SA170313 Teknologi, utdanning og trygd ¶
SA170313 - Plutselig er man nødt til å ha utdanning , det er selve inngangsbilletten til arbeidsmarkedet, sier Markussen.i ¶
DA170313 Å sikre alle rett til videre utdanning hjelper lite dersom en økende andel dropper ut.
DA170313 Ungdom som dropper ut av videregående skole, vil lett finne at veien inn i arbeidslivet, eller til videre utdanning er stengt.
DA170313 - Velstand, utdanning og likestilling, sier Olstad, som selv er født i 1950.
BT170313 Media bygger opp et bilde som tyder på en dyster arbeidsfremtid for disse studentene, og de som skal søke høyere utdanning vil ikke engang vurdere et oljerelatert studie.
BT170313 Skolers evne til å kompensere for elevers risikofaktorer, heller enn å la seg paralysere av dem, vil kunne virke inn på hvor mange elever som gjennomfører videregående utdanning .
BT170313 Skolers evne til å kompensere for elevers risikofaktorer, heller enn å la seg paralysere av dem, vil kunne virke inn på hvor mange elever som gjennomfører videregående utdanning .
AP170313 Kjønnsskjevheten i høyere utdanning kan altså ikke reduseres til noen få, lukkede studier slik kjønnsforskeren Harriet Bjerrum Nielsen forsøker her i Aftenposten.
AP170313 Det virker også urimelig å sammenligne statistikk fra utdanning på videregående skole-nivå og høyskolenivå.
AP170313 Bjerrum Nielsens andre forklaring er at menn selv velger bort høyere utdanning .
AP170313 mars-tweet var å gratulere kvinnene med deres overrepresentasjon i høyere utdanning .
SA170312 I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.
FV170312 I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.
DA170312 Og alt dette bunner i at jeg i sin tid valgte en veldig riktig utdanning , sier Svendsen, som tenker på at hun som ung student i 1983 valgte datateknikk og telematikk på sivilingeniørstudiet ved NTH - i en tid svært få andre gjorde det.
DA170312 Bestefar var melsjauer, og mamma og pappa var første generasjon med utdanning , forteller Svendsen, som av teknologiske duppeditter bare hadde en gammel radio på jenterommet på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.
AP170312 Teknologi, utdanning og trygd ¶
AP170312 - Plutselig er man nødt til å ha utdanning , det er selve inngangsbilletten til arbeidsmarkedet, sier Markussen.
AP170312 I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.
DN170311 Unge under 30 år skal sikres tett individuell oppfølging for å komme i arbeid, utdanning eller aktivitet innen åtte uker.
DB170311 Du har brukt tre år på en spennende utdanning , og gleder deg til å ta fatt på arbeidslivet - eller en ny karrierevei.
DB170311 Utjevner vi forskjeller ved mindre adgang til midlertidige stillinger eller ved å satse på utdanning ?
DB170311 Mange innvandrerbarn vil ta utdanning og få bedre levekår enn foreldrene, men uansett sosial mobilitet, vil integreringsutfordringene bestå med vedvarende innvandring av folk uten kompetanse og språkkunnskaper.
DB170311 Mange av dem er flyktninger, mange har lite eller ingen utdanning .
DA170311 Området utmerker seg negativt på utdanning , arbeid, sosialhjelp, barnehage, barnevern, fritidsaktiviteter...
BT170311 Da jeg begynte som kirurg i utdanning i 1980, var det mer enn 80 sykehus i Norge som drev med kirurgi.
BT170311 overleger og et antall kirurger i utdanning .
AP170311 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
VG170310 - Å få straff kan hindre videre utdanning og arbeid, og bli et første steg på en kriminell løpebane istedenfor et vendepunkt for å få hjelp, sier Høie.
DB170310 I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.
DA170310 Jo flere innbyggere med lav utdanning et distrikt har, jo flere stemmer PVV, og omvendt med områder med høyere utdanning .
DA170310 Jo flere innbyggere med lav utdanning et distrikt har, jo flere stemmer PVV, og omvendt med områder med høyere utdanning.
DA170310 Utdanning skiller ¶
DA170310 Han har sin utdanning fra USA, og han hadde et stort antall utstillinger i landet i perioden utstillingen tar for seg.
BT170310 I 2015 var det 49 prosent flere kvinner enn menn som tok høyere utdanning ( SSB ).
BT170310 Det gjelder alt fra abortrettigheter, kvinnehelse, rettsvern, tilgang på utdanning , jobb og ikke minst vold.
AP170310 I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.
AA170310 I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.
AA170310 Den kontinuerlige forbedringen av teknologi, kunnskap og tiltak fordrer at utdanningssystemet følger med i timen og tilpasser seg til den nye kliniske hverdagen som møter sykepleiestudenten i praksis og etter endt utdanning .
VG170309 - Det handler om disse fattige innvandrerne - 2.-generasjons innvandrere - som har vokst opp under vedvarende mangel på skolegang og utdanning , under dårlige økonomiske kår og som nå står helt utenfor samfunnet.
VG170309 - Hva slags utdanning har en kodeknekker ?
VG170309 Det er også denne gruppen som er tyngst å få tilbake i arbeidsmarkedet eller utdanning , sier han.
SA170309 Eksperten : Carsten Pihl ¶ Utdanning : Juristutdanningen på Universitetet i Oslo.
DB170309 - Jeg gikk under parolen « Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner ! », og dét kan alle i regjeringen også støtte opp om.
DB170309 mars-tog, men hvis jeg skulle gått, ville det vært under hovedparolen eller « Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner », sier Hauglie til Dagbladet.
DB170309 Det bygges stadig flere veier, aldri har det vært satset så mye på skole og utdanning , helsekøene går nedover og målingene går oppover.
BT170309 Ifølge en oversikt fra 2015 laget av høyskoleavisen Khrono, har Mohn gitt 4,7 milliarder kroner til forskning, utdanning og idrett.
BT170309 Partilederen brukte den første delen av talen til å gå gjennom noe av det de borgerlige har oppnådd siden 2013 innen utdanning , helse og transport.
BT170309 Eksperten : Carsten Pihl ¶ Utdanning : Juristutdanningen på Universitetet i Oslo.
AP170309 Mange som har mistet jobben kan ha funnet seg ny jobb raskt, mens andre har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og blitt pensjonister tidligere enn planlagt, eller de har gått ut i utdanning , sier forsker Torbjørn Eika i SSB.
AP170309 Eksperten : Carsten Pihl ¶ Utdanning : Juristutdanningen på Universitetet i Oslo.
AA170309 For en kunnskapsnasjon er det avgjørende at alle har mulighet til å ta høyere utdanning og at sin egen studietid er god, understreker Andenæs. ( ©NTB ) ¶
AA170309 - Jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning , høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger, så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Siden tok begge utdanning innen film.
VG170308 - Ja, jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning , høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger, så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han.
DB170308 Kvinners tilgang til utdanning og helseomsorg er en fordel for deres familier og samfunn, som igjen strekker seg til kommende generasjoner.
DB170308 Jeg har ikke visst hva jeg ville bli når jeg ble stor, jeg har ikke utdanning , jeg har ikke fullført noe, svarer en fortvilet Lillemark Pettersen.
DA170308 For meg er den viktigste kjønnskampen at alle barn i verden, uavhengig av om de er gutt eller jente, får tilgang til grunnleggende og god utdanning .
DA170308 Det at jenter og kvinner behandles med respekt og får de samme rettighetene til utdanning og arbeid, vil ikke bare bidra positivt for hvert enkelt individ, men også ha en viktig og positiv samfunnseffekt for utvikling, stabilitet og velferd.
BT170308 Afghanistankomiteens og Jordmorforeningens prosjekt med utdanning av jordmødre har vært svært vellykket, og dødeligheten både for mødre og barn er redusert kraftig det siste tiåret i de områdene der de jobber.
BT170308 En fersk kartlegging fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser tydelig at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak.
BT170308 Dette, selv om alle innerst inne vet at « Du kan drepe en terrorist med våpen », men det er utdanning som utrydder terrorisme ".
BT170308 En fersk kartlegging fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser tydelig at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak.
AP170308 Trump har sørget for å plassere statsråder i en rekke departementer - miljø, utdanning og energi, blant annet - som tidligere har vært sterkt skeptiske til de samme departementene.
AA170308 Dette gjør vi etter råd fra politiet, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning , Camilla Trud Nereid.
AA170308 Jeg vil ta utdanning innenfor kulde- og varmepumpeteknikk.
AA170308 Dette gjør vi etter råd fra politiet, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning , Camilla Trud Nereid.
AA170308 Den løfterike debutfilmen til svenske Amanda Kernell har Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan i særdeles imponerende hovedrolle som unge Elle Márjá : En sørsame som på 30-tallet bryter med familien og prøver å skaffe seg utdanning .
DB170307 Nå har han gitt opp å skaffe seg utdanning i Norge.
DB170307 I en interpellasjon i Stortinget nylig, krevde hun svar fra både helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvorfor regjeringen ikke har gjort mer for å gjøre det lettere å bruke utenlandsk utdanning i Norge.
DB170307 I dag finnes det 18 forskjellige instanser som står for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge.
DB170307 Hun mener regjeringen ikke gjør nok for å forenkle godkjenningen av utenlandsk utdanning , og er særlig kritisk til at regjeringen rett før jul kuttet 10 mill i støtten til godkjenningsorganet NOKUT.
DB170307 ( Dagbladet ) : En av de tydeligste anbefalingene i ekspertutredningen Brochmann II, var at norske myndigheter må ta grep for å sikre flyktninger enkel påbygging av utenlandsk utdanning i Norge.
DA170307 Folk snakket endelig om ressursfordeling, om frihet, om helsepolitikk og utdanning .
DA170307 I et partytelt på fylkesgrensen signerer de to samarbeidsavtalen mellom vestlandsbyene, der enigheten er stor om alt fra kyststamvei, flyplasser, utdanning , forskning, statlige etableringer til kultur og turisme.
BT170307 Rundt 60 millioner går til « annet », deriblant støtte til samiske aviser, forskning utdanning osv.
AP170307 Med gratis grunnskole og gratis høyere utdanning ser hun det som naturlig at også barnehagen er et tilbud til alle.
AP170307 Blåstrømpene var mine forbilder, og jeg, sammen med mange flere jenter, fulgte opp det viktige grunnlaget for likestillingen ved å ta utdanning og bli selvstendige gjennom arbeid.
AP170307 Kvinner med høy utdanning får heller sine barn som « vinnermennenes » andre kull.
AA170307 I underkant av 200 ferske soldater fra Luftforsvaret er på plass på Værnes for å få utdanning .
AA170307 Det er utfordrende, både med tanke på utdanning og sikring, sier Dagslott.
VG170306 Dårlig spesialundervisning påfører mange elever et læringstap som de aldri klarer å ta igjen, og elevene fratas dermed muligheter til videre utdanning og en plass i arbeids og samfunnsliv senere i livet.
VG170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning .
DN170306 Tross bruk av mye penger på forskning og høyere utdanning , er resultatet er bare sånn passelig godt, ifølge en foreløpig rapport fra OECD.
DN170306 Den endelige rapporten skal være ferdig i løpet av året, men mandag forelå de foreløpig resultatene om høyere utdanning og forskning i Norge.
DB170306 I praksis betyr det en avvikling av det såkalte aktivitetskravet som sier at mor må ut i jobb eller utdanning etter fødselen hvis fedre skal kunne ta ut deler av den felles permisjonstiden.
DB170306 Siden vi er under utdanning og bildekvaliteten ikke er ideell, er det greit å være konservativ.
DB170306 Det finnes andre forhold som kan gjøre en ektefelle attraktiv, som oppholdstillatelse/statsborgerskap, utdanning og jobb, noe som også blir bekreftet av landinfo.
DB170306 - Hvis en somalisk kvinne gifter seg med en i Norge, som både har god utdanning og lønn, er det utenkelig at det blir akseptert ?, fortsatte Humlen.
DB170306 De sier de blant annet ønsker seg egne rom og ikke åpne celler, og flere muligheter for utdanning under soningen.
DA170306 Dette blir en individuell rettighet og ikke avhengig av at mor går ut i arbeid eller utdanning ( aktivitetsplikt ).
DA170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning .
BT170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning , sier programkomiteens nestleder Guri Melby.
AP170306 De trenger utdanning , og de trenger hjelp til å lære å glemme det de har sett, sier Firas.
AP170306 I Kirgisistan har begge kjønn lovfestet like rettigheter, mens i Afghanistan, tross fremgang i jenters utdanning , har lovverket strammet inn kvinners frihet.
AP170306 I Kirgisistan har begge kjønn lovfestet like rettigheter, mens i Afghanistan, tross fremgang i jenters utdanning , har lovverket strammet inn kvinners frihet.
AA170306 Visjonen til Kahoot er å forbedre læring og utdanning globalt, ved å hjelpe mennesker i alle aldre og i alle situasjoner med å oppdage magien som oppstår i et læringsøyeblikk, skriver selskapet i pressemeldingen.
AA170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning , sier programkomiteens nestleder Guri Melby.
SA170305 Blant de som sier at de ikke går tur, er de med minst utdanning og lavest husstandsinntekt i flertall.
FV170305 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier at regjeringen har gjort en rekke endringer i dagpengereglene slik at det skal bli enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med kurs og utdanning , men det ser ikke ut til å hjelpe Tom Dag Hjemdahl fra Lillesand.
BT170305 De er ikke i arbeid eller under utdanning .
BT170305 De er ikke i arbeid eller under utdanning .
BT170305 Også en rekke sentraladministrative oppgaver innen forskning og høyere utdanning som i dag er lokalisert til Oslo, skal flyttes ut.
BT170305 God forvaltning, også innen forskning og høyere utdanning , bygges på solide analyser og godt datagrunnlag - noe Norsk senter for forskningsdata ( NSD ) har utviklet gjennom mange år.
BT170305 Bergen er en mer enn kompetent vert for større deler av statlige arbeidsplasser knyttet til forvaltning innen forskning og høyere utdanning .
BT170305 Blant de som sier at de ikke går tur, er de med minst utdanning og lavest husstandsinntekt i flertall.
AP170305 Blant de som sier at de ikke går tur, er de med minst utdanning og lavest husstandsinntekt i flertall.
AA170305 august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning .
DB170304 Det er belastende å gå slik mot arbeidsgiveren og fremstå som trøblete, sier Hilde Fylling, som ikke fikk sogneprestjobben, selv om hun hadde mest utdanning og erfaring, fordi det « allerede var en kvinnelig prest i sognet », skriver Vårt Land.
AP170304 I 2015 fikk 119 personer med utdanning i Storbritannia godkjenning som helsepersonell i Norge.
AP170304 Den er også viktig for forskning og utdanning , slår han fast.
AP170304 Det er belastende å gå slik mot arbeidsgiveren og fremstå som trøblete, sier Hilde Fylling, som ikke fikk sogneprestjobben, selv om hun hadde mest utdanning og erfaring, fordi det « allerede var en kvinnelig prest i sognet », skriver Vårt Land.
AA170304 Det er belastende å gå slik mot arbeidsgiveren og fremstå som trøblete, sier Hilde Fylling, som ikke fikk sogneprestjobben, selv om hun hadde mest utdanning og erfaring, fordi det « allerede var en kvinnelig prest i sognet », skriver Vårt Land.
AA170304 Han forteller at der mange driver med talentutvikling i forbindelse med utdanning , er stipendet et ledd i å hjelpe unge musikere som er ferdig med sitt utdanningsløp.
SA170303 Strand videregående skole satser på utdanning innen havbruk, og bygger akvahall til til 58 millioner kroner på Tau.
AP170303 EØS-avtalen gir fri innreise og innenfor visse rammer rett til jobb og utdanning .
AP170303 Utdanning i Storbritannia vil ikke lenger automatisk gi autorisasjon i Norge.
AP170303 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170303 EØS-avtalen gir fri innreise og innenfor visse rammer rett til jobb og utdanning .
AP170303 Utdanning i Storbritannia vil ikke lenger automatisk gi autorisasjon i Norge.
AP170303 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170303 Skal du velge utdanning med hodet eller hjertet ?
AP170303 - Hvorfor beholde en så tungvint omvei for dem som vil ta høyere utdanning ?
AP170303 Skal du velge utdanning med hodet eller hjertet ?
AP170303 - Hvorfor beholde en så tungvint omvei for dem som vil ta høyere utdanning ?
AA170303 Samtidig velger flere unge utdanning , noe som er positivt, sier hun.
DB170302 Mye skiller de 51 mennene, men noen fellestrekk finnes : De er menn, mange av dem har høyere utdanning , de bruker det krypterte nettet, og de tenner seksuelt på overgrep mot barn. 19. desember meldte NTB at etterforskningen av tre siktede i Dark Room-saken førte til at politiet på Romerike varslet andre politidistrikter om hele 30 nye overgrepssaker.
DA170302 Hun etterlyser en lignende satsing på kvinners seksuelle helse og reproduktive rettigheter i bistandspolitikken, som den innsatsen Norge har lagt ned for jenter og kvinners rett til utdanning .
AP170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning , støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AA170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning , støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AA170302 Så har Leon helt rett i at vi som samfunn har en utfordring med å redusere utenforskapet, og sikre at alle blir inkludert i arbeidsliv og utdanning .
AA170302 Derfor er jeg glad for at ventetidene i helsevesenet går ned, slik at man raskere kommer tilbake i jobb eller utdanning .
SA170301 Spørsmålet mitt til bystyret er : Hva et samfunn mest - et fotballstadion eller skole ? Utdanning er den beste investeringa i framtida.
SA170301 Utdanning skal sikre barna våre ei god fremtid.
SA170301 Utdanning skal bygge vår by fremover.
DN170301 Statsminister Erna Solberg under et møte i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien om forskning og høyere utdanning .
DN170301 Hun inviterte torsdag topper fra forskning og næringsliv til et møte med en rekke statsråder for å diskutere hvordan satsing på forskning og utdanning kan bidra til grønn omstilling.
DB170301 Men for de som bor i storbyene og har god utdanning , tror jeg dette vil bety lite, sier Lie.
DB170301 Statens finansiering av utdanning , eldreomsorg, helsevesen og utbygging av infrastruktur krever inntekter, som i all hovedsak kommer fra skatter.
BT170301 Dette vil arbeidsgiver kunne utnytte i form av press mot å jobbe lengre og hardere på bekostning av pasientsikkerhet og utdanning .
AP170301 Det skal baseres på kriterier som utdanning , jobb osv.
AP170301 | Skal du velge utdanning med hodet eller hjertet ?
AA170301 Av de ti som har avsluttet « Kjør for livet»-tiltaket har åtte personer hatt fremgang ; noen av dem tar utdanning , mens andre er i arbeid, skriver avisa.
AA170301 Flest er likevel arbeidsledige lenge i yrker som krever mindre utdanning . ( ©NTB ) ¶
DA170228 Schulz skiller seg også ut blant tyske toppolitikere ved at han ikke har høyere utdanning , skriver Der Spiegel.
DN170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning , arbeid og inntekt.
DB170227 « Det er de med minst utdanning og de som er uten jobb som i størst grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene. » til tross for at grafen viser det stikk motsatte.
DB170227 Lenger nede presenterer man en detaljert graf der samme spørsmål er brutt ned på respondentenes utdanningsnivå - men mens grafen viser at andelen som føler seg representert øker kraftig jo lengre utdanning man har, har Aftenposten tydeligvis gjort en ren blunder i neste setning ( som nå er rettet i ettertid ) når man skriver at ¶
BT170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning , arbeid og inntekt.
BT170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning , arbeid og inntekt.
AP170227 mars går søknadsfristen ut for å velge videregående utdanning .
AP170227 Her viste jeg til hvordan gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen, deltar mindre i høyere utdanning , og hvordan universitetenes prestisjeutdanninger med høye karakterkrav - medisin, psykologi og jus - nå er i ferd med å bli rene jentefag.
AP170227 Forskjellen mellom gutter og jenters valg av utdanning er en utfordring mange ser, men som medier og forskere har vært mindre opptatt av.
AP170227 Den kommentaren her i avisen som jeg uten sammenligning har fått fleste tilbakemeldinger på, var en tekst som så på gutters og unge menns møte med skolen og høyere utdanning .
AA170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning , arbeid og inntekt.
DB170226 Hvordan motiverer det til innsat s for å integrere seg, bli en del av samfunnet, ta seg utdanning og arbeid når alt det man har jobbet for uansett kan tas vekk på sekunder ?
BT170226 | Med fiskelykke som utdanning
BT170226 Med fiskelykke som utdanning Ungdom strømmer til Hordalands eneste fagutdanning for fiske og fangst.
AP170226 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning , arbeid og inntekt.
AA170226 NHO ønsker seg en utdanning av veiledere som kan hjelpe med valget.
AA170226 Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning, sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse, som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning. 63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor.
AA170226 Jeg har slitt med å finne meg jobb, jeg er for gammel og mangler jo utdanning , sier den nåværende snekkeren.
DB170225 Hvis du tar fag som privatist etter at du har fullført videregående skole, vil du søke høyere utdanning i såkalt ordinær kvote.
DB170225 Undersøkelsen fra Respons Analyse viser at rødvin er mest populært i alle grupper av befolkningen, men oppnår høyest score blant menn, blant personer i alderen fra 50 til 59 år og blant personer med høyere utdanning .
DB170225 Tallene avdekker også at en større andel personer med lav utdanning ikke drikker vin i det hele tatt, sammenlignet med personer med høyere utdanning .
DB170225 Tallene avdekker også at en større andel personer med lav utdanning ikke drikker vin i det hele tatt, sammenlignet med personer med høyere utdanning.
DB170225 I snitt 28 prosent i gruppene med lavere utdanning oppgir at de aldri drikker vin, mot bare 14 prosent i gruppen med høyere utdanning .
DB170225 I snitt 28 prosent i gruppene med lavere utdanning oppgir at de aldri drikker vin, mot bare 14 prosent i gruppen med høyere utdanning.
DB170225 - De med høyest utdanning foretrekker tørr vin, mens grupper med lavere utdanning foretrekker en mer søtlig vin.
DB170225 - De med høyest utdanning foretrekker tørr vin, mens grupper med lavere utdanning foretrekker en mer søtlig vin.
DA170225 Det betyr at afrikanske land ikke er garantert et « utbytte » fra sin unge befolkning dersom de ikke tilbyr utdanning og tilgang på familieplanlegging, sier Osotimehin.
AP170225 McMaster var også innom Hærens krigsskole på Linderud, der Daltveit som oberstløytnant er sjef for undervisningspersonell og forskere, samt har ansvaret for det faglige innholdet i utdanning av hæroffiserer.
SA170224 Hun mener bedre utdanning av barnevernspedagoger er viktigst, med utvidelse til femårig mastergrad.
SA170224 Er tre års utdanning tilstrekkelig ?
DN170224 - Det vil være behov for ytterligere støtte i tiden fremover, for å sikre at alle i nød får nok mat, helsehjelp og tak over hodet, og støtte til flerårig innsats spesielt innen matsikkerhet og utdanning , sier Brende.
DB170224 Jabaly har ikke en fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag, og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning .
DB170224 Dette er en utdanning han bruker i yrket sitt som UNE har valgt å ignorere, sier Hæreid.
DB170224 Dagbladet har tidligere skrevet at UDI og UNE har vurdert Jabalys utdanning , kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse.
DB170224 - I filmbransjen regnes dette som en relevant utdanning for en filmskaper, selv om det ikke er snakk om en ren filmskole.
DB170224 Are Skei Hermansens doktoravhandling levert ved UiO har vist at de greier seg på linje med nordmenn i utdanning og arbeidsliv, når vi tar høyde for foreldrenes arbeidssituasjon og utdanningsnivå.
DA170224 Tema er utdanning og innsamling av penger til Nigeria, som regnes som ett av de mest konfliktfylte områdene i verden.
AP170224 Eller sagt på en annen måte : Utdanning er en ulik ressurs for kvinner og for menn.
AP170224 Debatten om gutters vanskelige situasjon i skole og utdanning fyller mediene ennå engang - slik den har gjort ca. en gang i året siden slutten av 1990-årene.
AP170224 Analysen og varskuropene er omtrent de samme og helt uberørt av den forskning om menns og kvinners overgang fra utdanning til jobb som faktisk er kommet til siden da.
AP170224 Eller sagt på en annen måte : Utdanning er en ulik ressurs for kvinner og for menn.
AP170224 Debatten om gutters vanskelige situasjon i skole og utdanning fyller mediene ennå engang - slik den har gjort ca. en gang i året siden slutten av 1990-årene.
AP170224 Analysen og varskuropene er omtrent de samme og helt uberørt av den forskning om menns og kvinners overgang fra utdanning til jobb som faktisk er kommet til siden da.
AA170224 - Det vil være behov for ytterligere støtte i tiden fremover, for å sikre at alle i nød får nok mat, helsehjelp og tak over hodet, og støtte til flerårig innsats spesielt innen matsikkerhet og utdanning , sier Brende.
DB170223 Skaffet seg jobb og inntekt, tok utdanning , bygget seg ny tilværelse, fikk del i vår vestlige velferd.
DB170223 Mammaen til en av min datters venninner kom fra Polen til Norge som jordbærplukker, sparte for å kunne ta utdanning .
DB170223 Ja, våre ungdommer har også friheten og muligheten til å velge utdanning og jobb i disse landene.
DB170223 I dag er hun tannlege, og barna har vokst opp med og tar utdanning som andre norske barn.
DB170223 Drømmen er å spare for å kunne studere, skaffe seg utdanning .
DB170223 De gir også våre egne muligheter - døtre og sønner som tar sin utdanning i Polen, Slovakia, Ungarn, Tyskland, Skottland, Frankrike, Sverige, Belgia.
DA170223 Under valgkampen lovte Trump at han ville skrinlegge mulighetene for å gi denne gruppa rett til å bli værende i USA for utdanning eller arbeid.
DB170222 Motivasjon for videre naturfaglig utdanning krever at elevene opplever både interesse og mestringsfølelse.
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning , forskning, næringsutvikling og miljø.
AP170222 for videregående utdanning og kollektivtrafikk og mener regionleddet må beholde ansvaret for tannhelse.
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning , forskning, utvikling og kultur.
SA170221 - Vi ser at det er et mulighetsrom for dem som begynner på sin utdanning , og er ferdig utdannet om tre til fem år.
DN170221 - Vi ser at det er et mulighetsrom for dem som begynner på sin utdanning , og er ferdig utdannet om tre til fem år.
DB170221 Ødeleggelse av natur har akselerert, samtidig som menneskeheten har opplevd enorm framgang : økende levealder, mer utdanning , økt inntekt.
DB170221 FO mener det er på høy tid at lønnsutviklingen til de med treårig sosialfaglig utdanning settes høyt på agendaen.
DB170221 FO krever derfor at vi som samfunn må verdsette deres innsats like mye som vi verdsetter andre yrkesgrupper med like høy utdanning .
DB170221 De har like lang utdanning og like lang erfaring, men de har ikke lik lønn.
DA170221 - Vi ser at det er et mulighetsrom for dem som begynner på sin utdanning , og er ferdig utdannet om tre til fem år.
BT170221 AVSLAG : - De har drept min drøm, sier syriske Shepal Misewer som har fått beskjed om å ta full utdanning hvis han vil være tannlege i Norge.
BT170221 Du mente at nå kommer regjeringen til å satse på å forbedre godkjenningsordninger for folk med høyere utdanning .
BT170221 Utredningen som nå er levert, slår fast at en vellykket satsing på en marin forskningsklynge kan gi svært gode svar på bestillingene fra regjeringen om verdensledende marin forsknin og en fremtidsrettet utdanning .
BT170221 Et betydelig beløp, absolutt, men nærmest oppsiktsvekkende lavt med tanke på potensielle gevinster for Norge som frontløper innenfor marin utdanning , forskning, forvaltning og verdiskaping.
BT170221 Vi har erfaring med at mange kommer seg over i ny aktivitet ( arbeid, utdanning etc. ) i løpet av de første tre månedene etter at de er registrert hos Nav.
BT170221 Som hovedregel er ikke utdanning forenlig med retten til dagpenger, men det er gitt visse unntak i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet.
BT170221 Det er i utgangspunktet Lånekassen som kan bidra med økonomisk støtte til utdanning i Norge.
SA170220 Men det må være en moderne administrasjon med fagkompetent personale som jobber for forskning, utvikling og utdanning , i nært samarbeid med forskeren, og tett på de konkrete prosjektene.
SA170220 I langtidsplanen for forsking og høyere utdanning har regjeringen satt ambisiøse mål : Norge skal utvikle fagmiljø av fremragende kvalitet, som gjennom utstrakt internasjonalt samarbeid og konkurranse- og innovasjonsevne skal løse de store samfunnsutfordringene.
DB170220 Er det oppgavene, kan du se om du trenger nye utfordringer, mer kunnskap i form av mer utdanning eller om du savner mestring, forklarer hun.
DB170220 Til alle de ungdommene som nå skal velge seg en utdanning , og til alle foreldrene som lurer på hva de bør råde barna sine til, er det viktig å si at vi i Arbeiderpartiet skal satse massivt på yrkesfagene i årene som kommer.
DB170220 De som aldri har råd til å betale menneskesmuglerne fortjener også utdanning , helsehjelp, klær, mat, medisiner og et tak over hodet.
DB170220 Når du fremdeles er ung og uten full jobb, og det er mer sannsynlig at foreldrene dine hjelper deg med et pengetilskudd og en togbillett hjem enn at du har egne barn å forsørge, skal du koste gjennom høyere utdanning .
DB170220 Legg til at de ikke uten videre kan begynne å videreutdanne seg i Norge, fordi den innledende støtten fra Nav ikke lar seg kombinere med utdanning , og du har et system som bremser nettopp det løpet som bør skyndes på.
DB170220 Det danner grunnlaget for at den enkelte innvandrer kan finne ut hva de må supplere med av norsk høyere utdanning , for å kunne presentere seg for arbeidsgivere i Norge som noen som er verdt å ansette.
DB170220 Derfor er det nå både overraskende og kritikkverdig når Kunnskapsdepartementet kutter ti millioner i budsjettet til Nokut, forvaltningsorganet som har overoppsyn med tilstanden i norsk høyere utdanning .
DB170220 UDI, og seinere UNE, har vurdert Jabalys utdanning , kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse.
DB170220 Jabaly har ikke en fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag, og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning .
DB170220 - Jeg har utdanning som programmerer, fordi det ikke finnes noen filmskole i Gaza, forteller regissøren.
DB170220 Utdanning
DB170220 UDI, og seinere UNE, har vurdert Jabalys utdanning , kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse.
DB170220 Jabaly har ikke en fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag, og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning .
DB170220 - Jeg har utdanning som programmerer, fordi det ikke finnes noen filmskole i Gaza, forteller regissøren.
DB170220 Utdanning
DB170220 Til alle de ungdommene som nå skal velge seg en utdanning , og til alle foreldrene som lurer på hva de bør råde barna sine til, er det viktig å si at vi i Arbeiderpartiet skal satse massivt på yrkesfagene i årene som kommer.
AP170220 Det er de med minst utdanning og de som er uten jobb som i lavest grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene.
AP170220 De med lav utdanning og uten jobb føler seg dårligst representert ¶
AA170220 - Vi vil prøve å få barna igang med et fortettet læringsopplegg slik at de kan få en utdanning og være med på å bygge en ny fremtid for seg selv og for landet sitt, forklarer Brekke.
AA170220 - Det å få være med å hjelpe barn der nede til å få utdanning og muligheter som vi i Norge tar som en selvfølge føles utrolig bra.
VG170219 Barmarkstreneren med utdanning fra Norges Idrettshøgskole og bakgrunn som personlig trener er landslagets faste mann i startboden.
DB170218 Strout mener klasseskiller ikke bare handler om lønninger og utdanning .
VG170217 Mannen med annerledeskarrieren, som har vært gjennom benbrudd og tok utdanning i USA mens han satset på skikarriere, tok det som var en særdeles populær bronse etter åtte verdenscupsesonger uten topp tre-plassering.
VG170217 Haugen reiste til USA og staten Colorado for å ta en utdanning etter skrekkskaden.
SA170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
DB170217 Det er ikke mer utdanning , flere arbeidere eller flere innenlandske investeringer som vil drive veksten.
DB170217 75 prosent av filippinske studenter dropper ut av høyere utdanning .
BT170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
AP170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
VG170216 To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning .
VG170216 To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning .
VG170216 Utdanning og forskning, vei og bane, og skattelette som styrker Norges konkurransekraft.
DB170216 Vi har prioritert skattelettelser, infrastrukturer, forskning og utdanning , og det er grunnen til at veksten i norsk økonomi er på vei opp igjen.
DB170216 Det tyske forsvaret må legge mye mer vekt på utdanning og opplæring, slik at det i det lange løp blir etablert en annen kultur, sier Gisela Manderla, en representant for forsvarskomiteen, til DW.
DB170216 Som Øystein Olsen påpeker i årstalen og som Tyler Cowen redegjør godt for i boka « The Great Stagnation », har vi nok tatt ut mye av vekstpotensialet i mer utdanning og flere grupper inn i arbeid.
DA170216 Både politiet og flere andre aktører har blant annet pekt på de store utfordringene knyttet til innvandrerungdom i Grønland/Tøyen-området, hvor altfor få deltar i arbeidslivet, tar utdanning og mange driver med kriminalitet.
DA170216 Det vi lærer mest om i vår utdanning er miljøarbeid.
AP170216 Det handlet om utdanning for jenter - et felt han jobbet med i Afghanistan.
AP170216 - Vi mener at dette også bidrar til at flere unge flytter hjem, unge som har tatt utdanning andre steder.
AP170216 - Vi mener at dette også bidrar til at flere unge flytter hjem, unge som har tatt utdanning andre steder.
AA170216 Han la videre vekt på at utdanning og sosiale sikkerhetsnett er viktig.
VG170215 Det er generelt for stort fravær både i utdanning og arbeidsliv i Norge.
SA170215 Men han tok en utdanning innenfor idrett og endte etter hvert opp som trener.
DN170215 Optimismen er størst i Oslo, blant menn i alderen 30 til 44 år og blant dem med høyest utdanning og inntekt.
DN170215 I tillegg har han høyere utdanning innen innovasjon og digital ledelse, noe som gjør han godt rustet til å møte de endringene dagens medier står i.
DB170215 Ha for all del med dere « hjertet » når dere skal velge utdanning og yrke, men ha også med dere « hjernen ».
DA170215 Optimismen er størst i Oslo, blant menn i alderen 30 til 44 år og blant dem med høyest utdanning og inntekt.
AP170215 Kanskje er det fordi de innvandrerne med høyere utdanning kommer i posisjoner der de får medvirke i innovative prosesser ?
AP170215 Det er bare i firmaer som har oppgitt at de har utenlandske arbeidstagere med høyere utdanning hvor vi ser denne effekten.
AP170215 Det startet i 1890 som et hjem for diakoner under utdanning og pleietrengende pasienter.
AP170215 - Et samspill mellom utdanning , forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.
AP170215 Men han tok en utdanning innenfor idrett og endte etter hvert opp som trener.
AA170215 - Et samspill mellom utdanning , forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.
AA170215 I tillegg har han høyere utdanning innen innovasjon og digital ledelse, noe som gjør ham godt rustet til å møte de endringene dagens medier står i.
AA170215 Alt i alt framstår en konsentrert campus som viktigere i forhold til utdanning enn forskning.
VG170214 Og da han følte jeg var blitt en kapitalist etter å ha bodd i utlandet i flere år sørget han for at søsknene mine fikk kortere utdanning i utlandet, fortsetter epostene.
VG170214 - Etter at jeg kom tilbake til Nord-Korea etter min utdanning i Sveits var vi vokst fra hverandre fordi jeg insisterte på reformer og mer åpne markeder.
VG170214 - Etter at jeg kom tilbake til Nord-Korea etter min utdanning i Sveits var vi vokst fra hverandre fordi jeg insisterte på reformer og mer åpne markeder.
DA170214 Investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning samt vekstfremmende skatteletter prioriteres høyt.
AP170214 I dag er det dessuten flest kvinner som tar høyere utdanning , sier Bjurstrøm.
AP170214 I dag er det dessuten flest kvinner som tar høyere utdanning , sier Bjurstrøm.
AA170214 Sentralt for besøket er de to lands partnerskap i Norden og Europa, felles kulturarv og videreutvikling av samarbeid innen kultur, utdanning , forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Ettersom det ofte er foreldrene som er med og bestemmer når de unge skal søke videregående utdanning , er de også invitert til arrangementet.
SA170213 Uten ID kan man verken jobbe, ta førerkort eller utdanning hvor det kreves vandelsattest.
BT170213 GRAFIKK : Dronningen har utdanning i kunsthistorie og driver i tillegg aktivt på med kunst selv.
AA170213 | Syriske flyktninger vil ta høyere utdanning i Norge ¶
AA170213 Til sammen mottok NOKUT 871 søknader om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske utdanningsinstitusjoner i fjoråret.
AA170213 NOKUT mottok til sammen 7.651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i fjor, en liten økning fra året før.
AA170213 Uten ID kan man verken jobbe, ta førerkort eller utdanning hvor det kreves vandelsattest.
DB170212 Eleanor Roosevelt frontet kvinnesaken, Hillary Clinton frontet helsereform og Michelle Obama var opptatt av folkehelse og utdanning .
AA170212 Mange delstater sliter med å tilby grunnleggende tjenester innen helse, utdanning og sikkerhet.
VG170211 Ashley ( 35 ) har en mastergrad i sosialarbeid og har tidligere jobbet for en veldedig organisasjon som tilbød utdanning og hjelp til folk i rettssystemet.
VG170211 De fleste fratas ifølge Landinfo også sitt statsborgerskap, får begrenset adgang til utdanning og helsevesen, nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.
DB170211 « Integrert ? » sammenfattet forskning om etterkommere etter ikke-vestlige innvandrere, deres utdanningsvalg og overgang fra utdanning til arbeid.
DB170211 Tallene er ikke helt sammenlignbare, men ifølge SSB var rundt 20 prosent blant guttene og 33 prosent blant jentene med tyrkisk bakgrunn mellom 19 og 24 år innrullert i høyere utdanning i Norge.
DB170211 For eksempel mener de at særlig to forhold har betydning for suksess innen utdanning : Graden av bolig- og skolesegregering i kombinasjon med sosiale forskjeller, samt graden av tidlig « tracking » i utdanningssystemet.
DB170211 De finner at det etterkommeres sosiale mobilitet dels henger sammen med hvor deres foreldre kommer fra og hvor mye utdanning de har med seg, og dels henger sammen med institusjonelle forhold i landet de bor.
DB170211 Samtidig må vi tilrettelegge for at ungdom tilegner seg nødvendige ferdigheter slik at de etter endt utdanning , har muligheten til å få seg en anstendig jobb og forsørge seg selv og sin familie.
DB170211 Dette krever langsiktig arbeid med holdningsendring, jenter må få oppfylt sin rett til utdanning , vi må jobbe med lærere for å sikre at innholdet i undervisningen er inkluderende og av god faglig kvalitet.
DB170211 Bærekraftsmålene på utdanning , likestilling, bekjempelse av vold, helse, anstendig arbeid og sysselsetting og redusert ulikhet er umulig å nå uten at vi sikrer jenter og kvinners universelle rettigheter.
DB170211 Og motsatt : I mange år har kvinneandelen blant studenter i høyere utdanning ligget rundt 60 prosent.
DA170211 Reymert er i dag nestleder i Oslo SV og utdanningsforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
VG170210 * 1 Jeg liker å lære, men jeg synes presset rundt utdanning er et slit. * 1 Jeg kommer mest sannsynlig til å bli psykolog, men jeg skulle aller helst levd av noe kreativt. * 1 Jeg synes politikk er veldig spennende, men utsetter å stemme til siste sekund. * 1 Jeg elsker dokumentarer, men har sett en god del porno opp igjennom. * 1 Jeg misliker hvorda
VG170210 - Typisk for de som bor her er at de har lav eller ingen utdanning .
VG170210 Man burde se på muligheten til å gi disse barna opplæring eller utdanning i Norge fram til de blir 18 år og de enten blir sendt ut eller får opphold, sier han.
SA170210 Kristoffer Sivertsen ( FrP ) vil ha slutt på at alle skal ta høyere utdanning .
SA170210 Fristen for å søke videregående utdanning nærmer seg.
DN170210 - Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning , eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renten, sier Herstad.
DB170210 Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner !
DB170210 Større muligheter til å bygge på utenlandsk utdanning i Norge, er et annet.
DB170210 Nå er vi mer konkret på det med utdanning og kvalifisering og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv, sier hun. - - Hvordan er det for en fagperson å se på den politiske debatten om innvandring ?
DB170210 Nå er vi mer konkret på det med utdanning og kvalifisering og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv, sier hun. - - Hvordan er det for en fagperson å se på den politiske debatten om innvandring ?
DB170210 Brochmann mener norske politikere må se mer på hva arbeidsmarkedet trenger når flyktninger skal få utdanning og opplæring i Norge.
DB170210 Utdanning og arbeid er også de viktigste faktorene for å opprettholde tillitsnivået i det norske samfunnet.
AP170210 Man burde se på muligheten til å gi disse barna opplæring eller utdanning i Norge frem tid de blir 18 år og de blir sendt ut eller får opphold.
AP170210 Gi heller unge afghanske asylsøkere utdanning i Norge til de blir 18 år, foreslår Afghanistans viseutenriksminister Hekmat Karzai.
AP170210 Det vi sier er man heller bør aktivisere disse mindreårige, gi dem utdanning og opplæring.
AP170210 - Gi dem utdanning
AP170210 Man burde se på muligheten til å gi disse barna opplæring eller utdanning i Norge frem tid de blir 18 år og de blir sendt ut eller får opphold.
AP170210 Gi heller unge afghanske asylsøkere utdanning i Norge til de blir 18 år, foreslår Afghanistans viseutenriksminister Hekmat Karzai.
AP170210 Det vi sier er man heller bør aktivisere disse mindreårige, gi dem utdanning og opplæring.
AP170210 - Gi dem utdanning
AA170210 - Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning , eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renten, sier Herstad.
AA170210 Man burde se på muligheten til å gi disse barna opplæring eller utdanning i Norge fram til de blir 18 år og de enten blir sendt ut eller får opphold, sier han.
AA170210 Siden har studentene diskutert menneskerettigheter, internasjonal handel, korrupsjon, helse, utdanning , fredsarbeid og mye annet, alt sammen selvfølgelig i et globalt perspektiv.
VG170209 Raskest mulig ut i arbeid eller utdanning gir håp og selvrespekt.
SA170209 Dette gjelder ikke bare i familieøkonomien, men også i utdanning og foreldres mulighet til å bistå barna med lekser hjemme.
DB170209 Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner !
DB170209 Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner !
DB170209 Vi håper landsmøtene vil stille disse kravene til programkomiteene og tar ansvar med å si nei takk til en barnslig logikk i utviklingen av norsk høyere utdanning .
DB170209 Som en grunnstein i norsk høyere utdanning betyr dette at alle kan jobbe for å skape sin egen fremtid.
DB170209 Senterpartiet og Høyre må kunne dokumentere at innføring av skolepenger vil føre til bedre kvalitet i norsk høyere utdanning og at vi får bedre forutsetninger for å kunne utvikle verdensledende miljøer.
DB170209 Gratisprinsippet sikrer lik rett til utdanning .
DB170209 Gratis utdanning kommer opp, men det er ikke den viktigste.
DB170209 Det kan kanskje virke enkelt ; hvorfor skal vi tilby gratis høyere utdanning når « de » tar betalt av oss ?
DB170209 februar kunne vi lese nettopp denne argumentasjonen i Universitas, hvor Senterpartiets programkomite skriver at gratis utdanning er fint, men Norge må likevel innføre skolepenger for internasjonale studenter, fordi vi « nesten er alene om å ha denne ordningen ».
DA170209 Han er byrådssekretær i byrådsavdeling for oppvekst og utdanning , og Tone Tellevik Dahls nærmeste medarbeider.
DA170209 Den nye stortingsmeldingen nevner ikke bibliotekenes rolle i høyere utdanning .
DA170209 Bibliotekene er ikke nevnt i stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning .
AP170209 - De ansatte veterinærene og dyrepleierne er høykompetent arbeidskraft som selvfølgelig må ha lønn i forhold til utdanning og kompetanse.
AA170209 Økonomistudenten skal delta i gruppen med utdanning som tema i tillegg til det overordnede temaet diskriminering.
AA170209 Diskriminering er årets tema, og deltakerne blir delt inn i grupper som skal diskutere for eksempel utdanning , historie, vitenskap eller media.
AA170209 Diskrimerning og utdanning : Liew Jeen Vern, Malaysia og Alex Ness, USA skal bruke dagene i Trondheim til å snakke om utdanning og diskrimenering.
AA170209 Diskrimerning og utdanning : Liew Jeen Vern, Malaysia og Alex Ness, USA skal bruke dagene i Trondheim til å snakke om utdanning og diskrimenering.
AA170209 De som står bak navnene på de to nye sentrene for fremragende utdanning som nettopp åpnet i Trondheim, mener i tillegg at hvis man både kan bruke engelske navn og blande store og små bokstaver, da blir det råstilig.
DN170208 Det sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til Framtida, etter at nasjonale prøver har vist elever med høyere utdanning gjør det langt bedre enn resten, samt at elever med innvandrerforeldre henger etter.
DB170208 Framfor å se i øynene at det store flertallet av nyankomne faktisk har svært lav utdanning - og derfor vil få store problemer på det svenske arbeidsmarkedet - snakker han stadig vekk om at det bare er noen få med lav utdanning .
DB170208 Framfor å se i øynene at det store flertallet av nyankomne faktisk har svært lav utdanning - og derfor vil få store problemer på det svenske arbeidsmarkedet - snakker han stadig vekk om at det bare er noen få med lav utdanning.
DB170208 En kan legge til at helse, utdanning og barnehage, er tjenester som vi bare etterspør mer av jo rikere vi er.
DB170208 Alle skal i arbeid, og dette skal oppnås ved å tilby kurs og utdanning og kreve større aktivitet for å få tilgang på ytelser, med mål om å motivere de utenfor arbeid til å øke sin produktivitet og finne nytt arbeid.
AP170208 Denne gruppen som verken er i jobb eller utdanning har en svakere tilknytning til arbeidslivet, mange er ikke jobbsøkende og har falt fra i utdanningsløpet, sier Madsen.  ¶
AA170208 Denne gruppen som verken er i jobb eller utdanning har en svakere tilknytning til arbeidslivet, mange er ikke jobbsøkende og har falt fra i utdanningsløpet, sier Madsen.
AA170208 Det sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til Framtida, etter at nasjonale prøver har vist elever med høyere utdanning gjør det langt bedre enn resten, samt at elever med innvandrerforeldre henger etter.
AA170208 Regjeringen fikk kritikk fra opposisjonen for å gjøre for lite for å takle ungdomsledighet, og for at det er lite som skjer for å sørge for et tilbud til unge som står utenfor utdanning eller uten lærlingplass.
VG170207 20 prosent av Norges humanitære støtte i fjor gikk til utdanning .
SA170207 Men vi vil gjerne at også de dyktige og samfunnsengasjerte elevene ved Kongsgård får en smak av økonomifaget før de skal velge sin utdanning .
SA170206 Kompetansen en helsefagarbeider har etter fire års utdanning og læretid er selvsagt god nok for å kunne jobbe med dagens og morgendagens pasienter.
DN170206 Tilfredsheten med demokratiet er størst blant dem med høyere utdanning , der 69 prosent svarer at de er svært tilfreds eller tilfreds.
DN170206 Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning . ( ©NTB ) ¶
DN170206 Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning. ( ©NTB ) ¶
DN170206 Tilfredsheten med demokratiet er størst blant dem med høyere utdanning , der 69 prosent svarer at de er svært tilfreds eller tilfreds.
DN170206 Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning . | - Dette er ikke en trussel ¶
DN170206 Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning. | - Dette er ikke en trussel ¶
DB170206 All forskning viser også at jo mer fagpersonell du har i en tidlig fase, jo større er mulighetene for at de fullfører videregående utdanning , sier familie- og kulturpolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen ( Ap ) om barnehagebarna.
DB170206 Rundt 35 advokater har gjennomført utdanning i megling og blitt sertifiserte meglere det siste året, og et nytt kull vil følge til høsten.
DB170206 Er det så ille med en løsning hvor kravet man har på utdanning kan opprettholdes ?
BT170206 Å løfte utdanning , kunnskap og vitenskap er en konstruktiv måte å korrigere Trumps reaksjonære ideologi og politiske beslutninger på, og dermed sørge for at han bare får fire år i Det hvite hus.
AP170206 Erna Solberg mener både de unge og deres familier trenger et bedre tilbud slik at de ikke faller ut av skole og utdanning .
AA170206 Skevik trekker blant annet frem Jobbhusene, som er et tilbud til ungdom mellom 18 og 25 år der de får hjelp til å finne veien tilbake til jobb eller utdanning .
AA170206 - Den årlige undersøkelsen gir viktig innsikt i hva studentene mener om kvaliteten i norsk høyere utdanning .
AA170206 Tilfredsheten med demokratiet er størst blant dem med høyere utdanning , der 69 prosent svarer at de er svært tilfreds eller tilfreds.
AA170206 Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning . ( ©NTB ) ¶
AA170206 Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning. ( ©NTB ) ¶
VG170205 Ni millioner skolebarn ¶ - Utdanning er veldig viktig.
VG170205 MØTTE PRESIDENTENS KONE : Skolegang og utdanning for jenter og kvinner var hovedtema da utenriksminister Børge Brende møtte den afghanske førstedamen, Rula Ghani, i Kabul lørdag.
VG170205 Da den internasjonale koalisjonen gikk til angrep for å fordrive Taliban i 2001, var det å sikre skole og utdanning for jenter og kvinner et hovedargument.
VG170205 Børge Brende, som i møter med afghanske myndigheter tar til orde for en politisk prosess der man inkluderer Taliban i et forsøk på å skape fred, forteller at Norge støtter FN-programmet som har bidratt til utdanning av 180.000 afghanske lærere.
SA170205 Dem med lengst utdanning trener mest.
FV170205 Dem med lengst utdanning trener mest.
DB170205 De fleste fylkene har fagkomiteer for samferdsel, kultur, næring og utdanning .
DB170205 Det handler mye om at foreldre må forstå at utdanning av jenter er en bedre tilnærming til økonomisk vekst for hele familien, enn de pengene de tjener på å selge jentebarna, svarer generalsekretæren.
BT170205 Dem med lengst utdanning trener mest.
AP170205 Det andre er understrekingen av at vi i økende grad får et kompetansekrevende arbeidsliv som krever tettere kobling mellom utdanning og jobb.
AP170205 Hun nevner utdanning for å mestre omstillingene og et sosialt sikkerhetsnett som eksempler på deler av en omstillingsvennlig politikk.
AP170205 Det andre er understrekingen av at vi i økende grad får et kompetansekrevende arbeidsliv som krever tettere kobling mellom utdanning og jobb.
AP170205 Dem med lengst utdanning trener mest.
AA170205 - Hvilke råd har du til unge som skal velge utdanning ?
VG170204 Utenriksministeren understreker hvor viktig han synes utdanning er.
VG170204 Bidrar til utdanning
VG170204 Norske skattebetalere må ta regningen for at nykommerne skal få utdanning , norsk-opplæring og andre kurs og tiltak.
VG170204 De foretar en betydelig klassereise sammenlignet med sine foreldre, de tar utdanning og får gode jobber.
AA170204 Norge bidrar i år med 700 millioner kroner til utdanning , nærings- og landsbygdutvikling, godt styresett og humanitær innsats i Afghanistan.
AA170204 I år skal Norge finansiere byggingen av elleve nye grunnskoler i Faryab-provinsen, samt bidra til at flere jenter får høyere utdanning , opplyser Brende.
AA170204 Derfor er utdanning ett av våre aller viktigste satsingsområder - også i Afghanistan, sier Børge Brende, som legger vekt på at landet har framgang på mange områder, men fortsatt har store utfordringer.
DN170203 Samarbeidet vil omfatte utdanning , trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene, og inkluderer i tillegg industrielt samarbeid med norske selskaper.
DB170203 Fra 1967 har Canada hatt en politikk for innvandring, ikke mot innvandring, hvor man legger vekt på utdanning , ferdigheter og tilpasningsevne til det kanadiske samfunnet gjennom et poeng-system.
DB170203 Dette er en fordel for de som kan fransk eller engelsk, har høy utdanning eller etterspurte yrkesferdigheter.
BT170203 Han mener mye kan gjøres gjennom utdanning og opplysning.
BT170203 - Mange land har større problemer enn Norge, og dette har nok sammenheng med utdanning .
AP170203 Samarbeidet vil også omfatte utdanning , trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene.
AA170203 « En stor andel medarbeidere har ingen relevant utdanning , noe som er en stor utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet », skriver Knut Jørgen H.
AA170203 Vi mener at kommunene må ta ansvar for å sørge for at alle ufaglærte som jobber i disse tjenestene gis utdanning til å bli helsefagarbeidere.
AA170203 Ingen relevant utdanning
AA170203 En stor andel medarbeidere har ingen relevant utdanning , noe som er en stor utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet. 1/3 av de ansatte ( på landsbasis ) i helse- og omsorgssektoren er uten relevant helsefaglig utdanning, såkalte ufaglærte.
AA170203 Det må altså være samsvar mellom utdanning , kompetanse og ansvar.
AA170203 1/3 av de ansatte ( på landsbasis ) i helse- og omsorgssektoren er uten relevant helsefaglig utdanning , såkalte ufaglærte.
SA170202 Til de mange unge som nå i løpet av våren skal gjøre valg om studieretning, om utdanning og bosted : Det finnes egentlig bare ett feil valg, og det er å ikke gjøre noe.
SA170202 Etterpå ligger veien åpen for deg om du ønsker å bygge på med en utdanning på fagskole, høyskole eller universitet, eller ytterligere yrkesfaglig spesialisering.
SA170202 De 71.000 ungdommene i hele landet under 30 år, som ikke er verken i jobb eller under utdanning .
SA170202 Idrettsfaglig kompetanse ¶ Utdanning
FV170202 Idrettsfaglig kompetanse ¶ Utdanning
DN170202 Hun ser ut til å betrakte utdanning ut fra sin egen erfaring med å fremme alternativer til den offentlige skolen i Detroit og andre byer, sier Collins.
DB170202 Overfor AP peker Collins på at DeVos har mye å lære om den offentlige skolen, og at det virker som hun er farget av sin erfaring med å fremme alternativer til offentlig utdanning i Detroit og andre byer.
DB170202 - Oppdraget til Utdanningsdepartementet er bredt, men å støtte offentlig utdanning er kjernen.
DB170202 Likevel klarte Rølvåg altså å gjennomføre fem lange år med krevende utdanning i Forsvaret.
BT170202 Vi gjennomfører derfor på egenhånd, og sammen med Utdanning i Bergen, undersøkelser som evaluerer ulike tiltak og virkemidler knyttet til dette arbeidet.
BT170202 Informasjonsarbeid rettet mot elever som skal starte på høyere utdanning er en viktig oppgave for UiB.
BT170202 Noen har ment at innføringen av APA-manualen, reglene for akademisk skriving i høyere utdanning , har ført til en tilstivnet og McDonaldisert skriving og dårligere undervisning.
BT170202 Idrettsfaglig kompetanse ¶ Utdanning
AP170202 Har man behov for utdanning eller tiltak for å komme i jobb, foreslår utvalget at omstillingstøtten bør kunne gis i ytterligere to år.
AP170202 Barnepensjonen gis frem til barnet fyller 18 år, med mindre et barn mister begge foreldrene og er under utdanning .
AP170202 Aktivitet, arbeidssøking eller utdanning bør være en forutsetning for å motta denne omstillingsstønaden, foreslår utvalget, som er ledet av dekan Ann-Helen Bay ved Høgskolen i Oslo.
AP170202 Idrettsfaglig kompetanse ¶ Utdanning
VG170201 Folk med god utdanning og høy inntekt lever lengre og er generelt friskere.
SA170201 Utvalget har en rekke forslag til hvordan dagens ordning med kvalifisering, utdanning og yrkesrettede tiltak kan forbedres.
SA170201 Det henspiller på hvordan det norske arbeidsmarkedet skal finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse.
SA170201 De som kommer som asylsøkere har i stor grad liten eller ingen utdanning .
SA170201 - Vi har et arbeidsmarked som krever utdanning , nesten uansett hva du skal gjøre.
SA170201 Ny utdanning , nye møtesteder ¶
SA170201 Hennes forskning og fagforfatterskap belyser samarbeid mellom foreldre og fagfolk og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning . i ¶
DN170201 Lærerne som ikke oppfyller kompetansekravene har dermed mindre enn et halvt års utdanning i fagene de underviser i.
DB170201 Utvalget har en rekke forslag til hvordan dagens ordning med kvalifisering, utdanning og yrkesrettede tiltak kan forbedres.
DB170201 Det henspiller på hvordan det norske arbeidsmarkedet skal finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse.
DB170201 De som kommer som asylsøkere har i stor grad liten eller ingen utdanning .
DB170201 - Vi har et arbeidsmarked som krever utdanning , nesten uansett hva du skal gjøre.
DB170201 Hva skal man legge vekt på ? Utdanning og erfaring ?
DB170201 Vi vil også innhente innspill fra frivillig sektor og partene i arbeidslivet om lokalt integreringsarbeid, blant annet opplæring, utdanning og arbeidslivserfaring.
DB170201 Samtidig er det åpenbart at vi kan og må gjøre mye mer i årene som kommer, både fordi det er blitt flere innvandrere, men også fordi kravene til kompetanse og utdanning øker raskt i arbeidslivet.
DB170201 Jeg håper rapporten vil inneholde en rekke gode forslag til hvordan integreringsarbeidet i Norge kan styrkes, slik at vi får flere innvandrere og flyktninger raskt i arbeid og utdanning , og færre blir avhengige trygd og andre sosiale støtteordninger.
DB170201 For Venstre er det vel så viktig hvordan vi sørger for at de som får opphold i Norge raskt blir integrert og kommer seg i arbeid eller utdanning , i stedet for å ende opp som passiviserte mottakere av offentlig støtte.
DB170201 « Begge søker en klassereise gjennom utdanning .
DB170201 Flere elever med innvandrerbakgrunn faller utenfor skolen, men de er også sterkere representert i høyere utdanning enn majoritetsbefolkningen, ikke minst blant de som tar doktorgrad.
BT170201 Disse ubehagelige holdningene er vanlige blant hvite menn, særlig blant dem med lav utdanning , og som befinner seg i en økonomisk sårbar situasjon.
BT170201 Disse ubehagelige holdningene er vanlige blant hvite menn, særlig blant dem med lav utdanning , og som befinner seg i en økonomisk sårbar situasjon.
AP170201 Vi kommer likevel ikke helt i mål når vi forsøker å forklare lønnsgapet med tradisjonelle økonomiske variabler som utdanning , erfaring, bransje og yrke.
AP170201 Tidligere hadde menn høyere utdanning og mer erfaring enn kvinner, og dette var én viktig grunn til at menn tjente bedre.
AP170201 Norske kvinner tar mer utdanning , er yrkesaktive lenger og jobber mer heltid.
AP170201 For eksempel tjener kvinner som jobber i samme yrke, samme bransje og sektor, som har like lang utdanning , er like gamle og jobber like mye som menn, 93,5 prosent av en manns timelønn.
AP170201 De tar mer utdanning , er yrkesaktive i større deler av livet, også når de får barn, og jobber mer heltid.
AP170201 Utvalget har en rekke forslag til hvordan dagens ordning med kvalifisering, utdanning og yrkesrettede tiltak kan forbedres.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner ( i 2013-kroner - omregnet til 2016-kroner : 59 022 ) når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning .
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 Det henspiller på at det norske arbeidsmarkedet må finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse.
AP170201 Deltagelse i ikke-obligatorisk utdanning etter innvandrerbakgrunn.
AP170201 A : Barnehage, B : Videregående opplæring, C : Høyere utdanning
AP170201 - Nyere forskning vi har fått tilgang på viser at det går mye bedre med neste generasjon, både når det gjelder yrkesdeltagelse og utdanning , men også når det gjelder verdispørsmål, sier Brochmann.
AP170201 Utvalget har en rekke forslag til hvordan dagens ordning med kvalifisering, utdanning og yrkesrettede tiltak kan forbedres.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning .
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 Det henspiller på hvordan det norske arbeidsmarkedet skal finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse.
AP170201 Deltakelse i ikke-obligatorisk utdanning etter innvandrerbakgrunn.
AP170201 De som kommer som asylsøkere har i stor grad liten eller ingen utdanning .
AP170201 A : Barnehage, B : Videregå- ende opplæring, C : Høyere utdanning
AP170201 - Vi har et arbeidsmarked som krever utdanning , nesten uansett hva du skal gjøre.
AP170201 - Nyere forskning vi har fått tilgang på viser at det går mye bedre med neste generasjon, både når det gjelder yrkesdeltagelse og utdanning , men også når det gjelder verdispørsmål, sier Brochmann.
AP170201 - Jeg har ikke utdanning og er sjanseløs i arbeidslivet, skrev Kristine Buskum.
AP170201 En ny undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) avkrefter flere av mytene rundt tidsbruk og nytte ved søknader til Norges forskningsråd ¶
AP170201 Den nye undersøkelsen fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) viser at forskere opplever arbeidet med å skrive søknad til Forskningsrådet som faglig utviklende, skriver innleggsforfatterne.
DN170131 Foreldrenes bakgrunn og utdanning spiller fortsatt en rolle, viser ferske tall.
DB170131 Det er gjort målinger av fire ulike parametere ; utdanning , helse, deltakelse i politikk og i økonomien.
DB170131 De gode nyhetene nyhetene er at menn og kvinner på verdensbasis nå har nesten lik utdanning , og nesten like god helse.
BT170131 Det er trist og skuffende hvis UiB tror at utdanningsmessen ikke er viktig for oss som vil velge høyere utdanning .
BT170131 Det er trist og skuffende hvis UiB tror at denne messen ikke er viktig for elever som vil velge høyere utdanning .
BT170131 Det er trist og skuffende hvis UiB tror at utdanningsmessen ikke er viktig for oss som vil velge høyere utdanning .
BT170131 Det er trist og skuffende hvis UiB tror at denne messen ikke er viktig for elever som vil velge høyere utdanning .
AP170131 - Det foregår en voldsom integrering sammenlignet med første generasjon innvandrere, også når det gjelder muligheter for sosial mobilitet i form av utdanning og arbeid.
AP170131 Høyere utdanning som reklamerer med slagordet « Bli attraktiv », bidrar ikke til et mindre kroppsfiksert samfunn, skriver jente ( 19 ).
BT170130 Intensjonen med den ferske stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » er god.
BT170130 Intensjonen med den ferske stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » er god.
AP170130 Ny studie av 18.000 norske ungdommer : Foreldrenes utdanning og arbeidstilknytning påvirker hvor mye unge drikker.
AP170130 Det ene dreide seg om foreldrenes utdanning .
AP170130 Si ;D-innlegg : Konsekvensen kan være at unge ikke får gå det studiet de er motivert for - eller ikke tar høyere utdanning i det hele tatt.
AP170130 Samtidig tar flere høyere utdanning , og kampen om studieplasser fører til høyere inntakskrav.
DN170129 Vi vil at unge skal gjøre gode utdanningsvalg og ønsker å bruke ressursene våre best mulig for å få dette til, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.
AP170129 « Assimilering på norsk » har sett på innvandrerungdoms karrièreplaner og deres muligheter til å få bedre utdanning , jobb og økonomi enn foreldrene, og om andre generasjon også endrer kultur- og verdisyn i Norge.
AP170129 Der mener de at mannen skal forsørge kvinnen, og at utdanning ikke er viktig for kvinner, forteller Ndiaye, som går på studiespesialisering.
AP170129 At de lykkes i skole og utdanning , er en norsk suksessoppskrift : ¶
AP170129 - Moren min mener at utdanning er like viktig for meg som for brødrene mine.
AP170129 « Assimilering på norsk » har sett på innvandrerungdoms karrièreplaner og deres muligheter til å få bedre utdanning , jobb og økonomi enn foreldrene, og om andre generasjon også endrer kultur- og verdisyn i Norge.
AP170129 Der mener de at mannen skal forsørge kvinnen, og at utdanning ikke er viktig for kvinner, forteller Ndiaye, som går på studiespesialisering.
AP170129 At de lykkes i skole og utdanning , er en norsk suksessoppskrift : ¶
AP170129 - Moren min mener at utdanning er like viktig for meg som for brødrene mine.
DN170128 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
DB170128 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
DB170128 Igjen er det snakk om hvordan norske studenter skal kvesses på veien gjennom høyere utdanning .
DB170128 Et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » som det er grunn til å støtte, går på at høyere utdanning skal orienteres i større grad mot arbeidslivets behov.
DB170128 Et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » som det er grunn til å støtte, går på at høyere utdanning skal orienteres i større grad mot arbeidslivets behov.
DB170128 Det har lenge vært en akademiseringsiver i høyere utdanning , som har gjort at høyskoler har tatt inn teoretikere med doktorgrad når ansatte med mer praktisk erfaring og orientering har gått av.
AP170128 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
AP170128 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
SA170127 Dokumentert utdanning og kompetanse blir viktigere og viktigere for å kunne klatre på karrierestigen, og noen foreldre tror at døren til universitet og høyskole lukkes med valget om yrkesfaglig utdanning .
SA170127 Dokumentert utdanning og kompetanse blir viktigere og viktigere for å kunne klatre på karrierestigen, og noen foreldre tror at døren til universitet og høyskole lukkes med valget om yrkesfaglig utdanning.
DB170127 I dag legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning .
SA170126 Nettavisen Khronos, som skriver om høyere utdanning og forskning, har fått en kommentar fra seniorrådgiver May Merete Tjessem Opdal i HR-avdelingen.
DN170126 Den registrerte ledigheten blant dem med høyere utdanning økte mest i Vestfold, etterfulgt av Rogaland og Hordaland, skriver SSB.
DN170126 Blant personer med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var nedgangen i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.
BT170126 Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med åtte prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1187 personer.
BT170126 For dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var det en nedgang i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.
BT170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
AP170126 Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med 8 prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1.187 personer.
AP170126 For dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var det en nedgang i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på 6 prosent.
AP170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
DB170125 I en undersøkelse sier ansatte i norsk høyere utdanning at det de synes det skorter på, er mer tid og ressurser å bruke på studentene - som de allerede, og i strid med inntrykket som skapes, bruker over halvparten av arbeidstiden på.
DB170125 I den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning , vil et av de viktigste budskapene være at undervisningen ved universitetene og høyskolene skal få høyere status.
DB170124 Kravene til utdanning i arbeidslivet peker én vei : oppover.
DB170124 De gjør det ofte dårligere på skolen, har lavere gjennomføringsfrekvens og kommer i mindre grad i høyere utdanning .
DB170124 Én av tre med barnevernstiltak er verken i jobb eller utdanning seks år etter ungdomsskolen, mot én av ti blant annen ungdom.
DB170124 La oss foreta et tankeeksperiment : Hva om elevene måtte betale bare halvparten av hva det koster å få seg en videregående utdanning - 70 000 kroner i året ?
DB170124 Hva om elevene måtte betale bare halvparten av hva det koster å få seg en videregående utdanning - 70 000 kroner i året ?
DB170124 Dessverre er det altfor mange som ikke kan realisere drømmen - fordi utdanning er koster mange penger.
DB170124 Den høyeste drømmen for hundrevis av millioner av mennesker i denne verden er å få seg selv eller barna en utdanning .
DB170124 Utdanning gir mennesker bedre helse, lenger levealder, høyere lønn, bedre muligheter til å bruke sine evner og et mer meningsfylt liv.
DB170124 Det krever omstilling, utdanning og det krever tid, men det er dette som driver framskrittet.
SA170123 Eksperten : Trude Hoel ¶ Utdanning : PhD i Lesevitenskap, Universitetet i Stavanger.
SA170123 De har nemlig ikke lært noe om det, hverken gjennom utdanning eller etterutdanning.
FV170123 Eksperten : Trude Hoel ¶ Utdanning : PhD i Lesevitenskap, Universitetet i Stavanger.
DB170123 UDI og UNE mener at filmskaperen og ikke har tilstrekkelig utdanning , erfaring og kompetanse til å arbeide som regissør i Norge, noe Jabaly har gjort siden 2014 etter en offisiell invitasjon fra Tromsø kommune.
AP170123 Eksperten : Trude Hoel ¶ Utdanning : PhD i Lesevitenskap, Universitetet i Stavanger.
AP170122 Barna får bra utdanning og har gode helseordninger.
AP170122 Barna får bra utdanning og har gode helseordninger.
AP170122 De har skaffet seg høyere utdanning , og i en global konkurranse er det tøffere for små og mellomstore familiebedrifter å lykkes.
DB170121 - Han prøvde å få meg til å forstå verdien av utdanning .
SA170120 - På samme måte som vi gjorde med Olympiatoppen for snart 30 år siden, samler vi nå innsatsen vår rundt kompetanseutvikling og utdanning av trenere, ledere og frivillige, samt oppfølgingen av særforbundene, i en breddeidrettsavdeling.
FV170120 - På samme måte som vi gjorde med Olympiatoppen for snart 30 år siden, samler vi nå innsatsen vår rundt kompetanseutvikling og utdanning av trenere, ledere og frivillige, samt oppfølgingen av særforbundene, i en breddeidrettsavdeling.
BT170120 - På samme måte som vi gjorde med Olympiatoppen for snart 30 år siden, samler vi nå innsatsen vår rundt kompetanseutvikling og utdanning av trenere, ledere og frivillige, samt oppfølgingen av særforbundene, i en breddeidrettsavdeling.
AP170120 - På samme måte som vi gjorde med Olympiatoppen for snart 30 år siden, samler vi nå innsatsen vår rundt kompetanseutvikling og utdanning av trenere, ledere og frivillige, samt oppfølgingen av særforbundene, i en breddeidrettsavdeling.
SA170119 Eksperten : Patrick Anthony Vogel ¶ Utdanning : Doktorgrad ( PhD ) i Klinisk psykologi ved University of Illinois, USA ¶
DB170119 » I et brev addressert til komiteen har 38 utdanningsorganisasjoner og fagforeninger uttrykt bekymring for at DeVos vil være et dårlig valg for offentlig utdanning .
DB170119 Mot offentlig utdanning
DB170119 Dette ble møtt med kraftige reaksjoner fra lærerne, som tolket svaret hennes som at hun jobbet mot offentlig utdanning .
DB170119 DeVos sa også at hun vil ta opp de stigende prisene på høyere utdanning og store studielån, og at hun vil slå et slag for yrkesfaglige utdanninger.
DB170119 " Hun synes også at det er beklagelig at Devos har brukt sin karriere og rikdom på å « kjempe for å privatisere offentlig utdanning .
DB170119 I kraft av sin utdanning , erfaring og kompetanse vil de juridiske dommerne ha en autoritet som lett får dominans.
BT170119 Innvandrerbakgrunn og foreldrenes utdanning har i dag betydning for skolenes resultater.
BT170119 Ifølge SSB-forskerne klarer skolene med høyest score å løfte alle elevgrupper, både elever med og uten foreldre med høyere utdanning , elever med og uten innvandrerbakgrunn, og elever med og uten lave resultater.
BT170119 En skole der alle elevene har foreldre med høyere utdanning bidrar ikke nødvendigvis til å løfte elevene mer enn en skole der elevene har en helt annen bakgrunn, understreker kunnskapsministeren.
BT170119 For eksempel « Mann ( 28 ), har høyere utdanning , bryr seg om klima og personvern », « Kvinne ( 36 ), jobber i offentlig sektor, opptatt av barnehager og gode lønnsvilkår, motstander av privatisering ».
BT170119 Eksperten : Patrick Anthony Vogel ¶ Utdanning : Doktorgrad ( PhD ) i Klinisk psykologi ved University of Illinois, USA ¶
AP170119 Eksperten : Patrick Anthony Vogel ¶ Utdanning : Doktorgrad ( PhD ) i Klinisk psykologi ved University of Illinois, USA ¶
SA170118 Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning . Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
SA170118 Har utdanning noe å si ?
SA170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
SA170118 Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
FV170118 Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning . Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
FV170118 Har utdanning noe å si ?
FV170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
FV170118 Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
DB170118 Den nye meningsmålingen viser at Obama også scorer høyt for hans arbeid med utdanning , LHBT-samfunnet og med miljøpolitikk.
BT170118 Slike irregulære migranter blir ikke bioingeniører, sykepleiere eller lærere, for de kan ikke ta utdanning eller jobbe.
BT170118 Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning . Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
BT170118 Har utdanning noe å si ?
BT170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
BT170118 Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
AP170118 | Aftenposten mener : Høyere utdanning trenger et kvalitetsløft ¶
AP170118 Tirsdag presenterte Regjeringen hovedtrekkene i stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning .
AP170118 Den følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren.
AP170118 Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning . Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
AP170118 Har utdanning noe å si ?
AP170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
AP170118 Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
AP170118 Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning . Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
AP170118 Har utdanning noe å si ?
AP170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
AP170118 Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.
VG170116 Vår ambisjon er at de som ikke fikk utdanning da de var unge, må få det tilbudet nå for å kvalifisere seg for jobber som blir mer robotisert, digitalisert og spesialisert, sier Mette Frederiksen.
VG170116 Vi bygger boliger og investerer i utdanning , for å minske forkjellene som økte med de borgerlige, sier Löfven.
DB170116 UTDANNING MED LØNN : Noen studier gir lønn under utdanning , i tillegg til gode jobbmuligheter etterpå.
DB170116 Tar du en utdanning med lærlingeplass, får du også lønn under lærlingetiden.
DB170116 Startlønna første året under utdanning er fra 290.000 til 381.000 kroner.
DB170116 Her får du lønn under utdanning
DB170116 Etter endt utdanning er det ett års plikttjeneste, og arbeidssted for plikttjenesten tildeles etter behov.
DB170116 Du får lønn mens du er under utdanning og er sikret jobb etter utdanningen.
DB170116 Det finnes imidlertid utdanninger som faktisk gir studentene lønn under utdanning - samt jobb etterpå.
DB170116 Det er tre års plikttjeneste etter endt utdanning , og du må ta tjenesten der Avinor bestemmer.
DB170116 Det er flere utdanningsmuligheter i Forsvaret : Det er befalsutdanning, høyere utdanning , yrkessoldat og lærling.
DB170116 De får også lønn under utdanning , med unntak av ni måneders skoleopplæring i Storbritannia.
DB170116 Aspirantstillingene kan være i forskjellige regioner, og i tillegg til at du får lønn under utdanning , vil du også få dekket kost og losji for de dagene du må må på samling på kompetansesenteret i Oslo.
DB170116 | « Swiss Made » : Er klokken av ost helt sveitsisk ? UTDANNING MED LØNN : Noen studier gir lønn under utdanning, i tillegg til gode jobbmuligheter etterpå.
BT170114 UTDANNING : Betsy DeVos.
DB170113 En videre utvikling av opplevelsesturismen krever bedre utdanning og opplæring i form av skreddersydde kompetansetilbud.
BT170113 AVSLAG : - De har drept min drøm, sier syriske Shepal Misewer som har fått beskjed om å ta full utdanning hvis han vil være tannlege i Norge.
BT170113 De har vært for femårig utdanning for lærere, men mot den femårige utdanningen for lærere.
DB170112 NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - har undersøkt dette og skriver at tre fagområder skiller seg ut med en særlig stor økning i antall mastergradsprogram.
DB170112 Det er bare mulig å kombinere dagpenger og utdanning i maksimalt tre måneder.
AP170112 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170112 Engelskkunnskaper ble dermed rangert foran blant annet erfaring fra privat næringsliv, tidligere regjeringserfaring og høyere utdanning .
AP170112 I dette landet har folk høy utdanning og mye penger.
AP170112 Engelskkunnskaper ble dermed rangert foran blant annet erfaring fra privat næringsliv, tidligere regjeringserfaring og høyere utdanning .
DB170111 Kompetanseframskrivinger viser at det fortsatt vil være etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning og fagbrev.
DB170111 Takket være en sosialdemokratisk politikk som hadde utdanning for alle som et overordnet politisk mål, kunne et helt ungdomskull velge utdannelse og yrkesvei uavhengig av foreldrenes yrkesmessige og økonomiske status.
DB170111 Ikke minst vil mange eldre med minoritetsbakgrunn merke disse endringene tydelig, fordi stadig flere minoritetsungdommer er opptatt med utdanning og arbeid.
AP170111 På spørsmål om dette er et Høyre-forslag for å kunne bli kvitt nynorsk og kroppsøving med tellende karakter til høyere utdanning , avviser han dette..- Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag.
AP170111 Astrup legger til at det kanskje kan trigge interessen hos flere til å velge høyere utdanning innen f.eks. realfag eller gi ekstra motivasjon til elever med spesielle interesse i enkelte fag.
AP170111 - Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag, kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning .
AP170111 - Da kan man bruke de to siste årene til fordypning og bli bedre rustet til høyere utdanning , sier Astrup, og presiserer at forsøket kun er tenkt utført for elever som velger studiespesialisering.
AP170111 | Fremtidens utdanning er ikke monofaglig Monica Rolfsen ¶
AP170111 Teknologi og økonomi henger sammen og utfyller hverandre i fremtidens utdanning .
DB170110 At de skal få sin egen bolig og jobb, eventuelt utdanning , så raskt som mulig.
DB170110 Men da NHO-sjef Kristin Skogen Lund i forrige uke skulle beskrive det hun kalte en « klar systemsvikt » innenfor høyere utdanning , var det basert på noe som i beste fall kunne kalles vage antagelser.
BT170110 Større fagmiljøer vil på flere områder være nødvendig for å heve kvaliteten på forskning og utdanning .
BT170110 En slik fusjon gir verken bedre forskning eller utdanning av seg selv.
BT170110 Det vesentlige er at finnes vilje til å løfte kvaliteten på både forskning og utdanning , noe Vestlandet trenger mer enn noen gang.
AP170110 Mangler man utdanning , er det tilsvarende vanskelig å få innpass i arbeidsmarkedet, sier hun.
AP170110 I bydel Nordre Aker har mange høy utdanning og har gode muligheter i arbeidsmarked, sier Farnes Hildrum.
AP170110 Derfor må vi bruke virkemidler som utdanning som arbeidsmarkedstiltak.
AP170110 - Vi ser at det er knyttet til kompetansenivå, norskferdigheter og utdanning .
AP170110 - Det betyr gode muligheter for dem som har utdanning .
DB170109 Jeg håper på en diskusjon om hvordan Norge sammen med andre skal klare å sikre noe av den utviklingen som har skjedd, sier Strand, og viser til fremgang på områder som utdanning , helse og landsbyutvikling.
DB170109 * Hovedinnsatsområdene har vært utdanning , godt styresett og landsbygdutvikling.
DB170109 Dagbladet skrev forrige uke at tre av fire nordmenn vil forby nikab i skolen og i høyere utdanning .
BT170109 I Bergen har vi i dag Norges eneste tverrfaglige utdanning i Design Thinking, som leveres i samarbeid mellom NHH, UiB, HiB og Design Region Bergen.
BT170109 I Bergen har vi i dag Norges eneste tverrfaglige utdanning i Design Thinking, som leveres i samarbeid mellom NHH, UiB, HiB og Design Region Bergen.
AP170109 Dagbladet skrev i forrige uke at tre av fire nordmenn vil forby nikab i skolen og i høyere utdanning .
BT170108 Det Martin Luther startet, stimulerte nasjonale skriftspråk, skoler og utdanning for bredere lag av folket.
SA170107 I løpet av sine åtte år ved presidentenes side, har Michelle Obama brukt sin posisjon til å rette oppmerksomhet mot en sunn livsstil, utdanning for jenter og støtte til militærfamilier.
AP170107 75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skolen og høyere utdanning , viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening.
SA170106 Jeg har selv en matematisk utdanning , men jeg kan ikke forstå hvorfor det er så om å gjøre at alle skal kunne så mange finurlige detaljer innenfor matematikkverdenen, som mange aldri vil få bruk for.
DB170105 Vi leverer middels på viktige vekstfaktorer som utdanning og innovasjon, bruker mesteparten av den høyutdannede arbeidskraften i offentlig sektor, og har en stor skjermet servicesektor med svak konkurranse og produktivitetsutvikling, sier Rattsø til Dagbladet.
DB170105 Høyere utdanning rettet mot offentlig sektor ¶
AP170105 | I Syria vokser det frem en generasjon uten utdanning .
AP170105 Dersom syriske barn på flukt ikke får en skikkelig oppvekst og utdanning , er det ikke bare ødeleggende for deres liv, men også for Syria, skriver Gjermund Clausen-Bekkelien ( 18 ).
SA170104 - Det er mye snakk om å gi yrkesfaglig utdanning mer status.
DB170104 De som åpenbart tjener på globaliseringen, er de som eier teknologi, kapital og har høyere utdanning .
DB170104 Ap vil blant annet : ¶ * satse på rekruttering av og etter- og videre utdanning av yrkeslærere. * legge større vekt på praktiske ferdigheter fra de første skoleårene. * jobbe for at alle elever som er kvalifiserte for det, får læreplass. * heve lærlingtilskuddet. * oppdatere yrkesfagskolenes utstyrspark.
DB170104 - Er utdanning og kompetanse viktigere for å motvirke og utjevne forskjeller enn skatt ?
DB170104 Tre av fire nordmenn, eller 75 prosent, ønsker at det ansiktsdekkende hodeplagget nikab bør forbys i skole og høyere utdanning , viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Dagbladet.
DB170104 Tre av fire er for et nikab-forbud i skole og høyere utdanning
DB170104 Forskeren forklarer virusets virkemåte : « Når politifolk med høy utdanning kommer i jobb, ønsker de å gjøre noe bra og samfunnsnyttig.
BT170104 Mens de med videregående skole som høyeste utdanning ligger på 69 prosent.
BT170104 Høy utdanning , mer netthandel ¶
AP170104 Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil ikke uten videre dele høyere utdanning inn i de to gruppene teknologifag og samfunnsfag.
AP170104 I tillegg mener vi at dette vil gi feil motiver for å velge utdanning i realfag og teknologifag, sier hun.
AP170104 Hvis det skal kuttes i tilbudene innenfor høyere utdanning , vil Akademikerne la kvaliteten i de ulike studieprogrammene styre dette.
AP170104 Gamal mener årsaken er at ingeniør- og teknologiutdanningene er kraftig underfinansiert, mens de er landets nest dyreste utdanning .
DN170103 - Vi opptatte av innovasjon og entreprenørskap, av å bygge en sterk kultur - for å se forskning, utdanning og innovasjon i sammenheng, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.
DN170103 - Høyere utdanning er ikke styrt av relevans og kvalitet.
DN170103 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag.
DB170103 Tre av fire nordmenn, eller 75 prosent, ønsker at det ansiktsdekkende hodeplagget nikab bør forbys i skole og høyere utdanning , viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Dagbladet.
BT170102 - Høyere utdanning er ikke styrt av relevans og kvalitet.
BT170102 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag.
BT170102 - Høyere utdanning er ikke styrt av relevans og kvalitet.
BT170102 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag.
AP170102 Skogen Lund synes også det skjer mye bra innen høyere utdanning .
AP170102 Endringer i høyere utdanning er etter NHOs syn nødvendig for å skape en grønn fremtid.
AP170102 - Sammenslåinger av studiesteder innenfor høyere utdanning er bra.
AP170102 - Høyere utdanning er ikke styrt av relevans og kvalitet.
AP170102 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag.
AP170101 Vi skal gi god omsorg til en aldrende befolkning, integrere nyankomne flyktninger gjennom arbeid og utdanning , og omstille oss til lavutslippssamfunnet.
AA161231 Men ulikheter knyttet til arv, bolig og utdanning kan skape større forskjeller og noen kan falle utenfor, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til avisen.
AP161229 Opptrappingen til elleve måneders studiestøtte starter våren 2017, ved at heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole på slutten av vårsemesteret vil få en ekstra utbetaling som tilsvarer en uke ekstra støtte.
AP161222 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161219 NIFU ( Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161212 Nilsen Utdanning AS.
AP161212 Nilsen Utdanning begrunner salget med at de ønsker å konsentrere seg om yrkesutdanning og voksenopplæring, samt at de har mottatt et godt tilbud fra Høyskolen Kristiania.
BT161211 Han mener at livet kan bli krevende hvis man ikke har utdanning eller arbeidserfaring.
AP161211 Han mener at livet kan bli krevende hvis man ikke har utdanning eller arbeidserfaring.
AP161208 Det gis ikke støtte til næringsetablering eller utdanning under dette programmet.
AP161208 Tok viktig utdanning
AP161208 I « forberedelser » ligger både konkrete ting som utdanning og jobberfaring, men også ting som nettverksbygging og mentale forberedelser.
AP161208 - Med andre ord kan man fint bruke litt tid, i hvert fall i perioder, på utdanning og allikevel bli best i sin idrett, sier Hinze.
AP161207 Unge med lite utdanning og innvandrere konkurrerer i arbeidsmarkedet.
AP161207 Størst mangel på helsearbeidere og folk med yrkesfaglig utdanning .
AP161207 Frem mot 2030 venter Nav at ledigheten blant ufaglærte vil være « klart høyere » enn blant personer med utdanning .
AP161207 Fortsatt høy arbeidsinnvandring gir hard konkurranse om arbeidsplasser som kunne vært særlig aktuelle for unge med lite utdanning .
AP161207 For unge gjelder det å skaffe seg utdanning .
AP161207 Det vil bli en stor jobb for å unngå ledighet blant unge med lav utdanning , innvandrere og personer med psykiske lidelser.
AP161207 Det rammer innvandrere og unge uten utdanning .
AP161207 Det blir ikke lettere å komme inn på arbeidsmarkedet uten utdanning i årene fremover, tvert imot, sier hun.
AP161207 De aller fleste røstene i det offentlige rommet er enige i fremtidens viktigste krav til unge : Utdanning og ferdigheter.
AP161207 - Vi jobber målrettet med systematisk å styrke utdanning og kvalifisering, samtidig som vi styrker arbeidslinjen, sier hun ¶
AP161207 - Alle tall viser at ledigheten blant dem som har lite utdanning er mye høyere enn for den utdannede delen av arbeidsstyrken, sier Vågeng.
AP161207 De gjør lurt i å tenke mer helhetlig, for eksempel med utdanning underveis, fortsetter rådgiveren.
SA161109 Han pekte på at klasseskillet i USA har økt, at utdanning til alle ikke lenger er noen selvfølge. - « The American Dream », som skal bety at alle har like muligheter for å lykkes.
AP161109 Han pekte på at klasseskillet i USA har økt, at utdanning til alle ikke lenger er noen selvfølge. - « The American Dream », som skal bety at alle har like muligheter for å lykkes.
AP161108 Ved å frarøve landene penger som trengs til utdanning , helsehjelp og å skape arbeidsplasser, bidrar skatteparadisene til fattigdom og forskjeller over hele verden », heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen Oxfam, som ønsker at Sveits, Nederland, Belgia, Kypros og Luxembourg settes på svartelisten.
AP161104 Utdanning er viktig det, plutselig er det ikke dette vi vil drive med lenger.
AP161024 Fra 2007 til 2009 arbeidet Dannelsesutvalget med hvilke strategier og perspektiver høyere utdanning skulle legge vekt på etter tiårets store reformer i universitetssektoren.
SA161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning .
FV161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning .
BT161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning .
AP161020 Han mener Norge lykkes godt med integreringen, fordi det stilles strenge krav til arbeidsdeltagelse og utdanning , og fordi vi fører en restriktiv innvandringspolitikk.
AP161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning .
VG161014 Også Aven mener utdanning kommer til å være med på å skyve kvinnene frem i fremtiden.
VG161014 Kvinner tar ofte høyere utdanning enn menn, og er flinkere til å fullføre studiene.
SA161010 - Jeg deler også inntrykket at mange innvandrerforeldre setter veldig sterke krav til jentene sine for å få en utdanning og gjøre det godt på skolen, sier han.
AP161010 Redd Barna har sett på fem faktorer : Barneekteskap, ungdomsgraviditet, barselsdødelighet, politisk deltakelse og utdanning .
AP161010 - Jeg deler også inntrykket at mange innvandrerforeldre setter veldig sterke krav til jentene sine for å få en utdanning og gjøre det godt på skolen, sier han.
SA161005 Hvordan man kan bedre barns helse, få flere i utdanning og redusere fattigdom er blant de store spørsmålene som står på agendaen.
AP161005 Hvordan man kan bedre barns helse, få flere i utdanning og redusere fattigdom er blant de store spørsmålene som står på agendaen.
DA161003 3 ) Utdanning og skole 4 ) Smart styring og samhandling. 5 ) Smart Art.
BT160915 Nilsen sier i BA-intervjuet at han vet det vil bli dyrt, men at han som forelder mye heller vil betale 10.000 kroner i året for at ungen hans skal få skikkelig oppfølging, enn at opplegget er drevet av foreldre helt uten utdanning eller forutsetninger for å lære vekk noe.
BT160915 - Å ha trenere som har utdanning og å kunne bruke de nedover i fotballen, ville vært en fordel.
FV160908 Inn i klasserommene ¶ Utdanning var neste tema ut.
AP160907 Inn i klasserommene ¶ Utdanning var neste tema ut.
BT160901 Dette kan likevel øke sjansen din ¶ Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
AP160901 Dette kan likevel øke sjansen din ¶ Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
FV160831 Dette kan likevel øke sjansen din ¶ Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
FV160826 To av tre tror de kommer til å ta høyere utdanning , og enda flere tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
SA160825 To av tre tror de kommer til å ta høyere utdanning , og enda flere tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
BT160825 To av tre tror de kommer til å ta høyere utdanning , og enda flere tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
BT160825 To av tre tror de kommer til å ta høyere utdanning , og enda flere tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
BT160825 Stadig flere tenåringer bruker mye tid på lekser, og flere sikter mot høyere utdanning enn for bare noen få år siden.
AP160825 To av tre tror de kommer til å ta høyere utdanning , og enda flere tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
FV160819 Metervis med rør, kontrollpaneler og andre tekniske innretninger gir lett følelsen av at du trenger minst fire års utdanning ved NTNU for å betjene alt sammen.
AP160817 Norge har også høy frafallsprosent i høyere utdanning , påpeker Haugli.
VG160808 Dette gjaldt også når man tok hensyn til alder, utdanning , røyke- og alkoholvaner og fysisk helse.
DN160808 Dette gjaldt også når man tok hensyn til alder, utdanning , røyke- og alkoholvaner og fysisk helse.
SA160806 Uten bedre utdanning , får vi ikke gjort noe med den skremmende kriminalitetsstatistikken.
FV160806 Uten bedre utdanning , får vi ikke gjort noe med den skremmende kriminalitetsstatistikken.
AP160806 Uten bedre utdanning , får vi ikke gjort noe med den skremmende kriminalitetsstatistikken.
SA160721 Kvinner med høy utdanning mest liberaleFor mange er alkoholkonsum én av de største endringene når man blir gravid.
SA160721 De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år og hos de med mer enn fire års høyere utdanning .
SA160721 De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år med høyere utdanning .
FV160721 Kvinner med høy utdanning mest liberaleFor mange er alkoholkonsum én av de største endringene når man blir gravid.
FV160721 De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år og hos de med mer enn fire års høyere utdanning .
FV160721 De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år med høyere utdanning .
BT160721 De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år og hos de med mer enn fire års høyere utdanning .
BT160721 De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år med høyere utdanning .
BT160721 . Kvinner med høy utdanning mest liberaleFor mange er alkoholkonsum én av de største endringene når man blir gravid.
BT160721 Selv om skjevheten er størst på profesjonsstudiene, er det også generelt en ubalanse i kvinners favør i høyere utdanning .
BT160721 Kvotering rokker ved prinsippene og rettferdigheten i opptakssystemet for høyere utdanning .
BT160707 Det er spesielt de unge som flytter, sannsynligvis for å ta utdanning og å finne arbeid i mer sentrale strøk.
BT160705 Forskningsrapporten « Den norske finansnæring - en vekstnæring » beskriver mulighetene for norsk finansnæring, som anses å ha de beste forutsetninger for å vokse og sysselsette ansatte med høyere utdanning i fremtiden.
BT160701 Ubøe løfter et viktig poeng når han tar opp utfordringen med stramme rammer i høyere utdanning .
BT160701 Regjeringen skal våren 2017 legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning .
BT160701 Norsk høyere utdanning trenger mer variasjon i undervisningen.
BT160701 I skrivende stund pågår arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning .
BT160701 Her har vi sendt regjeringen og kunnskapsdepartementet en rekke gode løsninger for å styrke studier i høyere utdanning .
AP160623 Toppe mener Norge er blitt for avhengige av Polen i dette spørsmålet, og mener det er « egoistisk av Norge å legge utdanning av norske leger til et lavkostland ».
AP160623 Aasen peker også på at slik usikkerhet kan skremme andre fra å ta utdanning i utlandet.
AP160617 Nå blir basen ved Stjørdal i Nord-Trøndelag et stort knutepunkt for utdanning både for Heimevernet og andre deler av Forsvaret.
AP160617 Funksjonsrettet utdanning skal samles i ett trenings- og fagsenter.
AP160617 Drift og utdanning videreføres samlet under én avdeling.
NL160531 Elevene som har startet på tilbudet får fullføre sin utdanning ved skolen.
SA160512 Erfarer og bevisstgjøres når det gjelder treningskultur, utdanning , livsvalg mm.
BT160512 Erfarer og bevisstgjøres når det gjelder treningskultur, utdanning , livsvalg mm.
AP160512 Erfarer og bevisstgjøres når det gjelder treningskultur, utdanning , livsvalg mm.
AP160510 Del 3 - Utdanning under IS' terrorregime : Gud og geværer for gutter og Gud og matlaging for jenter ¶
AP160510 Universitetet har ikke tidligere sendt spesialistkandidater, altså spesialister under utdanning , til TkØ, men meningen var at de skulle gjøre det til høsten.
FV160509 Tiltak som baserer seg på å gi råd og undervisning kan også øke ulikheter, fordi foreldre med høyere utdanning og ressurser bedre klarer å benytte seg av slikt.
FV160509 Her kommer det tydelig fram hvordan sosiale ulikheter, som foreldrenes inntekt og utdanning , manifesterer seg for barn allerede i ung alder : ¶
AP160505 Men tidligere studier har vist at personer med lav utdanning oftere har en mer kompleks klinisk profil eller mer alvorlig sykdom, og at de oppsøker medisinsk hjelp senere enn høyt utdannede fordi de er mindre oppmerksomme på symptomene på hjertesykdom.
AP160505 Etter justering for blant annet pasientenes alder, kjønn og følgesykdommer som kols og nyresvikt, fant forskerne at de med den høyeste utdanningen hadde 15 prosent større sannsynlighet for å få PCI-behandling sammenlignet med dem med lavest utdanning .
AP160505 Disse faktorene er trolig med på å forklare hvorfor personer med lav utdanning sjeldnere får koronarangiografi og påfølgende PCI, sier Sulo.
AP160505 De med høy utdanning vet hva som er best for dem.
AP160505 - Kanskje har de med lavere utdanning mindre kunnskap om dette, og de kjenner ikke til effekten av utblokking.
AP160505 46,5 prosent av pasientene hadde fullført grunnskolen, mens 11,3 prosent hadde utdanning fra universitet eller høyskole.
FV160501 Den jobber blant annet for å teste ut og etablere ordninger for fysisk aktivitet på resept, samt få inn emnekurs om fysisk aktivitet i utdanning og etterutdanning av leger.
NL160429 Videregående utdanning er fylkeskommunens ansvar, samtidig som det både er veien til integrering og veien ut av NAV-køen.
NL160429 MEN det er nødvendig å minne om at det hoper seg opp med finnmarkinger som ikke har fått fullført sin videregående utdanning , og de trenger vårt åpne kveldsskoletilbud.
NL160429 Grunnen er at kveldsskolen blir finansiert med « voksenopplæringsmidler » fra Finnmark fylkeskommune, og det er stadig færre voksne med rett til videregående utdanning som søker et slikt tilbud.
NL160429 | « Det hoper seg opp med finnmarkinger som ikke har fått fullført sin videregående utdanning , og de trenger vårt åpne kveldsskoletilbud » ¶ ¶
BT160420 Så gutter, søk utdanning og kom dere inn i barnehager.
BT160420 Jeg tror ytterst få menn vil gå gjennom flere års utdanning for å få tilfredsstilt syke, seksuelle behov.
BT160420 Disse mannfolkene, med eller uten utdanning , trengs sårt i yrket alle sammen.
AP160420 Løvenskiold i Anthon B Nilsen Utdanning AS etter høringen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS onsdag.
DN160419 - Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke.
SA160414 Til tross for at barn på papiret har lavere inntekt, dårlige helsetilbud eller færre muligheter til utdanning kan de fint være mer fornøyd med livet enn andre.
FV160414 Til tross for at barn på papiret har lavere inntekt, dårlige helsetilbud eller færre muligheter til utdanning kan de fint være mer fornøyd med livet enn andre.
SA160411 May Britt Lagesen ( 45 ) : Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
FV160411 May Britt Lagesen ( 45 ) : Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
AP160411 Han viser til at Cameron har klart seg godt som statsminister til tross for hans privilegerte bakgrunn og utdanning fra Storbritannias fremste eliteskoler.
AP160411 May Britt Lagesen ( 45 ) : Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
AP160330 Manglende eller mangelfull utdanning er en viktig årsak til at folk havner utenfor arbeidslivet.
SA160325 Spor 1 - deltakere er de som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet - og er blant dem som ikke har like gode forutsetninger for språklæring som spor 2 og 3 - deltakere med mer utdanning og flere læringsstrategier.
DA160323 Det er en arbeidsintensiv næring som stiller lave krav til utdanning og formell kompetanse, og verken kan eller bør hylles som den « nye oljå ».
SA160321 Skal grunnskolelærerne nå ta utdanning i spesialpedagogikk, må de gjennomføre en femårig masterutdanning i skolefag, for deretter å ta et studium over flere år i spesialpedagogikk.
AP160314 blant annet at mødre med barn som har delt bosted har langt svakere økonomi, tross høyere utdanning , enn enslige mødre med barn.
AP160313 Hun opplyser at den årlige avgangsundersøkelsen blant sykepleierstudenter viser at et stort flertall ønsker å jobbe heltid etter endt utdanning .
AP160312 Hva tenker høyskolestudentene skal til for at de blir lengst mulig hos én arbeidsgiver ? †" Mer praksis under utdanning , slik at man blir kjent med bedrifter og vet hvordan det er å jobbe der.
AP160312 Det har blitt tøffere konkurranse på jobbmarkedet og flere tar høyere utdanning .
BT160308 Vi jobber aktivt for og med kvinner i andre land, for tilgang til utdanning for jenter i utviklingsland, abortrettigheter for kvinner i Brasil og bistand til voldtatte yazidi-kvinner.
NL160307 Vi er over 200 ansatte som har vår arbeidsplass her, og vårt primære mål er at ungdommene skal få sin utdanning .
AP160307 - Noe av dette skyldes en villet politikk, der vi har satset på blant annet helse, politi og utdanning , men det er åpenbart at vi har et forbedringspotensial.
SA160226 NHO oppgir i kompetansebarometeret at flesteparten av bedriftene har behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning .
SA160226 Joar Loland, direktør for utdanning i Rogaland fylkeskommune.
SA160226 Formell utdanning er nøkkelen for å få jobb og bidra i samfunnet.
SA160226 Etter fullført fagbrev har du rett på ett år med påbygg for å få studiekompetanse ( som gir adgang til høyere utdanning ved høyskoler og universiteter. red. anm. ).
SA160226 Dette er en utdanning mellom videregående opplæring og høgskoleutdanning.
AP160223 Dette er faglærere med sosialpedagogisk utdanning .
FV160216 Flere enebarn tar også høyere utdanning .
SA160215 Flere enebarn tar også høyere utdanning .
BT160215 Flere enebarn tar også høyere utdanning .
AP160215 Flere enebarn tar også høyere utdanning .
BT160214 - Det var inspirerende å høre på studenter som fortalte hvordan de tenkte da de skulle velge utdanning , sier Jannicke Johansen, som går i klasse med Camilla og Shi Madeleine.
DA160205 Hvis effektivisering skal gjennomføres bør kommunen først se etter arbeidsplasser hvor utdanning og tilfredshet er lav.
DA160205 Er det det best kvalifiserte personalet, med mest relevant utdanning , som blir omplassert først ?
DA160205 Dette er nokså unikt i en bransje som preges av lavstatus, lavt lønnet personale, dispensasjon fra påkrevd utdanning , og høy utskiftning av personale.
DA160205 Hvis effektivisering skal gjennomføres bør kommunen først se etter arbeidsplasser hvor utdanning og tilfredshet er lav.
DA160205 Er det det best kvalifiserte personalet, med mest relevant utdanning , som blir omplassert først ?
DA160205 Dette er nokså unikt i en bransje som preges av lavstatus, lavt lønnet personale, dispensasjon fra påkrevd utdanning , og høy utskiftning av personale.
AP160204 Dette er innstrammingene Listhaug la frem i romjulen : Vanskeligere å få familiegjenforening, og krav til norskkunnskaper, jobb eller utdanning og bolig for å få permanent opphold. * * Les også : Aftenpostens kommentator Frank Rossavik skriver om forventningene han hadde til ¶. * * * ¶
SA160202 For det første har de en lengre utdanning .
AP160124 Det er likevel en alvorlig situasjon for de unge menneskene som i beste fall får en annen utdanning enn den de ønsker seg.
DA160115 Til unge : Fullfør skolen ¶ Utdanning .
DA160115 Det blir mer og mer slik at man ikke får jobb uten utdanning .
DA160115 De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
DA160115 Til unge : Fullfør skolen ¶ Utdanning .
DA160115 Det blir mer og mer slik at man ikke får jobb uten utdanning .
DA160115 De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
DA160115> De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
DA160115> target="avis" href= De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
DA160115> target="avis" href= target="avis" href= De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
DA160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.