NL171213 Vi har sett hvordan en gradvis nedbygging av kapasiteten for ortopedisk kirurgi over år har gjort det svært vanskelig å utdanne nye spesialister.
DN171212 Skolen har andre fag, skal utdanne hele mennesker, sier han.
DN171211 Simula har utarbeidet et forslag til hvordan Norge skal komme i stand til å utdanne flere kryptologer, som er sendt til Forsvarsdepartementet.
DN171211 Senteret anslår at det vil koste mellom fem og 14 millioner kroner i året å utdanne flere bachelorstudenter, veilede flere master- og phd-studenter, øke antall oppdrag og styrke forskningen innen kryptografi.
DN171211 I dag finnes det bare to miljøer med mulighet til å utdanne flere kryptologer som kan sikkerhetsklareres.
NL171208 Det betyr i praksis at Nord-Norge per i dag ikke er i stand til å utdanne nye ortopeder etter nasjonal standard.
BT171208 Mennesker har en unik evne til å lære, reflektere og utdanne seg selv.
NL171204 Dette skyldes ikke bare våre store naturressurser, men også vår unike evne til blant annet å utdanne relevant fagkompetanse og utvikle fremragende forskningsmiljøer.
DB171204 Hun er en alenemor som har ansvaret for å utdanne fire barn.
AP171129 I tillegg må Regjeringen sørge for å utdanne tilstrekkelig helsepersonell, og vi må ha flere desentraliserte utdanningstilbud som gjør at sykepleierstudenter kan være i jobb samtidig som de studerer, sier Kjerkol.
AP171129 Ap : Må utdanne og ansette flere ¶
AA171129 I tillegg til å forske på skole og læring, utdanner vi lærere som skal oppdra og utdanne unge som skal leve, arbeide og løfte Norge inn i framtida.
DB171127 - For mange ville det ikke blitt økonomisk bærekraftig å utdanne dørvakter selv, og da måtte de leid inn vaktselskap.
DB171127 - For mange ville det ikke blitt økonomisk bærekraftig å utdanne dørvakter selv, og da måtte de leid inn vaktselskap.
AA171125 Også NTNU må ta inn over seg denne utviklingen og sørge for å utdanne studenter med den kompetansen fremtidens havbruk og fiskeindustri trenger.
DB171124 For oss representerer Kunnskapsløftet et program som handler om å utdanne hele mennesker, og om en helhetlig tenking om mennesker, som omhandler alt fra mobbing og vold i skolen til resultater på nasjonale prøver.
BT171118 En av løsningene kan være å utdanne flest mulig foreldre, slik at de kan de ta gode beslutninger for sine barn.
SA171116 For det andre ønsker vi å utdanne sykepleiere som kan gjøre en enda bedre jobb for norske pasienter når de er ferdig utdannet.
SA171116 Både de som skal utdanne og de som skal ansette, stiller seg bak arbeidet med å skape helseutdanninger for fremtiden.
AA171116 Målet er å utdanne seg til politi, eventuelt bli idrettspsykolog.
SA171114 Ingen kan være uenige i at man i de fleste yrker må ha en grunnleggende forståelse av sentrale begreper og sammenhenger innen matematikken, men hvorfor skal en person bli avskåret fra å kunne utdanne seg til sykepleier fordi man ikke helt forstår noen sterkt teoretiske emner som ligger milevis fra hans/hennes fremtidige arbeidshverdag ?
SA171114 Vi vet kanskje ikke helt hva vi skal utdanne barna våre til, men vi vet at kreativ problemløsning og skaperevne blir viktig framover.
SA171109 Den endringen klarer vi ikke å kompensere for, verken ved å skaffe nok jobber til de som blir rammet, eller ved å utdanne dem raskt nok til nye jobber.
DB171105 Der kan terrorgruppa gjøre som sine ideologiske halvbrødre i al-Qaida og opprette treningsleirer, for å utdanne både geriljakrigere og terrorister - som ikke minst kan operere i Europa.
SA171104 Det er selvfølgelig riktig at veldig mange prioriterer å utdanne seg tidlig i livet, men jeg tror vi må bli flinkere til å utdanne oss og lære gjennom hele livet.
SA171104 Det er selvfølgelig riktig at veldig mange prioriterer å utdanne seg tidlig i livet, men jeg tror vi må bli flinkere til å utdanne oss og lære gjennom hele livet.
AA171103 To norske F-35-fly i luften over Luke Air Force Base i Arizone, der de brukes til å utdanne nye piloter.
VG171102 Coolens og klubbens grep er å utdanne bedre trenere.
AP171101 Å utdanne hver pilot i USA koster rundt 55 millioner kroner.
AP171101 Det stemmer at av våre nå 120 medlemmer, har syv personer valgt å utdanne seg innenfor LP-metoden.
AA171101 Som 17-åring forventer folk at jeg skal fullføre videregående og begynne å tenke på hva jeg vil utdanne meg til, kanskje til og med ha en jobb ved siden av skolen.
AA171101 Hva jeg skal utdanne meg til, og hva jeg ønsker og jobbe som i framtiden ?
AP171031 Å utdanne en F-35 pilot ved Sheppard Air Force Base og Luke Air Force Base i USA anslås til rundt syv millioner dollar, eller 55 millioner kroner.
SA171030 Men for at unge talenter skal ønske å utdanne seg til lærere, er det viktig at læreryrket framstår som attraktivt.
SA171030 For at unge talenter skal ønske å utdanne seg til lærere, er det viktig at læreryrket framstår som attraktivt.
NL171030 Men for at unge talenter skal ønske å utdanne seg til lærere, er det viktig at læreryrket framstår som attraktivt.
AP171030 Bemanningsbyrået OSM Aviation starter egen flyskole i Arendal og vil utdanne hundre piloter årlig.
AA171030 Det og seks andre fly av samme type er på plass på den amerikanske flybasen, Luke Air Force Base, ved Phoenix i Arizona, der de brukes til å utdanne norske piloter på den nye flytypen.
AA171028 Jeg ønsker også å være en ressurs, jeg drømmer om å utdanne meg til barnehagelærer eller barnevernspedagog.
BT171026 - Hvor i Norge kan man utdanne seg til ergoterapeut ?
DB171023 Chelsea håper at fotballen kan brukes som virkemiddel for å inspirere, utdanne og motivere barn i fattige strøk og støtte lokalsamfunn ved å samtidig bidra til sysselsetting og reduksjon av kriminalitet.
DB171021 Når voksne flyktninger vil utdanne seg krever vi derfor et visst norsknivå, og staten finansierer norskprøver og gratis opplæring i det toårige introduksjonsprogrammet.
SA171020 Med midlene fra årets TV-aksjon skal UNICEF få 24000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr.
NL171017 Dessuten er det viktig å huske at UNN i tillegg til pasientbehandlingen også har som oppgave å utdanne spesialister.
DB171016 - Hvordan løse floken for de norske utenlandsstudentene som i god tro har dratt fra Norge for å utdanne seg ?
AA171013 Dette er eksempel på yrker som alle de tusenvis av sjåførene som frem til nå har kjørt buss, taxi, langtransport, budbil eller lastebil kan velge å utdanne seg til.
DB171011 - Dette skal gå til å utdanne lærere for 1. - 4. trinn, som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
DA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
AP171011 Av de øremerkede midlene går den største posten på 40 millioner til å utdanne lærerspesialister. 6.
AA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
AA171011 « Ja takk, begge deler » strategien vil kunne bidra til å utdanne forskere som både behersker norsk og engelsk.
NL171009 Å utdanne leger til Nord-Norge var et vesentlig argument bak etableringen, men i kunnskapsmiljøene i Oslogryta pekte man på at det var for lite folk og for tynt fagmiljø for å danne grunnlag for undervisning i medisin.
DB171008 Et viktig mål for arbeiderforeningene var å utdanne arbeidernes barn.
NL171006 Det krever tid og ressurser både av arbeidstakeren og arbeidsgiveren å utdanne guider i verdensklasse, dog finnes det i dag ingen incentiver for noen av gruppene for å gjøre denne investeringen.
DB171001 - De har for få flygere, og før vi får opp hurtigheten i å utdanne flygere er dette en utfordring, spesielt for de selskapene som har dårligst betingelser for flygerne, sier Steen, og legger til at Ryanair er blant disse.
AP170911 Fiskere må søke om spesielle løyver for å få tillatelse til å fiske og oppbevare hesteskokrabber, og biomedisinske selskaper som benytter krabbeblodet er pålagt å utdanne sine fiskere slik at krabbene ikke skades i forbindelse med fisking og transport.
DB170910 Mange norske studenter reiser også til land i Europa for å utdanne seg til tannlege, selv om det er en yrkesgruppe vi har god dekning på i Norge.
VG170906 Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integreringshemmende tiltak, styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og an
VG170905 - Jeg tror jeg møtte ham på et tidspunkt der han ønsket at folk skulle bli oppmerksomme på hans arbeid, fordi han ønsket at Vatikanet skulle utdanne flere eksorsister.
AA170904 De kandidatene vi skal utdanne i framtiden, vil trenge en tverrfaglig kompetanse for å løse morgendagens komplekse problemstillinger.
NL170902 Det er dårlig samfunnsøkonomi å utdanne sykepleiere som vi sårt trenger for så å miste de.
FV170831 Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner, sier de.
SA170830 Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner, sier de.
BT170830 Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner, sier de.
AP170830 Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner, sier de.
DB170827 Pengene, 300 000 kroner brukte hun på å utdanne seg som jockey.
DN170825 - Vi vil også utdanne egne IKT-lærerspesialister, som kan være med på å løfte skolene og andre lærere faglig på dette feltet, varsler Røe Isaksen.
SA170824 Kristian Edøy Hanssen ( 22 ) flytter fra Tromsø for å utdanne seg til politi.
AP170824 | Vi må utdanne lærerne barna trenger Bjørn Haugstad ¶
AP170823 Kristian Edøy Hanssen ( 22 ) flytter fra Tromsø for å utdanne seg til politi.
NL170822 Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben, så vi må både utdanne flere og også omskolere fra andre bransjer som olje.
DB170817 Målet var ikke at arbeidsfolk skulle slutte å utdanne seg til å bli arbeidsfolk, men å skape et godt, anstendig og trygt arbeidsliv, med gode lønns- og arbeidsvilkår for alle.
VG170816 - Det provoserer meg så inni granskauen at vi fortsetter å utdanne tusenvis av helsepersonell uten at de lærer om dette.
DA170816 Skolen skal ikke bare utdanne , men danne et helt menneske.
DN170813 - Den tekniske kompetansen er til sammenligning lettere å finne, og fremfor alt lettere å utdanne , sier Andersen.
VG170812 - Det som er distriktsfiendtlig er å gå vekk fra allmennlæreren og utdanne faglærere i stedet.
DN170811 De har også tatt med kostnaden ved å utdanne en person til det yrket innvandreren har, men ikke benytter, gitt at samfunnet har behov for denne kompetansen.
NL170804 Men selv om vi i Narvik er veldig misunnelige på de vekstmotorene dere har i UNN og UiT, er det et samstemt Narvik som litt misunnelig sender ungdommen våre til Tromsø for å utdanne seg.
AA170804 I tillegg går partiet inn for å investere videre i skolehelsetjeneste og tiltak mot mobbing, sørge for å utdanne nye lærere og etterutdanne de vi har, samt satse på tidlig innsats.
VG170801 Det er nå vi må satse på å utdanne nok, bygge nok og investere.
AA170730 Ta meg for eksempel : Jeg visste hva jeg ville utdanne meg som, men fikk fortsatt et press fra rådgiver til å gå studiespesialisering.
AA170730 Jeg visste hva jeg ville utdanne meg som, men fikk fortsatt et press fra rådgiver til å gå studiespesialisering, skriver innsenderen.
VG170729 Har man vært gode nok til å utdanne ungdomstrenere ?
VG170727 Koteng ivrer for « foreldretrenere », i den forstand at norsk fotball må utdanne foreldrene, altså at vi skaffer kompetente trenere til foreldrene.
VG170719 - Det er stort behov for lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere.
DN170719 - Fremtidens utdannelse - altså hvordan vi skal utdanne i takt med fremtidens behov.
DB170719 Organisasjonen Teach North Korean Refugees arbeider med å hjelpe nordkoreanere å utdanne seg.
AA170718 Hvordan få unge jenter til å utdanne seg innen et mannsdominert miljø ?
AA170717 Mange studenter kvier seg for å utdanne seg til fastleger.
DN170709 « Treningsrom, rømmegrøt og kjendiser i kantina, fin brumming fra 3D-printeren til NRKbeta, og den gode følelsen av å bruke data science for å oppfylle allmennkringkastingens oppdrag : Å opplyse, utdanne og underholde publikum ».
DB170705 Det finnes jo mange som ikke kan utdanne seg.
SA170703 | Vi skal ikke utdanne roboter, vi skal utvikle problemløsere med læreglede fra en tidlig alder ¶
NL170628 Å splitte teori og praksisarenaer svekker etter vårt syn muligheten for å kunne utdanne de beste fremtidige kandidatene for yrket.
NL170628 Å splitte teori og praksisarenaer svekker etter vårt syn muligheten for å kunne utdanne de beste fremtidige kandidatene for brannfaget.
AA170628 Innbetalingene til fondet bør være høye nok til å sikre at bedrifter som bidrar til å utdanne framtidens arbeidskraft, får en tilstrekkelig kompensasjon, men ikke høyere.
DA170621 De fire-fem første månedene lærte jeg norsk, så ble jeg dagmamma for indiske barn før jeg begynte på skole for å utdanne meg til apotektekniker.
NL170616 Fakultetet oppfyller sitt samfunnsoppdrag ved å utdanne jurister som jobber som dommere, politijurister, advokater, forvaltningsjurister og rettshjelpere.
AP170615 Ifølge svensk lov er det forbudt å rekruttere, oppfordre til og utdanne til terrorforbrytelser, sier Karl Melin i Säpos kommunikasjonsavdeling.
AA170615 Ifølge svensk lov er det forbudt å rekruttere, oppfordre til og utdanne til terrorforbrytelser, sier Karl Melin i Säpos kommunikasjonsavdeling.
VG170612 - Mange på 19 - 20 år som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ), ønsker å utdanne seg før de kommer i jobb, men de mister AAP hvis de vil forsøke å ferdiggjøre videregående eller utdanne ?
VG170612 - Mange på 19 - 20 år som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ), ønsker å utdanne seg før de kommer i jobb, men de mister AAP hvis de vil forsøke å ferdiggjøre videregående eller utdanne ?
NL170612 Narvik har utdannet ingeniører i 61 år og sivilingeniører i snart 30 år, og har en kompetanse på å utdanne teknologer som er betydelig større enn noen annen by i Nord-Norge.
BT170612 De er så viktige at vi bør bruke mye ressurser på å utdanne folk til dem, og få frem nye og bedre produkter.
BT170610 For at noen skal kunne utdanne seg, ha et sted å gå på skole, et sted å sitte under undervisningen, et sted å gå på do når man er på skolen, eller et sted å levere barna fra seg når vi skal på skole eller jobb.
DB170609 Essensen i Nigglis foredrag omhandlet hvordan WADA kan utdanne sunne idrettsutøvere og at økt kunnskap om tematikken vil gi en renere idrett.
DB170608 I sin generelle vurdering av ELTE-utdanningen skrev UiO i 2014 at « utdanningen tar uten tvil sikte på å utdanne kliniske psykologer som skal være forberedt på å gå inn i ordinære psykologstillinger ».
DB170607 Det er stort behov for psykologer, vi klarer ikke å utdanne mange nok i Norge, sa Aasen til Dagbladet.
AP170605 - Målet er å utdanne neste generasjon tradisjonshåndverkere mens vi ennå har noen erfarne fagfolk som kan videreformidle sin kunnskap, sier Mathilde Sprovin.
VG170602 Rahman Chaudhry, politisk nestleder i Elevorganisasjonen, mener den danske direktøren Kirchner har et veldig godt poeng og at skolen har en mye bredere oppgave enn å utdanne folk til å få gode karakterer.
VG170602 Han mener skolen bør ha mer fokus på nettopp det å utdanne folk til å kunne gjøre andre oppgaver enn å pugge tall.
AA170602 Ungdom fra regionen har ikke lenger en mulighet til å utdanne seg innen slike fag uten å flytte til andre deler av landet.
DB170601 Det er stort behov for psykologer, vi klarer ikke å utdanne mange nok i Norge.
DB170601 Men skolen skal utdanne hele mennesket, og nå er tiden inne til å utvide ordningen og sette elevene bedre i stand til å møte både en helt ny digital og medial hverdag og et nytt og annerledes arbeidsliv, sier hun.
DA170530 - Hvis du fyller opp en byggeplass med utenlandsk billig arbeidskraft fra bemanningsbyråene, så gjør du det i stedet for å utdanne neste generasjons bygningsarbeidere, hevder Andersen, som denne våren har lest Jonas Bals` bok med stor interesse.
NL170529 Den eneste grunnen til at det står som nummer to og ikke én, er fordi stopp av masseinnvandringen ( som forresten den norske økonomien er fullstendig avhengig av hvis det norske folk fortsetter å ville utdanne seg til det de vil ! ) tydeligvis var viktigere.
DA170529 Kompetanseheving av lærere er det viktigste vi kan gjøre for elevene, men da må vi også utdanne mange nok.
VG170524 Vi må utdanne lærere som også er opptatt av virkeligheten utenfor klasserommet ; som har en følelse av ansvar for verden rundt seg.
VG170524 Også landets lærerutdanninger retter mye oppmerksomhet mot praksisfeltet og lærerprofesjonen : Vi er opptatte av å utdanne lærere som skal fungere godt i det enkelte klasserom.
NL170523 Og viktigst av alt ; fordi ungdom som utdanner seg i landsdelen og i egen region, oftere forblir verdiskapere her, i stedet for å utdanne og bosette seg i storbyer og i sør.
NL170519 Vi må øke innsatsen for å utdanne den voksne befolkningen i Finnmark.
VG170517 Det finnes lite informasjon om faget, så jeg forstår at ikke mange unge tenker på å utdanne seg som bunadstilvirker, sier Rossing.
NL170516 Innen sine fagfelt skal UiT bidra til landsdelens utvikling ved å utdanne , forske og utvikle på et internasjonalt nivå.
DN170512 - Vår jobb er å guide, rådgi og utdanne kundene våre - og finne den beste måten å fortelle deres historie på, sier internasjonal redaktør Nelly Gocheva i New York Times-innholdsmarkedsføringsavdeling.
AA170511 De stoler ikke på noen ; de tror det er makt og direktiver som skal til for å utdanne våre barn ; de tror menneskene blir snille, kunnskapsrike og kreative ved byråkratiske dekreter.
DN170509 I revidert budsjett kommer regjeringen med noe av forklaringen på dette og viser blant annet til den store andelen unge som går ut av ledighetskøen for å utdanne seg.
DB170506 Hva det vil koste å utdanne nykommerne til å bli attraktive på et av verdens mest kunnskapsintensive arbeidsmarkeder, tør ingen tenke på.
DB170504 - Hun forberedte oss på å utdanne verden.
DA170504 For eksempel var hun det eneste barnet i familien som likte å lese, og som søkte å utdanne seg, sier Annikken Kolovna Lunney Vear.
DB170430 - Jeg var faktisk i ferd med å tenke på å utdanne meg til å bli fotograf.
VG170428 Vi baserer oss dermed på dem som faktisk ender opp med å utdanne seg som grunnskolelærere, det vil si oppmeldte studenter, sier Gunnes til VG.
BT170423 Klarer vi ikke å utdanne nok lektorer i tysk og fransk, vil denne viktige kompetansen bli svekket i Norge.
BT170420 Også ved UiB ser de et høyt trykk på studieprogrammer hvor folk kan utdanne seg innen undervisning.
DB170419 Han spurte også om kommunen ville ansatt personell som ville utdanne seg innenfor pedagogisk ledelse, og om kommunen ville inngått et samarbeid eller en intensjonsavtale om innleid personell som skulle få fast jobb på sikt.
BT170419 Men jeg har klart å utdanne meg, både lenge og vel.
BT170418 Å utdanne seg til barnehagelærer innebærer i dag nødvendige erfaringer med menneskelig mangfold i alle dets ulike framtoninger.
BT170412 - Det Nato har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater.
AP170412 - Det NATO har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater.
AA170412 - Det NATO har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater.
VG170411 Men også fordi de prioriterer forsvarsspill, det er kultur å utdanne forsvarsspillere i Italia.
AP170411 Det tok en stund før Sindre Narvestad fant ut hva han ville utdanne seg til, men nå er han straks ferdig med masterstudiet i økonomi ved NHH.
DN170405 Kunnskap om beslutningsprosesser og gruppedynamikk er langt viktigere enn kunnskap om snøens utvikling, sier Horgen som ikke tror det er mulig å utdanne en hel generasjon til å ta riktige valg på grunnlag av snøkunnskap.
SA170403 Hun mener det viktigste er å utdanne seg til noe, enten på yrkesfaglig eller høyere nivå.
FV170403 Hun mener det viktigste er å utdanne seg til noe, enten på yrkesfaglig eller høyere nivå.
DN170403 Vi må ikke først og fremst bygge skoler, men heller fikse systemer som gjør at landet selv kan bygge skoler og utdanne lærere, sier Brende.
DA170403 Et av målene til Tall Ships Races er å utdanne og utvikle ungdom gjennom seiltrening, uavhengig av kultur, kjønn, nasjonalitet og sosial bakgrunn.
BT170403 Hun mener det viktigste er å utdanne seg til noe, enten på yrkesfaglig eller høyere nivå.
AP170403 Hun mener det viktigste er å utdanne seg til noe, enten på yrkesfaglig eller høyere nivå.
DB170402 Guri Melby, Venstres nestleder i programkomiteen, har flere års bakgrunn i å utdanne lærere, ved høgskolene i Trondheim og Oslo.
SA170401 Det er altså hindringer for at menn skal velge å utdanne seg og arbeide i barnehagesektoren.
VG170331 KUNNSKAPSMINISTER : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er svært fornøyd med ordningen og håper at det vil gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen.
VG170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.
SA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.
DN170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.
DB170331 ¶ REKRUTTERINGSKAMPANJE : Reklamekampanjen er en del av en rekrutteringskampanje som skal treffe yngre målgrupper som kan ønske å utdanne seg i Forsvaret.
DA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.
AA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.
AA170331 Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.
VG170326 Der må det gjøres noe, det må prioriteres stoppertyper og nærmest utdanne dem i årene som kommer.
AP170326 Vi må utdanne mennesker som kan kvalitetssjekke informasjon, som i en digitalisert verden vet å gjenkjenne en god kilde, som forstår at retorikk og følelser er forbundet og som våger å stille nye spørsmål.
AP170324 For å bli en datadreven bedrift, er det ikke nok å utdanne de ansatte.
AP170324 For å bli en datadreven bedrift, er det ikke nok å utdanne de ansatte.
DA170323 Målet med prosjektet er å utdanne flere helsefagarbeidere, og menn spesielt.
DN170322 Røe Isaksen sier det ikke er et mål i seg selv å utdanne " veldig mange flere " innen humaniora, men framholder at næringslivet ofte undervurderer kompetansen som humanister besitter.
FV170321 Pappa skulle utdanne meg innen skogsdrift.
DB170320 Dette landsomfattende problemet repareres, ifølge Andrea Sjøvoll, ved å utdanne sexlærere på høyskolenivå, og ifølge anonyme kilder skal inntakskontoret ligge i Kvadraturen i Oslo.
DB170318 SU-leder Andrea Sjøvoll forteller Dagbladet at hun ønsker at lærerutdanninga skal utdanne egne sexlærere, at seksualundervisning skal få mer helhetlig plass i lærerplanen og at seksualundervisning skal begynne allerede i barnehagen.
SA170317 Nummer tre er at området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og være nært koblet opp mot kapital og industri.
AA170317 Kjeden skal utdanne personalet om matsvinn, butikker har innført egne hyller for nedsatte varer og den har utviklet appen « Mat skal spises ».
DA170316 Vi ønsker ikke å utdanne folk til arbeidsledighet.
SA170313 Selv vokste han opp i en familie med to « arbeiderklasseforeldre » som var skeptiske til ideen om at han skulle flytte hjemmefra for å utdanne seg.
AP170312 Selv vokste han opp i en familie med to « arbeiderklasseforeldre » som var skeptiske til ideen om at han skulle flytte hjemmefra for å utdanne seg.
DB170308 ¶ KRAV : Regjeringen vil stille strengere krav til dem som ønsker å utdanne seg til å bli sykepleiere.
VG170225 Da han kom til Norge på slutten av 80-tallet fikk han trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne seg.
DB170224 For kunnskapen vi lærer bort i dag er fortsatt basert på tradisjonelle kompetansebehov, men tar vi grep kan vi raskt utdanne verdens mest teknologikompetente befolkning.
VG170223 Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire til Aftenposten i 2011.
DB170223 - Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire.
DB170223 - Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire i et intervju med Aftenposten i 2011.
AP170223 - Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire.
AA170223 Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire i et intervju med Aftenposten i 2011. ( ©NTB ) ¶
DB170222 Han er en ener i å utdanne de beste lærlingene, utrolig hyggelig mot kundene, og han er engasjert i å bringe god mat til folket gjennom dagligvarekampanjer.
DA170222 Han er en ener i å utdanne de beste lærlingene, utrolig hyggelig mot kundene, og han er engasjert i å bringe god mat til folket gjennom dagligvarekampanjer.
DB170216 Hun holder nå på å utdanne seg til førskolelærer, noe som spilte inn på ønsket om å fjerne gamle spor.
VG170215 For alle de glimrende lærerne som skal utdanne fremtidens arbeidskraft blir jobben nærmest umulig hvis elevene kan være borte fra den daglige undervisningen uten konsekvenser.
VG170215 Dersom alt går i orden og han får reisepapirer, skal han begynne på Høgskolen i Oslo og Akershus for å utdanne seg til å bli radiograf.
DB170215 I et brev signert fra Nav Arbeid og ytelser i Skien, fikk Dreier beskjed om at utdanningen han går på, i regi av Nav Trondheim, blir vurdert som « ikke hensiktsmessig sett i forhold til at det er små muligheter på arbeidsmarkedet innen det yrket du har valgt å utdanne deg innen ».
DB170214 Det har vært kjent at Bjerknes fra 1942 var sentral i å utdanne krigsmeteorologer til det som ble en stadig mer omfattende luftkrig for USAs del.
DN170210 NHO-sjefen uttalte i et intervju i forbindelse med NHOs årskonferanse at Norge må utdanne flere ingeniører og realister.
DN170210 - Dette er en hilsen til utdannelsesinstitusjonene om å utdanne flere.
DB170210 De må få enklere muligheter til å utdanne seg.
VG170209 Her er en jobb å gjøre fremover, og den viktigste nøkkelen til et mer demokratisk Midtøsten ligger i å utdanne og frigjøre kvinnene.
DB170131 Seinere vil vi utdanne tolker i andre språk, sier Tatjana Radanovic Felberg.
SA170127 Samtidig vil nye jobber oppstå - jobber vi i dag ikke har forutsetninger for å utdanne folk til.
DB170119 Guldbrandsen og Wikshåland møttes første gang i 1983, og kritikeren forteller om en ung og begavet pianoelev som reiste til Oslo fra Stavanger for utdanne seg innen kunstfilosofi.
DB170116 Utdanningene er veldig ulike, og setter også ulike opptakskrav : Det er for eksempel ikke nødvendig å ha gjennomført førstegangstjeneste for alle utdanningsløpene - men skal du utdanne deg til yrkessoldat, må dette være på plass før du søker.
DB170110 - Kvinner har like gode forutsetninger for å fly som menn, og jeg ønsker å inspirere flere damer til å utdanne seg til flygere.
BT170110 Kunnskapsministeren mener det viktigste for skolen fremover blir å utdanne de ingeniørene, sykepleierne og lærerne landet trenger.
AP170110 Universitetsstudiet skulle utdanne og danne mennesker som kunne fungere i de nye, protestantiske samfunnene.
BT170106 Vi har et desentralisert utdanningssystem, og det er forståelig at skolene ønsker å utdanne kandidater til offentlig sektor og privat næringsliv i sin region.
BT170106 Vi har et desentralisert utdanningssystem, og det er forståelig at skolene ønsker å utdanne kandidater til offentlig sektor og privat næringsliv i sin region.
SA170102 Jeg har måttet utdanne meg selv på grunn av så mange dommeravgjørelser i første halvdel av sesongen, sier United-manager Jose Mourinho til BBC.
FV170102 Jeg har måttet utdanne meg selv på grunn av så mange dommeravgjørelser i første halvdel av sesongen, sier United-manager Jose Mourinho til BBC.
BT170102 Jeg har måttet utdanne meg selv på grunn av så mange dommeravgjørelser i første halvdel av sesongen, sier United-manager Jose Mourinho til BBC.
AP170102 Her kommer det frem at svært mange har valgt å utdanne seg i økonomi og administrasjon.
AP170102 For å få flere til å utdanne seg innen realfag og teknologifag vil NHO øke stipendandelen til 50 prosent av basisstøtten innenfor disse fagene.
AP170102 Her kommer det frem at svært mange har valgt å utdanne seg i økonomi og administrasjon.
AP170102 For å få flere til å utdanne seg innen realfag og teknologifag vil NHO øke stipendandelen til 50 prosent av basisstøtten innenfor disse fagene.
AP170101 Ricky Mercer satser på en fabrikkjobb, men ønsker å utdanne seg til å bli ingeniør samtidig.
AP170101 Hun legger til at studentene hennes tidligere var opptatt av å utdanne seg til å begynne å jobbe i store bedrifter, men at det har endret seg kraftig de siste årene.
VG161227 Etter mer enn 1.000 timer bak flyspakene, blant annet i militære transportfly av typen C-208, bestemte hun seg i 2015 for å utdanne seg videre i USA for å kunne fly store transportfly av typen C-130.
AP161116 Svært mange har valgt å utdanne seg i økonomi og administrasjon.
SA160917 Der hun er invitert av Norges Fotballforbund for å se hvordan de jobber internasjonalt for å utdanne kvinnelige idrettsledere og få flere jenter med i idrett.
AP160916 Vi trenger å utdanne flere teknologihoder for å imøtekomme behovet.
AP160916 Vi klarer altså ikke å utdanne nok teknologiekspertise i dag til å imøtekomme behovet.
BT160915 Styreleder Helge Jonasdal i Vestsiden-Askøy IL sier hans klubb prioriterer gode anlegg for barnefotballen og å utdanne foreldretrenere.
AP160810 Rådet mener at utdanningsinstitusjonen ikke kan utdanne studenter til en praksis som er på kollisjonskurs med sykepleiens profesjonsetikk.
BT160724 Universitetet har ansvar for å utdanne morgendagens samfunn.
AP160623 Hvorfor skal vi ikke ha kapasitet til å utdanne den arbeidskraften vi trenger selv, spør Toppe retorisk.
VG160502 Hill, som i dag er forfatter og professor ved Brandeis University, regnes som en pioner både som forbilde for andre kvinner ( og menn ) i samme situasjon og i å utdanne offentligheten i seksuell trakassering.
AP160422 bataljon som har som oppgave å utdanne tradisjonelle fotsoldater, infanterister.
AP160402 Det tar to år å utdanne seg til fengselsbetjent.
AP160322 Det er ikke nok å utdanne kirkelige medarbeidere til å vedlikeholde det som har vært.
AP160317 Særlig ille er det når oppfordringen kommer fra dem som skal utdanne morgendagens journalister.
AP160310 Skal vi tro Schjøtt-Pedersen er det god grunn til at man vil få jobb, for dem som nå vil utdanne seg for å komme inn i oljebransjen.
AP160227 Vi må rekruttere og utdanne flere, men også få bukt med kriminalitet og svart arbeid.
AP160216 Å utdanne seg til å bli sykepleier krever både guts og fryktløshet.
AP160208 Allikevel leser vi at interessen for å utdanne seg i disse fagene synker. 3rd-party-bio ¶
AP160130 Nå lurer på om jeg skal utdanne meg videre på universitet eller høgskole, men jeg er usikker, blant annet på grunn av det økonomiske.
AP160121 Hæren tilføres stadig materiell som vi må utdanne og trene på for å få god stridseffekt.
AP160111 Vi ønsker å utdanne entusiastiske lærere som behersker faget og er dyktige til å lære bort.