DN171215 Aker BP drar i gang tre utbygginger
DN171215 | Aker BP drar igang tre utbygginger
DN171215 | Aker BP drar igang tre utbygginger
AA171215 Valhall Flanke Vest og Skogul er også utbygginger som skal knyttes opp mot de eksisterende infrastruktur på norsk sokkel.
NL171204 Ytterligere utbygginger som Gotha, Alta og Johan Castberg feltene vil trolig komme enda lengre nord.
NL171204 Fortsatt er det stor produksjon i Nordsjøen og i Norskehavet, og store utbygginger som Johan Sverdrup feltet utenfor Stavanger på gang.
VG171201 Det er hinsides enhver fornuft at selskaper med enorme overskridelser på sine utbygginger , skal få penger utbetalt, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.
AA171201 Siden Lundhøyden Amfi er siste del av utbygging i akkurat denne delen av Lund Østre, så vil de som kjøper leilighet ikke oppleve noen overraskelser i forhold til andre utbygginger .
BT171125 Et kollektivsystem for el-busser har en brøkdel av prisen, i forhold til store og krevende utbygginger og serviceopplegg for Bybanen.
NL171124 Nå etter en kraftig reduksjon i både oljepris og investeringer er mulighetene for både utbygginger og ringvirkninger kraftig redusert, både på norsk og russisk side i Barentshavet.
VG171122 Kostnadene stuper og vi vil se mer utbygginger av fornybar energi, i form av havvind.
VG171122 Kostnadene for utbygginger innen havvind er drastisk redusert på få år.
SA171117 Miljøvernorganisasjonen har lenge hevdet at utbygginger i Barentshavet kan bli ulønnsomme for staten.
DN171115 Han viser til at Stortinget holdes oppdatert om kostnadsutviklingen for utbygginger .
AA171106 Planene om videre utbygginger ligger klar, og skal etter planen påbegynnes når den utvidede terminalen for trafikk utenfor Schengen står klar om noen år : ¶
DN171105 - ExxonMobil vil fortsatt delta på norsk sokkel med en betydelig portefølje av partneropererte felt med en produksjon på rundt 170.000 fat oljeekvivalenter per dag, skriver Revå i en epost, og understreker at « rest-ExxonMobil » også er med på nye utbygginger som Trestakk og Snorre Expansion.
AP171105 Planene om videre utbygginger ligger klar, og skal etter planen påbegynnes når den utvidede terminalen for trafikk utenfor Schengen står klar om noen år : ¶
DN171026 De tøffere tidene har tvunget Statoil til å se med nye øyne på utbygginger .
DA171026 * Friinntekten, som er et garantert skattefradrag ved investeringer i utbygginger av olje- og gassfelt.
DA171023 I 1872 ble driften supplert med et eget veveri, og nye utbygginger fant sted på 1880- og 90-tallet.
AA171020 Tilskuddene til denne type utbygginger har ligget på rundt 140 millioner kroner i året, men er i kommende statsbudsjett tatt ned til rundt 70 millioner kroner.
AA171020 Tilskuddene til denne type utbygginger har ligget på rundt 140 millioner kroner i året, men er i kommende statsbudsjett tatt ned til rundt 70 millioner kroner.
AP171019 Reindriftsutøvere trues av utbygginger på reinens områder.
AA171019 Bjørseth ser for seg at det også i fremtiden vil inngås samarbeid med andre knyttet til utbygginger .
DN171017 Diskusjonen om kostnader ved norske versus asiatiske utbygginger har gått hett i flere år.
NL171013 Kapitlene om utbygginger i sør, ikke minst de fergefrie veiforbindelsene på Vestlandet, der vi skal få verdens dypeste undersjøiske tunnell ( 392 m.u.h. ) blant mye, mye annet, tar mye plass.
DN171012 Mange andre utbygginger har derimot opplevd at de totale kostnadsanslagene har krympet i oljenedturen, ettersom kostnadspresset i industrien har falt og kapasiteten blant leverandørene økt.
DA171011 Hun har malt og skrevet tekster på dem, og tankene sendes av gårde til mellom- og etterkrigstidens store utbygginger i Oslo.
DN171009 Før sommerens fem letebrønner i Barentshavet hadde Statoil et erklært mål om å gjøre storfunn som kunne gi grunnlag for selvstendige utbygginger .
DN171009 Etter Johan Sverdrup og Johan Castberg har ikke selskapet noen store nye utbygginger å gå løs på i Norge.
DA171006 Alle utbygginger får konsekvenser for miljøet.
DN170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
AA170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
DB170913 - Nordsjøen kommer til å være en viktig driver for aktivitetsnivået i sektoren de neste årene, mye drevet av Statoil med store utbygginger som Johan Castberg og Snorre 2040.
SA170904 For uten større utbygginger vil aktiviteten går ned, men det er fortsatt mye aktivitet på sokkelen knyttet til eldre felt sier Årsnes.
SA170904 - Johan Sverdrup lukker gapet mellom de mange utbyggingene før krisen og utbygginger som kommer senere, som Johan Castberg, sier Årsnes.
DN170904 - Terje Søviknes arbeider på vegne av direktørene som vil ha utbygginger folket ikke vil ha.
VG170902 Organisasjonen har vurdert partiene ut fra syv forskjellige kriterier ; budsjettnivå, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, trafikksikkerhet, planer for motorveier og store utbygginger , fylkesveinettet, Nye Veier AS og dynamisk veiprising.
DN170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger , lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
DA170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger , lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
NL170829 Den sikrer allmennhetens interesser mot ivrige utbyggere som mange ganger har ønsket å slippe til med større utbygginger .
DN170829 Andre ordninger gjør at skattebetalerne dekker opp mot nitti prosent av kostnadene ved eventuelle utbygginger .
AP170829 En rekke steder i byen er det dannet lokale aksjonskomiteer som kjemper mot utbygginger som truer med å ødelegge dagens bo- og nærmiljø.
AA170826 Så langt er 12 av 18 av Fosenvegeness utbygginger ferdigstilte.
VG170822 Leteaktivitet gir grunnlag for funn, som igjen kan resultere i utbygginger , arbeidsplasser og inntekter til velferden vår.
AA170819 Kompetansen sørger for at norske vannkraftaktører i enda større grad kan bidra til store utbygginger i u-land.
DB170818 For å sørge for at statens inntekter blir størst mulig er det er viktig at skattesystemet utformes nøytralt slik at den høye skattesatsen ikke hindrer gjennomføring av lønnsomme leteboringer, utbygginger og tiltak på eksisterende felt.
AP170816 Dette er snakk om utbygginger for mange, mange milliarder, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt Øst.
DB170809 Etter at Statoil har ferdigstilt Castberg i 2022, er det få planer for nye utbygginger på norsk sokkel, skriver avisa.
NL170801 Som er positive når det kommer framlegg om utbygginger , vekst og utvikling - og som gir oss som bor her og de som kommer etter ei framtid med flere muligheter.
AP170707 Endel offshore oljefelt i land som Norge ( blant annet fremtidig utbygginger i Barentshavet ), Storbritannia, Nigeria og Venezuela samt oljesand i Canada vil være ulønnsomme.
AA170627 Alle vellykkede utbygginger av denne typen har hatt private medspillere.
DN170626 - Selskapet har en betydelige større utbyttekapasitet enn hva dagens utbytte skulle tilsi og det er på våre estimater fullfinansiert for fremtidige utbygginger , skriver Kongslie.
NL170622 Olje- og energiminister Terje Søviknes ønsker å kartlegge mulighetene for nye utbygginger av vind- og vannkraft og gjøre Norge ledende innen fornybar grønn energi.
NL170622 Mange reinbeiteområder er allerede i dag sterkt berørt av utbygginger og i flere områder er tålegrensa for inngrep nådd.
NL170622 Hvor lenge får simla lov til å lede flokken uten å bli forstyrret av utbygginger i form av vindmølleparker og vannkraftanlegg ?
NL170622 Utbygginger skjer dessverre i mange sammenhenger i områder frie fra tyngre tekniske inngrep og i viktige beiteområder for samisk reindrift.
DN170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
DA170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
AA170615 Store utbygginger krever mer kompetanse og helhetsforståelse enn man kan forvente at enkeltutbyggere har.
VG170610 Men vi vil ikke og kan ikke risikere at blir igangsatte utbygginger blir satt tilbake eller utsatt » sa Støre til VG i mars.
SA170606 Her vil utviklingen for ulike utbygginger av omkringliggende områder være viktige med tanke på trafikkgrunnlaget.
NL170606 Jeg er heller ikke imot all utvikling, men utbygginger må konsekvensutredes ordentlig, der man bruker informasjonen og kunnskapen til de ulike partene i utredningsarbeidet.
NL170606 En av de store kjepphestene i reindriften er arealinngrep i form av ulike utbygginger , være seg for eksempel vei, hyttefelt eller kraftlinjeutbygginger.
DN170601 Statoil skrur sammen verdens første flytende vindpark til to milliarder kroner, og jakter nå på adskillig større utbygginger i alt fra Hawaii til Japan.
AP170601 Det har betydning for alle store utbygginger , sier Johansen.
SA170530 Da kan vi ikke gå ned i kvalitet og fart på videre utbygginger , farten bør heller bli større.
DN170528 - Tre av Statoils fem leteboringer gjøres med håp om selvstendige nye utbygginger .
AP170528 - Tre av Statoils fem leteboringer gjøres med håp om selvstendige nye utbygginger .
DN170525 Ratingbyrået er bekymret for gjeldsveksten i Kina, som blant annet går det enorme utbygginger som her i Beijing.
DB170524 Utbygginger av kollektiv og bilveier blir i hovedsak betalt av bompenger lokalt i Oslo og Akershus.
VG170522 Jeg opplever at politikerne i Akershus ser fordelene ved en helhetlig utbygginger med tunneler gjennom vestkorridoren i Akershus, men at det ikke er samme forståelse i byrådet i Oslo, sier Raja.
DB170522 - Jeg opplever at politikerne i Akershus ser fordelene ved en helhetlig utbygginger med tunneler gjennom vestkorridoren i Akershus, men at det ikke er samme forståelse i byrådet i Oslo, sier Venstres Abid Raja til VG.
DA170522 - Jeg opplever at politikerne i Akershus ser fordelene ved en helhetlig utbygginger med tunneler gjennom vestkorridoren i Akershus, men at det ikke er samme forståelse i byrådet i Oslo, sier Venstres Abid Raja til VG.
AA170522 - Jeg opplever at politikerne i Akershus ser fordelene ved en helhetlig utbygginger med tunneler gjennom vestkorridoren i Akershus, men at det ikke er samme forståelse i byrådet i Oslo, sier Venstres Abid Raja til VG. ( ©NTB ) ¶
NL170516 Ut fra denne kvadratmeterprisen vil beskrevet utbygginger koste rundt 93 mill. kr.
NL170515 Selskap som Statoil, Lundin og OMV må følge Enis eksempel med å bygge kompetanse lokalt, nært til feltene i Barentshavet, ved framtidige utbygginger .
NL170515 Med høy boreaktivitet følger også muligheter for flere utbygginger i årene som kommer.
NL170510 Gjennom det såkalte LUNN-programmet ble bedrifter i Nord-Norge skolert i hvordan de skulle posisjonere seg i kampen om kontrakter ved større utbygginger innenfor olje- og gassutbygging.
NL170510 - Det er mange utbygginger på trappene.
SA170504 Dette må også sees i sammenheng med kommunens ambisjoner om fremtidige utbygginger og ønske om å skape 15.000 nye arbeidsplasser i sentrum med parkeringsbehovet det vil skape.
DA170502 - Vi ser på mulighetene med å få til en badeplass i sentrum i forbindelse med utbygginger .
DA170502 - Haster det ikke å få på plass planer - om et bybad skal bygges i sammenheng med andre utbygginger ?
AP170430 - I fremtiden tror jeg politikerne vil måtte forsvare seg fordi de har gått på akkord med bomiljøet i mange utbygginger .
DN170421 Om skatt og overskridelser på utbygginger
SA170412 Vi har også hatt utglidninger i vår egen by ved tidligere utbygginger .
DA170410 Grunnen til at områdene bygges ned så hurtig og er truet, er at de er attraktive for slike utbygginger .
SA170405 Målet er at den samfunnsøkonomiske nytten skal forsvare viktige utbygginger , som igjen skal gi verdiskaping som gir grunnlag for ytterligere vekst og investeringer i fremtiden.
DN170405 Nye utbygginger gir store muligheter til mer arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri, sier oljeministeren.
VG170402 Det blir ikke rom til nye velferdsordninger eller utbygginger uten at det kuttes tilsvarende andre steder.
SA170327 Utbygginger
VG170324 Mange av dem utbygginger og nybygging av større og sentrale skoler i kommunen.
VG170324 Mange av dem utbygginger og nybygging av større og sentrale skoler i kommunen.
DA170316 - Det er flere store utbygginger på trappene, og vi leverer stadig mer gass til Europa, sa hun.
AA170316 - Det er flere store utbygginger på trappene, og vi leverer stadig mer gass til Europa, sa hun.
VG170314 Vi har andre løsninger, og ingen skal føle risiko for at tjenestene blir satt tilbake, eller at utbygginger blir forsinket.
VG170314 Men vi vil ikke og kan ikke risikere at blir igangsatte utbygginger blir satt tilbake eller utsatt.
AA170313 Dette er utbygginger som tidligst er klare om 15 år.
DN170302 En rekke steder er det stor spenning knyttet til prioriteringsrekkefølgen på utbygginger .
BT170228 Men de mener samfunnet har råd til storstilte utbygginger av flyplassene.
BT170228 Men de mener samfunnet har råd til storstilte utbygginger av flyplassene.
AP170224 Selv om nye utbygginger kommer i 4G, brukes eldre teknologi fortsatt.
AA170224 Selv om nye utbygginger kommer i 4G, brukes eldre teknologi fortsatt. ( ©NTB ) ¶
DN170213 - Det vi jobber med på Lopphøgda, er å få til kritisk masse for å realisere utbygginger .
DN170213 - Det vi jobber med på Lopphøgda, er å få til kritisk masse for å realisere utbygginger .
DB170201 Bane NOR får faglig frihet og økonomisk langsiktighet til å prioritere sine utbygginger , med mål om å få 10 - 15 prosent mer jernbane ut av hver krone.
BT170117 GLAD : Olje- og energidepartementet har godkjent nye utbygginger på norsk sokkel.
DN170116 | Søviknes gir grønt lys for nye utbygginger i Nordsjøen ¶
DN170116 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) kommer til Sandefjord-konferansen tirsdag med nyheter om utbygginger i Nordsjøen.
SA170101 Store utbygginger som Johan Sverdrup gir arbeid for våre verft i Rogaland.
DN170101 Det gjør at de kan planlegge utbygginger i nettet mer effektivt, sier Øverås til NTB.
SA160809 - Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger .
SA160601 Dette gjør vi for å kunne utnytte prissvingninger i det europeiske markedet, men det muliggjør også større utbygginger av vind og sol.
SA160531 I sum planlegges utbygginger på i alt 20 TWh.
AP160525 - Det vil alltid være noen kontroverser rundt den type utbygginger og det har det vært i forbindelse med jobben, men jeg har opplevd mest positive reaksjoner i området.
AA160525 - Det vil alltid være noen kontroverser rundt den type utbygginger og det har det vært i forbindelse med jobben, men jeg har opplevd mest positive reaksjoner i området.
AP160416 I Høyre klages det over at slike dyr ofte fører til for dyre utbygginger . 6.
NL160317 Dette for å gi bonden muligheten til å posisjonere seg økonomisk mot framtidige utbygginger
AP160216 Norge hadde store utbygginger , solide leverandørbedrifter, kompetente entreprenører og erfarne konsulenter.