VG171215 Bedriftslederen mener pengene har blitt utbetalt etter villedning av Andresen.
VG171213 Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018.
SA171213 Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018, skriver Hansen til statskanalen.
AP171213 Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018, skriver Hansen til statskanalen.
AA171213 Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018, skriver Hansen til statskanalen.
AA171213 Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018, skriver Hansen til statskanalen.
DA171212 Da hadde departementet innkalt operaens ledelse, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag til et møte som skapte bråk : Her foreslo departementet at tidligpensjon skulle erstattes med en omstillingstilskudd utbetalt over tre år.
VG171211 Samtidig har energiministeren offentlig sagt at han i mellomtiden ikke vil godkjenne at Ameri Group får utbetalt et eneste øre, sier kommunikasjonssjefen til VG.
DB171211 Og gode resultater gir en høyere bonus utbetalt til jul for spillerne.
DB171211 - Vi får ikke utbetalt millionsummer, nei, sier Herrem til Dagbladet med et lurt smil.
DB171210 Utestående lønn er kun for september måned, da Afore ennå ikke har fått utbetalt faktura fra S-bygg, skriver han.
DB171210 Oslo bygningsarbeiderforening opplyser at de gjennom flere år har tatt imot en rekke arbeidere fra flere av Gjert Olsens virksomheter som ikke har fått utbetalt lønn.
DB171210 Selger Maipo Film rettighetene til « Askeladden : I dovregubbens hall » for 500 000 får de derimot utbetalt én million kroner av staten, og sitter igjen med 1,5 millioner kroner totalt.
VG171208 Mannen sier han ble lovet 25 prosent av inntektene i betaling, men at han langt fra fikk utbetalt så mye.
DN171208 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beregnet at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.
DB171208 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beregnet at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.
DA171208 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beregnet at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.
DA171208 Kirken har samlet i perioden 2011 til 2014 fått utbetalt 40,5 millioner kroner den på søknadstidspunktene ikke hadde rett til.
AA171208 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beregnet at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.
VG171207 Totalt har vi utbetalt rundt 200 000 kroner for mye i diett til sjåførene i måneden, sier Eckhoff.
DN171207 De første seks millionene euro blir utbetalt en av de nærmeste dagene.
VG171206 67-åringen har som daglig leder i stiftelsen kun fått utbetalt i 1,1 millioner kroner i lønn siden 2003, ifølge regnskapene.
DN171206 Noe av det første partilederen gjorde var å vedta gjeninnføring av papirslipp fra Nav som forteller pensjonister at de har fått utbetalt nøyaktig like mye som forrige måned.
DB171205 I tillegg vil det bli utbetalt en sum til deltidsarbeidere som reflekterer hvor mange timer de har jobbet det siste året.
DB171205 Det vil si at det kan være opptil flere hundre filmarbeidere involvert i filmprosjektene som har jobbet uten utbetalt lønn.
DB171205 Det vil si at det kan være opptil flere hundre filmarbeidere involvert i filmprosjektene som har jobbet uten utbetalt lønn.
DB171205 Tvillingene, som har bemerket seg for å være alt fra kjekke til å være teknologiske vidunderbarn, fikk som følge av søksmålet utbetalt 65 millioner dollar.
BT171205 De siste ti årene er det ifølge Tryg utbetalt 734 millioner kroner i erstatning etter flomskader til de tre vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
VG171204 Han mener det er for ille at en kontantstøtte som ble innført da Norge manglet barnehageplasser, fortsatt blir utbetalt som totalt nærmere to milliarder kroner i året.
AP171204 På lønnsslippen til den litauiske helsevikaren som jobber for det norske helsevikarbyrået Orange Helse, står det bare hva hun har fått utbetalt , ikke noe om hvor mye de ulike lønnstrekkene utgjør.
VG171203 Når 150 kroner blir skattepliktige, ville det i henhold til avtalen ikke bli utbetalt sjåførene i det hele tatt, siden disse er skattepliktige.
DB171202 Teknikmagasinet i Norge avsatte 10 millioner kroner i utbytte til morselskapet, som ble utbetalt fra egenkapitalen.
AA171202 Å ha avgift på Snickers, men ikke på Snickers-is, er omtrent som å ha inntektsskatt for alle, bortsett fra dem som får lønnen utbetalt i mynter.
VG171201 Ytterrligere fem selskaper som la ned eller solgte sin virksomhet i Nordjøern, utbetalt 6,9 milliarder kroner.
VG171201 Samtidig fikk 37 oljeselskaper som gikk med underskudd i fjor, utbetalt 7,7 milliarder kroner i såkalt leterefusjon.
VG171201 Overskridelsene på Goliat gjør at selskapet ikke betaler skatt, men i stedet får utbetalt 237 millioner kroner i såkalt leterefusjon i 2016.
VG171201 I fjor fikk Eni utbetalt 237 millioner kroner i skatterefusjon.
VG171201 Goliat-eier fikk utbetalt skatt ¶
VG171201 Det er hinsides enhver fornuft at selskaper med enorme overskridelser på sine utbygginger, skal få penger utbetalt , sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.
DN171201 Det Christen Sveaas-kontrollerte investeringsselskapet Kistefos saksøker de tidligere aksjonærene i Norseman Offshore for å få utbetalt rundt 15 millioner kroner.
DB171201 I oppstarten fra 2008 til 2012 fikk han utbetalt langt mindre, og et snitt på 370 000 kroner i året.
DB171201 På tre år har Eide fått utbetalt 4,5 millioner kroner som daglig leder i Trivselsleder.
DB171201 I fjor fikk daglig leder Kjartan Eide ( 46 ) utbetalt 1,8 millioner kroner i lønn, bonus og godtgjørelser, en økning på 400 000 kroner fra 2015.
DB171201 Fjorårets støtte på 2,6 millioner er det største enkeltbidraget utbetalt av Kronprinsparets fond, siden opprettelsen i 2001.
DA171201 - Jeg understreker at Akademien aldri har utbetalt penger til denne personen, men til hans selskap.
SA171130 I fjor ble det utbetalt 120.000 kroner i styrehonorarer.
AP171130 I fjor ble det utbetalt 120.000 kroner i styrehonorarer.
VG171129 Dette innebærer at de ikke får utbetalt de 150 skattepliktige kronene i det hele tatt.
VG171128 Filmen søkte også insentivpenger for 2017, men disse ble aldri utbetalt .
VG171128 Dette er altså ikke penger som blir utbetalt direkte, men « tilbakebetalt » i etterkant.
VG171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
DB171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
DA171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
BT171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
AP171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
VG171127 Samferdselsministeren opplyser at det ifølge Vegdirektoratet ser ut som om de fleste av prosjektene som omfattes av ordningen har oversendt dokumentasjon som viser at kravene for å få utbetalt tilskudd er oppfylt.
DB171127 Hun får også en årslønn utbetalt , i tillegg til en rekke andre gaver og oppmerksomheter, skriver Time.
VG171126 De to siste årene har advokat Elden fakturert Oslo tingrett og fått utbetalt 149.000 kroner for å bistå den etterlyste mannen.
DN171126 Da oppkjøpsfondene Herkules og Alpinvest tok kontroll over Seagull i 2015, fikk Johansen utbetalt 75 millioner kroner og beholdt aksjer i selskapet verdsatt til 100 millioner kroner.
DB171126 Eielsen sier også at økningen i fastlønn er skattepliktig, noe som vil føre til at de ansatte vil få mindre utbetalt .
DA171125 Ut ifra den samlede bevisførselen kom retten til at det var 49-åringen som hadde fjernet båten for å få utbetalt forsikringssummen.
DA171125 Fikk utbetalt 212.500 kroner av forsikringsselskap.
DA171125 Dette førte til at han fikk utbetalt 212.500 kroner i erstatning.
DA171125 Og at det medførte at beløpet de fikk utbetalt i statsstøtte var for høyt.
DN171124 Selskapet er også i rettslige konflikt med begge sine to siste finansdirektører, som ikke har fått utbetalt lønn de har til gode.
DN171124 DN har også omtalt at selskapet lenge har hatt likviditetsproblemer, slik at ansatte ikke har fått utbetalt lønn.
DA171124 Skatteverket slo ned på bokføringen til Sahlins selskap der de fant at lønn var utbetalt uten bokføring.
DA171123 På denne måten skal hun ha fått utbetalt 66.944 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA171123 De to fastholder den samme grunnholdningen : Den katolske kirke har krav på offentlig støtte for alle katolikker i Norge, og siden langt fra alle antatte katolikker i landet, som anslås til om lag 200.000, er medlemsført, har kirken totalt sett ikke fått utbetalt for mye penger selv om mange er blitt feilregistrert.
BT171122 FLERE MILLIONER : I fjor krevde Helfo tilbake totalt 54 millioner kroner som var utbetalt i ulike refusjonsordninger.
VG171121 Pengene skal ha blitt utbetalt etter at spesialutsending Arild Øyen lanserte ideen direkte overfor Børge Brende.
VG171121 Noen måneder tidligere hadde familien til Joshua French utbetalt en betydelig sum til enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for French og Tjostolv Moland.
DN171121 Da vil Brandon kun få utbetalt seks millioner dollar, tilsvarende 50 millioner kroner.
DN171121 Økokrim mener de to aldri skulle fått utbetalt 36 millioner kroner.
DN171121 Vi mener at 36 millioner kroner er urettmessig utbetalt , sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.
DN171121 To menn bosatt i Dubai står tiltalt for grovt skattesvik etter å ha fått utbetalt 36 millioner kroner av norske skattemyndigheter for Skattefunn-prosjekter gjennom ti år.
DN171120 ¶ Profiler som ( fra venstre øverst ) kredittanalytiker Pål Ringholm, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, corporatesjef Ove Gusevik og sjefstrateg Peter Hermanrud gikk ut døren etter at bonusene var utbetalt , og startet hos konkurrenten Sparebank 1 Markets.
DB171120 Derfor jobbet jeg ganske lenge uten å få utbetalt riktig lønn, sier Rossi.
DB171120 Bedriften han jobbet for betalte ikke riktig lønn, og det viste seg at Rossi og fire andre i kolleger av ham hadde et lønnskrav på 600 000 kroner som de ikke hadde fått utbetalt .
DB171120 - Kun én av mange Fagforeningen reagerte med å legge inn lønnskrav hos bedriftene, og til slutt fikk 53-åringen utbetalt lønnen han hadde krav på.
DA171120 Han sluttet seg til IS og gikk på sharia-skole hvor han fikk utbetalt lønn.
DA171120 Etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2015 konkluderte med at katolikkene hadde jukset og fått utbetalt for mye offentlig støtte, krevde staten 40,5 millioner kroner tilbake.
BT171120 Han sluttet seg til IS og gikk på sharia-skole hvor han fikk utbetalt lønn.
AP171120 Han sluttet seg til IS og gikk på sharia-skole hvor han fikk utbetalt lønn.
AP171120 Over en million kroner er utbetalt i lønn til disse i 2017.
DA171119 Han er selv blant kreditorene i boet etter Norwegian Wood-festivalen, etter at han ikke fikk utbetalt lønn for halvåret han jobbet for Norwegian Wood.
VG171118 Etter at Doris har betalt helseforsikringen og skatt, har hun utbetalt 642 dollar ( drøyt 5100 kroner ) i måneden.
DN171118 Ifølge Kigen fikk Langeland « utbetalt lønnen som avtalt noen dager senere » i desember 2016.
DA171117 I dommen fra Jæren tingrett kommer det fram at 40-åringen førte fakturaene på andre kunder, godkjent av 40-åringen, og så utbetalt til byggefirmaet.
DB171115 For ved å gå av med full pensjon ved fylte 67 år, ville vedkommende uansett ha fått utbetalt andelen fra folketrygden.
BT171115 Det er uforståelig at både kommunen og fylkeskommunen har gitt underskuddsgaranti, uten klare kriterier for å få pengene utbetalt .
BT171115 Bergen 2017 åpenbart har tatt det for gitt at 10,4 millioner uansett ville bli utbetalt i etterkant.
DA171114 - Men vi ser ikke hvor mye som er utbetalt i 2016.
AP171114 I fjor ble det utbetalt 15,45 milliarder kroner i dagpenger.
SA171113 Nav-kontorene Riksrevisjonen har snakket med, innrømmer å ikke ha sjekket om dagpengemottakere oppfyller alle kravene for å få pengene utbetalt .
DN171113 « Retten har kommet til at statens krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt leterefusjon ikke er et krav som omfattes av Skeie Technology's morselskapsgaranti.
DN171113 På dette vis skal selskapet urettmessig ha fått utbetalt rundt 400 millioner kroner fra staten over leterefusjonsordningen.
DB171113 Kommisjonen avviste ikke bare mistankene om sabotasje, men også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
DB171113 Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring, fordelt på 311.962 skader.
AP171113 Kommisjonen avviste ikke bare mistankene om sabotasje, men også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
AP171113 Grunnen er at han mener han ikke har fått utbetalt bonusen han mener han har krav på fra Brann.
VG171111 I tillegg til sin faste lønn fikk han utbetalt en provisjon basert på gjennomsnittlig månedlig resultat.
VG171111 Det ble ikke utbetalt noen bonus på denne kontrakten og banken trakk ingen penger fra omtalte konto.
VG171110 Nå melder Dagsavisen at en rekke av artistene som spilte på årets festival i Frognerbadet ikke har fått honorar utbetalt .
VG171110 - Vi står for en fjerdedel av markedet, så en forsiktig beregning for hele forsikringsbransjen vil være at rundt 200 millioner kroner har blitt utbetalt nasjonalt på slike problemer de siste tre årene, sa kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til NRK i fjor. | « The Voice»-Thomas ville slutte med musikk ¶
VG171110 Tar man med beløpet advokatene har fått utbetalt for forberedelse og arbeid under etterforskningen av saken, er det totale beløpet 67,6 millioner kroner.
VG171110 De totalt 32 advokatene, 29 forsvarsadvokater og tre bistandsadvokater, har til sammen fått utbetalt 63,6 millioner kroner for gjennomføringen av hovedforhandlingen.
VG171110 De totalt 32 advokatene har lagt ned titusenvis av timer i saken, og har alle fått utbetalt millionbeløp for sitt arbeid før og under Lime-rettssaken.
VG171110 De har totalt fått utbetalt over 9,5 millioner kroner.
DA171110 « En del av artistene fikk utbetalt honoraret blant annet fordi de praktiserer strengere betalingsvilkår enn oss.
DA171110 Nå viser det seg at flere av de store artistene som opptrådte på festivalen ikke har fått utbetalt avtalt honorar.
DA171110 Flere av artistenes representanter forteller at de hadde tillit til Svein Bjørge, og derfor spilte på festivalen uten å kreve honoraret eller deler av det utbetalt på forskudd, noe som er vanlig i bookingmarkedet.
DA171110 - Vi har fått fullt oppgjør, dette krevde vi utbetalt før festivalen.
DB171109 Til sammen ble det utbetalt om lag 1,3 milliarder kroner i skattelette til 348 000 unge sparere.
VG171107 Hvis hun hadde valgt å pensjonere seg i 2011 da hun fylte 67 år, ville hun livet ut fått utbetalt vel 6000 kroner i måneden i tjenestepensjon fra KLP.
VG171107 Gjennom våre forsikringsordninger har det blitt utbetalt erstatning der det har vært grunnlag for dette.
SA171107 Blant prioriterte hensyn er å sørge for at folk får utbetalt lønninger og pensjoner, og at det ikke oppstår knapphet på mat og andre basis-forbruksvarer.
AA171107 Dette også fordi jeg som selvstendig næringsdrivende ikke har rett til å få utbetalt sykepenger før jeg har vært fraværende i 16 dager.
VG171106 Ifølge Venstres egne beregninger betyr det at nesten 50 000 mottagere av AFP vil få 20.000 kroner mindre utbetalt i året fra 2018.
DB171105 Medianen blant dem som fikk utbetalt bonus var på 75.000 kroner.
DB171105 De som hadde en bonusordning i 2016 fikk i gjennomsnitt utbetalt 257.000 kroner hver.
DB171105 46 prosent av dem som hadde en bonusordning fikk utbetalt under 100.000 kroner. 17 prosent fikk mellom 100.000 og 200.000 kroner i bonus, mens 22 prosent fikk mer enn 500.000 kroner.
VG171104 I realiteten er dette penger de med korte arbeidskontrakter skulle hatt utbetalt , som i stedet blir brukt av arbeidsgiverne til å subsidiere pensjonsordningene til ansatte som har jobbet i mer enn ett år.
SA171104 På lappene står det også en oppfordring til kundene om å støtte arbeidernes kampanje og legge press på Zara slik at de kan få utbetalt lønn.
DN171102 Og det var nettopp One-2 Invest som fikk utbetalt 6,4 mill. da russerne solgte seg ut av Intex i januar 2012.
DN171102 » Trolig er det i løpet av et par år utbetalt opp mot 20 millioner kroner i sluttoppgjør til tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy, økonomidirektør Maria Borch Helsengreen og hr-sjef Ann Kristin Søreid, samt nyhetsdirektør Jan Ove Årsæther som sa opp i sommer.
DB171101 Hun er i tillegg kjent som arving av Europris-gründer Terje Høili, som i 2004 sørget for at hun og søsknene fikk utbetalt rundt 130 millioner kroner hver i forskudd.
AA171101 Forsikringsselskapene som krever NTE for penger har selv utbetalt 150 millioner kroner i erstatninger etter brannen, skriver Flatangernytt.
DB171031 Da Manafort jobbet for Janukovitsj skal selskapet hans ha fått utbetalt over 140 millioner kroner av det ukrainske Regionspartiet, skrev Washington Post i juni i år.
DA171031 Siden leterefusjonsordningen kom på plass i 2005, er det utbetalt nær 100 milliarder kroner til oljeselskapene.
NL171030 Ordfører Petter Schou ( H ) bekrefter at kommunen har utbetalt penger for tjenester som ikke er utført og til forhøyet timepris.
DN171029 Trine Aulin Halleraker ( 50 ) fikk utbetalt 80.000 kroner for mye fra Nav, men måtte betale tilbake 120.000.
DN171029 I brevet sto det at Halleraker hadde fått utbetalt for mye av Nav.
DN171029 Hun fikk dermed utbetalt 80.000 kroner for mye.
DN171029 Halleraker hadde kun fått utbetalt 80.000 for mye. 40.000 kroner måtte hun vente på skatteoppgjøret for å få tilbake.
DN171028 Det er også et generasjonsskifte der flere generasjoner får utbetalt penger i utbytte, sier Olsen.
DN171028 Det er også et generasjonsskifte der flere generasjoner får utbetalt penger i utbytte, sier Olsen.
DN171028 Det er også et generasjonsskifte der flere generasjoner får utbetalt penger i utbytte, sier Olsen.
SA171027 Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene, er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt .
DN171027 plass i 2016 med 13 millioner kroner i utbetalt skatt.
DN171027 Det skyldtes et utbetalt utbytte tilbake til 2011 fra Glendranges investeringsselskap, et beløp han tilbakeførte til investeringsselskapet.
DN171027 Det ble samtidig utbetalt en liten lederpensjon, på toppen av den ordinære TV 2-pensjonen, er Indrøys forklaring på lønnshoppet.
DN171027 - Mesteparten av mitt sluttoppgjør ble utbetalt i januar i 2016.
DB171027 - Når det gjelder min lønn i TV 2 var det en økning i 2016 som følge av en bonus fra 2015, som ble utbetalt i fjor.
BT171027 Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene, er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt .
AP171027 Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene, er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt .
AA171027 Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt .
DN171026 Går forslaget igjennom kommer største aksjonær Erik Must og hans familie til å få utbetalt et utbytte på 267 millioner kroner for aksjene de sitter på privat og gjennom stiftelser og Fondsfinans' pensjonskasse.
DN171026 Erik Must og familien kan få utbetalt 267 millioner kroner i ekstraordinært utbytte dersom styrets forslag blir godkjent.
DA171026 Siden den kom på plass i 2005, er det utbetalt nær 100 milliarder kroner til oljeselskapene, kunne Dagsavisen opplyse 7. september.
BT171026 VOLDSOFFER : Jarl Høva ble angrepet på en restaurant i Bergen sentrum i desember 2014 og fikk utbetalt erstatningspenger fra Kontor for voldsoffererstatning da gjerningsmannen ble dømt i retten.
DN171025 Bakgrunnen er leterefusjon et Skeie-kontrollert selskap fikk urettmessig utbetalt .
AP171024 Men samtidig får foreldre med alvorlig syke barn mindre utbetalt etter noen år.
DA171023 I løpet av perioden fra august 2013 til april 2015 har hun fått utbetalt 484.225 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.
BT171023 | Krever regnskogmillioner utbetalt fra Norge ¶
BT171023 Det søramerikanske landet Guyana vil ha utbetalt 600 regnskogmillioner.
AP171023 | Krever regnskogmillioner utbetalt fra Norge ¶
AP171023 Det søramerikanske landet Guyana vil ha utbetalt 600 regnskogmillioner.
VG171022 - Vi har tatt nemndas uttalelse til etterretning og har allerede utbetalt beløpet.
DN171020 De er gratis hvis turistene ikke får utbetalt erstatning.
DN171020 Resterende midler legges inn i bistandsbudsjettet, men organisasjonene frykter at de ikke vil få utbetalt støtte - eller iallfall langt mindre enn før - fra UDs nye budsjettpost på i alt 10 millioner kroner.
DB171020 SVT-sjefen har valgt å forlate sin stilling med umiddelbar virkning, og kommer ikke til å få utbetalt noe sluttvederlag, opplyser HR-og kommunikasjonsdirektør Sabina Rasiwala.
DA171020 Dermed skal hun ha fått utbetalt 104.524 kroner i dag penger som hun ikke hadde krav på.
DA171019 Som en følge av dette skal han ha fått utbetalt 393.597 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.
DN171018 Det endelige tilskuddet vil først bli beregnet og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent.
DA171017 De har krav på å få dekket feriepenger som de ikke har fått utbetalt, og lønn som ikke er utbetalt , og har en måneds oppsiglesestid som de har krav på å få dekket gjennom Nav, sier Haug.
DA171017 De har krav på å få dekket feriepenger som de ikke har fått utbetalt , og lønn som ikke er utbetalt, og har en måneds oppsiglesestid som de har krav på å få dekket gjennom Nav, sier Haug.
DA171016 Som en følge av dette fikk hun utbetalt 484.225 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA171016 Fikk utbetalt 484.225 kroner som hun ikke hadde krav på.
AP171016 Og som ser fortvilelsen når han eller hun ikke lenger har « slippen » som forteller hvor mye som er utbetalt fra Nav.
AP171015 I april i år avslørte The New York Times at Fox News og kommentatoren Bill O'Reilly, nyhetskanalens største profil, hadde utbetalt hele 13 millioner dollar til ulike kvinner for å ikke forfølge påstander om seksuell trakassering.
VG171014 Etter disse stadiene leverte jeg en ferdig håndukke, som også kan bekreftes ved at NRK har akseptert resultatet og utbetalt etter faktura.
DA171012 Til sammen skal avdelingen angivelig ha fått utbetalt åtte millioner kroner for mye.
AP171012 Alle arbeidsgivere betaler avgiften på grunnlag av utbetalt lønn og annen godtgjørelse til de ansatte.
AA171012 Haqqani-nettverket regnes som en terrorgruppe av USA, men det opererer også som en kriminell organisasjon og foretrekker å få utbetalt løsepenger for vestlige gisler framfor å drepe dem for å få oppmerksomhet. ( ©NTB ) ¶
VG171011 Pengene skal ha blitt utbetalt etter at Utenriksdepartementets spesialutsending Arild Øyen lanserte ideen direkte overfor utenriksminster Børge Brende.
VG171011 Noen måneder tidligere hadde familien til Joshua French utbetalt en betydelig sum til enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for French og Tjostolv Moland.
DB171011 - Vi mener det kan gjøres ved å innføre en karensdag og at den som er syk får utbetalt 85 prosent av lønnen sin.
DA171011 I denne perioden fikk hun utbetalt 100.796 kroner som hun ikke hadde krav på.
DB171010 Dette er vanlig prosedyre i saker der staten ser på søknader om barnetrygd, og pengene som har blitt utbetalt det siste året.
AP171010 I enkelte land i Afrika sør for Sahara er det ikke uvanlig at lærerne skulker jobben, og dette har gjerne sammenheng med at de ikke får utbetalt lønn som avtalt.
VG171009 VG vet at NISO har hatt flere saker med spillere som har hatt trøbbel med å få utbetalt lønn i deres tid i klubben.
VG171009 Han har lenge slitt med å få utbetalt sluttspillbonusen fra sin tid i klubben, men mandag ettermiddag fikk han endelig pengene.
VG171009 - Villiam Strøm har fått sin bonus utbetalt i dag.
VG171009 Riktignok kan boksene leveres i panteautomatene til resirkulering, men det er kanskje ikke kult å stå på Kiwi med handlevogna full av polske ølbokser - uten å få utbetalt pant ? * 1 Likevel ; noen gjør det : i 2016 gikk 24 millioner utenlandske bokser gjennom pantesystemet. * 1 « Hold Norge Rent » melder at en tredjedel av tomgodset som plukkes opp i naturen er utenlandsk.
DN171008 ¶ Dagens Næringsliv publiserte forrige uke en oversikt over 100 selskaper rangert etter høyest utbetalt godtgjørelse ( lønn og bonus ) til daglig leder.
VG171006 Det er mange som kan få en ny fotballhverdag nå, hvor det som før var stipend vil bli utbetalt som en månedlig støtte.
VG171006 Kvinner som likevel gikk ut mot Weinstein, skal ha blitt utbetalt med summer fra rundt 80 000 til 150 000 dollar - altså opp til drøyt en million kroner. 2013 : Weinstein i krangel om « Hobbiten » ¶
AA171006 I retten har han selv bekreftet at han har fått utbetalt 50 dollar fra IS, har deltatt på innføringskurs i sharialovgivning, og at han har gjennomgått en sikkerhetskontroll da han ankom IS-kontrollert Syria i desember 2014.
AA171006 I retten har han selv bekreftet at han har fått utbetalt 50 dollar fra IS, har deltatt på innføringskurs i sharialovgivning, og at han har gjennomgått en sikkerhetskontroll da han ankom IS-kontrollert Syria i desember 2014.
DN171005 - Hvis ansatte hadde fått utbetalt feriepenger, kunne de selv bestemme når de skal ta ferie, sier Gong Jian ved China Tourism Academy til China Daily.
DB171005 I stedet for leverte Dylan et taleopptak av Nobelforedraget sitt i juni, som gjorde at han fikk utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
DB171004 28-åringen jobber som taxisjåfør, og får i gjennomsnitt utbetalt 24 000 kroner i måneden.
DA171003 Det ble avtalt at han skulle betale dette beløpet så snart han fikk utbetalt et lån.
DN171002 OM genralforsmalingen gir sin tilslutning vil pengene bli utbetalt 3. november.
DB170930 Det gjør den ved at selskapene får « skatteverdien » av leteutgifter utbetalt , før de har tjent en eneste krone.
DB170930 At selskaper får utbetalt 78 prosent av utgiftene sine på den måten har med rette vakt oppsikt blant mange.
AA170930 Han er mistenkt for å ha sendt eposter til flere næringsmiddelselskaper og forbrukerorganisasjoner med trusler om å forgifte matvarer både i inn- og utland hvis han ikke fikk utbetalt penger.
VG170929 Ifølge Der Spiegel kommer Afd til å få rett i underkant av fem millioner euro i statsstøtte, i tillegg til de omkring 15 millioner euro som partigruppen får utbetalt i lønn og godtgjørelser til representantene og deres medarbeidere.
DA170929 I fjor fikk festivalen utbetalt støtte på 750.000 kroner selv om festivalen ble nedskalert fra tre dager i Frognerbadet til en kveld i Bjørvika. 2016-festivalen gikk likevel med 680.000 kroner i underskudd.
VG170928 Etter at den 42 år gamle kvinnen og hennes bror fikk utbetalt pliktdelsarven, ble boet etter kort tid tilbakelevert til privat skifte der det i all hovedsak var kvinnens onkler som arvet sin bror.
AP170928 Han viste til at selskaper uten inntekter får utbetalt skattefradraget samme år som utgiftene, i stedet for å vente til de flere år senere kanskje kommer i skatteposisjon og kan trekke fra leteutgiftene.
AP170928 Han viste til at selskaper uten inntekter får utbetalt skattefradraget samme år som utgiftene, i stedet for å vente til de flere år senere kanskje kommer i skatteposisjon og kan trekke fra leteutgiftene.
DB170926 Hun er kjent som arving av Europris-gründer Terje Høili, som i 2004 sørget for at hun og de tre andre søsknene fikk utbetalt rundt 130 millioner kroner hver i forskudd.
DA170926 Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en Nikab-kledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt .
DA170926 Av 3.508 personer som fikk utbetalt bidrag i perioden juli 2016 til juni 2017, vil 20 familier miste 100.000 kroner eller mer i støtte. Én familie mister over 500.000 kroner, mens flere hundre familier går glipp av mer enn 10.000 kroner i året.
AA170926 Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en nikabkledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt .
VG170925 Jeg har ikke spart noe til dette, forteller hun, men som student får hun utbetalt stipend og lån fra lånekassen hver måned.
AP170925 Beløpet var det høyeste beløp som er utbetalt til en informant, og det var klarert av den daværende narkotikasjefen i Oslo-politiet, forklarte Jensen.
AA170925 Hellas skal før året er omme gjennomføre en rekke økonomiske reformer for å få utbetalt den siste delen av kriselånene.
VG170923 Langtidsarbeidsledige Heidrun får selv utbetalt 350 euro i måneden.
VG170923 - Jeg får utbetalt 400 euro i trygd, og sparer kanskje 100 euro i matutgifter.
DB170922 Da lovet senatoren dyrt og hellig at han ville være imot ethvert forslag som ikke beskyttet folk med medfødte sykdommer eller som innebar at forsikringsselskaper kan fastsette en årlig grense, eller en grense på livstid, for hvor mye man kan få utbetalt i forsikring, skriver NTB.
DA170922 Han skal også ha utsatt fornærmede for vold for å få ham til å ringe foreldrene sine for å få utbetalt 20.000 kroner som han mente fornærmede skyldte ham.
DA170922 august samme år skal han ha sendt skademelding til et forsikringsselskap der han opplyste at båten var stjålet, slik at han skulle få utbetalt forsikringssummen, som senere ble utbetalt med 212.500 kroner.
DA170922 august samme år skal han ha sendt skademelding til et forsikringsselskap der han opplyste at båten var stjålet, slik at han skulle få utbetalt forsikringssummen, som senere ble utbetalt med 212.500 kroner.
DB170921 I klassisk pyramidespill-stil lovet han klientene skyhøy avkastning på beløpene, men i virkeligheten ble pengene utbetalt med fersk kapital fra nye investorer.
VG170920 Årsaken : Christensen hevder han fikk utbetalt 150.000 kroner på forskudd, men at han hadde ikke mulighet til å betale tilbake pengene da han ønsket å trekke seg.
VG170920 Han hadde fått vite av Christensen at oppdraget gjaldt 25-30 kilo hasj, og at han hadde fått utbetalt et sekssifret beløp på forhånd, som han nå ikke kunne betale tilbake, og at han nå hadde Betew i hælene.
DN170920 Flere av de ansatte i Renonorden fikk ikke utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dager etter at selskapet ble slått konkurs.
DN170920 Der vil alle bedrifter i bransjen betale inn til fondet, og de bedriftene som tar inn lærlinger, får penger utbetalt fra fondet til å dekke utgiftene.
DB170920 Han går for øvrig ut fra at det store kontantbeløpet han fikk utbetalt , stammet fra Nokas-ranet, siden det i hovedsak besto av 200-lapper.
DA170920 Flere av de ansatte i Renonorden fikk ikke utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dager etter at selskapet ble slått konkurs.
AP170920 Flere av de ansatte i det konkursrammede selskapet fikk ikke utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dager etter at det ble slått konkurs.
AA170920 Flere av de ansatte i Renonorden fikk ikke utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dager etter at selskapet ble slått konkurs.
AA170920 Der vil alle bedrifter i bransjen betale inn til fondet, og de bedriftene som tar inn lærlinger, får penger utbetalt fra fondet til å dekke utgiftene.
DB170919 Dersom for eksempel inntekten din en måned brått faller til under 50 prosent av det som har vært din gjennomsnittlige månedsinntekt de siste 3 år, kan en inntektsforsikring gi deg halvparten av differansen utbetalt i maksimalt 2 år. 4.
DN170918 Valard sier at Umel ikke har informert dem om dette, mens Statnett sier at sosiale kostnader ikke skal bli utbetalt fra nettolønnen.
AP170915 Summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg, skal ikke utgjøre mer enn 95 prosent av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet.
AP170915 I 2017 kan man få inntil 107 prosent av inntekt før uførhet utbetalt tilsammen.
SA170914 Han vant i retten, og ble utbetalt pengene han ifølge Independent hadde krav på i kontrakten.
BT170914 Han vant i retten, og ble utbetalt pengene han ifølge Independent hadde krav på i kontrakten.
AP170914 Han vant i retten, og ble utbetalt pengene han ifølge Independent hadde krav på i kontrakten.
VG170913 Det ble altså utbetalt totalt 20 millioner kroner i lønn og utbytte fra de to selskapene.
DB170913 Noen utøvere vil også få utbetalt penger fra enten private sponsorer eller profflag hvis de tar VM-medaljer, eller kan regne med å få betalt ved neste kontraktsforhandling.
DB170913 Tre fjerdedeler av dette beløpet er blitt utbetalt .
AP170913 Flere steder i Russland ble det meldt om at velgere fikk utbetalt penger for å stemme.
VG170912 Hvorfor beløpet er utbetalt er også ukjent.
DB170908 Da to andre passasjerer fra det aktuelle flyet leste i Dagbladet om Norwegians snuoperasjon, og vedtak om utbetaling av 250 euro per passasjer, ville også de ha sine penger utbetalt .
VG170907 Overformynderiet i kommunen skulle ta vare på pengene fram til hun ble myndig, men to dager før 18-årsdagen ble pengene utbetalt til jentas far.
VG170907 Nedre Eiker kommune anker dommen der kommunen ble dømt til å betale erstatning til en kvinne fordi en erstatningssum hun fikk som barn, ble utbetalt til faren.
VG170907 Dersom det er andre som også har et ansvar for at pengene ble feilaktig utbetalt , må kommunen vurdere om det er grunnlag for å kreve regress, i stedet for å trekke henne gjennom en ny rettsrunde, sier kvinnens advokat, Lohne Boehlke.
DA170907 Fikk både utbetalt lønn og dagpenger.
DA170907 Siden leterefusjonsordningen kom på plass i 2005, er det utbetalt nær 100 milliarder kroner til oljeselskapene, ifølge tall fra Skatteetaten.
AA170907 Overformynderiet i kommunen skulle ta vare på pengene fram til hun ble myndig, men to dager før 18-årsdagen ble pengene utbetalt til jentas far.
AA170907 Nedre Eiker kommune anker dommen der kommunen ble dømt til å betale erstatning til en kvinne fordi en erstatningssum hun fikk som barn, ble utbetalt til faren.
AA170907 Dersom det er andre som også har et ansvar for at pengene ble feilaktig utbetalt , må kommunen vurdere om det er grunnlag for å kreve regress, i stedet for å trekke henne gjennom en ny rettsrunde, sier kvinnens advokat, Lohne Boehlke. ( ©NTB ) ¶
DN170906 Økokrim mener Wilhelmsen har fått utbetalt mer enn 30 millioner kroner, og at det er uklart hvor pengene har gått.
DN170906 Faren er også tiltalt for å ha lurt Nav for nær to millioner kroner som ble utbetalt i trygd.
DA170906 Fikk utbetalt 576.864 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA170906 Blant annet har kvinnen vært i Spania, Danmark, Frankrike, Storbritannia og Marokko i denne perioden og fikk urettmessig utbetalt 576.864 kroner.
DB170905 Fotografen ba om å få utbetalt minst 300 000 dollar for Jenner-søstrenes bruk av to av bildene hans.
DA170905 Fordi barnetrygden ikke er blitt prisjustert på flere år er den blitt mindre verdt, og derfor ønsker KrF å prisjustere den slik at man faktisk får noe ut av det en får utbetalt .
DB170903 Hun viser til at midlene som var tiltenkt krisesenteret i Bucuruesti aldri ble utbetalt .
DB170903 25 000 mindre utbetalt .
VG170902 Fremtidens pensjonister må jobbe lenger, samtidig som de risikerer å få mindre utbetalt .
DA170902 På denne måten skal han ha fått utbetalt 112.905 kroner i rehabiliteringspenger og 243.028 kroner i arbeidsavklaringspenger i den aktuelle perioden.
DA170902 LES OGSÅ : Råkjørte i tunnel ¶ | - Svindlet Nav mens han jobbet i eget firma ¶ 48-åringen fra Jæren skal ha fått utbetalt 355.933 kroner av Nav som han ikke hadde krav på.
VG170901 Ifølge TV 2s regnestykke kan det ha blitt utbetalt 277 millioner årlig i støtte til disse personene. - Én krone er én for mye ¶
VG170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
VG170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
DN170901 Ifølge TV 2s regnestykke kan det ha blitt utbetalt 277 millioner årlig i støtte til disse personene.
DN170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
DN170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
DN170901 Hittil er det utbetalt mer enn 57 millioner dollar.
DB170901 Ifølge TV 2s regnestykke kan det ha blitt utbetalt 277 millioner årlig i støtte til disse personene.
DB170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
DB170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
DB170901 I midten av juni fikk nettstedet Variety kontakt med hackerene, som bekreftet at de hadde fått utbetalt 50 bitcoin - rundt 390 000 kroner - fra Larson Studios som er produksjonsselskapet bak serien.
DA170901 Nå faser vi inn elleve måneders studiestøtte, den første økningen ble utbetalt i juni.
AP170901 Samtidig har 325.000 mennesker allerede søkt om økonomisk bistand og mer enn 57 millioner dollar er allerede blitt utbetalt .
AA170901 Så langt er det utbetalt 57 millioner dollar til enkeltpersoner som har bedt om øyeblikkelig hjelp.
AA170901 Ifølge TV 2s regnestykke kan det ha blitt utbetalt 277 millioner årlig i støtte til disse personene.
AA170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
AA170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd.
VG170831 De samme journalistene vil garantert forsikre seg om at pengene faktisk blir utbetalt .
DA170830 februar 2015 fikk han utbetalt 60.468 kroner, som han ikke hadde rett på, mens han jobbet i to ulike firma.
DA170829 Stavanger tingrett kom til at den tidligere rektoren har brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170829 LES OGSÅ : Eksrektor tiltalt : - Fikk urettmessig utbetalt 19,2 millioner kroner ¶
DA170828 Norskproduserte filmer må oppnå grensen for solgte kinobilletter i Norge for å få utbetalt etterhåndsstøtte også for utenlandssalget.
AA170826 Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian var lørdag på besøk i Bagdad, og det var under et møte med Iraks statsminister Haider al-Abadi og utenriksminister Ibrahim Jaafari at Le Dian kunngjorde at lånet på 430 millioner euro vil bli utbetalt innen utgangen av 2017.
VG170825 Dersom Wanczyk ønsker hele premiesummen utbetalt med én gang, må hun nøye seg med 443,3 millioner dollar - drøyt 3,5 milliarder kroner, minus skatter som vanligvis utgjør over 30 prosent av gevinsten.
VG170824 De fleste som stikker av med hovedpremien i Powerball velger imidlertid å få premien utbetalt med én gang, og da er det « bare » snakk om 443.300.000 millioner dollar, knappe tre og en halv milliard norske kroner - før skatt på rundt 30 prosent.
DB170824 Nå får passasjerer som har klaget utbetalt sine 250 euro ( 2325 kroner ) hver - uansett priskategori på flybilletten.
DB170824 Dersom Wanczyk ønsker hele premiesummen utbetalt med én gang, må hun nøye seg med 443,3 millioner dollar - drøyt 3,5 milliarder kroner, minus skatter som vanligvis utgjør over 30 prosent av gevinsten.
DA170824 På denne måten fikk han urettmessig utbetalt 13.738 kroner i denne perioden.
DA170824 I denne perioden fikk han utbetalt 74.355 kroner som han ikke hadde rett på. 33-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett for å svare på tiltalen.
AP170824 Dersom vinneren ønsker hele premiesummen utbetalt med én gang, må vedkommende nøye seg med 443,3 millioner dollar - drøyt 3,5 milliarder kroner, minus skatter som vanligvis utgjør over 30 prosent av gevinsten.
AA170824 Dersom Wanczyk ønsker hele premiesummen utbetalt med én gang, må hun nøye seg med 443,3 millioner dollar - drøyt 3,5 milliarder kroner, minus skatter som vanligvis utgjør over 30 prosent av gevinsten.
AA170824 Kjennelsen kommer etter at en rekke personer har klaget over regjeringens plan om å gjøre biometriske ID-kort obligatoriske for å få utbetalt trygd og andre sosiale stønader.
AA170824 Dersom vinneren ønsker hele premiesummen utbetalt med én gang, må vedkommende nøye seg med 443,3 millioner dollar - drøyt 3,5 milliarder kroner, minus skatter som vanligvis utgjør over 30 prosent av gevinsten.
DB170823 Den spanske storklubben ber om å få tilbakebetalt en bouns Neymar fikk utbetalt etter at han forlenget kontrakten til 2021, som da tilsvarer omtrent 80 millioner.
DA170823 Prinsippet gjør oppdragsgiver, i dette tilfellet Støre, ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.
DA170823 Da skrev avisen Drammens Tidende at han var tiltalt for å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.
AP170823 Siden ordningen ble opprettet i 2005, er 97,7 milliarder utbetalt i leterefusjon.
AP170823 Disse selskapene får utbetalt det selskaper i skatteposisjon kan trekke fra.
AA170823 Da skrev Drammens Tidende at han var tiltalt for grovt bedrageri ved å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.
SA170822 Barcelona ber konkret om at klubben får tilbakebetalt en bonus Neymar allerede har fått utbetalt for å forlenge sin kontrakt med katalanerne.
DB170822 Denne gruppa har få insentiver for å varsle, siden de risikerer å bli sendt ut av landet uten å få utbetalt lønn for arbeidet de har gjort.
DA170822 Barcelona ber konkret om at klubben får tilbakebetalt bomusen Neymar allerede har fått utbetalt for å forlenge sin kontrakt med katalanerne.
AP170822 Prinsippet gjør oppdragsgiver, i dette tilfellet Støre, ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.
AP170822 Barcelona ber konkret om at klubben får tilbakebetalt en bonus Neymar allerede har fått utbetalt for å forlenge sin kontrakt med katalanerne.
DN170821 Ifølge tiltalen mener politiet at de tiltalte har fått utbetalt til sammen 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet, skriver Aftenposten.
DA170821 Stensholt er en av rundt 70.000 personer i Norge som får utbetalt minstesatsen for uføretrygdede.
DA170821 Hun viser fram en lapp der hun har skrevet opp hva hun får utbetalt hver måned, rundt 16.000 kroner.
DA170821 Enslige uføre på minstesats får utbetalt litt over 19.000 kroner i måneden før skatt.
DA170821 Stensholt er en av rundt 70.000 personer i Norge som får utbetalt minstesatsen for uføretrygdede.
DA170821 Hun viser fram en lapp der hun har skrevet opp hva hun får utbetalt hver måned, rundt 16.000 kroner.
DA170821 Enslige uføre på minstesats får utbetalt litt over 19.000 kroner i måneden før skatt.
AP170821 » Han viser til at selskaper uten inntekter får utbetalt skattefradraget samme år som utgiftene, i stedet for å vente til de flere år senere kanskje kommer i skatteposisjon og kan trekke fra leteutgiftene.
AP170821 » Han viser til at selskaper uten inntekter får utbetalt skattefradraget samme år som utgiftene, i stedet for å vente til de flere år senere kanskje kommer i skatteposisjon og kan trekke fra leteutgiftene.
AP170821 Ifølge den svært omfattende tiltalen skal de fem mistenkte tilsammen ha fått utbetalt hele 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet.
AA170821 Ifølge tiltalen mener politiet at de tiltalte har fått utbetalt til sammen 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet, skriver Aftenposten.
VG170820 Videre kan arbeidsgiver ha brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke ha utbetalt lovpålagt overtidstillegg til vår klient, sier Holmeland-Hagen til VG.
VG170820 Hun gikk tre måneder uten å få noe utbetalt mens saksbehandlingen pågikk, og sier hun fremdeles ikke har fått utebetalt det hun har krav på.
AP170819 Av dette ble totalt 153,9 millioner kroner utbetalt i honorarer til artistene.
AA170819 En nordmann kunne fredag kveld innkassere den største premien som noensinne er utbetalt fra Norsk Tipping - 441 millioner kroner.
AA170819 En nordmann kunne fredag kveld innkassere den største premien som noensinne er utbetalt fra Norsk Tipping - 441 millioner kroner.
VG170818 Da var det 216 millioner kroner i Vikinglotto som ble utbetalt .
FV170818 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
AP170818 På oppdrag fra PBL har aktuarfirmaet Lillevold & Partners sammenlignet utbetalt pensjon for assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere og styrere som jobber under tariffavtalene i både Kommunenes Sentralforbund og i PBL-området.
AP170818 I snitt vil medarbeiderne få utbetalt kroner 12 790 kroner mer i året når de går av med pensjon fra en PBL-barnehage enn fra en kommunal barnehage.
AP170818 Dem som kommer best ut med dagens PBL-pensjon, vil etter dagens ordning få kroner 34 438 mer utbetalt med PBL-tariff enn med KS-tariff.
SA170817 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
DA170817 Samboerparet svindlet Nav og fikk utbetalt penger som de ikke hadde krav på.
DA170817 februar 2013 skal ha fått utbetalt 288.722 kroner i overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og utvidet barnetrygd med småbarnstillegg.
BT170817 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
AP170817 Den er laget av aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra PBL, og den viser at med dagens ordninger får de fleste mer utbetalt i pensjon om de jobber i en av organisasjonens medlemsbarnehager enn i en offentlig barnehage.
AP170817 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
VG170816 Jeg mener at folk som faktisk har inntekt, skal betale skatt, og at du ikke skal kunne være i en situasjon hvor du faktisk får utbetalt penger uten at de skal beskattes », sa Solberg på mandagens pressekonferanse.
DA170815 De jobber seks dager i uka uten unntak, og får ikke utbetalt vanlig lønn.
DN170814 Du skal ikke kunne være i en situasjon hvor du de facto har penger og får utbetalt penger uten at de beskattes, sier Solberg på spørsmål fra NTB under åpningen av politikeruken i Arendal.
DA170814 Lønningene ble utbetalt hver lørdag.
AP170814 Anslått utbetalt lønn ( basert på SSB ) 1250 mrd.
AA170814 Du skal ikke kunne være i en situasjon hvor du de facto har penger og får utbetalt penger uten at de beskattes, sier Solberg på spørsmål fra NTB under åpningen av politikeruken i Arendal.
DB170813 Faren skulle få rundt 230 millioner norske kroner som en lojalitetsbonus for at sønnen signerte ny kontrakt oktober i fjor, penger som Barcelona hadde lovet skulle bli utbetalt da framtiden til brasilianeren var avgjort.
DN170812 Det er uklart om HBO har utbetalt beløpet, og selskapet vil ikke kommentere saken.
AP170812 Det er uklart om HBO har utbetalt beløpet, og selskapet vil ikke kommentere saken.
AA170812 Det er uklart om HBO har utbetalt beløpet, og selskapet vil ikke kommentere saken.
AA170812 Det er uklart om HBO har utbetalt beløpet, og selskapet vil ikke kommentere saken.
DA170811 På denne måten skal han ha fått utbetalt 323.275 kroner som han ikke hadde krav på.
DA170811 Mannen skal ha jobbet i sitt eget firma mens han fikk utbetalt sykepenger.
NL170808 Midler blir utbetalt når en ungdom ønsker å ta høyere utdanning.
DA170807 Dermed fikk han utbetalt 72.895 kroner fra Nav som han ikke hadde krav på.
SA170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
FV170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
DA170805 | Unge får pensjonssjokk ¶ 20-åringer må jobbe nesten fem og et halvt år lenger enn dagens pensjonister for å få like mye utbetalt i pensjon.
DA170805 | Unge får pensjonssjokk ¶ 20-åringer må jobbe nesten fem og et halvt år lenger enn dagens pensjonister for å få like mye utbetalt i pensjon.
BT170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
AP170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt , når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter.
DN170804 Frontline hadde også fått utbetalt 1,2 millioner dollar, tilsvarende 10,4 millioner kroner, i DHT-utbytte.
DN170804 ¶ På den annen side er det dessverre svært vanskelig og tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere at utenlandske sjåfører virkelig får utbetalt allmenngjort lønnssats i hjemlandet, skriver forfatteren.
DB170804 Under forutsetning av at TRS-avtalen betaler utbytte, mens forward-avtalen ikke gjør det, fikk Midelfart utbetalt 6,2 millioner, mens Trøim fikk utbetalt knappe 4 millioner.
DB170804 Under forutsetning av at TRS-avtalen betaler utbytte, mens forward-avtalen ikke gjør det, fikk Midelfart utbetalt 6,2 millioner, mens Trøim fikk utbetalt knappe 4 millioner.
DB170804 Hvorvidt det ble utbetalt noen penger er uvisst, sier talsmann Imtiaz Sooliman.
VG170803 Wests turneselskap søkte om å få utbetalt forsikringspengene allerede to dager etter at han avlyste resten av konsertene, skriver Huffington Post.
VG170803 Artisten avbrøt turneen sin i november, men ennå har han ikke fått utbetalt summen turneen var forsikret for.
AA170803 Ifølge utenriksministeren ble det ikke utbetalt løsepenger i bytte mot sørafrikaneren, som slapp fri 29. juli i år.
DA170802 Dette førte til at han urettmessig fikk utbetalt 212.205 kroner. 35-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.
DB170801 Midlene blir enten ikke utbetalt eller tilbakebetalt, sier Frank Bakke-Jensen.
VG170731 I dag har foreldre rett til å få utbetalt skattefri kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd.
DA170731 I dag har foreldre rett til å få utbetalt skattefri kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd.
AA170731 I dag har foreldre rett til å få utbetalt skattefri kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd.
DB170730 Ordføreren hadde krevd at ansatte ved det norskfinansierte senteret ga ham 50 prosent av lønna de fikk utbetalt .
DN170725 - Hun får utbetalt for utestående ferie, det får hun.
DA170721 På denne måten fikk han urettmessig utbetalt 127.417 kroner. 26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.
DA170721 Mens han jobbet for et rekrutteringsfirma sørget han også for å få utbetalt dagpenger.
AA170720 Med sine 10 prosent får Okea utbetalt omtrent 100 millioner kroner i forsikringspenger.
AA170720 Etter dette forliket kan selskapene få utbetalt enda større beløp fra forsikringsoppgjørene neste år.
VG170719 Nærmere 10 milliarder har i løpet av de siste 4 årene blitt utbetalt av palestinske myndigheter, som betaler betydelig mer til gjerningsmennene, enn til lærere og politi.
VG170716 Tvilde har siden ektemannen døde i 1995, fått utbetalt etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse, parallelt med andre pensjonsutbetalinger fra Storebrand.
VG170716 MINDRE UTBETALT : Kirsten Karin Tvilde har glipp av flere hundre tusen i pensjon etter at Statens Pensjonskasse ikke fikk med seg at hun ble pensjonist.
VG170716 - Jeg kan ikke skjønne at jeg ikke skal få utbetalt det jeg har rett på, all den tid det ikke er andre sine penger.
VG170715 Når VG trekker frem instruksen fra Forsvarsdepartementet, bekrefter oberst og pressetalsmann Sven Harald Halvorsen i Forsvaret at de har utbetalt Norges andel av kostnadene for tolketjenester direkte til fondet som administreres av Tyskland.
VG170715 Fra august 2016 til februar 2017 har Forsvaret utbetalt 200.000 kroner som var vår andel for denne perioden, sier Halvorsen.
SA170714 - I forrige måned fikk vi utbetalt 500 kroner fra BKK, smiler Naklings heltyske kone Monika ( 48 ).
FV170714 - I forrige måned fikk vi utbetalt 500 kroner fra BKK, smiler Naklings heltyske kone Monika ( 48 ).
DN170714 Når alt dette er ok får kunden en melding om at skaden er ferdigbehandlet og at erstatningssummen er utbetalt , sier Leiro Baastad.
BT170714 - I forrige måned fikk vi utbetalt 500 kroner fra BKK, smiler Naklings heltyske kone Monika ( 48 ).
AP170714 - I forrige måned fikk vi utbetalt 500 kroner fra BKK, smiler Naklings heltyske kone Monika ( 48 ).
VG170711 Seksjonen var også kritisk til at to millioner kroner ble utbetalt til leverandøren før bilene ble mottatt.
DB170711 Det er gunstigere å få beløpet inn på konto enn utbetalt kontant.
NL170710 Dette var en risikofylt fart, så krigsrisikotillegg ble utbetalt .
DB170710 Miller ber om å få utbetalt minst 150 000 dollar for hvert av Jenner-søstrenes bruk av de to av bildene, en sum som tilsvarer om lag 2,5 millioner kroner.
VG170708 februar 1954 : Høyesterett bestemmer at krigsseilerne ikke skal få utbetalt tilleggene de opptjente under krigen. 3. mai 1954 : Krigshelten Asbjørn Sunde dømmes til åtte års fengsel for spionasje for Sovjetunionen. 20. september 1956 : Opptøyer i Oslo etter at filmen « Rock around the clock » ble vist. 21. mars 1957 : Sovjetunionen gjør det klart at
DB170708 I 2016 ble det meldt inn totalt 101.646 tyverier til forsikringsselskapene på reiseforsikringen, og det ble utbetalt 329,5 millioner kroner i erstatning.
DB170708 Miller ber om å få utbetalt minst 150 000 dollar for Jenner-søstrenes bruk av to av bildene hans, en sum som tilsvarer om lag 2,5 millioner kroner : Altså 2500 ganger det beløpet T-skjortene ble solgt for.
DA170708 Han fikk roet dem ned, og forklarte meg på engelsk at de ikke hadde fått utbetalt lønn på flere måneder.
DB170707 Noe av det første de gjorde var å kutte i lønnsgarantiordningen som skal sikre at arbeidstakere får utbetalt lønn ved konkurs.
AA170706 Det er første gang det er utbetalt over 6 milliarder kroner i sosialhjelp i løpet av et år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170706 6,2 milliarder kroner ble utbetalt .
AA170706 Det er første gang det er utbetalt over 6 milliarder kroner i sosialhjelp i løpet av et år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170706 6,2 milliarder kroner ble utbetalt .
DN170705 Regnskapet viser at Torill Aleksandersen fikk utbetalt drøyt én million kroner i lønn.
AA170705 Avisen skriver også at det meste av inntektene gikk til å betale konserter og lønnskostnader til Åge og kona, og at hun fikk utbetalt én million kroner i lønn ifjor.
DN170704 Pengene kan bare brukes til pensjon og kan først bli utbetalt fra fylte 62 år.
VG170703 Til dette skal West ha svart at han leverer videoene når han får utbetalt det Tidal skylder ham.
VG170703 Det er bonuser i forbindelse med denne avtalen som Kanye West og hans advokater mener de ikke har fått utbetalt .
VG170703 I 2015 fikk de ifølge UD utbetalt 320.000 kroner.
SA170703 Der kan man velge om man vil ha utbetalt støtten med én gang, eller få det som en del av skatteoppgjøret.
SA170703 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
BT170703 Der kan man velge om man vil ha utbetalt støtten med én gang, eller få det som en del av skatteoppgjøret.
BT170703 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
AP170703 Der kan man velge om man vil ha utbetalt støtten med én gang, eller få det som en del av skatteoppgjøret.
AP170703 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
DB170702 Da det ble kjent at FIFA hadde utbetalt 2 milloner dollar ( 17 mil. kroner ) til tidligere UEFA-president Michel Platini, ble Blatter mot sin vilje fjernet som øverste sjef i Det internasjonale fotballforbundet.
VG170701 Men det meste av dette er ikke blitt utbetalt , og avtalen har flere ganger stått i fare for å bli skrinlagt.
VG170701 Men før lånene ble utbetalt , oppdaget bankens egne sikkerhetsfolk bedrageriforsøket.
DA170701 * I Tyskland har kirken utbetalt 6 millioner euro i erstatninger etter til sammen 1.300 overgrepsanklager.
BT170701 SKUDDPREMIE : For hver døde rotte som ble innlevert, ble det utbetalt ti øre.
VG170630 Kontantstøtte vil kun bli utbetalt til dem som har bodd minst fem år i Norge, Husbanken får nye regler for behandling av personalopplysninger, og forsikringsbransjen får enklere regler for saksbehandlingen når bygg er blitt skadd i brann eller naturskade.
DN170630 Resten er allerede utbetalt .
DB170630 Kontantstøtte vil kun bli utbetalt til dem som har bodd minst fem år i Norge, Husbanken får nye regler for behandling av personalopplysninger, og forsikringsbransjen får enklere regler for saksbehandlingen når bygg er blitt skadd i brann eller naturskade.
AP170630 Resten er allerede utbetalt .
AP170630 Kontantstøtte vil kun bli utbetalt til dem som har bodd minst fem år i Norge, Husbanken får nye regler for behandling av personalopplysninger, og forsikringsbransjen får enklere regler for saksbehandlingen når bygg er blitt skadd i brann eller naturskade.
AA170630 Resten er allerede utbetalt .
VG170629 Pengene ble uansett utbetalt .
SA170628 USAs president Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort har registrert dokumenter som viser hvor mye et selskap han leder fikk utbetalt av et ukrainsk parti mellom 2012 og 2014.
SA170628 Selskapet til Paul Manafort, USAs president Donald Trumps tidligere valgkampsjef, fikk utbetalt over 140 millioner kroner over to år av et ukrainsk parti.
DN170628 - Vi har allerede lagt om rutinene og nå blir det aldri utbetalt uten en signert kontrakt eller faktura.
DN170628 USAs president Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort har registrert dokumenter som viser hvor mye et selskap han leder fikk utbetalt av et ukrainsk parti mellom 2012 og 2014.
DN170628 Selskapet til Paul Manafort, USAs president Donald Trumps tidligere valgkampsjef, fikk utbetalt over 140 millioner kroner over to år av et ukrainsk parti, ifølge The Washington Post.
DN170628 Ifølge avisen sendte Manafort tirsdag inn skjemaer til justisdepartementet som dokumenter hvor mye selskapet fikk utbetalt fra det ukrainske Regionpartiet mellom 2012 og 2014.
DN170628 Der kommer det ifølge avisa fram at selskapet fikk utbetalt i overkant av 140 millioner norske kroner, 17,1 millioner dollar, fra det prorussiske partiet til Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj.
DN170628 En romersk bladmand Vitaliani fik av Gerlach utbetalt en sum av 1500 pund sterling for at støtte ham gjennom sit blad, og andre summer paa til sammen over 4000 pund blev betalt som bestikkelser til det politiske dagblad « Vittoria » i Rom.
BT170628 GLAD MINISTER : Utenriksminister Margot Wallström er glad for løslatelsen og avviser at det er blitt utbetalt løsepenger.
AP170628 Selv om selskapet innrømmer ansvar for avlysningene fordi man ikke greide å skaffe piloter nok, vil ikke kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson nå si at erstatning vil bli utbetalt : ¶
AP170628 Selv om selskapet innrømmer ansvar for avlysningene fordi man ikke greide å skaffe piloter nok, vil ikke kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson nå si at erstatning vil bli utbetalt : ¶
VG170627 Folk bør få utbetalt de rettighetene de har opptjent, sier han.
SA170627 I månedene etter VM-avstemningen skal 2 millioner dollar ( rundt 17 millioner kroner ) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter.i ¶
SA170627 Blant annet skal 2 millioner dollar ( rundt 17 millioner kroner ) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter.
BT170627 I månedene etter VM-avstemningen skal 2 millioner dollar ( rundt 17 millioner kroner ) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter.
BT170627 Blant annet skal 2 millioner dollar ( rundt 17 millioner kroner ) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter.
AP170627 I månedene etter VM-avstemningen skal 2 millioner dollar ( rundt 17 millioner kroner ) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter.
AP170627 Blant annet skal 2 millioner dollar ( rundt 17 millioner kroner ) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter.
DB170626 I praksis vil det gå noen dager fra klagen er sendt til beløpet er utbetalt .
SA170623 Det er mange faktorer som påvirker beløpet du får utbetalt , for eksempel skattetrekk, om du jobber ved siden av og hva slags type pensjon eller ytelse du har.
SA170623 mai, men blir utbetalt i juni.
DB170623 Cavills angivelige lønn er ikke bekreftet, men det er ikke usannsynlig at skuespilleren har fått utbetalt en totalsum på 14 millioner dollar for Superman-filmen.
DA170623 I dag har man rett til å få utbetalt kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd.
AA170623 I dag har man rett til å få utbetalt kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd.
VG170622 PÅ KONTO : Flere milliarder kroner blir til sammen utbetalt i dag til de som fikk igjen på skatten.
DN170621 Schibler får 56 prosent av bonusen i kontanter, mens 44 prosent vil bli utbetalt i aksjer.
DN170621 I bonusprogrammet blir 50 prosent av beløpet utbetalt i kontanter, mens resten brukes til å kjøpe Evry-aksjer, som ikke kan selges før det er gått to år.
VG170620 * Ektemannen høynet livsforsikringen til seg selv og kona et par uker før hun ble funnet død, slik at han kunne få utbetalt flere millioner kroner i forsikringspenger.
BT170620 Torsdag får de aller fleste som har penger til gode på skatten, utbetalt oppgjøret.
BT170620 Politiets teori er at målet med samtalen var å sette i gang prosessen med å få utbetalt pengene.
VG170619 Politiet i Bergen mener den drapssiktede ektemannen dopet ned og kvalte sin egen kone ( 42 ) - for å få utbetalt flere millioner kroner i forsikringspenger.
SA170619 Torsdag får de aller fleste som har penger til gode på skatten, utbetalt oppgjøret.
DN170619 Torsdag får de aller fleste som har penger til gode på skatten, utbetalt oppgjøret.
AA170619 Torsdag får de aller fleste som har penger til gode på skatten, utbetalt oppgjøret.
DB170617 Ifølge avisa er det første gang det blir utbetalt en erstatningssum i en helsesak i distriktet på 25 år.
VG170616 Barne- og likestillingsdepartementet opplyser til VG at tilskuddsbeIøpet som ble utbetalt i fjor var basert på de søknadene man fikk inn og hvorvidt de oppfylte kravene i regelverket.
VG170616 - Så vidt vi vet, er dette en av tidenes største gevinster utbetalt til en nordmann - og det er i alle fall den største det siste året, sier talspersonen for selskapet, Michel Sterk til VG.
VG170616 To daglige ledere har fått utbetalt henholdsvis 2 og 2,1 millioner kroner i lønn per år.
SA170616 Familien får nå utbetalt penger fra den palestinske selvstyremyndigheten og/eller PLO.
DA170616 Ifølge statistikken til Norske Konsertarrangører ble det utbetalt 85 millioner kroner i festivalhonorarer til norske artister i 2015.
AP170616 Familien får nå utbetalt penger fra den palestinske selvstyremyndigheten og/eller PLO.
AP170616 Familien får nå utbetalt penger fra den palestinske selvstyremyndigheten og/eller PLO.
VG170615 I dag mottar nesten hele denne gruppen en av de høyeste satsene, og får utbetalt 23.724 kroner i året.
DB170615 I tillegg til feriepengene er det er det en del som får utbetalt skatteoppgjøret sitt i juni.
AP170615 Hvis Regjeringen får det som den vil, skal ikke arbeidsinnvandrere med barn bosatt i land som Polen og Litauen få utbetalt like mye i barnetrygd og kontantstøtte som norske familier.
AP170615 For kontantstøtte var det 800 mottagere i de to landene som fikk 24 millioner kroner utbetalt .
SA170614 Mange arbeidere har ikke sett noen annen utvei enn å slutte i jobben uten å ha fått utbetalt den lønnen de var lovet.
AP170614 Mange arbeidere har ikke sett noen annen utvei enn å slutte i jobben uten å ha fått utbetalt den lønnen de var lovet.
VG170613 Han bruker mindre enn han får utbetalt i pensjon.
VG170613 Med 13.000 kroner utbetalt i måneden har jeg ikke økonomi til å legge ut for medisinene, og må klare meg uten, sier hun.
AA170613 * Avspasering eller utbetalt ekstra lønn for arbeid på høytidsdager, må være et valg for den enkelte arbeidstager.
VG170611 Han understreker at dette kun er selve kostnaden for utbetalt trygd.
VG170611 I 2015 ble det utbetalt 280.000 kroner til rådets fire medlemmer.
DB170609 Da ble skolen både anklaget for å ha krevd inn urettmessig store summer i skolepenger fra elever, og for å ha fått urettmessig utbetalt statstilskudd og utdanningstøtte til ikke-godkjente studier.
DB170608 Livsforsikringen på rundt en million kroner er ikke utbetalt .
DB170608 Dobbelt barnetrygd er i dag utbetalt 1940 kroner i måneden.
DN170607 Høyesterett avgjorde i fjor at lagmannsretten skal avgjøre hvor mye Herman Bergshaven ( 72 ) skal få utbetalt for aksjene han eiere i rederiet Bergshav Holding i Grimstad.
AA170607 Hele 2,8 millioner nordmenn fikk penger igjen på skatten fra 2016, og er du en av dem så vil du nok helst ha pengene utbetalt før sommerferien.
AA170607 april, få utbetalt pengene sine 22. juni.
VG170606 Det er uklart om losjen har utbetalt pengene de ble presset for, og eventuelt hvor stort beløp det da dreier seg om.
DN170606 Qatarske kilder sier til avisen at det ble utbetalt løsepenger.
DN170606 Løsepengene skal ha blitt utbetalt til en gruppe som er tilknyttet terroristorganisasjonen al-Qaeda og iranske tjenestemenn som er tilknyttet sikkerhetstjenesten.
DB170606 Denne skal ha dreid seg om hvor store bonuser det tyrkiske landslaget får utbetalt .
VG170605 Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
SA170605 Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
AP170605 Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
AP170605 Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
AA170605 Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
FV170603 Hun forklarer at mannen vil få utbetalt sin milliongevinst uansett om de får tak i ham eller ikke.
SA170602 Ligamester Chelsea fikk utbetalt drøye 1,6 milliarder kroner i TV-penger denne sesongen.
SA170602 Leicester, som mottok en drøy milliard etter å ha blitt ligamestre forrige sesong, fikk utbetalt 260 millioner kroner mer etter å ha blitt nummer 12 denne sesongen.
FV170602 Ligamester Chelsea fikk utbetalt drøye 1,6 milliarder kroner i TV-penger denne sesongen.
FV170602 Leicester, som mottok en drøy milliard etter å ha blitt ligamestre forrige sesong, fikk utbetalt 260 millioner kroner mer etter å ha blitt nummer 12 denne sesongen.
DN170602 Siden 2015 er det utbetalt et utbytte på nesten 440 millioner.
DB170602 Fersk statistikk fra Finans Norge, for alle forsikringsselskapene, viser at det er utbetalt 18 millioner kroner etter innbrudd i norske biler fordelt på 1042 saker i første kvartal i år.
BT170602 Ligamester Chelsea fikk utbetalt drøye 1,6 milliarder kroner i TV-penger denne sesongen.
BT170602 Leicester, som mottok en drøy milliard etter å ha blitt ligamestre forrige sesong, fikk utbetalt 260 millioner kroner mer etter å ha blitt nummer 12 denne sesongen.
AP170602 I Moskva får minstepensjonistene utbetalt 2100 kroner i måneden.
AP170602 Ligamester Chelsea fikk utbetalt drøye 1,6 milliarder kroner i TV-penger denne sesongen.
AP170602 Leicester, som mottok en drøy milliard etter å ha blitt ligamestre forrige sesong, fikk utbetalt 260 millioner kroner mer etter å ha blitt nummer 12 denne sesongen.
SA170601 Kommisjonen mener det heller ikke er hold i påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
DB170601 Det har blant annet blitt hevdet, men aldri bevist, at « Scandinavian Star » var kaskoforsikret i flere forsikringsselskaper, og at forsikringstakerne skal ha fått utbetalt erstatning flere ganger.
DA170601 Kommisjonen avviser også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
BT170601 Kommisjonen avviser også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
AP170601 Kommisjonen avviser påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
AA170601 Kommisjonen avviser også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen.
DN170531 Hovedspørsmålet er om oljeselskapet samarbeidet med leverandøren TGS om å utnytte statens såkalte leterefusjonsordning til å få utbetalt 291 millioner kroner kontant på uberettiget vis.
DB170531 Han påpeker at det er forskjell på hvor mye folk får utbetalt i støtte fra NAV.
DB170531 ( Dagbladet ) : Tirsdag kom Nav med tall for ytelser utbetalt i 2016.
DB170530 Totalt utbetalt beløp blir det samme.
DB170530 Da blir det årlige utbetalte beløpet etter pensjonering så mye høyere at totalt ( neddiskontert ) utbetalt beløp likevel blir høyere.
SA170529 Tvert om, de fleste bor år etter år etter år etter år på asylmottak der de forsøker å overleve på de 1780 kronene de får utbetalt hver måned.
DA170529 Det første halvåret ble det også utbetalt 5200 kroner per måned fra Rogaland kurs- og kompetansesenter.
DB170528 Bare i årets tre første måneder har Europeiske Reiseforsikring utbetalt mer enn en million dollar for øyeblikkelig hjelp til norske turister i USA.
DB170528 - Det har skjedd at noen har fått utbetalt 2 millioner kroner fra forsikringen sin hos oss, og da kan du tro de har vært sjeleglade for at de hadde reiseforsikringen i orden, sier han.
DA170526 LES OGSÅ : Eksrektor tiltalt : - Fikk urettmessig utbetalt 19,2 millioner kroner ¶
DA170526 Ifølge tiltalen skal den tidligere rektoren ha brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DB170525 I alt ble det utbetalt mer enn to milliarder kroner over reiseforsikringen i 2016, og flere utenlandske sykehus forsøker å sko seg på syke norske turister.
BT170525 Både IMF og Tyskland blir i Hellas ofte kritisert for å stille for harde betingelser for at landet skal få utbetalt nye kriselån.
AA170525 Både IMF og Tyskland blir i Hellas ofte kritisert for å stille for harde betingelser for at landet skal få utbetalt nye kriselån.
SA170524 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
FV170524 Nav opplyser på sin side at feilen er identifisert og at de forventer å få utbetalt pengene i løpet av fredag 26. mai.
BT170524 Nav opplyser på sin side at feilen er identifisert og at de forventer å få utbetalt pengene i løpet av fredag 26. mai.
BT170524 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
AP170524 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
AA170524 Svangerskapspenger ble utbetalt til 6.320 kvinner i fjor.
DA170523 Tilskudd til klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550 millioner.
DA170523 * Det er siden opprettelsen utbetalt tilskudd ca 550 mill. kr totalt.
BT170523 Ytelsespensjon : Innebærer at den ansatte får utbetalt en forhåndsavtalt prosentandel av inntekten sin ved pensjonsalder.
VG170522 Og at Geir Bakkes mannskap ikke har fått maks utbetalt for spillet sitt - selv om de bare er ett poeng bak ligaleder Rosenborg idet en tredjedel av sesongen er spilt.
DB170522 De tre får alle utbetalt cirka 1,1 milliarder kroner hver - etter at de nå forsvinner til mesterskapsserien.
BT170522 Gulsvik slipper å betale tilbake pengene han har fått utbetalt for forskningen han har gjort som pensjonist.
BT170522 Pengene er utbetalt i henhold til arbeidsavtalen og kontoavtalen. - 17 - 16-025171ASD-BORG/03 Vilkårene for tilbakebetaling etter læren om condictio indebiti er ikke til stede.
BT170522 Institusjonenes krav på tilbakebetaling av lønn og kostnadsdekning Forutsetningen for institusjonenes krav på tilbakebetaling av lønn og kostnadsdekning utbetalt til Gulsvik i perioden 2005 til 2013 er at de var eiere av forskningsmidlene da de aktuelle beløpene ble utbetalt til Gulsvik.
BT170522 Institusjonenes krav på tilbakebetaling av lønn og kostnadsdekning Forutsetningen for institusjonenes krav på tilbakebetaling av lønn og kostnadsdekning utbetalt til Gulsvik i perioden 2005 til 2013 er at de var eiere av forskningsmidlene da de aktuelle beløpene ble utbetalt til Gulsvik.
BT170522 Institusjonene krever ikke tilbakebetalt lønn og utgiftsdekning som ble utbetalt mens studien pågikk, fordi de har valgt ikke å problematisere disse utbetalingene.
BT170522 I tilfelle konkurs eller annen avvikling av Innovest hadde forskerne på grunn av sammenblandingen av midler mest sannsynlig ingen sikkerhet for å få utbetalt midler under prosjektene.
BT170522 Det kreves derfor fastsettelsesdom for eiendomsretten til gjenværende midler, og at Gulsvik betaler tilbake den lønn han har fått utbetalt og de utgifter han har fått refundert i perioden etter avslutning av GenKols-studien.
BT170522 Både kravet om fastsettelsesdom for eiendomsrett til midlene og kravet om tilbakebetaling av utbetalt lønn og utgiftsdekning forutsetter at institusjonene har eiendomsrett til de gjenværende midlene.
BT170522 januar 2015 ut stevning ved Oslo tingrett med krav om at Amund Gulsvik dømmes til å betale 4 103 548 kroner som urettmessig utbetalt lønn og 604 389,97 kroner som urettmessig utbetalte utgiftsrefusjoner med tillegg av renter.
BT170522 april 2015 mot Innovest med krav om at selskapet dømmes til å betale 597 941 kroner med tillegg av renter for ikke utbetalt lønn og utgiftsrefusjoner.
AP170522 På fire år har selskapet fått utbetalt over 9,2 millioner kroner for å bistå med å skaffe ledere i Politi-Norge, skriver Politiforum. 57 ledere, blant annet 12 politimestere og 12 visepolitimestere, er ansatt ved hjelp av rekrutteringsselskapet fra 2012 til 2016.
VG170519 French har i ettertid utbetalt en kompensasjon til enken.
VG170519 Det jeg vil si om det nå, er at enken har fått utbetalt en kompensasjon fra French sin familie, helt uavhengig av det som har med disse husene å gjøre.
VG170518 Pengene skal ha blitt utbetalt etter at spesialutsending Arild Øyen lanserte ideen direkte overfor Børge Brende.
VG170518 Noen måneder tidligere hadde familien til Joshua French utbetalt en betydelig sum til enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for French og Tjostolv Moland.
FV170518 Kristiansand kommune er en av 88 kommuner som går til sak mot Den katolske kirke for å få tilbake urettmessig utbetalt støtte etter medlemsjuks-avsløringene.
DN170518 Clarksons-sjef Andi Case fikk utbetalt 3,7 millioner pund, over 40 millioner kroner, i lønn og bonus for 2016, ifølge årsrapporten.
DB170518 Ragnar Sjoner, konsernsjef i Nordic Trustee, fikk utbetalt utbytte på fem millioner, to millioner i fastlønn og tre millioner i bonus i fjor, totalt ti millioner kroner.
BT170518 Ytelsespensjon : Innebærer at den ansatte får utbetalt en forhåndsavtalt prosentandel av inntekten sin ved pensjonsalder.
VG170517 Brende sier på pressekonferansen at det er ikke er utbetalt penger for løslatelsen.
SA170517 Brende sa at det ikke er utbetalt penger i forbindelse med overføringen eller under prosessen.
DN170517 - Det er ikke utbetalt penger i forbindelse med overføringen eller under prosessen eller i form av løfter om framtidig bistand, understreket Brende.
AP170517 Utenriksministeren sier Norge ikke på noen måte har utbetalt penger eller gitt løfter om bistand som del av beslutningen kongolesiske myndigheter har tatt. 35-åringen som har sittet i fangenskap i Kongo siden 2009, får nå helsehjelp i Norge, men han er nå en fri mann.
AA170517 - Det er ikke utbetalt penger i forbindelse med overføringen eller under prosessen eller i form av løfter om framtidig bistand, understreket Brende.
AA170517 Brende sa at det ikke er utbetalt penger i forbindelse med overføringen eller under prosessen.
VG170516 Stiftelsen går med gigantoverskudd, har utbetalt millionlønninger til ledelsen og har ført millioner ut av landet.
DB170516 Ifølge det anerkjente underholdsningsnettstedet Deadline krever hackerne en gigantsum utbetalt i bitcoin fra filmstudioet Disney. 20 minutter av gangen ¶
DB170516 Nå som det er slik at alle år i arbeidslivet teller like mye ( for dem som er født etter 1963 ) innebærer det at selv kortere perioder med deltidsarbeid kan utgjøre store forskjeller i utbetalt pensjon.
AA170516 En liten del ble utbetalt da, mens resten skulle utbetales i mai.
VG170515 - Da fikk jeg utbetalt en fast sum i måneden, det var vel snakk om noen tusen kroner.
DB170515 Ifølge Skatteetaten vil de som ikke har registert bankopplysninger eller ikke har en egnet konto, få skattepengene utbetalt på et utbetalingskort, som kan heves på postkontor og i de fleste banker.
DB170515 Har du derimot en tidligere konto registrert hos Skatteetaten som ikke lenger er i bruk, vil skattepengene blir forsøkt utbetalt til den oppsagte kontoen.
DA170515 Ifølge tiltalen skal beløpet ha blitt utbetalt fra byggefirmaet til underentreprenøren, som igjen førte pengene videre til to enkeltpersonforetak som tilhørte 38-åringen.
AP170515 Et forlik ble inngått ved hjelp av advokater etter at kvinnens sønn fikk utbetalt ca. 500.000 kroner.
AA170515 Opprøret blant soldatene, som krever å få utbetalt bonusen de var tidligere var blitt lovet, har vart i fire dager. Én sivil er drept og fem andre ble såret da soldatene skjøt mot innbyggere i Bouaké i helgen, landets nest største by, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP.
AA170515 Ifølge AP ble de den gang lovet bonuser som de nå mener ikke å ha fått utbetalt . ( ©NTB ) ¶
SA170514 Opprøret blant soldatene, som krever å få utbetalt bonusen de var tidligere var blitt lovet, har vart i fire dager. Én sivil er drept og fem andre ble såret da soldatene skjøt mot innbyggere i Bouaké i helgen, landets nest største by, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP.
SA170514 Ifølge AP ble de den gang lovet bonuser som de nå mener ikke å ha fått utbetalt .
SA170513 Kristiansand kommune avdekket at Haavik, som ansatt i regnskapsavdelingen, hadde dobbeltfakturert timer slik at han fikk utbetalt rundt 40.000 kroner han ikke skulle hatt.
AA170513 Opprørerne, som etter borgerkrigen ble innrullert i landets hær, krever å få utbetalt lønn.
AA170513 Ungdommene får utbetalt 6000 kroner for fire ukers arbeid.
DN170512 ¶ Fafo viser til sterk økning i dagpenger utbetalt til EU 10-borgere, altså østeuropeiske arbeidsinnvandrere, og betegner utviklingen som en svingdør mellom særlig byggeplass og Nav-kontor, sier forfatteren.
DN170511 Hovedspørsmålet er om oljeselskapet samarbeidet med leverandøren TGS om å utnytte statens såkalte leterefusjonsordning til å få utbetalt 291 millioner kroner kontant på uberettiget vis.
DA170511 I den aktuelle perioden jobbet han faktisk 4565 timer og fikk på denne måten utbetalt 656.724 kroner som han ikke hadde krav på.
VG170510 Dette prinsippet gjør oppdragsgiver ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.
DN170510 Mads Syversen i Arctic Securites fikk utbetalt over 21 millioner kroner i lønn i fjor.
DN170510 Fra å få utbetalt 14 millioner kroner i 2015, fikk Syversen en lønn på i overkant av 21 millioner kroner i fjor.
DN170510 Prisgarantien sikret ifølge Økokrim selgerne muligheten til å få utbetalt differansen mellom salgskursen på aksjen og en eventuelt høyere aksjekurs de neste tre månedene.
DN170510 Vi ønsker en tydeligere forklaring på hvordan tildelingen gjøres, en nærmere beskrivelse på hva som skal til for å få utbetalt kompensasjon.
DB170510 For å få utbetalt ventelønn i ferien må du ta kontakt med NAV før du reiser på ferie.
DB170510 Er man arbeidssøker med ventelønn kan man ta inntil tre uker ferie i løpet av kalenderåret og samtidig få utbetalt ventelønn, også om man oppholder seg i utlandet i disse ferieukene.
DA170510 Når vi vet at det i 2016 ble utbetalt over 448 millioner kroner gjennom grasrotandelen, vil økningen fra fem til syv prosent bety en solid økning for lag og foreninger over hele landet. 18 prosent av Norsk Tippings overskudd skal fordeles blant samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
VG170509 Forsikringsselskapet If gransket kvinnen da hun etter ektemannens død forsøkte å få utbetalt hans livsforsikring - som hun selv hadde tegnet - og nektet henne utbetaling.
SA170509 Og det er ikke godt nok i en straffesak, hvor bevisene mot dem kan dokumenters i form av telefonavlytting, bankkonti, overføringer, navner på møteplasser, hvor mye som er utbetalt , hvem som har levert pengene til hvem, hvor mye og hvor.
SA170509 Latin-Amerikas største entreprenørselskap Odebrecht har møysommelig bokført bestikkelsene som er utbetalt , og hver enkelt mottaker har fått et kodenavn.
SA170509 Ifølge « bankdirektøren » Hilberto Mascarenhas har Odebrecht utbetalt rundt 30 milliarder kroner i korrupsjon i årene 2006 - 2014, hvorav 4 milliarder kroner har gått til politikere.
SA170509 Summene ¶ Utbetalt før rettssak : 960.000 kroneri ¶
SA170509 Av dette beløpet, skal Raiola ha fått 23 millioner pund utbetalt umiddelbart, mens det resterende angivelig blir utbetalt over en femårsperiode.
SA170509 Av dette beløpet, skal Raiola ha fått 23 millioner pund utbetalt umiddelbart, mens det resterende angivelig blir utbetalt over en femårsperiode.
DN170509 Kravet var å få utbetalt de siste 35 millioner kronene.
DN170509 Jensen hadde lånt Uppstrøm flere millioner kroner, deler av lånet ble utbetalt via en konto i Panama kom det frem av rettspapirene.
DN170509 Kravet var å få utbetalt de siste 35 millioner kronene.
DB170509 Nav påpeker at hvis bare én av foreldrene har fått utbetalt foreldrepenger de første 12 eller 15 ukene, vil ikke den andre forelderen få feriepenger.
DB170509 Mottok du svangerskapspenger i 2016 og over i 2017 får du utbetalt feriepenger for dagene i 2016 nå.
DB170509 Hvis stønadsperioden går fra et kalenderår og over i neste vil du i 2017 kun få utbetalt feriepenger av de dagene du var syk i 2016.
DB170509 Hvis bare én av foreldrene har arbeidsgiver, er det denne forelderen som får utbetalt feriepenger.
DB170509 Du kan få utbetalt feriepenger for tolv uker i opptjeningsåret 2016 og for nye tolv uker i opptjeningsåret 2017.
DB170509 Du kan få utbetalt feriepenger for 48 sykepengedager i opptjeningsåret 2016 og for nye 48 dager i opptjeningsåret 2017.
DB170509 Det er også enkelte stønadsmottakere som får utbetalt pengene uten skattetrekk, nærmere bestemt i juni.
DB170509 . Mange kjente norske merkevarer og bedrifter misbrukes av svindlere året rundt, men svindlerne er tidvis såpass smarte at de for eksempel utgir seg for å være Skatteetaten på den tiden av året der folk får utbetalt skatt til gode.
BT170509 Summene ¶ Utbetalt før rettssak : 960.000 kroner ¶
BT170509 Av dette beløpet, skal Raiola ha fått 23 millioner pund utbetalt umiddelbart, mens det resterende angivelig blir utbetalt over en femårsperiode.
BT170509 Av dette beløpet, skal Raiola ha fått 23 millioner pund utbetalt umiddelbart, mens det resterende angivelig blir utbetalt over en femårsperiode.
AP170509 Summene ¶ Utbetalt før rettssak : 960.000 kroner ¶
AP170509 Av dette beløpet, skal Raiola ha fått 23 millioner pund utbetalt umiddelbart, mens det resterende angivelig blir utbetalt over en femårsperiode.
AP170509 Av dette beløpet, skal Raiola ha fått 23 millioner pund utbetalt umiddelbart, mens det resterende angivelig blir utbetalt over en femårsperiode.
VG170508 Siden det er en mandag, regnet flere med å få pengene utbetalt fredag 12. mai.
VG170507 Antagelig gir året i Vardar Camilla Herrem mer enn en million kroner netto utbetalt grunnlønn.
VG170507 Hun forteller historier om utøvere som sto i kø utenfor kontorene til stevnearrangører over hele verden for å få utbetalt lønnen sin i kontanter.
SA170507 Hun forteller om utøvere som sto i kø utenfor kontorene til stevnearrangører for å få utbetalt lønnen sin i kontanter.
FV170507 Hun forteller om utøvere som sto i kø utenfor kontorene til stevnearrangører for å få utbetalt lønnen sin i kontanter.
DN170507 Han påpeker at Berkshire får utbetalt pengene nå, og at de umiddelbart kan investeres alternativt og gi god avkastning.
DB170507 Slik får du utbetalt sykepenger ¶
BT170507 Hun forteller om utøvere som sto i kø utenfor kontorene til stevnearrangører for å få utbetalt lønnen sin i kontanter.
AP170507 Hun forteller om utøvere som sto i kø utenfor kontorene til stevnearrangører for å få utbetalt lønnen sin i kontanter.
VG170506 - Jeg synes det er smålig at en 80-åring skal måtte logge seg inn på Altinn for å sjekke om han har fått utbetalt riktig pensjon.
AP170506 Skal ha fått utbetalt millioner av kroner ¶
VG170505 - Hvis man blir utsatt for en gjengvoldtekt i dag, så er dagens ordning slik at når offeret skal få utbetalt oppreisning fra gjerningsmennene, så kan de dele på den summen de skal betale.
SA170505 Konflikten mellom Patrik Sjöberg og Svein Arne Hansen fortsetter, men svensken går tilbake på uttalelsene om at pengene ble utbetalt av nordmannen.
FV170505 Konflikten mellom Patrik Sjöberg og Svein Arne Hansen fortsetter, men svensken går tilbake på uttalelsene om at pengene ble utbetalt av nordmannen.
DN170505 Tidligere Alevo-topp Ola Toftegaard Hox fikk lønnen utbetalt som aksjer plassert i et skatteparadisselskap.
DN170505 Dermed slipper jeg å betale skatt av penger jeg ikke har fått utbetalt , sa Hox.
DN170505 - En person som etter et arbeidsrettslig forhold er berettiget til et vederlag, anses skattemessig å ha opptjent dette selv, uansett om lønnen bes utbetalt til et aksjeselskap vedkommende eier.
BT170505 Konflikten mellom Patrik Sjöberg og Svein Arne Hansen fortsetter, men svensken går tilbake på uttalelsene om at pengene ble utbetalt av nordmannen.
AP170505 Konflikten mellom Patrik Sjöberg og Svein Arne Hansen fortsetter, men svensken går tilbake på uttalelsene om at pengene ble utbetalt av nordmannen.
DA170504 - Jeg er for EØS-avtalen, men tenker det aldri var intensjonen at man skulle få samme sum utbetalt om et barn befinner seg i Norge eller i et land som for eksempel Polen med betydelig lavere kostnadsnivå.
DA170503 For å få utbetalt dusøren må tipset gjelde en spesifikk tomt eller bygning og ikke et område som Bauhaus selv har funnet.
SA170502 Det trengs et kompromiss mellom Hellas og landets kreditorer for at grekerne skal få utbetalt den neste delen av kriselånet, som trengs for at landet skal kunne tilbakebetale 7 milliarder euro til kreditorene i juli.
SA170502 Han skal ha klart å få utbetalt nesten 1 million kroner fra Nav i ulike trygdeytelser mens han arbeidet for enkeltmannsforetaket til Berglyd.
SA170502 | Skuffet Kalla får ikke utbetalt VM-bonuser : - Det skal ikke være slik ¶
SA170502 Vanligvis får utøverne utbetalt bonuser for gode prestasjoner, men så langt har ikke Kalla sett noe til pengene, skriver Aftonbladet.
DN170502 Fra selskapet startet med utbetalinger til aksjonærene i august 2012 og frem til i dag har selskapet utbetalt 211 milliarder dollar, inkludert 151 milliarder dollar i tilbakekjøp av aksjer.
AP170502 | Skuffet Kalla får ikke utbetalt VM-bonuser : - Det skal ikke være slik ¶
AP170502 Vanligvis får utøverne utbetalt bonuser for gode prestasjoner, men så langt har ikke Kalla sett noe til pengene, skriver Aftonbladet.
SA170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
FV170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
BT170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
AP170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
VG170429 Politiet åpnet ikke sak, før forsikringsselskapet If kom over mistenkelige omstendigheter, etter at hun hadde forsøkt å få utbetalt hans livsforskring - som hun selv hadde tegnet.
BT170429 André Svanevik mente eiendomsinvestor Asgeir Steinsland Hansen urettmessig fikk utbetalt nærmere én halv million kroner i lønn.
AP170429 Syversen selv stilte seg bak ett av de største innsparingsforslagene på møtet : et forslag om kutt i sykelønnsordningen, slik at man bare får 90 prosent av lønnen utbetalt .
VG170428 Mindre en måned etter ektemannens død forsøkte kvinnen å få utbetalt mannens livsforsikring, som hun selv hadde tegnet i hans navn.
DA170428 På denne måten fikk hun utbetalt 214.796 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA170428 I perioden fra oktober 2012 fram til november jobbet hun som selvstendig næringsdrivende uten føre opp timene hun faktisk jobbet på meldekortene hun sendte til NAV, og fikk på denne måten utbetalt 432.914 kroner som hun ikke hadde krav på.
BT170428 Mindre en måned etter ektemannens død forsøkte kvinnen å få utbetalt mannens livsforsikring, som hun selv hadde tegnet i hans navn.
AA170428 Mindre en måned etter ektemannens død forsøkte kvinnen å få utbetalt mannens livsforsikring, som hun selv hadde tegnet i hans navn.
AA170428 Landsmøtet skrotet imidlertid det omstridte forslaget om å innføre en « turbo-kontantstøtte », der foreldre kan få utbetalt dobbelt så mye i måneden - 15.000 kroner - dersom de tar ut hele støtten i løpet av seks måneder.
AA170428 Barnetrygd blir utbetalt hver måned i 18 år.
AA170427 Han bruker også eksempel fra Rogaland der bønder skal ha fått utbetalt så mye som 500 000 kroner årlig i ti år, før selve området blir tatt i bruk.
AA170427 Et av forslagene fra programkomiteen er en 6 måneders periode med kontantstøtte som gir 15000 kroner utbetalt i måneden.
SA170426 mai : Skatteoppgjøret - frist for å endre kontonummer for utbetalt tilgodebeløp ¶ 15. mai : Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling ¶ 31. mai : Skatteoppgjøret - frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt ¶ 31. mai : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for å levere ¶ 21.
DB170426 I fjor gikk han med på å selge huset til Statens vegvesen, og fikk utbetalt 1,4 millioner kroner for eiendommen.
DA170426 Bakgrunnen for børshoppet er trolig kommunens tilbud på 100 kroner per aksje, minus utbetalt utbytte for 2017.
BT170426 mai : Skatteoppgjøret - frist for å endre kontonummer for utbetalt tilgodebeløp ¶ 15. mai : Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling ¶ 31. mai : Skatteoppgjøret - frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt ¶ 31. mai : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for å levere ¶ 21. juni : Skatte
BT170426 mai : Skatteoppgjøret - frist for å endre kontonummer for utbetalt tilgodebeløp ¶ 15. mai : Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling ¶ 31. mai : Skatteoppgjøret - frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt ¶ 31. mai : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for å levere ¶ 21. juni : S
AP170426 mai : Skatteoppgjøret - frist for å endre kontonummer for utbetalt tilgodebeløp ¶ 15. mai : Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling ¶ 31. mai : Skatteoppgjøret - frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt ¶ 31. mai : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for å levere ¶ 21.
AA170426 Nord-Trøndelag fylkeskommune får utbetalt 167 millioner kroner i utbytte og rente på ansvarlig lån fra NTE.
AA170426 Bakgrunnen for børshoppet er trolig kommunens tilbud på 100 kroner per aksje, minus utbetalt utbytte for 2017.
VG170425 I Inge Andersens sluttavtale kommer det fram at han får utbetalt en etterlønn på over tre millioner kroner.
VG170423 Totalt mente ambassaden at den lokale leverandøren hadde fått utbetalt over 300.000 kroner for mye.
DB170423 Til sammen var det utbetalt over 13 millioner dollar, altså 111 millioner kroner for at disse damene skulle holde kjeft.
AP170423 Summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg skal ikke utgjøre mer enn 95 prosent av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet.
AP170423 I 2017 kan man få inn til 107 prosent av inntekt før uførhet utbetalt tilsammen.
DA170421 På denne måten skal hun ha fått utbetalt til sammen 254.920 kroner som hun ikke hadde krav på.
DN170420 Toppsjefen i meglerhuset Pareto Securities, Ole-Henrik Bjørge, fikk mindre utbetalt i fjor.
DB170419 Da Oui AS gikk konkurs, ville Røssbakken ha pengene utbetalt gjennom lønnsgarantiordningen til NAV.
DB170418 Sjekk om du kan få utbetalt feriepengene allerede nå ¶
DB170417 * Du kan velge om du vil ha pengene inn på konto eller om du vil ha det utbetalt i kontanter.
DB170417 ¶ SYKEMELDING : Blir du sykemeldt fra jobb over lang tid, er det flere ting du bør sjekke slik at du får utbetalt de sykepengene du har krav på.
DB170417 Så mye får du utbetalt
DB170417 Slik får du utbetalt sykepenger ¶
DB170417 Hvilket beløp man får utbetalt under arbeidsuførhet, vil variere fra arbeidstaker til arbeidstaker, ettersom sykepengegrunnlaget tar utgangspunkt i arbeidstakerens alminnelige lønnsinntekt, ifølge Isaksen.
DB170417 Folketrygden vil i slike tilfeller ha krav på refusjon fra arbeidsgiver for sykepenger utbetalt under arbeidsgiverperioden, forklarer advokaten videre.
DN170413 Til sammen fikk han utbetalt 602.000 kroner han ikke hadde krav på.
DN170413 Mannen fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger i 2011 og 2012, til tross for at han jobbet nesten full tid.
DN170413 En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt til 120 dagers fengsel etter at han fikk utbetalt 600.000 kroner fra Nav samtidig som han jobbet som fisker.
DN170412 Bakgrunnen var et påstått skattesvik i 2009, da selskapene i kompaniskap skal ha konspirert for å utnytte refusjonsordningen for oljeleting til å få utbetalt 290 millioner kroner fra staten.
DN170412 Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordningen, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.
DA170412 Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordning, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.
DN170410 De to administrerende direktørene Ng Siu Fai og Ng Kam Wah Thomas fikk i 2016 utbetalt 21 millioner kroner hver i lønninger og honorarer.
AA170406 Fram til 2003 fikk alle utbetalt 4.000 kroner fra staten for å dekke utgifter til gravferd. ( ©NTB ) ¶
DN170405 Ved siden av en kraftig aksjekursoppgang får aksjonærene utbetalt totalt 8,60 kroner for hver aksje de hadde i Marine Harvest i fjor.
AA170405 | Vet ikke hvor mye de har utbetalt i erstatning for hullete veger ¶
AA170405 Randi Sesseng Aas anslår Trondheim kommune de siste 5 årene har behandlet totalt 150 saker som skyldes dårlig veistandard, og at det er utbetalt erstatning i mellom 5 og 10 slike saker.
AA170405 Hverken Statens vegvesen eller Trondheim bydrift har oversikt over hvor mye penger de har utbetalt i erstatning til folk som har ødelagt bilene sine på hullete veger.
AA170405 Hun har ikke nøyaktig tall på hvor mange bilister som fikk erstattet sine skader i forbindelse med denne saken, eller hvilke summer som ble utbetalt .
AA170405 Adresseavisen har vært i kontakt med Trondheim kommune og Statens vegvesen for å forsøke å finne ut av hvor mye penger som er utbetalt til folk som har ødelagt bilen sin på dårlige veger.
AA170405 - Vi har ikke konkrete tall på hvor mye som er utbetalt de siste 10 årene i erstatning, sier Kari Ødegård som er seksjonsleder i Juridisk- og anskaffelsesseksjonen i Statens vegvesen.
AA170405 - Hvor mye penger er utbetalt de siste 10 årene i slike saker ?
SA170404 Ifølge Rogalands Avis får han kun utbetalt seiersbonus.
DN170404 Han ventet imidlertid med å offentliggjøre detaljene rundt sitt nye selskap Otto før han hadde fått utbetalt 120 millioner dollar - tilsvarende cirka én milliard kroner.
DA170404 For Stavanger er det sånn at hver skattebetaler som får igjen, vil i snitt få utbetalt kroner 13.789, mens for de som må betale restskatt i snitt må ut med 21.750 kroner.
DA170404 Dette er ikke penger man kan bruke før man får dem utbetalt i juni.
AP170404 I helgen skrev The New York Times at minst fem kvinner har fått utbetalt millionbeløp fra stjerneankeret eller kanalen i bytte mot å ikke trekke dem for retten for seksuell trakassering.
AP170404 De fem kvinnene har tilsammen fått utbetalt rundt 13 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 110 millioner norske kroner, for å ikke ta sakene sine til retten.
AP170404 Ifølge Rogalands Avis får han kun utbetalt seiersbonus.
DB170403 Øverst på lista troner selskapet BG Norge som i perioden 2004 til 2015 har fått over 5,3 milliarder utbetalt i leterefusjon, samtidig som de har betalt null kroner i skatt til Norge.
AP170403 De siste fem årene er mer enn 23 svindelsaker knyttet til personer som har oppholdt seg i Tyrkia mens de urettmessig har fått utbetalt ytelser fra Nav.
DB170402 På denne måten fikk hun utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger.
DB170402 En kvinne i slutten av 40-årene er tiltalt for å urettmessig fått utbetalt over 660 000 kroner fra Nav over fire år.
DB170402 Pengene blir utbetalt så lenge ekspresidenten lever, og i USA beholder de faktisk - i offisielle sammenhenger - tittelen « president » livet ut.
AP170402 På denne måten fikk hun utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger.
AP170402 En kvinne i slutten av 40-årene er tiltalt for å urettmessig fått utbetalt over 660.000 kroner fra Nav over fire år.
AA170402 På denne måten fikk hun utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger.
AA170402 En kvinne i slutten av 40-årene er tiltalt for å urettmessig fått utbetalt over 660.000 kroner fra Nav over fire år.
VG170331 - Dette dreier seg om utbetaling av ordinære boliglån med pant i reelle objekter, men disse er utbetalt på feilaktig grunnlag.
DN170331 Larsen understreker at banken ikke har lidd noen tap som følge av dette, og at lånene er utbetalt med pant i reelle objekter.
DB170331 Ifølge Alla Bolag hadde Löwengrip en omsetning på 4,3 millioner svenske kroner i fjor, hvorav 900 000 kroner ble utbetalt i lønn til hennes ansatte.
AP170330 Familiens andel er 476 millioner kroner, som de får utbetalt i løpet av dette året.
DN170329 Og det var nettopp One-2 Invest som fikk utbetalt 6,4 mill. da russerne solgte seg ut av Intex i januar 2012.
DB170329 ¶ ØNSKE TIL NAV : For et par uker siden startet mange av våre medlemmer å spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20, skriver artikkelforfatteren, som er administrator i flere Facebook-grupper for uføre og Nav-brukere.
DB170329 For et par uker siden startet mange av våre medlemmer å spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20.
DB170329 Det ville for de fleste ha liten betydning om trygden ble utbetalt før påske siden det uansett ikke blir mer enn en måned til mai-utbetalingen.
AA170329 Sluttpakken ble utbetalt i 2016.
DB170328 ¶ TALE ELLER IKKE TALE : Svenska Akademien påpeker på nytt at et av vilkårene for at Bob Dylan skal få utbetalt premiepengene sine, er at han er nødt til å holde en Nobel-tale innen 10. juni.
DB170327 | Sjekk om du kan få utbetalt feriepengene allerede nå ¶
DB170327 Vi gleder oss til feriepengene blir utbetalt , men svaret på når de kommer inn på konto, er det mange av oss som lurer på hvert år.
DB170327 Arbeidstaker kan kreve å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien begynner, med mindre det er avtalt gjennom tariffavtale at virksomheten har felles feriepengeutbetaling, ifølge Larsen.
DB170326 Utbetalingen står i stil med det Norge har utbetalt tidligere, som har vært i underkant av én milliard kroner hvert år siden 2008, da Norge først inngikk regnskogsamarbeidet med Brasil.
VG170325 Retten finner bevist at kvinnen lurte naboen sin til å låne henne penger ved å lyve om at hun var alvorlig syk og trengte behandling, og at naboen skulle få pengene tilbake når hun fikk utbetalt et fremtidig erstatningsoppgjør.
DA170324 Som en følge av dette fikk hun utbetalt 217.562 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA170324 En lærer har fått utbetalt 217.562 kroner som hun ikke hadde krav på.
AP170324 Det er utbetalt honorarer til store rockeband på turné i Russland og i Finland er det handlet pels for millioner av kroner.
AP170324 Det er utbetalt honorarer til store rockeband på turné i Russland og i Finland er det handlet pels for millioner av kroner.
VG170323 Hun sier at klubben ikke har gått konkurs, og spillerne skal sist gang ha fått utbetalt lønn i februar.
AP170323 Barnetillegg : Det er delte meninger om uføre med barn skal kunne få mer utbetalt i trygd enn de ville fått i jobb.
DB170322 Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten seinere ble kansellert.
DB170322 Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.
AP170322 Staur fikk utbetalt tilsammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.
VG170321 I saken om François Fillon er det så langt ikke kjent at etterforskningen har skaffet bevis på at Penelope Fillon og to av parets døtre faktisk jobbet for de 4,5 millionene de fikk utbetalt .
VG170321 KAKE-KONTO : På denne minibanken setter du penger inn, og får utbetalt cupcakes og cookies.
DB170321 Ifølge Finansavisen fikk Ødelien og Sperre utbetalt henholdsvis 900.000 og 2,7 millioner kroner i bonus, noe som innebærer en dobling fra året før.
AA170321 Totalt to millioner kroner er utbetalt til Staur, der Ap-topp Rune Olsø er rådgiver.
VG170320 Men 100 millioner kroner ble utbetalt til de to kontoene og spredd videre til 13 andre konti før de forsvant.
DB170320 Skal dine etterlatte kunne få noe utbetalt fra disse pensjonsordningene, må arbeidsgiver har kjøpt et eget produkt i tillegg til alderspensjonen, kalt etterlattepensjon, forklarer hun.
DA170320 Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav.
DN170319 Ole-Hugo Jensen har til nå til fått utbetalt litt over 25 millioner kroner fra prosjektene, etter å ha ytt lån på rundt 20 millioner kroner.
DN170319 Jensen hadde lånt Uppstrøm flere millioner kroner, deler av lånet ble utbetalt via en konto i Panama kom det frem av rettspapirene.
DB170318 Den kanadiske regjeringen beklager overfor tre landsmenn som ble torturert i Syria og sier de har fått utbetalt erstatning.
AA170318 - Denne hjelpen skal umiddelbart bli utbetalt til de hardest rammede områdene.
AA170318 Den canadiske regjeringen beklager overfor tre landsmenn som ble torturert i Syria og sier de har fått utbetalt erstatning.
DN170317 Men han får bare utbetalt halvparten av bonusen nå.
AP170317 Sammen med den faste lønnen på drøye 6 millioner og såkalte naturalytelser, fikk Ruzicka over 10 millioner utbetalt i 2016.
AP170317 Ruzicka fikk utbetalt over 10 millioner i 2016.
AP170317 Derimot får han en langt mindre bonus enn Ruzicka, og fikk dermed « bare » rundt 8,5 millioner utbetalt i 2016.
AP170317 Den viser at toppsjefen fikk utbetalt en årslønn på 7,8 millioner kroner og bonus på drøye 2 millioner kroner i 2016, en nedgang fra 2015, da bonusen var 3,5 millioner kroner.
AP170317 Den har han fått utbetalt i 2016.
AA170317 Det er heller ikke uenighet rundt om to av de seks millionene faktisk er utbetalt til Staur.
AA170317 Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.
AA170317 Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.
AA170317 Totalt fikk 1.423 av 5.629 erstatningssøkere utbetalt til sammen 987 millioner kroner.
AA170317 Statoil-sjefen fikk utbetalt i underkant av 11,5 millioner kroner, omregnet fra amerikanske dollar etter dagens kurs, i løpet av 2016.
VG170316 De samme dokumentene viser at Flynn også skal ha fått utbetalt 11.250 dollar fra to andre russiske selskaper, deriblant et amerikansk datterselskap fra det russiske selskapet Kaspersky Lab, som driver med nettsikkerhet.
DB170316 Smith får imidlertid ikke utbetalt erstatningen på 22 000 kroner, som han også hevdet å ha krav på, skriver avisa.
DB170316 « Hvis det som opplyses i Dagbladet er i nærheten av korrekt er det en skandaløs lettvinthet og mangel hos de som har utbetalt penger til dekning av reiser », skriver Hagen.
DB170316 Det er så åpenbart her at kommunen har utbetalt penger uten at det har vært tilstrekkelig grunnlag for det.
AA170316 Flynn har også fått utbetalt 11.250 dollar fra to andre russiske selskaper, deriblant et stort selskap innen nettsikkerhet.
AA170316 Flynn fikk utbetalt honoraret fra det statseide russiske TV-nettverket RT.
DA170315 Tall fra Velferdsetaten viser at det ble utbetalt rundt 10 millioner kroner mindre i bostøtte til alle typer mottakere første termin i 2017 sammenlignet med siste termin 2016.
DA170315 Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav.
DA170315 Husleier på 9.-10.000 kroner er dessverre helt vanlig for mange enslige i Oslo, og netto utbetalt trygd er på 13.-15.000 kroner, sier Døskeland.
DN170314 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har nektet å betale tilbake bortimot 300.000 euro som er blitt utbetalt til Le Pens assistent, men som Europaparlamentet mener er blitt brukt til å drive politikk i Frankrike.
AP170314 I tillegg til de to kronene får de også utbetalt nærmere kr 1,50 som følge av en egen garantibestemmelse som slår inn hvis man ligger under 85 prosent av industriarbeiderlønn.
AP170314 I tillegg til de to kronene får de også utbetalt nærmere kr 1,50 som følge av en egen garantibestemmelse som slår inn hvis man ligger under 85 prosent av industriarbeiderlønn.
AA170314 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har nektet å betale tilbake bortimot 300.000 euro som er blitt utbetalt til Le Pens assistent, men som EU-parlamentet mener er blitt brukt til å drive politikk i Frankrike.
VG170313 Sviglinskajas vil få utbetalt en erstatning som hun ble tilkjent av Nord Hordaland tingretten på 260.000 kroner samlet.
DN170313 Føderal lovgiving bestemmer at presidenten skal motta en årslønn på 400.000 dollar, utbetalt på månedsbasis.
DB170312 Skal du ut i foreldrepermisjon, kan du velge mellom 80 eller 100 prosent dekningsgrad ; dette betyr at du får 80 eller 100 prosent av vanlig lønn utbetalt .
DB170312 Men - du får mer penger utbetalt totalt.
DB170312 Da får du like lang permisjon, og mer utbetalt fra Nav, enn om du velger 80 prosent.
SA170311 Dersom en ser bort fra risikoen for endringer i skattereglene og antar at Finansdepartementets syn er korrekt, vil Lyse være garantert å få utbetalt 175 millioner kroner ( skatteverdien av investeringen på 300 millioner kroner ).
SA170311 Argumentet om at kraftselskapene er garantert å få utbetalt full skatteverdi av hele investeringen er i tillegg vanskelig å forstå all den tid kraftselskapene ikke kan finansiere investeringene tilsvarende den lave risikofrie kortsiktige skjermingsrenten.
DB170310 Dahlberg har fått utbetalt 4,3 millioner kroner.
AA170310 Silver opplyser fredag at det kun er kunder som allerede mottok pensjon før selskapet ble satt under administrasjon som vil få utbetalt penger nå.
AA170310 Dahlberg har fått utbetalt 4,3 millioner kroner.
SA170309 Dahlberg fått utbetalt 4,3 millioner.
DN170309 Han skal ha presentert fiktive fakturaer fra sine egne foretak overfor RKK og fått utbetalt penger for arbeid som aldri var utført.
DB170309 Han skal ha presentert fiktive fakturaer fra sine egne foretak overfor RKK og fått utbetalt penger for arbeid som aldri var utført.
DA170309 LES OGSÅ : Eksrektor tiltalt : - Fikk urettmessig utbetalt 19,2 millioner kroner ¶
DA170309 | Eksrektor tiltalt : - Fikk urettmessig utbetalt 19,2 millioner kroner ¶
DA170309 Ifølge tiltalen skal den tidligere rektoren ha brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170309 For et år siden skrev Dagsavisen om fortvilte verger som måtte vente i flere måneder før de fikk utbetalt det de hadde krav på for jobben de har gjort.
AA170309 Han skal ha presentert fiktive fakturaer fra sine egne foretak overfor RKK og fått utbetalt penger for arbeid som aldri var utført.
VG170308 Sånn sett « tjener » jo Marcus ( Kleveland ) mer enn jeg gjorde, hvis han får utbetalt pengene i dollar, sier Andreas Ygre Wiig med et smil.
VG170308 Ektemannen, som hadde vært gift med den drepte kvinnen i nærmere syv år, ville få utbetalt minst 250.000 dollar i livsforsikring dersom kona døde.
VG170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
SA170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menni ¶
FV170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶
DN170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
DB170308 - Har Galleri Fineart fått utbetalt forsikringserstatning for bildene som ble stjålet ?
BT170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶
AP170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
AP170308 Det ble utbetalt kontantstøtte for 45 prosent av barn i aktuell alder med innvandrerbakgrunn, mot bare 16 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn.
AP170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
AP170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶
AA170308 Det er frem til Skaungullet den største finnerlønnen utbetalt i nyere tid.
AA170308 Den gang ble det funnet tre betalingsringer i gull på 107 gram som det ble utbetalt 30 000 kroner i finnerlønn for.
AA170308 - Hvor stor er denne finnerlønnen i forhold til andre dere har utbetalt ?
AA170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
DN170307 - Selskapene har sikkerhet for å få utbetalt full skatteverdi av alle investeringer.
DN170307 Saken går tilbake til 2001 da et utbytte på 2,6 milliarder kroner ble utbetalt til det danske morselskapet, som deretter betalte 2,4 milliarder i utbytte til de to selskapene, som hører hjemme på Cayman Islands.
DA170307 I Oslo er de satt slik at 100 prosent uføre får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav ( se fakta under saken ).
AP170307 Vinnere kunne få utbetalt flere hundre tusen kroner uten å legitimere seg, og disse kupongene var de reneste verdipapir for å kunne dokumentere plutselige hopp i formuen.
AA170307 Siden 1946 har alle barnefamilier fått denne utbetalt , uavhengig av inntekt.
DN170306 Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter.
DB170306 Som kjent er dagpengesatsen lavere enn det man fikk utbetalt da man var i jobb.
DB170306 Når denne kuttes, sier det seg selv at det blir vanskelig for folk å si ja til mer jobb, når det du får utbetalt er mindre enn hvis du bare mottok dagpenger, uten jobb ved siden av.
DA170306 Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter.
BT170306 Andre har fått utbetalt opp mot over en million.
AP170306 Over 15 millioner kroner ble i fjor utbetalt til 175 personer som klaget på sin tannlege, melder P4.
AA170306 Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter.
DB170305 Et annet, relevant alternativ er å åpne for at par kan velge å bruke en del av sine opptjente pensjonsrettigheter til å kjøpe etterlatteytelser til partneren som blir utbetalt hvis og når vedkommende blir alene.
AP170304 Bare for kona Penelope kan det dreie seg om 500.000 euro over noen år, altså 4 millioner norske kroner utbetalt av den franske nasjonalforsamlingen - for ikke å gjøre noe som helst.
DN170303 Oljeselskaper som går med underskudd, kan nemlig velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.
DN170303 Nå mener altså Økokrim at avtalen mellom EPH og TGS bare er kommet i stand for å få utbetalt leterefusjon fra staten.
DN170303 For skatteåret 2009 fikk EPH utbetalt vel 291 millioner kroner fra staten med bakgrunn i seismikkjøpet.
DB170303 Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.
AP170303 I saken vises det til tall fra offentlige statistikker ( KOSTRA ), og det er skapt et inntrykk av at ett fylkestingsmedlem i Rogaland får utbetalt i underkant av 500 000 kroner i lønn per år.
AA170303 Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.
AA170303 Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.
AA170303 Hun får utbetalt 570.000 kroner.
DN170302 Oljeselskaper som går med underskudd, kan nemlig velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.
DN170302 Nå mener altså Økokrim at avtalen mellom EPH og TGS bare er kommet i stand for å få utbetalt leterefusjon fra staten.
DN170302 For skatteåret 2009 fikk EPH utbetalt vel 291 millioner kroner fra staten med bakgrunn i seismikkjøpet.
DA170302 I saken vises det til tall fra offentlige statistikker ( KOSTRA ), og det er skapt et inntrykk av at det enkelte fylkestingsmedlem får utbetalt i underkant av 500.000 kroner i lønn per år.
DA170302 Beløpet for utgiftene er dermed ikke det samme som den enkelte får utbetalt i godtgjørelse ( lønn ).
DA170302 - Noen får utbetalt mindre og noen får utbetalt mer, opplyser fylkeskommunen.
DA170302 - Noen får utbetalt mindre og noen får utbetalt mer, opplyser fylkeskommunen.
DA170302 * En folkevalgt som er medlem i fylkestinget får utbetalt 48.533 kroner i fast godtgjørelse for dette politiske vervet.
SA170301 Som presiserer bak det tallet får noen utbetalt mindre, og andre mer.
DN170301 - De permitterte får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn.
DN170301 - De permitterte får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn.
AA170301 En fjerdedel av beløpet ble utbetalt til personer som så Debatten.
VG170228 De får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn.
DN170228 Johnsen både bor og jobber i London, og får lønnen utbetalt i pund.
DN170228 Har utbetalt
AP170228 Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.
AP170228 Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.
AA170228 Det blir ikke utbetalt utbytte for 2016.
AA170228 Akers verdijusterte egenkapital øker, og eierne får utbetalt til sammen 1,2 milliarder kroner i aksjeutbytte.
VG170227 - Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt.
DB170227 De 300 millioner kronene Norge til nå har utbetalt , går til bedre skogovervåking, støtte til frivillige organisasjoner og urfolk og konkrete tiltak mot avskoging.
BT170227 En av dem som fikk utbetalt en stor erstatningssum fra Storbritannia, reiste til Syria for å slutte seg til IS.
BT170227 Blant annet ettergår politiet opplysninger fra selskapets revisor om at det er utbetalt ulovlige lån til eierne to regnskapsår på rad.
BT170227 Blant annet ettergår politiet opplysninger fra selskapets revisor om at det er utbetalt ulovlige lån til eierne to regnskapsår på rad.
BT170227 - Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt.
AP170227 - Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt.
AP170227 Blant annet ettergår politiet opplysninger fra selskapets revisor om at det er utbetalt ulovlige lån til eierne to regnskapsår på rad.
AA170227 - Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt.
BT170225 Jeg husker at vi den gang fikk utbetalt hele studielånet ved starten av semesteret, ikke månedsvis slik det er nå, og at turen da var kort til reisebyrået Kilroy, som vel også hadde stand på campus.
VG170224 Pengene han fikk utbetalt i tilskudd, var ikke avgjørende for at han utførte tiltaket, sier Eiklid.
DB170224 De fikk utbetalt 83 735 euro for 21 måneders påstått arbeid for faren mellom 2005 og 2007.
AA170224 Alphabet ønsker å ta saken til retten, og at det blir utbetalt erstatning for det de omtaler som et " kalkulert tyveri " av deres teknologi.
DB170223 900 millioner utbetalt
VG170222 Flere økonomer VG har snakket med, sier at offentlige penger utbetalt til personer som likevel ville ha utført tiltaket pengene er ment å stimulere til, er høyst diskutabelt.
DN170222 Deler av dette ble utbetalt etter han ble leder.
AA170222 I juli forfaller sju milliarder euro i gjeldsinnbetalinger, og Hellas må få utbetalt nye krisemidler fra kreditorene innen da.
AA170222 Le Pens parti Nasjonal front anklages for å ha fått utbetalt om lag 340.000 euro ( 3 millioner kroner ) i lønnsmidler av EU-parlamentet uten at pengene ble brukt slik de skulle.
DN170220 Forsikring ved kritisk sykdom betyr at man kan få utbetalt et engangsbeløp hvis kritisk sykdom rammer.
AP170220 Nestleder Harald Markussen i Oslo transportarbeiderforening bekrefter at det stort sett har gått greit, men at noen medlemmer har slitt med å få utbetalt overtiden de har hatt rett på.
AP170220 - Jeg har norsk lønn, og jeg har fått utbetalt alt jeg skal ha til rett tid.
AP170220 Nestleder Harald Markussen i Oslo transportarbeiderforening bekrefter at det stort sett har gått greit, men at noen medlemmer har slitt med å få utbetalt overtiden de har hatt rett på.
AP170220 - Jeg har norsk lønn, og jeg har fått utbetalt alt jeg skal ha til rett tid.
SA170219 Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året.
FV170219 Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året.
FV170219 Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året.
DN170219 Også norsk forskning viser at ansatte som jobber fordi de synes jobben er interessant og meningsfull ( er indre motivert ), oppnår bedre prestasjoner enn de som jobber hovedsakelig for å få utbetalt lønn og bonus ( er ytre motivert ).
BT170219 Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året.
BT170219 Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året.
AP170219 Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året.
DB170217 - Jeg har som bostyrer krevd at disse beløpene tilfaller boet, og har bedt om en redegjørelse fra politiet på hvorfor beslaglagte midler er utbetalt til en enkelt kreditor.
DA170217 I tillegg har kreditorer med pant som har stått seg fått utbetalt 277.705.755 kroner.
DA170217 Bie sier at det også er utbetalt såkalt dividende i forbindelse med konkursen på mellom 80 og 100 millioner kroner.
BT170217 Mens 32-åringen arbeidet i Bergen kommune, hevet han dagpenger på Nav og fikk utbetalt urettmessig 133.517 kroner.
BT170217 Ifølge tiltalen fikk mannen urettmessig utbetalt 902.204 kroner i uføretrygd i en periode på rundt tre år.
BT170217 Det ene året skal mannen ha tjent over 750.000 kroner, samtidig som han fikk utbetalt uførepensjon.
AA170217 I rapporten kommer det blant annet fram at nivået på styregodtgjørelser og honorarer er urimelig høye, og stiftelsen har flere ganger utbetalt urettmessige beløp eller godtgjørelser.
SA170216 De tre største eierne får utbetalt 60 millioner kroner i utbytte gjennom selskap de enten eier eller som forvalter eierskapet deres.
DA170216 Totalt ble det i 2016 utbetalt 419 millioner kroner i vrakpant for nær 140.000 kjøretøy på landsbasis.
DA170216 Rogalendingene fikk utbetalt over 38 millioner kroner i vrakpant for 12.849 kjøretøy i fjor.
AA170216 Utbyttet som foreslås er lavere enn utbyttet som ble utbetalt for regnskapsåret 2015.
DB170215 Mener han fikk utbetalt over 100 millioner ¶
DB170215 Ifølge en New York Times-artikkel fra august i fjor, skal bokføringsposter offentliggjort av Ukrainas anti-korrupsjonsbyrå vise at Manafort fikk utbetalt 12,7 millioner dollar - tilsvarende rundt 106 millioner norske kroner i dagens kurs - fra Janukovitsjs parti mellom 2007 og 2012.
DN170213 Selskapet ønsker å betale ut halvårsutbytter fremover, og vil mest sannsynlig bli utbetalt første gang i november 2017.
DB170213 Og Gjensidige alene har ifølge kommunikasjonssjefen utbetalt 40 millioner kroner til kunder som har opplevd brann i tørketromler, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.
AA170212 Slik fikk han utbetalt 536.000 kroner for mye i dagpenger, heter det i tiltalen fra statsadvokaten i Oslo.
AA170211 Soldatene sto i kø for å få utbetalt lønn da bilbomben rammet.
SA170210 Av disse skal 10,2 millioner utbetales nå, halvannen million er allerede utbetalt av forsikringsselskapet.
DN170210 Det er en av de høyeste erstatningssummene som noen gang er utbetalt i Norge i en yrkesskadesak, melder NRK.
DN170210 Igjen øker uroen for hvorvidt Hellas vil få utbetalt neste kriselån fra kreditorene.
DN170210 For å kunne betjene den enorme statsgjelden må Hellas få utbetalt kriselånet før den neste store gjeldsinnbetalingen forfaller i juli, men håpet er å få på plass en avtale i løpet av få uker.
AP170210 Til sammenligning fikk de 35 fylkestingsmedlemmene i Aust-Agder utbetalt 221.000 kroner i snitt.
AA170210 Igjen øker uroen for hvorvidt Hellas vil få utbetalt neste kriselån fra kreditorene.
AA170210 For å kunne betjene den enorme statsgjelden må Hellas få utbetalt kriselånet før den neste store gjeldsinnbetalingen forfaller i juli, men håpet er å få på plass en avtale i løpet av få uker.
AA170210 Av disse skal 10,2 millioner utbetales nå, halvannen million er allerede utbetalt av forsikringsselskapet.
VG170208 Børven bekrefter at han fikk utbetalt deler av lønnen han hadde krav på, før han signerte en treårsavtale med Brann med en godtgjørelse som ligger langt under summen han mottok i Nederland.
DN170208 Det betyr at aksjonærene får utbetalt 33 prosent av overskuddet i fjor.
AA170208 Finansparet Tor Olav Trøim og Celina Midelfart kan sope inn 20 millioner kroner når Storebrands aksjonærer får utbetalt utbytte for første gang på seks år.
AA170208 Jensen har i ettertid fått utbetalt 500.000 kroner i godtgjørelse for arbeider i forbindelse med prosjektet, penger Spesialenheten har tatt hefte i. ( ©NTB ) ¶
VG170207 Jeg er svært fornøyd med alle pengene som ble lovet til nødhjelpsinnsats i Syria og nabolandene, faktisk er blitt utbetalt og vel så det ; med to milliarder dollar mer enn annonsert, skriver Brende. 20 prosent av Norges humanitære støtte i fjor gikk til utdanning.
VG170207 De som returneres kan få utbetalt tilsvarende 10.000 kroner i reintegreringsstøtte, men med unntak av i helt spesielle tilfeller, må man søke om det før man pågripes for retur - og det hadde ikke de Enaytullah og Atawolla gjort.
SA170207 Aftenbladet skriver i hovedartikkelen at eier aldri fikk utbetalt utbytte i disse årene.
DB170207 Arbeidsgivere skal sende inn a-meldingen minst en gang i måneden, som inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer fra den foregående måneden.
AA170207 Jeg synes det er litt bittert hvis noen som ikke prøver å jobbe får det samme utbetalt som meg, sier hun.
AA170207 Hun opplyser at hun får like mye penger utbetalt uansett om hun jobber eller ikke mens hun går på arbeidsavklaringspenger.
AA170207 Hvorfor skal ungdommer som velger å ikke jobbe få utbetalt like mye hver måned fra Nav som ungdommer som jobber hver dag ?
VG170206 Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra NAV som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned ?
BT170206 NYE FUNN : - Nå kan vi med større sikkerhet si hvem som risikerer å utvikle kols, men enda viktigere kan funnene våre føre til nye medisiner, sier Amund Gulsvik, som ikke får utbetalt honorar for arbeidet han gjør.
AA170206 Feilen er at det er altfor godt, ifølge Brøndbo, som hevder at ungdommer som « velger ikke å jobbe » får utbetalt like mye fra Nav som ungdommer i full jobb.
AA170206 « Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra NAV som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned ? » spør Bjarne Brøndbo i denne kronikken.
AA170206 Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra Nav som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned ?
AA170205 Jeg stusset litt da jeg plutselig fikk lite utbetalt , og etter et kort møte med saksbehandler på Nav fikk jeg forklart at jeg ikke fikk mer i støtte før uføresøknaden ble innvilget ( noe som kan ta opptil 8 mnd ).
VG170203 De skal ha blitt truet til å jobbe lange dager med lite lønn utbetalt .
DB170203 De fikk utbetalt 83 735 euro for 21 måneders påstått arbeid for faren mellom 2005 og 2007.
AA170203 Den ene av au pairene er imidlertid tilkjent erstatning på 34.200 kroner for ikke utbetalt lønn. ( ©NTB ) ¶
BT170202 Blogger Eivind Berge får utbetalt erstatning fra Staten, etter at regjeringsadvokatens anke er avvist av Høyesterett.
AP170202 Ifølge magasinet Le Canard Enchaine er det ikke funnet bevis for at kona har utført noe arbeid for millionlønnen hun har fått utbetalt .
AA170202 Ifølge magasinet Le Canard Enchaine er det ikke funnet bevis for at kona har utført noe arbeid for millionlønnen hun har fått utbetalt .
DN170131 - Jeg er veldig glad for at Nav anmelder de som bevisst svindler til seg trygdeytelser, og at det som er utbetalt uberettiget blir betalt tilbake, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Dagens Næringsliv.
DB170131 En av de største enkeltsakene i fjor gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
BT170131 En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
DN170130 EU-parlamentet ber Nasjonal front-leder Marine Le Pen om å betale tilbake over 300.000 euro som skal ha blitt feilaktig utbetalt til hennes medarbeidere.
DB170129 Bare noen måneder før VG skrev om ILPI, i februar 2016, skrev Bistandsaktuelt om konsulentselskapet Abyrint, som hadde fått utbetalt nær 35 millioner for en konsulentjobb tilknyttet en norsk bistandssatsing i Afrika.
DN170127 Privatskolen Westerdals Oslo ACT, her campus Vulkan, kreves for 85 millioner kroner som Kunnskapsdepartementet mener er urettmessig utbetalt statsstøtte og elevstipend.
AP170127 Ifølge Le Canard Enchaîné, en ukeavis på papir, skal Penelope Fillon ha fått pengene utbetalt i løpet av åtte år, først som sin manns parlamentariske assistent, og deretter som assistent for Marc Joulaud, som overtok da Fillon ble minister i regjeringen i 2002.
AP170127 Ifølge Le Canard Enchaîné, en ukeavis på papir, skal Penelope Fillon ha fått pengene utbetalt i løpet av åtte år, først som sin manns parlamentariske assistent, og deretter som assistent for Marc Joulaud, som overtok da Fillon ble minister i regjeringen i 2002.
DB170126 Det betyr, for eksempel, at ett år med deltidsarbeid betyr mindre penger inn på kontoen din hos folketrygden og dermed også mindre penger utbetalt til deg når du blir pensjonist.
DN170125 Det er det franske nyhets- og satiremagasinet Canard Enchaine som skriver at Penelope Fillon skal ha fått utbetalt rundt 500.000 euro, nærmere 4,5 millioner kroner, i lønn over en tiårsperiode.
AP170124 Den slår fast at bispedømmet har fått utbetalt flere titalls millioner kroner i urettmessig støtte, og vi må selvsagt følge opp de pengene de har fått fra Oslo kommune, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen ( Ap ) til avisen.
DB170121 Jeg har også lest meg opp på pensjon, og funnet ut at de fleste av oss som er født etter 1963 får så lite utbetalt når vi blir gamle at vi enten må sørge for å få veldig rike barn, eller vurdere å rane en bank.
SA170120 Oslo ( NTB ) : Etter at han var pågrepet og siktet for grov korrupsjon fikk Eirik Jensen utbetalt en halv million kroner fra Oslo politidistrikt.
SA170120 Etter at han var siktet for korrupsjon, fikk Eirik Jensen utbetalt et større pengebeløp.
DN170120 Etter at han var pågrepet og siktet for grov korrupsjon fikk Eirik Jensen utbetalt en halv million kroner fra Oslo politidistrikt.
DB170120 Får utbetalt 75 000 ekstra-kroner i februar for å unngå en rettslig konflikt ¶
AP170120 Etter at han var siktet for korrupsjon, fikk Eirik Jensen utbetalt et større pengebeløp.
AP170120 Etter at han var pågrepet og siktet for grov korrupsjon fikk Eirik Jensen utbetalt en halv million kroner fra Oslo politidistrikt.
DN170119 Ved at man kan få utbetalt pensjon ved fylte 62 år, slipper man å vente med å overdra gården til eldste generasjon er 67 år.
SA170118 Han truet dermed med å ta Tusenfryd til retten dersom klienten ikke får utbetalt erstatning.
BT170118 Innvandrere og personer som ikke har vært bosatt i Norge, fikk utbetalt mindre alderspensjon og mindre uføretrygd enn gjennomsnittlig mottaker uten innvandringsbakgrunn.
BT170118 Flest av dem var norske statsborgere, som også fikk utbetalt mest alderspensjon.
AP170117 Flere kommuner har varslet at de vil kreve penger tilbake etter at kirken har fått utbetalt for mye offentlig støtte basert på oppblåste medlemslister.
AP170117 - Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden.
AP170117 Flere kommuner har varslet at de vil kreve penger tilbake etter at kirken har fått utbetalt for mye offentlig støtte basert på oppblåste medlemslister.
AP170117 - Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden.
DN170116 Drøyt 21 millioner kroner ble faktisk utbetalt , ifølge dommen.
DB170116 Det skal bli lettere å studere og samtidig få utbetalt dagpenger fra NAV.
AP170116 En vanlig HV-soldat som i prinsippet skal øve fem dager i året, får utbetalt ca. 170 kroner i døgnet.
AP170116 En vanlig HV-soldat som i prinsippet skal øve fem dager i året, får utbetalt ca. 170 kroner i døgnet.
SA170112 Pengene, 695 420 dollar, skal ha blitt utbetalt til Det egyptiske håndballforbundet.
FV170112 Pengene, 695 420 dollar, skal ha blitt utbetalt til Det egyptiske håndballforbundet.
DB170112 De som eventuelt har rett til å bli provosert må være det store flertallet av ungdom som hver morgen står opp for å gå på skole eller jobb når de ser enkelte jevnaldrende som ligger hjemme på sofaen og får utbetalt mer penger enn de selv.
BT170112 Pengene, 695 420 dollar, skal ha blitt utbetalt til Det egyptiske håndballforbundet.
AP170112 Pengene, 695 420 dollar, skal ha blitt utbetalt til Det egyptiske håndballforbundet.
FV170111 OSLO : - Det er meg bekjent den største summen som er utbetalt , sa Jensen da han onsdag fortsatte sin forklaring i Oslo tingrett.
FV170111 OSLO : - Det er meg bekjent den største summen som er utbetalt , sa Jensen da han onsdag fortsatte sin forklaring i Oslo tingrett.
BT170111 I etterkant skal Cappelen ha fått 70.000 kroner, etter sigende den største summen som noensinne er utbetalt til en informant.
AP170111 Det er det største beløpet som er utbetalt som refusjon for utgifter til en slik medhjelper av politiet.
AP170111 Den pensjonerte politimannen opplyste at Cappelen på et tidspunkt fikk utbetalt 70.000 kroner av Oslo-politiet for sitt arbeid som informant.
AP170111 Det er det største beløpet som er utbetalt som refusjon for utgifter til en slik medhjelper av politiet.
AP170111 Den pensjonerte politimannen opplyste at Cappelen på et tidspunkt fikk utbetalt 70.000 kroner av Oslo-politiet for sitt arbeid som informant.
AP170111 - Det ble bestemt av Truls Fyhn, det var den største beløp som er utbetalt til en informant noen gang, såvidt jeg vet, sa Jensen.
DN170109 Saken har sitt utspring i et utbytte på 2,6 milliarder kroner som ble utbetalt fra norske Transhav as til det danske morselskapet Transocean Offshore Holding aps i 2001.
AP170108 Han vil også gi avkall på bonusutbetalinger verdt 4,1 millioner dollar, som skulle vært utbetalt de neste tre årene.
AP170108 Han vil også gi avkall på bonusutbetalinger verdt 4,1 millioner dollar, som skulle vært utbetalt de neste tre årene.
SA170106 I de samme årene har Utdanningsdirektoratet utbetalt 870 millioner kroner for at kommunene skulle ansette flere lærere.
DB170106 Det er imidlertid én ting som er ekstra viktig å huske på, dersom du ønsker å få maks utbetalt i inneværende år : Fordeling av fribeløpet.
DB170106 Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år.
DB170106 Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år.
DB170106 Da vil fremdeles de 560 euroene, noe som tilsvarer litt over 5000 norske kroner, bli utbetalt i tillegg til lønna vedkommende måtte få fra sin nye arbeidsgiver.
DB170106 Til sammen avgjør denne informasjonen hvor mye den forsikrede vil få utbetalt .
DN170105 Samme år som Dolphin Group gikk konkurs ble det utbetalt 10 millioner kroner til Atle Jakobsen og Erik Hokholt. 3,5 millioner er ukjent for styret.
BT170105 Dermed får han utbetalt så lite i sykepenger at han ikke klarer seg økonomisk.
DN170103 Nesten 45 millioner kroner ble utbetalt i fjor.
DN170103 I 2016 ble nesten 45 millioner kroner utbetalt i erstatning for husdyr tapt til rovvilt, melder Miljødirektoratet.
BT170102 Frende har totalt utbetalt 1,3 millioner kroner til familien og panthaver.
DN170101 | Har utbetalt 16,3 milliarder kroner i pensjoner ¶
AP161229 Målet er å gjøre ordningen mer effektiv slik at de som blir rammet av naturskader får utbetalt erstatning raskere. 11.
AP161213 Selv om Tina Fjell hadde en god lønn før hun ble arbeidsløs, er det ikke mulig å få utbetalt mer enn den maksimale dagpengesatsen på 347.000 kroner i året, som tilsvarer 62,4 prosent av 6 G. 4.
AP161213 Hvor mye hun vil ha å leve av når de siste dagpengene er utbetalt 2. januar, er uvisst.
AP161213 Eks-politikere som ikke får seg ny jobb vil med de nye reglene kunne få utbetalt over to millioner kroner i etterlønn og dagpenger over fire år.
AP161213 vanlige folk : Eks-politikere ville fått utbetalt over to millioner kroner i etterlønn og dagpenger ¶
AP161212 De resterende 21 millionene knytter seg til urettmessig studielån og stipend utbetalt til studentene ved de tre linjene.
AP161120 Tall fra Nav viser at de over 600 politianmeldte har fått utbetalt over 150 millioner kroner i stønad som de ikke skulle ha mottatt.
AP161120 Hver sjette arbeidsledige i Hamar har fått for mye utbetalt i trygd.
AP161120 Hensikten skal ifølge tiltalen ha vært å få utbetalt dagpenger på nesten 400.000 kroner.
AP161120 Etter søknad er det mulig å få utbetalt dagpenger i et kort tidsrom - hvis du oppholder deg i utlandet.
AP161120 En tredjedel av de anmeldte personene har hatt opphold i Sverige, Thailand, Polen, Spania eller Tyrkia når de ifølge Nav urettmessig har fått utbetalt ytelser.
AP161120 De siste fem årene er 23 saker knyttet til personer som har oppholdt seg i dette landet mens de urettmessig har fått utbetalt ytelser fra Nav.
AP161116 Utbetalingene av reiseerstatning til nordmenn på ferietur setter tidenes rekord : 2,1 milliarder kroner vil bli utbetalt for året som helhet.
AP161116 Så langt er det utbetalt tilsammen 1,7 milliarder kroner i reiseerstatning fra forsikringsselskapene.
AA161116 Utbetalingene av reiseerstatning til nordmenn på ferietur setter tidenes rekord : 2,1 milliarder kroner vil bli utbetalt for året som helhet.
AA161116 Så langt er det utbetalt tilsammen 1,7 milliarder kroner i reiseerstatning fra forsikringsselskapene.
AP161108 Tingrettsdommer Torstein Hellesnes gjør i dommen et poeng av at det ikke står til troende at en seksbarnsmor som fikk utbetalt drøyt to millioner forsikringskroner skulle ha gitt over 1,5 millioner kroner til ett av barna sine alene, den nå heleridømte datteren ( 43 ).
AP161108 Kvinnens mor fikk utbetalt 2,3 millioner kroner av forsikringsselskapet etter at familiens bankboks hos Gjensidige NORs Sparebank på Bryn ble brutt opp i 2001.
SA161102 Han ville også betale tilbake det han hadde fått utbetalt i lønn gjennom 25 år.
SA161029 Skistjernen fikk selv utbetalt premiepenger etter at Martin Johnsrud Sundby ble fratatt en sammenlagtseier i Tour de Ski tidligere i sommer.
AP161029 Skistjernen fikk selv utbetalt premiepenger etter at Martin Johnsrud Sundby ble fratatt en sammenlagtseier i Tour de Ski tidligere i sommer.
AP161006 Samtidig foreslår Regjeringen en tidsbegrensning på 1300 dager ( fem år ) og at man etter ett år får mindre utbetalt ( 66 prosent av tidligere inntekt ).
AP161006 Samtidig foreslår Regjeringen en tidsbegrensning på 1300 dager ( fem år ) og at man etter ett år får mindre utbetalt ( 66 prosent av tidligere inntekt ).
AP161006 Samtidig innføres en tidsbegrensning på 1300 dager ( fem år ) for å få pleiepenger og at man får mindre utbetalt ( 66 prosent av tidligere inntekt ) ¶
AP161006 Det er tidligere varslet at det blir utbetalt 2.600 kroner mer i basisstøtte neste år.
AP160924 Hanssons skisserte ordning, som partiet kun ser for seg brukt på personbiltrafikken, er tenkt utbetalt én gang pr. år - f.eks. sammen med det årlige skatteoppgjøret.
AP160718 I fjor ble det utbetalt over 11 millioner kroner i erstatninger i forbindelse med bagasje.
AP160718 Det ble utbetalt over 333 millioner kroner i forbindelse med tap eller tyveri av reisegods i 2015, ifølge tall fra Finans Norge.
AP160609 Av disse er det utbetalt tilskudd til totalt 7694 ferdigstilte plasser.
SA160606 Den var derimot et naturlig resultat av en muntlig avtale, en gentlemens agreement som det bare var rett og rimelig at han omsider fikk utbetalt .
AP160606 Den var derimot et naturlig resultat av en muntlig avtale, en gentlemens agreement som det bare var rett og rimelig at han omsider fikk utbetalt .
SA160603 Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 30 millioner kroner i lønn.
FV160603 Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 30 millioner kroner i lønn.
BT160603 Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 30 millioner kroner i lønn.
AP160603 Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 30 millioner kroner i lønn.
AP160602 Totalt har Hellas fått utbetalt nærmere 300 milliarder euro ( 2800 mrd. kr ) i krisehjelp siden gjeldsfellen klappet sammen i 2010.
AP160602 Pakken med lovendringer som parlamentet vedtok i forrige uke, skulle bane vei for at Hellas kan få utbetalt en ny porsjon kriselån fra EU.
AP160602 Det gjelder blant annet utfasing av et ekstra tillegg som er utbetalt til pensjonister.
AP160602 Ansatte ved noen sentrumshoteller gikk onsdag til streik fordi de ikke har fått utbetalt lønn siden mars.
SA160601 | Nordmenn får utbetalt rundt 135 milliarder kroner i feriepenger i disse dager ¶
SA160601 MILLIARDER TIL FERIE : Nordmenn får utbetalt rundt 135 milliarder kroner i feriepenger i disse dager, viser ferske tall.
SA160601 Hvor mye du får utbetalt i feriepenger avhenger av inntekten din, hvor lang ferie du har lov til å ta og alderen din.
SA160601 - Tjente du eksempelvis 450.000 kroner i fjor, har hatt en lønnsøkning på 2,5 prosent i år samt har rett på fem ukers ferie, kan du forvente deg å få utbetalt nærmere 43.000 kroner i feriepenger, ifølge Sandmæl.
SA160601 mai, har forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, regnet ut hvor mye nordmenn kan forvente å få utbetalt i feriepenger i år.
SA160528 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 25 millioner norske kroner i lønn.
FV160528 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 25 millioner norske kroner i lønn.
AP160528 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 25 millioner norske kroner i lønn.
AP160520 Ifølge Budstikka vil Diomandes tidligere klubb Stabæk få utbetalt tre millioner kroner dersom Hull ordner opprykket til øverste divisjon i England.
AP160517 Miklos Orbán ( 44 ) er en av over 250.000 arbeidsledige ungarere som må gjøre forefallende arbeid for staten for å få utbetalt trygd.
AP160510 Du vil få utbetalt en lav sum hver måned, med mulighet for bonusutbetalinger, for hvert nytt mål du greier å oppnå.
AP160509 Studenter får i dag utbetalt studiestøtte i ti av årets tolv måneder, fra august til mai.
AP160509 Studentene får mer utbetalt i august og i januar.
AP160509 - Dette kan ikke bety noe annet enn ekstra tusenlapper utbetalt i studiestøtte allerede fra neste år, mener Nybø.
AP160509 104.000 kroner, til grunn, vil en ekstra måned med studiestøtte bety rundt 10.400 kroner mer utbetalt i året når den er full innført i 2020 - eventuelt pluss prisjustering. Én uke mer i studiestøtte gir dermed hver student en ekstra utbetaling på ca. 2.600 kroner.
AP160508 Og krisehjelp får de bare utbetalt dersom kreditorene er fornøyd med reformene.
AP160508 Det har de ikke mulighet til dersom de ikke får utbetalt krisehjelp.
AP160504 Reduksjonen i skatten på overskuddet blir i forliket motsvart av økninger i den personlige skatten på utbetalt utbytte over et visst nivå.
AP160504 Siden 2011 har Facebook utbetalt til sammen 4,3 millioner dollar i dusører.
AP160504 Feilen som finske Jani hadde funnet, ble ifølge Facebook raskt utbedret, og Jani skal være den yngste som har fått utbetalt en slik belønning.
AP160504 DUSØR : Siden 2011 har Facebook som eier Instagram, utbetalt til sammen 4,3 millioner dollar i dusører til hackere og andre som har påvist sikkerhetshuller og sårbarheter.
AP160427 Det er utbetalt 5 og 4,3 millioner til selskapet Aircontact i 2015.
SA160426 De utenlandske aktørene hadde i fjor rundt 1,45 milliarder kroner i omsetning etter at premiene til spillerne var utbetalt , ifølge tallene fra Lotteritilsynet og Norsk Tipping.
FV160426 De utenlandske aktørene hadde i fjor rundt 1,45 milliarder kroner i omsetning etter at premiene til spillerne var utbetalt , ifølge tallene fra Lotteritilsynet og Norsk Tipping.
BT160426 De utenlandske aktørene hadde i fjor rundt 1,45 milliarder kroner i omsetning etter at premiene til spillerne var utbetalt , ifølge tallene fra Lotteritilsynet og Norsk Tipping.
AP160426 De utenlandske aktørene hadde i fjor rundt 1,45 milliarder kroner i omsetning etter at premiene til spillerne var utbetalt , ifølge tallene fra Lotteritilsynet og Norsk Tipping.
AP160422 Fra staten får kommunen så utbetalt denne summen pluss 4 prosent som et øremerket tilskudd.
AP160421 Frp-nestleder Per Sandberg er kritisk til tidligere statsråder som får utbetalt flere hundre tusen i ekstra etterlønn.
AP160420 I første omgang er Hellas opptatt av å få utbetalt mer av kriselånet for å betale låneavdrag som forfaller i juli.
AP160406 Yara har også erkjent å ha utbetalt henholdsvis 2,8 og 1,1 millioner dollar til to ansatte i det russiske selskapet Phosagro.
AP160406 Men dokumentene viser ikke hvor mye av lånet som blir utbetalt , og når det skjer.
AP160404 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
AP160403 Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter.
AP160402 Summen av all lønn som blir utbetalt er om lag et halvt bruttonasjonalprodukt, og lønnsdannelsen, ( prissettingen i arbeidsmarkedet ), er den viktigste arenaen for fordeling av verdiene som skapes.
AP160326 Tidligere fikk asylsøkere utbetalt et pengebeløp så de kunne handle klær og andre nødvendige varer til seg selv.
AP160320 Avisen skriver videre at den tidligere Chelsea-manageren kan forvente å få utbetalt opp mot 15 millioner pund i kompensasjon dersom han ikke er ansatt i United innen 1. juni.
AP160319 - Starter man utbetaling av pensjonen ved 62 år vil man resten av livet ha rundt 25 prosent lavere pensjon utbetalt hvert år, sammenliknet med om man venter til 67.
AP160319 - Når så mange har valgt å ta ut alderspensjon allerede fra 62 år har det medført at svært mange har fått vesentlig lavere årlige pensjonsutbetalinger enn de ellers ville fått, men at de til gjengjeld får pensjonen utbetalt over flere år.
SA160317 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter hadde i fjor utbetalt rundt 32 millioner norske kroner i lønn fra Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ).
SA160317 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 32 millioner norske kroner i lønn fra Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ).
AP160317 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter hadde i fjor utbetalt rundt 32 millioner norske kroner i lønn fra Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ).
AP160317 Den avgåtte presidenten Sepp Blatter fikk i fjor utbetalt rundt 32 millioner norske kroner i lønn fra Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ).
DA160316 Dermed kan vi få dobbelt så mye penger utbetalt , på halvparten av tida.
DA160316 ( For min egen del tror jeg at jeg venter et par runder til, om dette fortsetter kan vi vel i 2036 få hele beløpet utbetalt hvis vi tar en tredager fra jobben og utsetter barnehageoppstart med en litt raus langhelg i mai. ) ¶
AP160313 Ca 80 millioner kroner er utbetalt til samme formål over spillemidlene.
AP160308 Ved siste årsskifte ble det alt i alt utbetalt kontantstøtte til 440 færre barn enn det ble i 2013. 2.
SA160306 De kan velge å få utbetalt 140 skattefrie euro, eller motta « moderskapsförpackningen ».
AP160306 De kan velge å få utbetalt 140 skattefrie euro, eller motta « moderskapsförpackningen ».
AP160305 Denne praksisen hadde ført til at bispedømmet fikk utbetalt statsstøtte for et langt større antall medlemmer enn det var berettiget til.
FV160304 De kan velge å få utbetalt 140 skattefrie euro, eller motta « moderskapsförpackningen ».
DA160304 Jeg har måttet legge ut penger til staten som jeg egentlig skulle ha fått utbetalt fra staten, sier han.
AP160303 Ved siste årsskifte ble det alt i alt utbetalt kontantstøtte til 440 færre barn enn det ble i 2013.
AP160301 I gjennomsnitt tjener kvinner kun 77 prosent av lønnen menn får utbetalt for det samme arbeidet.
AP160301 I gjennomsnitt tjener kvinner kun 77 prosent av lønnen menn får utbetalt for det samme arbeidet.
AP160227 Totalt er det blitt utbetalt 400 millioner kroner via bistandsbudsjettet til disse programmene, skriver avisen.
FV160219 Retten slår fast at hun tegnet ny forsikring utelukkende fordi hun ønsket å få utbetalt dette beløpet etter at hun selv hadde brent ned hytta.
AP160219 Regjeringens forslag innebærer at en familie vil få 2.910 kroner mindre utbetalt enn i dag.
AP160219 Regjeringens forslag innebærer at en familie vil få 2.910 kroner mindre utbetalt enn i dag.
AP160218 Bortsett fra at Norsk institutt for naturforskning, gjennom et lengre forskningsprosjekt, har påvist at det i en årrekke er utbetalt erstatning for inntil fire ganger så mange sauer som gaupene fysisk kan ha drept.
AP160216 525 millioner av dette er allerede utbetalt .
AP160216 Pengene ble utbetalt av Oslo tingrett.
AP160216 Han har fått utbetalt 257.000 kroner for den jobben, ifølge Dagens Næringsliv.
AP160215 Seks måneder etter skjelvet var bare to prosent av krisehjelpen utbetalt .
AP160215 I fjor lovet man 3,8 milliarder, men det ble bare utbetalt 2,4 milliarder dollar.
AP160215 Bare 20 milliarder kroner er utbetalt .
AP160214 2 millioner ble i 2014 og i 2015 utbetalt til fire fylkeskommuner som har startet en ordning med mobbeombud.
AP160205 Allerede har mange kommuner varslet at de vil kreve penger tilbake etter at kirken har fått utbetalt for mye offentlig støtte basert på oppblåste medlemslister.
AP160204 Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener kirken har jukset med medlemsregistreringen, og fått utbetalt offentlig støtte på feilaktig grunnlag.
AP160203 Lite penger utbetalt
AP160203 Det har det vært lite av hittil, og så langt har Norge derfor kun utbetalt rundt 6 prosent av midlene.
DA160202 ¶ Dette for å ha fått utbetalt 285.539 kroner i sykepenger fra Nav.
AP160128 Det vil si at bare 934.000 av potten på 4 millioner er utbetalt .
AP160122 - Problemet vi spør om står fortsatt ubesvart : Er vi sikre på at midler utbetalt fra norske oljeselskaper blir brukt på en måte som faktisk kommer det angolanske folk til gode ?
AP160120 - I 2015 ble det utbetalt støtte til 539 utskiftninger, men det tar litt tid å finne riktig ovn og få bestilt den.
AP160113 De jaktet beviser for at Oslo katolske bispedømme, som håndterer det sentrale medlemsregisteret for Den katolske kirke i Norge, på urettmessig vis har fått utbetalt millioner av offentlige kroner i tilskudd.
AP160113 Men han får ikke utbetalt lønn akkurat nå, smiler Solskjær.
DA160111 På denne måten fikk de utbetalt hele 582.329 kroner i den aktuelle perioden.
AP160111 Men han får ikke utbetalt lønn akkurat nå, sier Solskjær med et smil.
AP160105 » Limi forklarer at det var behov for å gjøre noen innstramminger for å unngå at dem som « går på offentlige ytelser » skal få mer utbetalt enn det de ville fått om de hadde vært i jobb.
AP160105 Uføre med barn kan få mindre utbetalt , men pensjonistpar får mer i år : ¶
AP160105 Inntil nå har regelverket bidratt til at noen har kunnet få mer utbetalt som uføretrygdet med barnetilleggene enn før vedkommende ble trygdet.
AP160105 Har hun tre barn vil hun - etter skatt - få utbetalt drøyt 20.000 kroner mindre i året enn med dagens regelverk.
AP160105 Endringene slår gradvis ut for uføretrygdede som allerede før nyttår fikk utbetalt barnetillegg.
AP160105 Da innføres regelen om at summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg ikke skal utgjøre mer enn 95 prosen av av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet.
AP160105> Da innføres regelen om at summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg ikke skal utgjøre mer enn 95 prosen av av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet.
AP160105> target="avis" href= Da innføres regelen om at summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg ikke skal utgjøre mer enn 95 prosen av av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Da innføres regelen om at summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg ikke skal utgjøre mer enn 95 prosen av av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet.