AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/K03we/Brasilianske-myndigheter-Gullgravere-skrot-av-urfolk-massakre I Brasil finnes det 103 urfolksstammer som ikke er blitt kontaktet av omverdenen.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/K03we/Brasilianske-myndigheter-Gullgravere-skrot-av-urfolk-massakre FN-organ frykter for urfolkene i Brasil ΒΆ 103 urfolksstammer i landet er aldri blitt kontaktet av omverdenen og lever dermed i total isolasjon.