AP170912 I Brasil finnes det 103 urfolksstammer som ikke er blitt kontaktet av omverdenen.
AP170912 FN-organ frykter for urfolkene i Brasil ΒΆ 103 urfolksstammer i landet er aldri blitt kontaktet av omverdenen og lever dermed i total isolasjon.