DB170327 Urfolksgruppen Standing Rock blir spesielt trukket fram som samtalepartner.
DA170327 Urfolksgruppen Standing Rock blir spesielt trukket fram som samtalepartner.
AA170327 Urfolksgruppen Standing Rock blir spesielt trukket fram som samtalepartner.
DA170326 Urfolksgruppen Standing Rock blir spesielt trukket fram som samtalepartner.
DA170326 Urfolksgruppen Standing Rock blir spesielt trukket fram som samtalepartner.
DN170209 Urfolksgruppen Standing Rock sioux bor like ved Lake Oahe og har lenge kjempet for å stanse rørledningen.
AA170209 Urfolksgruppen Standing Rock sioux bor like ved Lake Oahe og har lenge kjempet for å stanse rørledningen.
DA170208 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Urfolksgruppen Standing Rock sioux bor like i nærheten og har lenge protestert mot prosjektet.
AA170208 Urfolksgruppen Standing Rock sioux bor like i nærheten og har lenge protestert mot prosjektet, som også får kritikk av miljøvernorganisasjoner.