SA171216 Men først og fremst tror vi at det skyldes veksten i det uregulerte spillmarkedet, sier Bergmo til Bergens Tidende.
FV171216 Men først og fremst tror vi at det skyldes veksten i det uregulerte spillmarkedet, sier Bergmo til Bergens Tidende.
BT171216 Men først og fremst tror vi at det skyldes veksten i det uregulerte spillmarkedet, sier Bergmo til Bergens Tidende.
AP171216 Men først og fremst tror vi at det skyldes veksten i det uregulerte spillmarkedet, sier Bergmo til Bergens Tidende.
AA171216 Men først og fremst tror vi at det skyldes veksten i det uregulerte spillmarkedet, sier Bergmo til Bergens Tidende.
DN171207 Uregulerte lån har skutt i været de siste årene.
DB171204 Virtuell valuta er en type uregulerte digitale penger som sendes anonymt.
DN171201 Myndighetene forsøker å få kontroll over dette uregulerte markedet.
DN171201 Myndighetene forsøker å få kontroll over dette uregulerte markedet.
DB171116 - Hovedforskjellen mellom en kryptovaluta og tradisjonell valuta er at kryptovaluta er uregulerte , digitale penger som ikke er utstedt eller garantert av en sentralbank.
FV171107 På generelt grunnlag mener Norsk Tipping det er uheldig at reklame fra uregulerte aktører publiseres til norske forbrukere.
SA171101 På generelt grunnlag mener Norsk Tipping det er uheldig at reklame fra uregulerte aktører publiseres til norske forbrukere.
BT171101 På generelt grunnlag mener Norsk Tipping det er uheldig at reklame fra uregulerte aktører publiseres til norske forbrukere.
AP171101 På generelt grunnlag mener Norsk Tipping det er uheldig at reklame fra uregulerte aktører publiseres til norske forbrukere.
AA171101 På generelt grunnlag mener Norsk Tipping det er uheldig at reklame fra uregulerte aktører publiseres til norske forbrukere.
DN171024 Selv en svak reduksjon i utlån fra uregulerte institusjoner ( skyggebanker ) kan redusere inntjeningen og finansiering for små- og mellomstore banker », skriver IMF.
DB170831 Flere verdensledere tar nå til orde for forsøk med regulering av rusmidler for å ta knekken på de uregulerte , ulovlige markedene vi har i dag.
AA170810 Noen av dem hadde i mange år vært uregulerte .
AA170810 I tillegg er det noen uregulerte fristrender.
VG170621 Vi forventer at de uregulerte vil komme mange fremstøt på den juridiske flanken fremover, for å vedlikeholde debatten, sier Tonje Sagstuen.
VG170621 Og markedsandelen til de uregulerte øker år for år.
VG170621 Nøkkeltall om spillmarkedet i Norge ¶ * 1 I 2012 estimerte Lotteritilsynet at uregulerte aktører hadde en fem prosent stor markedsandel i det norske spillmarkedet.
VG170621 - Hvor stor kan markedsandelen til de uregulerte bli før det ikke lenger er vits å ha et monopol i Norge ?
VG170621 * Lotteritilsynets beregningsmåter har variert fra år til år, men det er ubestridt at markedsandelen til de uregulerte øker.
DB170620 Etterforskeren fra Animals Australia, som går under navnet « Luke », forteller til ABC at han startet undersøkelsene sine ved å se på nøkkelpersoner i den uregulerte industrien.
AP170511 Vippetangen : 0 som følge av byrutene, men 13 uregulerte avgiftsbelagte p-plasser fjernes pga.
AP170511 Sofies gate : 6 uregulerte ( 5 gratis p-plasser, 1 avgift ) for å lage sykkelpassasje ¶
AP170511 Sandakerveien : 108 uregulerte ( alle er gratis p-plasser ) ¶
AP170511 Professor Dahls gate : 36 uregulerte ( 28 gratis p-plasser, 8 avgift ) ¶
AP170511 Pilestredet : 22 uregulerte avgiftsbelagte p-plasser ¶
AP170511 Nordre gate : 9 uregulerte ( alle er gratis p-plasser ) ¶
AP170511 Markveien Øvre : 48 uregulerte ( alle er gratis p-plasser ) ¶
AP170511 Kongens gate : 0 som følge av byrutene, men 37 uregulerte gratis p-plasser fjernes pga.
AP170511 Jutulveien : 87 uregulerte ( gratis p-plasser ) - tiltak skjer tidligst høsten 2017 ¶
AP170511 Jacob Aalls gate : 3 uregulerte ( gratis p-plasser ) for å lage sykkelpassasje - ytterligere tiltak som krever mer fjerning av gate-p er uavklart, tiltak gjøres tidligst i 2018 ¶
AP170511 I forbindelse med tiltakene som skal gjøres for sykkel på Ring 2 blir det også gjort noen tiltak i kryssende sykkeltraseer, som medfører fjerning av 21 uregulerte gratis-p-plasser i Colletts gate og 7 uregulerte gratis-p-plasser i Blindernveien.
AP170511 I forbindelse med tiltakene som skal gjøres for sykkel på Ring 2 blir det også gjort noen tiltak i kryssende sykkeltraseer, som medfører fjerning av 21 uregulerte gratis-p-plasser i Colletts gate og 7 uregulerte gratis-p-plasser i Blindernveien.
AP170511 Henrik Ibsens gate : 0 ( men det blir fjernet 9 uregulerte p-plasser utløst av et kollektivprosjekt, 5 avgiftsbelagte og 4 gratis ) ¶
AP170511 Elisenbergveien : 26 uregulerte ( 11 gratis p-plasser, 15 avgift ) ¶
AP170511 Eilert Sundts gate : 50 uregulerte ( 50 gratis p-plasser ) ¶
AP170511 Christian Kroghs gate : 19 uregulerte ( 14 gratis, 5 avgift ) ¶
AP170511 Bergensgata : 32 uregulerte gratis p-plasser ¶
AP170511 Akershusstranda : 0 ( men det blir fjernet 6 uregulerte p-plasser på Statens vegvesens vei ) ¶
DN170509 Til tross for kinesiske myndigheters forsøk på å begrense utlån via gråmarkedet - uregulerte finansinstitusjoner - økte utlånene til 64.000 milliarder yuan i 2016, ifølge kredittvurderingsselskapet Moody's.
DN170509 Det er spesielt den uregulerte delen av finanssektoren han er bekymret for.
DB170505 Men det er en misforståelse at finansmarkedene var uregulerte , slik det for eksempel står i SVs prinsipprogram.
SA170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
FV170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
BT170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
BT170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
AP170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
AA170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
DN170419 Rekordhøye utlån fra uregulerte banker i Kina skaper økt frykt for en boligboble.
AP170419 Han hevder både Danmark og Sverige har hatt større problemer med uregulerte selskaper enn det Norge har hatt.
AP170419 - Å slippe til flere aktører og la disse markedsføre sine tjenester, vil øke det samlede trykket på dem som sliter med spilling - uten at et slikt grep vil fjerne det uregulerte markedet.
SA170414 Trass i økende konkurranse fra uregulerte aktører har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst.i ¶ 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
SA170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene.
FV170414 Trass i økende konkurranse fra uregulerte aktører har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst. 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
FV170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene.
BT170414 Trass i økende konkurranse fra uregulerte aktører har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst. 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
BT170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene.
AP170414 Trass i økende konkurranse fra uregulerte aktører har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst. 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
AP170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene.
SA170317 Så lenge man ikke gjør noe med de uregulerte aktørene, kommer man ingen vei.
SA170317 Spørsmålet bør egentlig stilles til TV-kanalene, som i dag aksepterer forbudet mot alkohol- og tobakksreklame, men ikke når det gjelder de uregulerte spillselskapene.
SA170317 Meldingen slår fast at dagens regulerte marked må evne å kanalisere spillere bort fra de uregulerte spillaktørene over på spill som ligger innenfor enerettsmodellen. i ¶
SA170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
FV170317 Så lenge man ikke gjør noe med de uregulerte aktørene, kommer man ingen vei.
FV170317 Spørsmålet bør egentlig stilles til TV-kanalene, som i dag aksepterer forbudet mot alkohol- og tobakksreklame, men ikke når det gjelder de uregulerte spillselskapene.
FV170317 Meldingen slår fast at dagens regulerte marked må evne å kanalisere spillere bort fra de uregulerte spillaktørene over på spill som ligger innenfor enerettsmodellen.
FV170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
BT170317 Så lenge man ikke gjør noe med de uregulerte aktørene, kommer man ingen vei.
BT170317 Spørsmålet bør egentlig stilles til TV-kanalene, som i dag aksepterer forbudet mot alkohol- og tobakksreklame, men ikke når det gjelder de uregulerte spillselskapene.
BT170317 Meldingen slår fast at dagens regulerte marked må evne å kanalisere spillere bort fra de uregulerte spillaktørene over på spill som ligger innenfor enerettsmodellen.
BT170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
AP170317 Så lenge man ikke gjør noe med de uregulerte aktørene, kommer man ingen vei.
AP170317 Spørsmålet bør egentlig stilles til TV-kanalene, som i dag aksepterer forbudet mot alkohol- og tobakksreklame, men ikke når det gjelder de uregulerte spillselskapene.
AP170317 Meldingen slår fast at dagens regulerte marked må evne å kanalisere spillere bort fra de uregulerte spillaktørene over på spill som ligger innenfor enerettsmodellen.
AP170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
DB170104 Dessverre ser han ikke at en grenseløs tro på den ene av de tre ; det uregulerte marked, nettopp utfordrer friheten til de to andre.
SA160831 Men heller ikke dette fungerer i praksis : I 2015 brukte uregulerte aktører over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye på reklame som Norsk Tipping, ifølge sistnevntes årsrapport.
FV160831 Men heller ikke dette fungerer i praksis : I 2015 brukte uregulerte aktører over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye på reklame som Norsk Tipping, ifølge sistnevntes årsrapport.
BT160831 Men heller ikke dette fungerer i praksis : I 2015 brukte uregulerte aktører over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye på reklame som Norsk Tipping, ifølge sistnevntes årsrapport.
AP160831 Men heller ikke dette fungerer i praksis : I 2015 brukte uregulerte aktører over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye på reklame som Norsk Tipping, ifølge sistnevntes årsrapport.
SA160426 Norsk Tipping sto for 8 prosent av denne TV-reklamen, Norsk Rikstoto 3 prosent, mens hele 89 prosent av reklamen kom fra uregulerte aktører.
SA160426 Ifølge NTs årsrapport brukte uregulerte aktører 624 millioner kroner på TV-reklame i 2015, mens NT brukte 145 millioner.
SA160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert, mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
FV160426 Norsk Tipping sto for 8 prosent av denne TV-reklamen, Norsk Rikstoto 3 prosent, mens hele 89 prosent av reklamen kom fra uregulerte aktører.
FV160426 Ifølge NTs årsrapport brukte uregulerte aktører 624 millioner kroner på TV-reklame i 2015, mens NT brukte 145 millioner.
FV160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert, mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
BT160426 Norsk Tipping sto for 8 prosent av denne TV-reklamen, Norsk Rikstoto 3 prosent, mens hele 89 prosent av reklamen kom fra uregulerte aktører.
BT160426 Ifølge NTs årsrapport brukte uregulerte aktører 624 millioner kroner på TV-reklame i 2015, mens NT brukte 145 millioner.
BT160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert, mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
AP160426 Norsk Tipping sto for 8 prosent av denne TV-reklamen, Norsk Rikstoto 3 prosent, mens hele 89 prosent av reklamen kom fra uregulerte aktører.
AP160426 Ifølge NTs årsrapport brukte uregulerte aktører 624 millioner kroner på TV-reklame i 2015, mens NT brukte 145 millioner.
AP160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert, mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
AP160320 Løsningen krever at opptil 70 uregulerte parkeringsplasser må fjernes på nordsiden av Åkebergveien. * 120 p-plasser i Ullevålsveien ble stengt da Oslo kommune testet ut nytt brøyteregime Kristina Church og ( 33 ) Andre Church Jakobsen ( 30 ) bor i Åkebergveien.
AP160213 - Der sexkjøp er lovlig, øker ikke bare den regulerte prostitusjonen, men i takt med den også den uregulerte .