VG171214 Frykten for å måtte forklare for familie og venner om sine opplevelser med Weinstein, har gjort at hun har unnlatt å fortelle.
VG171214 Mange eiere ville unnlatt å gå til veterinær, sier Rootwelt.
VG171211 Jeg har svart et par fine damer, men unnlatt å si noe om min egen sivilstand, forteller bonden.
AP171209 Begge ble dømt for å ha unnlatt å gi gutten legehjelp.
SA171207 Heidi Greni ( Sp ) viste til at Sanner tidligere hadde unnlatt å svare på om han mente dette var en tvangssammenslåing.
DA171203 Andre firmaer som dukker opp i søk på nettstedet, skal ha drevet med sosial dumping og unnlatt å betale ansatte lønn, ifølge Espe.
DA171203 Andre firmaer som dukker opp i søk på nettstedet, skal ha drevet med sosial dumping og unnlatt å betale ansatte lønn, ifølge Espe.
AP171203 Skyldspørsmålet for begge foreldrene er endelig avgjort i lagmannsretten, som dømte dem til seks måneders ubetinget fengsel for å ha unnlatt å skaffe « Jakob » legehjelp.
AP171203 Begge ble dømt for å ha unnlatt å gi gutten legehjelp.
AP171203 Skyldspørsmålet for begge foreldrene er endelig avgjort i lagmannsretten, som dømte dem til seks måneders ubetinget fengsel for å ha unnlatt å skaffe « Jakob » legehjelp.
AP171203 Begge ble dømt for å ha unnlatt å gi gutten legehjelp.
AP171201 Mye av dette har hun unnlatt å ta med i sin kritikk.
AP171201 november at NRK Sápmi med utgangspunkt i vårt mål om å styrke samisk språk og kultur, bevisst har unnlatt å rapportere om saken.
SA171130 Eller så har de unnlatt å fortelle hele sannheten.
BT171130 Eller så har de unnlatt å fortelle hele sannheten.
AP171130 Eller så har de unnlatt å fortelle hele sannheten.
VG171128 SØRGET IKKE FOR LEGEHJELP : Foreldreparet er frifunnet for volden, men er funnet skyldig i å ha unnlatt å sørge for at sønnen fikk legehjelp.
VG171128 Morens forsvarer, Torhild Holth, sier hun prosederte på frifinnelse også for at mor skal å ha unnlatt å søke helsehjelp for sønnen.
VG171128 Både far og mor ble samtidig funnet skyldig i å ha unnlatt å sørge for at sønnen fikk umiddelbar legehjelp, da de skjønte at spedbarnet hadde alvorlige skader.
NL171128 NRK og andre norske DAB-interesser har konsekvent unnlatt å benytte andre kilder til deres " fakta-informasjon om DAB " enn spesifikke interessefortak innenfor " DAB-lobbyen ", hovdesakelig EBU og WorldDAB.
AP171128 Moren ble frifunnet for vold, men dømt for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.
AP171128 Begge dømmes for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.
DA171123 juni skal hun unnlatt å føre timer som hun jobbet i dette på meldekortene som hun sendte til Nav.
SA171122 Men det hadde ikke skadet med en viss form for erkjennelse og ydmykhet for hva hun hadde gjort eller unnlatt å gjøre, svarer han.
BT171122 Men det hadde ikke skadet med en viss form for erkjennelse og ydmykhet for hva hun hadde gjort eller unnlatt å gjøre, svarer han.
AP171122 Men det hadde ikke skadet med en viss form for erkjennelse og ydmykhet for hva hun hadde gjort eller unnlatt å gjøre, svarer han.
AA171122 Men det hadde ikke skadet med en viss form for erkjennelse og ydmykhet for hva hun hadde gjort eller unnlatt å gjøre, svarer han.
DB171120 En fortsetter å ruse seg, når den unge oppsøker et svart marked uten aldersregulering, der produsenter - unnlatt det statlige tilsyn et hvitt regulert marked kan gi - går aktivt inn for å utvikle rusmidler som nettopp hjelper kundene til å unngå utslag på urinprøvene.
BT171120 I fjor høst blåste VG opp at bergenspolitiet bevisst har unnlatt å gripe inn mot grove narkoforbrytelser.
DB171117 Den 28 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp og for partering av liket, men ikke for drapet.
DN171115 Session selv måtte erklære seg inhabil i alle Russland-spørsmål etter å ha unnlatt å opplyse om måter med den russiske ambassadøren i forkant av valget.
BT171115 Denne gangen har politikere på begge sider med vilje unnlatt å forklare hva et vedtak går ut på.
AP171114 Julian Assange var etterlyst av Sverige fordi han har unnlatt å møte til avhør i en sak der han anklages for voldtekt.
VG171113 Flynn ble tvunget til å gå av eter få uker i jobben, etter avsløringer om at han hadde unnlatt å fortelle visepresident Mike Pence om sine møter med den russiske ambassadøren.
DB171111 Venstre har i sitt alternative budsjettforslag unnlatt å heve reiselivsmomsen, og Senterpartiets leder har i avisa Østlendingen kommet med uttaleser som tolkes i samme retning.
DA171109 I søksmålet, som nå er til behandling i Oslo tingrett, blir det hevdet at kommunen har opptrådt « grovt uaktsomt » ved at den har gjort en mangelfull risikovurdering av eleven som senere skadet læreren for livet, og har unnlatt å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.
VG171107 - Jeg har forsøkt å hjelpe deg siden 2009, men du har bokstavelig talt pekt nese mot meg, uttalte Brinkley og henviste til at 30-åringen har strøket på rustester og unnlatt å følge prøvetidsreglene.
VG171107 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
VG171106 Michael Flynn ble tvunget til å trekke seg som nasjonal sikkerhetsrådgiver i februar, etter kun 24 dager i jobben, da det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om sin kontakt med Russlands ambassadør.
VG171106 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
DN171105 Tidligere har han benektet eller unnlatt å svare på spørsmål om temaet.
AP171104 Page har tidligere benektet eller unnlatt å svare på spørsmål om hvorvidt han møtte russiske politikere.
AP171103 Ibsen og Bjørnson var heller ikke mors beste barn, men deres personlighet og livsførsel har stort sett unnlatt å skade verkene vi fortsatt leser.
AA171102 Avisen har videre unnlatt å rette feil, og heller ikke fjernet usaklige leserkommentarer med sterke beskyldninger, ifølge klager.
DB171101 Men noen uker etter fikk han et brev i posten om at han var ilagt et forelegg på 7 500 kroner for brudd på brann- og eksplosjonsloven, for å ha unnlatt å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
VG171031 Jeg har unnlatt å trekke inn jus i dette innlegget.
DN171030 De to er siktet for blant annet konspirasjon mot USA, konspirasjon for hvitvasking av penger, falske forklaringer og for å ha unnlatt å registrere seg som utenlandske agenter, ifølge siktelsen, som er på 12 punkter.
AP171026 Odinga nekter å ta del i valget og hevder at valgkommisjonen har unnlatt å gjennomføre reformer etter at høyesterett i september opphevet valgresultatet fra august med henvisning til uregelmessigheter og vanstyre.
VG171025 Huitfeldt mener regjeringen har unnlatt å redegjøre hvor mye det vil koste å la noen av dagens helikoptre bli igjen på Bardufoss, og opprettholde helikopterkapasitet begge steder.
DB171022 Ta for eksempel alle foreldre som har unnlatt å vaksinere barna sine på grunn av konspirasjonsteorier om at de fører til blant annet autisme ; konsekvensen har vært en tydelig økning i utbrudd av alvorlige sykdommer som meslinger og kikhoste, som ellers kan forebygges.
AP171019 Mannen, som er fransk, er dømt til fire måneder i fengsel for uanstendig adferd og for å ha unnlatt å adlyde politiet.
VG171018 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
VG171010 Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
DB171010 Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
AA171010 Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
DN171009 Han hadde i tre år rundt år 2000 unnlatt å oppgi næringsinntekter med til sammen syv millioner kroner.
DA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
DA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AP171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av billedsalg.
AP171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
VG171006 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
VG171005 I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn, til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær.
DN171005 * Norske Skog har deretter måttet utsette fristen flere ganger, og har i tillegg unnlatt å betale rentene på gjelden og er nå i formelt mislighold på et av sine lån.
DN171005 * Norske Skog har deretter måttet utsette fristen flere ganger, og har i tillegg unnlatt å betale rentene på gjelden og er nå i formelt mislighold på et av sine lån.
DB171005 I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn, til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær.
AA171005 I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn, til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær.
VG171003 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
VG171002 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
VG171002 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
DB171002 ¶ BETALER IKKE : « Sebastian Holdings og dets eiere har vedvarende unnlatt å gjøre opp sin gjeld til Deutsche Bank, til tross for flere rettsavgjørelser som pålegger dem å betale », skriver Deutsche Bank om hvorfor et nylig tap mot Alexander Viks ( bildet ) 90 år gamle far nå ankes videre til Høyesterett.
DB171002 « Sebastian Holdings og dets eiere har vedvarende unnlatt å gjøre opp sin gjeld til Deutsche Bank, til tross for flere rettsavgjørelser som pålegger dem å betale, og har i den forbindelse også forsettlig overført eiendeler ut av selskapet til familiemedlemmer for å unndra seg forpliktelsene overfor sine kreditorer.
DA170927 « Innkallingen til rettsmøtet og begjæringen er ikke forkynt for skyldneren da stevnevitnetjenesten ikke har lyktes med å finne noen å forkynne begjæringen og innkallingen for, og forkynning er unnlatt i henhold til konkursloven », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
DN170925 Hun har vært tiltalt for maktmisbruk og for å ha unnlatt å slå ned på korrupsjon i forbindelse med rissubsidieprogrammet.
VG170922 Fylkesmannen påviste at barnevernet, som også har ansvar for nabokommunen Søndre Land, blant annet hadde unnlatt å gripe inn ved mistanker om vold og overgrep.
DB170922 I begrunnelsen sin skriver « Transport for London » blant annet at Uber har unnlatt å rapportere om kriminelle forhold, og antyder også at alle helseattestene som sjåførene skal ha, ikke er helt etter boka.
AP170922 Den ene av de to kameratene er siktet for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.
AA170922 - Vesentlig informasjon har blitt unnlatt fortalt til Telias styre, sier Stelter, som ellers ikke vil oppgi nøyaktig hvilken rolle han mener de tre lederne har hatt i forbindelse med bestikkelsene i Usbekistan.
AA170922 Den ene av de to kameratene er siktet for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.
VG170921 april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.
DN170921 Selskapet har valgt å dekke reparasjonskostnadene, men har unnlatt å dekke utgifter til husleie på skadestedet samt markedsleie for alternativ bolig.
DB170921 Den ene 35-åringen er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød, og den andre for uaktsomt drap.
AP170921 Skiensmannen er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød, og mannen fra Telemark er siktet for uaktsomt drap.
AA170921 Den ene av de to kameratene er siktet for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.
AA170921 Den pågrepne er en 35 år gammel mann fra Telemark, og han er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.
DB170914 I 2013 ble det kjent at 29-åringen hadde pådratt seg en gjeld på 13 millioner kroner, for å ha unnlatt å betale skatt på midten av 2000-tallet.
DB170913 Han har nemlig unnlatt å betale barnebidrag til begge.
AA170913 Suu Kyi har foreløpig unnlatt å fordømme behandlingen av den muslimske minoriteten.
NL170910 Disse forholdene har regjeringen underkommunisert eller unnlatt å opplyse Stortinget om.
VG170907 Senere har han fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.
NL170907 Det har vi fra Troms aldri unnlatt å si klart fra om overfor partiledelsen.
NL170902 Mangelfull redelighet handler om at forhold som berører økonomi og sikkerhet er vel kjent for Forsvarsdepartementet og regjeringen, men underkommunisert eller unnlatt opplyst overfor Stortinget.
AA170902 To menn må møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha unnlatt å føre totalt nesten 18 millioner kroner i inntekter fra bridgeturneringer på selvangivelsen.
AA170902 En 47-åring skal ha unnlatt å føre opp totalt 7,52 millioner kroner for inntektsårene 2005 til 2014.
DN170829 Sohel Rana ble tirsdag dømt til tre års fengsel for å ha unnlatt å erklære sin personlige formue overfor landets antikorrupsjonskommisjon.
AA170829 Sohel Rana ble tirsdag dømt til tre års fengsel for å ha unnlatt å erklære sin personlige formue overfor landets antikorrupsjonskommisjon.
AP170827 Han hadde unnlatt å etterkomme en dom i 2011, som påla ham å slutte å arrestere folk basert på etnisk opprinnelse, det amerikanerne kaller « racial profiling ».
DN170825 Yingluck står tiltalt for maktmisbruk og for å ha unnlatt å slå ned på korrupsjon i forbindelse med rissubsidieprogrammet som ble innført under hennes regjeringstid.
DB170824 Det er verken vanskelig eller tidkrevende å finne ut hvem som har unnlatt å betale for parkeringen, og mange land følger derfor opp boten gjennom en vanlig innkrevingsprosess.
DB170824 Totalt skal han ha unnlatt å betale rundt 150 000 kroner.
DB170824 Ifølge Finansavisen har de sammen investert halvannen million kroner i rene penger og tre års intens arbeidsinnsats i prosjektet, men unnlatt å ta imot støtte eller hjelp fra andre.
SA170822 « Etter å ha gjennomgått hele saken, mener panelet at Johaug har unnlatt å foreta en sjekk av emballasjen.
FV170822 « Etter å ha gjennomgått hele saken, mener panelet at Johaug har unnlatt å foreta en sjekk av emballasjen.
DA170822 Johaug hadde unnlatt å gjøre en grunnleggende undersøkelse av pakningen.
DA170822 Johaug hadde unnlatt å gjøre en grunnleggende undersøkelse av pakningen, der det ikke bare var oppgitt et forbudt stoff blant ingrediensene, men der det også sto en klar dopingadvarsel.
DA170822 Jæren tingrett kom til at 26-åringen skulle dømmes for grov kroppsskade, manglende aktsomhet i trafikken, ruskjøring og for å ha unnlatt å stoppe etter påkjørselen.
BT170822 « Etter å ha gjennomgått hele saken, mener panelet at Johaug har unnlatt å foreta en sjekk av emballasjen.
AP170822 « Etter å ha gjennomgått hele saken, mener panelet at Johaug har unnlatt å foreta en sjekk av emballasjen.
DA170821 For inntektsåret 2011 skal hun ha unnlatt å opplyse at hun hadde en inntekt på 875.309 kroner.
DA170821 Bakgrunnen for det er at hun i perioden fra 2010 fram til det ble åpnet konkurs i enkeltpersonforetaket sitt i september 2015, skal ha unnlatt helt eller delvis at det ble ført regnskap i dette.
AA170820 Men Fly Viking har også unnlatt å rapportere om hendelser, fløyet med for gamle piloter og har store mangler i sin dokumentasjon på trening for piloter og kabinpersonale.
VG170817 Donald Trump har etter opptøyene i Charlottesville fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret for volden tydelig hos de høyreekstreme aktivistene.
VG170817 President Trump var raskt ute og fordømte volden i Charlottesville, men har fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.
VG170817 - Så de har innført innstramningen vi ble enige om, men unnlatt å gjennomføre lettelsen vi ble enige om ?
VG170817 - Så de har innført innstramningen vi ble enige om, men unnlatt å gjennomføre lettelsen vi ble enige om ?
AA170817 - Så de har innført innstramningen vi ble enige om, men unnlatt å gjennomføre lettelsen vi ble enige om ?
VG170816 I kjølvannet av demonstrasjonene har president Donald Trump fått krass kritikk for å unnlatt å plassere ansvaret hos de høyreekstreme demonstrantene.
VG170816 President Trump var i utgangspunktet raskt ute og fordømte volden i Charlottesville, men har fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.
VG170815 Ferden skal ha endt i et glassvindu, og to fotgjengere skal så vidt ha unnlatt å bli truffet av kjøretøyet.
VG170815 Presidenten var først raskt ute og fordømte volden, men har senere fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.
VG170815 Presidenten var raskt ute og fordømte volden, men har fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.
DA170811 Ifølge tiltalen skal han ha unnlatt å opplyse på sykmeldingsskjemaene han sendte til NAV at han arbeidet i sitt eget enkeltpersonforetak som er et byggefirma.
VG170809 Ville norske aviser unnlatt å skrive om dette på forhånd ?
DA170807 Gårdbrukeren må også svare for at han har unnlatt å sikre at dyr holdes i et miljø som gir dem god velferd.
DA170807 Dette ved at han i perioden fra vinteren 2012 fram til januar 2017 skal ha unnlatt som dyreeier å gi sin besetning av småfe - sauer og lam - tilstrekkelig tilsyn og stell.
AA170807 Fra vinteren 2012 til januar 2017 skal bonden ha unnlatt å gi tilstrekkelig tilsyn og stell til sauer og lam, blant annet ved at syke og skadde dyr ikke har blitt gitt forsvarlig behandling eller blitt avlivet.
DB170806 I 2013 ble det nemlig kjent at 29-åringen hadde pådratt seg en gjeld på 13 millioner kroner, for å ha unnlatt å betale skatt på midten av 2000-tallet.
VG170805 - For min klient fremstår det som om Spesialenheten tilsynelatende bevisst har unnlatt å innhente lett tilgjengelige bevis, i den hensikt å komme frem til et ønsket resultat.
AA170804 Flere bønder har unnlatt å sende sauene sine på beite eller tatt dem hjem fra beite i frykt for at de skal bli tatt av ulv.
VG170803 Under en skandaleintervju fredag hadde likevel kommunikasjonssjefen selv unnlatt å følge sine egne gode råd.
VG170803 Kommunen som barnehagemyndighet har også unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.
AA170803 I tillegg har Tysfjord kommune som barnehagemyndighet unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.
VG170801 På grunn av at stoffet er såpass potent har VG har bevisst unnlatt å bruke navnet på det i artikkelen.
DN170801 Yingluck står tiltalt for maktmisbruk og for å ha unnlatt å slå ned på korrupsjon i forbindelse med rissubsidieprogrammet som ble innført under hennes regjeringstid.
DB170730 Gikk av etter å ha unnlatt å fortelle presidenten om innholdet i møter han hadde med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.
AA170722 I tillegg er mannen tiltalt for å ha unnlatt å hjelpe henne etter påkjørselen og for å ha forlatt henne livstruende skadd.
AA170721 Nå står hun tiltalt for maktmisbruk og for å ha unnlatt å slå ned på korrupsjon i forbindelse med subsidier til thailandske småbønder.
DN170720 Sessions' begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington.
DA170720 LES OGSÅ : - Tror Løgnaslaget stiller i julenissedrakter ¶ 26-åringen er også tiltalt for unnlatt å stoppe etter å ha kjørt på kvinnen.
AA170720 Sessions begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington, en dreining i saken som førte til utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller.
AA170720 Sessions begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington, en dreining i saken som førte til utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller.
AA170720 Sessions' begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington.
DA170719 Saksøkerne mener selskapene har unnlatt å advare skikkelig om skadene som klimautslippene kan forårsake, sier Burger, som leder et senter for klima-juss ved Columbia University, til nettstedet InsideClimateNews.
AA170719 Saksøkerne mener selskapene har unnlatt å advare skikkelig om skadene som klimautslippene kan forårsake, sier Burger, som leder et senter for klima-juss ved Columbia University, til nettstedet InsideClimateNews.
NL170718 Hvorfor har Stortinget unnlatt å ta den store debatten ?
DB170717 I 2013 ble det også kjent at 28-åringen hadde pådratt seg en gjeld på 13 millioner kroner, for å ha unnlatt å betale skatt på midten av 2000-tallet.
DN170713 Likevel har britene tidligere unnlatt å avklare spørsmålet i sine offisielle dokumenter om brexit.
AA170713 Likevel har britene tidligere unnlatt å avklare spørsmålet i sine offisielle dokumenter om brexit.
DB170712 Samtidig har Donald Trump unnlatt å direkte forsvare at møtet fant sted.
DB170710 Blant annet skal familien ha unnlatt å invitere Chyna i en « babyshower » som ble arrangert for å feire parets førstefødte, datteren Dream.
DA170710 Operatøren Lundin har unnlatt å melde ifra om at ansatte på Grieg-feltet har vært utsatt for strømulykker som kunne gitt alvorlige personskader.
DA170710 Operatør på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen har unnlatt å melde fra om ulykker, skriver Petroleumstilsynet ( Ptil ) i en rapport.
AP170710 Operatøren Lundin har unnlatt å melde ifra om at ansatte på Grieg-feltet har vært utsatt for strømulykker som kunne gitt alvorlige personskader.
VG170706 - Jeg vet ikke hva jeg har gjort, det er som om jeg har drept noen, sa sa den daværende 20-åringen i 2012 til australske 7News etter å ha unnlatt å stoppe, kjørt hjem og låst seg inne - med fem politimenn ventende utenfor.
DB170705 - Ja, og jeg har bevisst unnlatt å regne på hva jeg har brukt.
DB170704 Statsminister Erna Solberg ( H ) har i flere dager unnlatt å kommentere nyheten om at den fengslede kinesiske fredsprisvinneren Liu Xiaobo ikke får reise til utlandet for å få behandling for uhelbredelig leverkreft.
VG170701 Mannen var tiltalt for å ha unnlatt å rapportere om funn av totalt 22 gjenstander og én mynt.
DB170701 Mannen var tiltalt for å ha unnlatt å rapportere om funn av totalt 22 gjenstander og én mynt.
AA170701 Mannen var tiltalt for å ha unnlatt å rapportere om funn av totalt 22 gjenstander og én mynt.
VG170628 En liten del av planen har hun unnlatt å fortelle.
VG170626 Kjernen i Russland-kontroversen ligger i at Trumps svigersønn, Jared Kushner, justisminister Jeff Sessions og Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn angivelig skal ha unnlatt å fortelle om møter og samtaler de hadde med den russiske ambassadøren, under og etter den amerikanske valgkampen.
AA170626 Hvor sannsynlig er det da, å forvente at det i den tredje verden blir unnlatt å starte opp et kraftverk for produksjon av strøm på en mer tradisjonell måte ?
VG170622 april 2017 blir en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til spesialenheten.
SA170620 Spanske påtalemyndigheter mener at Mourinho har unnlatt å innrapportere inntekter fra bilderettigheter i forbindelse med reklameoppdrag.
SA170620 Spanske påtalemyndigheter mener at Mourinho har unnlatt å innrapportere inntekter fra bilderettigheter i forbindelse med reklameoppdrag.
DB170620 Ifølge spanske skattemyndigheter skal Ronaldo ha unnlatt å betale omtrent 140 millioner kroner i skatt.
AP170620 Spanske påtalemyndigheter mener at Mourinho har unnlatt å innrapportere inntekter fra bilderettigheter i forbindelse med reklameoppdrag.
AP170620 Spanske påtalemyndigheter mener at Mourinho har unnlatt å innrapportere inntekter fra bilderettigheter i forbindelse med reklameoppdrag.
AA170620 Spanske påtalemyndigheter mener at Mourinho har unnlatt å innrapportere inntekter fra bilderettigheter i forbindelse med reklameoppdrag.
VG170613 Ronaldo skal ha unnlatt å betale 14,7 millioner euro, som tilsvarer nesten 140 millioner kroner, i perioden mellom 2011 og 2014.
SA170613 Det hvite hus bekreftet i forrige uke at presidenten har tillit til Sessions, etter først å ha unnlatt å svare på dette spørsmålet tidligere i uken.
DN170613 Det hvite hus bekreftet i forrige uke at presidenten har tillit til Sessions, etter først å ha unnlatt å svare på dette spørsmålet tidligere i uken.
AA170613 Det hvite hus bekreftet i forrige uke at presidenten har tillit til Sessions, etter først å ha unnlatt å svare på dette spørsmålet tidligere i uken. ( ©NTB ) ¶
FV170611 Barnets 25 år gamle mor ble dømt til fengsel i ti måneder, hvorav fire måneder betinget, for å ha unnlatt å gi datteren øyeblikkelig hjelp.
AP170611 Barnets 25 år gamle mor ble dømt til fengsel i ti måneder, hvorav fire måneder betinget, for å ha unnlatt å gi datteren øyeblikkelig hjelp.
AA170611 Barnets 25 år gamle mor ble dømt til fengsel i ti måneder, hvorav fire måneder betinget, for å ha unnlatt å gi datteren øyeblikkelig hjelp.
VG170610 Flynn trakk seg som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at det ble kjent at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
VG170608 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før, etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
VG170607 Flynn ble tvunget til å trekke seg i februar da det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om sin kontakt med Russlands ambassadør.
VG170607 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
VG170607 Flynn gikk av som sikkerhetsrådgiver i februar, etter får uker i jobben, da det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om sin kontakt med Russlands ambassadør.
DB170607 I snart tre uker har han unnlatt å svare om saken annet enn på epost til Dagbladet.
DB170606 Amerikanske styrker har unnlatt å ta nødvendige forhåndsregler for å unngå sivile tap.
DB170606 Likevel, etter å ha unnlatt å omtale det i dagbøkene sine, fortalte Strong festivalpublikummet om en spesiell episode som involverte nåværende dronning Elizabeth II ( 91 ) sin mor.
VG170605 Foto : Privat ¶ 24-åringen som kjørte vannscooteren i Københavns indre havn, sitter nå varetektsfengslet siktet for uaktsomt dobbeltdrap og for å ha unnlatt å hjelpe personer i nød.
NL170601 I tillegg kommer mangelen mht rapportering av unnlatt eller skadelig omsorg og andre misligheter.
NL170601 Få har unnlatt å legge merke til hvordan UiT-ledelsen ser ut til å ha stor glede av å rapportere begeistret på sosiale medier fra sine mange og lange reiser til utlandet.
VG170531 Og kan bli unnlatt å bli invitert på fest, fordi folk kan tro at du dømmer de fordi du drikker, sier reality-deltageren.
AP170531 Det jeg har sagt, i samsvar med det undersøkelsen viser, er at UD har unnlatt å arkivere i både åpne og graderte arkiver - og at dette ikke oppfyller arkivlovens bestemmelser, altså er lovstridig.
AP170530 Aftenposten skrev tirsdag om ny forskning som viser at : ¶ 95 prosent av dem som hadde konto i storbanken HSBC i Sveits i 2006 og 2007, hadde unnlatt å oppgi denne på selvangivelsen.
DA170527 20.000 andre har unnlatt å kjøpe seg bil. 40.000 brukere ¶
DA170526 Dette går på at han skal ha unnlatt å oppgi betydelige skattepliktige beløp.
VG170525 Den spanske radiostasjonen Cadena Ser melder at skattemyndighetene vil ha vurdert hvorvidt Real Madrid-stjernen har unnlatt å betale inntil åtte millioner euro - rundt 75 millioner norske kroner - i skatt i forbindelse med inntekter fra sponsoravtaler og såkalte image-rettigheter mellom 2011 og 2014.
DB170525 - Vi har unnlatt å gi dem ( innvandrere ) et samfunn de ønsker å tilhøre.
DA170524 Han avslutter med å skrive : « Og til slutt ; jeg har unnlatt å svare i media på dine utspill Rebekka, til tross for flere henvendelser.
AP170522 Flynn etterforskes i tillegg for å ha unnlatt å oppgi at han i fjor jobbet som lobbyist for tyrkiske myndigheter samtidig som han var rådgiver for Trump.
AP170522 Flynn etterforskes i tillegg for å ha unnlatt å oppgi at han i fjor jobbet som lobbyist for tyrkiske myndigheter samtidig som han var rådgiver for Trump.
DB170519 « Av respekt for situasjonen til Joshua French, har Friland unnlatt å offentliggjøre filmprosjektet tidligere.
DN170518 - Av respekt for situasjonen til Joshua French har Friland unnlatt å offentliggjøre prosjektet tidligere, heter det i en pressemelding fra selskapet.
DA170518 - Av respekt for situasjonen til Joshua French har Friland unnlatt å offentliggjøre prosjektet tidligere, heter det i en pressemelding fra selskapet som sier at trykket og en rekke henvendelser fra norske medier gjør at de nå offentliggjør prosjektet.
AA170518 - Av respekt for situasjonen til Joshua French har Friland unnlatt å offentliggjøre prosjektet tidligere, heter det i en pressemelding fra selskapet som sier at trykket og en rekke henvendelser fra norske medier gjør at de nå offentliggjør prosjektet.
VG170517 Hjemme har vertene unnlatt å score i tre kamper på rad.
VG170515 Frem til da hadde han unnlatt å kommentere sin seksuelle legning.
AP170512 Enkelte av lobbyistene som organiserte kampanjen hadde nemlig unnlatt å informere det amerikanske justisdepartementet om at saudiarabiske myndigheter var innblandet i kampanjen.
VG170511 april 2017 blir en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til spesialenheten.
DB170511 Målet skal være er å redusere feilutbetalinger, uavhengig av om årsaken til feilen er gjort av etaten eller som følge av aktløshet, forsettelige handlinger eller unnlatt informasjon fra brukeren.
DB170509 Sju andre personer er siktet for å ha utsatt andre for livsfare og for å ha unnlatt å hjelpe personer i nød.
DB170509 En 24 år gammel mann, som politiet mener at kjørte vannscooteren som forårsaket dødsfallene, er nå siktet for uaktsomt dobbeltdrap, for hensynsløst å ha utsatt andre for livsfare og for å ha unnlatt å hjelpe personer i nød. 24-åringen er varetektsfengslet fram til 1. juni.
DB170508 Aldri før har så mange franskmenn unnlatt å stemme.
SA170507 Ellers ville ikke Petter Thoresen og kompani ha unnlatt å melde inn 22 utespillere.
AP170507 Ellers ville ikke Petter Thoresen og kompani ha unnlatt å melde inn 22 utespillere.
VG170504 I 77 prosent av sakene ble det ikke ansett som aktuelt, mens det ble unnlatt i 13 prosent av sakene.
DB170502 Han mener også at TV 2 har fremstilt risikoen ved prøven på feil måte, og unnlatt å se risikoen i sammenheng med sykdommen pasienten hadde og den tilgjengelige behandlingen.
AP170429 Flynn er også under etterforskning av Pentagon, etter at det ble kjent at han har unnlatt å oppgi at han fikk betalt av russiske oppdragsgivere da han søkte om sikkerhetsklarering.
DB170428 Der fremgår det at Steen « ikke kan se at kommunen har ført noen bak lyset », at kommunen ikke har « unnlatt å gi relevant informasjon » og at det heller ikke er riktig at den ikke har « gitt skatteyterne mulighet til å få rettet det de mener er feil », skriver Kapital.
VG170427 Politiet i Tysfjord er anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrepspåstander.
VG170427 april 2017 blir en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til spesialenheten.
AP170427 | Tysfjord-politiet granskes for å ha unnlatt å etterforske overgrepspåstander ¶
AP170427 En tidligere lensmann i Tysfjord er anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påstander om overgrep.
AA170427 | Tysfjord-politiet granskes for å ha unnlatt å etterforske overgrepspåstander ¶
AA170427 En tidligere lensmann i Tysfjord er anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påstander om overgrep.
AA170426 Før påske skrev Bergensavisen at barnehagen i over tre år skal ha unnlatt å melde fra om hva barna hadde sagt.
VG170425 Senterpartiet sier de ikke har tillit til Helgesen fordi han ved tre anledninger har unnlatt å følge Stortinget vilje om å tillate felling av ulv.
VG170424 I grunnlaget for tiltalen heter det at 45-åringen « gjentatte ganger » skal ha unnlatt « å sørge for at hennes datter [... ] fikk nødvendig helsehjelp og behandling og vanskeliggjorde at X helsetilstand kunne oppdages av andre offentlige myndigheter.
VG170424 I tiltalen fremgår det at moren også har avslått tilbud og anbefalinger om behandling fra spesialisthelsetjenesten, oppgitt uriktige adresser til skole/og eller annen offentlig myndighet, unnlatt å kontakte lege, sykehus eller annet helsepersonell « til tross for at hun var klar over at datteren ble svakere og tok til seg lite eller ingen næring og var i livsfare og når s
VG170424 Blant annet skal hun ha unnlatt å bestille legetime til datteren 18. september 2015, til tross for at 13-åringen selv uttrykkelig ba om dette på grunn av bekymring for egen helse.
VG170424 Påtalemyndigheten mener dødsfallet skyldes at moren har unnlatt å sørge for at hun fikk helsehjelp og vanskeliggjorde at datterens tilstand kunne oppdages av andre.
DN170424 Ipic uttalte etter dette at 1MDB misligholdt avtalen etter å ha unnlatt å betale én milliard dollar, omtrent åtte milliarder kroner.
VG170423 Tema for Spesialenhetens etterforskning har vært å vurdere om politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap im pågående grov narkotikakriminalitet, og om det er blitt begått straffbare handlinger.
VG170422 I februar måtte Michael Flynn trekke seg som Nasjonal sikkerhetsrådgiver etter få uker i jobben, etter å ha unnlatt å orientere om møter med Russlands USA-ambassadør.
DB170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
DA170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
AP170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
AA170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
VG170419 - Dette er ikke hverdagskost for Senterpartiet, men når en statsråd har unnlatt å forholde seg til det Stortinget har vedtatt og gi de opplysninger Stortinget har behov for, og samtidig blir så grundig nedstemt som Helgesen blir, så er det ingen vei utenom, sier Arnstad.
SA170419 I tillegg har han unnlatt å følge opp Stortingets vedtak, mener partiet.
DA170419 I tillegg har han unnlatt å følge opp Stortingets vedtak, mener partiet.
AA170419 I tillegg har han unnlatt å følge opp Stortingets vedtak, mener partiet.
VG170418 Blant annet skal hun ha unnlatt å ta henne med til kontroll hos fastlegen.
VG170418 * Kort tid etterpå blir moren siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge og for å ha unnlatt å hjelpe datteren.
VG170417 Blant annet skal hun ha unnlatt å ta henne med til kontroll hos fastlegen.
DB170415 Det amerikanske justisdepartementet anklager blant annet brødrene for å ha unnlatt å betale inntektskatt mellom 2010 og 2012.
DB170412 FBI, Det hvite hus og justisdepartementet har alle unnlatt å svare på henvendelser om å kommentere saken.
VG170405 Den 54-årige militærveteranen erstattet Flynn, som måtte trekke seg fra jobben etter kun 23 dager, etter nyheten om at han hadde unnlatt å informere om sin kontakt med den russiske ambassadøren.
AP170405 Tirsdag kveld avslørte Aftenposten at politiet har unnlatt å journalføre store problemer med et prestisjeprosjekt og merforbruk på 61,2 millioner kroner.
AA170405 Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.
AA170405 - Enkelt formulert kan vi si det slik at vi må ha unnlatt å gjøre noe vi kan klandres for at vi burde ha gjort.
AP170404 Rex Tillerson får kraftig kritikk etter å ha unnlatt å fordømme gassangrepet som skal ha drept minst 70 sivile i Syria på tirsdag.
AP170404 Politiet har unnlatt å journalføre store problemer med et prestisjeprosjekt og merforbruk på 61,2 millioner kroner.
AP170404 Tirsdag ble det avslørt at politiet har unnlatt å journalføre store problemer med et prestisjeprosjekt og merforbruk på 61,2 millioner kroner.
VG170403 Og her har man unnlatt å gjøre det og det kan sørge for at man ikke har det frifinnende bevis, sier Elden til VG.
DB170402 Ifølge tiltalen har kvinnen unnlatt å opplyse om timene hun har jobbet på dagligvarekjeden Lime fra 2011 til 2015 i Oslo.
AP170402 Ifølge tiltalen har kvinnen unnlatt å opplyse om timene hun har jobbet på dagligvarekjeden Lime fra 2011 til 2015 i Oslo.
AA170402 Ifølge tiltalen har kvinnen unnlatt å opplyse om timene hun har jobbet på dagligvarekjeden Lime fra 2011 til 2015 i Oslo.
VG170330 Denne er imidlertid ikke formelt forkynt, ettersom Red Bull-arvingen gjentatte ganger har unnlatt å møte i retten.
DN170330 Denne er imidlertid ikke formelt forkynt, ettersom Red Bull-arvingen gjentatte ganger har unnlatt å møte i retten.
DB170330 Denne er imidlertid ikke formelt forkynt, ettersom Red Bull-arvingen gjentatte ganger har unnlatt å møte i retten.
AA170330 Denne er imidlertid ikke formelt forkynt, ettersom Red Bull-arvingen gjentatte ganger har unnlatt å møte i retten.
AA170330 Denne er imidlertid ikke formelt forkynt, ettersom Red Bull-arvingen gjentatte ganger har unnlatt å møte i retten.
AA170329 Demonstrasjonen var den seneste i en rekke av protester etter at sønnen til en rabbi ble pågrepet for å ha unnlatt å melde seg til et av forsvarets kontorer.
DA170328 Tirsdag ble 11 av 17 andre som ble pågrepet under protestene, dømt til sju dager i fengsel for å ha unnlatt å adlyde politiets ordrer.
DB170324 - Hva tror du er årsaken til at så mange nordmenn har unnlatt å se episode to ?
AP170323 Han hadde unnlatt å oppgi til beskatning 21 millioner kroner, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.
DN170322 ING etterforskes for å ha unnlatt å melde fra om disse transaksjonene.
DN170322 Den nederlandske storbanken ING skal ha unnlatt å melde fra om uvanlige utbetalinger fra Vimpelcom til et selskap i Usbekistan.
DN170322 - Banken mistenkes for å ha unnlatt å melde om, eller å unnlate å tidsnok melde fra om, ureglementerte transaksjoner, sier van der Molen.
DB170322 ¶ FRYKT : Flere av mennene som hadde hatt kontakt med familievernet har opplevd trusler om å bli fratatt omsorgen for barna, og frykten for å ødelegge familien har bidratt til at de har unnlatt å anmelde volden, skriver artikkelforfatterne.
DB170322 Flere av mennene som hadde hatt kontakt med familievernet har opplevd trusler om å bli fratatt omsorgen for barna, og frykten for å ødelegge familien har bidratt til at de har unnlatt å anmelde volden.
DB170320 Mannen ble i januar i år siktet av politiet i Oslo for å ha unnlatt å oppgi inntekt fra og med 2007 til og med 2014 på til sammen over 2,6 millioner kroner.
AA170317 Han skal ha hentet øksa og unnlatt å stanse den grove volden.
VG170316 Jeg burde med andre ord ha unnlatt å bruke ytringsfriheten, ettersom det var en reell risiko for at noen var uenig i det jeg skrev.
DB170312 Det er også all grunn til å tro at en politiker ville unnlatt å ikle seg, eller i alle fall tydelig fronte et symbol som var viktig for dem, hvis det var en fare for at det ville støte vekk flere velgere enn det tiltrekker.
SA170309 Vi har valgt ut et knippe av de beste - og unnlatt altfor mange.
DA170309 Dette går på at han skal ha unnlatt å oppgi betydelige skattepliktige beløp.
AP170309 Vi har valgt ut et knippe av de beste - og unnlatt altfor mange.
DB170308 Ifølge undersøkelsen har godt over halvparten unnlatt å melde fra til noen om den seksuelle trakasseringen de har opplevd.
DA170308 * Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DB170306 Da hadde du unnlatt å sveipe bare så vidt innom milliardene til Lillehammer.
VG170228 Konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, sier han ikke vil uttale seg om Aftenposten burde unnlatt å identifisere eller ikke.
AA170228 Han skal ha hentet øksa og unnlatt å stanse den grove volden.
AA170226 Han skal ha hentet øksa og unnlatt å stanse den grove volden.
DB170217 Sharif dømmes for at han i perioden 2011 til og med 2014 har unnlatt å oppgi tilsammen 5 869 135 kroner til skattemyndighetene, og dermed unndratt til sammen 1 684 337 kroner i skatt i tillegg til regnskapsrot.
SA170216 Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere. ( ©NTB ) ¶
DN170216 Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere. ( ©NTB ) ¶
DA170216 Her framkommer det at Bymiljøetaten en rekke ganger har unnlatt å innhente tillatelse før stier og løyper er blitt anlagt eller endret.
AA170216 Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere. ( ©NTB ) ¶
VG170215 Flere republikanere er blant annet bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt i fem år for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.
DN170215 Flere republikanere var blant bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt i fem år for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.
DB170215 Flere republikanere var blant bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt i fem år for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.
DA170215 Flere republikanere var blant bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt i fem år for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.
AP170215 Flere republikanere var blant annet bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.
AA170215 Flere republikanere var blant annet bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.
DB170214 Guttens 23 år gamle mor er også siktet, mistenkt for å ha unnlatt å beskytte sønnen fra det voldelige angrepet, melder The Sun.
DA170213 De siste dagene har flere representanter for regjeringen unnlatt å forsvare Flynn når de har fått spørsmål om saken.
AA170213 Nærmere 43.000 vernepliktige har unnlatt å møte opp til førstegangstjeneste, mens tusenvis av andre har desertert.
AA170213 De siste dagene har flere representanter for regjeringen unnlatt å forsvare Flynn når de har fått spørsmål om saken.
BT170210 - Selv om det ikke medfører mye arbeid å fremlegge erstatningskrav, så kan vi ikke se bort fra at flere av de fornærmede har sett på dette som « bortkastet arbeid », og dermed unnlatt å kreve erstatning for de krav de har blitt påført, sier hun.
AP170210 Moren ble frifunnet for vold, men ble dømt til fem måneders fengsel for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.
AP170210 - Selv om det ikke medfører mye arbeid å fremlegge erstatningskrav, så kan vi ikke se bort fra at flere av de fornærmede har sett på dette som « bortkastet arbeid », og dermed unnlatt å kreve erstatning for de krav de har blitt påført, sier hun.
AP170210 Moren ble frifunnet for vold, men ble dømt til fem måneders fengsel for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.
AP170210 Moren ble frifunnet for vold, men ble dømt til fem måneders fengsel for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.
DB170207 Navs pressetjeneste forteller til Dinside at dersom de oppdager at noen har arbeidet ved siden av mottak av dagpenger og unnlatt å opplyse om dette, eller har gitt feil opplysninger, så vil de utrede saken nærmere.
DB170207 De har altså unnlatt å føre opp sine arbeidstimer i meldekortet, slik man skal.
AA170207 Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, lovet etterpå å komme med en liste over eksempler på angrep mediene har unnlatt å dekke.
DB170131 - Det har han unnlatt å gjøre.
DB170124 Men det meste av skylden må legges på politikere som bevisst har unnlatt å kommunisere disse skadevirkningene til folk.
DB170119 * Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DB170119 I promotering av egne sko på Instagram, har Berg Eriksen i dette innlegget også unnlatt å omtale det som annonse.
AP170119 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre dere særmeldingen fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DN170112 Innholdet i rapporten er ikke verifisert og flere amerikanske medier har unnlatt å offentliggjøre innholdet fordi det ikke har vært mulig å sjekke påstandene som fremkommer.
AP170111 Andre amerikanske nyhetsorganisasjoner har unnlatt å beskrive detaljene i rapporten.
AP170111 Andre amerikanske nyhetsorganisasjoner har unnlatt å beskrive detaljene i rapporten.
DB170107 - At han med viten og vilje skal ha unnlatt å gi katten mat, det stemmer ikke.
AP170107 Ifølge tiltalen har mannen unnlatt å sørge for nødvendig tilsyn og stell av katten sin ettersom han ikke sørget for at katten hadde tilstrekkelig tilgang til mat og vann.
DB170103 OBAMA kan mistenkes for å ha unnlatt å legge ned veto i Sikkerhetsrådet nettopp fordi Trump vant presidentvalget, det er ikke sikkert han hadde gjort det samme om hans partifelle Hillary Clinton hadde blitt president.
AP161204 - Hun er ikke enig i at hun skal ha unnlatt å gripe inn, og erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier forsvarer Bjørn Rudjord. 22 vitner skal forklare seg ¶
AP161120 Kvinnen hadde unnlatt å føre opp på meldekortet at hun oppholdt seg i Spania.
AP160910 Hun nevner selv at hun har unnlatt å skrive om IMF og GATT, det er så.
AP160708 Andre igjen forteller at de har unnlatt å søke, fordi det er gitt inntrykk av at en søknad uansett ikke vil nå frem.
SA160618 Zdravko Mamic ble også arrestert i juli i fjor, beskyldt for å ha unnlatt å betale skatt da Dinamo Zagreb solgte Luka Modric til Tottenham ( 2008 ) og Dejan Lovren ti Lyon ( 2010 ).
BT160618 Zdravko Mamic ble også arrestert i juli i fjor, beskyldt for å ha unnlatt å betale skatt da Dinamo Zagreb solgte Luka Modric til Tottenham ( 2008 ) og Dejan Lovren ti Lyon ( 2010 ).
AP160618 Zdravko Mamic ble også arrestert i juli i fjor, beskyldt for å ha unnlatt å betale skatt da Dinamo Zagreb solgte Luka Modric til Tottenham ( 2008 ) og Dejan Lovren ti Lyon ( 2010 ).
AP160531 Samtidig ber de Kommunikasjonskontrollutvalget føre oversikt over antall saker med unnlatt underretning, hvilke straffebud personen har vært mistenkt for brudd på, hvilke typer skjulte tvangsmidler som er tatt i bruk og begrunnelsen for den unnlatte underretningen.
AP160512 Dette har Anniken unnlatt å svare på eller avslått, da hun ikke ønsket å besøke en fabrikk uten filmteamet fra realityserien Sweatshop.
DA160416 Det har man lykkeligvis behendig unnlatt å over-tydeliggjøre.
AP160409 500 dollar for å ha unnlatt å undersøke en « høyrisiko»-klient, Alaa Mubarak, sønnen til Egypts tidligere president.
AP160408 Men har de bevisst ikke valgt - eller bevisst unnlatt - å få vite, er det også viktig.
AP160405 Dette har kommunikasjonsavdelingen unnlatt å svare på.
AP160404 Det har nok ført til at vi har unnlatt å ta en del viktige diskusjoner.
AP160318 Resten har enten stemt ja eller unnlatt å stemme.
AP160227 - De anmeldte personene har unnlatt å melde fra om arbeid og inntekt som har hatt betydning for stønadene de har mottatt.
AP160117 Han har bevisst unnlatt å inngå kontrakt med større kjeder fordi han ikke kan binde seg til bestemte leveranser i stort volum.
AP160114 Republikaneren Ted Cruz skal ha unnlatt å opplyse myndighetene om et lån fra Goldman Sachs på 500.000 dollar, som bidro til hans vellykkede valgkampanje for en plass i Senatet i 2012.
AP160106 Umiddelbart etter at hun kom ut, ble hun pågrepet av politiet, og er siktet for grov omsorgssvikt og for å ha unnlatt å hjelpe datteren.
AP160106 - Det er morens vurdering rundt datterens helse og at hun har unnlatt å skaffe hjelp som er bakgrunnen for vår siktelse.
AP160105 Hun presiserer at siktelsen gjelder at den døde er funnet i en slik tilstand at politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke moren for grov omsorgssvikt med døden til følge og å ha unnlatt hjelpe 13-åringen.
AP160104 Påtalemyndigheten mener det foreligger skjellig grunn til mistanke om grov omsorgssvikt med døden til følge og skjellig grunn til mistanke om at siktede har unnlatt å hjelpe den nå avdøde.
AP160104> Påtalemyndigheten mener det foreligger skjellig grunn til mistanke om grov omsorgssvikt med døden til følge og skjellig grunn til mistanke om at siktede har unnlatt å hjelpe den nå avdøde.