BT171225 Likevel verdsetter britiske universiteter og arbeidsliv tverrfagligheten som bare det.
BT171225 tilbys ved flere universiteter , og en universitetsgrad blir ansett som en god kvalifikasjon i seg selv.
AP171225 Trump-rådgiver Kellyanne Conway med beina i sofaen mens presidenten møter lederne for USAs tradisjonelt svarte universiteter i Det ovale kontor.
AP171225 På telefonene sine googlet de « beste universiteter i Canada ».
AP171225 Ayan skal søke om plass ved universiteter i Canada, forbedre engelsken sin og studere canadisk kultur.
DN171221 Bak studien står forskere fra en rekke universiteter , blant annet Princeton, Rutgers og Harvard, i tillegg til ovennevnte Climate Central.
DN171220 Under en tale tidligere i desember sa Turnbull at det har vært forsøk fra det kinesiske kommunistpartiet på å rekruttere og påvirke studenter ved universiteter .
DN171220 Det er over 1,3 millioner studenter ved australske universiteter .
AP171220 I utlandet er debattklubber på universiteter vanlig.
AP171220 I utlandet er debattklubber på universiteter vanlig.
DB171219 » Det er fire norske universiteter som profesjonsutdanner psykologer.
DB171219 Norske universiteter har ansvar for sine egne psykologutdanninger.
DB171219 Helsemyndighetene har spurt norske universiteter om hjelp for å « kvalifisere » ungarskutdannede psykologer.
SA171218 Ekteparet er kjent for sin filantropiske virksomhet og har i en årrekke donert store summer til universiteter i Canada.
BT171218 Ekteparet er kjent for sin filantropiske virksomhet og har i en årrekke donert store summer til universiteter i Canada.
AP171218 Ekteparet er kjent for sin filantropiske virksomhet og har i en årrekke donert store summer til universiteter i Canada.
VG171215 Les også : Krever handling mot seksuell trakassering ved norske universiteter
SA171215 Et 70-talls mennesker, derav minst to professorer i fysikk ved svenske universiteter og en rekke investorer, har møtt opp.
FV171215 Et 70-talls mennesker, derav minst to professorer i fysikk ved svenske universiteter og en rekke investorer, har møtt opp.
AP171215 Et 70-talls mennesker, derav minst to professorer i fysikk ved svenske universiteter og en rekke investorer, har møtt opp.
AA171215 Et 70-talls mennesker, derav minst to professorer i fysikk ved svenske universiteter og en rekke investorer, har møtt opp.
VG171214 Les også : Krever handling mot seksuell trakassering ved norske universiteter
NL171214 Landsdelens universiteter i Bodø og Tromsø er og vil være viktige spydspisser for landsdelen høyere utdanning og forskning.
VG171212 | Krever handling mot seksuell trakassering ved norske universiteter : « Kvinner føler seg ydmyket, tråkket på, maktesløse » ¶
VG171212 I oppropet kreves det at ledelsen ved norske universiteter iverksetter fem konkrete tiltak mot seksuell trakassering i akademia. Én uke etter at de lanserte den norske varianten av oppropet #metooakademia i slutten av november, hadde cirka 300 personer skrevet under.
VG171212 En undersøkelse gjennomført ved Universitetet i Agder tidligere i år gjennomført ved tre universiteter og to høgskoler i Norge viste at én prosent fortalte at de var blitt trakassert av ansatte ved utdannelsesinstitusjonen i løpet av de siste seks månedene, mens åtte prosent svarte at de var blitt trakassert av andr
VG171212 - Vi etterlyser at ledelsen ved norske universiteter og høgskoler kommer på banen.
BT171212 Samtidig er det viktig å opprettholde institusjonens selvstendige rolle og forsvare den lovfestede autonomi som universiteter skal og må ha.
DB171211 I helga var det Norsk studentorganisasjon ( NSO ) som behandlet spørsmålet, da særlig om hvorvidt studentbevegelsen skulle gå inn for akademisk boikott av israelske universiteter , som flere mener bryter palestineres akademiske frihet.
SA171210 I mange norske byer og tettsteder oppstår det til stadighet debatter om statlig lokalisering av sykehus, universiteter og store kontorbygg for offentlig forvaltning.
DB171210 Kodenavnet var bygget på det som så ut til å være Kaczynskis mål, universiteter og flytrafikk - UNiversity and Airline BOMbing targets.
AP171208 « Den som ønsker kontakter med russiske universiteter og forskningsinstitusjoner vil derfor oppleve det som trygt og sikkert å benytte seg av våre tjenester.
SA171206 At noen av hennes tidligere elever har gått videre med arabisk-, religions- og Midtøsten-studier på universiteter , varmer et lærerhjerte.
VG171205 Kvinnene har for alvor gjort sitt inntog på høgskoler og universiteter , og det er nå flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning.
NL171205 Til grunn for denne raske utviklingen ligger en internasjonal trend i for universiteter .
DN171205 Kvinnene har for alvor gjort sitt inntog på høgskoler og universiteter , og det er nå flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning.
DB171205 Den satte også fokus på seksuelle overgrep ved universiteter i USA.
DA171205 « Metropolitian » viser også til universiteter som ligner vårt, midt i byen, med profesjonsutdanninger, litt eldre enn snittet.
DA171205 Dette er første gang en by i Norge får to universiteter .
AP171205 Kvinnene har for alvor gjort sitt inntog på høgskoler og universiteter , og det er nå flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning.
DB171204 I stedet for å bygge i bynært, styrke byutvikling og holde utslippene nede, har vi den siste tiden sett at flere store sykehus og universiteter plasseres utenfor bysentrum.
AP171130 - Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene, legger han til.
DB171128 - Både fra universiteter og høgskoler får vi inn klager fra studenter som er gjenstand for uønsket seksuell oppmerksomhet fra professorer og forelesere.
BT171127 » Om ingenting annet viser tallene fra UiA at seksuell trakassering ved norske høyskoler og universiteter er svært utbredt, og at langt flere øyensynlig har grunn til å klage enn de 11 som har gjort det på UiB.
BT171127 Det var nettavisen På Høyden som i oktober kunne fortelle om en undersøkelse av seksuell trakassering på tre norske universiteter og to høyskoler. Én prosent av de spurte svarte i undersøkelsen at de var blitt trakassert av ansatte ved institusjonene.
VG171123 * 1 Blant dem har cirka 8700 akademikere mistet jobben, 4500 dommere og aktorerer er blitt sagt opp, og 3000 skoler og universiteter er blitt stengt. * 1 187 mediehus er blitt stengt og over 300 journalister er arrestert.
NL171123 Det er stor mangel på tekniske fagarbeidere og kun 17 prosent av de som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi.
DN171120 Lxs også : ¶ Universiteter åpner egne linjer for å holde på de mest attraktive ¶
DB171120 Samtidig mener han at universiteter og høyskoler har et ansvar for å øke antall IT-studieplasser.
DB171119 ¶ KJÆRLIGHET : Ved flere universiteter i Sør-Korea kan studentene melde seg på emner der de lærer seg å finne kjærligheten, og å holde på den.
DB171119 Jeg har også sett foreslått at NOKUT eller norske universiteter og høyskoler bør overta et ansvar for autorisering av utenlandskutdannet helsepersonell.
AP171118 Fredag deltok statssjefen på en høytidelig seremoni ved et av landets universiteter .
DN171117 Men så langt har det stort sett vært pensjonsfond, universiteter og andre mindre aktører som har hatt begrenset med midler plassert i kull, oljesand eller andre former for skittent fossilt brensel.
DB171117 I undersøkelsen, som er foretatt blant studenter ved tre universiteter og to høyskoler, svarer rundt 1 prosent at de er blitt utsatt for sextrakassering av ansatte ved undervisningsstedene.
DB171117 De siste ukene har flere amerikanske universiteter tatt et oppgjør med foreningene - spesielt på grunn av den overdrevne drikkekulturen og innvielsesritualene.
BT171117 I undersøkelsen, som er foretatt blant studenter ved tre universiteter og to høyskoler, svarer rundt 1 prosent at de er blitt utsatt for sextrakassering av ansatte ved undervisningsstedene.
AA171116 Det er ventet at antallet doktorgrader for hele 2017 vil nærme seg rekordåret 2013, da 1.524 tok doktorgrad ved norske universiteter og høgskoler.
VG171114 * Har gitt ut en rekke bøker og forskningsartikler, og undervist ved flere internasjonale universiteter
VG171114 * 1 Blant dem har cirka 8700 akademikere mistet jobben, og 3000 skoler og universiteter er blitt stengt.
DB171113 Både SSBs ledelse og utvalget understreket at til forskjell fra universiteter eller høyskoler bør hovedmålsettingen til SSBs forskningsavdeling være begrenset til å evaluere effektene av økonomisk politikk og studere samfunnsmessige og økonomiske forhold i Norge.
AP171112 Dypt illiberale holdninger gjør seg i dag gjeldende ved mange amerikanske universiteter .
AP171110 Den svenske regjeringen bestemte for rundt ti år siden at alle svenske universiteter skal gjøre det de kan for å oppfordre til likestilling og undervise i flere samfunnsgruppers perspektiv.
AP171110 Den svenske regjeringen bestemte for rundt ti år siden at alle svenske universiteter skal gjøre det de kan for å oppfordre til likestilling og undervise i flere samfunnsgruppers perspektiv.
VG171107 Myndighetene har desinfisert infiserte områder for å ta livet av smittebærende lopper, det er innført forbud mot offentlige møter, og skoler og universiteter er blitt stengt, skriver NTB.
VG171107 Det er flere unge kvinner enn menn ved Saudi-Arabias universiteter , men svært få yrkesmuligheter.
SA171107 Sammen med medstudent Nicole Lilly Gros på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo seiret hun i konkurranse med 342 andre deltakere fra 150 universiteter verden over.
VG171105 - For eksempel har amerikanske universiteter strenge regler for hvordan en professor kan veilede en student, både for å beskytte ansatte og studenten, sier Kunze.
DN171105 - Jeg har sjelden, om aldri, fått så mange meldinger fra ansatte ved universiteter og andre innen offentlige etater, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.
SA171104 Til avisen Khrono sier professor Ingrid Lund at universiteter og høyskoler kan lære mye av den nye opplæringsloven som nå gjelder for grunnskoler og videregående skoler.
SA171104 DEBATT : Universiteter og høyskoler må gjøre mer for å hindre seksuell trakassering av studenter og ansatte.
AP171104 Når de blir eldre kan de gå på universiteter knyttet til Hizbollah.
AP171104 Flere skoler og universiteter er sterkt knyttet til bevegelsen.
AP171103 Ved enkelte universiteter mangler nesten 40 prosent av studentene i dag karakterene for å klare kravet til framtidas elever, blant dem er UiT, Nord Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge.
VG171102 Det er for mange viktige spørsmål som må belyses, og for få dyktige forskere, til at SSB kan dekke sitt behov for forskning hos universiteter og høyskoler.
VG171102 Det er velstand, skyskrapere, store flotte universiteter , et topp moderne T-bane system og en by helt fri for gatekriminalitet.
DN171102 Lxs også : ¶ Universiteter åpner egne linjer for å holde på de mest attraktive ( DN+ ) ¶
VG171031 Selv om Saudi-Arabia fortsatt er et av verdens mest kvinneundertrykkende land har kvinner hatt stemmerett siden 2015, har obligatorisk skolegang frem til fylte 15 år, og ifølge BBC er det flere kvinner enn menn som uteksamineres fra landets universiteter .
VG171030 Det store flertallet var unge mennesker, studenter fra universiteter og videregående skoler.
AP171030 Når forskere fra institutter, universiteter og høyskoler skal bruke dataene, søker vi SSB om tilgang.
AA171030 Flere høgskoler og universiteter har engasjert seg.
NL171029 På samfunnsnivå er det opprettet historiske fakultet ved våre universiteter , og staten har bestemt at landet vårt skal ha sin egen riksantikvar.
BT171026 En ledende konservativ politiker har bedt britiske universiteter om å utlevere navn på forelesere og pensumlister i fag som berører Storbritannias utmelding fra EU.
AP171026 Ifølge analysen er det noe mindre frafall blant landets fire største universiteter : Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.
AP171025 Motstanden mot programmering i matematikkfaget er massiv i fagmiljøet, fra grunnskoler til universiteter .
AP171025 I første høringsrunde om kjerneelementene, publisert av Utdanningsdirektoratet, fremkommer det at motstanden mot programmering i matematikkfaget er massiv i fagmiljøet, fra grunnskoler til universiteter .
VG171024 Ingen steder har identitetspolitikken og den nye krenkbarheten hatt bedre vilkår enn på amerikanske universiteter .
AP171024 Han har allerede en pen liste med publiseringer i økonomens beste tidsskrifter, han samarbeider med økonomkjendis Thomas Piketty og jobber ved noen av USAs beste universiteter .
AP171023 Husk at det som bygges av tinghus, universiteter , høyskoler og andre offentlige bygg skal vare i mange tiår fremover.
VG171022 Ifølge New York Times hadde han også undervist ved universiteter i Belgia og Italia.
DB171022 - Det kommer fra høyeste hold i myndighetene, deres medier, universiteter og millionærer, og deres hatefulle motstand mot hans legitimitet er en fornærmelse mot oss alle, fortsetter Loesch i videoen.
VG171021 Lothe viste i en god kronikk hvilke absurde utslag kulturell appropriasjon undertiden får ved amerikanske universiteter .
AP171019 Ved å forby en gruppe som bærer religiøse plagg å møte til undervisning, sier vi at norske universiteter ikke er villige til å oppfylle denne delen av samfunnsoppdraget.
AP171019 oktober signerte 34 akademikere et debattinnlegg der de kritiserte universitetsledelsen ved syv av åtte norske universiteter for unnfallenhet i innspill til Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
DN171018 Flere universiteter har sperret tilgangen til internett i perioder de siste dagene på grunn av « nødvendig vedlikehold ».
BT171017 Også her holder skoler, universiteter og regjeringskontorer stengt.
AP171017 - Vi vet at våre universiteter står med kapasitet til å ta imot mange flere studenter, og både næringslivet og offentlig sektor trenger det.
AA171017 Også her holder skoler, universiteter og regjeringskontorer stengt.
SA171016 Også her holder skoler, universiteter og regjeringskontorer stengt.
DN171016 Skoler og universiteter holder stengt mandag, og reisende har blitt advart om at flere flyginger vil bli innstilt.
DB171016 Skoler og universiteter holder stengt mandag, og reisende har blitt advart om at flere flyginger vil bli innstilt.
DB171016 Skoler og universiteter har holdt stengt mandag og reisende har blitt advart om at flere flygninger innstilles.
AP171016 Skoler og universiteter holder stengt mandag, og reisende er blitt advart om at flere flyginger vil bli innstilt.
AP171016 Vi erkjenner at ledelsen ved UiO og landets øvrige universiteter har hederlige motiver.
AP171016 oktober støtter 34 universitetslærere, som vi representerer, Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved landets universiteter .
AA171016 Skoler og universiteter holder stengt mandag, og reisende har blitt advart om at flere flyginger vil bli innstilt.
AA171015 Universitet feiret siste dagen av « homecoming », en årlig amerikansk tradisjon hvor universiteter inviterer tidligere studenter og medlemmer tilbake til skolen. ( ©NTB ) ¶
VG171011 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
DN171009 NHO ønsker at flere høgskoler og universiteter skal tilby Y-vei-studier, og for flere fagretninger.
DN171009 Altfor få høgskoler og universiteter slipper inn studenter med yrkesfaglig bakgrunn i dag, mener NHO.
DB171009 For det andre kommer det fram av Kunnskapsdepartementets egen spørreundersøkelse at det er svært få kjente tilfeller av bruk av nikab i videregående skoler, på høyskoler og universiteter .
DA171009 | NHO ber universiteter åpne portene for yrkesfag ¶
DA171009 NHO ønsker at flere høgskoler og universiteter skal tilby Y-vei-studier, og for flere fagretninger.
DA171009 Altfor få høgskoler og universiteter slipper inn studenter med yrkesfaglig bakgrunn i dag, mener NHO.
AA171007 Når vi i ettertid ser framover, må vi huske at dette akademiske gründerarbeid skjedde i en organisasjon uten de forskningsmessige basisbevilgninger som våre klassiske universiteter i en årrekke har hatt.
NL171006 Engelsk er på kraftig frammarsj som undervisningsspråk ved universiteter og høgskoler, og norsk står i fare for å bli fortrengt fra enkelte studier og fag.
AP171004 Ledelsen ved syv av åtte av landets universiteter avviser Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
DN171003 En gruppe kinesiske forskere fra noen av landets fremste tenketanker og universiteter har forsøkt å finne ut hvilke av løsningene som er mest intelligente.
DB171002 Prismottakerne arbeider ved tre ulike universiteter : Rosbash ved Brandeis University i Massachusetts, Young ved Rockefeller University i New York og Hall ved University of Maine.
AP171002 Prismottagerne arbeider ved tre ulike universiteter : Rosbash ved Brandeis University i Massachusetts, Young ved Rockefeller University i New York og Hall ved University of Maine.
AA171002 Prismottakerne arbeider ved tre ulike universiteter : Rosbash ved Brandeis University i Massachusetts, Young ved Rockefeller University i New York og Hall ved University of Maine.
DA170930 10.000 studenter fra alle Barcelonas universiteter samlet seg torsdag på universitetsplassen for å uttrykke sitt om å ønske om å stemme i folkeavstemningen i morgen.
AP170926 Politikere og universiteter forsøker nå å stoppe kampanjen, skriver BBC.
AA170926 Det samme gjelder rektorer ved skoler og universiteter .
DA170924 Seksuell trakassering er et problem, også ved andre universiteter , kunne blant andre nettavisen Khrono melde.
AP170923 Alle universiteter vil gjerne ha en Aarebrot, og hans aktivitet gir uttelling når UiB skal dokumentere sin deltagelse i samfunnsdebatten.
VG170922 Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter .
VG170922 * Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.
DB170921 Det som skjedde på tirsdag var at folk kom og ranet ungdommer som gikk ut fra skole og universiteter etter skjelvet, forteller Volden.
DB170919 Andre vil ha forbud i bestemte yrker og på institusjoner som universiteter og høyskoler.
DB170919 De ødelegger universiteter , skriver om historiebøker og sier opp professorer, sier Roy.
AA170919 septermber går høringsfristen ut for regjeringens lovforslag om å forby heldekkende ansiktsplagg for både elever, studenter og ansatte i hele kunnskapssektoren, altså fra barnehager og opp til universiteter .
DA170918 DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AP170918 Ved UiO og andre universiteter og høyskoler i Norge har det de siste årene vært en håndfull studenter som har brukt nikab.
AP170917 Bombetrusler skal ha blitt ringt inn til et dusin kjøpesentre, tre togstasjoner og flere universiteter , flyplasser og statlige bygninger rundt om i landet.
AP170917 « Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet.
VG170915 I de siste månedene har det foregått en diskusjon om internasjonalisering av universiteter og høyskoler i Norge.
AP170915 Færre og større universiteter
AA170915 NTNUs Entreprenørskole er best i klassen i Norge, men det trengs styrket satsing ved alle landets universiteter, i samarbeid med ledende internasjonale universiteter og næringsliv. 5.
AA170915 NTNUs Entreprenørskole er best i klassen i Norge, men det trengs styrket satsing ved alle landets universiteter , i samarbeid med ledende internasjonale universiteter og næringsliv. 5.
AA170915 Universiteter og forskere belønnes for vitenskapelig publisering og utdanning, men mangler incitamenter for å jobbe med innovasjon.
DB170914 Han var studentenes yndlingsforeleser, en etterspurt gjesteforeleser ved universiteter i flere land, en god venn av journalister som hadde behov for hjelp under valgkamper og til å kommentere politiske hendelser, og en analytiker som ga råd til alle politiske partier.
DB170914 DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
DA170914 DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170914 DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170912 Alisha føler et ansvar for å følge opp debatten utenfor serien, og har holdt flere foredrag om temaet for studenter ved forskjellige universiteter her i USA.
DN170911 Til tross for at fem nye universiteter er tatt inn i kåringen, holder NHH stand på plass 65 i kåringen.
DN170911 Han viser til at årets rangering inkluderer fem flere universiteter enn ifjor.
DB170910 * A-krimsentrene skal samarbeide med universiteter og høyskoler, og gi fremtidens byggeledere, bedriftseiere og andre kunnskap om hva de må gjøre for å sikre seg mot at kriminelle gjør den hvite økonomien « grå ».
VG170908 Stenger skoler og universiteter
VG170908 Florida-guvernør Rick Scott har beordret stenging av alle offentlige grunnskoler, høyskoler, universiteter og kontorer i delstaten fra fredag til mandag.
VG170906 - Ritualene minner litt om de som gjennomføres ved amerikanske universiteter og opptaksprøver i militæret.
DB170906 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AP170906 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170906 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
DN170905 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
DN170905 DACA-programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
DA170905 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AP170905 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170905 DACA-programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170905 DACA-programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170905 Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter .
AA170903 Clustermiljøet i Ålesund består av et samarbeid mellom en rekke bedrifter, skoler og universiteter og forskningsinstitusjoner.
DA170901 Vi vil øke utbyggingstakten av studentboliger og styrke finansieringen til universiteter og høyskoler.
DB170830 Snittet for midlertidige ansettelser ved universiteter og høgskoler ligger rett under 20 prosent mot 8,2 prosent av arbeidsstyrken totalt, ifølge tall fra SSB.
DB170830 Dette til tross for at partiet har programvedtak på « redusere bruk av midlertidige ansettelser » ved universiteter og høgskoler.
DB170830 ( Dagbladet ) : Fagforeningen Akademikerne beskylder Arbeiderpartiet for å ignorere den hyppige bruken av midlertidige ansettelser på universiteter og sykehus.
AP170827 De møter daglig utstrakt diskriminering på skoler og universiteter , på arbeidsplasser eller når det gjelder lønnsforhold.
AP170826 I Norge har vi tradisjonelt hatt få store universiteter og akademiske høyskoler lokalisert til de største byene, men med en rekke mindre skoler for høyere utdanning i hele landet.
DB170825 Imidlertid krever dagens universiteter så mye obligatorisk tilstedeværelse at det er vanskelig å gjennomføre studiene samtidig som man har en vikarjobb i en anstendig stillingsprosent.
NL170821 De mørkeste kapitlene i nazismens politiske filosofi og ideologiske grunnmur ble til ved de mest renommerte tyske universiteter .
DB170821 Skulle vi mot all formodning se slike utfordringer, vil universiteter og høyskoler ganske raskt merke det, og man kan se på avbøtende tiltak.
DB170819 Sett her hjemmefra kjennes det kanskje nærliggende å avfeie #noconfederate-protestene som premature og emosjonelt begrunnet, nok et utslag av den såkalte « liberale intoleransen » som blant annet har fått universiteter til å avlyse « upassende » gjesteforelsere etter massivt press og tidvis regelrett sabotasje i den sosiale rettferdighetens navn.
AP170819 Universitetet i Oslo rykker opp fem plasser til nummer 62 blant verdens beste universiteter på årets Shanghai-rangering.
DB170815 Det er snart semesterstart ved landets universiteter og høgskoler.
DB170815 Alle landets universiteter har retningslinjer som omhandler forholdet mellom ansatte og studenter.
AA170815 Det er et betimelig innspill, men forholdene ved norske universiteter ligger ikke til rette for at studentene skal følge det opp.
AA170815 Både universiteter som NTNU og Kunnskapsdepartementet bør ta grep for å gjøre tverrfaglighet attraktivt for studentene.
DA170814 Blant annet oppgir sosiologiprofessor og ulikhetsforsker ved Universitetet i Bergen, Johs Hjellbrekke, at tre av fire studenter ved universiteter og høyskole i dag har foreldre som selv har høyere utdanning.
DA170814 Blant annet oppgir sosiologiprofessor og ulikhetsforsker ved Universitetet i Bergen, Johs Hjellbrekke, at tre av fire studenter ved universiteter og høyskole i dag har foreldre som selv har høyere utdanning.
AP170814 å innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner. utvidet momskompensasjonsordning for frivillige lag og foreninger. kildeskatten skal fjernes. grensen for tollfri import skal økes.
VG170812 På amerikanske universiteter og i den tilspissede svenske politiske debatten, ser vi hvordan ytringsfriheten blir ofret i toleransens navn.
DB170812 Det nye finansieringssystemet for høyere utdanning innebærer nemlig en forskyvning, der universiteter og høyskoler fra nå av i langt større grad enn før blir premiert økonomisk for å uteksaminere ferdige kandidater, ikke for antallet studiepoeng studentene tar.
AP170812 De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.
AP170812 De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.
VG170810 Mens studenter og unge venezuelanere har inntatt gatene, har klasserommene på flere av landets største universiteter stått tomme.
VG170807 De nordiske velferdsstatene spanderer rause foreldrepermisjoner, fødsler, vaksiner, sykmeldinger, helsestasjoner, barnehager, skoler og universiteter .
DB170807 Han søkte på universiteter verden rundt og fikk et ettertraktet stipend ved University of Michigan, et av USAs beste offentlige universiteter .
DB170807 Han søkte på universiteter verden rundt og fikk et ettertraktet stipend ved University of Michigan, et av USAs beste offentlige universiteter.
VG170805 På noen amerikanske universiteter og i flere radikale venstremiljøer hersker nå en uttalt autoritær kurs, preget av sensurlyst og gartnerånd.
DB170804 Derfor er det essensielt at universiteter og høgskoler legger til rette for å møte oss, studentene, på best mulig måte.
DB170802 Økningen har skjedd over hele fjøla : departement, direktorat, etater, universiteter og kommuner.
DB170802 Problemet er selvfølgelig at alle universiteter og høyskoler gjør det samme for å tiltrekke seg studenter - og vinninga går opp i spinninga.
DB170731 ¶ INTERNASJONALISERING : Det blir stadig flere utenlandske vitenskapelige ansatte ved norske universiteter og høyskoler. norsk Tipping ¶
DB170731 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kvitterte på sin side med å sammenlikne kvotering med å bygge en berlinmur rundt norske universiteter , og understrekte at norsk akademia skal være åpent og internasjonalt.
DB170731 Klassekampen har gjennom en artikkelserie denne sommeren sett nærmere på hva det betyr at andelen utenlandske vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler har økt de siste åra, til 25 prosent.
AP170730 Lee Ga-yeon som nå studerer litteratur ved et av Sør-Koreas beste universiteter .
AP170730 - Det handler ikke om regimet, sier Lee, den tidligere dørselgeren, som nå studerer litteratur ved et av Sør-Koreas beste universiteter .
AA170730 Rådgivning burde være en egen utdanning, i alle fall et valgfag på lærerhøgskolen eller på universiteter .
DB170729 De bortviste jødene er et typisk eksempel i kulturkampen, akkurat som historier om « trigger warnings » og tåpelige protester på amerikanske universiteter .
DB170728 Direktivet gikk ut på at skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd, ikke kunne behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn de behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
DN170721 Etter at forskere ved to universiteter har gått igjennom nærmere 6.000 meldinger sendt mellom terrorister, har de kommet til den konklusjonen, melder NRK.
VG170720 Jeg håper KrF snur og støtter regjeringen i å forby dette i skoler, barnehager og universiteter .
VG170713 Xiaobo var utdannet ved flere universiteter i Kina, og han hadde en doktorgrad i litteratur.
DB170711 Dessverre er det slik at seksuell trakassering er et samfunnsproblem, og det er heller ikke et unntak på norske universiteter og høgskoler.
VG170710 Rapporten er den del av et større prosjekt der målet er å rangere blant annet verdens beste land, universiteter , sykehus og biler.
DB170709 Studenter er heller ikke omfattet av arbeidsmiljøloven, selv om de utgjør den største gruppen av mennesker på norske universiteter og høgskoler.
AA170708 Senere empiriske studier fra Tyskland viser ikke signifikant effekt på det totale opptaket til tyske offentlige universiteter i etterkant av introduksjon av studieavgift.
AA170708 I Skottland fjernet man studieavgift ved offentlige universiteter i 2007.
AA170708 Etter fjerning av studieavgifter ved skotske universiteter har antall studieplasser mer eller mindre stått i ro.
AA170707 Ved våre universiteter står FNs klimapanel høyt i kurs, og deres rapporter utgjør en viktig premiss nettopp for en « grønn » profil.
AA170707 Men utslippene i industrien går altså ned, mens vi vet fint lite om realiteten bak « grønne » universiteter og deres « grønne profil », som er betegnelser vi ofte hører.
VG170706 - Tradisjonelt i Norge har hverken arbeidsplasser eller universiteter og høgskoler hatt gode systemer for klaging og rapportering i slike saker, sier professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen.
AP170704 I løpet av ti år har Facebook gått fra et lokalt nettverk på et knippe universiteter i USA til å bli verdens tredje mest besøkte nettside ( bare Google og Youtube er større ).
NL170703 Styrke den arktiske, næringsrettede utdanningen i samarbeid med universiteter i andre arktiske byer.
DB170703 Østeruds uro har i seg et ekko av utspillene til historieprofessor John Peter Collett, som i Morgenbladet i fjor advarte mot at norske universiteter skulle ha som mål å hevde seg i verdenstoppen.
VG170701 Det er over 300.000 kinesiske studenter ved amerikanske universiteter , og den mystiske forsvinningen har fått stor oppmerksomhet i kinesiske medier.
AA170627 Norsk studentorganisasjon ( NSO ) mener at universiteter og høyskoler ikke gir studentene god nok faglig oppfølging til at de kan fullføre studiene.
DB170626 Hundrevis av amerikanske byer, universiteter og bedrifter har erklært « We Are Still In » ( « Vi er fortsatt med » ), og forpliktet seg til å strebe etter ambisiøse klimamål og sikre at USA forblir ledende i å forminske utslipp.
BT170626 Det samme gjelder personer som er tatt opp ved amerikanske universiteter , eller som har en arbeidskontrakt med en virksomhet i USA.
AP170626 Personer som er kommet inn på amerikanske universiteter eller som har fått tilbud om jobb fra en amerikansk arbeidsgiver er blant dem som ikke skal omfattes av innreiseforbudet.
AA170626 Det samme gjelder personer som er tatt opp ved amerikanske universiteter , eller som har en arbeidskontrakt med en virksomhet i USA.
NL170625 Det var spennende å møte representanter fra universiteter , gallerier, kunstateljerer, kuratorer og kunstnere fra alle arktiske land.
DA170624 Britiske universiteter kan miste rundt 15 prosent av budsjettene, med støtte til forskning fra EU.
DA170624 Britene vil kunne kompensere ved å ta inn flere « egne » studenter, mens studenter fra EU-land vil gå glipp av en mulighet til å studere ved anerkjente britiske universiteter .
VG170621 PS : Tyrkia hadde fram til 2010 et forbud mot at kvinner brukte religiøse hodeplagg i landets universiteter , og fram til 2013 gjaldt det samme forbudet i den offentlige administrasjonen.
SA170621 « Pengene som kommer fra petroleumsvirksomheten, vil komme godt med både ved våre universiteter og på andre områder », skriver Gunnar Berge.
SA170621 Pengene som kommer fra petroleumsvirksomheten, vil komme godt med både ved våre universiteter og på andre områder i årene som kommer.
DN170621 I fjor ble det bestilt rundt 85.000 karakterutskrifter på papir fra norske universiteter og høyskoler.
DN170621 Det nye systemet Vitnemålsportalen, får nå overspilt eksamensresultater og fullførte grader fra alle statlige universiteter og høyskoler.
DB170620 Det var en periode med sterk politisering, der skoler, universiteter , foreninger og interesseorganisasjoner ble forsøkt kuppet og delvis dominert av en hyperaktiv ml-bevegelse.
AA170620 Jeg har hatt nær kontakt med alle våre tre største universiteter , ved to av dem har jeg studert og ved to har jeg undervist - i mange år.
AP170619 | Tankeløs internasjonalisering ved norske universiteter
AP170619 Ubegrenset internasjonalisering betyr at det er irrasjonelt å ha universiteter i en språklig og kulturell utkant som Norge.
AP170619 Målet for alle norske universiteter er å bli « internasjonalt ledende ».
AP170619 Hvorfor skal vi ha universiteter i Norge ?
AP170619 Det går likevel en grense for internasjonalisering før alle universiteter og fagmiljøer like gjerne kunne ligge i USA eller Kina.
AP170619 | Tankeløs internasjonalisering ved norske universiteter
AP170619 Ubegrenset internasjonalisering betyr at det er irrasjonelt å ha universiteter i en språklig og kulturell utkant som Norge.
AP170619 Målet for alle norske universiteter er å bli « internasjonalt ledende ».
AP170619 Hvorfor skal vi ha universiteter i Norge ?
AP170619 Det går likevel en grense for internasjonalisering før alle universiteter og fagmiljøer like gjerne kunne ligge i USA eller Kina.
NL170616 Våre kolleger ved fakultetene i Oslo og Bergen vet hvor viktig det er å ha fakultetsstatus er for rekruttering og for å opprettholde et faglig bredt og sterkt kompetansemiljø i en tid hvor vi er i hard konkurranse med store universiteter i andre land om å få de flinkeste forskerne til å undervise våre studenter.
AP170616 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, inkludert barnehager, skoler, universiteter , voksenopplæring og introduksjonsprogram.
AP170616 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, inkludert barnehager, skoler, universiteter , voksenopplæring og introduksjonsprogram.
DN170615 Fire norske på listen over verdens beste universiteter
DN170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter .
AA170615 Nytt hovedkontor i Trondheim ¶ − Alle disse virksomhetene utfører i dag tjenester på vegne av universiteter og høyskoler.
AA170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter .
AA170615 Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sier Røe Isaksen.
DB170614universiteter og høyskoler kan studenter som tildekker ansiktet bortvises eller utestenges.
DB170614 Det kan derfor være behov for en nasjonal regulering av hvordan barnehager, skoler og universiteter skal håndtere et forbud mot plagg som tildekker ansiktet.
VG170613 Regjeringen har lansert et forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universiteter .
DA170613 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i på alle skoler, høyskoler og universiteter .
VG170612 Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter .
NL170612 Nord-Norges to universiteter - UiT og Nord Universitet - tilbyr høyere utdanning flere steder i landsdelen.
NL170612 Alt skal sammenslås i det blå-blå Norge, universiteter og høyskoler, politi- og lensmannsdistrikter, NAV- og skattekontor, sykehus og kommuner.
DA170612 Ingen av statsrådene vet hvor mange elever, studenter eller ansatte i skoler og universiteter som bruker nikab og som dermed vil bli rammet av forbudet.
DA170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.
BT170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde på alle nivåer og gjennom hele utdanningsløpet, barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler.
BT170612 - Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter .
AP170612 Det er lovfestet at universiteter og høgskoler skal formidle forskningen sin.
AP170612 Det er lovfestet at universiteter og høgskoler skal formidle forskningen sin.
AP170612 Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter .
AP170612 - Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter .
AA170612 Ingen av statsrådene vet hvor mange elever, studenter eller ansatte i skoler og universiteter som bruker nikab og som dermed vil bli rammet av forbudet.
AA170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.
AA170612 Forbudet skal gjelde barnehage, skole, universiteter og høyskoler, samt introduksjonsprogrammer for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
DN170611 Fire norske på listen over verdens beste universiteter
NL170609 Enten det er kommuner, fylker, NAV-kontor, skattekontorer, domstoler, forsvarsbaser, høyskoler og universiteter , har reformene gått i én retning : sentralisering.
DN170609 Amerikanske universiteter er avhengige av privat finansiering, og mange tidligere studenter gir donasjoner til universitetet de gikk på.
DB170609 - I valgkretsene med universiteter , har Labour gjort det veldig bra.
DB170609 - I valgkretsene med universiteter , har Labour gjort det veldig bra.
DN170608 | Fire norske på listen over verdens beste universiteter
DN170608 Verdens beste universiteter : ¶ 1.
DN170608 QS-rangeringen tar også en titt på antallet internasjonale studenter ved universitetene og prosentandelen av internasjonalt ansatte når verdens beste universiteter skal kåres.
DN170608 I den internasjonale QS-rangeringen, som kårer verdens beste universiteter , finner vi fire norske studiesteder.
DN170608 De to nabolandene har også flere universiteter på topp 400-listen enn Norge : Sverige har åtte på listen, Danmark har fem og Norge har fire.
DN170608 Fire norske på listen over verdens beste universiteter ¶ ¶
DN170608 Fire norske på listen over verdens beste universiteter
DN170608 Fire norske på listen over verdens beste universiteter
DN170608 Fire norske på listen over verdens beste universiteter
SA170607 - Når finansieringssystemet ikke jevner ut forskjeller mellom nye og gamle universiteter er dette ekstra viktig, legger hun til.
BT170607 Etter Trumps tale har 30 amerikanske byer, tre delstater, 80 universiteter og mer enn 100 selskaper sagt at de vil forhandle med FN om å få sende inn egne utslippsmål når USA nå trekker seg ut av avtalen.
DN170606 Økonomistudentenes resultater på nasjonal deleksamen er svakere enn i fjor ved alle høyskoler og universiteter i landet bortsett fra Universitetet i Tromsø.
DN170606 Økonomistudentenes resultater er svakere enn i fjor ved alle høyskoler og universiteter i landet bortsett fra Universitetet i Tromsø.
DA170606 Over 200 amerikanske ordførere, nesten tusen selskaper og en lang rekke universiteter lover også å bidra til dette.
AP170606 Over 200 amerikanske ordførere, nesten tusen selskaper og en lang rekke universiteter lover også å bidra til dette.
AA170606 Over 200 amerikanske ordførere, nesten tusen selskaper og en lang rekke universiteter lover også å bidra til dette.
DN170605 OXFORD : Britiske universiteter frykter masseflukt og pengetørke etter brexit.
AA170605 Vi kan anta at universiteter og høyskoleråd her har lønnsomhet for øye og styrer ut fra ensidig nytteperspektiv, men kun ved å sette utviklingen inn i sosiale sammenhenger som gagner samfunnet som helhet og fremmer demokratiske prosesser i fellesskap, har den bærekraft over tid.
DN170602 OXFORD : Britiske universiteter frykter masseflukt og pengetørke etter brexit.
DB170601 - Likevel er ikke alle norske universiteter de beste i verden.
AP170531 Egne valglokaler der mange unge er, som på høyskoler og universiteter .
AP170531 Egne valglokaler der mange unge er, som på høyskoler og universiteter .
DA170530 Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.
DA170530 Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.
NL170529 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter , infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
NL170529 Pengene som lures unna er for eksempel mer enn det koster å drive samtlige universiteter og høgskoler her i landet ett år, eller det dobbelte av det det koster å drive politi og påtalemyndighet.
NL170528 Imidlertid hadde andre norske universiteter med sine vertskommuner lengre fartstid og erfaring i samhandling mellom universitet og kommune.
SA170525 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter , infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
SA170525 Pengene som lures unna er for eksempel mer enn det koster å drive samtlige universiteter og høgskoler her i landet ett år, eller det dobbelte av det det koster å drive politi og påtalemyndighet.
AA170523 På 1500-tallet var det 80 universiteter i Europa.
DB170520 Lokalene til Humanistskolen i Oslo var fylt opp av studenter og representanter fra forskjellige politiske partier, universiteter og medieinstitusjoner.
NL170518 Han er daglig leder for Studiesenteret.no, et nasjonalt utdanningsnettverk som samarbeider med en rekke universiteter og høyskoler.
DA170516 En studie gjennomført av landets ledende universiteter viser at tre av fire venezuelanere gått ned i vekt det siste året, og at de nå spiser mindre enn to måltider daglig.
DN170515 Over 4.000 universiteter og forskningsinstitusjoner er rammet, opplyste Qihoo 360 søndag.
AP170515 Over 4.000 universiteter og forskningsinstitusjoner er rammet, opplyste Qihoo 360 søndag.
AA170515 Over 4.000 universiteter og forskningsinstitusjoner er rammet, opplyste Qihoo 360 søndag.
AA170514 | Kinesiske universiteter rammet av dataangrepet ¶
AA170514 Studenter ved en rekke universiteter har mistet tilgangen til egne oppgaver og presentasjoner, skriver Beijing News.
AA170514 Mange universiteter i Kina er rammet av det massive dataangrepet som har lammet datasystemer i minst 150 land.
DB170513 Også videregående skoler og universiteter i Kina skal være rammet.
DB170512 Plansjene ble mye brukt i klasserom og på universiteter i store deler av verden, ikke bare i Norge.
BT170511 Universiteter har de to siste årene mottatt henholdsvis 35 og 30 millioner kroner til lignende rehabiliteringer.
BT170510 | Ungarns statsminister liker ikke universiteter som har for frie tøyler ¶
DN170508 - Jeg vil at barnet mitt skal vokse opp i et relativt avslappet miljø hvor han eller hun kan være seg selv og leve et mangfoldig liv, og ikke ha noe annet valg enn å studere hardt frem til opptak ved kinesiske universiteter , sier hun.
AP170508 Han kunne for eksempel sjekke betydningen av tyske universiteter under opplysningstiden.
AP170508 Han kunne for eksempel sjekke betydningen av tyske universiteter under opplysningstiden.
AP170508 I den kommunistiske perioden hadde myndighetene i Ungarn fra tid til annen et ugreit forhold til noen av landets universiteter , og det har ikke endret seg altfor mye etter kommunismens fall.
AP170508 Det ble opprettet og drives med penger fra den ungarskfødte amerikanske mangemilliardæren George Soros - som finansierte demokratisk virksomhet, deriblant de såkalte « flyvende universiteter » i sitt gamle hjemland og i andre kommuniststater helt fra 1970-årene.
BT170506 I løpet av få dager var så mange som 58 av landets 84 universiteter berørt.
BT170506 Elevorganisasjoner, studentorganisasjoner, men også en rekke spontane allmøter ble organisert rundt omkring på hundrevis av ulike skoler og universiteter i hele landet.
AP170505 Hvordan teknologi kan skape mer fleksible universiteter og høyskoler, tilpasset den enkelte student, og bidra til det fremtidige behovet for livslang læring.
DB170503 En helt ny forskningsstudie, bestående av forskere fra en rekke universiteter og høgskoler i Norge, har undersøkt disse problemene - som ikke bare finnes i Forsvaret og Politiet.
SA170502 Dessuten holdes det ofte kurs i eksamensangst og studiemestring ved høgskoler og universiteter som du kan melde deg på.
AP170502 Dessuten holdes det ofte kurs i eksamensangst og studiemestring ved høgskoler og universiteter som du kan melde deg på.
AA170502 Kunnskapsdepartementet og norske universiteter og høgskoler kan bidra ved å legge bedre til rette for studieprogram som inkluderer fremmedspråksstudier og utenlands-opphold i Tyskland og ved å satse mer på fremmedspråkutdanning i Norge både nasjonalt og regionalt.
VG170501 Howard og Spelman er historiske svarte universiteter, såkalte « HBCU », altså universiteter opprettet før USA avskaffet segregasjonslovene i 1964.
VG170501 Howard og Spelman er historiske svarte universiteter , såkalte « HBCU », altså universiteter opprettet før USA avskaffet segregasjonslovene i 1964.
DN170501 Stiftelsen skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt : Harvard, MIT, Stanford, Caltech, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College og National University of Singapore.
DN170501 Stiftelsen finansierer master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt : Harvard, MIT, Stanford, Caltech, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College og National University of Singapore.
BT170501 Det er en stiftelse som skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt.
BT170501 Det er en stiftelse som skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt.
AP170501 Det er en stiftelse som skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt.
AP170501 Det er en stiftelse som skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt.
SA170430 Hun mener at universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger som samfunnet har bruk for.
SA170430 Det er tre universiteter og én høyskole som tilbyr syv ulike studier i petroleumsfag, og samtlige opplever svikt i søkertallene.
BT170429 Andre fag, skoler og universiteter har sine unike, briljante formidlere.
AP170429 Ifølge The Washington Post viser en studie gjennomført av landets ledene universiteter at tre av fire venezuelanere gått ned i vekt det siste året.
AP170429 Hun mener at universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger som samfunnet har bruk for.
AP170429 Det er tre universiteter og én høyskole som tilbyr syv ulike studier i petroleumsfag, og samtlige opplever svikt i søkertallene.
AA170429 Ifølge Orbán gjelder den nye utdanningsloven alle utenlandske universiteter i landet, ikke bare CEU.
AA170429 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter , mener Orbán.
AA170429 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, mener Orbán.
AA170429 The Chinese Bridge 2017 er et slags norgesmesterskap i kinesisk der deltakerne er elever ved videregående skoler og universiteter .
DB170427 Direktivet gikk ut på at skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd, ikke kunne behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn de behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
BT170426 Seniorrådgiver Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tar imidlertid ikke kritikken tungt og mener andre høyskoler og universiteter bevisst overser hele loven.
BT170426 Alle høyskoler og universiteter bryter målloven.
AA170426 Ifølge Orbán gjelder den nye utdanningsloven alle utenlandske universiteter i landet, ikke bare CEU.
AA170426 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter , fastholdt statsministeren.
AA170426 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, fastholdt statsministeren.
AA170426 Seniorrådgiver Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tar imidlertid ikke kritikken tungt og mener andre høyskoler og universiteter bevisst overser hele loven.
AA170426 Alle høyskoler og universiteter bryter målloven.
DB170424 Hans opptreden på universitet mandag, skal være et av de første stegene i planen hans, hvor tre hundre studenter fra universiteter i området var invitert.
AP170423 Slå sammen høgskoler og universiteter
AP170423 Noen er også slått sammen med universiteter .
AP170422 Samme mann stod noen måneder senere bak et Knausgård-symposium i Helsinki, som samlet elleve litteraturforskere fra ni universiteter i seks land.
AP170421 De angriper medier og universiteter som « eliteinstitusjoner », og hevder de er gjennomgående interessestyrt, kommersielt og politisk styrt og upålitelige.
AP170420 Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak var 15. april.
AA170420 Han sier at ingen fra norske universiteter har blitt tildelt denne prisen tidligere.
DB170415 - Tvert imot oppfordrer Koranen muslimer til å behandle ikke-muslimer med respekt og bli kjent med mennesker på tvers av nasjonaliteter og religioner, fortalte Karen Armstrong, som er religionshistoriker, æresdoktor ved en rekke universiteter og talskvinne for interreligiøs dialog.
AA170414 De koordinerer opptaket til 29 universiteter og høgskoler, blant annet NTNU.
SA170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
FV170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
DB170412 Cosby har blitt fratatt flere æresutmerkelser som han tidligere har mottatt fra universiteter og høyskoler i USA.
BT170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
AP170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
AP170411 Det blir stadig flere studenter ved universiteter og høgskoler, men bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år.
AA170410 Ungarns nasjonalforsamling vedtok tirsdag en lov som innebærer strenge restriksjoner for universiteter utenfor Europa.
BT170408 EMD har aldri kommet til at forbud mot hijab og turban ved offentlige skoler og universiteter krenker religionsfriheten, og har avvist flere klager som « åpenbart grunnløse ».
AP170408 Ifølge Samordna opptak er det ikke mindre enn 1303 studier å velge mellom, ved 29 høyskoler og universiteter .
AP170408 Ifølge Samordna opptak er det ikke mindre enn 1303 studier å velge mellom, ved 29 høyskoler og universiteter .
SA170406 Skogen Lund skriver at NHO ønsker « en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis ».
SA170406 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
BT170406 I praksis foregår det ved besøk til universiteter og høgskoler og ved møter med lærestedenes rådgivere.
SA170405 Flere politikere, samt husdyrforskere ved ett av Norges største universiteter ( NMBU på Ås ), fremstiller det slik at storfekjøtt er viktig for selvforsyning, spesielt med tanke på protein.
BT170405 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
DB170404 Tellekantsystemet ved norske universiteter favoriserer publisering i engelskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter.
DB170404 Forskningen ved våre universiteter og høyskoler skal tjene hele samfunnet, og må derfor være bredt tilgjengelig.
DA170404 Det strammes inn på universiteter og høyskoler, og mediene må i stadig større grad bare følge partilinja, sier Bøckman.
BT170404 Debatten bør heller begynne med å spørre hvilke av våre universiteter , sykehus, skoler og flyplasser vi skal stenge.
SA170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
FV170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
BT170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
AP170403 » Dette er spørsmålet du må besvare hvis du vil komme inn på Global Solutions-programmet ved Singularity University i California, et av USAs fremste universiteter når det gjelder teknologi og innovasjon.
AP170403 april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
DB170402 I en omfattende forskningsartikkel har en internasjonal forskergruppe fra universiteter i Chile, USA, Sveits, Storbritannia, Kina, Italia, Tyskland, Japan og Sverige oppdaget et utbrudd av røntgenstråling fra en fjern galakse 11 milliarder lysår unna.
SA170331 Skoler og universiteter holder fortsatt stengt. 140.000 husstander i Queensland er strømløse etter syklonen, og hæren er satt inn for å ta seg av trygg vannforsyning.
DN170331 Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.
AP170331 Skoler og universiteter holder fortsatt stengt. 140.000 husstander i Queensland er strømløse etter syklonen, og hæren er satt inn for å ta seg av trygg vannforsyning.
AA170331 Skoler og universiteter holder fortsatt stengt. 140.000 husstander i Queensland er strømløse etter syklonen, og hæren er satt inn for å ta seg av trygg vannforsyning.
AA170331 Skoler og universiteter holder fortsatt stengt. 140.000 husstander i Queensland er strømløse etter syklonen, og hæren er satt inn for å ta seg av trygg vannforsyning.
DB170330 Leter man etter verdens beste akademikere og universiteter finner man det.
AP170330 Det er tiltak som er rettet mot alt fra universiteter og kommuner til den enkelte lærerstudent, sier statsråden.
AA170330 I ettertid er det nesten utrolig hvordan en promillesekt ( aldri over 1 prosent i stortingsvalg før i 1993 ), klarte å dominere organisasjoner, universiteter og en rekke andre arenaer.
AP170329 Ifølge en pressemelding fra den ungarske regjeringen er problemet at universiteter med utenlandsk eierskap bryter ungarsk lov, blant annet ved at de ikke underviser i eierlandet.
AP170329 Ifølge en pressemelding fra den ungarske regjeringen er problemet at universiteter med utenlandsk eierskap bryter ungarsk lov, blant annet ved at de ikke underviser i eierlandet.
AP170329 I flere nye forskningsprosjekter har forskere fra Google Brain og grupper fra ulike universiteter publisert resultater som viser at selv den høyt spesialiserte, erfaringsbaserte og mentalt krevende oppgaven med å utforme algoritmene nå kan utføres av maskiner.
SA170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter .
FV170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter .
DN170328 - Høy bruk av midlertidige ansettelser i staten og spesielt ved høyskoler og universiteter har vært et diskusjonstema i mange år.
DB170328 Universiteter som Texas A & M University og University of Central Florida har selv drevet omsorgsprogram for katter og samtidig studert kattene.
DA170328 - Økende støtte til erklæringen om trygge skoler reflekterer en økende global bekymring over at skoler, universiteter , studenter og lærere under er mål under væpnet konflikt, og at det er avgjørende å få en slutt på disse angrepene, sier Diya Nijhowne, direktør i GCPEA i en uttalelse.
DA170328 - Høy bruk av midlertidige ansettelser i staten og spesielt ved høyskoler og universiteter har vært et diskusjonstema i mange år.
BT170328 OMDISKUTERT : Noen muslimske land tillater ikke kvinner å bære nikab på offentlige skoler og universiteter .
BT170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter .
AA170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter .
AA170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter .
AA170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter .
AP170327 60 land, blant dem Norge har til nå undertegnet en erklæring om å jobbe for å beskytte elever, studenter, lærere, skoler og universiteter fra angrep.
AA170327 60 land, blant dem Norge har til nå undertegnet en erklæring om å jobbe for å beskytte elever, studenter, lærere, skoler og universiteter fra angrep. ( ©NTB ) ¶
VG170326 Universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer, viste en rundspørring som VG gjorde på fem store universiteter og høyskoler i høst.
VG170326 Skoler uenige ¶ Universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer, viste en rundspørring som VG gjorde på fem store universiteter og høyskoler i høst.
DN170326 Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.
DA170326 Hun påpeker at man ser samme tendens i andre land der ekstremister er på fremmarsj og går til direkteangrep på universiteter .
SA170322 Regjeringen vil flytte mer ressurser nedover, slik at kommuner og skoler kan drive mer lokal kvalitetsutvikling i tett samarbeid med universiteter og høyskoler.
SA170322 Regjeringen vil flytte mer ressurser nedover, slik at kommuner og skoler kan drive mer lokal kvalitetsutvikling i tett samarbeid med universiteter og høyskoler.
VG170321 Rapporten konkluderer at egyptiske myndigheter effektivt har kvelt en gryende demokratisering av egyptiske universiteter gjennom juridiske, administrative og sikkerhetsmessige angrep på studenter.
VG170321 De 21 dokumenterte drapene som har skjedd på eller rundt universiteter har myndighetene enten brukt tåregass, gummikuler eller mer dødelig ammunisjon.
AP170319 Søknadsfrist til høyskoler og universiteter er 14. april.
AA170317 En lang rekke kommuner, fylker, høyskoler og universiteter bruker systemet. ( ©NTB ) ¶
BT170315 Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse.
AA170315 De er eksperter fra universiteter i Beirut, Storbritannia og USA, sammen med en syrisk-amerikansk medisinforening og en frivillig organisasjon.
AA170315 Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse.
SA170314 Alle vitenskapelig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater.i ¶
BT170314 Alle vitenskapelig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater.
SA170313 På amerikanske universiteter har man « trigger warnings » som truer den akademiske frihet.
AP170313 mars får Einar lie svar av Harriet Bjerrum Nielsen : Bildet av gutter som i mengdevis utestenges fra universiteter og høyskoler er rett og slett feil ¶ 1. mars skriver også Aftenpostens spaltist, Anki Gerhardsen : Det går alvorlig dårlig med guttene våre ¶ 2. mars følger Einar Lie opp med et nytt innlegg : Harriet Bjerrum Nielsen skriver at forskjellen mellom gutter og jenters grunnsk
DB170312 Han ramser opp hvordan bruttonasjonalproduktet har vokst, hvordan gjelda har sunket og hvordan det er bygd universiteter og flyplasser i Tyrkias byer.
DN170311 I 2014 ble fotball gjort obligatorisk i kinesiske barneskoler, og i fjor ble sporten mulig å velge som en del av opptakskravene til kinesiske universiteter .
AA170309 NTNU ligger øverst på en ranking over universiteter med mest forskningssamarbeid med én enkelt industripartner.
AA170309 Mens NTNU ligger i gruppen 250 - 300 på Times Higher Educations ranking over verdens beste universiteter , er NTNU helt på topp når det gjelder samarbeid én partner.
AA170309 Ingen andre norske universiteter er med på listen over de 50 med mest utstrakt samarbeid med ett selskap.
VG170308 De legger også vekt på at amerikanske universiteter , arbeidsgivere og andre institusjoner ikke vil få mulighet til å rekruttere kvalifiserte personer fra de seks landene.
BT170308 Undersøkelsen ser på kvinner innenfor musikk- og høyere kunstutdanning, og viser at musikkutdanningen ved utvalgte universiteter og høyskoler hadde lavest andel kvinner på alle nivå på karrierestigen.
BT170308 Undersøkelsen ser på kvinner innenfor musikk- og høyere kunstutdanning, og viser at musikkutdanningen ved utvalgte universiteter og høyskoler hadde lavest andel kvinner på alle nivå på karrierestigen.
DB170307 Arbeiderpartiets Ruth Grung ( Ap ) mener regjeringen må sørge for at universiteter og høyskoler tar oppgaven med videreutdanning av flyktninger mer alvorlig.
AP170307 mars får Einar lie svar av Harriet Bjerrum Nielsen : Bildet av gutter som i mengdevis utestenges fra universiteter og høyskoler er rett og slett feil ¶ 1. mars skriver også Aftenpostens spaltist, Anki Gerhardsen : Det går alvorlig dårlig med guttene våre ¶ 2. mars følger Einar Lie opp med et nytt innlegg : Harriet Bjerrum Nielsen skriver at forskjellen mellom gutter og jenters grunnskolekarakterer er « gansk
DN170303 I 2014 ble fotball gjort obligatorisk i kinesiske barneskoler, og i fjor ble sporten mulig å velge som en del av opptakskravene til kinesiske universiteter .
VG170227 NY STUDIE : En ny forskningsrapport som tre universiteter i USA har gått sammen om, kartlegger hvem som oftest får orgasme basert på kjønn og seksuell legning.
VG170226 Så, i november kunngjorde AKP-regjeringen at fra nå er det president Recep Tayyip Erdoğan som egenhendig skal utnevne rektorer ved alle statlige universiteter .
DB170224 Tidligere president Barack Obama innførte i mai i fjor et direktiv om at skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd ikke kunne behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn den behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
DB170223 Beskjeden til offentlige skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd var klar : skoler måtte ikke behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn den behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
AA170223 De skal besøke universiteter i Shanghai, Nanjing og Beijing og møte kinesiske forskere innen helse og energi, både når det gjelder forskning på fornybar energi og petroleum.
AA170223 Systemet går i korthet ut på at det bare er artikler som er skrevet på engelsk og publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som kvalifiserer til høyere stillinger ved universiteter og forskningsinstitusjoner.
AA170223 Myndighetene ødelegger norsk fagspråk ved at det bare er artikler på engelsk som kvalifiserer til høyere stillinger ved universiteter og forskningsinstitusjoner.
AA170222 I fjor ble hijab-forbudet opphevet i politiet, og i 2010 ble forbudet fjernet ved tyrkiske universiteter .
DB170221 De forsvarer samtidig avgjørelsen om å invitere Yiannopoulos til konferansen i utgangspunktet, der han skulle snakke om ytringsfrihet på universiteter og høyskoler i USA.
DB170220 Det Nokut kan gjøre for nyankomne, er blant annet å verifisere papirene deres fra høyskoler og universiteter i landet de kommer fra, og å kartlegge hva de faktisk kan, gjennom prøver og intervjuer gjennomført av nordmenn på samme fagfelt.
VG170219 President Recep Tayyip Erdogan har siden kuppforsøket i sommer forbudt 149 medier, stengt mer enn 2000 skoler og universiteter , sparket mer enn 120.000 statsansatte, og fengslet mer enn 45.000 mistenkte opposisjonelle.
DN170219 Jeg er usikker på om det er lagt nok vekt på teknologi på universiteter og høyskoler, sier hun.
AP170219 Selv sier han at han informerte begge universiteter godt.
DB170218 Hun ble blant annet invitert til å holde flere foredrag ved skoler og universiteter underveis.
DB170218 Den neste fasen var inkludering av regionene : Kommunikasjon som knyttet landet sammen, nye universiteter og høyskoler, nye teatre, politisk desentralisering gjennom lokaldemokrati, statlige filialer i de store byene osv.
DN170216 Tre norske studenter var blant de heldige som slapp gjennom et av de trangeste nåløyene blant amerikanske universiteter .
AP170216 - Vi har økt ressursene til politi, høyskoler og universiteter som vil gi flere ansatte.
AP170216 - Vi har økt ressursene til politi, høyskoler og universiteter som vil gi flere ansatte.
DA170214 Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen.
AP170214 Forskjellen mellom høgskoler og universiteter er visket ut som følge av felles lov og strukturendringene.
AP170214 Det er ikke nedfelt i lov at høyskoler skal være gode på utdanning, og universiteter på forskning.
AP170214 Det eneste formelt som nå skiller samtlige universiteter fra samtlige høgskoler er myndigheten til å opprette studieprogrammer på master og ph.d.-nivå, altså å kunne bestemme over egen portefølje.
AA170214 Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen til NTB.
VG170212 Både universiteter , næringslivsorganisasjoner og sivile organisasjoner stiller seg bak demonstrasjonene.
SA170212 Både universiteter , næringslivsorganisasjoner og sivile organisasjoner stiller seg bak demonstrasjonene.
DN170212 Både universiteter , næringslivsorganisasjoner og sivile organisasjoner stiller seg bak demonstrasjonene.
AA170212 Både universiteter , næringslivsorganisasjoner og sivile organisasjoner stiller seg bak demonstrasjonene.
VG170210 Ifølge en nyere studie gjennomført av tre universiteter i Venezuela har hele 87 prosent av befolkningen ikke råd til å kjøpe nok mat til å dekke familiens behov.
VG170210 Det er over 300 000 kinesiske studenter ved amerikanske universiteter .
FV170210 Da hadde blant annet flere universiteter klaget på at studenter og ansatte på grunn av sin nasjonalitet var strandet i utlandet etter Trumps presidentordre.
DN170210 Da hadde blant annet flere universiteter klaget på at studenter og ansatte på grunn av sin nasjonalitet var strandet i utlandet etter Trumps presidentordre.
DA170210 Flere universiteter har klaget på at studenter og ansatte var strandet i utlandet på grunn av sin nasjonalitet etter Trumps presidentordre.
BT170210 Da hadde blant annet flere universiteter klaget på at studenter og ansatte på grunn av sin nasjonalitet var strandet i utlandet etter Trumps presidentordre.
BT170210 Da hadde blant annet flere universiteter klaget på at studenter og ansatte på grunn av sin nasjonalitet var strandet i utlandet etter Trumps presidentordre.
AP170210 Som en følge, vil noen av disse ikke kunne begynne å undervise ved delstatens universiteter , noen vil bli forhindret fra forskning og noen vil ikke bli tillatt å vende tilbake om de drar. » 2.
AA170210 Da hadde blant annet flere universiteter klaget på at studenter og ansatte på grunn av sin nasjonalitet var strandet i utlandet etter Trumps presidentordre.
VG170209 Han lovte å tiltale skoleadministrasjoner som tillot samlinger av denne typen, jamfør en lov fra 1992 som gjorde det ulovlig for offentlige universiteter å grunnlegge grupper som promoterte den typen handlinger.
DN170209 Bred internasjonal akademisk bakgrunn, og han har mottatt en rekke ærestitler i Storbritannia, særlig fra skotske universiteter .
AP170208 De legger frem tre hovedargumenter for hvordan forbudet svir økonomisk for dem : For det første rammes statlige universiteter , for det andre statlige helseinstitusjoner og for det tredje reduseres skatteinntektene fra besøkende turister, studenter og forretningsreisende.
AP170208 Så skal ikke jeg bestride at selv om katedralskoler og universiteter vokste frem og blomstret i høymiddelalderen, var de til syvende og sist knyttet til en katolsk-kristen ramme for tenkningen.
AP170208 Det slås fast at « de førreformatoriske universiteter hadde vært undergitt kirkelig kontroll », samtidig som det påpekes at universitetene etter reformasjonen, altså under en enevoldskonge som kirkens øverste leder, ikke var frie « for konfesjonelle bindinger og føringer ».
AP170208 januar i år, der fem historikere fra Universitetet i Oslo skriver om reformasjonens følger for europeiske universiteter . 3rd-party-bio Ingar Haug Steinholt ¶
AP170208 januar i år, der fem historikere fra Universitetet i Oslo skriver om reformasjonens følger for europeiske universiteter .
AP170207 De fleste utenlandske universiteter krever skolepenger av norske studenter på like linje med landets egne.
AP170207 De fleste utenlandske universiteter krever skolepenger av norske studenter på like linje med landets egne.
BT170206 De siste tre årene har 3000 studenter fra Iran, et land som er på forbudslisten, tatt doktorgrad ved amerikanske universiteter .
AA170206 Nå må universiteter og høyskoler bruke tid på å gjennomgå resultatene og iverksette tiltak der det er behov, sier Mørland. ( ©NTB ) ¶
VG170205 Det er god start, tror professor Dag Blanck ved det svenske instituttet for nordamerikastudier, som er en del av universiteter i Uppsala.
VG170203 Ifølge en rapport fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet har APT29, som står for « Advanced Persistent Threat 29 », tidligere gått etter statlige organisasjoner, tenketanker og universiteter .
SA170202 Det var ventet at Yiannopoulos blant annet skulle snakke om en kampanje mot universiteter som har lovet å beskytte papirløse migranter.
BT170202 Faktum er at UiB siden 2011, sammen med en rekke andre universiteter og høyskoler, har deltatt på en turné der vi har besøkt skoler over hele landet.
AP170202 Det var ventet at Yiannopoulos blant annet skulle snakke om en kampanje mot universiteter som har lovet å beskytte papirløse migranter.
AP170202 Det var ventet at Yiannopoulos blant annet skulle snakke om en kampanje mot universiteter som har lovet å beskytte papirløse migranter.
AA170202 NTNU har åtte nordiske universiteter foran seg, men har enda flere bak seg på listen.
AA170202 Helt øverst på rangeringen toner Harvard og Stanford, fulgt av fem andre amerikanske universiteter .
DN170131 Likevel ser vi at det blant ungdom med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge er en høyere andel som er studenter på høgskoler og universiteter enn ungdom som har norskfødte foreldre, sier Bakken.
BT170131 Universiteter , høyskoler, forsvaret og ulike bedrifter er til stede.
BT170131 Mye godt arbeid gjøres, men det er også mye dårlig undervisning på landets universiteter .
BT170131 Universiteter , høyskoler, forsvaret og ulike bedrifter er til stede.
BT170131 Mye godt arbeid gjøres, men det er også mye dårlig undervisning på landets universiteter .
BT170130 Gjennom en kåring av « ti fantastiske forelesere » i fjor høst, avdekket Morgenbladet det samme som stortingsmeldingen : Formidlingen ved norske universiteter er ikke bra nok.
BT170130 Gjennom en kåring av « ti fantastiske forelesere » i fjor høst, avdekket Morgenbladet det samme som stortingsmeldingen : Formidlingen ved norske universiteter er ikke bra nok.
FV170128 Tjenesten omfatter nå alle universiteter i Norge, Den norske Kirke, Forsvaret, alle politidistriktene og det jobbes med helseforetakene.
DB170127 Der krever vi at alle universiteter og høyskoler i løpet av to år innfører en meritteringsordning for å verdsette gode undervisere.
DB170127 Ikke bare var jeg faglærer på flere kurs hvor studentene skulle få sine prestasjoner vurdert, jeg sensurerer også enkeltemner ved flere andre universiteter og høyskoler, oftest sammen med en ansatt ved den aktuelle institusjonen.
DN170126 Bred internasjonal akademisk bakgrunn, og han har mottatt en rekke ærestitler i Storbritannia, særlig fra skotske universiteter .
DB170125 Det som må dokumenteres, er, trekk pusten, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen, en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisningen og virksomheten, og spredning av egne erfaringer, basert på en tanke om at de som har undervisning som oppgave på universiteter og høyskoler, også er forpliktet til å bidra til at det pedagogi
AP170125 Fusk og fanteri I Tall fra fire universiteter og fra Høgskolen i Oslo og Akershus forteller at flere studenter ble tatt for juks på eksamen mellom 2011 og 2016 enn foregående år, melder Forskerforum.
DN170124 | Flere tas i juks på universiteter og høyskoler ¶
DN170124 Tall fra fire universiteter og fra Høgskolen i Oslo og Akershus viser samlet sett at antall studenter som jukser på eksamen har steget i perioden 2011 til 2016.
DN170124 Flere tas i juks på universiteter og høyskoler.
AP170124 | Flere tas i juks på universiteter og høyskoler ¶
AP170124 Tall fra fire universiteter og fra Høgskolen i Oslo og Akershus viser samlet sett at antall studenter som jukser på eksamen har steget i perioden 2011 til 2016.
DB170119 Denne sneverheten i pensum gjelder store deler av undervisningen på de fleste universiteter i verden.
DN170117 Statsministeren understreket at kvalitetsmeldingen ikke er blitt igangsatt som følge av dårlig kvalitet, men som en erkjennelse av hvor avhengige vi er av universiteter og høgskoler.
DN170117 Hun peker på at enkelte universiteter har et bedre faglig grunnlag og gir flere muligheter i arbeidslivet enn andre universiteter .
DN170117 Hun peker på at enkelte universiteter har et bedre faglig grunnlag og gir flere muligheter i arbeidslivet enn andre universiteter.
DN170117 For å øke kvaliteten på undervisningen, foreslår regjeringen grep som skal skjerpe konkurransen mellom norske universiteter og høyskoler.
DN170117 Det kan godt tenkes at tradisjonelle universiteter som har høy prestisje faktisk viser seg å være dårligere på enkelte fagområder, for eksempel på å bruke ny teknologi i undervisningen, sier statsministeren.
SA170112 Menneskets språk kan spores så langt tilbake som 25 millioner år, ifølge studien som onsdag ble publisert i tidsskriftet Plos One av forskere fra seks universiteter i Frankrike og den amerikanske delstaten Alabama.
AP170112 Autonomien, bredden og innovasjonen som dagens universiteter fortsatt representerer, må hegnes om - ikke først og fremst av hensyn til universitetene selv, men for hele samfunnet.
DB170111 Høyres programkomite vil at Kompetansepluss-ordningen også skal stimulere universiteter , høyskoler og fagskoler til å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i tett dialog med arbeidslivet.
DB170111 * Stimulere universiteter og høyskoler til å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i dialog med arbeidslivet.
DN170110 | Dette mener lærerne om norske studenter og universiteter
DN170110 Hva mener egentlig underviserne om utdannelseskvaliteten ved norske universiteter og høyskoler ?
AP170110 Og flere av Tysklands fremste opplysningsmiljøer på 1700-tallet var å finne ved typisk protestantiske universiteter , som Halle eller Jena, og senere Göttingen eller Berlin.
AP170110 Og - reformasjonen var fra begynnelsen i 1517 uløselig knyttet til universiteter .
AP170110 Ny kunnskap fikk plass, og gamle universiteter ble reformert i tråd med protestantiske kunnskapsidealer.
AP170110 Martin Luther og enda mer hans samarbeidspartner, Philip Melanchton, øvde avgjørende innflytelse på nydannelsen av universiteter etter reformasjonen, inklusiv Københavns Universitet.
AP170110 Etter 1517 har det vært gjennomført store reformasjonsfester i tilknytning til universiteter i Tyskland og Skandinavia.
AP170110 De førreformatoriske universiteter hadde vært underlagt kirkelig kontroll.
AP170110 Og - reformasjonen var fra begynnelsen i 1517 uløselig knyttet til universiteter .
AP170109 Krav om faktasjekk må også gjelde professorer og akademikere som hevder at norske universiteter er truet av økt markedsretting ¶
AP170109 Hessen skal overbevise oss om at norske universiteter er truet av økt markedsretting, må han ha orden på faktaene han presenterer.
DN170108 * Nordic Master Programme in Social Work and Welfare er en masterutdannelse innen sosialfag som tilbys sammen med tre andre universiteter i andre nordiske land, hvor du studerer et semester ved hvert universitet.
SA170106 Risikofaget har faglige stillinger ( professorater ) og utdanninger ( for eksempel masterutdanninger ) ved våre universiteter og høgskoler, og det finnes vitenskapelige tidsskrifter som publiserer artikler innenfor dette området som innen alle andre fagområder.
BT170106 Organisasjonen har flere ganger før uttrykt sin misnøye med at politikere, universiteter og høyskoler ikke satser mer på real- og ingeniørfag, for å møte den nære fremtidens behov for teknologi- og innovasjonskompetanse.
BT170106 Organisasjonen har flere ganger før uttrykt sin misnøye med at politikere, universiteter og høyskoler ikke satser mer på real- og ingeniørfag, for å møte den nære fremtidens behov for teknologi- og innovasjonskompetanse.
AP170104 I tider da mange mener vi er på vei inn i et post-fakta samfunn der retorikk og populistisk strategi overstyrer fakta, er det viktigere enn noen gang å holde seg med universiteter som har bevaring av liberale demokratier som en moralsk agenda i tillegg til å bidra til erkjennelse og innovasjon i vid forstand.
DN170103 NHO mener det er på høy tid med endringer i antall studieprogrammer ved universiteter og høyskoler.
DN170103 Høyskoler og universiteter får betalt per studiepoeng.
DN170103 For å skape en grønn framtid mener NHO det må kuttes i antall studieprogrammer ved universiteter og høyskoler.
DB170103 T yskland : Forbud er blitt diskutert lenge, og er tenkt gjeldende på offentlige steder som universiteter , sykehus og i bil.
DB170103 - Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor TV2.
BT170102 Høyskoler og universiteter får betalt per studiepoeng.
BT170102 For å skape en grønn fremtid mener NHO det må kuttes i antall studieprogrammer ved universiteter og høyskoler.
BT170102 Høyskoler og universiteter får betalt per studiepoeng.
BT170102 For å skape en grønn fremtid mener NHO det må kuttes i antall studieprogrammer ved universiteter og høyskoler.
AP170102 Høyskoler og universiteter får betalt pr. studiepoeng.
AP170102 For å bøte på den « klare systemsvikten » vil NHO endre systemet for statens finansiering av høyskoler og universiteter .
AP170102 For det andre er det ikke slik at finansieringssystemet i seg selv tvinger universiteter og høyskoler til å opprette studieplasser i humaniora og samfunnsfagene.
AP170102 Høyskoler og universiteter får betalt pr. studiepoeng.
AP170102 For å bøte på den « klare systemsvikten » vil NHO endre systemet for statens finansiering av høyskoler og universiteter .
AP170102 For det andre er det ikke slik at finansieringssystemet i seg selv tvinger universiteter og høyskoler til å opprette studieplasser i humaniora og samfunnsfagene.
BT161230 Dermed kan universiteter og høyskoler slippe å henvende seg til Kunnskapsdepartementet for å få tillatelse til å stille høyere opptakskrav på sine studieprogram, skriver Khrono.
BT161230 | Universiteter kan selv få avgjøre opptakskrav ¶
AP161215 Inngår avtaler med nesten samtlige universiteter og høgskoler om tilrettelegging for utøvere med toppidrettsstatus.
AP161204 « Jeg, Erna Solberg, garanterer herved at norsk skole og norske universiteter vil score høyere i internasjonale tester hvis Høyre kommer i regjering etter valget ».
AP161020 I fjor skrev hun og Dianne Warren låten « Til It Happens To You » til dokumentaren The Hunting Ground, som handler om voldtekt ved universiteter i USA.
AP161005 - Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Røe Isaksen.
AP161004 Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet knives om hvem som skal ha eierskap til forslag om å forby heldekkende klesplagg på skoler og universiteter .
AP160920 Tradisjonelt er det enklere for universiteter og høyskoler å bygge ut eksisterende studier, enn å opprette helt nye tilbud.
AP160919 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier til VG mandag at partiet vil foreslå et regelverk som innebærer at elever, studenter og lærere skal ha ansiktet fullt synlig på norske skoler, universiteter og høyskoler.
AP160916 Tiden er overmoden for å øke antall studieplasser på IT-studiene ved landets universiteter og høgskoler.
AP160910 Her møtes akademikere tilknyttet California Institute of Technology - best kjent som Caltech, ett av verdens fremste universiteter - for å diskutere, spise og slappe av.
AP160828 Bech-Moen har sin egen rådgivingsgruppe med tre finansprofessorer fra noen av verdens fremste universiteter .
AP160818 Landets beste og mest prestisjetunge universiteter skal ligge her, så det er et livlig studentliv.
AP160818 Høyskoler og universiteter som tilbyr lærerutdanning skal lage en egen programplan, basert på den nye rammeplanen og de nasjonale retningslinjene.
AA160818 Landets beste og mest prestisjetunge universiteter skal ligge her, så det er et livlig studentliv.
AP160802 På denne tiden av året får håpefulle og spente studenter fra alle kanter av landet svar på sine søknader på universiteter og høyskoler.
AP160802 I mange land praktiseres intervju-system, universiteter har lov til å vektlegge ulike karakterer til hvert enkelt studium, og skolen får jevnt over et mye bedre innblikk i hver enkelt elev.
AP160802 På denne tiden av året får håpefulle og spente studenter fra alle kanter av landet svar på sine søknader på universiteter og høyskoler.
AP160727 Også privatskoler som er knyttet til Gülen, fagforeninger, stiftelse og universiteter er tvangslukket av Erdogan-regimet.
AP160727 Les også : USA har lagret 50 atombomber i Tyrkia - hvor sikre er de ? Universiteter og fagforeninger også stengt tidligere ¶
AP160727 Den har hatt veldig sterk vektlegging på utdannelse og har opprettet flere universiteter .
AP160716 En gruppe på bare 38 unge offiserer avsatte 235 generaler og mer enn 3000 andre underoffiserer, de fjernet mer enn 500 dommere og statsadvokater samt 1400 fakultetet-medlemmer ved universiteter .
BT160701 Tiden for å endre dette har passert for lengst, universiteter og høyskoler er for trege på ballen.
BT160701 Regjeringen har nå sjansen til å heve undervisningen på universiteter og høyskoler.
BT160701 NSO forventer at regjeringen i sin melding til Stortinget leverer ved å heve foreleseres mulighet til å ha en variert og aktiv undervisning, og å gi undervisningsarbeidet høyere status ved universiteter og høyskoler.
DB160623 Høyskoler begynte å synes at det var noe i veien med dem hvis de ikke kunne kalle seg universiteter .
AP160622 Londons fordeler som globalt finanssentrum - engelsk som verdensspråk, anerkjent rettssystem, gode universiteter og åpne og stabile myndigheter - er ikke bundet til EU-medlemskapet, påpeker Nigel Lawson, nei-mann og finansminister i Thatcher-regjeringen som avregulerte finansbransjen.
AP160620 Jeg ville forventet bedre fra en forsker ved et av Norges største universiteter .
AP160522 Professor i litteraturvitenskap ved Helsingfors universitet, har tidligere vært professor ved flere svenske universiteter .
BT160506 For årets russ venter universiteter og høyskoler til høsten.
AP160427 - Vi opprettholder kontakten med universiteter og høyskoler, er like mye til stede på karrièredager og på campus som før.
AP160426 Slik som utviklingen er på vei nå må man rett og slett passe munnen sin på flere av verdens mest prestisjefylte universiteter for ikke å risikere jobben.
AP160426 Selv om norske universiteter er langt unna av å befinne seg på det samme nivået, er det mulig å se tilnærmingen til krenkelsessamfunnet også i Norge.
AP160426universiteter . 3rd-party-bio ¶
AP160419 Søknadsfristen til universiteter og høyskoler gikk ut 15. april.
AP160417 Forskere ved flere universiteter jobber allerede med tanke på genkjøring av malariamygg.
AP160328 De sier samtidig at angrepene i fremtiden skal ramme blant annet skoler og universiteter , men også militære mål, ifølge nyhetsbyrået AFP.
AP160328 Han sier at angrepene i fremtiden skal ramme blant annet skoler og universiteter , men også militære mål, ifølge nyhetsbyrået AFP.
AP160316 Pengene skal blant annet gå til bygningsmasse på offentlige universiteter , lokale vann - og kloakkprosjekter, parker, heimevernet og Nord-Carolina Zoo, melder Charlotte Observer.
AP160308 Det er fortsatt langt flere menn enn kvinner blant professorene på norske universiteter og høyskoler.
AP160303 Det er fortsatt langt flere menn enn kvinner blant professorene på norske universiteter og høyskoler.
SA160226 I tillegg tilbyr flere universiteter og høgskoler den såkalte y-veien.
SA160226 Etter fullført fagbrev har du rett på ett år med påbygg for å få studiekompetanse ( som gir adgang til høyere utdanning ved høyskoler og universiteter . red. anm. ).
AP160225 | Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter
AP160225 Ved flere universiteter oppfordres nå forelesere til å notere seg sine studenters foretrukne pronomen ved begynnelsen av semesteret.
AP160216 1 ) Universiteter og høgskoler har laget videreutdanningstilbud skreddersydd for ledere og ansatte i PP-tjenesten. 2 ) Statped, en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester, gir etterutdanningstilbud på nasjonalt og regionalt nivå. 3 ) Fylkesmennene har fått midler til etterutdanningstiltak på fylkesniv
AP160210 Universiteter og høgskoler har fått automatisk betalt etter studiepoeng i finansieringssystemet.
AP160203 Nå svarer øverste leder for domstolsadministrasjonen at de ønsker mer domstolsforskning og spiller ballen videre til universiteter og forskningsmiljøer : ¶
AP160202 Unntaket er tradisjonelle arbeidsgivere som helst vil ha ansatte fra universiteter de kjenner fra før.
AP160202 Det til tross for at " internasjonaliseringsstrategi " er et nøkkelord på mange norske universiteter og høyskoler.
AP160202 17.482 norske studenter mottok støtte til å gå på utenlandske universiteter i skoleåret 2014/2015, viser Lånekassens tall.
AP160201 Akademikere fra noen av verdens fremste universiteter har gått sammen om å foreslå greske øyboere til Fredsprisen.
AP160201 Vil også gjøreoffentlige universiteter gratis.
AP160130 Statlig finansiert helsestell og gratis utdanning på offentlige universiteter er to av flere svært dyre reformer Bernie Sanders vil innføre, noe som vil innebære høyere skattesatser.
AP160130> Statlig finansiert helsestell og gratis utdanning på offentlige universiteter er to av flere svært dyre reformer Bernie Sanders vil innføre, noe som vil innebære høyere skattesatser.
AP160130> target="avis" href= Statlig finansiert helsestell og gratis utdanning på offentlige universiteter er to av flere svært dyre reformer Bernie Sanders vil innføre, noe som vil innebære høyere skattesatser.
AP160130> target="avis" href= target="avis" href= Statlig finansiert helsestell og gratis utdanning på offentlige universiteter er to av flere svært dyre reformer Bernie Sanders vil innføre, noe som vil innebære høyere skattesatser.