DB171019 Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler », uttalte Anne Farseth.
DB171017 Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler, opplyser Anne Farseth.
DB171017 - Vi samarbeider nå med universitetene i Norge om å foreslå en løsning som kan lede til autorisasjon for de ELTE-studentene som allerede har fått lisens og for tiden jobber i veiledet praksis, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.
VG171009 Bildet av Che ble spredt fra Milan til studentdemonstrasjonene i Paris, til universitetene i USA.
DB171006 Hun lovte også å sette tak på strømpriser og skolepenger ved universitetene .
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G44vB/Ikke-steng-folk-ute-fra-universitetene-Steven-Ray-Wilson | Ikke steng folk ute fra universitetene !
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G44vB/Ikke-steng-folk-ute-fra-universitetene-Steven-Ray-Wilson Nils Aarsæther med flere skriver i Aftenposten at ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene , da slike plagg skal kunne kan bidra til en uthuling av universitetskulturen.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G44vB/Ikke-steng-folk-ute-fra-universitetene-Steven-Ray-Wilson Innleggsforfatteren tar til motmæle mot dem som mener at ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Det viser en undersøkelse fra de svært anerkjente universitetene Harvard og Northeastern.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AjMj3/Ansiktsdekkende-plagg-bor-forbys-ved-universitetene | Ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene
NL170929 I tillegg til å benytte begivenheten til å disiplinere og sivilisere befolkningen, skulle feiringen av Wittenbergtesene i 1617 skje gjennom jubelgudstjenester i alle kirkene og ved universitetene i de landene som hadde gjennomgått reformasjonsprosessen.
AP170923https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GpVwQ/Kort-sagt_-sondag-24-september Men brukt på større enheter, for eksempel for å sammenligne universitetene i Bergen og Oslo, gir systemet god mening på grunn av store talls lov.
NL170922 Masterprogrammet svarer dessuten på utfordringene en samlet bransje har rettet mot universitetene med ønsket om et tidsriktig, relevant og fremtidsrettet utdannings- og læringsløp i luftfart.
AA170919 Det samme mener de aller fleste universitetene og høyskolene i Norge som har sagt sin mening.
AA170915 Incitamenter til økt nyskaping ved Universitetene .
AA170915 Gründerprogram ved universitetene .
AA170914 Med dette vedtaket går Studenttinget mot regjeringens ønske om å forby heldekkende ansiktsplagg, nikab, ved universitetene og høgskolene i Norge.
AA170904 De toneangivende universitetene i verden har forstått dette og setter sammen nye tverrfaglige kombinasjoner for grensesprengende kunnskapsutvikling.
DB170831 Universitetene må gjøre en innsats for å motivere unge gutter til å studere medisin - og arbeidet må settes i gang allerede på ungdomsskolen.
DB170830 I Norge kan leger og forskere i praksis gå årevis uten å få fast jobb og Akademikerne har lenge ledet an i kampen mot langvarig bruk av midlertidig ansettelser på sykehus og på universitetene .
NL170829 I resten av Norge har universitetene innsett at det er viktig å ta vare på kunstfagenes verdi ved å sikre dem autonomi og spillerom i universitetsorganisasjonene.
DB170826 Enn så lenge kan det virke som om man har funnet en fornuftig løsning, som foreløpig er en prøveordning : En åpen nasjonal konsortiemodell, som så langt rommer de fire største universitetene , der institusjonene går sammen om å kjøpe inn aktuelle tidsskrifter.
DB170821 Det er også viktig å understreke at hovedtyngden for hvordan resultatbaserte midler fordeles til universitetene og høyskolene fortsatt ligger på studiepoeng, men med en forsiktig forskyvning mot fullføring av grader.
DB170821 Derfor har vi justert finansieringssystemet for universitetene og høyskolene, slik at de i litt større grad belønnes for at studenter fullfører grader.
DB170821 Denne kandidatindikatoren skal gi universitetene og høyskolene insentiv til å følge studentene tettere opp.
DB170821 august, virker insentivene i finansieringssystemet på universitetene og høyskolene - de har ingen direkte innflytelse på valgene som enkeltstudenter tar.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/mJBaE/Universitetet-i-Oslo-klatrer-oppover-rangeringsliste Øverst ligger universitetene i Cambridge og Oxford, mens det den tekniske høyskolen i sveitsiske Zürich ligger på 3. plass.
AA170817 Og her er det grunn til å rope et ekstra varsko ; IKT-bransjen sliter i dag med en lav kvinneandel - en andel som har forblitt uendret de siste tyve årene tross tiltak både fra bransjen og universitetene .
AA170816 Hansen sier universitetene blant annet hadde egne lover, domsapparat og fengsel.
AA170816 Dette hang sammen med at universitetene var mer selvstendige enn hva de er i dag.
DB170815 På den ene siden gjør en slik forbudslinje det enklere for universitetene å regulere ansatt-student-relasjonen.
AA170815 Fra i høst belønnes universitetene mer enn tidligere for uteksaminerte kandidater, særlig på masternivå.
VG170813 Forsker : Mangler regelverk mot seksuell trakassering på universitetene .
DB170812 De siste åra har det dukket opp praksismuligheter for studenter ved stadig flere studier, også ved universitetene .
DB170812 ¶ OMLEGGES : Studietilbudene ved universitetene legges opp i tråd med den nye finansieringsordningen.
DB170812 Nå kommer de straks strømmende i brede stimer til universitetene , alle de tindrende og håpefulle som fra mandag av kan kalle seg studenter.
VG170805 Studentforeninger, men også enkelte universitetsledere og professorer, krever at universitetene avlyser forelesninger med talere som oppfattes som genusspesifikke, høyreorienterte eller islamofobe.
DB170802 En undersøkelse fra 2013 viser at rundt halvparten av alle kommunikasjonsfolk jobber i det offentlige - og den største andelen finnes i departementer, etater, direktorater og ved universitetene .
DN170724 Som DN skrev i juni vil universitetene i både Oslo og Bergen kvotere inn gutter på profesjonsstudiet i psykologi.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/99WV9/Universitetene-er-slaver-av-finansieringssystemet--Kyrre-Lekve | Universitetene er slaver av finansieringssystemet Kyrre Lekve ¶
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/99WV9/Universitetene-er-slaver-av-finansieringssystemet--Kyrre-Lekve Universitetene og høyskolene måles nå på omtrent alle områder, skriver Kyrre Lekve.
AA170718 Fjorårets søkertall fra Samordna opptak viser at UiO hadde den mest attraktive 5-årige lærerutdanningen blant universitetene i Norge med hele 2,3 førstevalgssøkere per studieplass, en klar økning fra 2015. ( ©NTB ) ¶
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) : Etter å ha tatt enten en bachelor- eller mastergrad i valgfrie fag, kan man ta ett år PPU ved universitetene og flere høyskoler.
DB170714 Universitetene og høyskolene har ansvaret for å sikre et godt læringsmiljø og ved alle institusjoner er det et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at studentenes krav til arbeidsmiljø blir oppfylt.
DB170711 - Det er både politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia, sa statsråden til Aftenposten i juni i fjor.
DB170709 Men universitetene bryter konsekvent loven, fordi det ikke får noen konsekvenser.
AA170709 Vi gikk for akademikerne som ble kastet ut av universitetene , sa Kiliçdaroglui.
AA170707 | Flyreisene et ømt punkt for universitetene
VG170706 Slik håndterer universitetene trakassering ¶
AA170705 Det er derfor gledelig at statsråd Torbjørn Røe Isaksen i forarbeidet til revisjon av langtidsplan for Norges forskningsråd understreker dette i sin bestilling til universitetene : ¶
VG170703 Universitetene ble rensket for fritenkere.
DB170703 I et innlegg i Aftenposten tidligere denne måneden pekte professoren i statsvitenskap på at den oppglødde troen på internasjonalisering er i ferd med å føre til at kjennskapen til norske forhold svekkes ved universitetene .
NL170630 Som eksempler på disse mørkekrefter sa han : « Det er både politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia ».
DA170628 Ifølge Næringsforeningens nettsider er det sprengt kapasitet ved de fire universitetene som tilbyr legeutdanning i dag, som er årsaken til Legeforeningens nyorientering.
AA170621 Myndighetene og universitetene bør gå sammen om å bidra til den utviklingen før tiden har løpt ut.
NL170619 Sammen med universitetene , forskningssentrene, direktoratene og havbedriftene vil vi utvikle satsingsområder og prioriteringer.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter Mister tillit ¶ Universitetene har vært organisert etter et annet prinsipp gjennom hele sin historie.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html Mister tillit ¶ Universitetene har vært organisert etter et annet prinsipp gjennom hele sin historie.
AP170619 Mister tillit ¶ Universitetene har vært organisert etter et annet prinsipp gjennom hele sin historie.
NL170614 Studietilbudet, som faglig sett er et fellesskap med tilsvarende studie i Narvik, vitner om godt samarbeid mellom de tre nordnorske byene og de to universitetene .
NL170613 Men nå ligger et forslag fra regjeringen på bordet : det skal ikke være tillatt å bruke ansiktsdekkende plagg i norske barnehager, skoler, høgskoler eller på universitetene .
AA170612 Studentorganisasjonen protesterer mot forslaget om å forby nikab og burka i skolen og på universitetene .
DB170611 Han studerte ved et av universitetene i Cambridge, og marinen sponset skolepengene hans med mange tusen pund, på det vilkår at han tjenestegjorde der etterpå.
DA170610 Mangel på jobber, utfordringer med å komme seg på universitetene på grunn av sikkerhetskontroller og frykt for å bli kjørt på eller skutt på gata, er blant utfordringene Alshaer trekker fram for unge palestinere.
DB170609 Universitetene skal delta i offentlig debatt, men de må også tåle kritikk Debatt ¶
DN170608 QS-rangeringen vurderer universitetene ut fra seks kriterier, hvorav omdømme og sitering av forskning veier tungt.
DN170608 QS-rangeringen tar også en titt på antallet internasjonale studenter ved universitetene og prosentandelen av internasjonalt ansatte når verdens beste universiteter skal kåres.
AP170608https://www.aftenposten.no/verden/Theresa-May-vil-danne-regjering-sammen-med-nordirsk-parti--startet-ommoblering-av-regjeringen-fredag-kveld-622841b.html Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene .
AP170608https://www.aftenposten.no/verden/Theresa-May-vil-danne-regjering-sammen-med-nordirsk-parti---startet-ommoblering-av-regjeringen-fredag-kveld-622841b.html Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene .
AP170608 Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene .
AP170608 Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene .
AP170607 - Den politiske korrektheten som preger skolene og universitetene , har tatt helt overhånd.
DN170606 Siden 2015 har alle høyskolene og universitetene som tilbyr bachelor i regnskap og revisjon deltatt i prosjektet med nasjonale deleksamener.
DB170606 ) og menneskene på høyeste nivå av økonomi, med Oxford og Cambridge universitetene på økonomisk modellering av folkehelsen og kostnadene på dårlig helse, vil det være det beste valget for pengene dine.
DN170605https://www.dn.no/nyheter/2017/06/02/1422/Utenriks/akademisk-brexitflukt Universitetene kan få svi, sier jusprofessor Paul Craig ved St.
DN170602 Universitetene kan få svi, sier jusprofessor Paul Craig ved St.
AA170602 Heldigvis er det mange som bryr seg om naturen, og det er også økende interesse for natur- og biologifaget både i videregående skole og på universitetene .
SA170530 Den har 39 millioner innbyggere, en økonomi på 2400 milliarder dollar, som er den sjette største i verden, og er ledende blant annet innen datateknologi i Silicon Valley, i produksjon av ren sol- og vindenergi og i avansert vitenskap ved universitetene i Stanford og Berkeley med flere.
NL170523 Men når vi i næringslivet og offentlig sektor opplever at det innen utdanning og forskning i teknologifag trengs mer kraft, utadvendthet og aktiv tilstedeværelse i hele landsdelen, uroer det oss at universitetene lar ei omorganisering følges av enda ei utredning.
AA170522 I skolene finner vi kunnskap basert på erfaringer utviklet gjennom års praksis i klasserommet, mens universitetene har hånd om den forskningsbaserte kunnskapen.
NL170516 Jeg forutsetter at også universitetene erkjenner at vi må ta hele landsdelen i bruk - og at man også i kunnskapssektoren må bygge nordnorsk tillit.
NL170516 I tillegg til hvordan universitetene skal bidra med å løse de store utfordringene.
NL170516 I det såkalte samfunnsoppdraget ligger det forventninger fra aktørene rundt til hva universitetene skal gjøre innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
NL170516 De to universitetene er nå inne i viktige omorganiseringer.
NL170516 De nordnorske universitetene har et stort ansvar for utvikling av kunnskap i hele landsdelen.
NL170516 Universitetene må samhandle med samfunnet rundt seg.
BT170511 - Man kunne alltids bruke mer penger på det, men universitetene eier sine egne bygg og det er ikke aktuelt at staten skal gå inn å bevilge penger til alle universitetsbyggene som trenger vedlikehold, han.
AP170511 Det viser forskning gjort ved blant annet universitetene Stanford og Cornell i USA, Haukeland i Bergen og Griffith University i Australia. 2.
AP170509 Kronikk : Universitetene er sterkt konkurransedrevet.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Hessens så skriver i Aftenposten at « Hele opplysningstiden og den påfølgende vitenskapelige revolusjon og samfunnsutvikling er i vesentlig grad drevet av universitetene », repliserer Lekve at Hessens påstander neppe kan « avgjøres av noen faktasjekk ».
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Han skrev i fjor høst i Agenda Magasin at « Universitetene har i liten grad hatt evne til å gå inn i nye forskningsfelter.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Det er imidlertid usikkert om universitetene kan fortsette å ha en slik fornyerrolle fremover.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Det betyr ikke at universitetene alltid står for noe godt, de var for eksempel yngleplass for unge nazister i Weimarrepublikken.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Hessens så skriver i Aftenposten at « Hele opplysningstiden og den påfølgende vitenskapelige revolusjon og samfunnsutvikling er i vesentlig grad drevet av universitetene », repliserer Lekve at Hessens påstander neppe kan « avgjøres av noen faktasjekk ».
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Han skrev i fjor høst i Agenda Magasin at « Universitetene har i liten grad hatt evne til å gå inn i nye forskningsfelter.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Det er imidlertid usikkert om universitetene kan fortsette å ha en slik fornyerrolle fremover.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Det betyr ikke at universitetene alltid står for noe godt, de var for eksempel yngleplass for unge nazister i Weimarrepublikken.
AP170508 Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508 Hessens så skriver i Aftenposten at « Hele opplysningstiden og den påfølgende vitenskapelige revolusjon og samfunnsutvikling er i vesentlig grad drevet av universitetene », repliserer Lekve at Hessens påstander neppe kan « avgjøres av noen faktasjekk ».
AP170508 Han skrev i fjor høst i Agenda Magasin at « Universitetene har i liten grad hatt evne til å gå inn i nye forskningsfelter.
AP170508 Det er imidlertid usikkert om universitetene kan fortsette å ha en slik fornyerrolle fremover.
AP170508 Det betyr ikke at universitetene alltid står for noe godt, de var for eksempel yngleplass for unge nazister i Weimarrepublikken.
AP170506 Måten vi som forskere forstår begreper som har allmenn betydning, formidler og foreslår tiltak bør kunne foregå utenfor de pedagogiske miljøene ved universitetene .
AP170502 Årsakene til borgerkrigen er pensum i amerikanske skoler, og ved universitetene gis det konstant forelesninger og undervises i emnet.
VG170501 Det er i anledning ettårsjubileet for « Lemonade » Beyoncé har opprettet fire stipender i programmet The Formation Scholars, fordelt på universitetene Berklee College of Music, Howard University, Parsons School of Design og Spelman College.
SA170430 Jeg mener også det er lurt av universitetene og oljeselskapene samarbeider om masteroppgaver, internships og det å tilby uteksaminerte studenter jobb, sier Wonmin Jeong.
BT170429 Universitetene må kunne tenne gnisten i studentene for at de skal lese videre.
AP170429 Jeg mener også det er lurt av universitetene og oljeselskapene samarbeider om masteroppgaver, internships og det å tilby uteksaminerte studenter jobb, sier Wonmin Jeong.
DB170424 Mens universitetene i mange land sto i spissen for eugenikken, holdt det norske universitetsmiljøet klar avstand med de kjente genetikerne Otto Louis Mohr og Kristine Bonnevie i spissen.
DB170424 Universitetene skal delta i offentlig debatt, men de må også tåle kritikk uten å dra makta-angriper-oss-kortet.
BT170423 Regjeringen ber derfor universitetene om å løfte frem humanioras kompetanse og relevans slik at denne blir enda synligere for norske arbeidsgivere.
BT170423 Regjeringen ber universitetene om å løfte frem humanioras kompetanse og relevans slik at denne blir enda synligere for norske arbeidsgivere.
BT170423 Også her har universitetene en særlig oppgave.
DB170420 Og sammen med sykehusene, med universitetene , med norske teknologi- og helsebedrifter kan vi ha ledertrøya på i arbeidet med å skape fremtidens helsetjeneste.
DB170420 I neste stortingsperiode vil digitalisering og kunstig intelligens slå inn for fullt i de store offentlige tjenesteområdene - i skolen, universitetene , samferdsel, og energi - og ikke minst - i omsorgstjenestene og sykehusene våre.
AA170420 Tallene fra Samordna opptak viser at Nord universitet har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene i landet, med 14,7 prosent.
AP170418 - Selv på universitetene opplever jeg en annen stemning enn tidligere.
BT170417 Han fortsatte teologistudiene ved universitetene i Erfurt og i Wittenberg, mens han samtidig underviste i filosofi og teologi.
BT170410 Vi gjør det allerede i utdanninger som forer denne bransjen med fagfolk - altså ved landets kunsthøgskoler, de kunstneriske fakultetene ved universitetene og i feltet selv gjennom etterutdanning.
DA170409 Det franske utdanningssystemet er todelt : Eliteskolene og universitetene .
DA170409 Universitetene tar imot alle studenter, og gir ikke samme prestisje.
DA170409 Det franske utdanningssystemet er todelt : Eliteskolene og universitetene .
DA170409 Universitetene tar imot alle studenter, og gir ikke samme prestisje.
AA170405 Universitetene i Bergen ( UiB ) og Oslo ( UiO ) søkte i fjor om å få kvotere inn menn på psykologistudiet.
DA170404 Etter kuppforsøket i sommer har president Erdogan slått hardt ned på det sivile samfunnet, og sparket titusener fra statsapparatet, fjernet kritikere fra universitetene og ikke minst, kastet over 200 journalister i fengsel.
DB170328 Han frykter mange nå i stedet vil oppleve at de ikke får fornyet sine engasjement når det nærmer seg fristen for at universitetene plikter å tilby faste ansettelser.
DA170326 Totalt 21 studenter ble drept i og rundt universitetene , ifølge rapporten, som tar for seg perioden fra statskuppet i 2013 og frem til i dag.
DA170326 Sør-Afrika : Store protester og sammenstøt på universitetene .
DA170326 Ledelsen på universitetene er byttet ut med folk som støtter president Recep Tayyip Erdogan.
SA170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
FV170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
BT170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
BT170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
AP170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
AP170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
DB170323 Og universitetene bør ikke miste seg til arbeidslivsrelevansen.
BT170320 | Derfor ønsker universitetet å kvotere gutter til psykologi ¶ Universitetene i Bergen og Oslo fikk nylig avslag til å kvotere inn mannlige studenter på profesjonsstudiet i psykologi.
SA170315 Totalt 150 forskningsmiljøer over hele landet søkte om å bli tildelt SFF-status, og til slutt ble det åtte sentre ved universitetene i Oslo, Bergen og NTNU i Trondheim, samt ett ved Norges handelshøyskole og ett ved Folkehelseinstituttet som kom gjennom nåløyet.
DN170315 Forskerne fra universitetene i Lund og Basel har sett på data fra 65 tidligere undersøkelser for å anslå at det finnes totalt 25 millioner tonn edderkopper på Jorden.
DA170315 Titusener er blitt sparket fra embetsverket og universitetene .
AA170315 Forskerne fra universitetene i Lund og Basel har sett på data fra 65 tidligere undersøkelser for å anslå at det finnes totalt 25 millioner tonn edderkopper på Jorden.
AA170315 Åtte av sentrene er ved universitetene i Oslo, Bergen og NTNU, ett ved Norges handelshøyskole og ett ved Folkehelseinstituttet.
AA170315 Åpen meningsbrytning ¶ Universitetene er, heldigvis, opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering på bakgrunn av kjønn, sosial status og etnisk bakgrunn.
AP170312 Jeg er helt enig med rektorene for de tre største norske universitetene i deres innlegg i Aftenposten 7. mars om at det er stor sammenheng mellom vitenskapelig kvalitet og samfunnsnytte av forskning.
AA170309 Mange av universitetene i toppen på akkurat denne rankingen er basert i Østen.
AA170309 De andre universitetene i toppen samarbeider med rent industrielle selskaper.
DB170308 Så må kommunene, skolene, lærerne, elevene, universitetene , høyskolene, foreleserne og studentene gjøre som Krøger har gjort : Si høyt og tydelig ifra når lærebøkene ikke holder mål.
AP170308 I den pågående debatten om at gutter kommer dårligere ut enn jenter hva angår utdannelse og andre livskvalitetsparametre, er det kommet opp at det er en svært skjev kjønnsfordeling innen enkelte fag ved universitetene , særlig de som krever de beste karakterene for å komme inn.
DN170306 - Det er en utfordring som treffer både myndighetene, Forskningsrådet, universitetene og høyskolene og forskningsinstituttene, sier han.
AP170306 Harriet Bjerrum Nielsen har i mange år vært en sterk tilhenger av de mest radikale tiltak for å fremme absolutt kjønnsbalanse ved universitetene .
AP170306 Det handlet nemlig om « å gjøre opp en gammel gjeld som universitetene har til kvinnene ».
DB170301 Mandag hadde president Trump nemlig et møte på Det ovale kontor med lederne av høyskolene og universitetene i USA hvor studentmassen tradisjonelt har bestått av afro-amerikanere.
DN170228 Gjennomsnittet for vitenskapelig ansatte ved universitetene er 0,98 publiseringspoeng per år.
DB170228 Mandag hadde Trump et møte med lederne av høyskolene og universitetene i USA hvor studentmassen tradisjonelt har bestått av afro-amerikanere.
DA170225 Vi klarte å framskaffe midler for at han kunne forelese mer utenfor universitetene .
AA170223 Dette er gode og riktige tanker, men blir lett fagre ord, så lenge myndighetene opprettholder belønningssystemet ved universitetene og forskningsinstitusjonene : Myndighetene ødelegger norsk fagspråk med sitt « tellekantsystem ».
AP170222 Men Hagen støtter seg ikke på universitetene , Cicero eller Meteorologiske institutt når det gjelder kunnskap om klimaendringer.
BT170221 æresdoktor ved universitetene i Bergen og i Kuala Lumpur i Malaysia, og ridder av St.
DA170218 - For alle demokratisk-sinnede mennesker gjelder det å holde språket klart, søk alternative informasjonskilder for å forstå verden, styrk samfunnsfagsundervisningen i skolene og restaurer ex.phil.-undervisingen på universitetene , med vekt på vitenskapelig metode, kritisk tenkning og klart, sjargongfritt språk.
VG170214 I andre land ligger ofte universitetene i småbyer som Uppsala, Oxford og Berkeley.
BT170213 | Derfor ønsker universitetet å kvotere gutter til psykologi ¶ Universitetene i Bergen og Oslo fikk nylig avslag til å kvotere inn mannlige studenter på profesjonsstudiet i psykologi.
FV170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene .
FV170210 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil ha slutt på at ansatte ved universitetene i årevis kan holde på med dårlig undervisning.
DN170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene .
DA170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene .
BT170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene .
BT170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene .
AA170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene .
DB170209 Departementet foreslår derfor å innføre en avgrenset ordning med studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits ( tredjeland ) ved de statlige universitetene og høyskolene.
AP170208 Var det reformasjonen som brakte fornuften og kunnskapsdannelsen til universitetene ?
AP170208 Dominikanermunken og universitetslæreren Thomas Aquinas ( 1225-1274 ) var representant for fornuften ved universitetene i middelalderen og brøt med dominerende læretradisjoner i kirken.
DB170207 Nylig fikk universitetene i Oslo og Bergen beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at de ikke kan kvotere inn gutter på profesjonsstudiene i psykologi, som de ønsket.
DB170207 Universitetene må vente på ny lovgivning på feltet.
AP170207 Fremmedspråkene i det norske utdanningssystemet må styrkes, men et regionalt ressurssenter for Midt- og Nord-Norge er ikke veien å gå når vi allerede har et nasjonalt fremmedspråksenter, skriver Dag Rune Olsen og Ole Petter Ottersen rektorer ved Universitetene i Bergen og i Oslo.
BT170206 Universitetene er blant de få samfunnsaktørene i USA som kan forsyne det amerikanske samfunnet med balansert og vitenskapsbasert kunnskap, og er derfor kanskje en av de viktigste arenaene for motstand mot Trumps politikk.
AA170202 UiO ligger øverst blant de nordiske universitetene .
DN170130 Derfor har jeg i lengre tid ment at SSBs forskningsavdeling enten bør skilles ut som et eget institutt eller overføres til universitetene , sier forfatteren.
BT170130 | Senter for kjedelig undervisning ¶ Universitetene svikter både studenter og forelesere når de nedprioriterer formidling.
DB170127 Grunnen til at vi løfter frem eksemplene ved UiT - Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen, hvor det gis ekstra lønn for status som merittert underviser, er ikke at vi tror fagfolk lar seg belønne til bedre undervisning, men at det er en håndfast måte å vise at universitetene mener alvor.
AP170126 Russiske skurker er ofte velutdannede ( universitetene var jo gode bak jernteppet ), men bruker sin intelligens til virksomhet helt blottet for medmenneskelighet og empati.
DB170125 I den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, vil et av de viktigste budskapene være at undervisningen ved universitetene og høyskolene skal få høyere status.
DB170119 Det må stilles høyere krav til pensum, studentene og universitetene .
DN170116 De to organisasjonene vil at alle skal ha en lignende ordning, skriver Adresseavisen : ¶ - Universitetene og høyskolene må bli flinkere til å styrke arbeidslivsrelevansen.
DN170115 Forskere fra den amerikanske romfartsadministrasjonen Nasa og universitetene i São Paulo i Brasil og Maryland og Alabama i USA har registrert lyn og tordenvær verden over ved hjelp av satellittdata siden 1998.
DB170114 Han håper universitetene stiller med nøytrale ordstyrere.
SA170112 Universitetene har tradisjonelt presisert sin rolle utafor markedets logikk.
AP170112 Derimot avviser han blankt at det er noe press i retning av markedstilpasning ved universitetene .
AP170112 Autonomien, bredden og innovasjonen som dagens universiteter fortsatt representerer, må hegnes om - ikke først og fremst av hensyn til universitetene selv, men for hele samfunnet.
AP170112 At universitetene har vært sentrale i den moderne kunnskapsrevolusjon vil han ikke uten videre godta ( «... kan neppe avgjøres av noen faktasjekk » ), men er storsinnet nok til ikke å helt avvise det.
AP170111 En av de utallige kampene på syttitallet handlet om å kvitte seg med « professorveldet », altså at faglig kompetente professorer styrte universitetene og forskningen.
AP170111 En av de utallige kampene på syttitallet handlet om å kvitte seg med « professorveldet », altså at faglig kompetente professorer styrte universitetene og forskningen.
DB170110 I dagene som fulgte, kunne ledere i norsk akademia enkelt skyte ned de fleste påstandene : Det er større vekst innenfor realfag enn humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved universitetene , mange humanister får jobb i privat sektor, og realister er blant de som strever med å få jobb etter studiene.
AP170109 Les debattinnlegget om markedsretting av universitetene : ¶
AP170109 Hvis ikke blir han - og universitetene han representerer - problemet og ikke motvekten mot post-faktasamfunnet, skriver Kyrre Lekve.
AP170104 Hele opplysningstiden og den påfølgende vitenskapelige revolusjon og samfunnsutvikling er i vesentlig grad drevet av universitetene , og spesielt innen teknologiske fag, realfag og medisin leveres kontinuerlig patenter og kommersielle nyvinninger.
AP170104 Det er en legitim forventning, det er klart at også universitetene skal levere på dette området - slik de alltid har gjort.
AP161208 Undersøkelser fra Danmark viser at 45 prosent av OL-troppen til Rio hadde vært/var innlemmet på et av universitetene .
AP160818https://www.aftenposten.no/reise/Norsk-tettsted-blant-de-fineste-i-Europa-137b.html Et av de eldste universitetene dateres helt tilbake til 1300-tallet.
VG160808 Forskere ved universitetene i Porto og Lisboa tok utgangspunkt i en større kostholdsundersøkelse.
DN160808https://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/08/08/0526/sjokolade-kan-redusere-demensrisiko Forskere ved universitetene i Porto og Lisboa tok utgangspunkt i en større kostholdsundersøkelse.
FV160501 Fastlegen i Gjerdrum i Akershus har vært på en turné til alle læresteder for medisinutdanning ved universitetene i landet, i regi av Aktivitetsalliansen.
FV160501 Aktivitetsalliansen står også bak paneldebatter om Aktivitet som medisin på universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
DN160419https://www.dn.no/talent/2016/04/19/1407/Politihgskolen/her-er-de-ti-mest-populre-studiene - Det har vært en jevnt god økning til lektorprogrammet ved UiO de senere årene og vi har nå landets mest attraktive lærerutdanning blant universitetene .
SA160307 Det oppdaget forskere for en tid tilbake, da psykologer ved universitetene i Sussex og Surrey sammenlignet resultater fra universitetsstudenter i England og Himba-folket i Namibia, som delvis lever som nomader.
AP160307 Det oppdaget forskere for en tid tilbake, da psykologer ved universitetene i Sussex og Surrey sammenlignet resultater fra universitetsstudenter i England og Himba-folket i Namibia, som delvis lever som nomader.
AP160301https://www.aftenposten.no/verden/Modrene-vil-ha-Hillary_-dotrene-gar-for-Bernie-12038b.html Det faktum at de er studenter, for eksempel, vilt bekymret for studielånet sitt og tiltrukket av Sanders' løfter om å gjøre universitetene gratis, skriver hun.
AP160301https://www.aftenposten.no/verden/Modrene-vil-ha-Hillary_-dotrene-gar-for-Bernie-12038b.html Det er flere kvinner enn menn på universitetene .