VG171211 Professor og Korea-ekspert Aidan Foster-Carter ved universitet i Leeds, uttrykker noe av det samme overfor nyhetsbyrået AP.
SA171211 Vi har heldigvis ikke hatt noen store tunnelulykker med mange døde, sier Ove Njå, som er professor i samfunnsikkerhet ved Universitet i Stavanger.
SA171211 Den kjente meteorologen er førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger og er leder for prosjektet med navnet Smart Energy Hub.
DB171211 Spørsmålet var oppe til styrebehandling på både Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) og Universitetet i Oslo de påfølgende årene.
DB171210 ¶ URO PÅ AGDER Universitet .
DB171210 Sigbjørn Nedland har skrevet flotte liner notes om denne gjengen, som springer ut av musikklinja ved Agder Universitet .
BT171210 Relevante og interessante utdanningsprogrammer ved Universitet i Bergen, Høyskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole - i samarbeid med blant annet havbruk, media og finans - vil tiltrekke seg talentfulle studenter som etter endt utdanning har attraktive jobber å gå til i bergensregionen.
BT171209 Han hadde studert i utlandet og oppnådd så gode resultater at han fikk tilbud om en akademisk stilling på universitet i Singapore, hvor han hadde studert.
AA171209 Men nylig har vi sett flere tilfeller av det siste, blant annet når tilstanden ved landets største universitet blir fremstilt som dyster.
NL171208 De har et sykehus vi alle er stolte av, et universitet av høy, høy klasse og et næringsliv som leverer store verdier.
DA171208 Siden desember i fjor har forskerne Christian Jonasson og Kristian Hveem ved Norsk Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ( NTNU ) i Trondheim ventet på data til et stort forskningsprosjekt om diabetesmedisin.
BT171208 Å bygge kunnskap over tid, også om det som ikke alltid er dagsaktuelt, er essensielt ved et universitet .
AP171208 Et illustrerende eksempel på genmodifiseringens mange sider - og en hodepine for de ivrigste GMO-motstanderne - er rewilding-prosjektet ved Universitet i København, som gir kulturplanter tilbake egenskaper de forlengst har mistet, som naturlig motstand mot insekter eller tørke.
NL171207 ¶ Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet .
NL171207 UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet , og forskere ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT har i mange år vært opptatt av å studere døgnrytmer og biologiske klokker i dyr som lever i nord.
NL171207 UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet, og forskere ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT har i mange år vært opptatt av å studere døgnrytmer og biologiske klokker i dyr som lever i nord.
NL171207 Viktige samfunnsinstitusjoner som UIT- Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge har sitt hovedsete i Tromsø.
DA171207 Siden desember i fjor har forskerne Christian Jonasson og Kristian Hveem ved Norsk Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ( NTNU ) i Trondheim ventet på data til et stort forskningsprosjekt om diabetesmedisin.
BT171207 NYTT UNIVERSITET : Rektor Curt Rice vil at Høgskolen i Oslo og Akershus skal få navnet « OsloMet » når den får universitetsstatus.
BT171207 Men når Høgskolen i Oslo og Akershus skal bli universitet , insisterer rektor Curt Rice på at navnet « OsloMet » er det eneste som duger.
DB171206 Elisa Konofagou, professor i biomedisinsk ingeniørfag ved Columbia universitet , mener det er usannsynlig at de aukustiske bølgene som amerikanske myndigheter mener skadet ofrene faktisk endrer den hvite substansen i hjernen.
AP171206 Margareth Øverland er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) og senterleder for Foods of Norway ¶
AP171206 I 2015 fikk Norges miljø- biovitenskapelige universitet ( NMBU ) det første senteret for forskningsdrevet innovasjon rettet mot landbruk og akvakultur : Foods of Norway.
AP171206 - Men jeg tror ikke houthiene kommer til å bli slått helt, sier professor Stig Jarle Hansen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , NMBU.
VG171205 Blant de evakuerte bygningene er et universitet med om lag 350 studenter.
VG171205 Vi har allerede barnehagerett til alle over ett år, gratis universitet og en velferdsstat som tilbyr tjenester til alle, sa Støre.
VG171205 Hvis han ikke pleide å bruke stoffet, kan det være suspekt, sier Morild, som er professor ved Universitet i Bergen.
SA171205 Blant de evakuerte bygningene er et universitet med omkring 350 studenter.
NL171205 Foto : UiT Norges arktiske universitet
NL171205 Det som interessant nok ikke lå inne i bestillingen, var at vi i Tromsø ville få Norges mest internasjonale universitet .
NL171205 mars 1968 ble det talt klokt og varmt om begrunnelsen for et universitet i Nord- Norge.
DA171205 Dajani, som har en doktorgrad fra Loughborough universitet i Storbritannia, har etterforsket hva som skjedde med det libyske oljefondet, som besto av himmelske 65 milliarder dollar.
DA171205 - Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt, uttalte Knut Einar Rosendahl, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , til NRK i november.
DA171205 Rektor Curt Rice vil gjerne gjøre Høgskolen i Oslo og Akershus til universitet og gi det et navn som Språkrådet synes lite om.
DA171205 Hvorfor : Høgskolen i Oslo og Akershus forsøker å bli universitet og vil gjerne kalle det nye universitetet OsloMet - Storbyuniversitet.
DA171205 Et tredje alternativ var Norges profesjonsvitenskapelige universitet .
DA171205 Det er akkurat det jeg ønsker å få til på et nytt universitet .
DA171205 De som kom lengst var Aker universitet og Nova universitet Aker blir helt tåpelig på engelsk, og jeg har heller ikke lyst å gå inn i en diskusjon om varemerke med Aker Solutions.
DA171205 De som kom lengst var Aker universitet og Nova universitet Aker blir helt tåpelig på engelsk, og jeg har heller ikke lyst å gå inn i en diskusjon om varemerke med Aker Solutions.
AP171205 Blant de evakuerte bygningene er et universitet med omkring 350 studenter.
AA171205 Blant de evakuerte bygningene er et universitet med omkring 350 studenter. ( ©NTB ) ¶
VG171204 Hvis han ikke pleide å bruke stoffet, kan det være suspekt, sier Morild, som er professor ved Universitet i Bergen.
DN171204 Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom den psykiske helsen til ungdom og deltakelse i idrett.
DA171204 Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom den psykiske helsen til ungdom og deltakelse i idrett.
AA171204 Lærere på alle nivåer fra barnehage til universitet ligger også godt an.
DB171202 Avisa har intervjuet Bo Gustafsson, forsker ved Stockholms universitet , som mener at Madsen selv bidro til at samtlige kroppsdeler til slutt ble funnet.
AA171202 Dette dokumenteres i mye norsk forskning, blant annet fire doktorgrader avlagt ved norske universitet de siste fire årene.
NL171201 UiT Norges arktiske universitet ( UiT ) har et sterkt Helsevitenskapelig fakultet som hevder seg nasjonalt på et bredt antall fagområder.
NL171201 Det er gått nesten 100 år siden kjøpmann Hans Meyer i Mo i Rana så behovet for et universitet i nord og nesten 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av universitet i Tromsø.
NL171201 Det er gått nesten 100 år siden kjøpmann Hans Meyer i Mo i Rana så behovet for et universitet i nord og nesten 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av universitet i Tromsø.
AP171201 På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kan en ta en mastergrad i hundeetiologi.
DA171131 Argentinerne var på sykkeltur, og skal ha vært i byen for å feire at det var 30 år siden de ble ferdig med sin utdannelse ved et universitet i Rosario.
DB171130 Derfor vil de nå, sammen med forskere fra Stockholms universitet , kartlegge det norske SFO-tilbudet.
AP171130 Derfor vil de nå, sammen med forskere fra Stockholms universitet , kartlegge det norske SFO-tilbudet.
AP171130 I november fikk HiOA nyheten fra Nasjonal komité for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ) om at høgskolen oppfyller kravene til å bli akkreditert som universitet . 12. desember skal NOKUT vedta om de følger anbefalingen fra sakkyndig komité.
AP171130 Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) kan bli universitet , og da foreslår rektor Curt Rice at det nye navnet blir OsloMet.
AA171130 Derfor vil de nå, sammen med forskere fra Stockholms universitet , kartlegge det norske SFO-tilbudet.
AA171130 Digitalisering innebærer store endringer - alltid : Direktør for Universitetet i Oslo på 90-tallet, Lucy Smith sa : « Å forandre et universitet er som å flytte en kirkegård.
SA171129 Armen er fraktet til Retsmedicinsk Institut ved Københavns universitet , der den torsdag vil bli nærmere undersøkt for å kunne fastslå om den tilhører Kim Wall.
SA171129 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
NL171129 Vadsø kan bli en enda smartere by og bli Norges første VR Universitet som kan tilby utdanning for unge folk som har enten hull i CVen sin eller har behov for ny kompetanse eller ny utdanning.
NL171129 Historien er godt dokumentert av både Tromsø Museum og UiT - Norges arktiske universitet .
FV171129 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
DB171129 Bjarne Olai Braastad er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.
BT171129 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
AP171129 Armen er fraktet til Retsmedicinsk Institut ved Københavns universitet , der den torsdag vil bli nærmere undersøkt for å kunne fastslå om den tilhører Kim Wall.
AP171129 Neste semester begynner alle ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås.
AP171129 - Der alle tenker likt, tenkes det ikke veldig mye, sier professor Elisabet Ljunggren på telefon fra Nord Universitet .
AP171129 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
AA171129 Faglig ansatte på et universitet , i hvert fall de som kombinerer forskning og undervisning, har behov for en stor grad av individuell frihet i arbeidsorganiseringen.
AA171129 En faglig ansatt ved et moderne norsk universitet har behov for å utføre en stor grad av konsentrasjonsarbeid som forskningsplanlegging, forskningsproduksjon og undervisningsforberedelse, gjennomføre effektive møter med kolleger og samarbeidspartnere fra andre institusjoner, ta imot studenter for veiledning, sensurere eller vurdere studentarbe
AA171129 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
SA171128 Ifølge Holger Bernt Hansen, professor emeritus ved Senter for afrikastudier på Københavns Universitet , er det flere grunner til dette.
DB171128 I 2015 omtalte Dagbladet hvordan hun har fått flere millioner dollar i statlig støtte for prosjekter på universitet i Moskva.
NL171127 Viktige samfunnsinstitusjoner som UiT - Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge har sitt hovedsete i Tromsø.
NL171127 Sentralt står UiT - Norges arktiske universitet , Framsenteret, Arktisk Økonomiske Råd og Arctic Frontiers.
NL171127 Dette kommer fram i en studie ( 2016-17 ) av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder, gjennomført av forskere ved avdeling Vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet , Campus Harstad.
BT171127 Nylig uttrykte rektor ved Universitet i Bergen ( UiB ), Dag Rune Olsen, bekymring da han ble presentert for tall fra Universitetet i Agder ( UiA ) som hentydet at så mange som 3000 norske studenter kan ha blitt trakassert av professorer eller andre ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.
AP171127 Anne Averdrup Thygeson er professor i konservasjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
DB171126 Omfanget av volden har tatt gjengkriminaliteten i Danmark til et nytt nivå, og skapt frykt i befolkningen, sier lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet , Kim Møller, til Dagbladet.
DB171126 NYTT NIVÅ : Omfanget av volden i København det siste halvåret har tatt gjengkriminaliteten i Danmark til et nytt nivå, mener lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet , Kim Møller.
DB171126 Samtlige kritikere har bakgrunn fra Universitet .
AA171125 Det gjelder samarbeidsmåter med næringslivet, med andre universitet eller nye måter å organisere seg på.
DB171124 Khrono skriver at Langeland er den fjerde professoren som i nyere tid har blitt avskjediget av et norsk universitet .
SA171123 Fredag hylles han på Universitet i Stavanger.
NL171123 Behovet er stort etter tekniske fagarbeidere, men også etter høyere grads utdanninger fra fagskole, høgskole og universitet .
AP171123 Røstvik, Universitet i Stavanger ¶
AP171123 Arve Hansen, stipendiat i Russlands-studier, Universitetet iTroms - Norges arktiske universitet
NL171121 Vadsø kan få en sentral posisjon som senter for videre utvikling av det enormt viktige smarbeidet vi har med Russland, i nært samarbeide med landets Arktiske Universitet , og andre viktige samfunnsoppgaver, helse, skole, samferdsel, infrastruktur osv, kan fordeles fornuftig slika at hele landsdelen er med i vår felles framtid og utvikling.
NL171121 Men jeg vil rette en sterk henstilling til partene om å tenke grundig gjennom hvordan man støtter og styrker kunstfagene/estetiske fag ved UiT Norges arktiske universitet .
NL171121 Nye tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ), viser nesten 50 prosent økning i antall avlagte doktorgrader ved UiT Norges arktiske universitet 1.halvår 2017, sammenlignet med 1.halvår i 2016.
NL171121 Fra og med 1.januar 2016 har UiT produsert 182 doktorgrader, mens Nord Universitet i samme periode har produsert 12.
DB171120 Jordskjelvekspert og professor Kuvvet Atakan ved Institutt for geovitenskap ved Universitet i Bergen presiserer at han ikke har lest studien fra de to geofysikerne fra USA, og at han derfor heller ikke ønsker å uttale seg om den.
AA171120 - Å være enslig har tidligere vært ansett som en risikofaktor for hjertesykdom, og det virker som at en hund kan nøytralisere den faktoren, sier Tove Falle, veterinær og dosent i epidemiologi ved Uppsala universitet .
AA171120 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet , Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
VG171119 MILITÆRET TOK KONTROLL : Militæret tok kontroll og forhindret Mugabe å overlate presidentstolen til sin kone Grace Mugabe, mener afrikaekspert Henning Melbert ved Uppsala Universitet .
SA171119 De ulike fagmiljøene, Universitet i Stavanger, og ikke minst vi som arbeider i museene, må bidra med å formidle fortellinger om fattigdom som angår folk i dag.
DN171119 Da Robert Mugabe deltok på en tilstelning på et universitet i utkanten av Zimbabwes hovedstad Harare fredag, var han fortsatt landets president.
DB171119 Mugabe, som har vært Zimbabwes president siden 1987, nekter imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden.
DB171119 Såpass ettertraktet er det, at det også har startet opp på Kyong Hee universitet , som ifølge avisa tilbyr et emne som heter « kjærlighet og ekteskap », og til Inha-universitetet i Inchelon.
DB171119 Professorene ved Dongguk- og Kyung Hee universitet i Seoul sier emnene, som tar for seg dating, samleie, kjærlighet og forhold, har som mål å reversere landets nye trend : Å droppe tradisjonelle familieverdier.
BT171119 Mugabe nektet imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden Harare.
VG171118 - Å være enslig har tidligere vært ansett som en risikofaktor for hjertesykdom, og det virker som at en hund kan nøytralisere den faktoren, sier Tove Falle, veterinær og dosent i epidemiologi ved Uppsala universitet .
VG171118 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet , Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
DB171118 Mugabe nekter imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden Harare.
DB171118 - Å være enslig har tidligere vært ansett som en risikofaktor for hjertesykdom, og det virker som at en hund kan nøytralisere den faktoren, sier Tove Falle, veterinær og dosent i epidemiologi ved Uppsala universitet .
DB171118 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet , Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
DA171118 VISTE SEG : Robert Mugabe ved et universitet utenfor Harare i går.
DA171118 I går viste president Robert Mugabe seg offentlig, på en seremoni for avgangsstudenter ved et universitet i Harare.
BT171118 - Å være enslig har tidligere vært ansett som en risikofaktor for hjertesykdom, og det virker som at en hund kan nøytralisere den faktoren, sier Tove Falle, veterinær og dosent i epidemiologi ved Uppsala universitet .
BT171118 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet , Karolinska institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
AP171118 Hun har flotte eksamensresultater fra kjent universitet , men lite jobberfaring.
VG171117 CHRISTIAN GROES, professor, antropolog og kjønnsforsker, Roskilde Universitet
DB171117 Nå skal han også ha dratt til et universitet i Harare for å overvære en seremoni, melder Sky News på Twitter.
BT171117 - Som universitet og utdanningsinstitusjon er vi svært opptatt av å ha et godt samarbeid med næringslivet, privat og offentlig, og at det grønne skiftet skal stå i sentrum for forskning, innovasjon og fremtidige arbeidsplasser, sier Olsen.
VG171115 Resultatene fra analysen er blitt fortolket ved et universitet i Australia, og peker mot Tyskland som et svært interessant land.
NL171114 Det manglet ikke advarende røster mot å etablere et universitet i Nord-Norge.
DN171114 | Håper på nytt universitet i Oslo neste høst ¶
DN171114 Oslo ligger an til å få sitt universitet nummer to til høsten neste år.
DN171114 Høgskolen i Oslo og Akershus håper snart å bli universitet .
DN171114 Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) har jobbet for å bli universitet helt siden 2011.
DN171114 Høgskolen fikk tirsdag beskjed fra den sakkyndige komiteen nedsatt av Nokut om at alle kravene til å bli universitet er oppfylt.
DN171114 - Nå tar vi sikte på å ta imot nye studenter til Norges neste universitet i august 2018, sier rektor Curt Rice i en pressemelding.
DN171114 Håper på nytt universitet i Oslo neste høst ¶
DB171114 ¶ MENTALE UTFORDRINGER : En studie utført av barneleger ved Dalhousie Universitet i Canada argumenterer for at Ole Brumm har ADHD, at Nasse Nøff har generalisert angst, at Tussi har en depressiv lidelse og at Petter Sprett kan være narsissist.
DB171114 Men ifølge en studie utført av barneleger ved Dalhousie Universitet i Canada i 2000, som så på den mentale helsen til karakterene i Hundremeterskogen, er det triste eselet langt fra den eneste som viser tegn til en diagnose.
DA171114 Nyhetene om forandringer har gjort at folk er mer optimistiske enn før, forteller en student fra et universitet i hovedstaten.
AP171114 | Oslo er ett steg nærmere å få et nytt universitet
AP171114 Oslo ligger an til å få sitt universitet nummer to til høsten neste år.
AP171114 Høgskolen i Oslo og Akershus er et viktig steg videre på veien for å bli universitet .
AP171114 Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) har jobbet for å bli universitet helt siden 2011.
AP171114 Høgskolen fikk tirsdag beskjed fra den sakkyndige komiteen nedsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga ( NOKUT ) om at alle kravene til å bli universitet er oppfylt.
AP171114 - Nå tar vi sikte på å ta imot nye studenter til Norges neste universitet i august 2018, sier rektor Curt Rice i en pressemelding.
NL171113 « For meg står det som en liketil og naturlig sak at Nord-Norge får sitt eget universitet , og det rette sted å plassere det må utvilsomt være i landsdelens største og mest sentrale sted, Tromsø », skrev Meyer i Oslo-avisen Tidens Tegn i 1918.
NL171113 Handelsmannen Hans Meyer, også han med ståsted i Mo i Rana, var den første som tok til orde for å etablere et universitet i Nord-Norge.
NL171113 Et eksempel er de to nordnorske gigantene UiT Norges arktiske universitet ( 16.000 studenter ) og Mo Industripark ( 2400 ansatte og 110 bedrifter ) som nå finner sammen i et tett samarbeid.
DN171113 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
DB171113 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
AP171113 Jenny Jansson er forsker ved Uppsala Universitet . 1992 : LO og Arbeiderpartiet bør snakke mer sammen, mente LO-leder Yngve Hågensen.
VG171112 Petersburgs universitet tenker på samme måte.
VG171112 Petersburg-trafikken gjør at vi ikke rekker til professor Grigorij Golosovs kontor ved det europeiske universitet .
VG171112 Når vi snakker med Vladimir Gelman ved det europeiske universitet i St.
VG171112 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
DN171112 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
DN171112 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
DN171112 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
DN171112 Professor Einar Lie ved Universitet i Oslo harselerte søndag ettermiddag med Steinfelds salær på sin åpne Facebook-profil.
AP171112 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
AP171112 Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet .
VG171108 HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet
DB171108 Professor Odd-Arne Olsen ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet ( NMBU ) og forsknings- og utviklingsleder Muath Alsheikh i planteutviklingsselskapet Graminor presenterer overraskende årsaker til at bakeevnen nærmest forsvant i norsk hvete etter de varme og våte høstsesongene 2011 og 2013.
VG171107 - Jeg vil si at det er en frykt blant makthaverne at det vil komme en ny revolusjon, sier Vladimir Gelman ved det europeiske universitet i St.
DB171107 - Bakekvaliteten har blitt dårlig når temperaturen på seinsommeren er varmere enn tidlig og det regner før innhøsting, skriver professor Odd-Arne Olsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) i Akershus og forsknings- og utredningsleder Muath Alsheikh hos Graminor i Hedmark ( tidligere Statens kornforretning, Felleskjøpet og en rekke samarbeidspartnere ) i en kronikk.
DA171107 I en studie med utgangspunkt blant annet i SwissLeaks fant Alstadsæter, sammen med forskerkollegene Niels Johannesen ved Københavns Universitet og Gabriel Zucman ved UC Berkeley, ut at de aller rikeste i Skandinavia i 2006 unndro en fjerdedel av personskatten de skulle ha betalt.
DA171107 Av de åtte utvalgsmedlemmene er én fra Handelshøgskolen i Bergen, én fra BI, én fra Universitetet i Oslo, én fra universitet i Stockholm og de resterende fire var tilknyttet SSB.
BT171107 Jordskjelvstasjonen ble en del av Universitet i Bergen i 1960.
AA171107 - NTNU er Norges største universitet, og vi har også et av Nordens største baser over tidligere studenter som ønsker å holde kontakten med universitet de studerte ved.
AA171107 - NTNU er Norges største universitet , og vi har også et av Nordens største baser over tidligere studenter som ønsker å holde kontakten med universitet de studerte ved.
VG171106 Forskning fra NTNU og fra Uppsala universitet viser at jentenes ytelser oppvurderes i forhold til guttene i skolen.
DN171106 Fem høyskoler og universitet har fått midler fra regjeringen til prosjekter som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.
DB171106 ¶ FRIHET PÅ SPILL : Tidligere i år var det demonstrasjoner i Budapest mot statsminister Viktor Orban og en ny lov som mange mener vil føre til stengningen av et universitet som ble grunnlagt av den ungarskamerikanske milliardæren George Soros.
DB171105 Professor Kolset ved Universitet i Oslo mener temaet må opp, i et folkehelseperspektiv.
VG171104 Page holdt en tale på et universitet i Moskva, og i talen kritiserte han USAs holdning til Russland.
VG171103 | Anklager mot universitet : Begrunnet lønnshopp med « stabilt godt humør » ¶
DN171103 Vi bruker bare svinghjul der vi tror benyttelse av nye materialer og mer intelligente løsninger til og med kan få en svært høy effektivitetsgrad der vi kan lagre energi i opptil 24 timer, sier Mogens Christensen, lektor på Institutt for Kjemi og iNano på Aarhus Universitet .
DB171103 ¶ FIKK MODELLKONTRAKT : 19-årige Anok Yai fikk modellkontrakt etter å ha blitt fotografert på « homecoming»-festivalen ved sitt universitet i Washington DC.
AP171103 Ved enkelte universiteter mangler nesten 40 prosent av studentene i dag karakterene for å klare kravet til framtidas elever, blant dem er UiT, Nord Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge.
NL171102 ¶ Hvert år etableres ny næring i Tromsø fordi bedrifter ønsker nærhet til et universitet .
NL171102 Hvert år etableres ny næring i Tromsø fordi bedrifter ønsker nærhet til et universitet .
AP171102 Torben Andersen, samfunnsøkonom, Aarhus Universitet
DB171101 Nå mener forskere ved NTNU ( Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ) i Trondheim å ha funnet noe som kan få bukt med problemene.
DB171101 I uttalelsen skriver de at seks menn var på guttetur til New York for å feire at det var 30 år siden de gikk ut av et universitet i Rosario, en by 300 kilometer nord for Buenos Aires, da de ble tilfeldig påkjørt av en pickup på Manhattan tirsdag.
BT171101 Argentinerne var på sykkeltur, og skal ha vært i byen for å feire at det var 30 år siden de ble ferdig med sin utdannelse ved et universitet i Rosario.
AA171101 I 1590 publiserte Rudolf Goclenius den eldre ( 1547-1628 ), en antologi der 'psykologi' ble brukt i tittelen, og Goclenius hadde en helt sentral posisjon ved Philipps-Universität i Marburg, som var det første protestantiske universitet etablert i 1527 av landgreve Philipp av Hessen.
NL171031 I regi av forskningsprosjektene IndGov ( Framsenteret ) og TriArc ( om triangelen mellom urfolk, industri og stat i Arktis ) ved UiT - Norges Arktiske Universitet , følger vi utviklingen i forholdet mellom urfolk og oppdrett, og sammenligner situasjonen i British Columbia med situasjonen for samer og andre urfolk.
NL171031 Forfatterne er forskere ved prosjektene TriArc ved UiT - Norges Arktiske Universitet , finansiert av Norges Forskningsråd, og IndGov, finansiert av flaggskipet MIKON ved Framsenteret i Tromsø.
AP171031 Argentinerne var på sykkeltur, og skal ha vært i byen for å feire at det var 30 år siden de ble ferdig med sin utdannelse ved et universitet i Rosario, skriver NTB. 11 personer har alvorlige, men ikke livstruende, skader.
AP171031 - Meningsmålingene kan man ikke stole på hvis man ikke sammenligner med det samme byrået som har gjort tidligere målinger, sier Marcus Buck, Spania-ekspert og instituttleder for samfunnsvitenskap ved Universitet i Tromsø.
NL171030 Tromsø har i tillegg et variert næringsliv og store offentlige arbeidsgivere som Universitet og sykehus.
AA171030 Samtidig fases den kristne teologien ut ved HF, landets største universitet vil snart være uten teologisk forskning.
AA171030 Og der finnes det knapt et eneste universitet som ikke tilbyr omfattende og spennende programmer i sakens anledning.
AA171030 NTNU, landets kvantitativt sett største universitet , synes imidlertid delvis å havne i bakleksa - noe som vel ikke kan sies å være helt uvanlig når det gjelder humaniora-satsing.
AA171030 Dette skjer samtidig med at den kristne teologien fases ut ved landets største universitet .
AA171030 Det er grenser for hvor sterkt et moderne universitet kan vektlegge årets jubileum.
DB171029 Men de vil også være avhengige av andre partier, sier førsteamanuensis Stefanía Óskarsdóttir ved institutt for statsvitenskap ved Islands Universitet til NTB.
AP171029 Men de vil også være avhengige av andre partier, sier førsteamanuensis Stefanía Óskarsdóttir ved institutt for statsvitenskap ved Islands Universitet til NTB.
AP171029 Men de vil også være avhengige av andre partier, sier førsteamanuensis Stefanía Óskarsdóttir ved institutt for statsvitenskap ved Islands Universitet til NTB.
DB171028 Kronprinsparet kastet glans da DNV signerte kontrakt med et amerikansk universitet i 2013 under et offisielt besøk.
DN171027 an til at det kan bli en koalisjonsregjering bestående av Det Grønne Venstrepartiet, Den sosialdemokratiske alliansen og Piratpartiet, men de blir trolig avhengig av støtten til ett eller to sentrumspartier, sier Stefana Óskarsdóttir, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved Islands Universitet , til NTB.
BT171027 Løsrivelsespartiene har allerede vært ut og sagt at administrasjonen skal utvise sivil ulydighet, sier Morten Rievers Heiberg ved Institut for engelsk, germansk og romansk ved Københavns Universitet .
AP171027 Løsrivelsespartiene har allerede vært ut og sagt at administrasjonen skal utvise sivil ulydighet, sier Morten Rievers Heiberg ved Institut for engelsk, germansk og romansk ved Københavns Universitet .
AP171027 an til at det kan bli en koalisjonsregjering bestående av Det Grønne Venstrepartiet, Den sosialdemokratiske alliansen og Piratpartiet, men de blir trolig avhengig av støtten til ett eller to sentrumspartier, sier Stefana Óskarsdóttir, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved Islands Universitet , til NTB.
AP171027 Professor i statsvitenskap ved Universitet i Bifrost, Eiríkur Bergmann, sier folk på Island er trøtte av de stadige tumultene i islandsk politikk, og at tilliten til politikerne nå er på lavbluss.
AA171027 Byens eget universitet kan skape et arrangement som både tjener Trondheims og NTNUs interesser.
DB171026 Han leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og er professor ved Universitet i Oslo.
AP171026 Anki Gerhardsen har jobbet med journalistikk siden midt på 90-tallet, både for lokal og nasjonal presse, og nylig som lektor ved Nord universitet .
NL171025 Derfor er vi i Dyrevernalliansen stolte av å ha vært involvert da blant annet norske og britiske forskere ved Nofima, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord Universitet og University of Stirling satte sammen en håndbok for måling av fiskevelferd i praksis.
DN171025 Professor i statsvitenskap ved Universitet i Bifrost, Eiríkur Bergmann, sier folk på Island er trøtte av de stadige tumultene i islandsk politikk, og at tilliten til politikerne nå er på lavbluss.
DB171025 Professor i statsvitenskap ved Universitet i Bifrost, Eiríkur Bergmann, sier folk på Island er trøtte av de stadige tumultene i islandsk politikk, og at tilliten til politikerne nå er på lavbluss.
DA171025 Man kan være dum og usikker selv om man er intelligent og boksmart, viser denne sjarmerende og morsomme tidskapselen fra et universitet på nittitallet.
DA171025 Her bosetter familien seg i nytt hus, ikke langt fra den nyåpnede flyplassen der faren er flygeleder, etter å ha fått utdanning ved et universitet i Oxford.
AP171025 Professor i statsvitenskap ved Universitet i Bifrost, Eiríkur Bergmann, sier folk på Island er trøtte av de stadige tumultene i islandsk politikk, og at tilliten til politikerne nå er på lavbluss.
AP171025 Eg minnest frå sommaren 1968 då eg gjekk på historiekurs på Helsingfors Universitet , at vi var inne i universitetsbiblioteket.
VG171024 Det katalanske næringslivet er helt avhengig av det spanske markedet, og en selvstendig stat vil ikke være økonomisk forsvarlig, sier Marcus Buck, Spania-ekspert og instituttleder ved Universitet i Tromsø.
VG171024 Det å ytre seg kritisk til det identitetspolitiske prosjektet på et amerikansk universitet i dag, er ofte endbetydende med å sette omdømme og karriere i fare.
NL171023 Prosjektet som har generert disse resultatene er finansiert av Norges Forskningsråd, og prosjektleder har vært Margrethe Aanesen, professor ved Norges Fiskerihøgskole/UiT-Norges Arktiske Universitet .
NL171023 En studie ledet av UiT - Norges Arktiske Universitet viser at bildet er mer nyansert.
NL171023 Blant forskningsmiljøene som har vært involvert er Akvaplan-niva, Norut og Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet .
DB171023 - Det er umulig å avgjøre om ordene beskriver Einsteins egne følelser rundt hans voksende berømmelse, sier Roni Grosz, arkivaren som er ansvarlig for verdens største Einstein-samling ved det hebraiske universitet i Jerusalem.
VG171022 Blant annet er han blitt beskyldt for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe en venn til å åpne et privat universitet , noe han benekter, og for å ha bånd til en ultranasjonalistisk skole som fikk kjøpe statlig land til solid underpris, noe han også avviser.
DN171022 Det har professor Dag Ingvar Jacobsen ved Universitet i Agder i Kristiansand gjort noe med.
DA171022 Blant annet er han blitt beskyldt for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe en venn til å åpne et privat universitet , noe han benekter, og for å ha bånd til en ultranasjonalistisk skole som fikk kjøpe statlig land til solid underpris, noe han også avviser.
AP171022 Blant annet er han blitt beskyldt for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe en venn til å åpne et privat universitet , noe han benekter, og for å ha bånd til en ultranasjonalistisk skole som fikk kjøpe statlig land til solid underpris, noe han også avviser.
VG171021 Ifølge jussprofessor Jon Petter Rui ved Universitet i Bergen har norske domstoler tillatt bruk av ulovlige beviser, men i det siste har det vært en dreining mot det motsatte.
DN171021 Ifølge jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitet i Bergen har norske domstoler tillatt bruk av ulovlige beviser, men i det siste har det vært en dreining mot det motsatte.
DB171021 Ifølge jussprofessor Jon Petter Rui ved Universitet i Bergen har norske domstoler tillatt bruk av ulovlige beviser, men i det siste har det vært en dreining mot det motsatte.
VG171020 - Nei, nei, dette er noe som er godkjent av Putin, sier professor Grigorij Golosov ved det europeiske universitet i St.
NL171020 Prosjektet Mangfoldige byer : Innovasjon i integrering er et samarbeid mellom UIT Norges arktiske universitet , Nordlandsforskning, Snakk for deg sjøl AS, PurpleDinner, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya, Bodø Røde Kors, Kirkens Bymisjon Bodø : Batteriet, HATS, Roskilde Universitets Center, Gæstfrie Halsnæs, Tromsø Kommune, ArtZone, NIBIO, Jussi Koitela, University of Cambridge og SPINX Organizatio
NL171020 Men denne uken starter UiT Norges arktiske universitet og Nordlandsforskning et nasjonalt forskningsprosjekt som skal se på nettopp de to ordene i sammenheng.
DN171020 Blant annet er han blitt beskyldt for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe en venn til å åpne et privat universitet , noe han benekter, og for å ha bånd til en ultranasjonalistisk skole som fikk kjøpe statlig land til solid underpris, noe han også avviser.
DB171020 Etter først å ha gitt ham tillatelse til å tale tidligere i år ombestemte ledelsen ved universitet seg.
DB171020 Foto : Universitet i Oslo ¶
VG171019 Torsdag taler han på universitet i Florida.
VG171019 Nå frykter lokale myndigheter en gjentakelse av opptøyene når nasjonalistlederen Richard Spencer taler ved Universitet i Florida torsdag ettermiddag.
VG171019 Universitet sa først nei til å la Spencer tale, men omgjorde beslutningen da nasjonalistlederen truet med søksmål.
DA171019 Men nå vil vi nok bevege oss over i en situasjon der det internasjonale aktører ikke lenger samarbeider for å slå IS, men heller kjemper for egne interesser, sier Karim Makdisi, professor i internasjonal politikk ved Beiruts amerikanske universitet .
AP171019 Som forskningsgruppen for kjønn, etnisitet og likestilling ved Nord universitet skrev i Universitetsavisa i september, er debatten om nikab kompleks.
NL171018 Kvinnelige studenter har lenge vært i flertall ved universitet og høyskoler.
DA171018 De reiste tilbake da Lina Attar var 12, så hun hadde hele sin ungdom i byen, hun gikk på skole og universitet der.
AP171018 Anne Sverdrup-Thygeson er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA.
AP171018 Anki Gerhardsen har jobbet med journalistikk siden midt på 90-tallet, både for lokal og nasjonal presse, og nylig som lektor ved Nord universitet .
DA171017 Torsdag skal Spencer holde en tale ved Universitet i Florida.
DA171017 Etter først å ha gitt ham tillatelse til å tale ombestemte ledelsen ved universitet seg.
DA171017 Men ifølge Dylan O'Driscoll, ekspert på Irak ved universitet i Manchester, kan det nettopp være de internasjonale aspektene av militæroffensiven i Nord-Irak som vil hindre en storkonflikt.
DA171017 Jebsen - Senter for tromboseforskning ved UiT - Norges arktiske universitet .
AA171017 Torsdag skal Spencer holde en tale ved Universitet i Florida.
AA171017 Etter først å ha gitt ham tillatelse til å tale ombestemte ledelsen ved universitet seg.
NL171016 Sistnevnte problemstilling var tema for en masteroppgave jeg nylig forsvarte ved Nord Universitet i Bodø.
DN171016 BIs samarbeidsprogram med School of Management ved Fudan Universitet i Kina har klatret opp en plass fra i fjor, til 38 plass, og skolens Internasjonale EMBA havner på en 99. plass.
DA171016 Der er imidlertid Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , uenig.
DA171016 Der er imidlertid Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , uenig.
AP171016 Det er malplassert toleranse ikke å ville forby plagg som bryter med grunnleggende deler av den målrettede virksomheten som er definerende for et universitet .
AA171016 BIs samarbeidsprogram med School of Management ved Fudan Universitet i Kina har klatret opp en plass fra i fjor, til 38 plass, og skolens Internasjonale EMBA havner på en 99. plass.
DB171015 Universitet er sperret av.
AA171015 En mann skal være skutt ved et universitet i Virginia i USA under en « homecoming»-feiring.
AA171015 Det delstatseide universitet i Petersburg meldte om skytingen på Twitter og ba alle i området søke dekning.
AA171015 Universitet feiret siste dagen av « homecoming », en årlig amerikansk tradisjon hvor universiteter inviterer tidligere studenter og medlemmer tilbake til skolen. ( ©NTB ) ¶
AP171013 Her fra et foredrag på Rhode Island Universitet i 2011.
AA171013 NTNU håndterer kontraktsinngåelsen om flyreiser på vegne av blant andre Domstoladministrasjonen, Nord og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, 25 trøndelagskommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nord universitet , Miljødirektoratet, Enova, SIVA, NTE, Statskog, Samfunnsforskning AS og Uninett.
DB171012 I 2007 skjøt en student 32 mennesker på et universitet i Virginia.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ( NTNU ) med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.
VG171011 Marcus Buck, leder ved institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Spania-forsker, tror imidlertid ikke de katalanske myndighetene vil iverksette uavhengighetserklæringen i det hele tatt.
AP171011 Vi frykter også at oppfølgingen av studentene blir dårligere på et sykehus enn på et universitet , sier Strømholt og Larsen.
AP171011 Vi frykter også at oppfølgingen av studentene blir dårligere på et sykehus enn på et universitet , sier Strømholt og Larsen.
AP171011 Sci-Code - med en idé om hvordan elever fra grunnskole til universitet skal kunne utvikle kunnskaper i koding, også når lærerne ikke har denne kompetansen.
AP171011 Asplund, leder av Studentparlamentet ved UIT- Norges arktiske universitet Rebekka Opsal, nestleder for Studentrådet ved MF ¶
DB171010 Som et resultat av dette ble to kvinnelige ansatte ved universitet drept.
AP171010 | Politimann skutt og drept ved universitet i Texas ¶
AP171010 I en forelesning ved et universitet i 2014 ba Sulak tilhørerne ha et kritisk forhold til thailandsk historie.
AA171010 | To drept i skyting på universitet i Kenya ¶
AA171010 To kvinnelige ansatte er drept og tre andre er såret etter at væpnede menn åpnet ild ved et universitet i Mombasa i Kenya.
AA171010 Som et resultat av dette ble to kvinnelige ansatte ved universitet drept.
AA171010 | Politimann skutt og drept ved universitet i Texas ¶
AP171009 Skjold er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.
AP171009 Malcolm Langford er professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.
AP171009 Forsker Ola Flaten, Norsk institutt for bioøkonomi og professor Odd Magne Harstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
VG171006 Statsviter Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) mener fredsprisen særlig er et signal til Nord-Korea og USA.
NL171006 UiT - Norges Arktiske Universitet er nå Norges tredje største universitet og gjennom nødvendige endringer i universitets- og høyskolestrukturen legger vi bedre til rette for kvalitet.
NL171006 UiT - Norges Arktiske Universitet er nå Norges tredje største universitet og gjennom nødvendige endringer i universitets- og høyskolestrukturen legger vi bedre til rette for kvalitet.
DB171006 Sang har vært veldig sentralt helt siden man startet med skole, sier Solveig Salthammer Kolaas, førstelektor i musikk ved Nord Universitet .
DB171006 KRITISK : Solveig Salthammer Kolaas, førstelektor i musikk ved Nord Universitet .
DB171006 FOTO : Roger Grostad / Nord Universitet
AP171006 Ekstreme tolkninger og vranglære blir avslørt på et universitet .
AA171006 Han underviser i freds- og konfliktforskning ved Uppsala universitet og University of Notre-Dame i USA.
AA171006 Statsviter Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) mener fredsprisen særlig er et signal til Nord-Korea og USA om at « de må ta seg sammen », uttaler han til Gemini.no ¶
AA171006 Statsviter Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) mener fredsprisen særlig er et signal til Nord-Korea og USA om at « de må ta seg sammen », uttaler han til Gemini.no ¶
DN171005 Her tester kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon roboten under et besøk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.
DB171005 Xavier Sala-i-Martin, spansk professor i økonomi ved et universitet i USA, svarte med en serie kvitringer : « Blant disse grunnene er at « regjeringa er mindre korrupt enn i Norge » eller « rettsvesenet er mer uavhengig »... ? » « Eller at « loven er lik for alle... og mye likere hvis du er fra kongefamilien, tidligere statsråd eller heter Florentino. » « Elle
NL171004 Norges arktiske Universitet skal lede samarbeidsprosjektet « Arven etter Nansen ».
DB171004 VANLIG : Instituttleder for samfunnsvitenskap bed Norges arktiske universitet , Marcus Buck, sier det er vanlig at spanske politikere avfeier kritikk ved å skylde på falske bilder og nyheter.
DB171004 Marcus Buck, instituttleder for institutt for samfunnsvitenskap ved Norges arktiske universitet , sier det er vanlig at spanske politikere avfeier kritikk ved å skylde på falske bilder og nyheter.
DB171004 Når en avgått rektor på landets ledende universitet skal portretteres, så burde man valgt en ledende norsk kunstner, sier Sjåstad.
DB171004 Han har malt portrett av den avgåtte rektoren, Ole Petter Ottersen, ved Universitet i Oslo ( UiO ), noe enkelte kunsthistorikere mener han ikke skulle gjort.
DB171004 Forrige uke presenterte studentavisa Universitas Vebjørn Sands portrett av den avgåtte rektoren Ole Petter Ottersen ved Universitet i Oslo ( UiO ).
AP171004 Ledelsen ved landets største universitet synes å ha glemt at kunnskap skapes i en akademisk kultur, og at universitetsutdanningen nettopp skal føre studentene inn i denne akademiske kunnskapskulturen - en kultur det har tatt hundrevis av år å utvikle.
AP171004 Det er denne akademiske kulturen studentene skal innføres i ved et universitet .
NL171003 UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord kommer til å krysse regiongrensene, og vil spille en viktig rolle.
DB171003 Avisa lot så rektor for Det nasjonale universitet i Singapore, forfatteren av boka « Har vesten tapt », skrive en helsides artikkel i forkant der han tar opp vesentlige spørsmål.
AP171003 Pere Marés og vennene studerer ved et universitet i Barcelona som holdt stengt under streiken.
AA171003 | Nairobis eldste universitet stengt etter voldelige protester ¶
AA171003 Kenyas eldste universitet stenger på ubestemt tid etter voldelige studentprotester knyttet til høstens presidentvalg.
AA171003 Kronikkforfatteren : Solveig Salthammer Kolaas er førstelektor i musikk, Nord universitet , Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.
SA171002 - Det er ingen tvil om at mange barn sitter inne istedenfor å aktivisere seg selv, sier Willy-Tore Mørch, barnepsykolog og professor ved Universitet i Tromsø.
NL171002 CTCC har gjennom ti år vært et Senter for fremragende forskning ( SFF ), delt mellom Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo.
AP171002 Odd Magne Harstad, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Ola Flaten, forsker, Norsk institutt for bioøkonomi ¶
AP171002 - Det er ingen tvil om at mange barn sitter inne istedenfor å aktivisere seg selv, sier Willy-Tore Mørch, barnepsykolog og professor ved Universitet i Tromsø.
VG171001 - Situasjonene er fullstendig låst, sier Marcus Buck, Spania-ekspert og instituttleder ved Universitet i Tromsø.
SA171001 Det har skjedd en endring i løpet av de siste 8 - 10 årene, sier barnepsykolog og professor ved Universitet i Tromsø, Willy-Tore Mørch.
AA171001 | Saudiarabisk universitet skal gi kvinner kjøreopplæring ¶
AA171001 Et universitet i Saudi-Arabia vil åpne en trafikkskole for kvinner etter at det ble klart at kongedømmet fjerner forbudet mot kvinner bak rattet.
AA171001 - Prinsesse Mourahs universitet forbereder etableringen av en kjøreskole i samarbeid med relevante myndigheter, opplyste universitetsledelsen i helgen.
DB170930 Professor ved Fakultet for biovitenskap hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Siri Fjellheim, mener holdningen til importerte plantearter har endret seg opp gjennom årene.
NL170929 Mens Nord Universitet i Bodø har sagt ja til forbud, sier Universitetet i Tromsø, som forventet, nei.
NL170929 På det juridiske fakultet i ved Norges arktiske universitet i Tromsø undervises det i mange juridiske disipliner.
SA170928 Den tidligere landslagsspilleren med 83 kamper og 17 mål for Norge, peker på at Tromsø har et universitet og sykehus i verdenstoppen.
AP170928 Den tidligere landslagsspilleren med 83 kamper og 17 mål for Norge, peker på at Tromsø har et universitet og sykehus i verdenstoppen.
AA170928 Facebook har tusenvis av sider, sier dataforsker Olivier Keyes ved Universitet i Washington til The Guardian.
DN170927 Hun forsker på mat og idrett på Universitet i København, og har vært delaktig i den ovennevnte studien.
DB170927 En av dem er professor Jia Qingguo, ledende forsker på internasjonale forhold ved Beijing Universitet .
AP170927 Odd-Arne Olsen, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , NMBU.
AP170927 Her deltar Graminor AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Norsk matforskningsinstitutt, Norgesmøllene AS, Strand Unikorn og Baker- og Konditorbransjens landsforening.
DB170925 Men når det er sagt, er det helt klart verdt å merke seg at vi akkurat nå er vitne til et helt spesielt astronomisk fenomen, sier Christoffer Karoff ved Institutt for Fysikk og Astronomi på Aarhus Universitet til Videnskap.dk.
DA170924 De må forholde seg til at han kan bli deres foreleser, og de må forholde seg til at de er studenter ved et universitet som ikke gir seksuelt krenkende oppførsel tilstrekkelig konsekvenser.
VG170923 Foto : Københavns Universitet
VG170923 ETTERLYSER KONTAKT : Geir Helgesen, direktør Senter for Asiatiske Studier, Københavns Universitet
VG170923 Direktøren ved Insitutt for Asiatiske Studier ved Københavns Universitet tror fortsatt det knallharde språket mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong Un handler om ordbruk.
VG170923 - Hvis man er opptatt av å bevare regnskogen burde man ikke ta kokain, sier Steinar Andreas Sæther, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo med latinamerikansk historie som fagfelt, og legger til : ¶
VG170922 Nord universitet i Bodø stiller seg imidlertid bak regjeringens forslag.
NL170922 Åge Thorsen retter i et innlegg i Nordlys en rekke spørsmål ved ønsket om å starte et masterprogram i luftfartsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet .
NL170922 Foto : Vibeke Os, UiT Norges arktiske universitet
DB170922 - Dette funnet gir oss en pekepinn på hvordan universet, Melkeveien og andre galakser ble skapt, sier talsmann Karl-Heinz Kampert for det tyske universitet i Wuppertal.
AA170922 Det berører oss som universitet , hans nærmeste venner, omgangsmiljøet i byen og fakultetet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.
VG170921 - Verden er full med problemer over alt, så Nord-Korea er kun interessant hvis de brenner av noe alvorlig fyrverkeri og gjør verden oppmerksom på at de eksisterer, sa Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet til VG forrige uke.
VG170921 Jeg har hatt kontakt med den aktuelle studenten ved vårt universitet som har sendt inn en klage to ganger, og vi har beklaget overfor henne.
VG170921 Hun er ikke fornøyd med universitet i Stavangers avgjørelse i saken.
DA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
DA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
AP170921 I en studie fra Cornell universitet i USA som kom i fjor, klarte forskerne å identifisere biokjemiske og biologiske avvik hos ME-pasienter, noe som ledet dem til å slå fast : « Vår påvisning av biologiske avvik gir ytterligere evidens mot den latterlige holdningen at sykdommen i utgangspunktet er psykologisk.
AA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
AA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
AP170920 Psykiater Anne Kristine Bergem er tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening, blogger og stipendiat ved Nord universitet .
AA170919 Til nå har ti høyskoler og universitet sagt sin mening.
AA170919 Rektor hadde innstilt på å si nei til forbud, menville at Nord universitet skulle støtte et alternativt forslag å innføre plikt til samtale med dem som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg, ¶
AA170919 Nord universitet er det eneste universitet som så langt vil ha forbud mot heldekkende ansiktsplagg.
AA170919 Nord universitet gikk mot rektors innstilling ¶
AA170919 Nord universitet er det eneste universitet som så langt vil ha forbud mot heldekkende ansiktsplagg.
AA170919 Alle sier nei til lovforbudet unntatt Nord universitet , skriver Khrono videre.
AA170919 ( ©NTB ) ¶ | Universitet og høyskoler vil ikke ha nikab-forbud ¶
NL170918 Historikeren Kjetil Jacobsen ved Nord Universitet i Bodø har levert en analyse på Aps nordnorske havari som står seg godt.
AA170916 Forslaget omfatter barnehager, skoler, universitet og høyskoler.
VG170915 Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet .
VG170915 Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet , tror den nordkoreanske lederen er redd for å bli glemt og at han ønsker forhandlinger.
VG170915 Høgskolen i Nord-Trøndelag, nå Nord universitet , har ikke hatt et stort miljø av historikere, og fagpersoner fra for eksempel Blindern og Bergen har i liten grad interessert seg for Trøndelag.
VG170915 HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet
VG170915 For å bruke min egen arbeidsplass som eksempel : Lærerutdanninga ved Nord universitet på Levanger rekrutterer i stor grad studenter fra egen region.
DN170915 Fordelingen på land er basert på tidligere beregninger fra 2013 fra Berkeley-professor Gabruel Zucman, som har samarbeidet med Alstadsæter og Niels Johannesen fra Københavns Universitet .
DB170915 I rapporten « Sporelementer og radionuklider i økologiske grønnsaker»laget av forskere ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap ( NMBU ) i 2013, indikeres det nemlig at det kan være høyere overføring av radioaktivitet og tungmetall til økologiske grønnsaker.
AA170915 Landets største universitet , NTNU, har de siste 10 årene gjennomført 10000 FoU-prosjekter i samarbeid med 2000 bedrifter, herav 760 utenlandske.
AA170915 Prosjektet vil få enorm betydning for byen og for NTNU, som er Norges største universitet .
VG170914 Det ligger mange kranser ved Aarebrots kiste, blant annet fra statsminister Erna Solberg, Hordaland Arbeiderparti, studenter ved samfunnsvitenskapelig universitet , kolleger ved Universitetet i Bergen, TV2, venner i NRK, Bergensavisen og Bergen kommune.
NL170914 UiT Norges Arktiske Universitet har levert på din bestilling om å satse på kvalitet i forskning og utdanning.
DB170914 . Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , mener at mye pizzaspising først og fremst er et problem for den vanlige sofasliter.
SA170913 Kunstskolen : Stavanger kommune støtter Kunstskolen i Rogaland og Universitet i Stavangers arbeid for å etablere en bachelorutdanning i billedkunst.
DB170913 Fra 1991 til 1992 var han professor ved Seksjon for sosialmedisin på samme universitet , ifølge Store Norske Leksion.
AA170913 Flere banker, kommuner, det svenske Skolverket, Lunds universitet og Storstockholms brandförsvar står på listen over dem som er rammet.
SA170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
SA170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
DA170912 Hun har forhandlet fram over hundre stipendiatstillinger til Universitet i Stavanger ( UiS ) og kjempet i havn fornybarfondet til Stavanger.
BT170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
AP170912 Rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen, spør i Aftenposten 11. september om firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen er urimelig.
AP170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
AP170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet .
AA170912 Konferansen inngår i en nasjonal satsing og ble arrangert på NTNU, Universitet i Tromsø, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus på samme dag.
NL170911 Muligens kunne noen kvinnelige ansatte der eller andre steder ( UiT, Nord universitet ) tenke seg å øke innsatsen sin og gjøre et nytt skritt i karrieren ?
DB170910 For ja, han er kanskje utdannet ved et jålete, fransk universitet , er kjekk, distingvert og politisk kompetent.
AA170910 Aarebrot var professor i sammenlignende politikk ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen.
VG170908 KJETIL JAKOBSEN, professor i historie, Nord Universitet
DN170908 De trente 70-åringene hadde alle sammen sterke ben, og det er veldig imponerende og interessant når det gjelder å forebygge benskjørhet i befolkningen, sier en av forskerne bak studien, professor og forskningsleder Peter Krustrup ved Institutt for Idrett og Biomekanikk ved Syddansk Universitet ( SDU ) til Videnskap.
DB170908 Han har hovedfag i meteorologi fra Universitet i Oslo.
DB170908 Vi hadde et samarbeid med Universitet både når det gjaldt faglig veiledning i de valgte evidensbaserte metoder og evaluering/forskning på metodene.
DB170908 Norge mangler et systematisk samarbeid mellom universitet og klinikk, representert ved DPS og sykehus.
AA170908 Vi ser allerede gode synergieffekter av å ha Tindved kulturhage og teaterutdanninga ved Nord Universitet som nærmeste naboer, og håper vår deltakelse i lokalt kultur- og næringsliv skal skape ringvirkninger i hele regionen.
NL170907 Dagens regjering har også bidratt til en nødvendig strukturering av høyere utdanning i landsdelen, og sammenslåinger som sikrer kvalitet ved UiT Norges Arktiske Universitet , i en tid med økende internasjonal konkurranse om både forskningsmidler og studenter.
NL170907 Skiftende SV-statsråder var med på " Kronprins Haakon ", Teknologibygget og MH II ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet .
NL170907 I år møtte førsteårs lærerstudentene på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet elevene på universitetskolene i Tromsø første uke i semesteret !
DA170907 Økonomieksperter både ved Handelshøyskolen i Bergen og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, mente at 1 prosent var tilstrekkelig.
BT170906 STUDIE : Førstemanuensis Simon Dankel ved klinisk institutt 2 ved Universitet i Bergen skal snart gå i gang med en ny og omfattende studie.
AP170906 STUDIE : Førstemanuensis Simon Dankel ved klinisk institutt 2 ved Universitet i Bergen skal snart gå i gang med en ny og omfattende studie.
SA170905 STUDIE : Førstemanuensis Simon Dankel ved klinisk institutt 2 ved Universitet i Bergen skal snart gå i gang med en ny og omfattende studie.
AP170905 Det ga oss mer selvstendighet som førte til at vi i 1811 endelig fikk opprettet et eget universitet .
AP170905 Botaniske hages vel tilrettelagte naturopplevelse har en fortid som Akers eneste adelsgård og stedet der Universitet ikke ville ligge.
AP170904 Åstedet for grusomhetene er intet sykehus : Det er et universitet .
AA170904 Vi vil være et fremragende universitet som resten av verden ser til, ikke minst når det gjelder innovative undervisningsformer.
AA170904 En vitalisering av området mellom eksisterende campus på Gløshaugen og Øya vil være verdifullt både for oss som universitet og andre som bruker Elgeseter bydel.
AA170904 Campus : « En vitalisering av området mellom eksisterende campus på Gløshaugen og Øya vil være verdifullt både for oss som universitet og andre som bruker Elgeseter bydel » skriver rektor Gunnar Bovim og studentleder Marte Øien.
SA170903 Det hadde dekket utgiftene til Norges største universitet - NTNU - i fem år. i ¶
DB170903 Robert Pal i en nyhetsmelding fra Durham Universitet i England.
DB170903 Rice Universitet i USA har lagt ut en video, som viser hvordan forskerne har jobbet.
DB170903 Foto : Robert Pal, Durham Universitet ¶ norsk tipping ¶
DB170903 - Vi beveger oss mot målet som er å kunne bruke lys-aktiverte nano-maskiner for å angripe kreftceller som dem i brystsvulster og hudmelanomer, inkludert dem som motstår eksisterende cellegift-behandling, sier han i nyhetsmeldingen fra Durham Universitet .
AP170903 Skatten skal uansett betales når avkastningen tas ut av kontoen, sier skatteprofessor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås.
AP170903 Det hadde dekket utgiftene til Norges største universitet - NTNU - i fem år.
VG170902 Handlingen i « Renset » utspiller seg på en slags universitet , der tre kjærlighetspar hver på sin måte blir utsatt for bestyreren Tinkers grufulle metode for bokstavelig talt å amputere forsøkene deres på å leve ut forhold utenfor normalen : Grace og Graham er søsken, Carl og Rod er homser, mens Robin forholder seg til Grace som en blanding av morsfigur og
DN170902 Canadisk universitet ble svindlet for 75 millioner ¶
DN170902 | Canadisk universitet ble svindlet for 75 millioner ¶
DN170902 Et universitet i Canada overførte nesten 75,5 millioner kroner til en gruppe svindlere som utga seg for å være firmaet som utførte byggearbeider på campus.
AP170902 Den udetonerte bomben ble sluppet av det britiske flyvåpenet RAF under krigen og ble oppdaget under graving på en byggeplass i Wismarer gate, rett ved Goethe universitet , skriver BBC.
AP170902 Den udetonerte bomben ble sluppet av det britiske flyvåpenet RAF under krigen og ble oppdaget under graving på en byggeplass i Wismarer Street, rett ved Goethe universitet , skriver BBC.
DA170901 Noen kilometer lenger opp fra Fiveslands leilighet på Sagene, sitter to pedagogikkstudenter i lignende tanker, i sola ved Universitet i Oslo.
NL170831 Foto : Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universitet
NL170831 De er privilegerte fordi de har fått plass populært og godt universitet .
DB170831 Hun får støtte fra kollega Øystein Holand, professor og reinekspert ved Norsk miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
DB170831 Anna Haug er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og har blant annet studert hvordan fôrets sammensetning påvirker sammensetningen av melk, kjøtt og egg.
AA170831 Blant dem som tar astmamedisin er det langt færre som utvikler Parkinson, sammenlignet med resten av befolkningen, viser en studie fra Universitet i Bergen.
DB170830 Over 50 års erfaring fra barneskole, ungdomsskole og universitet gjør det for meg lett å støtte Tjora.
AP170830 Fra venstre : Professor Bjørn-Arne Lindstedt, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , professor Yngvild Wasteson, NMBU og leder av Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, professor Judith Narvhus, NMBU og medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Jørgen Lassen, overlege ( pensjonert ) og medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
AA170830 Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholms Universitet , og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien.
VG170829 Undersøkelsen er gjort blant et tusentalls VM-utøvere av forskere ved det tyske universitet i Tübingen og amerikanske Harvard - på oppdrag fra antidopingbyrået WADA.
NL170829 Våre fag er bare annerledes sammenlignet med resten av et typisk universitet .
DB170828 Blant velgere som har lang utdanning fra universitet og høyskole er det Støre som er favoritten.
AP170828 Odd Vangen, professor i husdyravl og genetikk ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet .
AA170828 Trondheim har landets største universitet og er ledende innen forskning og teknologiutvikling.
DB170827 Pielke er direktør for administrasjonssenter for sport ved idrettsfakultetet til universitet i Colorado, og har vunnet flere priser for sine studier.
AP170827 Sci-Code - med en idé om hvordan elever fra grunnskole til universitet skal kunne utvikle kunnskaper i koding, også når lærerne ikke har denne kompetansen.
DN170826 Stig Jensen, professor ved senter for Afrika-studier ved Københavns Universitet , mener det er flere tegn til bedring når det gjelder korrupsjonsbekjempelse på det afrikanske kontinent.
AP170826 | Universitet og høyskoler : En stor og stille reform Einar Lie ¶
AA170826 Øyvind Øverli ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier til Østlendingen at det er både usannsynlig og uvanlig at ulven har klart å vandre uregistrert gjennom norsksvensk reindriftsområde uten å bli felt.
AP170824 Selv har hun en bachelor i byutvikling og urban design fra Universitetet i Stavanger, og ble nettopp ferdig med en master i urban design fra Aalborg Universitet .
AA170824 Onsdag kveld holdt tidligere klassekamerater fra journalistutdanningen ved Colombia universitet en minnestund.
SA170823 Hun har fått stipend ved et universitet i USA.
DN170823 Under åpningen av det nye studieåret ved Universitet i Tromsø fikk Brende kritikk fra ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen ( Ap ), for ikke å drøfte slike temaer i sine møter med russerne.
DB170823 - Ulven er en perfekt sak for Senterpartiet, sier Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen.
DB170823 Sten Widmalm, professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet , forteller om et forhold preget av mistillit mellom USA og Pakistan.
DA170823 Det var som medlem av en studentorganisasjon på universitet at Mbendera bestemte seg for å arbeide for å gi hjemlandet ny retning.
AP170823 Dag Einar Sommervoll, professor på Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AP170823 Ved UiT, Norges arktiske universitet , utviklet og innførte vi en slik utdanning allerede i 2009.
AP170823 I år innføres femårig lærerutdanning ved universitet og høgskoler i hele Norge.
AP170823 Hun har fått stipend ved et universitet i USA.
VG170822 Til dansk TV 2 sier Peter Thiis Knudsen ved Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet at spor, som for eksempel blod og sædceller, forsvinner fra hudens overflate etter en uke i vann - mens resterende DNA-spor også hurtig vil bli skylt bort.
VG170822 Lene Warner Thorup Boel ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet sier til Ekstra Bladet at en kropp som har ligget en tid i vann i de fleste tilfeller vil være så medtatt at det ikke er mulig å gjenkjenne personen.
DB170822 - Vannet vil begynne å oppløse huden, sier rettsmedisiner Peter Thiis Knudsen ved Rettsmedisinsk institutt ved Syddansk universitet til danske TV 2.
AA170822 | Universitet får 1,2 millioner fra ISS etter vaskeblemme ¶
AA170822 Kronikkforfatteren : Espen Leirset, stipendiat i statsvitenskap, Nord Universitet ( Levanger ) ¶
NL170821 Sirkka har rettet et kritisk søkelys mot enkelte forskere og miljøer ved ulike institusjoner og særlig vår lokale universitet .
DN170821 Foto : Uppsala Universitet
DN170821 For under et år siden var det knapt noen som hadde hørt om dem, sier Benjamin Moffitt, som er ekspert på USA og populisme ved Uppsala universitet .
DN170821 Benjamin Moffitt ved Uppsala Universitet .
AA170821 Norges største universitet ligger i hjertet av det sørsamiske området.
DB170820 » Kongehusekspert og lektor ved Københavns Universitet , Sebastian Olden-Jørgensen ¶
DB170820 Det var og er tydelig at Margrethe er svært glad i ham, sier kongehusekspert og lektor ved Københavns Universitet , Sebastian Olden-Jørgensen til Dagbladet.
DA170820 Så klart vil den kommende kulturplanen inkludere det nye fakultetet til utøvende kunst ved Universitet i Stavanger og sette studentbyen Stavanger på dagsorden igjen.
AP170819 I Norden er det Københavns Universitet som gjør det best med en 30. plass, fulgt av Karolinska Institutet i Stockholm som nummer 44 og Universitetet i Helsinki som nummer 56.
DA170818 Nesser får støtte fra professor Morten Rievers Heiberg ved Københavns universitet .
SA170817 Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet .
BT170817 Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet .
AP170817 Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet .
NL170816 ¶ Denne uka starter flere tusen nye studenter på nye studier ved UiT Norges Arktiske Universitet .
NL170816 Som student har du nå kommet til et universitet som har betydd veldig mye for byen vår, og som fortsatt er selve drivhjulet i utviklingen.
DB170816 I 13 år har nordmenn studert ved dette universitet for så å komme hjem til Norge å få autorisasjon til å praktisere som psykologer.
DA170816 I tillegg har Richard Spencer, som regnes som de høyreradikales sjefsideolog, søkt om tillatelse til å tale på et universitet i Florida i september.
AP170816 I tillegg har Richard Spencer, som regnes som de høyreekstremes sjefideolog, søkt om tillatelse til å tale på et universitet i Florida i september.
AP170816 Slik ser det ut i vestre del av byggeplassen der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utvides, på Ås.
AA170816 I tillegg har Richard Spencer, som regnes som de høyreradikales sjefsideolog, søkt om tillatelse til å tale på et universitet i Florida i september.
AA170816 Ved noen universitet har man likevel forsøkt å holdt på en mer høytidelig form.
AA170816 Tradisjonen tro arrangeres immatrikulering i forbindelse med studiestart for nye studenter ved landets universitet og høyskoler.
AA170816 Først : Xylografiet viser Cecilie Thoresen, Norges første kvinnelige student, under hennes immatrikulering ved Det Kongelige Fredriks Universitet ( nå Universitetet i Oslo ), 8. september 1882.
AA170816 - Immatrikulering er en seremoni som markerer at man tas opp som student ved et universitet , altså skrevet inn i universitetets matrikkel, sier Tor Ivar Hansen, stipendiat ved Institutt for historiske studier på NTNU.
NL170815 I dag finner vi Norges eneste offentlig finansierte utdanning av trafikkflygere ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet .
DB170815 En av mine veiledere, som på den tiden var gjesteforsker ved mitt universitet , traff jeg av praktiske grunner på hans hotellrom.
AP170815 Tallene fra Civita viser at 82 prosent av de nye stortingsrepresentantene har høyere utdanning ( utdanning på universitet eller høgskole ).
AA170814 NTNU, Nord Universitet og Høyskolen Kristiania arrangerer sin immatrikulering onsdag, mens Dronning Mauds Minne Høgskole avholder sin torsdag.
AP170812 De sang også den Nazi-koblede frasen « blod og jord » mens de marsjerte i nærheten av en statue av Thomas Jefferson nær universitet i Virginia.
AA170812 Natt til lørdag samlet hundrevis av hvite nasjonalister som bar fakler seg i byen mens de sang « white lives matter », « dere vil ikke erstatte oss » samt den Nazi-koblede frasen « blod og jord » mens de marsjerte i nærheten av en statue av Thomas Jefferson nær universitet i Virginia. ( ©NTB ) ¶
FV170811 Amerikansk universitet med oppsiktsvekkende funn.
DB170811 Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo, er enig i resultatet som framkommer i NTNU-undersøkelsen.
AP170810 - Mange i politiet flykter fra den operative tjenesten i gatene, sier politiforsker og jusprofessor Bo Wennström ved Uppsala universitet til Aftenposten.
DN170809 Geir Helgesen, Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , sa til DN tidligere i sommer at Nord-Koreas leder er dyktig til nøyaktig det samme som sin far og bestefar : å spre propaganda og gi uttrykk for at landet er klart til krig.
DB170809 Han disputerte tidligere i år for doktorgraden ved universitet i Agder med en avhandling om utholdenhetstrening for toppidrettsutøvere.
DA170808 Men den anerkjente norske Nord-Korea-forskeren Geir Helgesen, som er leder for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet , har ingen tro på at sanksjonene virker.
DB170807 Professor Anna Hogg ved Universitet i Leeds har undersøkt satellittbildene nøye.
DB170807 Sara Gräslund forsket problemet ned i detalj og skrev sin doktorgrad om dette i 2001 ved Stockholms Universitet , slik flere andre også har gjort, fremholder forskeren vedr NMBU.
DB170807 Forsker Ian Bryceson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) er meget skeptisk til ASC-merkingen.
AP170807 Svartelistede Bilal Philips har eget universitet : 43 nordmenn har studert bokstavtro islam der ¶ nyidanmark.dk ¶
AP170807 Svartelistede Bilal Philips har eget universitet : 43 nordmenn har studert bokstavtro islam der ¶
VG170805 Det er ikke så mange semestre igjen på universitet i Århus.
SA170805 Universiaden har fått sitt navn gjennom en kombinasjon av ordene « universitet » og « olympiade », og regnes som studentenes OL.
DB170805 Og la det også være sagt ; det er uvesentlig om forskningen er utført på Havforskningsinstuttutet, Veterinærinstituttet, NIFES, Norsk institutt for naturforskning, SINTEF eller et universitet .
DA170805 Kirkevold har tidligere studert samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen, og sier at hun heller ikke lærte om pensjon under studiet.
DA170805 Kirkevold har tidligere studert samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen, og sier at hun heller ikke lærte om pensjon under studiet.
BT170805 Amerikansk universitet med oppsiktsvekkende funn.
AP170805 Universiaden har fått sitt navn gjennom en kombinasjon av ordene « universitet » og « olympiade », og regnes som studentenes OL.
SA170804 Amerikansk universitet med oppsiktsvekkende funn.
DB170804 Grunnen til at akkurat jeg vet dette, er at jeg sensurerte noen studenter som skrev masteroppgave om pop up-kriminalitet ved Ålborg Universitet .
AP170804 Amerikansk universitet med oppsiktsvekkende funn.
VG170803 Jeg håper det kan hjelpe på presset og at pågangen ikke blir like stor neste år, sier lederen av Studentparlamentet ved Universitet i Tromsø, Ida-Elise S.
VG170803 Universitet ser likevel på den store økningen av studenter som en positiv utfordring.
NL170803 Det siste året har Salangen kommune og Astafjord Utvikling AS jobbet sammen med aktører på Universitet i Tromsø for å få på plass en Master i Luftfartsvitenskap.
DB170803 Arbeiderbevegelsen overså den kulturelle barrieren for arbeiderklasseungdom som søker seg til kunnskapsinstitusjoner som høgskoler og universitet i sin iver etter å tilveieskaffe studiefinansieringsordninger for arbeiderklassens barn.
AP170803 Lektor Karen Sjørup fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet kaller prins Henriks likestillingskamp for « helt latterlig » i et intervju i avisen Politiken.
NL170802 For eksempel at fordi vi kun utgjør ni prosent av Norges befolkning, er det avgjørende for landsdelen som fellesskap å avvise alle angrep på de sterkeste fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge, de to store kunnskaps-juvelene våre.
NL170802 Fylkestinget i Troms behandlet i juni rapport om næringsrettet utviklingsarbeid i Troms 2016, og fikk orientering fra NHO Troms samt orientering fra det norske arktiske universitet , ved rektor Anne Husebekk.
VG170730 Thomsen er forsker ved CCBIO på universitet i Bergen og gynekolog ved Kvinneklinikken i Bergen.
AA170729 Det er plasseringen av det samlokaliserte universitet som den senere tid har medført debatten om de grønne lunger i byen.
SA170728 - Det blir da enten et universitet fra Lille eller Krasnodar.
AP170728 - Det blir da enten et universitet fra Lille eller Krasnodar.
VG170727 Dermed kaster han ballen tilbake til de borgerlige partiene, Ulf Bjered, professor i statsvitenskap ved Gøteborgs Universitet .
VG170727 Om han gjør det vil regjeringen måtte få en ny forsvarsminister, Li Bennich-Björkman, professor i Statsvitenskap ved Uppsala Universitet
VG170727 Liberalerna og Centerpartiet vil ikke ha noen regjeringskrise, sier Ulf Bjereld, statsviter ved Gøteborgs universitet til VG.
VG170727 Jonas Hinnfors, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet tror det er usannsynlig at regjeringen vil bli sittende uten de tre sentrale ministrene.
DB170727 Hun er professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet og sier Löfven i dag gjorde det enhver rasjonell statsleder ville gjort.
AA170727 Professor i statsvitenskap Li Bennich-Björkman ved Uppsala universitet tror at Löfven kommer til å sparke både infrastrukturministeren og innenriksministeren, men at han vil spare forsvarsministeren.
VG170726 Videre utrykker Alseth at fotballnivået i USA er veldig variabelt, og at man må være bevisst hvilket universitet og lag man går til.
VG170726 Å fortsette med en svak regjering frem mot valget i 2018, er ingen oppskrift på seier, sier professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs Universitet til VG.
VG170726 PARTIFORSKER : Professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs Universitet .
VG170726 Foto : Göteborgs Universitet , TT Nyhetsbyrån ¶
NL170726 Olsen, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet , fenomenet « Lyngenlæstadianismen ».
AA170726 - Dette var ikke ventet, spesielt ikke at det skulle gå så fort, sier statsviteren Marja Lemne ved Stockholms universitet til Aftonbladet.
SA170725 Hun er også professor II ved Københavns universitet , Biologisk institut.i ¶
DN170725 Flere statsråder kan bli tvunget til å gå av, ifølge professor ved Stockholms universitet .
DN170725 - Det ville ikke forundre meg om et par statsråder går i løpet av uken, først og fremst infrastrukturministeren, sier Torbjörn Larsson, professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet , til DN.
AP170725 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang, der Liu Xiaobo ble behandlet for leverkreft, visste ikke hvem nobelprisvinneren var.
DN170724 Valgforsker Anders Sannerstedt ved Lunds universitet utelukker ikke at it-skandalen kan bli en vekker for et svensk folk i feriemodus.
DN170723 Økningen skyldes blant annet at potensialet i havbruksnæringen er blitt bedre kjent blant ungdommen, sa direktør Nina Ellingsen Høiskar ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet til DN i slutten av april.
DN170723 Studiet Havbruksdrift og ledelse ved Nord Universitet i Bodø har i år 140 førstevalgssøkere, mot 37 i 2013.
DN170723 I år leder hun også Havets Døgn 2017, som er en karrieredag på Nord universitet .
DN170723 For ett år siden flyttet hun nordover for å studere havbruksdrift og ledelse på Nord Universitet i Bodø.
VG170722 Statsviter og Midtøsten-ekspert ved Lunds universitet i Sverige, Anders Persson, kaller situasjonen som nå utspiller seg for alvorlig.
DB170721 Xanda var en del av et forskningsprosjekt ved Oxford universitet , der forskeren Andrew Loveridge har studert løvene fra Hwange i mange år.
DN170720 Ifølge en ny studie ved Syddansk Universitet i Danmark ( SU ) og Kingston University i London trenger nemlig hjernen kroppen og dens erfaringer med omgivelsene.
DB170720 Nye elektriske biler forventes å ha tre ganger lengre kjørelengde enn bensinbiler, ifølge forsker Tony Seba ved Stanford Universitet .
AA170720 Til tross for de ledige plassene er ikke prorektor for utdanning ved Nord universitet , Hanne Solheim Hansen, bekymret for mangel på studenter.
AA170720 På Nord universitet er en rekke studier ledig, blant annet barnehagelærer og grunnskolelærer.
AA170720 Prorektor for utdanning ved Nord universitet , Hanne Solheim Hansen, understreker at man bør være tidlig ute dersom man vil sikre seg noen av de ledige studieplassene.
AA170720 Nord universitet har ledig studieplass ved følgende studier : ¶
AA170720 Blant studiene ved Nord universitet som har ledig plass, finner man grunnskolelærer, historie og engelsk.
AA170719 » Undersøkelsene stammer fra EU-prosjektet « Heat Shield » ( varmeskjold ) og er gjort ved Institutt for idrett og ernæring ved Københavns Universitet .
AA170719 Man kan tape helt opp til 25 prosent av arbeidstiden, sier Lars Nybo, professor i human fysiologi ved instituttet for ernæring og idrett ved Københavns Universitet .
AA170719 Nord universitet gir tilbud til 4315 kvalifiserte søkere under Samordna opptak for studieåret 2017/2018.
AA170719 Nord universitet gir om lag 200 søkere tilbud om studieplass innenfor grunnskolelærerutdanning.
AA170719 Nord universitet fortsetter å vokse, og har 228 flere kvalifiserte søkere i år enn i fjor.
AA170719 Innenfor det økonomisk administrative området gir Nord universitet 1037 søkere tilbud om studieplass.
AA170719 Det er gledelig for den enkelte søker, universitetet og for samfunnet at flere får mulighet til å studere det de har interesse for, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet , Hanne Solheim Hansen.
AA170719 Da er alle medregnet, både de som har det som førsteprioritet, og de som har det som andre og tredjevalg, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet , Hanne Solheim Hansen.
AA170719 - Vi er fornøyd med at vi kan tilby flere søkere en studieplass ved Nord universitet i år enn i fjor.
VG170718 Men jeg har sagt at dersom jeg skal gå på universitet , skal jeg iallfall ha med meg fadderuka, sier Kristoff før han ler høyt av seg selv.
VG170718 - Så om vi ser deg på universitet i fremtiden, så vet vi at du har dårlig råd ?
DB170718 De mente nemlig at unge Putin, en trøbbelmaker i sin tidlige ungdom, passet bedre på en teknisk skole framfor et universitet .
AP170718 Martinussen og Jon Magnussen ved NTNU, Jan Frich ved Universitetet i Oslo og Karsten Vrangbæk ved København universitet om hvordan sykehusene bør styres.
AA170718 Reklameprofessor John Wirtz ved universitet i Illinois i USA har analysert 78 studier om seksuelt innhold i reklame som er publisert de siste 30 årene.
VG170717 Direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet , Geir Helgesen, sa nylig til VG at det er et problem at Vesten nesten ikke vet noe om Kim Jung-Un.
NL170717 og rett til videre studier på høgskole og universitet der ansvaret først og fremst ligger på studentene selv.
DB170717 I etterkant gikk en forskergruppe ved universitet i Auckland i gang med en omfattende evaluering av vaksineprosjektet.
DA170717 I Budapest har han finansiert et universitet .
AP170717 Anki Gerhardsen har jobbet med journalistikk siden midt på 90-tallet, både for lokal og nasjonal presse, og nylig som lektor ved Nord universitet .
VG170715 Derfor bør man være forsiktig med å trekke konklusjoner, mener Henrik Kolstad, klinisk professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Aarhus Universitet .
DB170715 - Vi ser også at det som bygges gjerne er finere nå enn før, for eksempel har det nye universitet i Girne virkelig kul arkitektur, forteller Tom.
DB170715 - Vi ser også at det som bygges gjerne er finere nå enn før, for eksempel har det nye universitet i Girne virkelig kul arkitektur, forteller Tom.
DB170714 ( Dagbladet ) : USAs president Donald Trump har ved å blokkere en rekke brukere på Twitter, innskrenket grunnlovsfestede rettigheter til amerikanske borgere, mener Knight Institute ved det anerkjente universitet Columbia i USA.
DB170714 Har siden 2005 vært professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, hvor han også gjennomførte sine studier frem til en doktorgrad i ernæring i 1997.
DN170713 Han var litteraturviter og forfatter, og tok i 1988 en doktorgrad i litteratur ved Bejiings pedagogiske universitet , der han også ble professor.
DB170713 Han er leder for forskningsstasjonen Runde Miljøsenter, og skal sjekke mageinnholdet til den døde hvalen sammen med marinbiolog Christop Noever ved Universitet i Bergen.
DA170713 Han var litteraturviter og forfatter, og tok i 1988 en doktorgrad i litteratur ved Bejiings pedagogiske universitet , der han også ble professor.
AA170713 Vi fikk beskjeden fra Norges miljø- og biovutenskapelig universitet ( NMBU ) om at skjellene inneholder DSP.
DB170711 Det hadde vært fint om hendelsene ved Universitet i Stavanger kun var et enkelttilfelle.
DB170710 Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), mener det er viktig å understreke at ansvaret ligger hos den enkelte, og at den enkelte i den rike verden har alle forutsetningene til å ha dette ansvaret for seg selv.
DB170709 Riktignok sendte ikke Langeland « liker du rimming?»-meldingene til studenter ved hans eget universitet , men han er professor og en autoritetsperson, og de han sendte meldingene til var studenter.
VG170708 Foto : Kim Kwang Hyon, AP ¶ - « Maktfullkommenhet » er et stikkord hvis man skal sammenligne Donald Trump og Kim Jong-un, sier Direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet , Geir Helgesen.
VG170707 Eötvåos Loránd University ( ELTE ) er Ungarns største og eldste universitet .
DN170707 Statsbygg har inngått 15 kontrakter for til sammen 1,8 milliarder kroner for bygging av nytt veterinærbygg ved NMBU på Ås ¶ 15 kontrakter er tildelt for bygging av det nye veterinærbygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås.
DN170707 Nybygget er Statsbyggs største prosjekt og skal romme både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen når den flytter fra Adamstuen i Oslo til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
DB170707 Det er også naturlig at det kommer fram hvordan skoler, universitet , sykehus og fattighjelp til økonomisk vanskeligstilte har sitt utspring i kirkens framvekst og virke.
AA170707 Eksemplet viser at for et erklært « grønt » universitet som UiO stikker problemet dypere enn varianten der individuelle forskere setter seg på flyet for å delta på konferanser verden over.
VG170705 - Ja, og hvis han gjør det så har han ikke så mange andre kort å spille med, sier Geir Helgesen, Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet .
DB170705 « UNIVERSITET » : Dette huset i utkanten av Sandefjord huser « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil ».
DB170705 Siden 2007 har han drevet « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin » fra sitt hjem i Sandefjord, der han også har mottatt en rekke pasienter.
DB170705 Kreftpasient ble foreskrevet positive tanker og urter i stedet for medisiner - døde ¶ « Universitet » ¶
DB170705 Har siden bodd i Sandefjord og drev der « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil ».
DB170705 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ « UNIVERSITET » : Dette huset i utkanten av Sandefjord huser « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil ».
DB170705 ) vært bosatt i Sandefjord, der han har drevet sitt eget « universitet » og tatt imot pasienter.
NL170703 Vi har sterke kunnskapsinstitusjoner og forskningsmiljøer gjennom Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet ( UiT ), Havforskningsinstituttet og Nofima.
DB170703 28-åringen fremstilles mandag for retten i Urbana, ikke langt fra universitet der Zhang studerte.
AA170703 28-åringen fremstilles mandag for retten i Urbana, ikke langt fra universitet der Zhang studerte.
DB170702 Der får Benko støtte av Knight Institute ved det anerkjente universitet Columbia i USA.
SA170701 Det har ført til drapstrusler og en fatwa fra et egyptisk muslimsk universitet .
SA170701 I motsetning til enkelte kritikeres tilnærming der mange ulike parter kritiseres både for bokutgivelse, det faglige arbeidet, Universitet i Stavanger og Aftenbladet, vil vi herved gjøre det klart : Vi setter stor pris på at UiS, Hertervig forlag og Aftenbladet har løftet fram Kielland-saken på ny, der det er gitt ny informasjon, nye fakta o
DB170630 Bakgrunnen for rapporten er forskning som Jules Heuberger og hans forskningsteam ved Leiden Universitet i Nederland publiserte i det medisinske tidsskriftet The Lancet torsdag.
DB170630 I april i år arrangerte Göteborgs universitet den første nordiske forskningskonferansen om voldelig ekstremisme, der 166 forskere og fagpersoner deltok fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.
DA170630 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
AP170630 I fjor ble han ble sendt rett hjem med samme fly da han kom for å delta i en konferanse Malaysia, og han ble internert i 12 timer på flyplassen i Bangkok før han ble sendt ut av Thailand, der han skulle ha holdt foredrag på et universitet .
SA170629 Kvalevåg har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
SA170629 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
SA170629 Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).i ¶
NL170629 Da er det grunn til å minne om hvorfor vi fikk et universitet her nord.
DB170629 Kvalevåg er fra Karmøy, har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
DB170629 Professor Per Einar Granum ved Senter for mattrygghet under Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , ramser opp de samme kjøleskapstabbene som Schrøder og Svindland.
BT170629 Kvalevåg har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
BT170629 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
AP170629 Kvalevåg har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
AP170629 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
AP170629 Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
AA170629 - Om ingenting endrer seg er det trolig at vi i løpet av de neste 25 årene får mennesker som lever i 119 år, men det er lite sannsynlig at vi får noen som lever så lenge som 128 år, sier professor i matematisk statistikk, Holger Rootzén, ved Chalmers og Göteborgs universitet , til Sveriges Radio.
SA170628 Blant dem er overlege og forsker på anabole steroider ved Centrum för Idrottsforskning ved Göteborgs universitet , Thord Rosén.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 Eirik Holmøyvik er professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen.
NL170628 Vi har satset tungt på en ny lærerutdanning for å heve kvaliteten i skolen, og UiT - Norges arktiske universitet , har gått i front.
FV170628 Blant dem er overlege og forsker på anabole steroider ved Centrum för Idrottsforskning ved Göteborgs universitet , Thord Rosén.
DN170628 Geir Helgesen, Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , mener sanksjonene er svært lite verdt.
DA170628 ektefelle ), har fått et jobbtilbud i USA eller er blitt tatt opp på et universitet i landet.
BT170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
BT170628 Eirik Holmøyvik er professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen.
AP170628 Blant dem er overlege og forsker på anabole steroider ved Centrum för Idrottsforskning ved Göteborgs universitet , Thord Rosén.
AP170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628 Eirik Holmøyvik er professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen.
AA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AA170628 Eirik Holmøyvik er professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen.
VG170627 ANDREAS WAHL BLOMKVIST : Turnuslege og forsker, Aalborg Universitet
AP170627 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang.
AP170627 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang at hans venn ble innlagt etter prøveløslatelsen.
AP170627 1 ved Kinas medisinske universitet .
AA170627 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har fulgt studenter som begynte på universitet eller høgskole i 2008, og sett på hvor mange som fullførte den påbegynte graden.
NL170626 Vis at Norges arktiske universitet tar et samfunnsansvar utover Tromsø.
NL170626 Vi mener at vi bidrar til UiT Norges arktiske universitet sin ambisjon om å være en drivkraft i Nord.
NL170626 Vi har i løpet av de årene vi har vært fusjonert med UiT Norges Arktiske universitet oppnådd en betydelig økning av kompetanse hos våre faglig tilsatte både på førstestillings og toppstillingsnivå.
NL170626 Universitetsstyret skal beslutte den nye faglige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag ( IRS-fak ), er foreslått nedlagt og fagområdene legges under fakultetsledelse i Tromsø.
NL170626 UiT Norges arktiske universitet ved et organisatorisk veiskille ¶
NL170626 UiT Norges arktiske universitet var fremtidstenkende og inkluderende i måten de la til rette for et fakultet ledet fra Alta.
NL170626 Kanskje det viktigste å få på plass før en endrer faglig organisering er en god flercampusorganisering, som viser at UiT Norges arktiske universitet er tilstede og satser aktivt i hele Nord Norge, og at dette ikke er avhengig av fakultetsstruktur.
NL170626 Et universitet som har vært framtidsrettet og inkluderende for oss som kommer fra tidligere høgskolemiljø, håper vi vil fortsetter å tenke nytt.
NL170626 Det handler om kvalitet, om UiT Norges arktiske universitet sin rolle i landsdelen, om tillit og omdømme, om sentralisering av makt, om å inkludere verdier fra høgskolesystemet inn i en universitetssammenheng, om synlighet, om at utdanning og forskning har stedlig ledelse i Finnmark fylke, og det handler om flercampusorganisering.
NL170626 Det er ikke bare studenter vi tilfører til UiT Norges arktiske universitet , men kompetanse og forskning innen nye områder.
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang, melder den regimetro kinesiske avisen Global Times, som siterer provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå.
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang ved 03-tiden tirsdag lokal tid, var det ingen av sykehusets nattevakter som kjente til at Liu Xiaobo nå behandles der.
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang, melder den regimetro kinesiske avisen Global Times, som siterer provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå.
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang ved 03-tiden tirsdag lokal tid, var det ingen av sykehusets nattevakter som kjente til at Liu Xiaobo nå behandles der.
AA170626 Studenter fra 43 land var representert på verdens nordligste universitet i fjor.
DB170625 Professor Dettwylers synspunkter har skapt en storm mot universitet med krav om at hun må få sparken, og trusler fra foreldre om ikke å sende sin kommende studenter dit.
VG170623 I vår hadde han et engasjement ved Pyongyangs universitet for forskning og teknologi.
NL170623 UIT - Norges arktiske universitet skal den 29. juni 2017 ta stilling til universitetets overordnede organisering.
NL170623 UIT - Norges arktiske universitet har siden åpningen i 1972 hatt en uvurderlig betydning for Nord-Norge.
NL170623 Det er et eksperiment UIT - Norges arktiske universitet ikke kan være bekjent av.
AA170623 Retten har konkludert med at Choi " begikk flere kriminelle handlinger " da hun presset et universitet til å ta opp datteren og gi henne akademiske fordeler.
NL170622 Foto : Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universitet
FV170622 Helene Knudsen ( H ) mener at et et nytt veinavn er viktig for å knytte universitet til Kvadraturen på en bedre måte.
NL170621 Vi vil anbefale at den nåværende organisatoriske løsningen videreføres og at Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet , består som fullverdig fakultet.
NL170621 Foto : Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universitet ¶ 29. juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ( BFE ).
NL170621 Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet og for å sikre den kritiske akademiske stemmen fra nord, at fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet består.
NL170621 Dersom det juridiske forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet ikke lenger får anledning til å benytte betegnelsen fakultet, vil dette oppfattes som en devaluering av fagmiljøet og det vil bli stilt spørsmål ved om fagmiljøet har den bredde og tyngde som kjennetegner et juridiske fakultet.
NL170621 juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ( BFE ).
NL170621 Foto : Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universitet
NL170621 Denne påstanden henger muligens sammen med en forestilling om at et samarbeid med et fakultet på et annet universitet nødvendigvis må skje på fakultetsnivå, altså gjennom fakultetets dekan, som i en fremtidig omorganisering ikke nødvendigvis vil være jurist.
NL170621 lærerutdanning, samarbeider vi med fagmiljø og enheter på andre universitet og høyskoler helt uavhengig av hvordan disse er organisert.
AA170621 Det er overraskende, ikke minst med hensyn til vårt eget universitet , NTNU.
NL170620 Foto : UiT Norges arktiske universitet
NL170620 Foto : UiT Norges arktiske universitet
NL170619 ¶ Den tidligere Høgskolen her i Narvik ble i 2015 fusjonert inn i UiT Norges Arktiske Universitet .
VG170618 VOLDSOMT SYN : - En bisverm er et voldsomt syn hvis man ikke har sett det før, men det er jo også et imponerende skue - og en anledning til et gløtt inn i et avansert og fascinerende samfunn blant insektene, sier professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) i Ås.
VG170618 Dermed kan det fort være oppunder 20.000 bier på farten i en slik sverm, sier professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) i Ås.
DB170617 Det øker potensialet for konflikter mellom menneske og hai, sier George Burgess, direktør ved International Shark Attack File, ved universitet i Florida.
DN170616 innen it fra Universitet i Oslo.
NL170615 UiT Norges Arktiske Universitet er den viktigste institusjonelle aktør i byggingen av framtidas Nord-Norge.
BT170615 Som forskere på straff ved Universitet i Bergen skriver i en svært kritisk høringsuttalelse : For mange ofre er det viktigste å få oppklart saken.
NL170614 I Europa, og store deler av verden, er det et kvalitetsstempel om universitet har et juridisk fakultet.
NL170614 Samme dag besøkte Husebekk UiT sin avdeling i Bodø - på campus til Nord universitet , hvor det første kullet med dataingeniører i år ble uteksaminert.
NL170614 Nylig var UiT-rektor Anne Husebekk i Bodø for å underskrive en langsiktig samarbeidsavtale med Nord universitet og rektor Bjørn Olsen.
NL170614 Nord universitet skal også ha skryt for måten de har tatt imot UiT-studentene og de ansatte på.
NL170614 Foto : Per Jarl Elle ( Nord universitet ) ¶
NL170614 For it : forum Bodø og våre medlemsbedrifter betyr det ingenting om kandidatene som uteksamineres har stempelet til UiT eller Nord universitet på sitt vitnemål.
NL170614 Både med tanke på at de frigir lokaler til undervisning og kontor, men også det faktum at studentene innlemmes i felles fadderordning, får tilgang til bibliotek og at Studentinord ( studentsamskipnaden ) gir rett til studentbolig på lik linje med Nord universitet sine studenter.
DB170614 Xis drøm er blitt studieobjekt på skoler og universitet , i partisystemet, i statlige media og på nettet.
AP170614 Rapporterende tjenestemann : Isbredetektiven Lis Allaart, PhD-stipendiat ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet .
AP170614 Rapporterende tjenestemann : Isbredetektiven Lis Allaart, PhD-stipendiat ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet .
AP170614 Massakre på universitet
DA170613 « Det krumme skal bli rett » var tittelen på en av Pahr-Iversens serier på 1980-tallet, og det er også tittelen på Trond Borgens bok om Kjell Pahr-Iversen, som vil bli lansert under et symposium om kunstneren på Universitet i Stavanger i november i år.
NL170612 Nord-Norges to universiteter - UiT og Nord Universitet - tilbyr høyere utdanning flere steder i landsdelen.
DB170612 Forbudet vil ikke hindre at en student som bruker nikab ved et universitet kan gå over campus, ifølge Røe Isaksen.
DB170612 Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , forteller til Dagbladet at det ikke er noe nytt at mat skaper en avhengighetsfølelse.
DN170611 Storfornøyd student ga 1,2 milliarder til sitt tidligere universitet
AP170610 Anki Gerhardsen har jobbet med journalistikk siden midt på 90-tallet, både for lokal og nasjonal presse, og nylig som lektor ved Nord universitet .
SA170609 Knut Egil Bøe, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , jobber til vanlig med å forske på dyreatferd.
DN170609 | Storfornøyd student ga 1,2 milliarder til sitt tidligere universitet
BT170609 Knut Egil Bøe, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , jobber til vanlig med å forske på dyreatferd.
DN170608 På topp 400-listen finnes også Universitetet i Aalborg og Syddansk Universitet .
DN170608 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) ligger stabilt på som nummer 259 på listen, mens Universitetet i Tromsø er plassert som nummer 367 på topp 400-listen.
DN170608 I tillegg regnes både Göteborgs Universitet og Universitetet i Linköping å være blant de 300 beste, mens Universitetet i Umeå rangeres er på en 338. plass.
DN170608 Danmarks tekniske universitet er på 116. plass og Universitetet i Aarhus ligger på 119. plass.
AP170608 Det vil være dårlig for de konservative og spesielt for Theresa May, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder.
VG170607 Nå skal han ha vært doktorgradsstudent ved et fransk universitet , og veilederen hans, en kjent fransk forsker innen medier og journalistikk, mener han var « from som et lam ».
AA170607 Nå skal han ha vært doktorgradsstudent ved et fransk universitet , og veilederen hans, en kjent fransk forsker innen medier og journalistikk, mener han var « from som et lam ».
AA170607 Hvordan kan en noensinne vite ? Éric Philippe, som er fransk professor i anatomi ved Laval universitet , kjenner « et dypt ubehag » med tanke på at disse kroppene skulle bli brukt uten samtykke.
AA170607 Hvordan kan en noensinne vite ? Éric Philippe, som er fransk professor i anatomi ved Laval universitet , kjenner « et dypt ubehag » med tanke på at disse kroppene skulle bli brukt uten samtykke.
VG170606 Foto : Uppsala Universitet .
SA170606 Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet , publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA Pediatrics.
NL170606 Torbjørn Trondsen og Peter Th Ørebech er professorer ved Norges fiskerihøgskole, UIT Norges arktiske universitet og styremedlemmer av Kystens tankesmie AS ¶
DB170606 Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), forteller at lunsj for barn er svært viktig.
BT170606 Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet , publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA Pediatrics.
AP170606 Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet , publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA Pediatrics.
AA170606 NTNU får fem millioner og Nord universitet får nesten 3,5 millioner.
AA170606 Den statlige pengesummen på 44,5 millioner kroner blir fordelt på 13 universitet og høyskoler med grunnskolelærerutdanning i forbindelse med at utdanningen blir femårig fra og med høsten.
AA170606 ) som får fem millioner til denne strategien og rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet som får 3,5 millioner.
VG170605 Før det var han vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved universitet i Oslo, etter å ha vært praktikant i flere advokatfirmaer i Oslo.
SA170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
SA170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
FV170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
FV170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
BT170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
BT170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
AP170605 Netzle har utdanningen sin fra Universitet i Virginia og Universitet i Zürich, og lang erfaring fra idrettsjus.
VG170604 Hun har måtte foreta flere politiske helomvendinger og redde seg ut av pinlige situasjoner de siste ukene, sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitet i Agder.
VG170604 Det er en fordel i kaotiske tider og en ulempe i en valgkamp, mener Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og Storbritannia-kjenner.
NL170604 Det finnes beskrivelser av disse anleggene og samfunnet rundt de i publikasjoner fra Luleå universitet vedr.
NL170604 Styret ved UiT, Norges arktiske universitet , skal 29. juni beslutte om hvilken organisasjonsform UiT skal ha, mange fagenheter ( fakulteter som nå ), eller færre fakulteter.
NL170604 Det gjøres et stort nummer av politisk kompetanse i denne saken, da må det være betryggende å vite at beslutningen om hvilken organisasjonsform UiT, Norges arktiske universitet , skal, ha gjøres av Styret.
AP170604 Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder og ekspert på britisk politikk, tror ikke fallet skyldes at May har tapt på terroraksjonene.
DN170603 Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen, angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.
AA170603 Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen, angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.
NL170602 ¶ Foto : UiT Norges arktiske universitet
NL170602 Både flertallet og mindretallet i arbeidsgruppen er opptatt av at UiT skal ha størst mulig aktivitet og tilstedeværelse i landsdelen, og er enige om at Harstad, Narvik, Tromsø og Alta skal bli vertsbyer for et sterkere, bedre og mer konkurransedyktig universitet enn i dag.
FV170602 Det liker et universitet med store ambisjoner om å trekke praksis inn i samtlige studieprogrammer.
DB170602 Denne besynderlige oppførselen har kostet Desmond Ricks 25 år i fengsel, sier David Moran, direktør for Innocence Clinic, ved Universitet i Michican.
DA170531 Språket har for meg vært en inngang til et nytt universitet med spennende faglige utfordringer, gode opplevelser og nye venner.
BT170531 Vi hadde vårt universitet i Kristiania, etablert i 1813, men manglet mer profesjonsrettede utdanninger.
AP170531 Siv Fagertun Remberg, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP170531 Siv Fagertun Remberg, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP170531 I SV, Venstre og MDG har nesten alle vært innom en høyskole eller et universitet , mens Ap, KrF, Sp og særlig Frp har en god del medlemmer uten høyere utdanning.... men ideologisk mangfoldig ¶
DN170530 Men for 95 prosent av kontoene i HSBC i Sveits som kunne kobles til ligningsdata, var denne kontoen ikke oppgitt til skattemyndighetene, sier professor Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
DN170530 Hun står bak studien sammen med Niels Johannesen ved Københavns universitet og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley i USA.
DA170530 På den tida, i 2007, var Bals rådgiver i Fellesforbundet, men han er også utdannet malersvenn, tidligere ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening, og dessuten historiker fra Københavns Universitet .
BT170530 Men for 95 prosent av kontoene i HSBC i Sveits som kunne kobles til ligningsdata, var denne kontoen ikke oppgitt til skattemyndighetene, sier professor Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
BT170530 Hun står bak studien sammen med Niels Johannesen ved Københavns universitet og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley i USA.
AP170530 - Digitale verktøy bør brukes i barnas egen lek, også den kroppslige leken, som er det lille barnets primære aktivitet, sier medieforsker Stine Liv Johansen ved Aarhus Universitet i Danmark.
NL170529 Flere universitet og høgskoler har nylig, eller er i ferd med, å fusjonere som en oppfølging av Stortingsmelding nr.18 ( 2014-2015 ) Konsentrasjon for kvalitet.
NL170529 Basert på resultatene ved IIS er vår konklusjon at UiT - Norges arktiske universitet , støtter opp under Regjeringens beslutningsgrunnlag i Stortingsmelding nr. 18.
DA170529 Bjerkestrand har holdt kurs og undervisning knyttet til kulturpolitikk og gründerskap for bachelor- og mastergradsstudenter på flere høyskoler og universitet .
AP170529 Det Kongelige Fredriks Universitet i Christiania fikk en professor som andre land prøvde å lokke til seg.
AP170529 Professor Annette Alstadsæter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AP170529 Men for 95 prosent av kontoene i HSBC i Sveits som kunne kobles til ligningsdata, var denne kontoen ikke oppgitt til skattemyndighetene, sier professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP170529 Alstadsæter har gjennomført studien sammen med Niels Johannesen ved Universitet i København og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley, i USA.
AP170529 Professor Annette Alstadsæter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AP170529 Men for 95 prosent av kontoene i HSBC i Sveits som kunne kobles til ligningsdata, var denne kontoen ikke oppgitt til skattemyndighetene, sier professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP170529 Alstadsæter har gjennomført studien sammen med Niels Johannesen ved Universitet i København og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley, i USA.
AA170529 Fire menn, tre kvinner og et barn er funnet drept nær et universitet .
NL170528 Som leder av Regionrådet for Tromsøregionen har jeg siden høsten 2015 stått i spissen for å etablere et tettere samarbeid mellom Balsfjord, Karlsøy, Tromsø og UiT - Norges arktiske universitet innen helse og innovasjon/gründerskap med henholdsvis Det helsefaglige fakultet ( Helsefak ) og Handelshøgskolen som partnere.
NL170528 Min erfaring fra legestudiene i Norge med bruk av spesialiserte sykehus som universitetsklinikker og kombinerte stillinger mellom sykehus og universitet , gjorde det naturlig å foreslå tilsvarende som en måte å kombinere teori og praksis innen moderne lærerutdanning.
NL170528 Imidlertid hadde andre norske universiteter med sine vertskommuner lengre fartstid og erfaring i samhandling mellom universitet og kommune.
NL170528 Etter hvert er det kommet formaliserte organer og avtaler mellom universitet og kommunen på plass, nåværende avtale skal revideres i 2017.
NL170528 Det krever også en organisering og økonomi som resultat av et utvidet spleiselag mellom flere departementer, universitet , samskipnaden og kommunen.
NL170528 Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og Tromsø kommune har siden 2012 utredet muligheten for et tverrprofesjonelt undervisnings-helsesenter.
DB170528 - Blant NASA-forskerne er stemningen på topp, sier professor John Leif Jørgensen fra Danmarks Tekniske Universitet til Videnskab.
BT170528 IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi kunne vært professor ved et universitet , men valgte religiøs ekstremisme.
AA170528 Blant de drepte er også tre kvinner, fire menn og et barn som ble funnet døde nær et universitet .
AA170528 Blant de 19 drepte er tre kvinner og et barn som ble funnet døde nær et universitet .
DB170526 Da er det lettere for Knut Arild å gjøre Jonas til statsminister, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitet i Oslo.
VG170524 Foruten Bendiksen, måtte blant annet Marit Bjørgen, en professor fra universitet i Oslo, samt en person tilknyttet Antidoping Norge forklare seg.
VG170524 Trebarnsmoren drev ifølge The Telegraph et stillas firma sammen med ektemannen Tony og hadde nylig også begynt på et kurs ved Salford Universitet .
VG170524 HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet
DA170524 Regionens unge universitet har tatt fatt på oppgaven med å innta og befeste en rolle i norgestoppen.
NL170523 UiT Norges arktiske universitet skal og må opptre og organisere seg samlende for hele Nord-Norge.
NL170523 Først går man igjennom en lang periode, flere år, med nordnorsk dragkamp om hvorvidt en høgskole er bra nok og om hvilket universitet ingeniørutdanningen skal knyttes til.
NL170523 Det pågår for tida enda en diskusjon om strukturen ved landets tredje største universitet, UiT Norges arktiske universitet .
NL170523 Det pågår for tida enda en diskusjon om strukturen ved landets tredje største universitet , UiT Norges arktiske universitet.
NL170523 Det er ikke vår oppgave å ta detaljert stilling til organisering av universitet .
NL170523 Universitet , næringsliv, lokale og fylkesmyndigheter må sammen bidra til at de blir videreutviklet.
DN170523 - Dette kommer på et tidspunkt hvor demokratiet er i full utfoldelse foran et valg 8.juni, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad ved Universitet i Agder.
AP170523 Et universitet ved Manchester opplyste ved 19.30 tiden norsk tid at flere av deres bygninger var evakuert.
AA170523 Et universitet i Manchester ble tirsdag ettermiddag evakuert.
SA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
DN170522 De største investorene i Norsk Innovasjonskapital IV er blant andre Akershus fylkeskommune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ), Bergen Teknologioverføring, Selskapet for industrivekst ( Siva ) og Helse Midt-Norge.
DB170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
DA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
BT170522 Informasjonsplikt 3.1 Da rettighetshaver innehar offentlig stilling ved sykehus eller Universitet er det enighet om at hans nærmeste overordnede personer ( instituttbestyrer, avdelingsleder ) skal kunne be om opplysninger om følgende forhold : - at slik konto er opprettet - opparbeidet saldo pr. 31.12. hvert år Det forutsettes at rettighetshaver selv sørger for at denne informasjonsplikten b
BT170522 Dersom Rettighetshaver skulle fratre sin nåværende stilling, men fortsatt utøve forskningsrelatert virksomhet ved sykehus, universitet eller som emeritus professor og lignende, skal han fortsatt kunne disponere kontoen til forskningsformål/faglig oppdatering. 5.2.
BT170522 Derfor er staten ved Universitet i Bergen part i søksmålet.
BT170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
AA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
AA170522 Vi innser at å tette gapet mellom skoler og universitet , mellom praksisfelt og akademia, krever mer tid enn en fireårig prosjektperiode.
AA170522 Svaret på innledningsspørsmålet så langt er derfor at : Når skoler og universitet samarbeider utvikles skolebaserte utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider utvikles utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider utvikles samskapte forsknings- og utviklingsprosjekter.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider styrkes forskningskompetansen i skolene blant annet gjennom ansettelse av PhD-lærere.
AA170522 Ikke som et nytt kenguruhopp, men som et varig samarbeid mellom universitet og skoler.
AA170522 Forskjellige kunnskapspraksiser har bidratt til ulike kunnskapskulturer i skole og universitet .
AA170522 De bidrar med sin forskningskompetanse på skolene samtidig som de bringer praksisnær kunnskap tilbake til universitet og lærerstudenter.
AP170521 Statsviter og Midtøsten-forsker ved Lunds universitet , Anders Persson beskriver Trumps tale i Riyadh som veloverveid, balansert og fri for tabber.
AA170521 - På gata kan reaksjonen bli mer kynisk og mindre positiv, sier Persson, som er Midtøsten-forsker ved Lunds universitet i Sverige. ( ©NTB ) ¶
VG170520 KJETIL JAKOBSEN, professor i historie, Nord Universitet
DA170520 Lektor Rasmus Christian Elling ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet mener resultatet viser at iranerne har valgt forhandlingens vei med Vesten.
AP170520 Lektor Rasmus Christian Elling ved Københavns Universitet mener resultatet viser at iranerne har valgt forhandlingens vei med Vesten, skriver NTB ¶
AA170520 Lektor Rasmus Christian Elling ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet mener resultatet viser at iranerne har valgt forhandlingens vei med Vesten.
SA170519 - Til tross for forbedringene verden over har gapet mellom landene med best og dårligst helsetilbud økt, påpeker instituttleder for helsemålinger og - evaluering, Christopher Murray ved Universitet i Washington.
DB170519 - Til tross for forbedringene verden over har gapet mellom landene med best og dårligst helsetilbud økt, påpeker instituttleder for helsemålinger og - evaluering, Christopher Murray ved Universitet i Washington.
BT170519 UT PÅ TUR : - Det er gøy å være universitet i en trillekoffert, sier Kikki Kleiven.
AP170519 - Til tross for forbedringene verden over har gapet mellom landene med best og dårligst helsetilbud økt, påpeker instituttleder for helsemålinger og - evaluering, Christopher Murray ved Universitet i Washington.
AA170519 - Til tross for forbedringene verden over har gapet mellom landene med best og dårligst helsetilbud økt, påpeker instituttleder for helsemålinger og - evaluering, Christopher Murray ved Universitet i Washington.
NL170518 Nå lanserer de et nytt, unikt samarbeid - denne gangen med Stockholms universitet : Fra 1. september tilbyr de årskurs i spillutvikling, lokalisert til gründerhuset Flow i Tromsø.
NL170518 I samarbeid med Stockholms universitet , tilbys det fra høsten av årskurs i spillutvikling i Tromsø.
NL170518 Fra venstre : David Söderström, leder ved spillutviklingsprogrammet ved Stockholms universitet , Lars Utstøl, daglig leder i Studiesenteret.no og Martin Adolfsson, fagveileder for årskurset.
NL170518 Det er ikke uten grunn at hennes kunnskapsminister har en meget høy stjerne ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.
SA170517 Den 22 år gamle linebackeren har tidligere spilt for et universitet i Tulane.
SA170517 Bob Marleys sønn har tidligere spilt for et universitet i Miami og i den canadiske ligaen.
AP170517 Det er heftig stemning utenfor porten til Teherans universitet .
AP170517 Det er heftig stemning utenfor porten til Teherans universitet .
AP170517 Den 22 år gamle linebackeren har tidligere spilt for et universitet i Tulane.
AP170517 Bob Marleys sønn har tidligere spilt for et universitet i Miami og i den canadiske ligaen.
SA170516 Her er begge fylkeskommunene i Trøndelag med, sammen med kommunene Trondheim og Stjørdal, næringslivsorganisasjoner, Avinor og Innovasjon Norge, Statoil, reiselivsorganisasjoner, NTNU og Nord Universitet .
NL170516 Vi har store forventninger til UiT Norges arktiske universitet og til det teknologiske fakultetet.
NL170516 Nord universitet omfatter nå de tidligere høgskolene i Nord-Trøndelag og på Nesna.
NL170516 Høgskolene i Narvik, Harstad og Alta er blitt en del av UiT Norges arktiske universitet .
NL170516 UiT Norges Arktiske Universitet og Samisk Høgskole må være sentrale i et slikt prosjekt, med inviterte deltakere fra andre institusjoner.
AA170516 Førsteamanuensis i juss ved Tromsø Universitet Ánde Somby, nå kanskje mest kjent fra NRK hvor han lærer kjendiser å joike en venn, satte det hele i et grelt perspektiv.
VG170515 PÅ STEDET : Politiet rykket ut med store styrker etter melding om skyting og en mulig bombe på Universitet i Oslo på Blindern i Oslo 5. august 2015.
NL170515 Han ønsket å lage et landslag innen havforskning ved landets eneste universitet , i Kristiania.
NL170515 Deriblant kommer Einar Niemi som er nestoren i historikermiljøet ved UiT Norges Arktiske Universitet med en par kronikker med sine innspill.
BT170515 Ungarns regjering vil kun snakke om familie, og ikke om kjønn, hevder kjønnsforsker Andrea Petö ved et nedleggelsestruet universitet i Ungarn.
AP170515 2585 barn på 7 - 8 år var med i studien ved Umeå universitet .
AA170515 Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt ved Linköpings universitet er juryleder.
AA170515 - Det er dette forslaget som best svarer opp de to kriteriene i konkurransen om å være urban og samtidig samle NTNU, sier juryleder Karolina Ganhammar som er universitetsarkitekt ved Linköping universitet .
VG170513 august i fjor etter melding om skyting og en mulig bombe på Universitet i Oslo på Blindern i Oslo.
DB170513 - Vi fant katakomber som inneholdt en rekke mumier, sier Salah Al-Kholi, professor ved Kairo universitet .
DB170513 I fjor høst konkluderte en stor studie fra Københavns Universitet med at sjansen for å få klinisk depresjon øker med åtti prosent blant jenter som går på p-piller.
AA170513 - Vi fant katakomber som inneholdt en rekke mumier, sier Salah Al-Kholi, professor ved Kairo universitet .
NL170512 ¶ UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 ¶ UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
DB170510 Også danske Thomas Meinert Larsen, lektor ved Institut for idrett og ernæring på Københavns Universitet , mener man må passe på at man får i seg nok av vitaminer og mineraler dersom man velger en vegansk kost, altså at man blant annet unngår kjøtt, fisk og egg.
BT170510 Det finnes mange høyskoler, fagskoler og videregående skoler og et flott universitet .
AP170509 » Innsenderen er professor ved universitet i Oslo, og tenkte kanskje at ¶ rettskrivningskravene for å komme inn på journalisthøyskolen bør skjerpes i stedet ?
AP170509 Kari Ingstad, førsteamanuensis ved Nord universitet .
AA170509 NTNU, Norges største universitet , skal bygge ny campus, og tirsdag kveld hadde Studentersamfundet, Selskabet For Trondhjems Bys Vel og Adresseavisen invitert til folkemøte.
DB170508 Professoren, har koreansk bakgrunn, ble født i Kina og seinere utdannet ved et universitet i California.
DB170508 Også han underviste på universitet i Pyongyang.
DB170508 Kim skal være den andre professoren fra USA tilknyttet dette universitet , som er blitt pågrepet de siste månedene.
AP170508 Vi har samarbeid med universitet og høgskoler i Norge og internasjonalt, og vi har vunnet et par priser.
AP170508 Regjeringen i Budapest synes ikke noe særlig om CEU, forkortelsen for Det sentraleuropeiske universitet .
AA170508 Det forventes at Norges største universitet tenker stort og ikke blir for opphengt i kortsiktige løsninger.
AA170508 Vi mener Trondheim ikke kan la denne sjansen gå fra seg til å få en bydel preget av nye urbane kvaliteter, med sykehus og universitet som drahjelp.
AA170508 Plasserer man disse funksjonene i Midtbyen og på Nyhavna går både byen og universitetet glipp av viktige brubyggere mellom by og universitet .
AP170506 Fra norsk side er Innovasjon Norge ( IN ) med som partner i nHack, sammen med statseide Investinor, advokatfirmaet Wikborg Rein og to selskaper tilknyttet NTNU ( Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ).
SA170505 Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås har en forskergruppe funnet et protein som tar livet av bakterien vankomycinresistente enterokokker ( VRE ), skriver avisa.
SA170505 Utdanning : Hovedfag i populasjonsgenetikk fra Norges landbrukshøgskole nå heter det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
SA170505 Utdanning : Doktorgrad i plantefag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
DB170505 En professor i fransk ved Stanford universitet kaller « De helliges leir » for rasistisk.
BT170505 Utdanning : Hovedfag i populasjonsgenetikk fra Norges landbrukshøgskole nå heter det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
BT170505 Utdanning : Doktorgrad i plantefag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AP170505 Utdanning : Hovedfag i populasjonsgenetikk fra Norges landbrukshøgskole nå heter det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AP170505 Utdanning : Doktorgrad i plantefag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AA170505 Franco A skal over lang tid ha stått for høyreekstreme synspunkter og skrev blant annet i 2014 hovedoppgave på et universitet som inkluderte « ekstremistiske synspunkter ».
AA170505 NTNU skal bygge landets beste universitet .
AA170505 Det er å utvikle byens universitet , og det skal blant annet gjøres ved samlokalisering.
AA170505 til byutvikling, men fordi man nå har muligheten til å bygge Norges beste universitet , by og kunnskapssamfunn.
SA170504 Tre meget lovende 19- og 20-åringer har gjort det bra : Tobias Carcary Nygaard ( 20 ), som studere i Trondheim på NTNU, Aleksander Næss Clarke ( 20 ), som akkurat er ferdig med universitetet i Swansea og Lars Thorkildsen ( 19 ), sønn av presidenten, som studerer opera og trombone ved et universitet nær Southampton.
AP170504 Tre meget lovende 19- og 20-åringer har gjort det bra : Tobias Carcary Nygaard ( 20 ), som studere i Trondheim på NTNU, Aleksander Næss Clarke ( 20 ), som akkurat er ferdig med universitetet i Swansea og Lars Thorkildsen ( 19 ), sønn av presidenten, som studerer opera og trombone ved et universitet nær Southampton.
DB170503 - Den nye sprekken stikker rett i retning isfronten, så den er farligere og det har blitt mer sannsynlig at denne kalvingen vil skje, sier professor Adrian Luckman som leder prosjekt Midas ved universitet i Swansea ifølge Science News.
AP170503 Siri Fjellheim er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AA170503 En talsmann for det tyske forsvarsdepartementet bekrefter meldinger om at 28-åringen i 2014 skrev en hovedoppgave på et universitet som inkluderte « ekstremistiske synspunkter ».
AA170503 En amerikansk statsborger er pågrepet i Nord-Korea etter å ha undervist ved et universitet i Pyongyang, bekrefter nordkoreanske myndigheter.
SA170502 Det er en grunn til at vi går minimum tre år på høyskole eller universitet , mange av oss spesialiserer oss og plutselig har vi en fem-årig utdannelse.
DN170502 At det ikke er mulig å stemme nei, avvises av statsviteren Thord Janson ved Göteborgs universitet .
AP170502 At det ikke er mulig å stemme nei, avvises av statsviteren Thord Janson ved Göteborgs universitet .
AA170502 At det ikke er mulig å stemme nei, avvises av statsviteren Thord Janson ved Göteborgs universitet .
DB170501 Det hadde heller ikke vært forventet, forteller Charlotte Lysa, stipendiat ved Universitet i Oslos senter for islam- og midtøstenstudier.
AP170501 Som akademiker ansatt på et universitet skylder jeg samfunnet å skrive om det jeg mener bør diskuteres.
AP170501 FOTO : Ghent universitet
DN170430 Økningen skyldes blant annet at potensialet i havbruksnæringen er blitt bedre kjent blant ungdommen, tror direktør Nina Ellingsen Høiskar ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet .
DN170430 Studiet Havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet i Bodø har i år 131 søkere mot 37 i 2013, en oppgang i søkermassen på 254 prosent siden 2013.
DB170430 FORSKER PÅ MATALLERGI : Doktorand Anna Winberg ved Umeå universitet i Sverige.
DB170430 Doktorand Anna Winberg ved Umeå universitet står bak den ferske avhandlingen som tar for seg overfølsomhet for basismatvarer som melk, egg, fisk og hvete blant skolebarn.
DB170430 ( Dagbladet ) : Det går fram av en ny studie fra Umeå universitet i Sverige.
SA170429 1961, regjeringsmiddag på slottet i anledning jubileum ved Universitet .
BT170429 Men jeg håper jo universitet fortsatt vil ha meg som foreleser da, sier professor Frank Aarebrot.
AA170429 Samtidig gjør Orbán det klart at Soros' universitet ikke bør « nyte spesielle privilegier » selv om Ungarn er klar til å samarbeide med EU-kommisjonen og ikke ønsker å stenge universitetet.
AA170429 Bakteppet er striden med EU om en ungarsk lov som kritiske røster mener er skreddersydd for å få stengt et universitet grunnlagt av den amerikanske milliardæren George Soros.
VG170428 Borg Høiby flyttet nylig til California for å studere ved et ikke navngitt universitet .
AP170428 Maximilien Van Aertryck er fra Paris og har også studert regi ved Göteborgs Universitet .
AP170428 Axel Danielson er fra Vittskövle i Sverige og studerte regi ved Göteborgs Universitet ( Akademin Valand ) hvor han nå underviser.
AA170428 De to forskerne er ansatt ved Uppsala Universitet .
VG170427 Hecker, professor ved Stanford universitet .
AA170427 I januar ble han innstilt som ny rektor ved Göteborgs universitet , men kort tid før den svenske regjeringen skulle ta den endelige beslutningen, trakk han seg som rektorkandidat ved skolen.
VG170425 Her er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit fotografert ved et besøk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås i mars i år.
DB170424 Hans opptreden på universitet mandag, skal være et av de første stegene i planen hans, hvor tre hundre studenter fra universiteter i området var invitert.
DB170424 De to studerte sammen ved samme universitet , og ble raskt kjærester.
DA170424 Hovedpersonen er Justine ( Garrance Marillier ), som kommer til et universitet for å studere til veterinær.
BT170424 Men jeg håper jo universitet fortsatt vil ha meg som foreleser da, sier professor Frank Aarebrot.
AP170424 Juridisk utdannelse ved universitet i Paris.
AP170423 hjem, ifølge opplysninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.
DN170420 Nytt av året er at kjønnspoengene til menn fjernes for studier innen dyrepleier og veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
DN170420 På NTNU, Norges største universitet med nesten 40.000 studenter, var andelen 9 prosent i fjor, ifølge samme statistikk.
DA170420 - Dette er gledelige tall for UiS, og viser at UiS er et attraktivt universitet og Stavanger en ettertraktet studentby, uttaler kommunikasjonsrådgiver Susanna King.
AA170420 Økningen i interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også, og både havbruksdrift og ledelse, husdyrvelferd og i særstilling dyrepleie er svært populært blant søkerne til Nord universitet .
AA170420 Tallene fra Samordna opptak viser at Nord universitet har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene i landet, med 14,7 prosent.
AA170420 På landsbasis går søkningen til grunnskolelærerutdanningene noe ned, bildet ved Nord universitet viser totalt en stabil søkning fra 2016 - 2017.
AA170420 I 2016 var det til sammenligning 4642 førsteprioritetssøkere til Nord universitet
AA170420 Hele 5301 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg til 3035 studieplasser.
AA170420 Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.
AA170420 Det er færre søkere enn tidligere til lærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger.
AA170420 - Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet .
AA170420 - Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet , sier rektor Bjørn Olsen.
AA170420 Totalt har 135.587 personer søkt seg til høyere grunnutdanning ved universitet og høyskoler gjennom Samordna opptak ved Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) ¶
AA170420 Nesten 3 prosent flere enn i fjor har søkt seg til universitet eller høyskole i år.
DN170419 Dessuten får studenter fra fagskole to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler.
DB170419 - Jeg ble sterkt berørt av saken, ikke bare fordi den er så tragisk som den er, men at det kunne skje på et universitet .
DB170419 ( Dagbladet ) : Den pakistanske journaliststudenten Mashal Khan ble mishandlet til døde av en lynsjemobb utenfor et universitet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan, skjærtorsdag.
DB170419 Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Institutt for naturforvaltning på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) vektlegger betydningen av å opprettholde leveområdene til biene og andre insektarter.
DB170418 En rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bekrefter det som allerede er kjent : Hvis barnets foreldre har høyere utdannelse, er det langt mer sannsynlig at barnet selv gjør det bra på skolen og tar utdannelse på et universitet eller en høyskole. 73 prosent av norske studenter på dette nivået har biologiske foreldre som selv har høyere
VG170417 Men ifølge Ulrike Auga, professor i teologi og kjønnsforskning ved Humboldt Universitet i Berlin, stemmer det dårlig med moderne forskning.
DB170417 Men der Bannon jobbet seg inn med rå kraft, var det pappas penger som plasserte Kushner på verdens beste Universitet .
AP170417 - Med det nye systemet, som overhodet ikke innebærer noen vei mot et énmannsstyre, så vil Tyrkias økonomi kunne vokse mer, hevder økonomiprofessor Kerem Alkin ved Istanbul Medipol Universitet .
DN170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , til Ritzau.
BT170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , til Ritzau.
BT170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , til Ritzau.
AP170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , til Ritzau.
AA170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , til Ritzau.
AA170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet , til Ritzau.
DB170415 ¶ DREPT : Fredag ble den drepte studenten begravet i Pakistan - samtidig som mannens universitet innleder granskning av ham.
DB170415 Et universitet i Pakistan skal etterforske såkalt blasfemisk aktivitet utført av tre studenter.
AA170415 I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen i Norge utdanning fra universitet og høyskoler.
VG170414 Hendelsen fant sted på et universitet i Mardan-distriktet nord i Pakistan torsdag. 45 personer er så langt pågrepet, skriver avisen Dawn.
SA170414 I Samordna opptaks søkeportal, kan du søke blant 1303 studier ved 29 høgskoler og universitet i Norge med kun én søknad.
SA170414 - På Samordna opptak sine nettsider kan du søke opptil ti studier ved flere høgskoler og universitet rundt om i landet.
DB170414 Har undervist i matematikk ved samme universitet .
AP170414 I Samordna opptaks søkeportal, kan du søke blant 1303 studier ved 29 høgskoler og universitet i Norge med kun én søknad.
AP170414 - På Samordna opptak sine nettsider kan du søke opptil ti studier ved flere høgskoler og universitet rundt om i landet.
DB170413 Det å dele anlegg med et universitet var ganske vanlig på denne tiden, og Gianfranco Zola skrev om en episode i boka si.
DB170413 Delte baner med universitet
DB170413 Både Newcastle og Arsenal måtte dele baner med et universitet .
AP170413 Oppgjør med en av verdens rikeste menn kan stenge Ungarns mest anerkjente universitet .
AA170413 En student ble trampet og slått i hjel på et universitet i Pakistan for å ha kommet med noe som oppfattes som blasfemiske ytringer, ifølge pakistansk politi.
AA170413 Vi argumenterer for at stat og myndigheter bør gi kommune og fylkeskommune muligheten til å kunne velge å utvikle skolebaserte videreutdanningstilbud i samarbeid med universitet og høgskoler, og ikke bare sende enkeltlærere på videreutdanningstilbud når det skal arbeides videre med å utvikle fremtidens skole.
AA170413 I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov.
AA170413 Etterutdanning : « I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov », skriver kronikkforfatterne.
AA170413 Det må tilrettelegges for tid til samarbeid og input fra universitet , og det krever lærere som i en travel hverdag finner felles tid til møter med sine kollegaer når det skal reflekteres og drøftes oppgaver relatert til studiet.
DA170412 - Det kom noen utlendinger hit fra et universitet og prøvde å redde restene, før de liksom skulle komme tilbake og restaurere på ekte.
DA170412 - Det kom noen utlendinger hit fra et universitet og prøvde å redde restene, før de liksom skulle komme tilbake og restaurere på ekte.
AA170412 Universitet har de siste ukene stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn.
FV170411 I Samordna opptaks søkeportal, kan du søke blant 1303 studier ved 29 høgskoler og universitet i Norge med kun én søknad.
FV170411 - På Samordna opptak sine nettsider kan du søke opptil ti studier ved flere høgskoler og universitet rundt om i landet.
AP170411 | Få norske studenter gjør en « utdannelsesreise » : Bare tre av ti har foreldre uten universitet eller høyskole ¶
AP170411 - At så mange som 73 prosent av studenter har foreldre med bakgrunn fra høyskole eller universitet , stemmer godt med mine egne observasjoner, sier han.
SA170410 Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.
DN170410 Som 12-åring begynte han å jobbe og solgte bruktbiler på internett før han fikk jobb på kundesenter samtidig som han studerte ved et universitet , ifølge Times of India.
DN170410 Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.
DB170410 Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.
BT170410 Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.
BT170410 Kunst og estetiske fag er systematisk underprioritert i allmenn utdanning - fra barnehage til universitet .
AP170410 Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.
AP170410 | Kunsten å lede et universitet Stølen, Mo, Gornitzka og Sandset ¶
AA170410 Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.
AA170410 Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.
VG170409 Komedien med Anna Kendrick, Rebel Wilson og Elizabeth Banks følger et traust a capella-kor ved Barden universitet som må finne en litt mer funky tone for å klare å vinne den nasjonale korkonkurransen.
SA170408 Særlig har investeringer i de yngste barna fra lavinntekts-familier god effekt, viser en undersøkelse fra Harvard Universitet .
SA170408 Jill Walker Rettberg, som er professor på digital kultur på Universitet i Bergen, mener trofésamlingen på Snapchat er et klassisk spill der man må oppnå ulike mål.
AP170408 UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet.
AP170408 Jill Walker Rettberg, som er professor på digital kultur på Universitet i Bergen, mener trofésamlingen på Snapchat er et klassisk spill der man må oppnå ulike mål.
SA170407 Breitenbauch, leder for Senter for Militære Studier ved Københavns Universitet .
AA170407 Bygget skal huse både Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen når de flytter fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
AA170407 Bygget skal huse både Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen når de flytter fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
VG170406 Han har vært professor ved Guanghua School of management i Beijing, men er nå assisterende rektor ved Yenching Academy ved samme universitet .
DB170406 « UNIVERSITET » : I utkanten av Sandefjord ligger « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil », adressen er sammenfallende med Ryke Geerd Hamers bostedsadresse.
DB170406 Siden 2007 har han drevet « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil » - i praksis hans eget hjem i utkanten av Vestfold-byen.
DB170406 Hevder diabetes-syk fireåring kan ha blitt drept av fjernstyrt « dødschip » ¶ 81-åringen er fremdeles aktiv fra sitt « universitet », som utgir bøkene hans, og har en rekke følgere verden over.
DB170406 Har siden bodd i Sandefjord og driver der « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil ».
DB170406 Foto : Privat ¶ « UNIVERSITET » : I utkanten av Sandefjord ligger « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil », adressen er sammenfallende med Ryke Geerd Hamers bostedsadresse.
DA170405 Det er feil, hevder professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet , Peter Ørebech.
DN170404 BI inngår nok et samarbeid med et kinesisk universitet .
AP170404 | Har brukt 800.000 statlige kroner på å finne ut hva Høgskolen skal hete om den blir universitet
AP170404 OsloMet universitet ( her jobbes det med flere norske alternativer ) ¶
AP170404 Og i september inviteres styret til å bestemme hvilket navn høyskolen skal foreslå på seg selv som universitet , ifølge høgskolens interne hjemmeside.
AP170404 Høgskolen i Oslo og Akershus har foreløpig brukt nesten én million kroner på å komme frem til tre navneforslag, i tilfellet høgskolen får godkjent søknaden om å bli universitet .
AP170404 Høgskolen i Oslo og Akershus har brukt rundt 800.000 kroner på konsulenter for å finne ut hva høyskolen skal hete hvis den en dag blir universitet .
AP170404 Aker universitet
SA170403 Gjennom samarbeid mellom bedrifter, universitet , forskingsinstitusjoner og forvaltningen samler en seg om en felles nasjonal strategi for det aktuelle området.
SA170403 Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
DB170403 Ordningen har dessuten endret svenskenes skattemoral, i følge Katarina Nordblom, samfunnsøkonom ved Göteborgs Universitet .
BT170403 Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
AP170403 Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
FV170402 Utdanning : Studerte ved Universitet i Bergen ¶
DB170402 I min naivitet har jeg forsvart kritikken ved å sammenlikne med sensureringen på høyskoler og universitet .
DB170402 I min naivitet har jeg forsvart kritikken ved å sammenlikne med sensureringen på høyskoler og universitet .
VG170331 Men hovedpersonen selv er ikke enig med Anne Tjønndal, stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet - som skrev kronikken.
DB170331 En forskningsrapport fra Aarhus universitet , publisert i det internationale tidsskriftet Economics of Education Review, finner at elever som har gått på store skoler gjør det bedre enn de fra små.
VG170330 HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet
AP170330 Oppgjør med en av verdens rikeste menn kan stenge Ungarns mest anerkjente universitet .
SA170329 Bio4Fules er et forskningssamarbeid mellom Sintef og Norges miljø og biovitenskaplige universitet ( NMBU ) med kick-start i februar.
AP170329 | Oppgjør med en av verdens rikeste menn kan stenge Ungarns mest anerkjente universitet
AP170329 Lovendringer foreslått av det ungarske parlamentet tirsdag kan gjøre det umulig for landets mest kjente universitet å fortsette.
AP170329 Et privat universitet i Budapest grunnlagt og finansiert av den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros.
AP170329 Direktør for NUPI Ulf Sverdrup understreker at CEU er et universitet som alle andre universitet og ingen politisk aktivist.
AP170329 Direktør for NUPI Ulf Sverdrup understreker at CEU er et universitet som alle andre universitet og ingen politisk aktivist.
AP170329 - Et universitet , ingen politisk aktivist ¶
AP170329 - CEU er et universitet som plasserer seg tydelig i den liberale vestlige tradisjonen.
AP170329 | Oppgjør med en av verdens rikeste menn George Soros kan stenge Ungarns mest anerkjente universitet
AP170329 Lovendringer foreslått av det ungarske parlamentet tirsdag kan gjøre det umulig for landets mest kjente universitet å fortsette.
AP170329 Et privat universitet i Budapest grunnlagt og finansiert av den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros.
AP170329 Direktør for NUPI Ulf Sverdrup understreker at CEU er et universitet som alle andre universitet og ingen politisk aktivist.
AP170329 Direktør for NUPI Ulf Sverdrup understreker at CEU er et universitet som alle andre universitet og ingen politisk aktivist.
AP170329 - Et universitet , ingen politisk aktivist ¶
AP170329 - CEU er et universitet som plasserer seg tydelig i den liberale vestlige tradisjonen.
VG170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
DB170328 Begge har blitt intervjuet av professoren Bill Laurence fra James Cook universitet .
DB170328 Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AA170328 Paul Levin, leder ved Institutet for Turkietstudier ved Stockholms universitet , mener det ikke er spesielt oppsiktsvekkende at Tyrkia bedriver meningsregistrering blant tyrkiske innvandrere.
DN170327 Espen Gaarder Haug er egentlig professor i finans ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , men det er ingen hindring for å drive med kvantefysikk.
AP170327 Alexandre Afonso, professor ved universitet i Leiden i Nederland, pekte på at sosialdemokratene nå også blir slått på hjemmebane : ¶
VG170326 TRONDHEIM ( VG ) Senterpartiet vil ha et forbud mot bruk av nikab og ansiktsdekkende plagg i skoler, høyskoler og universitet , bestemte landsmøtet søndag.
DA170326 Som ventet ble et kompromissforslag om bruken Nikab vedtatt, hvor partiet går inn for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AP170326 Heldekkende hodeplagg : Ha nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AA170326 Landsmøtet har nå vedtatt at de vil arbeide for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AA170325 Den første setningen i Wikipedia lyder : « Torlaug Løkenskar Hoel ( født 1939 ) er en norsk professor emeritus i skriving, pedagogikk og norsk didaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. » - Jeg stusset på hvorfor hun ikke var omtalt allerede, at ingen andre hadde skrevet om henne.
SA170324 Dette er langt fra det første oppdraget draktutviklerne på universitet har fått.
AP170324 Assosiate Professor i kvantefysikk ved Aarhus Universitet .
AP170324 Assosiate Professor i kvantefysikk ved Aarhus Universitet .
AP170324 Strand er i ferd med å avslutte lektorutdannelse i realfag på Norges miljø og biovitenskaplige universitet på Ås.
AP170324 Dette er langt fra det første oppdraget draktutviklerne på universitet har fått.
AA170324 Jussprofessoren ved Universitet i Bergen har ledet utvalget som er satt til å granske Økokrims håndtering av skattesaken mot riggselskapet Transocean.
DN170323 Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg, samferdsel, universitet og høyskole og arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester, og hadde i 2015 samlet rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten.
DB170323 Historien kommer til meg da jeg leser debatten rundt den ventede humaniorameldingen, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte hovedpunktene fra, på Universitet i Oslo onsdag.
DA170323 De går heller inn for kompromissforslaget : « Ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AP170323 Sentralstyret vil endre punktet til at man skal ha " nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AP170323 Ifølge en liste på Wikipedia, ble den første gang brukt ( av en jihadist ) på et universitet i Nord-Carolina i 2006, da riktig nok uten at noen ble drept.
AA170323 Kronprinsparet besøkte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås torsdag.
SA170322 EUs program for utdanning, « Erasmus + », har tildelt Jærskulen, i samarbeid med Universitet i Stavanger og skoler i Frankrike 1.285.243 kroner for å finne ut hvordan man kan styrke kritisk bevissthet og refleksjon blant elevene.
AA170322 Ifølge Weekendavisens korrespondent i Seoul, Markus Bernsen, begynte skandalen da medstudenter til 20-åringen ved et anerkjent universitet i Seoul begynte å stille spørsmål ved hvorfor hun ikke møtte opp til timene eller avleverte oppgaver.
FV170321 Først og fremst for å studere ved byens universitet .
DN170321 Nylig oppdaget professor Jonathan Albright ved Elon Universitet at de falske nyhetene er lenket opp mot og tilbake til hverandre i et gigantisk nettverk som trenger gjennom Googles algoritmer.
DA170321 Demokratene begynte å snakke om USA som et meritokrati, der eliten liksom fortjener å være elite fordi de er smartest - uten samtidig å se på ulikheter som gjør at folk har ulike forutsetninger til for eksempel å skaffe seg utdanning ved et eliteuniversitet, eller noe universitet som helst.
BT170321 Her kan vi tenke idrett, teater, musikk, skole, barnehage, universitet , studentorganisasjoner, velforeninger, møter, debatter og kurs.
AP170321 - Det handler om transaksjoner som er av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe i bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet til avisen.
AP170321 - Det handler om transaksjoner som er av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe i bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet til avisen.
AP170321 - Det handler om transaksjoner som er av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe i bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet til avisen.
FV170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
DA170320 Thorén, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
DA170320 - Dette er transaksjoner av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe hos bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet , til Berlingske.
DA170320 Thorén, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
AP170320 Siri Fjellheim, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP170320 En ekspertgruppe ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen har i sitt høringssvar gitt uttrykk for at straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet.
AA170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
DB170318 Metroxpressen har videre tatt kontakt med kongehusekspert og lektor ved København Universitet , Sebastian Olden-Jørgensen.
SA170317 Sist, men ikke minst, har Greater Stavanger, Lyse, Smedvig, ONS, Stavanger Forum, Universitet i Stavanger/Prekubator, Stavangerregionens Europakontor, Region Stavanger og Hey Ho Let's Go etablert konferansen Nordic Edge Expo, som siden 2015 har blitt en stor suksess og en internasjonal møteplass innen Smartby-bevegelsen.
SA170317 I tillegg er det utstrakt samhandling med universitet på Ullandhaug og forsknings- og utviklingsmiljøene ( FOU ) i de største bedriftene.
DN170317 - Normalt bruker man å belønne toppsjefer for at virksomheten utvikles i positiv retning, men det har mildt sagt ikke skjedd i PostNord, sier økonomiprofessor Anders Drejer ved Aalborg Universitet .
AA170317 Chung beskyldes også for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et anerkjent sørkoreansk universitet .
AA170317 Dette er elever som har lyst til å jobbe, sier Per Egil Mjaavatn ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) i Trondheim.
VG170316 Stilling : Seniorrådgiver ved Universitet i Agder ¶
VG170316 Det er et av prosjektene jeg jobber med, sier Øystein Djupedal, som er seniorrådgiver for direktøren ved Agder Universitet ( UiA ) i Kristiansand.
AA170316 Trondheim er en liten by med et stort universitet , faktisk landets største.
VG170314 Professoren, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Pusan Nasjonale Universitet i Sør-Korea, kommenterer også spekulasjonene om hva som var årsaken til at han ikke reiste seg fra stolen under intervjuet : Jo da, han hadde på seg bukser.
VG170314 Onsdag planlegger familien å holde en pressekonferanse på Kellys universitet i Sør-Korea, slik at han kan besvare alle spørsmålene fra koreanske medier.
VG170314 Prisen for å restaurere det vil kunne bli på opptil 16,2 millioner dollar, tilsvarende 140 millioner kroner, ifølge marinbiologen Ricardo Tapilatu ved Papua universitet .
AA170314 Ulykken har ødelagt 13.500 kvadratmeter korallrev, og prisen for å restaurere det vil kunne bli på opptil 16,2 millioner dollar, tilsvarende 140 millioner kroner, ifølge marinbiologen Ricardo Tapilatu ved Papua universitet .
AA170313 Verdal kommunes kulturskole og kulturavdeling samt skuespillerutdanningen til Nord Universitet holder til på adressen.
AA170313 Politiet melder om en arbeidsulykke ved Nord universitet i Møllegata i Verdal.
VG170312 Den spirituelle jernhånden Choi har holdt over Park, skal hun blant annet ha brukt til å skaffe datteren sin innpass på landets beste universitet ( hvor hun også fikk ordnet med studiepoeng for fag datteren aldri tok ), og å ha presset en rekke bedrifter, inkludert Samsung, til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser som hun selv eier.
DN170312 Moen har undervist i Nord-Amerika-studier ved Universitet i Oslo i flere tiår.
AP170312 Og det var slett ikke tilfeldig at Xi Jinping for fem år siden valgte å komme nettopp hit på sin første reise som landets leder, mener økonomiprofessor Lin Jiang ved Sun Yat-sen Universitet i Guangzhou.
AP170312 Guangdong har inntatt en ledende rolle i den kinesiske omstillingen, men kunne nok satse enda dristigere, mener økonomiprofessor Lin Jiang ved Sun Yat-sen Universitet i Guangzhou.
AP170312 Lisbeth Morlandstø FOTO : Nord Universitet
AP170312 Birgit Røe Mathisen FOTO : Nord Universitet
AP170312 Bengt Engan og Birgit Røe Mathisen er førsteamenuensis, Lisbeth Morlandstø er professor, alle ved journalistutdanningen ved Nord Universitet .
AP170312 Bengt Engan FOTO : Svein-Arnt Eriksen / Nord Universitet
AA170312 På den ene siden preker landene for frie valg og en rettsstat, men de klarer ikke selv å opprettholde dette, sier Mogens Pelt ved Københavns Universitet .
AA170310 Ved Nord universitet Levanger er sykepleiestudentene i full sving med øvelser og simulering i ferdighetsavdeling.
VG170309 Dette sier den svenske eksperten på gjengkriminalitet, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi ved Stockholms Universitet til VG.
AP170309 Thorbjørn Skardhamar, kriminolog og sosiolog ved Universitet i Oslo, er en av forfatterne bak studien.
AA170309 Det er et effektivt samarbeid mellom et universitet med grunnleggende teknologisk forskning og et kundenært institutt som driver anvendt forskning.
AP170308 i lingvistikk, FoU-leder i Lingit AS og professor II ved Nord Universitet .
DN170307 Gründerne, som alle er i 20-årene, har lykkes med å lansere billeddelingstjenesten Gobi og derfor fått permisjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) for å realisere gründerdrømmen.
AA170307 I vinter ble Mosul universitet knust av daesh.
AA170307 Alle har studert på Mosul universitet og jobbet i Mosul, blant annet som advokat, høyskolelærer, landskapsarkitekt og offentlig ansatt.
AA170306 - Det vil være et enormt tilbakeslag for Trump om han ikke får det innført, ettersom det var en sentral del av det han gikk til valg på, sier USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen ved Syddansk Universitet .
DA170305 Prosjektet ledes av Norges arktiske universitet ( UiT ) i Tromsø, men involverer forskere over hele landet.
DB170303 Universitet har tjent gode penger på undersøkelsene og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet ( UDI ) nesten 14 millioner kroner av for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i.
AA170303 Før angrepet på kjøpesenteret hadde han tatt med seg motorsagen til et universitet han var utvist fra.
AA170303 Universitet har tjent gode penger på undersøkelsene og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet ( UDI ) nesten 14 millioner kroner av for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i.
VG170302 Hans tre barn går nå på universitet for å bli advokat, økonom og fotspesialist - takket være faren.
DN170302 Foto : Carlos Barria/Reuters/NTB scanpix Professor Jennifer Leigh Bailey ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ).
BT170302 Forsker Magnar Gullikstad Johnsen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet er tvilende til at det dreier seg om protonbue.
DN170301 Studenter fra BI, Høyskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og UiO var samlet for å høre Olsens tale, som var en noe nedkortet versjon av årstalen han holdt i Norges Bank for to uker siden.
DB170301 Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), mener at Tine M Sundfør har noe rett i sine analyser, men støtter ikke alle teoriene fullt ut : ¶
AA170301 Men eksperter mener likevel at Trumps tale var preget av ideologi - en ideologi som professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet , Dag Blanck, kaller en form for " etnisk nasjonalisme ".
DN170227 Det er et fenomen som er uhørt i Frankrike, sier den franske historieprofessoren George Chabert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ).
VG170226 Liberal oase ¶ Universitet han jobber ved er en oase i den hektiske storbyen Istanbul, innhyllet i store, grønne trær med utsikt mot Bosporos-stredet på alle kanter og bygg fra 1860-tallet som er som dratt ut av Harry Potter.
VG170226 Kommentar ISTANBUL ( VG ) På Tyrkias mest liberale og prestisjefylte universitet har professorene ilagt seg selv munnkurv.
VG170226 ISTANBUL ( VG ) På Tyrkias mest liberale og prestisjefylte universitet har professorene ilagt seg selv munnkurv.
DB170225 Ønsker du å ta fag på høgskole- og universitetsnivå, får du informasjon om privatistordningen hos hvert enkelt universitet .
DB170225 Du kan ta privatisteksamen i fag fra yrkesfag og studiespesialiserende fag på videregående skole, samt høgskole og universitet .
DA170225 Vi har overvurdert turistenes kjennskap til vinter », innrømmer Arild Røkenes, reiselivsforsker ved UiT Norges arktiske universitet overfor NRK Troms.
DA170225 Jeg er glad jeg droppet ut av universitet for 18 år siden og at vi gjorde dette sammen, sier Ola Rosling.
DA170225 Etter seks år sluttet han nesten helt på universitet og viet seg 95 prosent til formidlingen og lagde Youtube-videoer som gikk viralt, forklarer Ola Rosling.
DN170224 Gobi-gründerne har fått permisjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) for å materialisere gründerdrømmen.
DN170224 Gobi-gründerne har lykkes med å lansere billeddelingstjenesten og derfor fått permisjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) for å materialisere gründerdrømmen.
DN170224 Gobi-gründerne har fått permisjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) for å materialisere gründerdrømmen.
AA170224 Tema er sikring av areal for Universitet i Trondheim etter ønske fra departementet.
AA170224 Det var en fantastisk stemning : Universitet i Trondheim !
AA170224 Da Dragvoll ble valgt, lå nok inntrykk fra noen amerikanske universitet i bakhodet, der de er som en egen by i byen.
DB170222 Som Forskergruppe for barnerett ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet , uttaler i høringen : « Det vesentlige er å understreke at foreldrene som utgangspunkt avtaler seg imellom hvor barnet skal bo.
AP170222 Dag Blanck, som er professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet , trekker linjene helt tilbake til 1936.
DB170221 Overfor avisa beskriver professor og ledelsesekspert Anders Drejer fra Aalborg Universitet det som problematisk at de to mennene hadde en relasjon som sjef og medarbeider samtidig som de var motparter i oppgjøret om millionregninga.
DN170220 Styrelederen ved Göteborgs Universitet og flere av de ansatte la ikke skjul på at de mente Ottersen gjorde en overraskende helomvending da han takket nei til rektorjobben i 12. time.
DN170220 Ottersen trakk seg som rektorkandidat ved Göteborgs universitet .
DN170220 Karolinska institutet er et medisinsk universitet , og med utgangspunkt i min egen bakgrunn, og UiOs satsing på livsvitenskap, så har den stillingen også sin attraksjon, sa Ottersen, som er professor i medisin, til høyskoleavisen Khrono i høst.
DN170220 I januar meldte nemlig styret ved Göteborgs Universitet at det hadde innstilt Ottersen som ny rektor.
DN170220 - Göteborgs universitet er et breddeuniversitet og ikke så ulikt Universitetet i Oslo.
DN170220 Ved Göteborgs universitet er de illsinte over den svikefulle nordmannen og har bedt regjeringen gripe inn.
DB170220 ¶ KJØNNSNØYTRALT : Et kjønnsnøytralt toalett ved et universitet i Irvine, California.
BT170220 Han gikk aldri på universitet og gjorde først suksess som novelleforfatter.
AA170220 I januar ble han innstilt som ny rektor ved Göteborgs universitet , men kort tid før den svenske regjeringen skulle ta den endelige beslutningen, trakk han seg som rektorkandidat ved skolen, skriver Dagens Næringsliv.
AP170219 Og han ble spurt om hvilket universitet han helst ville lede - dem eller Karolinska ?
AP170219 Dermed må Göteborgs universitet gjøre noe som knapt har skjedd i svensk akademisk historie.
AP170219 Den ene er på Göteborgs universitet - som ligner på UiO.
AA170218 - Norge er blitt en mer sentralisert stat, sier forsker og statsviter Espen Leirset ved Nord Universitet , som tror resultatet ville vært annerledes for 10 til 20 år siden.
VG170217 Terror på universitet i Pakistan : Tok seg inn på campus i skjul av tåke ¶
VG170217 Jens Elmelund Kjeldsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitet i Bergen, sier at Trump oppfører seg annerledes når han leser fra manus enn når han ser opp.
DB170217 Tjenesten ble opprinnelig utviklet for studenter, slik at de kunne følge med på hva som skjedde rundt deres høgskole eller universitet .
AP170217 Espen Leirset, statsviter ved Nord Universitet .
AP170217 Du hadde neppe fått samme resultat for ti til 20 år siden, sier forsker og statsviter Espen Leirset ved Nord Universitet .
AA170216 - Resultatene bekrefter at personer med ADHD har avvik i hjernestrukturen og tyder derfor på at ADHD er en hjernelidelse, sier hovedforfatteren bak studien, Martine Hoogman ved det medisinske fakultet ved Radboud universitet i Nederland.
VG170215 KJETIL JAKOBSEN, professor i historie, Nord Universitet
DN170215 I dag har en tilsvarende andel minst fullført videregående, og om lag en tredel har utdannelse fra høyskole eller universitet .
DB170215 Forskere fra Universitet i London og Cardiff Universitet eksaminerte hjernene til fem tidligere profesjonelle fotballspillere og én amatørspiller.
DB170215 Forskere fra Universitet i London og Cardiff Universitet eksaminerte hjernene til fem tidligere profesjonelle fotballspillere og én amatørspiller.
DB170215 Forandringene er ofte assosiert med gjentatte hodeskader kjent som kronisk traumatisk encefalopati, sier Huw Morris, professor ved Universitet i London, til BBC.
DA170215 NTNU er som kjent et fremragende universitet med vekt på teknologi og naturvitenskap, men var det ikke et kontor for kultur kulturministeren skulle lokalisere ?
DA170215 Hun fremhever de teknologiske og kunstfaglige miljøene rundt Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet i Trondheim som avgjørende for valget, framfor teknologimiljøer i Bergen og Stavanger.
AP170215 Han er oppgitt over at « en viss herr Professor Jarle Tryti Nordeide, ved Nord Universitet » har fått forske på om torsk og skrei er samme art, og om de parer seg med hverandre.
AA170215 Nord universitet bygger opp nytt mastergradstudium i Stjørdal.
AA170215 Kontor blir universitet .
AA170215 Hit, til Tangen Næringsbygg i Stjørdal, flytter Nord Universitet i løpet av sommeren.
AA170215 Frode Soelberg, ansvarlig for MBA-utdanningene ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet , serverer kake i anledning den nye utdanningen.
AA170215 Det legger vi ned og flytter det isteden til Stjørdal, fordi vi mener markedet er bedre der, sier Frode Soelberg, som er ansvarlig for MBA-studiet ved Handelshøgskolen ved Nord universitet .
AA170215 ), rådmann i Stjørdal Anne Kathrine Slundgård fotograferer mens Frode Soelberg, ansvarlig for MBA-utdanningene ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet , serverer.
AA170215 NTNU er et stort universitet med mange fagkulturer, og dette er en berikelse og ikke et problem.
DN170214 Men vår forskning viser dessverre at dette langt fra er sannheten, sier forskningssjef Alan Jamieson fra Universitet i Newcastle i en pressemelding.
DB170214 Frem til 2009 jobbet han ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet .
DB170214 FØRSTEAMANUENSIS : Svein Anders Noer Lie, Norges arktiske universitet , UiT.
AP170214 Ved HiOA opplever vi at en bieffekt av arbeidet med kvalitetstiltak er at vi oppfyller kravene til å være universitet .
AP170214 HiOA skal bli universitet for å levere enda bedre kvalitet på kunnskapen vi overfører til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
AP170214 | Universitet til gode for studentene Curt Rice ¶
AP170214 februar sin bekymring for at studentene vil lide under at Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) blir akkreditert som universitet .
AA170214 Åpent brev til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.
AA170214 Foto : Geir Tønset ¶ Universitet i Trondheim gir inntrykk av at de har og har hatt Norges beste historikere.
BT170213 - Det henvises til NTNU, Norges teknologiske universitet .
AP170213 Tranulis, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AA170212 Der gir en unik mulighet til å utvikle et universitet som del av en integrert byuniversitet i verdensklasse.
VG170211 Per Einar Granum er professor emeritus i mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er ikke så bekymret for arseninnholdet i ris.
DB170211 I tillegg en kontrakt mellom selskapet og « partnerne », som professor i arbeidsrett, Henning Jørgensen ved Aalborg Universitet , beskriver på denne måten : « En meget amerikansk måte å iscenesette et forhold mellom to parter som ikke er likestilte.
DB170210 Det er typisk fransk å forsvare sine egne, spesielt når de føler at noe er urettferdig, sier Thierry Kopp, førsteamanuensis i idrettsfysiologi ved Universitet i Lyon, til Dagbladet.
AP170210 Han sier selskapet samarbeider med et universitet i Skottland om en doktorgrad og jobber systematisk for å gjøre laser til en av basismetodene for avlusing av laks i internasjonal sammenheng.
SA170209 Og ikke minst er det avgjørende for utviklingen at samhandlingen mellom universitet , forskningsmiljøene og bedriftene utnyttes.
DB170209 Har de oppdaget at det kanskje ikke er så lurt likevel, hverken for oss som studerer i Norge, i utlandet, eller for våre universitet og høgskoler ?
AP170208 John Steinigen, Technische Universitet
AA170208 | Nord universitet forsøkt hacket ¶
AA170208 Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet bekrefter overfor nettavisen Khrono at de var mål for hackingen.
AA170208 Nord universitet var målet for hackerangrepet.
AA170208 Krigshistoriker Stian Bones ved UIT Norges arktiske universitet mener at dekorasjonspraksisen burde vært rausere, og at mange er forbigått.
VG170207 Foto :, Københavns Universitet
VG170207 DENNIS MEYHOFF BRINK, forsker ved Københavns Universitet
DN170207 « Ikke urealistisk » Marie Demker, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet .
DN170207 Men Marie Demker, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet , sier det er nye tider i svensk politikk.
DB170207 ( Dagbladet ) : Studien, som er gjort ved Karolinska Institutet, og ved Umeå og Lund Universitet i Sverige, sier at personer som snuser en boks eller mer om dagen øker risikoen for diabetes type 2 med 70 prosent.
DB170207 En doktorgrad utført av gjesteforsker ved UiT Norges arktiske universitet , viser at hver fjerde bærepose med mat som vi kjøper i butikken går rett i søpla, forteller den kliniske ernæringsfysiologen.
AA170207 | Nord universitet forsøkt hacket ¶
AA170207 UiN ble senere til Nord universitet .
AA170207 Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet bekrefter overfor nettavisen Khrono at de var mål for hackingen.
AA170207 Nord universitet var målet for et hackerangrep mot en norsk høyskole som PST har omtalt.
VG170206 Den nyansatte direktøren har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet .
FV170206 Karin Hindsbo har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet .
DN170206 Hindsbo har mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet , og var før hun ble sjef for KODE sjef for Sørlandets Kunstmuseum i to år.
DB170206 UiN ble senere til Nord universitet .
DB170206 Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet bekrefter overfor nettavisen Khrono at de var mål for hackingen.
DB170206 Karin Hindsbo har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet .
BT170206 Hun har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet .
BT170206 Hun har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet .
AP170206 Utdannelse : Mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet
SA170205 ¶ Hun er doktorgradsstipendiat ved Nord universitet i Bodø og forsker på hva som skal til for å hindre at folk slutter med idrett, og hvordan få flere aktive.
FV170205 ¶ Hun er doktorgradsstipendiat ved Nord universitet i Bodø og forsker på hva som skal til for å hindre at folk slutter med idrett, og hvordan få flere aktive.
BT170205 Hun er doktorgradsstipendiat ved Nord universitet i Bodø og forsker på hva som skal til for å hindre at folk slutter med idrett, og hvordan få flere aktive.
AP170205 Hun er doktorgradsstipendiat ved Nord universitet i Bodø og forsker på hva som skal til for å hindre at folk slutter med idrett, og hvordan få flere aktive.
SA170204 Men Odd Magne Harstad, professor i husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), har laget et annet regnestykke : ¶
DB170204 Da fant en forskergruppe, med blant annet Bjørn Jamtveit ved Universitet i Oslo, lignende mineraler på en strand i området.
AP170204 Men Odd Magne Harstad, professor i husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), har laget et annet regnestykke : ¶
AP170203 Donald Trump truer med å trekke statlige tilskudd fra universitet : Demonstrasjoner mot Breitbart-redaktør ved Berkeley ¶
AP170203 - Nå er det kanskje så mange som mellom 10 og 20 000 haukugler i Sør-Norge, mot normalt noen titall hekkende par, forteller Svein Dale ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) til NRK.
SA170202 Etterpå ligger veien åpen for deg om du ønsker å bygge på med en utdanning på fagskole, høyskole eller universitet , eller ytterligere yrkesfaglig spesialisering.
DN170202 Styreleder ved vrakede Göteborgs universitet er overrasket over helomvendingen.
DN170202 Ottersen trakk seg søndag som rektorkandidat ved Göteborgs Universitet .
DN170202 Om også regjeringen beslutter å utpeke meg som rektor og vi blir enige om forutsetningene, ser jeg frem til å fortsette utviklingen av Göteborgs universitet , sa Ottersen i en melding på universitetets nettsider i forbindelse med innstillingen i januar.
DN170202 Karolinska institutet er et medisinsk universitet , og med utgangspunkt i min egen bakgrunn, og UiOs satsing på livsvitenskap, så har den stillingen også sin attraksjon, sa Ottersen, som er professor i medisin.
DN170202 Hun sier det ville vært uproblematisk å trekke seg underveis i prosessen, men ikke da han ble endelig innstilt til fordel for den andre kandidaten, prorektor Eva Wiberg ved Lunds universitet , som var med i « finalerunden ».
DN170202 For tre uker siden ble Ole Petter Ottersen ( 61 ) innstilt som ny rektor ved Göteborgs universitet av det svenske universitetets styre.
DN170202 - Styrelederen ved Göteborgs universitet sier hun ble overrasket.
DN170202 - Göteborgs universitet er et breddeuniversitet, og ikke så ulikt Universitetet i Oslo.
AA170202 Blant annet ligger Danmarks Tekniske Universitet i København, Stockholms universitet og NTNUs tekniske universitetskollega, Chalmers i Gøteborg, bak.
AA170202 Blant annet ligger Danmarks Tekniske Universitet i København, Stockholms universitet og NTNUs tekniske universitetskollega, Chalmers i Gøteborg, bak.
VG170201 HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet
DB170131 - Vårt universitet er i sorg i dag.
BT170131 Vårt nærmeste universitet er tross alt det stedet en stor del av oss vil starte til høsten.
BT170131 Men da jeg skulle lete opp Universitet i Bergen ( UiB ), var de ikke å finne.
BT170131 Vårt nærmeste universitet er tross alt det stedet en stor del av oss vil starte til høsten.
BT170131 Men da jeg skulle lete opp Universitet i Bergen ( UiB ), var de ikke å finne.
DB170130 Viserektor bekrefter at universitet har kontakt med politiet i tilknytning til saken.
AP170130 Begge er studenter ved et universitet i byen. Én av dem er av marokkansk opprinnelse.
SA170127 Dokumentert utdanning og kompetanse blir viktigere og viktigere for å kunne klatre på karrierestigen, og noen foreldre tror at døren til universitet og høyskole lukkes med valget om yrkesfaglig utdanning.
SA170127 Den norske utøveren blir ambassadør for hundekjøring i amerikansk radio- og TV, med foredrag i Alaska og på universitet i Minneapolis. 7 1994 Et rekordstort antall av 58.000 tilskuere er til stede da hun tar VM-gull i 4-spann slede i Tootmos i Tyskland. 8 1995 Kom for sent til start i VM etter at arrangøren hadde f
DN170127 I Canada levde han nærmest fra hånd til munn før han kom seg inn på et amerikansk universitet .
DB170127 Grunnen til at vi løfter frem eksemplene ved UiT - Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen, hvor det gis ekstra lønn for status som merittert underviser, er ikke at vi tror fagfolk lar seg belønne til bedre undervisning, men at det er en håndfast måte å vise at universitetene mener alvor.
BT170127 Den norske utøveren blir ambassadør for hundekjøring i amerikansk radio- og TV, med foredrag i Alaska og på universitet i Minneapolis. 7 1994 Et rekordstort antall av 58.000 tilskuere er til stede da hun tar VM-gull i 4-spann slede i Tootmos i Tyskland. 8 1995 Kom for sent til start i VM etter at arrangøren hadde forandret
AP170127 Den norske utøveren blir ambassadør for hundekjøring i amerikansk radio- og TV, med foredrag i Alaska og på universitet i Minneapolis. 7 1994 Et rekordstort antall av 58.000 tilskuere er til stede da hun tar VM-gull i 4-spann slede i Tootmos i Tyskland. 8 1995 Kom for sent til start i VM etter at arrangøren hadde f
SA170126 Universitetsdirektøren leder den administrative virksomheten ved Universitet og er sekretær for universitetsstyret.
SA170126 Seks kvinner og sju menn har søkt på stillingen som ny universitetsdirektør ved Universitet i Stavanger.
DN170125 Han får full støtte av blant annet bil-analytiker og professor Ferdinand Dudenhöffer, som er sjef for Center Automotive Research ved Universitet i Duisburg-Essen.
DB170125 Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis i filosofi ved Norges Arktiske Universitet ( UiT ), henter frem de fleste av mytene i et svarinnlegg ( 23.januar ) til mitt innlegg om den økonomiske omfordelingen fra Oslos innbyggere til resten av landet.
DN170124 Med sine 39.000 studenter hadde Norges største universitet i fjor elleve saker der studenter ble funnet skyldig i fusk, en mindre enn Universitetet i Agder og seks mindre enn Høgskolen i Oslo og Akershus.
AP170124 Med sine 39.000 studenter hadde Norges største universitet i fjor elleve saker der studenter ble funnet skyldig i fusk, en mindre enn Universitetet i Agder og seks mindre enn Høgskolen i Oslo og Akershus.
FV170123 Det tilbys også ved Universitet i Agder, noe som også kansje kan være en positiv faktor med tanke på å velge Vipers.
SA170122 Det tilbys også ved Universitet i Agder, noe som også kansje kan være en positiv faktor med tanke på å velge Vipers.
AP170122 Her er alt fra et eget « universitet » for de ansatte og høyteknologiske forskningslokaler, til ansattboliger, restauranter og treningssentre - alt under paraplyen til Huawei.
AP170122 Her er alt fra et eget « universitet » for de ansatte og høyteknologiske forskningslokaler, til ansattboliger, restauranter og treningssentre - alt under paraplyen til Huawei.
BT170121 Hun har også arbeidet som redaktør, forfatter og skribent og undervist i samtidskunst ved Københavns Universitet .
DN170119 Selv har professor Jakob Stoustrup ved Universitet i Aalborg gått ned syv kilo på én måned, og i etterkant holdt den nye vekten uten problemer, skriver danske Videnskap.
DN170119 Kuren er ifølge Videnskap utelukkende basert på matematiske beregninger som professoren har hentet fra sin hverdag på Universitet i Aalborg - der han ikke forsker på fedme, men optimal regulering av tekniske systemer.
DN170119 ¶ Et universitet er noe annet enn en vanlig offentlig virksomhet, et universitet er helt avhengig av avstand til politisk myndighet for å fungere godt, sier forfatteren.
DN170119 ¶ Et universitet er noe annet enn en vanlig offentlig virksomhet, et universitet er helt avhengig av avstand til politisk myndighet for å fungere godt, sier forfatteren.
DN170119 ¶ Vi mener vårt eget universitet har alt å vinne på å utvikle tydeligere kommunikasjon, bedre involvering av studenter og ansatte og bedre samarbeid og rollefordeling internt på UiO, mener forfatteren.
AP170119 Petersburg til topps, foran et kinesisk og et vietnamesisk universitet .
AP170119 Et av lærestedene er Bauman statlige tekniske universitet i Moskva ( MSTU ), hvor Sjevtsjenko studerte en periode.
AP170119 Petersburg til topps, foran et kinesisk og et vietnamesisk universitet .
AP170119 Et av lærestedene er Bauman statlige tekniske universitet i Moskva ( MSTU ), hvor Sjevtsjenko studerte en periode.
AP170118 Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP170118 Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP170117 - Det ville forundre meg om den ikke løsner i løpet av de nærmeste månedene, sier professor Adrian Luckman ved universitet i Swansea til BBC.
AP170117 - Det ville forundre meg om den ikke løsner i løpet av de nærmeste månedene, sier professor Adrian Luckman ved universitet i Swansea til BBC.
VG170116 Arbeidslivet krever ikke at du skaffer deg en ny grad fra et universitet , men at du er i stand til å ta i bruk digitale verktøy.
DB170116 Har du allerede en grad fra høyskole eller universitet , kan du være aktuell for lønnede videreutdanninger.
DB170114 ¶ UNIVERSITETET : Restene av et av byggene til Universitet i Mosul, der det nå pågår en intensiv kamp mot IS.
DB170112 Det var første gang Marius Borg Høiby viste seg offentlig med kjærsten Linn Helena Nilsen ( 20 ), som han nå skal flytte til USA sammen med, for å studere ved et universitet i California.
SA170111 Dataene samles inn og følges opp av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) for å se om fukttransporten i veggen fungerer som planlagt.
AP170111 En e-post om et spørreskjema om arbeidsforholdene ved Københavns Universitet har skapt debatt om forskningsledelse.
AP170111 De har blant annet kontaktet post-doc'en som nå jobber ved et universitet i Saudi-Arabia.
AP170111 juni i fjor sendte presidenten i European Geoscience Union ( EGU ), den anerkjente seismologen, professoren, veilederen og ekspedisjonslederen Hans Thybo ved Københavns Universitet ( KU ), en e-post til en post-doc hvor han minnet ham på å fylle ut et spørreskjema om arbeidsforholdene ved universitetet, og påpekte at det ikke var nødvendig å være utelukken
AP170111 En e-post om et spørreskjema om arbeidsforholdene ved Københavns Universitet har skapt debatt om forskningsledelse.
AP170111 De har blant annet kontaktet post-doc'en som nå jobber ved et universitet i Saudi-Arabia.
AP170111 juni i fjor sendte presidenten i European Geoscience Union ( EGU ), den anerkjente seismologen, professoren, veilederen og ekspedisjonslederen Hans Thybo ved Københavns Universitet ( KU ), en e-post til en post-doc hvor han minnet ham på å fylle ut et spørreskjema om arbeidsforholdene ved universitetet, og påpekte at det ikke var nødvendig å være utelukken
AP170111 Til magasinet The Atlantic sier han at han har vært i USA i hele den aktuelle perioden, og at det lett kan bevises - blant annet var han på et universitet i California sammen med sønnen.
AP170111 Til magasinet The Atlantic sier han at han har vært i USA i hele den aktuelle perioden, og at det lett kan bevises - blant annet var han på et universitet i California sammen med sønnen.
AP170111 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) er enig i behovet for teknologer, særlig i en tid med økt digitalisering og automatisering.
AP170111 Dataene samles inn og følges opp av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) for å se om fukttransporten i veggen fungerer som planlagt.
SA170110 | Gisselsituasjon ved universitet i USA er avklart ¶
SA170110 Birmingham ( NTB-AP ) : En væpnet person som skal ha tatt gisler ved et universitet i Alabama sørøst i USA, er pågrepet, ifølge AP.
DN170110 Tirsdag ble Ole Petter Ottersen ( 61 ) innstilt som ny rektor ved Göteborgs universitet av det svenske universitetets styre, skriver nettstedet Khrono.
DN170110 Om også regjeringen beslutter å utpeke meg som rektor og vi blir enige om forutsetningene ser jeg frem til å fortsette utviklingen av Göteborgs universitet , sier Ottersen i meldingen.
DN170110 Ole Petter Ottersen sannsynligvis ny rektor ved Göteborgs universitet fra sommeren, når rektorperioden ved Universitetet i Oslo er over.
DN170110 Karolinska institutet er et medisinsk universitet , og med utgangspunkt i min egen bakgrunn, og UiOs satsing på livsvitenskap, så har den stillingen også sin attraksjon, sa Ottersen til Khrono i november.
DN170110 Göteborgs universitet har 37.000 studenter og 6000 ansatte.
DN170110 Göteborgs universitet er et breddeuniversitet, og ikke så ulikt Universitetet i Oslo.
DN170110 Det blir i så fall første gangen et stort svensk universitet får en ikke-svensk rektor, skriver Göteborgs universitet ( GU ) på egne nettsider.
DN170110 Det blir i så fall første gangen et stort svensk universitet får en ikke-svensk rektor, skriver Göteborgs universitet ( GU ) på egne nettsider.
DB170110 Utgangspunktet for innstillingen er holdbarhetsindikatoren Keep-it, utviklet av et teknologiselskap som opprinnelig ble startet av to professorer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
BT170110 Høyskolen på Vestlandet ( HVL ) har en uttalt ambisjon om å bli et universitet .
AP170110 Videre het det i opprettelsesdokumentet for det reformerte Københavns Universitet i 1539 at jevnlige, offentlige disputaser skulle holdes, og at disse skulle ta opp emner av nytte for tilhørerne.
AP170110 Martin Luther og enda mer hans samarbeidspartner, Philip Melanchton, øvde avgjørende innflytelse på nydannelsen av universiteter etter reformasjonen, inklusiv Københavns Universitet .
AP170110 Historien om universitetets tilknytning til reformasjonen var fortsatt levende, selv om det også ble satt spørsmålstegn ved om reformasjonsfeiring hørte hjemme på et moderne universitet .
AP170110 Festen i 1817 markerte i tillegg at Norge hadde fått sitt første universitet , mens det i 1917 var minnefest i Aulaen med nyskreven kantate og kongefamilien til stede.
AP170110 Det Kongelige Frederiks Universitet førte tradisjonen fra moder-universitetet i København videre, og markerte reformasjonen med store universitetsfester både i 1817 og 1917.
FV170109 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
AP170109 Professor Geir Johnsen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Universitetssenteret på Svalbard.
AP170109 Jørgen Berge, professor UiT Norges arktiske universitet og Universitetssenteret på Svalbard.
AP170109 Geir Johnsen, professor, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Universitetssenteret på Svalbard.
AP170109 Professor Geir Johnsen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Universitetssenteret på Svalbard.
AP170109 Jørgen Berge, professor UiT Norges arktiske universitet og Universitetssenteret på Svalbard.
AP170109 Geir Johnsen, professor, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Universitetssenteret på Svalbard.
DN170108 * Nordic Master Programme in Social Work and Welfare er en masterutdannelse innen sosialfag som tilbys sammen med tre andre universiteter i andre nordiske land, hvor du studerer et semester ved hvert universitet .
DN170107 - Det ville forundre meg om den ikke løsner i løpet av de nærmeste månedene, sier professor Adrian Luckman ved universitet i Swansea til BBC.
AP170106 - Det ville forundre meg om den ikke løsner i løpet av de nærmeste månedene, sier professor Adrian Luckman ved universitet i Swansea til BBC.
DB170105 Lektor Petter Wigum ved Nord universitet forteller til Dagbladet at i forbindelse med deres utdannelse av kjørelærere kan elever få sertifikatet for bare 3000 kroner.
DN170104 Før ble det å utsette seg for slik risiko sett på som en sykdom man trengte behandling for, sier Hetland, førsteamanuensis i psykologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.
DB170104 Tarmkrøsen i seg selv er ingen ny oppdagelse, det som er nytt er at tarmkrøsen i den nye studien ved universitet i Limerick blir klassifisert som et organ.
AP170104 Marco Vindas - Uni Research AS og Göteborgs universitet
AP170104 Marco Vindas - Uni Research AS og Göteborgs universitet
DN170103 Nordøy studerer økonomi og administrasjon ved universitet i Tromsø.
DB170103 I fjor høst startet regjeringen et arbeid med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet .
AP170102 De får også bistand fra eksperter ved andre universitet og forskningsinstitusjoner.
SA170101 SEARCH, Sandnes Education And Research Center Høyland er et prosjekt med et godt partnerskap ; NMBU sammen med universitet i Stavanger, Universitetssykehuset og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gått sammen om å oppføre et nybygg som skal gi nye muligheter innen biomedisin og medisin.
SA170101 På Høyland holder Norges miljø og biovitenskapelige universitet , NMBU, også kjent som veterinærhøgskolen til.
SA170101 Skadelig fordi det tar overhånd og fullstendig styrer livet, sier forsker Mia Beck Lichtenstein ved Syddansk Universitet .
FV170101 Skadelig fordi det tar overhånd og fullstendig styrer livet, sier forsker Mia Beck Lichtenstein ved Syddansk Universitet .
DB170101 Studenter sov på skift hvor andre studenter holdt vakt, mens byens universitet gjorde opphold i forelesningene i en uke.
BT170101 Skadelig fordi det tar overhånd og fullstendig styrer livet, sier forsker Mia Beck Lichtenstein ved Syddansk Universitet .
AP170101 Skadelig fordi det tar overhånd og fullstendig styrer livet, sier forsker Mia Beck Lichtenstein ved Syddansk Universitet .
AP161215 Han har studert ett år på et universitet i England, men jobber nå litt for Norges Roforbund og Norges Dykkerforbund ¶
AP161130 Jeg var helt oppe å kjøre, forteller danske Pauline Koffi Vandet ( 22 ), som er student på Roskilde Universitet , men bosatt i København.
AP161115 Samtidig samarbeider Udir med fylkesmenn, Helsedirektoratet, NAFO, universitet , høgskoler og RVTS om gjennomføringen av denne satsingen.
AP161112 ier at man heller ønsker å bruke penger på å oppgradere sykehusbygningene, for vedlikeholdsetterslepet på sykehusene har vært et velkjent i problem i mange år, også da dette prosjektet ble igangsatt, sier Per Lægreid, som er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitet i Bergen.
AP161109 Konfliktutviklingen, slik den registreres av konfliktdataprogrammet ved Uppsala Universitet ( UCDP ), preges nå av tre hovedtendenser : ¶ 3rd-party-bio ¶ langsiktig reduksjon av vold, ¶ økende fragmentering av konfliktene ¶ og geografisk konsentrasjon.
AP161016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet , NTNU ¶ 12.
AP161005 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) starter allerede i høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet , melder Vårt Land.
AP161005 Forbudet skal gjelde både skoler, høyskoler og universitet .
AP161005 Arbeiderpartiet åpnet med å legge fram et representantforlag om å forby heldekkende klesplagg på skoler, høyskoler og universitet .
AP161004 Arbeiderpartiet åpnet med å legge fram et representantforlag om å forby heldekkende klesplagg på skoler, høyskoler og universitet .
SA160915 Professor i naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vidar Selås, forklarer at ørnene har svært kraftige føtter og klør med tykk hud, og er tilpasset å tåle en trøkk i forbindelse med jakt.
AP160907 Jussprofessor Lars Bo Langsted ved Aalborg Universitet mener at kjøpet av opplysningene etter alt å dømme er innenfor rammene til dansk lov.
AP160907 Han er økonomiutdannet fra et universitet i Aleppo og har jobbet for et stort byggeselskap i Saudi-Arabia.
FV160905 Det er professor Gert Frølund Pedersen ved Aalborg universitet som med støtte fra Nordisk ministerråd har utført undersøkelsen.
FV160821 Umut Özkirimli, Tyrkia-ekspert ved Lunds universitet , mener at mye tyder på at IS sto bak og at kurderne var målet for angrepet.
AP160821 Tom Karp er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og Nord universitet .
SA160818 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
BT160818 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
AP160818 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
AP160802 Problemet er at for et universitet er en elev et tall ( karakterpoeng ), for eksempel 49,1.
AP160802 Hva man er god i spiller ikke noe rolle i et opptak til et universitet
AP160802 Hva man er god i spiller ikke noe rolle i et opptak til et universitet .
AP160725 Blant annet får Sanders mye av æren for at Clinton nå går inn for en minstelønn på 15 dollar - omtrent det dobbelte av dagens nivå - og at hun nå tar til orde for å gjøre noe dramatisk med de skyhøye nivåene på kostnaden ved å ta en høyere utdannelse på et godt universitet i USA.
SA160723 Det kan være motsatt, at prestasjonen går ned, men det er ingenting som tyder på at det kan være positivt, sa Leif Bjermer, professor i lungemedisin og allergologi ved Lunds universitet i Sverige.
AP160723 Det kan være motsatt, at prestasjonen går ned, men det er ingenting som tyder på at det kan være positivt, sa Leif Bjermer, professor i lungemedisin og allergologi ved Lunds universitet i Sverige.
FV160722 FOTO : NTB scanpix Kai-Håkon Carlsen er professor ved universitet i Oslo ( UiO ) og en av Norges fremste eksperter på astma i idrettssammenheng.
FV160722 Det kan være motsatt, at prestasjonen går ned, men det er ingenting som tyder på at det kan være positivt, sier Leif Bjermer, professor i lungemedisin og allergologi ved Lunds universitet i Sverige.
SA160721 Kai-Håkon Carlsen er professor ved universitet i Oslo ( UiO ) og en av Norges fremste eksperter på astma i idrettssammenheng.
SA160721 Det kan være motsatt, at prestasjonen går ned, men det er ingenting som tyder på at det kan være positivt, sier Leif Bjermer, professor i lungemedisin og allergologi ved Lunds universitet i Sverige.
FV160721 Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges helse ved Norges arktiske universitet , mener også at man kan begynne å øve på å være alene hjemme når barnet har begynt på skolen.
BT160721 Menn bør ikke kvoteres inn på studier ved universitet .
BT160721 Kai-Håkon Carlsen er professor ved universitet i Oslo ( UiO ) og en av Norges fremste eksperter på astma i idrettssammenheng.
BT160721 Det kan være motsatt, at prestasjonen går ned, men det er ingenting som tyder på at det kan være positivt, sier Leif Bjermer, professor i lungemedisin og allergologi ved Lunds universitet i Sverige.
AP160721 Kai-Håkon Carlsen er professor ved universitet i Oslo ( UiO ) og en av Norges fremste eksperter på astma i idrettssammenheng.
AP160721 Det kan være motsatt, at prestasjonen går ned, men det er ingenting som tyder på at det kan være positivt, sier Leif Bjermer, professor i lungemedisin og allergologi ved Lunds universitet i Sverige.
AP160712 Men hun har gått med på at myndighetene betale universitetsutdannelsen for alle som kommer fra husholdninger med en totalinntekt på under 125.000 dollar ( rundt én million kroner ) - forutsatt at det er et offentlig universitet og at søkerne kommer fra samme delstat som skolen de søker seg til.
SA160708 - Har du en solkrem fra sommerferien i fjor, så er det ikke slik at den ikke kan brukes, men du skal være obs på at solfilteret kanskje ikke er like effektivt lenger, sier Flaten i en artikkel på Norges arktiske universitet sine nettsider.
BT160708 - Har du en solkrem fra sommerferien i fjor, så er det ikke slik at den ikke kan brukes, men du skal være obs på at solfilteret kanskje ikke er like effektivt lenger, sier Flaten i en artikkel på Norges arktiske universitet sine nettsider.
AP160708 - Har du en solkrem fra sommerferien i fjor, så er det ikke slik at den ikke kan brukes, men du skal være obs på at solfilteret kanskje ikke er like effektivt lenger, sier Flaten i en artikkel på Norges arktiske universitet sine nettsider.
AP160629 Dersom det er IS, signaliserer dette målet en annen linje fra deres side, sier Einar Wigen, postdoktor ved Universitet i Oslos institutt for kulturstudier og orientalske språk, til NTB.
AP160628 Forsker Kristine Munkegård Pedersen ved Roskilde Universitet har skrevet avhandling om festival og publikum.
FV160627 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
SA160626 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
BT160626 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP160626 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP160620 Det er skuffende at Anna Haug, professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , i en artikkel i Aftenposten 13. juni kommer med personlige utsagn som er i strid med oppsummert forskning - konklusjoner i verdens største fagpaneler inkludert WHO, og anbefalinger til helsemyndighe
AP160613 - Det kan skade helsen din, ifølge professor i ernæringsfysiologi Anna Haug ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) på Ås.
AP160605 For å ha et konkurransedyktig og komplett forskningssystem, trenger vi forskningsmiljøer som hevder seg i den absolutte verdenstoppen ( i tillegg til blant annet sterke universitet , god anvendt forskning og forskning som løser samfunnsutfordringene ).
AP160530 Den lille landsbyen ved kysten i Cornwall har alt, mener han : Koselig brosteinsgater, tradisjonelle ( og utradisjonelle ) puber, gallerier, en vakker havn, universitet , strender og nydelig utsikt.
AA160530 Den lille landsbyen ved kysten i Cornwall har alt, mener han : Koselig brosteinsgater, tradisjonelle ( og utradisjonelle ) puber, gallerier, en vakker havn, universitet , strender og nydelig utsikt.
AP160525 Nå er den tidligere anklageren rektor på et universitet i Texas, hvor han selv opplever å bli anklaget for unnfallenhet omkring anklager om seksuelle overtramp i universitetsmiljøet.
AP160523 Kilde : Institutt for samfunnspsykologi ved Universitet i Bergen.
AP160522 Professor i litteraturvitenskap ved Helsingfors universitet , har tidligere vært professor ved flere svenske universiteter.
AP160522 Hun tok doktorgrad ved Stockholms universitet i 1988 med en avhandling om forfatteren Moa Martinson.
AP160519 Han var blant de beste på sitt universitet og fikk derfor muligheten til å ta utdannelse utenfor Kina.
AP160513 Berg, som har utdannelse innen plantevitenskap, grøntanlegg og design fra Norges miljø - og biovitenskapelige universitet på Ås, skryter også av egenskapene til blomstene hos krydderplanter.
AP160509 Stein Ringen, professor emeritus universitet i Oxford ¶
AP160505 46,5 prosent av pasientene hadde fullført grunnskolen, mens 11,3 prosent hadde utdanning fra universitet eller høyskole.
AP160421 Det er 20 - 25 år med « rasering » av velferdsstaten med barnehage og skole og universitet også videre.
AP160420 « Folketinget beveger seg ned en farlig vei (... ) som kan ramme meget bredt », sier Jørn Vestergaard, professor i strafferett ved Københavns Universitet .
DB160419 Både Narkotikakrigens hjemland USA og i Storbrittania er det nå større sannsynlighet for at en svart mann havner i fengsel enn på et bra Universitet .
AP160419 Ifølge Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) i Trondheim er det 31 søkere til de 29 plassene innen petroleum.
AP160416 Et gjennomsnittlig privat universitet koster i dag rundt 32.000 dollar i året.
SA160414 Professor i ernæring på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Birger Svihus, gir råd om vekt og mat.
SA160414 Han er professor i ernæring på Norges miljø - og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP160414 Professor i ernæring på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Birger Svihus, gir råd om vekt og mat.
AP160414 Han er professor i ernæring på Norges miljø - og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
SA160412 Han er leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo.
AP160412 Han er leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo.
SA160411 Anne Husebekk ( 61 ) : Rektor ved Universitet i Tromsø.
FV160411 Anne Husebekk ( 61 ) : Rektor ved Universitet i Tromsø.
AP160411 Det er et land med 200 millioner mennesker, en sterk økonomi, utrolig historie, mangfoldig kultur og mange språk, universitet , filmproduksjon, familieliv, hobbyer og alt vi har i Norden.
AP160411 Anne Husebekk ( 61 ) : Rektor ved Universitet i Tromsø.
AP160409 Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder, tror avsløringene vil ha lite å si for EU-avstemningen.
AP160409 Det å skifte forklaringer er ikke bra, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder.
AP160409 Utdannet jurist ved Universitet i Panama.
AP160409 Gambia selv fikk ikke universitet før i 1999, og å studere i europeiske land var ikke bare vanskelig, det var også svært dyrt.
AP160403 Det er kun statsministeren som kan svare på det, sier Þórólfur Matthíasson, økonom ved Islands universitet .
AP160402 Ønskelig med relevante fag eller grader fra høyskoler eller universitet .
AP160328 Nei, mener Elisabeth Ivarsflaten, førsteamanuensis ved Universitet i Bergen, som har forsket på temaet.
AP160328 Få med universitet
AP160325 Jusprofessor Øyvind Ravna ved Norges arktiske universitet mener at Grunnlovens paragraf 1 neppe kommer til anvendelse når det gjelder grensejusteringer.
AP160324 Arvid Viken er professor i statsvitenskap og reiselivsforsker ved Norges arktiske universitet .
AP160316 Professor i tropisk økologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP160316 Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) har i en studie av biologiske forskningsprosjekter funnet ut at store, søte dyr tiltrekker seg uforholdsmessig mye oppmerksomhet fra forskere.
AP160315 Han tar fjernundervisning ved landets beste universitet .
AP160314 Bussprosjektet er et samarbeid mellom Aalborg kommune, tre boligselskaper, Nordjyllands trafikkselskap, region Nordjylland og Aalborg universitet .
AP160313 Skolen samarbeider med Institutt for biovitenskap, Institutt for geofag og Naturhistorisk museum ved Universitet i Oslo.
AP160307 Direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, mener forslagene fra to forskere ved Universitet i Bergen ( UIB ) stort sett er svar på « Rich white girl»-problemer. †" Hovedmålet må nå være at foreldre deler permisjonen bedre mellom seg - det er bra for å sikre mer likestilling i både familie- og arbeidslivet.
AP160307 Direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, mener forslagene fra to forskere ved Universitet i Bergen ( UIB ) stort sett er svar på « Rich white girl»-problemer.
AP160305 Denne gangen skal NUPI-forskerne samarbeidet med det tyske økonomiske forskningsinstitutt Ifo ved universitetet i München, det nye Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBO ) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås ( tidligere Landbrukshøgskolen ), konsulentselskapet Menon Business Economics i Oslo og prosjektdeltagere fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.
AP160301 Ansvaret for eksamen og sensur ligger hos den enkelte utdanningsinstitusjon, men hvert år arrangerer Universitet og høgskolerådet nasjonale karakterpaneler for å harmonisere karakterbruken ved institusjonene.
AP160225 En av pronomenguidene utformet for et amerikansk universitet forklarer det med at noen foretrekker å ikke bli omtalt med det vi kaller « maskuline eller feminine pronomen » fordi de føler at det fører til uønskede stereotypier.
AP160219 Når du får friidrettsstipend på et universitet i USA, betyr det at først må du stille opp for skolen din.
AP160218 STORHAUGS FORSLAG : Å forby hijab fra og med barnehage til og med universitet .
AP160218 Hun vil for eksempel forby hijab fra og med barnehage til og med universitet , men jødisk kippa ( hodeplagg ) og kristne kors skal ikke forbys.
AP160218 Forby hijab fra barnehage til universitet
AP160217 Den tyrkiske professoren Umut Ozkirimli ved Senteret for Midtøsten-studier på Lund Universitet i Sverige peker på at det har vært flere terroristangrep i Tyrkia det siste året.
AP160217 Den tyrkiske professoren Umut Ozkirimli ved Senteret for Midtøsten-studier på Lund Universitet i Sverige er veldig klar på at de tidlige mistankene mot PKK etter gårsdagens angrep åpenbart kan være en del av et politisk spill.
AP160216 Norske Universitet », og mumien kom til Oslo august 1838 med et marineskip som hadde vært på øvelsestokt i Middelhavet.
AP160210 Hun tror det henger sammen med at Sanders ønsker å gjøre noe med de høye kostnadene ved å gå på universitet i USA.
AP160204 Resultatene er publisert i Journal of Sleep Research og er et samarbeid mellom Uni Research Helse, Folkhelseinstituttet, Örebro Universitet og University of California, Berkeley.
AP160203 Det psykologiske instituttet ved Stockholms universitet gjennomførte i 2010 en undersøkelse basert på 300 fiktive saker, der kvinnene ble møtt med større empati enn mennene i ellers helt identiske tilfeller.
AP160202 Av de 6.306 norske studenter på utveksling til utlandet i 2014/15, var 17.482 såkalte gradsstudenter, som altså studerer ved et utenlandsk universitet eller høyskole på egen hånd. 75 prosent av gradsstudentene betaler skolepenger.
AP160202 Men det er en viktig forskjell på adgang til en, kanskje to stillinger på en arbeidsplass, og adgang til noen hundre studieplasser ved et universitet .
AP160201 Les flere bokanmeldelser i Aftenposten : ¶ | Universitet i Oslo betalte PR-byrå 68.000 kroner for to taler til feiring av innsparingsprosess ¶
AP160201 Universitet i Oslo bruker flere millioner i året på PR-tjenester.
AP160130 Nå lurer på om jeg skal utdanne meg videre på universitet eller høgskole, men jeg er usikker, blant annet på grunn av det økonomiske.
AP160118 Hun får støtte av Susanne Gjedsted Bügel, professor ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet .
AP160117 Iran er interessert i å oppgradere landets oljeindustri, og opphevede sanksjoner gir større sjanser for at utenlandske investorer er villig til å investere i landet, sier Bjørn Olav Utvik, Midtøsten-ekspert og professor ved Universitet i Oslo.
SA160114 Hvis man sover mindre, har man større risiko for å legge på seg, og mønsteret er faktisk sterkere hos barn, sier Anders Sjödin, forsker ved institutt for idrett og ernæring ved Københavns Universitet i Danmark.
FV160113 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
SA160112 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
BT160112 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
AP160112 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
AP160111 - Pegida har vokst ut av bitterheten sympatisørene føler overfor det ukjente generelt og utlendinger i særdeleshet, og det på en svært rasistisk måte, sier professor Hajo Funke ved Freie Universitet i Berlin.
AP160109 Radoslaw Markowski, professor i statsvitenskap ved et universitet i Warszawa, er redd Polen skal gå samme vei som Ungarn.
AP160109 Radoslaw Markowski, professor i statsvitenskap ved et universitet i Warszawa, er redd Polen skal gå samme vei som Ungarn.
DA160105 Psykolog Ole Andre Solbakken, førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved universitet i Oslo jobber med sorg.
AP160104 I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104 I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104> I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104> target="avis" href= I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I desember 2015 møttes fremtredende forskere og filosofer ved Maximilian Universitet i München.