DA171210 Venstresiden på sin forkjærlighet for universelle helsetjenester, og høyresiden på om det er riktig å love økte skattelettelser.
DB171017 I tillegg til disse såkalte universelle tiltakene utvikles spesifikke tiltak som skal hjelpe familier med et særskilt behov.
DB171014 I et land med universelle velferdsordninger og gratis utdanning, er ikke penger alt.
DA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen, har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør, og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, påpeker Tellevik Dahl.
AA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, sier hun til Dagsavisen.
DB171010 Ikke mellom universelle , selektive eller indiserte tiltak.
DA171004 Kan ikke kvinners liv, tanker, følelser og helse også være universelle ?
DB170923 Videre er nordmenn fortsatt sterke tilhengere av fellesskapsløsninger og universelle velferdsgoder.
DB170923 Tross en enorm velstandsvekst de siste tiårene ønsker befolkningen et samfunn bygget på fellesskap, en omfattende velferdsstat og universelle velferdstjenester, ordninger som Arbeiderpartiet og venstresiden har vært pådrivere for.
DA170919 Bortsett fra Nordland Trompet, hvor han for øvrig blander inn gresk mytologi og hvor han beskriver det nordnorske, kysten og alle fiskeslag, skrev han universelle tekster.
DB170907 Erik Steinskog sier at han ønsker å bruke Beyoncés musikk som en inngangsport til svart feminisme, en slags utfordrerretning til den mer universelle feminismen som han mener burde bli mer kjent i de nordiske landene.
AA170907 Den katalanske koalisjonen som er for uavhengighet, mener at de har et demokratisk mandat for å oppfylle løftet om å arrangere en slik folkeavstemning, og at den universelle retten til selvbestemmelse overstyrer spansk lov. ( ©NTB ) ¶
SA170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
DB170904 Menneskerettighetene, slik de er nedfelt i FNs universelle menneskerettighetserklæring og konkretisert gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, danner særlige begrensninger.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
DA170901 Vi skal øke den universelle barne-trygden en del, og legge på tillegg for enslige, mer enn det som er i dag, og for familier med over tre barn, sier han.
NL170830 Ved å forankre, teste ut og tilpasse løsninger etter universelle retningslinjer men hensyn til mennesket.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/xn8bR/To-av-tre-mener-velferdsytelser-bor-bli-mer-malrettet Det er de universelle ordningene som er bærebjelken i den norske velferdsmodellen, sier Moxnes.
VG170808 Flere partier var i første halvdel av 1900-tallet opptatt av utvikling av universelle ordninger, men Folketrygden ble først en realitet under en borgerlig regjering utgått av Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet ( Borten-regjeringen ).
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter - Mange norske verdier er basert på universelle verdier som de aller fleste respekterer.
AA170805 Velferdsytelser i Norge skal ikke være avhengige av hvor flink du er, disse er universelle , sier Solberg, og legger til : ¶
VG170804 I dagens situasjon, der fri flyt av informasjon og data er vår nye universelle verdi, mangler vi totalt visjoner for hvordan verden skal styres, mener Harari.
DB170804 De peker på at det er mange universelle , felles verdioppfatninger.
DB170728 ¶ PRIORITET : Universelle velferdsordninger er viktige for en velferdsstat fordi enkeltgrupper ikke prioriteres over andre, skriver Øystein Sivertsen Sørvig.
DB170728 Universelle velferdsordninger er viktige for en velferdsstat fordi enkeltgrupper ikke prioriteres over andre.
NL170726 De solidariske og universelle ordningene vi har i vårt velferdssamfunn er den beste mekanismen for å utjamne forskjeller.
DB170725 Noen ting er banale og universelle , som for eksempel « ha på deg en hjelm når du sykler » eller « ha respekt for din lærer og bidra til ro og trivsel i din klasse ».
DB170718 « Demokrati » og « kapitalisme », som i den vestlige kokeboka var den universelle frelsen, ble for russere flest en forbannelse.
DB170717 Dette er universelle verdier som gjelder for alle mennesker, også kinesere, mente Liu.
AA170715 Vi må erkjenne at islam i dens mer radikale former, representerer en ideologi som er uforenlig med universelle menneskerettigheter og integrering i et sekulært demokrati som det norske.
DA170713 « Liu Xiaobo kjempet for de universelle menneskerettighetene med fredelige midler.
DA170711 Det mest grunnleggende ved møtet er likevel USAs nesten universelle tilbaketrekning fra internasjonale lederroller, enten det gjelder handelspolitikk, klimapolitikk eller sikkerhetspolitikk, og i Europa er sikkerhetspolitikk ensbetydende med NATO, som Trump anser som avleggs.
DA170710 Vi ønsker å få fram det universelle i historien.
DB170709 Med Russlands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan - og for den saks skyld også Donald Trump - som prominente gjester, unnlot Merkel i sin åpningstale fredag å nevne verdien av ting som universelle menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.
VG170703 Jeg mener det er på tide å endre fokus og stille nye spørsmål ; ikke om prostitusjon, ikke om arbeidsutnyttelse, men om de universelle menneskerettighetene.
VG170626 Året før hadde han vært med på å skrive Charter 08, som ble offentliggjort på 60 årsdagen for FNs universelle menneskerettigheter.
VG170626 Behandlingen av Liu og mange andre modige kinesiske menneskerettighetsforkjempere bekrefter dessverre at verdiene ikke er universelle .
DB170623 Det er summen av alt, og ikke enkeltlikningene, som fører til at jentene gir seg og føyer seg etter de universelle usynlige kravene som det forventes at alle lever etter.
VG170622 Vi har politikk for slikt : Et progressivt skattesystem og universelle velferdsgoder som omfatter alle.
NL170618 Mellom individet og det universelle holder kunstnere i nord sin beskyttende hånd over Arktis.
DB170616 Kunsten har en fordømt plikt til å ta opp stafettpinnen der forskning og kronikker ikke lenger kan ferdes, og sørge for denne introspeksjonen, å ekstrapolere det universelle fra det unike.
NL170609 Vi mener at universelle løsninger ikke kan tilpasses individet fordi de er basert på en gjennomsnittlig nordmann.
NL170609 Det skal gi borgerne mulighet til selv å velge tjenestene som de ønsker eller har behov for, kontra de andre partiene sine skattefinansierte universelle løsninger.
DB170601 Eksotisk og spenstig, en demonstrasjon av Ibsens universelle kraft.
DB170531 Som alle glade internettormer som lover enkle løsninger på universelle irritasjonsmomenter, dukker rådet opp med jevne mellomrom i artikler, nå sist i flere svenske nettaviser og - magasiner.
DB170531 I deres øyne er ideen om universelle menneskerettigheter utelukkende vestlig propaganda.
DA170528 Med ultravold, intense nærbilder og en rumlende energi tar hun temperaturen på et USA der ondskap og maktbegjær råder grunnen, samt universelle temaer som overgrep og frihetsberøvelse.
DA170527 TRUER : Liberale krefter i Israel mener universelle verdier er på vikende front, og at nasjonalismen og intoleranse vokser under statsminister Benjamin Netanyahus regjering.
DA170527 Universelle verdier og åpenhet er på vikende front.
VG170520 Wilsons amerikanere slåss i en mektig allianse for de universelle prinsippene som var blitt utformet av Tysklands største tenker.
DA170516 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden for å løfte tusenvis av unger og barnefamilier ut av fattigdom.
AA170513 Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen, men Ap har ment at ordninger skal være universelle , sier hun. ( ©NTB ) ¶ | - Kuttet til potetsprit truer norsk akevitt ¶
AP170512 » Ønsker universelle ordninger ¶
AP170512 Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen, men Ap har ment at ordninger skal være universelle , sier hun.
DB170511 « Jeg kan ikke forsvare FBI-direktørens håndtering av konklusjonen i etterforskningen av Clintons epost, og jeg forstår ikke hvorfor han nekter å akseptere den nesten universelle enigheten om at han tok feil.
DB170511 Magisk, den viser hvorfor noen vinnere er universelle .
DB170509 « Jeg kan ikke forsvare FBI-direktørens håndtering av konklusjonen i etterforskningen av ClintSons eposter, og jeg forstår ikke hvorfor han nekter å akseptere den nesten universelle enigheten om at han tok feil.
DB170508 Uvitenhet om hva verden venter av Amerika, inkludert av vi forsvarer universelle verdier og normer.
DA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
AA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html - Kan vi forstå det slik at dere da mener at menneskerettigheter ikke er universelle ?
AP170427 - Kan vi forstå det slik at dere da mener at menneskerettigheter ikke er universelle ?
DB170425 Filmen, regissert av Adam Rifkin, handler om falmet berømmelse og det universelle om å bli gammel.
SA170419 Det er særlig to ting som gjør huset på Flø utenfor Ulsteinvik spesielt : Systemene for fornybar energi og den universelle utformingen.
SA170419 Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.
BT170419 Det er særlig to ting som gjør huset på Flø utenfor Ulsteinvik spesielt : Systemene for fornybar energi og den universelle utformingen.
BT170419 Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.
AP170419 Det er særlig to ting som gjør huset på Flø utenfor Ulsteinvik spesielt : Systemene for fornybar energi og den universelle utformingen.
AP170419 Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.
BT170418 Det gir studentene erfaringer med en pluralistisk og mangfoldig verden, der det ikke finnes universelle sannheter eller entydige forestillinger om barn og barndom.
VG170408 Målene er universelle og lette å forholde seg til.
VG170406 Norge forsvarer gjerne høyt og tydelig de universelle menneskerettigheter.
DB170401 Liu Xiaobos forbrytelse handler om å kreve at universelle menneskerettigheter også skal gjelde for kinesere.
DA170401 De blir universelle .
VG170327 Kanskje er det på tide å inndra statsstøtten til enkelte trossamfunn om de ikke kan innrette seg etter de grunnleggende og universelle menneskerettighetene.
VG170327 Jeg mener religionsfriheten skal stå sterkt i Norge, men personlig frihet og grunnleggende menneskerettigheter skal og bør veie tyngst, og vi må sette noen universelle krav til likestilling.
DB170327 Det er et sted der grunnverdiene må være universelle og gjelde alle som er i Norge.
DB170325 Minimumsalternativet til 1.9 milliarder, uten den lovpålagte universelle utformingen eller langsiktige perspektiver, nøyer seg med å pusse opp der det er akutt behov.
DB170315 Det minner oss om at våre såkalte « vestlige verdier » verken er uangripelige, eller egentlig universelle , selv om vi liker å tro det.
AP170314 I en globalisert verden full av motsetninger kan troen på universelle prinsipper for rett og galt virke gammeldags.
AP170314 I en globalisert verden full av motsetninger kan troen på universelle prinsipper for rett og galt virke gammeldags.
AA170314 De er mer universelle og passer brikker fra flere leverandører, sier Marius Maske.
DB170310 Barnetrygden har lenge vært en av Willochs kampsaker, og partiveteranen advarte klart mot å gå vekk fra den universelle ordningen i sin tale i dag.
DA170309 Mens USAs nye president gjør sitt beste for å styrke det fordomsfulle skillet mellom « oss » og « dem », fortsetter Farhadi ufortrødent å understreke at vi alle er temmelig like, og deler de samme, universelle problemene.
AA170309 - Vi ønsker å lage en serie om Hegra festning og kampene her gjennom de personlige og universelle dilemmaene personene sto ovenfor, sier Arnstad.
DB170308 Spør du meg, er dette blant de flotteste konsekvensene av den universelle velferdsstaten.
DB170308 Ikke fordi universelle ordninger nødvendigvis får flertallets støtte, som vi har sett er ikke det alltid tilfelle, men også fordi en konstruerer en ordning som lett vil få skylden for kvinner og innvandreres manglende arbeidsdeltakelse.
DB170308 I tillegg sliter universelle ordninger mindre på solidariteten siden det ikke er noen fare for at noen, som ikke « fortjener » ordningen, lurer til seg godet, slik det kan være tilfelle om tjenesten eller støtten kun gis til dem som har en viss inntekt.
DB170308 Hvis universelle ordninger ofte er best, hvorfor vil utvalget, og muligens Høyres landsmøte, gå inn for en målretting av barnetrygden mot dem med lavest inntekt ?
DB170308 Det skyldes også at universelle velferdsordninger får mer støtte i befolkningen, siden de både appellerer til egeninteressen og solidariteten vår.
DA170308 Vi er nødt å jobbe med vår universelle utforming for å skape mer inkludering, og det er noe vi skal i gang med nå, sier Alstad.
DA170308 For selv om det er nesten seksti år siden Simone de Beauvoir skrev « Det annet kjønn » så tror jeg at kvinner ( og menn ) fremdeles ser på mannen som det universelle og kvinnen som den andre.
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden.
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden ¶
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden Vi som tilhører mindretallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, mener at inntektsprøving av barnetrygden er feil vei å gå.
VG170307 Likevel mener vi at svaret ikke er å forkaste den universelle barnetrygden og omfavne ideen om inntektsprøving.
VG170307 Det er nemlig forholdsvis enkelt å finne alternative måter å finansiere en dobling av den universelle barnetrygden på, som har bedre egenskaper enn flertallets forslag - både med hensyn til insentivstruktur og fordelingsvirkninger - men begge alternativene ligger utenfor mandatet.
VG170307 kroner for dagens universelle barnetrygd, og fattigdomsraten vil bli redusert med 1,7 prosentpoeng.
AA170306 Å frata en stor del av befolkningen et slikt gode, er et brudd på prinsippet om at velferdsgodene er universelle .
DB170227 Ved å legge vekt på det partikulære i historiene, kan man komme til å fremstille de mange nydelige filmhistoriene som var nominert i år, som mindre universelle enn de faktisk er.
VG170223 Menneskerettighetene er universelle , ikke for noen få utvalgte.
AA170223 Når en på deres nettside kan lese om « det blivende universelle kalifatet » som utøver makt « gjennom EU, FN og andre internasjonale organisasjoner », må vi nesten tro at de mener alvor.
DA170213 De utgjør alle, i likhet med øvrig familie, et viktig springbrett for Giævers tankesprang mellom det trivielle og det universelle .
AP170213 FNs hovedoppgave er å ivareta og sikre at disse verdiene er universelle , skriver generalsekretær i FN-sambandet, Anne Cath da Silva.
DB170211 Bærekraftsmålene på utdanning, likestilling, bekjempelse av vold, helse, anstendig arbeid og sysselsetting og redusert ulikhet er umulig å nå uten at vi sikrer jenter og kvinners universelle rettigheter.
BT170211 Han understreker dessuten at universelle ordninger er ubyråkratiske, og virker ikke stigmatiserende.
BT170211 Han understreker dessuten at universelle ordninger er ubyråkratiske, og virker ikke stigmatiserende.
SA170209 Med overbevisende historisk dokumentasjon har hun tilbakevist såkalte universelle islamske sannheter om forholdet mellom menn og kvinner og vist at menn og kvinner er likestilte.
DB170209 Det kan gjerne innføres begrensninger i markedsføring, det kan settes universelle tapsgrenser, det kan gis anledning for problemspillere til å reservere seg mot samtlige tilbud ( slik de har gjort i Danmark ) og det kan innføres sanksjoner.
BT170207 - Jeg tror nordmenns fascinasjon for den samiske musikken skyldes den universelle urkraften i tonene.
DB170204 Velferdsstaten, som ytre høyre sier den kjemper for, handler ikke om universelle rettigheter, men om forsvar på etnisk grunnlag.
AP170125 Dette, kombinert med den økende påvirkningskraften til politiske partier i Europa som avviser universelle rettigheter, har gjort at menneskerettighetssystemet som ble etablert i etterkrigstiden er satt i fare, skriver organisasjonen i en pressemelding.
AP170125 Dette, kombinert med den økende påvirkningskraften til politiske partier i Europa som avviser universelle rettigheter, har gjort at menneskerettighetssystemet som ble etablert i etterkrigstiden er satt i fare, skriver organisasjonen i en pressemelding.
DB170119 Flat pensel er den mest universelle penselen og kan brukes til de fleste malejobber.
DB170118 Den kan ikke sette seg ut over de standarder som den har akseptert ved å slutte seg til Den universelle menneskerettighetserklæring.
SA170109 Kulturkort for ungdom - storsatsing på UKM - nye universelle kulturordninger, som kultur i barnehage, på videregående skole og forsterking av den kulturelle skolesekk.
DN170108 Ved å dele ut 4200 jointer ( 4/20 er den universelle koden for marihuana-elskere ) under presidentinnsettelsen sier gründeren av DC Marijuana Coalition, Adam Eidinger at de varsler kamp mot strengere lover.
BT170101 - Rettigheter er ikke fordelt etter atferd eller moral ; de er og må være universelle .
VG161115 Særlig i urolige tider som nå, med økende forskjeller, høy innvandring og flere spenninger mellom grupper, trenger vi de universelle ordningene som øker tillit mellom folk.
VG161115 Men enda viktigere er det at de universelle ordningen er selve navet i vår velferdsstat.
VG161115 - Universelle ordninger hvor alt smøres likt ut til alle, er ikke veien å gå i det lange løp, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da partiet la frem sitt budsjett.
AP161030https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Skeptisk-til-verdensmusikk-Her-er-var-guide-607524b.html - Det er jo helt naturlig at den universelle populærmusikken er populær og at alle vet hvem Beyoncé er.
FV160509https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fremdeles-store-helseforskjeller-blant-barn-i-Norge-8639b.html - Internasjonal forskning viser at universelle tiltak er viktig.
BT160421 Dette underbygger det universelle preget på musikken.
AP160307https://www.aftenposten.no/norge/-Vi-kan-ikke-fengsle-alle-som-utover-vold-mot-ungene-sine-24782b.html I tillegg er det svært viktig å satse på universelle tjenester som sped- og svangerskapsomsorgen.