BT170610 Ungdomshjernen har nemlig ikke utviklet noen latenstid mellom tanke og handling.
BT170610 Ungdomshjernen forstår ikke at ting går over.