SA171215 Gutten ble dømt for å ha filmet ungdommene mens de hadde seksuell omgang, for oppbevaring av materialet og for spredning av det.
DB171214 Gutten ble dømt for å ha filmet ungdommene mens de hadde seksuell omgang, for oppbevaring av materialet og for spredning av det.
AA171214 Studien viser at ungdommene som overlevde massakren på Utøya, hadde omkring fire ganger større risiko for spenningshodepine sammenlignet med ungdom som ikke hadde vært utsatt for terror.
DB171213 Studien viser at ungdommene som overlevde massakren på Utøya, hadde omkring fire ganger større risiko for spenningshodepine sammenlignet med ungdom som ikke hadde vært utsatt for terror.
BT171213 Opposisjonens hovedpoeng er klart nok : Praksis må justeres, slik at man tar mer hensyn til hvor sårbare ungdommene er, før de sendes tilbake til en annen del av hjemlandet enn der de kommer fra.
BT171213 Et av spørsmålene er hva Stortinget mener skal skje med ungdommene som har forlatt landet.
BT171213 En annen uklarhet gjelder saker der det har det kommet ny, relevant informasjon etter at ungdommene fikk asylsøknaden avslått.
BT171213 Det er nå stor usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje med ungdommene .
AP171213 Tenåringene utsatt for terror hadde omtrent fire ganger økt sjanse for å ha migrene og tre ganger økt sjanse for spenningshodepine sammenlignet med ungdommene som ikke hadde vært utsatt for terror.
AP171213 Svarene ungdommene ga i intervjuet om type og frekvens av hodepine ble sammenlignet med svarene til 1.704 unge av samme kjønn og alder som ikke hadde opplevd terror, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.
AP171213 Gjennomsnittsalderen blant ungdommene i studien var 18 år.
AP171213 Av ungdommene deltok 213 i studien, hvorav seks prosent hadde vært innlagt på sykehus grunnet skuddskader.
AP171213 - Hvorfor har ungdommene som overlevde Utøya mer hodepine enn andre ?
AP171213 Ungdommene ble intervjuet for første gang fire til fem måneder etter angrepet om aktuelle helseplager og en rekke andre ting.
AA171213 De siste 10 årene har vi investert halvannen milliard kroner i moderne skolebygg, som gir ungdommene våre et godt utgangspunkt for læring.
SA171212 Ungdommene som ble truet, har gitt uttrykk for at de opplevde hendelsen som svært skremmende, har Aftenbladet blant annet skrevet tidligere.
DN171212 Ungdommene mener den amerikanske regjeringens klimapolitikk og dens manglende vilje til å bekjempe klimaendringer er i strid med deres rettigheter.
DB171212 Vi i byrådet har stilt oss spørsmålet : hva kjennetegner ungdommene som utøver vold ?
AP171212 Vi har sikret video fra overvåkingskamera på stedet, og skal nå se hvilken rolle ungdommene har hatt, sier Solbakken, som foreløpig ikke vet hvorfor tenåringene sloss.
AP171212 Når det gjelder de andre ungdommene på stedet, har politiet sikret personalia på flere av disse.
AP171212 - Vi har registrert flere navn, og vet at flere av ungdommene kom fra Groruddalen, Holmlia og Oslo sentrum.
DA171211 Koordinator for kombinasjonsklassene Cathrine Hübschle og lærer Egil Schau bruker derfor mye tid på å forklare elever og foreldre at det viktigste kriteriet for suksess i arbeidslivet er at ungdommene velger en utdanning og et yrke de vil trives med.
DA171211 Det har imidlertid vist seg lite heldig for ungdommene , som ble tause og inaktive rundt medelever på foreldrenes alder.
AP171211 Studien bekrefter tidligere funn : Mens halvparten av ungdommene i velstående områder på Oslo vest har etablert et jevnlig drikkemønster, gjelder det færre enn ti prosent i deler av Groruddalen øst i Oslo.
AP171211 Amerikanske forskere peker på at både lærere og foreldre i slike miljøer ikke tar risikoen ved alkohol og andre rusmidler på alvor, fordi fasaden kan være pen og ungdommene tilsynelatende klarer seg bra.
AP171211 Politiet samlet ungdommene inne i aktivitetssenteret for å få oversikt over hvem som kunne være vitner.
AP171211 Mange av ungdommene var menn i slutten av tenårene.
AP171211 De mange ungdommene som var på stedet ble samlet av politiet inne på biblioteket og aktivitetssenteret i bakgrunnen på bildet.
AP171211 Politiet samlet ungdommene inne i aktivitetssenteret for å få oversikt over hvem som kunne være vitner.
AP171211 Mange av ungdommene var menn i slutten av tenårene.
AP171211 De mange ungdommene som var på stedet ble samlet av politiet inne på biblioteket og aktivitetssenteret i bakgrunnen på bildet.
VG171210 - Det er alltid vakter på festene, og de ba ungdommene løpe ned i kjelleren.
DB171210 - Det er alltid vakter på festene, og de ba ungdommene løpe ned i kjelleren.
DB171210 Ungdommene ble geleidet ned i synagogens kjeller.
AP171210 - Det er alltid vakter på festene, og de ba ungdommene løpe ned i kjelleren.
AA171210 - Det er alltid vakter på festene, og de ba ungdommene løpe ned i kjelleren.
VG171209 Stavik fortalte at politiet bevæpnet seg i søket etter ungdommene, fordi det var snakk om at en av ungdommene hadde et skytevåpen.
VG171209 Stavik fortalte at politiet bevæpnet seg i søket etter ungdommene , fordi det var snakk om at en av ungdommene hadde et skytevåpen.
VG171209 Politiet har senere kommet frem til at flere av ungdommene hadde vært på en fest i nærheten, men kan ikke si om det hadde sammenheng med konfrontasjonen.
VG171209 Det er ikke verifisert at det var en som hadde skytevåpen, men politiet bekreftet tidlig at en av ungdommene tok frem en øks.
VG171209 - Ungdommene sprang i alle retninger.
VG171209 Nå er ungdommene enten sendt hjem, bortvist eller sendt til barnevernvakten.
VG171209 Heldigvis har ikke noen av ungdommene vist seg å være så kraftig skadet at de trenger helsetilsyn.
SA171209 Ungdommene som arrangerte festen skal ha vært noe eldre.
SA171209 - Ungdommene som er blitt truet gir uttrykk for at de opplevde hendelsen som svært skremmende, sier han.
DB171209 Pedersen sier til Dagbladet rundt 40 minutter etter at de rykket ut at ungdommene er lite snakkesalige.
DB171209 Det er også enheter fra forebyggende tjeneste for å komme i dialog med ungdommene .
DB171209 Det er ennå ikke bestemt hva slags reaksjon ungdommene kan måtte forvente seg.
DB171209 De ungdommene politiet har fått identiteten til så langt, er mellom 14 og 17 år.
DB171209 Ungdommene er ikke veldig snakkesalige.
DB171209 Kjell, en av ungdommene jeg møtte i forbindelse med et prosjekt om barn som vokser opp med vold i familien, i regi av den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken, sa at han aldri tenkte at han kunne ta opp problemene hjemme med lærerne.
DB171209 Hva skal vi gjøre med de voldelige ungdommene på Stovner, « problembarna » på Tøyen, « verstingene » i Søndre Nordstrand ?
DB171209 Det sto at felles for ungdommene var at de måtte lete i hukommelsen for å komme på at voksne hadde vært ålreite med dem.
AP171209 - Det er alltid vakter på festene, og de ba ungdommene løpe ned i kjelleren.
AP171208 Han er enig i at migrasjonspraksisen med såkalte « ankerbarn », der familier sender mindreårige til Europa med håp om asyl og familiegjenforening, er en tragedie for både ungdommene og det afghanske samfunnet.
AP171208 For ungdommene som løper rundt under flomlyset, virker det ikke å spille noen rolle.
DB171207 Han ble sett på som en lettvekter og en døgnflue, men den fransktalende ungdommene elsket ham.
AP171207 Ungdommene er bedt dit, og kommer til å delta på det.
SA171206 Brukerutstyr, våpenkopier og mindre mengder hasj og marihuana var blant beslaget politiet gjorde under rassiaen mot ungdommene .
DB171206 Etter hvert viser det seg at bydelen ikke har råd til å ha lys i kjempelampa, så den blir stående mørk, og ungdommene henger der på kveldene og ruller jointer.
DA171206 Slike aksjoner gir politiet god anledning til å avdekke om ungdommene har et vedvarende rusproblem, og gi foreldre og eventuelt barnevern anledning til å sette inn nødvendige tiltak for å stanse rusbruken.
DA171206 Det ble gjennomført samtaler med ungdommene under 15 år med verge til stede, og avhør med verge til stede av ungdommene over 15 år, uttaler seksjonsleder på U18, Oddgeir Høyekvam, på Sør-Vest politidistrikts Facebook-side.
DA171206 Det ble gjennomført samtaler med ungdommene under 15 år med verge til stede, og avhør med verge til stede av ungdommene over 15 år, uttaler seksjonsleder på U18, Oddgeir Høyekvam, på Sør-Vest politidistrikts Facebook-side.
AP171205 november at fraværet hadde gått ned etter fraværsgrensen, men at prisen ungdommene har betalt, var for høy.
DN171204 - Analysene viste at nær 15 prosent av ungdommene som drev med konkurranseidrett hadde symptomer på psykiske problemer.
DA171204 - Analysene viste at nær 15 prosent av ungdommene som drev med konkurranseidrett hadde symptomer på psykiske problemer.
AP171204 Jeg er stolt av bidragene mine i tradisjonelle medier knyttet til opplysning om hvordan jeg og mange av ungdommene hadde og har det etter 22. juli, men jeg er så mye mer enn det.
AP171204 At jeg skulle bli eldre enn 18 år, har ikke vært en selvfølge, for jeg var en av ungdommene som var på Utøya 22. juli.
AP171204 Det har til tider gnisset sterkt mellom « ungdommene ».
AA171204 Slik gikk det da ungdommene skulle klare seg én uke uten mobliltelefon ¶
VG171201 « Full effect » engasjerer blant annet ungdommene gjennom rap-verksteder, filmprosjekter og idrett.
DB171201 Av de ungdommene som var fysisk aktive, var andelen hele 64 prosent.
DB171201 På trykk får Listhaug definere sin egen tolkning av undersøkelsen : At svarene uttrykker støtte til midlertidig returstans for ungdommene , mer enn at de skal få prøvet vedtakene sine på nytt.
DB171201 Når Listhaug helst vil sende de berørte ungdommene rett ut av landet, er det ikke pressen hun skal rette skytset mot.
DB171201 I mellomtida får ungdommene bli i Norge.
BT171201 Hun ønsket å bli enda mer tilgjengelig for ungdommene , også utenfor hovedstaden.
VG171130 Advokaten har foreløpig ikke rukket å nå alle de fem ungdommene .
NL171130 Økt lærertetthet handler ikke bare om at elvene skal få bedre karakterer, men også at barna og ungdommene skal oppleve sosial tilhørighet og trygghet på skolen.
NL171130 ¶ Økt lærertetthet handler ikke bare om at elvene skal få bedre karakterer, men også at barna og ungdommene skal oppleve sosial tilhørighet og trygghet på skolen, skriver Mona Fagerås.
DB171130 Da de første ungdommene ble tvangsreturnert til hjemlandene sine i november ifjor, trakk advokat Jostein Løken et tilfeldig utvalg asylsøkere og kjempet for deres rett til å bli i Norge.
DB171130 Da de første ungdommene ble tvangsreturnert til hjemlandene sine i november ifjor, trakk advokat Jostein Løken et tilfeldig utvalg asylsøkere og kjempet for deres rett til å bli i Norge.
DB171130 Politiet rykket ut og fant ungdommene ved bensinstasjonen Shell.
DB171130 Nå skal det legges større vekt på ressursene og nettverkene ungdommene har som internflyktninger i hjemlandet.
DB171130 Ungdommene skal få en ny vurdering.
AP171130 Politiet rykket ut og fant ungdommene ved bensinstasjonen Shell.
NL171129 For å stanse den økende volden i videregående skoler foreslår de å samle de voldelige ungdommene i egne klasser, til tross for at all tilgjengelig forskning forteller oss at volden øker når de samles.
AP171129 Hvor vil alle de modige og ærlige ungdommene som tør å vise sitt sanne jeg, gjøre av seg ?
SA171128 « For distriktsskolene kan ytterste konsekvens av bortfallet av borteboerstipendet føre til at ungdommene heller søker seg inn på skoler i byene », skriver Lin Veronica Jacobsen.
SA171128 Vi må heller ikke glemme at ungdommene våre er på vei inn i voksenlivet, og de trenger å etablere sitt eget nettverk og valg av fritidsaktiviteter.
SA171128 For distriktsskolene kan ytterste konsekvens av bortfallet av borteboerstipendet føre til at ungdommene heller søker seg inn på skoler i byene.
SA171128 DEBATT : Forslaget fra regjeringen er nok et distriktsfiendtlig angrep og det rammer ungdommene våre hardt.
SA171128 Ungdommene har tilstått, sier politiet onsdag.
VG171127 Ved å filme slåssingen kan ungdommene vise frem ferdighetene sine.
DB171127 Volden forflyttes og vi mister sjansen til dialog med både ungdommene og foreldrene deres.
DB171127 Tiltakene som foreslås bygger imidlertid på et feilslått premiss om at vold i skolen skyldes ungdommene alene, og at problemene derfor kan løses med individuelle tiltak som bortvisning og eksklusjon.
DB171127 Så lenge ungdommene har skoleplass er det fortsatt et håp om at kanskje, kanskje kan det ordne seg og «... jeg kan bli til noe », som en gutt vi kjenner uttrykte.
DB171127 I tillegg fjernes ungdommene fra den viktigste beskyttelsesfaktoren mot å havne på skråplanet - nemlig å være lengst mulig i et normalt skoleløp.
DB171127 Ungdommene skal visstnok dannes ved bruk av disiplin og autoritære virkemidler, enkelte har sågar foreslått å innføre spanskrøret igjen.
BT171126 Mange av disse ungdommene opplever at de allerede er gitt opp av samfunnet.
DB171125 Vår oppgave ble å håndtere ordensforstyrrelse og de berusede ungdommene , sier operasjonslederen og legger til at det ikke er meldt om alvorlige personskader.
DB171125 Noen av ungdommene kastet også stein mot en brannbil og en politibil.
DB171125 Ungdommene ser ut til å være russekullet 2019.
AP171125 Vår oppgave ble å håndtere ordensforstyrrelse og de berusede ungdommene , sier operasjonslederen og legger til at det ikke er meldt om alvorlige personskader.
AP171125 Noen av ungdommene kastet også stein mot en brannbil og en politibil.
AP171125 Ungdommene ser ut til å være russekullet 2019.
AA171125 Det er et stort privilegium for oss i 40- og 50-årene å skulle få bidra til læring og kunnskapsutvikling blant disse ungdommene .
DB171124 Om ungdommene angrer etterpå hjelper lite, det kan aldri trekkes tilbake.
DB171124 Rolness' argumentasjon for å begrunne sin tilnærming likner menneskelig ingeniørkunst : Hvis vi bare behandler disse ungdommene skånselsløst, kan vi skremme andre fra å komme, og så blir sluttsummen av all vår brutalitet positiv.
DB171124 Rolness mener at å gi disse afghanske ungdommene beskyttelse er å svekke asylretten.
DA171123 Ungdommene uttrykte sinne, men sa også at noen politimenn sa de forstår at det er kjipt å bli kontrollert så ofte.
BT171122 DØMT : De tre ungdommene som var tiltalt for vold mot en 14 år gammel gutt er dømt for volden.
DB171121 Kontraktene blir satt opp som en avtale mellom politi, skole, helsevesen, Nav og andre støttespillere som sammen jobber for å få ungdommene på rett kjøl igjen.
BT171121 umenterte alvorlige svakheter knyttet til vurderingene som er gjort i asylsakene til de enslige mindreårige mener vi at returene av enslige mindreårige, og de som kom til Norge som enslige mindreårige må stoppes, inntil situasjonen for ungdom som returneres til Afghanistan har blitt gjennomgått og ungdommene har fått saken sin vurdert på nytt.
VG171120 Under rebehandlingen skal det legges mer vekt på om ungdommene har « omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser » i områdene de sendes til.
VG171120 Mustafa er en av de 220 ungdommene som skal få saken sin behandlet på nytt på grunn av Aps returstopp.
AA171120 Jeg ser for meg ungdommene som ligger under bruene i Paris og fryser.
AA171120 Hver dag ser jeg hva denne umenneskelige politikken gjør med disse ungdommene .
AA171120 - Hver dag ser jeg hva denne umenneskelige politikken gjør med disse ungdommene .
DB171118 Ungdommene havnet til sengs sammen, og det ble tatt både videoer og bilder av de involverte, skriver Romerikes Blad.
AP171118 Ingen av de syv ungdommene har curlingforeldre eller tigermammaer.
SA171116 Vi kan hjelpe disse barna og ungdommene .
DB171116 Flere av disse elevene faller utenfor samfunnet, og disse ungdommene må få sine plasser i norsk arbeidsliv.
DA171116 Det betyr noe for ungdommene våre når helsesøster faktisk er til stede på skolen.
VG171115 Det tjener ikke ungdommene på, tvert imot. | « Valgte å holde kjeft - det må få konsekvenser » ¶
VG171115 Egeland har forståelse for at elevene ikke synes det er gøy å stå ute og vente i kulda, men mener ungdommene i utgangspunktet burde hatt med seg matpakke.
VG171115 Ungdommene mener butikken burde finne et bedre system slik at de slipper å bruke store deler av storefri på å vente.
SA171115 Alt dette innebærer at ungdommene lærer pornoens framstilling av sex lenge før de har sex selv.
BT171115 40 av ungdommene blir 18 år i oktober, mens det faktisk er litt flere - 46 - « novemberbarn » som blir myndige i november, viser UDIs tall. 4.
BT171115 Dette er viktig, for det sier noe om hvorvidt ungdommene får mulighet til å anke sakene sine.
BT171115 Uansett, jeg håper virkelig at foreldrene til disse ungdommene ikke mente eller hadde til hensikt å skade sine barn.
AP171115 Utenlandsoppholdet fikk ikke ungdommene på rett kjøl.
AP171115 Men Somalisk kvinneforening oppgir at de ikke er kjent med at foreldre sender ungdommene sine til utlandet for å få skikk på dem.
AP171115 Ifølge Bresil har mange av disse ungdommene svært strenge og religiøse foreldre.
AP171115 Ayaan Yasin i Somalisk kvinneforening sier de ikke er kjent med at foreldre sender ungdommene sine til utlandet for å få skikk på dem.
AA171115 Jo da, det finnes steder der som ikke er like farlige som andre, men dette er ikke nødvendigvis steder disse ungdommene kommer fra.
VG171114 PÅ GATA : Disse ungdommene hadde midlertidig opphold i Norge til de fylte 18 år, men rømte fra Norge før 18-årsdagen.
VG171114 PÅ GATA : Disse ungdommene hadde midlertidig opphold i Norge til de fylte 18 år, men rømte fra Norge før 18-årsdagen.
VG171114 Altså blir det da en returstans for disse ungdommene .
DB171114 En av vergene til de afghanske ungdommene , som tidligere har hjulpet flere med å komme seg ut av Norge, er lettet over vedtaket.
DB171114 - Kriteriene må forklares og det må komme klarere fram at disse ungdommene er sikret.
DB171114 Spørsmålet er om det er trygt å sende ungdommene hjem.
DB171114 Nå er det slik at Listhaug og norske myndigheter må legge gi såkalte sårbarhetskriterier større vekt og se nøyere på om ungdommene har et nettverk rundt seg ved en eventuell retur til Afghanistan.
DB171114 - Det er ikke disse 2-300 ungdommene som avgjør om norsk asylpolitikk står fast eller ikke, eller om norsk asylpolitikk er forutsigbar eller ikke, forklarte Trond Giske ( Ap ).
DB171114 Midlertidighet ble regelen snarere enn unntaket og det gikk nærmest automatikk i at ungdommene ble returnert da de fylte 18 år.
AP171114 40 av ungdommene blir 18 år i oktober, mens det faktisk er litt flere - 46 - « novemberbarn » som blir myndige i november, viser UDIs tall. 4.
AA171114 Slik gikk det da ungdommene skulle klare seg én uke uten mobliltelefon ¶
VG171113 I Norge forsøker opposisjonen på Stortinget å gjøre mer for ungdommene , og i dag skal Stortinget stemme over forslag om å stoppe retur til Afghanistan.
VG171113 Bak hver enkelt av de 3500 ungdommene som høsten 2015 kom til Norge i håp om å få opphold finner man en tragedie.
AA171113 Gjennom fordypning i islam, streng disiplin og ofte med bruk av fysisk avstraffelse, skal dette bringe ungdommene nærmere sin opprinnelige somaliske kultur.
DB171112 I videoen kan en se hvordan en gjeng med skolebarn går av en buss, går ut i veien bak bussen, før to av ungdommene krysser veien.
BT171112 De enslige mindreårige ungdommene mottar et brev fra norske myndigheter om at de skal returneres til landet de flyktet fra.
AP171112 Enten det er på Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter, er det vanlig at ungdommene følger med på hva som skjer med alle venner og kjendiser.
SA171111 Krigerne som har jaget disse ungdommene på flukt, enten de er jihadister eller trestjerners generaler, snakker ofte om facts on the ground.
SA171111 Vi har lagt vekt på at ungdommene skal være trygge og at de skal ha det kjekt.
SA171111 Russe-artisten Tix var et av høydepunktene for de over 1400 ungdommene som var med på dekknavn-festen til russebussen Kobraen.
SA171111 Jeg mener det er mye bedre at ungdommene er her og fester enn at de går til byen, sier Bendiksen.
SA171111 Etter et møte med PSS, og en gjennomgang av lokalet, gikk de ut for å se at ungdommene kom seg greit inn til festen.
SA171111 Det er da mye bedre at ungdommene er her hvor de er trygge frem til 01.00 enn at de går herfra klokken 24.00 og ned til byen.
SA171111 De aller fleste ungdommene politioverbetjent Sveinung Wathne møtte lørdag kveld oppførte seg eksemplarisk.
SA171111 Da hadde de feststemte ungdommene omtrent en time med musikk igjen.
SA171111 - Noen av ungdommene er beruset når de kommer.
SA171111 Ungdommene koste seg i Expo-hallen.
SA171111 Ungdommene foran scenen hopper og ned mens skarpt lys skytes ut i takt med musikken.
DB171111 Politiet mistenker at ungdommene sto bak ramponeringen av skolen, i tillegg til ildspåsettelse på fotballbanen, samt at de har knust en rekke ruter i nærheten.
DB171111 Men situasjonen eskalerte ; da de kom fram, støtte de på ungdommene , hvorav noen kastet stein på dem, skriver Södermanlands nyheter.
DA171111 Ungdommene Listhaug snakket med har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder.
AA171111 Ungdommene Listhaug snakket med har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder.
AA171111 Også Senterpartiets nestleder Anne Beate Tvinnereim har uttrykt bekymring for de afghanske ungdommene .
AA171111 - Forslaget fra Venstre avgrenser det til å handle om disse ungdommene som var barn da de kom til Norge.
AA171111 Også Senterpartiets nestleder Anne Beate Tvinnereim har uttrykt bekymring for de afghanske ungdommene .
AA171111 - Forslaget fra Venstre avgrenser det til å handle om disse ungdommene som var barn da de kom til Norge.
VG171110 | Lagerbäcks oppgjør med norsk kultur : - Vi må stille krav til ungdommene
VG171110 Vi må stille krav til ungdommene , på 15-16 år, når de kommer inn i en elitesatsing.
VG171110 I Åsne Seierstads bok " To Søstre " eller VG-kollega Erlend Ofte Arntsens bok om ungdommene i Fredrikstad som ble radikalisert, får man sjokk når man ser hvordan enkelte miljøer nærmest uhindret kan forgifte unge folks sinn med sitt destruktive tankegods.
SA171110 - Noe jeg tror er et stort dilemma, og som jeg gjerne vil diskutere mer, er at vi må stille krav når ungdommene kommer inn i en elitesatsing som 14-15-16-åringer.
FV171110 - Noe jeg tror er et stort dilemma, og som jeg gjerne vil diskutere mer, er at vi må stille krav når ungdommene kommer inn i en elitesatsing som 14-15-16-åringer.
BT171110 Forslaget omfatter alle returer, ikke bare ungdommene som har sittet på midlertidig opphold.
BT171110 - Noe jeg tror er et stort dilemma, og som jeg gjerne vil diskutere mer, er at vi må stille krav når ungdommene kommer inn i en elitesatsing som 14-15-16-åringer.
AP171110 - Noe jeg tror er et stort dilemma, og som jeg gjerne vil diskutere mer, er at vi må stille krav når ungdommene kommer inn i en elitesatsing som 14-15-16-åringer.
AA171110 - Noe jeg tror er et stort dilemma, og som jeg gjerne vil diskutere mer, er at vi må stille krav når ungdommene kommer inn i en elitesatsing som 14-15-16-åringer.
VG171109 Med norsk hjelp får de ungdommene i Shire en yrkesutdannelse som gjør dem bedre rustet til å takle fremtiden.
VG171109 Vi må snakke med de ungdommene som har kommet tilbake for å lære av deres erfaringer : ¶
VG171109 Listhaug opplyser også om at de fleste sakene der barn har blitt sendt til koranskoler i utlandet var kjent for det norske barnevernet før ungdommene ble sendt ut.
VG171109 Det gjør at ungdommene detter mellom to stoler, og det er det vil vi jobbe med fremover, sier hun.
VG171109 - Det finnes mye lovverk på området og det finnes mange aktører som møter disse ungdommene , enten det er lærere, barnevern eller skolehelsetjenesten.
VG171109 Ungdommene forteller om lange perioder der de ble lagt i fotlenke, og beskriver at de har fått fysisk avstraffelse.
DB171109 Samtidig kan det i dette også ligge en undervurdering av de samme elevene, hvis krevende eller eldre skjønnlitteratur nedprioriteres fordi man antar at den vil oppleves som for vanskelig av ungdommene man vil på ¶
DB171109 Ifølge Information sier Aalbæk at « smekket » skal ses i kontekst av at filmselskapet bevisst profilerer seg selv som et « absurd teater », og at ungdommene skal komme seg ut av komfortsonen sin.
DA171109 Vi må unngå at disse ungdommene faller mellom flere stoler, sier hun.
DA171109 Listhaug sier at nær sagt alle ungdommene som opplever å bli sendt ut, på en eller annen måte er kjent i apparatet på forhånd - det være seg skole, helsetjenesten, barnevernet, Nav, politiet og andre.
DA171109 - Det er mange aktører som møter disse ungdommene .
DA171109 Ungdommene har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder.
DA171109 - Mottakene melder til oss at de bruker mye tid på å snakke med ungdommene om hvilke valg de har og hvilke konsekvenser det får å forlate mottaket.
AP171109 Vi må unngå at disse ungdommene faller mellom flere stoler, sier hun.
AP171109 Listhaug sier at nær sagt alle ungdommene som opplever å bli sendt ut, på en eller annen måte er kjent i apparatet på forhånd - det være seg skole, helsetjenesten, barnevernet, Nav, politiet og andre.
AP171109 - Det er mange aktører som møter disse ungdommene .
AP171109 Ungdommene har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder.
VG171108 I løpet av denne høsten fyller mange av disse ungdommene 18 år, og tiden har kommet for hjemsendelse.
VG171108 Dette har mobilisert medborgere i mange lokalsamfunn, mennesker som har stilt opp for ungdommene , blitt kjent med dem og glade i dem.
DB171108 I praksis betyr det at ungdommene den dagen de fyller 18 år kan returneres til områder som anses « trygge » av utlendingsmyndighetene, selv om de verken har familie eller nettverk der.
DA171108 - Vi har selvsagt forståelse for at disse ungdommene er i en krevende situasjon.
SA171107 Maria var den gang en av ungdommene på Metropolis, med både sying og hip hop som interesser.
FV171107 Ungdommene har fått mulighet til å drive idrett gjennom Fritidspuljen.
DB171107 Beslutningen gjelder også ungdommene .
DA171107 Borte var de sorgfrie ungdommene i jødisk ungdomsforening, de som arrangerte studiesirkler og dansemoro.
BT171107 Og ja, det er særdeles kostbart og vanskelig å gi ungdommene god omsorg i Norge.
BT171107 Det var Ap-regjeringen som innførte regelverket som gir ungdommene midlertidig oppholdstillatelse.
BT171107 Det hjelper ikke å gi ungdommene all verdens omsorg og skoletilbud, når det som gir dem psykiske problemer er vissheten om det som venter dem.
BT171107 Ungdommene har fått mulighet til å drive idrett gjennom Fritidspuljen.
AA171107 Beslutningen gjelder også ungdommene .
SA171106 En etter en gikk ungdommene inn i IMI Forum på Tjensvoll med gule armbånd rundt armen.
DA171106 Union får skryt av ungdommene for en vergeordning som gjør at også de under 18 kan gå.
DA171106 Gode kulturtilbud ville trukket flere unge om prisen senkes og arrangørene ble flinkere til å markedsføre at de finnes, mener noen av ungdommene som skal diskutere kulturplan for Drammen tirsdag.
DA171106 En uke til på nett ¶ Ungdommene som møtes i Drammens Teater tirsdag er én av de siste gruppene som inviteres til å komme med sine innspill til arbeidet med kulturplanen.
AA171106 Mange av ungdommene forlater asylmottakene, og noen av dem er funnet igjen på gata i europeiske land.
AA171106 Fjerningen av det såkalte rimelighetskravet berører mange av de afghanske ungdommene , ifølge Forfang.
BT171105 TAPT SKOLEGANG : - Ungdommene som havner i fengsel, har ofte skremmende store hull i kunnskapen sin, sier rådgiver Ida Elisabeth Jorem.
BT171105 OVERVÅKES : Ungdommene overvåkes døgnet rundt, med unntak av når de er på badet.
BT171105 Noen av ungdommene som soner her, har aldri vært vant til å sitte sammen med andre rundt middagsbordet, men i fengselet spiser de alltid med voksne ansatte.
BT171105 Like fullt låses ungdommene inne.
BT171105 BADET : Ungdommene er låst inne på rommet mange av døgnets timer.
AP171105 « Når du blir flyttet alene sammen med mange voksne kan du lett føle at det er noe veldig galt med deg, » svarte en av ungdommene i undersøkelsen.
AP171105 Ungdommene har bodd i snitt på mellom to og tre tiltak hver, og åtte av dem hadde bodd i flere enn fem enetiltak. 34 av de 42 ungdommene opplevde ikke enetiltaket som trygt.
AP171105 34 av de 42 ungdommene opplevde ikke enetiltaket som trygt.
AP171105 - Ungdommene jeg snakket med, var i villrede.
AP171105 To perioder med full storm opplevde Lunde og de andre ungdommene på skoleskipet dette året.
VG171104 Ungdommene er siktet for dyreplageri, og brudd på den svenske jaktloven.
DA171104 Men flere lokallag og fylkeslag, så vel som AUF, har bedt om en mildere behandling av ungdommene fra Afghanistan.
DA171104 Jeg mener vi bør utsette returene av disse ungdommene , de såkalte oktoberbarna, sier tidligere justisminister og handelsminister Kari Gjesteby ( Ap ) til VG.
DA171104 Både verger, ansatte på mottakene og forskere har gitt uttrykk for bekymring for hva som skjer med disse ungdommene .
VG171103 Jeg mener vi bør utsette returene av disse ungdommene , de såkalte oktoberbarna.
SA171103 Det er det første ungdommene som kommer til Ungdomsenheten i Bergen får høre.
DA171103 Men flere lokallag og fylkeslag, så vel som AUF, har bedt om en mildere behandling av ungdommene fra Afghanistan.
DA171103 Jeg mener vi bør utsette returene av disse ungdommene , de såkalte oktoberbarna, sier tidligere justisminister og handelsminister Kari Gjesteby ( Ap ) til VG.
DA171103 Både verger, ansatte på mottakene og forskere har gitt uttrykk for bekymring for hva som skjer med disse ungdommene .
DA171102 - Også disse ungdommene skal bli voksne, skal delta i samfunnet og forme framtida.
AP171102 Mange av disse ungdommene har hverken familie, venner eller bekjente i hjemlandet. 3rd-party-bio ¶
AP171102 Hadde du sett ungdommene på et klassebilde, ville du aldri gjettet at det var noe spesielt med dem.
AP171102 Det er det første ungdommene som kommer til Ungdomsenheten i Bergen får høre.
VG171101 Akkurat nå raser debatten om de 130 afghanske ungdommene som fyller 18 år i høst - og da må ut av Norge.
VG171101 SV advarer om at alle de afghanske ungdommene vil være ute av Norge innen Stortinget finner ut om returene skal stoppes.
AA171101 Politiet var senere på kvelden hjemme hos foreldrene til noen av ungdommene for å etterforske uenighetene videre.
VG171031 Så får myndighetene bruke den etterfølgende tid til å utrede eventuelle lov- eller forskriftsendringer som sikrer disse ungdommene bedre.
VG171031 En viktig forutsetning i myndighetenes avslag på en rekke slike returer er at Kabul er en trygg nok provins å sende ungdommene til.
VG171031 Ifølge UDI har de afghanske ungdommene et beksyttelsesbehov i Norge.
VG171031 Engasjementet kommer av at han selv har blitt kjent med et såkalt oktoberbarn, en av de afghanske ungdommene med midlertidig opphold som UDI har vedtatt at må ut i høst.
VG171031 Det gjør meg urolig på vegne av disse ungdommene , sier den tidligere riksadvokaten til VG.
VG171031 Den tidligere riksadvokaten og høyesterettsdommeren har nå bestemt seg for å kaste seg inn i debatten om de afghanske ungdommene som må ut av Norge i høst.
DB171031 Da mener vi det er grunn til å se på de enslige mindreårige som nå er i ferd med å bli 18 og se på deres saker isolert på nytt, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti, som sikter til de 130 afghanske ungdommene som risikerer retur til hjemlandet fordi de fyller 18 fra september til nyttår.
DB171031 - Det virker som Ap er mer redd for å miste stemmer til Listhaug enn for tryggheten til de afghanske ungdommene , sier hun.
AP171031 Det kom frem at behovet for å styrke fritidstilbudet og gi ungdommene noe annet å gjøre på fritiden er ekstremt viktig.
AP171031 De håpefulle ungdommene i byen sørvest i Nederland er trolig uvitende om at mannen som har ansvaret for u-lagene i klubben var den første nederlandske spilleren i norsk fotball.
DB171030 Vi kom dit med et par biler klokka 16.40 og forsøkte å få kontroll på ungdommene .
DA171030 Han er en så fin artist med veldig aktuelle tekster som helt sikkert når fram og treffer ungdommene , tror Jørgen Greiner, ansvarlig for Den Kulturelle Skolesekken ( DKS ), videregående opplæring.
DA171030 Tendensen blant ungdommene i rollespillet, gikk mer i retning fredelige løsninger på konflikten, sammenlignet med hvordan de godt voksne representantene i FNs sikkerhetsråd har vist seg å håndtere den fastlåste Jemen-konflikten i praksis.
DA171030 Pentøy : Ungdommene kledde seg i tråd med diplomatisk etikette.
DA171030 Ungdommene må forholde seg til flere av de internasjonale spillereglene som stater faktisk forholder seg til i virkeligheten.
VG171029 VG har vært i kontakt med en lokalkjent mann på stedet som hadde planer om å låne ut et lokale som mekkeverksted til noen av ungdommene .
VG171029 Ingen av ungdommene i bilen skal ha kommet alvorlig til skade i ulykken.
VG171029 Ifølge mannen blir dette utlånet uaktuelt etter den ulovlige kjøringen til ungdommene , som fant sted ikke langt fra eiendommen hans.
SA171029 - Vi ville vise ungdommene at vi hadde tro på dem.
AP171029 - Vi ville vise ungdommene at vi hadde tro på dem.
AA171029 - Vi ville vise ungdommene at vi hadde tro på dem.
VG171028 Selv om Manchester United var en sentral aktør i sommerens kjøpefest, får ungdommene fremdeles tillit.
VG171028 De fem ungdommene heter Aisha, Aaliyah, Isir, Khadar og Said.
VG171028 I videoen over kan du se hvordan ungdommene går til angrep på politiet, og hvordan de denger løs på hverandre med en spade inne på en T-banestasjon.
SA171028 " Flertallet av ungdommene som kommer til Nav er rikt utstyrt med medisinske diagnoser, men mangler vitnemål ", skrev daværende tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud, for to år siden.
VG171027 Ungdommene VG møter frykter at Frankrike ikke gir dem opphold, men sender dem tilbake til Norge.
VG171026 - Vil Aps forslag påvirke situasjonen disse ungdommene som skal returneres til Afghanistan i høst ?
AP171026 I realiteten blir mange av foreldrene utsatt for press fra større miljøer, og mange av ungdommene opplever at jevnaldrende er minst like fordømmende som foreldregenerasjonen.
DB171024 I starten var det ungdommene som brukte stoffene - de yngste var 11 år.
DA171024 De tre ungdommene på Hersleb vgs bekrefter at seksuell trakassering ikke var et tema da de hadde seksualundervisning i skolen.
DA171024 De tre ungdommene er enige i at barn må lære om grensesetting.
DA171024 De tre ungdommene på Hersleb vgs bekrefter at seksuell trakassering ikke var et tema da de hadde seksualundervisning i skolen.
DA171024 De tre ungdommene er enige i at barn må lære om grensesetting.
BT171024 Vi trenger også kunnskap om stress fra ungdommene selv, sier han.
AP171024 De nye reglene var den store snakkisen i bilen da hun hentet ungdommene sine og to venner etter skoletid mandag.
SA171023 De nye reglene var den store snakkisen i bilen da hun hentet ungdommene sine og to venner etter skoletid.
DB171023 De bør være mer opptatt av tryggheten til ungdommene enn av å sikre Sylvi Listhaugs ( Frp ) politikk, sier SVs Lars Haltbrekken.
AP171023 De bør være mer opptatt av tryggheten til ungdommene enn av å sikre Sylvi Listhaugs ( Frp ) politikk, sier SVs Lars Haltbrekken.
DA171021 Disse ungdommene er integrert kulturelt sett, de snakker språket og er integrert i ungdomskulturen, og de tilpasser seg den perfekt.
DA171021 Ungdommene har ingen politisk grunn til å bli med i IS, sier han.
AP171020 Egentlig forstår vi oss ikke i det hele tatt på hva ungdommene våre holder på med, men kjenner på frustrasjon over manglende kontroll og de konflikter spillingen skaper i hjemmet.
AP171020 Ungdommene løser det med å ikke følge foreldrenes timeplan, men isteden gå opp sin egen sti.
VG171019 Forsvarere for to av de domfelte ungdommene , Thomas Rafen Wyller og Caroline Saxegaard Lødemel, sier til VG torsdag ettermiddag at de ennå ikke har fått diskutert med sine klienter om dommen skal ankes.
DB171019 ( Dagbladet ) : Alexander Flottorp er en av de 160 norske ungdommene som har utdannet seg til psykolog i Ungarn og som nå har innklaget Norge til ESA.
DA171019 Ifølge avisa, går det fram av dommen at volden skjedde mens den ene av ungdommene avtjente samfunnsstraff hos en antivold-organisasjon.
DA171019 Det er ukjent om de øvrige to ungdommene vil anke dommen.
DA171019 Ifølge rapporten « Ung i Buskerud », som ble presentert onsdag, utsettes rundt åtte prosent av ungdommene i fylket jevnlig for mobbing.
SA171018 | Tajik : Gi ungdommene en koran før islamismen tar dem ¶
SA171018 Hemmeligheten bak Skam er jo at handlingen skal være nært opp til den virkeligheten ungdommene befinner seg i, forteller kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
DA171018 - De syriske barna og ungdommene jeg møter snakker ikke om krigen.
NL171017 Nå håper jeg at både enkeltpersoner og politikere finner medmenneskeligheten og lar disse sårbare ungdommene få bli.
NL171017 Mens norske ungdommer kan feire med å kjøre bil og kjøpe alkohol, så betyr 18-årsdagen slutten på tiden i Norge for disse ungdommene .
NL171017 ¶ Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager, skriver Willy-Tore Mørch.
NL171017 Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager.
NL171017 Men ungdommene selv sier at enetiltakene gjør dem så desperate at de gjør vondt mot seg selv og andre.
NL171017 Både Bufdir ( Barne-ungdoms- og familiedirektoratet ), Bufetat ( Barne- ungdoms- og familieetaten, departementet og ungdommene i Forandringsfabrikken ( barnevernsproffene ) er bekymret.
NL171017 Begrunnelsen for enetiltakene er at ungdommene , som har alvorlige traumatiske opplevelser og psykiske helseplager, skal ha et stabilt og trygt omsorgsmiljø med mulighet for å kunne bygge nye relasjoner og etablere en ny framtid.
DB171017 Vår slutning er at flertallet av ungdommene har solidaritet med flyktninger, men de forskjellige sakene er ikke satt opp mot hverandre når vi spør, forklarer hun.
DB171017 Der svarer 71 prosent av ungdommene at de i « stor grad » er enige i at de er opptatt av å bekjempe rasisme og fremmedfrykt.
DB171017 Blant annet viser rapporten at 95 prosent av ungdommene som er spurt, oppgir muligheten for fast jobb som viktig ved valg av yrke.
DB171017 ( Dagbladet ) : Kampen mot rasisme og fremmedfrykt er enkeltsaken som opptar ungdommene mest.
DA171017 For det kan ikke bare være ungdommene med størst utfordringer som går der.
DA171017 - I Danmark, der 50 prosent av 16-åringene velger å gå dette ekstraåret, har det vist seg at disse ungdommene faktisk i større grad fullfører videregående opplæring - enn de som kommer direkte fra ungdomsskolen, forteller professor Thomas Nordahl, som er leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning ( SePU ) ved Høgskolen i Hedmark.
VG171016 Alle som ikke har stått foran en klasse, har en blindsone i sin forståelse av hva en skole er - de forstår ikke hvor krevende det er å få alle elever til å konsentrere seg om aktivitet som fremmer læring i hver eneste time ungdommene er på skolen.
SA171016 Ungdommene våre er ressurssterke og yter mye, men flere sliter med problemer som ensomhet.
DB171016 Dette er ungdommene som tjener millioner på Instagram ¶
DA171015 Ungdommene løp i alle retninger da politiet kom.
AA171013 Alle disse sakene er eksempler på saker som vi ungdommene i Aps bystyregruppe har brydd oss mye om, jobbet med og fått gjennomslag for.
VG171012 Dette er folk som har som jobb å ringe hver enkelt av disse ungdommene , igjen og igjen.
VG171012 Det må handle om ungdommene .
VG171012 Det er bred enighet om at ungdommene må møtes tidlig.
VG171012 At dette både har med sosiale kår og innvandring og gjøre, blir tydeligere når man hører på nettopp dem som jobber med ungdommene .
VG171011 Det er synd, for vi trenger mer kunnskap om disse ungdommene , selv om det viser seg at de er uskyldige, og selv om vi vet at de færreste asylsøkere og Syriafarere blir internasjonale terrorister.
VG171011 Stømner, som kjenner mange av sakene, sier politiet de siste månedene har lagt vekt på å holde gjengangerne blant ungdommene og elevene under spesiell oppsikt.
VG171011 Hun minner om at mange av ungdommene som har vært involvert i volds- og trusselsaker har med seg en « bagasje » fra oppveksten som ikke er gjort i en håndvending å kvitte seg med.
AP171011 Også Oslos politimester mener det er svært viktig at politiet settes i stand til å slå ned på ungdommene i en tidlig fase.
AP171011 Men det koster penger å ansette flere voksne med kompetanse til å håndtere disse ungdommene som har så mye i bagasjen, sier Tellevik Dahl.
AP171011 Ifølge Sjøvold er det flere fellestrekk blant ungdommene , som dårlige språkferdigheter og fattig familiebakgrunn.
AP171011 Også Oslos politimester mener det er svært viktig at politiet settes i stand til å slå ned på ungdommene i en tidlig fase.
AP171011 Men det koster penger å ansette flere voksne med kompetanse til å håndtere disse ungdommene som har så mye i bagasjen, sier Tellevik Dahl.
AP171011 Ifølge Sjøvold er det flere fellestrekk blant ungdommene , som dårlige språkferdigheter og fattig familiebakgrunn.
AP171011 Trolig er det tvert imot, ifølge det ungdommene selv forteller, sier han : ¶
AP171011 Kommunene føler det er tryggere å plassere ungdommene i enetiltak enn å lage tilbud rundt dem lokalt.
AP171011 - Kommunene føler det er tryggere å plassere ungdommene i enetiltak enn å lage tilbud rundt dem lokalt, sier professor emeritus i psykologi, Willy-Tore Mørch.
AP171011 - I stedet for å roe seg ned og komme på rett kjøl av mye voksenkontakt føler ungdommene seg utrygge, overvåket og mistenkeliggjort.
AA171011 Også Oslos politimester mener det er svært viktig at politiet settes i stand til å slå ned på ungdommene i en tidlig fase.
AA171011 Ifølge Sjøvold er det flere fellestrekk blant ungdommene , som dårlige språkferdigheter og fattig familiebakgrunn.
VG171009 Foto : Hallgeir Vågenes, VG ¶ Ungdommene er også tiltalt for flere andre forhold som omhandler hasjrøyking, tyveri og dokumentforfalsking.
AP171008 De mest krevende ungdommene kan ikke bo sammen med jevnaldrende, og isoleres fra andre barn i såkalte enetiltak med kontinuerlig tilsyn.
DB171007 Spørreundersøkelsene Milkman sendte ut i 1995 og 1997 viste imidlertid også at ungdommene som i liten grad brukte rusmidler delte visse karakteristikker : De drev aktivt med organiserte fritidsaktiviteter, tilbrakte mer tid med foreldrene sine per uke, de følte seg sett på skolen, og de brukte ikke kveldene utendørs.
DB171007 Det er et problem fordi den fysiske og psykiske utviklingen til ungdommene som starter med rusmidler tidlig påvirkes til det negative, mener førsteamanuensisen.
DB171007 - Vi sa ikke til ungdommene at de skulle gå igjennom et behandlingsprogram.
DB171007 ( Dagbladet ) : For 20 år siden var islandske tenåringer noen av ungdommene i Europa med høyest alkoholinntak.
DB171007 - Mange av disse ungdommene lever i et krysspress.
NL171006 Da tar vi også vare på ungene og ungdommene våre.
DA171006 - Argumentet om at disse ungdommene må behandles svært dårlig for at andre ikke skal komme til Norge, er et moralsk uforsvarlig argument.
DA171006 - Argumentet om at disse ungdommene må behandles svært dårlig for at andre ikke skal komme til Norge, er et moralsk uforsvarlig argument.
NL171005 Jeg tror mange av disse ungdommene tar feil.
NL171004 og smått og følge nøye med i alle barns levekår i kommunen, myndighets-barnevernet skal være tungt faglig rustet til det vanskeligste arbeidet når oppveksten skal vurderes som ikke god nok og barnet hentes ut av familien, og tilslutt vil vi ha en egen seksjon for den mest forsømte gruppen, nemlig ungdommene , det vil si et egen ungdoms-barnevern med spesialiserte medarbeidere.
VG171003 Eksperter som har forsket på psykisk helse blant enslige mindreårige asylsøkere i Norge, forteller om de mange traumene ungdommene har etter ankomst.
SA171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene.
BT171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene.
AP171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene.
AA171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene.
DA171002 - Ungdommene er fantastiske.
DA171002 Vi har sagt at vi må sørge for at ungdommene blir bedre ivaretatt på mottak, og at oppfølgingen av deres psykiske helse må styrkes.
DA171002 Noen av ungdommene har bodd flere år utenfor landet de forventes å returnere til når de fyller 18, og har ikke familie eller annet nettverk som kan gi dem støtte ved retur, sier hun.
DA171002 - Det er en stor skam hvordan Norge har behandlet disse ungdommene .
DA171002 - De er forferdet over hvordan norske myndigheter har behandlet disse ungdommene .
AA171002 I en elevundersøkelse som TNS Gallup gjennomførte tidligere i vår, kommer det fram at de spurte ungdommene vil lære mer om grensesetting og overgrep enn infeksjoner og prevensjon i seksualundervisningen.
AP171001 Men helst skulle det ikke være nødvendig at ungdommene selv må ta initiativet, mener Rislaa.
AP171001 Professoren mener noe av det viktigste som kan gjøres er å lære ungdommene om konsekvensene av deling på nett, så tidlig og grundig som mulig.
AP171001 Mossige forteller at ungdommene blir gående og gruble mye på dette, at det finnes svært intime bilder av dem på nett, tilgjengelig for alle.
AP171001 Først etter at nakenbildet eller videoen er delt, går konsekvensene opp for ungdommene .
AP171001 - Disse sakene er svært vanskelige å oppdage, fordi ungdommene skammer seg og er flaue over det de har vært med på, sier Mossige, som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
AP171001 - Det som gjør det så vanskelig for ungdommene er følelsen av skam og skyld, at de selv har satt seg i situasjonen.
AP171001 - Bildene spres raskt, og ungdommene har ingen kontroll på hvor mange som ser dem, eller hva de som ser bildene gjør med dem.
DB170930 Når var sist gang du så et gjengopprør mellom Carlsberg og Ringnes, eller Sagene bryggeri oppsøke skoler for å rekruttere de mest sårbare ungdommene ?
DA170930 Vi må jobbe med de indre problemene disse ungdommene har, med problemer på skolen, i miljøene de er i, og i familiene.
DA170930 Han mener det ikke vil hjelpe stort å bruke millioner av kroner i skolene, når det er ungdommene som trenger hjelpen.
AP170930 Yrket er beintøft, så det er bare for disse ungdommene å venne seg til presset det er å stå foran et orkester, sier han.
AP170930 Ungdommene sier de er « star struck » av å bli undervist av læremesteren for mange av verdens ledende dirigenter.
AP170929 14-åringen er en av ungdommene som har laget rapport om brudd på barns rettigheter i Norge.
VG170928 I tillegg svarer 44 prosent av ungdommene at de ikke har fått opplæring i datasikkerhet de siste to årene.
VG170928 Der 27 prosent av befolkningen oppgir at de lærer av eksperter, oppgir kun 7 prosent av ungdommene det samme.
DN170928 - Her treffer man venner og kjente og knytter nye kontakter, mange forteller meg at via Heimatt har barn og ungdommene også raskt fått nye venner og det er lett og få med tenåringen til fjells, sier Svendsen-Rosendal med henvisning til medlemsklubben i det eksklusive leilighetsanlegget Skigaarden midt i alpinbakken.
DN170928 - Her treffer man venner og kjente og knytter nye kontakter, mange forteller meg at via Heimatt har barn og ungdommene også raskt fått nye venner og det er lett og få med tenåringen til fjells, sier Svendsen-Rosendal med henvisning til medlemsklubben i det eksklusive leilighetsanlegget Skigaarden midt i alpinbakken.
DB170928 Første gang hun møtte den danske kronprinsen var under OL i Sydney i 2000, og det skulle raskt oppstå varme følelser mellom de to ungdommene .
DA170928 - Vi vil innføre et nytt system der vi belønner skoler som har elever med litt bagasje, nettopp for å sikre at laget blir sterkt nok rundt lærerne og at skolen kan møte ungdommene som hele mennesker, ikke bare elever, sier Tellevik Dahl.
AA170927 Man kan i sammenheng med dette undres hvorfor ungene og ungdommene trenger å planlegge sin egen kort- og langsiktige framtid.
VG170926 Etter lovendringen i Malawi har ungdommene begynt mobiliseringsarbeidet på lokalt nivå.
VG170926 Også i Malawi var det ungdommene selv som tok opp kampen mot barneekteskap.
VG170926 Ungdommene protesterer mot at barneekteskap er tillatt i Norge.
VG170926 Ungdommene kaller seg wedding-busters, og finnes i flere land der barneekteskap er vanlig.
DA170926 Slik kan du også oppsummere livet i Groruddalen : Når du er liten, er du redd for ungdommene på T-banestasjonen.
DA170926 Når du er voksen, er du fortsatt redd for ungdommene på T-banestasjonen.
DA170926 Når du er liten, er du redd for ungdommene på T-banestasjonen.
DA170926 Da jeg høsten 1988 beveget meg ut i den store verden for å begynne på Foss videregående skole, fant jeg ut at ungdommene på T-banestasjonen også var gangbar valuta i posisjoneringen blant medelevene, som kom fra alle kanter i Oslo.
AA170926 I disse øktene trener vi og gir ungdommene noen verktøy som gjør at de kan mestre livet sitt enda litt bedre.
AA170926 - Hva vi som voksne kan gjøre for ungdommene våre ?
AA170926 For å få slutt på barneekteskap, må det bli forbudt i alle land, også i Norge, sier Eivind Elverum ( 17 ), en av ungdommene som har sendt brev til sin fylkesmann.
NL170925 Her får ungdommene omvisning på huset og undervisning om kropp og seksualitet.
VG170924 Vi er nødt til å finne ut hva det er som gjør ungdommene våre så deprimerte, slik at vi kan gjøre noe med det.
VG170923 Til vanlig jobber Stiansen på ungdomsklubb i Vennesla, og hun er vant til å være personen som heier på ungdommene og sier at de kan klare det de vil - så lenge de jobber hardt nok.
VG170923 Etter dansen fikk Stiansen tårer i øynene da hun snakket om støtten fra ungdommene hun jobber med.
VG170923 - Jeg tenkte herremin, dette er jo så gøy, og nå må jeg begynne å tro på det jeg selv sier til ungdommene og det de sier til meg, sier hun.
AA170921 Jeg tror forfatterene har forsøkt å gjøre oppgaven kul og relevant, ved å finne et tema som ungdommene kjenner igjen og er opptatt av, fortsetter legen.
AA170921 Helt feilslått : - Jeg tror forfatterene har forsøkt å gjøre oppgaven kul og relevant, ved å finne et tema som ungdommene kjenner igjen, sier Kari Løvendahl Mogstad, lege og forfatter av boka « Kroppsklemma ».
AA170921 Det må vi hjelpe ungdommene med å forstå.
VG170919 Tittelen referer til en anonym blogger som observerer og sladrer om alt ungdommene ved en prestisjetung videregående skole i New York foretar seg.
VG170919 Men de rapporterer fortsatt om at ungdommene er apatiske, nedstemte og generelt sett har en dårlig psykisk helse, sier Mogenstad i UDI.
SA170919 Det er derfor en like stor utfordring å få ungdommene til å ta det neste steget.
AP170919 Ungdommene våre vil oppleve hungersnød, oversvømte byer, økonomisk kollaps og livsfarlig solstråling, skriver David Wallace-Wells i magasinet New York.
AP170919 Det er derfor en like stor utfordring å få ungdommene til å ta det neste steget.
AP170916 Av de anmeldte ungdommene i utvalget var det kun fire jenter.
DB170915 Som et ekko av presten i Hokksund, mener Carlsson det verste foreldrene kunne gjøre var å stenge ungdommene ute, og si at « deg vil jeg ikke ha noe mer med å gjøre ».
DB170915 Men å snu ryggen til ungdommene i naziuniformer, slik en del demonstranter har gjort opp gjennom, kom ikke på tale.
DB170915 Men de fleste ungdommene kom seg videre, og det er ikke noe synlig miljø i bygda lenger.
DB170915 Larsen forteller at flere av ungdomsarbeiderne hadde personlige kontakter som hjalp ungdommene videre.
DB170915 Kommunen kjente ungdommene godt.
DB170915 I Hokksund ble en del av ungdommene fulgt opp direkte av ungdomsarbeidere.
DB170915 Flere voksne, engasjerte mennesker ute blant ungdommene .
DB170915 Fikset jobber til ungdommene
DB170915 Derfor må også de som vil jobbe mot ungdommene kunne forflytte seg etter ungdommene .
DB170915 Derfor må også de som vil jobbe mot ungdommene kunne forflytte seg etter ungdommene.
DB170915 Carlsson mener politiet kunne fjerne lederne og jobbe direkte mot ungdommene .
DB170915 - Og alt handler om å opprette en relasjon med ungdommene .
DB170915 - Jeg vet at en del av de ungdommene jeg jobbet med har vært i Syria.
DB170915 Ungdommene var lettpåvirkelige.
DA170915 Kommer barna og ungdommene fra andre verdensdeler, faller risikoen for overgrep til litt under 40 prosent.
DA170915 Det spiller også stor rolle om ungdommene har flere års skolegang eller ikke, og om de reiser alene eller sammen i en gruppe.
DB170911 Likevel legger ikke Felberg skjul på at det er viktig å tenke på dem som skal styre landet videre - nemlig ungdommene .
DB170911 - Det er viktig med de eldre, men ungdommene skal ta vare på oss etter hvert og bygge landet videre.
DA170910 Men da Hege Storhaug dukka opp som ekspertvitne på alt som er feil i hele verden og la skylda for alt på ungdommene i rommet, da måtte man være laget av stål for ikke å klaske puta i ansiktet. 2 : NRK1s valgdebatt fra Tromsø.
DA170910 Men da Hege Storhaug dukka opp som ekspertvitne på alt som er feil i hele verden og la skylda for alt på ungdommene i rommet, da måtte man være laget av stål for ikke å klaske puta i ansiktet. 2 : NRK1s valgdebatt fra Tromsø.
DB170909 - Hvis Heggelund hadde brukt en brøkdel av den tiden han bruker på å forsøke å lage negativt spinn på Arbeiderpartiet sine forslag, på å faktisk gjøre noe for de mer enn 70 000 ungdommene som står utenfor arbeidslivet hadde det vært den største innsatsen Frp og Høyre hadde hatt for ungdom gjennom hele perioden, sier han.
AA170909 Det viktigste løftet for ungdommene er en mer praktisk skole.
DB170908 Det hadde selvsagt kostet litt dersom NAV og bedriften sammen skulle stablet noe slikt på beina, og noen av ungdommene ville det sikkert krevd litt å overtale.
DA170908 Å stadig måtte flytte, er det motsatte av det ungdommene trenger, sier Skybak.
DA170908 - Vi har fått færre rapporter om alvorlige hendelser eller utageringer, men mottakene melder om at ungdommene er mer nedstemte, apatiske og generelt sett har dårligere psykisk helse.
DA170908 - Situasjonen er like kritisk for ungdommene nå som tidligere, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.
DA170908 Å stadig måtte flytte, er det motsatte av det ungdommene trenger, sier Skybak.
DA170908 - Vi har fått færre rapporter om alvorlige hendelser eller utageringer, men mottakene melder om at ungdommene er mer nedstemte, apatiske og generelt sett har dårligere psykisk helse.
DA170908 - Situasjonen er like kritisk for ungdommene nå som tidligere, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.
DA170907 Tidligere var det en viss opposisjon over stemmegivningen til ungdommene , og politikere som gjorde inntrykk i skoledebattene kunne oppnå spektakulære skolevalgresultater.
DA170907 Ungdommene og « småpartiene » har i hvert fall begynt på den tøffe debatten de voksne i Ap og Høyre før eller siden må ta.
DA170907 Ungdommene dreier tydelig i retning venstre.
DA170907 Ungdommene vi møter sier de først syntes det var fælt å stå opp om morgenen, men når de kommer i gang er det det beste som har skjedd dem, sier hun.
NL170906 Høyre og FrP vil på sin side håpe at flest mulig av ungdommene som sier de vil ha et skifte, ombestemmer seg eller blir hjemme.
VG170905 Selv om dette er en kostnad vi sparer inn flerfoldige ganger når ungdommene får seg en utdanning, en jobb og deretter kan klare seg selv resten av livet, så krever det at vi investerer her og nå.
VG170905 Også ungdommene som velger yrkesfag.
VG170905 Også ungdommene på østkanten.
DB170905 Likevel er ungdommene litt mer radikale en den voksne befolkningen, noe som gjør valgresultatene i skolevalget mer merkbare.
DB170905 I vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning pekes det blant annet på tiden de fem ungdommene hadde de stigmatiserende anklagene hengende over seg, ifølge Stavanger Aftenblad.
AP170905 Rundt 24 prosent av ungdommene i denne generasjonen stemmer på en eller annen variant av grønn politikk, sier han.
AP170905 Lærer grep inn mot knivstikker : - Ingen får lov til å gjøre sånn med ungdommene våre.
DB170904 Mange av ungdommene har ikke hatt ønske om rusfrihet.
DB170904 Kom gjerne innom Sandvika så har jeg noen forslag, men ikke ta fra meg muligheten til å treffe disse ungdommene og gjøre en forskjell !
DB170904 I deres fremstilling glemmer dere de mange ungdommene som ikke ønsker å snakke med hverken helsevesenet eller barnevernet.
AP170904 - Ingen får lov til å gjøre sånn med ungdommene våre.
AA170904 Han har forklart at ungdommene skal ha ringt uforholdvis mye med stoppsignalet.
AA170904 - Ungdommene ble hentet av foreldre og andre.
AA170904 Selv om ungdommene ikke stemmer helt likt som de voksne, har de unge blitt mer lik resten av velgerne.
AA170904 - Ingen får lov til å gjøre sånn med ungdommene våre.
SA170903 Som velgere kan vi være med og påvirke skjebnen til disse ungdommene .
SA170903 De fleste afghanske ungdommene som søker asyl i Norge, har vokst opp i fattigdom og utrygghet, i kryssilden mellom Taliban, IS og regjeringsstyrker.
DA170903 Skjåk roser skolene og ungdommene for innsatsen med å gjennomføre valgene.
AA170903 Skjåk roser skolene og ungdommene for innsatsen med å gjennomføre valgene.
DA170902 Lederne i Oslo idrettskrets mener at visjonen « Idrettsglede for alle » signaliserer at idretten skal ha et mangfold av tilbud tilpasset ambisjonsnivået til ungdommene .
DA170902 La ungdommene definere ambisjonsnivået.
DA170902 - Vi må ikke komme dit at ungdommene brukes som en ressurs for å realisere de voksnes ambisjoner.
VG170901 Vi hadde ikke trodd det var mulig, men Arbeiderpartiets svar på denne alvorlige situasjonen er å skylde på Høyre, ikke å hjelpe de utsatte ungdommene .
VG170901 Knapt noen oppgave er viktigere enn å sørge for at ungdommene våre kan gå på en skole der de føler seg trygge og får et best mulig utgangspunkt for voksenlivet.
VG170901 Det å endre finansieringsmodellen for videregående skoler slik byrådet har tatt til orde for kan tidligst skje fra 2018, og er verken tilstrekkelig eller tidsnok for ungdommene som nå opplever utrygghet på skolen.
DA170831 Etter en leteaksjon har politiet tatt flere av ungdommene som skal ha truet elevene.
DA170831 Det skal ikke ha blitt observert våpen blant noen av ungdommene .
DA170831 Ungdommene hadde forsvunnet da politiet kom til skolen.
AA170829 Politiet har opprettet en anmeldelse på den ene av ungdommene , som er mistenkt i saken.
AA170829 - Ja, de er i samme omgangskrets, men han som er mistenkt i saken med de to ungdommene var ikke involvert i saken med tiåringen så vidt vi vet, sier Fagerholt.
VG170828 I vårt forskningsprosjekt opplever vi at ungdommene er mer enn klare for å ta tak.
VG170828 Et forskningsprosjekt i videregående skoler vi ( NIH ) gjennomfører, i samarbeid med HSN, UiA og UiT, med midler fra NKS, Extrastiftelsen og Tine, skal fortelle oss om et enkelt undervisningsopplegg har lykkes i å hjelpe ungdommene når det gjelder det å ha et positivt kroppsbilde og god livskvalitet.
DB170825 Samtidig føler nok mange på at de må slippe ungdommene noe mer enn tidligere.
DB170825 Informasjon om festen spres av ungdommene selv på sosiale medier, sier Ansok til Dagbladet.
DB170825 Hun sier deres største frykt er at det skal skje drukningsulykker eller at noen av ungdommene skal bli liggende overstadig beruset ute i skogen.
DB170825 - Foresatte oppfordres herved til å holde ungdommene sine unna denne festen, skriver politiet.
AP170825 På hver sin side av Spikersuppa står bystyremedlemmene Saida Begum fra Høyre og Abdullah Alsabeehg fra Ap og svarer tålmodig på spørsmålene fra ungdommene .
DA170823 Dette budskapet rundet av serien som ga innblikk i livene til ungdommene som representerte heterofile, homofile, troende og ikke-troende.
DA170823 - Jo tidligere vi kommer inn med tiltak, desto større er sjansen for å få ungdommene på rett kjøl, sier hun.
DA170823 - Det vil bli tettere oppfølging av disse ungdommene utover høsten.
DA170823 - Det er også viktig å huske på at ungdommene vi snakker om her, som sliter med ulike utfordringer, tross alt bare er en liten andel av elevene i osloskolen, sier hun.
VG170822 Når ikke engang vi voksne klarer å dempe karakterpresset, hvordan kan vi forvente at ungdommene selv skal ta grep ?
VG170822 Ungdommene våre konkurrerer om å ha toppkarakterer i alle fag.
VG170821 Hvis de virkelig hadde lest Koranen hadde de lært at Islam er ensbetydende med fred, forteller en besøkende mann i 40-årene når han får spørsmål om hva han tenker om de spansk-marokkanske ungdommene som politiet mener står bak terroren i Barcelona og nabobyen Cambrils.
SA170821 Både foreldrene og de tre ungdommene har sine soverom i denne etasjen.
NL170821 Mange steder er elevgruppene så store at barna og ungdommene ikke får den hjelpen de trenger.
BT170821 Både foreldrene og de tre ungdommene har sine soverom i denne etasjen.
AP170821 Både foreldrene og de tre ungdommene har sine soverom i denne etasjen.
AA170821 For å lykkes med å øke rekrutteringen må ungdommene ha en arbeidsplass å gå til etter at skoleløpet er over.
AA170821 Både foreldrene og de tre ungdommene har sine soverom i denne etasjen.
VG170819 Men det er i hovedsak eldre kriminelle som vi kjenner og vet om, og ungdommene definerer vi ikke inn i gjengen.
VG170819 - Noe som er nytt er at ungdommene går løs på hverandre raskere.
DA170818 - Jeg elsket ungdommene og kollegene mine, og følte jeg hadde en utrolig viktig jobb.
AA170817 Hvor er tilbudet for ungdommene som har vokst opp med iPad i barnehagen, kodeklubb på SFO og programmering på ungdomsskolen ?
AA170817 Datafaget : Hvor er tilbudet for ungdommene som har vokst opp med iPad i barnehagen, kodeklubb på SFO og programmering på ungdomsskolen ?, spør kronikkforfatterne.
DB170816 Som foreldre har vi hatt gleden av å være med Yousef på jobb når han har jobbet med ungdom som har hatt det vanskelig, og vi har blitt like glad i mange av disse ungdommene som han har, dette er ungdommer som samfunnet har sett på som ekstremister og terrorister, men som han har sett på som mennesker, og selv om det var vanskelig for oss i starten å se mennesket bak det monsteret som var synlig på utsiden, så har den ue
DA170816 Dette forteller ungdommene
DB170815 Ungdommene som bor ved omsorgsboligene er mellom 11 og 17 år.
AA170815 Under ranet, som skal ha pågått i 10-15 minutter, skal 24-åringen også ha skallet til en tredje av ungdommene .
AA170815 Mannen skallet, tok kvelertak og holdt kniv mot halsen til ungdommene da han ranet dem for telefoner, bankkort og skolebevis.
AA170815 I tillegg til frykten under selve ranet har ungdommene også fått reaksjoner i etterkant.
AA170815 I etterkant av ranet har de fire ungdommene vært bekymret for hva ranerne kunne finne ut om dem i og med at de hadde telefonene og tilgang på deres sosiale medier.
AA170815 Han skal også ha holdt kniven mot halsen til en tredje av de fire ungdommene .
AA170815 Deretter tok han halsgrep på en av de andre ungdommene og hadde kniven i den andre hånden. 24-åringen fikk da en oppfordring fra den medtiltalte om å gi seg.
AA170815 De to som utførte ranet må i tillegg betale oppreisning på 50 000 kroner til hver av de fire ungdommene .
AA170815 De fire ungdommene måtte gi fra seg mobiltelefoner, koder til disse, bankkort og skolebevis. 24-åringen hadde en betinget dom fra august i fjor.
AA170815 De ba om å få mobiltelefonene til ungdommene . 24-åringen samlet dem inn og overleverte dem til 33-åringen.
AA170815 Da skal 24-åringen ha trukket en såkalt butterfly-kniv ( kniv som kan foldes inn i håndtaket ) og holdt denne mot halsen til en av ungdommene .
AA170815 Da de ba om å få kodene til telefonene nektet først ungdommene .
AA170815 Begge ranerne var iført masker under ranet av ungdommene som var i alderen 16-17 år.
AA170815 mai i år at de fire ungdommene ble overfalt og robbet i en gapahuk ved Nardo skole i Trondheim.
FV170812 - Dette som skjedde i London kan være med på å skremme ungdommene .
AP170812 Jo høyere andel overklasseforeldre i ungdommenes nabolag, desto høyere sannsynlighet har ungdommene for selv å gjennomføre eliteutdanninger og oppnå en overklasseposisjon i voksen alder.
SA170811 - Dette som skjedde i London kan være med på å skremme ungdommene .
DB170811 Det er en norsk serie, ikke amerikansk, som forteller om en hverdag som vi alle kan kjenne igjen, sier statsministeren, som også trekker fram solidariteten mellom ungdommene i serien.
BT170811 - Dette som skjedde i London kan være med på å skremme ungdommene .
AP170811 - Dette som skjedde i London kan være med på å skremme ungdommene .
DB170808 Til det trenger vi flere typer kunnskap, både livskunnskapen til ungdommene og solid fagkunnskap i hjelpeapparatet.
DB170808 Deres hovedpoeng er at fagpersoner skal være i god dialog med og lytte til ungdommene og at de skal vise kjærlighet til ungdommene .
DB170808 Deres hovedpoeng er at fagpersoner skal være i god dialog med og lytte til ungdommene og at de skal vise kjærlighet til ungdommene.
DB170808 Barnevernsproffene ser ut til å mene at for mange får diagnoser, og at det er diagnosene som står i veien for at ungdommene skal få den hjelpen de trenger.
DB170808 Ungdommene fra Barnevernproffene kommer med flere gode betraktninger.
FV170807 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
DB170806 - Det er bedre om vi fanger opp ungdommene i Alliansen enn i Nordfront.
VG170805 Etter å ha ankommet øya onsdag kveld gjentok han budskapet til ungdommene fra en scene nederst i Bakken : ¶
AP170805 - Ungdommene her etterlyser samhold og dialog for å kunne bekjempe radikalisering i egne rekker.
VG170804 - I Norge har vi full ytringsfrihet, og hvis han ikke våget å gå så langt, må mitt budskap være at ungdommene tar med seg budskapet fra han om å være mot ekstremisme.
VG170804 Fredag taler Ap-leder Jonas Gahr Støre til ungdommene .
DB170804 Målet med arrangementet er å utruste ungdommene med teologiske argumenter for å bekjempe ekstremisme, ifølge Hamza Ansari, en av initiativtakerne.
DB170804 Man kan spørre seg om herjingene etter at rockemusikken kom til landet hadde funnet sted uten at ungdommene av 1958 var forberedt gjennom mediomtale.
AP170804 Samtidig så tror jeg ungdommene her ønsket en tydelig beskjed fra en religiøs autoritet om at ekstremisme ikke har noen ting med islam å gjøre.
AP170804 Han understreker at ungdommene som deltar i Minhaj Ungdoms konferanse først og fremst vil tilegne seg ny kunnskap.
AP170804 Hamza Ansari, lege og styremedlem i Minhaj Ungdom, er skuffet over at Listhaug valgte å kritisere Tahir-ul-Qadri, fremfor å fokusere på de mange frivillige ungdommene som har brukt tid og krefter på å arrangere leiren.
DB170802 Det er helt klart at det er behov for en felles institusjon for de barna og ungdommene som trenger en så tett og god oppfølging av både barnevern og psykisk helsevern, sier Horne.
AA170802 Det er helt klart at det er behov for en felles institusjon for de barna og ungdommene som trenger en så tett og god oppfølging av både barnevern og psykisk helsevern, sier Horne.
SA170801 - Det mange av ungdommene sier, er at de ønsker seg norske venner.
FV170801 - Det mange av ungdommene sier, er at de ønsker seg norske venner.
DB170801 Et slikt samfunnsmessig press om at hver enkelt må etablere sin spesifikke identitet, kan risikere å ha den stikk motsatte effekten av det ønskede vernet mot radikalisering - ved at de 'rotløse' ungdommene tiltrekkes av et radikalt fellesskap, som tilbyr dem den tingen som samfunnet pålegger dem å oppnå, men som de ikke evner ( eller tillates ) å finne andre steder.
BT170801 - Det mange av ungdommene sier, er at de ønsker seg norske venner.
AP170801 Mindre enn én tredjedel av ungdommene mellom 15 og 17 år er sysselsatt her.
AP170801 - Det mange av ungdommene sier, er at de ønsker seg norske venner.
VG170731 Jeg opplever at disse ungdommene sluker det de lærer her, sier Johannes Høsflot Klæbo.
SA170731 Det er futsalturnering i Bjørnholthallen, og ungdommene kjemper, spurter og skyter.
AP170731 Det er futsalturnering i Bjørnholthallen, og ungdommene kjemper, spurter og skyter.
DB170730 - Helheten, møtet med disse irakiske ungdommene , trivelige unge folk.
DB170729 » Det er ikke sikkert ungdommene legger merke til den nye utryggheten.
VG170727 Mor holder avstand og lar ungdommene få en stund sammen.
AA170727 De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
DB170726 - De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
AA170726 Et sted mellom klokken 22 og midnatt skal en av ungdommene ha påført en annen sår med et stikkvåpen.
AA170726 De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
AA170726 Én av ungdommene ble angrepet med et stikkvåpen.
AA170726 En avslutningsfest for 10.-klassinger i Stjørdal natt til tirsdag endte med at en av ungdommene ble angrepet og påført flere stikk med et stikkvåpen.
AA170726 - De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
SA170724 Holmlia-tegnet som mange av ungdommene bruker for å vise hvor de kommer fra.
FV170724 Holmlia-tegnet som mange av ungdommene bruker for å vise hvor de kommer fra.
DB170724 Selv om nordmennene også konsumerer store mengder alkohol i festgata, har Sjømannskirkenes representanter et inntrykk av at det alltid er noen som tar ansvar blant de norske ungdommene .
DB170724 - Meld fra om fulle foreldre ¶ Ungdommene er enige om at det finnes jo en dag i morgen også.
BT170724 Holmlia-tegnet som mange av ungdommene bruker for å vise hvor de kommer fra.
AP170724 Sipovac er 1 av de 173 ungdommene som hittil har vært innom dette prosjekt for å få unge mennesker ut i arbeidslivet.
AP170724 Kommunen har støvsuget egen organisasjon og gir ungdommene seks måneders praksisplass.
AP170724 Holmlia-tegnet som mange av ungdommene bruker for å vise hvor de kommer fra.
FV170723 Der tar man, i tillegg til ulike temaer knyttet til barnefotballen, for seg det fotballfaglige og hva som gir best læring for barna og ungdommene i de ulike aldersgruppene.
DA170723 I tillegg har hun hatt med fire elever til Utøya, og et pilotprosjekt til det som nå har blitt læringssenteret Hegnhuset, et opplegg som baserer seg på såkalt « peer to peer»-læring : ¶ - Ungdommene får i oppgave å formidle det de har lært tilbake til klassen, og være lærere i noen timer.
DA170723 Han prøvde å lure barna og ungdommene til å tro at han var der for å evakuere dem.
DA170723 Ungdommene som snart starter på ungdomsskolen var seks år eller sju år gamle den sommeren.
DA170723 I tillegg har hun hatt med fire elever til Utøya, og et pilotprosjekt til det som nå har blitt læringssenteret Hegnhuset, et opplegg som baserer seg på såkalt « peer to peer»-læring : ¶ - Ungdommene får i oppgave å formidle det de har lært tilbake til klassen, og være lærere i noen timer.
DA170723 Han prøvde å lure barna og ungdommene til å tro at han var der for å evakuere dem.
DA170723 Ungdommene som snart starter på ungdomsskolen var seks år eller sju år gamle den sommeren.
VG170722 Da bomben gikk av og ungdommene ble skutt på Utøya, var de barn.
VG170722 På et tidspunkt merker hun en form for lettelse spre seg blant ungdommene .
VG170722 På denne tiden verserer det rykter blant ungdommene om hvem det er som skyter.
VG170722 Kort tid etterpå får hun kastet seg i en av båtene som har dratt ut for å redde ungdommene fra helvetet.
VG170722 juli 2011, har flere av ungdommene som var på Utøya valgt å fortsette i politikken - nå håper de å bli stortingsrepresentanter.
VG170722 Ungdommene på sommerleir har fått høre at morgendagen, da høydepunktet skulle vært at statsminister Jens Stoltenberg kom, nok blir litt annerledes.
SA170722 Der tar man, i tillegg til ulike temaer knyttet til barnefotballen, for seg det fotballfaglige og hva som gir best læring for barna og ungdommene i de ulike aldersgruppene.
BT170722 Der tar man, i tillegg til ulike temaer knyttet til barnefotballen, for seg det fotballfaglige og hva som gir best læring for barna og ungdommene i de ulike aldersgruppene.
AP170722 Der tar man, i tillegg til ulike temaer knyttet til barnefotballen, for seg det fotballfaglige og hva som gir best læring for barna og ungdommene i de ulike aldersgruppene.
VG170721 Årsaken til at ungdommene ikke har fått informasjon på flyplassen kan være at deres nummer ikke er registrert rett, at nummeret til den som bestilte reisen er registrert, eller at de har bestilt som grupper.
VG170721 Når VG er i kontakt med ungdommene forteller de at de har ventet i fire timer, uten å ha fått beskjed om hva de skal foreta seg.
VG170721 Hun forteller foreldrene til ungdommene er svært bekymret og at ingen har oversikt over situasjonen.
VG170721 Ungdommene vet ikke om de må bli i Kreta, eller om det blir satt opp et nytt fly.
AP170721 Det gjør ungdommene innleggsforfatteren har snakket med også.
VG170720 En alternativ og mer sannsynlig opplevelse vil være at fraværsreglene påfører de hjemvendte ungdommene sterkt ubehag fordi det foregår noe på skolen som er vanskelig for dem.
VG170719 Vi prøver å prate med ungdommene når vi ser at de holder på med det, men i og med at det er lovlig kan vi ikke forby dem det, sier han til VG.
VG170719 - De som selger disse tjener mye penger på dem, og ungdommene har faktisk ikke peiling på hvilke følger denne trenden har, sier Nylén.
VG170719 Ungdommene fester seg syke, sier hun til VG.
VG170719 Raja beskriver disse radikaliserte ungdommene som samfunnets « tapere ».
VG170719 For det er også der Listhaug bommer kraftig på å inkludere og integrere disse ungdommene .
SA170719 « Disse ungdommene aner ikke hvor farlig det er.
DB170719 . BEGYNNER Å GRÅTE : Når ungdommene blir presentert for Jacy Good, renner tårene.
AP170719 « Disse ungdommene aner ikke hvor farlig det er.
DA170718 Her er det lagt opp til at de eldre kan hjelpe ungdommene med lekser.
NL170717 De ni ungdommene som startet foreningen ville bidra til samisk oppvåkning i ei tid da skepsisen til å snakke høyt om det samiske og synliggjøre det, var stor.
VG170715 Jøkling sier at ungdommene blant annet stjal uniformseffekter fra vekterne og helte øl på dem.
VG170715 Ifølge politiet stjal ungdommene fra uniformene til vekterne og helte øl over dem.
DB170715 Vi søker etter ungdommene
DB170715 Politiet har kontroll på ungdommene , og opplyser at de blir anmeldt for kroppskrenkelse.
DB170715 Da vekterne kom på stedet, ble de angrepet av ungdommene .
AP170715 Vi søker etter ungdommene
AP170713 Da alle ungdommene kom ut, tenkte vi at « oi, her vil vi ikke være ».
AP170713 Ungdommene frykter fremtiden og bekymrer seg for å bli stående utenfor arbeidslivet.
AA170713 Da alle ungdommene kom ut, tenkte vi at « oi, her vil vi ikke være ».
AA170712 Dagen startet grytidlig for ungdommene som vil stå helt foran scenen på VG-listakonserten i Trondheim.
AA170712 | - Vi har det sosialt her og blir kjent med mange nye folk ¶ Ungdommene som står i kø for å slippe inn på VG-listas golden circle kjeder seg ikke under den lange ventetiden.
AA170712 Dagen startet grytidlig for ungdommene som vil stå helt foran scenen på VG-listakonserten i Trondheim.
DB170711 Og han vil ikke ungdommene vel.
DB170711 Ett år senere dukker det plutselig opp brev i postkassene til ungdommene hvor det står « I know what you did last summer ».
DB170711 Og han vil ikke ungdommene vel.
DB170711 Ett år senere dukker det plutselig opp brev i postkassene til ungdommene hvor det står « I know what you did last summer ».
DA170711 Ungdommene knytter symptomene på psykiske helseplager til stress, oftest relatert til skolesituasjonen.
VG170710 I det lange løp, er støtte og veiledning av foreldre til det beste for barna og ungdommene .
VG170710 - Hvis landets politikere vil ha ungdommene tilbake, kan de ikke se bort fra innvandring, og det presset på lønn og arbeidsvilkår som innvandring har skapt.
NL170710 En alternativ og mer sannsynlig opplevelse vil være at fraværsreglene påfører de hjemvendte ungdommene strekt ubehag fordi det foregår noe på skolen som er vanskelig for dem.
DB170710 Dette er altså ungdommene som står klare til å ta seg av en eventuell boom i det norske rekreasjonsmarkedet.
DB170709 - De tre ungdommene skal ha kjørt moped i området.
DA170709 To av ungdommene ble satt i arrest.
AA170709 I løpet av prosessen har ungdommene deltatt på speeddate-kvelder med næringslivet, og fått veiledning i hvordan de skal gjøre seg selv og prosjektene attraktive.
AA170708 At ungdommene møter oftere på skolen, er en positiv utvikling.
VG170707 ÅPNER SEG : Ungdommene deler gjerne sine historier med Tale Maria Krohn Engvik, eller Helsesista på snap.
VG170707 I tillegg er det viktig at foreldre ser hvordan ungdommene tenker og har det, mener hun.
VG170707 Helsesøsteren setter pris på at det ikke kun er hennes stemme som høres, men at ungdommene selv kommer til orde gjennom hennes kanal.
VG170707 Det er veldig fint når ungdommene støtter hverandre sånn, forteller hun.
AA170707 Adresseavisen besøkte campen for noen uker siden, og møtte 20 av ungdommene som hadde rømt fra Norge.
DA170706 - Forskning viser at det har stor effekt på å dempe drikkingen at foreldre snakker med ungdommene sine og markerer tydelig at det ikke er greit å drikke.
DA170706 - Forskning viser at det har stor effekt på å dempe drikkingen at foreldre snakker med ungdommene sine og markerer tydelig at det ikke er greit å drikke.
VG170705 Tre av ungdommene ble først betegnet som alvorlig skadet, men de viser seg nå å være moderat og lettere skadet.
VG170705 Like før klokken 08 onsdag morgen opplyser Vestre Viken-helseforetak til VG at ingen av ungdommene ble alvorlig skadet, slik politiet først opplyste.
VG170704 Mange av ungdommene i disse miljøene er allerede fullstendig klar over at livet deres ikke er så kult.
DB170704 Veien ungdommene kjørte på karakteriserer operasjonslederen som en bygdevei, men det er ingenting som tilsier at kjøreforholdene skulle være vanskelige.
DB170704 De fem ungdommene skal ha vært på vei mot Hønefoss og kommet over en bakketopp, der sjåføren har mistet kontroll over bilen.
DB170704 Alle de fem ungdommene er kjørt til Ringerike sykehus.
DA170704 Gøy å se på venner ¶ Ungdommene har testet den nye kartfunksjonen som lar deg se hvor vennene dine befinner seg, og som samtidig lar vennene dine se hvor du er.
DA170704 Flere av ungdommene har har skrudd av funksjonen eller begrenset innsynet til kun nære venner.
DA170704 De fire ungdommene Rebecca Myklebust Sortland, Sander Mønnich, Frøydis Wiik og Jesper Veen Alsterberg har alle testet ut den nye kartfunksjonen til Snapchat som lar deg se hvor vennene dine befinner seg til en hver tid.
DA170704 Ungdommene forteller at de kun kommuniserer med vennene gjennom Snapchat, og at appen brukes jevnt gjennom hele døgnet.
FV170703 To av av de afghanske ungdommene som forsvant fra mottak på Sørlandet, er Asad og Nasim, som Fædrelandsvennen møtte igjen i Paris i juni.
AA170703 Vær så snill å få ungdommene til å oppføre seg.
AP170702 Disse barna og ungdommene , som er bevæpnet med steiner, kjøkkenkniver og sakser, utgjør ingen dødelig fare for tungt bevæpnede soldater som er iført beskyttelsesutstyr og ofte står bak sperringer, mener B'Tselem.
AA170702 Vær så snill å få ungdommene til å oppføre seg.
VG170630 - De ungdommene som har gjort det er utrolig lei seg, forteller Beate Andersen, til VG.
DB170630 Det er stor status og en ære for mange av ungdommene å få se noen av heltene deres spille her, og denne helgen har vi klart å samle mange av heltene på Ekeberg.
DB170630 - Vi har anmeldt dette, bekrefter Saqi, og legger til at det er mest trist for ungdommene at kamper nå må flyttes fra Ekeberg til Furuset for å få gjennomført turneringen.
BT170630 Også når det gjelder måten ungdommene møtes på, mener Arbeiderpartiet regjeringen har levert for dårlig.
BT170630 Helsetjenesten må bli flinkere til å ta i bruk nye kanaler som ungdommene bruker hele tiden, fremholder han.
BT170630 - For ungdommene det gjelder, er dette enormt viktig.
BT170630 TAKKNEMLIG : Jeg er så glad for at alle disse nydelige ungdommene deler historiene sine med meg, og med alle de andre fantastiske helsesøstre rundt om.
AP170630 - Disse ungdommene driver et farlig spill, sier veteranpolitikeren Tommy Yu Yan Cheung ( 67 ), representant i den lovgivende forsamling ( Legco ).
AP170630 Ungdommene snakker vakkert om demokratisering og mer selvstyre, men egentlig fører de en kamp for full selvstendighet !
AP170630 Det er utrolig viktig at kommunene fanger opp disse ungdommene tidlig slik at vi kan unngå lange, passive trygdekarrièrer, sier hun.
AP170630 Det er utrolig viktig at kommunene fanger opp disse ungdommene tidlig slik at vi kan unngå lange, passive trygdekarrièrer, sier hun.
SA170628 Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
DA170628 Ungdommene ser ikke helt konsekvensen.
BT170628 AKTIVE IDRETTSJENTER : Disse ungdommene har ikke vært med i undersøkelsen, men kjenner til press og stress.
BT170628 Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
AA170628 « Når disse godt voksne ungdommene setter seg i bobilen blir de påført to typer sykdommer : Stivt blikk og stiv nakke » skriver Edvard Aarnes i dette debattinnlegget.
AA170628 Når disse godt voksne ungdommene setter seg i bobilen blir de påført to typer sykdommer : Stivt blikk og stiv nakke.
AA170628 Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
AA170627 Politiet har vært i kontakt med foreldrene til ungdommene som var til stede etter hendelsen, opplyser Tuset.
AA170627 Da de andre ungdommene ville ta seg på land ble jenta sittende igjen i båten, og den begynte å drive.
VG170626 Nå er barna og ungdommene slitne og lei seg, og ingen kan fortelle oss hva som skjer videre.
VG170626 - Vi har hatt en veldig fin tur, men nå er ungdommene slitne.
SA170626 FOTO : AP/NTB Scanpix ¶ | Ungdommene mener serien er overdrevet, men kjenner seg godt igjen ¶
SA170626 Ungdommene tror litteraturforskeren har glemt hvordan det er å være ung.
FV170626 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AA170626 Måten Norge behandler disse ungdommene på, fører til at mange av dem blir uteliggere i andre europeiske land.
AA170626 De aller fleste av disse ungdommene er afghanske gutter, og Kabul er det siste stedet de vil bli sendt til.
AA170626 Ungdommene Adresseavisen møtte på gata i Paris, forteller om et trøstesløst liv.
DA170624 Dette er det disse ungdommene selv som har skyld i, sier Stang.
DA170624 Dette er det disse ungdommene selv som har skyld i, sier Stang.
DA170624 Samtidig er jeg stort sett imponert over de ungdommene som er der i huset, fra ymse partier.
DA170623 Vi vet om en del ungdom som bruker MDMA, men det er ofte vanskelig å se på ungdommene akkurat hva de har brukt, sier Pedersen til Dagsavisen Fremtiden.
DA170623 Ungdommene ser ikke helt konsekvensen.
SA170622 Seks år etter terrorangrepene på Utøya sliter mange av de overlevende ungdommene , viser en ny rapport.
SA170622 Og i dialog med så mange av dem som var der og opplevde - altså ungdommene og de pårørende - har dette blitt et prosjekt som har som mål å trekke fokuset inn mot hvordan det var og hvordan opplevelsen virket inn på dem, fortsetter han. 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret.
DN170622 Og i dialog med så mange av dem som var der og opplevde - altså ungdommene og de pårørende - har dette blitt et prosjekt som har som mål å trekke fokuset inn mot hvordan det var og hvordan opplevelsen virket inn på dem, fortsetter han. 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret.
DB170622 - Mohammed bin Salman er veldig populær blant de saudiarabiske ungdommene og skal prøve å endre kongeriket gjennom Visjon 2030.
DB170622 Og i dialog med så mange av dem som var der og opplevde - altså ungdommene og de pårørende - har dette blitt et prosjekt som har som mål å trekke fokuset inn mot hvordan det var og hvordan opplevelsen virket inn på dem, fortsetter han. 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret.
DA170622 Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.
DA170622 Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.
DA170622 - De som jobber med disse ungdommene , trenger redskaper, sier Bøhler, som ber regjeringen gjeninnføre ordningene.
DA170622 Og i dialog med så mange av dem som var der og opplevde - altså ungdommene og de pårørende - har dette blitt et prosjekt som har som mål å trekke fokuset inn mot hvordan det var og hvordan opplevelsen virket inn på dem, fortsetter han. 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret.
DA170622 - Det viktigste er at ungdommene blir mer obs på hva som trigger konflikter og får en større bevissthet rundt ikke å bli en del av det selv.
AP170622 Dette er de seks ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170622 Seks år etter terrorangrepene på Utøya sliter mange av de overlevende ungdommene , viser en ny rapport.
AA170622 Rapporten beskriver også at selv om det går bedre med ungdommene , så sliter de fremdeles med ettervirkninger.
AA170622 Hvordan har ungdommene som overlevde terrorangrepene på Utøya 22. juli 2011 det i dag, sammenlignet med ett år etter angrepene ?
AA170622 En av ungdommene forteller at han kjenner så mye sinne at han nesten skulle ønske folk oppsøkte ham for en slåsskamp.
AA170622 Det å være sint er mye mer uttalt og nærværende for ungdommene i dag, oppsummerer rapporten.
AA170622 Det understrekes i rapporten at undersøkelsen ikke er representativ for alle ungdommene som var på Utøya, men basert på de ni deltakernes erfaringer og tanker.
AA170622 juli har vist at det har vært store variasjoner mellom kommunene i hvor god oppfølgingen har vært, og dette er også noe ungdommene forteller om både i rapporten fra 2012 og dagens rapport.
AA170622 Ungdommene hadde også ønsket at familiene fikk bedre oppfølging sammen og ikke bare hver for seg for å kunne forstå hverandres reaksjoner og lære seg å leve sammen og tåle hverandre etter en slik katastrofe.
AA170622 Ungdommene forteller også at de vet om flere Utøya-overlevende som sliter med omfattende rusproblemer etter hendelsen.
AA170622 Og i dialog med så mange av dem som var der og opplevde - altså ungdommene og de pårørende - har dette blitt et prosjekt som har som mål å trekke fokuset inn mot hvordan det var og hvordan opplevelsen virket inn på dem, fortsetter han. 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret.
AA170622 Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.
AA170622 Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.
AA170622 - De som jobber med disse ungdommene , trenger redskaper, sier Bøhler, som ber regjeringen gjeninnføre ordningene.
AA170621 Det omstridte minnesmerket " Memory Wound " av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg innebar å kappe en odde i to, for på en brutal og konkret måte å reflektere tapet av ungdommene som ble drept på Utøya, ifølge beskrivelsen.
AP170620 - Mitt inntrykk var at koordinatorene på Stovner politistasjon og i bydelen kjente hverandre godt, og kunne treffe tiltak og få oversikt over hvem disse ungdommene var.
AA170620 | Kjøpte naziflagg på nett og heiste det på Byåsen ¶ Én måned før ungdommene heiste naziflagget på Byåsen barneskole ble flagget anskaffet via Internett.
SA170619 Men hvordan det fanges opp av ungdommene , vet vi ikke, sier hun.
DB170619 Tidlig i sesongen ble det kjent at Nilsen var en av ungdommene som måtte gjemme seg for å berge livet sitt på Utøya den 22. juli i 2011.
AP170619 Men hvordan det fanges opp av ungdommene , vet vi ikke, sier hun.
AA170619 Men hvordan det fanges opp av ungdommene , vet vi ikke, sier hun.
AA170618 De samme sterke ungdommene som reddet Skotvoll, fikk dratt opp Ødegaard.
AP170617 Flere av ungdommene vi møter når vi er på sommerpatrulje, kjenner ikke til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver Jeanette Lea Romslo ( 19 ).
AA170616 Ifølge politiet er dette arrangementer som ungdommene selv har stelt i stand og de mistenker at det har blitt konsumert en del alkohol.
AA170616 Vi bor på arbeidsplassen til de voksne, sier ungdommene .
AA170616 Underforstått ; de ( ungdommene ) bor på arbeidsplassen til de voksne.
AA170616 Poenget er at alle voksne som på ett eller annet vis, og på ett eller annet nivå, har ansvar for barnevernsinstitusjonene og for barna og ungdommene som bor der.
AA170616 Når barnevernet mener at plassering i institusjon er riktig tiltak så betyr dette imidlertid - og dette er felles for alle de barna og ungdommene det gjelder, at de tenker at deres situasjon på én eller annen måte skal bli bedre.
AA170616 Mange institusjoner titulerer seg også som ungdomshjem, og i utgangspunktet bør de jo kunne defineres som midlertidige hjem for de barna og ungdommene det her gjelder.
AA170616 Hvilken betydning kan de samlet sett og/eller hver for seg ha for utvikling av tillitsforhold, relasjoner og samspill mellom ungdommene og de voksne ?
AA170616 Dette er bare en jobb for dem, sier ungdommene .
DB170615 Konklusjonen er at dette er et godt egnet sted, med sin nærhet til vannet og øya, og ved stedet der de terrorrammede ungdommene ble hjulpet i land.
AP170615 Torgersen ¶ Ungdommene som ble tatt med til avhør er ikke siktet i saken.
AP170615 Dette er de fem ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
DB170614 Innslagene på Dagsrevyen med opptak foretatt med mobiltelefoner, viser at ungdommene kan være inspirert av kampsport på TV og sosiale medier.
DB170614 - Det disse ungdommene trenger er å teste ut sine behov under kontrollerte former.
AA170614 Politiet har foreløpig ikke fått tak i noen av ungdommene .
AA170614 En av ungdommene kjørte også moped uten hjelm.
AA170614 - Dette vil endre hverdagen og påskynde integreringen for ungdommene , mener Høyres gruppeleder Henrik Kierulf, som har frontet denne saken i Fylkestinget.
AA170614 Grupperingene finner en « feil » ved ungdommene og truer dem til å gjøre noe for å slippe unna bank, sier hun.
AA170614 Grupperingene finner en « feil » ved ungdommene og truer dem til å gjøre noe for å slippe unna bank, sier hun.
SA170613 Beliggenheten mellom to skoler er helt topp, så ungdommene har lett tilgang.
DB170613 Grupperingene finner en « feil » ved ungdommene og truer dem til å gjøre noe for å slippe unna bank, sier hun.
DB170613 Fagdirektør Bernadette Christensen i Nubu synes det er leit å høre at ungdommene ikke har opplevd å få den hjelpen de trengte.
DB170613 De tre ungdommene mener MST og FFT var med på å tildekke forholdene i hjemmene deres.
DB170613 - Hvorfor det ble slik for akkurat disse ungdommene er imidlertid vanskelig å svare på ut fra det vi hører om i reportasjen.
DB170613 - Det er også slik at MST kan jobbe med foreldrene dersom ungdommene ikke vil delta i behandlingen.
DA170613 Grupperingene finner en « feil » ved ungdommene og truer dem til å gjøre noe for å slippe unna bank, sier hun.
AP170613 Beliggenheten mellom to skoler er helt topp, så ungdommene har lett tilgang.
AA170613 Grupperingene finner en « feil » ved ungdommene og truer dem til å gjøre noe for å slippe unna bank, sier hun.
AA170613 Politiet ble først møtt med steiner og flasker da de ankom adressen, og senere gikk ungdommene løs på patruljebilene og tjenestemennene.
AA170613 Beliggenheten mellom to skoler er helt topp, så ungdommene har lett tilgang.
SA170612 De fire ungdommene oppsøkte den 18 år gamle gutten fra Klepp på gang- og sykkelstien, og gikk sammen med ham helt til de kom inn i en undergang.
SA170612 Det som er ekstra trist er at dette er ungdommene sitt utstyr.
SA170612 - Det er noe vi vurderer, men samtidig vil vi at ungdommene som er her skal føle seg ivaretatt og ikke overvåket. Én mulighet er å ha kameraene på kun om nettene, det er mange måter å løse dette på, understreker han.
FV170612 Ungdommene ble overlatt til institusjon og foresatte.
BT170612 Det som er ekstra trist er at dette er ungdommene sitt utstyr.
BT170612 - Det er noe vi vurderer, men samtidig vil vi at ungdommene som er her skal føle seg ivaretatt og ikke overvåket. Én mulighet er å ha kameraene på kun om nettene, det er mange måter å løse dette på, understreker han.
AP170612 Det som er ekstra trist er at dette er ungdommene sitt utstyr.
AP170612 - Det er noe vi vurderer, men samtidig vil vi at ungdommene som er her skal føle seg ivaretatt og ikke overvåket. Én mulighet er å ha kameraene på kun om nettene, det er mange måter å løse dette på, understreker han.
AP170611 - Disse ungdommene drar gjerne rett hjem etter skoletid og er kanskje ikke med på sosiale arrangementer.
VG170610 Tilbake i parken håper ungdommene at det å løfte temaet og bli flinkere til å snakke sammen, og ta vare på hverandre, kan gjøre at de slipper å miste flere.
VG170610 Nå vil ungdommene lære hvordan de kan hjelpe hverandre.
VG170610 Han og Kristoffer kommer fra begravelse til en av ungdommene .
VG170610 - DET MÅ SKJE NOE NÅ : Ungdommene på Lillehammer ønsker mer åpenhet fra alle for å forhindre flere selvmord blant unge mennesker.
SA170610 | Hushovd fikk brynt seg mot ungdommene
DB170610 Ungdommene kastet stein mot politiet etter at styrkene hadde forsøkt å jage bort demonstranter i byen Imzouren.
AA170610 Ungdommene kastet stein mot politiet etter at styrkene hadde forsøkt å jage bort demonstranter i byen Imzouren.
VG170609 Dette har jo også ungdommene i « Skam » satt ord på.
VG170609 I det ene tilfellet i samletiltalen mot de tre ungdommene , skal den ene av dem i januar 2017 ha slått og sparket en annen ungdom gjentatte ganger ved bruk av blant annet stoler og kosteskaft.
VG170609 For dette burde vært fanget opp tidligere i oppveksten til disse ungdommene , sier Borgen til VG.
VG170609 En av ungdommene skal ifølge tiltalen ha etterlignet eller forfalsket innkallinger til lege- og tannlegetimer samt falsk dokumentasjon på legebesøk for å dokumentere sitt fravær overfor skoleledelsen.
VG170609 En annen av ungdommene er tiltalt for at han i februar skal ha tatt tak i kjeven til en gutt, klemt til og dyttet ham inn i en murvegg.
SA170609 Jeg skylder ikke på ungdommene .
DB170609 Disse ungdommene har mulighet til å sørge for at festen blir et minne for livet for alle.
DB170609 Ungdommene mener selv at sangene påvirker holdninger.
AP170608 Dette er de fem ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
VG170607 Også Shell-stasjonen i Voll fikk nærkontakt med superstjernen, der det tirsdag ble rapportert om at Bieber kom innom og tok en prat med ungdommene i nærheten.
VG170607 Han var selv ikke på jobb da Bieber tok turen, men forteller at ungdommene , som er ansatt ved Shell, i ettertid har fortalt at det var veldig stas.
VG170607 Bieber og ungdommene skal ha blitt enig om å ikke ta noen bilder under besøket.
DB170607 I forrige uke gikk Marianne Aasen hardt ut mot behandlingen av de norske ungdommene som utdanner seg til psykologer i Budapest.
DB170607 Selv om det føltes bra å bli sett var det flere av ungdommene på institusjonen som drev med ulike typer narkotika og han ønsket seg egentlig et annet sted.
SA170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
DB170606 Mens ungdommene oppfører seg bra, er foreldre nådeløse : deres barn skal først.
DB170606 Han forteller at ungdommene pent fulgte anvisningene som ble gitt, mens foreldre begynte å løpe og skape panikk.
BT170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AP170606 De to ungdommene , som da var 16 og 18 år, ville rane den 23 år gamle Egil Tostrup Bråten.
AP170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
SA170603 Seier mot de russiske hjemmefavorittene, deretter Polen og så vinner av puljen, var sterkt for ungdommene .
DA170603 Når foreldre gir ungdommene alkohol, sender de tydelige signaler på at det er greit å drikke alkohol til tross for at de er mindreårige, sier Pape.
AP170603 Seier mot de russiske hjemmefavorittene, deretter Polen og så vinner av puljen, var sterkt for ungdommene .
AA170603 Demonstrerte mot temaet ¶ Ungdommene i Vømmeldalens radikale tok med seg prisen for beste gående innslag.
AA170603 Når foreldre gir ungdommene alkohol, sender de tydelige signaler på at det er greit å drikke alkohol til tross for at de er mindreårige, sier Pape. ( ©NTB ) ¶
SA170602 - Mobilene sitter jo nesten fast i hånden på ungdommene uansett, sier Brann-sjef.
DB170602 Det er så mange andre positive aktiviteter ungdommene kunne vært engasjert i innenfor sport og idrett, sier han.
DB170602 - Alle meninger tas i mot, og vi tar med oss både denne unge jenta og alle de andre ungdommene sine tilbakemeldinger, sier hun ¶
DB170602 - Ungdommene i videoen ble bedt om å kle seg for pool-party.
BT170602 - Mobilene sitter jo nesten fast i hånden på ungdommene uansett, sier Brann-sjef.
AP170602 - Mobilene sitter jo nesten fast i hånden på ungdommene uansett, sier Brann-sjef.
AA170602 Målet med dette er å få ungdommene til å endre kurs, sier Sparby til avisa.
AP170601 Ungdommene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.
AP170601 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170601 Ungdommene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.
DB170531 Det ville vært bedre å bruke potten på å kartlegge hvem ungdommene er og hva slags bakgrunn de har.
DA170531 Stein ¶ Ungdommene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.
AP170531 Jeg vil vite om noen av ungdommene har krigserfaring, eller hvorfor de så sterkt angriper autoriteter, sier forskeren, og trekker paralleller til situasjonen i svenske områder som Rinkeby, Göteborg og Malmö.
AP170531 Det vi tror er at denne bilen ble disponert av ungdommene vi etterforsker, og at de kjørte den bort før vi kom, sier Lund.
AP170531 De fire ungdommene som er pågrepet er alle rundt 20 år.
AP170531 Jeg vil vite om noen av ungdommene har krigserfaring, eller hvorfor de så sterkt angriper autoriteter, sier forskeren, og trekker paralleller til situasjonen i svenske områder som Rinkeby, Göteborg og Malmö.
AP170531 Det vi tror er at denne bilen ble disponert av ungdommene vi etterforsker, og at de kjørte den bort før vi kom, sier Lund.
AP170531 De fire ungdommene som er pågrepet er alle rundt 20 år.
AA170531 - Det virker som det er noe kjennskap mellom ungdommene fra før.
AA170531 Ungdommene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.
VG170530 Vi må våge ubehaget det er å forsøke forstå hva det er ved autoritære ideologier som tiltrekker ungdommene våre, og hva det er ved hverdagene deres som gjør at de ønsker å forlate den for å underkaste seg totalitære ideer.
VG170530 I dette paradokset mellom håpløshet og virkelighet og illusjoner og krav, skal ungdommene våre finne seg selv og sin vei.
VG170530 juli 2011 inn i norsk historie, kommer vi aldri til bunns i hvordan vi skal hindre ungdommene våre å bli radikale mordere.
DB170530 Ungdommene kom fra ulykken med minimale skader og ble plukket opp av en seilbåt.
DB170530 Ungdommene kastet seg unna og i et forsøk på å komme seg unna kulene. 18 år gamle Jordan Blackwell brukte sin egen kropp for å beskytte sin 15 år gamle fetter.
DA170530 Også denne gangen kastet ungdommene stein mot en vekter på stedet, men løp av gårde da politiet ankom.
DA170530 « De flotte ungdommene » Saman, Brage, Adrian og Erik er alle fans av oppussingsprogrammer på TV, som « Sinnasnekker`n » og « Eventyrlig oppussing ».
DA170530 Blir det innleide, ufaglærte og billige løsarbeidere fra den lurvete delen av byggebransjen - eller kan det bli plass til ungdommene fra byggfaglinja på Kuben også ?
AP170530 Politiet : - Volden ungdommene driver med er drøy.
AP170530 Her er det ungdommene som løper når vi kommer.
AP170530 - Det er et sunnhetstegn at ungdommene selv tar signalene så tydelig og søker seg til andre utdanninger enn petroleumsfag.
AA170530 Når mor og far har kjørt ungdommene på trening og fiolin, er tida komme for selv å øve opp Birken-formen.
VG170529 Til VG sier Lund at de ungdommene de kjenner til fra før er kjent i forbindelse med ungdomskriminalitet, uten at han ønsker å gå inn på hva slags type kriminalitet det er snakk om.
VG170529 På spørsmål fra pressen om gjerningsmennenes etnisitet svarer Lund : ¶ - 50 prosent av ungdommene i Groruddalen har innvandrerbakgrunn, så for oss er dette bare ungdom.
VG170529 Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene , men fikk ikke tak i noen av dem.
VG170529 Politiet har tidligere opplyst at to av de pågrepne ungdommene er kjenninger av politiet fra tidligere forhold.
VG170529 Ungdommene forklarte til politiet at båten holdt rundt 40 knop, da den ble truffet av en bølge fra Københavnbåten. - 40 knop er en enorm hastighet på sjøen som lett skaper farlige situasjoner.
DB170529 Vi vet god hvem ungdommene er.
DB170529 To av ungdommene som ble innbrakt er 18 år, den tredje 19 år.
DB170529 I Groruddalen har over 50 prosent av ungdommene en eller annen utenlandsk opprinnelse.
DB170529 - I Sverige er det politiet som må trekke seg unna åsted, her det ungdommene som må trekke seg unna.
DB170529 På toppen av det hele kommer en hel rekke sosiale og økonomiske faktorer som ungdommene heller ikke er herre over.
DB170529 Og ungdommene trenger hjelp til å lære det, takle det, leve med det.
DB170529 Møtet med disse ungdommene har økt interessen min for hvordan prestasjonspress kan påvirke motivasjon, selvfølelse og helse.
DB170529 Mange av ungdommene synes å oppleve et konstant jag etter å oppnå det beste, og ikke bare på ett område, de skal aller helst være best i det meste.
DB170529 En av hennes konklusjoner er at ungdommene må lære seg å prioritere for å beholde en sunn psykisk helse.
DA170529 Også denne gangen kastet ungdommene stein mot en vekter på stedet, men løp av gårde da politiet ankom.
DA170529 - Vi jobber for å komme i dialog med disse ungdommene for å snakke dette i hjel.
DA170529 Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene , men fikk ikke tak i noen av dem.
AP170529 Politiet : - Volden ungdommene driver med er drøy.
AP170529 Her er det ungdommene som løper når vi kommer.
AP170529 Fra denne broen ved Vestlibua slapp ungdommene en 15 kilo tung sten som traff en vekterbil i taket sist helg.
AP170529 Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene , men fikk ikke tak i noen av dem.
AA170529 Politiet understreker at det ikke har vært snakk om en trusselsituasjon, og at alt tyder på at det kun har vært fremvist et luftvåpen til ungdommene .
AA170529 - Det er et sunnhetstegn at ungdommene selv tar signalene så tydelig og søker seg til andre utdanninger enn petroleumsfag.
AA170529 Også denne gangen kastet ungdommene stein mot en vekter på stedet, men løp av gårde da politiet ankom.
AA170529 - Vi jobber for å komme i dialog med disse ungdommene for å snakke dette i hjel.
AA170529 Ifølge Moen er ikke skolens tak et oppholdssted, og det er uvisst hva ungdommene gjorde på taket. ( ©NTB ) ¶
AA170529 Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene , men fikk ikke tak i noen av dem.
VG170528 Etterforsker saken ¶ Ungdommene blir også anmeldt for å ikke etterkomme pålegg.
VG170528 Ungdommene løp da til skogs etter steinkastingen, og ingen ble pågrepet.
VG170528 Ungdommene er bortvist fra stedet, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til VG.
SA170528 I pausene under treningen på 3T, forsyner Nikolas Skjøstad og de andre ungdommene seg grådig av drikkeflaskene.
SA170528 Et nytt level, sier ungdommene .
SA170528 Ungdommene får i disse dager teste Hagens pilotprosjekt.
DB170528 For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.
DB170528 Dette mener ungdommene er gammeldags barnevern og ber om at dette ikke skjer.
DB170528 De tre ungdommene mener MST og FFT var med på å tildekke forholdene i hjemmene deres.
DB170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde, skriver NTB.
DA170528 Ifølge TV 2 knuste ungdommene en rute i inngangsdøra på skolen for å komme seg inn og hjelpe den skadde gutten etter ulykken.
DA170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde.
BT170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde.
BT170528 I pausene under treningen på 3T, forsyner Nikolas Skjøstad og de andre ungdommene seg grådig av drikkeflaskene.
BT170528 Et nytt level, sier ungdommene .
BT170528 Ungdommene får i disse dager teste Hagens pilotprosjekt.
AP170528 Politiet antar at det er snakk om de samme ungdommene som senere på natten kastet stein på Vestli.
AP170528 Ungdommene er bortvist fra stedet, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til VG.
AP170528 I pausene under treningen på 3T, forsyner Nikolas Skjøstad og de andre ungdommene seg grådig av drikkeflaskene.
AP170528 Et nytt level, sier ungdommene .
AP170528 Ungdommene får i disse dager teste Hagens pilotprosjekt.
AA170528 Politiet antar at det er snakk om de samme ungdommene som senere på natten kastet stein på Vestli. ( ©NTB ) ¶
AA170528 Ungdommene er bortvist fra stedet, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til VG.
AA170528 Ifølge TV 2 knuste ungdommene en rute i inngangsdøra på skolen for å komme seg inn og hjelpe den skadde gutten etter ulykken.
AA170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde. ( ©NTB ) ¶
VG170526 Men barna og ungdommene våre, de som etter hvert skal ta over, må også få en adekvat innføring i vår nære historie og erfaringer, om hva som faktisk ble gjort for å bygge og sikre demokratiet etter at det ble forsøkt smadret av de totalitære, brun- og rødfargede - ismene.
VG170526 Han er videre bekymret for juks og at det kan utvikle seg en kultur der ungdommene nærmest blir opplært til å tro at det å plagiere andre er akseptabel atferd.
NL170526 Vi oppfordrer alle voksne til å heie på ungene og ungdommene , og på gode enkeltprestasjoner, lagprestasjoner og alle gode forsøk.
BT170526 Ungdommer som ytrer seg i dag har helt andre forhold enn de politisk engasjerte ungdommene på 70-tallet.
AP170526 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170526 Daniella Boateema ( 15 ) er en av ungdommene som engasjerer seg denne uken.
AA170526 - Vi ser at ungdommene våre blir utsatt for mye reklame for brus, hamburgere og snacks på sosiale medier.
FV170525 Politiet sendte ut flere patruljer og sperret BMW-en slik at de fikk tak i ungdommene ved 17-tiden torsdag.
AP170524 De skal også være pådrivere for at ungdommene får nødvendig oppfølging av kommunen og andre aktører.
AP170524 De skal også være pådrivere for at ungdommene får nødvendig oppfølging av kommunen og andre aktører.
VG170523 SAVNET : Olivia Campbell ( 15 ) er blant de savnede ungdommene .
VG170523 De to ungdommene er fra South Shields, nordøst i England, skriver Metro Radio News.
NL170523 Resultatet av feilslått integrering blir ofte en tydeliggjøring av det som skiller disse ungdommene, og i stedet for fellesskap kjenner ungdommene på et utenforskap.
NL170523 Resultatet av feilslått integrering blir ofte en tydeliggjøring av det som skiller disse ungdommene , og i stedet for fellesskap kjenner ungdommene på et utenforskap.
DB170522 I sesong 3 av « Skam » fulgte seerne Holm og Sandvik Moe i rollene som de identitetssøkende, homofile ungdommene Even og Isak.
DB170521 Vi har jo friskt i minnet de døde ungdommene i København.
AA170521 Dekker alt selv ¶ Ungdommene som seiler med Møster kommer fra blant annet Frankrike, Nederland, Tyskland, Spania og Norge.
AA170521 - Bilen så ikke ut, så det er utrolig at ungdommene berget så bra.
NL170520 På verkstedene som er skreddersydd plusserne er det instruktører med uvurderlig kompetanse i hvordan man skal nå gjennom til disse ungdommene , og læringskurven er tilpasset premissene til plusserne.
NL170520 Hvis Festspillene sitt svar er at alle verksteder er åpne for alle, så vitner det om en manglende forståelse av hva det er som gjør NUK++ så unikt, og så verdifullt, men også en manglende forståelse om ungdommene som deltar.
AP170520 Politiet : - Volden ungdommene driver med er drøy.
AP170520 Politiet : - Volden ungdommene driver med er drøy.
NL170519 Det var ikke festen, eller ungdommene , klærne de hadde på, hensikten de hadde, manglende lyst til å ha sex som var det avgjørende i forhold t til at det skjedde et seksuelt overgrep, men at det ble for mye alkohol og at hun sovnet som begge gjør at hun ikke hadde samtykkekompetanse.
NL170519 Det ene er at mange av de ungdommene som lykkes i utdanningssystemet flytter ut av fylket.
DB170519 Politiet rykket ut og fikk kontroll på ungdommene .
DB170519 Klokka 21.45 opplyste politiet på Twitter at de har kontroll på ungdommene på Trosterud, og på en softgun.
DB170519 Barnevernet i Oslo og Drammen er varslet, og vi har vært i kontakt med foreldrene til ungdommene .
FV170518 Hensikten var å få ungdommene til å stemme.
AP170517 Slik ville du aldri trodd at ungdommene i Teheran kunne ha det : I Iran kan du gjøre hva du vil.
AP170517 Slik ville du aldri trodd at ungdommene i Teheran kunne ha det : I Iran kan du gjøre hva du vil.
AP170517 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170517 - Jeg vet ikke om ungdommene helt forstår konsekvensene av å kjøre med slike biler, og det er jo alarmerende.
DB170516 Ved endt behandling bodde 98 prosent av ungdommene hjemme hos familien, 79 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 94 prosent var lovlydige, 85 prosent var rusfrie og 93 prosent avsto fra vold.
DB170516 For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.
DB170516 - Dette er de samme ungdommene som skjelles ut for at de bare driver med fyll og fant.
DA170516 - Jo mer ressurser ungdommene har hjemme, jo mer slutter de opp om russetida, sier Patrick Lie Andersen.
DA170516 76 prosent av ungdommene på videregående Oslo planla å feire russetida. 27 prosent sa at de vil bruke minst 20.000 kroner på festing og feiring ¶
VG170514 Helgesen mener ungdommene som kommer beruset på skolen har problemer med å skille mellom skole og fritid, og at de ikke forstår at de er pliktet til å møte opp på skolen.
VG170514 Han har forståelse for at ungdommene ikke vil stryke, og mener at det viser at norske elever er ansvarlige når det gjelder utdanning.
VG170514 Vikan forteller at selv om de har valgt å være åpne, har de hittil ønsket å skjerme skolene og ungdommene fra pågangen fra medier.
VG170514 Vi opplever at ungdommene er veldig opptatt av denne serien, og siden den har vært en fellesnevner i denne prosessen, mente vi det var riktig å nevne serien spesielt i brevet vi sendte ut.
VG170514 Vi kan ikke utelukke at serien har påvirket noen av disse ungdommene , sier Vikan.
VG170514 TRONDHEIM : Kommunalsjef Hilde Vikan mener det er for tidlig å si om brevet og kommunens tiltak har hatt noe å si for ungdommene som har det vanskelig.
VG170514 Om kommunens brev kan få foreldre til å snakke mer med ungdommene sine, tror jeg vi kan hente en stor og målbar positiv effekt ut av det.
VG170514 Og vi må for all del tørre å stille ungdommene våre spørsmål om hvordan de egentlig har det.
VG170514 Jeg tror også det er viktig at både vi som er tett på ungdommene engasjerer oss i å skjønne hva ungdommene påvirkes av.
VG170514 Jeg tror også det er viktig at både vi som er tett på ungdommene engasjerer oss i å skjønne hva ungdommene påvirkes av.
VG170514 Jeg har flere ganger opplevd at det er først når ungdommene i møte med hverandre, gjennom politiet, ser hvor vondt den som har blitt utsatt for trakasseringen har det.
VG170514 Eriksen er opptatt av hvordan sosiale medier påvirker ungdommene .
VG170514 - Vi voksne må bli bedre til å skjønne hvilken hverdag ungdommene våre lever i.
VG170514 - Mange av disse hjelpearbeiderne kom tilbake og nevnte hva ungdommene hadde sagt om serien, og den har også dukket opp andre steder i arbeidet vårt.
FV170514 Et viktig bidrag til å styrke barnevernet er etter min mening at vi har en opinion, politikere og presse, som i tillegg til å peke på feilene, også bidrar til å løfte fram betydningen av den viktige jobben som barnevernsansatte utfører daglig i møte med de mest sårbare barna og ungdommene .
AP170514 I 1992 syklet 21 prosent av disse ungdommene hver dag.
AP170514 I 1992 syklet 21 prosent av disse ungdommene hver dag.
DB170513 Til sammen har det blitt avsagt 1700 domsavsigelser mot disse 305 ungdommene .
DB170513 Og bare for å sementere en gang for alle at skamiverset er fylt av de mest velartikulerte, reflekterte ungdommene siden « Dawson's Creek » ( bare med mindre selvmedlidenhet ), så tar han moren i forsvar også, for hun vil jo bare det beste for dem.
DA170513 Flere av ungdommene i miljøet fikk gigantiske bøter.
AP170513 Vi pleide å sitte i kjelleren til de ungdommene som hadde mest fraværende foreldre og drikke hjemmebrent blandet med Fanta Exotic.
AP170513 Vi pleide å sitte i kjelleren til de ungdommene som hadde mest fraværende foreldre og drikke hjemmebrent blandet med Fanta Exotic.
AA170513 Langø gir de forventningsfulle ungdommene en innføring i hotellets daglige drift, samt hvilke oppgaver de vil få i løpet av sommeren.
AA170513 Erfaring viktigere enn lønn ¶ Ungdommene får utbetalt 6000 kroner for fire ukers arbeid.
AA170513 - Noen få av ungdommene har jobbpraksis fra før, men for de fleste er dette første arbeidsfaring, sier hun.
AA170513 Ungdommene fra sommerpraksis kommer i tillegg til den faste bemanningen.
AA170513 Ungdomsundersøkelsen fra 2013 viser at et stort flertall av ungdommene i Trondheim rapporterer om et godt og fortrolig forhold til foreldrene sine. ( http://www.trondheim.kommune.no/content/1117738328/Hovedrapport-Ung-i-Trondheim-2013 ).
AA170513 Gjennom at vi som er voksne oppdaterer oss på ungdommers situasjon, kan vi komme ungdommene i møte på en bedre måte.
VG170512 Ekspert på selvmordsforebygging tror Trondheim kommunes oppfordring om å ta ekstra vare på ungdommene etter flere selvmord og selvmordsforsøk i byen, kan ha en forebyggende effekt.
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene .
BT170511 Prosjektlederen er svært fornøyd med ungdommene som deltar.
BT170511 Han håper at noe av budskapet fra kurset skal gli inn, og at ungdommene deretter kan bli gode ambassadører for trafikksikkerhet, og advare andre på sin alder.
AP170511 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170511 - Det er ikke bestandig det er nok tid til å snakke med ungdommene om problemene deres, sier Lieng.
VG170510 - Ungdommene vi kjenner til har ulike innfallsvinkler.
BT170510 Det som er viktig, er å lære ungdommene hvordan de ikke skal gjenta overgrepene.
AA170510 De fire ungdommene roser kommunen for måten de har håndtert den krevende saken, men minner samtidig om at dette er noe det må jobbes med hver eneste dag - ikke bare når det skjer alvorlige hendelser.
AA170510 Adresseavisen møtte fire av ungdommene før møtet for å snakke om serien « 13 Reasons Why », som også var tema i brevet kommunen tirsdag sendte til alle med barn i grunnskolen.
AA170510 Ungdommer snakker om dette med hverandre, nettopp derfor bør voksne snakke med ungdommene .
AA170510 Jeg oppfordrer både foreldre lærere og andre voksne til å lese boka sammen med ungdommene , stoppe opp underveis og diskutere, sier hun.
VG170509 To av ungdommene fra Nysirkus fortalte at de gruet seg litt før opptredenen : ¶
AA170509 Om ungdommene opplever at vi ikke tør å spørre, kan de tro at temaet er farlig å snakke om.
AA170509 Ungdommene beveger seg fort mellom arenaer og fenomener.
AA170509 Det er viktig at voksne tør å være brysomme voksne som spør om hvordan ungdommene har det.
AA170509 De aller fleste ungdommene håndterer tenårene fint.
AA170509 - Voksne må snakke med ungdommene om hvordan de har det og hva de tenker på.
AA170509 - Ungdommene må få vite at de er viktige i kraft av å bare være seg selv.
DA170508 - Styrken i dette prosjektet er at det er ungdommene selv som forteller sin historie, på sine premisser.
SA170507 Fordi konfirmasjonstiden er så viktig for ungdommene , trengs det en større kirke som kan ta imot alle kull i fremtiden, og deres familier.
DB170507 Våren 1967 ble San Francisco gjenstand for massiv oppmerksomhet på grunn av alle ungdommene som samlet seg i byen.
DB170507 Motstanden mot USAs krigføring i Vietnam var en viktig drivkraft for mange av ungdommene som strømmet til San Francisco etter hvert som media stadig ivrigere rapporterte om hva som foregikk i byen.
VG170505 - En ting er ungdommene .
SA170505 Norges Bygdeungdomslag mener at psykisk helse er et tema som må løftes frem og ufarliggjøres blant ungdommene selv slik at det blir like naturlig å snakke om som andre fysiske sykdommer eller skader man får.
FV170505 | Mozarts dødsmesse ble livsmesse : - Det betyr mye å få ungdommene til å se at livet kan bli fint igjen ¶
BT170505 TAKKNEMLIG : Jeg er så glad for at alle disse nydelige ungdommene deler historiene sine med meg, og med alle de andre fantastiske helsesøstre rundt om.
BT170505 Likevel er jeg så glad for at alle disse nydelige ungdommene deler historiene sine med meg og med alle de andre fantastiske helsesøstre rundt om.
BT170505 Kanskje menn hadde reagert annerledes hvis det var deres datter ? Ungdommene bør også våkne.
BT170505 Jeg har nemlig møtt mange av disse ungdommene jeg leser om i avisen og på nettet.
AP170505 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170505 14-åringen brakk armen mens ungdommene spilte rugby.
VG170504 UDI uttrykte i februar dyp bekymring over tilstanden til de enslige mindreårige, etter at flere av mottakene det siste året har rapportert om negativ utvikling hos ungdommene .
VG170504 Norske myndigheter pålegger barna og ungdommene en plikt til å forlate Norge, uten at det finnes returordninger.
FV170504 Flere av ungdommene som ble pågrepet etter at en gapahuk brant ned ved Roligheden barnehage onsdag, har innrømmet å ha forårsaket brannen.
BT170504 Kjendisforfatter og eks-blogger Linnéa Myhre ( 23 ) sørget for at ungdommene strømmet til Bergen offentlige bibliotek torsdag kveld.
BT170504 Jeg ser vanligvis på det ungdommene kaller lineært TV, altså TV som sender programmer til fastsatte tider.
SA170503 Vi var mange voksne og jeg følte at vi fikk raskt kontroll på ungdommene , forteller Piel.
SA170503 Vi fikk stanset flere av ungdommene som var på vei opp mot Dalsnuten og styrt dem i riktig retning.
SA170503 Turistforeningens opplegg fortsatte med servering av pølser og is etter at ungdommene var evakuert ned fra Dalsnuten.
SA170503 Heldigvis fikk vi evakuert ungdommene stille og rolig ut av turområde.
SA170503 - Nå evakuerer de ungdommene ned fra fjellet.
DA170503 Ifølge ungdommene er andreklassingene nesten mer engasjerte enn tredjeklassingene når det gjelder russefeiring.
SA170501 Når jeg møter disse ungdommene på aktivitetene våre, blir jeg utrolig glad fordi jeg ser hva de får ut av det.
SA170501 Jeg ser det også hos noen av ungdommene jeg møter i jobben min.
SA170501 Det får meg også til å innse hvor viktig det er med dialog mellom fritidsklubbene og foreldrene til ungdommene .
AP170501 Disse ungdommene kan få store problemer med å greie seg i videre utdanning og jobb.
AA170501 NTBs utsendte reporter Bibiana Dahle Piene forteller at flere av ungdommene virket veldig aggressive og knuste butikkvinduer og kastet knallskudd mot politiet.
AA170501 Og understreket at ungdommene på Utøya ikke var tilfeldige ofre, men nøye utplukka mål som sto for en politikk som i følge gjerningsmannen var landsforræderi.
DB170430 Ungdommene forklarte politiet at de fleste på russebussen deres hadde vært med på å betale for spriten.
BT170430 I 18-tiden søndag kveld ble en mann pågrepet, mistenkt for å ha solgt spriten til ungdommene .
AP170430 Noen av ungdommene brente bildekk.
AP170430 Men Sayeds jobb drev de to ungdommene fra hverandre.
AP170430 Når ungdommene selv ikke kunne bruke mobil, la de merke til hvor mye andre brukte den.
AA170430 Foto : Leif Arne Holme ¶ Ungdommene får som regel forståelse for hvorfor bilen ble stanset når de deltar i den tekniske undersøkelsen i kontrollhallen.
AA170430 Ungdommene får seg en aha-opplevelse og de forstår hvorfor de blir plukket ut av oss, poengterer Røvik.
AA170430 Foto : Leif Arne Holme ¶ Ungdommene får som regel forståelse for hvorfor bilen ble stanset når de deltar i den tekniske undersøkelsen i kontrollhallen.
AA170430 Ungdommene får seg en aha-opplevelse og de forstår hvorfor de blir plukket ut av oss, poengterer Røvik.
BT170429 | - Her kan ungdommene opparbeide seg gjeld til folk de absolutt ikke burde skylde penger ¶
BT170429 Begrunnelsen hans provoserer ungdommene .
BT170429 Når voksne tar for gitt at konfirmanters motivasjon utelukkende er av økonomisk art, mener vi at dette er å undervurdere ungdommene våre.
BT170429 MÅ IKKE UNDERVURDERES : Når voksne tar for gitt at konfirmanters motivasjon utelukkende er av økonomisk art, er det å undervurdere ungdommene våre, skriver innsenderne.
VG170427 VG har tidligere skrevet at en av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble angrepet med pepperspray og sparket, mens han lå nede i basketak med en av ungdommene .
AP170427 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170427 Delingen mellom øst og vest handler ikke om etniske norske mot innvandrere, mente ungdommene på debatten « Den delte byen ».
AP170427 Peter Nielsen likte å jobbe med ungdommene på Utøya.
DA170426 « Ungdommene i huset blir usikre på hvordan de skal tolke det og jeg har ingen riktige svar til dem. » | Helgesen overlevde, og det kan ulven også ¶
AP170425 « Muren er et svært viktig verktøy for å stoppe narkotika som flommer inn i landet og forgifter ungdommene våre - og mange andre, skrev Trump på Twitter.... the wall is not built, which it will be, the drug situation will NEVER be fixed the way it should be!#BuildTheWall ¶
BT170424 Ungdommene skal fylle klasserommene og auditoriene.
BT170424 Ungdommene bruker lommelykt for å orientere seg i mørket.
VG170423 Politiet så seg til slutt nødt til å bruke pepperspray mot ungdommene .
VG170423 Flere av ungdommene begynte å kaste flasker og stein målrettet mot politiet, forteller Eidsnes, og en politibil fikk ødelagt et sidespeil.
VG170423 Da de rykket ut grunnet naboklager skal flere av ungdommene ha kastet flasker og stein mot politiet.
VG170423 Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der politi på stedet påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg.
VG170423 Operasjonslederen forteller at en av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble angrepet med pepperspray og sparket, mens han lå nede i basketak med en av ungdommene .
SA170423 På flere av ungdommene måtte politiet bruke pepperspray.
DB170423 En annen ble sparket mens han lå nede i basketak med en av ungdommene , og politiet så seg nødt til å bruke pepperspray mot flere ungdommer.
DB170423 Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der politi på stede påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg.
DB170423 En av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble angrepet med pepperspray og sparket, mens han lå nede i basketak med en av ungdommene .
BT170423 På flere av ungdommene måtte politiet bruke pepperspray.
AP170423 Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der politi på stedet påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg.
AP170423 En av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble angrepet med pepperspray og sparket, mens han lå nede i basketak med en av ungdommene .
AP170423 Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der utsendte patruljer påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg.
AA170423 En annen ble sparket mens han lå nede i basketak med en av ungdommene , og politiet så seg nødt til å bruke pepperspray mot flere ungdommer.
SA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
DB170422 Mellom aktiviteter hadde ungdommene litt ekstra tid i sentrum på egen hånd, forteller ungdommene til Dagbladet etter tillatelse fra foreldrene.
DB170422 Mellom aktiviteter hadde ungdommene litt ekstra tid i sentrum på egen hånd, forteller ungdommene til Dagbladet etter tillatelse fra foreldrene.
DB170422 Dette forteller han at de andre ungdommene hørte, og at spesielt en av dem ble veldig sinte.
DB170422 - Siden de var så unge, tenkte jeg ikke at det skulle bli til noe mer, men så havnet ungdommene i et klammeri med hverandre, sier mannen.
DA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
BT170422 Politiet lever under beleiring, og skoler blir forsøkt nedbrent av « ungdommene », slik det sies i Frankrike.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170422 Til gjengjeld skulle ungdommene få bedre oppfølging gjennom en omfattende aktivitetsreform.
AA170422 - AUF synes det er bra at Arbeiderpartiet nå endrer praksis for midlertidigheten, og gir et tydelig signal til Høyre og FrP-regjeringen at de ikke kan bruke sin makt til å sette livene til disse ungdommene på vent, mener Tårnes.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
DB170421 - Jeg har snakket med fagfolk som vet hvordan man skal håndtere barn, og mener at de i stedet bør få bo i familiegrupper, sier Joner, som mener velferdstiltakene må gjelde uansett om ungdommene skal bli i landet eller ei.
DA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
DA170421 Fagfolk, blant annet huspsykiateren vår, Anne Kristine Bergem, sier jo at ungdommene i dag vender opprøret innover i stedet for utover.
BT170421 Jeg ringte og fortalte hvor rørt og takknemlig jeg ble over disse ungdommene i 17-18 årsalderen som uoppfordret hjalp en 44-årig Promsgate-gutt.
AP170421 3 : De norske ungdommene kollapser etter timer på fabrikken ¶
AP170421 Der moderpartier har erfarne kommunikasjonsrådgivere, mangler ungdommene et hjelpeapparat.
AA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170421 At de eldre trives er ikke vanskelig å se, men hva sier ungdommene ?
AP170420 Dette er de fire ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
VG170419 Samtidig mener vi at det må være gode unntaksordninger for de ungdommene som trenger noe mer tid enn to år.
DB170419 16-åringen erkjente straffskyld og ba de to ungdommene hun filmet om unnskyldning.
AP170419 Som betingelse for at straffen blir gjort betinget, må den domfelte 16-åringen møte de fornærmede ungdommene i konfliktrådet.
AP170419 I retten erkjente 16-åringen straffskyld, hun ba de to ungdommene hun hadde filmet om unnskyldning og sa at hun angret og ikke hadde tenkt over konsekvensene.
AP170419 Etter to timer ble 16-åringen kontaktet av ungdommene som var filmet.
AP170419 Som betingelse for at straffen blir gjort betinget, må den domfelte 16-åringen møte de fornærmede ungdommene i konfliktrådet.
AP170419 Som betingelse for at straffen blir gjort betinget, må den domfelte 16-åringen møte de fornærmede ungdommene i forliksrådet.
AP170419 I retten erkjente 16-åringen straffskyld, hun ba de to ungdommene hun hadde filmet om unnskyldning og sa at hun angret og ikke hadde tenkt over konsekvensene.
AP170419 Etter to timer ble 16-åringen kontaktet av ungdommene som var filmet.
FV170418 Politiet søkte etter ungdommene , men fant dem ikke.
DB170418 Her, ved 7-Eleven i Markens Gate i Kvadraturen, henger ungdommene av og til på ettermiddager og kveldstid.
AP170418 Mannen skal ha lokket ungdommene til seg, og så bundet og mishandlet dem.
AP170418 Mannen skal ha bundet ungdommene fast med tau hindret dem i å puste og påført dem smerte ved hjelp av klyper festet på kroppen.
AP170418 I tiltalen som ble offentliggjort tirsdag, går det også frem at 40-åringen skal ha påført ungdommene smerte ved å feste klemmer og klyper på kroppen deres. 40-åringen har vært aktiv innen idrett, og omtales av kjente som en ildsjel.
AP170418 Det spørsmålet som retten må ta stilling til, er om ungdommene har medvirket frivillig, sier mannens forsvarer, advokat Nils Fagrenius til Aftonbladet.
AP170418 - Han har forklart om visse « øvelser » som han har gjennomført med ungdommene .
AA170418 Han sier at det har dreid seg om å gjøre ungdommene til bedre idrettsmenn, og at de har samtykket.
SA170417 | Tajik : Gi ungdommene en koran før islamismen tar dem ¶
DB170417 Ungdommene sa de skulle stemme « nei », de er ikke redde, de sa de ikke vil leve med en diktator.
DB170417 For ungdommene forstår mer enn du aner, men du kan ikke forvente at de skal forstå uten forklaring.
VG170415 | PST-siktet 17-åring er fra Nord-Kaukasus : - Kjempestor fare for radikalisering av ungdommene våre ¶ 17-åringen som er siktet etter funn av eksplosiver i Oslo lørdag, kommer fra Nord-Kaukasus.
VG170415 Vi prøver å få ungdommene med på aktiviteter og idrett, og forteller dem at de skal følge loven i landet som beskytter dem og som gir dem masse muligheter, sier han.
VG170415 I moskeene deres jobber de målrettet med å få ungdommene med på fritidsaktiviteter som ledd i arbeidet mot radikalisering.
VG170415 Aslan Shamsaev i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, forteller at de opplever at ungdommene som har bakgrunn fra de russiske republikkene er særlig sårbare for å bli radikalisert.
VG170415 - Jeg opplever at det er en kjempestor fare for radikalisering av ungdommene våre, sier Aslan Shamsaev, som er leder og forstander i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, til VG.
AP170413 På Brusetkollen barnevernsenter i Asker, som drives av Oslo Sanitetsforening, har de vært opptatt av å tilrettelegge slik at ungdommene som bor der, kan få samme tilgang til Internett og sosiale medier som alle andre.
AP170413 På Brusetkollen barnevernsenter i Asker sitter en av ungdommene i stua og surfer på bærbar PC, noe ungdommene som bor her, har full mulighet til å bruke.
AP170413 På Brusetkollen barnevernsenter i Asker sitter en av ungdommene i stua og surfer på bærbar PC, noe ungdommene som bor her, har full mulighet til å bruke.
AP170412 - Disse ungdommene er traumatisert etter den farlige ferden hit, sier professor Mark Edberg ved George Washington University.
VG170411 Men de to ungdommene fra Nord-Kaukasus har hatt kontakt med 17-åringen som er varetektsfengslet siktet for terror i Oslo.
SA170411 Dette mannskapet fra Stavanger Røde Kors Hjelpekorps fant de to ungdommene som gravde seg ned i nærheten av Sandvatn turisthytte.
FV170410 Ungdommene er innbrakt til barnevernet og anmeldes for forholdet.
BT170410 Vedkommende er fortvilet og sier rett ut at kommunen har sviktet ungdommene med altfor dårlig tilbud om oppfølging, og ber media rette søkelyset mot dette. 17-åringen kom til Vadsø som tiåring i 2010 sammen med mor, far og søsken.
BT170410 Ordfører Hans-Jacob Bønå ( H ) i Vadsø kjenner seg ikke igjen i kritikken om at kommunen har sviktet ungdommene med for dårlig integreringsarbeid.
BT170410 Mange av ungdommene rapporterer at jobben gir bedre psykisk helse og har en symptomdempende effekt.
AP170410 Vedkommende er fortvilet og sier rett ut at kommunen har sviktet ungdommene med altfor dårlig tilbud om oppfølging, og ber media rette søkelyset mot dette.
AP170410 Ordfører Hans-Jacob Bønå ( H ) i Vadsø kjenner seg ikke igjen i kritikken om at kommunen har sviktet ungdommene med for dårlig integreringsarbeid.
AP170410 Vedkommende er fortvilet og sier rett ut at kommunen har sviktet ungdommene med altfor dårlig tilbud om oppfølging, og ber media rette søkelyset mot dette.
AP170410 Ordfører Hans-Jacob Bønå ( H ) i Vadsø kjenner seg ikke igjen i kritikken om at kommunen har sviktet ungdommene med for dårlig integreringsarbeid.
FV170409 Politiet hadde da tatt hånd om noen av ungdommene .
DB170409 På Tryvann klarer arrangørene å omgå reglene ved å bygge en gigantisk innendørs nattklubb, mens på landstreffet i Telemark får ungdommene drikke medbrakt alkohol i år på tross av Helsedirektoratets beskjed.
DB170409 KRITISK : Ulf Leirstein i Frp mener ungdommene bør kunne få med seg medbrakt alkohol på treffene.
DB170409 Han mener praksisen bør være lik over hele landet, og at ungdommene bør få lov til å ta med seg medbrakt alkohol inn på treffene.
VG170408 Jeg som hadde en sterk tilknytning til Storbritannia plukket raskt opp en markant strømning blant ungdommene der, flere av dem gjorde et opprør mot rasisme og imperialisme, og de lot seg fascinere av revolusjonen i Iran og Malcolm X, og jeg kastet meg på, i min søken etter en identitet.
SA170408 Før ungdommene våre velger bort denne industrien som arbeidsplass.
VG170407 Det siste drøye halvåret har UDI sett en forverring i tilstanden til ungdommene , og mottak melder om økt selvskading, angst, uro og usikkerhet.
AP170407 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170407 Ifølge ungdommene så de at den mulige gjerningsmannen var kledd i helsvart.
AA170407 Da ungdommene forlot stedet, kom de ikke lenger enn til veisperringen hvor politibilene nå står.
AA170407 Det har også Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bedt om, ettersom disse ungdommene utsettes for unødig stress og angst i en lang venteperiode.
DB170406 I dette teltet selges øl til kostpris, og ungdommene får ikke drikke medbrakt.
DB170406 For å sikre at ungdommene likevel kan drikke medbrakt alkohol, innskrenkes det som har blitt definert som arrangementsområdet på Tryvann kraftig, til å bare gjelde ett telt.
DB170406 Ungdommene har lov til å drikke medbrakt i russebussene de parkerer ved festområdet, men bryter loven hvis de drikker på parkeringsplassen utenfor, som defineres som offentlig sted.
BT170406 Men de tre modige ungdommene fra TV-serien « Stemmene i hodet » på NRK viser også at man er så mye mer enn bare sykdommen.
DB170405 Innskjerpingen vil særlig ramme de mange tusen ungdommene som samles til landstreff på for eksempel Fredriksten festning i Halden, eller på Lillehammer.
DB170405 - Hvis det ikke blir lov for russen å ta med medbrakt, frykter vi at ungdommene ikke kommer.
VG170404 Stillaug og en annen pappa, Jarle Mundal, forteller også at ungdommene trives i Sogndal, selv om der er milevis og timevis med skyss til og fra skolen.
AP170404 Mange av de marginaliserte og utstøtte ungdommene fra de svært fattige og autoritære landene, har vært lette å rekruttere.
SA170403 Hvis man ikke gjør det, kan ungdommene ta uvanen til seg.
BT170403 Hvis man ikke gjør det, kan ungdommene ta uvanen til seg.
AP170403 Hvis man ikke gjør det, kan ungdommene ta uvanen til seg.
AA170403 Mishandlingen sluttet først da ungdommene hørte politisirener og forbipasserende grep inn. ( ©NTB ) ¶
SA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
SA170402 Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
SA170402 - Mine tanker og kondolanser går til familiene til de tre omkomne ungdommene i tragisk bussulykke i Sverige, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) på Twitter.
SA170402 Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg.
SA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
SA170402 Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
SA170402 Det ble flagget på halv stang på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg, der de fleste av ungdommene på bussen er elever.
FV170402 - Aftonbladet ( @Aftonbladet ) April 2, 2017 ¶ Ungdommene kommer fra Marks kommune hvor det ble opprettet krise- og beredskapsstab.
FV170402 Hvis man ikke gjør det, kan ungdommene ta uvanen til seg.
DB170402 Ungdommene var 8. klassinger fra Marks kommune, som var på en organisert tur på vei til et skianlegg.
DA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
DA170402 - Mine tanker og kondolanser går til familiene til de tre omkomne ungdommene i tragisk bussulykke i Sverige, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) på Twitter.
DA170402 Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg.
BT170402 SORG : Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
BT170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken.
BT170402 Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg.
BT170402 Ungdommene lå å sov ¶
AP170402 Forsikringsproduktet, som har arbeidstittelen « Ung Sjåfør », retter seg mot ungdommene selv og foreldrene deres.
AP170402 Forsikringsproduktet, som har arbeidstittelen « Ung Sjåfør », retter seg mot ungdommene selv og foreldrene deres.
AP170402 Folk i bygda forteller til svensk presse at ungdommene var forventningsfulle og glade.
AP170402 De fleste av ungdommene skal ha sovet da bussen brått veltet ned i en grøft.
AP170402 Alle ungdommene var elever fra 8. trinn i Ängskolan i Marks kommune. 23 personer ble innlagt på sykehus etter ulykken, noen av dem med alvorlige skader.
AP170402 - Nå har mange av dem som kunne ta med seg ungdommene sine hjem, reist, sier Erik Sidenvall i politiet.
AP170402 - Det virker som om ungdommene er blitt kastet rundt i bussen da den veltet, så alle har nok ikke vært fastspent, sier Nystedt til Expressen.
AP170402 Norge har ressurser til å behandle disse ungdommene med verdighet og respekt.
AP170402 Få barn og unge er mer sårbare for å bli rekruttert til destruktive miljøer enn disse ungdommene .
AA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
AA170402 Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Västa Götaland.
AA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
AA170402 Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg.
AA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
AA170402 Det ble flagget på halv stang på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg, der de fleste av ungdommene på bussen er elever.
AA170402 ¶ Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
AA170402 Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.
AA170402 - Mine tanker og kondolanser går til familiene til de tre omkomne ungdommene i tragisk bussulykke i Sverige, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) på Twitter.
AA170402 Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg.
DB170401 Ungdommene skal blant annet ha knust et vindu.
DB170401 Ifølge Den internasjonal Røde Kors-komiteen ( IRC ), som deltar i overleveringen i to demilitariserte « fredssoner » i landet, sier ungdommene er ved god helse.
AA170401 Blant ungdommene som grisekjørte observerte politiet en 18-åring på en uregistrert cross-sykkel.
VG170331 Effektiv spenningsserie ¶ Ungdommene føles veldig « millennial ».
AP170329 Dette tror jeg er det første prosjektet ungdommene gjør uten voksne, og det skaper en sinnsyk energi og sceneglede, sier André Jåtog i Revykavalkaden, arrangør av prisutdelingen.
AP170329 Politiet slo til hjemme hos ungdommene og på skoler under aksjonen tirsdag og onsdag, melder NRK.
AA170329 Politiet opplyser til NRK onsdag at de pågrepne ungdommene er jenter og gutter mellom 16 og 20 år og fra alle samfunnslag.
VG170328 Og at de ulike måtene å løse det på gir forskjellig utslag på ungdommene .
VG170328 At den ene for eksempel bygger seg opp rundt regler og stramme rammer, mens en annen kan legge vekt på kontakt med ungdommene .
VG170328 - Vi foreslår å lovfeste UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år for å gjøre det tydeligere både for UDI og mottakene hva slags omsorg disse ungdommene har krav på, sier Lange.
SA170328 Hun vet ikke hvordan posten med marihuana har havnet der den ble funnet, men antar at en av ungdommene som ofte oppholder seg i området kan ha mistet posen.
SA170328 Alle ungdommene ble i fjor høst frifunnet for å forsøk på voldtekt av en lagkamerat på idrettslaget.
DA170328 Alle ungdommene ble i fjor høst frifunnet for å forsøk på voldtekt av en lagkamerat på idrettslaget.
DA170328 - I dagens informasjonssamfunn er evnen til å tenke kritisk og selvstendig viktigere enn noen gang, og det er nettopp det vi ønsker å formidle til ungdommene på kurs, sier hun.
AP170328 Politiet : - Volden ungdommene driver med er drøy.
AP170328 Aftenposten kunne samtidig avsløre videoer av ungdom i brutale slåsskamper, som ungdommene selv filmer og deler.
AP170328 Politiet : - Volden ungdommene driver med er drøy.
AP170328 Aftenposten kunne samtidig avsløre videoer av ungdom i brutale slåsskamper, som ungdommene selv filmer og deler.
VG170327 Han vil ikke liberalisere og gjøre det enklere for enslige mindreårige å få opphold, eller myke opp på midlertidige tillatelser, men sier regjeringen vil satse på å gjøre det bedre for ungdommene mens de er her.
BT170327 - Mange av ungdommene sa lite i avhør, med mindre vi hadde gode bevis.
AA170327 Det er positivt at ungdommene er tatt med på råd, og at dette ønsket kommer fra dem selv, sier Horne.
AA170327 - Dette kan bidra til å beskytte ungdommene fra kontakt med rusmiljøer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
VG170326 Han mener det er på skolene denne patriotismen og identiteten først skapes i ungdommene .
AP170325 Jeg kommer fra samme sosiale klasse som mange av ungdommene på Tøyen, skriver Mina Adampour.
VG170324 UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier ungdommene blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene.
VG170324 Det er også ansatt egne returrådgivere som reiser rundt på mottakene og snakker med ungdommene som må ut.
VG170324 - Løpene for disse to gruppene er helt forskjellige, men ungdommene selv forstår ikke nødvendigvis forskjellene på de to tillatelsene, og det gjør ikke nødvendigvis representantene deres, miljøet rundt dem eller advokatene deres, sier Lange.
DB170324 ¶ VISER FRAM : Peter og Harry Brant er blant ungdommene som viser fram sin velstående livsstil på sosiale medier.
DB170324 Fenomenet er for lengst kjent, men hvem er ungdommene som utgjør denne gruppa med sosiale medier-kjendiser ?
BT170324 Musikk og teater fjerner vonde tanker og gir innpass i det norske samfunnet, mener ungdommene i « Kom nærmere ».
VG170323 Winslet avsluttet med å oppfordre alle ungdommene til å tro på seg selv og at de kan gjøre hva de vil om de ønsker det.
AP170323 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170323 Vi vil derfor i første rekke bruke tildelte ressurser på å gi tett og god oppfølging av den enkelte ungdom, og tett og god oppfølging av de arbeidsgiverne ungdommene er i praksis hos.
AA170323 Vi jakter etter aktiviteter som ungdommene ønsker å delta i og som skaper motivasjon og energi.
AA170323 På den måten ønsker vi å sikre at ungdommene i størst mulig grad kommer ut på ordinære arbeidsplasser der de får møte kunder og kolleger og får opp-leve en normal arbeidshverdag.
AA170323 Hvilken aktivitet tilbyr vi ungdommene ?
AA170323 Av de resterende knappe 500 ungdommene er det 200 som av ulike grunner ikke kan være i en aktivitet, enten fordi de har for store utfordringer knyttet til ulike livsproblemer, fordi de er på vei over i jobb eller i en ny livssituasjon uten sosialhjelp, eller fordi de mottok sosialhjelp som en « engangsytelse » en enkelt måned.
SA170322 Så mange feilplasseringer av barn i fosterhjem, de setter ungdommene i institusjon slik at alt håp for dem blir borte.
SA170322 Når barnevernet plasserer ungdommer i institusjoner, blir ungdommene ødelagt.
VG170321 I brevet viser Barneombudet også til at skolefraværet blant ungdommene på flere mottak er « urovekkende høyt ».
SA170320 Hun var lei seg fordi mange av ungdommene gikk tilbake til gaten, tilbake til rusmisbruk.
SA170320 Det samme ser jeg i dag hos mange av ungdommene jeg bistår, det er hjerteskjærende.
BT170320 Ungdommene hadde mange gode ideer om hvordan skolelunsjen kan bli sunnere og hyggeligere.
DB170319 På ungdomsklubben like ved, sier ungdommene at gutta på torget sannsynligvis trodde at vi var politi, en etat mange i Rinkeby ikke har det beste forholdet til.
DB170319 - IKKE NOK TILBUD : Omar Sayed og Abdelwahab Abdelkader mener ungdommene må få bedre tilbud i forstedene.
BT170319 Hun var lei seg fordi mange av ungdommene gikk tilbake til gaten, tilbake til rusmisbruk.
AP170319 Men mot så vel Beijing, som region-regjeringen og etter hvert også svære motdemonstrasjoner nådde ikke ungdommene og deres støttespillere frem.
AA170318 Disse ungdommene skal bli voksne, foreldre og ressurser.
AP170316 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170316 Oppgaven de fem ungdommene har fått, har vært enkel : « Skriv ned det du gjør i en uke både i virkeligheten og på sosiale medier ».
AP170316 Det er ingen som ser at det sårt trengs et støtteapparat klart til å ta imot de ungdommene som trenger at noen ser dem bak alle fordommene og generaliseringene.
VG170315 Rutte omtalte ungdommene som « avskum », ifølge Elsevier.
VG170315 Han er på hils og high-fives med samtlige av ungdommene her.
DB170315 Bratlie tror ungdommene ikke forstår hva slags konsekvenser slik bildedeling kan få.
AP170315 Kjære Anders Magnus, vi i Stovner Media fikk med oss ditt innslag på Dagsrevyen sist lørdag, hvor det ble hevdet at 50 prosent av ungdommene i Stovner, Grorud og Søndre Nordstand driver med cannabis, og at flere ungdommer har pistol i innerlommen.
AA170315 Bratlie tror ungdommene ikke forstår hva slags konsekvenser slik bildedeling kan få.
AA170315 Kontrastene er store til de ungdommene som i dag sitter igjen på mottakene.
AA170315 Klarer vi, sammen med ungdommene selv, å finne mening i det meningsløse ?
AA170315 Det er derimot vår jobb som mottaksansatte å finne ut hvordan vi kan gi omsorg og støtte ungdommene , samtidig som vi ofte føler oss så maktesløse.
DB170314 En av ungdommene vi møter i NRKs reportasje påstår at en fjerdedel av ungdommene i områdene selger hasj, og at halvparten har prøvd eller bruker hasj eller marihuana daglig.
DB170314 En av ungdommene vi møter i NRKs reportasje påstår at en fjerdedel av ungdommene i områdene selger hasj, og at halvparten har prøvd eller bruker hasj eller marihuana daglig.
DB170314 Også her er NRKs reportere helt åpne på metoden : De viser til NOVA-undersøkelsen som viser at ti prosent av ungdommene ruser seg på hasj og marihuana.
AA170314 Nav i Trondheim ser at ungdommene er hektet på diverse spill, som kan ta det meste av døgnet for de som er hekta, skriver NRK Trøndelag.
SA170313 Jeg tror vi må slutte å kalle dem « late », og heller være åpne for tanken om at disse ungdommene er redde og utmattede.
DA170313 - Vi opplever ungdommene stort sett som greie.
AA170313 Ungdommene utnyttes blant annet til seksuelle formål og tigging, og det er flest jenter som blir ofre.
AA170313 - Flere profesjonelle aktører tviler på at alle ungdommene forstår hva de samtykker til, særlig ungdommene med innvandringsbakgrunn, skriver forskerne, som understreker at bildet er sammensatt, selv om flere ungdommer og verger bekrefter at informasjonen er mangelfull.
AA170313 - Flere profesjonelle aktører tviler på at alle ungdommene forstår hva de samtykker til, særlig ungdommene med innvandringsbakgrunn, skriver forskerne, som understreker at bildet er sammensatt, selv om flere ungdommer og verger bekrefter at informasjonen er mangelfull.
AP170312 Jeg tror vi må slutte å kalle dem « late », og heller være åpne for tanken om at disse ungdommene er redde og utmattede.
AA170312 Ifølge operasjonslederen skal det ha vært noe knuffing mellom ungdommene , men det skal ikke være snakk om alvorlige skader.
AA170312 - Det blir tatt bekymringssamtaler med foreldre til de mindreårige ungdommene , sier Letnes.
FV170311 Politiet fikk etter hvert kontakt med noen av ungdommene , og saken vil bli fulgt opp av forebyggende enhet.
DA170311 - Vi tenkt at barna og ungdommene vil ha glede av å utfolde seg i hele huset - og det har fungert veldig godt.
DB170310 Til sammen har det blitt avsagt 1700 domsavsigelser mot disse 305 ungdommene .
DB170310 - Nesten alle disse ungdommene har en mislykket skolegang.
DA170310 Det er vanskelig å tro at ungdommene har unngått å se dette.
BT170310 FRAFALL : Omtalen av « dropouts » skaper et inntrykk både hos ungdommene og i samfunnet av at de som faller fra, nærmest er fortapte.
AA170310 De overlevende barna og ungdommene er nå fordelt på andre barnehjem og i fosterhjem rundt om i landet. ( ©NTB ) ¶
DB170309 Henvendelsen fra ungdommene er ofte i forbindelse med at de lurer på hvor farlig det er.
DB170309 Ifølge Guatemalas menneskerettighetsombud, Jorge de Leon, ble 102 av barna og ungdommene funnet og brakt tilbake av politiet noen timer før brannen, mens andre fortsatt er på rømmen.
DB170309 Ungdommene mestret å diskutere akkurat dette : Kan det « etnisk norske » være genetisk definert ?
BT170309 Er det viktig å stemple disse identifiserte, navngitte ungdommene som « ignorante drittunger » ?
BT170309 Er det viktig å stemple disse identifiserte, navngitte ungdommene som « ignorante drittunger » ?
AP170309 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170309 Ifølge Guatemalas menneskerettighetsombud, Jorge de Leon, ble 102 av barna og ungdommene funnet og brakt tilbake av politiet noen timer før brannen, mens andre fortsatt er på rømmen.
AA170309 Ifølge Guatemalas menneskerettighetsombud, Jorge de Leon, ble 102 av barna og ungdommene funnet og brakt tilbake av politiet noen timer før brannen, mens andre fortsatt er på rømmen.
AA170309 Svarene ungdommene gir, viser at de som er åpne for å ha tilfeldig sex, oftere er involvert i seksuell trakassering, også som offer.
SA170308 I Si ;D-innlegget skriver hun at « ungdommene møter sterke forventninger om hva man bør si ja til av seksuelle aktiviteter, og krav til utseende.
DB170308 Barna og ungdommene på barnehjemmet kommer fra familier med store sosiale problemer og er plassert der av myndighetene.
AP170308 Ifølge Guatemalas menneskerettighetsombud, Jorge de Leon, ble 102 av barna og ungdommene som rømte tirsdag, funnet og brakt tilbake av politiet noen timer før brannen, mens andre fortsatt er på rømmen.
AP170308 Vi må fortsette å fremsnakke yrkesfagene og vi må forsikre ungdommene om at de der vil få gode arbeidsvilkår i hele stillinger.
AP170308 Nå kan det se ut til at ungdommene har tatt signalene, og at noe har skjedd.
AP170308 - Ungdommene har tatt signalene fra politikere og næringslivsledere ?
AP170308 I Si ;D-innlegget skriver hun at « ungdommene møter sterke forventninger om hva man bør si ja til av seksuelle aktiviteter, og krav til utseende.
AA170308 Ifølge Guatemalas menneskerettighetsombud, Jorge de Leon, ble 102 av barna og ungdommene som rømte tirsdag, funnet og brakt tilbake av politiet noen timer før brannen, mens andre fortsatt er på rømmen.
DB170307 Norske myndigheter må ta hensyn til disse ungdommene .
DB170307 Flere av disse ungdommene vet at deres foreldre har gitt norske myndigheter uriktig informasjon.
AP170307 Ungdommene møter sterke forventninger om hva man bør si ja til av seksuelle aktiviteter, og krav til utseende.
AA170307 Naturvernforbundet mener forurensning fra internasjonale oljeselskaper har ødelagt livsgrunnlaget til ungdommene i Nigerdeltaet.
SA170306 | - Ungdommene som overnatter på Ikea tenker ikke på konsekvenser ¶
DB170306 Flesteparten av ungdommene som havnet i bråk med hverandre fredag, skal ikke ha vært elever ved skolen, skriver lokalavisa Nerikes Allehanda.
AA170306 Avdelingslederen ser imidlertid ingen problemer med å undervise i dette spillet, selv om ungdommene som starter i første klasse på videregående er 15 og 16 år gamle.
VG170305 Det er ikke gitt at det beste for disse ungdommene er å forlate hjemlandet.
VG170305 At enda flere kommer er neppe bra for ungdommene selv eller for Norge.
VG170305 At enda flere kommer er neppe bra for ungdommene selv - eller for Norge.
VG170305 Det siste halvåret har de sett en forverring i tilstanden til ungdommene , med søvnproblemer, dårlig matlyst og sosial isolasjon.
AP170305 Neste trinn er å følge ungdommene inn i voksenlivet i en longitudinell studie.
AP170305 Neste trinn er å følge ungdommene inn i voksenlivet i en longitudinell studie.
AA170305 Via Facebook sendte ungdommene video direkte fra varehuset.
SA170304 Ungdommene sendte video direkte fra varehuset.
DB170304 Hvordan vi som samfunn regulerer dette er viktig også for hvordan barna og ungdommene våre snakker om og tenker på hverandre - og om hvordan de forholder seg til sex.
BT170304 Ungdommene sendte video direkte fra varehuset.
AP170304 Ungdommene sendte video direkte fra varehuset.
AA170304 I dette eksempelet slipper de inn ungdommene fem og fem, da nekter de ikke ungdommene handle det er bare snakk om en køordning.
AA170304 I dette eksempelet slipper de inn ungdommene fem og fem, da nekter de ikke ungdommene handle det er bare snakk om en køordning.
AA170304 Ungdommene sendte video direkte fra varehuset.
SA170303 At de ikke bryr seg om hva det gjør med ungdommene .
FV170303 Flere av ungdommene ble kjørt inn Barnevernsvakta da de var i alderen 14 år og oppover.
SA170302 | Disse ungdommene vil Brann-treneren gjerne ha med på tur ¶
DB170302 Sent onsdag ettermiddag startet en i utgangspunktet fredelig demonstrasjon i København, men da demonstrantene kom til Nørrebrogade gikk noen av ungdommene amok.
DB170302 I flere timer var situasjonen ved det nye ungdomshuset svært anspent, men det roet seg etterhvert da de fleste ungdommene forlot huset frivillig, og lot seg registrere av politiet på utsiden. 10 pågrepet ¶
BT170302 | Disse ungdommene vil Brann-treneren gjerne ha med på tur ¶
AP170302 De ungdommene som kommer inn er ikke alltid dem Försvarsmakten ønsker seg.
AP170302 Omtrent halvparten av ungdommene i vestlige bydeler og Nordstrand er med i en idrettsorganisasjon, ifølge studien, mot bare 29 prosent av ungdommene i indre øst-bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.
AP170302 Omtrent halvparten av ungdommene i vestlige bydeler og Nordstrand er med i en idrettsorganisasjon, ifølge studien, mot bare 29 prosent av ungdommene i indre øst-bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.
AP170302 Dersom ungdommene er med i en upolitisk organisasjon, er sannsynligheten høyere for at de også er politisk aktive.
AP170302 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170302 Ungdommene flyttet ut for å skaffe seg jobber.
AP170302 | Disse ungdommene vil Brann-treneren gjerne ha med på tur ¶
AA170301 En vil se på andre mulige tiltak for å sikre ungdommene i Åfjord positive opplevelser og mestring samt et helsefremmende oppvekstmiljø », skriver Fosna-Folket, og viser til rådmannens saksfremlegg.
VG170228 Humøret til ungdommene våre, håpet om fremtid og muligheter - alt forsvant.
VG170228 De ansatte har begynte å gå rundt tre og tre hvis de skal sjekke rommene til de mest utsatte ungdommene .
VG170228 - Ungdommene opplever nå en usikkerhet og et stressnivå som ikke hører hjemme noe sted, det er som om usikkerheten spiser dem opp innvendig, sier mottaksleder Aske.
VG170228 - Ungdommene lagde seg bilder av at politiet kommer til å komme når selv helst, selv om de ikke har fått avslag eller engang har vært på asylintervju, sier Aske i Hareid.
BT170228 Å få merkelappen « drop out » oppleves av ungdommene som et taperstempel.
AA170228 Organisasjonen sier det er blitt flere barnesoldater i takt med at krigen fører til at ungdommene ikke lenger kan gå på skolen.
VG170227 - Vi mangler fritidsklubber og vi trenger dedikerte folk som jobber tett på ungdommene i disse nabolagene.
VG170227 Ungdommene her mister troen på seg selv, og de får høre at de ikke vil klare å komme seg noe sted i livet.
AA170226 - Ungdommene var veldig organiserte, og hadde valgt ut hva de skulle ødelegge.
DA170225 - Her har vi gjort alt vi kan for å få til det beste for den enkelte elev, og så kommer det en regel som er så rigid at vi ikke får tid til å gjøre det forskningen sier er lurt : Å holde ungdommene i skolen lengst mulig.
AP170225 Ungdommene slo til en av kontrollørene.
VG170224 Hassan vet at ungdommene i bydelen ikke har noen særlige fremtidsutsikter.
VG170224 Da ungdommene angrep, flyktet politiet.
VG170224 - I fjor ble jeg nesten truffet i en skuddveksling mellom politiet og ungdommene .
AA170224 De har produsert låter for flere russebusser de siste årene, der ungdommene gir fra seg en liste med slagord og setninger de vil ha i sangen.
AP170223 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
DB170222 Han reiser rundt i regionene og kurser personalet i situasjoner som kan være uforutsigbare, noe som gjør dem tryggere på hvordan de skal håndtere ungdommene .
DB170222 Dette har gitt de ansatte nye måter å håndtere vold og utagerende atferd fra ungdommene på, noe vi ser gir positiv effekt både for de ansatte og ungdommene selv.
DB170222 Dette har gitt de ansatte nye måter å håndtere vold og utagerende atferd fra ungdommene på, noe vi ser gir positiv effekt både for de ansatte og ungdommene selv.
VG170221 I disse samtalene sa Hege at hun hadde hørt om fire gjerningsmenn, og at det var eksplosiver i trærne på øya, som var forståelsen av situasjonen som mange av ungdommene der hadde.
FV170221 Den første samtalen var mellom en av ungdommene på Utøya og en person i beredskapstroppen like før klokken halv seks, få minutter etter at Behring Breivik ankom øya.
FV170221 Den andre samtalen kom inn til Oslo politidistrikt fra en innringer som nettopp hadde snakket med en av ungdommene på Utøya, som fortalte at det var en mann som hadde tatt tilhold i et hvitt hus, og at det muligens var eksplosiver i trærne.
DB170221 Nå mener Myhre også at « Innafor » later til å hoppe over påvirkningskraften programmet kan ha på de mest usikre ungdommene .
AP170221 Da hun så at pressefotografen ble slått og sparket så han ble liggende blodig på bakken, løp hun til og skrek til ungdommene at de skulle slutte.
AA170221 Informasjonen var basert på to telefonsamtaler, den ene med en av ungdommene på øya, den andre med en person som hadde snakket med en av ungdommene .
AA170221 Informasjonen var basert på to telefonsamtaler, den ene med en av ungdommene på øya, den andre med en person som hadde snakket med en av ungdommene.
VG170220 Et øyenvitne sier til Aftonbladet at ungdommene skal ha begynt å kaste stein mot butikker etter at politiet dro fra stedet.
VG170220 Astrid Meland : Hvor er alle ungdommene hen ?
DB170220 Til alle de ungdommene som nå skal velge seg en utdanning, og til alle foreldrene som lurer på hva de bør råde barna sine til, er det viktig å si at vi i Arbeiderpartiet skal satse massivt på yrkesfagene i årene som kommer.
DB170220 Til alle de ungdommene som nå skal velge seg en utdanning, og til alle foreldrene som lurer på hva de bør råde barna sine til, er det viktig å si at vi i Arbeiderpartiet skal satse massivt på yrkesfagene i årene som kommer.
BT170220 Spør deg selv, barna dine, ungdommene , foreldrene dine, naboen, kollegaene.
AA170219 Til sammen har Charlottenlund barne - og ungdomsskoler nesten 1200 elever, og en stor andel av barna og ungdommene må krysse FV950/Kockhaugvegen, enten ved Skovgård eller ved Askeladdvegen.
FV170218 De to ungdommene synes det er skremmende å se hvor ille det faktisk er.
DB170218 Å vokse opp i Norge kan påvirke ungdommene i riktig retning med kunnskap og toleranse.
DB170218 Fafo har samarbeidet med utdanningsmyndighetene slik at ungdommene har kunnet svare på spørsmålene i en skoletime.
DB170218 - Dette er hva ungdommene selv tror, men foreldrene selv har ikke blitt spurt.
AP170218 De to ungdommene synes det er skremmende å se hvor ille det faktisk er.
SA170217 Men da det hele braket løs i februar i fjor, følte ungdommene at de måtte ta til takke med andre stillinger, opplyser forskeren.
SA170217 Hun har sett på om NIF faktisk gjennomførte det de sa de skulle, og er forundret over hva som ble gjort for ungdommene under lekene på Lillehammer.
DA170217 Departementet har ikke kommet med en god løsning for disse ungdommene .
DA170217 Ungdommene får ikke startet livet sitt i Norge, sier Anders Cameron, seniorrådgiver hos Barneombudet.
BT170217 De to ungdommene synes det er skremmende å se hvor ille det faktisk er.
BT170217 Men da det hele braket løs i februar i fjor, følte ungdommene at de måtte ta til takke med andre stillinger, opplyser forskeren.
BT170217 Hun har sett på om NIF faktisk gjennomførte det de sa de skulle, og er forundret over hva som ble gjort for ungdommene under lekene på Lillehammer.
AP170217 Men da det hele braket løs i februar i fjor, følte ungdommene at de måtte ta til takke med andre stillinger, opplyser forskeren.
AP170217 Hun har sett på om NIF faktisk gjennomførte det de sa de skulle, og er forundret over hva som ble gjort for ungdommene under lekene på Lillehammer.
AA170217 Selger opptil 500 boller hver dag ¶ - Ungdommene handler litt forskjellig - boller og sjokolademelk, og det går mye energidrikk.
AA170217 Ansatte i hjelpeapparatet mistenker at disse ungdommene har erfaring med salg og bytte av seksuelle tjenester både i migrasjonsprosessen og etter ankomst til Norge.
AA170217 Men da det hele braket løs i februar i fjor, følte ungdommene at de måtte ta til takke med andre stillinger, opplyser forskeren.
AA170217 Hun har sett på om NIF faktisk gjennomførte det de sa de skulle, og er forundret over hva som ble gjort for ungdommene under lekene på Lillehammer.
DA170216 Vi skildrer også den høyteknologiske tida disse ungdommene lever i, med droner, skyping og kodeknekking på nett.
DA170216 Men jeg valgte også å gå litt tettere på ungdommene og hva de går igjennom av tro og tvil, samhold og kjærlighet.
DA170216 Dahr understreker imidlertid at ungdommene hadde en assistent hos seg hele tida hvis jobb var å sørge for at de til enhver tid hadde det bra.
DA170216 De tre ungdommene er kameravant nok etter tre forutgående serier, men de voksne skuespillerne sliter med å gi noe særlig personlighet til sine temmelig endimensjonale figurer.
AP170216 Hun og venninne etterlyser mer informasjon om temaet i skolen, og at det blir tatt opp på en nøytral måte som ikke stigmatiserer ungdommene som gjør det.
AP170216 Bytte av sex tematiseres som regel kun når ungdommene selv tar det opp til samtale.
AP170216 Men vi har fått medhold i at de har gitt hjelp på en slik måte at de likevel kan ha rett til voldsoffererstatning, sier advokaten til de tre ungdommene , Tore Helseth Høyer, til NTB.
AP170216 Dermed må Erstatningsnemnda behandle kravene til de tre ungdommene på nytt.
AP170216 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AA170216 Ved å dele sine erfaringer har disse ungdommene bidratt til å sikre helse og fremtidsmuligheter for millioner av malawiske jenter i årene som kommer, sier Lilly Omondi, landdirektør i Plan International Malawi. ( ©NTB ) ¶
AA170216 I dommen som kom torsdag, får de tre ungdommene imidlertid medhold i at de hadde gitt tilstrekkelig hjelp til terrorofre som kom svømmende i land, og at de dermed kan regnes til gruppen somga nødhjelp til « ofre for en straffbar handling ».
VG170214 For at disse ungdommene skal få en ordinær oppholdstillatelse, må de dokumentere identiteten sin.
VG170214 - Mottakene rapporterer om at de har opplevd en negativ utvikling hos ungdommene de siste seks månedene.
SA170214 Å få økonomifaget inn i skolen kan gjøre ungdommene bedre i stand til å ta hånd om sin egen fremtid, sier Steffensen til NTB. ( ©NTB ) ¶
FV170214 Ungdommene mener foreldre må mer på banen.
DA170214 Å få økonomifaget inn i skolen kan gjøre ungdommene bedre i stand til å ta hånd om sin egen fremtid, sier Steffensen til NTB.
DA170214 Å få økonomifaget inn i skolen kan gjøre ungdommene bedre i stand til å ta hånd om sin egen fremtid, sier Steffensen til NTB.
AP170214 Å få økonomifaget inn i skolen kan gjøre ungdommene bedre i stand til å ta hånd om sin egen fremtid, sier Steffensen til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Å få økonomifaget inn i skolen kan gjøre ungdommene bedre i stand til å ta hånd om sin egen fremtid, sier Steffensen til NTB. ( ©NTB ) ¶
SA170212 Randen forteller at hun kanskje er mest bekymret for alle de ungdommene som drar i Marka for å feste under Kollen-helgen.
FV170212 Randen forteller at hun kanskje er mest bekymret for alle de ungdommene som drar i Marka for å feste under Kollen-helgen.
DA170212 Senere får hun vite at lederen i kollektivet, Otto Muehl, har forgrepet seg seksuelt på noen av ungdommene der.
AP170212 Randen forteller at hun kanskje er mest bekymret for alle de ungdommene som drar i Marka for å feste under Kollen-helgen.
DB170211 Halvparten av muslimsk ungdom svarte « ok i alle tilfeller » ¶ Ungdommene fikk blant annet dette spørsmålet : « I hvilken grad synes du det er OK å gifte seg med noen som tilhører en annen religion ?
DB170211 Fem prosent av de unge sier det aldri er greit å gifte seg på tvers av religion, mens 42 prosent av de samme ungdommene tror foreldrene er negative.
DB170211 Fafo har samarbeidet med utdanningsmyndighetene slik at ungdommene har kunnet svare på spørsmålene i en skoletime.
DB170211 Derfor har de spurt ungdommene om hva de regner som viktigst ved religionen.
AA170211 Men det var lite snø og da anbefalte han ungdommene å gå på skøyter for å øve balansen.
VG170209 Vet ikke hva som vil skje ¶ Ungdommene har allerede sittet lenge i mottak, og skal sitte lenger.
VG170209 Uansett blir det lang venting, frustrasjon og en usikker situasjon for ungdommene .
VG170209 UDI er opptatt av at alle ungdommene som nå får vite at de må ut når de fyller 18 år, får en realitetsorientering så tidlig som mulig.
VG170209 I en internundersøkelse UDI har gjort, melder norske mottak om at situasjonen for ungdommene er forverret.
VG170209 Enn så lenge har ungdommene bare rettet frustrasjonen innover, mot seg selv, og det har gitt utslag i nedstemthet og engstelse - og noen få tilfeller av selvskading.
VG170209 - Mottakene rapporterer om at de har opplevd en negativ utvikling hos ungdommene de siste seks månedene.
SA170209 « Det hadde vært interessant å måle hvor mye penger min jobb med ungdommene i dag, vil spare norsk helsevesen i morgen », skriver anonym ungdomsskolelærer.
SA170209 Det hadde vært interessant å måle hvor mye penger min jobb med ungdommene i dag, vil spare norsk helsevesen i morgen.
FV170209 De vil etablere et minne over de 69 ungdommene som mistet livet i tragedien der, på tomta som AUF eier.
DA170209 Vi tar dette veldig alvorlig, og mottakene har iverksatt diverse tiltak for å hjelpe ungdommene .
DA170209 Vi tar dette veldig alvorlig, og mottakene har iverksatt diverse tiltak for å hjelpe ungdommene .
BT170209 | Disse ungdommene har forsket på marin forsøpling ¶
BT170209 Hun håper konferansen kan bidra til at noen av ungdommene engasjerer seg.
BT170209 ENGASJERTE PUBLIKUM : Forsker Marte Haave forklarte ungdommene i Grieghallen hvor all plasten i havet kommer fra.
BT170209 De tre unge forskerne fra Fjell ungdomsskole hadde en klar oppfordring til de fremmøtte ungdommene og folk generelt : ¶
BT170209 De vil etablere et minne over de 69 ungdommene som mistet livet i tragedien der, på tomta som AUF eier.
AP170209 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170209 Fra Utøya-kaia reiste ungdommene ut til sommerleiren og mange ble reddet i land her.
AA170209 De vil etablere et minne over de 69 ungdommene som mistet livet i tragedien der, på tomta som AUF eier.
AA170209 mai og spesielle anledninger, men disse ungdommene bruker gjerne koftene, draktene og elementer fra disse når de skal på fest.
VG170208 Vitner skal ha forklart at gjerningsmannen ropte « Allah er stor » mens han angrep de to ungdommene .
DB170207 To av ungdommene løp i forkant, mens gutten som kastet isblokka ble stående igjen for å sikte, mener Sjåstad.
DB170207 En venninne av den skadde jenta satt på i taxien, og hadde sett ungdommene på gangbroa.
DB170207 - Jeg så ikke ungdommene selv, så jeg merket jo bare smellet da den traff ruta.
DB170207 Ungdommene knuste fem ruter, totalskadet en hytte og sørget for seks politiutrykninger i løpet av helga.
VG170206 KARJALAN ( VG ) Det er disse kamuflasjekledde finske ungdommene Vladimir Putins bakkestyrker kommer til å møte, om den store bjørnen i øst skulle gå til krig mot Finland.
DB170206 ¶ ENDEVENDTE HYTTER : Noen av ungdommene hadde på forhånd ordnet seg overnatting på private hytter, mens andre hadde leid større hytter på Bardøla og i Geilolia.
DB170206 Pressetalsmann i NSB Åge Christoffer-Lundeby, sier til Bergensavisen at mange av ungdommene nektet å rette seg etter beskjeder fra personalet.
DB170206 Noen av ungdommene hadde på forhånd ordnet seg overnatting på private hytter, mens andre hadde leid større hytter på Bardøla og i Geilolia.
DB170206 - Uakseptabel oppførsel ¶ Ungdommene har blant annet ødelagt en hytte på Bardøla høyfjellshotell, og knust vinduer i til sammen fem hytter.
AA170206 - Hvordan fant dere fram til ungdommene ?
AA170206 - Hvordan fant dere fram til ungdommene ?
SA170205 | På denne skolen lærer ungdommene å gå tur ¶
SA170205 Uansett : ungdommene på 80-tallet er fortsatt sprekere.
SA170205 Selv om ungdommene på 80-tallet var sprekere enn på 2000-tallet, ser Dyrstad at nyere studier nå indikerer en stabilisering av ungdommenes fysiske form.
SA170205 Når ungdommene faller ut av idrett, må vi satse på hverdagsaktiviteter igjen, sier Ina Stråtveit, kontaktlærer og prosjektleder for Fysak.
SA170205 Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
SA170205 - Når ungdommene slutter i idrettslaget, finnes ikke så mange alternativer.
FV170205 | På denne skolen lærer ungdommene å gå tur ¶
FV170205 Uansett : ungdommene på 80-tallet er fortsatt sprekere.
FV170205 Selv om ungdommene på 80-tallet var sprekere enn på 2000-tallet, ser Dyrstad at nyere studier nå indikerer en stabilisering av ungdommenes fysiske form.
FV170205 Når ungdommene faller ut av idrett, må vi satse på hverdagsaktiviteter igjen, sier Ina Stråtveit, kontaktlærer og prosjektleder for Fysak.
FV170205 Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
FV170205 - Når ungdommene slutter i idrettslaget, finnes ikke så mange alternativer.
BT170205 Midtveis fikk dørvaktene åpnet en dør, som de brukte som skjold mot ungdommene .
BT170205 BT får opplyst fra personer tilknyttet Tonga Bar at tre av ungdommene oppsøkte stedet rundt midnatt natt til søndag.
BT170205 | På denne skolen lærer ungdommene å gå tur ¶
BT170205 Uansett : ungdommene på 80-tallet er fortsatt sprekere.
BT170205 Selv om ungdommene på 80-tallet var sprekere enn på 2000-tallet, ser Dyrstad at nyere studier nå indikerer en stabilisering av ungdommenes fysiske form.
BT170205 Når ungdommene faller ut av idrett, må vi satse på hverdagsaktiviteter igjen, sier Ina Stråtveit, kontaktlærer og prosjektleder for Fysak.
BT170205 Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
BT170205 - Når ungdommene slutter i idrettslaget, finnes ikke så mange alternativer.
AP170205 | På denne skolen lærer ungdommene å gå tur ¶
AP170205 Uansett : ungdommene på 80-tallet er fortsatt sprekere.
AP170205 Selv om ungdommene på 80-tallet var sprekere enn på 2000-tallet, ser Dyrstad at nyere studier nå indikerer en stabilisering av ungdommenes fysiske form.
AP170205 Når ungdommene faller ut av idrett, må vi satse på hverdagsaktiviteter igjen, sier Ina Stråtveit, kontaktlærer og prosjektleder for Fysak.
AP170205 Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
AP170205 - Når ungdommene slutter i idrettslaget, finnes ikke så mange alternativer.
DB170204 Takk for fantastiske program ! Ungdommene og jeg har sittet trollbundet. » | Seig åpning på Margarets kveld ¶
SA170202 De 71.000 ungdommene i hele landet under 30 år, som ikke er verken i jobb eller under utdanning.
BT170202 | Slapp straff, men mister lappen ¶ Ungdommene som ble tatt i hasjaksjonene i Fana la alle kortene på bordet.
AP170202 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170202 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170202 Han mener at årsaken til høy sysselsetting blant somaliere i Minneapolis er sammensatt : Det er lagt til rette for entreprenørskap, det lønner seg å jobbe, de somaliske ungdommene har rollemodeller i alle samfunnslag.
AP170202 Han mener at årsaken til høy sysselsetting blant somaliere i Minneapolis er sammensatt : Det er lagt til rette for entreprenørskap, det lønner seg å jobbe, de somaliske ungdommene har rollemodeller i alle samfunnslag.
DB170201 Fritidsklubben var med for å legge til rette for trygge rammer og holde i arrangementet sammen med ungdommene .
AP170201 Den samiske kulturen lærer ungdommene å stole på seg selv, ifølge en ny doktoravhandling.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur, er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170201 Støtten hjemmefra gjør ungdommene mer robuste, sier Nystad.
AP170201 Noen blir ekskludert ¶ Ungdommene anser samisk språkkompetanse som den viktigste faktoren for å bli identifisert som same, ifølge avhandlingen.
AP170201 Den samiske kulturen lærer ungdommene å stole på seg selv, ifølge en ny doktoravhandling.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 - Slekten blir et viktig å støtte seg på når ungdommene møter motgang.
AP170201 Ungdommene tilhører reindrifts-, fastboende- og multietniske familier og er mellom 13 til 19 år.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur, er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 3rd-party-bio ¶
AP170201 Den samiske kulturen lærer ungdommene å stole på seg selv, ifølge en ny doktoravhandling.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur, er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
DB170131 Det er på tide at vi spør disse barna, ungdommene og voksne om hvordan de hadde ønsket å bli behandlet.
BT170131 LESEGRUPPEN : At de leseglade ungdommene har en rockestjerne i sin midte, er det ikke alle som er så opptatt av.
FV170130 Ungdommene skal ha holdt fest i skuret der de ble funnet døde og tysk politi tror at de kan ha mistet livet som følge av kullosforgiftning.
FV170130 Ungdommene , som er i 18-19-årsalderen, ble funnet av eieren av hageskuret.
AP170130 Syv prosent oppga at foreldrene deres bare hadde obligatorisk skolegang, og disse ungdommene begynte å drikke tidligere enn ungdom ellers.
AP170130 Snaut én av ti svarte at det var tilfellet, og også disse ungdommene hadde en tidligere alkoholdebut og drakk mer enn andre.
AP170130 Forsker : - De ungdommene som drikker, drikker mer enn før ¶
AP170130 Eksempelvis hadde uforholdsmessig mange av disse ungdommene fått drikkevarer hjemmefra når de skulle på fest.
AP170130 Ungdommene i vår undersøkelse bodde i småbyer eller landlige strøk, og nesten alle hadde etnisk norsk bakgrunn.
AP170130 - Jeg synes synd på de ungdommene som roter seg inn i dette miljøet nå, sier tidligere hasjselger.
AP170130 - Flere må følge opp ungdommene
AP170130 - Jeg synes synd på de ungdommene som roter seg inn i dette miljøet nå, sier tidligere hasjselger.
AP170130 - Flere må følge opp ungdommene
SA170129 Ungdommene , som er i 18-19-årsalderen, ble funnet av eieren av hageskuret.
AP170129 Disse ungdommene får etter hvert store forventninger til egen frihet og likestilling.
AP170129 Ungdommene føler at foreldre ofret mye for at de skulle få denne sjansen.
AP170129 Disse ungdommene får etter hvert store forventninger til egen frihet og likestilling.
AP170129 Ungdommene føler at foreldre ofret mye for at de skulle få denne sjansen.
AP170129 Disse ungdommene får etter hvert store forventninger til egen frihet og likestilling.
AP170129 Ungdommene føler at foreldre ofret mye for at de skulle få denne sjansen.
SA170127 Selv om ungdommene ikke skulle få med noen på tur, vil de likevel ikke stryke i faget.
SA170127 Men de eldre, som ungdommene henvender seg til, har ikke gitt lyd fra seg.
SA170127 Det viktigste med det valget ungdommene skal foreta seg om en knapp måned, er at de velger en retning som de har nok interesse og motivasjon til å fullføre og utvikle gjennom hele sitt arbeidsliv.
DB170127 Det burde være i alles interesse at ungdommene da får omsorg og oppfølgning.
DB170127 Ungdommene på mottakene må reise alene til det stedet hvor de skal få forkynt vedtaket om at de vurderes som voksne, fordi de ikke lenger har rett til en følgeperson.
AP170126 Politiet anslår at de fleste av ungdommene var rundt 18-19 år.
AP170126 Da så vi flere av ungdommene som løp sin vei.
AP170126 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
AP170122 Ungdommene har levd så lenge i sitt hjemland at de har formet sin identitet der og har sterke bånd til sin egen kultur.
AP170122 Han fant forestillinger blant ungdommene om at man ikke trenger utdanning i Finnmark.
DB170121 Tvert imot viser tallene at forskjellene mellom disse ungdommene kommer til å være langt større enn de var for generasjonene før dem, om vi fortsetter som i dag.
BT170119 Det jobbes godt der, skolene er gode på å ruste ungdommene til et senere utdanningsløp, sier Pål Hafstad Thorsen ( Ap ), byråd for skole, barnehage og idrett i Bergen.
AP170119 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
FV170118 - Men ungdommene la seg flate, og innrømmet raskt at de hadde gjort noe dumt.
FV170118 Ungdommene var i besittelse av en softgun.
FV170118 Ungdommene hadde blitt observert i området rundt skolen, og meldingen gikk ut på at de bar våpen.
DB170118 Der var hun en av ungdommene som reiste rundt på tekstilfabrikker for å få et innblikk i hvordan klærne nordmenn bruker produseres, og hvordan arbeiderne har det.
DB170117 Mitt ønske for 2017 er at flere har fokus på de ensomme og usynlige ungdommene .
BT170117 Nå har politiet en viktig beskjed til ungdommene .
BT170117 AVTALTE MØTE : Ungdommene i 15-årsalderen hadde med seg balltrær for å slåss ved Slåtthaughallen.
BT170116 Ungdommene skal ha avtalt å møtes for å slåss.
BT170116 Ungdommene skal ha avtalt å møtes for å slåss.
AP170115 Episode 5 - Klima Klima er viktig for mange av ungdommene som skriver til Si ;D, blant annet Mari Emilie Høysæter ( 18 ).
AP170112 Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten « Ungdommen nå til dags » den siste uken.
FV170111 Innholdet i brevet - hvor Breivik gjør et forsøk på å unnskylde og å forklare hvorfor ungdommene på Utøya måtte drepes - er så upassende at Storrvik avsto fra å lese fra brevet.
BT170111 Flere er ungdommer, og det at oppbruddet hjemmefra forløper på en tid i livet da ungdommene også er underveis fra å være barn til å bli voksne, bidrar til at flukten blir en eksistensiell livsreise.
DA170107 Politiet stoppet ungdommene i flere biler på Daleveien i Sandnes ved 01.00-tiden natt til lørdag, etter melding om skadeverk og oppskyting av fyrverkeri.
DA170107 Ungdommene er mellom 16 og 20 år gamle, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DB170106 Ungdommene gikk over i en ny buss, skriver avisa Framtid i Nord.
AP170106 Ungdommene gikk over i en ny buss, skriver avisa Framtid i Nord.
VG170105 Her slår ungdommene ned en mann på Torgallmenningen i Bergen, til heiarop fra kameratene.
VG170105 Bergens Tidende ( BT ) skriver at det ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge er tatt ut tiltale mot ytterligere tre av ungdommene som var til stede da angrepet på Torgallmenningen skjedde.
BT170105 Det er tatt ut tiltaler mot ytterligere tre av ungdommene som var til stede, ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge.
BT170105 Det er tatt ut tiltaler mot ytterligere tre av ungdommene som var til stede, ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge.
AP170105 Det er tatt ut tiltaler mot ytterligere tre av ungdommene som var til stede, ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge.
DB170103 Hun tenker mye på ungdommene , og håper de begynner å oppføre seg bedre.
DB170103 - Jeg vil bare at ungdommene skal ta tak i seg selv og ikke holde på med sånt.
DB170102 Ungdommene snakker om kjærester, Justin Bieber og framtidsdrømmer.
AP161220 Originalspråket i « Skam » er altså en viktig del av seeropplevelsen og en identitetsmarkør som er annerledes, men likevel så lik at ungdommene enkelt kan ta det opp i eget repertoar.
SA161212 Så var det heller ikke ungdommene i USA som ville ha Trump.
AP161207 Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer for hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres - les saken om dette her.
AP161207 Ifølge kilder VG har snakket med, var barnehageassistenten ute og luftet hunden da hun skal ha reagert på et basketak mellom de to ungdommene .
AP161201 - SSB definerer disse ungdommene som personer som er født i Norge av to utenlandske foreldre eller er født i utlandet selv.
AP161201 - Målet med årets julekalender er å vise frem disse ungdommene og gi dem en stemme.
AP161130 - SSB definerer disse ungdommene som personer som er født i Norge av to utenlandske foreldre eller er født i utlandet selv.
AP161130 - Målet med årets julekalender er å vise frem disse ungdommene og gi dem en stemme.
AP161130 Skriver ikke disse ungdommene allerede hyppig inn til avisen ?
AP161130 Derfor har vi invitert 24 av disse ungdommene til å svare på spørsmål om sine fordeler og utfordringer som følge av sin bakgrunn. 20 prosent med annen bakgrunn ¶
FV161122 Den går i år til ungdommene i møtestedet « Gjødsel » i Farsund.
AP161117 Vi må hjelpe ungdommene som lever i skjul, fordi flere tema er tabu ¶
AP161117 Vi må hjelpe ungdommene som lever i skjul fordi flere tema er tabu.
AP161117 Vi må få ungdommene ut av skallet sitt og la dem prate høyt.
AP161115 Å lære barna og ungdommene norsk er første steg inn i vanlig skoleundervisning.
AP161018 Alle ungdommene som var der den kvelden, er fortsatt ute på gaten, sier Hind.
BT161013 Noen av ungdommene har sammensatte utfordringer, og for oss handler det om å møte dem og iverksette eventuelle tiltak før det eskalerer, sier seksjonsleder Morstøl.
BT161013 Enkelte av ungdommene har reagert negativt på politiets innblanding.
BT161013 Enkelte av ungdommene har oppført seg på en måte verken politi eller publikum har satt pris på.
BT161013 - Det skjer sjelden noe dramatisk når ungdommene er samlet, men det blir rett og slett for mange ungdommer som skal tøffe seg og markere seg.
SA161010 De vanligste grunnene ungdommene oppgir er at de ikke vil forplikte seg, eller at de må gjøre mer skolearbeid.
SA161010 Da forskerne så på sammenhengen mellom skolearbeid og idrettsdeltagelse, fant de at de ungdommene som gjør minst skolearbeid også er minst med i idretten.
AP161010 De vanligste grunnene ungdommene oppgir er at de ikke vil forplikte seg, eller at de må gjøre mer skolearbeid.
AP161010 Da forskerne så på sammenhengen mellom skolearbeid og idrettsdeltagelse, fant de at de ungdommene som gjør minst skolearbeid også er minst med i idretten.
AP161008 Som at det gjerne kunne vært tydeligere individtegninger av ungdommene .
AP161005 Han erfarer at unge musikere ikke kan holde fokus like lenge som voksne, og at ungdommene er preget av å vokse opp i en tid der mye konkurrerer om oppmerksomheten.
AP161005 - Jeg tror kollegene kommer til å få litt bakoversveis når de hører disse ungdommene spille.
AP161005 - Er orkestermusikerne like entusiastiske for prosjektet som ungdommene ?
AP161004 En analyse publisert av Norges Bank peker på ungdommene som årsak, men « ut over dette finner vi ikke en fullgod forklaring på forskjellen ».
AP160929 Og selv om de fleste foreldre er klar over dette, lar de ungdommene deres bli med på festene.
AP160911 På vestkanten drikker ungdommene klart mest, der er det få muslimer.
AP160911 Foreldrene og besteforeldrene til de ungdommene som nå slutter å drikke, er kjøpekåte kunder ¶
AP160908 Fastlege Ida Marie Ringerud har hatt mange av disse ungdommene på kontoret, og har skrevet et innlegg til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
BT160825 Båndene mellom ungdom og foreldre er blitt ytterligere forsterket, og ungdommene er siden årtusenskiftet blitt mer og mer skikkelige.
AP160823 Vi mener dette er lite hensiktsmessig bruk av kapasitet som heller bør brukes på de ungdommene som faktisk trenger legehjelp for å avklare eller behandle sykdom.
AP160821 - Dere lever i fattigdom, skolene deres er dårlige, dere har ikke jobb, 58 prosent av ungdommene deres er arbeidsløse.
FV160817 Planen var å lage en plass hvor ungdommene i huset kunne være i fred.
FV160817 Boligen er stor nok, men likevel kjente paret behov for litt ekstra tumleplass til ungdommene i huset.
AP160802 Disse to ungdommene drømmer om å bli lege, men kommer ikke inn : Ja til leger uten karaktergrenser ¶
SA160726 Planen var å lage en plass hvor ungdommene i huset kunne være i fred.
SA160726 Boligen er stor nok, men likevel kjente paret behov for litt ekstra tumleplass til ungdommene i huset.
BT160726 Planen var å lage en plass hvor ungdommene i huset kunne være i fred.
BT160726 Boligen er stor nok, men likevel kjente paret behov for litt ekstra tumleplass til ungdommene i huset.
AP160726 Planen var å lage en plass hvor ungdommene i huset kunne være i fred.
AP160726 Boligen er stor nok, men likevel kjente paret behov for litt ekstra tumleplass til ungdommene i huset.
AP160718 Han forteller at en tredjedel av ungdommene i fremtiden må velge helsefag, dersom nivået i dagens eldreomsorg skal opprettholdes.
AP160718 En tredjedel av ungdommene i fremtiden må velge helsefag, dersom nivået i dagens eldreomsorg skal opprettholdes.
AP160714 Ifølge Vangberg forklarte ungdommene i bilen at de var så opptatt av å fange Pokémon at de ikke registrerte at de kjørte inn på en enveiskjørt vei.
AP160714 Hvorfor i all verden løper ungdommene rundt og krasjer i lyktestolper, fontener og trær ?
AP160713 Her er et utvalg av de mange ungdommene som har vært på trykk på Si ;D de siste månedene.
AP160713 Her er et utvalg av de mange ungdommene som har vært på trykk på Si ;D de siste månedene.
AP160705 Les kommentaren om de psyke ungdommene : Problemet er ikke at ungdom har bedt om for mye oppmerksomhet.
AP160705 Les fra ungdommene selv : Nå er det nok snakk om kroppspress ¶
AP160626 Det er på tide å gjøre noe konkret for de psyke ungdommene .
AP160608 IRN hadde et godt samarbeid med ungdommene i starten, men da Madina institute fikk statsstøtte på 150.000 kroner for å bekjempe radikalisering, raknet samarbeidet med Islamsk Råd gradvis.
SA160604 Uten voksen omsorg ¶ Ungdommene vi møter, er i praksis uten autoritetsfigurer som ser og ivaretar dem, og voksen kontroll og omsorg er fraværende.
SA160604 Slik det er nå, står vi fritt til å gjenkjenne oss selv i eller ta avstand fra de ungdommene som portretteres, og vi står også fritt til å se dem i lys av oss selv på ulike stadier i livet.
SA160604 Resultatet er dialoger og handlinger der ungdommene agerer på måter som vanligvis er forbeholdt voksne.
SA160604 Fraværet av foreldre, lærere og andre voksne ( med små unntak, som den klønete skolelegen og en liten opptreden av Nooras norsklærer ) gjør at de eneste menneskene vi forholder oss til, enten vi er fjorten eller femti, er ungdommene .
SA160604 Det er selvsagt mulig at serien er ment å reflektere et visst segment av klisjéfylt selvopptatte og selvrealiserende vestkantforeldre som overlater barna til seg selv og hjemme alene-fester mens de selv velger storbyweekender og spaopphold, men det er likevel påfallende at ungdommene i « Skam » ikke har stabile voksenrelasjoner, og at en serie sentrert rundt livet på en videregående skole ikke skildr
SA160604 Derfor er situasjonene ungdommene står overfor, gjenkjennelige også for et langt mer voksent publikum.
SA160604 Ungdommene i serien takler svært komplekse utfordringer, og de løser opp i vanskelige konflikter med modenhet.
DB160524 Kommisjonen var meget kritisk til politiets innsats for å redde ungdommene på Utøya.
AP160524 De chattet innledningsvis om temaer unge er opptatt av, og i den forbindelse ble han kjent med at flere av ungdommene slet med problemer som ensomhet, mobbing og vanskelige forhold i hjemmet.
AP160515 Veldig mye er positivt, men baksiden av medaljen er at ungdommene aldri får fred.
AP160515 Selv om fedre og foreldre aldri har pratet mer med ungdommene sine enn det dagens foreldre gjør, så har heller aldri respekten vært mindre til stede.
SA160512 De ungdommene jeg kjenner som er russ, er så reflekterte og fornuftige at de imponerer meg.
BT160512 De ungdommene jeg kjenner som er russ, er så reflekterte og fornuftige at de imponerer meg.
AP160512 De ungdommene jeg kjenner som er russ, er så reflekterte og fornuftige at de imponerer meg.
AP160511 I første sesong fulgte vi de tre norske ungdommene Frida, Ludvig og Anniken som fikk prøve seg som arbeidere på en tekstilfabrikk i Kambodsja.
AP160506 Det mener jeg er feil å gjøre mot disse ungdommene .
AP160506 Samtidig sier hun at de ungdommene som ikke har hatt kontakt med personen som er smittet ikke trenger å være bekymret.
BT160504 SPARER EN MILLIARD : Ungdommene har ofte vært i kontakt med både politi og barnevern flere ganger.
AP160503 Derfor liker ungdommene å bruke ord voksne ikke forstår : ¶
AP160428 Klima er viktig for mange av ungdommene som skriver til Si;D, blant andre Mari Emilie Høysæter ( 18 ).
AP160425 De som burde skamme seg er dem som ser hvordan ekstremistene fanger de mest sårbare ungdommene som ikke hører hjemme noe sted, men ikke innser at de selv har skyld i å sette ungdommer i en slik posisjon.
AP160424 Sverige er ekstremt naivt, og ungdommene får godkjent feil alder når de kommer slik at de ikke kan straffes, hevder Larsson.
AP160424 De marokkanske ungdommene kom til Sveriga via Spania.
AP160422 Da Aftenposten sommeren 2013 møtte ungdommene som skulle gjøre førstegangstjeneste i 2. bataljon het det at bataljonen skulle bli snøscooterbataljonen, med arktisk krigføring som spesiale. 2. bataljon ble omtalt som den største avdelingen i Norge som - i hvert fall på papiret - skulle kunne rykke ut og slå tilbake angrep mot Norge.
AP160418 Prosjektilene fra den kraftige ammunisjonen smalt inn i bergveggen rundt ungdommene , to av guttene segnet om.
AP160409 De fikk ikke lenger inn ungdommene de ønsket seg.
AP160407 Programskaper Martin Jensen har oppsøkt en rekke ghettomiljøer og intervjuet ungdommene om deres oppvekstforhold og religiøse oppdragelse.
AP160406 « Majoriteten av ungdommene jeg intervjuet beskriver at det var foreldre, besteforeldre, eldre søsken eller en onkel som hadde tatt avgjørelsen om at de skulle dra.
AP160406 For de afghanske ungdommene ser det ut til at det er en felles avgjørelse, hvor ungdommen tas med på avgjørelsen.
AP160406 I hans undersøkelser kom det frem at halvparten av ungdommene aldri bad til noen Gud eller tenkte på religiøse spørsmål, men at én av tre trodde på en guddommelig kraft.
FV160405 Helsesøster Rasmussen opplever at det er stor forskjell på når ungdommene er for store for eller tar avstand fra fysisk kontakt med foreldrene.
AP160331 I fremtidens Norge blir 50-åringer de nye ungdommene .
AP160322 De fleste ungdommene som drar til Syria har røttene sine i Marokko, fortalte AlDe'emeh.
AP160316 Vi kan ikke la være å snakke om disse ungdommene
AP160316 Vi kan ikke la være å snakke om disse ungdommene .
AP160309 Ofte må ungdommene fortsette med lys i lang tid for å unngå tilbakefall.
AP160309 Men det er lite sannsynlig at ungdommene blir kvitt søvnproblemene ved å kutte koffein og dataspill.
AP160309 Det er lite sannsynlig at ungdommene blir kvitt søvnproblemene ved å kutte koffein og dataspill.
AP160309 Ungdommene med slik forsinket søvnfase rapporterte mer symptomer på angst og depresjon, og langt flere røykte og hadde skadelig alkoholforbruk.
NL160307 Vi er over 200 ansatte som har vår arbeidsplass her, og vårt primære mål er at ungdommene skal få sin utdanning.
AP160302 I verste fall ender disse kristne barna og ungdommene med å ta sitt eget liv.
AP160302 I verste fall ender disse kristne barna og ungdommene med å ta sitt eget liv ¶
AP160222 Selv om det er seksuelle overgrep som er det ungdommene har felles, er ikke dette et tema i hverdagen.
AP160222 Hun sier trekk ved ungdommene på Off.
AP160222 Helle Kleive mener som KrF-politikeren at det også bør etableres institusjoner for de barna og ungdommene som har begått mange og alvorlige overgrep.
AP160222 Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer for hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres.
AP160222 De er på avdelingene hele dagen sammen med ungdommene .
AP160222 Clinic får ikke ungdommene være fysisk i kontakt med hverandre.
AP160222 Birgersson presiserer at ungdommene ikke er ulike andre biologisk, men at de trenger undervisning og støtte, hjelp til å regulere følelsene sine og klare grenser på anatomi og seksuelle grenser.
AP160222 - Ungdommene har behov for en ytre kontrollfunksjon.
AP160216 Og gjerne i sosiale medier, der ungdommene har et forsprang på lærere og foreldre.
AP160212 De fire ungdommene på Hovseter har forståelse for aldersgrensene.
AP160211 Flere instanser stiller spørsmål om hvor de enslige asylbarna- og ungdommene skal bo i perioden de har midlertidig opphold : På omsorgssentre, i mottak eller bosatt i en kommune ?
AP160211 Jeg vil så gjerne at alle hører om ungdommene det gikk bra med.
AP160211 Det tok ikke lang tid før jeg kom overens med alle ungdommene som bodde der.
AP160208 Når ungdommene fyller 18 år skal det gjøres en ny vurdering av om de skal få permanent opphold i Norge.
AP160208 Disse barna og ungdommene blir syke både psykisk og fysisk, sier Skybak.
AP160208 Det disse barna og ungdommene trenger, er forutsigbarhet og trygge rammer, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenposten.
AP160208 Ungdommene presses til å leve på siden av samfunnet, mener Lindboe.
AP160208 42 skal ha returnert og 75 av ungdommene er registrert som forsvunnet, viser tall fra Justisdepartementet.
AP160207 - Ulike verktøy, eller digitale arenaer, gir nye og ulike muligheter som ungdommene vet å utnytte, sier Fandrem, og tenker spesielt på apper der man kan være anonym.
AP160204 Og ungdommene får mer søvn og blir mindre søvnige på dagtid, man forskyver ikke bare døgnet videre.
AP160204 Forskningen viser også at ungdommene er oppe til cirka kvart over ett om natten ( 01.13 ) i helgene.
AP160203 Stolt av barna og ungdommene
AP160203 Jeg forventer at om man ikke har respekt for den jobben vi forsøker etter beste evne å fylle, så vis respekt for barna og ungdommene mine.
AP160203 Enda stoltere er jeg av barna og ungdommene våre som er i barnevernet.
AP160201 I tillegg er det fare for at de presses til å ta seg arbeid, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for ungdommene å komme tilbake til familiene sine og bli reintegrert i det afghanske samfunnet, sier Kjølseth.
AP160130 Rådgiver Børt-Erik Berntsen er overbevist om at ungdommene blir påvirket av nyhetene om at tusenvis av ingeniører har mistet jobben det siste året.
AP160126 Larson forteller om frustrerte kolleger i politiet som pågriper de samme ungdommene igjen og igjen, men slippes ut på gaten like kjapt.
SA160117 Den ble startet i 2007 av en barneinstitusjon hun jobbet på, for at ungdommene skulle få arbeidserfaring.
BT160117 Den ble startet i 2007 av en barneinstitusjon hun jobbet på, for at ungdommene skulle få arbeidserfaring.
AP160114 - Hvis ungdommene støtter IS, tar de feil. 100 prosent.
SA160113 Forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Høgskolen i Lillehammer, Mari Rysst, mener det er store forskjeller fra skole til skole og fra miljø til miljø hvor stort press ungdommene opplever i forbindelse med skoleball.
FV160113 Forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Høgskolen i Lillehammer, Mari Rysst, mener det er store forskjeller fra skole til skole og fra miljø til miljø hvor stort press ungdommene opplever i forbindelse med skoleball.
AP160113 Forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Høgskolen i Lillehammer, Mari Rysst, mener det er store forskjeller fra skole til skole og fra miljø til miljø hvor stort press ungdommene opplever i forbindelse med skoleball.
AP160112 Ungdommene har fått jobb i Stein Erik Hagens nye matsatsing marked.no.
AP160111 Det er viktig at retten møter ungdommene som ble forledet av tiltalte - ingen skal være ansiktsløse ofre for overgriperen.
AP160111 - De indre årsakene handler om at de blir skadet, går lei aktiviteten, at klubbene ikke har tilbud som tenåringene synes er morsomme nok, eller passer for dem, at treneren ikke er god nok og at ungdommene ikke blir sett, opplyser Andreassen til Aftenposten.
AP160110 Særlig blant ungdommene som trener mye.
FV160108 Det er ikke første gang at moten legger føringer på hva ungdommene går kledd i, selv på vinterstid.
BT160108 Det er ikke første gang at moten legger føringer på hva ungdommene går kledd i, selv på vinterstid.
AP160108 Det er ikke første gang at moten legger føringer på hva ungdommene går kledd i, selv på vinterstid.
AP160104 Samlingen kom i stand etter at ungdommene hadde fått melding om dødsfallet allerede 1. januar.
AP160104 Samlingen kom i stand etter at ungdommene hadde fått melding om dødsfallet allerede 1. januar.
AP160103 Presten sa til ungdommene at det er legitimt å ha sterke følelser i dag og i dagene fremover.
AP160103 Flere av ungdommene som møtte frem i i kirken, er aktive i menigheten.
AP160103> Flere av ungdommene som møtte frem i i kirken, er aktive i menigheten.
AP160103> target="avis" href= Flere av ungdommene som møtte frem i i kirken, er aktive i menigheten.