DB170420 Har de nokon gong sett ungdomen stogga for jazz - nei aldri.
DB170420 En av talerne bejublet tradisjonen med følgende ord : « Ungdomen stoggar for folkemusikk, som for fuglelåt og bekkesus.