DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
SA170802 Gode idrettstilbud til våre barn og unge har mange positive sider, det gir både god folkehelse og det gir barn og ungdom mulighet til å komme inn i et fellesskap der de kan oppleve vennskap og tilhørighet, sier Støre til Aftenposten.
NL170802 ( Betegnelsen " Brakkeflak " og " Tyskbrakker " var i bruk enda i min ungdom .
DB170802 Ifølge en forskningsrapport fra NTNU har hele 76 prosent av barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner en eller annen form for psykisk lidelse.
DB170802 Under rettssaken hvor en ungdom sto tiltalt for et drap begått i desember i fjor, fokuserte mediedekningen på at tiltalte ikke viste ( nok ? ) tegn til anger i retten.
DB170802 Men når et barn eller en ungdom i begynnelsen av sitt eget liv tar et annet liv, der kan vel belastningen bli større ?
DB170802 Minhaj Ungdom har nylig lansert en lett tilgjengelig og moderne norsk oversettelse av Koranen på nett ( norskkoran.no ).
DB170802 Derfor har de endret den for flyktninger og ungdom .
DA170802 Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) forteller at Hussainis forslag til løsninger gjør ham oppgitt.
DA170802 Erfaring fra andre land viser at det spesielt er ungdom som benytter seg av disse tjenestene.
DA170802 - Ettersom ungdom er generelt prissensitive, er det ikke de som utgjør den største andelen av gjester ved hoteller i Norge per i dag.
DA170802 Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) forteller at Hussainis forslag til løsninger gjør ham oppgitt.
AP170802 Gode idrettstilbud til våre barn og unge har mange positive sider, det gir både god folkehelse og det gir barn og ungdom mulighet til å komme inn i et fellesskap der de kan oppleve vennskap og tilhørighet, sier Støre til Aftenposten.
AA170802 Ifølge en forskningsrapport fra NTNU har hele 76 prosent av barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner en eller annen form for psykisk lidelse.
VG170801 Hadia Tajik ( Ap ) sier norsk ungdom må rustes bedre mot alternative fakta og propaganda, for å hindre enda mer vekst i de høyreekstreme miljøene i Norge.
DA170801 Det er ekstra fint å se at ungdomsledigheten synker og at sysselsettingsandelen for ungdom øker.
AA170801 - Vi må sørge for at organisasjonen, som primært kommer med svensk bakgrunn, ikke får fotfeste i Norge og sørge for at de ikke rekrutterer norsk ungdom , sier statsministeren til TV 2.
VG170731 Folk som Willy Bangsund, som har tatt med barn og ungdom over grensen over tusen ganger, er Norges viktigste fredsarbeidere.
VG170731 - Bryting gir ungdom disiplin, høflighet og respekt på tvers.
SA170731 | Skistjernen ga råd til ungdom fra 14 nasjoner : - Det er rart å komme hit som mentor ¶
SA170731 | Skistjernen ( 20 ) ga råd til ungdom fra 14 nasjoner : - Det er rart å komme hit som mentor ¶
SA170731 Turneringen er en del av Sommerpatruljen, et gratis aktivitetstilbud for ungdom .
SA170731 Norway Cup er en internasjonal fotballturnering for ungdom mellom 6 og 19 år.
SA170731 El Barkani påpeker at idretten er viktig for å gi barn og ungdom et nettverk.
SA170731 Det handler om å lære barn og ungdom idrettsglede slik at de fortsetter å holde seg i aktivitet også utenfor den organiserte idretten.
DB170731 Prosjektet retter seg mot polsk og ukrainsk ungdom .
DB170731 GRØNN UNGDOM : Rauand Ismail. norsk Tipping ¶
DA170731 august skal fotballglade barn og ungdom farte til Norway Cup.
DA170731 Oljeboring, eller retter sagt mostanden mot den, står høyt på prioriteringslista til leder av Natur & Ungdom , Ingrid Skjoldvær.
DA170731 Leder i Natur og Ungdom .
DA170731 Kommer fra Sigerfjorden i Vesterålen, omtrent 20 mil fra Ramberg i Lofoten, der Natur og Ungdom har sommerleir denne uka.
DA170731 I år har Natur og Ungdom sommerleir i Lofoten - hvorfor det ?
AP170731 | Skistjernen ( 20 ) ga råd til ungdom fra 14 nasjoner : - Det er rart å komme hit som mentor ¶
AP170731 Turneringen er en del av Sommerpatruljen, et gratis aktivitetstilbud for ungdom .
AP170731 Norway Cup er en internasjonal fotballturnering for ungdom mellom 6 og 19 år.
AP170731 El Barkani påpeker at idretten er viktig for å gi barn og ungdom et nettverk.
AP170731 Det handler om å lære barn og ungdom idrettsglede slik at de fortsetter å holde seg i aktivitet også utenfor den organiserte idretten.
VG170730 Da Linda og jeg vokste opp, og vi er ikke urgamle, så alle barne-TV på NRK, og førstegangstjenesten var reell for all norsk ungdom .
DN170730 Natur og Ungdom vil gjøre oljekamp til viktigste miljøsak i valgkampen ¶
DN170730 | Natur og Ungdom vil gjøre oljekamp til viktigste miljøsak i valgkampen ¶
DN170730 Natur og Ungdom står fortsatt hardt i mot oljeutvinning i nord.
DN170730 Natur og Ungdom mobiliserer mot at oljeindustrien kan få slippe til i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og slår leir med øvelser i sivil ulydighet.
DN170730 Natur og Ungdom er misfornøyd med kompromissvedtaket.
DB170730 Bugge forteller at NRK P3 har en gruppe med fem personer som vurderer hva som skal spilles, med innspill fra ungdom , og at en av oppgavene er å speile og definere ung kultur.
DA170730 | Natur og Ungdom vil gjøre oljekamp til viktigste miljøsak i valgkampen ¶
DA170730 Natur og Ungdom mobiliserer mot at oljeindustrien kan få slippe til i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og slår leir med øvelser i sivil ulydighet.
DA170730 Natur og Ungdom med klart budskap til Arbeiderpartiets landsmøte tidligere i vår.
DA170730 Natur og Ungdom er misfornøyd med kompromissvedtaket.
AA170730 Resultatet viser at ungdom ikke får de tjenestene de har rett på.
AA170730 Helsetilsynet skriver at når tilbudet til eksempelvis ungdom som står i fare for å falle utenfor samfunnet svikter, kan det ha store konsekvenser for den enkelte - og for samfunnet som helhet.
AA170730 Det er utrolig viktig med individuell tilrettelegging og oppfølging for å hjelpe ungdom å fullføre videregående skole eller klare å være i jobb, spesielt når det gjelder ungdom med psykiske plager, sier Aasen.
AA170730 Det er utrolig viktig med individuell tilrettelegging og oppfølging for å hjelpe ungdom å fullføre videregående skole eller klare å være i jobb, spesielt når det gjelder ungdom med psykiske plager, sier Aasen.
AA170730 - Vi fikk et avvik fordi vi ikke hadde gitt god nok begrunnelse for hvorfor vi mente at den enkelte ungdom burde klare seg med mindre enn statens veiledende sats.
AA170730 | Natur og Ungdom vil gjøre oljekamp til viktigste miljøsak i valgkampen ¶
AA170730 Natur og Ungdom mobiliserer mot at oljeindustrien kan få slippe til i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og slår leir med øvelser i sivil ulydighet.
AA170730 Natur og Ungdom er misfornøyd med kompromissvedtaket.
DB170729 Men det er ikke bare ungdom det er synd på.
DB170729 Bugge forteller at NRK P3 har en gruppe med fem personer som vurderer hva som skal spilles, med innspill fra ungdom , og at en av oppgavene er å speile og definere ung kultur.
AA170729 Lørdag fikk hun møte ungdom som har sommerjobb der i år, og hun fikk overvære foring og trening av seler og sjøløver.
DB170728 Her er det en ungdom som er påført skade på denne måten, sier Olsen.
DB170728 Vi er ett av landene i Nord- Europa med minst daglig fysisk aktivitet i voksenbefolkningen, med høyest sykefravær i arbeidslivet, andelen med fedme øker og det er en urovekkende økning i psykiske plager og antall uføre blant ungdom .
DB170728 Arbeidet pågår i flere departementer og koordineres gjennom en egen tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom .
DA170728 Det er viktig at barn og ungdom fra Nord-Korea får møte barn og unge fra vesten.
AA170728 - Tilsynet med sosiale tjenester til ungdom mellom 17 og 23 år dokumenterer alvorlige lovbrudd.
DB170727 Send heller ungene til Skeiv ungdom , som akkurat nå arrangerer kjønnsmangfoldsleir.
DB170727 Der kan ungdom som stiller spørsmål ved kjønnsidentiteten sin møte andre i samme situasjon, lære om trans og intersex knyttet til rettigheter i Norge og kose seg i trygge omgivelser.
DB170727 Teknisk museums utstilling « Olje og gass » engasjerer Hulda Holtvedt, leder i Oslo Grønn ungdom i Dagbladet 26. juli.
AA170727 Når det i tillegg er slik at ungdom normalt defineres som personer i alderen 15-24 år, er det tvilsomt om Støres tall forteller oss noe om ungdomsledighet.
VG170726 - Jeg har hørt den typen uttalelser tidligere, og de sier mer om de som uttaler det, enn om dagens norske ungdom .
VG170726 MUHAMMED YASIN ADIL, nestleder i Minhaj Ungdom .
VG170726 Likevel har vi i Minhaj Ungdom kun i de senere årene hatt behov for slike konkrete ressurser.
DB170726 Grupper som kan trenge tilrettelegging er lavinntektsfamilier, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeid, flyktninger, tidligere innsatte, personer med rus- og/eller psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne.
AA170725 - Vi har ikke andre virkemidler enn å lokke ungdom, vise fram yrkene og dermed påvirke ungdom til å velge yrkesfag, med mindre man vil innføre radikal kvotering.
AA170725 - Vi har ikke andre virkemidler enn å lokke ungdom , vise fram yrkene og dermed påvirke ungdom til å velge yrkesfag, med mindre man vil innføre radikal kvotering.
NL170724 Arbeidsledighet blant ungdom er et stort problem fordi det kan lede arbeidsføre mennesker inn i en vond sirkel som det kan bli vanskelig å komme ut av.
DN170724 Foto : Fartein Rudjord Søkelys på ungdom
DN170724 Ungdom og arbeidsliv sto på agendaen.
DB170724 - Det er sunn og grei ungdom , som endelig har fått rista foreldrene av skuldrene og slår seg løs, legger Anfinsen til.
DB170724 - Spørsmålet om radikalisering av europeisk ungdom er en svært viktig tematikk i vår tid, som blant annet har fått god dokumentarisk behandling av norske formidlere som Åsne Seierstad i bokform ( To søstre ) og Deeyah Khan ( Jihad ), sier hun.
AA170724 Selv om Elias kunne være litt smårampete i sine yngre dager, lurer han på om dagens ungdom kanskje mangler noe av respekten overfor eldre, som han mener fantes før.
AA170724 Muslimsk ungdom i Europa som spotter det landet de er født i, må skjerpe seg.
AA170724 Muslimsk ungdom har ingen grunn til å hate de europeiske landene de er født i.
AA170724 Moskeer, skoler og foreldre må være til stede, parat til å korrigere uønsket adferd blant ungdom som står i fare for å bli radikalisert.
VG170722 Og de ideene og det hatet som lå bak terroren må ungdom lære å kjenne igjen.
VG170722 Statsminister Erna Solberg la vekt på at vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom .
VG170722 Alle nødetatene dro til stedet for å søke etter en ungdom som var meldt savnet ved en badeplass i Bondivann i Asker lørdag ettermiddag.
VG170722 | Erna Solberg på 22.juli-markering : - Vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom
VG170722 Hunfremhever arbeidet med ungdom som ekstra viktig i årene som kommer.
VG170722 - Vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom , og at ekstremistisk ideologi klarer å rekruttere unge og overbevise dem om at vold er svaret på politiske spørsmål de ønsker å ta opp, påpeker Solberg.
DB170722 Terroranslaget rammet Norge som nasjon gjennom angrepet på regjeringskvartalet, men målet var i første rekke Arbeiderpartiet og partiets ungdom .
DB170722 Politisk ekstremisme, om den kler seg i brunt eller svart, har vist seg å ha en særlig tiltrekning på ungdom som av ulike grunner faller utenfor.
AA170722 Stipendet går til en ungdom mellom 13 og 25 år eller ungdomsorganisasjoner i landsdelen, som har utmerket seg spesielt med sitt samfunnsengasjement og/eller politiske aktivitet.
VG170721 VG har snakket med ungdom som sitter fast på flyplassen på Kreta.
VG170721 ZAMRAN AHMAD BUTT, leder i Islamic Cultural Centre Ungdom
DB170721 Dahl og Brochmann har jobbet med seksualundervisning for ungdom flere år, og har også bloggen Underlivet, som har mellom 30.000 og 100.000 lesere hver måned.
VG170720 Vi vet også at mange ungdom sliter med psykiske helseplager.
NL170720 juli både var et angrep på de få ; på arbeiderbevegelsen, ungdom og sterke kvinner, men også på de mange som deler verdiene de drepte sto for : Solidaritet, mangfold og aksept.
DA170720 - Vi vet at ungdom er lett påvirket av debatt rundt dem i samfunnet.
DA170720 - Vi vet at ungdom er lett påvirket av debatt rundt dem i samfunnet.
AA170720 Samordna opptak viser at norsk ungdom satser på utdannelser samfunnet trenger.
AA170720 Hovedinntrykket av Samordna opptak er at norsk ungdom søker seg til utdannelser samfunnet trenger.
AA170720 Foresatte og skole var bekymret for adferden til en ungdom .
VG170719 Grunnen er enkel : Bergen har byttet ut podiedamene med bunadskledd ungdom før VM i august.
VG170719 Det var aldri aktuelt for dem å vurdere podiedamer når verdens beste syklister kommer til Norge, og de valgte derfor ungdom i bunad på podiet med vinnerne.
VG170719 Vi er norsk ungdom .
VG170719 Venstres Abid Raja skriver et innlegg hvor han ber samfunnet gå hardt ut mot radikalisert muslimsk ungdom .
VG170719 Om noe så bør Listhaug ta større ansvar enn oss muslimsk ungdom , for med hennes ekskluderende uttalelser bidrar hun til radikalisering.
VG170719 Ikke ungdom som er predisponerte terrorister på grunn av vår tro.
VG170719 Ikke ungdom som er predisponerte terrorister på grunn av vår tro, skriver 18 år gamle Ali Al-Jabri.
VG170719 FRUSTRERT : - Vi er norsk ungdom .
VG170719 Det jeg vil frem til er hvordan vi skal være overfor ungdom som ennå ikke er kriminelle, men som lokkes mot et slikt miljø.
VG170719 Det er likevel en helt annen ting når landets ledere kaller ungdom som meg, mennesker av en radikalisert tro fordi vi er muslimer.
VG170719 Ungdom som ikke har begått en terrorhandling vil jeg heller omfavne og inkludere i aller høyeste grad.
VG170719 Ungdom som har vært mislykket i alle områder av livet, og som leter etter heder og ære i terror.
VG170719 Når jeg stirrer nedover Bøgata ser jeg ikke hull i asfalten, tomme butikklokaler eller ungdom som henger utenfor Esso-stasjonen i halvrustne biler og venter på at noe skal skje.
VG170718 * 1 Norsk ungdom topper den tvilsomme Europa-listen over hvem som ser mest nettporno og tar minst anstøt. * 1 Tilfeller der jenter på videregående skole må stille på rad for å suge fadderne sine. * 1 FN har uttrykt bekymring fordi vi har så få domfellelser i voldtektssaker. * 1 80 prosent av voldtektsanmeldelsen
DB170718 Williams er nå engasjert i en organisasjon som jobber for hjemløse barn og ungdom .
DB170718 Etter å ha studert tysk i sin ungdom , snakker Putin språket flytende.
DB170718 De mente nemlig at unge Putin, en trøbbelmaker i sin tidlige ungdom , passet bedre på en teknisk skole framfor et universitet.
DB170718 Selv har LO en sommerpatrulje hvor de gjennomfører uanmeldte besøk hos bedrifter for å sjekke forholdene til ungdom i sommerjobb.
DB170718 Linn-Elise Øhn Mehlen er leder av Rød Ungdom .
DA170718 SOMMERLEIR : Anja Ariel Tørnes Brekke arrangerer sommerleir for Rød Ungdom .
DA170718 Rød Ungdom arrangerte sine sommerleire på Utøya fra 2003 til 2010.
DA170718 Jeg gjorde narr av vennene mine som var med i Natur og Ungdom og som tenkte at de skulle redde verden.
DA170718 juli, sier generalsekretær i Rød Ungdom ( RU ), Anja Ariel Tørnes Brekke fra Stavanger.
DA170718 SOMMERLEIR : Anja Ariel Tørnes Brekke arrangerer sommerleir for Rød Ungdom .
DA170718 Rød Ungdom arrangerte sine sommerleire på Utøya fra 2003 til 2010.
DA170718 Jeg gjorde narr av vennene mine som var med i Natur og Ungdom og som tenkte at de skulle redde verden.
DA170718 juli, sier generalsekretær i Rød Ungdom ( RU ), Anja Ariel Tørnes Brekke fra Stavanger.
VG170717 FÅ UNGDOMMER : Mange nordmenn har fått sin første arbeidserfaring i en jordbæråker, men norsk ungdom søker ikke disse jobbene.
NL170717 At festivalen har stor betydning for samisk ungdom den dag i dag, er festivalsjefen selv et eksempel på.
DA170717 Martin Løken i Hedmark, har vært med i Natur og ungdom .
DA170717 Før det var hun sentralstyremedlem i Natur og Ungdom .
DA170717 Ane Margrethe Ugelvik, listetopp for Rødt i Finnmark, har bakgrunn fra Natur og ungdom , og har erfart å bli pågrepet av politiet og plassert på glattcelle etter å ha protestert mot gruvedrift i Førdefjorden.
DA170717 Martin Løken i Hedmark, har vært med i Natur og ungdom .
DA170717 Før det var hun sentralstyremedlem i Natur og Ungdom .
DA170717 Ane Margrethe Ugelvik, listetopp for Rødt i Finnmark, har bakgrunn fra Natur og ungdom , og har erfart å bli pågrepet av politiet og plassert på glattcelle etter å ha protestert mot gruvedrift i Førdefjorden.
DA170717 I det private næringslivet er det blitt vanligere og vanligere med ubetalte praktikantstillinger for ungdom for å skaffe arbeidserfaring, ifølge Aftenposten.
AA170717 Det er vel mest for ungdom .
AA170717 Allsidig ungdom
AA170717 - Med en skyhøy ungdomsledighet tar ungdom oftere til takke med en del ymse arbeidsvilkår for i det hele tatt å få seg jobb.
VG170716 To av brønnene er omfattet av klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for ugyldig tildeling av lisenser, som de mener er i strid med grunnloven.
VG170715 Jeg finner stor glede i det å undervise og jobbe med vanskeligstilte ungdom , sier Rasmussen.
NL170714 Ungdata-undersøkelsen fra 2016 viser at psykologiske problemer er utbredt blant ungdom .
NL170714 Ungdata-undersøkelsen fra 2016 viser at psykologiske problemer er utbredt blant ungdom .
DA170714 Effekten av at A-laget trener og spiller sine hjemmekamper på samme sted som alle treningsanleggene for barn og ungdom er skal ikke undervurderes.
DA170714 Tøffere arbeidsmarked gir ungdom tøffere arbeidsforhold.
DA170714 Samtidig understreker begge at arbeidslivet i Norge, også for ungdom i all hovedsak er bra.
DA170714 I løpet av sommeren har patruljen truffet på ungdommer som selv må betale regninga om en restaurantgjest stikker av uten å ha betalt, eller ungdom som selv må betale for egen arbeidsuniform eller ta med veksel til kassa.
DA170714 I 32 år på rad har patruljen reist fra arbeidsplass til arbeidsplass for å sjekke at ungdom i sommerjobb får de rettighetene de har krav på.
DA170714 Han mener å se at ungdom signerer på langt tøffere arbeidskontrakter nå som ungdomsledigheten er så høy.
DA170714 En av de faste deltakerne som bruker deler av sommerferien på å sørge for at ungdom har det godt på jobb er AUF-leder Mani Hussaini.
VG170713 Store grupper av fremmedkrigere har reist til det lovede kalifatet, ungdom med foreldre fra koloniene har selvradikalisert med youtube-videoer på gutterommet.
VG170713 TV-FJES : Håvard Tjora ble kjent som « superlæreren » da han hjalp ungdom som ikke fant sin plass i skolen.
VG170713 Lærer og forfatter Håvard Tjora ble kjent som stjernepedagog i TV Norge-serien « Blanke ark », der han hjalp ungdom som ikke fant sin plass i skolen.
NL170713 ¶ Utviklingen av festivaler i nordnorske bygdesamfunn har en unektelig positiv effekt på ungdom og deres følelse av tilhørighet til bygda i en tid der urbanisering og sentralisering står sterkt.
NL170713 Utviklingen av festivaler i nordnorske bygdesamfunn har en unektelig positiv effekt på ungdom og deres følelse av tilhørighet til bygda i en tid der urbanisering og sentralisering står sterkt.
DB170713 ¶ PARTYPROBLEMER : Magaluf, og flere andre steder på Mallorca og på Ibiza tiltrekker seg mengder med festglad ungdom .
DA170713 Synes du ungdom bør vente med å ha sex til de er over seksuell lavalder ?
DA170713 Jeg synes at ungdom må få god informasjon rundt sex, det er viktig at de opplever det som trygt.
DA170713 Hva : Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom
DB170712 ( Dagbladet ) : Var du ungdom på 90-tallet husker du garantert ungdomsserien « Party of Five ».
DB170712 Det er ikke enkelt å lage et felles utdanningsløp som gir alle elever - som er så ulike som bare barn og ungdom kan være - like muligheter til å lykkes i livet.
DA170712 I dag kan ungdom mellom 16 og 20 år få gratis prevensjon ved å oppsøke helsesøster, mens unge under den seksuelle lavalderen på 16 år, må oppsøke lege og betale selv.
DA170712 Forslaget ble fremmet i et opprop sammen med alle ungdomspartier, med unntak av Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ), skriver Vårt Land.
DA170712 KrFU-leder Ida Lindtveit er enig i at ungdom altfor lett får tak i alkohol.
DA170712 Både Nesvold og fagleder Anne Berit Lunde, som også har lang erfaring fra Overgrepsmottaket, mener derfor at både ungdom og yngre voksne må bli bedre informert om hva de kan ha i vente når de drikker alkohol eller inntar andre rusmidler.
AA170712 Rundt 25.000 barn og ungdom samles på Ekebergsletta for å spille fotball, møte nye venner og hygge seg.
VG170711 I en kronikk i The Guardian skriver hun at hun som ungdom ble voldtatt og at hun begynte å overspise for å gjøre kroppen sin frastøtende, slik at menn ville holde seg unna.
VG170711 Denne våren opplevde både Lillehammer og Trondheim flere tilfeller av selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom . « 13 reasons why » ble trukket frem et varselbrev sendt fra Trondheim kommune til foreldre med barn i grunnskolen.
SA170711 Rundt 25.000 barn og ungdom samles på Ekebergsletta for å spille fotball, møte nye venner og hygge seg.
DB170711 Natur og Ungdom har nå blitt enige om å holde seg unna ulvedebattet, skriver Nationen.
DB170711 Jeg er så glad jeg ikke er ungdom i dag.
DB170711 Men det fremgår også på samme side av presentasjonen at det faktiske spørsmålet man svarte på var « Hvordan får ungdom under 18 år i din omgangskrets tak i alkohol ? ».
DB170711 I artikkelen utdypes det at « 34 prosent av ungdom mellom 15 og 20 år oppgir at de har fått kjøpe alkohol før fylte 18 år.
DB170711 Forrige uke fikk den ruspolitiske samarbeidsorganisasjonen Actis adskillig mediedekning for en fersk undersøkelse om ungdom og alkohol, men betydelige deler av omtalen bygget på vesentlige misforståelser av hva tallene faktisk fortalte.
DB170711 Et annet spørsmål i samme undersøkelse spurte om « Hvordan får ungdom under 18 år i din omgangskrets tak i alkohol ?
DA170711 Den nye undersøkelsen « Stress og press blant ungdom », utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet, viser at mange unge sliter med stress i hverdagen.
DA170711 | Ungdom søker skogens ro ¶
BT170711 Rundt 25.000 barn og ungdom samles på Ekebergsletta for å spille fotball, møte nye venner og hygge seg.
AP170711 Rundt 25.000 barn og ungdom samles på Ekebergsletta for å spille fotball, møte nye venner og hygge seg.
AP170711 Rundt 25.000 barn og ungdom samles på Ekebergsletta for å spille fotball, møte nye venner og hygge seg.
AA170711 Kripos registrerer at alle kommunikasjonsarenaer som blir populære blant ungdom , blir benyttet til å spre seksuelt innhold.
AA170711 Han tror ikke ungdom er blitt verre enn før, men mener konsekvensene av denne typen handlinger er større i dag fordi teknologien gjør det veldig enkelt å ta og dele bilder og video.
AA170711 - Denne typen saker er åpenbart en utfordring, og det har sammenheng med at ungdom er på internett hele tiden, sier Kofoed.
AA170711 - Barn og ungdom ser ikke konsekvensene av det de gjør, og de har ofte en manglende evne til å sette seg inn i hvilken belastning dette utgjør for dem som blir avbildet.
AA170711 Ungdomspartiene går inn for gratis hormonell prevensjon til ungdom under 16 år og bedre seksualundervisning.
AA170711 Siden ungdomspartienes forslag gir ungdom under 16 år samme tilbud som dem over den seksuelle lavalderen, kan terskelen for å oppsøke helsesøster bli lavere.
AA170711 Også ungdom som debuterer tidlig, bør vite hvor grensene går og hva det vil si å respektere dem.
AA170711 Bedre seksualundervisning og gratis prevensjon til ungdom under 16 år kan gjøre unges sexliv tryggere og hjelpe dem med å bli ansvarlige sexpartnere.
AA170711 Alle ungdomspartiene, med unntak av Fremskrittspartiets Ungdom , har signert et opprop hvor de går inn for at ungdomsskoleelever under 16 skal tilbys gratis hormonell prevensjon gjennom helsesøster.
VG170710 Ikke bare er dette angstbringende for barn og ungdom , men det går under psykisk vold der foreldre bruker sin makt, truer med å rive dem vekk fra kjente og kjære, for å styre barna i den retning de ønsker.
VG170710 En velkjent trussel som i mange tilfeller fungerer for en kort periode er å true barna og ungdom med å ta med de til hjemlandet og kaste passet til de skjerper seg.
VG170710 Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at ungdom som vil bli bygningsarbeidere falt med nesten førti prosent fra 2006 - 2016.
VG170710 Situasjonen er litt lettere for interessert norsk ungdom i distriktene og i mindre byer.
NL170710 Vi vet også at mange ungdom sliter med psykiske helseplager.
VG170709 Sammen med Coldplay stod Shakira på scenen da Solberg holdt en kort appell om ungdom og utdanning.
VG170709 Det smitter veldig lett, og vi vet at ungdom har mye ubeskyttet sex, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet Øivind Nilsen.
AA170709 Vi har ungdom som har skaffet seg selv avtaler med restauranter for å selge, for å lære å synliggjøre seg selv og gi prosjektet en større verdi, sier hun.
AA170709 Steinkjer Næringsselskap har tidligere jobbet for å inkludere og veilede ungdom i møte med næringsliv.
AA170709 Prosjektet har som mål å gi ungdom veiledning og opplæring i entreprenørskap.
AA170709 Næringslivet gjør en for dårlig jobb med å sate på ungdom , mener Klavestad.
AA170709 Næringslivet er for dårlig til å satse på ungdom , mener hun.
AA170709 Guro har fått erfare hvor vanskelig det kan være for ungdom å skaffe sommer- og deltidsarbeid.
AA170709 Guro er deltager i prosjektet « Ungdom gir verdiskapning til regionen », et samarbeid mellom 4H og kommunene Trondheim og Frosta.
AA170709 Foreløpig er det er pilotprosjekt, men i 2018 skal « Ungdom gir verdiskapning til regionen » gå nasjonalt.
AA170709 Astrid Skogseth mener det er utfordrende for tradisjonelt næringsliv å oppdage at ungdom sitter på kompetanse de ønsker seg, men påpeker at dette er nyttig for begge parter.
AA170709 - En nasjonal avtale vil være en kjempemulighet for ungdom , en mulighet til å tenke tidlig på arbeidsliv og CV.
AA170709 - Dette er den eneste formen for organisert opplæring av entreprenørskap for ungdom , sier organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad i 4H.
VG170708 Alle kan få sykdommen, men det er særlig barn under 5 år og ungdom mellom 13 og 20 år som blir rammet.
NL170708 Muslimsk ungdom i Europa som spotter det landet de er født i, må skjerpe seg.
NL170708 Muslimsk ungdom har ingen grunn til å hate de europeiske landene de er født i.
NL170708 Moskeer, skoler og foreldre må være tilstede, parat til å korrigere uønsket adferd blant ungdom som står i fare for å bli radikalisert.
NL170708 Ungdom , skjerp dere !
DB170708 Folk bor trangt og ungdom dropper ut av skolen.
DB170708 - Slik situasjonen er her nå, har enkelte gjenger fått et skittent nakkegrep på en del ungdom .
DB170708 - Min holdning til varetektsfengsling av ungdom har modnet siden da.
DB170708 - Flere har gitt signaler om at de ikke føler det, som følge av at det på gitte tidspunkt har forekommet åpent salg av narkotika, krangler og slossing blant ungdom .
DB170708 Ungdom ser at det kan være penger å tjene på å være løpegutter for dem og andre kriminelle.
DB170708 - Ungdom helt ned i 14 års-alderen blir rekruttert til salg av narkotika ¶
DB170708 Det er ikke lett å forstå hva Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) mener når de skriver om Arbeiderpartiets studentpolitikk i Dagbladet.
DB170708 Det begynte med at Dan Woodman, professor i sosiologi som de siste ti åra har fulgt australsk ungdom i 20-åra, fikk en telefon, seint i juni 2017.
VG170707 Norske Løes vant Brageprisen for sin ungdomsroman « Å spise blomster til frokost », og kom i vår med en roman for ungdom om press og prestasjonskrav.
VG170707 OPPFORDRER TIL SAMTALE : Tale Maria Krohn Engvik bruker sin snapkonto til å snakke med ungdom .
VG170707 - Kombinasjonen av den faglige bakgrunnen, og ansikt til ansikt-møter med ungdom gjør at hun kan nå flere med informasjon om forskjellige temaer, mener hun.
VG170707 - Jeg tror på tilgjengeligheten på Snapchat som et fint supplement til de tilbudene som allerede finnes til ungdom , sier hun.
SA170707 Friidrettskoordinator i Gneist, Tom Roger Johansen, er fornøyd med jobben som har blitt gjort med ungdom de siste årene.
DB170707 Voksne og ungdom som smiler og er glade og fornøyde.
DB170707 Det gjør så vondt å møte ungdom som har det som henne.
DA170707 stortingskandidat for MDG Rogaland og Vårin Sinnes, leder i Grønn Ungdom Rogaland ¶
BT170707 Friidrettskoordinator i Gneist, Tom Roger Johansen, er fornøyd med jobben som har blitt gjort med ungdom de siste årene.
AA170707 Solberg la vekt på ungdom og utdanning da hun holdt sin appell på Global Citizen Festival torsdag kveld.
AA170707 - Vi må investere i ungdom verden over.
DA170706 Foto : NTB scanpix ¶ av Oda Johanne Mevold Frøland, formann, Stavanger Fremskrittspartiets Ungdom
DA170706 - Det er viktig å øke kunnskapen om alkohol og virkning blant ungdom , slik at de gjør klokere rusvalg.
DA170706 Jeg henvender meg til svømmere i alle aldre, spesielt foreldre med barn og ungdom .
DA170706 Jeg har fra tidlig ungdom da jeg kom med i svømmesporten ( ingen suksess ) vært opptatt av en sak som jeg burde vært mer aktiv i.
DA170706 - Det er viktig å øke kunnskapen om alkohol og virkning blant ungdom , slik at de gjør klokere rusvalg.
VG170705 Fredag gikk NHOs Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen ut i NRK og presenterte en tiltakspakke for å få ungdom inn i arbeidslivet.
DB170705 - Ungdom er en utsatt aldersgruppe med tanke på festing og inntak av alkohol, trafikkulykker og andre ting.
DA170705 En bedre framtid for ungdom .
DA170705 Da kan du stemme for en bedre framtid for unge og ungdom .
DA170705 Da fikk amerikansk ungdom Trump, da fikk britisk ungdom Brexit.
DA170705 Da fikk amerikansk ungdom Trump, da fikk britisk ungdom Brexit.
DA170705 LES OGSÅ : Politiet ber ungdom slå av Snapchat-funksjon ¶ | - Henrik Ingebrigtsen var dopingmistenkt ¶
AP170705 Rundspørring blant fastleger : Ti prosent av arbeidstiden går nå til « frisk » ungdom
AA170705 - Hva drev dere med da dere var ungdom , da ?
AA170705 En annen ungdom prøvde å gå mellom og ble rispet i hals- og øreregionen.
VG170704 Muslimsk ungdom i Europa som spotter det landet de er født i, må skjerpe seg.
VG170704 Muslimsk ungdom har ingen grunn til å hate de europeiske landene de er født i.
VG170704 Moskeer, skoler og foreldre må være tilstede, parat til å korrigere uønsket adferd blant ungdom som står i fare for å bli radikalisert.
VG170704 Debatt Muslimsk ungdom har ingen grunn til å hate de europeiske landene de er født i.
VG170704 | « Muslimsk ungdom må skjerpe seg, og ikke la sitt sinne gå ut over samfunnet ».
VG170704 Politiet opplyser at ungdom ned i 14-årsalderen er involvert.
VG170704 Lund sier at ungdom som selger narkotika har konflikter som i blant ender med oppgjør og slåsskamper.
VG170704 - Ungdom bli rekruttert til salg av narkotika og annen type kriminalitet, for eksempel utøvelse av vold, sier han.
NL170704 NATUR og UNGDOM sier det enkelt med sin parole : " NORD-NORGEBANEN - We can make it TOGether.
DN170704 For personer i 20-årene med fast inntekt kan det for eksempel være mer hensiktsmessig å spare i boligsparing for ungdom , såkalt BSU.
DB170704 Vi ønsker ikke at ungdom skal være løpegutter for kriminelle, sier Lund.
DB170704 Politiinspektør Lund sier at politiet mener ungdom helt ned i 14 - 15 års-alderen blir rekruttert til salg av narkotika.
DB170704 - Det kan være ungdom som ikke har det helt OK hjemme, som er litt rotløs.
DB170704 Ungdom rekrutteres til salg av narkotika.
DB170704 Vi som er politikere må derfor slippe ungdom til i diskusjonen om hva som er bra for dem.
DB170704 Vi må forebygge at sårbar ungdom rekrutteres til kriminalitet.
DB170704 Det mye bra å si om ungdom i Oslo.
DB170704 Bydelene må derfor jobbe systematisk og på tvers av etater for å følge opp ungdom i faresonen og forebygge rekruttering.
DA170704 | Politiet ber ungdom slå av Snapchat-funksjon ¶
DA170704 Stavanger-politiet oppfordrer ungdom til ikke å bruke den nye kartfunksjonen i Snapchat.
AP170704 - Ungdom blir rekruttert til å utføre narkosalg og utøvelse av vold.
AP170704 - Det har vært mye ungdom i fjellet.
VG170703 Jævlig kjedelig, sier Aasbak - som var fem år i RBK som ungdom .
VG170703 At jeg er den yngste listekandidaten er synd, men det viser samtidig at MDG tar ungdom på alvor, sier Øyunn Stokkeland Kåset, til NTB.. 4.437 personer stiller til stortingsvalg i 2017.
VG170703 Politiet advarer : Ungdom ruser seg på brownies med cannabis ¶
DB170703 Som ungdom i Somalia hadde hun et mål, og det var å komme til Vesten og leve i frihet.
BT170703 Også seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsøe mener ungdom bør tenke gjennom om det er nødvendig å gjøre seg så tilgjengelig.
BT170703 Helsesøster og leder ved Engen helsestasjon, Agnes Giertsen, vil fraråde ungdom å bruke det nye Snapchat-kartet.
BT170703 For ungdom som allerede har det vanskelig, er det klart at dette kan bidra til å gjøre situasjonen enda vanskeligere dersom de ser de er utelatt i sosiale sammenhenger, sier hun.
BT170703 Ungdom er gjerne venner med klassen på Snapchat, og kan dermed følge med på hvor hele klassen er.
DB170702 Ingvild Flugstad Østberg er enig i det og håper at dagens ungdom klarer å bevare et sunt forhold til kropp.
DB170702 Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror det er langt vanskeligere å være ungdom i dag enn da hun var junior.
BT170702 Her i Slottsgaten var det altså en aktiv flokk med barn og ungdom som lekte med likesinnede barn fra familiene Meyer, Ameln, Tillisch, Paasche, Svanøe og Marstrander.
VG170701 Vi har fått et skyhøyt nivå på søkerne våre og velger nå blant det aller beste av dagens ungdom .
SA170701 La oss spille våre landskamper, delta i Europa-kvalifisering, jamre over tett kampprogram, sende vår ungdom sørover for å lære språk, rope fantastisk når en spiller lykkes med en demping.
SA170701 | Gir seg som hovedtrener - flytter til Afrika for å hjelpe barn og ungdom
SA170701 Der skal han hjelpe barn og ungdom i Sør-Afrika og Botswana.
DB170701 Det er barn og ungdom .
DB170701 Blant kravene i tiltakspakken fra LO og NHO var en kraftig økning i finansieringen av læreplasser, en utvidelse av ordningen med lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge med hull i CV-en, og tettere oppfølging av ungdom som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
BT170701 De har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
BT170701 november 2015 og skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
AP170701 | Gir seg som hovedtrener - flytter til Afrika for å hjelpe barn og ungdom
AP170701 Der skal han hjelpe barn og ungdom i Sør-Afrika og Botswana.
VG170630 Hun understreker at klubben på ingen måte står inne for det de yngre spillerne har gjort, og episoden tas videre til TIL-styrets utvalg for barn og ungdom .
VG170630 Dersom et barn eller en ungdom gruer til en feriereise til utlandet.
SA170630 For noen år siden fikk produsentene lov til å tilsette jern til prim beregnet for barn, og nå nylig kom det en brunost for barn og ungdom ( Junior ) som også er beriket med jern.
SA170630 Natur og ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske stat for det de mener er lovstridig oljeboring i nye områder i Barentshavet.
FV170630 For noen år siden fikk produsentene lov til å tilsette jern til prim beregnet for barn, og nå nylig kom det en brunost for barn og ungdom ( Junior ) som også er beriket med jern.
DB170630 For noen år siden fikk produsentene lov til å tilsette jern til prim beregnet for barn, og nå nylig kom det en brunost for barn og ungdom ( Junior ) som også er beriket med jern.
DA170630 Det kan handle om alt fra å møte kommunens fagmiljøer og treffe næringsliv og frivillige organisasjoner for å diskutere forebyggende tiltak, til å oppsøke skoler for å snakke med ungdom om rus, svarer Reif.
BT170630 For noen år siden fikk produsentene lov til å tilsette jern til prim beregnet for barn, og nå nylig kom det en brunost for barn og ungdom ( Junior ) som også er beriket med jern.
AP170630 - Har du noen tid til å være vanlig ungdom - gå på byen med kamerater, ha kjæreste ?
AP170630 - Folk har falt utenfor av ulike grunner, det kan være at læringsgrunnlaget har vært for dårlig tidligere, det kan være et lite tilpasset opplegg for å hjelpe ungdom som kanskje er litt mindre teoristerke, men som er gode nok fagarbeidere hvis de får muligheten til å ta et mer fleksibelt fagløp.
AP170630 Hun er enig med kommunene om at de må komme tidligere inn for å hjelpe ungdom ut av « trygdefella ».
AP170630 Hauglie er enig med ordføreren i Iveland i at det er viktig å følge opp ungdom tidlig og mener i tillegg at flere arbeidsplasser i privat sektor er en viktig del av løsningen.
AP170630 Skeiv ungdom har flere arrangementer og grupper der ungdom møtes, og det kan være en god arena å møte andre som identifiserer seg som bifil på.
AP170630 Skeiv ungdom har flere arrangementer og grupper der ungdom møtes, og det kan være en god arena å møte andre som identifiserer seg som bifil på.
AP170630 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170630 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170630 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170630 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170630 For noen år siden fikk produsentene lov til å tilsette jern til prim beregnet for barn, og nå nylig kom det en brunost for barn og ungdom ( Junior ) som også er beriket med jern.
VG170629 - Vi har invitert til verdens største arrangement for ungdom sammen med et enstemmig storting.
VG170629 Det var veldig mye bra norsk ungdom fra nord til sør, sier Aamodt.
VG170629 Også i Bjørnar Bergems debutroman handler det om barn og ungdom , men der slutter også likhetene med det store flertall av pyntelige, flinke debutanters minner fra oppveksten.
VG170629 KRISTIAN AUGUST EILERTSEN, første nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom .
SA170629 - På kvinne-, kadett ( ungdom ) og junior har vi flere som kommer.
SA170629 Få med deg innspurten av Norges nest største fotballcup for barn og ungdom !
NL170629 ¶ Våre skolemyndigheter må lytte til foreldrene og sørge for at det blir klinkende klart at barn og ungdom i tillegg til algebra, kjemi og diktanalyse også skal lære grunnleggende personlig økonomi, skriver Eivind Burkow i Econa.
NL170629 Våre skolemyndigheter må lytte til foreldrene og sørge for at det blir klinkende klart at barn og ungdom i tillegg til algebra, kjemi og diktanalyse også skal lære grunnleggende personlig økonomi.
FV170629 | Mange ungdom opplever kroppspress.
DB170629 I Australia er det forbudt, og under sykkel-VM i Norge i høst er de byttet ut med ungdom i bunad.
DB170629 Jeg håper G20-møtet leder til at man bekrefter at internasjonal handel, klima, jobbskaping og det å skape håp for ungdom , er viktige saker for alle landene som er med.
DB170629 Her trekker vi barn og ungdom , foresatte, skole, utekontakter, sosiallærere, frivillige organisasjoner og flere aktivt med i det forebyggende arbeidet.
DA170629 Ungdom fra Sunde IL fikk æren av å åpne den splitter nye sandvolleybanen i Donevika i fjordkanten i Kvernevik torsdag ettermiddag.
DA170629 Sentralt i barnevoldsutvalgets arbeid var å gå gjennom 20 alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatte for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
AP170629 - På kvinne-, kadett ( ungdom ) og junior har vi flere som kommer.
AP170629 Få med deg innspurten av Norges nest største fotballcup for barn og ungdom !
AA170629 Det har hendt at personer er blitt forvekslet med eldre, avdøde søsken, eller at de i sin ungdom løy på alderen for å slippe unna for eksempel militærtjeneste.
VG170628 Det er oppsiktsvekkende uklokt at en frivillig organisasjon spanderte opptil 200.000 kroner på alkohol under et arrangement for ungdom .
SA170628 Innblikket vi får i hennes livsverden rokker ved forestillinger om en ung praktiserende muslim som noe annet enn en vanlig ungdom .
SA170628 Dagens ungdom flagger respekt og toleranse høyt, men jeg erfarte de gangene jeg gravde litt dypere at de ofte kunne ha en ganske overfladisk respekt for religiøse mennesker når det kom til stykket.
SA170628 Likevel tok idretten med seg de samme gamle og ødeleggende holdningene over til Ungdoms-OL på Lillehammer, et arrangement for ungdom fra 15 til 18 år.
NL170628 ¶ MARKERTE SEG : Tromsø Natur og Ungdom markerte seg under samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens appell i Tromsø for et par år siden.
DN170628 På bildet tar en sykepleier blodtrykket på en overvektig ungdom i forbindelse med en treningsopphold på et « slankesykehus » i havnebyen Tianjin.
DB170628 Spaltist Ove Vanebo ¶ er jurist og tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom , og tidligere statssekretær for justisministeren.
DA170628 Falkbergets bøker betydde mye da jeg var ungdom .
BT170628 Likevel tok idretten med seg de samme gamle og ødeleggende holdningene over til Ungdoms-OL på Lillehammer, et arrangement for ungdom fra 15 til 18 år.
AP170628 Jeg er selv en ungdom på 15, og jeg synes absolutt ikke det er teit. | - Føler de har gitt den dommen som er riktig ¶
VG170627 Selvsagt er det en mulighet for at hun er en slask, en parodi på en « lat ungdom » ; trøtt, avmålt og litt sur.
VG170627 Dette kommer frem i NOVA-rapporten « Psykiske helseplager blant ungdom - tidstrender og samfunnsmessige forklaringer » fra 2016, som er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet.
SA170627 Ungdom og alkohol er en av dem, og da passer det dårlig at idrettslederne spanderer alkohol for rundt 200 000 kroner på seg selv og sine gjester, mens de forlanger at utøverne skal holde seg til boller og brus.
FV170627 Ungdom og alkohol er en av dem, og da passer det dårlig at idrettslederne spanderer alkohol for rundt 200 000 kroner på seg selv og sine gjester, mens de forlanger at utøverne skal holde seg til boller og brus.
DB170627 Pressen ble tirsdag invitert til NIFs lokaler i Oslo for å ta regnskapene over forbundets utgifter i forbindelse med Sotsji-OL i 2014 og vinter-OL for ungdom i Norge i 2016 nærmere i øyesyn.
DB170627 For 10 år siden røyket faktisk 20 prosent av ungdom i aldersgruppen 16 til 24.
DA170627 Han har kontakt med mange barn og unge om å stå fram som homofile, og synes undersøkelsen passer godt med inntrykket Skeiv Ungdom har av holdningene hos voksne.
DA170627 Ask Aleksi Berglund er politisk nestleder i Skeiv Ungdom , ungdomsorganisasjonen for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og skeive.
DA170627 Han har kontakt med mange barn og unge om å stå fram som homofile, og synes undersøkelsen passer godt med inntrykket Skeiv Ungdom har av holdningene hos voksne.
DA170627 Ask Aleksi Berglund er politisk nestleder i Skeiv Ungdom , ungdomsorganisasjonen for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og skeive.
BT170627 Ungdom og alkohol er en av dem, og da passer det dårlig at idrettslederne spanderer alkohol for rundt 200 000 kroner på seg selv og sine gjester, mens de forlanger at utøverne skal holde seg til boller og brus.
AP170627 Klipperom og studioer, opplæring for ungdom , filmvisninger og deling av kunnskap inngår i konseptet.
AP170627 I løpet av landsmøtesesongen kunne man lese gjentatte ganger om hvordan Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom skal fase ut petroleumsnæringen.
AP170627 I løpet av landsmøtesesongen kunne man lese gjentatte ganger om hvordan Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom skal fase ut petroleumsnæringen.
AP170627 Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom .
AP170627 « Post-it-geriljaens mål er å mobilisere barn og ungdom til å fremme positive ytringer på en leken, ikke-digital og enkel måte.
AP170627 Ungdom og alkohol er en av dem, og da passer det dårlig at idrettslederne spanderer alkohol for rundt 200 000 kroner på seg selv og sine gjester, mens de forlanger at utøverne skal holde seg til boller og brus.
AA170627 Dette for å forhindre at barn og ungdom lokkes til den elektroniske sigaretten.
AA170627 Spillemidlene som idrettsorganisasjonen mottar til aktivitet, er i stor grad øremerket barn og ungdom 6 - 19 år.
AA170627 Norsk idrett kunne sikkert gjort mer for voksne og ungdom som i dag ikke finner sin plass innenfor den organiserte idretten, men vi er på gang.
AA170627 De fleste anlegg har kø av barn og ungdom som vil bruke flatene til ulike idrettsaktiviteter.
AA170627 De fleste anlegg har kø av barn og ungdom som vil bruke flatene til ulike idrettsaktiviteter, skriver Anja Veum.
AA170627 Barn og ungdom driver med idrett for at det er gøy, i liten grad fordi det har en helseeffekt.
VG170626 Slik kringkastingssjefen ser det, står « Skam » på skuldrene til alt annet innhold som er laget til barn og ungdom de siste årene.
SA170626 | LO ber sommerjobbende ungdom være obs i et tøft marked ¶
SA170626 Veronica Losvik fra Bergen Atletklubb vant, Madeleine Angelsen fra Vestby fikk sølv, i likhet med Anne Kjøndal fra Bodø bokseklubb Annabella Bruun Fra Tønsbergkameratene og Amalie Østby som kommer fra Askim, er mandag på vei til EM for ungdom og junior.
SA170626 Nå kurses ungdom i å lage sunn mat, samtidig som menyen på flere idrettsarrangement blir mindre søt og usunn.
BT170626 Veronica Losvik fra Bergen Atletklubb vant, Madeleine Angelsen fra Vestby fikk sølv, i likhet med Anne Kjøndal fra Bodø bokseklubb Annabella Bruun Fra Tønsbergkameratene og Amalie Østby som kommer fra Askim, er mandag på vei til EM for ungdom og junior.
AP170626 Veronica Losvik fra Bergen Atletklubb vant, Madeleine Angelsen fra Vestby fikk sølv, i likhet med Anne Kjøndal fra Bodø bokseklubb Annabella Bruun Fra Tønsbergkameratene og Amalie Østby som kommer fra Askim, er mandag på vei til EM for ungdom og junior.
AP170626 Nå kurses ungdom i å lage sunn mat, samtidig som menyen på flere idrettsarrangement blir mindre søt og usunn.
AA170626 Ordføreren understreker at han er stolt over det arbeidet som er gjort forut for byggestarten og snakker om at ungdom , oppvekst og idrett blir motoren i samfunnet på Brekstad og i Ørland fremover.
AA170626 Er Kabul en trygg by å sende ungdom tilbake til ?
VG170625 Skam har hatt en vanvittig seersuksess og skuespillerne har blitt forbilder for ungdom , ikke bare for rollene sine i Skam, men også utenfor skjermen, konstaterer Eriksen Søreide.
VG170625 - Vernepliktundersøkelsen viser at ungdom trives godt i Forsvaret, og tallene er aller høyest for jenter, der ni av 10 trives, ifølge statsråden.
DA170625 Tjøstheim og resten av LOs sommerpatrulje skal ut og sørge for at ungdom ikke utsettes for brudd på arbeidsmiljøloven denne uken.
FV170624 Slike plasser kan være et negativt sted for mindreårige ungdom å trekke til, ifølge politiet i Vennesla.
FV170624 Politiet i Vennesla advarer bygdas ungdom mot ungdomsmiljøer i Kristiansand.
DA170624 - Men jeg kan si at jeg gjennom åtte år som Oslos ordfører har møtt masse flott ungdom , brune og hvite.
AA170624 - Starmus handler om å inspirere barn og ungdom .
AA170624 Mange barn fikk møte lys levende astronauter, og ungdom fikk pirret nysgjerrigheten på verdensrommets gåter.
DA170623 Vi vet om en del ungdom som bruker MDMA, men det er ofte vanskelig å se på ungdommene akkurat hva de har brukt, sier Pedersen til Dagsavisen Fremtiden.
DA170623 Vi har hasjavenningsprogram for ungdom som ønsker å slutte med hasj, og har vel flere oppfølgingssaker med hasj enn vi har hatt før.
DA170623 Selv om Uteteamet treffer færre ungdom som har ruset seg, er det ikke noe problem å få tak i narkotika for dem som ønsker det.
DA170623 Det er det ungdom forteller oss, sier Pedersen.
DA170623 Cannabis er det vi ser mest av - det er en god del ungdom som prøver.
DA170623 - Vi hadde en god trend blant ungdom hvor det virket som det var bedre, men nå kan det virke som det har snudd litt, sier Simon Gerhardsen, leder for narkotikaavdelingen ved Drammen politistasjon til Dagsavisen Fremtiden.
DA170623 - Det er mye mindre rusmisbruk blant ungdom nå enn da enn da vi startet opp.
AP170623 Siden 2009 har det vært en nedgang i anmeldt kriminalitet blant ungdom , men i 2016 økte antallet for første gang med nesten 20 prosent.
AP170623 Alt ansvar kan imidlertid ikke legges på politiet, mener statsminister Solberg, og understreket viktigheten av å ha voksne til stedet hvor ungdom befinner seg.
AP170623 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170623 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170623 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170623 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170623 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170623 At jeg er den yngste listekandidaten er synd, men det viser samtidig at MDG tar ungdom på alvor, sier Øyunn Stokkeland Kåset, som selv går på videregående skole. 4.437 personer stiller til stortingsvalg i 2017.
VG170622 « Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet », heter det i et brev til Riksrevisjonen.
SA170622 Vi kan ikke forvente at situasjonen vil forbedres når terroren fortsetter, og når palestinsk ungdom blir lært til å tro at det å drepe jøder - til og med jødiske barn - er ærefullt.
FV170622 Her hopper ungdom fra Tangen videregående skole i Kristiansand i havet.
DA170622 Tiltakspenger til ungdom som dropper ut og støtte til arbeidstrening, som regjeringen har kuttet, kunne hjulpet mot ungdomsbråket i Oslo, mener Aps Jan Bøhler.
DA170622 Han viser til at regjeringen har kuttet ut et tilbud om tiltakspenger som Nav hadde tidligere, og at også arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen for ungdom har blitt lagt ned.
DA170622 - Det vi ser generelt er at det er mer vold og mer trusler blant ungdom nå enn før.
DA170622 juni i år kommenterte ungdom og utenforskap, beskrev han situasjonen på Stovner videregående skole slik : « Vi har en rolig skolehverdag uten voldsproblemer. » - Hvordan harmonerer dette med 20 politianmeldelser for vold og trusler de siste ni månedene ?
AP170622 Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom : Ungdommen er lut lei av å bli stemplet som gangstere.
AA170622 Tiltakspenger til ungdom som dropper ut og støtte til arbeidstrening, som regjeringen har kuttet, kunne hjulpet mot ungdomsbråket i Oslo, mener Aps Jan Bøhler.
AA170622 Han viser til at regjeringen har kuttet ut et tilbud om tiltakspenger som Nav hadde tidligere, og at også arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen for ungdom har blitt lagt ned.
AA170622 Netflix serien « 13 reasons why » er den store snakkisen blant ungdom for tiden.
DN170621 Greenpeace har sammen med Natur og ungdom forlengst saksøkt staten med krav om at 23. konsesjonsrunde skal kjennes ugyldig.
DN170621 Pedersen sier de nå ser at klubber får henvendelser fra barn og ungdom som ikke har drevet annen idrett før men vil starte med triatlon som sin idrett.
DN170621 Pedersen sier de nå ser at klubber får henvendelser fra barn og ungdom som ikke har drevet annen idrett før men vil starte med triatlon som sin idrett.
DB170621 ¶ ETTERLYSER LEK : SVTs langrennsekspert Johanna Ojala mener barn og ungdom er for seriøse på trening.
AP170621 Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom : Ungdommen er lut lei av å bli stemplet som gangstere.
AP170621 Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i Regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom .
AP170621 Mandat : Å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
AA170621 juli-senteret i regjeringskvartalet og læringssenteret Hegnhuset på Utøya, som skal lære ungdom om ekstremisme.
AA170621 Terje Søviknes gir full gass for boring i urørte områder i Arktis og gir blaffen i framtida til oss som er unge i dag, sier Ingrid Skjoldvær, Leder i Natur og Ungdom .
AA170621 Videre er det et tankekors at lek for de minste barna i stor grad er erstattet av krav om måloppnåelse og ikke gir bedre læringsresultater, men muligens tidligere frafall fra skolen og større psykiske problemer blant ungdom .
SA170620 Ikke for å være en plage eller å være en bedreviter, men jeg ønsker en fremtid som er skreddersydd for oss ungdom .
NL170620 Barnet utviklet seg som følge av en genetisk bestemt modningsprosess som besto av fire stadier : spedbarnsstadiet, barndom, sen barndom og ungdom .
DB170620 Avisa fylte et behov, ikke bare for ungdom på boligjakt.
DB170620 Overfor NRK la Imtiaz Rolfsen også fram en oppvekstserie om ungdom i 20-åra fra østkanten av Oslo.
DA170620 Et slikt lett tilgjengelig helsetilbud til ungdom bør vi hegne om og styrke. » | Nye kunstkrefter møter gamle ¶
AP170620 Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom : Ungdommen er lut lei av å bli stemplet som gangstere.
AA170620 Da har vi en kjempeoppgave med å lære dagens ungdom om deres egen nære historie, sa Vararodfører Hilde Opoku ( MDG ).
AA170620 | Legebesøk blant barn og ungdom har økt ¶
AA170620 Folkehelseinstituttet melder om en markert økning i legebesøk blant barn og ungdom siden skolestarten i fjor høst.
VG170619 Jeg ønsker at det skal settes mer fokus på at Lund ikke skal bli et samlingssted for kriminell ungdom .
SA170619 Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom , og frykter store mørketall.
SA170619 Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.
SA170619 - Dette er svært utbredt blant ungdom og har etablert seg som en kultur.
DB170619 Dette er Vildes råd til ungdom som er i samme situasjon som hun var i : ¶ 1.
DB170619 Det er forskjell på ungdom som vokser opp, går på skole og har mange flere ting å tenke på og etablerte toppidrettsutøvere.
DB170619 De vil blant annet at ungdom skal få lære om psykisk helse i skolen, dette er allerede vedtatt, sier Kari Kjønaas Kjos.
DA170619 I Stavanger har vi Superlaget, et tilbud for barn, ungdom og voksne med spesielle behov.
DA170619 Fra 2018 skal barn og ungdom i Sandnes Ulf spille med Lyse-logoen på brystet.
AP170619 I fremtiden skal ungdom som er ute av Forsvaret, men har gjennomført tjenesten i løpet av de fire siste årene, kunne bli kalt inn på årlige øvelser og være stridsklare i løpet av to døgn.
AP170619 I dag møter norsk ungdom på egne rekruttskoler for avdelingene de skal tjenestegjøre på, som for eksempel Garden.
AP170619 Halvparten av all ungdom må møte til sesjon.
AP170619 Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom , og frykter store mørketall.
AP170619 Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.
AP170619 - Dette er svært utbredt blant ungdom og har etablert seg som en kultur.
VG170618 Beste forestilling for ungdom
VG170618 Tilliten til legen og tilliten til systemet blir svakere når man får et inntrykk av at legen velger letteste utvei i stedet for å gi ungdom et skikkelig behandlingstilbud som først og fremst tar for seg de underliggende problemene.
DB170618 Beste forestilling for ungdom ¶ - « We come from far, far away»Av NIE ( New International Encounter )Regi Alex Byrne og Kjell Moberg - NIE ¶
DB170618 Beste forestilling for ungdom ¶ - « We come from far, far away » ¶
AA170618 Beste forestilling for ungdom : Heddaprisen for beste forestilling for ungdom går til NIE for « We come from far, far away ».
AA170618 Beste forestilling for ungdom : Heddaprisen for beste forestilling for ungdom går til NIE for « We come from far, far away ».
SA170617 29-åringen fikk prisen fordi han er et forbilde for barn og ungdom .
DB170617 Ekspedisjonen bekrefter at hvithaien tilbringer mye av sin ungdom i havet utenfor statene Massachusettes og New York Foto : NTBscanpix/Robert Snow ¶
DB170617 - Oljeindustrien er en gedigen elefant i rommet, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom .
AP170617 Det er også mangel på beredskapshjem, som er fosterhjem som står klar til å ta imot barn eller ungdom i en akutt situasjon.
AP170617 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170617 Si ;D-innlegg : Ungdom skal få en god opplevelse i sin første sommerjobb.
AP170617 29-åringen fikk prisen fordi han er et forbilde for barn og ungdom .
VG170616 Det er den del av den såkalte egenorganiserte idretten som « treffer » ungdom , og det er mange som bedriver denne aktiviteten, mener Ola Elvestuen.
VG170616 Til dette svarte 16-åringen nei, men at man som ungdom endrer seg generelt sett.
NL170616 Forskerne har høy anseelse internasjonalt, de deltar aktivt i samfunnsdebatten og er med på å bidra til rekruttering av samisk ungdom til jussutdanning.
DN170616 Tyske tollere planlegger å destruere 35 tonn med piratkopier av fidget spinnere, årets dille blant barn og ungdom .
DB170616 Veien inn i norsk media gikk via en kommunal radio for ungdom , og han og tre andre fikk siden mulighet til å ta over konsesjonen til kanalen.
DB170616 Kirken jobber for at barn og ungdom skal utvikle egen tro.
DA170616 Fjeld og Syversen vil sammen med en rekke andre grupperinger - som LO, Skeiv Ungdom og representanter fra kommunen - markere sin motstand med et arrangement som tar tak i de motsatte verdiene av hat og intoleranse.
AP170616 Steder du kan dra for å sjekke deg, er hos fastlegen din, helsestasjonen for ungdom der du bor eller på Sex og samfunn.
AP170616 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170616 Dersom du bor i Oslo, kan du finne en oversikt over alle helsestasjoner for ungdom på http://www.sexogsamfunn.no/helsestasjoner-ungdom-oslo / og for resten av landet kan man søke på den aktuelle kommunens nettsider.
AP170616 Da kan det være betryggende å huske på at det helsepersonellet man møter, gjør dette mange ganger hver dag, og at de både er vant til og trent med å snakke med ungdom som er nervøse og bekymret.
AP170616 Både på helsestasjonen for ungdom og på Sex og samfunn er det gratis å teste seg, de har drop-in tilbud, og man kan også få samtale med lege, helsesøster eller sykepleier.
AP170616 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170616 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AA170616 Tyske tollere planlegger å destruere 35 tonn med piratkopier av fidget spinnere, årets dille blant barn og ungdom .
AA170616 - T-skjorta vil ikke passe på høymesse i Nidarosdomen, men gir mening på en konfirmantleir eller samling for ungdom , mener Skartveit.
AA170616 - Oljeindustrien er en gedigen elefant i rommet, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom .
SA170615 Sammen med Natur og ungdom har Greenpeace saksøkt den norske stat for det de mener er lovstridig oljeboring i nye områder i Barentshavet.
DN170615 Sammen med Natur og ungdom har Greenpeace saksøkt den norske stat for det de mener er lovstridig oljeboring i nye områder i Barentshavet.
DA170615 Festivaler og konserter som retter seg mot familier, barn og ungdom må ha tilsvarende bremsemekanismer.
DA170615 Det skaper frykt og uro blant unge homofile, fortalte leder Kristoffer Lorang Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold til Dagsavisen Østfold i starten av mai.
BT170615 Kåset ( 17 ), leder av Grønn Ungdom i Hordaland.
AP170615 | Konkurranse for ungdom : Engasjer andre ungdommer i valget !
AP170615 Si ;D-innlegg : AUF sitt ideologiske korstog mot mennesker i eneboliger er ikke en kamp for ungdom .
AA170615 Da har vi en kjempeoppgave med å lære dagens ungdom om deres egen nære historie.
AA170615 Sammen med Natur og ungdom har Greenpeace saksøkt den norske stat for det de mener er lovstridig oljeboring i nye områder i Barentshavet.
VG170614 VM-gull i åttekamp for ungdom i 2013.
NL170614 Vi har alle hørt at nordnorsk ungdom gjør det dårligst i Norge når det kommer til skole.
DN170614 Også ungdom trekker til fjellet, sier butikksjef Gaute Teigen Nilsen.
DB170614 ¶ BEKYMRET : Jack Hermansson er bekymret over voldsutviklingen blant ungdom i Norge.
DB170614 Innslaget viste at ungdom møtes for å slåss.
DB170614 Han er bekymret over et innslag på NRK Dagsrevyen tirsdag kveld om utbredt vold blant ungdom .
DB170614 - Når ungdom besøker et kampsportsenter kommer de i kontakt med andre utøvere som holder et høyt nivå.
DB170614 - Jeg mener vi kan tilby ungdom som er i ferd med å miste fotfestet et mljø som kan gi dem en ny plattform i livet, sier Jack Hermansson som også skal prate om temaet på Dagsrevyen onsdag kveld.
AP170614 « Det er så mye press » og « ungdom sliter på grunn av press fra foreldre og venner ».
AP170614 Jeg er selv ungdom .
VG170613 Og det starter med barn og ungdom , ikke hos en A-landslagssjef.
VG170613 - Det er beklagelig at han har ventet på å få APS ( arbeidspraksis i skjermet virksomhet, journ.anm ), siden februar 2017, til tross for at ungdom er prioritert for inntak i Fredrikstad.
VG170613 Festen har fått tilslutning fra blant annet Kvinnegruppa Ottar, Jentefronten, Rødt, Feministisk Initiativ, AUF Akershus og Sosialistisk Ungdom .
SA170613 Vår visjon for torget er å legge en ramme rundt det som handler om kultur og det framvoksende : En flott seremoniplass utenfor Petri kirke ; Metropolis for ungdom , revy, småbutikker, kunstsenter, brukthandel og antikviteter, mylder og boder, mennesker som vil handle og kjenne på et menneskevennlig bysentrum som grunnlag for handel og trivsel og styrke det lokale næringslivet.
SA170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
SA170613 Vi har hatt bra med ungdom før, men de gamle kjellerlokalene ble for små for oss.
SA170613 Med mye ungdom i nærheten blir det enklere å få rekruttering og stabilisert den, fortsetter han.
DB170613 Når det blir alvorlig vanskelig for ungdom , er det som oftest mange sammensatte grunner til dette og omgivelsene og foreldrene har en avgjørende rolle og et stort ansvar for hvordan ungdommen har det.
DB170613 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom , deriblant MST.
DB170613 MST ( multisystemisk terapi ) er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom , i alderen 12 - 18 år, med alvorlige atferdsproblemer.
DB170613 Det kan være ungdom som bruker vold, viser aggresjon, som har problemer på skolen, som ruser seg eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.
DB170613 Det minner meg om når frontfigurer for Sverigedemokraterna nylig hengte ut en ungdom fordi han var uheldig som deltok på en morgensending med Sveriges skoleminister.
DB170613 Spaltist Ove Vanebo ¶ er jurist og tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom , og tidligere statssekretær for justisministeren.
DA170613 - Vår erfaring er at ungdom vil samles når noe negativt skjer.
BT170613 Festen har fått tilslutning fra blant annet Kvinnegruppa Ottar, Jentefronten, Rødt, Feministisk Initiativ, AUF Akershus og Sosialistisk Ungdom .
BT170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
AP170613 Sosialistisk Ungdom og Antirasistisk senter mener at vi bør straffeforfølge folk som liker « hatefulle » ting på Facebook og andre sosiale medier.
AP170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
AP170613 Vi har hatt bra med ungdom før, men de gamle kjellerlokalene ble for små for oss.
AP170613 Med mye ungdom i nærheten blir det enklere å få rekruttering og stabilisert den, fortsetter han.
AA170613 Vellet er skuffet over at AUF og Støttegruppa vil ha minnestedet « midt blant dem som utgjorde en forskjell denne dagen og bidro til å hente ungdom hjem slik at ikke flere ble offer for gjerningsmannen og hans brutale fremferd på Utøya denne dagen ».
AA170613 Festen har fått tilslutning fra blant annet Kvinnegruppa Ottar, Jentefronten, Rødt, Feministisk Initiativ, AUF Akershus og Sosialistisk Ungdom .
AA170613 Festen har fått tilslutning fra blant annet Kvinnegruppa Ottar, Jentefronten, Rødt, Feministisk Initiativ, AUF Akershus og Sosialistisk Ungdom .
AA170613 Andelen voksne med søvnproblemer har økt fra 10 til 15 prosent på ti år, mens hver tredje ungdom sliter med søvnen.
VG170612 Barn og ungdom må beskyttes mot nettporno.
VG170612 Målet er at andre bedrifter og kjeder lar seg inspirere til å gi ungdom en sjanse i arbeidslivet.
VG170612 Det betyr at når bedriftene ansetter ungdom som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging, går det offentlige inn og betaler deler av lønnen.
VG170612 - Kjedene er blant Norges beste på å inkludere ungdom , og jeg ønsker å høre hva som er suksessoppskriften.
NL170612 Vi vet at forvaltningen av våre naturressurser vil bli konfliktfylt, med redere og kystfiskere på hver sin side, det samme gjelder mellom naturvernforbundet og Statkraft, Natur og ungdom mot Statoil og i mange andre debatter.
AA170612 Marianne har cerebral parese, og er fungerende leder i Norges Handikapforbunds Ungdom ( NHFU ).
AA170612 Det at man setter dem i en bås som funksjonshemmet, og glemmer at de også går inn i båsen som ungdom eller menneske.
VG170611 Det er bra de får så god oppfølging, men det er et hjertesukk for alle de som ikke får like god oppfølging og hjelp, sier den unge kvinnen som har engasjert seg i Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom og som styreleder i foreningen Unge funksjonshemmede, hvor hun får 70.000 kroner året for styreledervervet.
SA170611 Kreftene bør i stedet brukes på flere lærere, bedre arbeidsmarkedstiltak, bedre tilbud til unge arbeidsledige ( 10 prosent av de unge arbeidssøkende går ledige i Norge ), arbeidsavklaringspenger for ungdom og nye løsninger som gjør Nav bedre og mer treffsikkert ( Nav Ung, foreksempel ), praksisplasser til unge og lønnstilskudd til bedriftene.
SA170611 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | Ungdom ble hengende fast i basketballkurv ¶
DA170611 Han påpeker at det er ansatt egne integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi som kan bistå utsatt ungdom .
AP170611 Mellom 15 og 20 prosent av norsk ungdom har psykiske vansker, viser folkehelserapporten som ble publisert i 2015.
AP170611 Si ; Ds mål er å være en viktig, inspirerende og inkluderende arena for norsk ungdom .
AP170611 Si ; Ds mål er å være en viktig, inspirerende og inkluderende arena for norsk ungdom .
AP170611 Det er ikke bare ungdom som skammer seg.
AA170611 Han påpeker at det er ansatt egne integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi som kan bistå utsatt ungdom . ( ©NTB ) ¶
SA170610 ] Jeg har opplevd, som guttunge og ungdom , at voksne mennesker har avskydd meg.
DA170610 Israelsk ungdom vokser opp med propaganda om at vi palestinere ikke er mennesker.
DA170610 I palestinske områder er 43 prosent av ungdom mellom 15 og 24 år arbeidsledige, viser Arab Youth Survey for 2017.
DA170610 Arbeidsledigheten i arabiske land generelt har nå blitt så stor at arabisk ungdom rapporterer at de ser den som en større utfordring enn IS.
DA170610 Alshaers organisasjon jobber kun med palestinsk ungdom , ikke israelsk.
BT170610 | Kommunen lager uteplasser for og med ungdom
BT170610 BLIR NY : Det er denne plassen i Ibsens gate som skal bli et møtested for ungdom .
BT170610 For sårbar ungdom er dette ekstremt farlig, forklarer Anne Marita Milde, førsteamanuensis i medisinsk psykologi ved UiB.
VG170609 Jeg merket ikke noe til det, egentlig, før jeg reiste til Australia og bodde der et år som ungdom .
VG170609 Oslopolitiker og stortingsrepresentant Jan Bøhler ( Ap ) har lenge vært opptatt av å varsle- og gripe inn mot narko-bruk, vold og gjengkriminalitet blant ungdom i Groruddalen og Oslo øst.
VG170609 I det ene tilfellet i samletiltalen mot de tre ungdommene, skal den ene av dem i januar 2017 ha slått og sparket en annen ungdom gjentatte ganger ved bruk av blant annet stoler og kosteskaft.
FV170609 Dagravner skal vandre i byen og hjelpe ungdom .
DB170609 - Jeg vil også arbeide med vanskeligstilt ungdom og tidligere innsatte med å lære selvmestring og disiplin gjennom boksingen.
DA170609 De skal sette opp en festivalrigg og gjøre to festivaler samme uke : En americana-festival for voksne, og en « mini-Hove » som Bjørge sier, for ungdom .
DA170609 Nå vil Natur og Ungdom at kampen mot rullebanen fortsetter etter at stemmene som avgis ved stortingsvalget i september, er talt opp.
DA170609 - Dersom en ny regjering skal kunne kalle seg miljøvennlig, er den nødt til å si tydelig nei til en tredje rullebane, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom .
AP170609 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170609 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170609 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170609 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
VG170608 Sexkulturen blant ungdom ikke er god nok.
VG170608 Sannheten er at sexkulturen blant ungdom ikke er god nok.
VG170608 Elektroniske svar kan verken skape debatt om, eller endre sexkulturen blant ungdom .
VG170608 Debatt Sexkulturen blant ungdom ikke er god nok.
DN170608 Norsk ungdom sliter med psykiske problemer og mistrivsel på skolen.
DB170608 Så vanskelig for voksne mennesker, så nesten umulig for en ungdom som kanskje for første gang øyner muligheten.
DB170608 Lea « [ hadde ] ropt høyt og protestert på avgjørelsen [ hvis det hadde ] vært fotballkamp », fortviler på generelt grunnlag over hvordan dagens lovverk rammer « ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru », og avslutter med « et varsko og gi et råd til ungdommen : « Pass på hverandre ! » ».
DB170608 Ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru.
DB170608 Dersom regjeringen har rett når det gjelder oljebransjens viktighet også i framtida, så er det alvorlig at dagens ungdom ikke lenger ønsker å jobbe i industrien.
VG170607 For å kjempe mot kroppspress blant ungdom .
VG170607 Det er en kjempeenkel aksjon for å sette fokus på hvordan reklame og media påvirker ungdom .
VG170607 De legger ut bilder av postit-lapper de har hengt opp overalt hvor ungdom kan føle at de ikke er gode nok som de er.
VG170607 Antirasistisk senter og Sosialistisk ungdom har foreslått å straffeforfølge « likes » til direkte truende og voldelige statusoppdateringer på Facebook.
DA170607 Samtidig er ungdom dårligere til å stille opp ved valg enn eldre.
AA170607 Å gi tommelen opp for hatefulle og truende innlegg i sosiale medier bør kunne straffes mener Antirasistisk Senter og Sosialistisk Ungdom .
AA170607 Også Sosialistisk Ungdom ( SU ) skulle gjerne sett at det ble straffbart å like hatefulle ytringer og trusler.
AA170607 Det vil Antirasistisk Senter og Sosialistisk Ungdom gjøre noe med.
AA170607 Å gi tommelen opp for hatefulle og truende innlegg i sosiale medier bør kunne straffes mener Antirasistisk Senter og Sosialistisk Ungdom .
AA170607 Også Sosialistisk Ungdom ( SU ) skulle gjerne sett at det ble straffbart å like hatefulle ytringer og trusler.
AA170607 Det vil Antirasistisk Senter og Sosialistisk Ungdom gjøre noe med.
SA170606 Hun sier det ikke finnes noe man kan gjøre for å beskytte barn og ungdom mot sorgen og smerten etter tapet av et søsken, men mener likevel mye kan gjøres for å forebygge tilleggsbelastninger.
SA170606 Barn og ungdom som har opplevd tap er ofte bekymret for gjenlevende familiemedlemmer, sier psykologen.
DN170606 - Jeg ser at noen av meningsmålerne forventer at ungdom vil mobilisere i sterkere grad.
DB170606 Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
BT170606 Hun sier det ikke finnes noe man kan gjøre for å beskytte barn og ungdom mot sorgen og smerten etter tapet av et søsken, men mener likevel mye kan gjøres for å forebygge tilleggsbelastninger.
BT170606 Barn og ungdom som har opplevd tap er ofte bekymret for gjenlevende familiemedlemmer, sier psykologen.
AP170606 Sistnevnte er leder i Grønn Ungdom Hordaland og 4. stortingskandidat for MDG i Hordaland.
AP170606 Hun sier det ikke finnes noe man kan gjøre for å beskytte barn og ungdom mot sorgen og smerten etter tapet av et søsken, men mener likevel mye kan gjøres for å forebygge tilleggsbelastninger.
AP170606 Barn og ungdom som har opplevd tap er ofte bekymret for gjenlevende familiemedlemmer, sier psykologen.
SA170605 | Unge på hybel skal passes bedre på ¶ Ungdom som flytter på hybel for å gå på videregående skole, skal følges bedre opp.
DB170605 Jeg er ikke så gammel, men det var ikke i nærheten av så mye press og fokus da jeg var ungdom .
DB170605 Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror det er langt vanskeligere å være ungdom i dag enn da hun var junior.
DB170605 Siden hun ikke lenger er tenåring, har hun ofte holdt seg til et nøytralt språk når hun skriver for ungdom .
DB170605 Når hun skriver for barn og unge, handler mye om det å finne følelser hun selv hadde som barn og ungdom .
DB170605 Hun debuterte med ungdomsromanen « Bølgebiter » i 1998, og har skrevet for barn og ungdom og voksne.
AP170605 Rundspørring blant fastleger : Ti prosent av arbeidstiden går nå til « frisk » ungdom
AP170605 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
VG170604 Rennebujenta tror ikke hun hadde vært der hun er i dag uten lagidretten hun var del av som barn og ungdom , noe hun nå fronter som offisiell støtteperson for en UEFA-kampanje rettet mot unge jenter.
SA170603 Ungdom lovsynger i pinsemenigheten Intro våren 2017.
SA170603 Selgerne har ganske fritt frem på treningssentrene, det er lett å se seg ut mulige ofre blant ungdom som blir litt for ivrige.
DB170603 Isak forsøker å si at han, som homofil ungdom , vet hva vanskelig innebærer.
DA170603 | En av ti synes det er greit å sende alkohol med barna på fest ¶ 11 prosent mener det er greit at ungdom under 18 år får med seg alkohol hjemmefra når de skal på fest, viser en undersøkelse.
BT170603 Selgerne har ganske fritt frem på treningssentrene, det er lett å se seg ut mulige ofre blant ungdom som blir litt for ivrige.
AP170603 Selgerne har ganske fritt frem på treningssentrene, det er lett å se seg ut mulige ofre blant ungdom som blir litt for ivrige.
AA170603 | En av ti synes det er greit å sende alkohol med barna på fest ¶ 11 prosent mener det er greit at ungdom under 18 år får med seg alkohol hjemmefra når de skal på fest, viser en undersøkelse.
VG170602 VM-gull i åttekamp for ungdom i 2013.
VG170602 For andre gang på kort tid er et norsk lokalsamfunn rammet av flere selvmord blant ungdom .
DB170602 Er det foretatt en risikovurdering og faglig psykologisk gjennomgang av de utfordringer som kan vedhefte gruppen ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse som kan bli medlemmer av skytterlag ? 2.
DB170602 Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer ».
DA170602 Ingeborg Gjærum, her fra sin tid som leder av Natur og Ungdom , blir snart en av Norges nye grønne sivilingeniører.
DA170602 Hun var tidligere leder av Natur og Ungdom og har nå plass i styret i Naturvernforbundet.
DA170602 Ingeborg Gjærum, her fra sin tid som leder av Natur og Ungdom , blir snart en av Norges nye grønne sivilingeniører.
DA170602 Hun var tidligere leder av Natur og Ungdom og har nå plass i styret i Naturvernforbundet.
BT170602 | Turlaget sponser ofte turene for barn og ungdom
BT170602 Vi i Turlaget sponser ofte turene vi arrangerer for barn og ungdom , slik at alle som ønsker skal få delta uavhengig av lommebokens størrelse.
BT170602 LOMMEBOKEN ER IKKE VIKTIG : Vi i Turlaget sponser ofte turene vi arrangerer for barn og ungdom , slik at alle som ønsker skal få delta uavhengig av lommebokens størrelse, skriver André Marton Pedersen fra Bergen og Hordaland Turlag.
BT170602 Her får mange barn og ungdom fra økonomisk svakerestilte familier delta gratis på våre sommerleirer, basecamps, turer og aktiviteter.
AP170602 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170602 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170602 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170602 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170602 Trygghetstiltak : Vi håper AP i Sør-Trøndelag og Trondheim er enig, slik at vi får gjennomført dette viktige tiltaket for at ungdom skal komme seg trygt hjem i helgene, sier Ingrid Marie Sylte Isachsen ( SV ).
AA170602 Studentenes velferdsting har hatt underskriftskampanje, og nattbussaken har vært viktig både for Sosialistisk Ungdom og AUF.
AA170602 Ungdom fra regionen har ikke lenger en mulighet til å utdanne seg innen slike fag uten å flytte til andre deler av landet.
VG170601 Faktisk så kommer det også bak å være rollemodell for ungdom .
VG170601 Beste forestilling for ungdom
VG170601 Jeg har sett sekserstudenter falle fullstendig gjennom på en arbeidsplass, og jeg har sett masse ungdom uten fantastiske karakterer blomstre og oppnå kjempesuksess.
DN170601 Donald Trumps beslutning betyr at Norge må gjøre mer, ikke mindre og at avgjørelsen må mane til handling, ikke avmakt, mener Natur og Ungdom .
DN170601 At Trump nå trekker seg ut, betyr at resten av verden må gjøre mer, ikke mindre, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til NTB.
DN170601 Ifølge forsker Simen Markussen og hans kolleger ved Frischsenteret kan aktivitetskrav til sosialhjelp gjøre at ungdom begår mindre kriminalitet.
DN170601 Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom .
DN170601 En belgisk mann som ble stanset på Svinesund med 438 spinnere i bagasjen - vårens store farsott for barn og ungdom - kan vente seg en bot.
DB170601 Vi oppfordrer ungdom til å reise utenlands for å studere.
DB170601 Beste forestilling for ungdom
DA170601 Donald Trumps beslutning betyr at Norge må gjøre mer, ikke mindre og at avgjørelsen må mane til handling, ikke avmakt, mener Natur og Ungdom .
DA170601 At Trump nå trekker seg ut, betyr at resten av verden må gjøre mer, ikke mindre, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom .
AP170601 Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom .
AP170601 En belgisk mann som ble stanset på Svinesund med 438 spinnere i bagasjen - vårens store farsott for barn og ungdom - kan vente seg en bot.
AP170601 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AA170601 Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom .
AA170601 En belgisk mann som ble stanset på Svinesund med 438 spinnere i bagasjen - vårens store farsott for barn og ungdom - kan vente seg en bot.
AA170601 At Trump nå trekker seg ut, betyr at resten av verden må gjøre mer, ikke mindre, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom .
SA170531 Jeg har tidligere ment at prestene som ikke vil vie homofile, bør tenke på hvordan det ville påvirke ungdom , samt at prestene gir de unge kristne et ufortjent dårlig rykte med sine gammeldagse holdninger.
SA170531 Det er derfor ekstra trist at en menighet som så åpenbart bruker « ungdommelige » virkemidler og henvender seg til ungdom , fortsatt fremmer standpunkter best kjent fra mørke bedehusmiljø.
SA170531 DEBATT : Det er ekstra trist at en menighet som så åpenbart bruker « ungdommelige » virkemidler og henvender seg til ungdom , fortsatt fremmer standpunkter best kjent fra mørke bedehusmiljø.
DB170531 Vårt mandat er enkelt, vi skal hjelpe Søviknes med å formidle faktuell informasjon til dagens ungdom .
DB170531 Vi er åtte unge mennesker fra hele landet, både gutter og jenter, innenfor et bredt spekter av fagfelt og representerer samlet de forskjellige meningene den norske ungdom har om olje- og gassnæringen i dag.
DB170531 Ungdomspanelet er satt ned for bedre å ruste industrien og det offentlige til å kommunisere med og til ungdom .
DB170531 Sammen representerer vi norsk ungdom som skal ta over landet og som må ta konsekvensene av valg våre forfedre tok.
DB170531 I gårsdagens leder tar Dagbladet til orde mot Terje Søviknes sitt initiativ til et ungdomspanel som skal hjelpe olje- og energidepartementet med å kommunisere næringens betydning og behov ut til dagens ungdom .
DB170531 Politiet kan aldri redde en ungdom , vi kan bare se at du nå har blitt kriminell.
DB170531 Ungdom som utøver vold og hærverk, og som bruker rusmidler fra ung alder, kan komme fra vanskelige familieforhold og slite med lav selvfølelse og atferdsproblematikk.
DA170531 « Personlig egnethet er viktig i ansettelse av vektere til disse oppdragene og erfaring med ungdom er en fordel » står det å lese.
DA170531 Det å fjerne merkevaren på pakkene, kan bidra til å gjøre røyk og snus mindre fristende, særlig for barn og ungdom .
AP170531 - Det er en meget alvorlig tilstand når ungdom setter fyr søppelkasser eller kaster stein mot samfunnsinstitusjoner som politi, brannvesen eller vektere, sier forsker Inger Lise Lien.
AP170531 Påtråppende styreleder Rode Margrete Hegstad påpeker at selv om ungdom er politisk aktive på mange ulike måter - og i større grad enn før, ifølge forskningen - så er unge under 30 år underrepresentert der det gjelder mest : Som folkevalgte.
AP170531 Der har de sammenstilt eksisterende forskning om ungdom , valg og politisk deltakelse.
AP170531 Det er fortsatt liv i de politiske partiene, men de mangler ungdom , det er fortsatt flest menn, pensjonister er overrepresentert og tyngden av medlemmene finnes på Østlandet.
VG170530 Det er ikke bare muslimsk ungdom som kan havne i klørne på forførende og autoritære ledere med en overbevisende og morderisk ideologi.
VG170530 - Vi ser på dette som flere hendelser som er begått av ungdom hvor vi ser at de kan ha kriminell bakgrunn.
SA170530 Jernbanekampanjen i 2017 består av 17 organisasjoner og er initiert av Besteforeldrenes klimaaksjon, og blant organisasjonene finner vi så vel Lokomotivpersonalets Forening som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.
SA170530 Vi må legge til rette for at barn og ungdom kan gå på skøyter, kunstløpskøyter eller vanlige skøyter.
DB170530 Vi må legge til rette for at barn og ungdom kan gå på skøyter, kunstløpskøyter eller vanlige skøyter.
DB170530 Det tyder på at norsk ungdom har skjønt noe Terje Søviknes tilsynelatende ikke forstår : at det er nødvendig å orientere seg mot andre bransjer.
DB170530 Det kan hende at ungdom som søker seg mot en annen framtid enn innenfor olje- og gassnæringen, er smartere enn Søviknes.
DB170530 Odd Vaage, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå ( SSB ), som har utført undersøkelsen, sier at det først og fremst er blant ungdom at besøkstallene går mye ned.
DA170530 - Men hvorfor tror du norsk ungdom velger bort byggfag ?
DA170530 - Det vanvittig mye flott ungdom .
DA170530 - At ungdom ikke søker, skyldes nok flere ting, men det er selvfølgelig en betydelig faktor at en stor del av bransjen har utvikla seg i helt feil retning.
DA170530 Ungdom velger også gjerne yrker der de treffer likesinnede.
AP170530 - De fikk hånd om institusjoner som var nøkkelen til rekruttering og forfremmelse i viktige statsinstitusjoner, og ga skoleflink ungdom muligheter som de ellers ikke ville fått.
AP170530 Rami Chumber skjønner at eierne trives og ikke vil selge boligene sine på Nedre Grefsen, men for ham veier hensynet til ungdom som trenger bolig, tyngre.
AP170530 Rami Chumber skjønner at eierne trives og ikke vil selge boligene sine på Nedre Grefsen, men for ham veier hensynet til ungdom som trenger bolig, tyngre.
AP170530 Stadig yngre ungdom slåss mer brutalt - men det er ikke « svenske tilstander », mener politiet ¶
AP170530 Vi må legge til rette for at barn og ungdom kan gå på skøyter, kunstløpskøyter eller vanlige skøyter.
AA170530 Ungdom og student får ikke rabatt på 24 timer og 7-dagers billett.
AA170530 Mens treningssyklistene blir flere og sprekere, er det stadig sjeldnere å se ungdom sykle til skole og trening.
AA170530 Ungdom med treningsbag på bagasjebrettet og sykkelhjelm er derimot et sjeldent syn.
VG170529 På spørsmål fra pressen om gjerningsmennenes etnisitet svarer Lund : ¶ - 50 prosent av ungdommene i Groruddalen har innvandrerbakgrunn, så for oss er dette bare ungdom .
VG170529 - Vi ser på dette som flere hendelser som er begått av ungdom hvor vi ser at de kan ha kriminell bakgrunn.
SA170529 « Jeg undrer meg, som ungdom og politiker, over å se hvor dårlig saken om Ruten er blitt håndtert », skriver Terje Hetland.
SA170529 Jeg undrer meg, som ungdom og politiker, over å se hvor dårlig saken om Ruten er blitt håndtert.
SA170529 Med et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen på kr 250.000 skal Sola kulturhus, med en tydelig profil mot barn, ungdom og familie, gjøre akustiske utbedringer i hovedsalen. 163.00 kroner gikk også til RIMI/IMIR SceneKunst.
NL170529 Tiltakene er rettet mot ungdom , forbrukere og innkjøpere.
DB170529 Politi, brannvesen og vektere angrepet av steinkastende ungdom i Oslo ¶
DB170529 Her snakker vi bare om « ungdom » eller « kriminelle elementer » ¶
DB170529 Barn og ungdom skal slippe å kveles av krav og kritikk.
DA170529 Det er ungdom som kaster stein, men det betyr ikke at vi ikke går inn i områdene på grunn av frykt for mannskapene våre, sier Lund.
DA170529 En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom .
DA170529 Han nevner eksempel på ungdom som har skrevet under kontrakter som sier at de selv må betale for arbeidsuniformer eller at de står ansvarlige om kunder på restaurant stikker av fra regningen.
AP170529 Stadig yngre ungdom slåss mer brutalt - men det er ikke « svenske tilstander », mener politiet ¶
AP170529 Her har det vært noen ungdom som har kastet stein mot offentlige tjenestemenn på et åsted i forbindelse med en brann.
AP170529 - Vi ser på dette som flere hendelser begått av ungdom , som kan ha kriminell bakgrunn.
AP170529 En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom .
AP170529 « Sosiale medier er noe ungdom mestrer godt.
AA170529 Det er ungdom som kaster stein, men det betyr ikke at vi ikke går inn i områdene på grunn av frykt for mannskapene våre, sier Lund. ( ©NTB ) ¶
AA170529 En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom . ( ©NTB ) ¶
AA170529 Han er også styreleder for organisasjonen JustUnity, som jobber for å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom i Norge.
DB170528 - Det er klart at også ungdom reiser mye til ekstra spennende steder, så det er viktig å ha forsikringen i bånn.
DB170528 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom , deriblant MST.
DB170528 MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom , i alderen 12 - 18 år, med alvorlige atferdsproblemer.
DB170528 MST ( multisystemisk terapi ) er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom , i alderen 12 - 18 år, med alvorlige adferdsproblemer.
DB170528 Det kan være ungdom som bruker vold, viser aggresjon, som har problemer på skolen, som ruser seg eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.
DB170528 Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.
DB170528 En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom .
AP170528 | Stor politiaksjon : Ungdom kastet 15 kilo tung stein mot vekterbil ¶
AP170528 To netter på rad har politi og brannvesen blitt angrepet av steinkastende ungdom under utrykning i Oslo.
AP170528 En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom .
AA170528 | Politi, brannvesen og vektere angrepet av steinkastende ungdom i Oslo ¶
AA170528 To netter på rad har politi og brannvesen blitt angrepet av steinkastende ungdom under utrykning i Oslo.
AA170528 En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom .
DA170527 Berliner Zeitungs kritiker Peter Urban Halle mener at Knausgård « gjennom skildringen av Hitlers ungdom berører sentral problematikk i historieskriving.
VG170526 Meritter : Gull i sommer-OL for ungdom i 2014, bronse i EM 2015, sølv i EM 2016 og gull i EM 2017 ¶
SA170526 Anna Kvam, nasjonal talsperson i Grønn Ungdom og 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i Rogaland, sier hun aldri har opplevd en så omfangsrik eller grov sjikane som etter intervjuet med Nettavisen.
NL170526 Hvilket barn eller ungdom vil vel stå i veien for at laget, det store fellesskapet, skal vinne ?
DB170526 Mens for barn og ungdom gjelder dette : ¶ * 0-5 år : to år ¶ * 5-10 år : tre år ¶ * 10-16 år : fem år ¶
DB170526 Huskeliste ved søknad om pass til barn og ungdom
DB170526 ¶ KRAV : Humanistisk ungdom vil at det stilles krav til mottagere av støtte, deriblant for ikke-diskriminering og internt demokrati.
DB170526 Humanistisk Ungdom mener at støtten må baseres på medlemstall og at medlemmene aktivt har meldt seg inn i tros- eller livssynssamfunnet.
DB170526 Humanistisk Ungdom krever at : ¶
DB170526 Derfor må ungdom som fyller 15 år, som altså er livssynsmyndige, bli informert om sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap.
DB170526 Nå fylles gatene av ungdom som tror de må være patriotiske og bærer Polens hvite ørn på T-skjortene.
DA170526 Anoreksi rammer flest ungdom mellom 13 og 25 år.
BT170526 ed paroler mot Solguden og Mannen sine sexistiske tekster, jenter som ikke finner seg i at rettsikkerheten for kvinner som har opplevd voldtekt er for dårlig, og starter Jentefronten som en undergruppe av Kvinnefronten, ungdommer som starter politiske lokallag i bittesmå tettsteder i Nord-Norge, ungdom som virkelig brenner for noe.
BT170526 Jeg har møtt ungdommer helt ned i 13-års alderen som reiser på Natur og Ungdom sin sommerleir, ungdommer som kjemper mot gruveavfall i Førdefjorden og lenker seg på Engbøfjellet, de skriver leserinnlegg og kronikker, jeg har møtt gutter og jenter som går i 8. mars-tog med paroler mot Solguden og Mannen sine sexistiske tekster, jenter som ikke finner seg i at rettsikkerhe
BT170526 Etter all turneringen i Norge har vi møtt helt utrolig mye engasjert ungdom , og det gjør meg varm om hjertet.
BT170526 Er norsk ungdom blottet for politisk engasjement, eller er det frykten for hets som gjør at de vegrer seg ?
AP170526 - Vi jobber særlig med sikkerhet for ungdom , kvinner, LGBT-personer ( homofile, bifile og transseksuelle, journ.anm. ) og med selvmordsforebygging, sier Baillencourt.
AP170526 Anna Kvam, nasjonal talsperson i Grønn Ungdom og 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i Rogaland, sier hun aldri har opplevd en så omfangsrik eller grov sjikane som etter intervjuet med Nettavisen.
AP170526 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170526 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170526 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170526 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170526 Hun har vært politisk aktiv siden hun ble med i Rød Ungdom i 2007.
AA170526 | Forbrukerrådet ber Høie reagere på snikreklame mot barn og unge ¶ Ungdom lures av snikreklame på sosiale medier, mener Forbrukerrådet.
AA170526 Vi mener at vi må gi den samme beskyttelsen til ungdom opptil 16 år.
AA170526 Som et typisk eksempel på hva hun mener trekker hun fram Tine, som oppfordret barn og ungdom til å filme at de trikset med en iste-flaske.
AA170526 Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis ungdom mener at gapet mellom den store økningen av eldre i samfunnet og dalende oljeinntekter i landet, må føre til at Norge strammer inn dersom det skal være penger igjen til velferd for kommende generasjoner.
AA170526 Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom , Unge Venstre og Kristelig Folkepartis ungdom mener at gapet mellom den store økningen av eldre i samfunnet og dalende oljeinntekter i landet, må føre til at Norge strammer inn dersom det skal være penger igjen til velferd for kommende generasjoner.
AP170525 Si ;D-innlegg : Det virker som kommentarfeltet på Aftenposten er fylt med voksne mennesker som tror de er bedre kvalifisert til å uttale seg om ungdom og rus, enn meg.
AA170525 Ungdom kan glede seg til å se henne i birolle som punkdronning i England i 1977 i James Cameron Mitchells speisa, energiske « How To Talk To Girls At Parties », etter en novelle av Neil Gaiman.
VG170524 - Det er alltid meningsløst når uskyldige mennesker mister livet, men det er spesielt brutalt og meningsløst når barn og ungdom på konsert eller på ungdomsleir, det mest naturlige og det minst farlige i verden, blir drept slik vi nå har sett, sier Stoltenberg.
VG170524 For det andre hadde yrket aldri så høy prestisje at det fristet mannlig ungdom fra høyere sosiale lag.
NL170524 Ungdom forteller om opplevelser som opplevd rasisme i 2017.
DB170524 På sitt vis oppfylte Roger Moore 60-tallets drøm om den evige ungdom .
DA170524 Det har stor appell til særlig barn og ungdom , sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.
DA170524 Fortelleren Cem som nå er en solid og suksessrik byggmester og ingeniør, minnes sin ungdom som apotekerens sønn i Istanbul på 1980-tallet.
AP170524 Modellen retter seg spesielt mot barn og ungdom .
AP170524 I SLT-arbeidet er politiets hovedoppgave å gjøre de andre deltagerne kjent med lokale utfordringer, som for eksempel ungdom i risikosonen.
VG170523 Og de som drepte så mange unge mennesker på Bataclan i Paris for halvannet år siden var, som så mange terrorister de siste årene, bare ungdom selv.
VG170523 Musikkmiljøet i Manchester har i over fem tiår vært blant de mest vitale i verden og har preget generasjoner med ungdom verden over.
VG170523 Ungdom som av mørke og ikke klarlagte årsaker har vendt ryggen til hele kulturen de har vokst opp i.
SA170523 - Det er tragisk at noen kan ønske å skade uskyldige barn og ungdom , som er på konsert for å hygge seg og ha en fin kveld.
NL170523 Det er i tillegg helt avgjørende å stanse pengestrømmen fra Midt-Østen som brukes til indoktrinering av ungdom , og forkynnelse av religiøst hat mot Vesten.
NL170523 Og viktigst av alt ; fordi ungdom som utdanner seg i landsdelen og i egen region, oftere forblir verdiskapere her, i stedet for å utdanne og bosette seg i storbyer og i sør.
NL170523 Tidligere denne uken forsvarte festspilldirektør Maria Utsi og prosjektleder for NUK++ Sølvi Kathrine Andersen revitaliseringen av NUK++, og reduksjonen i verksteder som er utelukkende for ungdom med utviklingshemning.
NL170523 Og vi er utrolig glad for at festspillene ser en økning i antall påmeldte ungdom med funksjonsnedsettelser.
NL170523 I sitt svar skriver Utsi og Andersen at det ikke er riktig at festspillene har svekket sitt tilbud til ungdom med funksjonsnedsettelser og « Snarere tvert imot har vi økt budsjettene og lyttet til innspill fra deltakere og fagpersonell ».
NL170523 Det store spørsmålet vi som brukerorganisasjon blir sittende igjen med, er hvordan innspill fra ungdom med funksjonsnedsettelser har blitt innhentet og ivaretatt, og hvordan denne brukergruppen egentlig har vært involvert.
FV170523 GRIMSTAD : Utagerende ungdom bar kniv ¶ 17.48 : En 14 år gammel i besittelse av en kniv oppførte seg utagerende ved en barnevernsinstitusjon Rådyrveien.
FV170523 | Muslimsk ungdom vil være norsk ¶
FV170523 Muslimsk ungdom som vokser opp i Norge ønsker å være norske, forteller forsker Ronald Mayora Synnes.
FV170523 Muslimsk ungdom føler at lojaliteten deres blir satt på prøve av negative oppslag om terrorisme og kvinneundertrykking.
FV170523 Det fører til at ungdom i muslimske trossamfunn tar avstand fra foreldrenes kultur og definerer seg som norske, forteller Ronald Mayora Synnes på UiA.
DN170523 - Det er tragisk at noen kan ønske å skade uskyldige barn og ungdom , som er på konsert for å hygge seg og ha en fin kveld.
DN170523 Det andre er å mobilisere for å se ungdom som er på vei til å bli ekstreme, og gripe inn. 2.
DB170523 På konserten var det mange barn og ungdom .
DB170523 Mange av publikummerne var barn og ungdom .
DB170523 Mange av publikummerne var barn og ungdom .
DB170523 Når barn og ungdom blir brukt som bombemål, er alle grenser sprengt.
DB170523 Statsminister Erna Solberg under et møte om ungdom og psykisk helse i Norden.
DB170523 De behandler barn og ungdom som sliter med for eksempel angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, traumer, forstyrret søvn eller rusproblemer.
DA170523 Igjen har terroren rammet barn og ungdom .
DA170523 Homohaternes varslede demonstrasjon skaper frykt blant unge homofile, fortalte leder Kristoffer Lorang Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold til Dagsavisen Østfold i starten av mai.
VG170522 - De kommer fra hele livet mitt, fra barndom, ungdom , skolegang - familie, venner, gode kolleger og mange teknikere.
VG170522 - Det er viktig at ungdom kan portretteres normalt i en sommersetting der sommerklær hører hjemme, uten at det må være ladet innhold.
SA170522 Vedkommende er en mann, som politiet beskriver som ungdom .
NL170522 Vi lever her et enslig liv i kamp mot brått og skjær uten midler til å sende vår ungdom bort på skole.
BT170522 Han forklarer aldri hvordan en ungdom fra et ikke-religiøst hjem i Bærum trekkes mot katolsk klosterliv, og velger å skrive på nynorsk.
BT170522 En rufsete ungdom kommer gående med sort hatt og lilla solbriller.
AP170522 Vedkommende er en mann, som politiet beskriver som ungdom .
SA170521 Anna Kvam, som er førstekandidat for Rogaland og talsperson for Grønn Ungdom , fikk tilslutning fra landsmøtet for et forslag om å åpne for eggdonasjon.
NL170521 Tre hovedstrategier ble skissert som satsninger i tida som kommer : større involvering av ungdom og deltakere i utviklingen av NUK++, sterkere fokus på internasjonalisering og samarbeid med andre fagmiljøer i Norden, og framfor alt : Utvikling av forskningsbasert kunnskap om NUK++-metodikken.
NL170521 Ungdom uten funksjonsnedsettelser, unge med funksjonsnedsettelser, unge uten funksjonsnedsettelser men med psykiske og sosiale utfordringer.
DB170521 Vannscootere er et morsomt innslag for en ungdom og en gøyal måte å trene ferdigheter på bølger.
DB170521 Legg forøvrig merke til at jeg ikke har tatt for meg farene ved ungdom i 30 knop forbi et skjær med grunner.
DA170521 Mindre morsomt var intervjuet hun nylig leste, med en som begynte i Natur og Ungdom og gikk over i oljeindustrien.
DA170521 I Tromsø har hun greid å roe ned, etter sju års sammenhengende bobletilværelse på kontoret til Natur og Ungdom i Torggata i Oslo, der ingen skulle gå hjem før elleve på kvelden eller ta fri på røde dager fordi « trua natur er fortsatt trua », i tidligere leder Ola Elvevolds ord.
AP170521 Både sentralstyret og programkomiteen innstilte på å fase ut oljeindustrien i løpet av 20 år, mens Grønn Ungdom ville skjerpe inn tidsrammen til 15 år.
AA170521 NTNU-studenten er i dag leder av Grønn Ungdom i Sør-Trøndelag og er fast representant i bystyret i Trondheim.
AA170521 Den unge fosningen er i dag nasjonal talsperson i Grønn Ungdom , og har representert ungdomspartiet i programkomiteen.
VG170520 - Jeg håper dagens ungdom snart får opp øynene for hva som er privat og hva som kan deles.
DB170520 Vi i Grønn Ungdom er heldige fordi vi har et moderparti som ikke diskuterer hvorvidt vi skal gjennomføre klimapolitikk, men hvor radikal den skal være.
DB170520 Grønn Ungdom skal gjøre den mer ambisiøs.
BT170520 Vi skal fase ut oljeindustrien på 15 år, jublet talsmann Ola Eian for Grønn Ungdom på Twitter sent fredag kveld.
BT170520 Talsperson for Grønn Ungdom og førstekandidat i oljefylket Rogaland, Anna Kvam, er svært fornøyd med avgjørelsen.
BT170520 SIKRET FLERTALL : - Jeg får så mye tyn uansett at jeg ikke tror dette gjør noen forskjell, sier Anna Kvam ( t.h ), talsperson for Grønn Ungdom og førstekandidat for MDG i Rogaland.
BT170520 Da hadde Grønn Ungdom nettopp fått gjennomslag for å fremskynde utfasingen av oljenæringen med fem år, etter at blant annet byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, hadde gått på talerstolen og tatt til orde for forslaget.
BT170520 Et overraskende stort flertall stemte for forslaget fra Grønn Ungdom om å stramme inn utfasingen i løpet av 15 år.
AP170520 Volden øker blant ungdom
AP170520 Rusforsker Willy Pedersen : Seks grunner til at ungdom drikker mindre.
AP170520 I Salto-rapporten påpekes det at antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom og i befolkningen generelt : ¶
AP170520 Vi skal fase ut oljeindustrien på 15 år, jublet talsmann Ola Eian for Grønn Ungdom på Twitter sent fredag kveld.
AP170520 Talsperson for Grønn Ungdom og førstekandidat i oljefylket Rogaland, Anna Kvam, er svært fornøyd med avgjørelsen.
AP170520 Da hadde Grønn Ungdom nettopp fått gjennomslag for å fremskynde utfasingen av oljenæringen med fem år, etter at blant annet byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, hadde gått på talerstolen og tatt til orde for forslaget.
AP170520 - Jeg får så mye tyn uansett at jeg ikke tror dette gjør noen forskjell, sier Anna Kvam ( t.h ), talsperson for Grønn Ungdom og førstekandidat for MDG i Rogaland.
SA170519 Nå er det sterke krefter som vil ha fluoren ut av slike smøretelt når det er renn for barn og ungdom .
SA170519 Akershus skikrets ønsker å få slutt på bruk av miljøfarlig, helseskadelig og rådyr skismurning for barn og ungdom .
SA170519 Jeg elsker jobben min på Wang og det å jobbe med ungdom .
NL170519 Vår erfaring er at samtykkekompetanse er en mangelvare blant ungdom .
NL170519 Vi tror ungdom trenger flere arenaer for å utforske og lære om seksuell samtykkekompetanse.
NL170519 Sender vi ungdom inn i voksenlivet uten å sørge for at de har det de trenger ?
NL170519 En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv - tverrsnittstudie 18-75 år viser at det er nettopp blant ungdom at det forekommer flest voldtekter, og de skjer med noen du allerede kjenner, for eksempel på fest med venner slik som her.
FV170519 Hun har også har arbeidet for Ungdom i Oppdrag.
FV170519 Jeg elsker jobben min på Wang og det å jobbe med ungdom .
DB170519 Hovedgrunnen til reduksjonen i sykling er at barn og ungdom blir kjørt rundt av foreldrene. arna vokser ikke opp i et landskap, men i løsrevne hus, rom og bilkupéer., skriver artikkelforfatteren.
DB170519 Hovedgrunnen til reduksjonen i sykling er at barn og ungdom blir kjørt rundt av foreldrene.
DB170519 FRI PÅ HJUL : Sykling blant ungdom er nesten halvert siden jeg var liten, og skiftet skjedde i løpet av 90-tallet.
DB170519 Aftenposten rapporterer at sykling blant ungdom nesten har blitt halvert siden jeg var liten, og at skiftet skjedde i løpet av 90-tallet.
DB170519 Grønn ungdom vil oppdatere kravet til utfasing av oljevirksomheten fra 20 til 15 år.
DB170519 Lage Nøst, tidligere leder i Grønn ungdom , nå debattsterk førstekandidat fra Møre og Romsdal.
DB170519 Anna Kvam, leder for Grønn ungdom .
AP170519 Jeg vet jo ikke hvor i landet du holder til, men på helsestasjonen for ungdom kan man sjekke seg for SOI, samt ha samtaler med helsepersonell.
AP170519 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170519 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170519 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170519 Nå er det sterke krefter som vil ha fluoren ut av slike smøretelt når det er renn for barn og ungdom .
AP170519 Akershus skikrets ønsker å få slutt på bruk av miljøfarlig, helseskadelig og rådyr skismurning for barn og ungdom .
AP170519 Jeg elsker jobben min på Wang og det å jobbe med ungdom .
AA170519 * Rundt 200 delegater som representerer fylkene, Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom deltar på landsmøtet.
AA170519 Lavere norske utslipp til tross, Natur og Ungdom er ikke imponert.
SA170518 Her, og i bosettingene Havod Yair og Alonei Shilo, skal pengene brukes til å reise tre permanente bygg som skal huse hjelpetiltak for vanskeligstilt ungdom .
NL170518 Det jeg har sett av nordnorsk ungdom er at vi er frittalende, politisk, kulturelt og sosialt engasjert i aller høyeste grad.
DB170518 Hun trener ungdom , hun ser hvilket fokus det er på kropp.
DB170518 Det tror jeg dagens ungdom kommer til å slite en del med.
AP170518 Som ungdom gikk han på en eksklusiv kostskole der han var kaptein i europeisk fotball, hockey og lacrosse.
AP170518 Her, og i bosettingene Havod Yair og Alonei Shilo, skal pengene brukes til å reise tre permanente bygg som skal huse hjelpetiltak for vanskeligstilt ungdom .
AA170518 * Rundt 200 delegater som representerer fylkene, Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom deltar på landsmøtet.
NL170517 To ganger har de tatt ungdom på fersken da de har urinert på offentlig sted.
FV170517 Her, og i bosettingene Havod Yair og Alonei Shilo, skal pengene brukes til å reise tre permanente bygg som skal huse hjelpetiltak for vanskeligstilt ungdom .
AP170517 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
VG170516 I perioden mellom juli 1963 og oktober 1965 myrdet Brady og kjæresten Myra Hindley fem barn og ungdom i alderen ti til 17 år, i området rundt Manchester.
VG170516 - Aktivitetsplikt for unge, som har hatt positive resultater og er godt mottatt blant ungdom , var Ap i mot og er av SV omtalt som tvangsarbeid.
VG170516 Ungdom som skal inn til førstegangstjeneste vil dermed bli kalt inn i grupper flere ganger i løpet av året, slik at Brigade Nord vil være en stående og kampklar ressurs gjennom større delen av året.
VG170516 divisjon, men vi liker oss best med de yngre, og når vi kan snakke med barn og ungdom og skape trygghet rundt dem, legger han til.
NL170516 Samtidig har jeg gått på gymnas, tatt lærerutdanning og annen utdanning på steder der samer er i mindretall og har kjent hetsen på kroppen som ungdom .
DB170516 ¶ AVVIKLET HJELPETILBUD : Til tross for at Oslo har høyere forekomst av ungdom som ruser seg og befatter seg med kriminalitet, mangler oslofamilier et behandlingstilbud som familier ellers i landet har.
DB170516 Nubu, tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom .
DB170516 MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom , i alderen 12 - 18 år, med alvorlige atferdsproblemer.
DB170516 Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.
DB170516 ( Dagbladet ) : « Vi har sett et stort paradoks i at familier i hovedstaden ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet som familier ellers i landet, til tross for at forekomsten av vold, kriminalitet og rus hos ungdom er høyere her.
DB170516 ¶ FLERE BESLAG : I forbindelse med en målrettet innsats mot omsetning av ulovlige rusmidler til ungdom og russ har Bergen-politiet nylig gjennomført flere planlagte og målrettede tilslag.
DB170516 Politiet har derfor, som ledd i en målrettet innsats mot omsetning av ulovlige rusmidler til ungdom og russ, nylig gjennomført flere planlagte og målrettede tilslag.
DB170516 - Det er imidlertid viktig for politiet å forebygge narkotikaproblemer, og det gjør vi blant annet gjennom å slå ned på narkotikasalg til både russ og annen ungdom .
DB170516 ( Dagbladet ) : I midten av mai ble en mann i 20-åra pågrepet av Vest politidistrikt, siktet for salg av narkotika til ungdom , både mindreårige og russ.
DB170516 * Rundt 200 delegater som representerer fylkene, Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom deltar på landsmøtet.
DA170516 Ungdom med innvandrerbakgrunn og ungdom med dårlige karakterer ønsker i mindre grad å delta i feiringen, viser analysene de tre har gjort av undersøkelsen Ung i Oslo 2015.
DA170516 Ungdom med mye penger og god råd har langt større entusiasme for russetida enn videregående elever fra fattigere familier og elever med dårlige karakterer, viser data fra undersøkelsen Ung i Oslo 2015.
DA170516 27 prosent sa at de vil bruke minst 20.000 kroner på festing og feiring ¶ Ungdom med innvandrerbakgrunn og ungdom med dårlige karakterer ønsker i mindre grad å delta i feiringen, viser analysene de tre har gjort av undersøkelsen Ung i Oslo 2015.
DA170516 Marta Breen og Jenny Jordahl stiller blant annet med et arrangement for ungdom og med kvinnehistorisk quiz.
BT170516 Han er siktet for salg av narkotika til ungdom , både mindreårige og russ.
DB170515 Det er de frivillige organisasjonene som eier disse butikkene og som bruker et hardt opparbeidet overskudd til å formidle kunnskap om kulturarven i lokalmiljøet gjennom håndverksopplæring for barn og ungdom .
BT170515 Rentefradrag, Boligsparing for ungdom ( BSU ), ingen nasjonal eiendomsskatt og at boligene nesten ikke regnes med i formuesskatten, er bra på kort sikt.
BT170515 I Sterling ønsker Kornmo å bidra til at ungdom med færre ressurser også skal kunne ha et fotball-tilbud.
AP170515 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170515 Likevel står vi på stedet hvil, skriver Skjelbred, Godlewski og Handeland fra Rød Ungdom .
AP170515 | Kjære ungdom på 17. mai Ronja Jensen Aanerud ¶
AA170515 Snakke med ungdom
AA170515 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170515 I innlegget skriver hun at tv-serien « 13 Resons Why » også kan være viktig for ungdom som sliter.
AA170515 - Det er ofte små hendelser, som krangler med venner, som kan påvirke ungdom mye.
VG170514 I tillegg til selvmordene som har funnet sted, har vi den siste tiden fått inn flere bekymringsmeldinger knyttet til ungdom som går rundt med selvmordstanker, sier hun.
VG170514 For selv om det er viktig å ha fokus på hjelpeapparatet rundt, mener jeg det viktigste er å gjøre ungdom trygge nok til å tørre å si ifra når de har det vanskelig, og trygge nok til å spørre om hjelp.
VG170514 De mener begge at selvmord er et tabubelagt tema blant ungdom .
SA170514 | Mange ungdom opplever kroppspress.
FV170514 | Mange ungdom opplever kroppspress.
DB170514 Ei heller klarte jeg å høre på slikt som hadde betydd mye for ham, selv om det var han som lærte meg å elske musikk, og jeg i barndommen og tidlig ungdom nesten utelukkende elsket den musikken han også elsket.
DA170514 Nå sist fikk han mye oppmerksomhet etter å ha vært kritisk til at det er blitt så dyrt å satse på fotball for ungdom .
DA170514 Knaggen er utspillet ditt om ungdom , fotball og penger ».
BT170514 Det har utløst en ikke grunnløs bekymring for at ungdom skal ta etter henne.
BT170514 | Mange ungdom opplever kroppspress.
AP170514 Politiet « oppfordrer ungdom som nylig har konfirmert seg, samt deres familier, om å være observante på at denne typen tyverier kan forekomme ».
AP170514 Daglige sykkelturer blant ungdom er nesten halvert.
AP170514 Daglige sykkelreiser blant ungdom i aldersgruppen 13 til 17 år har altså gått ned med 43 prosent siden 1991, ifølge rapporten.
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller prosjektleder Ingunn Opheim Ellis.
AP170514 - Der norsk ungdom tidligere syklet, er det nå stadig flere som blir kjørt i bil i stedet.
AP170514 Ungdom kjøres mer ¶
AP170514 Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.
AP170514 | Daglige sykkelturer blant ungdom nesten halvert ¶
AP170514 Daglige sykkelreiser blant ungdom i aldersgruppen 13 til 17 år har altså gått ned med 43 prosent siden 1991, ifølge rapporten.
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller Ingunn Opheim Ellis, som har vært prosjektleder for rapporten som er laget av Urbanet Analyse.
AP170514 - Der norsk ungdom tidligere syklet, er det nå stadig flere som blir kjørt i bil i stedet.
AP170514 Ungdom kjøres mer ¶
AP170514 Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.
AP170514 Ungdom har altfor ofte blitt møtt av tiltak som bare har føltes krenkende og forsterket problemene deres, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen.
AP170514 De har vurdert både novellesamlinger, diktsamlinger og romaner for både ungdom , voksne og våre firbente venner.
DA170513 På kinoreklamene viste de ungdom som malte graffiti før de banket opp gamle, « virkelighetens grusomhet », som Aftenposten kalte det.
DA170513 - Halvparten av medlemmene i moskeene er kvinner, og de fleste av aktivitetene drives i dag av kvinner og ungdom , men vi ser at kvinnene er fraværende i styresammensetninger, og det vil vi gjøre noe med.
AA170513 - Jeg vil ikke si det, men ungdom bør lære seg at det gjør en forskjell om du er på jobb eller ikke.
AA170513 « Det er jo en sånn serie som inviterer til å snakke med ungdom », sa informanten Peer.
AA170513 Ved å se TV-program som på ulike måter dreier seg om ungdommers situasjon, blir vi mer bevisstgjorte om hva ungdom er opptatt av i sine liv.
AA170513 Ved å se TV-program om ungdom kan vi bli mer klar over hva de er opptatt av i sine liv.
AA170513 Om ungdom : Rollefiguren Sana ( i midten ) er hovedperson i den siste sesongen av « Skam ».
AA170513 HER KAN DU LESE : Det har vært alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden.
AA170513 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170513 Bakgrunnen er en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom den siste tiden.
VG170512 I brevet fra kommunen heter det at mai er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til.
VG170512 - Vår holdning er at det er bra at Trondheim kommune går direkte ut til hjemmene og de foresatte med forebyggende informasjon, og dessuten opplyser om tilgjengelige hjelpetiltak for ungdom som kan være risikoutsatt.
VG170512 Først tullet han med trusselen om fra Fremskrittspartiets Ungdom at de ville politianmelde Støre for korrupsjon, bad bakgrunn i det faglig-politiske samarbeidet og LOs million-gave til Ap's valgkamp : ¶
FV170512 Formålet med ordningen er å øke interessen for klassisk musikk på Sørlandet, og bidra til å oppmuntre ungdom til å satse på en musikalsk karriere.
DB170512 Larsen oppfordrer ungdom som nylig har konfirmert seg, samt deres familier, om å være observante på at denne typen tyverier kan forekomme.
AP170512 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170512 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170512 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170512 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170512 Bakgrunnen for dette er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom den siste tiden.
AA170512 Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år.
AA170512 | Skummelt for ungdommen ¶ « 13 Reasons Why » er for problematisk til å overlates til ungdom , uten debatt.
VG170511 Hanna Westvik Hoff ( 16 ) er en av rundt 30 hesteinteresserte ungdom som jobber på Gjeterud gård.
SA170511 - Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom .
NL170511 Det vil si avhør av barn og ungdom eller spesielt sårbare personer, ifølge politiadvokat Rengård.
DB170511 En del av vitnene som er avhørt er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
DB170511 Og i formiddagstimene i dag er Aastrøm og kollegene på « Kristian Gerhard Jebsen II » på vei til Sotra som planlagt for å undervise ungdom om sjøvett.
DB170511 Han forteller om store politiske ambisjoner for partiet Edyna Syla, som driver med idrett og utdanning av ungdom , og har et fond for Ukrainske soldater.
DB170511 Spaltist Ove Vanebo ¶ er jurist og tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom , og tidligere statssekretær for justisministeren.
BT170511 - Vi ønsker at særlig ungdom skal få øynene opp for farene i trafikken, sier Seim.
BT170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
AP170511 Mens de godt voksne innbyggerne er skeptiske, aksjonerer Oslo Natur og Ungdom for flere sykkelveier.
AP170511 Første nestleder i Oslo Natur og Ungdom, Haldis Helle, er ikke forbauset over at ungdom tenker annerledes enn de eldre.
AP170511 Første nestleder i Oslo Natur og Ungdom , Haldis Helle, er ikke forbauset over at ungdom tenker annerledes enn de eldre.
AP170511 Flere ganger, senest lørdag, har Natur og Ungdom arrangert demonstrasjoner for å gjøre byen mer sykkelvennlig.
AP170511 FOTO : Veronica Corsepius Melen ( Natur og Ungdom ) ¶
AP170511 - Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom .
AA170511 Det har vært alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden.
AA170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
VG170510 « Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til.
VG170510 Vi har ikke noe statistikk som underbygger dette, men vi vet at ungdom kan være lett påvirkelig, sier stasjonssjef Eldegard Eriksen.
VG170510 Olavs Hospital sier til VG at sykehuset ikke har merket økt pågang fra ungdom med psykiske problemer den siste tiden.
VG170510 Leder for Mental Helse Ungdom i Trondheim, Vilde Jektvik Rønning, sier til VG at de ikke har vært kjent med økningen i selvmord og selvmordsforsøk blant unge som er omtalt i brevet fra rektorene i Trondheim.
VG170510 Da satt jeg i sentralstyret i Natur og Ungdom som lagde plakat med bilde av meg som sov godt.
SA170510 Skolen tilbyr blant annet turer i robåt, kano og trøbåt for både barn, ungdom og voksne.
SA170510 Vi voksne har ofte en formanende finger, mens ungdom trykker på de rette knappene, sa Solberg.
SA170510 Hovedkarakteren går fra en vanlig, lykkelig ungdom til en handikappet tilskuer, forklarer Jesper Vigander Edwin.
SA170510 - Det er best når ungdom snakker til ungdom .
SA170510 - Det er best når ungdom snakker til ungdom.
SA170510 Ungdom kan tenke at vi blir udødelige, og derfor ville vi bruke sterke virkemidler som taler til følelsene, forklarer Eide.
DB170510 I formiddag var alpintstjernen med på TINEstafetten på Bislett Stadion i Oslo, der barn og ungdom løp.
DB170510 - Det er en ungdom som er russ som har blitt syk med det vi mistenker er smittsom hjernehinnebetennelse, sier Hagen.
DB170510 Fremskrittspartiets Ungdom tok til orde for å anmelde Arbeiderpartiet og LO for korrupsjon på FrPs landsmøte 7. mai, men nå har de ombestemt seg.
DB170510 Når man snakker om medieomtale av selvmord, finner man at jo mer man går i detalj, jo sterkere er potensialet for smitte, har kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom , Adrian Lorentsson, tidligere uttalt til Dagbladet.
DB170510 er straks helt passe og vi forsøker en slags kur for evig ungdom , til ingen nytte.
DA170510 Vi voksne har ofte en formanende finger, mens ungdom trykker på de rette knappene.
DA170510 - Det er best når ungdom snakker til ungdom .
DA170510 - Det er best når ungdom snakker til ungdom.
DA170510 Ungdom kan tenke at vi blir udødelige - derfor ville vi bruke sterke virkemidler som taler til følelsene, forklarer Knut Ragnar Eide som står bak kampanjen sammen med Martin Halvorsen og Akira Bentley Jonassen.
DA170510 Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) tok til orde for å anmelde Arbeiderpartiet og LO for korrupsjon på FrPs landsmøte 7. mai, men nå har de ombestemt seg.
DA170510 Jeg tror ungdom omfavner det, og så lenge det er barn og unge er det håp.
AA170510 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170510 I onsdagens møte i ungdommens bystyre orienterte ordfører Gjermund Gorseth om tiltakene kommunen har satt i gang etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden.
AA170510 For ungdom kan det være vanskelig å snakke om at man sliter, fordi man ønsker å framstå mest mulig perfekt.
AA170510 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170510 Politikerne i Trondheim ble informert i forrige uke om kommunens tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i Trondheim.
AA170510 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170510 Jeg mener den beskriver de sosiale mekanismene mellom ungdom på en sterk måte.
AA170510 Denne uken ble det kjent at Trondheim kommune har satt i gang tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom .
AA170510 Fremskrittspartiets Ungdom tok til orde for å anmelde Arbeiderpartiet og LO for korrupsjon på FrPs landsmøte 7. mai, men nå har de ombestemt seg.
DB170509 Videre kan utviklingsmessige utfordringer i småbarnsalderen danne utgangspunkt for dårligere helse og lavere sosioøkonomisk status som ungdom og voksen.
DA170509 Det handler om at ungdom i større grad omgås folk med forskjellig bakgrunn, mener Ali.
DA170509 Ungdom møter på mennesker fra andre kulturer på skolen, i idretten og gjennom fritidsaktiviteter.
DA170509 Ungdom mindre bekymret ¶
DA170509 Når du snakker med ungdom ser du at de har minst like stort behov for fast jobb som andre.
DA170509 De snakker med ungdom og reiser rundt på skoler.
BT170509 mai, arrangert av Motmakt Bergen, Bergen Sosialistisk Ungdom og Bergen Rød Ungdom .
BT170509 mai, arrangert av Motmakt Bergen, Bergen Sosialistisk Ungdom og Bergen Rød Ungdom.
BT170509 Nysirkus Bjerke var også på plass, og barn og ungdom fikk vise fram sine akrobatiske ferdigheter til stor applaus.
AP170509 Og til tross for den altomfattende interessen for Nord-Korea i valgkampdekningen, legger sørkoreanske velgere flest mer vekt på kamp mot korrupsjon, økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, især for ungdom , viser en meningsmåling fra Real Meter, gjengitt av CNN.
AP170509 mai, arrangert av Motmakt Bergen, Bergen Sosialistisk Ungdom og Bergen Rød Ungdom .
AP170509 mai, arrangert av Motmakt Bergen, Bergen Sosialistisk Ungdom og Bergen Rød Ungdom.
AA170509 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170509 Helsestasjonen for ungdom i Midtbyen er et supplement til skolehelsetjenesten.
AA170509 « Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til, » skriver rektorene i et skriv som tirsdag gikk ut til alle foreldre med barn i grunnskolen i Trondheim.
AA170509 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170509 Olavs Hospital mener det er viktig med åpenhet rundt at ungdom kan ha det vanskelig.
AA170509 Med et bredt team av fagfolk rundt seg retter Nereid oppmerksomheten mot sårbar ungdom .
AA170509 Hvis en ungdom sliter mener Espeland det er viktig at foreldrene viser omsorg, i tillegg til at man snakker med dem om hvordan de har det.
AA170509 Foreldre må hjelpe ungdom slik at de har et språk for å sette ord på følelsene sine.
AA170509 Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene, helsestasjonen for ungdom , Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.
AA170509 Bakgrunnen for tiltakene er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i kommunen den siste tiden.
AA170509 Råd : Når foreldre skal snakke med ungdom
AA170509 På det nåværende tidspunkt går vi ikke nærmere inn på saken, annet enn å slå fast at bakgrunnen er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom den siste tiden.
VG170508 Det finnes mange idealistiske sjeler der ute som kan mye om barn og ungdom , og som ønsker å jobbe friere enn det som er vanlig innenfor det offentlige.
VG170508 Al-Nahis forlovede, Yousef Bartho Assidiq, leder for Just Unity, som jobber med å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom , reagerer sterkt på brevene som har kommet hjem til familien.
DB170508 Ungdom som kommer fra barneskolen vet knapt hva fysikk er, og disse videoene skaper entusiasme, et positivt forhold til realfag og til skolen.
DA170508 Frigjøringshelten Erling Sven Lorentzen er sikker på at en stor del av norske ungdom i dag vil reagere på samme måte som han gjorde « under krigen ».
DA170508 - Jeg er sikker på at en stor del av norske ungdom i dag vil reagere på samme måte som vi gjorde « under krigen ».
DA170508 Et Norge fritt du fikk i arv, ¶ du ungdom av i dag ¶
BT170508 Jeg hadde så lyst til å bli forelsket i en gutt - jeg savnet den kriblende følelsen - følelsen av vår, følelsen av ungdom .
AP170508 Med et slikt utgangspunkt kan det føles enklere å være ungdom i dag, skriver trygg, men usikker jente ( 14 ).
AP170508 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AP170508 Norske medier føyer seg tidvis inn i rekken av enkelte leger, pasientforeninger og politikere som bidrar til å skape frykt og sykeliggjør en del av befolkningen i den grad at ungdom isoleres på mørke rom i årevis.
VG170507 Det handler uansett ikke lenger om hvilke jobber ungdom vil ha i dag, men hvilke jobber man vil at skal eksistere i fremtiden.
SA170507 Å si at ungdom bare står konfirmant av økonomisk vinning, er å undervurdere deres motiv og devaluere deres syn på verden.
SA170507 Når vi hever blikket og ser forbi overflatene, ser vi hva et konfirmasjonsår kan bety for hver enkelt ungdom på terskelen til livet, og hva en stor kirke i sentrum kan gjøre for et lokalsamfunn.
DA170507 Han ville vite om Fremskrittspartiets Ungdom nå kom til å følge hans eksempel fra 2001.
DA170507 Hagen vil Fremskrittspartiets Ungdom anmelde Ap-leder Jonas Gahr Støre for korrupsjon.
DA170507 Og å kartlegge situasjonen i mottakene, vi kan jo ikke være bekjent av at vi ikke gir omsorg og helsehjelp til ungdom fordi de har en annen herkomst enn norsk.
AP170507 Vi må få ungdom i arbeid.
VG170506 En av de sterkeste forkjemperne er leder av Fremskrittspartiets Ungdom , Bjørn-Kristian Svendsrud.
FV170506 | En messe om å være ungdom i 2017 ¶
DA170506 Han ville vite om Fremskrittspartiets Ungdom nå kom til å følge hans eksempel fra 2001.
DA170506 Hagen vil Fremskrittspartiets Ungdom anmelde Ap-leder Jonas Gahr Støre for korrupsjon.
DA170505 Det er Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ), som er forslagsstiller.
BT170505 Så snakk med ungdom , våg å stille spørsmål, være nysgjerrig på ungdomskulturen.
BT170505 Samtidig har det fått meg til å tenke på hvordan jeg ønsker å formidle temaet seksualitet til ungdom .
BT170505 Jeg har møtt ungdom som « sexer » på do i friminuttet fordi det er kult.
BT170505 Jeg er heldig som får innblikk i hvordan det er å være ungdom i 2017 og mulighet til å veilede dem videre.
BT170505 Absolutt ikke, men jeg kjenner flere menn som har formidlet slike holdninger i påhør av barn og ungdom .
AP170505 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170505 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170505 Den sjette var under 18 år da han ble dømt, og sonet tre år ved en rehabiliteringsinstitusjon for ungdom .
VG170504 « Vi undrer oss over denne bruken av avslag til enslige barn og ungdom , da vi ikke kjenner til at de har returmuligheter », skriver Noas blant annet i brevet.
SA170504 | Ruten er bedre enn sitt rykte ¶ Ungdom føler seg trygge i Sandnes sentrum om kvelden, viser en ny stor undersøkelse.
SA170504 Vi satser på ungdom fra 13 til 18 år, styrke klubbene og bli et bedre særforbund.
DB170504 - Det blir sikkert fint med bunadskledd ungdom .
DB170504 Politistasjonssjef Sandersen sier de ikke er redd for at ungdom skal rekrutteres, men frykter likevel rekruttering av andre til klubben.
DB170504 På ungdomstrinnet opplever tre av ti ungdom tanker om at « alt er slit » og at de har for store bekymringer.
DB170504 Dagens ungdom flirer ikke av vitser om lille Martin og storhitten fra 2000 - « Who let the dogs out » ¶
DA170504 Ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom .
DA170504 Disse organisasjonene står bak kravene som legges fram i dag : Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens nødhjelp, Natur og ungdom , Naturvernforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk klimastiftelse, Sabima, Spire, Tekna, Unio, WWF Verdens naturfond, YS og Zero.
DA170504 Selv planlegger ikke Skeiv Ungdom Østfold en egen motdemonstrasjon, men sier det kan bli aktuelt å stille sammen med andre dersom styret går inn for det.
DA170504 FRYKT : Mange homofile kjenner på redsel etter den varslede nazidemonstrasjonen mot homofile i Fredrikstad, forteller leder Kristoffer Lorang Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold.
DA170504 De har jo selv sagt at de ikke er pasifister, så vi frykter helt klart at en eventuell motdemonstrasjon kan føre til at nazistene tyr til vold, sier leder Kristoffer Lorang Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold til Dagsavisen.
BT170504 Dagens ungdom ser bare ting som går på Netflix.
BT170504 | Kong Harald : - Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og min ungdom
BT170504 Kong Harald : - Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og min ungdom Kong Harald var livredd for oppgaven som ventet ham da faren døde.
AP170504 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AP170504 Vi satser på ungdom fra 13 til 18 år, styrke klubbene og bli et bedre særforbund.
AA170504 Vår sluttappell med denne kronikken er ; Tenk gjennom hvordan dere fremstår overfor barna både i det offentlige rommet og i grupper på Face book- det kan være vesentlige forskjeller på hvordan barn og ungdom og dere selv opplever hverdagen.
AA170504 Reportasjer av ungdom i media bekrefter langt på vei den utviklingen som Fylkesmannen observerer.
AA170504 Barn og ungdom har mindre mulighet til å påvirke sine rammebetingelser enn det de voksne har.
SA170503 Nå søkes det etter norsk, sunn ungdom kledd i bunad.
FV170503 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
DB170503 Arbeidsledigheten er høy, spesielt blant ungdom .
DA170503 - Hvorfor skal ungdom fra videregående feste så mye bare fordi de er ferdige med skolen ?
BT170503 Nå søkes det etter norsk, sunn ungdom kledd i bunad.
AP170503 Han forklarte at de to kollegene hadde planer om å etablere et selskap som skulle ta seg av vanskeligstilt ungdom når Jensen gikk av med pensjon etter hvert, men det ble ikke noe av planene etter at Jensen ble arrestert i januar 2014.
AP170503 Nå søkes det etter norsk, sunn ungdom kledd i bunad.
SA170502 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
SA170502 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
DA170502 Jeg har vært aktiv i fylkeslaget og sentralstyret til Grønn Ungdom , og nå er jeg stortingskandidat for hjemfylket mitt, Rogaland.
DA170502 Et annet mål har vært å bygge opp Grønn Ungdom til et ordentlig parti, og å gjøre MDG til en relevant politisk bevegelse i Norge.
DA170502 - Det er en kombinasjon av flere hendelser, men jeg oppdaget Grønn Ungdom ved at de hadde et badestunt i Vågen.
BT170502 Denne helgen fikk Kårbø med seg landsmøtet til å øke innsatsen på kreftforskning og kreftbehandling for barn og ungdom .
BT170502 Barnekreft er i dag den vanligste dødsårsaken blant barn og ungdom i den vestlige verden.
BT170502 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
BT170502 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
AP170502 Denne helgen fikk Kårbø med seg landsmøtet til å øke innsatsen på kreftforskning og kreftbehandling for barn og ungdom .
AP170502 Barnekreft er i dag den vanligste dødsårsaken blant barn og ungdom i den vestlige verden.
AP170502 Vi trenger inspirert ungdom som legger sjel i arbeidet sitt. | - Han var en snill og grei kar, sier nabo om den drepte ¶
AP170502 Vi trenger inspirert ungdom som legger sjel i arbeidet sitt.
AP170502 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
AP170502 Du møter ungdom som ikke engang var født da du allerede hadde en god del av karrieren bak deg, sier Buffon, som spilte i Parma fram til 2001.
AA170502 Eksponering for språket man skal lære seg, er helt vesentlig i all språklæring, både hos barn og voksne, men i motsetning til hos barn, hvor språklæringen skjer automatisk og intuitivt, er språklæring hos ungdom og voksne en eksplisitt og bevisst prosess som forutsetter eksplisitte læringsstrategier og et begrepsapparat, et metaspråk, til å kunne snakke om språk.
VG170501 Manageren forteller også at de unngår å bruke pronomenene « han » og « hun », og i stedet bruker den kjønnsløse betegnelsen « meishaonian », som skal bety « vakker ungdom ».
VG170501 Ungdom står bak mange av hendelsene, deriblant i Tranby i Buskerud hvor en fest med 50 - 60 personer ble stanset av politiet.
SA170501 I dag jobber jeg som kulturansvarlig i Agenda X, Antirasistisk senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser om i et flerkulturelt miljø.
AP170501 Skoler i USA er stedet der nest flest barn og ungdom blir utsatt for seksuelle overgrep av jevnaldrende, ifølge Associated Press.
AP170501 Ifølge offisiell kriminalstatistikk som nyhetsbyrået har hentet inn er skoler stedet der nest flest barn og ungdom blir utsatt for seksuelle overgrep av jevnaldrende.
AP170501 Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom , og Eivor Evenrud, politiker for Rødt.
AA170501 - Når man sprenger regjeringskvartalet, og myrder politisk aktiv ungdom på ideologisk grunnlag, ja da er det terrorisme, uansett hvilken ideologi hatet og volden har sitt utspring i, sa hun.
AA170501 Ungdom står bak mange av hendelsene, deriblant i Tranby i Buskerud hvor en fest med 50 - 60 personer ble stanset av politiet.
SA170430 Rekruttere barn og ungdom . i ¶
DB170430 ILDSJEL : Tommy Nilsen lever for å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdom ut av slummen i Brasil.
AP170430 Formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ), Bjørn-Kristian Svendsrud, har gått i 1. mai-tog, men kun i regi av korps i ung alder.
AP170430 Rekruttere barn og ungdom .
SA170429 Han var langrennsløper som ungdom , men satser nå på løp.
DB170429 Det viser en ny landsomfattende undersøkelse blant 617 klubber der kostnaden for barn gjennomgående er under 1 500 kroner i året, mens den vanlige prisen for ungdom ligger på under 2 000 kroner.
DB170429 I den dystopiske framtidsromanen må ungdom kjempe til døden på en utendørs arena i et realityprogram.
BT170429 Han var langrennsløper som ungdom , men satser nå på løp.
AP170429 Som en 17 år gammel kurdisk ungdom , født og oppvokst i Norge, opplever jeg at det norske samfunnet ikke jobber for ungdommer som meg.
AP170429 Han var langrennsløper som ungdom , men satser nå på løp.
VG170428 Lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom ( KrFU ), Ida Lindtveit ( 24 ) fra Akershus, gikk i august i fjor ut og advarte partiet mot et Ap-samarbeid.
DN170428 - Her har vi snytt norsk ungdom fra å ta helt nødvendig utdanning, mener hun.
DN170428 - Aldri før har norsk ungdom hatt større ønske om å studere tekniske fag og så finnes ikke plassene.
DB170428 I mellomtiden er det virkelig ungdom i Hemsedal som prøver å ta livet av seg.
DB170428 At vi behandler tenåringer på en avskrekkende dårlig måte, vil sette en støkk i menneskesmuglere og desperat ungdom , skal vi tro.
AP170428 Skeiv Ungdom har forskjellige møteplasser for de av oss som bryter med normene for kjønn og/eller seksualitet.
AP170428 Helsestasjon for ungdom der du bor ¶
AP170428 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170428 Du kan også chatte med Skeiv Ungdom på ungdomstelefonen.no ¶
AP170428 Det finnes noen steder for ungdom der man kan komme akkurat som man er, og hvor det også er andre som bryter med kjønnsnormene.
AP170428 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170428 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170428 Skeiv Ungdom har forskjellige møteplasser for de av oss som bryter med normene for kjønn og/eller seksualitet.
AP170428 Helsestasjon for ungdom der du bor ¶
AP170428 Du kan også chatte med Skeiv Ungdom på ungdomstelefonen.no ¶
AP170428 Det finnes noen steder for ungdom der man kan komme akkurat som man er, og hvor det også er andre som bryter med kjønnsnormene.
AP170428 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170428 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170428 Jenta er prisgitt hvem som er på vakt, hvem som bryr seg om henne, hvem som skjønner at hun er en ungdom som alle andre.
AP170428 Gutten er prisgitt hvem som er på vakt, hvem som bryr seg om ham, hvem som skjønner at han er en ungdom som alle andre.
AP170428 En ungdom som vil ha et liv.
AP170428 En ungdom som vil bli sett som den hun er inni seg.
AP170428 En ungdom som vil bli sett for den han er inni seg.
AA170428 Jeg er fungerende leder i Norges Handikapforbund Ungdom , forkjemper for likestilling.
AA170428 Fordi kjære ungdom med en annerledes vri, du er kanskje usikker, du tror du ikke er bra nok, jeg vet hvordan det er.
DB170427 - Vi vet at barn og ungdom sitter mye stille.
DB170427 Hun begynte å jobbe på skole da hun kom til Norge i 2002, og syntes det var morsomt å få ungdom til å mestre fag.
DB170426 Blant barn og ungdom ved Lusetjern Kunstgress, var Ohi den store stjerna og det flokket seg med mennesker rundt spissen da han tuslet ut fra garderoben og hjem - et steinkast unna banen.
BT170426 Men før du tror at denne kommentaren er nok en fordømmende gravskrift over dagens ungdom , la meg fortelle en liten historie.
BT170426 Jeg har vært ungdom selv.
BT170426 HAR VÆRT DER SELV : Inni de fleste voksenpersoner som lar seg opprøre av « dagens ungdom », sitter det en skamfull liten knott på 17 år.
BT170426 For å minne om at inni de fleste voksenpersoner som lar seg opprøre av « dagens ungdom », sitter det en skamfull liten knott på 17 år.
BT170426 Det er harde tider for bergensk ungdom , spesielt de som skal inn i russefeiringen til helgen.
AP170426 - Vi vet at ungdom med ulike former for spiseforstyrrelse kan oppleve tapte ungdomsår, og det er viktig å oppsøke hjelp så fort som mulig.
AP170426 I den forbindelse har Humanistisk Ungdom utarbeidet « Tenkekassa », som inneholder viktige verktøy du kan bruke i møte med en forvirrende verden.
AP170426 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AA170426 Vi må gjøre det vi kan for å unngå at det vokser opp en tapt generasjon av arbeidsledig ungdom , sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.
AA170426 Prosjekter som retter seg mot langtidsledige, ungdom mellom 24 og 29 år, minoriteter og funksjonshemmede vil bli prioritert.
AA170426 Fondet skal finansiere pilotprosjekter som skal få ungdom i arbeid i alle de 15 EU-landene som mottar EØS-midler, samt Irland, Italia og Spania.
AA170426 Et nytt norsk fond skal få europeisk ungdom i arbeid. 550 millioner kroner i EØS-midler skal gå til pilotprosjekter.
SA170425 I stedet for « podiumsdamer » - ofte hyret inn av et modellbyrå - blir det ungdom i bunad, hentet inn fra norske sykkelklubber, som skal bære frem medaljene til VM-medaljørene.
FV170425 I stedet for « podiumsdamer » - ofte hyret inn av et modellbyrå - blir det ungdom i bunad, hentet inn fra norske sykkelklubber, som skal bære frem medaljene til VM-medaljørene.
DN170425 nestleder i Natur og Ungdom , Gaute Eiterjord, i en pressemelding.
DB170425 Det er gøy å jobbe med ungdom som har den beste motivasjonen og gløden og ikke er preget av miljøet ennå.
DB170425 ¶ HJELP TIL UNGE : KrF, Frp, Høyre og Venstre er enige om en kraftig opptrappingsplan for barn og ungdom som sliter med psykiske lidelser, fra venstre Knut Arild Hareide ( KrF ), Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), Erna Solberg ( H ), Ketil Kjenseth ( V ) og Bent Høie ( H ).
DB170425 Høyre-lederen minner om at psykiske helseutfordringer har vært der i alle år, men at konsekvensene er så mye større for en ungdom i dagens samfunn.
DB170425 Det er også den viktigste årsaken til uførhet i aldersgruppen under 20-30 år.70.000 barn og ungdom sliter med psykiske problemer.
DB170425 Det er altså stor interesse blant ungdom for disse studiene.
DA170425 Ida Lindtveit, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom .
DA170425 Natur og Ungdom reagerer kraftig på at meldingen ikke sier noe mer om rullebaneplanene.
BT170425 I stedet for « podiumsdamer » - ofte hyret inn av et modellbyrå - blir det ungdom i bunad, hentet inn fra norske sykkelklubber, som skal bære frem medaljene til VM-medaljørene.
AP170425 I stedet for « podiumsdamer » - ofte hyret inn av et modellbyrå - blir det ungdom i bunad, hentet inn fra norske sykkelklubber, som skal bære frem medaljene til VM-medaljørene.
VG170424 Røvika ungdomssenter er en akuttinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år.
DB170424 Ofte « tagger » hun både Erna Solberg, Miljøverndepartementet, Natur og Ungdom , Miljøpartiet De Grønne, Felleskjøpet og Norges bondelag i innleggene.
DB170424 Når det svarte markedet forsvinner blir det også vanskeligere for barn- og ungdom å få tak i stoffene.
BT170424 Bloggerne får ungdom til å tro at plastisk kirurgi er normalt.
BT170424 Til ungdom som vil bli lærere ; tenk dere godt om !
AP170424 | Kjære Arbeiderpartiet - Natur og Ungdom kondolerer Johanne Klepp ¶
VG170423 Tre tjenestepersoner la minst én ungdom i bakken og brukte pepperspray på vedkommende, forteller vitnet.
SA170423 Andre som var i området forteller at politiet dannet manngard for å få ungdom til å trekke nedover i gaten.
DA170423 På veien fra boligfeltene øst for Hamar til små, men danderte porsjoners kafeer i Oslo, har hun ålet seg i skinny jeans gjennom selskapslivet i to tiår, fra Potta ( homobaren Potpurriet hvor hun i begynnelsen ble skremt av store damer i flanellsskjorter ), Justisen ( hvor politisk ungdom broiler seg ), FAFO-fester ( hvor all norsk definisjonsmakt bader i varm hvitvin ), nachspiel og
DA170423 Og jeg fant meg selv i Europeisk Ungdom .
DA170423 Arbeiderpartiet var heller ikke perfekt for meg, men jeg husker Jens, som var popstjerne for oss den gangen som nå, si noe om dette til ungdom på en skoleturné.
DA170423 - Jo, Sosialistisk Ungdom .
BT170423 - Hvis dette er fremtidens ungdom .
BT170423 Andre som var i området forteller at politiet dannet manngard for å få ungdom til å trekke nedover i gaten.
BT170423 Å være ungdom i dag er bare et jævla stort mas om hvor mye penger noen har, hva noen har gjort, og hvordan noen ser ut.
BT170423 På 60- og begynnelsen av 70-tallet danset ungdom i gatene og delte ut blomster.
BT170423 Fokuset til ungdom i dag er helt feil.
BT170423 På sosiale medier kan ungdom ytre meningene sine, dele nettsaker og emner som opptar dem, og de kan delta i diskusjoner.
BT170423 For andre er teknologikløften enda større, og det er vanskelig å henge med på alt ungdom driver på med på Snapchat og Instagram. 97 prosent av barn mellom ni og seksten år har tilgang til mobil.
BT170423 De utvikler vennskap og deler opplevelser, og mange har forstått risikoen av å dele ting offentlig, derfor kommuniserer ungdom helst i mindre grupper.
AP170423 Valgdeltagelsen blant ungdom i Frankrike er lav.
AA170423 Samtidig går norsk ungdom klart mindre på kino.
AA170423 Når norsk ungdom går mindre på kino, forventer de mer av filmene de velger å se på stort lerret.
AA170423 Når de går på kino, har ungdom alltid flokket seg om de store, « fete » filmene som mange i aldersgruppen snakker om.
AA170423 Nå svikter ungdom norsk film og går mindre på kino.
AA170423 NRK har med tall fra Norsk filminstitutt meldt at ungdom mellom 16 og 24 år går langt mindre på kino enn de gjorde for 15 år siden.
AA170423 I kulturpolitikk snakkes det mye om barn og ungdom , men det er gjerne barn tiltakene rettes mot.
AA170423 Film og Kinos brukerundersøkelse fra 2015 bekrefter at ungdom ser mer film digitalt på egne plattformer enn andre aldersgrupper.
AA170423 Det er ikke riktig at ungdom har sluttet å gå på kino.
AA170423 Den massive suksessen til tv-serien « Skam » og måten norsk populærmusikk når ungdom på i sterk internasjonal konkurranse, bør være mer til inspirasjon for norsk film, enn den relativt lite ærerike historien til norsk ungdomsfilm.
SA170422 DEBATT : Som ungdom i Sandnes, slik 1/3 av våre innbyggere er, vil jeg forklare Næringsforeningen og Dag Halvorsen hvorfor vi burde prioritere en bypark på Ruten framfor flere attraktive parkeringsplasser.
DB170422 Nettopp fordi de beste løperne våre samlet står for en ren konkurranse, har også den hardt kritiserte langrennssporten opplevd en vinter der antall aktive unger og ungdom i skisporet har vært rekordstort.
DB170422 - Vi får ikke flere i jobb ved å fjerne sikkerhetsnettet for sårbar ungdom .
DB170422 - Vi får ikke flere i jobb ved å fjerne sikkerhetsnettet for sårbar ungdom .
DB170422 ( Dagbladet ) : - Vi får ikke flere i jobb ved å fjerne sikkerhetsnettet for sårbar ungdom .
DB170422 Hele landsmøtet vil at ungdom skal komme i arbeid.
DB170422 En annen sak der redaksjonskomiteen ikke har klart å bli enige, er striden om arbeidsavklaringspenger for ungdom født etter 1990.
DB170422 Fondet samarbeider med en rekke prosjekter som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, deriblant Pøbelprosjektet.
DA170422 Natur og ungdom har god grunn til å være pessimistiske.
VG170421 Ungdom som ses på som en potensiell trussel mot nasjonal sikkerhet, lar seg ifølge Le Pen påvirke av denne hatpropagandaen.
SA170421 Elever i Nordland fikk ugyldig fravær for å delta på landsmøtet til Mental Helse Ungdom , meldte NRK nylig.
SA170421 Han forteller at spillerne på laget har mye å dele med barn og ungdom .
DB170421 Mens vi lagde svartmetall og solgte det til et knippe italiensk rotløs ungdom , eksporterte svenskene popmusikk til hele verden for milliarder av kronor.
DB170421 Hvorfor interesserer ikke norsk ungdom seg for å studere teknologi ?
DA170421 - Jeg blir veldig provosert av folk som bagatelliserer ungdom som forteller at de har det vondt og sliter.
BT170421 Han forteller at spillerne på laget har mye å dele med barn og ungdom .
AP170421 Helsestasjon for ungdom der du bor ¶
AP170421 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170421 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170421 Vi deler alle et ansvar for å hjelpe rusavhengig ungdom ut av en vanskelig situasjon og inn i en mer positiv utvikling.
AP170421 I det siste har det vært fokus på ungdom i Oslo som ruser seg, og skaper vansker for seg selv og omverdenen ved å utøve vold og kriminalitet.
AP170421 Det er et stort paradoks i at familier i Oslo ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet for ungdom med alvorlige rusproblemer som familier ellers i landet.
AP170421 Ute skinner solen, men den ferske lederen i Rød Ungdom står alene i et halvmørkt rom.
AP170421 Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom , fikk denne memen etter at hun hadde uttalt seg i debatten etter KrFs forslag om to dagers « betenkningstid » før ev. abort.
AP170421 Hun synes fortsatt det er vanskelig å forstå hva som får en eldre mann til å true med å drepe ungdom på samme måte som Anders Behring Breivik gjorde.
AP170421 Her ved Ida Lindtveit ( KrFU ), Linn-Elise Øhn Mehlen ( Rød Ungdom ) og Tord Hustveit ( Unge Venstre ).
AP170421 - Man kan le av truslene som kommer fra folk man ikke kjenner, men jeg kjenner til andre i SU som har opplevd at voldstrusler er blitt utført, sier Andrea Sjøvoll ( 24 ), leder i Sosialistisk Ungdom ( SU ). skjermgrab ¶
AP170421 Ungdom fra hele landet har pakket soveposer og badetøy og møttes her, bare et steinkast unna Utøya, for å delta i politisk skolering og sosialisering med Rødts ungdomsorganisasjon.
VG170420 VIKING-FAN : Atle Simonsen, FrP-politiker og tidligere formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ).
DB170420 - Chelsea har hatt mest suksess i ungdomsfotballen de siste årene og har vunnet fem av de siste sju FA-cupene for ungdom .
DB170420 En gang marsjerte uniformert ungdom langs Adolf Hitler street i New York ¶
DB170420 Kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom stiller seg kritisk til at man har valgt å vise selve selvmordsscenen i Netflix-serien.
DB170420 KRITISK : Kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom .
DB170420 Foto : Mental Helse Ungdom
AP170420 Det som fikk meg til å engasjere meg i politikk og melde meg inn i SU, var at jeg så ungdom engasjere seg i saker som angår dem i hverdagen, svarer Yasiin Elmi ( 16 ).
AP170420 | AUF, har dere samvittighet til å be ungdom stemme på eget moderparti ?
AP170420 Anna Kvam ( 20 ), talsperson i Grønn Ungdom .
AA170420 Mannen var ansatt i kommunen han bodde i, og hadde gjennom jobben daglig kontakt med barn og ungdom .
AA170420 Han har også hatt flere frivillige verv i ulike organisasjoner der han har jobbet tett med barn og ungdom .
AA170420 Mannen var ansatt i kommunen han bodde i, og hadde gjennom jobben daglig kontakt med barn og ungdom .
AA170420 Han har også hatt flere frivillige verv i ulike organisasjoner der han har jobbet tett med barn og ungdom .
VG170419 I dag kan ungdom motta AAP i « inntil fire år ».
SA170419 Hans Dahle Kvadsheim i Natur og Ungdom Rogaland og Jasmin Alimari i Naturvernstudentene i Stavanger tar oppstilling på ventiltreet utenfor Oljemuseet der den første oljen i Norge ble produsert gjennom.
DN170419 Derfor stiller vi sterkt på landsmøtet deres i Oslo i morgen, for å overbevise flest mulig, sier leder Hans Dahle Kvadsheim i Natur og Ungdom Rogaland og Jasmin Alimari i Naturvernstudentene i Stavanger.
DB170419 - Ville hjelpe ungdom
DB170419 - Han ønsket å pensjonere seg i 2014, og snakket om at han da ville hjelpe mennesker - for eksempel ta seg av vanskeligstilte ungdom på eiendommen i Sverige, sier eks-kjæresten.
DB170419 - Man blir litt undrende når det framkommer at jeg hadde narkotika tilgjengelig, men jeg har jeg har vært instruktør i forbindelse med blant annet forebyggende arbeid mot narkotika blant ungdom , sier Jensen og fortsetter : ¶
DB170419 Minotenk har også utgitt en svært lesbar sammenstilling om radikalisering av muslimsk ungdom i Norge.
DB170419 Google viser til lovende resultater selv om det de får til bare er én del av arbeidet med å hindre ungdom i å radikaliseres.
DB170419 Et viktig tiltak utover handlingsplanen er å bedre de sosiale kårene for vanskeligstilt ungdom i Norge.
DB170419 Hun er utdannet innen ernæring og jobber med folkehelse, barn og ungdom i bydel St.
DA170419 Derfor stiller vi sterkt på landsmøtet deres i Oslo i morgen, for å overbevise flest mulig, sier leder Hans Dahle Kvadsheim i Natur og Ungdom Rogaland og Jasmin Alimari i Naturvernstudentene i Stavanger.
BT170419 Reportasjen fulgte tre flotte speiderjenter på tur, men kom også innom to andre organisasjoner hvor ungdom får utfolde seg på egen hånd, CISV ( Children International Summer Villages ) og et av byens buekorps - Nordnæs Bataillon.
AP170419 Göteborg-politiet ; dom for sexsjikane på nettet vil være en vekker for ungdom .
AP170419 At det skal være vanlig blant ungdom , er ingen unnskyldning.
AP170419 - Dette handler om ungdom , som alle har tilgjengelig kamera og video på sine mobiltelefoner.
AP170419 Si ;D-innlegg : Religiøs ungdom i dagens Norge trenger Sana nå.
AP170419 Sana fra « Skam » er ikke bare et forbilde for muslimer, hun er et forbilde for all norsk, religiøs ungdom .
VG170418 - Jeg er svært bekymret over at ungdom kan komme til å overidentifisere seg med Hannah, og at vi faktisk vil få se flere unge ta sitt eget liv som et resultat av denne TV-serien, sier han til ABC News.
SA170418 Helsesøstre merker pågang fra stresset ungdom , og gir velmenende råd : Vær fysisk aktiv, sov godt !
DB170418 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
DB170418 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
DB170418 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
DB170418 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
DB170418 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
DB170418 - Kan dårlige lærebøker ha skyld at ungdom dropper ut av skolen ?
DA170418 Det eneste tilbudet for ungdom , fritidsklubben, ble nedlagt for to år siden.
AP170418 Gjennom idretten og sitt arbeid for kommunen har arbeider i, har han kommet i kontakt med ungdom på videregående skoler over hele Sverige.
AP170418 Selv spiller jeg for Mysen IF, der det er et godt tilbud for barn og ungdom som liker å drive med fotball.
AP170418 Det er irriterende å sitte og se på at toppklubber som Stabæk, Vålerenga og Lyn skal ha så mye penger i året for at barn og ungdom skal få drive med den idretten de liker, skriver Tobias Dahl Johansen ( 13 ).
AA170418 Med løfter om sponsing og proffkontrakter lokket han ungdom fra hele landet til Blekinge i Sør-Sverige.
AA170418 Festivalen er en musikk- og kulturfestival for ungdom , og Ingrid deltar gjennom Musikalfabrikken.
DB170417 Det kan være flere årsaker til dette, men utviklingen kom i takt med at ungdom generelt har fått et mer strukturert liv, tror Geir Brunborg.
DB170417 | En irriterende ungdom på bussen fikk Eirik til å be familien om tilgivelse ¶
DB170417 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
DB170417 | Eia raser over dårlige lærebøker : - Må ta sin del av skylda for at ungdom dropper ut ¶
BT170417 Utbetalingen er knyttet til tidligere inntektsgrunnlag, og ungdom uten arbeidslivserfaring får dermed betydelig mindre.
DB170416 I mine ungdomsromaner har jeg villet få ungdom til å se dette, smiler hun. | - Du trenger ikke stor hage for å få salat i maten.
AP170416 En ungdom ble fløyet til sykehus med hodeskader etter en longboardulykke på Sunnmøre.
AP170416 | Ungdom skadd i longboardulykke ¶
DB170415 Han fortalte det til meg, men ikke før han var blitt ungdom og var kommet til et fosterhjem.
DB170415 ( Dagbladet ) : Hva skjer når du putter en gjeng solariumsbrune italiensk-amerikanere inn et kollektiv, og lager underholdning av ungdom som fester, slåss og soler seg ?
BT170414 VIKTIG SKOLE : Kyrre er et videregående opplæringstilbud for ungdom som sliter psykisk og som ikke har fungert i ordinær skole, skriver innsender.
BT170414 Kyrre er et videregående opplæringstilbud for ungdom som sliter psykisk og som ikke har fungert i ordinær skole.
AP170414 Hun vandret Oslos Via Dolorosa sammen med kollega Andreas Carlmark, som er gateprest for ungdom i hovedstaden.
AP170414 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170414 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170414 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170414 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
SA170413 Hun ble motivert av å ta Norges første medalje i Europacup for ungdom noensinne.
SA170413 Nå jobber han med klubbutvikling i seksjon for barn og ungdom i Norges Fotballforbund.
FV170413 Hun ble motivert av å ta Norges første medalje i Europacup for ungdom noensinne.
FV170413 Nå jobber han med klubbutvikling i seksjon for barn og ungdom i Norges Fotballforbund.
DB170413 Han skriver i en SMS til Dagbladet at det å gi ungdom verktøy til å takle problemene de møter, er et av målene med serien.
DB170413 Han påpeker at Nooras anmeldelse av Niko er et konkret eksempel på « verktøykassen » serien håper å gi ungdom .
DA170413 Ungdom og voksne kan spille, programmere, se på tv eller gjøre andre kreative ting der datamaskiner står i fokus.
BT170413 Hun ble motivert av å ta Norges første medalje i Europacup for ungdom noensinne.
BT170413 Nå jobber han med klubbutvikling i seksjon for barn og ungdom i Norges Fotballforbund.
AP170413 Voksne vil ofte beskytte barn og ungdom med dårlige levekår mot « det farlige nettet ».
AP170413 Hun understreker at barn som er ensomme, blir mobbet eller på andre måter er sårbare, ofte vil ha en økt risiko for å kunne bli utnyttet og lurt av andre barn og ungdom - og av voksne.
AP170413 Hun ble motivert av å ta Norges første medalje i Europacup for ungdom noensinne.
AP170413 Nå jobber han med klubbutvikling i seksjon for barn og ungdom i Norges Fotballforbund.
VG170412 Det er en perfekt arena for de som rekrutterer frustrert og sårbar ungdom til ekstreme miljøer.
SA170412 Aftenbladet har snakket med ungdom fra Grødem skole om hva påsken er.
DN170412 Fremskrittspartiets Ungdom har lenge ønsket å redusere sykelønnsordningen.
DB170412 Miljøet i « Skam » er realistisk og gjenkjennelig for ungdom , sier Mørch.
DB170412 Den kjente barnepsykologen Willy-Tore Mørch sier til Dagbladet at « Skam » har hatt en enorm betydning for ungdom og ungdomsrelaterte temaer det tidligere har vært vanskelig å diskutere.
DB170412 - Som ungdom var jeg på fest hvor noen ble voldtatt i fylla, det var bare det at ingen kalte det voldtekt den gangen ¶
DA170412 Fremskrittspartiets Ungdom har lenge ønsket å redusere sykelønnsordningen.
AP170412 Store ansamlinger av norsk ungdom i Strømstad skjærtorsdag har i mange år vært et fast innslag som har vakt problemer for politi og innbyggere i byen.
AP170412 Dårlige erfaringer med festglad norsk ungdom har ført til at de to statlige vin- og spritutsalgene i Strømstad i flere år har holdt stengt, slik det blir også i år.
AP170412 Ungdom som « ragger » rundt i byen i store amerikanske biler har skapt trafikkproblemer, og også fyllearresten har blitt fylt opp.
VG170411 Alt som trengs er en ustabil ungdom med en kompis som har dratt til Syria.
FV170411 | Sørlendinger kjøpte isbryter - gjøres om til flytende klinikk ¶ Ungdom i Oppdrag på Flekkerøy har vært sentrale i kjøpet av « MV YWAM Liberty », som skal gi sårt tiltrengt legehjelp i Papua Ny-Guinea.
FV170411 Prosjektleder Bjarte Tonheim foran Ungdom i Oppdrags nye skip.
DN170411 Jeg er bekymret for at mobbing får bre om seg på skoler blant barn og ungdom , på internett blant voksne.
DB170411 Men det ligger an til å bli i begrensede former, blant annet for å hindre at barn og ungdom lokkes til den elektroniske nikotinen.
DB170411 Historien og verden av i dag slik den fortoner seg for muslimsk og arabisk ungdom har skapt fremmedkrigerne, et nyttig tilskudd til IS og al-Qaida.
DA170411 Selv om norsk ungdom bruker mindre rusmidler enn i mange andre land, ser det ut til at tilgjengeligheten er stor og at alderen for når man begynner er lavere enn før.
DA170411 - Det jeg opplever i snakk med ungdom er at det er en del som ruser seg fast, i mindre miljøer.
AP170411 Trommald : - Viktigst at ungdom får en jobb ¶
AP170411 Salvanes påpeker at utdannelse er det viktigste hvis ungdom ikke skal falle utenfor i dag ; i kompetansesamfunnet er det få jobber for dem som ikke tar høyere utdannelse.
AP170411 NHH-studenten Narvestad er enig i det Salvanes sier om at lønnsforskjellene ikke er så store at det frister ungdom til å ta høyere utdannelse.
AP170411 - Er det verdt prisen å få høyere inntektsulikhet i samfunnet hvis vi skal motivere ungdom til å ta høyere utdannelse ?
AP170411 Ungdom ser at foreldre som ikke har høyere utdannelse gjør det bra likevel, og har et godt liv med alt de trenger.
AA170411 Røde Kors forbereder påskeberedskapen for i år, der en enorm frivillig innsats legges ned både i fjellet, i byen og gjennom Røde Kors Ungdom .
VG170410 Men med Julie Andem i sjefsstolen, som har tatt ungdom på alvor, vært klisje-allergisk og ikke falt i fallgruver vi andre gjør, har serien derimot forandret noe grunnleggende i det norske samfunnet.
VG170410 I utgangspunktet sovner ungdom når voksne mennesker - eller i dette tilfellet, staten - skal lære dem hva som er riktig og galt.
SA170410 Og har du en ungdom som sliter med motivasjon eller dårlige karakterer, har karrièreveileder Mette Manus følgende råd å komme med : ¶
SA170410 HJELP : Det kan være vanskelig for en ungdom å orientere seg i jungelen av utdanningsmuligheter og yrkesveier.
FV170410 Og har du en ungdom som sliter med motivasjon eller dårlige karakterer, har karrièreveileder Mette Manus følgende råd å komme med : ¶
FV170410 HJELP : Det kan være vanskelig for en ungdom å orientere seg i jungelen av utdanningsmuligheter og yrkesveier.
DN170410 - Vi underviste begge to og fikk forespørsler fra ungdom som trengte ekstrahjelp i realfag.
DN170410 Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) vil verken spekulere om hva som blir årets studietrend eller gi noen råd om hvilke studier ungdom skal søke seg mot.
BT170410 | Jobb kan gjøre oss friskere ¶ Ungdom med alvorlige psykiske vansker ønsker å jobbe, men få er i arbeidslivet.
BT170410 Deltagelsen i yrkeslivet for ungdom med alvorlige psykiske vansker ligger mellom 10 og 20 prosent, men nærmere 70 prosent ønsker seg jobb, ifølge en amerikansk studie.
AP170410 Arbeidsløsheten i Frankrike har økt under president François Hollande, og ungdom er en gruppe som er spesielt hardt rammet.
AP170410 | En « liten » sjekkliste over alt jeg som ungdom må ta stilling til ¶
AP170410 Og har du en ungdom som sliter med motivasjon eller dårlige karakterer, har karrièreveileder Mette Manus følgende råd å komme med : ¶
AP170410 HJELP : Det kan være vanskelig for en ungdom å orientere seg i jungelen av utdanningsmuligheter og yrkesveier.
VG170409 * Serien retter seg spesielt mot ungdom i 15-års alderen.
FV170409 Han legger til at bakgrunnen for at politiet ble varslet var at det var så mange berusede ungdom på stedet.
DB170409 ¶ PLASTFORSØPLING : Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i Fremskrittspartiets Ungdom , vil ha internasjonale regler mot plastforsøpling.
DB170409 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sans for intitiativet fra Fremskrittspartiets Ungdom : ¶
DB170409 - På høy tid, mener Bjørn-Kristian Svendsrud, leder for Fremskrittspartiets Ungdom .
DB170409 Willy-Tore Mørch, barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, mener det er helt nødvendig for ungdom å kunne identifisere seg med hovedpersoner i bøker de leser.
DB170409 - Ungdom er i en utviklingsfase hvor de leter etter en egen identitet.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet, i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom .
DA170409 Europas ungdom framstilles som en buffer mot høyrepopulismens vekst.
DA170409 Den arabiske vårens fallitt og framveksten av islamisme er to faktorer som har påvirket fransk ungdom .
DA170409 For vi leste Marx høyt for hverandre på Utøya den gang jeg var ungdom .
DA170409 - Før, da jeg var ungdom , på Park Hotell i Drammen var det restaurant, og så var det dansegølv, med orkester, du bøy opp, så dansa du, ikke sant.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet, i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom .
DA170409 Europas ungdom framstilles som en buffer mot høyrepopulismens vekst.
DA170409 Den arabiske vårens fallitt og framveksten av islamisme er to faktorer som har påvirket fransk ungdom .
DA170409 For vi leste Marx høyt for hverandre på Utøya den gang jeg var ungdom .
DA170409 - Før, da jeg var ungdom , på Park Hotell i Drammen var det restaurant, og så var det dansegølv, med orkester, du bøy opp, så dansa du, ikke sant.
AP170409 Nord-Norsk Student- og Elevhjem, som er det fulle navnet, er organisert som en stiftelse, og vedtektene har et klart formål : Eie og drive student- og elevhjem for nordnorsk ungdom i Oslo.
AP170409 | Hjelp til ungdom som ruser seg, slår og stjeler - bare ikke i Oslo Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson ¶
AP170409 For fem år siden ble et hjemmebasert tilbud til ungdom lagt ned i hovedstaden.
AP170409 Det lukter popcorn og ungdom .
SA170408 Jeg vil heller se ungdom være aktive i et sosialt nettverk hvor de skaper, formidler og kommuniserer med hverandre, fremfor at de ligger passive i sofaen foran en lineær TV-skjerm.
DB170408 Det kan ha noe med at løpene stadig tiltrekker seg mer ungdom , sa Eriksen.
BT170408 Det mest alvorlige punktet i siktelsen kan være i ferd med å bli frafalt av politiet : Mye tyder på at det var en annen ungdom som slo ned Vidar Helland ( 51 ) på Torgallmenningen så han ble alvorlig skadet i januar.
AP170408 Jeg vil heller se ungdom være aktive i et sosialt nettverk hvor de skaper, formidler og kommuniserer med hverandre, fremfor at de ligger passive i sofaen foran en lineær TV-skjerm.
VG170407 Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom .
VG170407 Nå teller det 17 spillere som er fra ni til 21 år gamle, alle barn og ungdom med spesielle behov.
VG170407 Tanken på spillavhengighet og asosial, passiv ungdom er så truende at det er vanskelig å komme forbi slike beskrivelser.
VG170407 En gjennomsnittlig norsk ungdom på 9 til 16 år bruker litt under to timer på dataspill på en vanlig dag.
SA170407 - Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom .
FV170407 KRISTIANSAND : Ungdom kastet stein ¶ 20.59 : Politiet leter etter ungdommer som kastet stein og knuste flere vindusruter på Oddemarka skole.
DB170407 Ungdom skjønner at « Hey My Grandma Is a Whore » ikke er realisme eller skolefjernsyn, men i pornodebatten må vi ta umodne voksne og deres følelser på alvor.
BT170407 Fra tid til annen kan man blant annet lese i avisen at ungdom faller fra idretten og er mer passiv enn tidligere.
AP170407 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170407 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170407 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170407 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170407 - Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom .
AA170407 Men når kalkulatoren ligger tilgjengelig på nett for hormonelle nybakte mødre å se, for ikke å snakke om barn og ungdom i en viktig vekstperiode, synes jeg det har skjedd noe alvorlig galt en plass i systemet.
SA170406 kandidat for MDG Rogaland og talsperson for Grønn ungdom , er ikke nådig i sine klimavurderinger av Nasjonal transportplan ( NTP ).
SA170406 Det har dessuten vært 18 prosent økning i ungdom som tar trener/leder/dommerkurs.
SA170406 Ungdom har et frafall som er stabilt, men ellers vokser antall barn og unge.
DB170406 Trendrapporten « Ungdom og kriminalitet i Kristiansand » for 2016, viser at det registrert 329 saker i 2016 med lovbrytere under 18 år, 69 flere saker enn i 2015.
DB170406 Landstreffet i Lillehammer og russetreffet på Fredriksten festning i Halden er blant treffene hvor ungdom nå ikke får ta med medbrakt.
DB170406 Foto : Fremskrittspartiets Ungdom
DB170406 ¶ FORRETNINGSKVINNE : Maria Høili arvet flere millioner av sin far som ungdom .
BT170406 « EU har aldri vært viktigere », skrev Europeisk Ungdom i Fædrelandsvennen.
BT170406 Hos Rådet for psykisk helse heter det at ungdom får det ikke bedre av at hjelpeinstanser skyver dem mellom seg.
AP170406 Han glemmer at det viktigste ikke er å kunne måle verdien, men at ungdom bør ha reell påvirkningskraft.
AP170406 Å være ungdom i Oslo har gjort meg mye mer moden enn det jeg skulle ha vært i denne alderen, skriver Furuset-jente ( 15 ).
AP170406 Det har dessuten vært 18 prosent økning i ungdom som tar trener/leder/dommerkurs.
AP170406 Ungdom har et frafall som er stabilt, men ellers vokser antall barn og unge.
AA170406 Under Martes ledelse viser MOT høyere resultater enn noen gang - resultater som måles både på økonomiske variabler, og effekten MOT har på ungdom .
VG170405 Ungdom om nakenbilder : Mye press ¶
FV170405 Gamle Start stadion har blitt et av stedene der utsatt ungdom kan stikke seg bort hvis de vil røyke hasj eller drikke alkohol.
DB170405 En ungdom sliter med manglende skjeggvekst.
DA170405 - Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorvei og jernbane, viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport, sier leder i Natur og Ungdom , Ingrid Skjoldvær.
AP170405 Ole Fotland fra Sosialistisk ungdom skrev på Si ;D 31. mars et innlegg om at dagens eksamensordning er urettferdig, og at det fort kan bli slik at man spiller lotto med de unges fremtid.
AP170405 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AA170405 I dag har ungdom bare rett til videregående opplæring innen fem år etter at opplæringen startet.
VG170404 Reindalsseter er en selvbetjent hytte i vintersesongen som passer godt for ungdom .
SA170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom, mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom , sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
SA170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom , mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom, sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
FV170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom, mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom , sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
FV170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom , mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom, sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
DB170404 Jeg kjenner Zlatan veldig godt, han viser seg fortsatt fram tross sin alder, han gjør seg viktig for laget og scorer mange mål, sier Koeman, og legger til at da de prater sammen, er Zlatan fullt klar over hvordan han var i sin ungdom .
DB170404 Playboy : Husker du noen visjonære opplevelser fra din ungdom ?
BT170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom, mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom , sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
BT170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom , mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom, sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
AP170404 Ole Fotland fra Sosialistisk Ungdom skrev i Si ;D den 30. mars at eksamen er tilfeldig og urettferdig, og at ordningen burde fjernes.
AP170404 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AP170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom, mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom , sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
AP170404 - Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom , mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom, sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
SA170403 MOBILBRUK : Ungdom er ofte flinkere til å legge bort telefonen enn voksne, påpeker Line Lervik-Olsen.
SA170403 Hun mener at ungdom virker flinkere enn de voksne til å legge bort mobiltelefonen.
DB170403 Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og ungdom
DB170403 « Når barneombud, verger, og ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er det ikke en situasjon Ap kan ignorere.
DB170403 Blant ungdom mellom 16 og 20 år, finner Fafo en « signifikant lavere overgang til arbeid og utdanning for de som har vært lenge i mottak ».
DB170403 Og dagens ungdom bør utvikle en bedre selvdisiplin ovenfor digitale « godteposer » enn det dagens studenter og voksne viser.
DB170403 Men siden det er slik vi mennesker fungerer : at vi gradvis utvider våre ferdigheter og vår ansvarlighet, er det kanskje ikke det lureste vi gjør å gi ungdom på ungdomsskole og videregående skole full tilgang til alle fristelsene i den digitale « godteposen » på en gang.
DB170403 Hva gjør barn og ungdom som lærer å stupe eller å sykle - eller matematikk ?
DB170403 Det kan virke som om dagens ungdom heller gir fra seg den ene armen enn å være uten mobiltelefon.
DA170403 Knud Helge Robberstad er prosjektleder for The Tall Ships Races Stavanger 2018, og han er enig med Kristiansen i at dette er en sjanse ungdom bør benytte seg av.
DA170403 Et av målene til Tall Ships Races er å utdanne og utvikle ungdom gjennom seiltrening, uavhengig av kultur, kjønn, nasjonalitet og sosial bakgrunn.
DA170403 - Dette er regionalt prosjekt, og vi håper ungdom fra hele regionen melder seg på.
DA170403 - Når barneombud, verger, ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er ikke det en situasjon Ap kan ignorere.
BT170403 MOBILBRUK : Ungdom er ofte flinkere til å legge bort telefonen enn voksne, påpeker Line Lervik-Olsen.
BT170403 Hun mener at ungdom virker flinkere enn de voksne til å legge bort mobiltelefonen.
AP170403 Det forventes mye av ungdom i dag.
AP170403 - Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år ¶
AP170403 Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) etterlyser en større debatt om ungdom og pornografi.
AP170403 En internasjonal studie fra 2011 med barn og ungdom mellom 9 og 16 år i 25 land viser at 34 prosent av norske barn sier de har sett slike bilder på nett.
AP170403 MOBILBRUK : Ungdom er ofte flinkere til å legge bort telefonen enn voksne, påpeker Line Lervik-Olsen.
AP170403 Hun mener at ungdom virker flinkere enn de voksne til å legge bort mobiltelefonen.
AA170403 - Når barneombud, verger, ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er ikke det en situasjon Ap kan ignorere.
AA170403 Ektepar har bygget ut hjemmene sine for barn og ungdom , og kan fritt beholde hjemmet etter at barna har flyttet ut.
VG170402 - Pengene som har kommet inn skal først og fremst brukes på forskning, slik at barn og ungdom med kreft skal få den beste behandlingen de kan i fremtiden, sier kommunikasjonsrådgiveren.
SA170402 Fra venstre : Anja Ariel Tørnes Brekke ( generalsekretær i Rød Ungdom ), Tord-Viljar Miranda Husebø ( 9. kandidat, Sandnes ), Ole Kvadsheim ( 1. kandidat i Rødt Rogaland ), nyvalgt fylkesleder Kjellaug Bjerkli Haarberg i Rødt Rogaland, Per Emil Skjelbred ( 3. kandidat ) og Sara Mauland ( 4. kandidat ).
FV170402 Hun mener at ungdom virker flinkere enn de voksne til å legge bort mobiltelefonen.
FV170402 FOTO : nenetus / Shutterstock MOBILBRUK : Ungdom er ofte flinkere til å legge bort telefonen enn voksne, påpeker Line Lervik-Olsen.
DB170402 - Der satt en 16 år gammel ungdom og spilte dataspill.
DA170402 Jeg er bekymret for demokratiet vårt, for at ungdom skal skremmes ut av politikken.
BT170402 - Der satt en 16 år gammel ungdom og spilte dataspill.
BT170402 Stereotyper fanges fort opp av barn og ungdom og bidrar i praksis til å begrense enkeltindividets reelle mulighet til å dyrke egne interesser og anlegg.
AP170402 - Vi tror det kan være en læringseffekt for ungdom i at de har en slik enhet i bilen.
AP170402 NRKs Anders Magnus avslørte nylig at hver fjerde ungdom i Oslos østlige bydeler selger hasj, og at annenhver ungdom kjøper.
AP170402 NRKs Anders Magnus avslørte nylig at hver fjerde ungdom i Oslos østlige bydeler selger hasj, og at annenhver ungdom kjøper.
AP170402 - Der satt en 16 år gammel ungdom og spilte dataspill.
AP170402 Ordet « homse » er blitt alt for normalisert blant ungdom , skriver Gutt ( 14 ).
AP170402 Jeg opplever at skjellsordet « homse » eller « homo » stadig vekk blir brukt blant ungdom i Oslo.
AP170402 Trålrederiene, ulv, bistandspolitikk og rotløs ungdom .
AA170402 Frustrasjonen er økende, særlig blant ungdom , de trenger jobber og fremtidshåp.
AA170402 Frustrasjonen er økende, særlig blant ungdom , de trenger jobber og fremtidshåp.
AA170402 - Der satt en 16 år gammel ungdom og spilte dataspill.
DB170401 Mæhle har også skrevet spenning for ungdom , og mener det finnes likheter ved å skrive for de tøffeste krimelskerne og de sarteste barnesinnene.
AA170401 Stykket, som er skrevet for teaterfestivalen « Den unge scenen », handler om ungdom som ønsker å bli sett.
AA170401 Han mener likevel at teatertilbudet til barn og ungdom har tatt seg opp betraktelig de siste årene.
AA170401 - Jeg føler mer friere når jeg skriver for barn og ungdom .
VG170331 Tvedt bekrefter at norsk idrett har en utfordring når det gjelder ungdom som slutter i idretten.
VG170331 En spenningsserie om et selvmord - for ungdom ? « 13 Reasons Why » utfører balansekunsten forbausende godt.
VG170331 Synne Sun Løes vant Brageprisen for sin ungdomsroman « Å spise blomster til frokost », og nå er hun ute med en aktuell roman for ungdom om press og prestasjonskrav.
VG170331 Den påtroppende nestlederen i SV, Kirsti Bergstø, uttalte blant annet i 2006 og 2007 ( under sin tid som leder i Sosialistisk Ungdom ) at Norge burde inngå et « mye tettere samarbeid » med de latinamerikanske landene som velger en sosialistisk samfunnsmodell, og at Hugo Chávez var den « beste nåværende statslederen ».
FV170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom , teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
DN170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom , teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
DB170331 ¶ DELER UT PRIS : Arnlaug Høgås Skjævland, leder i Humanistisk Ungdom , lanserer i dag de nominerte til Tenkekassa.
DB170331 Humanistisk Ungdom lanserer i dag de nominerte til prisen Tenkekassa, samt vår kampanje om kritisk tenkning med samme navn.
DB170331 Humanistisk Ungdom håper Tenkekassa vil bidra til at offentlige aktører ikke slipper unna når de sprer usanne påstander, og at folket ikke svelger alt de blir servert.
DB170331 Sesongstart i Eliteserien og Premier League på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ Ungdom tenker mye på framtida.
DA170331 Skaperne holder fortsatt tett, men gløtter på døren om suksessoppskriften : Ta ungdom på alvor.
DA170331 Det er også en sterk, vanlig roman om ungdom og oppvekst, sa juryens leder Hans H.
DA170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom , teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
AP170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom , teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
AP170331 Ungdomstelefonen til Skeiv Ungdom .
AP170331 I ungdomspodden svarer sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding på spørsmål fra ungdom .
AP170331 Helsestasjonen for ungdom der du bor kan også være en fint sted å snakke om seksualitet.
AP170331 Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke.
AP170331 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170331 - Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par.
AP170331 I ungdomspodden svarer sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding på spørsmål fra ungdom .
AP170331 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom , teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
DB170330 For det første må vi sørge for at barn og ungdom får et best mulig utgangspunkt helt fra starten på livet.
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170330 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
BT170330 Men i motsetning til barndom har hun tidligere laget film om ungdom med vidvinkelen på kameraet.
AP170330 I tillegg vil de fjerne egenandelen på helse- og tanntjenester, etterskoletilbud fra ungdom med særskilte behov og sterilisering av både kvinner og menn.
AP170330 Likevel innfører han dette mattekravet som holder ungdom ute av lærerstudiene.
AA170330 Tenk over det : Hvert tredje barn eller ungdom har i løpet av sin oppvekst psykiske helseplager som er av en slik art at det går ut over livskvalitet og livsmestring.
VG170329 I perioden 2001 til 2005 var hun talsperson for Grön Ungdom , og har senere jobbet for Miljöpartiet de Gröna, blant annet som advokat.
VG170329 ENGASJERT : Her er Zaida Catalán på talerstolen for Grön Ungdom sommeren 2004.
DB170329 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶
DB170329 | Nå er klovnen som skremte vannet av en hel generasjon ungdom tilbake ¶ ¶ 40 ÅR : Kronprinsesse Victoria feirer 40-års dag til sommeren.
BT170329 Ved flere politistasjoner i hovedstaden merker de en klar økning i videoer av slåsskamper blant ungdom - det er nemlig slik politiet får vite om volden, når de går gjennom beslaglagte mobiler.
BT170329 På lørdag slo Oslo-politiet alarm om stadig grovere vold blant stadig yngre ungdom , noen helt ned i 12-årsalderen, skriver Aftenposten.
AP170329 - Over tid har vi fått en del bekymringsmeldinger fra foreldre, skole og fra personer som jobber med ungdom , som har gjort at vi nå har valgt å aksjonere mot dette miljøet, sier etterretningsleder i Øst politidistrikt, Lars Abelsen, til NRK.
DB170328 Her et bilde fra 2004 da hun representerte Grön Ungdom .
BT170328 Det kommunale bokollektivet for ungdom på Skjold ble tømt for halvannen uke siden, men en nøkkel skal ha kommet på avveie.
BT170328 Enten det er snakk om Skeiv Ungdom , ansatte i forskjellige yrkesgrupper, politiske partier, minoritetsgrupper, bamsene, Den norske kirke, studentgrupper, eller parolen for « de som går for alle dem som ikke har mulighet til å gå i paraden selv », så skjønner jeg ikke at dette er paroler eller grupper som er til det negative
AP170328 Ved flere politistasjoner i hovedstaden merker de en klar økning i videoer av slåsskamper blant ungdom - det er nemlig slik politiet får vite om volden, når de går gjennom beslaglagte mobiler.
AP170328 Skulle bli en rolig ettermiddag for politiet - i stedet møtte de illsint ungdom og en folkemengde som fire patruljer måtte roe ned : ¶
AP170328 På lørdag slo Oslo-politiet alarm om stadig grovere vold blant stadig yngre ungdom , noen helt ned i 12-årsalderen.
AP170328 Aftenposten kunne samtidig avsløre videoer av ungdom i brutale slåsskamper, som ungdommene selv filmer og deler.
VG170327 Ungdom i Norge i dag kan ikke nødvendigvis navnene på de beste langrennsløperne våre, men de kjenner parkourutøvere og trickere fra hele verden.
VG170327 Rådet skal blant annet se på hva man kan gjøre for å få ungdom til å fullføre videregående skole.
VG170327 Onsdag samlet også Kronprinsparets Fond en gruppe eksperter i et nyopprettet faglig råd som skal ha fokus på ungdom og utenforskap.
VG170327 Formålet for Kronprinsparets Fond er « å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse ».
VG170327 Formålet for Kronprinsparets Fond er « å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse ».
SA170327 - Dagens ungdom er jo « dessertgenerasjonen » som er vant med å komme lett til ting.
FV170327 - Dagens ungdom er jo « dessertgenerasjonen » som er vant med å komme lett til ting.
DB170327 Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom sier de er " utrolig glade " for utsalget.
DA170327 Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom sier de er " utrolig glade " for utsalget.
BT170327 | Vidar ble slått ned av ungdom i Bergen.
BT170327 - Dagens ungdom er jo « dessertgenerasjonen » som er vant med å komme lett til ting.
AP170327 - Jeg drømmer om Peking om natten, sier Harald Bøckman ( 71 ) til Aftenposten, og det er trolig ubevisst at forskeren i farten uttaler navnet på Kinas hovedstad slik det ble omskrevet da han i sin ungdom innledet det som skulle bli et langt arbeidsliv med studier av Midtens rike.
AP170327 Vi lærer for lite om dette på skolen, og det er blitt tabu blant ungdom .
AP170327 Dagens ungdom vet ikke hva de skal gjøre dersom de oppdager at noen sliter psykisk, skriver Jente ( 14 ).
AP170327 Politiet er bekymret over organiserte slåsskamper blant ungdom i Oslo og hvordan det å dokumentere volden ser ut til å gi status.
AP170327 - Dagens ungdom er jo « dessertgenerasjonen » som er vant med å komme lett til ting.
AA170327 500 meter er barndom, 1500 meter ungdom , 5000 meter voksenliv og 10 000 er alderdom, ifølge skriftforfatteren.
AA170327 Rådet skal blant annet se på hva man kan gjøre for å få ungdom til å fullføre videregående skole.
AA170327 Onsdag samlet også Kronprinsparets Fond en gruppe eksperter i et nyopprettet faglig råd som skal ha fokus på ungdom og utenforskap.
AA170327 Formålet for Kronprinsparets Fond er " å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse ". ( ©NTB ) ¶
AA170327 Formålet for Kronprinsparets Fond er " å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse ". ( ©NTB ) ¶
AA170327 Barnekreftforeningen har som mål å øke støtten betydelig i årene som kommer i kampen om å bekjempe kreft hos barn og ungdom .
AA170327 Barnekreftforeningen bevilger midler til de fire regionssykehusene som har ansvar for behandling hos barn og ungdom med kreft.
AA170327 Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom sier de er " utrolig glade " for utsalget.
SA170326 Det måtte en ungdom til.
DA170326 Når du vokser opp som ungdom , så tenker man veldig svart-hvitt.
BT170326 Ropstad mener et bredt sammensatt utvalg med ungdom , teknologer og forskere sammen bør klare å finne gode tiltak.
BT170326 Det måtte en ungdom til.
AP170326 Det er godt å se at DNB tar urfolksinteresser på alvor og selger lånet i dette skandaleprosjektet, sier leder i Natur og Ungdom , Ingrid Skjoldvær.
AP170326 Politikerne og samfunnet vårt trenger engasjert ungdom , skriver Jan Tore Sanner.
AP170326 Det måtte en ungdom til.
SA170325 - Kirkens bymisjon har ungdomsklubb, hjemmebesøk hos familier, aktiviter for barn og ungdom i sommerferien.
BT170325 Han har gjort viktig nybrottsarbeid med musikk i barnevernet, og leder prosjektet « Kom Nærmere », der barn og ungdom under offentlig omsorg får skrive og lage sin egen musikk.
BT170325 Det Krüger har dokumentert, er hvordan musikk kan gi barn og ungdom i utsatt livssituasjon et fast holdepunkt, der det i tillegg er legitimt å snakke eller synge om det aller vanskeligste.
AP170325 Alle bidrag som kommer inn hjelper for at barn og ungdom med kreft skal få enda bedre behandling i fremtiden, enn det de får i dag.
AP170325 - Kirkens bymisjon har ungdomsklubb, hjemmebesøk hos familier, aktiviter for barn og ungdom i sommerferien.
VG170324 Natur og Ungdom kaller det en « gledens dag », og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.
SA170324 Hva med dem som vil belyse flukten i bøker for barn og ungdom ?
DB170324 Det er jo en tradisjon for dette, hvert fall blant ungdom og unge voksne, sier rusmiddelforskning, Astrid Skretting til Dagbladet.
DB170324 Natur og Ungdom kaller det en " gledens dag ", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.
AP170324 Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom .
AA170324 Natur og Ungdom kaller det en " gledens dag ", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.
AA170324 Verkstedet er for ungdom i alderen 15 til 20 år.
AA170324 Den fem dager lange festivalen består av kurs, seminarer, prisutdelinger og visning av filmer laget av ungdom og studenter.
SA170323 - Med ensidig avkriminalisering mister vi mange muligheter til å gripe inn overfor ungdom i starten av en ruskarriere, som vi har i dag.
BT170323 Det er helst ungdom som står for ødeleggelsene, mener han.
AP170323 | Hvordan er egentlig ungdom i Oslo ?
AA170323 | Aktivitetsplikt for ungdom som mottar sosialhjelp ¶
AA170323 Våre to sterkeste kort i arbeidet med aktivitetsplikten er tett oppfølging av den enkelte ungdom , og tett kontakt med bedrifter og virksomheter i Trondheim.
AA170323 Vi vil derfor i første rekke bruke tildelte ressurser på å gi tett og god oppfølging av den enkelte ungdom , og tett og god oppfølging av de arbeidsgiverne ungdommene er i praksis hos.
AA170323 Vi sier ikke at slike aktiviteter ikke er aktuelle for ungdom som mottar sosialhjelp, men alle ungdommer som kan være ute på en ordinær arbeidsplass der det er muligheter for jobb, bør heller være det.
AA170323 Nav ser det som positivt at ungdommer som mottar sosialhjelp skal være aktive, og vi opplever aktivitetsplikten som en plikt like mye til oss på Nav-kontoret som til den enkelte ungdom .
AA170323 I gjennomsnitt mottar den enkelte ungdom sosialhjelp i rundt fire måneder.
AA170323 Her får ungdom som mottar sosialhjelp hjelp til å bli mer klar over sin situasjon, sine styrker og utfordringer og til å legge en mer tydelig plan for hva de skal gjøre framover.
AA170323 Det må presiseres at ungdom som mottar sosialhjelp er en svært uensartet gruppe, som har behov for svært ulike tiltak.
AA170323 Det er Nav-kontorene som er gitt ansvaret for å sikre at denne aktivitetsplikten blir gjennomført, og vi arbeider kontinuerlig med å sikre den enkelte ungdom en meningsfull og arbeidsrettet aktivitet.
AA170323 Det beste er å sikre at den enkelte ungdom får et aktivitetstilbud som er i tråd med ungdommens ønsker og målsettinger for yrkeslivet, selv om vi kanskje må bruke noe tid på å finne dette.
VG170322 Christine Koht om dagens ungdom : - Savner rock'n' roll ¶ skjer med christine koht i 4 stjernes middag overfor mr snøbrett ? sexisme er ikke greit uansett hvilken vei den er rettet ¶ - christine ( @ChristineDancke )20.03.17, 08:05 ¶
VG170322 VANEBO, tidligere formann i Fremskrittspartiets Ungdom
SA170322 Han scorer mål fortsatt, han setter opp andre med målgivende pasninger, og som type er han erfaren, men fremdeles en ungdom .
DB170322 Ungdom under 18 år skal ikke arbeide overtid.
DA170322 Forfatteren er hos akupunktøren, en mann som i sin ungdom tjenestegjorde i en eliteenhet, og var på oppdrag i Libanon.
AP170322 Det er vi i ferd med å omforme til en multifunksjonell idrettshall som skal ha mange forskjellige tilbud til ungdom i hele regionen.
AP170322 Han scorer mål fortsatt, han setter opp andre med målgivende pasninger, og som type er han erfaren, men fremdeles en ungdom .
AA170322 | Vil fjerne egenandel for unge hos legen ¶ Ungdom mellom 16 og 18 år bør slippe å be foreldrene om penger for å betale egenandelen ved legebesøk, mener pasient- og brukerombudene, politikere og leger.
AA170322 Pasient- og brukerombudene foreslår at det skal bli gratis for ungdom mellom 16 og 18 år å besøke legen.
AA170322 - Vi ser at det ikke er så lett for ungdom å spørre om penger til å gå til fastlegen, fordi de ønsker å være anonyme i forhold til foreldrene. ( ©NTB ) ¶
VG170321 Jeg tror ikke de er noe verre enn helt vanlig, norsk ungdom .
VG170321 Det virker som frisk ungdom .
VG170321 Det er sunn, frisk ungdom som velger å stille opp, og da tar de konsekvensene både på godt og vondt.
VG170321 Lat ungdom
VG170321 : Olav Thon refser norsk ungdom i New York Times ¶
VG170321 De som får begrensede tillatelser er ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har beskyttelsesbehov.
AP170321 Ida Hauge Dignes ( 20 ), nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo.
AP170321 Det vonde slaget kom fra deg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, skriver Ida Hauge Dignes ( 20 ), nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo.
SA170320 Lot utsatt ungdom bo hjemme hos seg og tenåringsdatteren.
SA170320 Hjertet hennes banker så hardt for barn og ungdom i trøbbel at det nesten ble slitt i stykker.
SA170320 - Da jeg som ungdom sa til meg selv en dag at jeg ikke måtte klandre meg selv for alt som har skjedd med meg som barn.
DB170320 Samtidig begynte en ny generasjon musikkinteressert ungdom å fatte interesse for musikk på fysiske medier.
BT170320 Å være kvinne, ungdom og etnisk minoritet er en fordel for å sikre representativitet på en politisk valgliste, men samtidig kan slike bakgrunnskjennetegn være en ulempe når kompetanse og egenskaper vurderes.
AP170320 Her ignorerer Anders Magnus i NRK all forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i disse bydelene, men vinkler på enkeltpersoners erfaringer og pessimistiske syn på utviklingen.
AP170320 mars ignorerte NRK forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i Oslo Øst, skriver Nina Kristiansen.
AP170320 Vi hører mye om presset om å være perfekt og ha perfekt kropp, men det gjelder jo ikke kun for ungdom .
AA170320 « Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NSUF's ungdomstjeneste, da dette strider mot min samvittighet.
AA170320 Ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend var sentral, med obligatorisk medlemskap for tysk ungdom fra 1936.
AA170320 februar 1942 ble medlemskap i NSUF gjort obligatorisk for ungdom mellom 10 og 18 år.
VG170319 SV vil la ungdom - og gamle - bruke kokain, hasj, ecstasy og heroin.
VG170319 Sosialistisk ungdom ville ha et obligatorisk antall timer med seksualundervisning - og det fikk de ikke gjennomslag for.
VG170319 Sosialistisk Ungdom har i helgen kjempet for å få gjennom nye krav for seksualundervisningen i Norge.
VG170319 Hun vil at ungdom skal lære mer om sex på skolen enn gjennom porno.
VG170319 En klein naturfagslærer med en kondom og en banan kan ikke være en motvekt til det hyperseksualiserte samfunnet ungdom møter.
VG170319 Da vil ungdom få et urealistisk bilde på hva sex er og kan være, sier Sjøvoll. | - Jeg er så stolt av min bakgrunn ¶
DB170319 Dagbladet snakker med en bekjent av Yonathan, som ikke ønsker å bli sitert med navn, noe som er en gjenganger for ungdom tett på miljøene i forstedene.
DB170319 - Drøm stort, vi kan også, sier han er mottoet til ungdom fra forstaden med det dårlige ryktet.
DB170319 - Det finnes ikke nok tilbud, da står ungdom og bråker i sentrum, sier Sayed, som etterspør bedre tilbud og at tiltakene politikerne lover, også bli gjennomført når de blir valgt inn i Riksdagen.
BT170319 Hjertet hennes banker så hardt for barn og ungdom i trøbbel at det nesten ble slitt i stykker.
BT170319 Cecilia Dinardi : - Å få høre at jeg er naiv, tar jeg som en kompliment Hjertet hennes banker så hardt for barn og ungdom i trøbbel at det nesten ble slitt i stykker.
VG170318 Departementet hadde bevilget 154.000 kroner til organisasjonen Jenteforsvaret, som da var en undergruppe av Sosialistisk Ungdom .
DB170318 Gjennom endringsforslag til landsmøtets uttalelser tar Sosialistisk Ungdom til orde for en langt mer progressiv seksualundervisning enn det som finnes i dag.
DB170318 - For det første får ungdom sexundervisning alt for seint.
DB170318 Ungdom deltar mer i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter ; valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere har økt markant siste ti år uten endring hos andre velgere.
AP170318 Ungdomsorganisasjonen Juvente testet i 2015 1224 butikker over hele landet, og 361 av dem solgte alkohol til ungdom mellom 13 - 16 år i 2015.
AA170318 ¶ Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre møtte demonstranter fra Natur og Ungdom etter sitt innlegg.
AA170318 - Jeg håper at du går for et oljefritt Lofoten, sa Frida Myklebust Amdahl i Nord-Trøndelag Natur og Ungdom til partileder i Ap, Jonas Gahr Støre.
AA170318 - Jeg håper at du går for et oljefritt Lofoten, sa Frida Myklebust Amdahl i Nord-Trøndelag Natur og Ungdom til Jonas Gahr Støre utenfor hotellet på Hell lørdag.
DB170317 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
AP170317 - Jeg drømmer om Peking om natten, sier Harald Bøckman ( 71 ) til Aftenposten, og det er trolig ubevisst at forskeren i farten uttaler navnet på Kinas hovedstad slik det ble omskrevet da han i sin ungdom innledet det som skulle bli et langt arbeidsliv med studier av Midtens rike.
AP170317 Palestinske sikkerhetskilder sier gutten ble skutt under sammenstøt med israelske soldater og tilføyer at en annen ungdom ble alvorlig såret av skudd fra hæren.
AP170317 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa hun under et besøk i småbyen torsdag.
AP170317 - Vi ser en utvikling der ungdom tyr lettere til vold for å løse konflikter.
AP170317 - Vi setter ikke de ulike gruppene opp mot hverandre, selv om innvandrere og ungdom under 30 år har høy prioritet.
AP170317 Hjertet hennes banker så hardt for barn og ungdom i trøbbel at det nesten ble slitt i stykker.
AP170317 Hjertet hennes banker så hardt for barn og ungdom i trøbbel at det nesten ble slitt i stykker.
AA170317 Palestinske sikkerhetskilder sier gutten ble skutt under sammenstøt med israelske soldater og tilføyer at en annen ungdom ble alvorlig såret av skudd fra hæren.
AA170317 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa hun under et besøk i småbyen torsdag.
AA170317 Småbruk skal ikke kunne legges ut på det åpne markedet, det vil hindre ungdom som ønsker å drive landbruk.
SA170316 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
FV170316 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
DB170316 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
DB170316 Norð-kjeden åpner også dørene for ungdom som trenger en ny start : ¶
DA170316 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
DA170316 Audun Herning ( 36 ) ¶... har vært leder i Sosialistisk Ungdom og rådgiver for Bård Vegar Solhjell ( SV ) da han var kunnskapsminister.
BT170316 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
AP170316 Han er derimot mer bekymret for økningen av straffbare forhold der ungdom under 15 år er involvert.
AP170316 Dette gjelder spesielt hvis vi går etter ungdom som selger, oppbevarer eller bruker narkotika.
AP170316 en rekke helsetjenester for ulike aldersgrupper av ungdom .
AA170316 - Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.
SA170315 Rimelig månedskort for ungdom .
FV170315 - Vi er bekymret for voldsbruken blant ungdom , og vi synes det er svært alvorlig at det beslaglegges kniv, sier politiet i Kristiansand.
FV170315 - Det som bekymrer meg mer er rusmiljøet som ungdom dras inn i nede i sentrum, utenfor skoletid.
DB170315 Helsestasjonen for ungdom i Lørenskog blir oppsøkt av fortvilte ungdommer som har opplevd at bilder tatt i garderoben deles på nettet.
DB170315 Grunnen er at de ikke har klart å beholde velferdsstaten slik den var : Folk må betale mer i skatt, arbeidsledige har mistet litt av ytelsene, ungdom uten jobb har det vanskeligere enn før og eldre får mindre enn før, sier en kilde som kjenner nederlandsk politikk over gjennomsnittet godt.
DA170315 - Det er ikke et nytt fenomen at ungdom er stressa, men det har vært mye oppmerksomhet rundt det i det siste.
DA170315 Som at våre politikere ikke ser verdien av å øke innsatsen for å gi barn og ungdom en god start i livet.
AP170315 Han bruker fritiden på leksehjelp til somalisk ungdom .
AP170315 Si ;D-innlegg : Vi er helt vanlig ungdom som igjen og igjen må kjempe for Groruddalen.
AA170315 Helsestasjonen for ungdom i Lørenskog blir oppsøkt av fortvilte ungdommer som har opplevd at bilder tatt i garderoben deles på nettet.
AA170315 Gjennom mitt arbeid som sosialkonsulent har jeg de siste 25 årene jobbet med barn, ungdom og familier, hvor jeg har veiledet og gitt omsorg til mennesker i små og større kriser.
VG170314 Hvert år samles titusener av musikkhungrig ungdom , turister og hovedstadsborgere til det som har utviklet seg til å bli Nordens største gratis musikk-arrangement, det store VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo.
VG170314 Rapporten finner at utfordringene her er større enn i vestlige bydeler, ungdom i Grorud bydel vokser opp på færre kvadratmeter og velger oftere yrkesfag enn byungdom flest.
VG170314 Men også mine nabounger ruser seg mindre og leser mer lekser enn ungdom i de vestlige bydelene.
VG170314 Hva gjelder kriminalitet er ungdom i disse bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom .
VG170314 Hva gjelder kriminalitet er ungdom i disse bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom.
VG170314 Den mest omfattende undersøkelsen vi har av ungdom i Oslo viser altså at bydelene Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud har ungdommen som ruser seg minst og leser mest lekser.
VG170314 - Når det kommer til kriminalitet er ungdom i disse utskjelte Oslo-bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom .
VG170314 - Når det kommer til kriminalitet er ungdom i disse utskjelte Oslo-bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom.
VG170314 Ungdom i de samme bydelene bruker også mer tid på lekselesing enn gjennomsnittsungdommen i Oslo, og de skulker mindre.
SA170314 Vi har gitt mulighet til økt bruk av lønnstilskudd hvor arbeidsgivere kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom .
SA170314 I tillegg har regjeringen gitt 1000 ekstra tiltaksplasser i år for arbeidsledige hvor ungdom er prioritert.
SA170314 For at vi tidlig skal kunne fange opp ungdom som sliter, må vi ha et bedre samarbeid mellom, helse-, utdannings- og arbeids- og velferdssektoren.
SA170314 Derfor er det viktig å få ungdom ut i arbeid.
DB170314 Forskning viser at selv om det er vanligst blant ungdom og unge voksne, kan også flere slite med døgnrytmen i 30-åra - og dermed ha problemer med å legge seg til normal tid.
DB170314 Reporterne har i tillegg intervjuet en rekke kilder, politifolk, sosialarbeidere, frivillige innen ungdomsarbeid og ungdom selv som sier at mørketallene er mye høyere.
DB170314 Allerede med på laget er Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, ungdomspartiene AUF, Unge Venstre, og Sosialistisk Ungdom , og et lite, men betydelig mindretall i befolkningen.
DA170314 - Vi ønsker også å sparre fram ideer i en workshop hvor kunstinteressert ungdom i PLOT deltar, sier Ueland.
DA170314 Ofte situasjoner der barn og ungdom blir behandlet dårlig på grunn av religion, kultur eller utseende.
DA170314 Å si at ungdom skal ha andre vilkår for å få arbeide er det samme som å si at vi er nødt til å svekke det grunnleggende vernet og tryggheten i arbeidslivet for at folk flest skal få arbeide, sier hun.
DA170314 Også ungdom , langtidsledige eller folk med funksjonsnedsettelser trenger et vern i arbeidslivet.
BT170314 Forslaget fra Sosialistisk Ungdom er ett av dem.
AP170314 Rameen Sheikh ( 19 ), feministisk ansvarlig i Rød Ungdom .
AP170314 Rameen Sheikh ( 19 ), feministisk ansvarlig i Rød Ungdom .
SA170313 Jeg er utrolig skuffet over voksne som henger ut ungdom på den måten, sier Jan Kristoffer Dale.
SA170313 Jan Kristoffer Dale er enig i at det er nødvendig med bedre oppfølging av barn og ungdom tidlig.
SA170313 Han sier at ungdom generelt er en prioritert gruppe hos Nav.
SA170313 Også Natur og Ungdom er kritiske.
SA170313 - Natur og Ungdom ( @NaturogUngdom ) March 13, 2017 ¶
DB170313 Catalan er kjent i Sverige som tidligere talsperson for ungdomsorganisasjonen til Miljöpartiet, Grön Ungdom , og jobbet for Miljöpartiet i riksdagen før hun begynte å jobbe for FN med seksuelle overgrep og menneskerettigheter.
DB170313 Over 400000 ungdom mister et viktig tilbud for tilgang til prevensjonsmidler, informasjon og hiv-forebyggende tjenester.
DB170313 18 av de 22 klinikkene deres som gir tjenester særlig tilpasset ungdom , må legges ned.
DA170313 Ut over disse mer disse mer generelle tiltakene kan det være aktuelt med mer spesialiserte tilbud til ungdom med sammensatte problemer : ¶
DA170313 Ordningen med arbeidstrening gjennom lønnstilskudd ser ut til å være et tiltak som er effektivt både overfor ungdom og andre.
DA170313 Dette prosjektet har vært med på å skaffe jobb eller videreutdanning til ungdom som av ulike årsaker har droppet ut.
DA170313 De mange jobbmulighetene for ufaglært ungdom er stort sett rasjonalisert bort.
DA170313 Ungdom som dropper ut av videregående skole, vil lett finne at veien inn i arbeidslivet, eller til videre utdanning er stengt.
DA170313 - Ungdom som dropper ut av skolen vil finne at veien inn i kan bli stengt, mener Berge.
DA170313 Når det gjelder det som er tatt opp, mener jeg det stort sett er et godt miljø blant ungdom i bydelen, men at det også her selvfølgelig finnes unntak.
AP170313 Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven, for oljelisensene som ble tildelt gjennom den forrige konsesjonsrunden.
AP170313 | Grønn Ungdom trenger vår politikk for å ha råd til sin egen Andreas R.
AP170313 Om Grønn Ungdom noen gang klarer å stenge kranen på norsk sokkel, er det nok heller de som får et forklaringsproblem.
AP170313 Grønn Ungdom kritiserer på Si ;D 8. mars FpU og meg for å ha et forklaringsproblem, fordi vi i likhet med 85 prosent av befolkningen ønsker å opprettholde norsk olje- og gassnæring.
AP170313 « I Oslos østlige bydeler har kriminelle gjenger fått et kraftig fotfeste », sier NRK-reporter Anders Magnus, og fortsetter : « Området har store sosiale problemer, som gjør det lett for gjenglederne å rekruttere ungdom , og også barn, til å selge narkotika for dem.
AP170313 For å hjelpe familier i gang, har SaLTo i bydelene Ullern og Nordre Aker utarbeidet en brosjyre med råd og tips om hvordan du snakker med ungdom om rus.
AP170313 Ungdom som må tas vare på !
AA170313 Det er spesielt barn og ungdom fra fattigere land som Afghanistan, Romania og Marokko som er utsatt for menneskehandel, skriver Svenska Dagbladet.
AA170313 Under helgens landsstyremøte Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) vedtok ungdomspartiet at Norge skal stanse all bistand til land som ikke ønsker å ta imot sine egne borgere etter utvisning fra Norge, melder Nettavisen.
VG170312 Under den nåværende loven er grensen for ekteskap i New York 18 år, men tillater å ungdom mellom 16 og 17 å gifte seg med foreldrenes godkjenning. 14 og 15-åringen kan gifte seg hvis de har tillatelse fra en dommer i tillegg til foreldrenes godkjennelse.
VG170312 Reportasjeteamet har intervjuet en rekke kilder fra ulikt holdt, blant annet politi, politikere, ungdom og folk med kjennskap til miljøene.
VG170312 KRITISK : Adel Khan Farooq er kritisk til fremgangsmetoden til NRK i reportasjen « Gjenger i Oslo : Ungdom har pistoler og barn selger hasj », men NRK mener han ikke har grunnlag for kritikken.
VG170312 Beverfjord sier at bakgrunnen for reportasjen var å se på gjengproblematikk og at det er kjent at ungdom slåss over narkotikasalget.
DA170312 Solberg minner om at heller ikke de rødgrønne klarte å få ungdom tilbake i jobb, men at det tar tid før regjeringens tiltak rettet mot tidlig innsats i skolen, lærerløft og psykisk syke får effekt.
AP170312 Jeg er utrolig skuffet over voksne som henger ut ungdom på den måten, sier Jan Kristoffer Dale.
AP170312 Jan Kristoffer Dale er enig i at det er nødvendig med bedre oppfølging av barn og ungdom tidlig.
AP170312 Han sier at ungdom generelt er en prioritert gruppe hos Nav.
AP170312 - Det er ubegripelig å hevde av kvinnekampen skal holdes politisk nøytral, skrev Rameen Sheikh i Rød Ungdom på Si ;D 9. mars.
AA170312 Det er ikke noe alright for en ungdom å bli utsatt for noe slikt, sier Engen.
AA170312 Det som skulle være et rusfritt arrangement for ungdom i et forsamlingshus i Stjørdal ble natt til søndag avsluttet av politiet.
AA170312 Solberg minner om at heller ikke de rødgrønne klarte å få ungdom tilbake i jobb, men at det tar tid før regjeringens tiltak rettet mot tidlig innsats i skolen, lærerløft og psykisk syke får effekt.
VG170311 Ungdom med psykiske lidelser.
DN170311 - Ungdom er en prioritert gruppe hos Nav, men det er et krevende arbeidsmarked med stor konkurranse.
DB170311 - Den serien forteller verden en løgn, og oppmuntrer ungdom til å bli narkotikadealere, sier han.
DA170311 Siden Sentralen åpnet dørene for litt over ett år siden, har arrangementer for barn og ungdom hatt en viktig plass i de gamle banklokalene.
DA170311 Ungdom og Fretex ¶
AP170311 Konseptet er myntet på barn, ungdom og unge voksne.
VG170310 Ungdom ned i 13- og 14-årsalderen møtes for å slåss.
VG170310 - For en ungdom virker det nok like avskrekkende å risikere å måtte møte for en kommisjon og diskutere hvilken hjelp man skal ha, mener Høie.
SA170310 Psykiske problemer er, som du sier, blitt en relativt stor del av det mange ser på som « dagens ungdom ».
SA170310 Men jeg må si at det å ha psykiske problemer eller en psykisk lidelse er noe dagens ungdom kommer for lett unna å ta på seg.
SA170310 At jeg var en ungdom som hadde muligheten til å jobbe så utrolig hardt for å kunne oppnå noe utrolig bra.
DB170310 * En 18 år gammel ungdom fra Norge var på reise i Florida da han merket smerter i den ene testikkelen.
BT170310 Natur og Ungdom og gruvemotstandere lenket seg fast til anleggsmaskinene, og stanset prøveboringen på Engebøfjellet ved Førdefjorden.
AP170310 Augusto Ferraro, pensjonert hotelleier med mange norske navn i gjesteboken, møtte Onassis i sin ungdom .
AP170310 Leirplassen i lia bak Sporten på Frognerseteren er populær blant festglad ungdom .
AA170310 Siona Hernandez var en litt opprørsk ungdom og var sendt til ungdomshjemmet etter å ha rømt hjemmefra flere ganger.
VG170309 Solberg mener Høyre må prioritere å få ungdom ut i arbeid, skape jobber for å redusere arbeidsledigheten, men også at det må være plass til også de godt voksne som ønsker å jobbe lengre.
VG170309 Skape jobber for ungdom
VG170309 Henvendelser om paracetamol hos ungdom mellom 10 og 19 år dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger - det vil si at det er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.
SA170309 Henvendelser om paracetamol hos ungdom mellom 10 og 19 år dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger - det vil si at det er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.
DN170309 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener kodeknekkere i lærerstaben skal hindre at flere ungdom dropper ut av videregående.
DN170309 Regjeringen har allerede innført flere tiltak for å hindre at ungdom faller fra videregående skole, blant annet en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.
DB170309 - Har man ungdom som er sårbar, er dette noe man burde vite om.
DB170309 Dødstallene er steget til 28 etter at en brann spredte seg i en institusjon for vanskeligstilte barn og ungdom i Guatemala.
DB170309 - Det finnes fortsatt hyggelig ungdom der ute, sier han.
DA170309 Også Fremskrittspartiets Ungdom har engasjert seg i saken.
BT170309 Russ er jo ikke, jevnt over, mer ignorante enn annen ungdom , og Eirin Eikefjord er en ytterst rasjonell skribent.
BT170309 Det er verken rimelig eller klokt å sette ungdom i opposisjon i bås med voldtektsmenn og dømte voldsforbrytere, og det å legge hele vekten av sitt assosierte mediehus bak et vrangvillig frontalangrep mot nittenåringer som har gått for langt i et ungdomsopprør er i seg selv uten tvil en voldshandling.
BT170309 Det er ikke rimelig av Eikefjord å sette ungdom i bås med voldtektsmenn og dømte voldsforbrytere.
BT170309 Det er en kontraproduktiv, usunn strategi som sår ytterligere splid og som i hvert fall ikke bidrar til å forme ungdom som er villige til å lytte når feminister snakker.
BT170309 Det er en kald årstid, tross alt, og selv om Bergens Tidendes omfattende dekning av « Dark room»-saken de siste månedene har fått oss til å se pedofile bak hver busk og hver « like » på et feriebilde på Facebook, må vi regne med at vanlig ungdom ikke aktivt fremmer seksuelt misbruk av spedbarn på sosiale medier.
BT170309 Russ er jo ikke, jevnt over, mer ignorante enn annen ungdom , og Eirin Eikefjord er en ytterst rasjonell skribent.
BT170309 Det er verken rimelig eller klokt å sette ungdom i opposisjon i bås med voldtektsmenn og dømte voldsforbrytere, og det å legge hele vekten av sitt assosierte mediehus bak et vrangvillig frontalangrep mot nittenåringer som har gått for langt i et ungdomsopprør er i seg selv uten tvil en voldshandling.
BT170309 Det er ikke rimelig av Eikefjord å sette ungdom i bås med voldtektsmenn og dømte voldsforbrytere.
BT170309 Det er en kontraproduktiv, usunn strategi som sår ytterligere splid og som i hvert fall ikke bidrar til å forme ungdom som er villige til å lytte når feminister snakker.
BT170309 Det er en kald årstid, tross alt, og selv om Bergens Tidendes omfattende dekning av « Dark room»-saken de siste månedene har fått oss til å se pedofile bak hver busk og hver « like » på et feriebilde på Facebook, må vi regne med at vanlig ungdom ikke aktivt fremmer seksuelt misbruk av spedbarn på sosiale medier.
AP170309 Statsministerkandidaten sier årsaken til problemene er utenforskap : At ungdom i deler av Sverige ikke kommer inn i storsamfunnet og mister troen på fremtiden.
AA170309 Dødstallene er steget til 29 etter at en brann spredte seg i en institusjon for vanskeligstilte barn og ungdom i Guatemala.
AA170309 Dødstallene er steget til 22 etter at en brann spredte seg i en institusjon for vanskeligstilte barn og ungdom i Guatemala.
AA170309 Henvendelser om paracetamol hos ungdom mellom 10 og 19 år dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger - det vil si at det er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.
VG170308 Barnehjemmet ble i utgangspunktet bygget for 500 barn, men er i dag hjemmet til om lag 800 barn og ungdom fra fattige familier i landets hovedstad.
SA170308 Privat ¶ - Ungdom møter sterke forventninger ¶
SA170308 - Det er annerledes enn i min ungdom , det er ikke tvil om det.
DB170308 Jeg jobber til daglig med ungdom som vi bruker mye energi for å få på skolen.
DA170308 Mawra Mahmood, leder Røde Kors Ungdom : ¶
BT170308 Det finnes fortsatt saker som vår generasjon bør være opptatt av, for eksempel å få frem flere kvinnelige ledere i næringslivet, sier Linnea Wilmot, som er medlem av Grønn Ungdom .
BT170308 Det finnes fortsatt saker som vår generasjon bør være opptatt av, for eksempel å få frem flere kvinnelige ledere i næringslivet, sier Linnea Wilmot, som er medlem av Grønn Ungdom .
BT170308 De fleste av oss vil applaudere når ungdom får til noe, organiserer seg og lager musikk.
BT170308 De fleste av oss vil applaudere når ungdom får til noe, organiserer seg og lager musikk.
AP170308 Forfatter Bobbie Peers møter forventningsfulle skoleelever i Litteraturhuset, som har et eget program for barn og ungdom .
AP170308 En egen etasje i huset er til aktiviteter for barn og ungdom .
AP170308 Er det råttent å oppfordre ungdom til å ta yrkesfag ?
AP170308 Privat ¶ - Ungdom møter sterke forventninger ¶
AP170308 Det er en grunn til at jeg er med i Rød Ungdom , og det er fordi jeg ser på kvinnekamp som en del av klassekamp, skriver Rameen N.
AP170308 » Det skriver Agder Fremskrittspartiets Ungdom ( Agder FpU ) som svar til mitt innlegg om oljenæringen 6. mars.
AP170308 - Det er annerledes enn i min ungdom , det er ikke tvil om det.
AA170308 » Initiativet for å legge til denne parolen kom fra Skeiv Ungdom Trøndelag, og Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sitt fylkeslag i Midt-Norge.
AA170308 - Vi kom over en ungdom i sentrum, han fremsto som påvirket av noe.
AA170308 Likevel må vi gjøre det bedre og tryggere for ungdom å velge.
DB170307 Vår papiravis-front ble stemt fram av ungdommer, som « best på å få ungdom til å føle seg verst ».
DB170307 Vår papiravis-front ble stemt fram av ungdommer, som « best på å få ungdom til å føle seg verst ».
DB170307 Mange barn og ungdom med innvandrerforeldre er født og oppvokst i Norge, de føler seg norske.
DB170307 Kan noen forklare meg hvorfor ungdom i dag skal sendes ut av landet fordi foreldre eller besteforeldre løy i et asylintervju for mange år siden ?
DB170307 Etter et foredrag på en videregående skole ble jeg sittende og snakke med en del ungdom .
DB170307 Det som skjer nå sender et signal til ungdom som prøver å ta et oppgjør med æreskulturen, at de aldri er trygge i Norge.
DB170307 - Mange barn og ungdom med innvandrerforeldre er født og oppvokst i Norge, de føler seg norske.
DB170307 Når dagens ungdom kjenner så få ekstraordinære kvinner, er vi i ferd med å begå samme feil.
DA170307 - Barn og ungdom « sladrer » gjennom kroppen sin når de ikke har det bra.
BT170307 - År etter år ser vi enda styggere og mer krenkende eksempler på hvordan ungdom blir utsatt for grove seksuelle krenkelser i russelåter.
AP170307 50 prosent av norske interrailere er ungdom under 26 år. 39,5 prosent er voksne og 13,6 prosent er voksne over 60 år.
AP170307 * « Ungdom og fugler », Ris skole.
AP170307 - År etter år ser vi enda styggere og mer krenkende eksempler på hvordan ungdom blir utsatt for grove seksuelle krenkelser i russelåter.
AA170307 Årets Operasjon Dagsverk skal gå til utdanningsprosjekt for ungdom i Nigeria.
AA170307 | Operasjon Dagsverk 2017 skal gå til ungdom i Nigeria ¶
AA170307 Natur og Ungdom skriver at prosjektet gir ungdommer rammet av verdens største oljekatastrofe en lysere framtid.
AA170307 Det er klart at elevene synes det er urettferdig, og jeg er utrolig glad for at norske elever ønsker å jobbe sammen med ungdom i Nigeria for å rydde opp i denne miljøkatastrofen, sier leder i Natur og Ungdom , Ingrid Skjoldvær.
AA170307 Det er klart at elevene synes det er urettferdig, og jeg er utrolig glad for at norske elever ønsker å jobbe sammen med ungdom i Nigeria for å rydde opp i denne miljøkatastrofen, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.
AA170307 - Vi i Operasjon Dagsverk gleder oss til å samarbeide om et veldig godt prosjekt med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for å gi ungdom i Nigeria mulighetene og kunnskapen de trenger for å være endringsaktører i sitt eget liv, sier Sandra Skiaker, påtroppende leder av Operasjon Dagsverk. ( ©NTB ) ¶
AA170307 - Vi i Operasjon Dagsverk gleder oss til å samarbeide om et veldig godt prosjekt med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for å gi ungdom i Nigeria mulighetene og kunnskapen de trenger for å være endringsaktører i sitt eget liv, sier Sandra Skiaker, påtroppende leder av Operasjon Dagsverk. ( ©NTB ) ¶
AA170307 - Takket være Operasjon Dagsverk vil ungdom fanget i verdens største oljekatastrofe endelig få muligheten til en bedre framtid.
AA170307 - År etter år ser vi enda styggere og mer krenkende eksempler på hvordan ungdom blir utsatt for grove seksuelle krenkelser i russelåter.
VG170306 Ifølge den danske radiostasjonen Radio24syv skal et russisk TV-team ha tilbudt ungdom i Stockholmforstaden Rinkeby penger for å lage bråk foran kamera.
VG170306 Ungdom forteller om lærere og assistenter som ikke har tro på at de kan lære, og om en skolehverdag preget av utrygghet, mobbing og få venner.
BT170306 I egen forskning har vi studert ungdom i Sogn og Fjordane i en periode da skilsmissehyppigheten økte relativt med 35 prosent.
AP170306 Åtte av ti ( 80 prosent ) av de spurte sier at barn og ungdom er blitt mer aggressive.
AP170306 Halvparten ( 51 prosent ) av de spurte sier at ungdom har begynt med rusmidler for å takle situasjonen.
AA170306 - Vi har som mål å ha et tilbud som favner datainteressert ungdom , og de er det mange av.
AA170306 Greenpeace og Natur og Ungdom har på sin side saksøkt staten med sikte på å stanse fremtidig leting etter olje og gass.
VG170305 Vi har også forståelse for kravene til dyktige folk som hjelper ungdom som er kommet hit.
DB170305 Politiet avlivet det lille som hadde utviklet seg raskt, og de beskrev det som en trend blant ungdom som ikke var organisert, men løsrevne fraksjoner.
DB170305 En annen klase av bøker er de klimatraumatiserende - både for barn, ungdom og voksne.
AP170305 mars kritiserer Oslo Grønn Ungdom Agder FpU for en Facebook-post hvor vi viser vår støtte til et oljefritt Lofoten : Vi vil nemlig pumpe opp hver eneste dråpe.
AP170305 Vi må hjelpe ungdom til å bli bedre til å prioritere.
AP170305 mars kritiserer Oslo Grønn Ungdom Agder FpU for en Facebook-post hvor vi viser vår støtte til et oljefritt Lofoten : Vi vil nemlig pumpe opp hver eneste dråpe.
AA170305 Uhyggelig : Varehussjefen på Ikea Leangen, Randi Balstad Schjetne, liker ikke trenden som nå brer seg blant ungdom .
AA170305 Schjetne sier hun tror det er eventyrlyst som driver ungdom til å ta en natt på Ikea.
AA170305 Fraråder : Kristian Willianger, kommunikasjonsrådgiver i Ikea, tror ikke overnattingstrenden får fotfeste i Norge, men fraråder likevel ungdom til å gjennomføre ulovlige overnattinger på varehusene.
DB170304 Eller jeg har et minne før det : Da jeg var ungdom , traff jeg henne i forbindelse med et verdenscuprenn i Gällivare.
DB170304 Serien når fram til ungdom og voksne og åpner for samtale og refleksjon rundt alvorlige tema på tvers av generasjoner, fortsetter hun.
DB170304 - Serien når fram til ungdom og voksne og åpner for samtale og refleksjon, sier foreningen.
DB170304 Vi må for guds skyld passe på at ungdom ikke får muligheten til å tenke selv ¶
DB170304 « Innafor » føyer seg inn i en etter hvert grundig NRK-tradisjon med opplysningsprogrammer rettet mot ungdom på ungdommens premisser.
DB170304 Vinterens mest kontroversielle tv-program handler selvfølgelig om hemmelighetene til norsk ungdom .
DB170304 Vi må for guds skyld passe på at ungdom ikke får muligheten til å tenke selv ¶
DB170304 Vi må for guds skyld passe på at ungdom ikke får muligheten til å tenke selv ¶
DB170304 Vi må for guds skyld passe på at ungdom ikke får muligheten til å tenke selv ¶
DA170304 Serien når fram til ungdom og voksne og åpner for samtale og refleksjon rundt alvorlige tema på tvers av generasjoner, fortsetter hun.
DA170304 NRK-serien « Skam » får Sanitetskvinnenes hederspris : - Serien når fram til ungdom og voksne, og åpner for samtale og refleksjon, sier foreningen.
DA170304 Om ungdom og utlendinger, begge sett innenfra.
DA170304 Om ungdom og utlendinger, begge sett innenfra.
SA170303 - Vi må spørre oss om vi lurer ungdom ved å si at de har en fremtid uten videregående, sier Nicholas Wilkinson i programkomiteen.
DB170303 I intervjuet rekker hun en finger mot presset ungdom i samfunnet føler på.
BT170303 Politioverbetjent Monica Mørk roser byens ungdom og kommer med en oppfordring til foreldrene foran vinterferien.
AP170303 Lese- og skriveferdigheter hos ungdom ( 15 - 24 år ).
AP170303 Jeg har ingen problemer med å forstå medfølelsen med ungdom man kjenner som roter det til for seg selv, for eksempel fordi de var for umodne til å forstå hvilke konsekvenser det ville få at de ikke tok tak i skolen.
AP170303 Det er ikke lett å være ungdom i et så konkurranseorientert samfunn som vi har fått - hvor seleksjonen starter tidlig.
AP170303 Jeg har ingen problemer med å forstå medfølelsen med ungdom man kjenner som roter det til for seg selv, for eksempel fordi de var for umodne til å forstå hvilke konsekvenser det ville få at de ikke tok tak i skolen.
AP170303 Det er ikke lett å være ungdom i et så konkurranseorientert samfunn som vi har fått - hvor seleksjonen starter tidlig.
AA170303 Ungdom er en prioritert gruppe i Nav og mange har deltatt i arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis og opplæring.
VG170302 For det andre : Det er en organisasjon som er uløselig knyttet til voldsbruk, og som har vært det helt siden tre aktivister i forgjengeren Nationell Ungdom ble dømt i forbindelse med drapet på den syndikalistiske fagforeningsmannen Björn Söderberg.
DB170302 Blir dette vedtatt vil min første leilighet, en toroms på 50 kvm med vindu på soverommet, utsyn og dagslys, bli en sjeldenhet for dagens ungdom .
DA170302 I « Aquarius » gjør hun en personlig og modig tolkning av en aldrende kvinne som på verdig vis holder ungdom og klarsinn ved like, og løfter en film som ellers ville blitt vel teknisk i sin framstilling av samfunnsutviklingens menneskefiendtlige holdninger.
AP170302 Vil få flere unge til valgurnene : - Vi må slutte å lyve for ungdom
AP170302 Ungdomsskolene har et ansvar for å engasjere ungdom .
AP170302 Studien viser altså at ungdom på vestkanten er mer involvert i idrettsorganisasjoner enn østkantungdom.
AP170302 Se kartet over Oslos mest populære barnenavn : Hvor i byen bor William og Muhammed ? - Ungdom er bedre enn sitt rykte ¶
AP170302 Mens idretten står sterkt blant ungdom på Nordstrand og ytre vest, er deltagelsen i mer politisk orienterte aktiviteter høyere blant unge i Groruddalen og Oslo indre øst.
AP170302 I dag er 65 prosent av ungdom i alderen 13 - 19 år i Oslo med i én eller flere organisasjoner.
AP170302 Husebye tror at gjennomføring av lokale tiltak, som bedre busstilbud på Ullern, viser at politikken kan utgjøre en forskjell for alle : ¶ - Ungdom har kanskje en følelse av at deres stemme ikke teller, men det gjør den faktisk.
AP170302 Han mener at ungdom føler at de ikke blir hørt, spesielt på østkanten.
AP170302 Forskningen viser at 47 prosent av ungdom på videregående skole i Oslo har deltatt i politiske aktiviteter.
AP170302 Det viser også at ungdom er bedre enn sitt rykte når det kommer til deltagelse i viktige demokratiske prosesser.
AP170302 De unge politikerspirene i Vestre Aker Unge Høyre mener at samfunnsengasjementet blant ungdom vokser, men at skolene ikke er flinke nok til å tilrettelegge for politisk aktiviteter.
AP170302 At disse arenaene ikke bare er forbeholdt privilegerte grupper av ungdom , styrker demokratiet og dets legitimitet, sier hun.
AP170302 - Hvis man får engasjert ungdom tidlig, blir de ofte værende i politikken lenger.
AP170302 Ungdom i Oslo har samlet sett blitt noe mer politisk- og samfunnsinteresserte i perioden fra 2006 til 2015.
AP170302 Ungdom i Groruddalen og indre øst er dem som er aller mest aktive i politiske partier og organisasjoner.
AP170302 I vår ønsker Aftenposten Si ;D i samarbeid med Osloby å gi ekstra oppmerksomhet til ungdom som vokser opp i Oslo.
AA170302 | Jeg er opptatt av at Leon og annen norsk ungdom skal ha muligheter i sine liv ¶
AA170302 Regjeringens fremste politiske prosjekt er nettopp å skape muligheter for alle, ikke minst for ungdom .
AA170302 Jeg er opptatt av at Leon og annen norsk ungdom skal ha muligheter i sine liv.
AA170302 Det er disse investeringene som både bygger landet, og som skal skape de mulighetene norsk ungdom fortjener.
AA170302 Det gjør ufaglært ungdom og innvandrere med lite skolegang og dårlige norskkunnskaper særlig utsatt på arbeidsmarkedet.
AA170302 Du har også hatt en evne til å se og utvikle talent blant barn og ungdom .
VG170301 Da jeg gikk på ungdomsskolen var det flaut å være flink og kult å drikke øl, og jeg er sikker på at ingen av de som er ungdom i dag, ville kjent seg igjen i det som var min virkelighet.
DB170301 ¶ FORDELER : Leder av Fremskrittpartiets ungdom ( FrpU ), Bjørn-Kristian Svendsrud, mener dobbelt statsborgerskap medfører flere fordeler enn ulemper.
AA170301 | Vil legge ned tiltak for ungdom i Åfjord ¶
VG170228 Ungdom har det som oftest bra ¶ Ungdom flest har det imidlertid bra, og det er lite som tilsier at dagens ungdom har det verre enn tidligere generasjoner om vi ser på rapporten laget av Ungdata.
VG170228 Ungdom flest har det imidlertid bra, og det er lite som tilsier at dagens ungdom har det verre enn tidligere generasjoner om vi ser på rapporten laget av Ungdata.
VG170228 Det jeg har begynt å innse er at jeg var - og fortsatt er - en hormonell ungdom .
VG170228 Debatt At ungdom stresser er ikke et nytt fenomen.
VG170228 At ungdom stresser er ikke et nytt fenomen.
VG170228 Ungdom har det som oftest bra ¶
DB170228 Størstedelen av morgendagens ungdom med problemer er dagens barn som ikke blir sett, som det ikke var tid til.
DB170228 Derfor må vi ha et lag rundt barn og ungdom med sosionom, helsesøster og spesialpedagog.
DB170228 Barn og ungdom opplever å måtte utvikle sykdom for å bli sett, for det er blitt et verdig problem.
AP170228 Hver lørdag svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra ungdom i Aftenposten.
AP170228 Hver lørdag skal sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding svare på spørsmål fra ungdom knyttet til seksualitet og psyke.
VG170227 Denne uken skjedde det igjen : Etter en narkotikapågripelse valgte en gjeng av ungdom i Rinkeby å kaste stein på politiet og tenne på parkerte biler.
VG170227 Ungdom her skyter hverandre og det kan ikke fortsette.
VG170227 I dag og i morgen møtes de nordiske statsministrene til toppmøte om ungdom og psykisk helse i Oslo.
VG170227 Ungdom som ellers ville ha risikert å trenge behandling i Psykisk helsevern for barn og unge ( BUP ), får i stedet et tilbud der de bor.
FV170227 Norsk våpenindustri tar ansvar for å gjenreise en stolt propagandasjanger som dessverre har gått av moten : Bilder av sunn og vital ungdom - i uniform, foran flagget, med fasthet og håp i blikket, skriver for eksempel Kjetil Rolness på Facebook.
BT170227 Politioverbetjent Monica Mørk roser byens ungdom og kommer med en oppfordring til foreldrene foran vinterferien.
AP170227 Norsk våpenindustri tar ansvar for å gjenreise en stolt propagandasjanger som dessverre har gått av moten : Bilder av sunn og vital ungdom - i uniform, foran flagget, med fasthet og håp i blikket, skriver for eksempel Kjetil Rolness på Facebook.
SA170226 | Tre fra Stavanger inn i sentralstyret til Ungdom mot EU ¶
SA170226 Stavanger er godt representert i det nye sentralstyret til Ungdom mot EU.
FV170226 - Jeg kan overhodet ikke skjønne at det kan ha noen som helst underholdningsverdi å se en film om en person som jakta på og slakta ned barn og ungdom .
BT170226 | Med fiskelykke som utdanning ¶ Ungdom strømmer til Hordalands eneste fagutdanning for fiske og fangst.
BT170226 Med fiskelykke som utdanning Ungdom strømmer til Hordalands eneste fagutdanning for fiske og fangst.
AP170226 Voksne forstår ikke ungdom ved bare å se på SKAM og lese undersøkelser : Vi må snakke med dere.
AP170226 februar skrev at voksne ikke forstår ungdom i dag ved å se SKAM.
VG170225 Optimisme fordi kommunen de siste årene har opplevd at ungdom flytter hjem igjen og at folketallet vokser.
BT170225 Den sterke sentraliseringen vi opplever i Norge, gjør at vi vil oppleve mangel på interessante arbeidsplasser for ungdom i vår region.
VG170224 Vi må anerkjenne at presset på ungdom kan være helt forferdelig for å kunne gjøre noe med det.
VG170224 Når skal de eldre forstå at det ikke er så lett å være ungdom i dag ?
VG170224 Jeg skulle gjerne likt å bytte liv med en av dem i en uke for å se hva de da synes om dagens ungdom .
VG170224 Debatt Dagens ungdom er ikke late eller bortskjemte.
VG170224 Dagens ungdom holder ikke bare på med mobilen og er opptatt av å ta selfies slik så mange tror.
VG170224 Dagens ungdom gjør så godt de kan og mer enn det.
VG170224 Dagens ungdom er ikke late eller bortskjemte.
VG170224 Dagens ungdom er engasjerte, flinke og samfunnskritiske.
VG170224 Antallet deprimerte ungdom og ungdom med psykiske problemer øker.
VG170224 Antallet deprimerte ungdom og ungdom med psykiske problemer øker.
SA170224 Finne spilte for Trane og Nymark som ungdom , men startet proffkarrieren for Brann i 2012.
DN170224 | Er du en ungdom under 25, uten formell utdannelse - men som ivrig søker jobb ?
DB170224 De finnes, ja, men er ikke alle enig i at yrkesfør ungdom skal jobbe og ikke « nave » ?
DA170224 Også teksten på « 3 Mile Harbor » oser av minner og ungdom .
BT170224 Finne spilte for Trane og Nymark som ungdom , men startet proffkarrieren for Brann i 2012.
AP170224 Ungdomsarmeen som forsvarsministeren nevner, er et nettverk av grupper med barn- og ungdom over hele landet som blir opplært i militære teknikker og patriotisme.
AP170224 Finne spilte for Trane og Nymark som ungdom , men startet proffkarrieren for Brann i 2012.
AA170224 Og man må gi ungdom håp om fremtiden, slik at de ikke slutter seg til bevegelser som Boko Haram, sier Brückner til NTB.
VG170223 Selv om ungdom i Norge kommer godt ut sammenlignet med andre europeiske land, er helsedirektør Bjørn Guldvog bekymret over at antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år nær har doblet seg i løpet av de ti siste årene.
VG170223 I Ungdata-undersøkelsene blir ungdom spurt om forhold som gjelder deres liv og livssituasjon.
VG170223 Bekymret for ungdom
VG170223 Ungdom mellom 16 og 19 år sover i snitt to timer mindre enn anbefalt.
VG170223 Ungdom melder om psykiske symptomer og lav selvfølelse.
DA170223 I løpet av noen uker dulter Mia og Sebastian stadig borti hverandre, utveksler uhøfligheter og gradvis faller for hverandre - mens de snakker om drømmene sine, ser « Rotløs Ungdom » på ærverdige ( og nå dessverre nedlagte ) The Rialto Theatre og besøker Griffith-observatoriet.
BT170223 En 16 år gammel gutt er dømt for flere straffbare forhold, deriblant vold mot en annen ungdom .
BT170223 Men hvor har Anna fra Sosialistisk Ungdom tenkt å hjel-pe oss ?
BT170223 Men hvor har Anna fra Sosialistisk Ungdom tenkt å hjel-pe oss ?
AA170223 Selv om ungdom i Norge kommer godt ut sammenlignet med andre europeiske land, er helsedirektør Bjørn Guldvog bekymret over at antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år nær har doblet seg i løpet av de ti siste årene.
AA170223 I Ungdata-undersøkelsene blir ungdom spurt om forhold som gjelder deres liv og livssituasjon.
AA170223 Ungdom mellom 16 og 19 år sover i snitt to timer mindre enn anbefalt.
AA170223 Ungdom melder om psykiske symptomer og lav selvfølelse.
DB170222 Hva er årsaken til at lederne i SV, AP, SP, RØDT, H, V, MDG, KRF, FRI, Skeiv Verden eller Skeiv Ungdom ikke deltar i de debattene Amal Aden setter i gang.
DB170222 Amal er åpen lesbisk, og derfor er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor organisasjoner som Skeiv Verden, FRI og Skeiv Ungdom ikke går ut og offentlig støtter hennes kritikk av æreskultur som vil hindre henne i å leve som lesbisk - og som truer henne på livet.
AP170222 Hvis du er en sprek, hvit ungdom fra Oslos vestkant, vil du kanskje ikke gjøre deg opp noen spesielle tanker når du ser modellene i årets russekatalog.
SA170221 Dale Eiendomsutvikling ville gjøre den planlagte bydelen på Dale attraktiv for ungdom .
SA170221 Dette innebærer at ungdom lærer pornoens framstilling av sex lenge før de er i nærheten av å ha sex selv.
DB170221 Som ungdom kunne han våkne på natten av pusteproblemer, våt av svette.
BT170221 Ungdom er en høyt prioritert gruppe som skal kontaktes hyppigere.
AP170221 NRK serverer usikker ungdom en smørbrødliste med uheldige tips.
AA170221 De ønsker at både barn, ungdom , voksne og eldre skal føle seg velkommen i lokalene.
AA170221 Natur og Ungdom lar seg ikke overbevise av forsikringene om at utnyttingen av ressursene i havet også skal skje bærekraftig.
VG170220 Statsråden presiserte at kuttene ikke skal kunne tas fra grupper som ungdom , barn med nedsatt funksjonsevne eller landets idrettskretser.
SA170220 Dagfinn Sætra, medlem ( 2017 ) Ikke på valg ( Utvalg Barn og ungdom )i ¶
SA170220 Astrid Strandbu, nestleder ( 2017-2018 ) Ny ( Utvalg Barn og ungdom )i ¶
DB170220 I etterkant av dette skal forbanna ungdom , rundt 30 i tallet, ha kastet stein mot politiet.
DB170220 Han sier det var mye ungdom med hetter og lue på.
DB170220 Vi vil sørge for at bygg- og anleggsbransjen skal være en bransje med spennende muligheter for alle fremover - også for norsk ungdom .
DB170220 Vi vil sørge for at bygg- og anleggsbransjen skal være en bransje med spennende muligheter for alle fremover - også for norsk ungdom .
DA170220 Vikinghallen har på dugnad åpnet dørene for uorganisert ungdom , og ber om mer i leieinntekter.
DA170220 Vikinghallen er nå blitt populær, også blant uorganisert ungdom .
DA170220 Stine Marie Emilsen, leder i Vikings ungdomsavdeling, forteller om suksess for tilbudet til uorganisert ungdom .
DA170220 Stine Marie Emilsen i Vikings ungdomsavdeling forteller om stor pågang av uorganisert ungdom .
DA170220 Nå i helgen ble det arrangert en nattcup for ungdom der kompisgjenger og andre kan møtes.
DA170220 Alt arbeid for uorganisert ungdom drives på dugnad, sier Emilsen til RA.
DA170220 - Vi ønsker å beholde lange åpningstider og gi tilbud til uorganisert ungdom .
BT170220 Politiet måtte sette inn mannskap for å hindre slagsmål mellom ungdom ved Lagunen denne helgen.
BT170220 | Ungdom møttes for å slåss i Fana ¶
AP170220 | Kjære voksne, dere forstår ikke ungdom bare ved å se på Skam og lese undersøkelser ¶
AP170220 Kjære Aftenposten, foreldre, forskere, lærere og alle dere andre som tror dere kan så mye om oss ungdom !
AP170220 Vi kaller oss « ungdom som lever i perfeksjonssystemet.
AP170220 Dagfinn Sætra, medlem ( 2017 ) Ikke på valg ( Utvalg Barn og ungdom ) ¶
AP170220 Astrid Strandbu, nestleder ( 2017-2018 ) Ny ( Utvalg Barn og ungdom ) ¶
DN170219 | Ny rapport viser optimisme for fremtiden blant norsk ungdom : - Det er naivt ¶
DA170219 - Blant annet jobber vi også i forhold til inaktivitet blant ungdom , sier Røksund.
DA170219 Hvem har ikke vært ekstrem i sin ungdom ?
DA170219 Frp hadde en ideologisk tydelig politikk, og slikt tiltrekker ungdom , sier Amundsen.
DA170219 Folk sprayet ned valgkampbilen med nazibeskyldninger, og Amundsens lærere skal ha nektet ham å sette opp valgbod for Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) i skolegården.
DA170219 Allerede som ungdom var han kjent som en skikkelig datanerd, med en musikksmak som ikke var som alle andres.
DA170219 - Eller ungdom , jeg var vel bare et barn da, men jeg var veldig ideologisk orientert.
DA170219 » - Er dette noe du tar avstand fra i dag ? - Ungdom må kunne tillate seg å være litt friere i språkbruken.
AP170219 Vi må vite mer om hvorfor ungdom gjør dette i utgangspunktet, slik at vi kan forebygge, sier hun.
AP170219 Senteret har også avdekket at norsk ungdom i Oslo bytter sex for goder og tjenester : « Vi har jo hørt rykter om at noen utfører blowjobs for å være med i skolerevyer, men vi vet ikke om noen selv som har gjort det » ¶
AP170219 Hun mener det er viktig å få ungdom til å snakke om seksualitet på sosiale medier.
AP170219 februar skrev Ida Martine Handegaard Bryde i Oppland Natur og Ungdom « Om miljøvern blir mote hos rike hipstere, hva så ? » som svar til Ingrid Camerons satiriske dikt « Urbane miljødrømmer », som sto på trykk 14. februar.
VG170218 Det er spesielt eldre barn og ungdom , søsken og barn med etnisk minoritetsbakgrunn som venter på en ny start i et nytt hjem.
VG170218 - Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo midlertidig eller varig, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før.
FV170218 FOTO : Nikita Solenov DUGNAD : Kenneth Bruvik har i flere år tatt med seg ungdom ut i skjærgården for å plukke plast.
DB170218 Så mye som 25 prosent av ungdom født i Norge med afrikanske foreldre mener homofili « aldri » er ok, og 28 prosent blant dem med foreldre fra Midtøsten og Vest-Asia.
DB170218 Disse var blant de rundt hundre spørsmålene som våren 2016 ble stilt til førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus, og som nå har blitt til Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
DA170218 Og sånn er nå verden skrudd sammen, at når vi ble vant til den vennlige, omgjengelige Elvis Costello begynte vi å savne litt av den herlige arrogansen fra hans brutale ungdom .
AA170218 Ask Lundberg har tidligere vært leder i Natur og Ungdom , samt leder i Naturvernforbundet i Troms.
VG170217 « CREATE TOMORROW » : Ungdom morer seg med trampoline under ungdoms-OL på Lillehammer.
VG170217 Men ungdoms-OL legitimerer NIF som organisasjon, det « beviser » at Norge ikke trenger noen annen organisasjon for idrett og ungdom , sier Strittmatter til nih.no.
VG170217 Det kommer fram at hun skriver at ungdoms-OL ikke var noen løsning på frafallet blant ungdom i breddeidretten, og det først og fremst var et arrangement som skulle rettferdiggjøre NIF og søknaden deres.
VG170217 - De fikk inntrykk at at de voksne mente at lederoppgavene var altfor viktige til å kunne overlates til ungdom , sier Strittmatter til nih.no.
VG170217 - Da jeg søkte på doktorgraden i 2013, visste vi jo allerede at dette ikke var et arrangement for breddeidrett blant ungdom , det var et arrangement for neste generasjon OL-utøvere.
SA170217 « Inge Takle Mæstad ( bildet ) peker på et vedvarende lokalt samfunnsproblem, stedet blir betegnet som « en negativ møteplass for ungdom ».
SA170217 Mæstad peker imidlertid på et vedvarende lokalt samfunnsproblem, stedet blir betegnet som « en negativ møteplass for ungdom ».
SA170217 Byggesakssjefen har heller ikke ansvar for å løse levekårsutfordringer for ungdom i Kvernevik.
SA170217 « Inge Takle Mæstad ( bildet ) peker på et vedvarende lokalt samfunnsproblem, stedet blir betegnet som « en negativ møteplass for ungdom ».
SA170217 Mæstad peker imidlertid på et vedvarende lokalt samfunnsproblem, stedet blir betegnet som « en negativ møteplass for ungdom ».
SA170217 Byggesakssjefen har heller ikke ansvar for å løse levekårsutfordringer for ungdom i Kvernevik.
SA170217 Var Ungdoms-OL med på å gi ungdom en større plass i idretten ?
SA170217 Ungdoms-OL handlet også om å motivere ungdom til å fortsette i idretten, også utenom å være aktive selv, sier Godager i NIF.
SA170217 Ifølge NIF er det ingen andre store idrettsarrangement i Norge som kan vise til tilsvarende involvering av ungdom i alle deler av arrangementet.
SA170217 Helt fra første søknad ble sendt i 2008 har fokuset vært at dette er et arrangement av, med og for ungdom , med særlig vekt på unge frivillige.
SA170217 Det er ingen som sier nei til å arrangere noe for ungdom , sier forskeren.
SA170217 De hadde ingen tiltak for å få flere unge ledere og trenere, bare et lederkurs for ungdom , sier Strittmatter.
SA170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
SA170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
SA170217 Ungdom motiveres best av andre unge og 1700 av 3000 frivillige var under 30 år, 800 var under 20 år.
SA170217 11 millioner gikk til et såkalt « Lillehammer Olympic Legacy Center », mens 20 millioner kroner skal brukes til ulike idrettstiltak for ungdom .
SA170217 ) svarte at de gjorde dette for ungdom , forteller Strittmatter.
DB170217 Rådet fra Willumsen til ungdom som sliter med økonomien er å kutte ned på forbruket og lage et budsjett over faste utgifter - og å spare opp en buffer for uforutsette utgifter - for de kommer alltid : ¶
DB170217 La oss sende norsk ungdom til Filippinene for å arbeide.
DB170217 La meg snakke til deg direkte til deg, du som representerer norsk ungdom .
DB170217 Kan eksport av norsk ungdom redde au pair-ordningen ?
BT170217 DUGNAD : Kenneth Bruvik har i flere år tatt med seg ungdom ut i skjærgården for å plukke plast.
BT170217 Var Ungdoms-OL med på å gi ungdom en større plass i idretten ?
BT170217 Ungdoms-OL handlet også om å motivere ungdom til å fortsette i idretten, også utenom å være aktive selv, sier Godager i NIF.
BT170217 Ifølge NIF er det ingen andre store idrettsarrangement i Norge som kan vise til tilsvarende involvering av ungdom i alle deler av arrangementet.
BT170217 Helt fra første søknad ble sendt i 2008 har fokuset vært at dette er et arrangement av, med og for ungdom , med særlig vekt på unge frivillige.
BT170217 Det er ingen som sier nei til å arrangere noe for ungdom , sier forskeren.
BT170217 De hadde ingen tiltak for å få flere unge ledere og trenere, bare et lederkurs for ungdom , sier Strittmatter.
BT170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
BT170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
BT170217 Ungdom motiveres best av andre unge og 1700 av 3000 frivillige var under 30 år, 800 var under 20 år.
BT170217 11 millioner gikk til et såkalt « Lillehammer Olympic Legacy Center », mens 20 millioner kroner skal brukes til ulike idrettstiltak for ungdom .
BT170217 ) svarte at de gjorde dette for ungdom , forteller Strittmatter.
AP170217 Hun er glad i jobben, synes det er givende å jobbe med ungdom , men mener dagens lærerrolle er helt forskjellig fra da hun startet.
AP170217 Var Ungdoms-OL med på å gi ungdom en større plass i idretten ?
AP170217 Ungdoms-OL handlet også om å motivere ungdom til å fortsette i idretten, også utenom å være aktive selv, sier Godager i NIF.
AP170217 Ifølge NIF er det ingen andre store idrettsarrangement i Norge som kan vise til tilsvarende involvering av ungdom i alle deler av arrangementet.
AP170217 Helt fra første søknad ble sendt i 2008 har fokuset vært at dette er et arrangement av, med og for ungdom , med særlig vekt på unge frivillige.
AP170217 Det er ingen som sier nei til å arrangere noe for ungdom , sier forskeren.
AP170217 De hadde ingen tiltak for å få flere unge ledere og trenere, bare et lederkurs for ungdom , sier Strittmatter.
AP170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
AP170217 Blant annet opplyser NIF at ungdomsløftet er tredelt : Flere ungdom skal ha bedre tilbud til å fortsette lenger, fremtidige toppidrettsutøvere skal få muligheter til å utvikle seg i tråd med egne ambisjoner, og gjennom utdanning og ungt lederskap skal ungdom få større eierskap til egen aktivitet.
AP170217 Ungdom motiveres best av andre unge og 1700 av 3000 frivillige var under 30 år, 800 var under 20 år.
AP170217 11 millioner gikk til et såkalt « Lillehammer Olympic Legacy Center », mens 20 millioner kroner skal brukes til ulike idrettstiltak for ungdom .
AP170217 ) svarte at de gjorde dette for ungdom , forteller Strittmatter.
AA170217 Nå starter hun opp et kurstilbud for ungdom på Frisklivssentralen i Trondheim.
AA170217 I kassen har køene av ungdom blitt lange.
AA170217 Hun mener at det kan være vanskelig å motstå fristelser for ungdom når de begynner å ha med seg egne penger på skolen.
AA170217 Etter å ha sett over lang tid hvor mye brus og usunn mat ungdom kjøper i friminuttene, måtte hun skrive et leserinnlegg til Adresseavisen.
AA170217 Drilen mener likevel at det aller beste er at ungdom har med seg matpakke hjemmefra.
AA170217 - Hva kan det gjøre med kroppen til ungdom hvis de ofte spiser usunn mat til lunsj ?
AA170217 - Det kommer an på hvordan kostholdet er ellers, men en ungdom er jo i vekst og utvikling, og har derfor ekstra behov for næringsrike matvarer.
AA170217 februar 2017 ¶ | Ungdom kjøper brus, boller og energidrikk i storefri ¶
AA170217 - Ungdom kjøper gjerne det som er billig, for eksempel store pepperkakebokser på salg etter jul.
AA170217 I komiteens begrunnelse heter det blant annet at Sharief får prisen for sitt modige arbeid for å inkludere kvinner og ungdom i fredsbyggende arbeid i Libya og i verden for øvrig. 9800 studenter fra hele verden har søkt om plass på den internasjonale studentfestivalen i Trondheim.
VG170216 Ungdom , særlig studenter, protesterte mot forverrede økonomiske og sosiale kår, og det de oppfattet som et stadig mer autoritært regime som de hevdet hadde jukset seg til presidentmakten i valget etter Chávez' død.
VG170216 Harald Stanghelle skriver fra 100 års-jubileet i Trondheim : « Under overflaten vokser frustrasjonen blant samisk ungdom som er fortvilet over ikke å være kommet lenger.
VG170216 To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning.
VG170216 To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning.
DN170216 | Sanner vil lokke ungdom til bygdestrøk med jobb ¶
DN170216 Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe av det statsråd Jan Tore Sanner ( H ) håper skal lokke utflyttet ungdom tilbake til landet.
DN170216 Ungdom som har reist ut for å studere flytter ikke tilbake.
DB170216 Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe av det statsråd Jan Tore Sanner ( H ) håper skal lokke utflyttet ungdom tilbake til bygda.
DB170216 Ungdom som har reist ut for å studere flytter ikke tilbake.
DB170216 Siden Libya braste ut i kaos i 2011, har Sharief jobbet for å bygge fred i landet, og for at ungdom og kvinner skal inkluderes i de fredsbyggende prosessene.
DB170216 Hun har startet organisasjonen « Together We Build It » i Libya, er del av Kofi Annans nettverk « Extremely Together » og er utpekt som ungdomsrådgiver i en rådgivningsgruppe om ungdom , fred og sikkerhet nedsatt av FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon.
DA170216 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
DA170216 Arbeidsplasser og færre reguleringer skal få ungdom som flytter fra bygda til å reise hjem igjen.
DA170216 Ungdom som har reist ut for å studere flytter ikke tilbake.
BT170216 Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og ungdom .
BT170216 Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og ungdom .
AP170216 Hjelpeapparatet har for lite kunnskap til å fange opp når ungdom « bytter sex ».
AP170216 En undersøkelse fra Sverige 2010 - 2013 viser at bytte og salg av sex blant ungdom som bor på institusjon er større enn blant ungdom ellers.
AP170216 En undersøkelse fra Sverige 2010 - 2013 viser at bytte og salg av sex blant ungdom som bor på institusjon er større enn blant ungdom ellers.
AP170216 En ny rapport viser at hjelpeapparatene i Oslo har for lite kunnskap om ungdom som bytter sex mot goder.
AP170216 De som er spesielt sårbare for dårlig erfaring med bytte av sex er ungdom med dårlig selvbilde, som tidligere har erfaring med seksuelle overgrep og vold, de med psykiske problemer, høyt rusbruk, usikkerhet knyttet til seksuell orientering, begrenset handlingsfrihet, fattigdom, som har opplevd mangel på omsorg og trygge voksenpersoner.
AP170216 Bytterelasjonen kan både skje mellom en ungdom og en voksenperson, eller unge seg imellom.
AP170216 - Dersom hjelpeapparatet ikke klarer å fange opp sårbar ungdom tidlig nok, kan det resultere i en videre karrière med å selge sex, sier hun.
AP170216 Ungdom kan mye om kjønnssykdommer og sexstillinger.
AP170216 - Ungdom vil aldri tenke på dette som prostitusjon.
AA170216 Larsen har jobbet målrettet for å få opp søkertallene, blant annet med rekrutteringsprogrammene « Vi dekker til fest » og « Ung restaurant » der målet er å gi ungdom opplevelser og erfaringer med mat, matlaging og måltider.
AA170216 | Sanner vil lokke ungdom til bygda med jobb ¶
AA170216 Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe av det statsråd Jan Tore Sanner ( H ) håper skal lokke utflyttet ungdom tilbake til bygda.
AA170216 Ungdom som har reist ut for å studere flytter ikke tilbake.
AA170216 Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og ungdom .
AA170216 I fjor kom det ny norsk forskning fra Folkehelseinstituttet som viste at en av de viktigste forskjellene mellom ungdom som sa ja eller nei til tilbud om cannabis, var forholdet de hadde til foreldrene sine : Ungdom med et godt forhold til foreldrene sa oftere nei.
AA170216 I fjor kom det ny norsk forskning fra Folkehelseinstituttet som viste at en av de viktigste forskjellene mellom ungdom som sa ja eller nei til tilbud om cannabis, var forholdet de hadde til foreldrene sine : Ungdom med et godt forhold til foreldrene sa oftere nei.
AA170216 Det handler om sunn fornuft : Ungdom som har det bra og har noe å drive med, ruser seg mindre.
VG170215 - Friidretten tar et betydelig samfunnsansvar for barn og ungdom .
SA170215 I november tar både Greenpeace og Natur og Ungdom staten til retten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet.
SA170215 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶
DB170215 Natur og Ungdom skriver i en pressemelding at de jubler over nedleggelsen.
DB170215 - Dette viser at politikerne burde hørt på de som ropte varsku om miljøet og den gedigne utslippskilden som Mongstad er og har vært, skriver Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom .
DA170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 Tirsdag ble det også innledet etterforskning mot en annen av de fire politimennene for å ha banket opp en annen ungdom i Aulnay-sous-Bois den 26. januar.
AP170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 I avisene er det stadig vekk oppslag om hjemmefester som går fullstendig ut av kontroll, fulle tenåringer og ungdom som befinner seg i farlige situasjoner fordi de er beruset.
AA170215 Fredsprisvinner : - Hajer Sharief fra Libya er et strålende eksempel på at unge ikke er morgendagens ledere, men at ungdom tar lederskap i dag, skriver fredspriskomiteen.
AA170215 - Hajer Sharief er et strålende eksempel på at unge ikke er morgendagens ledere, men at ungdom tar lederskap i dag.
AA170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AA170215 Dette innlegget handler om ditt barn eller din ungdom som handler i butikk i langfriminuttet.
DB170214 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶ 18. oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
DB170214 ¶ UTFORDRINGER : - Innsatsen for å få ungdom i arbeid og aktivitet må styrkes, skriver Kirsti Bergstø ( SV ) i dette innlegget.
DB170214 Nav må få ressurser til bedre oppfølging av folk og innsatsen for å få ungdom i arbeid og aktivitet må styrkes.
BT170214 Den er fra en tid der eldre menn slapp for lett unna med å lage « lett underholdning » om halvnaken ungdom .
BT170214 FOR : Leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud.
BT170214 - Bør skje i Norge under trygge forhold ¶ − For min del handler det ikke om ja eller nei til surrogati, men å ta inn over seg at dette er en måte å få barn på som noen bruker i dag, sier leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud til Aftenposten.
AP170214 Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom .
AP170214 Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom .
AA170214 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶ ¶ 18. oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
FV170213 Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken blant ungdom , skriver artikkelforfatteren.
DB170213 Statens Barnehus Oslo har svært kompetente fagpersoner som følger opp og behandler barn og ungdom som har vært inne til avhør på grunn av skadelig seksuell atferd.
DB170213 Jeg jobber med å redusere antall slike overgrep i min behandling av barn og ungdom som har en skadelig seksuell atferd.
DB170213 Jeg har møtt barn og ungdom som har utført seksuelle handlinger som har krenket eller vært skadelig både for dem selv og andre.
DB170213 JanusCentret, som jobber med barn og unge med skadelig seksuell atferd i Danmark, viser i sin statusrapport fra 2016 hvordan ungdom som har forgrepet seg på andre har hatt en bekymringsfull seksualitet i forkant.
DB170213 I Norge er det flere ildsjeler som gjennom mer enn et tiår har jobbet for å systematisere forebyggingstiltak og behandlingsformer for barn og ungdom med skadelig seksuell atferd.
DB170213 For ungdom som i puberteten har et hormonnivå som voksen, men hvor hjernen fremdeles ikke er ferdig utviklet, kan det være vanskelig å forstå forskjellen på fiksjon og realitet i pornografien.
DB170213 Det jobbes også med hvordan man kan snakke med barn og ungdom om alderskorrekt seksualitet og grenser.
DB170213 Det finnes nemlig ressurser i Norge, både kommunalt, statlig og privat, som kan være med på å begrense overgrep mot barn og ungdom .
DB170213 november 2016, var samtlige debattanter enige om at forebygging og tidlig målrettet behandling av personer i risikogrupper er den beste måten å redusere overgrep mot barn og ungdom .
DA170213 Og for å bruke et uttrykk fra den første filmen, blir de turister i sin egen ungdom , etter alt de har vært gjennom.
AP170213 De har som mål å motivere ungdom til å ha " virkelig " kontakt med hverandre, ikke bare gjennom elektroniske dippedutter.
AP170213 Leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud.
AP170213 - Bør skje i Norge under trygge forhold ¶ − For min del handler det ikke om ja eller nei til surrogati, men å ta inn over seg at dette er en måte å få barn på som noen bruker i dag, sier leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud til Aftenposten.
AP170213 Leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud.
AP170213 - Bør skje i Norge under trygge forhold ¶ − For min del handler det ikke om ja eller nei til surrogati, men å ta inn over seg at dette er en måte å få barn på som noen bruker i dag, sier leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud til Aftenposten.
AP170213 Natur og Ungdom protesterte - dette sier de nå ¶
AP170213 Med ny vei kjører flere bil, sier leder for Natur og Ungdom , Ingrid Skjoldvær.
AP170213 I februar 2000 stoppet demonstranter fra Natur og Ungdom trafikken på E6 ved Moss, som en protest mot planene om å bygge ny motorvei.
AP170213 februar 2000 : Demonstranter fra Natur og ungdom stopper trafikken på E6 i protest mot veiutbyggingsplanene i Østfold.
AP170213 FOTO : al1962 / Shutterstock /NTB Scanpix ¶ - Ungdom gjør verden bedre Lege og professor i sosialmedisin, Per Fugelli, er forelsket i unge mennesker.
AA170213 - Jeg er 71 og ingen ungdom lenger, i alderen der flere og flere av mine jevnaldrende venner faller døde om.
SA170212 I tillegg har det blitt en negativ møteplass for ungdom .
SA170212 - Jeg tenker at dette er en god oppfordring til foreldre i Oslo om å være ekstra oppmerksomme når ungdom planlegger å dra til skifesten, og gjerne « være litt kjip » og ha avtaler om hvor grensene går.
SA170212 Simader utviklet seg som skiløper, og i 2012 ble hun delstatsmester for ungdom i Steiermark, i tre øvelser : kombinasjonen, storslalåm og super-G.
FV170212 - Jeg tenker at dette er en god oppfordring til foreldre i Oslo om å være ekstra oppmerksomme når ungdom planlegger å dra til skifesten, og gjerne « være litt kjip » og ha avtaler om hvor grensene går.
AP170212 - Jeg tenker at dette er en god oppfordring til foreldre i Oslo om å være ekstra oppmerksomme når ungdom planlegger å dra til skifesten, og gjerne « være litt kjip » og ha avtaler om hvor grensene går.
AP170212 Simader utviklet seg som skiløper, og i 2012 ble hun delstatsmester for ungdom i Steiermark, i tre øvelser : kombinasjonen, storslalåm og super-G.
VG170211 DUGER IKKE UTEN SØVNEN : Ungdom trenger sin søvn for å lære, sier lege og søvnforsker Bjørn Bjorvatn.
VG170211 Ungdom fra 14 til 17 år : 8 - 10 timer.
DB170211 ¶ ØKENDE AKSEPT : En spørreundersøkelse blant ungdom i Oslo, Akershus og noen skoler i Drammen, tyder på at det er økende aksept for å gifte seg på tvers av religion.
DB170211 Våren 2016 svarte førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus på spørsmål om holdninger, identitet og religion, som nå er sammenfattet i Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
DB170211 Religion « veldig viktig » for muslimsk ungdom
DB170211 Halvparten av muslimsk ungdom svarte « ok i alle tilfeller » ¶
DB170211 Det viser en studie blant førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus, som nå har blitt til Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
DB170211 Blant ungdom med foreldre fra ikke-vestlige land, var derimot andelen høy.
DB170211 Samtidig må vi tilrettelegge for at ungdom tilegner seg nødvendige ferdigheter slik at de etter endt utdanning, har muligheten til å få seg en anstendig jobb og forsørge seg selv og sin familie.
DB170211 Jenter og ungdom må få tilgang til seksual undervisning, prevensjon og helsetjenester som er tilpasset deres behov slik at de kan ta informerte valg om familieplanlegging og seksuell aktivitet.
DB170211 Barn og ungdom står i sentrum for Plans arbeid.
DB170211 Foto : Privat ¶ UNGDOM : I en episode av « Fjorden Cowboys » vises et barndomsbilde av Lothepus.
DA170211 - Dette er ungdom , andre generasjons innvandrere, som satser, i et nytt konsept, og jeg håper og tror de lykkes.
VG170210 Jeg er medlem av Amnesty, Redd Barna, Natur og Ungdom og Verdens Barn.
SA170210 - Film samler barn, ungdom og voksne.
DB170210 mars ) framhevet som gründer, som i utgangspunktet var en ungdom som bare ville kjøre lastebil.
BT170210 - Film samler barn, ungdom og voksne.
AP170210 - Film samler barn, ungdom og voksne.
AA170210 En israelsk deltaker sa i 1997 at hvis Yasir Arafat og Benjamin Netanyahu i sin ungdom hadde deltatt på Isfit, hadde vi ikke hatt noen konflikt i Midtøsten.
AA170210 Jeg har jobbet tett på norsk ungdom som leder i luftforsvaret, og i tillegg til dette har jeg vært fotballtrener i 20 år for ungdom og unge voksne.
AA170210 Jeg har jobbet tett på norsk ungdom som leder i luftforsvaret, og i tillegg til dette har jeg vært fotballtrener i 20 år for ungdom og unge voksne.
VG170209 I disse dager skal hele 900 ungdom som kom under flyktningkrisen få svar på hva fremtiden bringer.
VG170209 Her kjempet ungdom for livet, sa han.
DB170209 « Skam»-Ulrikke : - Syntes en nettserie for ungdom var skikkelig døllt ¶
DA170209 Leder i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) og medlem av programkomitéen, Bjørn-Kristian Svendsrud, understreker at komitéen er delt i dette spørsmålet.
DA170209 Blant annet er bemanningen økt, hver enkelt ungdom får tettere oppfølging, det tilbys flere aktiviteter, og vi samarbeider tett med barnevern, skole, politiet og helsetjenesten, sier Pallum.
DA170209 Blant annet er bemanningen økt, hver enkelt ungdom får tettere oppfølging, det tilbys flere aktiviteter, og vi samarbeider tett med barnevern, skole, politiet og helsetjenesten, sier Pallum.
BT170209 - Vi må inspirere og informere ungdom til å hjelpe oss selv når det gjelder plastproblematikken.
BT170209 Har dagens ungdom blitt veik, eller kjemper de på andre måter ?
BT170209 Den heldigitale avisen i Oslo får årets Gullbarbie, og er dermed den medie/reklamebedriften i Norge som er « best på å få ungdom til å føle seg verst ».
BT170209 Ungdom er tross alt medienes mest attraktive, men også minst lojale målgruppe.
AA170209 Terje Israelsson skulle ønske samisk ungdom brukte kofta enda hyppigere.
AA170209 Med sin håndverkstradisjon og kunnskap gjør de små brudd for å gjøre plaggene relevante for dagens ungdom .
VG170208 Filmen skildrer tre definerende epoker i livet til Chiron, som går fra et sosialt utstøtt barn til innesluttet ungdom , for så å bli en broket alfahann som lider konsekvensene av et liv i fortrengelse.
DB170208 Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling ønsker en god og konstruktiv dialog med FRI, Skeiv Ungdom , helsepolitiske myndigheter, jurister, etikere og andre interessenter.
DA170208 For alle som jakter etter grunner til hvorfor ungdom som vokser opp i Norge radikaliseres, er det ting å lære av denne boka.
AP170208 Nye fraværsregler : Det kom et renn av ungdom
AP170208 I vår ønsker Aftenposten Si ;D i samarbeid med Osloby å gi ekstra oppmerksomhet til ungdom som vokser opp i Oslo.
AA170208 Det har fått meg til å tenke at vi kanskje i for stor grad har « sykeliggjort » og pasifisert ungdom som ville hatt bedre av å være i sving.
AA170208 Alle enkelthistoriene forteller meg at det bor uendelig mye i norsk ungdom .
VG170207 Det har resultert i at titusener av barn og ungdom både inne i Syria, og de som er på flukt i nabolandene, har fått et skoletilbud, ifølge Utenriksdepartementet.
VG170207 Den norske støtten for 2016 har blant annet bidratt til å gi : ¶ * 1 Skolegang til titusener av barn og ungdom inne i Syria og i naboland. * 1 Medisinsk behandling og vaksinering av tusener av barn. * 1 Støtte til overlevende etter seksuell- og kjønnsbasert vold i Syria og nabolandene. * 1 Helsehjelp via mobile helseklinikker til over 60 000 mennesker i grenseområdene i Libanon. * 1 Ov
SA170207 Verken ungdom eller voksne unnslipper det sexistiske maset.
SA170207 Fædrelandsvennen har allerede skrevet litt de tidligere, blant annet at det blir stort årlig internasjonalt breddearrangement for barn og ungdom etter en olympisk modell.
SA170207 - Vi har valgt å gjøre dette til Skandinavias største multiidrettsfestival for ungdom .
FV170207 Fædrelandsvennen har allerede skrevet litt de tidligere, blant annet at det blir stort årlig internasjonalt breddearrangement for barn og ungdom etter en olympisk modell.
FV170207 - Vi har valgt å gjøre dette til Skandinavias største multiidrettsfestival for ungdom .
DB170207 ¶ FIKK RUTA KNUST : Taxisjåfør Terje Sjåstad fikk seg en støkk når ungdom kastet en isblokk på taxien hans og traff frontrua.
SA170206 Man må ikke være best som ungdom for å bli best som voksen.
DB170206 Det har fått meg til å tenke at vi kanskje i for stor grad har « sykeliggjort » og pasifisert ungdom som ville hatt bedre av å være i sving.
DB170206 Alle enkelthistoriene forteller meg at det bor uendelig mye i norsk ungdom .
AP170206 Sykdommen rammer vanligvis ungdom og yngre voksne, og den har ofte et forløp som kan vare i flere år.
AP170206 Ungdom har de beste utsiktene til å bli bra.
AP170206 Geilotreffet første helgen i februar er blitt en årviss begivenhet for ungdom på videregående i Bergen.
AP170206 Man må ikke være best som ungdom for å bli best som voksen.
AA170206 Unni Valla Skevik leder Nav Midtbyen og Østbyen i Trondheim, og understreker at ungdom ikke kan passivt motta støtte fra Nav.
AA170206 Skevik trekker blant annet frem Jobbhusene, som er et tilbud til ungdom mellom 18 og 25 år der de får hjelp til å finne veien tilbake til jobb eller utdanning.
AA170206 I tillegg er tilbudet til ungdom med kronisk utmattelse styrket ved barne- og ungdomsklinikken.
AA170206 Til gjengjeld ønsker hun å pålegge kommunene å skaffe ungdom jobb.
VG170205 Barne- og likestillingsministeren er denne uken i New York i forbindelse med FNs toppmøte om ungdom , og har også ryddet plass til møter hos New York-politiet ( NYPD ) og statsadvokatembetet.
SA170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
SA170205 - Ungdom slutter med idrett blant annet på grunn av at de føler idrettslagene ikke har et tilbud som passer dem.
FV170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
FV170205 - Ungdom slutter med idrett blant annet på grunn av at de føler idrettslagene ikke har et tilbud som passer dem.
DB170205 Han mener at uroen er et resultat av mange ungdom og drikking av alkohol.
DB170205 Dette etter at en ungdom ble overstadig beruset, sier operasjonsleder Håvard Gåsbakk.
DB170205 I India har vi god erfaring med at ungdom engasjerer seg for å stoppe det.
BT170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
BT170205 - Ungdom slutter med idrett blant annet på grunn av at de føler idrettslagene ikke har et tilbud som passer dem.
AP170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
AP170205 - Ungdom slutter med idrett blant annet på grunn av at de føler idrettslagene ikke har et tilbud som passer dem.
VG170204 Tilbake i Norge roper politiet varsku fordi ungdom - noen ganger helt ned i 13-14-års alderen - møtes for å slåss foran åpent kamera.
VG170204 Så har vi ikke ungdom til å være med på denne store og spennende jobben.
VG170204 I boken skriver han at « det nytter lite å oppfordre ungdom til å satse på bransjen, så lenge bransjen ikke er villig til å satse på ungdom .
VG170204 I boken skriver han at « det nytter lite å oppfordre ungdom til å satse på bransjen, så lenge bransjen ikke er villig til å satse på ungdom.
SA170204 250 barn og ungdom skal være med denne helgen, like mange neste helg, de aller fleste i alderen 8 - 15. 50 instruktører stiller opp.
VG170203 YRKESSTOLTHET : - Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag, malerfaget, og snakket om hvor stolt jeg selv er av å beherske et fag.
VG170203 Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag, malerfaget.
VG170203 Jeg vil gjøre mitt beste for å fortelle ungdom at bygningsbransjen er et bra sted å være, til tross for alle de problemene som preger den i dag.
VG170203 Det nytter lite å oppfordre ungdom til å satse på bransjen, så lenge bransjen ikke er villig til å satse på ungdom .
VG170203 Det nytter lite å oppfordre ungdom til å satse på bransjen, så lenge bransjen ikke er villig til å satse på ungdom.
VG170203 Det nye er at også folk som selv har praktiske yrker gjør det, og at ungdom som egentlig drømmer om å drive med praktiske fag synes det er utenkelig å velge en yrkesfaglig studieretning.
VG170203 Derfor vil jeg gjøre mitt beste for å fortelle ungdom at bransjen også er et bra sted å være, til tross for alle de problemene som preger den i dag.
VG170203 Debatt Jeg vil gjøre mitt beste for å fortelle ungdom at bygningsbransjen er et bra sted å være, til tross for alle de problemene som preger den i dag.
BT170203 REFSER AP : Fremskrittspartiets Ungdom la ut denne posten på Facebook etter kommunestyremøtet på torsdag.
DB170202 Blant disse målene er en kunstnerøkonomireform, en ny støtteordning for festivaler, omkamp om bokloven, et nasjonalt kulturkort for ungdom og gratis inngang på museer for alle under 18 år.
DB170202 Istedenfor å beskrive landbruket som en næring for framtida, der ungdom kan bli sine egne sjefer, drive sin egen bedrift og ha råderett over hverdagen, med uendelige muligheter for å oppnå både økt omsetning, teknologisk utvikling og bli matprodusenter i verdensklasse, plasserer regjeringen hele næringen i fortidsboksen.
DB170202 Selv moderne ungdom som prioriterer en lang akademisk utdannelse framfor det å stifte familie, blir ansett som relativt fortapte.
AP170202 ( NTB ) ¶ | Ungdom nå til dags : « Mahad Adib Mahamud fortjener ikke å måtte forlate Norge.
AP170202 | Ungdom nå til dags : « Mahad Adib Mahamud fortjener ikke å måtte forlate Norge.
AP170202 Si ;D-innlegg : Mer byråkrati og flere krav er det siste ungdom som vil inn på boligmarkedet trenger.
AP170202 Samtidig blir det mye vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet.
DB170201 Hagen, som selv ikke på konserten, mener det er graverende at kommunen har brukt midler til et slikt arrangement for ungdom .
DB170201 - Jeg har generelt ikke noe problem med at artister fremsetter tekster med seksuelt og kvinneobjektifiserende tekster, men jeg mener det er et stort problem at slike tekster blir fremført for ungdom under 18 år, sier Hagen.
DB170201 - Det var ungdommens bystyre som ønsket seg TIX på vegne av ungdommen i Arendal, sier Marie Skeie Bartholdsen, leder for fritidstilbudet for ungdom ved Kilden aktivitetssenter i Arendal kommune til Dagbladet.
AP170201 Si ;D-innlegg : I løpet av de siste to ukene har 57 nordmenn, medlem av alt fra Rød Ungdom til Unge Høyre, blitt kastet ut av de okkuperte områdene.
AP170201 I løpet av de siste to ukene har 57 nordmenn, medlem av alt fra Rød Ungdom til Unge Høyre, blitt kastet ut av de okkuperte områdene i Vest-Sahara, eller blitt nektet innreise på vei til Vest-Sahara.
AP170201 Anja Ariel Tørnes Brekke ( 20 ), generalsekretær i Rød Ungdom .
AP170201 | Samisk ungdom får mer selvtillit av egen kultur ¶
AP170201 Samisk ungdom er sterkere rustet til å takle motgang på grunn av sin kultur, viser ny forskning.
AP170201 En ny studie viser at samisk ungdom er mer fornøyd med seg selv enn andre norske ungdommer.
AP170201 | Ungdom står i kø for å høre pinlige utleveringer ¶
AP170201 | Samisk ungdom får mer selvtillit av egen kultur ¶
AP170201 Samisk ungdom er sterkere rustet til å takle motgang på grunn av sin kultur, viser ny forskning.
AP170201 En ny studie viser at samisk ungdom er mer fornøyd med seg selv enn andre norske ungdommer.
DN170131 Likevel ser vi at det blant ungdom med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge er en høyere andel som er studenter på høgskoler og universiteter enn ungdom som har norskfødte foreldre, sier Bakken.
DN170131 Likevel ser vi at det blant ungdom med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge er en høyere andel som er studenter på høgskoler og universiteter enn ungdom som har norskfødte foreldre, sier Bakken.
DB170131 Redd Barna, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom utga i fjor rapporten « Rettane til LHBTI-barn i Noreg vurderinger og tilrådninga i lys av FN sin barnekonvensjon ».
BT170131 EN UKES FRIST : Denne tverrfaglige gruppen fra Tryg og noen av deres leverandører jobbet intenst sammen en uke for å utvikle det nye bilforsikringstilbudet til ungdom .
AP170131 Vi kan ikke tolerere slike holdninger, sier leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ).
AP170131 Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets ungdom etterlyser gode rollemodeller i religiøse miljøer.
AP170131 - Det er utrolig viktig at innvandrermiljøene selv diskuterer dette, sier leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets ungdom om undersøkelsen som viser hva slags holdninger innvandrerungdom har til blant annet homofili.
AP170131 Det er ikke rart at ungdom ennå sliter med å løsrive seg fra homofobe tankegods, skriver Z.
BT170130 Riple sier en ny ungdom , også han 17 år, er avhørt med status som mistenkt i løpet av den siste uken.
BT170130 Den viser at siktede slår en annen ungdom med flere knyttneveslag.
AP170130 Willy Pedersen : Seks grunner til at ungdom drikker mindre ¶
AP170130 Vår forskning tyder på at slike foreldrefaktorer også kan forklare hvorfor ungdom i lave sosiale lag drikker mer enn andre.
AP170130 Vi forfulgte dette spørsmålet ved å se nærmere på foreldrenes væremåte og oppdragelsesstil, og nok en gang fant vi et tydelig mønster : Ungdom i lavstatusgrupper fikk mindre omsorg, støtte og oppfølging enn andre, og foreldrene deres var også mer aksepterende i forhold til alkoholbruk.
AP170130 Syv prosent oppga at foreldrene deres bare hadde obligatorisk skolegang, og disse ungdommene begynte å drikke tidligere enn ungdom ellers.
AP170130 Problemopphopning ¶ Ungdom i lave sosiale lag kommer dårligere ut enn andre på mange ulike livsområder.
AP170130 Ny, norsk studie tyder på at slike foreldrefaktorer også kan forklare hvorfor ungdom i lave sosiale lag drikker mer enn andre.
AP170130 Blant dem som drakk, var også drikke- og beruselsesfrekvensen forhøyet blant ungdom med lavt utdannede foreldre.
AP170130 Andelen som svarte at det skjedde minst én gang i måneden var dobbelt så høy blant ungdom med lavt utdannede foreldre sammenlignet med ungdom ellers - henholdsvis 24 og 12 prosent.
AP170130 Andelen som svarte at det skjedde minst én gang i måneden var dobbelt så høy blant ungdom med lavt utdannede foreldre sammenlignet med ungdom ellers - henholdsvis 24 og 12 prosent.
AP170130 Hun jobber til daglig med ungdom i Oslo sentrum, og har intervjuet en rekke av mennene som tilhører Vaterland-miljøet.
AP170130 En fersk rapport fra forskningsorganisasjonen Fafo tar for seg sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.
DB170129 Hun jobber på enheten for barn og ungdom i Nasjonalt kunnskapssenter om vold- og traumer.
DB170129 Hun har forsket på ungdom som lever med forskjellige kjønnskarakteristika.
DB170129 Hun har forsket på ungdom som lever med forskjellige kjønnskarakteristika.
AP170129 30-dagersbillett : 30-dagersbilletten for barn, honnør, ungdom , student og voksen øker med 2,6 % i alle soner. 365-dagersbillett : 365-dagersbilletten øker med 2,6 % for voksen og honnør i alle soner.
AP170129 Våren 2016 gjennomførte Fafo i samarbeid med utdanningsmyndighetene en spørreundersøkelse blant ungdom i Oslo og Akershus, samt ved utvalgte skoler i Drammen.
AP170129 Ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn jobber påfallende mye hardere med skolearbeid.
AP170129 Våren 2016 gjennomførte Fafo i samarbeid med utdanningsmyndighetene en spørreundersøkelse blant ungdom i Oslo og Akershus, samt ved utvalgte skoler i Drammen.
AP170129 Ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn jobber påfallende mye hardere med skolearbeid.
AP170129 Om noen uker møtes nordiske toppolitikere i Oslo for å diskutere ungdom og psykisk helse.
DB170127 Gjendesheim har også en egen camp for ungdom fra 13-16 år.
DB170127 Alle som har hatt en 16-/17-åring i hus vet at behovet for oppfølging fra voksne er stort - det gjelder selv for ungdom som ikke bærer på et krigstraume.
AP170127 30-dagersbillett : 30-dagersbilletten for barn, honnør, ungdom , student og voksen øker med 2,6 % i alle soner. 365-dagersbillett : 365-dagersbilletten øker med 2,6 % for voksen og honnør i alle soner.
VG170126 Hun mener det er viktig både å skjerme ungdom som er i etableringsfasen med reindriften og dem som har under 200 rein.
SA170126 Representanten Hege Haukeland Liadal ( Ap ) peker i spørretimen samtidig på avvikling av kulturordninger, som Den kulturelle nistepakka, Spaserstokken, Kulturskoletimen og Kulturkort for ungdom , under nåværende regjering.
SA170126 Hvorvidt kulturordninger til ungdom og eldre ikke skulle være treffsikre forstår jeg ikke, svake bemidlede grupper ?
DN170126 Rektor Jostein Iversen ved Nidaros idrettsungdomsskole håper i fremtiden å starte en ren fotballskole for ungdom .
DB170126 Ungdom har vel alltid vært foreldrenes påskudd for å bekymre seg på andres vegne.
SA170125 Tilstedeværelsen og lokalkunnskapen et stedbundent lokalpoliti har, som kjenner innbyggerne og kan jobbe målrettet med forebygging, spesielt blant ungdom , kan aldri erstattes med et rullende fjernpoliti, som kjører seg bort under utrykning, og som innbyggerne aldri har sett ansiktet på før.
DB170125 Forskerne skriver i begrunnelsen for navnevalget at Natur og Ungdom arbeider for å ivareta det biologiske mangfoldet i Arktis.
DB170125 Det er en helt fantastisk 50årsgave til den utrettelige miljøforkjemperen som Natur og Ungdom er og en stor anerkjennelse, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær i en pressemelding.
DB170125 Det er en helt fantastisk 50årsgave til den utrettelige miljøforkjemperen som Natur og Ungdom er og en stor anerkjennelse, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær i en pressemelding.
DB170125 Artsnavnet nui er oppkalt etter miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom , som feirer 50 år i 2017.
DB170125 Frp's foraktfulle reklame er dermed et angrep også på Nav, ved å insinuere at saksbehandlerne er lettlurte idioter som utbetaler festbidrag til ungdom uten ryggrad og moral.
DB170125 Et eksempel er Frp's Facebook-reklame der en ungdom som har sovnet med en burger på brystet skal illustrere de som har falt ut av arbeidslivet.
AP170125 Anna Serafima Svendsen Kavm ( 21 ), talsperson for Grønn Ungdom .
AP170125 Anna Serafima Svendsen Kavm ( 21 ), talsperson for Grønn Ungdom .
SA170124 | Kjenner du ungdom som er god i sport ?
DB170124 Siden ungdom med hjelp fra barnevernet oppnår langt færre grunnskolepoeng, får de også begrensede valgmuligheter hvis og når de skal søke seg videre.
DB170124 Hele 25 prosent av disse barna mottar ytelser seks år etter ungdomsskolen, mot fem prosent blant annen ungdom . Én av tre med barnevernstiltak er verken i jobb eller utdanning seks år etter ungdomsskolen, mot én av ti blant annen ungdom.
DB170124 Én av tre med barnevernstiltak er verken i jobb eller utdanning seks år etter ungdomsskolen, mot én av ti blant annen ungdom .
DB170124 700 kroner per elev per dag er det vi betaler for at ungdom skal gå i videregående skole, uten egenandel.
DB170124 - 700 kroner per elev per dag er det vi betaler for at ungdom skal gå i videregående skole, uten egenandel.
BT170124 Både voksne folk - og særlig leger - bør gjøre sitt for å unngå at ungdom lar meningsløse kroppskvaler ødelegge.
AP170124 Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
AP170124 | Kjenner du ungdom som er god i sport ?
DB170123 Jeg møter ungdom på ungdomsskoler, videregående og voksenopplæring for nyankomne flyktninger og asylsøkere.
BT170123 Vi trenger også flere innlegg fra minoriteter og ungdom , sier Gudbrandsen.
AP170123 Sosialistisk Ungdom melder seg på kampanjen og maler et unødvendig negativt bilde av disse menneskene.
BT170122 EN UKES FRIST : Denne tverrfaglige gruppen fra Tryg og noen av deres leverandører jobbet intenst sammen en uke for å utvikle det nye bilforsikringstilbudet til ungdom .
AP170122 - Det er viktig at ungdom får intensiv språkundervisning.
AP170122 Si ;D-innlegg : Hva skal ungdom som dropper ut gjøre, når arbeidsgivere krever tre års erfaring selv for en oppvaskjobb ?
AP170122 Derfor bruker jeg NAVs hjemmesider for å søke på relevante stillinger etter min kompetanse, men som en uerfaren ungdom har jeg ikke sjanse !
DB170120 Den siste i rekka av ungdom med kjente familiemedlemmer som går ned catwalken, er barnebarnet til en av verdens mest respekterte rockestjerner.
DB170120 Bob Dylan er kjent for sine hvite skjorter, sorte blazere og små solbriller, og kunne i sin ungdom minne mye om sitt nå 22 år gamle barnebarn.
SA170119 Sist ute er Natur og Ungdom 17. januar.
DN170119 Bygdeungdomslaget og Natur og Ungdom er blant dem som planlegger å demonstrere mot forslaget som de mener vil svekke rekrutteringen, melder NRK.
DB170119 Helt siden jeg var veldig liten har jeg hatt store planer om å bli rik, og som ungdom dukker ofte gambling opp som det enkleste alternativet.
BT170119 For snart et år siden deltok jeg sammen med medlemmer fra Natur og ungdom , lokale mennesker og tilreisende som meg, på den største aksjonen med sivil ulydighet siden Alta.
SA170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
SA170118 - Veier jeg for mye, veier jeg for lite ? Ungdom kan fort få feil syn på slike ting.
FV170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
FV170118 - Veier jeg for mye, veier jeg for lite ? Ungdom kan fort få feil syn på slike ting.
DB170118 - Mitt inntrykk når jeg møter ungdom både på skoler og i menigheter, er at mange i dag har en tydeligere gudstro og kristen identitet enn da jeg var ung.
DB170118 Småbruket, fra 1873 ifølge Jensen, var tidligere et hjem for vanskeligstilt ungdom , og på eiendommen var det hovedhus, drengestue, låve med stall, et stabbur pluss 200 mål tomt. 292 250 kroner ¶
DB170118 Vi har alle mye å lære av « Skam » når det gjelder å formidle til ungdom , både budskapets form og plattformene budskapet spres på.
DB170118 Og hvor mange av oss over femti vet at « kleint » blant ungdom ikke betyr smådårlig eller uggen, men pinlig ?
DB170118 Nei, dette er en hyllest til dem som gjennom en dramaserie for ungdom, attpåtil norsk, får til noe mange har strevet forgjeves med i mange år : Å få opp interessen for nabospråkene blant ungdom .
DB170118 Nei, dette er en hyllest til dem som gjennom en dramaserie for ungdom , attpåtil norsk, får til noe mange har strevet forgjeves med i mange år : Å få opp interessen for nabospråkene blant ungdom.
DB170118 Ungdom på Island, i Danmark, Sverige og Finland er plutselig glødende interessert i norsk ungdomsslang.
BT170118 Denne saken har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og veldig mange personer har sagt seg villig til å delta i nye aksjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til BT.
BT170118 Denne saken har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og veldig mange personer har sagt seg villig til å delta i nye aksjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til BT.
BT170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner.
BT170118 - Veier jeg for mye, veier jeg for lite ? Ungdom kan fort få feil syn på slike ting.
AP170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
AP170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
AP170118 - Veier jeg for mye, veier jeg for lite ? Ungdom kan fort få feil syn på slike ting.
AP170118 I august ser « Norway Summer Games » dagens lys i Kristiansand - et gigatisk internasjonalt multiidrettsarrangement for ungdom etter olympisk modell.
DB170117 Ofte blir det slik at ungdom med samme etnisitet holder sammen, da snakker de sitt morsmål og det tar lenger tid før de lærer norsk.
DB170117 Jeg ser det er krevende å være ungdom , det er mye som skjer.
DB170117 Jeg er heldig som gjennom min jobb som foredragsholder kommer i kontakt med ungdom rundt om i hele Norge.
DB170117 Det er så vondt å møte ungdom som sliter, som føler seg usynlige og ubetydelige.
DB170117 Det er svært lærerikt å snakke med ungdom og jeg tenker at dere er neste generasjon, dere er håpet.
DB170117 Det er et kropp- og prestasjonspress som gjør at mange ungdom sliter både fysisk og psykisk.
SA170116 Natur og Ungdom mener, sammen med andre, at dette er alvorlig feil, og at vi aldri kommer til å gi opp kampen om et oljefritt og grønnere samfunn.
SA170116 « Ungdom har vært en stor pådriver i kampen mot regjeringer som ønsker å pumpe opp olje, fordi det er vi som sitter igjen med konsekvensene.
SA170116 Ungdom har vært en stor pådriver i kampen mot regjeringer som ønsker å pumpe opp olje, fordi det er vi som sitter igjen med konsekvensene.
DB170116 Ferie med ungdom ?
BT170116 Velger bystyret dette alternativet, vil det være svært skadelidende for barn og ungdom i området.
BT170116 Det innebærer at Ny-Krohnborg Idrettslag ikke vil være i stand til å gi ungdom mellom 12 og 18 år tilstrekkelig aktivitetstilbud i eget nærområde.
BT170116 » Mange, ikke minst ungdom , opplever å bli møtt med både egne og andres forventninger om å lykkes med skole, karriere, utseende og sosial status.
AP170116 Nå tilbys alle landets videregående skoler et opplegg for å gi ungdom hverdagsgleden tilbake.
AP170116 I 2015 gikk flere organisasjoner, blant andre Psykologforeningen, Lektorlaget og Mental Helse Ungdom , ut med et opprop for å få psykisk helse inn i læreplanen også i grunnskolen.
AP170116 Aftenpostens Si;D-spalte fylles ukentlig av innlegg fra ungdom som føler seg plaget av stress og press.
AP170116 | Et forsvar av NAV-bildet : Det handler ikke om å kalle ungdom late Ola Berg Edseth ¶
AP170113 En ungdom skal ha vist frem en kniv, mens fem-seks andre var skal ha virket skremmende på jentene.
DB170112 Kjære arbeidsledige ungdom - dette er sånn regjeringa ser dere Spaltist ¶
DB170112 Vi snakker her om ungdom som i all hovedsak er friske, men som allikevel ikke jobber eller går på skole.
DB170112 Vi har ikke hørt om en eneste ungdom som har følt seg krenket, stigmatisert eller på annen måte såret over aktivitetsplikten.
DB170112 Trædal og MDG tar feil hvis de tror vi hjelper ungdom ved å gi de penger uten at det stilles noen krav, vi er uenige da vi mener det er å gjøre ungdom en bjørnetjeneste.
DB170112 Trædal og MDG tar feil hvis de tror vi hjelper ungdom ved å gi de penger uten at det stilles noen krav, vi er uenige da vi mener det er å gjøre ungdom en bjørnetjeneste.
DB170112 Selvsagt er ikke all ungdom på sosialhjelp late.
DB170112 De som eventuelt har rett til å bli provosert må være det store flertallet av ungdom som hver morgen står opp for å gå på skole eller jobb når de ser enkelte jevnaldrende som ligger hjemme på sofaen og får utbetalt mer penger enn de selv.
DB170111 - De tre er definisjonen på god, norsk og herlig ungdom som støtter hverandre, og det er fint, svarer Marstrander.
BT170111 Kanskje de til og med spiser svin og drikker alkohol med vennene sine som vanlig norsk ungdom .
AP170111 Tidligere forskning har vist at fysisk aktivitet hos både barn, ungdom og voksne kan være en gunstig ingrediens i behandling av depresjon.
AP170111 I tillegg vet man at ungdom og voksne med depresjon er mer inaktive enn andre, men det har manglet kunnskap om hvorvidt disse sammenhengene også gjelder for barn, og hva som er høna og egget : fører depresjon til inaktivitet eller fører lite aktivitet til depresjon ?
AP170111 Fysisk aktivitet har også vist seg å forebygge depressive symptomer hos ungdom og voksne.
AP170111 Tidligere forskning har vist at fysisk aktivitet hos både barn, ungdom og voksne kan være en gunstig ingrediens i behandling av depresjon.
AP170111 I tillegg vet man at ungdom og voksne med depresjon er mer inaktive enn andre, men det har manglet kunnskap om hvorvidt disse sammenhengene også gjelder for barn, og hva som er høna og egget : fører depresjon til inaktivitet eller fører lite aktivitet til depresjon ?
AP170111 Fysisk aktivitet har også vist seg å forebygge depressive symptomer hos ungdom og voksne.
DB170110 Det var ikke sjeldent det ble telefoner hjem til foreldre eller en formanende prat med rotløs ungdom som havnet litt på skråplanet, sier Jensen om tida da han jobbet på gatenivå.
DB170110 | Kjære arbeidsledige ungdom - dette er sånn regjeringa ser dere ¶
DB170110 Er det virkelig dette finansminister Siv Jensen ser for seg når hun tenker på norsk ungdom som trenger sosialstønad ?
DB170110 Det var riktignok ikke et ekte bilde av en norsk ungdom på Nav, men et illustrasjonsfoto henta fra et bildebyrå.
DB170110 Det finnes mange bilder Frp kunne brukt hvis de ville illustrere « ungdom på Nav ».
DB170110 At vårt eget regjeringsparti bokstavelig talt viser fram skremmebilder av norsk ungdom som dresskledde snyltedyr som ikke engang gidder å spise ferdig hamburgeren sin der de koser seg på sofaen, bidrar til enda mer stigmatisering og press på unge i en sårbar og tøff situasjon.
DB170110 - Er det virkelig dette finansminister Siv Jensen ser for seg når hun tenker på norsk ungdom som trenger sosialstønad ?, skriver Eivind Trædal.
AP170110 En ungdom ble tirsdag klemt mellom familiens bil og en husvegg da bilen skled i den speilblanke oppkjørselen foran familien hus i Telemark.
AP170110 - En ungdom i familien ble klemt mellom bilen og en husvegg, opplyser operasjonsleder Lene Nordbø ved Sør-Øst politidistrikt, avdeling Telemark.
AP170110 | Ungdom klemt mot husveggen da bil skled i speilblank oppkjørsel ¶
SA170109 Kulturkort for ungdom - storsatsing på UKM - nye universelle kulturordninger, som kultur i barnehage, på videregående skole og forsterking av den kulturelle skolesekk.
DN170109 Også Natur og ungdom er kritisk.
DN170109 Det finnes ikke noe kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær i en pressemelding.
DB170109 SKAM er en norsk dramaserie som retter seg mot ungdom .
DB170109 For ikke å snakke om hvor viktig det vil være for en stor gruppe norsk ungdom å bli sett i et annet lys. » | Purk og/eller skurk ?
AP170109 « Et falsk kompromiss », mener Natur og Ungdom , mens Høyre anklager Arbeiderpartiet for å « vende oljenæringen ryggen ».
AP170109 Amerikansk ungdom skal få sin egen versjon av Skam ¶
AP170109 Både barn, ungdom og voksne har vært borte fra barnehage, skole og jobb på grunn av influensaen.
SA170108 | Eiterjord fortsetter som nestleder i Natur og Ungdom
SA170108 Hun skal nå lede organisasjonen inn i et jubileumsår der Natur og Ungdom fyller 50 år.
SA170108 nestleder i natur og Ungdom .
SA170108 23 år gamle Ingrid Skjoldvær fra Sortland ble også gjenvalgt som leder i Natur og Ungdom i helgen.
SA170108 I prosjektet Læring på tvers har hun sammen med Kari Stefansen, NOVA og Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole intervjuet foreldre til ungdom om hvor mye tid og energi foreldre investerer i unges fritidsaktiviteter.
DB170108 ULIKT SEXMØNSTER : Nordisk ungdom begynner med lett petting, går videre til kyssing, tungekyss og beføling, og ender opp med sitt første vaginale samleie når de føler seg modne for det.
DB170108 Heterofil ungdom i de nordiske land samler seksuelle erfaringer etter et trappetrinnsmønster.
BT170108 I prosjektet Læring på tvers har hun sammen med Kari Stefansen, NOVA og Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole intervjuet foreldre til ungdom om hvor mye tid og energi foreldre investerer i unges fritidsaktiviteter.
AP170108 Her er politiet i aksjon for å ta arrestere, bære bort og ta hånd om ungdom i opprør etter rocke-stevne.
AP170108 Dette reagerer vi i Skeiv Ungdom sterkt på, og vi vil ikke la slike ytringer stå uimotsagt. | - Ikke skyldig, svarte Jensen ¶
AP170108 I prosjektet Læring på tvers har hun sammen med Kari Stefansen, NOVA og Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole intervjuet foreldre til ungdom om hvor mye tid og energi foreldre investerer i unges fritidsaktiviteter.
DB170107 Kilroy er et populært resieselskap for norsk ungdom som skal ut for å oppleve verden.
SA170106 Den har dannet grunnlaget for det institusjonsvesenet som Ida ble flyttet inn i ; et system der ungdom ofte er blitt sett som utøvere av ( dårlig ) atferd, der institusjonsplasser kjøpes og selges som en vare på et marked, og der flytting til institusjon ofte også har betydd å måtte flytte til en annen kant av landet.
SA170106 Den handler nemlig også om hvordan det norske samfunnet ivaretar en ungdom som kommer på kant med samfunnets hjelpeinstanser.
DB170106 En buss med 40 ungdom veltet på Myrslett i Troms, og i deler av Lofoten ble alle skolebusser innstilt på grunn av kraftig vind.
DB170106 På årsbasis sysselsetter de rundt 250 fast ansatte, men om sommeren har de rundt 1000 sesongarbeidere, først og fremst ungdom som har sin første jobb.
AP170106 En buss med 40 ungdom veltet på Myrslett i Troms, og i deler av Lofoten ble alle skolebusser innstilt på grunn av kraftig vind.
DB170105 Et par eksempler : ¶ Ungdom i Oppdrag ( UiO ) er aktiv over hele verden, men særlig i områder hvor de kan forføre naive kulturer med budskapet om én gud, full av nåde, som raskt gjør liv rikere.
DB170105 indre enn åtte forfattere : Silje Ask Lundberg, som er leder i Naturvernforbundet, Brita Skållerud, nestleder i Norges Bondelag, Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy, Christoffer Ringnes Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender, Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom , Finn Bjørnar Lund, nestleder i Besteforeldrenes Klimaaksjon, Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag og Anne Karlsso
BT170105 Skal man nå frem til barn og ungdom som har et « problematisk » forhold til dataspill, så hjelper det neppe å betegne den eneste positive redningsbøyen de har i livet, som et problem.
BT170105 PROBLEM : Skal man nå frem til barn og ungdom med et « problematisk » forhold til dataspill, hjelper det neppe å betegne den eneste positive redningsbøyen de har som et problem, skriver Kris Leslie Munthe.
AP170105 Si ;D-innlegg : Gullbarbie er prisen til den som er best på å få ungdom til å føle seg verst.
AP170105 | Ungdom betaler prisen for reklame- og mediebransjens skitne triks Karoline Steen Nylander ¶
SA170104 Ungdom dropper tv til fordel for strømmingi ¶
BT170104 En kombinasjon av virkemidler som pris, begrensning i tilgjengelighet, aldersgrenser, reklameforbud og forebygging har resultert i at norsk ungdom drikker stadig mindre.
BT170104 Da viser de at de gir blaffen i barn og ungdom som opplever problemer med drikking.
AP170104 | Alene hjem på nyttårsaften før midnatt - en Si ;D-novelle om ungdom og spiseforstyrrelser ¶
SA170103 | Ungdom dropper TV til fordel for strømming ¶
SA170103 Du kan også høre teknologimagasinet som podkast : ¶ | Ungdom dropper TV til fordel for strømming ¶
FV170103 | Ungdom dropper TV til fordel for strømming ¶
BT170103 FOTO : Marschhauser, Synne Hellum ¶ | Ungdom dropper TV til fordel for strømming ¶
AP170103 Følg med for flere CES-nyheter i dagene som kommer ! | Ungdom dropper TV til fordel for strømming ¶
SA170102 - Lampen borti hjørnet laget min far i sin ungdom .
BT170102 Jeg vet at mange sjåfører irriterer seg over ungdom som går og stirrer i bakken, og går over veien uten å se seg for - attpå til med musikk i ørene.
BT170102 Jeg tror voksne kan se på ungdom som ufyselige.
BT170102 Jeg gikk på sykehusskolen sammen med ungdom fra institusjoner og avdelinger.
BT170102 Ikke alle og ikke alltid, men jeg føler det er en fordom mot ungdom .
BT170102 Ikke ungdom , men jeg skjønner om du tror det, for jeg blir tatt for å gå på videregående selv om jeg nærmer meg 30.
BT170102 Første gang jeg møtte fordommen « ufyselig ungdom », var kanskje da jeg bodde på barnevernsinstitusjon.
BT170102 - Lampen borti hjørnet laget min far i sin ungdom .
BT170102 Treningssentrene overtar idrettslagenes rolle som den viktigste arenaen for trening blant ungdom .
AP170102 - Lampen borti hjørnet laget min far i sin ungdom .
SA170101 Det var nok dette kong Harald hadde i tankene, da han i sin nyttårstale grep fatt i en ordveksling mellom en politibetjent i oslopolitiets gatepatrulje og en ungdom godt ute på skråplanet : ¶
AP161215 Jeg vokste opp som konsertgjenger og vil tilby Oslos ungdom kulturelle møteplasser, sier han og nevner Kulturhuset som et slikt sted.
DA161214 Mener du at barn og ungdom leser for lite bøker ?
FV161213 I Skandinavia skal man bare forske på skader og ulykker i sporten, men man forsker sjelden på hvor mye positivt som kommer av at ungdom trener boksing, sier Svensson.
BT161213 I Skandinavia skal man bare forske på skader og ulykker i sporten, men man forsker sjelden på hvor mye positivt som kommer av at ungdom trener boksing, sier Svensson.
SA161212 Å være i opprør som ungdom er likevel legitimt.
SA161212 Alt blir bedre når dagens ungdom blir voksne.
SA161212 Alt blir bedre når dagens ungdom blir voksne », skriver Ståle Økland FOTO : Thomas Brun, NTB Scanpix ¶
BT161212 Det er ikke helt nytt blant ungdom , men med « Skam » er ungdomsspråket blitt allemannseie, sier Våge.
AP161209 Amerikansk ungdom skal få sin egen versjon av Skam.
AP161207 Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( 2014 - 2017 ) ¶
AP161207 Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( 2014 - 2017 ) ¶
AP161207 Oppvekstdirektør Arild Rekve i kommunen oppfordrer foreldre og andre voksne i Kristiansand til å være ekstra tilgjengelige og lyttende overfor barn og ungdom i tiden fremover.
FV161122 Det rusfrie møtestedet « Gjødsel » sitt hovedmål er å bidra til at ungdom ( 16-19 år ) får en positiv tilhørighet til byen og kommunen.
AP161115 Oslo kommune tester nå ut hvordan barn og ungdom kan lære norsk på ned til tre måneder, straks de er kommet til Norge.
AP161115 Mye tid og ressurser satses på å få nyankomne barn og ungdom inn i norsk skole.
AP161115 - Det er viktig for barn og ungdom å ha et visst språknivå for å kunne snakke med andre og bli en del av et miljø, sier rektor Anne Myhrvold.
AP161104 Marcus : - Vi er lite hjemme, men vi føler vi får lov til å være ungdom selv om vi er mye på farten.
AP161104 Får dere tid til å være ungdom innimellom alle oppdragene ?
AP161102 Den kan gjenopplives med riktig medisin Andreas Slettholm ¶ Ungdom , kultur og kafeer inn - biler og prostitusjon ut.
FV161030 Fikk du med deg denne i serien om ungdom og idrett ?
SA161029 Fikk du med deg denne i serien om ungdom og idrett ?
BT161029 Fikk du med deg denne i serien om ungdom og idrett ?
BT161018 Hyttene må ha internettilgang for å få ungdom opp dit.
SA161016 - Jeg har gjort mye rart i min ungdom , men aldri fått rødt så raskt før.
SA161016 | - Jeg har gjort mye rart i min ungdom , men aldri fått rødt så raskt før ¶
BT161016 - Jeg har gjort mye rart i min ungdom , men aldri fått rødt så raskt før.
BT161016 | - Jeg har gjort mye rart i min ungdom , men aldri fått rødt så raskt før ¶
AP161016 - Jeg har gjort mye rart i min ungdom , men aldri fått rødt så raskt før.
AP161016 | - Jeg har gjort mye rart i min ungdom , men aldri fått rødt så raskt før ¶
BT161013 Leder Hans-Sigurd Morstøl ved ungdomsseksjonen i politiet sier at ansamlinger av ungdom på offentlig sted ikke er noe nytt fenomen.
BT161013 Det startet med at en ungdom kastet drikke på en annen ved Sundt-huset.
SA161012 Søvn og karakterer : Ungdom som legger seg før kl. 23, har best karaktereri ¶
FV161012 Søvn og karakterer : Ungdom som legger seg før kl. 23, har best karakterer ¶
BT161012 Søvn og karakterer : Ungdom som legger seg før kl. 23, har best karakterer ¶
AP161012 Søvn og karakterer : Ungdom som legger seg før kl. 23, har best karakterer ¶
SA161010 Rapporten viser også at de med foreldre som har vært trenere har en større sjanse for å drive med idrett som ungdom .
SA161010 Norges Idrettsforbund ser at hvis man skal engasjere ungdom med minoritetsbakgrunn, må det skje på deres eget språk.
SA161010 Idretten står sterkt blant ungdom
SA161010 Han konkluderer med at idretten rett og slett ser ut til å passe bedre for ungdom som vokser opp i middelklassefamilier. sier Ødegård.
SA161010 Anders Bakken, forsker ved NOVA, sier at hovedfunnet i rapporten som legges frem i dag, er at idretten fortsatt har en utrolig sterk posisjon blant ungdom i Oslo. sier Guro Ødegård i NOVA.
AP161010 Rapporten viser også at de med foreldre som har vært trenere har en større sjanse for å drive med idrett som ungdom .
AP161010 Norges Idrettsforbund ser at hvis man skal engasjere ungdom med minoritetsbakgrunn, må det skje på deres eget språk.
AP161010 Idretten står sterkt blant ungdom
AP161010 Han konkluderer med at idretten rett og slett ser ut til å passe bedre for ungdom som vokser opp i middelklassefamilier. sier Ødegård.
AP161010 Anders Bakken, forsker ved NOVA, sier at hovedfunnet i rapporten som legges frem i dag, er at idretten fortsatt har en utrolig sterk posisjon blant ungdom i Oslo. sier Guro Ødegård i NOVA.
BT161009 Bubandt er opptatt av laget, og hun trekker fram en av hennes klubbkamerater, Dina Lorentzen ( 17 ), som satte norgesrekord i knebøy for ungdom i vektklasse - 72 kg.
AP161006 Et annet forslag er å la beløpene i BSU ( Boligsparing for ungdom )-ordningen holdes på samme nivå som året før.
AP160928 - Jeg synes de ligner veldig på ungdom jeg underviste for både 20 og 30 år siden.
SA160921 Samtidig drikker ungdom mer vann, og smoothie og sushi appellerer veldig til denne aldersgruppen.
FV160921 Samtidig drikker ungdom mer vann, og smoothie og sushi appellerer veldig til denne aldersgruppen.
BT160921 Samtidig drikker ungdom mer vann, og smoothie og sushi appellerer veldig til denne aldersgruppen.
AP160921 Enten så er de på senteret, eller så røyker de hasj i områdene rundt, sier Munir som starter gratis treningstilbud for ungdom mellom 14 og 19 år i oktober.
AP160921 Det har vært masse slagsmål i området i det siste og utviklingen er veldig farlig for våre barn og ungdom som bor i området.
AP160921 - Vi er kjent med at det har vært noen episoder med kroppskrenkelser på senteret, noen voldsepisoder mellom ungdom og bruk av narkotika.
AP160921 - Problemet er at ungdom ikke har noe fritidstilbud som fanger opp alle.
AP160921 Ungdom på kjøpesenter i skoletid ¶
AP160921 Samtidig drikker ungdom mer vann, og smoothie og sushi appellerer veldig til denne aldersgruppen.
VG160920 Lyrisk grovkornet russemusikk holdes imidlertid unna NRKs radiokanal for yngre ungdom og barn, mP3.
AP160913 Det holder ikke for Bellona og Natur og Ungdom : ¶
AP160913 Det eneste som ikke kuttes er norske klimagassutslipp, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom .
AP160908 | Rundspørring blant fastleger : Ti prosent av arbeidstiden går nå til " frisk " ungdom
AP160908 Der påpeker hun at ungdom som ikke er så syke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de bør holde seg i ro for å komme seg, altså må få en legeerklæring på dette.
AP160908 Ungdom med omgangssyke er ikke velkomne på legekontorene.
AP160907 Venstre-leder Trine Skei Grande og leder for KrF Knut Arild Hareide ble i 2013 hyllet av Natur & Ungdom og Bellona for sin innsatsmot konsekvensutredning og boring i Lofoten.
AP160907 Natur og Ungdom mener Regjeringen med setter døra på gløtt for at oljeselskapene kan slippe til i 2018 : ¶
AP160907 Det er en bakdør for at de skal slippe til i torskens fødestue, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom .
BT160825 Båndene mellom ungdom og foreldre er blitt ytterligere forsterket, og ungdommene er siden årtusenskiftet blitt mer og mer skikkelige.
VG160813 I lengden krever slikt en form for inderlighet man må dykke dypt ned i sin indre forelskede ungdom for å la seg varig begeistre over.
SA160703 Det er den som kommer til å prege selvforståelsen til generasjonen av islandsk ungdom som nå vokser opp. 2-5 for Frankrike blir i så måte en formalitet i historiebøkene.
FV160703 Det er den som kommer til å prege selvforståelsen til generasjonen av islandsk ungdom som nå vokser opp. 2-5 for Frankrike blir i så måte en formalitet i historiebøkene.
BT160703 Det er den som kommer til å prege selvforståelsen til generasjonen av islandsk ungdom som nå vokser opp. 2-5 for Frankrike blir i så måte en formalitet i historiebøkene.
AP160703 Det er den som kommer til å prege selvforståelsen til generasjonen av islandsk ungdom som nå vokser opp. 2-5 for Frankrike blir i så måte en formalitet i historiebøkene.
AP160628 Det er med en viss lettelse vi oppdager at det ikke er flust med dyre konseptbarer beregnet på trendsøkende ungdom .
VG160623 I bekymringsmeldingen fra politiet står det at dette gjelder unge gutter på ungdomsskolenivå og at det ofte skjer med ungdom som i utgangspunktet ikke ønsker å sloss, men som blir truet med at hvis de ikke møter, vil de bli hentet av opptil 50 andre ungdommer.
AP160621 Livskvaliteten var lavest hos ungdom mellom 16 og 18 år.
AP160621 Likevel selger de livserfaring og tilbyr nødhjelp til ungdom som mener de aldri blir bra nok.
SA160613 Voksne menn har et tilnærmet tilstrekkelig jodinntak, mens barn og ungdom stort sett får i seg nok jod.
FV160613 Voksne menn har et tilnærmet tilstrekkelig jodinntak, mens barn og ungdom stort sett får i seg nok jod.
BT160613 Voksne menn har et tilnærmet tilstrekkelig jodinntak, mens barn og ungdom stort sett får i seg nok jod.
AP160613 Voksne menn har et tilnærmet tilstrekkelig jodinntak, mens barn og ungdom stort sett får i seg nok jod.
SA160604 Serien er populær hos langt eldre seere enn den primære målgruppen, og enkelte kommentarer har anklaget voksne for å invadere et rom ungdom bør få ha i fred.
SA160604 Se hva ungdom mener om « Skam » : ¶
SA160604 En rekke artikler og oppslag i kjølvannet av Ungdata-undersøkelsene slår tvert imot fast at ungdom har et bedre forhold til sine foreldre enn noen gang, at de liker dem, føler seg knyttet til dem og opplever at foreldrene er viktige i livene deres.
AP160603 Om ungdom som ikke vil være med på familieferien.
AP160603 Men en liten varsko i ferietid er hvis barn og ungdom går mye alene uten voksenkontakt.
AP160603 De trengte bare å snakke med en person som har god kompetanse på barn og ungdom .
SA160602 Skal idretten være en viktig aktør i å snu utviklingen fra inaktivitet til mer fysisk aktiv ungdom , må bygging av anlegg til egenorganisert idrett prioriteres høyere. 6.
SA160602 Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
SA160602 Ungdom krever profesjonelle trenere ¶ 7.
SA160602 Ungdom krever profesjonelle trenere ¶
AP160602 Skal idretten være en viktig aktør i å snu utviklingen fra inaktivitet til mer fysisk aktiv ungdom , må bygging av anlegg til egenorganisert idrett prioriteres høyere. 6.
AP160602 Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
AP160602 Ungdom krever profesjonelle trenere ¶ 7.
AP160602 Ungdom krever profesjonelle trenere ¶
NL160531 | Videregående skole i Finnmark ¶ ¶ ¶ Ungdom er framtiden og våre ungdommer fortjener gode utdanningstilbud som gir både kompetanse og kunnskap.
SA160526 Reidar Säfvenbom, som er førsteamanuensis på NIH, med fagfelt idrett og ungdom , sier det slik : ¶
AP160526 Reidar Säfvenbom, som er førsteamanuensis på NIH, med fagfelt idrett og ungdom , sier det slik : ¶
SA160525 Og det er ikke bare i " verstingen " langrenn, men også mange av de andre skiidrettene at spesielt ungdom slutter med aktiviteten.
SA160525 I en fersk undersøkelse i klubbene svarer klubblederne at årsaken til frafallet blant ungdom er at den organiserte skiidretten i for liten grad legger til rette for dem som ikke ønsker å bli verdensmestre.
SA160525 Det unisone svaret : Gjøre noe med frafallet blant ungdom .
SA160525 | Ungdom slutter fordi skiidretten legger opp til at de skal bli verdensmestre ¶
SA160525 Suksesspresset på ungdommen er solid dokumentert de siste årene, ikke minst gjennom filmer og TV-serier dere ungdom selv deltar.
AP160525 Og det er ikke bare i " verstingen " langrenn, men også mange av de andre skiidrettene at spesielt ungdom slutter med aktiviteten.
AP160525 I en fersk undersøkelse i klubbene svarer klubblederne at årsaken til frafallet blant ungdom er at den organiserte skiidretten i for liten grad legger til rette for dem som ikke ønsker å bli verdensmestre.
AP160525 Det unisone svaret : Gjøre noe med frafallet blant ungdom .
AP160525 | Ungdom slutter fordi skiidretten legger opp til at de skal bli verdensmestre ¶
AP160525 Suksesspresset på ungdommen er solid dokumentert de siste årene, ikke minst gjennom filmer og TV-serier dere ungdom selv deltar.
AP160516 Å lagre bilder av barn og ungdom i en seksuell situasjon, på sin egen telefon, er straffbart.
AP160516 Med barn og ungdom menes alle under 18 år.
AP160516 De som oppbevarer eller deler seksualiserte bilder av barn eller ungdom under 18 år, risikerer bøter eller tre års fengsel. afp000713434-F4W5L4JYX1.jpg FOTO : Lien, Kyrre ¶
AP160516 Ungdom kan mye om kjønnssykdommer og sexstillinger.
DA160514 Hvordan kan Sana påvirke norsk ungdom ?
SA160512 - Vi er helt klar over at russefeiringen kan eskalere noen steder, men stort sett er det snakk om sunn, frisk og flink ungdom som drikker mindre, ruser seg mindre og presterer bedre på skolen.
BT160512 - Vi er helt klar over at russefeiringen kan eskalere noen steder, men stort sett er det snakk om sunn, frisk og flink ungdom som drikker mindre, ruser seg mindre og presterer bedre på skolen.
AP160512 - Vi er helt klar over at russefeiringen kan eskalere noen steder, men stort sett er det snakk om sunn, frisk og flink ungdom som drikker mindre, ruser seg mindre og presterer bedre på skolen.
AP160506 RAMMER UNGE : Småbarn og ungdom er mest utsatt.
AP160506 Alle aldersgrupper kan få meningokokksykdom, men barn opp til fem år og ungdom mellom 13 og 21 år blir oftest rammet.
AP160506 Ungdom som føler seg friske og ikke har hatt nær kontakt med den som er blitt syk de siste syv dagene behøver ikke oppsøke lege for sikkerhets skyld.
AP160506 Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre, og det er ikke alltid en god forklaring hvorfor en enkelt ungdom utvikler sykdom.
AP160506 Ungdom som ikke føler seg i form må følge med på allmenntilstanden, og ved forverrelse av sykdom oppsøke lege, evt legevakt på kveld eller helg.
AP160506 Ungdom som føler seg friske og ikke har hatt nær kontakt med den som er blitt syk de siste 7 dagene behøver ikke oppsøke lege for sikkerhets skyld.
AP160506 Ungdom som føler seg friske og ikke har hatt nær kontakt med den som er blitt syk de siste syv dagene behøver ikke oppsøke lege for sikkerhets skyld.
BT160504 Til nå har MST forebygget og hindret mellom 1000 og 1500 institusjonsplasseringer av ungdom og hjulpet like mange familier til et bedre liv.
BT160504 Så kommer MST-terapeuten dem til unnsetning, en familie - og nærmiljøbasert behandling for ungdom med alvorlige atferdsproblemer.
BT160504 MST er etterhvert en gjennomprøvd behandlingsmetode for ungdom med atferdsproblemer.
BT160504 I praksis vil det føre til at denne familie- og nærmiljøbaserte behandlingen for ungdom med alvorlige atferdsproblemer blir avviklet.
BT160504 Hundrevis av ungdom står dermed i fare for å bli plassert på barneverns - institusjon hvert år fremover !
BT160504 Bare unntaksvis antas det at ungdom i MST neppe hadde havnet i institusjon om de ikke fikk hjelp av MST hjemme.
BT160504 De forteller blant annet om sin tro og hvordan det er mulig og viktig med religionsdialog ungdom imellom.
AP160501 Formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ), Bjørn-Kristian Svendsrud, reagerer på Hussainis tale.
AP160430 En flokk av mennesker som lengter etter smaken av monsterhits, muligheten for allsang, minnene fra egen ungdom .
AP160429 Vent dessuten med å spare i BSU ( Boligsparing for ungdom ) til du har høy nok skattbar inntekt for å kunne nyttiggjøre deg av skattefradraget.
SA160428 Hva handler de om og hva skjedde da jeg som barn og ungdom ikke ble bekreftet ?
BT160428 Hva handler de om og hva skjedde da jeg som barn og ungdom ikke ble bekreftet ?
AP160425 På denne tiden var det også generelt mye rusbruk blant ungdom , med alkohol, cannabis og amfetamin, sier Sandås.
AP160425 Kongens Garde overvåker ungdom som rydder søppel i Slottsparken, 17. juni 1969.
AP160425 På denne tiden var det også generelt mye rusbruk blant ungdom , med alkohol, cannabis og amfetamin, sier Sandås.
AP160425 Kongens Garde overvåker ungdom som rydder søppel i Slottsparken, 17. juni 1969.
AP160425 Mens hun og eksmannens tre voksne barn var små, underviste hun i drama og drev med dukketeater og revy for ungdom i sørlandsbyen.
FV160413 SETTER LIKHETSTEGN : - Barn og ungdom skal ikke behøve å lure på om de er ubetinget elsket uavhengig av prestasjoner.
FV160413 - Dagens foreldre er også veldig opptatt av at barn og ungdom skal prestere.
FV160413 Ungdom ønsker også at foreldre er opptatt av dem, det viser Ungdata-undersøkelsen.
AP160408 Artisten Ravi rappet, og det var afrikanskinspirert dans av hudfargerik ungdom som kunne gått rett inn på et SV- eller KrF-landsmøte.
AP160407 Ida Lindtveit, leder i Kristelig Folkepartis ungdom : ¶
AP160407 Her er noen av utspillene Frenskrittspartiets ungdom , Unge Venstre og Unge Høyre har samlet seg om de siste årene - uten støtte fra KrF : ¶
AP160407 Avtroppende leder i Fremskrittspartiets ungdom Atle Simonsen åpnet døren for en ny diskusjon om samarbeid på borgerlig side med et utspill i Aftenposten torsdag.
DA160405 Ungdom skal ikke bli skadd på våre anlegg, sa Gramstad.
DA160405 - Ungdom blir alvorlig skadd.
AP160405 Kari Halstensen¶I dag er Anders Torp 27 år, og har utgitt en bok om sin bardom og ungdom i en menighet på Østlandet.
AP160404 Si ;D-innlegg : Møtet var ikke et politisk stunt for å trekke ungdom til partiet.
AP160402 Landets første bibliotek for ungdom åpner på Tøyen etter påske.
SA160323 Til tross for at myndighetene anbefaler ungdom å ta vaksinen, så vet de ikke hvor mange som følger rådet, ei heller hvor mange som har fått tilbud om gratis vaksine.
SA160323 Myndighetene anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiringen vaksinerer seg mot sykdommen, men de fleste av dem må betale for stikket.
SA160323 For ungdom som ennå ikke har vaksinert seg, men som ønsker å beskytte seg før russefeiringen setter inn, begynner det virkelig å haste.
SA160323 Det tyder på at økonomi har betydning for om ungdom velger å vaksinere seg.
SA160323 - Ungdom i alderen 16-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse.
BT160323 Til tross for at myndighetene anbefaler ungdom å ta vaksinen, så vet de ikke hvor mange som følger rådet, ei heller hvor mange som har fått tilbud om gratis vaksine.
BT160323 Myndighetene anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiringen vaksinerer seg mot sykdommen, men de fleste av dem må betale for stikket.
BT160323 For ungdom som ennå ikke har vaksinert seg, men som ønsker å beskytte seg før russefeiringen setter inn, begynner det virkelig å haste.
BT160323 Det tyder på at økonomi har betydning for om ungdom velger å vaksinere seg.
BT160323 - Ungdom i alderen 16-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse.
AP160323 Til tross for at myndighetene anbefaler ungdom å ta vaksinen, så vet de ikke hvor mange som følger rådet, ei heller hvor mange som har fått tilbud om gratis vaksine.
AP160323 Myndighetene anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiringen vaksinerer seg mot sykdommen, men de fleste av dem må betale for stikket.
AP160323 For ungdom som ennå ikke har vaksinert seg, men som ønsker å beskytte seg før russefeiringen setter inn, begynner det virkelig å haste.
AP160323 Det tyder på at økonomi har betydning for om ungdom velger å vaksinere seg.
AP160323 - Ungdom i alderen 16-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse.
BT160315 Seksualundervisningen er latterlig klein, 80-talls, og den unnlater glatt å lære ungdom det mest grunnleggende som har med sex å gjøre : Nemlig identitet.
SA160304 - Ungdom velger sentralitet fremfor størrelse, slik har samfunnsutviklingen gått.
AP160304 - Ungdom velger sentralitet fremfor størrelse, slik har samfunnsutviklingen gått.
AP160223 Men Kaurin har selv vært på toppen i sin ungdom .
AP160222 Etter krigen ble ferien forbundet med vinteraktiviteter, og ungdom tok til fjells og skogs med ski på beina.
AP160222 Dermed ble det aktuelt å gi barn og ungdom meningsfylte utendørsaktiviteter i denne perioden - og skiturer i fjellet ble én av dem, og en forening begynte å organisere fjellreiser for ungdommer.
SA160213 Jeg tenkte først at jeg kanskje kunne gjøre noe for å hjelpe barn og ungdom som ville begynne med ishockey, sier Zucca, og legger til at han diskuterte saken med manager Kevin Skabo.
SA160213 Hockeyspilleren Mats Zuccarello spytter en halv million kroner i startkapital i en stiftelse som skal hjelpe barn og ungdom i Norge med å komme i gang med idrett.
SA160213 - Vi fant ut at vi kunne ta det et skritt videre og forsøke å bidra til å hjelpe barn og ungdom med å komme i gang med idrett.
SA160213 - Han har et brennende engasjement for å sikre barn og ungdom muligheten til å begynne med idrett.
AP160213 Jeg tenkte først at jeg kanskje kunne gjøre noe for å hjelpe barn og ungdom som ville begynne med ishockey, sier Zucca, og legger til at han diskuterte saken med manager Kevin Skabo.
AP160213 Hockeyspilleren Mats Zuccarello spytter en halv million kroner i startkapital i en stiftelse som skal hjelpe barn og ungdom i Norge med å komme i gang med idrett.
AP160213 - Vi fant ut at vi kunne ta det et skritt videre og forsøke å bidra til å hjelpe barn og ungdom med å komme i gang med idrett.
AP160213 - Han har et brennende engasjement for å sikre barn og ungdom muligheten til å begynne med idrett.
SA160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom, for ungdom .
SA160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom , for ungdom.
FV160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom, for ungdom .
FV160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom , for ungdom.
BT160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom, for ungdom .
BT160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom , for ungdom.
AP160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom, for ungdom .
AP160212 - Jeg likte showet, fordi det var av ungdom , for ungdom.
BT160211 Natur og Ungdom sier at de ikke vil gi seg med sine aksjoner og at 2000 mennesker står klare til å fortsette aksjonene på fjellet.
BT160211 Da lenket Natur og Ungdom seg fast.
AP160210 Hun er ikke like fornøyd med at bruken av sovemidler blant eldre barn og ungdom har økt siden 2004.
SA160202 Jeg vet ikke om dere kan tro det når jeg sier at bildet under like gjerne kan illustrere en ungdom , en forelder eller en ansatt i barneverntjenesten.
SA160202 En ungdom har blitt plassert.
AP160131 Ved samtlige 16 bolig- eller omsorgshjem for barn og ungdom i den svenske hovedstaden ble utenlandske ungdommer som har kommet alene til Sverige, oppfordret til å holde seg inne på fredags- og lørdagskvelden, ifølge Expressen.
AP160130 Mange av disse vokser opp uten å ha det samme forhold til norske sports- og friluftsaktiviteter som etnisk norsk ungdom .
AP160130 | Disse er best på å få ungdom til å føle seg verst ¶
AP160130 Press, og leder Karoline Steen Nylander, deler ut Gullbarbien til den reklame- eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.
AP160130 I år arrangerer Press Gullbarbie-konkurransen for sjette gang, og deler ut pris til den reklame - eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.
DA160122 Tilbudet er en unik mulighet for skoletrett ungdom, og det er en realitet at blant ungdom i Lund kommune var det ikke et eneste frafall fra ordinære videregående skoler.
DA160122 Tilbudet er en unik mulighet for skoletrett ungdom , og det er en realitet at blant ungdom i Lund kommune var det ikke et eneste frafall fra ordinære videregående skoler.
DA160122 Tilbudet er en unik mulighet for skoletrett ungdom, og det er en realitet at blant ungdom i Lund kommune var det ikke et eneste frafall fra ordinære videregående skoler.
DA160122 Tilbudet er en unik mulighet for skoletrett ungdom , og det er en realitet at blant ungdom i Lund kommune var det ikke et eneste frafall fra ordinære videregående skoler.
FV160113 Derfor vil ikke ungdom dusje etter gymtimen ¶
SA160112 Derfor vil ikke ungdom dusje etter gymtimeni ¶
BT160112 Derfor vil ikke ungdom dusje etter gymtimen ¶
AP160112 Derfor vil ikke ungdom dusje etter gymtimen ¶
AP160109 I det som var hennes masteroppgave ved høyskolen, har hun omskapt museumsbygningen den dagen den står tom, til en lavterskel møteplass for barn, ungdom og familier på Tøyen.
FV160108 Her er flere artikler for deg som er, eller har, ungdom : ¶
BT160108 Her er flere artikler for deg som er, eller har, ungdom : ¶
AP160108 Her er flere artikler for deg som er, eller har, ungdom : ¶
AP160106 For barn og ungdom til og med 16 år kreves enten seks symptomer på oppmerksomhetssvikt, seks symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet eller begge deler.
AP160106 For barn og ungdom har andelen som får resept på ADHD-medisin vært på samme nivå de siste fire-fem årene i Norge.
SA160105 Ifølge statskanalenTF1er nå to av ti VSP-førere ungdom .
SA160105 Da ble det nemlig mulig for ungdom helt ned til 14 år å få følelsen av å kjøre bil.
FV160105 Ifølge statskanalenTF1er nå to av ti VSP-førere ungdom .
FV160105 Da ble det nemlig mulig for ungdom helt ned til 14 år å få følelsen av å kjøre bil.
BT160105 Ifølge statskanalenTF1er nå to av ti VSP-førere ungdom .
BT160105 Da ble det nemlig mulig for ungdom helt ned til 14 år å få følelsen av å kjøre bil.
AP160105 Ifølge statskanalen TF1 er nå to av ti VSP-førere ungdom . 45 km/t ¶
AP160105 Da ble det nemlig mulig for ungdom helt ned til 14 år å få følelsen av å kjøre bil.
AP160105 Likevel selger de livserfaring og tilbyr nødhjelp til ungdom som mener de aldri blir bra nok.
AP160105 Ifølge statskanalenTF1er nå to av ti VSP-førere ungdom .
AP160105 Da ble det nemlig mulig for ungdom helt ned til 14 år å få følelsen av å kjøre bil.
AP160103 Det er tragisk når en ungdom blir borte.
DA160102 Stripen Josef har laget har overgått alle forventninger og håpet er nå at ungdom og andre ved å lese stripen, får lyst til å lære mer om Malala, og at den bidrar til å spre oppmerksomhet rundt verdiene Malala Yousafzai og The Urban Legend står for, sier managing director Tore Fredrik Dreyer, i Fox Norge.
DA160102> Stripen Josef har laget har overgått alle forventninger og håpet er nå at ungdom og andre ved å lese stripen, får lyst til å lære mer om Malala, og at den bidrar til å spre oppmerksomhet rundt verdiene Malala Yousafzai og The Urban Legend står for, sier managing director Tore Fredrik Dreyer, i Fox Norge.
DA160102> target="avis" href= Stripen Josef har laget har overgått alle forventninger og håpet er nå at ungdom og andre ved å lese stripen, får lyst til å lære mer om Malala, og at den bidrar til å spre oppmerksomhet rundt verdiene Malala Yousafzai og The Urban Legend står for, sier managing director Tore Fredrik Dreyer, i Fox Norge.
DA160102> target="avis" href= target="avis" href= Stripen Josef har laget har overgått alle forventninger og håpet er nå at ungdom og andre ved å lese stripen, får lyst til å lære mer om Malala, og at den bidrar til å spre oppmerksomhet rundt verdiene Malala Yousafzai og The Urban Legend står for, sier managing director Tore Fredrik Dreyer, i Fox Norge.