SA170327 I tillegg skal vi bygge ut et nytt undervannsanlegg , bore nye brønner og gjennomføre omfattende marine operasjoner, sier Øvrum.
AP170327 - I tillegg skal vi bygge et nytt undervannsanlegg , bore nye brønner og gjennomføre omfattende marine operasjoner, sier konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil.
AA170327 - I tillegg skal vi bygge et nytt undervannsanlegg , bore nye brønner og gjennomføre omfattende marine operasjoner, sier konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil.
SA170323 Hendelsen medførte materielle skader på et undervannsanlegg som ikke var i drift, men det var aldri risiko for personskader eller hydrokarbonlekkasjer.
DN170316 Vi skal unngå å finne opp saksen og målebåndet, og hvert juletre ( undervannsanlegg , red.anm ).