AP171115 Drillo understreket at Ødegaard har kvalitetene, men sukket over litt vel mange støttepasninger.
AA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
AA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DA171114 TV 2 har understreket at det er fem konkrete saker som Schau har tatt opp, som er håndtert og avsluttet fra TV 2s side.
VG171113 Riksadvokaten har understreket at seksuelle overgrep mot barn skal ha høy oppmerksomhet, også det som skjer via nettet.
DB171113 Han understreket at han ikke blankt aksepterte Putins benektelser.
DB171113 Og da han tok opp det han tidligere har kalt « den urettferdige, den veldig urettferdige handelen » mellom USA og Kina, understreket han at dette slett ikke var kinesernes feil.
DB171113 Utvalget understreket at kvalitet er en forutsetning for samfunnsmessig og politisk relevans. 6.
DB171113 Både SSBs ledelse og utvalget understreket at til forskjell fra universiteter eller høyskoler bør hovedmålsettingen til SSBs forskningsavdeling være begrenset til å evaluere effektene av økonomisk politikk og studere samfunnsmessige og økonomiske forhold i Norge.
DA171113 Hun understreket at politiet ønsker at publikum skal være observante og håper at bildet kan føre til tips som gjør at mannen kommer til rette.
DB171112 Det ble understreket i en konfronterende uttalelse fra det nordkoreanske regimet i går : ¶
DB171111 I den het det at den amerikanske presidenten « understreket at alliansen mellom USA og Sør-Korea, bygget på frihet, demokrati, menneskerettigheter og rettferdighet, forblir en viktig forutsetning for sikkerhet, stabilitet og framgang i « the Indo-Pacific ».
AA171111 Hun understreket at regjeringens politikk er for streng.
VG171110 Christine Meyer understreket at SSB er et faglig uavhengig organ, der finansdepartementet ikke kan gi instrukser om statistikk og forskning.
VG171110 Meyer uttrykte tidligere i dag bekymring for SSBs uaghengighet, og understreket at SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, og derfor ikke er avhengig av finansministerens tillit.
SA171110 Han understreket samtidig at turneringen ville bli arrangert på « en veldig god måte ».
DB171110 Vi må se begrunnelsen fra IOC først, men alvoret i saken er jo blitt understreket av denne IOC-avgjørelsen, og ikke minst av at alle de nasjonale antidopingorganisasjonene tar til orde for utestengelse, sa Røste til Dagbladet.
DB171110 På spørsmål om sin framtid som SSB-direktør, understreket Meyer at hun føler seg kapabel til å utføre jobben.
DB171110 Det er understreket i tildelingsbrevet : « Effektiv ressursbruk er grunnleggende for at SSB, også innenfor strammere budsjetter og med færre ansatte, skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag på en god måte.
BT171110 Han understreket samtidig at turneringen ville bli arrangert på « en veldig god måte ».
AP171110 Han understreket samtidig at turneringen ville bli arrangert på « en veldig god måte ».
VG171109 Der står det følgende om forskningsavdelingen : ¶ « « Hun ( direktøren ) understreket at det er et godt samarbeid med de tillitsvalgte i prosessen.
SA171109 På den offisielle overleveringen av Norges kampfly på Ørland flystasjon understreket statsminister Erna Solberg at flyene er viktige for å sikre norsk luftrom.
DN171109 Men han understreket at Canada ikke har hastverk med å signere en frihandelsavtale hvis den ikke tjener Canada og canadierne.
DB171109 Han betegnet dagens handelssituasjon som « ensidig og urettferdig », men understreket at han ikke klandrer Kina for dette.
DB171109 I Dagsnytt Atten forrige fredag understreket Høyres Kent Gudmundsen at bare små feil i utregningen kan få fatale følger for pasienten.
DA171109 Hun understreket at Utenriksdepartementet ikke vurderer asylsøkeres beskyttelsesbehov og viste til at dette vurderes av UDI og UNE.
AA171109 Han betegnet dagens handelssituasjon som « ensidig og urettferdig », men understreket at han ikke klandrer Kina for dette.
VG171108 Det understreket på ny hvilke farer journalister står overfor i Afghanistan.
VG171108 Hun understreket at SSB er avhengig av tillit blant oppdragsgiverne, samfunnet og de som bruker tall og analyser fra dem, og sa at hun legger til grunn at prosessen hun er i med SSB nå vil føre til en avklaring.
DB171108 Samtidig understreket hun at UD sine reiseråd for landet ikke gjelder lokalbefolkningen.
DB171108 Der understreket hun at sikkerhetssituasjonen i landet var vanskelig.
DA171108 Dramatiske hendelser knyttet til Saudi-Arabia de siste dagene har understreket maktkampen oljestaten står midt oppe i.
DA171108 - Mot slutten av Nina Refseths direktørperiode snakket hun om at NFI burde ha større fokus på filmkunst, og understreket fordelene med armlengdes avstand-prinsippet.
DN171107 Han snakket samtidig om potensialet kunstig intelligens har for å hjelpe oss med å reversere skader som er gjort på kloden eller å få bukt med fattigdom og sykdom, men understreket av fremtiden var svært usikker.
DB171107 Han viste også til Nord-Koreas seineste atomprøvesprengning i september og regimets stadige missiloppskytninger, og understreket at de utgjorde en trussel mot folk over hele verden.
DB171107 Den amerikanske presidenten hadde likevel ikke lagt trusselretorikken helt bak seg, da han understreket : ¶
DB171107 Dette er et verdensomspennende problem som krever et verdensomspennende Svar, sa Trump og understreket at USA og Sør-Korea har et langvarig forhold.
DN171106 - Vi er alltid usikre på makrobildet, sa Haudemann-Andersen til DN i da og understreket at han fortsatt trodde på olje og råvarer.
DN171106 - Vi er alltid usikre på makrobildet, sa Haudemann-Andersen til DN i da og understreket at han fortsatt trodde på olje og råvarer.
DN171106 Einan fremholder at Stortinget senest i 2016 understreket behovet for å kunne gjennomføre vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av forsvarsmateriell i Norge.
DA171106 Han understreket da at en « kontantordning ikke er egnet til å skape et fungerende marked for retur av småbåter ».
AP171106 Han understreket da at en « kontantordning ikke er egnet til å skape et fungerende marked for retur av småbåter ».
AA171106 Trump sa dette under et besøk i Japan mandag, der han understreket at han ikke utelukker bruk av militærmakt for å tvinge Nord-Koreas leder Kim Jong-un i kne.
AA171106 Einan fremholder at Stortinget senest i 2016 understreket behovet for å kunne gjennomføre vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av forsvarsmateriell i Norge.
VG171104 Erdogan understreket i sin tale at Tyrkia « ikke ville be om tillatelse til å beskytte seg selv », og at det er deres rett å angripe langs den 911 kilometer lange grensen til Syria, skriver den tyrkiske storavisen Hürriyet Daily News.
AP171104 Folkets « storhet » blir ofte understreket ved å henvise til klassiske imperier, kulturelle bragder, militærmakt og økonomisk velstand.
AP171103 Der understreket sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve at kommentarene fra Bjørkavåg var uheldige og ikke representative for hvordan konsernet ser på kjønnsubalansen i ledergruppen både i NHST og i DNs redaksjon.
SA171102 Han understreket at Verbic jobber hardt med å styre temperamentet.
FV171102 Han understreket at Verbic jobber hardt med å styre temperamentet.
DN171102 - Vi er alltid usikre på makrobildet, sa Haudemann-Andersen til DN i da og understreket at han fortsatt trodde på olje og råvarer.
DB171102 Vi må se begrunnelsen fra IOC først, men alvoret i saken er jo blitt understreket av denne IOC-avgjørelsen, og ikke minst av at alle de nasjonale antidopingorganisasjonene tar til orde for utestengelse, sier Røste til Dagbladet.
DB171102 Da han tiltrådte som minister, understreket han at han tror på menneskeskapte klimaendringer.
DA171102 - Det er en menneskerett å få sin sak ordentlig behandlet, sa Bach og understreket at det er IOC-styret som på sitt styremøte i Lausanne 5.-7. desember skal treffe avgjørelsen.
AP171102 - Men også et utjenlig forsøk er en straffbar handling, understreket aktor Guro Hansson Bull, som har varslet at hun senere vil dokumentere Google-søk kvinnen har gjort.
AP171102 Han understreket også at de over 50.000 nye, politiske fangene ikke er vant til å sitte i fengsel og er derfor hjelpeløst overlatt til fangevokterens infame metoder i motsetning til kurderne som er godt organisert i fengslene og tar seg av hverandre.
AP171102 Han understreket at Verbic jobber hardt med å styre temperamentet.
AA171102 Han understreket at Verbic jobber hardt med å styre temperamentet.
SA171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
SA171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
NL171101 Det understreket også statssekretær fra Høyre, Anne Karin Olli i starten av møtet.
DB171101 SEINEST før helgen understreket IOC-ledelsen at det ikke var mulig å mene noe fornuftig om denne utestengelsen før McLaren-rapportene var ytterligere dokumentert gjennom de to kommisjonene den olympiske bevegelsen selv har satt i gang for å gi et svar.
BT171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
AP171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
AA171101 Samtidig understreket han at det kunne dukke opp uforutsette problemer.
AA171101 Samtidig understreket han at det kunne dukke opp uforutsette problemer.
AA171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
VG171031 Mueller har understreket at de første siktelsene bare er en liten del av en større etterforskning.
VG171031 IKKE NOE MED TRUMP Å GJØRE : Pressesekretær Sanders for Det hvite hus understreket mandag at hverken Manafort- eller Papadopolous-siktelsene har noe med Trump-kampanjen å gjøre, og avviser at Trump vil sparke etterforsker Mueller, noe han tidligere har antydet.
DA171031 Han understreket også at kutt i utslippene ikke nødvendigvis betyr kutt i velstanden.
BT171031 Dette ligger innenfor byrådets fullmakter, noe de senest understreket til bystyret i forrige uke.
AA171031 - Ingen trenger å skamme seg for hvem en er, evner eller føler - evangeliets kjerne - som en perle med mange fasetter - kan fattes av et barn, samtidig som det har utfordret tanken i søk etter de store sammenhenger, påpekte preses, som understreket at « det er en dyp forbindelse mellom rettferdig og rettferdighet ».
DB171030 Politiet understreket at vesten i seg selv var ufarlig, men at den var egnet til å skape frykt blandt folk.
DA171030 I etterkant av den havarerte Tromsø-søknaden ble det fra Norges Idrettsforbunds side understreket at en eventuell ny OL-søknad måtte komme fra grasrota i norsk idrett.
AP171030 Da en av forskerne ble intervjuet i New York Times, understreket hun at de ikke hadde påvist en årsakssammenheng.
AP171030 Francken understreket at Belgia ikke søkte et slikt scenario, og sa : « Jeg ruller ikke ut velkomstmatten.
AP171030 Kolberg, som gjentatte ganger understreket at han talte på vegne av seg selv, poengterte at det han ga uttrykk for, var tanker og ideer han hadde tenkt på lenge.
AP171030 Han understreket at Aps dårlige valgresultat ikke bare handlet om ikke å få regjeringsmakt, men om manglende sosialdemokratisk styrke.
AP171030 Understreket at han talte på vegne av seg selv ¶
AP171030 Han understreket at Guds nåde er betingelsesløs og derfor slett ikke kan kjøpes.
AP171029 Dette understreket alvoret for oss.
AA171029 Politiet understreket at lekevåpen og våpen ikke har noe å gjøre på offentlig sted, og samtidig at forholdene vil bli anmeldt.
VG171028 De danset en wienervals i mumiestil, og endte opp med kveldens laveste dommerscore på 27 poeng, selv om dommerne understreket at det var den kuleste wienervalsen de hadde sett.
VG171028 Uhøytideligheten blir ytterligere understreket av Hiddleston, som ser ut som Blackadder, Benedict Cumberbatch i en kort gjesteopptreden som Doctor Strange og en kunne-ikke-vært-mer-camp Jeff Goldblum.
DB171028 Det samme understreket han i et intervju med Expressen for tre og et halvt år siden.
VG171027 Dommer Sandra Bosso-Pardo kom så frem til at Woods skulle få ett års prøvetid, men hun understreket samtidig at en gjentakelse av lovbruddet vil få store konsekvenser.
VG171027 Det har vi understreket helt siden langtidsplanen ble vedtatt.
SA171027 Bryne har likevel vært klar på at klubben satser på den 27-årige ghaneseren noe trener Ole Hjelmhaug understreket overfor Aftenbladet tidligere denne uken.
DN171027 Han understreket at de fullt ut støtter Sør-Korea i konflikten med nabolandet.
AP171027 Bryne har likevel vært klar på at klubben satser på den 27-årige ghaneseren noe trener Ole Hjelmhaug understreket overfor Aftenbladet tidligere denne uken.
VG171026 Etter lillesøsterens landslagsnei gikk hun ut og understreket at hun ikke hadde takket nei til landslaget.
SA171026 Olsen understreket at Norges Bank har vært « et godt hjem » for fondet da Gjedrem-utvalgets rapport ble lagt fram før sommeren.
AP171026 Ordene vi bruker påvirker oss alle, understreket kongen.
AA171026 - Det var herfra Steve tok navnet til karakteren i « Dark Tower»-serien, fortalte Stu meg, og understreket at den virkelige Randall Flagg hadde ingenting med den litterære karakteren å gjøre.
AP171025 Tirsdag ble splittelsen i partiet understreket både av Trumps pågående feide med Corker og at Jeff Flake fra Arizona kunngjorde sin avgang.
AP171025 Tirsdag ble splittelsen i partiet understreket både av Trumps pågående feide med Corker og at Jeff Flake fra Arizona kunngjorde sin avgang.
AP171025 Visepresidenten understreket at han snakket på vegne av sitt parti, det republikanske venstrepartiet, og ikke på vegne av president Carles Puigdemont.
VG171024 I møtet understreket Brende hvor viktig det var for Norge å få den stadig svakere Joshua French ut av Kongo.
DB171024 Heyerdal understreket i denne at han mente Djupdal løftet Nationaltheatret og styrets arbeid, og derfor ikke burde skiftes ut.
DB171024 Heyerdahl understreket at nestleder i styret, Øystein Djupedal, i de 4 årene han hadde sittet i styret hadde fungert på en svært god måte.
DB171024 Hvorfor skal noen som slår kona si få ha tilgang til våpen ? skal 11-åringen ha lurt på, og understreket at det er noe galt når republikanere mener det er en rett å eie våpen, men et privilegium å ha tilgang til helsetjenester.
VG171023 Hun understreket overfor VG i går at hun er klar for å bokse flere kamper i Norge, til tross for alle problemene de siste ukene, men at utlandet også frister.
DA171023 Senere på dagen kunne han konstatere at det hadde vært « en oppmuntrende formiddag », men han understreket at det ikke er nok med løfter.
SA171022 Selv etter at sjøfartsmyndighetene var ute og sa at de representerte et lite problem, sommeren viste ganske få ulykker med denne farkosten og det ble understreket at sjøveisreglene gjelder også for dem, utgjorde de både en pest, plage og altfor mye bråk for de som mener at farkoster på sjøen bare skal bevege seg ved hjelp av påhengs eller årer ( akkurat her støttet vel Nilsen van
SA171022 Begredeligheten ble understreket av at André Danielsen ble utvist i sin kamp nummer 500 for klubben.
NL171022 På vegne av komiteen understreket lederen, Berit Reiss-Andersen, med kunnskapsrik overbevisning atommaktenes ansvar for å delta i avskaffelsen av de våpnene som utgjør en konstant trussel om utslettelse av oss alle.
NL171022 Et vedtak 21.3 2012 som avsluttet svenske myndigheters gransking av fredsprisen ( se nobelwill.org - Basic Documents ), understreket styrets plikt til å undersøke Nobels intensjon med fredsprisen og påse at formålet etterleves av alle hjelpeorganer.
AP171022 Om fortellingene Kina forteller om seg selv ikke nødvendigvis alltid henger så godt sammen, har de under den sterke vekstperioden i alle sammenhenger understreket at de er et fredelig folk.
AP171022 Begredeligheten ble understreket av at André Danielsen ble utvist i sin kamp nummer 500 for klubben.
VG171021 Den amerikanske venstresiden understreket - før den kulturelle vendingen i 60-årene - viktigheten av en felles amerikansk identitet, på tvers av ulike ( og dype ) kulturelle og etniske skillelinjer.
DA171021 Forskere har understreket at Angela Merkel gikk til topps på grunn av usedvanlige hendelser som murens fall og finansskandalen i CDU, de organisasjonsmessige strukturene i CDU og kravene om større kjønnsmessig likestilling.
DA171021 For Venstre er skole, klima og gründere de viktigste sakene, understreket Grande i sin tale.
AP171021 Grande understreket lørdag at Venstre er på sitt beste når det er konstruktivt og søker samarbeid, og at partiet skylder velgerne å sikre seg politisk innflytelse.
VG171020 Ring understreket at kvinnen kun var på besøk i Los Angeles og at hun ikke kjente Weinstein i det hele tatt.
VG171020 » - All dramatikken som ligger i en slik situasjon, blir ekstra kraftig understreket når ordene er så enkle og hverdagslige, kommenterer Per Egil Hegge i biografien.
DN171020 Lederne for EU-landene har under toppmøtet understreket sin støtte til atomavtalen med Iran, en avtale USAs president har gått hardt ut mot.
DN171020 May understreket derfor overfor stats- og regjeringssjefene at forhandlingene om brexit må munne ut i en avtale som både hun og de kan forsvare overfor sine velgere.
DN171020 Pedersen understreket at Facebook og de andre plattformselskapene har gjort mye bra, men at det som skjedde før, under og etter presidentvalget i USA har endret ordskiftet og tydeliggjort at plattformene må reguleres nærmere.
DB171020 Han understreket også at demokratiet står i fare.
DB171020 Brende forsøkte å legge bånd på sin entusiasme, og han understreket - som sant var - hvor vanskelig det ville være å normalisere forholdet til Kina.
VG171019 Allerede før filmen hadde premiere, og før den elendige mottagelsen, gikk ryktene om at filmen ikke holdt mål - og Jo Nesbø selv understreket i et intervju med VG at « Snømannen » på film er ikke var hans historie.
VG171019 Wallstrøm understreket at Sverige har tenkt å forbli militært alliansefritt, men at man inviterer andre land inn, både som deltagere og observatører.
VG171019 Som jeg understreket i mitt opprinnelige innlegg handler ikke dette om at vi normaliserer sex med barn, men at vi ser ut til å leve i en kultur hvor det er det barnlige og ikke det voksne som blir sett på som attraktivt.
SA171019 Jo Nesbø selv understreket i et intervju med VG allerede før premieren at « Snømannen » på film ikke var hans historie.
DN171019 Jo Nesbø selv understreket i et intervju med VG allerede før premieren at « Snømannen » på film er ikke var hans historie.
DN171019 Han understreket at han på sikt vil skrote Obamacare.
DB171019 May skal derfor ha understreket overfor stats- og regjeringssjefene at forhandlingene om brexit må munne ut i en avtale som både hun og de kan forsvare overfor sine velgere.
DB171019 Et møte med ambassadør i Mohammad Hassan Habibollahzadeh, og deler av norsk presse i Oslo i går, understreket magien.
DA171019 Jo Nesbø selv understreket i et intervju med VG allerede før premieren at « Snømannen » på film er ikke var hans historie.
BT171019 Overfor velgerne understreket det Lysbakkens poeng om at det trengs et parti til venstre for Ap.
AP171019 Lorde energiske hoppende rundt kledd i svart, foran tre musikere som ble borte i mørket og to dansere som understreket gleden.
AP171019 Jo Nesbø selv understreket i et intervju med VG allerede før premieren at « Snømannen » på film er ikke var hans historie.
DN171018 Han understreket at alle må gjøre mer for å beskytte folkets interesser og motsette seg alle forsøk på å skape splid mellom partiet og folket.
DB171018 « Gord visste at denne dagen skulle komme - hans reaksjon var å bruke denne kostbare tida slik han alltid hadde gjort - lage musikk, skape minner, og uttrykke dyp takknemlighet overfor familien og vennene sine for et godt levd liv, ofte understreket med et kyss... på leppene », heter det videre i bandets uttalelse.
AP171018 Han understreket at alle må gjøre mer for å beskytte folkets interesser og motsette seg alle forsøk på å skape splid mellom partiet og folket.
AP171018 Han understreket at flere selskaper i turistnæringen også har lagt investeringer i regionen på is til slutten av året.
AA171018 I åpningstalen understreket Xi at partiet må slå ned på uttalelser og handlinger som kan true dets grep om makten.
VG171017 Vel å merke etter å ha understreket at han « er blitt så » overrasket og skuffet over mye av det « denne » presidenten har sagt ; hans tilnærming til å styre landet, som later til å være ved endeløst å skape splid.
DN171017 Han understreket at Norge har tillit til IAEA som bekrefter at Iran holder sin del av avtalen.
DN171017 Kim understreket at aldri før har et land mottatt så ekstreme og direkte atomtrusler fra USA, og at Nord-Korea har rett til å forsvare seg.
DN171017 Han understreket at Nord-Korea er blitt en fullverdig atommakt og besitter både atombomber, hydrogenbomber og interkontinentale ballistiske missiler.
DB171017 Kim understreket at aldri før har et land mottatt så ekstreme og direkte atomtrusler fra USA, og at Nord-Korea har rett til å forsvare seg.
DB171017 Han understreket at Norge har tillit til IAEA som bekrefter at Iran holder sin del av avtalen.
DB171017 Både statsråd Sanner og olje- og energiminister Terje Søviknes understreket ifølge NRK viktigheten av forebyggende tiltak for flom- og skredsikring da de besøkte rammede familier i Kristiansand og Vennesla.
BT171017 Han understreket at Norge har tillit til IAEA som bekrefter at Iran holder sin del av avtalen.
AP171017 Han understreket at Nord-Korea er blitt en fullverdig atommakt og besitter både atombomber, hydrogenbomber og interkontinentale ballistiske missiler.
AP171017 Han understreket at Nord-Korea er blitt en fullverdig atommakt og besitter både atombomber, hydrogenbomber og interkontinentale ballistiske missiler.
AA171017 Samtidig understreket han behovet for en diplomatisk løsning og samarbeid mellom Japan, USA og Sør-Korea - og med Russland og Kina.
VG171016 Kim understreket at aldri før har et land mottatt så ekstreme og direkte atomtrusler fra USA, og at Nord-Korea har rett til å forsvare seg.
VG171016 - Ingen dialog er mulig mellom en demokratisk lov og ulydighet eller ulovligheter, sa statsministeren tidligere onsdag og understreket at Puidgemont måtte svare tydelig.
VG171016 Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre.
DN171016 - Opposisjonen har kun fem, sa Maduro i en tale til sine tilhengere og understreket at de fortsatt kunne vinne en delstat til, ettersom stemmene ennå ikke var ferdig telt opp.
DA171016 Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.
BT171016 Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.
AP171016 - Opposisjonen har kun fem, sa Maduro i en tale til sine tilhengere og understreket at de fortsatt kunne vinne en delstat til, ettersom stemmene ennå ikke var ferdig talt opp.
AA171016 - Opposisjonen har kun fem, sa Maduro i en tale til sine tilhengere og understreket at de fortsatt kunne vinne en delstat til, ettersom stemmene ennå ikke var ferdig telt opp.
AA171016 Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.
VG171015 oktober sa han at Tyrkia ikke ville « avslutte prosessen eller kaste inn håndkleet » i EU-forhandlingene, samtidig som han understreket at « faktisk, så trenger vi ikke noe EU-medlemskap ».
VG171015 Hun understreket at det ikke er opp til USA å avgjøre denne avtalens skjebne, fordi avtalen ikke tilhører noe enkeltland.
DN171015 Som svar understreket Nordrum at Norge, i likhet med EU, støtter avtalen.
DB171015 Men på « State of the Union » understreket Tillerson at han fullt og helt er lojal mot sjefens målsettinger.
DB171015 Han understreket at diplomatiske bestrebelser ville fortsette over sistnevnte emne « til den første bomba faller ».
BT171015 Den USA-ledede koalisjonen i landet understreket i helgen at utenlandske IS-medlemmer ikke var omfattet av evakueringsavtalen.
AP171015 Som svar understreket Nordrum at Norge, i likhet med EU, støtter avtalen.
AA171015 Den USA-ledede koalisjonen i landet understreket i helgen at utenlandske IS-medlemmer ikke var omfattet av evakueringsavtalen.
AA171015 Som svar understreket Nordrum at Norge, i likhet med EU, støtter avtalen.
DN171014 Trump understreket fredag at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
DB171014 Green har ikke uttalt seg om påstandene selv, men hennes mor understreket i intervjuet at hun snakket på vegne av dattera.
AA171014 Trump understreket fredag at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
AA171014 Trump understreket fredag at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
SA171013 Valckes advokat understreket etter avhøret at hans klient benekter å ha gjort noe galt.
DN171013 Valckes advokat understreket etter avhøret at hans klient benekter å ha gjort noe galt.
DN171013 Presidenten understreket at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
DB171013 Vi understreket igjen og igjen at vår kritikk ikke bygget på et ønske om å sette munnkurv på noen.
DB171013 Det er ingen tvil om at Faten og NRK mottok helt uakseptable henvendelser - vi understreket vår grunnleggende støtte til henne og til Kringkastingssjefens forsvar for en utsatt medarbeider.
DB171013 Overfor Vanity Fair understreket Allred imidlertid at hun ikke ønsket å kritisere datterens avgjørelse om å representere Weinstein.
DA171013 Presidenten understreket at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
AP171013 Trump understreket fredag at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
AP171013 Valckes advokat understreket etter avhøret at hans klient benekter å ha gjort noe galt.
AA171013 Presidenten understreket at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.
AA171013 Valckes advokat understreket etter avhøret at hans klient benekter å ha gjort noe galt.
VG171012 Også visepresident Mike Pence understreket hvor stor dag dette er : ¶
DN171012 Under torsdagens pressekonferanse understreket finansminister Siv Jensen ( Frp ) at hun legger frem et nøytralt budsjett.
DN171012 - Dette er et nøytralt budsjett, understreket Jensen flere ganger.
DB171012 Air France berømmet i en uttalelse sine erfarne piloter som håndterte situasjonen perfekt, og understreket at det aldri var fare da denne maskinen er konstruert for å kunne fly med minst en motor i manko.
DA171012 Han passet samtidig på å gratulere finansminister Siv Jensen med gledelige tall, men understreket også at arbeid er nøkkelen, enten det dreier seg om den enkelte eller for samfunnet som helhet.
AP171012 Under lanseringen torsdag ble det understreket at vinneren av « Pakke Sør » skal samarbeide tett med Rogalands svar på Ruter, Kolumbus.
AP171012 Også et samlet storting understreket dette i sitt vedtak i fjor.
AA171012 Ifølge Sjøhagen ble politiets bombegruppe i Oslo konsultert, men han understreket at han ikke ville gi ytterligere informasjon om gjenstanden som var funnet.
AA171012 Han passet samtidig på å gratulere finansminister Siv Jensen med gledelige tall, men understreket også at arbeid er nøkkelen, enten det dreier seg om den enkelte eller for samfunnet som helhet.
DN171011 Rajoy understreket at svaret fra den katalanske regjeringen er avgjørende for hvilke avgjørelser regjeringen vil ta i dagene som kommer.
DN171011 - Regjeringen er i dag blitt enig om formelt be den katalanske regjeringen om å bekrefte om de har erklært uavhengighet, sa statsminister Mariano Rajoy, som understreket at situasjon nå var preget av usikkerhet.
DB171011 Spanias statsminister Mariano Rajoy understreket at det er viktig å få klarhet i hva katalanerne egentlig har bestemt.
DB171011 Han understreket at det er usikkerhet om dette, og at Spania og alle landets innbyggere trenger klarhet.
DB171011 Yong Suk Lee, visedirektør ved CIAs Korea-kontor, understreket nylig at det er grunn til å tro at Kim Jong-un vil sørge for en ny provokasjon i forbindelse med merkedagen i dag.
DB171011 At de er understreket av et utvalg vil være et viktig første skritt, ikke minst for legitimiteten også blant dem som ikke er de mest ihuga forkjemperne for endring.
DA171011 Rajoy understreket at svaret fra den katalanske regjeringen er avgjørende for hvilke avgjørelser regjeringen vil ta i dagene som kommer.
DA171011 - Regjeringen er i dag blitt enige om formelt be den katalanske regjeringen om å bekrefte om de har erklært uavhengighet, sa statsminister Mariano Rajoy, som understreket at situasjon nå var preget av usikkerhet.
AP171011 Theresa May fulgte opp onsdag og understreket at også Storbritannia akter å stå ved avtalen.
AP171011 - Statsministeren understreket viktigheten av at avtalen blir nøye overvåket og skikkelig etterlevd, sa May ifølge en kunngjøring fra Downing Street.
AA171011 Rajoy understreket at det er viktig å få klarhet i hva katalanerne egentlig har bestemt, før han videre kan bestemme hvilke videre skritt som skal tas.
AA171011 Han understreket at det er usikkerhet om dette, og at Spania og alle landets innbyggere trenger klarhet. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Theresa May fulgte opp onsdag og understreket at også Storbritannia akter å stå ved avtalen.
AA171011 - Statsministeren understreket viktigheten av at avtalen blir nøye overvåket og skikkelig etterlevd, sa May ifølge en kunngjøring fra Downing Street. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Hun understreket at arbeidslinjen er veien til å sikre små forskjeller i Norge framover, men påpekte at kompetansen til de ansatte må holde tritt med utviklingen.
VG171010 Piugdemonts tale understreket det motsatte.
DB171010 Puigdemont sa han hadde rådført seg med mange foran talen, og understreket at regjeringen står samlet bak beslutningen.
DB171010 Puigdemont understreket at Catalonia er åpen for dialog med Spania.
DB171010 Han understreket at han utsetter iverksettelsen noen uker for å kunne starte en dialog med de spanske myndighetene.
DA171010 Uten en komplett skilsmisseavtale vil forhandlingene ikke gå videre, understreket Tusk tirsdag, og trappet opp presset mot Storbritannia.
AP171010 Han understreket at han hadde holdt seg til mandatet fra folkeavstemningen om å erklære uavhengighet.
AP171010 Den franske regjeringen uttalte mandag at de ikke vil anerkjenne en eventuell løsrivelse og understreket også at uavhengighet automatisk vil føre til at regionen blir kastet ut av EU.
AA171010 Prayut ilte straks til og understreket i første omgang at han bare ville kunngjøre en valgdato i 2018.
VG171009 På det tidspunktet hadde Vålerenga allerede avslått et par tilbud, og understreket at de var på jakt etter en langsiktig partner som ville passe godt inn.
DN171009 Han reagerte spesielt på at rapporten konkluderte med at det ikke forelå korrupsjon, samtidig som det ble understreket at rapporten ikke inneholdt noen juridiske vurderinger.
AP171009 Under møtet understreket Jagland viktigheten av et forent Spania.
AP171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven, heter det.
AA171009 Under møtet understreket Jagland viktigheten av et forent Spania.
AA171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven, heter det.
VG171008 NBC rykket lørdag kveld ut og understreket at de holder fast ved historien.
VG171007 IMOT : Jonas Gahr Støre ( Ap ) understreket at de vanligvis stiller seg bak den kandidaten som det er flertall for, men at de ikke ville støtte Olemic Thommessen ( H ).
VG171007 - Ikke på flere tiår har vi vært en lignende situasjon, sa Marit Arnstad ( Sp ) før avstemningen og understreket at dette er en ekstraordinær situasjon.
VG171007 - Dette er uvanlig, understreket Ap-leder Jonas Gahr Støre fra talerstolen, og påpekte at Ap vanligvis stiller seg bak den kandidaten det er flertall for.
VG171007 IMOT : Jonas Gahr Støre ( Ap ) understreket at de vanligvis stiller seg bak den kandidaten som det er flertall for, men at de ikke ville støtte Olemic Thommessen ( H ).
DA171007 I sine innlegg lørdag understreket imidlertid både Marit Arnstad og Audun Lysbakken at motstanden mot å gjenvelge Thommessen, ikke handlet om ham som person.
AP171007 - Partiet Høyre valgte å overhøre disse stemmene, sa Støre, og understreket at det er en unik situasjon som gjør at Ap stiller motkandidat.
AA171007 I sine innlegg lørdag understreket imidlertid både Marit Arnstad og Audun Lysbakken at motstanden mot å gjenvelge Thommessen, ikke handlet om ham som person.
VG171006 - Sport er ikke politikk og vi må klare å skille de to, sa Ramos før kampen og understreket at han har et « veldig godt forhold » til Piqué selv om de har ulike oppfatninger om ting.
DA171006 Og Samferdselsdepartementet har understreket at det ikke kan nektes privat ferjedrift « på grunn av utenforstående forhold » så lenge det ikke gis offentlig støtte.
DA171006 Han var usikker på om han hadde nok å bidra med, jeg understreket at det nok ikke ville bli noe problem, etter en snart 40 år lang karriere med mange opp- og nedturer, fortalte Nilsson til Dagsavisen tidligere i år.
VG171005 Politiet understreket overfor pressen torsdag at dette dreier seg om bevis som ville rettferdiggjort å ha tatt den tidligere statsministeren inn til avhør, men at de ikke av en slik art at de kan konkludere noe om skyld.
VG171005 Under pressekonferansen understreket politiet at dette var helt bevisst, og viste til at 64-åringen tidligere hadde sluttet å skyte.
VG171005 Det ville også understreket Erdogan-regimets uakseptable ødeleggelse av Tyrkias sekulære demokrati.
DN171005 - Vi ønsker ikke en væpnet konflikt, understreket Abadi.
AP171005 Politiet understreket overfor pressen torsdag at dette dreier seg om bevis som ville rettferdiggjort å ha tatt den tidligere statsministeren inn til avhør, men at de ikke av en slik art at de kan konkludere noe om skyld.
AP171005 Jeg understreket dette for president Macron da han ringte meg i forrige uke etter at han kom hjem fra New York.
AP171005 Helt frem til valgdagen understreket jeg gjentatte ganger at dette ikke gikk ut på å erklære en rask eller ensidig uavhengighet, men å starte åpne forhandlinger med Bagdad som vil ta så lang tid det tar.
AA171005 Politiet understreket overfor pressen torsdag at dette dreier seg om bevis som ville rettferdiggjort å ha tatt den tidligere statsministeren inn til avhør, men at de ikke av en slik art at de kan konkludere noe om skyld.
AA171005 - Vi ønsker ikke en væpnet konflikt, understreket Abadi.
DB171004 Den britiske statsministeren understreket i talen at ingen trenger å være i tvil om Storbritannias internasjonale rolle.
DA171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
AP171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
AP171004 I etterkant har Storhaug understreket at ordet muslim ikke er nevnt i teksten, og hevdet at prosjektet er ment som det hun kaller et « street photography»-prosjekt ( gatefotografi ) der vanlige folk dokumenterer sin samtid.
AA171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
AA171004 Samtidig understreket han at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men at denne maktbruken må være proporsjonal.
AA171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
DB171003 Det ble understreket av Ap-ledelsen mandag kveld, da resultatet fra medlemsundersøkelsen i partiet ble presentert.
DB171003 Utenriksministeren understreket at han deler Theresa Mays målsetting om et dypt og spesielt samarbeid med EU og mente det ikke måtte etterlates tvil om at Storbritannia fortsatt står trygt plantet i Europa.
DB171003 Han stilte seg fullstendig bak regjeringens brexit-politikk og understreket at han var enig i hver stavelse i statsministeren brexit-tale i Firenze.
DB171003 Forsvarsminister Michael Fallon og finansminister Philip Hammond har gjentatte ganger understreket at « nobody is unsackable ».
DB171003 Vi burde også ha understreket at Ganni ikke ønsket å stille i studio.
VG171002 Lagerbäck understreket at det var hans avgjørelse å stenge treningen, og begrunnet det på følgende måte : ¶
VG171002 Hun understreket at en slik ordning ikke må bety at regjeringen kan lene seg tilbake.
DA171002 Hun understreket at en slik ordning ikke må bety at regjeringen kan lene seg tilbake.
DB171001 Hun understreket at hun ikke hadde noen konflikt med havnedirektøren, men uttalte seg om arbeidsmiljøet generelt.
AP171001 Da Spanias statsminister, Mariano Rajoy søndag kveld holdt en pressekonferanse, takket han politiet for innsatsen og understreket hvorfor den spanske regjeringen reagerte som den gjorde.
VG170930 Pep Guardiola bekreftet fredag at hans argentinske angriper hadde pådratt seg et ribbensbrudd, men understreket at han hadde fridag og at han da har lov til å styre hverdagen sin selv.
VG170930 Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.
DN170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
DA170930 Spanias regjering har understreket at en folkeavstemning ikke vil finne sted søndag.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
AA170930 Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.
VG170929 Warner mener møtet bak de lukkede dørene bare understreket behovet for at Twitter stiller opp i en åpen høring til høsten.
DN170929 Warner mener møtet bak de lukkede dørene bare understreket behovet for at Twitter stiller opp i en åpen høring til høsten.
DA170929 Norske Skog har understreket at selskapets fabrikker har en lønnsom drift, men at gjeldsbyrden og rentebetalingene er for høye.
AA170929 Warner mener møtet bak de lukkede dørene bare understreket behovet for at Twitter stiller opp i en åpen høring til høsten.
AA170929 Warner mener møtet bak de lukkede dørene bare understreket behovet for at Twitter stiller opp i en åpen høring til høsten.
DB170928 Hun understreket også at han veide 244 kilo da han ble arrestert, og at han derfor verken hadde fysisk mulighet, eller økonomiske midler, til å utføre et terrorangrep. | - Minner mer om en leteaksjon enn en pågående etterforskning ¶
AP170928 Han understreket at denne subsidieringen av olje og gass går på bekostning av andre energiformer som ikke får slike subsidier.
AP170928 Han understreket at denne subsidieringen av olje og gass går på bekostning av andre energiformer som ikke får slike subsidier.
AA170927 Hun understreket at det uansett blir vanskelig å ta stilling til regjeringsdeltakelse før statsbudsjettet er lagt fram 12. oktober.
VG170926 - Det blir langt tøffere mot Napoli, understreket Guardiola.
DB170926 Utvalgets viktighet kunne ikke blitt understreket tydeligere enn av hvem som dukket opp da Arbeid- og sosialdepartementet i går inviterte til 50 års jubileum for utvalget.
DB170926 Samtidig understreket duoen at de hadde mer til felles enn trening : ¶
DA170926 - Jeg har snakket ganske mye med Markus, og jeg ønsker å se ham og jobbe med ham, sa Lagerbäck, som understreket at han nå er kommet i en fase hvor han ønsker å dyrke en stamme i laget og troppen.
DA170926 Hun har samtidig understreket at ingen blir henvist til å holde sin tro skjult for å unngå forfølgelse eller for øvrig innskrenke religions- eller ytringsfrihet.
AA170926 Samtidig har nordkoreanske myndigheter understreket at landets atomvåpen er ment for avskrekking og at de håper de ikke vil bli brukt. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Mladenov understreket at FN anser bosetningsaktivitet som dette for å være ulovlig i henhold til folkeretten. ( ©NTB ) ¶
VG170925 Hun understreket viktigheten av en stabil regjering for Tyskland, og at alle partiene har et ansvar for at landet får en fungerende regjering.
VG170925 Da han sparket James Comey var presidenten veldig omhyggelig med å understreke at FBI-sjefen flere ganger hadde understreket at Trump ikke var under etterforskning.
DN170925 Gjentatte ganger tidligere har Trump understreket at han vil ha bedriftsbeskatning på 15 prosent, slik at USA blir mer konkurransedyktig mot andre nasjoner.
DB170925 Hun understreket videre at partiet ikke ville ha noen innflytelse.
DB170925 Pentagon-talskvinne Dana White understreket at overflygingen var ment å demonstrere at Trump har « et stort antall militæralternativer for å slå tilbake mot enhver trussel ».
DB170925 Pentagon-talskvinne Dana White understreket at overflygingen var ment å demonstrere at Trump har « et stort antall militæralternativer for å slå tilbake mot enhver trussel ».
AP170925 Overfor verftsarbeiderne, på et allmøte mandag, understreket han også at han ikke er inne i verftsindustrien for å ta ut eventuelle kortsiktige gevinster.
AP170925 Jeg investerer i mennesker, understreket han.
AA170925 Tyskland trenger en stabil regjering, understreket hun.
DN170924 Likevel understreket han at Nord-Koreas atomvåpen er ment å avskrekke mot invasjon og krig, og han sa også at han håper på å unngå å bruke dem.
AA170924 Han understreket at landet ikke bare vil fortsette å videreutvikle rakettene sine, men også styrke flyvåpenet, hæren og marinen.
VG170923 Senere dro hun til hovedstaden Berlin, der hun understreket foran de mange frivillige som har stilt opp for hennes Kristendemokratiske parti CDU, at målet fram til valglokalene åpner søndag er å nå de som « bestemmer seg i siste liten ».
VG170923 Utenriksministeren understreket også at « nå er vi bare noen få steg unna å være en 100 prosent atomvåpenmakt ».
VG170923 Til forfatteren har han understreket at han mener at han ville heller tatt fengselsstraff den gang - for ikke å ha meldt ifra om et drap.
DB170923 Seinere dro hun til hovedstaden Berlin, der hun understreket foran de mange frivillige som har stilt opp for hennes Kristendemokratiske parti CDU, at målet fram til valglokalene åpner søndag er å nå de som « bestemmer seg i siste liten », ifølge NTB.
DB170923 I et intervju med Dagbladet, understreket Adrian at hun ikke har vært skuffet over de dårlige kritikkene, men av at hun selv ikke har klart å levere.
DA170923 Siden har Merkel understreket at hun står inne for det hun sa, selv om hun sier at hun senere har valgt å bruke andre ord.
AA170923 Han understreket at Trump kommer til å måtte betale en høy pris for sine trusler.
AA170923 Likevel understreket han at Nord-Koreas atomvåpen er ment å avskrekke mot invasjon og krig, og han sa også at han håper på å unngå å bruke dem.
AA170923 Senere dro hun til hovedstaden Berlin, der hun understreket foran de mange frivillige som har stilt opp for hennes Kristendemokratiske parti CDU, at målet fram til valglokalene åpner søndag er å nå de som « bestemmer seg i siste liten ».
VG170922 May svarte ikke direkte på spørsmål fra Sky News om man vil vurdere å gå inn i EØS i overgangsperioden, men understreket at Storbritannia er i en sterkere posisjon enn Norge og Canada, noe som gir dem muligheten til å skape et « totalt annerledes samarbeid ».
VG170922 Vanskeligheter med å kontrollere opplysninger som mennene kom med i nye avhør på grunn av at det hadde gått 13 år siden drapet skjedde, ble også understreket - samt at det ikke var mulig å sjekke opp mot telefontrafikk og andre elektroniske spor, og at vitner hadde problemer med å huske.
DB170922 Også i uttalelsen de kom med til pressen da bruddet ble kjent forrige uke, understreket det tidligere paret at de ville ha nok tid å områ seg på før den offentlige annonseringen.
AP170922 Utenriksministeren understreket også at den eneste måten å unngå katastrofe er hvis alle land nå overholder sanksjonene strengt og stanser absolutt all handel.
AP170922 Det var dermed andre gang i løpet av dagen at Sør-Korea understreket at de ikke ønsket å ødelegge nabolandet fullstendig, slik president Donald Trump truet med tirsdag.
VG170921 I begge møtene understreket jeg at vi deler faktasjekkens intensjon, en åpen og faktabasert offentlig samtale.
DN170921 Han understreket likevel at partene har svært ulike syn på avtalen.
DN170921 EUs utenrikssjef understreket at EU vil jobbe for å bevare den.
DA170921 KrF slo i valgkampen fast at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen nå, men understreket samtidig at Solberg og Jensen ikke er fredet i fire samfulle år.
AP170921 - Avtalen fungerer og oppfyller sitt formål, sa hun, og understreket at EU vil jobbe for å bevare den.
AA170921 Han understreket likevel at partene har svært ulike syn på avtalen.
AA170921 EUs utenrikssjef understreket at EU vil jobbe for å bevare den.
AA170921 Lavrov understreket at det ikke er noe alternativ til en politisk eller diplomatisk løsning på atomsituasjonen på den koreanske halvøya.
AA170921 - Vi må reise oss mot et slikt verdenssyn, vi trenger mer internasjonalt samarbeid og mindre egoisme, understreket han. ( ©NTB ) ¶
AA170921 Riksantikvaren : Jørn Holme besøkte utgravingene og understreket funnenes store betydning.
AA170920 Hun understreket at utdanning må være både innovativ og inkluderende, og ikke minst nå de fattigste og minoritetene.
VG170919 NEW YORK ( VG ) USAs president Donald Trump understreket mantraet « Amerika først » under sin tale til FNs hovedforsamling.
VG170919 Storbritannias statsminister Theresa May har i sine med møter med USAs utenriksminister Rex Tillerson understreket viktigheten av atomavtalen mellom Iran og stormaktene.
VG170919 Erna Solberg understreket at det var viktig å høre etter hva Trump sa i tillegg til truslene mot Nord-Korea.
DN170919 - Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen, og høstet applaus da han understreket at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme.
DN170919 Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.
DB170919 - Bruken av atomvåpen burde være utenkelig, men i dag er den globale frykten for atomvåpen på sitt høyeste nivå siden den kalde krigen, sa Guterres fra talerstolen og understreket at frykten ikke er abstrakt : ¶
DB170919 Hun understreket også at myndighetene i landet er åpne for å hjelpe alle flyktninger som ønsker å vende tilbake, og at hun ikke ønsker splittelse i landet på grunn av religion.
DA170919 - Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen og høstet applaus da han understreket at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme.
DA170919 Suu Kyi understreket på sin side at over 50 prosent av rohingyaenes landsbyer er intakt.
DA170919 Han understreket at frykten ikke er abstrakt.
DA170919 - Men det var klart for alle at samarbeid med Venstre var uaktuelt, understreket Støre.
AP170919 Presidenten understreket også at landene må jobbe sammen for å løse utfordringene.
AP170919 Vi skal være i front på alle temaer i arbeidslivet, slo Støre fast og understreket at Aps nære og konstruktive forhold til LO skal fortsette.
AP170919 Vi skal være i front på alle de tema som er i arbeidslivet, slo Støre fast og understreket at Aps nære og konstruktive forhold til LO skal fortsette.
AP170919 Ap-lederen gikk rett på og understreket alt i åpningen av talen at han delte den kollektive skuffelsen.
AA170919 - Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen og høstet applaus da han understreket at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme.
AA170919 Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.
AA170919 Suu Kyi understreket på sin side at over 50 prosent av rohingyaenes landsbyer er intakt.
AA170919 Han understreket at frykten ikke er abstrakt.
AA170919 - Men det var klart for alle at samarbeid med Venstre var uaktuelt, understreket Støre.
DB170918 Dommer Heger gikk også gjennom straffen mot hasjligaen Gjermund Cappelen ledet, og understreket at Cappelen ikke fikk utmålt straff i den saken, selv om han er dømt.
DB170918 Dommen understreket at etterforskningen og hovedforhandlingen har vært usedvanlig bredt dekket i pressen, sosiale medier og at den har hatt stor allmen interesse.
DB170918 Han understreket at de kommer til å få store vanskeligheter dersom øya treffes av orkanen. 15 personer mistet livet da orkanen Irma traff øya Saint Martin tidligere i september.
AP170918 Gavmildhet var derfor en helt avgjørende egenskap for en stormann, noe som skaldene understreket i sine kvad om konger og høvdinger.
AP170918 Trump understreket at det nå er avgjørende for FNs fremtid at verdensorganisasjonen blir mer effektiv og mindre byråkratisk.
AP170918 Han understreket at USA støttet reformprosessen og at den vil gjøre FN til en « sterkere og mer effektiv » organisasjon.
AP170918 Han understreket at de kommer til å få store vanskeligheter dersom øya treffes av orkanen. 15 personer mistet livet da orkanen Irma traff øya Saint Martin tidligere i september.
AA170918 Han understreket at de kommer til å få store vanskeligheter dersom øya treffes av orkanen. 15 personer mistet livet da orkanen Irma traff øya Saint Martin tidligere i september.
AA170918 IAEA-leder Yukiya Amano understreket mandag at avtalen fungerer som den skal.
VG170917 Han har flere ganger understreket at han tror GSP kommer til å trekke seg fra kampen, og at han er mer enn klar for å steppe inn for å møte Bisping igjen - briten han har hatt et meget anstrengt forhold til i lang tid.
DB170917 At 21 Savage selv er bevisst på den afrikanske delen av sin bindestreksidentitet, understreket rapperen i et intervju med magasinet The Fader ifjor, hvor han forklarte sin religiøse tilknytning til den såkalte " voodooreligionen " Ifá, et ritualbasert åndetro-system med direkte røtter til Nigeria : ¶
DB170916 Men selv om man kanskje bør ta Hudsons « partyråd » med en klype salt, understreket hun at det er én ting gjestene ikke bør foreta seg hjemme hos henne.
SA170915 Men 2 - 0 ved Caroline Graham Hansen ( straffe ) like før pause understreket at dette var en lett kamp å vinne.
DN170915 Hun understreket alvoret i « sikkerhetskrisen » som oppsto gjennom regjeringens håndtering av IT-skandalen i transportstyrelsen, og varslet at de borgerlige alliansepartiene ville avstå fra å stemme.
DB170915 Presidenten er nå i samtaler med Demokratene for å finne en løsning på DACA-programmet, men han understreket torsdag at de ikke har kommet til noen enighet.
BT170915 Men 2 - 0 ved Caroline Graham Hansen ( straffe ) like før pause understreket at dette var en lett kamp å vinne.
AP170915 Merkel har flere ganger understreket at hun ikke angret sin beslutning om å tillate Tyskland å ta imot hundretusener av flyktninger i 2015.
AP170915 Men 2 - 0 ved Caroline Graham Hansen ( straffe ) like før pause understreket at dette var en lett kamp å vinne.
AA170915 I rapporten blir det også understreket at det finnes flere former for feilernæring, deriblant overvekt.
AA170915 Rapporten fra FHI understreket at det ikke egentlig er så overraskende at barn har best av å ha kontakt med begge foreldre.
AA170915 Det ble etterlyst mer kunnskap og understreket at hvordan det går med barna ikke nødvendigvis handler om bostedsformen.
VG170914 Derfor har han, ikke bare i sin tid som partileder, men også mens han var utenriksminister og deretter helseminister, overfor sine egne rådgivere flere ganger understreket at dette er noe han håndterer på egen hånd, og at det kun er han som har ansvaret for dette.
VG170914 Natt til torsdag kom meldingen om at SAS-streiken er avblåst, men flyselskapet har understreket at gårsdagens 100 innstillinger får konsekvenser for dagens flytrafikk.
DB170914 Det hvite hus bekreftet at DACA-programmet var en del av Trumps samtaler med Schumer og Pelosi, men de gikk umiddelbart ut og understreket at de ikke har kommet fram til en avtale og at Trump fortsatt vil kjempe for at « muren skal bygges ».
DA170914 Det står jeg for, selv om kringkastingssjefen er opprørt over det, understreket Vebjørn Selbekk.
AP170914 Finsk UD har siden mai arbeidet med å få kvinnen frigitt, men har understreket at de ikke ville betale løsepenger.
AA170914 Her understreket May at avtalen er viktig for å sikre at Iran ikke går til anskaffelse av kjernefysiske våpen. ( ©NTB ) ¶
AA170914 Etter møtet med May understreket Tillerson at USA og Storbritannia er helt på linje på de fleste temaene som ble drøftet.
AA170914 Prest Thor Brekkeflat understreket hvor vanskelig det var å samles rundt Frank Aarebrots kiste og ta inn over seg at han er død.
AA170914 - Det måtte jeg tåle, understreket Støre, som sa han kommer til å savne professorens skarpe penn.
AA170914 - Det gjorde ham ekte, til hel ved, sa Støre, som understreket at professoren var et sant opplysningsmenneske.
VG170913 Tidligere har Høgmo understreket at han ikke angrer på det svært kontroversielle laggutaket i returkampen mot ungarerne, og sagt at han ville gjort det samme igjen.
VG170913 Aktor Tallaksen understreket i sin prosedyre at høyesterett ikke har sagt noe konkret om at dommen fra Asker-saken skal fungere som en nedre grense, eller terskel.
AA170913 Partiet har nå startet en grundig selvgransking, men både partileder Jonas Gahr Støre og den andre nestlederen Hadia Tajik understreket tirsdag at lederposisjonen ikke har vært et tema.
VG170912 To stygge bortetap, i Paris og Torino, understreket forrige sesong at Barcelona ikke lenger er den suverene stormakten som har bergtatt Europa de siste ti årene.
VG170912 Han understreket på valgvaken at han vil fortsette som nasjonal talsperson, og at selv om han er skuffet over at partiet ikke nådde sperregrensen, er han fornøyd med økt oppslutning og har tillit til at Bastholm vil gjøre en god jobb.
VG170912 Han tok sin del av ansvaret, men understreket at han er innstilt på å stå på videre.
VG170912 Miljøpartiet De Grønne har gjennom hele valgkampen understreket at de er blokkuavhengige, men de har samtidig sagt at de ikke vil støtte en regjering med Fremskrittspartiet.
DB170912 Dermed kan KrF-leder Knut Arild Hareide, som tirsdag understreket at KrF går rett i opposisjon hvis det ikke blir en blågrønn regjering, holde Erna Solberg på pinebenken en god stund.
DB170912 ( Dagbladet ) : Da Erna Solberg i dag møtte pressen, understreket statsministeren at hun hadde tro på fortsatt samarbeid med Venstre og KrF.
DB170912 Solberg takket familiene til alle Høyre-politikere i sin seierstale ved valgvaken i kveld, og understreket forståelse for vanskelighetene ved å ha et familieliv og drive valgkamp samtidig.
DA170912 KrF-leder Knut Arild Hareide understreket i partilederdebatten nok en gang at han foretrekker en sentrum-høyre-regjering, og at KrF ikke har noen planer om å være et « støtteparti » for regjeringen.
DA170912 Solberg ( H ) understreket tirsdag at hun ikke har noe hastverk med å få samarbeidet med støttepartiene på skinnene igjen.
AP170912 - Jeg kommer aldri til å si opp noen statsråder i intervju med norsk presse, sa hun, før hun understreket at det ikke « står noen naturlige skifter foran oss ».
AA170912 Statsminister Erna Solberg ( H ) understreket i partilederdebatten at hun ikke vil haste igjennom samtaler med de to tidligere støttepartiene.
AA170912 Hareide understreket at det blir opp til regjeringen selv om den kan regne med KrFs støtte framover.
AA170912 Solberg ( H ) understreket tirsdag at hun har ikke noe hastverk med å få samarbeidet med støttepartiene på skinnene igjen.
VG170911 Bakke har tidligere understreket at de har strukket seg langt for å hente Hovland hjem, og Vålerenga skal også ha vært interessert i gutten fra Vadheim.
VG170911 Hun understreket at valget ikke er avgjort ennå, men avslørte samtidig at hun har invitert Fremskrittspartiet og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre til « samtaler for å avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre ».
SA170911 Laget understreket at de ikke kommer til å kommentere saken ytterligere.
DN170911 - Det har vært ganske tøft innimellom, sier Støre, før han understreket at det har vært godt å føle at han har hatt partiet sitt i ryggen.
DN170911 - Det har vært ganske tøft innimellom, sa Støre, før han understreket at det har vært godt å føle at han har hatt partiet sitt i ryggen.
DB170911 - Vi tåler å bytte ut stortingsrepresentanter uten at det bremser fremgangen vår, fortsatte han, førhan understreket at partiet har oljeøkonomene og - analytikerne på sin side.
DB170911 Ikke minst ble det understreket da partiets generalsekretær, John-Ragnar Aarset, talte til troppene.
DB170911 I et intervju med Dagens Nyheter i 2013, understreket hun at hun ikke kommer til å dukke opp på tv-skjermen eller det store lerretet : ¶
DA170911 KrF-leder Knut Arild Hareide understreket i partilederdebatten nok en gang at han foretrekker en sentrum-høyre-regjering, og at KrF ikke har noen planer om å være et « støtteparti » for regjeringen.
AP170911 Støre har i langt tid understreket at hans dør står åpen for KrF om de ønsker å samarbeide med rødgrønn side.
AP170911 Hun understreket at partiet skaper historie bare det klarer å beholde sin ene representant.
DB170910 Men som flere klimaforskere har understreket , skyldes de enorme mengdene med regn etter all sannsynlighet at klimaet har endret seg.
VG170909 Det understreket statsminister Erna Solberg ( H ) i NRKs partilederdebatt fredag kveld, i en duell med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
SA170909 Han understreket også at han har « så mye å lære ».
DB170909 I et intervju med Dagbladet denne uka, understreket Adrian at hun ikke har vært skuffet over de dårlige kritikkene, men av at hun selv ikke har klart å levere.
AP170909 Han understreket også at han har « så mye å lære ».
VG170908 Farage, som har tysk ektefelle, understreket imidlertid at han ikke har noen formell forbindelse til AfD, og at han kommer som gjest.
SA170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
FV170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
DN170908 Putin diskuterte onsdag atomstriden med Sør-Koreas president Moon Jae-in i Vladivostok og understreket at Russland ikke godtar at regimet i Pyongyang har atomvåpen i sitt arsenal.
DB170908 Vi vil forsvare våre allierte og vårt territorium, uttalte USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreket i et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag.
DB170908 Hun understreket samtidig at verden må unngå å havne i en spiral av militære konfrontasjoner, som hun mener vil være ekstremt farlig, ikke bare for landene rundt Nord-Korea, men for hele verden.
DB170908 Samtidig understreket han at Norge var avhengig av et godt forhold til USA og Trump.
DB170908 - Nå hører jeg nesten applausen fra Kreml helt hit !, repliserte Høyres Heidi Nordby Lunde, som også understreket at Tybring-Gjedde ikke snakket regjeringens politikk i spørsmålet.
DB170908 Støre understreket at det er mulig med en mindretallsregjering å navigere i Stortinget og få støtte fra sak til sak.
BT170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
AP170908 Alle i Florida må forberede seg på å evakuere snart, understreket han.
AP170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
AA170908 Putin diskuterte onsdag atomstriden med Sør-Koreas president Moon Jae-in i Vladivostok og understreket at Russland ikke godtar at regimet i Pyongyang har atomvåpen i sitt arsenal.
AA170908 Han understreket imidlertid at partiet i utgangspunktet ønsker et forlik som innebærer nedleggelse av Andøya.
DB170907 Statsråden understreket at, i de tilfellene det er mulig, og dersom det er til barnets beste, skal barna tilbakeføres til foreldrene etter en omsorgsovertakelse.
DB170907 Under et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag uttalte USAs FN-ambassadør Nikki Haley at Kim Jong-un « trygler om krig » og understreket at verden nå må « sette inn de sterkeste virkemidlene » og forsøke alle diplomatiske løsninger etter Nord-Koreas atomprøvesprengning forrige helg.
AA170907 Hareide understreket imidlertid at det er uaktuelt å inngå en ny samarbeidsavtale og la til at Høyre- og Frp-regjeringen ikke forblir fredet i fire år. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Selv om flere målinger nå viser flertall på borgerlig side, er flertallet knapt, understreket hun.
VG170906 Til Aftonbladet understreket hun også at ting ikke var i boks.
DN170906 Der understreket Trump at « tiden ikke er inne for å snakke med Nord-Korea » og at « alle muligheter står åpne for å forsvare USA og dets allierte ».
DN170906 Landsverk understreket at « Praktisk info » er Almaas' « baby », og omtaler programmet som et utradisjonelt talkshow der lanseringsjournalistikk og kjendisintervjuer er byttet ut med ting Almaas lurer på.
DA170906 Der understreket Trump at « tiden ikke er inne for å snakke med Nord-Korea » og at « alle muligheter står åpne for å forsvare USA og dets allierte ».
DA170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
AP170906 Der understreket Trump at « tiden ikke er inne for å snakke med Nord-Korea » og at « alle muligheter står åpne for å forsvare USA og dets allierte ».
AP170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
AA170906 Der understreket Trump at « tiden ikke er inne for å snakke med Nord-Korea » og at « alle muligheter står åpne for å forsvare USA og dets allierte ».
AA170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
AA170906 Putin diskuterte onsdag atomstriden med Sør-Koreas president Moon Jae-in i Vladivostok og understreket at Russland ikke godtar at regimet i Pyongyang har atomvåpen i sitt arsenal.
AA170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
DN170905 Han understreket at Ap, etter mye diskusjon, ønsket et forlik som innebar nedleggelse av Andøya flystasjon, men forutsetningen for partiets tilslutning til valg av Evenes som enebase, og flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya, var at tallgrunnlaget og det øvrige grunnlaget i langtidsplanen var ri
DB170905 Vi har hatt samtale etter samtale med regimet, uten at det har virket, understreket Haley.
DB170905 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreket i et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går at verden nå må « sette inn de sterkeste virkemidlene » og forsøke alle diplomatiske løsninger etter Nord-Koreas atomprøvesprengning i helga.
DB170905 - Men dette blir en sak for rettsvesenet og ikke en politisk forhandling, understreket Santos tirsdag.
DB170905 Nyere forskning har understreket betydningen av å gå i barnehage for barns framtidige utdannings- og jobbmuligheter.
AP170905 Emeritusen er derfor ikke lenger forpliktet til å holde forelesninger, men har understreket at han fortsatt har lyst å fortsette.
AP170905 I forbindelse med planene for et nytt regjeringskvartal er det to synspunkter vi gjerne vil ha understreket : ¶ 1.
AA170905 Han understreket at Ap, etter mye diskusjon, ønsket et forlik som innebar nedleggelse av Andøya flystasjon, men forutsetningen for partiets tilslutning til valg av Evenes som enebase, og flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya, var at tallgrunnlaget og det øvrige grunnlaget i langtidsplanen var ri
VG170904 Regjeringen har understreket at det ikke er noen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke det norske valget.
DB170904 Vi har hatt samtale etter samtale med regimet, uten at det har virket, understreket Haley.
DB170904 ( Dagbladet ) : USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreket i et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i dag at verden nå må « sette inn de sterkeste virkemidlene » og forsøke alle diplomatiske løsninger etter Nord-Koreas atomprøvesprengning i helga.
DB170904 - Jeg noterte meg at han var positiv til å skifte side i atomvåpenforhandlingene på Politisk Kvarter nå ( På NRK i forrige uke, journ.anm ), og at de har understreket at de er klare til å forhandle med oss.
DB170904 Det er en ærlig sak det, og ingen vond greie, understreket bonden til Seoghør.no den gang.
DB170903 Kims beskjed ble understreket av at nord-koreanske myndigheter samtidig sendte ut et bilde der Kim Jong-un tar på det som angivelig er en bombe av den typen som ble sprengt.
AA170903 - Det er lett å forstå at sitatet kan oppfattes som støtende, derfor er jeg glad for at han oppklarte raskt, beklaget og understreket at det ikke var slik han mente det, skriver statsminister Erna Solberg i en kommentar på mail til Adresseavisen.
VG170902 Etter kampen var han en slagen mann, og understreket at de ble rett og slett utklasset av danskene.
VG170902 Fonda ønsker også å bidra til at eldre mennesker og deres liv blir mer synlig på lerret og skjerm, og understreket dessuten at kjærlighet og sex blir bedre med årene.
DN170902 Britiske myndigheter har understreket at de foretrekker en avtale som er skreddersydd, mens EU-tjenestemenn ser på EFTA som en løsning som allerede er etablert.
DB170902 I appellene han holdt i dag, understreket han at velferdsreformene kommer til å koste.
AP170902 På UDs hjemmesider blir det likevel understreket at reisende, i henhold til nordkoreansk lov, er nødt til å være i følge med offisielt oppnevnte koreanske guider, og kan av sikkerhetshensyn ikke reise på egen hånd i landet.
AA170902 Britiske myndigheter har understreket at de foretrekker en avtale som er skreddersydd, mens EU-tjenestemenn ser på EFTA som en løsning som allerede er etablert.
AA170902 Vi må skape gode vaner fra barnehage og skole, understreket Opdalshei.
VG170901 Fransk politi har samtidig understreket at forsvinningen også kan dreie seg om en ulykke, men at de nå har endevendt så godt som alle steder i området der jenta forsvant.
AP170901 Han understreket samtidig at nettene også overvåkes.
VG170831 Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders hadde dog understreket på vei til Austin at Trump ikke ønsket å ta fokus bort fra redningsarbeidet, og at de derfor neppe kom til å reise inn i de verste områdene.
DB170831 - Nei, svarte Støre, men understreket at han mener at « løsningen blir bedre om vi er flere partier ».
DA170831 - Nei, svarte Støre, men understreket at han mener at « løsningen blir bedre om vi er flere partier ».
AP170831 Tirsdag sa selskapet at det ikke var noen umiddelbar fare, men understreket at det er en « reell risiko for at det vil oppstå en kjemisk reaksjon som fører til en brann og/eller eksplosjon på anlegget ».
AP170831 - Nei, svarte Støre, men understreket at han mener at « løsningen blir bedre om vi er flere partier ».
AA170831 Tirsdag sa selskapet at det ikke var noen umiddelbar fare, men understreket at det er en « reell risiko for at det vil oppstå en kjemisk reaksjon som fører til en brann og/eller eksplosjon på anlegget ».
AA170831 - Nei, svarte Støre, men understreket at han mener at « løsningen blir bedre om vi er flere partier ».
VG170830 Ifølge belgiske kilder skal Genk fortsatt være fast bestemt på at den norske 19-åringen ikke er til salgs, slik sportsdirektør Dimitri De Condé understreket overfor VG tidligere i sommer.
VG170830 Timer etter presidentens trussler gikk imidlertid USAs forsvarsminister James Mattis ut og avviste at krig er et alternativ, men understreket at administrasjonen er klare til å bruke militære midler om det skulle bli nødvendig.
DB170830 I sin tale understreket Trump at strategien i Afghanistan ikke skal fokusere på en tidsplan, men ta utgangspunkt i forholdene på bakken.
DA170830 Jensen understreket at Frp er den fremste forkjemperen for de frihetsverdiene mange innvandrere har kommet til Norge for å ta del i.
AP170830 - Dette viser i seg selv behovet for en egen integreringsminister, sier KrF-leder Knut Arild Hareide, som tirsdag morgen understreket poenget med å utlyse jobben som integreringsminister på KrFs Facebook-sider.
AP170830 Derimot understreket han at årets valg er verdivalg.
AP170830 Jensen understreket at Frp er den fremste forkjemperen for de frihetsverdiene mange innvandrere har kommet til Norge for å ta del i.
AA170830 Guterres understreket videre at det er « viktig å åpne stengslene », med henvisning til den israelske blokaden. ( ©NTB ) ¶
AA170830 Jensen understreket at Frp er den fremste forkjemperen for de frihetsverdiene mange innvandrere har kommet til Norge for å ta del i.
DN170829 Hun understreket at rettsstatens prinsipper er grunnlaget for samarbeidet i EU.
DN170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
AA170829 Hun understreket at rettsstatens prinsipper er grunnlaget for samarbeidet i EU.
AA170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
DN170828 Sp-lederen understreket at de ønsker en Arbeiderparti- og Senterparti-basert regjering, og at han lar andre partier svare for seg.
DN170828 Det hvite hus kommenterte ikke saken, men Trumps advokat Stephen Ryan understreket at han har samarbeidet med dem som etterforsker saken, og vil fortsette å gjøre det.
DB170828 I 2015 skrev det britiske museet også et brev til UNESCO, der de understreket at samlingen ikke bare var ment for det britiske folk, men til fordel for alle verdens innbyggere i nåtid og framtid, skriver DW.
VG170827 Ringdommeren viste, eller understreket , at han ikke hadde latt seg forføre av hypen.
DN170827 Jeg måtte gjøre det, sa Mayweather i etterkant ifølge The Guardian, før han understreket at et nytt comeback ikke er aktuelt.
DA170827 BBCs Paris-korrespondent Stephen Jessel understreket overfor seerne at dette var uoffisielle opplysninger fra anonyme kilder.
VG170825 Røde Kors har i lang tid understreket at det norske eksportkontrollregelverket ikke er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser.
VG170825 Det bemerkes dessuten at den kjente sunni-teologen Habib Ali Al-Jifri har understreket at profeten Muhammad aldri beordret drap på noe menneske på grunnlag av fornærmelser.
DN170825 Han opplyste at Japan vil fryse midlene til seks organisasjoner og to enkeltpersoner med koblinger til Nord-Korea og understreket at målet er å stanse penger som Nord-Korea bruker til å finansiere byggingen av langtrekkende raketter og utvikle atomvåpen.
AA170825 Han opplyste at Japan vil fryse midlene til seks organisasjoner og to enkeltpersoner med koblinger til Nord-Korea og understreket at målet er å stanse penger som Nord-Korea bruker til å finansiere byggingen av langtrekkende raketter og utvikle atomvåpen.
VG170824 Han understreket samtidig at NATO ikke er ute etter noen konfrontasjon med Russland og mener dialog er veien å gå.
DN170824 Vanity Fair skriver at selskapene har gått ut og understreket at de ikke har noen tilknytning til henne.
DB170824 Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.
AP170824 Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.
AA170824 Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.
AA170824 Han understreket samtidig at NATO ikke er ute etter noen konfrontasjon med Russland og mener dialog er vein å gå. ( ©NTB ) ¶ | 0,7 prosent av terrorofre drept i Vest-Europa ¶
AA170824 Det ble funnet flere gassflasker i bilen, men det er uklart om funnet kan knyttes til terrortrusselen mot konsertlokalet, understreket Aboutaleb på en pressekonferanse sent onsdag kveld.
AA170824 Kushner understreket på sin side at Trump ikke har gitt opp håpet om en fredsavtale mellom Israel og palestinerne.
VG170823 Likevel fremstår miljøet tilnærmet overrasket over at det ikke holdt å stole på legen, og den ene etter den andre har tidligere understreket at tilsvarende like gjerne kunne skjedd dem.
DB170823 Når det gjelder Therese Johaug har CAS-dommerne samlet altså understreket at hun aldri har svindlet.
DB170823 Men han understreket flere ganger at han tar avstand fra det som skjedde.
DB170823 Når økonomien vokser, er det også handlingsrom for å satse videre, understreket Siv Jensen.
DB170823 Hun understreket at omstillingen tar tid, og at det tar tid å bygge framtidas vekstgrunnlag.
DA170823 Hareide har i et tidligere intervju med Dagsavisen beskyldt Støre for å spekulere i samarbeidsspørsmålet og understreket at han går til valg på en regjering med Høyre, Venstre og KrF.
AP170823 Det ble funnet flere gassflasker i bilen, men det er uklart om funnet kan knyttes til terrortrusselen mot konsertlokalet, understreket Aboutaleb på en pressekonferanse sent onsdag kveld.
VG170822 Og få understreket at alle har ryddige avtaler og betaler skatt ?
DN170822 Han understreket at det er på tide at landet jobber for fred og orden.
DB170822 Og understreket behovet for å skape husfred i skifamilien ved å utpeke en finsk dommer som sin representant i den tre mann sterke CAS-juryen.
DB170822 I talen åpnet Trump også for en politisk løsning med Taliban, men han understreket samtidig flere ganger at USA skal være en støtte for den afghanske regjeringen, men at de må gjenbygge landet sitt selv.
DB170822 Han understreket så at USA måtte sikre seg at krigen i Afghanistan måtte få en hederlig avslutning, en avslutningen som er verdig de store ofrene amerikanske soldater har gjort.
DB170822 - I en senere samtale med selskapets advokat ble det understreket at Roland ikke hadde grunn til å mene at jeg var klar over at det var benyttet utstyr fra hans firma, fortsetter Støre.
DB170822 Uten å bidra til å oppklare uklarheten om oppdraget understreket Trump dette : ¶
DB170822 Hun understreket også at det i så tilfelle stilles krav til grundig dokumentasjon av arbeidserfaring ved søknad om oppholdstillatelse.
DB170822 Hun understreket at promotering av film blir ansett som en viktig del av regissørens arbeid.
DB170822 Hun understreket at det var særlig viktig at det i denne saken blir gjort en konkret og individuell vurdering av Jabalys utdanning og kompetanse.
DB170822 Det betyr ikke at jeg ikke er en profesjonell filmregissør nå, understreket han fra vitneboksen.
DB170822 Advokatfullmektig Ida Kristine Berg- Johnsen, som representerte UNE og staten i retten, understreket i sitt innlegg at hovedregelen for å bli ansett som faglært i Norge uten formell utdanning, innebærer at praktisk erfaring må ha dobbel så lang varighet som den formelle utdanningen som kreves.
DA170822 Han understreket at det er på tide at landet jobber for fred og orden.
AP170822 For å vinne må fienden møtes med overlegen kraft, sa presidenten, og understreket at den nye strategien vil være mer aggressiv og forebyggende i maktbruken.
AP170822 Regjeringen understreket at kommunene har plikt til å opprette et SFO-tilbud som skal være en trygg oppholdsplass hvor det legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset barnas behov.
AA170822 Han understreket at det er på tide at landet jobber for fred og orden.
DN170821 Hun understreket at Akhanlis sak er en av mange.
AP170821 Liket var uten hode, armer og bein, og det er derfor altfor tidlig å si om det er snakk om Kim Wall, understreket Møller.
AA170821 Liket var uten hode, armer og bein, og det er derfor altfor tidlig å si om det er snakk om Kim Wall, understreket Møller.
AA170821 Han understreket at ordføreren har støtte i sin sin protest mot sammenslåingen.
DB170820 Hun understreket at Akhanlis sak er en av mange.
DB170820 - Tal Afar skal frigjøres og skal slutte seg til alle de andre frigjorte byene, understreket statsministeren.
AP170820 - Tal Afar skal frigjøres og skal slutte seg til alle de andre frigjorte byene, understreket statsministeren.
AA170820 - Tal Afar skal frigjøres og skal slutte seg til alle de andre frigjorte byene, understreket statsministeren.
DA170818 Han understreket imidlertid at de foreløpig ikke hadde konkrete bevis for det.
AA170818 Han understreket samtidig at det er viktig å tilrettelegge for at elevene får gode spisepauser og faktisk spiser den maten de har med seg.
VG170817 Arbeidet med å finne ut hva som har skjedd måtte skje fort, understreket hun den gangen.
DN170817 Moon understreket at hverken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke, og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea.
DN170817 Canadas utenriksminister Chrystia Freeland og Mexicos handelsminister Ildefonso Guajardo understreket derimot at alle de tre landene har tjent på avtalen.
DN170817 - Mexico er en del av løsningen, ikke problemet, understreket Guajardo og sa at regionale verdikjeder som har vokst frem under NAFTA gjør det lettere for alle de tre landene å stå imot den økende konkurransen fra Asia.
DB170817 I forsvaret for « alt-right»- aktivistene i Charlottesville blir det understreket at de er for « kulturarv, ikke hat ».
AP170817 De understreket USAs mangfold og enhet, sier Restad.
AA170817 Presidenten understreket at verken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke, og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea.
AA170817 - Når det er nødvendig, vil jeg si det jeg mener er nødvendig, uavhengig av om det kanskje ikke er hyggelig for presidenten i et eller annet land, fortsatte FN-sjefen, men understreket at han ikke kommenterte presidentens uttalelser. ( ©NTB ) ¶
AA170817 Presidenten understreket at verken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke, og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170817 På spørsmål om eventuelle samarbeidspartnere etter valget, understreket Hareide flere ganger at partiet går til valg på en sentrum-høyre-regjering.
AA170817 På spørsmål om eventuelle samarbeidspartnere etter valget, understreket Hareide flere ganger at partiet går til valg på en sentrum-høyre-regjering.
AA170817 Tidligere på dagen avviste Tajik at det er noen krisestemning i Arbeiderpartiet, men understreket at det må jobbes beinhardt framover.
VG170816 Samtidig understreket Maduro at han fremdeles ønsker å holde samtaler med Trump.
DN170816 Det hvite hus rykket dagen etter ut og understreket at Trump fordømmer all vold, også fra høyreekstreme, men tirsdag gjentok presidenten at det finnes noen fine mennesker blant dem som hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av statuen av tidligere sørstatsgeneral Robert E.
DB170816 Sangeren sparket faktisk mot Brown, men hun understreket overfor Sawyer at hun handlet i selvforsvar : ¶
DA170816 Det hvite hus rykket dagen etter ut og understreket at Trump fordømmer all vold, også fra høyreekstreme, men tirsdag gjentok presidenten at det finnes noen fine mennesker blant dem som hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av statuen av tidligere sørstatsgeneral Robert E.
AA170816 Det hvite hus rykket dagen etter ut og understreket at Trump fordømmer all vold, også fra høyreekstreme, men tirsdag gjentok presidenten at det finnes noen fine mennesker blant dem som hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av statuen av tidligere sørstatsgeneral Robert E.
VG170815 Etter at selv fremtredende republikanere som senatorene Gary Cordner og Orrin Hatch gikk ut og sa at man måtte kalle ondskapen ved dens rette navn, ble det understreket fra Det hvite hus at presidentens uttalelse « selvfølgelig omfatter rasister, Ku Klux Klan, nynazister og andre ekstremister ».
SA170815 Gjentatte ganger har han understreket behovet for å styrke spillerstallen.
AP170815 New York Times skriver at Trump forsvarte aksjonistene, og han understreket at ikke alle var nynazister eller hvite nasjonalister.
AP170815 Gjentatte ganger har han understreket behovet for å styrke spillerstallen.
VG170814 Han skal ha all ære for dette, og det var veldig, veldig bra, sier Cram som understreket at han hadde trodd det skulle bli tøffere kamp om bronsemedaljen.
DB170814 ( Dagbladet ) : Fredag understreket USAs president, Donald J.
AP170814 Hun understreket at presidentens fordømmelse « selvsagt inkluderte hvite nasjonalister, KKK, nynazister og andre ekstremistgrupper. » 32-åring ble drept av nazisympatisør.
AP170814 Da president Trump fordømte volden i Charlottesville lørdag, understreket han to ganger at han snakket om alle involverte.
AP170814 Hun understreket at presidentens fordømmelse « selvsagt inkluderte hvite nasjonalister, KKK, nynazister og andre ekstremistgrupper. » 32-åring ble drept av nazisympatisør.
AP170814 Da president Trump fordømte volden i Charlottesville lørdag, understreket han to ganger at han snakket om alle involverte.
AA170814 Ifølge Moons talsmann understreket Dunford at bruk av militærmakt mot Nord-Korea kun vil bli vurdert hvis diplomati og økonomiske sanksjoner mislykkes.
AA170814 Han fikk kjapt svar fra Støre, som understreket at forbud ikke nødvendigvis er veien å gå for å unngå at for mange skattekroner går til privat profitt.
VG170813 Han understreket at 1500 meter har en spesiell posisjon som den siste individuelle løpsøvelsen i VM.
DB170813 Storbritannia vant stafetten foran USA og Japan, som ikke bare markerte slutten på Bolts karriere, men som også understreket Jamaicas skuffende mesterskap.
DN170812 Fra talerstolen på Baluba Lekeland understreket Krf-lederen at politikerne må enes om hvordan den kristne kulturarven skal bevares.
DB170812 - La henne snakke for Tyskland, sa Trump, som understreket at millioner av amerikanere støtter presidenten sin, som « står opp for landet og dets allierte ».
DA170812 - La henne snakke for Tyskland, sa Trump, som understreket at millioner av amerikanere støtter presidenten sin, som « står opp for landet og dets allierte ».
AP170812 Presidenten fordømte volden i Virginia, men understreket at det gjaldt både høyreekstremistene og motdemonstrantene.
AA170812 - La henne snakke for Tyskland, sa Trump, som understreket at millioner av amerikanere støtter presidenten sin, som « står opp for landet og dets allierte ».
AA170812 Fra talerstolen på Baluba Lekeland understreket Krf-lederen at politikerne må enes om hvordan den kristne kulturarven skal bevares.
VG170811 - Jeg mottok brevet fra IOC-president Thomas Bach med stor glede hvor han understreket at han tror at Kristin Kloster Aasen kan bli et svært godt medlem for idrettsbevegelsen.
VG170811 Også utenriksminister Rex Tillerson har understreket at USA vil fortsette å satse på diplomati, ikke krig, som Nord-Korea-strategi.
VG170811 Forsvarsministeren understreket at administrasjonen er klar til å bruke militære midler dersom det blir nødvendig, men at han ønsker å unngå det.
VG170811 Tillerson har understreket at Nord-Korea kan komme seg ut av knipen gjennom forhandlinger - under riktige forutsetninger, ifølge nyhetsbyrået AP.
DN170811 I California torsdag sa Mattis at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket at USA bruker ressursene på diplomati.
DB170811 - Jeg mottok brevet fra IOC-president Thomas Bach med stor glede hvor han understreket at han tror at Kristin Kloster Aasen kan bli et svært godt medlem for idrettsbevegelsen.
DB170811 USA har lenge understreket at de ikke jobber for et regimeskifte i Nord-Korea, men en atomnedrustning.
DB170811 Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.
DB170811 Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger understreket at de ønsker en diplomatisk løsning på den spente situasjonen på den koreanske halvøya.
AP170811 Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.
AA170811 Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.
VG170810 Under rettsaken torsdag understreket Swift at « Det var definitivt et skikkelig tak.
VG170809 Utenriksminister Rex Tillerson understreket samtidig at Nord-Korea kan komme seg ut av knipen gjennom forhandlinger - under riktige forutsetninger, ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170809 Warholm understreket hvor viktige de har vært for ham i prosessen opp mot VM-gullet.
DB170809 Da Erna Solberg var på valgkampturné på Vestlandet i slutten av juli, fortalte hun at hun er glad for lysere tider, men understreket i et intervju med NTB at utfordringene ikke er over for folk i de tradisjonelle oljefylkene.
DB170809 I stedet understreket hun at « Arv og miljø » var en roman.
DA170809 Helleland understreket at « det norske » er bygd på et kristent kulturgrunnlag, og er nedarvet gjennom generasjoner.
DA170809 Hanvold understreket at han og resten av Visjon Norge ville fortsette å be for landets statsminister - uansett hvilket parti vedkommende måtte komme fra.
DA170809 Han understreket hvordan jevnbyrdighet mellom folk har gjort Norge til et rettferdig samfunn, og mente økte forskjeller er en stor trussel mot folks følelse av trygghet.
AP170809 Noen minutter senere understreket han at det på grunn av atomvåpnene aldri vil komme en tid da USA ikke vil være verdens mektigste land.
AP170809 Noen minutter senere understreket han at det på grunn av atomvåpnene aldri vil komme en tid da USA ikke vil være verdens mektigste land.
AA170809 Talsmannen understreket at selv om oppfordringen til beherskelse går til både Washington og Pyongyang, er det Nord-Korea som er provokatør i denne saken og kilden til allmenn uro.
AA170809 Noen minutter senere understreket han at det på grunn av atomvåpnene aldri vil komme en tid da USA ikke vil være verdens mektigste land.
AA170809 Talsmannen understreket at selv om oppfordringen til beherskelse går til både Washington og Pyongyang, er det Nord-Korea som er provokatør i denne saken og kilden til allmenn uro.
AA170809 Noen minutter senere understreket han at det på grunn av atomvåpnene aldri vil komme en tid da USA ikke vil være verdens mektigste land.
DN170808 Samtidig ble det understreket at amerikanerne fortsatt er mektigst.
DB170808 Delury har heller ingen tro på at sanksjonene vil få Kim Jong-un til å avslutte sitt atomvåpenprogram, noe sistnevntes utenriksminister Ri Yong Ho også har understreket .
DB170808 Hun understreket imidlertid at Frp fortsatt er motstandere av formueskatten, men... -... politikk er også prioriteringer, og formuesskatten står ikke øverst på vår liste, sa Jensen til VG.
DA170808 Selv om også Kina støttet sanksjonene, har landet understreket at det er helt nødvendig å tilstrebe dialog med Nord-Korea i den kritiske fasen man nå er inne i.
DB170807 Den må vi beskytte, understreket Støre, og så kom han med en refleksjon om hvorfor det er så vesentlig at hvilken som helst kulturminister ikke går inn og overstyrer de frivillige folkebevegelsene.
DB170807 Begge dessertene understreket hovedinntrykket : Fyr byr på variert og nydelig mat, med oppfinnsomme og overraskende vrier - som aldri føles krampaktige eller « elleville ». -  Men, sa Fredag, - er prisen lav nok til at det kan forsvare betegnelsen « bistronomi » ?
VG170806 Kanalens ekspertkommentator, OL-gullvinner ( 1996 ) Vebjørn Rodal, understreket under det første heatet at man skulle være forsiktig med å stille for høye forventninger til Jakob Ingebrigtsen, og at han - med personlig rekord 8.26 minutter - skulle « få lov til å være læregutt ».
DB170806 I begge de to norske dopingsakene ble det derimot understreket fra de internasjonale anklagerne side at utøverne våre ikke bevisst hadde gjort noe galt.
DB170806 Ifølge AFP ble bildene også kringkastet på russisk statlig TV, der « presidentens fysiske form » ble understreket overfor seerne.
DA170805 århundre kan bli den digitale mørkealderen, sa Katrine Loen Thomsen i Piql under sin presentasjon, og understreket at Piqls forretningsidé er å komme opp med teknologi som skal sørge for at man unngår at nettopp det skjer.
VG170804 Der understreket Støre at det er idrettsbevegelsen selv som må ta affære om den valgte ledelsen ikke lever opp til forventningene.
VG170804 Under en pressekonferanse fredag understreket justisministeren at den amerikanske presidenten må kunne ha fortrolige samtaler med andre statsledere uten at informasjonen blir lekket til offentligheten.
VG170804 Dan Coats, USAs nasjonale investeringsdirektør understreket hans poeng og kom med en beskjed til de som vurderer å lekke sensitiv informasjon til pressen : ¶
VG170804 Peskov understreket at faren var « manglende samarbeid og gjensidig hjelp på områdene som er livsviktige for begge våre land og deres folk ».
VG170804 Listhaug understreket at situasjonen for sivile som bor i muslimske land er verre.
DB170804 Politisjefen understreket fredag at bomba ikke på noe tidspunkt var inne på den sikre delen av flyplassen.
AA170804 Pakistans ambassadør Riffat Masood deltok også på åpningen og understreket islam er en fredens religion.
DB170803 NTSB understreket i juli at denne typen hendelse skjer « veldig sjelden ».
VG170802 Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig.
SA170802 Likevel understreket han at partiet lenge hadde sett remis-aktig ut.
DB170802 Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig.
DB170802 - Vi har mange ganger understreket at beslutningen om å legge ned Andøya var krevende.
DA170802 Fylkesleder Sara Houge i SU understreket ungdomsorganisasjonens standpunkt foran leirdeltakerne på Utøya.
AP170802 Likevel understreket han at partiet lenge hadde sett remis-aktig ut.
AA170802 Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig. ( ©NTB ) ¶
VG170801 Ap-lederen sier at å planlegge presentasjonen av partiets eldreomsorg mens han selv satt på sykehuset, for ham understreket hvor viktig dette temaet er.
DN170801 Jeg vil også akseptere sanksjonen styret finner riktig, sa Staley i en uttalelse, før han understreket at han ville samarbeide med tilsynsmyndighetene.
DN170801 Jeg vil også akseptere sanksjonen styret finner riktig, sa Staley i en uttalelse, før han understreket at han ville samarbeide med tilsynsmyndighetene.
DB170731 Den tidligere Indiana-guvernøren understreket også viktigheten av Nato.
DB170731 Da han ble Trumps pressesjef, understreket den New York-fødte 53-åringen at disse synspunktene ikke lenger betydde noe.
AP170731 I TV-intervjuet søndag understreket Putin at Russland kan komme med ytterligere tiltak, men at han ikke ønsker det nå.
AP170731 Derimot understreket han at de to landene har potensial til å samarbeide på en rekke områder : Syria og kampen mot terrororganisasjonen Den islamske staten ( IS ), hindre spredningen av masseødeleggelsesvåpen, stoppe illegal innvandring og bekjempe organisert kriminalitet og terrorisme.
AP170731 Støre understreket på pressekonferansen at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.
DA170729 Men han understreket overfor Dagsavisen at han ikke er spesielt interessert i romfart : « Det er ikke sånn at jeg drømmer om å reise i verdensrommet.
AP170729 - Etter at Stortingets direktør skrev sitt innlegg, er dette bra, men det er også helt nødvendig at han nå har understreket at Stortingets vedtak står fast og ikke er grunnlag for noen omkamp.
VG170727 Han understreket på pressekonferansen at han ikke ville ha et politisk kaos, og vil ta ansvar for at landet skal styres.
DB170727 Jeg ser etter en måte dette kan gjøre oss sterkere som familie på, understreket 42-åringen.
DB170727 Hun understreket at hun helst ikke ville snakke om det, men kom likevel med noen sitater : ¶
DB170727 Det understreket skuespilleren klart og tydelig i intervjuet.
VG170726 - Jeg har understreket Arbeiderpartiets åpenhet for samarbeid i saker hvor vi har felles interesser.
DN170726 Hun understreket også at han er dypt engasjert i arbeidet departementet gjør.
DB170726 Robert Shapiro understreket dessuten torsdag at bygningen var « like sikker som enhver bygning som noensinne er bygget ».
DB170726 De har også understreket at luksusvillaen på Strada Vecchia i Bel-Air ble inspisert flere ganger under byggingen.
AA170726 Han understreket at Ap i hovedsak støtter Frp i behovet for å ha kontroll på grensene.
VG170725 Toppfotballsjefen understreket også at det er viktig å evaluere årets EM-nederlag nøye, og at de må være kritiske seg selv.
DN170725 McCain, som i forkant av operasjonen til tider har virket medtatt og uklar, leverte en kraftfull og klar tale der han understreket kongressens plikter til å jobbe sammen for folket og på ikke for personlige interesser.
DN170725 Han understreket også nok en gang at dette er republikanernes mulighet til å holde valgløftet sitt om å kvitte seg med forgjengerens helsereform.
DB170725 Ikke spurtetappene, men fjelletappene, understreket han.
AA170725 Nå lever det også minst 1,5 millioner syriske krigsflyktninger der, og Hariri understreket under samtalen med Trump hvilken belastning dette er for det lille landet.
AA170725 Etter møtet holdt de to en felles pressekonferanse der de understreket behovet for samarbeid i kampen mot terror.
AA170725 Han understreket også nok en gang at dette er republikanernes mulighet til å holde valgløftet sitt om å kvitte seg med forgjengerens helsereform.
DN170724 Den nye kommunikasjonssjefen understreket også at han vil la presidenten være president, men hjelpe ham med å fremme hans politikk.
AA170724 FN er fast bestemt på å støtte opp om nye forhandlingsforsøk, understreket han.
VG170723 I går ville ikke den gråskjeggede 51-åringen si noe spesifikt om sin nye nordmann, men etter 5-0 over Trento understreket treneren at Zekhnini må være tålmodig.
VG170723 - Han har et stort potensial og veldig gode kvaliteter, men må vokse som spiller og mann, understreket Pioli, som også har hatt ansvaret for klubber som Palermo, Bologna og Lazio.
DN170723 Fra russisk side ble det understreket at det ikke ligger noen dramatikk i dette, da Sergej Kisljak har vært i ambassadør i Washington i ni år og nå skal hjem som følge av normal utskiftning.
AP170723 KrF har vedtatt at partiet vil ha en sentrum-høyre regjering, og nestleder Kjell Ingolf Ropstad var nylig ute og understreket dette vedtaket.
AA170723 Fra russisk side ble det understreket at det ikke ligger noen dramatikk i dette, da Sergej Kisljak har vært i ambassadør i Washington i ni år og nå skal hjem som følge av normal utskiftning.
VG170722 Fungerende sjef for det amerikanske narkotikapolitiet Chuck Rosenberg understreket også at etterforskningen av de kriminelle leverandørene på markedsstedene bare så vidt er i gang : ¶
DB170722 - Russerne har ingen som helst makt over Donald Trump, understreket Scaramucci overfor Dagbladet tilbake i januar.
DA170722 Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.
DA170722 Etter talen understreket statsministeren hvor viktig det er å ikke glemme angrepet og å minnes de som ble rammet.
AA170722 Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.
AA170722 Etter talen understreket statsministeren hvor viktig det er å ikke glemme angrepet og å minnes de som ble rammet.
AA170722 Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.
AA170722 Etter talen understreket statsministeren hvor viktig det er å ikke glemme angrepet og å minnes de som ble rammet.
DB170721 Jeg har stor respekt for ham, understreket Scaramucci ¶
DB170721 - Russerne har ingen som helst makt over Donald Trump, understreket Scaramucci overfor Dagbladet tilbake i januar.
DA170721 - Men den største volden er okkupasjonen, understreket han, og siktet til Israels over 50 år lange militærkontroll over palestinske landområder.
VG170720 Den tyske forbundskansleren Angela Merkel har via sin talsperson understreket at uttalelsen fra det tyske utenriksministeriet var « nødvendig og uunngåelig ».
VG170720 Han understreket om ranet at han ikke mente å skade noen da han og fem andre, to av dem bevæpnet, stormet et hotellrom i Las Vegas i 2007.
DB170720 Innsatsstyrkene har advart om at de er væpnet, samtidig som de har understreket at ingen kommer til å bli skadd.
AP170718 Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen ( MDG ) understreket at asfaltproduksjonen bare skulle være midlertidig i to år.
AA170718 Han understreket at IS fortsetter deres grusomme terrorhandlinger i Irak, og at veien videre vil bli ekstremt krevende.
VG170717 Russland hevdet i forrige måned at IS-lederen trolig ble drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai, men har siden understreket at dette ikke har latt seg bekrefte.
DB170717 Russland hevdet i forrige måned at IS-lederen trolig ble drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai, men har siden understreket at dette ikke har latt seg bekrefte.
AA170717 Russland hevdet i forrige måned at IS-lederen trolig ble drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai, men har siden understreket at dette ikke har latt seg bekrefte.
VG170716 Norge og andre europeiske land fordømte kuppforsøket, men har samtidig understreket av rettssikkerheten må respekteres.
SA170716 Samtidig understreket hun at det er posisjonen hun trives aller best med, og hvor hun føler at hun får brukt sine ferdigheter best.
AP170716 Samtidig understreket hun at det er posisjonen hun trives aller best med, og hvor hun føler at hun får brukt sine ferdigheter best.
DB170715 Slike antakelser vil være i strid med retningslinjene til UNHCR, som har understreket at det ikke finnes noen fasitsvar på hvordan en person forstår og opplever sin egen seksualitet.
AA170715 Den uttrykte uenighet overfor innstrammingene, men understreket åpenhet for å fortsette en « respektfull forhandling ». ( ©NTB ) ¶
AA170715 ¶ Riksantikvaren : Jørn Holme besøkte utgravingene og understreket funnenes store betydning.
AA170714 De to framsto som gode venner og understreket da også at båndene mellom dem og mellom USA og Frankrike er ubrytelige.
VG170711 - I morgen er en ny dag og en ny mulighet for Edvald, sa Ryder, som understreket savnet av opptrekker Mark Renshaw.
VG170711 - Det skyldes små detaljer tror jeg, men jeg må se spurten på TV, fortsatte nordmannen, som igjen understreket hvor overrasket han var over farten til Kittel og de andre som kom bakfra.
VG170711 Mens ingen kritiserte Bente Skari for mindre effektiv staking enn samtidige mannlige skiløpere, eller understreket det biologisk opplagte i at Kjersti Grini ikke skjøt like hardt som Øystein Havang, var det ikke ende på menn som ville gjøre seg morsomme på kvinnelige fotballspilleres bekostning.
DB170711 Og i et intervju i august 2016, understreket Bloom at hun ikke lar seg skremme av det som har skjedd i huset - som ligger i favorittområdet hennes i Los Angeles.
DB170711 I et intervju med StyleBlueprint har hun likevel understreket at hun ikke var overbeskyttende eller sydde puter under armene på barna sine da de vokste opp : ¶
AA170711 I sin første tale som statsminister understreket May at hun hadde som mål å skape et Storbritannia som fungerer " ikke bare for de privilegerte få, men for alle ".
DN170710 - Satser på at det kommer flere kjøpere på banen, skrev Høili, og understreket at taksten fremdeles er på 44 millioner kroner.
DB170710 De understreket imidlertid at en evakuering « bør skje så raskt som mulig ».
DN170708 Før han og May startet sitt møte, understreket Trump også at det ville bli et fenomenalt møte.
DB170708 Da Dagbladet tok kontakt, fikk vi en lang epost tilbake, der han understreket at han IKKE sto bak begrepet.
VG170707 Han vant ikke andreplassen, understreket han : Det var førsteplassen som gikk tapt på målstreken i Nuites-Saint-Georges.
VG170707 Han understreket at selv om samtalene i Sveits ikke førte fram, betyr det ikke at andre initiativ kan bidra til å løse Kypros-problemet.
DN170707 Han understreket at selv om samtalene i Sveits ikke førte fram, betyr det ikke at andre initiativ kan bidra til å løse Kypros-problemet.
DB170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.
AA170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.
AA170707 Solberg understreket betydningen av kvinnene som kom før henne, og påpekte at styrkingen av kvinners rolle i politikken har skjedd gradvis over en lang periode.
AA170707 Norge står fast på sin fordømmelse av kuppforsøket, men har understreket at rettssikkerheten i landet må respekteres.
AA170707 Han understreket at selv om samtalene i Sveits ikke førte fram, betyr det ikke at andre initiativ kan bidra til å løse Kypros-problemet.
VG170706 Slovaken Sagan godtok onsdag utestengelsen, men understreket at han ikke var enig med juryen.
VG170706 FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
DN170706 FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
AA170706 FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
DA170705 Man må regne med store forsinkelser på jernbanen utover dagen nå som det har vart så lenge, understreket Bakken.
DA170705 Han understreket at togene ikke kunne passere Drammen stasjon, og måtte vente ved nærliggende stasjoner.
DA170705 Man må regne med store forsinkelser på jernbanen utover dagen nå som det har vart så lenge, understreket Bakken.
DA170705 Han understreket at togene ikke kunne passere Drammen stasjon, og måtte vente ved nærliggende stasjoner.
AP170705 Haley understreket videre Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
AA170705 Dette ble også understreket av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i et intervju med Adresseavisen i 2015.
VG170704 I pressekonferansen etterpå gjorde Trump det klart at USAs tålmodighet overfor Nord-Korea var slutt, men understreket samtidig at en løsning ville innebære flere virkemidler, inkludert dialog - slik Moon ønsker.
DB170704 Også kongen har understreket at han ikke har tenkt å gi seg.
DA170704 Vil satse på lærlingene : Erna Solberg understreket flere ganger viktigheten av å rekruttere til blant annet byggenæringen.
AP170704 Han understreket at det likevel slett ikke er slik at landets stabilitet eller demokrati er truet.
AP170704 Han understreket at det likevel slett ikke er slik at landets stabilitet eller demokrati er truet.
VG170703 Team Sky er vant til bråk som dette, sa Brailsford - som understreket at man er vant til slikt i Tour de France.
VG170703 Den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist, som har fulgt ham siden han ble overført til Ila fengsel i 2011, understreket i lagmannsretten at hun anså ham som relativt ufarlig så lenge han kunne konsentrere seg om anker, klager og politiske skriverier.
DB170703 Der understreket han at Norsk Kylling fortsatt ønsker dialog med Malvik kommune rundt tomtealternativet der.
DB170703 Han understreket at mobbernes navn ikke er nevnt og at han håpet det ville fortsette sånn.
DB170703 Hun understreket også at støtten fra norske fans har vært viktig.
AP170703 I samtalene understreket Trump betydningen av å stoppe finansiering av terror og ekstremistisk ideologi.
AA170703 I samtalene understreket Trump betydningen av å stanse finansiering av terror og ekstremistisk ideologi.
AP170701 Uten å kritisere USA åpent, understreket han også viktigheten av at alle slutter opp om avtalen.
AA170701 Uten å kritisere USA åpent, understreket han også viktigheten av at alle slutter opp om avtalen.
DA170631 Musk har høstet kritikk for ikke å ha gjort det samme, men har understreket at hans deltakelse i rådet ikke må oppfattes som noen støtte til Trump.
DN170630 Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu understreket imidlertid at forhandlingene i Crans-Montana er de siste.
DB170630 Hun understreket at dette gjaldt for alle lokaler tilknyttet selve kjøkkenet, oppvaskavdelingen inkludert.
AP170630 Zoido har imidlertid understreket at det ikke foreligger noen konkret trussel bak avgjørelsen.
AP170630 Zoido har imidlertid understreket at det ikke foreligger noen konkret trussel bak avgjørelsen.
AA170630 Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu understreket imidlertid at forhandlingene i Crans-Montana er de siste.
DB170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe, og må behandles som uskyldig til det motsatte er bevist.
DB170629 Høyesterett la i dommen stor vekt på allmennpreventive hensyn, og understreket at hunden fikk støt over en relativt lang periode.
DB170629 På pressekonferansen i ettermiddag understreket Macron at forholdet mellom USA og Frankrike går dypere og er befestet over tid.
BT170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe og må behandles som uskyldig til motsatte er bevis.
AP170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe og må behandles som uskyldig til motsatte er bevis.
AA170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe, og må behandles som uskyldig til det motsatte er bevist.
AA170629 NATO må stå løpet ut i Afghanistan, understreket Mattis, som advarte mot farene ved å trekke seg ut for tidlig.
AA170629 Det blir opp til presidenten å ta den endelige beslutningen, understreket han.
DB170628 Det blir ikke direkte besvart, men det blir understreket at det ikke var journalister til stede på møtet.
DB170628 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
DB170628 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
DB170628 Hun understreket den gang at hun ikke fryktet å få kritikk for bildet : ¶
DA170628 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
BT170628 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
AA170628 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
AA170628 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
VG170627 - Vi har snakket med ham og understreket at dette er en hendelse som vi ikke vil oppleve igjen.
DN170627 - Jeg er klar for å investere mer enn to milliarder dollar på oppkjøp, sa Fredriksen, som understreket at han heller ser for seg å kjøpe opp selskaper helt, fremfor å kjøpe tankskip fra konkurrenter.
DN170627 I en tale til parlamentet i Edinburgh tirsdag understreket Sturgeon at hun heller vil forsøke å påvirke London-regjeringens brexit-forhandlinger til beste for Skottland.
DN170627 - Jeg er klar for å investere mer enn to milliarder dollar på oppkjøp, sa Fredriksen, som understreket at han heller ser for seg å kjøpe opp selskaper helt, fremfor å kjøpe tankskip fra konkurrenter.
DB170627 De understreket også at jentene hadde satt pris på opplevelsen, og at de til enhver tid hadde hatt på seg hjelm.
DB170627 I trusselvurderingen for 2017, som PST presenterte på nyåret, ble det understreket at den organiserte radikaliseringsaktiviteten i Norge har vært nedadgående siden 2013 og 2014.
AP170627 Samtidig understreket statslederne at India og USA neste måned gjennomfører en felles marineøvelse sammen med Japan i Indiahavet.
AA170627 UD understreket da at det er viktig at 61-åringen får medisinsk behandling.
AA170627 Modi understreket at det ikke er noen grunn til at landene skal være rivaler økonomisk, men heller partnere.
AA170627 I en tale til parlamentet i Edinburgh tirsdag understreket Sturgeon at hun nå heller vil forsøke å påvirke London-regjeringens brexit-forhandlinger til beste for Skottland.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
VG170626 Nobelkomiteen har i en uttalelse understreket at « Liu Xiaobo har en stående invitasjon til å komme til Oslo for å motta vår hyllest ».
NL170626 Det kan vi ikke få understreket hardt nok.
DN170626 Partileder Trine Skei Grande understreket at førstevalget er en blågrønn regjering hvor Venstre kan samarbeide med Høyre.
DN170626 - Vi har doblet antall kvoteflyktninger og nesten alle de lengeværende asylbarna får nå bli, sa Grande, men understreket at partiet også står fast på innstramningene fra det brede stortingsforliket fra i fjor.
AA170626 Flere understreket imidlertid at paraden ikke er politisk for dem, men en feiring av mangfold og livsglede. ( ©NTB ) ¶
VG170625 Hun understreket at det viktigste er å sikre lokal befolkningen i området rundt nasjonalparken.
DB170625 Han avviste at han valgte skjørt for å trosse sine sjefer, og understreket at det var kun komfortgrunner som styrte klesvalget hans. | « Er jeg lam ? » spurte Håvard.
AP170625 Flere understreket imidlertid at paraden ikke er politisk for dem, men en feiring av mangfold og livsglede.
VG170624 Politiet setter inn ekstra ressurser i kveld slik at alle vil få en hyggelig opplevelse, men understreket tidligere at de ikke frykter at noe vil skje.
VG170624 Dermed understreket Tajik i twitterposten at hun gjerne kan ha replikker, og at hun kom til å gi pengene til antirasistisk arbeid.
DN170623 Statsminister May har understreket at alle overlevende etter brannkatastrofen vil få tilgang til all den hjelpen de trenger, uavhengig av hva slags oppholdsstatus de har.
DN170623 I presentasjonen på EU-toppmøtet understreket May at EU må gi et tilsvarende tilbud til briter i andre EU-land.
DB170623 I presentasjonen på EU-toppmøtet understreket May at EU må gi et tilsvarende tilbud til briter i andre EU-land.
AP170623 Intens etterforskning av sakene har likevel blitt satt i gang, og Sjøvold understreket at politiet tar det inntrufne alvorlig.
AP170623 Alt ansvar kan imidlertid ikke legges på politiet, mener statsminister Solberg, og understreket viktigheten av å ha voksne til stedet hvor ungdom befinner seg.
AA170623 I presentasjonen på EU-toppmøtet understreket May at EU må gi et tilsvarende tilbud til briter i andre EU-land.
AA170623 Statsminister May har understreket at alle overlevende etter brannkatastrofen vil få tilgang til all den hjelpen de trenger, uavhengig av hva slags oppholdsstatus de har.
AP170622 May understreket at rettighetene må være gjensidige, slik at EU gir et tilsvarende tilbud til briter i andre EU-land.
AP170622 I samtalen understreket statsministeren at hun var stolt av en satsing på helsesøstre og psykologer i kommunene, og vektla betydningen av å satse på integrering og tidlig innsats i skolen for å motvirke forskjeller og utenforskap.
DB170621 Deretter understreket hun at senatoren slettes ikke er så verst til å gi en klem som mange skulle ha det til.
AA170621 Men selv om også dette ble spurt om under dagens møte mellom regjeringen og Den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen ( DUUF-komiteen ) i Stortinget, ble det fra regjeringshold understreket onsdag ettermiddag at det ikke aktuelt å ta beslutninger om en utvidelse av US Mariens-styrken nå.
VG170620 Under utspørringen til Ilstad, understreket Olsen på ny sin påstand om at drapet ikke var planlagt.
DB170620 Overfor Dagbladet understreket Njåstad at det ikke dreide seg om en hånlatter, men at han lo av situasjonen.
AP170620 American Express rykket også ut og understreket at deres sponsing av teateret ikke omfatter disse oppsetningene.
AA170620 Midtøsten-utsending Nickolaj Mladenov understreket at FN anser bosetningene for å være folkerettsstridige.
VG170619 Basu understreket i tillegg at det ikke var noen andre gjerningspersoner i varebilen.
VG170619 Både Gjørv-kommisjonen, Stortinget og Regjeringen Stoltenberg understreket at en viktig del av beredskapsoppgavene til politi og forsvar er å sikre viktige samfunnsmål mot terror.
DB170619 Han understreket at angrepet bærer alle kjennetegn på et terrorangrep.
DB170619 Det er uvurderlig, i mine øyne, understreket han den gang.
SA170618 Bislett Games-general Steinar Hoen understreket at Ingebrigtsens Stockholm-invitasjon er oppsiktsvekkende.
FV170618 Bislett Games-general Steinar Hoen understreket at Ingebrigtsens Stockholm-invitasjon er oppsiktsvekkende.
BT170618 Bislett Games-general Steinar Hoen understreket at Ingebrigtsens Stockholm-invitasjon er oppsiktsvekkende.
AP170618 Alvoret ble understreket da spillerne kom til stadion for noen dager siden, og bildene fra storhetstiden var fjernet.
AP170618 Bislett Games-general Steinar Hoen understreket at Ingebrigtsens Stockholm-invitasjon er oppsiktsvekkende.
VG170617 Politimesteren understreket at forbudet gjaldt arrangementet 29. juli og er ikke til hinder for et tilsvarende arrangement en annen dato.
DB170617 På en pressekonferanse understreket Cubas president Raúl Castro at de hadde delte syn om demokrati, menneskerettigheter og det politiske systemet.
DA170617 Han har understreket at det er en avstand mellom hans litterære produksjon og billedkunsten, sier Gunnar Kvaran, direktør for Astrup Fearnley-museet i Oslo.
VG170616 Det var en spøk, understreket Warholm.
VG170616 Smith har tidligere snakket med talkshowverten Howard Stern om sitt forhold til Tupac, som hun understreket kun var av det platoniske slaget.
SA170616 Dette blir også understreket fra israelske myndigheter.
DN170616 I børsmeldingen er det understreket at det er stor usikkerhet om hva som blir utfallet av disse prosessene, påpeker Erik Riste.
DN170616 - De har møtt svært harde krav, understreket EUs finanskommissær Pierre Moscovici.
DB170616 Selv om Middleton understreket den gang at det ikke er uvanlig at nyopprettede selskape går med tap i starten, valgte han til slutt å gi opp selskapet : ¶
DB170616 I et intervju med Fabulous Magazine i fjor, understreket Air i hvert fall at hun ikke var ute etter et bryllup i stor skala.
DB170616 I 2015-intervjuet med This is Money understreket James at foreldrenes selskap ikke noen forbindelser til Boomf.
AP170616 Det ble understreket at meldingen om Baghdadis død ikke var bekreftet.
AP170616 London-politiet har foreløpig understreket at de ikke kan svare på hvor mange som er savnet.
AP170616 Lederen av komiteen Martin Kolberg understreket at komiteen enstemmig har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av presidentskapet.
AA170616 - Det må ikke skje, understreket Seibert.
VG170615 Den russiske presidenten understreket at han slett ikke ser på USA som noen fiende.
VG170615 - Vi har måttet bruke hjerne og talent til å utvikle ny industri, sa Putin, som understreket at Arktis er et stort satsingsområde i så måte.
VG170615 Spesialagent Tim Slater understreket på en pressekonferanse onsdag at det foreløpig er for tidlig å si noe om motivet, eller om det er snakk om et terrorangrep.
DN170615 Den russiske presidenten understreket under utspørringen at han slett ikke ser på USA som noen fiende.
DN170615 - Vi har måttet bruke hjerne og talent til å utvikle ny industri, sa Putin, som understreket at Arktis er et stort satsingsområde i så måte.
DB170615 Vladimir Putin understreket også i sendingen at han ikke ser på USA som en fiende, men en alliert.
DB170615 En talsperson for qatarske myndigheter sier Trump i samtalen « ga uttrykk for å stå klar til å finne en løsning på den diplomatiske krisen i Gulfen, og han understreket sin iver etter å oppnå stabilitet i Gulfen ».
DB170615 I en uttalelse overfor NBC News understreket universitetet sjokket og sorgen over Alis bortgang.
DA170615 Han var usikker på om han hadde nok å bidra med, jeg understreket at det nok ikke ville bli noe problem, etter en snart 40 år lang karriere med mange opp- og nedturer, forteller Nilsson.
DA170615 Han var usikker på om han hadde nok å bidra med, jeg understreket at det nok ikke ville bli noe problem, etter en snart 40 år lang karriere med mange opp- og nedturer, forteller Nilsson.
VG170614 Selv setter jeg stor pris på tilliten og gleder meg stort til å bli en del av ledergruppen, sa Aalbu da samtidig som han understreket at han gledet seg til utfordringene som ventet.
VG170614 Presidenten understreket at alle som var på baseball-banen var offentlige tjenestepersoner - både politikerne og medlemmene fra nødetatene.
SA170614 Gjentatte ganger har han understreket at han føler seg russisk - og ikke ukrainsk.
FV170614 Gjentatte ganger har han understreket at han føler seg russisk - og ikke ukrainsk.
DB170614 Dette samtidig som justisministeren senere understreket at han selv ikke kunne påberope seg denne retten til taushet.
BT170614 Gjentatte ganger har han understreket at han føler seg russisk - og ikke ukrainsk.
AP170614 Gjentatte ganger har han understreket at han føler seg russisk - og ikke ukrainsk.
AA170614 Sverre Pedersen, som utarbeidet sitt forslag til reguleringsplan av « ringparken » i 1927, skrev at « [ h]ar man først valgt et markert punkt i terrenget, i dette tilfelle Gløshaugterrassen, og understreket dets fremtredende betydning i bybilledet gjennom plasseringen av et betydningsfullt offentlig kompleks, må man konsekvent følge tanken videre.
VG170613 Han synes 18-åringens prestasjon i U21-landskampen mot Kosovo understreket dette.
VG170613 Også under denne pressekonferansen i februar understreket naboene at de var kritiske til de nye forslaget.
SA170613 Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer.
SA170613 På en pressekonferanse etter møtet, understreket Macron betydningen av at britene kommer raskt i gang med brexitforhandlingene med EU.
SA170613 Macron på sin side understreket at " døren fortsatt står åpen " dersom britene skulle ombestemme seg og bli værende i EU.
DN170613 Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer.
DN170613 På en pressekonferanse etter møtet, understreket Macron betydningen av at britene kommer raskt i gang med brexitforhandlingene med EU.
DB170613 Den siste uttalelsen fra Mattis kom etter at ministeren først understreket at de to landene kan finne grunnlag for samarbeid i framtida.
DB170613 Han understreket at dette ikke må tolkes som at han erkjenner å ha gjort noe galt.
DB170613 Ministeren sier han understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktig og følge korrekte retningslinjer.
DB170613 Én grunn til dette er at domstolene har understreket viktige rettigheter som våre politiske statsmakter ikke har regulert.
DA170613 På en pressekonferanse etter møtet, understreket Macron betydningen av at britene kommer raskt i gang med brexitforhandlingene med EU.
DA170613 Han understreket at stykket holder seg til historiske fakta, men tar seg dramatiske friheter i dialog og tidslinje.
AP170613 Frankrikes president understreket de to nabolandenes felles fremtid - og at de akter å samarbeide mot terrorisme.
AP170613 Frankrikes president understreket de to nabolandenes felles fremtid - og at de akter å samarbeide mot terrorisme.
AA170613 Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer.
AA170613 På en pressekonferanse etter møtet, understreket Macron betydningen av at britene kommer raskt i gang med brexitforhandlingene med EU.
AA170613 Macron på sin side understreket at " døren fortsatt står åpen " dersom britene skulle ombestemme seg og bli værende i EU.
AA170613 Finnset understreket at hun vil være en biskop for hele Trøndelag, ikke bare det historiske bispesetet i Trondheim.
VG170612 Han er trygg på at det er flertall på Stortinget for lovforslaget, ettersom blant andre Arbeiderpartiet har gått ut og understreket betydningen av et slikt forbud i skole- og høgskolesektoren.
DA170612 Der understreket han flere ganger at et flertall av den amerikanske befolkningen fortsatt stiller seg bak Parisavtalen.
AP170612 Zarif understreket at han har god tro på at atomavtalen som i 2015 ble inngått mellom Iran og stormaktene i 5+1-gruppen, vil overleve, tross negative signaler fra den nye administrasjonen i USA.
AP170612 Børge Brende understreket : ¶
AA170612 Der understreket han flere ganger at et flertall av den amerikanske befolkningen fortsatt stiller seg bak Parisavtalen.
AA170611 Han har også understreket at en stor del av partiets tilhengere ønsker en mer « fornuftig » innvandringspolitikk.
VG170610 I « Frikjent » hadde han en god tone med hovedrolleinnehaver Nicolai Cleve Broch, som ifølge Santelmann ertende understreket at det var forskjell på en hovedrolle og en birolle.
VG170610 Trump bestrider påstandene Comey, noe han igjen understreket da han møtte pressen i Washington fredag.
VG170610 Jo, Comey understreket at Trump selv ikke hadde vært under etterforskning.
DA170610 Flere EU-ledere har understreket at det haster med å komme i gang for at tidsplanen for de to år lange forhandlingene skal holde.
BT170610 I høringen understreket Comey hvor alvorlig saken er, ikke bare for Trump, men for hele USA.
AA170610 Flere EU-ledere har understreket at det haster med å komme i gang for at tidsplanen for de to år lange forhandlingene skal holde.
VG170609 På pressekonferansen understreket han samtidig at han at han nå håper å se Qatar kjempe sterkere sammen med andre land mot terrorisme fremover.
VG170609 Da understreket han også at målet om at medlemslandene skal bruke to prosent av det enkelte lands brutto nasjonalprodukt, ikke er nok.
DB170609 Hun understreket flere ganger at det landet nå trenger er trygghet, og at det er bare hennes parti - De konservative - i samarbeid med unionistpartiet DUP som kan klare dette.
DB170609 Det er denne serien jeg tenker på nå, understreket han til Dagbladet i februar.
VG170608 En talsperson for qatarske myndigheter sier Trump i samtalen « ga uttrykk for å stå klar til å finne en løsning på den diplomatiske krisen i Golfen, og han understreket sin iver etter å oppnå stabilitet i Golfen ».
VG170608 Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres.
DN170608 En talsperson for qatarske myndigheter sier Trump i samtalen « ga uttrykk for å stå klar til å finne en løsning på den diplomatiske krisen i Golfen, og han understreket sin iver etter å oppnå stabilitet i Golfen ».
DA170608 Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres.
BT170608 Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres.
AP170608 Comey hevder at presidenten deretter understreket at Flynn ikke hadde gjort noe galt ved å snakke med russerne, men at Flynn måtte gå fordi han hadde villedet visepresidenten.
AA170608 De konservatives leder i Skottland, Ruth Davidson, har drevet en svært intens valgkamp og understreket onsdag at bare hennes parti var « seriøse » når de snakket om at Skottland må forbli en del av Storbritannia.
AA170608 Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres.
AA170608 Vekstantydningene i økonomien kan være tilfeldige blaff, understreket forsker Torbjørn Eika.
AA170608 Vekstantydningene kan være tilfeldige blaff, understreket forsker Torbjørn Eika.
VG170607 Lagerbäcks « nedrykkslandslag » kan ende i flere klubbskifter ¶ Understreket viktigheten av erfaring ¶
VG170607 « Han var enig, men understreket igjen at dette skapte problemer for han », skriver Comey.
VG170607 Han skal igjen ha understreket at Russland-etterforskningen gjorde det vanskelig for ham å utføre de arbeidsoppgavene han har som president.
DA170607 Clapper understreket at han alltid har ment det har vært viktig å være lojal overfor USAs president, uavhengig av presidentens partitilhørighet.
BT170607 Clapper understreket at han alltid har ment det har vært viktig å være lojal overfor USAs president, uavhengig av presidentens partitilhørighet.
AP170607 En talsperson for qatarske myndigheter sier Trump i samtalen « ga uttrykk for å stå klar til å finne en løsning på den diplomatiske krisen i Golfen, og han understreket sin iver etter å oppnå stabilitet i Golfen ».
AP170607 Comey hevder at presidenten deretter understreket at Flynn ikke hadde gjort noe galt ved å snakke med russerne, men at Flynn måtte gå fordi han hadde villedet visepresidenten.
AP170607 Der diskuterte han blant annet salg av våpen til emiratet, og han understreket at de to landene hadde hatt et « langvarig vennskapelig forhold ».
AA170607 Clapper understreket at han alltid har ment det har vært viktig å være lojal overfor USAs president, uavhengig av presidentens partitilhørighet.
VG170606 Det understreket han idet han forlot det lille slottet i Lausanne i 13.30-tiden.
VG170606 Flere ganger i intervjuet understreket Johaug hvor glad hun var for å være ferdig med prosessen som har pågått.
VG170606 Utenriksminister Børge Brende ( H ) var i mars på besøk i Qatar, og i forkant av reisen dit understreket han i samtale med VG hvor mange diplomatiske muligheter det var i Qatar, på grunn av organisasjonene som er etablert der.
DB170606 Først etter at Thomas Bach understreket nødvendigheten av å prøve flere nasjonale dopingsaker internasjonalt, ble den samme holdningen et viktig anliggende også for FIS.
DB170606 Der understreket han ambisjonen om at Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) skulle ta mer samlet kontroll over idrettens rettssystem : ¶
DB170606 Ifølge avisa understreket Gerrard at han hadde stor respekt for Manchester United-legendene, både som mennesker og yrkesutøvere.
DB170606 Og grunnen er at regjeringen både i skrift og tale har understreket at det ikke er forskjell på å produsere varer og å yte velferdstjenester.
DB170606 Deler av innholdet i dagbøkene til Strong er tidligere blitt omtalt som ondskapsfullt, men på litteraturfestivalen understreket Strong at han alltid har valgt å beskytte dem som står ham nær.
VG170605 Johaug hevder at lege Fredrik Bendiksen understreket at medisinen ikke sto på WADAs forbudsliste.
VG170605 - Vi skal være klimavennlige, men vi skal ikke ødelegge for bedriftene våre, understreket Trump da han kunngjorde beslutningen torsdag.
DN170605 De understreket i sin flertallsinnstilling i forrige uke at ordningen bør ha en sosial profil, gjerne med et minimums- og et maksimumsbeløp.
DA170605 » Dagsavisen understreket at rektoren hadde vært helt klar på at etaten betalte.
AP170605 I år er det 30 år siden Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet bærekraftig utvikling, og understreket at den måtte innebære både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.
AP170605 I år er det 30 år siden Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet bærekraftig utvikling, og understreket at den måtte innebære både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.
SA170604 Hun understreket at det foreløpig ikke er noe som tyder på at lørdagens angrep i London kan knyttes til angrepet i Manchester i mai og på Westminster Bridge i London i mars.
SA170604 Riktignok understreket konsernsjef Eldar Sætre følgende under talen sin : « Statoil skal også bidra til lavkarbonfremtiden.
FV170604 Hun understreket at det foreløpig ikke er noe som tyder på at lørdagens angrep i London kan knyttes til angrepet i Manchester i mai og på Westminster Bridge i London i mars.
DB170604 - Slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, understreket hun, før hun manet til innsats fra det britiske folk : ¶
AA170604 Hun understreket at det foreløpig ikke er noe som tyder på at lørdagens angrep i London kan knyttes til angrepet i Manchester i mai og på Westminster Bridge i London i mars.
VG170603 Da VG bragte nyheten om bruddet i slutten av april, understreket popveteranene at de skilte lag « i enighet og med den største respekt for hverandre ».
VG170602 Samtidig understreket han at EU på sin side må respektere Kinas nasjonale forhold og valg av utviklingsretning.
VG170602 Li understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig flernasjonale regler.
VG170602 - Vi skal ha den reneste luften og vannet, sa Trump og understreket at hans administrasjon var og ville være svært opptatt av klimatrusselen.
VG170602 Da Trump i går kunngjorde at USA vil ut av Parisavtalen, understreket han hvor gunstig dette ville være for blant annet kullindustrien.
BT170602 Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.
BT170602 Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AP170602 Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.
AP170602 Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AA170602 Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.
AA170602 Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AA170602 Li understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AA170602 På pressekonferansen understreket et polititalsmann at situasjonen er avklart, at det neppe dreier seg om en terrorhandling og at det kun var én gjerningsmann.
NL170601 Til alt overmål ble dette understreket i en kongelig resolusjon.
DN170601 Det hvite hus understreket torsdag at Trump slett ikke har endret mening i saken, og at han på sikt akter å oppfylle løftet om å flytte ambassaden og er en sterk støttespiller for Israel.
DB170601 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
AP170601 Det hvite hus understreket torsdag at Trump slett ikke har endret mening i saken, og at han på sikt akter å oppfylle løftet om å flytte ambassaden og er en sterk støttespiller for Israel.
AP170601 I en telefonsamtale med Donald Trump sa Storbritannias statsminister Theresa may at hun var veldig skuffet, og hun understreket at Storbritannia vil stå fast ved Parisavtalen.
AA170601 Det hvite hus understreket torsdag at Trump slett ikke har endret mening i saken, og at han på sikt akter å oppfylle løftet om å flytte ambassaden og er en sterk støttespiller for Israel. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Musk har høstet kritikk for ikke å ha gjort det samme tidligere, men har understreket at hans deltakelse i presidentens råd ikke var uttrykk for noen støtte til Trump. ( ©NTB ) ¶
SA170531 Musk har høstet kritikk for ikke å ha gjort det samme, men har understreket at hans deltakelse i rådet ikke må oppfattes som noen støtte til Trump.
SA170531 Han påpeker at for eksempel EUs ledere igjen og igjen har understreket hvor viktig Parisavtalen er for dem.
FV170531 Han påpeker at for eksempel EUs ledere igjen og igjen har understreket hvor viktig Parisavtalen er for dem.
DB170531 Statsminister Erna Solberg understreket at produktivitetsutviklingen er ekstremt viktig for et land som Norge med høye velferdsutgifter og høyt lønnsnivå.
DB170531 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
AA170531 Tyskland skal ha understreket at de har et robust nettverk for antihacking og innsamling av data, i tillegg til at tilliten til Trump-administrasjonen ikke er spesielt god, særlig ikke når det kommer til valgsikkerhet.
AA170531 Han påpeker at for eksempel EUs ledere igjen og igjen har understreket hvor viktig Parisavtalen er for dem.
AA170531 Musk har høstet kritikk for ikke å ha gjort det samme, men har understreket at hans deltakelse i rådet ikke må oppfattes som noen støtte til Trump. ( ©NTB ) ¶
AA170531 - Jeg er her i kveld, understreket Labour-leder Jeremy Corbyn, som først ikke ville delta i debatten, men som ombestemte seg i siste liten.
AA170531 Det blir derfor også understreket at målingen har en stor feilmargin, og at tallet på seter for de konservative kan ligge et sted mellom 345 og 274, skriver The Times.
AA170531 Han påpeker at for eksempel EUs ledere igjen og igjen har understreket hvor viktig Parisavtalen er for dem.
AA170531 Da han snakket til de 100 soldatene fra innsatsstyrken på oppstillingsplassen understreket Warø at det er en utrygg verden og at det den siste tiden også har skjedd ting som får følger helt ned på lokalt nivå på Værnes.
AA170531 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har understreket at rapporten fra utvalget om foreslått sammenslåing skal ut på høring. ( ©NTB ) ¶
VG170530 Meldingen kom kort tid etter at Tysklands statsminister Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin understreket at Europa må hevde seg som en viktigere spiller på verdensarenaen.
DN170530 Hun understreket at Tyskland har som mål å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024, i tråd med vedtaket fra Natos toppmøte i Wales i 2014.
DB170530 Meldingen kom kort tid etter at Tysklands statsminister Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin understreket at Europa må hevde seg som en viktig brikke i verdenssammenheng.
DB170530 Det ble understreket at det var ment å handle om flyktninger som sådan.
VG170529 Kushners støttespilerer sier til Politico at Kushner ikke er blitt anklaget for å ha gjort noe galt, og advokaten hans, Jamie Gorelick, har understreket at Kushner har sagt seg villig til å dele all informasjon om sin kontakt med russerne, med Kongressen.
VG170529 Vladimir Putin virket i utgangspunktet i kjempehumør og understreket smilende landenes felles historie : ¶
VG170529 Han understreket også at Frankrike setter en klar grense ved bruk av kjemiske våpen.
VG170529 - Jeg har understreket hvor viktig det er for Frankrike å respektere minoriteter, som homofile og lesbiske i Tsjetsjenia og menneskerettsorganisasjoner i Russland.
VG170529 Mange er nok litt overrasket over at partiet Høyre denne våren har gjort ulikhet til sin viktigste sak fram mot valget, ettersom partiet de siste årene igjen og igjen har understreket at økende forskjeller i landet vårt ikke er et problem.
SA170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DN170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DB170529 Han har jo understreket at boken er rasistisk, og han har ikke hevdet at boken er en bra innfallsvinkel til å forstå flyktningkrisen.
AA170529 Hun understreket at « dette må skje i all vennskapelighet med USA og Storbritannia ».
AA170529 - Det er et komplisert spørsmål, sa han, og understreket i stedet viktigheten av å gå løs på inntektskildene til terrorgrupper.
DN170528 - Av den grunn kan jeg bare si : Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, understreket Merkel søndag.
DN170528 - Da blir det det største oljefunnet i Norge noensinne, sa Rystad og understreket at sannsynligheten er liten for et så stort funn.
DB170528 Hun understreket også at man ikke kan leve i frykt.
AP170528 - Av den grunn kan jeg bare si : Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, understreket Merkel.
AP170528 - Da blir det det største oljefunnet i Norge noensinne, sa Rystad og understreket at sannsynligheten er liten for et så stort funn.
AA170528 - Av den grunn kan jeg bare si : Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, understreket Merkel søndag.
VG170527 På Macrons avsluttende pressekonferanse fortalte han at han hadde understreket overfor Trump i løpet av samtaler denne helgen, hvor viktig det etter hans syn er at USA også blir med på disse forpliktelsene.
DA170527 Christian Skrede, medeier og daglig leder i Eldorado Bokhandel, understreket fredag ovenfor NRK at bokhandelen ikke er arrangører.
BT170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier den tyske statsministeren, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AP170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier Merkel, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AA170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier Merkel, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AA170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier den tyske statsministeren, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
VG170526 Constanze Stelzenmüller, en tysk ekspert på transatlantiske relasjoner ved Brookings-instituttet, mener utelatelsen i praksis er det samme som å forlate alliansen, selv om Trumps talsmenn i tiden etter talen har understreket at presidenten er forpliktet til Nato.
DB170526 Ifølge politisjefen skal tenåringen ha vært rappkjeftet overfor politibetjenten, men understreket at dette ikke er en unnskyldning for å misbruke stillingen sin, slik politisjefen mener han gjorde her.
AP170526 Representanter for partiet hennes understreket imidlertid at beslutningen om å fjerne den var tatt av høyesterett selv, ikke regjeringen.
VG170525 Jeg er veldig ydmyk når det kommer til finaler, understreket portugiseren.
VG170525 Han sa også at de vil diskutere behovet for økte økonomiske bidrag og understreket behovet for at alle NATO-landene må forholde seg til kravet om at de skal bidra med to prosent av sitt lands bruttonasjonalprodukt.
VG170525 Da understreket den eldre Abedi at han ikke trodde sønnene kunne ha begått udåden : ¶
VG170525 Også Tysklands mektige forbundskansler Angela Merkel har etter angrepet understreket det samme.
VG170525 Trumps pressetalsmann Sean Spicer har understreket at oppstillingen før fotograferingen var forhåndsbestemt, ifølge USA Today.
DN170525 Felles kamp mot terrorisme, er det viktigste, understreket Trump gjentatte ganger.
DB170525 Solberg har mange ganger understreket at Norge har økt forsvarsbudsjettene kraftig, og at Norge overoppfyller målet om å bruke 20 prosent av forsvarsbudsjettet til investeringer i strategisk viktige kapasiteter.
DB170525 Statsråden understreket at, i de tilfellene det er mulig, og dersom det er til barnets beste, skal barna tilbakeføres til foreldrene etter en omsorgsovertakelse.
DB170525 Hun understreket at NATO også må omstille seg for å møte en ny sikkerhetspolitisk situasjon.
DB170525 Sogneprest Bjune har understreket overfor Dagbladet at kirken og Spjelkavik kyrkjelyd ikke vil sette seg til dommer over domstolene.
DN170524 april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DN170524 april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DN170524 april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
AP170524 Sikkerhetssjef Ingve Eikeland ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten til Bruno Mars.
AA170524 Sikkerhetssjef Ingve Eikeland ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten til Bruno Mars.
VG170523 Politiet understreket at mens området rundt konsertarenaen fortsatt er stengt av, så er ikke resten av byen det.
DB170523 I natt understreket han at han håpet at så mange som mulig kom uskadd fra den.
DA170523 Hopkins understreket samtidig at den antatte gjerningsmannen ennå ikke er formelt identifisert av rettsmedisinere.
DA170523 Hopkins understreket samtidig at den antatte gjerningsmannen ennå ikke er formelt identifisert av rettsmedisinere.
DA170523 I talen understreket Trump at han ikke var kommet for å fortelle arabere eller muslimer hvordan de skal leve.
AP170523 Ingve Eikeland, sikkerhetssjef ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangement i Norge eller konserten til Bruno Mars onsdag.
AP170523 Hopkins understreket samtidig at Salman Ramadan Abedi ennå ikke er formelt identifisert av rettsmedisinere.
AA170523 Hopkins understreket samtidig at den antatte gjerningsmannen ennå ikke er formelt identifisert av rettsmedisinere.
VG170522 Da Trump møtte statsminister Benjamin Netanyahu for andre gang siden han ankom Israel mandag understreket presidenten at han aldri nevnte ordet « Israel » under sitt møte med russerne i Det hvite hus i Washington tidligere denne måneden.
VG170522 - Jeg kom hit for å stadfeste det uløselige båndet mellom USA og Israel, sa Trump og understreket at « vi elsker Israel og vi respekterer Israel ».
DN170522 - Innstrammingsprogrammet i Hellas går i riktig retning, sa Schäuble, men understreket i forkant av møtet at det er nødvendig å få på plass strukturelle reformer for å stimulere vekst i gresk økonomi.
DB170522 - For Norge er folkeretten viktig, og det er også understreket i den siste stortingsmeldinga om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, sier Geir Ulfstein.
DB170522 Politiet understreket likevel at aksjonene ble gjennomført for å slå ned på voldelig kriminalitet, ikke ulovlig innvandring.
DA170522 - Man kan ikke få slutt på terrorisme ved å gi folks penger til en supermakt, understreket Rouhani under mandagens pressekonferanse.
DA170522 august 1912 understreket borgermester for fattigvesenet Fredrik Marstrander alvoret : ¶
DA170522 Det er behov for en omfattende redningsaksjon, understreket MDG.
AP170522 Trump har selv sådd tvil om denne innstillingen, men har senere understreket at han bare vil godta det partene selv kommer frem til.
AP170522 Trump har selv sådd tvil om denne innstillingen, men har senere understreket at han bare vil godta det partene selv kommer frem til.
AP170522 Tidligere i vår understreket på nytt tilsynet dette forbudet overfor bankene, samtidig som tilsynet har intensivert arbeidet med å tette smutthullene i forbudet.
AP170522 Tidligere i vår understreket på nytt tilsynet dette forbudet overfor bankene, samtidig som tilsynet har intensivert arbeidet med å tette smutthullene i forbudet.
AA170522 Kiir kunngjorde våpenhvilen mandag, men han understreket samtidig at regjeringsstyrkene har « rett til å forsvare seg ».
AA170522 - Man kan ikke få slutt på terrorisme ved å gi folks penger til en supermakt, understreket Rouhani under mandagens pressekonferanse.
AA170522 President Donald Trump understreket de ubrytelige båndene mellom USA og Israel da han mandag innledet sitt besøk i landet.
DA170521 Han understreket videre at det er det iranske folk som må lide mest for dette.
DA170521 Det overveldende flertallet av ofrene for terroristaksjoner er uskyldige mennesker fra arabiske og muslimske land, samt andre land i Midtøsten, understreket Trump. - 95 prosent av ofrene for terrorangrep er selv muslimer, sa han.
AA170521 Det overveldende flertallet av ofrene for terroristaksjoner er uskyldige mennesker fra arabiske og muslimske land, samt andre land i Midtøsten, understreket Trump i talen på toppmøtet. - 95 prosent av ofrene for terrorangrep er selv muslimer, sa han.
AA170521 - Alle land må isolere dem, sa Trump, som understreket at det er det iranske folk som må lide mest.
VG170520 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
VG170520 Trump har tidligere sagt at han ønsker å være en megler eller tilrettelegger for en fredsavtale mellom Israel og Palestina, men har også understreket at en avtale ikke kan bli påtvunget dem av USA eller andre land - men en enighet de to landene må komme frem til selv.
SA170520 Putin understreket at forberedelsene til mesterskapet har den største prioritet for myndighetene.
FV170520 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
FV170520 Putin understreket at forberedelsene til mesterskapet har den største prioritet for myndighetene.
DB170520 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
BT170520 Putin understreket at forberedelsene til mesterskapet har den største prioritet for myndighetene.
AP170520 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
AP170520 Putin understreket at forberedelsene til mesterskapet har den største prioritet for myndighetene.
AA170520 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
AA170520 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria. ( ©NTB ) ¶
VG170519 - Folkene i FBI kommer til å bli veldig, veldig glade over valget mitt, understreket Trump.
VG170519 Stiftelsens grunnlegger Peer Salström-Leyh har overfor VG understreket at stiftelsen er ideell, at overskuddet skyldes effektiv styring og at den norske stiftelsen får flere gjenytelser for medlemsavgiften til paraplyorganisasjonen i Estland.
NL170519 Hva er konsekvensen av at Norge blir en mellomstor og velvillig militær aktør hvor forsvarshandel blir et mer sentralt politisk virkemiddel, også for å sikre velferden ( som Direktøren for NUPI, Ulf Sverdrup understreket under fremleggingen av meldingen ) ?
NL170519 Dette understreket at samer er et eget folk, ofte oppblandet med det norske gjennom hundreårene og tusenårene, men f.eks mer genetisk særegent enn jødene.
DA170519 Den tidligere visepresidenten utelukket derimot ikke at han kan komme til å stille som presidentkandidat i 2020, selv om han understreket at han nå prioriterer familien og at han ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet.
DA170519 Den tidligere visepresidenten utelukket derimot ikke at han kan komme til å stille som presidentkandidat i 2020, selv om han understreket at han nå prioriterer å holde familien samlet og at han ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet.
AP170519 - Folkene i FBI kommer til å bli veldig, veldig glade over valget mitt, understreket Trump.
AP170519 Hansson understreket at MDGs forslag gjerne blir nedstemt, for så å bli plukket av andre partier, utvannet og så vedtatt.
AA170519 Hansson understreket at MDGs forslag gjerne blir nedstemt, for så å bli plukket opp av andre partier, utvannet og så vedtatt. ( ©NTB ) ¶
VG170518 Graasvold gjentar det utenriksminister Børge Brende ( H ) understreket på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg ( H ) onsdag, at det ikke er inngått noen avtale.
VG170518 Han understreket at det amerikanske folk har forståelse for planene han håper å kunne gjennomføre og la til at han ikke ble valgt for å tjene amerikanske medier eller den politiske eliten.
SA170518 - Det er viktig at vi reagerer med kraft, understreket Sjöstrand, og kom også med en beklagelse til alle som hadde gledet seg til kampen.
FV170518 - Det er viktig at vi reagerer med kraft, understreket Sjöstrand, og kom også med en beklagelse til alle som hadde gledet seg til kampen.
DB170518 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.
DB170518 - Man bør være skeptisk til tilståelser hvor det ligger egeninteresser, understreket statsadvokaten i sin sluttprosedyre i dag.
DB170518 Under en pressekonferanse i Utenriksdepartementet torsdag understreket han igjen at det eneste norske myndigheter har lovt er at French vil få tilbud om en tilstrekkelig medisinsk behandling.
DB170518 Da han bekreftet nyheten onsdag understreket Brende at det ikke er snakk om en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.
DB170518 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.
DA170518 Graasvold gjentar det utenriksminister Børge Brende ( H ) understreket på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg ( H ) onsdag, at det ikke er inngått noen avtale.
BT170518 - Det er viktig at vi reagerer med kraft, understreket Sjöstrand, og kom også med en beklagelse til alle som hadde gledet seg til kampen.
AP170518 Både Brende og Øyen understreket morens innsats som også åpenbart har gjort inntrykk på myndighetene i Kongo.
AP170518 - Det avgjørende var at kongolesiske myndigheter ønsket å bli ferdige med denne saken, sa understreket Øyen på pressekonferansen på utenriksministerens kontor.
AP170518 - Det er viktig at vi reagerer med kraft, understreket Sjöstrand, og kom også med en beklagelse til alle som hadde gledet seg til kampen.
AA170518 Graasvold gjentar det utenriksminister Børge Brende ( H ) understreket på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg ( H ) onsdag, at det ikke er inngått noen avtale.
AA170518 - Det er viktig at vi reagerer med kraft, understreket Sjöstrand, og kom også med en beklagelse til alle som hadde gledet seg til kampen.
SA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.
SA170517 - Jeg understreket overfor IOC at WADA lytter til alle sine interessenter og at IOCs anbefalinger vil bli diskuterte igjennom de to arbeidsgruppene.
DN170517 Han understreket at det amerikanske folk har forståelse for planene han håper å kunne gjennomføre og la til at han ikke ble valgt for å tjene amerikanske medier eller den politiske eliten.
DN170517 Han understreket at det ikke nødvendigvis innebærer at presidenten blir dømt hvis kongressen går inn for riksrett.
DN170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring.
DN170517 - Det er ikke utbetalt penger i forbindelse med overføringen eller under prosessen eller i form av løfter om framtidig bistand, understreket Brende.
DB170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.
BT170517 Han understreket at det amerikanske folk har forståelse for planene han håper å kunne gjennomføre og la til at han ikke ble valgt for å tjene amerikanske medier eller den politiske eliten.
BT170517 - Jeg understreket overfor IOC at WADA lytter til alle sine interessenter og at IOCs anbefalinger vil bli diskuterte igjennom de to arbeidsgruppene.
AP170517 - Jeg understreket overfor IOC at WADA lytter til alle sine interessenter og at IOCs anbefalinger vil bli diskuterte igjennom de to arbeidsgruppene.
AA170517 Han understreket at det amerikanske folk har forståelse for planene han håper å kunne gjennomføre og la til at han ikke ble valgt for å tjene amerikanske medier eller den politiske eliten. ( ©NTB ) ¶
AA170517 Han understreket også at han aldri vil godta Nord-Koreas « provokasjoner og kjernefysiske trusler ».
AA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring.
AA170517 - Det er ikke utbetalt penger i forbindelse med overføringen eller under prosessen eller i form av løfter om framtidig bistand, understreket Brende.
AA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.
AA170517 - Jeg understreket overfor IOC at WADA lytter til alle sine interessenter og at IOCs anbefalinger vil bli diskuterte igjennom de to arbeidsgruppene.
VG170516 Departementet har ellers understreket overfor NIF at toppidrettssatsingen ikke kun kan basere seg på en økning i offentlige tilskudd.
NL170516 Uten unntak understreket de at kontakten med oss norske hadde vært vanskelig å få i stand, men også gleden over at noen hadde invitert til felleskap og vennskap.
NL170515 Han har også understreket at behandlingen de har fått av russiske myndigheter er helt adekvat.
DA170515 Da Stortinget behandlet saken mandag, understreket helseministeren at det ikke vil skje endringer ved Odda sjukehus før planen er vurdert og Helse vest har fått et revidert oppdragsdokument.
VG170514 Siv Jensen, som var mot vedtaket, understreket at avgjørelsen ikke rettet seg direkte mot jødene ( men hun sa ingenting om muslimene ).
DB170513 Hun sa det fortsatt er mye arbeid som gjenstår før landets skoler er der de bør være, og understreket viktigheten av at de ikke lar noen « sette oss tilbake ».
DB170513 Du kan peke kameraet mot skrevet tekst, og når den oppdager tekst i bilderammen, blir den understreket med blått.
AA170512 Likevel understreket Tillerson at president Donald Trump ikke har hastverk med å endre USAs klimapolitikk.
AA170512 Han har også understreket at behandlingen de har fått av russiske myndigheter er helt adekvat.
DN170511 - Men vi har innovert og levert, understreket hun.
DB170511 Jensen understreket i dag at regjeringens viktigste mål er å få flest mulig omstilt og i arbeid.
VG170510 President Trump skal ha understreket behovet for å samarbeide for å få en slutt på konflikten i Syria, og at amerikanerne ønsket at Russland skulle legge bånd på Assad-regimet, Iran og Irans støttespillere.
VG170510 - Presidenten understreket også sitt ønske om å bygge et bedre forhold mellom USA og Russland, avslutter dokumentet.
DN170510 Moon kan ha gitt seg selv en komplisert diplomatisk jobb hvis han ønsker å ta eierskap til forholdet til Nord-Korea, som den siste tiden har understreket at det ikke har planer om å kutte atomvåpenprogrammet sitt, slik USA har krevd.
DN170510 - Jeg vil være president for alle folk, sa Moon onsdag og understreket at det inkluderer også dem som ikke stemte på ham.
DN170510 Først understreket han ting i spontanspørretimen, så stilte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen opp til fotografering i Vandrehallen i anledning Stortingets satsing på sosiale medier.
DA170510 Mæland understreket i Stortinget at hun fortsatt mener serveringsloven ikke forebygger kriminalitet og fortsatt bør fjernes, men at saken foreløpig er lagt på is.
AP170510 I tillegg ble det understreket at Sæther har så omfattende kontaktnett at det også var en grunn til å beholde ham i Beijing i den vanskelige perioden.
AP170510 - Jeg vil være president for alle folk, sa Moon onsdag og understreket at det også omfatter dem som ikke stemte på ham.
AP170510 I tillegg ble det understreket at Sæther har så omfattende kontaktnett at det også var en grunn til å beholde ham i Beijing i den vanskelige perioden.
AA170510 - Jeg vil være president for alle folk, sa Moon onsdag og understreket at det også omfatter dem som ikke stemte på ham.
VG170509 Ricoeur understreket at Historien ( med stor H ) er en virkelighet vi selv skaper som mennesker.
VG170509 Macron understreket i samtalen med Habermas at oppslutningen om EU er solid, selv blant en generasjon unge som kun har opplevd stor arbeidsløshet og økonomisk krise, gjerne knyttet til det europeiske prosjektet.
VG170509 I en samtale med sosiolog-nestoren og EU-teoretikeren Jürgen Habermas i mars understreket Macron at den eneste måten å skape entusiasme om EU på, er å snakke opp unionen.
VG170509 Det gir oss som politiske ledere et veldig ansvar, understreket Macron, nærmest som et understatement.
VG170509 13 måneder etter den første bekymringsmelding fikk de et brev fra Stiftelsestilsynet som understreket at å være en stiftelse ikke er det samme som å være ideell - og at de dermed ikke hadde kompetanse til å gjøre denne vurderingen.
SA170509 - Talene deres går rett i hjertene på folk, understreket skuespilleren, som også gjorde et poeng ut av at kongeparet er utrolige gode på å være naturlige sammen med vanlige folk.
DN170509 Yates understreket deretter at svaret hennes ikke skal tolkes som et « ja ».
DB170509 « James Clapper understreket det alle, inkludert de falske mediene, allerede vet.
DB170509 Han understreket at rettferdig fordeling må henge sammen med at kaka bakes større.
DA170509 - Talene deres går rett i hjertene på folk, understreket skuespilleren, som også gjorde et poeng ut av at kongeparet er utrolige gode på å være naturlige sammen med vanlige folk.
BT170509 - Talene deres går rett i hjertene på folk, understreket skuespilleren, som også gjorde et poeng ut av at kongeparet er utrolige gode på å være naturlige sammen med vanlige folk.
BT170509 Under gallamiddagen, der gjestene blant annet fikk kortreist kongekrabbe, laksetartar og kalv, holdt kong Harald en tale der han understreket sin takknemlighet.
BT170509 - I kveld er det tid for takknemlighet, sa kongen som understreket at man ikke kan ta for gitt at man kan feire 80 år.
AP170509 Trump understreket da at det var de andre to som hadde ringt ham.
AP170509 Han avviste da at det hadde vært et spill og understreket at han hadde « gledet seg til å si opp » avtalen.
AP170509 april, tvitret Trump og understreket at det var lederne i Canada og Mexico som hadde ringt ham for å unngå en oppsigelse.
AA170509 Yates understreket deretter at svaret hennes ikke skal tolkes som et « ja ».
AA170509 USA og Kina må fortsette å lede an i kampen mot klimaendringene, understreket Barack Obama i en tale på en konferanse i Milano tirsdag.
AA170509 Obama understreket hvor viktig det er at USA og Kina - verdens største utslippsnasjoner - fortsetter å lede an i kampen for begrense klimaendringene.
AA170509 Det er ikke en tilfeldig formulering, understreket Bovim overfor Adresseavisen før møtet.
AA170509 Da Adresseavisen snakket med NTNU-rektor Gunnar Bovim før folkemøtet, understreket han at NTNU ikke trenger å bygge i Høyskoleparken - og at de ikke ønsker å komme i en konflikt med kommunen om dette.
AA170509 Adresseavisen snakket med ordføreren på telefon før møtet, og da understreket hun at det ikke er politikernes oppgave å bestemme hva slags aktivitet som skal ligge hvor.
AA170509 I kveld er det tid for takknemlighet, understreket kongen som la til at man ikke kunne ta for gitt at man kan feire 80 år.
AA170509 Dronningen understreket blant annet viktigheten av å leke, å ha det moro !
DB170508 Den franske valgkampkommisjonen anmodet mediene og privatpersoner om å unnlate å spre informasjonen - som kommisjonen understreket er innhentet ulovlig.
DB170508 Taalesen svarte at de understreket overfor sykehusets informasjonsavdeling at Eide kunne svare på e-post.
DA170508 Partileder Siv Jensen var blant Frp-erne som ikke ønsket forbudet, og understreket overfor NTB i helga at Frp fortsatt er en « varm støttespiller for Israel ».
DA170508 Jensen understreket også at vedtaket er en del av Frps politikk de neste fire årene, men ikke regjeringens politikk.
BT170508 I sine taler til franskmennene søndag kveld, understreket Macron sin vilje til å forene et splittet Frankrike og å møte sine politiske motstandere med respekt.
AA170508 Det er viktig å minnes alle disse, og vi må aldri glemme historien, understreket ordfører Ottervik.
AA170508 Partileder Siv Jensen var blant Frp-erne som ikke ønsket forbudet, og understreket overfor NTB i helga at Frp fortsatt er en « varm støttespiller for Israel ».
AA170508 Jensen understreket også at vedtaket er en del av Frps politikk de neste fire årene, men ikke regjeringens politikk.
DB170507 Hendelsesforløpet rundt Natalie Woods død er ennå ikke endelig avklart, men politiet har understreket at Robert Wagner ikke har vært mistenkt i saken.
DB170506 Til Fox News understreket advokat Julian Chan skuespillerens ansvar, og sa at verten har ansvar for sikring av huset.
VG170505 Astrid Uhrenholdt Jacobsen sa til VG under samlingen i Val Senales i fjor høst at det var veldig hyggelig at Marius var med på samling, men hun understreket at hun ville være mer skeptisk når tiden for barnehagebakterier og « grønn snørr » ble en del av pakka.
DB170505 Hendelsesforløpet rundt Natalie Woods død er ennå ikke endelig avklart, men politiet har understreket at Robert Wagner ikke har vært mistenkt i saken.
BT170505 I Stortinget forrige uke sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) at utenlandske IT-arbeidere ikke skulle få tilgang, og understreket at selve datasentrene var i Norge.
VG170504 Trump har sagt at han ønsker å være en megler eller tilrettelegger for en fredsavtale mellom Israel og Palestina, men understreket at en avtale ikke kan bli påtvunget dem av USA eller andre land - men en enighet de to landene må komme frem til selv.
BT170504 Det handler om « vi », understreket hun.
AA170504 Tillerson understreket dette da han onsdag møtte ansatte i utenriksdepartementet som er svært usikre på veien videre under Trump-administrasjonen.
SA170503 Statsminister Erna Solberg understreket behovet for omstilling i en offentlig sektor hun selv har latt fortsette å vokse i flere år.
DB170503 Jeg ser etter en måte dette kan gjøre oss sterkere som familie på, understreket 41-åringen.
DB170503 Hun understreket at hun helst ikke ville snakke om det, men kom likevel med noen sitater som gikk på hvor landet lå.
DB170503 Det understreket skuespilleren klart og tydelig i intervjuet.
DA170503 Den amerikanske stormakten har spisset retorikken mot Nord-Korea og understreket at de vil ha Kina og FN med på nye sanksjoner.
AP170503 Statsminister Erna Solberg understreket behovet for omstilling i en offentlig sektor hun selv har latt fortsette å vokse i flere år.
VG170502 Samtidig tok hun personlig ansvar for at det ble valgtap, men understreket gjentatte ganger at det var hun som endte opp med flest stemmer.
VG170502 Amundsen understreket under London-besøket at han ikke mener at Norge er modent for å gå så langt som Storbritannia, og at britene finner seg i en helt annen grad av overvåkning.
VG170502 - I en tid med høynet sikkerhetsrisiko, er det essensielt at politiet og sikkerhets- og etterretningstjenestene har de fullmaktene de trenger for å holde folk trygge, sa Amber Rudd, og understreket viktigheten av at disse fullmaktene må følges av strengt ettersyn og kontrollmekanismer.
DN170502 Tillerson understreket da at forholdet mellom de to landene var preget av alvorlig mistillit.
DN170502 USA har den siste uka spisset retorikken mot Nord-Korea, understreket at de vil ha Kina og FN med på nye sanksjoner og gjennomført ny militærøvelse sammen med Sør-Korea.
DN170502 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
DB170502 Tillerson understreket på pressekonferansen at forholdet mellom de to landene er preget av alvorlig mistillit.
DB170502 Putin understreket i dag at han fordømmer angrepet.
DB170502 De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten.
BT170502 Tillerson understreket da at forholdet mellom de to landene var preget av alvorlig mistillit.
BT170502 USA har den siste uken spisset retorikken mot Nord-Korea, understreket at de vil ha Kina og FN med på nye sanksjoner og gjennomført ny militærøvelse sammen med Sør-Korea.
BT170502 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
BT170502 SØKER MAKT : Under landsmøtet fremsnakket KrF-leder Knut Arild Hareide Ap-leder Jonas Gahr Støre og understreket viktigheten av å få hånden på rattet.
AP170502 USA har den siste uka spisset retorikken mot Nord-Korea, understreket at de vil ha Kina og FN med på nye sanksjoner og gjennomført ny militærøvelse sammen med Sør-Korea.
AP170502 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
AA170502 Tillerson understreket da at forholdet mellom de to landene var preget av alvorlig mistillit.
AA170502 USA har den siste uka spisset retorikken mot Nord-Korea, understreket at de vil ha Kina og FN med på nye sanksjoner og gjennomført ny militærøvelse sammen med Sør-Korea.
AA170502 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
VG170501 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
DB170501 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
DA170501 Arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge, enten de er fra Lindeberg eller Litauen, fra Rommen eller Romania, understreket Ap-lederen.
AA170501 Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.
AA170501 Og understreket at ungdommene på Utøya ikke var tilfeldige ofre, men nøye utplukka mål som sto for en politikk som i følge gjerningsmannen var landsforræderi.
AA170501 Arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge, enten de er fra Lindeberg eller Litauen, fra Rommen eller Romania, understreket Ap-lederen.
DB170430 NATO ønsker også en større rolle i kampen mot internasjonal terrorisme, spesielt ved å trene lokale styrker, understreket Stoltenberg i intervjuet.
DB170430 I landsmøtetalen åpnet partileder Knut Arild Hareide døren på gløtt for Arbeiderpartiet, selv om han understreket at partiet mest sannsynlig går i opposisjon.
AP170430 TIL-trener Bård Flovik opprettholdt også etter kampen at situasjonen kunne vært kvalifiserende for et rødt kort, men understreket da at han bare hadde sett den på storskjerm.
AA170430 Når det skjer, må feilene innrømmes, understreket han.
AA170430 Det ble et vendepunktet i offensiven mot Tabqa og understreket samtidig det nære forholdet mellom Washington og SDF.
AA170429 USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis.
AA170429 USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis.
SA170428 USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis.
DB170428 Servitøren understreket at den ble servert « medium » stekt.
DB170428 Vi har gjentatte ganger understreket at det er et betydelig omfang av kriminalitet blant tilreisende rumenere, både blant personer som ikke tigger, og blant personer som tigger.
DA170428 I et TV-intervju denne uka mildnet Le Pen tonen noe, og understreket at hun « ikke er noen motstander av Europa » « Jeg kjenner meg europeisk, fransk først og fremst, men europeisk », sa hun til TV-kanalen TF1.
BT170428 USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis.
AP170428 USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis.
AP170428 Men i FNs sikkerhetsråd understreket utenriksminister Wang Yi at det slett ikke er bare opp til Beijing å løse Nord-Korea-problemet.
AA170428 Han understreket samtidig at ytringsfrihet og andre menneskerettigheter må respekteres.
VG170427 Dette er en pris til oss alle, understreket han overfor VG den gangen.
DB170427 30 år gamle Sjarapova har understreket flere ganger at hun tok det forbudte stoffet meldonium i ti år av medisinske årsaker.
DB170427 Hareide understreket hvorfor partiet nå går til valg på at Norge trenger en ny regjering.
DB170427 Hareide understreket at det ikke alltid har vært lett.
DB170427 Landsmøtet tydeliggjorde at NATOs mål om å nå øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP innen ti år, og understreket Heimevernets rolle i Forsvaret.
DB170427 Steffensen understreket samtidig at IKT-forskriften stiller tydelige krav til innrapportering av alvorlige hendelser, og sa at det er bankenes ansvar at de tekniske løsningene fungerer tilfredsstillende og er stabile.
DB170427 Han understreket at betalingstjenesten Vipps og DNBs nettbank er to forskjellige ting.
VG170426 Som han understreket i gangen etterpå, har han jo også i fremtiden all verdens hjelp i morfar, som skal ha innmari mye av æren for hvor raskt giganttalentet har kommet på kort tid.
VG170426 Og anerkjennelsen han får fra oss er enorm, understreket Pochettino. 3 - Top three PL players with the most goal involvements in all comps in 2017.
VG170426 Ett felles mål, understreket Zidane etter seieren.
DB170426 De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten. ( ©NTB ) ¶
AA170426 De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten. ( ©NTB ) ¶
VG170425 Godskesen og hennes medrapportør, estiske Marianne Mikko, advarte i sin rapport mot en « alvorlig svekkelse i Tyrkias demokratiske institusjoner », men muntlig understreket de at tiltaket ikke skulle anses som en straff, men som en oppfordring til styrket dialog.
SA170425 Karl Erik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass uttalte seg i høringen i Stortinget i sist uke og understreket dagens grense mellom « støtteaktivitet » og « petroleumsaktivitet ».
DN170424 Utenriksminister Brende har understreket at et sterkt og samlet Europa er viktig for felles løsninger i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
DB170424 Også Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet understreket « at alle kvalifiserer til vern etter menneskerettighetenes generelle diskrimineringsforbud ».
AP170424 Mette Grith Stage fra Stage Advokater har overfor Radio24syv sammenlignet utelingen af reklametøy med alminnelig klientplejie og understreket at ingen af hennes klienter har valgt hennes firma på grunn av denne reklamen.
AA170424 Forsvarsministeren understreket at USA vil forholde seg til Russland via diplomatiske kanaler så sant det er mulig.
AA170424 Han legger til at Tillerson også understreket betydningen av fortsatt innsats fra ukrainsk side for reformer og mot korrupsjon i landet.
AA170424 Forsvarsminister Abdullah Habibi understreket mandag at han gikk av frivillig og hevdet at det er umulig å beskytte seg mot slike angrep.
AA170424 Tiltaltes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, understreket at hans klient har gitt store deler av sitt liv til å få datteren frisk.
AA170424 Tiltaltes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, understreket at hans klient har gitt store deler av sitt liv til å få datteren frisk.
AA170424 Tiltaltes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, understreket at hans klient har gitt store deler av sitt liv til å få datteren frisk.
AA170424 Tiltaltes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, understreket at hans klient har gitt store deler av sitt liv til å få datteren frisk.
AA170424 Tiltaltes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, understreket at hans klient har gitt store deler av sitt liv til å få datteren frisk.
DB170423 mars understreket lederen Sara Nelson at AFA ikke er imot at Norwegian skal fly mellom Europa og USA, og at de kan fly så mye de vil på lisensen til det norske morselskapet.
DB170423 Det er det dette landsmøtet har understreket .
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
AP170423 - Jeg har ikke Senterpartiets formuleringer i hodet, sa Støre, som understreket at Aps holdning nå er « frivillighet er vår linje ».
AP170423 - Jeg har ikke Senterpartiets formuleringer i hodet, sa Støre, som understreket at Aps holdning nå er « frivillighet er vår linje ».
VG170422 Allerede i 2010 understreket grunneierne at det var viktig å ta høyde for riktig dimensjonering for røret, fordi det tidvis renner mye vann gjennom bekken.
SA170422 Men han understreket : ¶
DB170422 Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger understreket at de ønsker en diplomatisk løsning på den spente situasjonen på den koreanske halvøy.
DB170422 Da Hajik presenterte kompromisset understreket hun at dette ikke er noen liberalisering av asylpolitikken.
DA170422 For det bør den nemlig ikke være, understreket han.
DA170422 Men han understreket : ¶
BT170422 Men det skal skje innenfor dagens praksis, altså at reglene ikke endres, sa Tajik og understreket : ¶
AP170422 Norske politikere har alltid understreket at vår utenrikspolitikk skal være forankret i folkeretten.
AA170422 Tajik understreket at det først og fremst handler om navnet på faget, og at det bør anerkjenne norsk kulturarv og tradisjon.
AA170422 Tajik understreket at det først og fremst handler om navnet på faget, og at det bør anerkjenne norsk kulturarv og tradisjon.
AA170422 Men han understreket : ¶
AA170422 Men han understreket : ¶
SA170421 UiS-forskerne Margunn Mossige og Trine Mathisen Gilje understreket i Aftenbladet 29. mars hvor viktig det er at elevene møter opp på skolen : Det skaper faglig og sosialt engasjement, øker læringen og hindrer frafall.
DB170421 Meningsmålinger tyder så langt på at velgerne er mer opptatt av økonomiske problemer og skyhøy arbeidsløshet enn terror, men analytikere har understreket at dette kan endre seg dersom det kommer et nytt blodbad.
DB170421 Ap-folk mener at forliket understreket det særlige hensynet til mindreårige, men i praksis har endringene på disse punktene ført til en dramatisk endring i håndteringen av EMA.
DA170421 Støre understreket at det ikke bør være automatikk i at de mellom 16 og 18 får bli om de kommer til Norge.
DA170421 Men han understreket : ¶
BT170421 Meningsmålinger tyder så langt på at velgerne er mer opptatt av økonomiske problemer og skyhøy arbeidsløshet enn terror, men analytikere har understreket at dette kan endre seg dersom det kommer et nytt blodbad.
AA170421 Han understreket viktigheten av å stå samlet.
AA170421 Støre understreket at det ikke bør være automatikk i at de mellom 16 og 18 får bli om de kommer til Norge.
AA170421 Men han understreket : ¶
AA170421 Frederiksen understreket at det eksisterer en sosial kontrakt i alle vestlige samfunn, men at befolkningen protesterer når man opplever ubalanse.
AA170421 Det ble understreket at de fleste tiggerne er fattige mennesker som lever av det de får i koppen sin.
VG170420 Dortmund-profilen Marco Reus sier at Batra understreket at kampen om avansement ikke var tapt.
VG170420 - I denne saken er det umulig å komme til noen annen konklusjon, sa forsvareren men understreket at det var klienten hans som ønsket å komme med tilståelsen selv.
DA170420 Programdirektør Ingvild Meland understreket at også neste års ONS får et grønnskjær.
DA170420 Hussaini understreket at kunnskapsgrunnlaget allerede er godt nok for å droppe oljeaktivitet og pekte videre på at heller ikke AUF ber om varig vern av hele området.
DA170420 Hussaini understreket at kunnskapsgrunnlaget allerede er godt nok for å droppe oljeaktivitet og pekte videre på at heller ikke AUF ber om varig vern av hele området.
AP170420 Mattis gjorde det ifølge nyhetsbyrået AP helt klart at han deler denne bekymringen og understreket at USA står på Saudi-Arabias side i krigen.
AA170420 Mattis understreket den helt sentrale rollen som Egypt i USAs øyne spiller i kampen mot terrorisme i Midtøsten, og han kom ikke inn på kritikken Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner har rettet mot landet. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Men det er også et valg om verdier, om hvem vi ønsker å være, sa Støre og understreket at partiet er klare til å lede landet i en urolig tid.
AA170420 Det betyr slutt på å provosere distriktene hver eneste anledning, understreket Støre. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Hussaini understreket at kunnskapsgrunnlaget allerede er godt nok for å droppe oljeaktivitet og pekte videre på at heller ikke AUF ber om varig vern av hele området.
AA170420 Da rådmannen i fjor høst la frem forslag til handlings- og økonomiplan frem til 2020, understreket han at den største utfordringen blir å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.
DA170419 PFUs sekretariat innstilte på brudd, og utvalget understreket at Dagsavisen burde tatt flere forbehold i å sitere TV 2.
DA170419 I behandlingen av sakene understreket PFU at mediene har et selvstendig ansvar ved videreformidling av påstander fra andre medier.
BT170419 Men nå er det nødvendig på grunn av brexit-prosessen, understreket May da hun kunngjorde beslutningen på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag 18. april.
SA170418 Men nå er det nødvendig på grunn av brexit-prosessen, understreket May da hun kunngjorde beslutningen på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.
DN170418 May understreket tirsdag at hun ikke er villig til å risikere noe i brexitforhandlingene, som nylig startet.
DN170418 Kunngjøringen kom overraskende, siden May i fjor høst understreket at hun ikke ville ha nyvalg, men holde seg til den regulære femårssyklusen og avholde valget som planlagt i 2020.
DN170418 Andersson understreket på tirsdagens pressekonferanse at ledigheten blant unge nå er den laveste på 13 år og at underskuddet i statsbudsjettet er snudd til overskudd.
DN170418 Da utenriksminister Børge Brende ( H ) besøkte Arkhangelsk tidligere i år, understreket han overfor sin russiske kollega Sergej Lavrov at det hadde vært en krevende tid etter det som skjedde i Ukraina og annekteringen av Krim, men at Norges deltakelse i sanksjonene mot Russland er del av en bred internasjonal reaksjon.
DN170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
DB170418 Støre har avvist kritikken, men samtidig understreket at Ap etter åtte år i regjering og et tapt valg har måttet bruke tid på å utvikle ny politikk.
DB170418 Videre understreket han at Nord-Korea er rede til å svare på enhver krigshandling fra USA.
DB170418 Visepresidenten er på en rundreise i Asia, og understreket i dag at USA ønsker fred.
DA170418 Men nå er det nødvendig på grunn av brexit-prosessen, understreket May da hun kunngjorde beslutningen om å utlyse nyvalg under en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.
BT170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
AA170418 Andersson understreket på tirsdagens pressekonferanse at ledigheten blant unge nå er den laveste på 13 år og at underskuddet i statsbudsjettet er snudd til overskudd.
AA170418 Men nå er det nødvendig på grunn av brexit-prosessen, understreket May da hun kunngjorde beslutningen på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.
AA170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
VG170416 - I første omgang er det bare snakk om en separasjon, understreket en talsperson for Jackson samtidig som han bekreftet bruddet.
SA170416 Også i år har klubber og trenere understreket hvor viktig Europacupen er.
BT170416 Også i år har klubber og trenere understreket hvor viktig Europacupen er.
VG170415 - I første omgang er det bare snakk om en separasjon, understreket en talsperson for Jackson samtidig som han bekreftet bruddet.
VG170415 Erdogan understreket at han vil respektere neisidens stemmer, men at han følte « glede i hjertet » allerede med tanke på valgresultatet.
VG170414 Allerede da understreket partene at det var et vennskapelig brudd : ¶
VG170414 - Det er et rykte som absolutt ikke har rot i virkeligheten, sier Angelina Jolies representant til Entertainment Tonight som samtidig understreket at hun var på jakt etter et nytt sted å bo i Los Angeles.
BT170414 I høringsforslaget er det understreket at DNA-hjemmelen bare skal gjelde når det er nødvendig å teste fordi det er tvil om identiteten til barnet eller foreldrene eller det er grunn til å tro at det er gitt opplysninger om farskap som ikke er riktige for å oppnå norsk statsborgerskap til barnet.
DA170413 Samtidig understreket Trump at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
DA170413 Han understreket også at NATO ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
DA170413 Han understreket at for The Gathering er e-sport noe de aller beste holder på med, men at det ikke skal være et e-sport-stempel på spillturneringene.
AA170413 Samtidig understreket Trump at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
AA170413 Han understreket også at NATO ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
VG170412 Det kom også frem at sprengstoffet inneholdt metallbiter, og Koehler understreket at utfallet av situasjonen kunne blitt langt verre.
VG170412 Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.
VG170412 Under onsdagens rettsmøte gikk ikke McBride i detaljer på hva myndighetene tror drapsmotivet var, men han understreket at 16-åringens utviklingshemming var en utfordring for paret, som adopterte Jeffrey i 2012.
DN170412 Men Trump understreket også at alle Nato-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
DN170412 Han understreket også at Nato ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
DN170412 Tillerson understreket at forholdet mellom de to landene er preget av alvorlig mistillit da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.
DN170412 Men han understreket at USA ikke har noen bevis for at Russland var involvert i det han kalte et planlagt kjemisk angrep.
DB170412 Hun understreket samtidig at man fortsatt jobbet for å få stadfestet at brevet er ekte.
DB170412 Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.
DB170412 Comey fikk også støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DB170412 - Dette ( avlytting ) er heller ikke noe en president kunne ha beordret, sa FBI-sjefen og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.
DB170412 Han sa at videoen var « foruroligende », men understreket samtidig at det neppe kommer til å bli igangsatt noen føderal etterforskning.
DA170412 Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.
DA170412 Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.
DA170412 Trump understreket også at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
DA170412 Hun understreket samtidig at man fortsatt jobbet for å få stadfestet at brevet er ekte.
BT170412 Men Trump understreket også at alle Nato-land må etterleve kravet om å bruke to prosent av BNP til forsvar.
BT170412 Han understreket også at Nato ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
BT170412 Understreket pengekrav ¶
BT170412 Xi understreket viktigheten av å få slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, og at han ønsker at hele Korea-halvøyen skal være fri for atomvåpen.
BT170412 Han understreket at for The Gathering er e-sport noe de aller beste holder på med, men at det ikke skal være et e-sport-stempel på spillturneringene.
AA170412 Xi understreket viktigheten av å få slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, og at han ønsker at hele Korea-halvøya skal være fri for atomvåpen.
AA170412 Trump understreket også at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
AA170412 Tillerson understreket at forholdet mellom de to landene er preget av alvorlig mistillit da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.
AA170412 Men han understreket at USA ikke har noen bevis for at Russland var involvert i det han kalte et planlagt kjemisk angrep.
VG170411 Forsvarsdepartementet har ikke villet opplyse hvilke syriske militsgrupper som mottar denne støtten, men har tidligere understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
SA170411 Samtidig understreket han at tilståelsen er et sterkt bevis, men at tilståelser kan endre seg.
BT170411 Samtidig understreket han at tilståelsen er et sterkt bevis, men at tilståelser kan endre seg.
BT170411 De to landene bør bruke dette initiativet til å styrke det eurasiske samarbeidet og felles utvikling, skal Xi ha understreket .
BT170411 Kun på én skala kan angrepet betraktes som suksess : Det sørget for en viss forutsigbarhet i at USA understreket at bruk av kjemiske våpen ikke er akseptabelt.
AA170411 Samtidig understreket han at tilståelsen er et sterkt bevis, men at tilståelser kan endre seg.
AA170411 Samtidig understreket han at tilståelsen er et sterkt bevis, men at tilståelser kan endre seg.
VG170410 Jeg har understreket at det at store land snakker sammen er viktig for de små landene, iser Solberg.
SA170410 Solberg understreket at hun setter stor pris på gjestfriheten Kina har vist under hennes besøk.
SA170410 Både hun og Hegerberg understreket at det var godt med en seier.
DA170410 Bjørnland sier videre at det er en forsiktig oppjustering av trusselbildet, og hun understreket at det gjelder for en to måneders periode.
BT170410 Solberg understreket at hun setter stor pris på gjestfriheten Kina har vist under hennes besøk.
AP170410 Statsministeren understreket allerede før avreise at hun ikke kom til å ta opp menneskerettigheter med kinesiske ledere.
AP170410 Både hun og Hegerberg understreket at det var godt med en seier.
AA170410 Solberg understreket at hun setter stor pris på gjestfriheten Kina har vist under hennes besøk.
AA170410 - Vi har understreket noen av forholdene som har vært norsk politikk i lang tid, for eksempel at vi har stått for " ett Kina " i det spørsmålet, sier Solberg.
DB170409 De understreket at ikke har noen tilknytning til angrepet.
VG170408 Statsministeren understreket at Sverige skal fortsette å være et åpent og inkluderende samfunn.
VG170407 Han understreket at høyeste prioritet for USA er å bekjempe IS, men at de etter at det er gjennomført, vil jobbe for å få Assad fjernet.
SA170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.
SA170407 - Dette er fortsatt en pågående hendelse, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
SA170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.
SA170407 - Dette er fortsatt en pågående hendelse, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
FV170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.
DN170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.
DN170407 - Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
DN170407 - Dette er fortsatt en pågående hendelse, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
DN170407 Han understreket også at han under et besøk i Norge lot seg imponere over nordmenns forhold til naturen.
DN170407 Allerede på forhånd har regjeringen understreket at menneskerettigheter ikke kommer til å bli tatt opp med kinesiske kolleger denne gangen.
DB170407 Han understreket også at han under et besøk i Norge lot seg imponere over nordmenns forhold til naturen.
DB170407 Politiet understreket under en pressekonferanse fredag kveld at mannen er etterlyst, men ikke mistenkt.
AP170407 I 2013 understreket Trump sterkt at overraskelsesmomentet var viktig.
AA170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene. | - Sverige er utsatt for et fryktelig angrep ¶
AA170407 - Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
AA170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.
AA170407 Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.
AA170407 Allerede på forhånd har regjeringen understreket at menneskerettigheter ikke kommer til å bli tatt opp med kinesiske kolleger denne gangen.
AA170407 Hun har understreket at hovedformålet med denne reisen er å bygge tillit.
AA170407 - Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
DB170406 Der understreket kontrollgruppa at de dømmende myndighetene måtte være uavhengige, og viste til den europeiske menneskerettskonvensjonens paragraf 6,1 : ¶
AA170406 Tillerson understreket videre at neste steg i Syria forutsetter en felles internasjonal innsats, først for å nedkjempe IS og stabilisere landet, før en deretter kan begynne arbeidet med samarbeidspartnere for å få Bashar al-Assad fjernet fra makten.
AA170406 Tillerson understreket videre at neste steg i Syria forutsetter en felles internasjonal innsats, først for å nedkjempe IS og stabilisere landet, før en deretter kan begynne arbeidet med samarbeidspartnere for å få Bashar al-Assad fjernet fra makten.
VG170405 Det hvite hus gikk senere tilbake på sin avgjørelse og kunngjorde at CIA-sjefen likevel ville få tilbake sin plass i komiteen, i tillegg til at det ble understreket at forsvarssjefen vil bli inkludert når « når det er behov for ham ».
VG170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig ¶ dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det », heter det i årsrapporten. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
SA170405 I et intervju i mai i fjor understreket Trump at USA sto overfor langt større problemer enn Assad, og han gikk også hardt ut mot rivalen Hillary Clinton i valgkampen og anklaget henne for å ville styrte Assad-regimet.
FV170405 - Alternativet til kommunereformen er ikke at alt blir som det var, understreket statsråd Jan Tore Sanner ( H ) da han la fram proposisjonene om kommune- og regionreformene onsdag.
DN170405 Den tekniske nærheten til våre sportsbiler er visuelt understreket av Panamericana-grillen, som tidligere var reservert for våre AMG GT-modeller, sier Tobias Moers, administrerende direktør i Mercedes-AMG GmbH i en pressemelding.
DN170405 Nærmest samtidig understreket Xi under Verdens økonomiske forum sin motstand mot proteksjonisme og betydningen av frihandel.
DN170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det ».
DB170405 KrFs Hans Fredrik Grøvan understreket at partiet hans ønsker å gjøre norske veier tryggere enn de er i dag. - 135 omkom i trafikken i 2015.
AA170405 I et intervju i mai i fjor understreket Trump at USA sto overfor langt større problemer enn Assad, og han gikk også hardt ut mot rivalen Hillary Clinton i valgkampen og anklaget henne for å ville styrte Assad-regimet.
VG170404 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
DB170404 På en pressekonferanse tirsdag formiddag understreket de at Hasic ikke skal være islamsk råd sitt fjes utad, slik flere medier skrev da nyheten ble kjent.
DA170404 IRNs advokat Are Aurlien understreket at IRN mener formålet med ekstrabevilgningen til en ny stilling ikke er brutt.
DA170404 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
AP170404 - Som statsministeren allerede har understreket er dette første besøket ikke riktig tidspunkt å gå inn i den fulle bredden av alle spørsmål.
AA170404 IRNs advokat Are Aurlien understreket at IRN mener formålet med ekstrabevilgningen til en ny stilling ikke er brutt.
AA170404 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
AA170404 - I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
DB170403 - Jeg understreket sterkt at nye bosetninger vil underminere muligheten for en to-statsløsning.
DA170403 Dale understreket behovet for å legge til rette for økt matproduksjon i norsk landbruk.
AP170403 - Som både statsministeren og UDs politiske ledelse har understreket så må først etablere kanalene for politisk dialog.
AP170402 Overfor den israelske statsminister har han understreket viktigheten av at en løser spørsmål som overføring av palestinske skattemidler, utbygging av infrastruktur som elektrisitet, vannforsyning og sanitære forhold.
AP170402 Den nå avgåtte statsministeren Gunnlaugsson har flere ganger understreket at hans politiske gjerning slett ikke har bidratt til å øke verdiene på selskapet hans, Wintris, investeringer : ¶ « ( Min kone ) har aldri tjent på min rolle i politikken, tvert imot har min deltagelse og de politiske standpunktene jeg har kjempet for ført t
AA170402 Jeg understreket at det ikke er nok, og at enhver ny bosetning vanskeliggjør tostatsløsningen, forteller Brende til NTB søndag kveld.
AA170402 Jeg understreket at det ikke er nok, og at enhver ny bosetning vanskeliggjør tostatsløsningen, forteller Brende til NTB søndag kveld.
VG170401 Spicer selv har understreket at flertallet av personene i administrasjonen har måttet ofre både en høy lønn og økonomiske goder for å få lov til å jobbe i Det hvite hus.
SA170401 Elvestuen understreket at oljenæringen fortsatt er Norges største.
DB170401 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DN170331 Harald Bøckman, som er gjesteforsker ved London School of Economics, understreket at det er for tidlig å si hva som ligger i at Norge skal gjøre sitt beste for å unngå å påføre de tosidige forbindelsene skade i fremtiden.
DB170331 - Gleden ved å gå på ski er fortsatt stor, og nå tar jeg litt fri for å lade batteriene til en ny sesong med jentene, skrev Østberg i en pressemelding der hun understreket at hun tar med seg de positive erfaringene fra sesongen inn i OL-oppkjøringen.
DB170331 Hun understreket at det først må etableres kanaler for politisk dialog.
DA170331 Talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang, understreket i går betydningen av å fremme felles interesser i handelsforholdet mellom de to stormaktene.
DA170331 Siden har utenriksminister Rex Tillerson vært på besøk i Kina, der han understreket betydningen av å samarbeide med Kina om Nord-Korea.
DA170331 I talen sin takket Torkil Damhaug sin mor og sin kone, men Damhaug understreket at akkurat boka « En femte årstid » er tilegnet hans storesøster Bente.
BT170331 Harald Bøckman, som er gjesteforsker ved London School of Economics, understreket at det er for tidlig å si hva som ligger i at Norge skal gjøre sitt beste for å unngå å påføre de tosidige forbindelsene skade i fremtiden.
AP170331 Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende ( H ) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.
AP170331 mai når Trump kommer til Brussel, understreket Tillerson fredag. 2 ) De må bidra mer i den globale kampen mot terror.
AA170331 Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende ( H ) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.
AA170331 - Generalsekretæren har konsekvent understreket at det ikke foreligger noen plan B for hvordan israelere og palestinere skal kunne leve i fred og sikkerhet.
AA170331 - Generalsekretæren har konsekvent understreket at det ikke foreligger noen plan B for hvordan israelere og palestinere skal kunne leve i fred og sikkerhet.
AA170331 Tusk understreket samtidig at EU ikke vil " straffe " britene under brexit-forhandlingene.
AA170331 Harald Bøckman, som er gjesteforsker ved London School of Economics, understreket at det er for tidlig å si hva som ligger i at Norge skal gjøre sitt beste for å unngå å påføre de tosidige forbindelsene skade i fremtiden.
AA170331 Samtidig understreket hun at Venstre har bidratt til tillitsbygging i alle deler av samfunnet, men at tillit tar lang tid å bygge opp, men " skremmende kort tid å rive ned ".
VG170330 Putin understreket likevel at Russland er klar til å samarbeide med sine internasjonale partnere når det gjaldt utviklingen i Arktis.
VG170330 Flere medlemmer i landsstyret understreket etter landsstyremøtet i Ålesund torsdag kveld at den eneste regjerings-strategien som gjelder for Venstre i det kommende stortingsvalget, er en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.
VG170330 Sverige gjorde allerede i desember endringer i sin sikkerhetsvurdering for Afghanistan, understreket at sikkerhetssituasjonen var forverret og definerte Helmand-provinsen som fullstendig utrygg.
SA170330 Partienes representanter har samtidig understreket at privatrettslige avtaler ikke er noe politikere skal bry seg om og at uenighet mellom private parter eventuelt får finne sin løsning i rettssystemet.
SA170330 Det ble understreket av fungerende leder Egil Olsen at det nå var uhyre viktig å holde tidsfristene i saken.
DN170330 - Vi ønsker en avtale, og hun understreket at det vil være ille for begge parter å stå uten en avtale.
DB170330 Dommeren understreket også at Hawaii vil lide økonomisk dersom presidentordren hindrer studenter og turister i å komme til Hawaii, og Watson påpekte også at det er sannsynlig at Hawaii vil nå fram med påstanden om at innreiseforbudet bryter med det første grunnlovstillegget, som beskytter folk fra religiøs diskriminer
DB170330 94 prosent understreket samtidig at det var viktig for festivalen å tenke enda mer på bærekraftighet i framtiden heter det på festivalens hjemmeside.
AP170330 Mærland understreket at dette ikke var noe skrivebordsprodukt.
AA170330 Da USAs utenriksminister Rex Tillerson besøkte Kina tidligere i måneden, understreket han at Trump " setter stor pris på " kontakten med Xi og " ser fram til et besøk i nær framtid ". ( ©NTB ) ¶
AA170330 - Vi ønsker en avtale, og hun understreket at det vil være ille for begge parter å stå uten en avtale.
VG170329 Selv om listen nå teller 20 personer understreket Burr at det er stor sannsynlighet for at den vil bli utvidet etterhvert.
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
AP170329 Tusk holdt en kort pressekonferanse i Brussel og understreket at EUs viktigste oppgave nå er å kjempe for interessene til EUs medlemsland, innbyggere og næringsliv.
AP170329 Hun understreket at hun ønsker seg et « nytt, særegent og dypt partnerskap med EU », men at Storbritannia nå skal ta sine egne beslutninger og vedta sine egne lover.
AP170329 Han holdt en kort pressekonferanse i Brussel etter at han hadde mottatt brevet og understreket at EUs viktigste oppgave nå er å kjempe for interessene til unionens medlemsland, innbyggere og næringsliv.
AA170329 Ifølge avisen understreket han overfor russerne at sanksjonene mot Russland er en del av en bred internasjonal reaksjon.
AA170329 Fra norsk side blir det i forbindelse med konferansen understreket hvor viktig det er å videreføre det tosidige samarbeidet mellom Norge og Russland, til tross for uenigheten om Ukraina.
VG170328 FN understreket at organisasjonen gjorde alt som sto i deres makt for å lokalisere de savnede.
SA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
FV170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 Sverre Lodgaard, en annen NUPI-forsker, understreket på sin side at nedrustning med Russland er « uforenlig med satsing på rakettskjold ».
BT170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
VG170327 Videre understreket han at situasjonen i Rakhine er komplisert og at den krever en større forståelse fra det internasjonale samfunnet, ifølge Al Jazeera.
VG170327 Men rektor har i et skriv til elever og foreldre understreket at det er ulike oppfatninger av hva som har skjedd.
VG170327 Jeg kan ikke få understreket ofte og grundig nok, sier 75-åringen.
SA170327 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.i ¶
SA170327 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som mottar denne støtten, men har tidligere understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
DB170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
AP170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
AA170327 Han understreket at situasjonen er alvorlig.
AA170327 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som mottar denne støtten, men har tidligere understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.
AA170327 Begge understreket at den såkalte tostatsløsningen er det eneste mulige grunnlaget for en permanent fredsløsning.
AA170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
SA170324 Han understreket også at ingen demokrater var villige til å støtte lovforslaget.
DN170324 Rowley understreket også at selv om Masood har vært dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, var det ingen etterretningsinformasjons som tydet på at han hadde islamistisk tilknytning.
DN170324 May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket.
DB170324 Polititalsmannen understreket også at selv om Masood har vært dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, var det ingen etterretningsinformasjon som tydet på at han hadde islamistisk tilknytning.
BT170324 Hun understreket at det norske samfunnet er godt fordi det utjevner sosiale og geografiske forskjeller.
AA170324 Han understreket også at ingen demokrater var villige til å støtte lovforslaget.
AA170324 Han understreket også at ingen demokrater var villige til å støtte lovforslaget.
AA170324 Vi tror på nærhet og en politikk som ser hele Norge, understreket Sp-lederen.
VG170323 Han understreket at etterforskningen nå konsentrerer seg om bakgrunnen for angrepet, planleggingen og eventuelle andre personer som kan ha hjulpet gjerningsmannen.
SA170323 - Vi er ikke redde, understreket hun.
SA170323 May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket.
DB170323 May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket.
DB170323 Statsminister Theresa May understreket at britene ikke vil la seg skremme da hun talte til det britiske Underhuset dagen etter terrorangrepet.
DB170323 May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket.
DA170323 May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket.
BT170323 Statsministeren understreket i talen sin at Island og Norge, sammen med Liechtenstein, har et felles ansvar for effektiv forvaltning av EØS-avtalen.
AP170323 Statsministeren understreket også at all informasjon tilsier at gjerningsmannen handlet alene.
AP170323 Hun understreket at det ikke var en selvfølge at Parlamentet skulle kunne møtes som normalt.
AP170323 Statsministeren understreket også at all informasjon tilsier at gjerningsmannen handlet alene.
AA170323 - Vi er ikke redde, understreket hun.
VG170322 Ordbruken understreket at han ikke er noen nøytral observatør i saken.
DN170322 Under høringen mandag understreket FBI-sjef James Comey at det ikke finnes noe som tilsier at påstanden er sann.
DN170322 Investeringskjøp kan være med på å presse opp prisene for andre i markedet, særlig førstegangsetablerere, understreket Jensen.
DN170322 Trump skal også ha understreket at kongressmedlemmene er forpliktet til å stemme bort Obamacare, etter å ha gått imot loven ved alle tidligere anledninger, inkludert siste års valgkamp.
DN170322 Han understreket at kun tre av over 4.000 kjøttpakkefabrikker i Brasil har blitt tvunget til å stenge, men han innrømte at saken har forårsaket « økonomiske pinligheter for landet ».
DB170322 Overfor Carruthers understreket Riise at det ikke er noe galt ved å jobbe for McDonalds.
DB170322 Men det ble understreket at jenta var i en sårbar situasjon og at 17-åringen var klar over det.
DB170322 » Og det er riktig at mens Høie har understreket og fremhevet at den nye politikken fortsatt vil innebære at bruk av narkotika vil være ulovlig, vedtok SV å « avkriminalisere » dette ( mens omsetning, eller besittelse av større kvanta, fortsatt vil være ulovlig ).
DA170322 I sin innledning foran en fullsatt sal i Filmens Hus, understreket Helleland også : ¶
BT170322 Polititalsmannen understreket også at selv om Masood har vært dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, var det ingen etterretningsinformasjons som tydet på at han hadde islamistisk tilknytning.
AP170322 Aas tok derfor beskyldningene med en klype salt og understreket at han hadde bestemt seg for at han ville se det selv før han trodde på det.
AA170322 Han understreket at kun tre av over 4.000 kjøttpakkefabrikker i Brasil har blitt tvunget til å stenge, men han innrømte at saken har forårsaket « økonomiske pinligheter for landet ».
AA170322 Samtidig understreket han at USA ikke ønsker en militær konflikt.
AA170322 Det framkommer tydelig i avtalen, understreket han i Stortingets spørretime onsdag.
VG170321 De var de mest frie, sterke, snille og inkluderende menneskene jeg noensinne hadde møtt, understreket Perry.
VG170321 - Jeg understreket at vi i Norge er opptatt av frihandel og åpne grenser, og at vi håper på USAs støtte for et sterkt WTO ( verdens handelsorganisasjon journ.anm ) fremover.
DN170321 Midtøstens største flyselskap, Emirates, var tirsdag også uvitende om de nye instruksene, men selskapet understreket i en uttalelse at det vil rette seg etter dem hvis de kommer.
DB170321 Riktignok blir det understreket at dette styret ikke skal blande seg bort i det daglige kontrollarbeidet, men den egentlige makten forblir hos IOC.
DB170321 Det skyldes både initiativer tatt av forrige regjering og av min regjering, understreket Solberg.
DB170321 Senterpartiet skal sette preg på norsk politikk de neste fire år, lover partilederen, og understreket samtidig at partiet står for en politikk for hele landet, ikke bare innlandet.
AA170321 Midtøstens største flyselskap, Emirates, var tirsdag også uvitende om de nye instruksene, men selskapet understreket i en uttalelse at det vil rette seg etter dem hvis de kommer.
AA170321 Von der Leyen understreket samtidig at Tyskland, i likhet med de øvrige NATO-landene, står fast på vedtaket fra toppmøtet i Wales i 1994, om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024.
VG170320 Comey understreket at FBI vanligvis ikke kommenterer i pågående saker av en slik art, men at han har fått fullmakt til å gjøre det i denne saken fordi den er « av ekstraordinær offentlig interesse ».
VG170320 Den falske toppsjefen understreket at det var veldig viktig at den norske direktøren var diskret.
SA170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
SA170320 - Dette er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la han til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.
FV170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DN170320 - Dette er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la han til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.
DB170320 Da Sean Spicer, talsmann for Det hvite hus, ble utspurt om den påståtte overvåkingen, understreket han at Trump skrev avlytting med anførselstegn.
DB170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DB170320 - Dette ( avlytting ) er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la FBI-sjefen til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.
DB170320 Juryen understreket Hans Olav Lahlums diskvalifikasjon med « et godt dokumentert brillebehov ».
DA170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DA170320 Vi samarbeider mer og bedre enn noen gang, understreket politidirektøren før komitémedlemmene startet sin utspørring.
BT170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
BT170320 - Dette er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la han til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.
BT170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
BT170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
BT170320 Det hadde den doble effekt å marginalisere arbeiderpartiet mens det understreket hans egne statsmannsegenskaper.
AP170320 På helgens landsmøte var det et realistisk SV som diskuterte miljøpolitikk, og Heikki Holmås var den som tydeligst understreket at klimaambisjonene er lavere enn før : ¶
AA170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
AA170320 - Dette er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la han til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.
AA170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
AA170320 Comey sa dette under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i Kongressen mandag, og understreket at han var instruert av det amerikanske justisdepartementet til å legge kortene på bordet.
AA170320 Vi samarbeider mer og bedre enn noen gang, understreket politidirektøren før komitémedlemmene startet sin utspørring.
AA170320 - Men det vil alltid være rom for forbedring, og vi kommer aldri helt i mål, understreket han.
AA170320 - Jeg er enig i Riksrevisjonens konklusjon på dette området, medgikk Anundsen og understreket samtidig at dette var hans konstitusjonelle ansvar i hans tid som statsråd.
VG170319 Får vi det ikke, kommer vi til å gå i opposisjon, understreket Lysbakken denne uken.
DN170319 Tysklands statsminister Angela Merkel understreket også dette da hun besøkte president Donald Trump i Det hvite hus fredag, og hun viste til at Tyskland økte sitt forsvarsbudsjett med 8 prosent i fjor.
BT170319 Tysklands statsminister Angela Merkel understreket også dette da hun besøkte president Donald Trump i Det hvite hus fredag, og hun viste til at Tyskland økte sitt forsvarsbudsjett med 8 prosent i fjor.
AA170319 Tysklands statsminister Angela Merkel understreket også dette da hun besøkte president Donald Trump i Det hvite hus fredag, og hun viste til at Tyskland økte sitt forsvarsbudsjett med 8 prosent i fjor.
AA170319 De amerikanske utenriksministeren understreket at president Donald Trump " setter stor pris på " kontakten med Xi og " ser fram til et besøk i nær framtid ", trolig med henvisning til ryktene om at de to lederne planlegger et møte i Florida i april.
AA170319 Olsø har hele tiden understreket at han ikke har brutt noen lover og at han har holdt seg til kommunens habilitetsregler.
SA170318 Også Fox News gikk fredag ut og understreket at de ikke kunne gå god for sannhetsgehalten påstandene.
DB170318 Herning understreket at det viktigste for ham er å fortsette organisasjonsbygging i partiet.
DB170318 Da Sean Spicer, talsmann for Det hvite hus, ble utspurt om den påståtte overvåkingen, understreket han at Trump skrev avlytting med anførselstegn.
DB170318 Men jeg trengte det, understreket Christina.
BT170318 Også Fox News gikk fredag ut og understreket at de ikke kunne gå god for sannhetsgehalten påstandene.
AP170318 Også Fox News gikk fredag ut og understreket at de ikke kunne gå god for sannhetsgehalten påstandene.
AP170318 Også Fox News gikk fredag ut og understreket at de ikke kunne gå god for sannhetsgehalten påstandene.
AA170318 Også Fox News gikk fredag ut og understreket at de ikke kunne gå god for sannhetsgehalten påstandene.
AA170318 Regjeringen har ikke tatt noen beslutning om hvorvidt Norge skal delta og i så fall med hva, understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i Stortinget tidligere i år.
VG170317 Da han besøkte Tokyo torsdag understreket han at de siste 20 årene med amerikansk politikk overfor Nord-Korea har mislyktes.
FV170317 Miljøstiftelsen Zero understreket også at det var planer for ny, norsk fullskala produksjon som kunne ventes realisert rundt 2020.
DA170317 Det er en fornybar ressurs og jorda må forvaltes med stor omhu, understreket Skallerud da.
AP170317 Aktor understreket at hun ikke påstår at tiltalte forklarer seg uriktig, men trakk i tvil 53-åringens forklaring om at hun rett før jul besvimte og gikk rett i bakken : ¶
AA170317 Under en pressekonferanse i Sør-Korea fredag understreket Tillerson at USA ikke ønsker militær konflikt.
AA170317 Roven i Trøndelag politidistrikt understreket tidligere i uken at politiet har fulgt Adresseavisen dekning av saken tett, men kommet til at det utfra de opplysningene som er kommet frem, ikke skal startes etterforskning.
DN170316 Også Kristelig Folkeparti har tidligere understreket betydningen av å skape nye arbeidsplasser i Norge - selv om det medfører økte klimautslipp.
DA170316 Han understreket at nedleggelsen også får store konsekvenser for sivilsamfunnet, og viste til at blant annet Kystverket er avhengig av Forsvarets radarsystem.
AP170316 Jeg har sett mange ting, sa Trump videre i Fox-intervjuet, før han understreket at han ikke ville si mer fordi saken etterforskes av Kongressen.
AP170316 Jeg har sett mange ting, sa Trump videre i Fox-intervjuet, før han understreket at han ikke ville si mer fordi saken etterforskes av Kongressen.
AP170316 Jeg har sett mange ting, sa Trump videre i Fox-intervjuet, før han understreket at han ikke ville si mer fordi saken etterforskes av Kongressen.
AP170316 Også Kristelig Folkeparti har tidligere understreket betydningen av å skape nye arbeidsplasser i Norge - selv om det medfører økte klimautslipp.
VG170315 UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har.
VG170315 UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har.
DB170315 Partilederen understreket at SV måtte få gjennomslag for helheten i disse fire punktene dersom et forpliktende samarbeid med Gahr Støre skal bli en realitet.
DB170315 Han understreket at de fire kravene ikke er en utfyllende liste.
DB170315 Under nattas sending av « The Rachel Maddow Show » understreket Johnston at Trump har for vane å lekke ting som virker til hans fordel.
BT170315 Det vil fortsatt vil være alternativer tilgjengelig på markedet for de bilene som ikke kan fylle E10, noe drivstoffdistributørene har understreket .
AA170315 Kronprinsen understreket at det å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon krever både empati, kompetanse og respekt for selvbestemmelse.
AA170315 Fylkesmann Inge Ryan understreket at det er viktig å holde fast på noen grunnleggende verdier.
SA170314 Det vil fortsatt vil være alternativer tilgjengelig på markedet for de bilene som ikke kan fylle E10, noe drivstoffdistributørene har understreket . • Det hevdes at minst 470.000 norske biler, eller 36 prosent av landets 1,3 millioner bensinbiler, risikerer skader av E10, uten at det nevnes at E10 allerede er i bruk i blant annet Finland, Belgia, Frankrike, Tyskland, USA og Brasil, og at fler
DN170314 Det hvite hus' talsmann, Sean Spicer, så mandag ut til å ville tone ned Trumps meldinger da han understreket at presidenten " ikke virkelig tror at president Obama gikk opp og avlyttet telefonen hans personlig ".
DA170314 Vi har fra dag en understreket viktigheten av å heve kompetansen innen dette viktige området.
AP170314 Det hvite hus' talsmann, Sean Spicer, så mandag ut til å ville tone ned Trumps meldinger da han understreket at presidenten " ikke virkelig tror at president Obama gikk opp og avlyttet telefonen hans personlig ".
AA170314 Det hvite hus' talsmann, Sean Spicer, så mandag ut til å ville tone ned Trumps meldinger da han understreket at presidenten " ikke virkelig tror at president Obama gikk opp og avlyttet telefonen hans personlig ".
VG170313 Mark Rutte avviste dette på det sterkeste, og understreket samtidig at flertallet av Nederlands tyrkiske borgere er godt integrert.
VG170313 Mark Rutte avviste dette på det sterkeste, og understreket samtidig at flertallet av Nederlands tyrkiske borgere er godt integrert.
VG170313 - Trump selv har gjentatte ganger raljert mot Brussel og mot NATO, mens presidentens ministre som har besøkt europeiske land har understreket at USAs støtte til og engasjement i Europa vil fortsette som før.
SA170313 Utenriksminister Børge Brende ( H ) har avvist krav fra opposisjonen om å stramme inn på denne eksporten til Saudi-Arabia, men tok opp krigføringen i Jemen da han besøkte landet i januar i år og understreket også behovet for å finne en politisk løsning på konflikten.
DB170313 Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) understreket fra talerstol at det var nødvendig å få avklart presidentskapets rolle og myndighet.
DB170313 Hun understreket at dette ikke innebar at hun og kjæresten hadde planer om å flytte nærmere hverandre.
DA170313 Vi har jo ikke gjort det i vinter, sier Marit Bjørgen, som i hele vinter har understreket sin personlige støtte til naboen og treningsvenninnen.
BT170313 Det hvite hus' talsmann, Sean Spicer, så mandag ut til å ville tone ned Trumps meldinger da han understreket at presidenten " ikke virkelig tror at president Obama gikk opp og avlyttet telefonen hans personlig ".
AA170313 Det hvite hus' talsmann Sean Spicer så mandag ut til å ville tone ned Trumps meldinger da han understreket at presidenten " ikke virkelig tror at president Obama gikk opp og avlyttet telefonen hans personlig ".
VG170312 Rutte har understreket at hans regjering ikke motsetter seg møter i Nederland for å informere tyrkere som skal stemme i den tyrkiske folkeavstemningen, men sier tyrkiske myndigheter ikke vil respektere rammene som er satt.
DA170312 Vi har jo ikke gjort det i vinter, sier Marit Bjørgen, som i hele vinter har understreket sin personlige støtte til naboen og treningsvenninnen.
AA170312 Utenriksminister Børge Brende ( H ) har avvist krav fra opposisjonen om å stramme inn på denne eksporten til Saudi-Arabia, men tok opp krigføringen i Jemen da han besøkte landet i januar i år og understreket også behovet for å finne en politisk løsning på konflikten.
VG170311 Og både NIF og Gjensidige har tydelig understreket at sponsing og valg av forsikringspartner holdes strengt atskilt.
VG170311 Han understreket at han personlig ikke så noe besvær med at megler ville bli benyttet, men at de gjennom sitt prosjekt vedr. klubbforsikring hadde andre forventningene ».
VG170311 UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har.
AP170311 Den gang ble kostnadene vurdert som enda høyere - selv om det også der ble understreket at anslagene er usikre.
AA170311 Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten understreket imidlertid at program blir til budsjettprioriteringer.
VG170310 Putin sa at han er forsiktig optimist når det gjelder mulighetene for å få til en fredsavtale, men understreket at dette også er avhengig av at andre aktører medvirker, blant dem USA.
VG170310 Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er " en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet ".
VG170310 Erdogan understreket under pressekonferansen at Tyrkia også samarbeider med den USA-ledede alliansen i kampen mot IS ved Manbij nord i Syria.
SA170310 Abbas understreket på sin side at han er villig til å samarbeide med Trump for å få til en fredsløsning med Israel, noe som rett nok ikke synes å være innen snarlig rekkevidde.
DB170310 Kåre Wiloch understreket at formålet var godt, men mener tiltaket er feil.
DB170310 Cendyn, som driftet serverne for Trump Organization, sendte i februar en uttalelse fra Trumps organisasjon til CNN, der det ble understreket at nettaktiviteten ikke viser noe tegn til at det har vært en toveiskommunikasjon.
DA170310 Han understreket at han ikke mener at alle marokkanere er avskum.
AA170310 Putin sa at han er forsiktig optimist når det gjelder mulighetene for å få til en fredsavtale, men understreket at dette også er avhengig av at andre aktører medvirker, blant dem USA.
AA170310 Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er " en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet ".
AA170310 Erdogan understreket under pressekonferansen at Tyrkia også samarbeider med den USA-ledede alliansen i kampen mot IS ved Manbij nord i Syria.
AA170310 - Jeg føler meg mye bedre nå, understreket han.
AA170310 Under åpningen av Høyre-landsmøtet på Gardermoen denne uken understreket Torbjørn Røe Isaksen, som har ledet programarbeidet, at man må prioritere.
VG170309 Han vant sprinten i Drammen onsdag, og understreket at det reddet videre landslagsliv.
VG170309 Etter at treneren til New York Red Bulls ringte meg flere ganger og understreket hvor ønsket jeg var, følte jeg at dette var en mulighet jeg måtte ta.
VG170309 På telefon til VG like etter understreket Lech hvor mye det betydde å bli belønnet for nettopp dette portrettet : ¶
SA170309 4 - 0 scoringen til Fran etter hvilen understreket det utrolige comebackets brutalitet.
DN170309 Da Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte, understreket hun at det skal være « moderate » skattelettelser.
DN170309 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, og påpekte at det diskriminerer muslimer. ( ©NTB ) ¶
DB170309 Komiteen understreket samtidig at regelen ikke skal benyttes i internasjonale konkurranser førstkommende sesong og at det er de nasjonale forbundene som bestemmer om stakefrie soner skal innføres nasjonalt eller ikke.
BT170309 - Gjennom snart fire år har vi vist at vi kan styre sammen med Frp, KrF og Venstre, understreket Solberg.
AP170309 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, og påpekte at det diskriminerer muslimer.
AP170309 4 - 0 scoringen til Fran etter hvilen understreket det utrolige comebackets brutalitet.
VG170308 Regjeringen kan ikke uten videre invadere våre privatliv, understreket FBI-sjefen.
VG170308 Comey understreket samtidig viktigheten av å finne en balanse mellom vanlige folks rettsmessige behov for privatliv og FBIs muligheter for å skaffe seg informasjon uten å bryte loven.
VG170308 - Vi kan ikke få understreket nok hvor mye selvkritikk vi tar for å ha publisert av låten slik den var.
DB170308 Og det var trolig også Kina USA tenkte på da det tirsdag ble understreket at THAAD kun er et forsvarssystem og ikke en trussel mot andre land.
DA170308 Tajik understreket at lovgiverne skal holde seg unna enkeltsaker ¶
DA170308 Selv om kulturministeren flere ganger understreket at hun vlle legge stor vekt på det mediebransjen selv mener om utvalgets forslag i høringsrunden, så ga hun likevel noen politiske signaler i går.
DA170308 Vi trenger solidaritet med minoritetsjenter i Norge, et land der ethvert menneske er født fritt, men hvor ikke alle nødvendigvis er frie i sin hverdag, sa Sofia Srour, og understreket : ¶
AA170308 Haley er ikke uten videre begeistret over forslaget og understreket onsdag at disse militærøvelsene er defensive og har pågått i 40 år.
AA170308 Haley understreket at nordkoreanerne må komme med en eller annen form for positiv gest før USA vil åpne for forhandlinger.
AA170308 NATO er også bekymret over følgene, noe Stoltenberg understreket i telefonsamtaler med Thaci og Kosovos statsminister Isa Mustafa onsdag.
SA170307 Omdal understreket imidlertid at han kun hadde søkt i den åpne bildebasen, og skrev i en oppdatering at " I stand corrected " etter at han selv hadde funnet ett bilde fra 2008 der statsråden bar dette smykket.
SA170307 - Det haster, understreket utvalgsleder Åmås.
DB170307 På det samme møtet var Thomas Bach, president i den internasjonale olympiske komite ( IOC ), og hans nærvær understreket alvoret : ¶
DB170307 Det har han understreket for egen del, mange ganger.
BT170307 Vi kan ikke få understreket nok hvor mye selvkritikk vi tar for å ha publisert av låten slik den var.
BT170307 Vi kan ikke få understreket nok hvor mye selvkritikk vi tar for å ha publisert av låten slik den var.
VG170306 Jeg var kaptein, og klarte ikke å sove på seks døgn fordi det var et så stort sjokk for meg å rote vekk Serie A-tittelen, understreket Conte.
SA170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
FV170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
DN170306 Omdal understreket imidlertid at han kun hadde søkt i den åpne bildebasen, og skrev i en oppdatering at " I stand corrected " etter at han selv hadde funnet ett bilde fra 2008 der statsråden bar dette smykket.
DN170306 Samtidig har Kristiansen understreket at arbeidstakerne ikke kan forvente en lønnsvekst på nivå med årene fram til 2015.
DB170306 Omdal understreket imidlertid at han kun hadde søkt i den åpne bildebasen, og skrev i en oppdatering at " I stand corrected " etter at han selv hadde funnet ett bilde fra 2008 der statsråden bar dette smykket.
DA170306 Omdal understreket imidlertid at han kun hadde søkt i den åpne bildebasen, og skrev i en oppdatering at « I stand corrected » etter at han selv hadde funnet ett bilde fra 2008 der statsråden bar dette smykket.
BT170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
AA170306 Han understreket at den tyske regjeringen ikke ønsker å gjøre forholdet til Tyrkia mer anstrengt.
AA170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
AA170306 Fillon understreket selv under møtet at det ikke finnes noe alternativ til ham.
AA170306 Omdal understreket imidlertid at han kun hadde søkt i den åpne bildebasen, og skrev i en oppdatering at " I stand corrected " etter at han selv hadde funnet ett bilde fra 2008 der statsråden bar dette smykket.
VG170305 UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har.
DB170305 Mens antidopingorganets etterforskning møter hinder på veien i form av manglende dokumenter, understreket lederen av Kultur, Media og Sport-komiteen at både Team Sky og British Cycling har et alvorlig forklaringsproblem.
DB170305 Vinden tok seg opp da vi kom til front, sier Démare - som understreket at mange forventet enn massespurt på denne etappen.
DB170305 Det understreket Kasper også.
DB170305 Han understreket at den tyske regjeringen ikke ønsker å gjøre forholdet til Tyrkia mer anstrengt.
DA170305 - Det er altså i de vestlige delene av fjellet at problemene er, understreket Smits, og slik fortsatte det utover kvelden.
AA170305 - Det er altså i de vestlige delene av fjellet at problemene er, understreket Smits, og slik fortsatte det utover kvelden.
DN170304 - Men i dag ville jeg stemt nei, understreket Jensen i talen på Frps partikontor i Oslo lørdag formiddag.
DB170304 Hun understreket at en fri og uavhengig presse er viktig i et demokrati.
DA170304 - Men i dag ville jeg stemt nei, understreket hun i en tale til Frps landsstyremøte på partikontoret i Oslo lørdag formiddag.
AP170304 - Men i dag ville jeg stemt nei, understreket Jensen i talen på Frps partikontor i Oslo lørdag formiddag.
AA170304 Hun understreket at en fri og uavhengig presse er viktig i et demokrati.
AA170304 - Men i dag ville jeg stemt nei, understreket Jensen i talen på Frps partikontor i Oslo lørdag formiddag.
AA170304 - Men i dag ville jeg stemt nei, understreket hun i en tale til Frps landsstyremøte på partikontoret i Oslo lørdag formiddag.
VG170303 Solhjell understreket i en ganske viktig kronikk her i avisen i fjor behovet for et norsk verdifellesskap, bortenfor grupperettigheter og overdreven identitetspolitikk.
SA170303 På spørsmål fra journalister om brevet til Kongressen, understreket en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet at Kina vil " fortsette å støtte et åpent og objektivt " WTO.
FV170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
DN170303 På spørsmål fra journalister om brevet til Kongressen, understreket en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet at Kina vil " fortsette å støtte et åpent og objektivt " WTO.
AP170303 For å roe ned den anspente situasjonene mellom partene, understreket Schäfer at det ikke er i « noens interesse å kutte dialogen, å bruke mediene som kommunikasjonskanal, eller å havne i en åpen konfrontasjon ».
AP170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
AP170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
AA170303 For å roe ned den anspente situasjonene mellom partene, understreket Schäfer at det ikke er i " noens interesse å kutte dialogen, å bruke mediene som kommunikasjonskanal, eller å havne i en åpen konfrontasjon ".
AA170303 Helgesen understreket at regjeringens juridiske vurderinger fra tidligere ligger fast.
VG170302 Han understreket at dette ikke må tolkes som at han erkjenner at han har gjort noe galt.
DN170302 Han understreket imidlertid hovedlinjene og hva som har vært viktig for alle de fire partiene.
DN170302 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.
DN170302 - En tunnel under Oslo er et av de viktigste grepene vi tar, understreket han og nevnte videre viktige jernbaneprosjekter som Grenlandsbanen, Ringeriksbanen, Intercity og Trønderbanen som viser seg å kunne stå ferdig tidligere enn planlagt.
DB170302 Etter kvaliken onsdag kveld understreket Forfang at kollapsen er en tilbakelagt episode.
DB170302 Under onsdagens høring understreket Sapstead at det er ingen funn i etterforskningen som indikerer at beviser er blitt skjult eller dekket til.
DB170302 Han understreket imidlertid hovedlinjene og hva som har vært viktig for alle de fire partiene.
DB170302 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.
DB170302 - En tunnel under Oslo er et av de viktigste grepene vi tar, understreket han og nevnte videre viktige jernbaneprosjekter som Grenlandsbanen, Ringeriksbanen, Intercity og Trønderbanen som viser seg å kunne stå ferdig tidligere enn planlagt.
DB170302 Han understreket at dette ikke må tolkes som at han erkjenner at han har gjort noe galt.
DB170302 Sist helg understreket René Redepi at beundringen fortsatt er like stor : ¶
DA170302 Ingen av de fire partilederne gikk inn på detaljene i den etterlengtede transportplanen, men understreket hovedlinjene og hva som har vært viktig for alle de fire partiene.
DA170302 - En tunnel under Oslo er et av de viktigste grepene vi tar, understreket Solvik-Olsen og nevnte videre viktige jernbaneprosjekter som Grenlandsbanen, Ringeriksbanen, Intercity og Trønderbanen som viser seg å kunne stå ferdig tidligere enn planlagt.
DA170302 Ingen av de fire partilederne gikk inn på detaljene i den etterlengtede transportplanen, men understreket hovedlinjene og hva som har vært viktig for alle de fire partiene.
DA170302 - En tunnel under Oslo er et av de viktigste grepene vi tar, understreket Solvik-Olsen og nevnte videre viktige jernbaneprosjekter som Grenlandsbanen, Ringeriksbanen, Intercity og Trønderbanen som viser seg å kunne stå ferdig tidligere enn planlagt.
AP170302 Også Hordfast ( fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os ) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.
AP170302 Også Hordfast ( fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os ) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.
AA170302 Han understreket at det skal bygges både i distrikt og i by.
AA170302 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.
VG170301 Pressesekretær i Det hvite hus, Sean Spicer, har ved flere anledninger understreket at begge de to innreiseforbudene ; det opprinnelige og det nye, kommer til å gjelde side om side.
VG170301 Fra Obamacare til immigrasjon og nasjonal sikkerhet - president Trump understreket at den beste måten å løse disse kompliserte problemene på, er å slå seg sammen, sier politisk kommunikasjonsrådgiver Alice Stewart.
VG170301 Videre i talen understreket han nok en gang at Det hvite hus mener operasjonen på mange måter var vellykket, sett bort fra tapet av en soldat.
VG170301 Samtidig understreket Emberland at Staten tar innover seg at tingretten fikk fremlagt det meste av den samme dokumentasjonen, og hørt flesteparten av de samme vitnene : ¶
DB170301 Han understreket viktigheten av det nære, gode forholdet mellom Norge og USA, sier Brende og legger til : ¶
AP170301 Han understreket viktigheten av det gode forholdet mellom Norge og USA, sier den norske utenriksministeren.
AA170301 Trump selv har fått skryt for sin roligere fremtoning, og at han understreket at han vil etterleve internasjonale forpliktelser.
AA170301 Samtidig understreket han at en omlegging av rutestrukturen er nødvendig, fordi trondhjemmeres reisemønster har endret seg mye de siste tiårene.
AA170301 Direktør for AtB, Janne Sollie, understreket at reisende ikke skal bekymre seg for å ikke komme seg på bussen, selv om tiden på holdeplassene skal reduseres.
AA170301 Kenneth Stoltz understreket at mange kjempet om prisen.
VG170228 Sluttspillviktige og VM-aktuelle Kristiansen sto over den siste seriekampen på grunn av « en liten smell » i forrige kamp mot bunnlaget Kongsvinger - men understreket at han vil være klar til første kvartfinalekamp - best av syv kamper - i NM-sluttspillet hjemme i Dnb Arena lørdag.
VG170228 E 39 Hordfast skal også gjennomføres, men Solberg understreket at man må vurdere kostnadsnivået.
DN170228 Da renten ble kuttet til rekordlave 0,5 prosent i mars i fjor understreket sentralbanken at den ville reagere mindre på nyheter fremover fordi den var usikker på virkningen av ytterligere kutt fra et allerede lavt nivå.
DA170228 - Den gode avkastningen har kommet når fondet har vært stort, understreket Slyngstad.
AA170228 Hordfast skal også gjennomføres, men Solberg understreket at man må vurdere kostnadsnivået.
AA170228 - Den gode avkastningen har kommet når fondet har vært stort, understreket Slyngstad.
VG170227 Finanskomiteen har for øvrig understreket at det ikke skal vurderes nye produktuttrekk for andre virksomheter/sektorer.
SA170227 I sin minnetale understreket stortingspresident Olemic Thommesen at Kaci Kullmann Five hadde betydd mye for veldig mange.
DB170227 Ibrahimovic understreket også at ikke har noen planer om å leve på ryktet sitt.
DB170227 De meksikanske skuespilleren Gael Garcia Bernal erklærte seg som arbeidsinnvandrer og motstander av murer, mens regissørene av « Zootopia », kåret til beste animerte film, understreket at et av budskapene i filmen deres var at toleranse er mektigere enn frykt for andre.
AP170227 juli 2016 understreket admiral C.D.
AP170227 Også Hordfast ( fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os ) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.
AP170227 Også Hordfast ( fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os ) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.
AP170227 Også Hordfast ( fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os ) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.
AP170227 Også Hordfast ( fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os ) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.
AA170227 I sin minnetale understreket stortingspresident Olemic Thommesen at Kaci Kullmann Five hadde betydd mye for veldig mange.
AA170227 Heldigvis blir det understreket at bruken skal være bærekraftig.
VG170226 Det understreket han igjen senere på dagen.
VG170226 Når vi inngår avtaler, så holder vi avtaler, understreket han.
VG170226 Dette ble understreket av Venstres nestleder og leder i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen, senest 4. januar : ¶
SA170226 Han svarte ikke direkte " nei ", men understreket at de tror det er snakk om promillekjøring.
DB170226 Falla understreket på sin side at hun stolte på sin makker.
DB170226 - Signert den makedonske designeren Marjan Pejoksi var kjolen designet for å ligne nettopp en svane - noe Björk selv understreket ved å late som om hun la et egg ( ! ) på den røde løperen.
AP170226 Han svarte ikke direkte " nei ", men understreket at de tror det er snakk om promillekjøring.
AA170226 Han svarte ikke direkte " nei ", men understreket at de tror det er snakk om promillekjøring.
AA170226 Han svarte ikke direkte " nei ", men understreket at de tror det er snakk om promillekjøring.
SA170225 Martin Johnsrud Sundby har flere ganger understreket at han ikke mistenker Ustjugov.
SA170225 Fra podiet på pressekonferansen understreket Banks : ¶
FV170225 Martin Johnsrud Sundby har flere ganger understreket at han ikke mistenker Ustjugov.
FV170225 Martin Johnsrud Sundby har flere ganger understreket at han ikke mistenker Ustjugov.
FV170225 - Hun løp utrolig mye, da, mener Brækhus - før hun understreket at hun ikke klarte å levere hundre prosent.
DB170225 Han understreket samtidig at det nå vil være mulig å « oppheve forbudet » i enkelte saker.
DB170225 I et intervju med Wall Street Journal har Stone understreket at hun ønsker å holde privatlivet sitt privat.
BT170225 Martin Johnsrud Sundby har flere ganger understreket at han ikke mistenker Ustjugov.
BT170225 Fra podiet på pressekonferansen understreket Banks : ¶
AP170225 - I valgkampen understreket Raymond Johansen gjentatte ganger at eiendomsskatten ikke skulle ramme mer enn 22 prosent av boligene i byen, nå er vi allerede over det nivået.
AP170225 Martin Johnsrud Sundby har flere ganger understreket at han ikke mistenker Ustjugov.
AP170225 Martin Johnsrud Sundby har flere ganger understreket at han ikke mistenker Ustjugov.
AP170225 Fra podiet på pressekonferansen understreket Banks : ¶
AA170225 Han understreket samtidig at det nå vil være mulig å " oppheve forbudet " i enkelte saker. ( ©NTB ) ¶
VG170224 Han understreket at han hadde motstanderen rystet i den andre runden.
VG170224 Bruun-Hanssen understreket at helikoptrenes fravær er en svekkelse, og at fregattenes kapasitet vil bli " betydelig styrket " når de er på plass.
VG170224 - Vi kom veldig hurtig i den situasjonen at når vi fikk en feil, måtte vi låne deler av en av de andre båtene, understreket han.
VG170224 Dette understreket Regjeringsadvokaten i dag at de ikke er enige i.
SA170224 - Hun løp utrolig mye, da, mener Brækhus - før hun understreket at hun ikke klarte å levere hundre prosent.
BT170224 - Hun løp utrolig mye, da, mener Brækhus - før hun understreket at hun ikke klarte å levere hundre prosent.
AP170224 Kostnader, ytelse, behov for modifikasjoner og at anskaffelse av et annet helikopter ville gitt Forsvaret mange ulike helikoptertyper å operere samtidig, var årsaker til at man trass problemene gikk videre med NH90, understreket hun.
AP170224 Kostnader, ytelse, behov for modifikasjoner og at anskaffelse av et annet helikopter ville gitt Forsvaret mange ulike helikoptertyper å operere samtidig, var årsaker til at man trass problemene gikk videre med NH90, understreket hun.
AP170224 Kostnader, ytelse, behov for modifikasjoner og at anskaffelse av et annet helikopter ville gitt Forsvaret mange ulike helikoptertyper å operere samtidig, var årsaker til at man trass problemene gikk videre med NH90, understreket hun.
AP170224 Frps Mazyar Keshvari understreket at han uttalte seg på generelt grunnlag da han ble intervjuet om tilbakekalling av statsborgerskap.
AP170224 Frp-politikeren understreket i sin kommunikasjon med Aftenposten at han uttalte seg på generelt grunnlag og at han ikke ville kommentere denne familiens sak spesielt.
AP170224 - Hun løp utrolig mye, da, mener Brækhus - før hun understreket at hun ikke klarte å levere hundre prosent.
AA170224 Problemet med fregattanskaffelsen var at investeringen ikke var tilpasset en utvikling med stadig svakere kjøpekraft i forsvarsbudsjettene, understreket han.
SA170223 understreket innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i januar : ¶
SA170223 Det hun ikke kan få understreket nok er lidenskapen.
DB170223 De to hadde mye å snakke om : Handel ( Trump har sagt han vil heve tollen på meksikanske varer ), immigrasjon og deportasjon ( Trump vil sende ulovlige innvandrere til Mexico ) og muren ( som meksikanere har understreket at de nekter å betale for ).
DB170223 Trump har gjentatte ganger i løpet av valgkampen understreket at han vil sikre rettighetene til LHBT-personer.
BT170223 Det hun ikke kan få understreket nok er lidenskapen.
AP170223 Flere av komitélederne, og president Trump selv, har understreket at dette er alvorlige lovbrudd.
AP170223 Frp-politikeren understreket i sin kommunikasjon med Aftenposten at han uttalte seg på generelt grunnlag og at han ikke ville kommentere denne familiens sak spesielt.
AP170223 Det hun ikke kan få understreket nok er lidenskapen.
AA170223 Nok en gang understreket han at det er lang vei fram.
DN170222 Ifølge referatet understreket medlemmene ved flere anledninger at det er « betydelig usikkerhet » rundt hvordan utsiktene til endringer i finanspolitikken og andre deler av myndighetenes politikk vil slå ut i de økonomiske utsiktene.
DN170222 Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåing framover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.
DN170222 - I samtalen med Lagarde understreket Mnuchin sine forventninger om at IMF leverer en ærlig og oppriktig analyse av politikken for valutakurser i medlemslandene i IMF, skriver finansdepartementet i en pressemelding.
DB170222 Vi har dialog med våre kunder og flere interessegrupper, og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank.
DA170222 I München understreket både hun og forsvarsminister Ursula von der Leyen at Tyskland står ved forpliktelsene sine, men at budsjettøkningen ikke kan komme over natta.
DA170222 Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåing framover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.
DA170222 E-tjenesten selv understreket hvor viktig metoden er for deres arbeid.
BT170222 Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåinger fremover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.
AP170222 Det ble understreket av flere av samarbeidspartiene at de ønsker å redusere antallet kommuner ytterligere.
AP170222 understreket innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i januar : ¶
AA170222 - I samtalen med Lagarde understreket Mnuchin sine forventninger om at IMF leverer en ærlig og oppriktig analyse av politikken for valutakurser i medlemslandene i IMF, skriver finansdepartementet i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Han understreket at Tsangs innsats for byen gjennom fire tiår er udiskutabel, men at hans misbruk av tillit er " betydningsfull ".
AA170222 Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåinger framover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.
AA170222 Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåing framover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.
VG170221 Det ble også understreket av daværende statsminister Jens Stoltenberg.
DN170221 Representantene fra departementet understreket at det vil ta tid å gjennomføre flere av forslagene om strengere håndhevelse av regelverket.
DB170221 Også svenske myndigheter var raskt på banen og understreket at de mente presidenten bommet, og svenskenes tidligere utenriksminister, Carl Bildt, undret offentlig på hva Trump hadde røykt før de berømte ordene falt.
AP170221 Lørdag understreket presidenten på Twitter at han hadde planlagt « mange møter i helgen i Det hvite hus i sør ».
VG170220 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg understreket at han, siden han tiltrådte i jobben, har hatt det å øke forsvarsbudsjettene som en av sine største prioriteter.
VG170220 Han understreket likefullt USAs støtte til NATO, og at USA vil møte sine forpliktelser.
VG170220 Utspillet skapte også stor oppmerksomhet i sosiale medier, og svensk sikkerhetspoliti gikk ut og understreket at det ikke hadde skjedd noe spesielt.
VG170220 Vårt landsmøte understreket i 2015 at kommunesammenslåinger skal være frivillige.
SA170220 Sportssjefen Lars Bergström understreket at klubben aldri hadde hentet en så merittert spiller.
DN170220 Ottersen har på sin side understreket at han hele tiden har vært åpen om at han er i prosess med begge institusjonene, og har omtalt begge som interessante muligheter.
DB170220 Da de massive lovbruddene ble avslørt for tre uker siden endret dette bildet seg, understreket Berg : ¶
DB170220 - Det vi har bestemt nå fordi vi trenger ro, er at vi skal ha dette uten å legge det ut på ny konkurranse inntil 2019, sa byrådsleder før han understreket : ¶
DB170220 I rapporten til det andre Brochmann-utvalget ble det nylig understreket at sysselsetting av innvandrere er en av de viktigste forutsetningene for at integreringen skal gå godt ; at det er essensielt for at innvandringen ikke skal bli en for stor byrde for velferdsstaten og at innvandrerne selv skal bli innvevd i det norske samfunnet.
DB170220 Det offentlige bildet av Kaci var gjerne også litt stramt og tekkelig, understreket av den berømte hårspennen og adresse Bærum.
DB170220 Hun understreket at hun helst ikke ville snakke om det, men kom likevel med noen sitater som gikk på hvor landet lå.
DB170220 Det understreket skuespilleren klart og tydelig i intervjuet.
DA170220 Da filmen hadde verdenspremiere på Filmfestivalen i Berlin i helgen, ble dette understreket på flere vis.
BT170220 Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo understreket at ingen konkret hendelse hadde funnet sted i Sverige fredag.
AP170220 Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, står støtt.
AP170220 - Departementet understreket at siden dødsfallet fant sted på malaysisk jord under mystiske omstendigheter, er det malaysiske myndigheters ansvar å gjennomføre en etterforskning for å finne årsaken til dødsfallet, heter det i pressemeldingen.
AP170220 Sportssjefen Lars Bergström understreket at klubben aldri hadde hentet en så merittert spiller.
AA170220 Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo understreket at ingen konkret hendelse hadde funnet sted i Sverige fredag.
AA170220 Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo understreket at ingen konkret hendelse hadde funnet sted i Sverige fredag.
AA170220 Pence understreket at USA oppfyller løftet om å bruke 2 prosent av BNP forsvar.
AA170220 - Departementet understreket at siden dødsfallet fant sted på malaysisk jord under mystiske omstendigheter, er det malaysiske myndigheters ansvar å gjennomføre en etterforskning for å finne årsaken til dødsfallet, heter det i uttalelsen.
AA170220 Samtidig understreket han at landets olje er irakernes eiendom.
AA170220 Etter at USAs president Donald Trump signerte den omstridte presidentordren om innstramminger for flyktninger, har flere tatt seg over grensen til Canada, hvor statsminister Justin Trudeau har understreket at flyktninger er velkomne.
VG170219 Sist uke kom det inn 569 klager, men det må ses i lys av 125.000 tømminger, understreket han.
VG170219 Visepresidenten holdt tale der han understreket betydningen av NATO, og lovet salen at de transatlantiske båndene kom til å forbli sterke.
SA170219 Nå skal vi finne ut hvor vi kan ta tiendedeler neste sesong og glemme hundredelene, understreket østerrikeren.
SA170219 Landslagssjef Christian Mitter understreket at disse hundredelene ikke kunne skille mellom et godt eller dårlig VM.
SA170219 Det skal jobbes hardt i Crossfit Oslo, understreket han.
SA170219 Det er små marginer, men slik er alpint, understreket Ryste som bl.a. minnet om Kjetil Jansruds sykdom under mesterskapet.
FV170219 Nå skal vi finne ut hvor vi kan ta tiendedeler neste sesong og glemme hundredelene, understreket østerrikeren.
FV170219 Landslagssjef Christian Mitter understreket at disse hundredelene ikke kunne skille mellom et godt eller dårlig VM.
FV170219 Det skal jobbes hardt i Crossfit Oslo, understreket han.
FV170219 Det er små marginer, men slik er alpint, understreket Ryste som bl.a. minnet om Kjetil Jansruds sykdom under mesterskapet.
AP170219 Nå skal vi finne ut hvor vi kan ta tiendedeler neste sesong og glemme hundredelene, understreket østerrikeren.
AP170219 Landslagssjef Christian Mitter understreket at disse hundredelene ikke kunne skille mellom et godt eller dårlig VM.
AP170219 Det skal jobbes hardt i Crossfit Oslo, understreket han.
AP170219 Det er små marginer, men slik er alpint, understreket Ryste som bl.a. minnet om Kjetil Jansruds sykdom under mesterskapet.
SA170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
FV170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
DN170218 Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt.
DB170218 Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt.
DB170218 Der har utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister James Mattis understreket hvor USA står i verden.
DA170218 Mattis har ikke utdypet hva som ligger i trusselen, men han understreket samtidig at USA vil stå ved NATOs kjerneartikkel 5.
BT170218 Pence understreket i sin tale at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt.
BT170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
AP170218 Pence kom ikke bare med pengekrav til NATO-landene, men understreket at NATO må gjøre mer i kampen mot terror.
AP170218 Pence fikk langt på vei støtte fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg som i sitt innlegg understreket at det USA nå krever er det NATO vedtok på sitt toppmøte i Wales i 2014.
AP170218 Pence understreket at USA aldri vil glemme den støtten de fikk etter 11. september.
AP170218 Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, står støtt.
AP170218 I tillegg understreket han at den nye administrasjonen i USA er en sterk støttespiller for de transatlantiske forbindelsene.
AP170218 I talen understreket den amerikanske visepresidenten at USA krever at Russland holder seg til Minsk-avtalen som skal stanse voldsbruken i Øst-Ukraina.
AP170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
AA170218 Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt.
AA170218 Ifølge Lavrov var stemningen under forhandlingene " positive ", men han understreket at det ikke var noen store framganger under møtet.
VG170217 Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, nemlig på at Norge i 2014 har sluttet seg til EUs sanksjonsliste og at vedtakene i « Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard » fra 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for
VG170217 Han sier at han ikke er en dårlig person, og nevnte blant annet ulike episoder med Clinton, der han understreket at om det hadde vært ham som hadde gjort det, så hadde media ønsket dødsstraff.
SA170217 Helt uten forvarsel avbrøt Ford i januar planer om en fabrikk i delstaten San Luis Potosi, og understreket at det ikke hadde noe med president Donald Trump å gjøre.
SA170217 Krogh har imidlertid flere ganger understreket at han ikke har fått noe lovnader om å få gå sisteetappen.
FV170217 Krogh har imidlertid flere ganger understreket at han ikke har fått noe lovnader om å få gå sisteetappen.
DB170217 - Tillerson understreket også den økende trusselen Nord-Koreas atomvåpen- og rakettprogram utgjør, og oppfordret Kina til å bruke alle tilgjengelige midler for å moderere Nord-Koreas destabiliserende oppførsel, sier en talsmann for amerikansk UD, Mark Toner.
DB170217 Kick ytret selv at han var litt bekymret for at forsikringen hans ikke skulle dekke skadene på bilen, selv om han understreket at det viktigste var at det går bra med mannen som hadde fått et illebefinnende.
DB170217 » Raoul Peck har understreket at han ikke har ønsket å framstille James Baldwin som profetisk, selv om filmen brytes opp med klipp fra dagens USA, der svarte ungdommer blir drept av politiet.
BT170217 Helt uten forvarsel avbrøt Ford i januar planer om en fabrikk i delstaten San Luis Potosi, og understreket at det ikke hadde noe med president Donald Trump å gjøre.
AP170217 Under møtet understreket Mattis nok en gang budskapet om at europeiske allierte må bidra mer til byrdefordelingen i NATO.
AP170217 Dette understreket også Eriksen Søreide i møte med norsk presse her i München.
AP170217 Han understreket at situasjonen rett og slett var vanskelig å beskrive.
AP170217 Krogh har imidlertid flere ganger understreket at han ikke har fått noe lovnader om å få gå sisteetappen.
AP170217 Krogh har imidlertid flere ganger understreket at han ikke har fått noe lovnader om å få gå sisteetappen.
AA170217 - Tillerson understreket også den økende trusselen Nord-Koreas atomvåpen- og rakettprogram utgjør, og oppfordret Kina til å bruke alle tilgjengelige midler for å moderere Nord-Koreas destabiliserende oppførsel, sier en talsmann for amerikansk UD, Mark Toner.
AA170217 Under møtet understreket Mattis nok en gang budskapet om at europeiske allierte må bidra mer til byrdefordelingen i NATO.
AA170217 Helt uten forvarsel avbrøt Ford i januar planer om en fabrikk i delstaten San Luis Potosi, og understreket at det ikke hadde noe med president Donald Trump å gjøre.
AA170217 - Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, skriver ambassaden.
VG170216 President Donald Trump benyttet muligheten til å fortelle hvor mye han har oppnådd i løpet av sin tid som president, og understreket at det aldri før har vært en president som har gjort så mye som ham i samme tidsrom.
SA170216 Dette er bare et renn - selv om det er VM, sa Løseth og understreket at det litt skuffende resultatet ikke kom til å sitte lenge i.
FV170216 Dette er bare et renn - selv om det er VM, sa Løseth og understreket at det litt skuffende resultatet ikke kom til å sitte lenge i.
DN170216 En talsmann for opprørerne, Yehya al-Aridi, understreket før samtalene begynte at de denne gangen har sendt en mindre delegasjon til Astana enn de gjorde under det første møtet i januar.
DN170216 I torsdagens årstale understreket Olsen at det er andre som vil rammes hardere enn Norge.
DN170216 Han understreket imidlertid at det var stor usikkerhet rundt hva som faktisk ville skje.
DB170216 Det hjalp ikke at Vidar Løfshus dagen etter understreket at TV2s framstilling var en eneste stor misforståelse.
DB170216 Han understreket at han synes enkelte medier er gode, men at hovedvekten av journalistene aldri skriver om det som skjer.
DB170216 Den norske kirke har, i opposisjon til tanken om at naturen bare er en handelsvare, understreket at Skaperverket ikke er til salgs.
DA170216 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket torsdag at forslaget om å redusere forventet avkastning i oljefondet til 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen.
DA170216 - Avkastningen kan bli vesentlig lavere eller vesentlig høyere i enkelte år, sa Jensen og understreket at ved store endringer i fondskapitalen skal bruken fordeles over flere år.
BT170216 Dette er bare et renn - selv om det er VM, sa Løseth og understreket at det litt skuffende resultatet ikke kom til å sitte lenge i.
AP170216 Dette er bare et renn - selv om det er VM, sa Løseth og understreket at det litt skuffende resultatet ikke kom til å sitte lenge i.
AA170216 En talsmann for opprørerne, Yehya al-Aridi, understreket før samtalene begynte at de denne gangen har sendt en mindre delegasjon til Astana enn de gjorde under det første møtet i januar.
DN170215 I Silvers pressemelding understreket styreleder Stig Grimsgaard Andersen at selskapet vil støtte kundene som vil ønske å gå til gruppesøksmål mot staten.
DN170215 På en pressekonferanse onsdag snakket Trump om det « ubrytelige » båndet mellom USA og Israel, og i tillegg til å skryte av Israel understreket Trump at man aldri må glemme hva det jødiske folk har gått gjennom.
DB170215 Han understreket at NATO alltid har endret seg med omgivelsene og at dette må fortsette, kanskje bare i et raskere tempo.
DB170215 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger, men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
DB170215 Da de to presidentene redegjorde for sine private samtaler, understreket de begge at USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema.
DA170215 - Det er det hele, understreket Seeberg.
DA170215 Slik blir det komplekse og uforutsigelige ved livet tydeliggjort og understreket i denne lille velkomponerte og velskrevne romanen.
BT170215 Han utelukket ikke at stortingsmeldingen kan komme til å bli lagt fram tidligere enn anslått, men understreket at enkelttiltak kan komme langt raskere.
AP170215 På en pressekonferanse onsdag snakket Trump om det « ubrytelige » båndet mellom USA og Israel, og i tillegg til å skryte av Israel understreket Trump at man aldri må glemme hva det jødiske folk har gått gjennom.
AP170215 Trump understreket at det ikke var riktig det som mediene har rapportert, om at han er i strid med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
AP170215 I talen understreket presidenten at rettferdighet må finne sted, men han fordømte samtidig opptøyene som har ført til mer enn 200 arresterte.
AA170215 På en pressekonferanse onsdag snakket Trump om det " ubrytelige " båndet mellom USA og Israel, og i tillegg til å skryte av Israel understreket Trump at man aldri må glemme hva det jødiske folk har gått gjennom.
VG170214 Men bruken av penger på forsvar er fortsatt på toppen av vår agenda sammen med felles forsvar, og det er understreket flere ganger av den nye administrasjonen, sier Stoltenberg.
VG170214 - Begge gangene jeg har snakket med Trump, har han tydelig bekreftet sin fulle støtte til NATO, men samtidig har han i begge samtalene understreket viktigheten av rettferdig ansvarsfordeling.
DB170214 Handelsminister Linde har videre understreket at hun ikke kommer til å bruke sjal når hun besøker Saudi-Arabia om en måneds tid, hvor det ikke er lovpålagt å bære sjal.
DB170214 Nettfenomenet understreket for øvrig at han « ikke poserte med vilje » da det berømte arrestasjonsbildet ble foreviget av California-politiet.
DA170214 SPD er generelt mer vennlig innstilt til samarbeid med Russland enn CDU, og Steinmeier har understreket behovet for dialog med president Vladimir Putin.
DA170214 I takketalen understreket han Tysklands lederrolle i verden.
AP170214 Trump har etter at han tiltrådte, kalt NATO gammeldags og understreket at alliansens europeiske medlemmer må nå målet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
AP170214 - På sensormøtene understreket vi at sensorene ikke skulle la seg farge av mediedebatten, men gjøre som de vanligvis gjør.
AA170214 - Dette er amerikanernes indre anliggende, understreket pressetalsmann Dmitrij Peskov tirsdag.
AA170214 Jeg understreket også at det er avgjørende at inngåtte avtaler gjennomføres.
AA170214 - Jeg understreket at myndighetene i begge land har et stort ansvar for å bringe normaliseringen tilbake på sporet.
VG170213 Nominasjonskomiteens leder understreket også at de helt klart ville ha Tetzschner på tredjeplassen.
VG170213 - Michael er en av de mest kunnskapsrike menneskene jeg har truffet, understreket han.
DB170213 Vi må se på det i løpet av kvelden, understreket legen.
DB170213 Trudeau understreket at kvinner har vært nødt til å passere flere hindre for å lykkes i næringslivet.
BT170213 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger, men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
AP170213 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger, men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
AA170213 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger, men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
VG170212 Jeg understreket overfor Martti at det som hadde kommet frem i norske medier, ikke var bra, bekrefter Røste overfor VG.
SA170212 Da NTB snakket med skipresident Erik Røste sist fredag, da dommen falt, understreket han nettopp dette.
FV170212 Da NTB snakket med skipresident Erik Røste sist fredag, da dommen falt, understreket han nettopp dette.
DA170212 Da NTB snakket med skipresident Erik Røste sist fredag, da dommen falt, understreket han nettopp dette.
BT170212 Da NTB snakket med skipresident Erik Røste sist fredag, da dommen falt, understreket han nettopp dette.
AP170212 Da NTB snakket med skipresident Erik Røste sist fredag, da dommen falt, understreket han nettopp dette.
DB170211 Han understreket overrfor Dagbladet at det ikke var en hånlatter.
DB170211 Selv om konteksten ettertrykkelig understreket at diktet var humor, anså domstolen teksten som så ærekrenkende at deler av den altså nå forbys.
VG170210 Tidligere denne uken understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi.
VG170210 Abe understreket også at sikkerhetssamarbeidet mellom landene skal opprettholdes, og at USA skal styrke nærværet sitt i regionen.
VG170210 I Japan understreket Mattis at friheten til å navigere i internasjonalt farvann i Sør-Kinahavet er absolutt, enten det handler om kommersiell shipping eller den amerikanske marine.
DN170210 Tidligere denne uke understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi. ( ©NTB ) ¶
DB170210 Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir understreket i retten i dag at det var viktig å etablere hva slags roller alle i hasjligaen hadde, og om de hadde befatning med de 1,4 tonn hasj Cappelen har erkjent straffskyld for mellom 2011 og 2014.
AP170210 Tidligere denne uke understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi.
AA170210 Tidligere denne uken understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi. ( ©NTB ) ¶
SA170209 Som jeg understreket overfor journalisten, men som lederartikkelen unnlater å ta med, er grunnen til dette at Bibelen snakker om et særskilt lære- og tilsynsansvar som tillegges menn.
DA170209 Her understreket han at dette ikke var et uttrykk for et kortsiktig ønske om makt, men en « langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen ».
AP170209 EUs ministerråd understreket tirsdag i sitt vedtak at grensekontroll kun bør gjennomføres som " en siste utvei ", og at den må være målrettet og så begrenset som mulig. ( ©NTB ) ¶
AA170209 EUs ministerråd understreket tirsdag i sitt vedtak at grensekontroll kun bør gjennomføres som " en siste utvei ", og at den må være målrettet og så begrenset som mulig. | - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
AA170209 EUs ministerråd understreket tirsdag i sitt vedtak at grensekontroll kun bør gjennomføres som " en siste utvei ", og at den må være målrettet og så begrenset som mulig. ( ©NTB ) ¶
VG170208 Han understreket at han mener at Trump handler innenfor rammene for hva en president kan bestemme ved å innføre et slikt forbud.
SA170208 De blir nok skumle også på utforen, understreket Jansrud som sørget for at Norges flotte statistikk med medaljer i alle VM siden 1991 fortsetter.
DB170208 Dommer Richard Clifton understreket at myndighetene allere har systemer som konrollerer folk som kommer fra de sju landene, og lurte på om det nå var noen spesiell grunn til å være ekstra bekymra.
BT170208 De blir nok skumle også på utforen, understreket Jansrud som sørget for at Norges flotte statistikk med medaljer i alle VM siden 1991 fortsetter.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 De blir nok skumle også på utforen, understreket Jansrud som sørget for at Norges flotte statistikk med medaljer i alle VM siden 1991 fortsetter.
AA170208 ELNs hovedforhandler, Pablo Beltran, lovet at ELN er forberedt på å ta ansvar for sine handlinger i konflikten, men understreket at myndighetene i Colombia må gjøre det samme.
AA170208 Bokforfatterne understreket under historieseminaret i Tromsø at det er mange måter å hedre innsats på.
VG170207 Da han landet på Gardermoen med det sensasjonelle VM-sølvet i bagasen understreket Berge at han « hadde verdens beste jobb », men hadde « lært seg at man aldri skal si aldri ».
DN170207 Det blir ikke aktuelt å sende regjeringen tilbake til forhandlingsbordet, understreket brexit-minister David Jones.
DA170207 - Men Nasjonalgalleriet er et praktfullt bygg, og Nasjonalmuseet skal ha forvaltningsansvar for dette bygget en god del år framover, sa Hindsbo, som understreket at saken fortsatt utredes.
AP170207 Det står ikke « klima » ( understreket over ), men « overflatetemperatur » i synteserapporten.
VG170206 Hun understreket at den samiske samfunnsutviklingen langt fra er fullført.
DB170206 Selv om Aas, Lier og Metlid blir framhevet som favoritter, blir det overfor Dagbladet understreket at de andre kjente navnene på søkerlista er sterke og godt kvalifiserte.
DB170206 Som den svensk-iranske økonomen Tino Sandanaji understreket på Civitas frokostmøte fredag, hver kultur har mange uformelle sosiale regler som gjør oss til oss, og som gjør det vanskeligere for nyankomne å inkluderes.
DB170206 Dommeren understreket at selv om Shannon ikke kom fysisk til skade under oppholdet i Donovans leilighet, har rapporter vist at hun har tatt psykisk skade av behandlingen hun fikk.
AP170206 I følge det referatet som NATO har lagt ut på sine hjemmesider, understreket Stoltenberg NATOs konsistente politikk overfor Russland som bygger på et sterkt forsvar og en dialog.
AA170205 Justisdepartementet har anket fredagens kjennelse fra en føderal dommer i Seattle, og Pence understreket i intervjuet at Trump-administrasjonen er helt sikker på at den vil bli omgjort.
SA170204 Dét understreket også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.
FV170204 Dét understreket også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.
DB170204 Al-Mekhlafi understreket at når president Hadis regjering er tilbake i Sana'a, skal de gjøre det som er mulig for at saken kan bli løst.
BT170204 Dét understreket også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.
AP170204 Dét understreket også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.
SA170203 Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant.
SA170203 Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant.
DN170203 Trump var raskt ute etter at rapporten ble lagt frem fredag og understreket at den viser « the great spirit » i USA akkurat nå.
DB170203 Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant, skriver NTB.
DB170203 USA ville ta i bruk hele spekteret av sin militære kapasitet, inkludert den amerikanske atomparaplyen, konvensjonelle angrep og missilforsvarsteknologi, understreket de.
BT170203 Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant.
BT170203 Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant.
AP170203 Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant.
AA170203 Elsa understreket for hundre år siden viktigheten av samers samhold over landegrensene.
DN170202 I møtet understreket Mæland at hun ikke oppfordret til boikott.
DN170202 I det offentlige referatet fra Det hvite hus heter det at de to « understreket styrken og nærheten i forholdet, som er avgjørende for fred, stabilitet og velstand i stillehavsregionen og globalt ».
DB170202 Så kom rapport nummer to i november som understreket hvor håpløs situasjonen også har vært i russik vinteridrett.
DB170202 Utenriksminister Brende, som sin forgjenger Støre, har understreket behovet for at utenriks- og sikkerhetspolitikken har bred folkelig støtte.
AP170202 Universitetsledelsen understreket samtidig viktigheten av ytringsfrihet.
AP170202 På World Economic Forum i Davos i januar understreket Xi Jinping at Kina fortsatt vil arbeide for globalisering og frihandel.
AP170202 Universitetsledelsen understreket samtidig viktigheten av ytringsfrihet.
AA170202 - Opposisjonen er en del av demokratiet, understreket Merkel under en felles pressekonferanse med Erdogan i Ankara torsdag.
SA170201 Det understreket også toppfotballsjef Nils Johan Semb under onsdagens pressekonferanse.
SA170201 Lagerbäck understreket at han foreløpig har for dårlig oversikt over den norske troppen til at han kan si noe om hvilke spillere han kommer til å bygge laget rundt.
FV170201 Det understreket også toppfotballsjef Nils Johan Semb under onsdagens pressekonferanse.
FV170201 Lagerbäck understreket at han foreløpig har for dårlig oversikt over den norske troppen til at han kan si noe om hvilke spillere han kommer til å bygge laget rundt.
DB170201 - Vi hadde aldri villet bli forbundet med McDonalds på den måten, uansett hvor mye de hadde betalt, understreket sponsorsjef for langrennslandslaget, Bernt Halvard Olderskog, overfor Expressen for et par år siden.
BT170201 Det understreket også toppfotballsjef Nils Johan Semb under onsdagens pressekonferanse.
BT170201 Lagerbäck understreket at han foreløpig har for dårlig oversikt over den norske troppen til at han kan si noe om hvilke spillere han kommer til å bygge laget rundt.
AP170201 Han sa også at han foreløpig støtter sanksjonene mot Russland og han understreket av NATO-land i Europa hadde grunn til å være skremt av et mer aggressivt Russland, melder nyhetsbyrået Reuters.
AP170201 « På møtene har Finanstilsynet understreket at foretakene må bedre sin etterlevelse av regler om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.
AP170201 Videre har Finanstilsynet understreket viktigheten av at foretakenes styre og ledelse har stor oppmerksomhet på at foretakene unngår aktiviteter som kan bidra til å svekke deres omdømme, og at dette ansvaret ikke er begrenset til å unngå lovstridige aktiviteter », heter det i e-posten.
AP170201 « På møtene har Finanstilsynet understreket at foretakene må bedre sin etterlevelse av regler om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.
AP170201 Videre har Finanstilsynet understreket viktigheten av at foretakenes styre og ledelse har stor oppmerksomhet på at foretakene unngår aktiviteter som kan bidra til å svekke deres omdømme, og at dette ansvaret ikke er begrenset til å unngå lovstridige aktiviteter », heter det i e-posten.
AP170201 Det understreket også toppfotballsjef Nils Johan Semb under onsdagens pressekonferanse.
AP170201 Lagerbäck understreket at han foreløpig har for dårlig oversikt over den norske troppen til at han kan si noe om hvilke spillere han kommer til å bygge laget rundt.
SA170130 Dette har han grundig understreket i sin selvbiografi.
SA170130 Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreket at det skal være rom i kirken for dem som er uenige.
SA170130 Dette har han grundig understreket i sin selvbiografi.
DN170130 Men Ford-sjef Mark Fields gikk mandag ut og kritiserte Trump, og han understreket at politikken « går mot Fords verdier ».
DB170130 Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreket at det er rom i kirken for dem som er uenige.
DB170130 Hun understreket videre at « vi eksisterer » og at man må følge sin egen vei.
DB170130 I et intervju med Expressen i 2015 understreket O'Neill nettopp dette.
AP170130 I likhet med de andre appellantene understreket han at regjeringen ikke kan gå på tvers av Stortingets vedtak og stortingsflertallet.
AP170130 Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreket at det skal være rom i kirken for dem som er uenige.
AP170130 Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreket at det skal være rom i kirken for dem som er uenige.
SA170129 I talen understreket Solberg også at staten vil fortsette å støtte Kirken med penger og lovverk så den forblir en folkekirke.
DN170129 De to er også enige om at samarbeidet mellom USA og Tyskland har stor betydning for felles sikkerhet, og de understreket også at de to landene skal intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
DB170129 Rett etter midnatt la May ut en melding hvor hun understreket at hun ikke var enig i Trumps avgjørelse.
DB170129 Rett etter midnatt la May ut en melding hvor hun understreket at « hun ikke var enig » i Trumps avgjørelse.
DB170129 Videre takket han amerikanere og understreket at « USA er frihetens land » ¶
DB170129 Rett etter midnatt la May ut en melding hvor hun understreket at « hun ikke var enig » i Trumps avgjørelse.
DB170129 Donald Trump har på sin side understreket at politikken er vellykket.
DB170129 Samtidig understreket tv-profilen at støtten hjemmefra ga henne større motivasjon til å fortsette oppholdet.
SA170128 De to er også enige om at samarbeidet mellom USA og Tyskland har stor betydning for felles sikkerhet, og de understreket også at de to landene skal intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
SA170128 Hatakka understreket at han har lyst å lykkes i Brann, men trener Lars Arne Nilsen har vært svært tydelig om at et klubbskifte er en ønsket løsning for ham. − Dani må prøve å finne seg en klubb der han får spille.
FV170128 Og Joakim Hykkerud kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å beholde leken lengst mulig.
DB170128 Man må anta at de stripete fargene ikke avgir farge når det er kombinasjon hvitt og farge, har Malin Skaar, leder for Lilleborgs forbrukerservice, tidligere understreket ovenfor Dinside. #4 : Unngå full vasketrommel ¶
BT170128 Hatakka understreket at han har lyst å lykkes i Brann, men trener Lars Arne Nilsen har vært svært tydelig om at et klubbskifte er en ønsket løsning for ham. − Dani må prøve å finne seg en klubb der han får spille.
AP170128 Hatakka understreket at han har lyst å lykkes i Brann, men trener Lars Arne Nilsen har vært svært tydelig om at et klubbskifte er en ønsket løsning for ham. − Dani må prøve å finne seg en klubb der han får spille.
DN170127 Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.
DB170127 Landslagslegen hadde sett på den ødelagte leppen, det var han som hadde kjøpt salven og gitt den direkte til henne, understreket Hjort.
DB170127 I sin tale understreket May at de ikke kan sette friheten Ronald Reagan og Margaret Thatcher brakte til Øst-Europa på spill.
BT170127 Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.
SA170126 Og Joakim Hykkerud kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å beholde leken lengst mulig.
DN170126 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) vil sikre norske interesser etter brexit, noe han understreket da han møtte Storbritannias fiskeriminister George Eustice.
DB170126 Der internasjonale idrettsjurister lenge har ment at alt annet enn opp mot to års utestengelse vil være en umulig lav straff for å ha et anabolt stoff i kroppen, understreket Hjorth forskjellen på denne « objektive skylden » og den personlige skylden han mener er nødvendig for at Therese Johaug i det hele tatt skal bli utestengt.
DB170126 Due-Andresen understreket at fallet i arbeidsstyrken gjelder personer i alle aldersgrupper, og at dette er dårlige nyheter for økonomien.
BT170126 Og Joakim Hykkerud kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å beholde leken lengst mulig.
AP170126 Donald Trump understreket torsdag at tiden for store handelsavtaler er forbi for USA.
AP170126 - Dette kommer til å bli den travleste kongressen på flere tiår, kanskje noensinne, sa Trump til republikanerne, og understreket gjentatte ganger at USA skal gjenoppbygges med « amerikanske varer og amerikanske hender ».
AP170126 Det er godt å være en luthersk kirke som igjen og igjen vil søke å fornye sin forståelse av Skriften og av livet, understreket lederen av Kirkerådet.
AP170126 Og Joakim Hykkerud kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å beholde leken lengst mulig.
DN170125 Han understreket at selv om Johaug har begått et regelbrudd ved å ha et ulovlig stoff i kroppen, kan hennes skyld betegnes som « ubetydelig ».
FV170124 - Men det har vært understreket fra Obama-administrasjonen at dette er viktig for samarbeidet mellom USA og Øst-Asia, og at avtalen også har hatt strategiske sider som ikke bare har vært knyttet til handel.
DN170124 Vi har intensivert dialogen med våre kunder og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank, sa Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for store og internasjonale kunder i DNB til DN den gang.
DN170124 - Men det har vært understreket fra Obama-administrasjonen at dette er viktig for samarbeidet mellom USA og Øst-Asia, og at TPP også har hatt strategiske sider som ikke bare har vært knyttet til handel.
DN170124 I sin høring i forrige uke sa Mnuchin at det over tid er viktig med en sterk dollar, men understreket at valutaen nå er « veldig, veldig » sterk, ifølge Bloomberg News.
DN170124 Fra norsk side blir det understreket at Nordisk ministerråd er mer relevant enn noensinne.
DN170123 Statsminister Erna Solberg understreket betydningen av bærekraftig havbruk for den norske velferden da hun åpnet konferanse mandag.
DB170123 Pressetalsmannen understreket at han ønsket et åpent og godt forhold til mediene, men påpekte samtidig at også mediene kan gjøre feil.
AP170123 Pressesjef Sean Spicer sa Trump-administrasjonen fastholder planen om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem på tross av advarslene fra europeiske og arabiske land, men understreket ifølge CNN at « diskusjonene er helt i startfasen ».
AP170123 Til tross for lovbruddene som ble meldt til politiet i fjor, er Norge et trygt land for folk flest, understreket politidirektøren : ¶
SA170122 En smilende Trump understreket at han støtter CIA « 1.000 prosent », men Brennan lot seg ikke imponere.
SA170122 - Man lærer av alle feil man gjør, men selvtilliten beholder vi, understreket han.
FV170122 En smilende Trump understreket at han støtter CIA « 1.000 prosent », men Brennan lot seg ikke imponere.
FV170122 - Man lærer av alle feil man gjør, men selvtilliten beholder vi, understreket han.
DN170122 En smilende Trump understreket at han støtter CIA « 1.000 prosent », men Brennan lot seg ikke imponere.
BT170122 En smilende Trump understreket at han støtter CIA « 1.000 prosent », men Brennan lot seg ikke imponere.
BT170122 En smilende Trump understreket at han støtter CIA « 1.000 prosent », men Brennan lot seg ikke imponere.
BT170122 - Man lærer av alle feil man gjør, men selvtilliten beholder vi, understreket han.
AP170122 Etter å ha kritisert pressen for å ha publisert ubekreftede oppmøtetall, understreket Trumps pressesjef at det ikke finnes offisielle tall fra myndighetene.
AP170122 Etter å ha kritisert pressen for å ha publisert ubekreftede oppmøtetall, understreket Trumps pressesjef at det ikke finnes offisielle tall fra myndighetene.
AP170122 På landsmøtet i 2015 ble frivillighetslinjen understreket i en resolusjon.
AP170122 - Man lærer av alle feil man gjør, men selvtilliten beholder vi, understreket han.
DN170121 - Summen av alle endringer, reformer og omstruktureringer som denne regjeringen har satt i gang, er utfordrende for Distrikts-Norge, sa Hareide, som understreket at KrF støtter mange av reformene.
DB170121 Han understreket også at « vi skal få tilbake jobbene, grensene, velferden og drømmene », « 20. januar 2017 vil bli husket som dagen da folket ble styresmaktene i denne nasjonen », og at islamistiske terrorister vil bli fjernet fra jordas overflate.
DB170121 I talen understreket Steinem, som var en viktig kvinneforkjemper i USA på 60- og 70-tallet, sin støtte til Hillary Clinton.
BT170121 Initiativtaker Brit-Agnes Sværi i Oslo understreket at marsjen ikke skulle være en anti-Trump-demonstrasjon.
AP170121 Trump understreket at det ikke var riktig det som mediene har rapportert, om at han er i strid med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
AP170121 Trump understreket at det ikke var riktig det som mediene har rapportert, om at han er i strid med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
AP170121 Initiativtager Brit-Agnes Sværi understreket at marsjen ikke skulle være en anti-Trump-demonstrasjon.
DN170120 Trump derimot har gjennom overgangsperioden understreket at han ser ting annerledes : I stedet for at han skal endre seg etter embetet, vil embetet endre seg for ham.
DB170120 Han understreket flere ganger at USA vil være førsteprioritet, og at det amerikanske folket skal ha fordelene, framfor andre land.
DB170120 Han understreket også at « vi skal få tilbake jobbene, grensene, velferden og drømmene », « 20. januar 2017 vil bli husket som dagen da folket ble styresmaktene i denne nasjonen », og at islamistiske terrorister vil bli fjernet fra jordas overflate.
DB170118 Listhaug selv rykket i helga ut på sin blogg og understreket at Norge ikke « kan ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser ».
DB170118 Den tidligere politilederen understreket gang på gang at han var usikker på om Cappelen hadde vært der og at han ikke husket.
DB170118 Vi er opptatt av at dette møtet skal avholdes så fort som mulig, noe som gjentatte ganger har blitt understreket overfor NCCA », skriver Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til Dagbladet.
BT170118 Obama benyttet også sin siste pressekonferanse som president til å rose pressekorpset i Det hvite hus og understreket at en fri presse er helt sentral i et demokrati som USA.
BT170118 Ingen kan gjøre denne jobben alene, understreket Barack Obama på sin siste pressekonferanse som president.
AP170118 Obama benyttet også sin siste pressekonferanse som president til å rose pressekorpset i Det hvite hus og understreket at en fri presse er helt sentral i et demokrati som USA.
DN170117 Statsministeren understreket at kvalitetsmeldingen ikke er blitt igangsatt som følge av dårlig kvalitet, men som en erkjennelse av hvor avhengige vi er av universiteter og høgskoler.
DB170117 Han understreket at Moskva støtter Trumps påstander om antiterror vil være en av hans prioriteringer.
DB170117 Han understreket i intervjuet at ekskona hans er en diva, og at det derfor ikke sjokkerte ham at Carey brukte tida på scenen til å vandre rundt.
AP170117 - Vi skal bruke dette øyeblikket av forandring, sa hun og understreket at Brexit-avstemningen ikke betyr at Storbritannia skal bli mer innadvendt.
AP170117 - Vi skal bruke dette øyeblikket av forandring, sa hun og understreket at Brexit-avstemningen ikke betyr at Storbritannia skal bli mer innadvendt.
AP170117 - Vi skal bruke dette øyeblikket av forandring, sa hun og understreket at Brexit-avstemningen ikke betyr at Storbritannia skal bli mer innadvendt.
AP170117 Også Statoil-sjef Eldar Sætre understreket at det haster for bransjen å få tildelt nye leteområder.
AP170117 Han understreket under konferansen at det haster med å åpne for oljeleting i nye områder dersom norsk oljeindustri skal holde aktiviteten og produksjonen oppe.
AP170117 Også Statoil-sjef Eldar Sætre understreket at det haster for bransjen å få tildelt nye leteområder.
AP170117 Han understreket under konferansen at det haster med å åpne for oljeleting i nye områder dersom norsk oljeindustri skal holde aktiviteten og produksjonen oppe.
DB170116 Dette ble torsdag understreket overfor dommerne med et trusselbrev sendt Cappelen og hans forsvarer Benedict de Vibe, knyttet konkret til en sak som skal være tema i Jensens forklaring.
DN170115 Generalsekretær Saeb Erekat understreket « behovet for å avslutte den israelske okkupasjonen ».
DB170115 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) rykket søndag ut på sin blogg og understreket at Norge ikke « kan ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser ».
DB170115 Dommer Kim Heger, som flere ganger har understreket at han prinsipielt er for åpne dører i retten, skriver i sin kjennelse om lukkede dører : ¶
AP170115 President Putin har tidligere understreket at det er viktig å kutte antall røykere i Russland, ikke minst for å bedre den demografiske situasjonen.
SA170112 - Jeg understreket at (... ) jeg ikke tror lekkasjene kom fra amerikansk etterretning, sier Clapper.
DN170112 Da understreket han selv at han holdt seg unna politikken.
DN170112 Mæland sier også at hun understreket overfor Rema at politikere ikke blander seg inn i forhandlingene.
DN170112 Onsdag understreket imidlertid Tillerson, overfor skeptiske senatorer, at hans intensjon er å kjøre en tøff linje mot Russland.
SA170111 Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.
AP170111 Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.
AP170111 Også Norgesbuss, som har testet elbusser i Stavanger i flere år allerede, understreket at det er mange utfordringer.
AP170111 Det ble understreket av flere under pressekonferansen onsdag, at dette er en test.
SA170110 Men det største problemet for meg er at jeg kan bli for dedikert, understreket Jensen.
SA170110 Overfor sykehusansatte og presse som var møtt opp under sykehustalen på Rikshospitalet i oslo understreket Høie at det har skjedd mye positivt i helsevesenet i 2016.
DB170110 Pitt har hele tiden understreket at han setter barna først.
BT170110 Men Solberg understreket at debatt med påfølgende løsning er til det beste for Vestlandet og Norge.
AP170110 Han understreket at han hadde hatt gode sjefer og dårlige.
AP170110 Han understreket at han hadde hatt gode sjefer og dårlige.
AP170110 Jensen understreket at han aldri har dolket noen i ryggen, og at han har hatt ansvaret for noen av de tyngste og mest hemmelige prosjektene oslopolitiet har hatt ansvaret for : ¶
DB170109 De understreket at Amedia ikke har motforestillinger mot disse 135 millionene som nå ligger på bordet, men reagerer på at det legges fram som støtte til en enkelt aktør.
BT170109 - En slik anklage er i seg selv alvorlig og straffbar, understreket han.
BT170109 - En slik anklage er i seg selv alvorlig og straffbar, understreket han.
DB170108 Det siste var faktisk akkurat det ministeren gjorde - selv om enkelte innen media synes å ha glemt det : Ved lanseringen av den - for øvrig svært lite ulvevennlige - ulvemeldingen i mars i fjor, understreket Helgesen at man står i fare for å bryte lovverk og Bernkonvensjonen dersom man velger de mest restriktive bestandsmålene som meldingen skisserer, og dersom man setter et « eksakt » bestandsmål - det vil si i praksis et mak
SA170107 Det er det den amerikanske drømmen handler om, sa førstedamen og understreket at religionsmangfold også er en amerikansk tradisjon.
DN170107 Solberg understreket at det å skape et inkluderende samfunn og lose Norge trygt gjennom omstillingen, er de to overordnede problemstillingene fremover. ( ©NTB ) ¶
DB170107 Solberg understreket at det å skape et inkluderende samfunn og lose Norge trygt gjennom omstillingen er de to overordnede problemstillingene fremover.
SA170106 - Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.
AP170106 Belgiske myndigheter har understreket at de har forbedret koordineringen mellom ulike tjenester og at antiterrorarbeidet er styrket med 400 millioner euro, som er vel 3,6 milliarder kroner.
AP170106 Solberg understreket torsdag at det kan bli vanskelig å gjennomføre forliket.
AP170106 - Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.
AP170106 - Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.
DB170105 Trump understreket at han ikke vil la Kim gjennomføre sine planer, øver familiene til USAs soldater på å evakuere Sør-Korea.
AP170104 Statsminister Erna Solberg understreket i sin nyttårstale en forventning om at forskningen skal spille en sentral rolle i norsk verdiskapning, og med det svare på det evige spørsmål om « hva skal vi leve av etter oljen ».
DB170102 På en felles pressekonferanse med de to presidentene, understreket Massoum viktigheten av fransk støtte til Irak, både militært og til gjenoppbygging og opplæring.
DB170102 Hollande understreket videre det tette samarbeidet mellom Frankrike og Irak, og lovet at det også fortsetter i årene som kommer.
BT170102 Statsministeren understreket videre at han har snakket med både republikanske og demokratiske medlemmer av Kongressen, og at Israel « ikke er alene ».
BT170102 Han understreket at dersom valget faller på en enstatsløsning med palestinerne, må Israel ta valget mellom å være jødisk eller demokratisk.
DB170101 Hua Chunying understreket at Kina oppfordrer Japan til å opprettholde « ett Kina»-politikken.
AA161231 Xi la også vekt på Kinas økende rolle internasjonalt og understreket at Beijing er fast bestemt på å forsvare landets territorielle integritet.
AA161231 Xi la også vekt på Kinas økende rolle internasjonalt og understreket at Beijing er fast bestemt på å forsvare landets territorielle integritet.
BT161220 Søviknes ville ikke komme med noen bastant programerklæring, men understreket at konsekvensene for hans hjemfylke og landsdel som følge av oljekrisen var noe lokalbefolkningen har fått kjent på kroppen.
BT161220 Samtidig understreket Søviknes at han vil følge regjeringens linje i klimapolitikken.
BT161220 Den nye olje- og energiministeren Terje Søviknes ( Frp ) understreket at klimaområdet også er viktig for en oljeminister da han overtok nøkkelen til departementet fra avtroppende Tord Lien ( H ).
AP161213 Han forsvarte ordningen, men understreket at den kun skulle gjelde i spesielle tilfeller.
AP161210 Norsk-iraneren Mahmoud Farahmand har understreket at islam finnes i alle farger og fasonger, og at det er fullt mulig å være en troende, praktiserende muslim og samtidig en lojal norsk borger.
AP161122 Listhaug skrev en begeistret Facebook-status der hun understreket at den strenge, norske politikken blir lagt merke til.
AP161109 Gruppen har tidligere understreket at de ikke er mot et 22. juli-minnesmerke i Hole kommune, men at de mener det må plasseres et annet sted i kommunen.
AP161031 Walker, som har en mangeårig journalistkarriere bak seg i blant annet den japanske TV-stasjonen NHK og britiske BBC, i tillegg til å ha jobbet for Google og Youtube, understreket at Facebook nylig innførte nye regler som skal tillate spredning av kontroversielt innhold hvis det tilfredsstiller visse nyhetsverdier.
SA161020 Målet er å gjøre selvkjørende biler ti ganger tryggere enn dagens biler med sjåfør bak rattet, understreket han.
AP161006 I sin tale i Stortinget torsdag, understreket finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen i KrF at avtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF krever at politikken skal føre til en betydelig redusering av klimagassutslippene.
AP161005 Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket i sitt innlegg at partiet generelt sett er mot å forby klesplagg, men mener det nødvendig å unngå å dekke ansiktet i undervisningssituasjoner.
AP161004 Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket i sitt innlegg at partiet generelt sett er mot å forby klesplagg, men mener det nødvendig å unngå å dekke ansiktet i undervisningssituasjoner.
FV161003 Kulturministeren understreket i et intervju over høytaleranlegget før kampen at det er tre partier som har jobbet for å oppheve forbudet mot proffboksing, og at stevnet aldri ville funnet sted uten innsatsen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
BT161002 Kulturministeren understreket i et intervju over høytaleranlegget før kampen at det er tre partier som har jobbet for å oppheve forbudet mot proffboksing, og at stevnet aldri ville funnet sted uten innsatsen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
AP161002 Kulturministeren understreket i et intervju over høytaleranlegget før kampen at det er tre partier som har jobbet for å oppheve forbudet mot proffboksing, og at stevnet aldri ville funnet sted uten innsatsen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
AP160921 Han brukte voldsepisodene i Sverige som eksempel, og understreket at det handler om at det er blitt flere innvandrere - ikke at innvandrerne er blitt mer voldelige.
AP160817 Med « Touch of Evil » og « Oslo Skyline » får jeg understreket hovedinntrykket av konserten.
AP160809 Han understreket da at han aldri har vært eier av skipet.
AP160807 Merkel har reagert tilbakeholdent, men understreket at rettsstatlige prinsipper skal følges.
BT160713 Selv om May selv var tilhenger av at Storbritannia forble i EU, har hun sterkt understreket at hun vil respektere resultatet av folkeavstemningen der et knapt flertall av britene stemte for å forlate EU.
FV160709 Han understreket også at Wimbledon-exiten ikke er verdens undergang.
VG160706 Dette er ikke første gang jenta har blitt borte, og operasjonslederen understreket at det ikke var noe som tydet på at 16-åringen hadde blitt lurt med av noen.
AP160704 - Jeg har understreket gang på gang at årsaken lørdag var sammensatt.
AP160620 Jusminister Anundsen understreket da at det var « en driftsrisiko » ved de gamle systemene.
SA160614 Han understreket i russiske medier at taklingen ikke hadde noe med hudfarge å gjøre.
AP160614 Han understreket i russiske medier at taklingen ikke hadde noe med hudfarge å gjøre.
AP160608 Da Adidas sine drakter til EM ble lansert, ble det understreket at designerne hadde fått beskjed om å lage ganske konservative førstedrakter, mens de fikk friere tøyler på andredraktene.
AP160527 Dette, understreket selskapet, ville i første omgang gi færre ruter og kutt i eksisterende ruter.
DA160524 Hun understreket at rapporten er en generell holdningsundersøkelse.
AP160418 Da saken tok fyr, mente Sandberg at han var blitt tolket i verste mening, understreket at han er opptatt av solid og uavhengig forskning og ble tilgitt under tvil.
AP160414 I løpet av de siste årene har Venstre-lederen gjentatte ganger understreket at hun får til mer med Frp i klimapolitikken enn med Ap - blant annet innenfor det grønne skatteskiftet.
AP160414 I løpet av de siste årene har Venstre-lederen gjentatte ganger understreket at hun får til mer med Frp i klimapolitikken enn med Ap - blant annet innenfor det grønne skatteskiftet.
AP160406 Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) understreket at byrådet er opptatt av å organisere prosjektet på en god måte.
AP160403 Selv har Gunnlaugsson på sin egen blogg flere ganger - senest søndag kveld - understreket at hans politiske gjerning slett ikke har bidratt til å øke verdiene på Wintris' investeringer : ¶ " ( Min kone ) har aldri tjent på min rolle i politikken, tvert imot har min deltagelse og de politiske standpunktene jeg har kjempet for ført til at hun har tapt penger.
AP160402 På en pressekonferanse etter toppmøtet om atomsikkerhet i Washington understreket Obama at samarbeid mellom USA og Tyrkia har vært avgjørende i flere internasjonale spørsmål, til tross for uenigheter mellom landene.
AP160331 Det understreket også programlederen i Meet the Press, som er et av de mange politiske talk-showene som sendes hver søndag formiddag i USA, sist søndag.
AP160322 - Jeg er kommet hit over en bro som er bygget av folk på begge sider av Floridastredet, sa Obama, som også understreket den historiske betydningen av besøket.
AP160321 Generalen understreket imidlertid at de militære suksessene kun kan bli varige hvis den irakske regjeringen blir mer inkluderende og det syriske regimet går av og Bashar al-Assad blir erstattet av « en stabil og lydhør » regjering.
AP160321 Thommessen har riktignok understreket i brevet at han skriver som privatperson, men dette undergraves av at han både nevner sitt eget verv og statsministerens støtte.
AP160317 NTNU-dekan Camilla Nereid har understreket nettopp dette ved å poengtere at den syriske krigen, som betraktes som utenrikssaker for USA og den russiske føderasjon, er selve politiske hovedtemaet for Tyrkia.
AP160316 Hun beskriver Breiviks tankegods i disse brevene som fullt av « dehumanisering, antiislamisme, fremmedfrykt og dypt hat », og understreket at han blir hyllet blant annet av tyske og russiske høyreekstreme, som han også har hatt kontakt med.
AP160315 I talen understreket hun støtten til de som falt utenfor i samfunnet.
AP160315 Hun beskriver Breiviks tankegods i disse brevene som fullt av « dehumanisering, antiislamisme, fremmedfrykt og dypt hat », og understreket at han blir hyllet blant annet av tyske og russiske høyreekstreme, som han også har hatt kontakt med.
AP160312 Fra talerstolen på årsmøtet understreket han selv at dette var 30. gang på rad at han deltok på årsmøte.
AP160312 Da Aftenposten møtte ham over en kopp kaffe tidligere i uken, understreket at han den politiske forskjellen til Jan Bøler var minimal.
AP160312 At det var det største laget i landets største parti som var samlet til årsmøte lørdag, var det flere som understreket .
AP160310 At det er vanskelig å spå om økonomien fremover ble understreket av SSB selv torsdag.
AP160309 - Etter flere år med god avkastning er vår entusiasme for eiendom ikke like stor som tidligere, sa Slyngstad, som understreket at eiendom fortsatt gir god avkastning sammenlignet med obligasjonsinvesteringene.
AP160307 NATO-sjefen understreket videre at forsvarsalliansen ser på Tyrkia som « en sterk og verdifull alliert » og berømmet landet for å ha tatt imot 2,5 millioner krigsflyktninger fra Syria og Irak.
AP160307 NATO trapper nå opp sitt nærvær i Egeerhavet, men marinefartøyene er ikke der for å stanse og returnere båtflyktninger på vei fra Tyrkia til Hellas, men for å bistå Tyrkia og EUs grensebyrå Frontex i arbeidet med å komme menneskesmuglerne til livs, understreket Stoltenberg. ( ©NTB ) ¶
AP160306 Det siste har forhandlere fra både USA og EU understreket ikke vil skje, men de har hatt vansker med å overbevise kritikere.
SA160305 Det er jo derfor jeg er her, understreket Svendsen.
AP160305 Det er jo derfor jeg er her, understreket Svendsen.
AP160303 Statsministeren har understreket at det i høringsnotatet heter at sekundærinnvandringen « kan » overstige primærinnvandringen, og ikke påstått at den « vil » gjøre det.
AP160303 Han har riktignok understreket at NATO vil følge internasjonal rett og nasjonal lovgiving, uten å utdype hva dette innebærer.
AP160302 Når jeg blir kandidat, skal jeg rette skytset mot Hillary Clinton, understreket Trump.
AP160224 De har nå understreket at det i høringsnotatet står « kan bli », ikke « vil bli ».
DA160223 Fylkessamferdselssjefen understreket at trolleybussteknologien er den eneste som er tilstrekkelig utprøvd til å kunne brukes for bussveisystemet, men at andre løsninger vil være aktuelt å prøve ut for andre busser i kollektivtrafikken.
AP160220 Landbrukskommissær Hogan understreket at man har gjennomgått en periode med mye frustrasjon.
AP160218 - PKK ønsker ikke å gå i krig med Tyrkia, understreket Bayik, ifølge Reuters.
AP160218 Tyrkiske sikkerhetskilder var raskt ute med å anklage den kurdiske PKK-geriljaen for å stå bak onsdagens angrep, men samme kveld understreket visestatsminister Numan Kurtulmus at man ennå ikke vet hvem som er ansvarlig.
AP160218 Les mer om byrådets klimastrategi Derfor understreket byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) at det er viktig å få opposisjonspartiene med på laget.
AP160218 Les mer om byrådets klimastrategi Derfor understreket byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) at det er viktig å få opposisjonspartiene med på laget.
AP160218 Les mer om byrådets klimastrategi Derfor understreket byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) at det er viktig å få opposisjonspartiene med på laget.
AP160213 Han understreket at Russland trosser verdenssamfunnets vilje med sin støtte til utbrytere I Øst-Ukraina og intervensjonen I Syria på vegne av president Bashar al-Assad.
AP160213 - NATO søker ikke konfrontasjon, vi ønsker ikke en ny kald krig, sa Stoltenberg, som understreket at det ikke er noen motsetning mellom det å ha et sterkt forsvar og ønske seg dialog med Russland.
AP160213 Han understreket at Russland trosser verdenssamfunnets vilje med sin støtte til utbrytere I Øst-Ukraina og intervensjonen I Syria på vegne av president Bashar al-Assad.
AP160213 - NATO søker ikke konfrontasjon, vi ønsker ikke en ny kald krig, sa Stoltenberg, som understreket at det ikke er noen motsetning mellom det å ha et sterkt forsvar og ønske seg dialog med Russland.
AP160213 Fra talerstolen på Venstre-møtet understreket Skei Grande at hun mener at de som er mot sexkjøploven, kjemper en like aktiv kamp for de prostituerte, som Jaquesson og andre tilhengere av loven.
AP160212 Men Stoltenberg understreket at rådet aldri er avviklet.
AP160212 Generalsekretær Stoltenberg understreket at det ikke er snakk om " business as ususal ", selv om det blir et slikt møte.
AP160212 Hun har flere ganger understreket at de 30 millionene fra salget skal gå til å ruste opp kulturhuset Hausmania.
AP160211 Men Stoltenberg har understreket viktigheten av en politisk dialog.
AP160211 - Vi trenger en eller annen form for gjennombrudd, sa han - og understreket at håpet er å finne en måte å skape en dialog mellom opposisjonen i Syria og president Bashar al - Assad. * * Les også : ¶ - * * * ¶
AP160208 Han sier han ikke ønsker å spekulere på hvorfor en tillatelse ikke er gitt, men sier at overfor UD har tyrkiske myndigheter understreket at dette ikke er knyttet til noen form for negativ vurdering av Aftenposten.
AP160204 I sin tale under Giverlandskonferansen i London torsdag formidddag understreket hun hvor viktig det er å raskt finne en politisk løsning på konflikten i landet.
AP160203 - Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem og riksadvokaten har i en årrekke understreket viktigheten av at disse sakene prioriteres, oppklares og iretteføres av politiet og påtalemyndigheten, sier Katharina Rise, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.
AP160129 Dette er ikke føleri, understreket SV-lederen.
DA160128 I høst understreket både Sonys direktør Lena Midtveit og Universals norskansvarlige Bjørn Rogstad at de prioriterer låter og videoer framfor album framover.
DA160128 I høst understreket både Sonys direktør Lena Midtveit og Universals norskansvarlige Bjørn Rogstad at de prioriterer låter og videoer framfor album framover.
AP160128 » Han understreket at politiet og andre sikkerhetsstyrker skulle ta seg av saken, og la til : « Folk behøver ikke være redde og bør ikke la seg kue av terrorhandlingene.
AP160127 Samtidig har Forsvarsjefen i sitt fagmilitære råd understreket at Norge står overfor en mer alvorlig og krevende sikkerhetspolitisk situasjon, både når det gjelder utviklingen i Midtøsten/Nord-Afrika og Russland.
AP160126 Utenriksminister Sergej Lavrov understreket tirsdag at Russland ikke vil ta tilbake asylsøkere som « med overlegg oppga falske opplysninger om formålet med besøket i Russland ».
AP160126 Utenriksminister Sergej Lavrov understreket tirsdag at Russland ikke vil ta tilbake asylsøkere som « med overlegg oppga falske opplysninger om formålet med besøket i Russland ».
AP160125 Både Solberg og Jensen understreket at det ikke er noen krise i norsk økonomi selv etter det dramatiske fallet i oljeprisen det siste året, investeringstørke og masseoppsigelser i oljeindustrien og stigende arbeidsledighet.
AP160125 FN-utsendingen understreket samtidig at flyktningkrisen ikke er et særnorsk fenomen, selv om også Norge føler presset.
SA160124 Hvis jeg på en eller annen måte kan hjelpe Aksel, så vil jeg selvfølgelig gjøre det, understreket Rælingen-alpinisten og fortsatte sin hyllest av lagkapteinen : ¶
SA160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
SA160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
FV160124 Hvis jeg på en eller annen måte kan hjelpe Aksel, så vil jeg selvfølgelig gjøre det, understreket Rælingen-alpinisten og fortsatte sin hyllest av lagkapteinen : ¶
FV160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
FV160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
BT160124 Hvis jeg på en eller annen måte kan hjelpe Aksel, så vil jeg selvfølgelig gjøre det, understreket Rælingen-alpinisten og fortsatte sin hyllest av lagkapteinen : ¶
BT160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
BT160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
AP160124 Men det er understreket at det skal være sykehus i beredskap når OL-ilden tennes.
AP160124 Hvis jeg på en eller annen måte kan hjelpe Aksel, så vil jeg selvfølgelig gjøre det, understreket Rælingen-alpinisten og fortsatte sin hyllest av lagkapteinen : ¶
AP160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
AP160124 Han har gjort store ting når Aksel har vært ute før, understreket Henrik Kristoffersen.
AP160122 I et svarbrev til SVs leder Audun Lysbakken blir det understreket fra Ap, Sp, KrF og Venstre at det er Regjeringens ansvar å sikre at ingen asylsøkere returneres i strid med folkeretten og Stortingets vedtak.
SA160120 Dette blir spesielt understreket av båndene nederst.
AP160120 Dette blir spesielt understreket av båndene nederst.
AP160119 - Vi vil stå overfor en lignende situasjon i 2016 som i 2015, sa han i forbindelse med fremleggelsen av tallene og understreket at veksten vil være « stabil » i 2016.
AP160119 Men flere av partienes representanter understreket at de forutsetter at Regjeringen følger vedtaket fra november og at innstrammingen ikke fører til at folk med et beskyttelsesbehov sendes ut.
AP160115 De understreket også viktigheten av faktabasert kunnskap.
DA160114 Han står heller ikke på noen av listene vi har fått oversendt fra andre land, understreket Tyrkias innenriksminister Efkan Ala på en presskonferanse i Istanbul.
AP160110 På pressekonferansen understreket Eliasson at politiet skal offentliggjøre slike saker.
AP160109 På en pressekonferanse etter møte understreket hun også at flommen av immigranter til Tyskland skal reduseres. 170 anmeldelser hittil ¶
AP160109 Merkel understreket at de endringene som nå foreslås må godtas av kristeligdemokratenes ( CDU ) regjeringspartner det sosialdemokratiske SPD.
AP160109 Hun understreket at dersom noen brøt loven må dette få konsekvenser.
AP160109 På en pressekonferanse etter møte understreket hun også at flommen av immigranter til Tyskland skal reduseres.
AP160109 Merkel understreket at de endringene som nå foreslås må godtas av kristeligdemokratenes ( CDU ) regjeringspartner det sosialdemokratiske SPD.
AP160107 - Våre medlemmer er vant til omstilling, blant annet gjennom jobbskifter, sa Kristiansen men understreket at slike skifter må gi trygghet og foregå på forsvarlig vis.
AP160106 Og understreket at politiet er klar over kompleksiteten i saken.
AP160105 Senere understreket Albers at det ikke dreide seg om opptil 1000 gjerningspersoner, men at de som sto bak var en del av en ansamling på anslagsvis 1000 mennesker.
AP160105 Afghanerne har understreket at de ikke ønsker en militær intervensjon : ¶ †" Men vi trenger luftstøtte, sa en talsmann for det afghanske parlamentet under et Moskva-besøk i november. †" Vi skal se hva vi kan hjelpe med, var det tvetydige svaret fra Kreml.
AP160105> Afghanerne har understreket at de ikke ønsker en militær intervensjon : ¶ †" Men vi trenger luftstøtte, sa en talsmann for det afghanske parlamentet under et Moskva-besøk i november. †" Vi skal se hva vi kan hjelpe med, var det tvetydige svaret fra Kreml.
AP160105> target="avis" href= Afghanerne har understreket at de ikke ønsker en militær intervensjon : ¶ †" Men vi trenger luftstøtte, sa en talsmann for det afghanske parlamentet under et Moskva-besøk i november. †" Vi skal se hva vi kan hjelpe med, var det tvetydige svaret fra Kreml.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Afghanerne har understreket at de ikke ønsker en militær intervensjon : ¶ †" Men vi trenger luftstøtte, sa en talsmann for det afghanske parlamentet under et Moskva-besøk i november. †" Vi skal se hva vi kan hjelpe med, var det tvetydige svaret fra Kreml.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Afghanerne har understreket at de ikke ønsker en militær intervensjon : ¶ †" Men vi trenger luftstøtte, sa en talsmann for det afghanske parlamentet under et Moskva-besøk i november. †" Vi skal se hva vi kan hjelpe med, var det tvetydige svaret fra Kreml.