DB171210 - Burde det understrekes enda tydeligere at man faktisk ikke vinner en ferdig hytte ?
VG171208 Det understrekes fortsatt at det er ikke fremsatt noen konkret trussel mot flyplassen.
DB171208 I dommen understrekes det at ingen av de andre festdeltakerne så at fornærmede slo tiltalte.
VG171206 I uttalelsen som ble sendt ut av FIFA en snau time etter at IOC hadde offentliggjort sin avgjørelse i går, understrekes det at dopingtestene under sommerens VM bli analyser på laboratorier utenfor Russland.
VG171206 I stedet publiserte kommunikasjonsavdelingen til FIFA uttalelse der det understrekes at « IOCs avgjørelse påvirker ikke forberedelsene til fotball-VM i 2018.
SA171205 Avslutningsvis understrekes det at oppropet ikke er en oppfordring om å snu, men et krav.
AP171205 Avslutningsvis understrekes det at oppropet ikke er en oppfordring om å snu, men et krav.
AA171205 Avslutningsvis understrekes det at oppropet ikke er en oppfordring om å snu, men et krav.
AA171205 Avslutningsvis understrekes det at oppropet ikke er en oppfordring om å snu, men et krav.
BT171202 Det er også leit å oppleve at flere aktivitetstilbud er redusert, samtidig som det må understrekes at det heldigvis fortsatt er ulike typer aktiviteter og underholdning som tilbys de som ønsker å delta.
NL171127 I den nylig lanserte Nordområdestrategien understrekes også viktigheten av sterke og synlige kunnskapsmiljøer for å utvikle kunnskap om og for Nordområdene.
DA171125 Sosialdemokratene føler nå også på ansvaret for landet, understrekes det.
DN171124 Det understrekes riktignok at nivået for den kommende uken er « svært usikkert ».
VG171123 Om man i det hele tatt skulle tvile på nasjonaliteten til « Hjemsøkt », understrekes norskheten ganske greit i åpningen : En kald sexscene.
DB171123 Først kommer en redegjørelse for Bryggeriforeningens syn på de foreslåtte avgiftene hvor det understrekes at sukkerinntaket fra brus har sunket med 18 prosent.
AP171122 Dette understrekes av lydbildet som til dels er vanvittig påfallende og temmelig forstyrrende.
NL171121 Betydningen av den type kompetanse som ender med en doktorgrad kan ikke understrekes tydelig nok, ikke minst med tanke med de store utfordringer vi står overfor knyttet til teknologi og digitalisering.
DN171121 Kronen har svekket seg den siste tiden, og SEB understrekes at dette er overraskende sett i lys av en høyere oljepris.
DA171121 Det understrekes at dette er det partiene selv melder inn til Dagsavisen : ¶
DN171120 Også her understrekes det at usikkerheten rundt hva neste steg i Tyskland blir, er stor.
DN171119 I tillegg understrekes det at dette er snakk om folkefond, som ikke skulle ta større risiko enn nødvendig.
DA171119 I tillegg understrekes det at dette er snakk om folkefond, som ikke skulle ta større risiko enn nødvendig.
AP171118 Denne isolerte rollen understrekes også i Piero della Francescas fremstilling av Kristi fødsel fra 1470 - 1475, bildet som henger på androidens vegg i filmen.
VG171117 Det understrekes imidlertid at det vil ta seks til åtte uker før endelig obduksjonsrapport er klar.
SA171116 En domstol i Frankfurt slår fast at Kuwait Airways ikke kan pålegges å bryte loven og risikere straffeforfølgelse i opprinnelseslandet, men det understrekes at kjennelsen ikke tar stilling til selve loven.
DB171116 En domstol i Frankfurt slår fast at Kuwait Airways ikke kan pålegges å bryte loven og risikere straffeforfølgelse i opprinnelseslandet, men det understrekes at kjennelsen ikke tar stilling til selve loven.
DB171116 I uttalelsen fra Stennett, gjengitt av blant annet NME, understrekes det dessuten at rapperens mor er svært takknemlig overfor fansen og de som har elsket og støttet ham.
VG171114 Samtidig understrekes det at etaten nå vil endre sin bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet, slik at den blir i samsvar med avklaringene i brevet fra Horne.
DB171113 Det understrekes at man vil gi utøverne rett til en grundig behandling og en personlig høring, men samtidig vil man søke raske avgjørelser med tanke på at verdenscupsesongen snart starter, skriver NTB.
DA171110 Så er også gjenstandene av høy kvalitet, og unike i museums-sammenheng, noe som understrekes av at Thorkildsens utstilling har vakt interesse og begeistring langt utenfor Drammens grenser, både når det gjelder innhold og presentasjon.
VG171109 Det understrekes at man vil gi utøverne rett til en grundig behandling og en personlig høring, men samtidig vil man søke raske avgjørelser med tanke på at verdenscupsesongen snart starter, skriver NTB.
DB171108 Kinas krav om likestilling med USA på den internasjonale scene, understrekes av at det i kinesiske presse brukes ord som « nytt kapittel i historien », og « stormakts-forholdet », i forbindelse med Trumps besøk.
DB171108 I brevet understrekes det også at Hasic skulle gjøre kontorarbeid og ikke være Islamsk Råds ansikt utad, slik det ble framstilt i media.
VG171107 I søknaden til Bærum kommune understrekes det at de nå har en avtale på plass.
DB171107 Samtidig understrekes det fra IOC-ledelsen at Fredericks er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
DB171105 Dette ble ikke kjent før i kveld, og det understrekes i papirene at det er dronningens private midler som er brukt i investeringen.
VG171104 Men det understrekes at arbeidstager må ta kostnaden hvis vedkommende velger en dyrere plasseringsform enn bedriften har i dag.
BT171104 Det er bra for skolen at det understrekes at disse fagene er spesielt viktige.
DB171103 Dette poenget understrekes av at de sentrale ATT-artiklene 6 og 7 er inntatt i retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell - i likhet med Stortingets 1959-vedtak.
DA171101 - IOCs jurisdiksjon er begrenset til olympiske leker, og det er opp til FIS å avgjøre konsekvensene av IOCs konklusjoner for perioden utenfor lekene, deriblant verdenscupen og andre FIS-konkurranser, understrekes det.
DN171031 Datagrunnlaget går tilbake til 1914, men det understrekes at ulike hendelser som krigen og depresjonen kan ha skapt støy.
DB171031 Men alvoret i hvordan vi gjør sunne, levende naturområder og kulturlandskap om til monokulturelle ørkener, kan ikke understrekes nok.
DB171026 Det understrekes at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.
VG171025 I vedtaket som kom etter forslag fra byrådspartiene Ap, MDG og SV under en rekke personvernforslag fra Venstre, understrekes det at kameraovervåking i skoletiden skal skje i spesielle tilfeller : ¶
DB171025 Det understrekes at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.
VG171024 Elevene trenger også hjelp med å håndtere problematiske følelser knyttet til daglig stress, ifølge studien, der det også understrekes at litt stress er noe mange trenger for å prestere optimalt.
DB171020 Der understrekes det at TV4 vil slå hardt ned på trakassering og andre kritikkverdige forhold.
DN171017 I energimeldingen understrekes det at vi vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer.
DB171013 Der understrekes det at kvinnene har status som vitner i saken, og at de kan ha viktig informasjon for etterforskningen.
VG171012 I protokollen fra denne ukens ekstraordinære møte understrekes det at styret har full tillit til daglig leder.
DB171011 Det understrekes at de øvrige insentivene for elbilkjøp - som ingen engangsavgift og moms ved kjøp og lav årsavgift - videreføres i budsjettet.
DA171006 - På generelt grunnlag understrekes at det legges stor vekt på hensynet til menneskerettighetene i vurderinger av søknader om eksportlisens for militært utstyr, sier hun.
DA171006 - Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig Nobelprisen er for et forlag og for en forfatter.
VG171005 Motstanden er tøff i Sør-Amerika, det må understrekes , men det er ingen underdrivelse å melde at Argentinas stjernegalleri har skuffet til nå.
VG171003 Overfor VG understrekes det at det ikke er fattet en beslutning ennå, men at dette i øyeblikket er det mest sannsynlige scenarioet.
VG171003 I dommen understrekes det at hans eierskap har ført til uheldige dobbeltroller.
VG171002 - Det må understrekes at svært mange som har vist til denne årsaken ikke mener det er galt at vi ønsker at skattene økes.
AP171001 I brevet, undertegnet av blant annet Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ), understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.
AP171001 I det åpne brevet understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.
DN170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
AP170930 I brevet, undertegnet av blant annet Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ), understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
VG170928 Når det gjelder mesterskapet som akkurat er over, skal det understrekes at vi ikke vet hvor totalen lander, men det er ikke spesielt beroligende å høre hvor unødvendige problemer arrangøren har skapt for seg selv.
VG170928 Nå skal det understrekes at sykkel ikke akkurat er den letteste idrettsgrenen økonomisk sett.
SA170926 Samtidig understrekes det at forsinkelsen så langt ikke har utløst noen behov for økonomiske tilleggsbevilgninger.
DB170926 Samtidig understrekes det at forsinkelsen så langt ikke har utløst noen behov for økonomiske tilleggsbevilgninger.
DB170926 Samtidig understrekes det at forsinkelsen så langt ikke har utløst noen behov for økonomiske tilleggsbevilgninger.
AP170926 » I KrF understrekes det nå at partiet gjør det de lovet.
AP170926 Samtidig understrekes det at forsinkelsen så langt ikke har utløst noen behov for økonomiske tilleggsbevilgninger.
NL170925 Samtidig understrekes det fra Folkehelseinstituttet at bruk av kondom er det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner.
DB170923 Opplæringsloven slår fast at offentlig skole skal være gratis for elever og foreldre og på Utdanningsdirektoratet ( Udir ) sine hjemmesider understrekes det at aktiviteter i regi av skolen skal være gratis fordi de skal være inkluderende, slik at alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.
DA170921 Hos UNE understrekes det at man ikke har fått informasjon eller dokumentasjon om piskingen, verken fra kvinnens advokat eller andre.
AA170921 Hos UNE understrekes det at man ikke har fått informasjon eller dokumentasjon om piskingen, verken fra kvinnens advokat eller andre.
AP170918 » I undersøkelsen understrekes det også at svarene vil være viktige for å meisle ut strategien foran kommune- og fylkestingsvalget om to år.
AP170916 Men det understrekes at det ikke er noen økt trusselnivå.
VG170914 I det sentrale partimiljøet understrekes det overfor VG at Støre selv gang på gang har forsikret om at alt var i orden og tålte offentlighetens lys.
DN170913 Det understrekes også at dette er i tråd med kommunikasjonen fra konkurrenten Polarcus i dag, som skriver at det fortsatt er begrenset visibilitet for fjerde kvartal i seismikkmarkedet, men at en rekke tildelinger ventes å bli annonsert i september.
AA170913 Dødelighet blant barn under fem år har falt kraftig, understrekes det i rapporten fra Bill and Melinda Gates Foundation.
VG170912 Nå skal det understrekes at idrettstoppene kaller det omfattende notatet en kladd, og at det endelige tallet nok vil endre seg når søknaden sendes, men det antyder like fullt en tydelig retning.
VG170907 - Jeg måtte ta en ekstra nevrologisk test, og jeg vet at det har blitt lagt inn et ekstra vedlegg i søknaden der det understrekes at jeg er « fit for fight ».
DA170907 Skolevalgene er en indikator og vindmåler i forkant av valgene, og viktigheten understrekes ved at en tredel av elevene også har stemmerett 11. september.
AP170907 Samtidig understrekes det at noen av disse verktøyene ikke vil virke like positivt i tiden fremover.
VG170905 Gamle kunster er ingenlunde glemt, noe som understrekes da han begynner å peke med blyanten fra bak pulten sin, akkurat slik vi husker ham.
AP170905 Her gis ingen garantier for at det blir bedre, men det understrekes at det nå jobber intensivt med følgende forbedringsvurderinger : ¶
AP170905 Her gis ingen garantier for at det blir bedre, men det understrekes at det nå jobber intensivt med følgende forbedringsvurderinger : ¶
AA170905 Nylig er det utarbeidet en ny veileder for bransjen, hvor det blant annet understrekes at alternative behandlere ikke har lov til å behandle - eller markedsføre at de behandler - alvorlig sykdom som kreft.
AA170905 Nylig er det utarbeidet en ny veileder for bransjen, hvor det blant annet understrekes at alternative behandlere ikke har lov til å behandle - eller markedsføre at de behandler - alvorlig sykdom som kreft.
VG170904 I dokumentene fra tingretten understrekes det at saken samlet sett er svært alvorlig, og det finnes ingen andre direkte sammenliknbare saker.
AP170904 Det understrekes overfor Aftenposten at det bare ligger rent praktiske forhold bak at Hareide ikke møter Listhaug.
VG170901 Det er avgjørende at sivilbefolkningen beskyttes, og at dette understrekes i kontakt med myndighetene i Myanmar.
VG170829 Det understrekes at anslagene er forenklet og usikre.
DA170829 Og det er viktig at det budskapet understrekes .
VG170825 I Antidoping Norges anførsler stod det sentralt at hun ikke undersøkte hva hun fikk i kroppen, og det understrekes hvor viktig det er å vise særskilt aktsomhet ved medisiner fra utlandet.
DA170824 Dette understrekes av at hele stadion uler Zuuuuuuuuce hver gang han har pucken.
DA170824 Dette understrekes av at hele stadion uler Zuuuuuuuuce hver gang han har pucken.
VG170823 Skillet er mellom dem som klandrer idrettens regelverk for at en utøver mister to hele sesonger og like mange mesterskap selv om det i dommen understrekes at hun ikke mistenkes for bevisst å ha villet jukse, og de som klandrer skiforbundets system for å ha sviktet henne.
DA170823 Skillet er mellom dem som klandrer idrettens regelverk for at en utøver mister to hele sesonger og like mange mesterskap selv om det i dommen understrekes at hun ikke mistenkes for bevisst å ha villet jukse, og de som klandrer skiforbundets system for å ha sviktet henne.
NL170822 Paradokset understrekes med tvangssammenslåing blant annet på Senja.
DN170821 Det understrekes i meldingen at Total vil opprettholde den sterke posisjonen til Mærsk Oil i Nordsjøen, og da spesielt med sterke baser i København og Esbjerg.
AA170818 Japan føler seg i en utsatt posisjon og ber stadig om amerikanske forsikringer om gjensidig forsvar, et løfte som regelmessig understrekes i Washington.
VG170816 Det understrekes at filmen skal ha premiere som planlagt 27. juli 2018.
DB170815 Han vet at det stormer på toppene, og har ikke latt seg påvirke av merkelappene, understrekes det.
NL170814 I dommen understrekes det at det ikke dreier seg om forbud mot bruk av religiøse plagg, men forbud mot heldekkende plagg foran ansiktet.
DB170811 Der understrekes det at etterforskningen fortsatt er i et tidlig stadium, og at politiet derfor ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.
DB170811 I samme tekst understrekes det at invitasjonen tilsynelatende strider mot statsminister Modis politiske overbevisninger.
AP170809 Dessuten kan det ikke understrekes hvor viktig det er med godt fottøy.
VG170808 I dommen understrekes det at Gatlin « ikke forsøkte å forbedre prestasjonen, og gitt hans medisinske tilstand, har ikke medisinen forbedret den ».
AA170807 Det understrekes at mange hadde kommentarer som viste til at små barn trenger å oppleve trygghet i tilvenningsperioden, og at foreldrene i deres barnehage om nødvendig ble oppfordret til å være i barnehagen så lenge som barnet hadde behov for det.
DB170806 Alvoret understrekes for eksempel i en ny studie, som viser at risikoen for at temperaturstigningen innen dette århundrets slutt vil oversige to grader er meget stor.
DB170724 I en tid der faren for bruk av atomvåpen regnes som større enn under den kalde krigen, kan det ikke understrekes nok hvor farlig dette spiller er.
AA170717 Det understrekes imidlertid at i unntakstilfeller vil likevel den enkeltes aktivitet kunne gå på bekostning av viktige offentlige hensyn. ( ©NTB ) ¶
VG170715 Det understrekes at midlene er øremerket til lønn.
AP170714 » Samtidig understrekes det der hvordan volden primært rammer internt i miljøene og ikke tilfeldige personer.
DN170710 « Det må understrekes at Sapa er i svært god stand og vi venter at selskapet vil fortsette å øke inntjeningen de kommende to årene på grunn av selskapsspesifikke årsaker, men også fordi selskapet har en svært fordelaktig eksponering, med rundt 50 prosent av salget fra Europa », skriver Handelsbanken i et notat ifølge
DB170706 - Trusselen Russland utgjør, kan ikke understrekes nok, sier Wilczek.
AA170706 - Trusselen Russland utgjør, kan ikke understrekes nok, sier Wilczek.
AA170704 I fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett understrekes det at hun i fengselet må følges opp med forsvarlig helsehjelp og om nødvendig overføres til sykehus.
DB170702 Der understrekes det blant annet at motivene på t-skjortene ble valgt ut tilfeldig og at designet ikke var godt gjennomtenkt.
VG170629 Han legger til at kvinnen er glad for at Høyesterett reduserte straffen til det tingretten opprinnelig idømte, og for at det understrekes i dommen at voldsutøvelsen var liten og at hennes intensjon var å gi hunden et godt liv.
DN170629 Det understrekes at nemnda ser det slik at kortholderen er ansvarlig for belastningen, til tross for at den ikke skulle skjedd.
AA170629 I kjennelsen understrekes det at siktede i fengselet må følges opp med forsvarlig helsehjelp og om nødvendig overføres til sykehus.
SA170628 Konklusjonen er at alle som fikk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillende nivå av antistoffer mot influensaviruset, men det understrekes at det må større testgrupper til før man kan ta metoden i bruk.
DA170628 « Dersom svar ikke er mottatt innen svarfristens utløp, blir plassen strøket », understrekes det i et brev til alle nye SFO-foreldre i Drammen, datert mandag 19. juni.
AA170628 Konklusjonen er at alle som fikk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillende nivå av antistoffer mot influensaviruset, men det understrekes at det må større testgrupper til før man kan ta metoden i bruk.
AP170627 I skrivende stund er det ikke lagt ut noe på Twitter om denne saken, men det skal understrekes at Utenriksdepartementet forteller at Brende selv er på reise.
AA170627 Samtidig understrekes betydningen av å opparbeide plassen slik at den hedrer Olav Gjærevoll på en verdig måte.
AA170627 Samtidig understrekes betydningen av å opparbeide plassen slik at den hedrer Olav Gjærevoll på en verdig måte.
AA170626 Fra russisk side understrekes det at det ikke ligger noen dramatikk i dette, da Sergej Kisljak har vært i ambassadør i Washington i ni år og nå skal hjem som følge av normal utskiftning.
AA170626 Her understrekes det at Liu må få best mulig behandling for sykdommen sin.
NL170622 Samtidig understrekes Tromsøs suverene stilling i alle sammenhenger, så bare vent -.
AA170622 Det understrekes i rapporten at undersøkelsen ikke er representativ for alle ungdommene som var på Utøya, men basert på de ni deltakernes erfaringer og tanker.
NL170619 Eierskapet til saken understrekes av at den norske havsatsingen er det eneste politikkområdet Støre selv ønsker å lede direkte fra statsministerens kontor.
AA170619 Det understrekes at USA ikke har gått til krig mot president Bashar al-Assad og det syriske regimet.
VG170617 Mattilsynet henviser i vedtaket til Forskrift om avliving av dyr, hvor det understrekes at dyrene må være i kontakt med gassen i tilstrekkelig lang tid, for å sikre at de er døde eller forblir bevisstløse til de er avlivet.
VG170615 I mandatet til POD understrekes det hvor viktig dette arbeidet er : ¶
DA170614 Rumensk film opplever et internasjonalt oppsving om dagen, noe som understrekes ved at Adrian Sitarus « The Fixer » vant hovedprisen ved den nye norske filmfestivalen Oslo Pix.
VG170610 Det understrekes at styret har taushetsplikt i forhold til hva som har kommet frem i saken i og etter sin styreperiode ».
DA170610 Her understrekes det at de innsatte har den samme beskyttelsen etter torturkonvensjonen som innsatte i andre norske fengsler.
DN170609 Det understrekes at landene ikke vil være skånsomme i sin behandling av denne typen aktivisme.
AA170609 Det understrekes at landene ikke vil være skånsomme i sin behandling av denne typen aktivisme.
VG170608 Det må understrekes at dette ikke får kortsiktige konsekvenser for ansatte eller tilknyttede familier.
VG170606 Nå skal det understrekes at rettergangen på Ullevaal var profesjonelt gjennomført, og det er for all del ført grundige resonnementer av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
DB170603 Men la det også understrekes at det ikke er én replikk i denne dialogen som ikke kan tolkes på minst to måter.
DB170601 La det også understrekes at Martinelunde og Kevin senere ble observert som gode venner, og at hun sågar tilbød at han kunne få Isabell som trøstepresang.
SA170531 I dommen fra Gulating lagmannsrett understrekes det at domfelte sannsynligvis ville sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige.
AP170531 I dommen fra Gulating lagmannsrett understrekes det at domfelte sannsynligvis ville sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige.
DB170529 Angela Merkels radikale erkjennelse av tingenes tilstand understrekes her av Tusk.
VG170526 I utkastet, som det fortsatt arbeides med i den sicilianske byen Taormina, understrekes det likevel « nødvendigheten av å støtte flyktninger så nær sine hjemland som mulig, slik at de kan settes i stand til å vende tilbake », skriver nyhetsbyrået NTB.
SA170526 I uttalelsen fra Finansklagenemnda understrekes det at kunden er en lovlydig forretningsmann og petroleumsingeniør, og at han har skattet av pengene.
DB170526 I et resolusjonsutkast som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til, understrekes nasjonenes rett til å stenge grensene.
AP170526 I uttalelsen fra Finansklagenemnda understrekes det at kunden er en lovlydig forretningsmann og petroleumsingeniør, og at han har skattet av pengene.
AA170526 I utkastet som det nå arbeides med i Taormina i Italia, understrekes « nødvendigheten av å støtte flyktninger så nær sine hjemland som mulig, slik at de kan settes i stand til å vende tilbake ». ( ©NTB ) ¶ | - Britiske jagerfly sendt på hasteoppdrag ¶
AA170526 I et resolusjonsutkast som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til, understrekes nasjonenes rett til å stenge grensene.
NL170523 Hvilke utfordringer vi som samfunn står overfor, understrekes jo av at Storbritannia har det mange anser som Europas beste apparat for kontra-terror.
AA170522 I rapporten understrekes det at problemet med internt fordrevne vil fortsette dersom man ikke gjør noe med årsakene, nemlig fattigdom, konflikter, klimaendringer og svake stater.
DA170519 Dette understrekes av utstillingens hovedpaviljong i Giardini.
VG170518 Det understrekes også at aktoratet har opplyst at Cappelen ikke har stilt krav om motytelser for å forklare seg, og at politiet ikke har gitt noen løfter.
AA170518 Og det må understrekes , at dette er ikke noe kommunens politikere og administrasjon fikser alene.
DB170516 I DSB's innspill til landmaktutredningen understrekes behovet for å legge et bredt risiko- og sårbarhetsbilde til grunn for videreutvikling av totalforsvaret.
DA170516 I forrige uke signerte Tillerson også på vegne av USA en avtale i Arktisk Råd, der betydningen av Paris-avtalen understrekes .
AA170512 I uttalelsen understrekes det at israelerne ønsker å leve i fred med sine naboer og har undertegnet fredsavtaler med Egypt og Jordan.
AA170512 I uttalelsen understrekes det at israelerne ønsker å leve i fred med sine naboer og har undertegnet fredsavtaler med Egypt og Jordan.
NL170511 Det understrekes at dette arbeidet ikke kan gjøres av politiet alene, men i samarbeid med andre aktuelle aktører som for eksempel kommunen, barnevern, skole, spesialisthelsetjenesten.
DB170511 Noen som ytterligere understrekes av den rare scenografien med gassballongen og den påklistrede modulasjonen som kommer formålsløst midt i låta. 10.
DB170509 Hensikten med å la seg registrere på denne måten, skal ha vært å etablere grunnlaget for en terrorhandling - noe som understrekes av at 28-åringen hadde stjålet med seg over tusen skarpe skudd fra en militær skytebane.
DN170503 I oppdateringen understrekes det at selskapet er i rute til å kunne starte produksjonen av selskapets nye Model 3 i juli i år.
BT170502 Når det gjelder EFTA-domstolen, må det imidlertid understrekes at utøvelsen av dommergjerningen ikke er noen eksakt vitenskap.
VG170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
DA170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
AP170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
AA170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
SA170427 Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
SA170427 Samtidig understrekes det i barnevernstjenestens årsplan for 2017 og prosjektet « Mitt liv », som er en obligatorisk del av barnevernsarbeidet, at det skal vektlegges å skape gode relasjoner til barna.
DN170427 Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
DA170427 Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
BT170427 Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
AA170427 Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
AA170427 Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
DB170426 Samtidig understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.
AP170424 Han peker også på at det i retningslinjene for hvordan konvensjonen skal tolkes, understrekes at man skal unngå lovgivning og praksis som er « åpenbart absurd ».
DB170423 Videre understrekes det at asylmottak er et frivillig botilbud for asylsøkere og at beboerne kan forlate mottaket når de selv ønsker.
DA170423 - Det må understrekes at dette var i Bergen, og at det som ble avdekket er usammenlignbart med Stavanger - slik jeg forstår det, sier Mossige.
AP170421understrekes enda kraftigere enn før at aktiviteter finansiert gjennom FMO skal baseres på « de felles verdiene respekt for menneskeverdet, frihet, demokrati, likhet, rettsstatlige prinsipper og menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter ».
DN170420 Russland ønsket å inkludere en formulering som er blitt brukt i tidligere uttalelser, hvor viktigheten av å finne en løsning gjennom dialog understrekes , ifølge sikkerhetsråddiplomater.
AP170420 I forslaget som sendes ut på høring til sommeren, understrekes det at foreldre kan trekke tilbake samtykket til lagring når som helst.
VG170419 Det understrekes også at aktoratet har opplyst at Cappelen ikke har stilt krav om motytelser for å forklare seg, og at politiet ikke har gitt noen løfter.
DB170417 Men det må likevel understrekes at det er en vedvarende terrortrussel, påpeker UD.
DB170412 Fra offisielt hold understrekes det at det er for tidlig å fastslå hva som kan være motivet.
DA170412 Fra offisielt hold understrekes det at det er for tidlig å fastslå hva som kan være motivet.
AP170409 - Derfor kan ikke oppfordringene om å være årvåkne understrekes ofte nok, sier Bjørnland.
SA170406 I tillegg understrekes det at klimakrav i jordbruket skal gjennomføres på en slik måte at distriktspolitiske- og landbrukspolitiske målsettinger ivaretas.i ¶
VG170405 Samtidig understrekes det at EU er i gang med å reformere regelverket for opphavsrett, og at det er grunn til å tro at dette vil ha innvirkning også på den nye norske åndsverkloven.
AA170405 Samtidig understrekes det at EU er i gang med å reformere regelverket for opphavsrett, og at det er grunn til å tro at dette vil ha innvirkning også på den nye norske åndsverkloven. ( ©NTB ) ¶
AP170403 Det understrekes samtidig at opplysningene ikke er bekreftet fra offisielt hold.
SA170331 Det understrekes at det er en langvarig prosess, og tidligste aktuelle år for tidenes første alpin-VM i Norge er 2025.
AP170331 Det understrekes at det er en langvarig prosess, og tidligste aktuelle år for tidenes første alpin-VM i Norge er 2025.
AA170330 Dette kan ikke understrekes nok.
VG170327 Nå skal det også understrekes - og dette er viktig - at Inge Andersen også har fått til mye i sin tid på toppen.
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall.
AP170327 Det understrekes at man skal legge større vekt på barnas uskyld og tiden som har gått når vurderingen av forholdsmessighet.
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall.
AP170327 Det understrekes at man skal legge større vekt på barnas uskyld og tiden som har gått når vurderingen av forholdsmessighet.
AA170325 På skriveverkstedet understrekes det at man ikke trenger være fagperson eller ekspert på et tema for å skrive for oppslagsverket.
AP170324 Alvoret understrekes av det sammendraget av Riksrevisjonens rapport som Regjeringen har ønsket å hemmeligholde, men som Dagens Næringsliv har fått tilgang til.
DB170322 Det må samtidig understrekes at tallene på antall sysselsatte er innenfor feilmarginen.
DB170322 VGs egen ferske artikkel siterer Høie på at « både erfarne rusmisbrukere og unge som blir tatt av politiet for første gang, skal få tilbud om hjelp istedenfor straff », og i hans kronikk om temaet fra i fjør høst understrekes det ytterligere at omleggningen vil omfatte « vidt forskjellige grupper av brukere ».
DA170317 I tillegg understrekes betydningen av kunnskap og kompetanse og profilering av Norge som reisemål.
AA170317 I rapporten fra IOM understrekes det imidlertid at dette er minimumstall og bare et anslag.
AA170317 Det understrekes at Olsø delvis bestrider det faktiske hendelsesforløpet, blant annet når Kystad-avtalen ble inngått.
VG170316 Min kritikk understrekes av at dette brukes i en lanseringssammenheng.
DB170315 Argumentasjonen har vært som et ekko fra jordmorfagforeninger, der det understrekes at det er jordmor som er ekspert på kvinners helse.
VG170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
SA170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
DA170311 Når « Black And White Night » nå er tilbake understrekes det at det ikke dreier seg om en nyutgivelse.
AP170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
AA170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
VG170309 PSG-sjef Emery fikk laget sitt høyere i banen etter pause, det skal understrekes , og da Edinson Cavani ordnet reduseringen så alt i orden ut.
DB170307 I en uttalelse fra Pacific Command, som har ansvar for USAs militære operasjoner i Asia og Stillehavs-regionen, understrekes det at THAAD er kun et forsvarssystem og ikke en trussel mot andre land.
DB170307 Denne understrekes av den lange akselavstanden som, med 284 centimeter, er fem centimeter enn Passatens.
AA170307 I en uttalelse fra Pacific Command, som har ansvar for USAs militære operasjoner i Asia og Stillehavs-regionen, understrekes det at THAAD kun er et forsvarssystem og ikke en trussel mot andre land.
VG170306 Denne retten understrekes i FNs barnekonvensjon og i opplæringsloven.
AP170306 Samtidig understrekes at det er ingen grunn til å regne med noen som helst lettelse i sanksjonene og anti-sanksjonene med det første.
AP170306 Samtidig understrekes at det er ingen grunn til å regne med noen som helst lettelse i sanksjonene og anti-sanksjonene med det første.
DA170301 Samtidig understrekes det at alle som blir tatt med ulovlige våpen, risikerer inntil to års fengsel.
AA170228 Samtidig understrekes det at alle som blir tatt med ulovlige våpen, risikerer inntil to års fengsel.
DA170224 Så må det understrekes at det kommer en rettssak, der han har sin versjon som han må få legge fram.
AP170224 Det understrekes at det er trygt å spise karbonadedeigen, men at feilmerkingen kan skape usikkerhet hos forbrukerne.
AA170224 Det understrekes at det er trygt å spise karbonadedeigen, men at feilmerkingen kan skape usikkerhet hos forbrukerne. ( ©NTB ) ¶
DN170222 Der understrekes det at Esa ikke setter spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, « men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt ».
DA170220 Det understrekes i dommen fra Borgarting lagmannsrett at den seksuelle aktiviteten var frivillig fra jentenes side, og det påpekes i formildende retning at aldersforskjellen mellom partene ikke var veldig stor.
SA170216 Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen.
AA170216 Dette understrekes av politidavokat Kristin Bjelkemyr-Østvang i UP : ¶
AA170216 Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen.
SA170215 Det understrekes at dette baserer seg på foreløpige regnskapstall som ikke er revidert ennå.
VG170214 Også på Antidoping Norges hjemmesider understrekes det at « i idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet », sammenholdt med hvordan det omtales i dagligtalen.
VG170214 Og allerede i punkt 2.1 understrekes det at brudd utløses ved at utøveren har et forbudt stoff i kroppen.
DB170213 - Man kan få inntrykk av at ordren har en diskriminerende hensikt fordi det går ut over syv land som i hovedsak er muslimske samtidig som det understrekes av religiøse minoritetsgrupper, trolig da kristne, skal tas hensyn til.
AA170213 En posisjon som understrekes ytterligere av opptil flere hyllestband fra regionen.
DN170212 I Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteoppkrever, understrekes det at brev til virksomheter sendes digitalt til den kontaktinformasjonen virksomhetene har i Altinn.
DN170212 I Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteoppkrever, understrekes det at brev til virksomheter sendes digitalt til den kontaktinformasjonen virksomhetene har i Altinn.
DN170206 Sist, men ikke minst understrekes behovet for en uavhengig, ekstern gransking av « skjulte metoder som oppmuntrer til korrupsjon ».
AA170206 Sist, men ikke minst understrekes behovet for en uavhengig, ekstern gransking av " skjulte metoder som oppmuntrer til korrupsjon ".
VG170204 Det understrekes også at dette er eposter som har blitt hacket og « pyntet » på, og som dermed gir et uriktig bilde av saken, ifølge talsmannen.
DN170201 Det understrekes dessuten at Gorsuch må vise at han har ryggrad til å forsvare landets grunnlov mot eventuelle forsøk på misbruk fra Trump-administrasjonen.
AP170131 Samtidig understrekes det at det er grensekontrollen ved ankomst som har det siste og avgjørende ordet om du slipper inn i Donald Trumps USA.
DB170130 Ifølge reglene kan alle gi faktaopplysninger, men likevel understrekes det at det er viktig at « rett person » uttaler seg, sier hun videre.
AP170124 Boligdelen som er planlagt over bakken, ligger utenfor fredningsgrensen og er ikke en sak for Riksantikvaren, understrekes det.
DB170122 En tematikk som understrekes ytterligere i den rent mesterlige videoen, som utfolder seg som et slags bevegelig renessansemaleri, regissert av videokunstner ( og tidligere Hollywood-regissør, blant annet det absurde cyberpunkeposet « Demolition Man » fra 1993, oppkalt etter en Grace Jones-låt fra 1981 ) Marco Brambilla.
BT170120 Det skal understrekes at selv ekstrem høyrepopulisme ikke automatisk fører til nasjonalsosialisme, men tenkesettet legger godt til rette for all slags konspirasjonsteorier og legitimering av halvsannheter.
SA170110 Mest oppsiktsvekkende i erklæringen er kravet om å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, men det understrekes at det ikke er meningen å nekte alle russere å konkurrere.
FV170110 Mest oppsiktsvekkende i erklæringen er kravet om å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, men det understrekes at det ikke er meningen å nekte alle russere å konkurrere.
DB170110 Mest oppsiktsvekkende i erklæringen er kravet om å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, men det understrekes at det ikke er meningen å nekte alle russere å konkurrere.
BT170110 Mest oppsiktsvekkende i erklæringen er kravet om å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, men det understrekes at det ikke er meningen å nekte alle russere å konkurrere.
AP170110 Mest oppsiktsvekkende i erklæringen er kravet om å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, men det understrekes at det ikke er meningen å nekte alle russere å konkurrere.
DN170109 I Næringsdepartementet understrekes det at Macks ledelse ikke må henvende seg til dem.
AP170105 Familiefeidene og voldsutgytelsen understrekes nemlig på Scorsese-aktig vis av musikk som legges fremst i miksen, slik at Gangs of Wasseypur med jevne mellomrom går fra brutal mafiafilm og episk familiesaga til fengende, røff musikkvideo.
FV170104 Kjeden gir dessuten de såkalte plusskundene 1 prosent i Trumf-bonus på alle andre dagligvarer - og ikke bare noen få, understrekes det med klart spark til konkurrentene.
DB170103 Ifølge Økokrims trusselvurdering for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet for 2015 og 2016, har antallet anmeldte bedrageri-saker gått ned noe i Norge, men det understrekes likevel at den internasjonale trenden peker i motsatt retning.
SA161201 På veien minner den mest av alt om en sprek kompaktbil, noe som understrekes av en motorlyd som kan minne om den man har i en Volkswagen Golf GTI.
BT161201 På veien minner den mest av alt om en sprek kompaktbil, noe som understrekes av en motorlyd som kan minne om den man har i en Volkswagen Golf GTI.
AP160905 Programmet handler derfor om å sikre økonomisk vekst og frihandel, noe som understrekes i sluttkommunikeet fra møtet.
AP160905 Programmet handler derfor om å sikre økonomisk vekst og frihandel, noe som understrekes i sluttkommunikeet fra møtet.
AP160831 I Venstre understrekes det at å få til et grønt skatteskift uten å øke avgiftene på drivstoff er svært vanskelig.
AP160827 Det er dette tapet som har kapslet hovedperson Are inne i seg selv, og det er kanskje denne hendelsen som har stanset deler av Ares utvikling slik at det stadig må understrekes at han er den voksne mannen.
AP160627 Problemet understrekes av at Kystjegerkommandoen ( KJK ) foreslås nedlagt.
AP160602 Der understrekes det at vedtaket er som " gift for den fredelige sameksistensen mellom tyskere og tyrkere her i landet ".
DB160524 Slik var den heller aldri ment, noe som også understrekes av kommisjonens leder, Alexandra Beck Gjørv.
AP160507 « Det må understrekes at det å bli en del av Russland og den russiske stat har vært positivt for folkeslagene i landet vårt », står det i lærerplanen.
AP160507 « Det må understrekes at det å bli en del av Russland og den russiske stat har vært positivt for folkeslagene i landet vårt », står det i lærerplanen.
AP160504 Opprørets natur understrekes ved at Ted Cruz kom nærmest Donald Trump.
AP160429 Budskapet understrekes ved at partilederen opptrer i landlige omgivelser, gjerne på bilder der hun koser med kattunger.
SA160418 Plassere ansvar : Det skal understrekes at det er skoleeier som har ansvaret for at de som arbeider i skolen kjenner regelverket og har kompetanse om hvordan de skal fremme et trygt og godt skolemiljø og arbeide mot mobbing.i ¶
AP160416 understrekes at det i Norge fortsatt finnes « dyr som lever under uholdbare forhold » fremfor to foreslåtte alternativer : « Stans det syriske folkets lidelser » og « Norges forsvarsevne i nord.
AP160402 Alvoret understrekes også av at LO-leder Gerd Kristiansen har innkalt LO-sekretariatet til møte søndag kveld.
AP160402 Alvoret understrekes også av at LO-leder Gerd Kristiansen har innkalt LO-sekretariatet til møte søndag kveld.
AP160306 - Viktigheten av ytringsfriheten er noe som stadig understrekes av alle de politiske partiene, det er en verdi i som er opplest og vedtatt.
AP160128 Det er likevel sannsynlig at tiltakene vil påvirke utslippene, selv om det ikke kan måles nøyaktig hvor mye, understrekes det i rapporten.
AP160127 » I Försvarsmaktens langtidsplan for perioden 2016-2020 understrekes kravet om « evne til væpned strid mot en kvalifisert motstander ».
SA160119 Rasens betydning for Hunde-Norge kan ikke understrekes godt nok.
BT160119 Rasens betydning for Hunde-Norge kan ikke understrekes godt nok.
AP160119 Rasens betydning for Hunde-Norge kan ikke understrekes godt nok.
AP160118 Dette understrekes av Academy of Nutrition and Dietetics ( AND ), USAs største organisasjon av eksperter innen mat og ernæring.
AP160111 En posisjon som for eksempel understrekes i musikkmagasinets Uncuts ferske kåring av tidenes 200 album.