DA171229 Et eksklusivt antall bord underbygger følelsen av anledning.
NL171214 Aarbakkes ridderlige og Flakstads nedlatende tilnærming til regionaliseringen underbygger nødvendigheten av en funksjonell maktbalanse i den nye regionen.
SA171212 Isaksen mener en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) underbygger innvendingene Høyre har hatt mot en lærernorm.
AP171209 Alt dette underbygger dessverre et bilde av en selvgod idrettsbevegelse.
AP171208 Det både globale og personlige alvoret i tekstene får romslig med plass til å treffe, samtidig som låtstrukturene underbygger det melankolsk vakre som også finnes i det mørke.
AP171207 Det både globale og personlige alvoret i tekstene får romslig med plass til å treffe, samtidig som låtstrukturene underbygger det melankolsk vakre som også finnes i det mørke.
VG171205 Men det kom vel etter hvert til et punkt der valgmulighetene var begrensede, ikke minst ettersom det viste seg hvor mye bevismateriale som underbygger Rodsjenkovs forklaring om dopingsystemet.
VG171205 Etter å ha mottatt rapporten, som altså ytterligere underbygger det McLaren kom til i fjor. kunne simpelthen ikke IOC-toppene feige ut denne gangen også.
DB171205 e veldig viktig under avhøret imårra at du får fram at det va litte rein overalt, på aill kantan, så sjøl om de fekk en ut å bort fra den skokken hain jaga så v du overbevist om at dein har villa fortsatt å jag å ta rein å dokk ha å finni kadaver rett førri, trolig tatt av ulv non dag førri, som underbygger at her va de ein ulv som ha vorri i området over tid å fortsatt sikkert
SA171204 - At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt : At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I.
SA171204 - At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt : At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I.
DB171204 - At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt : At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I.
DB171204 Sangene er sjelden lineære, noe som underbygger de dramatiske aspektene.
DA171204 - At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt : At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I.
AP171204 - At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt : At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I.
AA171204 - At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt : At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I.
SA171201 | Eksperimenter underbygger og forsterker forståelsen ¶
VG171128 En lang rekke elementer underbygger dette, forklarer mannen.
SA171128 - Men etterforskningen underbygger at det de fornærmede har beskrevet, er riktige fortellinger, sier hun.
AA171128 - Men etterforskningen underbygger at det de fornærmede har beskrevet, er riktige fortellinger, sier hun.
NL171127 Den geografiske plasseringen har også en sikkerhetspolitisk dimensjon, som underbygger behovet for å ha en tydelig tilstedeværelse ved Norges og NATOs grense mot Russland.
DB171127 Dette rundskrivet bare underbygger det, sier Haltbrekken.
SA171122 Jeg ser derfor med spenning fram til forskning som underbygger sannhetsgehalten i den ovennevnte, fordomsfulle problemstillingen.
DB171122 Heller ikke Abdi har ett sitat eller én henvisning som underbygger påstandene.
VG171120 Stiftelsen skal arbeide ved å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten, legge til rette for kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og systematisering av frivillig arbeid, kulturelle aktiviteter og gi støtte til prosjekter som underbygger samme formål.
SA171118 Tyrkia føler seg lite forstått og ivaretatt av sine allierte, og dette underbygger denne oppfatningen, sier han.
AP171118 Tyrkia føler seg lite forstått og ivaretatt av sine allierte, og dette underbygger denne oppfatningen, sier Wigen.
VG171115 Dette underbygger en del av de øvrige taktiske opplysningene fra etterforskningen, som også peker mot Tyskland.
DB171114 Jobben min medfører at jeg har lest tusenvis av sider med forskning som underbygger mye av den, rett ut sagt, jævelskapen som er beskrevet i « Pornomania ».
AP171114 Nå finnes det riktignok ikke et vell av kilder som underbygger andre tolkninger heller.
AP171114 Det er ment som et juridisk skjellsord og betyr at det finnes få rettskilder som underbygger at miljøparagrafen kan tolkes så vidt som miljøorganisasjonene gjør.
VG171110 Eide, som er FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, forteller om egne besøk til hovedstaden og underbygger samtidig mitt argument når det gjelder sikkerhetssituasjonen i Afghanistan - sikkerhet for afghanere og sikkerhet for utlendinger er to ulike vurderinger.
DA171110 Dette underbygger at prisene er på vei oppover, sier daglig ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.
VG171109 - Øvelsen er viktig fordi den underbygger vårt ønske om større maritime operasjoner.
VG171109 - Politiet har gjort beslag som underbygger trusselen, men vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, heter det i en pressemelding.
DB171109 I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag som underbygger trusselen.
DB171109 I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag som underbygger trusselen.
DB171106 Både forrige trailer og den nye underbygger at dette vil være et viktig tema i sesongen.
AA171103 Tiltalte har en historikk som underbygger at han er i stand til å utføre en slik handling, sa Schjetne i prosedyren, og viste blant annet til en tidligere dom mot 27-åringen, som omhandler vold mot en tidligere kjæreste, hennes mor og en slektning av melhusmannen.
DA171101 Det trekkes fram en rekke punkter som ifølge advokatene underbygger at løperne skal være dømt på sviktende grunnlag, og IOC beskyldes for i sin dom å ha sett bort fra helt grunnleggende rettsprinsipper.
DA171101 « All erfaring underbygger betydning av god kommunikasjon i krise og beredskapssammenheng.
NL171031 Fabrikkerte tall, som underbygger Evenes og reduserer Andøya flystasjon, tallene er så hinsides at selv en vanlig mann i gata ser galskapen.
AP171030 At han fokuserer på en av de mest sentrale, tyder på at han har jobbet svært raskt og effektivt, og at han har solide bevis som underbygger saken, sier Tiefer som er tilknyttet University of Baltimore.
AA171030 Tiltalte har en historikk som underbygger at han er i stand til å utføre en slik handling. 100-150 knivstikk forteller meg at drapet er begått med et voldsomt sinne.
AP171029 For enkelte blir saken dermed enkel : Meyer « legger ned » Holmøy ( som altså fortsetter i fast stilling i SSB ) for å bli kvitt innvandringsstatistikk som ikke underbygger hennes syn på innvandring.
VG171027 Nå er det sjelden sånn at skattetallene gir et fullstendig bilde, men de tallene som nå er kjent, underbygger ytterligere hvor usedvanlig godt økonomisk stilt Johaug er : ¶
DB171027 Gaveforsterkningsordningen underbygger intensjonen : Det er ikke den som faktisk lager kunst, eller har greie på kunst, som skal styre midlene, men den som har penger å gi.
DN171022 Underbygger du x-faktoren din gjennom konkrete og relevante eksempler, er du på god vei til en ny jobb, sier han.
DB171020 - Det som er problematisk er først og fremst når man henfaller til klisjeer som underbygger kjønnsstereotypier.
AP171020 - De som mener Norge er tjent med høyere innvandring, må kunne legge frem statistikk eller dokumentasjon som underbygger påstanden, sier han.
AP171019 USA-ekspert Geir Lundestad : Saken underbygger inntrykket av at presidenten er en selvsentrert person ¶
AP171019 - Den underbygger inntrykket av at presidenten er en selvsentrert person som egentlig ikke har omtanke for andre.
AP171019 Dette underbygger bare vår klage, at dette har kommet fullstendig ut av kontroll, sier Haukeland.
VG171017 Her har skiledelsen - helt berettiget - måttet tåle mye kritikk for arrogansen de utviser i møtet med kritiske spørsmål, og Backe Madsens grundige historietime underbygger hvordan det vokste frem et miljø som sliter med at man rett og slett er blitt litt for høye på seg selv.
DB171016 Andreassen underbygger dette med at kundene ønsker bekvemmelighet og effektiv bruk av sin tid.
DB171011 Sanger underbygger fellesskap, skaper identitet, gir livsglede og ny innsikt.
AA171009 Nyere analyser underbygger tvilen rundt Kristiansens tilstedeværelse, mener Jahr.
VG171007 Noe Unni Walstads skakke scenografi og barokke bekledning underbygger .
AP171006 I teorien kan altså de rike med mer fleksible jobber lettere unngå rushtidsavgiften, men de konkrete analysene underbygger ikke dette.
DA171005 - Haha, jeg har også lest det, men jeg tror man kan finne påstander som underbygger det man vil.
VG171004 Forsvareren påpeker at de ikke har fått dokumenter fra Tyrkia som underbygger utfallet av tiltalen.
AA171004 - Vi savner en endelig dom i saken, men siden tiltalte ble løslatt i august fra tyrkisk varetekt, så underbygger dette hans opplysninger, sier Langseth.
DB171002 Det har imidlertid foreløpig ikke framkommet noe informasjon som underbygger IS' påstander.
AP171002 Jeg forteller emosjonelle historier - og underbygger dem med stoff fra nyhetene - om hvordan muslimer er undertrykt overalt.
VG170927 Der og da var skandalen et faktum, arbeidet ble trukket tilbake, og nå underbygger Statens helsetilsyns metodiske gjennomgang hvor skandaløs saken faktisk er.
AP170926 Oslos eiendomsskatt er innført i en periode der eksterne faktorer ikke underbygger at innføringen er nødvendig.
AA170925 Berge mener rapporten underbygger politiets teori om et drap.
VG170921 Aftonbladet erfarer at trusselen skal være rettet mot de sentrale delene av hovedstaden, men at det per nå ikke er noe informasjon som underbygger trusselen.
DB170921 Det har imidlertid så langt ikke framkommet noen konkret informasjon som underbygger dette.
DB170920 Nesten all forskning og statistikk underbygger at den er ledende i Norge, uansett hva enkelte forskere kommer frem til ved selektiv bruk av data.
DA170920 Fylkesnes underbygger tiraden med å peke på følgende : Fiskerimyndighetene har over år bygget opp et komplisert pliktsystem med mål om å sikre at norsk torsk hentes opp av havet og leveres til fiskeindustrien langs kysten.
DA170920 desember, og kunne presenter ferske funn som underbygger at slike kafeer som møtepunkt kan åpne for gjensidig læring og integrasjon, mer enn ren språkopplæring.
AP170920 elsen brukes påstander som « Forskningsresultater er i stor grad preget av forskernes egne politiske holdninger og synspunkter », « Forskningsresultater er ofte kjøpt av industri eller myndigheter og er dermed ikke til å stole på » eller « Media/journalister presenterer kun forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter ».
AP170920 Noe som underbygger at det foreligger ja-siing, er at andelen enige er klart høyere for personer med lav enn for personer med høy utdanning.
DB170919 Intervjuer med barnehager i bydelene underbygger revisjonens oppfatning om at det er utfordringer på dette området, kommer det fram i rapporten.
AP170919 Halvparten er enig i at media/journalister kun presenterer forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter.
DN170918 Omkring halvparten er enig i at journalister og medier kun presenterer resultater som underbygger deres egne synspunkter.
DB170918 Retten mener dette underbygger Cappelens forklaring om at han importerte mye hasj.
AP170917 Halvparten er enig i at media/journalister kun presenterer forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter.
VG170915 Jagland kommer ikke med noen bevis, konkrete eksempler eller fakta som underbygger denne relativt alvorlige påstanden.
NL170914 Den voksende strømmen av turister underbygger dette. 5.
SA170904 Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller.
FV170904 Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller.
AP170904 Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller.
DB170903 Og nå bekrefter USAs justisdepartement at de ikke har noe bevis som underbygger Trumps avlyttingspåstander.
VG170902 Bladet skriver at de har dokumentasjon som underbygger advokatens påstand.
DB170902 Bladet hevder også å ha skriftlig dokumentasjon som underbygger Reppes påstand.
AP170902 I et rettsdokument USAs utenriksdepartementet leverte til distriktsdomstolen i Washington DC heter det at hverken FBI eller justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling har funnet beviser som underbygger Donald Trumps påstand om at forgjengeren Barack Obama avlyttet telefoner i Trump Tower før presidentvalget, melder CNN.
AP170902 At det ikke finnes beviser som underbygger påstandene, uttalte også James Comey da han fortsatt var FBI-sjef under en høring i Senatet.
AA170902 USAs justisdepartement bekrefter at det ikke har bevis som underbygger Donald Trumps påstand om at forgjengeren avlyttet telefoner i Trump Tower, melder CNN.
DB170831 - Det underbygger at det var et veldig positivt mediebilde før mesterskapet.
AP170829 Tall fra Eurostat for inntektsulikhet underbygger dette.
AP170828 Det underbygger jo den posisjonen vi har med å være på borgerlig side, og med samarbeid med Høyre og KrF som regjeringsmål, sier Elvestuen.
AA170828 Observasjoner fra to vitner ved Kongens gate samme natt og et videoopptak fra samme gate, som viser det som sannsynligvis er savnede Rakavan, underbygger dette.
AP170827 - Nei, vi har ikke noe tall som underbygger det.
VG170825 den ramser opp terroraksjoner begått av muslimer som rasjonell årsak til økende islamskepsis i Vesten, for så å avfeie begrepet islamofobi selv om alle toneangivende definisjoner av begrepet fokuserer på konsekvensene det har for muslimer og ikke religionen islam - i form av ideer og holdninger som underbygger og rettferdiggjør hat mot og diskriminering av muslimer.
VG170825 Muslimhat er en slik kilde til flammene og nærer dem, for antimuslimsk hatkriminalitet og diskriminering underbygger ekstremistenes narrativ om at den vestlige og muslimske inngår i en sivilisasjonskamp.
DB170824 Det underbygger den generelle mistilliten som finnes mot de nasjonale domstolene i idretten.
VG170823 Det er skremmende, og underbygger igjen hvor naivt og lite profesjonell skiforbundet har fremstått i slike spørsmål, samtidig som organisasjonen er sportslig gjennomprofesjonalisert for øvrig.
VG170823 Det er også flere punkter som underbygger systemsvikten i norsk langrenn : Panelet finner det alarmerende at hun ikke hadde gjennom gått antidopinglæringsprogrammet før saken sprakk, og det stusses også over at Sundby-saken ikke førte til økt årvåkenhet fra legens side.
VG170822 En av de mest påfallende sidene ved dommen, er hvordan den underbygger at det norske skileiren ikke hadde det godt nok innprentet hvor langt utøveransvaret går.
FV170822 Det underbygger han med punkt 10.3.2 i WADA-kodeksen.
SA170821 Det underbygger han med punkt 10.3.2 i WADA-kodeksen.
BT170821 Det underbygger han med punkt 10.3.2 i WADA-kodeksen.
AP170821 Det underbygger han med punkt 10.3.2 i WADA-kodeksen.
DB170816 - Det er mange tall som underbygger at det er slik, og det er svært alvorlig, sier Hendis.
DA170816 Og skattelettene underbygger bare opp under forskjellene, sier Ivo Ninive fra Ellingsrudåsen.
AA170815 Regjeringen sier Trumps ord underbygger deres hyppige påstander om at USA har planer om å sikre seg kontroll over Venezuelas oljeressurser.
AA170815 Vi må finne løsninger som underbygger visjonen for stykket.
NL170810 For Tromsø, der selvpisking ofte er en utbredt øvelse, underbygger dette naturligvis bildet av byens sterke nasjonale posisjon, som motor og tyngdepunkt i Nord-Norge.
DA170810 Retten kom til at gårdbrukeren hadde kommet med en grundig og detaljert forklaring som underbygger at cannabisen var til eget bruk.
VG170808 Kort oppsummert kan islamofobi defineres som feilaktige negative fordommer og stereotypier om islam og konspiratorisk tankesett som underbygger frykt for, hat mot og diskriminering av muslimer ( jmf.
NL170808 At rogn og smolt til fiskeoppdrett og fôr til matproduksjon ikke er rammet av importstoppen, underbygger russiske myndigheters mål om å bygge opp egen matproduksjon.
AP170808 - Dommen understreker verdiene som underbygger demokratiet vårt, sa han og insisterte på at han ikke hadde opptredt uærlig, ifølge CNN.
AA170803 - Også andre vitner på stedet har gitt opplysninger som underbygger dette.
AA170803 - Også andre vitner på stedet har gitt opplysninger som underbygger dette.
VG170731 Samtidig understreker han at Kellys innflytelse vil være avhengig av om Trump underbygger eller undergraver Kellys autoritet over de mange egenrådige karakterene som har innflytelse i Det hvite hus, som Anthony Scaramucci, Steve Bannon og Jared Kushner.
VG170731 Avhenger av om Trump underbygger eller undergraver Kelly ¶
AA170731 Drivkraften og omstillingsevnen i trøndersk næringsliv underbygger en slik visjon.
VG170728 - De svarene underbygger at det først og fremst er Ap, men også SV og Senterpartiet som ivaretar våre synspunkter best.
NL170728 Det er en viktig brikke som underbygger grunnlaget for å bygge jernbane mellom Harstad, Narvik og Tromsø.
DA170727 Men hva det er som underbygger det - eller bekrefter det, kan jeg ikke svare på nå, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170726 Filmen underbygger dette, da Kyrre ikke virker i det minste affektert av pallplasseringenene, og fortsatt fremstår som en ydmyk og ganske ålreit type.
DB170717 - Vi mener det ikke finnes bevis i saken som underbygger politiets siktelse.
DB170717 Vi mener det ikke finnes bevis i saken som underbygger politiets siktelse.
VG170716 Advokat for barnas mor, Heidi Varmann, sier til Dagbladet at det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barne i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer for barnefaren.
VG170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter.
DB170716 Morens advokat sier det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barna i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer.
DB170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet, via sin advokat Heidi Varmann.
AA170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilet, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer når det gjelder barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet via sin advokat Heidi Varmann.
AA170714 En tredje faktor er Teslas evne til å håndtere nettverkseffekter og bygge opp en infrastruktur som underbygger teknologien.
VG170712 - På de mer alvorlige hendelsene har vi for lite tall som underbygger utviklingen, men det er klart at alle tilfellene i seg selv er alvorlige.
DB170712 - Jeg mener det er nok et eksempel som underbygger ideen om at et lobbyregister er noe som bør innføres, sier Jensen.
DB170711 Den underbygger mistanken om drap, men politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsårsaken.
AA170711 Den underbygger mistanken om drap, men politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsårsaken.
AA170711 Den underbygger mistanken om drap, men politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsårsaken.
DB170708 - Jeg har fundert på hva de får ut av det, men jeg synes det heller underbygger antidopingarbeidet når dette komme fram.
NL170707 | Nye opplysninger underbygger behovet for bygging av ny rullebane og taksebane på Evenes ¶
NL170707 De nye tallene, fremsatt av Avinor og Forsvarsbygg, underbygger at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet.
DB170707 Tv-bildene underbygger den tyske lagkameratens forklaring.
DA170706 Hun underbygger argumentasjonen med tall fra FN.
DN170704 Hun mener dagens signaler fra den svenske sentralbanken underbygger forventningen om at en renteheving fra Riksbanken er langt unna.
DB170704 Det framstår som en greie som skal være morsom, noe som i enkeltes øyne underbygger bildet av ham som en klovn.
DB170704 - Det underbygger bildet av ham som en klovn, sier Fagerjord om utspillet.
AA170703 - Vår oppgave er å dokumentere at taktiske opplysninger underbygger de medisinske funn som gjøres i saken, sier Svang.
VG170630 Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier rapporten ikke underbygger påstandene fra USA og landets allierte om at gassen ble sluppet fra fly.
DN170630 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære og seniorøkonom Kyrre Aamdal mener fredagens norske nøkkeltall underbygger bildet av en økonomi som henter seg inn etter tilbakeslag.
DN170630 Det underbygger bildet av en økonomi som henter seg inn etter tilbakeslaget, konkluderer økonomene Jeanette Strøm Fjære og Kyrre Aamdal i DNB Markets.
AA170630 Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier rapporten ikke underbygger påstandene fra USA og landets allierte om at gassen ble sluppet fra fly. ( ©NTB ) ¶
VG170627 Og her underbygger første innsynsrunde hvor viktig det var å kaste en antikvarisk kultur på båten.
AA170627 Uttalelsen fra Pentagon underbygger påstandene som kom fra president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som under en pressekonferanse slo fast at Syrias president Bashar al-Assad og hans hær « vil betale en høy pris om de gjennomfører et massedrapsangrep med kjemiske våpen ».
VG170625 I tiltalen er det listet opp en rekke punkter som ifølge påtalemyndigheten underbygger at kvinnen levde under et trusselregime og ble utsatt for vold.
VG170622 For Salah kan vise til noen imponerende tall fra Belfast Telegraph som underbygger det Eriksen sier.
DB170621 Det har aldri blitt framlagt bevis som underbygger denne påstanden.
VG170619 Politiet mener informasjonen underbygger deres hovedteori i drapssaken.
DB170617 Ifølge etterforskerne underbygger denne at mannen ble drept i sin egen bolig.
VG170616 Politiet skriver i en oppdatering til pressen at de har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, som underbygger at det dreier seg om en drapssak.
VG170616 I 16.30-tiden opplyser Oslo-politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten underbygger at de står overfor en drapssak.
SA170616 Jeg synes derfor at det nå er høyst betimelig at Aartun underbygger sine grove beskyldninger han også denne gang skriver.
DB170616 - Rapporten underbygger at dette er en drapssak, skriver politiet i en pressemelding.
AA170616 Den foreløpige obduksjonsrapporten underbygger mistanken om at mannen i 50-årene som ble funnet død på Hellerud i Oslo torsdag, ble drept.
VG170614 Kilder sier til Aftonbladet at flere omstendigheter på åstedet underbygger dette, blant skal verdigjenstander være borte og ekteparet fastbundet.
VG170614 Et utspill fra Mays forgjenger, David Cameron - som talte til deltakerne på en konferanse i regi av The Association of Business Service Leaders ( ABSL ) i Polen i går - underbygger denne kanalen : Cameron oppfordret statsministeren til å samtale med opposisjonen i Labour for å få til en mer konsensusorientert utmeldelse av EU.
VG170613 Åge Hareide opplevde ting i svensk fotball som er interessant, og som underbygger Lagerbäcks sitat om « stor mental styrke » : Grundigheten.
VG170613 Kilder sier til Aftonbladet at flere omstendigheter på åstedet underbygger dette, blant annet at verdigjenstander er borte og at ekteparet skal ha vært fastbundet.
DB170613 - Meg bekjent er det ingen forskning som underbygger disse påstandene, fremholder Henriette Øien overfor Dagbladet.
DB170612 Dette er det ikke noen forskning som underbygger .
DB170608 Da er det en meget sterk indikasjon på at slike dommer i beste/verste fall er uhyre sjeldne - og flere politijurister bekrefter også at slike saker der det står ord mot ord og det ikke fins annen informasjon som underbygger fornærmedes beskrivelse, normalt vil måtte henlegges pga. bevisets stilling.
VG170606 Det hadde for eksempel vært fullt mulig å lande på 13 måneders utestengelse, og likevel i noe større grad understreke betydningen av faktorer som underbygger at Therese Johaug ikke var tilstrekkelig aktsom.
AP170603 I de andre tilfellene har militære talsmenn sagt at de ikke kan finne informasjon som « potensielt underbygger angrep i området » på den tiden påstandene om disse ble satt frem.
FV170602 Festivalledelsen melder på sine hjemmesider at festivalområdet er gjennomsøkt uten at det er gjort noen funn som underbygger akutt trusselsituasjon.
AP170602 Festivalledelsen melder på sine hjemmesider at festivalområdet er gjennomsøkt uten at det er gjort noen funn som underbygger akutt trusselsituasjon.
AA170601 « Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold », het det i kjennelsen.
AA170601 « Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold », het det i kjennelsen.
AA170531 « Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold », het det i kjennelsen.
VG170530 Johaug-siden vil derimot legge frem enkelte « nye » CAS-dommer, som de mener underbygger sine egne argumenter.
AA170530 Stadig kommer det forskning som underbygger mine antakelser om at vår lille flik av verden er litt halvsprø.
SA170523 Antall tilskuere så langt i år underbygger denne antakelsen.
DB170523 Forsvarsadvokaten tilføyer at han mener det ikke er noe i sms-ene som underbygger tiltalen mot Jensen.
AP170523 Det går ikke an å lese noe ut av SMS-ene som underbygger tiltalen.
AA170523 - Det er ikke noe i SMS-ene som underbygger tiltalen.
DB170522 Dette underbygger bombeteorien.
BT170522 Det er mange forhold som underbygger at Innovest opptrådte på vegne av institusjonene.
BT170522 Det underbygger også institusjonenes partstilknytning at Gulsvik ikke kan anses som part i GenKols-avtalen.
BT170522 Bevisførselen underbygger heller ikke at Innovest gjennom vedtak i styre eller generalforsamling var underlagt noen form for begrensninger i sin myndighet til å inngå slike arbeidsavtaler som nevnt ovenfor.
BT170522 - 13 - 16-025171ASD-BORG/03 Forhistorien før kontrakten ble inngått og Gulsviks opptreden etter kontraktsinngåelsen underbygger også at institusjonene er kontraktsparter.
DB170520 Jeg har ikke noe fakta som underbygger det, sier Selnes.
VG170519 Her er målinger hun underbygger sin sak med : ¶ * 1 Kantar TNS spurte i mars 1 793 Oslo-innbyggere om sentrum bør være mest mulig bilfritt. 56 prosent svarte at de er enige, bare 27 prosent er uenige.
DN170519 Postdoktor Eirik Knudsen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen sammenligner høyresidens skepsis til Klassekampen med Fox News-effekt : Der folk eksponerer seg for nyheter som underbygger meninger de allerede har og stoler mer på nyhetskilder de er politisk enige med.
VG170515 Det har ført til at medarbeidere har foret ham med artikler som underbygger deres egen politiske agenda, ifølge Politicos kilder.
VG170510 Vi har ikke noe statistikk som underbygger dette, men vi vet at ungdom kan være lett påvirkelig, sier stasjonssjef Eldegard Eriksen.
SA170510 For øvrig kan det også bemerkes at Petroleumstilsynets årlige rapport om risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet, RNNP ( « Alvorlige hendelser bekymrer » ), underbygger slett ikke underbygger konklusjonene i Norsk olje og gass' rapport.
SA170510 For øvrig kan det også bemerkes at Petroleumstilsynets årlige rapport om risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet, RNNP ( « Alvorlige hendelser bekymrer » ), underbygger slett ikke underbygger konklusjonene i Norsk olje og gass' rapport.
SA170510 Hjemme på Vicente Calderon har de en statistikk som underbygger troen.
AP170510 Hjemme på Vicente Calderon har de en statistikk som underbygger troen.
VG170509 - Jeg synes det er meget spesielt at hun viser til en statistikk som underbygger at det er blitt flere midlertidige ansettelser etter at reglene ble myket opp for to år siden : Når arbeidsminister Hauglie nylig la frem tall som viser at det ikke er tilfelle : Antallet midlertidig ansatte har ligget stabilt rundt åtte prosent i mange år.
AP170508 - Det er for øvrig ingen sjeldenhet at det ikke er samsvar mellom de forslagene vi mottar og den endelige avgjørelsen, hvilket også underbygger Riksadvokatens selvstendige ansvar.
VG170507 - Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Kristiansen bestemt.
SA170507 - Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Kristiansen til VG.
FV170507 - Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Kristiansen til VG.
BT170507 - Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Kristiansen til VG.
AP170507 - Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Kristiansen til VG.
AA170504 Vi fikk anmeldelsen nylig, sier politiadvokaten, som argumenterte med at dette underbygger gjentakelsesfaren.
DB170503 I boken gjentar og underbygger han mistanken mot Madeleines foreldre.
DA170431 Jeg er veldig glad i den briljante fargen, den tiltalende og friske duften av kirsebær, urter og jord, og den friske, litt stramme strukturen som underbygger smaken av sursøte røde steinfrukter.
AP170428 Rapporten underbygger til og med at det var riktig å sparke renovasjonsdirektør Pål A.
VG170427 En analyse som underbygger denne konklusjonen presenteres i The New York Times, og tegner et dystert bilde av situasjonen på den koreanske halvøya.
DB170427 Utsagnet Ole Hermann Borgan presterte å poste på Facebook, Borgan som er Hauges tidligere assistentdommer gjennom 12 år ( 1994-2006 ), underbygger denne kommentatorens påstand om en mobbekampanje.
DA170424 Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke og viste i den forbindelse til opplysninger i saken, samt 38-åringens egen forklaring, som også delvis underbygger forholdet beskrevet i siktelsen.
DB170423 En rekke fortsatt ansatte i MHBR underbygger disse opplysningene overfor Dagbladet.
SA170422 For ordens skyld : Ingen spanske medier har lagt frem bevis som underbygger teorien, og UEFA har ikke kommentert saken fredag.
FV170422 For ordens skyld : Ingen spanske medier har lagt frem bevis som underbygger teorien, og UEFA har ikke kommentert saken fredag.
BT170422 For ordens skyld : Ingen spanske medier har lagt frem bevis som underbygger teorien, og UEFA har ikke kommentert saken fredag.
AP170422 For ordens skyld : Ingen spanske medier har lagt frem bevis som underbygger teorien, og UEFA har ikke kommentert saken fredag.
DA170421 Retten kom også til at krypteringen av materialet og mannens innsikt i dataprogrammering underbygger bevisforspillelsesfaren ytterligere. | - Kvinner klippet av tåen til kvinne ¶
DB170420 - Disse tallene underbygger bare det vi har sett siden 2012, da kineserne for første gang ble den største turistgruppen, sier UNWTOs generalsekretær Taleb Rifai.
AA170420 Han underbygger dette med å peke på at den svært korte tidsfristen frem mot en eventuell avgjørelse i juni, som problematisk.
VG170419 FIA viser i sin rapport til at de har overvåkningsvideoer fra hendelsen som underbygger deres oppfatning av saken.
DN170418 Trump-familien er sparsommelige med informasjon som underbygger den stagnerende utviklingen.
FV170417 Et møte med en politiker fra Erdogans parti for to dager siden underbygger imidlertid inntrykket av at valget ikke var helt fritt.
BT170415 Så hvordan underbygger Klima- og miljødepartementet forslaget ?
AP170406 - Filmen underbygger dommen når det gjelder Hussains deltagelse i ISIL, Hussains rekruttering og at 20-åringen skulle reise til ISIL.
AA170406 - Dødstidspunktet er ikke eksakt fastslått, men påtalemyndigheten mener at dette underbygger mistanken mot siktede.
VG170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier.
SA170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier.
FV170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier.
BT170405 mars ) har jeg ikke problemer med å finne forskning som underbygger det statsministeren, utdanningsministeren og barneombudet mener.
BT170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier.
AP170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier.
VG170402 Men det underbygger påstanden om at Venstre vingler videre.
BT170402 Segregering skaper segregering, strukturer som underbygger stereotyper i skolen legger snubletråder for verdier vi aktivt har arbeidet mot i flere tiår.
DA170401 - Alle barn er jo engstelige for at det ligger et monster under senga, selv om det er lite empiri som underbygger det.
VG170329 Den underbygger budskapet og bevarer mystikken. 31-åringen presiserer at han er veldig takknemlig overfor Steen, som valgte ham som vokalist til låten.
FV170329 I dommen viser retten til at vitneforklaringer om kvinnens opptreden i etterkant underbygger at hun ble utsatt for et overgrep.
DB170329 - Utviklingen tilsier at dette haster, og erfaringene fra a-krimsentrene underbygger at vi har noen Berlinmurer mellom etatene når det er snakk om informasjonsutveksling.
DB170327 Lagerbäcks skryt av innhoppet hans, i tillegg til at MMD stort sett er best hver gang han kommer inn for Norge, underbygger påstanden.
DB170327 Ifølge Bradley dukket det opp flere ledetråder som underbygger dette.
AP170326 Boken underbygger kun fordommene som allerede finnes blant folk.
AA170322 To skader som underbygger kvelning ¶
AA170322 Patologene fant imidlertid to skader på avdøde som underbygger at han ble kvalt, skriver Fosna-Folket.
DN170320 - Jeg har ingen opplysninger som underbygger de tweetsene og vi har nøye gjennomgått FBI, uttalte Comey.
DA170320 KrF-politikeren viser til resultater fra hjemtraktene, som han mener underbygger at slik sertifisering hvert andre år kan være effektfull.
BT170320 Forskningen underbygger ikke denne myten.
VG170316 Onsdag kom også beskjeden om at etterretningskomiteen i Representantenes hus heller ikke har fått se noen beviser som underbygger at Trumps påstand stemmer.
DN170316 Det underbygger vår forventning om at styringsrenten blir værende på dagens nivå i lang tid fremover, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets onsdag.
AP170316 Hvorfor ikke gå til dem med en gang og samle bevis som underbygger det ?
VG170315 mars til å komme med beviser som underbygger anklagene.
VG170315 mars til å legge frem beviser som underbygger de alvorlige anklagene fra presidenten.
VG170315 Aasland sier det er flere saker som underbygger at Helgesen sliter i sin behandling av saker.
AP170315 Demokratene og Republikanernes ledere i etterretningskomiteen sier de ikke har sett noen bevis som underbygger president Donald Trumps beskyldning mot Barack Obama.
SA170314 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag fra Norsk studentorganisasjon ( NSO ) som mener at tallene underbygger kravet om økt studiestøtte.
DN170314 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag fra Norsk studentorganisasjon ( NSO ) som mener at tallene underbygger kravet om økt studiestøtte.
AA170314 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag fra Norsk studentorganisasjon ( NSO ) som mener at tallene underbygger kravet om økt studiestøtte.
AA170313 Vi mener at resultatet vi har fått fra Oslo universitetssykehus underbygger mistanken mot siktede, sa Aunet til Adresseavisen etter fengslingsmøtet.
VG170311 - I den delen av intervjuet som dreier seg om alder, er det hvordan søkeren underbygger alderen sin som er viktig.
DN170309 - Utviklingen i nøkkeltallene den siste tiden underbygger synet om at veksten er på vei opp.
DN170309 - Utviklingen i nøkkeltallene den siste tiden underbygger synet om at veksten er på vei opp.
AA170309 Vi mener at resultatet vi har fått fra Oslo universitetssykehus underbygger mistanken mot siktede, sier politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
AA170309 - Underbygger mistanken ¶
DA170308 Det er flere faktorer som underbygger dette og det er flere aktører som bør og kan ta tak i det.
VG170305 Han har så langt ikke kommet med bevis som underbygger påstanden.
DA170305 Heller ikke da la han fram noe som underbygger anklagene.
AP170305 Trump har så langt ikke lagt fram noen beviser som underbygger påstanden.
AA170305 Trump har så langt ikke lagt fram noen beviser som underbygger påstanden.
SA170304 Heller ikke da la han fram noe som underbygger anklagene.
AA170304 Heller ikke da la han fram noe som underbygger anklagene.
DN170303 - Ledighetstallene er også noe bedre enn Norges Bank har forventet og underbygger at sentralbanken holder renten uendret på møtet i mars, på tross av inflasjon markert på nedsiden av anslaget.
DB170302 Oksnes forteller at det har vært viktig å pakke inn historien på en smakfull og nyskapende måte som underbygger stemningen og historien.
AP170301 Kåringen av Norges beste design er et flott initiativ, men underbygger nordmenns umodne oppfatning av hva design faktisk er.
DB170227 Dette underbygger han med kun ett eneste eksempel : ¶ « - Sammenligner man dette med for eksempel USA, er tilliten til mediene lavere enn kongressen, og tilliten er ikke stor der heller, sier han.
DB170223 Konklusjonen underbygger saken ved at dialekten plasserer ham i Etiopia.
DB170223 UNEs mener langt på vei at franskkunnskapene, som av dem omtales som « utrolige », viser at Mahad lyver, og at karakterene underbygger at han kommer fra det franskspråklige landet Djibouti.
DB170222 Dette kommer kanskje av at politikerne trekker fram forskning som underbygger deres syn.
DN170217 Svar : Dette er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet uten at vi har funnet dokumentasjon eller informasjon som underbygger dette.
DB170216 Hun underbygger dette ved å vise til en studie fra USA av Chapron og Treves.
AP170215 Men han mener rapporten underbygger at fristen Høie har satt for når støtten legges om, er for knapp, siden det er så mye som må utbedres. - 2021 er i overkant tidlig.
DA170210 - Jeg har sagt til meg selv at her er alt lov, så lenge det underbygger tematikken og ikke bremser opp filmen.
BT170210 - Dette underbygger at kommunereform, politireform og ulvesaken har mobilisert mange Sp-velgere, tror Olaussen.
SA170209 Vi ønsker en sterk nasjonalstat som underbygger vårt demokrat, sier Marit Arnstad.
AP170209 Vi ønsker en sterk nasjonalstat som underbygger vårt demokrat, sier Marit Arnstad.
AA170209 - Dette underbygger at kommunereform, politireform og ulvesaken har mobilisert mange Sp-velgere, tror Olaussen.
AA170208 Svarer Bjarne Brøndbo : « Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere », skriver Egil Johansen, som var daglig leder ved det nå nedlagte Sør-Trøndelag Teaterverksted.
AA170208 Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere.
DB170207 Øyre Slinds oppsiktsvekkende gode sprint underbygger Johaugs erfaringer om at denne OL-løypa er langt tøffere enn antatt.
DB170127 En rapport som underbygger påstanden om en annen økonomisk utvikling av renovasjonsgebyret, hadde vært interessant.
DB170125 Det underbygger ifølge ham slåsskampscenarioet.
DB170124 Han forklarer også at det han skriver i boka ikke underbygger at det er gunstig for Cappelen å vite at kontoret er tynt bemannet.
DB170121 Og alle som frøs, et publikumstall som knuser den tidligere norgesrekorden fra OL på LIllehammer med 3000 hockeyfans, underbygger påstanden.
AP170118 Spesialenheten mener dette underbygger korrupsjonsanklagen om at Jensen skal ha mottatt penger av Cappelen for å gi informasjon til hasjsmugleren.
DN170117 Etter seminaret understreker Scaramucci overfor DN at Kinas økonomiske fremvekst har vært bra for verden, og at økt samhandel underbygger verdensfreden.
DB170117 - Fordi det underbygger det jeg sa om at han hadde planer om å få bilen stjålet og at det var noe galt med girkassa.
DB170117 - Underbygger det jeg sa ¶
DB170117 - Fordi det underbygger det jeg sa om at han hadde planer om å få bilen stjålet og at det var noe galt med girkassa.
DB170112 Jeg har aldri sett noen vitenskapelig undersøkelse som underbygger denne følelsen.
SA170109 - I hvilken grad har politiet holdbare bevis som underbygger din klients forklaring ?
DB170108 Spesialenheten mener Jensen har hatt et overforbruk på 1,4 millioner kroner, og mener det underbygger korrupsjonsmistanken.
DB170107 Den underbygger det hun har forklart hele tiden - at hun ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.
AP170107 Den underbygger det hun har forklart hele tiden - at hun ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.
DN170103 Tunaal poengterer at oppgangen man har sett den seneste tiden kommer fra flere forskjellige sektorer og aksjer, noe som underbygger synet om et sterkt marked ved inngangen til 2017.
AP161028 Han underbygger dette med et mer energieffektivt skrogdesign, et hybrid fremdriftssystem og en liten hovedmotor.
SA160819 Lochte fortalte selv til NBC at de skal ha blitt dratt ut av en taxi av to menn med våpen og politiskilt.i ¶ august : Politiet etterforsker saken, men finner ingen bevis som underbygger Lochtes historie.i ¶ august : Brasiliansk dommer innkrever passene til Lochte og James Feigen, ettersom man får mer og mer tvil til historien.
AP160819 august : Politiet etterforsker saken, men finner ingen bevis som underbygger Lochtes historie. august : Brasiliansk dommer innkrever passene til Lochte og James Feigen, ettersom man får mer og mer tvil til historien.
SA160818 Politiet har uansett - så langt - funnet lite bevis som underbygger påstandene.
SA160818 Lochte fortalte selv til NBC at de skal ha blitt dratt ut av en taxi av to menn med våpen og politiskilt.i ¶ august : Politiet etterforsker saken, men finner ingen bevis som underbygger Lochtes historie.i ¶ august : Brasiliansk dommer innkrever passene til Lochte og James Feigen, ettersom man får mer og mer tvil til historien.
AP160818 Politiet har uansett - så langt - funnet lite bevis som underbygger påstandene.
AP160818 august : Politiet etterforsker saken, men finner ingen bevis som underbygger Lochtes historie. august : Brasiliansk dommer innkrever passene til Lochte og James Feigen, ettersom man får mer og mer tvil til historien.
AP160611 Nettopp stemningen, og subjektiviteten i den billedmessige måten å fortelle denne traumatiske historien på, underbygger en gripende historie.
BT160421 Dette underbygger det universelle preget på musikken.
AP160407 Fra PSTs ståsted underbygger dette at tiden er moden for å tilpasse lovgivningen til teknologien og gjeldende trusselbilde for på den måten å gjenopprette effekten av de metodene som ble gitt oss av Stortinget i 2005.
AP160406 Hun peker på følgende sitat i FAFO-rapporten, og mener det underbygger at det er familiene som beslutter at barna blir sendt på flukt : ¶
AP160406 Dette er tre ulike typer rapporter og det er redegjort for i lovforslaget hva som underbygger hvilke konklusjoner.
SA160404 Video-opptaket underbygger også troverdigheten av tallrike vitneprov om tilsvarende hendelser gjennom de senere måneder.
SA160331 » ( Tilgjengelige beviser underbygger reversering av en vanlig, medisinsk praksis.
AP160328 Aftenpostens analyse av toneangivende partier ytterst til høyre på den politiske skalaen i fem europeiske land, underbygger dette ( sveip til høyre eller venstre for å se alle grafene ) : ¶ 45 prosent av Marine Le Pens velgere er i stor grad enige i påstanden om at innvandrere først og fremst tar folks jobber fremfor å skape nye.
AP160305 Det er intet i vårt materiale som underbygger en slik hypotese.
AP160302 Det underbygger antakelsen om at vrakdelen faktisk kan stamme fra det savnede flyet.
AP160302 Det underbygger antakelsen om at vrakdelen faktisk kan stamme fra det savnede flyet.
AP160221 Til Aftenposten forteller at han mener dette underbygger teorien om en planlagt brann fordi det bare skulle vært nødvendig med to gassflasker på skipet.
AP160221 Thue Jensen mener å ha observert flere ting som underbygger hans påstander om sabotasje, og han påstår også at gjerningsmennene må ha vært mannskap på båten.
AP160126 Den står i skarp kontrast til de humanitære og sosiale tradisjonene som har vært i Danmark, og underbygger en bekymringsfull trend i europeisk politikk, skriver FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan på Facebook.
AP160125 Aktor mener at det foreligger omstendigheter som underbygger påstanden om at tiltalte hadde tid til overveielser før han skjøt arbeidskameraten - og da er det overlagt drap.
AP160125> Aktor mener at det foreligger omstendigheter som underbygger påstanden om at tiltalte hadde tid til overveielser før han skjøt arbeidskameraten - og da er det overlagt drap.