DB170106 - Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper , det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen.
AP170105 - Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper , det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen.