VG171213 De holder til i et revir i Trysil kommune i Hedmark - inne i den såkalte ulvesonen .
VG171204 Ligger midt i ulvesonen
VG171204 Klima og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpekte på fredag betydningen av at Slettås-reviret ligger i hjertet av ulvesonen : ¶
VG171204 De holder til i et revir i Trysil kommune i Hedmark - inne i den såkalte ulvesonen .
AP171204 » Under strekens konspirasjonsredaksjon vil ikke antyde en direkte sammenheng, men minner om miljøvernminister Vidar Helgesens ord før helgen : « Jeg har i dag vedtatt å åpne for lisensfelling av to ulveflokker som hovedsakelig har revir utenfor ulvesonen .
AP171204 Fullmånen lyste søndag skarpt langt utenfor ulvesonen .
AP171203 For to uker siden fikk WWF medhold i å stanse jakten på de 12 ulvene utenfor ulvesonen av Oslo tingrett, fordi tillatelsen var for dårlig begrunnet.
VG171201 Slettås-flokken og de ovennevnte ulvene holder til innenfor den såkalte ulvesonen, men regjeringen har allerede sagt ja til å felle 26 ulv som holder til utenfor ulvesonen .
VG171201 Slettås-flokken og de ovennevnte ulvene holder til innenfor den såkalte ulvesonen , men regjeringen har allerede sagt ja til å felle 26 ulv som holder til utenfor ulvesonen.
VG171201 Men deler av ulvejakten utenfor ulvesonen i vinter har blitt stoppet.
VG171201 Her kan du se hvor ulvesonen er : ¶
VG171201 Dette er ulvesonen
VG171201 - Det er i hjertet av ulvesonen, sier Helgesen til VG om Slettås-reviret, og påpeker at det er strenge krav for å felle ulv innenfor ulvesonen .
VG171201 - Det er i hjertet av ulvesonen , sier Helgesen til VG om Slettås-reviret, og påpeker at det er strenge krav for å felle ulv innenfor ulvesonen.
VG171201 * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen .
VG171201 - Jeg må si at vi synes det er veldig overraskende at Klima- og miljødepartementet faktisk fatter et nytt vedtak om å skyte dyrene utenfor ulvesonen , når retten vedtok stans i jakten utenfor sonen forrige uke, forteller Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.
DB171201 Rettsaken WWF lanserte mot staten, førte til at retten tidligere i høst innførte midlertidig stans av ulvejakta i de delene av Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus som ligger utafor den såkalte ulvesonen .
DB171201 I fjor skapte Helgesen massivt bråk på Stortinget da man nektet å ta ut ulv i de to revirene som ligger på grensen til ulvesonen .
DB171201 I de hardest rammede områdene innenfor den såkalte ulvesonen på Østlandet, får man bare skyte 16 ulv, mens de folkevalgte politikerne ønsket seg 24.
DB171201 I dag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram et nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen , som er ment å rette opp manglene retten har påpekt.
DB171201 Det betyr at ulvejakta trolig kan startes igjen i områdene utafor ulvesonen 21. desember - hvis ikke WWF eller domstolene protesterer og krever midlertidig jaktstans på bakgrunn av de nye vedtakene fra departementet.
DB171201 - I fjor kom man fram til at man ikke kunne ta ut ulv i de to revirene som ligger på grensen til ulvesonen fordi man kun kikket på skadepotensialet for sau og tamrein i området.
AP171201 « Svært overraskende at Regjeringen vil skyte ulv også innenfor ulvesonen , en art som er listet som kritisk truet i Norge.
AP171201 Rovviltnemndene ga også tillatelse til å felle inntil 12 ulv utenfor ulvesonen .
AP171201 Men innenfor ulvesonen finnes det knapt sau og tamrein igjen, og derfor kan dette vilkåret vanskelig oppfylles her.
AP171201 Jakten på de 12 ulvene utenfor ulvesonen er allerede i gang, men sist uke fikk WWF medhold av Oslo tingrett i at jakten må stanses inntil saken er avgjort i retten.
AP171201 I år anbefalte rovviltnemndene å felle tre hele ulvefamilier som delvis lever i og delvis utenfor ulvesonen .
AP171201 I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisesfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpakt, skriver Helgesen i en pressemelding.
AP171201 Fredag klokken 12.30 kunngjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at han vil tillate felling av to hele ulvefamilier, hovedsakelig utenfor ulvesonen på Østlandet.
AP171201 - Jeg har i dag vedtatt å å åpne for lisensfelling av to ulveflokker som hovedsaklig har revir utenfor ulvesonen .
DB171127 Samtidig som rettssaken pågikk forrige uke, stanset tingretten ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark gjennom en midlertidig forføyning.
VG171123 Det han derimot er svært provosert over, er at ulvejakten i utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF fikk medhold i Oslo tingrett.
AP171123 På tirsdag bestemte Oslo Tingrett at jakt utenfor ulvesonen skal stanses.
VG171121 Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang.
VG171121 Ulvejakten i utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
DB171121 Vedtaket utenfor ulvesonen på uttak av 12 dyr er stadfestet av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.
DB171121 Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at miljøorganisasjonen WWF tirsdag fikk medhold i Oslo tingrett.
DB171121 - At ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark nå stanses midlertidig er svært uheldig og kommer til å få alvorlige konsekvenser både for beitedyr, matproduksjon og befolkning i de berørte områdene, sier Ole André Myhrvold, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for Senterpartiet ( Sp ).
DA171121 Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang.
DA171121 Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
AP171121 WWF har også klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate felling av to hele ulveflokker innenfor ulvesonen .
AP171121 Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, der kvoten er på 12 dyr, er allerede i gang.
AP171121 Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang.
AP171121 Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses inntil retten får avgjort om norsk ulveforvaltning strider mot loven.
AP171121 Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen .
AP171121 Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen .
AP171121 Nå har Oslo tingrett besluttet at ulvejakta utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark skal stanses midlertidig.
AP171121 Jakten utenfor ulvesonen varer til slutten av mars.
AP171121 For jaktåret 2017/2018 har regjeringen gitt klarsignal for jakt på 50 ulver, 26 av disse utenfor ulvesonen .
AP171121 Der fikk WWF medhold i sin påstand om at Klima- og miljødepartementets vedtak om felling av 12 ulv utenfor ulvesonen er ugyldig.
AP171121 Av disse holdt 24 dyr til innenfor ulvesonen .
AA171121 Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang.
AA171121 Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
DN171114 Spørsmålet er om også tre flokker på totalt 24 dyr som lever innenfor den politisk vedtatte ulvesonen , kan jaktes på.
DN171114 I første omgang er det 26 ulv utenfor ulvesonen som skal felles.
DA171114 Spørsmålet er om også tre flokker på totalt 24 dyr som lever innenfor den politisk vedtatte ulvesonen , kan jaktes på.
DA171114 I første omgang er det 26 ulv utenfor ulvesonen som skal felles.
AP171114 Spørsmålet er om også tre flokker på totalt 24 dyr som lever innenfor den politisk vedtatte ulvesonen , kan jaktes på.
AP171114 I første omgang er det 26 ulv utenfor ulvesonen som skal felles.
DB171028 Jakten i området er en del av lisensjakten som skjer som følge av at regjeringen i slutten av forrige måned godkjente felling av inntil 26 dyr utenfor ulvesonen .
AP171028 Jakten i området er en del av lisensjakten som skjer som følge av at Regjeringen i slutten av forrige måned godkjente felling av inntil 26 dyr utenfor ulvesonen . 12 av disse kan felles i rovviltregion 4 og 5, Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark.
VG171025 I september godkjente regjeringen felling av 26 ulver utenfor ulvesonen .
DB171025 Jakten i området er en del av lisensjakten som skjer som følge av at regjeringen i slutten av forrige måned godkjente lisensfelling av inntil 26 dyr utenfor ulvesonen .
DB171025 Inspirert av den norske ulvesonen , men stikk motsatt.
VG170927 Regjeringen har i dag gitt klarsignal til å felle 26 ulv utenfor ulvesonen , viser en oversikt VG har fått.
VG170927 Klima- og miljødepartementet sendte i dag ut svar på hvor mange ulv som kan felles utenfor ulvesonen .
VG170927 Hvor er ulvesonen ?
VG170927 Dette er ulvesonen
VG170927 . Spørsmålet er imidlertid hva som skal skje med de 24 ulvene viltnemndene vil felle innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland, blant annet den beryktede Slettås-flokken ( se billedserie om den øverst i saken ).
VG170927 - Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de biteprioriterte områdene, skriver Regjeringen i et av vedtakene.
VG170927 * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen .
AA170927 | Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen
AA170927 Tidligere er det spørsmålet om hvor mange ulv som kan felles innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland som har skapt mest bråk.
AA170927 Når det gjelder ulvene utenfor ulvesonen , har regjeringen behandlet ferdig klagene på vedtakene i viltnemndene og dermed tatt en endelig avgjørelse på hvor mange ulv som kan felles når lisensjakten starter 1. oktober.
AA170927 Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen .
AA170927 I desember i fjor ble det rabalder da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) valgte å kutte i kvoten utenfor ulvesonen . ( ©NTB ) ¶
AA170927 Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med de 24 ulvene viltnemndene vil felle innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland.
AA170927 - Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene, skriver regjeringen i et av vedtakene ifølge avisen.
VG170919 oktober vil ha avgjort hvor mange ulv som kan skytes utenfor ulvesonen og innen 1. januar vil de ha satt kvoten innenfor sonen.
AP170919 Venstres Ola Elvestuen frykter ikke at Helgesen tillater å felle to eller tre av flokkene innenfor ulvesonen .
AP170919 Rovviltnemndene ville i tillegg felle tre hele flokker i revirene Slettås, Osdalen og Julussa, som ligger innenfor ulvesonen .
AP170919 Han mener Helgesen nå må overkjøre Miljødirektoratets anbefaling og tillate felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen , slik rovviltnemndene vedtok i sommer.
AP170919 Direktoratet var enig med rovviltnemndene i at det kan felles inntil 12 ulv utenfor ulvesonen .
AA170919 I tillegg kan tolv individer i de delene av regionene som ligger utenfor ulvesonen felles.
AA170919 Dette er en overkjøring av befolkningen som bor innenfor ulvesonen , sier Frogner.
VG170826 Ordførerne i ulvesonen stoler ikke på Helgesens ulveforskere ¶
DB170823 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
DB170823 Mange mener nemlig at for mange ulv i ulvesonen fører til utvandring og regjeringens vurdering har møtt sterk kritikk.
DB170823 Her, flere mil utenfor ulvesonen , får ulven være sjefen.
DB170823 Flere ulv må skytes i ulvesonen , ellers utvandrer de og ender opp her, sier Ulset.
DB170823 Dette vedtaket ble av flere, blant annet organisasjonen NOAH, klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og bare utenfor ulvesonen .
DB170823 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
DB170823 - Det er bestemt at beitedyr skal prioriteres utenfor ulvesonen .
AA170823 Utenfor ulvesonen er lisensfellingsstart 1. oktober.
AA170823 Også fellingstillatelsene som er gitt utenfor ulvesonen , blir opprettholdt.
AA170823 Nemndene har gitt fellingstillatelse på tre kull med ynglinger innenfor ulvesonen : Julussaflokken, Osdalsflokken og Slettåsflokken.
AA170823 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv, alle utenfor ulvesonen .
AA170823 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en lisensfellingskvote på 47 ulv, hvorav 24 innenfor ulvesonen .
AA170809 I tillegg er dette i ulvesonen .
AA170809 Da må vi spørre oss : Er disse angrepene verre enn det som er påregnelig innenfor ulvesonen ?
VG170804 Leder i Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag mener situasjonen de nå står i er et resultat av manglende forvaltning av dyr i ulvesonen .
VG170803 VG møter flere fortvilte sauebønder på den lokale bensinstasjonen i Kolbu, langt utenfor den såkalte « Ulvesonen ».
AA170801 Østmarka-ulvene bor innenfor ulvesonen , og det siste kullet vil telle som en helnorsk yngling, sier Glemminge.
AA170724 På lederplass uttrykker Nationen forståelse for at ordførere i ulvesonen vil bruke « judaspengene » på en egen studie, angivelig fordi tilliten til Klima- og miljødepartementet er på et bunnivå.
AA170724 Nylig ga regjeringen kommunene i den såkalte ulvesonen tilbud om 20 millioner kroner i avbøtingsmidler.
VG170723 | Ordførerne i ulvesonen stoler ikke på Helgesens ulveforskere - ruster til ny ulvekamp ¶
VG170723 Svaret er jo avgjørende for om folk i ulvesonen skal akseptere lavere livskvalitet ved å ha ulven i sitt nabolag, sier Sletten til VG.
VG170723 MØTER MOTSTAND : Ordførerne fra ulvesonen har ikke tillit at klima og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kan få fram en uavhengig studie om ulvens genetiske opphav.
AA170721 I ulvesonen sluttet 41 prosent.
AA170721 I ulvesonen har all utmarksbeiting opphørt og de gjenværende dyra er enten gjerdet inn eller flyttet på sommerbeite i andre deler av landet.
AA170721 Hedmark huser store deler av ulvesonen og har store bestander av de andre rovdyra også.
NL170718 Men da bildene av tiervis av skambitte og ihelrevne sauer kom på TV- nyhetene, dukket Erna opp i ulvesonen , ikke for å plastre sauene, men heller for å plastre sine velgere slik at partiet ikke skal blø for mye.
AA170718 Helgesen stanset i fjor rovviltnemndenes vedtak om jakt innenfor ulvesonen , noe som skapte voldsomt rabalder. ( ©NTB ) ¶
AA170713 | Ny tiltakspakke fra regjeringen skal gjøre det lettere å felle ulv utenfor ulvesonen
AA170713 Tiltakspakken lanseres etter at regjeringen i juni mottok flere innspill fra saueeiere for hvordan man effektivt kan få løst problemet med ulver som angriper og tar livet av beitedyr utenfor ulvesonen .
VG170628 Grafikken under viser den offisielle ulvesonen i Norge - områdene hvor myndighetene mener ulven skal få leve.
AA170627 Statens naturoppsyn ( SNO ) bekrefter at 20 sauer er tatt av ulv utenfor ulvesonen i Samdalsområdet i Ringebu kommune i Oppland.
VG170626 Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, melder NRK.
VG170626 Når bestandsmålet er nådd må det kunne åpnes for å jakte på ulv også innenfor ulvesonen , mener Nergård ( Sp ).
VG170626 Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018.
VG170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
VG170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen .
VG170626 - I fjor forelå departementets vedtak i klagesaken om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 27. september 2016, skriver han.
VG170626 oktober, da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen , skriver skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet til VG.
VG170626 Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.
DN170626 Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, mener derimot det er for mye å gi tillatelse til å skyte 28 ulver, selv om de er utenfor ulvesonen .
DN170626 Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
DN170626 Norges Jeger- og fiskerforbund krevde på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen .
DN170626 Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd.
DN170626 Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018.
DN170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
DN170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
DN170626 Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerte kraftig da fylkesmennene kom med sine anbefalinger i forkant av rovviltnemndas møte.
DN170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen .
DN170626 Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.
AP170626 Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, vil derimot ikke ha jakt på så mange ulv, selv om de er utenfor ulvesonen .
AP170626 Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AP170626 Norges Jeger- og fiskerforbund krevde på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen .
AP170626 Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd.
AP170626 Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018.
AP170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
AP170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AP170626 Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerte kraftig da fylkesmennene kom med sine anbefalinger i forkant av rovviltnemndas møte.
AP170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen .
AP170626 - Ulv som oppholder seg innenfor ulvesonen , har med dagens vedtak ikke lenger den beskyttelsen den skal ha ifølge Stortinget.
AP170626 - Da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen .
AP170626 Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.
AA170626 Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, vil derimot ikke ha jakt på så mange ulv, selv om de er utenfor ulvesonen .
AA170626 Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AA170626 Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd.
AA170626 Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018.
AA170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
AA170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AA170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen . ( ©NTB ) ¶
AA170626 - Ulv som oppholder seg innenfor ulvesonen , har med dagens vedtak ikke lenger den beskyttelsen den skal ha ifølge Stortinget.
AA170626 Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.
AA170626 Ulveforliket er tydelige på at det skal være beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen .
VG170625 Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen .
VG170625 Naturvernforbundet mener det er altfor mye å skyte 28 ulver, selv om samtlige dyr befinner seg utenfor ulvesonen .
VG170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
VG170625 Han sier Naturvernforbundet kan akseptere lisensjakt utover dette såframt det skjer utenfor ulvesonen og at det dreier seg om betydelig færre ulver enn de tolv som er foreslått skutt utenom Osdalsflokken og Julussaflokkens revirer.
VG170625 Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerer kraftig på anbefalingen fra fylkesmennene.
VG170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen .
VG170625 Anbefalingen fra fylkesmennene innebærer at ulveflokker med revir innenfor ulvesonen fredes.
DN170625 Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen .
DN170625 Naturvernforbundet mener det er altfor mye å skyte 28 ulver, selv om samtlige dyr befinner seg utenfor ulvesonen .
DN170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
DN170625 Han sier Naturvernforbundet kan akseptere lisensjakt utover dette såframt det skjer utenfor ulvesonen og at det dreier seg om betydelig færre ulver enn de tolv som er foreslått skutt utenom Osdalsflokken og Julussaflokkens revirer.
DN170625 Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerer kraftig på anbefalingen fra fylkesmennene.
DN170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen .
DN170625 Anbefalingen fra fylkesmennene innebærer at ulveflokker med revir innenfor ulvesonen fredes.
AA170625 Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen .
AA170625 Naturvernforbundet mener det er altfor mye å skyte 28 ulver, selv om samtlige dyr befinner seg utenfor ulvesonen .
AA170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen .
AA170625 Han sier Naturvernforbundet kan akseptere lisensjakt utover dette såframt det skjer utenfor ulvesonen og at det dreier seg om betydelig færre ulver enn de tolv som er foreslått skutt utenom Osdalsflokken og Julussaflokkens revirer.
AA170625 Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerer kraftig på anbefalingen fra fylkesmennene.
AA170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen .
AA170625 Anbefalingen fra fylkesmennene innebærer at ulveflokker med revir innenfor ulvesonen fredes.
DB170621 ULVEPROTEST : p-leder Trygve Slagsvold Vedum ( tv ) og Høyres Gunnar Gundersen under protestaksjonen mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen i Hedmark i vinter.
AA170621 Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen .
AA170621 Av disse holdt 24 dyr til innenfor ulvesonen .
DA170619 Nå foreslår fylkesmennene at det skal tas ut 28 av denne ulvens artsfrender til neste år, fra flokkene Osdalsflokken og Julussaflokken som begge har revir utenfor ulvesonen .
DA170619 De to flokkene som fylkesmennene mener må tas ut, Osdalsflokken og Julussaflokken, har begge revir utenfor ulvesonen .
DA170619 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
DA170619 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
DB170615 Vi ønsker ikke at ulven skal etablere seg utenfor ulvesonen og det gjør at det vil komme fellingstillatelser på ulv som prøver å etablere seg i beiteprioriterte områder, sier landbruksminister Jon Georg Dale til Dagbladet.
DB170615 Streifdyr er en utfordring, og det blir en diskusjon om vi har for mange dyr i ulvesonen som gjør at de blir presset mer ut.
DB170615 Det som er viktig med dette angrepet, er at det bidrar til å få dokumentasjonen vi trenger for å bevise at bestanden er for stor i ulvesonen , sier Erna Solberg.
DB170615 - Kan dere garantere at det ikke skal komme ulv utenfor ulvesonen ?
AP170615 Ingen ulv overlever mer enn ett år utenfor ulvesonen i Norge, forteller Helstad.
AP170615 - Omkring 90 prosent av alle de ulvene som påtreffes utenfor ulvesonen i Norge, er svenske streifulver.
VG170614 Katastrofevalget for en knapp uke siden gir henne like god beskyttelse som Vidar Helgesens gråbein i ulvesonen .
VG170614 Resultatet fra gentesten viser imidlertid at dette er feil siden det er en svensk ulv, og ikke norsk ulv fra ulvesonen som står bak angrepene på beitedyrene i Oppland og Akershus.
VG170614 Norges Bondelag og Norges bonde og småbrukarlag har tidligere kalt ulveangrepene for en « varslet katastrofe », og lagt skylden for angrepene på manglende felling av ulv i ulvesonen .
AP170614 De mener at ulven kommer inn i beiteområdene fordi klima- og miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter.
AP170613 De mener at ulven kommer inn i beiteområdene fordi klima- og miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter.
AP170612 Jensen påpeker at det er altfor mye ulv i Värmland-Dalarne og i den norske ulvesonen nå.
AP170612 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170612 - Fordi miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter, får vi disse situasjonene nå.
AP170612 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen . 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170610 | Slik skal Høyre demme opp for Senterpartiet i « ulvesonen » ¶
AP170610 Det er en betydelig utålmodighet i partiet, ikke minst når en ser at ulven slår til utenfor ulvesonen .
VG170608 Erfaringsmessig kommer ulven som har gått inn i beiteområdene fra revir i Sverige, og ikke fra ulvesonen , sier han.
AA170608 Helgesens departement redusert dette til 15 tillatelser, og det gjaldt kun dyr som befant seg utenfor ulvesonen .
AA170608 De hadde vedtatt lisenser til å felle til sammen 47 ulver, hvorav 24 utenfor ulvesonen .
AA170608 Bøndene mener regjeringen må bidra i jakten på ulv som angriper og dreper sau i stort antall i områder utenfor ulvesonen .
VG170607 Vi kan aldri garantere at ikke ulven vil bevege seg utenfor ulvesonen og gjøre skade.
VG170607 Dette mener jeg viser en manglende vilje til forvaltning av den vedtatte politikken som skal gjelde utenfor ulvesonen , sier Ulset.
DB170602 - Da dette er et område som ligger utenfor ulvesonen og er prioritert for beitedyr på utmark, har vi vedtatt å gi skadefellingstillatelse på én ulv, skriver fylkesmannen i vedtaket.
AA170602 - Da dette er et område som ligger utenfor ulvesonen og er prioritert for beitedyr på utmark, har vi vedtatt å gi skadefellingstillatelse på én ulv, skriver fylkesmannen i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
AA170601 De fleste ulvene i landet er påvist innenfor ulvesonen , og særlig i Hedmark fylke, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
DB170519 Stortingsflertallet har vedtatt at det bare skal være tre helnorske ulvefamilier pluss noen grenseulver- Hvis ikke dette engang skal oppfattes som en nedre grense blir situasjonen for ulven kritisk, sa Solum som derimot advarte mot et forlag om å avvike ulvesonen .
VG170507 Samtidig ber landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene.
VG170507 Med økt ulvebestand vil ulvens skadepotensial både innenfor og utenfor ulvesonen øke betraktelig, sier landsmøtet i resolusjonen.
VG170507 I resolusjonen som ble vedtatt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag bes regjeringen utvide lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen for 2017/2018.
VG170507 Bakgrunnen er at partiet mener staten ikke har fulgt opp de regionale rovviltnemndendes vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesonen i fjor og hittil i år.
DB170503 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
DB170503 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
VG170425 Da Helgesen satte foten ned for jakt på 32 ulv i ulvesonen , satte sinnet i kok i lokalbefolkningen, men også et flertall av partiene på Stortinget.
DB170425 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
DB170425 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
AP170424 * Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170424 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen . * 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
DB170421 Om våren vandrer mange ungulver ut fra revierene sine, også til områder utenfor ulvesonen .
AP170419 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170419 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen .
DN170405 april sin påstand om at det er ulven som har skylden for svak næringsutvikling og tilbakegang i folketallet i ulvesonen .
DN170403 | Ikke « Rustbelt », Ulltveit-Moe ¶ ¶ Ulvesonen er en politisk bestemt sone der innbyggerne i lang tid er frastjålet grunnleggende trygghet og næringsgrunnlag av et flertall som selv ikke vil ha belastningen hos seg selv.
DN170402 ¶ Ulven gjør ingen skade på sau i ulvesonen fordi det ikke lenger er sau der.
AA170401 Det er tatt åtte ulver utenfor ulvesonen i lisensfellingsperioden.
DN170329 USA har rustbeltet, Norge har ulvesonen .
AA170329 Han varsler at regjeringen vil svare på Stortingets bestilling om en kompensasjonsordning for folk som bor i ulvesonen i revidert nasjonalbudsjett.
AA170329 - Eksistensen av ulvesonen medfører konkrete virkninger på folks liv.
DN170324 Folketallet har falt kraftig i ulvesonen siden den ble innført.
DN170323 USA har rustbeltet, Norge har ulvesonen .
DN170323 USA har rustbeltet, Norge har ulvesonen .
DN170323 USA har rustbeltet, Norge har ulvesonen .
DN170323 Miljødirektoratet ga onsdag tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
DN170323 Jakten på den siste ulven i lisenskvoten utenfor ulvesonen fortsetter.
AP170323 Fellingsvedtaket gjelder utenfor ulvesonen og utenfor revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken.
AP170323 Dermed fortsetter jakten på den siste ulven det er gitt fellingstillatelse for utenfor ulvesonen .
AP170323 De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen , i de to regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.
AP170323 Bakgrunnen for torsdagens ulvefelling er at Miljødirektoratet onsdag ga tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
AP170323 - Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
AP170323 - Det er blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AA170323 Fellingsvedtaket gjelder utenfor ulvesonen og utenfor revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken.
AA170323 Dermed fortsetter jakten på den siste ulven det er gitt fellingstillatelse for utenfor ulvesonen .
AA170323 De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen , i de to regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.
AA170323 Bakgrunnen for torsdagens ulvefelling er at Miljødirektoratet onsdag ga tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
AA170323 - Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
AA170323 - Det har blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
DB170322 To nye ulver kan felles utenfor ulvesonen , opplyser Miljødirektoratet.
DB170322 De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen , i regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.
DB170322 - Det har blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AP170322 | To nye ulver kan felles utenfor ulvesonen
AP170322 Ytterligere to ulver kan felles utenfor ulvesonen .
AP170322 Miljødirektoratet ga onsdag tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
AP170322 De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen , i regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.
AP170322 - Det har blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AA170322 | To nye ulver kan felles utenfor ulvesonen
AA170322 Ytterligere to ulver kan felles utenfor ulvesonen .
AA170322 Miljødirektoratet ga onsdag tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
AA170322 De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen , i de to regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.
AA170322 - Innenfor ulvesonen har man iverksatt tiltak for å forhindre skader fra ulv, man har lagt om til annen type bruk, satt opp rovviltavvisende gjerder og redusert utmarksbeite, sier Hanssen.
AA170322 - Det har blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
VG170314 Etter ulvebråket før jul, distriktsopprøret mot Høyre og tilløpet til borgerkrig innad i eget parti, foreslo miljøminister Vidar Helgesen ( H ) å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen .
DB170314 ¶ ULV : Eirik Milde ( H ), saksordfører i ulvesaken, bekrefter at det nå i realiteten ikke er mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt.
DB170314 Fristen for lisensjakt i ulvesonen går ut 31. mars.
DB170314 Dessverre har vi havnet i et uføre der det i realiteten ikke er mulig å skyte ulv i ulvesonen før neste vinter, sier Jan Henrik Fredriksen.
DB170314 Derfor er det nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter Eirik Milde, saksordfører for ulvesaken, til Dagbladet.
AA170314 - Men dersom man skulle komme til en endelig avklaring i april vil i hvert fall befolkningen innenfor ulvesonen vite hva de har å forholde seg til i fremtiden, tilføyer han.
AA170314 - Det blir nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter saksordfører Eirik Milde ( H ) til Dagbladet.
SA170312 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
SA170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
FV170312 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
FV170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
FV170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen .
AP170312 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
AP170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen .
DB170310 Vi kan ikke holde folk i ulvesonen for narr ved stadig nye utsettelser, sier Jan Henrik Fredriksen.
DB170310 februar besluttet klima- og miljødepartementet å utvide lisensperioden for felling av ulv i ulvesonen med seks uker til 31. mars.
AP170308 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen .
AP170308 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen .
AA170308 Helgesen fastslo fredag at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fastslo da han la fram sitt forslag til endring av naturmangfoldsloven sist fredag, at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode.
DB170306 Fredag foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven slik at det skal bli lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen .
DB170306 - Ordlyden gjør at det uansett ikke er snakk om mulighet til å felle 24 ulver i ulvesonen , slik rovviltnemndene vedtok i høst, mener Fauchald.
AA170306 Da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fredag la fram sitt forslag til endringer i naturmangfoldsloven, slo han fast at tempoet i Stortingets behandling av saken ville avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen denne vinteren.
AA170306 | Helgesen møtt med krav om at ulvesonen fjernes ¶
AA170306 Selv om denne debatten er høyst levende i ulvesonen , har ikke sonen i seg selv vært et tema i den politiske debatten på riksplan det siste året, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170306 På spørsmål om det er aktuelt for statsråden å bidra til en ny debatt om ulvesonen , svarer Helgesen avvisende.
AA170306 Problemet er at ulvesonen gjør at vi som bor i ulvesonen må ta hele belastningen alene, sier Winge.
AA170306 Problemet er at ulvesonen gjør at vi som bor i ulvesonen må ta hele belastningen alene, sier Winge.
AA170306 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fikk klar beskjed om at hele ulvesonen bør skrotes da han mandag besøkte politikere og lokalbefolkning i Trysil i Hedmark.
AA170306 Hun sa klart ifra til Helgesen om å skrote ulvesonen da han besøkte gården hennes mandag.
AA170306 - Vi la så sent som i fjor fram en melding som ikke innebar noe brudd med ulvesonen , og jeg har ikke inntatt noen ny posisjon i denne saken.
DA170304 Stridens eple er at rovdyrnemndene ville felle 47 ulv i ulvesonen i tråd med Stortingets ulveforlik.
DA170304 Stridens eple er at rovdyrnemndene ville felle 47 ulv i ulvesonen i tråd med Stortingets ulveforlik.
DA170304 Men det viktigste er nok at mange i ulvesonen er drittlei av å bli overkjørt av « Sentralmakta » i hovedstaden, de kan ikke fordra at miljøvernsosialister som bruker melk i kaffen, og ulveforskere, skal fortelle dem hvordan de skal leve livene sine, hvordan de skal oppføre seg i skauen.
VG170303 Regjeringen trenger imidlertid Venstres tillatelse for å få endret loven og åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen , må Venstre være enig i at naturmangfoldloven kan endres, fordi den er fredet i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF.
VG170303 Helgesen sa fredag at lovendringen vil åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv i ulvesonen , fordi det åpner for å ta « vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og ¶ rekreasjonsmessige hensyn », i tillegg til skade på husdyr.
VG170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, sier Vidar Helgesen, som mandag reiser til Trysil for å møte folk som bor i ulvesonen .
VG170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen , uten en lovendring, sier Vidar Helgesen, som mandag reiser til Trysil for å møte folk som bor i ulvesonen.
VG170303 - Allerede i 2012 lovet Høyre-leder Erna Solberg at ulveforvaltningen skulle gi mindre belastning for menneskene som bor i ulvesonen .
VG170303 På spørsmål fra VG om det kan bli gjennomført lisensjakt i ulvesonen , ut fra det nye lovforslaget, svarer Helgesen at det kan skje : ¶
SA170303 Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts - også fra sine egne - etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr - samtlige utenfor ulvesonen .
SA170303 Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen .
SA170303 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen , sa Helgesen til NTB 22. februar.
FV170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen .
FV170303 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
FV170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen , avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
FV170303 Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
FV170303 Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar. 14. februar utvidet departementet denne perioden til 31. mars. * 22. februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der de
FV170303 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen .
FV170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen , uten en lovendring.
FV170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
FV170303 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
FV170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen .
FV170303 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
FV170303 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen .
AP170303 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen , avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
AP170303 Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar. 14. februar utvidet departementet denne perioden til 31. mars. * 22. februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der de
AP170303 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen .
AP170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen , uten en lovendring.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
AP170303 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
AP170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen .
AP170303 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
AP170303 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen .
AP170303 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen , avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa Helgesen.
AP170303 Lovendringen som ble fremmet i dag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar. 14. februar utvidet departementet denne perioden til 31. mars. * 22. februar foreslo Klima- og miljødepartementet å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der d
AP170303 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen .
AP170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen , uten en lovendring.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
AP170303 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
AP170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen .
AP170303 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016 - 2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
AP170303 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AA170303 Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen .
AA170303 Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts - også fra sine egne - etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr - samtlige utenfor ulvesonen .
AA170303 Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen .
AA170303 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen , sa Helgesen til NTB 22. februar.
AA170303 Stortingets tempo avgjør om det blir jakt i ulvesonen i år, ifølge miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170303 Siden rovviltnemndene i Hedmark og Oppland har lagt ned sine verv, er det nå Miljødirektoratet som skal foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor mange ulver som kan felles i ulvesonen .
AA170303 Helgesen foreslo fredag å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen .
AA170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen , uten en lovendring, sa statsråden.
AA170303 Siden rovviltnemndene i Hedmark og Oppland har lagt ned sine verv, er det nå Miljødirektoratet som skal foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor mange ulver som kan felles i ulvesonen .
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) utelukker ikke at det kan bli lisensjakt på ulv i ulvesonen i lisensfellingsperioden.
AA170303 - For å gi en noe større mulighet for felling av ulv og forvaltning, ikke minst innenfor ulvesonen , legger vi fram et forslag til en endring av loven som er innenfor Bernkonvensjonen, sa miljøministeren.
AA170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen , uten en lovendring, ifølge Helgesen. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Gundersen vil motsette seg hurtigbehandling av lovforslaget i Stortinget, selv om dette kunne ha åpnet for lisensfelling av ulv i ulvesonen denne vinteren.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo fredag en endring av naturmangfoldsloven slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen . ( ©NTB ) ¶ | " Linedanser " på E134-bru førte til panikk ¶
VG170226 Ulvesaken har vært ekstremt politisk betent etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen i desember ikke ga tillatelse til felling av fire ulveflokker inne i ulvesonen .
VG170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt, og all jakt stoppes umiddelbart.
VG170226 Endringen vil gjøre at flere ulv kan felles, også innenfor ulvesonen .
VG170226 Det ble først åpnet for felling av inntil fem ulver utenfor ulvesonen , det vil si områder i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, denne vinteren.
DB170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.
AP170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.
AA170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.
DA170224 Helgesen og regjeringens jurister satte før jul foten ned for felling av 32 ulv i ulvesonen fordi det ikke var hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen til å tillate felling fordi skadepotensialet ikke var stort nok.
VG170223 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
VG170223 Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar. 14. februar utvidet departementet denne perioden til 31. mars. * 22. februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der de
VG170223 Han avslo helt å åpne for lisensjakt innenfor den fastsatte ulvesonen .
VG170223 - Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen .
VG170223 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
VG170223 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
VG170223 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen .
VG170223 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
VG170223 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
DB170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170222 Senere reduserte Klima- og miljødepartementet kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen .
AP170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen , sier Helgesen.
AP170222 Da vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen .
AA170222 Senere reduserte Klima- og miljødepartementet kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen .
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen , sier Helgesen.
AA170222 Da vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen .
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170222 - Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen .
DB170220 Selvsagt er ulvesonen for liten, og bestandsmålet er sannsynligvis i strid med Bernkonvensjonen.
SA170214 Nå har han bestemt at lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen skal utvides med seks uker.
DB170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen , sier Helgesen.
DA170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen , sier Helgesen.
DA170214 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen .
DA170214 Bråket startet da Klima- og miljødepartementet reduserte kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen .
AP170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen , sier Helgesen.
AA170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen , sier Helgesen. ( ©NTB ) ¶
AA170214 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen .
AA170214 Bråket startet da Klima- og miljødepartementet reduserte kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen .
AA170212 Naturvernforbundet reagerer derimot kraftig på KLDs forslag og påpeker at en lisensjakt i ulvesonen i 2017 er i ulovlig, både fordi den er strid med Bernkonvensjonen og med norsk lov.
AA170212 Klima- og miljødepartementet avgjør innen onsdag om lisensjaktperioden innenfor ulvesonen denne vinteren blir forlenget med seks uker.
AA170212 Fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er vanligvis fra 1. januar til og med 15. februar. ( ©NTB ) ¶
AA170212 februar, går ut på å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren.
AA170210 Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen .
DB170209 Forslaget er lagt på bordet, selv om det samme departementet har slått fast at det ikke kan tillates lisensjakt på flere enn 15 ulver, alle utenfor ulvesonen .
DB170209 - Det er klinkende klart at det ikke skal være lisensjakt i ulvesonen i 2017 ettersom det ville vært i strid med Bernkonvensjonen og norsk lov.
DB170209 ( Dagbladet ) : Organisasjonen reagerer kraftig på Klima- og miljødepartementets ( KLD ) forslag om å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars.
AA170209 Organisasjonen reagerer kraftig på Klima- og miljødepartementets ( KLD ) forslag om å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren.
AA170209 Forslaget er lagt på bordet, selv om det samme departementet har slått fast at det ikke kan tillates lisensjakt på flere enn 15 ulver, alle utenfor ulvesonen .
AA170209 - Det er klinkende klart at det ikke skal være lisensjakt i ulvesonen i 2017 ettersom det ville vært i strid med Bernkonvensjonen og norsk lov.
DB170207 Da miljøvernminister Vidar Helgesen avgjorde at rovdyrnemdenes vedtak om at fire ulveflokker, hovedsakelig innenfor ulvesonen , likevel ikke kunne felles, tok han en riktig avgjørelse.
AA170206 Jeg har stor forståelse for at dette er blitt en veldig vond situasjon for dem som bor i ulvesonen , sier statsministeren til NTB.
AA170206 Det er nemlig fraværet av beitedyr i ulvesonen som ligger bak konklusjonen om manglende lovhjemmel til å felle flere ulv.
DB170205 Partiene bak Stortingets ulveforlik - Frp, Høyre, Ap og KrF - ble for få dager siden enige om å legge ytterligere press på regjeringen og klimaministeren, som i desember stoppet vedtaket om å drive lisensjakt på ulv i ulvesonen øst for Glomma på Østlandet, skriver VG.
DB170131 Det er først og fremst i ulvesonen at denne saken er en politisk belastning.
AP170131 Mandag varslet Klima- og miljødepartementet at det går inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller frem til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.
AP170131 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inntar tirsdag Stortingets talerstol for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen .
AP170131 Klima og miljøminister Vidar Helgesen skal tirsdag forklare til Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen .
AP170131 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , bestemte Helgesen, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
DB170130 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
DB170130 Klima- og miljødepartementet foreslår å utvide årets lisensfellingsperiode for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars.
DB170130 Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar.
DB170130 I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen .
DB170130 - Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene.
DB170130 Tirsdag må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen forklare for Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen .
DB170130 Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag om å iverksette lisensfelling av ulv i ulvesonen .
BT170130 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen .
BT170130 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
BT170130 Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
BT170130 Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar.
BT170130 I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen .
BT170130 Helgesen har måttet tåle kraftig kritikk etter at han gikk imot de lokale rovviltnemndene og kuttet tallet på fellingstillatelser i ulvesonen fra 47 til 15 ulver.
BT170130 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016 - 2017, 24 av disse innenfor ulvesonen .
BT170130 - Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene.
BT170130 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170130 Samtidig er det klart at Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag om å iverksette lisensfelling av ulv i ulvesonen .
AP170130 Samtidig er det klart at Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag om å iverksette lisensfelling av ulv i ulvesonen .
AP170130 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har skapt ramaskrik i Bygde-Norge ved å nekte felling av ulv i ulvesonen .
AP170130 I fjor økte bestanden med sju kull i ulvesonen .
AP170130 Regjeringen foreslår å utvide årets jaktsesong for ulv i ulvesonen med seks uker.
AP170130 Mandag kom det imidlertid signaler om at regjeringen er på glid i saken, da Klima- og miljødepartementet varslet at de kan gå inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller fram til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.
AP170130 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen , bestemte statsråden, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen. 15 busslaster med ulvemotstandere demonstrerte i Oslo ¶
AP170130 Da må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen .
AP170130 - Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene.
BT170121 Vi erkjenner samtidig at den delen av befolkningen som bor innenfor ulvesonen , tar en større del av ansvaret - noen vil mene belastningen for at et flertall i befolkningen ønsker ulv i norsk natur.
DB170117 Miljødirektoratet tillater lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
DB170117 Lisensfellingen utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble avsluttet 11. januar etter at kvoten for regionene ble fylt.
DB170117 Vi startet i forrige uke arbeidet med å radiomerke ulv i flest mulig ulverevir i ulvesonen .
DB170117 Vi skal systematisk overvåke og dokumentere om flere ulv betyr et endret skadepotensial både i og utenfor ulvesonen .
DB170117 Vi er også i gang med å utrede mulige økonomiske kompensasjonsordninger for tap av eventuelle rettigheter eller andre belastninger innenfor ulvesonen .
DB170117 Statens naturoppsyns overvåkningsarbeid innenfor ulvesonen er styrket allerede fra og med i år, både med økt mannskap og økte ressurser. 5.
DB170117 Problemet er at ingen av tiltakene fører til noen snarlig løsning på krisa - eller at man får jakte ulv igjen innenfor ulvesonen før lisensfellingsperioden går ut 15. februar.
DB170117 Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utrede om det er faglig forsvarlig å åpne for lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen . 9.
DB170117 I tillegg utreder vi mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen .
DB170117 I sin redegjørelse for Stortinget var ministeren tydelig på at det hadde vært en vanskelig sak - men at Norges internasjonale forpliktelser og naturmangfoldsloven tvinger ham til å ikke tillate jakta i ulvesonen .
DB170117 Det er jo det som er sakens kjerne, om man skal regulere bestanden innen ulvesonen eller ikke, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB170117 Tre nye ulver kan felles utenfor ulvesonen
DB170117 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har gjort seg lite populær i enkelte miljøer i Hedmark siden avgjørelsen om å kutte kvoten av ulv som kan felles i ulvesonen helt.
DB170117 Hordnes er provosert over vedtaket til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å ikke tillate ulvejakt i den såkalte ulvesonen .
DB170117 Han mener det ikke er uvanlig at det farter ulv i området, siden det ligger helt i randen av den såkalte ulvesonen .
DB170117 Det kom fram da ministeren møtte i Stortinget i dag for å redegjøre for hvorfor han sa nei til felling av 32 ulv i ulvesonen på Hedmark.
BT170117 | Tre nye ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ¶
BT170117 Miljødirektoratet tillater lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
BT170117 Lisensfellingen utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble avsluttet 11. januar etter at kvoten for regionene ble fylt.
BT170117 | Tre nye ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ¶
BT170117 Miljødirektoratet tillater lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.
BT170117 Lisensfellingen utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble avsluttet 11. januar etter at kvoten for regionene ble fylt.
DB170114 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har forklart statens ulvevedtak med at skadepotensialet innen ulvesonen ikke er stort nok.
DB170113 Utenfor ulvesonen
DB170113 Utenfor ulvesonen
BT170113 Dette for å fange opp eventuelle endringer av betydning for spørsmålet om i hvilken grad ulvene medfører fare for skade i beiteprioriterte områder som følge av et høyere antall ulv i ulvesonen .
BT170113 Ulvesonen er et eksempel på at Stortingets sonepolitikk har fungert etter hensikten, i den forstand at tapet av beitedyr er betydelig redusert.
BT170113 Ulvesonen ble noe redusert, og bestandsmålet vedtatt til å være 4-6 ungekull pr. år.
AP170112 Odalsreviret ligger utenfor ulvesonen , og ifølge Austmo har SNO ikke mottatt meldinger om at denne flokken har vært nærgående mot mennesker eller tatt beitedyr.
AP170112 Merkingen starter først av ulvene i Osdalreviret, som ligger utenfor ulvesonen .
AP170112 - Nå skal dere radiomerke flest mulig ulv i ulvesonen - hvor dramatisk er dette tiltaket ?
DN170111 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har begrunnet avslaget på jakt på inntil 32 ulver i ulvesonen med at lovavdelingen i Justisdepartementet mener det vil bryte både med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
DB170111 Den felte ulven kommer inn under kvoten for lisensfelling utenfor ulvesonen .
AP170111 Før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å ikke åpne for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen for vinter 2016 - 2017 ¶
AP170111 Den felte ulven kommer inn under kvoten for lisensfelling utenfor ulvesonen .
DB170110 Det er ventet at regjeringens omstridte beslutning om å si nei til felling av 32 ulver i ulvesonen , også vil bli tema når statsminister Erna Solberg ( H ) onsdag møter i den muntlige spørretimen.
DN170108 Striden skyldes miljøminister Vidar Helgesens ( H ) beslutning rett før jul om å si nei til lisensfelling av 32 ulver i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
AP170107 Vi reiste til ulvesonen for å måle temperaturen på tampen av en uke der ulvestriden har fått sindige Høyre-politikere til å demonstrere utenfor Stortinget mot egen minister.
AP170107 Vi reiste til ulvesonen for å måle temperaturen på tampen av en uke der ulvestriden har fått sindige Høyre-politikere til å demonstrere utenfor Stortinget mot egen minister.
AP170107 Vi reiser til ulvesonen for å måle temperaturen på tampen av en uke der ulvestriden har fått sindige Høyre-politikere til å demonstrere utenfor Stortinget mot egen minister.
DB170106 Ingen av ulvene som kan felles, tilhører de fire ulveflokkene i ulvesonen i Hedmark.
DB170106 Tiltaket fra miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) settes i verk for å framskaffe mer kunnskap om mulig skadepotensial i ulvesonen .
AP170106 | Helgesen : Regjeringen starter radiomerking av ulv i ulvesonen
AP170106 Regjeringen setter inn strakstiltak for å dempe den betente ulvestriden, og starter nå arbeidet med å radiomerke flest mulig ulver i ulvesonen .
AP170106 Han sier loven også åpner for å skyte ulv som beveger seg ut av ulvesonen og inn i beiteområder.
AP170106 - Derfor kommer vi nå til å sette i gang med radiomerking av ulv i ulvesonen .
AP170106 Folk som lever i ulvesonen opplever frykt og frustrasjon, sier forskeren, som mener debatten er blitt unødvendig hissig.
DB170105 Men i ulvesonen i Østfold er det økning i sauedriften, for der foregår den bak gjerder.
DB170105 Det har ledet ulvemotstanderne til å hevde at ulvesonen er blitt til et slags ulvereservat.
DB170105 De blir nødt til det, fordi vurderingen er at ulven faktisk ikke er noen fare for mennesker eller beitedyr i ulvesonen .
AP170105 Ingen av ulvene som kan felles, tilhører de fire ulveflokkene i ulvesonen i Hedmark.
AP170105 Ulvesonen som da utgjorde ca. fem prosent av Norges landareal ( deler av Hedmark og Akershus, hele Oslo og Østfold ) ble litt mindre.
AP170105 Det var etter en klage til Klima- og miljødepartementet at fellingskvoten på ulv i Norge ble redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen .
AP170105 - Marsjordren fra møtet til Helgesen var å komme tilbake til forlikspartiene med en løsning som er innenfor det forlikspartene kom frem til i fjor, som gjør det mulig å ta ut ulv også innenfor ulvesonen , sier Trond Helleland til Aftenposten under NHOs årskonferanse torsdag.
DB170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen , noe som har satt sinnene i kok i Innlandet.
DB170104 - Stortinget har vært veldig tydelig på at hvis det ikke skal tas ut ulv i ulvesonen , så er Stortinget satt sjakk matt, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
DB170104 - Bygde-Høyre reagerer sterkt, det samme opplever jeg i mitt eget fylke Buskerud, selv om det ikke er en den av ulvesonen .
AP170104 | Over hundre ordførere protesterer mot ulvevedtak ¶ 118 av landets ordførere støtter Hedmark-ordførernes protestopprop mot klimaminister Vidar Helgesens ( H ) vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen .
AP170104 Ulvemotstandere demonstrerer onsdag ettermiddag utenfor Stortinget mot miljøvernminister Vidar Helgesens ( H ) vedtak om ikke å felle flere ulv i ulvesonen .
AP170104 Etter klage til Klima- og miljødepartementet ble fellingskvoten på ulv i Norge redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen .
AP170104 De er i hovedstaden for å si sin klare mening om miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å omgjøre rovviltnemdenes vedtak om å gi nei til lisensjakt på 32 ulv i ulvesonen .
AP170104 Bakgrunnen for Helgesens beslutning ble formulert slik : Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen .
AP170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen , noe som har satt sinnene i kok i Innlandet.
AP170104 De er i hovedstaden for å si sin klare mening om miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å omgjøre rovviltnemdenes vedtak om å gi nei til lisensjakt på 32 ulv i ulvesonen .
AP170104 Bakgrunnen for Helgesens beslutning ble formulert slik : Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen .
DN170103 Ulv har tatt omtrent 1.600 sau og lam i beitesesongen 2016 og svært få er tapt innenfor ulvesonen .
DN170103 - Aps motiv for å inngå i ulveforliket på Stortinget var å få ned konfliktnivået i ulvesonen , mellom ulven på den ene siden og folk og husdyr på den andre.
DN170103 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) varslet julaften at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen om å stanse all felling av ulv i og i kanten av ulvesonen .
DN170103 Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
DN170103 Dales departement mener, etter nøye vurdering av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, at disse ikke er til hinder for å felle ulv i revirer innenfor ulvesonen .
DB170103 Han mener regjeringen overser de belastninger man påfører mennesker i ulvesonen , man er ikke villige til å lytte til dem som lever med utfordringene.
AP170103 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) varslet julaften at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen om å stanse all felling av ulv i og i kanten av ulvesonen .
AP170103 Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
AP170103 Dales departement mener, etter nøye vurdering av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, at disse ikke er til hinder for å felle ulv i revirer innenfor ulvesonen .
AP170101 Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen .
AP170101 Jo, de bestemmer at 47 av omtrent 68 helnorske ulver skal skytes, inkludert tre familiegrupper innenfor ulvesonen .
AP160916 Ulv som dreper sau er en hovedgrunn til den massive ulvemotstanden mange steder i Norge - både innenfor og utenfor ulvesonen .
AP160916 Stortinget har vedtatt at det kun skal være ulv i ulvesonen - et belte langs svenskegrensen fra Østfold i sør, via litt av Oslo og Akershus, til nord i Hedmark.
AP160916 Osdalsflokken har slått seg ned rett nord for ulvesonen , nord i Hedmark.
AP160916 Nord i Akershus og i Hedmark er det vedtatt at fem ulver skal skytes i områdene utenfor ulvesonen , som en del av lisensjakten.
AP160916 Men også innenfor ulvesonen skal man gå drastisk til verks.
AP160916 Fredag vedtok at fellesmøte i rovviltnemndene som forvalter ulvesonen Fylkesmannens forslag : : « En kvote på til inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene ».
AP160916 24 av disse ulvene lever i den stortings-vedtatte ulvesonen .