VG170420 Først i ulvemeldingen i fjor, og siden har jeg redegjort for hele og de fulle juridiske vurderingene for ulveforvaltningen.
DB170108 Det siste var faktisk akkurat det ministeren gjorde - selv om enkelte innen media synes å ha glemt det : Ved lanseringen av den - for øvrig svært lite ulvevennlige - ulvemeldingen i mars i fjor, understreket Helgesen at man står i fare for å bryte lovverk og Bernkonvensjonen dersom man velger de mest restriktive bestandsmålene som meldingen skisserer, og dersom man setter et « eksakt » bestandsmål - det vil si i praksis et mak
DB170108 - Vi blir ikke kvitt konfliktene, slik Senterpartiet vurderer saken, før ulven er ute av Norge, uttalte AP i Stortingsdebatten om ulvemeldingen .
AP170105 Han viser til at han i « ulvemeldingen » advarte mot et mulig dilemma « når det registreres flere ulver enn det som fremgår av eksakt bestandsmål, men som ikke kan tas ut fordi det ikke er hjemmel i lovverket.
AP170105 Ulvemeldingen ble utgangspunkt for det siste forliket fra i juni fjor.
AP170105> Ulvemeldingen ble utgangspunkt for det siste forliket fra i juni fjor.