DB171127 Dette fordi WWF har bedt domstolene gjennomgå den norske ulveforvaltningen , og hvorvidt den er i tråd med naturmangfoldsloven og internasjonale konvensjoner.
SA171122 Opposisjonen reagerer sterkt på domsavgjørelsen om midlertidig stans i ulvejakta og mener regjeringen nå må rydde opp i den norske ulveforvaltningen .
VG171121 Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen .
DB171121 Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen .
DB171121 WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen .
DB171121 - Storting og regjering klargjorde så sent som for et halvt år siden ulveforvaltningen i relasjon til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.
DA171121 Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen .
AP171121 Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen .
AA171121 Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen .
DN171114 Organisasjonen krever en rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen , som den mener er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
DA171114 Organisasjonen krever en rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen , som den mener er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
AP171114 Organisasjonen krever en rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen , som den mener er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
NL170913 Konkrete miljøsaker så som ulveforvaltningen forsterket inntrykket av at Oslo ikke forstår bygda, og oljeutvinning i nord har nok flere tilhengere nord for Dovre enn man får inntrykk av i det politisk korrekte mønster som sentrale strøk av landet har skapt.
VG170803 Han mener ulveforvaltningen i Sverige vil ha langt større påvirkning på tap av husdyr i norske beiteområder.
DA170426 Høyre-statsråd Vidar Helgesen ( H ) overlevde mistillitsforslaget fra Senterpartiet i ulvesaken, samtidig som stortingsflertallet forsøkte å liberalisere lovverket som regulerer ulveforvaltningen .
VG170425 Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen .
VG170420 Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen .
VG170420 Først i ulvemeldingen i fjor, og siden har jeg redegjort for hele og de fulle juridiske vurderingene for ulveforvaltningen .
VG170419 Stortinget ber også om at flertallets merknader skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen i Norge.
VG170322 - Her har miljøbyråkratiet og Høyre overprøvd det som er den folkestyrte ulveforvaltningen , påpeker Vedum.
DB170308 r Vidar Helgesen og regjeringens rovviltforvaltning med paroler som : ¶ * « Respekter Stortingets vedtak nå » ¶ * « Nei til ulvereservat » ¶ * « Vidar - Vi lar oss ikke lure » ¶ * « Ja til eiendomsrett » ¶ * « Ja til næringsutvikling i utmark » ¶ * « Høyre - overkjører landsbygda i ulvesaken » ¶ * « Ulveforvaltningen - fra vondt til verre » ¶
VG170303 - Allerede i 2012 lovet Høyre-leder Erna Solberg at ulveforvaltningen skulle gi mindre belastning for menneskene som bor i ulvesonen.
AA170222 Det er datoen Stortinget har satt for regjeringen til å fremme en sak om hvordan ulveforvaltningen kan gjennomføres.
DB170207 Dette tyder på at respekten for de truede rovdyrene avtar, og det gjør også respekten for ulveforvaltningen , som samtidig spriker fullstendig, ved at ulvedrap er både legalisert og kriminalisert.
SA170131 | Ny enighet på Stortinget om ulveforvaltningen
BT170131 | Ny enighet på Stortinget om ulveforvaltningen
BT170131 | Ny enighet på Stortinget om ulveforvaltningen
DN170103 - For å skape tillit til ulveforvaltningen må regjeringen som et minimum klare å følge opp det de folkevalgte vedtar.
AP170103 - For å skape tillit til ulveforvaltningen må regjeringen som et minimum klare å følge opp det de folkevalgte vedtar.