VG171204 Han varsler med det et annet ulveforslag i Stortinget : De vil ta debatten om hvor mange ulv vi skal ha i Norge på nytt, tross det brede ulveforliket fra Stortinget i 2016.
AA170807 - Høyre står bak ulveforliket på Stortinget, vi vil ha mindre konflikt og vi er opptatt av at de som lever med ulven i sitt nærområde skal bli hørt.
VG170723 Vedtaket var en del av ulveforliket mellom Høyre, Frp, Ap og KrF.
AA170626 - For å få en ulvestamme som er i tråd med det vedtatte ulveforliket , mener vi det er rom for å ta ut flere ulv.
AA170626 Ulveforliket er tydelige på at det skal være beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen.
DB170621 Jeg fikk med meg Høyre-landsmøtet i et enstemmig vedtak om at ulveforliket skal følges opp, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skjer.
DB170621 Han skulle gjerne brukt taletiden under Stortingets siste debatt i denne stortingsperioden til å si at ulveforliket er fulgt opp og saken løst.
AP170610 Stortingsgruppen og landsmøtet har vært klare på at ulveforliket må iverksettes.
VG170522 Les også : Erna Solberg : - Vanskelig å gjennomføre ulveforliket
AA170427 Ulv skal forvaltes etter ulveforliket , mens diskusjonen om vern eller ikke av Lofoten er ferdig debattert.
DN170423 | Billig offer til distriktene ¶ ¶ Ulveforliket satte et måltall på lave tre ynglinger per år.
DB170420 Der ble det i går klart at Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for den manglende oppfølgingen av ulveforliket .
VG170408 Les også : Erna Solberg : Vanskelig å gjennomføre ulveforliket
VG170315 Ulvesaken skal behandles på Stortinget i vår og flere partier truer nå Helgesen med mistillit, hvis han ikke finner en løsning innenfor lovens rammer som også tar hensyn til ulveforliket og folks behov for å føle seg trygge for ulven.
VG170315 Han gjorde det da Stortinget vedtok ulveforliket , og han gjorde det igjen etter nye vedtak og presiseringer i Stortinget.
VG170315 De mener loven verner ulven mot ulveforliket Stortinget har vedtatt.
VG170315 - Problemet er at ulveforliket vedtatt i Stortinget tydelig slår fast at ulv i Norge skal reguleres når bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr år er nådd.
VG170315 - Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
AA170315 Helgesen avviser imidlertid kritikken : ¶ - Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
DB170314 Tillot lisesnfelling ¶ Ulveforliket mellom regjeringspartiene og KrF og Arbeiderpartiet på Stortinget i fjor satte et bestandsmål på fire-seks ynglinger hvert år.
AA170314 Han sier at arbeidet videre vil ta utgangspunkt i ulveforliket , som Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet står bak. ( ©NTB ) ¶
SA170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
SA170312 Ulveforliket skal gjennomføres ¶
FV170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
FV170312 Ulveforliket skal gjennomføres ¶
AP170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
AP170312 Ulveforliket skal gjennomføres ¶
AA170312 På landsmøtet vedtok Høyre en uttalelse om at ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres.
AA170311 Kiær mener vedtaket på landsmøtet ikke lenger sår tvil om at det står juridiske forhold i veien for å gjennomføre ulveforliket og er tilfreds med å kunne reise hjem til Nord-Trøndelag med et klart vedtak i kofferten som åpner for ulvejakt.
AA170311 I en kort uttalelse fra landsmøtet heter det : Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes.
AA170311 Høyres landsmøte slår fast at ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres.
AA170311 Høyre står bak ulveforliket .
AA170311 GARDERMOEN : - Jeg er svært tilfreds med at et enstemmig vedtak på Høyres landsmøte slår fast at ulveforliket skal gjennomføres.
DB170309 « Det er helt tydelig både gjennom den eksisterende naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen at ulveforliket fra i sommer kan gjennomføres med den eksisterende lovgivningen.
DB170309 Den betente rovdyrdebatten blusser trolig opp, blant annet fordi Oppland Høyre har sendt inn et forslag til uttalelse om at « Stortingets vedtak i ulveforliket er ikke veiledende, men gjelder.
VG170308 Ingjerd Schou sier at hun er opptatt av at ulveforliket oppfylles, og at folk i distriktene skal vite at det er det Høyre på Stortinget arbeider for.
DB170308 Gunnar Gundersen poengterer at han mener ulveforliket på Stortinget framstår som klokere og klokere.
DB170307 - Jeg er vel mer på det sporet at klima- og miljørdepartementet får følge opp de oppgavene de allerede er pålagt i ulveforliket i fjor, sier Gundersen.
BT170306 Gjennom ulveforliket i fjor høst ble Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF i enige om å skyte langt flere ulv enn regjeringen åpnet for.
BT170306 Etter at Helgesen ble tatt som politisk gissel av stortingsviljen, kom han tilbake med et forslag som skal « skape bedre samsvar » mellom ulveforliket og gjeldende rett.
BT170306 Den juridiske konklusjonen er imidlertid klokkeklar : Det finnes ikke hjemmel for den dramatiske reduksjonen av ulvebestanden som ligger til grunn for ulveforliket .
AA170306 Arbeiderpartiet, som inngikk ulveforliket på Stortinget med regjeringspartiene og KrF, har heller ikke tatt stilling til innholdet i lovforslaget eller spørsmålet om hurtigbehandling.
DA170304 Og som om ikke det er nok : Ferske tall fra Rovdata fra februar viser at denne vinteren er registrert 5-6,5 ynglinger i Norge denne vinteren, som er innenfor bestandsmål Stortinget ble enige om i ulveforliket .
DA170304 Og som om ikke det er nok : Ferske tall fra Rovdata fra februar viser at denne vinteren er registrert 5-6,5 ynglinger i Norge denne vinteren, som er innenfor bestandsmål Stortinget ble enige om i ulveforliket .
VG170303 Høyre-Frp regjeringen har trolig flertall for å endre naturmangfoldloven, med støtte fra Ap og KrF, som begge sier at de vil støtte tiltak som bidrar til at ulveforliket oppfylles.
VG170303 - KrF er for alle gode forslag som bidrar til at ulveforliket oppfylles, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i en tekstmelding til VG.
VG170303 - Dersom lovforslaget svarer på Stortingets bestilling slik at ulveforliket på Stortinget kan gjennomføres, da er det lovende og bra, sier Terje Aasland, Aps klima og miljøtalsmann, til VG fredag formiddag.
SA170303 Venstres Ola Elvestuen mener de fire partiene som står bak ulveforliket , Høyre, Frp, Ap og KrF, er å klandre for det høye konfliktnivået om ulvesaken.
AA170303 Venstres Ola Elvestuen mener de fire partiene som står bak ulveforliket , Høyre, Frp, Ap og KrF, er å klandre for det høye konfliktnivået om ulvesaken.
AA170303 Regjeringspartiene, KrF og Arbeiderpartiet står bak ulveforliket og Stortingets vedtatte bestandsmål.
AP170223 Rovviltnemndenes vedtak om å tillate felling av 47 ulv denne sesongen er et direkte resultat av dette ulveforliket .
AP170223 Ulveforliket innebærer at ulven fortsatt er en del av norsk fauna, samtidig som bestanden holdes på et svært lavt nivå.
AA170222 Norsk Bondelag er positive til tiltak for såkalt " supplerende fellingsgrunnlag for ulv ", men de mener det allerede i dag finnes hjemmel til å gjennomføre ulveforliket .
DB170213 Bakteppet for utsagnet er striden rundt ulveforliket på Stortinget.
DB170212 Det samme gjelder naturligvis også ulveforliket Høyre og en rekke andre partier på Stortinget inngikk i fjor vår, og som klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå har stoppet.
AA170206 Sterke krefter i Høyre og partiene bak ulveforliket på Stortinget har vært svært frustrerte over både saksbehandlingen og det foreløpige utfallet i saken.
DB170201 ¶ FORLIKT : Ulveforliket i Stortinget skal roe gemyttene ¶
DB170201 I Hedmark Høyre forsøker man nå å spinne ulveforliket i positiv retning.
DB170201 Dersom ulveforliket skulle få fart på ulvejakta, måtte de ha gått inn for å endre Naturmangfoldsloven.
BT170201 Akkurat som ulveforliket ikke kan overprøve naturmangfoldsloven, kan heller ikke denne bønnen om å tillegge mer vekt på én paragraf tillegges særlig verdi.
DB170131 Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum anslo i går kveld på Facebook at rundt 5000 personer hadde møtt opp for å demonstere mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) og regjeringens håndtering av ulveforliket .
DB170131 Det gjelder både det arbeidet som statsråd Helgesen har gjort, og også departementets behandling av ulveforliket », sa Fredriksen fra talerstolen.
DB170131 | Ulvefaren over ¶ Ulveforliket er en dekkoperasjon for å roe ulvemotstanden.
DB170131 I Hedmark Høyre forsøker man nå å spinne ulveforliket i positiv retning.
DB170131 Dersom ulveforliket skulle sørge for å få fart på ulvejakta, måtte de ha gått inn for å endre Naturmangfoldsloven.
AP170131 De fire partiene bak ulveforliket i fjor, Høyre, Frp, Ap og KrF, presenterte før debatten i går det de mener vil være løsningen på striden.
AP170131 - Når man rokker for mye ved ulveforliket , slik vi mener Regjeringen har gjort med sin forståelse av loven, blir det uro.
DN170121 Alle som var med på ulveforliket er satt i en vanskelig situasjon, fastslo han.
BT170121 Partiene bak ulveforliket forsømmer sitt ansvar.
BT170121 Partiene bak ulveforliket forsømmer sitt ansvar for å beskytte dem som ikke kan tale sin egen sak.
DB170117 - Etter felleskonferansen var det et klart budskap fra partiet om at ulveforliket må gjennomføres i praksis og at Stortingets vilje må skje.
DB170117 Den tidligere justisministeren mener at ulveforliket som Høyre, Frp, KrF og Ap fikk flertall for i fjor kunne vært gjennomført uten å være i konflikt med lovverket.
DB170117 Vidar Helgesen mener lovendringen vil gjøre at ulveforliket på Stortinget, norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser vi henge bedre sammen.
DB170117 En endring må være i tråd i med formålet om å forvalte en større bestand, det er slett ingen åpning for å endre loven for å redusere ulvebestanden ned til det veldig lave bestandsmålet som partiene bak ulveforliket har satt, sier nesteleder Ola Evestuen ( Venstre ) til Dagbladet etter Helgesens redegjøring.
DB170114 - Etter felleskonferansen var det et klart budskap fra partiet om at ulveforliket må gjennomføres i praksis og at Stortingets vilje må skje.
AP170114 - At Venstre støtter klima- og miljøministerens « kuvending » i ulveforliket , ble dråpen som rant over.
DB170113 Det har aldri vært noe annet enn en dårlig unnskyldning for at de sprang fra ulveforliket , smeller hun til.
DB170113 Det har aldri vært noe annet enn en dårlig unnskyldning for at de sprang fra ulveforliket , smeller hun til.
DB170110 I brevet som Helgesen tirsdag sendte presidentskapet, skriver statsråden at regjeringen siden i vår har jobbet med å følge opp ulveforliket fra i fjor vår.
DB170110 Holdningen til Høyres og Frps stortingsgrupper er klar : Ulveforliket fra i fjor må følges opp.
DN170108 At ulveforliket gjennomføres, er det eneste som vil kunne skape ro rundt ulvestriden i Høyre, tror partiets førstekandidat i Hedmark, Kristian Tonning Riise.
DN170108 - Kravet er at ulveforliket gjennomføres.
DN170108 - For å skape ro i partiet og kunne snakke om andre saker, hadde det beste vært å få en snarlig avklaring på at ulveforliket skal gjennomføres.
DN170108 - For å skape ro i partiet hadde det beste vært å få en snarlig avklaring på at ulveforliket skal gjennomføres sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.
AP170108 Det er ikke rart at partene i ulveforliket , Høyre, Frp, Ap og KrF, reagerer.
AP170108 Det er ikke rart at partene i ulveforliket , Høyre, Frp, Ap og KrF, reagerer.
DB170106 De øvrige partiene i ulveforliket , Ap, Frp og KrF, skal på et møte tidligere i uken i klare ordelag ha bedt Helgesen rydde opp.
DB170106 Klima- og miljøministeren varslet Stortinget før ulveforliket ble inngått at det kunne stride mot lover Stortinget har vedtatt tidligere.
AP170106 De øvrige partiene i ulveforliket , nemlig Ap, Frp og KrF, skal på et møte tidligere i uken i klare ordelag ha bedt Helgesen rydde opp.
AP170105 Helgesen skal ha fått klar beskjed om at ulveforliket fra Stortinget ikke var fulgt opp, at regjeringen må finne en måte å overholde bestandsmålet på, og at regjeringen burde ha informert Stortinget med én gang de støtte på juridiske problemer med lisensjakten, skriver avisen.
AP170105 De fire partiene bak ulveforliket , regjeringspartiene Høyre og Frp samt Ap og KrF, er ikke fornøyd med Helgesens håndtering av saken.
DB170104 ¶ ULVEFORLIKET : Varardfører for Frp i Hobøl kommune, Håvard Jensen, ber partiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om ikke å vike tilbake for ulveforliket på Stortinget foran dagens krisemøte.
DB170104 | Netanyahu vil benåde dømt soldat i rettssaken som splitter Israel ¶ ¶ ULVEFORLIKET : Varardfører for Frp i Hobøl kommune, Håvard Jensen, ber partiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om ikke å vike tilbake for ulveforliket på Stortinget foran dagens krisemøte.
DB170104 Det Helgesen nå har gjort, er at han i praksis har bestemt at vi skal ha en ulvestamme som langt overgår det Stortinget var enige om, sier Terje Aasland, som var med å forhandle fram ulveforliket på Stortinget med regjeringspartiene og KrF.
DB170104 - Jeg ønsket at vi skulle få felle langt flere ulv enn det ulveforliket på Stortinget landet på.
DB170104 ¶ ULVESTRID : - Målet er å gjennomføre ulveforliket , sier statsminister Erna Solberg.
DB170104 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier regjeringen har til hensikt å gjennomføre ulveforliket på Stortinget og legger til at det godt kan bli skadefelling av ulv i vår.
DB170104 Hun understreker at målet er å gjennomføre ulveforliket som Høyre, Frp, Ap og KrF står bak på Stortinget.
DB170104 Onsdag møter Helgesen de fire partiene som sto bak ulveforliket .
DB170104 Det var representater fra de fire partiene bak ulveforliket som møttes på Helgesens kontor i dag.
DB170104 Arbeiderpartiet og KrF sikret regjeringen flertall for ulveforliket i fjor, og nå krever de at Stortingets ulvevedtak følges opp i praksis.
DB170104 - Hele poenget med ulveforliket var å dempe konflikten.
DB170104 ( Dagbladet ) : Det ble ingen umiddelbar løsning på ulvekonflikten under møtet med partene bak ulveforliket i dag, men miljøvernminister Vidar Helgesen skisserer nå det som kan være en svenskinspirert løsning : ¶
DB170104 Senere i dag møter ministeren representanter fra de fire partiene som var sammen om ulveforliket for å forklare situasjonen.
AP170104 Venstre deltok ikke i ulveforliket , og dermed ikke på onsdagens ulvemøte.
AP170104 Helgesen skal onsdag møte de fire partiene som sto bak ulveforliket .
AP170104 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier regjeringen har til hensikt å gjennomføre ulveforliket på Stortinget og legger til at det godt kan bli skadefelling av ulv i vår.
AP170104 Hun understreker at målet er å gjennomføre ulveforliket som Høyre, Frp, Ap og KrF står bak på Stortinget.
DN170103 - Aps motiv for å inngå i ulveforliket på Stortinget var å få ned konfliktnivået i ulvesonen, mellom ulven på den ene siden og folk og husdyr på den andre.
DN170103 Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF står bak ulveforliket .
DN170103 Det vakte sterke reaksjoner, og statsråden har nå innkalt de fire partiene som sto bak ulveforliket , til et møte på sitt kontor onsdag.
DN170103 - Et sentralt mål i ulveforliket er sameksistens mellom rovdyr og beitedyr, og det ble satt et bestandsmål.
DB170103 - Det dramatiske er at det brede ulveforliket var i ferd med å bli akseptert av alle parter, som et ganske godt forlik.
DB170103 I morgen møter Helgesen også partene i ulveforliket for å redgjøre for situasjonen.
AP170103 | Bitter strid etter ulveforliket - Helgesen innkaller til møte onsdag ¶
AP170103 Også internt i Regjeringen er ulvestriden et faktum etter ulveforliket før jul.
AP170103 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har innkalt partiene bak ulveforliket på Stortinget til møte på sitt kontor onsdag.
AP170103 Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF står bak ulveforliket .
AP170103 Det vakte sterke reaksjoner, og statsråden har nå innkalt de fire partiene som sto bak ulveforliket , til et møte på sitt kontor onsdag.
AP170103 - Et sentralt mål i ulveforliket er sameksistens mellom rovdyr og beitedyr, og det ble satt et bestandsmål.