DA171208 Med stor fare for å rope ulv for mange ganger og bomme grovt på skiva : Det kan være grunn til å ta fram akebrettet i løpet av helga.
AP171207 By og land, ulv og latte ¶
SA171205 | Ulv ! Ulv !
SA171205 Videre har noen funnet ut at de skulle tegne en gaupe på en side av kartongen, mens en ulv sto og ulte på en annen side.
SA171205 | Ulv !
DB171205 Hei du, tru de e veldig viktig under avhøret imårra at du får fram at det va litte rein overalt, på aill kantan, så sjøl om de fekk en ut å bort fra den skokken hain jaga så v du overbevist om at dein har villa fortsatt å jag å ta rein å dokk ha å finni kadaver rett førri, trolig tatt av ulv non dag førri, som underbygger at her va de ein ulv som ha vorri i området over tid å f
DB171205 imårra at du får fram at det va litte rein overalt, på aill kantan, så sjøl om de fekk en ut å bort fra den skokken hain jaga så v du overbevist om at dein har villa fortsatt å jag å ta rein å dokk ha å finni kadaver rett førri, trolig tatt av ulv non dag førri, som underbygger at her va de ein ulv som ha vorri i området over tid å fortsatt sikkert vil vårrå her om dokk ikke t
DB171205 Stortinget har lagt inn merknader som skal utvide tolkningen av loven, slik at « distriktspolitiske hensyn som målet om spredt bosetting », og « psykososiale hensyn av generell karakter » også skal være begrunnelse god nok til å felle ulv .
DB171205 KRITISK TRUET : Norsk ulv er kritisk truet, og skjebnen til den norske stammen ligger nå i hendene på domstolene.
DB171205 Før helga besluttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen at det skal skytes 42 ulv i vinter.
DB171205 - Ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia ¶
AP171205 Saken er like aktuell i dag, sett på bakgrunn av nye rettssaker vedrørende uttak av ulv .
AP171205 Lærernorm, miljøfartsgrense, ulv og FN.
AP171205 Det skjedde i form av et prosedyreopplegg for behandlingen av en klage vedrørende felling av ulv .
AA171205 | Politimann skal ha gitt råd til mann som skjøt ulv - tiltalt av Spesialenheten ¶
AA171205 - Det ble meldt om et kadaver før ulven ble skutt, dette har vi nå konstatert at ble tatt av ulv .
AA171205 oktober i fjor rykket politiet ut for å gjøre undersøkelser etter melding om at en ulv var skutt i Lierne.
VG171203 Han har imidlertid også arge motstandere, som ikke nøler med å skrive i kommentarfelt hva de synes om « Farmen»-deltagerena kontroversielle syn på rovdyr, særlig ulv . 47-åringen er i tillegg til bjørnefellingen dømt for grov dyremishandling ved at han fulgte etter fire ulver i en bil mens han filmet dem.
VG171203 Da Halvor nylig raste mot julemelkekartongene fra Tine, fordi de har trykket silhuetter av ulv og andre villdyr på kartongene, fikk han selv massiv motbør i kommentarfeltet under artikler og på egen Facebook.
DB171203 Vi ser imidlertid at ulv foretrekker å pare seg med andre.
DB171203 Slik protesterer de mot ulv i Frankrike ¶
DB171203 Her er en ulv fotografert ved Slettåsreviret i skogene mellom Elverum og Trysil.
DB171203 Han forteller Dagbladet at det i dag er anslagsvis 430 individer ulv i Skandinavia, og at hele denne ulvebestanden kan tilbakeføres til kun fem ubeslektede individer.
DB171203 FÅ FORFEDRE : All ulv i Skandinavia stammer fra fem stamforeldre, ifølge NINA.
DB171203 De lærde strides når det kommer til å besvare spørsmålet om ulv faktisk forstår at de er i slekt, ifølge Flagstad.
DB171203 ( Dagbladet ) : Ny forskning har avdekket liten genetisk variasjon og ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia, skriver Norsk institutt for naturforskning ( NINA ).
AP171203 Ulvebestanden er i vekst, og det fødes mer ulv hvert år enn det Stortinget har fastsatt i sitt bestandsmål.
AP171203 I år som i fjor har Klima- og miljøverndepartementet redusert antall ulv som kan skytes, sammenlignet med hva de regionale rovviltnemndene gikk inn for.
AP171203 Han har derfor en vanskelig oppgave, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), når hans departement skal fastsette det konkrete antall ulv som hver sesong skal skytes. 3rd-party-bio ¶
VG171201 Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk bare ja til å skyte 15 ulv .
VG171201 Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk bare ja til å skyte 15 ulv.
VG171201 Totalt blir det 50 ulv .
VG171201 Slettås-flokken og de ovennevnte ulvene holder til innenfor den såkalte ulvesonen, men regjeringen har allerede sagt ja til å felle 26 ulv som holder til utenfor ulvesonen.
VG171201 Rovviltnemndene har bedt om at det tas ut 50 ulv i vinter, men Miljødirektoratets faglige råd har vært at det må tas ut færre enn det.
VG171201 Regjeringen vil felle 42 ulv .
VG171201 Rabalderet i fjor endte med at loven ble endret i håp om at flere ulv kunne skytes i vinter.
VG171201 NEI TIL SLETTÅS : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter, men at de vil frede Slettås-reviret i Trysil.
VG171201 Klima- og miljødepartementet har igjen avgjort hvor mange ulv som kan skytes.
VG171201 I fjor ble det et voldsomt rabalder da regjeringen ikke ville skyte like mange ulv som rovviltnemndene ba om.
VG171201 Fem ulv ble skutt før WWF fikk stoppet jakten på tolv ulv midlertidig gjennom en kjennelse i Oslo tingrett.
VG171201 Fem ulv ble skutt før WWF fikk stoppet jakten på tolv ulv midlertidig gjennom en kjennelse i Oslo tingrett.
VG171201 Dette skjedde i retten : Politikerne på Stortinget har satt et mål for hvor mange ulv det skal være i Norge, men Oslo tingrett slo fast at regjeringen ikke bare kan se på det når de bestemmer hvor mange ulv som skal skytes, men også må ta hensyn til « bestandens overlevelse ».
VG171201 Dette skjedde i retten : Politikerne på Stortinget har satt et mål for hvor mange ulv det skal være i Norge, men Oslo tingrett slo fast at regjeringen ikke bare kan se på det når de bestemmer hvor mange ulv som skal skytes, men også må ta hensyn til « bestandens overlevelse ».
VG171201 De sier ja til at det skytes 42 ulv , men vil ikke ta ut Slettås-flokken, slik den lokale viltnemnda gjentatte ganger har bedt om ¶
VG171201 - Det er i hjertet av ulvesonen, sier Helgesen til VG om Slettås-reviret, og påpeker at det er strenge krav for å felle ulv innenfor ulvesonen.
VG171201 * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen.
VG171201 Westad forteller at hun selv aldri har sett levende ulv , men at hun flere ganger har sett spor etter den.
VG171201 Regjeringen freder ulveflokken som gjør at Tora ikke tør å forlate hjemmet sitt alene - og påpeker at frykt ikke er god nok grunn til å felle ulv .
VG171201 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kunngjorde fredag at regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter.
VG171201 - Vi har hatt så mye ulv rundt oss, og jeg er ikke noe glad i den.
VG171201 - Jeg er skuffet over vedtaket, men er i det minste glad for at de har funnet ut at de skal ta ut flere ulv .
VG171201 | Regjeringen vil skyte flere ulv enn Norge har gjort på 100 år ¶
VG171201 Trosser lokale råd : 42 ulv er mindre enn det rovviltnemndene ba om ¶
VG171201 To helikoptre kom med hver sin bedøvde ulv for å bli merket.
VG171201 Sist det ble skutt så mange ulv var Gunnar Knudsen statsminister i Norge, Woodrow Wilson var president i USA og Europa prøvde å reise seg etter første verdenskrig.
VG171201 Regjeringen har sagt ja til skyting av 42 ulv , men har likevel sagt blankt nei til skyting av den omstridte Slettås-flokken.
VG171201 Regjeringen ga fredag klarsignal til at det skal skytes 42 ulv i Norge i vinter.
VG171201 Politikerne på Stortinget har satt et mål for hvor mange ulv det skal være i Norge, men Oslo tingrett slo fast at regjeringen ikke bare kan se på det når de bestemmer hvor mange ulv som skal skytes, men også må ta hensyn til lovbegrepet « bestandens overlevelse ».
VG171201 Politikerne på Stortinget har satt et mål for hvor mange ulv det skal være i Norge, men Oslo tingrett slo fast at regjeringen ikke bare kan se på det når de bestemmer hvor mange ulv som skal skytes, men også må ta hensyn til lovbegrepet « bestandens overlevelse ».
VG171201 Merking av ulv i Slettås i Trysil.
VG171201 Mener 40 ulv er nok ¶
VG171201 Men de mener likevel at den norske ulvebestanden vil overleve selv om det skytes 42 ulv i vinter.
VG171201 JAKT I 1949 : Selv ikke da regjeringen bevilget penger til omfattende ulvejakt i Finnmark i 1949 ble det skutt flere ulv enn regjeringen legger opp til i år.
VG171201 Ikke siden år 1919 har Norge skutt flere ulv enn det regjeringen legger opp til i vinter.
VG171201 Ifølge klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen kan ulvebestanden i Norge anslås til i overkant av 80 ulv .
VG171201 De mener 40 ulv i Norge er nok til at bestanden overlever.
VG171201 Da ble det skutt 46 ulv i Norge, sier seniorrådgiver Trond Amund Steinset i SSB til VG.
VG171201 - Vi vil komme ned mot 40 når vi har 80 til 84 ulv og 42 fellinger, men i og med at det fødes valper, er vi trygge på at det ikke kommer under 40, sier Helgesen til VG.
VG171201 - Det svensk forskning har sagt, er at 340 ulv vil være tilstrekkelig for å opprettholde den sørskandinaviske ulvebestanden.
DB171201 Normalt er det rovviltnemndene som bestemmer hvor mye ulv som skal skytes i Norge, men i år som tidligere år, har departementet vært nødt til å ta den endelige beslutningen fordi det har kommet klager på nemndenes vedtak.
DB171201 I fjor skapte Helgesen massivt bråk på Stortinget da man nektet å ta ut ulv i de to revirene som ligger på grensen til ulvesonen.
DB171201 I de hardest rammede områdene innenfor den såkalte ulvesonen på Østlandet, får man bare skyte 16 ulv , mens de folkevalgte politikerne ønsket seg 24.
DB171201 Det vi legger til grunn når vi gir tillatelse til felling i Osdalen og Julussa er at disse to revirene i hvoedsak er utafor sonen, og at det er en interesse av vesentlig offentlig betydning at det skal være lite ulv utafor sonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til Dagbladet.
DB171201 Det innebærer enkelt forklart at man får skyte 42 ulv totalt i Norge denne jaktsesongen, mot de 50 rovviltnemndene ønsket seg.
DB171201 - I fjor kom man fram til at man ikke kunne ta ut ulv i de to revirene som ligger på grensen til ulvesonen fordi man kun kikket på skadepotensialet for sau og tamrein i området.
AP171201 « Svært overraskende at Regjeringen vil skyte ulv også innenfor ulvesonen, en art som er listet som kritisk truet i Norge.
AP171201 Ulvemotstanderne mente Helgesen nå hadde skaffet seg hjemmel til å felle flere ulv under årets lisensjakt.
AP171201 Til sammen tillater Helgesen at det felles 42 ulv i Norge i vinter.
AP171201 Rovviltnemndene mente i fjor at Stortingets vedtatte bestandsmål ga rom for å felle 47 ulv .
AP171201 Rovviltnemndene ga også tillatelse til å felle inntil 12 ulv utenfor ulvesonen.
AP171201 I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisesfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpakt, skriver Helgesen i en pressemelding.
AP171201 Han bruker de svenske ulvene som brekkstang for å skyte nesten all norsk ulv .
AP171201 Et flertall på Stortinget har vedtatt et såkalt bestandsmål for ulv .
AP171201 Det sier at vi skal ha så mange ulv i Norge at det blir født 4 - 6 hvalpekull årlig.
AP171201 - Dette utrydder nesten all ulv i Norge.
DB171129 - Jeg og mine kolleger har lett i Himalaya i årevis, og vi kjenner igjen avtrykkene til bjørn, rådyr, ulv og snøleopard.
VG171128 - Den kan ha blitt tatt av andre dyr, det er ulv i området.
VG171128 Ulv tar hunder så store som elghunder, og fuglehunder.
DB171128 Folk sier det er en enkel måte og roper mye ulv , men så lett er det ikke, sier han.
DB171128 - Roper ulv
AP171126 | Ulv ! Ulv !
AP171126 Tegning av ulv !
AP171126 Han hadde sett melkekartongene som Tine skal selge i julen, og der har en tegning av en ulv fått plass mellom nisser og garder og snøtunge trær.
AP171126 Farmen-Halvor har selv hatt besøk av ulv på gården, og syntes det var skivebom av Tine å pynte melkekartongene med den.
AP171126 | Ulv !
SA171125 | Ulv, ulv !
SA171125 Noen bønder har reagert på at Tine har tillatt en ulv som hyler mot månen tegnet inn i dette.
SA171125 De siste Fripenn-kommentarene kan du finne her ¶ | Ulv , ulv !
VG171124 Ulvesoneforvaltningen gjør at kun en liten andel av befolkningen må ta belastningen med at storsamfunnet har bestemt at vi skal ha ulv i norsk natur, og mange føler seg overkjørt.
VG171124 Ulv som tar husdyr er et stort problem som fører til lidelse hos husdyrene, tap av beiterettigheter og næringsgrunnlag, tapte jaktrettigheter og utrygghet i lokalsamfunn som har ulv .
VG171124 Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung forsvarer bildebruken som « silhuetter av norske villdyr som ulv , gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen » og « Fjøsnissene bor (... ) på landsbygda med kuer, bønder og norske villdyr ».
VG171124 Men melka inni kartongen er fortsatt like god, og bøndene har ingen skyld i at noen har prestert å plassere en ulv på kartongen.
VG171124 HYL OG SKRIK : Blant illustrasjonene på Tines nye julemelkekartonger kan man se silhuetten av en ulv som hyler mot månen.
VG171124 En majestetisk ulv som uler i horisonten, og holder seg unna gårder og folk, er dessverre ikke virkeligheten.
VG171124 Det romantiserte bildet av norske rovdyr og spesielt ulv er ett av de største problemene i dagens rovdyrdebatt og hindrer en saklig diskusjon om rovdyrpolitikken.
VG171124 Det må gå an å mene at ulven ikke burde vært på kartongen uavhengig av hva man mener om ulv i norsk natur.
VG171124 Det er en ulv på helmelk-kartongen.
VG171124 Debatt Det er en ulv på helmelk-kartongen.
VG171124 Ulv som tar husdyr er et stort problem som fører til lidelse hos husdyrene, tap av beiterettigheter og næringsgrunnlag, tapte jaktrettigheter og utrygghet i lokalsamfunn som har ulv.
SA171124 Blant illustrasjonene på Tines nye julemelkekartonger kan man se silhuetten av en ulv som hyler mot månen.
VG171123 ULVEMOTSTANDER : Kjetil Ulset ( t.v ) og leder i Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Hans Kristian Skaug viser frem en sau i Gran kommune som de mistenker ble drept av ulv .
VG171123 Sp-Sandra : Ulv har ingenting med jul å gjøre ¶
VG171123 Selv er hun en aktiv ulvemotstander, og har tidligere både argumentert for fri jakt på ulv , og provosert ved å vise fram sin ulvepels.
VG171123 Mange har reagert med sinne på de nye julemelkekartongene fra bondeeide Tine, som viser en ulv .
VG171123 Dette har satt sinnene i kok hos mange bønder, som ikke setter pris på at bondeeide Tine velger å trykke en ulv på kartongen.
VG171123 Blant illustrasjonene på tines nye julemelkkartonger kan man se silhuetten av en ulv som hyler mot månen.
VG171123 - Tine er ikke for ulv i norsk natur, det er jeg helt trygg på, for de er eid av bøndene, sier Lundteigen.
VG171123 - Det at ulven står og hyler det er jo noe alle vet, og ulv og kyr hører ikke sammen, men da skaper vi debatt og engasjement.
VG171123 Ulv passer ikke som utsmykning på et landbruksprodukt.
VG171123 - Ulv har ingenting med jul å gjøre, tvert imot.
VG171123 Vi kan ikke la være å vise ulv fordi noen blir støtt.
VG171123 Tines nye julemelkkartonger har satt sinnene i kok hos mange bønder, som ikke setter pris på at bondeeide Tine velger å trykke en ulv på kartongen.
VG171123 Sæther forteller at han er klar over at ulv er et omstridt tema i norsk debatt, og at dette ble vurdert i prosessen.
VG171123 Må man fjerne ulv fra folkeeventyr, diktning og litteratur fordi noen ikke vil ha det ?
VG171123 MELKE-OPPSTYR Blant illustrasjonene på Tines nye julemelkekartonger kan man se silhuetten av en ulv som hyler mot månen.
VG171123 I prosessen kom jeg på at noen kanskje er imot ulv .
VG171123 Han valgte bevisst å ikke tegne en ulv som jager eller søker bytte, og tegne alle rovdyrene inn i naturlandskapet.
VG171123 Det har stormet rundt de nye julemelkekartongene fra bondeeide Tine, som blant annet viser en ulv .
VG171123 - Her er det veldig mange sterke synspunkter både for og imot ulv .
VG171123 Og nå skal Tine bruke ulv som pynt på melkekartongen til jul.
VG171123 Mange av dem som har sett godt etter, har sett silhuetten av en ulv som hyler mot månen, noe som har falt enkelte tungt for brystet.
VG171123 Fem andre kalver ble bitt av ulv .
VG171123 - På helmelken har vi brukt silhuetter av norske villdyr som ulv , gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen.
VG171123 - For to år siden måtte jeg skyte en kalv, og to andre ble borte på grunn av ulv .
DB171123 ¶ REAGERER : En av de som reagerer på at Tine har ulv på melkekartongen, er « Farmen»-deltaker Halvor Sveen.
DB171123 Mange av dem som har sett godt etter, har sett silhuetten av en ulv som hyler mot månen, noe som har falt enkelte tungt for brystet.
DB171123 - Synes det er greit å legge ut noen bilder av storfekalven vår som ble så hardt skadet av ulv at den måtte avlives.
DB171123 - På helmelken har vi brukt silhuetter av norske villdyr som ulv , gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen.
AP171123 Og nå skal Tine bruke ulv som pynt på melkekartongen til jul.
AP171123 Fem andre kalver ble bitt av ulv .
AP171123 Det er på høytidsutgaven av helmelk at du kan se silhuetten av en ulv som uler mot Månen.
AP171123 At de velger å sette et bilde av en ulende ulv på melkartongene, er en hån mot bønder som er berørte av ulv », meldes det på Tine-siden.
AP171123 At de velger å sette et bilde av en ulende ulv på melkartongene, er en hån mot bønder som er berørte av ulv », meldes det på Tine-siden.
AP171123 - For to år siden måtte jeg skyte en kalv, og to andre ble borte på grunn av ulv .
AP171123 - Engasjementet er et uttrykk for sterke følelser rundt det å ha ulv i nærheten, enten man driver næring eller bare bor nær ulv .
AP171123 - Engasjementet er et uttrykk for sterke følelser rundt det å ha ulv i nærheten, enten man driver næring eller bare bor nær ulv.
AP171123 På helmelken hyler en ulv mot månen.
AP171123 Mange av dem som har sett godt etter, har sett silhuetten av en ulv som hyler mot månen, noe som har falt enkelte tungt for brystet.
AP171123 Ekorn og rådyr på julemelken er greit, men hylende ulv skapte bråk for Tine.
AP171123 - På helmelken har vi brukt silhuetter av norske villdyr som ulv , gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen.
AA171123 På helmelken hyler en ulv mot månen.
AA171123 Mange av dem som har sett godt etter, har sett silhuetten av en ulv som hyler mot månen, noe som har falt enkelte tungt for brystet.
AA171123 - På helmelken har vi brukt silhuetter av norske villdyr som ulv , gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen.
AA171123 | Hjelp, vi har fått ulv i melka !
AA171123 Stadig oftere ropes det « Ulv ! Ulv ! » her til lands.
AA171123 Stadig oftere ropes det « Ulv !
AA171123 Omstridt melkeulv : På siden av juleforpakningen av H-melk er det avbildet en silhuett av en ulv i en nissehistorie.
AA171123 Fjøsnissen kan le hele veien til låven av ukas debatt om ulv på julemelk.
AA171123 Blant fjøsnisser og dyr er det en silhuett av en ulv på den ene siden av H-melka.
DB171121 - Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten.
DA171121 Det er helt utrolig når det fins så mye bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv , sier Furuberg til NTB.
DA171121 - Nå må alle gode krefter som vil ivareta sikkerhet for folk og fe virkelig si fra, sier hun videre, og viser til en historie fra Grue Finnskog som fortalte at en ulv hadde fulgt etter to gutter på 12 - 13 år.
DA171121 - Det betyr i praksis at en suspenderer forvaltningen av ulv på norsk territorium, sier han til NTB : ¶
AP171121 Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt, blant annet ved å merke ulv , ved å registrere spor på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer som blir samlet inn.
AP171121 Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen.
AP171121 Fakta : Ulv i Norge ¶ Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige.
AP171121 Fakta : Ulv i Norge ¶
AP171121 Det er helt utrolig når det fins så mye bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv , sier Furuberg til NTB.
AP171121 Der fikk WWF medhold i sin påstand om at Klima- og miljødepartementets vedtak om felling av 12 ulv utenfor ulvesonen er ugyldig.
VG171118 SATT I ARREST : Hunden som bet treåringen, skal ha vært av rasen saarloos wolfhond - opprinnelig en krysning av schäfer og ulv .
VG171118 På 1920-tallet ble denne hundetypen avlet fram i Nederland av en schäfer og en ulv , og gitt navnet wolfhond - ulvehund.
VG171118 Han er webansvarlig for nettsiden for den nederlandske hunderasen saarsloos wolfhond, som opprinnelig ble dannet ved å pare ulv og schäfer, derav navnet wolfhond - ulvehund.
DB171118 Den er som en ensom ulv på jakt etter mest mulig daglig profitt, mens sentralene hjelper dem mot sin andel av kaka.
DB171118 Den er som en ensom ulv på jakt etter mest mulig daglig profitt, mens sentralene hjelper dem mot sin andel av kaka.
VG171117 WOLFHOND : Hunden som hoppet inn i barnehagen og gikk til angrep på en forsvarsløs treåring, er i følge politiets fagmann en saarloos wolfhond - en krysning mellom ulv og schäfer.
VG171117 Ifølge politiets hundefører dreier det seg ikke om en husky, men den nokså like hunderasen saarlos wolfhond, opprinnelig en nederlandsk hunderase som er avlet fram som krysning mellom schäfer og ulv .
VG171117 Hunden skal i følge politiets hundefører være en krysning mellom schäfer og ulv - en såkalt saarloos wolfhond - opprinnelig fremavlet i Nederland.
VG171117 Avkommet ble ifølge Wikipedia krysset tilbake med faren, slik at hunderasen ble 25 prosent ulv og resten schäfer.
VG171117 Ser man bort fra skadene denne tispa sto for, var de øvrige dokumenterte tapene på grunn av ulv de laveste siden årtusenskiftet.
VG171117 - En del av nedgangen er en direkte konsekvens av omstilling i områder med bjørn og ulv .
VG171117 | Én ulv sto bak økning i saueskader ¶
VG171117 Ulv kan vandre lange strekninger, og derfor er det vanskelig å gardere seg mot at streifdyr gjør skade, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
DB171116 - På grunn av skadene på alpakkaene, som begge var ungdyr, er det meget sannsynlig at det var gaupa som sto bak - ikke ulv , sier han.
AA171115 Mandag ble det første dyret skutt i jakten som omfatter både ulv og ulvehybrider i Södermanland i Sverige, skriver Nationen, som siterer bladet Svensk Jakt.
AA171115 Länsstyrelsen i Södermanlands län melder at det er snakk om en hann som har fargene til en ordinær ulv .
AA171115 I år er første gang myndighetene bekrefter forekomst av hybrider mellom ulv og hund i Sverige.
AA171115 Genetisk står hund og ulv så nær hverandre at avkommet av en krysning blir funksjonsdyktig og fruktbart. ( ©NTB ) ¶
AA171115 Den første blandingsdyret mellom hund og ulv skal være skutt under jakt i Södermanland i Sverige.
DN171114 Utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over truede arter, påpeker organisasjonen.
DN171114 Naturvernorganisasjonen WWF går rettens vei for å få øyeblikkelig stans i felling av ulv .
DN171114 I første omgang er det 26 ulv utenfor ulvesonen som skal felles.
DN171114 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix - - - Oslo tingrett skal nå ta stilling til et av de mest betente politiske spørsmålene i Norge, nemlig felling av ulv .
DN171114 Det vil få dramatiske konsekvenser, mener Norges Bondelag ¶ Ulv skaper fortsatt strid i Norge.
DN171114 - Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv .
DN171114 - Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling.
DN171114 50 ulv kan felles ¶
DA171114 Utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over truede arter, påpeker organisasjonen.
DA171114 Oslo tingrett skal nå ta stilling til et av de mest betente politiske spørsmålene i Norge, nemlig felling av ulv .
DA171114 Naturvernorganisasjonen WWF går rettens vei for å få øyeblikkelig stans i felling av ulv .
DA171114 I første omgang er det 26 ulv utenfor ulvesonen som skal felles.
DA171114 - Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv .
DA171114 - Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling.
DA171114 50 ulv kan felles ¶
AP171114 Utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over truede arter, påpeker organisasjonen.
AP171114 Oslo tingrett skal nå ta stilling til et av de mest betente politiske spørsmålene i Norge, nemlig felling av ulv .
AP171114 Naturvernorganisasjonen WWF går rettens vei for å få øyeblikkelig stans i felling av ulv .
AP171114 I første omgang er det 26 ulv utenfor ulvesonen som skal felles.
AP171114 - Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv .
AP171114 - Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling.
AP171114 50 ulv kan felles ¶
AP171114 To av dem kaster en sekk på bakken og avslører en død ulv .
BT171110 Der omtales han som en « ensom ulv og en levende legende ».
AP171110 Jeg har ikke studert etter videregående, og er nok en « ensom ulv ».
VG171108 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er tilfreds med at han har spist Ap-velgere som en sulten ulv .
DB171108 Det er en gammel historie om en gjetergutt som kjedet seg, så han ropte ulv , og moret seg over landsbyens panikk.
VG171106 * 1 « Ensom ulv » : Kilder sier til Washington Post at politiet tror at gjerningsmannen handlet alene, og at han ikke var tilknyttet noen organisert terrorgruppe.
DA171106 Stortinget har bedt regjeringen om å utrede hva det innebærer å ha en livskraftig bestand av ulv i Norge.
DA171106 Blant dem finner vi både lundefugl, ulv og grønlandshval.
DA171106 Ulv : Klassifisert som kritisk truet.
VG171105 * 1 Selv om det er tidlig i etterforskningen, omtaler amerikansk politi gjerningsmannen som en « ensom ulv ».
VG171101 Her løper han etter angrepet : ¶ * 1 « Ensom ulv » : New York-guvernør Andrew Cuomo har tidligere omtalt gjerningsmannen som en såkalt « ensom ulv », og uttalt at « alt tyder på at 29-åringen handlet alene », og at han ikke er en del av et større nettverk i USA.
VG171101 Her løper han etter angrepet : ¶ * 1 « Ensom ulv » : New York-guvernør Andrew Cuomo har tidligere omtalt gjerningsmannen som en såkalt « ensom ulv », og uttalt at « alt tyder på at 29-åringen handlet alene », og at han ikke er en del av et større nettverk i USA.
VG171101 * 1 « Ensom ulv » : New York-guvernør Andrew Cuomo har tidligere omtalt gjerningsmannen som en såkalt « ensom ulv », og uttalt at « alt tyder på at 29-åringen handlet alene », og at han ikke er en del av et større nettverk i USA.
VG171101 * 1 « Ensom ulv » : New York-guvernør Andrew Cuomo har tidligere omtalt gjerningsmannen som en såkalt « ensom ulv », og uttalt at « alt tyder på at 29-åringen handlet alene », og at han ikke er en del av et større nettverk i USA.
DN171101 - Angrepet ser ut til å være en handling utført av en « ensom ulv », sier New Yorks guvernør Andrew Cuomo.
DB171101 - Han var en ensom ulv , sa guvernør Andrew Cuomo i etterkant av angrepet som krevde minst åtte menneskeliv.
AP171101 En « kjent ulv » ?
AP171101 En « kjent ulv » ?
AP171101 Derfor må en ensom ulv av en etterforsker ( Krogtoft Larsen ) jobbe mot klokken for å hindre at det samme skjer i år igjen.
SA171031 New Yorks guvernør Andrew Cuomo fortalte på pressebrifingen at 29-åringen var en « ensom ulv » og at det finnes ingen beviser for at han var en del av en større terrorhandling.
DB171031 De tror at det dreier seg om et terrorangrep utført av en « ensom ulv ».
DB171031 Politiet etterforsker hendelsen som et terrorangrep, og på en pressekonferanse tirsdag kveld sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo at 29-åringen var en « ensom ulv » og det ikke finnes beviser for at han var en del av en større terrorhandling.
AP171031 Guvernør Andrew Coumo sier at gjerningsmannen var en « ensom ulv » og at det ikke er noe som tyder på at angrepet er del av en større plan.
AA171031 New Yorks guvernør Andrew Cuomo fortalte på pressebrifingen at 29-åringen var en « ensom ulv » og at det finnes ingen beviser for at han var en del av en større terrorhandling.
VG171028 SÅ ULVESPOR : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte sist vinter befolkningen i Trysil og Søre Osen i Hedmark, som lever med ulv nær bebyggelsen.
VG171028 Svensk ulv i Norge ¶
VG171028 PS En norsk ulv fra det kjente Slettåsreviret ble 10. oktober skutt i Vallentuna i Stockholm fylke i Sverige etter skadefellingsjakt, ifølge avisen Nationen.
VG171028 Norsk ulv i Sverige ¶
VG171028 Det kan bli tidenes mest omfattende skade-erstatning etter én ulv .
VG171028 Analyse av DNA fra ulv som ble funnet i området viste at ulven høyst sannsynlig var en norsk hannulv fra Slettåsreviret.
DB171028 Kommentar ¶ | 15 anholdt etter håndgemeng på kommunistmarkering i Oslo ¶ ¶ ULV : En hannululv ble felt lørdag ettermiddag under lisensjakt i Hedmark.
AP171028 Lørdag ble en ulv felt under lisensjakt på ulv i Åmot i Hedmark.
AP171028 Lørdag ble en ulv felt under lisensjakt på ulv i Åmot i Hedmark.
AP171028 | Ulv felt på Østlandet ¶
VG171025 Ifølge SSB er det 100 år siden det er felt så mange som 26 ulv i Norge.
VG171025 I Region 4 og 5 ( Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark ) ble det vedtatt lisensfelling av inntil 12 ulv . - 4 oktober ble en annen ulv felt i Stange.
VG171025 Etter at de to siste nå har blitt felt, gjenstår det ni ulv igjen på kvoten, sier Gotehus.
VG171025 - 4 oktober ble en annen ulv felt i Stange.
SA171025 Jo høyere og hyppigere ideologiens fanebærere roper ulv , desto mindre gidder vi andre å bry oss om påstanden faktisk medfører riktighet.
DB171025 ¶ Lisensjakt : I går ble to ulver felt under lisensjakt på ulv i Stor-Elvdal.
DB171025 Tirsdag ble to ulver felt under lisensjakt på ulv i Stor-Elvdal i Østerdalen i Hedmark.
DA171025 Ordboka inneholder verken oppslagsordet « tasmansk djevel » eller oppslagsordet « tasmansk ulv ».
VG171024 BETENT DEBATT : 101 nye sauer drept og skadet av ulv
AP171024 Mener Lund at hans studie av den ensomme ulv og grusomme massemorderen Anders Behring Breivik gir som slutning at kristne bevegelser nå skal sidestilles med den trussel som kommer fra deres ytterste religiøse motpol ?
AA171021 | Ordførere ber om stående fellingstillatelse på ulv
AA171021 Ordførerne i ti kommuner i Oppland og Akershus har sendt en felles henvendelse til Landbruksdepartementet der de ber om stående fellingstillatelse for ulv .
AA171021 Ordførerne foreslår derfor konkrete tiltak for å unngå at det samme skjer neste sommer, blant annet at ulv i området tillates skutt umiddelbart.
AA171021 Det bør åpnes for å gi en stående fellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder, som gjelder hele året, skriver ordførerne.
AA171021 De viser til at over 300 sau og lam ble tatt av ulv på Hadeland, Toten og i Hurdal i sommer, og at ulven først ble felt 7. august etter to måneders kontinuerlige fellingsforsøk.
DB171014 Om Aps ledelse får med seg det, kan de få ørnen på vingene igjen og fly vekk fra ulv og troll - slik Bilbo, dvergene og trollmannen reddet seg vekk fra de brennende trærne i filmatiseringen av Hobbiten.
DB171012 I januar ble tre sauer funnet drept av ulv et sted som heter Strasø.
DB171012 Fortsatt er det mange som foretrekker en og annen ulv framfor tradisjonelt avslappede dansker som hyler og skriker.
DB171012 En forsker beroliger folk og sier at hvis de treffer en ulv , skal de « råbe op, vifte med armene.
DB171012 Allerede for fem år siden fant man en død ulv i en nasjonalpark, men nå er det alvor.
DB171011 En ulv ved navn Zabivaka er for øvrig mesterskapets maskot.
DB171010 Sindige gjetere gjette flokkene sine inn den franske storbyen, noen av dem iført T-skjorter med bilder av sau som de hevder er drept av ulv .
DB171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor og krever at myndighetene reduserer bestanden.
AP171010 | Franske bønder aksjonerer mot ulv .
AP171010 I Frankrike tok gjetere flokkene sine inn til den franske storbyen Lyon, noen av dem iført T-skjorter med bilder av sau som de hevder er drept av ulv .
AP171010 De resterende åtte kan skytes av bønder når en ulv utgjør en trussel mot sauene eller hvis et ulveangrep er pågående.
AP171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor, nå krever de at bestanden reduseres.
AP171010 - Oppdager du at en ulv har revet av hodet til en av sauene dine, er det et fryktelig syn.
AP171010 - Du må ha tillatelse til å skyte en ulv hvis den angriper saueflokken, sier Michele Boudoin til France24.
AP171010 Ulv var vanlig i Frankrike frem til 1930-tallet, da de nærmest ble utryddet.
AA171010 Sindige gjetere gjette flokkene sine inn den franske storbyen, noen av dem iført T-skjorter med bilder av sau som de hevder er drept av ulv .
AA171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor og krever at myndighetene reduserer bestanden.
VG171009 SMS med kodeord sidet til 2200 ¶ ULV HANSSEN, fil.dr. i japanske studier og forsker ved Japaninstitutet på Handelshögskolan ¶
VG171005 Ludvig ( 8 ) drept av ulv
DA171004 Også The Guardian kaller ham en « ensom ulv », og viser til at naboer beskriver ham som « reservert ».
AA171004 | Ny hund drept av norsk ulv i Sverige ¶
AA171004 Nok en hund ble tirsdag funnet drept av en ulv som trolig er norsk, i Österåker nord for Stockholm.
AA171004 I september tillot fylkesledelsen i Sverige skadefelling av ulv i området.
AA171004 En fjerde hund er nå bekreftet drept av ulv i et område nord for Stockholm, skriver Nationen.
AA171004 Dette er fjerde gang på kort tid ulv dreper hund i området.
DB171003 Mannen fra Nevada-byen Mesquite er blitt beskrevet som « en ensom ulv », men hans politiske synspunkter er ikke offentliggjort.
DN171002 Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv , og motivet for massedrapet er foreløpig ukjent.
DB171002 At han var en ensom ulv , sa sheriff Joe Lombardo tidligere i dag.
DB171002 - Ensom ulv
DB171002 At han var en ensom ulv , sa sheriff Joe Lombardo tidligere i dag, ifølge kanalen.
DB171002 - Ensom ulv
DB171002 At han var en ensom ulv .
DB171002 At han var en ensom ulv , sa sheriff Lombardo tidligere i dag.
DA171002 Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv .
AP171002 Politiet omtaler den antatte gjerningspersonen som en « ensom ulv ».
AP171002 Politiet omtaler ham som en « lokal mann » og en « ensom ulv ».
AA171002 VILLMARK : I Femundsmarka hvor man kan støte på moskus, bjørn og ulv .
AA171002 - Nå tror vi det er en enkeltaktør, en enslig ulv , sier Lombardo.
AA171002 Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv , og motivet for massedrapet er foreløpig ukjent.
AA171002 - Nå tror vi det er en enkeltaktør, en enslig ulv , sier Lombardo.
AA171002 - Nå tror vi det er en enkeltaktør, en enslig ulv , sier Lombardo.
AA171002 Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv , og motivet for massedrapet er foreløpig ukjent.
DB171001 - Så vidt vi vet, er det snakk om en ensom ulv , sier Edmonton-ordfører Don Iveson.
DA171001 - Så vidt vi vet, er det snakk om en ensom ulv , sier Edmonton-ordfører Don Iveson.
AA171001 - Så vidt vi vet, er det snakk om en ensom ulv , sier Edmonton-ordfører Don Iveson.
DA170930 Her kan du blant annet se elg, ulv , gaupe, ri på hest og kose med hundrevis av kaniner !
DA170930 oktober kan du bli med på kveldssafari i den nordiske villmarken og speide etter ulv , gaupe og jerv.
VG170927 | Regjeringen sier ja til å skyte 26 ulv
VG170927 Totalt har de sagt ja til å lisensfelle opptil 26 ulv rundt omkring i Norge : ¶
VG170927 Totalt blir det altså 26 ulv rundt om i landet.
VG170927 Regjeringen har i dag gitt klarsignal til å felle 26 ulv utenfor ulvesonen, viser en oversikt VG har fått.
VG170927 Miljødirektoratet ber dessuten regjeringen skyte færre ulv enn det viltnemndene ber om i disse områdene.
VG170927 Klima- og miljødepartementet sendte i dag ut svar på hvor mange ulv som kan felles utenfor ulvesonen.
VG170927 Dette er områdene som får fellingstillatelse ¶ * 1 Region 4 og 5 ( Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark ) : Vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulv , slik viltnemndene ba om. * 1 Region 3 ( Oppland ) : Inntil 7 ulv ¶ * 1 Region 6 ( Trøndelag og Møre og Romsdal ) : inntil 2 ulv ¶ * 1 Region 1 ( Vest-Norge ) var det allerede fattet vedtak om tidligere : inntil 3 ulv ¶ * 1 Region 2 ( Sør-Norge ) : i
VG170927 - Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de biteprioriterte områdene, skriver Regjeringen i et av vedtakene.
VG170927 * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen.
VG170927 * 1 Region 3 ( Oppland ) : Inntil 7 ulv ¶ * 1 Region 6 ( Trøndelag og Møre og Romsdal ) : inntil 2 ulv ¶ * 1 Region 1 ( Vest-Norge ) var det allerede fattet vedtak om tidligere : inntil 3 ulv ¶ * 1 Region 2 ( Sør-Norge ) : inntil 2 ulv
VG170927 * 1 Region 3 ( Oppland ) : Inntil 7 ulv ¶ * 1 Region 6 ( Trøndelag og Møre og Romsdal ) : inntil 2 ulv ¶ * 1 Region 1 ( Vest-Norge ) var det allerede fattet vedtak om tidligere : inntil 3 ulv ¶ * 1 Region 2 ( Sør-Norge ) : inntil 2 ulv ¶
VG170927 * 1 Region 3 ( Oppland ) : Inntil 7 ulv ¶ * 1 Region 6 ( Trøndelag og Møre og Romsdal ) : inntil 2 ulv ¶ * 1 Region 1 ( Vest-Norge ) var det allerede fattet vedtak om tidligere : inntil 3 ulv ¶ * 1 Region 2 ( Sør-Norge ) : inntil 2 ulv ¶
VG170927 * 1 Region 3 ( Oppland ) : Inntil 7 ulv ¶ * 1 Region 6 ( Trøndelag og Møre og Romsdal ) : inntil 2 ulv ¶ * 1 Region 1 ( Vest-Norge ) var det allerede fattet vedtak om tidligere : inntil 3 ulv ¶ * 1 Region 2 ( Sør-Norge ) : inntil 2 ulv ¶
AA170927 | Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen ¶
AA170927 Tidligere er det spørsmålet om hvor mange ulv som kan felles innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland som har skapt mest bråk.
AA170927 Når det gjelder ulvene utenfor ulvesonen, har regjeringen behandlet ferdig klagene på vedtakene i viltnemndene og dermed tatt en endelig avgjørelse på hvor mange ulv som kan felles når lisensjakten starter 1. oktober.
AA170927 Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen.
AA170927 - Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene, skriver regjeringen i et av vedtakene ifølge avisen.
AA170927 * Region 6 ( Trøndelag og Møre og Romsdal ) : inntil 2 ulv
AA170927 * Region 4 og 5 ( Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark ) : Vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulv , slik viltnemndene ba om.
AA170927 * Region 3 ( Oppland ) : Inntil 7 ulv
AA170927 * Region 2 ( Sør-Norge ) : inntil 2 ulv
AA170927 * Region 1 ( Vest-Norge ) var det allerede fattet vedtak om tidligere : inntil 3 ulv
DB170925 Personlighet : har aldri kjøpt en kilo kjøtt, alt kjøttet han har eti har han funnet i skogen, og en gang møtte han en ulv da han var ute og trente hunden sin på bjønn, og jeg tror han mener det bokstavelig, men det er mulig at dette er en form for blomsterspråk og at kjøttet ligger gravd ned rett ved svenskegrensen.
DN170924 På vei gjennom grotten « Satisfaction » i Gråtådalen tar Ulv Holbye og David St.
DN170924 Kleiven I 50 år har Ulv Holbye ( til venstre ) og David St.
DN170924 Kleiven Ulv Holbye kryper gjennom et av de mange trange partiene i Satisfaction Cave.
DN170924 Kleiven Ulv Holbye drar seg selv ut gjennom åpningen av hulen.
DN170924 Ulv Holbye opplever en helt egen verden under bakken.
DN170924 Ulv Holbye har kjent en dragning mot hullene i jordskorpen helt siden barndommen på 50-tallet.
DB170920 Og for å ta ulven, trenger du en ulv », sier den korrupte politimannen Alonzo Harris spilt av Denzel Washington til sin nye protege Jake ( Ethan Hawke ) på sin første dag som Narc ( undercover narkotikaspaner ) i LAPD - i filmen « Training Day » fra 2001.
AA170920 Rovdyrsenteret der er ett av tre i Norge som skal spre objektiv kunnskap om de fire store rovdyrene i norsk natur - bjørn, ulv , jerv og gaupe.
VG170919 Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk nei på 32 av dem.
VG170919 Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.
VG170919 Miljødirektoratet mener dette kan bli å ta hardt i og vurderer det som ganske usikkert om man når målet for hvor mange ulv Stortinget vil ha i Norge, hvis man tar ut alle tre flokkene.
VG170919 MERKES : Her merkes en ulv i Slettås i Trysil tidligere i år.
VG170919 Les også : 101 sauer drept og skadet av ulv
VG170919 Flere hundre demonstrerte mot mer ulv i norske skoger i januar : ¶
VG170919 Det er Klima- og miljødepartementet som avgjør hvor mange ulv som skal felles.
VG170919 Bare 15 ulv skulle tas ut.
VG170919 - Det å først ha en vinter der man nesten ikke fikk tatt ut ulv og så redusere antallet ulv som nemndene foreslår, det er en umulighet.
VG170919 - Det å først ha en vinter der man nesten ikke fikk tatt ut ulv og så redusere antallet ulv som nemndene foreslår, det er en umulighet.
VG170919 oktober vil ha avgjort hvor mange ulv som kan skytes utenfor ulvesonen og innen 1. januar vil de ha satt kvoten innenfor sonen.
AP170919 Direktoratet var enig med rovviltnemndene i at det kan felles inntil 12 ulv utenfor ulvesonen.
AP170919 Allerede før Stortinget har åpnet, ropes det nå « ulv, ulv » fra Høyre, Sp og Venstres rekker, etter at Miljødirektoratet mandag anbefalte å begrense vinterens lisensjakt på ulv til to flokker.
AP170919 Allerede før Stortinget har åpnet, ropes det nå « ulv, ulv » fra Høyre, Sp og Venstres rekker, etter at Miljødirektoratet mandag anbefalte å begrense vinterens lisensjakt på ulv til to flokker.
AP170919 Allerede før Stortinget har åpnet, ropes det nå « ulv , ulv » fra Høyre, Sp og Venstres rekker, etter at Miljødirektoratet mandag anbefalte å begrense vinterens lisensjakt på ulv til to flokker.
AA170919 Rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, mener rådet om å ta ut færre ulv er en overkjøring av befolkningen.
AA170919 Bestandsmålet for ulv er på fire til seks ungekull, og tre av dem skal være helnorske. ( ©NTB ) ¶
AA170919 | Amerikanske forskere slår fast at norsk ulv kom fra øst ¶
VG170918 | Miljødirektoratet mener det bør skytes færre ulv enn det viltnemndene ber om ¶
VG170918 Viltnemndene mener det bør skytes 36 ulv i vinter.
VG170918 Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk nei på 32 av dem.
VG170918 Nemndene har fått inn 19 klager på sine vedtak, og det er opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre hvor mange ulv som skal tas ut, akkurat som i fjor.
VG170918 Miljødirektoratet tar forbehold om at det kan være født flere ulv i sommer, enn det de er klar over.
VG170918 Miljødirektoratet sier altså at det ikke er sikkert ulvebestanden i Norge blir så stor som Stortinget har bestemt den skal være, dersom det tas ut 36 ulv i vinter.
VG170918 Klima- og miljødepartementet skal igjen avgjøre hvor mange ulv som skal felles.
VG170918 Det ser altså ikke ut til at lisensfelling av ulv vil skape mindre politisk rabalder i år enn det gjorde i fjor.
VG170918 Der gjør de det klart at de ikke anbefaler å ta ut så mange som 36 ulv , slik viltnemndene ber om.
VG170918 Bare 15 ulv skulle tas ut.
VG170918 - Vi vurderer at det er ganske usikkert om man når målet for hvor mange ulv Stortinget vil ha i Norge, hvis man tar ut alle tre flokker, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i viltseksjonen til VG.
AP170918 Skatere er like lette å telle som ulv , men det kan godt hende han hadde rett.
DA170917 Innenriksminister Rudd sier den seneste pågripelsen tyder på at angrepet ikke ble utført av « en ensom ulv », men at ingenting foreløpig tyder på at det islamistgruppa IS sto bak, slik gruppa selv hevder. ( ©NTB ) ¶
AP170917 Kanalen har også snakket med innenriksminister Amber Rudd, som sier den seneste pågripelsen tyder på at angrepet ikke ble utført av « en ensom ulv ».
AA170917 Innenriksminister Rudd sier den seneste pågripelsen tyder på at angrepet ikke ble utført av « en ensom ulv », men at ingenting foreløpig tyder på at det islamistgruppa IS sto bak, slik gruppa selv hevder. ( ©NTB ) ¶
AA170917 Kanalen har også snakket med innenriksminister Amber Rudd, som sier den seneste pågripelsen tyder på at angrepet ikke ble utført av « en ensom ulv ».
DB170915 På turen så de blant annet ulv , bjørn og ørn, og de delte måltider med indianerstammer og sov under åpen himmel.
DB170915 Møtte ulv
DB170915 Men så er det en ulv - og plutselig dukker to, tre andre ulver også opp.
VG170914 Regjeringen måtte nok skyte mer ulv enn Vidar Helgsesen liker, men for de aller færreste Høyre- og Frp-velgere vil det være noen dealbreaker.
VG170914 Overfor Sp er de klareste konfliktene reformer med sentraliserende/regionaliserende effekt ( kommune, politi, forsvar ), EØS, ulv og landbruk.
AP170913 Leonard Cohen døde i november i fjor, og skuespiller Nicolay Lange-Nielsen har turnert Norge rundt med forestillingen Ulv og engel - et møte med Leonard Cohen.
VG170912 Sp er mot sentralisering og ulv , men for HV og høyere kornpris.
VG170912 « Sp er mot sentralisering og ulv , men for HV og høyere kornpris.
DB170912 Trygve Slagsvold Vedum : ¶ Ulv : Skremt av Senterpartiets voldsomme framgang.
AP170912 Også i Hedmark, der blant annet ulv har vært et hett tema, bykser partiet frem.
AP170912 Også i Hedmark, der blant annet ulv har vært et hett tema, bykser partiet frem.
AA170912 Også i Hedmark, der blant annet ulv har vært et hett tema, bykser partiet frem.
VG170911 - Da får vi plutselig en debatt om ulv .
DA170911 Trygve, ulv og blåblå reformer ¶
AP170911 Distriktene og ulv
VG170910 At Sp er mot sentralisering og ulv , men for HV og fraktutjamningstilskott er ikke leilighetspopulisme.
DA170910 Valgkampens 9 beste grunner til at partiene er blitt sin egen verste fiende ¶ 1 : Senterpartiet er Ulv .
DA170910 Valgkampens 9 beste grunner til at partiene er blitt sin egen verste fiende ¶ 1 : Senterpartiet er Ulv .
DB170909 Wilberg sier at bildene definitivt viser ulv , men kan ikke verifisere hvor de er tatt.
DB170909 Hvorfor så jeg aldri ulv ?
DB170909 Han mener også mye av de negative holdningene til ulv bygger på manglende kunnskap.
DB170909 Han har bare ett triks å lære bort til de som vil oppleve ulv : - Utnytt de svake sansene deres og unngå de sterke, sier han.
DB170909 - Jeg leste en del om « nærgående » ulv med « truende » atferd osv.
DB170909 - Det er veldig trist at folk for eksempel mister bikkja si, men det er bestemt at vi skal ha ulv i Norge.
DB170909 - Det er ulv jeg er fascinert av.
DB170909 - Jeg er nok den personen i Norge som har møtt flest rovdyr, og trolig den eneste som har sparket en ulv i huet, legger han til.
AP170908 Lurer du på hva partiene mener om ulv , hijab, oljeboring og skatt ?
AA170908 Det har vært veldig frustrerende å være vitne til manglende gjennomføring av Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv , jamfør enstemmig vedtak på Høyres landsmøte. 6.
DB170907 Guran, Ulv og Hero er på plass, og det er ingen tvil om hvem som er skurker.
DB170906 At 32 prosent vil skyte mer ulv i Norge, er også med på å vippe svarene over i favør av Sp, mener Bergh, selv om en større gruppe, på 41,5 prosent, ikke ønsker dette.
AP170905 Reinsdyr, ulv , rev, gaupe og moskus er noen av dem.
AP170905 Hva parken består av : Her kan du se bjørn, ulv , rev, hjort, elg, reinsdyr, gaupe og moskus.
DB170904 Senterpartiet er populistisk fordi partiet spiller på misnøye med sentralisering og ulv .
DB170904 Motstand mot ulv og sentralisering er legitimt.
DB170902 Mens Miljøpartiet de grønne er isolert på Solo, er Sylvi i Team Frykt fredet av Erna Solberg på betingelse av å ikke nevne mulla Krekar og ulv .
AA170830 Politikerne tror de sanker flere stemmer på ulv , distriktspolitikk, skatt og norske verdier enn på byutvikling.
VG170829 | Svenske elever jaget bort ulv fra skolegården ¶
VG170829 Elever på en skole i Västmanland vest for Stockholm jaget bort en ulv fra skolegården tirsdag formiddag.
DB170829 Vanskelig å gardere seg ¶ Ulv står for 379 av de registrerte skadene, og av disse er 225 skader knyttet til én enkelt ulv med tilhold i området rundt Hadeland/Toten.
DB170829 Ulv står for 379 av de registrerte skadene, og av disse er 225 skader knyttet til én enkelt ulv med tilhold i området rundt Hadeland/Toten.
DB170829 Dobbelt så mange sau tatt av ulv i år.
DB170829 Ulv kan vandre langt, og når sauen slippes på beite, vet vi ikke hvor potensielle skadevoldere kan dukke opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
AA170829 Ulv står for 379 av de registrerte skadene, og av disse er 225 skader knyttet til én enkelt ulv med tilhold i området rundt Hadeland/Toten.
AA170829 Ulv står for 379 av de registrerte skadene, og av disse er 225 skader knyttet til én enkelt ulv med tilhold i området rundt Hadeland/Toten.
AA170829 Ulv kan vandre langt, og når sauen slippes på beite, vet vi ikke hvor potensielle skadevoldere kan dukke opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
AA170829 ( ©NTB ) ¶ | Én ulv står bak nesten én tredel av årets sauedrap ¶ Én ulv står bak omtrent en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge hittil i år.
AA170829 ( ©NTB ) ¶ | Én ulv står bak nesten én tredel av årets sauedrap ¶ Én ulv står bak omtrent en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge hittil i år.
DB170828 Baelish var en ensom ulv .
DB170828 Baelish var en ensom ulv .
DB170828 Det blir heller ikke bedre av at forræderne kapper av hodet på Robbs Straks trofaste ulv Grey Wind og fester det til « Kongen i Nords » lemlestede kropp.
VG170826 Hvis dette er en ulv som er satt ut, er det ikke naturlig bestand.
VG170826 - Tingretten sier at det er en finskrussisk ulv , og at den dermed er et viktig genetisk individ, fordi den ville bringe nytt DNA inn i den norske ulvestammen.
AA170826 En 45 år gammel mann fra Trysil ble i fjor dømt til sju måneders fengsel for å ha skutt en ulv .
DB170824 Som det er sagt, også en ensom ulv kommer fra en flokk.
DB170823 Vi ønsker å forholde oss til Stortingets vedtak, men det er ikke mulig fordi det er ulv her i dette området.
DB170823 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DB170823 To er tatt av ulv .
DB170823 Organisasjonen påpeker at det totalt er mellom 40 og 60 ulv på norsk jord, og mener bestandsmålet ikke skal være noen maksgrense for hvor mange ulv det skal være i Norge.
DB170823 Organisasjonen påpeker at det totalt er mellom 40 og 60 ulv på norsk jord, og mener bestandsmålet ikke skal være noen maksgrense for hvor mange ulv det skal være i Norge.
DB170823 Nesten 300 sau og lam er tatt av ulv på Hadeland, Toten og Hurdal.
DB170823 Mange mener nemlig at for mange ulv i ulvesonen fører til utvandring og regjeringens vurdering har møtt sterk kritikk.
DB170823 Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170823 I mai i fjor ble Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og KrF enige om et bestandsmål for ulv .
DB170823 I juni besøkte statsminister Erna Solberg og landbruksminister Jon Georg Dale Gran for bli orientert om tapssituasjonen og jakten på ulv i området.
DB170823 Hvorfor er det dårligere dyrevelferd å jakte ned en ulv , enn å la nesten 300 sau bli pint i hjel, spør Ulset.
DB170823 For hver sau som blir tatt av ulv får bøndene erstatning fra fylkesmannen.
DB170823 Flere ulv må skytes i ulvesonen, ellers utvandrer de og ender opp her, sier Ulset.
DB170823 Dette vedtaket ble av flere, blant annet organisasjonen NOAH, klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og bare utenfor ulvesonen.
DB170823 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
DB170823 - Vi må skyte mer ulv .
DB170823 - Dette er ikke et spørsmål om man er for eller mot ulv .
DB170823 - Både sau og ulv bøter med livet, men man bruker størstedelen av pengene på å blidgjøre dem som er mot rovdyrene, ikke på reelle konfliktdempende tiltak.
DB170823 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170823 Målingen viser en svak økning blant dem som har liten tiltro til all jakt, mens tre av ti sier de har liten tiltro til jakt av ulv , omtrent samme nivå som 2014.
AA170823 Rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har avvist alle klagene på fellingstillatelsene for ulv til vinteren.
AA170823 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv , alle utenfor ulvesonen.
AA170823 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en lisensfellingskvote på 47 ulv , hvorav 24 innenfor ulvesonen.
AA170823 Det skapte mye sinne blant folk som lever i områder der det er ulv .
DB170821 Lord Mormont fikk endret skaftet på sverdet fra en bjørn ( Mormont-familien bor på Bjørnøya ) til en ulv , Starks familievåpen.
AP170821 Gundersen har i året som gikk stått fremst i kampen for å felle flere ulv , i opprør mot partifelle og miljøvernminister Vidar Helgesen.
VG170818 Og det var ingen « ensom ulv ».
VG170818 Som regel handler det om en ung ulv som har forlatt sitt leveområde for å finne seg en partner og et nytt sted å bo, forklarer Kjørstad til VG.
VG170818 Rovdata : - Ikke vært flere ulv på lenge ¶
VG170818 På skoleveien : 10-åring møtte ulv
VG170818 Paul forteller at han har sett både elg og rev før, men at ulv ikke er et vanlig syn i Råholt.
VG170818 - Jeg trodde først det var en schæfer som hadde stukket av, men etter å ha studert dyret i noen sekunder, skjønte jeg at dette måtte være en ulv , forteller Paul til VG.
VG170818 - Det er ikke meg bekjent at det har blitt observert ulv her før, kanskje i Eidsvoll, men her er det et ganske unikt syn.
VG170818 | Ulv tok seg inn i villaområde på Råholt ¶
AA170818 Det er ingen menneskerett å drive med sau og sende dem på utmark der det er ulv .
DN170816 Indeksene klokken 15.35 : ( Vilkår ) ¶ | Ulv på perrongen ¶
DB170816 Det er ikke mange 28-åringer som kan hoppe i sofaen, ule høyt som en ulv eller tenke at det er en god idé å ri oppover Karl Johan på en rosa lekesjøhest.
SA170815 Conte har lenge ropt ulv om troppens tilkortkommenhet, og tinge ble ikke bedre da midtbanespilleren Nemanja Matic ble solgt til Manchester United.
DB170815 Han forteller at de så langt i år har dokumentert cirka 50 sau tatt av bjørn og 10 tatt av ulv i kommunen.
DB170815 Innad har partiet derimot jobbet godt, og klart å bygge nye profiler og utforme ny politikk, mens høylytt og skadelig strid om strategi og veivalg har begrenset seg til konflikt om ulv og et par av regjeringens mange reformer.
AP170815 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
AP170815 Dessuten går det utover bruken av marka, fordi mange er redd for å møte ulv . 6.
AP170815 Conte har lenge ropt ulv om troppens tilkortkommenhet, og tinge ble ikke bedre da midtbanespilleren Nemanja Matic ble solgt til Manchester United.
AP170813 Ulv, ulv
AP170813 Sp vil ikke bare skyte mer ulv , men utrydde ulven.
AP170813 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Ulv , ulv ¶
AP170813 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
AP170813 Det er viktig med en balanse i rovdyrpolitikken som ikke innebærer å skyte all ulv .
AP170813 Den skal ikke utryddes, men heller ikke være til hinder for bønder og folk som lever i områder med mye ulv . 6.
AP170812 Vi støtter rovdyrforliket, som sier at vi skal ha tre ungekull av ulv hvert år.
AP170812 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
VG170811 Kamp mot sykdom : Vurderer ulv og gaupe mot villrein ¶
DB170810 Listhaug tok opp den kontroversielle og svært problematiske blasfemiparagrafen i Pakistan, og anklaget der ul-Qadri for å snakke med to tunger, og være en ulv i fåreklær.
AP170810 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
AP170810 - Vi skal ha ulv i Norge, men vi skal ha en bærekraftig bestand.
VG170809 Karsten Warholm har i forkant fortalt om hvordan oppladningen inneholder en mental øvelse - der tema er hvorvidt han vil fremstå som en sau eller en ulv .
AP170809 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
AP170809 | Hovedtaleren på leir mot ekstremisme var ulv i fåreklær Yasir Fawzi ¶
AA170809 Han legger til at de i denne vurderingen også tok høyde for at dette kan være samme ulv som har vært i Halden for litt over en uke siden, uten at det endret konklusjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170809 ( ©NTB ) ¶ | Ulv kom seg ut av saueinnhegning i Rakkestad ¶
AA170809 En ulv ble tirsdag kveld fanget i en saueinnhegning i Rakkestad, etter å ha tatt to sauer.
AA170809 | Ulv fanget i saueinnhegning ¶
AA170809 Fylkesmannen i Oppland skrev mandag i en pressemelding at fellingstillatelsen for ulv forlenges på bakgrunn av skadeomfanget i saken, og fordi det var mistanke om at det var en ulv til i området.
AA170809 Fylkesmannen i Oppland skrev mandag i en pressemelding at fellingstillatelsen for ulv forlenges på bakgrunn av skadeomfanget i saken, og fordi det var mistanke om at det var en ulv til i området.
SA170808 Tale om ulv og sau ¶
SA170808 - Det gjelder å bestemme seg for å være en ulv og dra til, forklarer Alnes.
AP170808 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
AP170808 Samtidig må vi begrense konflikten mellom sau og ulv og ta redselen på alvor. 6.
AP170808 Ulv er en del av det biologiske mangfoldet, som det er viktig at vi tar vare på.
AP170808 Tale om ulv og sau ¶
AP170808 - Det gjelder å bestemme seg for å være en ulv og dra til, forklarer Alnes.
AA170808 Tale om ulv og sau ¶
AA170808 - Det gjelder å bestemme seg for å være en ulv og dra til, forklarer Alnes.
VG170807 I femtiden mandag morgen ble en ulv skutt i Østre Toten.
VG170807 Bakgrunn : 87 sauer drept av ulv på under en uke ¶
VG170807 | Ulv skutt i Oppland ¶
DB170807 Heller ingen av de andre medlemmene av fellingslaget har tatt ulv før, forteller Bakken.
DB170807 Det som trolig har vært én ulv skal ha angrepet flere hundre sauer, skriver NTB.
DB170807 Det er første gang Bakken har vært med i et jaktlag som har felt en ulv , selv om han har vært ute på fellingsoppdrag tre sommere.
DB170807 Svensk ulv
AP170807 Det er felt en ulv på Toten.
AP170807 Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag ?
AA170807 Ulv : ¶
AA170807 « Med bakgrunn i dette, samt det omfattende skadeomfanget i denne saken, forlenges fellingstillatelsen på én ulv », skriver fylkesmannen i en pressemelding.
AA170807 | Fylkesmannen forlenger fellingstillatelse på ulv på Toten ¶
AA170807 Ulven har skapt stor frustrasjon og bekymring i beiteområdet, som jo skal være fritt for ulv , sier Bakken.
AA170807 Så langt er det bare funnet DNA etter én ulv .
AA170807 Nå forlenger Fylkesmannen fellingstillatelsen for ulv .
AA170807 Ifølge Bakken er nærmere 300 sauer drept eller skadd av ulv den siste tiden på Hadeland og Toten.
AA170807 En ulv ble felt klokken 5 mandag morgen, skriver Oppland Arbeiderblad på nett.
AA170807 Dale lovet kompensasjon til bønder med direkte økonomiske tap på grunn av ulv da han møtte sauebønder på Hadeland og Toten fredag.
AA170807 | Felt ulv på Toten har trolig tatt flere hundre sauer ¶
AA170807 Ulven har skapt stor frustrasjon og bekymring i beiteområdet, som jo skal være fritt for ulv , sier Bakken.
AA170807 Så langt er det bare funnet DNA etter én ulv .
AA170807 Ifølge Bakken er over 300 sauer drept eller skadd av ulv den siste tiden på Hadeland og Toten.
AA170807 En ulv er felt på Toten.
AA170807 Dale lovet kompensasjon til bønder med direkte økonomiske tap på grunn av ulv da han møtte sauebønder på Hadeland og Toten fredag.
VG170804 Sverige 2012 : Dyrepasser drept av ulv - arbeidstilsynet krever tiltale ¶
VG170804 Skylder på svensk ulv
VG170804 Les mer : 87 sauer ble drept av ulv på under en uke ¶
VG170804 Foto : Krister Sørbø, VG ¶ 101 nye sauer er drept og skadet av ulv på Toten de siste to ukene.
VG170804 Dette gjelder utdanning av flere sporhunder, uttak av ulv før beitesesongen og om fylkesmannen skal kunne gi fellingstillatelse.
VG170804 - Så lenge det er ulv i Norge, så er det ingen som kan love at dette ikke vil skje igjen.
DB170804 Ifølge Listhaugs rådgiver snakker Listhaug blant annet om denne artikkelen i Morgenbladet når hun antyder at hovedtaleren er en ulv i fåreklær.
AP170804 Vil redde Norske Skog og skyte flere ulv
AP170804 EIDSVOLL : Kommer Senterpartiet i regjering, spøker det for ulv og kommunetvang.
AA170804 Landbruksminister Jon Georg Dale lover kompensasjon til bønder med direkte økonomiske tap på grunn av ulv .
AA170804 Flere bønder har unnlatt å sende sauene sine på beite eller tatt dem hjem fra beite i frykt for at de skal bli tatt av ulv .
AA170804 - De som har lidd direkte økonomiske tap som følge av ulv , skal vi finne en løsning for.
VG170803 Samtidig har vi en del erfaring med slike varsler, og er livredd for å rope ulv, ulv for mange ganger - og dermed svekke responsen vår, sier beredskapssjef Håvard Stensvand hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
VG170803 Samtidig har vi en del erfaring med slike varsler, og er livredd for å rope ulv , ulv for mange ganger - og dermed svekke responsen vår, sier beredskapssjef Håvard Stensvand hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
VG170803 Vi er ikke imot ulv , men dette har blitt et samfunnsproblem.
VG170803 Totalt har 11 av 30 bønder i Kolbu saubeitelag mistet sauene til ulv de siste ukene.
VG170803 Lunde skylder på svensk ulv
VG170803 Les også : Omstridt jakthund i beredskap for å jage ulv i Norge ¶
VG170803 KOLBU ( VG ) En ensom ulv i enorme, tette skoger.
VG170803 Har herjet siden juni : 87 sauer drept av ulv på under en uke : - En tragedie ¶
VG170803 Han har hentet hjem mange av sauene sine fra allmenningen på Totenåsen etter at minst 101 nye sauer ble drept og skadet av ulv .
VG170803 Bakgrunn : 101 nye sauer drept og skadet av ulv
VG170803 - Uavhengig av hvor mye ulv vi feller i Norge, er det umulig å forhindre at slike situasjoner oppstår.
DN170803 Tidligere meningsmålinger peker tydelig mot at ulv og andre rovdyr har bidratt til å løfte oppslutningen om Sp som et spesielt rovdyrkritisk parti.
DN170803 Senterpartiet mener ulv har bidratt til å øke partiet oppslutning i innlandsfylkene.
DN170803 Det er meldt 1165 tilfeller av rovdyrskader som bøndene mener er forårsaket av ulv i de første syv månedene i år.
DN170803 Ulv har gitt Sp-fremgang, sier partiets fylkessekretær.
DB170801 TRAILER : I « Ulv i fåreklær » får en idyllisk sauelandsby besøk av en ulveflokk som slår seg ned i nærheten.
VG170731 Statens Naturoppsyn : Samme ulv som har herjet i Gran kommune ¶
VG170731 I juni meldte VG at 87 sauer ble drept av ulv på under en uke i Gran kommune.
VG170731 Han forteller at det er samme ulv som herjet i Gran som nå har vært på Toten.
VG170731 - Vi har jevnlige skader i samme område, sier han og legger til at de mistenker at det bare er en ulv som er på ferde.
VG170731 - Det ble sporet en ulv på snø 3. mai innerst i Hurdalen.
VG170731 | 101 nye sauer drept og skadet av ulv
AA170728 Under Rovdatas overvåking av ulv i vinter ble det påvist 105 - 112 ulver innenfor landets grenser.
AA170728 Det har vært registrert ulv i dette området hver vinter siden 2004, men det har ikke vært registrert ulvekull her på sju år.
AA170726 Man redder ikke artsmangfoldet og kloden, ved å bare konsentrere seg om vern av ulv .
DB170725 Sansas ulv Lady ble den første ulven som ble drept, noe mange fans har tolket som et tegn på at Sansa er den av Stark-barna som har minst tilhørighet til nord.
DB170725 Nå er det bare Nymeria og Jons ulv Ghost som er igjen, og forholdet mellom Stark-barna og ulvene forblir mystisk.
AA170724 Pengene skal brukes til å dempe konflikter, og kan blant annet komme personer og bedrifter som er berørt av ulv til gode.
AA170724 Naturvernorganisasjonene var i utgangspunktet imot genetisk testing av norsk ulv .
AA170724 I mars foreslo Meråker Senterparti at Norge kunne kjøpe rovdyrkvoter av jerv, ulv og bjørn i Øst-Europa.
AA170724 Hvor mange ulv som finnes i Europa er irrelevant for Norges forpliktelser, noe departementet påpeker i sitt svar til forslagsstillerne.
VG170723 Neste fase er å sette ut et oppdrag som i all hovedsak vil bestå i å gjøre omfattende nye analyser av DNA-materiale av ulv .
VG170723 Les også : 87 sauer drept av ulv på under en uke : - En tragedie ¶
AA170721 Lakseforskeren vil understreke at de ikke ønsker å rope « ulv, ulv », men at den store forekomsten gir grunn til å være på vakt.
AA170721 Lakseforskeren vil understreke at de ikke ønsker å rope « ulv , ulv », men at den store forekomsten gir grunn til å være på vakt.
AA170721 Ulv og andre rovdyr gjør det rovdyr er skapt til å gjøre ; ta livet av andre dyr for å skaffe seg mat.
DB170720 Trump er verdens mektigste mann, men han er også den sju år gamle gutten som ropte « ulv ! ulv ! » for å få oppmerksomhet.
DB170720 Trump er verdens mektigste mann, men han er også den sju år gamle gutten som ropte « ulv ! ulv ! » for å få oppmerksomhet.
AA170720 Der har det vært ganske beinhardt med ulv og bjørn.
DB170718 Blant annet har en skrevet at de håper Sheerans rollekarakter blir spist av en ulv - og nå har Sheeran slettet sin Twitter-profil.
AA170718 Ulike bondeorganisasjoner, Norskog og Norges Jeger- og fiskerforbund er blant dem som mener antallet ulv som kan skytes, er for lavt.
AA170717 Sau og ulv : At en ulv kan ta livet av mange sauer uten å spise de, sier mer om sauen enn om ulven, viser kronikkforfatterne til.
AA170717 Sau og ulv : At en ulv kan ta livet av mange sauer uten å spise de, sier mer om sauen enn om ulven, viser kronikkforfatterne til.
AA170717 Det er et farlig blindspor å tro at fjerning av ulv vil løse problemet med tap av beitedyr på utmarksbeite.
AA170717 At en ulv kan ta livet av mange sauer uten å spise de, sier mer om sauen enn om ulven.
VG170713 Nå har sju av landets åtte rovviltnemnder fastsatt årets jaktkvote for ulv , totalt 50 ulver.
VG170713 KLAGE : Miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) får klage om de nye jaktkvotene på ulv på sitt bord.
VG170713 - Det er urovekkende mye rovdyrhat som ligger til grunn for nemndenes rekordkvote for skyting av ulv i Norge, og dette nærmer seg nå en utryddelsespolitikk, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.
VG170713 Fikk du med deg ? 87 sauer drept av ulv på under en uke ¶
AA170713 Pappa Rune Gjerdevik mener å ha hørt litt dyr i nattetimene, en ulv som ulte og et ekorn som kraslet over taket.
AA170713 | Ny tiltakspakke fra regjeringen skal gjøre det lettere å felle ulv utenfor ulvesonen ¶
AA170713 Regjeringen lanserer en ny tiltakspakke som skal gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder.
AA170713 De skyldes manglende lisensjakt sist vinter og en bestand av ulv som er langt over det målet Stortinget har satt, sier Pollestad. ( ©NTB ) ¶
AA170713 Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv , å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.
AA170713 - Vi har lyttet til disse innspillene, og vi følger nå opp disse med nye tiltak som vil gjøre det lettere å felle ulv , sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170713 - For meg har det vært avgjørende å få sikret effektive uttak av ulv i beiteprioriterte områder.
AA170712 De siste årene har ulv og jerv gått til angrep på sauer i kommunen.
DB170711 Debattklimaet var så fiendtlig at jeg vegret meg for å snakke om ulv , sier Skjoldvær.
AA170711 Nylig besluttet Fylkesmannen i nabofylket Hedmark å gi fellingstillatelse på en ulv i Rendalen kommune, etter at et lam ble tatt av ulv .
AA170711 Nylig besluttet Fylkesmannen i nabofylket Hedmark å gi fellingstillatelse på en ulv i Rendalen kommune, etter at et lam ble tatt av ulv.
DA170710 Dette kan du gjøre for å unngå « ulv, ulv ».
DA170710 Dette kan du gjøre for å unngå « ulv , ulv ».
DA170710 - Jeg har fått det spørsmålet før, men Eyolf betyr ulv , og Valley er Dale på engelsk, sier Eyolf Dale.
AA170710 | Fellingstillatelse på ulv i Hedmark ¶
AA170710 Landbrukskonsulent Frank Engene i Rendalen kommune bekrefter til Østlendingen at det er gitt fellingstillatelse på en ulv .
AA170710 Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingstillatelse på en ulv i Rendalen kommune, etter at et lam ble tatt av ulv .
AA170710 Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingstillatelse på en ulv i Rendalen kommune, etter at et lam ble tatt av ulv.
AA170710 Dette førte til at fylkesmannen har gitt en fellingstillatelse på en ulv i området, sier Engene.
AA170710 - Det ble funnet et lam som var tatt av ulv i Storbekkfatet nord i Rendalen kommune sist torsdag.
VG170706 Så du ? 87 sauer drept av ulv på under en uke : - En tragedie ¶
VG170706 Du kan mene hva du vil om ulv ... men jeg tror ikke du helt forstår ulvens posisjon og påvirkning her vi bor.
VG170706 Dessuten vil hun få frem at dersom en ulv gjør stor skade, synes hun den burde tas ut.
VG170706 Begrunnelsen skal være at hun er imot felling av ulv .
VG170706 - Vi hadde en diskusjon om ulv .
DB170706 Du er en sterk mann, en sterk ulv , sier Wolves-spiss Nouha Dicko, ifølge BBC.
AA170706 Åtte har dødd av ulike andre årsaker, hvorav fire jerver, to gauper, en bjørn og en ulv .
AA170706 Rovdata har i tillegg undersøkt to jerver og en ulv der det er mistanke om ulovlig jakt.
NL170705 ¶ I dag må du til Polar Park i Salangsdalen for å finne ulv i Indre Troms.
NL170705 « Etter ei tid ringte lappefogden opp til far og fortalte at de svenske flyttsamene hadde sett hunden på Frihetsli sammen med en ulv som var så fæl til å drepe rein ».
NL170705 Tenk deg - barn blir skremt av ulv , springer og detter - da er ulvens jaktinstinkt straks pirret og så - tenk selv - !
NL170705 I Troms fylke skal det i dag ikke være ulv takket være reindrifta.
NL170705 Her følger, i kortform, noen få hendelser om ulvens herjinger i Indre Troms fra den tid her var « styggmye ulv ».
NL170705 En annen dag ble en sau drept av ulv selv om to guttegjetere var sammen med buskapen.
NL170705 Artikkelforfatter Sverre Stenvold, som deler historier om ulv i området fra tidligere tider, synes det er helt greit.
NL170705 til Russland og få så mye ulv du vil.
AA170704 Men i 2012 ble ulv igjen sett i Vest-Jylland. ( ©NTB ) ¶
AA170704 Det er ikke lenge siden en voksen ulv ble observert kun 200 meter fra huset til jegeren.
AA170704 - Det er klart at det er en overgang for folk å venne seg til at det er ulv i Danmark etter 200 år.
AA170704 I et lukket forum for folk som kjemper for ulv på Facebook har bondelederen fått flere hetsende kommentarer.
AA170704 - Jeg har vært mindre aktiv på sosiale medier nettopp fordi uansett hva jeg legger ut så kommer det først og fremst kommentarer om ulv , sier Helgesen og legger til noen av kommentarene har vært på grensen til trusler. ( ©NTB ) ¶
DB170703 ¶ BRYR SEG IKKE OM SAUENE : Bøndene klager over at sauene blir drept av ulv , men bryr seg egentlig ikke, mener artikkelforfatter.
DB170703 Eneste mulige logiske konklusjon er derfor at det bare er sauer som tas av rovdyr, spesielt ulv , som det er synd på og som sauebøndene er så glade i som de ustanselig hevder.
AP170703 Men i 2012 ble ulv igjen sett i Vest-Jylland.
AP170703 I april i år så hun ulv i Drøbak : - Den var svær og flott ¶
AP170703 En uredd og nysgjerrig ulv dukker stadig opp ved folk i Østmarka : Ekspert : Denne ulven er det viktig å følge med på ¶
AP170703 Danmark har en lignende ordning som i Norge der det utbetales erstatning for husdyr drept av rovdyr som ulv .
DA170629 Eller da vi nesten holdt på å kjøre på en ulv sent om kvelden.
DA170629 Da lekte vi med tanken om å starte sendingen med en død ulv på studiobordet dagen etter.
VG170628 Utfordringen er at det tidligere ikke er benyttet løs hund i jakt på ulv i Norge, og at det er få egnede hunder.
AP170628 Den kan etablere seg i tarmen på hund, mårhund og ulv .
AA170627 | Over 20 sauer angrepet av ulv i Oppland ¶
AA170627 Statens naturoppsyn ( SNO ) bekrefter at 20 sauer er tatt av ulv utenfor ulvesonen i Samdalsområdet i Ringebu kommune i Oppland.
AA170627 Over 20 sauer er tatt av ulv i Ringebu kommune, melder Nationen.
VG170626 Når bestandsmålet er nådd må det kunne åpnes for å jakte på ulv også innenfor ulvesonen, mener Nergård ( Sp ).
VG170626 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
VG170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
VG170626 Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018.
VG170626 Fakta om bestandsmål for ulv
VG170626 Den samme uenigheten skapte massivt bråk da vedtaket om felling av ulv ble stoppet av klima- og miljøminister Helgesen i vinter.
VG170626 De to deler langt ifra syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
VG170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
VG170626 Beslutningen om felling av ulv fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
VG170626 Arnfinn Nergård ( Sp ) forventet tidlig at vedtaket om å felle opp til 36 ulv ville bli påklaget ¶
VG170626 - Når det er rundt hundre ulv i Norge er dette en trussel mot bestandsoverlevelse, sier Solum ( MDG ) til VG.
VG170626 - I fjor forelå departementets vedtak i klagesaken om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 27. september 2016, skriver han.
VG170626 oktober, da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen, skriver skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet til VG.
SA170626 Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier Solum.
SA170626 Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag formiddag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter.
SA170626 Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble tatt av ulv i Askim i indre Østfold i midten av mai.
SA170626 Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
SA170626 - En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK.
SA170626 Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer.
DN170626 Rovviltnemndene åpner for felling av flere ulv på Østlandet i vinter.
DN170626 Norges Jeger- og fiskerforbund krevde på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen.
DN170626 Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd.
DN170626 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
DN170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
DN170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
DN170626 Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018.
DN170626 De to deler langt ifra syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
DN170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DB170626 Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier han.
DB170626 Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter.
DB170626 - En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK.
DB170626 Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer.
AP170626 Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, vil derimot ikke ha jakt på så mange ulv , selv om de er utenfor ulvesonen.
AP170626 Når Klima- og miljødepartementet skal behandle spørsmålet om lisensfelling av ulv er ikke bestemt, men statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) sier 1. oktober er en viktig tidsfrist.
AP170626 Norges Jeger- og fiskerforbund krevde på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen.
AP170626 Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd.
AP170626 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
AP170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
AP170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AP170626 Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018.
AP170626 De to deler langt ifra syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
AP170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
AP170626 - Det legges opp til en massiv slakt av ulv , et dyr som er kritisk truet av utryddelse i Norge, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AP170626 - Da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen.
AP170626 Ulv tok ytterligere 12 sauer i helgen - nå frykter bøndene « blodig beitesommer » ¶
AP170626 - Ulv som oppholder seg innenfor ulvesonen, har med dagens vedtak ikke lenger den beskyttelsen den skal ha ifølge Stortinget.
AA170626 Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier han.
AA170626 Sauene er trolig angrepet av ulv .
AA170626 Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag formiddag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter.
AA170626 Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
AA170626 - En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke ar så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK.
AA170626 Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer.
AA170626 Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, vil derimot ikke ha jakt på så mange ulv , selv om de er utenfor ulvesonen.
AA170626 Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd.
AA170626 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
AA170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
AA170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AA170626 Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018.
AA170626 De to deler langt ifra samme syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
AA170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen. ( ©NTB ) ¶
AA170626 - Det legges opp til en massiv slakt av ulv , et dyr som er kritisk truet av utryddelse i Norge, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AA170626 - Ulv som oppholder seg innenfor ulvesonen, har med dagens vedtak ikke lenger den beskyttelsen den skal ha ifølge Stortinget.
AA170626 Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier Solum.
AA170626 Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag formiddag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
AA170626 - En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK.
AA170626 Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer.
AA170626 | Bondelaget vil ta ut enda flere ulv
AA170626 Han får støtte fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som sier deres mål om å ikke ha ynglende ulv i Norge er langt unna.
AA170626 For å få til det må man ha kontroll på en stadig voksende ulvestamme både innenfor og utenfor ulvesonene, og mulighet for uttak av ulv , sier Furuberg. ( ©NTB ) ¶
AA170626 - For å få en ulvestamme som er i tråd med det vedtatte ulveforliket, mener vi det er rom for å ta ut flere ulv .
VG170625 | Klart for nye hyl om ulv
VG170625 Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen.
VG170625 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
VG170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
VG170625 De to deler langt ifra syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
VG170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DN170625 Klart for nye hyl om ulv
DN170625 Klart for nye hyl om ulv
DN170625 Klart for nye hyl om ulv
DN170625 Klart for nye hyl om ulv
DN170625 | Klart for nye hyl om ulv
DN170625 Sauene er trolig angrepet av ulv .
DN170625 Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen.
DN170625 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
DN170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
DN170625 Det er påvist til sammen tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulv i områdene.
DN170625 De to deler langt ifra syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
DN170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DN170625 - Mange er drittlei av ulv ¶ Ulv , orm, tiger, ku, sau, elg ¶
DN170625 - Mange er drittlei av ulv
AA170625 | Klart for nye hyl om ulv
AA170625 Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen.
AA170625 Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående.
AA170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
AA170625 De to deler langt ifra syn på ulv , men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.
AA170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DA170624 - Bier er husdyr, å sammenligne dem med veps er som å sammenligne tamme hunder og ulv .
DN170623 Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, kaller forslaget « ulv i fåreklær » og har gjort det tydelig at han ikke vil støtte forslaget, men det var på forhånd heller ikke ventet at forslaget ville få støtte fra demokratene.
VG170622 - Foreløpig anser vi ham for å være en ensom ulv .
VG170622 - En ensom ulv
VG170622 Det er en ulv i fåreklær, mener Schumer, som blant annet sier at selv om det i forslaget heter at man ikke kan kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn, så vil det likevel i praksis være mulig.
AA170622 - Foreløpig anser vi ham for å være en ensom ulv .
AA170622 Om også valgkampen blir dominert av politireform, kommunesammenslåing, jordbruk og ulv , ville det virkelig være Senterpartiets store år.
SA170621 - Foreløpig anser vi ham for å være en ensom ulv .
DB170621 Vi kan ikke bare kjøre fram en ulv vi ikke kjenner opprinnelsen til, sier Gundersen.
DB170621 ULVESPOR : Statens naturoppsyn viser hvordan du kan bli sikrere på at sporene du ser i snøen er laget av ulv .
DB170621 Jeg har vunnet fram, derfor er det en gåte for meg at jeg har måttet bruke så mye tid på ulv og slåss så mye det siste året.
DB170621 Han sier folk i områdene med ulv har mistet all tillit de som styrer rovdyrpolitikken.
DB170621 - Da må vi få inn avhengig forskning om hva slags ulv det er, slik at vi har objektive fakta å bygge på.
AA170621 | Sp vil gjøre det enklere å skyte ulv som nærmer seg sau ¶
AA170621 Senterpartiet vil gjøre det enklere å skyte ulv som nærmer seg sau og foreslår en stående fellingstillatelse i såkalte beiteprioriterte områder.
AA170621 Når man får ulv på vei inn i beiteområder, vet man at det vil skape lidelse, sier Sp-lederen.
AA170621 I dag må sauebønder søke om å få skyte ulv dersom den angriper sau i beiteområder.
AA170621 - Jaktlag som er godkjent av Statens naturoppsyn, bør ha stående tillatelse til å ta ut ulv raskt hvis den kommer til beiteområder, slik at færrest mulig dyr blir tatt, og færrest mulig lider unødig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.
DB170620 Ifølge Imtiaz Rolfsen har han de siste årene blant annet presentert en idé om en enslig, kvinnelig terrorist fra Libya som kommer til Oslo som flyktning, kalt « Ulv ulv ».
DB170620 Ifølge Imtiaz Rolfsen har han de siste årene blant annet presentert en idé om en enslig, kvinnelig terrorist fra Libya som kommer til Oslo som flyktning, kalt « Ulv ulv ».
AA170620 Mer enn 100 sauer har blitt tatt av ulv i Hurdal og Gran de siste ukene.
AA170620 En ulv som mistenkes for å ha tatt livet av ni sauer Ringebu i Oppland ble felt klokken 22.15 mandag kveld, melder NRK.
DA170619 Fylkesmennene anbefaler at det gis fellingstillatelse på 28 ulv neste år - fire færre enn i år.
DA170619 En ulv på Langedrag spiser kjøtt.
DA170619 Både Osdalsflokken og Julussaflokken blir utryddet hvis innstillingen til neste års lisensjakt på ulv blir vedtatt.
DA170619 Videoen begynner med bilder av skuespiller Kevin Costner som holder rundt en ulv fra filmen « Danser med ulver » og teksten « Tror du på eventyr ? », akkompagnert av Edvard Griegs kjente toner fra det klassiske stykket « Morgenstund ».
DA170619 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DA170619 Søker du på ordet « ulv » på nettet er det klimaminister Vidar Helgesen ( H ) og Høyres syn på den betente striden som møter deg først.
DA170619 Søker du på ordet « ulv » hos søkemotoren Bing er nemlig det første som kommer opp en artikkel fra høyre.no.
DA170619 I den anledning kjøpte vi ulike varianter av ordet « ulv » og « rovvilt » kombinert med ordet Høyre », opplyser Alstadsæter i et skriftlig svar til Dagsavisen.
DA170619 Denne uka møtte statsminister Erna Solberg ( H ) jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen, der ulv har tatt mange sau den siste tida.
DA170619 Den har enkelt og greit tittelen : Ulv i norsk natur.
DA170619 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DA170619 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170619 | Fellingstillatelse på ulv i Oppland ¶
AA170619 Statens naturoppsyn ( SNO ) har sagt at det er antatt ulv som har tatt sauene.
AA170619 Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv i Ringebu i Oppland etter at flere sauer i området er blitt drept de siste dagene.
AA170619 Det ble også observert en ulv i området søndag, men det er uklart om det er samme ulv som står bak sauedrapene.
AA170619 Det ble også observert en ulv i området søndag, men det er uklart om det er samme ulv som står bak sauedrapene.
AA170619 - Vi søkte dermed umiddelbart om felling av ulv , sier Dalseg.
VG170616 | Sauesamleren som liker ulv
VG170616 Men jeg er veldig for ulv .
VG170616 Liker også ulv
VG170616 Den dagen VG besøker Karoline, har papiravisen et stort bilde på førstesiden av mange sauer som er drept av ulv .
VG170615 Solberg fikk også hilse på flere jakthunder, som er hentet inn fra Sverige og som er spesielt trente til å lete etter spor fra ulv .
VG170615 Det er helt forferdelig når dyrene du er glad i blir herjet med, skadet eller drept av ulv .
VG170615 DYSTER STEMNING : Statsminister Erna Solberg og landbruksminister Jon Georg Dale i samtale med sauebøndene Lene Bilde og Arne Bilde, som har fått åtte av sine sauer drept av ulv , på Åstjern torsdag kveld.
VG170615 - Vi skal ikke ha ulv i disse områdene.
VG170615 juni : To sauer drept og tre hardt skadet av ulv i Hennung-området./Gran Østås ¶
VG170615 - Vi holder fortsatt alle muligheter åpne for at det kan være mer enn én ulv som står bak den siste tidens angrep på sau i Hurdal, Gran og på Toten.
DB170615 Vi ønsker ikke at ulven skal etablere seg utenfor ulvesonen og det gjør at det vil komme fellingstillatelser på ulv som prøver å etablere seg i beiteprioriterte områder, sier landbruksminister Jon Georg Dale til Dagbladet.
DB170615 Vi har en politikk i Norge som sier at vi ikke skal ha ulv i beiteområder.
DB170615 Svenskene Rasmus Boström og Tomas Dahlskvist har jaktet ulv sammen i seks til sju år.
DB170615 Svensk ulv
DB170615 MØTTE JEGERE : Statsminister Erna Solberg det var sterkt å se bilder av sau revet i stykker av ulv .
DB170615 Mellom 110 til 120 sau og lam har blitt drept eller avlivet etter at ulv har herjet vilt i Hurdal, Toten og Gran de siste par ukene.
DB170615 Ifølge Statens naturoppsyn skal ulven være svensk, men de utelukker ikke at det kan være flere enn én ulv i området.
DB170615 Ifølge Statens naturoppsyn er dette de ferskeste sporene de foreløpig har å gå etter, så foreløpig har de ikke klart å ta ut noen ulv .
DB170615 Ifølge Rasmus Boström og Tomas Dahlskvist sporer de likevel ikke opp bare ulv .
DB170615 I kveld møtte statsminister Erna Solberg og landbruksminister Jon Georg Dale jegere og sauebønder for bli orientert om tapssituasjonen og jakten på ulv i området.
DB170615 Hundene som skal brukes er av rasen amerikansk revhund og er trent til å spore ulv .
DB170615 Det er en dyretragedie som pågår når en ulv som dreper mye uten å skaffe seg mat, sier statsministeren.
DB170615 Det ble dokumentert at fire av dem ble tatt av ulv .
DB170615 De sier det skal godt gjøres å felle ulv om sommeren.
DB170615 Alle ble tatt av ulv i det felles beiteområdet de har dyrene på.
DB170615 - Vi skal ikke ha ulv her, og vi skal ikke ha streifdyr her.
DB170615 - Vi skal ha en lav terskel for å ta ut ulv i de områdene det er sau.
DB170615 - Vi kan felle ulv nå, men da er vi avhengig av ferske spor, og da må sauebønder og andre som observerer ulv eller ulvespor være rask med å melde fra.
DB170615 - Vi kan felle ulv nå, men da er vi avhengig av ferske spor, og da må sauebønder og andre som observerer ulv eller ulvespor være rask med å melde fra.
DB170615 - Sverige har tatt ut en del ulv , og de burde kanskje tatt ut flere.
DB170615 - Skal vi klare å felle en ulv , må vi ha ferske spor.
DB170615 - Kan dere garantere at det ikke skal komme ulv utenfor ulvesonen ?
DB170615 Det geografiske området for fellingstillatelsen på ulv og tiden den er angitt for.
DA170615 | Solberg : Dramatisk når sau blir tatt av ulv
DA170615 Statsminister Erna Solberg møtte hunder, jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen torsdag kveld, der ulv har tatt mange sau i det siste Det blir satt inn hunder i jakten på ulven.
DA170615 Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen, midt i skadeområdet, for å bli oppdatert på tapssituasjon og jakten på ulv i området.
DA170615 Det skal være lav terskel for å ta ut ulv hvor de ikke skal være, legger hun til. 120 sauer ¶
DA170615 Det har pågått forsøk på felling av ulv siden første fellingstillatelse ble gitt 30 mai.
DA170615 - Her skal det ikke være ulv , fastslår statsminister Erna Solberg etter møtet med jegere og sauebønder på Hadelandsåsen.
DA170615 - Det skal ikke være ulv i dette området.
DA170615 - Det er en tragedie når dyrene blir drept av ulv , og dette er også et spørsmål om dyrevelferd sier hun.
AP170615 Vil du vite mer om ulv : Her er fem myter om ulv
AP170615 Vil du vite mer om ulv : Her er fem myter om ulv ¶
AP170615 Uansett hvor mye ulv vi skyter i Norge, vil vi ikke løse dette problemet, forklarer fellingslederen.
AP170615 Miljødirektoratet har åpnet for plottjakt med hund på ulv .
AP170615 Ingen ulv overlever mer enn ett år utenfor ulvesonen i Norge, forteller Helstad.
AP170615 Her ved Brandbu er ulv det store temaet.
AP170615 Her ved Brandbu er ulv det store tema.
AP170615 Fellingslederne Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens Naturoppsyn ( SNO ) med jaktlabradoren Sandy, som kan spore bjørn og ulv , men ikke brukes direkte i jakt.
AP170615 Fellingslederne Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens Naturoppsyn ( SNO ) med jaktlabradoren Sandy som kan spore bjørn og ulv , men ikke brukes direkte på jakt.
AP170615 Det er viktig å bruke to hunder mot én ulv , fordi ulven ellers kan angripe hundene.
AP170615 Derimot har Helstad en jaktlabrador, åtte år gamle Sandy, som kan brukes til å identifisere spor av ulv .
AP170615 Bonde Hans Grefsrud setter opp nytt gjerde til sauene som ikke blir sendt til skogs på grunn av ulv i beiteområdene.
AP170615 - Så lenge det er ulv i Sverige, så må vi regne med denne type tragedier ?
AP170615 - Så lenge det er ulv i Sverige, må vi regne med denne type tragedier ?
AP170615 - Ja, i Rendalen ble omkring 600 sau tatt av ulv .
AA170615 | Solberg : Dramatisk når sau blir tatt av ulv
AA170615 Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen, midt i skadeområdet, for å bli oppdatert på tapssituasjon og jakten på ulv i området. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Det skal være lav terskel for å ta ut ulv hvor de ikke skal være, legger hun til.
AA170615 Det har pågått forsøk på felling av ulv siden første fellingstillatelse ble gitt 30 mai.
AA170615 - Her skal det ikke være ulv , fastslår statsminister Erna Solberg etter møtet med jegere og sauebønder på Hadelandsåsen.
AA170615 - Det skal ikke være ulv i dette området.
AA170615 - Det er en tragedie når dyrene blir drept av ulv , og dette er også et spørsmål om dyrevelferd sier hun.
AA170615 Sauene er trolig angrepet av ulv .
AA170615 Mer om ulv : - Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet ¶
VG170614 SVENSK ULV STÅR BAK : Det har vært mange ulveangrep den siste tiden, her et brutalt ulveangrep mot sau i Gran kommune.
VG170614 Rovdata har analysert prøver av ulv som er samlet inn etter ulveangrepene i Hurdal og på Hadeland.
VG170614 Resultatet fra gentesten viser imidlertid at dette er feil siden det er en svensk ulv, og ikke norsk ulv fra ulvesonen som står bak angrepene på beitedyrene i Oppland og Akershus.
VG170614 Resultatet fra gentesten viser imidlertid at dette er feil siden det er en svensk ulv , og ikke norsk ulv fra ulvesonen som står bak angrepene på beitedyrene i Oppland og Akershus.
VG170614 Norges Bondelag og Norges bonde og småbrukarlag har tidligere kalt ulveangrepene for en « varslet katastrofe », og lagt skylden for angrepene på manglende felling av ulv i ulvesonen.
VG170614 Møtte ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv
VG170614 Møtte ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv ¶
VG170614 Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatensen for ulv i områdene mellom Oppland og Akerhus i første omgang frem til fredag.
VG170614 Det er også observert en ulv i Øyer.
VG170614 - Det er klart at når antall ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være, sa rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Fronger til VG.
VG170614 - Det er klart at når antall ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være, sa rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Fronger til VG.
AP170614 | En svensk ulv står bak sauedrap ¶
AP170614 Ulven som har drept over hundre ulv i Akershus og Oppland, er identifisert som en svenske tispe.
AP170614 Til det svarte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet at det er spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter.
AP170614 Svenske hunder skal jakte svensk ulv
AP170614 Sannsynligheten for å lykkes med å lokalisere en ulv er svært lav, sier han.
AP170614 Myndighetene har tidligere vært restriktive til å tillate løs plotthund fordi det er risiko for at de kan angripe sau og vilt som oppholder seg i området, men tillater det nå fordi det er en dramatisk situasjon at over 100 sauer er tatt av ulv .
AP170614 I tilfellet på Hadeland er det snakk om en umerket ulv .
AP170614 - Skadegjøreren skal ut - det skal ikke forekomme ulv her.
AP170614 - Erfaringsmessig er det ulv som utvandrer fra svensk side av grensen som står for de største skadene på sau i Norge.
AP170614 - De bruker jo samme fremgangsmåte når de radiomerker ulv , sier hun.
AP170614 « Plotthunder er i utgangspunktet ikke tillatt ved felling av ulv .
AP170614 To hunder mot en ulv går greit.
AP170614 Tilsammen er over 100 sauer tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.
AP170614 Rasmus Boström og hans to hunder som skal jage en svensk ulv i Norge.
AP170614 Rasmus Bodström og hans to hunder som skal jage en svensk ulv i Norge.
AP170614 Ifølge fellingsleder Grangås kan det være mer enn en ulv .
AP170614 Ifølge fellingsleder Gangås kan det være mer enn en ulv .
AP170614 Her er fem myter om ulv
AP170614 Han understreker at det ikke er lett å jage en ulv på barmark.
AP170614 Fellingsleder Lars Grangås og hundefører Rasmus Bodström med de to svenske hundene som skal jage ulv .
AP170614 Fellingsleder Lars Gangås og hundefører Rasmus Boström med de to svenske hundene som skal jage ulv .
AP170614 Det kan dreie seg om mer enn en ulv , men gjennom DNA-analyse av ulvemøkk fra Hurdal er det slått fast at ulven som har tatt sau i dette området er svensk, en tispe fra Kindla vargrevir i Dalarna.
AP170614 De to norske erfarne ulvejegerne er også meget forsiktige optimister når det gjelder denne formen for jakt på ulv .
AP170614 Ulv spiser mennesker ?
AA170614 Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sier til Oppland Arbeiderblad at de holder muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet.
AA170614 Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen for ulv i områdene mellom Oppland og Akershus, i første omgang fram til fredag. ( ©NTB ) ¶
AA170614 | Svensk ulv påvist i Hurdal ¶
AA170614 Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sa til Oppland Arbeiderblad onsdag morgen at de holdt muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet.
AA170614 Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen for ulv i områdene mellom Oppland og Akershus, i første omgang fram til fredag. ( ©NTB ) ¶
VG170613 Senterpartiet er blant dem som vil ha færre ulv : ¶
VG170613 Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget.
VG170613 Hvis hunden tar én sau er det lite i forhold til hva en ulv gjør.
VG170613 Hans kollega Austmo tror det er mest sannsynlig at det er en ulv , toppen to, som står bak sauemassakren.
VG170613 Forrige uke ble det åpnet for å bruke såkalte løs, på drevet halsende hunder, blant annet med rasene foxhound eller plotthund, for å bli kvitt ulv i beiteområdene.
VG170613 - Man har ingen garanti for at hundene bare jakter på ulv eller om de vil svitsje til andre arter.
VG170613 - Hunder kan jage etter bjørn eller ulv mens den bjeffer, altså har los på sporet.
VG170613 - Dette er sannsynligvis en ung ulv på vandring ut fra området hvor den er født.
AP170613 Til det svarte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet at det er spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter.
AP170613 Sannsynligheten for å lykkes med å lokalisere en ulv er svært lav, sier han.
AP170613 Myndighetene har tidligere vært restriktive til å tillate løs plotthund fordi det er risiko for at de kan angripe sau og vilt som oppholder seg i området, men tillater det nå fordi det er en dramatisk situasjon at over 100 sauer er tatt av ulv .
AP170613 I tilfellet på Hadeland er det snakk om en umerket ulv .
AP170613 Det er trolig en og samme ulv som har drept mellom 110 og 120 sau de to siste ukene i grensetraktene mellom Akershus og Oppland.
AP170613 - Skadegjøreren skal ut - det skal ikke forekomme ulv her.
AP170613 - Erfaringsmessig er det ulv som utvandrer fra svensk side av grensen som står for de største skadene på sau i Norge.
AP170613 - De bruker jo samme fremgangsmåte når de radiomerker ulv , sier hun.
AA170613 Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen for ulv i områdene mellom Oppland og Akershus, i første omgang fram til førstkommende fredag. ( ©NTB ) ¶
DA170612 | Hund inn i jakten på ulv i Oppland ¶
DA170612 Til sammen er over 100 dyr tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.
DA170612 Fylkesmennene i Akershus og Oppland har gitt fellingstillatelse for ulv .
DA170612 Ulv på Langedrag i Buskerud.
AP170612 Trolig er det én ulv som har tatt over 110 sauer og lam den siste uken.
AP170612 Siden skadene er et par dager gamle, blir det ikke satt i gang noe nytt fellingsforsøk på ulv nå.
AP170612 Sannsynligvis samme ulv
AP170612 Nærkontakt mellom ulv og folk rapporter i flere Follo kommuner : - Den var svær og flott.
AP170612 Jensen påpeker at å jakte ulv om sommeren er som å lete etter nål i en høystakk, om vinteren kan jegerne bruke spor i snøen.
AP170612 Jensen påpeker at det er altfor mye ulv i Värmland-Dalarne og i den norske ulvesonen nå.
AP170612 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170612 Han påpeker at det er nettopp for å kartlegge dette nærmere at klima- og miljøministeren satte i gang radiomerking av ulv i vinter.
AP170612 Han mener ulven oppfører seg normalt til en ung og uerfaren ulv å være, selv om resultatet av jakten ser både tragisk og drastisk ut.
AP170612 En uredd og nysgjerrig ulv dukker stadig opp i Østmarka ¶
AP170612 Det er samlet inn DNA-prøver fra ekskrementer og hår for å finne ut om ulven kommer fra de norske eller svenske revirene og om det er flere enn én ulv .
AP170612 - Vi har bedt om dialog om felles forvaltning av ulv i grensetraktene, uten at svenskene har vært villige til det på det nåværende tidspunkt.
AP170612 - Men det er en dramatisk situasjon at over 100 sau er tatt av ulv .
AP170612 - Erfaringsmessig er det ulv som utvandrer fra svensk side av grensen som står for de største skadene på sau i Norge.
AP170612 - Det er rent spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.
AP170612 | Ulv tok ytterligere 12 sauer i helgen - nå frykter bøndene « blodig beitesommer » ¶
AP170612 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AA170612 | Hund inn i jakten på ulv i Oppland ¶
AA170612 Til sammen er over 100 dyr tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.
AA170612 Fylkesmennene i Akershus og Oppland har gitt fellingstillatelse for ulv .
VG170611 | Omstridt jakthund i beredskap for å jage ulv i Norge ¶
VG170611 Tidligere denne uken ble det åpnet for å bruke såkalte løs, på drevet halsende hunder, blant annet rasen plotthund, for å bli kvitt ulv i beiteområdene.
VG170611 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier til VG at de har valgt å la Miljødirektoratet tillate bruk av jakthundene i enkelte tilfeller på bakgrunn av situasjonen i Gran og Hurdal, hvor trolig mer enn 100 sau har blitt tatt av ulv på bare noen dager.
VG170611 Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget, sier Lunde til VG.
VG170611 Hundene som skal jakte ulv kan komme hit på kort varsel.
VG170611 Han understreker at også Naturvernforbundet mener at ulv som gjør så stor skade som det Hurdal og Gran har opplevd, skal felles.
VG170611 En omstridt form for jakt på ulv er tillatt i Norge.
VG170611 Bruk av plotthund er en altfor høy pris å betale for å få tatt ulv , med tanke på annet dyremangfold og natur som skal ivaretas.
VG170611 - På grunn av den alvorlige situasjonen vi har sett i Gran og Hurdal, har vi besluttet at Miljødirektoratet i større grad skal tillate bruk av plotthund for å felle ulv , sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til VG.
VG170611 - For å gjøre et ordentlig forsøk på dette, må vi ha ferske skader og observasjoner av ulv for å starte jakten.
DN170611 Les fra DNs test av Mercedes-AMG GT S : Store ulv ¶ 2.
AP170610 Kommunesammenslåing, nærpolitireform og ulv , er stikkord for hete valgkamptemaer som er drivstoff i Sp-fremgangen.
AP170610 Ulv tok 20 sauer på Kjepperud gård i Ytre Enebakk i fjor.
VG170609 Det er ikke greit at en ulv slipper til og raser i en saueflokk, men vet du hva som kunne blitt gjort for å unngå det ?
VG170609 Bildet : Nær 100 sauer har blitt tatt av ulv på under en uke i Hurdal og Gran.
AP170609 Arne Foskum ( 56 ) kan ikke jakte med hundene, fordi han ikke vil at de skal bli tatt av ulv .
AA170609 | Utvidet fellingstillatelse på ulv i Hurdal og Gran ¶
AA170609 Også i Øyer kommune nord for Lillehammer i Oppland har Fylkesmannen gitt fellingstillatelse på en ulv etter at en ulv ble observert natt til torsdag.
AA170609 Også i Øyer kommune nord for Lillehammer i Oppland har Fylkesmannen gitt fellingstillatelse på en ulv etter at en ulv ble observert natt til torsdag.
VG170608 Synes dere det er greit at en ulv dreper/påfører dødelige skader på oppimot 100 sau i løpet av ei uke ?
VG170608 Bildet : 87 sauer er drept av ulv på under en uke i Hurdal og Gran.
VG170608 Ulv og beitedyr går dårlig overens.
VG170608 Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag opplyste overfor VG onsdag at tallet på sau som er tatt av ulv i området trolig har oversteget 100.
VG170608 Hun legger til at det ikke er gjort noen nye observasjoner av hverken ulv eller døde dyr i løpet av natten.
VG170608 Frp : Skyt mer ulv !
VG170608 Fellingstillatelsen for én ulv varer frem til klokken 12 fredag formiddag.
VG170608 Bakgrunn : 87 sauer drept av ulv på én uke : - Brutalt og bestialsk ¶
VG170608 ULV HERJER : Gran sauebeitelag anslår at minst 100 sauer er drept i kommunen den siste uken.
VG170608 Trolig er minst 100 sauer tatt av ulv de siste dagene.
VG170608 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, bekrefter overfor VG at de kommer til å hjelpe de lokale fellingslagene med å ta ut ulv .
VG170608 Onsdag var 87 sau tatt av ulv på under en uke i Gran kommune.
VG170608 Også Merete Furuberg, leder i Norges bonde- og småbrukarlag, fortviler over de mange sauene som er tatt av ulv .
VG170608 Nå krever Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper de lokale fellingslagene med ressurser til å ta ut ulv .
VG170608 Live ( 10 ) var på vei til skolen : Tok bilde av ulv
VG170608 Jeg håper departementet setter inn ressurser til å hjelpe til å ta ulv , det er det mest effektive for å forebygge mer skade, sier Frogner.
VG170608 Ikke bare i Gran det er ulv : ¶
VG170608 Han har lenge sett frustrert på at antallet ulv vokser - noe han mener fører til at flere sauer blir tatt av ulven.
VG170608 Det vi nå ser i Oppland er at ulv kommer inn i beiteområdene, fordi antallet er så stort.
VG170608 Dermed ble det tatt ut atskillig færre ulv enn det Bondelaget håpet på før beitesesongen for sau startet.
VG170608 - Så lenge vi har ulv i Skandinavia er det umulig å gardere seg mot skade.
VG170608 - Hvis de bestemmelsene som ble stoppet i Klima- og miljødepartementet, hadde blitt gjennomført, så hadde vi fått tatt ut ulv som ikke er tatt ut i dag.
VG170608 - Det å ta ut ulv i beitesesongen er kjempevanskelig.
VG170608 - Det er klart at når antallet ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være.
VG170608 - Det er klart at når antallet ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være.
VG170608 87 sau drept av ulv på under en uke : Folk er rystet ¶
AA170608 Stortinget ba i april regjeringen bake inn en del av naturmangfoldloven i forskriften som rovviltnemndene bruker når de skal gi tillatelse til felling av ulv .
AA170608 - Det er gledelig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå slår fast at også videre samfunnsmessige forhold skal telle med i den konkrete vurdering av om ulv skal tas ut, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.
AA170608 | Fellingstillatelse på ulv i Øyer ¶
AA170608 Fylkesmannen i Oppland har utstedt fellingstillatelse på en ulv i Øyer kommune.
AA170608 Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet lover hjelp til de lokale fellingslagene med å ta ut ulv .
AA170608 Sammen krever nå Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper de lokale fellingslagene med ressurser til å ta ut ulv .
AA170608 I Norges Bondelag kaller de det en varslet katastrofe at ulv har tatt seg inn i beiteområdene for sau, skriver VG.
AA170608 Han sier det er vanskelig å jakte på ulv i beiteområdene og er fortvilet over at så mange sauer er tatt av ulven.
AA170608 Det vi nå ser i Oppland, er at ulv kommer inn i beiteområdene, fordi antallet er så stort.
AA170608 Den siste uka har det som trolig er én ulv alene, drept opp mot 100 sauer i beiteområdene i Gran i Oppland.
AA170608 Bøndene mener regjeringen må bidra i jakten på ulv som angriper og dreper sau i stort antall i områder utenfor ulvesonen.
AA170608 - Det er klart at når antallet ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være.
AA170608 - Det er klart at når antallet ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være.
VG170607 VAR I LIVE : Denne sauen var bitt av ulv dypt inn i buken, men var fortsatt i live da den ble funnet.
VG170607 Totalt var 87 sauer drept i angrep av ulv tirsdag kveld.
VG170607 Totalt 87 bekreftet tatt av ulv .
VG170607 Statens Naturoppsyn konkluderte tirsdag kveld at også det siste angrepet var utført av ulv .
VG170607 Nå er det utstedt fellingstillatelse for én ulv i Gran kommune med frist til førstkommende fredag klokken 12.00.
VG170607 - Vi flår og avdekker sauene for å fastslå at skadene er laget av ulv , og det er vi hundre prosent sikre på nå.
VG170607 | 87 sauer drept av ulv på under en uke : - En tragedie ¶
NL170607 Vinterens uttak av ulv var for liten til å komme ned til bestandsmål og bidrar i dag til stor skade i beitenæringen.
NL170607 På våren settes det fellingstillatelse som varer noen få dager på tross av at det er uhyre vanskelig å jakte ulv og bjørn på vår og sommer.
NL170607 I Akershus og Oppland rives sau i hjel av ulv i beiteprioriterte områder.
NL170607 Det er lett å se at dette er et resultat av at man ikke var villig til å felle tilstrekkelig antall ulv i vinter.
NL170607 Da får man situasjon der flere ulv vandrer ut og gjør skade i områder som aldri var tiltenkt noen ulvebestand.
NL170607 Alle kvoter som settes for jakt på jerv, bjørn og ulv om vinteren må oppfylles for å komme ned på et nivå som gjør beiteproduksjon forsvarlig.
AP170607 Si ;D-innlegg : Kvinnen er kroppspressets ulv i fåreklær.
AA170607 | Færre ulv i Finland ¶
AA170607 Da mente hun det ble ropt ulv, ulv, men nå viser angrepene at det ikke er ulv, ulv , sier Hjelsvold.
AA170607 Da mente hun det ble ropt ulv, ulv, men nå viser angrepene at det ikke er ulv , ulv, sier Hjelsvold.
AA170607 Da mente hun det ble ropt ulv, ulv , men nå viser angrepene at det ikke er ulv, ulv, sier Hjelsvold.
AA170607 Da mente hun det ble ropt ulv , ulv, men nå viser angrepene at det ikke er ulv, ulv, sier Hjelsvold.
VG170606 Statens naturoppsyn ( SNO ) jobber nå med å kunne gi en endelig bekreftelse på om angrepet skyldes ulv .
VG170606 SANNSYNLIGVIS ULV : De siste dagene har svært mange sau blitt tatt av ulv i Gran kommune i Oppland.
VG170606 SANNSYNLIGVIS ULV : De siste dagene har svært mange sau blitt tatt av ulv i Gran kommune i Oppland.
VG170606 I går utvidet Fylkesmannen fellingsfristen, som gjelder èn ulv , til fredag 9. juni klokken 12, og Gran kommune, Gran sauebeitelag, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen jobber nå med å løse situasjonen.
VG170606 Det er observert ulv i området de siste ukene, og de tre tidligere angrepene er det bekreftet at det er ulv som står bak.
VG170606 Det er observert ulv i området de siste ukene, og de tre tidligere angrepene er det bekreftet at det er ulv som står bak.
VG170606 Det antas at det er ulv som har vært på ferde også i natt.
VG170606 - Vi har ikke noe håndgripelig som tilsier at det dreier seg om mer enn en ulv , men det er muligheter for det, sier Teslo.
VG170606 - Jeg må kunne si at det er stor sannsynlighet for at det er ulv .
VG170606 Ulv, ulv : Flere ulver, færre sauer drept.
VG170606 Ulv , ulv : Flere ulver, færre sauer drept.
SA170606 | Fortsetter jakt på ulv som har tatt nær 80 sau ¶
SA170606 Natt til tirsdag ble nye saueflokker etter alt å dømme angrepet av ulv .
SA170606 Den siste uka har nærmere 80 sau blitt tatt av det man tror er en ung ulv i Hurdal og på Gran i Oppland.
SA170606 69 sauer er bekreftet tatt av ulv i Hurdal i Akershus og på Gran i Oppland den siste uka.
AP170606 Roper man ulv lenge nok...
AP170606 Før eller siden får økonomiske pessimister som Harald Magnus Andreassen og Ola Grytten rett - roper man ulv lenge nok, kommer den til slutt luskende ut av skogen.
VG170605 Vikla sier at det tas nye evalueringer om det kommer nye ulveangrep, men at det er viktig å kunne vite at det er ulv i området før man iverksetter fellingstillatelse.
VG170605 TATT AV ULV : På bare få dager har nærmere 70 sau mistet livet etter møte med ulv på sommerbeitet i Oppland.
VG170605 TATT AV ULV : På bare få dager har nærmere 70 sau mistet livet etter møte med ulv på sommerbeitet i Oppland.
VG170605 Rett ved husveggen : Hunden Ludvig ( 8 ) ble dreot og spist av ulv
VG170605 Når du kommer inn i et område angrepet av ulv , er det først vanskelig å se omfanget.
VG170605 Møtte ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv .
VG170605 Møtte ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv.
VG170605 Ifølge Andresen har Statens naturoppsyn ( SNO ) har bekreftet at det er ulv som har tatt dyrene.
VG170605 Da velger vi å utsette fristen fordi det vitner om at det fortsatt er ulv i området.
VG170605 - Vi har en stående fellingstillatelse på én ulv frem til klokka 12 tirsdag, forteller Kjersti Andresen ved landbrukskontoret på Hadeland.
VG170605 mai hadde ulv tatt 32 sau i Hurdal i Akershus, og bare et par dager etter ble 18 sau funnet i nabokommunen Gran i Oppland. 1. pinsedag ble ytterligere 18 sau funnet, også denne gangen i Gran.
DB170602 ¶ SKAL FELLES : Her er en ulv i naturparken på Langedrag i Hallingdal.
DB170602 - Da dette er et område som ligger utenfor ulvesonen og er prioritert for beitedyr på utmark, har vi vedtatt å gi skadefellingstillatelse på én ulv , skriver fylkesmannen i vedtaket.
DB170602 Ropstad overdriver og Vedum roper « ulv, ulv » - nå også i debatten om digitalisering av offentlig sektor.
DB170602 Ropstad overdriver og Vedum roper « ulv , ulv » - nå også i debatten om digitalisering av offentlig sektor.
AA170602 - Da dette er et område som ligger utenfor ulvesonen og er prioritert for beitedyr på utmark, har vi vedtatt å gi skadefellingstillatelse på én ulv , skriver fylkesmannen i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
AA170601 | Mellom 105 og 112 ulv påvist i Norge ¶
AA170601 Mellom 105 og 112 ulv er registrert i vinter.
DN170531 Morten ÿrsal Johansen ( Frp ) under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
VG170530 Er det for behagelig for det norske selvbildet å tenke på han som en ensom ulv , gal, ødelagt ?
DB170530 Etter er større angrep på sau i Hurdal, har fylkesmannen i Oslo og Akershus i samråd med fylkesmannen i Oppland gitt tillatelse til å felle én ulv .
AA170529 Det er umulig å fjerne alle muligheter for at en ensom ulv får tak i en lastebil og kjører inn i en folkemengde.
VG170527 ULV, ULV : Ulvedebatten setter sterke følelser i sving.
VG170527 Foto : RUNE THOMAS EGE ¶ ULV , ULV : Ulvedebatten setter sterke følelser i sving.
AP170524 Når folk observerer bjørn eller ulv i trimløypene sine blir det slutt på at folk ferdes i naturen.
AP170524 Norge og over 50 andre land har gjennom Bernkonvensjonen forpliktet seg til å verne om europeiske ville dyr, deriblant ulv , bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.
DN170523 Enslig ulv ?
DB170523 Derfor støttes nesten alt som kan redde den særs truede papirarten bestående av bokstaver og fotografier - en fåfengt kamp selvsagt - men vi ser fram til et knippe godbiter de neste åra : Våre flinke venner innenfor siste nytt fra ulv , kønn og fjøs, Nationen, kan smekke til med « Elverumsing dro på beverjakt og KOM HJEM SOM GAMMEL GRIS ».
AP170523 - Når det er snakk om Rødhette, har man en ulv , og ting man kjenner igjen.
VG170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
DB170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
DB170522 Det er påvist til sammen tolv valper i Osdalenreviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulv i områdene.
AA170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
AP170521 Mot sentralstyrets ønske gikk partiet inn for at Norge skal ha 8 - 10 helnorske ynglinger av ulv .
AP170521 Flere ulv
AP170521 Bestandsmålet Stortinget har vedtatt sier nå at Norge skal ha 4 - 6 ynglinger av ulv , og at minst 3 av disse skal være helnorske.
VG170519 Sauene skal ha stått innenfor et gjerde, og rovviltkontakten sier til VG at det er overveiende sannsynlig at det er ulv som står bak på grunn av skadene.
VG170519 Ifølge rovviltkontakten er det mye ulv i Østfold-området, og det skal ha vært sett flere ulv i området på forsommeren.
VG170519 Ifølge rovviltkontakten er det mye ulv i Østfold-området, og det skal ha vært sett flere ulv i området på forsommeren.
VG170519 - Overveiende sannsynlig at ulv står bak, sier Statens naturoppsyn.
VG170519 - Hva får dere til å tro at sauene angrepet av ulv ?
VG170519 - Det er ikke uvanlig at ulv kan ta mange sauer på et sted.
VG170519 | 20 sauer trolig tatt av ulv i Askim ¶
DB170519 ¶ VIL HA MER ULV : MDGs landsmøtet vil ha en større norsk ulvebestand.
DB170519 På bakgrunn av et forslag fra Tynset MDG vedtok De grønne imidlertid også at det skal være jakt på ulv etter følgende formulering : ¶
DB170519 LILLEHAMMER ( Dagbladet ) : Med 98 mot 80 stemmer vedtok landsmøtet til MDG å gå inn for at Norge skal ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv .
DB170519 - Ulvesonene gir faktisk ulv bedre beskyttelse enn utenfor i tillegg gis beitenæringen støtte til rovviltgjerder og andre tiltak som fører til at tapet av beitedyr blir lavt.
DB170519 ¶ SAU : 20 sauer er trolig tatt av ulv nord i Askim.
DB170519 Vi kan ikke utelukke at det er en stor hund, men vi heller mot at det er ulv , sier Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig i Oslo, Akershus og Østfold i Statens Naturoppsyn, til Dagbladet.
DB170519 I slutten av april så Stavanger Oilers-profil og kommende Tyskland-proff Tommy Kristiansen ( 27 ) en ulv i hagen hjemme på Kurland i Sarpsborg.
DB170519 Hockey-proff Tommy ble skremt - av ulv i hagen ¶
DB170519 En annen gang i april, så 10 år gamle Live ulv på vei til skolen på Sofiemyr i Akershus.
DB170519 Dette er ikke første gang ulv har vært tema i Østfold.
DB170519 Antar det er ulv
DB170519 - Vi antar at det er ulv , men vi har ikke dokumentert det helt sikkert ennå.
DB170519 - Hvis ulv eller hund kommer seg inn i et område hvor sauer går inngjerda, vil de angripe mange flere enn ett dyr som regel.
DB170519 ( Dagbladet ) : Smaalenes Avis melder at 20 sauer trolig ble tatt av ulv i Askim torsdag.
AP170519 Finne sier til Smaalenenes Avis at sauene var inngjerdet, og sier det er overveiende sannsynlig at det er ulv som står bak.
AP170519 | 20 sau trolig tatt av ulv i Askim torsdag ¶
AA170519 Finne sier at det er overveiende sannsynlig at angrepet kommer fra ulv på grunn av skadene sauene er påført.
AA170519 Det er observert ulv i området i dag, ifølge TV 2.
AA170519 ( ©NTB ) ¶ | Ulv har trolig drept 20 sauer i Askim ¶ 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i Østfold torsdag kveld.
DA170516 Vi trenger en regjering som gjør noe med de økende forskjellene, som ikke bare skriker « Ulv, ulv .
DA170516 Vi trenger en regjering som gjør noe med de økende forskjellene, som ikke bare skriker « Ulv , ulv.
DB170514 ¶ ULV : En sjelden ulv har blitt skutt i nasjonalparken Yellowstone.
DB170514 | Tjener 250 000 svart på å kjøre russebuss i tre uker ¶ ¶ ULV : En sjelden ulv har blitt skutt i nasjonalparken Yellowstone.
DB170514 Sjelden ulv
DB170514 Ifølge AP er det lov å skyte ulv , dersom den kommer for nær bebyggelsen i statene.
DB170514 ( Dagbladet ) : En hvit ulv i nasjonalparken Yellowstone i USA ble i april ulovlig skutt og drept.
DB170514 Ulv er på lista over truede arter ( rødlista ) i staten Wyoming, men ikke i Idaho og Montana, ifølge miljøvernorganisasjonen WWF ( World Wide Fund for Nature ).
AP170514 Undersøkelse blant oslofolk : Heller ulv enn hoggorm og løshunder ¶
AP170514 Tilvenning : Når ulv mister frykten for mennesker, for eksempel innenfor verneområder der ulven ikke jaktes på, er det observert økt frekvens av angrep på mennesker.
AP170514 Seks personer ble drept av ulv i Afghanistan, to drept i Usbekistan, og en mann drept av ulv i Iran. 2003 : Seks personer drept i Russland av det som skal ha vært ulv.
AP170514 Seks personer ble drept av ulv i Afghanistan, to drept i Usbekistan, og en mann drept av ulv i Iran. 2003 : Seks personer drept i Russland av det som skal ha vært ulv.
AP170514 Rovdyrforsker : Ulv er ikke ufarlig ¶
AP170514 Provokasjon : Situasjoner der ulv føler seg fanget eller oppsøkt av mennesker f.eks. ved hiet.
AP170514 Kenton Joel Carnegie ( 22 ) ble drept av det som hevdes å ha vært ulv i Saskatchewan i Canada 8. november 2005.
AP170514 Han har de siste ukene registrert meldinger nesten daglig som dreier seg om en uredd ulv i Østmarka, både fra Lørenskog og Enebakk.
AP170514 En uredd og nysgjerrig ulv dukker stadig opp ved folk i Østmarka.
AP170514 Eksperter sier det enten var snakk om ulv eller en bjørn.
AP170514 Det er mange eksempler på at ulv er opptatt av hunder som folk leier i bånd på tur.
AP170514 Det er derimot mindre vanlig at ulv blir nærgående mot mennesker som går uten hund.
AP170514 Det anslås å være rundt 60.000 - 70.000 ulv på det nord-amerikanske kontinentet.
AP170514 Debatt : Ulv , løgn og propaganda ¶
AP170514 - Det verste som skjer er at folk som kanskje er veldig glad i ulv forsøker å lokke ulven til seg og kanskje gir den noe som den kan spise, kanskje for å ta bilder av ulven og beundre den på nært hold.
AP170514 - Da vi begynte å kjøre la vi plutselig merke til en ulv som sto rundt 75 meter unna, på den andre siden av veien.
AP170514 mars 2010, ble Candice Berner ( 30 ) angrepet og drept av ulv da hun var ute på joggetur ved søppeldyngen i en avsidesliggende by i Alaska, der det var kjent at bjørn og ulv jevnlig oppholdt seg.
AP170514 mars 2010, ble Candice Berner ( 30 ) angrepet og drept av ulv da hun var ute på joggetur ved søppeldyngen i en avsidesliggende by i Alaska, der det var kjent at bjørn og ulv jevnlig oppholdt seg.
AP170514 mai gikk han med hundene sine, en elghund og en dachs, da han ble oppmerksom på en ulv rundt 175 meter unna.
AP170514 2006 : Gutt ( 8 ) antatt drept av ulv i Nakhodka, Russland.
AP170514 2003 : Seks personer drept i Russland av det som skal ha vært ulv .
DB170513 Jo, vi sender en formasjon papirfly, med gullbelagte vinger, til Frida Ånnevik og hennes nye album « Her bor », til den sobre gitaristen Stig Ulv som er ute med « Akustikar » og til veteranen deLillos som igjen viser pur popkvalitet med « La oss bli fri for all nostalgi ».
AP170513 - I fengselet hadde jeg en drøm der en tiger og en ulv snakket til meg.
AP170513 Lehne Olsen jager som en ulv ( ! ) på topp, men spissen er veldig alene.
BT170510 Seksualiteten er som sulten, vi deler den ikke opp i mannssult og kvinnesult, selv om vi kan si sulten som en ulv .
AP170510 Undersøkelse viser at Oslo-folk ikke er skremt : Misliker huggorm og løshunder mer enn ulv
AP170510 Jeg skulle egentlig gått en helt annen vei, forteller Marie Helena Walle, som har drømt om å se ulv i mange år.
AP170510 I flere år har markatraveren og hobbyfotografen drømt om å få et lite glimt av ulv i Østmarka.
AP170510 I februar ble en dachs kvestet av ulv på en gårdsplass i Aurskog-Høland.
AP170510 - Når en ulv er så lite sky, kan den være farlig.
AP170510 - Jeg har kun fortalt det til to stykker som jeg vet er for ulv .
AP170510 Ulv i Østmarka har tidligere ført til heftig debatt og også angst blant hundeeiere, som frykter at hundene dere skal bli angrepet og drept av det langt sterkere rovdyret.
AP170509 » Innsenderen er professor ved universitet i Oslo, og tenkte kanskje at ¶ rettskrivningskravene for å komme inn på journalisthøyskolen bør skjerpes i stedet ? Ulv i fåreklær skal avsløres ¶
AP170509 Fremskrittspartiet vil fjerne all ulv i Norge, muligens er det en av oppgavene det såkalte dyrepolitiet skal få.
SA170508 Utvilsomt ulv
SA170508 På tunet i Tydalen : Familien Dyrhaug fikk besøk av en ulv inne på tunet.
SA170508 Jeg hadde onkelen min på kaffebesøk, og han sa at han så en ulv utenfor.
SA170508 - Du er sikker på at det var en ulv ?
FV170508 Utvilsomt ulv
FV170508 På tunet i Tydalen : Familien Dyrhaug fikk besøk av en ulv inne på tunet.
FV170508 Jeg hadde onkelen min på kaffebesøk, og han sa at han så en ulv utenfor.
FV170508 - Du er sikker på at det var en ulv ?
DB170508 » Den eneste som tok ordet i forbindelse med vedtaket om ulv , var Ida Gårseth Hov fra Troms : ¶
DB170508 ¶ FJERNER ULV : Partileder i Frp, Siv Jensen.
DA170508 » Den eneste som tok ordet i forbindelse med vedtaket om ulv , var Ida Gårseth Hov fra Troms : ¶
DA170508 Frp er ikke spesielt opptatt av å ha ulv i Norge.
BT170508 Utvilsomt ulv
BT170508 På tunet i Tydalen : Familien Dyrhaug fikk besøk av en ulv inne på tunet.
BT170508 Jeg hadde onkelen min på kaffebesøk, og han sa at han så en ulv utenfor.
BT170508 - Du er sikker på at det var en ulv ?
AP170508 Utvilsomt ulv
AP170508 På tunet i Tydalen : Familien Dyrhaug fikk besøk av en ulv inne på tunet.
AP170508 Jeg hadde onkelen min på kaffebesøk, og han sa at han så en ulv utenfor.
AP170508 - Du er sikker på at det var en ulv ?
VG170507 MER ULV : Færre folk kommer til å bo på landet, skogen vil vokse frem og det blir flere ville dyr, som ulv , spår Eirik Newth.
VG170507 MER ULV : Færre folk kommer til å bo på landet, skogen vil vokse frem og det blir flere ville dyr, som ulv, spår Eirik Newth.
VG170507 Ikke en eneste ulv , og sauer som går rundt og breker i romdrakter.
VG170507 | Frp-landsmøtet : Skyt mer ulv !
VG170507 Samtidig ber landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene.
VG170507 Samtidig ber landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene.
VG170507 Live ( 10 ) møtte ulv på skoleveien ¶
VG170507 I resolusjonen som ble vedtatt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag bes regjeringen utvide lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen for 2017/2018.
VG170507 GARDERMOEN ( VG ) Et samlet Frp-landsmøte mener det må skytes adskillig mer ulv i månedene fremover.
VG170507 Frp-nestleder Per Sandberg gjorde det tidlig klart at han og redaksjonskomiteen støttet et større uttak av ulv .
VG170507 Dette medfører at grunnlaget for uttak av ulv for lisensfellingsperioden 2017 og 2018 vil være vesentlig høyere enn i perioden 2016/2017.
VG170507 Det har ikke vært gjort et tilstrekkelig uttak av ulv , sier Sandberg.
VG170507 Bakgrunnen er at partiet mener staten ikke har fulgt opp de regionale rovviltnemndendes vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesonen i fjor og hittil i år.
DB170507 Den store, stygge ulven ¶ Ulv er ikke spesielt populært i Senterpartiet, og ei heller under Frps landsmøte.
AA170505 Dette sier Teigen om ulv : - Lad og skyt ¶
AA170505 Dette sier Teigen om ulv : - Lad og skyt ¶
AA170504 Litt senere på dagen meldte en annen fra til radiokanalen om at ulv var sett ved Eidet i Ålen.
AA170504 Ifølge Nearadio har ulv blitt observert ved fylkesvei 30 i Rugldalen i Røros onsdag.
AA170504 Flere personer melder om å ha sett ulv i Røros og Ålen kommune.
DB170503 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DB170503 Solum mener at det ikke er nok å se blindt på bestandsmålet i Rovviltforliket, og at det er mulig å gjøre andre tiltak enn å skyte ulv for å minske konflikt.
DB170503 Målet med en ny forskrift er at distriktspolitiske hensyn skal bli vektlagt når man skal bestemme hvor mange ulv som skal felles under lisensjakt.
DB170503 Ifølge Justisdepartementets lovavdeling var det ikke hjemmel i Naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene høsten 2016 åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170503 : I en video på Facebook, prøver Senterpartiet å vise hvordan det er å bo tett på ulv .
DB170503 - Det er flere som blir bitt av hund eller skadet av elg, enn som blir skadet av ulv .
DB170503 Ulv skutt i Hedmark ¶
DA170502 Jolys nye bok, « Ulv i fåreklær », som ble gitt ut i Frankrike i fjor og nå er oversatt til norsk, tar for seg hvordan EU-kommisjonens president, tidligere Luxembourg-statsminister, Jean-Claude Juncker, har arbeidet for å få multinasjonale selskaper til å etablere seg i landet.
VG170428 Plutselig åpenbarte det seg en ulv foran ham.
VG170428 Du begynner selvfølgelig å tenke litt når du møter en ulv i et boligstrøk, men jeg er sikker på at den er mer redd for oss enn vi er for den.
VG170428 Det kan være en ung ulv som er ute og ser seg rundt.
VG170428 Det er flere ganger observert ulv i Østfold de siste årene.
VG170428 Den nybakte norgesmesteren forteller at viltnemnda har bekreftet at det var en ulv , og lokalavisen sa.no melder at ulven ble filmet også fredag.
VG170428 Anne Tangen i viltnemnda i Sarpsborg bekrefter at det etter alt å dømme var en ulv .
VG170428 - Vi har ingen grunn til å si noe annet enn at det er en ekte ulv .
VG170428 - Tror dere det er en ekte ulv eller en hybrid ?
VG170428 - Jeg trodde først det var en stor hund, men snart skjønte jeg på kroppsform og størrelse at det var en ulv .
DB170428 ¶ ULV : Stavanger Oilers-profil og kommende Tyskland-proff, Tommy Kristiansen, møtte en ulv på vei ut av sin egen hage torsdag kveld.
DB170428 | McDonald's frifunnet etter krangel om burgere til 10 kroner ¶ ¶ ULV : Stavanger Oilers-profil og kommende Tyskland-proff, Tommy Kristiansen, møtte en ulv på vei ut av sin egen hage torsdag kveld.
DB170428 Video : Tommy Kristainsen ¶ ULV : Tommy Kristiansen så ulven rusle ut fra hagen da han skulle kjøre inn oppkjørselen sin på Kurland, Sarpsborg.
DB170428 Tre steder ble det observert ulv i Sarpsborg torsdag kveld.
DB170428 Seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn i Trondheim har sett avisbildene fra Sarpsborg, og bekrefter overfor Dagbladet at det ER ulv - en eller flere.
DB170428 Og dermed fikk han møte ulv i hagen isteden.
DB170428 I samme periode ble det observert ulv i Nordby, Vestby og Ås i samme nabolag.
DB170428 For et par sesongen siden ble en ung ulv fra Østmarka i Oslo registrert i Snilljord vest i Sør-Trøndelag i løpet av to uker, seksjonssjefen i Statens naturoppsyn.
DB170428 For bare ti dager siden møtte 10 år gamle Live ulv på vei til skolen på Sofiemyr i Akershus, 60 kilometers vei fra Sarpsborg.
DB170428 FOR 10 DAGER SIDEN : Live møtte denne ulven på vei til skolen, om lag 60 kilometer unna der det ble sett ulv flere steder i Sarpsborg torsdag kveld.
DB170428 Det han først trodde var en stor hund som kom løpende ut av hagen da han kom hjem, var en ulv .
DB170428 - Det er en farlig periode for dem : de kan bli overkjørt i trafikken eller bli angrepet av ulv som venter valper dersom de oppsøker voksne dyr som venter valper på den faste tiden nå i mai.
DA170428 | Kristiansen skremt av ulv i hagen ¶
DA170428 Tidligere Oilers-spiller Tommy Kristiansen fikk besøk av ulv hjemme på Kurland i Sarpsborg.
AA170428 | Jakter på ulv som vandrer mot Oppdal ¶
AA170428 Jegere i Folldal har fått innvilget fellingstillatelse på en ulv som er sporet på vandring mot Oppdal, skriver avisa Opp. 15 lokale jegere fra Folldal er oppnevnt, ifølge folldalsportalen.no.
DA170427 Politiet går ikke ut og advarer mot ulv selv om den beviselig nå lusker rundt på Kurland.
DA170427 Operajsonsleder i politiet, Martin Schie, bekrefter at det er en ulv som nå er observert på Kurland.
DA170427 Nå sent i kveld ble dette bildet tatt av en ulv som ruslet fra SIL-hytta og ned til Storeper Barnehage på Kurland.
DA170427 Han innrømmer at det er en spesiell situasjon med en ulv i tettbygd bystrøk.
DA170427 Det var en merkelig opplevelse å se en ulv her på disse traktene.
DA170427 - Jeg kom kjørende fra byen og trodde først det var en løs hund, men da jeg kom nærmere så jeg raskt at dette ikke var en hund, men en ulv , forteller en småskjelven Anders Lunde.
DA170427 | Varsler ulv i retten ¶
DA170427 Ved å gjøre begrepet « offentlige interesser » til en tilstrekkelig begrunnelse til å drepe ulv , risikerer man å slå bunnen ut av hele naturmangfoldsloven.
DA170427 Talsperson for MDG, Rasmus Hansson, som har bakgrunn fra miljøbevegelsen, er sikker på at den neste fellingstillatelsen på ulv til ulv blir møtt med søksmål.
DA170427 Talsperson for MDG, Rasmus Hansson, som har bakgrunn fra miljøbevegelsen, er sikker på at den neste fellingstillatelsen på ulv til ulv blir møtt med søksmål.
DA170427 Generalsekretær i WWF, Nina Jensen, sier varsler rettslig prøving av kommende fellingstillatelser for ulv etter Stortinget forskriftsendring denne uka.
DA170427 Dermed mener WWF at naturmangfoldsloven fortsatt står i veien for omfattende uttak av ulv .
BT170427 ULVEMINISTER : Stortinget har instruert klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i hvordan naturmangfoldloven skal tolkes, så det kan bli skutt flere ulv .
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Selv elgjakt er et argument for å drepe ulv .
BT170427 I utgangspunktet høres det ut som om det gir lov til å skyte alt av ulv for allslags grunner, men så enkelt er det ikke.
BT170427 For snart ett år siden vedtok Stortinget, med stemmene til regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Ap, Sp og KrF, et lavt tall for hvor mange ulv det skal være i Norge.
BT170427 Dersom Stortinget ønsket å skyte mer ulv , måtte loven endres.
AP170427 Forskere forkaster begrepet « ensom ulv » om soloterrorister.
AA170427 Ulv skal forvaltes etter ulveforliket, mens diskusjonen om vern eller ikke av Lofoten er ferdig debattert.
DB170426 | Vi i norsk presse er en skam for menneskeheten pluss ulv og rev.
DB170426 Ikke noe om forskning, økonomi, forsvar, kultur, politikk, sport, spillet i kulissene, ulv , oppdrittslaks, tog, bil, PST, kongehuset, politi, narkotika eller sladder.
DB170426 Når « vesentlige offentlige interesser » skal åpne for større uttak av ulv , betyr det at distriktspolitiske hensyn, elgjakt- og næringsinteresser og psykososiale forhold skal vurderes.
DB170426 Helgesen har derimot foreslått å endre naturmangfoldloven slik at den gir adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv , også der det ikke er skadepotensial.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
DB170426 At det er ulv som utløser mistillitsforslag i norsk politikk, sier sitt om perspektivene.
DA170426 Nå er det mulig for rovviltnemndene å håndtere lisensfelling av ulv ut fra bestandsmålene, sa Aps Terje Lien Aasland til Dagsavisen.
DA170426 - Jeg opplever at Stortinget har gitt statsråden et handlingsrom innenfor loven til å gjennomføre økt felling av ulv .
VG170425 Venstre mener Sp-forslaget ville bety riksrett for Helgesen fordi Klima- og miljødepartementet og justisdepartementets lovavdeling ved to anledninger har slått fast at det ikke er rom innenfor dagens lovverk å felle så mange ulv som Stortinget krever, fordi ulvens skadepotensial ikke er stor nok.
VG170425 Senterpartiet sier de ikke har tillit til Helgesen fordi han ved tre anledninger har unnlatt å følge Stortinget vilje om å tillate felling av ulv .
VG170425 I Stortinget tirsdag gikk heller Sp, Ap, Høyre, Frp og KrF inn for å instruere Helgesen om å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv .
VG170425 Helgesens konklusjon var den samme : Naturmangfoldloven gir ikke mulighet for å skyte flere ulv .
VG170425 Helgesen foreslo i stedet at Stortinget kunne endre loven for å få åpne opp for mer felling av ulv .
VG170425 Flertallet mener det allerede er rom for å ta ut flere ulv med dagens lov.
VG170425 Da Helgesen satte foten ned for jakt på 32 ulv i ulvesonen, satte sinnet i kok i lokalbefolkningen, men også et flertall av partiene på Stortinget.
VG170425 Ulveangrep : Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept av ulv
VG170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv , selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
VG170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv .
VG170425 Ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - plutselig dukket ulven opp ¶
VG170425 Det blir som å slippe inn en ulv i rommet, har Hamar-mannen forklart i avhør.
VG170425 - Det er farlig om jeg blir en ulv i avhør.
VG170425 | Dobbelt så mye ulv i Skandinavia ¶
VG170425 MER AV DISSE : Her merkes en ulv i Slettåsreviret i Trysil tidligere i år.
VG170425 Likevel har det de siste årene blitt stabilt flere ulv i Skandinavia.
VG170425 Ifølge Rovdata har den norske lisensjakta i år vært rekordhøy, og med 44 ulv satt svenskene sin uttaksrekord i 2015.
VG170425 I Norge var det i vinter mellom seks og elleve flere ulv enn i fjor, ifølge en statusrapport Høgskolen i Innlandet nylig laget på oppdrag fra Rovdata.
VG170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr.
VG170425 Ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - plutselig dukket ulven opp ¶
DN170425 Foto : Gunnar Blöndal ¶ | - Mange er drittlei av ulv
DN170425 - Noen fremstillinger som sier det er stort flertall imot ulv i ulvedistriktene, er nok en akrobatisk tolkning av tallene, sier seniorforsker Ketil Skogen i Nina.
DN170425 Foto : Tomm Wilgaard Christiansen ¶ | Ulv , orm, tiger, ku, sau, elg ¶
DB170425 Han vet ikke hva som vil skje når han blir en varulv, bare at han blir en ulv .
DB170425 De drepte noen, og så ble de en ulv », leser Møller.
DB170425 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DB170425 Ulvebråket startet før jul i fjor, da Helgesen slo fast at bare 15 av 47 ulv som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne skytes.
DB170425 Målet er at distriktspolitiske hensyn fra nå av blir vektlagt når man skal bestemme hvor mange ulv som skal felles i lisensjakt.
DB170425 Han tørd ikke garantere at det vil føre til at det kan skytes mer ulv , slik at ulvestammen igjen tas ned til bestandsmålet Stortinget har vedtatt.
DB170425 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170425 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DA170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv , selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
DA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv .
AP170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv , selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AP170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv .
AA170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv , selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv .
AA170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv , selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes. ( ©NTB ) ¶
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv .
AA170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv , selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes. ( ©NTB ) ¶
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv .
AA170425 | Mer skandinavisk ulv tross økt felling ¶
AA170425 Likevel har det de siste årene blitt stabilt flere ulv i Skandinavia.
AA170425 Ifølge Rovdata har den norske lisensjakta i år vært rekordhøy, og med 44 ulv satt svenskene sin uttaksrekord i 2015.
AA170425 I Norge er var det i vinter mellom seks og elleve flere ulv enn i fjor, ifølge en statusrapport Høgskolen i Innlandet nylig laget på oppdrag fra Rovdata.
AA170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr. ( ©NTB ) ¶
DB170424 Arbeiderpartiet tok et solid hopp i Senterpartiets retning på flere spørsmål under landsmøtet i helga, deriblant på ulv , billigere bensin på bygda og tvangsbruk i kommunereformen.
AP170424 | Eva Joly mener « ulv i fåreklær » styrer EU ¶
AP170424 Eva Joly har skrevet boken « Ulv i fåreklær ».
AP170424 Eva Joly går til angrep på det hun mener er en ulv på toppen av EU-kommisjonen.
AP170424 | Eva Joly mener « ulv i fåreklær » styrer EU ¶
AP170424 Eva Joly har skrevet boken « Ulv i fåreklær ».
AP170424 Eva Joly går til angrep på det hun mener er en ulv på toppen av EU-kommisjonen.
AP170424 Den heter Ulv i fåreklær.
AP170424 Vidar Helgesen satte i januar i gang storstilt radiomerking av ulv for å kartlegge om ulven var blitt så nærgående at det var rom for å felle den.
AP170424 Han sier også at marsjordren energi- og miljøkomiteen ga Helgesen før helgen, om å endre Rovviltforskriften, ikke gir lovhjemmel for å felle flere ulv .
AP170424 - Slik målet ser ut til å tolkes nå - at i det øyeblikket man har flere ynglinger enn det Stortinget har fastsatt, kan man begynne å skyte ulv - strider det mot Norges internasjonale forpliktelser.
AP170424 * Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170424 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. * 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
DN170423 Flere av Aps vedtak frir til Sp-velgere, blant annet strammere uttalelser om uttak av ulv , utredning av billigere bensin på bygda og understrekingen av frivillighet i kommunepolitikken.
DN170423 Her er ulv på Langedrag.
DN170422 Hva er mest alvorlig : A ) Være miljøminister som ikke skyter nok ulv ?
DN170422 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ | Ulv , terror og ansvar ¶
DB170422 Nye formuleringer om ulv .
AP170422 | Det bor en ulv i oss alle ¶
AP170422 Ulven er alltid mer enn en ulv .
VG170421 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil ikke felle mer ulv .
VG170421 Med en mer pragmatisk tilnærming kunne klimaministeren bevart både samarbeidsklimaet i regjeringskoalisjonen og med samarbeidspartiene og samtidig oppfylt Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv .
VG170421 Kommentar Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil ikke felle mer ulv .
VG170421 Det kan bli mye skrik og lite ulv .
VG170421 Begge sider karikerer den andre : Enten er man for utryddelse av all ulv, eller så kan man ikke få ulv nok i beiteområdene.
VG170421 Begge sider karikerer den andre : Enten er man for utryddelse av all ulv , eller så kan man ikke få ulv nok i beiteområdene.
DN170421 | Uten tillit om ulv
DN170421 Hva er mest alvorlig : A ) Være miljøminister som ikke skyter nok ulv ?
DN170421 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ | Ulv , terror og ansvar ¶
DB170421 Seniorforskeren som har russisk strategisk tenkning som et av sine spesialområder, mener all russisk protestering de siste årene er en klassisk variant av Æsops fabel « Hyrdegutten og ulven », kanskje mest kjent som « Gutten som ropte ulv ».
DB170421 Se dyrepresentasjoner, besøk geiter og griser i Barnas Afrikanske Landsby, og bli med dyrepasserne rundt i Nordisk Villmark med gauper, ulv og jerv.
AA170421 Matteusevangeliet er opphav til uttrykket « ulv i fåreklær ».
AA170421 Ulv i Lierne : En ulv ble skutt i Lierne sist høst.
AA170421 I Norge har vi så få viktige temaer å være uenige om, at vi hisser oss opp over ulv , nikab og saker som berører nesten ingen av oss.
AA170421 Både nikab, ulv og tigging har sammenheng med større temaer, men er ikke store problemer i seg selv.
AA170421 Ulv i Lierne : En ulv ble skutt i Lierne sist høst.
VG170420 Venstre mener det fortsatt ikke blir anledning til å skyte mer ulv , fordi loven står over en forskrift.
VG170420 Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka : - Den fulgte etter oss i fem minutter ¶
VG170420 Arnstad og Senterpartiet begrunner også mistillitsforslaget med at Helgesen har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget, trenert ulvesaken og ikke bidratt til å tillate mer felling av ulv , slik Stortinget ba om.
VG170420 - Med Stortingets innstilling, vil det bli skutt flere ulv neste jaktsesong enn i år ?
VG170420 Ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - plutselig dukket ulven opp ¶
VG170420 Sp er mot ulv .
VG170420 Ap er ikke mot ulv , illustrerer Breen.
DB170420 Og det handler om betente striden om hvor mye ulv vi skal ha i Norge.
VG170419 Ulveangrep : Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept av ulv
VG170419 Ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv
VG170419 Tidligere i vinter ba Stortinget Helgesen om å svare Stortinget om hvordan forvaltning av ulv kunne gjennomføres i tråd med Stortingets rovviltforlik.
VG170419 Stridens kjerne er at Helgesen, hans departement og justisdepartementets lovavdelingen mener det ikke er hjemmel til å felle flere ulv fordi skadepotensialet ikke er oppfylt i henhold til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.
VG170419 Høyre og Frp på Stortinget er selv med på å si at det er rom for økt felling av ulv og rom for å praktisere lovverket på en annen måte enn det regjeringen har gjort, sier Arnstad.
VG170419 Helgesen konkluderte med at dagens lov ikke gir mer tillatelse til å felle ulv , men åpnet heller opp for å gjøre en lovendring i naturmangfoldloven - til tross for at det var i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.
VG170419 Det vi snakker om nå, er en utvidet mulighet til å vurdere lisensfelling av ulv etter naturmangfoldlovens paragraf C.
VG170419 flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv .
VG170419 Ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv ¶
SA170419 Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv er ikke et av dem, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.
SA170419 Klima og miljøminister Vidar Helgesen redegjør for forvaltning av ulv for i Stortinget.
DN170419 Venstre-nestleder Ola Elvestuen mener det bare er naturmangfoldsloven som hindrer stortingsflertallet i å oppnå økt lisensfelling av ulv .
DN170419 Senterpartiets Marit Arnstad mener på sin side det ikke er nødvendig å endre naturmangfoldsloven for å sikre økt uttak av ulv .
DN170419 Faktum er at et klart flertall på Stortinget nå slår fast at våre merknader skal legges til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge, sier hun.
DN170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
DN170419 - Det er svært gledelig at Stortinget nå sikrer et vesentlig større uttak av ulv enn det som følger av den snevre fortolkningen av lovverket som regjeringen har gått inn for.
DN170419 Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum slo seg ned litt hos sin parlamentariske leder Marit Arnstad under spontanspørretimen, der det ble en ny runde med « Ulv, ulv ».
DN170419 Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum slo seg ned litt hos sin parlamentariske leder Marit Arnstad under spontanspørretimen, der det ble en ny runde med « Ulv , ulv ».
DN170419 Det er « Ulv, ulv » i Stortinget.
DN170419 Det er « Ulv , ulv » i Stortinget.
DB170419 Vidar Helgesen mener regjeringens forslag ville gitt en noe videre adgang til felling av ulv .
DB170419 Et tredje forslag som hele komiteen, med unntak av Senterpartiet, stiller seg bak går ut på at man skal ha en gjennomgang av den norske delbestanden av ulv , slik svenskene har gjort på sin side av grensen.
DB170419 Det andre er at vi ber om at disse merknadene legges til grunn ved videre forvaltningen av ulv , opplyser Eirik Milde.
DB170419 - Konklusjonen er at vi skal ha ulv i Norge.
DA170419 Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv er ikke et av dem, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.
DA170419 Klima og miljøminister Vidar Helgesen redegjør for forvaltning av ulv for i Stortinget.
BT170419 Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv , er ikke et av dem, sier Holmås til NTB.
BT170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
AP170419 Forskere forkaster begrepet « ensom ulv » om soloterrorister.
AP170419 Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv , er ikke et av dem, sier Holmås til NTB.
AP170419 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
AP170419 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AA170419 Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv er ikke et av dem, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.
AA170419 Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv , er ikke et av dem, sier Holmås til NTB.
AA170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
VG170418 | Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv
VG170418 Wilberg peker også på at det de siste dagene det er gjort flere observasjoner av ulv ikke langt unna i samme fylke.
VG170418 TOK BLINKSKUDD : Ti år gamle Live fisket fram mobilen da en ulv plutselig dukket opp i veibanen tirsdag morgen.
VG170418 Rovviltansvarlig Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn ( SNO ) i Oslo, Akershus og Østfold sier til VG at han er sikker på at det er en ulv familien har observert.
VG170418 Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka : - Den fulgte etter oss i fem minutter ¶
VG170418 Moss Avis skrev mandag personer har meldt fra til politiet at de har observert ulv i løpet av påsken både i Vestby og Frogn.
VG170418 Hvis det er en hund som ligner så mye på en ulv , klarer man ikke se forskjell, da må man ha DNA-prøve, sier han.
VG170418 Hun forteller at hun ikke har sett ulv i området tidligere.
VG170418 Han opplyser også at det på denne tiden av året er vanlig å se ulv etter veien.
VG170418 Det var søndag uvisst om det faktisk var ulv som var observert i Vestby, mens i Frogn har Rovviltnemnda funnet spor, skriver avisen.
VG170418 Det var like etter klokken 8 tirsdag morgen, da hun var i ferd med å kjøre datteren Live ( 10 ) til skolen, at de ble stoppet av en ulv i Nordby.
VG170418 Det er litt spesielt å se ulv , og å se den så nært, sier Matre.
VG170418 - Dette er nok et bilde av en ulv .
VG170418 - Det skjer stadig vekk at ulv går etter veiene, særlig nå når unge ulver vandrer ut fra revirene de er født i.
VG170418 Aardal sier Sp har greid å konkretisere distriktssaker gjennom ulv , nedleggelser av lensmannskontorer og kommunesammenslåing.
DB170418 Å få se en ulv på så nært hold er jo en unik opplevelse.
DB170418 Først trodde de det var en hund som kom ut fra jordet, og stoppet midt foran dem i veien, men da de sendte meg bildet kunne jeg fortelle at det var en ulv .
DB170418 Fant tre kilo sprengstoff, våpen og IS-flagg ¶ ¶ ULV : Live ( 10 ) tok bilde av ulven da hun var på vei til skolen i dag.
DB170418 En ulv , som har blitt observert flere steder i området rundt Nordby, Vestby og Ås de siste dagene, gikk rolig langs veien før den krysset.
DB170418 Og tillate at noen streifulver med viktige gener får krysse kommunegrenser i landet vårt uten å skape hysteriske tilstander hos folk uten kamera med trapper fulle av ulv ?
AP170417 | Så ulv i Drøbak : - Den var svær og flott ¶
AP170417 Og at det de siste dagene er sett ulv også flere steder i Østfold, ifølge rapporteringssystemet Skandovs.
AP170417 Her ser hun ulv på Osloveien i Drøbak ¶
AP170417 Han peker på at det er rapportert ulv nylig flere steder på østsiden Glomma på Romerike.
AP170417 Er det en ulveinvasjon på gang eller er det en enkelt maratonulv ? Ulv Drøbak ¶
AP170417 En lokal rovdyrkontakt fra Statens naturoppsyn har mandag oppsøkt det som trolig er spor fra ulv over en myr i Frogn.
AP170417 En av dem som plutselig fikk øye på en ulv i Drøbak, var Cathrine Sakariassen Sandsmark.
AP170417 Det er observert og funnet spor etter ulv både i Østfold og Akershus de siste dagene.
AP170417 De siste dagene har ulv blitt sett både i nærheten av Drøbak, Lillestrøm og Mysen.
AP170417 Da en ulv for noen år siden krysset Nesodden, snudde den og dro sørover og til slutt inn i Sverige, sier Wilberg.
AP170417 april, da en ulv krysset veien rett foran bilen : ¶
DB170414 Og om ulv , Trump, kommunereform - og alt annet ?
AA170412 I Norge blir observasjoner av ulv , familiegrupper av gaupe og jervehi fulgt opp i felt av SNO.
AA170412 - Og finner du en bæsj som du mistenker er fra ulv , jerv, eller brunbjørn, så kan du levere den inn til den lokale rovviltkontakten i SNO for DNA-analyse, skriver Rovdata.
DN170411 | Vrangforestillinger om ulv
AP170410 | Forskere forkaster begrepet « ensom ulv » om soloterrorister.
AP170410 - Ut fra min forskning er hele fenomenet ensom ulv langt på vei en myte, sier Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
VG170408 Også regjeringen har vært i hardt vært etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul overprøvde fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv .
VG170408 Ministeren ønsker å gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv .
VG170408 Les også : Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark ¶
VG170408 FLERE ULV : Leder i Rovdata, Jonas Kindberg, opplyser at det er påvist flere ulver i Norge så langt i vinter enn det var i fjor.
VG170408 De har nå publisert en foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge per 7. april i år, laget av Høgskolen i Innlandet.
VG170407 Han mener bruken av enkle metoder indikerer at gjerningspersonen er en ensom ulv .
VG170407 Flere forskere tror en « ensom ulv » sto bak Stockholm-angrepet, som har fellestrekk med angrep andre steder i Europa.
AA170407 Vi vet ennå ikke om dette er en ensom ulv , eller om det er en del av et mer omfattende, samlet angrep, sier Gule.
AP170406 At de som bor der skyter ulv før frokost ?
DB170405 Det kan selvsagt være at vi roper ulv med denne artikkelen, men det skader i hvert fall ikke å ta sine forholdsregler.
VG170404 Denne typen « ulv , ulv»-situasjoner er det verste du kan gjøre i denne typen bygg.
DN170403 ¶ Om vår tid gir rom for ulv og skiløyper, så er vi kanskje skyldige i å kjempe mer helhjertet for pelsdyr enn for kalde frosker, og for jaguaren i Amazonas bedre enn for skoleveiens ulv , sier forfatteren.
DN170403 ¶ Om vår tid gir rom for ulv og skiløyper, så er vi kanskje skyldige i å kjempe mer helhjertet for pelsdyr enn for kalde frosker, og for jaguaren i Amazonas bedre enn for skoleveiens ulv, sier forfatteren.
DN170403 | Uspiselig ulv, ulv
DN170403 | Uspiselig ulv , ulv ¶
AP170402 Trålrederiene, ulv , bistandspolitikk og rotløs ungdom.
DB170401 De der inne har bestemt at det skal være ulv der ute.
DB170401 ( Vi som både sympatiserer med bygdefolk og er medlem av Naturvernforbundet, mener at politikerne bør jobbe for en løsning som alle er fornøyd med, både sauebønder, elgjegere og ulv .
DN170330 - Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv .
DN170330 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ | Ulv på tunet ?
DN170330 Det ble ulv igjen for klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han stilte i Stortingets spontanspørretime onsdag.
DB170330 - Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv .
DB170330 Der kaller kommunist-retorikerne fredsprisvinneren Dalai Lama for « ulv i munkeklær » eller « monster med menneskeansikt og dyrehjerte ».
DB170330 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv Kommentar ¶
DA170330 - Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv .
BT170330 - Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv .
AA170330 - Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv .
DN170329 Foto : Darko Vojinovic/AP/NTB Scanpix ¶ | Ulv på tunet ?
DN170329 Det ble ulv igjen for klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han stilte i Stortingets spontanspørretime onsdag.
AA170329 Han viser også til regjeringens forslag til lovendringer, som han mener vil gi økt fleksibilitet til å felle ulv . ( ©NTB ) ¶
AA170329 Det skal mye til for at frykten for ulv er stor nok til at det oppfyller vilkårene for å gi tillatelse for å felle ulv , sier Vidar Helgesen ( H ).
AA170329 Det skal mye til for at frykten for ulv er stor nok til at det oppfyller vilkårene for å gi tillatelse for å felle ulv, sier Vidar Helgesen ( H ).
AA170329 Det er ingen tvil om at tradisjonelle leveveier blir berørt, men det er også slik at vi har et utgangspunkt i Norge om at vi skal ha ulv, sier Helgesen, som nok en gang viser til Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonens strenge krav for å felle ulv .
AA170329 Det er ingen tvil om at tradisjonelle leveveier blir berørt, men det er også slik at vi har et utgangspunkt i Norge om at vi skal ha ulv , sier Helgesen, som nok en gang viser til Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonens strenge krav for å felle ulv.
VG170328 Redd for å bli en ulv
VG170328 Jeg er redd for at jeg nå blir en ulv .
VG170328 Ett år før drapet på sex-arbeideren hevder Hamar-mannen at to kolleger hadde forklart ham at man ble en ulv dersom man drepte noen.
VG170328 Det blir som å slippe inn en ulv i rommet, forklarte han.
VG170328 - Det er farlig om jeg blir en ulv i avhør.
DB170328 Han vet ikke hva som vil skje når han blir en varulv, bare at han blir en ulv .
DB170328 De drepte noen, og så ble de en ulv », leser Møller.
DB170328 Og i tillegg til mulige intriger, må deltakerne også passe seg for bjørn og ulv i området.
AP170328 Redd for å bli en ulv ¶ 26-åringen har forklart at han var redd for å bli en ulv etter at han hadde drept Sandeva.
AP170328 Redd for å bli en ulv ¶ 26-åringen har forklart at han var redd for å bli en ulv etter at han hadde drept Sandeva.
AP170328 Han mente det ville føre til at han ville utvikle seg til en ulv .
AP170328 Han forklarer at han ikke vet hva som skjer, men at håper han ikke er i ferd med å bli en ulv .
AP170328 Han ba om å få snakke med politilegen fordi han hadde en oppfatning av at politilegen visste noe, og kunne fortelle ham hvor lang tid det ville ta før 26-åringen ble en ulv .
VG170327 Vedum vil skyte flere ulv : Slik vil han ta makten fra Oslo-Vidar ¶
DN170327 ¶ Det blir stadig påstått at tap av sau til ulv og andre rovdyr utgjør en alvorlig trussel mot sauehold i Norge, sier forfatteren.
DN170327 | Useriøst om ulv
DA170327 | Hun roper ikke « ulv » ¶
DA170327 Oslo Senterpartis Aisha Naz Bhatti om minoriteter, bønder, Vålerenga... og litt om ulv .
DA170327 Er du ikke opptatt av ulv ?
DA170327 Alle i Senterpartiet sier vel ulv her ? - Ulv ?
DA170327 Alle i Senterpartiet sier vel ulv her ?
DA170327 - Det er litt som med kommunereformen, ulv er bare ikke så relevant for Oslo.
DA170327 | Hun roper ikke « ulv » ¶
DA170327 Oslo Senterpartis Aisha Naz Bhatti om minoriteter, bønder, Vålerenga... og litt om ulv .
DA170327 Er du ikke opptatt av ulv ?
DA170327 Alle i Senterpartiet sier vel ulv her ? - Ulv ?
DA170327 Alle i Senterpartiet sier vel ulv her ?
DA170327 - Det er litt som med kommunereformen, ulv er bare ikke så relevant for Oslo.
AP170327 En ulv på Langedrag.
AP170326 Dette har ført til at flere spør seg om begrepet « lone wolf » ( ensom ulv ), som mange mener er misvisende, bør byttes ut med « known wolf » ( kjent ulv ).
AP170326 Dette har ført til at flere spør seg om begrepet « lone wolf » ( ensom ulv ), som mange mener er misvisende, bør byttes ut med « known wolf » ( kjent ulv ).
AP170326 Ulvejakt : Tillate drone, scooter, helikopter og « løs, halsende hund » når man jakter på ulv .
AP170326 Du vet du er på et landsmøte i Senterpartiet... 1.... når man ikke drøfter om ulv skal skytes, men hvordan : Holder det med helikopter, droner og scooter ?
AP170326 10.... når « skadegjørere » er synonym for vernede rovdyr som ulv , jerv og bjørn i et forslag til uttalelse. 11.... når hele salen stemmer i allsang med verselinjene « motvinden kjæm fra høyre » og « vi må'kje sammenslås... » ¶ 12.... når folkemusiker og felespiller Sven Nyhus og et gammeldansorkester er to av tre som er innleid for å underholde på landsmøte
AA170326 | Senterpartiet vil jakte ulv med scooter og helikopter ¶
VG170325 Vedum vil skyte flere ulv : Slik vil han ta makta fra Oslo-Vidar ¶
VG170325 Vedum vil skyte flere ulv : Slik vil han ta makten fra Oslo-Vidar ¶
VG170324 Trygve Slagsvold Vedum mener det har vært totalt unødvendig å radiomerke ulv , slik regjeringen bestemte seg for i januar.
VG170324 Les også : Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark ¶
VG170324 - Ja, det var aldri noen plan om å skyte ulv i det hele tatt.
VG170324 Vedum vil skyte flere ulv : Slik vil han ta makta fra Oslo-Vidar ¶
AP170324 Vi står midt i det, og har ulv rundt husveggene våre, sier hun.
AA170324 Han var sterkt kritisk til det han kaller byråkratisuverenitet, som han mener førte til at statsråd Vidar Helgesen ( H ) siste dag før jul overprøvde Stortinget og tillot at langt færre ulv kan felles enn det stortingsflertallet og de lokale rovviltnemndene ønsket.
AA170324 En må være en skikkelig grinebiter eller ulv for ikke å synes at Sps partileder er en trivelig kar.
VG170323 Slettås-flokken har vært prioritert når Regjeringen startet merking av ulv , på grunn av meldinger om at den har vært spesielt nærgående, og ifølge SNO er de ikke like redde for hus og gårdsbruk som andre ulver er.
VG170323 Skadefelling av ulv er et virkemiddel for « akutte skadesituasjoner » som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt.
VG170323 Når GPS-merket ulv kommer nær senderne, oppdateres posisjonen deres på minuttnivå.
VG170323 Han påpeker at han jevnlig får bekymrede telefoner om observasjoner av ulv i området, at barnelek ute på ettermiddagen og kveldstid begrenses og at mange kjenner ubehag ved å bruke skogen til treningsturer.
VG170323 Gruppen er anslått til å bestå av ni ulv , med et alfapar og deres avkom.
VG170323 FØLGER ULVEN : I et prosjekt ser NINA og NJFF Hedmark nå på nærgående ulv .
VG170323 Da de regionale rovviltnemndene i fjor anbefalte å lisensfelle 47 ulv , inkluderte det hele denne familiegruppen i Slettås-reviret.
VG170323 Bakgrunn : Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark ¶
DN170323 | Hamar Arbeiderblad : En ulv skutt i Rendalen ¶
DN170323 Stein Arne Brendryen i viltoppsynet bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at en ulv ble skutt i Stor-Elvdal torsdag morgen.
DN170323 Regjeringen vil felle flere ulv , men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven ¶
DN170323 En ulv ble skutt i Stor-Elvdal i Hedmark torsdag.
DN170323 En ulv ble skutt i Rendalen i Hedmark torsdag morgen.
DN170323 Avisen fikk først opplyst at to ulver det var gitt fellingstillatelse for, var skutt, men det riktige var altså at det kun er skutt én ulv foreløpig.
DN170323 All ulv i denne sal ¶ ¶
BT170323 Lederen i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
AP170323 Hvordan jakte på ulv ?
AP170323 Stein Arne Brendryen i viltoppsynet bekrefter overfor Hamar Arbeiderbla at en ulv ble skutt i Stor-Elvdal torsdag morgen.
AP170323 Etter at Rovviltnemnda i Hedmark trakk seg fra sine verv, har Miljødirektoratet inntil videre overtatt forvaltningsmyndigheten for ulv i sonene 4 og 5. | 7 spørsmål om biodrivstoff-krangelen ¶
AP170323 En ulv ble skutt i Stor-Elvdal i Hedmark torsdag morgen.
AP170323 Avisen fikk først opplyst at to ulver det var gitt fellingstillatelse for, var skutt, men det riktige var altså at det kun er skutt én ulv foreløpig.
AP170323 | Ulv skutt i Stor-Elvdal ¶
AP170323 mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AA170323 Stein Arne Brendryen i viltoppsynet bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at en ulv ble skutt i Stor-Elvdal torsdag morgen.
AA170323 Etter at Rovviltnemnda i Hedmark trakk seg fra sine verv, har Miljødirektoratet inntil videre overtatt forvaltningsmyndigheten for ulv i sonene 4 og 5. | - Det er ekstremt glatt ¶
AA170323 En ulv ble skutt i Stor-Elvdal i Hedmark torsdag morgen.
AA170323 Avisen fikk først opplyst at to ulver det var gitt fellingstillatelse for, var skutt, men det riktige var altså at det kun er skutt én ulv foreløpig.
AA170323 mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AA170323 ( ©NTB ) ¶ | Ulv skutt i Stor-Elvdal ¶
VG170322 Skal skyte ulv
VG170322 Rett før jul overprøvde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv .
VG170322 En Senterparti-regjering skal gå fra å snakke om ulv til å skyte ulv .
VG170322 En Senterparti-regjering skal gå fra å snakke om ulv til å skyte ulv.
VG170322 Det betyr at det er nemnda, og ikke Klima- og miljødepartementet, som skal ta den endelige beslutningen om for eksempel lisensjakt på ulv .
VG170322 - Med deg og Sp i en ny regjering til høsten skal det skytes ulv ved første anledning ?
VG170322 - Ja, da skal det skytes mer ulv .
DB170322 Hele kvoten på åtte ulv i dette området er allerede felt.
DB170322 mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AP170322 » Ja til pelsdyr i bur, men ikke ulv i skogen ¶
AP170322 Hele kvoten på åtte ulv i dette området er allerede felt.
AP170322 mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
AA170322 Selv om det er gitt fellingstillatelse i en region, er det slett ikke sikkert at det er noen ulv der, forklarer hun.
AA170322 Miljødirektoratet mener det ikke vil få noen direkte konsekvenser at ikke hele kvoten på 19 ulv blir felt i år.
AA170322 Men hun legger til at det har vært merket flere ulv i år, blant annet for å skaffe mer kunnskap om hvordan ulven oppfører seg. ( ©NTB ) ¶
AA170322 Hele kvoten på åtte ulv i dette området er allerede felt.
AA170322 Fellingstillatelsene blir gitt fordi det har vært observert spor av ulv i regioner der myndighetene ikke ønsker at dyrene skal slå seg ned.
AA170322 - Innenfor ulvesonen har man iverksatt tiltak for å forhindre skader fra ulv , man har lagt om til annen type bruk, satt opp rovviltavvisende gjerder og redusert utmarksbeite, sier Hanssen.
AA170322 mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars.
DB170321 På venstresida har den tidligere bankieren Macron vært ansett som en ulv i fåreklær, en løpegutt for finanskapitalen, riktignok var han innom Sosialistpartiet, men nå har han laget sitt eget parti, som « verken er høyre eller venstre », det står til høyre når det gjelder økonomi og til venstre i sosiale spørsmål.
VG170318 NY SV-PROFIL : « Ulv ?
VG170318 Han synes ulvedebatten er trist og at Norge ikke må ta ut ulv i vinter.
DB170318 - Senterpartiet har snakket om å stille mistillit til miljøvernminister Vidar Helgesen på grunn av at han ikke har fulgt opp Stortingets vedtak på ulv , slik Senterpartiet ser det.
DB170318 - Er ikke partiet ditt mer opptatt av ulv enn av fisk ?
DB170318 - Distriktsdebatten i Norge, som ledes av Senterpartiet, handler om kommunegrenser i indre Oppland, ulv og landbruk.
BT170318 Vi er rett og slett forbanna ! Ulv , politireform, kommunesammenslåing, landbruksmelding, oljeboring, akuttkirurgi og forsvarsanlegg som forsvinner.
DN170317 Regjeringen vil felle flere ulv , men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven ¶
AA170317 I dag er ulv en utfordring som vi må balansere, der er jeg enig med Stortinget, sier Strøm.
VG170316 - Det er en slags lettelse å tenke på at det var en ensom ulv , og ikke terrorister.
SA170316 | Luftforurensing : « Ulv, ulv ! » i Kannik ¶
SA170316 | Luftforurensing : « Ulv , ulv ! » i Kannik ¶
SA170316 Luftmålinger er for viktige til at miljømyndighetene lager opplegg som medfører at det blir ropt « ulv, ulv ! » i utide.
SA170316 Luftmålinger er for viktige til at miljømyndighetene lager opplegg som medfører at det blir ropt « ulv , ulv ! » i utide.
VG170315 TILLITSSAK : Ap-talsmann Terje Aasland bruker først og fremst ulv , men også bio og laks mot statsråd Vidar Helgesen.
VG170315 Striden startet like før jul da Helgesen sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt.
VG170315 Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka : - Den fulgte etter oss i fem minutter ¶
VG170315 Les saken : Ulv angrep hund ¶
VG170315 Les også : Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept og spist av ulv bare 40 meter fra husveggen ¶
VG170315 Helgesen lente seg blant annet på en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet og Bern-konvensjonen og redegjorde for at det bare er ulv som har et skadepotensial som kan skytes.
VG170315 Han mener Helgesen har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om problemene med lisensjakten på ulv , uten at han har benyttet muligheten.
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
VG170315 - Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
VG170315 - Problemet er at ulveforliket vedtatt i Stortinget tydelig slår fast at ulv i Norge skal reguleres når bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr år er nådd.
DN170315 Regjeringen vil felle flere ulv , men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven ¶
DB170315 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv Kommentar ¶
DB170315 Påstandene fra klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om at Bernkonvensjonen gir « noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv » er ganske enkelt alternative fakta.
DB170315 Konvensjonen opererer også med egen kategori av « strengt beskyttede dyrearter », som inkluderer både ulv , jerv, bjørn og gaupe.
DA170315 At lokalbefolkningen attpåtil flytter ut til byene i lavlandet, betyr at fjellkjeden mer og mer vender tilbake til en opprinnelig villmark, med et rikt fugle- og dyreliv, inkludert mengder av ulv , bjørn og storvilt.
AA170315 Stortinget forlenget jaktsesongen for ulv til 31. mars, men det er ikke gitt fellingstillatelser på flere ulv.
AA170315 - Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AA170315 mars, men det er ikke gitt fellingstillatelser på flere ulv .
VG170314 Vi mener prinsipielt at miljøministeren og Regjeringen skulle ha fulgt stortingsflertallet og rovdyrforliket fra mai i fjor der det ble gjort et klart vedtak om bestandsmålet for ulv .
VG170314 Vi forutsetter også at den nye lovteksten i praksis innebærer at det tas hensyn til beitenæringen og at den kan gi proaktiv beskyttelse av utegående husdyr i områder med nærgående ulv .
VG170314 VG-kommentar : « Koselig med ulv » ¶
VG170314 Ifølge en ny presisering, som er klipt inn fra Bern-konvensjonen, kan det i vurderingen av uttak av ulv også legges vekt på « vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ».
VG170314 Etter ulvebråket før jul, distriktsopprøret mot Høyre og tilløpet til borgerkrig innad i eget parti, foreslo miljøminister Vidar Helgesen ( H ) å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
VG170314 BESKATTES : Nye kriterier skal inn i naturmangfoldsloven slik at ulv kan avskytes uten å ha forvoldt skade først.
DN170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DB170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DB170314 ¶ ULV : Eirik Milde ( H ), saksordfører i ulvesaken, bekrefter at det nå i realiteten ikke er mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt.
DB170314 | Enighet mellom LO og NHO i lønnsoppgjøret ¶ ¶ ULV : Eirik Milde ( H ), saksordfører i ulvesaken, bekrefter at det nå i realiteten ikke er mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt.
DB170314 Dessverre har vi havnet i et uføre der det i realiteten ikke er mulig å skyte ulv i ulvesonen før neste vinter, sier Jan Henrik Fredriksen.
DB170314 Derfor er det nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter Eirik Milde, saksordfører for ulvesaken, til Dagbladet.
DB170314 | Ulv, ulv på Oslo øst ¶
DB170314 Reportasjer på Dagsrevyen bør helst være litt mer troverdige enn Senterpartiets skrekkfilmer om ulv . | « Vikings»-stjerna hetses i podcast : - Jeg blir så sint og krenket hver gang ¶
DB170314 Men en NRK-reportasje om forholdene der bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv .
DB170314 ( NTB ) ¶ | Ulv , ulv på Oslo øst ¶
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv Kommentar ¶
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv ¶ ¶
DB170314 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
BT170314 Rett som det er ropes det ulv ulv - stormene stilner før de når land.
BT170314 Rett som det er ropes det ulv ulv - stormene stilner før de når land.
AA170314 Stortinget får ikke på plass noen lovendring som betyr felling av flere ulv før jaktsesongen er over.
AA170314 Slagsvold Vedum mener det vil bli mer bråk om ulv , både gjennom beitesesongen i sommer og når det nærmer seg jaktsesongen neste vinter.
AA170314 Senterpartilederen synes det er ille at det ikke vil bli felt noen flere ulv i år.
AA170314 Da må det skytes enda mer ulv neste år.
AA170314 - Det blir nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter saksordfører Eirik Milde ( H ) til Dagbladet.
AA170314 - Det blir mer yngling av ulv .
AA170314 mars, uten at det i seg selv åpner for å felle flere ulv .
DB170313 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv
SA170312 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
SA170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.i ¶
FV170312 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
FV170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170312 Det ville normalt vært gode nyheter på Anfield, men slik de røde opptrer mot svakere motstand om dagen, kan det antatt fine programmet vise seg å være ulv i fåreklær.
AP170312 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AA170312 Til sommeren forsvinner dermed en kraftfull røst mot ulv og for distriktene fra Høyres stortingsgruppe.
AA170312 Selv om han ikke tror det blir felt like mange ulv som rovviltnemndene ønsket i år, har Gundersen dermed lagt ned stridsøksa.
AA170312 Gundersen har vært krass mot partiets egen miljøminister Vidar Helgesen, som overprøvde de lokale rovviltnemndenes vedtak om hvor mange ulv som skal felles i år.
DA170311 Årsaken til framgangen er at den politiske dagsordenen er fylt med saker som Sp er mot : Ulv , kommunesammenslåinger, nedleggelse av lensmannskontor og Nav-kontor, svekkelse av lokalsykehus, landforsvar og heimevern.
DA170311 ULV, ULV : Trygve Slagsvold Vedum blant demonstrerende ulvemotstandere i Oslo gater.
DA170311 ULV , ULV : Trygve Slagsvold Vedum blant demonstrerende ulvemotstandere i Oslo gater.
AA170311 Vedtaket viser at høyrefolk både i byene og distriktet står samlet i vårt syn på at antall ulv skal reduseres.
AA170311 Nå har landsmøtet gitt en klar beskjed til regjeringen om at antall ulv skal reduseres.
AA170311 Det er en klar melding til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å redusere antallet ulv .
DB170310 Stortinget må nå pålegge departementet å endre rovviltforskriften slik at vi kan få et større uttak av ulv , sier Marit Arnstad.
DB170310 På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, uttalte statsråd Vidar Helgesen.
DB170310 Forrige fredag la regjeringen fram en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven « som vil gi rovviltforvaltningen, innenfor visse rammer, mulighet til å ta ut et lite antall ulv basert på hensyn til blant annet rekreasjon og kultur ».
DB170310 - Hvis vi får vedtak i Stortinget i løpet av fjorten dager, så har vi i hvert fall ei uke på oss til å få skutt noen ulv før lisensperioden er over, sier Morten Ørsal Johansen.
DB170310 - Det vil utvide muligheten til lisensjakt på ulv .
DB170310 februar besluttet klima- og miljødepartementet å utvide lisensperioden for felling av ulv i ulvesonen med seks uker til 31. mars.
DB170310 Det det handler om er mye viktigere enn ulv .
DB170310 De gjør det fordi de er for ulv eller for sau.
DB170309 - Han er en ulv ute i løypa, men ved målgang er han en gris, sa SVT-kommentator Jonas Karlsson. 2.
DB170309 ¶ ULV, ULV : Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet mener at regjeringen har gitt miljøbyråkratene for mye makt.
DB170309 | Vil at Joshua French sendes til Norge ¶ ¶ ULV , ULV : Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet mener at regjeringen har gitt miljøbyråkratene for mye makt.
DB170309 Hamar Arbeiderblad hadde for eksempel en undersøkelse som viste at over sju av 10 hedmarkinger ønsker ulv i Norge når den blir aktivt forvaltet.
DB170309 : I en video på Facebook, prøver Senterpartiet å vise hvordan det er å bo tett på ulv .
DB170309 - Regjeringen har fremmet en lovendring fordi det er nødvendig for å utvide grunnlaget for felling av ulv .
DB170309 - Grunnen til at Høyres klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke varslet Stortinget om at lisensjakten ikke ville bli gjennomført før det hadde gått et halvt år, henger nok sammen med at han selv foreslo å ha langt flere ulv i Norge enn Stortinget ville, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DB170309 - Det er en real sak å være uenig om hvor mange finskrussiske ulv vi skal ha i Norge, men her har Helgesen satt politikken sjakk matt med juridiske spissfindigheter.
DB170309 - Dessuten ønsker folk ulv i Norge.
DB170309 Spørsmålet om ulv har skapt strid i Høyre i flere måneder, og heller ikke på landsmøtet slipper de unna debatten.
DB170309 Landsmøtet skal diskutere og votere over temaer som ulv , eggdonasjon og skattekutt på landsmøtet.
DA170309 Vi har en helhetlig politikk - ikke bare ulv .
AP170309 Regjeringens nye forslag om å skyte mer ulv gjør det ikke bedre, mener Siri Martinsen.
AA170309 Rovdata har analysert innsamlede avføringsprøver fra ulv i Østmarka og resultatene viser at den nye hannen i reviret er født i Slettås i 2015, opplyser de i en pressemelding torsdag.
AA170309 Bildet blir ikke bedre når ulv , forsvar og landbruk tilsettes miksen.
VG170308 ULVEOPPRØRER : Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen ( H ) fra Hedmark mener klimaministeren må endre rovviltforskriften slik at flere ulv kan skytes.
VG170308 Se video : Møtte nærgående ulv i Østmarka : - Den fulgte etter oss ¶
VG170308 Les også : Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept og spist av ulv
VG170308 I HARDT VÆR : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har måttet tåle sterk kritikk både fra sine egne og andre etter at han reduserte antall ulv som kunne felles fra 47 til 15.
VG170308 Gunnar Gundersen har vært blant Helgesens sterkeste kritikere etter at statsråden stoppet lisensjakt på 32 ulv like før jul.
DB170308 : I en video på Facebook, prøver Senterpartiet å vise hvordan det er å bo tett på ulv .
AP170308 Vidar Helgesen har foreslått å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AP170308 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv , og kun utenfor ulvesonen.
AP170308 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen.
AP170308 Dette har Venstre sagt nei til fordi de frykter at for mange ulv felles.
AP170308 Da vil antallet ulv gå opp, sa Gundersen da forslaget ble lagt frem.
AP170308 - Det vil føre til at man kan ta ut et meget begrenset antall ulv , som er mindre enn tilveksten hvert år.
AP170308 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
AP170308 februar ) om ulv og helsetilbudet « på landet », mangler lokalkunnskap.
AA170308 Helgesen fastslo fredag at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode. ( ©NTB ) ¶
AA170308 Fredriksen forventer at flertallets mål og intensjoner om felling av ulv gjennomføres.
AA170308 - Frp krever en hastebehandling av ulvesaken, slik at vi kan få tatt ut flere ulv innen lisensfellingsperiodens utløp, sier partiets rovdyrpolitiske talsmann Jan-Henrik Fredriksen i en pressemelding onsdag.
VG170307 For selvsagt er det åpenhetsmotstand fra idrettsforbundets side - noe som er like forutsigbart som at Senterpartiet ikke er så glad i ulv , eller at våren kommer etter vinteren.
DB170307 Vil statsministeren effektuere et ønske om at Norge kjøper rovdyrkvoter for bjørn og ulv i Øst-Europa fra og med 2018 ? », skriver Meråker Sp i brevet til statsminister Solberg.
DB170307 Det er Meråker Senterparti som i et brev til statsminister Erna Solberg ( H ) lanserer forslaget - som innebærer at Norge kjøper rovdyrkvoter for ulv og bjørn i Øst-Europa på samme måte som Norge kjøper klimakvoter fra andre land og fengselsplasser i Nederland.
DB170307 Da tok også ulv sau i den nordtrønderske kommunen, som ligger milevis fra ulvesona på Østlandet.
DB170307 Da kom vi fram til at vi kan foreslå kjøp av kvoter på ulv og bjørn på lik linje med klimakvoter, sier lokallagsleder Eline Lello til Dagbladet.
AP170307 Nå er alle sure på miljøvernminister Helgesen fordi det blir vanskeligere å skyte ulv og fordi det blir lettere å skyte ulv .
AP170307 Nå er alle sure på miljøvernminister Helgesen fordi det blir vanskeligere å skyte ulv og fordi det blir lettere å skyte ulv.
AP170307 Før fredag i forrige uke var alle sure på miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) fordi det var for vanskelig å skyte ulv og fordi det var for lett å skyte ulv .
AP170307 Før fredag i forrige uke var alle sure på miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) fordi det var for vanskelig å skyte ulv og fordi det var for lett å skyte ulv.
AA170307 Ulvemotstanderne frykter forslaget kan gjøre det vanskeligere å felle ulv , mens Venstre raskt fastslo at naturmangfoldsloven ikke skal endres. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fastslo da han la fram sitt forslag til endring av naturmangfoldsloven sist fredag, at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode.
AA170307 - Dersom regjeringen hadde ment alvor med at vi skulle følge opp rovdyrforliket og ta ut flere ulv i år, burde planen for behandlingen av forslaget vært klar allerede i dag, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.
DB170306 Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og at det vil gjøre det vanskeligere å felle ulv .
DB170306 Selv om det blir lettere å felle ulv , er det altså ikke fritt fram.
DB170306 Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv .
DB170306 Fredag foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven slik at det skal bli lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
DB170306 Det kan gjøre det lettere å felle ulv .
DB170306 Begrensninger til tross, forslaget åpner altså for økt felling av ulv .
DB170306 - Man kan forvente at departementet i behandlingen av klagesaker om felling av ulv vil legge til grunn den forståelsen som er i proposisjonen, sier Fauchald.
DB170306 - Den nye bestemmelsen man foreslår å ta inn, innebærer at det blir lettere å felle ulv .
DB170306 ¶ ENSOM ULV : Frontene er steile i ulvdebatten.
DB170306 Truls Gulowsen fra Greenpeace var en ensom ulv blant ulvemotstandere under en demonstrasjon foran Stortinget i januar.
DB170306 Tap av sau til ulv nok kan beregnes ( men tapene til jerv og bjørn er som oftest større, og øvrige tap på utmarksbeite er seks-sju ganger så store som totale rovdyrdrap ).
DB170306 Meningsmålinger, selv i rovdyrfylket Hedmark med alle de fire rovdyrene + kongeørn, viser at det store flertall av befolkningen ( 70-80 prosent ) vil ha ulv og de andre rovdyrene i norsk natur.
DB170306 Ikke for at hundene skal drepe ulv ( og andre rovdyr ), men som varsko om at ulven beveger seg inn i for ulver farlig territorium, hvor det er store kampklare hunder og gjeterne deres.
DB170306 I flere land i Sentral- og Øst-Europa er det ritualer for å skremme ulv vekk fra bosteder : ild om natten, bråk og spektakkel, trommer og skrik og skrål.
DB170306 En sky ulv behøver ikke å skremme noen, verken i bygd eller by.
DB170306 Det å lære opp ulver til å være sky reduserer den uhygge noen føler av å ha ulv i nærheten.
DB170306 Det lærer ulven lite av, og en død ulv er ingen læremester for andre ulver.
DB170306 Derfor er det bra at Statens Naturoppsyn nå forsøker å skremme ulv som blir for nærgående.
DB170306 Derfor bruker mange land med mye ulv vokterhunder i saueholdet.
BT170306 VERNEVERDIG : Selv med kreativ tolking og rettsanvendelse finnes det ikke noe lovlig grunnlag for å felle mer ulv .
BT170306 Selv med kreativ tolking og rettsanvendelse finnes det altså ikke noe lovlig grunnlag for å felle mer ulv .
BT170306 Gjennom ulveforliket i fjor høst ble Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF i enige om å skyte langt flere ulv enn regjeringen åpnet for.
BT170306 Fredag la regjeringen frem forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv , slik Stortinget har bedt om.
BT170306 Forvaltningen av ulv må skje innenfor lovlige rammer.
BT170306 Forslaget innebærer en liten omformulering av naturmangfoldsloven § 18, slik at fangst av « et lite antall » ulv kan tillates, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning.
BT170306 Det finnes ikke lovlig grunnlag for å skyte mer ulv .
BT170306 Dermed økte rovviltnemndene kvoten til 47 ulv .
AA170306 For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken - som ulv og gruvedumping - og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier Skei Grande.
AA170306 Selv om det blir lettere å felle ulv , er det altså ikke fritt fram.
AA170306 Men jussprofessor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo slår overfor NTB fast at lovendringen gjør det lettere å felle ulv .
AA170306 Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv .
AA170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
AA170306 Da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fredag la fram sitt forslag til endringer i naturmangfoldsloven, slo han fast at tempoet i Stortingets behandling av saken ville avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen denne vinteren.
AA170306 Han virket forståelsesfull, men jeg har ikke tillit til at de endringene som er foreslått i naturmangfoldsloven vil gjøre det lettere å ta ut ulv , sier Kirsten Winge i Søre Osen til NTB.
AA170306 - Det er meg bekjent ingen her som hater ulv eller er imot at vi skal ha ulv i norsk natur overhodet.
AA170306 - Det er meg bekjent ingen her som hater ulv eller er imot at vi skal ha ulv i norsk natur overhodet.
DB170305 For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken - som ulv og gruvedumping - og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier Skei Grande.
DA170305 For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken - som ulv og gruvedumping - og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier Skei Grande.
DA170305 For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken - som ulv og gruvedumping - og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier Skei Grande.
AA170305 For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken - som ulv og gruvedumping - og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.
AA170305 Helgesen skal mandag møte befolkningen i Trysil og Søre Osen for å møte befolkningen som lever med ulv nær bebyggelsen.
AA170305 Fredag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram forslag til endringer i naturmangfoldsloven som skal gi større mulighet for lisensfelling av ulv .
AA170305 Det er full enighet i Venstre om at det er uaktuelt med endringer i naturmangfoldsloven for økt uttak av ulv , sier partileder Trine Skei Grande.
DA170304 « Rovviltnemndene (... ) sitt vedtak om lisensfelling av ulv , som innebar en felling av mer enn 50 prosent av den norske delen av den sørskandinaviske ulvebestanden, vil etter departementets syn ikke anses som en « begrenset mengde », heter det i lovforslaget.
DA170304 Stridens eple er at rovdyrnemndene ville felle 47 ulv i ulvesonen i tråd med Stortingets ulveforlik.
DA170304 Men hvor mange - eller hvor få ulv - som faktisk kan skytes, har han ikke noe svar på.
DA170304 Konklusjonen er at dagens lov ikke gir tillatelse til felling av ulv , som Stortinget krever.
DA170304 I den nye hjemmelen heter det at man kan felle ulv i en begrenset mengde ulv .
DA170304 I den nye hjemmelen heter det at man kan felle ulv i en begrenset mengde ulv.
DA170304 Da forslaget var på høring, sa Venstre at det var mulig å støtte mer fleksibilitet i forvaltningen av ulv , men da måtte ulvebestanden øke.
DA170304 - Da er det vel ikke behov for å felle noen ulv ?
DA170304 - Blir det felt noen flere ulv i løpet av våren ?
DA170304 « Rovviltnemndene (... ) sitt vedtak om lisensfelling av ulv , som innebar en felling av mer enn 50 prosent av den norske delen av den sørskandinaviske ulvebestanden, vil etter departementets syn ikke anses som en « begrenset mengde », heter det i lovforslaget.
DA170304 Stridens eple er at rovdyrnemndene ville felle 47 ulv i ulvesonen i tråd med Stortingets ulveforlik.
DA170304 Men hvor mange - eller hvor få ulv - som faktisk kan skytes, har han ikke noe svar på.
DA170304 Konklusjonen er at dagens lov ikke gir tillatelse til felling av ulv , som Stortinget krever.
DA170304 I den nye hjemmelen heter det at man kan felle ulv i en begrenset mengde ulv .
DA170304 I den nye hjemmelen heter det at man kan felle ulv i en begrenset mengde ulv.
DA170304 Da forslaget var på høring, sa Venstre at det var mulig å støtte mer fleksibilitet i forvaltningen av ulv , men da måtte ulvebestanden øke.
DA170304 - Da er det vel ikke behov for å felle noen ulv ?
DA170304 - Blir det felt noen flere ulv i løpet av våren ?
DA170304 Men jeg syns vi skal ha ulv i Norge, ja, spørsmålet er bare hvor mange.
DA170304 En ulv i Langedrag naturpark la potene på brystet mitt og så meg inn i øynene.
DA170304 Det er over 200 år siden noen ble drept av ulv i Norge, men i din roman rives en kvinne tilsynelatende i hjel ulver.
DA170304 De ekstreme vernerne vil ha masse ulv for å få en levedyktig bestand uten innavl.
DA170304 - Ulvemotstanderne ville fått vann på mølla, i hvert fall, som de får i boka mi, og det ville blitt et helvetes leven, et krav om at all ulv i Norge må drepes, eller « tas ut », som det heter.
DA170304 - Det ville så avgjort fjernet mange problemer på kort sikt, men selv om ulvestammen vår er noe av det mest overvåkede som finnes, kan ikke ulv i dyrepark sammenliknes med ulv ute i naturen, og etter hvert ville nye problemer dukket opp, for eksempel barkbiller eller landbrukspolitikk.
DA170304 - Det ville så avgjort fjernet mange problemer på kort sikt, men selv om ulvestammen vår er noe av det mest overvåkede som finnes, kan ikke ulv i dyrepark sammenliknes med ulv ute i naturen, og etter hvert ville nye problemer dukket opp, for eksempel barkbiller eller landbrukspolitikk.
VG170303 Regjeringen trenger imidlertid Venstres tillatelse for å få endret loven og åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen, må Venstre være enig i at naturmangfoldloven kan endres, fordi den er fredet i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF.
VG170303 Men han fastholder at det må en lovendring til for å kunne gjennomføre en høyst begrenset lisensjakt etter ulv , forutsatt at Stortinget endre loven.
VG170303 Helgesen sa fredag at lovendringen vil åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv i ulvesonen, fordi det åpner for å ta « vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og ¶ rekreasjonsmessige hensyn », i tillegg til skade på husdyr.
VG170303 Gunnar Gundersen ( H ) sier at forslaget som skulle roe ned ulvestriden, er en katastrofe og et skuespill for å hindre ny lisensjakt på ulv i hans hjemfylke.
VG170303 - Forslaget er en katastrofe fordi det strammer inn dagens lov, og det hindrer oss fra å drive den forvaltningen av ulv innenfor sonen, som vi avtalte i Stortingets ulveforlik i fjor, sier han til VG.
VG170303 « Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv .
VG170303 Lovforslaget som Helgesen fremmet i Statsråd fredag, er en ny hjemmel for at regjeringen kan tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer av jerv, bjørn og ulv i et lite antall.
SA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
SA170303 Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts - også fra sine egne - etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr - samtlige utenfor ulvesonen.
SA170303 Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen.
SA170303 - Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv .
SA170303 - Han er en ulv som driver med sine konkurrenter, men her er han en gris.
FV170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv , og kun utenfor ulvesonen.
FV170303 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
FV170303 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
FV170303 Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven for å kunne skyte flere ulv .
FV170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
FV170303 Nå foreslår han endringer i naturmangfoldsloven som skal åpne for økt skyting av ulv .
FV170303 Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
FV170303 Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv , også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
FV170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) svar til Stortinget i den betente ulvesaken er klart : Han foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
FV170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
FV170303 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen.
FV170303 Da vil antallet ulv gå opp, mener Gundersen.
FV170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
FV170303 - Det vil føre til at man kan ta ut et meget begrenset antall ulv , som er mindre enn tilveksten hvert år.
FV170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
FV170303 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
FV170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
FV170303 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. * 14. februar ba departementet miljø- og folkerettsjurister komme med innspill.
FV170303 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
FV170303 mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
FV170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
FV170303 - Han er en ulv som driver med sine konkurrenter, men her er han en gris.
DB170303 Men det er absurd å bruke det som et argument mot ulv .
DB170303 I videoen framstiller de det de mener at er virkeligheten for personer som lever tett på ulv .
DB170303 Han mener imidlertid at ulike mennesker vil gi ulike svar på hvorvidt det er rimelig å forlange at jegere tar hensyn til risikoen for at hund kan bli drept av ulv på jakt.
DB170303 En annen ting er det etiske, for norsk ulv oppfører seg jo ikke annerledes enn den svenske.
DB170303 De har andre argumenter mot ulv også, noe som gjør at de åpenbart synes at de kan gjøre ting på en måte som dette.
DB170303 Bilde nummer to viser en ulv stående over et hjortedyr.
DB170303 At hunder blir drept av ulv under jakt i Norge, skjer jo, sier Ketil Skogen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, til Dagbladet.
DB170303 : I en video på Facebook, prøver Senterpartiet å vise hvordan det er å bo tett på ulv .
DB170303 - Hovedbudskapet til Senterpartiet er at man ikke skal ha ulv i Norge i det hele tatt og at alt ved ulvens vesen er negativt.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv , og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
AP170303 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven for å kunne skyte flere ulv .
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
AP170303 Nå foreslår han endringer i naturmangfoldsloven som skal åpne for økt skyting av ulv .
AP170303 Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv , også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) svar til Stortinget i den betente ulvesaken er klart : Han foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
AP170303 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen.
AP170303 Da vil antallet ulv gå opp, mener Gundersen.
AP170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
AP170303 - Det vil føre til at man kan ta ut et meget begrenset antall ulv , som er mindre enn tilveksten hvert år.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
AP170303 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. * 14. februar ba departementet miljø- og folkerettsjurister komme med innspill.
AP170303 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
AP170303 mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv , og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
AP170303 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Stortinget har vært svært tydelig på at når antallet ulv er langt over bestandsmålet, skal det tas ut tilstrekkelig mange ulv til at vi kommer ned til bestandsmålets øvre grense, sier Arnstad.
AP170303 Stortinget har vært svært tydelig på at når antallet ulv er langt over bestandsmålet, skal det tas ut tilstrekkelig mange ulv til at vi kommer ned til bestandsmålets øvre grense, sier Arnstad.
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa Helgesen.
AP170303 Lovendringen som ble fremmet i dag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Lovendringen som ble fremmet i dag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv , også innenfor ulvesonen - området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AP170303 I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen.
AP170303 - Regjeringen legger i dag frem et forslag om å endre loven, for å få mulighet til å skyte mer ulv .
AP170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
AP170303 - I dag er det flere ulv i Norge enn Stortinget har bestemt at det skal være.
AP170303 - Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldsloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv .
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
AP170303 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. * 14. februar ba departementet miljø- og folkerettsjurister komme med innspill.
AP170303 mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementet å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 - De liker ikke ulv der heller, skjønner du, ler han.
AP170303 - De liker ikke ulv der heller, ler han.
AP170303 - Han er en ulv som driver med sine konkurrenter, men her er han en gris.
AA170303 | Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven - åpner for økt lisensfelling av ulv
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AA170303 Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AA170303 Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts - også fra sine egne - etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr - samtlige utenfor ulvesonen.
AA170303 Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen.
AA170303 - Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv .
AA170303 Naturvernforbundet mener lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet er et hastverksarbeid, at det er dårlig utredet og at det snur opp ned på kunnskapsgrunnlaget som tilsier sterkere vern for jerv, ulv og bjørn i norsk natur.
AA170303 Naturvernforbundet er sjokkert over at miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv .
AA170303 - Dette vil gjøre det lettere å skyte ikke bare ulv , men også bjørn og jerv, som alle er truede og fredede arter som Norge gjennom Bernkonvensjonen har internasjonalt ansvar for å bevare, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.
AA170303 Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og i praksis vil medføre at det blir vanskeligere å felle ulv .
AA170303 Helgesen foreslo fredag å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) utelukker ikke at det kan bli lisensjakt på ulv i ulvesonen i lisensfellingsperioden.
AA170303 Helgesen la fredag ettermiddag fram et forslag til en endring av naturmangfoldsloven som skal åpne for økt uttak av ulv .
AA170303 - For å gi en noe større mulighet for felling av ulv og forvaltning, ikke minst innenfor ulvesonen, legger vi fram et forslag til en endring av loven som er innenfor Bernkonvensjonen, sa miljøministeren.
AA170303 Gundersen vil motsette seg hurtigbehandling av lovforslaget i Stortinget, selv om dette kunne ha åpnet for lisensfelling av ulv i ulvesonen denne vinteren.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo fredag en endring av naturmangfoldsloven slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. ( ©NTB ) ¶ | " Linedanser " på E134-bru førte til panikk ¶
AA170303 Hvis det bare er et spill for galleriet, så vil man rask avsløre seg ved at man ikke får felle ulv til våren, sier stortingsrepresentanten.
AA170303 Forslaget til lovendring fra miljøministeren er positivt hvis det fører til at flere ulv blir tatt ut, mener Arbeiderpartiets Knut Storberget.
DN170302 | Regjeringen vil felle flere ulv , men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven ¶
DN170302 Staten betaler ut stadig mindre erstatning for sau tatt av ulv .
DN170302 Klima - og miljøminister Vidar Helgesen har hatt ekspresshøring om en lovendring som skal åpne for å avlive mer ulv .
DN170302 Fredag formiddag ble det klart at regjeringen åpner for å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv , melder NTB.
DN170302 Staten betaler ut stadig mindre erstatning for sau tatt av ulv .
DA170302 Lederen i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
BT170302 Lederen i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
AP170302 Leder i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
VG170228 Les også : Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept og spist av ulv bare 40 meter fra husveggen ¶
VG170228 Per Olaf Lundteigen ( Sp ) under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
SA170228 - Jeg synes det er litt merkelig hvordan folk begynner å skrike etter ulv hver eneste gang man kan hinte om noe som har med vekt å gjøre, og særlig når det ikke har noe med vekt å gjøre.
DN170228 Valgforsker Bernt Aardal og avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos sier Støre har havnet i skyggen av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, fordi det for tiden er ulv og distriktsoppgjør som er i vinden, ikke Arbeiderpartiets saker.
DB170228 Temaene som skulle debatteres var politireform, kommunereform, regionreform, ulv og landbruksmeldingen.
BT170228 Valgforsker Bernt Aardal og avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos sier Støre har havnet i skyggen av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, fordi det for tiden er ulv og distriktsoppgjør som er i vinden, ikke Arbeiderpartiets saker. ( ©NTB ) ¶
BT170228 - Jeg synes det er litt merkelig hvordan folk begynner å skrike etter ulv hver eneste gang man kan hinte om noe som har med vekt å gjøre, og særlig når det ikke har noe med vekt å gjøre.
AP170228 - Jeg synes det er litt merkelig hvordan folk begynner å skrike etter ulv hver eneste gang man kan hinte om noe som har med vekt å gjøre, og særlig når det ikke har noe med vekt å gjøre.
AA170228 Valgforsker Bernt Aardal og avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos sier Støre har havnet i skyggen av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, fordi det for tiden er ulv og distriktsoppgjør som er i vinden, ikke Arbeiderpartiets saker. ( ©NTB ) ¶
VG170226 Åtte ulv skutt i vinter ¶
VG170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt, og all jakt stoppes umiddelbart.
VG170226 Les også hos VG : Hunden Ludvig ( 8 ) drept av ulv
VG170226 Endringen vil gjøre at flere ulv kan felles, også innenfor ulvesonen.
VG170226 Venstre har jo hatt en klar og god linje på ulv sammen med Miljøpartiet og SV til nå.
VG170226 Utad har Venstre stått knallhardt på at naturmangfoldsloven ikke kan endres så flere ulv kan skytes.
VG170226 Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth ( V ) fra Oppland mener det er viktig å kunne reagere raskt når det er behov for å felle ulv .
VG170226 Se video : Møtte nærgående ulv i Østmarka ¶
VG170226 Lovendringen skal gjøre det lettere å gi tillatelse til lisensjakt på ulv .
VG170226 Les også : Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept og spist av ulv 40 meter fra husveggen ¶
VG170226 Helgesen har vært i hardt vær etter at han lille julaften stoppet felling av 32 ulv , som rovviltnemndene tidligere hadde gitt tillatelse til lisensjakt på.
DB170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.
DB170226 Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.
AP170226 | To ulv skutt i Rendalen - lisensjakta opphører ¶
AP170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.
AP170226 Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.
AP170226 Ulv på Langedrag.
AA170226 | To ulv skutt i Rendalen - lisensjakta opphører ¶
AA170226 Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.
AA170226 Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.
AA170226 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170226 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
VG170225 Et menneske er nemlig for første gang på 216 år er drept av ulv - noe ulveforskermiljøet nekter å akseptere.
DA170224 | Ny lov kan gi mer ulv
DA170224 Vinteren 2014/2015 var den svenske ulvebestanden på 415 individer, mens den norske ulvebestanden er på 65 - 68 ulv, samt 25 ulv i grenseområdene.
DA170224 Vinteren 2014/2015 var den svenske ulvebestanden på 415 individer, mens den norske ulvebestanden er på 65 - 68 ulv , samt 25 ulv i grenseområdene.
DA170224 Ulv, ulv : Dette var etter alt og dømme ikke siste gang klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter Venstre-nestleder Ola Elvestuen til debatt om ulv .
DA170224 Ulv, ulv : Dette var etter alt og dømme ikke siste gang klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter Venstre-nestleder Ola Elvestuen til debatt om ulv.
DA170224 Til sammenligning hadde Norge i januar felt 15 ulv , som utgjorde 18,5 prosent av den norske ulvestammen.
DA170224 Onsdag kom nyheten om at klima- og miljøminister Vidar Helgesen foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli tillatt å felle flere ulv .
DA170224 Men selv om naturmangfoldsloven skulle endres, er det ikke fritt fram å skyte ulv .
DA170224 Men i den svenske dommen ble det lagt vekt på at selv med et uttak på 24 ulv, vil Sverige fortsatt ha over 300 ulv noe som tilfredsstiller målet om å bevare en ulvestamme.
DA170224 Men i den svenske dommen ble det lagt vekt på at selv med et uttak på 24 ulv , vil Sverige fortsatt ha over 300 ulv noe som tilfredsstiller målet om å bevare en ulvestamme.
DA170224 I romjula ga en svensk domstol tillatelse til å felle 24 ulv , noe som var forankret i hjemmelen Helgesen nå foreslår at skal bli en del av norsk lov.
DA170224 I denne hjemmelen legges det blant annet opp til at man kan ta kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn når man skal vurdere uttak av ulv , ikke bare skadepotensial.
DA170224 Helgesen og regjeringens jurister satte før jul foten ned for felling av 32 ulv i ulvesonen fordi det ikke var hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen til å tillate felling fordi skadepotensialet ikke var stort nok.
DA170224 For å tillate felling av ulv , kreves det en større ulvebestand.
DA170224 Ulv , ulv : Dette var etter alt og dømme ikke siste gang klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter Venstre-nestleder Ola Elvestuen til debatt om ulv.
VG170223 VIL ENDRE LOVEN : - Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldloven slik at det skal bli lettere å skyte ulv .
VG170223 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
VG170223 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
VG170223 Regjeringen mener det ikke er hjemmel hverken i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke er dokumentert at ulven har et skadepotensial.
VG170223 Norges Bondelag støtter tiltak som kan gi økt felling av ulv , men tror regjeringens nye forslag neppe vil føre til det.
VG170223 Forslaget fra Klimadepartementet om å endre naturmangfoldloven vil gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv , og dermed åpne for en løsning på den betente ulvestriden.
VG170223 - Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv , så vil denne pakken trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen.
VG170223 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et « begrenset antall » ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
VG170223 - Det konkrete antallet ( ulv , journ.anm ) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
VG170223 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
VG170223 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
VG170223 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
VG170223 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. * 14. februar ba departementet miljø- og folkerettsjurister komme med innspill.
VG170223 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
SA170223 Sannheten er at et flertall i befolkningen ønsker ulv i Norge.
DB170223 Uansett har jo Skogens egen forskning vist at konflikten ikke kan begrenses til en by-landkonflikt, at mange også i ulvesoner ønsker å ha ulv , kan man jo se f.eks. av foreningen Bygdefolk for rovdyr.
DB170223 Men man må tillates å stille kritiske spørsmål når det er nettopp slike sterke interesser, som vel og merke ikke deles av hele befolkningen, som skal få yte et slikt utilbørlig press at det medfører at de også skal gis anledning til å skyte ulv , eller andre truede rovdyr som gaupe, jerv og bjørn.
DB170223 Med en slik situasjon fremstår det fortsatt som uforståelig for meg at han kan argumentere for å jakte på ulv for å dempe sosiale konflikter, hvor ifølge Skogen selv, ulven har en lien rolle.
DB170223 februar vedrørende lovlig og ulovlig jakt på ulv i Norge.
AP170223 Vidar Helgesen ( H ) har foreslått økt adgang til å felle ulv sammenlignet med dagens lovverk.
AP170223 Stortinget har kommet frem til at vi skal ha ulv i Norge, men kun i enkelte områder og i svært begrenset omfang.
AP170223 Rovviltnemndenes vedtak om å tillate felling av 47 ulv denne sesongen er et direkte resultat av dette ulveforliket.
DB170222 | Regjeringen foreslår økt adgang til felling av ulv
DB170222 ULV : Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170222 Statsråden sier at det faktiske antall ulv vil avgjøres i de enkelte sakene.
DB170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170222 ULV : Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170222 Regjeringen foreslår økt adgang til felling av ulv
DB170222 Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn.
DB170222 De Grønne-talsmann Rasmus Hansson mener regjeringen bryter samarbeidsavtalen med sitt forslag om utvidet lisensjakt på ulv .
BT170222 Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn.
BT170222 De Grønne-talsmann Rasmus Hansson mener regjeringen bryter samarbeidsavtalen med sitt forslag om utvidet lisensjakt på ulv .
AP170222 Vidar Helgesen ( H ) åpner nå for å felle flere ulv .
AP170222 Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn.
AP170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AP170222 Forrige uke inviterte statsråden til nasjonal jussdugnad om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak.
AP170222 FOTO : Roald, Berit / NTB scanpix ¶ Ulv på Langedrag.
AP170222 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et « begrenset antall » ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
AA170222 WWF-leder Nina Jensen vil ta regjeringen for retten dersom en eventuell endring av naturmangfoldsloven fører til at flere ulv blir skutt.
AA170222 Lederen av World Wide Fund for Nature Norge ( WWF ) mener den foreslåtte endringen i naturmangfoldsloven, som åpner for mer lisensfelling av ulv også der det ikke tas hensyn til skadepotensial, viser hvor presset regjeringen har blitt.
AA170222 - Dersom man prøver å tolke det slik at den potensielle lovendringen betyr å skyte mer ulv enn i dag, så tar vi saken til retten for å få stoppet endringen, sier Jensen til NRK.
AA170222 | Regjeringen vil gjøre det lettere å skyte ulv
AA170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170222 Forrige uke inviterte statsråden til nasjonal jussdugnad om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak.
AA170222 | Regjeringen foreslår økt adgang til felling av ulv
AA170222 Statsråden sier at det faktiske antall ulv vil avgjøres i de enkelte sakene.
AA170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial. / * Font Definitions * / @font-face { font-family : Cambria " Math " ; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; } @font-face { font-family : Calibri ; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; } / * Style Definitions * / p.
AA170222 WWF har truet med søksmål dersom forslaget fører til flere felte ulv .
AA170222 Norsk Bondelag er positive til tiltak for såkalt " supplerende fellingsgrunnlag for ulv ", men de mener det allerede i dag finnes hjemmel til å gjennomføre ulveforliket.
AA170222 Men nå er det viktig at det blir fortgang i saken for nå ligger bestandsmålet av ulv på over det dobbelte av hva Stortinget har vedtatt, sier leder Knut Arne Gjems til NRK.
AA170222 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170222 - Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn.
AA170222 Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn.
AA170222 De Grønne-talsmann Rasmus Hansson mener regjeringen bryter samarbeidsavtalen med sitt forslag om utvidet lisensjakt på ulv .
AA170222 Norges Bondelag støtter tiltak som kan gi økt felling av ulv , men tror regjeringens nye forslag neppe vil føre til det.
AA170222 - Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv , så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen.
AA170222 Senterpartiet lar seg ikke imponere av klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) forslag om økt adgang til lisensfelling av ulv .
AA170222 Onsdag ettermiddag ble det sendt ut et forslag på høring om å endre naturmangfoldsloven for en åpning for lisensfelling av ulv , uten hensyn til skadepotensial.
AA170222 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et " begrenset antall " ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
DB170221 Vi antar det er en skandinavisk ulv , sier Flagstad.
DB170221 Statens naturoppsyn ( SNO ) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.
DB170221 Rovdata har ennå ikke samlet DNA-materiale på ulven og Flagstad oppfordrer alle i Østmarka-området til å bidra i overvåkingen av ulv ved å rapportere inn observasjoner av ulv eller funn av spor eller skitprøver.
DB170221 Rovdata har ennå ikke samlet DNA-materiale på ulven og Flagstad oppfordrer alle i Østmarka-området til å bidra i overvåkingen av ulv ved å rapportere inn observasjoner av ulv eller funn av spor eller skitprøver.
DB170221 Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge, og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet, er best mulig.
DB170221 I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
DB170221 Fakta om overvåkingen av ulv i Norge : ¶
DB170221 En ukjent ulv ble fotografert på Årnestangen i Rælingen 17. januar i år.
DB170221 - Det har vært ulv her i fire-fem år og det har vært noen få tilfeller av at folk har sett dem.
VG170220 | Miljødirektoratet avslår felling av nærgående ulv i Trysil ¶
VG170220 Les også : Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark ¶
VG170220 Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
VG170220 Dyr rovdyrmerking : Én million kroner for 14 ulv
VG170220 Direktoratet påpeker at det ikke er unormalt eller uventet at ulv er aggressiv mot hund.
VG170220 Det ble samtidig oppdaget at det var slakteavfall fra elgjakt i området, og Miljødirektoratet mener det må anses som normalt at en ulv kommer til et område med slakteavfall.
VG170220 - For å minimere sjansen for skade på hund i områder med fast bestand av ulv , særlig innenfor etablerte revir, bør hundene kun slippes løs innenfor inngjerdet område hvor en har god oversikt over hundene eller i hundegård, skriver direktoratet.
VG170220 - Det er alltid beklagelig når ulv dreper hunder.
DB170220 Aggressiv retorikk mot jakt kan drive jegere som slett ikke er mot ulv til solidaritet med de som er det.
AA170220 | Miljødirektoratet avslår felling av nærgående ulv i Trysil ¶
AA170220 Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
AA170220 Direktoratet påpeker at det ikke er unormalt eller uventet at ulv er aggressiv mot hund.
AA170220 Det ble samtidig oppdaget at det var slakteavfall fra elgjakt i området, og Miljødirektoratet mener det må anses som normalt at en ulv kommer til et område med slakteavfall.
AA170220 - For å minimere sjansen for skade på hund i områder med fast bestand av ulv , særlig innenfor etablerte revir, bør hundene kun slippes løs innenfor inngjerdet område hvor en har god oversikt over hundene eller i hundegård, skriver direktoratet. ( ©NTB ) ¶
AA170220 - Det er alltid beklagelig når ulv dreper hunder.
SA170218 | Raseriet i distriktene : Derfor er de så sinte ¶ Ulv , politireform, kommunesammenslåing, landbruksmelding, oljeboring, akuttkirurgi og forsvarsanlegg som forsvinner.
DB170217 | En diplomatisk krigserklæring ¶ ¶ ULV : I vår antropocene tidsalder må man åpne for alternative måter for å ivareta interessene til de artene vi deler planeten med, fremfor å vurdere dem ut fra deres « nytteverdi », eller se dem som midler for andre formål, skriver artikkelforfatteren.
DB170217 Men hvis disse ikke er seg sitt ansvar bevisst, slik vi så i det foreslåtte masseuttaket av ulv , så må denne politikken endres.
DB170217 Jakt på ulv er ikke en handling som skal aksepteres fordi ulven « tilfeldigvis » « dumpet oppi samfunnsmessige endringsprosesser som allerede var i full utfoldelse, som har med både styrkeforholdet mellom sosiale klasser og mellom by og land å gjøre, og der råderett over utmarksressurser, inkludert ville dy
DB170217 I tillegg skal nevnes at den siste tidens tiltak, være seg å « ta ut » ulv , eller påføre dem invaderende utstyr slik at de kan overvåkes, strider mot et natursyn som innebærer at dyr har egenverdi, slik det er fastslått i Dyrevelfredslovens §3.
DB170217 forsøker Ketil Skogen å tilbakevise det som er mitt hovedpoeng, at lisensjakt på ulv senker terskelen for ulovlig jakt.
BT170217 Vi er rett og slett forbanna ! Ulv , politireform, kommunesammenslåing, landbruksmelding, oljeboring, akuttkirurgi og forsvarsanlegg som forsvinner.
DB170216 Ulv ! - roper de fleste som forklaring.
DB170216 Å skyte ulv ulovlig blir noe som i kriminologien kalles « a crime of dissent », altså en handling som både fjerner ulv og samtidig sender en sterk melding.
DB170216 Å skyte ulv ulovlig blir noe som i kriminologien kalles « a crime of dissent », altså en handling som både fjerner ulv og samtidig sender en sterk melding om at myndighetene savner legitimitet i visse befolkningsgrupper, skriver artikkelforfatteren.
DB170216 Å skyte ulv ulovlig blir noe som i kriminologien kalles « a crime of dissent », altså en handling som både fjerner ulv og samtidig sender en sterk melding.
DB170216 Å skyte ulv ulovlig blir noe som i kriminologien kalles « a crime of dissent », altså en handling som både fjerner ulv og samtidig sender en sterk melding om at myndighetene savner legitimitet i visse befolkningsgrupper, skriver artikkelforfatteren.
DB170216 ¶ SKUTT ULV : - Det er ofte sammensatte motiver bak ulovlig jakt.
DB170216 For oss som har fulgt disse konfliktene lenge, er det åpenbart at de handler om mye mer enn ulv , både her i Norge og alle andre steder der de utspiller seg.
AP170216 Vi er rett og slett forbanna ! Ulv , politireform, kommunesammenslåing, landbruksmelding, oljeboring, akuttkirurgi og forsvarsanlegg som forsvinner.
AP170216 Vi er rett og slett forbanna ! Ulv , politireform, kommunesammenslåing, landbruksmelding, oljeboring, akuttkirurgi og forsvarsanlegg som forsvinner.
VG170215 Venstrefolk i Trøndelag kjenner ikke igjen et parti som er for cannabis, men mot lisensuttak av ulv .
VG170215 Venstre er et liberalt parti, men partiets velgere er ikke så liberale at de vil ha fri flyt av narkotika og ulv .
VG170215 VG mener : « Ulv hører hjemme i norsk fauna » ¶
VG170215 Les også : « Ulvedebatten handler om mer enn ulv » ¶
VG170215 " Venstrefolk i Trøndelag kjenner ikke igjen et parti som er for cannabis, men mot lisensuttak av ulv .
AP170215 » Når dette tar natte- søvnen fra en fullvoksen stortingsrepresentant, er det lett å forstå at vanlige bønder blir skremt av rykter om en ulv eller to.
SA170214 Nå har han bestemt at lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen skal utvides med seks uker.
SA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
DB170214 ¶ VIL FELLE ULV : Ordføreren i Trysil vil felle en nærgående ulv , på vegne av innbyggerne.
DB170214 ¶ VIL FELLE ULV : Ordføreren i Trysil vil felle en nærgående ulv, på vegne av innbyggerne.
DB170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen.
DB170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
DB170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens adferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
DB170214 Det er symptomatisk at vi befinner oss i en situasjon hvor stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen fra Frp ikke får noen motbør eller oppfølgingsspørsmål fra journalister når han mener at vi bør ha rett til å skyte ulv hvis en person som ønsker å oppholde seg i et hvilket som helst området i dette landet føler subjektiv frykt for bikkja si.
DB170214 At det eksisterer bjørn ( og ulv ) i området er en del av realiteten for de som bor der og for de som ønsker å bevege seg i disse områdene.
DA170214 | Ber om jushjelp rundt felling av ulv
DA170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen.
DA170214 Tidligere tirsdag valgte for øvrig Helgesen å utvide perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars, til tross for innsigelser i høringsrunden.
DA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i vandrehallen etter debatt en tirsdag i Stortinget om redegjørelse om forvaltningen av ulv .
DA170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens atferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
DA170214 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
DA170214 januar om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv .
AP170214 | Regjeringen utvider lisensfellingsperioden for ulv med seks uker til 31. mars ¶
AP170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen.
AP170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
AP170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens adferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
AA170214 | Trysil-ordfører har søkt om felling av nærgående ulv
AA170214 | Helgesen ber om jusshjelp om felling av ulv
AA170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Tidligere tirsdag valgte for øvrig Helgesen å utvide perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars, til tross for innsigelser i høringsrunden.
AA170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens atferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
AA170214 mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
AA170214 januar om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv .
DB170213 Klima- og miljødepartementet har sagt klart i fra om at de mener det vil være lovstridig å skyte ulv innenfor den såkalte ulvesona i Hedmark - og har valgt å ikke tillate lisensjakt i området.
DB170213 Det startet massive protester både innad i Høyre og i Bygde-Norge da statsråd Vidar Helgesen ( H ) bestemte at det likevel ikke skulle bli lov å jakte ulv i ulvesona i Hedmark.
DB170213 Departementet har dessuten selv foreslått å utvide jaktperioden, som egentlig er ferdig 15.februar i år, i seks uker, slik at de blant annet kan ta høyde for at radiomerkingen av ulv som ble gjort på starten av året i år kan gi ny kunnskap om ulvene.
DB170213 - Jeg er ikke i posisjon til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha, men forstår at mange på bygda er frustrert over at det har tatt tid å gjennomføre forliket.
DB170213 - Du mener det bør skytes mer ulv ?
DB170213 - Det er spennende å gå i en skog med ulv , og flott å se den på TV, men når den gjør folk utrygge for hvordan barna har det og folk ikke lenger kan ha bikkjer på tunet, synes jeg vi må lytte til det, sier han.
AP170213 Skrantesyke kan potensielt få større effekt enn ulv for hjortedyrbestandene.
AP170213 | Idrettens hekseprosesser, trafikken over Grønland, ulv og språkdebatt Kort sagt, 14. februar ¶
AP170213 Herlig med ulv ?
SA170212 Vi ser på nettet at Senterpartiet har laget en video om ulv i Norge.
SA170212 Ulven er ufarlig, og det finnes ikke dokumenterte angrep av ulv på mennesker i Norge på flere hundre år.
SA170212 Norge har forpliktet seg til å ta vare på ulv og andre dyr som lever i naturen vår.
SA170212 Likeså sa forskeren at ulven ikke gjør så mye skade som den blir beskyldt for, og uansett hvilken ulvepolitikk Norge fører, så vil vi ha ulv i all framtid så lenge våre naboland har ulv .
SA170212 Likeså sa forskeren at ulven ikke gjør så mye skade som den blir beskyldt for, og uansett hvilken ulvepolitikk Norge fører, så vil vi ha ulv i all framtid så lenge våre naboland har ulv.
SA170212 En ulv kan vandre 300 kilometer i døgnet, og det å ha ulvesoner er derfor vanskelig.
SA170212 DEBATT : Det finnes ikke dokumenterte angrep av ulv på mennesker i Norge på flere hundre år.
AA170212 Fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er vanligvis fra 1. januar til og med 15. februar. ( ©NTB ) ¶
AA170212 At det er flere ulver enn bestandsmålene Stortinget har satt, har økt presset på regjeringen for å tillate felling av flere ulv .
DB170210 ¶ AVSLÅTT : To søknader om skadefelling av ulv ble avslått i dag.
DB170210 Hun forventer resultater i form av tillatelse til å ta ut nærgående ulv .
DB170210 Hun forklarer at kommunen ikke sier nei til all ulv , men ønsker forvaltning av ulven på lik linje som med annen vilt.
DB170210 ( Dagbladet ) : Forrige helg ble familiehunden « Ludvik » ( 8 ) ble drept av ulv i Eidskog - kun 40 meter fra hjemmet sitt.
DB170210 Ulv som er nærgående langs hus, i natur, og ved skoleveier skaper frykt for mange.
DB170210 Derfor bør begge landsdeler deles i to : en innvandringsliberal og klimavennlig sone og en med stengte grenser, skuddpremie på ulv og avgiftsfrie dieselbiler.
BT170210 Ulv , kommuner og EU ¶
AA170210 Miljødirektoratet har avslått to søknader om skadefelling av ulv i kommunene Aurskog-Høland og Eidskog.
AA170210 I to av tilfellene har ulv skadd ( Aurskog-Høland ) og drept ( Eidskog ) hunder i direkte tilknytning til eiernes hus.
AA170210 Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen.
AA170210 At ulv er aggressiv mot hund, er heller ikke nødvendigvis unormal eller uventet atferd, ifølge direktoratet. ( ©NTB ) ¶
AA170210 - Det er naturlig at ulv og mennesker av og til møtes i områder hvor folk bor innenfor ulverevir.
AA170210 - Senterpartiet har funnet to store politiske saker, kommunereformen og ulv .
DB170209 Ødegaard forteller til Dagbladet at hun har sett ulv en gang tidligere.
DB170209 ¶ ULV : Naturvernforbundet mener det er et tøysete forslag å utvide jaktperioden for ulv .
DB170209 | Vil ha 20 års fengsel for mannen som er funnet skyldig i drapet på egen datter ( 2 ) ¶ ¶ ULV : Naturvernforbundet mener det er et tøysete forslag å utvide jaktperioden for ulv.
DB170209 Samme dag så Margrethe Ødegaard ( 41 ) en ulv på eiendommen i Finsrud i Akershus.
DB170209 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170209 Jakt på ulv i ulvesona i 2017 er ulovlig og skal ikke forekomme, sier han.
DB170209 Hund drept av ulv
AA170209 Jakt på ulv i ulvesona i 2017 er ulovlig og skal ikke forekomme, sier han.
AA170209 At det er flere ulver enn bestandsmålene Stortinget har satt, har økt presset på regjeringen for å tillate felling av flere ulv . ( ©NTB ) ¶ | - Miljøvelgerne kan avgjøre valget ¶
AA170209 | Ulv i fåreklær ¶
AA170209 Ulv i fåreklær Senterpartiets retorikk i ulvedebatten ville fått selv Donald Trump til å nikke anerkjennende ¶
AP170208 | Sporet ulv , fikk bildekkene skåret opp ¶
AP170208 Mannskaper fra Statens Naturoppsyn undersøker en ulv fra et revir som er skutt med bedøvelsespil før den merkes og settes ut igjen.
AP170208 En representant fra Statens Naturoppsyn sporet i helgen ulv på Skogen i Akershus.
SA170207 Sannheten er at et flertall i befolkningen ønsker ulv i Norge.
SA170207 Vuk, som oversatt til norsk betyr ulv , kom inn i treningskampen mot Rostov for Thomas Lehne Olsen etter 22 minutter mandag formiddag.
DN170207 ¶ Parallellen her hjemme er at sauebøndene får kompensasjon for tap av beitedyr til ulv .
DB170207 Å skyte ulv i Norge er derfor kriminalisert, med mindre det er myndighetene selv som iverksetter jakten, som på de 15 som skal skytes vinteren 2015-2016 som ikke falt inn under Helgesens beskyttende vinger.
DB170207 ¶ PARADOKS : - Det er underlig, at mens forsøk på å redusere bestanden og drap på én ulv straffes med fengsel, er reduksjon av arten med hele 15 individer akseptert, og en avgjørelse det stilles få spørsmål ved i euforien over dem som ble reddet, skriver Ragnhild Sollund.
DB170207 Høyesterett mente altså at de skulle dømmes for nettopp dette, idet også uttak av ( kun ) en ulv ville redusere bestanden.
DB170207 Det er underlig, at mens forsøk på å redusere bestanden og drap på én ulv straffes med fengsel, er reduksjon av arten med hele 15 individer akseptert, og en avgjørelse det stilles få spørsmål ved i euforien over dem som ble reddet.
DB170207 Det er lite som tyder på at ulvemotstanderne vil gi seg før den siste ulv er felt, enten det blir på lovlig eller ulovlig vis.
DB170207 De som var fornøyde var ulvemotstanderne, mens de som mener at ulv hører hjemme i norsk natur, var misfornøyde.
BT170207 Vuk, som oversatt til norsk betyr ulv , kom inn i treningskampen mot Rostov for Thomas Lehne Olsen etter 22 minutter mandag formiddag.
AP170207 Kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe Camilla Ryste sier hun klarte 16 av 18 rette, men bommet på spørsmålene om ulv og klima.
AP170207 Vuk, som oversatt til norsk betyr ulv , kom inn i treningskampen mot Rostov for Thomas Lehne Olsen etter 22 minutter mandag formiddag.
VG170206 Yngve Kvistad : Ulv , kjøpesenter, kommunereform, regjeringen.
SA170206 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv , men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.
SA170206 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv , ulv, men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.
BT170206 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv , men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.
BT170206 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv , ulv, men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.
AP170206 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv , men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.
AP170206 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv , ulv, men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.
AA170206 Hun viser til paradokset i at bønder som ikke lenger driver med sau, nå må leve med enda mer ulv .
AA170206 Det er nemlig fraværet av beitedyr i ulvesonen som ligger bak konklusjonen om manglende lovhjemmel til å felle flere ulv .
VG170205 | Ludvig ( 8 ) drept av ulv i natt ¶
VG170205 Statens naturoppsyn bekrefter at en ulv har tatt livet av hunden.
VG170205 Simen Bredvold i Statens naturoppsyn bekrefter at det er en ulv som står bak angrepet som skjedde på Magnor i Eidskog kommune.
VG170205 Hund kjempet for livet : Bekrefter at ulv angrep « Amigo » ¶
VG170205 - Hunden har forsvunnet, så har det vært en ulv her.
VG170205 - Det er også spor og tegn fra ulv i snøen her.
VG170205 | Hunden Ludvig ( 8 ) ble drept og spist av ulv bare 40 meter fra husveggen ¶
VG170205 Tønneberg opplevde selv at hunden hans ble tatt av ulv for over ti år siden, rett ved sandkassen der datteren hans pleide å leke.
VG170205 TOMROM : Den åtte år gamle hunden Ludvig ble drept av ulv natt til søndag.
VG170205 Les også : Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark ¶
VG170205 Jeg har egentlig tenkt at det er plass til ulv i Norge, men nå tenker jeg ikke sånn lenger, sier hun.
VG170205 Flere enn èn ulv
VG170205 Dyr rovdyrmerking : Én million kroner for 14 ulv
VG170205 Det eneste som er sikkert, er at det var flere enn én ulv , sier rovviltkontakten.
VG170205 BLODSPOR : I tillegg til et avrevet halsbånd, vitner blodspor i snøen om at Ludvig ble tatt av ulv .
DB170205 Striden startet med at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt.
DB170205 Partiene bak Stortingets ulveforlik - Frp, Høyre, Ap og KrF - ble for få dager siden enige om å legge ytterligere press på regjeringen og klimaministeren, som i desember stoppet vedtaket om å drive lisensjakt på ulv i ulvesonen øst for Glomma på Østlandet, skriver VG.
DB170205 Flere har tatt til orde for fellingstillatelse av flere ulv , da de mener dyret er for nære skoleveier og hus.
DB170205 Eventuelt kan det være en enslig ulv .
DB170205 Det har aldri vært flere ulv i Norge i moderne tid, og ulvedebatten har rast i vinter.
DB170205 Det er ikke overraskende at det er ulv i Ødegaards område nå, sier rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn i Oslo og Akershus, Jan Huseklepp Wilberg til Indre.
DB170205 Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt, skrev NTB samme dag som dachsen ble angrepet av en ulv , 31. januar.
DB170205 - Vi så et par ulv for cirka et år siden, og da syntes vi det var nesten spennende å ha sett dem.
DB170205 - Det var ingen tvil om at dette var en ulv .
DB170205 ( Dagbladet ) : Margrethe Ødegaard ( 41 ) har sett ulv fra eiendommen i Finsrud i Akershus én gang før, men søndag fikk hun og samboeren se en ulv - bare fem meter fra inngangsdøra.
DB170205 ( Dagbladet ) : Margrethe Ødegaard ( 41 ) har sett ulv fra eiendommen i Finsrud i Akershus én gang før, men søndag fikk hun og samboeren se en ulv - bare fem meter fra inngangsdøra.
DB170205 - Hunden er tatt av ulv .
DB170205 - Det er flere enn én ulv som står bak dette, men antall vet jeg ikke, sier han.
DB170205 ( Dagbladet ) : Statens naturoppsyn har søndag kveld funnet levningene etter en hund som etter all sannsynlighet har blitt drept av en ulv , i området Magnor i Eidskog kommune, i helga.
AA170205 Ifølge NRK ble den åtte år gamle Jack Russell-terrieren tatt av en ulv bare to meter fra husveggen.
AA170205 - Hunden har forsvunnet, og så har det vært en ulv her.
AA170204 Primært ønsker vi å ta ut all ulv i dette reviret, sier Nils Halvor Krog, leder av Aurskog utmarkslag.
VG170203 Vi vil ha ulv og vi vil ha bjørn, men vi vil ha regulert jakt så det blir harmoni i bestanden, sa hun til VG. | « Mesternes mester»-Eldar sliter fortsatt med valget om å legge opp ¶
VG170203 - Så vi her oppe får lyst til å sette ut ulv i Nordmarka og la den ta noen jæ... pudler, så skal vi se at pipen får en annen lyd.
VG170203 | Bekrefter at ulv angrep « Amigo » ¶
VG170203 Tirsdag fikk familien besøk av ulv i Aurskog, hvor de har sine fem hunder på gårdstunet.
VG170203 Statens Naturoppsyn var hjemme hos familien tirsdag kveld og bekrefter nå at det var ulv som var på besøk, skriver Indre Akershus Blad.
VG170203 Statens Naturoppsyn bekrefter nå at det var en ulv som angrep hunden hans på tirsdag.
VG170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
VG170203 Bjerkelands samboer Ingvild Lian har tidligere fortalt VG om hvordan hun kom ut for å se til hundene og så en ulv som gapte over Amigo.
DN170203 ¶ Grunneierne kan korrigere antallet rev slik at det blir forenlig med verdien av rypejakta, men de har ikke den samme muligheten for ulv , mener forfatteren.
DN170203 | Rødrev er ikke ulv
DB170203 ¶ Det var en ulv som angrep en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørklangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
DB170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
DB170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AP170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
AP170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
AA170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 Det var en ulv som angrep en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørklangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 ( ©NTB ) ¶ | Ulv angrep dachs i Aurskog-Høland ¶
AA170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
AA170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 ( ©NTB ) ¶ | Ulv angrep dachs i Aurskog-Høland ¶
AA170202 Dyr som ulv og rev, som i mine øyne ikke er nødvendig å drepe.
SA170201 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv , men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.
SA170201 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv , ulv, men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.
FV170201 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv , men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.
FV170201 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv , ulv, men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.
DB170201 WWF bruker tall fra Norsk institutt for naturforskning og Rovbase for å anslå hvor mange hunder som de siste åra er blitt drept av ulv .
DB170201 Ulven kan også spise mindre dyr, men når ulv skader hund er det ikke spising, men revirkonflikt som ofte er det primære : Når en løs jakthund løper inn i et ulverevir, vil den oppfattes som en trussel og konkurrent og konflikt kan oppstå.
DB170201 Siri Martinsen i NOAH trekker også fram at ulv ikke er jakthundens eneste trussel.
DB170201 Påkjørsel er den største dødsårsaken, og det er jevnt over flere hunder som dør av vådeskudd enn som blir tatt av ulv under jakt.
DB170201 Mellom 1995 og 2001 skal 35 hunder ha blitt drept av ulv i Norge, mens seks jakthunder i 2014 ble registrert som drept av ulv .
DB170201 Mellom 1995 og 2001 skal 35 hunder ha blitt drept av ulv i Norge, mens seks jakthunder i 2014 ble registrert som drept av ulv.
DB170201 De insinuerer at NOAH vil ha ulv som kjæledyr.
DB170201 Dagbladet har gjort flere bildesøk med utgangspunkt i bildene av hunder som er tatt av ulv som Senterpartiet har brukt i videoen.
DB170201 Blant alle hunderaser oppgir de at 483 ble skadd eller døde i trafikken i 2015, sammenliknet med 17 hunder som ble skadd eller drept av ulv samme år.
DB170201 Bildene viser hund som er blitt angrepet av ulv .
DB170201 - Statistikk fra forsikringsselskaper i Sverige viser at flere hunder blir drept av andre viltarter enn ulv .
DB170201 ( Dagbladet ) : I en video som Senterpartiet la ut på Facebook i dag, framstiller de det de mener at er virkeligheten for personer som lever tett på ulv .
DB170201 Partiene forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170201 Det er satt i gang radiomerking av ulv , nettopp for nøyere å kartlegge ulvens adferdsmønster nå som de er blitt flere enn før. 2.
BT170201 Regjeringens jurister konkluderte tydelig : Å skyte så mange ulv ville være i strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen, en internasjonal avtale om vern av dyr og planter.
AP170201 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv , men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.
AP170201 - Foreløpig vil jeg ikke rope ulv , ulv, men ja, dette er dramatisk, sier prosjektleder Øivind Holten til Tidens Krav og legger til at de vet mer om noen dager.
SA170131 Et flertall på Stortinget mener regjeringen har tolket lovverket for snevert og ber om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv .
SA170131 De krever videre at det åpnes for lisensfelling av flere ulv " dersom ny informasjon om skadepotensialet, eller annen vesentlig informasjon gjør dette mulig " innenfor dagens lovverk.  ¶
SA170131 De fire partiene ber regjeringen spesielt se nærmere på to bestemmelser i Naturmangfoldsloven som tillater uttak av ulv for å avverge skade på husdyr og eiendom og ut fra " allmenne helse- og sikkerhetshensyn.&nbsp ; " ¶
SA170131 - Denne måten å forsøke å omtolke lovverket på river jo teppet under beskyttelsen lovverket er ment å gi til norsk natur generelt og ulv spesielt, sier han til NTB.   ¶
SA170131 mars, fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv , herunder adgangen til lisensjakt, kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak, heter det i forslaget.
DB170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170131 De åpner for lisensfelling av ulv , dersom ny informasjon om skadepotensiale eller annet innenfor rammen av gjeldende lovverk.
DB170131 Politiet har så langt ikke sagt noe om et eventuelt motiv, men en kilde Reuters har snakket med hevder politiet ser på ham som en « ensom ulv ».
DB170131 Striden startet med at Helgesen ( H ) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt selv om det aldri har vært flere ulv i Norge i moderne tid.
DB170131 Striden startet med at Helgesen ( H ) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt selv om det aldri har vært flere ulv i Norge i moderne tid.
DB170131 Hun mener miljøministeren har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om eventuelle problemer knyttet til lisensjakten på ulv .
DB170131 « Regjeringen har glemt at debatten om ulv handler om folks hverdag.
DB170131 Fra Stortingets talerstol i dag, under en debatt om klima- og miljøministerens redegjørelse om forvaltning av ulv , dro han det enda et hakk lenger.
DB170131 Til og med i Hedmark svarer 77 prosent at de ønsker å ha ulv i Norge.
DB170131 Partiene forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170131 Det er satt i gang radiomerking av ulv , nettopp for nøyere å kartlegge ulvens adferdsmønster nå som de er blitt flere enn før. 2.
DB170131 Etter det vi erfarer har hun aldri besøkt Norge fordi hun mener landet består av selvopptatte døgenikter innenfor media, ulv , krimlitteratur, politikk, juss og akademia.
BT170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
BT170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
AP170131 Han levner liten tvil om at han dermed mener Helgesen må åpne for å skyte flere ulv .
AP170131 | Helgesen må forklare seg om ulv til Stortinget ¶
AP170131 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inntar tirsdag Stortingets talerstol for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170131 Klima og miljøminister Vidar Helgesen skal tirsdag forklare til Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170131 Et flertall på Stortinget mener regjeringen har tolket lovverket for snevert og ber om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv .
AP170131 De krever videre at det åpnes for lisensfelling av flere ulv " dersom ny informasjon om skadepotensialet, eller annen vesentlig informasjon gjør dette mulig " innenfor dagens lovverk.
AP170131 De fire partiene ber regjeringen spesielt se nærmere på to bestemmelser i Naturmangfoldsloven som tillater uttak av ulv for å avverge skade på husdyr og eiendom og ut fra " allmenne helse- og sikkerhetshensyn.&nbsp ; " ¶
AP170131 - Denne måten å forsøke å omtolke lovverket på river jo teppet under beskyttelsen lovverket er ment å gi til norsk natur generelt og ulv spesielt, sier han til NTB.
AP170131 mars, fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv , herunder adgangen til lisensjakt, kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak, heter det i forslaget.
AP170131 Vidar Helgesen : Må forklare seg om ulv til Stortinget ¶
AP170131 Fotograferte ulv 17 kilometer i luftlinje fra Stortinget : - Den var svær og virket ikke redd ¶
DB170130 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
DB170130 Klima- og miljødepartementet foreslår å utvide årets lisensfellingsperiode for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars.
DB170130 I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
DB170130 Tirsdag må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen forklare for Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170130 KJEMPER FOR ULVEN : Maskerte sympatisører av dyrevernorganisasjonen NOAH aksjonerer foran Stortinget mandag mot felling av ulv .
DB170130 Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag om å iverksette lisensfelling av ulv i ulvesonen.
BT170130 MULIGE ULVESPOR : Sporene etter det som kan være ulv ble funnet øst i Oddadalen, nær Skare.
BT170130 Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering », skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.
BT170130 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
BT170130 Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars.
BT170130 Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.
BT170130 Uavhengig av lengden på fellingsperioden vil Statens naturoppsyn kunne gjennomføre lovhjemlet felling av ulv utover våren, heter det i pressemeldingen fra departementet.
BT170130 Regjeringen foreslår å utvide årets jaktsesong for ulv med seks uker.
BT170130 Men det er lite verdt med utvidede jakttider dersom man ikke får lov til å felle ulv uansett, sier han til NTB.
BT170130 Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
BT170130 I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
BT170130 Dette betyr at man åpner for å skyte ulv etter at paringstiden har startet.
BT170130 Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering », skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.
AP170130 Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering », skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.
AP170130 Samtidig er det klart at Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag om å iverksette lisensfelling av ulv i ulvesonen.
AP170130 Samtidig er det klart at Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag om å iverksette lisensfelling av ulv i ulvesonen.
AP170130 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har skapt ramaskrik i Bygde-Norge ved å nekte felling av ulv i ulvesonen.
AP170130 Frykter flere ulv
AP170130 Budskapene på de mange plakatene var ikke til å misforstå : « Slettåsflokken skal vekk », « JA til ulv , men bare i BYEN » var blant påskriftene.
AP170130 - Det kan bety at bestanden øker med 50 ulv til våren.
AP170130 Regjeringen foreslår å utvide årets jaktsesong for ulv i ulvesonen med seks uker.
AP170130 Om det for eksempel skulle vise seg at ulvene er nærmere bebyggelse enn tidligere antatt, kan det være et argument for likevel å åpne for lisensjakt på ulv denne vinteren.
AP170130 Men det er lite verdt med utvidede jakttider dersom man ikke får lov til å felle ulv uansett, sier han til NTB.
AP170130 En ulv fotografert i Østmarka tidligere i januar.
AP170130 Dette betyr at man åpner for å skyte ulv etter at paringstida har startet, sier MDG-talsmann Rasmus Hansson til NTB.
AP170130 Da må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170129 Bestevennen er vegetarianeren Baloo ( jada, i denne jungelen er det ulv og bjørn ), arvefienden er den sultne og veldig lite modige tigeren Shere Khan ( Rein Alexander ).
DN170128 Det skapte store bølger da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul avlyste lisensfelling av ulv fordi han mener at det ikke er lovmessig grunnlag for det.
DN170128 Ulv på Langedrag.
DB170128 Moskus - « Ulv Ulv » ¶
DB170128 Moskus - « Ulv Ulv » ¶
DB170128 Moskus - « Ulv Ulv » ¶
DB170128 Moskus - « Ulv Ulv » ¶
DB170126 Et eksempel kan være ulvedebatten, hvor en lettere abstrakt Bern-konvensjon får miljøvernminister Vidar Helgesen til å overse at småbarn kan bli spist av ulv .
DB170125 Jeg har hele tiden, helt fra 2003, argumentert med at ulv er et spørsmål om respekt for enkeltmenneskers livskvalitet, lokalsamfunns rett til trygghet og eiendomsrett.
DB170125 Det handler ikke om hvorvidt vi skal skyte ulv , men om vi i det hele tatt skal forvalte den, sier Gundersen.
DB170125 ( Dagbladet ) : Sauebønder, jegere, skogeiere og bygdefolk har rast mot regjeringens vedtak om å ikke skyte ulv i ulvesona i Hedmark.
BT170125 MULIGE ULVESPOR : Sporene etter det som kan være ulv ble funnet øst i Oddadalen, nær Skare.
BT170124 Valpenes foreldre, Lupo ( ulv på norsk ) og Nuvola ( sky ), klarte å komme seg unna da skredet rammet og ble funnet i god behold i ei bygd i nærheten dagen etter ¶
AP170124 Det blir også hevdet at enkelte ikke tør å gå i skogen på grunn av ulv .
DB170122 Jeg må av og til gjøre ting som får meg til å føle meg som en stor stygg ulv .
DN170121 Først ropte han ulv .
BT170121 Vi erkjenner samtidig at den delen av befolkningen som bor innenfor ulvesonen, tar en større del av ansvaret - noen vil mene belastningen for at et flertall i befolkningen ønsker ulv i norsk natur.
BT170121 januar i BT om at det blir felling av norsk ulv .
BT170119 Hele 76,5 prosent av hedmarkinger ønsker ulv , viste en fersk meningsmåling i Hamar Arbeiderblad.
DB170118 I STORTINGET : Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, var til stede i Stortinget da Vidar Helgesen tirsdag redegjorde for forvaltning av ulv .
DB170118 Flertallet i den norske befolkningen ønsker faktisk en levende natur med ulv og andre rovdyr.
DB170118 januar bringer lite nytt til debatten - bortsett fra en avsporing inn i en helt annen debatt som alle må innrømme har lite med ulv å gjøre.
DB170118 Kanskje det er på tide å innføre noen nye munnhell, vi foreslår derfor et knippe meget svake : « Hva nå gamle ulv , Olemic ? », « Uten stamtavle intet pass » og « Jugde du som 14-åring ?
DB170117 Dagen etter mottok Miljødirektoratet søknad fra Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde og Småbrukerlag og Hedmark Bondelag om utvidelse av lisensfellingskvoten på ulv i region 4 og 5.
DB170117 Videre har vi bedt Miljødirektoratet samarbeide med Norges jeger- og fiskerforbund om å utvikle informasjon og veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv .
DB170117 Vi vil her vurdere å senke terskelen ytterligere for felling av ulv i beiteprioriterte områder. 3.
DB170117 Vi startet i forrige uke arbeidet med å radiomerke ulv i flest mulig ulverevir i ulvesonen.
DB170117 Vi skal systematisk overvåke og dokumentere om flere ulv betyr et endret skadepotensial både i og utenfor ulvesonen.
DB170117 Vi skal også ha lav terskel for å felle ulv hvis den viser uønsket adferd i nærheten av folk.
DB170117 Vi skal ha lav terskel og høy beredskap for å felle ulv når den kommer i nærheten av beiteområder og utgjør en tilstrekkelig risiko for skade på beitedyr.
DB170117 Vi har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede behovet for eventuell opplæring av et mindre antall sporhunder som kan brukes ved felling av ulv .
DB170117 Problemet er at ingen av tiltakene fører til noen snarlig løsning på krisa - eller at man får jakte ulv igjen innenfor ulvesonen før lisensfellingsperioden går ut 15. februar.
DB170117 Jegere og rettighetshavere kan til en viss grad kompensere for tilstedeværelse av ulv ved å endre jaktstrategi, slik at jaktuttaket ikke blir redusert i like stort omfang.
DB170117 | EU-parlamentet har fått ny president ¶ ¶ ULV ELLER HUND : SNO mener sporene på trappa til pensjonistene er en hund.
DB170117 Saken ble først omtalt av glomdalen.no, som skriver at Statens Naturoppsyn ( SNO ) har konkludert med at det var ulv som var på trappa til pensjonistene.
DB170117 Regjeringen mener nemlig at det ikke er innenfor Norges internasjonale forpliktelser å skyte ulven i sona, til tross for at bestandsmålet for ulv er langt høyere enn det Stortinget har gått med på.
DB170117 På dørmatta deres var det nemlig tydelige spor etter det paret selv mener er ulv .
DB170117 Pensjonistene er overbevist om at det er ulv .
DB170117 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har gjort seg lite populær i enkelte miljøer i Hedmark siden avgjørelsen om å kutte kvoten av ulv som kan felles i ulvesonen helt.
DB170117 Han mener det ikke er uvanlig at det farter ulv i området, siden det ligger helt i randen av den såkalte ulvesonen.
DB170117 - Vår konklusjon er at det var hund, ikke ulv .
DB170117 - Jeg hadde ikke vært veldig overrasket hvis det hadde vært ulv i området, men i dette tilfellet mener vi det ikke var det, sier han.
DB170117 - Hund, ikke ulv
DB170117 ULV ELLER HUND ?
DB170117 Jeg er ikke for utrydding av ulv .
DB170117 De ser ikke det rommet som er i naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen til å ta ut ulv når det faktisk er et skadepotensial, sier Knut Storberget.
DB170117 I tillegg er det ifølge Helgesen punktene fra Bern-konvensjonen som er utelatt fra norsk lov, som gjør at Sverige i en fersk dom åpner for å felle mer ulv enn Norge.
DB170117 En slik endring vil kunne gi økt fleksibilitet i forvaltningen og et noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv , sier Helgesen til Dagbladet, og legger til.
DB170117 Det kom fram da ministeren møtte i Stortinget i dag for å redegjøre for hvorfor han sa nei til felling av 32 ulv i ulvesonen på Hedmark.
DB170117 Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei ¶
BT170117 Dagen etter mottok Miljødirektoratet søknad fra Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde og Småbrukerlag og Hedmark Bondelag om utvidelse av lisensfellingskvoten på ulv i region 4 og 5.
BT170117 Dagen etter mottok Miljødirektoratet søknad fra Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde og Småbrukerlag og Hedmark Bondelag om utvidelse av lisensfellingskvoten på ulv i region 4 og 5.
DB170114 Her får barn og unge virkelig komme tett på naturen, enten det gaupe, ulv , rev eller kanskje hundekjøring.
DB170114 Sverige har også mye mer ulv enn Norge, selv om levedyktigheten i bestanden ikke er blant det norske myndigheter setter spørsmålstegn ved.
DB170114 Norsk lov sier bare at man kan skyte ulv for å " avverge skade " på husdyr eller annen eiendom.
DB170114 Et annet alternativ de peker på er å gjøre det enklere å felle ulv som vandrer inn i områder hvor skadepotensialet er større.
DB170114 Det betyr at det ikke er nok ulvedrept sau til å forsvare å skyte ulv i området.
DB170114 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
DB170114 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.
DN170113 Det vises til at Vedum har stor troverdighet i en rekke politiske saker som strategene tror er viktige for folk : Han er mot kommunesammenslåinger, mot ulv , mot EU og EØS, mot sentralisering av politi og Nav og ligningskontor, for en strengere innvandringspolitikk.
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶ ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 » | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶ ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶ ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 SLETTÅS : Ulven i Slettåsreviret er mer nærgående enn annen ulv .
DB170113 Rendalen er kommunen i landet som etter all sannsynlighet opplevde mest sauetap til ulv i fjor.
DB170113 Her sier man altså at man skal radiomerke og følge bevegelsene til ulv , og så er man i et område som ikke har det som trengs for å gjennomføre oppgaven.
DB170113 Her er en ulv fra reviret fotografert i 2013.
DB170113 Hele 570 sauer ble ifølge ordføreren dokumentert tatt av ulv .
DB170113 Det har heller aldri vært meningen at radiomerkingen av ulv skal forebygge skade mot sau på kort sikt, ifølge statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og Miljødepartementet ¶
DB170113 ( Dagbladet ) : Statens Naturoppsyn ( SNO ) driver nå radiomerking av ulv i ulvesona på Østlandet, som et alternativt tiltak til å skyte ulv .
DB170113 ( Dagbladet ) : Statens Naturoppsyn ( SNO ) driver nå radiomerking av ulv i ulvesona på Østlandet, som et alternativt tiltak til å skyte ulv.
DB170113 SLETTÅS : Ulven i Slettåsreviret er mer nærgående enn annen ulv .
DB170113 Rendalen er kommunen i landet som etter all sannsynlighet opplevde mest sauetap til ulv i fjor.
DB170113 NYSGJERRIG ULV : Naturfotograf John Øystein Berg fikk et spesielt møte med denne unge ulven.
DB170113 Her sier man altså at man skal radiomerke og følge bevegelsene til ulv , og så er man i et område som ikke har det som trengs for å gjennomføre oppgaven.
DB170113 Her er en ulv fra reviret fotografert i 2013.
DB170113 Hele 570 sauer ble ifølge ordføreren dokumentert tatt av ulv .
DB170113 Det har heller aldri vært meningen at radiomerkingen av ulv skal forebygge skade mot sau på kort sikt, ifølge statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og Miljødepartementet ¶
DB170113 ( Dagbladet ) : Statens Naturoppsyn ( SNO ) driver nå radiomerking av ulv i ulvesona på Østlandet, som et alternativt tiltak til å skyte ulv .
DB170113 ( Dagbladet ) : Statens Naturoppsyn ( SNO ) driver nå radiomerking av ulv i ulvesona på Østlandet, som et alternativt tiltak til å skyte ulv.
DB170113 ULV PÅ VILLE VEIER : Erik Hammer tok denne videoen med mobiltelefonen sin på vei til barnehagen med sønnen.
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶ ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170113 Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å iverksette radiomerking av ulv .
DB170113 Som om kulturfolket skulle bivåne kåringen av « Tidenes vakreste cupcake », eller en karslig krangel om de ti beste riflene for avliving av ulv .
BT170113 Vi har dermed fått en situasjon der vi har ulv i sonen som i svært begrenset grad gjør skade på beitedyr.
BT170113 Vi har derfor igangsatt radiomerking av ulv i ulverevir og vil få en faglig vurdering av om ulven har endret adferd.
BT170113 Partiene slo også fast at « prinsippene i rovviltforliket av 2004 (... ) danner grunnlaget for den videre forvaltning av ulv i norsk natur.
BT170113 Flertallet mener dette innebærer at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven ».
BT170113 Dette for å fange opp eventuelle endringer av betydning for spørsmålet om i hvilken grad ulvene medfører fare for skade i beiteprioriterte områder som følge av et høyere antall ulv i ulvesonen.
BT170113 Dette er særlig aktuelt for ulv i revir, siden revirhevdende ulv har en forutsigbar områdebruk.
BT170113 Dette er særlig aktuelt for ulv i revir, siden revirhevdende ulv har en forutsigbar områdebruk.
BT170113 Det er viktig å ha dette juridiske aspektet med seg når et bestandsmål for ulv skal fastsettes ».
BT170113 Det er mye debatt om forvaltningen av ulv nå.
BT170113 Allerede i Stortingsmelding 21 ( 2015-2016 ) « Ulv i norsk natur » orienterte vi Stortinget at vi kunne komme i en krevende situasjon, der det til tross for at vi er over bestandsmålet, ikke nødvendigvis ville være hjemmel til lisensfelling.
AP170113 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv .
AP170113 Som rovviltkontakt er han mye ute i naturen og sporer ulv , jerv og bjørn.
AP170113 Skjærbek forteller blant annet om en elghund som ble tatt av ulv etter at den tok los på en elgku rett etter at ulveflokken hadde tatt kalven hennes, og en terrier som stakk til skogs.
AP170113 I sommer ble minst en av kalvene hans som gikk på utmarksbeite tatt av ulv .
AP170113 Allerede torsdag formiddag kom sporjegere fra Statens Naturoppsyn på sporet av det de mener er syv ulv i den såkalte Slettåsflokken.
AP170113 - Når det gjelder ulv virker det som om det ikke er noen spørsmål om penger i det hele tatt, sier han.
AP170113 - Jeg har god plass på en hånd til å telle hvor mange ganger jeg tilfeldig har sett ulv de siste fem årene, sier han.
AP170113 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 Ulv blir dedøvet.
AP170113 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv .
AP170113 Som rovviltkontakt er han mye ute i naturen og sporer ulv , jerv og bjørn.
AP170113 Skjærbek forteller blant annet om en elghund som ble tatt av ulv etter at den tok los på en elgku rett etter at ulveflokken hadde tatt kalven hennes, og en terrier som stakk til skogs.
AP170113 I sommer ble minst en av kalvene hans som gikk på utmarksbeite tatt av ulv .
AP170113 Allerede torsdag formiddag kom sporjegere fra Statens Naturoppsyn på sporet av det de mener er syv ulv i den såkalte Slettåsflokken.
AP170113 - Når det gjelder ulv virker det som om det ikke er noen spørsmål om penger i det hele tatt, sier han.
AP170113 - Jeg har god plass på en hånd til å telle hvor mange ganger jeg tilfeldig har sett ulv de siste fem årene, sier han.
AP170113 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 Ulv blir dedøvet.
AP170113 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv .
AP170113 Som rovviltkontakt er han mye ute i naturen og sporer ulv , jerv og bjørn.
AP170113 Skjærbek forteller blant annet om en elghund som ble tatt av ulv etter at den tok los på en elgku rett etter at ulveflokken hadde tatt kalven hennes, og en terrier som stakk til skogs.
AP170113 I sommer ble minst en av kalvene hans som gikk på utmarksbeite tatt av ulv .
AP170113 Allerede torsdag formiddag kom sporjegere fra Statens Naturoppsyn på sporet av det de mener er syv ulv i den såkalte Slettåsflokken.
AP170113 - Når det gjelder ulv virker det som om det ikke er noen spørsmål om penger i det hele tatt, sier han.
AP170113 - Jeg har god plass på en hånd til å telle hvor mange ganger jeg tilfeldig har sett ulv de siste fem årene, sier han.
AP170113 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 Ulv blir dedøvet.
DB170112 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170112 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶ ¶
DB170112 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170112 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
DB170112 | Ordførere raser : Radiomerket ulv vil forsvinne fra radaren i det mest ulveherjede området ¶
AP170112 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
AP170112 Radiomerking av ulv har tidligere blitt brukt kun i begrenset omfang til forvaltningsformål.
AP170112 RENDALEN/OSLO ( Aftenposten ) : Rundt 30 personer gikk torsdag i sving med å radiomerke ulv på oppdrag fra Vidar Helgesen.
AP170112 Ifølge seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet har de radiomerket 6 - 7 ulv siden 2000.
AP170112 Han sier dødeligheten under merking av ulv er på rundt 2 prosent.
AP170112 Er helt kobbel av pressefolk har møtt opp for å dokumentere starten på Regjeringens første svar på ulvestriden : Radiomerking av ulv .
AP170112 Dødligheten for ulv under radiomerking er rundt 2 prosent.
AP170112 - Nå skal dere radiomerke flest mulig ulv i ulvesonen - hvor dramatisk er dette tiltaket ?
AP170112 - Jeg tror nesten bare det er konfliktøkende at man skal ha helikoptre flyvende på kryss og tvers over husene til folk for å bedøve ulv og sette dem ut igjen, i stedet for at man tar ut ulv og bidrar til å dempe trykket, sier han.
AP170112 - Jeg tror nesten bare det er konfliktøkende at man skal ha helikoptre flyvende på kryss og tvers over husene til folk for å bedøve ulv og sette dem ut igjen, i stedet for at man tar ut ulv og bidrar til å dempe trykket, sier han.
AP170112 - Jeg har selv seks ulv på samvittigheten, sier ansvarlig veterinær Jan Martin Arnemo.
AP170112 - Hvorfor har man da ikke radiomerket flere ulv tidligere ?
AP170112 - Det skal tas veldig raske beslutninger på å ta ut ulv som oppsøker og begynner å være tett på folk i lengre tid og oppføre seg annerledes og mindre sky, sa Erna Solberg etter spørretimen.
AP170112 - Det er for å få muligheten til å ta ut mer ulv vi gjør dette, sa Erna Solberg til Aftenposten i etterkant av spørretimen i Stortinget onsdag.
AP170112 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
DB170111 Sist det ble skutt ulv i Ringsaker var i oktober 2007.
DB170111 Etter at rovviltnemndene fattet sitt vedtak, ble det felt en ulv på skadefelling.
DB170111 En ulv er skutt i Ringsaker i Hedmark.
DB170111 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
DB170111 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170111 Sist det ble skutt ulv i Ringsaker var i oktober 2007.
AP170111 Mer flom, kraftigere regn, flere skred, mer tørke : Norge er dårlig forberedt på ekstremvær ¶ | Ulv skutt i Ringsaker - jakten avsluttes ¶
AP170111 Før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å ikke åpne for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen for vinter 2016 - 2017 ¶
AP170111 Etter at rovviltnemndene fattet sitt vedtak, ble det felt en ulv på skadefelling.
AP170111 En ulv er skutt i Ringsaker i Hedmark.
DB170110 Regjeringens beslutning fra før helgen om å radiomerke ulv for å dokumentere skadepotensialet har heller ikke bidratt til å dempe konflikten.
DB170110 NYSGJERRIG ULV : Naturfotograf John Øystein Berg fikk et spesielt møte med denne unge ulven.
DB170110 - Jeg ønsker å gi en grundig orientering om bakgrunnen for vår beslutning og tiltakene vi vil gjennomføre, som for eksempel merking av ulv , sier statsråden.
DB170109 Men det er minst én god grunn for å mene at ulv bør skytes : Farlige rovdyr som ferdes i områder hvor skade på mennesker og husdyr kan skje - og skjer - bør ikke ha livets rett.
DB170109 Men ulv behøver ingen å savne.
DB170109 Forkjemperne for å bevare ulv i Norge bør finne viktigere grupper å forsvare ; for eksempel ofrene for Norges verste utryddelseslov.
DB170109 Finnes det én god grunn for å frede ulv i Norge ?
AP170109 Vi snakker om snøen som uteblir, om tykkelsen på Nøklevann-isen, litt mer om ulv , og om stidugnader i Vest-Jotunheimen.
DN170108 Helgesen varslet før helgen radiomerking av ulv og ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjøre en oppdatert, faglig vurdering av ulvens atferd.
DN170108 - Radiomerking av ulv løser ikke skogeiernes, sauebøndenes og jegernes problemer.
DB170108 Ved å legge en nøytral juridisk vurdering til grunn for klagebehandlingen i ulvesaken, har miljøvernministeren naturlig nok hisset på seg mennesker som ikke liker ulv .
DB170108 Man skulle tro at standpunktet om at Norge ikke skal delta i bevaringen av ulv , er et standpunkt som mediene ville utfordre.
DB170108 Forliksgruppen på Stortinget valgte imidlertid en maksimalt ulvefiendtlig politikk - og som kjent et bestandsmål som fungerer som et « tak » for antall ulv i Norge.
AP170108 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark.
AP170108 Intensjonen i forliket var krystallklar ; tallet på ulv skal markant ned.
AP170108 Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15.
AP170108 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark.
AP170108 Intensjonen i forliket var krystallklar ; tallet på ulv skal markant ned.
AP170108 Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15.
DB170107 Det har ikke noe å si at Dagbladet har vunnet SKUP-prisen tre år på rad, at journalister fra Dagbladet har vunnet Den store journalistprisen i 2010, 2012 og 2016, noen hater Dagbladet like intenst som Senterpartiet hater ulv .
BT170107 Men foreløpig handler Høyres ulveproblem ganske konkret om ulv , noe som gjør saken mulig å løse innen rimelig kort tid.
BT170107 Ulv
AP170107 Hvordan er det å leve med ulv luskende rundt husveggen ?
AP170107 Hvordan er det å leve med ulv luskende rundt husveggen ?
AP170107 Hvordan er det å leve med ulv luskende rundt husveggen ?
DB170106 NYSGJERRIG ULV : Naturfotograf John Øystein Berg fikk et spesielt møte med denne unge ulven.
DB170106 Han forteller på Facebook at bildet er tatt 10-12 kilometer utenfor forvaltningsområdet for ulv .
DB170106 Det skapte rabalder, ikke minst i Hedmark Høyre, da regjeringen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.
DB170106 De er dokumentert drept av ulv .
DB170106 ¶ BER OM TIPS : Politiet mistenker at en ulv som ble funnet død på Rena i september trolig ble skutt.
DB170106 Statens naturoppsyn konkluderte med at det var ulv og sendte prøver til Veterinærinstituttet.
DB170106 Når det gjelder lisensfelling av ulv , er ingenting foreløpig endret.
DB170106 Martin Schanche : - Det er litt toskete å være redd for ulv .
DB170106 Klima- og miljødepartementet kommer neste uke til å starte med radiomerking av ulv i flest mulig revir.
DB170106 Frontene har vært steile etter at Helgesen rett før jul besluttet bare å tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.
DB170106 - Når det er fare for skade som skal til for å felle ulv , må vi sørge for å kartlegge og dokumentere skadepotensialet.
DB170106 - Det at folk uttrykker frykt for ulv , tar jeg på stort alvor.
DB170106 Ulv trolig skutt i Hedmark - politiet ber om hjelp ¶
DB170106 ¶ ENSOM ULV : Truls Gulowsen fra Greenpeace var i klart mindretall blant ulvemotstanderne som demonstrerte foran Stortinget onsdag.
DB170106 Torsk spiser sild, rev spiser hare og ulv spiser elg.
DB170106 Etter at klima- og miljøministeren før jul sa nei til å skyte 32 ulv i Norge har det vært et sirkus uten like.
DB170106 Da han avslo lisensfellingen av 32 ulv var det fordi regjeringen ikke med viten og vilje kan bryte loven.
AP170106 Det skapte rabalder da Helgesen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.
AP170106 | Helgesen : Regjeringen starter radiomerking av ulv i ulvesonen ¶
AP170106 Stortingskandidat for SV, og tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener radiomerkingen av ulv er unødvendig.
AP170106 Klima- og miljødepartementet er også i gang med å gjennomgå den ferske høyesterettsdommen i Sverige som tillot felling av ulv , for å se hvordan den rettslige forsåelsen i Sverige skiller seg fra norsk lov.
AP170106 Ikke helt oppdatert på hvorfor folk hyler så høyt om ulv om dagen ?
AP170106 Han sier loven også åpner for å skyte ulv som beveger seg ut av ulvesonen og inn i beiteområder.
AP170106 - Vi får inn flere meldinger om ulv enn tidligere, og mange sier at den ikke lenger har naturlig skyhet for mennesker, sier Helgesen.
AP170106 - Derfor kommer vi nå til å sette i gang med radiomerking av ulv i ulvesonen.
AP170106 Sammen med kolleger har han kartlagt nordmenns holdninger til blant annet ulv .
AP170106 Rovdyr som ulv og bjørn ble oppfattet som truende og farlig, og ulven ble demonisert.
AP170106 Krange påpeker at selv i områder der det er ulv , er det vanlig å være positiv til rovdyrene.
AP170106 Følgende person har størst sannsynlighet for å ville ha ulv i Norge : ¶
AP170106 Følgende person har størst sannsynlighet for ikke å ville ha ulv i Norge : ¶
AP170106 En ung person med høy utdannelse, som ikke tror det finnes ulv der han/hun bor, som ikke er redd for å møte ulv i naturen, har vokst opp i en by, synes det er viktig med ville dyr der ha/hun bor, er skeptisk til jakt, har ikke jaktet de siste fem årene og som synes for lite natur er vernet.
AP170106 En ung person med høy utdannelse, som ikke tror det finnes ulv der han/hun bor, som ikke er redd for å møte ulv i naturen, har vokst opp i en by, synes det er viktig med ville dyr der ha/hun bor, er skeptisk til jakt, har ikke jaktet de siste fem årene og som synes for lite natur er vernet.
AP170106 En eldre, lavt utdannet person, som er redd for ulv , vokst opp på landet, som ikke syns det er viktig at det finnes ville dyr der han/hun bor, er positiv til jakt og har jaktet i løpet av de siste fem årene, og som synes for mye natur er vernet.
AP170106 Det var skuddpremie på dyr som ulv , bjørn, ørn, mår og jerv.
AP170106 De negative holdningene til ulv er ikke så entydig utbredt som man kan få inntrykk av i mediene nå, sier forsker Olve Krange ved Norsk institutt for naturforskning.
AP170106 - Vi har levd med ulv og dens tamme form hunden i mer enn tredve tusen år, sier Bevanger, som har skrevet boken « Norske rovdyr ».
SA170105 Moskus - « Ulv Ulv»i ¶
DB170105 Ulv ulv - Moskus ¶
DB170105 Rubicon - Mats Eilertsen ¶ Ulv ulv - Moskus ¶
DB170105 Det var naturmangfoldsloven som satte en stopper for ulvejakten før jul, fordi den slår fast at felling av ulv ikke kan skje dersom skadepotensialet for mennesker og beitedyr kan unngås på andre måter.
DB170105 Det som står igjen, er ubegrunnet frykt for ulv og grunneieres bekymring for redusert verdi av jaktrettigheter.
DB170105 De ville gjerne at Stortinget skulle bedt om å felle enda mer ulv enn de 47 ( av totalt 68 i Norge ) det i utgangspunktet var snakk om, men som klima og miljøminister Vidar Helgesen nå har stoppet.
DB170105 De som definitivt ikke vil ha mer ulv , er skogeierorganisasjonen Norskog.
DB170105 50 prosent av de som bor i områder med ulv, mener ulvebestanden er « akseptabel » og 21 prosent vil ha mer ulv .
DB170105 50 prosent av de som bor i områder med ulv , mener ulvebestanden er « akseptabel » og 21 prosent vil ha mer ulv.
BT170105 Moskus « Ulv ulv » ¶
BT170105 Moskus « Ulv ulv » ¶
BT170105 | Vi trenger ulv
BT170105 Tilhengerne av ulv betrakter ulven som en naturlig del av norsk fauna som har krav på beskyttelse.
BT170105 Tilhengerne av ulv , som undertegnede, betrakter ulven som en naturlig del av norsk fauna og mener den har krav på beskyttelse.
BT170105 Til tross for at ulven tjener åpenbare og viktige funksjoner i økosystemet var det planlagt å skyte 47 ulv på bakgrunn av rovdyrforliket i Stortinget.
BT170105 Ifølge stortingsmeldingen « Ulv i norsk natur » vil endringer i en rovdyrbestand kunne få store og som regel negative konsekvenser nedover i næringskjeden, faktisk helt ned til insekt- og plantenivået.
BT170105 I dag er det ikke mer enn rundt 70 ulv i Norge, og eksperter har gjentatte ganger pekt på at antallet er lavt med tanke på å hindre innavl.
BT170105 Dette resulterte i en beslutning om « bare » å skyte 15 ulv .
BT170105 Det påstås ofte at ulv ikke har noen funksjon i vår fauna, og at vi således ikke taper noe ( bortsett fra potensielt flotte naturopplevelser ) om den utryddes.
BT170105 Det har i det siste rast en til dels opphetet debatt om ulv i Norge.
BT170105 Det har fått Erna Solberg til å vakle og hun antyder nå at det kan bli endringer i naturmangfoldsloven for å skape juridisk rom for å skyte flere ulv i vinter enn planlagt.
BT170105 Ulv står på rødlisten for arter, noe som betyr at den er kritisk truet.
BT170105 ULV SKAPER DEBATT : Motstanderne hevder at ulven truer norsk landbruk og skaper frykt.
AP170105 Han forteller på Facebook at bildet er tatt 10 - 12 kilometer utenfor forvaltningsområdet for ulv .
AP170105 Det skapte rabalder, ikke minst i Hedmark Høyre, da regjeringen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.
AP170105 De er dokumentert drept av ulv .
AP170105 » Og Stortinget har selv uttalt at « forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven. » 10.
AP170105 » Han sikter til Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven, som ifølge Miljøverndepartementet slår fast følgende vilkår for felling av ulv : Hensikten må « være å avverge alvorlig skade på blant annet husdyr og tamrein.
AP170105 I dette rovdyrforliket i 2004 ble man også enige om et såkalt bestandsmål : ulv nok til å få tre kull i året i sonen. 4.
AP170105 Helgesen sendte brevet til miljøpolitikere i Ap, Frp, Høyre og KrF på Stortinget : De fire partiene inngikk i juni 2016 et nytt rovdyrforlik om ulv : Ap signaliserte at det skulle bli økt adgang til å skyte ulv , og rovviltnemdene skulle få økt makt.
AP170105 Helgesen sendte brevet til miljøpolitikere i Ap, Frp, Høyre og KrF på Stortinget : De fire partiene inngikk i juni 2016 et nytt rovdyrforlik om ulv : Ap signaliserte at det skulle bli økt adgang til å skyte ulv, og rovviltnemdene skulle få økt makt.
AP170105 Enighet om ulvesone i tidligere rovdyrforlik : Norsk rovdyrpolitikk har en todelt målsetting : å opprettholde en levedyktig bestand av ulv , som er fredet, og samtidig søke best mulige løsninger for dyr på beite og andre berørte interesser.
AP170105 Samtidig vil Regjeringen øke overvåkingen og vurdere å senke terskelen for skadefelling av ulv , varslet Helgesen.
AP170105 Helgesen slo onsdag ettermiddag fast at det omstridte vedtaket om å stanse lisensjakten på ulv ligger fast.
AP170105 Han mener det er mye norsk jakttradisjon som er i ferd med å bli utradert til fordel for finskrussisk ulv på norsk jord.
AP170105 Det var etter en klage til Klima- og miljødepartementet at fellingskvoten på ulv i Norge ble redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen.
AP170105 Bakgrunnen var at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) rett før jul stanset Stortingets vedtak om lisensjakt på ulv .
AP170105 - Marsjordren fra møtet til Helgesen var å komme tilbake til forlikspartiene med en løsning som er innenfor det forlikspartene kom frem til i fjor, som gjør det mulig å ta ut ulv også innenfor ulvesonen, sier Trond Helleland til Aftenposten under NHOs årskonferanse torsdag.
AP170105 Ulv, ulv, ulv
AP170105 Ulv, ulv
AP170105 Ulv, ulv , ulv ¶
AP170105 Ulv , ulv, ulv ¶
AP170105 Ulv , ulv ¶
AP170105 Å, det er så enkelt, og jeg må dessverre innrømme det her og nå : Jeg er redd for ulv !
AP170105 | Ja til Rødhette, nei til ulv .
AP170105 Vi må gjerne ha noen få ulv her i landet, men stammen må være under kontinuerlig kontroll.
AP170105 Hvorfor har vi en så sterk konflikt rundt ulv ?
DB170104 Vi har et tydelig Stortingsvedtak om at vi skal ha et bestandsmål for ulv .
DB170104 - Vi teller ikke ulv, men 15 ulv er opplagt for lite for å holde oss på bestandsmålet.
DB170104 - Vi teller ikke ulv , men 15 ulv er opplagt for lite for å holde oss på bestandsmålet.
DB170104 - Jeg ønsket at vi skulle få felle langt flere ulv enn det ulveforliket på Stortinget landet på.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170104 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier regjeringen har til hensikt å gjennomføre ulveforliket på Stortinget og legger til at det godt kan bli skadefelling av ulv i vår.
DB170104 - Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år.
DB170104 ¶ VIL FELLE ULV : 118 ordførere støtter protest mot Vidar Helgesen.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15.
DB170104 Hvis vi ikke kan skyte ulv i sonen, har vi ikke oppnådd noen ting.
DB170104 - Stortinget har vært veldig tydelig på at hvis det ikke skal tas ut ulv i ulvesonen, så er Stortinget satt sjakk matt, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
DB170104 - Bestillingen til regjeringen og Miljødepartementet er å gjøre det arbeidet og komme tilbake til Stortinget med en sak som gjør at vi kan ta ut flere ulv enn i dag, sier Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp.
DB170104 Ronald Keskitalo har laget klistremerker med påskriften « Ekte mannfolk skyter ulv ».
DB170104 Her har Stortinget vedtatt et bestandsmål for ulv , Stortingets vilje, som åpnet for felling.
DB170104 Hegsen reduserte fellingstillatelsene på ulv fra 47 til 15 den 20. desember.
DB170104 Han stilte opp i dagens demonstrasjon med plakaten : « Ja til ulv i norsk natur« ».
DB170104 Han har laget klistemerker med påskriften : « Ekte mannfolk skyter ulv ».
DB170104 Gjems beskriver engasjementet som et bygdeopprør utløst av Helgesens helomvending i spørsmålet om felling av ulv .
DB170104 ENSOM ULV : Truls Gulowsen går mot strømmen, og er en av de få som demonsterer for ulven.
AP170104 Helgesen sa også at Regjeringen vil vurdere en fersk svensk dom, som til tross for at også Sverige følger Bern-konvensjonen, åpnet for lisensjakt på ulv .
AP170104 Før jul satte Helgesen Rovdyrnemndas avgjørelse om å tillate lisensjakt på 32 ulv til side, etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at slik jakt strider mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
AP170104 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
AP170104 * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
AP170104 desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
AP170104 Ulvemotstandere demonstrerer onsdag ettermiddag utenfor Stortinget mot miljøvernminister Vidar Helgesens ( H ) vedtak om ikke å felle flere ulv i ulvesonen.
AP170104 Truls Gulowsen fra Greenpeace sier han var ganske spent da han tok på seg sin røde kjeledress og en plakat som klart gjorde det kjent at han kjemper for ulv i Norge.
AP170104 Truls Gulowsen fra Greenpeace mener at folk må innrette seg etter realitetene hvis Norge skal ha ulv .
AP170104 Politihelikopteret var i luften, og flere patruljebiler og en ambulanse sto i beredskap, da det onsdag samlet seg flere hundre personer utenfor Stortinget i en demonstrasjon mot miljøvernminister Vidar Helgesens avgjørelse å stoppe den vedtatte lisensjakten på ulv .
AP170104 Han mener det er mye norsk jakttradisjon som er i ferd med å bli utradert til fordel for finskrussisk ulv på norsk jord.
AP170104 Etter klage til Klima- og miljødepartementet ble fellingskvoten på ulv i Norge redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen.
AP170104 Bortsett fra karikaturtegningen av miljøvernminister Vidar Helgesen ridende på en saueetende ulv , viste demonstrantene fotodokumentasjon på den virkeligheten de opplever.
AP170104 - Hvis Norge skal ha ulv , så må vi ta konsekvensene.
AP170104 Onsdag varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at det likevel kan bli skyting av ulv utenfor lisensfellingskvoten.
AP170104 Natur med eller uten ulv , og eventuelt hvor mange ?
AP170104 Les mer om dette i Oles Klode : Gaupe, ulv og gammelskog er truet.
AP170104 Klima-og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv .
AP170104 Ifølge Danmarks Radio mistenker man at det er en ulv som har angrepet sauene.
AP170104 Hvor mye ulv har vi i Norge ?
AP170104 Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170104 Dette er en radiomerket, vill ulv som ble fotografert på Nesodden, noen få kilometer i luftlinje fra Oslo sentrum, i april 2014.
AP170104 Det vil kun gis lisens til å skyte 15 ulv i 2017.
AP170104 Det sentrale i krangelen er balansen mellom rovdyr og beitedyr - og hvor mange ulv som skal tusle rundt i naturen.
AP170104 De er i hovedstaden for å si sin klare mening om miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å omgjøre rovviltnemdenes vedtak om å gi nei til lisensjakt på 32 ulv i ulvesonen.
AP170104 - Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år.
AP170104 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
AP170104 * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
AP170104 desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
AP170104 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier regjeringen har til hensikt å gjennomføre ulveforliket på Stortinget og legger til at det godt kan bli skadefelling av ulv i vår.
AP170104 - Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år.
AP170104 Onsdag varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at det likevel kan bli skyting av ulv utenfor lisensfellingskvoten.
AP170104 Natur med eller uten ulv , og eventuelt hvor mange ?
AP170104 Les mer om dette i Oles Klode : Gaupe, ulv og gammelskog er truet.
AP170104 Klima-og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv .
AP170104 Ifølge Danmarks Radio mistenker man at det er en ulv som har angrepet sauene.
AP170104 Hvor mye ulv har vi i Norge ?
AP170104 Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170104 Dette er en radiomerket, vill ulv som ble fotografert på Nesodden, noen få kilometer i luftlinje fra Oslo sentrum, i april 2014.
AP170104 Det vil kun gis lisens til å skyte 15 ulv i 2017.
AP170104 Det sentrale i krangelen er balansen mellom rovdyr og beitedyr - og hvor mange ulv som skal tusle rundt i naturen.
AP170104 De er i hovedstaden for å si sin klare mening om miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å omgjøre rovviltnemdenes vedtak om å gi nei til lisensjakt på 32 ulv i ulvesonen.
AP170104 - Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år.
AP170104 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
AP170104 * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
AP170104 desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
AP170104 | Twitter-tøys med Høyre : « Kan man skyte ulv med kulturkanon.
DN170103 Ulv har tatt omtrent 1.600 sau og lam i beitesesongen 2016 og svært få er tapt innenfor ulvesonen.
DN170103 | Ap åpner for å skyte mer ulv enn regjeringen ¶
DN170103 I Hedmark Høyre er det opprør etter at miljøminister Vidar Helgesen før jul valgte å forkaste vedtakene fra de regionale rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 32 ulv .
DN170103 Arbeiderpartiet åpner for å skyte mer ulv enn det regjeringen legger opp til i sin avgjørelse fra desember.
DN170103 Aps energi- og miljøtalsmann på Stortinget, Terje Aasland, sier til VG at Ap kan åpne for flere fellinger av ulv enn det regjeringen nå vil tillate.
DN170103 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) varslet julaften at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen om å stanse all felling av ulv i og i kanten av ulvesonen.
DN170103 Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
DN170103 For øvrig sendte Norskog, som representerer skogeiere, mandag et brev til departementet der organisasjonen ber Helgesen gi et begrunnet svar på hvordan hensynet til jaktrettighetene vurderes i forbindelse med lisensfelling av ulv .
DN170103 Dales departement mener, etter nøye vurdering av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, at disse ikke er til hinder for å felle ulv i revirer innenfor ulvesonen.
DN170103 Jonas Gahr Støre frykter ulv .
DN170103 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ | Ulv i havrommet ¶
DB170103 De kommer for å demonstrere mot det de beskriver som en helomvending fra Vidar Helgesen i spørsmålet om felling av ulv .
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 ¶ FØLER SEG LURT : Knut Arne Gjems i Norges jeger og fiskerforbund i Hedmark står i spissen for et bygdeopprør som mobiliserer mot ulv .
DB170103 Vi mener bare at ulv må forvaltes som andre dyr, etter 40 år med fredning.
DB170103 Vi er ikke ulvehatere selv om vi vil jakte ulv , på samme måte som vi ikke er elghatere fordi vi jakter elg.
DB170103 Her har Stortinget vedtatt et bestandsmål for ulv , Stortingets vilje, som åpnet for felling.
DB170103 Det er sterke følelser og stor uenighet i spørsmålet om ulv .
DB170103 De kommer for å demonstrere mot det de beskriver som en helomvending fra Klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen i spørsmålet om felling av ulv .
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15.
AP170103 Nylig ble en mann dømt til syv måneders fengsel for å ha skutt en ulv .
AP170103 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) varslet julaften at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen om å stanse all felling av ulv i og i kanten av ulvesonen.
AP170103 Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
AP170103 For øvrig sendte Norskog, som representerer skogeiere, mandag et brev til departementet der organisasjonen ber Helgesen gi et begrunnet svar på hvordan hensynet til jaktrettighetene vurderes i forbindelse med lisensfelling av ulv .
AP170103 Dales departement mener, etter nøye vurdering av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, at disse ikke er til hinder for å felle ulv i revirer innenfor ulvesonen.
AP170103 Aftenposten mener : Felling av ulv gjøres til et skjebnedrama om distriktenes livskraft og folkestyrets kår ¶
AP170103 Jeg er jo fra Oslo, relativt høyt utdannet, skriver i avis og har aldri sett ulv i levende live.
AP170103 Jeg er jo fra Oslo, relativt høyt utdannet, skriver i avis og har aldri sett ulv i levende live.
DB170102 ¶ KLAR MELDING : Sterke motsetninger mellom de som vil verne og de som vil felle ulv .
DB170102 For eksempel innenfor fiskeri og bevaring av ulv .
AP170102 Mohamed Merah ble beskrevet som en ensom ulv .
AP170102 Flere terroreksperter ønsker å legge begrepet « ensom ulv » på hyllen.
AP170102 - Ideen om en ensom ulv skaper et inntrykk av komplett uforutsigbarhet.
AP170102 - Han ble først beskrevet som en ensom ulv .
AP170101 | Gaupe, ulv og gammelskog er truet.
AP170101 Sauebønder som rammes hardt av rovdyr, storsamfunnet som vil ha mer ulv .
AP170101 Det er flere ulv i Norge enn på svært lenge, men den er fortsatt truet i Norge.
BT161228 Majoriteten av folk er ikke ulv i fåreklær, og skal derfor ikke bli dømt deretter.
SA160917 Tøft å være ensom ulv
AP160917 Tøft å være ensom ulv
AP160916 Stortinget har vedtatt at det kun skal være ulv i ulvesonen - et belte langs svenskegrensen fra Østfold i sør, via litt av Oslo og Akershus, til nord i Hedmark.
AP160916 Norge har hatt ulv i tusenvis av år, men vi får mange nye arter.
AP160916 Mens østerrikerne jubler for første ulvefødsel på 130 år, tyskerne skryter av kraftig vekst i bestanden, og danskene legger alt til rette for mer ulv på Jylland, forberedes massiv jakt i Norge.
AP160916 I fjor ble 15 ulv enten skutt i lisensjakt, skutt som skadedyr, skutt ulovlig, skutt i nødverge eller avlivet på grunn sav sykdom.
AP160916 Ulv som dreper sau er en hovedgrunn til den massive ulvemotstanden mange steder i Norge - både innenfor og utenfor ulvesonen.
AP160916 Ulv skaper sterke følelser.
AP160916 Ulv er en rødlistet art i Norge.
AP160916 Ulv diskuteres alltid heftig.
AP160728 Vi vet mye om ulv og elg, grantrær og sangfugler.
AP160613 Er Mateen bare en ensom ulv ?
AP160514 Angrepet på det jødiske museet ble sett på som en handling av en ensom ulv da det skjedde.
AP160512 Ivan hadde et ønske om å fremføre sin låt naken med en ulv på scenen, men fikk ikke lov.
AP160510 Mediene omtaler ham som en ensom ulv .
AP160510 Mediene omtaler ham som en ensom ulv .
AP160509 Med klær, uten ulv .
AP160509 Ivan hadde et ønske om å fremføre sin låt naken med en ulv på scenen, men fikk ikke lov.
AP160508 På banen er han en ulv i fåreklær.
SA160414 | Eksperter : Slik går du ned i vekt uten å bli sulten som en ulv
AP160414 | Eksperter : Slik går du ned i vekt uten å bli sulten som en ulv
AP160224 E-tjenesten roper ikke ulv i utide - heldigvis.
AP160129 » Jeg snakket med pengefuturist Heather Schlegel, som mener at Uber er en ulv i fåreklær.
AP160129 Ulv i fåreklær ¶
AP160128 Dersom forbrukerne stadig vekk blir fortalt at noe er farlig, men ikke opplever dette i virkeligheten, kan det oppleves litt som ulv, ulv .
AP160128 Dersom forbrukerne stadig vekk blir fortalt at noe er farlig, men ikke opplever dette i virkeligheten, kan det oppleves litt som ulv , ulv.
AP160128 - Kan oppleves som ulv, ulv
AP160128 - Kan oppleves som ulv , ulv ¶
AP160128 - Dersom forbrukerne stadig vekk blir fortalt at noe er farlig, men ikke opplever dette i virkeligheten, kan det oppleves litt som ulv, ulv .
AP160128 - Dersom forbrukerne stadig vekk blir fortalt at noe er farlig, men ikke opplever dette i virkeligheten, kan det oppleves litt som ulv , ulv.
AP160125 FOTO : THOMAS LARSEN / NTB scanpix ¶ ULV I FÅREKLÆR : Med unntak av de to digre eksosrørene er det lite som sladrer om at Peugeot 308 GTi har 270 hk.
AP160101 Han sitter sammen med jaktkameratene Stian Svingen og Jørn Stener i en jaktkoie i Slettås, bygda i Trysil som med sine snaue 200 innbyggere er landskjent for medieoppslag om nærgående ulv .
AP160101 De bor bare noen kilometer fra hverandre i Trysil, men meningene om ulv er milevidt forskjellige.
AP160101> De bor bare noen kilometer fra hverandre i Trysil, men meningene om ulv er milevidt forskjellige.
AP160101> target="avis" href= De bor bare noen kilometer fra hverandre i Trysil, men meningene om ulv er milevidt forskjellige.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= De bor bare noen kilometer fra hverandre i Trysil, men meningene om ulv er milevidt forskjellige.