SA171019https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/jgmQL/Plassmangel-finnes-kun-i-hodene Det som nå trengs, er at vi bygger høyere, sier John Peter Hernes, her fotografert på toppen av Ullandhaug .
DA171013 En avkjøring ved Strømsbroa fører frem til Ullandhaug .
DA170920 Lyse bekrefter at det er strømbrudd i områdene rundt Ullandhaug skole onsdag morgen, og at Mosvangen sykehjem er blant de berørte kundene.
DA170920 Like over klokken 10.00 kunne Lyse bekrefte at strømmen er tilbake igjen i området rundt Ullandhaug skole.
DA170825 46-åringen forklarte i retten at han hadde vært på fest på Ullandhaug , og at han fått lånt en bil av en person som var på denne festen.
AA170820 - Rakavan ville aldri meldt sin søster at han var på vei hjem, for så å forsvinne med vilje, sier hans tidligere kontaktlærer på Ullandhaug ungdomsskole, Kjersti Nome.
DA170816 Arkivenes Hus er et kultur- og forskningssenter plassert i Ipark på Ullandhaug .
DA170728 Papirer, fat og kulepenner ligger hulter til bulter på et dukkledd spisestuebord i en tomannsbolig på Ullandhaug i Stavanger denne mandagen. 26-åringen Aleksander Andersson har dagen før kommet hjem fra en 18 dagers reise i Latvia, og har ikke fått tid til å rydde, unnskylder han seg.
DA170728 I en ferietom skolegård på Ullandhaug skole forteller en den ingeniørutdannede læreren Aleksander Andersson entusiastisk om hvordan han lærer 10.-klassingene sine om alt ifra den kalde krigen til Pytagoras' læresetning.
DA170710 | To løse hester på Ullandhaug
DA170705 Det skal bygges sykehus på Ullandhaug .
SA170703 Lyse melder at det er problemer med strømutfall på Ullandhaug .
SA170703 Flere gater på Ullandhaug mangler strøm mandag morgen.
SA170703 FOTO : Bakernes Paradis/Martin Glasø ¶ | 500 husstander på Ullandhaug uten strøm ¶
DA170628 Nettopp nærheten til andre fagmiljøer har vært et argument for å legge sykehuset til Ullandhaug , og med utdanning av framtidens leger i samme miljø kan hele regionen få et stort løft.
DA170628 Flyttingen av SUS, nærheten til UiS og de andre miljøene på Ullandhaug , bør være det endelige argumentet for å opprette et legestudium.
SA170625 Utforkjøringen skjedde ved krysset Kristine Bonnevis vei / Radioveien på Ullandhaug .
SA170625 Det var klokken 04.27 at politiet fikk melding om en utforkjøring på Ullandhaug .
SA170619 | Venstre vil ha bane til Ullandhaug
SA170619 Under Venstres landsstyremøte i Stavanger denne helgen vedtok partiet at de ønsker bane til Ullandhaug når nytt sykehus åpner.
SA170619 Arkivbilde : Iselin Nybø ( V ) går i front for bane til Ullandhaug når det nye sykehuset står klart.
DN170615 Ingrid Sølvberg hamrer inn budskapet gang på gang fra talerstolen i Måltidets hus på Ullandhaug i Stavanger.
SA170613 Jernaldergården på Ullandhaug er en populær turistattraksjon i Stavanger.
SA170609 Videre utbygging av sykehuset på Ullandhaug kan bli delvis finansiert av at sykehuset selger Våland-tomten til boligutbygging.
SA170607 Det nye sykehuset på Ullandhaug vil få enerom til alle pasientene.
SA170607 Det kan bli mer sykehus for pengene på Ullandhaug - så sant de stramme budsjettene i årene framover ikke sprekker.
DA170530 Vi i konkurrerende medier nyter godt av rausheten på Ullandhaug , som når NRK Rogaland lar avisene strømme kanalens cupkamper i fotball, eller inviterer til ryddedugnad.
DA170522 Ville staten ved helseministeren kunne ha bestemt at det nye sykehuset skulle ligge på Ullandhaug dersom byvekstavtalen hadde foreligget ?
DA170522 Det er staten selv som er skyld i det mest markante bruddet på dette planprinsippet ved å legge det nye sykehuset til Ullandhaug .
SA170516 AFTENBLADET MENER : Forrige ukes melding om at Måltidets Hus AS på Ullandhaug skal avvikles, er et tilbakeslag for regionen.
SA170516 På disse markene på Ullandhaug skal nye Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) bygges.
SA170516 Aftenbladet mener : Det er ikke vanskelig å forstå at tillitsvalgte er bekymret for finansieringen av nytt sykehus på Ullandhaug .
SA170509 I den står det blant annet at « Når Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) nå flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved « forsøkskjøkkenet » i Måltidets Hus bli et godt fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
SA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug .
SA170509 Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug .
DA170509 Når Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved forsøkskjøkkenet i Måltidets Hus bli fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
DA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug .
DA170509 Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug , opplyser styreleder i Måltidets Hus, Per Ramvi i en pressemelding.
SA170504 | Ullandhaugstafetten : Austbø best av jentene, Ullandhaug best av guttene ¶
SA170504 I gutteklassen vant Ullandhaug skole.
DA170504 Studentene på Ullandhaug har foreløpig ikke ladestasjon og elsykler.
DA170504 Snart på Ullandhaug
DA170502 Stavanger byarkiv flytter til flunkende nye lokaler på Ullandhaug , i Arkivenes hus.
DA170427 Ifra Eior AS har holdt til i Ipark på Ullandhaug .
DA170427 Ifra Eior AS har holdt til Ipark på Ullandhaug og navnet er basert på en forkortelse av « Integrated Field Reactivation Architects & Enhanced Increased Oil Recovery ».
DA170425 - Bedre vei fra Forus til Ullandhaug bør være prioritet nummer én.
SA170424 « I sum mente vi at et nytt sykehus på Ullandhaug var det beste alternativet for pasientene og regionen », skriver Per A.
SA170424 | Nytt sykehus - Ullandhaug har vært svaret lenge !
SA170424 DEBATT : Sykehuset på Ullandhaug skal være fremtidsrettet for pasienter og ansatte.
DA170420 Selve grunnsteinen, som er et stålskrin, legges ned i grunnen for symbolsk å markere igangsettelsen av byggearbeidet, som på Ullandhaug er godt i gang allerede.
DA170420 Det må etableres en helt ny høystandard busslinje som binder sammen Stavanger nordøst og sentrum med universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug , via Grannes til bussveien i Forus øst og videre via Kvadrat til Sandnes sentrum og Sandnes sør.
DA170418 Firmaet har holdt til i Ipark på Ullandhaug og har blant annet jobbet med sikkerhet og risikoanalyse relatert til olje- og gassbransjen.
DA170412 Ifølge professor Titlestad ligner de tuftene på Ullandhaug i Stavanger.
DA170412 Dette huset er omtrent like stort om et på Ullandhaug i Stavanger, fra 700-tallet, sier Torgrim Titlestad.
DA170412 Ifølge professor Titlestad ligner de tuftene på Ullandhaug i Stavanger.
DA170412 Dette huset er omtrent like stort om et på Ullandhaug i Stavanger, fra 700-tallet, sier Torgrim Titlestad.
DA170411 Ullandhaug fikk samtidig økt rutebetjening, og har i dag opptil 24 bussanløp per time ( planlagt ytterligere økt til 30 ).
SA170404Ullandhaug økologiske gård løper hjemløse kaniner rundt for å finne mat.
SA170401 « Kanskje vi klarer å bygge et knapt halvt nytt sykehus på Ullandhaug , men de store restene forblir på Våland på ubestemt tid.
SA170401 Her sykehustomten på Ullandhaug .
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug , noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken, er grovt alarmerende.
SA170401 Før lokaliseringen ble avgjort, skrev Aftenbladet at « sterke krefter » gikk inn for Ullandhaug .
SA170328 Vi vil måtte akseptere en løsning hvor deler av pasientbehandlingen skjer ved nåværende lokaler på Våland, noe sannsynligvis i Hillevåg og andre deler i et nybygg på Ullandhaug .
SA170328 Kanskje vi klarer å bygge et knapt halvt nytt sykehus på Ullandhaug , men de store restene forblir på Våland på ubestemt tid.
SA170328 mars om de utfordringene Legeforeningen hele tiden har advart mot : Nytt sykehusbygg på Ullandhaug innebærer en tidsubestemt deling av sykehustilbudet.
DA170327 Samtidig som regjeringen bryter alt av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ved å planlegge nytt sykehus på Ullandhaug .
DA170327 Nullvekstmålet er fint å gjemme seg bak i teorien for å rettferdiggjøre rushtidsavgift og ny bomring, men når det gjelder eget prestisjeprosjekt med nytt sykehus på Ullandhaug så er målet om nullvekst tydeligvis ikke viktig.
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
SA170325 Samtidig som regjeringen bryter alt av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ved å planlegge nytt sykehus på Ullandhaug .
SA170325 Nullvekstmålet er fint å gjemme seg bak i teorien for å rettferdiggjøre rushtidsavgift og ny bomring, men når det gjelder eget prestisjeprosjekt med nytt sykehus på Ullandhaug , så er målet om nullvekst tydeligvis ikke viktig.
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
SA170323 | Nasjonal transportplan : Skal vurdere bane til Ullandhaug
SA170323 Regjeringen går inn for å utrede kollektivløsning til Ullandhaug .
DA170321 Selskapet har holdt til i Ipark på Ullandhaug og har blant annet drevet med å bistå med å utføre plugge- og fjerningsoperasjoner der kundene har vært oljeselskap på norsk sokkel.
DA170321 Endswell har holdt til i Ipark på Ullandhaug .
DA170321 Høystandard betjening av universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug med en gjennomgående hovedlinje må selvfølgelig på plass.
SA170317 I tillegg er det utstrakt samhandling med universitet på Ullandhaug og forsknings- og utviklingsmiljøene ( FOU ) i de største bedriftene.
SA170315 Da kan vi ikke gjøre fotballbaner til parkeringsplasser og iverksette ny sykehusbygging på Ullandhaug med den forutsetning at alle ansatte skal parkere som før.
DA170301 - Ap krever penger til planlegging av dobbeltspor videre sørover mot Egersund, Bussveien, kollektivløsning til det nye sykehuset på Ullandhaug og Ålgårdbanen, sier stortingspolitikeren.
SA170223 Stavanger har den lille fartshumpen Ullandhaug , mest kjent for en bondegård fra Stavangers storhetstid, jernalderen.
SA170223 SAMMENLIGN : Til venstre : Det stavangerske " fjellet " Ullandhaug ( 139 moh. ).
BT170223 Stavanger har den lille fartshumpen Ullandhaug , mest kjent for en bondegård fra Stavangers storhetstid, jernalderen.
BT170223 SAMMENLIGN : Til venstre : Det stavangerske " fjellet " Ullandhaug ( 139 moh. ).
BT170223 Stavanger har den lille fartshumpen Ullandhaug , mest kjent for en bondegård fra Stavangers storhetstid, jernalderen.
BT170223 SAMMENLIGN : Til venstre : Det stavangerske " fjellet " Ullandhaug ( 139 moh. ).
SA170220 Han ble mandag kveld stoppet av politiet på Ullandhaug , og det viste seg at han var påvirket av alkohol.
SA170220 Tanken på å binde disse sammen er ikke ny, men etter at SUS nå legges til Ullandhaug , er den mer aktuell enn noen sinne.
SA170220 SUS skal flyttes til Ullandhaug , perifert i forhold til alle eksisterende og planlagte kollektivtilbud.
SA170220Ullandhaug ble det tidlig lagt inn en gjennomgående kollektivgate som et sentralt, samlende element.
SA170220 Hovedargumentet for å legge nye SUS til Ullandhaug er de synergiprosesser nærhet til UiS og eksisterende forskningsmiljøer kan åpne for.
SA170215 SIste etappe avrundes opp « Grisabakken » på Ullandhaug og er på totalt 164 km.
BT170215 SIste etappe avrundes opp « Grisabakken » på Ullandhaug og er på totalt 164 km.
AP170215 SIste etappe avrundes opp « Grisabakken » på Ullandhaug og er på totalt 164 km.
DA170213 De som skal til og fra Ullandhaug og UiS kan gjerne kjøre om Hafrsfjord og Grannes.
SA170210 | Anbefaler nytt sykehus på Ullandhaug
SA170210 Styret i Helse Vest blir anbefalt å jobbe videre for at nytt sykehus i Stavangerregionen legges til Ullandhaug .
SA170210 Ullandhaug seiler opp som mest aktuelt i debatten om plassering av nytt sykehus.
SA170210 mine tidligere innlegg om det, og han valgte Ullandhaug , prosjektert for 85 millioner kroner der.
SA170208 | Et enstemmig styre går inn for nytt sykehus på Ullandhaug
SA170208 For pasiententene og de ansatte vil det bli klart det beste å bygge det nye sykehuset på Ullandhaug , mener et enstemmig styre i Helse Stavanger.
SA170208 - Dette har vært en god prosess og jeg er sikker på at dette kommer til å bli bra, sa styreleder Grethe Høiland da det ble klart at et enstemmig styre gikk inn for nytt sykehus på Ullandhaug .
SA170208 Utviklingen av vår campus på Ullandhaug har ambisjoner om at det skal være en tett og urban « bydel ».
SA170208 I tillegg er det viktig å nevne at en rekke kommuner, fylkeskommunen, brukerutvalg, fagforeninger, styret for Helse Stavanger blant andre har gått inn for Ullandhaug .
SA170208 Derfor er det forutsatt at Ullandhaug får et forbedret kollektivtilbud.
SA170205 Viktige funksjoner flyttes ut av sentrum, vi er i ferd med å skape et Stavanger sentrum del 2 på Ullandhaug .
SA170205 Ved reguleringen på Ullandhaug gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen.
SA170205 Ved reguleringen på Ullandhaug ( bildet ) gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen ", skriver Thomas Bendiksen.
SA170205 Muligheten til å endre vedtaket om nytt sykehus på Ullandhaug svinner hen.
SA170205 I forslaget til områdereguleringen for Ullandhaug , som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling i desember, legges det opp til en bilandel på ca. 40 prosent, mens kollektivandelen skal være minimum 17 prosent, sykkel 20 prosent og gående 15 prosent.
SA170123 Til sammen skal området på Ullandhaug bygges ut med nær 900.000 kvadratmeter nybygg.
SA170123Ullandhaug er det lagt opp til en massiv utbygging.
SA170123 Fakta : Områdeplan Ullandhaug
SA170123 Det er verdt å merke seg at MDG, sammen med FNB, fremdeles ikke har akseptert plasseringen av sykehuset på Ullandhaug .
SA170123 Det er i forbindelse med områdereguleringen for Ullandhaug at kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) i Stavanger har lagt inn flere nye, konkrete miljøkrav.
SA170123 De mener sykehus på Ullandhaug strider mot den nasjonale målsetting om 0-vekst i biltrafikken, og at plasseringen av nytt SUS bør vurderes på nytt.
SA170123 Blant disse er at alle bygg på Ullandhaug skal ha grønne tak og/eller vegetasjon på fasade.
SA170123 - Ullandhaug står foran en kraftig utbygging, av ulike aktører, og på ulike tidspunkt.
DN170112 Hun smiler bredt i konferansesalen på Ullandhaug etter å ha lagt frem den mest optimistiske årsgjennomgåelsen fra Oljedirektoratet på lang tid.
DN170112 Hun smiler bredt i konferansesalen på Ullandhaug etter å ha lagt frem den mest optimistiske årsgjennomgåelsen fra Oljedirektoratet på lang tid.
DN170109 Statsminister Erna Solberg besøkte mandag bedriften Zaptec på Ullandhaug i Stavanger.
SA161220 Jeg ville ønsket Apple, Lego, GE og alle mulige direktorater og statseide bedrifter velkommen til den flotte byen vår, men jeg ville være like glad om de kom til Skurve, Ullandhaug eller Øksnevad.
SA161212 Det er den middelaldrende Sylvi Listhaug, den middelaldrende Kristoffer Joner og den aldrende Sven Egil Omdal som slår på den verbale stortromma og inviterer til krangel og konfrontasjon, ikke studentene på Blindern eller Ullandhaug .
SA160714 Med nye planer for sentrum, nye planer for Campus ved universitetet på Ullandhaug , nye planer for Hillevåg og nye planer for Våland der sykehuset ligger i dag.
DA160414 LES OGSÅ : Jernbane til Forus og Ullandhaug : Lanserer ny kollektivløsning ¶
DA160211 Skolene Ullandhaug , Austbø, Tastaveden og St.
DA160211 Rektor Tora Bjordal på Ullandhaug skole er også blant dem som svært gjerne ser at ordningen fortsetter.
DA160127 Bollestad ( KrF ), Siri Meling ( H ), Ellinor Svela, administrerende direktør i SiS og Iselin Nybø ( V ), foran Sørmarka studentboliger på Ullandhaug campus.
DA160127 Bollestad ( KrF ), Siri Meling ( H ), Ellinor Svela, administrerende direktør i SiS og Iselin Nybø ( V ), foran Sørmarka studentboliger på Ullandhaug campus.
DA160112 | Kollektiv-utfordringer på Ullandhaug
DA160112 Vi må arbeide ut ifra det som er besluttet, men det er ikke tvil om at kollektivutbyggingen vil koste mer på Ullandhaug enn Våland.
DA160112 Nytt sykehus på Ullandhaug krever forbedret kollektivtilbud.
DA160112 Mandag slo helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) fast at det nye sykehuset i Stavanger skal ligge på Ullandhaug .
DA160112 Fylket gikk inn for Ullandhaug .
DA160112 - Kollektivmessig er det ikke tvil om at alternativene Våland og Nortura-tomten hadde vært bedre, men nå har statsråden besluttet at det blir Ullandhaug , sier fylkespolitikeren og fortsetter : ¶
DA160112 - Det er ikke planlagt noen ny trasé til Ullandhaug i Bussvei 2020.
DA160112 Ullandhaug var også det foretrukne alternativet til styrene i Helse Stavanger og Helse Vest.