DB171231 Vær snill og inkluderende, aksepter hverandres ulikheter og løft hverandre opp !
NL171227 I tillegg til å vise til at avdelingen i Bodø i all hovedsak dekker intensjonen med å dekke behovet den nordlige landsdelen har for politipersonell, vises det til at et mangfold av ulikheter kan omstilles til kvalitet dersom riktig fokus opprettholdes.
BT171227 Kanskje skulle vi legge vekk masken, fasaden og båsene vi plasserer mennesker i og se ulikheter som en styrke.
SA171222 - Det er noen ulikheter mellom Team Warholm og Team Ingebrigtsen ?
NL171222 Giske beklager sin adferd og sier det « kan dreie seg om ulikheter i maktforhold eller aldersforskjell, eller om sosiale sammenhenger med mye alkohol ».
AP171222 - Det er noen ulikheter mellom Team Warholm og Team Ingebrigtsen ?
DN171221 - Det kan dreie seg om ulikheter i maktforhold, aldersforskjell eller sosiale sammenhenger med mye alkohol.
DN171221 - Det kan dreie seg om ulikheter i maktforhold, aldersforskjell eller sosiale sammenhenger med mye alkohol.
DN171221 Dørum : - Tendensene til økende ulikheter , tilhørende motstand mot globaliseringen og tegn til mer proteksjonisme bør bekymre alle i vår lille, åpne økonomi, som så til de grader har bygd sin velstand på å handle med andre land.
AP171221 Det kan dreie seg om ulikheter i maktforhold, i aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol.
SA171216 Han adresserte vår egen tids viktigste samfunnsmedisinske utfordring : økende helseulikheter mellom sosiale grupper, ulikheter som vokser også i land med godt utbygde helse- og velferdstjenester.
AP171215 Det fører til større ulikheter .
AP171214 * Avtalen har som mål å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
VG171213 Sakene til Johnsrud Sundby og Froome har både likheter og ulikheter : ¶ * 1 I begge tilfeller er det virkestoffet salbutamol som er oppdaget i for høy konsentrasjon i kroppen. * 1 Mens Sundby ved to anledninger målte 1340 og 1360 nanogram per milliliter urin, viser Froomes måling 2000 ng/ml - altså betydelig mer. * 1 Mens Froome skal ha brukt en vanlig håndholdt
VG171213 De to versjonene hadde flere ulikheter , men nå er de to versjonene smeltet sammen til én versjon felles versjon, melder en rekke amerikanske medier onsdag kveld, norsk tid.
VG171213 Tingretten frikjente den voldstiltalte mannen, siden hans forklaring ikke kunne utelukkes på grunn av et uklart hendelsesforløp - samt svakheter og ulikheter i forklaringene til den tidligere fotballspilleren og kona hans.
DB171213 - Det eneste jeg kan si er at det er et spørsmål om ulikheter .
DB171212 - OL er et ikke-politisk arrangement, og derfor får alle en sjanse til å legge bort ulikheter og være på samme lag.
VG171210 Det er mye som forener oss, men det er også en del ulikheter .
AP171210 Tross ulikheter har vi samme hensikt og gjensidige behov.
SA171128 Ulikheter i ressurser forsterker ulikheter i politikken.
SA171128 Ulikheter i ressurser forsterker ulikheter i politikken.
SA171128 Like mye som croissanten er forskjellig fra grovbrød, er det store ulikheter mellom håndballen i Frankrike og Norge.
AP171128 Like mye som croissanten er forskjellig fra grovbrød, er det store ulikheter mellom håndballen i Frankrike og Norge.
AA171128 Like mye som croissanten er forskjellig fra grovbrød, er det store ulikheter mellom håndballen i Frankrike og Norge.
DA171126 Les også : Airbnb bidrar til ulikheter
DN171121 Norge plasserer seg over OECD-snittet, men det er ulikheter mellom jenter og gutter.
VG171108 Mens tegnene for rikdom var overveldende i min ungdom, er dagens sosioøkonomiske ulikheter heller uttrykt gjennom fattigdomssymbolene.
VG171101 VG har gått gjennom ulikheter i « Snømannen » i bok- og filmform.
VG171101 Om du kommer på flere ulikheter mellom roman og film, del dem gjerne i kommentarfeltet under saken !
DB171030 Det er når egoismen og hedonismen tar over, når ulikheter vokser og ressurser misbrukes, at samfunn har kollapset.
SA171025 Det finnes fortsatt ulikheter , og det er ikke rettferdig.
DA171025 Forstår det foreleserne sier om strukturer i og ulikheter mellom ulike språk, og om kunst som forstillelse.
DA171025 - Å se at folk med ulik bakgrunn, og fra ulike steder lære å leve sammen med alle sine ulikheter .
DA171025 - Å se at folk med ulik bakgrunn, og fra ulike steder lære å leve sammen med alle sine ulikheter .
BT171025 Artikkelen Sæle har vist til peker også på at lekser er med på å øke de sosiale ulikheter .
AP171025 Det finnes fortsatt ulikheter , og det er ikke rettferdig.
VG171022 Selv om det er ulikheter mellom de høyrepopulistiske partiene finnes det noen fellesnevnere.
DA171022 For tiden jobber partienes nestledere med å sammenligne partiprogrammene og se etter likheter og ulikheter .
SA171021 Det blir tøffe kamper, men når det nærmer seg slutten av sesongen har ulikheter i poeng en tendens til å nulle seg ut.
AP171021 Det blir tøffe kamper, men når det nærmer seg slutten av sesongen har ulikheter i poeng en tendens til å nulle seg ut.
VG171020 Venstre må sette inn støtet og fronte rettssikkerhetsgarantiene som bærebjelker i kampen mot sosiale ulikheter .
VG171020 Forslaget til statsbudsjettet har potensielt svært alvorlige konsekvenser i et samfunn med stadig økende ulikheter .
SA171020 Å ikke gi rom for ulikheter , skaper det motsatte, - utrygghet, tilbakegang og stagnasjon.
SA171020 Min urokkelige tro og erfaring om at det er i menneskemøtet - menneske møter menneske at fordommer vi i utgangspunktet har om ulikheter oss imellom, mister sin styrke.
DB171020 Den har gitt oss mer marked og mindre demokrati, lavere skatt og økte ulikheter , svakere fagforeninger og rikere eiere.
AP171019 Selv om objektive sosiale og økonomiske ulikheter ser ut til å være den ene grunnen til oppslutningen om AfD, er en like viktig grunn den subjektive oppfatningen av en urettferdig situasjon.
AP171018 For det siste jeg ønsker, er at mine kommende slekter skal blomstre opp i en samfunnsklasse bestående av store ulikheter og mishandling på skolen.
AP171017 - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
AA171017 - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
DB171014 ¶ Regjeringen har et prisverdig mål om å senke ulikheter ved å få flere i arbeid.
DB171014 For et halvt år siden startet Erna Solberg Høyres valgkamp med å si at hovedtemaene for partiet framover vil være utenforskap, fattigdom og ulikheter .
DA171013 Men vi skjønte ikke hva de rappet om, hvorfor det var så annerledes ; vi var for unge til å vite noe om fattigdom og sosiale ulikheter .
AP171011 I tillegg til språk og kultur, har økonomiske ulikheter de seneste årene skapt splid.
DB171010 Dette slår negativt ut og fører til store ulikheter i kvaliteten på barnehagemåltidene.
DA171010 Han konstaterte at det er store ulikheter i synspunkter, og at han har fått veldig mange henvendelser og innspill de siste dagene, på løsninger som skal gagne alle.
DB171007 - Generelt er målsettingen med EØS-midlene å bidra til å redusere sosiale og økonomisk ulikheter i Europa.
AP171003 Selv om vurderingene i de profesjonelle mediehusene kan resultere i noen ulikheter i hva vi publiserer, har vi til felles at vi er helt avhengig av lesernes tillit.
DA170930 Som til å være 38 år gammel er en forbausede dekkende beskrivelse av en verden som går sin skeive gang med stadige kriser, undertrykkelse og ulikheter .
DN170927 « I mange industriland er det sådd tvil om verdien av økonomisk vekst på grunn av økte ulikheter , utfordringer som skyldes teknologiske endringer og de komplekse konsekvensene fra globalisering».
AP170927 Hun er opptatt av god sosialpolitikk, barnevern og å utjevne ulikheter .
DA170925 Men problemet med en svekket offentlig sektor er at det fortsatt er store ulikheter mellom ulike grupper i Norge.
VG170924 Han er svært kritisk til at de etablerte partiene ikke har tatt tak i åpenbare problemer, slik som innvandringen og sosiale ulikheter .
DA170924 Dette er jo hjertespørsmålet til ethvert sosialdemokratisk parti, å se økonomiske ulikheter i samfunnet.
DA170924 Dette er jo hjertespørsmålet til ethvert sosialdemokratisk parti, å se økonomiske ulikheter i samfunnet.
SA170922 Reproduserer ulikheter
SA170922 Ifølge redaktøren av den samme boka, Jørn Ljunggren, er reproduksjonen av sosiale ulikheter mellom nabolag og bydeler i Oslo ganske stabil.
NL170922 Det skapte naturlig nok store ulikheter , fordi tilgangen til nye medisiner var avhengig av hvilken lege pasienten møtte eller hvilket sykehus han ble behandlet ved.
VG170917 - Du nevnte kampen mot ulikheter , Barth Eide.
DN170917 Reite i Sparebank 1 vil ikke driste seg til å spekulere i hvorfor det er ulikheter mellom bankene.
AA170917 Reite i Sparebank 1 vil ikke driste seg til å spekulere i hvorfor det er ulikheter mellom bankene.
DB170915 Mange synes det er vanskelig å akseptere ulikheter , men vi må akseptere at andre har mer og annen ballast enn oss selv.
DB170915 Konkluderer med ulikheter
DB170913 Det norske prosjektets grunnidé er å forlike motsetninger og forene ulikheter .
NL170911 At vi deler et felles verdigrunnlag, samtidig som vi verdsetter og respekterer hverandres ulikheter .
DN170910 - Som helhet lar den seg nok ikke endre, men jeg må forstå ulikheter og klare å tilpasse meg forskjellige kulturer.
DN170910 - Jeg må forstå ulikheter og klare å tilpasse meg forskjellige kulturer, sier BDO Norge-sjef Trond-Morten Lindberg som nå får ansvar for revisjonsselskapet i mer enn 90 land.
DN170909 Og Moxnes snakket godt om Rødts kjernesaker som velferdsprofitører og ulikheter , samtidig som han klarte å gjøre Rødt mer spiselig for en del potensielle velgere.
AP170905 En delforklaring på lønnsforskjellen er at homofile arbeider mer ubetalt overtid enn heterofile, noe som igjen kanskje skyldes ulikheter i livsstil.
DB170904 Vi er enige om hovedretningen i politikken, og vi ser at det som er av ulikheter mellom oss, kan vi håndtere.
DB170902 Vi er enige om hovedretningen i politikken, og vi ser at det som er av ulikheter mellom oss, kan vi håndtere.
DA170901 Han har selv opplevd hva ulikheter kan føre til, og vil være en sterk stemme for barn og unge.
AA170828 Det vil gi større mulighet for tilrettelegging av inkluderende miljø som rommer ulikheter og verdsetter den enkelte - nettopp fordi det er fagpersoner med kompetanse på ulike funksjonsnedsettelser og på den store variasjonen av behov og utfordringer barn kan ha og møte.
VG170827 Hun fastslår at det gjenstår mye arbeid, ti år etter at hun i Stoltenberg-regjeringen la frem stortingsmeldingen om å utjevne sosiale ulikheter .
VG170826 Trump : - Vi har ingen ulikheter for dype for å kunne helbredes ¶
DB170826 - Frp tilhører den høyrepopulistiske familien, selv om det er ulikheter mellom Frp og søsterpartier i Europa.
DB170826 Mens venstresiden har vært opptatt av å ta vare på arbeidstakerne og hindre større ulikheter , har høyresiden og dens aviser vært mer opptatt av utsikten til billige varer og tjenester.
VG170825 - Det kan både være ulikheter i typen roller de spiller, og antall dager på filmsettet.
DN170825 - Uten dette frykter vi at digitale ulikheter vil forsterkes ved at ikke alle skoler klarer å prioritere slike investeringer, sier Austlid.
DA170825 I 2013 viste en rapport at det var store ulikheter i saksbehandlingen i de forskjellige abortnemndene.
NL170824 Omfordelingseffekten av dette skattekuttet fra Høyre og Frp er av negativ art og vil skape større ulikheter mellom regionene, og i liten grad, om noen, vil det skapes nye arbeidsplasser i Nord-Norge som følge av denne skattepolitikken.
VG170823 | Trump : - Vi har ingen ulikheter for dype for å kunne helbredes ¶
VG170823 - Vi har ingen ulikheter som er for dype til å helbredes.
DB170823 Samtidig ber direktorat om at man tolker tallene med forsiktighet, fordi ulikheter mellom kommuner og fylker kan skyldes underrapportering.
AP170823 Mye spalteplass har blitt brukt på at boligmarkedet skaper ulikheter og at folk låner seg til fant.
AA170823 At vi har et progressivt skattesystem som skal utjevne ulikheter , og fellesgoder som barnehage, skole, helse og eldreomsorg.
VG170822 Da må vi kjempe mot ulikheter og utenforskap og få bukt med barnefattigdommen i Norge. 2.
VG170818 De skjønner at voksende ulikheter er i ferd med å bli det viktigste i denne valgkampen.
DA170818 Tveiten forteller at han og Rødt går til valg på forskjellsnorge og på de store ulikheter som råder.
DB170814 : Like før programlederne gir ordet til SVs Audun Lysbakken, får Ap's Gahr Støre sneket inn et stikk til KrF's Hareide i en debatt om ulikheter i samfunnet.
DA170814 Blant annet har en mye større innvandrerbefolkning i Norge bidratt til økte ulikheter .
DA170814 Blant annet har en mye større innvandrerbefolkning i Norge bidratt til økte ulikheter .
AP170814 århundre hvordan ulikheter i formue bidrar til økende ulikheter i livssjanser og at selvforsterkende mekanismer kan gi en eskalert formuesulikhet.
AP170814 århundre hvordan ulikheter i formue bidrar til økende ulikheter i livssjanser og at selvforsterkende mekanismer kan gi en eskalert formuesulikhet.
AP170814 - Alle våre tiltak for å begrense ulikheter i Norge handler om de samme virkemidlene.
AP170813 Vi har et samfunn med store ulikheter , der de med lavest inntekt desperat trenger hjelp.
AP170812 Dette reproduserer sosiale ulikheter i området, sier forsker Ingar Brattbakk ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
SA170811 Han ser også store ulikheter mellom Warholm og verdensrekordholder Kevin Young, ¶
FV170811 Han ser også store ulikheter mellom Warholm og verdensrekordholder Kevin Young, ¶
BT170811 Han ser også store ulikheter mellom Warholm og verdensrekordholder Kevin Young, ¶
AP170811 Han ser også store ulikheter mellom Warholm og verdensrekordholder Kevin Young, ¶
AA170811 Han ser også store ulikheter mellom Warholm og verdensrekordholder Kevin Young, ¶
AP170809 Det er dette som skaper ulikheter , mener Lae Solberg.
VG170808 Til tross for korrupsjon og enorme ulikheter er Kenya regnet som en afrikansk suksesshistorie etter at landet fikk uavhengighet fra Storbritannia i 1963.
AP170808 Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser, utdanning, likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.
AP170808 Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser, utdanning, likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.
AP170807 Det til tross for at SV selv sitter i byrådet og gikk til valg på å utjevne ulikheter i samme by.
AP170804 Men fortsatt kan det være ulikheter i rekruttering og metoder som ikke lett kan identifiseres, og det er behov for mer forskning for å få bekreftet - eller avkreftet - tendensen.
DB170731 Ekstrem fattigdom skal utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses.
AA170729 I 2013 viste en rapport at det var store ulikheter i saksbehandlingen i de forskjellige abortnemndene.
NL170728 Med den innvandring vi har hatt og den globalisering vi står overfor, er vi blir vi nødt til å drøfte og forholde oss til hvordan vi sikrer et fellesskap som kan romme mangfold og ulikheter på en positiv og god måte.
AP170726 Klokker står sentralt i denne bulgarske fabelen over økonomiske ulikheter og forskjellen mellom by og land.
DB170721 Dessuten tyder nyere forskning på at insentivargumenter lenge har fått for stort gjennomslag og har tillatt ulikheter som ikke bare er urettferdige men også hindrer en økonomi fra å være effektiv.
DB170720 Stadig større ulikheter i samfunnet er ikke særlig solidarisk.
SA170712 Her er det nemlig ingen ulikheter i utdanningslengde mellom søsknene.
FV170712 Her er det nemlig ingen ulikheter i utdanningslengde mellom søsknene.
BT170712 Her er det nemlig ingen ulikheter i utdanningslengde mellom søsknene.
AP170712 Her er det nemlig ingen ulikheter i utdanningslengde mellom søsknene.
DB170707 Nye kutt kan fort åpne dørene for mer utstrakt bruk av private forsikringer og dermed gi enda større sosiale ulikheter og undergrave folketrygdens posisjon.
VG170703 Jeg tror ikke den yngre generasjonen vil ønske seg tilbake til den forfeilede politikken fra det politiske etablissementet, som har skapt økende ulikheter i en flere land, sier Sandberg.
AP170703 De to statslederne har store personlige ulikheter
DB170630 Store ulikheter
BT170628 Ny kunnskap om skjulte formuer og inntekter i skatteparadiser gir grunn til å tro at ulikheter er langt større enn indeksen gir inntrykk av.
SA170624 | Professor spår større ulikheter i Norge ¶
DB170623 Politiet mener nemlig at det er en rekke ulikheter ved brannene, som kan bety at det dreier som isolerte hendelser.
VG170621 - Vi har innført pakkeforløpet for kreft, og på denne måten hindret sosiale ulikheter .
NL170618 juni ), tillater oss å dele erfaringer, oppdage felles problemer og måle ulikheter .
DA170618 Sosiale ulikheter , arbeidsledighet og psykisk helse blant unge er punkter Rådmannen ser på som de største helseutfordringene i Stavanger. helseutfordringene i Stavanger.
SA170615 Landslagstreneren ser også mange ulikheter .
FV170615 Landslagstreneren ser også mange ulikheter .
BT170615 Landslagstreneren ser også mange ulikheter .
AP170615 Landslagstreneren ser også mange ulikheter .
VG170614 Ved å gjeninnføre forhandlingsrett på løpende pensjon i folketrygden med utgangspunkt i rammen for lønnsvekst vil partene kunne fange opp ulikheter og på den måten utjevne økonomiske skjevheter.
DN170609 Jeg kan referere til nylig historie der Chavez ble demokratisk valgt med mange store løfter om reduksjon av ulikheter i samfunnet, men kjørte hele landet i senk og de dårligste stilt har det mye verre etter få år, sier Siem med referanse til Hugo Chávez som var Venezuelas president fra 1999 til 2013.
VG170607 President Tumps nylige besøk til NATO og EU var det minst vellykkede besøket på 70 år, og viste dype ideologiske ulikheter og et voksende tillitsgap over Atlanterhavet, skriver han i USA Today tirsdag.
DA170606 En slik tankegang forsterker ulikheter i verden, og gir inntrykk av at man kan kjøpe seg ut av problemer, sier forskeren.
FV170603 Et stort antall elever på videregående skole fortviler etter at tabber hos Utdanningsdirektoratet førte til feil og ulikheter i flere av årets eksamensoppgaver.
AA170603 Et stort antall elever fortviler over denne og flere andre tabber hos Utdanningsdirektoratet som førte til feil og ulikheter i flere av årets eksamensoppgaver, skriver Aftenposten.
AP170602 - DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne.
AP170602 Et stort antall elever på videregående skole fortviler etter at tabber hos Utdanningsdirektoratet førte til feil og ulikheter i flere av årets eksamensoppgaver.
NL170531 Tilbake får vi mer ulikheter og mindre fellesskap.
DB170531 Tilbake får vi mer ulikheter og mindre fellesskap.
DB170530 Solbergs nye kamp mot utenforskap og ulikheter , stammer fra en slik erkjennelse.
DB170530 Da Erna Solberg sparket i gang Høyres valgkamp ved å fremme bekjempelse av utenforskap, fattigdom og ulikheter som hovedsak, var det Arbeiderpartiets tur til å ta ut tiltale.
BT170529 På toppmøter i New York og Paris ble vi enige om å stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og redusere ulikheter .
VG170527 Vi har våre politiske ulikheter , men dette var hinsides alle opplevelser noen av oss noen gang hadde hatt.
BT170525 Kamp mot ulikheter
BT170525 Det ble tidlig klart at kampen mot sosiale ulikheter og bedre utdanningspolitikk er sosialdemokratenes kampsak i dette valget.
DB170519 Vi må omfavne det spekteret av ulikheter som bor i oss mennesker.
DB170519 Dere hindrer aksept og forståelse for ulikheter og dere bygger opp fordommer og fremmedfrykt.
DB170518 ¶ INNVANDRING ØKER ULIKHETER : Innvandring fører til økt ulikhet fordi mange av innvandrerne mangler de kvalifikasjonene det norske arbeidsmarkedet krever, skriver kronikkforfatteren.
AA170513 | Høyre vil trappe opp kampen mot ulikheter
AA170513 Høyre presenterte lørdag partiets hovedtemaer for valgkampen som forebygging av utenforskap, fattigdom og ulikheter .
AP170509 Et samfunn med muligheter for absolutt alle forutsetter at vi takler de grunnleggende årsakene til at ulikheter oppstår, ikke bare behandler symptomene.
BT170507 Men skal vi kunne ha saklige debatter og føre samfunnet videre på best mulig måte må vi tillatte våre ulikheter og akseptere at argumentene går for og imot.
AP170503 Det er ikke bare ulikheter mellom kjønn, det er også ulikheter innad i et kjønn, skriver Karine Hoel ( 21 ).
AP170503 Det er ikke bare ulikheter mellom kjønn, det er også ulikheter innad i et kjønn, skriver Karine Hoel ( 21 ).
DB170502 Den andre er tiltakende økonomiske ulikheter .
AP170501 - Vi må gjøre valget til et generaloppgjør med økte ulikheter i makt og rikdom i landet vårt.
DB170429 Hun sier at det, hvis man skal ta Norwegian på ordet og de bruker bemanningsbyrået fordi de skal ha mannskaper over hele verden og vil ha enhetlige forhold, likevel er ulikheter .
AA170429 Selv om begge persongruppene jobbet på norske skip i utenlandsfart i kortere eller lengre perioder, og selv om begge persongrupper betalte sjømannsskatt av lønnen de mottok fra arbeid på norske skip til norske myndigheter, er det såpass store ulikheter mellom persongruppene at vilkåret om sammenlignbare situasjoner ikke er oppfylt », skriver tingrettsdommer Jørgen Monn.
SA170427 Her kan det også ligge store kommunale ulikheter .
SA170427 Store ulikheter
FV170427 Store ulikheter
BT170427 Store ulikheter
AP170427 Store ulikheter
SA170426 Store ulikheter
AP170426 Store ulikheter
DB170424 - Vi er opptatt av å gjøre noe med ulikheter , men vi har andre svar på det enn Ap har.
BT170420 På overflaten er det lettere å se likheter mellom landets to største to partier enn ulikheter .
BT170411 I tillegg viser studier at eiendomsskatt kan virke utjevnende, der store økonomiske ulikheter er et sosialt problem.
DA170405 Henrik Angerbrandt påpeker at oppgaven nå blir å jobbe mot ulikheter og fattigdom i Borno-området.
DN170404 Grefstad innrømmet selv at det var mer uvanlig i hans rolle når han advarte mot økende ulikheter samfunnet.
BT170403 I et likestilt samfunn er det derfor viktig å erkjenne at kvinner må aksepteres på tross av ulikheter , men også forstå at vi mister tilknytningen til kvinner vi ikke har et ansikt på.
BT170402 KUNNSKAP : Den som vil bruke tiden frem til det franske valget til å øke kunnskapen om Front Nationals vei mot makten, og bedre forstå likheter og ulikheter mellom de europeiske høyrepopulistiske partiene, vil få særdeles god hjelp av Elin Sørsdahl og Alf Ole Asks portrett av Marine Le Pen, hennes parti og hennes meningsfeller, skriver BTs anmelder.
VG170330 Nærings- og bostedsutvikling skulle skje i hele regionen, i et kompromiss mellom stedshensyn og sosiale ulikheter .
VG170330 I det nordtrønderske kompromisset aksepterte sosialdemokratiet visse ulikheter mot et tydelig signal om geografisk utjevning.
DA170329 Det er både likheter og ulikheter mellom alpint og friidrett, mener Tjørhom.
DB170327 For meg høres det ut som oppskriften på et organisert klassesamfunn med store ulikheter .
DA170327 Vi skal leve sammen i harmoni på tross av våre ulikheter .
DA170327 Vi skal leve sammen i harmoni på tross av våre ulikheter .
DA170325 | Airbnb bidrar til ulikheter
DB170324 Høy innvandring, økende ulikheter , et økende verdimangfold og populismen er blant kandidatene som sies å true tilliten.
DB170323 Migrasjonsutfordringer, eksistensiell risiko, store globale ulikheter , robotrevolusjonen og generell kunstig intelligens, er blant våre viktigste utfordringer, og her kan vi ikke gjøre framskritt uten at humanioras perspektiver får spille en stor rolle.
AP170322 Lenger ned i saken finner du en fullstendig oversikt over reiseforsikringenes andre viktige vilkår og ulikheter .
AA170322 Lenger ned i saken finner du en fullstendig oversikt over reiseforsikringenes andre viktige vilkår og ulikheter .
DA170321 Demokratene begynte å snakke om USA som et meritokrati, der eliten liksom fortjener å være elite fordi de er smartest - uten samtidig å se på ulikheter som gjør at folk har ulike forutsetninger til for eksempel å skaffe seg utdanning ved et eliteuniversitet, eller noe universitet som helst.
AP170321 » Kognitive ulikheter
AP170321 Selv om hun altså setter dette i en utviklingsbiologisk sammenheng, kan jeg vanskelig tolke dette annerledes enn at hun mener det er kognitive ulikheter mellom kjønnene som bidrar til kjønnsskjevheten i utdanningssektoren.
AA170321 | Store geografiske ulikheter i bruken av CT og MR ¶
AA170319 Ap-lederne er mest opptatt av å styrke fellesskapet nå, men det er åpenbare kulturforskjeller og politiske ulikheter mellom fylkespartiene.
DA170317 Grønne Venstre gikk til valg på klima, kamp mot ulikheter og en positiv holdning til innvandring, og står på mange måter for det motsatte av PVV.
DB170315 PÅ grunn av totalt dopinfiserte sportsgrener og store kulturelle ulikheter fra land til land, har den internasjonale idretten strenge regler hvordan en dopingutestengt utøver under soning skal isoleres fra det organiserte idrettsmiljøet.
AA170315 | SV lanserer 35 punkter for å redusere ulikheter i Norge ¶
AA170315 SV lanserer en plan med 35 punkter for å redusere ulikheter .
VG170314 Det er en del mulige ulikheter når det gjelder hvordan man tilnærmer seg miljøer.
DB170314 Så er det en del mulige ulikheter på hvordan man tilnærmer seg miljøer.
AP170313 Han er mannen som har fått det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti til å samarbeide med Sosialdemokratene om spørsmål som sosial dumping, ulikheter og stanse en økning i pensjonsalder.
DA170310 De tre variantene ser like ut, men har veldig mange ulikheter .
AP170310 - Tallene er små og det er ulikheter i hvordan varslingsplikten forstås eller tolkes.
DB170308 Kvinnedagen er viktig for å sette fokuset på ulikheter .
DA170307 Ulikheter i arbeidslivet ¶
SA170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
FV170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
DN170302 AJ Vendermeyer sier til avisen at når det oppstår klager om arbeidsmiljøet eller om ulikheter hos Tesla så er tilbakemeldingen ofte ; « Vi skal lage biler.
BT170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
AP170302 Det er en viktig investering både for by og stat å hindre at det blir for store ulikheter i byene.
AP170302 Det er en viktig investering både for by og stat å hindre at det blir for store ulikheter i byene.
AP170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
AA170302 Her er det mye å ta fatt i, med store ulikheter mellom distriktene, mener Langbach.
AP170227 Ulike vilkår for lønn og arbeid, strategisk dumping og en styrt valutakurs gir systematiske ulikheter .
AP170227 Systematiske ulikheter
VG170226 Før pleide vi å leve sammen som venner i fred, vi tenkte ikke så mye over hva som var av likheter og ulikheter mellom oss og russerne.
VG170224 Advokatene til Mahamud forklarer dette med at ulikheter skylder dårlige oversettelser og unøyaktig rapportskriving av UNE, og viser til at det også er motstrid mellom farens intervju og hans eget søknadsskjema.
DB170224 Det handler om humanisme, om alle typer fordommer, forskjeller mellom svart og hvitt, mellom homo og hetero - om alle slike ulikheter , sier hun.
VG170223 Det er bilder av to personer som har mer likheter enn ulikheter og vi konkluderer dermed med en sannsynlighetsovervekt, med forbehold om at vi er under utdannelse, og at det ikke er en god bildekvalitet.
DB170223 I tillegg til pasientsikkerheten fokuserte helsedirektøren også på sosiale ulikheter i helse, og det store frafallet i skolen under sin årstale. Én av fem unge dropper ut av videregående skole.
DB170223 VILKÅR OG DEKNING : Her kan du se Forbrukerrådets kartlegging av ulikheter i vilkår og behandlingsdekning.
DA170223 De innebærer blant annet at det nå er færre enn før som jobber med psykisk helse, rus, sosiale ulikheter , minoritetshelse og rehabilitering.
DA170222 Jeg er sosialdemokrat og tror på en stor arbeiderklasse, at det ikke er så store ulikheter mellom rik og fattig.
DN170221 Men debatten bør ikke være om man er for eller mot ulikhet, men heller om hvilke ulikheter man oppfatter som urettferdige og hvilke man oppfatter som rettferdige.
BT170217 Som helse- og sosialpolitiker i Bergen kommune er jeg opptatt av at man gjør vedtak og innfører tiltak som i minst mulig grad bidrar til å øke de sosiale ulikheter i byen vår.
DB170216 Når det gjelder treningsmetoder og - prinsipper, finner vi imidlertid noen ulikheter .
DB170216 I en e-post til Dagbladet skriver Jorunn Stokke Aamodt, senior kommunikasjonsrådgiver i Ikea Norge, at Ikea er for alle, og at de vil vise respekt for ulikheter og lokale behov.
AA170212 Han minner om at økende ulikheter ikke bare er et problem i USA og store deler av Europa.
AA170212 Han understreker at partiet ikke vil inngå noen avtale med Ap uten tiltak rettet mot fattige barn, og minner om at økende ulikheter ikke bare er et problem i USA og store deler av Europa.
BT170211 Økende ulikheter er livsfarlig, og skaper et perfekt miljø for jakten på syndebukker.
BT170211 Valgkamp mot ulikheter
BT170211 Økende ulikheter er livsfarlig, og skaper et perfekt miljø for jakten på syndebukker.
BT170211 Valgkamp mot ulikheter
DA170209 - Aps program viser at uten en sterk venstreside som vil være venstreside, så får vi ikke politikken vi trenger for å skape mer rettferdig fordeling eller ny driv i klimapolitikken, sier Lysbakken og trekker fram noen eksempler : - Hvis du skal få gjort noe med økende ulikheter må du gå tøffere til verks i skattesystemet enn det Ap og sentrum er villig til i dag.
DN170202 - DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne.
DB170202 Konsekvensene av dette forsømte vedlikeholdet og den manglende institusjonelle fornyelsen kan vi nå avlese i en rekke samfunnssykdommer, som er spesielt fremtredende i de landene som har forsømt seg aller mest : økonomisk stagnasjon, økende ulikheter , høy arbeidsledighet, lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i sivilsamfunnet, sviktende tillit til offentlige myndigheter og synkende sosial
AP170202 - Banken mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.
AA170202 - DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne.
DB170201 Men som utvalget påpeker kan en kombinasjon av økt innvandring, ulikheter og segregering utgjøre en trussel mot tilliten og solidariteten samfunnsmodellen vår bygger på.
DB170129 Istedet kom rene sivilisasjonskriger til å bli utløst av religion og kulturelle ulikheter .
DN170126 - Jeg syns det har kommet frem noen skremmende ting, blant annet i rutineoppfølging av antidopingopplæring og at det har vært ulikheter i utøverkontrakter når det kommer til antidopingarbeidet.
AP170125 Skjevheter i datasettene vil derfor forplante seg inn i KI-systemene, noe som kan befeste ulikheter og forsterke forskjellsbehandling.
AP170125 Skjevheter i datasettene vil derfor forplante seg inn i KI-systemene, noe som kan befeste ulikheter og forsterke forskjellsbehandling.
SA170124 Uttalt seg om økonomiske ulikheter i det norske samfunnet.i ¶
AP170124 Uttalt seg om økonomiske ulikheter i det norske samfunnet.
AP170121 En av kunstens egenskaper er nettopp å skape en fellesskapsfølelse på tvers av alle ulikheter .
DB170118 Mange føler seg i dag tilsidesatt på grunn av den teknologiske utviklingen, globaliseringen og økende ulikheter .
DB170118 Disse arvelige forskjellene gir seg synlige utslag i slike ting som neseform og hudfarge, og dette er igjen bundet til ulikheter i komplekse adferdstrekk, som moral og intelligens.
VG170116 Han har invitert EUs toppledere til et sosialt toppmøte i Sverige senere i år, for - som han sier - å bekjempe ytterligere ulikheter .
DN170110 Et av problemområdene som blir trukket frem, er store ulikheter i studentenes faglige utgangspunkt ved studiestart.
DB170110 Vi ser på likheter og ulikheter , styrker og svakheter, slik at du som forbruker kan få full oversikt over hva som passer for deg på dagens strømmemarked.
AP170110 Tidligere var det blant annet ulikheter i den økonomiske politikken som gjorde at de to partiene AfD og Front National ikke samarbeidet.
DN170104 Under sin tale til SVs landsstyremøte slo han fast at boligmarkedet bidrar til sosiale ulikheter , og at det er fare for økonomisk krise dersom ikke det gjøres noen med de raskt stigende boligprisene.
DB170104 Det var etter å ha jobbet som frivillig på et sykehus i Hamburg på 1960-tallet at Atkinson kom til studiet av ulikheter og fattigdom.
BT170104 Nord mener det han kaller en ny bevegelse blir tvunget frem av politiske endringer og økonomiske ulikheter i verden i dag.
AP170101 Men det er betryggende å vite at vi har startet en dialog som går på tvers av våre ulikheter .
AA161231 Men ulikheter knyttet til arv, bolig og utdanning kan skape større forskjeller og noen kan falle utenfor, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til avisen.
FV161202 Forskerne fant frem til markante ulikheter mellom Iphone- og Android-eierne.
AP161128 Forskerne fant frem til markante ulikheter mellom Iphone- og Android-eierne.
SA161104 Boligprisene i Norge er preget av store ulikheter .
AP161104 Boligprisene i Norge er preget av store ulikheter .
AP161101 Mashrou' Leila er ikke alene om å skape musikk som betyr noe, som beskriver eller prøver å endre en verden preget av rasisme, ulikheter , kriger og miljøutfordringer.
AP160810 Å sikre høy deltagelse i arbeidslivet er et overordnet mål, men det skal ikke nås ved hjelp av lavere lønninger på bunnen - en slik politikk vil både øke ulikheter og svekke vår produktivitet.
SA160728 Så det er også sosiale ulikheter , sier Utne.
FV160728 Så det er også sosiale ulikheter , sier Utne.
BT160728 Så det er også sosiale ulikheter , sier Utne.
AP160728 Så det er også sosiale ulikheter , sier Utne.
AP160522 Slike ulikheter spiller ingen rolle.
AP160518 I tillegg til språk og kultur, har økonomiske ulikheter de seneste årene skapt splid.
AP160516 Det er sosiale ulikheter , geografiske forskjeller, mentale, etniske og religiøse differanser.
AP160514 I tillegg til store forskjeller i tilstrømning, peker forskere og eksperter på en rekke andre ulikheter mellom de nordiske nabolandene : ¶
AP160510 Det fører til klasseskiller, sosial ulikhet og ulikheter i helse, konsentrasjon og innsats.
FV160509 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) har tidligere påpekt at selv enorme sosiale ulikheter innen global helse er mulig å redusere i løpet av én generasjon, forutsatt at verdenssamfunnet går målrettet inn for det.
FV160509 Tiltak som baserer seg på å gi råd og undervisning kan også øke ulikheter , fordi foreldre med høyere utdanning og ressurser bedre klarer å benytte seg av slikt.
FV160509 Her kommer det tydelig fram hvordan sosiale ulikheter , som foreldrenes inntekt og utdanning, manifesterer seg for barn allerede i ung alder : ¶
AP160506 Jeg har sett på likheter og ulikheter mellom disse to sesongene, med tanke på kultur, relasjoner, samhandling og ledelse.
AP160506 - Hvilke fellestrekk og ulikheter finnes mellom to generasjoner vinnerlag ?
AP160416 Nå tyder enkelte undersøkelser på at det forholder seg motsatt, at store ulikheter hemmer mobiliteten og slik svekker veksten, sier Isachsen.
SA160414 Også i Sveits står det bra til, mens Italia, Bulgaria og Tyrkia har størst sosiale ulikheter i Europa.
FV160414 Også i Sveits står det bra til, mens Italia, Bulgaria og Tyrkia har størst sosiale ulikheter i Europa.
AP160404 I tillegg medvirker skatteparadisene til å skape ulikheter innad i andre land.
AP160313 - Det er klart at det er et problem med ulikheter i behandling, men kritikken mot dette må først og fremst rettes mot industrien og de altfor høye prisene og som treffer pasienter i andre land enn i Norge langt sterkere.
AP160303 - Norge er et av landene der økonomiske ulikheter øker raskest.
AP160223 Sanders begrunner påstanden med at både paven og ham selv jobber for å lindre menneskelig nød og forsøker å begrense ulikheter i fordelingen av velstand.
SA160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen.
FV160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen.
BT160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen.
AP160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen.
AP160119 Vi har også jaktet på låter som kan skape et engasjement av ulikheter , med sultne artister som du nødvendigvis ikke har sett så veldig mange ganger før, sier en sedvanlig entusiastisk Jan Fredrik Karlsen.
AP160115 Ved å nedtone religiøse og kulturelle forskjeller, og heller fremheve hva som er felles menneskelig på tvers av våre ulikheter , har kong Harald forøkt å skape et inkluderende, norsk « vi ».
FV160105 - Når vi ser på verdenssituasjonen i dag, med flyktningkrise og konflikter, og med store og voksende ulikheter , så er svaret enkelt : ¶
AP160105 - Når vi ser på verdenssituasjonen i dag, med flyktningkrise og konflikter, og med store og voksende ulikheter , så er svaret enkelt : ¶
AP160105> - Når vi ser på verdenssituasjonen i dag, med flyktningkrise og konflikter, og med store og voksende ulikheter , så er svaret enkelt : ¶